15.09.2021 Views

Sociaal jaarverslag 2020

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

co 2 neutraal<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>jaarverslag</strong> <strong>2020</strong><br />

1


Voorwoord door Klaas Kooiker, directeur bij Kooiker-Groep<br />

‘Ik vind het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen’<br />

De Kooiker-Groep vindt verantwoord ondernemen ondertussen niet meer dan<br />

vanzelfsprekend. ‘Vroeger hoorde je er niemand over, maar tijden veranderen.<br />

Het gaat om het grotere plaatje en iedereen draagt zijn steentje bij,’ legt Klaas<br />

uit. ‘Ik vind het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen voor mijn mensen,<br />

de wereld om ons heen, maar net zo belangrijk: het voortbestaan van de<br />

Kooiker-Groep.’<br />

De afgelopen vijftien jaar is de Kooiker-Groep voortdurend in<br />

ontwikkeling geweest. Een reis waarbij continu vernieuwende<br />

oplossingen werden gezocht voor uiteenlopende vraagstukken.<br />

Innovatie zit diepgeworteld in het DNA van de<br />

Kooiker-Groep. In dit verslag nemen we u mee op<br />

onze reis van <strong>2020</strong>. Zonder twijfel een bijzonder<br />

jaar, voor iedereen. Ondanks de merkbare<br />

invloed van corona, een jaar met een goed<br />

resultaat en een jaar waarin we trots zijn op<br />

onze medewerkers en hun inzet.<br />

Veel leesplezier!<br />

co 2<br />

neutraal<br />

2<br />

3


De MVO Pijlers van Kooiker-Groep<br />

Vanuit de bekende people, planet, profit, staan de volgende pijlers<br />

centraal in onze bedrijfsvoering<br />

MVO pijler 1 Lees verder op pagina 8<br />

Mens & Maatschappij<br />

De mens staat centraal binnen de Kooiker-Groep. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers en investeren<br />

in ieder individu. We zijn niet alleen betrokken bij onze eigen collega’s, maar ook bij afnemers, leveranciers en de<br />

maatschappij als geheel. We dragen zorg voor de omgeving waarin we met elkaar actief zijn.<br />

MVO pijler 2 Lees verder op pagina 22<br />

Milieu & Leefomgeving<br />

De natuurlijke hulpbronnen om ons heen zijn niet oneindig en daarom gaan wij hier op een bewuste<br />

manier mee om. We maken weloverwogen keuzes als het aankomt op grondstoffen<br />

en transport. En de CO₂ die we uitstoten, die compenseren we. Zo dragen we allemaal bij<br />

aan het verduurzamen van de wereld waarin ook volgende generaties kunnen opgroeien.<br />

MVO pijler 3 Lees verder op pagina 30<br />

Bedrijfsvoering & Klantwaarde<br />

MVO gaat verder dan maatschappelijke betrokkenheid. Het betekent óók verantwoordelijkheid<br />

nemen voor de winst en continuïteit van de onderneming. Zonder<br />

omzet en winst immers geen bestaansrecht. Middels onze integere bedrijfsvoering<br />

stellen we altijd de klant centraal en dragen we met innovatieve oplossingen bij aan de<br />

vraagstukken in de wereld om ons heen.<br />

MVO PIJLERS<br />

co 2<br />

neutraal<br />

4 5


Terugblik door Klaas Kooiker, directeur bij Kooiker-Groep<br />

‘<strong>2020</strong> stond in het teken van aanpassingsvermogen’<br />

‘In het jaar waarop corona een stempel drukte op alles, hebben we<br />

met elkaar te meer gemerkt hoe belangrijk het is te zorgen voor<br />

verbinding tussen collega’s, klanten en relaties. We merkten ook<br />

de kwetsbaarheid in bepaalde werkzaamheden: er werden minder<br />

aanbestedingen gedaan en projecten werden uitgesteld. Dat vraagt<br />

om aanpassingsvermogen en creativiteit,’ vertelt Klaas Kooiker.<br />

Stilzitten staat niet in het woordenboek van de Kooiker-Groep.<br />

Kansen zien en de handen uit de mouwen steken daarentegen<br />

wel. In <strong>2020</strong> werd er naast de bestaande bedrijven een nieuwe bv<br />

opgericht: Kooiker Service & Sales. ‘Hierdoor verbreden we onze<br />

dienstverlening en kunnen we nog beter inspelen op de vraagstukken<br />

van opdrachtgevers en gemeenten.’<br />

co 2<br />

neutraal<br />

6 7


PIJLER 1<br />

MENS & MAATSCHAPPIJ<br />

co 2<br />

neutraal<br />

9


Roel Poolman, HR- en KAM-adviseur bij Kooiker-Groep<br />

‘Met persoonlijke aandacht, opleiding en coaching<br />

laten we onze mensen groeien’<br />

‘Investeren in ons personeel vinden we belangrijk. Goed opgeleid personeel heeft meer werkplezier<br />

en presteert beter. We denken actief mee met onze mensen over groei als medewerker<br />

én als persoon. De vraag is: waar wil je naartoe? Samen met de leidinggevende wordt<br />

dan een keuze gemaakt in hoe we dit doel gaan bereiken. Met persoonlijke aandacht,<br />

opleiding en coaching laten we onze mensen groeien.’ legt Roel Poolman uit.<br />

‘Veel van onze collega’s leveren fysiek zwaar werk. Onderdeel van ons<br />

duurzame inzetbaarheidsbeleid is daarom een sterk veiligheidsbeleid<br />

en de mogelijkheid tot preventieve check-ups,’ vertelt Roel. Nieuwe<br />

medewerkers worden indien nodig ingepland voor diverse trainingen.<br />

‘Hoofddoel hiervan is overdracht van vakkennis en het voorkomen<br />

van ongelukken. En bij klachten kunnen collega’s binnen 24 uur<br />

terecht bij manuele- en fysiotherapie. Vroegtijdig signaleren<br />

en handelen voorkomt langer uitvallen door arbeidsongeschiktheid.<br />

Heel belangrijk.’<br />

Erkend leerbedrijf<br />

Door de diverse werkzaamheden binnen de Kooiker-<br />

Groep, kunnen leerlingen bij ons zeer breed opgeleid<br />

worden. Momenteel wordt er veel samengewerkt met het<br />

Soma College, Deltion College en AOC Terra. Veel stagiairs gaan<br />

na het behalen van hun diploma bij ons aan de slag!<br />

10<br />

co 2<br />

neutraal<br />

11


Personeelsactiviteiten<br />

Archiefbeelden<br />

In verband met corona hebben er in <strong>2020</strong><br />

geen personeelsactiviteiten plaatsgevonden.<br />

co 2<br />

neutraal<br />

12 13


Personeelsoverzicht<br />

Werken bij...<br />

50<br />

Personeelsaantallen<br />

10%<br />

10<br />

Leerlingen en stagiairs<br />

40<br />

30<br />

20<br />

24<br />

33<br />

42<br />

90%<br />

0<br />

6 7 8<br />

2018 2019 <strong>2020</strong><br />

10<br />

0<br />

2018 2019 <strong>2020</strong><br />

Man<br />

Vrouw<br />

Leeftijdsopbouw<br />

Dienstjaren<br />

50-59 jaar<br />

40-49 jaar<br />

30-39 jaar<br />

20-29 jaar<br />

15-19 jaar<br />

0 5 10 15<br />

Aantal medewerkers<br />

14<br />

9 jaar<br />

8 jaar<br />

7 jaar<br />

6 jaar<br />

5 jaar<br />

4 jaar<br />

3 jaar<br />

2 jaar<br />

1 jaar<br />

< 1 jaar<br />

0 5 10 15<br />

Aantal medewerkers<br />

co 2 neutraal<br />

15


Angela Buitenhuis-Compagner over werken bij de Kooiker-Groep<br />

‘Iedereen zet zich volop in,<br />

waardoor het teamgevoel groot is’<br />

Angela werkt sinds 2016 bij de Kooiker-Groep, destijds nog vanuit units op de oude<br />

locatie. Ze is begonnen met verwerken van aanvragen en deed de website en<br />

social media er ‘bij’. Inmiddels is Angela verantwoordelijk voor de gehele marketing<br />

en communicatie van de Kooiker-Groep en begeleidt ze stagiaires. ‘Het is een<br />

jong bedrijf met enthousiaste medewerkers. Iedereen zet zich volop in,<br />

waardoor het teamgevoel groot is,’ vertelt Angela.<br />

Haar ambitie is om de groei van Kooiker ook online zichtbaar te<br />

maken en houden. ‘Hiervoor is continu ontwikkelen noodzakelijk,<br />

ook op persoonlijk vlak,’ legt Angela uit. ‘Dit faciliteert Kooiker<br />

en de mogelijkheden zijn daarin groot. Hoe gaaf is het om<br />

met het bedrijf mee te groeien?!’<br />

co 2<br />

neutraal<br />

16<br />

17


Christiaan van ‘t Hul over werken bij de Kooiker-Groep<br />

‘Met aandacht, gesprekken en waardering<br />

heb ik mijn draai gevonden’<br />

Christiaan werkt sinds 2017 als chauffeur op de zuigwagen bij de<br />

Kooiker-Groep. ‘De afwisseling maakt mijn werk erg leuk. Op lastige<br />

klussen kunnen we echt een bijdrage leveren om de schade te<br />

beperken. Zo hebben we ten behoeve van brandveiligheid een unieke<br />

klus gedaan in het stofvrij maken van de gewelven van een grote<br />

historische kerk,’ aldus Christaan. ‘Dit was een mooie ervaring!’<br />

Hiervoor werkte Christiaan jarenlang in de grond-, weg- en waterbouw.<br />

Toen hij bij Kooiker in dienst kwam, had hij al reuma. ‘Door medicatie<br />

was dit goed onder controle, maar wanneer ik dagelijks zwaar belastende<br />

werkzaamheden zou blijven doen, kwam dit niet ten goede van<br />

mijn gezondheid,’ vertelt Christiaan. ‘Mijn grootrijbewijs voor de vrachtwagen<br />

had ik destijds al, ervaring als chauffeur in de zuigtechniek<br />

nog niet. Die ruimte kreeg ik hier. Dankzij ervaren collega’s heb ik<br />

de werkzaamheden nu goed onder de knie. En met de aandacht,<br />

gesprekken en waardering van Kooiker heb ik mijn draai binnen het<br />

bedrijf helemaal gevonden,’ concludeert Christiaan.<br />

neutraal<br />

co 2<br />

19


Sponsoring en betrokkenheid in regio<br />

Lokale betrokkenheid<br />

Het begon allemaal in het Overijsselse Staphorst. Inmiddels zijn<br />

we werkzaam op diverse locaties in binnen- en buitenland, maar<br />

we zijn ook nog steeds verankerd in Staphorst en omstreken. Een<br />

groot deel van onze medewerkers komt uit Staphorst. In deze regio<br />

sponsort Kooiker-Groep daarom diverse grote en kleine clubs,<br />

stichtingen, organisaties en evenementen.<br />

‘We voelen ons betrokken bij en verantwoordelijk voor onze mensen,<br />

maar ook voor de omgeving waarin we actief zijn,’ vertelt Klaas<br />

Kooiker. ‘Het is mooi als je op deze manier kan bijdragen aan de<br />

kwaliteit van het leven van de mensen om je heen.’<br />

Zo stellen we ons materieel beschikbaar aan de chauffeursvereniging<br />

van De Lichtmis voor vermaak van gehandicapten en<br />

ouderen.<br />

co 2<br />

neutraal<br />

20 21


PIJLER 2<br />

MILIEU & LEEFOMGEVING<br />

neutraal<br />

22<br />

23<br />

co 2<br />

23


Overzicht verduurzaming<br />

Kooiker-Groep is klimaatneutraal<br />

Ton CO2<br />

1368,1<br />

Opbouw CO2 <strong>2020</strong><br />

In 2017 hebben wij een nieuw bedrijfspand laten bouwen op onze locatie in Staphorst.<br />

Bij de ontwikkeling van dit pand stond oog voor mens en milieu voorop. Daarom hebben<br />

wij geïnvesteerd in:<br />

•HR++ glas<br />

•LED verlichting in het gehele pand<br />

•Warmtewisselaar / luchtbehandelingskast<br />

•95 zonnepanelen<br />

•Warmtepomp<br />

<strong>2020</strong><br />

Ton CO2<br />

Aardgasgebruik<br />

Brandstoffen<br />

Elektriciteitsgebruik<br />

Vliegreizen<br />

De aard van onze werkzaamheden maakt dat je écht verschil kunt maken wanneer<br />

je bewust aan het werk gaat met verduurzaming. We beperken onze uitstoot op<br />

verschillende manieren:<br />

•We scheiden afval en recyclen grondstoffen indien mogelijk<br />

•We laten zwaar materieel op de werkplaats staan en pendelen met zuinige auto’s<br />

•We overnachten zo veel mogelijk in de buurt van de werkplaats bij klussen<br />

•In <strong>2020</strong> investeerden we in twee elektrische Giant Minishovels<br />

•In <strong>2020</strong> investeerden we in meerdere schaftketen met zonnepanelen<br />

•In <strong>2020</strong> implementeerden we in een paperless office pakket op kantoor<br />

•In <strong>2020</strong> begonnen we met twee innovatieve projecten op het snijvlak van<br />

klimaatadaptatie en energietransitie<br />

24<br />

Klimaatneutraal dankzij Trees for All<br />

Onze totale CO₂ emissie lag in <strong>2020</strong> op 1.368 ton. Wij willen een klimaatneutrale<br />

organisatie zijn. De CO₂ -uitstoot die wij (nog) niet hebben kunnen<br />

voorkomen, compenseren we daarom door te investeren in een project<br />

van Trees for All. Hierdoor werkt de Kooiker-Groep klimaatneutraal.<br />

Compensatie betekent bij Trees for All dat je aantoonbaar je CO2-uitstoot<br />

hebt vastgelegd via gecertificeerde credits uit één van onze buitenlandse<br />

bosprojecten. Op dit moment is ons project in Bolivia Plan Vivo gecertificeerd<br />

en garandeert de hoeveelheid vast gelegde CO2. Ook de impact op sociaal,<br />

eco nomisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontroleerd.<br />

www.treesforall.nl<br />

co 2<br />

neutraal<br />

25


Duurzaamheid in projecten<br />

Samen ontwikkelen aan verduurzaming<br />

Bij veel van onze werkzaamheden is grote (zuig)kracht<br />

benodigd om het gewenste resultaat te behalen.<br />

Waar mogelijk stappen wij over op energiezuinigere<br />

machines en brandstoffen, maar dit is nog<br />

niet in iedere situatie mogelijk zonder in te<br />

leveren op de geleverde kwaliteit. We volgen<br />

daarom technologische ontwikkelingen<br />

op de voet en ontwikkelen samen met<br />

onze partners zelf ook duurzamere<br />

machines. Alleen samen kunnen<br />

we ervoor zorgen onze werkzaamheden<br />

in de bouw, infra<br />

en industrie op zo’n efficiënt<br />

en duurzaam mogelijke<br />

manier uitgevoerd<br />

worden.<br />

‘Duurzaamheid zit in het karakter van veel van onze projecten’<br />

Grondverzakking Diemen<br />

Een veel voorkomend fenomeen in Nederland: bodemdaling. Het gevolg hiervan is<br />

dat er ruimte onder de funderingsbalken vrijkomt, waardoor zand van buitenaf onder<br />

de fundering door de kruipruimte instroomt. Dat veroorzaakt verzakkingen aan de<br />

buitenkant van de woning en schade aan bestratingen en terrassen.<br />

Vaak worden deze verzakkingen van buitenaf aangevuld met zand, maar dat pakt de<br />

kern van het probleem niet aan. Kooiker Zuigtechniek B.V. brengt een laag zand tegen<br />

de funderingsbalken aan, zodat de ruimte gevuld is en het zand van buitenaf niet naar<br />

binnen kan stromen.<br />

Stadsverwarming Purmerend<br />

Stadsverwarming vraagt om onderhoud. In Purmerend creëerden we in 150 kruipruimtes<br />

een prettige werkruimte voor onze partners die hier aan de slag moesten.<br />

Voor de renovatie van de stadsverwarming zogen we de kruipruimtes onder de<br />

woningen vrij. Na de renovatie vulden we de gezogen gaten aan met onze blaas-<br />

combinatie.<br />

co 2<br />

neutraal<br />

26 27


Zelfverklaring<br />

Transparantie<br />

We vinden het belangrijk transparant te zijn over ons beleid naar onze klanten, relaties,<br />

medewerkers en de maatschappij. Daarom leggen wij de volgende verantwoording<br />

af ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:<br />

•We committeren ons aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met een<br />

ISO 26000 Zelfverklaring.<br />

•In onze bedrijfsvoering passen wij de 7 kernthema’s en 37 specifieke onderwerpen<br />

van de NEN-ISO 26000:2010 toe.<br />

•Met dit <strong>jaarverslag</strong> lichten we ons MVO-beleid en onze activiteiten toe.<br />

ISO 26000 ZELFVERKLARING<br />

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010<br />

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties<br />

Ondergetekende, de heer Klaas Kooiker, directeur bij Klaas Kooiker Beheer BV,<br />

Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te<br />

passen bij Klaas Kooiker Beheer BV en haar dochterondernemingen en dit te hebben<br />

onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces beschreven in NPR 9026:2011.<br />

De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en<br />

te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt<br />

dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld. De organisatie geeft met deze zelfverklaring<br />

een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar<br />

maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:<br />

co 2<br />

29<br />

neutraal<br />

1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO<br />

2. Indentificeren en betrekken van stakeholders<br />

3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.<br />

4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.<br />

Naam organisatie: Klaas Kooiker Beheer BV<br />

Locatie:<br />

Nederland<br />

Adres: Ambachtsstraat 7<br />

Postcode en plaats: 7951 ZA Staphorst<br />

co 2<br />

neutraal<br />

Ondertekening: Klaas Kooiker Datum en plaats: 12 juli 2021, Staphorst<br />

28 29


PIJLER 3<br />

BEDRIJFSVOERING & KLANTWAARDE<br />

co 2<br />

31<br />

neutraal


Organisatiestructuur<br />

Onze organisatie<br />

Organisatie<br />

De Kooiker-Groep bestaat uit 6 besloten vennootschappen. De UBO (Ultimate Benificial Owner) is de heer Klaas Kooiker (100%).<br />

Per 01-01-<strong>2020</strong> heeft er een herstructurering plaatsgevonden binnen de groep. Alle operationele activiteiten vinden plaats in de<br />

vier werkmaatschappijen. Kooiker Service & Sales BV is opgericht in <strong>2020</strong>.<br />

Klaas Kooiker<br />

Beheer B.V.<br />

Afzetmarkt<br />

Vanuit onze locatie in Staphorst helpen we particulieren, bedrijven en overheden door de gehele Benelux met uiteenlopende<br />

problemen op het gebied van bouw, techniek en infra. Wij zijn gespecialiseerd in grondwerkzaamheden,<br />

bestratingen, zuigwerkzaamheden en rioleringen.<br />

Integer ondernemen<br />

Kooiker-Groep heeft een gedragscode voor integer handelen. Onze medewerkers tekenen bij indiensttreding<br />

het personeelsreglement, waarin staat opgenomen hoe men integer kan en moet handelen.<br />

Deze bedrijfscode is van toepassing op alle medewerkers. Iedereen binnen de Kooiker-Groep<br />

is verplicht de geldende wet- en regelgeving na te leven en te werken volgens de normen en<br />

regels die zijn opgesteld.<br />

Kooiker<br />

Daktoppers B.V.<br />

Klaas Kooiker<br />

Aannemersbedrijf<br />

B.V.<br />

Verdelingomzet <strong>2020</strong><br />

Klaas Kooiker<br />

Materieel B.V.<br />

Kooiker<br />

Zuigtechniek<br />

Staphorst B.V.<br />

Kooiker Service<br />

& Sales B.V.<br />

Ontwikkelingomzet<br />

Nastreven van verbeteringen<br />

De Kooiker-Groep is gecertificeerd conform de NEN norm ISO-9001. De directie stelt zich ten<br />

doel om constant de kwaliteit van de organisatie en de door haar vervaardigde producten te<br />

verbeteren. Net als de aandacht voor gezondheid en de zorg voor het milieu. In ons kwaliteitsmanagementsysteem<br />

waarborgen wij procedures, procesbeschrijvingen, werkinstructies en<br />

hulpmiddelen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu.<br />

Daktoppers<br />

Zuigtechniek<br />

Service & Sales<br />

Aannemersbedrijf<br />

2016 2017 2018 2019 <strong>2020</strong><br />

co 2<br />

neutraal<br />

32<br />

33


Kengetallen<br />

Jaren in kengetallen<br />

Current Ratio<br />

Quick Ratio<br />

Solvabiliteit<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2018 2019 <strong>2020</strong><br />

Kooiker Aannemersbedrijf<br />

Kooiker Daktoppers<br />

Kooiker Zuigtechniek<br />

4<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

2018 2019 <strong>2020</strong><br />

Kooiker Aannemersbedrijf<br />

Kooiker Daktoppers<br />

Kooiker Zuigtechniek<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

2018 2019 <strong>2020</strong><br />

Kooiker Aannemersbedrijf<br />

Kooiker Daktoppers<br />

Kooiker Zuigtechniek<br />

co 2<br />

neutraal<br />

34 35


Terugblik door Klaas Kooiker, directeur bij Kooiker-Groep<br />

- VCA ** gecertificeerd<br />

- ISO 9001 gecertificeerd<br />

- BRL SIKB 7000 gecertificeerd<br />

- SEB-gecertificeerd<br />

(Stichting Erkend Bestratingsbedrijf)<br />

Bedrijfsvoering Kooiker<br />

Betrouwbaarheid<br />

Fatsoenlijk zakendoen en afspraken nakomen is niet meer dan normaal<br />

bij de Kooiker-Groep. De klant staat centraal. Voor elke vraag wordt een<br />

passende oplossing gezocht. Het begint allemaal met de informatievoorziening<br />

en planning naar opdrachtgevers. Helder en duidelijk<br />

communiceren.<br />

Kwaliteit<br />

De Kooiker-Groep breidt haar dienstverlening steeds verder uit. Bij die<br />

verandering past nog meer aandacht voor kwaliteit. Wij willen topkwaliteit<br />

leveren en daarop is onze hele organisatie ingericht. Van planvorming<br />

tot uitvoering van de werkzaamheden. Onze medewerkers<br />

beseffen het belang van processen en werkzaamheden die naadloos<br />

op elkaar aansluiten in de gehele keten. Gaat er onderweg informatie<br />

verloren, dan leidt dat tot een minder efficiënt werkproces.<br />

Veiligheid<br />

Door de werknemers van de Kooiker-Groep wordt veel gewerkt op<br />

locaties met een hoog risicogehalte. Samen met haar opdrachtgevers<br />

maakt de Kooiker-Groep serieus werk van een veilige en prettige<br />

werkomgeving. De veiligheidssystemen gaan uit van een<br />

co 2<br />

bewustwordingsproces ter voorkoming van ongewenste<br />

incidenten met als risico persoonlijk letsel of materiele<br />

schade tot gevolg.<br />

36 37<br />

neutraal


Toekomst<br />

Gericht op de toekomst<br />

Innovatie zit in het DNA van de Kooiker-Groep. Wij willen altijd vernieuwen. Koploper<br />

zijn in onze branche. Wij zoeken elke dag naar betere oplossingen voor vraagstukken,<br />

groot of klein. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en<br />

integraliteit, realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. We realiseren<br />

projecten voor consumenten, bedrijven en overheden en bouwen samen met hen aan<br />

toekomstbestendige oplossingen in het ruimtelijk domein. Zo is onze zuig techniek<br />

uitermate geschikt voor het voorkomen van schade bij werkzaamheden aan kabels<br />

en leidingen en dat bespaart niet alleen geld, maar ook veel ongemak.<br />

Gevolgen graafschade voor maatschappij<br />

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond.<br />

Het gaat om leidingen voor water, gas en olie e n om kabels voor onder meer elektriciteit<br />

en dataverkeer. In <strong>2020</strong> ontstond er bij 5,9 % van alle graafwerkzaamheden schade<br />

aan kabels en leidingen. Dat zijn ruim 45.000 gevallen. Dit betekent een directe<br />

schadepost van zo’n €38 miljoen per jaar voor het bedrijfsleven. Bovendien kan die<br />

schade gevaarlijk zijn, zoals een gaslek. Of overlast veroorzaken, zoals uitval van<br />

elektriciteit, water, gas of telefoon.<br />

Bron: Rijksoverheid<br />

Klanttevredenheid<br />

Een hoge klanttevredenheid, dat<br />

vinden we natuurlijk belangrijk.<br />

We zijn blij met de terugkoppelingen<br />

die we dit<br />

jaar ontvingen:<br />

“Ik ervaar de samenwerking met<br />

Kooiker vanaf offerteaanvraag tot<br />

opdracht als een goede samenwerking<br />

met een compleet verhaal incl. bezichtiging<br />

op het werk om onvoorziene zaken weg<br />

te nemen.”<br />

Edwin de Boer<br />

“Mijn samenwerking met Kooiker is altijd fijn en goed verlopen.<br />

Alle afspraken werden nagekomen en wijzigingen<br />

werden snel en zonder problemen opgepakt. De medewerkers<br />

buiten weten wat ze doen en mochten er onduidelijkheden zijn<br />

dan wordt er een oplossing gezocht en samen opgelost.”<br />

Kevin Imthorn<br />

“Wij zijn heel blij met de samenwerking VYNCKE-Kooiker, we appreciëren de lange<br />

termijnvisie en hands-on-mentaliteit. Daarnaast werkt Kooiker steeds met het juiste<br />

professionele materiaal. Zodoende zien we Kooiker als een goede partner voor het<br />

reinigen van onze NL Biomassa-ketels.”<br />

Andy Peene<br />

neutraal<br />

co 2<br />

39<br />

38 39


Samenwerken met de Kooiker-Groep<br />

‘Een goede ketensamenwerking versnelt de<br />

verduurzaming van onze sector’<br />

Wij vinden het belangrijk te verduurzamen waar mogelijk. Daarom alvast een<br />

kleine tip van de sluier: in <strong>2020</strong> zijn wij begonnen met de bouw van twee<br />

innovatieve oplossingen ten behoeve van de klimaatadaptatie en energietransitie.<br />

Eind 2021 zullen wij deze innovaties aan de markt presenteren.<br />

‘Het is geweldig om aan zulke innovatieve projecten te werken.<br />

Alleen samen met onze opdrachtgevers en partners kunnen<br />

we ervoor zorgen dat de verduurzaming in onze sector doorzet.<br />

Een goede ketensamenwerking versnelt dit proces. Ben jij<br />

actief bezig met verduurzaming of heb je hier ideeën over?<br />

Laten we dan samen kijken hoe we dit vormgeven.’<br />

Graag tot ziens!<br />

Klaas Kooiker<br />

co 2<br />

neutraal<br />

40<br />

41


co 2 neutraal<br />

Kooiker-Groep<br />

Ambachtsstraat 7<br />

7951 ZA Staphorst<br />

0522 – 46 47 50<br />

info@kooiker-groep.nl<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!