15.09.2021 Views

2021 09 16 The Light of Lesser Days - Asko|Schönberg

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Do <strong>16</strong> sep <strong>2021</strong><br />

Grote Zaal<br />

20.15 uur<br />

Donderdag<br />

avondserie<br />

<strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong><br />

<strong>Asko|Schönberg</strong><br />

Het gratis beschikbaar stellen van dit digitale<br />

programmaboekje is een extra service<br />

ter voorbereiding op het concert. Het is<br />

uitdrukkelijk niet de bedoeling deze versie<br />

tijdens het concert te raadplegen via uw mobiele<br />

telefoon. Dit is namelijk zeer storend voor de<br />

andere concertbezoekers.<br />

Bij voorbaat dank.


Programma<br />

<strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong><br />

<strong>Asko|Schönberg</strong><br />

Clark Rundell dirigent<br />

Katrien Baerts sopraan<br />

Barbara Kozelj mezzosopraan<br />

Arne Bock sound design<br />

<strong>The</strong>atermachine lichtontwerp<br />

Oscar Bettison (1975)<br />

<strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong> (2019-<strong>2021</strong>) *<br />

(An Opera Installation)<br />

Donderdag<br />

avondserie<br />

Serie<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong><br />

Do <strong>16</strong> sep <strong>2021</strong><br />

Grote Zaal<br />

20.15 - 21.30 uur<br />

ca. 75 minuten zonder pauze<br />

Inleiding<br />

Foyerdeck 1<br />

19.15 - 19.45<br />

Frederike Berntsen in<br />

gesprek met componist<br />

Oscar Bettison en<br />

Isabel Nielen van de<br />

<strong>The</strong>atermachine<br />

Scene 1: Waiting for Moonrise<br />

– Environment I –<br />

Scene 2: A Forest<br />

Scene 3: Moonrise<br />

Scene 4: At Sea<br />

Scene 5: An Island (Flower and Wither)<br />

– Environment II –<br />

Interlude: Night Music<br />

Scene 6: Midnight<br />

Scene 7: Snowbound (Towards the Dawn)<br />

Scene 8: A Palace (You are <strong>The</strong> Signal)<br />

– Environment III –<br />

Scene 9: <strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong><br />

* In opdracht van <strong>Asko|Schönberg</strong><br />

<strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong> is opgedragen aan Fedor Teunisse,<br />

artistiek directeur van <strong>Asko|Schönberg</strong>, als dank voor zijn<br />

ondersteuning en gelo<strong>of</strong> in dit project, vanaf het allereerste idee<br />

tot de voltooiing.<br />

Bent u niet vergeten uw mobiele<br />

telefoon uit te zetten?<br />

Dank u wel.<br />

2


Toelichting<br />

Conceptueel denken, vertrekken vanuit onderzoek en een concept, ‘Ik heb dat nog steeds in<br />

me’, constateert Oscar Bettison (1975). Fysiek is hij nog in de Verenigde Staten als we elkaar<br />

zien en spreken op Zoom, op 22 augustus jl. Eerste uitvoeringen van <strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong><br />

<strong>Days</strong> in Utrecht en Amsterdam lonken al aan de overkant van de oceaan. Vanuit Jersey<br />

City, aan de Hudson tegenover Manhattan, viert Bettison zijn wortels in de Haagse School:<br />

conceptueel denken, het was een van de fundamenten die Louis Andriessen zijn studenten<br />

aan het Koninklijk Conservatorium meegaf.<br />

De kiem van dit werk ligt in 20<strong>16</strong> – Louis<br />

Andriessen ontving dat jaar de Marie-Josée<br />

Kravis Prize for New Music van de New York<br />

Philharmonic. Componist Oscar Bettison en<br />

artistiek directeur Fedor Teunisse wilden<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong> toen combineren met<br />

een a-capellakoor van specialisten oude<br />

muziek. Een rudiment van dit oeridee is<br />

nog te vinden in de opstelling die we voor<br />

ons zien. De musici vormen een kring, als<br />

gewijde koorzangers rond hun voorzanger.<br />

Ze spelen met de rug naar ons toe, de blik<br />

op de dirigent. Op het podium zien we twee<br />

protagonisten in een kale sobere setting,<br />

Selvina (sopraan) en Meline (mezzosopraan).<br />

De inrichting van hun kamer wekt de<br />

suggestie dat ze zich in een <strong>of</strong> ander instituut<br />

bevinden. Wat voor ‘instituut’? Bettison laat<br />

het bewust open, zoals hij ook nooit de fysieke<br />

kenmerken van zijn karakters beschrijft. In<br />

wat voor relatie Selvina en Meline tot elkaar<br />

staan wordt evenmin ingevuld.<br />

Inspiratie<br />

Heiner Goebbels – spraakmakend componist<br />

en theatermaker, ensceneerde bijvoorbeeld<br />

De Materie van Andriessen in de Ruhr<br />

Triennale – blijkt een krachtige inspiratie.<br />

‘Zijn boek, met de verzamelde geschriften<br />

over theater, fantastisch!’ Bettison glundert.<br />

In deze ‘must-read’, Aesthetics <strong>of</strong> Absence:<br />

Texts on <strong>The</strong>atre, duidt Heiner Goebbels<br />

theater als een wisselwerking tussen onze<br />

waarneming als toeschouwers en klank, licht<br />

en ruimte. Niet de door een acteur ingevulde<br />

rol, juist het ontbreken van die invulling is in<br />

de optiek van Heiner Goebbels in staat onze<br />

verbeelding aan te zetten.<br />

Opera is tekst, theater, muziek. Bettison bleek<br />

eraan toe zelf de tekst ter hand te nemen. Het<br />

bleek een hele bevalling. ‘Telkens opnieuw,<br />

almaar overnieuw, heb ik de tekst geschreven.’<br />

Wat overeind bleef was de ingeklonken<br />

essentie. ‘Om inspiratie op te doen, ging ik<br />

bewust naar films kijken. Hoe zit een film in<br />

elkaar? Wat moet je uitleggen, wat juist niet?’<br />

Elektronische lagen, zoals hele basale<br />

drone-klanken, geven de kamerscènes,<br />

waarin gesproken tekst de norm is, een<br />

eigen atmosfeer. Solo’s, zoals die van de<br />

altviool, zijn ingebed in elektronica en<br />

brengen het ensemble bewust uit balans.<br />

‘Twee jaar geleden deden we een experiment<br />

met de musici tijdens een repetitie in het<br />

Muziekgebouw. Ik liet ze liveopnames maken<br />

met hun smartphones en die weer afdraaien<br />

tijdens een solo. Het gaf een soort van<br />

schemering rond de livemuziek.’ Minstens zo<br />

3


Toelichting<br />

belangrijk blijkt het lichtplan. ‘Kleuren namen<br />

het stuk over’, omschrijft hij het proces.<br />

Cyclisch gaat het van schemerduister, naar<br />

dromen in de nacht met de opkomst van de<br />

maan. Vluchten in de fantasie, naar een woud,<br />

naar zee, voeren terug naar dauwdruppels in<br />

de morgenstond, de zon aan de kim.<br />

Isolement<br />

Verschillende fascinaties blijken de grondslag<br />

voor <strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong>. In een<br />

bingereading-sessie verslond Bettison teksten<br />

over sanatoria voor tuberculosepatiënten. ‘Ik<br />

ontdekte hoe er verschillende sanatoria waren<br />

voor elke sociale klasse. Je krijgt er een soort<br />

van negentiende-eeuws beeld bij, maar tot<br />

mijn verbazing bleken ze midden jaren zestig<br />

nog steeds te bestaan. De overlevingskans<br />

van zo’n quarantaine was gemiddeld maar<br />

vijftig procent! Wat doet dat met je? Stel jij zit<br />

in zo’n isolement.’<br />

‘In isolatie is het enige waar<br />

je op kunt vertrouwen je<br />

geheugen.’<br />

Wat het met de tbc-patiënten deed, bleek<br />

positieve kanten te kennen. ‘Mensen<br />

begonnen te lezen, vervolgens te schrijven,<br />

ontwikkelden zich tot auteur. Of ze begonnen<br />

te componeren.’ Mijmerend kwam hij tot de<br />

kern van de zaak. ‘In isolatie is het enige<br />

waar je op kunt vertrouwen je geheugen.<br />

Volledig overgeleverd aan je herinneringen<br />

als je bent.’ Je iets herinneren. Hoe doen wij<br />

dat? Catalogiseren, vastleggen, verzamelen,<br />

memoriseren. ‘In wanhoop trachten wij<br />

mensen ons van alles te herinneren, om greep<br />

te krijgen op ons leven.’ Bettison wijst op de<br />

link met opnames maken.<br />

Kleurendefinities<br />

Voor <strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong> putte<br />

Bettison tevens inspiratie uit het werk van<br />

twee bevlogen pioniers. De Amerikaan<br />

Wilson Bentley was een wegbereider van<br />

de microscoopfotografie. Bezeten van de<br />

verborgen schoonheid van sneeuwkristallen,<br />

trotseerde Wilson Bentley rond 1900<br />

urenlange ijzige kou om met zijn camera,<br />

listig verbonden met een microscoop,<br />

de schoonheid en verscheidenheid van<br />

sneeuwvlokjes op celluloid te vangen. Een<br />

wetenschapper die voeding bood voor dit<br />

werk was de mineraloog Abraham Gottlob<br />

Werner. Rond 1800 vond deze woorden om<br />

systematisch kleuren te definiëren. Elke<br />

schakering kreeg van Werner een naam.<br />

Hij helpt zijn lezers. Telkens geeft hij aan<br />

welk dier, welke plant en welk mineraal deze<br />

kleur eveneens vertonen. Het lichte geel<br />

dat we kennen van de kanariepiet, de wilde<br />

primula en bleek gekleurd zwavel, typeert hij<br />

bijvoorbeeld als ‘primulageel’ (nummer 63 in<br />

Werners lange reeks ‘Yellows’).<br />

Laat dit boek nou de enige literatuur zijn die<br />

Selvina en Meline op het podium voor ons tot<br />

hun beschikking hebben. Charles Darwin ging<br />

hen voor. Vijf jaar dobberde hij op zijn schip<br />

<strong>The</strong> Beagle. Vind dan maar eens woorden om<br />

je vondsten en belevenissen te delen met het<br />

wetenschappelijke thuisfront in Cambridge.<br />

Werners nomenclatuur van kleuren, in 1814<br />

4


Toelichting<br />

uitgegeven, bleek Darwins redding. De zee?<br />

‘Indigo met een tikje azuurblauw’, noteerde<br />

de bioloog met zwier. Het zwerk boven zijn<br />

strohoed? Even bladeren in mijn Werner, ja<br />

precies dit! ‘Berlijn met een toefje ultramarijn’.<br />

Bettison vindt teksten als die van Werner van<br />

een grote schoonheid, juist omdat ze niet<br />

als zodanig bedoeld zijn: ‘Poetry not meant<br />

to be poetry’. Uiteindelijk gaat het om de<br />

muziek. ‘Music has to do the big lifting’, geeft<br />

hij aan. Wat is opera anno <strong>2021</strong>? Het genre<br />

bevragend, zoekend naar antwoorden, koos<br />

Bettison voor deze installatie, geschikt voor<br />

de concertzaal. ‘De hele set kun je in een dag<br />

opbouwen’, legt hij uit. Het klinkt als terug<br />

naar L’histoire du soldat, Igor Stravinsky<br />

op een boerenkar. De geur van hooibalen?<br />

Gestommel op houten planken? Ho. We zijn<br />

een eeuw verder. Surround sound dompelt<br />

ons onder in een theatrale totaalervaring.<br />

‘Phantom sound image creation’, noemt<br />

Bettison de techniek. ‘De speakers zien eruit<br />

als een bommen’, grapt hij grijnzend. ‘Ze<br />

hangen boven je in de zaal.’<br />

Tegenstellingen<br />

Oerwetten blijven geldig. Als in de Griekse<br />

tragedie de antithese koor-monoloog, als<br />

in de opera recitatief-aria, zo functioneren<br />

hier de tegenstellingen gesproken versus<br />

gezongen woord, atmosferische muziek<br />

versus dynamische passages, de realiteit van<br />

de kale kamer, versus de onbegrensde rijkdom<br />

van de fantasie. Ook sopraan Katrien Baerts<br />

en mezzosopraan Barbara Kozelj vormen zo’n<br />

paar van tegenstellingen. Katrien, ‘Selvina’,<br />

een vluchtig type, kinderlijk, altijd geneigd<br />

weg te lopen, dingen uit de weg te gaan.<br />

Versus Barbara, ‘Meline’, aards, gegrond, in<br />

verbinding met de natuur, standvastig.<br />

Zijn het wel twee mensen? Zijn het niet<br />

twee stemmen in één en dezelfde persoon?<br />

Iedereen zal zijn eigen associaties hebben,<br />

zijn eigen invulling. Mijn eigen associatie met<br />

Hector Berlioz en Lord Byron raakt Bettison.<br />

Geestdriftig zoekt en leest Bettison meteen<br />

een passage uit Byron in Genève. Het is 18<strong>16</strong><br />

als de schrijver Engeland ontvlucht en de<br />

zomer doorbrengt met vrienden, waaronder<br />

de Shelley’s, in de Zwitserse Villa Diodati aan<br />

het meer van Genève. Vulkaanuitbarstingen<br />

verduisterden die zomer. ‘En het is daar,<br />

opgesloten in die villa, dat Mary Shelley het<br />

idee voor Frankenstein kreeg!’<br />

Tijd voor de ontknoping. ‘De kamer is een<br />

soort van eiland. Melina ervaart het eiland als<br />

een veilige haven. Selvina verlaat uiteindelijk<br />

het eiland, ze loopt immers altijd al van<br />

alles weg.’ Kijk ernaar op metaniveau. In<br />

een instituut – <strong>of</strong> het nou je werk is, je huis,<br />

je relatie <strong>of</strong> een psychiatrische inrichting –<br />

zoeken we houvast. Terwijl het onze vrijheid<br />

in feite beperkt. Lijden we niet allemaal aan<br />

het Stockholm-syndroom? Gegijzeld als we<br />

zijn door onze eigen keuzes? ‘In de aard van<br />

de zaak blijk ik toch een melancholicus. Dat is<br />

in dit werk tot uitdrukking gekomen. In zekere<br />

zin is het denk ik het meest droeve werk dat<br />

ik ooit heb geschreven.’<br />

Tekst toelichting: Huib Ramaer<br />

5


Libretto<br />

<strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong><br />

Tekst: Oscar Bettison<br />

Selvina: Soprano<br />

Meline: Mezzo Soprano<br />

A drab, grey room. <strong>The</strong> furnishings are sparse and, along with the room itself, suggest<br />

some kind <strong>of</strong> institution. <strong>The</strong>re is one, or at most, two windows, through which light can<br />

appear. Outside it is winter, with snow on the ground. <strong>The</strong>re is a very slow progression, in<br />

the scenes that occur in the room, from twilight, through night, to dawn. Thus, we begin<br />

just before nightfall.<br />

Scene I Waiting for Moonrise<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

[Aside] An Image: A room... drab... It is dusk, or near to dusk. <strong>The</strong> failing light brings<br />

an added veil <strong>of</strong> tonelessness to the space. A further greyness. We sit and wait.<br />

[starts to speak]<br />

Wait until dark.<br />

Wait until dark for what?<br />

Wait until dark. <strong>The</strong> moonlight on the snow will be enough.<br />

Enough for what?<br />

Environment I (Instrumental)<br />

Gradually the light changes. It is daytime, they imagine themselves to be in a great forest.<br />

Sounds emerge, as if the forest is slowly waking up.<br />

Scene II A forest<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Siskins and Scarabs<br />

I have been here before.<br />

Tussilage and Almond,<br />

I have been here before<br />

Yew and Nightshade<br />

...have been here before<br />

Siskins and Scarabs<br />

We stumble.<br />

Butterfly and Thrush<br />

6


Libretto<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Both<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Blinded by sameness.<br />

Siskins and Scarabs<br />

Under great canopies<br />

A city <strong>of</strong> boughs<br />

A city <strong>of</strong> boughts,<br />

A forest.<br />

Wing beat.<br />

A thicket <strong>of</strong> strange calls.<br />

Bigger beasts.<br />

Horn and antler,<br />

Armor and tusk,<br />

Bellow,<br />

Bellow from deep in the hollows.<br />

Suddenly new sounds appear. Bellows at first, ho<strong>of</strong>-falls, then bugle calls.<br />

Selvina<br />

[spoken, nervous and getting increasingly more so]<br />

<strong>The</strong> world <strong>of</strong> trees starts to quake...<br />

Suddenly... from afar... ho<strong>of</strong> falls...<br />

A shout!... a fanfare!...<br />

<strong>The</strong> hunt is on!<br />

[Selvina imagines herself being chased by huntsmen]<br />

I run, I dart, in and out, round and through.<br />

I run, I dart, in and out, round and through.<br />

Hooves and heartbeat jar and clatter.<br />

I run, I dart, in and out, round and through,<br />

Breathlessly tumbling, tumbling,<br />

Past root and rhizome,<br />

Leaf and bract,<br />

Spectral breath on my neck.<br />

I run, I dart, in and out, round and through,<br />

I lose myself in the thicket, green on green.<br />

<strong>The</strong>y will not catch me.<br />

Canopy becomes sky and I am gone.<br />

[Selvina imagines herself escaping from her would-be pursuers]<br />

7


Libretto<br />

Scene III Moonrise<br />

<strong>The</strong> same room as before. Moonrise.<br />

Meline<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvia:<br />

[Aside] An image: A room. <strong>The</strong> same room, but now with a book. It is a small<br />

thing. In contains no stories. It is merely a catalogue. A list <strong>of</strong> colours and<br />

descriptions <strong>of</strong> colours. Of each hue, <strong>of</strong> every shade.<br />

We can start: Ash Grey, Smoke Grey, Pearl Grey. <strong>The</strong> colour <strong>of</strong> fresh wood ashes,<br />

stems <strong>of</strong> barberry, the old stems <strong>of</strong> hawthorn. <strong>The</strong> quill feathers <strong>of</strong> the robin,<br />

the backs <strong>of</strong> kittiwake gulls. <strong>The</strong> hue <strong>of</strong> flint, <strong>of</strong> limestone, <strong>of</strong> porcelain jasper.<br />

On and on it goes, a repository <strong>of</strong> pigments, <strong>of</strong> possibilities, <strong>of</strong> boundlessness.<br />

Words echo in the mind’s eye.<br />

OK, dark enough, and light enough [shows Selvina the book]<br />

A book?<br />

Yes. <strong>The</strong> only one we have.<br />

What is it?<br />

A book <strong>of</strong> colours.<br />

Of Colours? What colours?<br />

Of every colour... Not much text, but the colours... it’ll have to do.<br />

Have to do for what?<br />

Scene IV At Sea<br />

<strong>The</strong> light changes. It is daytime. <strong>The</strong>y imagine themselves to be at sea on a small boat.<br />

<strong>The</strong> sea is flat, and there is no wind.<br />

Both<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Both<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Both<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Copper Ore and Lapis Lazuli... Sapphire and Fluorspar<br />

How long has it been?<br />

Five days, or more since we last saw land, just a spit on the horizon...<br />

Adrift...<br />

Copper Ore and Lapis Lazuli. Sapphire and Fluorspar<br />

How long has it been? [rep]<br />

Ten days, or more since we last saw a bird, one last sortie goodbye...<br />

Adrift...<br />

Copper Ore and Lapis Lazuli... Sapphire and Fluorspar<br />

How long has it been?<br />

Two weeks, or more since we last felt the wind, not even a breath in our sails.<br />

Still, still, still...<br />

8


Libretto<br />

Selvina<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Adrift...<br />

But now, wait! Wait! We have caught the wind.<br />

Finally! Something to move us!<br />

We can escape!<br />

<strong>The</strong> wind suddenly picks up, but instead <strong>of</strong> the breeze that they need to catch their sails,<br />

they find themselves amidst a storm.<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

But, wait! Now it is too much.<br />

Darkness encircles us.<br />

<strong>The</strong> sky blood-bruised and brooding...<br />

We pitch and roll, thrown by the sea...<br />

We cleave to the boat, grasping for life!<br />

Grasping for life!<br />

Grasping for life!<br />

Slowly, the storm clears and the sky is blue once again.<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

<strong>The</strong> sky opens, and light returns.<br />

<strong>The</strong> sky opens,<br />

Sea and sky, once more.<br />

And now, on the horizon<br />

Land! Land! An island. We are saved!<br />

Scene V An Island (Flower and Wither)<br />

<strong>The</strong> light changes and they imagine themselves to be on a small island. <strong>The</strong> island is calm<br />

and plentiful. A haven.<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Back and forth.<br />

To and fro.<br />

<strong>The</strong> heaving <strong>of</strong> the boat is still in our bodies<br />

We steady ourselves on this strange shore.<br />

Alien to us, both plant and animal.<br />

This strange shore. Imbued with magic.<br />

Plants grow in front <strong>of</strong> our eyes... So fast, they seem to move.<br />

<strong>The</strong>n flower and wither, in an instant. Only to start once again.<br />

Flower and wither.<br />

9


Libretto<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Both<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Both<br />

As if time passes so fast it seems to stand still.<br />

This strange shore. Imbued with magic.<br />

Revived, Reborn, Remade.<br />

Our haven, our shelter, our tract.<br />

Reborn, remade, safe from sea and memory.<br />

Imbued with magic.<br />

We become...<br />

...Roots in thick earth,<br />

We become...<br />

...<strong>The</strong> island<br />

We become...<br />

...Safe from sea and memory.<br />

We become...<br />

Imbued with magic.<br />

But you, you, you...<br />

I tear myself from my earthbound roots and take to the sea! [goes to depart]<br />

And my leaves wave to you in the breeze, and your sails fill, and you are free!<br />

Once more.<br />

Selvina imagines herself leaving on her boat, leaving Meline on the island. <strong>The</strong> sounds <strong>of</strong><br />

the boat, waves and wind are heard, before gradually fading to nothing. All is calm. A Fade<br />

out. A False ending.<br />

Environment II (Instrumental)<br />

Interlude - Night Music (Instrumental)<br />

Meline<br />

[Aside] An image... a memory. Discoloured by time. A memory <strong>of</strong> a memory.<br />

Above fast running water, eddies and turbulence, splashing over rocks, but that<br />

is not the image. A camera, new, an object <strong>of</strong> fascination, a totem. But that is not<br />

the image. Suddenly, the camera drops, but instead <strong>of</strong> falling into the water, a<br />

hand swoops in to grab it. A mother’s hand, a catch <strong>of</strong> a camera over brimming<br />

water. That is the image.<br />

Throughout this aside, slow bell sounds come from the ensemble. After the 12th strike,<br />

Meline appears to be suddenly aware <strong>of</strong> her surroundings.<br />

Meline<br />

[suddenly present, deliberate] It is midnight.<br />

10


Libretto<br />

Scene VI Midnight<br />

<strong>The</strong> same room as before. Midnight.<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Is it always like this?<br />

Yes... I think so. I forget.<br />

Forget what?<br />

Everything. <strong>The</strong> monotony, the greyness, it seeps in. My memories, replayed so<br />

many times they’ve faded. Dreams, no longer in colour. That’s why this book...<br />

<strong>The</strong> colours...<br />

To see, for even a moment. And to remember.<br />

Explorers <strong>of</strong> sea and land. Infinite...<br />

Boundless... To feel boundless... [looks at Selvina] You are boundless.<br />

Scene VII Snowbound (Towards the Dawn)<br />

<strong>The</strong>y imagine themselves running through a snowbound night, achromic and<br />

phantasmagorical.<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Selvina<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Both<br />

Selvina<br />

Porcelain and Opal,<br />

Lumens <strong>of</strong> Frost.<br />

As we run...<br />

Porcelain and Opal,<br />

Lumens <strong>of</strong> Frost.<br />

A pallid jewel,<br />

An achromic shroud.<br />

Snowbound...<br />

Draped in out mantles <strong>of</strong> alabaster...<br />

Silhouettes like stopped penitents,<br />

Crest and fall.<br />

As we run across sallow plains...<br />

...and fall,<br />

...and ice-blanched fields.<br />

Snowbound...<br />

We run.<br />

Towards...<br />

Towards the dawn.<br />

11


Libretto<br />

Scene VIII A Palace (You are the Signal)<br />

<strong>The</strong>y imagine themselves to be in a magnificent palace at night, wondering past vast<br />

buttresses and turrets, into resplendent halls. It is a place <strong>of</strong> majesty, but <strong>of</strong> great<br />

significance to Selvina. This is the palace <strong>of</strong> her memory.<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

Selvina<br />

Meline<br />

And, and, and, and,<br />

Affixed, Adorned<br />

And, and, and, and, the image <strong>of</strong>...<br />

Spiral on spiral, Shimmer and Shadow<br />

And, and, and, and,<br />

Affixed, Adorned<br />

<strong>The</strong> signal, the signaller.<br />

Slower than silver.<br />

And, and, and, and,<br />

Apex and Arch,<br />

And the image <strong>of</strong>...<br />

Spiral on spiral.<br />

Spiral on spiral, slower than silver.<br />

Affixed, Adorned.<br />

And the image <strong>of</strong>...<br />

Shape and Reshape<br />

Antefix and Alcove<br />

And the image...<br />

Shrouded in lustre<br />

And, and, and, and,<br />

In. In. In. In. [rep]<br />

I, I, I, I,... remember, before the dream, I, I, I, I,... saw it.<br />

In... In... In the first thing that I see.<br />

Before it even arrived. As I, I, I, I,... remember, the palace.<br />

And, and, and, and,<br />

Gilded towers, rooves resplendent... every arch adorned, adorned,<br />

And the image... and the image...<br />

gleaming like a hail <strong>of</strong> light... but more than this, the inscriptions in gold,<br />

wrapped around every inch <strong>of</strong> the building, huge glinting characters... in a script<br />

I had never seen. But more than this, a palace with a room <strong>of</strong> every colour, every<br />

hue, every light.<br />

You, you, you, you.<br />

12


Libretto<br />

Selvina<br />

Meline<br />

I, I, I, I,... remember, before the dream, I, I, I, I,... saw it. Before it even arrived.<br />

You are the signal.<br />

Environment III (Instrumental)<br />

[EXIT SELVINA]<br />

Scene IX <strong>The</strong> <strong>Light</strong> <strong>of</strong> <strong>Lesser</strong> <strong>Days</strong><br />

<strong>The</strong> same room as before. A pale dawn is breaking. Only Meline is in the room.<br />

Meline<br />

[spoken] Dawn...<br />

Even dawn feels grey here.<br />

Blanched and faded.<br />

Grey, the colour <strong>of</strong> forgetting.<br />

“This grey is without lustre”, the book says,<br />

It remembers the greys <strong>of</strong> before,<br />

I do not.<br />

I have chased you<br />

Through thicket and forest<br />

across seas and plains.<br />

I have chased you<br />

To help me remember<br />

What I have forgotten<br />

What I have lost.<br />

This grey <strong>of</strong> memory,<br />

What is there?<br />

Not much. Photographs, perhaps.<br />

Or are they memories? Memories <strong>of</strong> photographs.<br />

With only one face. A child’s face.<br />

I have chased you<br />

To help me remember<br />

What I have forgotten<br />

What I have lost.<br />

13


Libretto<br />

[BLACKOUT]<br />

14<br />

This book then, is all I have.<br />

This book that remembers.<br />

A repository <strong>of</strong> color,<br />

But more than this.<br />

An inscription.<br />

Your name:<br />

“To Selvina, with love. M.”<br />

What does this book remember?<br />

I have chased you<br />

Through thicket and forest<br />

across seas and plains.<br />

I have chased you<br />

To help me remember<br />

Who I think you must be.<br />

<strong>Days</strong> fade,<br />

A stain <strong>of</strong> time.<br />

<strong>Days</strong> fade into greyness.<br />

Greyness into days.<br />

This room, my island.<br />

My island, reborn, remade. Safe from memory.<br />

But more than this!<br />

You...<br />

I want you to have what I do not,<br />

You should be boundless,<br />

Color and light,<br />

Memory and time<br />

You...<br />

<strong>Light</strong> fades,<br />

<strong>The</strong> light <strong>of</strong> lesser days.<br />

My lesser days.<br />

What have I lost?


Biografieën<br />

Componist<br />

Oscar Bettison<br />

Oscar Bettison (1975) begon<br />

al op jonge leeftijd met het<br />

spelen en componeren van<br />

muziek. Op negenjarige<br />

leeftijd begon hij als violist<br />

op de Purcell School<br />

in Londen. Hij was een<br />

muzikale omnivoor: van<br />

het zingen van Hongaarse<br />

volksliedjes tot het<br />

onderzoeken van zestiendeeeuws<br />

contrapunt.<br />

foto: Kyle Dorosz<br />

Tijdens zijn tienerjaren liet<br />

hij zijn vioolstudie versl<strong>of</strong>fen<br />

en bestudeerde componisten<br />

als George Crumb, Steve<br />

Reich, György Ligeti en<br />

Igor Stravinsky. In 1993<br />

won hij op achttienjarige<br />

leeftijd de eerste BBC Young<br />

Composer <strong>of</strong> the Year prijs.<br />

Hij studeerde eerst aan de<br />

Royal College <strong>of</strong> Music in<br />

Londen, maar zijn eigen stijl<br />

ontwikkelde hij bij Louis<br />

Andriessen en Martijn<br />

Padding aan het Koninklijk<br />

Conservatorium Den Haag.<br />

In 2005 verhuisde hij naar<br />

de Verenigde Staten om zijn<br />

doctoraat aan de Princeton<br />

University af te ronden. Hier<br />

componeerde hij O Death,<br />

waar hij mee doorbrak. Hij<br />

bleef grenzen verleggen<br />

met avontuurlijke werken<br />

en ontving in 2017 een<br />

Guggenheim Fellowship. Hij<br />

woont momenteel in New<br />

Jersey en is ho<strong>of</strong>d van de<br />

compositieafdeling van het<br />

Peabody Institute van de<br />

John Hopkins University.<br />

15


Biografieën<br />

Uitvoerenden<br />

Katrien Baerts<br />

Sopraan<br />

De Belgische sopraan<br />

Katrien Baerts staat<br />

bekend om haar krachtige<br />

en sensuele stem en haar<br />

diepgaande en oprechte<br />

interpretatie.<br />

Haar concertrepertoire, van<br />

klassiek tot modern, bevat<br />

onder meer muziek van<br />

Johann Sebastian Bach,<br />

Wolfgang Amadeus Mozart,<br />

Johannes Brahms, Gustav<br />

Mahler, Benjamin Britten,<br />

Claude Vivier en György<br />

Ligeti, uitgevoerd met<br />

onder andere het Koninklijk<br />

Concertgebouworkest,<br />

het Radio Filharmonisch<br />

Orkest, BBC Philharmonic<br />

Orchestra en het Chamber<br />

Orchestra <strong>of</strong> Europe. Katrien<br />

werkte met dirigenten als<br />

Reinbert de Leeuw, Richard<br />

Egarr, Vladimir Jurowski en<br />

Bas Wiegers. Ze vertolkte<br />

rollen in verschillende<br />

wereldpremières, zoals in<br />

<strong>The</strong>o Loevendies <strong>The</strong> Rise<br />

<strong>of</strong> Spinoza en Rob Zuidams<br />

<strong>16</strong><br />

Suster Bertken, uitgevoerd<br />

met <strong>Asko|Schönberg</strong>.<br />

Met dit ensemble voerde<br />

ze ook werken van<br />

Vivier uit en stond ze in<br />

de Ruhrtriënnale in de<br />

muziektheatervoorstelling<br />

De Vreemden in regie van<br />

Johan Simons.<br />

www.katrienbaerts.com<br />

foto: Claudia Hansen


Biografieën<br />

Barbara Kozelj<br />

Mezzosopraan<br />

De Sloveense mezzosopraan<br />

Barbara Kozelj begon haar<br />

studie in Ljubljuna en<br />

vervolgde deze in Den Haag<br />

en Amsterdam.<br />

In 2013 debuteerde<br />

ze met het Koninklijk<br />

Concertgebouworkest.<br />

Inmiddels heeft ze een<br />

internationale carrière als<br />

charismatisch en veelzijdig<br />

soliste. Haar optredens<br />

brachten haar op de<br />

belangrijkste internationale<br />

podia. Onder Iván Fischer<br />

zong ze in Carnegie Hall.<br />

Onlangs maakte ze haar BBC<br />

Proms-debuut als altsoliste<br />

in het Requiem van Wolfgang<br />

Amadeus Mozart en toerde<br />

ze door de Verenigde Staten<br />

met Felix Mendelssohns A<br />

Midsummer Night’s Dream.<br />

Verschillende hedendaagse<br />

componisten schrijven<br />

repertoire voor haar. Met<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong> stond ze<br />

vaker op het podium, o.a. in<br />

een programma gewijd aan<br />

Claude Vivier en in de Pessoa<br />

Cyclus van Jan van de Putte.<br />

www.barbarakozelj.com<br />

foto: Andreas Terlaak<br />

17


Biografieën<br />

Clark Rundell<br />

Dirigent<br />

18<br />

foto: Benjamin Ealovega<br />

Het repertoire van<br />

veelzijdig dirigent Clark<br />

Rundell strekt zich uit van<br />

jazz en tango tot Europees<br />

modernisme en van<br />

grote, multidimensionale<br />

projecten tot complexe<br />

werken voor ensembles.<br />

Rundell werkt regelmatig<br />

met de BBC-orkesten, Britten<br />

Sinfonia, Royal Liverpool<br />

Philharmonic, Royal Northern<br />

Sinfonia, Ensemble 10/10 en<br />

was te gast bij onder andere<br />

het Barcelona Symphony<br />

Orchestra, Klangforum<br />

Wien en Gulbenkian<br />

Orchestra Lissabon.<br />

Rundell dirigeerde veel<br />

wereldpremières en is een<br />

zeer toegewijd uitvoerder<br />

van nieuwe muziek. Werken<br />

van componisten als Louis<br />

Andriessen, Steve Reich,<br />

Tansy Davies, Martijn<br />

Padding, Joey Roukens,<br />

Wayne Shorter en Julia<br />

Wolfe werden onder zijn<br />

directie uitgevoerd. Hij is een<br />

graag geziene gastdirigent<br />

bij <strong>Asko|Schönberg</strong> en stond<br />

al meerdere keren voor het<br />

ensemble.<br />

www.clarkrundell.com<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong><br />

<strong>Asko|Schönberg</strong>:<br />

toonaangevend ensemble<br />

voor nieuwe muziek.<br />

Kwaliteit, experiment<br />

en vernieuwende<br />

programmering met oog<br />

voor actualiteit zijn de<br />

belangrijkste pijlers.<br />

Met een rijk netwerk<br />

aan musici, dirigenten,<br />

componisten, veelzijdige<br />

jonge makers en partners<br />

uit verschillende<br />

kunstdisciplines, draagt<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong> bij aan<br />

het ‘maken van nu’. Het<br />

ensemble fungeert als een<br />

toegankelijk platform dat<br />

met innovatieve en energieke<br />

partners bouwt aan de<br />

voortdurende ontwikkeling<br />

van de eigentijdse<br />

gecomponeerde muziek in al<br />

haar verschillende vormen.<br />

Vanuit de Amsterdamse<br />

thuisbasis opereert het<br />

ensemble over de hele<br />

wereld. Zowel de topcollectie<br />

van de grote 20ste-eeuwse<br />

componisten als het<br />

allernieuwste 21ste-eeuwse<br />

werk worden uitgevoerd<br />

op concertpodia, festivals<br />

en in interdisciplinaire<br />

voorstellingen.<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong> is<br />

ensemble in residence bij<br />

Muziekgebouw aan ’t IJ.<br />

www.askoschoenberg.nl.


Biografieën<br />

foto: Ada Nieuwendijk<br />

Ingrid Geerlings fluit,<br />

piccolo, altfluit, basfluit<br />

Hans Wolters hobo<br />

Anna voor de Wind klarinet,<br />

es-klarinet, basklarinet<br />

Remko Edelaar fagot<br />

Serguei Dovgaliouk hoorn<br />

Arthur Kerklaan trompet<br />

Koen Kaptijn trombone<br />

Pauline Post piano<br />

Wiek Hijmans elektrische<br />

gitaar<br />

Renée Bekkers accordeon<br />

Joey Marijs slagwerk<br />

Jeroen Geevers slagwerk<br />

Joseph Puglia viool<br />

Marijke van Kooten viool<br />

Liesbeth Steffens altviool<br />

Sebastiaan van Halsema<br />

cello<br />

Eva Euwe contrabas<br />

19


Verwacht<br />

Music for Empty Spaces<br />

Twaalf premières door twaalf<br />

musici en twaalf componisten<br />

Donderdag<br />

avondserie<br />

Do 23 sep <strong>2021</strong><br />

Grote Zaal<br />

20.15 uur<br />

Empty Spaces vanuit een leeg Muziekgebouw tijdens<br />

het late voorjaar 2020. Dit project van componist/pianist<br />

Heather Pinkham bracht twaalf muzikale reflecties op<br />

de vroege coronacrisis van componisten als Jacob ter<br />

Veldhuis en Joey Roukens. Uitgevoerd door twaalf musici,<br />

onder wie pianist Ralph van Raat, slagwerker Dominique<br />

Vleeshouwers en celliste Maya Fridman. Elk stuk<br />

verklankt de ervaring van de componist in thuisisolatie.<br />

Het resultaat: een gevarieerd concert met twaalf korte<br />

premières in verschillende compositiestijlen op een breed<br />

scala aan instrumenten.<br />

Music for Empty Spaces laat zien hoe rijk en divers de<br />

hedendaagse muziek is. En hoe muziek bijna ‘real time’ de<br />

ontwikkelingen in onze maatschappij kan weerspiegelen.<br />

Mooi hoe dit coronaproject na de coronacrisis alsnog het live<br />

publiek krijgt dat het verdient.<br />

Programma: Anthony Fiumara Zone Blanche voor accordeon<br />

met soundtrack / Celia Swart oneness voor viool solo<br />

Joey Roukens Roaming Empty Streets voor piano / Bianca<br />

Bongers Come wide close voor sax<strong>of</strong>oon / Jacob ter Veldhuis<br />

Farewell my Feathered Friends voor piccolo met soundtrack<br />

Monique Krüs No one is an island voor bariton met<br />

soundtrack / Chiel Meijering Happy Hours voor basklarinet<br />

met soundtrack / Karmit Fadaël Double voor kalimba met<br />

soundtrack / Matthias Kadar Chatouille! voor dwarsfluit<br />

Aspasia Nasopoulou Τύρβη (Tyrvi) voor elektrische gitaar<br />

Piet-Jan van Rossum apple on the sideboard voor harp<br />

Heather Pinkham <strong>Days</strong> Blur voor cello/zang<br />

foto: ANP<br />

Music for Empty Spaces<br />

is mede mogelijk dankzij<br />

financiële steun van<br />

Amsterdams Fonds voor de<br />

Kunst, Gaudeamus, Festival Dag<br />

in de Branding, Buma Cultuur en<br />

Muziekgebouw aan ‘t IJ.<br />

20


Verwacht<br />

Gesualdo & Beyond<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong><br />

Donderdag<br />

avondserie<br />

Serie<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong><br />

Do 21 okt <strong>2021</strong><br />

Grote Zaal<br />

20.15 uur<br />

In zijn & Beyond-concerten neemt <strong>Asko|Schönberg</strong> telkens<br />

een componist als uitgangspunt. Welke betekenis had deze<br />

in zijn/haar tijd en welke relaties zijn er met componisten uit<br />

latere periodes? De avond biedt een bruisend programma<br />

met intens samenspel, begeleid en samengesteld door violist<br />

Joseph Puglia. Dit keer is componist Carlo Gesualdo (1566<br />

- <strong>16</strong>13) het vertrekpunt. Gesualdo maakte – ongebruikelijk<br />

voor zijn tijd – hyperexpressieve muziek en bediende zich van<br />

compositorische werkwijzen die we pas weer terugzien bij<br />

Wagner en Schönberg.<br />

Van Gesualdo is vooral bekend dat hij zijn vrouw en haar<br />

minnaar vermoordde nadat hij ze betrapte. Zowel zijn manier van<br />

componeren als dit gewelddadige feit vormen de grondslag van<br />

dit programma. Zijn na de moord geschreven muziek staat vol<br />

met teksten die emotionele extremen vertegenwoordigen; vooral<br />

liefde, schuld en dood. Alle werken op dit programma hebben<br />

juist deze emoties als thema, met veel aandacht voor geweld en<br />

oorlog.<br />

Kate Moore<br />

foto: Johan Nieuwenhuize<br />

<strong>Asko|Schönberg</strong> is ensemble in residence<br />

Programma: Kate Moore Miserere / Salvatore Sciarrino<br />

bewerkingen van Gesualdo-madrigalen en andere werken<br />

Arnold Schönberg Phantasy / Igor Stravinsky Suite uit<br />

L’histoire du soldat (versie voor viool, klarinet, piano) / George<br />

Crumb Black Angels<br />

21


Verwacht<br />

zo 26 sep / 15.00 uur<br />

Open je Oren met zangeres<br />

Izaline Calister (8+)<br />

Presentatie: Dieuwertje Blok<br />

do 7 okt / 20.15 uur<br />

Arianna<br />

Le Nuove Musiche<br />

September<br />

vr 17 sep / 20.15 uur<br />

Pierre-Laurent Aimard +<br />

Tamara Stefanovich<br />

De liefde van Messiaen<br />

za 18 sep / 20.15 uur<br />

Vergeten<br />

Nederlands Kamerkoor<br />

do 23 sep / 20.15 uur<br />

Music for Empty Spaces<br />

Twaalf premières door<br />

twaalf musici en twaalf<br />

componisten<br />

vr 24 sep / 20.15 uur<br />

Ritual Bells, Global Gongs<br />

Sinta Wullur + Ensemble<br />

Multifoon + Neon (koor)<br />

za 25 sep / 20.30 uur<br />

Smerz - Believer<br />

<strong>The</strong> Rest is Noise<br />

zo 26 sep / 11.00 uur /<br />

Kleine Zaal<br />

Fokker organ revisited!<br />

Jacob Lekkerkerker<br />

zo 26 sep / 20.15 uur<br />

Milk it Punk<br />

Pynarello<br />

wo 29 sep / 20.15 uur<br />

A page <strong>of</strong> madness (1926)<br />

Revue Blanche<br />

do 30 sep / 12.30 uur<br />

Lunchconcert<br />

i.s.m. Conservatorium van<br />

Amsterdam<br />

do 30 sep / 20.15 uur<br />

Bailie en Miller, een tweeluik<br />

Ives Ensemble<br />

Oktober<br />

za 2 okt / 20.15 uur<br />

Kunst der Fuge<br />

Nederlandse Bachvereniging<br />

zo 3 okt / <strong>16</strong>.00 uur / Kleine<br />

Zaal<br />

Solid Brass<br />

Nieuw Amsterdams Peil<br />

zo 3 okt / 20.15 uur<br />

Soirée Marocaine: muziek<br />

van de Rrways<br />

Aïcha Tachinouite<br />

SoundLAB Workshop<br />

Maak je eigen muziek met de<br />

wonderlijkste instrumenten.<br />

Voor kinderen (7+) met<br />

volwassenen. Elke zondag,<br />

13.00 uur in de Atriumzaal.<br />

Kaartjes via muziekgebouw.nl.<br />

WannaSwing<br />

Op de kade voor het<br />

Muziekgebouw staat de<br />

interactieve muziekinstallatie<br />

WannaSwing van theatermaakster<br />

Caecilia Thunissen<br />

en scenograaf Jan Boiten. Acht<br />

schommels sturen composities<br />

aan van hedendaagse<br />

componisten als Joey Roukens,<br />

Mayke Nas en Rob Zuidam.<br />

Zie voor meer informatie<br />

muziekgebouw.nl/wannaswing<br />

Huil van de Wolff<br />

Elke 22e van de maand klinkt om<br />

20.00 uur het geluidsmonument<br />

Huil van de Wolff van Martijn<br />

Padding ter herinnering aan<br />

oprichter van het Muziekgebouw<br />

Jan Wolff (1941 - 2012).<br />

Zie voor meer informatie<br />

muziekgebouw. nl/huilvandewolff<br />

Geheimtips<br />

Bijzondere concerten<br />

die je niet mag missen<br />

22


Foto: Erik van Gurp<br />

4’33 grand café<br />

Kom voor <strong>of</strong> na het concert eten<br />

in 4’33 Grand café. Reserveren:<br />

020 788 2<strong>09</strong>0 <strong>of</strong> 433grandcafe.nl.<br />

Bij de prijs inbegrepen<br />

Reserveringskosten zijn bij de<br />

kaartprijs inbegrepen.<br />

Ook een drankje, tenzij anders<br />

vermeld op uw concertkaartje.<br />

Het drankje serveren wij in de<br />

pauze óf na afloop van het concert.<br />

Rondom het concert<br />

- Na aanvang van het concert heeft<br />

u geen toegang meer tot de zaal.<br />

- Zet uw mobiele telefoon uit voor<br />

aanvang van het concert.<br />

- Het maken van beeld- <strong>of</strong><br />

geluidsopnamen in de zaal alleen<br />

met schriftelijke toestemming.<br />

- Algemene Bezoekersvoorwaarden<br />

zijn na te lezen op muziekgebouw.nl<br />

Steun het Muziekgebouw<br />

Inkomsten uit kaartverkoop dekken<br />

ten dele onze kosten. Word vriend<br />

<strong>of</strong> doneer: met uw extra steun<br />

kunnen we concerten op het<br />

hoogste niveau blijven organiseren.<br />

Meer informatie:<br />

muziekgebouw.nl/steunons<br />

Op de hoogte blijven?<br />

Blijf op de hoogte van nieuw<br />

geboekte concerten <strong>of</strong> ander<br />

nieuws. Volg ons via onze<br />

e-nieuwsbrief (aanmelden op<br />

muziekgebouw.nl), Facebook,<br />

Twitter <strong>of</strong> Instagram.<br />

Dank!<br />

Wij kunnen niet zonder de steun van<br />

onze vaste subsidiënten en Vrienden<br />

van het Muziekgebouw. Wij zijn hen<br />

daarvoor zeer erkentelijk.<br />

Druk binnenwerk<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!