Bouwen aan de Zorg 04 2021

luitgevers

BOUWEN

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN

ZORG

VLAANDEREN EN NEDERLAND

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN

4

ZORG.EUbouwenaandezorg.eu

jaargang 21

augustus-september 2021

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

4

Patiënten stromen

efficiënt door in

Behandelcentrum Amphia

Comfortabele inrichting

als uitgangpunt in

zorginstellingen

Meedenkende partner

in totaalinrichting en

ziekenhuisuitrusting

Hoekschuifdeuren

openen perspectieven in

WZC Cadiz


24/7 REALTIME INZICHT IN BRANDVEILIGHEID

VERSPREID OVER DIVERSE LOCATIES

SAFETY CONNECT GEEFT JE EEN ALERT

BIJ EEN ACUUT ONVEILIGE SITUATIE

CONTINU CONTROLE OVER BRANDVEILIGHEID

DRUKVERLIES

ACCU CAPACITEIT


VAMED UW PARTNER

VAMED is uw partner voor gezondheidszorg-projecten. Van

ontwerp tot turnkey. VAMED garandeert met het leveren van

kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid het blijvende succes

van uw projecten en uw partners in de gezondheidszorg.

VAMED onderscheidt zich onder meer door merk onafhankelijk

ontwerp, levering en full-service onder-houd van medische

technologie in zorginstellingen.

VAMED staat in uw project voor persoonlijke aandacht en

een duurzame relatie!

Geïnteresseerd?

Neem geheel vrijblijvend contact op met 030 303 99 44.

NIEUWBOUW,

UITBREIDING,

RENOVATIE

ADVIES /

ONTWIKKELING

WERELDWIJDE ERVARING

VAMED is wereldwijd een toonaangevende partner

van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen bij

projectontwikkeling, planning, bouw, inrichting en

operationeel management. Wij hebben de afgelopen

3 decennia meer dan 900 ziekenhuisprojecten,

revalidatiecentra, verpleeghuizen en gezondheids-resorts

in 90 landen gerealiseerd en verlenen overal ter wereld

diensten op maat.

VAMED begrijpt de gezondheidszorg in de volle breedte

en volgt een integrale aanpak. We hebben voortdurend de

interacties en alle processen in de patiëntenzorg in beeld.

Zo eindigt de verantwoordelijkheid van VAMED in het

lifecycle-model niet met een succesvolle overdracht, maar

vormt deze met de bijbehorende beschikbaarheidsgarantie

en bijvoorbeeld operationeel management een integrale

verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg.

OPERATIONEEL

MANAGEMENT

PROJECT-

ONTWIKKELING /

PLANNING

© Herbst

DIENSTEN

FINANCIERING

BOUW

Vamed Nederland B.V., 3528 BE Utrecht

Tel: +31 (0) 30 303 64 30

Email: info@vamed.nl

www.vamed.nl


BLOM INTERIEURS LEVERT Vol

passie ZORGmeubilair en creëert

unieke interieurconcepten

Bewoners van zorginstellingen willen wonen zoals thuis, in een prettige

en sfeervolle omgeving, maar met de nodige zorg binnen handbereik.

Zorgmedewerkers willen zich prettig voelen in hun werkomgeving

en vinden ergonomie van groot belang. Blom Interieurs weet de

valkuil van concessies te omzeilen en creëert verrassende, creatieve

interieurconcepten.

AMBACHT door vakmensen

DUURZAME PRODUCTIE in eigen beheer

CReatieve interieurconcepten

Blom Interieurs richt in! Wij weten als geen ander ideeën om te zetten in

unieke interieurs die bewoners en medewerkers verrassen.

KWALITatief meubilair

Meer informatie of benieuwd naar onze collectie?

www.blominterieurs.nl/zorg

SCAN DE QR CODE EN BEKIJK de

VIDEO OM Blom InteriEUrs

BETER TE LEREN KENNEN

Blom Interieurs

Zeilmakersstraat 4

8601 WT Sneek

TEL. 0515 – 33 41 00

www.blominterieurs.NL

info@blominterieurs.NL


4

Voorwoord

DE INVLOED VAN DE OMGEVING OP ONZE GEZONDHEID IS VAN LEVENSBELANG

Toen ik een paar geleden met regelmaat in een Gelders ziekenhuis moest zijn, bracht ik wat tijd door op een verdieping waar een fototentoonstelling

was over het ziekenhuis in vervlogen tijden. Korrelige zwart-witfoto’s gaven een beeld van het leven van de patiënten

binnen de muren van het ziekenhuis en van de medewerkers, in dit geval waren dat nonnen. Ondanks dat het genieten was om te mogen

zien hoe het er toen aan toeging, was de algemene sfeer die de foto’s opriepen een bedompte. Bedden die dicht op elkaar stonden,

alleen maar functioneel meubilair, zonder oog voor vorm en een gebrek aan daglicht. Leg er oude foto’s van een gevangenishospitaal

naast en het verschil zou nauwelijks te zien zijn.

Een deprimerende toestand dus. In de loop der jaren zijn gelukkig de opvattingen over hoe zorginstellingen en ziekenhuizen eruit moeten

zien veranderd. Er kwam meer licht en meer kleur, maar de uitspraak ‘de patiënt staat centraal’ was, terug kijkend, toch een beetje

een eenzijdig gebeuren. De focus lag geheel op de medische zorg. Terecht, die moet goed zijn. Dat de term ‘de patiënt staat centraal’

echter aan evolutie onderhevig is, bewijst dit nummer van Bouwen aan de Zorg.

EEN FIJNE PLAATS OM TE GENEZEN EN TE VERBLIJVEN

Het hoofdthema van deze editie is ‘Healing Environment’. De gedachte achter een ‘genezende omgeving’ gaat uit van de tegenwoordige

kennis over de invloed van de omgeving op onze gezondheid en dus ook op ons genezingsproces. Met de kennis van nu

worden ziekenhuizen en zorginstellingen gemaakt tot plaatsen van welbevinden, waar esthetiek en comfort hand in hand gaan. Alles

wat een mens nodig heeft om zich goed te voelen wordt in de ontwerpen meegenomen. Dan gaat het om uitzicht, licht, daglicht,

kleur, akoestiek en zelfs geur. De positieve effecten van weldoordachte visuele concepten, voldoende en goed licht, het gebruik van

de juiste kleuren en akoestiek maakt dat een verblijf niet meer als onprettig wordt ervaren. Er is een hele markt omheen ontstaan,

waarin gespecialiseerde bedrijven met elkaar zorgen voor deze geoptimaliseerde omgevingen. Interieurs van algemene ruimten en

van kamers die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van degene of degenen die daar tijdelijk of voor langere tijd verblijven.

Het is bewezen dat dit het genezingsproces bevordert als het om ziekenhuizen gaat en dat zorginstellingen geen verblijven meer zijn,

maar een echt thuis worden. Respect voor de vele mooie projecten die op deze manier tot stand zijn gekomen en al het -creatievedenkwerk

dat hieraan vooraf is gegaan.

MOOI EN DUURZAAM GAAN HAND IN HAND

(Ver)bouwprojecten staan tegenwoordig onder een andere druk dan vroeger. Allereerst moet er aangetoond worden dat er duurzaam

gewerkt wordt, daarnaast zijn ze zo complex dat budgetbewaking een prioriteit is. Dat betekent dat elke geïnvesteerde euro ook over

een aantal jaren nog moet renderen. Bouwen aan de Zorg, met het oog op de toekomst dus. Dat lukt de sector prima, als ik het zo

bekijk. Schitterende, esthetisch verantwoorde modulaire concepten zorgen voor toekomstbestendigheid. Toepassing van circulaire

materialen lost de duurzaamheidsbelofte in. Wat te denken van demontabele bouwelementen, die in de toekomst elders ingezet kunnen

worden, of ter plekke opnieuw kunnen worden gearrangeerd? De ideeën die een Healing Environment creëren worden allemaal

uitgevoerd met oog op efficiëntie. Vaak is het ‘verbouwen met de winkel open’, immers de zorg is een volcontinu in bedrijf zijnde tak

van sport. De vele professionals die bouwen in de zorg weten daar wel raad mee, zowel patiënten als het personeel ondervinden er

zo min mogelijk hinder van. Kortom: knap vakwerk! En tot slot: laten we niet vergeten dat niet alleen de patiënten of bewoners van

ziekenhuizen en zorginstellingen wel varen bij een Healing Environment. Ook het zorgend personeel plukt er de vruchten van.

Namens het team van Bouwen aan de Zorg wens ik u veel leesplezier!

Jan Mol


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG.EU

bouwenaandezorg.eu

Jaargang 21, nummer 4, 2021

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 1876-0600

BOUWEN UITGEVER ZORG.EU

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom/Jan Mol

REDACTIETEAM

Herman van Aalst

Tom Brennand

Tamara Brouwers

Ingrid Cremers

Tjerk van Duinen

Henk Geist

Els Jonckheere

Koen Mortelmans

Marcel van Rijnbach

Willem de Volder

Jan-Kees Verschuure

Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGEMENT

Patty Ros

p.ros@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Complexe en intensieve zorg in nieuw Mariënburg 8

Mariënburg: Groen, geur en beleving zorgen voor sfeer in Soest 12

Het interview: 'Technisch professional ziekenhuis steeds meer manager' 14

Villa Verde: ‘Duurzaam, demontabel, dynamisch en dierbaar’ 16

Villa Verde: van veelvouden naar enkelvoud 20

Kantoortransformatie naar duurzaam zorggebouw 21

Dialysecentrum Tergooi: Alle neuzen dezelfde kant op 22

Tandartspraktijk Volmondig klaar voor de toekomst 24

Zorgvastgoed Dag IVVD: 'Ontschotten, ontschotten, ontschotten' 26

Een nieuw Uitzicht 28

Patiënten stromen efficiënt door in Behandelcentrum Amphia 32

Albert Schweitzer ziekenhuis: Altijd en overal up-to-date informatie 36

Investering in JBZ buitenpoli versterkt verankering in Boxtelse samenleving 40

THEMA HEALING ENVIRONMENT

Healing Environment, omdat het werkt 43

Betekenisvol ontwerpen 44

Beleving en sfeer op de PG-afdeling 48

Comfortabele inrichting als uitgangpunt in zorginstellingen 50

Onderzoeken LIAG leiden tot nieuwe inzichten voor inrichting lab en IC 52

Beeld laten spreken 56

Duurzaam en hoogwaardig kunstleer voor interieur én exterieur 58

Meedenkende partner in totaalinrichting en ziekenhuisuitrusting 60

Malsch en PharmaSafe een vanzelfsprekende combinatie 61

Een healing environment als totaalbeleving 62

Snelle installatie en makkelijk afneembaar 64

Blije gebouwen 65

Groene akoestiek of Gezonde akoestiek 66

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via de

AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen,

stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

€ 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan de Zorg

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

8

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een

jaar verlengd.

28

DOELGROEP

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,

woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties,

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier

aan de gezondheidszorg, aannemers, overheidsinstellingen

en abonnementen.

VORMGEVING

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of

beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

22

36


jaargang 21

augustus-september 2021

bouwenaandezorg.eu

Inhoud

44 62

72

88

56

66

Van mouterij tot zorgsite 68

THEMA VLOEREN EN WANDEN

Met lef inrichten in de zorg 72

De functionele eigenschappen van een ziekenhuis

gecombineerd met het principe “healing environment” 74

Met hygiënische rubber vloerbedekkingen gezond worden en gezond blijven 76

Sterk in design en kwaliteit 78

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG.EU

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG.EU

4

Duurzaam en compleet schuifdeursysteem 80

Hoekschuifdeuren openen perspectieven in WZC Cadiz 82

Nieuwbouw Kalorama – Van Rennes Groep 84

Zorgflits: Grootste privé-ziekenhuisschip in Antwerpen en Rotterdam 87

Daelzicht: Vanaf het eerste moment zeer betrokken bij kwetsbare doelgroep 88

Zorgpartners 94

4

Patiënten stromen

efficiënt door in

Behandelcentrum Amphia

Comfortabele inrichting

als uitgangpunt in

zorginstellingen

Meedenkende partner

in totaalinrichting en

ziekenhuisuitrusting

Hoekschuifdeuren

openen perspectieven in

WZC Cadiz

Cover:

Het nieuwe woonzorgcentrum

Cadiz in Antwerpen.

Beeld:

Marc Sourbron

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

BOUWENAANDEZORG.EU


SOEST MARIËNBURG

Tekst | Henk Geist Beeld | Tom Pilzecker

Duurzaam verpleeghuis met 75 appartementen

Complexe en intensieve

zorg in nieuw Mariënburg

Het oude Mariënburg in Soest voldeed als bejaardentehuis uit de jaren 60 van de vorige eeuw niet

meer aan de eisen die anno 2021 vanuit een veranderde zorgvraag worden gesteld. Na de sloop

van het oude gebouw is op dezelfde plek een duurzaam verpleeghuis met 75 appartementen

verrezen waar door Beweging 3.0 complexe en intensieve zorg wordt verleend aan bewoners met

zwaar lichamelijke zorgvragen en mensen met dementie.

‘’Ouderen blijven nu zo lang mogelijk thuis

wonen. Pas als het echt niet meer gaat, als hun

situatie door Alzheimer, dementie of lichamelijke

beperkingen steeds problematischer wordt,

komen ze in aanmerking voor een plek in een

verpleeghuis’’, zegt Christien van Ark, clustermanager

bij Mariënburg. ‘’Wij bieden hen een

warm thuis met mooie en lichte appartementen.’’

Beweging 3.0 is actief op het gebied van

zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland.

Mariënburg wordt door Beweging 3.0 gehuurd

van eigenaar Woonzorg Nederland. De 75

appartementen zijn verdeeld over 7 woon-

groepen, waarvan 2 specifiek zijn bestemd

voor mensen met lichamelijke beperkingen, de

rest voor mensen met Alzheimer of dementie.

Van Ark: ‘’Elke bewoner beschikt over een eigen

woon/slaapkamer en ruime badkamer met sanitair

dat geschikt is voor bijvoorbeeld rolstoelen

met een grote draaicirkel. Met de nieuwbouw

kunnen we ook onze medewerkers veel beter

faciliteren, het gaat soms om zwaar fysiek werk.

Er zijn voor hen meer werkruimten, hulpmiddelen

en materialen. Zo zijn de appartementen

uitgerust met tilliften. Dankzij een railsysteem

aan het plafond kan een bewoner van het bed

naar de badkamer worden getild.’’

Elke woongroep heeft een gemeenschappelijke

huiskamer met een open keuken en een

groot balkon. Van Ark: ‘’In deze ruimte kunnen

we diverse activiteiten houden die het dagelijks

leven zoveel mogelijk benaderen en met

een vast ritme. Er wordt gezamenlijk gegeten,

waarbij bewoners, maar ook familieleden of

mantelzorgers kunnen helpen bij het bereiden

van een maaltijd. Wij zoeken nadrukkelijk naar

interactie tussen de formele en informele zorg.

Op de begane grond is nog een brasserie, waar

ook bewoners van het naastgelegen Mariënhorst

en Mariënheuvel welkom zijn om bij ons een

kopje koffie te drinken. Zij kunnen ook vrijwilliger

Het nieuwe Mariënburg heeft een rustige en klassieke uitstraling.

De nieuwbouw is verrezen op dezelfde plek als het oude Mariënburg.

8 BOUWEN ZORG.EU


SOEST MARIËNBURG

'Wij bouwen met de

mogelijkheden van

zorgtechnologie in het

achterhoofd'

Manager Huisvesting & Facilitair Niko Klop. Clustermanager Christien van Ark. Elke bewoner beschikt over een eigen woon/

slaapkamer en ruime badkamer met sanitair.

bij ons worden. Mariënburg moet een open huis

en samenleving blijven.’’

Bewoners van Mariënburg kunnen gebruik

maken van de grote tuin met vijver. ‘’De kans

op dwalen is dan echter groot’’, zegt Van Ark.

‘’Dat kan de veiligheid in gevaar brengen, we

hebben daarom terrassen voor hen ingericht

en delen van de tuin zijn omheind. Dankzij het

gebruik van zorgtechnologie kunnen we persoonsgerichte

zorg verlenen en zo iemand zijn

of haar eigen ruimte en veiligheid bieden binnen

leefcirkels. Met gps-techniek kunnen we

instellen in welke cirkel een bewoner zich kan

bewegen, welke deuren wel of niet open gaan

voor iemand. Er zijn verschillende vrijheidsgraden,

in gesprek met familieleden en behandelaars

bespreken we wat wel of niet past en kan

en wat iemand nodig heeft. Welke ruimte kan

iemand krijgen om te dwalen in het gebouw

of de tuin? Voor bewoners is het belangrijk

dat zij zich vrij kunnen bewegen en dat zij zich

prettig voelen in hun belevingswereld. In deze

moderne leefomgeving biedt het verpleeghuis

daarvoor alle ruimte. Wij bouwen steeds meer

met de mogelijkheden van zorgtechnologie in

het achterhoofd. Zo worden er sensoren bij

het bed geplaatst waardoor de nachtdienst

kan signaleren of iemand uit bed gaat. Je moet

er voor zorgen dat de technologische basis bij

nieuwbouw op orde is, zodat we ook in de toekomst

gebruik kunnen gaan maken van nieuwe

technieken. Want er dienen zich steeds weer

nieuwe mogelijkheden aan in de zorg. Vanuit

dat gedachtengoed proberen wij te bouwen.‘’

Namens Beweging 3.0 was manager Huisvesting

& Facilitair Niko Klop verantwoordelijk

voor de nieuwbouw van Mariënburg. ❯

Elke woongroep heeft een gemeenschappelijke huiskamer.

Er wordt gezamenlijk gegeten in de gemeenschappelijke ruimte met een open keuken.

BOUWEN ZORG.EU

9


thereca

sinds 1870

PROJECTINRICHTING

IN DE ZORG.

ADVIES ONTWERP REALISATIE PRODUCTIE SERVICE

WIJ CREËREN

INSPIRERENDE LEEF-

EN WERKOMGEVINGEN.

HOE ZIET DIE OMGEVING

ER VOOR JOU UIT?

Als projectinrichter, fabrikant van zorgmeubilair

en maatwerk interieurs, kan

Thereca je helpen bij alle vraagstukken

omtrent sfeer en beleving, met als doel

een inspirerende leef- en werkomgeving

voor jou te realiseren. Thereca

heeft haar organisatie zo ingericht dat

je voor alle facetten bij ons terecht

kunt. Van Advies naar Ontwerp en van

Realisatie naar Productie en Service.

Met ons 150 jarig bestaan kunnen wij

jou beloven dat we alle kennis in huis

hebben om jouw organisatie volledig

te adviseren en ontlasten.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend

adviesgesprek en/of

inrichtingsplan!

Referentieproject: Beweging 3.0 locatie Mariënburg

Rendementstraat 21

8094 RA Hattemerbroek

038 - 477 85 60

www.thereca.nl


SOEST MARIËNBURG

De terrassen vormen voor de bewoners een veilige buitenruimte.

In de gangen hangen foto’s van plekken in de omgeving van Soest.

‘’Aan de nieuwbouw is een intensief voorbereidingstraject

met Woonzorg Nederland, de

ontwerpers van AG NOVA Architecten en

aannemer Heilijgers vooraf gegaan. Daarin is

uitvoerig gesproken over zaken als het ontwerp,

de installaties, de huurovereenkomst

en wie wat doet tijdens het hele traject.

Door aan de voorkant van het bouwproces

de randvoorwaarden zeker te stellen en tot

op detailniveau afspraken te maken, kun je

komen tot een goed eindresultaat: een bouwproject

dat blijft binnen het beschikbare budget,

de gevraagde kwaliteit levert en dat ook

nog eens conform de planning tot stand komt.

Het gebouw is ondanks corona zelfs 3 maanden

eerder opgeleverd.’’

'De uitstraling van de

nieuwbouw sluit aan

bij de omgeving:

rustig en klassiek'

Met Mariënburg beschikt Beweging 3.0 nu over

een goed werkend gebouw, stelt Klop. ‘’Een

gebouw uitgerust met de juiste domotica, waar

de logistiek goed is verzorgd, waar we de best

mogelijke zorg kunnen leveren en waar onze

medewerkers prettig kunnen werken. We

hebben intern ook meerdere werkgroepen gevormd

voor de nieuwbouw, want daar hangen

veel processen mee samen. We hebben met

de nieuwbouw de transitie gemaakt van een

woonzorgcentrum voor kwetsbare ouderen

die nog redelijk zelfstandig kunnen wonen naar

een instelling waar we hele complexe en intensieve

zorg kunnen verlenen. Dat betekent ook

voor onze medewerkers een hele transitie.’’

Het nieuwe Mariënburg is qua lengte en breedte

vrijwel hetzelfde als het oude gebouw. Wel

heeft het gebouw een extra verdieping gekre-

DEUREN MET TOEGANGSCONTROLE

gen. De uitstraling sluit aan bij de omgeving:

rustig en klassiek. Het gaat om een duurzaam

en gasloos gebouw, voorzien van warmtepompen,

driedubbel glas, zonnepanelen, zonwering

aan alle gevels en een gebouwbeheerssysteem

dat het binnenklimaat regelt. En ook de mooie

oude bomen in de omgeving zijn behouden.

Klop: ‘’De inrichting en uitstraling zijn fantastisch,

een heel prettig en fijn gebouw om te

wonen en te werken.’’ ■

Bij de nieuwbouw van verpleeghuis Mariënburg zijn 385 stompe utiliteitsdeuren

geleverd en gemonteerd door BPZ uit Assen.

Utiliteitsdeuren zijn bij uitstek geschikt voor kantoorgebouwen, overheidsgebouwen,

scholen of zorgcentra vanwege hun specifieke kwaliteiten. Zo zijn de deuren

bij Mariënburg voorzien van een HPL afwerking van 2 millimeter ‘DigiProtect’

kunststof kantband, waardoor ze duurzaam schoon te maken, krasvast en

hygiënischer zijn en waardoor schilderwerk niet nodig is. Als B2B deurenspecialist

heeft BPZ veel kennis van de verschillende utiliteitsdeuren en kan het

specialistisch advies bieden.

Een aantal deuren in Mariënburg kent een brandwerendheid van 30 of 60

minuten. Ook is een aantal deuren voorzien van beglazing, meestal veiligheidsglas.

Daarnaast heeft BPZ de rvs krukgarnituur en het hang- en sluitwerk voor

de deuren geleverd, volgens duurzaamheidsklasse 4. Bij sommige deuren is

elektronisch beslag toegepast, wat toegangscontrole mogelijk maakt. De deuren

zijn alleen te openen door mensen die daarvoor geautoriseerd zijn of het gebruik

van de deuren kan gekoppeld zijn aan tijdsperiodes.

BOUWEN ZORG.EU

11


SOEST MARIËNBURG

Tekst | Henk Geist Beeld | Thereca

Groen, geur en beleving

zorgen voor sfeer in Soest

Een inspirerende leefomgeving pur sang voor locatie Mariënburg. Mede dankzij een uiterst

goede samenwerking met de werkgroepen van Beweging 3.0 heeft Thereca een prachtig interieur

kunnen realiseren.

‘Gezellig, geborgen, huiselijk en warm’ waren

de kernwoorden voor de inrichting. “We wilden

de bewoners een echt thuis geven”, zegt

projectadviseur Peter van Keulen. “Bij binnenkomst

ervaar je gelijk de warme sfeer van het

restaurant. De luxe materialen in combinatie

met het toegepaste groen geven deze ruimte

een uitnodigend en toegankelijk gevoel, aangevuld

met een chique en koninklijke uitstraling

door het gebruik van luxe stofferingen op het

meubilair. De counter met handbewerkte tegels

is de eyecatcher in deze ruimte en vangt

gelijk je blik. De totale beleving wordt compleet

door de toepassing van verschillende geuren.”

In het nieuwe Mariënburg hebben de gangen,

'De subtiele gouden details maken het geheel af en geven een knipoog

naar het koninklijke'

12 BOUWEN ZORG.EU


SOEST MARIËNBURG

huiskamers en het restaurant een eigen geur.

Heel subtiel is door de interieurontwerpers van

Thereca geurbeleving toegepast in de luchtbehandelingskanalen,

waardoor openbaar toegankelijke

ruimten een eigen geur hebben. Deze geur

draagt bij aan de gewenste sfeer in het gebouw.

Beleving ervaar je bovendien in de gangen, waar

je akoestische peesframe doeken met verschillende

vrolijke prints vindt. Bij de liftgebieden komen

prints uit de omgeving van Soest tot leven

door toevoeging van meubilair, planten en geur.

Elke huiskamer heeft zijn eigen kleurstelling

en sfeer. Ze bieden geborgenheid, warmte en

een echt thuis aan de bewoners. Er is gebruik

gemaakt van kwalitatief goede materialen voor

het meubilair, de wand- en raambekleding. Alles

is op elkaar afgestemd en geeft een rustige

en warme sfeer aan de huiskamers. De subtiele

gouden details maken het geheel af en geven

een knipoog naar het koninklijke. Het toegepaste

meubilair is geschikt voor de bewoners

en gebruiksvriendelijk voor het personeel. In

elke huiskamer is een aantal stoelen voorzien

van het The Moove systeem en zijn er kolompoot

tafels die in hoogte verstelbaar zijn, door

middel van een hendel onder het blad. ■

De luxe materialen in combinatie met het toegepaste groen geven deze ruimte een uitnodigend

en toegankelijk gevoel.

De counter met handbewerkte tegels is de eyecatcher in deze ruimte en vangt gelijk je blik.

BOUWEN ZORG.EU

13


HET INTERVIEW

Manager Vastgoed Marcel Barendregt van het

Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch

is sinds dit voorjaar de nieuwe voorzitter van

de NVTG. De Nederlandse Vereniging voor

Technologie in de Gezondheidszorg staat

voor grote uitdagingen, zoals de toenemende

impact van ICT en verduurzaming in een

'volcontinubedrijf' dat ook aan de operationele

kant beleidswijzigingen doormaakt. “De rol

van technisch professional is sterk aan

verandering onderhevig.”

14 BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW

Marcel Barendregt

NVTG-voorzitter

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Marcel Barendregt

'Technisch professional ziekenhuis

steeds meer manager'

De NVTG is een vereniging voor facility professionals binnen alle

geleding en van de zorg. Als Manager Vastgoed van een topklinisch ziekenhuis,

dat een decennium geleden een belangrijke schaalvergroting onderging

en een nieuwbouwlocatie betrok vanuit 3 afzonderlijke locaties,

heeft Barendregt de uitdagingen van de technisch professional in de zorg

van nabij meegemaakt. “Wij leven in een ontzettend dynamische wereld.

De NVTG is 70 jaar geleden begonnen vanuit de behoefte aan kennisdeling

tussen hoofden Technische Dienst. Inmiddels richten we ons steeds

meer op management en middenkader. De NVTG is hét kennisnetwerk

voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector en

die rol willen wij graag uitbouwen.”

'In nieuwbouw-/renovatietrajecten

zijn we steeds meer baas

in eigen huis'

'ALLES IS MET ELKAAR VERKNOOPT'

De technisch professional in de ziekenhuizen krijgt anno 2021 te maken

met grote vraagstukken, en kan zich niet meer alleen met techniek

bezighouden, vervolgt Barendregt. “Dat begint heel simpel met het feit

dat vroeger de ziekenhuisbouw een grote functiescheiding had qua vastgoed:

je had een beddenhuis en een ketelhuis, et cetera; inmiddels zijn

vele functies met elkaar geïntegreerd, veelal op één locatie in één gebouw

en die integratie van functies neemt alleen maar toe. Alle techniek

is aan elkaar geknoopt, waarbij ICT-componenten een behoorlijke input

hebben.” Dat heeft voor iedere technische professional, op alle niveaus,

voeten in de aarde. “Een monteur loopt niet meer rond met een steeksleutel,

maar met een tablet. Anderzijds, tegen de stroom in dus, zien

wij beleidswijzigingen aan de operationele kant: het aantal ligdagen is

afgenomen; in de toekomst voorzien wij door digitalisering tevens een

afname van poliklinische functies in vierkante meters.”

TECHNIEK OP BELEIDSNIVEAU

De algemene lijn in de vastgoedbehoefte van ziekenhuizen is dat installatietechniek

in de gebouwde omgeving steeds meer ruimte nodig heeft en

operationele ruimte relatief gezien kleiner wordt, terwijl de complexiteit

van de techniek toeneemt. Deze ontwikkelingen hebben als belangrijk

gevolg dat de technische leiding van een ziekenhuis steeds meer op beleidsniveau

opereert. Barendregt: “In nieuwbouw- en renovatietrajecten

zie je dat we steeds meer baas in eigen huis zijn geworden. Ook dat

vraagt nogal wat van de technische professional, in opleiding en expertise.

Hij of zij is van techneut steeds meer manager geworden, en zit om

de tafel met stakeholders uit allerlei lagen. De NVTG bevindt zich als

vereniging van technisch professionals in het dynamische brandpunt van

deze ontwikkelingen.”

ROUTEKAART

De behoefte aan kennisdeling, vormgegeven met een jaarlijks congres en

diverse webinars, wordt daardoor alleen maar groter, zegt Barendregt.

“Bijvoorbeeld: hoe ga je om met de energietransitie. Ziekenhuizen zijn

van nature enorme energievreters met specifieke behoeften. Alle ziekenhuizen

hebben medio 2021 een Routekaart Energietransitie moeten

indienen, met ijkpunten in de toekomst tot 2050, maar het ene ziekenhuis

zit met oudbouw, het andere is net klaar met vervangende nieuwbouw.

Dat kan betekenen dat je misschien eerder moet gaan bouwen;

de dynamische behoefte aan continue, gefaseerde renovatie van installatietechniek

is altijd aan de orde. Het is zowel mooi als noodzakelijk

daarover voortdurend met elkaar van gedachten te wisselen.”

GEFASEERDE AANPAK

De nieuwe voorzitter van de NVTG kent de behoeften uiteraard van

nabij. “In het Jeroen Bosch hebben wij het geluk gehuisvest te zijn in een

vrij nieuw, goed functionerend ziekenhuis met een aparte technische

laag middendoor het gehele complex. Daarin is een zekere overmaat

aangebracht; hierdoor is het mogelijk op een relatief eenvoudige wijze

technisch te renoveren. Wij kijken uiteraard ook naar wat op korte en

lange termijn mogelijk is in het kader van energievoorziening. Denk aan

afname van groene energie (wind), het inmiddels gerealiseerde koken

zonder gas en de mogelijke overstap van gas op waterstof. Wij volgen de

technische ontwikkelingen op de voet, maar niet ieder ziekenhuis heeft

het vastgoed en de investeringsruimte om alles tegelijk te doen. Een

gefaseerde aanpak van de energietransitie is key.”

BEDRIJFSLEDEN

De NVTG staat niet op zichzelf in de ziekenhuiswereld; de vereniging

bestaat voor de helft uit instellings- en voor de helft uit bedrijfsleden.

“Onze bijeenkomsten staan daarom niet alleen in het teken van kennisdeling

in de ziekenhuiswereld zelf, maar ook met stakeholders als

ontwerpers, uitvoerders en overheden. We moeten nauw met elkaar

in contact blijven, en dat gaat gelukkig door digitale technieken steeds

eenvoudiger, om met elkaar te bouwen aan ziekenhuizen die zowel in

techniek als exploitatie integraal worden klaargestoomd voor een steeds

veranderende, duurzame toekomst. In een continubedrijf dat 24/7 door

moet draaien.” ■

BOUWEN ZORG.EU

15


HARDERWIJK VILLA VERDE

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Bouwinvest Real Estate Investors

Circulaire zorgbouw onder de naam Villa Verde

‘Duurzaam, demontabel,

dynamisch en dierbaar’

Een flexibele vastgoedportefeuille is voor zorgorganisaties met meerdere locaties belangrijk om de

doelgroepen toekomstbestendig te bedienen. Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) werkt om

die reden met een mix van eigen bezit en huurpanden. De nieuwe locatie Villa Verde in Harderwijk

biedt 54 zorgstudio’s, onder meer geschikt voor bewoners met een 24 uurs-zorgvraag. De

circulaire aanpak van ontwikkelaar en aannemers, op basis van functievrije bouw, verzekert eigenaar

Bouwinvest en de hurende zorggroep van duurzaam gebruik – nu en in de toekomst.

Aan de Johanniterlaan in Harderwijk stonden

drie gekoppelde kantoorpanden uit de jaren

’70 en '80 leeg, in een autoluwe woonwijk aan

de rand van het centrum. Voorheen zou bij dit

type vastgoed gekozen zijn voor volledige sloop

en nieuwbouw. RE:BORN daarentegen kocht

de panden en maakte een totaalconcept voor

de transformatie van kantoor- naar functievrij

vastgoed, met als eerste invulling zorg. Het

Bouwinvest Healthcare Fund, dat met pensioenfondskapitaal

investeert in zorgvastgoed en

seniorenwoningen, verhuurt het in april dit jaar

opgeleverde pand in eerste instantie voor meerdere

jaren aan ZNWV. De nieuwe woon-zorglocatie

biedt plaats aan 54 bewoners (somatiek

en dementie). Ten behoeve van de transformatie

zijn draagstructuur, trappenhuizen en sommige

binnen- en buitenwanden van de hoekpanden

gehandhaafd en ingericht met zit-slaapkamers

voorzien van privésanitair. Het middendeel is

gesloopt en herbouwd als entreedeel met grote

Villa Verde straalt rust uit.

16 BOUWEN ZORG.EU


HARDERWIJK VILLA VERDE

Drie voormalige kantoorpanden, één woon-zorglocatie voor somatiek en dementie.

Huiselijkheid in combinatie met circulariteit.

De ontmoetingsruimten zijn voorzien van balkons.

ontmoetingsruimtes voorzien van balkons. In de

bestaande kelders zijn behandelkamers, kantoren

en bergruimte gerealiseerd.

DROGE VERBINDINGEN

Ontwikkelend belegger RE:BORN heeft zich

op innovatieve wijze gespecialiseerd in circulaire

bouw. “Wij kopen met een maatwerkaanpak

panden op om deze om te vormen tot

functie-dynamische gebouwen”, zegt CEO

Saman Mohammadi. “Villa Verde is opgebouwd

met zoveel mogelijk droge verbindingen en is

daardoor in enkele maanden tijd eenvoudig

en goedkoop om te bouwen – bijvoorbeeld

van woon-zorglocatie naar appartementencomplex,

hotel of kantoor. Hiermee faciliteren

wij tijdelijkheid. Daarnaast maken wij gebouwen

'dierbaar': bewoners kunnen zich ermee

identificeren en ervan gaan houden. Als laatste

maken wij gebouwen duurzaam. Te denken

valt aan all-electric, energieneutraal of energiepositief,

gezond, groen en circulair.” Verdwijnt

het gebouw uiteindelijk, dan blijft een grondstoffenbank

over en kunnen de materialen opnieuw

worden ingezet.

'NIET SLOPEN MAAR OOGSTEN'

Het bestaande middendeel van Villa Verde is

niet gesloopt, maar 'geoogst', in samenwerking

met vaste partner New Horizon. De gedemonteerde

materialen worden gerecycled of

hergebruikt in andere panden, zoals in dit geval

het isolatiemateriaal, de deuren en de kozijnen.

Maar ook in Villa Verde, zoals een klein deel van

de exterieurtegels. De nieuwe gevelopbouw is

zoveel mogelijk met gemakkelijk ‘oogstbaar’

bouwmateriaal uitgevoerd, zoals 'click bricks';

stenen die met pinnen aan elkaar vastzitten en

demontabel zijn. Voor de afwerking van het

nieuw gebouwde centrale deel is composietbeplating

met houtlook gebruikt. Moeilijk te

demonteren onderdelen zijn zoveel mogelijk

van gerecycled materiaal gemaakt. Daarnaast

is er een terugnamegarantie voor een deel van

de click bricks. Het beton is gemaakt van uit

het gebouw geoogst oud beton. “Dit zorgt

voor 60% minder CO 2

-uitstoot.”

VERNIEUWEND INVESTEREN

Ook de betrokkenheid en investeringslast

van de contractpartijen zijn op een vernieuwende

manier vormgegeven. Stakeholders

doen een stapje extra in de voorinvestering.

Op installatietechnisch gebied is het gebouw

zo duurzaam mogelijk ingericht (all-electric/

EPC = 0). RE:BORN blijft betrokken met een

prestatiecontract ten aanzien van de energetische

exploitatiedoelstellingen. Een innovatieve

samenwerkingsvorm als deze heeft zeker

uitdagingen, zegt directeur Wim Prins van de

geselecteerde bouwkundig aannemer, Prins

Bouw. Slopen wordt oogsten, dus de traditionele

scheiding tussen sloop- en bouwkundig

aannemer valt weg. “Het verschil in logistieke

aanpak en montagetijd is alleszins meegevallen.

Uitdagende zaken waren vooral van bouwkundige

aard. In de transformatie van kantoor

naar wonen dienen standleidingen te worden

aangelegd; daarvoor moest ruimte worden

gevonden in de bestaande constructie. ❯

BOUWEN ZORG.EU

17


Oplossingen

noodzakelijk voor

groeiend tekort

seniorenwoningen

Erwin Drenth,

Director Dutch Healthcare Investments

Nederland kent een woningbouwopgave van ongeveer 850.000

woningen tot 2035. Daarbij is er ook een groeiende behoefte aan

woningen voor senioren met of zonder zorgvraag. Dit betekent

een forse investeringsopgave. Met kapitaal, een relevant netwerk,

kennis van seniorenhuisvesting en zorgvastgoed, kan Bouwinvest

een deel van de investeringstaak voor zijn rekening nemen. Meer

lezen hierover? Kijk dan op: www.bouwinvest.nl/zorgvastgoed

This advertisement does not constitute a sale, an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any interests

in the fund. The shares in the funds will not, directly or indirectly, be offered or acquired in the Netherlands,

unless to or by individuals or legal entities that are ‘qualified investors’ within the meaning of Section 1:1 of

the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht, “FSA”), Bouwinvest has a license within the

meaning of Article 2:65 FSA and is supervised by the Authority Financial Markets and the Dutch Central Bank.

ADV-NL-08-2021-ERWINDRENTH-197x130.indd 1 06-08-2021 13:51


HARDERWIJK VILLA VERDE

'Click bricks' voor een demontabele gevel.

Het gebouw heeft een omheinde tuin.

'Dit concept werkt vanwege een integrale aanpak

in toekomstbestendig en dagelijks gebruik'

In verband met flexibele vloervelden zijn dragende

wanden deels verwijderd en is gekozen

voor een kolommenstructuur. En in gekoppelde

gebouwen met een EPC van 0 en gedeeltelijk

behoud van bestaand casco hebben installatieruimte

en geveldichting extra aandacht

nodig. De samenwerking was uitstekend.”

VASTGOEDWAARDE

Duurzaamheid is in dit concept niet alleen een

kwestie van verantwoordelijkheid nemen of het

voldoen aan wettelijke eisen; de gekozen circulaire

aanpak is ook een uitstekend businessmodel

voor vastgoedeigenaren. Daniëlle Breure,

Asset Manager bij het Bouwinvest Healthcare

Fund: “Juist omdat je het pand gemakkelijk kunt

ombouwen naar een andere functie blijft het

zijn waarde behouden op de lange termijn. In

de taxatie zie je dat er nog geen referentieprojecten

zijn. Wij zijn er echter van overtuigd dat

deze aanpak – met flexibele indeling en circulair

materiaalgebruik – van toegevoegde financiële

en maatschappelijke waarde is. Dit project kan

als een voorbeeld dienen voor andere projecten.

Op deze manier draagt ons vermogensbeheer

bij aan een duurzame omgeving en het

verbeteren van pensioenuitkeringen.”

SAMEN LEVEN

ZNWV en RE:BORN kwamen tot elkaar omdat

het verouderde zorgcomplex Randmeer in

het hart van Harderwijk werd gesloopt. De organisatie

was op zoek naar vervangende woonruimte

in de buurt. Ook voor de toekomstbestendigheid

van de eigen vastgoedportefeuille

is er winst, zegt projectleider Vastgoed Lianne

Breimer. “Villa Verde is een energiezuinig zorggebouw

dichtbij de stad. Daarbij stelt huren

ons in staat een flexibele schil in te bouwen,

waarbij wij er natuurlijk van uitgaan dit gebouw

zo lang mogelijk te gebruiken.” ZNWV is in een

vroeg stadium betrokken, waardoor de zorggroep

wensen kon inbrengen met betrekking

tot het zorgconcept. Dat wijkt af van het reguliere

kleinschalig wonen met huiskamers. Villa

Verde heeft twee ontmoetingsruimten met

keuken voor elk 27 bewoners, maar functioneert

volgens hetzelfde principe. “Gedurende

de dag wordt samen geleefd”, zegt locatiemanager

Coby Bonestroo. “Qua personele bezetting

is deze opzet goed te hanteren, er is

voldoende overzicht.”

VERTROUWEN

Bewoners met somatische klachten wonen beneden;

bewoners met dementie op de eerste

verdieping. De formule met 'royale woonkamers'

zal zich op termijn bewijzen, verwacht

Bonestroo. “De ontmoetingsruimten hebben

diverse nisjes en hoekjes, zijn sfeervol ingericht

en het gebouw heeft een omheinde tuin.

Voor iedereen is een plekje. Bewoners konden

een voorkeur opgeven voor de studio van hun

keuze, en medewerkers zijn unaniem tevreden

met de opzet.” Een dergelijke realisatie maakt

investeren in vertrouwen noodzakelijk, benadrukt

Mohammadi. “Dat begint bij ons. Wij

zien een kantoorpand op een prachtige plek

leegstaan, de gemeente is nodig om de bestemming

te wijzigen, de eigenaar moet een

goed businessmodel hebben, de aannemer

moet bereid zijn te vernieuwen in de wijze van

uitvoering en de huurder wil comfort op het

gebied van leven.”

Het eindresultaat straalt rust uit. “Dit concept

werkt vanwege een integrale aanpak

in toekomstbestendig en dagelijks gebruik.

Wij zeggen graag dat dynamiek uiteindelijk

zal leiden tot hogere economische waarde,

dierbaarheid tot hogere emotionele waarde

en duurzaamheid tot hogere ecologische

waarde. Hiermee kan het gebouw 'eeuwige

tijdelijkheid' faciliteren.” ■

Feiten en cijfers

ONTWIKKELAAR

RE:BORN

EIGENAAR

Institutionele investeerder Bouwinvest Real

Estate Investors

HUURDER

Zorggroep Noordwest-Veluwe

ARCHITECT

LENGKEEK architecten

SLOOPAANNEMER

New Horizon

BOUWKUNDIG AANNEMER

Prins Bouw

DECENTRAAL KLIMAATSYSTEEM

ClimaRad BV

OPLEVERING

april 2021

PROGRAMMA

2x27 zorgstudio's (3.400 m²)

BOUWEN ZORG.EU

19


HARDERWIJK VILLA VERDE

Tekst | J. van Toorenburg BV Beeld | J. van Toorenburg BV

Villa Verde: van veelvouden naar enkelvoud

De doelstelling van het project was duidelijk: van 3 bestaande kantoren in Harderwijk een nieuw

zorggebouw maken met 1e lijns zorg voor de Zorggroep Noordwest Veluwe. De 3 gebouwen

waren echter in 3 periodes gebouwd, hadden verschillende stramienen, bouwvormen en

bouwhoogten. Dat is als transformatie natuurlijk al lastig, maar tegelijk zou het ook het eerste

gebouw worden waar de circulaire en functievrije bouw zou worden getrouwd met het modulair

CareConcept van WeSolve.

Maar wat bleek: juist door het gebruik van prefab circulaire materialen,

modulaire vormen, prefab badkamers, decentrale installaties en de

jarenlange ervaring van het bouwen in modulaire vormen zijn alle problemen

gemakkelijk op te lossen en is het gehele ontwerpproces in nog

geen 6 maanden van structuurontwerp tot bouwovereenkomst doorlopen.

Dit is natuurlijk ook precies waar het CareConcept proces voor

staat en waar J. van Toorenburg BV voor staat: simpele en doeltreffende

technische oplossingen waar de eindgebruikers nog jarenlang plezier van

zullen hebben.

Door de snelheid en het success is ondertussen tussen RE: Born en

CareConcept een samenwerkingsovereenkomst ontstaan waar al veel

projecten op stapel zijn. Voor meer voorbeelden van deze successen zie

de website van J. van Toorenburg BV of www.careconcept.nl ■

Simpele en doeltreffende technische oplossingen

waar de eindgebruikers nog jarenlang plezier van

zullen hebben

Juist door het gebruik van prefab circulaire materialen, modulaire vormen, prefab

badkamers, decentrale installaties en de jarenlange ervaring van het bouwen in

Door de snelheid en het success is ondertussen tussen RE: Born en CareConcept

een samenwerkingsovereenkomst ontstaan waar al veel projecten op stapel zijn.

J . van Toorenburg B V Einsteinlaan 26, 2289CC Rijswijk 070-3617261 info@jvt bv.nl www.jvantoorenburgbv.nl

20 BOUWEN Naamloos-4 ZORG.EU 1 10-09-2021 15:07


HARDERWIJK VILLA VERDE

Tekst | ClimaRad Beeld | 5d Architectuur & Fotografie

Circulariteit en klimaatregeling per vertrek

Kantoortransformatie naar

duurzaam zorggebouw

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft zich in Harderwijk gevestigd in een prachtig

woonzorggebouw dat is ontstaan uit de herontwikkeling van drie jaren 90 kantoorgebouwen. Een

transformatie met een circulaire visie: maximale voorbereiding voor aanpasbaarheid in de toekomst.

Het decentrale klimaatsysteem van Clima-

Rad, binnen dit project onderdeel van het

Care Concept, heeft 54 zorgstudio’s voorzien

van een automatische klimaatregeling

om te ventileren, verwarmen én koelen per

zorgkamer met warmte-/koudeterugwin-

ning. De plaatsing van de ClimaRad Care

H1C en Ventura V1C units in combinatie

met één warmtepomp per twee studio’s realiseert

een gezond en comfortabel binnenklimaat

voor bewoners en medewerkers in

de zomer en winter.

'Door het decentrale klimaatsysteem wordt de

lucht niet verspreid via verschillende ruimten'

Door de circulaire manier van bouwen zijn de

gevelstenen in de toekomst herbruikbaar.

DECENTRAAL GEDACHTEGOED

Ralph Liedenbaum, Commercieel Directeur

bij ClimaRad, licht toe waarom het decentrale

gedachtegoed zo passend is: “Door het decentrale

klimaatsysteem wordt de lucht niet

verspreid via verschillende ruimten, wat de

veiligheid verhoogt voor deze kwetsbare doelgroep.

Specifiek aan dit project zijn de toegepaste

muurdoorvoeren en roosters, die in

samenspraak met de architect zijn ontworpen

ten behoeve van het ClickBrick-systeem. Door

deze circulaire manier van bouwen zijn de gevelstenen

in de toekomst herbruikbaar. Decentraal

betekent toekomstbestendig bouwen:

het pand blijft flexibel indeelbaar wanneer de

functie van het pand veranderd. ■

ClimaRad heeft 54 zorgstudio’s voorzien van een automatische klimaatregeling om te ventileren, verwarmen

én koelen per zorgkamer met warmte-/koudeterugwinning.

Meer informatie vindt u op de website van

ClimaRad, ook kunt u hen op LinkedIn volgen.

BOUWEN ZORG.EU

21


HILVERSUM DIALYSECENTRUM TERGOOI

Tekst en beeld | Dutch Cabin Group

Alle neuzen

dezelfde kant op

Het was een hersenkraker om alle apparatuur van Dialysecentrum Tergooi in de tijdelijke huisvesting

te krijgen die de helft kleiner is dan de voormalige afdeling. Maar het lukte en patiënten genieten nu

van de luxe modulebouw.

“Altijd stond comfort voor de kwetsbare

patiënten centraal.” “We hebben dit

project zogezegd fluitend gerealiseerd.”

In 2020 bleken de units nodig voor een afdeling van Dialysecentrum Tergooi.

22 BOUWEN ZORG.EU


HILVERSUM DIALYSECENTRUM TERGOOI

Het werd een mooi samenwerkingsproject met MSB als opdrachtgever, Dialysecentrum Tergooi als gebruiker en ziekenhuis Tergooi als ondersteuner.

Ziekenhuis Tergooi opent in 2023 de deuren

van haar nieuwbouwlocatie in Hilversum en

sluit dan de locatie Blaricum. Omdat zowel

bouw als verhuizing tijdelijk krapte kunnen

veroorzaken, dacht het Medisch Specialistisch

Bedrijf Gooi en Eemland (MSB) vooruit. Deze

maatschap van vrijgevestigde dokters levert

medische specialistische zorg aan het ziekenhuis

en kocht al in 2018 twintig units aan die

voor meerdere doelen konden worden gebruikt.

In 2020 bleken de units nodig voor een

afdeling van Dialysecentrum Tergooi. Wim van

der Ven, commercieel technisch adviseur van

Dutch Cabin Group, adviseerde bij de aankoop

en kwam nu terug om de locatie te realiseren.

IEDERS INBRENG IS BELANGRIJK

Wim van der Ven: “Een locatie van het dialysecentrum

bevindt zich in het ziekenhuis en deze

locatie, waar patiënten met nierfalen komen die

geen directe ziekenhuisbehandeling nodig hebben,

bevindt zich op het terrein, geschakeld aan

het bestaande ziekenhuis.” Het werd een mooi

samenwerkingsproject met MSB als opdrachtgever,

Dialysecentrum Tergooi als gebruiker en

ziekenhuis Tergooi als ondersteuner. Wim: “Mijn

rol was de communicatie tussen alle partijen

goed te laten verlopen en alle neuzen dezelfde

kant op te krijgen. Ieders inbreng is belangrijk,

al gaat het om een detail zoals de plek van een

stopcontact voor het koffiezetapparaat.”

EVEN PUZZELEN

Wim heeft 35 jaar ervaring in de modulebouw

en heeft in de zorg iedere vorm van bouwen al

meegemaakt. “Toen ik bij Ziekenhuis Tergooi

arriveerde kwamen meteen goede herinneringen

terug van toen we twintig jaar eerder

de Paaz, de psychiatrische afdeling, realiseerden.”

En ook weer voor het dialysecentrum

bedachten Wim en zijn team de handigste

oplossingen. “De inrichting was even puzzelen

omdat de modulebouw moest passen tussen

het ziekenhuis en de geplaatste bomen.

Maar dat ging goed.” Ook werden de meest

economische oplossingen gevonden. “Soms is

iets kostbaar en moet je beslissen of het wel

rendabel is vanwege het tijdelijke karakter van

de locatie. Wat altijd centraal stond was het

comfort voor de kwetsbare patiënten.”

KOEPEL OP HET DAK

Om trillingen door het gebouw te voorkomen

werd de technische ruimte los gezet van de

rest van het gebouw. De tank met reservewater

voor de waterbehandelingsinstallatie

moest op het dak geplaatst worden om een

natuurlijke valdruk te creëren. Dutch Cabin

Group bedacht een stalen constructie, een

koepel op het dak. “Vanwege de tonnen aan

gewicht die hier worden verplaatst, moesten

er extra fundatiepunten komen. Dan kom je

bestaande buizen in de grond tegen waarvan

je moet uitzoeken waarvoor ze dienen en of

ze nog actief zijn.” En naast dit soort kwesties,

speelde de planning een essentiële rol.

FLUITEND GEREALISEERD

“De medische apparatuur moest voor gebruik

technisch worden gekeurd en dat kon wel

twee maanden in beslag nemen. Je wilt geen

exploitatietijd verliezen dus hebben we alles

zo georganiseerd dat de accreditatie tijdens

de bouw kon plaatsvinden.” En ging dat goed?

“Ja, we hebben dit project zogezegd fluitend

gerealiseerd. Binnen de tijd en binnen alle verwachtingen.”

En wat zeggen alle partijen? “Ze

vonden het een fijne samenwerking waarvan

ze veel hebben geleerd. Ze typeren het als

een fijn en net gebouw: alles zit er in, het ziet

er keurig uit.” ■

BOUWEN ZORG.EU

23


LEENDE TANDARTSPRAKTIJK VOLMONDIG

Tekst | Ingrid Cremers Beeld | GB Construct

Tandartspraktijk Volmondig

klaar voor de toekomst

In juni 2020 nam tandarts Noëlle van der Veen de tandartspraktijk aan de Nachtegaallaan in

Leende over. “Ik werd gelijk verliefd op het huisje, de vrije ligging en het gemoedelijke dorp”, vertelt

ze enthousiast. “Echter om er de praktijk van te maken die ik voor ogen had, was een grondige

renovatie, verbouwing en aanbouw nodig. GB Construct en BCPD hielpen mij daarbij.”

heb geen verstand van bouwen. Dus vroeg ik

BCPD en GB Construct om mij te ontzorgen.

Ik kende beide partijen al van de bouw van de

Tandartsenpost Eindhoven, waar ik partner

ben.” Stephanie Kurvers van BCPD is gespecialiseerd

in bouwconsult en het ontwerpen van

eerstelijns zorglocaties. Zij haakte aan toen er

al een voorlopig ontwerp was. “Ik zag direct

mogelijkheden voor een extra behandelkamer

en meer licht. Iets wat Noëlle naast uitstraling

en ruimte, heel belangrijk vindt.”

'In de vernieuwde praktijk kan ik meerdere

tandheelkundige diensten onder één dak aanbieden.

Echt een aanwinst voor Leende en omgeving'

Het gebouw uit 1975 bevatte slechts twee

behandelkamers, waarvan er de laatste jaren

maar één in gebruik was. Om meer specialistische

diensten aan te kunnen bieden en groei

te kunnen faciliteren, heeft de vernieuwde

praktijk vier behandelruimtes. Er is voldoende

ruimte om extra aandacht te geven aan kinderen,

jongeren of cliënten met angst voor de

tandarts. “Ik had heel goed voor ogen wat ik

wilde en hoe”, vervolgt Van der Veen, “maar ik

CONSTRUCTIEVE UITDAGINGEN

In het gedateerde gebouw zijn alle installaties

vernieuwd. Van licht, lucht en afzuiging tot

verwarmen en koelen. Samen met diverse

onderaannemers heeft GB Construct, servicebouwer

voor de zorg, ervoor gekozen om

alle installaties grotendeels in de plafonds te

verwerken. Er is geen radiator aan de wanden

te vinden. Bedrijfsleider André Prins kwam

op zolder echter wel voor wat verrassingen

te staan. “De vloer voldeed niet meer aan de

vereiste draagkracht. Ook ontdekten we dat

de constructie afweek van de tekeningen van

destijds. Dus moesten we improviseren en

hebben we een extra staalconstructie ingebouwd,

die na de sloop van de buitengevel

ook de uitbouw van enkele meters kon dragen.

Bovendien kon hierdoor een dragende

zuil in het entreegebied worden verwijderd,

waardoor er een open en uitnodigende ruimte

is ontstaan waar maximaal aandacht aan de

cliënt kan worden gegeven.” Van der Veen:

“Dat persoonlijke contact wordt door onze

cliënten erg op prijs gesteld.”

NORMERING EN REGELGEVING

VOOR NU EN LATER

Als ontwerper kijkt Kurvers niet alleen naar afmetingen

en sfeer; ze weet ook alles van regelgeving

en normeringen in een tandartspraktijk.

In het ontwerp is duidelijk rekening gehouden

24 BOUWEN ZORG.EU


LEENDE TANDARTSPRAKTIJK VOLMONDIG

met de routing van de zorgverleners en de

vereiste steriele ruimtes. De werknemers van

de praktijk komen aan de achterkant binnen,

waar zich ook de omkleedruimte bevindt. Van

hieruit komen ze in de gang die de verschillende

behandelkamers met elkaar verbindt.

Hierdoor ontstaat zo min mogelijk kruisbesmetting

tussen zorgverleners en cliënten. Aan

deze gang ligt ook de steriele ruimte waar met

rood en groen licht wordt aangegeven wat vuil

en wat schoon is. Aan de voorzijde bevindt

zich de entree met ontvangstbalie en wachtruimte.

Achter de balie is er een doorgang naar

de backoffice. Behandelkamer 4 is nu al voorbereid

op toekomstige specialistische tandheelkundige

zorg. Kurvers: “Ik denk dat weinig

cliënten zicht hebben op wat er achter de deuren

van een tandartspraktijk nodig is.”

PLANNING EN IMPROVISATIE

In mei 2021 is gestart met de bouw. Net als

overal in de bouw was er sprake van een

tekort aan materialen en lange levertijden.

“Dit betekende dat we tijdens de bouw strak

moesten sturen en improviseren”, vervolgt

Prins. “In sommige gevallen hebben we een

tijdelijke oplossing bedacht of hebben we

zelf het materiaal voor onderaannemers ingekocht,

zoals het isolatiemateriaal voor de

dakdekker. De bijzondere zwarte Trespa

gevelbekleding is even ‘zoek’ geweest, maar

kon ruim op tijd vóór de opening van de

praktijk op 16 augustus geplaatst worden.

Om dit alles te realiseren, hebben we tijdens

de bouwvak doorgewerkt.”

EEN GEOLIED TEAM

“Omdat ik al vaker met dit team heb samengewerkt,

weet ik wat ik aan ze heb”, besluit

Van der Veen. “Daarom heb ik GB Construct

gebeld en is Stephanie van BCPD ingeschakeld.

Zij begrijpen wat ik bedoel en hebben

aan één woord voldoende. Hierdoor is de

verbouwing heel soepel verlopen. André

en Stephanie hebben verstand van bouwen

en weten wat er nodig is in een moderne

en toekomstbestendige tandartspraktijk. Zij

hebben mij op de juiste wijze weten te ontzorgen.

En als het nodig was, kon ik ze zelfs ’s

avonds bellen.” Kurvers: “Al wil dat niet zeggen

dat er nooit discussies waren. André en

ik zeggen wat we denken. Uiteindelijk bedenken

we een oplossing die recht doet aan het

doel van de opdrachtgever. Bovendien weten

de mensen van GB Construct heel goed

wat er nodig is om zo’n praktijk te maken. Ze

weten waar ze op moeten letten, niet alleen

bouwkundig, maar ook op het gebied van het

omgaan met opdrachtgevers en het minimaliseren

van overlast.” ■

BOUWEN ZORG.EU

25


ZORGVASTGOED DAG IVVD

Tekst en beeld | Jan-Kees Verschuure

Zorgvastgoed Dag IVVD:

'Ontschotten, ontschotten,

ontschotten'

Wat zou de thematiek moeten zijn van een eerste Zorgvastgoed Dag na een jaar lockdown?

Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD wist in NBC Nieuwegein (13 september jl.) de

laatste ontwikkelingen in de zorgbouw te verenigen op een bijeenkomst die nu eens niet in het

teken stond van COVID-19, maar van een doorbraak in de status quo op de woningmarkt. In

het veld wordt geëxperimenteerd met co-ontwikkeling door gehandicapten-, ouderen- en GGZzorgpartijen

samen. “De zorg kan het niet langer alleen.”

Wetten, regels en financiële beperkingen hebben de afgelopen jaren

eerder een rem op zorgvastgoedontwikkelingen gelegd dan andersom.

Een voorbeeld: “Vastgoedbeleggers hebben geld, zorgpartijen willen

wel bouwen, maar ergens stokt het”, zo klonk het uit de zaal na

de voordracht van Daan Tettero van Syntrus Achmea Real Estate &

Finance. Out of the box-denken kun je zorgbeleggers niet ontzeggen.

Tettero opteert zelfs voor ziekenhuisvastgoed als beleggingsobject, en

schroomt niet de woorden 'minder snel rendement' uit te spreken.

“Wij beleggen geld van pensioenfondsen; dat moet in de eerste plaats

renderen, maar maatschappelijk investeren is een tweede vereiste.” In

die gevallen, hoewel je eerder moet denken aan procentpunten dan

procenten, staat de marge niet voorop, maar de beleggingsinvestering

op de langere termijn. Zorgverleners zijn stabiele huurders. “Er zijn

weinig mutaties in zorgvastgoed.”

SOCIALE COHESIE

Het woord 'ontschotten' viel voor het eerst. Een prachtig Nederlands

woord voor out of the box-denken, maar dan in de praktijk; het tegenovergestelde

van ‘hokjesdenken’. Om de financieringsruimte van

zorgpartijen te vergroten moeten regionale GGZ-, ouderen- en gehandicaptenzorgverleners

misschien wel gaan samenwerken in vastgoed. De

financiering van de zorgverlening is weliswaar in verschillende potjes gestopt;

de scheiding van wonen en zorg maakt het noodzakelijk projecten

samen aan te vangen, ook om de openbare ruimte in gebouwen betaalbaar

te houden. “Kwaliteit van leven van zorgbehoevenden gaat in de

eerste plaats achteruit omdat de rijkdom van het sociale leven afneemt”,

zegt Michiel Wijnen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Het is juist die

sociale cohesie die zo moeilijk is te financieren. “Dat kan in openbare

voorzieningen het beste met commerciële partijen gespecialiseerd in

'hospitality'”, aldus Wijnen.

'Zorgverleners zijn

stabiele huurders'

Dagvoorzitter Tom van 't Hek introduceert Michiel Wijnen (Zenzo).

GRONINGER ZORGAKKOORD

In het kader van structuurinvesteringen in Groningen zijn GGZ Lentiz

en maatwerkontwikkelaar Fame Groep samen aan de slag in de wijkontwikkeling

te Uithuizen, een dorp met veel inwoners met chronische

aandoeningen. Ontwikkelen op maat van cliënten is moeilijk

maar noodzakelijk, zeggen Robert Mulder van GGZ Lentiz en Henk

Vonk van Fame. “Het is experimenteren, maar dat is de insteek van

het Groninger Zorgakkoord: nieuwe allianties vinden.” GGZ Lentiz en

Fame doen aan vastgoedontwikkeling binnen een CV; de exploitatie

wordt in een stichting Beheer ondergebracht. “We moeten de zorg-

26 BOUWEN ZORG.EU


ZORGVASTGOED DAG IVVD

verlening en het zorgwonen uit de systeemwereld helpen”, zegt Vonk.

“Intramuraal wonen en zelfstandig wonen moeten ook niet als gescheiden

woonvormen worden beschouwd. Verblijven wordt wonen. Niet

praten over tussenvormen van wonen en zorgvastgoed, maar zorgwonen

beschouwen als niche in de woningmarkt.”

DIGITAL HEALTH

Een van de voordelen van het 'proeftuinen' zoals in het Groninger

Zorgakkoord (20 organisaties) is dat er netwerken kunnen ontstaan

van zorgorganisaties en ontwikkelaars, zegt Mulder. “Bijvoorbeeld in de

vastgoedontwikkeling.” Een combinatie van partijen waartussen in het

verleden ferme 'schotten' stonden. Vonk: “De zorg kan het niet langer

alleen.” Digitale zorgverlening is een andere ontwikkeling, en geenszins

een panacee, zegt Prof. Dr. Harry van Goor van Radboud MC. “Personeelstekort

is een groter probleem dan tekort aan geld; zorg op

afstand – ook mantelzorg, is een reële optie voor de toekomst.” Van

Goor spreekt zelfs over 'digital health' als vierde aspect naast 'physical,

mental & social health'. De innovatie-onderzoeker hield een presentatie

met Robert Muijsers van ontwikkelaar Arbol Healthcare Real Estate.

“COVID-19 heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht.

Zonder het digitale coördinatiesysteem waarmee COVID-patiënten zijn

verdeeld over de Nederlandse ziekenhuizen, was de recente evacuatie

van het VieCuri MC in Venlo bijvoorbeeld niet binnen 24 uur gelukt.”

Robert Mulder (GGZ Lentiz) en Henk Vonk (Fame Groep).

Prof. Dr. Harry van Goor (Radboud MC) nam deel via het beeldscherm.

PLEYNKWARTIER

Pleyade, een ouderenzorgorganisatie met onder meer een zestal locaties

in Arnhem-Zuid, heeft besloten het heft in handen te nemen als ontwikkelende

grondeigenaar. Met de gemeente zoekt Pleyade partners voor

een wijkontwikkeling in Arnhem-Zuid (werknaam Pleynkwartier), waar

ruimte wordt gevonden voor tijdelijk verblijf. Het creëren van tijdelijke

woonruimte voor 50 cliënten (revalidatie/ELV) is onderdeel van een

wijkontwikkeling die recht doet aan de Green Deal, en reguliere koopen

sociale huur moet gaan herbergen, aldus Bas Leijser en Remko Meek

van Pleyade. Een gemengde wijk, met woonblokken tot 13 lagen, via een

passerelle verbonden met het wijkwinkelcentrum. Het masterplan is er

al, de uitvraag moet nog worden gespecificeerd. Leijser en Meek vestigen

hun hoop op een relatief 'groen' College van B&W. “Wij kunnen als

grondeigenaar in ieder geval de belangrijke groep 'tijdelijk verblijf' gaan

huisvesten op een manier die activeert: zorg in een groene wijk, dichtbij

voorzieningen. Zaak is een goede ontwikkelpartner te vinden.”

ISALA MEPPEL

Een presentatie inzake de nieuwbouw van ziekenhuislocatie Isala Meppel

was onderdeel van het plenaire middagprogramma. Het eerste allelectric

ziekenhuis van Nederland trekt om de laatste reden sowieso

veel aandacht. Alex van Reeuwijk van Isala focust echter vooral op de kritische

zorgprestaties van het ontwerp. Het gebouw is zo ontworpen, dat

zorgprocessen minimaal worden verstoord. Er is gestuurd op maximale

beschikbaarheid van de IC (99,97%), minimale uitval van de OK (twee

dagdelen per jaar), alsmede een minimale respons-/hersteltijd van de

meest kritische installaties (10 tot 30 minuten). 'Ruimte is een bron van

verspilling' is een van de credo's van de ontwerpers. Behalve all-electric

en maximaal beschikbaar, is het ziekenhuis dus ook lean vormgegeven,

volgens total cost of ownership. Dit alles in een regio met een groeiende

zorgvraag. “Een ziekenhuis bouw je voor 40, 50 jaar, en in 2050 moet de

gehele woningvoorraad al gasloos zijn. Wat als wij dat nu al doen?” ■

BOUWEN ZORG.EU

27


VLAARDINGEN UITZICHT

Fris rode verschijning aan de Holysingel.

Tekst en beeld | Tjerk van Duinen

Levensloopbestendig zorggebouw in Vlaardingen

Een nieuw Uitzicht

Op de hoek van de Churchillsingel en de Holysingel is deze zomer een nieuw woonzorggebouw

voor Cedrah in gebruik genomen. De zorgverlener op christelijke grondslag beschikt hiermee over

44 zorgstudio’s, verdeeld over vier verdiepingen (woongroepen) en een woongroep met acht

zorgstudio’s op de begane grond. Algemene functies zijn op de begane grond gehuisvest, terwijl elke

woonlaag zijn eigen huiskamer heeft. De bewoners zijn ouderen met (zware) dementie. Het aan

BENG voldoende zorggebouw is voorbereid om op termijn getransformeerd te kunnen worden

voor reguliere bewoning, waarbij studio’s ook samen te voegen zijn.

28 BOUWEN ZORG.EU


VLAARDINGEN UITZICHT

de eerste paal luidde: "Een huis bouwt men met stenen, een thuis met

liefde". De ontwerpers van RoosRos Architecten hebben dit motto in elk

geval goed vertaald in het nieuwe Uitzicht en een zichtlocatie verdient

dat ook. Erik van der Sluijs, bouwkundig projectleider voor zorgverlener

Cedrah kan dat beamen: “Hoewel ik de steenkleur op voorhand gemêleerder

inschatte, voldoet het eindbeeld door de vele verspringingen en

vlakken met reliëf volledig aan onze verwachtingen.”

BUDGET

De eerste paal ging 28 april 2020 (met tekst) de grond in. Johan Ruijzing,

projectleider voor Slokker Bouwgroep vestiging Breda: “Op de fundering

is een casco gebouwd van betonnen wanden en breedplaatvloeren

met gevels van HSB en traditioneel metselwerk. Zeker met de strenge

brandvoorschriften was beton voor dit gebouw de beste oplossing.

We hebben dit soort overwegingen in het bouwteam goed kunnen

doorspreken. Bij zorgprojecten speelt budget een prominente rol en

je wilt altijd een degelijk resultaat neerzetten zonder op de verkeerde

dingen te moeten bezuinigen.” Daar kan Van der Sluijs naadloos op aansluiten:

“In zo’n proces kies je bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen in

plaats van duurdere aluminium kozijnen. De kunststof kozijnen zijn tegenwoordig

zo goed dat het verschil met hout of aluminium nauwelijks

zichtbaar is . Dat maakte het mogelijk om wat meer uit te geven aan

een mooie gemetselde buitenspouw. Als je ook daarop gaat bezuinigen,

houd je zo weinig over en ontstaat er een heel vlak gebouw.” ❯

'Een huis bouwt men met stenen,

een thuis met liefde'

Metselwerk met reliëf. Links wordt het oude zorggebouw gesloopt.

De nieuwbouw maakt deel uit van woonzorgcentrum Uitzicht, dat voorheen

bestond uit een zorggebouw met 69 plaatsen en een woongebouw

met 89 appartementen. Om de beide gebouwen (daterend uit 1974) aan

te passen aan de huidige duurzaamheidseisen en bewonersbehoeften is

besloten het woongebouw te renoveren en pal naast het zorggebouw

de nieuwbouw te realiseren. Na de oplevering is Slokker Bouwgroep

vestiging Breda direct begonnen met de sloop van het acht lagen tellende

oude zorgblok. Dat biedt straks weer ruimte voor een nieuw te

bouwen schakelelement met een restaurant en een grootkeuken, dat

oud en nieuw met elkaar gaat verbinden.

FRISROOD EN KIEZELGRIJS

De nieuwbouw aan de Holysingel betekent een enorme vooruitgang

voor de buurt. Het zorggebouw van acht lagen met een onopvallende

jaren zeventig uitstraling maakte plaats voor een frisrood gemetseld

volume. Het nieuwe gebouw telt drie lagen minder en heeft veel meer

raamkozijnen. De kozijnen zijn uitgevoerd in een lichte kiezelgrijze tint.

Hier en daar wat metselwerk in reliëf en twee flinke vliesgevels zorgen

voor nog meer afwisseling (en contrast met de oudbouw). De tekst op

Gang met foto’s van Vlaardingen en Schiedam.

BOUWEN ZORG.EU

29


VLAARDINGEN UITZICHT

Dat soort afwegingen wordt ook voor het interieur gemaakt. Van der

Sluijs: “Overal hebben we scanbehang laten aanbrengen. Dat is goed en

relatief goedkoop en daar is gemakkelijk overheen te sauzen. Daarmee

maak je weer ruimte om andere dingen te doen voor de bewoners. Zo

zijn de badkamers fraai betegeld in twee kleuren en hangen overal mooie

oude foto’s van Schiedam en Vlaardingen. Verder zijn overal goede materialen

gebruikt die nu misschien iets duurder zijn, maar wel minder

onderhoud vergen en langer meegaan.”

DUURZAME INSTALLATIETECHNIEK

Wat betreft duurzaamheid maakt Uitzicht wellicht de grootste sprong

voorwaarts. Ruijzing: “De nieuwbouw voldoet aan de BENG-normen en

heeft geen gasaansluiting. Het hele gebouw wordt voorzien van warmte

voorzien door de luchtwarmtepomp die in alle vertrekken is aangesloten

op de vloerverwarming. In de studio’s zijn ruimtethermostaten geplaatst,

waarmee de bewoners op een vertrouwde manier de temperatuur nog

wat kunnen bijregelen. In de ventilatie kunnen we ’s winters de lucht

voorverwarmen en in de zomer voorkoelen.” Het hele gebouw is voorzien

van de nodige zorgdomotica. Van der Sluijs: “Cliënten lopen rond

met een noodknop en hebben alleen toegang tot de ruimten die wij ze

hebben toegewezen. Er zijn voldoende datapunten ingebouwd om hier

nog extra voorzieningen als cameratoezicht aan toe te voegen.”

TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN

Levensloopbestendig bouwen is een trend die door lijkt te zetten in de

zorg. Dat uit zich enerzijds in het inrichten van zorgcomplexen waar

bewoners vanuit een huur- of koopwoning via een omgeving met lichte

Johan Ruijzing (links) en Erik van der Sluijs in de huiskamer op de

eerste verdieping.

'Een flexibel gebouw zorgt dan

dat je op termijn eventueel verder

kan afschalen en delen gaat

verbouwen en verhuren'

DE SLOKKER KIJK OP

BOUWEN VOOR DE ZORG

ALMERE | AMSTERDAM | BREDA | HUIZEN | ZWOLLE | ZEEWOLDE | ATLANTA | DENVER | CALGARY | TORONTO

30 BOUWEN ZORG.EU


VLAARDINGEN UITZICHT

Elke huiskamer heeft een pantry.

zorg kunnen doorstromen naar afdelingen die zijn ingericht op zware

zorg, zonder daarvoor te hoeven verhuizen uit de vertrouwde buurt.

Locaties van Cedrah, zoals Amandelhof in Capelle aan den IJssel en ook

Uitzich, voorzien in deze doorstroming. Anderzijds is er de levensloopbestendigheid

van gebouwen. Ruijzing: “De ruime studio’s van Uitzicht

bestaan uit een woonkamer, slaapkamer en badkamer, in totaal zo’n 45

m 2 . Met uitsparingen in de wapening van de betonwanden is het gebouw

voorbereid om de zorgstudio’s om te bouwen naar reguliere appartementen

en om twee studio’s te koppelen voor een groter appartement.”

WACHTLIJST OF KRIMP

Een flexibel gebouw is van belang omdat de toekomst zich niet laat

voorspellen. Van der Sluijs: “De vergrijzing zet onverminderd door,

maar er zijn grote regionale verschillen, zeker voor onze christelijke

doelgroep. Voor de Amandelhof in Capelle hebben we een wachtlijst

met enkele tientallen mensen. Hier in Vlaardingen lopen de aantallen

juist wat terug. Op basis van marktonderzoek en regionaal overleg

kom je dan uit op een verlaging van de zorgcapaciteit van Uitzicht van

89 naar 52 plaatsen en krijgen andere locaties er wat bij. Een flexibel

gebouw zorgt dan dat je op termijn eventueel verder kan afschalen en

delen gaat verbouwen en verhuren.”

Slokker is intussen gevorderd met de sloop van het oude zorggebouw.

Ruijzing: “Dat heeft enige vertraging opgelopen door de aanwezigheid

van asbest. De bouwvak hebben we gebruikt om het tijdverlies

enigszins goed te maken. Extra lastig is het feit dat het oude

gebouw slechts een paar meter van de nieuwbouw af ligt. Dat geeft

even overlast voor de bewoners, maar wij doen er alles aan om die

zoveel mogelijk te beperken.” ■

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVER

Cedrah, Barendrecht

ONTWERP

RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

ADVISEURS

IMd Raadgevende Ingenieurs, M 3 E Groep en Marsaki

UITVOERING

Slokker Bouwgroep vestiging Breda

BOUWEN ZORG.EU

31


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS

Tekst | Willem de Volder Beeld | Amphia en Willem de Volder

‘Inspelen op marktbehoeften’

Patiënten stromen efficiënt door

in Behandelcentrum Amphia

Het Amphia ziekenhuis in Breda is met recht trots op het gloednieuwe Behandelcentrum. Het

multidisciplinaire complex omvat zes ok’s, acht behandelkamers en vijftig bedden. De grootste

uitdaging bij de realisatie: met doordachte logistieke patiëntenstromen te komen tot hoogwaardige

maar vooral ook efficiënte zorg zonder aan de identiteit van de disciplines te tornen.

“Inspelen op marktbehoeften.” Het lijkt het

begin van een gesprek met een multinational.

Maar Jasper Meijer, Projectdirecteur Vernieuwbouw

Amphia, geeft aan dat die terminologie

ook op de zorg van toepassing is. “Door verbeterde

technieken verlopen ingrepen sneller en

dat resulteert in een hogere doorloop van patiënten.

De ingrepen in het Behandel centrum

vragen vaak ook minder nazorg, eerder beweging.

Meteen naar huis of een verblijf van een

nacht. Voor die zorg hebben we gekozen voor

een zelfstandig functionerende Behandelcentrum

voor (dag-)ingrepen aan bijvoorbeeld

knie, heup, ogen, huid, neus of lies. We hebben

het als een aparte entiteit ondergebracht in het

gebouw waar voorheen de ok’s en verpleegafdelingen

waren gevestigd, aanpalend aan de

nieuwbouw van het Amphia.”

CREATIVITEIT EN FLEXIBILITEIT

Behalve Meijer zijn ook Projectmanager Nieuwbouw

Gerard Jacobs, Bedrijfsmanager Behandelcentrum

Mirjam Nagtegaal en Architect Rick

Bruning (Wiegerinck, Arnhem) aangeschoven.

De sfeervolle inrichting heeft een rustige kleurstelling.

(Beeld: Willem de Volder)

BOUWEN ZORG.EU

32

BOUWEN ZORG.EU


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS

Een van de vele wachtruimten in de vernieuwbouw. (Beeld: Willem de Volder).

Architect Rick Bruning, Projectmanager Nieuwbouw Amphia Gerard Jacobs en Bedrijfsmanager

Behandelcentrum Mirjam Nagtegaal (vlnr). (Beeld: Willem de Volder)

Projectdirecteur Vernieuwbouw Amphia

Jasper Meijer. (Beeld: Amphia)

Jacobs: “Alle bestaande vakgroepen in het gebouw

onderbrengen, vroeg creativiteit en flexibiliteit.

Twee jaar geleden werden de eerste

stappen gezet, in 2020 met de bouw begonnen

en afgelopen mei de eerste patiënten geholpen.”

Projectgroepen met daarin alle gebruikers

bogen zich in het voortraject over plattegronden

en zochten met elkaar naar oplossingen

voor tal van vraagstukken. “Samenwerking op

ok’s en behandelkamers zonder aan identiteit te

verliezen, was een belangrijk uitgangspunt voor

alle disciplines.” Meijer benadrukt dat misschien

wel de grootste puzzel het in goede banen leiden

van de patiëntenstroom was. “Zeker vanwege

de hoge doorloop en de diversiteit van

patiënten in het Behandelcentrum.”

VERWACHTINGEN ZIJN

WAARGEMAAKT

Gezien de heersende rust is die puzzel in

harmonie door de verschillende afdelingen

in nauw overleg met de architect gelegd,

zo blijkt bij een rondgang. Ruime

gangen, aangename kleurstellingen en raampartijen

die zorgen voor veel daglicht. ❯

BOUWEN ZORG.EU

33


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS

unieke opgaven en

doelgerichte oplossingen

ptg advies bouwt mee aan de zorg en onderwijs van

Nederland. Gebouwen en processen optimaal afstemmen op

de gebruikers, daar draait het bij ons om. Wij hebben met veel

enthousiasme gewerkt aan de planvorming van het nieuwe

behandelcentrum van Amphia.

Kijk voor een uitgebreide beschrijving

van onze projecten op: ptg-advies.nl.

ptg advies b.v.

Koningin Wilhelminalaan 21, Amersfoort

t 033 - 422 82 55 e info@ptg-advies.nl

ptg-advies.nl

Het enthousiasme onder het personeel is groot. (Beeld: Willem de Volder).

Ambulancepost

Tergooi

Nominatie

Hilversumse

Architecuurprijs

2019 – 2020

21139 Advertentie Bouwen aan de Zorg.indd 1 23-07-21 12:29

wiegerinck.nl

34 BOUWEN ZORG.EU


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS

'Na een lange aanloop is het bestaande ziekenhuis laag voor laag,

poli voor poli aangepakt'

“Verwachtingen zijn waargemaakt. Het enthousiasme

onder het personeel is groot”, uit

Nagtegaal haar ervaringen en die van haar collega’s.

Zij geeft aan dat behalve de vele disciplines

ook rekening is gehouden met het type

patiënt. “Kinderen vereisen een ander welkom

dan volwassenen. Maar ook de intake verschilt

qua discipline. We zijn er in geslaagd om ook

dat van discipline tot discipline te realiseren

in het centrum.” Vanaf de opening van het

Behandelcentrum, worden de doorloop van

patiënten en hun behandelingen gemonitord.

Nagtegaal: “Het doel: de doorloop waar mogelijk

verkorten waardoor we zoveel mogelijk

mensen kunnen helpen.”

De grondslag mag dan gelegd zijn door samenspraak

tussen de gebruikers van de afdelingen,

Bruning heeft het geheel architectonisch gebundeld.

Met elan en vooral kennis van zaken,

hij is immers al vele jaren meer dan vertrouwd

met opdrachten van ziekenhuizen. “Na een

lange aanloop is het bestaande ziekenhuis laag

voor laag, poli voor poli aangepakt. Doordat er

veel is gestript mag er best worden gesproken

over (ver)nieuwbouw.” Het vroeg nogal wat

creativiteit om alle wensen verdeeld over twee

verdiepingen te realiseren. “Niet alleen het inpassen

van alle wensen maar ook het werken

in een lopend bedrijf. Denk aan het plannen

van slooptijden. We hebben gedeelten kaalgeslagen,

maar de lijnen van de hoofdinfrastructuur

zoals die van de luchtbehandeling behouden.

Daar hebben we omheen ontworpen”,

kijkt Bruning terug. Ook kreeg de vernieuwbouw

een luxe gezicht, één dat patiënten eerder

verwachten in een privékliniek dan in een

behandelcentrum van een ziekenhuis. “Maar er

is een duidelijke connectie met de nieuwbouw

van het Amphia.” Wat betreft de engineering

zijn de leereffecten van de nieuwbouw uiteraard

meegenomen. Ook van belang zijn de

overeenkomsten in de inrichting van de ok’s

in de nieuwbouw en het Behandelcentrum.

“Het Behandelcentrum mag dan een zelfstandige

unit zijn, de specialisten treffen zowel in

de nieuwbouw als in het Behandelcentrum een

gelijke inrichting aan. Daardoor is uitwisseling

van werkplek gemakkelijk en het werken in

de hoogwaardig ingerichte ok’s (onder meer

beeldroutering) vertrouwd”, aldus Meijer. Het

Amphia ziekenhuis is nog niet klaar met verbouwen.

De ‘midlife renovatie’ en heroriëntatie

van de afdelingen en kantoorfuncties lopen

nog tot eind 2022. ■

Een van de behandelkamers in de vernieuwbouw. (Beeld: Willem de Volder).

PTG ADVIES B.V. OVER AMPHIA ZIEKENHUIS

Nadat wij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw voor Amphia

begeleidden, waren wij ook betrokken bij de vernieuwing van delen van het

bestaande gebouw op de locatie Molengracht. Eerder dit jaar is in de bestaande

bouw een gloednieuw behandelcentrum gerealiseerd en in gebruik genomen.

Dit deelproject was een uitdagend vraagstuk waarbij het oude OK-complex

omgebouwd is tot een modern, hoogwaardig centrum voor planbare en

laagcomplexe ingrepen.

Hoe zien de toekomstige zorgprocessen eruit? Hoe wil je werken in het nieuwe

centrum? Wat is voor een patiënt belangrijk, hoe gaan we om met privacy,

reductie van onzekerheid, hoe maken we het verblijf zo prettig mogelijk? En hoe

realiseren we dat allemaal in het bestaande gebouw? Om van deze vragen in

korte tijd naar een goed ontwerp voor het behandelcentrum te komen, hebben

wij ons concept van 'Samen OntwerpWeken' ingezet: intensieve, creatieve

ontwerpsessies in één week. Met alle betrokkenen: medewerkers, artsen, interne

deskundigen en ondersteuning. Een uitdaging om de agenda's hiervoor vrij te

maken, maar het leverde veel op: een met enthousiasme en energie ontwikkeld

plan dat veel draagvlak in de zorgorganisatie heeft. Amphia kan met het nieuwe

behandelcentrum haar patiënten nog beter en sneller helpen en heeft er voor

haar medewerkers en artsen een prettige werkomgeving bij.

Een mooi compliment kwam van een van de betrokken gebruikers: 'wat goed dat

jullie je zo verdiepen in onze werkprocessen en dat we die terugzien in het plan!'.

We zijn trots op het resultaat en de goede samenwerking met de teams van

Amphia en Wiegerinck architecten en wensen alle gebruikers veel werkplezier in

hun nieuwe centrum!

BOUWEN ZORG.EU

35


DORDRECHT ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | Sabine Bison

Albert Schweitzer ziekenhuis zet

hoog in op digitaal gebouwbeheer:

Altijd en overal

up-to-date informatie

Met drie locaties en één buitenpolikliniek is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner

voor inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid. Om dynamisch mee te groeien met de

veranderende zorgvraag en om snel te kunnen innoveren en anticiperen, zet het ziekenhuis hoog

in op digitalisering. “De kracht van deze digitalisering steunt op twee pilaren”, benadrukt Willem

Blaak, coördinator Technisch Bedrijfsbureau van Huisvesting en Techniek bij het Albert Schweitzer

ziekenhuis. “Naast een goed fundament voor tekeningenbeheer bouwen we aan een Asset

Management Systeem, waarin alle processen voor meerjaren beheer en onderhoud, financiën en

contractenbeheer snel en up-to-date beschikbaar zijn. Dit biedt niet alleen voordelen voor onze

interne processen, maar ook in onze projecten.”

Met drie locaties en één buitenpolikliniek is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner voor inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid.

36 BOUWEN ZORG.EU


DORDRECHT ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

'De samenwerking tussen partijen is alleen succesvol, wanneer de informatie

waarmee wordt gewerkt gestructureerd, consistent, correct én volledig is'

Door projecten via het Trimble Connect platform te laten lopen, beschikken

partijen altijd over de meest actuele tekeningen.

Dankzij Trimble Connect kunnen afdelingshoofden, facilitaire en technische

diensten te allen tijde de situatietekeningen van de diverse locaties in PDF inzien.

“Niet alleen onze facilitaire en technische diensten,

maar ook projectleiders van (bouw)projecten

én externe partijen vragen steeds vaker

informatie op over onze locaties, installaties

en (medische) apparatuur”, vertelt Blaak. “Bijvoorbeeld

bij nieuwbouw- en verbouwprojecten,

maar ook om onderhoud en beheer goed

te kunnen inrichten. Daarnaast hebben we

veel compliance. Ziekenhuizen moeten aantoonbaar

aan uitgebreide wet- en regelgeving

voldoen. Digitalisering biedt ook dan uitkomst,

omdat informatie over bijvoorbeeld accreditaties,

NEN-keuringen en legionellabeheer

gestructureerd wordt opgeslagen en direct gedeeld

kan worden met de relevante partijen.”

UITGEBREIDE IMPLEMENTATIE

De digitalisering van het Albert Schweitzer

ziekenhuis gaat zeker 25 jaar terug, benadrukt

CAD-beheerder en tekenaar (werktuig)bouwkunde

Teun Wapperom. “Sinds die tijd maken

we ook gebruik van teken-/modelleersoftware

Stabicad for AutoCAD. Een bewuste keuze,

omdat ook onze belangrijkste partners hiermee

werken. Bovendien wordt Stabicad for

AutoCAD net als Stabicad for Revit geleerd op

scholen, waardoor ook nieuwe medewerkers

er goed en snel mee uit de voeten kunnen.”

CAD-beheerder en tekenaar Elektrotechniek

Ferry Graafland: “Tot voor kort werden

de modeltekeningen en aanvullende informatie

eenvoudig gedeeld via de Stabicad webviewer,

maar sinds de overname van Stabiplan

door Trimble wordt deze viewer uitgefaseerd.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve

oplossing, die we vonden in Trimble

Connect. Gedreven door de mogelijkheden

van dit platform, zijn we een uitgebreide implementatie

gestart.”

KIJK- EN WERKGEDEELTE

Het Technisch Bedrijfsbureau van het Albert

Schweitzer ziekenhuis was al geruime tijd op

zoek naar een oplossing, waarmee interne én

externe partijen hun bestanden kunnen ophalen

en delen in één overzichtelijke omgeving.

“Trimble Connect voorziet hierin”, aldus Graafland.

“Uniek aan de software is dat een kijkgedeelte

en een werkgedeelte gecombineerd

kunnen worden. Zo kunnen afdelingshoofden,

facilitaire en technische diensten te allen tijde

de situatietekeningen van onze diverse locaties

in PDF inzien. Bovendien kunnen we eenvoudig

projecten aanmaken, waarin alle relevante

partijen na uitnodiging kunnen samenwerken.”

Graafland verwijst hiermee onder andere naar

KCU (Kuijpers Service B.V., Constructif B.V. en

ULC Technisch Beheer B.V.), dat de komende

vijf jaar verantwoordelijk is voor alle projectmatige

(verbouw)activiteiten voor de instandhouding,

continuïteit en optimalisatie van het

Albert Schweitzer ziekenhuis. “In de nabije

toekomst kan KCU in Trimble Connect eenvoudig

tekeningen downloaden, revisies toevoegen

en bestanden terugzetten, waarbij van

begin tot eind duidelijk is wie wanneer welke

bestanden heeft gedownload, welke wijzigingen

zijn doorgevoerd en wat de meest actuele

tekeningen zijn.” Blaak: “Dankzij Trimble

Connect is het doorsturen van bestanden via

mails en bijvoorbeeld WeTransfer verleden

tijd. Hierdoor houdt iedereen het overzicht.

Doordat alle relevante partijen kunnen inzien

welke informatie verstrekt is en wat er is teruggekomen,

is de controle bovendien beter. Je

kijkt met meer ogen naar een project, wat de

kwaliteit ten goede komt. Tegelijkertijd houden

wij als bedrijfsbureau de regie. Doordat alle

data op onze eigen servers blijft staan, blijven

wij namelijk altijd eigenaar van de bestanden.”

MEER DAN 10.000 TEKENINGEN

Senior Support Engineer van Trimble Jan

Barend den Ouden heeft het Technisch Bedrijfsbureau

van het Albert Schweitzer ziekenhuis

ondersteund bij de inrichting van

de Trimble Connect omgeving. “Jan Barend

heeft al vele software-migraties en -installaties

voor ons verzorgd en ook dit proces is

vlekkeloos verlopen”, vertelt Graafland. ❯

BOUWEN ZORG.EU

37


DORDRECHT ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

Als gevolg van de digitalisering behoren papieren tekeningen straks tot het verleden. (N.B.: deze foto is nog voor de corona-afstandsregels gemaakt).

'Niet alleen onze facilitaire en technische diensten, maar ook projectleiders

van (bouw)projecten én externe partijen profiteren van de digitaliseringsslag'

“We zijn zeer tevreden over zijn support. In

slechts drie dagen tijd zijn meer dan 10.000

tekeningen op onze server gesynchroniseerd

met Trimble Connect. Daarbij heeft Jan Barend

een tool ingericht, waardoor de synchronisatie

voortaan met één druk op de knop kan worden

uitgevoerd.” Den Ouden: “Samen met de

ICT-afdeling van het ziekenhuis heb ik geïnventariseerd

hoe processen, bestanden, rechtenstructuren

en werkplekken gemanaged en uitgerold

moeten worden. Bovendien heb ik key

users Willem, Teun en Ferry getraind in Trimble

Connect en een ‘Quick Start’ handleiding geschreven,

die interne én externe gebruikers

stap-voor-stap wegwijs maakt op het platform.”

ALTIJD UP-TO-DATE

Binnenkort worden de eerste projecten via

Trimble Connect opgepakt. Blaak noemt niet

alleen de realisatie van een nieuwe noodstroomvoorziening,

maar ook de inpassing van

een nieuwe urologieafdeling, waardoor urologie

en gynaecologie voortaan geclusterd worden

in één centrum. Daarnaast zullen diverse

kleinere klusjes, zoals de splitsing van medische

en technische perslucht, via Trimble Connect

worden opgezet. Door projecten via dit platform

te laten lopen, beschikken partijen altijd

over de meest actuele tekeningen, benadrukt

Wapperom. “Dit haalt veel druk weg bij de

projectleiders. Bovendien ontstaat overzicht,

waardoor je elkaar ook kunt aanspreken op

verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld met

betrekking tot revisies. Hierdoor blijft de informatiestroom

altijd up-to-date.” Graafland:

“Een optimum hierin hopen we in de toekomst

te bereiken, wanneer ook de technische dienst

revisies via het platform kan delen en papieren

tekeningen tot het verleden behoren.”

VINGER AAN DE POLS

DANKZIJ BIM ILS

“De samenwerking tussen partijen is alleen succesvol,

wanneer de informatie waarmee wordt

gewerkt gestructureerd, consistent, correct én

volledig is”, benadrukt Den Ouden. “Dit geldt

ook voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis,

waarvoor ontzettend veel partijen tekenwerkzaamheden

verrichten. Ook hier biedt Trimble

Connect uitkomst. Op het platform kunnen

namelijk eenvoudig modellen gecontroleerd

worden op de aanwezigheid en consistentie

van parameters.” Om deze controle mogelijk te

maken, heeft Den Ouden speciaal voor het ziekenhuis

een Informatie Leveringsspecificatie (ILS)

geschreven, die wordt benut als aanvulling op

het CAD procedurehandboek en met name uitkomst

biedt in nieuwbouwprojecten. Blaak: “Met

behulp van diverse tools kunnen we dwarsdoorsneden

maken van bijvoorbeeld Revit-modellen.

Vervolgens kunnen we eenvoudig onderdelen

selecteren en bijvoorbeeld aantallen, diameters

en andere objectinformatie controleren, conform

de gemaakte afspraken. Hierdoor houden

we maximale grip op het ontwerp, de processen

én de eindkwaliteit van onze gebouwen.” ■

38 BOUWEN ZORG.EU


BOXTEL JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

Tekst | Willem de Volder Beeld | JBZ

Investering in JBZ buitenpoli

versterkt verankering in

Boxtelse samenleving

Boxtel is naast Rosmalen, Drunen en Zaltbommel één van de buitenpoli’s van het Jeroen Bosch

Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Eerstgenoemde locatie is geheel vernieuwd. “De vestiging in

Boxtel is meer dan een buitenpoli”, benadrukt Christ Goossens, die als Senior Projectleider JBZ de

transformatie van het JBZ-deel van het gebouw leidde.

ingedeeld en opgebouwd. De transformatie,

kwalificeer het gerust als kaalslag van vloer

tot dak, is met succes uitgevoerd. “We hebben

hier 4.300 vierkante meter verspreid over

drie bouwlagen, dat was niet prettig voor de

cliënten.” Het plan dat zeven jaar geleden zijn

oorsprong kende, was helder: het spreekuurcentrum

uitbreiden en alle achttien disciplines,

van cardiologie en neurologie tot dermatologie

en urologie, centreren.

'Ook in de

wachtruimten is

er meer beleving

met buiten'

Hélène van der Zandt (Unithoofd a.i. buitenpoli's JBZ) en Christ Goossens (Projectleider projectbureau

Servicebedrijf JBZ).

De locatie Liduina was, volgens Goossens, toe

aan een herijking. “Zorg evolueert. Een gebouw

groeit niet mee. Het vraagt om nieuwe

impulsen en eisen, gericht op hoogwaardige

dienstverlening. De OK’s waren al buiten ge-

bruik en er was geen dagverpleging meer”, zegt

Goossens terwijl hij rondleidt. Het JBZ-deel,

er zijn nog andere zorggerelateerde diensten

in het gebouw van Zorggroep Elde Maasduinen

gehuisvest, is gestript en geheel opnieuw

SPANNEND TRAJECT

Oorspronkelijk zou de bouw in juni 2020 starten,

doch door de coronapandemie is dat uitgesteld.

De ruimten waar de tijdelijke huisvesting

gepland werd, was nodig voor verhuurder

Zorggroep Elde Maasduinen om een tijdelijke

COVID-19-afdeling in te richten. Goossens

schakelt nog even naar zeven maanden verbouwing.

“In die periode zijn de spreekuren

gewoon doorgegaan. We hebben op andere

meters die we huurden, zoals het voormalige

OK-centrum, een tijdelijke huisvesting ingericht.”

Hij noemt het gelopen traject ‘spannend’.

“Het vroeg wat creativiteit maar het

verpleeghuis en onze poli zijn in gebruik gebleven,

tegen het bouwgebied aan. In een periode

40 BOUWEN ZORG.EU


BOXTEL JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

De verbouwing in volle gang.

Het gehele gebouw is van binnen gestript.

Eén van de wachtruimten in het Liduina in Boxtel.

De verbouwing mondde uit in ruime kamers en veel raampartijen.

van sloop waren dat zaken die vroegen om een

goede afstemming met de onderliggende uitvaartonderneming.”

Dat alles op rolletjes verliep,

schrijft Goossens toe aan de collegialiteit

van alle betrokkenen. “Een uitdaging die met

gepaste trots is gerealiseerd.”

OPENHEID

Het uitgangspunt was de cliënt centraal en

wat betreft uitstraling de ‘feel and look’ van de

JBZ hoofdvestiging. Openheid was een andere

kwalificatie die de nieuwe inrichting meekreeg.

“Doordat de ‘verkeersgangen’ aan de gevel

liggen, was het mogelijk om die openheid te

creëren. Ook in de wachtruimten is er meer

beleving met buiten. De inrichting van die

ruimten is vanzelfsprekend functioneel maar

daardoor niet minder gezellig.” Met immense

foto’s van bijzondere plekken en gebouwen in

Boxtel wordt de band met buiten nog eens extra

onderstreept. “De transformatie bood ons

tevens de gelegenheid om een energietransitie

door te voeren door middel van koudewarmte-opslag/het

gebruikmaken van aardwarmte.

Ook de gevels en vloeren zijn grondig geïsoleerd.”

Het vraagt nog wat inregelwerk, zegt

Goossens. Ook is met extra zonwering de opwarming

via de ramen teruggebracht.

DIEPGEWORTELD

Na de grondige verbouwing is het nieuwe

spreekuur- en diagnostisch centrum in Boxtel

officieel in gebruik genomen. Burgemeester

Van Meygaarden sneed met een scalpel (operatiemesje)

het lint door onder toeziend oog

van Marcel Visser, Raad van Bestuur JBZ. “Met

die handeling onderstreept de burgemeester

nog maar eens het belang van de aanwezigheid

van het JBZ in zijn gemeente”, zegt Goossens.

Hij legt tijdens het gesprek over de verbouwing,

in één van de vele moderne en ruime

artsenspreekkamers, de link naar het voormalige

Liduina Ziekenhuis. Daar had in de vorige

eeuw een kloosterorde de zorg in handen.

“Die zorg was diepgeworteld in de Boxtelse

samenleving. De voorbije decennia hebben

twee fusies plaatsgevonden (met het Carolus

Ziekenhuis en daarna het BMC) en heeft de

vestiging een iets ander karakter gekregen,

maar het spreekuurcentrum, diagnostiek, aanverwante

zorg en de bloedafname zijn dicht

bij de Boxtelaren gebleven. En dat met een

moderne en eigentijdse uitstraling.” Daarmee

zegt de projectleider niets teveel. Bovendien

is het project ruim binnen de marges van de

bouwmaatstaven gebleven en daar hebben alle

partijen debet aan. ■

BOUWEN ZORG.EU

41


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Iedere woonkamer in Swetterhage heeft een unieke inrichting.

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Sabine Bison

Healing Environment,

omdat het werkt

In deze editie van Bouwen aan de Zorg veel aandacht voor het thema Healing Environment. Net als

duurzaamheid is deze bouwtrend een blijvende prioriteit geworden. Sommige ontwikkelingen die

eerst een trend lijken worden een vanzelfsprekendheid. In de bouw, ook het bouwen voor de zorg, is

duurzaamheid hier een voorbeeld van. Maar ook een Healing Environment lijkt een blijvende prioriteit.

In 1859 beschreef Florence Nightingale al het

therapeutische effect van de omgeving op een

patiënt. Hierbij hanteerde zij de pijlers rust,

warmte, schone lucht, licht en goede voeding.

In de moderne tijd namen efficiëntie en

functionaliteit vaak de overhand in de zorg,

maar anno 2021 zijn we ervan doordrongen

dat de zorgomgeving bijdraagt aan genezing.

Uit een onderzoek van Roger Ulrich uit 1984

bleek bijvoorbeeld dat chirurgische patiënten

met uitzicht op de natuur minder complicaties

hadden, minder pijnstillers nodig hadden

en eerder werden ontslagen. Factoren als

daglicht, een groene omgeving, en zelfs de

juiste kleuren in een zorgomgeving kunnen de

fysiologische effecten van stress verminderen.

Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor

het personeel ■

BOUWEN ZORG.EU

43


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Eentien Architecten

Healing Environment in de praktijk

Betekenisvol ontwerpen

Jeroen van Bekkum en Arjen Kabboord combineren met Eentien Architecten hun ervaring met

opgaves in de zorg én de woningbouw, om comfortabele zorgprojecten neer te zetten. Hierbij staan

de gebruikers centraal.

R/ART-kliniek in Poortugaal. Eentien wil elke bewoner de mogelijkheid geven om frisse lucht binnen te laten. Vanwege de veiligheid zijn de ramen voorzien van mooi

uitgewerkte spuiroosters.

Kamer in de R/ART-kliniek met veel daglicht en uitzicht.

Directeur Jeroen van Bekkum: “We besteden

veel tijd aan het uitvragen wat de zorgorganisatie

precies wil, daarbij praten we met mensen

uit alle gelederen van de organisatie. Termen

zoals duurzaamheid en healing environment

worden veel gebruikt, maar wat bedoelen we

hier eigenlijk mee?” Op zichzelf is het idee van

een healing environment volgens Senior projectleider

Arjen Kabboord niets nieuws. “Lang

geleden werd bij de bouw van een sanatorium

al gebruik gemaakt van de gedachte dat licht

en ruimte meehelpen bij de genezing. Maar het

gaat zorginstellingen ook steeds om hygiëne,

veiligheid en de efficiëntie van de organisatie.

Van Bekkum: “Een omgeving die bijdraagt aan

herstel gaat over basic zaken als groen, uitzicht

en daglicht. En er is altijd een spanning tussen

ambitie en budget, dus dat is hard werken, een

goed gebouw komt er niet zomaar.”

44 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

'Een omgeving die

bijdraagt aan herstel

gaat over basic zaken

als groen, uitzicht

en daglicht'

Ouderencentrum in Waddinxveen met drie geschakelde woon/zorg-torens als opzet..

Groene balkons voor alle kamers op alle verdiepingen.

De bewoners hebben altijd zicht op de flora en fauna van de groene balkons.

VAN AMBITIEUS IDEE

NAAR PRAKTIJK

“Techniek, zoals domotica, speelt een steeds

grotere rol in zorg”, aldus Kabboord. “Toch kan

techniek bepaalde behoeften niet vervullen.

Kunstmatig licht kan op natuurlijk licht lijken,

maar het vervangt echt daglicht niet.” Eentien

werkt aan een centrum voor dementerende

ouderen in Waddinxveen. Van Bekkum: “We

willen ook op de hogere verdiepingen een

woonkwaliteit bieden die past bij de bewoners.

Daarbij dachten we aan een groen balkon

voor de gevel, zodat er uit het raam ook altijd

flora en fauna te zien is. Vervolgens is de vraag

of we zo’n ambitieus idee echt kunnen realiseren.

Gelukkig waren de opdrachtgevers heel

enthousiast. We merken dat dit van groot belang

is, zodat in elke stap van het proces gezegd

wordt ‘dit houden we erin’.”

Al vroeg in het traject Virtual Reality toepassen

helpt volgens Kabboord om opdrachtgevers

mee te nemen in een idee. “Daardoor kan

men bijna fysiek ervaren hoe groot een ruimte

bijvoorbeeld werkelijk voelt. We merken in

de zorg dat goede ideeën meerdere eigenaren

hebben, dat is prima, alleen op die manier

kunnen ideeën ook realiteit worden. De kracht

van de groen balkons zat hem in het feit dat

het een integrale oplossing was voor meerdere

functionele aspecten, zoals hittestress en gevelonderhoud.

Daardoor werd de geveltuin

steeds meer een onmisbaar onderdeel van de

visie én het gebouw. Als de tuintjes verdwijnen

moest dit toch op een andere manier aangepakt

worden. Los hiervan is zo’n tuintje ook

vooral betekenisvol en daar streven wij naar in

onze ontwerpen.”

WERKEN VOOR KWETSBARE

GROEPEN

Van Bekkum: “Het is voor ons ook betekenisvol

om voor kwetsbare groepen te werken, zoals

dementerende ouderen, maar bijvoorbeeld

ook psychiatrische patiënten.” Hierbij kiest

Eentien regelmatig voor oplossingen die de

zorgverleners nog niet kennen en soms voor

spannende keuzemomenten kunnen zorgen. ❯

BOUWEN ZORG.EU

45


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Ontwerp voor een nieuwe psychiatrische kliniek in Poortugaal met royale, serre-achtige buitenruimtes gekoppeld aan de gemeenschappelijke woonkamers.

In de psychiatrische klinieken zijn open

werkplekken gerealiseerd.

Een open werkplek in de gemeenschappelijke woonkamer.

Veilige buitenruimte met uitzicht op de Binnenmaas.

“In de psychiatrische klinieken ontwierpen

we bijvoorbeeld een zusterpost die zich niet

meer achter een balie bevindt, maar een als

werkplek in de woonkamer. Zo blijft de zorg

laagdrempelig toegankelijk, met aandacht

voor het overzicht en de veiligheid.”

“De toegang tot buitenruimte is ook altijd

een uitdaging als het gaat om de afweging tussen

autonomie en veiligheid. In verschillende

zorggebouwen hebben we royale, serre-achtige

buitenruimtes met ronde vormen ontworpen

die besloten en veilig zijn maar ook

echt de beleving van buitenruimte geven. Als

architecten willen we tijdens het ontwerpproces

steeds weer op het welzijn van de client

wijzen. En die ambitie rijmen met de belangen

van de zorgorganisatie.” ■

46 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Beleefplek het schuurtje met geprinte vloer en tv scherm als konijnenhok.

Tekst en beeld | Memo-live

Beleving in de zorg

Memo-live is in 2012 gestart met het eerste project in Lelystad, de Hanzeborg. Het bedrijf is zich

daarna gaan specialiseren in camouflagetechniek en beleving voor afdelingen met bewoners met

dementie. Roel Vinke is de eigenaar van Memo-live. “Na het project in Lelystad zag ik wat het met

bewoners, bezoekers en medewerkers doet als een omgeving totaal verandert. Ik ben me daarna

gaan verdiepen in het maatschappelijke probleem van dwaalgedrag bij dementie. Hoe reageert een

bewoner op prikkels, waar moet je op letten bij vluchtdeuren, hoe kunnen we bewoners sturen

zodat er meer rust ontstaat. Allemaal vragen waar we steeds meer inzicht in krijgen omdat we onze

projecten volgen en evalueren.”

IN EEN VROEG STADIUM MEEDENKEN

Steeds vaker wordt Memo-live bij nieuwbouw of verbouwing betrokken.

Roel Vinke: “Als wij in een vroeg stadium meedenken kunnen er veel

kosten bespaard worden. Als er toch geschilderd moet worden, dan liever

in de juiste kleur. Als er printbehang komt is behangklaar maken door

de aannemer voldoende. Zo voorkom je dubbele werkzaamheden.”

Anno 2021 is Memo-live de grootste leverancier van beleving en sfeer op

de PG afdeling. Roel Vinke: “We hebben ons in de afgelopen jaren ontwikkeld

als een echte specialist. Alle beelden die we gebruiken zijn door onszelf

ontwikkeld. We gebruiken voornamelijk afbeeldingen van herkenbare

natuur zoals bloemen en planten en delen van muren of hekjes die op

ware grootte worden geprint. Wij denken uitsluitend vanuit de bewoners

48 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

WAT ZIJN PRECIES DIE EFFECTEN OP BEWONERS

VAN DE PG-AFDELING?

Roel Vinke: “Ten eerste creëren we herkenning. Door bijvoorbeeld de

voordeuren van de bewoners te bestickeren, herkennen mensen de deur

beter en voelen ze zich niet verloren in de gang. Tegelijkertijd voorkom

je dat mensen de verkeerde kamer binnengaan, met onrust als gevolg.

Deuren die niet belangrijk zijn voor bewoners, camoufleren we waardoor

deze ook geen onrust meer veroorzaken doordat bewoners aan

de deur gaan rammelen of er tegenaan schoppen. Ditzelfde geldt voor

liften en uitgangen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er van alles te doen

is op de gang. Men kan wandelen langs winkelramen, of bij iemand naar

binnen kijken. Er is groen, er zijn bloemen en dieren zoals een hondje of

een poes. Zo krijgen de mensen veel positieve prikkels en voelen ze zich

beter. Wij doen dit vrijwel uitsluitend in de ruimtes en gangen met een

eentonige uitstraling, waar nauwelijks afleiding is en waar bewoners weinig

herkennings- of oriëntatiepunten hebben. De wayfinding wordt door

onze decoraties sterk verbeterd voor bewoners. Als wij klaar zijn met

ons werk, zijn de bewoners blij, zijn de medewerkers blij, en zijn wij dan

ook tevreden! Uiteindelijk resulteren onze oplossingen in minder onrust

en wordt zorgpersoneel minder zwaar belast.”

De eigen kamer kunnen vinden wordt eenvoudiger met verschillende voordeuren

en natuurlijke decoraties.

HOE WERKEN JULLIE PRECIES?

Aan het woord is Arco Kistemaker, projectmanager bij Memo-live: “Een

klant vindt ons vaak via Social Media of via andere klanten. Ook hebben

we grote zorgorganisaties met meerdere locaties, daar gaan we

van de ene naar de andere afdeling. Men belt ons, of vraagt een gratis

inspiratieboekje bij ons aan om deze met een werkgroep te bespreken.

Als de klant een advies van ons wil, plannen we een Quick Scan in voor één

van onze adviseurs. Deze geven ter plaatse adviezen, wijzen op knelpunten,

maken foto’s van de hele afdeling en meten alles in. Daarna werken we dit

uit in een sfeerimpressie, een begroting, en een uitgebreid advies. Hiermee

maken we het inzichtelijk voor de klant. Als de klant akkoord is werken we

het ontwerp tot in detail uit en kunnen we de opdracht inplannen. Wat

ons uniek maakt is dat we alles in eigen hand hebben. Van advies, ontwerp,

productie en montage, alles met eigen mensen en met één aanspreekpunt.

Doordat onze klanten al overtuigd zijn van de positieve effecten van onze

diensten en producten, worden we steeds vaker betrokken bij nieuwbouw.

Men ziet de knelpunten al op de plattegrond, of er zijn al speciale

belevingsruimtes waar met thema’s bewoners positief worden gestimuleerd.

Daarvoor hebben we nieuwe producten ontwikkeld zoals een TV

scherm met konijnen, een appelboom met plukappels en een vogelhuisje

met geluid. Door deze in de juiste setting toe te passen ontstaat een omgeving

die je positief prikkelt.” ■

Door camouflage van liften en nooduitgangen kan veel onrust worden

weggenomen bij bewoners.

met dementie. Als onze klant vraagt om afbeeldingen toe te passen die in

onze ogen geen positief effect hebben op de bewoners, doen we het niet.”

Meer beleving op de afdeling en

in de gangen begint met het aanvragen

van een inspiratiegids van Memo-live.

In deze gratis gids staan veel voorbeelden

en ervaringen van onze klanten.

Even aanvragen via www.memo-live.nl

en u ontvangt de gids gratis.

BOUWEN ZORG.EU

49


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst | Willem de Volder Beeld | Vervoort

Privacy, veiligheid en comfort van essentieel belang

Comfortabele inrichting als

uitgangpunt in zorginstellingen

Joost Graat van Vervoort is al decennia lang vertrouwd met de inrichting van zorginstellingen.

Hij ventileert zijn ervaringen en ideeën beeldend maar eigenlijk is een blik in de onlangs geheel

verbouwde showroom van de inrichter in Goirle al voldoende. Die verraadt eveneens de

veelzijdigheid en het gevoel voor sfeer in de dienstverlening van Vervoort.

“Alles draait om het welbevinden van de bewoners,

cliënten en/of patiënten. ‘Healing

Environment’.” Nee, Joost Graat is niet de man

die het gehoor continu bestookt met Engelse

termen. “Thuis en comfortabel voelen, daar

draait het om bij de inrichting van projecten.

Zaken als privacy, veiligheid en comfort zijn

daarbij van essentieel belang. Eén op één of

met de bewoner in het bijzijn van hun naasten

en opdrachtgever komen tot een inrichting die

aansluit bij wensen en noodzakelijke voorzieningen.

Dat staat centraal in de aanpak van ons

ervaren team.”

'Zie het als schillen die breed maar ook flexibel

ingezet kunnen worden'

GEEN PRODUCTEN MAAR

CONCEPTEN

Zorg is voor het Vervoort-team, Arjan, Esther,

Claudia, Jurriaan en Joost, een breed begrip.

Niet alleen in zorginstellingen, maar ook in ziekenhuizen

weten de deskundigen van Vervoort

de clientèle te verrassen met kennis en producten

die bijdragen aan het welbehagen van

bewoners en patiënten. “Ook in ziekenhuizen

doen, waar mogelijk, kleur en groen in de vorm

van planten hun intrede.” Graat benadrukt dat

Vervoort ‘geen producten’ verkoopt maar

‘concepten’ passend bij de zorg en de gewenste

beleving. “Vanzelfsprekend blijft alles zorg

gerelateerd, want wanneer de bewoner of patiënt

comfort ervaart, is dat ook in het voordeel

van het personeel”, waarmee hij aangeeft

dat alles in het teken staat van de doelstelling:

een warme, huiselijke, efficiënte maar ook hygiënische

aanpak.

ENKELE PRAKTIJKVOORBEELDEN

Vanzelfsprekend lardeert Graat zijn verhaal

met de nodige praktijkvoorbeelden. Onder

meer de inrichting van het Visserhuis in IJmui-

Arjan. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)

Claudia. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)

50 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Esther. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)

Joost. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)

Jurriaan. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)

den. Een instelling waar iedereen, van jong tot

oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging,

begeleiding en/of ondersteuning nodig

heeft, zich thuis voelt. De beelden die hij toont

van de inrichting van onder meer de restaurants

met de creatieve invulling van de steunkolommen,

ademen sfeer. Veel groen en de

toepassingen van hout en het ‘metalen huisje’

benadrukken nogmaals de brede en veelzijdige

aanpak van het zorgteam van Vervoort. “We

hebben getracht een sfeer neer te zetten die

zijn weerslag vindt in een omgeving die de bewoner

rust geeft. Of het nieuwbouw is of bestaande

bouw die een revitalisatie nodig heeft,

wij zijn er mee vertrouwd”, zegt Graat. “Sterker

nog, misschien vormt dat laatste nog wel

een extra uitdaging.” Hij weet als geen ander

dat alles draait om budgetten. Daarom is het

zorgteam van Vervoort ook vertrouwd met

‘hergebruik’. “Refurbishing, een lakje, andere

stoffering. Zie het als een onderdeel van ons

maatschappelijk verantwoord ondernemen

want milieu en duurzaamheid zijn een belangrijk

onderdeel van ons mvo-beleid. Ons uitgangspunt

is zorgvuldig omgaan met beperkt

beschikbare grondstoffen. Ook hebben we

oog voor de menselijke aspecten binnen en

buiten het bedrijf.” Dat betekent in de praktijk

dat Vervoort producten en concepten

ontwikkelt met een lange levensduur en een

hoog recycling niveau. Graat noemt onder

meer onderhoud daar waar nodig en preventief,

zelfde product, nieuwe gebruiker en herstoffering

en herinzet van materialen. “Zie het

als schillen die breed maar ook flexibel ingezet

kunnen worden.”

SFEERVOLLE SHOWROOM

Graat komt nog even terug op de grondige

aanpak van de Vervoort-showroom. “Het

heeft inderdaad iets langer geduurd dan gepland,

denk aan het voorhanden zijn van materialen

en producten, maar einde van het

jaar heeft de showroom het beeld dat we

voor ogen hebben.” De nieuwe vloer, veelzijdigheid

aan meubelen, de warme verlichting,

de groenbeleving en uiteraard de centrale

bar ademen de sfeer die Vervoort toevoegt

aan de horeca, recreatiewoningen en uiteraard

aan zorginstellingen in de breedste zin

van het woord. ■

BOUWEN ZORG.EU

51


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst | Willem de Volder Beeld | LIAG architecten en bouwadviseurs

Welzijn van gebruikers én een beter milieu

Onderzoeken LIAG leiden

tot nieuwe inzichten voor

inrichting lab en IC

De huisvesting van IC’s en die van laboratoria vertonen tal van overeenkomsten en bieden ruimte

voor verbetering. Dat blijkt uit onderzoeken van LIAG architecten en bouwadviseurs in Den Haag.

Het full circle architectenbureau met een eigen bouwadviesafdeling richt zich op ‘het geluk’ van

gebruikers en patiënten in leefbare en gezonde gebouwen. Het kan vaak compacter, praktischer,

efficiënter en veiliger in ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Met meer aandacht voor gezondheid

en duurzaamheid. In beide soorten ruimten uit zich dat in een kleinere CO 2

-footprint.

Carina Nørregaard en Thomas Bögl van LIAG

gaan dieper in op de uitkomsten van de onderzoeken.

“Hoe zouden een IC en een laboratorium

er in de toekomst uit kunnen zien?” Met

die vraag opent Nørregaard het gesprek. De

eerste uitkomst gaat al snel over tafel: “Stel de

onderzoeker en de patiënt centraal. Het welbevinden

van de mens leidt tot meer rende-

ment op de werkplek in het lab en een beter

genezingsproces op de IC.”

ONDERZOEKER CENTRAAL

Het onderzoek naar de laboratoria vond plaats

in nauwe samenwerking met AT Osborne.

Centraal stond het Researcher Centered Laboratory

concept, gericht op een optimale ondersteuning

van de laboratoriummedewerker

en het proces. Om te komen tot bruikbare uitkomsten,

gingen Nørregaard en Bögl te rade

bij verschillende universiteiten en spraken zij

met promovendi over het laboratorium van

de toekomst. “De fysieke omgeving is steeds

gericht op de momenten dat de onderzoeker

in het lab werkt. Daaruit rolde het idee van

Bezoek op de IC.

De patiënt vindt op de IC een warme sfeer.

De teampost met ruim zicht op de IC.

52 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

een gepersonaliseerde plug-and-play container.

Die wordt geplaatst op momenten dat deze

nodig is, wanneer het lab is gereserveerd. Zie

het als een meubelstuk dat wordt ingeplugd.

Op andere momenten gaat de container in opslag.

Vanzelfsprekend is dat niet alleen efficiënt,

maar leidt het ook tot kostenbesparing. Denk

aan meer output op de werkvloer, dus een hogere

efficiency. Er kan immers gewerkt worden

met meerdere containers op afroep. Ook kostenbesparing

op het gebied van energie is een

doorslaggevend aspect.”

IC-BOX

De onderzoeken van LIAG naar de labs en IC’s

komen volgens Nørregaard en Bögl voort uit

de opgave om de wereld anders in te richten.

“Wij moeten ervoor zorgen dat toekomstige

generaties ook kunnen leven in deze wereld.”

Het onderzoek naar de zogenoemde IC-box,

uitgevoerd samen met atelier PRO, richtte zich

op alle gebruikersgroepen: van patiënten en

bezoekers tot medewerkers. Uit interviews

met IC-medewerkers van meerdere ziekenhuizen

bleek al snel dat een goed functionerende

IC-box onlosmakelijk is verbonden met de organisatie

van de afdeling en de werkwijze in het

ziekenhuis. Nørregaard: “Het vraagt uiteraard

om een optimale inrichting van de IC-kamer.

Een goed ontwerp kan zorgen voor minder

stress, pijn, angst en delirium.”

WARM EN PERSOONLIJK

Voor de patiënten moet de omgeving voor

behandeling en herstel veilig zijn, met hygiëne

en een snelle paraatheid van het personeel als

speerpunten. Wanneer bezoekers zich prettig

voelen en de patiënt kunnen steunen, zorgt dat

voor wederzijds welbevinden. “Warm, persoonlijk”,

zo geeft Bögl een indicatie waaraan

de inrichting van een IC zou moeten voldoen.

“Snel geholpen worden, optimaal contact met

personeel en duidelijke zichtlijnen bij de balie

en in de IC-kamer waarbij de apparatuur geen

belemmering mag zijn.” Volgens Nørregaard

speelt Healing Environment hierbij een belangrijke

rol en dat uit zich ook in meer toewijding,

gezondheid en welzijn van de medewerkers.

MODULAIR

Vanzelfsprekend heeft LIAG ook modellen

uitgewerkt waarop geanticipeerd kan worden.

“Een basismodel met vier IC-boxen. Een

modulaire opzet zodat ieder onderdeel van

de vier boxen ook gescheiden kan worden ingezet.

Denk aan isolatie bij infecties of tijdens

een pandemie zoals COVID-19. “Compact en

overzichtelijk door de korte zicht- en looplijnen

en ruimten voor patiënten en familie, maar ook

comfort voor artsen en andere medewerkers”,

Thomas Bögl. (Beeld: www.rockinpictures.com)

Een beeld van de organisatie en de zichtlijnen op de IC.

legt Nørregaard uit. “Een ontwerp dat de kans

op fouten van het personeel verkleint en leidt

tot betere zorgresultaten. Immers, elke seconde

telt op een IC.”

HET NIEUWE DENKEN

Bögl vult aan dat aspecten als daglicht, dag- en

nachtritme, uitzicht op groen, een goede akoestiek

en een prikkelarme omgeving geïntegreerd

zijn in het ‘nieuwe denken’ in en rond de IC. Al

deze aspecten vormen de optimale condities

voor het herstel van de patiënt en het welzijn van

het personeel. Daartoe behoort volgens Bögl

ook de flexibele videowand: een wand waarop

gepersonaliseerde beelden, van landschappen

tot familiekiekjes, geprojecteerd worden. Ook

Carina Nørregaard. (Beeld: www.rockinpictures.com)

dat soort voorzieningen kunnen bijdragen aan

het welbevinden en het genezingsproces.

LIAG, architecten van geluk, is op meerdere gebieden

onderscheidend. Het bureau richt zich

op maatschappelijk vastgoed zoals sport, onderwijs

en zorg. Het welzijn van de gebruikers en

een beter milieu staan daarbij steeds centraal.

Het onderzoek naar het Laboratorium van

Morgen voerde LIAG uit in samenwerking met

AT Osborne.

Het onderzoek naar de ideale IC-box deed

LIAG in samenwerking met atelier PRO als

onderdeel van een aanbestedingstraject. ■

BOUWEN ZORG.EU

53


LIAG is een full circle architectenbureau

met een rotsvaste visie: architectuur moet

voorwaarden scheppen voor het geluk van haar

gebruikers.

Een gebouw is pas geslaagd als het een plek is waar mensen zich thuis

voelen. Als het uitnodigt tot ontmoeting. En een positieve bijdrage levert aan

zijn omgeving. Een geslaagd gebouw toont respect voor de gebruikers en is

gebouwd met respect voor onze planeet.

“Vrijwel onze hele leefwereld is door mensenhanden

vormgegeven. Daar ligt voor ons een kans om het levensgeluk

van mensen te verhogen.”

− Thomas Bögl, architect & partner

LIAG ontwierp het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het grootste kinderoncologisch centrum van Europa.

Tel. +31 (0)70 350 72 72

info@liag.nl

www.liag.nl

Koninginnegracht 97

2514 AK Den Haag


Voor beleving aan de muur

TACHUP DECO PROJECTEN | WWW.TACHUP.NL | INFO@TACHUP.NL | TELEFOON 0348-478012


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Tachup BV

Tachup denkt mee en ontzorgt

Beeld laten spreken

Een verhaal vertellen met beeld, dat is wat Tachup doet. Hierbij zijn de mogelijkheden vrijwel

eindeloos, van fotobehang tot wanddecoratie, in een grote diversiteit aan materialen en

afwerkingen. Om tot het mooiste resultaat te komen begeleidt Tachup het proces van idee

tot montage.

Sinds 12 jaar realiseert Martin Groenewege met zijn bedrijf Tachup

wanddecoraties voor B2B projecten. “Tachup producten zijn terug te

vinden in restaurants en hotels, de bungalows en zwembaden van Landal

en in de zorg.” Juist in de zorg is volgens Groenewege de keuze van het

juiste beeld van belang. “Kleur en beeld doen wat met je hersenen, zij

kunnen bijvoorbeeld helpen ontspannen. Dit is prettig voor zowel het

personeel als de cliënten, die in een zorgomgeving íets minder op hete

kolen hoeven zitten.”

OPFLEUREN MET BEELD

Tachup levert voor ziekenhuizen meestal (wand)decoratie voor een specifieke

plek of ruimte. “De vraag is meestal om zo’n ruimte op te fleuren

met beeld. Onze kracht is dat wij vervolgens het totale proces ontzorgen.

We proberen de behoefte van de klant te achterhalen en denken hierin

kritisch mee. Over het juiste beeld, de geschikte materialen en bouwkundige

zaken. We werken vervolgens met andere professionals samen, zoals

kunstenaars en fotografen, om tot het beste resultaat te komen.”

Tachup helpt met de selectie van de juiste beelden.

56 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

'Kleur en beeld doen wat met je

hersenen, zij kunnen bijvoorbeeld

helpen ontspannen.'

BELANG VAN DE JUISTE KEUZE

Groenewege: “Vaak wil de opdrachtgever beeld uit de omgeving terug

laten komen in het pand. Ik denk dan mee over welk beeld hiervoor geschikt

is, of de kwaliteit voldoende is en welke verbeteringen eventueel

nodig zijn. De basis van elk project is het invullen van behoeftes, in het

geval van zorggebouwen gaat het bijvoorbeeld om de keuze voor de

juiste kleur, die goed of rustgevend werkt. Ook akoestiek is echter een

heel belangrijk thema.” Vanuit ervaring heeft Tachup hier veel kennis

over vergaard.

Bloemen in een toiletruimte.

Tachup werkt zoveel mogelijk met unieke beelden, die vervolgens door

vakmonteurs aangebracht worden op de wand of andere oppervlakken.

Als fotobehang, naadloos en tot wel 30 meter breed, of in allerlei vormen

van wanddecoratie. Hierbij kan de opdrachtgever kiezen uit de materialen

aluminium dibond, populieren hout, textiel, canvas, acrylaat of

HPL panelen. Ook op het gebied van akoestische panelen biedt Tachup

veel verschillende mogelijkheden.

DUURZAME SAMENWERKING

“Ontzorgen en service zijn erg belangrijk voor ons”, aldus Groenewege.

“We denken mee over de mogelijkheden en leveren de hoogste haalbare

projectkwaliteit. Ik geloof in inspirerende en duurzame samenwerkingen

waaruit verbinding ontstaat met de klant en alle partners. Ook na

een geslaagd project blijven wij betrokken.” ■

Natuur brengt ontspanning.

Het verleden terug laten komen in het heden.

Nostalgie.

BOUWEN ZORG.EU

57


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst en beeld | Vyva Fabrics

Duurzaam en hoogwaardig kunstleer

voor interieur én exterieur

Vyva Fabrics introduceert de nieuwe collectie Harlow, bestaande uit duurzaam en hoogkwalitatief

kunstleer dat oogt als natuurlijk linnen en prettig aanvoelt. De bekledingsstof is verkrijgbaar in maar

liefst 31 intense, warme tinten die elk interieur én exterieur, modern en klassiek, laten sprankelen.

De collectie heeft het ecolabel Oeko-Tex 100. Dit kwaliteitslabel garandeert

dat het kunstleer geen stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn

voor mens of milieu. Het innovatieve materiaal in de collectie Harlow is

dan ook geheel ftalaat-vrij. Het kunstleer heeft een slijtvastheid van maar

liefst 800.000 Martindale; het is dus praktisch onverwoestbaar en kan

een leven lang mee. De bekledingsstof voor binnen en buiten is bovendien

vlekbestendig en antibacterieel.

De voor Vyva Fabrics kenmerkende bijzondere kleuren keren uiteraard

terug in de collectie Harlow. Warm, uitnodigend en tijdloos. De 31 zorgvuldig

samengestelde tinten doen denken aan superfoods en specerijen,

zoals Goji Berry, Elderberry (Vlierbes), Chia Seed, Turmeric (Kurkuma)

en Cinnamon (Kaneel). ■

Warm, uitnodigend en tijdloos.

'De bekledingsstof is verkrijgbaar in maar liefst 31 intense, warme tinten'

De zorgvuldig samengestelde tinten doen denken aan superfoods en specerijen.

58 BOUWEN ZORG.EU


Patiëntenkoffer

persoonlijke bezittingen

dicht bij de patiënt

De bedkoffer zorgt ervoor dat verplegend

personeel niet langer hoeft rond te lopen met

persoonlijke bezittingen van dagpatiënten.

Deze worden opgeborgen in een koffer die de

hele tijd aan het ziekenhuisbed blijft hangen.

Zo heeft de patiënt meteen alles bij zich als hij

wakker wordt na de verdoving.

brancard

kinderbed

ziekenhuisbed

+32 50 673 291 product@cides.be www.cides.be


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Topclass Care Furniture

Meedenkende partner in

totaalinrichting en ziekenhuisuitrusting

“Na het COVID-19-tijdperk is het plots weer alle hens aan dek en voelen we hoe veerkrachtig de

markt en onze klanten zijn”, stelt zaakvoerder Peter Stiers van Topclass Care Furniture. “Beurzen,

fabrieksbezoeken en huisshows komen weer op gang en laten ons toe om een vinger aan de pols

te houden inzake de nieuwste trends in vormgeving en kleurengebruik. De leveringstermijnen en

prijzen staan nog altijd onder druk, maar ook op dit vlak verwachten we een snelle normalisering.”

De sterk veranderende markt houdt Topclass Care Furniture alert voor

alle noden en eisen van zijn klanten. “Steeds meer zorginstellingen vinden

de weg naar een kleiner en flexibel bedrijf met een sterk persoonlijke

aanpak. Het aanbrengen van de gepaste producten en oplossingen met

'à la carte' uitwerkingen binnen een vooropgesteld budget, zorgt voor een

goede aanvulling van het brede standaard marktaanbod. Ons meubelaanbod

is sterk roterend om zorg te dragen voor eigenheid binnen ieders

project. Duurzame producten, gekoppeld aan een perfecte aftersales, zijn

na meer dan 25 jaar in de zorgmarkt nog altijd onze belangrijkste sleutelwoorden.

Een betrokken team met veel inzet en passie voor de job geeft

vaak nét dat tikkeltje meer en zorgt voor een 'één op één' contact tijdens

de uitwerking van offertes en het inhuizen van het meubilair.”

Meedenkende partner

en leverancier in

totaalinrichting en

ziekenhuisuitrusting

SFEERBELEVING

Topclass Care Furniture biedt naast een uitgebreid gamma los meubilair

ook raamdecoratie aan. “De projectvoorstelling passen we aan volgens

de persoonlijke noden en gewenste sfeerbeleving van de klant. We zorgen

voor een afgewerkt totaalplaatje, door onder meer uitgebreid en

persoonlijk interieuradvies, werfbezoeken en advies in materiaal- en

kleurkeuzes. Hierbij maken we ook gebruik van moodboards en 3Dvoorbeelden.”

Desgewenst levert Topclass ook alle decoratie, van planten

tot kaders, sierkussens, wandklokken… ■

HET AANBOD VAN TOPCLASS CARE FURNITURE

Ziekenhuisuitrusting

• Mobiele tafels operatiekwartier

• Behandelzetels

• Curalizer

• Mobilisatietoestellen

• Stretchers

• Werkstoelen

• Bloedafnamestoelen

• Zetelbedden

Projectinrichting

• Projectinrichting met standaard en eigen meubilair

• Decoratieartikelen en raamdecoratie

• Meerdere prijsniveaus

• Volledige 'look and feel'

• Snelle inhuizing

• Gemotiveerd team

Bruinbeekstraat 53

2820 BOSHEIDEN

T +32 15 286 363 F +32 15 286 364

E info@topclass-mechelen.be W www.topclass-mechelen.be

Naast wandafwerking en raamdecoratie biedt Topclass Care Furniture onder meer

een ruim gamma los meubilair aan.

60 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst | Willem de Volder Beeld | Malsch

Veiligheid en hygiëne naadloos samen

Malsch en PharmaSafe een

vanzelfsprekende combinatie

“We zien de keuze voor huiselijkheid en een warme sfeer in de inrichting van kamers in zorgcentra

toenemen. Ook mensen die thuis worden verzorgd, kiezen vaker voor een bed en kledingkast die

aansluiten op de woonsfeer van kamer of appartement.”

Campenhout op het feit dat steeds meer mensen in de thuissituatie kiezen

voor het verhogen van de levenskwaliteit en sfeervolle inrichting.

Ook duurzaamheid is een aspect dat van toepassing is op de collectie

Malsch bedden en PharmaSafe producten. Behalve op een lange levensduur

duidt Van Campenhout op het modulaire karakter van de interieurproducten.

Medifix & Malsch in Udenhout is een vooraanstaand speler

op het gebied van de levering van medisch meubilair en zorgproducten

aan zorginstellingen, ziekenhuizen en particulieren. ■

Kamer Aura: sfeervol.

‘Duitse degelijkheid

met een hoge

gebruiksvriendelijkheid’

Joris van Campenhout, directeur van Medifix, ziet zijn visie op het totaalconcept

met maatwerk als hoofdmoot steeds meer gestalte krijgen. Als

importeur in Nederland van Malsch (bedden) en producten van Pharma-

Safe (medicijn)kasten levert hij een totaalconcept met kwaliteit als rode

draad. “Het luxe bed en/of kast, met eventueel een medicijnkast(je) geïntegreerd,

gaat in onze producten naadloos samen met veiligheid en

hygiëne. Duitse degelijkheid met een hoge gebruiksvriendelijkheid. Bovendien

is de Malsch-range modulair, zodat er kan worden ingespeeld op

persoonlijke wensen wat betreft kleur- en materiaalkeuze. En dat zonder

aan de gebruiksvriendelijkheid te tornen.” De totale range van Malsch is

stijlvol te combineren met de kasten van PharmaSafe. Van Campenhout

gaat nog een stapje verder. Hij ziet de samenwerking met projectinrichters

als een ideale stap om te komen tot een nog betere afstemming

wat betreft materiaal en kleurkeuze in de kamers bij zorginstellingen,

ziekenhuizen en bij particulieren thuis. Wat betreft dat laatste doelt Van

Comfort.

Veiligheid.

Hygiëne.

Malsch Nederland B.V.

Nijverheidsweg 8

5071 NK Udenhout

T. +31 13 207 3025

E. info@malsch.nl

W. www.malsch.nl

BOUWEN ZORG.EU

61


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst en beeld | Studio M

Een healing environment

als totaalbeleving

Een healing environment is een omgeving met een verzorgend en therapeutisch effect, om zo angst

en stress te verminderen, een herstel te bespoedigen en het gevoel van welzijn te bevorderen. Zo’n

omgeving vraagt een gastvrije en belevende totaalaanpak waar bewoners, bezoekers en personeel

zich thuis voelen. Ook bij de hospitality creators van Studio M zit deze opvatting goed ingebakken.

Dankzij een combinatie van gastvrije concepten, diverse interieurstijlen en geschikte decoratie

die inspeelt op de zintuiglijke beleving kom je tot een totaalconcept dat leidt naar een healing

environment.

Het creëren van zo’n healing environment

vraagt een persoonlijke aanpak. Als hospitality

creator voor het zorglandschap richt

Studio M zich op een doordachte aanpak van

de omgevingsbeleving. “Een totaalbeleving die

draait rond zowel gezelligheid, comfort, hygiëne

als veiligheid tilt je concept meteen naar

een hoger niveau”, zegt Serge De Rouck, art

director en hospitality creator bij Studio M.

“Enerzijds creëer je een leefomgeving voor

de bewoners. Deze nieuwe thuis is voor hen

vaak een moeilijke omschakeling, daarom moet

dit in het verlengde liggen van wat ze gewoon

zijn. Anderzijds is een woonzorgcentrum ook

een gastvrije plek voor bezoekers. We pakken

gemeenschappelijke ruimtes dan ook aan als

echte ontmoetingsplekken.”

MEER DAN ALLEEN EEN

SLAAPKAMER

Met het juiste totaalconcept creëer je een

open sfeer waar iedereen zich welkom en goed

voelt. “Een woonzorgcentrum is dan ook zoals

een minidorp, een kleine maatschappij. Onze

totaalconcepten zijn er dan ook naar ontworpen.

Woonzorgcentra omvatten meer dan alleen

een slaap- en leefkamer, bewoners gaan

breien in een breiclub, lezen een boek in de

bibliotheek, kijken een film in de cinema of

eten een pannenkoek of mosselen in de brasserie

met hun (klein)kinderen. De dagdagelijkse

activiteiten verder zetten binnen de muren

van de zorginstelling en zoals ze gewoon waren

voor hun intrek in de zorginstelling versterkt

het welbevinden van de bewoners.”

'Een woonzorgcentrum

is een minidorp in

een dorp of stad,

waar ieder detail een

verschil maakt'

Dat versterken van die healing environment

vereist dan ook aandacht voor alle elementen.

“Denk maar aan de tuin of terras bijvoorbeeld.

De buitenlucht, het groen en natuurlijk

zonlicht, allemaal hebben ze een effect op

onze gezondheidstoestand en gemoedsrust.

Met een aangepast visie en inrichting voor de bui-

62 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

De leefruimte of brasserie worden aangepakt als echte ontmoetingsplekken.

Het helende effect van groen en natuur.

tenruimtes maken we die buitenlucht voor iedereen

aangenaam en toegankelijk. Zelfs het kleinste

detail, kan het verschil maken tussen de bewoner

motiveren om een stapje buiten te zetten.”

De boodschap is dus een gezellige omgeving te creëren waar iedereen welkom is. (Beeld: Ronald Zijlstra).

AANDACHT VOOR ALLE

FACTOREN

De boodschap is dus een gezellige omgeving te

creëren waar iedereen welkom is. “Het summum

van beleving staat gelijk aan het summum

van een healing environment”, beaamt Serge.

“Een visie creëren waar een totaalbeleving

centraal staat leidt dan ook naar een omgeving

waar iedereen beter van wordt. Want ieder

woonzorgcentrum is uniek, met eigen werknemers

en bewoners. En die eigen identiteit

vertalen wij naar een doordacht totaalconcept

waar zintuiglijke beleving centraal staat.”

“Dit doen we overigens ook voor ziekenhuizen

of centra voor geestelijke gezondheidszorg.

We luisteren en analyseren hun noden

tot een passend concept”, vertelt de art director.

Ieder zorginstelling kan bij Studio M

terecht voor diverse diensten, gaande van

het meedenken over de visie van het project,

aangepast ontwerp en interieuradvies naar

visualisatie tot advies in meubilair, materiaalgebruik,

styling en decoratie. ■

Laat de bewoners zoveel als mogelijk genieten van het zonlicht.

Meer informatie kunt u vinden op de website

www.stu-m.be.

BOUWEN ZORG.EU

63


00027564001 - Dijkmans B.V._v2.indd 1 08-09-2021 09:30

THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst en beeld | Dijkmans

Waterdichte wandbekleding:

Snelle installatie en

makkelijk afneembaar

Maak kennis met Muro Wandbekleding! Groot voordeel van deze watervaste en waterdichte

wandpanelen is dat ze onderhoudsvriendelijk, hypoallergeen, schimmelbestendig en

brandvertragend zijn. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in meerdere afmetingen en decoren. De

panelen zijn geschikt voor badkamers, maar kunnen ook in andere ruimtes geplaatst worden.

De producten van Muro zijn gemaakt van SPC (Stone Plastic Composiet).

Dit is een zeer sterk en stabiel materiaal. Muro wandbekleding is

verkrijgbaar in 10 verschillende decoren, waaronder marmer, betonlook

en verschillende aardtinten.

Muro is zeer geschikt voor renovatie dankzij de eenvoudige en snelle

installatie. De panelen zijn direct te verlijmen op vlakke en zelfs oneffen

oppervlaktes, bij minder dan 5 mm. Het is zelfs mogelijk om Muro over

'De panelen zijn direct te verlijmen

op vlakke en zelfs oneffen

oppervlaktes, bij minder dan 5 mm'

de al bestaande tegels heen te plaatsen! Het is niet nodig om de tegels te

voegen, dankzij het vernuftige en waterdichte Drop-Lock systeem. Een

ruimte kan hiermee binnen één dag gerenoveerd worden.

Onze panelen zijn ondoordringbaar voor vocht, 100% hygiënisch en een

streling voor het oog. Dijkmans B.V. is importeur en distributeur van diverse

leveranciers in wand- en plafondpanelen uit Scandinavië en België.

In ons assortiment hebben wij exclusieve merken zoals Maestro Panel,

Maestro Lynes, Hansapanel, Hansafloors, Elit en Muro.

De Muro collectie is te verkrijgen in wandpanelen en vloertegels. De tegels

(T-serie) van 5x450x900mm hebben een klikverbinding op de lange

zijden (900mm) en het waterdichte Drop-Lock systeem aan de korte zijden

(450mm) met rondom een micro velling. De panelen (XL-serie) van

6x450x2600mm hebben aan de lange zijden het waterdichte Drop-Lock

systeem (2600mm) en aan de korte zijden (450mm) geen verbinding.

Aan de lange zijden (2600mm) is een micro velling voorzien. Bij grote

afnames zijn lengtes op maat in overleg mogelijk. ■

Dijkmans B.V. | Popovstraat 5 8013 RK Zwolle | T: +31 (0)85 877 09 79

E: info@dijkmans.nl | W: www.dijkmans.nl

64 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst | Livin’ Ontwerpbureau Beeld | Suzan Alberts

voor een mensgerichte zorg

Blije gebouwen

Blije gebouwen voor een mensgerichte zorg. Dat kan én moet effectiever, maar vooral liefdevoller,

plezieriger en blijer vindt Mireille van Driel. Zij is op de oprichter van Livin’ Ontwerpbureau uit Breukelen

en maakt blije gebouwen door heel Nederland. Van Driel begon haar carrière als interieurontwerper

voor kantoren, maar ontdekte niet veel later een kloppend hart voor de zorg. “Na het uitvoeren van mijn

eerste opdracht voor een zorginstelling wilde ik meer van dit soort opdrachten doen”, vertelt Van Driel,

met een sprankelende glimlach. De nieuwe opdrachten voor zorginstellingen kwamen ook daadwerkelijk

binnen, waardoor Livin’ Ontwerpbureau een specialisatie voor de gezondheidszorg ontwikkelde.

kwetsbare mensen een veilig gebouw een onmisbare sleutel is tot het verhogen

van hun levenskwaliteit. Daarom zetten mijn team en ik ons in voor

blije gebouwen – omdat iedereen een liefdevol thuis verdient. De liefde

voor ons werk en onze medemens blijkt uit de manier waarop we onze

opdrachtgevers begeleiden tot een gewenst resultaat dat uitnodigt tot blijdschap,

vreugde en kwaliteit. Zodat medewerkers en ondersteunend personeel

hun beste werk kunnen doen en bewoners van hun woonplek kunnen

genieten. Een plek waar ze zich veilig en gelukkig voelen. ■

Mireille van Driel.

DE SLEUTELELEMENTEN VAN EEN BLIJ GEBOUW

Op die manier bedacht Van Driel dus het concept van blije gebouwen.

“Een blij gebouw kent vier sleutelelementen; beleving, liefde, inspiratie en

jij. Een gebouw moet een positieve ervaring teweeg brengen. Een inspirerende

werkomgeving en een liefdevol thuis zijn. Een omgeving waarbij het

gebouw dienend is voor de behoefte van de cliënten of patiënten.” Volgens

Van Driel is het belangrijk dat een gebouw de juiste energie uitstraalt.

KLEUR BEÏNVLOEDT EMOTIE

Bij Livin’ Ontwerpbureau werken ze daarom ook altijd met een blij bord.

Het blije bord is de start voor het ontwerp, want met het maken van dit

bord wordt gekeken naar waar de behoefte van bewoners en het personeel

ligt. “Onze ontwerpen zijn altijd kleurrijk. Soms zijn mensen bang

dat het overweldigend wordt, maar wij kiezen heel bewust voor kleuren

die associaties met de natuur oproepen.”

EEN HELENDE OMGEVING

Volgens Van Driel is het principe van Planetree dan ook leidend binnen de

werkwijze van het bureau. “Wij vinden een helende omgeving heel belangrijk.

De kleuren die we toepassen binnen een gebouw moeten liefde,

rust en veiligheid bieden.” Gebouwen in de gezondheidszorg worden vaak

ingericht vanuit een praktisch oogpunt – maar daarbij komt een interieurdesign

op basis van gezellig- en geborgenheid op de tweede plek. Terwijl voor

10 %

korting

vraag naar

de voorwaarden

www.beleefpaneel.nl

BOUWEN ZORG.EU

65


THEMA HEALING ENVIRONMENT

Tekst en beeld | Soundless Acoustics

Gezonde Akoestiek.

Eén zorg minder!

Een optimale ruimteakoestiek creëert niet alleen een aangename ruimtebeleving maar is cruciaal

voor gezondheid en welzijn! Het zorgt voor een betere spraakverstaanbaarheid, motivatie,

productiviteit, goede stemming én bespoedigt het natuurlijke herstel van patiënten. Daarnaast is in

Coronatijd de kwaliteit van de binnenruimte belangrijker geworden. In het ontwerp van gebouwen

krijgt het concept 'binnenakoestiek' dan ook terecht meer aandacht. Tegelijkertijd stijgt de

belangstelling voor natuurlijke en duurzame materialen. Soundless Acoustics combineert deze twee

elementen in één akoestische oplossing.

Restaurant in België.

HAAL DE NATUUR BINNEN!

Haal de natuur binnen met het 100% natuurlijk gemummificeerde mos

op een backing van hoogwaardig geluidsabsorberende katoenvezelplaten,

waarmee een naadloze, hoogwaardig geluidsabsorberende wand

kan worden gerealiseerd. Deze wand heeft een exclusieve uitstraling en

een hoog knuffelgehalte. De mospanelen zijn volledig onderhoudsvrij en

hebben niets nodig aan water, daglicht of onderhoud! Tevens worden

deze panelen handgemaakt en dat maakt elk paneel uniek. Daarnaast

worden ze volledige op maat gemaakt in elke gewenste afmeting, zodat

ze altijd op elke muur passen. Tevenszijn deze panelen zijn verkrijgbaar in

nagenoeg elke vorm of afmeting, ook met een mooi frame van aluminium

of hout.

NATUURLIJK ‘GROEN’ BINNEN DE RUIMTE

De roep om groen binnen een ruimte klinkt luider. Begrijpelijk, aangezien

onderzoek heeft uitgewezen dat natuurlijk groen een kalmerend en

rustgevend effect heeft en de stemming van mensen gunstig beïnvloedt.

De mospanelen van Soundless Acoustics zijn niet alleen ‘groen’ van kleur

maar ook ecologisch ‘groen’, aangezien het een natuurlijk en biologisch

afbreekbaar product betreft. Bijkomend positief effect is dat deze groene

natuurlijke kleur veel rust uitstraalt en bijdraagt aan een aangename

ruimtebeleving. Uniek aan deze mospanelen is dat deze worden geprepareerd

met een biologisch afbreekbaar en natuurlijke substantie waar

geen chemische middelen aan te pas komen.

66 BOUWEN ZORG.EU


Naamloos-1 1 13-09-2021 11:26

THEMA HEALING ENVIRONMENT

School in Molenbeek.

'De mospanelen van Soundless

Acoustics zijn niet alleen ‘groen’ van

kleur maar ook ecologisch ‘groen’'

SOUNDBLOX

In een situatie waar een robuuste, stabiele muur net zo belangrijk is als

de ruimte akoestiek, zijn Soundblox daarvoor de perfecte oplossing!

Met Soundblox akoestische betonblokken kan de oplossing voor geluidsabsorptie,

geluidsisolatie én brandveiligheid geïntegreerd worden

in een stabiele muurconstructie. Alles geregeld in één wand. Met een

kleurtje erop past deze muur in elk design. Binnenkort kunnen Soundblox

nóg duurzamer worden geproduceerd met een negatieve CO 2

uitstoot, waarbij CO 2

uit de lucht wordt gehaald en aan het productieproces

worden toegevoegd.

GROEN ÉN ROBUUST

De natuurlijke mosbedekking kan ook prima op Soundblox, akoestische

betonblokken worden aangebracht. De geluidsabsorberende en –isolerende

eigenschappen van Soundblox akoestische betonblokken in combinatie

met natuurlijk mos, verenigt praktische constructieve stabiliteit

met een exclusieve en natuurlijke uitstraling van de dit bijzondere natuurproduct.

Soundless Acoustics biedt duurzame, decoratieve en geluidsabsorberende

oplossingen waarmee een prettige ruimte-akoestiek en daarmee

een prettige ruimtebeleving gerealiseerd wordt, waarbij gezondheid en

waarbij welzijn centraal staan. ■

BOUWEN ZORG.EU

67


TIELRODE DE BRABANDER

Tekst en beeld | Els Jonckheere

Van mouterij tot

zorgsite

WoonAnker Waas denkt ook aan ouderen die het niet zo breed hebben. Dat bewijst de sociale

huisvestingsmaatschappij met een opmerkelijke investering in Tielrode. De site van de voormalige

mouterij werd omgevormd tot een unieke wijk. Negen sociale bejaardenflats worden er

gecombineerd met dertig assistentieflats en vijf flats voor mensen met een mentale beperking.

Dit alles in een uiterst groen kader, waar ontmoeten en samenleven centraal staan.

68 BOUWEN ZORG.EU


TIELRODE DE BRABANDER

De nieuwe zorgsite is een indrukwekkend

staaltje herbestemming. Centraal staat de

oude mouterij, die na de Eerste Wereldoorlog

een stille dood stierf. Het was de bedoeling

om dit historische pand om te bouwen

zonder aan het oorspronkelijke uitzicht te

tornen. De constructie bleek echter onvoldoende

draagkracht te hebben. Er zat dus

niks anders op dan de oude mouterij af te

breken en steen per steen opnieuw op te

bouwen. “Dit gebeurde erg nauwkeurig”,

vertelt Ulrik van den Bulcke, projectleider

bij Everaert-Cooreman, de D8-aannemer uit

Overmere die het project realiseerde. “Zelfs

de oude gevelankers zijn gerestaureerd. Het

eindresultaat is een quasi exacte kopie van

het originele gebouw, al is het weliswaar in

een modern en goed geïsoleerd jasje gestoken

en afgewerkt met hedendaagse duurzame

materialen die aan alle energetische en

brandwerende normen voldoen. Hoewel de

buitenkant er bijna identiek uitziet, onderging

de binnenkant een complete metamorfose.

Er werden negen moderne en makkelijk

toegankelijke flats ingericht, die maximaal op

de bewoners zijn afgestemd. Er zijn zelfs extra

voorzieningen voor slechthorenden!”

ZWEVENDE NIEUWBOUW

De mouterij sluit via een open passerelle

naadloos aan op een nieuwbouw met dertig

assistentieflats, die mede ondersteund zullen

worden door Huize Vincent, het woonzorgcentrum

dat zich recht tegenover de site bevindt.

“Het gaat om een langgerekt gebouw

met vijf bouwlagen, die uitkijken op het

prachtige overstromingsgebied”, aldus Van

den Bulcke. “Door dit volume gedeeltelijk

visueel te laten zweven, werd er ruimte voor

een parking gecreëerd. Zo werd meteen ook

de groene omgeving op de site binnengetrokken.

Deze nieuwbouw is afgewerkt met

strak metselwerk in dunbedstijl, gecombineerd

met aluminium gevelpanelen met een

speciaal patroon, wat voor een mooie accentuering

zorgt. Dit resulteert in een fraai contrast

met de mouterij en de gerenoveerde

ontmoetingsruimte die zich tussen de blokken

bevindt. Deze bestaan immers uit een

authentieke houtstructuur en traditioneel

gemetselde gevelstenen.”

WONING OOK HERBESTEMD

De bestaande woning aan de straatkant

is afgebroken en vervangen door een eenvoudig

nieuw volume met drie bouwlagen,

afgewerkt met metselwerk met dunbedmortel

en moderne stalen terrassen. “Daar

zijn vijf flats ingericht voor mensen met een

mentale beperking, die door vzw De Klokke

zullen worden ondersteund”, vertelt Van

den Bulcke. “Het zijn allemaal eenpersoonsappartementen

met een ruim terras en

een open inrichting. De kelder biedt plaats

aan een gemeenschappelijke fietsenberging

en de huishoudelijke voorzieningen.” ❯

De aluminium gevelpanelen met speciaal patroon vormen

een mooi accent.

Door de nieuwbouw gedeeltelijk visueel te laten zweven, werd er ruimte voor een

parking gecreëerd.

BOUWEN ZORG.EU

69


TIELRODE DE BRABANDER

De site van de voormalige mouterij is omgevormd tot een unieke wijk.

'De nieuwe

zorgsite is een

indrukwekkend staaltje

herbestemming'

ECHTE ONTMOETINGSPLAATS

Bijna alle woningen zijn noord-zuidgericht.

Hierdoor hebben ze een mooi zicht op de binnentuin

en het achterliggende natuurgebied ’t

Broek. Om het groene karakter en de cohesie

met de buurt te versterken, werd dwars doorheen

de site – van de Antwerpse Steenweg tot

op de achterliggende dijk – een publiek toegankelijk

wandelpad aangelegd. Van den Bulcke:

“Het binnengebied is ingericht als een park en

vormt letterlijk een overgangszone van het stedelijke

naar het natuurlijke weefsel. Zo wordt

deze zorgsite een nieuwe ontmoetingsplaats,

waar het ook nog eens erg fijn wonen is.”

GEEN EENVOUDIGE OPDRACHT

Everaert-Cooreman is bijzonder trots op deze

realisatie. “Dit project valt zeker in de categorie

van opdrachten met een bepaalde moeilijkheidsgraad”,

verduidelijkt Van den Bulcke.

Bouwen op een waterzieke grond, de specifieke

toepassing van afbraak-, bemalings- en

onderschoeiingstechnieken en werken met

paalfunderingen: het was allemaal geen evidentie.

Daarbovenop waren er de combinatie van

nieuwbouw en renovatie, de brede waaier aan

materialen, de verscheidenheid aan te implementeren

faciliteiten en natuurlijk de coronaperikelen.

Dit eindresultaat is dan ook mede

te danken aan de aangename en constructieve

samenwerking binnen het bouwteam en de

goede ondersteuning van arQ architectenstudio

en WoonAnker Waas.” ■

Feiten en cijfers

BOUWHEER

WoonAnker Waas (Temse)

ARCHITECT

arQ architectenstudio (Sint-Niklaas) en AMV

architecten (Wetteren)

HOOFDAANNEMER

Everaert-Cooreman (Overmere)

BOUWEN ZORG.EU

71


THEMA VLOEREN EN WANDEN

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Forbo Flooring

Aantrekkelijk Marmoleum

Met lef inrichten

in de zorg

In nauwe samenwerking hebben Ellen Dekker, manager Facilitair bouw en vastgoed van GGZ

Delfland en Femke Touwslager van Touwslager projectadvies, al vele zorgprojecten afgerond.

De projecten zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen; ze zijn ingericht met lef en veel

ruimte voor kleur.

Dekker. “We zijn sinds 2012 bijna onafgebroken

bezig met slopen, bouwen en renoveren”.

Een van deze gebouwen, of eigenlijk twee, zijn

het behandelcentrum in Schiedam en de naastgelegen

kliniek De Toren. Zij kregen ongeveer

tegelijkertijd een heel nieuw uiterlijk. Voor de

vloeren werd gekozen voor Marmoleum van

Forbo Flooring.

Touwslager: “Forbo bevond zich altijd al op

onze radar, maar door de Milieuthermometer

Zorg werden deze vloeren nog aantrekkelijker.”

De Milieuthermometer Zorg stimuleert

en borgt een duurzame bedrijfsvoering, de

panden in Schiedam voldoen aan het zilveren

niveau. René Treffers is segment manager

Healthcare bij Forbo Flooring. “Marmoleum

is een 100% natuurlijk product en CO 2

neutraal,

daardoor past deze vloerensoort perfect

in een groene footprint.” Daarnaast is Marmoleum

volgens Treffers allang meer dan de

bekende vloer met marmerprint. “Al wordt

dit ook nog steeds veel gebruikt.” Dankzij de

Topshield finish is er ook geen ingrijpend onderhoud

meer nodig. “Droog schoonmaken is

meestal genoeg.” Dekker: “Dat is ook duurzamer,

omdat weinig schoonmaakmiddelen en

water gebruikt worden.”

FORBO DENKT MEE

Treffers: “Ik herinner me nog als de dag van

gisteren dat Femke Touwslager vroeg of we

haar konden inspireren.” Touwslager vult aan:

72 BOUWEN ZORG.EU


THEMA VLOEREN EN WANDEN

“We hadden voor dit project te maken met

verschillende uitdagingen. Zo moest de verbouwing

in twee fases gebeuren. De helft van

de medewerkers zijn naar een tijdelijke huisvesting

verhuisd. Daardoor moest al meubilair

besteld worden voordat het interieurconcept

klaar was. De accentkleuren in dit meubilair zijn

blauw en oranje. Dat moesten we matchen met

de gangzone.” Designer Michiel van Nieuwland

werkt bij Forbo aan uiteenlopende projecten

Marmoleum Striato Whitered Prairie.

en dacht graag mee over hetgeen wat Dekker

en Touwslager in gedachten hadden.

HORECA UITSTRALING DOOR

MIDDEL VAN STROKEN

Dekker: “We deelden losse flodders met

hem, dingen waar we tegenaan liepen.

Zo heeft het behandelcentrum ook een restaurant.

De bedoeling was dat dit een echte

horeca uitstraling kreeg. We wisten nog niet

Scan de QR-code en ontdek alles over

vloeren in de gezondheidszorg.

goed hoe we dit met Marmoleum konden

bereiken. Daarnaast waren er twee plekken,

bij de balie en in de wachtruimte, waar een

functionele inleg als afbakening moest komen.

Van onze brei aan ideeën maakte Van

Nieuwland een concreet voorstel voor de

gangzone, dat wij grotendeels overnamen.”

Treffers: “Het is echt een co-creatie geweest,

uit twee creatieve breinen is iets moois

voortgekomen.” Voor het restaurant werd

gekozen voor marmoleum stroken in vier

verschillende tinten. Zo ontstond het idee

van een houten vloer, wat mede zorgde voor

de horeca sfeer. In kliniek De Toren is onder

meer Marmoleum Cocoa White Chocolate

toegepast, dankzij de toevoeging van cacaoschillen

als ingrediënt ontstaat in deze vloer

een bijzondere oppervlaktestructuur.”

KLEUR EN DURF ALS

HANDTEKENING

De handtekening van Ellen/Femke is kleur

en durf in materialen, zeggen de vrouwen

lachend. Dekker: “We willen een warme en

fijne plek van de zorggebouwen maken. Een

uitstraling die helpt bij het beter worden en

die de knoop in je maag vermindert. We

kiezen hierbij voor een net even andere inrichting

die je niet meteen zou verwachten

binnen de GGZ en hebben lef om veel kleur

en warme materialen toe te passen.” Dekker:

“We horen regelmatig dat het personeel

even moet wennen aan de kleurstelling die wij

voorstellen, maar het erg mooi vindt.” ■

Marmoleum Cocoa White Chocolate in kliniek

De Toren.

Marmoleum Striato in combinatie met Marmoleum

Solid en Coral entreemat.

Marmoleum Modular in de kleuren North Sea Coast,

Whitered Prairie en White Wash.

BOUWEN ZORG.EU

73


THEMA VLOEREN EN WANDEN

Tekst | M-Wall Beeld | M-Wall

Dat maakt de projecten zo bijzonder

De functionele eigenschappen van

een ziekenhuis gecombineerd met

het principe “healing environment”

Hygiëne, “healing environment” en flexibiliteit vormen de uitgangspunten voor zorggebouwen

van deze tijd. M-Wall speelt met hoogwaardige wand- en hoekbeschermingen in op deze

ontwikkelingen. Altijd met het primaire zorgproces op de eerste plaats.

Een natuurlijk beeld op de verpleegafdeling van het CWZ.

Alle M-Wall materialen zijn speciaal ontwikkeld om snel, veilig, eenvoudig en

veelvuldig te worden gereinigd.

In ziekenhuizen en andere behandelcentra zal

onder andere hygiëne altijd belangrijk blijven,

maar vandaag de dag staat ook de patiënt centraal.

Het principe “healing environment”, een

omgeving die herstel, welzijn en beleving zodanig

ondersteunt dat zij bevorderend werkt op

genezing. Stressvermindering en het creëren

van een prettige sfeer zodat mensen zich fijn

voelen.

ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST

Recent heeft M-Wall meegewerkt aan de ontwikkeling

van het langetermijn-huisvestingsplan

van het CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Nijmegen) gericht op het realiseren van het

ziekenhuis van de toekomst. De eerste mijlpaal

is bereikt, de oplevering van de vernieuwde

verpleegafdeling. In samenwerking met Het

Zuiden Projectstoffering zijn op de verpleegafdeling

M-Wall Hygienic panelen geïnstalleerd.

Met de M-Wall Hygienic, M-Wall Protect en

M-Wall Basic productseries biedt M-Wall

voor iedere ruimte een passende oplossing.

Van de operatiekamer en cleanroom tot en

met de (ziekenhuis)apotheek, patiëntenkamer,

wachtruimte en (transport)gang, waar de panelen

dienst kunnen doen als lambrisering of

wandhoge wandbekleding, bedachterwand,

stootrand, schopplaat, deurbescherming en/of

hoekbescherming.

IN SAMENWERKING

Het Zuiden projectstoffering heeft in dit project

tevens de vloerafwerking aangebracht wat

heeft gezorgd voor een perfect eindresultaat.

Door de 2 mm dikte van zowel de M-Wall

panelen als de 2 mm dikke vloerafwerking, is

gezorgd voor een perfecte aansluiting tussen

74 BOUWEN ZORG.EU


THEMA VLOEREN EN WANDEN

wand en vloer. Steeds meer vloerenbedrijven

kunnen ook de installatie van M-Wall producten

verzorgen. Dat is tevens voor de eindgebruiker

van positieve invloed, doordat er minder

partijen betrokken zijn bij de uitvoering

van het project.

NATUURLIJK

Centraal in het huisvestingsplan staat het principe

van een “healing environment”, waarin

ook de natuur een belangrijke rol speelt. Uitzicht

op natuur en zo natuurlijk mogelijke materialen.

Alle M-Wall panelen hebben een natuurlijke

uitstraling, door de fijne structuur zijn

de panelen niet glanzend en gaan onopvallend

op in de omgeving. Mede doordat het mogelijk

is om specifieke detailleringen en bijzondere

vormen uit te voeren, worden naden tussen

panelen tot een minimum beperkt.

Voor het uitzicht op de natuur heeft men gekozen

voor afbeeldingen die het regionale landschap

weerspiegelen, waarin patiënten hun

weg kunnen zoeken, hetgeen uitnodigt om het

natuurgebied verder te verkennen. Zo wordt

een wandeling door het landschap als het ware

een weg naar herstel.

'Vandaag de dag

spelen eenvoudig

reinigbare oppervlakten

een belangrijkere rol

dan ooit'

Die wandeling begint op de verpleegafdeling

direct bij binnenkomst, met een grote overzichtsfoto.

Voor deze foto is gekozen voor de

speciale techniek, waarbij de afbeelding zonder

gebruik van extra lijm is aangebracht op onze

M-Wall Hygienic wandhoog. Door de rondingen

in deze wand zijn de M-Wall Hygienic panelen

thermisch gebogen.

In de gangen is gebruik gemaakt van M-Wall

Hygienic als lambrisering om de wanden te

beschermen tegen schade, veroorzaakt door

bijvoorbeeld het transport van karren en bedden,

met hierboven een afbeelding van de diverse

elementen uit de regionale natuur.

HYGIËNE EN GEMAK

Vandaag de dag spelen eenvoudig reinigbare

oppervlakten een belangrijkere rol dan ooit.

Alle M-Wall materialen zijn speciaal ontwikkeld

om snel, veilig, eenvoudig en veelvuldig

te worden gereinigd. De unieke productsamenstelling

garandeert een snelle en veilige

reiniging met een minimum aan zeep- of desinfectie

toevoegingen. ■

Specialist in wandafwerkingsconcepten

www.mwall.nl

BOUWEN ZORG.EU

75


THEMA VLOEREN EN WANDEN

Tekst en beeld | nora

Met hygiënische rubber

vloerbedekkingen gezond

worden en gezond blijven

Veiligheid is bijzonder belangrijk in de gezondheidszorg. Daarom heeft nora duurzame rubber

vloerbedekkingen van emissiearme materialen ontwikkeld die sterk en eenvoudig te reinigen zijn en

dat permanent zonder coating.

DUURZAME RUBBER VLOERBEDEKKING MET

VEEL VOORDELEN

Voor ziekenhuizen spelen de kwaliteit en het onderhoud op de lange termijn

een belangrijke rol. In nauwe samenwerking met ziekenhuizen en architecten

wordt bewust gekozen voor de rubber vloerbedekkingen van nora, die

gecertificeerd zijn met Cradle-to-Cradle Silver, het Finse M1 en het Duitse

Blauwe Engel ecolabel. De combinatie van deze ecolabels bevestigt de uitstekende

kwaliteit, duurzaamheid en toont de geur- én inhoudsstoffen van

materialen aan, wat van belang is voor het milieu én de gezondheid.

LAGE EXPLOITATIEKOSTENZIJN VAN GROOT BELANG

Voordelen van nora rubber vloerbedekkingen zijn een goede reinigbaarheid

– bestand tegen oppervlaktedesinfectiemiddelen – een lange

levensduur en ruimteoverschrijdende inrichtingsoplossingen. De aantrekkelijke

rubber vloerbedekkingen van nora zijn de eerste keuze bij

de inrichting van ziekenhuizen. Ze bieden niet alleen een aantrekkelijk

design, maar ook alle technische eigenschappen die ziekenhuizen nodig

hebben voor hun dagelijkse werk.

PVC-VRIJ EN GEEN WEEKMAKERS

Nora rubber vloerbedekkingen zijn extreem duurzaam en slijtvast, wat

resulteert in een lange levensduur. Het vereist geen coating of was, noch

bevat het PVC, weekmakers (ftlaten) of halogenen (bijvoorbeeld chloor).

Omdat ze geen PVC bevatten, zullen nora rubber vloerbedekkingen gegarandeerd

geen zoutzuur, dioxines of furanen genereren in geval van

brand. Hierdoor zijn ze niet alleen milieuvriendelijk maar ook veilig en

blijven ze na het leggen maatvast en krimpen ze niet. De producten

van nora zijn CO 2

-neutraal, garanderen een gezond binnenklimaat en

werden al in 2006 onderscheiden met het milieu keurmerk ‘De Blauwe

Engel’. Perfect voor een omgeving waarin je snel weer gezond wordt. ■

UMC Utrecht operatiecentrum noraplan sentica.

76 BOUWEN ZORG.EU


GEZOND WORDEN

EN GEZOND BLIJVEN

Met hygiënische rubber vloerbedekkingen

Veiligheid is bijzonder belangrijk in de gezondheidszorg. Daarom hebben wij voor

u duurzame vloerbedekkingen van emissiearme materialen ontwikkeld die sterk en

eenvoudig te reinigen zijn – en dat permanent zonder coating.

www.nora.com


THEMA VLOEREN EN WANDEN

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Nature at Home (wandbekleding) en Tangram Architekten

Een bijzonder effect met luxe vinyltegels

Sterk in design en

kwaliteit

IVC Group is breed bekend vanwege het pvc vloerenmerk Moduleo. Ook op projectmatig gebied

heeft het bedrijf echter veel te bieden. Onder de naam IVC Commercial levert de producent

tapijttegels, LVT (luxe vinyltegels) en heterogeen vinyl. Zo ook de luxe vinyltegels voor het

bijzondere Zuidoever project.

Zuidoever is een 24/7 zorginstelling voor

ouderen met dementie of somatische gezondheidsproblemen.

Architectenbureau Tangram

was verantwoordelijk voor het ontwerp van zowel

het exterieur als interieur. Kenmerkend is de

combinatie van privacy in het eigen appartement

en de beschikbaarheid van gemeenschappelijke

ruimten (waaronder een overkapte wintertuin).

ANDERS DAN ANDERS

“Toen Tangram net bezig was met dit project

kwam ik langs om de Moduleo 55 Expressive

collectie te introduceren”, aldus Marcel Lapère,

sector Manager voor IVC Commercial. “Deze

collectie sprak hen aan omdat hierin hele eigen

dessins te vinden zijn, niet de gebruikelijke steen

of hout imitaties, maar anders dan anders. Zo is

het Mystical dessin een combinatie van verschillende

texturen en kleuren, wat voor een bijzonder

effect zorgt. Dit was precies wat zij met

het project wilden uitstralen.” De Moduleo 55

Expressive vloeren zijn toegepast in de appartementen

en in de algemene ruimtes. De installatie

is verzorgd door Erkamp Projectservice.

Moduleo 55 Expressive vloer, Nature at Home wandbekleding.

Het Zuidoever project breekt rigoureus met

de bestaande bouwtraditie van zorg- en verpleeghuizen.

Het omarmt een hoogwaardig

wonen waar bewoners zich prettig en gelukkig

voelen tijdens de verschillende fasen van hun

ziekte. “Deze vloerensoort past goed in een

project als dit, omdat veiligheid en onderhoud

hier ook erg belangrijk zijn. Deze commerciële

pvc soort heeft een zeer sterke slijtlaag,

die zorgt voor een lange levensduur, waarbij

de vloer slechts beperkt periodiek onderhoud

78 BOUWEN ZORG.EU


THEMA VLOEREN EN WANDEN

nodig heeft. Dagelijkse reiniging van de vloer

is eenvoudig en zorgt voor de nodige hygiëne.

Deze collectie wordt bijvoorbeeld ook toegepast

in klaslokalen en is dus geschikt voor intensief

commercieel gebruik.”

ALLES IN EIGEN HAND

“Veel mensen kennen ons van Moduleo, maar

IVC Commercial is echt een aparte tak van ons

bedrijf en focust zich enkel op de commerciële

projectmarkt. Naast luxe vinyltegels leveren

wij projectvinyl in banen en tapijttegels voor de

kantoormarkt. Onze vloeren voor commerciële

projecten in Europa produceren wij op twee

locaties in België en Luxemburg. Zo hebben

we van begin tot eind volledige controle over

grondstoffen en productie. Dit is een absolute

kwaliteitsgarantie.” ■

'Deze collectie sprak

hen aan omdat hierin

hele eigen dessins te

vinden zijn'

De wandbekleding van Nature at Home en vloeren van IVC Commercial zijn breed in het project toegepast.

Op zoek naar vinylvloeren die uitblinken

in hygiëne, slipweerstand en stijl?

Onze vinyl vloeroplossingen zijn speciaal ontworpen om drukke ruimtes comfortabeler

en mooier te maken. Bovendien zijn ze onderhoudsvriendelijk, robuust en hygiënisch.

Je ideale vloeroplossing voor projecten in de gezondheidszorg.

Contacteer onze interieuradviseurs voor meer info via

projectsbelux@ivc-commercial.com of bezoek onze website!

BOUWEN ZORG.EU

79


Tekst | Marcel van Rijnbach Beeld | BPZ Groep

Duurzaam en compleet

schuifdeursysteem

In steeds meer zorginstellingen zie je schuifdeuren in plaats van draaideuren. Voor het transport van

patiënten en uit oogpunt van gebruikersgemak is eerstgenoemd deurconcept veruit het handigst

qua vrije doorgang. Bovendien bespaar je veel kostbare verkeersruimte, die de zorgverlener

optimaal wil en moet benutten. BPZ presenteert het ZORGPLUS schuifdeursysteem, een

allesomvattend binnendeurconcept met een keur aan modules en bedieningsopties dat voor elk

wat wils biedt.

BPZ is in bijna 30 jaar tijd uitgegroeid tot een

marktleider in binnendeurconcepten voor de

woning- en utiliteitsbouw en zorg. Het bedrijf

uit Assen heeft een missie om klanten op dit

gebied totaal te ontzorgen. Klanten hoeven

niet separaat een leverancier te zoeken voor

hun kozijnen, hang- en sluitwerk, beglazing,

montage en beheer/onderhoud; de Drentse

onderneming regelt het complete deurconcept

en dat scheelt klanten veel kopzorgen en tijd.

Het conceptmatig denken komt onder meer

tot uitdrukking in het ZORGPLUS schuifdeursysteem

dat elf jaar geleden het levenslicht zag.

STEEDS MEER SCHUIFDEUREN

IN DE ZORG

“Het Meander Medisch Centrum had elf jaar

geleden 1.000 binnendeuren nodig. Bovendien

had deze klant sterke behoefte aan een

ruimtebesparend deursysteem met een bredere

vrije doorgang”, schetst accountmanager

ZORGPLUS van BPZ Henry Brinks de aanleiding

voor het concept. “Destijds bespeurden

we met name in de zorg al een stijgende vraag

naar schuifdeursystemen en sindsdien hebben

we dit binnendeurconcept verder uitgewerkt.”

VARIABELE VRAAG

Volgens Brinks was het kristalhelder dat BPZ

voor de zorg een gevarieerd, compleet programma

van schuifdeursystemen met een

hoogwaardige, duurzame kwaliteit moest

opzetten. “De zorg heeft een variabele vraag

Variabele doorgangsbreedtes zijn mogelijk.

80 BOUWEN ZORG.EU


Een in-de-wand schuifdeursysteem als afscheiding tussen de woon- en slaapkamer.

voor binnendeuren. Het ene ziekenhuis heeft

een grote vrije doorgang nodig van bijvoorbeeld

1,20 meter, terwijl een verpleeghuis

een schuifdeur wenst met een doorloop naar

een tilliftsysteem.” Daarom biedt BPZ diverse

modules aan met bijvoorbeeld een Softclose of

Autoclose schuifdeurbediening, 30 of 60 minuten

brandwerendheid of een zware, robuuste

en stootvaste uitvoering, de zogenoemde

SolidCare. Uiteraard zijn er ook schuifdeuren

beschikbaar met een volautomatische bediening

via een wandlezer of bedieningstableau.

Een speciale variant is de eerder genoemde

tilliftmodule waarbij de in- of voor de wand

schuivende deur een voorziening heeft voor

een geruisloze doorvoer en kruising met de

plafond-tilliftrails. Daarnaast zijn er voor bepaalde

afdelingen stralingswerende schuifdeursystemen

met zelfs een vrije doorgangsbreedte

tot 1.300 mm leverbaar.

IN OF VOOR DE WAND

In basis zijn er twee type schuifdeursystemen

die in of voor de wand schuiven. De keuze

voor het voor-de-wand-principe wordt dikwijls

uit hygiënische overwegingen gemaakt.

Waar absoluut bacterievrije omstandigheden

vereist zijn, is een niscassette in de wand

namelijk uit den boze, omdat deze moeilijk

gereinigd kan worden. In bijvoorbeeld woonzorgcentra

daarentegen is een in-de-wandsysteem

wel geschikt.

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Hoogwaardige kwaliteit staat bij BPZ voorop.

“We staan voor een gebruiksvriendelijk en

onderhoudsarm product met gebruik van robuuste

materialen en op basis van een duurzaam

ontwerp”, stelt Brinks. “Zo passen we

bijvoorbeeld standaard kozijnstijlen van 1,5

mm toe – en in de SolidCare uitvoering zelfs

tot maximaal 3 mm. Daar doen we absoluut

geen concessies aan. Het basismateriaal van

de schuifdeur bestaat uit vuren randhout met

stabilisatoren rondom van massieve EPSvulling,

HDF sperlagen en een afwerking van

krasvast HPL. Het oppervlak van de sendzimir

verzinkt stalen kozijnen wordt gepoederlakt

met 80 Mu. Als enige aanbieder in de markt

lassen wij het frame van de niscassette – waar

de schuifdeur in wegschuift - uit één geheel.

Hierdoor kan er absoluut geen speling optreden.

Het rolsysteem met de loopwagens is

voor elk schuifdeursysteem berekend op een

deurgewicht tot maximaal 80 kilogram. Lastbut-not-least

voeren wij de nisbeplating altijd

dubbel uit bij een vrije doorgangsbreedte

vanaf 1.100 mm.”

Dankzij deze hoogwaardige kwaliteitskenmerken

geeft BPZ op de ZORGPLUS schuifdeursystemen

een ProjectGarantie af van 6 jaar. Ook

daarmee onderscheidt het Drentse bedrijf zich

van andere leveranciers. “Met name de intensieve

zorg kiest voor robuuste, probleemloze en

duurzame oplossingen, waarbij men graag totaal

wordt ontzorgd”, besluit Brinks. ■

GROOT VOLUME

MAATWERKOPDRACHTEN

In elf jaar tijd heeft BPZ ongeveer

25.000 schuifdeursystemen in

de zorg toegepast, variërend van

woonzorgcentra tot ziekenhuizen en

verpleeghuizen. Volgens Brinks vertoont

de jaarlijkse afzet van plusminus

3.000 systemen een stijgende lijn,

ondanks dat Corona tijdelijk wat roet

in het eten gooide. “We krijgen veel

maatwerkopdrachten, die weliswaar

veel tijd en energie kosten, maar voor

ons wel een uitdaging zijn.”

BOUWEN ZORG.EU

81


Tekst | Renson Beeld | Marc Sourbron

Sanitaire cel is optimaal toegankelijk

zonder kolom op de hoek

Hoekschuifdeuren openen

perspectieven in WZC Cadiz

Bij de indeling van een nieuwbouw woonzorgcentrum zoals

Cadiz in Antwerpen komt het er vooral op aan om zo

efficiënt mogelijk om te springen met de wettelijk vastgelegde

kameroppervlakte. Hier werd het sanitaire gedeelte van de 120

nieuwe kamers afgewerkt met schuifdeuren om zo veel mogelijk

leef- en slaapruimte over te houden. In enkele van die kamers

zorgen de nieuwe argenta invisidoor SDX hoekschuifdeuren van

Arlu voor nog meer toegankelijkheid.

De nieuwe argenta invisidoor SDX hoekschuifdeuren

van Arlu vormen een perfecte oplossing.

Barent Bulcke van Neos ArchitectenSamenwerking:

“Al vanaf het eerste ontwerp viel de

keuze op een dubbel schuifdeursysteem om de

sanitaire cellen af te sluiten. Bij wijze van test rustte

uitvoerder Van Den Rijse in samenwerking met

leverancier Argent Alu zelfs een aantal daarvan

uit met het gloednieuwe argenta invisidoor SDX

hoekschuifdeursysteem. Zonder kolom op de

hoek levert dat een nog grotere vrije doorgang op.”

“Wij staan altijd open voor nieuwigheden

als deze”, verklaart Roger Albertijn, Manager

Technische Diensten bij GZA Zorg en Wonen.

“Vandaar dat we instemden met een proefopstelling

in enkele kamers.” Het resultaat mag

er zijn, vult Ghislain Van Den Rijse van Schrijnwerkerij

Van Den Rijse nv aan. “Qua toegankelijkheid

tot de sanitaire cel is dit een onovertroffen

oplossing.”

Gebruiksgemak en toegankelijkheid waren prioritair in de eisen van de opdrachtgever.

Beide schuifdeuren zijn te openen zonder dragend profiel, kolom of steun.

82 BOUWEN ZORG.EU


INVISIDOOR SDX

HOEKOPSTELLING

Hoekschuifdeuren bieden nieuwe

interieurmogelijkheden

• Ook beschikbaar voor schuifdeuren in

een hoekopstelling

• Ruimtes afscheiden zonder in te

boeten aan ‘ruimtegevoel’

• Creatieve oplossing voor een

afsluitbare badkamer die toch

toegankelijk is voor rolstoelgebruikers

ARLU nv • Ter Vlucht 2, 8850 Ardooie - Belgium

+32 (0)51 27 05 00 • info@arlu.be • WWW.ARLU.BE

Bouwen aan de zorg_197x130_NL_0821.indd 1 19/08/2021 08:46

‘Hoe minder profielen

en technieken te zien

zijn, hoe huiselijker de

hele inrichting oogt’

“Gebruiksgemak en toegankelijkheid waren

prioritair in de eisen van de opdrachtgever”,

weet ook Wim Dens van Neos Architecten-

Samenwerking. “Dat je de beide schuifdeuren

kunt openen zonder dragend profiel, kolom

of steun in de hoek, bleek al gauw heel nuttig

voor rolstoel- of bedlegerige patiënten.”

Bovendien is het mooi meegenomen dat beide

deurbladen subtiel in de wand wegschuiven.

Dat bevestigt ook Bulcke: “Hoe minder profielen

en technieken te zien zijn, hoe huiselijker de

hele inrichting oogt. Dit draagt sowieso bij tot

het welzijn van de bewoners.”

Van Den Rijse benadrukt nog eens het installatiegemak:

“Het kaderwerk waaraan de bovengeleider

opgehangen werd, maakte ik in het

atelier waardoor ik het zelfdragende systeem

heel snel kon plaatsen. Met de bovengeleider

geïntegreerd in het vals plafond is ook die helemaal

aan het oog onttrokken.” ■

WZC Cadiz.

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVER

WZC Cadiz (GZA Zorg en Wonen)

ARCHITECT

Neos architectenSamenwerking (BBSC

Architects / Wim Dens architecten &

ingenieurs)

UITVOERDER

Schrijnwerkerij / afwerkingsbedrijf Van Den

Rijse nv

LEVERANCIER INVISIDOOR SDX

HOEKSCHUIFDEUREN

Arlu

BOUWEN ZORG.EU

83


BEEK KALORAMA

Tekst | Tom Brennand Beeld | Van Rennesgroep

Nieuwbouw Kalorama –

Van Rennes Groep

Kalorama is een zorginstelling die zorg biedt aan mensen met doofblindheid, mensen die revalideren,

dementerenden en mensen die andere specifieke zorgbehoeften hebben. Allemaal mensen waar

veel maatwerk voor nodig is. Om het hoge zorgniveau te kunnen blijven waarborgen is nieuwbouw

noodzakelijk. Een proces dat in 2019 is begonnen en doorloopt tot 2025. Telkens wordt een deel

gesloopt en nieuw gebouwd, zodat de bewoners op de locatie kunnen blijven wonen. De eerste

fase, de nieuwbouw voor het Centrum voor doofblinden is gebouwd door Van Rennes Bouw BV,

onderdeel van de Van Rennes Groep en 26 april jl. opgeleverd.

“Wij hebben van zorgprojecten onze specialiteit gemaakt, omdat we het mooi vinden op deze manier iets voor de maatschappij te kunnen doen.”

BOUWEN ZORG.EU

84

BOUWEN ZORG.EU


BEEK KALORAMA

'Bouwen in de zorg

vraagt om een

gespecialiseerde

aanpak'

Een nieuwbouwproject van een dergelijke omvang vraagt om bijzondere partners.

Alles gaat in fases, waardoor het totale bouwproces lang duurt, maar tegelijkertijd de overlast voor de

bewoners beperkt is.

CENTRUM VOOR DOOFBLINDEN

Hans Cornelissen, projectleider bij Kalorama,

vertelt samen met bewoner Ineke en begeleider

Tim wat er allemaal is veranderd. Hans:

“We zitten hier op een super woonlocatie met

bossen en heuvels. Maar voor de aannemers

en architecten een hele uitdaging. Niet alleen

qua omgeving, maar ook vanwege de doelgroep.

Onze bewoners zijn doof, blind of doof

en blind. Het uitgangspunt bij de nieuwbouw is

dat onze bewoners zoveel mogelijk zelfstandig

kunnen doen, optimaal woongenot ervaren en

dat we persoonsgerichte zorg aanbieden. Alle

bewoners kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk

naar de tuin en het gebouw zit vol met domoticatoepassingen

die bewoners meer zelfstandigheid

bieden.”

“Enkele voorbeelden van aanpassingen die we

in samenspraak met de architecten en Van

Rennes Bouw BV hebben aangebracht zijn: alle

lampen die je hier ziet zijn speciaal ontworpen

voor doofblinden, alle stopcontacten hebben

wit/rood contrasten, aan de buitenkant van

de deuren zijn zwarte randen aangebracht,

ook de keukenkastjes hebben schappen met

zwarte randen, de keukens zijn zo ingericht dat

bewoners zelfstandig kunnen koken. Mensen

met doofblindheid oriënteren zich namelijk op

een andere manier.”

EIGEN STUDIO’S

Alle bewoners hebben in de nieuwbouw een

eigen studio met pantry, ook helemaal ingericht

om zoveel mogelijk zelfstandigheid te

bieden. Bewoonster Ineke, die al 10 jaar bij

Kalorama woont, is erg enthousiast over de

veranderingen. Ineke vertelt met hulp van begeleider

Tim: “De nieuwe kamer is veel groter

en heel belangrijk is het eigen sanitair. Eerst

moesten we een douche delen met meerdere

bewoners en nu heeft iedereen zijn eigen

douche en toilet. Als we hulp nodig hebben,

dan kunnen we op allerlei manieren de

begeleiders oproepen en als iemand aanbelt,

dan gaat er een knipperalarm. Het is fijn om

zo zelfstandig te kunnen zijn.” Tim: in principe

doen alle bewoners zoveel mogelijk zelf. ❯

BOUWEN ZORG.EU

85


BEEK KALORAMA

De aanpassingen zijn daarom ook per bewoner

anders in de nieuwe situatie. Veel bewoners

gaan zelfs zonder begeleiding naar de supermarkt.

Er zijn overal looplijnen en op het terrein

balustrades voor de oriëntatie. Iedereen

krijgt, indien gewenst, een GPS zender voor

extra veiligheid.”

NIEUWBOUW BIEDT MAATWERK

De hele opzet van de nieuwbouw biedt nieuwe

mogelijkheden. Hans: “Door alle domotica

toepassingen en de aangepaste architectuur

neemt de kwaliteit van leven enorm toe. We

hebben steeds meer te maken met een open

instelling in plaats van gesloten afdelingen, de

bewegingsvrijheid van onze bewoners wordt

groter en we krijgen meer zicht op de werkelijke

individuele zorgbehoefte waardoor maatwerk

ook echt meer op maat is. De organisatie

past zich dus aan de bewoners aan in plaats

van andersom. De GPS-systemen bieden ook

de mogelijkheid om ‘leefcirkels’ in te stellen,

een gebied waarin men vrij kan bewegen. Het

gebouw en de techniek geeft ons de middelen

om echt bewonersgericht te werken.”

'Onze medewerkers zijn

goed voorbereid aan

het werk gegaan'

VAN RENNES GROEP

Een nieuwbouwproject van een dergelijke omvang

vraagt om bijzondere partners. Frank van

Rennes, directeur van de Van Rennes Groep:

Bouwen in de zorg vraagt om een gespecialiseerde

aanpak. Zeker bij een doelgroep als

de bewoners van Kalorama. Bij een instituut

voor mensen die doof en blind (of zeer slechtziend)

zijn, komen heel andere eisen op tafel

tijdens het bouwproces. Met name het garanderen

van de veiligheid tijdens het bouwproces

vraagt een andere aanpak. Een bouwterrein is

bijzonder gevaarlijk voor mensen die weinig tot

niets zien of horen. Daarom hebben wij een

eigen ingang gecreëerd voor het bouwverkeer.

Dit was logistiek gezien een extra uitdaging

vanwege de ligging van de bouwplaats, die niet

alleen relatief klein is, maar ook nog eens in

een gat op een berg ligt. Je moet vlakke gedeeltes,

zoals parkeerterreinen benutten om

de nieuwe gebouwen neer te zetten. Alles gaat

in fases, waardoor het totale bouwproces lang

duurt, maar tegelijkertijd de overlast voor de

bewoners beperkt is. Het gebouw en het terrein

moeten namelijk volledig zijn aangepast op

de behoeften van de bewoners.”

“Onze medewerkers zijn goed voorbereid

aan het werk gegaan. Door de ruime ervaring

met bouwen in een bewoonde zorgomgeving

weten zij precies hoe ze met bewoners

en zorgmedewerkers om moeten gaan en

hoe ze de veiligheid kunnen garanderen. Wij

trainen onze mensen daar speciaal voor. Wij

hebben van zorgprojecten onze specialiteit

gemaakt, omdat we het mooi vinden op deze

manier iets voor de maatschappij te kunnen

doen. Daarnaast hebben wij ook mensen in

dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt

hebben. Het sociaal maatschappelijk aspect

is zo altijd heel prominent aanwezig. Niet alleen

in dit project, maar in alle projecten die

wij als bedrijf aannemen.” ■

Zekerheid en vertrouwen voor uw bouwwensen en -projecten,

de Van Rennes Groep is uw onafhankelijke partner in het hele

bouwtraject.

Met open communicatie en in een gedeelde of

volledige regie gebruikt u onze kennis en kunde voor het

verwezenlijken van uw opdracht. Daarbij staan professionaliteit,

een duurzaam karakter en geborgde continuïteit als eerste

bouwstenen garant.

De Van Rennes Groep biedt u al 100 jaar ervaring in (zorg-)

instellingen Fotobijschrift 5. en (Beeld: bedrijven. xxxxx).

www.van-rennes.nl

Nudepark 160

6702 DX Wageningen

+31 (0) 317 422066

info@van-rennes.nl

Fotobijschrift 6. (Beeld: xxxxx).

86 BOUWEN ZORG.EU


ZORGFLITS

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Mercy Ships, Lara Arkinstall, Saul Loubassa Bighonda

Grootste privé-ziekenhuisschip

in Antwerpen en Rotterdam

Op 12 september meerde de Global Mercy aan in Antwerpen. Tot en met februari 2022 wordt het

grootste privé-ziekenhuisschip ter wereld er verder afgewerkt en ingericht.

GEËNGAGEERDE BEDRIJVEN

"Het maatschappelijk engagement in de havengemeenschap is zeer

groot. Tientallen bedrijven in onze haven steunen Mercy Ships al structureel

en zullen dit ook doen bij de inrichting van de Global Mercy", zegt

havenschepen Annick De Ridder.

'De haven van Antwerpen biedt

de Global Mercy een gratis

ligplaats en ondersteuning aan'

De Global Mercy. (Beeld: Mercy Ships)

De Global Mercy was einde juli vertrokken uit de werf in China. De

Senegalese en de Egyptische regering faciliteerden de doorgang van het

schip door het Suezkanaal, zodat de Global Mercy kosteloos doorvaart

kreeg. Dit gebaar laat Mercy Ships toe om op termijn duizenden extra

levens te redden in Afrika.

De haven van Antwerpen biedt de Global Mercy een gratis ligplaats

en ondersteuning aan. Vrijwilligers uit binnen- en buitenland zullen het

schip er inrichten en afwerken. Het gaat onder meer om de installatie

van medische apparatuur en IT-systemen, maar ook de bevoorrading

van het schip voor haar eerste missie, in Dakar (Senegal). Eerst zal de

Global Mercy een ommetje van twee weken maken langs Rotterdam,

waar sponsors en belangstellenden in vrijwilligerswerk de gelegenheid

krijgen het schip te bezoeken.

De Global Mercy wordt het zusterschip van het bestaande ziekenhuisschip

Africa Mercy. Mercy Ships verwacht met het nieuwe schip de impact

van haar werk meer dan te verdubbelen, zowel met operaties als

met opleiding en training van lokale zorgverleners in de armste landen

in Afrika. De Global Mercy biedt plaats aan 950 personen. Bij de 641

bemanningsleden zijn chirurgen en verpleegkundigen, ondersteunend

personeel en maritieme vrijwilligers van over de hele wereld. Naast het

ziekenhuis beschikt het schip over opleidingsfaciliteiten.

Het 174 meter lange en 28,6 meter brede ziekenhuisschip telt zes operatiekamers,

tweehonderd bedden, een laboratorium, algemene poliklinieken

en oog- en tandheelkundige klinieken. De totale oppervlakte van

de ziekenhuisafdeling bedraagt 7.000 m².

Mercy Ships is nog steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om

mee de laatste hand te leggen aan de inrichting van de Global Mercy in

Antwerpen. Aanmeldingen kunnen gebeuren via info@mercyships.be. ■

Chirurg Jos Claes. (Beeld: Lara Arkinstall)

Oogarts Dominique Kerremans in actie. (Beeld: Saul Loubassa Bighonda)

BOUWEN ZORG.EU

87


HEEL/SEVENUM DAELZICHT

Tekst | Van Aalst Media Beeld | Daelzicht, Peters Bouw en Onderhoud, Leesbergadviseurs

Samenwerking Daelzicht, Peters Bouw en

Onderhoud en Leesbergadviseurs

Vanaf het eerste moment

zeer betrokken bij

kwetsbare doelgroep

Daelzicht had vier jaar geleden een achterstand op de vervanging van enkele van haar woningen.

Nicole Weijers-Huijerjans, directeur Wonen Welzijn en verantwoordelijk voor het vastgoed

bij Daelzicht “Veel huisvesting voor onze cliënten met een beperking paste niet meer bij hun

behoefte. We hebben daar in korte tijd plannen voor ontwikkeld en bouwden 50 appartementen

op ons terrein Hof van Heel in Heel, 36 permanente units in Koningslust en in Sevenum verrees

Thissenhofje, een complex van 24 huurappartementen in de wijk.”

Bij het verwezenlijken van de plannen werkte Daelzicht nauw samen

met enkele professionals, die volgens Nicole ook het juiste zorggevoel

in hun dna hebben. “In een fijne samenwerking met Peters Bouw en

Onderhoud en Leesberg Adviseurs uit Someren zijn we in een relatief

korte tijd geslaagd en hebben een paar mooie gebouwen neergezet, die

goed aansluiten bij de eisen van deze tijd zoals de nieuwe woonbehoeften

van onze cliënten en de beschikbare domotica, de automatisering in

en rondom de woning.”

'Bouwen in de zorg vraagt

om een andere aanpak'

Directeur en eigenaar Stefan Jansen van Peters Bouw en Onderhoud uit

Horst: “Bouwen in de zorg vraagt om een andere aanpak. We hebben

in 1995 het eerste project kleinschalig wonen in de regio gerealiseerd;

de Marjolein in Maasbree, met Daelzicht als huurder. Daar kregen we

het vertrouwen en mochten om die reden meedenken en -bouwen in

Maasbree, Sevenum en Heel.”

Maurits Leesberg van Leesberg Adviseurs: “Daelzicht verleent primair

zorg en heeft daar huisvesting voor nodig. Voor de realisatie van Hof

van Heel ben ik verantwoordelijk voor het bouwprojectmanagement

en de architectuur. Ook ben ik hierbij betrokken als projectleider, net

als bij het project Thissenhofje in Sevenum. Daar is de architectuur

door de verhuurder zelf verzorgd. Mijn taak was om in gesprek te gaan

Hof van Heel gezien vanuit de Rector Driessenstraat. (Beeld: Hans van der Beele)

Tuinzijde met in de oksel de hoofdentree van Hof van Heel. (Beeld: Hans van der Beele)

88 BOUWEN ZORG.EU


HEEL/SEVENUM DAELZICHT

Entreehal voorzien van behang met daarop een foto van voormalig klooster

(Beeld: Hans van der Beele)

Woonkamer hof van Heel

Interieur gemeenschappelijke woonruimten Hof van Heel.

(Beeld: Hans van der Beele)

Nicole Weijers-Huijerjans, directeur Wonen Welzijn en Maurits Leesberg van

Leesberg Adviseurs

met de toekomstige bewoners en hun verzorgers, waarbij ieder eigen

eisen stelt aan huisvesting.”

Nicole: “Groepswonen is mooi en waar wij in het verleden ervan uit gingen

dat cliënten het vanzelfsprekend ook fijn vinden, blijkt niets minder

waar. Recent bevestigde een van onze bewoners dit. Hij verhuisde van de

groepswoning naar een eigen appartement en kreeg voor het eerst een eigen

badkamer en toilet. Als je 45 bent dan ben je daar wel aan toe, om niet

steeds alles te moeten delen. Hetzelfde geldt voor het hebben van een

eigen woonkamer waar je ongestoord visite kan ontvangen. Hij straalde.”

'Je ziet dat bewoners echt blij zijn'

“Naarmate de zelfstandigheid toeneemt is de gemeenschappelijke ruimte

kleiner. Cliënten die meervoudig gehandicapt of bedlegerig zijn of in

een rolstoel zitten hebben ook behoefte aan een eigen kamer, maar hebben

meer baat bij een gezamenlijke woonkamer, snoezelruimte, badkamer

en dagbestedingsruimte”, aldus Nicole. Stefan: “Je ziet dat bewoners

echt blij zijn. Ook bezorgt het hun ouders of wettelijke verzorgers een

glimlach op het gezicht, doordat ze hen met een gerust hart los durven

te laten op hun nieuwe stekkie.”

Maurits: “Je creëert een thuis voor mensen die vaak hun hele leven lang bij

Daelzicht wonen. Daar moet je dus ook je vastgoed op afstemmen. Het

is steeds zoeken naar een balans tussen privé- en ondersteunende ruimten

enerzijds en semi-openbare anderzijds. Daarbij probeer je rekening te

houden met de voorkeuren van elke bewoner; de één houdt namelijk van

blauw en de ander juist van groen. Ik vind het belangrijk om steeds voor

ogen te houden voor wie ik aan het bouwen ben en dat je ieders privacy

respecteert. En daarbij zijn ook zorgmedewerkers net zo belangrijk.”

'Het sleutelwoord blijft

communiceren'

Hof van Heel ligt op het eigen terrein van Daelzicht in het gelijknamige

dorp en huisvest cliënten bij wie een beschermde omgeving gewenst of

zelfs vereist is. Nicole: “Het zijn mensen die niet zomaar even alleen naar

de winkel kunnen, zij hebben begeleiding en nabijheid nodig. Jarenlang

werd ook geroepen dat zij thuishoren in de wijk van een dorp of stad. ❯

BOUWEN ZORG.EU

89


HEEL/SEVENUM DAELZICHT

Thissenhofje in Sevenum gezien vanuit de tuin. (Beeld: Hans van der Beele)

Overdekt terras in tuin Thissenhofje in Sevenum. (Beeld: Hans van der Beele)

Dat is niet zo. Veel mensen met een beperking hebben juist baat bij een

rustige omgeving, waar ze op een veilige manier leven.”

De samenwerking begon vijf jaar geleden. Stefan: “We hebben een uitgebreid

programma van eisen opgesteld en samen bekeken of het zakelijk

verantwoord is. Want helaas geldt ook bij een zorginstelling dat het project

financieel haalbaar moet zijn. Maar we willen daarbij geen concessies

doen in onze minimale functionele eisen; we kiezen een brancard- boven

een rolstoellift. Ook de locatie speelt een cruciale rol, denk hierbij bijvoorbeeld

aan de beschikbare en vereiste bouwgrond die op sommige

plekken best duur kan zijn. In samenwerking met corporaties lukt het dan

ze te verwerven en soms is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Vervolgens willen we ook met de omgeving in gesprek over onze

plannen. Dat is intensief, maar het zorgt wel draagvlak. Gemeente Horst

aan de Maas is zo enthousiast dat ze steevast het project Thissenhofje

aandragen als voorbeeld over hoe wij de omgevingsdialoog voeren.”

Goed luisteren naar cliënten en in gesprek gaan met de omgeving blijkt

de sleutel tot het succes. Maurits: “Je knipt het proces in verschillende

stukken; eerst praat je samen over ruimtelijke, technische en functionele

wensen. Als het aantal cliënten en groepen is bepaald, dan maak je een

eerste schets, het zogenaamde vlekkenplan. Vervolgens bepaal je hoe de

“… zorg en ondersteuning, afgestemd op wat iemand kan, wil en nodig heeft. Een veilige plek waar bewoners zichzelf

kunnen zijn en samen dingen kunnen ondernemen. Die past bij de kwaliteit en het comfort dat de zorginstelling wil bieden.

Een plek waar bewoners, medewerkers en bezoekers zich thuis voelen…”

www.petersbno.nl

Hintham 156 | 5246 AK ’s-Hertogenbosch | T 073-6924433 Expeditiestraat 5 | 5961 PX Horst | T 077-3984096

90 BOUWEN ZORG.EU


HEEL/SEVENUM DAELZICHT

Hoofdtrap met op voorgrond door client geschilderde voormalige kerkbank.

(Beeld: Hans van der Beele)

Entree Hof van Heel.

verschillende ruimten zich tot elkaar verhouden en probeer je te anticiperen

op toekomstige ontwikkelingen en behoeften. Beetje bij beetje krijgt

het project steeds meer vorm en het sleutelwoord blijft communiceren.

We presenteren de plannen bij de cliëntenraad en verzorgen informatieavonden

voor de directe omgeving. Bij elke aanpassing herschrijf je de

documenten, die je vervolgens blijft toetsen met de gemaakte afspraken.”

'In een van de filmpjes vertel ik over

een zichtlijn in de gang'

Coronavirus Covid19 gooide roet in het eten. Nicole: “Maurits en Stefan

zijn professionals die het juiste gevoel voor zorg hebben. Zij weten ook

dat persoonlijke binding met onze doelgroep erg belangrijk is en om die

reden hebben wij een aantal filmpjes gemaakt. Bij de bouw van Thissenhofje

hebben we elke bouwfase in beeld gebracht; enerzijds om onze

toekomstige bewoners te laten zien hoe de plannen vorderen, anderzijds

willen we ook de directe omgeving meenemen in het proces. Want ook

zij vinden het vaak spannend als ze te maken krijgen met nieuwe buren.”

Maurits: “In een van de filmpjes vertel ik over een zichtlijn in de gang. Het

is belangrijk om gemeenschappelijke ruimten op het einde van gang te situeren,

want op die manier ervaar je leven in de brouwerij en loop je niet

in de richting van een vluchtdeur, die vaak alleen in nood open mag. Ook

elementen uit de directe omgeving laten we terugkomen in het gebouw,

zoals bij Hof van Heel met vele bogen en een variëteit aan metselwerk,

die je in het dorp Heel aantreft. Ook maken we een knipoog naar het

grote klooster dat voorheen op het terrein stond. En als alles passend

en bewoonbaar is en je de nieuwe bewoners aan de hand meenneemt

voor een rondleiding, dan zie je vijftig keer een grote glimlach. Geweldig,

daar doe je het voor.”

Nicole: “We hadden een bewoonster die viel tussen wal en schip. Ze

kon niet meer mee naar Hof van Heel, want in de periode tussen idee en

realisatie wijzigen plannen. Waar ze dan wel heen kon? Even onduidelijk.

Een leidinggevende stond op en zei; dit kan niet waar zijn. Wij offeren

ons kantoor op. De cliënt was zo gelukkig, want ze mocht en kon blijven

en had bovendien haar eigen stekkie. Ik ben zo trots dat we het met zijn

allen, in een relatief kort tijdsbestek uit de grond hebben gestampt. We

kunnen de komende dertig jaar vooruit en zeker nu we ook een leverancier

hebben gevonden die onze domotica steeds up-to-date houden en

hierin blijven meedenken.” ■

LEESBERG ADVISEURS

Leesberg adviseurs uit Someren levert onafhankelijk

advies op het gebied bouwprojectmanagement,

vastgoedmanagement en investeringsvraagstukken. Realisme

in huisvesting is het uitgangspunt en daarbij staan de

wensen van de uiteindelijke gebruiker steeds centraal.

DAELZICHT

Daelzicht zorgt voor mensen met een verstandelijke

beperking die niet of niet-volledig in staat zijn om zelfstandig

te leven en biedt daarnaast ook ambulante zorg en

dagbesteding aan. Het werkgebied is de provincie Limburg;

van Beek in het zuiden tot Tienray in het noorden. Leeftijd

speelt geen rol; van baby's tot dementerende bejaarden.

PETERS BOUW EN ONDERHOUD

Peters Bouw en Onderhoud met vestigingen in Horst en Den

Bosch is specialist in het ontwerpen, bouwen en onderhouden

van bedrijfsgebouwen, scholen en instellingen, waaronder ook

voor de zorg. De aanpak draait om waarde creëren en daarom

kiest Peters Bouw en Onderhoud voor een integrale benadering.

Het bedrijf maakt deel uit van Bouwgroep Zuiderbosch.

BOUWEN ZORG.EU

91


Tandartsenpost Eindhoven

GB Construct

service bouwer

voor de zorg

Nierdialyse Rijnstate Arnhem

In de zorgmarkt, daar voelen wij ons thuis.

Met kennis van zaken en in omgevingen waar processen doorgang

moeten vinden, realiseren en onderhouden wij huisvesting voor

onder meer tandartsen, huisartsen, ziekenhuizen en privéklinieken.

Wij denken mee in oplossingen van kleinschalig onderhoud en

renovatie tot en met verbouw of volledige nieuwbouw.

OK Máxima Medisch Centrum Veldhoven

ccgholding.nl

gb-construct.nl

cleanroomcg.com

GB Construct en Cleanroom Combination Group zijn onderdeel van CCG Holding.


PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG

PARTNER WORDEN

VAN BOUWEN AAN

DE ZORG?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op bouwenaandezorg.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op bouwenaandezorg.eu

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar bouwenaandezorg.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

bouwenaandezorg.eu


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

NEDERLAND

C

CK

±

design

®

international

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES

DORDRECHT

Volg ons op LinkedIn

Wilgenbos 20

3311 JX DORDRECHT

T +31 6 54 23 67 36

E rvorst@abstractmanagement.nl

W www.abstractmanagement.nl

ARTIMO TEXTILES BV

Postbus 1150

4700 BD ROOSENDAAL

T +31 165 54 39 40

F +31 165 55 48 55

E info@artimo.nl

W www.artimo.nl

CK DESIGN

Prof. Ronthenstraat 8

7311 AM APELDOORN

T +31 55 578 92 88

door hardware

sanitary accessories

E info@ckdesign-int.com

W www.ckdesign-int.com

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV

Postbus 87

5570 AB BERGEIJK

De Waterlaat 2

5571 MZ BERGEIJK

T +31 497 55 65 65

E info@cleanroomcg.nl

W www.cleanroomcg.com

VAN DORP

FORBO FLOORING BV

Postbus 13

1560 AA KROMMENIE

T +31 75 647 74 77

F +31 75 647 77 26

E contact@forbo.com

W www.forbo-flooring.nl

GB CONSTRUCT BV

Postbus 87

5570 AB BERGEIJK

De Waterlaat 2

5571 MZ BERGEIJK

T +31 497 55 65 65

E info@gb-construct.nl

W www.gb-construct.nl

GEZE BENELUX BV

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

F +31 40 262 90 85

E geze.nl@geze.com

E geze.be@geze.com

W www.gezebenelux.com

HAELVOET NV

Schimminck 1

5301 KR ZALTBOMMEL

T +31 88 599 05 80

F +31 88 599 05 00

E info@haelvoet.nl

W www.haelvoet.nl

verbonden aan stichting mens & architectuur

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN

Van Hogendorpplein 58

5051 ST GOIRLE

M +31 6 22 80 67 01

F +31 13 534 05 77

E info@andrevandergun.nl

W www.andrevandergun.nl

BRECON GROUP

Droogdokkeneiland 7

5026 SP TILBURG

T +31 76 504 70 80

E Brecon@brecon.nl

W www.brecon.nl

Fascinatio Boulevard 602

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Postbus 60

2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Tel +31 10 487 88 00

E info@vandorp.eu

W www.vandorp.eu

GERFLOR BENELUX BV

Postbus 7102

5605 JC EINDHOVEN

T +31 40 266 17 00

F +31 40 257 46 89

E gerflornl@gerflor.com

W www.gerflor.nl

JAN SNEL MEDICAL BUILDINGS

Willeskop 94

3417 ME MONTFOORT

Postbus 200

3417 ZL MONTFOORT

T +31 348 47 90 90

E info@jansnel.com

W www.jansnel.com

GETINGE BV

CADOLTO BENELUX

Dorpsstraat 8a

4181 BN Waardenburg

T +31 418 65 15 44

E p.vanthiel@cadolto.nl

W www.cadolto.nl

FITTEBEDRIJVEN.NL - DE FITNESSTUIN -

MOOFIE

Pilotenlaan 30

8017 GD ZWOLLE

T +31 38 429 02 02

E info@defitnesstuin.nl

W www.defitnesstuin.nl

Oscar Romerolaan 3

1216 TJ HILVERSUM

Postbus 388

1200 AJ HILVERSUM

T +31 35 625 53 20

E info.nl@getinge.com

W www.getinge.com

KBM GROEP

Scheepmakerstraat 2

2222 AC KATWIJK ZH

T +31 71 402 92 15

E info@kbm.nl

W www.kbm.nl

94 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

KOKON ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Weena 723

3013 AM ROTTERDAM

T +31 10 411 71 80

E info@kokon.nl

W www.kokon.nl

WWW.MEDICOMZES.nl

MEDICOMZES AMSTERDAM

T +31 20 696 68 86

E amsterdam@medicomzes.nl

MEDICOMZES GRONINGEN

T + 31 50 549 54 95

OKCN

Postbus 2101

5202 CC 's-HERTOGENBOSCH

T +31 73 62 34 381

E info@okcn.nl

W www.okcn.nl

SEPAGO

Postbus 1150

4700 BD ROOSENDAAL

T +31 165 54 39 40

F +31 165 55 48 55

E info@sepagodisposables.com

W www.sepagodisposables.com

E groningen@medicomzes.nl

LOPITAL NEDERLAND BV

Laarakkerweg 9

5061 JR OISTERWIJK

T +31 13 523 93 00

F +31 13 523 93 01

E info@lopital.nl

W www.lopital.nl

MEDIFIX B.V.

Nijverheidsweg 8

5071 NK UDENHOUT

Energieweg 1

4231 DJ MEERKERK

T +31 183 35 23 32

F +31 183 35 27 24

E info@pvanleeuwen.nl

W www.pvanleeuwen.nl

SWISSLOG-ERGOTRANS BV

Vissenstraat 14

7324 AL APELDOORN

T +31 55 368 88 88

F +31 55 368 88 99

E healthcare.nL@swisslog.com

W www.swisslog.com

T +31 13 51 11 11

E info@medifix.nl

W www.medifix.nl

M-PROJECTSERVICE BV

Steenoven 4C

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 292 79 50

E info@m-projectservice.nl

W www.m-projectservice.nl

NORA FLOORING SYSTEMS BV

Industrielaan 15

ROPA SYSTEMS BV

Belleweg 9

5711 DH SOMEREN

T +31 493 47 36 37

F +31 493 47 32 99

E info@ropasystems.nl

W www.ropasystems.nl

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BV

Belleweg 9

5711 DH SOMEREN

T +31 493 47 23 99

F +31 493 47 32 99

E info@4medicaldesign.com

W www.4medicaldesign.com

3925 BD SCHERPENZEEL

T +31 416 28 61 40

M-WALL BV

Steenoven 4C

5626 DK EINDHOVEN

T +31 850 18 85 00

E info@mwall.nl

W www.mwall.nl

F +31 416 28 61 49

E info-nl@nora.com

W www.nora.com/nl

PASSION FOR CARE

SALTO SYSTEMS BV

Schipluidenlaan 4

1062 HE AMSTERDAM

T +31 20 635 31 00

E info.nl@saltosystems.com

W www.saltosystems.nl

TWAN PROJECT SOLUTIONS

Oranje-Nassaulaan 89

5491 HD SINT-OEDENRODE

T +31 6 23 60 33 14

E twan@twanprojectsolutions.nl

W www.twanprojectsolutions.nl

NORMBAU GMBH

MALSCH NEDERLAND B.V.

Nijverheidsweg 8

5071 NK UDENHOUT

T +31 13 207 30 25

E info@malsch.nl

W www.malsch.nl

Schwarzwaldstrasse 15

D-77871 RENCHEN Duitsland

T +49 7843 704 0

F +49 7843 704 63

E normbau@allegion.com

W www.normbau.de

SANI ASSIST

Dortmundstraat 28

7418 BH DEVENTER

T +31 570 23 82 28

E info@sani-assist.nl

W www.sani-assist.nl

VAMED NEDERLAND BV

Orteliuslaan 897

3528 BE UTRECHT

T +31 30 303 64 30

W www.vamed.nl

BOUWEN ZORG.EU

95


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

BELGIË

VERVOORT MEUBELEN

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort

5051 DS GOIRLE

T +31 13 534 00 34

F +31 13 534 00 35

E info@vervoort.nl

W www.vervoort.nl

AR-TE

Remylaan 2b

B-3018 LEUVEN

T +32 16 50 80 00

F +32 16 50 80 01

E info@ar-te.be

W www.ar-te.be

EB PROJECTS

Toekomstlaan 41

B-2220 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 88

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

TELECOM IT

Sint-Jorisstraat 96

B-8730 BEERNEM

T +32 50289810

DE VRIES EN VERBURG BOUW BV

Postbus 59

E info@25-8.eu

W www.25-8.eu

2820 AB STOLWIJK

T +31 182 34 17 41

F +31 182 34 24 75

E info@devriesverburg.nl

W www.devriesverburg.nl

BOECKX ARCHITECTURE & ENGINEERING

Torhoutsesteenweg 52

B-8400 OOSTENDE

T +32 59 80 88 04

F +32 59 70 98 18

E info@boeckx.be

W www.boeckx.be

GETINGE

Alfons Gossetlaan 17

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 24 67 85 85

E info.be@getinge.com

W www.getinge.com

IVC BEYOND FLOORING

Flooring Development Center (showroom)

enkel op afspraak

Textielstraat 24

B-8790 Waregem

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV

Faradaystraat 1

4004 JZ TIEL

T +31 344 72 28 00

E info@wsm.nl

W www.wsm.nl

CCG BELGIUM BVBA

De Waterlaat 2

5571 MZ BERGEIJK

T +31 497 55 65 65

E info@ccg-belgium.be

GEZE BENELUX BV

Egide Walschaertsstraat 15 J

B-2800 MECHELEN

T +32 15 21 11 28

E geze.be@geze.com

W www.geze.be

T +32 56 65 32 11

België en Luxenburg:

E projectsbelux@ivc-commercial.com

Nederland:

E projectsnl@ivc-commercial.com

W www.ivc-commercial.com

WAARDENBURG MEDICAL

Dorpsstraat 8a

4181 BN Waardenburg

T +31 418 65 10 78

E info@waardenburgmedical.com

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

B-1070 BRUSSEL

T +32 25 20 16 76

F +32 2 520 19 78

E info@delabiebenelux.com

HAELVOET NV

Leon Bekaertstraat 8

B-8770 INGELMUNSTER

T +32 51 48 66 95

F +32 51 48 73 19

E info@haelvoet.be

LOPITAL BELGIË BVBA

Antwerpsesteenweg 124

B-2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 51 60

E info@lopital.be

W www.waardenburgmedical.com

W www.delabiebenelux.com

W www.haelvoet.be

W www.lopital.be

96 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

NORA FLOORING SYSTEMS BV

Hoeilaart Office Park

Ildefonse Vandammestraat 1-7, Building C

B-1560 HOEILAART

T +32 2 657 52 50

F +32 2 657 53 30

E info-be@nora.com

W www.nora.com

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BVBA

Gildenstraat 41

B-2470 RETIE

T +32 147 179 19

E info@4medicaldesign.com

W www.4medicaldesign.com

SIGNBURO

Kempische Kaai 71 bus 1

B-3500 HASSELT

T +32 11 42 44 84

F +32 11 42 10 84

E info@signburo.be

W www.signburo.be

Skype johan.lambrechts1

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

B-8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

U gunt úw cliënten

en huurders

toch ook de top

in woonzorg?

Samen met Roosdom Tijhuis Bouwvoorzorg speelt u adequaat

in op de uitdagingen in de woonzorg. Het is geen toeval dat

u twee van de woonzorggebouwen die we ontwikkelden

aantreft in de landelijke top van duurzame toonbeelden.

Ga voor meer voorbeelden van oplossingen naar:

www.roosdomtijhuis.nl/zakelijk/zorghuisvesting

BOUWEN ZORG.EU

97


DE HEER MEDICOM

Met De Heer Medicom kiest u voor

zowel een professionele partner als

system integrator met ruim 40 jaar

ervaring in de zorgsector.

Wij onderscheiden ons door onze

expertise op het gebied van de

ontwikkeling en implementatie van

innovatieve zorgdomoticaoplossingen.

Systeemintegratie is daarbij het

sleutelwoord.

Dat wil zeggen dat onze

geavanceerde oplossingen op een

inventieve wijze kunnen worden

gekoppeld op één zorgplatform.

Met een ruim scala aan

mogelijkheden bieden wij een

totaaloplossing voor onder andere

zorgcommunicatie,

persoonsbeveiliging, dwaaldetectie,

toegangscontrole, telefonie en videoobservatie.

Vanuit ons motto Mens – Zorg

Veiligheid bouwen wij samen aan een

toekomst en dragen wij bij aan meer

zekerheid en veiligheid binnen de

ouderenzorg, gehandicaptenzorg,

GGZ en ziekenhuiszorg.

Zorgdomotica - Persoonsbeveiliging - Slimme

sensortechnologie - Dwaaldetectie - Toegangscontrole

WWW.DEHEERMEDICOM.NL


Door goed

onderhoud

ontzorgen

wij de zorginstellingen

‘ Degelijk onderhoud zorgt voor een goedwerkend hulpmiddel. Dit voorkomt uitval

van het product, maar ook bijvoorbeeld rugletsel en daardoor uitval van de

verzorgende. Een tijdelijk niet bruikbaar product kan grote gevolgen hebben voor

de cliënt. Die kan niet uit bed, naar de dagbesteding of in bad omdat bijvoorbeeld

de plafondlift niet werkt. Activiteiten die juist zo belangrijk zijn voor de structuur

en regelmaat van de cliënt.

Om goed onderhoud te kunnen uitvoeren moet je technisch onderlegd zijn én

voldoende kennis van het product hebben. Het is belangrijk dat de monteur

opgeleid is om aan het betreffende product te mogen werken. Door de nieuwe

regelgeving (MDR) moeten monteurs kunnen aantonen dat zij bevoegd zijn

gecertifi ceerd onderhoud in de zorgsector uit te voeren. Dit onderhoud verlengt

de levensduur van een product en voorkomt reparatiekosten. Door goed

onderhoud ontzorgen wij de zorginstellingen’.

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be


ZORGBALANS

WEELIGENBERG - HILLEGOM

Showroom, kantoor en logistiek centrum

Edisonstraat 3 | Goirle | Nederland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl

More magazines by this user
Similar magazines