18.09.2021 Views

Presentatiegids 2019-2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SEIZOEN 2019-2020

Sc. OVERWETERING

PRESENTATIEGIDS


Totaalontzorger op het

gebied van Druk, Print

en Logistiek

Kwaliteitsdrukwerk

met snelle service en

persoonlijke aandacht

www.smg-groep.nl

Randweg 12, 8061 RW Hasselt, 038 - 477 88 77


DE VOORZITTER

JUBILEUMJAAR!

Bij het uitkomen van deze gids zijn de meesten van ons hopelijk

weer uitgerust terug van vakantie en mogen we weer sportief aan

de bak. Een bewogen seizoen ligt achter ons. Met zowel hoogteals

dieptepunten. Het overlijden van clubicoon Henk Kinds gaf

een schok door de vereniging . Henk was de laatste uit de oude

Kinds-dynastie die een enorme bijdrage aan onze vereniging heeft

geleverd. Een trouw lid en vrijwilliger op vele fronten die voor

onze vereniging heel veel betekend heeft. Mooi om te zien was dat

iedereen binnen de club van jong tot oud hem een laatste eerbetoon

heeft gegeven.

Sportief gezien was het een moeizaam seizoen voor onze selectieteams.

Zowel voor de voetbal als de handbal was handhaving

het parool, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in handhaving voor

onze dames-1 en degradatie voor het eerste elftal. Voor ons 1 e elftal

ligt dus een hernieuwde kennismaking met de 3 e klasse in het

verschiet. Met een een selectie die nagenoeg intact is gebleven kan

het een interessant seizoen worden. Als degradant uit de 2 e klasse

ben je een ploeg die men wil verslaan. Het zal dan ook zeker niet

makkelijk worden en ik hecht eraan om hier reële verwachtingen

uit te spreken. De handbaldames hebben afgelopen seizoen veel

blessureleed gekend. Het ontbreken van een aantal vaste waarden

heeft natuurlijk een rol gespeeld. Laten we hopen dat dit ons

komend seizoen bespaard blijft. En om succesvol te zijn en blijven

met onze selecties is instroom van talentvolle jeugd essentieel. Wij

moeten blijven opleiden willen we op niveau blijven spelen. Hier

zullen we ook in moeten investeren.

Het is een bijzonder seizoen, want in dit jaar vieren we het 90-jarig

bestaan van voetbal in Olst. Afgelopen 24 mei 90 jaar geleden was

de oprichtingsdatum die de basis heeft gelegd voor onze huidige

club. Dit hebben we met z’n allen groots gevierd in het weekend

van 6 & 7 September. Met een pubquiz op de vrijdagavond een

mooie Kick-off van het seizoen voor al onze teams op de zaterdagmiddag

en een knallende feestavond in de tent als afsluiting op de

zaterdagavond was dit prachtig jubileumfeest. Op naar de 100!

De eerste fase van verduurzaming van ons clubhuis is afgerond.

Hier past een dankwoord aan de mensen van de bouw- en onderhoudsploeg

die met vele uren werk ons clubhuis toekomstbestendig

hebben gemaakt. De gekoesterde wens voor aanleg van een

beachveld begint ondanks wat vertraging concrete vormen aan te

nemen. Kortom, er staat weer een hoop te gebeuren.

Ik wens iedereen dan ook een mooi en sportief jubileumjaar toe!

Ferco van Breukelen

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

3


COLOFON

COLOFON

Presentatiegids 2019-2020

Uitgave en redactie: Sponsorplatform Sc. Overwetering

Met bijdragen van: Ferco van Breukelen / Sander Poll / Jan Lentjes /

Alfred Koers / Ben Bulten / Erik Hulsman

Lay-out:

SMG-Groep, Hasselt

Druk:

SMG-Groep, Hasselt

Binden:

Sikkens Grafische Afwerkers

Kobus Timmerwerk & Kozijnen

Norbert Kobus, Laren Gld

• Kozijnen

• Overkappingen

• Meubels

• Klein timmerwerk

• Sanitair

info@kobus-timmerwerk.nl

Tel. 06 11 43 86 12

4 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020


INHOUD

INHOUD

De voorzitter 3

Colofon 4

Inhoud 5

Trainerspraat voetbal 7

Trainerspraat handbal 9

Even voorstellen 11

Eregalerij 2018/2019 12

Oude liefde roest niet 15

Damesvoetbal 17

Teamfoto voetbal 19

Selectie voetbal 21

Teamfoto handbal 23

Selectie handbal 25

Afscheid met een geelgroene glimlach 27

90-jarig bestaan 28

Salland Cup 31

Algemene info 33

Poule-indeling en wedstrijdprogramma voetbal 34

Poule-indeling en wedstrijdprogramma handbal 37

Onze sponsoren 38

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

5TRAINERSPRAAT VOETBAL

PERIODETITEL

Mijn eerste jaar als hoofdtrainer zit erop. Ik kijk graag nog even

terug naar het afgelopen seizoen. Ondanks dat we het afgelopen

seizoen ons niet hebben weten te handhaven, ben ik toch een

tevreden trainer. Mag een trainer tevreden zijn na een jaar waarin

je bent gedegradeerd? Ik vind van wel, omdat naast het resultaat

ik ook kijk naar de kwaliteit van voetballen. De voetballende

intentie was vaak zichtbaar. Spelers zijn als team beter gaan

voetballen en hebben een persoonlijke groei doorgemaakt.

Tegenstanders hadden het (bijna) altijd lastig met ons doordat

wij er altijd voor bleven gaan. Pas in de laatste nacompetitieronde

moesten wij onze meerdere erkennen in NEO. Door die

nederlaag zullen wij dit seizoen in de 3 e klasse uitkomen.

3 e klasse

Het aankomende seizoen zijn we ingedeeld in de 3 e klasse B. Een

klasse met veel regionale clubs zoals Diepenveen, Helios en SV

Colmschate ’33. Voor onze toeschouwers is het een verademing

om met de fiets richting Diepenveen te rijden in plaats van ruim

een uur in de auto richting Denekamp te moeten rijden. Als

voetballer wil je altijd het maximale uit jezelf halen en kijken

waar je plafond ligt. Dat betekent dat we het niet zullen nalaten

om zo snel mogelijk weer te promoveren mocht die kans zich

voordoen.

Nieuwe selectie

Dennis Willemsen komt de selectie versterken. Dennis is

afkomstig van Rohda Raalte en gaat de concurrentie om de spitspositie

aan. Nick Oosterwijk stroomt vanuit de jeugd definitief

door naar de 1 e selectie. Verder sluiten Ruben Brinkhof, Ferdi

Plette en Koen Hulsman vanuit het tweede elftal aan en maken

daarmee de 1 e selectie compleet. Samen met de huidige selectie

gaan we er alles aan doen om onze doelstelling te realiseren.

Doelstelling

Het afgelopen seizoen hebben we een fundament gebouwd

waarop we het aankomend seizoen verder zullen bouwen.

Zowel binnen als buiten het veld zullen we ons moeten professionaliseren,

waardoor de kwaliteit van voetballen zal gaan

verbeteren. Ten opzichte van afgelopen seizoen mogen we van

onszelf gaan eisen dat we wedstrijden moeten domineren. Als je

domineert heb je meer de bal dan de tegenstander, waardoor de

kans ontstaat dat je ook meer fouten maakt. De fout die je maakt

moet je de volgende keer niet meer maken en daardoor word

je als voetballer beter. Naast het spelen van dominant voetbal

moeten we bij de bovenste plaatsen eindigen om mee te doen

voor een periodetitel.

Jeugd heeft de toekomst

De laatste jaren is er behoorlijk wat jeugd naar de 1 e en 2 e selectie

doorgestroomd. Daar mag de vereniging trots op zijn. Dit gaat

niet vanzelf en daar zijn veel mensen wekelijks heel druk mee.

Ik zal samen met het TTO een bijdrage leveren in de kwaliteit

van trainen, coachen en het managen van een team in de vorm

van diverse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden belegd

voor zowel selectietrainers als niet-selectietrainers.

90-jarig bestaan

Een vereniging die al 90 jaar zorgt voor verbinding in zijn omgeving

is best uniek. Een groot aantal vrijwilligers is druk

geweest om het 90-jarig bestaan in het feestweekend vorm te

geven met allerlei activiteiten, waaronder de ploegenpresentatie

van alle teams. Mooi dat elk spelend lid is gepresenteerd en even

in het zonnetje gezet. Een geweldige start van een hopelijk succesvol

seizoen.

Sander Poll

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

7


De opleider

voor intern

transport in

Nederland

BLOM opleidingen is één van de grootste opleiders in

Nederland op het gebied van intern transport. Dit doen

we al meer dan 25 jaar met een goede reden. Een goede

opleiding binnen intern transport is van enorm belang.

Niet alleen om de veiligheid voor de chauffeur en in het

magazijn te vergroten, maar ook om de productiviteit te

verhogen en het aantal schades en ongelukken in magazijnen

te verkleinen. Focus op kennis en vaardigheden is daarbij

een must.

Onze opleidingen:

• Heftruck

• Reachtruck

• Hoogwerker

• Hijsen

Kijk voor meer informatie op blomopleidingen.nl

of bel naar (074) 376 40 44.

Daar gaat het om bij BLOM!


TRAINERSPRAAT HANDBAL

TRAINERSPRAAT

HANDBAL

Na 2 jaar training van Ben Bulten heb ik het stokje overgenomen.

Ben heeft het qua resultaat meer dan verdienstelijk gedaan.

Gelijk in zijn 1 e jaar kampioen worden en zijn 2 e jaar handhaven

in de hoofdklasse.

Dit bood voor mij een mooie, maar ook een heel pittige uitdaging.

Het 2 e jaar in een nieuwe klasse is vaak het moeilijkste jaar.

Er wordt wel eens gezegd, dat als je je dan weet te hand haven,

een stuk stabiliteit voor de komende jaren gewaarborgd is.

Handhaving was vooraf onze doelstelling met als het enigszins

mogelijk zicht op een plek als stabiele middenmoter. Achteraf

kunnen we zeggen dat het een enerverend seizoen is geworden.

Het hele jaar hebben blessures ons achtervolgd. Van langdurige

blessures van speelsters als Shana Nijboer en Ella van Breukelen

tot middellange blessures van Eline Schutte en Maaike ten

Broeke tot korte blessures van Romée Groot Koerkamp en

Iris ten Broeke. Ik heb een paar namen nog niet eens genoemd.

Kortom het hele team heeft vele blessures gekend. De enige

uitzondering was Maaike Stegeman.

Jacqueline Eilander heeft zich volledig kunnen uitleven. We zijn

haar dan ook meer dan dankbaar voor haar bijdrage hierin.

We hebben door dit alles veel beroep moeten doen op speelsters

vanuit het 2 e team, waaronder Lisa Overkempe, Lynn van Herp

en Veerle IJsseldijk. Maar ook vanuit de jeugd hebben we vaak

een beroep gedaan op Moniek Bos en Fenna Nijland.

We zijn zeer blij en dankbaar

met de bijdragen die ze

geleverd hebben. Het was

hierdoor zeer lastig om in vaste samenstellingen te trainen om

beter op elkaar ingespeeld te raken en dit dan tot uitvoering te

kunnen brengen in de wedstrijden.

Het competitieverloop en de stand op de ranglijst was vanaf

plaats 3 tot en met 12 bijna elke week stuivertje wisselen. Voor

de competitie is dat mooi, maar voor het team vraagt dit mentaal

wel heel veel.

Gelukkig hebben we onze doelstelling gehaald, maar hadden dit

liever op een andere manier tot stand willen brengen. We kunnen

door alles wat er gebeurd is wel zeggen dat we een wereldprestatie

hebben geleverd.

Maaike Stegeman en Lynn Vosman hebben eind vorig seizoen

aangegeven te stoppen. Lynn door haar zoveelste vervelende

knieblessure en Maaike na vele jaren trouwe dienst te hebben

geleverd. Ik wil beiden enorm bedanken voor de geweldige inzet

die ze ons hebben gegeven.

Voor het komende seizoen is doelstelling in de middenmoot te

eindigen. Daarnaast en indien mogelijk jeugd inpassen in de

selectie 1 en 2.

Jan Lentjes

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

9EVEN VOORSTELLEN

VERNIEUWING SPONSORPLATFORM

Sc. OVERWETERING

Sc. Overwetering heeft in de afgelopen jaren een mooie groep met trouwe sponsoren opgebouwd. Dit is te danken aan

een actief sponsorplatform onder leiding van Frank Overweg, die samen met Hans Voskamp, Sheila Hafkamp-Hannink

en Jan Alfrink voor continuïteit heeft gezorgd. Enige tijd geleden hebben zij, na vele jaren voor de club actief te zijn

geweest, aangegeven hun werkzaamheden te willen stoppen en het stokje te willen overdragen aan een nieuwe generatie.

We zijn als bestuur heel blij te kunnen melden dat we binnen de vereniging in Dennis Lokate, Mark Overkempe en

Arnaud Oeseburg een nieuwe groep mensen hebben gevonden om het sponsorplatform aan te gaan voeren.

Vlnr: Dennis Lokate, Arnaud Oeseburg en Mark Overkempe

Met hun netwerk binnen het (regionale) bedrijfsleven hopen

we niet alleen de bestaande groep sponsoren aan ons te blijven

binden, maar ook weer nieuwe sponsoren aan te trekken om

samen onze sportieve plannen voor de komende jaren gestalte te

kunnen geven en de toekomst in te gaan op een gezond financiële

basis.

Wij beseffen ons als club namelijk terdege dat wij aan onze leden

alleen de nodige extra’s kunnen bieden dankzij de bijdragen van

onze sponsoren.

Komend seizoen zal het nieuwe sponsorplatform in samenspraak

met het bestuur verdere en concrete invulling gaan geven

aan het sponsorbeleid voor de komende jaren.

Wij willen langs deze weg Frank, Hans, Sheila en Jan ontzettend

bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en wensen het

nieuwe sponsorplatform heel veel succes!

Het nieuwe sponsorplatform is per e-mail te bereiken via

sponsoring@overwetering.nl

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

11


EREGALERIJ

EREgalerij

SPELER VAN HET JAAR: FERDI VAN BREUKELEN

Bij de voetbal was het een spannend seizoen met zelfs een finalewedstrijd

tot slot. Helaas ging deze wedstrijd verloren en hebben

de voetbalheren zich niet kunnen handhaven. De mannen hebben

het hele seizoen hard gevochten en ook zeker mooie wedstrijden

op de mat gelegd. Hierbij stond speler van het jaar Ferdi van

Breukelen als altijd zijn mannetje in de verdediging. Hij was

daarnaast een aanjager en ook nog eens veel betrokken bij goals

met zijn goede kopkracht. Hij stak er dit jaar dan ook letterlijk en

figuurlijk met kop en schouders bovenuit!

SPEELSTER VAN HET JAAR: ROOS VAN BREUKELEN

Het bleek ook een spannend jaar voor de de handbaldames, handhaving

in de hoofdklasse was het ultieme doel. Dat is gelukt! Dit

was lastig, en waarschijnlijk zelfs onmogelijk, geworden zonder

de bijdrage van speelster van het jaar Roos van Breukelen! Met

haar snelheid, kracht, lengte en harde schot heeft zij tegenstanders

vanuit meerdere posities ontelbare keren verrast. Ook haar strakke

passes naar teamgenoten zorgden voor extra dreiging naar de

tegenstander.

SUPPORTER VAN HET JAAR: JAN WILLEM STERKEN

Al decennia lang is Jan Willem Sterken langs de lijn te vinden bij

de wedstrijden van het eerste elftal. Ruim voor aanvang is hij aanwezig,

altijd goedlachs. Hij is nauw verbonden met het eerste elftal

en steunt daarnaast het team al jaren als balsponsor. Jan Willem is

simpelweg niet weg te denken langs de lijn en we danken hem voor

zijn onvoorwaardelijke steun!

12 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020


EREGALERIJ

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR: JOHAN HAVERKAMP

Johan Haverkamp is het best te omschrijven als de man die alles

repareren kan! Wat is het voor een vereniging fijn om iemand te

hebben die niet denkt in problemen, maar altijd in oplossingen.

Of het nu gaat om verbouwingen, of problemen met installaties,

Johan luistert naar de probleemstelling en geeft dankzij zijn

expertise een praktische oplossing. Daarnaast is hij ook nog eens

prettig in de omgang en daarom een zeer gewaardeerd lid van de

onderhoudsploeg en onze vereniging!

TEAM VAN HET JAAR 2018/2019: DAMES 2 HANDBAL

De titel ‘Team van het jaar’ is afgelopen seizoen toebedeeld aan

de handbal dames 2! Na een eerdere promotie van de 3 e naar de 2 e

klasse, werden zij dit jaar kampioen en promoveren zij nogmaals

waardoor zij volgend seizoen in de 1 e klasse spelen. Een fantastische

prestatie van het team en uiteraard Ben Bulten!

TEAM VAN HET JAAR 2017/2018: VETERANEN VOETBAL

De veteranen hebben hun vergeten titel van seizoen 2017/2018

uitgereikt gekregen voor hun inzet voor de vereniging bij diverse

acties en hun inzet voor de ouderen waar ze jaarlijks een uitje voor

organiseren. Dank jullie wel toppers, een waar voorbeeld hoe je als

lid/team wat kan terugdoen voor de maatschappij!

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

13


Hans Haverkamp

Bonekamp 15

8124 PX Wesepe

Tel: (0570) 53 21 48


OUDE LIEFDE

OUDE LIEFDE roest niet

JORDY VAN BREUKELEN

Na een mooie voetbalcarrière bij Sc. Overwetering besloot

Jordy van Breukelen aan het einde van seizoen 2017/2018 zijn

voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Zijn lichaam werd

geteisterd door een slepende enkelblessure en zo moest hij na

319 wedstrijden in ons vlaggenschip noodgedwongen afscheid

nemen.

Omdat Jordy van het spelletje houdt en zijn beide broers nog

actief zijn als speler, was hij afgelopen seizoen regelmatig langs

de lijn te vinden. Af en toe viel hij zelfs in als fotograaf voor de

wedstrijdverslagen.

Zo bleef Jordy betrokken bij het eerste elftal en begon er toch

weer iets te kriebelen. Vooral het groepsgevoel en de saamhorigheid

zijn voor hem altijd belangrijke factoren geweest.

Toen Jordy door Bennie Vlaskamp werd gevraagd om hem het

komende seizoen te assisteren als leider, was de beslissing dan

ook snel genomen.

We zijn blij dat we dit vertrouwde gezicht toe kunnen voegen

aan de staf van ons eerste elftal en wensen Jordy veel plezier en

succes in deze voor hem nieuwe rol!

DENNIS WILLEMSEN

Dennis Willemsen heeft van zijn 6e tot 16e jaar altijd gevoetbald

bij Sc. Overwetering. Einde seizoen 2016/2017 besloot hij de

overstap te maken naar Rohda Raalte, om zich als speler verder

te ontwikkelen.

Tot einde seizoen 2018/2019 was Dennis daar als speler actief.

Daarnaast was Dennis in die periode één van de jeugdtrainers

van Wijhe ’92.

Met ingang van komend seizoen is Dennis weer helemaal terug

op het oude nest. Hij sluit aan bij de eerste selectie en hoopt daar

zijn plek te veroveren. Ook als jeugdtrainer is hij terug. Komend

seizoen is hij de trainer van onze JO14-1.

We hopen dat Dennis zich weer ouderwets thuis zal voelen

en wensen hem daarbij, als speler én als jeugdtrainer, heel veel

plezier en succes!

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

15


HARLEMAN

SCHILDERSBEDRIJF

SCHILDER

GLASZETTER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

Kornet van Limburg Stirumstraat 14

8121 DZ OLST, Tel: (0570) 56 13 87, Fax: (0570) 56 11 87

AUTOSCHADE ?

Dan bent u bij ons op het juiste adres

Voor

• Service en kwaliteit

• Vervangend vervoer aanwezig

• Voorkeursreparateur van verzekeringsmaatschappijen:

- Achmea Schadeservice

- Interpolis

- Unive

- Schadegarant

en diverse andere maatschappijen

• Kwaliteitszorgsysteem

• Uitdeuken zonder spuiten

• Aanrechtbladen

• Vloeren

• Vensterbanken

• Gevelbekleding

• Haardplateau

• Dorpels

gratis

inmeten

Wij hebben

buiten

natuursteen ook

composiet en

keramiek in ons

assortiment.

Kom eens kijken in onze showroom

en vraag naar de mogelijkheden

voor zowel binnen als buiten?

EUROGARANTBEDRIJF

Autoschade Henk Nijkamp

De Meente 19 - 8121 EV Olst

Telefoon: 0570 563434

De Meente 7 • 8121 EV Olst

Tel. (0570) 56 26 48

www.hafkampnatuursteen.nl


DAMESVOETBAL

VAN HET DAMESFRONT

De tijd vliegt, een nieuw seizoen komt eraan en een prachtig WK

voor dames ligt achter ons, maar zeker nog vers in ons geheugen.

Net als in 2017 werd het een prachtig toernooi met een schitterend

resultaat, 2 e van de wereld en onze Danique Kerkdijk was onderdeel

van dit succes. En dus ook Overwetering was onderdeel van

dat succes. Velen hebben er van genoten.

En nu........ weer verder en bouwen aan een onderdeel binnen onze

club dat inmiddels niet meer weg te denken is. Vorig jaar hebben

wij de maand juni gebruikt om vrouwen/meisjes de kans te geven

eens mee te trainen en dat leverde ons een keepster op. Niet veel

later trok dat ook haar zusje over de streep en zo hadden wij er

genoeg om weer het seizoen in te gaan.

Dit is anders dan wat er in de regio gebeurt. Als voorbeeld: wij

begonnen vorig jaar het seizoen met in eerste instantie 12 ploegen

en dat werden er uiteindelijk maar 9. Dat betekende een seizoen

met veel vrije dagen en om de boel dan gemotiveerd te hebben en

te houden valt niet mee. Gelukkig heeft het niet tot afmeldingen

geleid maar tot groei want dit jaar mogen wij weer 2 jonge Olster

talenten toevoegen aan onze selectie en groeien wij naar 20

leden voor ons team. In de jeugd blijven er ook nog steeds een

aantal actief en ook daar zien wij inmiddels al de nodige talenten

rondlopen.

Daarnaast worden wij ook steeds professioneler. Wij lopen er op

zondag netjes bij in de kleding van onze sponsoren Paul Kappert

en ‘t Bakhuus en voor dit seizoen geldt dat wij ook nog eens allemaal

in hetzelfde shirt op het trainingsveld staan. Het is goed te

vermelden dat ook onze dames gebruik kunnen maken en dat ook

doen overigens, van de verzorgsters Linda Marsman en Daniëlle

van den Esschert. Dus, met een relatief vaste groep meiden en een

vaste technische staf hebben wij inmiddels de dames en meiden

wel wat te bieden.

Ons doel voor het komend seizoen is dat er met veel plezier

getraind wordt en dat dat uiteindelijk leidt tot aantrekkelijk voetbal

waar het plezier vanaf spat en dat iedereen ons in mei 2020 kan

komen feliciteren met de titel. Dat is een doel dat door meerdere

meiden is uitgesproken en door de technische staf graag wordt

bevestigd. Deze groep bezit ook wel de kwaliteiten om ambitieus

te zijn.

Hopelijk kunnen wij jullie dit volgend jaar ook melden in deze

presentatiegids. Geïnteresseerd in ons team?? Wij spelen onze

wedstrijden thuis om 11.45 uur op de zondag en wij zijn te volgen

op Facebook. Daar zijn ook wekelijks de wedstrijdverslagen te

vinden.

Graag tot ziens!

Alfred Koers

Trainer/coach

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

17


A. Geertstraat 33, 8121 BK Olst Tel.: 0570 - 561336 / Fax: 0570 - 564446

MEUBELS OP MAAT

INTERIEURBOUW

ONTWERP

WESLEY DE GRAAF

W. www.welcreaties.nl

M. info@welcreaties.nl

T.06-51897629


1E VOETBALELFTAL

1 E VOETBALELFTAL

seizoen 2019-2020

Bovenste Rij van Links naar Rechts:

Jordy van Breukelen (teammanager), Erik Hulsman (assistent scheidsrechter), Tom Koers, Ruben Brinkhof, Henry Rozen, Pieter Everts

(assistent scheidsrechter), Henry Hendriks (hersteltrainer)

Middelste rij van Links naar rechts:

Linda Marsman (verzorgster), Danielle van den Esschert (verzorgster), Jelle Lucassen, Remon Elshof, Oscar Kappert, Paul Vlaskamp (keeper),

Nick ter Veer (keeper), Dennis Lokate, Stefan Koers, Bram van Bessen, Bennie Vlaskamp (teammanager), Sander Poll (trainer/coach)

Onderste rij van Links naar rechts:

Dennis Willemsen, Ferdi Plette, Stefan Hekman, Maikel van Breukelen, Hushan Shawkat, Mark Koudijs, Ferdi van Breukelen

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

19


Aandacht voor uw ogen,

Prachtige kleuren. Onafhankelijk. Ondernemend. Helder. In ieder geval

kunst over de wereld van zien en kijken. Goed om te zien, kijken en te

ontdekken. Als zelfstandige opticien verenigen wij twee werelden die op

het eerste oog niets met elkaar te maken hebben, medisch & modisch.

Van goed zien en gezond zien. Van ambacht en passie. Een professionele

manier van werken, met aandacht voor sfeer, tijd voor advies en oog voor

de wereld om ons heen.

Inkoop en verkoop van auto’s

Onderhoud en reparaties

APK-keuring

Uitlaten

Accu’s

Banden

Schade afwikkeling

Wij nodigen u van harte uit ons een bezoek te brengen. U ervaart dan

persoonlijk alle facetten van onze oogzorg en expertise.

www.schuilingoptiek.nl

Nieuwstraat 10 • 7411 LL Deventer • Tel. 0570 612984 • info@schuilingoptiek.nl

De Meent 9 Tel. 0570 - 561723

8121 EV Olst Fax 0570 - 565971

INSTALLATIE

WERK ?

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Elektrotechniek

• Loodgieterswerken

• Verwarmingstechniek

• Ventilatiesystemen

• Inbraak-/

brandmeldinstallatie

• Zink en koperwerken

SPECIAAL VOOR U

zijn wij elke avond open!

Openingstijden winkel:

ma - do 13.30 uur - 20.00 uur

vr 13.30 uur - 21.00 uur

za 09.00 uur - 16.00 uur

Deskundige adviezen en aanleg, onderhoud

van alle installaties in woningbouw, kantoren,

industrie en agrarische bedrijven.

de Meente 16 B - 8121 EV Olst

Industrieterrein de Meente

0570-563 642

• Telecom • Beveiliging

• Schotels • Navigatie

Kuierpad 1, 8131 TZ Wijhe

Tel. (0570) 52 45 24


FOTO INDIVIDUEEL

FOTO INDIVIDUEEL

Sander Poll

geb.: 20-10-1978

Trainer/ Coach

Bennie Vlaskamp

geb.: 23-02-1964

Teammanager

Jordy van Breukelen

geb.: 29-05-1986

Teammanager

Pieter Everts

geb.: 26-02-1960

Assistent scheidsrechter

Erik Hulsman

geb.: 26-02-1960

Assistent scheidsrechter

Linda Marsman

geb.: 04-08-1969

Verzorgster

Danielle van den Esschert

geb.: 03-02-1970

Verzorgster

Nienke van der Hoeven

geb.: 26-02-1983

Verzorgster

Henry Hendriks

geb.: 20-06-1962

Hersteltrainer

Paul Vlaskamp

geb. 23-07-1999

Keeper

Nick ter Veer

geb. 08-05-2000

Keeper

Ferdi van Breukelen

geb.: 10-02-1993

Verdediger

Tom Koers

geb.: 29-12-1997

Verdediger

Ruben Brinkhof

geb.: 12-08-1999

Verdediger

Maikel van Breukelen

geb.: 15-06-1989

Verdediger

Stefan Koers

geb.: 05-08-1993

Middenvelder

Mark Koudijs

geb.: 17-11-1988

Middenvelder

Jelle Lucassen

geb.: 06-10-1993

Middenvelder

Dennis Lokate

geb.: 17-02-1990

Middenvelder

Bram van Bessen

geb.: 12-05-1990

Middenvelder

Nick Oosterwijk

geb.: 30-04-2001

Middenvelder

Koen Hulsman

geb.: 31-01-1997

Middenvelder

Oskar Kappert

geb.: 24-06-2000

Middenvelder

Ferdi Plette

geb.: 12-05-1998

Aanvaller

Hushan Ali

geb.: 07-01-2000

Aanvaller

Stefan Hekman

geb.: 02-08-1993

Aanvaller

Henry Rozen

geb.: 11-08-1984

Aanvaller

Remon Elshof

geb.: 15-06-1994

Aanvaller

Dennis Willemsen

geb.: 29-03-2001

Aanvaller

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

21


VERKOOP

REPARATIE

APK-KEURING

INRUIL

De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56

FINANCIERING

SCHADE

• tuinaanleg

• onderhoud

• renovatie

• boomverzorging

• advies/ontwerp

2 -- 8121 DC Olst -- telefoon 0570-564541 -- mobiel 06-20606882 -- kapperttuinaanleg@hetnet.nl

Spijkerbospad 2 • 8121 DC Olst • 06-20606882 • www.kapperttuinaanleg.nl

BIC RABONL2U - IBAN NL47 bank RABO 013.92.81.800 - K.v.K. - Bank 38023809 13.92.81.800 - B.T.W. - nl1368.12.776.b.01

K.v.K. 38023809 - B.T.W. nl1368.12.776.b.01


1E HANDBALTEAM

1 E HANDBALTEAM

seizoen 2019-2020

Bovenste Rij van Links naar Rechts:

Lisa Overweg (keepster), Yara Slijkhuis, Fenna Nijland, Maaike ten Broeke, Bianca Kuiper (keepster), Jan Lentjes (trainer/coach),

Leonie ten Broeke, Iris ten Broeke

Middelste rij van Links naar rechts:

Jacqueline Eilander (verzorgster), Silva van der Linden (teamleidster), Rowy Slijkhuis, Moniek Bos, Ella van Breukelen, Shana Nijboer

Onderste rij van Links naar rechts:

Romée Groot Koerkamp, Rianne Kappert, Eline Schutte, Roos van Breukelen

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

23


Autobedrijf

”Boskamp”

Koekoeksweg 19-21

8121 CS Olst

info@autobedrijf-boskamp.nl

www.autobedrijf-boskamp.nl

tel: 0570-561 290

fax: 0570-561 151


FOTO INDIVIDUEEL

FOTO INDIVIDUEEL

Jan Lentjes

geb.: 15-03-1963

Trainer / coach

Silva van der Linden

geb.: 06-09-1979

Teamleidster

Jacqueline Eilander

geb.: 21-04-1962

Verzorgster

Bianca Kuiper

geb.: 03-05-1986

Keepster

Lisa Overweg

geb.: 13-01-1995

Keepster

Maaike ten Broeke

geb.: 05-11-1992

Cirkel

Rianne Kappert

geb.: 01-06-1996

Hoekspeelster

Eline Schutte

geb.: 16-09-1997

Hoekspeelster

Leonie ten Broeke

geb.: 13-10-1993

Hoekspeelster

Rowy Slijkhuis

geb.: 30-05-2000

Hoekspeelster

Roos van Breukelen

geb.: 16-08-1989

Opbouw

Yara Slijkhuis

geb.: 30-03-1998

Opbouw

Ella van Breukelen

geb.: 06-06-1992

Middenopbouw

Moniek Bos

geb.: 10-6-2002

Rechter opbouw

Fenna Nijland

geb.: 28-12-2001

Linkeropbouw

Shana Nijboer

geb.: 25-03-1996

Linker-rechteropbouw

Iris ten Broeke

geb.: 25-03-1996

Linker rechter opbouw

Romée Groot Koerkamp

geb.: 24-01-1999

Linker-rechteropbouw

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

25AFSCHEID

AFSCHEID MET EEN

GEELGROENE GLIMLACH

Het zal januari/februari 2016 geweest zijn dat ik als trainer/

coach werd aangesteld bij de dames van Overwetering.

Ik had twee mooie jaren gehad bij Groessen en een topjaar bij

Lettele.

Een nieuwe uitdaging kwam op mijn handbalpad, nl. een poging

doen om te promoveren naar de hoofdklasse met Overwetering.

Geen eenvoudige opgave maar met mijn sterrenbeeld van kreeft

wil je deze uitdaging toch wel aan gaan.

We hadden een goede voorbereiding en de eerste wedstrijden

waren er wat om snel te vergeten, maar een ieder weet hoe

het daarna is gelopen. Het hoogtepunt was natuurlijk de

uitwedstrijd in Haarle, waar volgens mij bijna heel Olst naar toe

was gegaan.

Een grote wens was in vervulling gegaan en we wisten dat het

niet gemakkelijk zou worden. Toch hebben de dames toen een

knappe prestatie neergezet en zich keurig gehandhaafd in de

hoofdklasse.

Voor mij zelf ook een hoogtepunt en ook het moment om het

stokje over te dragen, want na ongeveer 40 jaar was het toch wel

welletjes. Met handbalpensioen. Maar dat is makkelijker gezegd

dan gedaan bleek, want als je dan nog eens naar Olst gaat omdat

je het niet kunt afleren, weet wat er kan gebeuren.

Smekende snuitjes van dames 2, die zonder coach zaten.

Nog eens kijken en de kogel was door de kerk.

Dames 2 wilde ook een keer voelen wat kampioen worden is,

dus aan de slag. Garantie heb ik ze niet gegeven, maar we wilden

er alles aan doen. Dat

dit dan ook nog lukte

was een geweldige

prestatie van het team.

Maar voor mij is nu

dan toch het moment

dat ik heb besloten de

handbalspullen aan de

wilgen te hangen en

niet meer te zwichten

voor smekende snuitjes

etc. Vervelen zal ik me

zeker niet, maar het

groengele hart blijft

zeker nog wel hangen.

Het waren 3 hele mooie

jaren, zowel bij dames 1 als 2. Zeker, er zat af en toe wel eens

een dipje tussen, maar het meest waren de mooie en gezellige

momenten in de Hooiberg, op de trainingen, wedstrijden en

daarbuiten.

Overwetering mag trots zijn op wat we samen met 1 en 2 bereikt

hebben en ik hoop dat dit doorgezet kan worden naar misschien

nog wel meer.

Dames het ga jullie goed bij alles en tot ziens!

Ben Bulten

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

27


28 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

90-JARIG BESTAAN


UIT DE OUDE DOOS

Foto’s uit de

oude doos

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

29


SALLAND CUP 2019

SALLAND

CUP

sC

- OLST- - 2017 -

SALLAND CUP

POWERED BY

SC. OVERWETERING

Op 22 oktober vindt de 3e editie van de Salland Cup plaats. In 2017 hebben we voor de eerste keer de Salland Cup georganiseerd.

De Salland Cup is een internationaal toernooi voor jeugd onder 13 jaar. Allemaal jeugdteams van betaald voetbal organisaties.

Het toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met Prestige

Football Academie (PFA). Deze organisatie organiseert naast

toernooien ook extra trainingen voor talentvolle spelers uit de

regio. PFA is verantwoordelijke voor het contracteren van de binnenlandse

- en buitenlandse clubs. Wij zijn in contact gekomen

met één van de eigenaren van PFA. Hij gaf aan dat zij nog ruimte

zagen voor een toernooi in de herfstvakantie en vroeg of dit iets

voor Overwetering kon zijn. Na overleg hebben we besloten om

samen met PFA dit toernooi te gaan organiseren.

Waarom?

Wij waren van mening dat we met het binnenhalen van dit toernooi

een mooi voetbalevenement konden neerzetten in de regio.

Ook mochten we zelf meedoen met een team. Voor de spelers van

dit team een unieke ervaring om tegen leeftijdgenoten van betaald

voetbal organisaties te spelen. Ook draagt het toernooi bij aan het

vergroten van het verenigingsgevoel. Veel vrijwilligers die samen

iets moois neerzetten. In totaal werken er 40-50 mensen mee aan

het slagen van dit toernooi.

WINNAAR EDITIE 2018: VITESSE

30 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020


SALLAND CUP 2019

In januari 2017 zijn we gestart met een 8-tal ‘kartrekkers’, waarbij

ieder persoon zijn/haar eigen taken heeft en daarvan de organisatie

op zich neemt. Om jullie een idee te geven welke zaken

er georganiseerd moeten worden, geef ik hieronder een klein

overzicht:

- Kantinebezetting, waaronder verzorging lunch voor spelers/

trainers/begeleiders/vrijwilligers (ca. 250 personen)

- Wedstrijdsecretariaat: verwerken van uitslagen, regelen/

indelen grensrechters en scheidsrechters

- Communicatie: website, programmaboekje, PR

- Facilitair: inrichten van parkeerplaatsen, terreinonderhoud

- Teambegeleiding: het opvangen en wegwijs maken van de teams

- Werving sponsoren

- Gastouders regelen

Als laatste wordt het regelen van gastouders genoemd. Hier geldt

natuurlijk ‘last, but not least’.

De volgende teams gaan 22 oktober aanstaande deelnemen

aan de Salland Cup 2019:

PFA

Nederland

Sc. Overwetering Nederland

Go Ahead Eagles Nederland

FC Groningen

Nederland

PEC Zwolle

Nederland

FC Emmen

Nederland

NEC / FC Oss

Nederland

KV Mechelen

België

Rot Weiss Essen Duitsland

Preussen Munster Duitsland

Legia Warschau

Polen

Het onderdak bieden aan ca. 36 spelers van buitenlandse teams Er zal nog 1 buitenlands team worden toegevoegd. Het totaal

is een speciale dimensie van het toernooi. De jongens komen op aantal komt dan uit op 12 teams.

maandagavond aan en gaan dan met de gastouders mee naar huis. Deze teams worden in twee poules ingedeeld. In de ochtend

Op dinsdag spelen ze het toernooi en na afloop gaan ze weer

vinden de groepswedstrijden plaats. Aansluitend volgen de finalerondes.

Aan het eind van de dag hebben we dan een winnaar. Een

met de gastouders mee. Op woensdag vertrekken de kinderen

weer naar huis. Of de kinderen nu uit Duitsland, Denemarken of jury zal ook een speler en een keeper van het toernooi kiezen.

Tsjechië komen, de playstation kennen ze overal. Alle ouders die

in de afgelopen 2 jaar onderdak hebben geboden aan spelers uit het

sC

buitenland, zijn razend enthousiast.

Voor de komende editie van het toernooi zijn we nog op zoek naar

een aantal gastoudergezinnen!

Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op!

Op dit moment zijn we volop bezig met de organisatie. 22 oktober

hebben we de 3e editie van de Salland Cup. Wij zijn er (bijna)

klaar voor en kijken uit naar deze dagen.

Namens de hele organisatie van de Salland Cup,

Erik Hulsman

- OLST- - 2017 -

SALLAND CUP

POWERED BY

SC. OVERWETERING

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

31


Bouwkundig ingenieursburo BURO BIM ontzorgt u

tijdens het complete ontwerp- en bouwproces met BIM.

Innovatief, verbindend en oplossend.

www.burobim.nl

info: Mark van Gurp


ALGEMENE INFO

ALGEMENE INFO

Het Bestuur

Voorzitter

Ferco van Breukelen

Joke Smitlaan 15

8121 KD OLST

Mob: 06-53 86 85 02

breuk582@planet.nl

Secretaris

Tineke Lanting

Kortricklaan 91

8121 GC OLST

Mob: 06-15481211

ekenit@xs4all.nl

Jeugd voorzitter/2e voorzitter

Rudi Logtenberg

Weth. H.J.J. Vlaskamplaan 1

8121 HA Olst

Mob: 06 20 27 89 25

rudi.logtenberg@planet.nl

Penningmeester

Arjan Dunnink

Ringmus 20

8121 JL Olst

Mob: 06-14354156

argimadi@gmail.com

PR & Activiteiten

Mark van Gurp

Rietgors 78

8121 JZ OLST

Mob: 06-46213393

mvgurp@hotmail.com

Technische zaken

Pascal IJsseldijk

Koolmees 19

8121 JX Olst

Mob. 06-54243829

pascalijsseldijk@ziggo.nl

Handbal

Lynn van Herp

Wethouder

A.G. Dekkerlaan 6

8121 GA Olst

Mob: 06-49665797

l.vanherp@hotmail.nl

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

33


POULE-INDELING EN WEDSTRIJDPROGRAMMA VOETBAL

POULE-INDELING VOETBAL

Activia Vermeersweg 12 Twello

Albatross Brouwersmolenweg 440 Ugchelen

AZC Fanny Blankers-Koenweg 8 Zutphen

Sp Brummen L. R. Beijnenlaan 18 Brummen

Colmschate ‘33 David Wijnveldtweg 2 Deventer

Diepenveen Schuurmansweg 20A Diepenveen

Epe Sportlaan 5-7 Epe

Helios Corrie Tendeloostraat 4 Deventer

KCVO Corrie Tendeloostraat 4 Vaassen

Sc. Overwetering Koekoeksweg 11B Olst

Robur et Velocitas Anklaarseweg 330 Apeldoorn

Turkse Kracht Nico Bolkesteinlaan 8 Deventer

Vaassen Woestijnweg 67 Vaassen

Warnsveldse Boys Veldesebosweg 30 Warnsveld

22-09-19

Colmschate 33 Activia

Diepenveen Helios Deventer

Epe

AZC

Robur et Velocitas Turkse Kracht

Vaassen

Albatross

Overwetering KCVO

Sp Brummen Warnsveldse Boys

29-09-19

Warnsveldse Boys Overwetering

Turkse Kracht Colmschate 33

Helios Deventer Sp Brummen

KCVO

Vaassen

Albatross

Epe

AZC

Diepenveen

Activia

Robur et Velocitas

06-10-19

Activia

Diepenveen

Colmschate 33 Albatross

Turkse Kracht Epe

Overwetering AZC

Vaassen

Sp Brummen

Robur et Velocitas Helios Deventer

Warnsveldse Boys KCVO

13-10-19

Sp Brummen Colmschate 33

Vaassen

Robur et Velocitas

Albatross

Activia

AZC

Turkse Kracht

Helios Deventer KCVO

Epe

Overwetering

Diepenveen Warnsveldse Boys

20-10-19

KCVO

Albatross

Activia

AZC

Colmschate 33 Helios Deventer

Robur et Velocitas Diepenveen

Overwetering Vaassen

Turkse Kracht Sp Brummen

Warnsveldse Boys Epe

27-10-19

Sp Brummen Activia

Overwetering Robur et Velocitas

Vaassen Colmschate 33

Albatross

Warnsveldse Boys

AZC

Helios Deventer

Diepenveen Turkse Kracht

Epe

KCVO

03-11-19

KCVO

Diepenveen

Helios Deventer Albatross

Activia

Overwetering

Colmschate 33 Epe

Robur et Velocitas Sp Brummen

Turkse Kracht Vaassen

Warnsveldse Boys AZC

10-11-19

Sp Brummen Overwetering

Albatross

Robur et Velocitas

AZC

Vaassen

Helios Deventer Warnsveldse Boys

KCVO

Turkse Kracht

Epe

Activia

Diepenveen Colmschate 33

24-11-19

AZC

KCVO

Activia

Helios Deventer

Sp Brummen Diepenveen

Turkse Kracht Warnsveldse Boys

Overwetering Albatross

Robur et Velocitas Colmschate 33

Vaassen

Epe

34 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020


POULE-INDELING EN WEDSTRIJDPROGRAMMA VOETBAL

01-12-19

Warnsveldse Boys Activia

Albatross

AZC

Colmschate 33 Overwetering

Diepenveen Vaassen

Epe

Robur et Velocitas

KCVO

Sp Brummen

Helios Deventer Turkse Kracht

08-12-19

Colmschate 33 Warnsveldse Boys

Activia

KCVO

Sp Brummen Epe

Vaassen

Helios Deventer

Robur et Velocitas AZC

Overwetering Diepenveen

Turkse Kracht Albatross

15-12-19

Turkse Kracht Activia

Warnsveldse Boys Vaassen

AZC Colmschate 33

Albatross

Sp Brummen

Helios Deventer Overwetering

KCVO

Robur et Velocitas

Diepenveen Epe

26-01-20

Diepenveen Albatross

Epe

Helios Deventer

Colmschate 33 KCVO

Sp Brummen AZC

Overwetering Turkse Kracht

Robur et Velocitas Warnsveldse Boys

Vaassen

Activia

02-02-20

Turkse Kracht Robur et Velocitas

Warnsveldse Boys Sp Brummen

Albatross

Vaassen

AZC

Overwetering

Activia Colmschate 33

KCVO

Epe

Helios Deventer Diepenveen

09-02-20

KCVO

Helios Deventer

Epe

Warnsveldse Boys

Diepenveen AZC

Colmschate 33 Vaassen

Sp Brummen Turkse Kracht

Overwetering Activia

Robur et Velocitas Albatross

16-02-20

Vaassen

Overwetering

Turkse Kracht KCVO

Warnsveldse Boys Diepenveen

Albatross Colmschate 33

Activia

Sp Brummen

AZC

Epe

Helios Deventer Robur et Velocitas

08-03-20

Helios Deventer AZC

KCVO

Warnsveldse Boys

Diepenveen Activia

Epe

Albatross

Colmschate 33 Turkse Kracht

Sp Brummen Vaassen

Robur et Velocitas Overwetering

15-03-20

Vaassen

AZC

Turkse Kracht Diepenveen

Overwetering Sp Brummen

Warnsveldse Boys Helios Deventer

Colmschate 33 Robur et Velocitas

Albatross

KCVO

Activia

Epe

22-03-20

AZC

Warnsveldse Boys

Epe Colmschate 33

Diepenveen KCVO

Sp Brummen Albatross

Overwetering Helios Deventer

Vaassen

Turkse Kracht

Robur et Velocitas Activia

29-03-20

Turkse Kracht Overwetering

Warnsveldse Boys Robur et Velocitas

KCVO

AZC

Helios Deventer Epe

Activia

Vaassen

Albatross

Diepenveen

Colmschate 33 Sp Brummen

05-04-20

Activia

Turkse Kracht

AZC

Albatross

Epe

Diepenveen

Overwetering Colmschate 33

Robur et Velocitas KCVO

Vaassen

Warnsveldse Boys

19-04-20

Robur et Velocitas Vaassen

Warnsveldse Boys Albatross

Epe

Turkse Kracht

Diepenveen Overwetering

Helios Deventer Colmschate 33

KCVO

Activia

AZC

Sp Brummen

26-04-20

Activia

Colmschate 33

Albatross

Sp Brummen

Vaassen

Overwetering

Turkse Kracht

Warnsveldse Boys

Diepenveen

Helios Deventer

Robur et Velocitas

KCVO

Epe

AZC

10-05-20

Warnsveldse Boys Turkse Kracht

Albatross

Overwetering

AZC

Activia

KCVO Colmschate 33

Helios Deventer Vaassen

Diepenveen Robur et Velocitas

Epe

Sp Brummen

17-05-20

Activia

Albatross

Colmschate 33 AZC

Sp Brummen KCVO

Turkse Kracht Helios Deventer

Overwetering Warnsveldse Boys

Vaassen

Diepenveen

Robur et Velocitas Epe

24-05-20

Warnsveldse Boys Colmschate 33

Albatross

Turkse Kracht

AZC

Robur et Velocitas

Epe

Vaassen

Diepenveen Sp Brummen

Helios Deventer Activia

KCVO

Overwetering

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

35


Midden in de samenleving


POULE-INDELING EN WEDSTRIJDPROGRAMMA HANDBAL

POULE-INDELING

HANDBAL

Hoofdklasse HK DS-B

Bentelo DS2

Nijhof/Broekland DS1

DFS Arnhem DS1

ESCA-Handbal DS1

HVBS DS1

Lettele DS1

OBW DS1

Overwetering DS1

T.V.O. DS1

Wesepe DS1

W.H.C. DS1

Travelbags/HV Zwolle DS1

Bentelo

Broekland

Arnhem

Arnhem

Bunschoten-Spakenburg

Lettele

Zevenaar

Olst

Beckum

Wesepe

Hengevelde

Zwolle

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum aanvang wedstrijd

zaterdag 28 september 2019 19:30 W.H.C. DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 5 oktober 2019 19:00 Overwetering DS1 - Bentelo DS2

zaterdag 12 oktober 2019 19:30 Nijhof/Broekland DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 26 oktober 2019 19:00 Overwetering DS1 - OBW DS1

zaterdag 2 november 2019 19:30 Lettele DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 9 november 2019 19:00 Overwetering DS1 - DFS Arnhem DS1

zaterdag 16 november 2019 19:00 ESCA-Handbal DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 23 november 2019 19:00 Wesepe DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 30 november 2019 19:00 Overwetering DS1 - HVBS DS1

zondag 8 december 2019 12:50 Travelbags/HV Zwolle DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 14 december 2019 19:00 Overwetering DS1 - T.V.O. DS1

zaterdag 4 januari 2020 19:00 Overwetering DS1 - W.H.C. DS1

zaterdag 11 januari 2020 21:00 Bentelo DS2 - Overwetering DS1

zaterdag 18 januari 2020 19:00 Overwetering DS1 - Nijhof/Broekland DS1

zondag 26 januari 2020 12:35 OBW DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 1 februari 2020 19:00 Overwetering DS1 - Lettele DS1

zaterdag 8 februari 2020 20:25 DFS Arnhem DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 29 februari 2020 19:00 Overwetering DS1 - ESCA-Handbal DS1

zaterdag 7 maart 2020 19:00 Overwetering DS1 - Wesepe DS1

zaterdag 21 maart 2020 21:00 HVBS DS1 - Overwetering DS1

zaterdag 28 maart 2020 19:00 Overwetering DS1 - Travelbags/HV Zwolle DS1

zaterdag 4 april 2020 19:30 T.V.O. DS1 - Overwetering DS11

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

37


SPONSOREN

ONZE SPONSOREN

AA Drink

Albert Heijn Boomgaard Wijhe

Autobedrijf Bennie Mulder Olst

Autobedrijf Boskamp Boskamp (gem. Olst-Wijhe)

Autobedrijf De Snipperling Deventer

Autobedrijf Erik Struik Wesepe (gem. Olst-Wijhe)

Autobedrijf Frank Overweg Den Nul (gem. Olst-Wijhe)

Autobedrijf Isfordink Boskamp (gem. Olst-Wijhe)

Autobedrijf Ripperda Olst

Autobedrijf Timmer Olst

Autoschade Henk Nijkamp Olst

Autoschade Kastelein Olst

Autoschadeherstel Raalte Raalte

Autoservice Wesepe Wesepe (gem. Olst-Wijhe)

B4 Transformation Olst

Baderie Mulder Deventer

Baltus Transport Olst

Beauty en Haarstyling Renate Olst

Belisol Kozijnen Apeldoorn

Beltman Transport Olst

Berg Electronics Wijhe

Berghuis Kompleet Wonen Schalkhaar

Bergström Koeltechniek Deventer

BIJRipperda Den Nul (gem. Olst-Wijhe)

Bloemparadijs Van Megen Olst

Bloemsierkunst en Tuincentrum Hollegien Olst

BLOM opleidingen Hengelo

Bökkers Mölle Olst

Bouwbedrijf Hemeltjen Wijhe

Brummel Dynamics Service B.V. Olst

Brummel Woninginrichting Olst

Buitink Sport2000 Deventer/Twello

BURO BIM 3D-engineering Schalkhaar

Camping ‘t Haasje Fortmond (gem. Olst-Wijhe)

Care Dienstengroep Nijverdal

Catering Olst Olst

Drukkerij De Kroon Olst

Drukkerij Manuel Vaassen

Eet Tapperij Bijsterbosch Welsum (gem. Olst-Wijhe)

Eijkelboom B.V. Apeldoorn

Elshof B.V. Olst

Erik Balster Internet Marketing Olst

Erik Kieftenbelt Glasmontage-Glasherstel

Boskamp (gem. Olst-Wijhe)

Esselink Dakspecialist B.V. Olst

Eugene Boxebeld Badkamers en Tegelwerken

Den Nul (gem. Olst-Wijhe)

Frits van der Linden Woningstoffering B.V. Wijhe

Fysiotherapie Olst Olst

Grolleman Vrieshuis Exploitatie B.V. Olst

Gubbels Loonbedrijf Olst

Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst

Hannink Financiële Dienstverlening Wijhe

Harleman Schildersbedrijf Olst

Harmsen Keurslager Diepenveen

Heineken Brouwerijen Deventer

Helder Makelaars Deventer

Hetebrij Personenververvoer Wijhe

Hoogeboom grondverzet Raalte

Horesca Lieferink Twello

Hubo Bouwmarkt Olst

Image-sign Wijhe

Isfordink Bedrijfswageninrichting B.V. Olst

J. Westerhuis Hovenier Olst

Jansen Wijhe Loonbedrijf en Grondwerken B.V. Wijhe

Kappert Tuinaanleg en Onderhoud

Boskamp (gem. Olst-Wijhe)

Kapsalon Turnaround Diepenveen

KC&M B.V. Olst

Keukenland Wijhe

Knol Assurantie Zwolle

Kobus Timmerwerk en Kozijnen Laren

Koerkamp Flexhulp Boskamp (gem. Olst-Wijhe)

Korten Boek & Kantoor Olst

Kroese Weevers Raalte

L&K Montage Deventer

Logt Tweewielers Olst

Logtenberg Feest- en sfeerlocatie Boerhaar (gem. Olst-Wijhe)

Nijboer Interieur & Design Mariënheem

Nobach Schoenen Olst

Notariaat Salland Olst

O.A.F. Holland Olst

Olsterveer B.V. Olst

Oosterlaar Trucking Olst

Optiek Monique Olst

OSH Hoveniersbedrijf Olst

Paul Kappert Bouw en Onderhoud Olst

PCI Nederland Duiven

Proef! Wijnwinkel Diepenveen

Rietdekkersbedrijf Harleman B.V. Olst

38 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020


SPONSOREN

Ruitenbeek & Simons Makelaardij Schalkhaar

Salland Hypotheekadvies Wijhe

Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs Epe

Schrijver Stalinrichting Broekland

Schuiling Opticiens Deventer

Sikkens Grafische afwerkers Deventer

SMG Groep Hasselt

Spekschate Installatietechniek B.V. Olst

Spincom Huissen

Sportcafé de Hooiberg Olst

Stipp Deventer

‘t Bakhuus Olst

Taxi Ensink Olst

UniCom Oost B.V. Deventer

Van Dam Verkeersschool Olst

Van Gurp LMB en Kluswijs Wijhe

Van Riel Ontstoppingsbedrijf Wesepe (gem. Olst-Wijhe)

Veldpape Garantiemakelaars Olst

Verkeersschool Paul van Aken Olst

Vishandel ter Beek Olst

Vital Centre Raalte-Heino

Vleesbedrijf Paul van Essen Den Nul (gem. Olst-Wijhe)

VMB Dier & Tuin Wesepe (gem. Olst-Wijhe)

Voetdijk Services Diepenveen

Vogelzang Bouwservice Den Nul (gem. Olst-Wijhe)

Vrielink Makelaars Schalkhaar

Wijhe ‘92 Wijhe

Wolters B.V. Deventer

Zwembadinspecties.nl Olst

Info

sponsoring@overwetering.nl

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2019-2020

39


Bent u op zoek naar nieuwe kozijnen en deuren? Al 40 jaar

biedt Belisol een uitgebreid assortiment in kunststof, aluminium

en hout. Met Belisol kiest u voor zekerheid en vertrouwen.

Met eigen opgeleide inmeters en monteurs garanderen we

topkwaliteit. Niet voor niets zijn we marktleider.

Belisol Apeldoorn

Lange Amerikaweg 71-B - 7332 BP Apeldoorn

T 055/360.30.23 - apeldoorn@belisol.nl

www.belisol.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!