01.09.2021 Views

TFG Jubileum Magazine 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AAN HET WOORD

AAN HET WOORD

Skunk Team

Het klinkt als een jongensdroom: van loondienst naar zzp’er en dan

doorgroeien naar een eigen bedrijf. Maar dit is wel precies wat de maten

van The Future Group hebben gedaan. Arno Commandeur, is in gesprek met

Paco van der Linden, Merijn van der Linden, Wilfred van der Deijl en Peter

Ebell van Skunk Team.

De oprichters van Skunk

Luchtvaartindustrie

De oprichters van Skunk Team leerden

Team waren enkele jaren

De naam Skunk is afkomstig uit

elkaar circa tien jaar geleden kennen

zzp’er bij The Future

de luchtvaartindustrie. Lockheed

bij Oracle. Hierna deden ze gezamenlijk

Group. Door de vele

Aircraft Corporation richtte midden

opdrachten voor onder andere AMIS en

opdrachten die ze als zelfstandigen

deden, liepen ze regelmatig aan tegen

inefficiënte projecten en opdrachten

voor softwarerealisatie waarbij ze

buiten het budget traden. Vanuit deze

gedachte ontstond Skunk Team: een

club innovatieve IT’ers die op maat

gemaakte software aanbiedt op

basis van het SaaS-model. Een gat

in de markt.

in de Tweede Wereldoorlog een

onafhankelijk developmentteam op om,

ongehinderd door bureaucratie, sneller

nieuwe vliegtuigen te ontwikkelen met

extreme autonomie en inzet van de

beste mensen. Het team werd in een

aparte loods gezet, waar het enorm

stonk. De naam Skunk Works was

geboren. Hierop is de naam Skunk

Team gebaseerd.

de politie. Dezelfde persoon bij Oracle

die iedereen bij elkaar bracht, leende

Skunk Team later trouwens weer geld

voor hun start-up. Zo zie je maar weer

hoe belangrijk een goed netwerk is.

Maatwerk met SaaS

“Bij AMIS waren we gebonden aan

Oracle en dat beperkte ons erg.

Daarom zijn we naar The Future Group

‘We bieden

software op

maat, waarbij

wij onze eigen

technieken

en software

kunnen

kiezen.’

gegaan, waar we meer vrijheid hadden

in onze werkzaamheden. We konden

vaker onze eigen keuzes maken. Al

was het alleen maar dat je je eigen

laptop kon kiezen, dat kan niet als je

in loondienst werkt. Dit lijkt klein, maar

je bent als IT’er productiever als je de

juiste tools hebt”, aldus Paco. De heren

startten begin 2017 bijna tegelijkertijd

bij The Future Group in een nieuwe

maatschap; Web Scale Development.

Bij een opdracht voor de politie kwam

het idee voor Skunk Team: het bieden

van software op maat, waarbij wij

onze eigen technieken en software

kunnen kiezen. De eerste opdracht

voor het SKUNK team was bij de

Transplantatiestichting. Dit werd nog

gedaan vanuit de maatschap en was

een fixed price project. En met succes,

want drie jaar later hebben de heren al

een aantal mooie SaaS-klanten.

Eerste opdrachtgevers

De eerste klant waarvoor Skunk

Team een opdracht uitvoerde volgens

het SaaS-principe was een grote

arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Daarna volgde SamSam, een

alternatieve arbeidsongeschiktheidsvoorziening

voor zzp’ers, een

lead die via The Future Group bij Skunk

Team terechtkwam. Deze start-up

was zeer blij met het SaaS-model,

JONGENSDROOM

MET SaaS ALS

VERDIENMODEL

omdat ze op deze manier vooraf geen

grote investering hoefde te doen.

De derde klant was Eurotransplant;

een bedrijf waar een aantal mensen

van de IT-afdeling tegelijkertijd

wegging. Hierdoor bleef voor een

specifiek kennisgebied nog maar

één ontwikkelaar over, wat zorgelijk

was voor de continuïteit van de

softwareondersteuning. Skunk Team

ontwikkelde dit deel van hun systeem

opnieuw met moderne technieken en

biedt dit nu voor de lange termijn aan

als SaaS.

Toekomstvisie

Hoe ziet Skunk Team de toekomst?

“Voorlopig willen we nog een aantal

klanten binnenhalen volgens het

huidige maatwerk SaaS-model.

Uiteindelijk willen we ook gaan kijken

of we een SaaS-product kunnen

realiseren dat bij veel klanten afgezet

kan worden en daar een mooie

business op bouwen.” Is de volgende

unicorn geboren? We gunnen het

Skunk Team van harte.

20 THE FUTURE GROUP

MAGAZINE NR.9

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!