23.08.2021 Views

ProCasa ProActive brochure V2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De nieuwe<br />

standaard voor<br />

vloeren en<br />

oppervlakken<br />

Uniek, ISO gecertificeerd,<br />

antibacterieel en antiviraal<br />

keramiek<br />

Antibacterieel en<br />

antiviraal effect<br />

Antivervuilend<br />

effect<br />

Zelfreinigend<br />

effect<br />

Antigeur<br />

effect<br />

Effectief<br />

tegen<br />

COVID-19<br />

94%<br />

24/7<br />

effectief


<strong>ProActive</strong> zorgt<br />

voor veilige<br />

omgevingen<br />

Elimineert virussen en bacteriën voor 99,9%<br />

en 94% effectief tegen COVID-19<br />

De unieke<br />

eigenschappen<br />

van <strong>ProActive</strong><br />

De unieke coating van de<br />

<strong>ProActive</strong>-lijn uit de Procasa<br />

collectie draagt bij aan een<br />

veilige en gezonde omgeving.<br />

Gezonde en veilige omgevingen zijn belangrijker<br />

dan ooit, nu virussen en bacteriën een grotere rol<br />

spelen in ons dagelijks leven. Waar we ook zijn.<br />

Met de <strong>ProActive</strong>-lijn uit de <strong>ProCasa</strong> collectie wordt<br />

elke publieke ruimte een plek waar virussen, bacteriën<br />

en vervuiling geen kans krijgen om zich te hechten<br />

aan vloeren en oppervlakken. Het is antibacterieel,<br />

antiviraal, antivervuilend, zelfreinigend, antigeur en<br />

het werkt dag en nacht. <strong>ProActive</strong> zorgt voor een<br />

schonere, frissere en veiligere omgeving, zowel binnen<br />

als buiten. Doordat de keramische tegels zelfreinigend<br />

zijn, verlaagt het bovendien de schoonmaakkosten.<br />

<strong>ProActive</strong> is uniek en ISO gecertificeerd 1 . Zo draagt<br />

<strong>ProActive</strong> in elke ruimte bij aan het welzijn van<br />

mensen.<br />

‘Vuil, bacteriën en<br />

virussen hechten zich<br />

met <strong>ProActive</strong> niet aan<br />

wanden en vloeren.’<br />

Antibacterieel en antiviraal effect<br />

Elimineert virussen en bacteriën voor 99,9%<br />

en 94% effectief tegen COVID-19<br />

Inclusief antibiotica resistente bacteriën<br />

(MRSA, H1N1 virus en Enterovirus 71)<br />

Antivervuilend effect<br />

Reinigt de lucht<br />

van de aanwezige vervuilende stoffen:<br />

stikstofoxiden en VOS<br />

(vluchtige organische stoffen)<br />

Zelfreinigend effect<br />

Super hydrofiel<br />

Gemakkelijke verwijdering van vuil en<br />

blijvende vermindering van het gebruik van<br />

agressieve en dure schoonmaakmiddelen<br />

Antigeur effect<br />

Voordelen van fotokatalyse<br />

Verbetering van luchtkwaliteit door het<br />

verwijderen van giftige stoffen en geuren<br />

24/7 effectief<br />

Dag en nacht actief<br />

Antibacteriële en antivirale werking in het<br />

donker en bij LED verlichting. 99,9% Inclusief<br />

antibiotica resistente bacteriën<br />

‘<strong>ProActive</strong> tegels zijn ISO 1702 en<br />

ISO 18061 gecertificeerd 1 . Ze zijn getest<br />

op COVID-19 het H1N1 virus en het<br />

Enterovirus 71.<br />

[ 3 ]


De hoogste<br />

bescherming<br />

van hygiëne<br />

‘<strong>ProActive</strong> is geschikt<br />

voor gevels, wanden en<br />

vloeren, zowel binnen<br />

als buiten.’<br />

Voor in, om en op gebouwen<br />

Wetenschap en esthetiek<br />

gecombineerd<br />

Daar waar veel mensen komen, is een gezonde en veilige<br />

omgeving van groot belang. Antibacterieel en antiviraal<br />

zijn daar belangrijke begrippen bij, zeker tegenwoordig.<br />

De oppervlaktelaag van de de <strong>ProActive</strong> tegels bevat een<br />

combinatie van titaniumdioxide en zilver. Hierdoor krijgen<br />

bacteriën en virussen geen kans zich te hechten aan<br />

oppervlakken zoals gevels, wanden, vloeren en toonbanken.<br />

Hogere duurzaamheidsprestatie<br />

voor gebouwen<br />

Duurzaam bouwen en voldoen aan de eisen die worden<br />

gesteld voor duurzaamheidsprestaties voor LEED Platinum,<br />

BREEAM en LBC-certificeringen; <strong>ProActive</strong> kan hier een<br />

belangrijke bijdrage aan leveren. De tegels voldoen aan de<br />

gestelde parameters voor een duurzame omgeving en helpen<br />

de luchtkwaliteit te verbeteren zoals is vereist voor de WELLcertificering.<br />

Bovendien zijn <strong>ProActive</strong> tegels 100% recyclebaar.<br />

Circulariteit en duurzaamheid<br />

met <strong>ProActive</strong><br />

Bij gezonde en veilige omgevingen hoort ook het gebruik<br />

van duurzame materialen die gerecycled kunnen worden.<br />

<strong>ProActive</strong> tegels worden gemaakt van zorgvuldig uitgezochte<br />

ruwe materialen en zijn 100% recyclebaar. Op deze manier<br />

draagt <strong>ProActive</strong> bij aan welzijn en duurzaamheid.<br />

Lagere onderhoudskosten<br />

met <strong>ProActive</strong><br />

Het toepassen van <strong>ProActive</strong> tegels op gevels zorgt voor<br />

lagere onderhoudskosten. Vuil hecht minder op de <strong>ProActive</strong><br />

coating. De tegels bestrijden geuren en zijn gemakkelijk schoon<br />

te maken. Hierdoor vermindert het gebruik van agressieve,<br />

schadelijke en dure schoonmaakmiddelen.<br />

[ 5 ]


<strong>ProActive</strong><br />

biedt grote<br />

voordelen voor<br />

elke doelgroep<br />

Een optimale hygiëne is cruciaal<br />

als het gaat om gezondheid<br />

Kinderdagverblijven<br />

Daar waar de allerkleinsten dagelijks spelen en<br />

worden verzorgd, is een optimale bescherming<br />

van de hygiëne van oppervlakken van het<br />

grootste belang. <strong>ProActive</strong> zorgt dat vuil,<br />

bacteriën en virussen zich niet kunnen hechten.<br />

Het is gemakkelijk hygiënisch te reinigen zonder<br />

agressieve schoonmaakmiddelen, bestrijdt geur en<br />

draagt bij aan frissere en gezondere ruimtes.<br />

Ziekenhuizen, klinieken &<br />

verzorgingshuizen<br />

Een schone en veilige omgeving is cruciaal<br />

voor iedereen die in een ziekenhuis, kliniek of<br />

verzorgingshuis werkt of verblijft. <strong>ProActive</strong><br />

tegels zijn antibacterieel en antiviraal, ook bij<br />

meticilinne-resistente bacteriën zoals MRSA.<br />

Zelfs in het donker en bij LED licht is <strong>ProActive</strong><br />

99,9% effectief. Oppervlakken met <strong>ProActive</strong> zijn<br />

gemakkelijk hygiënisch te reinigen zonder gebruik<br />

van schadelijke schoonmaakmiddelen.<br />

Zwembaden en vrijetijdslocaties<br />

Voor de hygiëne en veiligheid voor zwembaden<br />

en vrijetijdslocaties gelden strenge regels. Met<br />

<strong>ProActive</strong> wordt elk oppervlak 24/7 optimaal<br />

beschermd en kunnen vuil, bacteriën (legionella)<br />

en virussen zich niet hechten. Elk oppervlak met<br />

<strong>ProActive</strong>, wanden of vloeren, is gemakkelijk<br />

te reinigen zonder veel gebruik van agressieve<br />

schoonmaakmiddelen. Het bestrijdt geuren en<br />

zorgt voor een gezondere omgeving.<br />

‘Door fotokatalyse worden vervuilende<br />

stoffen, in aanwezigheid van<br />

natuurlijk of kunstmatig licht en vocht,<br />

omgezet in zouten die onschadelijk<br />

zijn voor het menselijk lichaam.’<br />

Sportscholen & sauna’s<br />

<strong>ProActive</strong> op vloeren en wanden van sportscholen<br />

en sauna’s biedt veel voordelen voor de gezondheid<br />

en het welzijn voor iedereen die hier werkt, sport of<br />

komt ontspannen. Het voorkomt de verspreiding van<br />

voetschimmelinfecties, bestrijdt geur, en vermindert<br />

schadelijk stoffen in de lucht, zoals fijnstof en<br />

koolmonoxide. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit<br />

verbeterd en draagt <strong>ProActive</strong> direct bij aan<br />

gezondheid en welzijn.<br />

[ 7 ]


<strong>ProActive</strong> is<br />

24/7 effectief,<br />

ook in het<br />

donker<br />

Altijd hygiënisch schoon<br />

zonder schadelijke<br />

schoonmaakmiddelen<br />

Horeca<br />

Restaurants, cafés en hotels zijn, zeker in deze tijd,<br />

kwetsbare plekken als het gaat om gezondheid en<br />

welzijn. <strong>ProActive</strong> beschermt 24/7 de hygiëne van<br />

oppervlakken die constant in aanraking komen met<br />

voedsel en mensen. Zelfs in het donker. Bacteriën<br />

en vuil krijgen geen kans zich te hechten en etensen<br />

kookgeuren worden sterk verminderd. Door de<br />

zelfreinigende werking zijn <strong>ProActive</strong> oppervlakken<br />

gemakkelijk hygiënisch schoon te maken.<br />

Publieke ruimten & gebouwen<br />

Op plekken waar veel mensen zijn of langskomen,<br />

biedt <strong>ProActive</strong> 24/7 optimale bescherming en<br />

zorgt het voor het welzijn en de gezondheid van<br />

elke bezoeker. De hygiëne van vloeren en wanden<br />

wordt optimaal beschermd en geuren worden<br />

bestreden. Door de zelfreinigende werking is het<br />

gemakkelijk schoon te maken zonder veel gebruik van<br />

schadelijke schoonmaakmiddelen. Hierdoor worden<br />

onderhoudskosten verminderd.<br />

(Vakantie)woningen<br />

Thuis of even weg in een fjne vakantiewoning;<br />

een gezonde en schone omgeving is belangrijk<br />

voor de gezondheid en het welzijn van elke<br />

(tijdelijke) bewoner. <strong>ProActive</strong> op vloeren en<br />

wanden biedt gegarandeerd 24/7 de hoogste<br />

bescherming en zorgt ervoor dat elk oppervlak<br />

snel en hygiënisch schoongemaakt kan worden.<br />

Geuren worden verminderd en schadelijke<br />

schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.<br />

Gebouweigenaren<br />

<strong>ProActive</strong> is de nieuwe standaard voor vloeren en<br />

wanden. Zowel binnen als buiten draagt het bij aan<br />

het creëren van een duurzame omgeving. Vuil hecht<br />

minder aan gevels door de speciale coating. En<br />

ook binnen worden, door het zelfreinigende effect,<br />

onderhoudskosten verlaagd doordat <strong>ProActive</strong><br />

oppervlakken gemakkelijk te reinigen zijn, zonder veel<br />

gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen.<br />

Dit draagt bij aan het welzijn en de gezondheid, en aan<br />

de duurzaamheidsprestatie van een gebouw.<br />

[ 9 ]


<strong>ProActive</strong>:<br />

voor binnen<br />

en buiten<br />

Optimale<br />

hygiëne<br />

Een schone en veilige<br />

plek voor de gezondheid<br />

van iedereen<br />

<strong>ProActive</strong> tegels kunnen zowel binnen als buiten<br />

worden gebruikt voor vloeren en wanden. De<br />

tegels zijn geschikt voor zeer drukke omgevingen<br />

waar de hoogste eisen aan gezondheid en hygiëne<br />

worden gesteld. Zoals ziekenhuizen en medische<br />

instellingen, verzorgingshuizen, scholen en<br />

kinderdagverblijven, openbare gebouwen, maar<br />

ook zwembaden, sportscholen en sauna’s.<br />

Vuil, bacteriën en virussen krijgen geen kans zich<br />

aan vloeren en muren te hechten. Zelfs in het<br />

donker niet. Door de speciale coating zijn de tegels<br />

dag en nacht effectief, ook in ruimtes waar het licht<br />

(automatisch) uitgaat.<br />

‘De onzichtbare beveiliger<br />

van gezonde omgevingen.’<br />

[ 11 ]


Kleuren<br />

Florence<br />

<strong>ProActive</strong> tegels<br />

Maten&<br />

kleuren<br />

<strong>ProActive</strong> Sand<br />

<strong>ProActive</strong> Silver<br />

De <strong>ProActive</strong>-lijn uit de Procasa collectie is<br />

verkrijgbaar 6 kleuren, 2 diktes en in 2 vormstukken.<br />

De stroefheidsklasses van de tegels zijn R10 A+B<br />

voor 9mm en R11 A+B+C voor 20mm.<br />

<strong>ProActive</strong> tegels zijn ISO 21702 en ISO 18061 gecertificeerd.<br />

‘Natuurlijke kleuren tegels in<br />

diverse maten, die geschikt zijn<br />

voor elke ruimte.’<br />

<strong>ProActive</strong> Taupe<br />

<strong>ProActive</strong> Bianco<br />

60 x 30 cm<br />

9 mm<br />

8<br />

60 x 60 cm<br />

9 / 20 mm<br />

8<br />

60 x 120 cm<br />

9 / 20 mm<br />

4<br />

<strong>ProActive</strong> Black<br />

<strong>ProActive</strong> Greige<br />

[ 13 ]


Technische<br />

specificaties<br />

Chemische eigenschappen<br />

Afmetingen<br />

Waterabsorbtie<br />

Buigsterkte<br />

Uitzettingscoëfficiënt<br />

Temperatuurwissel<br />

bestendigheid<br />

Testnorm<br />

ISO 10545.2<br />

ISO 10545.3<br />

ISO 10545.4<br />

ISO 10545.8<br />

ISO 10545.9<br />

Voorgeschreven waarden<br />

lengte en breedte<br />

dikte<br />

rechtheid randen<br />

wiggen<br />

kromtrekken<br />

E ≤0,5%<br />

breukmodulus<br />

buigsterkte<br />

beschikbare testmethode<br />

± 0,6%<br />

± 5%<br />

± 0,5%<br />

± 0,6%<br />

± 0,5%<br />

Gemiddelde waarde<br />

± 0,2%<br />

± 5%<br />

± 0,2%<br />

± 0,2%<br />

± 0,2%<br />

≤0,1%<br />

50 N/mm2<br />

> 1700 N<br />

6,5x10-6 °C-1<br />

garantie<br />

Antibacterieel en antiviraal effect<br />

Elimineert virussen en bacteriën voor 99,9%<br />

en 94% effectief tegen COVID-19<br />

Inclusief antibiotica resistente bacteriën<br />

(MRSA, H1N1 virus en Enterovirus 71)<br />

Antivervuilend effect<br />

Reinigt de lucht<br />

van de aanwezige vervuilende stoffen:<br />

stikstofoxiden en VOS<br />

(vluchtige organische stoffen)<br />

Zelfreinigend effect<br />

Super hydrofiel<br />

Gemakkelijke verwijdering van vuil en<br />

blijvende vermindering van het gebruik van<br />

agressieve en dure schoonmaakmiddelen<br />

Vorstbestendigheid<br />

Bestendigheid chemicaliën<br />

ISO 10545.12<br />

ISO 10545.13<br />

mag geen merkbare verandering<br />

aan oppervlak ontstaan<br />

GB min.<br />

vorstbestendig<br />

volgens de normen<br />

Antigeur effect<br />

Voordelen van fotokatalyse<br />

Verbetering van luchtkwaliteit door het<br />

verwijderen van giftige stoffen en geuren<br />

Vlekbestendig<br />

ISO 10545.14<br />

CLASSE 3 min.<br />

volgens de normen<br />

24/7 effectief<br />

Dag en nacht actief<br />

Antibacteriële en antivirale werking in het<br />

donker en bij LED verlichting. 99,9% Inclusief<br />

antibiotica resistente bacteriën<br />

1 <br />

<strong>ProActive</strong> is vervaardigd met de Active Surfaces Technology van Iris Ceramica Group. Alle testen zijn uitgevoerd op<br />

Active Surfaces-materialen, volgens ISO- en UNI-normen.<br />

[ 15 ]


Creëer een<br />

gezonde en veilige<br />

omgeving met<br />

<strong>ProActive</strong><br />

Effectief<br />

tegen<br />

COVID-19<br />

94%<br />

Meer weten<br />

over <strong>ProActive</strong>?<br />

Ga naar pro-casa.eu/proactive<br />

voor onze verkoopadressen<br />

of neem contact op met:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!