28.09.2021 Views

Zwembadbouw 03 2021

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3

NR 03

2021

SEP | OKT

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Federatie vraagt

aandacht voor

spanningscorrosie

door chloor

Digitale oplossingen

essentieel in

strategisch plan

Legionellaveilige

warmwateroplossing

voor grootverbruik


eco

friendly

BLUEPLUS

FULL INVERTER

WARMTEPOMP

TECHNOLOGY ON ITS BEST

ZEER LAAG

GELUIDSNIVEAU

COP

TOT

ZEER HOOG

RENDEMENT

METAAL

BEHUIZING

43°C

-7°C

WERKING

KOUD & WARM

R32

GAS

CERTIFICAAT

WIFI

WIFI MODULE

EXTREEM STIL


MADE IN BELGIUM

AUTOMATIC

SWIMMING POOL

COVERS

Kwaliteit

Veiligheid

Innovatie

Service

Betrouwbaarheid

Comfort

Energiebesparing

Klantentevredenheid

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel

T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be

www.t-and-a.be

We’ve got you covered !


Voorwoord

Blijvers

We hebben ze regelmatig zien passeren het voorbije anderhalf jaar, de

aankondiging dat het rijk der vrijheid binnen handbereik lag. Telkenmale,

helaas, een valse start. Maar vandaag lijken de zaken er toch enigszins

anders voor te liggen. Nationale en internationale vaccinatiecijfers stijgen,

en het besef dat we niet eeuwig kunnen blijven stilstaan groeit. In die

mate dat we dit najaar weer met redelijke zekerheid kunnen uitkijken

naar ontmoetingsmomenten zoals de Belgian Pool Day en zelfs internationale

vakbeurzen zoals Aquanale Keulen en Piscina & Wellness Barcelona.

Niemand zal er rouwig om zijn dat de dagen van isolement voorbij zijn,

maar corona liet ook zaken en inzichten na die niet zo snel overboord

gegooid zullen worden. Denk maar aan het enorme belang dat we met

z’n allen zijn gaan hechten aan gezondheid, welbehagen en onze eigen

bubbel. Een evolutie die de zwembadsector zelfs tijdens een ‘suboptimale’

zomer op scherp bleef zetten en waarvan we in deze editie opnieuw

een aantal voorbeelden te zien krijgen.

Een andere ontwikkeling die ook in het post-coronatijdperk niet meer

weg te denken zal zijn, is de verregaande digitalisering van het dagelijkse

leven. De voorbije maanden heeft zowat iedereen noodgedwongen

kennisgemaakt met digitale oplossingen, en hoewel online vergaderingen

wellicht weer snel het onderspit zullen moeten delven voor fysieke

contactmomenten, hebben velen ook het gemak van allerlei apps en

digitale sturingen ontdekt. Hoewel de evolutie onder zwembadbouwers

niet unaniem positief onthaald zal worden, is die stilaan ‘incontournable’

geworden. In dit nummer zetten we daarom een aantal hulpmiddelen en

mogelijkheden, maar bovenal ook centrale aandachtspunten op een rij.

Veel leesplezier,

Elise Noyez

5


Platform over Privé & Publieke Zwembaden,

Wellness, Outdoor en Groen

Nr.3 2021

verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2772-5200

UITGEVER

Inhoud

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

VESTIGING NEDERLAND

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Jan Devriese

REDACTIETEAM

Stephanie Demasure, Philip Doutreligne,

Els Jonckheere, Ayyoub Henjaly,

Armand Landman en Elise Noyez

BLADMANAGERS

Ayyoub Henjaly

a.henjaly@louwersmediagroep.nl

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock, Sarah Dierick,

Elke Kina, Sandra Reijnders

traffic@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Zwembadbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnements periode geen

schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats in België én

Nederland naar o.a. zwembadbouwers,

openbare besturen, uitbaters van

sportinfrastructuur, wellness-uitbaters,

landschapsarchitecten, designers,

installateurs van technieken, opdrachtgevers,

adviesbureaus, bestekschrijvers,

brancheorganisaties, leveranciers,

fabrikanten en aanverwante organisaties.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

Zo bouw je een zwembad met een sporthal erop 8

‘Niets aan dit gebouw is recht’ 11

De Pen - Covid en de verdere‘rurbanisering’ 14

Van betonnen kuip tot stijlvol mozaïekbad 16

Fedet vraagt aandacht voor spanningscorrosie door chloor 19

THEMA digitalisatie

Digitale oplossingen essentieel in strategisch plan 22

Met een paar clicks naar een duurzame zwemoplossing 24

Slimme dosering 26

Fraaie flagstones sieren tropische Aqua Garden 29

Perfect maatwerk in zwembadbouw 30

Hiervoor wil je kind alle zwemdiploma’s halen 35

“Succesvol project steunt op persoonlijk contact” 36

Ultramodern en uiterst duurzaam 39

THEMA techniek

Optimale balans tussen luchtvochtigheid en temperatuur 42

Het hart van alle zwembadtechniek 44

Legionellaveilige warmwateroplossing voor grootverbruik 46

Thuis zwemmen alsof je in een 25-meter bad ligt 49

De waarheid over zwemvijversystemen 51

Historische serre meets modern zwembad 54

Stapstenen naar meer waterpret 57

Goed omringd 60

Zwembadcover is zoveel meer dan afsluitsysteem 62

Hoogwaardige lamelafdekkingen met betrouwbare levertermijnen 64

Dicht… bij perfectie 66

Familiebedrijf produceert al meer dan 40 jaar „made in Germany“

voor de wereldmarkt 68

Zwembaden op maat van de tuinaannemer 70

Zwembadbouw partners


11

23

54

36

27

3

NR 03

2021

SEP | OKT

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Federatie vraagt

aandacht voor

spanningscorrosie

door chloor

Digitale oplossingen

essentieel in

strategisch plan

Legionellaveilige

warmwateroplossing

voor grootverbruik

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

67 64

zwembadbouw.eu

7


ZO BOUW JE EEN

ZWEMBAD MET EEN

SPORTHAL EROP

De Van Norel Bouwgroep uit Epe realiseerde enkele jaren geleden Nederlands grootste wellnessresort: Thermen Berendonck

in Wijchen. Die opdracht resulteerde in een aantal nieuwe aanvragen voor de bouw van zwembaden, waaronder Het Sporthuis

Abcoude. Dat is een zwembad met daarbovenop een sporthal, dat Van Norel samen met installatiebedrijf Hellebrekers in

krap een jaar wist neer te zetten. Projectleider Corné Vreugdenhil vertelt over de bijzonderheden tijdens de bouw.

Tekst Armand Landman | Beeld Het Sporthuis Abcoude / Ronald Auee

Door de drassige ondergrond moesten er een behoorlijk aantal heipalen met flinke diameter de grond in.

8


Bijzonder aan de bouw van het sport- en

zwemcomplex in Abcoude was volgens

Vreugdenhil dat het gebouw op enorm

drassige ondergrond moest worden neergezet.

“Het is niet te vergelijken met de steviger

ondergrond op en en rond de Veluwe. Een

zwembad met daarbovenop een sporthal

is natuurlijk behoorlijk zwaar, en dat vroeg

om veel en forse heipalen met een flinke

diameter. Dat heeft voor de nodige overlast

bij de buren gezorgd. Zeker ook omdat de

eerste zandlaag niet draagkrachtig genoeg

was en we daar doorheen moesten heien.”

Bovendien staat het nieuwe sportcomplex

pal naast het spoor. Vreugdenhil: “Dat was

een flinke uitdaging, omdat de diepten

waarop we moesten bemalen dusdanig

hoog waren, dat ook het grondwater buiten

de damwanden zakte. Met alle kans op

verzakkingen. In samenspraak met Prorail

hebben we besloten om het water dat we

uit de bouwput maalden, direct naast de

damwanden weer in de grond te pompen.”

Verder was de bouwplaats aan de krappe

kant, wat voor logistieke uitdagingen zorgde.

SPECIALE AANDACHT

Het Sporthuis Abcoude is ontworpen door

architectenbureau Alberts & Van Huut, en

herbergt zoals gezegd een zwembad met

daarbovenop een sporthal. Vreugdenhil:

“Dat komt in Nederland niet heel vaak voor

en het betekent dat het dak van het zwembad

om speciale aandacht vraagt. Je bent

er niet met alleen een dampwerende laag

en een dak, maar zult flink moeten isoleren

tussen het zwembad en de sportzaal. Ook

al omdat de temperaturen en de luchtvochtigheid

in het zwemgedeelte nogal

verschillen van die in de sporthal.”

Om ervoor te zorgen dat er in het zwembad

geen overlast is van de erboven gelegen

sporthal, is de laatste gerealiseerd op

een zwevende dekvloer met daaroverheen

een druklaag om zoveel mogelijk massa te

creëren. Daarbovenop de dampremmer en

de isolatie.

Het uiteindelijke resultaat.

‘Doordat we de installaties

goed hadden geregeld,

konden we op tijd opleveren’

Dwarsdoorsnede van het bijzondere complex in Abcoude.

HOOFDBREKENS

Vreugdenhil herinnert zich ook dat het dichten

van kieren en naden voor hoofdbrekens

heeft gezorgd. “Met name omdat er zoveel

verschillende materialen zijn gebruikt in de

hoofddraagconstructie. Er is een staalconstructie,

in het werk gestort beton, prefab

beton, prefab kanaalplaatvloeren, breedplaatvloeren,

balkbodems en stalen dakplaten.

Daar moesten wij als aannemer

flink op puzzelen. Niet het feit dat er zoveel

aan het ontwerp schuin is, was lastig, maar

dit is geen standaard staalconstructie met

een doos van sandwichpanelen en een

mooie gevel. De ontwerpers hebben er in

Abcoude juist voor gekozen om een vrij traditionele

constructie neer te zetten. Wil je

dat allemaal dampdicht maken, dan zorgt

dat voor veel hoofdbrekens en vergt de

nodige improvisatie.” Ondanks alle uitdagingen

is het sportcomplex keurig binnen

de afgesproken tijd opgeleverd. “Dat komt

ook doordat we samen met onze installatiepartner

Hellebrekers heel veel tijd

hebben gereserveerd om de installaties

goed te regelen. Daardoor hadden wij als

bouwer ruim de tijd om alle punten netjes

weg te werken en konden we samen op

tijd opleveren.”

9


Ruim 15 jaar hét Dolphin servicenter van de Benelux!

• 100% Originele onderdelen;

• Korte doorlooptijden;

• Extra controle op slijtagegevoelige onderdelen;

• Snelle diagnose;

• Vakkundige monteurs.

Authorized

Poolquip

Reseller

Poolquip, uw zwembadreinigerspecialist.

Dolphin E-Line

Dolphin S-Line

Dolphin F-Line

Dolphin M-Line

Dolphin Bio-Line

Dolphin Wave-Line

Poolquip Nederland BV | De Vest 50b | 5555 XP Valkenswaard |

Nederland | +31 (0) 40 201 9765 | sales@poolquip.com

WWW.POOLQUIP.COM


‘NIETS AAN DIT

GEBOUW IS RECHT’

Samen met aannemer Van Norel Bouwgroep heeft installatiebedrijf Hellebrekers in krap een jaar in Abcoude een

volledig nieuw Sporthuis neergezet. Het complex bestaat uit een zwembad met daarbovenop een sporthal. Hellebrekers

verzorgde alle technische installaties, van de waterzuivering, de werktuigbouwkundige installaties tot de elektra.

Tekst Armand Landman | Beeld Hellebrekers

Het in januari van dit jaar geopende Sporthuis

Abcoude bestaat uit een 6-baans

25-meter zwembad, twee whirlpools, twee

gymzalen en een kantine/ontmoetingsruimte.

Niet alleen het opvallende ontwerp

van architectenbureau Alberts & Van Huut

maakt het gebouw bijzonder, maar ook het

feit dat het ‘all electric’ is en dat bovenop het

zwembadgedeelte een sporthal is gebouwd.

Dat maakte het werk behoorlijk uitdagend.

“Niets aan het gebouw is recht, zoals je kunt

zien”, zegt projectleider Johnny Jonkers van

Hellebrekers. “Zowel aan de buitenkant als

binnen. Rechttoe rechtaan werkt makkelijker.

Hier hadden we constant te maken met

hoekjes, randjes en bochtjes. Dat vraagt veel

van het ontwerpteam.”

Ook de hoogte van het plafond maakte het

aanleggen van de installaties soms moeilijk.

Jonkers: “Veel installatiewerk maak je boven

een systeemplafond. Omdat de ruimte in

Abcoude beperkt was, is de sporthal op het

zwembad gebouwd. Dat maakte dat we

ook tegen de maximale hoogte aan zaten.

En omdat de minimale plafondhoogte 2,60

meter moet zijn, hadden we niet veel ruimte

voor al het kabel- en leidingwerk. In de

engineering-fase moesten we dus heel slim

omgaan met de ruimte. Gelukkig werken we

volledig in 3D en kun je van tevoren al heel

goed bepalen wat wel en niet kan.”

WARMTEWISSELAARS

Omdat het binnenklimaat in een zwembad

volstrekt anders is dan in een sporthal, heeft

Hellebrekers veel aandacht besteed aan het

ontwerp van de klimaatinstallatie en een goede, >

11


VERSPIL GEEN TIJD MEER..

BESTEL OP ONZE WEBSHOP !

shopbenelux.cf.group

Sinds meer dan een anderhalf jaar staat ons online verkoopplatform ter

beschikking voor alle professionals uit de zwembadsector.

U kunt via dit platform ook uw lopende bestellingen volgen en uw facturen

downloaden. En nog veel meer.

Wacht niet langer en ga naar: shopbenelux.cf.group

BENELUX

Voor meer informatie : +32 (0)2 648.17.82

of stuur een mail naar : info.be@cf.group


Daarna wordt het water onderworpen

aan UV-desinfectie.

vermogen wordt vervolgens ‘groen’ vanuit

het net geleverd. Het gebouw is daarmee

niet volledig energieneutraal, maar gebruikt

geen gas meer.

WATERBEHANDELING

Naast de E- en W-installaties was Hellebrekers

ook verantwoordelijk voor de geavanceerde

waterbehandelingstechnieken, die

behalve milieuvriendelijk ook onderhoudsvriendelijk

zijn op de lange termijn.

Twee whirlpools in het nieuwe zwembad.

‘Gelukkig werken we volledig

in 3D en kun je van tevoren al

heel goed bepalen wat wel en

niet kan’

“De zuivering van het zwemwater in Het

Sporthuis begint bij de filtering: zwemwater

wordt door zandfilters gespoeld om vuil te

verwijderen”, legt Jonkers uit. “Daarna wordt

het water onderworpen aan UV-desinfectie,

waarbij de straling uit UV-licht wordt ingezet

om bacteriën, virussen en uitgewerkt

chloor af te breken. Vervolgens wordt het

zwemwater gedesinfecteerd door middel

van zoutelektrolyse. Omdat het desinfectiemiddel

op locatie wordt geproduceerd,

zijn risicovol chloortransport en -opslag niet

meer nodig. Een geavanceerd regelsysteem

zorgt ervoor dat het zwemwater op de

juiste condities wordt gehouden en zoveel

mogelijk kan worden hergebruikt.”

waterdichte, klimaatschil tussen het natte

en het droge gedeelte. Jonkers: “Het temperatuurverschil

tussen deze twee gebouwfuncties

bedraagt meer dan tien graden.

De hele klimaatinstallatie is hierbij energiezuinig

uitgevoerd, met HR warmteterugwinning

tussen de toe- en afvoerlucht.

De verwarming van het Sporthuis gebeurt

met warmtepompen die de benodigde

energie uit de omgevingslucht gebruiken.

En met warmtewisselaars gebruiken we de

warmte van het zwembad om de rest van

het pand te verwarmen.” Ook het warme

douchewater wordt door een warmtewisselaar

gevoerd, waarna de warmte wordt

hergebruikt.

De elektriciteit voor het Sporthuis wordt

voor een groot gedeelte zelf opgewekt, met

PV-panelen op het dak. Het ontbrekende

De installatieruimte die Hellebrekers aanlegde.

Met warmtewisselaars wordt de warmte van het

zwembad gebruikt om de rest van het pand te

verwarmen.

13


14

De pen


De pen

Herman Konings,

Master in de theoretische psychologie, trendanalist en veranderings-psycholoog /

Beheerder van het trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt

COVID EN DE VERDERE‘RURBANISERING’

Het is geweten dat aardverschuivende gebeurtenissen een heus steroïdeneffect

hebben op doorgaans rustig voortkabbelende beschavingsprocessen. Een stevige

crisis zoals covid is in staat om deze processen of megatrends, die de samenleving

telkens naar een nieuw en hoger niveau brengen, een stevig duwtje in de rug

te geven. In mijn nieuwe boek ‘Gap the mind’ ga ik dieper in op de impact van

mindblowing gebeurtenissen op mens, markt en maatschappij. Een crisis laat

sporen na, maar stretcht ook de geest waardoor de mens zich openstelt voor

nieuwe inzichten en gedragingen. En net dit veranderend gedrag is iets om mee

rekening te houden, ook als architect, bouw- of woonprofessional.

Eén van de tien beschavingsprocessen die ik onderscheid is de urbanisering of verstedelijking.

Dat door covid heel wat mensen de stad juist inruilden voor een voorstedelijke huis met tuin, is

gekend. Een trend die weliswaar al eerder werd ingezet, en nu extra onder de aandacht komt, is

deze van de ‘rurbanisering’. Kapitaalkrachtige babyboomers verhuizen naar de actieve stad en

drijven de vastgoedprijzen omhoog. De geplaagde generatie zijn de Xennials – een mengvorm

van de Generation X en Millennials – met jonge kinderen. Hun hang naar meer ruimte en een

veilige en gezonde plek brengt hen terug naar de voorstedelijke en landelijke gebieden. Er is

sprake van ‘trading places’: de boomers gaan naar de stad en de dertigers met kinderen trekken

er weg. Gevolg: de ontwikkeling van een progressieve provincie, geïnjecteerd met de ‘urban

mindset’ van deze Xennials. Dit heeft ook een invloed op hoe er wordt geleefd, gebouwd en

gewoond, met steeds meer stedelijke referenties in de landelijke omgeving.

Andere megatrends die door covid in een stroomversnelling kwamen, zijn onder meer individualisering,

duurzaamheid en natuurlijk ook gezondheid. In dit laatste opzicht noteren we

een mentaliteitsverandering van curatieve naar preventieve gezondheid. Beter voorkomen dan

genezen. Dit uit zich in een aantal fenomenen. Vooreerst is er de verdere doorontwikkeling

van WELL-buildings, ‘gezonde gebouwen’ die door het WELL Building Institute gecertificeerd

worden. Er is meer aandacht voor luchtkwaliteit, maar ook voor akoestiek. De stilte tijdens covid

heeft ons doen nadenken over de hectiek op de werkplek en het effect van een rustige omgeving

op de werkefficiëntie. Op vlak van luchtkwaliteit zie ik ook nog een mooie toekomst voor

‘phytoremediation’ of behandelen van onzuivere luchtstromen door het gebruik van plantaardige

materialen. Zo heeft 1 vierkante meter onbehandeld mos hetzelfde luchtzuiverende effect

als 18 jonge bomen. Het ‘Operating System Nature’ aan het werk.

Tot slot nog een bedenking over het effect van de crisis op de megatrends connectiviteit en

veiligheid. De gedwongen digitalisering heeft mensen extra doen nadenken over cybersecurity

en -privacy. Uit de Edelman Trust Barometer blijkt dat het vertrouwen van de mens in technologiebedrijven

een deuk heeft gekregen: 68 procent ten opzichte van 79 procent in 2019. Dit kan

een effect hebben op de aanbieders van smarthome-oplossingen. Beveiligen en daarover ook

grondig informeren is en blijft ook in de toekomst de boodschap.

Meer weten en lezen? ‘Gap the mind’, Herman Konings, 2021, Lannoo.

15


Van betonnen kuip tot stijlvol mozaïekbad

SNELLE REALISATIE VAN BOUWKUNDIG ZWEMBAD

VAN BETONNEN KUIP TOT

STIJLVOL MOZAÏEKBAD

De afwerking met mozaïektegels benadrukt de schittering op en in het water.

In april 2020, terwijl de meeste Belgen nog volop moesten wennen aan het idee van een lockdown, kreeg zwembadbouwer

Carlos Foubert van CT Pools van een vooruitziende klant de vraag om zo snel mogelijk een zwembad te plaatsen.

Niet zomaar een bad, maar een stijlvol mozaïekbad met onderwaterzitbank. Onder meer door slim te bekisten, wist

Foubert de hoge esthetische eisen en snelle opleveringstermijn met elkaar te combineren.

Tekst Elise Noyez

| Beeld CT Pools

STORTBETON

“Een zwembad als dit kan je enkel met stortbeton

realiseren”, stelt Foubert. “Een prefab

zwembad in polypropyleen is een goed

alternatief als je met een liner werkt, maar

voor een bekleding met natuursteen, keramiek

of mozaïek is een bouwkundig zwembad

een minimale vereiste. Toch zou ook

een gemetselde kuip hier niet volstaan. Voor

een bekleding met bijvoorbeeld mozaïek

is namelijk een complete waterdichtheid

nodig. Om daarvan helemaal zeker te zijn,

en de nodige stevigheid te bieden, kiezen

wij altijd voor wanden van 30 centimeter

dik, in plaats van de klassieke 25 centimeter.”

De keuze voor stortbeton, in het bijzonder in

combinatie met de mozaïeken zwembadbekleding,

heeft evenwel belangrijke implicaties

voor de plaatsingstermijn. “Beton

heeft tijd nodig om uit te harden. Daar kan

je niet om heen. Hetzelfde geldt voor de

lijm waarmee de mozaïektegels bevestigd

en gevoegd worden. We moesten in dit

project met andere woorden al rekening

houden met twee periodes van telkens 21

dagen wachttijd. En toch was het zwembad

begin augustus volledig zwemklaar.”

EFFICIËNT BE- EN ONTKISTEN

Een belangrijk aandeel van de tijdwinst

wist Foubert te realiseren tijdens het bekisten.

“Sinds 2019 maken we gebruik van het

modulair bekistingssysteem PERI DUO. Dat

is perfect geschikt om de druk van 30 centimeter

beton te weerstaan en werkt een

beetje als een grote Lego, waarbij je de

bekistingspanelen met rode verbinders tot

de juiste configuratie samenbouwt. Door

het lichte gewicht van de kunststof panelen

win je aanzienlijk op materiaal, transport

en installatiegemak. We hebben voor dit

systeem geen kraan nodig, elk paneel kan

door één persoon gedragen of zelfs in en uit

de put getild worden, en in één dag hadden

we, met twee mensen, de volledige bekisting

van dit bad gerealiseerd. Het ontkisten,

schoonmaken en opladen kost ongeveer

vijftien manuren.”

16


De diepte van het bad, 135 centimeter, stemt perfect overeen met de

basisafmetingen van het grootste bekistingspaneel.

In één dag tijd, met twee mensen, was de volledige bekisting van het bad

gerealiseerd.

‘Het bekistingssysteem werkt

als een soort van grote Lego’

OP MAAT VAN HET ZWEMBAD

De diverse bekistingspanelen in het

PERI DUO gamma zijn volgens Foubert

perfect afgestemd op de zwembadbouw.

“Het grootste paneel meet

90x135 centimeter en kan met een pasplaat

eenvoudig opgehoogd worden

tot 90x150 centimeter. Dat geeft ons

de mogelijkheid om de diepte van het

bad aan de gebruiker aan te passen.

Vaak wordt 150 centimeter namelijk als

standaarddiepte voor een zwembad

gebruikt, maar als de gebruiker wat kleiner

van gestalte is, zoals hier, opteren

we liever voor 135 centimeter. Zo zorgen

we dat iedereen in het huishouden het

zwembad comfortabel kan gebruiken.”

Het bad van 9x3,9 meter werd volledig

met PERI DUO panelen uitbekist, en

de wanddoorvoeren werden tijdens

het monteren van de bekisting reeds

voorzien. “De meeste doorvoeren, zoals

de inspuiters, zijn 30 centimeter en

konden we dus mooi tussen de panelen

inpassen. Omdat PERI DUO om de

15 centimeter bevestigingsmogelijkheden

voorziet, waren ze bovendien snel

en eenvoudig geplaatst. Enkel bij de

skimmers, die maar 19 centimeter diep

zijn, hebben we handmatig wat moeten

uitbekisten. Ook die zaken leveren uiteindelijk

tijdwinst op.”

De 30 centimeter dikke betonwand moest

minimum 21 dagen uitdrogen, maar er werd tijd

gewonnen tijdens het bekisten.

17


Als zwembadbouwer ben jij onze vaste partner. Elke dag ga je met

onze producten aan de slag. Samen zoeken wij bij elk project

de ideale afdekking. Aquadeck® ontzorgt je met installatiegemak,

klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck®

de perfectie na. Jouw klant? Die krijgt een ‘State of Art’ product. Een

Aquadeck® werkt immers feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart

energiekosten en ziet er ook nog eens geweldig uit.

Aquadeck? Close...to be perfect!

www.aquadeck.nl


FEDET VRAAGT AANDACHT VOOR

SPANNINGSCORROSIE DOOR CHLOOR

Tijdens de Olympische Spelen die deze zomer plaatsvonden, kwamen de Nederlandse zwemmers met gezonde ambitie, en

een jaar vertraging, aan de start. Zij bereikten hun topniveau met bloed, zweet en tranen in één van de 1.900 zwembaden

die Nederland rijk is. Meer dan de helft van die baden is indoor. In deze omgeving bestaat de kans dat chloridendampen

neerslaan op elektrotechnisch installatiemateriaal van roestvast staal. Anders dan de naam doet vermoeden, kan bij

dit rvs installatiemateriaal, zoals veerklemmetjes gebruikt in insteekconnectoren, corrosie optreden. Met mogelijk

desastreuze gevolgen. Extra aandacht voor materiaalgebruik en installatiemethoden is daarom noodzakelijk. >

Tekst Fedet

19


HRS POOL & TECHNICAL EQUIPMENT

Anders dan andere...

Wij verhuizen medio oktober naar Beijerdstraat 11, 4112 NE Beusichem

Staalweg 2 | 4104 AT Culemborg | T: 0031-345517013 | info@zwembadengroothandel.nl | www. zwembadengroothandel.nl


CHLORIDESPANNINGSCORROSIE

Als land dat voor een groot deel onder

water ligt, laat Nederland zich kenmerken

als waterland. De vele indoor zwembaden

bewijzen de bijzondere relatie die Nederlanders

met de zwemsport hebben. Wildwaterbanen,

sauna’s en zonnebanken maken die

zwembaden ook nog eens zeer comfortabel.

De aangename – relatief hoge – temperatuur

draagt verder bij aan het gevoel van comfort.

Door de wettelijk verplichte toevoeging van

chloor en de hoge temperatuur ontstaan

chloridedampen, die neerslaan op metalen

delen. Dat zorgt voor een zeer nadelig corrosiemilieu.

Zo nadelig zelfs dat bepaalde

soorten roestvast staal daar last van hebben.

De spanningscorrosie die optreedt kan

funest zijn voor elektrische verbindingen die

spontaan kunnen breken. Storing, vlambogen

of brand liggen op de loer.

NIET NIEUW, WEL GEVAARLIJK

Spanningscorrosie in zwembaden is geen

nieuw fenomeen. Al in 2009 stuurde

VROM-Inspectie aan alle gemeenten en

beheerders van overdekte zwembaden

het inspectiesignaal ‘Risico’s van stalen

(ophang)constructies en bevestigingsmiddelen

in overdekte zwembaden’. Daarbij

wezen ze op de risico’s van onzichtbare

corrosie van rvs in zwembaden. Aanleiding

waren incidenten met rvs ophangdelen

van plafonds, geluidsboxen en zo

meer. “Rvs wordt echter ook toegepast in

elektrotechnische verbindingstechnieken,

zoals bepaalde insteekconnectoren”, aldus

Marcel de Haan, branchemanager van de

Federatie Elektrotechniek (Fedet) die het

probleem samen met Techniek Nederland

aan de kaak stelde. “Door de spanningscorrosie

kan het veerstaal worden aangetast

waardoor het contact met de ingestoken

ader onbetrouwbaar wordt. De risico’s van

een onbetrouwbaar contact zijn iedere

installateur bekend.”

BREED GEVOELDE PROBLEMATIEK

Naast de brancheorganisaties Fedet en

Techniek Nederland hebben ook de Verenigde

Technici Zwembaden (VTZ) zich

ingespannen voor de oplossing. Een van de

eerste stappen die hierbij werd genomen

en die inmiddels is afgerond, is een aanvulling

op de NEN 1010. In paragraaf 702.512.2

hiervan worden eisen gesteld aan de keuze

en installatie van elektrisch materiaal en

hun bestandheid tegen uitwendige invloeden.

Hierin wordt nu ook chloridespanningscorrosie

bij gebruik van rvs onderdelen

in de elektrische installatie opgenomen.

Daarmee is een belangrijke basis gelegd

om ongevallen te voorkomen. Het volgende

aandachtspunt is de installateur. Die moet

zich bewust worden van de installatiewijze

en het materiaalgebruik in chloorhoudende

zwembadomgevingen.

GEVOLGEN VOOR INSTALLATEUR

Voor de installateur en bestekschrijver

hebben de veranderingen de nodige gevolgen.

Zo moeten ze er nadrukkelijk rekening

mee houden dat in zwemzalen en direct

aansluitende ruimten geen rvs-houdende

materialen worden toegepast. Ook moet

‘STORING,

VLAMBOGEN OF

BRAND LIGGEN OP

DE LOER.’

er meer aandacht zijn voor de verbindingsmaterialen

voor aders die in chloorhoudende

zwembadomgevingen worden

gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan

veerklemverbindingen en schroefverbindingen

maar ook aan stekerbare verbindingen.

Deze moeten naar aanleiding van de

recente ontdekkingen in gesloten installatiedozen

worden gemonteerd zodat de

chloordampen buiten worden gehouden.

Voor installateurs en bestekschrijvers is het

daarnaast van extra belang om goed aandacht

te besteden aan de prijs/kwaliteitverhouding

van het materiaal. De aanvulling

op de NEN 1010 vraagt ook aandacht bij de

keuze voor installatiedozen. Deze moeten

minimaal voldoen aan beschermingsklasse

IP54 en geschikt zijn voor chloorhoudende

zwembadomgevingen. Daarnaast moet

de doos robuust zijn en voorzien van een

sluiting die bestand is tegen openspringen

(schroefsluiting). Bovendien dient voor de

aansluiting van kabels op kabeldozen een

daarvoor bestemde wartel te worden toegepast.

Het invoeren van een installatiebuis

in installatiedozen is niet toegestaan.

21


THEMA digitalisatie

Digitale oplossingen

essentieel in

strategisch plan

In 2020 ging de Belgische fabrikant van zwembadafdekkingen Aqua Cover

van start met een ambitieus project. Het familiebedrijf nam zowel de markt

als de eigen activiteiten onder de loep, en begon op basis van de bevindingen

aan de uitbouw van een professioneel dealernetwerk in België en Nederland.

Een strategisch 3-6-9-plan moet alles in goede banen leiden, en digitale

oplossingen zullen daarin een steeds belangrijkere rol spelen.

Tekst Elise Noyez | Beeld Aqua Cover

Op termijn wordt ook de bediening van de

afdekking via een app gedigitaliseerd.

“Om onze positie op de Belgische en Nederlandse

markt te consolideren hebben we

voor de komende jaren diverse doelen en

initiatieven gedefinieerd”, aldus business

developer Frank De Pauw, “maar de rode

draad doorheen het geheel is onmiskenbaar

‘loyaliteit’. Kortweg: we willen een

fideel publiek opbouwen – op de eerste

plaats onder zwembadbouwers en installateurs,

maar onrechtstreeks, via hen, ook bij

particulieren.”

PROFESSIONELE BEGELEIDING

Loyaliteit, zo weet ook De Pauw, is iets dat je

moet verdienen. “Professionelen die eerder

al met Aqua Cover werkten, weten dat ze

Prestige Light Plage.

‘DE WEBSITE WORDT EEN WAAR INTERACTIEF

COMMUNICATIEMIDDEL’

op onze producten kunnen rekenen, maar

minstens even belangrijk zijn een goed

contact, een vlotte communicatie en een

professionele begeleiding. Bij een eerste

installatie zorgen we bijvoorbeeld graag

voor technische ondersteuning op de werf,

en we investeren uitgebreid in onze dienst

na verkoop. Belt een eindklant de zwembadbouwer

op de warmste dag van het

jaar op omdat zijn zwembadafdekking niet

goed opent, dan is het essentieel dat zowel

gebruiker als installateur weten dat ze snel

geholpen zullen worden.”

HET KLOPPEND HART VAN DE ONDERNEMING

Om de communicatie met dealers en installateurs

verder te stroomlijnen en ondersteunen,

worden intussen ook plannen

gemaakt voor een uitgebreide digitalisering.

“In de hedendaagse context is een website

niet alleen de poort tot het bedrijf, maar

tevens het kloppend hart van de onderneming.

Op vandaag vinden zowel zwembadbouwers

als eindklanten online weliswaar al

heel wat informatie over onze producten en

realisaties, maar onze uitdaging bestaat er

nu in om de website tot een waar interactief

communicatiemiddel te maken. Zo voorzien

we een uitgebreide portaalsite voor

onze dealers, met actuele informatie over

niet alleen de technische eigenschappen

van producten, maar tevens de prijzen en

voorraden van onder meer wisselstukken.”

DIGITALE WORKFLOW

Op termijn zal volgens De Pauw zowel de

bediening van de afdekking als de hele

workflow gedigitaliseerd zijn. Denk bijvoorbeeld

aan een eenvoudige smartphone

app voor de gebruiker, aan digitale bestelbonnen

voor de installateur en een rechtstreekse,

geïntegreerde koppeling met de

facturatie. “Dat betekent dat de zwembadbouwer

niet langer hoeft te wachten tot

onze technische dienst voor de opmetingen

ter plaatse kan komen, maar dat hij

alle afmetingen rechtstreeks vanop de

werf kan indienen. Er kan bijgevolg sneller

en nauwkeuriger gewerkt worden, er

worden minder fouten gemaakt en achteraf

is er geen discussie. Ook dat zijn centrale

eigenschappen van een goede service,

en essentiële voorwaarden voor een onderlinge

vertrouwensrelatie.”

22


THEMA digitalisatie

Aqua Cover Exterior Cube.

Elegance Light.

Bij een eerste installatie zorgt Aqua Cover voor technische ondersteuning.

23


THEMA digitalisatie

MET EEN PAAR CLICKS

NAAR EEN DUURZAME

ZWEMOPLOSSING

Een zwemvijver of -bad in de tuin plaatsen doet je klant niet ondoordacht. En ook

niet elke dag. Om je klanten bij te staan in hun keuze komt waterdichtingsspecialist

Sealtec nu met een vernieuwde app, waarmee je virtueel het zwembad of de

zwemvijver in de tuin plaatst en gemakkelijk de vorm, grootte en afwerking kiest.

Bovendien heb je met Sealtec steeds een duurzame oplossing voor je klanten,

waar ze nog jarenlang van kunnen genieten.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Sealtec

Met de Sealtec AR

app positioneer je

de zwemvijver of het

zwembad waar je

maar wil in de tuin.

In de Sealtec AR app kan je de grootte en kleur

van het zwembad instellen om een beeld te

krijgen van het effect, zonder en met water erin.

De TPO-folies zijn kleurvast en garanderen een strakke afwerking.

24


THEMA digitalisatie

TPO-FOLIES OP BASIS VAN

POLYETHYLEEN (PE) EN

POLYPROPYLEEN (PP) BIEDEN

EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

VOOR DE KLASSIEKE EPDM-

OF PVC-FOLIES

Waterdichtingsfolies uit PE en PP zijn vervaardigd zonder

weekmakers of chlorides.

Door de brede waaier aan kleuren is er een TPO-folie voor

elke stijl en omgeving.

Al bijna twintig jaar levert en plaatst

Sealtec duurzame waterdichtingssystemen

in zwemvijvers, zwembaden, bufferbekkens

en irrigatiebekkens. Het bedrijf uit Vlaams-

Brabant trekt de kar van duurzaamheid met

onder meer AGRU's en SIKA's TPO Lining

activiteiten. Kwaliteit, betrouwbaarheid en

uitmuntende service vormen de basis voor

zijn manier van werken.

VERNIEUWDE APP

Met de vernieuwde Sealtec Augmented

Reality (AR) app creëer je moeiteloos een

beeld van hoe de zwemvijver of het zwembad

er in de tuin van je klant zal uitzien. De

app, voor iOS of Android, is eenvoudig te

downloaden op tablet of smartphone en

direct klaar voor gebruik. Scan de plaats

waar je klant het zwembad wil, kies het

product – zwembad of -vijver – en oriënteer

het naar wens. Vervolgens selecteer je de

gewenste kleur van de folie en pas je de

grootte aan. Met de foto van het resultaat

kan je daarna onmiddellijk je aanvraag

doorsturen. Door het selecteren van de

foliekleur in deze nieuwe app kan je dus

eenvoudig het effect van het zwembad

tonen aan je klant, en dit zonder en met

water erin. Zo krijgt je klant een waarheidsgetrouw,

weliswaar digitaal, beeld van het

eindresultaat.

DUURZAAM ALTERNATIEF

Zwembadfolies in EPDM (vijvers) of pvc

(zwembaden) zijn lang niet meer de enige

materialen voor een waterdichte zwemoplossing

in een tuin of op een terras. Met de

TPO-folies van Sealtec heb je een duurzaam

alternatief, dat tegelijk kleurvast is en een

strakke, gladde afwerking garandeert. TPO

omvat een reeks kunststoffen op basis van

polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

In een chloorrijke omgeving kies je het

best PE-folies, want deze zijn ook in die

omstandigheden kleurvast. In een omgeving

met een lage chemische belasting

zoals bij hydrolyse – voor vijvers, zwemvijvers

en hybride baden – zijn PP-folies geschikt.

Deze worden eventueel gewapend met een

glasvliesnet. De producten zijn perfect recycleerbaar

en worden vervaardigd zonder

weekmakers of chlorides.

De folies bestaan in verschillende diktes en

kleuren: licht- en donkerblauw, zes grijstinten,

drie groentinten, wit of zwart. Zo voer je

de vijver of het zwembad volledig uit volgens

de wensen van je klant. Sealtec ondersteunt

je graag in de keuze van het juiste product

voor jouw project, zowel in het voortraject

als op de werf. Ook voor het plaatsen kan

je op het bedrijf terugvallen. Ofwel door het

volgen van opleidingen, ofwel door Sealtec

zelf te betrekken bij de installatie.

25


THEMA digitalisatie

Automatisering:

SLIMME DOSERING

Met een druk op de knop, een eenvoudig gesproken commando of zelfs helemaal automatisch…: terwijl de mogelijkheden

van toestellen en systemen uitbreiden, wordt de bediening alsmaar eenvoudiger. De zwembadtechniek blijft in dat

opzicht niet achter, al staat ‘technisch haalbaar’ niet per definitie gelijk aan ‘opportuun'. Joeri Dils van Technics &

Applications licht enkele aandachtspunten bij de automatisering van zwembadafdekkingen toe.

Tekst Elise Noyez | Beeld Technics & Applications

Net als bij pompen, filters en waterbehandelingssystemen,

hebben digitalisering

en automatisering de voorbije jaren hun

stempel gezet op de ontwikkeling van

zwembadafdekkingen. Technisch zijn de

mogelijkheden inmiddels legio. “Je kan

een afdekking niet alleen vanop afstand

openen en sluiten, maar bijvoorbeeld ook

de actuele toestand raadplegen of de koppeling

maken met andere zwembad- of

zelfs domoticasystemen”, aldus Dils. “Denk

aan het automatisch uitschakelen van de

zwembadverlichting wanneer de afdekking

gesloten wordt, of aan het verhogen van de

snelheid van de circulatiepomp wanneer ze

geopend wordt. Bij een overloopzwembad

kan je zelfs tijdelijk een alternatief circulatiesysteem

instellen, opdat het energieverbruik

in gesloten toestand beperkt wordt.”

VERWACHTINGSPATROON VAN DE KLANT

Dat ongeveer alles kan, betekent evenwel

niet dat elke klant er effectief nood

aan heeft. “Hoe uitgebreider de mogelijkheden,

hoe belangrijker om het verwachtingspatroon

van de klant goed in kaart te

brengen”, benadrukt Dils. “Er zijn best nog

veel particulieren die de zaken graag op

de traditionele, zeg maar analoge manier

regelen. Zij hebben misschien graag een

afstandsbediening of app om de zwembadafdekking

te bedienen, maar hebben

geen nood aan een verregaande automatisering.

Integendeel, het zou de zaken

voor hen onnodig complex maken en

het gebruiksgemak bijgevolg tenietdoen.

Anderen zijn dan weer op zoek naar de

meest efficiënte installatie, waarin alles

automatisch op elkaar afgestemd wordt

en het energieverbruik van de verschillende

toestellen tot in de details online

opgevolgd kan worden.”

26


THEMA digitalisatie

“HOE MEER

MOGELIJKHEDEN,

HOE BETER JE HET

VERWACHTINGS­

PATROON VAN DE

KLANT IN KAART

MOET BRENGEN”

Zwembadafdekkingen kunnen perfect

vanop afstand bediend worden, en zelfs

interageren met andere systemen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Noem een onderdeel van de zwembaduitrusting

en je kan ervan op aan dat er een

app voor bestaat. “Met de gratis CoverU

app hebben ook wij een eenvoudige

smartphone-applicatie voor de bediening

van onze afdekkingen. Voor de gebruiker

is dat een goedkope, herkenbare en dus

laagdrempelige oplossing om extra bedieningsgemak

te creëren. Echter, net als in

zoveel andere aspecten van het leven, geldt

dat overdaad schaadt. Hoe meer systemen

op deze manier aangestuurd worden, hoe

meer verschillende apps je nodig hebt en

hoe meer je dus weer aan gebruiksgemak

inboet.” Wie meerdere systemen wil automatiseren

en digitaliseren, opteert dan ook

beter voor een centraal systeem met één

enkele bedieningsapp. “Er zijn inmiddels

heel wat van dergelijke zwembadbeheersystemen

op de markt en de sturing van onze

zwembadafdekkingen kan middels vrij te

programmeren in- en uitgangen met al

deze systemen gekoppeld worden.”

COMPLEXITEIT EN COMPATIBILITEIT

Tegelijk begrijpt Dils dat automatisering

voor heel wat zwembadbouwers nog een

vies woord is. “Het idee heerst dat je voor

de installatie van dergelijke oplossingen

verregaande IT-kennis nodig hebt. Dat

is niet noodzakelijk waar. Om met onze

app te kunnen werken, volstaat het bijvoorbeeld

om een kleine WiFi-module

aan de reguliere sturingskast te koppelen.

Dat is één plug-and-play aansluiting. Al

is de voorwaarde natuurlijk wel dat er in

de technische ruimte effectief een WiFisignaal

aanwezig is.” Ook de koppeling van

externe systemen zoals de zwembadafdekking

op een centraal beheersysteem is niet

per definitie complex. “Het is vooral belangrijk

om de compatibiliteit van verschillende

toestellen en merken in de gaten

te houden. Wij werken bijvoorbeeld met

een open, bedraad of bekabeld systeem.

Met behulp van signaaldraden kan onze

afdekking zo volledig potentiaalvrij op

quasi alle zwembadbeheersystemen aangesloten

worden, zonder dat de installateur

daarvoor doorgedreven kennis van

computers of communicatieprotocollen

nodig heeft.”

TOEKOMSTBESTENDIGHEID

Compatibiliteit is meteen ook een aandachtspunt

voor de toekomst. “Niet elke

bouwheer zal vandaag opteren voor een

verregaande automatisering, maar gezien

de stijgende energieprijzen en de groeiende

waterproblematiek verwachten we

wel dat de nood aan digitale oplossingen

en inzichten de komende jaren enorm zal

toenemen. Zelfs als je klant vandaag nog

niet alle mogelijkheden van automatisering

benut, kan het daarom goed zijn om de

compatibiliteit van merken, toestellen en

systemen al in het achterhoofd te houden.

Zo hou je de opties open en bespaar je jezelf

en je klant in de toekomst zowel kosten als

kopzorgen.”

De CoverU app is een eenvoudige applicatie voor

de bediening van de zwembadafdekking.

VEILIGHEID

Tot slot steekt één aandachtspunt voor Dils

er nog bovenuit: de veiligheid. “Het is verleidelijk

om de nadruk te leggen op de vele

mogelijkheden en voordelen van automatisering,

maar op geen enkel ogenblik mag

dat de veiligheid in het gedrang brengen.

Neem nu het automatisch openen of sluiten

van de zwembadafdekking. Technisch

is het perfect mogelijk om dat via een app

vanop kantoor te regelen, of zelfs om het

automatisch te laten verlopen naargelang

de weersomstandigheden, bijvoorbeeld

wanneer er hagel of hevige wind voorspeld

is. Maar wat als er nog iemand in het zwembad

aanwezig is op het moment dat de

afdekking sluit, of als er in de tuin kinderen

lopen die het openen van de afdekking als

een uitnodiging beschouwen?”

“Om die reden blijven we uitdrukkelijk bij

het standpunt dat je zicht moet hebben op

het zwembad om de afdekking te kunnen

bedienen. Een automatische regeling op

basis van weersvoorspellingen voorzien we

niet, en onze app is uitgerust met een dubbele

barrière: niet alleen moet je inloggen

om de afdekking te bedienen, maar je moet

ook bevestigen dat je zicht hebt op het

zwembad. Ook zwembadbouwers moeten

dergelijke risico’s trouwens bij hun klanten

aankaarten, opdat die zich ervan bewust

zijn en bijgevolg hun eigen verantwoordelijkheid

kunnen nemen.”

27


ZWEMBADVERLICHTING

LumiPlus Flexi

De LED-verlichting voor

elk type zwembad

Nieuw

Nieuw

Nieuw in 2021

Uitvoeringen in roestvrij staal

- Behuizing van roestvrij staal

- Behuizing van ABS met roestvrij stalen front

INSTALLATIE MOGELIJK

OP NIS, WAND

EN MONDSTUK.

LAGER

VERBRUIK

BETER VERLICHT

ZWEMBAD

GEMAKKELIJK TE

VERVANGEN

WIT,

WARM WIT EN RGB

CONFIGUREER UW

IDEALE VERLICHTING

www.astralpool.com

NEDERLAND | SIBO FLUIDRA | +31 (0)413 293918 | sales@sibofluidra.nl

BELGIË | FLUIDRA BELGIQUE | +32 (0)800 11 352 | info@fluidra.be

Waarom kiezen voor een TPO folie?

Milieuvriendelijke kunststof

Hoge levensverwachting

Kleurvast

Vrij van weekmakers, chlorides, biocides

Geen uitstoot van dampen tijdens het lassen

duurzame TPO waterdichting voor vijver, zwemvijver en zwembad

www.sealtec.be

SEAL_advertentie_zwembadbouw_08_21.indd 1 17/08/2021 12:49


Fraaie flagstones sieren

tropische Aqua Garden

De bekleding van het zwembad in de Aqua Garden bestaat uit flagstones in Braziliaans Ara-kwartsiet.

Wanden, sporten, relaxen …: het kan allemaal in Terhills Resort. Liefhebbers van waterpret komen aan hun trekken in

de Aqua Garden, een kleinschalig zwembad dat is opgevat als een tropische rivier. Samen met de exotische beplanting

zorgen Braziliaanse flagstones er voor een magnifieke vakantie-ervaring in eigen streek. Een hapklare brok voor Stone,

dat dit beproefde recept al meermaals toepaste in andere Center Parcs-vestigingen.

Tekst Tim Janssens | Beeld Stone

In totaal ging het om een volume van circa

55 ton, waarbij per vierkante meter zeven tot

twaalf flagstones werden verlijmd.

Als wereldwijde importeur en distributeur

van natuursteen, terrazzo en keramiek is

Stone al jaren-lang een belangrijke partner

voor Center Parcs – niet enkel in België,

maar ook ver daarbuiten. “We leveren quasi

altijd hetzelfde product: Ara-kwartsiet in

flagstones, afkomstig uit Brazilië. Ook in

Terhills Resort ging het om dat materiaal”,

vertelt Kristof T'Sjoen, product- en marketingmanager

bij Stone. “Het zijn stenen in

een grillige vorm, die bij elkaar gepuzzeld

zijn voor de bekleding van het zwembad

in de Aqua Garden. De stenen zijn gefreesd

op dikte (15 mm) om de plaatsing te vergemakkelijken.

Geen overbodige luxe, want

het is een splijtmateriaal dat door zijn

uiterst speci- fieke ontginningswijze niet

kan worden gekalibreerd op dikte. In totaal

ging het om een volume van circa 55 ton,

waarbij per vierkante meter zeven tot twaalf

flagstones werden verlijmd.”

VERFIJNDE ARCHITECTURALE TOEPASSING

“We waren niet aan ons proefstuk toe, want

ook in andere Center Parcs-vakantieparken

in binnen- en buitenland wordt er consequent

voor Braziliaans Ara-kwartsiet gekozen.

Maar toch was Terhills Resort een zeer interessante

realisatie voor Stone”, benadrukt

Kristof T'Sjoen. “Flagstones zitten namelijk

enorm in de lift. Dit project toont eens te

meer aan dat ze niet enkel tot hun recht

komen in tuinen of een residentiële context,

maar dat je ze ook op een verfijnde manier

kan integreren in een architecturale projectomgeving.

Bovendien hebben we in het

verleden eveneens materialen geleverd voor

andere fraaie realisaties in de regio, zoals het

Eisdens ‘kolenkasteel’, dat onder impuls van

Simoni Architecten en Dôme Deco werd

omgetoverd tot Terhills Hotel. We zijn enorm

blij dat we ook op Terhills Resort onze stempel

hebben kunnen drukken!”

29


De drang naar perfectie verbindt Niveko en Ken De Vos.

PERFECT

MAATWERK IN

ZWEMBADBOUW

In de schoot van Pollet Pool Group uit Waregem staat Niveko voor baden met een uitzonderlijke kwaliteit en zonder

beperkingen. Tuinarchitect Ken De Vos uit Lovendegem is een van de professionele partners in België. “Dit bad is echt

top en de medewerkers zijn even perfectionistisch als ikzelf”, verklaart de zaakvoerder zijn merkenkeuze.

Tekst Stephanie Demasure| Beeld Niveko

30


‘Een gedeelde

drang naar

perfectie, een

transparante

structuur en

een vlotte

communicatie’

Na ruim tien jaar als tuinarchitect wilde Ken

De Vos verder evolueren in het creëren van

een allround tuinbeleving. Zwembadbouw

was de logische volgende uitdaging en een

nieuwe troef voor zijn bedrijf.

“Ik ben er niet onbezonnen in gesprongen”,

verzekert Ken. “Voor we ons eerste zwembad

verkochten en plaatsten, speurde

ik de markt af naar een merk waar ik me

helemaal in kon vinden. Met Niveko voelde

ik al snel een match. Vijf jaar na de opstart

van onze zwembadbouw ben ik trots op de

naamsbekendheid die we hiermee in de

ruime regio hebben verworven. De kwaliteit

van Niveko speelt daar ongetwijfeld een

belangrijke rol in.”

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN

Het materiaal, de volledige isolatie en

wanden in beton maken een Niveko-bad

volgens Ken De Vos onverwoestbaar. Het

bad in polymeer in een betonnen kuip

garandeert een stevig resultaat. Hoe dat

resultaat er uiteindelijk uitziet, is bij elk

project anders. Ken De Vos: “Veel zwembadmerken

hebben een assortiment waaruit

je het meest geschikte bad kiest. Hoe groot

dat assortiment ook is, het brengt altijd

beperkingen met zich mee. Niveko produceert

baden op maat van specifieke projecten.

Wil je de zwembadtrap links of rechts?

Welk type trap? Waar moeten er spots

komen? Of wil je het bad met de precieze

afmetingen om uitsluitend met volle tegels

te kunnen werken? Alles kan.”

“Een Niveko-bad is onverwoestbaar.”

De drang naar perfectie, “tot in het absurde”,

hebben de twee partners alvast gemeen.

Al zijn er nog meer paralellen die de basis

voor een goede professionele verstandhouding

legden. Zo is de interne structuur

bij Niveko heel transparant en verloopt de

communicatie erg vlot. Bijna maandelijks

komt een vertegenwoordiger bij Ken De Vos

langs. En alle zwembadmedewerkers van

het bedrijf hebben een opleiding gekregen

in Tsjechië, door de fabrikant zelf. Het

14-koppige team omvat een ploeg voor de

zwembaden, een ploeg voor grondwerken,

twee ploegen voor de totaalprojecten, en

projectleiding.

EEN UNIFORM TOTAALVERHAAL

“We moesten aan verschillende voorwaarden

voldoen om Niveko-partner te mogen

worden. Het bewijzen van onze expertise

was een van de voornaamste checks. Het

label ‘Niveko-PROFI partner’ is in de sector

een betrouwbare kwaliteitsgarantie. Niveko

stuurt ons leads uit de regio door. Voor

hen is de correcte uitvoering van projecten

namelijk ook prioriteit. Op onze beurt

worden wij verwacht het merk uit te dragen

en enkele demomodellen op te stellen

in onze showroom. Het is een complementair

verhaal.”

Niveko is onderdeel van de Belgische Pollet

Pool Group. Die familiale groep heeft ook

de nodige technieken en rolluiken in het

aanbod. Zo zit alles onder dezelfde vlag en

dat heeft zijn voordelen. “Alles is compatibel,

snel leverbaar en de service is gewoon top”,

besluit Ken De Vos.

31


De WOLF CKL Pool: een

klasse apart in energiezuinige

ventilatie

“Opstellen, verbinden, instellen en klaar!“ Dit is het motto voor de gehele

WOLF CKL serie compacte luchtbehandelingskasten. Of het nu gaat om

kantoren, wooncomplexen, restaurants, kantines of scholen: de CKL-serie

met warmteterugwinning is de ideale oplossing voor de comfortabele en

energiezuinige ventilatie van de meest uiteenlopende gebouwen.

De CKL Pool is onderdeel van deze serie. De comfort zwembadunit is speciaal

ontworpen als binnen-unit voor de ventilatie, ontvochtiging en verwarming

van kleine gesloten zwembaden, zoals die in hotels of particuliere woningen.

BE.WOLF.EU


GEELEN BOUWBEDRIJF B.V.

Engelmanstraat 49 | 6086 BB Neer | Postbus 4408 | 6086 ZG Neer

T+31 (0) 475 59 18 48 | E info@geelen.nl

Ga voor een zomergevoel

Het hele jaar door

Geelen Vastgoed_1/4 advertentie.indd 1 25-06-2021 10:54

Zo stil als een koelkast

40 dB (A) op 1 meter afstand

Stijlvol ontwerp

Een plaatje om in uw tuin te zetten

COP-bereik tot 15.6

Dubbel zo energiebesparend als

een traditionele warmtepomp

MPI Pumps & Irrigation

www.mpi-pumps.com

+32 14 45 18 80

Aubia SA

www.aubia.be

+32 68 55 13 28


Hiervoor wil je kind

alle zwemdiploma’s halen

Aquarunner heeft een beloningssysteem voor zwemlessen ontwikkeld dat kinderen stimuleert om, na hun diploma’s A

en B, ook voor C te gaan. “Het motiveert kinderen echt”, stelt eigenaar Laura van den Oever.

Tekst Armand Landman | Beeld Aquajogging De Buffel/Aquarunner

De beloningssystemen kunnen worden gemaakt in iedere huisstijl, met logo

of als mascotte, en in acht verschillende kleuren.

Eenmaal compleet, blijven de kleurrijke puzzels

van foam nog lang populair, als speelgoed in bad

of als versiering op de kinderkamer.

In veel zwembaden worden bij de zwemlessen

beloningssystemen gebruikt. Dat

kunnen stickers, posters, knuffels, tegeltjes

of stempels zijn. Aquarunner ontwikkelt

echter unieke, op maat gemaakte en gepersonaliseerde

kleurrijke puzzels van foam.

“We beschikken over een CNC-snijmachine

en een graveermachine waarmee we de

meeste foam- en zeilproducten zelf kunnen

snijden en voorzien van logo’s of afbeeldingen”,

aldus van den Oever.

De beloningssystemen kunnen worden

gemaakt in iedere huisstijl, met logo of als

mascotte, en in acht verschillende kleuren.

Iedere unieke vorm kan worden voorzien

van een aantal onderdeeltjes (uitneembare

stukjes) die overeenkomen met de fases van

een zwemopleiding. Na afronding van elke

‘SRO HEEFT AL VELE DUIZENDEN

VISSEN AFGENOMEN’

fase krijgt het kind dan een bijbehorend

stukje dat in de vorm past. “We maken dat

volledig op maat en in eigen huis, precies

zoals de klant het wil. Met een eigen logo

of als speciale mascotte van een zwembad.

Dat onderscheidt ons echt van andere

leveranciers van zwembadartikelen”, vertelt

van den Oever. “Voor zwembaden is

zo’n beloningssysteem behoorlijk interessant.

Voordeel is dat kinderen het gehele

ABC-traject afronden, omdat ze dan het

laatste stukje van de puzzel ook binnen

hebben. SRO, exploitant van zwembaden

in de regio rond Amersfoort die met dit

systeem begon, is al vele jaren klant. Zij

hebben al vele duizenden vissen afgenomen.”

Eenmaal compleet, blijven de kleurrijke

puzzels van foam nog lang populair

bij de kinderen, als speelgoed in bad of als

versiering op de kinderkamer. “Het is een

hele leuke herinnering, maar het motiveert

kinderen ook echt. Onlangs was ik op

bezoek bij mijn neefje, en die miste nog

één puzzelstukje. Toen ik voor de grap zei:

‘Die kan ik je wel geven, hoor’, weigerde hij

resoluut en antwoordde ‘Nee, dat moet

ik zelf doen!’. Dat toont de kracht van een

beloningssysteem: sparen motiveert.”

35


“SUCCESVOL

PROJECT STEUNT

OP PERSOONLIJK

CONTACT”

Het voorbije anderhalf jaar was een periode van uitersten. Enerzijds was er de extreme drukte, anderzijds het bijna

complete gebrek aan persoonlijke contacten. Met de immer stijgende vaccinatiegraad gaan intussen gelukkig steeds

meer deuren open. Groothandel en distributeur SCP Benelux maakt van die gelegenheid gebruik om de banden met

zowel zwembadbouwers als fabrikanten stevig aan te halen.

Tekst Elise Noyez | Beeld SCP Benelux

Het voltallige team van SCP Benelux zal aanwezig zijn op Aquanale.

36


Het is geen geheim dat het kriebelt om

elkaar weer te ontmoeten. Die waarheid

geldt min of meer in alle sectoren en bij

alle spelers, maar bij SCP Benelux wordt

er extra belang aan gehecht. “Persoonlijke

contacten vormen de basis van een succesvol

zwembadproject”, meent Maxime

De Gunsch. “Niet alleen laat het ons toe om

de zwembadbouwer te begeleiden en volwaardige

technische kennis mee te geven,

maar dankzij onze nauwe contacten met

de fabrikanten kunnen we de bekommernissen

van het werkveld ook rechtstreeks

aan hen overdragen. Daar krijgen we nu

gelukkig weer alle kansen toe.”

AQUANALE

Een eerste belangrijke afspraak is de

Aquanale beurs in Keulen, die plaatsvindt

van 26 tot en met 29 oktober. Het voltallige

team van SCP Benelux, inclusief sales, marketing

en technici, tekent hiervoor present.

“Natuurlijk zullen er ook enkele nieuwe producten

voorgesteld worden, inclusief mooie

en verrassende nieuwigheden die we op

de beurs hopen te kunnen presenteren,

maar onze focus ligt dit jaar toch vooral op

de contacten. Zo staat ons technisch team

paraat om vragen te beantwoorden en

leggen we samen met onze klanten ons oor

te luisteren bij de fabrikanten. Als de maatregelen

het toelaten, organiseren we naar

goede gewoonte uiteraard ook onze Belgische

borrel.”

CONTACT MET FABRIKANTEN

In de tweede helft van november trekt SCP

Benelux enkele weken naar het zuiden. Zo

is een kleine delegatie van 29 november tot

en met 2 december aanwezig op de Piscina

& Wellness vakbeurs in Barcelona.

“Elke editie zijn er wel een aantal Belgische

en Nederlandse zwembadbouwers die naar

Barcelona trekken”, weet De Gunsch. “Voor

hen willen we er sowieso zijn, al beschouwen

we het ook als een belangrijk moment

om met onze leveranciers te spreken.”

Na een lange periode zonder fysieke contacten, openen dit najaar weer de vakbeurzen.

MAAK IN HET NAJAAR GEBRUIK VAN DE

KANSEN DIE VAKBEURZEN OPNIEUW BIEDEN

Tijdens het internationale SCP evenement

ISC, dat dit jaar van 16 tot en met 19

november in Portugal plaatsvindt, worden

die banden nog steviger aangehaald. “Dit

besloten event, dat tweejaarlijks georganiseerd

wordt, is een centrale pijler van

de werking van SCP. Alle leveranciers zijn

hier aanwezig, stellen hun nieuwe producten

voor, en geven uitgebreide technische

opleidingen, aan zowel de commerciële als

de technische mensen van SCP. Dat laat

ons toe om vervolgens de juiste informatie,

op een hoog technisch niveau, aan onze

klanten over te dragen.”

REKKEN LEGEN

Tot slot organiseert SCP Benelux in oktober

nog een ontmoetingsdag voor zijn vaste

klanten. In de kantoren in Zaventem zullen

op dat moment diverse onderdelen en

toestellen tegen verlaagde prijzen aangeboden

worden. “Het gaat onder meer om

zaken die uit het gamma verdwijnen, maar

net zozeer over producten die van refertenummer

veranderen. Op die manier willen

we onze catalogus voor volgend jaar overzichtelijk

houden en ruimte scheppen voor

de nieuwe stock.”

37


De buitenkant van het zwembad is voor een deel

voorzien van metselwerk, schoonbeton panelen

en goudkleurige stalen gevelbekleding.

ULTRAMODERN EN

UITERST DUURZAAM

Vlak voor de zomer werd een ultramodern nieuw zwembad opgeleverd in het Friese Buitenpost. Het vervangt het sterk

verouderde oude bad, en Pranger-Rosier Installaties tekende voor de uitgekiende techniek. Het warmte-terugwin-systeem

en de warmtekoppeling met de ernaast gelegen kunststofprofielen-fabriek maken het nieuwe zwembad uiterst duurzaam.

>

Tekst Armand Landman | Beeld Friso Bouw, Pranger-Rosier Installaties, gemeente Achtkarspelen

In het voorjaar werd het

zwembad getest op

waterdichtheid.

39


EXCLUSIEVE PARTNERSHIPS

TEN DIENSTE VAN DE PROFESSIONAL

SCP BENELUX,

de grootste keuze aan

warmtepompen op de markt:

SCP Benelux N.V.

21 Maalbeekweg • B-1930 Zaventem

Tel : +32 (0)2 386 03 40

info.benelux@scppool.com • www.scpeurope.com

Een breed assortiment van exclusieve producten,

speciaal geselecteerd voor u.


Aan de nieuwbouw gingen jaren van plannen

maken vooraf. Aannemingsmaatschappij

Friso mocht het zwembad uiteindelijk

realiseren, en hoewel het niet het eerste

zwembad is dat Friso maakte, was het een

uniek project. Alle betrokkenen roemen de

afstemming tussen de verschillende disciplines,

zoals het betonwerk, het tegelwerk

en de techniek. Het ontwerp van het ervaren

architectenbureau Slangen + Koenis Architecten

bleek goed doordacht. Alle partijen

werkten daarna in hetzelfde Bouw Informatie

Model (BIM) model. Het nieuwe zwembad

is met slechts 1.900m² oppervlakte

een compacte zwemvoorziening. Compact

maar zeker volwaardig, met een ruim 25x16

meter zwembad, dat door de beweegbare

bodem en klapwand in combinatie met

een twee-temperaturen-systeem te gebruiken

is door alle doelgroepen.

Voor de afwerking van het interieur is gekozen voor lichte kleuren en houten wand- en plafondafwerkingen.

INSTALLATIES

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe

zwembad zijn de duurzame installaties.

Ongeveer dertig procent van de kosten van

het zwembad bestaan uit techniekkosten.

Projectleider Tom de Haas van Pranger-

Rosier Installaties vertelt hoe ze die techniek

zoveel mogelijk uit het zicht van de

zwembadbezoekers hebben aangelegd:

“Denk hierbij aan de ventilatie-installatie,

de onderwaterverlichting en de filtering

van het badwater. Maar ook het warmteterugwin-systeem,

waarbij restwarmte uit

spoel- en douchewater en warmte uit de

ventilatielucht teruggewonnen worden.

En niet te vergeten de warmtekoppeling

met de naastgelegen fabriek Enitor Primo.”

In die kunststofprofielen-fabriek naast

het zwembad staat een grote persluchtcompressor,

die veel warmte afgeeft. “De

warmte blijft normaal gesproken ongebruikt,

maar in dit geval wordt deze warmte

via een leiding naar het zwembad gebracht.

Hier wordt de warmte gebufferd in drie

grote buffertanks. Via een warmtewisselaar

wordt de warmte gebruikt om het zwembadwater

te verwarmen.”

Het nieuwe zwembad is volledig voorzien

van ledverlichting, waarbij een deel van de

verlichting gekoppeld kan worden aan de

geluidsinstallatie. De 377 zonnepanelen

op het dak zorgen voor voldoende energie

voor alle pompen, installaties, verlichting

en de horeca.

GEBRUIKERSGROEPEN

In het ontwerp is rekening gehouden met

de verschillende gebruikersgroepen van het

zwembad, zoals zwemmen voor mensen

met een beperking, revalidatiezwemmen

of babyzwemmen. Slangen + Koenis Architecten

bedacht een beweegbare bodem

die via een katrollensysteem eenvoudig

omhoog getrokken kan worden, waardoor

er een ondieper bad ontstaat. Door de klapwand

kan dit gedeelte qua temperatuur

worden aangepast.

De buitenkant van het zwembad is voor een deel voorzien van metselwerk,

schoonbeton panelen en goudkleurige stalen gevelbekleding.

Voor de afwerking van het interieur is gekozen

voor lichte kleuren en houten wanden

plafondafwerkingen. Hout absorbeert

geluid en reguleert vocht, wat voor een

prettig binnenklimaat in het zwembad

zorgt. De buitenkant van het zwembad

is voor een deel voorzien van metselwerk,

schoonbeton panelen en goudkleurige

stalen gevelbekleding.

‘IN DE KUNSTSTOFPROFIELEN-FABRIEK NAAST HET ZWEMBAD STAAT EEN

GROTE PERSLUCHTCOMPRESSOR DIE VEEL WARMTE AFGEEFT’

41


THEMA techniek

OPTIMALE

BALANS TUSSEN

LUCHTVOCHTIGHEID

EN TEMPERATUUR

Wil je het hele jaar door optimaal genieten van je zwembad, dan is een binnenzwembad de ideale oplossing. Al komt

hier wel wat bij kijken, zoals een goede luchtvochtigheid en een gezond binnenklimaat. Een kolfje naar de hand van

WOLF Energiesystemen bv, die als leverancier van verwarmings- en luchtbehandelingssystemen tot de Europese top

behoort. Voor een privézwembad in Tielt leverde WOLF Energiesystemen bv een KG Pool luchtbehandelingskast.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld WOLF Energiesystemen bv

Een zwembad van vier bij negentien meter

in een 36 meter lang poolhouse brengt op

vlak van luchtvochtigheid en het op peil

houden van de binnentemperatuur enkele

uitdagingen met zich mee. In een privéwoning

in Tielt liet de bouwheer een bijgebouw

optrekken, met aan de ene kant het

zwembad en aan de andere een keuken met

bar en een zitruimte. Het poolhouse is boven

het zwembad opengewerkt tot in de nok.

“Een binnenzwembad moet altijd ontvochtigd

worden. Meestal bieden we daarvoor

standaard plug-and-play CKL Pool units

aan. Gezien de omvang van het project,

bleek dit hier niet aan de orde te zijn. Het

volume was te groot. Voor luchtvolumes

van 3.000 tot 35.000 kubieke meter per

uur voorzien we sowieso oplossingen op

maat. Dat werd hier de KG Pool luchtgroep”,

vertelt Jimmy Dequeecker, technisch

adviseur en accountmanager bij WOLF.

Door de grootte van het zwembad en het poolhouse koos WOLF Energiesystemen bv voor een

oplossing op maat, met de KG Pool luchtgroep.

GEZOND BINNENKLIMAAT

De complexiteit door de grootte van het

zwembad vormde niet de enige uitdaging.

De bouwheer had specifieke eisen qua

temperatuur en luchtvochtigheid, en qua

kwaliteit en levensduur van de installatie.

Hij zocht een futureproof en energieefficiënte

oplossing. Samen met Innotech,

42


THEMA techniek

specialist in technieken voor nieuwbouw en

renovatie, zette WOLF een luchtgroep met

ventilatie op in het ruime poolhouse.

“Een van de grootste bezorgdheden van

de bouwheer was het creëren van een

gezond binnenklimaat”, zegt zaakvoerder

Eddy Gabriëls van Innotech. Het bedrijf uit

Wielsbeke stond de bouwheer bij voor de

installatie van alle technieken. “Gezien deze

vereisten, bleek WOLF al snel de geschikte

partner. Na onze eerste gesprekken wisten

we onmiddellijk dat WOLF ons de nodige,

correcte ondersteuning zou geven.”

DUURZAME INSTALLATIE

Voor de optimale levensduur van de installatie

is de KG Pool luchtbehandelingskast

inwendig behandeld tegen corrosie.

Dequeecker: “Er zitten koperen batterijen

in en de platenwarmtewisselaar is gemaakt

van polypropyleen, wat beter bestand is

tegen corrosie.” De omgevingstemperatuur

in het poolhouse is ingesteld op 30 graden.

Het zwembadwater is 27 graden. “De ideale

opstelling”, bevestigt Jimmy. “We willen

de ruimtetemperatuur constant houden.

Dat realiseren we door de luchtgroep te

combineren met een warmtepomp, wat

ook bijdraagt tot het duurzame karakter

van dit project.”

TECHNISCHE UITDAGINGEN

Deze KG Pool luchtgroep is volledig projectspecifiek

gemaakt. Voor de koppeling met

de ventilatiekanalen modelleerde de installateur

het ontwerp volledig in BIM.

Het zwembad is vier bij negentien meter, waardoor het luchtvolume dat moet ontvochtigd worden te

groot is voor een standaardoplossing.

De KG Pool luchtbehandelingskast is inwendig

volledig behandeld tegen corrosie, met

platenwarmtewisselaars uit polypropyleen.

“Een bijkomende bijzonderheid was dat de

luchtgroep in de kelder moest geïnstalleerd

worden. Enerzijds een zegen, want

het poolhouse is volledig onderkelderd en

biedt dus voldoende ruimte. Anderzijds een

uitdaging, want de KG Pool luchtgroep kon

niet in één stuk naar de kelder gebracht

worden”, legt Jimmy uit.

De ruime kelder in het poolhouse maakte een

optimale installatie mogelijk.

De WOLF luchtbehandelingskasten zijn

compatibel met AutoCAD en Revit.

De luchtgroep werd in verschillende delen

getransporteerd en ter plaatse gemonteerd

en koeltechnisch afgewerkt. WOLF en Innotech

klaarden samen de klus. Eddy: “Dankzij

de grondige voorbereiding van beide teams

waren we goed op elkaar afgestemd. De volledige

luchtgroep werd op een voormiddag

geplaatst. Ik denk dat ik voor ons beiden

spreek, als ik zeg dat we heel tevreden zijn

over het eindresultaat.”

‘DE KG POOL LUCHTGROEP BLEEK AL

SNEL DE ENIGE LOGISCHE KEUZE,

GEZIEN DE VEREISTEN ROND LUCHTVOLUME,

OMGEVINGSTEMPERATUUR EN LEVENSDUUR

VAN DE INSTALLATIE’

43


THEMA techniek

De Live Pool-app voor eenvoudige

sturing en controle vanop afstand.

HET HART VAN ALLE

ZWEMBADTECHNIEK

Voor de eindklant is het stilaan een evidentie dat alle processen in en rond het zwembad automatisch en bij voorkeur

zo energiezuinig mogelijk verlopen. Aan de techniek en technologie die daarachter schuilt, heeft hij doorgaans echter

weinig boodschap. Dat is voor de zwembadbouwer een heel ander verhaal. Hij moet de stuurkast zo logisch mogelijk

vormgeven.

Tekst Elise Noyez | Beeld CF Group

44


THEMA techniek

‘HIER WORDT DE WERKING VAN

VERSCHILLENDE PROCESSEN IN

GOEDE BANEN GELEID’

De stuurkast of, niet onregelmatig, stuurkasten zijn het hart van alle

zwembadtechniek. Hier wordt de werking van verschillende processen

in goede banen geleid en eventueel geïntegreerd op elkaar

afgestemd. Afhankelijk van de noden van de klant, kunnen stuurkasten

met andere woorden eenvoudig dan wel complex zijn. Met

het Vitalia gamma komt distributeur CF Group tegemoet aan verschillende

eisen.

Spacium Connect stuurkast met bedieningsknoppen voor de filtratiepomp,

verlichting en hulppomp.

DRIE NIVEAUS

Centraal in het Vitalia gamma staan de Spacium stuurkasten in

een IP66 kunststoffen behuizing, beschikbaar in drie varianten. Het

basismodel kan aangesloten worden op alle gangbare elektriciteitsnetwerken

en is voorzien van alle nodige elektrische aansluitingen

en veiligheidsvoorzieningen, inclusief een aparte 230 V uitgang voor

de warmtepomp met tweepolige stroomonderbreker. Een instelbare

dagklok en direct toegankelijke, waterbestendige bedieningsknoppen

voor zowel de filtratie als de verlichting zorgen voor een

eenvoudig gebruik. De Spacium Premium geeft verder ook voeding

aan de stroomkast van het rolluik en kan indien nodig uitgebreid

worden met twee tot drie modules van 18 millimeter. De nieuwe

Spacium Connect uit de Vitalia Comfort reeks gaat nog een stapje

verder en voegt naast een extra bedieningsknop voor een boosterof

hulppomp tevens een geïntegreerde connectie met de LivePoolapp

en -technologie toe, met name de Switch Connect.

GECONNECTEERD

Switch Connect is een modulaire klok voor het beheer van de filtratie,

de verlichting en een booster- of hulppomp, via een lokaal en

beveiligd draadloos netwerk. Ze is standaard voorzien op de Spacium

Connect stuurkasten, maar past ook op de DIN-rail van eender

welke andere elektrische stuurkast. Via potentiaalvrije contacten

laat de Switch Connect toe om zowel de filtratie als de verlichting

en de extra pomp aan te sturen – rechtstreeks of via de LivePool

app – maar de uitgang van de extra pomp kan bijvoorbeeld ook

onderhevig gemaakt worden aan die van de filtratiepomp, én mits

toevoeging van water- en luchttemperatuursondes kan de filtratiepomp

automatisch volgens de watertemperatuur gestuurd worden,

inclusief vorstbeveiliging en temperatuurregeling.

Vitalia VS frequentiesturing.

FREQUENTIESTURING

Om de werking van de filtratiepomp nog beter op de noden van het

moment af te stemmen, en bijgevolg het energieverbruik van dit

toestel tot het absolute minimum te beperken, voorziet het Vitalia

Comfort gamma verder nog in de Vitalia VS frequentiesturing. De

plug-and-playsturing is geschikt voor monofasige pompen en kan in

totaal 35 verschillende snelheden regelen, verdeeld over maximum

vier tijdsblokken per 24 uur. Het moderne touchscreen maakt het

wijzigen van de instellingen eenvoudig en geeft te allen tijde een

actueel overzicht van het daadwerkelijke verbruik.

45


THEMA techniek

LEGIONELLAVEILIGE

WARMWATEROPLOSSING

VOOR GROOTVERBRUIK

Remeha, fabrikant en ontwikkelaar van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen, introduceert met de CWH

Ace een oplossing voor de niet-residentiële markt waar op hetzelfde moment veel sanitair (warm) water nodig is.

De condenserende sanitair warmwaterbereider onderscheidt zich door zijn lage NOx-uitstoot en door de geïntegreerde

bescherming tegen legionella.

Tekst en beeld Remeha

46


THEMA techniek

COMFORT

Voor een warme douche of een relaxerend warm bad thuis biedt een

kleine cv-ketel met boiler voldoende comfort. Dat volstaat echter niet als

er meerdere mensen op hetzelfde moment warm water nodig hebben,

zoals in zorginstellingen (rusthuizen en ziekenhuizen), hotels, sportcentra,

restaurants, appartementsgebouwen en sommige industrieën.

Om ook daar het nodige warmwatercomfort te kunnen bieden,

ontwikkelde Remeha de direct gestookte sanitair warmwaterbereider

CWH Ace met hoog rendement en met een voorraadvat

tot 300 liter. Gebruikers kunnen direct genieten van warm water,

waarbij de watertemperatuur in het toestel instelbaar is tussen

40°C en 70°C.

BESCHERMING

Cruciaal bij zulke opstellingen is de bescherming tegen de

legionella bacterie. De ideale voedingsbodem voor de kiem van deze

bacterie is water tussen 20°C en 50°C, of stilstaand water in leidingen.

Mensen kunnen besmet raken door het inademen van de

bacterie bij de verneveling van water, bijvoorbeeld in de douche.

Standaard beschermt deze Remeha CWH Ace via temperatuurbewaking

al tegen legionella, maar de installatie kan ook uitgerust

worden met een optionele antilegionellamodule, die niet alleen de

ketel maar ook de aftapleidingen beschermt tegen de bacterie.

‘DE IDEALE VOEDINGSBODEM IS

WATER TUSSEN 20°C EN 50°C, OF

STILSTAAND WATER IN LEIDINGEN’

​LAGERE MILIEUBELASTING

Remeha werkte daarnaast aan de duurzaamheid van het toestel.

De nieuw ontwikkelde branders in het toestel zorgen voor een van

de laagste Nox-uitstootniveaus in de sector (


Verantwoord “BREEAM“

tegelwerk met

Sopro Lijmsystemen

Professionele Tegellijmen & Voegproducten

030-6050214 - info@soprobv.nl - www.soprobv.nl


THEMA techniek

Thuis zwemmen alsof je

in een 25 meterbad ligt

Zwembadgroothandel Pomaz uit Geldrop zag in het afgelopen jaar een fors toegenomen vraag naar zwemmachines. Pomaz

is dealer van de EVAstream, de uiterst professionele zwemmachine van fabrikant EVA Optic. Bas Carpay, salesmanager bij

Pomaz, doet uit uit de doeken wat de mogelijkheden van de EVAstream zijn.

Tekst Armand Landman | Beeld Pomaz

De EVAstream is bij Pomaz te krijgen als

een opbouwversie en als een inbouwversie.

De inbouwvariant wordt het meest

verkocht, want zeker bij de aanleg van een

nieuw zwembad is het mooier als de zwemmachine

netjes in de wand is weggewerkt.

Dat kan zowel in kunststof als in rvs. “De

opbouwversie van EVAstream wordt aangeschaft

door mensen die al een zwembad

hebben en er meer mee willen dan

alleen wat dobberen”, legt Bas Carpay uit.

“Deze EVAstream kan in veel gevallen heel

gemakkelijk achteraf worden gemonteerd,

zonder schade aan het bad aan te brengen.”

De EVAstream is verkrijgbaar in drie

modellen: EVAstream Fit, Pro en Max. “Het

verschil zit hem in hoe geoefend mensen

als zwemmer zijn”, legt Carpay uit. “De

EVAstream Fit is favoriet bij recreatieve

zwemmers. Om de conditie op peil te

houden, te aquajoggen of voor gebruik

bij revalidatie. Geoefende zwemmers en

sporters kiezen voor de Pro, vanwege zijn

extra krachtige stroming. De EVAstream

Max biedt de maximale zwembeleving.

Niet alleen is dit de meest krachtige

EVAstream, maar door de dubbele motor

biedt de EVAstream Max ook de meest

ruime zwemzone. Hierdoor kan de Max

ook in zeer kleine zwembaden worden

toegepast.”

Omdat de aanschaf van een zwemmachine

een flinke investering is, biedt Pomaz eindklanten

de mogelijkheid om samen met

hun zwembadbouwer in de showroom in

Geldrop de EVAstream ‘live’ te aanschouwen.

“Dan kunnen mensen meteen ervaren

dat een zwemmachine met turbine-aandrijving

echt iets heel anders is dan een

klassieke jetstream, die weliswaar goedkoper

is, maar veel minder mogelijkheden

biedt”, zegt Carpay.

TRAININGSPROGRAMMA’S

Want een EVAstream zwemmachine biedt

bijvoorbeeld verschillende trainingsprogramma’s,

die het apparaat geschikt maken

voor zwemmers van alle niveaus en leeftijden.

“De trainingen bestaan uit interval-,

sprint- en duurelementen, en lopen op in

duur en intensiteit”, licht Carpay toe. “Zo’n

training duurt een bepaalde tijd en heeft

een bepaalde kracht, maar is per persoon in

te stellen. Word je beter en sterker, dan kun

je het niveau heel gemakkelijk opvoeren.”

Helemaal mooi wordt het in combinatie

met onderwaterverlichting, ook een optie

die EVA Optic biedt. “Dan stel je bijvoorbeeld

een training in die bestaat uit verschillende

blokken”, vertelt Carpay. “Je begint met

inzwemmen en daarna ga je verschillende

blokken zwemmen die in kracht toenemen

en weer afnemen. Tussen de verschillende

blokken krijgt de zwemmer korte rustpauzes.

In deze pauzes kleuren de lampen wit

en zodra een nieuw blok begint, knipperen

de lampen een aantal keer om aan te

geven hoeveel blokken er nog gezwommen

moeten worden. Iedere oefening is opgebouwd

in drie delen: de oefening begint met

rood licht, na een derde gaat het licht op

groen en de zwemmer eindigt de oefening

met blauw licht. De verspringende lichtkleuren

geven oriëntatie binnen de oefening, én

motiveren. Kleuren de lampen blauw? Dan

weet de zwemmer dat hij er bijna is.”

Het grote voordeel van een zwemmachine

met turbine-aandrijving, zoals de

EVAStream, boven een jetstream is volgens

Carpay “dat het water op een hele prettige

manier in beweging wordt gezet. Dat

zwemt veel rustiger en aangenamer, met

minder golfslag. Terwijl de kracht een stuk

hoger kan zijn.”

49


Sterk

in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

Inverter X

Pomaz levert een breed assortiment zwembadcomponenten

aan zwembadbouwers en zwembadinstallerende bedrijven.

Alles draait om kennis en samen weten we er alles van!

Waar kunnen we u in ondersteunen?

Bel ons: +31 (0)40 285 66 58

of stuur een mail naar support@pomaz.nl


Natuurlijk, biologisch of fysicochemisch?

De waarheid over

zwemvijversystemen

Natuurlijke zwemvijvers, biozwembaden, hybride baden…: de voorbije jaren is er over de verschillende systemen

wellicht wat onduidelijkheid ontstaan. In dit artikel vatten we de voornaamste systemen samen, en plaatsen we ze in

een logische volgorde. Van de 100% natuurlijke zwemvijver tot het fysicochemisch gereinigd bad.

Tekst Guido Lurquin MSc & ir. Stijn Wulleman | Beeld Distri Pond

​NATUURLIJKE ZWEMVIJVER

Bij natuurlijke zwemvijvers wordt er niets

aan het water toegevoegd. De filtering

gebeurt middels grote moerasbedden

gevuld met waterplanten. Daarvoor bestaan

verschillende systemen.

DOWNFLOW MOERASBED

Het oudste gebruikte systeem bij natuurlijke

zwemvijvers is dat met het downflowprincipe.

Hierbij wordt het water van boven

naar beneden biologisch gezuiverd door de

planten en een laag met substraat.

In het ideale geval ligt de ingang van de

moerasbedzone aan de noordoostkant

van de zwemvijver. In dat geval helpen de

overheersende zuidwestenwinden de vuildeeltjes

namelijk naar het moerasbed te

brengen. Alle vervuiling blijft daar in het

systeem zitten en wordt door de natuur verwerkt.

Het energieverbruik van dit systeem

ligt erg laag en het moerasgedeelte vormt

een interessante vijverbiotoop. Het is dan

ook de meest ecologische variant van de

zwemvijver.

UPFLOW MOERASBED

Wanneer men uit de omgeving meer vervuiling

verwacht - in de buurt van grote bomen,

wegen of industrie, bijvoorbeeld - en men

verstopping van het moerasbed wil vermijden,

wordt er gebruikgemaakt van het

upflowprincipe. >

Principeschets van een natuurlijke zwemvijver

met meerkamerfilter.

‘Wordt er chloor gevormd,

dan kan er geen sprake zijn

van een zwemvijver’

51


Nieuw

CWH Ace.

De Remeha sanitaire

warm water bereider.

De Remeha CWH Ace staat garant voor snelle en

hoge hoeveelheden warm water. Warm aanbevolen

bij sportfaciliteiten en openbare zwembaden.

Kiezen voor CWH Ace doe je vanwege:

De lage milieubelasting door een geringe uitstoot

De communicatiemogelijkheden

met een Gebouwbeheersysteem

De legionellaveilige oplossing

door temperatuur bewaking

Meer informatie is te vinden op cwh.remeha.be.

Kan u begeleiding gebruiken bij uw project bel dan

naar 03/355.29.63 of e-mail naar sales@remeha.be.

Neem een kijkje op cwh.remeha.be


Hierbij beweegt het water in de tegenovergestelde

richting, van beneden naar boven,

en loopt het eerst door een boogzeef of

mechanische voorfilter. Die zorgt ervoor

dat al een deel van de vervuiling uit het

water verwijderd wordt, en vervolgens doet

de natuur de rest.

Het energieverbruik van dit systeem blijft

beperkt, en opnieuw vormt de plantenzone

een interessante vijverbiotoop. Omdat

het moerasbed tegen vervuiling wordt

beschermd, zal het langer meegaan.

MEERKAMERFILTER MET MOERASZONE

Bij de combinatie van een meerkamerfilter

met moerasbed beweegt het water zijdelings

of verticaal door het filterbed met

planten. Het water stroomt via skimmers de

zwemzone uit en loopt vervolgens door een

meerkamerfilter, opgebouwd uit opeenvolgende

filterkamers met diverse filtermedia,

van grof naar fijn. Een pomp stuurt het voorgefilterde

water verder door de moerasfilterzone

met planten. Ook bij deze oplossing

blijft het energieverbruik beperkt en vormt

de plantenzone een interessante vijverbiotoop.

Voordat het water door het moerasbed

stroomt, wordt al een groot deel van de

vervuiling eruit gefilterd.

BIOLOGISCHE ZWEMVIJVER

Bij biologische zwemvijvers worden de

mechanische en biologische processen

bespoedigd, zodat er met kleinere volumes

toch efficiënt gefilterd kan worden. Dat

gebeurt door middel van gedoseerde toevoegingen

van mineralen en bacteriën, en

kan gedeeltelijk geautomatiseerd worden.

Er is geen moerasbedzone. De combinatie

van een trommelfilter met een bewegend

bed en een uv-filter creëert bijvoorbeeld een

efficiënte mechanisch-bacteriologische filter.

Ook heel kleine vaste vuildeeltjes worden

hiermee dadelijk uit het water gevangen.

Dit systeem is erg compact, maar bevindt

zich in een hogere prijsklasse. Opvolging kan

Bij een downflowsysteem wordt de moeraszone best aan de noordoostkant van de zwemvijver voorzien.

eenvoudig door gebruik van de Spintouch

wateranalyse van Aquatic Science.

FYSICOCHEMISCHE FILTERING

Bij fysicochemisch gefilterde zwemvijvers

gebeurt de filtering minder natuurlijk, en

wordt het water met behulp van hydrolyse

en uv-straling gedesinfecteerd. Er is een

belangrijk verschil tussen fysicochemische

filtering zonder of met toevoeging van zout.

ZONDER TOEVOEGING VAN ZOUT

In dit systeem wordt bewust geen zout

toegevoegd; wel wordt er gebruikgemaakt

van koperionisatie, gecombineerd met

pH-sturing. Een moerasbed met planten

zorgt voor het verbruik van reststoffen en

een natuurlijk uitzicht. Om algengroei te

beperken wordt een bijkomende fosfaatfiltersterk

aanbevolen. In correct functionerende

systemen zijn de concentraties

dermate laag, dat ze voor de baders geen

gezondheidsrisico’s inhouden, al is het wel

aangeraden om het kopergehalte frequent

te meten. De techniek van dit systeem

wordt in een tuinhuis of technische ruimte

opgesteld. Het systeem bevindt zich in een

hogere prijsklasse.

MET TOEVOEGING VAN ZOUT

Een fysicochemisch gestuurd bad met toevoeging

van zout gaat een stapje verder. In dit

geval wordt er bewust gekozen voor ontsmetting.

Omdat er wel zout aan het water toegevoegd

wordt, is er namelijk sprake van low

conductivity zoutelektrolyse met vorming van

chloor. Dit type bad is bijgevolg niet geschikt

voor vissen of planten, en er kan dus ook geen

moeraszone of plantenfilter geïntegreerd

worden. Kortom, het gaat hier niet langer

over een zwemvijver, maar over een zwembad.

Ook veel zogenoemde “hybride baden”

vallen onder deze categorie. Het gebruik van

zoutelektrolyse vergt enige aandacht voor de

gebruikte materialen. Zo kunnen EPDM- of

TPO-waterdichtingen worden aangetast en

wordt er in plaats van inox 304 beter inox 316

gebruikt. De techniek van dit systeem wordt in

een tuinhuis of technische ruimte opgesteld.

BIOFILM

Bij zwemvijvers is de aanwezigheid van een

biofilm op de wanden onmogelijk uit te

sluiten. Meer nog, deze biofilm is absoluut

noodzakelijk voor het goed functioneren

van het natuurlijk systeem.

VERWARMING

In principe laten alle systemen enige vorm

van bijverwarming toe, al is het aanbevolen

om niet te overdrijven. Beter is om warmteverliezen

zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld

door toepassing van HeatCover.

Deze vloeibare en onzichtbare afdekking

reduceert verdamping en warmteverlies,

zonder het mooie en natuurlijke uitzicht

van de vijver te verstoren.

Fysicochemisch gestuurd bad

zonder plantenzone.

53


HISTORISCHE SERRE

MEETS MODERN ZWEMBAD

De complexiteit van een project is niet altijd meteen evident. Wat initieel een eenvoudig zwembad lijkt, zonder gekke

vormgeving of hoogtechnologische snufjes, kan, eens er tot uitvoering wordt overgegaan, toch bijzondere uitdagingen

stellen. Dat was het geval bij dit project van Willy Naessens Swimming Pools in Ronse.

Tekst Elise Noyez | Beeld Willy Naessens Swimming Pools

54


De bouwheer, eigenaar van een herenwoning

in het centrum van de Oost-Vlaamse

stad, had op zich geen bijzondere eisen.

Wat hij vooropstelde was een eerder klassiek,

rechthoekig buitenzwembad van 8

bij 3,5 meter, met geïntegreerd liggedeelte

en omgeven door een terras in bleke steen.

Organische vormen, een mozaïeken zwembadbekleding

of speciale wellness-attributen

kwamen er niet aan te pas.

Het zwembad is voorzien van een ligzone.

UITDAGENDE LOCATIE

Wat er dan wel zo uitdagend was aan het

project? De locatie! Het zwembad, zelf 3,5

meter breed, moest ingeplant worden in

een volledig ingesloten stadstuin met een

breedte van 8 meter. Dat betekende dat

niet alleen alle materialen, maar ook alle

machines noodgedwongen met kranen

over de woning getakeld moesten worden.

Geen sinecure, gezien de vier ruim bemeten

verdiepingen van het gebouw.

“Veel zwembadbouwers zouden deze uitdaging

uit de weg gaan”, zegt Bavo Nachtergaele

van Willy Naessens Swimming Pools.

“Dat hoeft op zich niet te verbazen, natuurlijk,

want het vergt gespecialiseerde machines,

operatoren die ermee vertrouwd zijn én een

feilloze communicatie op de werf. Dat is allerminst

evident. Wij hebben echter het voordeel

dat we kunnen bogen op ruim 55 jaar

ervaring, in zowel industrie- als zwembadbouw.

Dat heeft er mede voor gezorgd dat

de verhuis over het dak vlekkeloos verlopen is.”

RESPECT VOOR ERFGOED

In de achtertuin wachtte er echter nog een

volgende uitdaging. Het zwembad moest

pal naast een authentieke serre met gebogen

glasramen uit de negentiende eeuw

komen te liggen, en aan dat stukje historisch

erfgoed mocht in geen geval geraakt

worden. “Dat was niet alleen voor de verhuis

over het dak een bijzonder aandachtspunt,

maar net zozeer voor de verdere aanleg van

het zwembad”, aldus Nachtergaele. “De

beschikbare breedte in de tuin werd door

de langwerpige serre langs de scheidingsmuur

bijvoorbeeld verder gereduceerd, met

als gevolg dat er nog maar weinig manoeuvreerruimte

overbleef. Om te vermijden

dat de serre beschadigd zou raken, het

zou begeven of in het slechtste geval zou

instorten, moesten we bij graaf- en andere

werken met andere woorden erg nauwkeurig

en voorzichtig te werk gaan.” Vanwege

de beperkte ruimte in de tuin werd er met

speciale, kleine kranen gewerkt. Om verzakkingen

of andere problemen te vermijden

werd de grond bij het uitgraven steeds uitvoerig

gestut. Ook werd er geopteerd voor

een volledig ter plaatse gestort bouwkundig

zwembad. Panelen konden immers niet

zomaar met de vrachtwagen tot op het terrein

gebracht worden.

TWEE SFEREN

Het resultaat is er in ieder geval naar. Het

strakke zwembad en het bleke, egale

oppervlak van het terras staan in mooi contrast

met het donkere smeedwerk en de

afgeronde vormen van de historische serre.

Samen benadrukken ze de diepte van de

ingesloten tuin; afzonderlijk creëren ze in

één tuin twee heel verschillende sferen. Een

bijzondere en boeiende eigenschap voor

een schijnbaar eenvoudige, rechthoekige

stadstuin.

Op het eerste gezicht een eenvoudig project,

in realiteit een bijzondere uitdaging.

De serre en het zwembad creëren twee bijzondere sferen.

55


20 X STILLER IN

ZIJN VOLLE CAPACITEIT

eco

friendly

BLUEPLUS

INVER SILENCE

DE EERSTE SUPERSTILLE INVERTER POMP

MET INTUÏTIEF TOUCHSCREEN

Lock/Backwash

1 simpele klik voor backwash

+ schermbeveiliging

SUS316 mechanische asafdichting

dubbele levensverwachting

+ geschikt voor zout water

Energiezuinig

429 W Energie afname

80% Werkingscapaciteit

Robuust

Beste basispomp

in zij n soort

Timer

4 timers voor

dagelij ks gebruik

Externe controle (optioneel)

digitale input

+ relay output


KLEIKLINKERS ROND ZWEMBAD EN (ZWEM)VIJVER

STAPSTENEN

NAAR MEER

WATERPRET

‘Aangenaam en

veilig wandelen,

ook op blote

voeten’

We kunnen er niet onderuit. Was de populariteit van

zwembaden en (zwem)vijvers de voorbije jaren al moeilijk

te volgen, dan heeft corona, met intussen drie lockdowns

en talloze staycations onder de arm, de reeds opmerkelijke

cijfers helemaal naar ongeziene hoogtes gekatapulteerd.

Wie in allerijl nog een waterpartij plaatst, mag echter ook

de omliggende verhardingen niet vergeten te herdenken.

Ook in de eigen tuinbubbel hoort veiligheid immers

voorop te staan.

Tekst Elise Noyez | Beeld Wienerberger

Water is een universele bron van leven en inspiratie. Een natuurelement

dat op zodanig veel manieren kan worden vormgegeven,

dat het letterlijk in elk tuinconcept zijn plaats vindt. Of het nu gaat

om een eenvoudig vogelbad, een vijver vol leven, een kinderparadijselijk

zwembad of een ecologische zwemvijver, ongeacht de

vorm zorgt water voor dynamiek, nieuwsgierigheid en een continue

opeenvolging van reflectie en beweging.

Als een onweerstaanbare magneet trekt water bewoners en bezoekers

telkens opnieuw naar zich toe. De weg erheen is daarom net

zo belangrijk als de waterpartij zelf. Met kleiklinkers realiseer je een

comfortabele, duurzame en veilige randafwerking die zowel op

praktisch als esthetisch vlak aansluiting vindt bij de uiteenlopende

wensen van de hedendaagse consument.

De weg naar het water is net zo belangrijk als de waterpartij zelf.

GEEN UITSCHUIVERS MEER

Hoe heter de dag, hoe aantrekkelijker uiteraard het water. Omdat

niemand onderweg zijn voeten wil verbranden, is het belangrijk

dat de ondergrond niet overmatig opwarmt. Daarnaast kan de verkeerde

ondergrond onder invloed van water snel verworden tot een

glad en moeilijk beloopbaar parcours. Zeker rond zwembaden en

zwemvijvers, waar water regelmatig opspat, is dat een extra belangrijk

aandachtspunt. >

57


a member of

Niveko

Pools


Kleiklinkers bieden alvast een oplossing voor beide aspecten.

Zelfs op blote voeten voelen ze streelzacht aan, ze worden aangenaam

warm maar nooit heet, en het oppervlak wordt zelfs onder

invloed van water nooit glad. Veilig spelen of zwemmen staat met

andere woorden altijd voorop.

NATUURPRODUCT

Net als water is klei een natuurlijk product. Een tuinpad of terras in

kleiklinkers zal daarom altijd in harmonie zijn met andere natuurlijke

elementen en materialen in de tuin. Maar er zijn ook eindeloze

mogelijkheden tot variatie, zodat de randafwerking steeds aan de

vormgeving en stijl van de waterpartij en de tuin in zijn geheel aangepast

kan worden. Wordt het een mediterrane oase, of net een

strak en hedendaags terras? Wienerberger heeft collecties, kleuren

en formaten voor elke stijltoets.

ZORGELOOS GENIETEN

Ook op technisch vlak heeft de natuurlijke origine van kleiklinkers

haar voordelen. Het materiaal is immers erg goed bestand tegen

vorst, uv-straling en andere belastende weersomstandigheden.

Klinkers barsten of breken niet, en zon noch ouderdom tasten de

kleurvastheid van het materiaal aan.

Ook met andere materialen laten kleiklinkers zich gemakkelijk combineren.

Er zijn echter nog andere zaken om rekening mee te houden.

In het bijzonder rondom zwembaden worden al eens chemische

mid delen zoals chloor of reinigingsmiddelen gemorst, of simpelweg

een ijsje of plakkerig drankje. Kleiklinkers ondervinden hiervan

gelukkig geen problemen, zodat de gebruiker zich zelfs bij een

onfortuinlijk incidentje geen enkele zorgen hoeft te maken.

Kleiklinkers zijn perfect bestand tegen zon, chloor en plakkerige drankjes.

Tot slot kan ook met onkruid op een relatief eenvoudige manier

komaf worden gemaakt. Daarvoor volstaat het om de voegen met

kant-en-klare voegmortels of een cementpap af te werken. Een

kleine klus, die bij de eindklant ongetwijfeld op veel dankbaarheid

onthaald zal worden.

59


Belgische blauwe steen is rond het zwembad nog steeds een klassieker.

5 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE KEUZE VAN ZWEMBADBOORDEN

GOED OMRINGD

Keuzestress. Als je weet dat het aanbod in zwembadboorden inmiddels ongeveer even uitgebreid is als dat in

terrasbekledingen, dan begrijp je dat niet iedereen even snel tot een finale beslissing komt. Keramiek of natuursteen?

Een zwembadboord die naadloos doorloopt in het terras, of liever een speciale afwerking? Joren Verbruggen van ArtStone

overloopt de belangrijkste vragen en aandachtspunten.

Tekst Elise Noyez

| Beeld ArtStone

Egyptische kalksteen Sinai Pearl

met afgeronde papegaaienbek.

Keramische zwembadboord met bullnose afwerking.

60


HET VISUELE ASPECT

“De meeste klanten kiezen voor een zwembadboord

die mooi bij het terras past. Dat

kan door voor beide exact dezelfde steen

en afwerking te kiezen - een mogelijkheid

zowel in natuursteen als in keramiek — of

door het kleurenpalet door te trekken. We

moedigen klanten daarom graag aan om

stalen van het bestaande terras of de zwembadliner

naar de toonzaal mee te nemen,

zodat ze mooi kunnen vergelijken.”

“Welke steen het uiteindelijk wordt, is vooral

afhankelijk van de sfeer die nagestreefd

wordt. Belgische blauwe steen is een klassieker,

en in strakke, moderne tuinen doet

bijvoorbeeld keramiek met beton- of zelfs

metaallook het goed. Wie vooral een warme,

zuiderse sfeer wil creëren, grijpt best naar

zandkleurige en beigetinten, zoals die van

de Egyptische kalksteen Sinai Pearl.”

VEILIGHEID

“Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt

rond het zwembad, en voor tegels en

boorden heeft dat vooral betrekking op de

slipvastheid. Keramiek moet daarvoor aan

bepaalde normen voldoen. In Italië werd

die normering onlangs zelfs verstrengd,

zodat de veiligheid absoluut gegarandeerd

is. Wist je trouwens dat er tegels bestaan

die in droge toestand glad zijn, maar onder

invloed van water ruw worden?”

“Kies je voor natuursteen, dan is elke neusafwerking

zonder meer mogelijk. Bij keramiek

beperkte men zich in het verleden vooral

tot de bullnose en de rechte papegaaienbek,

waarbij die laatste gerealiseerd werd

door een extra randje in verstek aan de tegel

te verlijmen. Om dezelfde veelzijdigheid

te bieden als bij natuursteen, hebben we

onlangs echter onze keramiekproductie uitgebreid.

Daardoor kunnen we niet alleen zelf

instaan voor de reeds gekende neusafwerkingen,

maar kunnen we ook massieve keramische

boorden, en bijgevolg een afgeronde

papegaaienbek, leveren in zowel 2/3 als 3/5.”

AFMETINGEN

“Net als bij de terrastegels zien we bij de

zwembadboorden een duidelijke trend

naar grotere formaten. Afmetingen van

100x30 centimeter of 120x40 centimeter

zijn lang geen uitzondering meer, en je

kan mits de juiste afwerking zelfs perfect

een terrastegel van 100x100 centimeter als

zwembadboord toepassen. Op die manier

wordt het onderscheid tussen boord en

terras echt miniem.” “Een klassieke fout met

betrekking tot afmetingen, is dan weer dat

bestellingen gedaan worden louter op basis

van de binnenafmetingen van het zwembad.

Op die manier vergeet je evenwel de

hoeken van het bad in rekening te brengen,

waardoor je op de werf plots op een tekort

zal stoten.”

LEVERTERMIJN

“Het voorbije jaar was er een enorme vraag

naar zwembaden en zwembadboorden,

maar vanwege corona waren er ook toeleveringsproblemen

vanuit het oosten. Veel

natuursteenvoorraden, zoals Vietnamese

blauwe steen of graniet, zijn in België daardoor

zo goed als uitgeput, al verwachten we

in de loop van augustus wel nieuwe leveringen.

Belgische blauwe steen en ook de

Sinai Pearl hebben we vandaag nog uitgebreid

op voorraad, net als ons totaalaanbod

aan keramiek.”

‘VOOR EEN ZUIDERSE SFEER GRIJP JE BEST

NAAR WARME ZAND- EN BEIGETINTEN’

“Bij natuursteen wordt de veiligheid niet

zozeer door de steen zelf, maar eerder door

de oppervlakte-afwerking bepaald. Voor

terrastegels en zwembadboorden bieden

wij dan ook enkel ruwe oppervlakte-afwerkingen

aan.”

AFWERKING

“De rand kan afgewerkt worden met een

bullnose enerzijds of een papegaaienbek

anderzijds. In het eerste geval wordt de

rand van de steen gewoon afgerond, in het

tweede geval is ze voorzien van een L-vormige

afwerking, al dan niet afgerond, die de

rand van het zwembad overlapt. Daardoor

oogt de boord wat dikker of bombastischer,

maar wordt de rand van het zwembad wel

mooi weggewerkt.”

Net als bij de terrastegels is er bij de zwembadboorden een duidelijke trend naar grote formaten.

61


De lamellen zijn vervaardigd uit pvc of of polycarbonaat (PC) en zijn beschikbaar in verschillende kleuren.

ZWEMBADCOVER IS

ZOVEEL MEER DAN

AFSLUITSYSTEEM

Een zwembadcover is de finishing touch voor elk type zwembad. Om de temperatuur van het water te behouden, vuil

te weren en vooral om de veiligheid rondom te garanderen. Aquadeck ® , onderdeel van de Pollet Pool Group, biedt

innovatieve, hoogwaardige afdeksystemen in pvc of polycarbonaat (PC). Steeds uitgewerkt op maat. Zo heb je voor elk

project een gepaste oplossing.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Pollet Pool Group

Een zwembadcover heeft naast veiligheid, behoud van warmte en

properheid ook een esthetische functie.

62


Pollet Pool Group biedt een compleet

productaanbod voor zwembadbouw aan,

met een combinatie van eigen merken,

zoals Aquadeck en NIVEKO, en de distributie

van hoogkwalitatieve producten. De

Belgische tak is gevestigd in Waregem en

ondersteunt zwembadbouwers met onder

andere technische support, opleidingen en

een online bestelplatform.

“We willen dicht bij de zwembadbouwers

staan door hen de beste producten en een

hoogwaardige service aan te bieden”, vertelt

Ann Sabbe, sinds mei dit jaar general

manager voor Pollet Pool Group België. Met

haar ruime, internationale ervaring binnen

logistiek en operations brengt zij de nodige

knowhow en expertise om de uitdagingen

in de huidige zwembadsector het hoofd te

bieden. “Ondanks het internationale karakter

van onze groep, staat de lokale zwembadbouwer

steeds voorop. Door ons ruim

portfolio en lokale verankering kunnen we

onze klanten snel beleveren vanuit ons

eigen magazijn.”

INNOVATIEVE LAMELLENAFDEKKINGEN

Aquadeck ® past perfect binnen het state of

the art portfolio van de Pollet Pool Group. Al

meer dan twintig jaar produceert het bedrijf

met zorg en vakmanschap toonaangevende

automatische lamellenafdekkingen.

“De afdekking is een bepalend onderdeel

van je zwembad. En dit niet alleen om het

zwembad af te sluiten”, legt Ann Sabbe uit.

“Een kwaliteitsvolle zwembadcover draagt

bij tot de veiligheid in en rond het zwembad

en werkt energiebesparend. Bovendien

is het een belangrijk esthetisch element in

een zwembadproject.”

Een Aquadeck ® zwembadcover wordt steeds op maat uitgewerkt, zowel qua vorm en afmetingen als

qua montage.

een hoger drijfvermogen. Met onze solar

lamellen wordt bovendien zonne-energie

omgezet in warmte. Hierdoor bespaart je

eindklant in zijn energieverbruik en verlengt

hij of zij het zwemseizoen.”

EEN COVER VOOR ELK ZWEMBAD

Bij Pollet Pool Group en Aquadeck ® staat

de zwembadbouwer voorop. Door hun

hoogtechnologische systemen heb je

voor elk type project een gepaste oplossing,

volledig volgens de wensen van je

klant. De lamellenafdekkingen worden op

maat geproduceerd, wat steeds een strak

en luxueus design oplevert, dat perfect

past op het zwembad. De lamellen, in pvc

of polycarbonaat (PC), zijn beschikbaar in

verschillende kleuren. Ann Sabbe: “Polycarbonaat

heeft een nog hogere kwaliteit en

Couple room

langere levensduur dan een standaard pvcoplossing,

maar het is dan ook wat duurder.”

Voor de integratie van de zwembadcover

biedt Aquadeck ® qua inbouwmogelijkheden

maar liefst zeven opties: gaande van

inbouw in een nis, in een wand, in het bad

zelf of op bodem, met of zonder hoekkap,

tot een onderwaterterras of opbouw. “Heb

je een project voor een nieuw of bestaand

zwembad? We ondersteunen je graag in

het zoeken van de beste oplossing voor de

eindklant. Een Aquadeck ® is altijd maatwerk,

zowel in vorm en afmetingen als in

montage. Daarom bieden we een uitgebreid

opleidingsprogramma aan en kan je

steeds terugvallen op onze ervaren techniekers.

Samen met onze garantie naar korte

levertijden ben je zo zeker van maximale

tevredenheid bij je klanten.”

Rotating movement

Vandaar dat Aquadeck ® continu inzet op

innovatie, om zo met de mooiste materialen

en de veiligste componenten intelligente

constructies te ontwikkelen. “Door onze

jarenlange expertise bieden onze oplossingen

een antwoord op de typische zwembadperikelen.

Zo voorkomen onze afdekkingen

algengroei, garanderen ze honderd procent

waterdichtheid en hebben de lamellen

Formation of algae

Door jarenlange, doorgedreven innovatie voorkomt een Aquadeck ® algengroei.

Slots

‘EEN COVER DRAAGT BIJ TOT DE VEILIGHEID IN EN ROND HET

ZWEMBAD, BEHOUDT WARMTE EN WERKT DUS ENERGIEBESPAREND,

EN IS EEN BELANGRIJK ESTHETISCH ASPECT’

63


De ontwikkeling en productie van zwembadafdekkingen gebeurt volledig in house, waardoor Pool Cover Systems zijn kwaliteit en service garandeert.

HOOGWAARDIGE

LAMELAFDEKKINGEN

MET BETROUWBARE

LEVERTERMIJNEN

Na het succesvolle 2020 houdt de zwembadhype ook in 2021 aan. Door zijn constante kwaliteit en betrouwbare

levertermijnen breidde Pool Cover Systems, die met zijn hoogwaardige zwembadafdekkingen tot de Europese top

behoort, het afgelopen jaar zijn klantenbestand fors uit.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Pool Cover Systems

64


Vanuit een splinternieuw pand (3.500 m²) in

Weelde bedient het Antwerps bedrijf klanten

over heel België en ver daarbuiten. Pool

Cover Systems ontwikkelt en produceert

in huis pvc en PC lamelafdekkingen voor

zowel inbouw- als opbouwtoepassingen, en

een eigen assemblage van onderwatermotoren.

Met een vijftiental medewerkers staat

de onderneming voor kwaliteit, service en

leverbetrouwbaarheid. En met het transport

in eigen beheer trekt zij deze belofte

moeiteloos door tot bij de finale levering

van het product.

“De laatste twee jaren hebben we bijzonder

goed verkocht. Door de toegenomen marktvraag

kregen wij er een pak nieuwe klanten

bij. Een van onze grootste troeven is onze

standvastige levering, hoge servicegraad en

flexibiliteit”, vertelt Simon Ryckewaert, commercieel

manager bij Pool Cover Systems.

Om aan de vraag te blijven voldoen en in te

spelen op de evoluties in de markt, zet het

bedrijf hoog in op nieuwe productontwikkelingen,

automatisatie in de productie en

een uitbreiding van zijn personeel.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Denk bij nieuwe productontwikkelingen

bijvoorbeeld aan opbouwsystemen op

zonne-energie, nieuwe type materialen

voor de inbouwtoepassingen, of innovatieve

kleuren voor de lamellen. “Onze insteek is

hier tweezijdig. Enerzijds zoeken we continu

naar manieren om de kwaliteit van

onze producten te verbeteren. Bijvoorbeeld

hoogwaardige alternatieven vinden voor de

rvs 316L waar we nu standaard mee werken.

Anderzijds willen we pionier zijn en unieke

oplossingen aanbieden aan onze klanten,

zoals lamellen in een exclusieve kleur”, verduidelijkt

Simon.

Pool Cover Systems bedient klanten in Europa en ver daarbuiten vanuit een splinternieuw pand in Weelde.

‘We willen inzetten op

gecontroleerde groei om

onze kwaliteit, service en

leverbetrouwbaarheid te

vrijwaren’

INTERNATIONALE EXPANSIE

Een andere belangrijke stap om meer

marktaandeel te verwerven is het actief

werkveld uitbreiden. Deze internationale

ambitie leefde al een tijdje bij Pool Cover

Systems, maar stond door de pandemie

op een lager pitje. Simon Ryckewaert: “We

zijn vandaag sowieso al actief in het buitenland,

met klanten tot zelfs in Australië.

Alleen willen we dit nu gerichter aanpakken

en eerst focussen op onze buurlanden

Nederland, Frankrijk en Duitsland. Onder

andere door deel te nemen aan internationale

beurzen. Op korte termijn zien we uitbreidingsmogelijkheden

naar het Verenigd

Koninkrijk en Zuid-Europa.”

Dat Pool Cover Systems deze internationale

expansie stap voor stap wil aanpakken, is

niet onlogisch. “We willen onze onderscheidende

factoren, namelijk kwaliteit, service

en betrouwbare belevering, absoluut waarborgen.

Dat is alleen mogelijk via gecontroleerde

groei.”

GEAUTOMATISEERD PRODUCTIEAPPARAAT

Een cruciaal element in dit verhaal is uiteraard

de productie. Pool Cover Systems zet

niet alleen in op het aanwerven en houden

van de juiste medewerkers met grondige

expertise. Ook het automatiseren van de

eigen productielijn draagt bij aan het totaalplaatje.

“De ontwikkeling en productie van

de afdekkingen gebeurt in house en het

productieproces verloopt nu volledig automatisch.

Hierdoor zijn we minder afhankelijk

van derden en kunnen we onze service

garanderen. Bovendien leidt het tot meer

productiecapaciteit, met dezelfde performante

ploeg. Zo behoren we met onze

2.000 afdekkingen per jaar tot de top vijf

in de Europese Unie. En dit in een gezonde,

competitieve omkadering. Een goede uitgangspositie

voor groei, dus.”

65


DICHT… BIJ

PERFECTIE

Aquadeck, onderdeel van de Belgische Pollet Pool Group, is al twintig jaar

een toonaangevende fabrikant van automatische afdeksystemen voor

zwembaden. Met zorg en vakmanschap produceert het bedrijf uit Budel in

huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. Aquadeck is altijd op zoek naar de

beste en mooiste materialen, ontwikkelt de slimste constructies, en gebruikt de

veiligste componenten. Maar innovatie is nooit eindig: het kan altijd nóg beter,

slimmer of mooier, stelt sales manager Angela Velings.

Tekst Armand Landman | Beeld Aquadeck

“Niet voor niets is onze slogan ‘Close… to be

perfect’”, zegt Velings. Ze doelt daarmee op

het feit dat het in het DNA van Aquadeck

zit om continu te blijven verbeteren. “Juist

in de huidige markt, waarbij de vraag naar

zwembaden in de afgelopen tijd fors is toegenomen,

is het belangrijk om een steeds

beter product te maken en om heel kritisch

te blijven op verbeteringen en de allerbeste

service te bieden.”

Daar waar Aquadeck vroeger een verkoopbedrijf

was, is het nu een echt productiebedrijf.

De verkoop wordt door

andere onderdelen in de Pollet Pool

Group verzorgd, waardoor Aquadeck zich

voor de volle honderd procent kan richten

op productontwikkeling. “Maar altijd

in nauw overleg met onze klanten, de

zwembadbouwers”, stelt Velings.

GRATIS VERWARMING

Groot voordeel van het Aquadeck afdeksysteem

is dat het bestaat uit lamellen

die zijn opgebouwd in drie kamers. “Die

kamers zijn gevuld met lucht en zijn luchtdicht

afgesloten”, legt Velings uit. “Daardoor

isoleert ons systeem heel goed, vergelijkbaar

met thermopane beglazing van een

woning. De Solar lamellen van Aquadeck

hebben een transparante bovenkant en

een hittebestendige zwarte onderlaag om

optimaal gebruik te maken van zonneenergie.

Resultaat is gratis verwarming van

het zwembadwater.”

Een afdeksysteem over een zwembad

houdt natuurlijk vuil uit het bad, maar is

ook nog eens veilig: omdat de lamellen per

vierkante meter zeventig kilogram kunnen

dragen, kunnen kinderen en huisdieren niet

meer zomaar in het zwembad vallen.

ANTI-ALG

Ook innovatief is de aandrijving met een

buismotor. Velings: “Vroeger zat de aandrijving

altijd buiten het bad, in een nis. Dat

kan nog steeds, maar met de waterdichte

buismotor in de as is het ook mogelijk om

de opgerolde afdekking weg te werken in

de wand, bodem, in het bad zelf, of in een

terras onder water. De motor hoeft er dan

ook zelden uit voor onderhoud of reparatie.”

Ook de in eigen huis ontwikkelde anti-alglamellen

zijn populair, vertelt Velings. “In de

koppelkamer, waar de lamellen aan elkaar

vastzitten, blijft altijd een beetje water

staan en daar ontstaan algen. Wij hebben

gleufjes gemaakt, waardoor de algen er op

meerdere plekken uit kunnen als het afdeksysteem

wordt opgerold. Dat hebben we

samen met een klant bedacht.”

MAATWERK

Aquadeck heeft geen kant-en-klare zwembadafdekking

op voorraad, maar maakt

iedere afdekking op maat, in nauwe samenwerking

met zwembadbouwers. Ieder

‘WE ZIJN ZEER KLANTGERICHT EN VOLLEDIG

INGESTELD OP MAATWERK’

66


Aquadeck is in acht verschillende kleuren leverbaar.

zwembad is immers anders. Niet alleen in

maat of vorm, maar ook qua materiaal: een

betonnen bak vraagt om andere bevestiging

dan een kunststof zwembad. Volgens

Velings is dat ook precies waarin Aquadeck

een voorsprong heeft op andere afdeksystemen.

“We zijn zeer klantgericht en volledig

ingesteld op maatwerk. Bovendien kunnen

we snel leveren en blinken we uit in goede

service. En onze klanten kunnen ieder jaar

een training bij ons volgen, zodat ze precies

weten wat ze doen en hoe ze onze systemen

moeten plaatsen. Dat zijn ook weer

goede contactmomenten waarbij wij veel

kunnen opsteken over wat er in de markt

en bij eindklanten speelt.”

Inbouw in de bodem: de automatische

afdekking wordt in de bodem van het

zwembad weggewerkt en afgesloten met een

automatische klep. Ook hier blijft het zwembad

daardoor volledig bruikbaar.

Inbouw in een nis: de afdekking is daardoor

netjes onzichtbaar weggewerkt en het

zwembadwater stroomt door de nis en houdt

deze zo schoon.

67


advertorial

DESIGN WATERGLIJBANEN UIT HET HART VAN DUITSLAND

FAMILIEBEDRIJF PRODUCEERT

AL MEER DAN 40 JAAR „MADE IN

GERMANY“ VOOR DE WERELDMARKT

Traditie en innovatie vullen elkaar perfect aan bij Wiegand Waterrides GmbH. Het familiebedrijf vertrouwt op Duitsland

als productielocatie en verrast zowel speeltuin- als waterparkbezoekers altijd met nieuwe glijbaanervaringen in

een aantrekkelijk design. Of ze gemaakt zijn van gepolijst rvs of individueel ontworpen met graffiti, uitgerust met

ledverlichting en geluidseffecten of acryl doorzichtige onderdelen: glijplezier en spanning zijn gegarandeerd.

Tekst Miro Gronau | Beeld Ryfylke Fotografen, Bellewaerde Aquapark, David Knipping

‘GLIJPLEZIER

EN SPANNING

GEGARANDEERD!’

Het begon allemaal met de bouw van skiliften

in de eigen omgeving. Daarna begon

Wiegand uit te breiden naar heel Duitsland.

Om werk te creëren voor het zomerseizoen

en om een aantal van hun opgebouwde

liften ook buiten het winterseizoen te

kunnen gebruiken, ontstond het idee voor

een rodelbaan voor in de zomer. Vandaag

is Wiegand marktleider voor deze rodelbanen

en Alpine Coasters met meer dan 900

installaties wereldwijd. Vanuit de knowhow

om de kuipbanen uit roestvrij staal te

bouwen, onstond later ook het idee om

glijbanen te bouwen op de kleine productiesite

in Rasdorf. Wiegand is inmiddels op

bijna elke speelplaats vertegenwoordigd.

De fabrikant van glijbanen heeft een Guiness

World Record met de spectaculaire glijbaan

met een hoogteverschil van 80 meter vanuit

de ArcelorMittal Orbit uitkijktoren in Londen.

ROESTVRIJSTALEN WATERGLIJBANEN

Wiegand produceert de enige uit edelstaal

diepgetrokken (tiefgezogen) waterglijbanen

en ontwikkelde zo het perfecte glij-oppervlak

zonder voegen en zonder ruwe bochten.

Het familiebedrijf – inmiddels in de tweede

generatie onder leiding van Hendrik Wiegand

– is nog steeds trouw aan Duitsland als

productielocatie. Roestvrij staal ziet er niet

alleen elegant uit, maar is ook zeer divers,

flexibel en extreem duurzaam. "Helaas kan ik

de levensduur van onze roestvrijstalen waterglijbanen

niet bekendmaken. Onze oudste is

pas 40 jaar oud", zegt Hendrik Wiegand met

humor en niet zonder trots.

KLASSIEK MET EEN NIEUWE TWIST

De roestvrijstalen brede familieglijbaan

is nog steeds de meest populaire waterglijbaan,

uitgebreid met nieuwe elementen.

Meerdere banen met of zonder golven zijn

al standaard. In de zomer van 2021 opent in

Zellingen in Duitsland de eerste ‘game-wave’

met touch points en een scorebord zodat

meerdere gasten het tegen elkaar op kunnen

nemen. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer.

68


advertorial

Zwembadgasten verheugen zich op de verschillende combinaties met de Wie-Spray producten, de

eigen lijn van spray parks.

Zwembadgasten verheugen zich op de verschillende

combinaties met de Wie-Spray

producten, de eigen lijn van spray parks.

MEER KLEUR IN HET SPEL

Er wordt vaak aangenomen dat roestvrijstalen

glijbanen alleen zilver van kleur kunnen

zijn, maar behalve het glij-oppervlak kan

alles qua kleur vrij worden ontworpen.

Naast kleuren die in harmonie zijn met

de architectuur van het bad is ook graffiti

en andere kunst te combineren met deze

waterglijbanen, aangevuld met ledlichten

en glazen acryl baandelen. Nog steeds niet

genoeg kleur? Wiegand Waterrides bouwt

al meer dan 15 jaar polyester waterglijbanen

met haar eigen productie nabij Berlijn. Vanzelfsprekend

zorgt Wiegand op dit gebied

ook weer voor Duitse kwaliteit: de laag

polyester of glasvezel is dikker dan bij de

meeste concurrenten in de markt. Gelukkig

betekent stabiliteit niet dat er geen plaats

is voor creativiteit. We zetten enkele creatieve

opties op een rijtje. Met “Wie-Glow“

licht de binnenkant van de glijbaan op met

individueel aanpasbare blacklight patronen.

De gigantische “BIG BANG“ zorgt voor meer

pendelbewegingen dan elk ander vergelijkbaar

product in de industrie, op banden

voor één, twee of zelfs vier personen.

De “LOTUS“ slingert de badgasten dan weer

op banden door enorme bladeren van

verschillende grootte met een groene en

organic uitstraling. En wie zijn waterspeeltoestellen

van duurzaam en milieuvriendelijk

roestvrij edelstaal laat maken, kiest

simpelweg uit de nieuwe thema’s zoals

het brandweerthema, bouwterrein of een

galactische ruimtehaven.

69


‘Modulair systeem past

zich mooi aan beschikbare

ruimte aan’

Alle essentiële onderdelen om het zwembad af te

werken worden in het bouwpakket meegeleverd.

EENVOUDIGE PLAATSING LEGT WEG NAAR TOTAALPROJECTEN OPEN

ZWEMBADEN OP MAAT

VAN DE TUINAANNEMER

Nooit werd er meer in eigen woning en tuin geïnvesteerd dan afgelopen jaar. Dat tekende zich

onder meer af in de opmerkelijke populariteit van zwembaden. Wat ooit een ijdel luxeproduct

was, schijnbaar ongeschikt voor ons Belgisch klimaat, is vandaag het meest gegeerde

ontspanningselement in de tuin. De consument laat zich niet meer afschrikken door vooroordelen

over prijs, gebruiksgemak of onderhoud; laat verouderde noties over een complexe plaatsing en

installatie ook jou niet tegenhouden.

Tekst Elise Noyez

| Beeld Exterior Living

70


Een halfverzonken houten zwembad biedt niet alleen extra veiligheid,

maar creëert ook extra zitruimte.

Het drukgeïmpregneerd grenen van de houten

zwembaden laat ook ondergrondse plaatsing toe.

Veel tuinaannemers zullen de vraag naar

de integratie van een zwembad maar weifelend

ontvangen. Het storten van beton,

vervaardigen van de kuip, verzekeren van

de waterdichtheid en aansluiten van de

technische installaties lijkt nu eenmaal specialistenwerk,

enkel weggelegd voor zij die

er hun dagelijkse taak van hebben gemaakt.

Soms is het dat ook, al is het lang niet de

enige manier om een zwembad te plaatsen.

Bij Exterior Living, specialist in tuinconstructies,

ontwikkelden ze de voorbij jaren alvast

verschillende oplossingen op maat van

zowel tuinaannemer als zwembadbouwer.

MODULAIR STAAL …

Een antwoord voor iedereen die een strak

rechthoekig inbouwzwembad wenst, is

Infiniteau. Dit modulair concept op basis

van een stalen structuur en glasvezelversterkte

honingraatpanelen in pvc vormt

namelijk een toegankelijk alternatief voor

bouwkundige zwembaden op maat. Dankzij

modules van 50 centimeter kunnen

de afmetingen van het bad mooi op de

beschikbare ruimte in de tuin afgestemd

worden, en de constructie laat zich perfect

afwerken en combineren met een boordsteen

of terras naar keuze.

De plaatsing blijft daarbij eenvoudig. Na het

gieten van het betonplateau kan het bad

in principe al in één dag afgewerkt worden.

Zoals de online instructievideo duidelijk

maakt, volstaat het immers om de stalen

structuur aan het beton te bevestigen en

de pvc-panelen erin te schuiven. Een tanden-groefverbinding

zorgt voor een stevige

koppeling, en het zelfdragende karakter

van het systeem maakt het mogelijk om

het bad te vullen zonder dat er gelijktijdig

aangedamd moet worden. Alle essentiële

onderdelen om het zwembad af te werken,

inclusief liner, pomp, filters en koppelstukken,

worden met het bouwpakket meegeleverd

en zijn duidelijk in het bouwplan

opgenomen.

Over de duurzaamheid van de stalen structuur

in de grond, tot slot, hoeft men zich

geen zorgen te maken. Alle stalen onderdelen

zijn voorzien van een innovatieve Magnelis-coating

die het staal tegen eender

welke vorm van corrosie beschermt en zelfs

zelfherstellende eigenschappen heeft.

… OF VEELZIJDIG HOUT

Klinkt een zwembadproject in eerste

instantie intimiderend, dan zullen hout

en houtbewerking voor heel wat tuinaannemers

meer vertrouwd zijn. De houten

zwembaden van Exterior Living hoeven

dan ook geen al te grote uitdaging te

betekenen. Zij worden aangelegd op een

betonplateau en opgebouwd uit kant-enklare

planken van drukgeïmpregneerd

grenen, die middels een stevige zwaluwstaartverbinding

aan elkaar gemonteerd

worden. De waterdichte liner, basistechnieken

en zwembadboorden in grenen of

exotisch hardhout worden meegeleverd en

worden eenvoudig volgens de handleiding

geïnstalleerd.

Op esthetisch vlak laten alvast steeds meer

particulieren zich door de warme uitstraling

van het hout charmeren. Daarenboven

is er keuze tussen vier verschillende vormen,

van eenvoudige rechthoek tot gefacetteerde

zeshoek. Elke vorm is beschikbaar

in diverse hoogtes en afmetingen, en kan

naar keuze ondergronds, bovengronds of

half verzonken geplaatst worden. Één basisconcept

biedt zo de mogelijkheid om aan

heel verschillende wensen en eisen te voldoen:

een volledig ingebouwd bad is strak

en esthetisch, met een deels ingegraven

model creëer je een handige zitrand, en

opbouwbaden elimineren zowel graafwerken

voor de plaatser als risico’s voor kleine

kinderen. Het nieuwste Quartoo City model,

met zijn compacte afmetingen van amper

3x3,9 meter, werd zelfs speciaal ontwikkeld

om ook in kleine stadstuinen een oase

te creëren.

71


PARTNER

WORDEN VAN

ZWEMBADBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op zwembadbouw.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op zwembadbouw.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel voor België +32 50 36 81 70 en voor Nederland +31 495 45 00 95

• Ga naar zwembadbouw.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanager vertelt u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

zwembadbouw.eu


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

AGUABEL

Kraaistraat 10

8720 WAKKEN

T +32 56 42 41 80

E info@aguabel.com

W www.aguabel.be

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

BWT (Best Water Technology)

Leuvensesteenweg 633

B-1930 Zaventem

T +32 2 758 03 10

E bwt@bwt.be

W www.bwt.be

FLUIDRA BELGIQUE

Krijgsbaan 247

9140 TEMSE

T +32 8 001 13 52

E info@fluidra.be

W www.astralpool.com

BLUE DROPS

BENELUX

G.GIL PRODUCTION NV

KONINGINNELAAN 3

CF GROUP

Chaussée de Charleroi 340 B

AQUAJOGGING DE BUFFEL

Vinkelsestraat 80

5383 KM VINKEL

T +31 85 210 44 40

E info@aquarunner.nl

W www.aquarunner.nl

9031 DRONGEN

T +32 9 430 77 77

E info@bluedrops.eu

W www.bluedrops.eu

EUROPALAAN 74

1932 SINT STEVENS WOLUWE

T +32 2 648 17 82

E info.be@cf.group

W www.be.cf.group

5070 LE ROUX

T +32 71 38 00 37

E info@ggilpro.eu

W www.ggilpro.be

HRS Pool & Technical

AQUA COVER

CHAUSEE D'ANTON 26

5300 ANDENNE

T +32 85 844 770

E info@aquacover.com

W www.aquacover.be

BOERSLIDES & DISCO B.V

Doornkampsteeg 36

5236 BB DEN BOSCH

T +31 6 376 054 07

W info@boerslides.nl

W www.boerslides.nl

CLEARDRUM BV

Graaf Lodewijklaan 11c

3708 DM ZEIST

T +31 30 767 10 51

E info@cleardrum.nl

W www.cleardrum.nl

Equipment

Beijerstraat 11

4112 NE BEUSICHEM

T +31 34 551 70 13

E info@zwembadengroothandel.nl

W www.zwembadengroothandel.nl

AQUADOMO

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 242 58 39

E info@aquadomo.be

BOSTA

KORTRIJKSESTEENWEG 204

9830 SINT-MARTENS-LATEM

T +32 9 216 28 28

E info@be.bosta.com

DATRON

SCHRIJNWERKERSTRAAT 3

9240 ZELE

T +32 52 44 59 14

E info@datron.be

IMPRO

Oude Boekeloseweg 9

7553 DS HENGELO

T +31 6 53 75 09 63

E info@im-pro.nl

W www.aquadomo.be

W www.bosta.be

W www.datron.be

W www.im-pro.nl

73


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

B E N E L U X

INSTICOM

Victor Jacobslaan 80

POOL COVER SYSTEMS

SCP BENELUX

Maalbeekweg 21

TECHNICS & APPLICATIONS

Klaus.Michael Keuhnelaan 9

1040 BRUSSEL

T +32 2 627 06 00

E hello@insticom.be

Steenweg Op Weelde 29

2330 MERKSPLAS

T +32 14 82 16 02

1930 ZAVENTEM

T +32 2 386 03 40

E info.benelux@scppool.com

W www.scpeurope.nl

2440 GEEL

T + 32 14 23 74 95

E info@aquatop.be

W www.t-and-a.be

W www.insticom.be

E info@poolcoversystems.be

W www.poolcoversystems.be

KSB NEDERLAND

Wilgenlaan 68

1161 JN ZWANENBURG

POOLQUIP

De Vest 50b

5555 XP VALKENSWAARD

SIBO FLUIDRA

Doornhoek 3950

5465 TC VEGHEL

T +31 413 293918

E sales@sibofluida.nl

W www.sibofluidra.nl

VAN DORP PROJECTEN B.V.

Fasciantio Boulevard 602

2909 VA

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

T +31 10 487 88 00

E projecten@vandorp.eu

W www.vandorp.eu

T +31 20 4079800

T +31 40 201 9765

W www.ksb.com

E sales@poolquip.com

LOTEC NEDERLAND

Boven Zijde 12

5626 EB Eindhoven

W www.poolquip.com

PROPULSION SYSTEMS

Dooren 72

1785 MERCHTEM

SOENEN HENDRIK

Gentseheerweg 63

8870 IZEGEM

T +32 473 61 58 78

E pca@soenenhendrik.com

W www.soenenhendrik.com

WATERAIR NEDERLAND

Communicatieweg 17

3641 SG MIJDRECHT

T +31 297 233 630

E info@alvaedison.nl

W www.alvaedison.nl

T +31 402 430 021

T +32 2 461 02 53

E info@lotec.nl

W www.lotec.nl

E info@propulsionsystems.be

W www.duratech.be

SOPRO NEDERLAND BV

Kruyderlaan 21 A

3431 BM NIEUWEGEIN

T +31 30 60 50 214

E info@soprobv.nl

W www.soprobv.nl

WILLY NAESSENS

Kouter 3

9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 69 41 11

E info@willynaessens.be

W www.willynaessens.be

POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13

RENOLIT BELGIUM N.V.

8790 Waregem

T +32 56 78 20 57

E info@polletpoolgroup.com

Industriepark De Bruwaan 43

9700 OUDENAARDE

T +32 55 33 98 26

E renolit.belgium@renolit.com

STARLINE

De Vest 50 b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 218 2805

E info@starlinepool.com

WOLF ENERGIESYSTEMEN

Blauwe Engel 1

8265 NL KAMPEN

T +31 38 333 50 86

E info-nl@wolf.eu

W www.shop.polletpoolgroup.eu

W www.renolit.com

W www.starlinepool.com

W www.wolf-energiesystemen.nl

74


Als zwembadbouwer ben jij onze vaste partner. Elke dag ga je met

onze producten aan de slag. Samen zoeken wij bij elk project

de ideale afdekking. Aquadeck® ontzorgt je met installatiegemak,

klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck®

de perfectie na. Jouw klant? Die krijgt een ‘State of Art’ product. Een

Aquadeck® werkt immers feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart

energiekosten en ziet er ook nog eens geweldig uit.

Aquadeck? Close...to be perfect!

www.aquadeck.nl


Ervaar

puur

zwemplezier

SHOWROOMS:

VLAANDEREN | T +32 55 390 390

BRUSSEL/WALLONIE | T +32 26 573 916

LIMBURG | T +32 13 292 727

ANTWERPEN | T +32 36 466 312

WWW.SWIMMINGPOOLS.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!