Wijkverenigingsboekje juli 2021

stichtingmeo1

Wijkverenigingsboekje

Jaargang 41 | Juli 2021 | Nummer 2

“Een

speciale

editie”

> 11

“In de zomer

spelen we BINGO”

> 5

Buurtbijeenkomst

Terugkoppeling door

kiekmuredichterbij.nl

> 10

Samen eten

Het is tijd voor een

lekkere BBQ

> 7

Voor ieder kind een taart

Een hele fijne samenwerking

40 jaar

Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk

> 11

Bingo

In de zomer spelen we

gewoon bingo

“Gewoon een hele

belevenis”

wijkstadsdennen.nl

info@wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

AFSCHEID NEMEN

BLIJFT PIJN DOEN

Omaatje. Geliefde hobbyister, lieve vrouw en

veel meer dan dat is er helaas niet meer.

Het bestuur voelt de noodzaak om even stil te

staan bij het verlies van Helena Kraaijenhof-van

de Biezen.

Nooit geen ‘mooie’ kaartjes meer, nooit meer

toastjes smeren of de gratis promotie voor onze

Wijkvereniging. Iedere dag konden we een

beroep op Leentje doen. Als er wat gedaan

moest worden stond ze altijd klaar. Er was dan

ook geen evenement waar ze niet bij was en

als ze er dan een keer niet kon zijn. Vond ze het

verschrikkelijk om af te moeten zeggen.

Normaal stellen we je aan iemand voor in een

‘persoonlijk verhaal’. In deze editie denken we

even extra aan Leentje, aan mijn kleine omaatje.

Een woordje dat voor mij en oma zo speciaal

was. Iets van ons.

Herinneren en fijne momenten met elkaar

blijven delen is enorm belangrijk. Zo worden de

mensen die zoveel voor ons betekenen nooit

vergeten.

En dat is wat we met elkaar gaan doen. Op onze

eigen manier, wanneer we de behoefte voelen.

We praten, we lachen, we delen en we blijven

elkaar op wat voor manier dan ook ontmoeten.

Vooral omdat Leentje dat het liefste deed.

Plezier maken, met elkaar lachen en elkaar

blijven ontmoeten was zo belangrijk voor haar.

Persoonlijk hebben wij verdriet en verwerken dit

natuurlijk op onze eigen manier. Dat zal

iedereen doen. De lieve kaartjes en wooren

doen ons goed. Dank daarvoor.

Haar clubjes waarvoor ze zich altijd heeft ingezet

blijven gelukkig ontmoeten.

De dames hebben ons laten weten door te

willen gaan. Hoe? Dat gaan we nog even overleggen

en lees je vast terug in het

activiteitenprogramma.

Op HK13TV, youtube en onze kanalen zullen

we het interview delen dat omaatje vorig jaar

had met haar ‘allesie”. Haar kleinzoon betekende

veel voor haar en alles wat hij deed vond ze

geweldig. Iedereen moest dat horen. Van iedere

presentatie of video kon ze zo genieten!

2


INHOUD

40 40

40

• 4

• 5

• 6

Redactie aan het woord

Terugkoppeling Buurtbijeenkomst | Kiekmure dichterbij

Ben je al lid?

Ingezonden

• 7

• 8

• 10

• 11

Voor ieder kind een verjaardagstaart

Algemene Ledenvergadering

Samen eten

Zomerbingo

UITNODIGING

TERUGKOPPELING

BUURTBIJEENKOMST

> 5


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

REDACTIE

AAN HET WOORD

Ik weet nu wat het is na zes maanden hoe je, je

moet voelen als je niks hebt om heen te gaan.

Het ziet ernaar uit dat er een einde komt aan de

beperkingen en dat we weer activiteiten kunnen

organiseren vanaf september. Als je zoals ik al

vanaf 2000 bezig bent met onze wijkvereniging

besef je nu na deze loze maanden wat er

allemaal gebeurd bij onze vereniging.

Het maakt me nog trotser dan normaal als je

beseft hoeveel mensen ernaar uitkijken om

weer naar de activiteiten te gaan.

Iedereen heeft deze tijd op zijn eigen manier

beleefd en zo goed mogelijk ingevuld zodat de

dagen niet te lang duren. Een vreemde tijd voor

ons allemaal. Waarschijnlijk zijn er diverse mensen

ziek geweest en hebben diverse mensen

dierbaren verloren.

Veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Zelf hoop ik dat dit de laatse keer is dat ik schrijf

over de beperkingen door Corona en dat we

fijn samen kunnen komen en genieten van de

activiteiten waar een ieder aan deelneemt.

Op vakantie naar het buitenland? Ik wens je

veel plezier. Kijk wel goed uit en kom veilig en

gezond terug.

Zomer activiteiten

Deze zomer worden er weer activiteiten

georganiseerd. Gelukkig zijn de datums

definitief. De zomerbingo komt voorbij, samen

eten en een BBQ.

Tijdens iedere activiteit is ons COVID-19

(Corona) Reglement van kracht. Een activiteit

bezoeken zonder reservering is door de

maatregelen niet meer mogelijk.

Theo Goosen

Activiteitenseizoen 2021-2022

Net als andere jaren zal er in de maand

augustus een nieuwe activiteitenboekje bij je in

de bus vallen. Je leest het goed we gaan weer

beginnen vanaf 1 september. Alles is

afhankelijk van de maatregelen, maar het lijkt

goed te komen.

We zijn continu in overleg met de Kiekmure om

te overleggen wat er mag en niet mag. Samen

hebben we de intentie om alle activiteiten weer

te organiseren.

Lees het activiteitenboekje door en bewaar

het goed hierin staan namelijk voor het hele

seizoen datums in van vele activiteiten. Heb je

interesse om ergens aan deel te nemen dan kun

je bellen met het nummer dat bij de activiteit

staat. Als je belt krijg je te horen wat er mogelijk

is en wanneer er begonnen wordt.

Tot snel?

Penningmeester

Theo Goosen

Gegevens

Telefoon Mobiel

0341 42 58 36 06 14 40 37 45

Website

www.wijkstadsdennen.nl

40 4

40

Mail

info@wijkstadsdennen.nl

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Blijf op de

4


Samen plannen maken

Er was veel belangstelling voor de

buurtbijeenkomst op woensdagavond 30 juni

over de ideeën voor de doorontwikkeling van

De Kiekmure. De avond startte met een

presentatie waarin werd toegelicht dat de

plannen worden gemaakt in samenwerking met

de wijk, de buurtbewoners, organisaties in de

wijk en de gemeente. Er is nog niets besloten,

er is nog ruimte voor het aandragen van ideeën

en meningen. Benieuwd welke ideeën er al zijn?

Alle informatie over het project is te vinden op

de speciale website:

www.kiekmuredichterbij.nl.

Waarom nieuwe plannen?

De Kiekmure wil meer betekenen voor de buurt

en de bewoners en een plek worden waar voor

jong en oud iets te doen is. Het zalencentrum

wil weer meer een buurtcentrum worden en

een plek zijn waar je mensen kan ontmoeten.

Een plek waar je makkelijk binnenloopt voor

bijvoorbeeld een kopje koffie en mee kunt doen

aan een activiteit. De wens van De Kiekmure is

om het centrum uit te breiden met zorg, welzijn

en kunst & cultuur. Een plek zijn waar

verenigingen, vrijwilligers en professionals

kunnen samenwerken en voor meer activiteiten

kunnen zorgen. Ook wordt er onderzocht of er

diensten van de gemeente, bijvoorbeeld van de

bibliotheek, in De Kiekmure kunnen komen.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

TERUGBLIK

BUURTBIJEENKOMST

Onderzoek uitbreiding gebouw

Er is veel interesse van zorg- en

welzijnsorganisaties om in De Kiekmure een

plek te krijgen om samen te gaan werken.

Daarnaast geven veel omwonenden aan dat

ze in de Kiekmure nu de gezellige sfeer missen

van de oude Kiekmure. Om de organisaties die

willen samenwerken aan Positieve Gezondheid

een plek te kunnen bieden, wordt er gekeken

naar een uitbreiding van het gebouw.

Vragen en wensen

Na de presentatie was er tijd voor vragen en

napraten. Bijna alle vragen konden al

beantwoord worden, maar voor sommige

vragen was het nog te vroeg. Er ligt namelijk

nog niets vast! De plannen worden nog

gemaakt; samen met de wijk, de

buurtbewoners, organisaties in de wijk en de

gemeente. Het verslag van de bijeenkomst en

de antwoorden op de vragen kan je terugvinden

op www.kiekmuredichterbij.nl.

Planning

Deze zomer wordt het onderzoek naar de plannen

afgerond en gaat het ontwikkelbestuur van

De Kiekmure in gesprek met de gemeente over

het plan, de uitwerking en de financiering. In

het najaar worden de plannen verder

uitgewerkt en zal er weer een buurtbijeenkomst

plaatsvinden.

0

De Kiekmure en Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid kijkt anders naar

gezondheid van mensen. Gezondheid gaat over

veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat

ook over je ‘lekker in je vel zitten’, je gelukkig

voelen. Je sociale omgeving heeft veel invloed

op hoe je voelt. Door te gaan werken op basis

van Positieve Gezondheid, kunnen zorg- en

welzijnsorganisaties bewoners beter helpen.

Door dicht bij elkaar te werken in één gebouw

kunnen ze beter samenwerken met elkaar en

met de organisaties die al in de buurt zitten.

hoogte

wvstadsdennen wvstadsdennen

5


40

40

6

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

BEN JE AL LID?

EVEN ‘WAT’ INFORMATIE

Als je lid wordt van de Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk dan betaal je hier contributie

voor. Deze contributie geldt voor het

kalenderjaar. Als je lid bent krijg je 4 maal per

jaar ons verenigingsboekje met alle informatie,

verslagen, aankondigingen, mededelingen enz.

die met onze wijkvereniging te maken hebben.

Ook is het mogelijk om tegen een

gereduceerde prijs deel te nemen aan alles wat

wij als wijkvereniging organiseren als je lid bent.

Als je ergens aan deelneemt dan zijn hier kosten

aan verbonden die wekelijks, maandelijks betaald

dienen te worden.

Nu is er vaak een misverstand over als men

stopt met het volgen van een activiteit of dan

ook de contributie stopt. Dit is niet het geval.

Als je stopt met het volgen van iets wat wij

organiseren en je stopt hiermee om welke

reden dan ook en je bent lid geworden dan

betekent dit niet dat ook het lidmaatschap stopt

van de wijkvereniging. Het stoppen van het

lidmaatschap moet altijd bij de

ledenadministratie gebeuren en moet

uiterlijk voor 1 november bij de ledenadministratie

bekend zijn.

Zoals een ieder weet is het bij ons zo dat als je

lid bent ook ieder ander persoon die inwonend

is op het opgegeven adres ook lid is en dus kan

profiteren van de voordelen die dit met zich

meebrengt.

Van belang is echter wel dat de gegevens

actueel blijven in de ledenadministratie.

Doorgeven als je gaat verhuizen natuurlijk maar

ook dingen zoals naamsverandering, geboorte

van kinderen enz. Het aantal jeugdleden t/m 23

jaar die nog thuis wonen zijn van belang.

Denk je dat die gegevens nog niet bekend zijn

bij de ledenadministratie dan vragen wij je om

deze aan ons door te mailen of door te bellen.

Wij kunnen deze dan aanpassen zodat alles

weer klopt.

Van belang is bij kinderen dat de voornaam en

geboortedatum bekend zijn.

Ook al denk je dat het wel gebeurd is dan kan

het geen kwaad om dit nogmaals te doen, ik kijk

het dan even na en als het nodig is pas ik het

aan.

Het doorgeven van de gegevens kan via de

mail: info@wijkstadsdennen.nl of telefonisch:

0341-425836 / 06-14403745.

Aanmelden om lid te worden van de Wijkvereniging

kan ook digitaal.

Kosten om lid te worden zijn per kalenderjaar

€ 8,50 als je in Harderwijk of Hierden woont.

Daarbuiten zijn de kosten € 28,50 per

kalenderjaar.

Dit komt door de postzegels die gebruikt

moeten worden om alles op te sturen.

Ik wil benadrukken dat als je lid bent en ergens

aan deelneemt het niet zo is dat je dan ook een

vriend, vriendin of iemand anders mee kunt

nemen en op jouw naam ergens aan kan laten

deelnemen. Die andere persoon moet zichzelf

opgeven en dan betalen voor niet leden. Het is

niet verplicht om lid te zijn maar als je dit niet

wilt moet er dan ook betaald worden voor niet

leden!

Theo.

Lid zijn van de Wijkvereniging

Ieder jaar betaal je contributie.

Er zitten veel voordelen aan het

lidmaatschap.

• Het hele gezin (op het zelfde huis

adres) is lid en kan goedkoper van

alle leuke activiteiten genieten.

• Je ontvangt vier keer per jaar een leuk

Wijkverenigingsboekje met leuke en

persoonlijke verhalen.

• Je ontvangt als eerste een

activiteitenboekje en je hebt

voorrang op de reservering.

• Je steunt de Wijkvereniging om

mooie activiteiten, cursussen en

evenementen te blijven organiseren.

• Je krijgt een gereduceerd tarief bij

deelname aan een activiteit of

cursus.

Neem eens een kijkje op onze website

of sociale media en kom veel meer te

weten over onze Wijkvereniging.

Blijf ons volgen!

Lid worden

Tip

(Tijdelijk) stoppen met een

activiteit is “iets” anders dan

het lidmaatschap

opzeggen.


De herstart van onze stichting begint

langzamerhand steeds meer vorm te krijgen.

Het is zo mooi om te zien dat de gestarte

samenwerking met de Wijkvereniging zijn

vruchten begint af te werpen. We doen hier dan

ook allemaal heel hard ons best voor, met als

resultaat dat wij al voor een aantal kinderen een

prachtige verjaardagstaart mochten maken en

waardevolle reacties hierop mochten

ontvangen.

Ook in deze tijd is het voor een kind bijzonder

om zijn of haar verjaardag te kunnen vieren,

daarom de vraag aan die gezinnen die geen

verjaardagstaart kunnen veroorloven, of misschien

kent u een gezin die dit helaas niet kan,

wij dragen graag ons steentje bij en maken

graag een personaliseerde verjaardagstaart

van marsepein en met doorsnede van 20 cm.

Bij iedere taart die wij maken zit een cadeautje

voor de jarige. Wij gaan vertrouwelijk om met

de persoonsgegevens, deze gegevens worden

uitsluitend gebruikt door Stichting Taartjes voor

Harderwijk.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

VOOR IEDER KIND

EEN VERJAARDAGSTAART

www.taartjesvoorharderwijk.nl

www.wijkstadsdennen.nl

Wij zijn afhankelijk van donaties en giften,

hierbij is te denken aan ingrediënten om

de taarten te maken en/of bekleden, maar ook

speelgoed voor diverse leeftijden. Voor meer

informatie mail naar:

info@taartjesvoorharderwijk.nl

Op initiatief van de Wijkvereniging is

‘Camping ff weg’ ontstaan. Voor dit initiatief

verzorgen wij een leuke activiteit.

Wat ontzettend leuk dat wij bij dit mooie

initiatief onze bijdragen kunnen leveren.

Samen zullen wij een onvergetelijke indruk

achterlaten bij deze gezinnen.

Een glimlach op het gezicht, daar doen

we het voor.

WIL JIJ (WAT) GEWICHT KWIJT?

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Joke Smit

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd

een extra hulplijn. De persoonlijke 1 op 1 begeleiding

zorgt voor extra support, motivatie, tips en tricks.

Je staat er bij mij nooit alleen voor.

06 834 230 43

Operadreef 98, Harderwijk

info@studiodrielanden.nl

7


De Algemene Ledenvergadering

kan alleen doorgaan als de

maatregelen dat toelaten.

Volg onze website!

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Geacht lid,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering:

ALGEM

LEDENVERG

Datum : Woensdag 22 september 2021.

Tijd

: 19:30 uur.

Locatie : MFC De Kiekmure.

Genodigden : leden van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.

Opgemaakt : B.T. Goosen (Secretaris).

Agenda Algemene Ledenvergadering | Woensdag 22 september 2021

Nr. Punt

1. Opening en welkom heten.

2. Vaststellen agenda.

3. Mededelingen voorzitter.

4. Inkomende stukken.

5. Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 23 september 2020.

6. Jaarverslag bestuur 2020.

Bestaande uit:

• Algemeen verslag bestuurszaken;

• Verslag cursussen, activiteiten en evenementen.

7. Verslag kascontrolecommissie.

Bestaande uit:

• Mevrouw A. Hartman (1ste lid) en zal aftreden.

• De heer D. Penning (2de lid).

7A. Samenstellen kascontrolecommissie.

• De heer D. Penning zal gevraagd worden om als 1ste lid toe te treden tot de

kascontrolecommissie.

• Er zal een nieuw lid toegevoegd worden aan de kascontrolecommissie.

• De heer G. Noorderijk is reserve-lid.

8. Behandeling financieel verslag 2020.

9. Bestuursverkiezing

De heer T. Goosen (Penningmeester) stelt zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar.

Het bestuur adviseert om de heer T. Goosen te herkiezen.

10. Rondvraag en sluiting.

Opgemaakt te Harderwijk, 19 juli 2021,

8

Secretaris,

B.T. Goosen

VERSTERK ONS BESTUUR

Een bestuursfunctie

In 2019 heeft het huidige bestuur het mogelijk gemaakt om mee te kunnen lopen binnen

het bestuur van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk. Zo is het mogelijk voor leden

om kennis te maken met een bestuursfunctie. Zo neem je deel aan bestuursvergaderingen

zonder stemrecht en je gaat mee naar geselecteerde activiteiten.

Een jaar lang kan je vrijblijvend proeven aan het bestuur en de taken die daarbij horen.


ENE

ADERING

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

UITNODIGING

Extra informatie over de Algemene Ledenvergadering

Vacature binnen het bestuur

Voor ons bestuur zoekt de Wijkvereniging versterking.

Om nog betere besluiten te

kunnen maken en de slagkracht van het bestuur

te vergroten is het fijn als iemand zich

beschikbaar stelt voor een functie binnen het

bestuur.

Solliciteer nu

Dit kan via ons Secretariaat. Door de statuten en

het huishoudelijk reglement is het alleen

mogelijk om schriftelijk een sollicitatie in te

dienen.

Contactgegevens

Secretaris

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

De heer B.T. Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

Mail: secretaris@wijkstadsdennen.nl

Tel.: 06 19 00 30 13

Inkijkexemplaren

Bij binnenkomst liggen er een drietal inkijkexemplaren.

Alle documenten die tijdens de

vergadering besproken worden kan je hierin

vinden.

Als je hier gebruik van wil maken, kom dan tijdig.

Het inkijkexemplaar is af te halen bij de

bestuurstafel. Na invullen van de lijst mag je

het exemplaar inzien. Voordat de Algemene

Ledenvergadering wordt geopend dienen de

inkijkexemplaren ingeleverd te worden bij de

Secretaris.

Bingo

Na afloop van de vergadering spelen we nog

drie rondjes bingo, onder het genot van een

drankje.

Ieder lid is van harte welkom. De meeste leden

verheugen zich natuurlijk op deze korte bingo.

Wij hopen je te verwelkomen tijdens onze Algemene

Ledenvergadering.

TOT WOENSDAG 22 september OM 19:30 UUR.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

B.T. Goosen

Secretaris

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

P.C. Hooftplein 41

Winkelcentrum Stadsdennen

3842 HC Harderwijk

(0341) 42 55 77

info@edwinpfrommer.nl

www.edwinpfrommer.nl

Voor al uw

reservesleutels!

Klaar terwijl

uw wacht.

Topkwaliteit verdient

een langer leven.


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

SAMEN ETEN

WANNEER HET KAN

Op 12 juli 2021 hebben we heerlijk genoten van

een Indische maaltijd.

Op zaterdag 14 augustus ben je uitgenodigd om

deel te nemen aan de BBQ. Aanvang 18:00 uur.

Zaal open 17:30 uur.

Voor de BBQ komt het vlees van onze slager

Wouter van de Berg uit Hierden.

Hoe zien de avonden eruit?

Via de website dient er gereserveerd te worden.

Lukt dit niet? Bellen is ook geen probleem.

Na een online reservering ontvang je

automatisch een ticket in je mailbox.

Voor je agenda

Zaterdag 14 augustus 2021

Bij het aanmelden is het van belang om aan te

geven of je alleen komt of met meerdere

personen. Hierbij moet er dan onderscheid

gemaakt worden waar de persoon woont.

Woon je op een ander adres dan apart

aanmelden en vermeld dan bij de opgave dat je

dicht bij iemand wilt zitten maar dan nog met

een afstand van 1.5 meter. Vermeld de naam

van de ander dan wordt daar rekening

meegehouden.

Kom je met meerdere personen die ook op hetzelfde

adres wonen dan mag je naast elkaar zitten

en hoeft er geen 1,5 meter tussen te zitten.

Het vlees wordt bereid op de BBQ buiten bij

zaal C. Als er vlees klaar is zal er een vrijwilliger

langs de tafels lopen om iedereen te voorzien

van een stuk vlees naar keuze. Dit wordt steeds

herhaald.

Salades, sauzen en dergelijk zullen

uitgeserveerd worden per persoon. Dit is vereist

in de 1,5 meter regel van de overheid. Er mag

niet door elkaar gelopen worden en ook mag er

geen gemeenschappelijke schaal op tafel gezet

worden.

Consumpties worden aan tafel opgenomen en

geserveerd door het personeel van de

Kiekmure.

Samen eten is een samenwerking tussen de

Wijkvereniging, Zorgdat en de Kiekmure.

Uitgestelde maaltijd samen eten

Reserveer een uitgestelde maaltijd via de website

voor iemand anders.

Na ontvangst van de uitgestelde maaltijd zullen

wij een betalingsverzoek sturen en na betaling

zorgen wij ervoor dat de uitnodiging om deel te

nemen aan het samen eten bij iemand terecht

komt die dit niet zelf kan betalen en goed kan

gebruiken.

Kosten

€ 10,00 p.p.

Opgeven kan alleen door te reserveren via de

website www.wijkstadsdennen.nl

Wil je ook adverteren in ons

Wijkverenigingsboekje? Kijk

dan voor alle voordelen op

www.wijkstadsdennen.nl

Tip

10


De eerste bingo hebben we na 6 maanden weer

gehad in de Kiekmure en was als vanouds weer

gezellig. De deelnemers gaven aan dat ze blij

waren dat het weer mocht en het erg hadden

gemist.

Op woensdag 11 augustus 2021 ben je

uitgenodgd voor de laatste zomerbingo van dit

jaar. Daarna zal je even moeten wachten t/m

september.

Wat moet je doen om bingo te kunnen spelen?

Om deze bingo’s te kunnen organiseren

moeten we wel aan diverse regels voldoen. Het

belangrijkste is dat er gereserveerd moet

worden om aanwezig te kunnen zijn op een

bingo naar keuze. Heb je geen toegangsbewijs

dan mogen we je niet toelaten in de Kiekmure.

Het is belangrijk om 1,5 meter afstand van elkaar

te houden.

Bij het aanmelden is het van belang om aan te

geven of je alleen komt of met meerdere

personen. Woon je op andere adressen dan is

het belangrijk om apart aan te melden en

vermeld dan bij de opgave dat je dicht bij

iemand wilt zitten. Vermeld de naam van de

ander dan wordt daar rekening meegehouden.

Kom je met meerdere personen die ook op hetzelfde

adres wonen dan mag je naast

elkaar zitten en hoeft er geen 1,5 meter tussen

te zitten. Vermeld dit ook bij de aanmelding

naast het aantal ook de namen. Het is echt

belangrijk dat dit goed gebeurt want als er

gecontroleerd gaat worden moet iedereen

kunnen laten zien waar men woont. Als er iets

mis gaat dan weet iedereen wat de boetes

hiervoor zijn.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

ZOMERBINGO

WIJ HEBBEN ER ZIN IN!

Hou er rekening mee dat er maximaal 76

personen kunnen deelnemen. Dit betekend dus

vol is vol.

Is het vol stuur dan een mail om op de

reservelijst te komen mocht er iemand zich

afmelden dan nemen wij contact met je op dat

je alsnog kunt deelnemen.

De bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom

om te komen en mee te spelen mits

gereserveerd. Er worden 8 ronden gespeeld en

na 4 ronden is er een korte pauze waarin

lekkere hapjes worden uitgedeeld. Deze worden

i.v.m. maatregelen per persoon uitgedeeld.

Er wordt dus niet met schalen rond gegaan dat

is namelijk niet toegestaan.

Boekjes om mee te spelen worden door ons bij

binnenkomst aan een tafel verkocht.

Je speelt al mee vanaf € 8,00. Hiervoor krijg je

dan 8 ronden maal 2 loten. Hoe meer loten je

wilt om te spelen, daar is de prijs dan ook naar.

Een vol boekje met 8 maal 6 loten kost € 21,00.

Ook verkopen we een boekje van 2 maal 6

loten, dus 12 keer een kans op een bingo.

Kosten hiervan per boekje € 35,00.

Voor vragen kunt u bellen naar 06 14 40 37 45

of mailen naar info@wijkstadsdennen.nl.

Wat ook nog goed is om te weten is dat er geen

consumpties bij de bar gehaald mogen worden,

maar dat het personeel van de Kiekmure langs

de tafels gaan om uw bestelling op te nemen.

Deze wordt dan ook weer bij je bezorgd. Je

krijgt een consumptiebriefje van de Kiekmure

waarop komt te staan wat je hebt gehad en wat

het kost. Gedurende de avond wordt er dan

afgerekend en het liefst via de pin.

Werkt vlotter en gaat sneller.

Tot snel!

11


GEGEVENS ACTIVITEITEN

Breien en Haken

Coby & Ria 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bloemschikken

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bingo

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Darten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Diverse kaarttechnieken

Jokeren

Mevr. C. Goosensen 0341 47 27 20

Kinderactiviteiten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Karaoke (avond)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjastoernooi

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Koersbal

Gea Engelmann 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjassen

Mevr. T. van Heerde 0341 41 61 84

Kleedjesmarkt

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Op de thee bij oma (een samenwerking)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Pergamano

Quilten

Saar van Kampen 0341 42 41 41

Willemien Mondria

GEGEVENS BESTUUR

Voorzitter

Secretaris

Han Pauli

Billy Goosen

Jannevroupad 2 Geitekamp 25

3848 DA Harderwijk 3848 AK Harderwijk

0341 41 99 12 06 19 00 30 13

secretaris@wijkstadsdennen.nl

Penningmeester & Ledenadministratie

Theo Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

info@wijkstadsdennen.nl

Algemeen Bestuurslid

Tineke Juffer

Kuyperstraat 71

8072 BG Nunspeet

06 27 45 14 67

GEGEVENS WIJKVERENIGING

RABOBANK

NL 58 RABO 0387 7669 87

ING

NL 43 INGB 0001 9820 23

KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER

094611

COLOFON

Volg ons!

40 40

40

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Rommelmarkten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Reisjes

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Samen eten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Sjoelen

Mevr. N. Dekker 0341 42 33 59

Sjoelen maandag

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Dinsdag en Vrijdag)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Woensdag)

Silvia Robbe 06 17 57 14 22

Taarten voor Harderwijk (samenwerking)

Theo Goosen 06 14 40 37 45

Oplage

750 stuks, speciaal

voor leden en

promotie

Redactie

Theo Goosen

Billy Goosen

Redigeren

Han Pauli

Vormgeving

Billy Goosen

Drukwerk

MEO

Verspreidingswerk

Vrijwilligers van de

Wijkvereniging

Stadsdennen &

Frankrijk

DISCLAIMER

Dit is een uitgave van de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

en wordt vier keer per jaar verstrekt

aan haar leden. Dit document

is met de grootste zorgvuldigheid

samengesteld. Ondanks deze

zorgvuldigheid kunnen er

enkele onjuistheden opgenomen zijn.

Hiervoor kan de

Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk niet aansprakelijk gesteld

worden. Er kunnen geen rechten

worden ontleend aan dit document.

Foto’s zijn gemaakt

tijdens “eigen” activiteiten met

medeweten en goedkeuring van de

personen. Op dit document is het

foto- en videobeleid van kracht.

More magazines by this user
Similar magazines