08.09.2021 Views

De Zwengel September 2021 | Youth for Christ Altena

De Zwengel is het magazine van Jongerencentrum de Pomp. Hierin leest u de laatste activiteiten en updates van alles wat er gebeurd rondom het jongerencentrum én updates over de jongeren in Altena.

De Zwengel is het magazine van Jongerencentrum de Pomp. Hierin leest u de laatste activiteiten en updates van alles wat er gebeurd rondom het jongerencentrum én updates over de jongeren in Altena.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

de zwengel

Veiligheidsbril op, team verzamelen

Nerfgun laden... en gaan!

pagina 8

“Ik kijk uit naar de leuke vakken, die

dus vakgericht zijn en niet 'nutteloos'

zoals Frans of wiskunde.”

Lianne, Back to School.

Pagina 12

EEN TWEEDE EDITIE VAN...

De afgelopen meivakantie was weer vol

activiteiten voor jongeren!

Pagina 14

DE PLAYLIST

VAN...Jeen

Pagina 22

het magazine van

jongerencentrum de pomp

50e jaargang

nummer 1, september 2021


een nieuw

seizoen

van de redactie

Daar zijn we weer! Zo klonk de opening

van de vorige Zwengel, hetzelfde geldt

ook weer voor deze keer. Daar zijn we

weer: op de deurmat, in de brievenbus

toevallig ergens op een tafeltje, kastje of

in het rekje bij de supermarkt. En nu dus

ook in jouw handen. Hallo!

Dat geldt trouwens ook voor het nieuwe

seizoen: daar is het weer. Een seizoen met

tientallen zaterdagen die weer gevuld gaan

worden met toffe activiteiten (neem vast

een kijkje op onze website). Een seizoen vol

nieuwe kansen en mogelijkheden. Je zou

kunnen zeggen: weer een nieuw begin!

gebedspunten

We vragen je om de Pomp mee te

nemen in je gebed, omdat we weten dat

bidden helpt. Hieronder wat

gebedspunten.

• Wil je bidden voor de (fysieke en

mentale) gezondheid van onze

bezoekers en medewerkers?

• Wil je blijven bidden voor een

gezonde financiële basis?

• Wil je bidden voor creativiteit binnen

het team, zodat zij steeds nieuwe

2

En zo kan de start van het nieuwe schooljaar

ook voelen voor sommige jongeren, lees daar

op pagina 12 maar meer over.

De afgelopen weken is er door de redactie

van de zwengel weer hard gewerkt aan deze

editie, ook dat op een “nieuwe” manier. We

hebben begin van de zomer met elkaar een

heuse “creatorsday” gehad: een dag waar we

met elkaar heel de dag hebben geschreven

en bedacht wat er in deze editie moet komen.

Kortom: dat was super gezellig!

Wij hebben weer genoeg gezegd, en wensen

je vooral veel leesplezier! Groetjes!

Bart Schutte & Julia Dekker

De eindredactie

activiteiten kunnen bedenken?

• Wil je bidden voor het nieuwe

seizoen, en de invulling van het

nieuwe programma.

• Wil je bidden voor stabiliteit binnen

de Pomp, ook voor de komende

jaren?

• Wil je danken voor alle geweldige

dingen die afgelopen seizoen zijn

gebeurd?

• Wil je danken voor de ontmoetingen

die we hebben gehad met jongeren

afgelopen seizoen?


Inhouds

opgave

De Zwengel

september 2021

Van het bestuur 5

Overdenking 6

Nerf Games 8

Vossenjacht 9

In the Picture 10

Back to School 12

Reconnect Youth mei 14

Zomer in de Pomp 17

18

dropping18

Mini Games 18

Dropping 18

Djurre in de Doorgeefpen 19

Stories van de Pomp 21

De Playlist van... Jeen 22

Schrijf en Illustratieworkshop 23

Sponsor ons gratis! 23

zomer17

in de pomp

Column “Bent u Religieus?” door Bram

Rebergen 25

Stripverhaal & Puzzel 26

3


ADVERTENTIES

Parelopvang

christelijk gastouderbureau

Christelijk Gastouderbureau Parelopvang

staat voor professionele, kleinschalige en

huiselijke kinderopvang. Onze wens is dat

alle kinderen tijdens de opvang ervaren

dat zij een parel in Gods hand zijn.

Uw subsidie binnen 5 minuten geregeld!

ISDE

Warmtepomp

opzoek naar

een gastouder?

gastouder

worden?

parelopvang.nl

Isolatie

Zonneboiler

Check het direct!

SIMPELSUBSIDIE.nl

vloeren en traprenovatie

4


van het bestuur

Hallo allemaal, op het moment van

schrijven zitten we midden in de

vakantie of is hij voor sommige alweer

voorbij. Een periode van de afweging,

wel op vakantie, niet op vakantie, wel

naar het buitenland of blijven we

binnen de grenzen? De periode van

corona heeft veel onzekerheid gegeven.

Als bestuur zitten we op dit moment

ook in de vakantiemodus. We hebben

een periode achter ons waar we

mochten zien hoe actief de

medewerkers bezig zijn om leuke

activiteiten neer te zetten op de

zaterdagavonden. Wij zijn dankbaar dat

dit weer op deze manier mogelijk is.

Als bestuur hebben we de afgelopen

periode de visie, waar we als Pomp

naar toe willen, eens tegen het licht

gehouden. Ook heeft Bart Schutte zijn

stage afgerond in de Pomp. Hij heeft

ons een mooi rapport overhandigd,

waar veel bruikbare tips en ideeën

aangedragen zijn, waar wij als bestuur

de komende tijd naar gaan kijken. Bart

bedankt voor je inzet/ onderzoek en we

wensen jou Gods zegen toe in je

verdere toekomst. En hierbij wil ik ook

Mathijs Vos bedanken voor de tijd en

begeleiding die jij Bart daarbij hebt

gegeven.

Als bestuur zijn we ook verheugd te

kunnen melden dat we een nieuw

bestuurslid erbij hebben, en wel Jitske

van Haaften uit Almkerk. Jitske welkom,

we hopen dat je je snel thuis voelt

binnen het bestuur. In de volgende

Zwengel zal ze zich verder aan u

voorstellen. Inmiddels zal het u ook wel

duidelijk zijn geworden dat ik ben

voorgedragen als voorzitter. Ik bedank

de rest van het bestuur voor het in mij

gestelde vertrouwen, en hoop op een

fijne verdere samenwerking.

In de vorige Zwengel kon u lezen, dat

wij als bestuur verantwoordelijk zijn

voor het gebouw. Nu ik kan u vertellen

dat we in het najaar aan de slag gaan

met het opknappen van de buitenkant.

Dus mocht u handig zijn en ons daarbij

een handje willen helpen, geef dit dan

door aan één van de bestuursleden. Er

gebeurt van alles achter de schermen,

zoveel dat het te veel is om dit allemaal

te benoemen.

Één ding is voor ons wel duidelijk, dat

wij dit alles mogen doen tot eer van

Hem. En wij willen u ook oproepen om

de Pomp mee te nemen in gebed. We

bidden dat we het werk ook mogen en

kunnen doen met de wijsheid en kracht

van Hem, voor nu en in de toekomst.

Ik wens u namens het bestuur een heel

fijn nieuw seizoen toe, en een goed

schooljaar voor wie daar nu aan begint.

Arjens Boom

Voorzier Youth for Christ Altena

5


Hoe kon dat gebeuren?!

Daar gaan we weer! Nieuw schooljaar,

nieuwe klas, nieuwe leraren, nieuwe

vakken… feest!

En of je dat sarcastisch of oprecht kan

roepen, dat laat ik even aan jou zelf. Maar…

we gaan allemaal veel nieuwe dingen

tegemoet, en we weten echt nog niet zo

goed hoe alles gaat lopen. Wordt het een

fijn schooljaar met veel zonlicht, of wordt

het een regenachtig jaar… Een paar vragen:

Heb je ook niet eens het gevoel dat er van

alle kanten aan je wordt getrokken?

… dat er zoveel om je heen gebeurt?

… dat je geen grip hebt op de situatie?

Als je dat herkent, dan heb ik hier een

woord voor je: omstandigheden.

Dus dingen die om je heen gebeuren. En

als dat fijne dingen zijn, dan ben je blij. Zijn

het nare dingen, dan ben je sip. Nou, dat is

precies wat er gebeurde toen Jezus dood

ging. Hier een beetje achtergrond:

Jezus kwam naar onze wereld en deed

allemaal coole dingen. Hij kon recht door

mensen heen kijken, en ze precies vertellen

wat ze nodig hadden. Hij kon wonderen

doen, en mensen beter maken. Hij vergaf

zelfs mensen, en sprak als een ontzettend

wijze leraar. Heel veel mensen

volgden Hem, en keken naar Hem op.

Tegelijk waren deze mensen in bezet

gebied (de Romeinen hadden daar de

macht). En ze dachten: “Die Jezus, dat

wordt onze nieuwe koning, let maar op!

Dan schopt Hij al die Romeinen het land

uit!” De omstandigheden – samen met

Jezus - waren goed. Ze hadden nieuwe

hoop gekregen. En toen… toen ging Jezus

dood.

Toen Jezus doodging snapte de mensen

er niets van. Hoe kon dat gebeuren?!

Jezus’ leerlingen hadden de hoop verloren.

Ze waren depressief, en wisten niet hoe ze

verder moesten in hun leven. Plotseling

waren de omstandigheden compleet

gekeerd! Niets was meer hetzelfde!

Nou, ik snap ze wel… Ik begrijp best

waarom ze zich zo voelden. Onbegrip!

Waarom moest dit gebeuren?! En zo gaat

het ook altijd met onze eigen

omstandigheden. Iets overkomt ons, en we

snappen niet waarom het zo moet gaan.

Maargoed, verder met het verhaal.

6


Drie dagen later stond Jezus op, en

toen Hij zichzelf toonde aan zijn

leerlingen konden ze het haast

niet geloven. Het duurde zelfs toen

nog best een tijd voordat ze echt

begrepen wat nou Gods plan was

met dit alles.

Weet je… dit verhaal laat heel goed

de kwetsbaarheid zien van Jezus’

leerlingen. Het is een heel

eerlijk verhaal. Ze hadden er

ook voor kunnen kiezen om het te

verzwijgen. Ze hadden bijvoorbeeld

kunnen zeggen: “Wij hebben al die

tijd op God vertrouwd en waren vol

goede moed dat dit goed zou

aflopen!”. Maa da was nie…

Gelukkig hebben ze dit verhaal wél

heel bewust opgeschreven, zodat

wij er iets van kunnen leren.

Omstandigheden, de dingen die om

je heen gebeuren… waar je vaak niets

van snapt… die hoeven niet jouw

leven te verwoesten. Niet zolang jij

vertrouwen blijft hebben in God. Dat

hadden Jezus’ leerlingen in ieder geval

wel geleerd. Nooit meer zullen ze

twijfelen aan Zijn plannen. En ik kan

nu niet zeggen dat hun leven er

makkelijker op werd (lees

Handelingen, echt een cool boek!),

maar door op God te vertrouwen

kregen ze een hemels perspectief

op hun leven.

David van Vugt

vragen? Mail naar:

david@depompalmkerk.nl

overdenking

ADVERTENTIE

7


Veiligheidsbil op, team verzamelen, Nerfgun laden... en gaan! Zaterdag

1 mei 2021 was het terrein rondom de Pomp weer omgebouwd tot een

echt “battlefield” voor de NERF GAMES! Voorafgaand aan de Nerf Games

werden er verschillende strategie spellen bedacht die tijdens deze activiteit

in teams tegen elkaar gespeeld werden.

Rond kwart voor acht schreven de eerste jongeren zich in om mee te doen.

Sommige jongeren namen zelf Nerf-geweren mee, andere leenden ze van

elkaar of gebruikte de geweren van de Pomp. Verschillende spellen werden

gespeeld, allemaal met hetzelfde doel: Zo lang mogelijk niet geraakt

worden door Nerf-pijltjes van de ander.

Rond een uur of tien schoten de laatste Nerf-pijltjes door de lucht en was

daar het einde van de Nerfgames. Nog een laatste drankje aan de bar en

de jongeren gingen weer rustig terug naar huis. Kortom: een geslaagde

avond!

8


Vossenjacht

Met medewerking van het team van Stichting

Tienerfiends hebben we op zaterdag 29 mei

een vossenjacht georganiseerd in Almkerk.

Een schoonmaker, zwerver, grasspriet,

detective, fotograaf, hardloper, tuinman,

militair, laborant en visser waren verstopt in

Almkerk. Elk met een eigen letter. De jongeren

moesten deze letters verzamelen om zo

uiteindelijk het woord MAAGINHOUD te

maken.

Het team dat het woord het snelste had

geraden had gewonnen. Hiernaast nog even

een mooie foto van onze Dirktective (zoals hij

zichzelf noemde) en de zwerver.

ADVERTENTIES

Staal RVS Aluminium

Verf, Glas & Behang

Kruisstraat 24 - 4286 AN – Almkerk

Tel: 0183-405671 / 06-23669454

www.schilderpruijssen.nl

9


In the

Picture

10

Lianne van Houwelingen, leeftijd 18.

Gorinchem. Zus van Martijn, moeder van

Mito.

Dit keer staat Lianne in the picture, en net

zoals de vorige keer willen we natuurlijk

weten wiens schuld dat is. En dit keer is het

de schuld van… Twan! Want, Twan, jij bent

de link geweest tussen Lianne en De Pomp,

en daarom verdien jij natuurlijk de brengeen-mensachtige-mee-naar-de-pompaward,

die komend jaar wordt uitgereikt

door Lianne zelf, op een quasi heldhaftige

manier. Succes! Naast Twan geven we ook

de schuld aan het informatica-inloopuur op

het Altena College, de vriendengroep die

daar is ontstaan, en de merkwaardige

docent die daar z’n muil niet kan houden

over De Pomp, aldus Lianne.

De Pomp in 3 woorden:

Gezellig, veilig en bezigheidstherapie

(Editor's note: Yeah! Bezigheidstherapie, thanks...)

Lianne zat dus op het Altena College, waar

ze dit jaar geslaagd is voor de havo. Na een

typisch ingewikkeld vrouwelijk denkproces

besloot ze welke opleiding de volgende zou

zijn, en dat is geworden: grafisch

vormgeving op het Grafisch Lyceum in

Utrecht. Op plek twee stond de

kunstacademie, maar Lianne wil graag een

hogere baankans, wat met grafisch

vormgeving geen probleem zal zijn. Een

uitstekende keuze, want we kennen Lianne

als een bijzonder creatief persoon. Zo is ze

vaak bezig met kunst, designen en tekenen,

en daar mag ze de komende 4 jaar

lekker mee aan de bak.

De eerste herinnering van Lianne aan

De Pomp was het meedoen aan een

dropping. Deze dropping heeft later

nogal wat inside jokes teweeg gebracht,

zoals het miraculeuze ontstaan van een

kelder onder ons gebouw, en het “bosje”

bloemen (zie foto). “Dat vond ik echt

geweldig!”, zegt Lianne toen ik vroeg hoe

deze eerste avond voor haar was. Ze

herinnert zich nog goed samen op stap

te zijn met Twan, Bryanna, Julia, Sam en

Imkje (toen nog Imke) – en de lol die ze

samen hadden.

Na deze geweldige avond werd Lianne

één van onze meest trouwe bezoekers.

Uiteraard was ik benieuwd waarom ze

steeds bij ons bleef terugkomen.

“Gezelligheid, bij elkaar komen met je

vrienden. En onze vriendengroep is

verspreid. Ewout en Twan zijn wat

ouder, Bryanna en Julia gingen naar het

vwo. De Pomp zorgde ervoor dat we

10


elkaar allemaal konden zien”. Daarnaast

had ik toestemming om deze ultieme

quote te plaatsen om De Pomp nog verder

op te hemelen:

“Zelfs voor een sociaal ongemakkelijk

en verlegen persoon was het te doen

om contact te leggen met mensen,

ook al kende je die niet perse”.

Liannes favoriete Pomp-activiteit is Spel &

Game, vanwege de vrijheid. Lekker doen

waar je zelf zin in hebt. Destijds was

“psycholoogje” een geweldig spel voor in

“het hokje”, wat verder hielp om de sociale

barrière te verkleinen. Dit soort avonden

zijn een geweldige en laagdrempelige

vervanging voor een saai weekend, aldus

Lianne.

En dan nog even over jouw favoriete

kindje, jouw egel Mito! “Hij is bijna een jaar,

en is de beste aankoop die ik ooit in m’n

leven gemaakt heb. Ik ben sowieso een

egelfan”. Lianne en haar egel zijn

mito

onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en

zeg zou zelf… ’t is toch wel een héle

schattige egel!

Tot slot vroeg ik Lianne of ze nog wat kwijt

wilde aan de lezers, jou dus:

”Voor nieuwe mensen is het een aanrader

om te komen, want zelfs al heb je geen

vrienden, dan maak je die daar wel”.

David van Vugt

ADVERTENTIES

advies - ontwerp- aanleg

onderhoud - boomverzorging

www.reneschutte.nl

Broekgraaf 4, 4286LW Almkerk

11

06 53 69 22 94


Back to

School

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, en tijd van verandering en nieuwe

uitdagingen. Wij vroegen ons af: wat gaan “onze” jongeren dit schooljaar

doen? Zijn ze begonnen aan een nieuwe opleiding? Hebben ze specifieke

doelen voor dit jaar? En waarom doen ze eigenlijk wat ze doen?

Ik heb zin in aankomend schooljaar! Dit jaar is

mijn laatste jaar van de studie gespecialiseerd

pedagogisch medewerker. Ik doe dit omdat met

mensen werken bij me past en ik kinderen leuk

vind. Ik hoop me aan het eind van het jaar te

kunnen inschrijven bij een HBO-opleiding.

Veerle

Ik ga aankomend jaar naar 4 atheneum. Ik heb dan eindelijk

leuke vakken in mijn pakket. Ik hoop aan het eind van het jaar

over te gaan naar de volgende klas.

Melissa

12

Jochem

“Ik ga volgend jaar naar een nieuwe opleiding

bouwkunde architectuur. Bij het koning Willem 1 College

ik hoop vooral dat ik het me daar naar me zin heb.

En hoop dat ik goed presteer.”


Ik ga volgend jaar naar het tweede jaar op de Schans. Ik

heb er veel zin in, want de Schans vind ik een leuke

school. Ik hoop goede cijfers te halen.

Sanne

Lianne

Ik ga naar het Grafisch Lyceum in Utrecht. Ik kijk uit

naar de leuke vakken waar ik met name zelf voor

gekozen heb, die dus vakgericht zijn en niet 'nutteloos'

zoals Frans of wiskunde. Ik hoop daar vrienden te

maken en veel lol te hebben.

Thomas

Ik ga aankomend jaar de studie

Software Development doen. Ik hoop

daar beter te worden in programmeren,

want dat is iets dat ik erg leuk vind

om te doen.

Ik ga naar havo 3, daar heb ik zin in. Ik kom dan

namelijk bij mijn beste vriendin in de klas. Ik hoop dat ik

op het Altena College leuke vrienden kan leren kennen.

Iris

Elise

Ik ga naar het tweede jaar van de studie Zorg

Kinderopvang Niveau 3. Ik ga dan elke week 2

dagen stage lopen. Ik heb hier zin in, want ik vind

het leuk om met kinderen te werken.

Julia Dekker

13


Reconnect Youth mei

De Pomp, het gezellige jongerencentrum, heeft in februari een super leuke week

met veel activiteiten georganiseerd. De jongeren vonden het zo leuk dat ze het nog

wel een keer zouden willen. Zo kwam er in mei nog een week met weer super leuke

activiteiten.

Maandag 3 mei

Zo konden de jongeren op 3 mei abseilen bij de watertoren, op een hoogte van

ongeveer 43 meter!

Er was ook de mogelijkheid om Archery Tag te doen. Dat is boogschieten, maar dan

met zachte punten. De jongeren die er naartoe zijn geweest zeiden dat het super

leuk was. In de avond was er nog lasergamen waar natuurlijk veel jongens naartoe

kwamen. Het was een geslaagde eerste dag.

Dinsdag 4 mei

En op 4 mei hadden ze ook weer een activiteit geregeld: klimmen! En niet zomaar

klimmen... maar in Klimpark Biesbosch in Hank. In totaal hebben 40 jongeren per

klimronde meegedaan. Het was erg gezellig.

Woensdag 5 mei

Nieuwe dag, nieuwe dingen om te doen. Dus heeft de Pomp weer activiteiten

georganiseerd. Ze organiseerden een bootkamp, die heel zwaar was.

De volgende dag hadden de meesten jongeren spierpijn. Ook was die middag het

klimpark in Hank weer geopend voor jongeren die zich hadden ingeschreven. De

dag werd afgesloten met een potje lasergamen bij de Friendship in Werkendam.

Donderdag 6 mei

De week is nog niet voorbij dus was er nog een dag om te vullen met activiteiten.

Op 6 mei had de Pomp weer Archery Tag op het programma staan.

Daarnaast ook een Graffiti Workshop, door graffiti artiest Diederick Bax. Een

workshop in Almkerk bij de Pomp en een tweede workshop in Werkendam bij

zwembad Werkina.

Lasergamen wordt nooit saai, dus deden we het nog een keer.

Vrijdag 7 mei

Vrijdag, 7 mei, de laatste dag van deze Reconnect Youth week dus gingen we weer

leuke dingen doen. We hadden een beetje agressievere workshop, namelijk:

zwaardvechten!! Deze werd gegeven in middeleeuwse stijl door de Heeren van

Altena. Ook gingen we voor de laatste keer klimmen in klimpark Biesbosch.

De dag werd weer afgesloten met een avondje lasergamen.

Jammer, de week was al weer snel voorbij. De jongeren vonden het heel leuk om

deel te nemen aan de activiteiten en hopen op nog een week met weer nieuwe

activiteiten.

We willen de partners (zie de volgende pagina) ook nog heel erg bedanken voor het

sponsoren van en meewerken aan de activiteiten.

14

Iris van der Burgh


Meer foto’s en

filmpjes? Scan de QR-code

of ga naar reconnectyouth.nl

15


Partners Reconnect Youth mei

DE9000967-ONT003-CB019

ADVERTENTIE

Waardhuizen 16 - T 0183 441718 - www.schutte-bouw.nl


Je kon heel de avond van overheerlijk vlees

genieten bij de barbecue op 10 juli. Het

vlees werd gebakken door de beste

amateur-chefs van de Pomp. En onder het

eten kon je gezellig met elkaar kletsen. Het

was weer genieten!

Deze zaterdag verzamelden zich bij de Pomp

allerlei jongeren. Vanaf 17.00 uur gingen ze in

een kano een mooie route varen door Altena.

Het begon erg goed, maar toen het na een

uur begon te onweren hebben we besloten

het avontuur te stoppen, ondanks dat was het

toch een geslaagde avond!

Op 17 juli kon je naar het zwembad Werkina

in Werkendam, daar kon je zwemmen, en

ze hadden leuke watergames! Elkaar lekker

beschieten met waterpistolen en

bommetjes maken.

Een film én eten, er is geen betere

combinatie mogelijk! De filmmarathon

was Divergent, Insurgent en Allegiant. Je

kon onder de film lekker een stukje pizza

of een bakje friet eten, jummie.

0.0%

Deze zaterdag waren de beste

cocktailmixers van de Pomp weer de

lekkerste cocktails voor ons aan het mixen!

Gezellig met een cocktail bij de pooltafel of

lekker gamen. Weer een geslaagde avond!

Op deze zaterdag was er na de

gebruikelijk avond in de Pomp een

sleepover in de Pomp! We kregen ook nog

een kleine nachtelijke snack. De volgende

ochtend kregen we ontbijt en konden we

mee naar de kerk de Burcht in het Altena

College.

Pieuw, pieuw, aanvallen! De lasers schoten

om je oren. Zaterdag 14 augustus hebben

de medewerkers de Pomp omgebouwd tot

een echt “battlefield”. Veel jongeren

durfden de strijd aan. En het was weer een

geslaagde avond!

geschreven door:

{Iris van der Burgh}

Vanaf 20.00 uur klonk de muziek. Niet

over de speakers maar over

hoofdtelefoons! Er is veel gedanst en

gezongen op actieve nummers. Ongeveer

50 jongeren genoten van deze heerlijke

avond.

17


MINI

GAMES

De minigames avonden waren de corona-variant op de Spel en Game

avonden, en waren zoals altijd weer heel gezellig. Het touwtjespringen,

levend tafelvoetbal, 4-op een rij, kubbs en volleybal waren een groot

succes. Net als het “normale” spel en game programma werd deze

activiteit om de week georganiseerd.

Anouk burghart

Dropping

De medewerkers van de Pomp kwamen met het geniale idee om

een dropping te doen.

Het was 15 mei, de jongeren bleven maar komen. Uiteindelijk

was het heel druk, er waren in totaal 84 jongeren! Het duurde

daarom ook lang voordat alle 15 groepjes op de

drop locaties waren gedropt.

De locaties van de dropping waren het pompveld

in Waardhuizen en bij ‘t Gat van Paulus in Werkendam.

We hebben natuurlijk ook winnaars, die heb ik van de

eerste plaats naar de derde plaats hieronder neergezet.

1 e plaats: team 1 met een tijd van 1 uur en 24 minuten.

2 e plaats: team 9 met een tijd van 1 uur en 34 minuten.

3 e plaats: team 8 met een tijd van 1 uur en 45 minuten.

Je kon een super lekkere slagroomtaart winnen, jummy.

Het was super gezellig en hopelijk doen we het nog een

keer!

18

Iris van der Burgh


Djurre

In de drgfpen

Hallo allemaal! Mijn naam is

Djurre Sterrenburg. Ik ben

achttien jaar en ik woon in

Genderen. Ik heb net mijn eerste

schooljaar Technicus Human

Technologie achter de rug. Ik

heb het super naar mijn zin met

het ontwerpen en maken van

nieuwe of het verbeteren van

producten. Mijn hobby’s buiten

het werk zijn diamond painting

en gamen. Daarnaast vooral

veel afspreken met vrienden.

Vanwege corona heb ik helaas

een hele tijd niet naar de

Pomp kunnen gaan. Ik ben

blij dat ik nu wel weer kan

gaan want het is altijd

gezellig en er is altijd wel

weer wat nieuws te

beleven!

Ik geef de pen door aan

Elise Boterblom!

Djurre Sterrenburg

1919


ADVERTENTIE

STOER

IN STIJL

Op zoek naar een interieur dat net

even anders is? Waarin je jouw eigen,

unieke stijl herkent? Dan ben je bij

ons aan het juiste adres! We hebben

meubels voor woon- en slaapkamer,

vloeren en raamdecoratie in heel veel

stijlen. Dankzij ons deskundige advies

maak jij altijd de juiste keuzes!

20


VAN DE POMP

DOOR MEVROUW. A RODDEL

ies

Uit betrouwbare bronnen is

vernomen dat op deze pracht foto

Xander vindt het eigenaardig dat

Luuk zijn bakje koffie nog niet

heeft gehad.

“THOMAS HEEFT

KAASSOUFFLÉ-VERSLAVING”

Met deze foto kunnen wij aantonen

dat Thomas inderdaad een

kaassoufflé-verslaving heeft.

.

David heeft net gelezen over de

kaassoufflé-verslaving van Thomas,

dit was, zoals op deze foto te zien is,

een grote shock

BART

KAN

FIETSEN

MATHIJS

NIET

21


In deze rubriek gaan we elke keer de vijf

favoriete nummers van een Pomp

bezoeker laten zien. In deze editie van

de Zwengel nemen we een kijkje in de

playlist van Jeen Drost uit Nieuwendijk.

Jeen is 13 jaar, zit op het Gymnasium

Camphusianum en gaat aankomend

schooljaar naar de tweede klas. In zijn

vrije tijd doet Jeen aan waterpolo en

gamet hij regelmatig. Hij is een groot

muziekhebber, en luistert daarom vaak een

hoop muziek. Het tofste aan muziek volgens

Jeen is dat muziek soms echt perfect aansluit

op je gevoel van dat moment.

Het eerste nummer uit Jeen’s playlist is ‘Sweater

Weather’ van The Neighbourhood. Dit nummer is

volgens hem zo tof omdat het veel emotie bevat.

Als het even tegenzit kan Jeen zich erg vinden

in de tekst die gezongen wordt.

‘Prom Night’ van Riovaz is ook een

van Jeen’s favorieten. Dit nummer

gaat over een jongen die vooral erg

druk is met feestvieren. Er wordt ook

gesproken over dat er veel druk op je

kan liggen. Jeen herkent zich daar

soms wel in. ‘Prom Night’ is vooral

lekker om te luisteren tijdens het

leren.

De derde aanrader is ‘Freaks’ van

Surfcurse. Dit is een rockachtig

nummer, ook zit er een lekkere

melodie in die in je hoofd blijft zitten.

Dit is dus ideaal voor op repeat,

bijvoorbeeld tijdens het gamen.

Het vierde lied is perfect om aan te

zetten als je aan het chillen bent. Het

heet ‘The Loser’ en is gemaakt door

Verzache. Dit is een lo-fi nummer en luistert

hierdoor heerlijk weg. Er word ook niet in

gezongen. Jeen kan helemaal wegzinken in het

liedje als het aanstaat.

Het vijfde nummer heet ‘Taunt’ en is van de

band Lovejoy. Dit upbeat nummer vind Jeen

vooral leuk om met vrienden te luisteren. Qua

emotie is het liedje een beetje neutraal volgens

Jeen. De tekst is namelijk niet heel verdrietig en

ook niet overdreven blij. Dit zorgt voor de

perfecte combinatie voor Jeen.

In het kort zegt Jeen over deze nummers: “Neem

het niet te serieus. Je hoeft je niet te herkennen

in de tekst om alsnog enorm van de muziek te

kunnen genieten!” Veel luisterplezier met deze

aanraders en laat vooral aan Jeen weten wat je

favoriete nummer is uit deze lijst!

22

Julia Dekker

1

Jeen’s top 5

Sweater Weather

The Neighbourhood

2

Prom Night

Riovaz

3

4

Freaks

Surfcurse

5 Taunt

Lovejoy

DE

PLAYLIST

VAN...

The Loser

Verzache

Jeen

Scan de spotify code!


Schrijf

& illustratie

workshop

In samenwerking met Bibliotheek

Cultuurpunt Altena hebben we deze

zomer op twee avonden een

workshop georganiseerd voor

jongeren. De eerste workshop: “Hoe

schrijf je een boek?” En de tweede

workshop: “Hoe illustreer je een

boek?” Een tiental enthousiaste

jongeren kwam op deze workshops

af. Wellicht kunt u het resultaat van de

workshop binnenkort terugvinden in

de bibliotheek: boeken geschreven en

geïllustreerd door jongeren uit Altena!

Foto door: Gaby Ermstrang Fotografie.

Winkel online, sponsor ons gratis!

Wij zijn lid van SponsorKliks, dit betekent dat je ons gratis kunt

sponsoren als je online producten koopt! Koop een pizza via

thuisbezorgd.nl of een boek via bol.com. Doe dat via de website van

SponsorKliks en wij ontvangen een percentage per verkocht product,

zonder dat het jou een cent extra kost!

Wil jij ons ook gratis sponsoren? Doe dan voortaan je online aankopen

via de sponsorklikspagina van YfC Altena en sponsor ons gratis. Kijk

voor meer informatie en de sponsorpagina op:

depompalmkerk.nl/doneer/sponsorkliks

Scan de

QR-code!

23


ADVERTENTIE

PASSIE

VOOR

DETAIL

06 23 15 60 14 casper@hoffwork.nl www.hoffwork.nl

Inname groenafval

verkoop grond en zand - weegbrug

24

www.schuttegroenengrond.nl

Broekgraaf 4, 4286LW Almkerk 06 53 69 22 94


COLUMN DOOR BRAM REBERGEN

Bent u religieus?

“Bent u religieus…?” Twee grote

blauwgrijze ogen kijken me vragend

aan. Het is een meisje van ongeveer 16

jaar. Ze ziet er stoer uit en met haar

lange blonde haren, een net effe te kort

shirtje met iets te veel open en bloot in

‘de etalage’ en haar onverschrokken

houding doen me vermoeden dat ze al

iets meer gezien heeft van dit leven dan

dat wenselijk is. Een dozijn ringen in

haar oren en nonchalant een blikje van

een van die oppeppende cafeïne

drankjes in haar hand. ‘’Wat betekent

dat volgens jou?’’ vraag ik haar. ‘’Nou,

dat je gelooft en dat je allemaal regels

hebt waar je je aan moet houden.’’

Het is niet gek overigens dat ze het aan

me vraagt want we zijn op een van de

plekken waar we met Youth for Christ

actief zijn.

soms boven anderen stel en mijn macht

laat gelden, ik toch steeds weer mag

geloven in een GOD die mij

onvoorwaardelijk liefheeft en aanneemt.

‘’Dus die blijft gewoon van je houden?’’

‘’Ja!’’, zeg ik ‘’en van jou dus ook.’’ Haar

mobiel vraagt haar aandacht. Ze kijkt me

nog een keer vluchtig aan en mompelt iets

van een bedankje. Dan loopt ze weg. Het

blikje verdwijnt ergens tussen de auto’s op

de parkeerplaats. Ze verdient alle liefde!

Bram Rebergen,

Directeur YfC

‘’Jullie mogen toch ook geen alcohol

drinken en seks hebben zomaar?” Ze is

duidelijk op dreef en met een

triomfantelijke blik neemt ze haar

examenvragen met me door. ‘’Nou, je

weet er best veel vanaf, wie heeft je dat

allemaal verteld?’’ ‘’Niemand… dat heb

ik zelf ontdekt.” Ik vertel haar dat mijn

geloof niet gebaseerd is op een rits aan

morele maatstaven en gedragsregels

om zodoende bij een god een goed

blaadje te halen maar dat ik elk

moment van mijn leven me mag

realiseren dat bij wat ik ook gedaan heb,

wat ik soms voel en verlang, hoe ik me

25


colofon

Contactblad de Zwengel is een uitgave

van Youth for Christ Altena en verschijnt

3x per Jaar.

Redactie:

Anouk Burghart, Iris van der Burgh,

Lara van der Burgh, Rian Stienstra,

David van Vugt, Daniël Romijn, Luuk

Verhagen, Mathijs Vos, Kristian de

Ruiter

Eindredactie:

Julia Dekker, Bart Schutte

Contactadres:

Bakkerskilstraat 41, 4251 ZK

Werkendam.

Adres De Pomp:

Sportlaan 3a, 4286ES Almkerk.

Advertentieverkoop:

zwengel@depompalmkerk.nl

Tel: 0612811195

Bankrekeningnummer:

NL27 RABO 0301 5207 71

t.n.v. Youth for Christ Altena

t l,l,*

u;Lxuslent

**

#fl i, 4/

,í ii.

STRIPVERHAAL DROOM

PUZZEL LOGO SUDOKU

:{i"

" *.;*i-

.I- ii.- .

laroneA I'u! \

l*o un de*^|,

fl

,ïÈ

,=i '#!

-

t..1

'i::

d1l

I ,r-,, j

. :í,j:;

É ir_

,' i{.

. r.,j'. ';,],1

l l;i!; ':

i:.íi.jl'

. ,,]: ,) ,',;

:li :

l

J:., ,' i

.,^

'J 1

'..: ,, i!

,A

/

De zwengel niet meer ontvangen?

Stuur een mail naar:

zwengel@depompalmkerk.nl

www.depompalmkerk.nl

© Youth for Christ Altena 2021

foto's verzorgd door:

Lara van der Burgh

26


ADVERTENTIE

Al sinds 1893 zijn we als familie Schouten werkzaam in de

voeding. In Giessen werken we dagelijks hard aan de

lekkerste producten op basis van plantaardig eiwit.

Met liefde gemaakt voor iedereen die

lekker wil eten en goed wil doen!

schoutenfood.com

27


enieuwd naar

onze activiteiten?

kijk op onze website!

de pomp

depompalmkerk.nl

Scan de QR-code en volg ons op onze

sociale media kanalen!

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!