28.09.2021 Views

VVP SPECIAL Duurzaam adviseren

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 78 • EXTRA EDITIE • SEPTEMBER 2021<br />

De toekomst<br />

begint nu!<br />

Special <strong>Duurzaam</strong> Adviseren


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Achtenzeventigste jaargang<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Rondetafel<br />

<strong>Duurzaam</strong> Adviseren<br />

Drempels wegnemen<br />

12<br />

Timo Brinkman<br />

Samen schouders eronder<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> DUURZAAM ADVISEREN<br />

Deze special verschijnt in een oplagen<br />

van 6.000 exemplaren en is tot stand<br />

gekomen in samenwerking met ABN<br />

Amro, AnsvarIdéa, a.s.r., Centraal Beheer,<br />

Financieel Zeker, LOT Hypotheken en<br />

Scildon en wordt tevens uitgebracht als<br />

e-zine.<br />

20<br />

INSVER<br />

De Verduurzamingstrein<br />

29<br />

Hubrien Meijaard<br />

Nieuwe EU-wetgeving<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2021<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

38<br />

Dirk Kooiman<br />

Fundament adviesvak<br />

54<br />

Mark Dukers<br />

Wortel en stok<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM VOORWOORD<br />

ADVISEREN<br />

<strong>Duurzaam</strong><br />

moet je doen!<br />

18<br />

Harrie-Jan van Nunen<br />

Verdien aan vergroening<br />

36<br />

Esther Vuijsters<br />

Kaf van koren<br />

64<br />

Rob Derks<br />

Van trend naar fundament<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is al langer geen trend meer waar je als ondernemer<br />

op kunt inspelen, maar is inmiddels een randvoorwaarde voor ondernemerschap.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid gaat niet alleen over een groenere,<br />

leefbare planeet, maar ook over duurzame relaties en duurzame verdienmodellen.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is geen idee, maar is actie. <strong>Duurzaam</strong><br />

moet je doen. Zonder daden blijft duurzaamheid een voetbal zonder lucht.<br />

Iedereen kent de realiteit. We consumeren en produceren alsof we minimaal<br />

twee planeten tot onze beschikking hebben, we kopen producten ver onder de<br />

échte kostprijs, we ondervinden de desastreuze gevolgen van het ongebreidelde<br />

geloof in marktwerking. De kloof tussen arm en rijk wordt – ook in Nederland –<br />

alleen maar groter. Tropische temperaturen op de Noordpool zijn doodgewoon<br />

geworden en we weten dat de Noordpool onze airco is en dat zonder airco het<br />

aantal leefbare gebieden op deze planeet drastisch zal afnemen.<br />

De neiging om je af te wenden is groot. Maar daarmee lossen we niets op. Juist<br />

omdat we deze kennis hebben, moeten we er wat mee en juist omdat we mensen<br />

zijn, kunnen we er wat mee. Dat begint gewoon bij jezelf. Kies de juiste partij, de<br />

juiste bank, de juiste verzekeraar, wees bewust van wat je in je mond stopt, wat<br />

voor kleding je draagt, welk nieuws je luistert, hoe je reist en hoe je met mens en<br />

natuur om wilt gaan.<br />

Bovendien kun je als financieel adviseur een belangrijke rol spelen in de verduurzaming<br />

van de samenleving. Niet alleen door goed te kijken hoe je je eigen onderneming<br />

hebt ingericht, maar ook door adviezen te geven aan particulieren en<br />

bedrijven om te innoveren en te verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen om<br />

financieel gerelateerde zaken als hypotheken, schadeherstel, financieringen of beleggingen,<br />

maar ook over hoe je klanten in het leven willen staan. Voor adviseurs<br />

is duurzaamheid een uitgelezen mogelijkheid om klanten nog beter van dienst te<br />

zijn, passend bij de uitdagingen van deze tijd. <strong>Duurzaam</strong>heid brengt financieel advies<br />

in een breder perspectief. Dat is beter voor adviesondernemers, zinvoller voor<br />

medewerkers en reken maar dat klanten ervoor open staan.<br />

Deze Special <strong>Duurzaam</strong> Adviseren is een bewaareditie voor alle onafhankelijk<br />

financieel adviseurs van Nederland. Deze vakspecial is mede mogelijk gemaakt<br />

door ABN Amro, AnsvarIdéa, a.s.r., Centraal Beheer, Financieel Zeker, LOT Hypotheken<br />

en Scildon en bevat inzichten, tips, ideeën om (verder) aan de slag te gaan<br />

met verduurzaming. Dit onder het motto: duurzaam moet je doen!<br />

Heel veel leesplezier. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 3


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Rondetafelgesprek<br />

Drempels<br />

wegnemen<br />

HET NIEUWSTE IPCC-RAPPORT NEEMT ELKE TWIJFEL WEG: DE AARDE WARMT IN<br />

RAP TEMPO OP EN DE MENS DRAAGT DAAR ONDUBBELZINNIG AAN BIJ. WE MOETEN<br />

NU IN ACTIE KOMEN, VINDEN DE TAFELGASTEN, EN NIET WACHTEN TOTDAT<br />

DEN HAAG HET VOORTOUW NEEMT. DE FINANCIËLE SECTOR DOET AL VEEL OP<br />

DUURZAAMHEIDSTERREIN, MAAR HOE KRIJGEN WE DE EINDKLANT VERDER MEE?<br />

EN FINANCIEEL ADVISEURS? IS EEN FEE VOOR BIJVOORBEELD ZONNEPANELEN<br />

‘DONE’ OF MOETEN ADVISEURS HET VOORAL VAN ADVIES HEBBEN?<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

De conclusies van de honderden onderzoekers<br />

die aan het recente rapport van de<br />

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate<br />

Change) werkten, verschillen weinig<br />

van de bevindingen van het klimaatpanel<br />

in 2013. In het zwartste scenario<br />

ligt de gemiddelde temperatuur in het jaar 2100 gemiddeld<br />

vijf graden hoger. De gevolgen zijn nu al merkbaar:<br />

extreme hitte en droogte, felle bosbranden, overstromingen<br />

en tropische cyclonen. Het smelten van de ijskap<br />

op Antarctica kan direct gevolgen voor Nederland<br />

hebben. En dat gaat hard. Rees de zeespiegel tot 1971 nog<br />

met 1,3 mm per jaar, inmiddels komt het water jaarlijks<br />

bijna 4 mm hoger, zo blijkt uit satellietmetingen.<br />

Zijn de gespreksdeelnemers geschrokken van de recente<br />

wake-up-call? Ja en nee. De alarmerende feiten<br />

zijn al jaren bekend, maar na een aanvankelijke schrikreactie<br />

gebeurt er volgens hen te weinig. “Hoeveel bewustwording<br />

hebben we nog nodig?”, vraagt Paul Burger<br />

(MVO-adviseur AnsvarIdéa/Turien & Co.) retorisch.<br />

“De afgelopen jaren hebben we zoveel signalen gehad,<br />

meest recent natuurlijk de overstromingen in Limburg,<br />

België en Duitsland. Als mens hebben we een verantwoordelijkheid.<br />

Er is al heel veel gesproken, het is tijd<br />

om aan te pakken.”<br />

Theo Krins (manager Client Service Team Scildon)<br />

vindt dat we een mondiaal thema als klimaatverandering<br />

te lang bij de politiek hebben laten liggen. “Intussen<br />

betalen de mensen die het minste aan opwarming<br />

bijdragen de hoogste prijs voor onze leefwijze. Er zijn<br />

stevige maatregelen nodig, maar die blijven uit door<br />

een gebrek aan urgentie. Zo gaf een provincie in het coalitieakkoord<br />

2019-2023 nog aan, dat windenergie geen<br />

prioriteit heeft. Dat is onvoorstelbaar. Als we zo blijven<br />

polderen, ben ik niet hoopvol gestemd.”<br />

Een gebrek aan overheidsregie staat naar inzicht<br />

van Frank Nihof (Senior Relatiemanager ABN AMRO<br />

Bank) een breed gedragen aanpak in de weg. “Een gezamenlijk<br />

standpunt zou zeker helpen. Ook in onze sector<br />

moet samenwerking meer aandacht krijgen. Iedereen<br />

levert met de beste bedoelingen een bijdrage, maar als<br />

je de inspanningen stroomlijnt, is er veel meer mogelijk<br />

en kan het effect groter zijn.”<br />

ABN AMRO wil dat de eigen portefeuille en kantoren<br />

in 2030 minimaal het energielabel A dragen. Het<br />

belangrijkste onderdeel van de strategie is volgens Nihof<br />

klanten op weg helpen naar duurzaamheid. Zo is er<br />

een rentekorting op label A en nieuwbouw. “En klanten<br />

met een woning met energielabel B komen voor 0,10<br />

procent rentekorting in aanmerking. Als mensen ‘vernieuwbouwen’,<br />

ontvangen ze 0,15 procent rentekorting.<br />

Wanneer een klant binnen twee jaar na het ingaan van<br />

de rentevaste periode een label A of B laat registreren<br />

‘Klanten zouden aan de<br />

onafhankelijke positie<br />

van hun adviseur<br />

kunnen gaan twijfelen’<br />

bij het RVO, dan kunnen wij per die datum alsnog de<br />

duurzaamheidskorting toepassen.”<br />

OVERSTROMINGSSCHADE<br />

“Het gaat niet alleen om het beperken van de verdere<br />

opwarming van de aarde, maar ook om hoe we hiermee<br />

omgaan”, zegt Ronald Vermeulen (Expert <strong>Duurzaam</strong>heid<br />

Centraal Beheer). “Volgens het IPCC rapport moeten<br />

we in de toekomst steeds vaker rekening houden<br />

met extreme weersomstandigheden.”<br />

De extreme weersomstandigheden hebben we aan<br />

den lijve ondervonden afgelopen zomer in Limburg.<br />

Vermeulen: “Centraal Beheer had in juni 2021 de verzekeringsdekking<br />

van de particuliere opstal- en inboedelverzekering<br />

uitgebreid, omdat we in Nederland steeds<br />

vaker worden getroffen door extreem weer, met alle<br />

gevolgen van dien voor onze klanten. Hierdoor hebben<br />

we onze klanten heel goed kunnen helpen. Ook besloot<br />

Centraal Beheer aanvullende hulp te organiseren voor<br />

haar getroffen Limburgse zakelijke klanten, ook al laten<br />

onze dekkingsvoorwaarden dat niet altijd toe.”<br />

DUURZAAM BELEGGEN<br />

De overheid moet faciliteren, maar verandering begint<br />

ook bij jezelf, vinden de tafelgasten. Zowel op microals<br />

op mesoniveau, dus bedrijfsmatig. “Achmea beheert<br />

meer dan tweehonderd miljard euro aan belegd vermogen”,<br />

reageert Vermeulen. “We beleggen de premies van<br />

onze klanten en het vermogen dat we beheren steeds<br />

duurzamer. Ook gaan we de dialoog aan met bedrijven<br />

waarin we beleggen over hun duurzaamheidsbeleid.<br />

Centraal Beheer werkt voor bijna 1,5 miljoen klanten,<br />

dus we bereiken zo veel mensen.”<br />

De verzekeringssector kan naast het verder verduurzamen<br />

van beleggingen, nog meer de interne bedrijfsvoering<br />

– onder andere CO2 compenseren – en het productaanbod<br />

onder de loep nemen, vindt Burger. Wat betreft<br />

het laatste denkt hij aan verzekeringen en diensten<br />

die bij een duurzame levensstijl passen. Ook duurzaam<br />

schadeherstel zou tot de mogelijkheden moeten behoren.<br />

Op dat gebied laat de sector nu nog wel eens steken<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 5


DUURZAAM ADVISEREN<br />

vallen. “Neem asbestverwijdering bij particulieren. Op<br />

de opstalverzekering is slechts een klein deel verzekerd<br />

en bij de AVP en AVB is dit niet gedekt. De milieupool is<br />

opgeheven omdat de sector dit opgepakt zou hebben,<br />

maar verzekeraars beëindigen massaal de contracten<br />

omdat ze het risico zonder de pool te groot achten.”<br />

CADEAUTJES<br />

Ondanks alle inzet van het bedrijfsleven en goede wil<br />

van betrokken burgers, komt een écht duurzame omwenteling<br />

maar niet van de grond. Een aantal gesprekspartners<br />

haalt de noodzaak van een financiële prikkel<br />

aan. Via de portemonnee kunnen meer mensen worden<br />

bewogen in duurzaamheid te investeren.<br />

Als het gaat om hypotheken, gebeurt dat al, zegt<br />

Saskia Buursink (directeur Lot Hypotheken). “Je kunt als<br />

consument bijvoorbeeld een rentekorting krijgen om<br />

te verduurzamen en een gratis energiebespaaradvies.<br />

De cadeautjes zijn aanwezig, maar consumenten weten<br />

het niet of zien toch redenen om het niet te doen. Het<br />

gaat dus niet snel genoeg. Het is mede aan de overheid<br />

om het tempo te verhogen. Wellicht moeten we, naast<br />

belonen, aan beperkingen voor niet duurzame keuzes<br />

denken.”<br />

Burger ziet, als een verzekeraar duurzaam werkt,<br />

kansen om de dialoog aan te gaan met herverzekeraars<br />

over kortingen op herverzekeringspremies. Deze korting<br />

kan weer terugkeren naar de consument. Maar<br />

klanten redeneren zeker niet alleen uit eigenbelang, benadrukt<br />

hij. “Er zijn duurzame koplopers en mensen die<br />

er absoluut niets van willen weten en daar tussenin zit<br />

nog een grote groep die begrip heeft voor een duurzame<br />

aanpak. Zo’n zeventig procent wil in meer of mindere<br />

mate verduurzamen.”<br />

We zijn nog te veel bezig met het ‘pleasen van de<br />

politiek’, vindt Robert van den Broek (directeur Financieel<br />

Zeker). “We doen wat er van ons verlangd wordt,<br />

maar dat is niet genoeg. Hoe krijg je duurzaam bewustzijn<br />

op de kaart? De doemverhalen zijn bekend, maar<br />

burgers worden pas massaal wakker als ze de problemen<br />

van een opwarmend klimaat ondervinden. Zoals<br />

dus onlangs in Limburg. Pas als de consument zegt ‘dit<br />

is erg!’, komt er schot in duurzame ontwikkeling.”<br />

GEVAARLIJK TERREIN<br />

De professional die het dichtst bij de financiële consument<br />

staat, is de financieel adviseur. Hij of zij zit met<br />

klanten aan tafel om hypotheek, verzekeringen, risicobeheer<br />

en toekomstplanning te bespreken en kan zo<br />

duurzaamheid prima voor het voetlicht brengen. Maar<br />

gebeurt dat al voldoende? De meningen lopen uiteen<br />

van ‘adviseurs pakken het goed op’ tot ‘het gaat heel<br />

langzaam’. Nihof: “Hypotheekadviseurs hebben het<br />

Frank Nihof (ABN AMRO<br />

Bank): ‘Meer effect door<br />

samenwerking.’<br />

druk en hypotheekgesprekken kosten op zich al veel<br />

tijd. <strong>Duurzaam</strong>heid kan dan een drempel zijn.”<br />

De vraag of ook in dit geval een financiële prikkel<br />

wat schot in de zaak kan brengen, komt ter tafel. Sommige<br />

kantoren hebben al contacten met – lokale – aanbieders<br />

van zonnepanelen en andere energiezuinige<br />

maatregelen. Is een eventuele fee van deze leveranciers<br />

voor adviseurs wenselijk? Krins vindt van niet. “Het is<br />

gevaarlijk terrein. We hebben net de provisie achter<br />

ons gelaten, iets waar de meeste adviseurs goed mee<br />

om zijn gegaan, en dan zou er nu via de achterdeur een<br />

fee binnenkomen. Een adviseur moet voor goed advies<br />

worden gewaardeerd.”<br />

Buursink spreekt van een ‘hellend vlak’. Klanten<br />

zouden aan de onafhankelijke positie van hun adviseur<br />

kunnen gaan twijfelen. “Voorop staat dat het aannemen<br />

van vergoedingen niet verboden is. Maar onafhankelijk<br />

advies is nu juist iets wat klanten vertrouwen<br />

geeft en waarop langdurige klantrelaties worden<br />

gebouwd. Het is onlosmakelijk verbonden met je vak.<br />

Zonder ‘level playing field’, zou dat in gevaar kunnen<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Paul Burger (AnsvarIdéa/<br />

Turien & Co.): ‘Hoeveel<br />

bewustwording hebben<br />

we nog nodig?’<br />

Ronald Vermeulen (Centraal<br />

Beheer): ‘We moeten wel in<br />

beweging komen.’<br />

komen. En als er een vergoeding wordt ontvangen, zou<br />

er geen incentive moeten zijn voor adviseurs om meer<br />

zonnepanelen aan klanten te <strong>adviseren</strong>.”<br />

Intermediairs kunnen volgens Buursink het gesprek<br />

over duurzaamheid met klanten aangaan. Kennis<br />

van de technische ins en outs is daarbij geen vereiste.<br />

“Adviseurs zijn geen duurzaamheidsspecialisten en<br />

dat hoeft ook niet. Ze kunnen wel bewustzijn creëren<br />

en klanten op weg helpen. Dat is het belangrijkste en<br />

onderdeel van het adviesvak. Het gaat ten slotte over<br />

een (toekomstig) financieel risico. Een verwijzing naar<br />

een lokale erkende specialist hoeft ook geen probleem<br />

te zijn, zolang het maar vanuit het belang van de klant<br />

gebeurt. Zo vergoeden wij altijd een energiebespaarrapport<br />

van klanten, ongeacht waar de klant deze heeft<br />

aangevraagd. Dit staat verder los van onze dienstverlening.”<br />

CO2 GECOMPENSEERD<br />

Een onderzoek van Financieel Zeker onder adviseurs,<br />

toonde aan dat duurzaamheid nog te weinig wordt<br />

aangehaald in hypotheekgesprekken. En dat is jammer,<br />

stelt Van den Broek, want financieel adviseurs die klanten<br />

kunnen <strong>adviseren</strong> over duurzame woningverbetering,<br />

hebben een streepje voor.<br />

“Hoe je het wendt of keert, iedereen zal met duurzaamheid<br />

aan de slag moeten. Wat is er dan mooier als<br />

klanten daarvoor bij hun adviseur terecht kunnen? Voor<br />

dat advies moet uiteraard betaald worden, adviseurs<br />

steken er hun tijd en energie in.”<br />

Het bedrijf Van den Broek heeft drie van de zeventien<br />

sustainable goals van de VN als focus gekozen – sociale,<br />

ecologische en economische duurzaamheid – en<br />

vertaalt deze naar de samenwerking met kantoren. “De<br />

doelen kunnen alleen in samenhang worden bereikt.<br />

Een advieskantoor kan ecologisch goed bezig zijn, met<br />

een bescheiden footprint, maar als het bedrijf niet rendeert,<br />

is het snel afgelopen. <strong>Duurzaam</strong>heid gaat voor<br />

ons verder dan energiebesparing. We kijken ook welke<br />

rol een adviseur kan spelen in de lokale samenleving,<br />

bijvoorbeeld door maatschappelijke organisaties te ondersteunen.”<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 7


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Robert van den Broek<br />

(Financieel Zeker): ‘Stop met<br />

pleasen van de politiek.’<br />

Saskia Buursink (Lot<br />

Hypotheken): ‘Het gaat<br />

niet snel genoeg.’<br />

De CO2-emissie die tijdens een hypotheektraject voor<br />

een klant tot stand komt, onder meer door transportbewegingen<br />

en energieverbruik op kantoor, wordt gecompenseerd.<br />

Het gaat volgens Van den Broek gemiddeld<br />

om 48,6 kilogram. “Dat is natuurlijk niet tastbaar voor<br />

de consument, maar het gaat ook om de boodschap:<br />

help ons CO2 terugdringen. Let bijvoorbeeld op onnodig<br />

rijden en printen.”<br />

VERVOLGGESPREKKEN<br />

Het aankaarten van duurzaamheid in een adviesgesprek<br />

vergt iets van financieel adviseurs. Hypotheekklanten<br />

richten zich volledig op de financiering van<br />

hun huis, waardoor het bespreken van een AOV al lastig<br />

kan zijn, en dan moeten ook nog duurzame maatregelen<br />

de revue passeren. Adviseurs zien soms de interesse<br />

bij klanten wegebben als andere thema’s dan de hypotheek<br />

aan bod komen. Hoe breek je daar doorheen?<br />

Vermeulen wijst op de e-learning Adviseur <strong>Duurzaam</strong><br />

Wonen en de vervolgtraining die Centraal Beheer<br />

biedt aan adviseurs via de Advies Academy, waarin gesprekstechnieken<br />

worden behandeld. “Deze opleidingen<br />

helpen adviseurs goed op weg. Daarnaast ondersteunt<br />

Centraal Beheer het intermediair en hun klanten met<br />

begrijpelijke informatie over verduurzamen. Adviseurs<br />

kunnen onze website gebruiken om samen met klanten<br />

te kijken naar financiering, subsidiemogelijkheden, terugverdientijd<br />

en erkende installatiebedrijven voor bijvoorbeeld<br />

zonnepanelen en isolatie. Het hoéft ook niet<br />

allemaal in één gesprek. Adviseurs kunnen klanten op<br />

elk moment uitnodigen voor vervolggesprekken.”<br />

Ook Nihof ziet daar kansen liggen. “Er worden veel<br />

hypotheken verkocht, er zijn talloze aanvragen voor<br />

ophogingen, maar ook aan de beheerkant valt winst te<br />

boeken. Benader mensen: u kunt gaan verduurzamen.<br />

Wij werken met HomeQGo, een digitale tool waarmee<br />

adviseurs de kosten en besparingen van verduurzaming<br />

specifiek voor de klant in beeld brengen. Klanten<br />

kunnen dan ook meteen afspraken met installateurs<br />

maken.”<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Theo Krins (Scildon):<br />

‘Niet blijven polderen.’<br />

Het inzichtelijk maken van duurzaamheid, zoals met<br />

rekenprogramma’s voor zonnepanelen en isolerende<br />

maatregelen, kan klanten zeker over de streep trekken,<br />

geeft Krins aan. “En het scheelt natuurlijk ook als de adviseur<br />

bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor administratieve<br />

handelingen, laag kan houden voor klanten. Zolang<br />

consumenten van besparingen profiteren, is het prima.”<br />

Kan woonlastentoetsing en notariële aanpassing<br />

niet achterwege gelaten worden bij financiering van<br />

besparende maatregelen, oppert Burger. “Desnoods<br />

met overheidsgarantstelling richting financiers. Adviseurs<br />

kunnen peilen waar de verduurzamingsbehoefte<br />

bij de klant ligt en daar het advies op aanpassen. En als<br />

je aannemelijk kunt maken dat een verdere verduurzaming<br />

zichzelf terugverdient, zou ik dit zeker ter sprake<br />

brengen.”<br />

EXECUTION ONLY<br />

Het is sinds kort mogelijk om zonder kennistest via execution<br />

only bij te lenen op de hypotheek voor duurzame<br />

aanpassingen. De discussianten zijn er weinig enthousiast<br />

over. Misschien handig voor een kleine groep<br />

financieel onderlegde consumenten, luidt het oordeel<br />

van een aantal gespreksdeelnemers, maar het merendeel<br />

van de Nederlanders heeft bij zo’n aanvraag begeleiding<br />

nodig.<br />

“Het verlagen van drempels voor woningverduurzaming<br />

kan zeker helpen. Bijvoorbeeld door meer marktaanbod<br />

van execution only, een hybride vorm of ‘light<br />

advies’. Maar of de kennistoets zelf nu echt het probleem<br />

is, dat denk ik niet”, reageert Buursink. “Bovendien<br />

weten klanten dan nog niets over passende oplossingen<br />

voor hun woning, financieringsmogelijkheden,<br />

subsidies, vrijstellingen en kortingen. Adviseurs hebben<br />

die kennis in huis.. Ze nemen daarmee ook drempels<br />

voor consumenten weg.”<br />

Juist de financieel adviseur kan vertellen of en hoe<br />

duurzaamheid kan worden gefinancierd, zegt Van den<br />

Broek. “Er zijn talloze mooie oplossingen voor klanten<br />

in verschillende levensfasen. Natuurlijk als ze een huis<br />

kopen, maar ook als mensen er al dertig jaar wonen en<br />

hun huis hebben afbetaald. Adviseurs kunnen samen<br />

met klanten bekijken wat ze willen. Blijven ze in de woning,<br />

dan willen ze nu wellicht investeren in duurzame<br />

verbeteringen.”<br />

ALLE HENS AAN DEK<br />

Gaan we, ondanks alle inspanningen, de gestelde<br />

doelen van ‘Parijs’ halen? Het eerste belangrijke meetmoment<br />

bevindt zich in 2030. De EU wil dan 55 procent<br />

minder CO2-emissie ten opzichte van 1990 binnen<br />

de grenzen van de lidstaten. “Het is alle hens aan<br />

dek”, antwoordt Krins. “Het doel is zeer ambitieus, en<br />

dat is ook nodig, maar om het te behalen moeten we<br />

zo snel mogelijk fossiele brandstoffen aan de kant<br />

zetten. Het vereist de inzet van bedrijven en burgers<br />

en het vergt beleidsbepalende maatregelen van de<br />

overheid. Anderhalf miljoen woningen moeten voor<br />

2030 worden verduurzaamd, maar we hebben nu al<br />

moeite om een straat van honderd woningen van het<br />

gas te halen. Natuurlijk moeten we oog houden voor<br />

de negatieve -financiële- gevolgen van de energietransitie,<br />

maar het is nu wel tijd om er serieus werk<br />

van te maken.”<br />

Er komt enorm veel wetgeving op ons af, vult Vermeulen<br />

aan, dus we moeten wel in beweging komen.<br />

“Je bent geneigd om te denken dat dit te groot en te<br />

complex is en dat je het verschil niet kunt maken.<br />

Maar dat is niet zo. Als iedereen op persoonlijk vlak<br />

zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, komen we<br />

vooruit. Bedrijven moeten zelfs ambitieuzer zijn dan<br />

de EU. Met zo’n instelling gaan we de doelen absoluut<br />

halen.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 9


PARTNER IN KENNIS<br />

De coronacrisis heeft een stille woonrevolutie veroorzaakt. Bijna<br />

tachtig procent van de Nederlanders geeft aan dat ze meer activiteiten<br />

thuis uitvoert dan voor de coronacrisis, blijkt uit recent onderzoek<br />

van Centraal Beheer. Het realiseren van woonwensen blijft voorlopig<br />

bovenaan het prioriteitenlijstje staan, want thuiswerken is bon ton en<br />

we willen de aandacht voor elkaar behouden. En als we dan toch ons<br />

huis verbeteren, waarom dan niet meteen duurzaam?<br />

Adviseur onmisbare schakel in duurzame woningverbetering<br />

Waardering voor<br />

energiezuinig en<br />

comfortabel huis groeit<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD CENTRAAL BEHEER<br />

Hypotheekadviseurs werkten,<br />

en werken, zich over de kop<br />

om alle aanvragen bij te kunnen<br />

benen. Niet eerder meldden<br />

zoveel Nederlanders zich<br />

voor een hypotheek als in 2020. Het totale<br />

aantal kwam op ruim 535.000 uit, zo<br />

laten de cijfers van HDN zien. Veel Nederlanders<br />

sloegen ook driftig aan het<br />

verbouwen: er werd voor 3,1 miljard euro<br />

aan hypotheekophogingen aangevraagd,<br />

een verdubbeling in vergelijking met een<br />

jaar eerder.<br />

Ongeveer één op de negen Nederlanders<br />

koos in coronatijd meteen voor duurzame<br />

woningverbetering. Daar valt dus<br />

nog een wereld te winnen, maar de voortekenen<br />

zijn bemoedigend. Centraal Beheer<br />

concludeerde in november vorig jaar<br />

al op basis van onderzoek onder bijna<br />

1.000 respondenten, dat 98 procent open<br />

staat voor verduurzaming van de woning.<br />

Naast de noodzaak om minder CO2 uit te<br />

stoten en zo verdere opwarming van de<br />

aarde tegen te gaan, zijn de almaar stijgende<br />

energieprijzen een goede reden<br />

om nu duurzame keuzes te maken.<br />

DUURZAAM WOONGEMAK<br />

Een uitdaging is echter het vinden van<br />

betrouwbare gegevens over besparende<br />

woningaanpassingen. Consumenten<br />

willen verduurzamen, maar ongeveer de<br />

helft geeft aan de weg naar subsidie- en<br />

financieringsmogelijkheden niet te kennen.<br />

En wie kan er wijs uit de informatiebrij<br />

op internet?<br />

“We zitten in een opkomende markt,<br />

vandaar dat veel partijen zich melden”,<br />

zo verklaart Linda Nieuwenhuizen, senior<br />

manager New Business & Diensten<br />

bij Centraal Beheer, de talloze websites<br />

met aanbiedingen en (des)informatie.<br />

“Als consument wil je bijvoorbeeld weten<br />

wat de aanschaf van zonnepanelen kost,<br />

welke financieringsmogelijkheden er<br />

zijn, wat de terugverdientijd is en welke<br />

aanbieders betrouwbaar zijn. Wij hebben<br />

daarom alle relevante informatie gebundeld<br />

op onze website, onder de noemer<br />

<strong>Duurzaam</strong> Woongemak. Je kunt er ook<br />

een scan voor je woning uitvoeren, zodat<br />

je kunt zien welke energiebesparende<br />

maatregelen voor jou interessant zijn.”<br />

MEEST GELIEFDE DIENSTVERLENER<br />

<strong>Duurzaam</strong> Woongemak is één van de<br />

nieuwere gemaksoplossingen van Centraal<br />

Beheer. De verzekeraar wil met de<br />

ontwikkeling van praktische services<br />

voor klanten de transitie maken naar<br />

dienstverlener. “We hebben de ambitie<br />

om in 2030 de meest geliefde dienstverlener<br />

van Nederland te zijn”, zegt Linda<br />

Nieuwenhuizen. “Mensen helpen zit<br />

in ons DNA en we kijken daarbij verder<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


CENTRAAL BEHEER<br />

dan het verstrekken van goede hypotheken<br />

en verzekeringen. We hebben een<br />

prima service in huis en een enorm netwerk<br />

van gerenommeerde bedrijven voor<br />

schadeherstel, die kracht kunnen we op<br />

allerlei manieren benutten. We hebben<br />

onze gemaksoplossingen samen met een<br />

panel van betrokken klanten ontwikkeld.<br />

Uit die samenwerking zijn onder andere<br />

de diensten Roadguard, Klushulp en<br />

<strong>Duurzaam</strong> Woongemak voortgekomen.”<br />

KLANTREIS<br />

Centraal Beheer biedt oplossingen in de<br />

hele klantreis. Klanten kunnen bijvoorbeeld<br />

met <strong>Duurzaam</strong> Woongemak advies<br />

inwinnen over de financiering van zonnepanelen<br />

of groene daken en een afspraak<br />

plannen met een installateur. Via<br />

VOOR ADVISEURS<br />

Financieel adviseurs die meer willen<br />

weten over alle mogelijkheden voor<br />

klanten, kunnen dit vinden op het adviseursgedeelte<br />

van de site van Centraal<br />

Beheer. De Advies Academie van<br />

Centraal Beheer biedt verschillende<br />

relevante masterclasses en opleidingen<br />

aan, waaronder het vervolg op de<br />

e-learning: Vaardigheden <strong>Duurzaam</strong><br />

Wonen.<br />

In het najaar wil Centraal Beheer<br />

een ‘Adviseurs Arena’ organiseren<br />

en daarbij komt ook het thema<br />

duurzaamheid aan bod. “Wij hebben<br />

al eerder een Adviseurs Arena gehouden<br />

en dat beviel zeer goed. Wij<br />

vinden het belangrijk om continu in<br />

gesprek te zijn met adviseurs. Het is<br />

even afwachten hoe het coronabeleid<br />

zich ontwikkelt - doen we het via<br />

Teams of live? - maar we staan te popelen<br />

om iets met en voor adviseurs<br />

te organiseren.”<br />

Meer informatie over verduurzaming:<br />

www.centraalbeheer.nl/verduurzamen<br />

www.centraalbeheer.nl/adviseurs<br />

Voor vragen:<br />

Linda.nieuwenhuizen@achmea.nl<br />

de Klushulp kan dan weer een duurzame<br />

woningaanpassing als het aanbrengen<br />

van smarthome-apparatuur worden uitgevoerd.<br />

Linda Nieuwenhuizen: “We denken<br />

niet in hokjes, de totaaloplossing staat<br />

voorop. <strong>Duurzaam</strong>heid gaat verder dan<br />

energiebesparing, wij vinden dat comfort<br />

en veiligheid er ook bij horen. Vanaf<br />

juli volgend jaar zijn rookmelders voor<br />

elke woning verplicht. We kunnen mensen<br />

via de Klushulp helpen met de installatie<br />

van de melders. Je kunt daarnaast<br />

denken aan het installeren van slimme<br />

intercom- en alarmsystemen. Maar we<br />

bieden ook services als een rekentool<br />

voor verbouwkosten en een checklist<br />

voor verhuizingen aan.”<br />

WAARDE TOEVOEGEN<br />

Financieel adviseurs zijn volgens Nieuwenhuizen<br />

een onmisbare schakel in de<br />

verduurzaming van de woningvoorraad.<br />

Ze kennen de klant goed en kunnen bij<br />

hypotheekaanvragen en -ophogingen<br />

meteen <strong>adviseren</strong> over duurzame woningverbetering.<br />

De basiskennis is bij veel<br />

erkende adviseurs al aanwezig als ze de<br />

e-learning Adviseur <strong>Duurzaam</strong> Wonen<br />

- SEH verplicht - hebben gevolgd. “Het<br />

vraagt iets extra’s van adviseurs, maar<br />

het biedt ook een kans om waarde toe te<br />

voegen. De adviseur kent de situatie van<br />

de klant en is op de hoogte van de lokale<br />

Linda Nieuwenhuizen:<br />

‘Kans om waarde toe<br />

te voegen.’<br />

subsidies en financieringsregelingen. De<br />

adviseur kan de klant helpen door de bomen<br />

het bos weer te zien. Dit draagt bij<br />

aan een langdurige relatie met de klant.<br />

En daarbij zien wij ook de vraag naar verduurzamen<br />

toenemen bij de consument.”<br />

Linda Nieuwenhuizen is er trots op<br />

dat al veel woningbezitters via Centraal<br />

Beheer zonnepanelen op hun dak kregen.<br />

En het neemt naar haar inzicht alleen<br />

maar toe. “Je ziet om je heen steeds meer<br />

daken met zonnepanelen. Adviseurs vervullen<br />

daarin een sleutelrol, ze geven inzicht<br />

in de kosten en in financiering- en<br />

terugverdienmogelijkheden en wijzen<br />

de weg naar installatiebedrijven. Dat<br />

kan ook via onze website met <strong>Duurzaam</strong><br />

Woongemak.”<br />

QUICK WINS<br />

Natuurlijk kan niet iedereen zonnepanelen<br />

of een mos-sedumdak bekostigen en<br />

sommige klanten willen nog even wachten.<br />

Financieel adviseurs kunnen deze<br />

klanten wijzen op ‘quick wins’, zoals het<br />

plaatsen van een regenton, een slimme<br />

thermostaat en LED-verlichting, stelt<br />

Linda Nieuwenhuizen. “Dat zijn relatief<br />

simpele ingrepen waarmee je al veel verschil<br />

maakt. Wellicht zijn mensen na verloop<br />

van tijd wel geïnteresseerd in andere<br />

duurzame ingrepen. Adviseurs kunnen<br />

daar continu over in gesprek blijven met<br />

hun klanten.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 11


DUURZAAM ADVISEREN<br />

KLIMAAT IS ZO BELANGRIJK, DAT KUN JE ALS INDIVIDUELE VERZEKERAARS<br />

NIET CLAIMEN, DAAR LIGT EEN ROL VOOR DE SECTOR, DE OVERHEID, HET<br />

INTERMEDIAIR EN VOOR DE SAMENLEVING ALS GEHEEL. PAS MET VERANDEREND<br />

GEDRAG VAN DE KLANT EN DE BEDRIJVEN IN DE REËLE ECONOMIE KUNNEN WE<br />

ECHT DUURZAME EN KLIMAATBESTENDIGE KEUZES MAKEN.<br />

Samen de<br />

schouders eronder<br />

TEKST TIMO BRINKMAN, VERBOND VAN VERZEKERAARS<br />

Extreem weer: in Nederland, maar ook daarbuiten<br />

zien we de gevolgen ervan. Je hoeft<br />

maar te denken aan de vreselijke situatie in<br />

Limburg en de buurlanden en je realiseert je<br />

meteen welke enorme gevolgen weerextremen<br />

kunnen hebben. Klimaatverandering<br />

laat zich letterlijk steeds meer voelen en als we niets<br />

doen, dan zal dit alleen maar toenemen. De opgaven<br />

om in korte tijd de CO2-uitstoot terug te dringen (mitigatie)<br />

én ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden<br />

(adaptatie) zijn enorm. Verzekeraars spelen op veel<br />

vlakken een belangrijke rol bij het (onder)kennen, beheersen<br />

en verzekeren van klimaatrisico’s, het terugdringen<br />

van CO2 en het mogelijk maken van een veilige<br />

energietransitie.<br />

Daardoor wordt de rol van financieel adviseurs ook<br />

steeds belangrijker. Adviseurs zijn bij uitstek in de positie<br />

om de klant te begeleiden bij een veilige energietransitie<br />

en de verzekerbaarheid daarvan. We zien gelukkig<br />

de laatste twee jaar dat verzekeraars steeds vaker<br />

tijdig bij het adviesproces betrokken worden, waardoor<br />

zij de risico’s als zonnepanelen op daken wél kunnen<br />

verzekeren (en als het risico echt te groot blijkt<br />

te zijn, de klant hier niet pas ná de investering achter<br />

komt). Deze begeleiding is noodzakelijk om van de<br />

energietransitie een succes te maken.<br />

De Nederlandse financiële sector loopt internationaal<br />

voorop als het gaat om concrete doelstellingen,<br />

zoals van het Klimaatcommitment en het IMVO-convenant.<br />

En dat wordt ook van ons verwacht: er is steeds<br />

meer aandacht voor rankings van verzekeraars op het<br />

gebied van duurzame beleggingen. Bij hypotheken zie<br />

je een vergelijkbare trend. Ook zie je steeds vaker verzekeraars<br />

inspelen op de deeleconomie en duurzaam<br />

schadeherstel. Dit zijn en worden echt punten waarop<br />

ze zich van elkaar kunnen onderscheiden.<br />

STEEDS MEER TE KIEZEN<br />

Er valt óók steeds meer te kiezen als het gaat om verzekeren<br />

tegen extreem weer door klimaatverandering.<br />

De wateroverlast in Limburg maakte dit, helaas op een<br />

pijnlijke manier, duidelijk. Na elk extreem weerevent<br />

zie je vaak lokaal een enorme wake-up call. Sinds de extreme<br />

hagel in 2016 in Zuid-Oost Nederland hebben we<br />

gezien dat adviseurs hun klanten actiever op het hagelrisico<br />

gingen wijzen. Verzekeraars hebben dit risico<br />

veelal standaard in de dekking ondergebracht. Dezelfde<br />

ontwikkelingen verwachten we nu in Limburg op het<br />

gebied van overstroming. Helaas zien we daar dat er in<br />

een aantal gevallen géén dekking voor overstroming is<br />

afgesloten, ondanks de ervaringen met wateroverlast<br />

en overstromingen in de jaren negentig. Terwijl door<br />

klimaatverandering de kans op extreme regenval en<br />

overstromingen in de regio Limburg deze eeuw wel vijf<br />

tot tien keer zo groot wordt ten opzichte van de huidige<br />

situatie. De overheid komt, bij wijze van uitzondering,<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Extreem weer neemt<br />

toe, maar ook verzekeringsaanbod<br />

groeit’<br />

in Limburg deze keer ook tegemoet aan schades van ondernemers<br />

door de overstromingen van de Geul en de<br />

Gulp. Risico’s die in principe verzekerbaar zijn. Een belangrijk<br />

signaal daarbij is dat ondernemers voortaan<br />

worden geacht zich voldoende te verzekeren.<br />

En er valt iets te verzekeren én te vergelijken. De<br />

markt voor lokale overstromingsdekkingen is in transitie.<br />

De Limburgse overlopende beken zijn in principe<br />

door bedrijven te verzekeren bij aanbieders die de neerslagclausule<br />

van het Verbond uit 2000 volgen (lokale<br />

neerslag inclusief beken als Geul en Gulp). Of bij verzekeraars<br />

die het Verbondsadvies overstromingen uit<br />

2018 volgen. Hierdoor zijn bij een groeiend aantal verzekeraars<br />

alle overstromingen verzekerbaar (op het bezwijken<br />

van primaire keringen na). De primaire keringen<br />

(grofweg: de zee, Rijn, Maas en vertakkingen) zijn<br />

gezien het cumulatierisico, antiselectie en premiebereidheid<br />

(nog) een stap te ver.<br />

Ook in andere gebieden is er meer kans op extreem<br />

weer. De opwarming van de aarde gaat sneller dan ooit.<br />

De daaruit volgende klimaatveranderingen zijn in de<br />

komende eeuwen/millennia onomkeerbaar volgens<br />

een recent rapport van IPCC, het klimaatpanel van de<br />

Verenigde Naties. Als de aarde nog verder opwarmt,<br />

dan leidt dat tot meer extreem weer. Voor verzekeraars<br />

is het volstrekt helder dat we de effecten van klimaatverandering<br />

in toenemende mate en sneller zullen voelen<br />

dan gedacht. Dat er meer actie nodig is bij het tegengaan<br />

van klimaatverandering en de voorbereiding<br />

op de gevolgen mag duidelijk zijn.<br />

SCHADE VOORKOMEN<br />

Risico’s kennen is één, erop anticiperen is twéé. Gelukkig<br />

kunnen we steeds meer maatregelen nemen om<br />

schade te voorkomen, zowel op de lange termijn als<br />

vlak voor een extreme gebeurtenis. Op de website verzekeraars.nl/klimaat<br />

staan steeds meer tips. De overheid<br />

faciliteert de website ruimtelijkeadaptatie.nl waar<br />

nog meer informatie te vinden is. Ook werkt het Verbond<br />

van Verzekeraars samen met publiek private partijen<br />

in het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie.<br />

Daarnaast heeft het Verbond dit jaar een partnership<br />

gesloten met het KNMI. Door de data van het KNMI te<br />

combineren met de landelijke risico- en schadecijfers<br />

van het Verbond, kunnen we ons niet alleen beter voorbereiden<br />

op veranderende weersextremen, maar ook<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 13


DUURZAAM ADVISEREN<br />

klimaatscenario’s voor Nederland uit. Het Verbond zal<br />

de scenario’s doorrekenen naar de verzekerde schadelast<br />

die hieruit te verwachten valt. Met deze rekensom<br />

maken we de maatschappelijke kosten inzichtelijk.<br />

HULPMIDDELEN<br />

Het Verbond heeft in 2017 samen met het ministerie<br />

van Infrastructuur en Waterstaat infographics ontwikkeld<br />

over de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s. Deze<br />

infographics werken we periodiek bij aan de hand van<br />

marktontwikkelingen. Om de bewustwording verder<br />

te vergroten, heeft het Verbond in 2018 de toolkit ‘MKB<br />

Klimaatproof’ ontwikkeld. Naast de infographics, bevat<br />

deze toolkit ook preventietips en een uitleg hoe ondernemers<br />

de verzekeringskaart kunnen inzetten om verzekeringsproducten<br />

makkelijker met elkaar te vergelijken.<br />

Ook brengen we in samenwerking met andere partijen<br />

een klimaatmonitor uit. Deze monitor combineert<br />

data over extreem weer én Nederlandse schadedata<br />

van verzekeraars. Hierdoor zijn we in staat de impact<br />

van extreem weer zoals droogte, hitte en neerslag op de<br />

schadelast inzichtelijk te maken.<br />

‘De markt voor lokale<br />

overstromingsdekkingen<br />

is in transitie’<br />

inzicht krijgen in en werken aan oplossingen om schade<br />

door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen.<br />

Bovendien kunnen verzekeraars deze kennis delen met<br />

klanten en hun adviseurs. Daar heeft iedereen baat bij,<br />

zeker als je stilstaat bij het bijkomend leed dat schade<br />

veroorzaakt. Met name bij ondernemers kan de klap extra<br />

hard aankomen: de materiële schade is vaak verzekerd,<br />

maar de onderneming ligt soms weken stil terwijl<br />

de kosten doorlopen.<br />

Tegelijkertijd kan het KNMI de impact van zijn<br />

weerwaarschuwingen vergroten. Via het Verbond ontvangt<br />

het KNMI feedback over de effectiviteit van zijn<br />

waarnemingen en waarschuwingen waardoor het instituut<br />

de dienstverlening verder kan verbeteren om de<br />

maatschappij zoveel mogelijk schade te besparen. Het<br />

Verbond kijkt uit naar het KNMI Klimaatsignaal dat in<br />

de herfst verschijnt. Daarin geeft het KNMI een eerste<br />

duiding van het IPCC-rapport met de focus op Nederland.<br />

Daarna brengt het KNMI in 2023 zijn uitgebreide<br />

BEWUSTZIJN VERGROTEN<br />

Een ander risico is het gebrek aan awareness van onze<br />

klanten. Hoe kunnen we dit verbeteren? Op welke wijze<br />

kunnen we een grotere vuist maken om de energietransitie<br />

in Nederland te versnellen? Hoe gaan we als sector<br />

duurzaam schadeherstel en preventie gemeengoed<br />

maken? En welke rol moeten en kunnen we spelen bij<br />

de noodzakelijke klimaatbestendige herinrichting van<br />

ons land? Verzekeraars kunnen de antwoorden op deze<br />

uitdagingen niet alleen bedenken, maar spelen als spin<br />

in het web wél een hele belangrijke rol in het aanjagen<br />

van klimaat-mitigatie en-adaptatie. Individuele verzekeraars<br />

waarschuwen hun klanten, organiseren herstelnetwerken,<br />

stimuleren groene daken, maken duurzame<br />

woningprojecten mogelijk, vervangen asbestdaken<br />

door zonnepanelen, werken aan een vergaand duurzaam<br />

financieringsbeleid waarbij fossiele brandstoffen<br />

worden uitgesloten en bieden duurzame hypotheken<br />

aan of hypotheken voor duurzame verbouwingen.<br />

Een echte doorbraak bereiken we alleen door als<br />

sector de schouders eronder zetten, samen met onze<br />

partners en intermediairs. Als verzekeraars dragen wij<br />

hier graag aan bij via een combinatie van verschillende<br />

diensten, expertise en data om zo onze impact grootschaliger<br />

en betekenisvol te laten zijn. Wij roepen het<br />

intermediair op hier zelf scherp op te zijn en ons hierop<br />

scherp op te houden. n<br />

Timo Brinkman is beleidsadviseur klimaatverandering,<br />

agricultuur en rampen bij het Verbond van Verzekeraars.<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het<br />

welzijn van zijn medewerker. Niet alleen omdat verzuim geld<br />

kost maar ook omdat gezondheid belangrijk is voor de juiste<br />

balans tussen werk en privé. a.s.r. biedt daar, in aanvulling op<br />

verzekeringen, oplossingen voor. Van een werkscan voor de<br />

werkgever, het fitheidsprogramma a.s.r. Vitality tot onder meer<br />

preventieadviezen. “Verzekeren van gezondheid is nog een stap te<br />

ver, maar de impact van gezond gedrag op ons welzijn is enorm. En<br />

daar draagt a.s.r., in samenwerking met adviseurs, graag aan bij.”<br />

Hoe houden werkgevers<br />

hun mensen gezond en<br />

inzetbaar?<br />

TEKST a.s.r.<br />

Het ziekteverzuim onder werknemers<br />

van bedrijven en<br />

overheid is in 2020 gestegen<br />

tot 4,7 procent, het hoogste<br />

in 17 jaar. Dit betekent dat<br />

van elke 1.000 werkdagen er 47 werden<br />

verzuimd door ziekte. Natuurlijk heeft<br />

Covid invloed gehad op de cijfers maar<br />

ook verschijnselen als burn-out stijgen<br />

schrikbarend.<br />

“Ja, het spreekwoord voorkomen is<br />

beter dan genezen kennen we allemaal,<br />

maar toch is iedereen erg zoekende naar<br />

een concrete invulling hiervan”, weet<br />

Martin Stolk die bij a.s.r. verantwoordelijk<br />

is voor Re-Integratie en Diensten.<br />

“Dit is waarom we naast onze dienstverlening<br />

bij re-integratie ook inzetten op<br />

preventieve (het voorkomen van arbeidsongeschiktheid)<br />

en amplitieve diensten<br />

(verbeteren van het welzijn van medewerkers).<br />

Daarbij kijken we vooral vanuit<br />

een breder perspectief naar duurzame<br />

inzetbaarheid. Je hoeft tenslotte niet ziek<br />

te zijn om beter te worden en werk en<br />

gezondheid hebben een bijzondere relatie<br />

met elkaar: werk maakt gelukkiger en<br />

gezonder, maar mensen kunnen er ook<br />

ziek van worden, fysiek en/of geestelijk.<br />

Het gaat erom hoe we mensen fysiek fit,<br />

mentaal fit en jobfit houden.”<br />

Stolk ziet dat er bij de grote(re) bedrijven<br />

meer en meer aandacht is vanuit<br />

HR voor preventie, ook in relatie met<br />

amplitie. “De baan voor het leven bestaat<br />

niet meer en het staat vast dat medewerkers<br />

die niet meer fit for the job zijn,<br />

op den duur minder productief worden<br />

en zelfs gaan uitvallen.”<br />

Daarvoor heeft a.s.r. scans ontwikkeld<br />

zoals de Vitaal in je werk scan. “Hierbij<br />

geven we werkgevers inzicht in de<br />

mate van werkvermogen en veerkracht<br />

waarover medewerkers beschikken. Vanuit<br />

het organisatieprofiel vertalen we samen<br />

met de werkgever de inzichten naar<br />

(beleids)adviezen en concrete acties gericht<br />

op het bevorderen van gezond gedrag,<br />

omgaan met stress en werkdruk,<br />

mobiliteit en loopbaanontwikkeling.”<br />

KLEINERE BEDRIJVEN<br />

Voor kleinere bedrijven is de noodzaak<br />

van preventie niet minder groot. “We<br />

helpen ook hier graag door in groter verband<br />

(bijvoorbeeld regionaal) kennissessies,<br />

trainingen en dergelijke te organiseren.<br />

Daarnaast hebben kleinere bedrijven<br />

behoefte aan hulp en ondersteuning<br />

bij (langdurig) verzuim. Daarbij wordt<br />

gekeken hoe werknemers duurzaam inzetbaar<br />

kunnen worden gemaakt. Onze<br />

jarenlange arbeidsdeskundige ervaring<br />

vormt de basis van de werkwijze. Vanuit<br />

die visie wordt gekeken wat op korte en<br />

lange termijn noodzakelijk is om duurzaam<br />

te re-integreren: wat is nodig om<br />

weer aan het werk te gaan en hoe blijft<br />

het werk passend bij de situatie?”<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


a.s.r. INKOMEN<br />

Martin Stolk: ‘Mensen fysiek fit,<br />

mentaal fit en jobfit houden.’<br />

Mariëlle van de Merbel:<br />

‘Bewezen formule.’<br />

Daarbij wordt met professionele partijen<br />

samengewerkt. “Denk aan providers zoals<br />

loopbaancoaches, outplacementbedrijven<br />

en bedrijfspsychologen. Die worden<br />

door ons uitgedaagd dienstverlening<br />

aan te bieden die het beste past bij de<br />

situatie van werknemer en werkgever.<br />

Door ons professionele casemanagement<br />

zorgen we dat alle partijen in de keten,<br />

zoals arbodiensten en re-integratiebedrijven<br />

optimaal presteren. Wanneer je<br />

werk goed past bij wat je wil en wat je<br />

kan, dan voel je je lekker. Wij zorgen er<br />

voor dat de factor werk klopt, maar gezondheid<br />

is ook een belangrijke factor.”<br />

WELVAARTSZIEKTEN<br />

Het staat vast dat gedrag gezondheid<br />

positief kan beïnvloeden: tachtig procent<br />

van de zorgkosten zijn herleidbaar naar<br />

welvaartziekten die voortkomen uit ongezond<br />

gedrag. Ongezond eten, te weinig<br />

bewegen, alcohol en roken zijn de<br />

vier grote boosdoeners.<br />

Mariëlle van de Merbel, hoofd van<br />

a.s.r. Vitality. “Daarom heeft a.s.r. zich<br />

aangesloten bij het internationale Vitality-programma<br />

dat zich vanuit Zuid-Afrika<br />

over veel landen heeft verspreid. Het<br />

gegeven is dat iedereen weet hoe lastig<br />

het is om gezonde gewoontes te creëren<br />

en in te slijten. Dat is ook het unieke<br />

aan het Vitality-programma: het beloont<br />

mensen voor gezond gedrag en daarmee<br />

helpen we mensen gezonde gewoontes<br />

te creëren. Werkgevers die voor het Vitality-programma<br />

kiezen, doen dat omdat<br />

het een bewezen formule is, waarbij de<br />

gezondheid van de werknemer centraal<br />

staat.”<br />

Maar het draait uiteindelijk om de<br />

individuele deelnemer. “Het staat dus los<br />

van de werkgever. Sportschoolabonnementen<br />

hebben een deelnemerspercentage<br />

van zo’n vijftien procent. Daar bereik<br />

je vooral de mensen mee die al sportief<br />

waren. Ons programma is juist ook<br />

voor die mensen die een steuntje in de<br />

rug kunnen gebruiken om meer in beweging<br />

te komen. Door alleen maar te wandelen<br />

kun je al beloningen halen zoals<br />

kortingen op producten en diensten.”<br />

LOGISCHE VRAAG<br />

Het programma richt zich op het belonen<br />

van meer bewegen, maar er is ook<br />

een grote vraag van werkgevers naar<br />

andere gezondheidsaspecten zoals voeding,<br />

slaap of mentale fitheid. “Een heel<br />

logische vraag, alleen al als je kijkt naar<br />

het aantal werknemers met burn-outklachten.<br />

We zijn op dit moment aan het<br />

onderzoeken hoe ons programma ook op<br />

deze aspecten kan bijdragen aan het versterken<br />

van de gezondheid. Mensen kunnen<br />

verzekeren van hun gezondheid is<br />

nog een stap te ver, maar de impact van<br />

gezond gedrag op ons welzijn en onze levensverwachting<br />

is enorm en daar dragen<br />

we graag aan bij. En wie weet sluit<br />

je over tien jaar een gezondheidsverzekering<br />

af bij a.s.r.!”<br />

Voor adviseurs zijn er dus mooie<br />

aanvullingen op het verzekeringspakket<br />

van a.s.r. om samen met werkgevers<br />

hun mensen gezond en inzetbaar te houden.<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 17


COLUMN<br />

KOMT HET DOOR CORONA? CONSUMENTEN<br />

ZIJN MEER DAN OOIT OVERTUIGD DAT<br />

WE ZUINIGER MET ONZE AARDKLOOT<br />

MOETEN OMGAAN. ONGEVEER DE HELFT<br />

VAN ALLE EIGENWONINGBEZITTERS<br />

HEEFT HET AFGELOPEN JAAR<br />

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN<br />

GETROFFEN. EEN GOEDE ONTWIKKELING,<br />

WANT NOG ALTIJD VERBRUIKEN DE<br />

NEDERLANDSE WONINGEN ZO’N 20<br />

PROCENT VAN HET TOTALE NEDERLANDSE<br />

ENERGIEVERBRUIK! HET MERENDEEL<br />

VAN DE HUIDIGE 7,5 MILJOEN<br />

WONINGEN IS OVERIGENS NOG NIET<br />

DUURZAAM GENOEG. KANSEN VOOR DE<br />

HYPOTHEEKADVISEUR. EN DAT DOE JE<br />

NATUURLIJK NIET VOOR NIKS!<br />

TEKST HARRIE-JAN VAN NUNEN,<br />

DIRECTEUR VCN HYPOTHEEKSERVICE<br />

Harrie-Jan van<br />

Nunen: “Ja, een<br />

adviseur mag<br />

verdienen aan de<br />

energietransitie.’<br />

De drive voor de woningbezitter om te verduurzamen<br />

verschilt. De jongere generatie,<br />

maar onderschat de oudere hierbij<br />

niet, is vooral geïnteresseerd in haar<br />

ecologische voetprint. Maar er zijn meer<br />

redenen. Denk aan het vergroten van het<br />

(woon)comfort, het creëren van een gezondere woning,<br />

een hoger gevoel van veiligheid of het tonen van solidariteit.<br />

Ook hoor ik steeds vaker onafhankelijkheid. Door<br />

zelfopwekking ben je minder afhankelijk van grote (buitenlandse)<br />

bedrijven die ons voorzien van energie.<br />

Naast de intrinsieke motivaties speelt ook geld een<br />

rol! Door het treffen van energiebesparende voorzieningen<br />

wordt maandelijks bespaard op energiekosten.<br />

Diverse banken geven inmiddels een rentekorting wanneer<br />

de woning energiezuinig is. En een energiezuinige<br />

woning is couranter en meer waard. En dat geldt zelfs<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


COLUMN<br />

Verdienen aan<br />

vergroening,<br />

waarom niet!?<br />

in de huidige overspannen markt! Waar ben je bereid<br />

om meer voor te bieden? Een woning met A-label of<br />

een identieke woning met label F?<br />

Een investering in energiebesparende maatregelen<br />

kan ook gezien worden als alternatief voor sparen op<br />

een spaarrekening. Door te investeren in bijvoorbeeld je<br />

eigen zonnepanelen of isolatie behaal je al snel een rendement<br />

tussen de vijf en zes procent, los van de eventuele<br />

rentekorting, subsidie of teruggave van de BTW op<br />

zonnepanelen.<br />

De consument wil wel, maar ben jij er klaar voor?<br />

Veel adviseurs nemen verduurzaming inmiddels<br />

mee vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Maar dat<br />

geldt zeker niet voor alle adviseurs! Een veel gehoord<br />

argument, zeker bij een aankoop, is dat het voor de consument<br />

te veel informatie is om in één advies mee te<br />

nemen. De koper is op dat moment bezig met de aankoop,<br />

inrichting en het regelen van de financiering, in<br />

plaats van met nadenken over de energietransitie van<br />

zijn woning. Ook hoor ik regelmatig dat adviseurs onvoldoende<br />

comfort voelen bij de advisering rondom de<br />

energietransitie. Ze vragen zich af hoever hun kennis<br />

moet reiken over bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen<br />

of isolatiemaatregelen. En wat als de consument<br />

later klachten heeft over de genomen maatregelen?<br />

Bij wie kloppen ze dan aan?<br />

FINANCIËLE PRIKKEL<br />

Ik weet zeker dat het ontbreken van een financiële prikkel<br />

ook een reden is om het onderwerp niet aan te kaarten.<br />

Waarom zou je de energietransitie meenemen in je<br />

advies, als de klant zonder ook tevreden is en bereid je<br />

nota te betalen?<br />

Mag een adviseur eigenlijk wel verdienen aan de<br />

energietransitie? Ik kan hier kort en bondig in zijn. Ja,<br />

dat mag!<br />

Voor onze formules De Financiële Makelaar en United<br />

Capital bieden wij adviseurs een propositie aan waarbij<br />

ze een kickback ontvangen van tien procent van de<br />

klantinvestering. Bij een gemiddelde investering van<br />

zo’n 8.500 euro ontvangt de adviseur dus 850 euro voor<br />

het bespreekbaar maken, aanbevelen en het extra financieren<br />

van de maatregelen. De advisering over de<br />

producten en de installatie (inclusief nazorg en garantie)<br />

wordt gedaan door onze partner.<br />

Bij de keuze van onze partner zijn we overigens wel<br />

zorgvuldig te werk gegaan. Deze moet voldoen aan een<br />

zestal eisen. Ten eerste moet deze in staat zijn om een<br />

woning energieneutraal te maken, ongeacht het huidige<br />

label. Dus niet enkel een leverancier van bijvoorbeeld<br />

zonnepanelen. Het bedrijf moet aantoonbaar positieve<br />

referenties hebben en de prijzen moeten marktconform<br />

zijn. We benchmarken hierbij met bekende spelers zoals<br />

Coolblue, VEH en Essent. Daarnaast moet het bedrijf,<br />

voor de zonnepanelen, aangesloten zijn bij stichting Garantiefonds<br />

ZonZeker en mag de organisatie zelf niet<br />

(indirect) actief zijn als financieel dienstverlener.<br />

En misschien wel het allerbelangrijkste, de leadvergoeding<br />

moet komen uit de marge van onze partner.<br />

Zijn besparing op marketing en distributie is de marge<br />

voor de adviseur. Met andere woorden; een consument<br />

is niet duurder uit dan wanneer hij deze de producten<br />

rechtstreeks zou kopen. En daar hoef je je als adviseur<br />

toch helemaal niet voor te schamen?<br />

STEEK ENERGIE IN VERDUURZAMING!<br />

Wil jij ook bijdragen aan een kleinere ecologische voetprint<br />

van je klanten? Steek dan energie in verduurzaming.<br />

Consumenten willen het. Aanbieders en wetgever<br />

bieden je extra leenruimte. Ontzorg je klanten met<br />

kant-en-klaar-oplossingen. Je klanten zullen het waarderen<br />

en daar mag jij best aan verdienen! n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 19


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Kees Dullemond en Kees<br />

van Steensel: ‘Het sein<br />

staat op groen.’<br />

Station INSVER:<br />

deVerduurzamingstrein<br />

MET EEN 28 PAGINA’S TELLEND PLAN VAN AANPAK HEBBEN KEES DULLEMOND<br />

EN KEES VAN STEENSEL RECENT HET INSTITUUT VERDUURZAMING<br />

VERZEKERINGSBRANCHE (INSVER) OPGERICHT. “DIT INSTITUUT WIL EEN VLIEGWIEL<br />

ZIJN VOOR DE VERDUURZAMINGSSTRATEGIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR. OP<br />

TERMIJN VOORZIEN WE ZELFS EEN LEIDENDE ROL VOOR DE VERZEKERINGSBRANCHE.”<br />

TEKST MARCO HENDRIKS | BEELD PETER DANE<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Op de vraag waarom de verzekeringsbranche<br />

nu pas op het perron verschijnt<br />

om op de Verduurzamingstrein<br />

te stappen, zegt Kees van<br />

Steensel: “De verzekeringswereld is<br />

van nature tamelijk conservatief.<br />

Dat hoort bij een branche die zekerheid moet geven.<br />

Vanaf dag één heeft mijn vader de menselijke maat<br />

naar buiten uitgedragen. Wars van trends in de samenleving<br />

en ik volg hem daarin. Het zit van nature in ons<br />

DNA. Anno 2021 is ons wagenpark elektrisch aangedreven,<br />

hebben wij zonnepanelen op ons dak en hebben<br />

wij juist ook oog voor de sociale aspecten van ons vak.<br />

En zo zijn er nog meer verzekeringsbedrijven. De ontwikkelingen<br />

gaan nu echter in zo’n rap tempo dat het<br />

hoog tijd wordt voor een gezamenlijke strategie vanuit<br />

de branche. Vandaar INSVER.”<br />

Kees Dullemond: ”Verduurzaming paste niet in onze<br />

agenda, zo werd gedacht. Gisteren, vandaag of morgen.<br />

Verzekeringen zijn van alle tijden. Wij zijn natuurlijk<br />

veel meer dan een papieren tijger. De maatschappelijke<br />

functie van verzekeringen is enorm. Verzekeringen zorgen<br />

voor stabiliteit en continuïteit in de samenleving.<br />

Daarom kan de verzekeringsbranche, juist vanwege<br />

haar sociale spilfunctie, een belangrijke rol spelen in de<br />

verdere verduurzaming van onze samenleving.”<br />

Volgens Dullemond is het maatschappelijk draagvlak<br />

er wel, maar “zie je de mate van acceptatie nog niet<br />

terug in de verzekeringsbranche. Onze bedrijfstak is een<br />

baken voor de samenleving. Het is nu tijd diezelfde bakens<br />

te verzetten. We kijken niet terug, maar vooruit!”<br />

‘De verzekeringswereld<br />

moet in de spiegel<br />

vooruit durven kijken’<br />

VANUIT HET HART<br />

Mede door toedoen van de confronterende film An Inconvenient<br />

Truth (2006) van voormalig Amerikaans presidentskandidaat<br />

Al Gore is verduurzaming niet langer<br />

een politiek speeltje noch het instrument van actiegroeperingen<br />

die een eigen belang dienen met hun agenda<br />

vol bangmakerij. De onafhankelijke wetenschap luidde<br />

op tijd de noodklok waardoor de Verduurzamingstrein<br />

van het politieke naar het morele spoor verschoof. De<br />

handen werden wereldwijd ineengeslagen.<br />

“Juist vanwége onze maatschappelijke functie rust<br />

de morele plicht om een leefbaardere en rechtvaardigere<br />

wereld te creëren mede op onze schouders. We moeten<br />

de handschoen oppakken”, zegt Van Steensel.<br />

Maar de ambities gaan verder. “Om het beeld van<br />

de treinmetafoor trouw te blijven, is het niet alleen een<br />

kwestie van instappen maar werd ook het denkbeeldige<br />

station INSVER gebouwd: een platform dat onderdak<br />

moet bieden aan alles en iedereen in de verzekeringssector<br />

die openstaat voor verduurzaming”, zegt Dullemond.<br />

“Op basis van vrijwilligheid uiteraard. Vanuit het<br />

hart. Anders werkt het niet.”<br />

Van Steensel: “De motivatie moet niet extrinsiek,<br />

maar intrinsiek zijn. We moeten niet langer achter de<br />

muziek aanlopen en wachten op de kaders vanuit wetgeving<br />

of op ontwikkelingen uit andere sectoren. De<br />

mensen in onze bedrijfstak moeten zélf overtuigd raken<br />

van het nut en de noodzaak van verduurzaming.”<br />

VLIEGWIEL<br />

“Om het maar plat te zeggen: uiteindelijk levert verduurzaming<br />

ook geld op”, zegt Dullemond. “Hoe? Uit<br />

onderzoek is gebleken dat bedrijven die actief aan duurzaamheid<br />

doen een hoger rendement halen, omdat de<br />

moderne consument zich steeds meer gaat richten op<br />

bedrijven die er een duurzaamheidsbeleid op na houden.<br />

In welke fondsen belegt mijn bank mijn geld? Onderkent<br />

mijn verzekeraar het belang van sociale gelijkheid?<br />

Van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap?<br />

Van rechtvaardigheid? Van een schonere planeet?<br />

Is het antwoord ‘ja’, dan wil ik dáár mijn product<br />

kopen, zegt diezelfde moderne consument!”<br />

“INSVER wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie<br />

in de verzekeringssector”, aldus Van<br />

Steensel. “Het initiatief begint met een plan van aanpak,<br />

maar het spreekt voor zich dat je het met een<br />

spoorboekje alléén, hoe nodig ook, niet redt. Op termijn<br />

voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekeringsbranche.<br />

Dus niet langer het boemeltje, maar de locomotief<br />

van de Verduurzamingstrein.”<br />

INSVER<br />

INSVER wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van<br />

de verzekeringsbranche. Op ecologisch, sociaal en economisch<br />

gebied. Met elkaar: intermediair, verzekeraars en derden<br />

(schadeherstelbedrijven, opleidingsinstituten en dergelijke).<br />

INSVER brengt mensen bij elkaar, geeft tools en deelt ervaringen.<br />

Met als resultaat een duurzame rechtvaardige samenleving<br />

voor de toekomstige generaties.<br />

Meer informatie: www.insver.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 21


DUURZAAM ADVISEREN<br />

POTENTIE<br />

“Hoeveel kennis zit er wel niet in onze branche! Echt,<br />

we moeten het alleen nog zélf geloven. Wij hebben de<br />

potentie om machinist van de Verduurzamingstrein te<br />

worden, alleen weten we het zelf nog niet… De leiders<br />

van verzekeringsbedrijven die díe maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid aanvaarden, zullen de winnaars<br />

van morgen zijn.”<br />

De initiatieven die tot dusver in de sector zijn ondernomen<br />

op het gebied van duurzaamheid ontberen<br />

een structureel herkenbaar karakter, vinden Dullemond<br />

en Van Steensel. “Het is nog te ad hoc, te individueel.<br />

Bovendien is een trein zonder reizigers niet meer<br />

dan speelgoed voor de machinist en de conducteur. Een<br />

trein is pas een trein als hij volle wagons heeft die passagiers<br />

vervoeren naar een mooie bestemming. Het<br />

maatschappelijk middenveld is talrijk, pluriform en<br />

daardoor machtig. Participatie vanuit het midden, actie<br />

vanuit het hart. Op zoek naar het WOW-gevoel”, zegt<br />

Dullemond. “‘Ik geloof in vernieuwd leiderschap met<br />

een heldere en eerlijke toekomstvisie die wordt overgebracht<br />

op de medewerkers.”<br />

Dullemond pakt de NRC bij, zoekt het artikel ‘De échte<br />

CEO verbetert de wereld, niet zichzelf’ erbij en citeert<br />

Jeroen Smit: Zo wordt duurzaam, circulair en inclusief<br />

ondernemerschap de logische, nieuwe standaard. Als het<br />

goed is lopen echte leiders hierin voorop. Ze zitten hoog,<br />

kijken verder, zien wat de toekomst nodig heeft, voelen<br />

zich daar verantwoordelijk voor. Waarom zouden Nederlandse<br />

CEO’s, die naast koopman toch ook graag dominee<br />

willen zijn, niet voorop lopen? Zo kunnen ze laten<br />

zien dat ze niet langer leiden vanuit controle en wat ze<br />

kennen, maar onderzoekend en kwetsbaar sturen op wat<br />

de toekomst van hem en haar vraagt. Trouwens: als je de<br />

wereld niet echt verbetert ben je helemaal geen leider.<br />

“INSVER is het vingertje naar onszélf, niet naar een<br />

ander”, gaat Dullemond verder. “Wat kan ík doen? We<br />

willen een positief draagvlak creëren waarin verzekeringsmensen<br />

de sport zien om méé te doen. Het geeft<br />

veel maatschappelijke en persoonlijke voldoening als je<br />

kunt bijdragen aan een betere samenleving. We willen<br />

de dialoog aangaan en doen een appel op verzekeringsmensen<br />

die zich aangetrokken voelen maar richting nodig<br />

hebben. Iedereen mag en kan zelf bepalen óf en zo<br />

Kees Dullemond:<br />

‘INSVER is het<br />

vingertje naar<br />

onszelf.’<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Kees van Steensel:<br />

‘Leidende rol<br />

verzekeringsbranche.’<br />

ja hóe hij of zij duurzaamheid in zijn of haar organisatie<br />

inricht. Wij inventariseren ideeën en stellen tal van instrumenten<br />

ter beschikking om duurzaamheid concreet<br />

en inzichtelijk te maken.”<br />

Van Steensel: “INSVER wordt een instituut in de volledige<br />

breedte van en voor onze sector. Voor een adviseur<br />

zal de invulling ervan heel dicht op een klant zitten,<br />

terwijl de verzekeraar een verantwoordelijkheid<br />

kent door duurzame producten in de markt te zetten. In<br />

een zogenaamde Green Deal wordt de hele keten meegenomen…<br />

als schakels van een ketting kent iedere<br />

schakel zijn specifieke rol, taak, verantwoordelijkheid<br />

én kans. We hebben elkáár nodig. Dat belang wil INS-<br />

VER in deze fase benadrukken.”<br />

rust, stabiliteit en continuïteit een steen kan bijdragen<br />

in onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor<br />

een betere wereld met verduurzaming als doel en middel<br />

tegelijk. Het is niet in strijd met commerciële belangen<br />

en alleen in de solidariteit is winst te behalen.”<br />

“De Franse filosoof Voltaire zei: ‘De waarheid is een<br />

vrucht die moet worden geplukt als deze volledig rijp<br />

is’. Wie zijn wij om hem niet te geloven? Het spoorboekje<br />

is gemaakt, het fluitje van de stationschef heeft geklonken,<br />

het sein staat op groen, de Verduurzamingstrein<br />

is onderweg. Nu verzekeraars, volmachten en adviseurs<br />

zeg het maar: zijn jullie er klaar voor om aan<br />

boord te gaan?” n<br />

SECTOR AAN ZET<br />

Volgens Dullemond en Van Steensel zit verduurzaming<br />

in de eigen bedrijfsvoering, in de keten van de verzekeringsbranche<br />

en in de maatschappelijke omgeving. “De<br />

verzekeringswereld is nu aan zet. Bij een breed gedragen<br />

erkenning van het maatschappelijk belang, bepalen<br />

alleen zij of de Verduurzamingstrein in Station INS-<br />

VER een permanent station herkent dat als baken van<br />

DOE JE OOK MEE?<br />

INSVER is van, voor en door de verzekeringsbranche. Dé ontmoetingsplaats<br />

als het om duurzaamheid gaat. De branche,<br />

dat zijn jij en ik; dat zijn wij met elkaar. Als jij ook een bijdrage<br />

aan een duurzame samenleving wilt leveren, sluit je dan aan<br />

bij INSVER. Als founding member of als deelnemer. Meer informatie<br />

vind je op www.insver.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 23


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Paul Burger: ‘Korting<br />

herverzekeringspremie<br />

voor duurzame<br />

businessmodellen.’<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

EIGENBELANG SPOORT AAN TOT VERANDERING. DE TOENAME VAN<br />

HET AANTAL ELEKTRISCHE AUTO’S IN HET ZAKELIJKE SEGMENT<br />

IS HIERVAN EEN BEELDEND VOORBEELD. HET RIJDT LEKKER, IS<br />

GOED VOOR HET MILIEU EN HET IMAGO. EN JA, HET IS OOK GOED<br />

VOOR DE PORTEMONNEE. ZONNEPANELEN OP JE DAK? IDEM DITO.<br />

Verduurzamen uit<br />

eigenbelang?<br />

TEKST PAUL BURGER, ANSVARIDÉA EN IDEËLE VERZEKERINGEN<br />

Zou het niet mooi zijn als we iets verzinnen<br />

waardoor verzekeraars uit eigen belang<br />

hun producten en het schadeherstel<br />

zouden verduurzamen om zo een positieve<br />

bijdrage te leveren aan de klimaatverandering?<br />

Dat ze een deel van die investering<br />

terug zouden verdienen doordat ze minder aan storm-,<br />

hagel- en waterschades zouden hoeven uit te keren?<br />

Het effect van zulke investeringen voor een enkele verzekeraar<br />

op hun klimaatafhankelijke schadecijfers is<br />

nu en zal in het begin verwaarloosbaar zijn. Een druppel<br />

op een gloeiende plaat. Van financieel eigenbelang<br />

als aanjager van duurzame verzekeringen is dan helaas<br />

nog geen sprake. Maar wat als verzekeraars wereldwijd<br />

zouden verduurzamen doordat ze hiertoe gestimuleerd<br />

zouden worden? Bijvoorbeeld door een korting op hun<br />

herverzekeringspremie als ze een duurzaam businessmodel<br />

ontwikkelen? Voor als ze partieel schade gaan<br />

herstellen en verzekeringen leveren die aansluiten<br />

bij een duurzame levens- of werkstijl? Als dit op grote<br />

schaal, internationaal zou worden opgepakt, vergroot<br />

dat de impact en varen uiteindelijk zowel de verzekeraars<br />

als de herverzekeraars er wel bij. Goed voor het<br />

milieu, het imago én de portemonnee.<br />

O.K., ik moet toegeven dat dit een zeer ambitieus<br />

idee is, maar alleen met ambitieuze plannen kunnen<br />

we de doelstellingen uit het Parijs akkoord halen. En<br />

zou het niet beschamend zijn als wij als sector, die notabene<br />

de rekening betalen van klimaatverandering,<br />

niet met een ambitieus plan komen?<br />

NULTARIEF<br />

Een alternatief of aanvullend idee zou kunnen zijn dat<br />

de Belastingdienst echte, duurzame schadeverzekeringen<br />

vrijstelt van assurantiebelasting. Voorwaarde hiervoor<br />

is wel dat de verzekeraar minimaal een gelijk bedrag<br />

in de verduurzaming van het product investeert en<br />

borgt dat de duurzaamheidseffecten substantieel zijn.<br />

Wat substantieel is, zou dan uiteraard wel landelijk uitgewerkt<br />

moeten worden. Op deze wijze kan een verzekeraar<br />

de verduurzaming vormgeven, hierin investeren<br />

en toch ook op prijs blijven concurreren. Het te facturen<br />

bedrag aan de klant kan gelijk blijven, dat is wel zo<br />

makkelijk voor de incassoprocedure. Voor alle nul-tariefpolissen<br />

betaalt de verzekeraar de 21 procent aan de<br />

Belastingdienst niet door maar gebruikt dit om de verduurzaming<br />

mee te bekostigen.<br />

VERBOND<br />

Ligt hier een rol voor het Verbond? Om samen met Verbonden<br />

uit andere landen de herverzekeraars en verzekeraars<br />

hiervoor te enthousiasmeren? Om in Den Haag<br />

het assurantiebelasting nultarief voor te leggen? Of ben<br />

ik een dromer? Een dromer die zijn ogen niet kan sluiten<br />

voor de realiteit? Voor de gevolgen van klimaatverandering<br />

en de hieruit voortvloeiende schadelast? En<br />

voor de rol die wij als schadeherstelregisseurs hierin<br />

zouden kunnen spelen? n<br />

Paul Burger is MVO-adviseur bij AnsvarIdéa en directeur<br />

van Ideële Verzekeringen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 25


PARTNER IN KENNIS<br />

OOK FINANCIEEL/HYPOTHEEKADVISEURS HEBBEN<br />

DUURZAAMHEID OMARMD. MAAR MEESTAL BLIJFT HET<br />

DUURZAAMHEIDSADVIES BEPERKT TOT DE FINANCIERING<br />

VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. FINANCIEEL<br />

ZEKER ZIET DUURZAAMHEID VEEL BREDER.<br />

Naar Feel<br />

Good Finance<br />

TEKST FINANCIEEL ZEKER<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is bij Financieel<br />

Zeker niet alleen gericht<br />

op klimaatverandering<br />

maar ook op het realiseren<br />

van brede welvaart.<br />

Zij beschouwen hun dienstverlening als<br />

duurzaam wanneer er een goede balans<br />

is tussen het creëren van economische<br />

waarde, sociale waarde en ecologische<br />

waarde. Het ene mag niet ten koste gaan<br />

van het andere. Om klanten daarmee<br />

een goed gevoel te kunnen geven. Feel<br />

Good Finance is het nieuwe motto voor<br />

de adviseurs die zijn aangesloten bij de<br />

formule Financieel Zeker.<br />

Adviseren over verduurzaming is in<br />

de visie van Financieel Zeker alleen geloofwaardig<br />

als je zelf als adviseur ook<br />

duurzaam probeert te ondernemen.<br />

Daarom worden er zowel bij de centrale<br />

organisatie als bij de advieskantoren<br />

van Financieel Zeker de komende jaren<br />

verduurzamingsmaatregelen getroffen.<br />

En ook daarbij wordt gekeken naar de<br />

balans tussen de drie waarden. Daarbij<br />

wordt onder meer gewerkt aan vergroening<br />

van het wagenpark, verbetering van<br />

de arbeidsvoorwaarden, minder afval,<br />

CO2-compensatie en uitbreiding van de<br />

lokale functie. Feel Good Finance is een<br />

integrale benadering van advies waarbij<br />

niet alleen een kleinere footprint een rol<br />

speelt, maar ook sociale aspecten en de<br />

gewenste bijdrage door de consument in<br />

combinatie met een eerlijke prijs/kwaliteitverhouding.<br />

Zo heeft Financieel Zeker door een ingenieursbureau<br />

laten berekenen dat het<br />

hele adviestraject (advies tot en met bemiddeling)<br />

48,6 kg CO2 uitstoot kost en<br />

deze uitstoot gaat Financieel Zeker volledig<br />

compenseren.<br />

NAAR BREDE WELVAART<br />

Brede welvaart bouwt voort op het nieuwe<br />

economische denken waarin economische<br />

groei alleen niet meer de standaard<br />

is. Economische groei, uitgedrukt<br />

in een jaarlijkse toename van het Bruto<br />

Binnenlands Product (BBP), wordt meer<br />

als een middel gezien dan als doel op<br />

zich. De overheid kijkt sinds enkele jaren<br />

ook naar hoe de welvaart zich in brede<br />

zin ontwikkelt. De reden is dat de economische<br />

groei van de laatste jaren niet<br />

gelijk op gaat met de koopkracht van gezinnen,<br />

met de consumptie van huishoudens<br />

en niet altijd een positieve invloed<br />

heeft op enkele immateriële punten. Zoals<br />

inclusiviteit, gelijke kansen, milieu en<br />

gezondheid.<br />

Financieel Zeker heeft het streven<br />

naar brede welvaart vertaald naar een<br />

nieuwe missie en visie. Algemeen directeur<br />

Robert van den Broek: “Vanuit onze<br />

missie om financieel adviseurs tijd en<br />

geld te besparen en duurzaam te ontwikkelen,<br />

is onze visie gebouwd op drie<br />

pijlers:<br />

1. Zelf efficiënt en duurzaam ondernemen;<br />

2. Onze financieel adviseurs helpen om<br />

efficiënt en duurzaam te <strong>adviseren</strong>;<br />

3. De klanten van onze adviseurs een<br />

goed gevoel te geven.<br />

Vanuit die drie pijlers creëren we meervoudige<br />

waarde, zowel economische, sociale<br />

als ecologische waarde. Dat doen<br />

we voor onze advieskantoren en daarmee<br />

ook voor hun klanten. Kortom, ons<br />

doel is om het financieel intermediair<br />

efficiëntie te bieden, met het oog op de<br />

toekomst.”<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


FINANCIEEL ZEKER<br />

PRINCIPES<br />

Met de nieuwe missie en visie wil Financieel<br />

Zeker zich nadrukkelijk onderscheiden<br />

binnen de financieel adviesmarkt.<br />

Daarbij horen ook specifieke ambities<br />

voor de komende jaren. In 2026 wil Financieel<br />

Zeker gezien worden als:<br />

1. Een efficiënte, maatschappelijk relevante,<br />

duurzame organisatie die<br />

waarmaken waar ze voor staat;<br />

2. Met financieel adviseurs die allemaal<br />

efficiënt werken en duurzaam <strong>adviseren</strong><br />

en meervoudige waarde creëren<br />

voor hun klanten;<br />

3. Waarbij consumenten en bedrijven<br />

door die duurzame advisering een<br />

goed gevoel hebben bij de relatie met<br />

hun financieel adviseur en meer brede<br />

welvaart ervaren.<br />

Financieel Zeker draagt hiermee bij aan<br />

het halen van drie specifieke Sustainable<br />

Development Goals zoals geformuleerd<br />

door de Verenigde Naties. De financieel<br />

advieskantoren gaan werken volgens<br />

het principe van Feel Good Finance. Doel<br />

3 van de SDG’s sluit aan bij het thema<br />

Feel, de sociale impact van financieel advies;<br />

Doel 13 van de SDG’s sluit aan bij het<br />

thema Good, het goede doen voor onze<br />

planeet door te zorgen voor een kleinere<br />

ecologische footprint; Doel 8 van de<br />

SDG’s sluit aan bij het thema Finance,<br />

met een goed rendement en een eerlijke<br />

prijs/kwaliteit verhouding zorgen voor<br />

een duurzaam businessmodel.<br />

Robert van<br />

den Broek:<br />

‘<strong>Duurzaam</strong><br />

ondernemen<br />

begint bij jezelf.’<br />

EFFICIENCY IS OOK DUURZAAM<br />

ONDERNEMEN<br />

De binnendienstwerkzaamheden van financieel<br />

advieskantoren kosten veel tijd<br />

en geld en dat verhindert vaak de (mogelijkheid<br />

tot) groei en uitbreiding. Financieel<br />

Zeker zorgt er voor dat onafhankelijke<br />

intermediairs de ruimte krijgen om<br />

duurzaam te groeien en om hun positie<br />

in de markt te versterken. Vanuit de overtuiging<br />

dat financieel advies een fundamentele<br />

dienst is in deze samenleving.<br />

Financieel Zeker staat niet alleen voor efficiency<br />

maar ook voor duurzaamheid. Ze<br />

willen maatschappelijk relevant zijn door<br />

op een efficiënte wijze financieel adviseurs<br />

duurzaam te laten ondernemen.<br />

Waardoor hun klanten met een goed gevoel<br />

naar de toekomst kunnen kijken.<br />

EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET<br />

De duurzaamheidsambities van Financieel<br />

Zeker worden omgezet naar concrete<br />

acties. Niet alleen een nieuwe uitstraling,<br />

logo en motto, maar vooral ook ondersteuning<br />

voor de aangesloten kantoren<br />

om duurzaamheid en brede welvaart<br />

mee te nemen in de advisering. Zo wordt<br />

het klantprofielformulier uitgebreid met<br />

vragen over de duurzaamheidswensen<br />

van klanten, wordt de uitstoot van advies<br />

tot en met bemiddeling gecompenseerd,<br />

wordt samengewerkt met een goed doel,<br />

wordt het interne hypotheekproces efficiënter<br />

en zullen nieuwe, duurzame producten<br />

op het schap komen. Robert van<br />

den Broek: “Onze nieuwe visie heeft intern<br />

al geleid tot meer bewustwording.<br />

Afdelingen hebben zelf maatregelen genomen<br />

om energie te besparen, minder<br />

afval te hebben en/of beter te scheiden<br />

en hebben spontaan meegedaan aan een<br />

activiteit van NLdoet. Er ontstaat committment<br />

om met elkaar en de adviseurs<br />

de wereld een stukje beter te maken. Feel<br />

Good Finance is niet alleen voor de klanten<br />

goed, maar maakt het werken als hypotheekadviseur<br />

extra relevant. Daarmee<br />

denken we ook aantrekkelijker te worden<br />

voor de nieuwe generaties adviseurs.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 27


DUURZAAM ADVISEREN<br />

De wetgeving zegt dus niet<br />

dat je duurzamer moet gaan<br />

beleggen.<br />

Nieuwe EU-wetgeving<br />

voor beleggingsadvies<br />

DIT ARTIKEL IS BESTEMD VOOR FINANCIEEL ADVISEURS DIE KLANTEN ADVIES<br />

GEVEN OVER BELEGGINGEN EN BELEGGINGSPOLISSEN, AL DAN NIET DUURZAAM.<br />

IK DACHT, LAAT IK MAAR GEWOON BEGINNEN MET WIE ECHT VERDER MOET<br />

LEZEN EN WIE NIET. ‘IK MOET HELEMAAL NIETS!’, HOOR IK JE DENKEN. DAT IS<br />

EXACT WAT ER BIJ MIJ GEBEURT ALS IEMAND TEGEN MIJ ZEGT DAT IK IETS MOET<br />

DOEN. MAAR JA, IN DIT GEVAL IS DIE ‘IEMAND’ DE AFM, ALS WOORDVOERDER EN<br />

UITVOERDER VAN DE EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN (DE ESA’S).<br />

EN DIE AFM, WAAR WIJ ALLEMAAL MEE TE MAKEN HEBBEN, GAAT TOEZICHT<br />

HOUDEN OP EEN HELE SET AAN NIEUWE EN AANGEPASTE REGELS.<br />

TEKST HUBRIEN MEIJAARD | BEELD WOUTER VAN LEUSEN<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 29


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Deze EU-regels hebben te maken met transparantie<br />

die de informatieverschaffing aan<br />

beleggers over duurzaamheid in de financiële<br />

wereld moet bevorderen. Het gaat dan<br />

vooral om:<br />

– hoe duurzaamheidsrisico’s geïntegreerd worden in<br />

beleggingsprocessen;<br />

– de gedragslijnen over die duurzaamheidsrisico’s;<br />

– duidelijkheid geven over het beloningsbeleid rondom<br />

duurzaamheidrisico’s; en<br />

– of en zo ja hoe je als adviseur ongunstige effecten<br />

op duurzaamheid meeneemt in je beleggings- of<br />

verzekeringsadvies.<br />

Vanuit mijn langjarige interesse en specialisatie in<br />

duurzaam beleggen heb ik me uitgebreid verdiept in<br />

deze regels die vanuit Europa op ons afkomen. In dit artikel<br />

wil ik je dan ook een aantal concrete handvatten<br />

meegeven hoe jij met de wetgeving om moet en mag<br />

gaan.<br />

EEN KORTE HISTORIE<br />

Tot voor kort werd door een groot deel van de financials<br />

het meeste wat betrekking had over promoten van<br />

duurzaamheid weggezet als ‘klimaatdrammen’. Nu,<br />

anno 2021 is dat beeld – en daar ben ik blij mee – heel<br />

snel veranderd. De meerderheid van de mensen is er nu<br />

wel van overtuigd dat iedereen en op alle niveaus rap<br />

aan de gang moet met dit thema.<br />

Van de EU kunnen we een heleboel vinden. Waar<br />

het nu om gaat, is dat er een paar jaar geleden bewust<br />

voor gekozen is om de financiële wereld te sturen naar<br />

een meer duurzaam beleid. De lijst van regels en wetgeving<br />

die daarvoor is opgetuigd en aangepast, wordt<br />

nog steeds langer. Termen als NFRD/CSRD, SFDR (met<br />

of zonder RTS), artikel 6, 8 en 9 fondsen, MiFID II, AIF-<br />

MD, UCITS en taxonomie zijn dagelijkse kost bij banken,<br />

verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders.<br />

TIJD VOOR ACTIE<br />

Maar deze termen zijn nog geen dagelijkse kost bij financieel<br />

adviseurs. Bij het grootste deel van deze belangrijke<br />

groep ondernemers blijkt de nieuwe wetgeving<br />

gewoon onbekend te zijn. En niet omdat ze geen voorstander<br />

zijn van meer duurzaam beleggen, want hier<br />

is de afgelopen jaren wel een kentering in te zien. Het<br />

is meer een kwestie van: ‘Ik heb echt genoeg werk te<br />

doen, dus ik hoor het wel als er iets is waar ik mee aan<br />

de gang moet’.<br />

Nou, bij deze dan. Lees nog even verder, want dat<br />

moment van ‘aan de gang moeten’ is dus nu aangebroken.<br />

Sterker nog, dat moment brak 10 maart 2021 al<br />

nadrukkelijk aan… Toen is namelijk het eerste deel van<br />

een stuk belangrijke wetgeving in werking getreden,<br />

namelijk ‘Level 1 van de SFDR’. En die wetgeving geeft<br />

aan dat ook jij als financieel adviseur vanaf 10 maart<br />

2021 transparant dient te zijn over duurzaamheid in je<br />

beleggingsadviezen.<br />

En het vervolg zit er al snel aan te komen:<br />

– per 1 januari 2022 bijvoorbeeld gaat de ‘Taxonomieverordering’<br />

concreet worden: hierin staat aangegeven<br />

welke investeringen en sectoren behulpzaam<br />

zijn voor de transitie naar een duurzame economie.<br />

Best boeiend om dit proces te volgen, want er wordt<br />

nu volop gebakkeleid over zaken als landbouw, fossiele<br />

en kernenergie;<br />

– en op 1 juli 2022 treedt ‘level 2’ van de SFDR in werking:<br />

Waar het nu nog erg algemeen en breed is,<br />

moet je dan tot in detail en op allerlei manieren<br />

aangeven wat jij wel of niet doet met betrekking tot<br />

duurzaamheid.<br />

Let op! De wetgeving zegt dus NIET dat je duurzaam of<br />

duurzamer moet gaan beleggen. De wetgeving regelt alleen<br />

dat je heel transparant wordt in hoe en waarom<br />

en waarin je belegt. Wie niet duurzaam belegt, zal alleen<br />

wel goed dienen uit te leggen waarom dit zo is en<br />

zal moeten kunnen aantonen dat de risico’s hiervan in<br />

kaart zijn gebracht. Wie er wel voor kiest om duurzaam<br />

te beleggen, zal precies moeten aangeven hoe duurzaam<br />

dit in feite is en hoe hij dit als adviseur regelt binnen<br />

zijn bedrijf.<br />

URGENTIE<br />

De urgentie is dus helder. Maar wat moet je nu precies<br />

doen als adviseur? Wat altijd goed werkt, is een lijst met<br />

vragen én antwoorden. Laten we aan de gang gaan.<br />

Bron: 4ESG Consulting<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Hubrien Meijaard:<br />

‘Adviseurs moeten<br />

vol aan de bak.’<br />

Wat moet ik eigenlijk al sinds 10 maart 2021 minimaal<br />

geregeld hebben?<br />

Op 10 maart zijn de eerste regels (‘level 1’) van de SFDR<br />

in werking getreden. Dat betekent concreet:<br />

• transparant zijn over het wel of niet meenemen<br />

in je beleggingsadvies van ongunstige duurzaamheidsfactoren;<br />

• als je hier (nog) geen rekening mee houdt, moet je<br />

aangeven of je dat in de toekomst wel gaat doen en<br />

per wanneer;<br />

• informatie verstrekken over hoe jij die duurzaamheidsrisico’s<br />

integreert in je beleggingsbeslissingsprocedure<br />

(de ‘gedragslijnen’):<br />

– op welke wijze maken duurzaamheidsrisico’s onderdeel<br />

uit van je besluitvormingsproces, beloningsbeleid,<br />

beleggingsadvies en/of verzekeringsadvies;<br />

– wat is je verwachting van de impact van jouw advies<br />

voor het rendement van het product;<br />

– als je denkt dat duurzaamheidsrisico’s geen rol<br />

spelen, dan moet je daar een duidelijke toelichting<br />

op geven;<br />

• aangeven wat voor soort product je hebt:<br />

– een zogenaamd ‘artikel 6’ product. Dit zijn nietduurzame<br />

beleggingen, alleen gericht op rendement<br />

en tegenwoordig meestal ‘grijs’ genoemd;<br />

– een zogenaamd ‘artikel 8’ product. Dit zijn beleggingen<br />

die deels rekening houden met ecologische of<br />

sociaal-maatschappelijke factoren (ESG’s). Naast het<br />

financieel rendement moet je ook aangeven wat het<br />

maatschappelijk rendement is. En ja, daar kun je inderdaad<br />

veel kanten mee op… En dat gebeurt ook in<br />

de markt. Vandaar dat er meer specifieke regels en<br />

richtlijnen komen per 1 januari en 1 juli 2022. Deze<br />

beleggingen worden ‘lichtgroen’ genoemd;<br />

– een zogenaamd ‘artikel 9[‘ product. Hier is het<br />

doel om ESG-impact te realiseren. Het financiële<br />

rendement is een gevolg. Dit noemen we ‘donkergroene’<br />

beleggingen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 31


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Waar moet ik de informatie laten zien?<br />

Deze informatie moet zowel op je website te vinden zijn,<br />

als in je ‘precontractuele informatie’ die je aan prospects<br />

en klanten verstrekt. Op dit moment kan dat nog redelijk<br />

compact en vormvrij. Met de aanvullende regels die<br />

volgend jaar in werking treden, zal de informatie volgens<br />

vaste formats aangeboden moeten gaan worden.<br />

Waar staat ‘SFDR’ voor?<br />

SFDR staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation.<br />

Deze EU-verordening stelt regels over transparantie<br />

vast om zowel de integratie van duurzaamheidsrisico’s<br />

in beleggingsprocessen, als informatieverschaffing<br />

aan beleggers te bevorderen. De AFM zegt het kort en<br />

duidelijk op de website: “De SFDR schrijft transparantieregels<br />

voor over duurzaamheid door financiëlemarktdeelnemers<br />

en financieel adviseurs.”<br />

Wat is de ‘Taxonomieverordening’?<br />

Dit is een EU-breed classificatiesysteem waarmee je<br />

kunt beoordelen of een economische activiteit duurzaam<br />

is. Deze verordening gaat in per 1 januari 2022.<br />

Omdat hij heel belangrijk is voor de toekomst van sectoren<br />

en bedrijven wordt hierover momenteel achter<br />

de Europese schermen enorm veel gesteggeld. Genoeg<br />

voer voor een apart artikel, ergens eind van dit jaar!<br />

Wat is eigenlijk een duurzame belegging volgens de EU?<br />

In de SFDR wordt een duurzame belegging als volgt<br />

omschreven: “een belegging in een economische activiteit<br />

die bijdraagt aan het bereiken van een milieu- en/of<br />

sociale doelstelling mits deze beleggingen geen ernstige<br />

afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen<br />

waarin is belegd praktijken van goed bestuur (‘good<br />

governance’) volgen.”<br />

‘Het moment van aan<br />

de gang moeten, is voor<br />

financieel adviseurs nu<br />

aangebroken’<br />

Wat wordt er bedoeld met de term ‘duurzaamheidsrisico’?<br />

De EU geeft de volgende definitie: “een gebeurtenis of<br />

omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied<br />

(G) die, als deze zich voordoet, een wezenlijk negatief<br />

effect op de waarde van de beleggingen kan veroorzaken.”<br />

Hier wordt dus niet alleen over klimaat en<br />

milieurisico’s gesproken, maar ook over bijvoorbeeld<br />

corruptie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden.<br />

Moet ik mijn klanten nu <strong>adviseren</strong> om meer duurzaam<br />

te gaan beleggen?<br />

Nee, dat hoeft niet. Wel gaat medio 2022 geregeld worden<br />

(aanpassingen MiFID II) dat je een duurzaamheidsprofiel<br />

van je klant moet aanmaken. En op basis van dat<br />

profiel (grijs, lichtgroen of dondergroen) moet je dan<br />

zijn beleggingen regelen of aanpassen. Een voorbeeld:<br />

wil iemand echt impactbeleggen (donkergroen) en bied<br />

jij dat niet aan? Dan mag je hem of haar niet laten beleggen<br />

in een grijze of lichtgroene portefeuille.<br />

Geldt dit echt voor alle financieel adviseurs?<br />

Nee, dit geldt alleen voor jou als adviseur als:<br />

• je klanten adviseert met beleggingsrekeningen, lijfrente/pensioenrekeningen<br />

en/of beleggingspolissen;<br />

• jouw kantoor uit minimaal drie medewerkers bestaat.<br />

In de eerste basistekst staat ‘mensen in loondienst’,<br />

maar ondertussen is juristen wel duidelijk<br />

geworden dat je dit ruimer moet opvatten, zoals bijvoorbeeld<br />

het inhuren van ZZP’ers of partners die<br />

met je samenwerken.<br />

Wat is de rol van de AFM bij deze nieuwe duurzaamheidsregels?<br />

De AFM moet zorgen voor naleving van de regels. Voor<br />

de invoering van de regels per 10 maart 2021 hebben ze<br />

tussen de regels door al aangegeven dat handhaving<br />

nog niet bovenaan hun lijstje staat. Er is gewoon nog<br />

veel niet duidelijk genoeg, zowel voor hen als voor adviseurs.<br />

Maar die duidelijkheid komt er nu rap aan. Dus<br />

dan kun je ervan uitgaan dat er in 2022 wel goed naar<br />

gekeken gaat worden.<br />

CONCLUSIE<br />

De tijd van achteroverleunen op het gebied van duurzaamheid<br />

is ook in de financiële wereld echt voorbij. De<br />

meeste adviseurs zullen gewoon de tweede helft van dit<br />

jaar en de eerste helft van 2022 vol aan de bak moeten<br />

om te zorgen dat ze gaan voldoen aan de nieuwe regels.<br />

Gelukkig zijn er meerdere partijen waar je als adviseur<br />

terecht kunt voor meer informatie, zoals banken,<br />

vermogensinstellingen of verzekeraars en ‘wij van<br />

Stan&Wende’. Ik wens je veel succes! n<br />

Hubrien Meijaard is onafhankelijk financieel lifeplanner<br />

en partner in Stan&Wende-duurzaam beleggen.<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

ACCOUNTMANAGERS RAYMOND REMY, TJALLING ALKEMA EN<br />

TIM VAN DIJK VAN ANSVARIDÉA AAN HET WOORD.<br />

Waarom zou je je als<br />

adviseur bezighouden<br />

met duurzaamheid?<br />

TEKST ANSVARIDÉA<br />

RAYMOND REMY<br />

Ik zie om mij heen een nieuw bewustzijn<br />

ontstaan, waarbij we onszelf vragen stellen.<br />

Kan het ook anders? Met meer oog<br />

voor elkaar, het gezin, onze gezondheid,<br />

de natuur en onze planeet?<br />

In mijn werk als accountmanager bezoek<br />

ik het liefst mijn adviseurs op hun<br />

kantoor, maar in het afgelopen anderhalf<br />

jaar hebben we door Corona een technologische<br />

stap voorwaarts gemaakt.<br />

Videobellen is niet meer weg te denken<br />

uit ons dagelijks contact. Ik ben nu vaak<br />

beter en sneller bereikbaar (want minder<br />

onderweg) en heb dagelijks meer contacten<br />

met mijn adviseurs dan voorheen. En<br />

ja, door vanaf huis te werken is er minder<br />

sociaal contact met nieuwe collega’s,<br />

maar ervaar ik een beter evenwicht in zakelijk<br />

(reizen) en privé.<br />

Als verzekeraar is Ansvar al vanaf de<br />

start duurzaam. Deze intentie komt terug<br />

in ons beleggingsbeleid, de inrichting<br />

van de interne organisatie en zeker ook<br />

in onze nieuwe Bewust lijn. Met dit aspect<br />

onderscheiden we ons van de meeste<br />

collega verzekeraars.<br />

Als het onderwerp ‘duurzaamheid’<br />

aan de orde komt, merk ik dat adviseurs<br />

Raymond Remy:<br />

‘Adviseurs vaker<br />

positief.’<br />

hier steeds vaker positief tegenover<br />

staan. Meestal omdat hun klanten hierom<br />

vragen of anders over beginnen te<br />

denken. <strong>Duurzaam</strong>heid gaat over zo veel<br />

meer dan alleen het milieu of recyclen.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid gaat ook over het streven<br />

naar een wereld met gelijke kansen voor<br />

iedereen. En dat we rekening houden<br />

met de gevolgen van onze keuzes voor<br />

onze omgeving. Allemaal kunnen we hier<br />

ons steentje aan bijdragen. Ik stel mezelf<br />

vaker de vraag: Heb ik dit echt nodig? En<br />

indien ja, bij welk bedrijf wil ik kopen? En<br />

hoe gaat dit bedrijf om met zijn mensen<br />

en de omgeving?<br />

Onze adviseurs hebben de mogelijkheid<br />

hun klanten te helpen bij het maken<br />

van financiële keuzes. Bij het hypotheekadvies<br />

komen al regelmatig de mogelijkheden<br />

voorbij om energiebesparende<br />

maatregelen mee te financieren. Meestal<br />

is een hypotheekadvies ook een reden<br />

om het verzekeringspakket te bespreken<br />

of te herzien.<br />

Misschien is het een idee om hier ook<br />

de producten uit de Bewust lijn van Ansvar<br />

bij te betrekken? Want hoe zou de<br />

klant het vinden als je als adviseur niet<br />

alleen een financieel verstandig advies<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


ANSVARIDÉA<br />

Tjalking Alkema:<br />

‘Mooie kansen.’<br />

geeft, maar ook inspeelt op diens behoefte<br />

aan een duurzame productoplossing.<br />

Door een schadeverzekeraar, die<br />

rekening houdt met de impact van verzekeren<br />

op onze maatschappij? Zo bieden<br />

we samen niet alleen een degelijke verzekeringsoplossing,<br />

maar maken we de<br />

wereld ook een klein stukje mooier. Dat<br />

voelt goed, toch?<br />

TJALLING ALKEMA<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is niet alleen belangrijk in<br />

uw aanbod maar in het aanbod van ieder<br />

bedrijf. Het is in het belang van iedereen<br />

en het is allang niet meer alleen voor<br />

‘geitenwollensokkentypes’.<br />

Het gaat om het resultaat van de inspanningen<br />

van ons allemaal. Alles wat<br />

je bijdraagt aan een toekomstbestendige<br />

wereld is goed. Of je nou glas naar de<br />

glasbak brengt, de bandenspanning van<br />

je auto op peil houdt of zonnepanelen<br />

aanschaft, alle beetjes helpen. Ook als dit<br />

meer financieel gedreven is dan vanuit<br />

een duurzaamheidsgedachte. Uiteindelijk<br />

gaat het om het gezamenlijke resultaat,<br />

hoe groot of hoe klein jouw bijdrage ook<br />

is. Het gaat erom dat duurzaam bezig zijn<br />

de norm is en niet duurzaam niet.<br />

Dit zal uiteindelijk zorgen dat het<br />

hele verduurzamingsproces in een<br />

stroomversnelling komt en we na verloop<br />

van tijd niet meer beter weten. In de<br />

bewustwording rondom dit proces kunt<br />

u als assurantieadviseur een rol spelen.<br />

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verzekeraar<br />

die verantwoord belegt maar u<br />

kunt ook kiezen voor een verzekeraar die<br />

daarnaast specifieke dekkingen hiervoor<br />

opneemt in het verzekeringsproduct.<br />

Als verzekeraar bieden wij producten<br />

aan die duurzaam herstel en deelgebruik<br />

aantrekkelijk maken.<br />

Voor u als adviseur liggen er mooie<br />

kansen om ook uw steentje bij te dragen<br />

en tegelijkertijd een goed advies te geven.<br />

Met onze Bewustlijn krijgt u de mogelijkheid<br />

om een duurzame verzekering<br />

bij een duurzame verzekeraar te sluiten<br />

zodat u als adviseur een duurzame klantrelatie<br />

aan kunt gaan. Kortom; samen<br />

duurzaam. U zult merken dat uw klant<br />

hier meer voor openstaat dan dat u zelf<br />

waarschijnlijk had verwacht. De Bewustlijn<br />

geeft uw klant onder andere extra<br />

dekkingen voor duurzaam herstel, deelbezit<br />

en zelfs vergoeding van energieverlies<br />

bij schade aan de zonnepanelen bijvoorbeeld.<br />

Veel kansen dus om nog meer<br />

toegevoegde waarde te bieden en (toekomstige)<br />

klanten aan u te binden.<br />

TIM VAN DIJK<br />

Aanvankelijk was ik behoorlijk sceptisch<br />

als het ging over duurzaamheid en verzekeren.<br />

Dat sceptische zat hem met name<br />

in het feit dat ik dacht dat de behoefte er<br />

nog niet was bij u en uw klanten. Want<br />

net zoals de biologische tomaat in de supermarkt,<br />

zijn er in de verzekeringsmarkt<br />

nog veel reguliere alternatieven beschikbaar.<br />

Inmiddels denk ik dat we ons als<br />

verzekeringsmensen meer bezig moeten<br />

gaan houden met duurzaamheid. De<br />

reden? Heel simpel, we zijn het moreel<br />

Tim van Dijk:<br />

‘Moreel verplicht.’<br />

verplicht ons steentje bij te dragen. Hoe<br />

klein dat steentje ook is.<br />

We genieten immers allemaal van<br />

de aarde. Iedereen op zijn eigen manier.<br />

En we willen dat onze (klein)kinderen dit<br />

ook kunnen blijven doen. Het is echter<br />

niet vanzelfsprekend dat zij dit kunnen<br />

als we op de huidige manier door blijven<br />

leven.<br />

Nu zal een duurzame verzekering<br />

niet direct veel bijdragen aan een betere<br />

aarde. Maar het heeft wel een veel groter<br />

voordeel. Als de klant ook zijn verzekering<br />

duurzaam maakt dan is dat weer<br />

een extra stukje bewustwording.<br />

Stel je eens voor dat er een moment<br />

komt dat er geen gewone tomaat meer<br />

in de supermarkt ligt maar alleen nog de<br />

biologische. En stel je eens voor dat dit<br />

ook in verzekeringsland gebeurt. Als we<br />

op dat moment alleen nog maar bezig<br />

zijn met de reguliere tomaat dan zijn we<br />

te laat. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 35


COLUMN<br />

ZOALS BIJ ALLES DAT IN DE MODE IS,<br />

WIL IEDEREEN EEN (TARWE)GRAANTJE<br />

MEEPIKKEN. HET ZORGT ERVOOR DAT<br />

DUURZAAMHEID EN WINST OP ÉÉN HOOP<br />

GEGOOID WORDEN EN DAT NIEMAND<br />

MEER HET KAF MEER VAN HET KOREN (OF<br />

TARWESTRO) KAN SCHEIDEN.<br />

TEKST ESTHER VUIJSTERS<br />

BEELD GROOTVELDFOTOGRAFIE<br />

Ecogoodies, gerecycled toiletpapier, een powerbank<br />

van tarwestro en ondergoed gemaakt<br />

van bamboe: je struikelt tegenwoordig<br />

over de duurzame artikelen. Létterlijk<br />

zelfs, want de duurzame sneakers van appel,<br />

ananas, maïs of kurk blijken maar zelden<br />

écht lekker te zitten. Maar het verkoopt als een malle.<br />

Net als de Corporate Stories over duurzaamheid; ook die<br />

gaan als warme broodjes over de toonbank. Let’s face it:<br />

‘duurzaamheid’ is een modewoord.<br />

In zulke situaties helpt het mij vaak om terug te<br />

gaan naar de kern: het woordenboek. Wat is de letterlijke<br />

betekenis van het woord ‘duurzaam’? Volgens Van<br />

Dale is duurzaam ‘geschikt, bestemd om te duren, weinig<br />

vergankelijk’. Binnen de ecologie is de uitleg specifieker:<br />

‘Het niet méér grondstoffen onttrekken dan dat<br />

de natuur zelf bij kan maken’. Wanneer we ons zoekgebied<br />

online uitbreiden, zien we dat de definitie van het<br />

woord ‘duurzaam’ de afgelopen jaren is geëvolueerd<br />

van ‘bestendig omgaan met hulpbronnen waarmee de<br />

welvaart wordt voortgebracht’ naar ‘alle ontwikkelingen<br />

die op technisch, politiek, sociaal, ecologisch of economisch<br />

gebied bijdragen aan een gezonde aarde’.<br />

GEZONDE AARDE<br />

Samenvattend kan worden gezegd dat alles dat bijdraagt<br />

aan een gezonde aarde – bestendig omgaan met<br />

hulpbronnen valt daar zeker onder – duurzaam is. Een<br />

stoeptegel eruit wippen en hier gras zaaien, is duurzaam.<br />

De CO2-uitstoot van je bedrijf verminderen ook.<br />

Of de printer de deur uit doen. Maar is dat laatste genoeg<br />

om een bedrijf duurzaam te noemen? Een woning<br />

is ook niet direct duurzaam als je één zonnepaneel op je<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


COLUMN<br />

Nee? Dan ben je<br />

dus niet duurzaam!<br />

dak plaatst. Daar ligt een vrij ingewikkeld labelsysteem<br />

aan ten grondslag.<br />

In Den Haag worstel(d)en ze met dezelfde vraag.<br />

En dus komt er voor bedrijven ook een label. Per 1 januari<br />

2023 moet elk kantoor minimaal het energielabel<br />

C of hoger hebben. Maar de eisen van dit label zijn gericht<br />

op de pandeigenaar en zeggen niet zoveel over de<br />

bedrijfsvoering. Wordt er gewerkt met duurzame partners?<br />

Is er een plan voor duurzame inzetbaarheid van<br />

het personeel? Hoe zijn de inkopen geregeld? Wordt er<br />

aan afvalscheiding gedaan? En wat te denken van de<br />

mogelijkheden op gebied van thuiswerken en online<br />

vergaderen? Nu misschien nog heel logisch, maar hoe<br />

gaat dat straks?<br />

GEMISTE KANS, OVERHEID<br />

De pagina over duurzame bedrijfsvoering op de Kamer<br />

van Koophandel geeft tips voor een duurzame bedrijfsvoering.<br />

Opvallend genoeg begint het artikel met de<br />

opmerking dat je ‘met een duurzame bedrijfsvoering<br />

kosten kunt besparen’. Niet precies het uitgangspunt<br />

dat je bij een duurzaam bedrijf verwacht. En wat te denken<br />

van de zinsnede: ‘Bovendien kan een duurzaam of<br />

groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf’.<br />

Is dat de juiste drijfveer? Naast het bijkomend voordeel<br />

INITIATIEF DUURZAAM WONEN<br />

Met de E-learning en Vaardighedentraining <strong>Duurzaam</strong><br />

Wonen steun jij het initiatief <strong>Duurzaam</strong> Wonen,<br />

een gezamenlijk initiatief uit de financiële<br />

branche om de wereld een stukje beter te maken.<br />

Na het volgen van de E-learning heb jij voldoende<br />

kennis van verduurzaming om het onderwerp standaard<br />

mee te nemen in je adviesgesprekken. Zie:<br />

www.lindenhaeghe.nl/pe-seh-adviseur-duurzaamwonen-vaardigheden<br />

van het terugdringen van de CO2-uitstoot wanneer er<br />

duurzame energie gebruikt wordt, zien we de gezonde<br />

aarde in dit verhaal eigenlijk niet terug. Gemiste kans,<br />

overheid!<br />

Het legt de problematiek rond het begrip duurzaamheid<br />

pijnlijk bloot. <strong>Duurzaam</strong>heid betekent dat je<br />

de focus hebt op een gezonde aarde. Niet op kostenbesparing,<br />

winst of imago. Dat laatste ontstaat vanzelf als<br />

je het goed doet. De eerste twee als je mazzel hebt.<br />

‘<strong>Duurzaam</strong>heid betekent<br />

een focus op gezonde<br />

aarde en niet op kostenbesparing,<br />

winst of imago’<br />

ANTWOORD OP DE VRAAG<br />

Misschien is het dus tijd dat we massaal de vraag ‘wat<br />

is duurzaam?’ vervangen door ‘draagt dit bij aan een gezonde<br />

aarde?’. Of het nou gaat om je afval scheiden, de<br />

keus voor zonnepanelen of inzetten op elektrisch rijden.<br />

Het antwoord op de tweede vraag kan dan best ‘nee’<br />

zijn. Bijvoorbeeld omdat je kiest voor de winst of een<br />

goedkopere oplossing. Of beide. Maar noem het dan ook<br />

niet duurzaam. En is je antwoord heel vaak ‘nee’, dan<br />

ben je dus niet duurzaam. Wees daarin duidelijk, eerlijk<br />

en transparant. Dat is dan in elk geval al een mooie eerste<br />

stap. n<br />

Esther Vuijsters is Teamleider Marketing & Communicatie<br />

bij Opleidingsinstituut Lindenhaeghe.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 37


DUURZAAM ADVISEREN<br />

“DUURZAAMHEID IS VOOR MIJ DERMATE BELANGRIJK DAT IK, ONDANKS<br />

MIJN LEEFTIJD, NOG NIET GESTOPT BEN MET WERKEN. STERKER<br />

NOG; IK BEN MET EEN NIEUW BEDRIJF GESTART NADAT IK VORIG JAAR<br />

MIJN ADVIESKANTOOR HEB VERKOCHT EN MIJN WERKZAAMHEDEN<br />

ALS FINANCIEEL ADVISEUR HEB BEËINDIGD.” DIRK KOOIMAN (68) IS<br />

RUIM VEERTIG JAAR WERKZAAM IN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING.<br />

DEELS IN LOONDIENST EN DEELS ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid en<br />

financiële wereld<br />

gaan prima samen<br />

TEKST CHRISTINE SCHUT<br />

Kooiman spreekt vanuit een jarenlange ervaring.<br />

“In juli 2020 heb ik mijn loopbaan<br />

als adviseur in verzekeringen, hypotheken<br />

en bancaire diensten afgesloten en ben ik<br />

aan de slag gegaan met een nieuw bedrijf.<br />

Ik richt mij tot de onafhankelijke financiële<br />

advieskantoren in Nederland, die lokaal,<br />

regionaal betrokken zijn bij de samenleving. Bij<br />

die kantoren ligt mijn hart, want veertig jaar van mijn<br />

werkzame leven is verweven met deze dienstverleners.<br />

Dit is een mooie basis om duurzaamheid bij hen te stimuleren.”<br />

Kooiman vindt het boeiend om te zien hoe de beroepsgroep<br />

van lokale/regionale onafhankelijke financieel<br />

adviseurs zich in deze afgelopen periode heeft<br />

ontwikkeld ten opzichte van verzekeraars en andere<br />

landelijk opererende (online) dienstverleners. “Persoonlijk<br />

klantcontact is één van de sterkste troeven<br />

die deze advieskantoren in handen hebben. Het is<br />

mijn missie om deze positie te ondersteunen in een<br />

tijdsgewricht, waarin financieel advies in toenemende<br />

mate wordt overgenomen door digitale processen. Ik<br />

doe dit onder andere door advieskantoren te enthousiasmeren<br />

voor het ontwikkelen van een heldere visie<br />

op duurzaamheid en deze uit te stralen in gedrag en<br />

advies.”<br />

GEEN ONTKOMEN AAN<br />

“Advieskantoren hebben in de hectiek van alle dag de<br />

handen vol aan klantcontact en onder meer het implementeren<br />

van wet- en regelgeving in de kantoororganisatie.<br />

Het valt niet mee om tijd te vinden voor introductie<br />

van duurzaamheid in klantcontact en kantoororganisatie,<br />

maar er is geen ontkomen aan. Ik kan hen<br />

daarbij helpen. Ik bespreek de opties om collectief vorm<br />

te geven aan een keurmerk ‘maatschappelijk relevant<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

financieel advieskantoor’. Ik realiseer mij dat het ontwikkelen<br />

van een keurmerk geen kleinigheid is, maar<br />

het is absoluut de moeite waard om de mogelijkheden<br />

te peilen en duurzaamheid bij advieskantoren op het<br />

netvlies te krijgen.”<br />

Kooiman legt graag en transparant uit hoe hij te<br />

werk gaat. “Vanaf de start van mijn nieuwe bedrijf bezoek<br />

ik websites van advieskantoren en let onder andere<br />

op concrete voorbeelden van verduurzamen. Inmiddels<br />

zijn meer dan 750 kantoren bekeken en bij mij<br />

geregistreerd. Een mooi signaal wordt door Van Steensel<br />

Assurantiën (Rotterdam) (zie ook elders in deze uitgave,<br />

red.) afgegeven. Op de website van dat kantoor<br />

heeft duurzaamheid in de taakbalk een eigen button,<br />

waarin helder is beschreven hoe het kantoor haar bijdrage<br />

levert aan de duurzame samenleving. De betrokkenheid<br />

van dat kantoor is fantastisch. En er zijn meer<br />

adviseurs die er hard aan trekken om duurzaamheid te<br />

promoten. Ook vind ik het interessant om verzekeraars<br />

te volgen. Zij laten hun implementatie van duurzaamheid<br />

aansluiten op de zeventien doelstellingen van de<br />

VN met onder andere bestrijding van armoede en beïnvloeding<br />

van klimaatverandering. Tot slot stip ik Adfiz<br />

aan, met op haar website een kennisportaal over verduurzaming.”<br />

ULTIEME BALANS<br />

Overigens vindt Kooiman duurzaamheid een bijzonder<br />

begrip: “<strong>Duurzaam</strong>heid is voor mij de ultieme balans<br />

tussen de drie begrippen people (mensen), planet (milieu)<br />

en prosperity (welvaart). Met mijn nieuwe bedrijf<br />

wil ik met advieskantoren in gesprek gaan over dit onderwerp<br />

en met hen bekijken of duurzaamheid in de<br />

kantoororganisatie en het klantcontact geïmplementeerd<br />

kan worden. Want steeds meer mensen, dus klanten,<br />

hechten waarde aan duurzaamheid. Implementatie<br />

van duurzaamheid staat bij veel financieel adviseurs in<br />

de kinderschoenen en de beroepsgroep moet nog een<br />

flinke slag maken. Maar er wordt bemoedigend gereageerd<br />

op mijn initiatief.”<br />

“Het begrip duurzaamheid laat zich ook lastig in<br />

een definitie vangen. Als er een kernachtige beschrijving<br />

is, hoop ik er in terug te vinden dat het individuele<br />

gedrag hierop van invloed is. Als adviseur en inwoner<br />

van Baarn heb ik sinds jaar en dag oog voor het wel<br />

en wee in mijn directe omgeving. Als vrijwilliger was ik<br />

zo’n tien jaar op basisscholen actief tijdens de Week van<br />

het Geld en ik ondersteunde het welzijnswerk in Baarn<br />

door inwoners te helpen om thuis financieel/administratief<br />

de zaak op orde te krijgen. Ook ben ik als financieel<br />

adviseur bestuurslid van de Stichting Vrienden van<br />

het Cantonspark die dit monumentale park richting<br />

een duurzame toekomst wil loodsen.”<br />

DIRK KOOIMAN<br />

Dirk Kooiman (1952) is geboren en getogen in Amsterdam. In<br />

Maastricht rondde hij zijn opleiding af aan de Hoge Hotelschool.<br />

Na een paar jaar horeca switchte hij naar de bancaire<br />

dienstverlening en startte bij de Bondsspaarbank, thans SNS,<br />

als kantoordirecteur vestiging Baarn. Van 1988 tot 1993 werkte<br />

hij bij de RegioBank (destijds CVB), onder andere als sectorhoofd<br />

hypotheken. Vervolgens startte hij een eigen financieel<br />

advieskantoor en besteedde hij zijn tijd voornamelijk aan werk<br />

en gezin. In 2020 verkocht hij het advieskantoor. Hij pakte de<br />

draad op van een nieuw bedrijf om met de financiële dienstverleners<br />

in Nederland te zoeken naar optimalisatie van het<br />

klantcontact, waarbij duurzaamheid helder in het vizier komt.<br />

Dirk is getrouwd, heeft een dochter, een zoon en vijf kleinkinderen.<br />

Atletiek is een rode draad in zijn leven, hij liep een<br />

marathon in 1981. Thans is hij penningmeester van het Baarns<br />

OndernemersNetwerk en algemeen bestuurslid van de Stichting<br />

Vrienden van het Cantonspark.<br />

Dirk Kooiman: ‘Enorme<br />

lijst aan zaken die ik<br />

wil bereiken.’’<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 39


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Maar zoals al gezegd, ik wil wel van mijn tuin genieten,<br />

maar nog niet fulltime. <strong>Duurzaam</strong>heid is simpelweg te<br />

belangrijk voor mijzelf en onze bedrijfstak om nu te laten<br />

liggen.”<br />

‘Aandacht voor<br />

armoede en klimaat<br />

moet onderdeel zijn van<br />

kantoor en klantadvies’<br />

WERK EN WONEN<br />

In zijn directe woonomgeving heeft Dirk Kooiman ook<br />

oog voor duurzaamheid. “Mijn kantoor is ‘aan huis’<br />

en werk en wonen spelen zich af in een woning uit<br />

1904. Ons huis verduurzamen is een uitdaging voor<br />

mijn vrouw en ik. De raamisolatie is nagenoeg op orde.<br />

Woon-werkverkeer is er niet en autogebruik is voor<br />

werk en privé minder dan 10.000 km per jaar. Leuk om<br />

te doen zijn de tuinprojecten. Recent zijn regenpijpen<br />

ontkoppeld van het riool en wordt regenwater opgevangen<br />

in een IBC-tank. Overtollig water stroomt weg in<br />

de tuin. En een stuk siertuin is omgespit tot moestuin.<br />

FUNDAMENT<br />

“<strong>Duurzaam</strong>heid is in mijn ogen wél een fundament van<br />

advies, omdat advies behoort voort te komen uit de standaard<br />

levenshouding. Een frappante parallel is te vinden<br />

bij integriteit. <strong>Duurzaam</strong>heid en integriteit zijn fundamenten<br />

van het adviesvak. Maar helaas is integer advies<br />

voor een klein deel van de branche klaarblijkelijk<br />

alleen mogelijk met de Wft-stok achter de deur. Hopelijk<br />

hoeft het wat betreft duurzaamheid niet zover te komen.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is ook geen trend. In 2015 zijn door de VN<br />

(waaronder dus ook Nederland) zeventien doelstellingen<br />

geformuleerd om tot een duurzame samenleving te komen.<br />

Als iedereen doordrongen is van de doelstellingen,<br />

dan zal dit uitmonden in een standaard levenshouding<br />

die permanent gericht is op duurzaamheid.”<br />

Van hoe Kooiman denkt dat de financiële adviessector<br />

zichzelf zou kunnen verduurzamen, wil hij wel een<br />

tipje van de sluier oplichten: “De basis is het opstellen<br />

van een stappenplan. Dit is een leuke en interessante<br />

klus, maar niet eenvoudig. De eerste stap is niet moeilijk,<br />

want dit is het inventariseren van hetgeen momenteel<br />

op kantoor en bij advies al gerealiseerd wordt.<br />

Wordt in het dagelijks kantoorwerk aan de drie P’s gedacht?<br />

Voldoet het advies hieraan? Wordt in het advies<br />

rekening gehouden met de noodzaak om duurzaamheid<br />

in beeld te krijgen? Na de eerste stap volgt het concreet<br />

toepassen van handvatten over duurzaamheid en<br />

tot slot adviseer ik iedereen te sleutelen aan een collectief<br />

bewustwordingsproces en elkaar te stimuleren om<br />

de zeventien VN-doelstellingen in het oog te krijgen en<br />

dan thema’s te vinden die passen binnen het bereik van<br />

het advieskantoor. Denk daarbij aan bestrijding van armoede<br />

en klimaatverandering.”<br />

“Wat mijzelf betreft, heb ik de handen vol aan het<br />

introduceren van duurzaamheid bij advieskantoren.<br />

Het is een prachtige uitdaging om te zoeken naar een<br />

beweging bij advieskantoren, maar ook bij andere bedrijven<br />

en organisaties in de branche waarmee het intermediair<br />

samenwerkt. Bij mij geen lijstje, maar een<br />

enorme lijst aan zaken die ik wil bereiken.”<br />

Op de vraag waar Kooiman met zijn kantoor staat<br />

over vijf jaar, als het gaat om duurzaamheid, antwoordt<br />

hij: “Het is een grote uitdaging, maar ik hoop dat dan<br />

meer dan 73 procent van de lokale/regionale advieskantoren<br />

oog heeft voor duurzaamheid. Hiermee bedoel ik<br />

ook dat VN-doelstellingen voor 2030 herkend worden<br />

en dat aandacht voor armoede en klimaat onderdeel<br />

zijn van kantoor en klantadvies.” n<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

IN JANUARI 2022 IS HET DERTIG JAAR GELEDEN DAT TEUN WIL-<br />

LEM DEN OUDEN BEGON MET WERKEN OP HET KANTOOR, DAT<br />

AL SINDS 1968 WERD GERUND DOOR ZIJN VADER. INMIDDELS IS<br />

HET UITGEGROEID TOT EEN FRAAI KANTOOR IN NIEUWERKERK<br />

A/D IJSSEL MET ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN VOLMACHT,<br />

VERZEKERINGEN, PENSIOEN EN, VIA DE REGIOBANK, MET BAN-<br />

CAIRE DIENSTEN. HET WOORD IS AAN TEUN WILLEM DEN OU-<br />

DEN. HET ONDERWERP: DUURZAAMHEID EN BELEGGEN.<br />

Scildon geeft het woord aan<br />

adviseur Teun Willem den Ouden:<br />

Veel consumenten<br />

verder dan hun adviseur<br />

TEKST SCILDON<br />

“In mijn jonge jaren had het thema<br />

‘duurzaamheid’ nog een hoog<br />

knuffelgehalte. Met plaatjes van<br />

een ijsberenjong en de song beautiful<br />

people van Melanie op de<br />

achtergrond. Ik moest hieraan denken<br />

toen ik in juli de verschrikkelijke beelden<br />

zag van de overstromingen in Duitsland<br />

en België en ik luisterde naar ‘onze’ EUcommissaris<br />

Timmermans. De periode<br />

van vrijblijvendheid rondom het thema<br />

duurzaamheid is definitief voorbij. Alle<br />

sectoren en dus ook de financiële branche<br />

zullen het onderwerp duurzaamheid<br />

leidend moeten laten zijn bij alles wat<br />

ze doen. Met mijn collega’s op kantoor<br />

zijn we zeer gemotiveerd onze bijdrage<br />

daaraan te leveren”, aldus Teun Willem<br />

de Ouden.<br />

‘<strong>Duurzaam</strong>heid gaat in snel<br />

tempo ons vak bepalen’<br />

SCHADELIJK<br />

“Wanneer ik met collega’s praat over het<br />

onderwerp ‘beleggen’, hoor ik vaak de<br />

vraag: Moeten wij ons daar wel mee bezig<br />

houden? Wij doen toch in zekerheid? Wil<br />

jij de klant op kantoor hebben wanneer de<br />

koersen zijn gedaald? Ik snap deze gevoelens.<br />

Maar ik vind ze niet terecht. Ons vak<br />

is klanten helpen financieel zelfstandig<br />

te blijven, ook wanneer het eens tegenzit.<br />

Geld op de bank zetten, betekent al<br />

langer een gegarandeerd negatief rendement.<br />

Het lijkt wel of alles en iedereen<br />

samenspant om sparen onaantrekkelijk<br />

te maken. Vrijwel geen rente, een<br />

oplopende inflatie, spaarboete boven<br />

bepaalde saldi en met een beetje pech<br />

ook nog een extra belastingheffing. Consumenten<br />

zijn niet gek. Die zien dat ook.<br />

De schadelijke gevolgen hiervan geven<br />

steeds meer reden tot zorg: een onverantwoorde<br />

belangstelling voor bitcoins,<br />

sterke verhalen over bijvoorbeeld buy to<br />

let en participaties in vage crowdfunding<br />

projecten. En dan zouden wij als deskundigen<br />

met die klanten niet moeten praten<br />

over de mogelijkheid van beleggen?<br />

Ik denk dat je de belangen van de klant<br />

dan niet centraal stelt.”<br />

DUURZAAM EN BELEGGEN<br />

“Op ons kantoor merken wij steeds vaker<br />

dat klanten zelf het onderwerp ‘duurzaam<br />

beleggen’ aansnijden. Vooral in die<br />

combinatie ‘duurzaam’ en ‘beleggen’. Wij<br />

zien dat bijvoorbeeld wanneer we met<br />

werkgevers in gesprek zijn over een pensioenregeling<br />

voor werknemers. Steeds<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


SCILDON<br />

vaker komt dan de opmerking: We willen<br />

niet dat onze pensioenpremies worden<br />

belegd in de wapenindustrie of porno. Opmerkingen<br />

die je een paar jaar geleden<br />

echt zelden hoorde. Ook onze particuliere<br />

klanten geven steeds vaker aan ‘duurzaamheid’<br />

belangrijk te vinden. Of het<br />

nu gaat om de hypotheek, verbouwing of<br />

vermogensopbouw. Nu zijn het voor het<br />

grootste deel nog de millennials: vaak<br />

goed opgeleid en meer dan gemiddeld<br />

idealistisch. Maar die wens naar verantwoord<br />

leven zien we snel verbreden naar<br />

ook de ouderen.”<br />

HARDER AAN DE BAK<br />

“Ik vind dat wij als financiële sector harder<br />

aan de bak moeten. Wanneer ik kijk<br />

naar de reguliere opleidingen binnen<br />

onze sector dan is het onderwerp ‘duurzaamheid’<br />

relatief gezien nog maar beperkt<br />

aanwezig. Ik zou het bijvoorbeeld<br />

heel vanzelfsprekend vinden indien we<br />

branche breed programma’s ontwikkelen<br />

die zich richten op onze medewerkers<br />

die dagelijks met onze klanten praten.<br />

Nu is het onderwerp maximaal een eindof<br />

toetsterm in een specifieke opleiding.<br />

Ik zie duurzaamheid met een snel tempo<br />

ons vak gaan bepalen. Of het nu gaat<br />

om de elektrificering van het autopark,<br />

de aanpassingen van energiebeheer of<br />

de wijze van vermogensopbouw: het advieskantoor<br />

dat niet actief reageert op<br />

deze ontwikkelingen kijkt te veel naar<br />

het verleden, terwijl de kern van ons vak<br />

nu juist is om naar morgen te kijken.”<br />

RENDEMENT EN DUURZAAMHEID<br />

“Ik heb heel veel bewondering voor het<br />

pionierswerk dat organisaties als ASN en<br />

Triodos Bank hebben verricht. Maar één<br />

ding vind ik jammer. Dat is dat zij bij de<br />

consument de idee hebben doen postvatten<br />

dat omdát je duurzaam wil beleggen,<br />

je bereid bent om met een iets lager<br />

rendement genoegen te nemen. Ik<br />

ben bang dat we nog een heel lange tijd<br />

met deze ‘volkswijsheid’ geconfronteerd<br />

zullen worden. Misschien was dat zo in<br />

het verleden. Maar nu is echt het omgekeerde<br />

het geval. Kijk naar de discussies<br />

rondom bijvoorbeeld een onderneming<br />

Teun Willem den Ouden:<br />

‘Consumenten zijn niet gek.’<br />

als Shell. Met aan zekerheid grenzende<br />

waarschijnlijkheid kun je voorspellen dat<br />

bedrijven die niet optimaal duurzaam<br />

gaan opereren, door de samenleving afgestraft<br />

gaan worden en, zo ze al kunnen<br />

blijven bestaan, lagere rendementen<br />

gaan behalen dan de ondernemingen<br />

die wel duurzaam produceren. Voor onze<br />

beleggingsklanten kijken wij regelmatig<br />

naar de vergelijkingen in Morningstar. In<br />

harde cijfers is daar duidelijk te zien dat<br />

duurzaam ondernemen vaak leidt tot betere<br />

rendementen. Het is zaak om als adviseur<br />

scherp te blijven op greenwashing:<br />

fondsen die zich uit marketingoogpunt<br />

groener voordoen dan ze in werkelijkheid<br />

zijn. Juist organisaties als Morningstar<br />

kunnen veel betere analyses op permanente<br />

basis uitvoeren dan je zelf als kantoor<br />

kunt doen.”<br />

VERDIENMODEL<br />

“Wanneer wij in gesprek zijn met klanten<br />

over de vraag of beleggen onderdeel<br />

kan zijn van hun vermogensopbouw dan<br />

zijn wij al vrij snel drie tot vijf uur bezig<br />

om zaken goed op een rij te zetten.<br />

Ik hanteer daarbij een paar vuistregels.<br />

Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de klant<br />

zich kan veroorloven het te beleggen vermogen<br />

minimaal tien jaar onaangeroerd<br />

te laten. En dat de reserve niet is aangelegd<br />

voor een concrete uitgave die per se<br />

gedaan moet worden.”<br />

“Vanuit de Wft is provisie verboden. Ik<br />

weet dat er in de markt partijen zijn die<br />

kunstig omwegen hebben gevonden om<br />

dit provisieverbod te ontwijken. Ik vind<br />

dat niet juist. De wetgever beoogt transparantie<br />

van de vergoeding van de adviseur<br />

op dit gebied. Daar moet je dan geen<br />

constructies omheen bouwen om de<br />

transparantie feitelijk toch weg te halen.<br />

Als kantoor rekenen wij daarom gewoon<br />

transparant met een adviesvergoeding<br />

en beheersvergoeding. Sommige klanten<br />

zien dan af van onze diensten. Dat is hun<br />

goed recht. Maar de klanten die weten<br />

wat onze kosten zijn, blijven bewust omdat<br />

ze onze diensten de kosten waard vinden.<br />

Dat wij dat elke dag moeten waarmaken,<br />

houdt ons alleen maar scherp.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 43


DUURZAAM ADVISEREN<br />

De klant als<br />

huisbankier<br />

HET MKB IS STEEDS VAKER AANGEWEZEN OP<br />

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN. IN DIT<br />

ARTIKEL VIER PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN<br />

DUURZAME ONDERNEMINGEN DIE HUN IM-<br />

PACT WISTEN TE FINANCIEREN MET HULP VAN<br />

HUN AMBASSADEURS EN KLANTEN.<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

Vooral bij financieringen onder 1 miljoen<br />

euro is het niet meer vanzelfsprekend<br />

dat de bank klaar staat om te helpen.<br />

De Stichting MKB Financiering (SMF)<br />

deelt in haar onderzoek naar non-bancaire<br />

financiering dat in 2019 één op de<br />

vijf kleinzakelijke financieringen (tot 1 miljoen euro)<br />

niet langer door de bank wordt verstrekt. Alternatieve<br />

financieringsbronnen zijn zeer divers en bestaan volgens<br />

SMF uit crowdfunding (12,39 procent), kredietunies<br />

(0,19 procent), direct lending (8,96 procent), MKB<br />

Beurs (0,97 procent), lease (51,72 procent), vastgoed (3,74<br />

procent) en factoring (22,03 procent).<br />

Anders ondernemen vraagt om anders financieren.<br />

Dat is niet zo vreemd. In het oude denken over ondernemen<br />

staat het behalen van een zo hoog mogelijke<br />

winst centraal. Voor veel ondernemers is winst echter<br />

niet langer een doel, maar een middel om impact te<br />

realiseren. De onderneming is primair gericht op een<br />

maatschappelijke missie. In het Verenigd Koninkrijk en<br />

België zijn met de Community Interest Company en sociale<br />

onderneming hiervoor al aparte rechtsvormen in<br />

het leven geroepen. In Nederland wordt gewerkt aan de<br />

besloten vennootschap met een maatschappelijk doel<br />

(Bvm). Ondertussen zoeken deze duurzaam en sociaal<br />

gedreven ondernemers ook naar andere manieren om<br />

hun missie te financieren. Bij voorkeur met oprecht betrokken<br />

mensen en organisaties die de maatschappelijke<br />

doelstellingen van de ondernemer delen. Mensen en<br />

organisaties die hun geld vooral in bedrijven stoppen<br />

omdat ze er zelf écht in geloven. <br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 45


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Neleman Wijn<br />

Eind vorig jaar haalde Derrick Neleman voor Neleman<br />

Wijn binnen een week 1 miljoen euro op bij<br />

938 van haar fans. Een tweede ronde tijdens het voorjaar<br />

2021 bracht nog eens 1,5 miljoen euro op. In korte<br />

tijd is Neleman uitgegroeid tot een wijnhuis met meer<br />

dan 2.500 mede-eigenaren en daarmee de grootste<br />

wijncommunity van Europa. Alle wijnen zijn 100 procent<br />

biologisch en 100 procent vegan. Neleman staat<br />

voor biologische wijnbouw zonder gif en toevoegingen.<br />

Goede wijn om de wereld te redden. Pesticiden en reguliere<br />

(niet biologische) wijnbouw vergiftigen mens en<br />

planeet. Ze zijn de veroorzaker van een Parkinson epidemie.<br />

Parkinson is een in Frankrijk erkende beroepsziekte<br />

onder Franse wijnboeren, direct gerelateerd aan<br />

het gebruik van landbouwgif. Vijfentwintighonderd<br />

klanten en fans kochten aandelen omdat ze waardering<br />

hebben voor de missie van Neleman en geloven in het<br />

succes van zijn duurzame missie. Ze houden ongetwijfeld<br />

van lekkere wijn, maar willen niet langer bijdragen<br />

aan de vernietiging van mens en natuur. Wat hun betreft<br />

mag het drinken van goede wijn niet langer samengaan<br />

met afnemende biodiversiteit of toenemende<br />

bijensterfte, waarvan in de traditionele wijnbouw veelal<br />

sprake is.<br />

De 2.500 klanten en fans hebben met hun aandeel<br />

in Neleman Wijn de onderneming geholpen in de praktische<br />

realisatie van de missie om lokale druivensoorten<br />

en oude wijnstokken te behouden, de biodiversiteit<br />

te verbeteren en bijensterfte te laten afnemen. Ook kan<br />

het wijnhuis nu worden uitgebreid naar andere landen<br />

zoals Italië en Spanje, terwijl duurzame processen verder<br />

kunnen worden verbeterd. Daarbij valt bijvoorbeeld<br />

te denken aan zonnepanelen en een elektrische heftruck.<br />

Ook wordt er een gastenverblijf gerealiseerd voor<br />

fans en belangstellenden om met eigen ogen te kunnen<br />

zien hoe de biologische wijnbouw plaatsvindt. n<br />

www.neleman.org<br />

‘Goede wijn met<br />

een missie’<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Het groene alternatief<br />

voor reizen<br />

met vliegtuig’<br />

European Sleeper<br />

De nachttrein is terug van weggeweest. Het groene<br />

alternatief voor reizen met het vliegtuig binnen<br />

Europa spreekt veel mensen aan. European Sleeper is<br />

een spoormaatschappij speciaal voor nachttreinen. Op<br />

donderdag 27 mei 2021 ging de verkoop van aandelen<br />

van start en binnen een kwartier waren alle aandelen<br />

gereserveerd door ruim 350 fans en toekomstige klanten<br />

uit binnen- en buitenland. Hiermee is niet alleen de<br />

eerste nachttrein van Brussel, Antwerpen, Amsterdam<br />

naar Berlijn en Praag binnen handbereik komen te liggen.<br />

De onderneming heeft 350 investeerders aan boord<br />

die gemiddeld zo’n 1.400 euro betaalden om de ontwikkeling<br />

van dit groene bedrijf mogelijk te maken.<br />

Samenwerking en verbinding tussen mensen en<br />

bedrijven blijkt ook hier de sleutel voor het succes van<br />

de vlotte financiering. In plaats van concurrentie tussen<br />

het Belgische Moonlight Express en het Nederlandse<br />

European Sleeper, is ervoor gekozen om gezamenlijk<br />

groter te zijn dan de som der delen. Samen wordt één<br />

sterke nachttreinspecialist ontwikkeld. Vanaf april 2022<br />

gaat de eerste nachttrein rijden met betaalbare tickets,<br />

gratis internet en ontbijt op bed. Om snel van start te<br />

kunnen gaan is ook gekozen om samen te werken met<br />

de Tsjechische vervoerder RegioJet, de grootste private<br />

spoorwegmaatschappij van centraal Europa.<br />

European Sleeper is opgericht door twee startende<br />

ondernemers met een grote passie voor de nachttrein:<br />

Elmer van Buuren van Train2EU en Chris Engelsman<br />

van Noord West Express. Van Buuren was als kind al gefascineerd<br />

door de nachttrein. ’s Avonds instappen in<br />

Nederland, slapen in een echt bed en ’s morgens wakker<br />

worden in een andere wereld. Hij las in bed spoorboekjes<br />

als een spannend jongensboek en wilde het liefst directeur<br />

van zijn eigen spoorwegmaatschappij worden.<br />

En zo is het gegaan. Engelsman woonde vroeger aan de<br />

spoorlijn waar de Nord West Express naar Kopenhagen,<br />

Warschau en Moskou langskwam. Er reden toen wel<br />

tien nachttreinen per dag vanuit Nederland. Toen in<br />

2016 de laatste nachttrein vertrok, kon hij dat niet over<br />

zijn kant laten gaan. n<br />

www.europeansleeper.eu<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 47


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Het Blauwe Huis<br />

Missie van Het Blauwe Huis is om in 2030 marktleider<br />

te zijn op het gebied van kruiden die het leven<br />

verrijken. Het Blauwe Huis teelt kruiden die met smaak,<br />

kleur, en geur bijdragen aan levenskracht en gezonde<br />

voeding. De kruidenteelt is voor dit bedrijf een manier<br />

om de wereld duurzamer en sociale te maken. Door de<br />

biologische en biodynamische werkwijze probeert men<br />

zoveel mogelijk aan de aarde terug te geven wat men<br />

ontvangt. Er is naast de groei en bloei van kruiden ook<br />

volop tijd, ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.<br />

Oprichtster Trees Broeke heeft al in 1991 de grond<br />

en gebouwen van het bedrijf overgedragen aan Stichting<br />

Het Blauwe Huis. De bevordering van de biodynamische<br />

kruidenteelt staat daarbij centraal.<br />

Het Blauwe Huis mag zichzelf een gezond bedrijf<br />

noemen. De omzet groeit met ruim tien procent per<br />

jaar en er wordt ook een prima financieel rendement<br />

gerealiseerd. De omzet verdubbelde gedurende de afgelopen<br />

jaren naar zo’n 1,6 miljoen euro in 2020. Teneinde<br />

de verdere ontwikkeling van het bedrijf mogelijk te<br />

maken, biedt Het Blauwe Huis klanten, belangstellenden<br />

en betrokkenen de gelegenheid om direct en zonder<br />

extra kosten te investeren in de duurzaamheid van<br />

de onderneming. Ook Het Blauwe Huis is op zoek naar<br />

een hechte verbinding met de mensen die financieel<br />

willen investeren in een duurzame economie, gezonde<br />

voeding en een beter milieu. Daarvoor biedt ze obligaties<br />

aan ter waarde van 500 euro per stuk. Afhankelijk<br />

van de gekozen aflossingstermijn van vijf of tien jaar<br />

bedraagt de jaarlijkse rentevergoeding respectievelijk<br />

2,5 procent of 3,5 procent. Ook hier vormen klanten en<br />

stakeholders bij elkaar het alternatief voor de bank. In<br />

totaal geeft Het Blauwe Huis maximaal 2.000 obligaties<br />

uit voor een totaal bedrag van maximaal 1 miljoen<br />

euro. De obligatielening is nu voor 75 procent gevuld.<br />

Voor Het Blauwe Huis is het prima om de lening gedurende<br />

een wat langere termijn vol te trekken. Dat geeft<br />

spreiding in de aflossing. n<br />

www.hetblauwehuis.nl<br />

‘Hechte verbinding<br />

met investeerders’<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Zoveel mogelijk<br />

mensen een duwtje<br />

in de rug geven’<br />

Driekant<br />

De biologische bakker Driekant te Zutphen bakt volgens<br />

de Bio Awards niet alleen het lekkerste biologische<br />

brood van Nederland, maar is ook al 25 jaar een<br />

uniek voorbeeld van een ondernemer die ernaar streeft<br />

om ‘zoveel mogelijk handen aan het brood’ te hebben<br />

teneinde zoveel mogelijk met name kwetsbare mensen<br />

een kans te geven om zichzelf als mens te ontwikkelen.<br />

Voor Driekant is – naast brood bakken – de bakkerij een<br />

middel om zoveel mogelijk mensen een duwtje in de<br />

rug te geven de kwaliteit van hun leven te verbeteren.<br />

Driekant biedt ontwikkelingsmogelijkheden aan<br />

mensen met zeer diverse achtergronden: een verstandelijke<br />

beperking, psychiatrisch probleem, NAH, autisme,<br />

fysieke of zintuigelijke beperking, burn-out, langdurig<br />

werklozen, inburgeraars en mensen die een taakstraf<br />

opgelegd kregen via reclassering of jeugdzorg. Ook<br />

stagiairs vanuit middelbare scholen vinden leerplekken<br />

bij Driekant. Zij kunnen meewerken in de bakkerij,<br />

catering en horeca, producten inpakken of verkopen,<br />

schoonmaken, bestellingen klaarzetten, koffie zetten,<br />

de lunch voor het personeel klaarzetten en assisteren<br />

bij de marktkraam, op het kantoor en bij evenementen.<br />

Vanuit de Stichting Driekant Inspireert, een eigen<br />

Foundation die naast de besloten vennootschap van<br />

de onderneming is opgezet, is in november 2018 een<br />

ontwikkelfonds opgericht voor mensen die een leeren<br />

ontwikkeltraject nodig hebben: het Leergarantieplan<br />

(LGP). Ongeacht de vaak ongewisse uitkomst van<br />

financiële ondersteuning door plaatsende en financierende<br />

organisaties, investeert Driekant zelf vanuit<br />

de exploitatie van de bakkerij, en met steun van onder<br />

meer ouders, ooms en tantes, betrokken burgers, bedrijven,<br />

Start Foundation en andere Fondsen in kwetsbare<br />

mensen die willen participeren op de arbeidsmarkt.<br />

In 2015 vroeg oprichter Henk Smit van Driekant zijn<br />

relaties, vrienden en klanten voor het eerst om geld uit<br />

te lenen aan het bedrijf. “Daar was wel wat durf voor<br />

nodig”, aldus Henk die aanvankelijk ook wat huiverig<br />

was dat ze zich wellicht teveel met zijn inhoudelijke<br />

bedrijfsvoering zouden gaan bemoeien. “In de praktijk<br />

ging het erg goed. Toen de eerste positieve reacties binnenkwamen,<br />

voelde ik een stroom van energie door me<br />

heen gaan. Het is een geweldig gevoel als je klanten ook<br />

op die manier tonen zat ze echt geloven in je plannen.”<br />

Inmiddels adviseert en begeleidt Henk ook andere<br />

ondernemers rondom de creatieve financiering van betekenisvolle<br />

projecten.<br />

“We hebben nu vijf keer een dergelijke actie met<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 49


DUURZAAM ADVISEREN<br />

obligaties uitgevoerd. Met bedragen van 30.000 tot<br />

70.000 euro per keer. Telkens voor een vast omschreven<br />

investering, bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe<br />

vestiging, de aankoop van een bedrijfsgebouw of machines<br />

én de herinrichting van de winkel. De hoogte<br />

van de obligaties varieerde van 250 tot 1.000 euro. Mensen<br />

konden kiezen voor een rente van vier procent in<br />

natura (brood en banket) of drie procent in geld”, aldus<br />

Marijn Smit, die inmiddels zijn vader als directeur van<br />

de onderneming is opgevolgd.<br />

“Toen de eerste actie heel succesvol verliep, werd ik<br />

gewaarschuwd dat me dat een tweede keer niet meer<br />

zou lukken vanuit dezelfde vijver van relaties. Het tegendeel<br />

bleek waar. Mensen raakten juist steeds meer<br />

betrokken bij het reilen en zeilen van ons bedrijf. Inmiddels<br />

zijn diverse obligaties alweer afgelost en is Marijn<br />

aan het onderzoeken op welke manier ze in de nabije<br />

toekomst verder gehoor willen geven aan hetzelfde<br />

principe om de financiering van het bedrijf voor de<br />

verdere ontwikkeling op te halen bij de meest dichtstbijzijnde<br />

ambassadeurs van het bedrijf. “Er zijn alweer<br />

diverse klanten die ons vragen wanneer we met de volgende<br />

ronde van start gaan”, aldus Marijn.<br />

“Ik kan je verzekeren dat dit soort geld een heel ander<br />

gevoel teweeg brengt dan het geld van een banklening,<br />

waar de bank nog alle regie over wil houden, ook<br />

nadat ze de lening al hebben toegezegd. Het is ook een<br />

waardevolle ervaring om de energie van anderen te voelen,<br />

geld is immers energie. Het verantwoordelijkheid<br />

nemen voor elkaars energie en het in onderling vertrouwen<br />

uitwisselen van vertrouwen en geld, zorgt voor een<br />

samenleving die er iets mooier uitziet”, aldus Henk. n<br />

www.driekant.nl<br />

EYEVESTOR<br />

Zowel Neleman Wijnen als European Sleeper hebben voor hun<br />

financiering gebruik gemaakt van Eyevestor, een platform voor<br />

betekenisvolle MKB-bedrijven om kapitaal te kunnen ophalen.<br />

Oprichter Gijs Dalen Meurs is oud-bankier bij Citigroup en van<br />

binnenuit gedreven om heel praktisch en concreet te werken<br />

aan vernieuwing van de manier waarop we vanuit het huidige<br />

financieel-economische systeem omgaan met geld. “Geld is<br />

schuld. De invloed op onze samenleving is gigantisch. Het heeft<br />

grote gevolgen op hoe onze maatschappij eruit ziet en hoe we<br />

met elkaar omgaan. Wat Eyevestor doet, is ondernemers, maar<br />

ook hun klanten en andere stakeholders, de mogelijkheid te geven<br />

om in elkaar te investeren”, aldus Dalen Meurs.<br />

“Organisaties met tien tot duizend medewerkers hebben<br />

geen mogelijkheid om liquiditeiten in hun aandelenkapitaal te<br />

creëren. Daarom hebben we besloten om de financiële wereld<br />

te laten samensmelten met IT en engagement, energie en ondernemerschap.<br />

Het maakt een aandelenbeurs mogelijk voor<br />

99 procent van alle mensen en bedrijven die nog niet actief in<br />

aandelen beleggen”, aldus Dalen Meurs.<br />

Dalen Meurs is trots op de debt-equity calculator, die op de<br />

website van Eyevestor voor elke ondernemer, snel en kosteloos<br />

inzichtelijk maakt wat het financiële voordeel is van aandelen<br />

uitschrijven ten opzichte van een lening bij de bank. “Maar afgezien<br />

van het financiële voordeel, zie ik bij sharefunding vooral<br />

weer bedrijven die zich eigentijds verbinden met hun medewerkers,<br />

klanten en belangrijkste stakeholders. Vanuit die<br />

geest van eensgezindheid kunnen in korte tijd praktisch zaken<br />

worden gerealiseerd die via traditionele partijen in de financiële<br />

sector niet zo snel en soepel tot stand kunnen komen.”<br />

www.eyevestor.com<br />

IVO VALKENBURG<br />

Ivo Valkenburg (1966) is auteur van Niet gezwicht<br />

voor de wereld – Transitie in de voetsporen van Kahlil<br />

Gibran waarvoor hij in gesprek ging met 45 mensen<br />

en organisaties die aanjagers zijn van vakinhoudelijk<br />

beroepsvernieuwing en maatschappelijke transitie.<br />

Ivo is al meer dan dertig jaar actief in de wereld<br />

van financiële dienstverlening. Eerst als financieel<br />

adviseur, later als facilitator van vernieuwingsprocessen<br />

binnen ondernemingen. Zeven jaar woonde<br />

hij met zijn gezin in de bergen van Transsylvanië.<br />

In 2020 voelde hij zich geroepen terug te keren naar<br />

Nederland. Daar helpt hij als adviseur en interimmanager<br />

mensen in organisaties met de praktische<br />

realisatie van duurzame en innovatieve ideeën, altijd<br />

met een enthousiast oog voor het welzijn van<br />

mens en natuur in de transitie naar een toekomstige<br />

wereld. Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl.<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


Ruim 75 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs.<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod<br />

voor adviseurs!<br />

Beste adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Voor nog geen zes tientjes per jaar biedt <strong>VVP</strong> u als adviseur:<br />

• Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities<br />

• Het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en de<br />

rubriek Permanent Actueel<br />

• Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

• Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid en Innovatie<br />

• De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland www.adviesawards.nl<br />

• Dagelijkse e-mail nieuwsbrief<br />

• De kennissite www.vvponline.nl<br />

• Webinars<br />

• Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun kennis<br />

en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

• De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Word voor nog geen zes tientjes per jaar (56 euro) abonnee van het meest complete platform voor financieel<br />

adviseurs. Schrijf u in op: https://www.vvponline.nl/abonnementaanvragen en u maakt deel uit van het enige<br />

platform puur gericht op onafhankelijk adviseurs. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient!


PARTNER IN KENNIS<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid; we kunnen en willen er niet meer omheen draaien.<br />

Lot Hypotheken weet dat wachten en toekijken geen optie is. Directeur<br />

Saskia Buursink: “Iedereen moet aan de bak. Op elk vlak. Ook<br />

de financiële sector heeft zijn commitment gegeven aan het klimaatakkoord<br />

en belooft hiermee een duidelijke bijdrage te leveren aan<br />

het verminderen van CO2 uitstoot. Voor de hypotheekbranche betekent<br />

dit samen werken aan verduurzaming en ook klanten aanzetten<br />

om hun woningen te verduurzamen. Maar wat het verduurzamen<br />

van een woning inhoudt, is voor de consument vaak onduidelijk. Daar<br />

valt veel te halen. Hierin zien wij een belangrijke rol voor adviseurs.”<br />

Vandaag is de toekomst<br />

TEKST TALK ABOUT PR & COMMUNICATIE EN LOT HYPOTHEKEN<br />

‘Laten we samen nog<br />

meer in actie komen!’<br />

Het nieuwste IPCC-rapport<br />

dat kortgeleden verscheen,<br />

maakte het nogmaals heel<br />

duidelijk. Het klimaat verandert<br />

ongekend snel en de uitdaging<br />

is misschien nog wel groter dan<br />

we denken. Buursink: “In veel branches<br />

is al te zien dat er verduurzamingsoplossingen<br />

worden toegepast of geïmplementeerd.<br />

Ook in de financiële sector en<br />

hypotheekbranche gebeurt er gelukkig<br />

steeds meer. Zo zijn er steeds meer initiatieven<br />

en neemt het aandeel duurzame<br />

hypotheken bij geldverstrekkers ook in<br />

2021 toe. Een positieve ontwikkeling aangezien<br />

dit betekent dat steeds meer kopers<br />

voor woningverduurzaming kiezen.<br />

Daarmee kan een aanmerkelijk verschil<br />

gemaakt worden. Alleen zien wij wel dat<br />

veel mensen nog niet goed weten wat ze<br />

zelf kunnen doen en met welke resultaten.<br />

Dus zetten wij graag samen met andere<br />

marktpartijen alle zeilen bij om zowel<br />

consument als adviseur hierin goed<br />

voor te lichten en te ondersteunen.”<br />

VERDUURZAMINGSINITIATIEVEN<br />

Sinds begin 2020 biedt Lot Hypotheken,<br />

dochteronderneming van NIBC Bank,<br />

speciale duurzaamheidshypotheken met<br />

lagere rentetarieven aan, waarbij extra<br />

geleend kan worden voor energiebesparende<br />

maatregelen. <strong>Duurzaam</strong>heid betekent<br />

voor Lot Hypotheken echter meer<br />

dan alleen oplossingen bieden zoals<br />

een duurzaamheidshypotheek. Ook een<br />

duurzame bedrijfsvoering zoals duurzaam<br />

zakendoen, klantrelaties opbouwen<br />

en onderhouden en klanten beter<br />

van dienst zijn bij de aanpak van duurzaamheidsproblematiek.<br />

“Zo behoort<br />

onze moeder NIBC Bank tot een van de<br />

financiële instellingen die zich ertoe hebben<br />

verplicht om de tien ‘Equator Principles’<br />

voor projectfinanciering toe te<br />

passen. Deze principes beschrijven onze<br />

beheersing van de ecologische en sociale<br />

risico’s van projecten, onze steun voor de<br />

Duurzame Ontwikkelingsdoelen én onze<br />

bijdrage aan de reductiedoelstelling. Ook<br />

zijn wij aangesloten bij het Sectorcollectief<br />

<strong>Duurzaam</strong> Wonen en hebben we<br />

uitgesproken deel te nemen aan de The<br />

Energy Efficient Mortgages Hub Netherlands<br />

(EEM NL Hub) die in oprichting is.<br />

Initiatieven die bijdragen aan de verdere<br />

ontwikkeling van duurzame hypotheken<br />

en de ondersteuning van adviseurs en<br />

consumenten.”<br />

ADVISEURS MAKEN HET VERSCHIL<br />

Adviseurs spelen een belangrijke rol om<br />

verduurzaming op gang te krijgen. Zij zitten<br />

vooraan in de keten, hebben vaak het<br />

eerste contact met de consument en zijn<br />

voor hen vertrouwenspersoon. Het begint<br />

met het bespreekbaar maken van het<br />

onderwerp. “Dit is niet alleen belangrijk<br />

om de juiste oplossingen te kunnen bieden<br />

als hypotheekaanbieder of -adviseur,<br />

maar ook om meer bewustzijn te creëren<br />

in de markt. Het is onderdeel van het hypotheekadviesvak,<br />

het gaat tenslotte ook<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


LOT HYPOTHEKEN<br />

Saskia Buursink:<br />

‘Meer inzicht en<br />

minder drempels<br />

zodat meer mensen<br />

in beweging komen.’<br />

over financiële risico’s en betaalbaarheid.<br />

Zoals de meerwaarde van het huis of de<br />

toekomstige verkoopbaarheid.”<br />

Een groot deel van de hypotheekadviseurs<br />

heeft de opleiding Adviseur<br />

<strong>Duurzaam</strong> Wonen al gevolgd en dat is<br />

een positief teken. “Daar zijn we natuurlijk<br />

blij mee. Toch hoor ik uit gesprekken<br />

met adviseurs dat ze nog ‘worstelen’ met<br />

het onderwerp. Adviseurs kunnen meer<br />

gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld door<br />

meer kennisoverdracht, eenduidige regelingen<br />

of de inzet van tooling. Op deze<br />

manier kunnen adviseurs een beter en<br />

vollediger advies geven aan de consument.<br />

Ook voor Lot ligt hier een belangrijke<br />

verantwoordelijkheid.”<br />

MEER INZICHT, MINDER DREMPELS<br />

Naast meer inzichten voor adviseurs<br />

is het ook belangrijk om consumenten<br />

meer inzicht te geven. In de mogelijkheden<br />

van verduurzamen én in de gevolgen<br />

van een niet-duurzaam huis, ook<br />

op de langere termijn. “Adviseurs geven<br />

aan dat het onderwerp woningverduurzaming<br />

nog niet erg leeft onder de consument<br />

bij het aanvragen van een hypotheek.<br />

Bij Lot zien wij het ook als onze<br />

verantwoordelijkheid om ze hierbij te<br />

ondersteunen. Zo krijgen al onze klanten<br />

een gratis energiebespaarrapport. De<br />

klant kiest zelf (of samen met zijn adviseur)<br />

welke energieadviseur hij hiervoor<br />

over de vloer laat komen. Daarnaast zijn<br />

we op dit moment bezig met een online<br />

tool waarmee consumenten direct kunnen<br />

berekenen wat energiebesparende<br />

maatregelen kosten én opleveren. Meer<br />

inzicht dus en minder drempels zodat<br />

meer mensen in beweging komen.”<br />

Dat geldt ook voor de inspanning die<br />

een consument nu moet leveren om een<br />

hypotheek af te sluiten voor verduurzaming.<br />

“Dat hele proces moet makkelijker<br />

en eenvoudiger worden. Als je marktbreed<br />

zorgt voor meer kanaalkeuzes,<br />

bereik je meer mensen. Dat kan ook online<br />

op basis van execution only. Het zelf<br />

afsluiten is voor een kleine groep mensen<br />

in bepaalde situaties best een optie,<br />

maar ook een hypotheek voor verduurzaming<br />

blijft een complex financieel<br />

product. Daarom geloof ik meer in een<br />

hybride variant waarbij de consument<br />

zelf zaken regelt en de adviseur nog een<br />

essentiële rol vervult. Om dat te realiseren<br />

moeten we als branche nog meer<br />

samenwerken. Klantbelang blijft daarbij<br />

centraal staan.”<br />

TOEKOMST<br />

“Met het IPCC-rapport zijn we weer met<br />

onze neus op de feiten gedrukt. Klimaatverandering,<br />

de urgentie om de uitstoot<br />

te verminderen en de biodiversiteit te<br />

beschermen zijn prioriteiten voor onze<br />

klanten die we bedienen, partners en<br />

onszelf. Dit zijn beslissende momenten<br />

voor ons allemaal en een kans om klanten<br />

te helpen en samen te werken aan<br />

de transitie. We moeten allemaal onze<br />

bijdrage leveren. Ook wij blijven ons<br />

daarvoor extra inzetten en willen zowel<br />

adviseur als consument hier zo goed mogelijk<br />

over voorlichten en ondersteunen.<br />

Laten we samen nog meer in actie komen!”<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 53


DUURZAAM ADVISEREN<br />

ALS ONDERDEEL VAN HET DUKERS & BAELEMANS TEAM<br />

VERWACHT JE VAN MIJ IN DEZE <strong>SPECIAL</strong> NATUURLIJK<br />

EEN ARTIKEL OVER DE FISCALE MOGELIJKHEDEN VAN<br />

VERDUURZAMING OF OVER VRAAG WAT BETER IS: DE EBB OF<br />

EBV. GETRIGGERD DOOR EEN BERICHT DAT IK OP DE RADIO<br />

HOORDE GAAT DIT ARTIKEL DAAR EEN KEER JUIST NIET OVER.<br />

Consequenties<br />

verbinden aan niet<br />

verduurzamen<br />

TEKST MARK DUKERS, DUKERS & BAELEMANS<br />

Zijn mensen niet moe gebeukt over klimaatverandering?<br />

Dat was letterlijk de vraag die<br />

een journalist stelde aan een klimaatonderzoeker.<br />

Een vraag die zeer waarschijnlijk<br />

vanuit zijn eigen gevoel werd gesteld. Hij<br />

werd er een beetje moe van. En eerlijk is eerlijk,<br />

soms betrap ik me er zelf ook op. Als er weer een hele<br />

special over verduurzaming op de mat valt, dan voel ik af<br />

en toe ook de energie weglekken. Raar, want het onderwerp<br />

houdt me erg bezig. Mijn dak is geïsoleerd, de ramen<br />

zijn vervangen en de zonnepanelen zijn geplaatst.<br />

Dat is best wat, maar toch is er een stemmetje dat<br />

zegt: “Het is – by far – niet genoeg wat je doet. Om het<br />

klimaatprobleem écht op te lossen, zal je meer moeten<br />

doen én laten.” En dat is ook zo. Maar ik ga ook zeker wel<br />

meer doen… morgen… Ik wil wel, maar het is zo lastig, en<br />

de confrontatie met die spanning kost natuurlijk energie.<br />

MORGEN<br />

Aangezien tachtig procent van de Nederlanders samen<br />

met mij verduurzaming belangrijk vindt maar we met<br />

zijn allen nog steeds te weinig doen, is dit stemmetje<br />

en de reactie daarop voor velen herkenbaar, denk ik. Als<br />

financieel professionals kennen we dit probleem natuurlijk<br />

al langer. Onze klanten willen zeker wel wat<br />

aan hun pensioen doen, alleen nu nog even niet. Iedereen<br />

wil zeker lekker door kunnen leven bij arbeidsongeschiktheid,<br />

maar die verzekering sluiten we nu nog<br />

even niet… komt morgen wel…<br />

Vanuit deze thema’s hebben we gezien dat informeren<br />

alleen niet werkt. We informeren mensen al decennialang<br />

over pensioen en arbeidsongeschiktheid,<br />

maar het zet duidelijk niet aan tot actie. Ja, we denken<br />

er wel aan, maar de meesten van ons doen niets… morgen<br />

wel…<br />

Dat geldt ook voor verduurzaming. Ken je de film<br />

of het boek Een ongemakkelijke waarheid van Al Gore<br />

nog? Dat ging precies over dezelfde klimaatproblemen<br />

van nu. Dat schreef hij in 2007. Alweer bijna vijftien<br />

jaar geleden. Sindsdien zijn er boekenkasten vol<br />

geschreven met informatie over verduurzaming. Maar<br />

ook voor verduurzaming geldt dat we te weinig doen<br />

en te langzaam gaan. Willen we het probleem tackelen<br />

dan moeten we het anders gaan aanpakken. We moeten<br />

– op zijn Rotterdams – stoppen met lullen, en harder<br />

gaan poetsen.<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Als we intrinsiek<br />

gemotiveerd zijn om<br />

duurzaam te leven, dan<br />

gaan we dat ook doen’<br />

ACHT JAAR<br />

In een interessant artikel in de NRC staat dat we nog<br />

acht jaar hebben om concrete actie te ondernemen. Anders<br />

is de klimaatverandering niet meer tegen te gaan.<br />

Dit met alle gevolgen van dien, zoals we met de overstromingen<br />

in Limburg hebben gezien.<br />

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat<br />

moeten we dan doen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat<br />

we ons gedrag aanpassen? De gedragswetenschap is<br />

de laatste jaren enorm in opkomst. Er is zeer mooi onderzoek<br />

gedaan naar de complexiteit van het beïnvloeden<br />

van gedrag. Eén ding staat daarbij vast: gedrag ís<br />

zeker te beïnvloeden. Daarbij geldt dat als we intrinsiek<br />

gemotiveerd zijn om dingen te doen we deze ook zullen<br />

gaan en blijven doen. Als we intrinsiek gemotiveerd<br />

zijn om duurzaam te leven, dan gaan we dat ook doen.<br />

Maar het woord zegt het al, intrinsiek komt vanuit jezelf.<br />

Het is lastig om iemand intrinsiek gemotiveerd te<br />

krijgen over verduurzaming of welk ander thema dan<br />

ook. Onderzoek heeft aangetoond dat dit via de weg<br />

der geleidelijkheid mogelijk zou moeten zijn. Maar een<br />

makkelijke weg is dat zeker niet. Zeker als er zoveel andere<br />

zaken aan ons trekken vanuit onze intrinsieke motivatie.<br />

Daarbij wint de korte termijn het geheid van de<br />

lange termijn. Het lastige bij verduurzaming is dat we<br />

helaas niet zoveel tijd meer hebben.<br />

WORTEL EN STOK<br />

We zouden het daarom kunnen aanvliegen via extrinsieke<br />

motivatie. Belonen en straffen (wortel en stok; plezier<br />

en pijn) zijn daarbij geijkte methoden die op allerlei terreinen<br />

veelal automatisch worden toegepast. Voorbeelden<br />

te over als we kijken naar belonen: als je hoge cijfers<br />

op school haalt, dan ga je over. Als je je commerciële<br />

targets haalt, dan krijg je een bonus. Als je lief bent, krijg<br />

je een snoepje. Kijken we naar de andere kant van het<br />

spectrum, naar straffen, dan zijn ook daar weer voorbeelden<br />

te genoeg te verzinnen. Dan blijf je zitten op school<br />

bij hele lage cijfers en een commerçant die zijn targets<br />

totaal niet haalt zal naar iets anders uit mogen kijken.<br />

Laten we deze wortel en stok nu eens toepassen op<br />

de financiële sector. Geld is voor veel mensen een van<br />

de belangrijkste motieven in het maken van keuzes.<br />

Het feit dat iets financieel voordeel of nadeel oplevert<br />

maakt dat veel mensen iets wel of niet doen. Kijken<br />

we naar onze sector, die gaat over geld, dan hebben we<br />

dus een enorme mogelijkheid om beslissingen te beïnvloeden.<br />

En op verduurzaming doen we dat natuurlijk<br />

al. We hebben allerlei faciliteiten om verduurzaming<br />

makkelijker te maken. Een rentekorting voor de klant<br />

als deze een A-label woning financiert, een verduurzamingsdepot,<br />

advies over de diverse mogelijkheden, etcetera.<br />

Allemaal beloningsmaatregelen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 55


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Zou het om concreet te worden een idee zijn om naast<br />

voordelen bij verduurzamen ook nadelen te gaan invoeren<br />

op niet-verduurzamen? Voor kantoorpanden<br />

is er vanuit de overheid al zo’n nadeel. In die zin dat er<br />

vanaf 2023 geen kantoor mag worden gevoerd in panden<br />

lager dan energielabel C. Zouden we dit als sector<br />

ook kunnen gaan toepassen op de particuliere woningmarkt?<br />

Daarbij denk ik voor geldverstrekkers aan het<br />

rekenen van een renteopslag bij woningen vanaf een<br />

D-label. Bijvoorbeeld met een procentpunt per labelstap<br />

omhoog. Een C-label is dan de nullijn, woningen met A-<br />

en B-labels krijgen een rentekorting en vanaf een D-label<br />

krijgen woningen een renteopslag. Daarnaast zouden<br />

we de energielasten zwaarder kunnen gaan wegen<br />

bij de berekening van de maximale leencapaciteit voor<br />

een hypotheek. Zodat we als sector duidelijk maken dat<br />

een woning met een bovenmatige energierekening in<br />

de toekomst moeilijker te verkopen is.<br />

Voor de AFM zou het een idee zijn om in verband<br />

met de betaalbaarheid in de toekomst adviseurs te<br />

gaan verplichten verduurzaming in hun advies mee te<br />

nemen. Daar waar het om beleggen gaat, zouden we<br />

niet duurzame beleggingen moeten benadelen. Te denken<br />

valt aan het inhouden van rendement door beleggingsfondsen<br />

en deze inhoudingen besteden aan verduurzaming.<br />

Mark Dukers: ‘We moeten – op<br />

zijn Rotterdams – stoppen met<br />

lullen, en harder gaan poetsen.’<br />

Voor zover mij bekend, is er op niet-verduurzaming in<br />

de financiële sector echter geen echte stok. Als een particulier<br />

woningeigenaar niets doet, dan ondervindt hij<br />

of zij hier geen nadeel van. Dan gebeurt er niets. Als<br />

een belegger kiest voor niet-duurzame beleggingen, gebeurt<br />

er ook niets. Zouden we onszelf (als burgers) niet<br />

een dienst verlenen als we wel nadelen gaan creëren?<br />

Vanuit de gedachte dat belonen alleen niet helpt en we<br />

ook een stok achter de deur nodig hebben om te veranderen.<br />

We hebben immers nog maar acht jaar om de<br />

boel te draaien.<br />

ENORME VERSNELLING<br />

Door consequenties te verbinden aan niets doen, zouden<br />

we als sector een enorme versnelling kunnen realiseren,<br />

denk ik. Een mooie gedachte, maar niet iedereen zal<br />

deze extra lasten kunnen opbrengen. Hiervoor zullen we<br />

ook de overheid moeten aanhaken. Europa is van plan<br />

zo’n 140 miljard euro vrij te maken om klimaatverandering<br />

tegen te gaan. Daar kan de Nederlandse overheid<br />

niet bij achterblijven. Als we als overheid bijna twee jaar<br />

lang de hele economie staande kunnen houden in de<br />

coronacrisis, dan zullen wij ook voor klimaatverandering<br />

echt wel potjes of liever een flinke pot kunnen vinden.<br />

Uit deze gelden kunnen bijvoorbeeld burgers die de<br />

nadelen niet kunnen betalen de verduurzaming van de<br />

woning bekostigen. Ergens zal deze verduurzaming toch<br />

moeten plaatsvinden de komende jaren.<br />

Al deze maatregelen gaan natuurlijk wel tegen onze<br />

natuur in. We willen de klant niet tegen de haren in<br />

strijken We gaan inderdaad met deze maatregelen niet<br />

de populariteitsprijs winnen, vrees ik. Maar laten we<br />

eerlijk zijn, hier waren we als sector toch al een tijdje<br />

niet meer voor in de race. Laten we er op deze manier<br />

dan toch voor zorgen dat we op de lange termijn weer<br />

op koers komen als samenleving. Zo kunnen wij ervoor<br />

zorgen dat onze klanten ook op de langere termijn hun<br />

dromen kunnen blijven waarmaken. n<br />

56 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

KLANTEN OP WEG HELPEN NAAR DUURZAAMHEID IS HET BE-<br />

LANGRIJKSTE ONDERDEEL VAN DE STRATEGIE VAN ABN AMRO.<br />

MET DE UITBREIDING VAN DE DUURZAAMHEIDSKORTING PER 1<br />

AUGUSTUS ZET ABN AMRO WEER EEN EXTRA STAP IN DE GROENE<br />

RICHTING. MARK GROENENDIJK EN BARTJAN VAN DER JAGT VAN<br />

INTERMEDIAIRE DISTRIBUTIE VERTELLEN WAT DIT IN DE DAGE-<br />

LIJKSE PRAKTIJK BETEKENT VOOR ONAFHANKELIJKE ADVISEURS.<br />

Extra stap in de<br />

groene richting<br />

TEKST ABN AMRO<br />

Van de totale Nederlandse<br />

CO2-uitstoot is 40 procent<br />

afkomstig van de gebouwde<br />

omgeving. ABN<br />

AMRO financiert ruim 10<br />

procent van het totale aantal m2 van die<br />

bebouwde omgeving. Als bank hebben<br />

we een groot klantenbestand en de mogelijkheid<br />

om te investeren in duurzame<br />

oplossingen. We kunnen daardoor zeker<br />

zaken in beweging krijgen, ook als het<br />

gaat om grote en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.<br />

DUURZAAMHEIDSKORTING<br />

ABN AMRO heeft duidelijke missie: in<br />

2030 hebben alle woningen en kantoren<br />

waarvoor wij een lening hebben verstrekt<br />

én ons eigen vastgoed gemiddeld<br />

‘We maken het laagdrempelig<br />

om over verduurzaming<br />

te <strong>adviseren</strong>’<br />

energielabel A. Daarmee leggen we de<br />

lat hoog. De huizenmarkt is overspannen<br />

en adviseurs en klanten hebben genoeg<br />

aan hun hoofd. Verduurzaming is soms<br />

nog lastig om mee te beginnen. De sleutel<br />

zit hem in het nemen van kleine, concrete<br />

stappen.<br />

Per 1 augustus hebben we weer zo’n<br />

stap gezet door de duurzaamheidskorting<br />

uit te breiden. Daardoor komt zo’n<br />

39 procent van de klanten met een woning<br />

met een energielabel in aanmerking<br />

voor duurzaamheidskorting. Volgens<br />

de Rijksoverheid heeft 22 procent<br />

van alle woningen met een energielabel<br />

A en 17 procent label B. Naast de rentekorting<br />

op label A (0,15 procent) en op<br />

nieuwbouw (0,15 procent) bieden we<br />

klanten met een woning met energielabel<br />

B 0,10 procent rentekorting. Klanten<br />

die vernieuwbouwen komen ook in aanmerking<br />

voor 0,15 procent rentekorting.<br />

Daarnaast geldt de zogenaamde respijttermijn<br />

van 24 maanden. Dat wil zeggen<br />

dat als een klant binnen twee jaar<br />

na het ingaan van de rentevaste periode<br />

een label A of B laat registreren bij het<br />

RVO, wij per die datum alsnog de duurzaamheidskorting<br />

toepassen. <strong>Duurzaam</strong>heid<br />

loont op deze manier voor steeds<br />

meer mensen. Als een pand nu energielabel<br />

C heeft, dan is het een kleinere stap<br />

om voor energielabel B te gaan. Hiermee<br />

kunnen we meer klanten belonen met<br />

rentekorting en dragen wij ons steentje<br />

bij aan verduurzamen. Ook hebben we<br />

de looptijd van het bouwdepot aangepast<br />

om verduurzaming mogelijk maken<br />

op het gewenste tempo van de klant en<br />

kunnen klanten digitaal hun declaraties<br />

indienen.<br />

LAAGDREMPELIGE TOOLS<br />

Met alleen een goed product zijn we er<br />

niet. Op alle gebieden willen we het voor<br />

intermediairs zo makkelijk mogelijk maken.<br />

Bijvoorbeeld door de energietool die<br />

58 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


ABN AMRO<br />

Bartjan van der Jagt<br />

en Mark Groenendijk:<br />

‘ABN AMRO<br />

voegt de daad bij<br />

het woord.’<br />

we samen met HomeQgo ontwikkeld<br />

hebben. Daarmee kunnen adviseurs snel<br />

en eenvoudig bepalen welke energiebesparende<br />

maatregelen geschikt zijn voor<br />

een woning. Zo wordt het snel inzichtelijk<br />

welke maatregelen er te nemen zijn<br />

en wat deze opleveren. Een adviseur kan<br />

dit vervolgens meenemen in het advies<br />

en samen met de klant kiezen om deze<br />

maatregelen wel of niet te laten uitvoeren.<br />

Op deze manier maken we het laagdrempelig<br />

om over verduurzaming te<br />

<strong>adviseren</strong>.<br />

ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Op dit moment zijn financieel adviseurs<br />

enorm druk met nieuwe klanten. De verwachting<br />

is dat er een omslag gaat komen,<br />

waarbij de vraag naar nieuwe hypotheken<br />

afneemt. Op zo’n moment<br />

is het enorm belangrijk om een goede<br />

relatie met bestaande klanten te hebben.<br />

ABN AMRO doet mee aan het programma<br />

‘Actief Klantbeheer’ en tekende<br />

samen met een aantal branchepartijen<br />

recentelijk een manifest. Als bank beschikken<br />

we over enorm veel data die<br />

we continu analyseren. We leveren leads<br />

aan waarmee de adviseur ook na het afsluiten<br />

van de hypotheek in gesprek kan<br />

gaan om woonwensen en financiële mogelijkheden<br />

opnieuw te bespreken.<br />

We laten bijvoorbeeld zien welke<br />

energielabels de onderpanden hebben<br />

waarvan binnen een jaar de rentevaste<br />

periode afloopt. Stel dat een klant op dit<br />

moment energielabel C heeft, dan kan hij<br />

of zij met relatief kleine aanpassingen label<br />

B of zelfs A krijgen en daarmee in aanmerking<br />

komen voor de duurzaamheidskorting.<br />

Op deze manier ben je continu in<br />

beeld en biedt je toegevoegde waarde.<br />

OOG VOOR MOGELIJKHEDEN<br />

Naast deze producten en tools geloven<br />

wij dat we het verschil maken door oog<br />

voor de mogelijkheden te hebben. Wij investeren<br />

in onze collega’s en zorgen voor<br />

een hoog kennisniveau voor bijvoorbeeld<br />

zakelijk inkomen bepalen. Maar ook door<br />

maatwerk te leveren en te denken in oplossingen.<br />

Heb je een interessante casus?<br />

Motiveer hem goed en we kijken graag<br />

met je mee. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 59


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Verenigd veilig<br />

vergroenen<br />

MET HET RECENTE RAPPORT VAN HET IPCC IS<br />

WEER DUIDELIJKER GEWORDEN DAT DE TRANSITIE<br />

WEG VAN FOSSIELE ENERGIE URGENT IS EN<br />

VERSNELD MOET WORDEN. DAARVOOR ZIJN ALLE<br />

OPTIES NODIG, WIND-OP-ZEE, OP-LAND, ZON-OP-<br />

LAND, ELEKTRISCH RIJDEN, NOEM ALLE OPTIES EN<br />

TECHNOLOGIEËN MAAR OP. ZON-OP-DAK HOORT<br />

DAAR ZEKER OOK BIJ. STERKER NOG, IN VEEL<br />

VAN DE ZOGENAAMDE RES-PLANNEN, WORDT<br />

JUIST INGEZET OP EEN GROTE BIJDRAGE DOOR<br />

ZONNEPANELEN OP DAKEN.<br />

TEKST MARTIN VAN DER MEULEN EN MICHEL ARNINKHOF<br />

Daken inzetten voor de opwek van<br />

zonne-energie is logisch en zeker nodig<br />

om stappen te zetten in de goede<br />

richting. Bij Pure Energie zijn we daar,<br />

naast zonne- en windenergie op landprojecten,<br />

ook al jaren volop mee bezig.<br />

We weten daarom als geen ander<br />

dat zonne-energie op dak wel haar specifieke uitdagingen<br />

kent. Een daarvan is de verzekerbaarheid van de<br />

panden, waarop de zonnepanelen worden gelegd. Veel<br />

pandeigenaren ondervinden moeilijkheden om hun<br />

pand verzekerd te houden nadat er zonnepanelen op<br />

gelegd zijn. Het verzekeren van de opstal is immers iets<br />

wat bij de dak-eigenaar ligt (en niet bij een eventuele<br />

externe investeerder, die overigens wel de zonne-energie<br />

installatie zal willen verzekeren). De moeilijkheden<br />

bij het verzekerd houden van het pand ontstaan voor<br />

een belangrijk deel door onbekendheid met de materie,<br />

zowel bij de dak-eigenaar als zijn verzekeraar. Er is<br />

voorafgaand aan plaatsing vaak ook geen overleg tussen<br />

hen geweest.<br />

60 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Michel Arninkhof:<br />

‘Onbekend maakt<br />

onbemind.’<br />

Martin van der Meulen:<br />

‘Samenwerking<br />

leidt tot succes.’<br />

KRUISBESTUIVING<br />

Binnen de Pure Energie Groep proberen we dit soort situaties<br />

te voorkomen. PMP <strong>Duurzaam</strong> Verzekeren, dat<br />

zowel windenergie als zonne-energie projecten verzekert,<br />

en zusterbedrijf Pure Energie Zon, ontwikkelaar<br />

van en investeerder in zonne-energie projecten, zitten<br />

als honderd procent dochterbedrijf binnen dezelfde<br />

groep. Overleg over specifieke verzekeringskwesties in<br />

verband met zonnepanelen is dan makkelijk. Je weet<br />

elkaar snel en makkelijk te vinden. De kruisbestuiving<br />

gaat beide kanten op.<br />

Via vertegenwoordiging in het bestuur van Holland<br />

Solar is Pure Energie vanaf het begin betrokken<br />

geweest bij gesprekken tussen de verzekeraars en de<br />

solar branche. Inzet was enerzijds verbetering van de<br />

kwaliteit van installatie van zonne-energie installaties,<br />

en anderzijds een goede, eenduidige standaard voor de<br />

controle van die kwaliteit. Verschillende normeringen<br />

passeerden daarbij de revue. Uiteindelijk leidde dit tot<br />

de invoering en snelle acceptatie van SCOPE 12 als kwaliteitsstandaard<br />

voor zon-op-dak systemen. Binnen bijkans<br />

een jaar is met name SCOPE 12 de norm geworden<br />

voor grotere installaties op bedrijfsdaken.<br />

BEPERKT RISICO<br />

Wij zijn ervan overtuigd dat het risico van zonne-energie<br />

eigenlijk beperkt is en door de meeste verzekeraars<br />

groter wordt gemaakt dan nodig is. Voor een belangrijk<br />

deel komt dat dus door de onbekendheid bij veel verzekeraars<br />

en onbekend maakt onbemind. Dat leidt ertoe<br />

dat verzekeraars veiligheidsmaatregelen eisen die ‘over<br />

de top’ zijn. De risico’s zitten vaak ook niet zozeer in de<br />

installatie zelf, maar juist in andere kenmerken van<br />

het betreffende gebouw, zoals brandbare dakisolatie in<br />

combinatie met een bitumen dak, de werkzaamheden<br />

die bedrijfsmatig in het gebouw worden uitgevoerd. In<br />

dat soort gevallen is er sowieso een hoger risico, los van<br />

de eventuele aanwezigheid van zonnepanelen.<br />

GEDRAGSCODE ZON OP DAK<br />

Naast SCOPE 12 is er recent binnen Holland Solar ook<br />

een Gedragscode Zon Op Dak ontwikkeld. Deze gedragscode<br />

gaat ook bijdragen aan betere en veiligere<br />

zonne-energie installaties en betere en veiligere installatiewerkzaamheden.<br />

Wij zijn er daarom van overtuigd<br />

dat met voldoende aandacht voor kwaliteit van een<br />

zonne-energie systeem, met de juiste expertise bij de<br />

bouwer/installateur, met de reeds bestaande normeringen<br />

en met SCOPE12 de kwaliteit en risico’s van zonneenergiesystemen<br />

goed beheersbaar zijn voor alle partijen<br />

en dat de panden waarop ze liggen prima verzekerbaar<br />

zijn. De solar branche en verzekeraars kunnen zo<br />

gezamenlijk de kwaliteit van zonne-energie op dak-installaties<br />

controleren. Tegelijkertijd ontstaat er zodoende<br />

meer duidelijkheid over waar en in welke specifieke<br />

situatie er specifieke risico’s over blijven. Verzekeraars<br />

kunnen daar dan adequaat mee omgaan. Al met al een<br />

mooie samenwerking tussen de solar branche en verzekeraars<br />

om Nederland te helpen vergroenen en tegelijkertijd<br />

veilig te houden. Wij zijn er al volop mee bezig.<br />

Samenwerking leidt tot succes. n<br />

Martin van der Meulen is Manager PMP <strong>Duurzaam</strong> Verzekeren<br />

en Michel Arninkhof, is Manager Pure Energie Zon.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 61


PARTNER IN KENNIS<br />

Brandschade waarbij repareren de voorkeur heeft boven vervangen.<br />

Preventieve tips om schade aan bedrijfspanden te voorkomen.<br />

Een aangepaste dekking voor elektrische auto’s. Maar ook ontzorgen<br />

door tijdens corona de dekking tijdelijk aan te passen. En daarbij<br />

aansturen op een relatie met adviseurs die gebaseerd is op een<br />

langdurige samenwerking. Zo integreert a.s.r. duurzaamheid in<br />

concrete oplossingen.<br />

Zo vertaalt a.s.r.<br />

duurzaamheid in<br />

praktische oplossingen<br />

TEKST a.s.r.<br />

De claim van a.s.r. als duurzame<br />

verzekeraar kan al<br />

bogen op een geschiedenis<br />

van zo’n 10 jaar. Toen al had<br />

a.s.r. een duurzaam investeringsprotocol<br />

waarbij onder meer wapenhandel<br />

en kinderarbeid zijn uitgesloten.<br />

Dat leverde a.s.r. vanaf 2014 een<br />

vaste eerste plaats op in de ranking van<br />

Eerlijke Verzekeringswijzer dat het beleid<br />

van verzekeraars jaarlijks onder de loep<br />

neemt.<br />

“Inmiddels zijn alle bedrijfsonderdelen<br />

bezig om duurzaamheid te integreren<br />

in zowel hun producten als hun<br />

dienstverlening,” weet Carolien Klein-<br />

Willink, directielid van bedrijfsonderdeel<br />

Schade. “En dat geldt natuurlijk ook voor<br />

Schade. Misschien is wel het meest treffende<br />

voorbeeld de recente overstroming<br />

in Limburg. Twee jaar geleden heeft a.s.r.<br />

als eerste verzekeraar een secundaire<br />

overstromingsdekking toegevoegd aan<br />

brandpolissen van zowel bestaande als<br />

nieuwe particuliere en zakelijke klanten.<br />

Na de overstroming is niet alleen<br />

het eigen expertiseteam onmiddellijk<br />

afgereisd naar Limburg, ook zijn reconditioneringsbedrijven<br />

meteen ingeschakeld<br />

om ter plekke aan de slag te gaan.<br />

Dit gaf voor getroffen klanten rust en<br />

zij werden direct hiermee geholpen. Zo<br />

konden we door goede relaties met een<br />

bedrijf binnen een uur voor een droger<br />

zorgen bij een klant die alleen maar te<br />

horen had gekregen dat ze niet te krijgen<br />

waren. Dat ontzorgen van de klant hebben<br />

we ook kunnen waarmaken tijdens<br />

corona, door bijvoorbeeld de dekking<br />

voor ondernemers tijdelijk aan te passen.<br />

Zo kregen restaurants de ruimte om over<br />

te schakelen naar bezorgen of om de verzekering<br />

van het wagenpark tijdelijk op<br />

te schorten omdat de bedrijfsauto’s stil<br />

stonden. Dat kun je doen als je een duurzame<br />

relatie hebt met de klant die gebaseerd<br />

is op vertrouwen.”<br />

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN<br />

Praktische oplossingen om schadeherstel<br />

te verduurzamen zijn bij brandschade<br />

al in de hele keten doorgevoerd. Productmanager<br />

Maarten Brugman: “Het is<br />

natuurlijk veel beter om als het kan de<br />

schade te herstellen dan om het geheel<br />

te vervangen. Het onderzoeksbureau CE<br />

Delft heeft voor ons onderzocht dat de<br />

klimaatimpact van repareren drie tot zes<br />

keer minder belastend is voor de aarde<br />

dan vervangen. Als bijvoorbeeld een deel<br />

van het parket beschadigd is, kun je een<br />

gespecialiseerd bedrijf inschakelen om<br />

het te herstellen. Dat scheelt ook enorm<br />

in de rompslomp voor de klant. Het herstel<br />

van bijvoorbeeld een keukenblad is<br />

veel minder ingrijpend dan dat het hele<br />

blad eruit moet. a.s.r. heeft bedrijven in<br />

het duurzame herstelnetwerk die dat<br />

goed kunnen. Dat is ook onderdeel van<br />

een duurzame aanpak: dat je bedrijven in<br />

je netwerk hebt die in die visie meegaan<br />

en de expertise hebben.”<br />

62 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


a.s.r. SCHADE<br />

Carolien Klein-Willink:<br />

‘Werk aan de winkel bij advies<br />

aan bedrijven.’<br />

Maarten Brugman:<br />

‘Minder rompslomp voor<br />

de klant.’<br />

Ook het toevoegen van duurzame dekkingselementen<br />

bij verzekeringen wordt<br />

steeds verder doorgevoerd. Maarten: “Zo<br />

kun je zonnepanelen en laadpalen bijvoorbeeld<br />

al jaren opnemen in je dekking<br />

als optie om mee te verzekeren. Zowel<br />

particulier als zakelijk. Dat aansluiten<br />

op nieuwe ontwikkelingen zie je ook<br />

bij onze vernieuwde autoverzekering en<br />

het verzekeren van deelscooters. We zijn<br />

de eerste verzekeraar die de aansprakelijkheid<br />

voor deelscooters verzekert. We<br />

hebben zelfs de eerste waterstofvrachtwagens<br />

in dekking.”<br />

“We kijken naar wat de markt doet.<br />

Auto’s worden steeds zwaarder en<br />

duurder en het wagenpark elektrificeert.<br />

Bij schade kan de elektrische auto<br />

via het aangesloten netwerk worden<br />

hersteld, bij partijen die expertise en ervaring<br />

hebben. In de hele keten. En we<br />

hebben de grens van de verzekerde som<br />

opgetrokken van 80.000 naar 125.000<br />

euro. Zo hebben we ook de beveiligingseisen<br />

voor auto’s versoepeld en hoeft de<br />

klant bij een auto tot 75.000 euro niets<br />

extra’s in te bouwen (voorheen 50.000<br />

euro). Dat alles toch bij een heel scherp<br />

tarief.”<br />

MOOIE ONTWIKKELINGEN<br />

Ondanks dat er voor auto’s in het algemeen<br />

duurzaamheidseisen zijn van de<br />

BOVAG en FOCWA ziet Maarten steeds<br />

meer bedrijven die zelf een stap verder<br />

gaan. “Die werken met lakken die drogen<br />

op kamertemperatuur. Dan hoeft de<br />

auto na het spuiten niet meer in de oven<br />

te drogen. En dat scheelt behoorlijk in de<br />

CO 2<br />

-uitstoot. Gas is een behoorlijke vervuiler<br />

bij schadeherstel. Dit zijn mooie<br />

ontwikkelingen die passen bij a.s.r.”<br />

Ondanks de grote stappen die gemaakt<br />

zijn op het gebied van duurzaamheid,<br />

blijft Carolien vooruit kijken. “We doen al<br />

veel aan preventie en dienstverlening na<br />

schade, maar dat zal een nog groter aandeel<br />

krijgen. Vooral bij advies aan bedrijven<br />

is er nog werk aan de winkel. Niet alleen<br />

bij het aangaan van de verzekering<br />

komt dat ter sprake, maar ook tijdens de<br />

looptijd worden klanten bezocht door<br />

onze preventiespecialisten. Zij helpen<br />

de klant vervolgens met preventieadviezen<br />

en tips over duurzaamheid. En als je<br />

aan duurzaamheid denkt, denk je aan<br />

de lange termijn. In de relatie met adviseur<br />

en klant. Daarnaast leggen we al<br />

onze producten onder de loep om steeds<br />

nieuwe duurzaamheidselementen toe te<br />

voegen. Maar dat mag je ook verwachten<br />

van de verzekeraar die de duurzaamste<br />

wil zijn.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 63


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Gesprek over<br />

verduurzaming wordt in<br />

belangrijke mate bepaald<br />

door hoe de adviseur zelf<br />

hier tegenaan kijkt.’<br />

Van trend naar<br />

fundament<br />

“EEN BEZOEK AAN INTERNET LEVERT VEEL VERSCHILLENDE DEFINITIES OP VAN<br />

HET BEGRIP ‘DUURZAAMHEID’. VOOR MIJ PERSOONLIJK BETEKENT DUURZAAMHEID<br />

EVENWICHT. EVENWICHT TUSSEN MENS, MILIEU EN ECONOMIE, WAARBIJ DE HUIDIGE<br />

GENERATIE IN ZIJN LEVENSBEHOEFTES TEGEMOET KAN KOMEN ZONDER DIE VAN<br />

DE TOEKOMSTIGE GENERATIES TEKORT TE DOEN”, ALDUS ROB DERKS, MANAGER<br />

FINANCIEEL ADVIES PARTICULIER BIJ ZUIDERHUIS UIT WEERT.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

64 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Derks zegt dat de manier waarop eenieder<br />

hiermee omgaat verschillend<br />

is. “Naarmate ik ouder word, merk ik<br />

dat ik met zaken bewuster omga dan<br />

voorheen en probeer een zo klein mogelijke<br />

ecologische voetafdruk achter<br />

te laten”, aldus Derks van Zuiderhuis<br />

dat al ruim honderd jaar bestaat en in 2020 door de jury<br />

van de <strong>VVP</strong> Advies Award werd uitgeroepen tot meest<br />

klantvriendelijke advieskantoor van Limburg.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is belangrijk voor Derks en voor Zuiderhuis<br />

als advieskantoor. “Laat ik vooropstellen dat<br />

duurzaamheid een ‘hot’ topic is. Met de maatschappelijke<br />

en politieke discussies over klimaatverandering, het<br />

Klimaatakkoord en de energietransitie is duurzaamheid<br />

actueler dan ooit. Het recente IPCC-rapport toont<br />

aan dat de invloed van de mens op het klimaat onbetwistbaar<br />

is. Met andere woorden: er was al actie nodig<br />

en nu eens te meer, willen we toekomstige generaties<br />

niet te kort doen. Voor mij verschuift het van trend naar<br />

fundament.”<br />

DUURZAAMHEID OP KANTOOR<br />

“De TL-verlichting in het pand is enige tijd geleden vervangen<br />

door LED-verlichting. Verder gaan we bewust<br />

om met kantoorartikelen. In plaats van losse bestellingen<br />

worden bestellingen verzameld en wordt er één<br />

keer besteld. Er wordt papier met een FSC-keurmerk<br />

gebruikt en waar mogelijk wordt dubbelzijdig geprint.<br />

Kleine losstaande printers zijn verdwenen en gebruikte<br />

toners en inkt-cartridges worden verzameld voor hergebruik.<br />

In de kantine gebruiken we mokken in plaats<br />

van plastic bekers en is onze koffie voorzien van het<br />

UTZ-keurmerk. Veel collega’s wonen in de directe omgeving<br />

van het kantoor en maken gebruik van de fiets.<br />

Recentelijk is ook een fietsplan geïntroduceerd om het<br />

gebruik van de fiets nog meer te stimuleren. Daarnaast<br />

is thuiswerken bij ons (mede als gevolg van COVID-19)<br />

in een stroomversnelling geraakt en inmiddels is ook<br />

hier een regeling flexibel werken voor geïntroduceerd,<br />

waardoor we minder reisbewegingen van en naar kantoor<br />

realiseren.”<br />

“Onze financieel adviseurs bespreken woningverduurzaming<br />

in het adviesgesprek. Het resultaat van een<br />

dergelijk gesprek wordt naar mijn mening in belangrijke<br />

mate bepaald door hoe de adviseur zelf tegen woningverduurzaming<br />

aankijkt. Als hij het zelf interessant<br />

vindt en er zelf al ervaring mee heeft opgedaan in zijn<br />

eigen omgeving, verloopt het gesprek met klanten een<br />

stuk gemakkelijker. Samen met de klant bekijken we<br />

de verschillende subsidiemogelijkheden die er zijn en<br />

laten we de klant de voordelen (lees: besparingen) zien<br />

die deze maatregelen opleveren.”<br />

Rob Derks:<br />

‘<strong>Duurzaam</strong>heid<br />

is voor adviseurs<br />

een must.’<br />

ZUIDERHUIS<br />

Zuiderhuis is een allround advieskantoor dat ruim honderd<br />

jaar bestaat. Het kantoor telt zeventig medewerkers (55 fte) en<br />

bedient circa 20.000 klanten, particulier en zakelijk. Zuiderhuis<br />

heeft, naast het hoofdkantoor in Weert, ook vestigingen<br />

in Deurne, Horn en Roermond. De expertise ligt in particulier<br />

en zakelijk verzekeren, financieren, beleggen en bankzaken. In<br />

2020 werd Zuiderhuis door de jury van de <strong>VVP</strong> Advies Award<br />

uitgeroepen tot meest klantgerichte kantoor van Limburg.<br />

“Zuiderhuis bestaat al meer dan honderd jaar en is een<br />

begrip in Zuid-Nederland. Wij zijn geworteld in uw regio. Een<br />

ideale basis om samen met u te werken aan het verbeteren<br />

van uw financieel resultaat. Zo ging het honderd jaar geleden<br />

al, zo gaat het nog steeds. Dat is niet ouderwets, maar de normaalste<br />

zaak van de wereld”, aldus de website van Zuiderhuis.<br />

Zuiderhuis gaat voor duurzame klantrelaties, zowel particulier<br />

als zakelijk. Zuiderhuis heeft een eigen volmachtbedrijf<br />

en verzorgt ook risicomanagement en financiële planning<br />

voor ondernemers. “Handtekening gezet en klaar? Integendeel;<br />

wij blijven uw belangen behartigen omdat wij geloven in<br />

duurzame relaties. Hoe beter wij u kennen, hoe gerichter ons<br />

advies”, aldus de site.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 65


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Als collega’s thuiswerken,<br />

zijn er minder werkplekken<br />

nodig en dus minder vierkante<br />

meters.’<br />

BEST PRACTICES<br />

“Op dit moment zijn er meerdere partijen in bijvoorbeeld<br />

de hypotheekmarkt die een duurzaamheidskorting<br />

aanbieden bij het afsluiten van de hypotheek of<br />

bij het kiezen van een nieuwe rentevaste periode. Daarnaast<br />

is er de mogelijkheid van het meefinancieren van<br />

energiebesparende voorzieningen (EBV) en is er het<br />

energiebespaarbudget (EBG). Allemaal prima initiatieven<br />

die bijdragen aan verduurzaming. Andere voorbeelden<br />

op bijvoorbeeld verzekeringsgebied zijn een rijgedragverzekering<br />

of een woning- en inboedelverzekering,<br />

waar bij schadeherstel rekening wordt gehouden<br />

met de impact voor de samenleving en het milieu door<br />

bijvoorbeeld te repareren in plaats van te vervangen.<br />

Verder zijn er partijen in de markt die op het gebied van<br />

beleggen een verantwoord beleggingsbeleid voeren dat<br />

gericht is op duurzaamheid.”<br />

TIPS<br />

Derks zegt dat de financiële adviessector geen sterk ontwikkelde<br />

behoefte heeft om te veranderen. “Het onderwerp<br />

duurzaamheid is voor velen nog relatief nieuw. In<br />

onze beroepsgroep krijgt iedereen echter te maken met<br />

duurzaamheid. Het thema staat ook hoog op de agenda’s<br />

van de Europese Unie, nationale en internationale wetgevers<br />

en toezichthouders. De financiële sector zou zijn<br />

toegevoegde waarde kunnen onderstrepen door hier een<br />

hoofdrol in te vervullen. <strong>Duurzaam</strong>heid wordt sowieso<br />

een must. Ga als adviseur niet zitten wachten, maar<br />

ga met duurzaamheid aan de slag in het gesprek met je<br />

klant ongeacht of dit nou particulier is of zakelijk.”<br />

In zijn privéleven probeert Derks zo goed mogelijk<br />

duurzaamheid in de praktijk te brengen. “Ons woonhuis<br />

is gebouwd in 1938. Toen we het woonhuis in 2000<br />

kochten was er best nog wel wat werk te doen om het<br />

wooncomfort te verbeteren met behoud van de authentieke<br />

elementen. Door de jaren heen hebben we veel zaken<br />

aangepakt en verbeterd. Zo hebben we de originele<br />

glas in lood ramen voorzien van voorzetramen, zijn de<br />

vloeren voorzien van isolatie, is er spouwmuurisolatie<br />

aangebracht en zijn er zestien zonnepanelen geplaatst.<br />

Van energielabel G zijn we inmiddels opgeschoven<br />

naar D. Op het verlanglijstje staan nog de isolatie van<br />

het dak en het aanbrengen van HR++ glas en een elektrische<br />

auto.”<br />

DOORGAAN<br />

“Voor ons kantoor betekent duurzaamheid doorgaan<br />

met het maken van keuzes en het creëren van nog meer<br />

bewustwording binnen de organisatie. Met de introductie<br />

van de regeling flexibel werken is bijvoorbeeld<br />

een actuele vraag wat we met de vierkante meters kantoorruimte<br />

gaan doen die we nu huren. Als collega’s gedeeltelijk<br />

thuiswerken zijn er minder werkplekken nodig,<br />

dus ook minder vierkante meters. Daarnaast zullen<br />

we duurzaamheid moeten gaan integreren en verankeren<br />

in onze business. Of het nu gaat om processen<br />

en werkinstructies, maar ook een collega die binnen de<br />

organisatie de rol krijgt om onze bedrijfsvoering te toetsen<br />

aan duurzaamheidswetgeving.” n<br />

66 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


Robbe Financieel<br />

Raadgevers:<br />

‘Wees trots en<br />

draag het uit.’<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 2021<br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het<br />

adviesvak zelf en die trots ook meer als adviesbranche uitstralen.<br />

Dat is ook in 2021 de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Dit jaar gaat de onafhankelijke jury – bestaande uit voorzitter<br />

Richard Meinders (SVC Groep), Marieke van Zuien (BNP Paribas<br />

Cardif), Bob Klijn (Herenvest), Robin van Beem (Polis Advocaten),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond) en Jack Vos (Building Blocks) –<br />

met een groot aantal spotters (vakexperts uit het adviesvak) opnieuw<br />

op zoek naar de meest klantgerichte advieskantoren van<br />

Nederland.<br />

De jury gaat hierbij niet over één nacht ijs. Na het bepalen van<br />

de genomineerden per provincie worden in juni de provinciewinnaars<br />

bekend gemaakt. Na de halve finale in september<br />

vindt de landelijke online finale plaats op 7 oktober in de professionele<br />

studio’s van First Impression in Tilburg onder leiding<br />

van dagvoorzitter Maureen de Toit. Het publiek bepaalt de<br />

uiteindelijke winnaar. Vorig jaar werden<br />

vele duizenden stemmen uitgebracht.<br />

Speciaal voor deze award is de site<br />

www.adviesawards.nl ontwikkeld.<br />

In 2019 won Robbe Financiële Raadgevers de<br />

award en in 2020 ging de award naar Assurantiekantoor<br />

Keijzerwaard. De impact van<br />

het winnen van de award is groot. Niet alleen<br />

is het een beloning voor het belangrijke<br />

werk van alle medewerkers, tevens krijgen<br />

de kantoren veel (plaatselijke) media-aandacht,<br />

zijn klanten trots en kloppen nieuwe<br />

klanten aan.<br />

Assurantiekantoor<br />

Keijzerwaard: ‘Enorme<br />

boost voor het kantoor.’<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 2021 wordt mede<br />

mogelijk gemaakt door: AEGON, Allianz, ANVA,<br />

ARAG, AS Support, Avéro Achmea, Building<br />

Blocks, De Goudse, Florius, Hienfeld, Klaverblad,<br />

Lindenhaeghe, MUNT Hypotheken, Nationale-Nederlanden,<br />

Nedasco, Nh1816, RiFD, SVC<br />

Groep, Turien & Co., VKG en Voogd & Voogd.


<strong>VVP</strong> is trots op alle<br />

organisaties die de special<br />

‘<strong>Duurzaam</strong> Adviseren’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!