14.09.2021 Views

IBC SOLAR Batterij Matrix

De IBC Storage Matrix toont het complete IBC SOLAR opslag- en batterijomvormer portfolio. In de vorm van een matrix worden compatibiliteit en configuraties evenals productdetails duidelijk weergegeven. IBC biedt voor elke toepassing het juiste batterij combinatie.

De IBC Storage Matrix toont het complete IBC SOLAR opslag- en batterijomvormer portfolio. In de vorm van een matrix worden compatibiliteit en configuraties evenals productdetails duidelijk weergegeven. IBC biedt voor elke toepassing het juiste batterij combinatie.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Product informatie

Storage-Matrix

Opslagsystemen

voor Residentieel &

Small Commercial

De juiste oplossing voor

elke toepassing!


De opslagmatrix van IBC SOLAR biedt u een overzicht van de mogelijke

configuraties van opslagsystemen voor fotovoltaïsche installaties. Op

basis van ons huidige portfolio van omvormers en lithium-ion-opslag,

vindt u de juiste oplossing voor elke toepassing.

In beide overzichten zijn onze opslagoplossingen reeds onderverdeeld

in de twee gebruikelijke spanningsbereiken.

Laagvolt 48V (LV)

compatibel

– geen compatibiliteit

gepland

kompatibel met beperkingen

1

Het onderscheid tussen de noodstroom- en noodstroomfuncties moet in acht worden genomen

overeenkomstig de technische kenmerken van de respectieve fabrikanten.

Fabrikant

Product RESU 6.5 RESU 10 Battery-Box LVS Battery-Box LVL Lynx Home U

Cellen NMC NMC LFP LFP LFP

Bruikbare

capaciteit

[kWh]

Parallelschakeling

5,9 8,8 4,0 - 24,0 15,4 5,4

max. 2 max. 2 max. 16 max. 2 max. 6

Laagvolt 48V (LV)

Laagvolt batterijopslagsystemen - een beproefde technologie die ook

wordt gebruikt voor zogenaamde offgrid-systemen.

Fabrikant

Product

SI

AC-Nominaal

vermogen

[kW]

4.4

6.0

8.0

Aantal

fases

1~/3~

(bei 3 x SI)

Noodstroom

functie

incl. 1

Omvormertype

Systeemaansluiting

Productafbeelding

Batterij – AC –

Zoals de naam al aangeeft, hebben deze systemen een uitgangsspanning

van 48 volt, in de volksmond ook wel laagspanning genoemd. Door ze

parallel te schakelen, kunnen zeer hoge capaciteiten worden opgebouwd.

GW-xx

S-BP

3.6

5.0

1~ Batterij AC

GW-xx-ES

3.6

5.0

1~ Hybride DC

Hoogvolt (HV)

Hoogvolt-technologie – een nieuwe methode van module verschakeling

voor batterij opslagsystemen, die zich inmiddels heeft bewezen.

Bij deze technologie worden de afzonderlijke batterijmodules in serie

geschakeld. Dit resulteert in nominale spanningsniveaus van ruim boven

400V, hetgeen diverse voordelen biedt. Het hele opslagsysteem

profiteert onder meer van lagere conversie verliezen en een hogere

efficiëntie. In combinatie met de huidige hybride omvormers resulteert

dit in een efficiënt en modern opslagsysteem.


Hochvolt (HV)

compatibel

– niet compatibel

gepland

compatibel met beperkingen

1

Het onderscheid tussen de noodstroom- en noodstroomfuncties moet in acht worden

genomen overeenkomstig de technische kenmerken van de respectieve fabrikanten.

2

Kan achteraf worden ingebouwd in bestaande PV-systemen van Fronius, SMA en

Solaredge.

3 Stroomvoorziening in netparallel bedrijf; voor back-up stroomvoorziening, zie de

documentatie van de fabrikant.

Fabrikant

Product RESU Flex RESU 10 H PRIME RESU 16 H PRIME RESU 12

Battery-Box

Premium HVS

Battery-Box

Premium HVM

SBR Lynx Home F Encharge 3T Encharge 10T

Cellen NCA NMC NMC NMC NMC LFP LFP LFP LFP LFP 2 LFP 2

Bruikbare

capaciteit

[kWh]

Parallelschakeling*

7,5 - 15,0 8,6 - 17,2 9,6 16 11,7 5,1 - 12,8 8,3 - 22,1 9,6 - 25,6 6,6 - 16,5 3,5 10,5

– max. 2 max. 2 max. 2 max. 2 max. 3 max. 3 max. 4 – max. 20 max. 6

Fabrikant

Product

AC-Nominaal

vermogen

[kW] 3

Aantal

fases

Omvormer-

Type

Noodstroom

funktie

incl. 1

Systeemaansluiting

Product

afbeelding

SBS 2.5 1~ Batterij – DC – – – – –


2 - 4 Modules

– – – – –

SBS

3.7

5.0

6.0

1~ Batterij AC –


2 - 4 Modules


4 - 8 Modules

– – – –

STP SE

5.0

6.0

8.0

10.0

3~ Hybride DC – – – – – – –

Primo

Gen24 Plus

3.0

3.6

4.0

4.6

5.0

6.0

1~ Hybride DC – – – –


2 - 3 Modules


4 - 7 Modules

– – – –

Symo

Gen24 Plus

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10.0

3~ Hybride DC – – –


2 - 4 Modules


4 - 8 Modules

– – – –

SHx.xRT

5.0

6.0

8.0

10.0

3~ Hybride DC – – – –


4 - 8 Modules

– – –

SHx.xRS

3.0

3.6

4.0

5.0

6.0

1~ Hybride DC – – – – – – – –

GWx-ET

5.0

6.5

8.0

10.0

3~ Hybride DC – –


4 - 8 Modules

– – –

GWx-BT

5.0

6.0

8.0

10.0

3~ Batterij AC – – – – –


4 Modules

– – –

GWx-BH

3.6

5.0

6.0

1~ Batterij AC – – – –


2 - 4 Modules

– – –

GWx-EH

3.6

5.0

6.0

1~ Hybride DC – – – – –


2 - 4 Modules

– – –

IQ7+ schaalbaar 1~/3~ Module – AC – – – – – – – – –

IQ7A schaalbaar 1~/3~ Module – AC – – – – – – – – –


Uw IBC SOLAR partner

IBC SOLAR BV

Industrieweg 1A

6101 WS Echt

Nederland

+31(0)881019000

info@ibc-solar.nl

www.ibc-solar.nl

Artikelnummer: 9001400159 • Stand: 05/2022

wij behouden het recht voor om producten en diensten te wijzigen, ook vanwege landspecifieke

vereisten, evenals afwijkingen van technische gegevens. IBC SOLAR aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor fouten of drukfouten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!