08.08.2021 Views

Showcatalogus Eemnes 08-08-2021 - zondag

Showcatalogus Eemnes 08-08-2021 - zondag

Showcatalogus Eemnes 08-08-2021 - zondag

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het beste kattenbak

systeem van de wereld

SE patent 0001351-6

Smoothie the Cat® kiest PeeWee!

1 Unieke super absorberende houtkorrels

2 Bak met dubbele bodem

Superzuinig, superschoon!

2

1

mypeewee.nl


mundikat vereniging voor liefhebbers en fokkers van katten

De Vereniging Mundikat is opgericht op 21 september 1976 en is ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 40119593.

Welkom aan elke exposant en bezoeker van

mundikat’s

226 e & 227 e Internationale Kampioenschapstentoonstelling

op 7 en 8 augustus 2021 te Eemnes.

Georganiseerd onder auspiciën en volgens de reglementen van de

Fédération Internationale Féline (FIFe), www.fifeweb.org

MUNDIKAT BESTUUR:

Marcel Frank (voorzitter), Marit van Ewijk(secretaris), Frederik Vervaet (penningmeester), Lotte Hofstee (alg. lid a.i)

Correspondentieadres: e-mail: secretaris@mundikat.nl

SHOWORGANISATIE/TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE (TOC):

Marja Brummel-Wever, Rudi van Biesen, Kim de Raadt-Keja, Jessica van Toorenburg, Stephan van Oosterbosch en Marcel Frank.

VASTE MEDEWERKERS:

Andrea van Elmpt, Annemarie Huijbrechts, Irene Timmer, Marian Springvloed, Raymond Brummel, Gea Cusee, Marco en Priscilla

Grosze Nipper, Charles en Trudy Kok, Walter de Raadt. Marianne Debruyne.

Met dank voor de medewerking van leden uit de regio en vele anderen.

FOTOGRAAF:

Natascha Meijndershagen - Romance Shoots

Met het laten maken van Nominatie, Best in Variëteit en/of Best in Show foto’s geeft u Mundikat toestemming tot publiceren en dus

openbaar maken van deze foto’s voor PR-doeleinden (bijv. show flyer), internet (bijvoorbeeld Facebook of de Mundikat website) of

enig ander medium (bijvoorbeeld Mundikat Magazine). Indien u dit niet wenst dient u dient u dit vooraf kenbaar te maken.

DIERENARTSEN BELAST MET VETERINAIRE KEURING

Moss Tijssens - Dierenkliniek Sint Anna 404 te Nijmegen, Maartje van der Steen - Dierenkliniek 't Holland te Duiven, Alice Abma - Dierenarts

Arnhem. De veterinaire keuring vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Veterinaire Commissie van Mundikat.

Art. 5.2 Tentoonstellingsreglement

Voordat de katten tot de tentoonstellingsruimte worden toegelaten zullen ze door een dierenarts worden onderzocht. De uitslag van het

onderzoek bepaalt het al dan niet toelaten van de katten tot de tentoonstellingsruimte (zie ook artikel 4). De beslissing van de dierenarts

belast met de veterinaire keuring is bindend. Beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

STEWARDS onder leiding van Rudi Van Biesen: Irene Timmer, Corry Venema, Alexander Grobokopatel, Stephan van Oosterbosch, Esther

Kloek, Lotte Hofstee, Jessica Van Asperen, Rhea Roelofsen, Mieke Hoiting en Marit van Ewijk.

VOORDRACHTEN VOOR BEST-IN-SHOW

Elke keurmeester kan per door haar/hem gekeurde categorie 1 beste kitten in de leeftijd 4-7 maanden, 1 beste junior in de leeftijd

7-10 maanden, 1 beste castraat kater, 1 beste castraat poes, 1 beste volwassen poes en 1 beste volwassen kater voordragen. Hieruit

worden per categorie de Best-In-Show katten gekozen. Mits vertegenwoordigd is er ook is er een Best in Show huiskat.

Op Mundikat shows presenteert u zelf uw kat aan de keurmeester. Hou goed in de gaten wanneer het uw beurt is. Het is uw

eigen verantwoording op tijd met uw kat bij de keurmeester te zijn. Wilt u uw kat niet zelf voorbrengen, vraag dan op het

secretariaat om een steward. Doe dit voor de aanvang van de keuring.

Let op: de show duurt tot 18:00 uur of langer als de Best in Show nog bezig is. Tot het einde van de show moeten de katten in de

gedecoreerde kooien blijven. Het is verboden om de zaal met katten voor het einde van de Best in Show te verlaten, op straffe van

intrekking van het behaalde resultaat. We hopen om 18.00 uur te kunnen sluiten.

OVEREENKOMSTEN VAN KOOP EN VERKOOP

Het is verboden om op de show tentoongestelde katten te verkopen of mee te geven aan een nieuwe eigenaar. Wij wijzen bezoekers

en exposanten er met nadruk op, dat de Vereniging Mundikat bij overeenkomsten van koop en verkoop en/of andere overeenkomsten

terzake tijdens deze tentoonstelling getoonde dieren, op geen enkele wijze als partij, hoe dan ook, kan worden betrokken en voor

dergelijke overeenkomsten derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

AANSPRAKELIJKHEID

De Vereniging Mundikat en/of tentoonstellingscommissie en/of individuele leden van deze commissie en/of medewerkers aan deze tentoonstelling,

zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook aan of door personen, zowel bezoekers als exposanten, en/of tentoongestelde

dieren tijdens de tentoonstelling toegebracht en/of ontstaan.


TITELREGISTRATIE

Anne-Marie Ebbers-Harsveld Kosten registratie titel: € 8,00

Venlosingel 92, 6845 JC Arnhem

IBAN: NL22 INGB 0002 1454 58 - BIC: INGNL2A

Tel 026-3813173

t.n.v. Mundikat Stamboek te Waarland

E-mail: titel@mundikat.nl

o.v.v. Titelregistratie en naam van de kat

FIFe titels en hun vereisten:

• Supreme Champion of Supreme Premier (97 punten): 9 x CACS/CAPS van minimaal 3 verschillende keurmeesters in minimaal 3 landen

of 11 x CACS/CAPS van minimaal 6 verschillende keurmeesters in minimaal 2 landen.

• Grand International Champion of Grand International Premier (96 punten): 6 x CAGCIB/CAGPIB van minimaal 3 keurmeesters in minimaal

3 landen of 8 x CAGCIB/CAGPIB van minimaal 4 verschillende keurmeesters in minimaal 2 landen.

• International Champion of International Premier (95 punten): 3 x CACIB/CAPIB van 3 verschillende keurmeesters in minimaal 2 landen

• Champion of Premier (93 punten): 3 x CAC/CAP van 3 verschillende keurmeesters in minimaal 1 land.

Best in Variëteit kan (hoeft niet) worden toegekend (95 punten):

• als er van een rasnummer/ kleurgroep minimaal 3 katten aanwezig zijn (uitgezonderd castraten)

• als zowel bij volwassen als junioren of kittens minimaal 3 aanwezig zijn van een rasnummer/kleurgroep

• per leeftijdsklasse mag een afzonderlijke BIV worden toegekend bij minimaal 3 castraten (ouder dan 10 maanden) per rasnummer

of kleurgroep kan een BIV castraat worden toegekend.

Aanvragen binnen 1 maand na het behalen van de laatste titel. Uitsluitend certificaten die zijn behaald op een FIFe show zijn geldig

voor de registratie van een FIFe titel. LINTEN: Voor alle titels (ook JW, DSM en DVM) zijn er op Mundikat shows bij de infostand linten te koop

voor €10,00. Linten voor NOMINATIE Best In Show en Best In Variëteit kosten € 5,00.

STAMBOEKZAKEN

Henny Bok-Houtsma

Hopakker 5

5262 MK Vught

Tel. 073-6564802

E-mail: stamboek@mundikat.nl

Bemiddeling kittens, dekkaters en herplaatsers

www.mundikat.nl of bel/mail mw. Henny Bok,

bemiddeling@mundikat.nl.

INSCHRIJFBUREAU MUNDIKAT SHOWS

E-mail: shows@mundikat.nl

INSCHRIJFBURAU BUITENLAND

Andrea van Elmpt

Vaalrivierstraat 10a, 1091 PD Amsterdam

Tel.: 020 - 785 20 17 (19.30 uur - 21.30 uur)

Fax: 084 - 734 70 24

E-mail: buitenlandshows@mundikat.nl

Inschrijven voor alle buitenlandse shows: www.mundikat.nl/shows/shows-buitenland/

Betalingen voor Mundikat shows:

IBAN: NL18 RABO 0103 3712 73 - BIC: RABONL2U

t.n.v. Mundikat T.O.C. Beverwijk o.v.v. showdatum, naam eigenaar en lidnummer.

Inschrijfgeld Mundikat shows

Katten in klasse 01 t/m 12 € 30,00 *

Extra kooi € 15,00

Klasse 13a/b/c als extra klasse € 7,50 extra

Veteraan (v.a. 7 jaar) € 17,50

Veteraan als extra keuring € 12,50

Kittengroep (1 apart keuren) € 37,50

Huiskat € 17,50

Buiten mededingen/niet keuren € 15,00

Late inschrijving

€ 7,50 extra

Bij 2 dagen dezelfde hoeveelheid kooien/katten, krijgt u

€ 5,00 korting per kat/kooi; voor een extra kooi op beide

dagen is de korting € 2,50.

* Mundikat leden betalen € 27,50 inschrijfgeld voor katten

in klasse 01 t/m 12. Bij betalen op de show betaalt u de normale

prijs zonder korting + € 7,50 extra per deelnemer.

Betaalde inschrijvingen gaan altijd voor!

VOOR ALLE IN DE CATALOGUS VERMELDE KATTEN IS INSCHRIJFGELD VERSCHULDIGD!

ADVERTENTIES

Wilt u als cattery adverteren? Mail dan voor meer informatie

naar adverteren@mundikat.nl

Prijzen advertenties in catalogus:

1/1= € 50,00 1/2= € 30,00 1/4= € 20,00

LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

E-mail: leden@mundikat.nl

Lidmaatschap Nederland per jaar € 27,50 – na 1 juli € 15,00

Abonnement Nederland per jaar € 25,00 – na 1 juli € 15,00

Lidmaatschap buitenland per jaar € 65,00 – na 1 juli € 32,50

Abonnement buitenland per jaar € 65,00 – na 1 juli € 32,50

Jeugdlidmaatschap per jaar € 7,50

Gezinslidmaatschap per jaar € 10,00

Eenmalig inschrijvingsgeld per jaar € 5,00


WIJ HEBBEN EEN BIS ZONDER KOOIEN

Geïnspireerd door shows in Scandinavië waar de cageless

BIS, oftewel de BIS zonder kooien, een succes is, is

Mundikat trots deze manier eerder dit jaar ook in Nederland

geïntroduceerd te hebben.

Waarom een cageless BIS?

• Katten zijn meer relaxed als ze niet in de kooien hoeven

te zitten en wachten.

• Eigenaars vinden het fijner als ze zo lang mogelijk bij

hun katten kunnen blijven.

• Stewards zijn meer op hun gemak door het relaxte

contact met de eigenaren en vise versa.

Hoe werkt de cageless BIS?

• Gelieve op te letten wanneer uw panel start en te

zorgen dat uw kat gereed is.

• Zodra uw panel start, zullen we de katten per groep

of categorie omroepen. Zodra u de oproep voor uw

panel hoort, verzoeken wij u om met de kat naar de

BIS-ruimte te gaan. In plaats van kooien, vindt u daar

tafels met daarop de catalogus nummers.

• Zoek naar de tafel met het desbetreffende nummer

van uw kat.

• U kunt nu blijven wachten met/bij uw kat tot het moment

dat de steward de kat meeneemt naar het BISpanel.

• Indien uw kat geen BIS is geworden verzoeken wij u

om uw kat meteen van de steward over te nemen.

De katten die wel BIS geworden zijn zullen teruggebracht

worden naar de tafelruimte om daar op de

verkiezing van Best in Category en eventueel zelfs

BOB te wachten.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de ‘cageless

BIS’, neem dan even contact op met onze chief steward,

Rudi van Biesen. Gedurende de dag is Erica bereid om

een nadere uitleg en informatie te geven

Namens Mundikat en onze stewards, willen we u bedanken

voor uw medewerking,

Rudi Van Biesen, chief steward

Irene Timmer, assistent chief steward

WE HAVE CAGELESS BIS PANELS

Inspired by shows in Scandinavia where cageless BIS

panels have become a success, Mundikat is happy and

proud to have introduced this way to do to the Netherlands

earlier this year!

Why a Cageless BIS?

• Cats are more relaxed when they don’t have to sit

and wait in a cage.

• Owners are happier when they can stay with their

cats as long as possible.

• Stewards are happier when getting this calm contact

with the owners and vice versa.

How to proceed?

• Please keep track of when your panel starts and

have your cat ready for it.

• When it’s time for your panel to start, we will call for

the cats. When you hear your panel being called, go

to the BIS area. Instead of cages you will find tables

with catalogue numbers on.

• Please look for the table showing the number of your

cat.

• You have the possibility to wait at the table with your

cat until the steward takes him/her to the panel.

• Please take back your cat from the steward directly

at the end of the panel if he or she isn’t BIS. The cats

becoming Best in Show will be brought back to the

table area to wait for the Best of Category panel and

maybe the BOB panel.

If you have any questions regarding the cageless BIS

panels, please do not hesitate to contact our chief steward,

Rudi van Biesen, during the day. Erica will be

happy to provide you with further explanations and

information.

On behalf of Mundikat and our stewards, we would like

to thank you for your cooperation,

Rudi Van Biesen, Chief Steward

Irene Timmer, Assistant Chief Steward

NOUS AVONS DES BIS SANS CAGES

Inspirée par les expositions scandinaves où les BIS sans cages se sont répandus rapidement, l’équipe de Mundikat est heureuse

et fière d’avoir introduit cette façon de faire aux Pays-Bas pour la première fois en avril cette année!

Pourquoi ce choix?

• Les chats sont plus calmes quand ils ne sont pas obligés d’attendre dans une cage.

• Les propriétaires apprécient grandement de pouvoir rester avec leurs chats le plus longtemps possible.

• Les assesseurs sont heureux de ce contact dans le calme avec les propriétaires et vice versa.

Le déroulement du « sans cages »

• Veuillez vous assurer d’être prêt à présenter votre chat lorsque c’est l’heure du Best in show.

• Lorsque nous appelons les chats pour le Best in showS, veuillez accéder à la zone de Best in show. Au lieu de cages,

vous y trouverez des tables affichant les numéros de catalogue des chats concernés.

• Veuillez vous présenter à la table affichant le numéro de votre chat.

• Vous pouvez rester à la table avec votre chat jusqu’à ce que l’assesseur l’emmène pour le présenter aux juges.

• Veuillez reprendre votre chat directement des mains de l’assesseur à la fin du Best in show s’il n’est pas devenu BIS. Les

chats qui obtiennent le résultat BIS seront ramenés par les assesseurs à la zone des tables pour y attendre le Best of Category

et éventuellement le Best of Best.

Si vous avez des questions concernant le Best in show sans cages, n’hésitez pas à contacter notre responsable des assesseurs,

Rudi van Biesen, pendant la journée. Erica se fera un plaisir de vous fournir des informations et des explications

com-plémentaires.

Au nom de Mundikat et de nos assesseurs, nous tenons à vous remercier de votre collaboration,

Rudi Van Biesen, Responsable des assesseurs

Irene Timmer, Assistante responsable des assesseurs


VERKLARING VAN DE EMS-CODES

Het FIFe Easy Mind System (EMS), soms ook wel het Eva Minde systeem genoemd omdat het bedacht is door Eva Minde, de secretaris van de

Noorse FIFe club NNR. In 1990 verving het EMS systeem de oude rascodes binnen de FIFe die door de Engelse Gouverning Counsil of the

Catfancy (GCCF) waren geïntroduceerd. Het systeem is heel eenvoudig: om een kat te identificeren begint men met de code van het ras,

gevolgd door de kleurcode en indien van toepassing de codes voor het patroon, de oogkleur, staartlengte (alleen voor staartloze en bobtail

rassen) en oorstand (alleen voor de American Curl).

Category 1

EXO Exotic

PER Perzisch Langhaar

RAG Ragdoll

SBI Heilige Birmaan

TUV Turkse Van

Category 2

ACL American Curl Longhaar

ACS American Curl Korthaar

LPL LaPerm Langhaar

LPS LaPerm Korthaar

MCO Maine Coon

NEM Neva Masquerade

NFO Noorse Boskat

SIB Siberische Kat

TUA Turkse Angora

Category 3

BEN Bengaal

BML Burmilla

BLH Brits Langhaar

BSH Brits Korthaar

BUR Burmees

CHA Chartreux

CYM Cymric

EUR Europees Korthaar

KBL Kurilean Bobtail Langhaar

KBS Kurilean Bobtail Korthaar

KOR Korat

MAN Manx

MAU Egyptian Mau

OCI Ocicat

SRL Selkirk Rex Langhaar

SRS Selkirk Rex Korthaar

SIN Singapura

SNO Snowshoe

SOK Sokoke

Category 4

ABY Abessijn

BAL Balinees

CRX Cornish Rex

DRX Devon Rex

DSP Don Sphynx

GRX German Rex

JBT Japanse Bobtail

OLH Oosters Langhaar

OSH Oosters Korthaar

PEB Peterbald

RUS Russisch Blauw

SIA Siamees

SOM Somali

SPH Sphynx

THA Thai

Breed Groups

A EXO, PER

B RAG, SBI, TUV

C ABY, CRX, DRX, DSP, GRX,

JBT, RUS, SOM, SPH

D BAL, OLH, OSH, PEB, SIA

Huiskatten

HCL Huiskat Langhaar

HCS Huiskat Korthaar

Niet erkende rassen

ABS non American Bobtail Korthaar

AMS non American Korthaar

AMW non American Wirehair

ALH non Asian Langhaar (GCCF)

ASH non Asian Korthaar (GCCF)

AUM non Australian Mist

BOM non Bombay (non-GCCF)

BRX non Bohemian Rex

LYO non Lykoi

MBT non Me-kong Bobtail

NEB non Nebelung

RGM non RagaMuffin

TIF non Tiffanie

TOL non Tonkinees Langhaar

TOS non Tonkinees Korthaar

XLH Niet erkende langhaar

XSH Niet erkende korthaar

Niet erkende variëteit

x niet erkende variëteit

Kleuren

n zwart, seal, wildkleur

a blauw

b chocolate

c lilac

d rood

e creme

f Zwart schilpad

g Blauw schildpad

h chocolate schilpad

j lilac schilpad

o cinnamon (sorrel)

p fawn

q cinnamon schilpad

r fawn schilpad

w wit

nt amber (alleen bij NFO)

at licht amber (alleen bij NFO)

dt rood based on amber (NFO)

et cream based on amber (NFO)

ft amber schilpad (alleen NFO)

gt licht amber schilpad (NFO)

Silver/golden

s silver

y golden

Dilute Modifier

m modifier

am caramel, based on blauw

cm caramel, based on lilac

em apricot, based on crème

Hoeveelheid wit

01 van

02 harlekijn

03 bicolour

04 mitted (RAG)

05 snowshoe (SNO)

09 elke hoeveelheid wit

Tabbypatroon

11 shaded (bij BLH/BSH: tipped)

12 tipped (shell) (niet bij BLH/BSH)

21 niet gespecificeerd tabby

22 gemarmerd

23 gestreept

24 gevlekt

25 ticked

Pointspatroon

31 Burmese pointed

32 Tonkinese pointed

33 Siamese pointed

Staart

51 rumpy

52 rumpy riser

53 stumpy (tot 3 cm)

54 longie (langer dan 3 cm)

Oogkleur

61 blauw

62 oranje

63 odd eyed

64 groen

65 Burmees oogkleur

66 Tonkinees oogkleur

67 Siamees oogkleur

Oren

71 rechte horen (alleen ACL/ACS)

72 gekrulde oren (alleen ACL/ACS)

Vachtstructuur

81 langhaar (alleen DSP/PEB)

82 korthaar (alleen DSP/PEB)

83 brush (alleen DSP/PEB)

84 straight (alleen LPL/LPS en SRL/SRS)


Am Bahnhof 12

15806Zossen

Duitsland


Categorie 1

PERSIAN

Black (PER n)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

2 K BW 21 BW21 IT*Welcome Gambler

(PER n) 19-1-2021 LO171610

MW 19 IC RU*Double Take

Comandante (PER n) x SC IT*Welcome Tina

Turner II DSM DVM (PER n)

O: Motolese Vita,

B: Franco Ballari; Vita Motolese

3 K IT*Welcome Golden Boy (PER n)

14-2-2021 LO172477

IT*Welcome Dynasty (PER n) x

IT*Welcome Ecstasy (PER f)

O: Motolese Vita,

B: Vita Motolese

Black tortie (PER f)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 7 Champion

4 P IT*Welcome Ecstasy (PER f) 8-2-

2019 LOI154974

MW 19 IC RU*Double Take

Comandante (PER n) x IC IT*Welcome Anita

Ekberg (PER w 62)

O: Motolese Vita,

B: Vita Motolese

Seal siamese point (PER n 33)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 10 Neuter

5 K Dutch Diamond Double Forgeron (PER

n 33) 28-5-2019 (NL) MU.LO19.PER.015.3

NSW NW SC Lengree Napoli JW DSM

(PER a 21 33) x Lionsealcats Whoopie (PER f 21

33)

O: van Leeuwen-Goossens Corinne,

B: Smid - Smit Joke

Red tabby siamese point (PER d 21 33)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 10 Neuter

7 K Desert Storm Double Forgeron (PER d

21 33) 28-5-2019 (NL) MU.LO19.PER.015.1

NSW NW SC Lengree Napoli JW DSM

(PER a 21 33) x Lionsealcats Whoopie (PER f 21

33)

O: Ruijgrok Debbie,

B: Smid - Smit Joke

Cream tabby siamese point (PER e 21 33)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 10 Neuter

6 K Crème Brûlée Double Forgeron (PER e

21 33) 24-5-2019 (NL) MU.LO19.PER.016.1

NSW NW SC Lengree Napoli JW DSM

(PER a 21 33) x NSW IC Shaparack Nafanja

(PER f 21 33)

O: Ruijgrok Debbie,

B: Smid - Smit Joke

8 K Fire Cracker Double Forgeron (PER e

21 33) 22-8-2020 (NL) MU.LO20.PER.023.1

IT* Crazy Life D’Angelo (PER e 21 33) x

NSW IC Shaparack Nafanja (PER f 21 33)

O: van Leeuwen-Goossens Corinne,

B: Smid - Smit Joke

Seal tortie tabby siamese point (PER f 21 33)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 10 Neuter


9 P Dark Wild Rose Double Forgeron (PER

f 21 33) 28-5-2019 (NL) MU.LO19.PER.015.2

NSW NW SC Lengree Napoli JW DSM

(PER a 21 33) x Lionsealcats Whoopie (PER f 21

33)

O: van Leeuwen-Goossens Corinne,

B: Smid - Smit Joke

Blue tortie tabby siamese point (PER g 21 33)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

10 P Eye to Eye Double Forgeron (PER g 21

33) 1-8-2019 (NL) MU.LO19.PER.023.4

NSW NW SC Lengree Napoli JW DSM

(PER a 21 33) x Soft-Gold of the Booted

Tomcat (PER e 21 33)

RAGDOLL

O: Smid - Smit Joke,

B: Smid - Smit Joke

Colourpoint: lilacpoint (RAG c)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

205 K PearlDolls Demon (RAG c) 16-4-

2019 SBT 041619 033

Royal Blue Stevy/ID (RAG c 04) x

Pearldolls Zippo (RAG a 03)

O: Smit Marcel,

Colourpoint: redpoint (RAG d)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open

207 K BineDolls Capone (RAG d) 14-3-

2020 KVL-02-029502/2020-m

BineDolls Samu (RAG n 04) x Celeste of

Lisara Dolls*CZ (RAG f 03)

O: Hoitingh Mieke,

B: Sabine Jost

Bicolour seal pointed (RAG n 03)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 7 Champion

12 K My Epic Arctic Diamant (RAG n 03)

12-4-2020 (BE) FBE LO 20.RAG.008.1

Malattodolls Cartier (RAG a 03) x My

Epic Cacharel (RAG n 03)

O: van den Oever Ylia,

B: T. Hendrikx

11 P CH Adollrags Peaches (RAG n 03)

4-6-2020 SBT 060420036

Adollrags Superr Bass (RAG n 03) x

Adollrags Angelababe (RAG n 03)

O: van Oosterbosch Stephan,

B: Quinwen Fan

Categorie: 9 Open

13 P Afroditedolls Charity (RAG n 03)

4-3-2020 SBT 040320 110

Soulmates Trump of Afroditedolls

(RAG n 03) x DGC RW Diadem's Electra Sollis

(RAG n 03)

O: Hofstee Lotte,

B: Anna Hjort

Mitted seal pointed (RAG n 04)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

202 P Happy Raggies Miss Bianca (RAG n 04)

2-5-2020 (NL) MU.LO20.RAG.037.5

EC My Epic Bellamy (RAG n) x

Stelladolls Hailey (RAG n 04)

O: Smit Marcel,

B: Smit Marcel

Bicolour blue pointed (RAG a 03)


Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 7 Champion

15 P Fantastic Dolls Bamse (RAG a 03)

25-8-2020 (NL) MU.LO20.RAG.072.3

GIC Perfect Change Beast Mode (RAG

a 03) x DK Maine Malawi’s To Funky (RAG a

03)

O: Hofstee Lotte,

B: Hofstee Lotte

Categorie: 9 Open

16 K Piko van de Hippe Kip (RAG a 03)

4-10-2020 (NL) FE LO 20 RAG 008.3

Yahoo Ragbritta JW (RAG a 03) x

Capriccio Dolls Bess of Summertime (RAG n

03)

O: van der Aa - Dekkers Yvonne,

Felikat, Felikat

B: Yvonne van der Aa - Dekkers

17 P Griet van de Hippe Kip (RAG a 03)

4-10-2020 (NL)FE LO 20 RAG.008.2

Yahoo Ragbritta JW (RAG a 03) x

Capriccio Dolls Bess of Summertime (RAG n

03)

O: van der Aa - Dekkers Yvonne,

Felikat, Felikat

B: Yvonne van der Aa - Dekkers

18 P Perfect Change Jasmin Jade (RAG a 03)

16-6-2019 (NL) MU.LO19.RAG.037.5

NW SC NO* Fagerlis Brooklyn JW (RAG

a 03) x IC Perfect Change Eliv Dream JW (RAG

a 03)

O: van Oosterbosch Stephan,

B: van Oosterbosch Stephan

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

20 K Valention Lalli Doll (RAG a 03) 17-10-

2020 (PL)FPL LO 210629

Mirumkitty Hellboy (RAG n 03) x NA-

NA Lalli Doll (RAG a 03)

O: van der Aa - Dekkers Yvonne,

Felikat, Felikat

B: Agata Klymenko

21 P Fair Éclair Made by Mexx (RAG a 03)

28-10-2020 (NL) MU.LO21.RAG.003.3

Awesome Austin Made by Mexx (RAG

a 03) x Buttercup Made by Mexx (RAG g 04)

O: Scharenborg Loes,

B: Scharenborg Loes

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

22 K Mecoté´s Daryll Rosegold (RAG a 03)

1-4-2021 (NL) MU.LO21.RAG.041.1

Sinfonia de Plata Lechatteragdoll *ES

(RAG a 03) x CH NO*Elins Diamanter Quartz

(RAG n 03)

O: van den Oever Ylia,

B: van den Oever Ylia

23 P Perfect Change Winter Rain (RAG a 03)

20-3-2021 (NL) MU.LO21.RAG.040.5

GIC Perfect Change Beast Mode (RAG

a 03) x Perfect Change Jasmin Jade (RAG a 03)

O: van Oosterbosch Stephan,

B: van Oosterbosch Stephan

Mitted blue pointed (RAG a 04)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

203 P Kinnaridolls Extraordinary (RAG a 04)

4-7-2020 (NL) MU.LO20.RAG.061.4

SC Nirvana On Earth De La Cibonne

(RAG n 03 21) x CH Zenzidolls Sugar van

Oranje (RAG a)

O: Wever Melissa,


B: Wever Melissa

Bicolour lilac pointed (RAG c 03)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

206 K Kinnaridolls Amazing Gentleman (RAG

c 03) 6-5-2019 (NL) MU.LO19.RAG.025.1

Mikidz Blue Heaven (RAG a 03) x

Stelladolls Carmen (RAG c 04)

O: Wever Melissa,

B: Wever Melissa

Bicolour cream pointed (RAG e 03)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 7 Champion

25 K Perfect Change Red Bull (RAG e 03)

10-8-2020 (NL) MU.LO20.RAG.082.4

Perfect Change Jon Snow (RAG a 03) x

Rhetoricalrags Bella Rose (RAG f 03)

O: Hofstee Lotte,

B: van Oosterbosch Stephan

Categorie: 10 Neuter

26 K Banana Shrub Made by Mexx (RAG e

03) 30-7-2019 (NL) MU.LO19.RAG.243.3

GIC Perfect Change Beast Mode (RAG

a 03) x IC DK Cat2Be Nespresso-Bukeela JW

(RAG g 04)

O: Scharenborg Loes,

B: Scharenborg Loes

Bicolour seal tortie pointed (RAG f 03)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

27 P Rhetoricalrags Bella Rose (RAG f 03)

29-5-2019 SBT 052919 043

Marlcreek Forever in Blue Jeans (RAG

a 03) x Ragville Zin Zin (RAG f 03)

O: van Oosterbosch Stephan,

B: Charlotte Dobachesky

Mitted blue tortie pointed (RAG g 04)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 5 International Champion

28 P IC DK Cat2Be Nespresso-Bukeela JW

(RAG g 04) 27-5-2018 (DK)FD LO 231872

GIC DK Cat2Be Friends Joey Tribiani

(RAG d 04 21) x DK Fjordbekken's Lovina (RAG

g 04)

O: Scharenborg Loes,

B: Dorina Coco Jacobsen

Bicolour seal tabby pointed (RAG n 03 21)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open

201 K Happy Raggies Toulouse (RAG n 03 21)

3-9-2020 (NL) MU.LO20.RAG.076.2

SC Miracles Douces Kyle (RAG n 03 21)

x CH DK Rags of Silk Pagoda Pippa (RAG n 03)

O: Smit Marcel,

B: Smit Marcel

Bicolour chocolate tabby pointed (RAG b 03

21)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open

204 P Kinnaridolls Dazzle me JZ (RAG b 03

21) 19-6-2020 (NL) MU.LO20.RAG.055.1

Kinnaridolls Amazing Gentleman (RAG

c 03) x Stelladolls Amy (RAG a 21)

O: Wever Melissa,

B: Wever Melissa

SACRED BIRMAN


Bluepoint (SBI a)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open

29 K Mahabodhi's Humphtey (SBI a) 20-3-

2020 NLKV 2020.1019

CH IT*MyraBirmans Viktor (SBI n 21) x

Mahabodhi's Donna (SBI b)

O: van den Brink Nel,

B: Kees van den Brink

Lilacpoint (SBI c)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 10 Neuter

30 K CH Galdwin d'Highland (SBI c) 10-9-

2011 LOOF 2012.2895

CH Chamalow Des Grands Moghols

(SBI c) x Fendi D'Highland (SBI b)

O: van den Brink Nel,

B: Baigneaux Bernard

Categorie 2

MAINE COON

Maine Coon (KLEURGROEP 1) (MCO I)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 9 Open

31 K IT* Enchanted City Ferlito The Italian

Boss (MCO n) 14-3-2020 IT*ANFI LO 162727

SC Langstteich's Sexy Girasol DVM

DSM (MCO ns) x CH Shonycoon's Deanna

(MCO g 22)

O: Koster Chantal,

B: Erika Fioravanti

Categorie: 8 Premier

32 K Sitalas Iceman (MCO a) 25-12-2019

BdK-20021152

PL*Ashabelle Fantomas (MCO a) x

Captain Coon's Gina (MCO a)

O: van der Heiden Marlous,

B: Natascha Wendel

Maine Coon (KLEURGROEP 2) (MCO II)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 9 Open

35 P Ongermuscoons My Precious Angel

(MCO n 09) 21-9-2018 NLKV 2018.1881

Prince Viktoria Pride CZ (MCO a 01 62)

x IC Ongermuscoons Dreaming in Colour (MCO

f)

O: den Hartigh Lusanne,

B: Lusanne den Hartigh

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

70 K CoonForest Rider on the Storm (MCO

n 09) 19-11-2020 (NL) FE LO 20.MCO.069.1

SC Atlantic Acadia's Red Sunset DVM

(MCO d 09 25) x SC CoonForest Ice Queen

(MCO w 62)

O: Dorien Baaijens en Sylvia Lublink,

Felikat, Felikat

B: Dorien Baaijens

Maine Coon (KLEURGROEP 3) (MCO III)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 1 Supreme Champion

36 P NW SC Frizzy’s Fortune Koh-I-Noor

DVM DVM (MCO n 22) 1-6-2016 (NL) FE LO

16.MCO.025.1

O: Terburg-Lemmers Heidi,

B: Heidi Terburg-Lemmers

Categorie: 5 International Champion

37 K IC Frizzy's Fortune Bullet Proof (MCO n

22) 27-12-2018 (NL) MU.LO19.MCO.017.1


SC GIC. Frizzy’s Fortune Mungo Park

JW DVM (MCO n 09 22) x Wintergreen

Bellamoondo*PL (MCO f 03 22)

O: Terburg-Lemmers Heidi,

B: Terburg-Lemmers Heidi

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

38 P Frizzy's Fortune Winter Shade (MCO n

22) 12-12-2020 (NL) MU.LO21.MCO.016.3

IC Frizzy's Fortune Bullet Proof (MCO n

22) x GIC Big Giants Resort’s Philomena (MCO

f 22)

O: Terburg-Lemmers Heidi,

B: Terburg-Lemmers Heidi

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

39 K Jafar of Dragoness*PL (MCO n 24)

10-2-2021 (PL)FPL LO 210341

IC Marley Vivacoon (MCO n 09 22) x

Cookie of Dragoness (MCO n 09 23)

O: Weijman Gert & Weijman Annelie,

B: Kamila Skrzydlak-Kulesza

40 K Terre di Azeban Groudon (MCO n 22)

18-2-2021 IT ANFI LO171981

Terre di Azeban Dubito Ergo Sum JW

(MCO ds 22) x GIC Terre di Azeban Artemisia

(MCO ns 22)

O: Verkleij Natascha en Barry, Felikat,

B: Berra Valentina

Categorie: 10 Neuter

42 P Quiara of Brendas Garden (MCO a 22)

23-2-2019 TC-519-Mco-4311-49-w

CH Limited Edition of Brendas Garden

(MCO n 24) x CH Blue Magma of Brendas

Garden (MCO a 22)

O: Mosterd Mona, Felikat, Felikat

B: Mona Mosterd

Maine Coon (KLEURGROEP 4) (MCO IV)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 3 Grand International Champion

43 K Frizzy's Fortune Mosiah Vane (MCO a

09 22) 14-11-2017 NL.FE.LO.17.MCO.043.8

SC. Frizzy's Fortune Francesco DVM

(MCO n 22) x CH Frizzy's Fortune

BerryNaughty (MCO a 09 22)

O: Groen Brenda,

B: Heidi Terburg-Lemmers

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

208 P Hello Again v.d. Mainly Queens (MCO

a 09 22) 11-2-2021 (NL)

MU.LO21.MCO.040.2

NW GIC Snoopy of Deep Affection

(MCO a 09) x IC Joanie v.d. Mainly Queens

(MCO n 22)

O: Schultz Els,

B: Schultz Els

Maine Coon (KLEURGROEP 5) (MCO V)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 3 Grand International Champion

49 P GIC Big Giants Resort’s Philomena

(MCO f 22) 5-5-2018 DEKZV LO 405180

NW Cabaret Family Stars JW (MCO n

22) x Big Giants Resort's Waynette (MCO d)

O: Terburg-Lemmers Heidi,

B: Angela Hämmelmann

Categorie: 7 Champion

51 P Peculiar AutumnWind (MCO f 23)

25-7-2020 NL FE LO 20.MCO.042.1

NW SC LunarWindrush Feline Fantasy

JW DVM (MCO w 64) x AmazingTigers

Blueberry (MCO gs 09)

O: van Rootseler Ingrid, Felikat, Felikat

B: Ingrid van Rootseler


Categorie: 9 Open

50 K Kunogrand Callisto Godwine (MCO d

22) 14-7-2020 LU-LCCFFL-LO-21743

Cats Est Lavie Godwine - RU (MCO ns

03 22) x Seelerieva's Nina Marta (MCO d 22)

O: Mathgen Tom A., Lux CC, FFL-LCC

B: Kravcova Diana

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

52 P Frizzy's Fortune Mrs.Robinson (MCO f

22) 12-12-2020 (NL) MU.LO21.MCO.016.2

IC Frizzy's Fortune Bullet Proof (MCO n

22) x GIC Big Giants Resort’s Philomena (MCO

f 22)

O: Groen Brenda,

B: Terburg-Lemmers Heidi

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

53 P Ongermuscoons Call it True Love

(MCO f 23) 18-1-2021 NLKV 2021.552

Pelle’s Precious The Huntsman (MCO

n 23) x Serchia's Happy (MCO f 22)

O: den Hartigh Lusanne,

B: Lusanne den Hartigh

Categorie: 10 Neuter

54 P IC Ongermuscoons Dreaming in Colour

(MCO f) 9-4-2015 NLKV 2015.581

Gladür's Gold and Spicey (MCO d 09) x

Ongermuscoons Sarah (MCO f)

O: den Hartigh Lusanne,

B: Lusanne den Hartigh

Maine Coon (KLEURGROEP 6) (MCO VI)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 7 Champion

57 K Enchanted City Eric (MCO d 09 22)

19-5-2019 IT* ANFI LO 157705

SC Langstteich's Sexy Girasol DVM

DSM (MCO n) x Shonycoon's Dana Scully (MCO

f 09 22)

O: Fioravanti Erika, FIFe, FIFe

B: Erika Fioravanti

59 P NL*Init 2 Winit Feline Fantasy (MCO f

09) 11-7-2019 NL FE LO 19.MCO.055.1

GIC IT*Betulla Di Freya Upper Class

(MCO e 09) x NW IC NL*Dusk at Dawn Feline

Fantasy (MCO n 03)

O: Beekmans Monique,

B: Monique Beekmans

Categorie: 9 Open

56 P CH DK*Hopeless Tribes Mynthe (MCO

f 09 22) 30-3-2019 (DK)FD LO 234741

DK Hopeless Tribes Hot Pepper (MCO

n 09 23) x DK Red Line's Babushka (MCO f 02

21 62)

O: Beekmans Monique,

B: Annette Agerbak

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

60 K Nabarra's Victory Boogiewoogie

(MCO d 09 22) 18-11-2020 (NL) FE LO

20.MCO.059.4

Dotcom YRL Da Vinci of Janecoon

(MCO n 09 22) x CH Tanuki Flame (MCO f 03)

O: Katuin Richard,

B: Natascha de Graaf

62 P Nabarra's Donna della Fiamma (MCO f

09 22) 18-11-2020 (NL) FE LO 20.MCO.059.2

CAN Dotcom Yrl Da Vinci of Janecoon

(MCO n 09 22) x CH Tanuki Flame (MCO f 03)

Felikat

O: Verkleij Natascha en Barry, Felikat,

B: Barry & Natascha Verkleij


SAMEN (NOG) BETER!!

INFOSESSIE (NIEUWE) LEDEN EN GEÏNTERESSEERDEN

Diverse malen per jaar organiseert Mundikat in samenwerking

met de CAT Foundation een bijeenkomst voor nieuwe leden,

beginnende fokkers en mensen die geïnteresseerd zijn om

(mogelijk) te beginnen met showen en/of fokken van (ras)katten.

Interesse?

Stuur dan een e-mail naar:

info@mundikat.nl

CATTERY SHANNA

MAINE COON & TURKSE

ANGORA

Marga Harms Moeskops

Ekster 27

5508 KJ Veldhoven

040 2542639

shanna(@__planet.nlwww.catte ry -shanna.eu

www.caffè ry - shanna.nl www.catte ry shanna.vpweo.nl


63 P Nabarra's Harlequins Carnaval (MCO f

02 63) 18-11-2020 (NL) FE LO 20.MCO.059.3

CAN Dotcom Yrl Da Vinci of Janecoon

(MCO n 09 22) x CH Tanuki Flame (MCO f 03)

Felikat

O: Verkleij Natascha en Barry, Felikat,

B: Barry

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

65 P Enchanted City Gilly (MCO f 09 22)

9-1-2021 IT*ANFI LO 172453

CH Enchanted City Empire of the Sun

(MCO n 09 22) x Shonycoon's Deanna (MCO g

22)

O: Fioravanti Erika, FIFe, FIFe

B: Erika Fioravanti

Categorie: 2 Supreme Premier

55 K SP GIC Senoja’s Cooper DVM (MCO d

03 22) 18-4-2017 (NL) FE LO.MCO.024.2

O: Katuin Richard,

B: Jacqueline Dol

66 K SP Senoja's Clubman (MCO d 03 22)

18-4-2017 (NL)FE LO 17.MCO.024.3

O: van der Heiden Marlous,

B: Jacqueline Dol

Categorie: 6 International Premier

67 P PR CoonForest Autotune Baby DVM

(MCO f 09 22) 20-4-2015

(NL)FE.LO15.MCO.015.1

SC Big Giants Resort Grand Duke DVM

(MCO d 09 22) x GIC CoonForest Superstar

(MCO n 22)

O: Dorien Baaijens en Sylvia Lublink,

Felikat, Felikat

B: Dorien Baaijens

Maine Coon (KLEURGROEP 7) (MCO VII)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

68 K RoyalCats Resort Muffin (MCO ns)

7-5-2020 FBE LO 20.MCO.059.4

Ecliptic Rockabilly (MCO e 22) x

RoyalCats Resort Tropical Thunder (MCO fs 09

22)

O: Mosterd Mona, Felikat, Felikat

B: Ulrich Ollesch

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

71 K Kikiolacats I Want to Break Free (MCO

ns 22) 7-11-2020 (NL) MU.LO21.MCO.007.2

Luchezar Akella Leader (MCO ns 24) x

Kikiolacats Baby Lila (MCO fs 03 22)

O: van der Heiden Marlous,

B: Born-de Gier Jolande

72 P Lagorwinch Dagmar Siberian Glory

(MCO ds 11) 9-12-2020 RU-0326-26-0094-

21/MCO/LO

Lagorwinch Ave Caesar (MCO ds 23) x

Lagorwinch Lady Lollipop (MCO f 23)

O: Fioravanti Erika, FIFe, FIFe

B: DAVIDENKO SVETLANA

73 P Mimos Mansion Bella Swan (MCO ns

22) 18-12-2020 (NL) MU.LO21.MCO.035.1

Bigboots Luxray (MCO n 22) x Bigboots

Cinderella (MCO gs 09 22)

O: Neuhuys Ramona,

B: Neuhuys Ramona

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

74 K Ongermuscoons Always in my Head

(MCO ns 23) 18-1-2021 NLKV 2021.554

Pelle's Precious The Huntsman (MCO n

23) x Serchia's Happy (MCO f 22)

O: Passchier J.N., Felikat, Felikat


B: Lusanne den Hartigh

Maine Coon (KLEURGROEP 8) (MCO VIII)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 7 Champion

76 P CH L-Lady-Mogwai of Luzilinburug

(MCO ns 03 22) 3-1-2020 LU-LCCFFL-LO-20145

Jeremy of Seven Souls (MCO ns 09) x

Chanel No 5 aus der Höhle des Löwen (MCO

ns 22)

O: Mathgen Tom A., Lux CC, FFL-LCC

B: Tom Mathgen

Categorie: 2 Supreme Premier

78 P NSW NW SP Senoja's Yentle DVM DSM

(MCO fs 09 22) 21-9-2013

NL.FE.L013.MCO.065.1

O: Weijman Annelie,

B: Jacqueline Dol

Categorie: 6 International Premier

79 P PR Dona Rosetta BillAndCoo CZ (MCO

ns 09 25) 21-3-2019 (CZ)CSCH LO

1008/19/MCO

O: Weijman Annelie,

B: Šárka Stará Jetelová

Maine Coon (KLEURGROEP 9) (MCO IX)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 9 Open

80 K Mimos Mansion Amadeus Mozart

(MCO w 63) 14-7-2020 (NL)

MU.LO20.MCO.112.1

NW SC NW NoName Kallisto (MCO w

62) x Mimos Mansion Coco (MCO n 03)

O: Neuhuys Ramona,

B: Neuhuys Ramona

81 K Peculiar Cloud Dancer (MCO w 64)

25-7-2020 NL FE LO 20.MCO.042.2

NW SC LunarWindrush Feline Fantasy

JW DVM (MCO w 64) x AmazingTigers

Blueberry (MCO gs 09)

O: van Rootseler Ingrid, Felikat, Felikat

B: Ingrid van Rootseler

Categorie: 8 Premier

82 K NW SC Senoja’s Snow Wolff (MCO w

64) 12-6-2018 (NL) FE LO18.MCO.039.2

O: Katuin Richard,

B: Jacqueline Dol

NEVA MASQUERADE

Neva Masquerade (KLEURGROEP 1) (NEM I)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

84 K Cassio del Magico Desiderio (NEM ns

21) 10-1-2021 (BE) FBE LO 21.NEM.001.1

IC Alvin Tandillo *PL JW (NEM n 21) x

BW21 Anuta Sineglaziy Angel (NEM ns 03 21)

O: Antonioli Alessandra, Felis Belgica,

B: Antonioli Alessandra

85 P Calipso del Magico Desiderio (NEM n

21) 6-2-2021 (BE) FBE LO 21.NEM.002.3

NW Evaristo Silvestro del Magico

Desiderio JW (NEM as 09 21) x Elle Nebesnaja

Lazur (NEM n 21)

FBE

O: Antonioli Alessandra, Felis Belgica,

B: Antonioli Alessandra

Neva Masquerade (KLEURGROEP 2) (NEM II)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 7 Champion

87 K NW Evaristo Silvestro del Magico

Desiderio JW (NEM as 09 21) 18-6-2019 (BE)

FBE RX 20.NEM.IT.022


GIC Xandro Schwabische Neva (NEM

ns 21) x Samba Snezhniy Bars *HR (NEM as 03

21)

FBE

O: Antonioli Alessandra, Felis Belgica,

B: Antonioli Alessandra

Categorie: 9 Open

88 P Hania Neva Blue (NEM a 03 21) 1-9-

2020 (NL) MU.LO20.NEM.014.1

NW SC Vegas Z Kociego Domu*PL

(NEM a 03 21) x IC Pola van Gremlineva (SIB w

61)

O: Jelitzek Aleksandra,

B: Jelitzek Aleksandra

Categorie: 6 International Premier

86 P BW21 Anuta Sineglaziy Angel (NEM ns

03 21) 17-4-2018 (BE)FBE LO 20.NEM.IT.017

B*Leo Sineglaziy Angel (NEM ns 03 21)

x CH Anis'Ya Sineglaziy Angel (NEM n 03 21)

FBE

O: Antonioli Alessandra, Felis Belgica,

B: Alla Solovyeva

Categorie: 8 Premier

89 P PR Lumica's Jessalynn Doeshenka

(NEM n 09 21) 11-5-2018 NLKV 2018.1221

Bugatti Veyron LucianAurora of

Lumica (NEM 09 21 33) x Deliah Bellaneva*PL

(NEM as 09 21 33)

O: Klaver Gudie, Felikat, Felikat

B: B. van Dijk

NORWEGIAN FOREST CAT

Norwegian Forest Cat (KLEURGROEP 1) (NFO I)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 3 Grand International Champion

90 K GIC Lapanto's Jaeger LeCoultre JW

(NFO n) 19-5-2017 (NL) MU.LO17.NFO.046.2

GIC Dan-Queen Ejnar (NFO ns 22) x

NW GIC NW Lapanto's Gaia (NFO n 09 22)

O: Kessler-Almering Ans en Patricia,

Felikat, Felikat

B: Kessler-Almering Ans en Patricia

Categorie: 9 Open

91 P Lapanto's Messika (NFO n) 10-3-

2020 (NL) MU.LO20.NFO.029.4

GIC Lapanto's Jaeger LeCoultre JW

(NFO n) x Muffin’s Amberle (NFO f 09 22)

O: Kessler-Almering Ans en Patricia,

Felikat, Felikat

B: Kessler-Almering Ans en Patricia

Norwegian Forest Cat (KLEURGROEP 3) (NFO

III)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

92 P Lapanto's Cartier (NFO n 22) 10-3-

2020 (NL) MU.LO20.NFO.029.2

GIC Lapanto's Jaeger LeCoultre JW

(NFO n) x Muffin’s Amberle (NFO f 09 22)

O: Kessler-Almering Ans en Patricia,

Felikat, Felikat

B: Kessler-Almering Ans en Patricia

Norwegian Forest Cat (KLEURGROEP 4) (NFO

IV)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

94 K Sterrekatten's Zamora (NFO n 09 23)

28-3-2021 (NL) FE LO21.NFO.016.2

Julius av Oseberg (NFO d 09 22) x

Sterrekatten's Velvet Underground (NFO w 64)

O: Schara Fred, Felikat, Felikat

B: Fred Schara


Categorie: 6 International Premier

95 P PR Duffy am Baerenbach (NFO n 09

22) 2-10-2017 (CH) FFH LO 94801

Cecco am Baerenbach (NFO n 03 22) x

U-tella am Baerenbach (NFO gs 23)

O: Schara Fred, Felikat, Felikat

B: Eva Weber

Norwegian Forest Cat (KLEURGROEP 6) (NFO

VI)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 9 Open

209 P D* Caira av Karotrollhus (NFO f 09 22)

14-7-2020 DEKZV LO 411103

GIC Ruben av Karotrollhus (NFO d 09

22) x Norr Venn's Erykah Badu (NFO f 03 22)

O: Hoitingh Mieke,

B: Karin Altherr

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

210 K DK Kastbjerg's ARKK by AiAzzaro (NFO

ns 24) 24-2-2021 (DK) FD LO 240622

S*Segersjös Vide JW (NFO ns 09 24) x

Namira Sawda de Maison Blanche (NFO ns 23)

O: van der Meer Astrid, Felikat, Felikat

B: Lykke Vestergaard Kastbjerg

Norwegian Forest Cat (KLEURGROEP 9) (NFO

IX)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

98 P (N) Fiskerjentas Genesis (NFO w 63)

5-2-2021 (NO) NRR LO 200544

S*Noraskogas Ebbe Ebert (NFO n 22) x

N*Ekebergtrollet's Elysia (NFO w 62)

O: Overboom-Elshoff Bianca,

B: Ellen Kristine Rønning

96 P Perun's Polly (NFO f 03 24) 7-9-

2020 (NL) MU.LO20.NFO.078.4

WW 16 SW 18 IC Zygot's Snigger JW

DVM (NFO n 09 24) x Penny Lane De Laïloken

(NFO g 03 22)

O: Overboom-Elshoff Bianca,

B: Gerrist Priscilla

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

97 P Northern Star Forest Myths (NFO f 09

22) 20-10-2020 NLFE.LO20.NFO.044.1

Julius av Oseberg (NFO d 09 22) x

Ingrid de Valaskjalf (NFO n 03 23)

Felikat

O: van der Meijden Saskia, Felikat,

B: A S dos santos pinto

Norwegian Forest Cat (KLEURGROEP 7) (NFO

VII)

SIBERIAN

Siberian (KLEURGROEP 3) (SIB III)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

99 P Vodka van Lotharing (SIB n 24) 2-7-

2020 (NL) FE LO 20.SIB.017.2

IC Yandex Onix Gloria (SIB n 22) x

Partizanka van Lotharing JW (SIB n 24)

O: Bruines Aleksandra,

B: M. Kazlova

Siberian (KLEURGROEP 4) (SIB IV)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 7 Champion

100 K CH Manok Sladkoe Pyatnyshko (SIB n

09 22) 21-7-2019 RU334-2461-19-LO-SIB


WCF Kon'yak Angara*RUS (SIB d 09

22) x Hanna Sladkoe Pyatnyshko (SIB f 09 24)

O: Bruines Aleksandra,

B: I. Parshina

Siberian (KLEURGROEP 8) (SIB VIII)

Keurmeester: Skotarczyk Miroslaw

Categorie: 9 Open

211 P Anais-Anais Noche Blanca (SIB ns 03

24) 21-6-2020 E(CFM - WCF) Riex 29766

S*ANEL`S KITTENS FANCY-ICE NELSON

(SIB as 09 24) x Alisa Ogonyok (SIB f 03 24)

O: Bruines Aleksandra,

B: T.Alalykina

Categorie 3

BENGAL

Brown (Black) Silver SPOTTED - Preliminary

(BEN ns 24)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

104 K Powerofnature Riley (BEN ns 24)

1-7-2020 SBT 070 120 125

Purrplefection Miles (BEN ns) x

Powerofnature Carrie (BEN n 24 32)

O: de Haas Diane, CaT, Anders

B: Richard Sveda

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

103 P YourExcellency Kahlùa (BEN ns 24)

3-4-2021 CaT-03042021-BG-005

Powerofnature Riley (BEN ns 24) x

YourExcellency Wasabi (BEN ns 24)

O: de Haas Diane, CaT, Anders

B: Diane de Haas - vd Wal

BRITISH LONGHAIR

Blue (BLH a)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 8 Premier

106 P PR Duchess Nimrodel (BLH a) 15-5-

2011 Limbra A11.BLH.015.2

Janice Blue from Sham (BLH a) x Noa

van het IJzerenbosch (BLH g)

O: Scholte Jacintha, Felikat, Felikat

B: Anita Hille

Blue tortie (BLH g)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 7 Champion

107 P CH Dusado's Infinity (BLH g) 13-6-

2017 Limbra L17.BLH.065.4

GIC Dusado's Bruce (BLH a) x IC

Doortje Drieke Parel (BLH g 03)

O: Scholte Jacintha, Felikat, Felikat

B: Jacintha Scholte

Bicolour lilac (BLH c 03)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

212 K Nomoya's Rock 'n Roll (BLH c 03)

13-5-2019 Limbra L19.BLH.103.1

Sky aus dem Hause Moogs (BSH a) x C.

Nomoya's Keep the Faith (BLH a 03)

O: Tuynman Mieke,

B: Mieke Tuynman

Bicolour chocolate tortie (BLH h 03)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

213 P Nomoya's Skylar (BLH h 03) 4-5-

2020 Limbra L20.BLH.135.1


WC The Blue Sassenach Surprise (BLH

c 03) x IC Almighty Nyx Kattenheuvel (BLH q)

O: Tuynman Mieke,

Chocolate golden tabby siamese point (BLH by

21 33)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 10 Neuter

108 K Eon Emirali di Assisi (BLH by 21 33)

20-4-2020 NLKV 2020.1383

CH Little Benjamin de Bear of Castle

Reez (BLH ns 21 33) x Ch. Naylavde Vis A Vis

(BLH cy 21 33)

O: van Loon Nel, Felikat, Felikat

B: E. Pittala

BRITISH SHORTHAIR

Black (BSH n)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 9 Open

109 K Percival van Kremen City (BSH n)

26-4-2020 NVVK 20-06-027K

Zoom Zoom von Walder (BSH o) x

Rapunze van Kremen City (BSH a)

O: Adamczyk Kinga,

B: O.Shevchenko

Categorie: 6 International Premier

214 K IP Merlin de Monte Aragon (BSH n)

30-11-2017 FE.LO.17.BSH.108.1

GIC Lion King van Felis Moesolpjo (BSH

d) x Phaedra Margaux de Monte Aragon (BSH

a)

Blue (BSH a)

O: Bender Gepke, Felikat, Felikat

B: Gepke & Jeroen Bender

Categorie: 1 Supreme Champion

112 K SC Hans Dampf vom Haus-Bavaria-

Cats (BSH a) 6-6-2014 ESWV 92014548

CH Brixi Bard de Eminence (BSH a) x

Golan Felisha-Salome (BSH a)

O: Smits Nathalie & Hessel,

B: Angie Willerer-Roithmeier

Categorie: 9 Open

113 K Jolly Mr Bean Luludi*PL (BSH a) 14-11-

2019 (PL)FPL LO 177112

Kramer Bentley Mur*By (BSH c) x

Olympia Luludi*PL (BSH a)

O: Smits Nathalie & Hessel,

B: E Napiorkowska-Reszczyk

114 K Xing Cherry Land (BSH a) 26-12-

2019 (PL)FPL LO 178075

NW GIC Mr. Bennet Pepe le Pu DSM

(BSH e) x Vanity Fair Cherry Land (BSH a)

O: Saris Kalingka, anders, BKV'94,

B: Marzena & Marek Wisniewscy

238 P Barobrit's Féline Fay (BSH a) 13-6-

2020 RVT 146.768

GIC Dusado's Bruce (BLH a) x

Barobrit's Chloë (BSH a)

O: Scholte Jacintha, Felikat, Felikat

B: Marcia Harens

115 P Flair van het Woelige Leven (BSH a)

10-4-2020 (NL) MU.LO20.BSH.125.1

IC Turbo von den Gremlins (BSH c) x

CH Oilily van het Woelige Leven (BSH a)

O: Wever-Langedijk Anja,

B: Wever-Langedijk Anja

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

Keurmeester: de Bruijn Ad


116 K Real Colors Lion (BSH a) 5-4-2021 (NL)

MU.LO21.BSH.139.2

Patout van Black Lake (BSH a) x IC Real

Colors Marie's Angel (BSH c)

O: van Leeuwen Leni,

B: van Leeuwen Leni

117 P Blue Eldar's Janneke (BSH a) 14-1-

2021 (NL) MU.LO21.BSH.046.2

SC Hans Dampf vom Haus-Bavaria-

Cats (BSH a) x IC Blue Eldar's Katniss (BSH a)

O: Smits Nathalie & Hessel,

B: Smits Nathalie & Hessel

Categorie: 6 International Premier

118 P IP IC Blue Eldar's Little Susie (BSH a)

30-6-2009 MU.L09.BRI.139.3

GIC Union Jack's Cloud Nine (BSH c) x

SC Blue Eldar's Ëowyn (BSH a)

Blue (BSH a)

O: Smits Nathalie & Hessel,

B: Smits Nathalie & Hessel

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 10 Neuter

215 P EMMA Jade of Bally Hara (BSH a)

6-6-2013 NCT2013-7426

SC Finch's Fanbonnevanck (BSH c) x

Miss Sophietje of Ballyhara (BSH a)

O: Weller Christine,

Chocolate (BSH b)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

119 P Real Colors Vajen (BSH b) 12-12-

2020 (NL) MU.LO21.BSH.032.2

Ungaro Cherry Land (BSH c) x SC Real

Colors Zoé DVM (BSH b)

O: van Leeuwen Leni,

Lilac (BSH c)

B: van Leeuwen Leni

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

120 K Alex van Top Cat (BSH c) 18-8-

2019 NVVK 19-12-010K

Dominik von Arinakrieger (BSH c) x

Indy Luna van Kremen City (BSH c)

O: Adamczyk Kinga,

B:Pawel Adamczyk

197 P Ana van Top Cat (BSH c) 18-8-

2019 NVVK 19-12-012K

Dominik von Arinakrieger (BSH c) x

Indy Luna van Kremen City (BSH c)

O: Adamczyk Kinga,

B: Pawel Adamczyk

198 P Indy Luna van Kremen City (BSH c)

22-6-2018 NVVK 17-10-019K

GIC Zain British Rainbow (BSH a) x

Tammy Tiara v. Evjana Anjero (BSH c)

Cream (BSH e)

O: Adamczyk Kinga,

B: O. Shevchenko

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 9 Open

217 P Blue Heritage Phillipa (BSH e) 3-6-

2020 NL.FE LO 20.BSH.031.3

Felikat

O: van Wittmarschen Linda, Felikat,

B: Linda van Wittmarschen

Black tortie (BSH f)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 6 International Premier


218 P IP Beau Sancy de Monte Aragon (BSH

f) 11-12-2017 FE.LO.17.BSH.107.4

GIC Lion King van Felis Moesolpjo (BSH

d) x CH Margaret Florentine de Monte Aragon

(BSH c)

O: Bender Gepke, Felikat, Felikat

B: Gepke & Jeroen Bender

Categorie: 10 Neuter

237 P Blue Heritage Claire (BSH f) 11-12-

2016 NL.FE LO 16.BSH.094.1

GIC Lion King van Felis Moesolpjo (BSH

d) x NW SC Elise Luna de Monte Aragon (BSH

a)

O: van Wittmarschen Linda, Felikat,

B: Linda van Wittmarschen

Blue tortie (BSH g)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 3 Grand International Champion

122 P GIC Vianna van het Woelige Leven

(BSH g) 12-11-2017 (NL) MU.LO18.BSH.006.1

SC Bluerain Mrs. Brownsboy (BSH a) x

NW SC Fay-Linn van het Woelige Leven (BSH g)

O: Wever-Langedijk Anja,

B: Wever-Langedijk Anja

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

219 P Mrs Jones van de grijze parel (BSH g)

27-2-2021 (BE) FBE LO 21.BSH.013.2

Tanzanit Gwinner (BSH e) x Blue Berry

van de grijze parel (BSH a)

O: Biets Eline, Felis Belgica, FBE

B: Biets Eline

Cinnamon (BSH o)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

124 K DK Catdeluxe Haiti (BSH o) 26-8-

2020 (DK) FD LO 239031

IC Amor Fabijansky* PL (BSH a) x CH

Chili Plush Paradise (BSH o)

O: de Vries Hennie,

B: Martine Ejlersen

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

125 P Maggy Feles Filius (BSH o) 30-10-

2020 (NL) MU.LO20.BSH.324.3

Ungaro Cherry Land (BSH c) x Real

Colors Dewi-scri (BSH b)

Fawn (BSH p)

O: van Leeuwen Leni,

B: Kok-van der Tak Trudy

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 3 Grand International Champion

126 K GIC Blue Eldar's Adorable Buddha

(BSH p) 25-2-2017 (NL) MU.LO17.BSH.039.2

CH BriticaMagnifico Baileys (BSH a) x

Blue Eldar's Bundle of Joy Miríel (BSH a)

O: Smits Nathalie & Hessel,

B: Smits Nathalie & Hessel

Categorie: 9 Open

127 K Uncle Tom's Chinook (BSH p) 12-8-

2020 (NL) MU.LO20.BSH.271.1

Fritz from Town-House (BSH o) x Chi

Chi van de Kraayenberg (BSH p)

O: Wever-Langedijk Anja,

B: Berndt Horst Thomas

Red smoke (BSH ds)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 9 Open

128 P Paladijn Hazel (BSH ds) 22-4-2020 (NL)

MU.RX20.BSH.148.3


Eek A Mouse Red Alert (BSH ds 03) x IC

Eek A Mouse Zontomaatje (BSH ds 24 62)

O: van Leeuwen Leni,

B: de Vries Hennie

Cinnamon tabby blotched (BSH o 22)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 9 Open

222 K Hugo boss Colonia-dynastie (BSH o

22) 16-8-2020 92020385

Benedict Serenity (BSH bs 03 22 62) x

Sun Dynasty Honey Bon Bon (BSH o 22 62)

O: Luiten J.A., Limbra, Anders

B: Simone Klein-Blankenheim

Black silver tabby blotched with green eyed

(BSH ns 22 64)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 5 International Champion

132 P NW Jimoje's Silver Sugar Lee (BSH ns

22 64) 27-11-2018 (NL) MU.LO18.BSH.280.2

IC SE*Lindhouse Douglas (BSH ns 22

64) x Jimoje's Nola Nice (BSH ns 22 64)

O: de Haan Ineke,

B: de Haan Ineke

Categorie: 9 Open

133 K Bob the Winner Pro-Cat Blue (BSH ns

22 64) 20-9-2020 (NL) MU.LO20.BSH.313.2

Vale of Proud's Mr Right (BSH ns 24

64) x Lola Pro-Cat Blue (BSH ns 22 64)

O: de Haan Ineke,

B: Spicek Tomislav

227 K Golden Crystal L’Angrin (BSH ns 22 64)

20-1-2020 RU-0247-01.2020-384-LO

Quest Igmu Sapa*CZ (BSH ns 22 64) x

CH Ussuri Mia Bella de la Horsky Park*SK (BSH

ns 22 64)

O: Vleer Daniëlle,

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

135 P Sky Dreamer van de Pacific Cats (BSH

ns 22 64) 8-2-2021 (NL)

MU.LO21.BSH.065.1

Pacific-Cats Clyde Barrow (BSH ns 24

64) x Elsewhere's Nova Beauty (BSH ns 22 64)

O: Garagoski Albert,

B: Garagoski Francisca

Categorie: 10 Neuter

136 P GIC Jimoje's Kiss Kiss (BSH ns 22 64)

24-7-2016 (NL) MU.RX16.BSH.225.2

NW GIC Boystown de Broeckloni (BSH

ns 22 64) x IC Zsazsa Silver of Dowgar Hill (BSH

ns 22 64)

O: Hellmann Roos, Felikat, Felikat

B: de Haan Ineke

Black golden tabby blotched (BSH ny 22)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

139 K Borys van Top Cat (BSH ny 22) 8-5-

2020 NVVK 20-09-040K

Ciconiae's Silver Elmar (BSH ns 24 64)

x Indy Luna van Kremen City (BSH c)

BSH bs 22

O: Adamczyk Kinga,

B: Pawel Adamczyk

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open

223 K Snikers chocolate cake de marmorata

(BSH bs 22) 20-7-2019

Ru.0125.09.2019.1015.sh.bri

Zarik ch. (BSH bs 24 62) x Bonitta luna

de marmorata (BSH ns 22 62)

O: Luiten J.A., Limbra, Anders


B: P. Knyazeva

Red bicolour (BSH d 03)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

221 K White socks van de grijze parel (BSH d

03) 27-6-2020 (BE) FBE LO 20. BSH.052.2

NW IC Nemo ll of Perla Poludnia (BSH

a) x Unique van CatteryLinum (BSH a 03)

O: Biets Eline, Felis Belgica, FBE

B: Biets Eline

Bicolour lilac tortie tabby ticked (BSH j 03 25)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 9 Open

142 P Paladijn Kitty Purry (BSH j 03 25)

8-9-2020 (NL) MU.LO20.BSH.309.3

Eek A Mouse Jimmy (BSH c 02 21 62) x

Paladijn Hello Kitty (BSH g 03)

O: de Vries Hennie,

B: de Vries Hennie

Bicolour black silver tabby blotched with

green eyed (BSH ns 03 22 64)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

226 P Purrpie's Dominique (BSH ns 03 22 64)

7-6-2020 (NL) MU.LO20.BSH.202.1

CH Jolly Rancher of Double R (BSH ns

24 64) x Purrpie's Bonita (BSH ns 03 22 64)

O: Vleer Daniëlle,

B: Vleer Daniëlle

Blue siamese point (BSH a 33)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 5 International Champion

224 P IC Amethyst van de Karwendel (BSH a

33) 28-4-2017 (NL) MU.LO17.BSH.113.1

BE* Be With Me van Eyck (BSH a 33) x

GIC Aquamarijn van de Karwendel (BSH a 33)

O: de Jonge E.E.C,

B: Greijmans-van Osch Ria

Seal tabby siamese point (BSH n 21 33)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

225 P Bijou van de Elzenkatjes (BSH n 21 33)

3-3-2021 (NL) MU.LO21.BSH.092.2

GIC Ciroma's Golden Izumi (BSH ny 11)

x IC Amethyst van de Karwendel (BSH a 33)

CHARTREUX

Blue (CHA)

O: de Jonge E.E.C,

B: de Jonge E.E.C

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 9 Open

146 P DalTista Flûte (CHA) 27-2-2020 IT

ANFI LO 164332

NW SC Eragon My Swiss Spirit JW

(CHA ) x IC Oro de la Forge Vifargent (CHA )

EGYPTIAN MAU

O: Dall'Ora Ingrid, FIFe, FIFe

B: Ingrid Dall'Ora

Black silver tabby spotted (MAU ns 24)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 9 Open

147 P Iridium Connect the Dots (MAU ns 24)

19-9-2020 NCT 2020-6692

G.C. Emauge Neverending Story (MAU

ns 24) x GEC (TICA RW BW QGC) Iridium Soul

Flux (MAU ns 24)

O: Geelen Saskia, Neocat, Anders

B: Saskia Geelen


Categorie 4

ABYSSINIAN

Ruddy (ABY n)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 7 Champion

149 P CH Chotu's Trueheart Velvet Rose

(ABY n) 23-8-2018 (NL) MU.LO18.ABY.031.1

SC Shadeaby Phoenix of Chotu (ABY n)

x IC Lake of Conemara Red Rose (ABY o)

O: van Dijk Sylvia,

B: van Dijk Sylvia

Categorie: 9 Open

150 K Aschi’s Timofey of Chotu (ABY n)

4-5-2019 CFA 0380-02839351

Achi's Quantum Morgan (ABY n) x

Aschi's Jamaica (ABY a)

O: van Dijk Sylvia,

B: van Dijk Sylvia

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

153 P Chotu's Bella Donna (ABY o) 3-3-

2021 (NL) MU.LO21.ABY.013.2

Aschi’s Timofey of Chotu (ABY n) x CH

Chotu's Trueheart Velvet Rose (ABY n)

CORNISH REX

O: van Dijk Sylvia,

B: van Dijk Sylvia

Cornish Rex (KLEURGROEP 1) (CRX I)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open

228 P Nnua Famous Amara Patria Saucy

(CRX ns) 8-8-2020 NLFEL020CRX005.1

CH MIV-Sher Famous (CRX n 33) x Luca

van Berkendonck (CRX fs)

O: Bongers Ginie, Felikat, Felikat

B: A.L. Vlasblom

ORIENTAL SHORTHAIR

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

151 P Lake of Conemara Zoe (ABY n) 12-3-

2021 (NL) MU.LO21.ABY.014.1

Aschi’s Timofey of Chotu (ABY n) x

Lake of Conemara Xantia (ABY n)

Sorrel (ABY o)

O: Wiersma Jannie,

B: Wiersma Jannie

Keurmeester: de Bruijn Ad

White with blue eyes (OSH w 61)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

161 P Joysa Cats Babylicious (OSH w 61)

4-11-2020 (BE) FBE LO 20.OSH.010.5

Joysa Cats WoW Popcorn (OSH w 64) x

UA*Made in Ukraine Unica (OSH a)

O: Hulsman Caroline, Felikat, Felikat

B: Jo Blomme

Categorie: 9 Open

152 P Kesara of Bourbonnais (ABY o) 26-5-

2019 DEKZV LO 407916

O: Wiersma Jannie,

B: Ulrich Aymar

Black (OSH n)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)


229 P Ivy Rose van Ankara (OSH n) 3-2-

2021 NCT 2021-4012

Mitakuye Oyasin Mori Manada (OSH

n) x Camilla van Ankara (OSH b 24)

Red (OSH d)

O: Rep Annelies, Neocat, Anders

B: Annelies Rep

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 7 Champion

167 K Ferrari van Pink Palace (OSH d) 20-6-

2019 (NL) MU.LO19.OSH.028.1

CH Bischarpur Papillon (SIA b 21) x IC

Pralina van Pink Palace (OSH h)

O: Staarthof Diana, Felikat, Felikat

B: Staarthof Diana

Attilla Sia Alicia (OSH a 25) x NW SC

Miao Giselle JW (OSH n 21)

O: van Huis Marian, Felikat, Felikat

B: Marian van Huis

Categorie: 8 Premier

165 P GIC Miao Shan's Klaartje JW (OSH a

25) 27-12-2018 (NL) FE LO 18.OSH 025.3

Attilla Sia Alicia (OSH a 25) x NW SC

Sweet Cats Piece of Cupcake (SIA a 21)

O: van Huis Marian, Felikat, Felikat

B: Marian van Huis

Chocolate tabby spotted (OSH b 24)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 8 Premier

Black tabby ticked (OSH n 25)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 6 International Premier

163 K IP Miao-Shan's Liam (OSH n 25) 3-1-

2019 (NL) FE LO 19.OSH.001.1

Atilla Sia Alicia (OSH a 25) x NW SC

Miao Giselle JW (OSH n 21)

166 K Miao-Shan's Nacio (OSH b 24) 24-5-

2020 (NL) FE LO 20.OSH.013.2

CH Bischapur Papillon (SIA b 21) x GIC

Miao Shan's Klaartje JW (OSH a 25)

Felikat

O: Vos Janny en Elisabeth, Felikat,

B: Marian van Huis

Felikat

O: Vos Janny en Elisabeth, Felikat,

B: Marian van Huis

RUSSIAN BLUE

Blue (RUS)

Blue tabby ticked (OSH a 25)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 3 Grand International Champion

164 P NW IC Miao Shan's Lotte JW (OSH a

25) 3-1-2019 (NL) FE LO 19 OSH 001.3

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 5 International Champion

170 P CH Yaroslava of GlamourRus (RUS)

25-10-2018 BRKV 1901043

O: Grobokopatel Alexander,

B: Grobokopatel Alexander


Categorie: 7 Champion

169 P CH GR* Silverine Mizuki (RUS) 1-2-

2019 FFG LO 2675

RW SGC GR* Silverine Stardust of

Russicatblue (RUS ) x GIC RS* Russicatblue

Clair de Lune of Silverine (RUS )

O: Romanos Christos, FIFe, FIFe

B: ROMANOS CHRISTOS

Categorie: 9 Open

172 P GlamourRus Xana (RUS) 24-8-

2020 BRKV 2011873

Heartbreaker GlamourRus (RUS ) x

Tahtisafiri Blossom *FL (RUS )

O: Grobokopatel Alexander,

B: Alexander Grobokopatel

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

231 K GlamourRus Danila (RUS) 8-1-

2021 BRKV 2104292

Silver Moonshine Avari (RUS ) x CH

Yaroslava of GlamourRus (RUS )

O: Grobokopatel Alexander,

B: Alexander Grobokopatel

230 P GlamourRus Blue Laguna (RUS) 16-12-

2020 BRKV 2103170

Silver Moonshine Avari (RUS ) x

Ksenya of GlamourRus (RUS )

O: Grobokopatel Alexander,

B: Alexander Grobokopatel

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

174 P GR* Silverine Willow (RUS) 10-2-

2021 FFG LO 203050

PL* Camarilla Eli of Silverine (RUS ) x

CH GR* Silverine Mizuki (RUS )

SIAMESE

* (SIA w 67)

O: Romanos Christos, FIFe, FIFe

B: ROMANOS CHRISTOS

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open

232 P Bajka Toshigato*PL (SIA w 67) 5-9-

2020 (PL)FPL LO 195214

O: Viaanen Astrid,

Seal pointed (SIA n)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 7 Champion

175 P Miao-Shan’s Marietje (SIA n) 12-3-

2020 (NL) FE LO 20.SIA. 007.1

IC Imladris Indil Jean Michel Jarre (SIA

n) x SC. Arhantin Pradajerskatar (SIA a)

O: Rijksbaron- van Geene Corry,

Felikat, Felikat

B: Marjan van Huis

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

176 K RebelHeart's Return to Xen-der (SIA n)

8-1-2021 FE LO 21.SIA.001.1

GC Drestothril Johpas (SIA b) x NW SC

RebelHeart's Long Tail Sally (SIA a 21)

O: Collazuol Lilia, Felikat, Felikat

B: L Collazuol


Blue pointed (SIA a)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 8 Premier

177 K Miao-Shan's Mikko (SIA a) 12-3-

2020 (NL) FE LO 20.SIA.007.5

IC Imladris Indil Jean Michel Jarre (SIA

n) x SC. Arhantin Pradajerskatar (SIA a)

179 P NW SC RebelHeart's Long Tail Sally

(SIA a 21) 18-6-2015 FE.LO15.SIA.009.5

NW.CH Nathaniel van Diaspora (SIA b

21) x IC Pip-Blossom of the Woodside (SIA n

21)

O: Collazuol Lilia, Felikat, Felikat

B: L.R. Collazuol

Felikat

O: Vos Janny en Elisabeth, Felikat,

B: Marian van Huis

Chocolate tabby pointed (SIA b 21)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 4 Grand International Premier

Seal tabby pointed (SIA n 21)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

162 P Odori van Pai Miau (SIA n 21) 4-11-

2020 (NL) FE LO 20.SIA.030.1

Caransia's Duuk (SIA b) x Caransia's

Click (SIA a 21)

O: Hulsman Caroline, Felikat, Felikat

B: Agnes Bakker-de Bruin

Categorie: 2 Supreme Premier

178 K NW SP Rebelhearts Amazing Kees

DSM (SIA n 21) 18-6-2015

(NL)FE.LO15.SIA.009.3

O: Collazuol Roma,

B: L.R. Collazuol

180 K Miao-Shan's Jamie (SIA b 21) 6-4-

2018 (NL) FE LO 18.SIA.006.2

CH Bischapur Papillon (SIA b 21) x NW

SC Miao-Shan Giselle JW (SIA n 21)

SOMALI

O: Vos Janny en Elisabeth, Felikat,

B: Marian van Huis

Ruddy (SOM n)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

233 P Peaceful Warrior's Ronja (SOM n)

10-11-2020 LOS 21-46696 / (BE) FBE

LO 20.SOM.CH.003

Dei Amor Felini Jazz (SOM n) x

Peaceful Warrior's Pearl (SOM n)

O: Van Laethem Guido V. G., Felis

Belgica, FBE

B: Thomas Lott

Blue tabby pointed (SIA a 21)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 8 Premier

Sorrel (SOM o)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 9 Open


236 K Asante of Bahir Dar (SOM o) 20-5-

2020 LIMBRA L20.SOM.152.2 / (BE) FBE LO

20.SOM.NL.

Oh' Happiness de la Magie des

Licornes (SOM n) x CH. Rapunzel Oberig (SOM

o)

O: Van Laethem Guido V. G., Felis

Belgica, FBE

SPHYNX

B: Marjon Broek

Sphynx (KLEURGROEP 1) (SPH I)

Keurmeester: de Bruijn Ad

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

182 K DEVIL Sugestia*PL (SPH n) 26-11-

2020 (PL)FPL LO 203874

KALVIN TASHI DIAMONDS (SPH n) x

GOLIAF YESTERDAY (SPH b 32)

O: Jakševiciene Edita,

B: Agnieszka Kak

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

183 P Heal The World Naked Legend's*CZ

(SPH n) 10-2-2021 FH LO 11543

Feel Like a Tiger Naked Legend's*CZ

JW (SPH a 33) x CH Daiquiri Naked

Legend's*CZ (SPH n)

O: Šafárová Petra, FFS, Anders

B: Petra Šafárová

Categorie: 4 Grand International Premier

184 K Milkita*LT Dragon (SPH n) 28-8-

2017 (LT)LFD RIEX 17/66 D

SC Darling (SPH d 03) x GIC SKINDEX

AMAZING MILKA (SPH n 03)

O: Jakševiciene Edita,

B: Edita Jakševiciene

Sphynx (KLEURGROEP 3) (SPH III)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

188 P Milkita*LT Romee (SPH g) 10-3-

2021 (LT) LFD LO 21/190 R

CH Skindex Buzz (SPH a 33) x

MILKITA*LT FYFA (SPH f)

O: Jakševiciene Edita,

B: Edita Jakševiciene

Sphynx (KLEURGROEP 4) (SPH IV)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 9 Open

187 P Milkita*LT JOY (SPH f 09) 16-12-

2019 (LT) LFD LO 19/418 J

SC Darling (SPH d 03) x GIC SKINDEX

AMAZING MILKA (SPH n 03)

O: Jakševiciene Edita,

B: Edita Jakševiciene

Sphynx (KLEURGROEP 5) (SPH V)

Keurmeester: Sagurski Dietmar

Categorie: 1 Supreme Champion

189 P Elizabeth Nefrael.UA JW DVM (SPH a

33) 1-10-2017 FH LO 06898

O: Šafárová Petra, FFS, Anders

B: Anna Petrova


Categorie: 9 Open

190 K Glimmer from my Heart Naked

Legend’s*CZ JW (SPH n 32) 21-1-2020 FH

LO 10103

Feel Like a Tiger Naked Legend's*CZ

JW (SPH a 33) x CH Daiquiri Naked

Legend's*CZ (SPH n)

O: Šafárová Petra, FFS, Anders

B: Šafárová Petra

Categorie: 11 Junior (7-10 months)

193 P Milkita*LT Nikita (SPH f 32) 1-12-

2020 (LT) LFD LO 20/540 N

CH Skindex Buzz (SPH a 33) x IC

MILKITA*LT BELLA (SPH f 09)

O: Jakševiciene Edita,

B: Edita Jakševiciene

Categorie: 12 Kitten (4-7 months)

194 K Hero-in Naked Legend's*CZ (SPH a 32)

10-2-2021 FH LO 11541

Feel Like a Tiger Naked Legend's*CZ

JW (SPH a 33) x CH Daiquiri Naked

Legend's*CZ (SPH n)

O: Šafárová Petra, FFS, Anders

B: Petra Šafárová

Categorie: 14 House cat

195 P Olive (HCL) 29-4-2019

O: van Herrikhuijzen Kaja,

HOUSE CAT SHORTHAIR

HCS

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 14 House cat

196 P Miss Muffin (HCS) 1-1-2013

VETB 2

MAINE COON

O: van Herrikhuijzen Kaja,

Maine Coon (KLEURGROEP 8) (MCO VIII)

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Categorie: 17 Veteran

78 P NSW NW SP Senoja's Yentle DVM DSM

(MCO fs 09 22) 21-9-2013

NL.FE.L013.MCO.065.1

O: Weijman Annelie,

B: Jacqueline Dol

Categorie Housecats

VETB 3

HOUSE CAT LONGHAIR

BRITISH LONGHAIR

HCL

Keurmeester: Selassa F. A. (Lee)

Blue (BLH a)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 17 Veteran


106 P PR Duchess Nimrodel (BLH a) 15-5-

2011 Limbra A11.BLH.015.2

Janice Blue from Sham (BLH a) x Noa

van het IJzerenbosch (BLH g)

O: Scholte Jacintha, Felikat, Felikat

B: Anita Hille

BRITISH SHORTHAIR

Blue (BSH a)

Keurmeester: Knýová Linda

Categorie: 17 Veteran

118 P IP IC Blue Eldar's Little Susie (BSH a)

30-6-2009 MU.L09.BRI.139.3

GIC Union Jack's Cloud Nine (BSH c) x

SC Blue Eldar's Ëowyn (BSH a)

O: Smits Nathalie & Hessel,

B: Smits Nathalie & Hessel

215 P EMMA Jade of Bally Hara (BSH a)

6-6-2013 NCT2013-7426

SC Finch's Fanbonnevanck (BSH c) x

Miss Sophietje of Ballyhara (BSH a)

O: Weller Christine,


www.animonda-profishop.de

✔ Snel en makkelijk

✔ Bij een bestelling vanaf € 100,–

geen verzendkosten

✔ Alleen voor fokkers!

✔ Alleen te verkrijgen in de

animonda-Profishop

✔ De beste kwaliteit voor een

zeer aantrekkelijke prijs

Voor al uw vragen kunt u terecht bij

de animonda-fokkerdienst:

Martin Schulz

Tel. +49 541 77076-10

schulz@animonda.de

www.animonda-profishop.de

Dagelijks van 8:00 uur tot 21:00 uur

bereikbaar!

Vom Feinsten Kitten

Baby Paté

100 % vlees product

al vanaf de 4de week

Voeren met hart

en verstand

✔ Geen soja of suiker

✔ Geen smaakversterkers

✔ Zonder kunstmatige

toevoegingsmiddelen

✔ Zonder conserveringsmiddelen

CARNY®

800 g-blikken

100 % vlees product

met voordeelprijs

Vom Feinsten DELUXE

Zucht & Leistung Droogvoer

in normaal en XL formaat brok

Nu aanmelden en

10 % korting krijgen

bij uw eerste bestelling!

Kortings Code: fokkernl


Dierenarts.

Online declareren.

Geld terug.

Direct regelen

Als uw kat naar de dierenarts moet, dan kan dat duur zijn. Met een kattenverzekering kunt u

voor een vast bedrag per maand goed voor uw kat zorgen. Ook na een ongeluk of bij een ziekte.

Voordelen OHRA Kattenverzekering

Kies zelf de hoogte van het verzekerd bedrag.

Bepaal zelf welke dierenarts u bezoekt.

Alle rassen en kruisingen zijn welkom.

Dekking voor heup en ellebogen bij het TOP pakket.

Kijk voor meer informatie op

www.ohra.nl/kattenverzekering

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!