16.08.2021 Views

Friends Vriendenboekje

Yes! Een splinternieuw vriendenboek met super toffe vragen. Geef dit boekje aan je vrienden en vriendinnen, je tante, je nichtje of je buurman. Zo leer je iedereen nóg beter kennen en kom achter dingen die je nog niet van ze wist. Hoe tof is dat! En natuurlijk is dit vriendenboek helemaal gemaakt in de stijl van jouw favoriete groep: Make Some Noise Kids!

Yes! Een splinternieuw vriendenboek met super toffe vragen. Geef dit
boekje aan je vrienden en vriendinnen, je tante, je nichtje of je buurman.
Zo leer je iedereen nóg beter kennen en kom achter dingen die je nog
niet van ze wist. Hoe tof is dat!
En natuurlijk is dit vriendenboek helemaal gemaakt in de stijl van jouw
favoriete groep: Make Some Noise Kids!

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VRIENDENBOEKJE


Ik heb broer(s) en zus(sen).

Mijn lievelingsdier:

Mijn hobby’s:

Dit doe ik graag op school:

Mmm, ik eet dolgraag:

Maar dit lust ik echt niet:

Mijn favoriete kleur:

Op vakantie ga ik het liefst naar:

Mijn favoriete spel:

De leukste film(pjes) vind ik:

Op dit lied kan ik lekker dansen:

Mijn naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Ik ben jarig op:

en ben nu

jaar

Ik ben fan van:

Mijn favoriete liedje:

Mijn favoriete boek:

Deze kleding draag ik het liefste:

Mijn leukste herinnering:

Later word ik:

Mijn wens voor jou:Ik heb broer(s) en zus(sen).

Mijn lievelingsdier:

Mijn hobby’s:

Dit doe ik graag op school:

Mmm, ik eet dolgraag:

Maar dit lust ik echt niet:

Mijn naam:

Mijn favoriete kleur:

Adres:

Telefoonnummer:

Ik ben jarig op:

en ben nu

jaar

Op vakantie ga ik het liefst naar:

Mijn favoriete spel:

De leukste film(pjes) vind ik:

Op dit lied kan ik lekker dansen:

Ik ben fan van:

Mijn favoriete liedje:

Mijn favoriete boek:

Deze kleding draag ik het liefste:

Later word ik:

Mijn wens voor jou:Ik heb broer(s) en zus(sen).

Mijn lievelingsdier:

Mijn hobby’s:

Dit doe ik graag op school:

Mmm, ik eet dolgraag:

Maar dit lust ik echt niet:

Mijn naam:

Mijn favoriete kleur:

Adres:

Telefoonnummer:

Ik ben jarig op:

en ben nu

jaar

Op vakantie ga ik het liefst naar:

Mijn favoriete spel:

De leukste film(pjes) vind ik:

Op dit lied kan ik lekker dansen:

Ik ben fan van:

Mijn favoriete liedje:

Mijn favoriete boek:

Deze kleding draag ik het liefste:

Later word ik:

Mijn wens voor jou:Ik heb broer(s) en zus(sen).

Mijn lievelingsdier:

Mijn hobby’s:

Dit doe ik graag op school:

Mmm, ik eet dolgraag:

Maar dit lust ik echt niet:

Mijn naam:

Mijn favoriete kleur:

Adres:

Telefoonnummer:

Ik ben jarig op:

en ben nu

jaar

Op vakantie ga ik het liefst naar:

Mijn favoriete spel:

De leukste film(pjes) vind ik:

Op dit lied kan ik lekker dansen:

Ik ben fan van:

Mijn favoriete liedje:

Mijn favoriete boek:

Deze kleding draag ik het liefste:

Later word ik:

Mijn wens voor jou:VRIENDENBOEKJE

Yes! Een splinternieuw vriendenboek met super toffe vragen. Geef dit

boekje aan je vrienden en vriendinnen, je tante, je nichtje of je buurman.

Zo leer je iedereen nóg beter kennen en kom achter dingen die je nog

niet van ze wist. Hoe tof is dat!

En natuurlijk is dit vriendenboek helemaal gemaakt in de stijl van jouw

favoriete groep: Make Some Noise Kids!

Veel plezier!

DOWNLOAD DE APP

7 435120 542513

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!