23.08.2021 Views

ProCasa ProActive brochure V2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De nieuwe

standaard voor

vloeren en

oppervlakken

Uniek, ISO gecertificeerd,

antibacterieel en antiviraal

keramiek

Antibacterieel en

antiviraal effect

Antivervuilend

effect

Zelfreinigend

effect

Antigeur

effect

Effectief

tegen

COVID-19

94%

24/7

effectief


ProActive zorgt

voor veilige

omgevingen

Elimineert virussen en bacteriën voor 99,9%

en 94% effectief tegen COVID-19

De unieke

eigenschappen

van ProActive

De unieke coating van de

ProActive-lijn uit de Procasa

collectie draagt bij aan een

veilige en gezonde omgeving.

Gezonde en veilige omgevingen zijn belangrijker

dan ooit, nu virussen en bacteriën een grotere rol

spelen in ons dagelijks leven. Waar we ook zijn.

Met de ProActive-lijn uit de ProCasa collectie wordt

elke publieke ruimte een plek waar virussen, bacteriën

en vervuiling geen kans krijgen om zich te hechten

aan vloeren en oppervlakken. Het is antibacterieel,

antiviraal, antivervuilend, zelfreinigend, antigeur en

het werkt dag en nacht. ProActive zorgt voor een

schonere, frissere en veiligere omgeving, zowel binnen

als buiten. Doordat de keramische tegels zelfreinigend

zijn, verlaagt het bovendien de schoonmaakkosten.

ProActive is uniek en ISO gecertificeerd 1 . Zo draagt

ProActive in elke ruimte bij aan het welzijn van

mensen.

‘Vuil, bacteriën en

virussen hechten zich

met ProActive niet aan

wanden en vloeren.’

Antibacterieel en antiviraal effect

Elimineert virussen en bacteriën voor 99,9%

en 94% effectief tegen COVID-19

Inclusief antibiotica resistente bacteriën

(MRSA, H1N1 virus en Enterovirus 71)

Antivervuilend effect

Reinigt de lucht

van de aanwezige vervuilende stoffen:

stikstofoxiden en VOS

(vluchtige organische stoffen)

Zelfreinigend effect

Super hydrofiel

Gemakkelijke verwijdering van vuil en

blijvende vermindering van het gebruik van

agressieve en dure schoonmaakmiddelen

Antigeur effect

Voordelen van fotokatalyse

Verbetering van luchtkwaliteit door het

verwijderen van giftige stoffen en geuren

24/7 effectief

Dag en nacht actief

Antibacteriële en antivirale werking in het

donker en bij LED verlichting. 99,9% Inclusief

antibiotica resistente bacteriën

ProActive tegels zijn ISO 1702 en

ISO 18061 gecertificeerd 1 . Ze zijn getest

op COVID-19 het H1N1 virus en het

Enterovirus 71.

[ 3 ]


De hoogste

bescherming

van hygiëne

ProActive is geschikt

voor gevels, wanden en

vloeren, zowel binnen

als buiten.’

Voor in, om en op gebouwen

Wetenschap en esthetiek

gecombineerd

Daar waar veel mensen komen, is een gezonde en veilige

omgeving van groot belang. Antibacterieel en antiviraal

zijn daar belangrijke begrippen bij, zeker tegenwoordig.

De oppervlaktelaag van de de ProActive tegels bevat een

combinatie van titaniumdioxide en zilver. Hierdoor krijgen

bacteriën en virussen geen kans zich te hechten aan

oppervlakken zoals gevels, wanden, vloeren en toonbanken.

Hogere duurzaamheidsprestatie

voor gebouwen

Duurzaam bouwen en voldoen aan de eisen die worden

gesteld voor duurzaamheidsprestaties voor LEED Platinum,

BREEAM en LBC-certificeringen; ProActive kan hier een

belangrijke bijdrage aan leveren. De tegels voldoen aan de

gestelde parameters voor een duurzame omgeving en helpen

de luchtkwaliteit te verbeteren zoals is vereist voor de WELLcertificering.

Bovendien zijn ProActive tegels 100% recyclebaar.

Circulariteit en duurzaamheid

met ProActive

Bij gezonde en veilige omgevingen hoort ook het gebruik

van duurzame materialen die gerecycled kunnen worden.

ProActive tegels worden gemaakt van zorgvuldig uitgezochte

ruwe materialen en zijn 100% recyclebaar. Op deze manier

draagt ProActive bij aan welzijn en duurzaamheid.

Lagere onderhoudskosten

met ProActive

Het toepassen van ProActive tegels op gevels zorgt voor

lagere onderhoudskosten. Vuil hecht minder op de ProActive

coating. De tegels bestrijden geuren en zijn gemakkelijk schoon

te maken. Hierdoor vermindert het gebruik van agressieve,

schadelijke en dure schoonmaakmiddelen.

[ 5 ]


ProActive

biedt grote

voordelen voor

elke doelgroep

Een optimale hygiëne is cruciaal

als het gaat om gezondheid

Kinderdagverblijven

Daar waar de allerkleinsten dagelijks spelen en

worden verzorgd, is een optimale bescherming

van de hygiëne van oppervlakken van het

grootste belang. ProActive zorgt dat vuil,

bacteriën en virussen zich niet kunnen hechten.

Het is gemakkelijk hygiënisch te reinigen zonder

agressieve schoonmaakmiddelen, bestrijdt geur en

draagt bij aan frissere en gezondere ruimtes.

Ziekenhuizen, klinieken &

verzorgingshuizen

Een schone en veilige omgeving is cruciaal

voor iedereen die in een ziekenhuis, kliniek of

verzorgingshuis werkt of verblijft. ProActive

tegels zijn antibacterieel en antiviraal, ook bij

meticilinne-resistente bacteriën zoals MRSA.

Zelfs in het donker en bij LED licht is ProActive

99,9% effectief. Oppervlakken met ProActive zijn

gemakkelijk hygiënisch te reinigen zonder gebruik

van schadelijke schoonmaakmiddelen.

Zwembaden en vrijetijdslocaties

Voor de hygiëne en veiligheid voor zwembaden

en vrijetijdslocaties gelden strenge regels. Met

ProActive wordt elk oppervlak 24/7 optimaal

beschermd en kunnen vuil, bacteriën (legionella)

en virussen zich niet hechten. Elk oppervlak met

ProActive, wanden of vloeren, is gemakkelijk

te reinigen zonder veel gebruik van agressieve

schoonmaakmiddelen. Het bestrijdt geuren en

zorgt voor een gezondere omgeving.

‘Door fotokatalyse worden vervuilende

stoffen, in aanwezigheid van

natuurlijk of kunstmatig licht en vocht,

omgezet in zouten die onschadelijk

zijn voor het menselijk lichaam.’

Sportscholen & sauna’s

ProActive op vloeren en wanden van sportscholen

en sauna’s biedt veel voordelen voor de gezondheid

en het welzijn voor iedereen die hier werkt, sport of

komt ontspannen. Het voorkomt de verspreiding van

voetschimmelinfecties, bestrijdt geur, en vermindert

schadelijk stoffen in de lucht, zoals fijnstof en

koolmonoxide. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit

verbeterd en draagt ProActive direct bij aan

gezondheid en welzijn.

[ 7 ]


ProActive is

24/7 effectief,

ook in het

donker

Altijd hygiënisch schoon

zonder schadelijke

schoonmaakmiddelen

Horeca

Restaurants, cafés en hotels zijn, zeker in deze tijd,

kwetsbare plekken als het gaat om gezondheid en

welzijn. ProActive beschermt 24/7 de hygiëne van

oppervlakken die constant in aanraking komen met

voedsel en mensen. Zelfs in het donker. Bacteriën

en vuil krijgen geen kans zich te hechten en etensen

kookgeuren worden sterk verminderd. Door de

zelfreinigende werking zijn ProActive oppervlakken

gemakkelijk hygiënisch schoon te maken.

Publieke ruimten & gebouwen

Op plekken waar veel mensen zijn of langskomen,

biedt ProActive 24/7 optimale bescherming en

zorgt het voor het welzijn en de gezondheid van

elke bezoeker. De hygiëne van vloeren en wanden

wordt optimaal beschermd en geuren worden

bestreden. Door de zelfreinigende werking is het

gemakkelijk schoon te maken zonder veel gebruik van

schadelijke schoonmaakmiddelen. Hierdoor worden

onderhoudskosten verminderd.

(Vakantie)woningen

Thuis of even weg in een fjne vakantiewoning;

een gezonde en schone omgeving is belangrijk

voor de gezondheid en het welzijn van elke

(tijdelijke) bewoner. ProActive op vloeren en

wanden biedt gegarandeerd 24/7 de hoogste

bescherming en zorgt ervoor dat elk oppervlak

snel en hygiënisch schoongemaakt kan worden.

Geuren worden verminderd en schadelijke

schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.

Gebouweigenaren

ProActive is de nieuwe standaard voor vloeren en

wanden. Zowel binnen als buiten draagt het bij aan

het creëren van een duurzame omgeving. Vuil hecht

minder aan gevels door de speciale coating. En

ook binnen worden, door het zelfreinigende effect,

onderhoudskosten verlaagd doordat ProActive

oppervlakken gemakkelijk te reinigen zijn, zonder veel

gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen.

Dit draagt bij aan het welzijn en de gezondheid, en aan

de duurzaamheidsprestatie van een gebouw.

[ 9 ]


ProActive:

voor binnen

en buiten

Optimale

hygiëne

Een schone en veilige

plek voor de gezondheid

van iedereen

ProActive tegels kunnen zowel binnen als buiten

worden gebruikt voor vloeren en wanden. De

tegels zijn geschikt voor zeer drukke omgevingen

waar de hoogste eisen aan gezondheid en hygiëne

worden gesteld. Zoals ziekenhuizen en medische

instellingen, verzorgingshuizen, scholen en

kinderdagverblijven, openbare gebouwen, maar

ook zwembaden, sportscholen en sauna’s.

Vuil, bacteriën en virussen krijgen geen kans zich

aan vloeren en muren te hechten. Zelfs in het

donker niet. Door de speciale coating zijn de tegels

dag en nacht effectief, ook in ruimtes waar het licht

(automatisch) uitgaat.

‘De onzichtbare beveiliger

van gezonde omgevingen.’

[ 11 ]


Kleuren

Florence

ProActive tegels

Maten&

kleuren

ProActive Sand

ProActive Silver

De ProActive-lijn uit de Procasa collectie is

verkrijgbaar 6 kleuren, 2 diktes en in 2 vormstukken.

De stroefheidsklasses van de tegels zijn R10 A+B

voor 9mm en R11 A+B+C voor 20mm.

ProActive tegels zijn ISO 21702 en ISO 18061 gecertificeerd.

‘Natuurlijke kleuren tegels in

diverse maten, die geschikt zijn

voor elke ruimte.’

ProActive Taupe

ProActive Bianco

60 x 30 cm

9 mm

8

60 x 60 cm

9 / 20 mm

8

60 x 120 cm

9 / 20 mm

4

ProActive Black

ProActive Greige

[ 13 ]


Technische

specificaties

Chemische eigenschappen

Afmetingen

Waterabsorbtie

Buigsterkte

Uitzettingscoëfficiënt

Temperatuurwissel

bestendigheid

Testnorm

ISO 10545.2

ISO 10545.3

ISO 10545.4

ISO 10545.8

ISO 10545.9

Voorgeschreven waarden

lengte en breedte

dikte

rechtheid randen

wiggen

kromtrekken

E ≤0,5%

breukmodulus

buigsterkte

beschikbare testmethode

± 0,6%

± 5%

± 0,5%

± 0,6%

± 0,5%

Gemiddelde waarde

± 0,2%

± 5%

± 0,2%

± 0,2%

± 0,2%

≤0,1%

50 N/mm2

> 1700 N

6,5x10-6 °C-1

garantie

Antibacterieel en antiviraal effect

Elimineert virussen en bacteriën voor 99,9%

en 94% effectief tegen COVID-19

Inclusief antibiotica resistente bacteriën

(MRSA, H1N1 virus en Enterovirus 71)

Antivervuilend effect

Reinigt de lucht

van de aanwezige vervuilende stoffen:

stikstofoxiden en VOS

(vluchtige organische stoffen)

Zelfreinigend effect

Super hydrofiel

Gemakkelijke verwijdering van vuil en

blijvende vermindering van het gebruik van

agressieve en dure schoonmaakmiddelen

Vorstbestendigheid

Bestendigheid chemicaliën

ISO 10545.12

ISO 10545.13

mag geen merkbare verandering

aan oppervlak ontstaan

GB min.

vorstbestendig

volgens de normen

Antigeur effect

Voordelen van fotokatalyse

Verbetering van luchtkwaliteit door het

verwijderen van giftige stoffen en geuren

Vlekbestendig

ISO 10545.14

CLASSE 3 min.

volgens de normen

24/7 effectief

Dag en nacht actief

Antibacteriële en antivirale werking in het

donker en bij LED verlichting. 99,9% Inclusief

antibiotica resistente bacteriën

1

ProActive is vervaardigd met de Active Surfaces Technology van Iris Ceramica Group. Alle testen zijn uitgevoerd op

Active Surfaces-materialen, volgens ISO- en UNI-normen.

[ 15 ]


Creëer een

gezonde en veilige

omgeving met

ProActive

Effectief

tegen

COVID-19

94%

Meer weten

over ProActive?

Ga naar pro-casa.eu/proactive

voor onze verkoopadressen

of neem contact op met:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!