23.07.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 6

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 12 | Editie 6 | juli - augustus 2021

Amber Liefhebber

Bente Jägers

Bram Kroeze

Daniël Tober

Esmee Groot

Jens van Bremen

Geslaagd!

Gwen Vink

Jan Diks


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

Familie Eckelboom

Hoe heeft de familie Eckelboom het afgelopen anderhalf jaar doorstaan? Wat

voor impact heeft de corona pandemie op hun dagelijks leven gehad? We

bezochten de familie voor een interview.

(pagina 4)

Hoe staat het ervoor bij bakkerij Van Keulen?

Naast de kermis familie bezochten we ook de bakkerij van familie Van Keulen

op de Voorstraat om met hun te praten over de afgelopen anderhalf jaar. Wat

was de impact van de pandemie op hun bakkerij?

(pagina 6)

Inburgeren en Covid-19 in Beesd

Gelukkig is er in West Betuwe een stichting ‘Integreren doe je samen!’. Zij

koppelen nieuwkomers aan de juiste professionele organisaties

(pagina 8)

Een lekker recept

We sluiten de laatste editie van dit jaargang af met een wat moeilijker recept.

Prima voor een regenachtige dag in de zomer.

(pagina 15)

Puzzelen maar!

In deze laatste editie niet alleen een woordzoeker maar ook voor de kinderen

een puzzel om zich te vermaken. Veel succes met het zoeken naar de oplossingen!

(pagina 16)

2 Dorpskrant Beesd


Joëlle Kool

Julian de Weijer

Lieke van Tetrode

Luke van den Broek

Nerea en Miren Gietman

Noa Jansen

Jasper van de Water

Sven van den Broek

Timon Versteegh

Zoë Vermeulen

Noa Valen

Sanne en Lisa Brans

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

Terugblik op de afgelopen periode

Nu het de goede kant op lijkt te gaan met de Corona besmettingen, krijgen we ook weer wat

versoepelingen. Als redactie dachten we dat het interessant zou zijn eens te kijken hoe ondernemers

de afgelopen anderhalf jaar hebben doorstaan. Hiervoor hebben we een bezoekje

gebracht aan twee ondernemers: de familie Eckelboom in Rumpt en Bakker Gerard van Keulen

in Beesd.

Tekst Leonie van Lith - Foto familie Eckelboom

De familie Eckelboom: Voor de meesten van ons

wel bekend van alle kermissen in de buurt. We

spreken Hans, die al jarenlang leider van het familiebedrijf

is. Hij vertelt dat zijn vader, oprichter

van het bedrijf, Karel Eckelboom 4 zonen kreeg

die allen uiteindelijk in de kermiswereld terecht

kwamen. Men is zo’n 40 jaar geleden begonnen

met 17 attracties. Helaas werd hun vader

maar 51 jaar, waardoor zoon Hans al jong (op

zijn 17de), de leiding op zich moest nemen. Zijn

jongste broer was toen pas 6 jaar oud. Broer

Karel werd slechts 64 jaar. Hij won in 2004 The

Gold Pony award voor zijn prachtige houtsnijwerk.

Hans zelf werd in 2012 onderscheiden

met een lintje. Momenteel zijn er 68 familieleden

die in hetzelfde vak zitten. De meesten zijn in

Beesd/Rumpt geboren en sommigen in Tiel.

Vreemde tijd

Het komt er op neer dan vrijwel alle kermissen

in de afgelopen anderhalf jaar afgelast zijn.

Vorig jaar mocht alles pas in september weer

gaan draaien. Toen was het in juni vrijgegeven.

Dit jaar heeft men in oktober al de aanvragen

voor de vergunningen gedaan. In december

kwam er toen een brief van het ministerie dat

alles voorlopig helemaal “on hold” moest. Het is

een behoorlijke tegenstrijdige boel. Zo mochten

pretparken met exact dezelfde attracties wel gewoon

open. Voor de kermisexploitant is alles op

dit moment nog onzeker. Eigenlijk is het nu nog

onduidelijker dan vorig jaar, daar de gemeente

toen de vergunningen zelf mocht uitgeven voor

de plaatselijke kermissen, waar het nu landelijk

gecoördineerd wordt. Van de kermissen in

1.500 gemeentes zijn er het afgelopen jaar maar

120 doorgegaan. Hiertoe behoren ook de kermissen

hier in de buurt: Beesd, Geldermalsen,

Herwijnen en Heukelum.

Het leek alsof de regering de kermisexploitanten

vergat. Ze zijn in de persconferenties tot

de laatste keer nooit genoemd. Om van zich te

laten horen, hebben ze in 2020 gedemonstreerd

op het Malieveld in Den Haag. Hiervoor moest

men een bedrag van 25.000,- euro betalen om

het gras te herstellen. Er werd voorbijgegaan

aan personele consequenties: voor de jongens

die opgegroeid zijn in het kermisgebeuren was

er totaal geen ritme, sommigen zijn gedwongen

een andere baan te zoeken. In andere landen

is het voor onze mensen beter geregeld dan

in Nederland. Aan de branchevereniging is 10

miljoen Euro ter beschikking gesteld, maar de

familie Eckelboom heeft daar niets van ontvangen.

Wat heeft men in de tussentijd gedaan?

Daar de attracties jaarlijks gekeurd dienen te

worden, moet dat sowieso gebeuren, want als

het sein op groen gaat, moet je daar meteen

4 Dorpskrant Beesd


op in kunnen springen. Verder moesten ook de

auto’s door de keuring. De familie was steeds

bezig om alle voorbereidingen te treffen om te

gaan draaien, maar dan werd het alsnog verboden.

Er werden allerlei initiatieven ontwikkeld om

deze vervelende tijd door te komen. Zo werden

er bloemstukjes te koop aangeboden en aan

de weg op hun terrein werd een kraam geopend

waar men oliebollen, wafels, poffertjes

en aardbeien met chocolade werden verkocht.

Daarnaast mocht de oliebollenverkoop op vaste

plaatsen gewoon doorgaan. Ook waren er allerlei

mensen begaan met het lot van de kermisexploitanten.

Zij kwamen geld en cadeaubonnen

brengen. Ook kwamen heel veel mensen naar

de kraam om bovengenoemde lekkernijen te kopen

en op deze manier wat omzet te genereren.

Hoe ziet men de toekomst?

Zo zwart als het geweest is en nog wel is, zal

het niet blijven. Ze hopen op goede tijden. Als

alle neuzen weer dezelfde kant op staan, zal

alles vanzelf weer gaan functioneren. De kermis

van Tilburg gaat dit jaar in elk geval weer

plaatsvinden. Deze heeft normaal 250 attracties,

maar mag dit jaar 150 attracties aanbieden. Dit

wordt door speciale commissies bepaald. Er zijn

nu plannen om tussen 14-17 juli in Geldermalsen

een kermis op te zetten, tussen 21-24 juli in

Beesd en dan nog twee in september: in Heukelum

en Herwijnen. Normaal staat de familie

op 25-35 kermissen per jaar van 2 tot 3 dagen

per week. Men hoopt dat het volgend jaar weer

het geval is. Bij de familie Eckelboom helpt in

elk geval iedereen mee. De uren die men erin

steekt worden nooit betaald, maar men werkt

met plezier en dat scheelt een hoop. Als de

kermis straks weer open mag, is de familie er in

elk geval helemaal klaar voor en heeft er net als

altijd enorme zin in!

Dorpskrant Beesd

5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

Hoe staat het ervoor bij bakkerij van Keulen?

Tekst Leonie van Lith - Foto’s Gerard van Keulen

Het gesprek met Gerard van Keulen vindt achterin

de zaak plaats. Hoe is het allemaal begonnen?

Als bakkerszoon uit de Bommelerwaard

(Gameren) werkte Gerard sinds 1993 bij Dick

de Vaal. Hij woonde met zijn vrouw en twee

kinderen in Brakel toen hij de bakkerij in 1997

overgenomen heeft. Vervolgens is Gerard zo’n 7

jaar geleden nog een filiaal begonnen, namelijk

in Geldermalsen in het pand van de Lidl, maar

als separate unit. Aanvankelijk had Beesd de

grootste omzet, maar naarmate de tijd vorderde,

groeide de vestiging in Geldermalsen en werd

het er mede dankzij de markt op vrijdag behoorlijk

druk. Momenteel zijn beide winkels qua

omzet ongeveer gelijk.

Positief effect

Zo op het eerste oog ziet het ernaar uit dat

het in Coronatijd zeker goed is gegaan met de

omzet. Mensen zijn allemaal veel thuis en eten

daardoor meer brood. Ook kopen klanten vaker

iets lekkers om het gezin eens extra te verwennen.

Tripjes als wintersport en korte weekendjes

gingen niet door en iedereen bleef in de buurt

met Koningsdag. Er werden dit jaar 4000 tompoucen

gebakken, een aantal als nooit tevoren

en toch moest men nog mensen teleurstellen.

Klanten stonden in een lange rij voor de winkel.

Dat heeft allemaal geholpen om een prima

omzet te creëren en dan is het een voordeel om

levensmiddelen te verkopen.

Negatief effect

Na de Kerst moest echter het besluit genomen

worden de bakkerij twee dagen volledig

te sluiten, vanwege besmettingen onder het personeel

en dan met name de bakkers. Het gezin

werd ook door besmetting getroffen. Gerard’s

vrouw was één week behoorlijk ziek en ook de

kinderen waren besmet. Tijdens oud en nieuw,

normaal één van de drukste tijden van het jaar,

was slechts de helft van de personeelsbezetting

beschikbaar. In plaats van met 10 personeelsleden,

heeft men nu de klus met 5 personen moeten

klaren. Op de vraag of het in een dergelijke

situatie wellicht mogelijk is een uitzendbureau in

te schakelen, geeft hij aan dat dit eigenlijk niet

interessant is, daar je specialistische mensen

zoekt en die zo snel niet te krijgen zijn. Daarom

zat er niets anders op dan een stapje extra te

zetten en op sommige punten zelf een beetje

aan te modderen.

Communicatie

Op het moment dat je besluit de bakkerij/winkel

te sluiten, heeft dat nogal wat voeten in de

aarde. Gerard heeft ervoor gekozen om het

zo professioneel mogelijk aan te pakken, het

nieuws via Facebook te publiceren. Het idee is

dat het beter is er open over te zijn, omdat er

klanten zijn die er laconiek over doen, maar er

zeer zeker ook mensen zijn die er heel serieus

mee omgaan. Ook de leveranciers en klanten

die bij de bakkerij afhalen, moesten worden

ingelicht. De klanten die voor de dagen van sluiting

producten besteld hadden, zijn gebeld. Veel

klanten waren meelevend en wensten sterkte,

helaas waren er ook klanten die een negatieve

reactie gaven dat ze door de situatie zonder gebak

zaten, wat natuurlijk jammer is, maar zoiets

is wel op te lossen. Uiteindelijk pluk je de vruchten

van een goede en open communicatie.

Neveneffecten

Gelukkig waren er geen problemen voor de

medewerkers met de opvang van jonge kinderen.

De meeste werknemers zijn al wat ouder

of jong nog zonder kinderen. Ook was er geen

vertraging in de aanlevering van grondstoffen.

6 Dorpskrant Beesd


uit coulance een week vakantie genomen om

de druk een beetje van de ketel te halen. De

supermarkt in Avezaath heeft ook een aantal

dagen geen brood ontvangen. Verder is er nog

een kanttekening te maken bij de campings die

afgelopen zomer gesloten waren, waardoor ook

omzet gemist werd. Om maar niet te spreken

van de horeca, waaraan natuurlijk ook niet geleverd

kon worden.

Het meel en de bloem worden in België gekocht.

Uit voorzorg werd na de berichtgeving over het

sluiten van de grenzen meteen voor één maand

extra van die grondstoffen opgeslagen. Na een

paar weken, toen bleek dat de aanvoer gewoon

keurig bleef doorgaan, werd daar weer mee gestopt.

De rest van grondstoffen voor versiering,

bakmixen en fruit waren gewoon beschikbaar.

Eigenlijk is het vinden van een goede broodbakker

het lastigst. Er wordt ’s nachts brood gebakken

en nieuwe aanwas is van werken op dat

tijdstip niet altijd gecharmeerd.

Hoe ziet men de toekomst?

De zoon van 28 jaar werkt al in de bakkerij. Als

hij zijn enthousiasme behoudt, zal hij het gaan

overnemen. Al heeft het afgelopen rumoerige

jaar hem meer doen realiseren dat het soms

echt niet gemakkelijk is. Maar hij is, nadat hij

weer gezond verklaard is, zeker de steun en

toeverlaat van zijn vader geweest. Het zijn hele

spannende tijden geweest, maar qua personeel

is het bedrijf sinds een paar weken helemaal

stabiel, wat het belangrijkste is. Nu maar hopen

dat het zo blijft.

Er is geen sprake van een branchevereniging,

maar de bakkerij is wel lid van de NBC (Nederlands

Bakkerij Centrum). Deze controleert eens

in de zoveel tijd op het gebied van hygiëne en er

worden monsters genomen. Bij minpunten wordt

geprobeerd het samen op te lossen. Het is ongelofelijk

hoe kwetsbaar je bent als zelfstandige

bakkerij. Er werken 18 mensen die veelal uit de

buurt maar soms ook van wat verder komen.

Ook werken twee van de vier kinderen van Gerard

buiten de bakkerij, waar wellicht ook sprake

is van besmettingen. Zo kan het van alle kanten

op je pad komen. Bovendien is het niet altijd

duidelijk wat de richtlijnen zijn die op het bedrijf

van toepassing zijn. Hiervoor is men lid van de

NBOV. Deze organisatie helpt bij arbeidsconflicten

en ook bij de protocollen met betrekking tot

Corona, bijvoorbeeld hoe de quarantaineregels

er precies uit zien.

Al met al heeft het meer nadelen dan voordelen

gehad. Er zijn ook wel bestellingen afgezegd

vanwege onderbezetting. Een afnemer heeft

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Dorpskrant Beesd

7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

Inburgeren en Covid-19 in Beesd

Tekst en Foto Marjo van Dun

Stel je voor je bent in begin maart 2020 net

in Nederland om herenigd te worden met je

vrouw of man die al in Nederland een verblijfsstatus

heeft, zoals in Beesd is gebeurd. Zo’n

gezinshereniger moet zich na binnenkomst in

Nederland eerst melden bij de opvanglocatie

in Veenhuizen*). Hij verblijft daar enkele dagen

voor regelzaken zoals een BSN-nummer, verblijfsvergunning

en gezondheidschecks. Alleen

loopt het nu anders. Midden in deze procedure

word je hals over kop terug gestuurd naar je

adres in Nederland. De IND en het COA zijn

in rep en roer: Corona is dan net onder ons en

het land gaat op slot. Je verblijfsvergunning en

daarvan afhankelijk je verzekeringen met andere

rompslomp kunnen niet geregeld worden.

Gelukkig is er in West Betuwe een stichting

‘Integreren doe je samen!’. Indien nodig koppelen

zij nieuwkomers aan de juiste professionele

organisatie. Zij helpen nieuwkomers o.a. met het

eenmalig verkrijgen van tweedehands meubels

om hun huis of appartement in te richten **).

Ook zorgen zij voor zoveel mogelijk contactmomenten

met de nieuwkomers en anderen, zodat

ze een netwerk kunnen opbouwen. Dat netwerk

is nodig om zo snel mogelijk een nieuwe start te

maken in Nederland. Zij houden zoveel mogelijk

contact met de nieuwkomers om waar dan ook

te helpen. De stichting kon in dit geval ook niet

veel anders, omdat het IND en het COA deels

stil lagen. Zij merkten dat alle instanties eigenlijk

op een laag pitje draaiden. Samen met Vluchtelingenwerk

sloegen ze de handen ineen om

nieuwkomers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ook voor statushouders die o.a. in Beesd kwamen

wonen, hebben Vluchtelingenwerk, Stichting

‘Integreren doe je samen’ en Adrie en Joke

Smits samengewerkt naar een nieuwe woning

en inburgering.

Voor degene die al de taal aan het leren was,

had Covid-19 natuurlijk ook consequenties. Net

als andere scholieren en studenten was naar

school gaan onmogelijk. Na een gewenning

van de scholen werd het lesgeven via Zoom of

andere digitale software opgepakt. Voor inburge-

raars was dit best nog wel een ding. Het leven

was al een stuk anders dan in hun geboorteland

en nu moesten ze ook nog digitaal mee kunnen.

Maar zodra die hobbel genomen was, konden

ze verder met het leren van de taal.

De nieuwkomers krijgen vaak een taalcoach

toegewezen als ze met inburgeren beginnen.

Voorheen ging dat via Vluchtelingenwerk,

tegenwoordig doet ‘Integreren doe je samen!’

dat. Deze stichting kent de meeste taalcoaches

of gewezen taalcoaches en houdt contact met

hen. Het afgelopen jaar hebben de taalcoaches

alles uit de kast moeten halen om via Zoom of

WhatsApp met mensen digitaal te praten. Met

name voor nieuwkomers die de taal niet machtig

zijn is het vaak werken met handen en voeten.

Als iemand Engels, Frans of Duits spreekt, kun

je vaak met een vertaalapp best ver komen. Ook

zijn er verschillende Arabische vertaalapps die

handig zijn. Je merkt dat het persoonlijk spreken

echt heel belangrijk is en er soms heel heftige

verhalen de revue passeren.

8 Dorpskrant Beesd


Marijke van den Bosch, voorzitter van ‘Integreren

doe je samen!’ vertelt in een interview aan

Openembassy.nl: “We kijken vooral wat er wél

kan. We hebben honderden voordeurbezoekjes

gedaan bij zo’n negentig huishoudens. Dan pols

je regelmatig hoe het gaat en wat er nodig is.

We nemen iets leuks mee: knutselspullen, een

kerstster, kaarsen of, zoals laatst met oud en

nieuw, oliebollen en appelflappen die we kregen

van een donateur/supermarkt. Tijdens de

lockdown zijn er 20 tot 25 nieuwkomers gekomen.

Dan ga je écht wel langs. Ook hebben

we tijdens corona met veel mensen telefonisch

contact en Whatsapp-contact en we koppelen

nu meer individuele maatjes dan voorheen.” De

normale hulplijnen, die gewoonlijk fysiek zijn,

vielen ineens weg. Daarom is gekozen om bij de

inburgeraars aan te bellen en op afstand met de

mensen te praten. Voordeurrondes waren bedoeld

voor gezelligheid, maar ook om informatie

op te halen en te geven zodat deze kwetsbare -

meestal niet digitale groep - niet vergeten werd.

De stichting heeft midden vorig jaar de coronaregels

vertaald naar de verschillende moedertalen

van de nieuwkomers en door langs de deuren te

gaan deze te verspreiden met mondelinge uitleg.

Op die manier maak je mensen bewust van wat

er aan de hand is, wat ze zelf kunnen doen en

wat er van hun verwacht wordt, zodat ze veilig

en gezond verder kunnen.

Bronnen: *) Vluchtelingenwerk.nl en **) integreren

doe je samen

Nederlands moeilijk te leren?

Men spreekt van één lot en verschillende loten,

maar ‘t meervoud van pot is natuurlijk geen poten.

Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,

maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?

Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog.

Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,

want woog is nog altijd afkomstig van wegen,

maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen?

Wat hoort er bij zoeken’? Jazeker, ik zocht,

en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?

Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten.

En toch is ik ‘hocht’ niet afkomstig van hechten.

En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.

En evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’.

Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.

Maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij het rapen.

Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u ‘t weet

en dat u die kronkels beslist niet vergeet.

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik ‘ik riep’.

Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan ‘ik sniep’?

Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist,

dat ried komt van raden, ik denk dat u ‘t wist.

Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood.

En toch volgt na wieden beslist niet ‘ik wood’.

‘Ik gaf’ hoort bij geven, maar ‘ik laf’ niet bij leven.

Dat is bijna zo dom als ‘ik waf’ hoort bij weven.

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken.

Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.

‘t is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,

maar hoort bij vergeten nou logisch vergist?

Juist niet, zult u zeggen dan komt van vergissen.

En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen:

hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig of slond?

Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond.

En noemt u een mannetjesrat nu een rater?

Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater.

Dorpskrant Beesd

9


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

Beesdse

Knipsels

Op 4 juni blies mevrouw Piek maar liefst

96 kaarsjes uit!

3 juni 2021 is Jill den Hartog geboren.

Op de foto staan de 4 generaties.

Tekst: Cees de Jong

Foto: Berry van Zuilekom

Foto: Gerrie den Hartog

Nieuws vanuit de Protestantse Gemeente

Beesd. Dankzij de versoepelde maatregelen,

mogen wij u weer vrij ontvangen. Aanmelden is

niet meer nodig. Wij hopen u te ontmoeten.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken

voor de vele berichten, telefoontjes en

presentjes die wij mochten ontvangen na het

ongeval van Hans. Het was echt overweldigend

en het heeft ons erg gesteund in deze

zware tijd.

Een speciaal woord van dank willen wij doen

aan onze familieleden, Brandweer, Politie en

Ambulancedienst dankzij jullie is het met

Hans goed afgelopen.

Wij zijn jullie dankbaar,

Hans en Mien Eckelboom

12 Dorpskrant Beesd


Concordia Beesd

Tekst en foto: Esther Kroeze

Vorig jaar maart moesten wij een week voor

ons voorjaarsconcert het concert afgelasten. Er

was een mooi programma in elkaar gezet in het

thema van ‘75 jaar vrijheid’. Ook dit concert zou

Zangschool Beesd weer mee doen. Destijds hadden

we de hoop dat we het in het najaar alsnog

wel konden opvoeren. Helaas, het werd een heel

ander verhaal.

Op dit moment zijn we ruim een jaar verder.

De vereniging is nu weer gestart met de repetities.

Tussendoor zijn er korte perioden geweest

waarin we in kleine groepen bij elkaar kwamen

maar dat was van korte duur.

Inmiddels hebben we de eerste repetities weer

achter de rug en maken we weer plannen voor

concerten. December 2021 bestaat de vereniging

120 jaar en dat willen we niet ongemerkt

voorbij laten gaan. Zaterdag 6 november 2021

staat daarom het Jubileumconcert gepland.

Wederom met Zangschool Beesd, want ook zij

hebben hun eerste jubileum! Meer informatie

hierover volgt later. Wij hopen jullie daar allemaal

weer te zien!

Gelukkig konden de muzieklessen voor de leerlingen

wel doorgaan. Wel anders dan anders,

want zij kregen nu online les van hun docent,

maar dat is toch beter dan geen les. Ook kregen

we een aantal maandagavonden online theorieles

van onze dirigent Theo. Ieder vanuit huis maar zo

hadden we toch nog wat contact met elkaar.

Dorpskrant Beesd

13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

14 Dorpskrant Beesd


Tekst en foto: Carlijn Slob

Kookrubriek

Sachertorte

We sluiten de laatste editie van dit jaargang af met

een wat moeilijker recept. Prima voor een regenachtige

dag in de zomer. Een spektakelstuk wil ik

het zeker niet noemen, maar wel een klassieker.

Het zomerfruit heb ik dit keer aan mijn neus voorbij

laten gaan. De reden is eigenlijk vakantievoorpret.

Een weekje Oostenrijk, hoog in de bergen in zicht,

inspireerde me tot het maken van een Sachertorte.

Rondom de herkomst van de Sachertorte heerste

heel wat gedoe. Je kunt het gerust een taartengevecht

noemen. Het begon bij Franz Sacher,

een jonge leerling-kok die snel voor zijn gasten in

taart in elkaar flanste en dacht: kom, ik smeer er

gewoon wat abrikozenjam tussen. De taart beviel

heel goed en door de tijd heen was het zijn zoon

Eduard Sacher die de taart verfijnde en vermarkte.

Hij opende een hotel genaamd Sacher en verkocht

de taart als een tierelier. Hofleverancier

Demel had nog een oud receptuur liggen van Eduard

Sacher die daar ooit had gewerkt. Vervolgens

maakten zij ook de Sachertorte onder het mom

‘Original Sachertorte’. Om een lang verhaal kort te

maken; de rechter moest er aan te pas komen en

familie Sacher trok aan het langste eind.

De originele bakinstructies liggen bewaard in de

kluis van Huis Sacher, maar dit recept komt heel

dicht in de buurt.

Ingrediënten

• 7 eieren

• 150 gr. zachte boter

125 gr. poedersuiker

• 200 gr. donkere chocolade

• 1 pakje vanillesuiker

125 gr. kristalsuiker

• 150 – 200 gr. abrikozenjam

• snufje zout

• 150 gr. meel

• boter en meel voor de bakvorm

• rum naar wens

Glazuur

• 200 gr. donkere chocolade

• 250 gr. suiker

• 150-170 ml water

Bereidingswijze

Breek de chocola in stukjes en splits de eieren.

Smeer de bodem en de zijkanten van een springvorm

(diameter ca. 22 cm) in met boter. Verwarm

de oven voor op 180 graden. Klop de eiwitten met

een snufje zout en de kristalsuiker stijf. Smelt de

chocola au bain marie. Roer vervolgens de boter,

de poeder- en vanillesuiker door de chocola totdat

de ingrediënten goed gemengd zijn. Voeg één

voor één al roerend de eidooiers toe. Spatel er de

stijfgeklopte eiwitten door. Roer de bloem door

dit mengsel en stort het in de springvorm. Bak de

taart in ongeveer 1 uur gaar.

Laat de taart iets afkoelen en snijd de randen los

van de springvorm. Verwijder de springvorm en

laat de taart verder afkoelen. Snijd de taart met

behulp van een groot mes horizontaal doormidden

en besmeer de onderste helft met abrikozenjam

(eventueel gemengd met een beetje rum naar

smaak). Leg daarna de bovenste helft er weer op.

Voor het glazuur breek je de chocolade in kleine

stukjes. Laat de poedersuiker en het water een

paar minuten op hoog vuur koken. Haal het van

het vuur en laat het tot lippenwarmte afkoelen (te

heet glazuur wordt dof, te koud glazuur wordt te

dik). Voeg de chocolade toe en laat het smelten.

Schep het glazuur, zodra het mengsel smeerbaar

is geworden, op het midden van de taart. Verspreid

het glazuur tot slot met een mes of spatel

over de taart.

Hab einen schönen Sommer!

Dorpskrant Beesd

15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

Woordzoeker

Ben jij ook zo dol op puzzels? Wij wel! Daarom in deze editie wederom een leuke puzzel. Dit keer

een woordzoeker. Zoek alle bloemen in de woordzoeker. Heb je ze gevonden stuur dan de oplossing

aan info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus op Achterstraat 25.

De oplossing van de puzzel uit editie 5 was: “Niets is zo bijzonder als het gewone” (citaat van Toon

Hermans) Winnaar is: Helgard Visser

Zoek onderstaande woorden:

• Akkerdistel

• Amandelwolfsmelk

• Bolderik

• Boterbloem

• Brunel

• Dovenetel

• Duizendblad

• Ereprijs

• Fluitekruid

• Ganzenbloem

• Gele Lis

• Gipskruid

• Hazenpootje

• Hoefblad

• Kamille

• Klaproos

• Klaver

• Korenbloem

• Madeliefje

• Margriet

• Morgenster

• Paardenbloem

• Pekbloem

• Pinksterbloem

• Speenkruid

• Teunisbloem

• Vlasbekje

• Weegbree

• Wikke

• Zilverschoon

Blad1

D A L B D N E Z I U D B O L D E R I K

W I K K E T E U N I S B L O E M R L A

B A M E O L B N E D R A A P L E E Z M

O K S E M E D A L B F E O H V M N I I

V K O D O V E N E T E L A A S O A L L

M E O L B N E Z N A G Z L F D R E V L

E R R N G E L L W D E K L I M G J E E

O D P U K M E E I N E O U E I E F R O

L I A E T N E U P J W R O P R N E S M

B S L J U G R O K L K L S E E S I C E

N T K R B K O E E E B K P Z E T L H O

E E B R N T B D T R R R L F P E E O L

R L E E J S N I E U IJ L A N T R D O B

O E E E A A U T I S I L E L E G A N K

K P E L M L O D T E I R G R A M M N E

S ! V A F B M E O L B R E T S K N I P

16 Dorpskrant Beesd


Zoek de verschillen

Heb je de 15 verschillen in de onderwaterwereld gevonden? Stuur dan de oplossing aan:

info@dorpskrantbeesd.nl of doe je oplossing in de brievenbus van Achterstraat 25 - Beesd

Dorpskrant Beesd

17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 6

Liters water uit de kraan

IJskoud bier en een raketje

anti-mug en zonnebrand

Vensters dicht en airco aan

Zonnebril en zonnepetje

In de file voor het strand

Tropenrooster hitteplan

Is me dat toch weer een pretje

Zomer in ons eigen land

(Irma Moerkestorm)

18 Dorpskrant Beesd


Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren en Leonie

van Lith

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Henry Piek

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit.

Dorpskrant Beesd

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!