28.09.2021 Views

VVP SPECIAL Duurzaam adviseren

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 78 • EXTRA EDITIE • SEPTEMBER 2021<br />

De toekomst<br />

begint nu!<br />

Special <strong>Duurzaam</strong> Adviseren


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Achtenzeventigste jaargang<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Rondetafel<br />

<strong>Duurzaam</strong> Adviseren<br />

Drempels wegnemen<br />

12<br />

Timo Brinkman<br />

Samen schouders eronder<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> DUURZAAM ADVISEREN<br />

Deze special verschijnt in een oplagen<br />

van 6.000 exemplaren en is tot stand<br />

gekomen in samenwerking met ABN<br />

Amro, AnsvarIdéa, a.s.r., Centraal Beheer,<br />

Financieel Zeker, LOT Hypotheken en<br />

Scildon en wordt tevens uitgebracht als<br />

e-zine.<br />

20<br />

INSVER<br />

De Verduurzamingstrein<br />

29<br />

Hubrien Meijaard<br />

Nieuwe EU-wetgeving<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2021<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

38<br />

Dirk Kooiman<br />

Fundament adviesvak<br />

54<br />

Mark Dukers<br />

Wortel en stok<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM VOORWOORD<br />

ADVISEREN<br />

<strong>Duurzaam</strong><br />

moet je doen!<br />

18<br />

Harrie-Jan van Nunen<br />

Verdien aan vergroening<br />

36<br />

Esther Vuijsters<br />

Kaf van koren<br />

64<br />

Rob Derks<br />

Van trend naar fundament<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is al langer geen trend meer waar je als ondernemer<br />

op kunt inspelen, maar is inmiddels een randvoorwaarde voor ondernemerschap.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid gaat niet alleen over een groenere,<br />

leefbare planeet, maar ook over duurzame relaties en duurzame verdienmodellen.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is geen idee, maar is actie. <strong>Duurzaam</strong><br />

moet je doen. Zonder daden blijft duurzaamheid een voetbal zonder lucht.<br />

Iedereen kent de realiteit. We consumeren en produceren alsof we minimaal<br />

twee planeten tot onze beschikking hebben, we kopen producten ver onder de<br />

échte kostprijs, we ondervinden de desastreuze gevolgen van het ongebreidelde<br />

geloof in marktwerking. De kloof tussen arm en rijk wordt – ook in Nederland –<br />

alleen maar groter. Tropische temperaturen op de Noordpool zijn doodgewoon<br />

geworden en we weten dat de Noordpool onze airco is en dat zonder airco het<br />

aantal leefbare gebieden op deze planeet drastisch zal afnemen.<br />

De neiging om je af te wenden is groot. Maar daarmee lossen we niets op. Juist<br />

omdat we deze kennis hebben, moeten we er wat mee en juist omdat we mensen<br />

zijn, kunnen we er wat mee. Dat begint gewoon bij jezelf. Kies de juiste partij, de<br />

juiste bank, de juiste verzekeraar, wees bewust van wat je in je mond stopt, wat<br />

voor kleding je draagt, welk nieuws je luistert, hoe je reist en hoe je met mens en<br />

natuur om wilt gaan.<br />

Bovendien kun je als financieel adviseur een belangrijke rol spelen in de verduurzaming<br />

van de samenleving. Niet alleen door goed te kijken hoe je je eigen onderneming<br />

hebt ingericht, maar ook door adviezen te geven aan particulieren en<br />

bedrijven om te innoveren en te verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen om<br />

financieel gerelateerde zaken als hypotheken, schadeherstel, financieringen of beleggingen,<br />

maar ook over hoe je klanten in het leven willen staan. Voor adviseurs<br />

is duurzaamheid een uitgelezen mogelijkheid om klanten nog beter van dienst te<br />

zijn, passend bij de uitdagingen van deze tijd. <strong>Duurzaam</strong>heid brengt financieel advies<br />

in een breder perspectief. Dat is beter voor adviesondernemers, zinvoller voor<br />

medewerkers en reken maar dat klanten ervoor open staan.<br />

Deze Special <strong>Duurzaam</strong> Adviseren is een bewaareditie voor alle onafhankelijk<br />

financieel adviseurs van Nederland. Deze vakspecial is mede mogelijk gemaakt<br />

door ABN Amro, AnsvarIdéa, a.s.r., Centraal Beheer, Financieel Zeker, LOT Hypotheken<br />

en Scildon en bevat inzichten, tips, ideeën om (verder) aan de slag te gaan<br />

met verduurzaming. Dit onder het motto: duurzaam moet je doen!<br />

Heel veel leesplezier. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 3


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Rondetafelgesprek<br />

Drempels<br />

wegnemen<br />

HET NIEUWSTE IPCC-RAPPORT NEEMT ELKE TWIJFEL WEG: DE AARDE WARMT IN<br />

RAP TEMPO OP EN DE MENS DRAAGT DAAR ONDUBBELZINNIG AAN BIJ. WE MOETEN<br />

NU IN ACTIE KOMEN, VINDEN DE TAFELGASTEN, EN NIET WACHTEN TOTDAT<br />

DEN HAAG HET VOORTOUW NEEMT. DE FINANCIËLE SECTOR DOET AL VEEL OP<br />

DUURZAAMHEIDSTERREIN, MAAR HOE KRIJGEN WE DE EINDKLANT VERDER MEE?<br />

EN FINANCIEEL ADVISEURS? IS EEN FEE VOOR BIJVOORBEELD ZONNEPANELEN<br />

‘DONE’ OF MOETEN ADVISEURS HET VOORAL VAN ADVIES HEBBEN?<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

De conclusies van de honderden onderzoekers<br />

die aan het recente rapport van de<br />

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate<br />

Change) werkten, verschillen weinig<br />

van de bevindingen van het klimaatpanel<br />

in 2013. In het zwartste scenario<br />

ligt de gemiddelde temperatuur in het jaar 2100 gemiddeld<br />

vijf graden hoger. De gevolgen zijn nu al merkbaar:<br />

extreme hitte en droogte, felle bosbranden, overstromingen<br />

en tropische cyclonen. Het smelten van de ijskap<br />

op Antarctica kan direct gevolgen voor Nederland<br />

hebben. En dat gaat hard. Rees de zeespiegel tot 1971 nog<br />

met 1,3 mm per jaar, inmiddels komt het water jaarlijks<br />

bijna 4 mm hoger, zo blijkt uit satellietmetingen.<br />

Zijn de gespreksdeelnemers geschrokken van de recente<br />

wake-up-call? Ja en nee. De alarmerende feiten<br />

zijn al jaren bekend, maar na een aanvankelijke schrikreactie<br />

gebeurt er volgens hen te weinig. “Hoeveel bewustwording<br />

hebben we nog nodig?”, vraagt Paul Burger<br />

(MVO-adviseur AnsvarIdéa/Turien & Co.) retorisch.<br />

“De afgelopen jaren hebben we zoveel signalen gehad,<br />

meest recent natuurlijk de overstromingen in Limburg,<br />

België en Duitsland. Als mens hebben we een verantwoordelijkheid.<br />

Er is al heel veel gesproken, het is tijd<br />

om aan te pakken.”<br />

Theo Krins (manager Client Service Team Scildon)<br />

vindt dat we een mondiaal thema als klimaatverandering<br />

te lang bij de politiek hebben laten liggen. “Intussen<br />

betalen de mensen die het minste aan opwarming<br />

bijdragen de hoogste prijs voor onze leefwijze. Er zijn<br />

stevige maatregelen nodig, maar die blijven uit door<br />

een gebrek aan urgentie. Zo gaf een provincie in het coalitieakkoord<br />

2019-2023 nog aan, dat windenergie geen<br />

prioriteit heeft. Dat is onvoorstelbaar. Als we zo blijven<br />

polderen, ben ik niet hoopvol gestemd.”<br />

Een gebrek aan overheidsregie staat naar inzicht<br />

van Frank Nihof (Senior Relatiemanager ABN AMRO<br />

Bank) een breed gedragen aanpak in de weg. “Een gezamenlijk<br />

standpunt zou zeker helpen. Ook in onze sector<br />

moet samenwerking meer aandacht krijgen. Iedereen<br />

levert met de beste bedoelingen een bijdrage, maar als<br />

je de inspanningen stroomlijnt, is er veel meer mogelijk<br />

en kan het effect groter zijn.”<br />

ABN AMRO wil dat de eigen portefeuille en kantoren<br />

in 2030 minimaal het energielabel A dragen. Het<br />

belangrijkste onderdeel van de strategie is volgens Nihof<br />

klanten op weg helpen naar duurzaamheid. Zo is er<br />

een rentekorting op label A en nieuwbouw. “En klanten<br />

met een woning met energielabel B komen voor 0,10<br />

procent rentekorting in aanmerking. Als mensen ‘vernieuwbouwen’,<br />

ontvangen ze 0,15 procent rentekorting.<br />

Wanneer een klant binnen twee jaar na het ingaan van<br />

de rentevaste periode een label A of B laat registreren<br />

‘Klanten zouden aan de<br />

onafhankelijke positie<br />

van hun adviseur<br />

kunnen gaan twijfelen’<br />

bij het RVO, dan kunnen wij per die datum alsnog de<br />

duurzaamheidskorting toepassen.”<br />

OVERSTROMINGSSCHADE<br />

“Het gaat niet alleen om het beperken van de verdere<br />

opwarming van de aarde, maar ook om hoe we hiermee<br />

omgaan”, zegt Ronald Vermeulen (Expert <strong>Duurzaam</strong>heid<br />

Centraal Beheer). “Volgens het IPCC rapport moeten<br />

we in de toekomst steeds vaker rekening houden<br />

met extreme weersomstandigheden.”<br />

De extreme weersomstandigheden hebben we aan<br />

den lijve ondervonden afgelopen zomer in Limburg.<br />

Vermeulen: “Centraal Beheer had in juni 2021 de verzekeringsdekking<br />

van de particuliere opstal- en inboedelverzekering<br />

uitgebreid, omdat we in Nederland steeds<br />

vaker worden getroffen door extreem weer, met alle<br />

gevolgen van dien voor onze klanten. Hierdoor hebben<br />

we onze klanten heel goed kunnen helpen. Ook besloot<br />

Centraal Beheer aanvullende hulp te organiseren voor<br />

haar getroffen Limburgse zakelijke klanten, ook al laten<br />

onze dekkingsvoorwaarden dat niet altijd toe.”<br />

DUURZAAM BELEGGEN<br />

De overheid moet faciliteren, maar verandering begint<br />

ook bij jezelf, vinden de tafelgasten. Zowel op microals<br />

op mesoniveau, dus bedrijfsmatig. “Achmea beheert<br />

meer dan tweehonderd miljard euro aan belegd vermogen”,<br />

reageert Vermeulen. “We beleggen de premies van<br />

onze klanten en het vermogen dat we beheren steeds<br />

duurzamer. Ook gaan we de dialoog aan met bedrijven<br />

waarin we beleggen over hun duurzaamheidsbeleid.<br />

Centraal Beheer werkt voor bijna 1,5 miljoen klanten,<br />

dus we bereiken zo veel mensen.”<br />

De verzekeringssector kan naast het verder verduurzamen<br />

van beleggingen, nog meer de interne bedrijfsvoering<br />

– onder andere CO2 compenseren – en het productaanbod<br />

onder de loep nemen, vindt Burger. Wat betreft<br />

het laatste denkt hij aan verzekeringen en diensten<br />

die bij een duurzame levensstijl passen. Ook duurzaam<br />

schadeherstel zou tot de mogelijkheden moeten behoren.<br />

Op dat gebied laat de sector nu nog wel eens steken<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 5


DUURZAAM ADVISEREN<br />

vallen. “Neem asbestverwijdering bij particulieren. Op<br />

de opstalverzekering is slechts een klein deel verzekerd<br />

en bij de AVP en AVB is dit niet gedekt. De milieupool is<br />

opgeheven omdat de sector dit opgepakt zou hebben,<br />

maar verzekeraars beëindigen massaal de contracten<br />

omdat ze het risico zonder de pool te groot achten.”<br />

CADEAUTJES<br />

Ondanks alle inzet van het bedrijfsleven en goede wil<br />

van betrokken burgers, komt een écht duurzame omwenteling<br />

maar niet van de grond. Een aantal gesprekspartners<br />

haalt de noodzaak van een financiële prikkel<br />

aan. Via de portemonnee kunnen meer mensen worden<br />

bewogen in duurzaamheid te investeren.<br />

Als het gaat om hypotheken, gebeurt dat al, zegt<br />

Saskia Buursink (directeur Lot Hypotheken). “Je kunt als<br />

consument bijvoorbeeld een rentekorting krijgen om<br />

te verduurzamen en een gratis energiebespaaradvies.<br />

De cadeautjes zijn aanwezig, maar consumenten weten<br />

het niet of zien toch redenen om het niet te doen. Het<br />

gaat dus niet snel genoeg. Het is mede aan de overheid<br />

om het tempo te verhogen. Wellicht moeten we, naast<br />

belonen, aan beperkingen voor niet duurzame keuzes<br />

denken.”<br />

Burger ziet, als een verzekeraar duurzaam werkt,<br />

kansen om de dialoog aan te gaan met herverzekeraars<br />

over kortingen op herverzekeringspremies. Deze korting<br />

kan weer terugkeren naar de consument. Maar<br />

klanten redeneren zeker niet alleen uit eigenbelang, benadrukt<br />

hij. “Er zijn duurzame koplopers en mensen die<br />

er absoluut niets van willen weten en daar tussenin zit<br />

nog een grote groep die begrip heeft voor een duurzame<br />

aanpak. Zo’n zeventig procent wil in meer of mindere<br />

mate verduurzamen.”<br />

We zijn nog te veel bezig met het ‘pleasen van de<br />

politiek’, vindt Robert van den Broek (directeur Financieel<br />

Zeker). “We doen wat er van ons verlangd wordt,<br />

maar dat is niet genoeg. Hoe krijg je duurzaam bewustzijn<br />

op de kaart? De doemverhalen zijn bekend, maar<br />

burgers worden pas massaal wakker als ze de problemen<br />

van een opwarmend klimaat ondervinden. Zoals<br />

dus onlangs in Limburg. Pas als de consument zegt ‘dit<br />

is erg!’, komt er schot in duurzame ontwikkeling.”<br />

GEVAARLIJK TERREIN<br />

De professional die het dichtst bij de financiële consument<br />

staat, is de financieel adviseur. Hij of zij zit met<br />

klanten aan tafel om hypotheek, verzekeringen, risicobeheer<br />

en toekomstplanning te bespreken en kan zo<br />

duurzaamheid prima voor het voetlicht brengen. Maar<br />

gebeurt dat al voldoende? De meningen lopen uiteen<br />

van ‘adviseurs pakken het goed op’ tot ‘het gaat heel<br />

langzaam’. Nihof: “Hypotheekadviseurs hebben het<br />

Frank Nihof (ABN AMRO<br />

Bank): ‘Meer effect door<br />

samenwerking.’<br />

druk en hypotheekgesprekken kosten op zich al veel<br />

tijd. <strong>Duurzaam</strong>heid kan dan een drempel zijn.”<br />

De vraag of ook in dit geval een financiële prikkel<br />

wat schot in de zaak kan brengen, komt ter tafel. Sommige<br />

kantoren hebben al contacten met – lokale – aanbieders<br />

van zonnepanelen en andere energiezuinige<br />

maatregelen. Is een eventuele fee van deze leveranciers<br />

voor adviseurs wenselijk? Krins vindt van niet. “Het is<br />

gevaarlijk terrein. We hebben net de provisie achter<br />

ons gelaten, iets waar de meeste adviseurs goed mee<br />

om zijn gegaan, en dan zou er nu via de achterdeur een<br />

fee binnenkomen. Een adviseur moet voor goed advies<br />

worden gewaardeerd.”<br />

Buursink spreekt van een ‘hellend vlak’. Klanten<br />

zouden aan de onafhankelijke positie van hun adviseur<br />

kunnen gaan twijfelen. “Voorop staat dat het aannemen<br />

van vergoedingen niet verboden is. Maar onafhankelijk<br />

advies is nu juist iets wat klanten vertrouwen<br />

geeft en waarop langdurige klantrelaties worden<br />

gebouwd. Het is onlosmakelijk verbonden met je vak.<br />

Zonder ‘level playing field’, zou dat in gevaar kunnen<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Paul Burger (AnsvarIdéa/<br />

Turien & Co.): ‘Hoeveel<br />

bewustwording hebben<br />

we nog nodig?’<br />

Ronald Vermeulen (Centraal<br />

Beheer): ‘We moeten wel in<br />

beweging komen.’<br />

komen. En als er een vergoeding wordt ontvangen, zou<br />

er geen incentive moeten zijn voor adviseurs om meer<br />

zonnepanelen aan klanten te <strong>adviseren</strong>.”<br />

Intermediairs kunnen volgens Buursink het gesprek<br />

over duurzaamheid met klanten aangaan. Kennis<br />

van de technische ins en outs is daarbij geen vereiste.<br />

“Adviseurs zijn geen duurzaamheidsspecialisten en<br />

dat hoeft ook niet. Ze kunnen wel bewustzijn creëren<br />

en klanten op weg helpen. Dat is het belangrijkste en<br />

onderdeel van het adviesvak. Het gaat ten slotte over<br />

een (toekomstig) financieel risico. Een verwijzing naar<br />

een lokale erkende specialist hoeft ook geen probleem<br />

te zijn, zolang het maar vanuit het belang van de klant<br />

gebeurt. Zo vergoeden wij altijd een energiebespaarrapport<br />

van klanten, ongeacht waar de klant deze heeft<br />

aangevraagd. Dit staat verder los van onze dienstverlening.”<br />

CO2 GECOMPENSEERD<br />

Een onderzoek van Financieel Zeker onder adviseurs,<br />

toonde aan dat duurzaamheid nog te weinig wordt<br />

aangehaald in hypotheekgesprekken. En dat is jammer,<br />

stelt Van den Broek, want financieel adviseurs die klanten<br />

kunnen <strong>adviseren</strong> over duurzame woningverbetering,<br />

hebben een streepje voor.<br />

“Hoe je het wendt of keert, iedereen zal met duurzaamheid<br />

aan de slag moeten. Wat is er dan mooier als<br />

klanten daarvoor bij hun adviseur terecht kunnen? Voor<br />

dat advies moet uiteraard betaald worden, adviseurs<br />

steken er hun tijd en energie in.”<br />

Het bedrijf Van den Broek heeft drie van de zeventien<br />

sustainable goals van de VN als focus gekozen – sociale,<br />

ecologische en economische duurzaamheid – en<br />

vertaalt deze naar de samenwerking met kantoren. “De<br />

doelen kunnen alleen in samenhang worden bereikt.<br />

Een advieskantoor kan ecologisch goed bezig zijn, met<br />

een bescheiden footprint, maar als het bedrijf niet rendeert,<br />

is het snel afgelopen. <strong>Duurzaam</strong>heid gaat voor<br />

ons verder dan energiebesparing. We kijken ook welke<br />

rol een adviseur kan spelen in de lokale samenleving,<br />

bijvoorbeeld door maatschappelijke organisaties te ondersteunen.”<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 7


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Robert van den Broek<br />

(Financieel Zeker): ‘Stop met<br />

pleasen van de politiek.’<br />

Saskia Buursink (Lot<br />

Hypotheken): ‘Het gaat<br />

niet snel genoeg.’<br />

De CO2-emissie die tijdens een hypotheektraject voor<br />

een klant tot stand komt, onder meer door transportbewegingen<br />

en energieverbruik op kantoor, wordt gecompenseerd.<br />

Het gaat volgens Van den Broek gemiddeld<br />

om 48,6 kilogram. “Dat is natuurlijk niet tastbaar voor<br />

de consument, maar het gaat ook om de boodschap:<br />

help ons CO2 terugdringen. Let bijvoorbeeld op onnodig<br />

rijden en printen.”<br />

VERVOLGGESPREKKEN<br />

Het aankaarten van duurzaamheid in een adviesgesprek<br />

vergt iets van financieel adviseurs. Hypotheekklanten<br />

richten zich volledig op de financiering van<br />

hun huis, waardoor het bespreken van een AOV al lastig<br />

kan zijn, en dan moeten ook nog duurzame maatregelen<br />

de revue passeren. Adviseurs zien soms de interesse<br />

bij klanten wegebben als andere thema’s dan de hypotheek<br />

aan bod komen. Hoe breek je daar doorheen?<br />

Vermeulen wijst op de e-learning Adviseur <strong>Duurzaam</strong><br />

Wonen en de vervolgtraining die Centraal Beheer<br />

biedt aan adviseurs via de Advies Academy, waarin gesprekstechnieken<br />

worden behandeld. “Deze opleidingen<br />

helpen adviseurs goed op weg. Daarnaast ondersteunt<br />

Centraal Beheer het intermediair en hun klanten met<br />

begrijpelijke informatie over verduurzamen. Adviseurs<br />

kunnen onze website gebruiken om samen met klanten<br />

te kijken naar financiering, subsidiemogelijkheden, terugverdientijd<br />

en erkende installatiebedrijven voor bijvoorbeeld<br />

zonnepanelen en isolatie. Het hoéft ook niet<br />

allemaal in één gesprek. Adviseurs kunnen klanten op<br />

elk moment uitnodigen voor vervolggesprekken.”<br />

Ook Nihof ziet daar kansen liggen. “Er worden veel<br />

hypotheken verkocht, er zijn talloze aanvragen voor<br />

ophogingen, maar ook aan de beheerkant valt winst te<br />

boeken. Benader mensen: u kunt gaan verduurzamen.<br />

Wij werken met HomeQGo, een digitale tool waarmee<br />

adviseurs de kosten en besparingen van verduurzaming<br />

specifiek voor de klant in beeld brengen. Klanten<br />

kunnen dan ook meteen afspraken met installateurs<br />

maken.”<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Theo Krins (Scildon):<br />

‘Niet blijven polderen.’<br />

Het inzichtelijk maken van duurzaamheid, zoals met<br />

rekenprogramma’s voor zonnepanelen en isolerende<br />

maatregelen, kan klanten zeker over de streep trekken,<br />

geeft Krins aan. “En het scheelt natuurlijk ook als de adviseur<br />

bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor administratieve<br />

handelingen, laag kan houden voor klanten. Zolang<br />

consumenten van besparingen profiteren, is het prima.”<br />

Kan woonlastentoetsing en notariële aanpassing<br />

niet achterwege gelaten worden bij financiering van<br />

besparende maatregelen, oppert Burger. “Desnoods<br />

met overheidsgarantstelling richting financiers. Adviseurs<br />

kunnen peilen waar de verduurzamingsbehoefte<br />

bij de klant ligt en daar het advies op aanpassen. En als<br />

je aannemelijk kunt maken dat een verdere verduurzaming<br />

zichzelf terugverdient, zou ik dit zeker ter sprake<br />

brengen.”<br />

EXECUTION ONLY<br />

Het is sinds kort mogelijk om zonder kennistest via execution<br />

only bij te lenen op de hypotheek voor duurzame<br />

aanpassingen. De discussianten zijn er weinig enthousiast<br />

over. Misschien handig voor een kleine groep<br />

financieel onderlegde consumenten, luidt het oordeel<br />

van een aantal gespreksdeelnemers, maar het merendeel<br />

van de Nederlanders heeft bij zo’n aanvraag begeleiding<br />

nodig.<br />

“Het verlagen van drempels voor woningverduurzaming<br />

kan zeker helpen. Bijvoorbeeld door meer marktaanbod<br />

van execution only, een hybride vorm of ‘light<br />

advies’. Maar of de kennistoets zelf nu echt het probleem<br />

is, dat denk ik niet”, reageert Buursink. “Bovendien<br />

weten klanten dan nog niets over passende oplossingen<br />

voor hun woning, financieringsmogelijkheden,<br />

subsidies, vrijstellingen en kortingen. Adviseurs hebben<br />

die kennis in huis.. Ze nemen daarmee ook drempels<br />

voor consumenten weg.”<br />

Juist de financieel adviseur kan vertellen of en hoe<br />

duurzaamheid kan worden gefinancierd, zegt Van den<br />

Broek. “Er zijn talloze mooie oplossingen voor klanten<br />

in verschillende levensfasen. Natuurlijk als ze een huis<br />

kopen, maar ook als mensen er al dertig jaar wonen en<br />

hun huis hebben afbetaald. Adviseurs kunnen samen<br />

met klanten bekijken wat ze willen. Blijven ze in de woning,<br />

dan willen ze nu wellicht investeren in duurzame<br />

verbeteringen.”<br />

ALLE HENS AAN DEK<br />

Gaan we, ondanks alle inspanningen, de gestelde<br />

doelen van ‘Parijs’ halen? Het eerste belangrijke meetmoment<br />

bevindt zich in 2030. De EU wil dan 55 procent<br />

minder CO2-emissie ten opzichte van 1990 binnen<br />

de grenzen van de lidstaten. “Het is alle hens aan<br />

dek”, antwoordt Krins. “Het doel is zeer ambitieus, en<br />

dat is ook nodig, maar om het te behalen moeten we<br />

zo snel mogelijk fossiele brandstoffen aan de kant<br />

zetten. Het vereist de inzet van bedrijven en burgers<br />

en het vergt beleidsbepalende maatregelen van de<br />

overheid. Anderhalf miljoen woningen moeten voor<br />

2030 worden verduurzaamd, maar we hebben nu al<br />

moeite om een straat van honderd woningen van het<br />

gas te halen. Natuurlijk moeten we oog houden voor<br />

de negatieve -financiële- gevolgen van de energietransitie,<br />

maar het is nu wel tijd om er serieus werk<br />

van te maken.”<br />

Er komt enorm veel wetgeving op ons af, vult Vermeulen<br />

aan, dus we moeten wel in beweging komen.<br />

“Je bent geneigd om te denken dat dit te groot en te<br />

complex is en dat je het verschil niet kunt maken.<br />

Maar dat is niet zo. Als iedereen op persoonlijk vlak<br />

zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, komen we<br />

vooruit. Bedrijven moeten zelfs ambitieuzer zijn dan<br />

de EU. Met zo’n instelling gaan we de doelen absoluut<br />

halen.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 9


PARTNER IN KENNIS<br />

De coronacrisis heeft een stille woonrevolutie veroorzaakt. Bijna<br />

tachtig procent van de Nederlanders geeft aan dat ze meer activiteiten<br />

thuis uitvoert dan voor de coronacrisis, blijkt uit recent onderzoek<br />

van Centraal Beheer. Het realiseren van woonwensen blijft voorlopig<br />

bovenaan het prioriteitenlijstje staan, want thuiswerken is bon ton en<br />

we willen de aandacht voor elkaar behouden. En als we dan toch ons<br />

huis verbeteren, waarom dan niet meteen duurzaam?<br />

Adviseur onmisbare schakel in duurzame woningverbetering<br />

Waardering voor<br />

energiezuinig en<br />

comfortabel huis groeit<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD CENTRAAL BEHEER<br />

Hypotheekadviseurs werkten,<br />

en werken, zich over de kop<br />

om alle aanvragen bij te kunnen<br />

benen. Niet eerder meldden<br />

zoveel Nederlanders zich<br />

voor een hypotheek als in 2020. Het totale<br />

aantal kwam op ruim 535.000 uit, zo<br />

laten de cijfers van HDN zien. Veel Nederlanders<br />

sloegen ook driftig aan het<br />

verbouwen: er werd voor 3,1 miljard euro<br />

aan hypotheekophogingen aangevraagd,<br />

een verdubbeling in vergelijking met een<br />

jaar eerder.<br />

Ongeveer één op de negen Nederlanders<br />

koos in coronatijd meteen voor duurzame<br />

woningverbetering. Daar valt dus<br />

nog een wereld te winnen, maar de voortekenen<br />

zijn bemoedigend. Centraal Beheer<br />

concludeerde in november vorig jaar<br />

al op basis van onderzoek onder bijna<br />

1.000 respondenten, dat 98 procent open<br />

staat voor verduurzaming van de woning.<br />

Naast de noodzaak om minder CO2 uit te<br />

stoten en zo verdere opwarming van de<br />

aarde tegen te gaan, zijn de almaar stijgende<br />

energieprijzen een goede reden<br />

om nu duurzame keuzes te maken.<br />

DUURZAAM WOONGEMAK<br />

Een uitdaging is echter het vinden van<br />

betrouwbare gegevens over besparende<br />

woningaanpassingen. Consumenten<br />

willen verduurzamen, maar ongeveer de<br />

helft geeft aan de weg naar subsidie- en<br />

financieringsmogelijkheden niet te kennen.<br />

En wie kan er wijs uit de informatiebrij<br />

op internet?<br />

“We zitten in een opkomende markt,<br />

vandaar dat veel partijen zich melden”,<br />

zo verklaart Linda Nieuwenhuizen, senior<br />

manager New Business & Diensten<br />

bij Centraal Beheer, de talloze websites<br />

met aanbiedingen en (des)informatie.<br />

“Als consument wil je bijvoorbeeld weten<br />

wat de aanschaf van zonnepanelen kost,<br />

welke financieringsmogelijkheden er<br />

zijn, wat de terugverdientijd is en welke<br />

aanbieders betrouwbaar zijn. Wij hebben<br />

daarom alle relevante informatie gebundeld<br />

op onze website, onder de noemer<br />

<strong>Duurzaam</strong> Woongemak. Je kunt er ook<br />

een scan voor je woning uitvoeren, zodat<br />

je kunt zien welke energiebesparende<br />

maatregelen voor jou interessant zijn.”<br />

MEEST GELIEFDE DIENSTVERLENER<br />

<strong>Duurzaam</strong> Woongemak is één van de<br />

nieuwere gemaksoplossingen van Centraal<br />

Beheer. De verzekeraar wil met de<br />

ontwikkeling van praktische services<br />

voor klanten de transitie maken naar<br />

dienstverlener. “We hebben de ambitie<br />

om in 2030 de meest geliefde dienstverlener<br />

van Nederland te zijn”, zegt Linda<br />

Nieuwenhuizen. “Mensen helpen zit<br />

in ons DNA en we kijken daarbij verder<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


CENTRAAL BEHEER<br />

dan het verstrekken van goede hypotheken<br />

en verzekeringen. We hebben een<br />

prima service in huis en een enorm netwerk<br />

van gerenommeerde bedrijven voor<br />

schadeherstel, die kracht kunnen we op<br />

allerlei manieren benutten. We hebben<br />

onze gemaksoplossingen samen met een<br />

panel van betrokken klanten ontwikkeld.<br />

Uit die samenwerking zijn onder andere<br />

de diensten Roadguard, Klushulp en<br />

<strong>Duurzaam</strong> Woongemak voortgekomen.”<br />

KLANTREIS<br />

Centraal Beheer biedt oplossingen in de<br />

hele klantreis. Klanten kunnen bijvoorbeeld<br />

met <strong>Duurzaam</strong> Woongemak advies<br />

inwinnen over de financiering van zonnepanelen<br />

of groene daken en een afspraak<br />

plannen met een installateur. Via<br />

VOOR ADVISEURS<br />

Financieel adviseurs die meer willen<br />

weten over alle mogelijkheden voor<br />

klanten, kunnen dit vinden op het adviseursgedeelte<br />

van de site van Centraal<br />

Beheer. De Advies Academie van<br />

Centraal Beheer biedt verschillende<br />

relevante masterclasses en opleidingen<br />

aan, waaronder het vervolg op de<br />

e-learning: Vaardigheden <strong>Duurzaam</strong><br />

Wonen.<br />

In het najaar wil Centraal Beheer<br />

een ‘Adviseurs Arena’ organiseren<br />

en daarbij komt ook het thema<br />

duurzaamheid aan bod. “Wij hebben<br />

al eerder een Adviseurs Arena gehouden<br />

en dat beviel zeer goed. Wij<br />

vinden het belangrijk om continu in<br />

gesprek te zijn met adviseurs. Het is<br />

even afwachten hoe het coronabeleid<br />

zich ontwikkelt - doen we het via<br />

Teams of live? - maar we staan te popelen<br />

om iets met en voor adviseurs<br />

te organiseren.”<br />

Meer informatie over verduurzaming:<br />

www.centraalbeheer.nl/verduurzamen<br />

www.centraalbeheer.nl/adviseurs<br />

Voor vragen:<br />

Linda.nieuwenhuizen@achmea.nl<br />

de Klushulp kan dan weer een duurzame<br />

woningaanpassing als het aanbrengen<br />

van smarthome-apparatuur worden uitgevoerd.<br />

Linda Nieuwenhuizen: “We denken<br />

niet in hokjes, de totaaloplossing staat<br />

voorop. <strong>Duurzaam</strong>heid gaat verder dan<br />

energiebesparing, wij vinden dat comfort<br />

en veiligheid er ook bij horen. Vanaf<br />

juli volgend jaar zijn rookmelders voor<br />

elke woning verplicht. We kunnen mensen<br />

via de Klushulp helpen met de installatie<br />

van de melders. Je kunt daarnaast<br />

denken aan het installeren van slimme<br />

intercom- en alarmsystemen. Maar we<br />

bieden ook services als een rekentool<br />

voor verbouwkosten en een checklist<br />

voor verhuizingen aan.”<br />

WAARDE TOEVOEGEN<br />

Financieel adviseurs zijn volgens Nieuwenhuizen<br />

een onmisbare schakel in de<br />

verduurzaming van de woningvoorraad.<br />

Ze kennen de klant goed en kunnen bij<br />

hypotheekaanvragen en -ophogingen<br />

meteen <strong>adviseren</strong> over duurzame woningverbetering.<br />

De basiskennis is bij veel<br />

erkende adviseurs al aanwezig als ze de<br />

e-learning Adviseur <strong>Duurzaam</strong> Wonen<br />

- SEH verplicht - hebben gevolgd. “Het<br />

vraagt iets extra’s van adviseurs, maar<br />

het biedt ook een kans om waarde toe te<br />

voegen. De adviseur kent de situatie van<br />

de klant en is op de hoogte van de lokale<br />

Linda Nieuwenhuizen:<br />

‘Kans om waarde toe<br />

te voegen.’<br />

subsidies en financieringsregelingen. De<br />

adviseur kan de klant helpen door de bomen<br />

het bos weer te zien. Dit draagt bij<br />

aan een langdurige relatie met de klant.<br />

En daarbij zien wij ook de vraag naar verduurzamen<br />

toenemen bij de consument.”<br />

Linda Nieuwenhuizen is er trots op<br />

dat al veel woningbezitters via Centraal<br />

Beheer zonnepanelen op hun dak kregen.<br />

En het neemt naar haar inzicht alleen<br />

maar toe. “Je ziet om je heen steeds meer<br />

daken met zonnepanelen. Adviseurs vervullen<br />

daarin een sleutelrol, ze geven inzicht<br />

in de kosten en in financiering- en<br />

terugverdienmogelijkheden en wijzen<br />

de weg naar installatiebedrijven. Dat<br />

kan ook via onze website met <strong>Duurzaam</strong><br />

Woongemak.”<br />

QUICK WINS<br />

Natuurlijk kan niet iedereen zonnepanelen<br />

of een mos-sedumdak bekostigen en<br />

sommige klanten willen nog even wachten.<br />

Financieel adviseurs kunnen deze<br />

klanten wijzen op ‘quick wins’, zoals het<br />

plaatsen van een regenton, een slimme<br />

thermostaat en LED-verlichting, stelt<br />

Linda Nieuwenhuizen. “Dat zijn relatief<br />

simpele ingrepen waarmee je al veel verschil<br />

maakt. Wellicht zijn mensen na verloop<br />

van tijd wel geïnteresseerd in andere<br />

duurzame ingrepen. Adviseurs kunnen<br />

daar continu over in gesprek blijven met<br />

hun klanten.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 11


DUURZAAM ADVISEREN<br />

KLIMAAT IS ZO BELANGRIJK, DAT KUN JE ALS INDIVIDUELE VERZEKERAARS<br />

NIET CLAIMEN, DAAR LIGT EEN ROL VOOR DE SECTOR, DE OVERHEID, HET<br />

INTERMEDIAIR EN VOOR DE SAMENLEVING ALS GEHEEL. PAS MET VERANDEREND<br />

GEDRAG VAN DE KLANT EN DE BEDRIJVEN IN DE REËLE ECONOMIE KUNNEN WE<br />

ECHT DUURZAME EN KLIMAATBESTENDIGE KEUZES MAKEN.<br />

Samen de<br />

schouders eronder<br />

TEKST TIMO BRINKMAN, VERBOND VAN VERZEKERAARS<br />

Extreem weer: in Nederland, maar ook daarbuiten<br />

zien we de gevolgen ervan. Je hoeft<br />

maar te denken aan de vreselijke situatie in<br />

Limburg en de buurlanden en je realiseert je<br />

meteen welke enorme gevolgen weerextremen<br />

kunnen hebben. Klimaatverandering<br />

laat zich letterlijk steeds meer voelen en als we niets<br />

doen, dan zal dit alleen maar toenemen. De opgaven<br />

om in korte tijd de CO2-uitstoot terug te dringen (mitigatie)<br />

én ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden<br />

(adaptatie) zijn enorm. Verzekeraars spelen op veel<br />

vlakken een belangrijke rol bij het (onder)kennen, beheersen<br />

en verzekeren van klimaatrisico’s, het terugdringen<br />

van CO2 en het mogelijk maken van een veilige<br />

energietransitie.<br />

Daardoor wordt de rol van financieel adviseurs ook<br />

steeds belangrijker. Adviseurs zijn bij uitstek in de positie<br />

om de klant te begeleiden bij een veilige energietransitie<br />

en de verzekerbaarheid daarvan. We zien gelukkig<br />

de laatste twee jaar dat verzekeraars steeds vaker<br />

tijdig bij het adviesproces betrokken worden, waardoor<br />

zij de risico’s als zonnepanelen op daken wél kunnen<br />

verzekeren (en als het risico echt te groot blijkt<br />

te zijn, de klant hier niet pas ná de investering achter<br />

komt). Deze begeleiding is noodzakelijk om van de<br />

energietransitie een succes te maken.<br />

De Nederlandse financiële sector loopt internationaal<br />

voorop als het gaat om concrete doelstellingen,<br />

zoals van het Klimaatcommitment en het IMVO-convenant.<br />

En dat wordt ook van ons verwacht: er is steeds<br />

meer aandacht voor rankings van verzekeraars op het<br />

gebied van duurzame beleggingen. Bij hypotheken zie<br />

je een vergelijkbare trend. Ook zie je steeds vaker verzekeraars<br />

inspelen op de deeleconomie en duurzaam<br />

schadeherstel. Dit zijn en worden echt punten waarop<br />

ze zich van elkaar kunnen onderscheiden.<br />

STEEDS MEER TE KIEZEN<br />

Er valt óók steeds meer te kiezen als het gaat om verzekeren<br />

tegen extreem weer door klimaatverandering.<br />

De wateroverlast in Limburg maakte dit, helaas op een<br />

pijnlijke manier, duidelijk. Na elk extreem weerevent<br />

zie je vaak lokaal een enorme wake-up call. Sinds de extreme<br />

hagel in 2016 in Zuid-Oost Nederland hebben we<br />

gezien dat adviseurs hun klanten actiever op het hagelrisico<br />

gingen wijzen. Verzekeraars hebben dit risico<br />

veelal standaard in de dekking ondergebracht. Dezelfde<br />

ontwikkelingen verwachten we nu in Limburg op het<br />

gebied van overstroming. Helaas zien we daar dat er in<br />

een aantal gevallen géén dekking voor overstroming is<br />

afgesloten, ondanks de ervaringen met wateroverlast<br />

en overstromingen in de jaren negentig. Terwijl door<br />

klimaatverandering de kans op extreme regenval en<br />

overstromingen in de regio Limburg deze eeuw wel vijf<br />

tot tien keer zo groot wordt ten opzichte van de huidige<br />

situatie. De overheid komt, bij wijze van uitzondering,<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Extreem weer neemt<br />

toe, maar ook verzekeringsaanbod<br />

groeit’<br />

in Limburg deze keer ook tegemoet aan schades van ondernemers<br />

door de overstromingen van de Geul en de<br />

Gulp. Risico’s die in principe verzekerbaar zijn. Een belangrijk<br />

signaal daarbij is dat ondernemers voortaan<br />

worden geacht zich voldoende te verzekeren.<br />

En er valt iets te verzekeren én te vergelijken. De<br />

markt voor lokale overstromingsdekkingen is in transitie.<br />

De Limburgse overlopende beken zijn in principe<br />

door bedrijven te verzekeren bij aanbieders die de neerslagclausule<br />

van het Verbond uit 2000 volgen (lokale<br />

neerslag inclusief beken als Geul en Gulp). Of bij verzekeraars<br />

die het Verbondsadvies overstromingen uit<br />

2018 volgen. Hierdoor zijn bij een groeiend aantal verzekeraars<br />

alle overstromingen verzekerbaar (op het bezwijken<br />

van primaire keringen na). De primaire keringen<br />

(grofweg: de zee, Rijn, Maas en vertakkingen) zijn<br />

gezien het cumulatierisico, antiselectie en premiebereidheid<br />

(nog) een stap te ver.<br />

Ook in andere gebieden is er meer kans op extreem<br />

weer. De opwarming van de aarde gaat sneller dan ooit.<br />

De daaruit volgende klimaatveranderingen zijn in de<br />

komende eeuwen/millennia onomkeerbaar volgens<br />

een recent rapport van IPCC, het klimaatpanel van de<br />

Verenigde Naties. Als de aarde nog verder opwarmt,<br />

dan leidt dat tot meer extreem weer. Voor verzekeraars<br />

is het volstrekt helder dat we de effecten van klimaatverandering<br />

in toenemende mate en sneller zullen voelen<br />

dan gedacht. Dat er meer actie nodig is bij het tegengaan<br />

van klimaatverandering en de voorbereiding<br />

op de gevolgen mag duidelijk zijn.<br />

SCHADE VOORKOMEN<br />

Risico’s kennen is één, erop anticiperen is twéé. Gelukkig<br />

kunnen we steeds meer maatregelen nemen om<br />

schade te voorkomen, zowel op de lange termijn als<br />

vlak voor een extreme gebeurtenis. Op de website verzekeraars.nl/klimaat<br />

staan steeds meer tips. De overheid<br />

faciliteert de website ruimtelijkeadaptatie.nl waar<br />

nog meer informatie te vinden is. Ook werkt het Verbond<br />

van Verzekeraars samen met publiek private partijen<br />

in het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie.<br />

Daarnaast heeft het Verbond dit jaar een partnership<br />

gesloten met het KNMI. Door de data van het KNMI te<br />

combineren met de landelijke risico- en schadecijfers<br />

van het Verbond, kunnen we ons niet alleen beter voorbereiden<br />

op veranderende weersextremen, maar ook<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 13


DUURZAAM ADVISEREN<br />

klimaatscenario’s voor Nederland uit. Het Verbond zal<br />

de scenario’s doorrekenen naar de verzekerde schadelast<br />

die hieruit te verwachten valt. Met deze rekensom<br />

maken we de maatschappelijke kosten inzichtelijk.<br />

HULPMIDDELEN<br />

Het Verbond heeft in 2017 samen met het ministerie<br />

van Infrastructuur en Waterstaat infographics ontwikkeld<br />

over de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s. Deze<br />

infographics werken we periodiek bij aan de hand van<br />

marktontwikkelingen. Om de bewustwording verder<br />

te vergroten, heeft het Verbond in 2018 de toolkit ‘MKB<br />

Klimaatproof’ ontwikkeld. Naast de infographics, bevat<br />

deze toolkit ook preventietips en een uitleg hoe ondernemers<br />

de verzekeringskaart kunnen inzetten om verzekeringsproducten<br />

makkelijker met elkaar te vergelijken.<br />

Ook brengen we in samenwerking met andere partijen<br />

een klimaatmonitor uit. Deze monitor combineert<br />

data over extreem weer én Nederlandse schadedata<br />

van verzekeraars. Hierdoor zijn we in staat de impact<br />

van extreem weer zoals droogte, hitte en neerslag op de<br />

schadelast inzichtelijk te maken.<br />

‘De markt voor lokale<br />

overstromingsdekkingen<br />

is in transitie’<br />

inzicht krijgen in en werken aan oplossingen om schade<br />

door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen.<br />

Bovendien kunnen verzekeraars deze kennis delen met<br />

klanten en hun adviseurs. Daar heeft iedereen baat bij,<br />

zeker als je stilstaat bij het bijkomend leed dat schade<br />

veroorzaakt. Met name bij ondernemers kan de klap extra<br />

hard aankomen: de materiële schade is vaak verzekerd,<br />

maar de onderneming ligt soms weken stil terwijl<br />

de kosten doorlopen.<br />

Tegelijkertijd kan het KNMI de impact van zijn<br />

weerwaarschuwingen vergroten. Via het Verbond ontvangt<br />

het KNMI feedback over de effectiviteit van zijn<br />

waarnemingen en waarschuwingen waardoor het instituut<br />

de dienstverlening verder kan verbeteren om de<br />

maatschappij zoveel mogelijk schade te besparen. Het<br />

Verbond kijkt uit naar het KNMI Klimaatsignaal dat in<br />

de herfst verschijnt. Daarin geeft het KNMI een eerste<br />

duiding van het IPCC-rapport met de focus op Nederland.<br />

Daarna brengt het KNMI in 2023 zijn uitgebreide<br />

BEWUSTZIJN VERGROTEN<br />

Een ander risico is het gebrek aan awareness van onze<br />

klanten. Hoe kunnen we dit verbeteren? Op welke wijze<br />

kunnen we een grotere vuist maken om de energietransitie<br />

in Nederland te versnellen? Hoe gaan we als sector<br />

duurzaam schadeherstel en preventie gemeengoed<br />

maken? En welke rol moeten en kunnen we spelen bij<br />

de noodzakelijke klimaatbestendige herinrichting van<br />

ons land? Verzekeraars kunnen de antwoorden op deze<br />

uitdagingen niet alleen bedenken, maar spelen als spin<br />

in het web wél een hele belangrijke rol in het aanjagen<br />

van klimaat-mitigatie en-adaptatie. Individuele verzekeraars<br />

waarschuwen hun klanten, organiseren herstelnetwerken,<br />

stimuleren groene daken, maken duurzame<br />

woningprojecten mogelijk, vervangen asbestdaken<br />

door zonnepanelen, werken aan een vergaand duurzaam<br />

financieringsbeleid waarbij fossiele brandstoffen<br />

worden uitgesloten en bieden duurzame hypotheken<br />

aan of hypotheken voor duurzame verbouwingen.<br />

Een echte doorbraak bereiken we alleen door als<br />

sector de schouders eronder zetten, samen met onze<br />

partners en intermediairs. Als verzekeraars dragen wij<br />

hier graag aan bij via een combinatie van verschillende<br />

diensten, expertise en data om zo onze impact grootschaliger<br />

en betekenisvol te laten zijn. Wij roepen het<br />

intermediair op hier zelf scherp op te zijn en ons hierop<br />

scherp op te houden. n<br />

Timo Brinkman is beleidsadviseur klimaatverandering,<br />

agricultuur en rampen bij het Verbond van Verzekeraars.<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het<br />

welzijn van zijn medewerker. Niet alleen omdat verzuim geld<br />

kost maar ook omdat gezondheid belangrijk is voor de juiste<br />

balans tussen werk en privé. a.s.r. biedt daar, in aanvulling op<br />

verzekeringen, oplossingen voor. Van een werkscan voor de<br />

werkgever, het fitheidsprogramma a.s.r. Vitality tot onder meer<br />

preventieadviezen. “Verzekeren van gezondheid is nog een stap te<br />

ver, maar de impact van gezond gedrag op ons welzijn is enorm. En<br />

daar draagt a.s.r., in samenwerking met adviseurs, graag aan bij.”<br />

Hoe houden werkgevers<br />

hun mensen gezond en<br />

inzetbaar?<br />

TEKST a.s.r.<br />

Het ziekteverzuim onder werknemers<br />

van bedrijven en<br />

overheid is in 2020 gestegen<br />

tot 4,7 procent, het hoogste<br />

in 17 jaar. Dit betekent dat<br />

van elke 1.000 werkdagen er 47 werden<br />

verzuimd door ziekte. Natuurlijk heeft<br />

Covid invloed gehad op de cijfers maar<br />

ook verschijnselen als burn-out stijgen<br />

schrikbarend.<br />

“Ja, het spreekwoord voorkomen is<br />

beter dan genezen kennen we allemaal,<br />

maar toch is iedereen erg zoekende naar<br />

een concrete invulling hiervan”, weet<br />

Martin Stolk die bij a.s.r. verantwoordelijk<br />

is voor Re-Integratie en Diensten.<br />

“Dit is waarom we naast onze dienstverlening<br />

bij re-integratie ook inzetten op<br />

preventieve (het voorkomen van arbeidsongeschiktheid)<br />

en amplitieve diensten<br />

(verbeteren van het welzijn van medewerkers).<br />

Daarbij kijken we vooral vanuit<br />

een breder perspectief naar duurzame<br />

inzetbaarheid. Je hoeft tenslotte niet ziek<br />

te zijn om beter te worden en werk en<br />

gezondheid hebben een bijzondere relatie<br />

met elkaar: werk maakt gelukkiger en<br />

gezonder, maar mensen kunnen er ook<br />

ziek van worden, fysiek en/of geestelijk.<br />

Het gaat erom hoe we mensen fysiek fit,<br />

mentaal fit en jobfit houden.”<br />

Stolk ziet dat er bij de grote(re) bedrijven<br />

meer en meer aandacht is vanuit<br />

HR voor preventie, ook in relatie met<br />

amplitie. “De baan voor het leven bestaat<br />

niet meer en het staat vast dat medewerkers<br />

die niet meer fit for the job zijn,<br />

op den duur minder productief worden<br />

en zelfs gaan uitvallen.”<br />

Daarvoor heeft a.s.r. scans ontwikkeld<br />

zoals de Vitaal in je werk scan. “Hierbij<br />

geven we werkgevers inzicht in de<br />

mate van werkvermogen en veerkracht<br />

waarover medewerkers beschikken. Vanuit<br />

het organisatieprofiel vertalen we samen<br />

met de werkgever de inzichten naar<br />

(beleids)adviezen en concrete acties gericht<br />

op het bevorderen van gezond gedrag,<br />

omgaan met stress en werkdruk,<br />

mobiliteit en loopbaanontwikkeling.”<br />

KLEINERE BEDRIJVEN<br />

Voor kleinere bedrijven is de noodzaak<br />

van preventie niet minder groot. “We<br />

helpen ook hier graag door in groter verband<br />

(bijvoorbeeld regionaal) kennissessies,<br />

trainingen en dergelijke te organiseren.<br />

Daarnaast hebben kleinere bedrijven<br />

behoefte aan hulp en ondersteuning<br />

bij (langdurig) verzuim. Daarbij wordt<br />

gekeken hoe werknemers duurzaam inzetbaar<br />

kunnen worden gemaakt. Onze<br />

jarenlange arbeidsdeskundige ervaring<br />

vormt de basis van de werkwijze. Vanuit<br />

die visie wordt gekeken wat op korte en<br />

lange termijn noodzakelijk is om duurzaam<br />

te re-integreren: wat is nodig om<br />

weer aan het werk te gaan en hoe blijft<br />

het werk passend bij de situatie?”<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


a.s.r. INKOMEN<br />

Martin Stolk: ‘Mensen fysiek fit,<br />

mentaal fit en jobfit houden.’<br />

Mariëlle van de Merbel:<br />

‘Bewezen formule.’<br />

Daarbij wordt met professionele partijen<br />

samengewerkt. “Denk aan providers zoals<br />

loopbaancoaches, outplacementbedrijven<br />

en bedrijfspsychologen. Die worden<br />

door ons uitgedaagd dienstverlening<br />

aan te bieden die het beste past bij de<br />

situatie van werknemer en werkgever.<br />

Door ons professionele casemanagement<br />

zorgen we dat alle partijen in de keten,<br />

zoals arbodiensten en re-integratiebedrijven<br />

optimaal presteren. Wanneer je<br />

werk goed past bij wat je wil en wat je<br />

kan, dan voel je je lekker. Wij zorgen er<br />

voor dat de factor werk klopt, maar gezondheid<br />

is ook een belangrijke factor.”<br />

WELVAARTSZIEKTEN<br />

Het staat vast dat gedrag gezondheid<br />

positief kan beïnvloeden: tachtig procent<br />

van de zorgkosten zijn herleidbaar naar<br />

welvaartziekten die voortkomen uit ongezond<br />

gedrag. Ongezond eten, te weinig<br />

bewegen, alcohol en roken zijn de<br />

vier grote boosdoeners.<br />

Mariëlle van de Merbel, hoofd van<br />

a.s.r. Vitality. “Daarom heeft a.s.r. zich<br />

aangesloten bij het internationale Vitality-programma<br />

dat zich vanuit Zuid-Afrika<br />

over veel landen heeft verspreid. Het<br />

gegeven is dat iedereen weet hoe lastig<br />

het is om gezonde gewoontes te creëren<br />

en in te slijten. Dat is ook het unieke<br />

aan het Vitality-programma: het beloont<br />

mensen voor gezond gedrag en daarmee<br />

helpen we mensen gezonde gewoontes<br />

te creëren. Werkgevers die voor het Vitality-programma<br />

kiezen, doen dat omdat<br />

het een bewezen formule is, waarbij de<br />

gezondheid van de werknemer centraal<br />

staat.”<br />

Maar het draait uiteindelijk om de<br />

individuele deelnemer. “Het staat dus los<br />

van de werkgever. Sportschoolabonnementen<br />

hebben een deelnemerspercentage<br />

van zo’n vijftien procent. Daar bereik<br />

je vooral de mensen mee die al sportief<br />

waren. Ons programma is juist ook<br />

voor die mensen die een steuntje in de<br />

rug kunnen gebruiken om meer in beweging<br />

te komen. Door alleen maar te wandelen<br />

kun je al beloningen halen zoals<br />

kortingen op producten en diensten.”<br />

LOGISCHE VRAAG<br />

Het programma richt zich op het belonen<br />

van meer bewegen, maar er is ook<br />

een grote vraag van werkgevers naar<br />

andere gezondheidsaspecten zoals voeding,<br />

slaap of mentale fitheid. “Een heel<br />

logische vraag, alleen al als je kijkt naar<br />

het aantal werknemers met burn-outklachten.<br />

We zijn op dit moment aan het<br />

onderzoeken hoe ons programma ook op<br />

deze aspecten kan bijdragen aan het versterken<br />

van de gezondheid. Mensen kunnen<br />

verzekeren van hun gezondheid is<br />

nog een stap te ver, maar de impact van<br />

gezond gedrag op ons welzijn en onze levensverwachting<br />

is enorm en daar dragen<br />

we graag aan bij. En wie weet sluit<br />

je over tien jaar een gezondheidsverzekering<br />

af bij a.s.r.!”<br />

Voor adviseurs zijn er dus mooie<br />

aanvullingen op het verzekeringspakket<br />

van a.s.r. om samen met werkgevers<br />

hun mensen gezond en inzetbaar te houden.<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 17


COLUMN<br />

KOMT HET DOOR CORONA? CONSUMENTEN<br />

ZIJN MEER DAN OOIT OVERTUIGD DAT<br />

WE ZUINIGER MET ONZE AARDKLOOT<br />

MOETEN OMGAAN. ONGEVEER DE HELFT<br />

VAN ALLE EIGENWONINGBEZITTERS<br />

HEEFT HET AFGELOPEN JAAR<br />

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN<br />

GETROFFEN. EEN GOEDE ONTWIKKELING,<br />

WANT NOG ALTIJD VERBRUIKEN DE<br />

NEDERLANDSE WONINGEN ZO’N 20<br />

PROCENT VAN HET TOTALE NEDERLANDSE<br />

ENERGIEVERBRUIK! HET MERENDEEL<br />

VAN DE HUIDIGE 7,5 MILJOEN<br />

WONINGEN IS OVERIGENS NOG NIET<br />

DUURZAAM GENOEG. KANSEN VOOR DE<br />

HYPOTHEEKADVISEUR. EN DAT DOE JE<br />

NATUURLIJK NIET VOOR NIKS!<br />

TEKST HARRIE-JAN VAN NUNEN,<br />

DIRECTEUR VCN HYPOTHEEKSERVICE<br />

Harrie-Jan van<br />

Nunen: “Ja, een<br />

adviseur mag<br />

verdienen aan de<br />

energietransitie.’<br />

De drive voor de woningbezitter om te verduurzamen<br />

verschilt. De jongere generatie,<br />

maar onderschat de oudere hierbij<br />

niet, is vooral geïnteresseerd in haar<br />

ecologische voetprint. Maar er zijn meer<br />

redenen. Denk aan het vergroten van het<br />

(woon)comfort, het creëren van een gezondere woning,<br />

een hoger gevoel van veiligheid of het tonen van solidariteit.<br />

Ook hoor ik steeds vaker onafhankelijkheid. Door<br />

zelfopwekking ben je minder afhankelijk van grote (buitenlandse)<br />

bedrijven die ons voorzien van energie.<br />

Naast de intrinsieke motivaties speelt ook geld een<br />

rol! Door het treffen van energiebesparende voorzieningen<br />

wordt maandelijks bespaard op energiekosten.<br />

Diverse banken geven inmiddels een rentekorting wanneer<br />

de woning energiezuinig is. En een energiezuinige<br />

woning is couranter en meer waard. En dat geldt zelfs<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


COLUMN<br />

Verdienen aan<br />

vergroening,<br />

waarom niet!?<br />

in de huidige overspannen markt! Waar ben je bereid<br />

om meer voor te bieden? Een woning met A-label of<br />

een identieke woning met label F?<br />

Een investering in energiebesparende maatregelen<br />

kan ook gezien worden als alternatief voor sparen op<br />

een spaarrekening. Door te investeren in bijvoorbeeld je<br />

eigen zonnepanelen of isolatie behaal je al snel een rendement<br />

tussen de vijf en zes procent, los van de eventuele<br />

rentekorting, subsidie of teruggave van de BTW op<br />

zonnepanelen.<br />

De consument wil wel, maar ben jij er klaar voor?<br />

Veel adviseurs nemen verduurzaming inmiddels<br />

mee vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Maar dat<br />

geldt zeker niet voor alle adviseurs! Een veel gehoord<br />

argument, zeker bij een aankoop, is dat het voor de consument<br />

te veel informatie is om in één advies mee te<br />

nemen. De koper is op dat moment bezig met de aankoop,<br />

inrichting en het regelen van de financiering, in<br />

plaats van met nadenken over de energietransitie van<br />

zijn woning. Ook hoor ik regelmatig dat adviseurs onvoldoende<br />

comfort voelen bij de advisering rondom de<br />

energietransitie. Ze vragen zich af hoever hun kennis<br />

moet reiken over bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen<br />

of isolatiemaatregelen. En wat als de consument<br />

later klachten heeft over de genomen maatregelen?<br />

Bij wie kloppen ze dan aan?<br />

FINANCIËLE PRIKKEL<br />

Ik weet zeker dat het ontbreken van een financiële prikkel<br />

ook een reden is om het onderwerp niet aan te kaarten.<br />

Waarom zou je de energietransitie meenemen in je<br />

advies, als de klant zonder ook tevreden is en bereid je<br />

nota te betalen?<br />

Mag een adviseur eigenlijk wel verdienen aan de<br />

energietransitie? Ik kan hier kort en bondig in zijn. Ja,<br />

dat mag!<br />

Voor onze formules De Financiële Makelaar en United<br />

Capital bieden wij adviseurs een propositie aan waarbij<br />

ze een kickback ontvangen van tien procent van de<br />

klantinvestering. Bij een gemiddelde investering van<br />

zo’n 8.500 euro ontvangt de adviseur dus 850 euro voor<br />

het bespreekbaar maken, aanbevelen en het extra financieren<br />

van de maatregelen. De advisering over de<br />

producten en de installatie (inclusief nazorg en garantie)<br />

wordt gedaan door onze partner.<br />

Bij de keuze van onze partner zijn we overigens wel<br />

zorgvuldig te werk gegaan. Deze moet voldoen aan een<br />

zestal eisen. Ten eerste moet deze in staat zijn om een<br />

woning energieneutraal te maken, ongeacht het huidige<br />

label. Dus niet enkel een leverancier van bijvoorbeeld<br />

zonnepanelen. Het bedrijf moet aantoonbaar positieve<br />

referenties hebben en de prijzen moeten marktconform<br />

zijn. We benchmarken hierbij met bekende spelers zoals<br />

Coolblue, VEH en Essent. Daarnaast moet het bedrijf,<br />

voor de zonnepanelen, aangesloten zijn bij stichting Garantiefonds<br />

ZonZeker en mag de organisatie zelf niet<br />

(indirect) actief zijn als financieel dienstverlener.<br />

En misschien wel het allerbelangrijkste, de leadvergoeding<br />

moet komen uit de marge van onze partner.<br />

Zijn besparing op marketing en distributie is de marge<br />

voor de adviseur. Met andere woorden; een consument<br />

is niet duurder uit dan wanneer hij deze de producten<br />

rechtstreeks zou kopen. En daar hoef je je als adviseur<br />

toch helemaal niet voor te schamen?<br />

STEEK ENERGIE IN VERDUURZAMING!<br />

Wil jij ook bijdragen aan een kleinere ecologische voetprint<br />

van je klanten? Steek dan energie in verduurzaming.<br />

Consumenten willen het. Aanbieders en wetgever<br />

bieden je extra leenruimte. Ontzorg je klanten met<br />

kant-en-klaar-oplossingen. Je klanten zullen het waarderen<br />

en daar mag jij best aan verdienen! n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 19


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Kees Dullemond en Kees<br />

van Steensel: ‘Het sein<br />

staat op groen.’<br />

Station INSVER:<br />

deVerduurzamingstrein<br />

MET EEN 28 PAGINA’S TELLEND PLAN VAN AANPAK HEBBEN KEES DULLEMOND<br />

EN KEES VAN STEENSEL RECENT HET INSTITUUT VERDUURZAMING<br />

VERZEKERINGSBRANCHE (INSVER) OPGERICHT. “DIT INSTITUUT WIL EEN VLIEGWIEL<br />

ZIJN VOOR DE VERDUURZAMINGSSTRATEGIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR. OP<br />

TERMIJN VOORZIEN WE ZELFS EEN LEIDENDE ROL VOOR DE VERZEKERINGSBRANCHE.”<br />

TEKST MARCO HENDRIKS | BEELD PETER DANE<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Op de vraag waarom de verzekeringsbranche<br />

nu pas op het perron verschijnt<br />

om op de Verduurzamingstrein<br />

te stappen, zegt Kees van<br />

Steensel: “De verzekeringswereld is<br />

van nature tamelijk conservatief.<br />

Dat hoort bij een branche die zekerheid moet geven.<br />

Vanaf dag één heeft mijn vader de menselijke maat<br />

naar buiten uitgedragen. Wars van trends in de samenleving<br />

en ik volg hem daarin. Het zit van nature in ons<br />

DNA. Anno 2021 is ons wagenpark elektrisch aangedreven,<br />

hebben wij zonnepanelen op ons dak en hebben<br />

wij juist ook oog voor de sociale aspecten van ons vak.<br />

En zo zijn er nog meer verzekeringsbedrijven. De ontwikkelingen<br />

gaan nu echter in zo’n rap tempo dat het<br />

hoog tijd wordt voor een gezamenlijke strategie vanuit<br />

de branche. Vandaar INSVER.”<br />

Kees Dullemond: ”Verduurzaming paste niet in onze<br />

agenda, zo werd gedacht. Gisteren, vandaag of morgen.<br />

Verzekeringen zijn van alle tijden. Wij zijn natuurlijk<br />

veel meer dan een papieren tijger. De maatschappelijke<br />

functie van verzekeringen is enorm. Verzekeringen zorgen<br />

voor stabiliteit en continuïteit in de samenleving.<br />

Daarom kan de verzekeringsbranche, juist vanwege<br />

haar sociale spilfunctie, een belangrijke rol spelen in de<br />

verdere verduurzaming van onze samenleving.”<br />

Volgens Dullemond is het maatschappelijk draagvlak<br />

er wel, maar “zie je de mate van acceptatie nog niet<br />

terug in de verzekeringsbranche. Onze bedrijfstak is een<br />

baken voor de samenleving. Het is nu tijd diezelfde bakens<br />

te verzetten. We kijken niet terug, maar vooruit!”<br />

‘De verzekeringswereld<br />

moet in de spiegel<br />

vooruit durven kijken’<br />

VANUIT HET HART<br />

Mede door toedoen van de confronterende film An Inconvenient<br />

Truth (2006) van voormalig Amerikaans presidentskandidaat<br />

Al Gore is verduurzaming niet langer<br />

een politiek speeltje noch het instrument van actiegroeperingen<br />

die een eigen belang dienen met hun agenda<br />

vol bangmakerij. De onafhankelijke wetenschap luidde<br />

op tijd de noodklok waardoor de Verduurzamingstrein<br />

van het politieke naar het morele spoor verschoof. De<br />

handen werden wereldwijd ineengeslagen.<br />

“Juist vanwége onze maatschappelijke functie rust<br />

de morele plicht om een leefbaardere en rechtvaardigere<br />

wereld te creëren mede op onze schouders. We moeten<br />

de handschoen oppakken”, zegt Van Steensel.<br />

Maar de ambities gaan verder. “Om het beeld van<br />

de treinmetafoor trouw te blijven, is het niet alleen een<br />

kwestie van instappen maar werd ook het denkbeeldige<br />

station INSVER gebouwd: een platform dat onderdak<br />

moet bieden aan alles en iedereen in de verzekeringssector<br />

die openstaat voor verduurzaming”, zegt Dullemond.<br />

“Op basis van vrijwilligheid uiteraard. Vanuit het<br />

hart. Anders werkt het niet.”<br />

Van Steensel: “De motivatie moet niet extrinsiek,<br />

maar intrinsiek zijn. We moeten niet langer achter de<br />

muziek aanlopen en wachten op de kaders vanuit wetgeving<br />

of op ontwikkelingen uit andere sectoren. De<br />

mensen in onze bedrijfstak moeten zélf overtuigd raken<br />

van het nut en de noodzaak van verduurzaming.”<br />

VLIEGWIEL<br />

“Om het maar plat te zeggen: uiteindelijk levert verduurzaming<br />

ook geld op”, zegt Dullemond. “Hoe? Uit<br />

onderzoek is gebleken dat bedrijven die actief aan duurzaamheid<br />

doen een hoger rendement halen, omdat de<br />

moderne consument zich steeds meer gaat richten op<br />

bedrijven die er een duurzaamheidsbeleid op na houden.<br />

In welke fondsen belegt mijn bank mijn geld? Onderkent<br />

mijn verzekeraar het belang van sociale gelijkheid?<br />

Van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap?<br />

Van rechtvaardigheid? Van een schonere planeet?<br />

Is het antwoord ‘ja’, dan wil ik dáár mijn product<br />

kopen, zegt diezelfde moderne consument!”<br />

“INSVER wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie<br />

in de verzekeringssector”, aldus Van<br />

Steensel. “Het initiatief begint met een plan van aanpak,<br />

maar het spreekt voor zich dat je het met een<br />

spoorboekje alléén, hoe nodig ook, niet redt. Op termijn<br />

voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekeringsbranche.<br />

Dus niet langer het boemeltje, maar de locomotief<br />

van de Verduurzamingstrein.”<br />

INSVER<br />

INSVER wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van<br />

de verzekeringsbranche. Op ecologisch, sociaal en economisch<br />

gebied. Met elkaar: intermediair, verzekeraars en derden<br />

(schadeherstelbedrijven, opleidingsinstituten en dergelijke).<br />

INSVER brengt mensen bij elkaar, geeft tools en deelt ervaringen.<br />

Met als resultaat een duurzame rechtvaardige samenleving<br />

voor de toekomstige generaties.<br />

Meer informatie: www.insver.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 21


DUURZAAM ADVISEREN<br />

POTENTIE<br />

“Hoeveel kennis zit er wel niet in onze branche! Echt,<br />

we moeten het alleen nog zélf geloven. Wij hebben de<br />

potentie om machinist van de Verduurzamingstrein te<br />

worden, alleen weten we het zelf nog niet… De leiders<br />

van verzekeringsbedrijven die díe maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid aanvaarden, zullen de winnaars<br />

van morgen zijn.”<br />

De initiatieven die tot dusver in de sector zijn ondernomen<br />

op het gebied van duurzaamheid ontberen<br />

een structureel herkenbaar karakter, vinden Dullemond<br />

en Van Steensel. “Het is nog te ad hoc, te individueel.<br />

Bovendien is een trein zonder reizigers niet meer<br />

dan speelgoed voor de machinist en de conducteur. Een<br />

trein is pas een trein als hij volle wagons heeft die passagiers<br />

vervoeren naar een mooie bestemming. Het<br />

maatschappelijk middenveld is talrijk, pluriform en<br />

daardoor machtig. Participatie vanuit het midden, actie<br />

vanuit het hart. Op zoek naar het WOW-gevoel”, zegt<br />

Dullemond. “‘Ik geloof in vernieuwd leiderschap met<br />

een heldere en eerlijke toekomstvisie die wordt overgebracht<br />

op de medewerkers.”<br />

Dullemond pakt de NRC bij, zoekt het artikel ‘De échte<br />

CEO verbetert de wereld, niet zichzelf’ erbij en citeert<br />

Jeroen Smit: Zo wordt duurzaam, circulair en inclusief<br />

ondernemerschap de logische, nieuwe standaard. Als het<br />

goed is lopen echte leiders hierin voorop. Ze zitten hoog,<br />

kijken verder, zien wat de toekomst nodig heeft, voelen<br />

zich daar verantwoordelijk voor. Waarom zouden Nederlandse<br />

CEO’s, die naast koopman toch ook graag dominee<br />

willen zijn, niet voorop lopen? Zo kunnen ze laten<br />

zien dat ze niet langer leiden vanuit controle en wat ze<br />

kennen, maar onderzoekend en kwetsbaar sturen op wat<br />

de toekomst van hem en haar vraagt. Trouwens: als je de<br />

wereld niet echt verbetert ben je helemaal geen leider.<br />

“INSVER is het vingertje naar onszélf, niet naar een<br />

ander”, gaat Dullemond verder. “Wat kan ík doen? We<br />

willen een positief draagvlak creëren waarin verzekeringsmensen<br />

de sport zien om méé te doen. Het geeft<br />

veel maatschappelijke en persoonlijke voldoening als je<br />

kunt bijdragen aan een betere samenleving. We willen<br />

de dialoog aangaan en doen een appel op verzekeringsmensen<br />

die zich aangetrokken voelen maar richting nodig<br />

hebben. Iedereen mag en kan zelf bepalen óf en zo<br />

Kees Dullemond:<br />

‘INSVER is het<br />

vingertje naar<br />

onszelf.’<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Kees van Steensel:<br />

‘Leidende rol<br />

verzekeringsbranche.’<br />

ja hóe hij of zij duurzaamheid in zijn of haar organisatie<br />

inricht. Wij inventariseren ideeën en stellen tal van instrumenten<br />

ter beschikking om duurzaamheid concreet<br />

en inzichtelijk te maken.”<br />

Van Steensel: “INSVER wordt een instituut in de volledige<br />

breedte van en voor onze sector. Voor een adviseur<br />

zal de invulling ervan heel dicht op een klant zitten,<br />

terwijl de verzekeraar een verantwoordelijkheid<br />

kent door duurzame producten in de markt te zetten. In<br />

een zogenaamde Green Deal wordt de hele keten meegenomen…<br />

als schakels van een ketting kent iedere<br />

schakel zijn specifieke rol, taak, verantwoordelijkheid<br />

én kans. We hebben elkáár nodig. Dat belang wil INS-<br />

VER in deze fase benadrukken.”<br />

rust, stabiliteit en continuïteit een steen kan bijdragen<br />

in onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor<br />

een betere wereld met verduurzaming als doel en middel<br />

tegelijk. Het is niet in strijd met commerciële belangen<br />

en alleen in de solidariteit is winst te behalen.”<br />

“De Franse filosoof Voltaire zei: ‘De waarheid is een<br />

vrucht die moet worden geplukt als deze volledig rijp<br />

is’. Wie zijn wij om hem niet te geloven? Het spoorboekje<br />

is gemaakt, het fluitje van de stationschef heeft geklonken,<br />

het sein staat op groen, de Verduurzamingstrein<br />

is onderweg. Nu verzekeraars, volmachten en adviseurs<br />

zeg het maar: zijn jullie er klaar voor om aan<br />

boord te gaan?” n<br />

SECTOR AAN ZET<br />

Volgens Dullemond en Van Steensel zit verduurzaming<br />

in de eigen bedrijfsvoering, in de keten van de verzekeringsbranche<br />

en in de maatschappelijke omgeving. “De<br />

verzekeringswereld is nu aan zet. Bij een breed gedragen<br />

erkenning van het maatschappelijk belang, bepalen<br />

alleen zij of de Verduurzamingstrein in Station INS-<br />

VER een permanent station herkent dat als baken van<br />

DOE JE OOK MEE?<br />

INSVER is van, voor en door de verzekeringsbranche. Dé ontmoetingsplaats<br />

als het om duurzaamheid gaat. De branche,<br />

dat zijn jij en ik; dat zijn wij met elkaar. Als jij ook een bijdrage<br />

aan een duurzame samenleving wilt leveren, sluit je dan aan<br />

bij INSVER. Als founding member of als deelnemer. Meer informatie<br />

vind je op www.insver.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 23


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Paul Burger: ‘Korting<br />

herverzekeringspremie<br />

voor duurzame<br />

businessmodellen.’<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

EIGENBELANG SPOORT AAN TOT VERANDERING. DE TOENAME VAN<br />

HET AANTAL ELEKTRISCHE AUTO’S IN HET ZAKELIJKE SEGMENT<br />

IS HIERVAN EEN BEELDEND VOORBEELD. HET RIJDT LEKKER, IS<br />

GOED VOOR HET MILIEU EN HET IMAGO. EN JA, HET IS OOK GOED<br />

VOOR DE PORTEMONNEE. ZONNEPANELEN OP JE DAK? IDEM DITO.<br />

Verduurzamen uit<br />

eigenbelang?<br />

TEKST PAUL BURGER, ANSVARIDÉA EN IDEËLE VERZEKERINGEN<br />

Zou het niet mooi zijn als we iets verzinnen<br />

waardoor verzekeraars uit eigen belang<br />

hun producten en het schadeherstel<br />

zouden verduurzamen om zo een positieve<br />

bijdrage te leveren aan de klimaatverandering?<br />

Dat ze een deel van die investering<br />

terug zouden verdienen doordat ze minder aan storm-,<br />

hagel- en waterschades zouden hoeven uit te keren?<br />

Het effect van zulke investeringen voor een enkele verzekeraar<br />

op hun klimaatafhankelijke schadecijfers is<br />

nu en zal in het begin verwaarloosbaar zijn. Een druppel<br />

op een gloeiende plaat. Van financieel eigenbelang<br />

als aanjager van duurzame verzekeringen is dan helaas<br />

nog geen sprake. Maar wat als verzekeraars wereldwijd<br />

zouden verduurzamen doordat ze hiertoe gestimuleerd<br />

zouden worden? Bijvoorbeeld door een korting op hun<br />

herverzekeringspremie als ze een duurzaam businessmodel<br />

ontwikkelen? Voor als ze partieel schade gaan<br />

herstellen en verzekeringen leveren die aansluiten<br />

bij een duurzame levens- of werkstijl? Als dit op grote<br />

schaal, internationaal zou worden opgepakt, vergroot<br />

dat de impact en varen uiteindelijk zowel de verzekeraars<br />

als de herverzekeraars er wel bij. Goed voor het<br />

milieu, het imago én de portemonnee.<br />

O.K., ik moet toegeven dat dit een zeer ambitieus<br />

idee is, maar alleen met ambitieuze plannen kunnen<br />

we de doelstellingen uit het Parijs akkoord halen. En<br />

zou het niet beschamend zijn als wij als sector, die notabene<br />

de rekening betalen van klimaatverandering,<br />

niet met een ambitieus plan komen?<br />

NULTARIEF<br />

Een alternatief of aanvullend idee zou kunnen zijn dat<br />

de Belastingdienst echte, duurzame schadeverzekeringen<br />

vrijstelt van assurantiebelasting. Voorwaarde hiervoor<br />

is wel dat de verzekeraar minimaal een gelijk bedrag<br />

in de verduurzaming van het product investeert en<br />

borgt dat de duurzaamheidseffecten substantieel zijn.<br />

Wat substantieel is, zou dan uiteraard wel landelijk uitgewerkt<br />

moeten worden. Op deze wijze kan een verzekeraar<br />

de verduurzaming vormgeven, hierin investeren<br />

en toch ook op prijs blijven concurreren. Het te facturen<br />

bedrag aan de klant kan gelijk blijven, dat is wel zo<br />

makkelijk voor de incassoprocedure. Voor alle nul-tariefpolissen<br />

betaalt de verzekeraar de 21 procent aan de<br />

Belastingdienst niet door maar gebruikt dit om de verduurzaming<br />

mee te bekostigen.<br />

VERBOND<br />

Ligt hier een rol voor het Verbond? Om samen met Verbonden<br />

uit andere landen de herverzekeraars en verzekeraars<br />

hiervoor te enthousiasmeren? Om in Den Haag<br />

het assurantiebelasting nultarief voor te leggen? Of ben<br />

ik een dromer? Een dromer die zijn ogen niet kan sluiten<br />

voor de realiteit? Voor de gevolgen van klimaatverandering<br />

en de hieruit voortvloeiende schadelast? En<br />

voor de rol die wij als schadeherstelregisseurs hierin<br />

zouden kunnen spelen? n<br />

Paul Burger is MVO-adviseur bij AnsvarIdéa en directeur<br />

van Ideële Verzekeringen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 25


PARTNER IN KENNIS<br />

OOK FINANCIEEL/HYPOTHEEKADVISEURS HEBBEN<br />

DUURZAAMHEID OMARMD. MAAR MEESTAL BLIJFT HET<br />

DUURZAAMHEIDSADVIES BEPERKT TOT DE FINANCIERING<br />

VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. FINANCIEEL<br />

ZEKER ZIET DUURZAAMHEID VEEL BREDER.<br />

Naar Feel<br />

Good Finance<br />

TEKST FINANCIEEL ZEKER<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is bij Financieel<br />

Zeker niet alleen gericht<br />

op klimaatverandering<br />

maar ook op het realiseren<br />

van brede welvaart.<br />

Zij beschouwen hun dienstverlening als<br />

duurzaam wanneer er een goede balans<br />

is tussen het creëren van economische<br />

waarde, sociale waarde en ecologische<br />

waarde. Het ene mag niet ten koste gaan<br />

van het andere. Om klanten daarmee<br />

een goed gevoel te kunnen geven. Feel<br />

Good Finance is het nieuwe motto voor<br />

de adviseurs die zijn aangesloten bij de<br />

formule Financieel Zeker.<br />

Adviseren over verduurzaming is in<br />

de visie van Financieel Zeker alleen geloofwaardig<br />

als je zelf als adviseur ook<br />

duurzaam probeert te ondernemen.<br />

Daarom worden er zowel bij de centrale<br />

organisatie als bij de advieskantoren<br />

van Financieel Zeker de komende jaren<br />

verduurzamingsmaatregelen getroffen.<br />

En ook daarbij wordt gekeken naar de<br />

balans tussen de drie waarden. Daarbij<br />

wordt onder meer gewerkt aan vergroening<br />

van het wagenpark, verbetering van<br />

de arbeidsvoorwaarden, minder afval,<br />

CO2-compensatie en uitbreiding van de<br />

lokale functie. Feel Good Finance is een<br />

integrale benadering van advies waarbij<br />

niet alleen een kleinere footprint een rol<br />

speelt, maar ook sociale aspecten en de<br />

gewenste bijdrage door de consument in<br />

combinatie met een eerlijke prijs/kwaliteitverhouding.<br />

Zo heeft Financieel Zeker door een ingenieursbureau<br />

laten berekenen dat het<br />

hele adviestraject (advies tot en met bemiddeling)<br />

48,6 kg CO2 uitstoot kost en<br />

deze uitstoot gaat Financieel Zeker volledig<br />

compenseren.<br />

NAAR BREDE WELVAART<br />

Brede welvaart bouwt voort op het nieuwe<br />

economische denken waarin economische<br />

groei alleen niet meer de standaard<br />

is. Economische groei, uitgedrukt<br />

in een jaarlijkse toename van het Bruto<br />

Binnenlands Product (BBP), wordt meer<br />

als een middel gezien dan als doel op<br />

zich. De overheid kijkt sinds enkele jaren<br />

ook naar hoe de welvaart zich in brede<br />

zin ontwikkelt. De reden is dat de economische<br />

groei van de laatste jaren niet<br />

gelijk op gaat met de koopkracht van gezinnen,<br />

met de consumptie van huishoudens<br />

en niet altijd een positieve invloed<br />

heeft op enkele immateriële punten. Zoals<br />

inclusiviteit, gelijke kansen, milieu en<br />

gezondheid.<br />

Financieel Zeker heeft het streven<br />

naar brede welvaart vertaald naar een<br />

nieuwe missie en visie. Algemeen directeur<br />

Robert van den Broek: “Vanuit onze<br />

missie om financieel adviseurs tijd en<br />

geld te besparen en duurzaam te ontwikkelen,<br />

is onze visie gebouwd op drie<br />

pijlers:<br />

1. Zelf efficiënt en duurzaam ondernemen;<br />

2. Onze financieel adviseurs helpen om<br />

efficiënt en duurzaam te <strong>adviseren</strong>;<br />

3. De klanten van onze adviseurs een<br />

goed gevoel te geven.<br />

Vanuit die drie pijlers creëren we meervoudige<br />

waarde, zowel economische, sociale<br />

als ecologische waarde. Dat doen<br />

we voor onze advieskantoren en daarmee<br />

ook voor hun klanten. Kortom, ons<br />

doel is om het financieel intermediair<br />

efficiëntie te bieden, met het oog op de<br />

toekomst.”<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


FINANCIEEL ZEKER<br />

PRINCIPES<br />

Met de nieuwe missie en visie wil Financieel<br />

Zeker zich nadrukkelijk onderscheiden<br />

binnen de financieel adviesmarkt.<br />

Daarbij horen ook specifieke ambities<br />

voor de komende jaren. In 2026 wil Financieel<br />

Zeker gezien worden als:<br />

1. Een efficiënte, maatschappelijk relevante,<br />

duurzame organisatie die<br />

waarmaken waar ze voor staat;<br />

2. Met financieel adviseurs die allemaal<br />

efficiënt werken en duurzaam <strong>adviseren</strong><br />

en meervoudige waarde creëren<br />

voor hun klanten;<br />

3. Waarbij consumenten en bedrijven<br />

door die duurzame advisering een<br />

goed gevoel hebben bij de relatie met<br />

hun financieel adviseur en meer brede<br />

welvaart ervaren.<br />

Financieel Zeker draagt hiermee bij aan<br />

het halen van drie specifieke Sustainable<br />

Development Goals zoals geformuleerd<br />

door de Verenigde Naties. De financieel<br />

advieskantoren gaan werken volgens<br />

het principe van Feel Good Finance. Doel<br />

3 van de SDG’s sluit aan bij het thema<br />

Feel, de sociale impact van financieel advies;<br />

Doel 13 van de SDG’s sluit aan bij het<br />

thema Good, het goede doen voor onze<br />

planeet door te zorgen voor een kleinere<br />

ecologische footprint; Doel 8 van de<br />

SDG’s sluit aan bij het thema Finance,<br />

met een goed rendement en een eerlijke<br />

prijs/kwaliteit verhouding zorgen voor<br />

een duurzaam businessmodel.<br />

Robert van<br />

den Broek:<br />

‘<strong>Duurzaam</strong><br />

ondernemen<br />

begint bij jezelf.’<br />

EFFICIENCY IS OOK DUURZAAM<br />

ONDERNEMEN<br />

De binnendienstwerkzaamheden van financieel<br />

advieskantoren kosten veel tijd<br />

en geld en dat verhindert vaak de (mogelijkheid<br />

tot) groei en uitbreiding. Financieel<br />

Zeker zorgt er voor dat onafhankelijke<br />

intermediairs de ruimte krijgen om<br />

duurzaam te groeien en om hun positie<br />

in de markt te versterken. Vanuit de overtuiging<br />

dat financieel advies een fundamentele<br />

dienst is in deze samenleving.<br />

Financieel Zeker staat niet alleen voor efficiency<br />

maar ook voor duurzaamheid. Ze<br />

willen maatschappelijk relevant zijn door<br />

op een efficiënte wijze financieel adviseurs<br />

duurzaam te laten ondernemen.<br />

Waardoor hun klanten met een goed gevoel<br />

naar de toekomst kunnen kijken.<br />

EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET<br />

De duurzaamheidsambities van Financieel<br />

Zeker worden omgezet naar concrete<br />

acties. Niet alleen een nieuwe uitstraling,<br />

logo en motto, maar vooral ook ondersteuning<br />

voor de aangesloten kantoren<br />

om duurzaamheid en brede welvaart<br />

mee te nemen in de advisering. Zo wordt<br />

het klantprofielformulier uitgebreid met<br />

vragen over de duurzaamheidswensen<br />

van klanten, wordt de uitstoot van advies<br />

tot en met bemiddeling gecompenseerd,<br />

wordt samengewerkt met een goed doel,<br />

wordt het interne hypotheekproces efficiënter<br />

en zullen nieuwe, duurzame producten<br />

op het schap komen. Robert van<br />

den Broek: “Onze nieuwe visie heeft intern<br />

al geleid tot meer bewustwording.<br />

Afdelingen hebben zelf maatregelen genomen<br />

om energie te besparen, minder<br />

afval te hebben en/of beter te scheiden<br />

en hebben spontaan meegedaan aan een<br />

activiteit van NLdoet. Er ontstaat committment<br />

om met elkaar en de adviseurs<br />

de wereld een stukje beter te maken. Feel<br />

Good Finance is niet alleen voor de klanten<br />

goed, maar maakt het werken als hypotheekadviseur<br />

extra relevant. Daarmee<br />

denken we ook aantrekkelijker te worden<br />

voor de nieuwe generaties adviseurs.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 27


DUURZAAM ADVISEREN<br />

De wetgeving zegt dus niet<br />

dat je duurzamer moet gaan<br />

beleggen.<br />

Nieuwe EU-wetgeving<br />

voor beleggingsadvies<br />

DIT ARTIKEL IS BESTEMD VOOR FINANCIEEL ADVISEURS DIE KLANTEN ADVIES<br />

GEVEN OVER BELEGGINGEN EN BELEGGINGSPOLISSEN, AL DAN NIET DUURZAAM.<br />

IK DACHT, LAAT IK MAAR GEWOON BEGINNEN MET WIE ECHT VERDER MOET<br />

LEZEN EN WIE NIET. ‘IK MOET HELEMAAL NIETS!’, HOOR IK JE DENKEN. DAT IS<br />

EXACT WAT ER BIJ MIJ GEBEURT ALS IEMAND TEGEN MIJ ZEGT DAT IK IETS MOET<br />

DOEN. MAAR JA, IN DIT GEVAL IS DIE ‘IEMAND’ DE AFM, ALS WOORDVOERDER EN<br />

UITVOERDER VAN DE EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN (DE ESA’S).<br />

EN DIE AFM, WAAR WIJ ALLEMAAL MEE TE MAKEN HEBBEN, GAAT TOEZICHT<br />

HOUDEN OP EEN HELE SET AAN NIEUWE EN AANGEPASTE REGELS.<br />

TEKST HUBRIEN MEIJAARD | BEELD WOUTER VAN LEUSEN<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 29


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Deze EU-regels hebben te maken met transparantie<br />

die de informatieverschaffing aan<br />

beleggers over duurzaamheid in de financiële<br />

wereld moet bevorderen. Het gaat dan<br />

vooral om:<br />

– hoe duurzaamheidsrisico’s geïntegreerd worden in<br />

beleggingsprocessen;<br />

– de gedragslijnen over die duurzaamheidsrisico’s;<br />

– duidelijkheid geven over het beloningsbeleid rondom<br />

duurzaamheidrisico’s; en<br />

– of en zo ja hoe je als adviseur ongunstige effecten<br />

op duurzaamheid meeneemt in je beleggings- of<br />

verzekeringsadvies.<br />

Vanuit mijn langjarige interesse en specialisatie in<br />

duurzaam beleggen heb ik me uitgebreid verdiept in<br />

deze regels die vanuit Europa op ons afkomen. In dit artikel<br />

wil ik je dan ook een aantal concrete handvatten<br />

meegeven hoe jij met de wetgeving om moet en mag<br />

gaan.<br />

EEN KORTE HISTORIE<br />

Tot voor kort werd door een groot deel van de financials<br />

het meeste wat betrekking had over promoten van<br />

duurzaamheid weggezet als ‘klimaatdrammen’. Nu,<br />

anno 2021 is dat beeld – en daar ben ik blij mee – heel<br />

snel veranderd. De meerderheid van de mensen is er nu<br />

wel van overtuigd dat iedereen en op alle niveaus rap<br />

aan de gang moet met dit thema.<br />

Van de EU kunnen we een heleboel vinden. Waar<br />

het nu om gaat, is dat er een paar jaar geleden bewust<br />

voor gekozen is om de financiële wereld te sturen naar<br />

een meer duurzaam beleid. De lijst van regels en wetgeving<br />

die daarvoor is opgetuigd en aangepast, wordt<br />

nog steeds langer. Termen als NFRD/CSRD, SFDR (met<br />

of zonder RTS), artikel 6, 8 en 9 fondsen, MiFID II, AIF-<br />

MD, UCITS en taxonomie zijn dagelijkse kost bij banken,<br />

verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders.<br />

TIJD VOOR ACTIE<br />

Maar deze termen zijn nog geen dagelijkse kost bij financieel<br />

adviseurs. Bij het grootste deel van deze belangrijke<br />

groep ondernemers blijkt de nieuwe wetgeving<br />

gewoon onbekend te zijn. En niet omdat ze geen voorstander<br />

zijn van meer duurzaam beleggen, want hier<br />

is de afgelopen jaren wel een kentering in te zien. Het<br />

is meer een kwestie van: ‘Ik heb echt genoeg werk te<br />

doen, dus ik hoor het wel als er iets is waar ik mee aan<br />

de gang moet’.<br />

Nou, bij deze dan. Lees nog even verder, want dat<br />

moment van ‘aan de gang moeten’ is dus nu aangebroken.<br />

Sterker nog, dat moment brak 10 maart 2021 al<br />

nadrukkelijk aan… Toen is namelijk het eerste deel van<br />

een stuk belangrijke wetgeving in werking getreden,<br />

namelijk ‘Level 1 van de SFDR’. En die wetgeving geeft<br />

aan dat ook jij als financieel adviseur vanaf 10 maart<br />

2021 transparant dient te zijn over duurzaamheid in je<br />

beleggingsadviezen.<br />

En het vervolg zit er al snel aan te komen:<br />

– per 1 januari 2022 bijvoorbeeld gaat de ‘Taxonomieverordering’<br />

concreet worden: hierin staat aangegeven<br />

welke investeringen en sectoren behulpzaam<br />

zijn voor de transitie naar een duurzame economie.<br />

Best boeiend om dit proces te volgen, want er wordt<br />

nu volop gebakkeleid over zaken als landbouw, fossiele<br />

en kernenergie;<br />

– en op 1 juli 2022 treedt ‘level 2’ van de SFDR in werking:<br />

Waar het nu nog erg algemeen en breed is,<br />

moet je dan tot in detail en op allerlei manieren<br />

aangeven wat jij wel of niet doet met betrekking tot<br />

duurzaamheid.<br />

Let op! De wetgeving zegt dus NIET dat je duurzaam of<br />

duurzamer moet gaan beleggen. De wetgeving regelt alleen<br />

dat je heel transparant wordt in hoe en waarom<br />

en waarin je belegt. Wie niet duurzaam belegt, zal alleen<br />

wel goed dienen uit te leggen waarom dit zo is en<br />

zal moeten kunnen aantonen dat de risico’s hiervan in<br />

kaart zijn gebracht. Wie er wel voor kiest om duurzaam<br />

te beleggen, zal precies moeten aangeven hoe duurzaam<br />

dit in feite is en hoe hij dit als adviseur regelt binnen<br />

zijn bedrijf.<br />

URGENTIE<br />

De urgentie is dus helder. Maar wat moet je nu precies<br />

doen als adviseur? Wat altijd goed werkt, is een lijst met<br />

vragen én antwoorden. Laten we aan de gang gaan.<br />

Bron: 4ESG Consulting<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Hubrien Meijaard:<br />

‘Adviseurs moeten<br />

vol aan de bak.’<br />

Wat moet ik eigenlijk al sinds 10 maart 2021 minimaal<br />

geregeld hebben?<br />

Op 10 maart zijn de eerste regels (‘level 1’) van de SFDR<br />

in werking getreden. Dat betekent concreet:<br />

• transparant zijn over het wel of niet meenemen<br />

in je beleggingsadvies van ongunstige duurzaamheidsfactoren;<br />

• als je hier (nog) geen rekening mee houdt, moet je<br />

aangeven of je dat in de toekomst wel gaat doen en<br />

per wanneer;<br />

• informatie verstrekken over hoe jij die duurzaamheidsrisico’s<br />

integreert in je beleggingsbeslissingsprocedure<br />

(de ‘gedragslijnen’):<br />

– op welke wijze maken duurzaamheidsrisico’s onderdeel<br />

uit van je besluitvormingsproces, beloningsbeleid,<br />

beleggingsadvies en/of verzekeringsadvies;<br />

– wat is je verwachting van de impact van jouw advies<br />

voor het rendement van het product;<br />

– als je denkt dat duurzaamheidsrisico’s geen rol<br />

spelen, dan moet je daar een duidelijke toelichting<br />

op geven;<br />

• aangeven wat voor soort product je hebt:<br />

– een zogenaamd ‘artikel 6’ product. Dit zijn nietduurzame<br />

beleggingen, alleen gericht op rendement<br />

en tegenwoordig meestal ‘grijs’ genoemd;<br />

– een zogenaamd ‘artikel 8’ product. Dit zijn beleggingen<br />

die deels rekening houden met ecologische of<br />

sociaal-maatschappelijke factoren (ESG’s). Naast het<br />

financieel rendement moet je ook aangeven wat het<br />

maatschappelijk rendement is. En ja, daar kun je inderdaad<br />

veel kanten mee op… En dat gebeurt ook in<br />

de markt. Vandaar dat er meer specifieke regels en<br />

richtlijnen komen per 1 januari en 1 juli 2022. Deze<br />

beleggingen worden ‘lichtgroen’ genoemd;<br />

– een zogenaamd ‘artikel 9[‘ product. Hier is het<br />

doel om ESG-impact te realiseren. Het financiële<br />

rendement is een gevolg. Dit noemen we ‘donkergroene’<br />

beleggingen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 31


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Waar moet ik de informatie laten zien?<br />

Deze informatie moet zowel op je website te vinden zijn,<br />

als in je ‘precontractuele informatie’ die je aan prospects<br />

en klanten verstrekt. Op dit moment kan dat nog redelijk<br />

compact en vormvrij. Met de aanvullende regels die<br />

volgend jaar in werking treden, zal de informatie volgens<br />

vaste formats aangeboden moeten gaan worden.<br />

Waar staat ‘SFDR’ voor?<br />

SFDR staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation.<br />

Deze EU-verordening stelt regels over transparantie<br />

vast om zowel de integratie van duurzaamheidsrisico’s<br />

in beleggingsprocessen, als informatieverschaffing<br />

aan beleggers te bevorderen. De AFM zegt het kort en<br />

duidelijk op de website: “De SFDR schrijft transparantieregels<br />

voor over duurzaamheid door financiëlemarktdeelnemers<br />

en financieel adviseurs.”<br />

Wat is de ‘Taxonomieverordening’?<br />

Dit is een EU-breed classificatiesysteem waarmee je<br />

kunt beoordelen of een economische activiteit duurzaam<br />

is. Deze verordening gaat in per 1 januari 2022.<br />

Omdat hij heel belangrijk is voor de toekomst van sectoren<br />

en bedrijven wordt hierover momenteel achter<br />

de Europese schermen enorm veel gesteggeld. Genoeg<br />

voer voor een apart artikel, ergens eind van dit jaar!<br />

Wat is eigenlijk een duurzame belegging volgens de EU?<br />

In de SFDR wordt een duurzame belegging als volgt<br />

omschreven: “een belegging in een economische activiteit<br />

die bijdraagt aan het bereiken van een milieu- en/of<br />

sociale doelstelling mits deze beleggingen geen ernstige<br />

afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen<br />

waarin is belegd praktijken van goed bestuur (‘good<br />

governance’) volgen.”<br />

‘Het moment van aan<br />

de gang moeten, is voor<br />

financieel adviseurs nu<br />

aangebroken’<br />

Wat wordt er bedoeld met de term ‘duurzaamheidsrisico’?<br />

De EU geeft de volgende definitie: “een gebeurtenis of<br />

omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied<br />

(G) die, als deze zich voordoet, een wezenlijk negatief<br />

effect op de waarde van de beleggingen kan veroorzaken.”<br />

Hier wordt dus niet alleen over klimaat en<br />

milieurisico’s gesproken, maar ook over bijvoorbeeld<br />

corruptie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden.<br />

Moet ik mijn klanten nu <strong>adviseren</strong> om meer duurzaam<br />

te gaan beleggen?<br />

Nee, dat hoeft niet. Wel gaat medio 2022 geregeld worden<br />

(aanpassingen MiFID II) dat je een duurzaamheidsprofiel<br />

van je klant moet aanmaken. En op basis van dat<br />

profiel (grijs, lichtgroen of dondergroen) moet je dan<br />

zijn beleggingen regelen of aanpassen. Een voorbeeld:<br />

wil iemand echt impactbeleggen (donkergroen) en bied<br />

jij dat niet aan? Dan mag je hem of haar niet laten beleggen<br />

in een grijze of lichtgroene portefeuille.<br />

Geldt dit echt voor alle financieel adviseurs?<br />

Nee, dit geldt alleen voor jou als adviseur als:<br />

• je klanten adviseert met beleggingsrekeningen, lijfrente/pensioenrekeningen<br />

en/of beleggingspolissen;<br />

• jouw kantoor uit minimaal drie medewerkers bestaat.<br />

In de eerste basistekst staat ‘mensen in loondienst’,<br />

maar ondertussen is juristen wel duidelijk<br />

geworden dat je dit ruimer moet opvatten, zoals bijvoorbeeld<br />

het inhuren van ZZP’ers of partners die<br />

met je samenwerken.<br />

Wat is de rol van de AFM bij deze nieuwe duurzaamheidsregels?<br />

De AFM moet zorgen voor naleving van de regels. Voor<br />

de invoering van de regels per 10 maart 2021 hebben ze<br />

tussen de regels door al aangegeven dat handhaving<br />

nog niet bovenaan hun lijstje staat. Er is gewoon nog<br />

veel niet duidelijk genoeg, zowel voor hen als voor adviseurs.<br />

Maar die duidelijkheid komt er nu rap aan. Dus<br />

dan kun je ervan uitgaan dat er in 2022 wel goed naar<br />

gekeken gaat worden.<br />

CONCLUSIE<br />

De tijd van achteroverleunen op het gebied van duurzaamheid<br />

is ook in de financiële wereld echt voorbij. De<br />

meeste adviseurs zullen gewoon de tweede helft van dit<br />

jaar en de eerste helft van 2022 vol aan de bak moeten<br />

om te zorgen dat ze gaan voldoen aan de nieuwe regels.<br />

Gelukkig zijn er meerdere partijen waar je als adviseur<br />

terecht kunt voor meer informatie, zoals banken,<br />

vermogensinstellingen of verzekeraars en ‘wij van<br />

Stan&Wende’. Ik wens je veel succes! n<br />

Hubrien Meijaard is onafhankelijk financieel lifeplanner<br />

en partner in Stan&Wende-duurzaam beleggen.<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

ACCOUNTMANAGERS RAYMOND REMY, TJALLING ALKEMA EN<br />

TIM VAN DIJK VAN ANSVARIDÉA AAN HET WOORD.<br />

Waarom zou je je als<br />

adviseur bezighouden<br />

met duurzaamheid?<br />

TEKST ANSVARIDÉA<br />

RAYMOND REMY<br />

Ik zie om mij heen een nieuw bewustzijn<br />

ontstaan, waarbij we onszelf vragen stellen.<br />

Kan het ook anders? Met meer oog<br />

voor elkaar, het gezin, onze gezondheid,<br />

de natuur en onze planeet?<br />

In mijn werk als accountmanager bezoek<br />

ik het liefst mijn adviseurs op hun<br />

kantoor, maar in het afgelopen anderhalf<br />

jaar hebben we door Corona een technologische<br />

stap voorwaarts gemaakt.<br />

Videobellen is niet meer weg te denken<br />

uit ons dagelijks contact. Ik ben nu vaak<br />

beter en sneller bereikbaar (want minder<br />

onderweg) en heb dagelijks meer contacten<br />

met mijn adviseurs dan voorheen. En<br />

ja, door vanaf huis te werken is er minder<br />

sociaal contact met nieuwe collega’s,<br />

maar ervaar ik een beter evenwicht in zakelijk<br />

(reizen) en privé.<br />

Als verzekeraar is Ansvar al vanaf de<br />

start duurzaam. Deze intentie komt terug<br />

in ons beleggingsbeleid, de inrichting<br />

van de interne organisatie en zeker ook<br />

in onze nieuwe Bewust lijn. Met dit aspect<br />

onderscheiden we ons van de meeste<br />

collega verzekeraars.<br />

Als het onderwerp ‘duurzaamheid’<br />

aan de orde komt, merk ik dat adviseurs<br />

Raymond Remy:<br />

‘Adviseurs vaker<br />

positief.’<br />

hier steeds vaker positief tegenover<br />

staan. Meestal omdat hun klanten hierom<br />

vragen of anders over beginnen te<br />

denken. <strong>Duurzaam</strong>heid gaat over zo veel<br />

meer dan alleen het milieu of recyclen.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid gaat ook over het streven<br />

naar een wereld met gelijke kansen voor<br />

iedereen. En dat we rekening houden<br />

met de gevolgen van onze keuzes voor<br />

onze omgeving. Allemaal kunnen we hier<br />

ons steentje aan bijdragen. Ik stel mezelf<br />

vaker de vraag: Heb ik dit echt nodig? En<br />

indien ja, bij welk bedrijf wil ik kopen? En<br />

hoe gaat dit bedrijf om met zijn mensen<br />

en de omgeving?<br />

Onze adviseurs hebben de mogelijkheid<br />

hun klanten te helpen bij het maken<br />

van financiële keuzes. Bij het hypotheekadvies<br />

komen al regelmatig de mogelijkheden<br />

voorbij om energiebesparende<br />

maatregelen mee te financieren. Meestal<br />

is een hypotheekadvies ook een reden<br />

om het verzekeringspakket te bespreken<br />

of te herzien.<br />

Misschien is het een idee om hier ook<br />

de producten uit de Bewust lijn van Ansvar<br />

bij te betrekken? Want hoe zou de<br />

klant het vinden als je als adviseur niet<br />

alleen een financieel verstandig advies<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


ANSVARIDÉA<br />

Tjalking Alkema:<br />

‘Mooie kansen.’<br />

geeft, maar ook inspeelt op diens behoefte<br />

aan een duurzame productoplossing.<br />

Door een schadeverzekeraar, die<br />

rekening houdt met de impact van verzekeren<br />

op onze maatschappij? Zo bieden<br />

we samen niet alleen een degelijke verzekeringsoplossing,<br />

maar maken we de<br />

wereld ook een klein stukje mooier. Dat<br />

voelt goed, toch?<br />

TJALLING ALKEMA<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is niet alleen belangrijk in<br />

uw aanbod maar in het aanbod van ieder<br />

bedrijf. Het is in het belang van iedereen<br />

en het is allang niet meer alleen voor<br />

‘geitenwollensokkentypes’.<br />

Het gaat om het resultaat van de inspanningen<br />

van ons allemaal. Alles wat<br />

je bijdraagt aan een toekomstbestendige<br />

wereld is goed. Of je nou glas naar de<br />

glasbak brengt, de bandenspanning van<br />

je auto op peil houdt of zonnepanelen<br />

aanschaft, alle beetjes helpen. Ook als dit<br />

meer financieel gedreven is dan vanuit<br />

een duurzaamheidsgedachte. Uiteindelijk<br />

gaat het om het gezamenlijke resultaat,<br />

hoe groot of hoe klein jouw bijdrage ook<br />

is. Het gaat erom dat duurzaam bezig zijn<br />

de norm is en niet duurzaam niet.<br />

Dit zal uiteindelijk zorgen dat het<br />

hele verduurzamingsproces in een<br />

stroomversnelling komt en we na verloop<br />

van tijd niet meer beter weten. In de<br />

bewustwording rondom dit proces kunt<br />

u als assurantieadviseur een rol spelen.<br />

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verzekeraar<br />

die verantwoord belegt maar u<br />

kunt ook kiezen voor een verzekeraar die<br />

daarnaast specifieke dekkingen hiervoor<br />

opneemt in het verzekeringsproduct.<br />

Als verzekeraar bieden wij producten<br />

aan die duurzaam herstel en deelgebruik<br />

aantrekkelijk maken.<br />

Voor u als adviseur liggen er mooie<br />

kansen om ook uw steentje bij te dragen<br />

en tegelijkertijd een goed advies te geven.<br />

Met onze Bewustlijn krijgt u de mogelijkheid<br />

om een duurzame verzekering<br />

bij een duurzame verzekeraar te sluiten<br />

zodat u als adviseur een duurzame klantrelatie<br />

aan kunt gaan. Kortom; samen<br />

duurzaam. U zult merken dat uw klant<br />

hier meer voor openstaat dan dat u zelf<br />

waarschijnlijk had verwacht. De Bewustlijn<br />

geeft uw klant onder andere extra<br />

dekkingen voor duurzaam herstel, deelbezit<br />

en zelfs vergoeding van energieverlies<br />

bij schade aan de zonnepanelen bijvoorbeeld.<br />

Veel kansen dus om nog meer<br />

toegevoegde waarde te bieden en (toekomstige)<br />

klanten aan u te binden.<br />

TIM VAN DIJK<br />

Aanvankelijk was ik behoorlijk sceptisch<br />

als het ging over duurzaamheid en verzekeren.<br />

Dat sceptische zat hem met name<br />

in het feit dat ik dacht dat de behoefte er<br />

nog niet was bij u en uw klanten. Want<br />

net zoals de biologische tomaat in de supermarkt,<br />

zijn er in de verzekeringsmarkt<br />

nog veel reguliere alternatieven beschikbaar.<br />

Inmiddels denk ik dat we ons als<br />

verzekeringsmensen meer bezig moeten<br />

gaan houden met duurzaamheid. De<br />

reden? Heel simpel, we zijn het moreel<br />

Tim van Dijk:<br />

‘Moreel verplicht.’<br />

verplicht ons steentje bij te dragen. Hoe<br />

klein dat steentje ook is.<br />

We genieten immers allemaal van<br />

de aarde. Iedereen op zijn eigen manier.<br />

En we willen dat onze (klein)kinderen dit<br />

ook kunnen blijven doen. Het is echter<br />

niet vanzelfsprekend dat zij dit kunnen<br />

als we op de huidige manier door blijven<br />

leven.<br />

Nu zal een duurzame verzekering<br />

niet direct veel bijdragen aan een betere<br />

aarde. Maar het heeft wel een veel groter<br />

voordeel. Als de klant ook zijn verzekering<br />

duurzaam maakt dan is dat weer<br />

een extra stukje bewustwording.<br />

Stel je eens voor dat er een moment<br />

komt dat er geen gewone tomaat meer<br />

in de supermarkt ligt maar alleen nog de<br />

biologische. En stel je eens voor dat dit<br />

ook in verzekeringsland gebeurt. Als we<br />

op dat moment alleen nog maar bezig<br />

zijn met de reguliere tomaat dan zijn we<br />

te laat. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 35


COLUMN<br />

ZOALS BIJ ALLES DAT IN DE MODE IS,<br />

WIL IEDEREEN EEN (TARWE)GRAANTJE<br />

MEEPIKKEN. HET ZORGT ERVOOR DAT<br />

DUURZAAMHEID EN WINST OP ÉÉN HOOP<br />

GEGOOID WORDEN EN DAT NIEMAND<br />

MEER HET KAF MEER VAN HET KOREN (OF<br />

TARWESTRO) KAN SCHEIDEN.<br />

TEKST ESTHER VUIJSTERS<br />

BEELD GROOTVELDFOTOGRAFIE<br />

Ecogoodies, gerecycled toiletpapier, een powerbank<br />

van tarwestro en ondergoed gemaakt<br />

van bamboe: je struikelt tegenwoordig<br />

over de duurzame artikelen. Létterlijk<br />

zelfs, want de duurzame sneakers van appel,<br />

ananas, maïs of kurk blijken maar zelden<br />

écht lekker te zitten. Maar het verkoopt als een malle.<br />

Net als de Corporate Stories over duurzaamheid; ook die<br />

gaan als warme broodjes over de toonbank. Let’s face it:<br />

‘duurzaamheid’ is een modewoord.<br />

In zulke situaties helpt het mij vaak om terug te<br />

gaan naar de kern: het woordenboek. Wat is de letterlijke<br />

betekenis van het woord ‘duurzaam’? Volgens Van<br />

Dale is duurzaam ‘geschikt, bestemd om te duren, weinig<br />

vergankelijk’. Binnen de ecologie is de uitleg specifieker:<br />

‘Het niet méér grondstoffen onttrekken dan dat<br />

de natuur zelf bij kan maken’. Wanneer we ons zoekgebied<br />

online uitbreiden, zien we dat de definitie van het<br />

woord ‘duurzaam’ de afgelopen jaren is geëvolueerd<br />

van ‘bestendig omgaan met hulpbronnen waarmee de<br />

welvaart wordt voortgebracht’ naar ‘alle ontwikkelingen<br />

die op technisch, politiek, sociaal, ecologisch of economisch<br />

gebied bijdragen aan een gezonde aarde’.<br />

GEZONDE AARDE<br />

Samenvattend kan worden gezegd dat alles dat bijdraagt<br />

aan een gezonde aarde – bestendig omgaan met<br />

hulpbronnen valt daar zeker onder – duurzaam is. Een<br />

stoeptegel eruit wippen en hier gras zaaien, is duurzaam.<br />

De CO2-uitstoot van je bedrijf verminderen ook.<br />

Of de printer de deur uit doen. Maar is dat laatste genoeg<br />

om een bedrijf duurzaam te noemen? Een woning<br />

is ook niet direct duurzaam als je één zonnepaneel op je<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


COLUMN<br />

Nee? Dan ben je<br />

dus niet duurzaam!<br />

dak plaatst. Daar ligt een vrij ingewikkeld labelsysteem<br />

aan ten grondslag.<br />

In Den Haag worstel(d)en ze met dezelfde vraag.<br />

En dus komt er voor bedrijven ook een label. Per 1 januari<br />

2023 moet elk kantoor minimaal het energielabel<br />

C of hoger hebben. Maar de eisen van dit label zijn gericht<br />

op de pandeigenaar en zeggen niet zoveel over de<br />

bedrijfsvoering. Wordt er gewerkt met duurzame partners?<br />

Is er een plan voor duurzame inzetbaarheid van<br />

het personeel? Hoe zijn de inkopen geregeld? Wordt er<br />

aan afvalscheiding gedaan? En wat te denken van de<br />

mogelijkheden op gebied van thuiswerken en online<br />

vergaderen? Nu misschien nog heel logisch, maar hoe<br />

gaat dat straks?<br />

GEMISTE KANS, OVERHEID<br />

De pagina over duurzame bedrijfsvoering op de Kamer<br />

van Koophandel geeft tips voor een duurzame bedrijfsvoering.<br />

Opvallend genoeg begint het artikel met de<br />

opmerking dat je ‘met een duurzame bedrijfsvoering<br />

kosten kunt besparen’. Niet precies het uitgangspunt<br />

dat je bij een duurzaam bedrijf verwacht. En wat te denken<br />

van de zinsnede: ‘Bovendien kan een duurzaam of<br />

groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf’.<br />

Is dat de juiste drijfveer? Naast het bijkomend voordeel<br />

INITIATIEF DUURZAAM WONEN<br />

Met de E-learning en Vaardighedentraining <strong>Duurzaam</strong><br />

Wonen steun jij het initiatief <strong>Duurzaam</strong> Wonen,<br />

een gezamenlijk initiatief uit de financiële<br />

branche om de wereld een stukje beter te maken.<br />

Na het volgen van de E-learning heb jij voldoende<br />

kennis van verduurzaming om het onderwerp standaard<br />

mee te nemen in je adviesgesprekken. Zie:<br />

www.lindenhaeghe.nl/pe-seh-adviseur-duurzaamwonen-vaardigheden<br />

van het terugdringen van de CO2-uitstoot wanneer er<br />

duurzame energie gebruikt wordt, zien we de gezonde<br />

aarde in dit verhaal eigenlijk niet terug. Gemiste kans,<br />

overheid!<br />

Het legt de problematiek rond het begrip duurzaamheid<br />

pijnlijk bloot. <strong>Duurzaam</strong>heid betekent dat je<br />

de focus hebt op een gezonde aarde. Niet op kostenbesparing,<br />

winst of imago. Dat laatste ontstaat vanzelf als<br />

je het goed doet. De eerste twee als je mazzel hebt.<br />

‘<strong>Duurzaam</strong>heid betekent<br />

een focus op gezonde<br />

aarde en niet op kostenbesparing,<br />

winst of imago’<br />

ANTWOORD OP DE VRAAG<br />

Misschien is het dus tijd dat we massaal de vraag ‘wat<br />

is duurzaam?’ vervangen door ‘draagt dit bij aan een gezonde<br />

aarde?’. Of het nou gaat om je afval scheiden, de<br />

keus voor zonnepanelen of inzetten op elektrisch rijden.<br />

Het antwoord op de tweede vraag kan dan best ‘nee’<br />

zijn. Bijvoorbeeld omdat je kiest voor de winst of een<br />

goedkopere oplossing. Of beide. Maar noem het dan ook<br />

niet duurzaam. En is je antwoord heel vaak ‘nee’, dan<br />

ben je dus niet duurzaam. Wees daarin duidelijk, eerlijk<br />

en transparant. Dat is dan in elk geval al een mooie eerste<br />

stap. n<br />

Esther Vuijsters is Teamleider Marketing & Communicatie<br />

bij Opleidingsinstituut Lindenhaeghe.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 37


DUURZAAM ADVISEREN<br />

“DUURZAAMHEID IS VOOR MIJ DERMATE BELANGRIJK DAT IK, ONDANKS<br />

MIJN LEEFTIJD, NOG NIET GESTOPT BEN MET WERKEN. STERKER<br />

NOG; IK BEN MET EEN NIEUW BEDRIJF GESTART NADAT IK VORIG JAAR<br />

MIJN ADVIESKANTOOR HEB VERKOCHT EN MIJN WERKZAAMHEDEN<br />

ALS FINANCIEEL ADVISEUR HEB BEËINDIGD.” DIRK KOOIMAN (68) IS<br />

RUIM VEERTIG JAAR WERKZAAM IN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING.<br />

DEELS IN LOONDIENST EN DEELS ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid en<br />

financiële wereld<br />

gaan prima samen<br />

TEKST CHRISTINE SCHUT<br />

Kooiman spreekt vanuit een jarenlange ervaring.<br />

“In juli 2020 heb ik mijn loopbaan<br />

als adviseur in verzekeringen, hypotheken<br />

en bancaire diensten afgesloten en ben ik<br />

aan de slag gegaan met een nieuw bedrijf.<br />

Ik richt mij tot de onafhankelijke financiële<br />

advieskantoren in Nederland, die lokaal,<br />

regionaal betrokken zijn bij de samenleving. Bij<br />

die kantoren ligt mijn hart, want veertig jaar van mijn<br />

werkzame leven is verweven met deze dienstverleners.<br />

Dit is een mooie basis om duurzaamheid bij hen te stimuleren.”<br />

Kooiman vindt het boeiend om te zien hoe de beroepsgroep<br />

van lokale/regionale onafhankelijke financieel<br />

adviseurs zich in deze afgelopen periode heeft<br />

ontwikkeld ten opzichte van verzekeraars en andere<br />

landelijk opererende (online) dienstverleners. “Persoonlijk<br />

klantcontact is één van de sterkste troeven<br />

die deze advieskantoren in handen hebben. Het is<br />

mijn missie om deze positie te ondersteunen in een<br />

tijdsgewricht, waarin financieel advies in toenemende<br />

mate wordt overgenomen door digitale processen. Ik<br />

doe dit onder andere door advieskantoren te enthousiasmeren<br />

voor het ontwikkelen van een heldere visie<br />

op duurzaamheid en deze uit te stralen in gedrag en<br />

advies.”<br />

GEEN ONTKOMEN AAN<br />

“Advieskantoren hebben in de hectiek van alle dag de<br />

handen vol aan klantcontact en onder meer het implementeren<br />

van wet- en regelgeving in de kantoororganisatie.<br />

Het valt niet mee om tijd te vinden voor introductie<br />

van duurzaamheid in klantcontact en kantoororganisatie,<br />

maar er is geen ontkomen aan. Ik kan hen<br />

daarbij helpen. Ik bespreek de opties om collectief vorm<br />

te geven aan een keurmerk ‘maatschappelijk relevant<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

financieel advieskantoor’. Ik realiseer mij dat het ontwikkelen<br />

van een keurmerk geen kleinigheid is, maar<br />

het is absoluut de moeite waard om de mogelijkheden<br />

te peilen en duurzaamheid bij advieskantoren op het<br />

netvlies te krijgen.”<br />

Kooiman legt graag en transparant uit hoe hij te<br />

werk gaat. “Vanaf de start van mijn nieuwe bedrijf bezoek<br />

ik websites van advieskantoren en let onder andere<br />

op concrete voorbeelden van verduurzamen. Inmiddels<br />

zijn meer dan 750 kantoren bekeken en bij mij<br />

geregistreerd. Een mooi signaal wordt door Van Steensel<br />

Assurantiën (Rotterdam) (zie ook elders in deze uitgave,<br />

red.) afgegeven. Op de website van dat kantoor<br />

heeft duurzaamheid in de taakbalk een eigen button,<br />

waarin helder is beschreven hoe het kantoor haar bijdrage<br />

levert aan de duurzame samenleving. De betrokkenheid<br />

van dat kantoor is fantastisch. En er zijn meer<br />

adviseurs die er hard aan trekken om duurzaamheid te<br />

promoten. Ook vind ik het interessant om verzekeraars<br />

te volgen. Zij laten hun implementatie van duurzaamheid<br />

aansluiten op de zeventien doelstellingen van de<br />

VN met onder andere bestrijding van armoede en beïnvloeding<br />

van klimaatverandering. Tot slot stip ik Adfiz<br />

aan, met op haar website een kennisportaal over verduurzaming.”<br />

ULTIEME BALANS<br />

Overigens vindt Kooiman duurzaamheid een bijzonder<br />

begrip: “<strong>Duurzaam</strong>heid is voor mij de ultieme balans<br />

tussen de drie begrippen people (mensen), planet (milieu)<br />

en prosperity (welvaart). Met mijn nieuwe bedrijf<br />

wil ik met advieskantoren in gesprek gaan over dit onderwerp<br />

en met hen bekijken of duurzaamheid in de<br />

kantoororganisatie en het klantcontact geïmplementeerd<br />

kan worden. Want steeds meer mensen, dus klanten,<br />

hechten waarde aan duurzaamheid. Implementatie<br />

van duurzaamheid staat bij veel financieel adviseurs in<br />

de kinderschoenen en de beroepsgroep moet nog een<br />

flinke slag maken. Maar er wordt bemoedigend gereageerd<br />

op mijn initiatief.”<br />

“Het begrip duurzaamheid laat zich ook lastig in<br />

een definitie vangen. Als er een kernachtige beschrijving<br />

is, hoop ik er in terug te vinden dat het individuele<br />

gedrag hierop van invloed is. Als adviseur en inwoner<br />

van Baarn heb ik sinds jaar en dag oog voor het wel<br />

en wee in mijn directe omgeving. Als vrijwilliger was ik<br />

zo’n tien jaar op basisscholen actief tijdens de Week van<br />

het Geld en ik ondersteunde het welzijnswerk in Baarn<br />

door inwoners te helpen om thuis financieel/administratief<br />

de zaak op orde te krijgen. Ook ben ik als financieel<br />

adviseur bestuurslid van de Stichting Vrienden van<br />

het Cantonspark die dit monumentale park richting<br />

een duurzame toekomst wil loodsen.”<br />

DIRK KOOIMAN<br />

Dirk Kooiman (1952) is geboren en getogen in Amsterdam. In<br />

Maastricht rondde hij zijn opleiding af aan de Hoge Hotelschool.<br />

Na een paar jaar horeca switchte hij naar de bancaire<br />

dienstverlening en startte bij de Bondsspaarbank, thans SNS,<br />

als kantoordirecteur vestiging Baarn. Van 1988 tot 1993 werkte<br />

hij bij de RegioBank (destijds CVB), onder andere als sectorhoofd<br />

hypotheken. Vervolgens startte hij een eigen financieel<br />

advieskantoor en besteedde hij zijn tijd voornamelijk aan werk<br />

en gezin. In 2020 verkocht hij het advieskantoor. Hij pakte de<br />

draad op van een nieuw bedrijf om met de financiële dienstverleners<br />

in Nederland te zoeken naar optimalisatie van het<br />

klantcontact, waarbij duurzaamheid helder in het vizier komt.<br />

Dirk is getrouwd, heeft een dochter, een zoon en vijf kleinkinderen.<br />

Atletiek is een rode draad in zijn leven, hij liep een<br />

marathon in 1981. Thans is hij penningmeester van het Baarns<br />

OndernemersNetwerk en algemeen bestuurslid van de Stichting<br />

Vrienden van het Cantonspark.<br />

Dirk Kooiman: ‘Enorme<br />

lijst aan zaken die ik<br />

wil bereiken.’’<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 39


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Maar zoals al gezegd, ik wil wel van mijn tuin genieten,<br />

maar nog niet fulltime. <strong>Duurzaam</strong>heid is simpelweg te<br />

belangrijk voor mijzelf en onze bedrijfstak om nu te laten<br />

liggen.”<br />

‘Aandacht voor<br />

armoede en klimaat<br />

moet onderdeel zijn van<br />

kantoor en klantadvies’<br />

WERK EN WONEN<br />

In zijn directe woonomgeving heeft Dirk Kooiman ook<br />

oog voor duurzaamheid. “Mijn kantoor is ‘aan huis’<br />

en werk en wonen spelen zich af in een woning uit<br />

1904. Ons huis verduurzamen is een uitdaging voor<br />

mijn vrouw en ik. De raamisolatie is nagenoeg op orde.<br />

Woon-werkverkeer is er niet en autogebruik is voor<br />

werk en privé minder dan 10.000 km per jaar. Leuk om<br />

te doen zijn de tuinprojecten. Recent zijn regenpijpen<br />

ontkoppeld van het riool en wordt regenwater opgevangen<br />

in een IBC-tank. Overtollig water stroomt weg in<br />

de tuin. En een stuk siertuin is omgespit tot moestuin.<br />

FUNDAMENT<br />

“<strong>Duurzaam</strong>heid is in mijn ogen wél een fundament van<br />

advies, omdat advies behoort voort te komen uit de standaard<br />

levenshouding. Een frappante parallel is te vinden<br />

bij integriteit. <strong>Duurzaam</strong>heid en integriteit zijn fundamenten<br />

van het adviesvak. Maar helaas is integer advies<br />

voor een klein deel van de branche klaarblijkelijk<br />

alleen mogelijk met de Wft-stok achter de deur. Hopelijk<br />

hoeft het wat betreft duurzaamheid niet zover te komen.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is ook geen trend. In 2015 zijn door de VN<br />

(waaronder dus ook Nederland) zeventien doelstellingen<br />

geformuleerd om tot een duurzame samenleving te komen.<br />

Als iedereen doordrongen is van de doelstellingen,<br />

dan zal dit uitmonden in een standaard levenshouding<br />

die permanent gericht is op duurzaamheid.”<br />

Van hoe Kooiman denkt dat de financiële adviessector<br />

zichzelf zou kunnen verduurzamen, wil hij wel een<br />

tipje van de sluier oplichten: “De basis is het opstellen<br />

van een stappenplan. Dit is een leuke en interessante<br />

klus, maar niet eenvoudig. De eerste stap is niet moeilijk,<br />

want dit is het inventariseren van hetgeen momenteel<br />

op kantoor en bij advies al gerealiseerd wordt.<br />

Wordt in het dagelijks kantoorwerk aan de drie P’s gedacht?<br />

Voldoet het advies hieraan? Wordt in het advies<br />

rekening gehouden met de noodzaak om duurzaamheid<br />

in beeld te krijgen? Na de eerste stap volgt het concreet<br />

toepassen van handvatten over duurzaamheid en<br />

tot slot adviseer ik iedereen te sleutelen aan een collectief<br />

bewustwordingsproces en elkaar te stimuleren om<br />

de zeventien VN-doelstellingen in het oog te krijgen en<br />

dan thema’s te vinden die passen binnen het bereik van<br />

het advieskantoor. Denk daarbij aan bestrijding van armoede<br />

en klimaatverandering.”<br />

“Wat mijzelf betreft, heb ik de handen vol aan het<br />

introduceren van duurzaamheid bij advieskantoren.<br />

Het is een prachtige uitdaging om te zoeken naar een<br />

beweging bij advieskantoren, maar ook bij andere bedrijven<br />

en organisaties in de branche waarmee het intermediair<br />

samenwerkt. Bij mij geen lijstje, maar een<br />

enorme lijst aan zaken die ik wil bereiken.”<br />

Op de vraag waar Kooiman met zijn kantoor staat<br />

over vijf jaar, als het gaat om duurzaamheid, antwoordt<br />

hij: “Het is een grote uitdaging, maar ik hoop dat dan<br />

meer dan 73 procent van de lokale/regionale advieskantoren<br />

oog heeft voor duurzaamheid. Hiermee bedoel ik<br />

ook dat VN-doelstellingen voor 2030 herkend worden<br />

en dat aandacht voor armoede en klimaat onderdeel<br />

zijn van kantoor en klantadvies.” n<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

IN JANUARI 2022 IS HET DERTIG JAAR GELEDEN DAT TEUN WIL-<br />

LEM DEN OUDEN BEGON MET WERKEN OP HET KANTOOR, DAT<br />

AL SINDS 1968 WERD GERUND DOOR ZIJN VADER. INMIDDELS IS<br />

HET UITGEGROEID TOT EEN FRAAI KANTOOR IN NIEUWERKERK<br />

A/D IJSSEL MET ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN VOLMACHT,<br />

VERZEKERINGEN, PENSIOEN EN, VIA DE REGIOBANK, MET BAN-<br />

CAIRE DIENSTEN. HET WOORD IS AAN TEUN WILLEM DEN OU-<br />

DEN. HET ONDERWERP: DUURZAAMHEID EN BELEGGEN.<br />

Scildon geeft het woord aan<br />

adviseur Teun Willem den Ouden:<br />

Veel consumenten<br />

verder dan hun adviseur<br />

TEKST SCILDON<br />

“In mijn jonge jaren had het thema<br />

‘duurzaamheid’ nog een hoog<br />

knuffelgehalte. Met plaatjes van<br />

een ijsberenjong en de song beautiful<br />

people van Melanie op de<br />

achtergrond. Ik moest hieraan denken<br />

toen ik in juli de verschrikkelijke beelden<br />

zag van de overstromingen in Duitsland<br />

en België en ik luisterde naar ‘onze’ EUcommissaris<br />

Timmermans. De periode<br />

van vrijblijvendheid rondom het thema<br />

duurzaamheid is definitief voorbij. Alle<br />

sectoren en dus ook de financiële branche<br />

zullen het onderwerp duurzaamheid<br />

leidend moeten laten zijn bij alles wat<br />

ze doen. Met mijn collega’s op kantoor<br />

zijn we zeer gemotiveerd onze bijdrage<br />

daaraan te leveren”, aldus Teun Willem<br />

de Ouden.<br />

‘<strong>Duurzaam</strong>heid gaat in snel<br />

tempo ons vak bepalen’<br />

SCHADELIJK<br />

“Wanneer ik met collega’s praat over het<br />

onderwerp ‘beleggen’, hoor ik vaak de<br />

vraag: Moeten wij ons daar wel mee bezig<br />

houden? Wij doen toch in zekerheid? Wil<br />

jij de klant op kantoor hebben wanneer de<br />

koersen zijn gedaald? Ik snap deze gevoelens.<br />

Maar ik vind ze niet terecht. Ons vak<br />

is klanten helpen financieel zelfstandig<br />

te blijven, ook wanneer het eens tegenzit.<br />

Geld op de bank zetten, betekent al<br />

langer een gegarandeerd negatief rendement.<br />

Het lijkt wel of alles en iedereen<br />

samenspant om sparen onaantrekkelijk<br />

te maken. Vrijwel geen rente, een<br />

oplopende inflatie, spaarboete boven<br />

bepaalde saldi en met een beetje pech<br />

ook nog een extra belastingheffing. Consumenten<br />

zijn niet gek. Die zien dat ook.<br />

De schadelijke gevolgen hiervan geven<br />

steeds meer reden tot zorg: een onverantwoorde<br />

belangstelling voor bitcoins,<br />

sterke verhalen over bijvoorbeeld buy to<br />

let en participaties in vage crowdfunding<br />

projecten. En dan zouden wij als deskundigen<br />

met die klanten niet moeten praten<br />

over de mogelijkheid van beleggen?<br />

Ik denk dat je de belangen van de klant<br />

dan niet centraal stelt.”<br />

DUURZAAM EN BELEGGEN<br />

“Op ons kantoor merken wij steeds vaker<br />

dat klanten zelf het onderwerp ‘duurzaam<br />

beleggen’ aansnijden. Vooral in die<br />

combinatie ‘duurzaam’ en ‘beleggen’. Wij<br />

zien dat bijvoorbeeld wanneer we met<br />

werkgevers in gesprek zijn over een pensioenregeling<br />

voor werknemers. Steeds<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


SCILDON<br />

vaker komt dan de opmerking: We willen<br />

niet dat onze pensioenpremies worden<br />

belegd in de wapenindustrie of porno. Opmerkingen<br />

die je een paar jaar geleden<br />

echt zelden hoorde. Ook onze particuliere<br />

klanten geven steeds vaker aan ‘duurzaamheid’<br />

belangrijk te vinden. Of het<br />

nu gaat om de hypotheek, verbouwing of<br />

vermogensopbouw. Nu zijn het voor het<br />

grootste deel nog de millennials: vaak<br />

goed opgeleid en meer dan gemiddeld<br />

idealistisch. Maar die wens naar verantwoord<br />

leven zien we snel verbreden naar<br />

ook de ouderen.”<br />

HARDER AAN DE BAK<br />

“Ik vind dat wij als financiële sector harder<br />

aan de bak moeten. Wanneer ik kijk<br />

naar de reguliere opleidingen binnen<br />

onze sector dan is het onderwerp ‘duurzaamheid’<br />

relatief gezien nog maar beperkt<br />

aanwezig. Ik zou het bijvoorbeeld<br />

heel vanzelfsprekend vinden indien we<br />

branche breed programma’s ontwikkelen<br />

die zich richten op onze medewerkers<br />

die dagelijks met onze klanten praten.<br />

Nu is het onderwerp maximaal een eindof<br />

toetsterm in een specifieke opleiding.<br />

Ik zie duurzaamheid met een snel tempo<br />

ons vak gaan bepalen. Of het nu gaat<br />

om de elektrificering van het autopark,<br />

de aanpassingen van energiebeheer of<br />

de wijze van vermogensopbouw: het advieskantoor<br />

dat niet actief reageert op<br />

deze ontwikkelingen kijkt te veel naar<br />

het verleden, terwijl de kern van ons vak<br />

nu juist is om naar morgen te kijken.”<br />

RENDEMENT EN DUURZAAMHEID<br />

“Ik heb heel veel bewondering voor het<br />

pionierswerk dat organisaties als ASN en<br />

Triodos Bank hebben verricht. Maar één<br />

ding vind ik jammer. Dat is dat zij bij de<br />

consument de idee hebben doen postvatten<br />

dat omdát je duurzaam wil beleggen,<br />

je bereid bent om met een iets lager<br />

rendement genoegen te nemen. Ik<br />

ben bang dat we nog een heel lange tijd<br />

met deze ‘volkswijsheid’ geconfronteerd<br />

zullen worden. Misschien was dat zo in<br />

het verleden. Maar nu is echt het omgekeerde<br />

het geval. Kijk naar de discussies<br />

rondom bijvoorbeeld een onderneming<br />

Teun Willem den Ouden:<br />

‘Consumenten zijn niet gek.’<br />

als Shell. Met aan zekerheid grenzende<br />

waarschijnlijkheid kun je voorspellen dat<br />

bedrijven die niet optimaal duurzaam<br />

gaan opereren, door de samenleving afgestraft<br />

gaan worden en, zo ze al kunnen<br />

blijven bestaan, lagere rendementen<br />

gaan behalen dan de ondernemingen<br />

die wel duurzaam produceren. Voor onze<br />

beleggingsklanten kijken wij regelmatig<br />

naar de vergelijkingen in Morningstar. In<br />

harde cijfers is daar duidelijk te zien dat<br />

duurzaam ondernemen vaak leidt tot betere<br />

rendementen. Het is zaak om als adviseur<br />

scherp te blijven op greenwashing:<br />

fondsen die zich uit marketingoogpunt<br />

groener voordoen dan ze in werkelijkheid<br />

zijn. Juist organisaties als Morningstar<br />

kunnen veel betere analyses op permanente<br />

basis uitvoeren dan je zelf als kantoor<br />

kunt doen.”<br />

VERDIENMODEL<br />

“Wanneer wij in gesprek zijn met klanten<br />

over de vraag of beleggen onderdeel<br />

kan zijn van hun vermogensopbouw dan<br />

zijn wij al vrij snel drie tot vijf uur bezig<br />

om zaken goed op een rij te zetten.<br />

Ik hanteer daarbij een paar vuistregels.<br />

Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de klant<br />

zich kan veroorloven het te beleggen vermogen<br />

minimaal tien jaar onaangeroerd<br />

te laten. En dat de reserve niet is aangelegd<br />

voor een concrete uitgave die per se<br />

gedaan moet worden.”<br />

“Vanuit de Wft is provisie verboden. Ik<br />

weet dat er in de markt partijen zijn die<br />

kunstig omwegen hebben gevonden om<br />

dit provisieverbod te ontwijken. Ik vind<br />

dat niet juist. De wetgever beoogt transparantie<br />

van de vergoeding van de adviseur<br />

op dit gebied. Daar moet je dan geen<br />

constructies omheen bouwen om de<br />

transparantie feitelijk toch weg te halen.<br />

Als kantoor rekenen wij daarom gewoon<br />

transparant met een adviesvergoeding<br />

en beheersvergoeding. Sommige klanten<br />

zien dan af van onze diensten. Dat is hun<br />

goed recht. Maar de klanten die weten<br />

wat onze kosten zijn, blijven bewust omdat<br />

ze onze diensten de kosten waard vinden.<br />

Dat wij dat elke dag moeten waarmaken,<br />

houdt ons alleen maar scherp.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 43


DUURZAAM ADVISEREN<br />

De klant als<br />

huisbankier<br />

HET MKB IS STEEDS VAKER AANGEWEZEN OP<br />

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN. IN DIT<br />

ARTIKEL VIER PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN<br />

DUURZAME ONDERNEMINGEN DIE HUN IM-<br />

PACT WISTEN TE FINANCIEREN MET HULP VAN<br />

HUN AMBASSADEURS EN KLANTEN.<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

Vooral bij financieringen onder 1 miljoen<br />

euro is het niet meer vanzelfsprekend<br />

dat de bank klaar staat om te helpen.<br />

De Stichting MKB Financiering (SMF)<br />

deelt in haar onderzoek naar non-bancaire<br />

financiering dat in 2019 één op de<br />

vijf kleinzakelijke financieringen (tot 1 miljoen euro)<br />

niet langer door de bank wordt verstrekt. Alternatieve<br />

financieringsbronnen zijn zeer divers en bestaan volgens<br />

SMF uit crowdfunding (12,39 procent), kredietunies<br />

(0,19 procent), direct lending (8,96 procent), MKB<br />

Beurs (0,97 procent), lease (51,72 procent), vastgoed (3,74<br />

procent) en factoring (22,03 procent).<br />

Anders ondernemen vraagt om anders financieren.<br />

Dat is niet zo vreemd. In het oude denken over ondernemen<br />

staat het behalen van een zo hoog mogelijke<br />

winst centraal. Voor veel ondernemers is winst echter<br />

niet langer een doel, maar een middel om impact te<br />

realiseren. De onderneming is primair gericht op een<br />

maatschappelijke missie. In het Verenigd Koninkrijk en<br />

België zijn met de Community Interest Company en sociale<br />

onderneming hiervoor al aparte rechtsvormen in<br />

het leven geroepen. In Nederland wordt gewerkt aan de<br />

besloten vennootschap met een maatschappelijk doel<br />

(Bvm). Ondertussen zoeken deze duurzaam en sociaal<br />

gedreven ondernemers ook naar andere manieren om<br />

hun missie te financieren. Bij voorkeur met oprecht betrokken<br />

mensen en organisaties die de maatschappelijke<br />

doelstellingen van de ondernemer delen. Mensen en<br />

organisaties die hun geld vooral in bedrijven stoppen<br />

omdat ze er zelf écht in geloven. <br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 45


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Neleman Wijn<br />

Eind vorig jaar haalde Derrick Neleman voor Neleman<br />

Wijn binnen een week 1 miljoen euro op bij<br />

938 van haar fans. Een tweede ronde tijdens het voorjaar<br />

2021 bracht nog eens 1,5 miljoen euro op. In korte<br />

tijd is Neleman uitgegroeid tot een wijnhuis met meer<br />

dan 2.500 mede-eigenaren en daarmee de grootste<br />

wijncommunity van Europa. Alle wijnen zijn 100 procent<br />

biologisch en 100 procent vegan. Neleman staat<br />

voor biologische wijnbouw zonder gif en toevoegingen.<br />

Goede wijn om de wereld te redden. Pesticiden en reguliere<br />

(niet biologische) wijnbouw vergiftigen mens en<br />

planeet. Ze zijn de veroorzaker van een Parkinson epidemie.<br />

Parkinson is een in Frankrijk erkende beroepsziekte<br />

onder Franse wijnboeren, direct gerelateerd aan<br />

het gebruik van landbouwgif. Vijfentwintighonderd<br />

klanten en fans kochten aandelen omdat ze waardering<br />

hebben voor de missie van Neleman en geloven in het<br />

succes van zijn duurzame missie. Ze houden ongetwijfeld<br />

van lekkere wijn, maar willen niet langer bijdragen<br />

aan de vernietiging van mens en natuur. Wat hun betreft<br />

mag het drinken van goede wijn niet langer samengaan<br />

met afnemende biodiversiteit of toenemende<br />

bijensterfte, waarvan in de traditionele wijnbouw veelal<br />

sprake is.<br />

De 2.500 klanten en fans hebben met hun aandeel<br />

in Neleman Wijn de onderneming geholpen in de praktische<br />

realisatie van de missie om lokale druivensoorten<br />

en oude wijnstokken te behouden, de biodiversiteit<br />

te verbeteren en bijensterfte te laten afnemen. Ook kan<br />

het wijnhuis nu worden uitgebreid naar andere landen<br />

zoals Italië en Spanje, terwijl duurzame processen verder<br />

kunnen worden verbeterd. Daarbij valt bijvoorbeeld<br />

te denken aan zonnepanelen en een elektrische heftruck.<br />

Ook wordt er een gastenverblijf gerealiseerd voor<br />

fans en belangstellenden om met eigen ogen te kunnen<br />

zien hoe de biologische wijnbouw plaatsvindt. n<br />

www.neleman.org<br />

‘Goede wijn met<br />

een missie’<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Het groene alternatief<br />

voor reizen<br />

met vliegtuig’<br />

European Sleeper<br />

De nachttrein is terug van weggeweest. Het groene<br />

alternatief voor reizen met het vliegtuig binnen<br />

Europa spreekt veel mensen aan. European Sleeper is<br />

een spoormaatschappij speciaal voor nachttreinen. Op<br />

donderdag 27 mei 2021 ging de verkoop van aandelen<br />

van start en binnen een kwartier waren alle aandelen<br />

gereserveerd door ruim 350 fans en toekomstige klanten<br />

uit binnen- en buitenland. Hiermee is niet alleen de<br />

eerste nachttrein van Brussel, Antwerpen, Amsterdam<br />

naar Berlijn en Praag binnen handbereik komen te liggen.<br />

De onderneming heeft 350 investeerders aan boord<br />

die gemiddeld zo’n 1.400 euro betaalden om de ontwikkeling<br />

van dit groene bedrijf mogelijk te maken.<br />

Samenwerking en verbinding tussen mensen en<br />

bedrijven blijkt ook hier de sleutel voor het succes van<br />

de vlotte financiering. In plaats van concurrentie tussen<br />

het Belgische Moonlight Express en het Nederlandse<br />

European Sleeper, is ervoor gekozen om gezamenlijk<br />

groter te zijn dan de som der delen. Samen wordt één<br />

sterke nachttreinspecialist ontwikkeld. Vanaf april 2022<br />

gaat de eerste nachttrein rijden met betaalbare tickets,<br />

gratis internet en ontbijt op bed. Om snel van start te<br />

kunnen gaan is ook gekozen om samen te werken met<br />

de Tsjechische vervoerder RegioJet, de grootste private<br />

spoorwegmaatschappij van centraal Europa.<br />

European Sleeper is opgericht door twee startende<br />

ondernemers met een grote passie voor de nachttrein:<br />

Elmer van Buuren van Train2EU en Chris Engelsman<br />

van Noord West Express. Van Buuren was als kind al gefascineerd<br />

door de nachttrein. ’s Avonds instappen in<br />

Nederland, slapen in een echt bed en ’s morgens wakker<br />

worden in een andere wereld. Hij las in bed spoorboekjes<br />

als een spannend jongensboek en wilde het liefst directeur<br />

van zijn eigen spoorwegmaatschappij worden.<br />

En zo is het gegaan. Engelsman woonde vroeger aan de<br />

spoorlijn waar de Nord West Express naar Kopenhagen,<br />

Warschau en Moskou langskwam. Er reden toen wel<br />

tien nachttreinen per dag vanuit Nederland. Toen in<br />

2016 de laatste nachttrein vertrok, kon hij dat niet over<br />

zijn kant laten gaan. n<br />

www.europeansleeper.eu<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 47


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Het Blauwe Huis<br />

Missie van Het Blauwe Huis is om in 2030 marktleider<br />

te zijn op het gebied van kruiden die het leven<br />

verrijken. Het Blauwe Huis teelt kruiden die met smaak,<br />

kleur, en geur bijdragen aan levenskracht en gezonde<br />

voeding. De kruidenteelt is voor dit bedrijf een manier<br />

om de wereld duurzamer en sociale te maken. Door de<br />

biologische en biodynamische werkwijze probeert men<br />

zoveel mogelijk aan de aarde terug te geven wat men<br />

ontvangt. Er is naast de groei en bloei van kruiden ook<br />

volop tijd, ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.<br />

Oprichtster Trees Broeke heeft al in 1991 de grond<br />

en gebouwen van het bedrijf overgedragen aan Stichting<br />

Het Blauwe Huis. De bevordering van de biodynamische<br />

kruidenteelt staat daarbij centraal.<br />

Het Blauwe Huis mag zichzelf een gezond bedrijf<br />

noemen. De omzet groeit met ruim tien procent per<br />

jaar en er wordt ook een prima financieel rendement<br />

gerealiseerd. De omzet verdubbelde gedurende de afgelopen<br />

jaren naar zo’n 1,6 miljoen euro in 2020. Teneinde<br />

de verdere ontwikkeling van het bedrijf mogelijk te<br />

maken, biedt Het Blauwe Huis klanten, belangstellenden<br />

en betrokkenen de gelegenheid om direct en zonder<br />

extra kosten te investeren in de duurzaamheid van<br />

de onderneming. Ook Het Blauwe Huis is op zoek naar<br />

een hechte verbinding met de mensen die financieel<br />

willen investeren in een duurzame economie, gezonde<br />

voeding en een beter milieu. Daarvoor biedt ze obligaties<br />

aan ter waarde van 500 euro per stuk. Afhankelijk<br />

van de gekozen aflossingstermijn van vijf of tien jaar<br />

bedraagt de jaarlijkse rentevergoeding respectievelijk<br />

2,5 procent of 3,5 procent. Ook hier vormen klanten en<br />

stakeholders bij elkaar het alternatief voor de bank. In<br />

totaal geeft Het Blauwe Huis maximaal 2.000 obligaties<br />

uit voor een totaal bedrag van maximaal 1 miljoen<br />

euro. De obligatielening is nu voor 75 procent gevuld.<br />

Voor Het Blauwe Huis is het prima om de lening gedurende<br />

een wat langere termijn vol te trekken. Dat geeft<br />

spreiding in de aflossing. n<br />

www.hetblauwehuis.nl<br />

‘Hechte verbinding<br />

met investeerders’<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Zoveel mogelijk<br />

mensen een duwtje<br />

in de rug geven’<br />

Driekant<br />

De biologische bakker Driekant te Zutphen bakt volgens<br />

de Bio Awards niet alleen het lekkerste biologische<br />

brood van Nederland, maar is ook al 25 jaar een<br />

uniek voorbeeld van een ondernemer die ernaar streeft<br />

om ‘zoveel mogelijk handen aan het brood’ te hebben<br />

teneinde zoveel mogelijk met name kwetsbare mensen<br />

een kans te geven om zichzelf als mens te ontwikkelen.<br />

Voor Driekant is – naast brood bakken – de bakkerij een<br />

middel om zoveel mogelijk mensen een duwtje in de<br />

rug te geven de kwaliteit van hun leven te verbeteren.<br />

Driekant biedt ontwikkelingsmogelijkheden aan<br />

mensen met zeer diverse achtergronden: een verstandelijke<br />

beperking, psychiatrisch probleem, NAH, autisme,<br />

fysieke of zintuigelijke beperking, burn-out, langdurig<br />

werklozen, inburgeraars en mensen die een taakstraf<br />

opgelegd kregen via reclassering of jeugdzorg. Ook<br />

stagiairs vanuit middelbare scholen vinden leerplekken<br />

bij Driekant. Zij kunnen meewerken in de bakkerij,<br />

catering en horeca, producten inpakken of verkopen,<br />

schoonmaken, bestellingen klaarzetten, koffie zetten,<br />

de lunch voor het personeel klaarzetten en assisteren<br />

bij de marktkraam, op het kantoor en bij evenementen.<br />

Vanuit de Stichting Driekant Inspireert, een eigen<br />

Foundation die naast de besloten vennootschap van<br />

de onderneming is opgezet, is in november 2018 een<br />

ontwikkelfonds opgericht voor mensen die een leeren<br />

ontwikkeltraject nodig hebben: het Leergarantieplan<br />

(LGP). Ongeacht de vaak ongewisse uitkomst van<br />

financiële ondersteuning door plaatsende en financierende<br />

organisaties, investeert Driekant zelf vanuit<br />

de exploitatie van de bakkerij, en met steun van onder<br />

meer ouders, ooms en tantes, betrokken burgers, bedrijven,<br />

Start Foundation en andere Fondsen in kwetsbare<br />

mensen die willen participeren op de arbeidsmarkt.<br />

In 2015 vroeg oprichter Henk Smit van Driekant zijn<br />

relaties, vrienden en klanten voor het eerst om geld uit<br />

te lenen aan het bedrijf. “Daar was wel wat durf voor<br />

nodig”, aldus Henk die aanvankelijk ook wat huiverig<br />

was dat ze zich wellicht teveel met zijn inhoudelijke<br />

bedrijfsvoering zouden gaan bemoeien. “In de praktijk<br />

ging het erg goed. Toen de eerste positieve reacties binnenkwamen,<br />

voelde ik een stroom van energie door me<br />

heen gaan. Het is een geweldig gevoel als je klanten ook<br />

op die manier tonen zat ze echt geloven in je plannen.”<br />

Inmiddels adviseert en begeleidt Henk ook andere<br />

ondernemers rondom de creatieve financiering van betekenisvolle<br />

projecten.<br />

“We hebben nu vijf keer een dergelijke actie met<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 49


DUURZAAM ADVISEREN<br />

obligaties uitgevoerd. Met bedragen van 30.000 tot<br />

70.000 euro per keer. Telkens voor een vast omschreven<br />

investering, bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe<br />

vestiging, de aankoop van een bedrijfsgebouw of machines<br />

én de herinrichting van de winkel. De hoogte<br />

van de obligaties varieerde van 250 tot 1.000 euro. Mensen<br />

konden kiezen voor een rente van vier procent in<br />

natura (brood en banket) of drie procent in geld”, aldus<br />

Marijn Smit, die inmiddels zijn vader als directeur van<br />

de onderneming is opgevolgd.<br />

“Toen de eerste actie heel succesvol verliep, werd ik<br />

gewaarschuwd dat me dat een tweede keer niet meer<br />

zou lukken vanuit dezelfde vijver van relaties. Het tegendeel<br />

bleek waar. Mensen raakten juist steeds meer<br />

betrokken bij het reilen en zeilen van ons bedrijf. Inmiddels<br />

zijn diverse obligaties alweer afgelost en is Marijn<br />

aan het onderzoeken op welke manier ze in de nabije<br />

toekomst verder gehoor willen geven aan hetzelfde<br />

principe om de financiering van het bedrijf voor de<br />

verdere ontwikkeling op te halen bij de meest dichtstbijzijnde<br />

ambassadeurs van het bedrijf. “Er zijn alweer<br />

diverse klanten die ons vragen wanneer we met de volgende<br />

ronde van start gaan”, aldus Marijn.<br />

“Ik kan je verzekeren dat dit soort geld een heel ander<br />

gevoel teweeg brengt dan het geld van een banklening,<br />

waar de bank nog alle regie over wil houden, ook<br />

nadat ze de lening al hebben toegezegd. Het is ook een<br />

waardevolle ervaring om de energie van anderen te voelen,<br />

geld is immers energie. Het verantwoordelijkheid<br />

nemen voor elkaars energie en het in onderling vertrouwen<br />

uitwisselen van vertrouwen en geld, zorgt voor een<br />

samenleving die er iets mooier uitziet”, aldus Henk. n<br />

www.driekant.nl<br />

EYEVESTOR<br />

Zowel Neleman Wijnen als European Sleeper hebben voor hun<br />

financiering gebruik gemaakt van Eyevestor, een platform voor<br />

betekenisvolle MKB-bedrijven om kapitaal te kunnen ophalen.<br />

Oprichter Gijs Dalen Meurs is oud-bankier bij Citigroup en van<br />

binnenuit gedreven om heel praktisch en concreet te werken<br />

aan vernieuwing van de manier waarop we vanuit het huidige<br />

financieel-economische systeem omgaan met geld. “Geld is<br />

schuld. De invloed op onze samenleving is gigantisch. Het heeft<br />

grote gevolgen op hoe onze maatschappij eruit ziet en hoe we<br />

met elkaar omgaan. Wat Eyevestor doet, is ondernemers, maar<br />

ook hun klanten en andere stakeholders, de mogelijkheid te geven<br />

om in elkaar te investeren”, aldus Dalen Meurs.<br />

“Organisaties met tien tot duizend medewerkers hebben<br />

geen mogelijkheid om liquiditeiten in hun aandelenkapitaal te<br />

creëren. Daarom hebben we besloten om de financiële wereld<br />

te laten samensmelten met IT en engagement, energie en ondernemerschap.<br />

Het maakt een aandelenbeurs mogelijk voor<br />

99 procent van alle mensen en bedrijven die nog niet actief in<br />

aandelen beleggen”, aldus Dalen Meurs.<br />

Dalen Meurs is trots op de debt-equity calculator, die op de<br />

website van Eyevestor voor elke ondernemer, snel en kosteloos<br />

inzichtelijk maakt wat het financiële voordeel is van aandelen<br />

uitschrijven ten opzichte van een lening bij de bank. “Maar afgezien<br />

van het financiële voordeel, zie ik bij sharefunding vooral<br />

weer bedrijven die zich eigentijds verbinden met hun medewerkers,<br />

klanten en belangrijkste stakeholders. Vanuit die<br />

geest van eensgezindheid kunnen in korte tijd praktisch zaken<br />

worden gerealiseerd die via traditionele partijen in de financiële<br />

sector niet zo snel en soepel tot stand kunnen komen.”<br />

www.eyevestor.com<br />

IVO VALKENBURG<br />

Ivo Valkenburg (1966) is auteur van Niet gezwicht<br />

voor de wereld – Transitie in de voetsporen van Kahlil<br />

Gibran waarvoor hij in gesprek ging met 45 mensen<br />

en organisaties die aanjagers zijn van vakinhoudelijk<br />

beroepsvernieuwing en maatschappelijke transitie.<br />

Ivo is al meer dan dertig jaar actief in de wereld<br />

van financiële dienstverlening. Eerst als financieel<br />

adviseur, later als facilitator van vernieuwingsprocessen<br />

binnen ondernemingen. Zeven jaar woonde<br />

hij met zijn gezin in de bergen van Transsylvanië.<br />

In 2020 voelde hij zich geroepen terug te keren naar<br />

Nederland. Daar helpt hij als adviseur en interimmanager<br />

mensen in organisaties met de praktische<br />

realisatie van duurzame en innovatieve ideeën, altijd<br />

met een enthousiast oog voor het welzijn van<br />

mens en natuur in de transitie naar een toekomstige<br />

wereld. Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl.<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


Ruim 75 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs.<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod<br />

voor adviseurs!<br />

Beste adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Voor nog geen zes tientjes per jaar biedt <strong>VVP</strong> u als adviseur:<br />

• Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities<br />

• Het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en de<br />

rubriek Permanent Actueel<br />

• Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

• Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid en Innovatie<br />

• De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland www.adviesawards.nl<br />

• Dagelijkse e-mail nieuwsbrief<br />

• De kennissite www.vvponline.nl<br />

• Webinars<br />

• Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun kennis<br />

en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

• De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Word voor nog geen zes tientjes per jaar (56 euro) abonnee van het meest complete platform voor financieel<br />

adviseurs. Schrijf u in op: https://www.vvponline.nl/abonnementaanvragen en u maakt deel uit van het enige<br />

platform puur gericht op onafhankelijk adviseurs. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient!


PARTNER IN KENNIS<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid; we kunnen en willen er niet meer omheen draaien.<br />

Lot Hypotheken weet dat wachten en toekijken geen optie is. Directeur<br />

Saskia Buursink: “Iedereen moet aan de bak. Op elk vlak. Ook<br />

de financiële sector heeft zijn commitment gegeven aan het klimaatakkoord<br />

en belooft hiermee een duidelijke bijdrage te leveren aan<br />

het verminderen van CO2 uitstoot. Voor de hypotheekbranche betekent<br />

dit samen werken aan verduurzaming en ook klanten aanzetten<br />

om hun woningen te verduurzamen. Maar wat het verduurzamen<br />

van een woning inhoudt, is voor de consument vaak onduidelijk. Daar<br />

valt veel te halen. Hierin zien wij een belangrijke rol voor adviseurs.”<br />

Vandaag is de toekomst<br />

TEKST TALK ABOUT PR & COMMUNICATIE EN LOT HYPOTHEKEN<br />

‘Laten we samen nog<br />

meer in actie komen!’<br />

Het nieuwste IPCC-rapport<br />

dat kortgeleden verscheen,<br />

maakte het nogmaals heel<br />

duidelijk. Het klimaat verandert<br />

ongekend snel en de uitdaging<br />

is misschien nog wel groter dan<br />

we denken. Buursink: “In veel branches<br />

is al te zien dat er verduurzamingsoplossingen<br />

worden toegepast of geïmplementeerd.<br />

Ook in de financiële sector en<br />

hypotheekbranche gebeurt er gelukkig<br />

steeds meer. Zo zijn er steeds meer initiatieven<br />

en neemt het aandeel duurzame<br />

hypotheken bij geldverstrekkers ook in<br />

2021 toe. Een positieve ontwikkeling aangezien<br />

dit betekent dat steeds meer kopers<br />

voor woningverduurzaming kiezen.<br />

Daarmee kan een aanmerkelijk verschil<br />

gemaakt worden. Alleen zien wij wel dat<br />

veel mensen nog niet goed weten wat ze<br />

zelf kunnen doen en met welke resultaten.<br />

Dus zetten wij graag samen met andere<br />

marktpartijen alle zeilen bij om zowel<br />

consument als adviseur hierin goed<br />

voor te lichten en te ondersteunen.”<br />

VERDUURZAMINGSINITIATIEVEN<br />

Sinds begin 2020 biedt Lot Hypotheken,<br />

dochteronderneming van NIBC Bank,<br />

speciale duurzaamheidshypotheken met<br />

lagere rentetarieven aan, waarbij extra<br />

geleend kan worden voor energiebesparende<br />

maatregelen. <strong>Duurzaam</strong>heid betekent<br />

voor Lot Hypotheken echter meer<br />

dan alleen oplossingen bieden zoals<br />

een duurzaamheidshypotheek. Ook een<br />

duurzame bedrijfsvoering zoals duurzaam<br />

zakendoen, klantrelaties opbouwen<br />

en onderhouden en klanten beter<br />

van dienst zijn bij de aanpak van duurzaamheidsproblematiek.<br />

“Zo behoort<br />

onze moeder NIBC Bank tot een van de<br />

financiële instellingen die zich ertoe hebben<br />

verplicht om de tien ‘Equator Principles’<br />

voor projectfinanciering toe te<br />

passen. Deze principes beschrijven onze<br />

beheersing van de ecologische en sociale<br />

risico’s van projecten, onze steun voor de<br />

Duurzame Ontwikkelingsdoelen én onze<br />

bijdrage aan de reductiedoelstelling. Ook<br />

zijn wij aangesloten bij het Sectorcollectief<br />

<strong>Duurzaam</strong> Wonen en hebben we<br />

uitgesproken deel te nemen aan de The<br />

Energy Efficient Mortgages Hub Netherlands<br />

(EEM NL Hub) die in oprichting is.<br />

Initiatieven die bijdragen aan de verdere<br />

ontwikkeling van duurzame hypotheken<br />

en de ondersteuning van adviseurs en<br />

consumenten.”<br />

ADVISEURS MAKEN HET VERSCHIL<br />

Adviseurs spelen een belangrijke rol om<br />

verduurzaming op gang te krijgen. Zij zitten<br />

vooraan in de keten, hebben vaak het<br />

eerste contact met de consument en zijn<br />

voor hen vertrouwenspersoon. Het begint<br />

met het bespreekbaar maken van het<br />

onderwerp. “Dit is niet alleen belangrijk<br />

om de juiste oplossingen te kunnen bieden<br />

als hypotheekaanbieder of -adviseur,<br />

maar ook om meer bewustzijn te creëren<br />

in de markt. Het is onderdeel van het hypotheekadviesvak,<br />

het gaat tenslotte ook<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


LOT HYPOTHEKEN<br />

Saskia Buursink:<br />

‘Meer inzicht en<br />

minder drempels<br />

zodat meer mensen<br />

in beweging komen.’<br />

over financiële risico’s en betaalbaarheid.<br />

Zoals de meerwaarde van het huis of de<br />

toekomstige verkoopbaarheid.”<br />

Een groot deel van de hypotheekadviseurs<br />

heeft de opleiding Adviseur<br />

<strong>Duurzaam</strong> Wonen al gevolgd en dat is<br />

een positief teken. “Daar zijn we natuurlijk<br />

blij mee. Toch hoor ik uit gesprekken<br />

met adviseurs dat ze nog ‘worstelen’ met<br />

het onderwerp. Adviseurs kunnen meer<br />

gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld door<br />

meer kennisoverdracht, eenduidige regelingen<br />

of de inzet van tooling. Op deze<br />

manier kunnen adviseurs een beter en<br />

vollediger advies geven aan de consument.<br />

Ook voor Lot ligt hier een belangrijke<br />

verantwoordelijkheid.”<br />

MEER INZICHT, MINDER DREMPELS<br />

Naast meer inzichten voor adviseurs<br />

is het ook belangrijk om consumenten<br />

meer inzicht te geven. In de mogelijkheden<br />

van verduurzamen én in de gevolgen<br />

van een niet-duurzaam huis, ook<br />

op de langere termijn. “Adviseurs geven<br />

aan dat het onderwerp woningverduurzaming<br />

nog niet erg leeft onder de consument<br />

bij het aanvragen van een hypotheek.<br />

Bij Lot zien wij het ook als onze<br />

verantwoordelijkheid om ze hierbij te<br />

ondersteunen. Zo krijgen al onze klanten<br />

een gratis energiebespaarrapport. De<br />

klant kiest zelf (of samen met zijn adviseur)<br />

welke energieadviseur hij hiervoor<br />

over de vloer laat komen. Daarnaast zijn<br />

we op dit moment bezig met een online<br />

tool waarmee consumenten direct kunnen<br />

berekenen wat energiebesparende<br />

maatregelen kosten én opleveren. Meer<br />

inzicht dus en minder drempels zodat<br />

meer mensen in beweging komen.”<br />

Dat geldt ook voor de inspanning die<br />

een consument nu moet leveren om een<br />

hypotheek af te sluiten voor verduurzaming.<br />

“Dat hele proces moet makkelijker<br />

en eenvoudiger worden. Als je marktbreed<br />

zorgt voor meer kanaalkeuzes,<br />

bereik je meer mensen. Dat kan ook online<br />

op basis van execution only. Het zelf<br />

afsluiten is voor een kleine groep mensen<br />

in bepaalde situaties best een optie,<br />

maar ook een hypotheek voor verduurzaming<br />

blijft een complex financieel<br />

product. Daarom geloof ik meer in een<br />

hybride variant waarbij de consument<br />

zelf zaken regelt en de adviseur nog een<br />

essentiële rol vervult. Om dat te realiseren<br />

moeten we als branche nog meer<br />

samenwerken. Klantbelang blijft daarbij<br />

centraal staan.”<br />

TOEKOMST<br />

“Met het IPCC-rapport zijn we weer met<br />

onze neus op de feiten gedrukt. Klimaatverandering,<br />

de urgentie om de uitstoot<br />

te verminderen en de biodiversiteit te<br />

beschermen zijn prioriteiten voor onze<br />

klanten die we bedienen, partners en<br />

onszelf. Dit zijn beslissende momenten<br />

voor ons allemaal en een kans om klanten<br />

te helpen en samen te werken aan<br />

de transitie. We moeten allemaal onze<br />

bijdrage leveren. Ook wij blijven ons<br />

daarvoor extra inzetten en willen zowel<br />

adviseur als consument hier zo goed mogelijk<br />

over voorlichten en ondersteunen.<br />

Laten we samen nog meer in actie komen!”<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 53


DUURZAAM ADVISEREN<br />

ALS ONDERDEEL VAN HET DUKERS & BAELEMANS TEAM<br />

VERWACHT JE VAN MIJ IN DEZE <strong>SPECIAL</strong> NATUURLIJK<br />

EEN ARTIKEL OVER DE FISCALE MOGELIJKHEDEN VAN<br />

VERDUURZAMING OF OVER VRAAG WAT BETER IS: DE EBB OF<br />

EBV. GETRIGGERD DOOR EEN BERICHT DAT IK OP DE RADIO<br />

HOORDE GAAT DIT ARTIKEL DAAR EEN KEER JUIST NIET OVER.<br />

Consequenties<br />

verbinden aan niet<br />

verduurzamen<br />

TEKST MARK DUKERS, DUKERS & BAELEMANS<br />

Zijn mensen niet moe gebeukt over klimaatverandering?<br />

Dat was letterlijk de vraag die<br />

een journalist stelde aan een klimaatonderzoeker.<br />

Een vraag die zeer waarschijnlijk<br />

vanuit zijn eigen gevoel werd gesteld. Hij<br />

werd er een beetje moe van. En eerlijk is eerlijk,<br />

soms betrap ik me er zelf ook op. Als er weer een hele<br />

special over verduurzaming op de mat valt, dan voel ik af<br />

en toe ook de energie weglekken. Raar, want het onderwerp<br />

houdt me erg bezig. Mijn dak is geïsoleerd, de ramen<br />

zijn vervangen en de zonnepanelen zijn geplaatst.<br />

Dat is best wat, maar toch is er een stemmetje dat<br />

zegt: “Het is – by far – niet genoeg wat je doet. Om het<br />

klimaatprobleem écht op te lossen, zal je meer moeten<br />

doen én laten.” En dat is ook zo. Maar ik ga ook zeker wel<br />

meer doen… morgen… Ik wil wel, maar het is zo lastig, en<br />

de confrontatie met die spanning kost natuurlijk energie.<br />

MORGEN<br />

Aangezien tachtig procent van de Nederlanders samen<br />

met mij verduurzaming belangrijk vindt maar we met<br />

zijn allen nog steeds te weinig doen, is dit stemmetje<br />

en de reactie daarop voor velen herkenbaar, denk ik. Als<br />

financieel professionals kennen we dit probleem natuurlijk<br />

al langer. Onze klanten willen zeker wel wat<br />

aan hun pensioen doen, alleen nu nog even niet. Iedereen<br />

wil zeker lekker door kunnen leven bij arbeidsongeschiktheid,<br />

maar die verzekering sluiten we nu nog<br />

even niet… komt morgen wel…<br />

Vanuit deze thema’s hebben we gezien dat informeren<br />

alleen niet werkt. We informeren mensen al decennialang<br />

over pensioen en arbeidsongeschiktheid,<br />

maar het zet duidelijk niet aan tot actie. Ja, we denken<br />

er wel aan, maar de meesten van ons doen niets… morgen<br />

wel…<br />

Dat geldt ook voor verduurzaming. Ken je de film<br />

of het boek Een ongemakkelijke waarheid van Al Gore<br />

nog? Dat ging precies over dezelfde klimaatproblemen<br />

van nu. Dat schreef hij in 2007. Alweer bijna vijftien<br />

jaar geleden. Sindsdien zijn er boekenkasten vol<br />

geschreven met informatie over verduurzaming. Maar<br />

ook voor verduurzaming geldt dat we te weinig doen<br />

en te langzaam gaan. Willen we het probleem tackelen<br />

dan moeten we het anders gaan aanpakken. We moeten<br />

– op zijn Rotterdams – stoppen met lullen, en harder<br />

gaan poetsen.<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Als we intrinsiek<br />

gemotiveerd zijn om<br />

duurzaam te leven, dan<br />

gaan we dat ook doen’<br />

ACHT JAAR<br />

In een interessant artikel in de NRC staat dat we nog<br />

acht jaar hebben om concrete actie te ondernemen. Anders<br />

is de klimaatverandering niet meer tegen te gaan.<br />

Dit met alle gevolgen van dien, zoals we met de overstromingen<br />

in Limburg hebben gezien.<br />

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat<br />

moeten we dan doen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat<br />

we ons gedrag aanpassen? De gedragswetenschap is<br />

de laatste jaren enorm in opkomst. Er is zeer mooi onderzoek<br />

gedaan naar de complexiteit van het beïnvloeden<br />

van gedrag. Eén ding staat daarbij vast: gedrag ís<br />

zeker te beïnvloeden. Daarbij geldt dat als we intrinsiek<br />

gemotiveerd zijn om dingen te doen we deze ook zullen<br />

gaan en blijven doen. Als we intrinsiek gemotiveerd<br />

zijn om duurzaam te leven, dan gaan we dat ook doen.<br />

Maar het woord zegt het al, intrinsiek komt vanuit jezelf.<br />

Het is lastig om iemand intrinsiek gemotiveerd te<br />

krijgen over verduurzaming of welk ander thema dan<br />

ook. Onderzoek heeft aangetoond dat dit via de weg<br />

der geleidelijkheid mogelijk zou moeten zijn. Maar een<br />

makkelijke weg is dat zeker niet. Zeker als er zoveel andere<br />

zaken aan ons trekken vanuit onze intrinsieke motivatie.<br />

Daarbij wint de korte termijn het geheid van de<br />

lange termijn. Het lastige bij verduurzaming is dat we<br />

helaas niet zoveel tijd meer hebben.<br />

WORTEL EN STOK<br />

We zouden het daarom kunnen aanvliegen via extrinsieke<br />

motivatie. Belonen en straffen (wortel en stok; plezier<br />

en pijn) zijn daarbij geijkte methoden die op allerlei terreinen<br />

veelal automatisch worden toegepast. Voorbeelden<br />

te over als we kijken naar belonen: als je hoge cijfers<br />

op school haalt, dan ga je over. Als je je commerciële<br />

targets haalt, dan krijg je een bonus. Als je lief bent, krijg<br />

je een snoepje. Kijken we naar de andere kant van het<br />

spectrum, naar straffen, dan zijn ook daar weer voorbeelden<br />

te genoeg te verzinnen. Dan blijf je zitten op school<br />

bij hele lage cijfers en een commerçant die zijn targets<br />

totaal niet haalt zal naar iets anders uit mogen kijken.<br />

Laten we deze wortel en stok nu eens toepassen op<br />

de financiële sector. Geld is voor veel mensen een van<br />

de belangrijkste motieven in het maken van keuzes.<br />

Het feit dat iets financieel voordeel of nadeel oplevert<br />

maakt dat veel mensen iets wel of niet doen. Kijken<br />

we naar onze sector, die gaat over geld, dan hebben we<br />

dus een enorme mogelijkheid om beslissingen te beïnvloeden.<br />

En op verduurzaming doen we dat natuurlijk<br />

al. We hebben allerlei faciliteiten om verduurzaming<br />

makkelijker te maken. Een rentekorting voor de klant<br />

als deze een A-label woning financiert, een verduurzamingsdepot,<br />

advies over de diverse mogelijkheden, etcetera.<br />

Allemaal beloningsmaatregelen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 55


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Zou het om concreet te worden een idee zijn om naast<br />

voordelen bij verduurzamen ook nadelen te gaan invoeren<br />

op niet-verduurzamen? Voor kantoorpanden<br />

is er vanuit de overheid al zo’n nadeel. In die zin dat er<br />

vanaf 2023 geen kantoor mag worden gevoerd in panden<br />

lager dan energielabel C. Zouden we dit als sector<br />

ook kunnen gaan toepassen op de particuliere woningmarkt?<br />

Daarbij denk ik voor geldverstrekkers aan het<br />

rekenen van een renteopslag bij woningen vanaf een<br />

D-label. Bijvoorbeeld met een procentpunt per labelstap<br />

omhoog. Een C-label is dan de nullijn, woningen met A-<br />

en B-labels krijgen een rentekorting en vanaf een D-label<br />

krijgen woningen een renteopslag. Daarnaast zouden<br />

we de energielasten zwaarder kunnen gaan wegen<br />

bij de berekening van de maximale leencapaciteit voor<br />

een hypotheek. Zodat we als sector duidelijk maken dat<br />

een woning met een bovenmatige energierekening in<br />

de toekomst moeilijker te verkopen is.<br />

Voor de AFM zou het een idee zijn om in verband<br />

met de betaalbaarheid in de toekomst adviseurs te<br />

gaan verplichten verduurzaming in hun advies mee te<br />

nemen. Daar waar het om beleggen gaat, zouden we<br />

niet duurzame beleggingen moeten benadelen. Te denken<br />

valt aan het inhouden van rendement door beleggingsfondsen<br />

en deze inhoudingen besteden aan verduurzaming.<br />

Mark Dukers: ‘We moeten – op<br />

zijn Rotterdams – stoppen met<br />

lullen, en harder gaan poetsen.’<br />

Voor zover mij bekend, is er op niet-verduurzaming in<br />

de financiële sector echter geen echte stok. Als een particulier<br />

woningeigenaar niets doet, dan ondervindt hij<br />

of zij hier geen nadeel van. Dan gebeurt er niets. Als<br />

een belegger kiest voor niet-duurzame beleggingen, gebeurt<br />

er ook niets. Zouden we onszelf (als burgers) niet<br />

een dienst verlenen als we wel nadelen gaan creëren?<br />

Vanuit de gedachte dat belonen alleen niet helpt en we<br />

ook een stok achter de deur nodig hebben om te veranderen.<br />

We hebben immers nog maar acht jaar om de<br />

boel te draaien.<br />

ENORME VERSNELLING<br />

Door consequenties te verbinden aan niets doen, zouden<br />

we als sector een enorme versnelling kunnen realiseren,<br />

denk ik. Een mooie gedachte, maar niet iedereen zal<br />

deze extra lasten kunnen opbrengen. Hiervoor zullen we<br />

ook de overheid moeten aanhaken. Europa is van plan<br />

zo’n 140 miljard euro vrij te maken om klimaatverandering<br />

tegen te gaan. Daar kan de Nederlandse overheid<br />

niet bij achterblijven. Als we als overheid bijna twee jaar<br />

lang de hele economie staande kunnen houden in de<br />

coronacrisis, dan zullen wij ook voor klimaatverandering<br />

echt wel potjes of liever een flinke pot kunnen vinden.<br />

Uit deze gelden kunnen bijvoorbeeld burgers die de<br />

nadelen niet kunnen betalen de verduurzaming van de<br />

woning bekostigen. Ergens zal deze verduurzaming toch<br />

moeten plaatsvinden de komende jaren.<br />

Al deze maatregelen gaan natuurlijk wel tegen onze<br />

natuur in. We willen de klant niet tegen de haren in<br />

strijken We gaan inderdaad met deze maatregelen niet<br />

de populariteitsprijs winnen, vrees ik. Maar laten we<br />

eerlijk zijn, hier waren we als sector toch al een tijdje<br />

niet meer voor in de race. Laten we er op deze manier<br />

dan toch voor zorgen dat we op de lange termijn weer<br />

op koers komen als samenleving. Zo kunnen wij ervoor<br />

zorgen dat onze klanten ook op de langere termijn hun<br />

dromen kunnen blijven waarmaken. n<br />

56 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

KLANTEN OP WEG HELPEN NAAR DUURZAAMHEID IS HET BE-<br />

LANGRIJKSTE ONDERDEEL VAN DE STRATEGIE VAN ABN AMRO.<br />

MET DE UITBREIDING VAN DE DUURZAAMHEIDSKORTING PER 1<br />

AUGUSTUS ZET ABN AMRO WEER EEN EXTRA STAP IN DE GROENE<br />

RICHTING. MARK GROENENDIJK EN BARTJAN VAN DER JAGT VAN<br />

INTERMEDIAIRE DISTRIBUTIE VERTELLEN WAT DIT IN DE DAGE-<br />

LIJKSE PRAKTIJK BETEKENT VOOR ONAFHANKELIJKE ADVISEURS.<br />

Extra stap in de<br />

groene richting<br />

TEKST ABN AMRO<br />

Van de totale Nederlandse<br />

CO2-uitstoot is 40 procent<br />

afkomstig van de gebouwde<br />

omgeving. ABN<br />

AMRO financiert ruim 10<br />

procent van het totale aantal m2 van die<br />

bebouwde omgeving. Als bank hebben<br />

we een groot klantenbestand en de mogelijkheid<br />

om te investeren in duurzame<br />

oplossingen. We kunnen daardoor zeker<br />

zaken in beweging krijgen, ook als het<br />

gaat om grote en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.<br />

DUURZAAMHEIDSKORTING<br />

ABN AMRO heeft duidelijke missie: in<br />

2030 hebben alle woningen en kantoren<br />

waarvoor wij een lening hebben verstrekt<br />

én ons eigen vastgoed gemiddeld<br />

‘We maken het laagdrempelig<br />

om over verduurzaming<br />

te <strong>adviseren</strong>’<br />

energielabel A. Daarmee leggen we de<br />

lat hoog. De huizenmarkt is overspannen<br />

en adviseurs en klanten hebben genoeg<br />

aan hun hoofd. Verduurzaming is soms<br />

nog lastig om mee te beginnen. De sleutel<br />

zit hem in het nemen van kleine, concrete<br />

stappen.<br />

Per 1 augustus hebben we weer zo’n<br />

stap gezet door de duurzaamheidskorting<br />

uit te breiden. Daardoor komt zo’n<br />

39 procent van de klanten met een woning<br />

met een energielabel in aanmerking<br />

voor duurzaamheidskorting. Volgens<br />

de Rijksoverheid heeft 22 procent<br />

van alle woningen met een energielabel<br />

A en 17 procent label B. Naast de rentekorting<br />

op label A (0,15 procent) en op<br />

nieuwbouw (0,15 procent) bieden we<br />

klanten met een woning met energielabel<br />

B 0,10 procent rentekorting. Klanten<br />

die vernieuwbouwen komen ook in aanmerking<br />

voor 0,15 procent rentekorting.<br />

Daarnaast geldt de zogenaamde respijttermijn<br />

van 24 maanden. Dat wil zeggen<br />

dat als een klant binnen twee jaar<br />

na het ingaan van de rentevaste periode<br />

een label A of B laat registreren bij het<br />

RVO, wij per die datum alsnog de duurzaamheidskorting<br />

toepassen. <strong>Duurzaam</strong>heid<br />

loont op deze manier voor steeds<br />

meer mensen. Als een pand nu energielabel<br />

C heeft, dan is het een kleinere stap<br />

om voor energielabel B te gaan. Hiermee<br />

kunnen we meer klanten belonen met<br />

rentekorting en dragen wij ons steentje<br />

bij aan verduurzamen. Ook hebben we<br />

de looptijd van het bouwdepot aangepast<br />

om verduurzaming mogelijk maken<br />

op het gewenste tempo van de klant en<br />

kunnen klanten digitaal hun declaraties<br />

indienen.<br />

LAAGDREMPELIGE TOOLS<br />

Met alleen een goed product zijn we er<br />

niet. Op alle gebieden willen we het voor<br />

intermediairs zo makkelijk mogelijk maken.<br />

Bijvoorbeeld door de energietool die<br />

58 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


ABN AMRO<br />

Bartjan van der Jagt<br />

en Mark Groenendijk:<br />

‘ABN AMRO<br />

voegt de daad bij<br />

het woord.’<br />

we samen met HomeQgo ontwikkeld<br />

hebben. Daarmee kunnen adviseurs snel<br />

en eenvoudig bepalen welke energiebesparende<br />

maatregelen geschikt zijn voor<br />

een woning. Zo wordt het snel inzichtelijk<br />

welke maatregelen er te nemen zijn<br />

en wat deze opleveren. Een adviseur kan<br />

dit vervolgens meenemen in het advies<br />

en samen met de klant kiezen om deze<br />

maatregelen wel of niet te laten uitvoeren.<br />

Op deze manier maken we het laagdrempelig<br />

om over verduurzaming te<br />

<strong>adviseren</strong>.<br />

ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Op dit moment zijn financieel adviseurs<br />

enorm druk met nieuwe klanten. De verwachting<br />

is dat er een omslag gaat komen,<br />

waarbij de vraag naar nieuwe hypotheken<br />

afneemt. Op zo’n moment<br />

is het enorm belangrijk om een goede<br />

relatie met bestaande klanten te hebben.<br />

ABN AMRO doet mee aan het programma<br />

‘Actief Klantbeheer’ en tekende<br />

samen met een aantal branchepartijen<br />

recentelijk een manifest. Als bank beschikken<br />

we over enorm veel data die<br />

we continu analyseren. We leveren leads<br />

aan waarmee de adviseur ook na het afsluiten<br />

van de hypotheek in gesprek kan<br />

gaan om woonwensen en financiële mogelijkheden<br />

opnieuw te bespreken.<br />

We laten bijvoorbeeld zien welke<br />

energielabels de onderpanden hebben<br />

waarvan binnen een jaar de rentevaste<br />

periode afloopt. Stel dat een klant op dit<br />

moment energielabel C heeft, dan kan hij<br />

of zij met relatief kleine aanpassingen label<br />

B of zelfs A krijgen en daarmee in aanmerking<br />

komen voor de duurzaamheidskorting.<br />

Op deze manier ben je continu in<br />

beeld en biedt je toegevoegde waarde.<br />

OOG VOOR MOGELIJKHEDEN<br />

Naast deze producten en tools geloven<br />

wij dat we het verschil maken door oog<br />

voor de mogelijkheden te hebben. Wij investeren<br />

in onze collega’s en zorgen voor<br />

een hoog kennisniveau voor bijvoorbeeld<br />

zakelijk inkomen bepalen. Maar ook door<br />

maatwerk te leveren en te denken in oplossingen.<br />

Heb je een interessante casus?<br />

Motiveer hem goed en we kijken graag<br />

met je mee. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 59


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Verenigd veilig<br />

vergroenen<br />

MET HET RECENTE RAPPORT VAN HET IPCC IS<br />

WEER DUIDELIJKER GEWORDEN DAT DE TRANSITIE<br />

WEG VAN FOSSIELE ENERGIE URGENT IS EN<br />

VERSNELD MOET WORDEN. DAARVOOR ZIJN ALLE<br />

OPTIES NODIG, WIND-OP-ZEE, OP-LAND, ZON-OP-<br />

LAND, ELEKTRISCH RIJDEN, NOEM ALLE OPTIES EN<br />

TECHNOLOGIEËN MAAR OP. ZON-OP-DAK HOORT<br />

DAAR ZEKER OOK BIJ. STERKER NOG, IN VEEL<br />

VAN DE ZOGENAAMDE RES-PLANNEN, WORDT<br />

JUIST INGEZET OP EEN GROTE BIJDRAGE DOOR<br />

ZONNEPANELEN OP DAKEN.<br />

TEKST MARTIN VAN DER MEULEN EN MICHEL ARNINKHOF<br />

Daken inzetten voor de opwek van<br />

zonne-energie is logisch en zeker nodig<br />

om stappen te zetten in de goede<br />

richting. Bij Pure Energie zijn we daar,<br />

naast zonne- en windenergie op landprojecten,<br />

ook al jaren volop mee bezig.<br />

We weten daarom als geen ander<br />

dat zonne-energie op dak wel haar specifieke uitdagingen<br />

kent. Een daarvan is de verzekerbaarheid van de<br />

panden, waarop de zonnepanelen worden gelegd. Veel<br />

pandeigenaren ondervinden moeilijkheden om hun<br />

pand verzekerd te houden nadat er zonnepanelen op<br />

gelegd zijn. Het verzekeren van de opstal is immers iets<br />

wat bij de dak-eigenaar ligt (en niet bij een eventuele<br />

externe investeerder, die overigens wel de zonne-energie<br />

installatie zal willen verzekeren). De moeilijkheden<br />

bij het verzekerd houden van het pand ontstaan voor<br />

een belangrijk deel door onbekendheid met de materie,<br />

zowel bij de dak-eigenaar als zijn verzekeraar. Er is<br />

voorafgaand aan plaatsing vaak ook geen overleg tussen<br />

hen geweest.<br />

60 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Michel Arninkhof:<br />

‘Onbekend maakt<br />

onbemind.’<br />

Martin van der Meulen:<br />

‘Samenwerking<br />

leidt tot succes.’<br />

KRUISBESTUIVING<br />

Binnen de Pure Energie Groep proberen we dit soort situaties<br />

te voorkomen. PMP <strong>Duurzaam</strong> Verzekeren, dat<br />

zowel windenergie als zonne-energie projecten verzekert,<br />

en zusterbedrijf Pure Energie Zon, ontwikkelaar<br />

van en investeerder in zonne-energie projecten, zitten<br />

als honderd procent dochterbedrijf binnen dezelfde<br />

groep. Overleg over specifieke verzekeringskwesties in<br />

verband met zonnepanelen is dan makkelijk. Je weet<br />

elkaar snel en makkelijk te vinden. De kruisbestuiving<br />

gaat beide kanten op.<br />

Via vertegenwoordiging in het bestuur van Holland<br />

Solar is Pure Energie vanaf het begin betrokken<br />

geweest bij gesprekken tussen de verzekeraars en de<br />

solar branche. Inzet was enerzijds verbetering van de<br />

kwaliteit van installatie van zonne-energie installaties,<br />

en anderzijds een goede, eenduidige standaard voor de<br />

controle van die kwaliteit. Verschillende normeringen<br />

passeerden daarbij de revue. Uiteindelijk leidde dit tot<br />

de invoering en snelle acceptatie van SCOPE 12 als kwaliteitsstandaard<br />

voor zon-op-dak systemen. Binnen bijkans<br />

een jaar is met name SCOPE 12 de norm geworden<br />

voor grotere installaties op bedrijfsdaken.<br />

BEPERKT RISICO<br />

Wij zijn ervan overtuigd dat het risico van zonne-energie<br />

eigenlijk beperkt is en door de meeste verzekeraars<br />

groter wordt gemaakt dan nodig is. Voor een belangrijk<br />

deel komt dat dus door de onbekendheid bij veel verzekeraars<br />

en onbekend maakt onbemind. Dat leidt ertoe<br />

dat verzekeraars veiligheidsmaatregelen eisen die ‘over<br />

de top’ zijn. De risico’s zitten vaak ook niet zozeer in de<br />

installatie zelf, maar juist in andere kenmerken van<br />

het betreffende gebouw, zoals brandbare dakisolatie in<br />

combinatie met een bitumen dak, de werkzaamheden<br />

die bedrijfsmatig in het gebouw worden uitgevoerd. In<br />

dat soort gevallen is er sowieso een hoger risico, los van<br />

de eventuele aanwezigheid van zonnepanelen.<br />

GEDRAGSCODE ZON OP DAK<br />

Naast SCOPE 12 is er recent binnen Holland Solar ook<br />

een Gedragscode Zon Op Dak ontwikkeld. Deze gedragscode<br />

gaat ook bijdragen aan betere en veiligere<br />

zonne-energie installaties en betere en veiligere installatiewerkzaamheden.<br />

Wij zijn er daarom van overtuigd<br />

dat met voldoende aandacht voor kwaliteit van een<br />

zonne-energie systeem, met de juiste expertise bij de<br />

bouwer/installateur, met de reeds bestaande normeringen<br />

en met SCOPE12 de kwaliteit en risico’s van zonneenergiesystemen<br />

goed beheersbaar zijn voor alle partijen<br />

en dat de panden waarop ze liggen prima verzekerbaar<br />

zijn. De solar branche en verzekeraars kunnen zo<br />

gezamenlijk de kwaliteit van zonne-energie op dak-installaties<br />

controleren. Tegelijkertijd ontstaat er zodoende<br />

meer duidelijkheid over waar en in welke specifieke<br />

situatie er specifieke risico’s over blijven. Verzekeraars<br />

kunnen daar dan adequaat mee omgaan. Al met al een<br />

mooie samenwerking tussen de solar branche en verzekeraars<br />

om Nederland te helpen vergroenen en tegelijkertijd<br />

veilig te houden. Wij zijn er al volop mee bezig.<br />

Samenwerking leidt tot succes. n<br />

Martin van der Meulen is Manager PMP <strong>Duurzaam</strong> Verzekeren<br />

en Michel Arninkhof, is Manager Pure Energie Zon.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 61


PARTNER IN KENNIS<br />

Brandschade waarbij repareren de voorkeur heeft boven vervangen.<br />

Preventieve tips om schade aan bedrijfspanden te voorkomen.<br />

Een aangepaste dekking voor elektrische auto’s. Maar ook ontzorgen<br />

door tijdens corona de dekking tijdelijk aan te passen. En daarbij<br />

aansturen op een relatie met adviseurs die gebaseerd is op een<br />

langdurige samenwerking. Zo integreert a.s.r. duurzaamheid in<br />

concrete oplossingen.<br />

Zo vertaalt a.s.r.<br />

duurzaamheid in<br />

praktische oplossingen<br />

TEKST a.s.r.<br />

De claim van a.s.r. als duurzame<br />

verzekeraar kan al<br />

bogen op een geschiedenis<br />

van zo’n 10 jaar. Toen al had<br />

a.s.r. een duurzaam investeringsprotocol<br />

waarbij onder meer wapenhandel<br />

en kinderarbeid zijn uitgesloten.<br />

Dat leverde a.s.r. vanaf 2014 een<br />

vaste eerste plaats op in de ranking van<br />

Eerlijke Verzekeringswijzer dat het beleid<br />

van verzekeraars jaarlijks onder de loep<br />

neemt.<br />

“Inmiddels zijn alle bedrijfsonderdelen<br />

bezig om duurzaamheid te integreren<br />

in zowel hun producten als hun<br />

dienstverlening,” weet Carolien Klein-<br />

Willink, directielid van bedrijfsonderdeel<br />

Schade. “En dat geldt natuurlijk ook voor<br />

Schade. Misschien is wel het meest treffende<br />

voorbeeld de recente overstroming<br />

in Limburg. Twee jaar geleden heeft a.s.r.<br />

als eerste verzekeraar een secundaire<br />

overstromingsdekking toegevoegd aan<br />

brandpolissen van zowel bestaande als<br />

nieuwe particuliere en zakelijke klanten.<br />

Na de overstroming is niet alleen<br />

het eigen expertiseteam onmiddellijk<br />

afgereisd naar Limburg, ook zijn reconditioneringsbedrijven<br />

meteen ingeschakeld<br />

om ter plekke aan de slag te gaan.<br />

Dit gaf voor getroffen klanten rust en<br />

zij werden direct hiermee geholpen. Zo<br />

konden we door goede relaties met een<br />

bedrijf binnen een uur voor een droger<br />

zorgen bij een klant die alleen maar te<br />

horen had gekregen dat ze niet te krijgen<br />

waren. Dat ontzorgen van de klant hebben<br />

we ook kunnen waarmaken tijdens<br />

corona, door bijvoorbeeld de dekking<br />

voor ondernemers tijdelijk aan te passen.<br />

Zo kregen restaurants de ruimte om over<br />

te schakelen naar bezorgen of om de verzekering<br />

van het wagenpark tijdelijk op<br />

te schorten omdat de bedrijfsauto’s stil<br />

stonden. Dat kun je doen als je een duurzame<br />

relatie hebt met de klant die gebaseerd<br />

is op vertrouwen.”<br />

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN<br />

Praktische oplossingen om schadeherstel<br />

te verduurzamen zijn bij brandschade<br />

al in de hele keten doorgevoerd. Productmanager<br />

Maarten Brugman: “Het is<br />

natuurlijk veel beter om als het kan de<br />

schade te herstellen dan om het geheel<br />

te vervangen. Het onderzoeksbureau CE<br />

Delft heeft voor ons onderzocht dat de<br />

klimaatimpact van repareren drie tot zes<br />

keer minder belastend is voor de aarde<br />

dan vervangen. Als bijvoorbeeld een deel<br />

van het parket beschadigd is, kun je een<br />

gespecialiseerd bedrijf inschakelen om<br />

het te herstellen. Dat scheelt ook enorm<br />

in de rompslomp voor de klant. Het herstel<br />

van bijvoorbeeld een keukenblad is<br />

veel minder ingrijpend dan dat het hele<br />

blad eruit moet. a.s.r. heeft bedrijven in<br />

het duurzame herstelnetwerk die dat<br />

goed kunnen. Dat is ook onderdeel van<br />

een duurzame aanpak: dat je bedrijven in<br />

je netwerk hebt die in die visie meegaan<br />

en de expertise hebben.”<br />

62 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


a.s.r. SCHADE<br />

Carolien Klein-Willink:<br />

‘Werk aan de winkel bij advies<br />

aan bedrijven.’<br />

Maarten Brugman:<br />

‘Minder rompslomp voor<br />

de klant.’<br />

Ook het toevoegen van duurzame dekkingselementen<br />

bij verzekeringen wordt<br />

steeds verder doorgevoerd. Maarten: “Zo<br />

kun je zonnepanelen en laadpalen bijvoorbeeld<br />

al jaren opnemen in je dekking<br />

als optie om mee te verzekeren. Zowel<br />

particulier als zakelijk. Dat aansluiten<br />

op nieuwe ontwikkelingen zie je ook<br />

bij onze vernieuwde autoverzekering en<br />

het verzekeren van deelscooters. We zijn<br />

de eerste verzekeraar die de aansprakelijkheid<br />

voor deelscooters verzekert. We<br />

hebben zelfs de eerste waterstofvrachtwagens<br />

in dekking.”<br />

“We kijken naar wat de markt doet.<br />

Auto’s worden steeds zwaarder en<br />

duurder en het wagenpark elektrificeert.<br />

Bij schade kan de elektrische auto<br />

via het aangesloten netwerk worden<br />

hersteld, bij partijen die expertise en ervaring<br />

hebben. In de hele keten. En we<br />

hebben de grens van de verzekerde som<br />

opgetrokken van 80.000 naar 125.000<br />

euro. Zo hebben we ook de beveiligingseisen<br />

voor auto’s versoepeld en hoeft de<br />

klant bij een auto tot 75.000 euro niets<br />

extra’s in te bouwen (voorheen 50.000<br />

euro). Dat alles toch bij een heel scherp<br />

tarief.”<br />

MOOIE ONTWIKKELINGEN<br />

Ondanks dat er voor auto’s in het algemeen<br />

duurzaamheidseisen zijn van de<br />

BOVAG en FOCWA ziet Maarten steeds<br />

meer bedrijven die zelf een stap verder<br />

gaan. “Die werken met lakken die drogen<br />

op kamertemperatuur. Dan hoeft de<br />

auto na het spuiten niet meer in de oven<br />

te drogen. En dat scheelt behoorlijk in de<br />

CO 2<br />

-uitstoot. Gas is een behoorlijke vervuiler<br />

bij schadeherstel. Dit zijn mooie<br />

ontwikkelingen die passen bij a.s.r.”<br />

Ondanks de grote stappen die gemaakt<br />

zijn op het gebied van duurzaamheid,<br />

blijft Carolien vooruit kijken. “We doen al<br />

veel aan preventie en dienstverlening na<br />

schade, maar dat zal een nog groter aandeel<br />

krijgen. Vooral bij advies aan bedrijven<br />

is er nog werk aan de winkel. Niet alleen<br />

bij het aangaan van de verzekering<br />

komt dat ter sprake, maar ook tijdens de<br />

looptijd worden klanten bezocht door<br />

onze preventiespecialisten. Zij helpen<br />

de klant vervolgens met preventieadviezen<br />

en tips over duurzaamheid. En als je<br />

aan duurzaamheid denkt, denk je aan<br />

de lange termijn. In de relatie met adviseur<br />

en klant. Daarnaast leggen we al<br />

onze producten onder de loep om steeds<br />

nieuwe duurzaamheidselementen toe te<br />

voegen. Maar dat mag je ook verwachten<br />

van de verzekeraar die de duurzaamste<br />

wil zijn.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 63


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Gesprek over<br />

verduurzaming wordt in<br />

belangrijke mate bepaald<br />

door hoe de adviseur zelf<br />

hier tegenaan kijkt.’<br />

Van trend naar<br />

fundament<br />

“EEN BEZOEK AAN INTERNET LEVERT VEEL VERSCHILLENDE DEFINITIES OP VAN<br />

HET BEGRIP ‘DUURZAAMHEID’. VOOR MIJ PERSOONLIJK BETEKENT DUURZAAMHEID<br />

EVENWICHT. EVENWICHT TUSSEN MENS, MILIEU EN ECONOMIE, WAARBIJ DE HUIDIGE<br />

GENERATIE IN ZIJN LEVENSBEHOEFTES TEGEMOET KAN KOMEN ZONDER DIE VAN<br />

DE TOEKOMSTIGE GENERATIES TEKORT TE DOEN”, ALDUS ROB DERKS, MANAGER<br />

FINANCIEEL ADVIES PARTICULIER BIJ ZUIDERHUIS UIT WEERT.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

64 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


DUURZAAM ADVISEREN<br />

Derks zegt dat de manier waarop eenieder<br />

hiermee omgaat verschillend<br />

is. “Naarmate ik ouder word, merk ik<br />

dat ik met zaken bewuster omga dan<br />

voorheen en probeer een zo klein mogelijke<br />

ecologische voetafdruk achter<br />

te laten”, aldus Derks van Zuiderhuis<br />

dat al ruim honderd jaar bestaat en in 2020 door de jury<br />

van de <strong>VVP</strong> Advies Award werd uitgeroepen tot meest<br />

klantvriendelijke advieskantoor van Limburg.<br />

<strong>Duurzaam</strong>heid is belangrijk voor Derks en voor Zuiderhuis<br />

als advieskantoor. “Laat ik vooropstellen dat<br />

duurzaamheid een ‘hot’ topic is. Met de maatschappelijke<br />

en politieke discussies over klimaatverandering, het<br />

Klimaatakkoord en de energietransitie is duurzaamheid<br />

actueler dan ooit. Het recente IPCC-rapport toont<br />

aan dat de invloed van de mens op het klimaat onbetwistbaar<br />

is. Met andere woorden: er was al actie nodig<br />

en nu eens te meer, willen we toekomstige generaties<br />

niet te kort doen. Voor mij verschuift het van trend naar<br />

fundament.”<br />

DUURZAAMHEID OP KANTOOR<br />

“De TL-verlichting in het pand is enige tijd geleden vervangen<br />

door LED-verlichting. Verder gaan we bewust<br />

om met kantoorartikelen. In plaats van losse bestellingen<br />

worden bestellingen verzameld en wordt er één<br />

keer besteld. Er wordt papier met een FSC-keurmerk<br />

gebruikt en waar mogelijk wordt dubbelzijdig geprint.<br />

Kleine losstaande printers zijn verdwenen en gebruikte<br />

toners en inkt-cartridges worden verzameld voor hergebruik.<br />

In de kantine gebruiken we mokken in plaats<br />

van plastic bekers en is onze koffie voorzien van het<br />

UTZ-keurmerk. Veel collega’s wonen in de directe omgeving<br />

van het kantoor en maken gebruik van de fiets.<br />

Recentelijk is ook een fietsplan geïntroduceerd om het<br />

gebruik van de fiets nog meer te stimuleren. Daarnaast<br />

is thuiswerken bij ons (mede als gevolg van COVID-19)<br />

in een stroomversnelling geraakt en inmiddels is ook<br />

hier een regeling flexibel werken voor geïntroduceerd,<br />

waardoor we minder reisbewegingen van en naar kantoor<br />

realiseren.”<br />

“Onze financieel adviseurs bespreken woningverduurzaming<br />

in het adviesgesprek. Het resultaat van een<br />

dergelijk gesprek wordt naar mijn mening in belangrijke<br />

mate bepaald door hoe de adviseur zelf tegen woningverduurzaming<br />

aankijkt. Als hij het zelf interessant<br />

vindt en er zelf al ervaring mee heeft opgedaan in zijn<br />

eigen omgeving, verloopt het gesprek met klanten een<br />

stuk gemakkelijker. Samen met de klant bekijken we<br />

de verschillende subsidiemogelijkheden die er zijn en<br />

laten we de klant de voordelen (lees: besparingen) zien<br />

die deze maatregelen opleveren.”<br />

Rob Derks:<br />

‘<strong>Duurzaam</strong>heid<br />

is voor adviseurs<br />

een must.’<br />

ZUIDERHUIS<br />

Zuiderhuis is een allround advieskantoor dat ruim honderd<br />

jaar bestaat. Het kantoor telt zeventig medewerkers (55 fte) en<br />

bedient circa 20.000 klanten, particulier en zakelijk. Zuiderhuis<br />

heeft, naast het hoofdkantoor in Weert, ook vestigingen<br />

in Deurne, Horn en Roermond. De expertise ligt in particulier<br />

en zakelijk verzekeren, financieren, beleggen en bankzaken. In<br />

2020 werd Zuiderhuis door de jury van de <strong>VVP</strong> Advies Award<br />

uitgeroepen tot meest klantgerichte kantoor van Limburg.<br />

“Zuiderhuis bestaat al meer dan honderd jaar en is een<br />

begrip in Zuid-Nederland. Wij zijn geworteld in uw regio. Een<br />

ideale basis om samen met u te werken aan het verbeteren<br />

van uw financieel resultaat. Zo ging het honderd jaar geleden<br />

al, zo gaat het nog steeds. Dat is niet ouderwets, maar de normaalste<br />

zaak van de wereld”, aldus de website van Zuiderhuis.<br />

Zuiderhuis gaat voor duurzame klantrelaties, zowel particulier<br />

als zakelijk. Zuiderhuis heeft een eigen volmachtbedrijf<br />

en verzorgt ook risicomanagement en financiële planning<br />

voor ondernemers. “Handtekening gezet en klaar? Integendeel;<br />

wij blijven uw belangen behartigen omdat wij geloven in<br />

duurzame relaties. Hoe beter wij u kennen, hoe gerichter ons<br />

advies”, aldus de site.<br />

<strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021 <strong>VVP</strong> | 65


DUURZAAM ADVISEREN<br />

‘Als collega’s thuiswerken,<br />

zijn er minder werkplekken<br />

nodig en dus minder vierkante<br />

meters.’<br />

BEST PRACTICES<br />

“Op dit moment zijn er meerdere partijen in bijvoorbeeld<br />

de hypotheekmarkt die een duurzaamheidskorting<br />

aanbieden bij het afsluiten van de hypotheek of<br />

bij het kiezen van een nieuwe rentevaste periode. Daarnaast<br />

is er de mogelijkheid van het meefinancieren van<br />

energiebesparende voorzieningen (EBV) en is er het<br />

energiebespaarbudget (EBG). Allemaal prima initiatieven<br />

die bijdragen aan verduurzaming. Andere voorbeelden<br />

op bijvoorbeeld verzekeringsgebied zijn een rijgedragverzekering<br />

of een woning- en inboedelverzekering,<br />

waar bij schadeherstel rekening wordt gehouden<br />

met de impact voor de samenleving en het milieu door<br />

bijvoorbeeld te repareren in plaats van te vervangen.<br />

Verder zijn er partijen in de markt die op het gebied van<br />

beleggen een verantwoord beleggingsbeleid voeren dat<br />

gericht is op duurzaamheid.”<br />

TIPS<br />

Derks zegt dat de financiële adviessector geen sterk ontwikkelde<br />

behoefte heeft om te veranderen. “Het onderwerp<br />

duurzaamheid is voor velen nog relatief nieuw. In<br />

onze beroepsgroep krijgt iedereen echter te maken met<br />

duurzaamheid. Het thema staat ook hoog op de agenda’s<br />

van de Europese Unie, nationale en internationale wetgevers<br />

en toezichthouders. De financiële sector zou zijn<br />

toegevoegde waarde kunnen onderstrepen door hier een<br />

hoofdrol in te vervullen. <strong>Duurzaam</strong>heid wordt sowieso<br />

een must. Ga als adviseur niet zitten wachten, maar<br />

ga met duurzaamheid aan de slag in het gesprek met je<br />

klant ongeacht of dit nou particulier is of zakelijk.”<br />

In zijn privéleven probeert Derks zo goed mogelijk<br />

duurzaamheid in de praktijk te brengen. “Ons woonhuis<br />

is gebouwd in 1938. Toen we het woonhuis in 2000<br />

kochten was er best nog wel wat werk te doen om het<br />

wooncomfort te verbeteren met behoud van de authentieke<br />

elementen. Door de jaren heen hebben we veel zaken<br />

aangepakt en verbeterd. Zo hebben we de originele<br />

glas in lood ramen voorzien van voorzetramen, zijn de<br />

vloeren voorzien van isolatie, is er spouwmuurisolatie<br />

aangebracht en zijn er zestien zonnepanelen geplaatst.<br />

Van energielabel G zijn we inmiddels opgeschoven<br />

naar D. Op het verlanglijstje staan nog de isolatie van<br />

het dak en het aanbrengen van HR++ glas en een elektrische<br />

auto.”<br />

DOORGAAN<br />

“Voor ons kantoor betekent duurzaamheid doorgaan<br />

met het maken van keuzes en het creëren van nog meer<br />

bewustwording binnen de organisatie. Met de introductie<br />

van de regeling flexibel werken is bijvoorbeeld<br />

een actuele vraag wat we met de vierkante meters kantoorruimte<br />

gaan doen die we nu huren. Als collega’s gedeeltelijk<br />

thuiswerken zijn er minder werkplekken nodig,<br />

dus ook minder vierkante meters. Daarnaast zullen<br />

we duurzaamheid moeten gaan integreren en verankeren<br />

in onze business. Of het nu gaat om processen<br />

en werkinstructies, maar ook een collega die binnen de<br />

organisatie de rol krijgt om onze bedrijfsvoering te toetsen<br />

aan duurzaamheidswetgeving.” n<br />

66 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> SEPTEMBER 2021


Robbe Financieel<br />

Raadgevers:<br />

‘Wees trots en<br />

draag het uit.’<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 2021<br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het<br />

adviesvak zelf en die trots ook meer als adviesbranche uitstralen.<br />

Dat is ook in 2021 de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Dit jaar gaat de onafhankelijke jury – bestaande uit voorzitter<br />

Richard Meinders (SVC Groep), Marieke van Zuien (BNP Paribas<br />

Cardif), Bob Klijn (Herenvest), Robin van Beem (Polis Advocaten),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond) en Jack Vos (Building Blocks) –<br />

met een groot aantal spotters (vakexperts uit het adviesvak) opnieuw<br />

op zoek naar de meest klantgerichte advieskantoren van<br />

Nederland.<br />

De jury gaat hierbij niet over één nacht ijs. Na het bepalen van<br />

de genomineerden per provincie worden in juni de provinciewinnaars<br />

bekend gemaakt. Na de halve finale in september<br />

vindt de landelijke online finale plaats op 7 oktober in de professionele<br />

studio’s van First Impression in Tilburg onder leiding<br />

van dagvoorzitter Maureen de Toit. Het publiek bepaalt de<br />

uiteindelijke winnaar. Vorig jaar werden<br />

vele duizenden stemmen uitgebracht.<br />

Speciaal voor deze award is de site<br />

www.adviesawards.nl ontwikkeld.<br />

In 2019 won Robbe Financiële Raadgevers de<br />

award en in 2020 ging de award naar Assurantiekantoor<br />

Keijzerwaard. De impact van<br />

het winnen van de award is groot. Niet alleen<br />

is het een beloning voor het belangrijke<br />

werk van alle medewerkers, tevens krijgen<br />

de kantoren veel (plaatselijke) media-aandacht,<br />

zijn klanten trots en kloppen nieuwe<br />

klanten aan.<br />

Assurantiekantoor<br />

Keijzerwaard: ‘Enorme<br />

boost voor het kantoor.’<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 2021 wordt mede<br />

mogelijk gemaakt door: AEGON, Allianz, ANVA,<br />

ARAG, AS Support, Avéro Achmea, Building<br />

Blocks, De Goudse, Florius, Hienfeld, Klaverblad,<br />

Lindenhaeghe, MUNT Hypotheken, Nationale-Nederlanden,<br />

Nedasco, Nh1816, RiFD, SVC<br />

Groep, Turien & Co., VKG en Voogd & Voogd.


<strong>VVP</strong> is trots op alle<br />

organisaties die de special<br />

‘<strong>Duurzaam</strong> Adviseren’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!