01.10.2021 Views

Bouwen aan Vlaanderen 04 2021

Voor de Bouw

Voor de Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE

4

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 22 I NUMMER 4 2021 I SEP-OKT

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

BRUSSELS KANTOORGEBOUW

VERENIGT HEDENDAAGS EN KLASSIEK

DUURZAAMHEID TROEF

IN CIRCULAIR VAKANTIEPARK

SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS

IN HASPENGAUWSE STIJL

ZOTTEGEM DEMONSTREERT

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

OUD GENTS KASTEEL

NIEUW LEVEN INGEBLAZEN

4


Schindler 3000

Flexibel, stijlvol, energiezuinig en

functioneel

Op zoek naar de perfecte match voor uw gebouw?

Met behulp van onze intuïtieve planning-en designtool en dankzij de flexibele afmetingen en

het breed spectrum aan kleuren en deco-opties van de Schindler 3000, heeft u hem zo gevonden.

De innovatieve, regeneratieve aandrijftechnologie, LED-verlichting en stand-by-modus bij parkeren,

behoren allen tot de standaarduitrusting. De Schindler 3000 staat zo garant voor de allerhoogste

energie-efficiëntie en draagt bij tot het reduceren van de milieu-impact van uw gebouw. Dankzij real-time

statistieken en inzichten optimaliseren we niet enkel de prestaties van uw gebouw. We maken het

efficiënter en klaar voor de toekomst.

Uw lift nog extra voorzien van opties? Onze op uw gebouwtype afgestemde pakketten met zinvolle

functies en services bieden ongetwijfeld soelaas. Ontdek deze pakketten en alle informatie over de

Schindler 3000 op: www.schindler.be

We Elevate


Architecturale zonwering

DucoSun Cubic

Dynamische uitstraling

Motorisch verstelbaar

Architecturaal design

Strakke rechthoekige

lamelvorm

Maximum aan

diffuus daglicht

Beweegbaar tot 360°

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

4

Meer vrouw in de bouw

“Ik ben geen vrouwelijke architect. Ik ben architect.” De repliek van de Deense ontwerpster Dorte Mandrup, die in 2017 door de Britse website

Dezeen werd uitgeroepen tot een van de vijftig meest inspirerende vrouwelijke architecten, kon tellen. Niet dat ze niet geflatteerd was, maar het

feit dat er ter ere van Internationale Vrouwendag een (goedbedoeld) artikel verscheen over ‘vrouwelijke architecten’ – alsof het een zeldzame

curiositeit betrof – stoorde haar mateloos. Op haar eigen website ging ze dieper in op de kwestie en spaarde ze haar kritiek niet: “Waarom

worden wij beschouwd als een minderheid? Waarom kan het werk van vrouwelijke architecten niet geïncorporeerd worden in de dagelijkse

berichtgeving? Vrouwen zijn mensen, geen uitzondering op de regel! We hebben nood aan oprechte erkenning en niet aan liefdadigheid!”

VOORWOORD

Intussen zijn we vier jaar verder, zijn de geesten gerijpt en zijn er weinig topics die ‘hotter’ zijn dan gendergelijkheid. Ook in een conservatief

milieu als het bouw- en architectuurwezen wordt er meer en meer belang aan gehecht. Tussen 2014 en 2019 nam het aantal vrouwelijke

werknemers in de bouwsector met 16,5 % toe, terwijl het totale aantal werknemers in de bouw er slechts met 0,4 % op vooruitging. Het aandeel

vrouwen in de bouw steeg zo naar 9 %, al is er wel een grote discrepantie tussen werf- en administratief personeel: 1 % van alle arbeiders is

een vrouw tegenover 35,5 % van alle bedienden. Conclusie: de bouw is stilaan aan het ‘vervrouwelijken’, maar het kan nog beter. “Vooral de

voortschrijdende digitalisering biedt in dat opzicht de nodige opportuniteiten”, klinkt het stellig bij de Confederatie Bouw.

En hoe zit het in Belgische architectuurmiddens? Is er ook daar sprake van een gunstige evolutie en voortschrijdend inzicht? Architectura.be

wijdde er een interessante podcast aan, waarin Sylvie Bruyninckx (oprichter VIVA Architecture), Rita Agneessens (oprichter Link Lab en

voormalig vennoot bij B2Ai) en Hilde Heynen (professor architectuurtheorie aan de KU Leuven) getuigden over hun ervaringen in het werkveld.

Opvallende vaststelling: zowel Sylvie Bruyninck als Rita Agneessens hadden niet het idee dat vrouwen karig vertegenwoordigd zijn, maar

de cijfers zeggen wat anders. Anno 2015 was 52 % van de afstuderende (ingenieur-)architecten aan de KU Leuven een vrouw, maar bij de

geregistreerde architecten bedroeg het aandeel slechts 37 % en bij de Orde van Architecten slechts 16 %. “Kortom: naargelang hun loopbaan

vordert, kalft de aanwezigheid en de zichtbaarheid van vrouwelijke architecten systematisch af”, aldus Hilde Heynen.

Eén sluitende verklaring voor deze hardnekkige tendens is er niet. “Het is eerder te wijten aan een combinatie van sluimerende factoren die

op elkaar inwerken”, geeft professor Heynen aan. Denk aan impliciete discriminatie (en het misverstand dat een gelukkig gezinsleven niet

te combineren is met een ambitieus professioneel bestaan), het overaanbod aan mannelijke vennoten, de risico’s die verbonden zijn aan

schijnzelfstandigheid, de ons-kent-onscultuur die nog steeds doorweegt ... Stuk voor stuk zaken die an sich een beperkte impact hebben op

het dagelijkse functioneren, maar samen een wereld van verschil kunnen maken.

Hoe kunnen we het tij keren? Positieve discriminatie is allicht een brug te ver, maar extra bewustmaking is en blijft een must. Op dat vlak lijkt

de bouwsector de algemene maatschappelijke tendens te volgen, met dank aan enkele belangrijke spelers die resoluut het voortouw nemen.

Zo maakt Renotec een absolute prioriteit van gendergelijkheid. Niet zozeer door vrouwen te bevoordelen, maar vooral door geen onderscheid

te maken op basis van geslacht. “We geloven er rotsvast in dat de kandidaat met de beste competenties de job moet invullen, en dat tot in

de hoogste regionen van ons bedrijf. Zo hebben wij in onze raad van bestuur én in onze directie al twee vrouwelijke vertegenwoordigers. En

als we zien hoeveel jong vrouwelijk talent momenteel aan de slag is in ons bedrijf, dan zal dit aantal in de toekomst alleen maar toenemen!”

Meer vrouw in de bouw? Waar wachten we nog op?

Veel leesplezier

Tim Janssens


4

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 22 • nummer 4 • 2021

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Niels Rouvrois en

Liesbeth Verhulst (Redactiebureau Palindroom),

Johan Debaere, Stephanie Demasure, Els Jonckheere,

Koen Mortelmans, Pieter de Mos, Tom Rampelbergh,

Laureline Vansteenkiste en uwtekst.be

PROJECTMANAGEMENT

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Nicolas Piert

+32 50 36 81 70

n.piert@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

+32 50 36 81 70

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Adresgegevens:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Sarah Dierick

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

86

08

WOON- EN WERKGEBOUWEN

Brussel Tweed 8

Sint-Truiden Bloesembad 12

Transforming Society Together: de voorbeeldfunctie van publieke gebouwen 20

Edegemse woonwijk pionier in warmtedistributie 22

Advertorial Euro Rent 24

Aluminium lamellen verlagen koellast van kantoorgebouw 26

Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK 28

Superkrachtig meettoestel, ongeziene klantenservice 38

Zwijnaarde Tech Lane Ghent 40

Menen Kantoorgebouw ‘M1’ 44

Aalst Pendelparking 48

Een perfecte match met elk gebouw 52

De Pen Kathleen Dewulf, Managing partner bij Global Estate Group 54

Ninove De Cooman-gebouw 58

Willebroek MG Park De Hulst 60

Niet zomaar een sondeerbedrijf 62

Niel & Herent Turnhal & Sportcentrum Bart Swings 64

Pittem DV Fresh 70

Mechelen FANUC 74

Sneller en goedkoper met prefabbetonelementen 80

Flexibel gebruik van geïntegreerd ERP-pakket 82

Deutsche Gründlichkeit en Vlaamse vakkennis 84

Molenbeek Go West 86

Premuren worden steeds populairder 90

Herent Molenveld 92

Aalter Meat & More 98

THEMA OMGEVINGSWERKEN

Tongeren en Rijmenam hebben beste openbare ruimtes van Vlaanderen 100

Uniek herdenkingsmonument dankzij maatwerk in architectonisch beton 102

12


INHOUD

102 146

154

118

170

THEMA DUURZAAM BOUWEN

“Renovatietempo opkrikken via duidelijk langetermijnbeleid” 106

Bouwen met hout: goed voor het milieu en voor je welzijn 108

Ecologische gevelsteen in exclusief formaat 112

Aluminium gevelbekleding met net dat tikkeltje meer 114

Creatief met systeemwanden en -plafonds 118

Cohousing kiest voor geothermie 121

Op weg naar circulair bouwen 122

Nieuw normatief kader voor alternatieve betongrondstoffen 126

Aluminiumspecialist zet resoluut in op duurzaamheid en Cradle to Cradle 128

Gevelsteenfabrikant neemt voortouw in duurzame transformatie van bouwsector 132

Indrukwekkende telescoopkraan profileert zich als alleskunner 135

Duurzaamheid troef in circulair vakantiepark 136

Performant gevelsysteem voor fraaie CLT-vakantiewoningen 140

ZORGPROJECTEN

Dilbeek Gaudium 144

Sint-Katelijne-Waver Borgerstein 146

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Geel Ambachtencentrum Renotec 154

Gent Kasteel Hanet 158

ONDERWIJSPROJECTEN

Zottegem Campus BS.KAZ 164

Antwerpen SVM Blue Gate 172

PARTNERS EN RUBRIEKEN

CIB Nieuws 176

VCB Nieuws 177

Bouwpartners 178

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

4

UITGAVE

4

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 22 I NUMMER 4 2021 I SEP-OKT

BRUSSELS KANTOORGEBOUW

VERENIGT HEDENDAAGS EN KLASSIEK

DUURZAAMHEID TROEF

IN CIRCULAIR VAKANTIEPARK

SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS

IN HASPENGAUWSE STIJL

ZOTTEGEM DEMONSTREERT

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

OUD GENTS KASTEEL

NIEUW LEVEN INGEBLAZEN

Coverbeeld: Tweed, Brussel

Beeld: Els Jonckheere

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Brussel Tweed

Het pand is opgetrokken rond een indrukwekkend atrium.

KNAPPE MIX TUSSEN

KLASSIEK EN HEDENDAAGS

Met het Brusselse justitiepaleis als buur en de Kleine Ring aan zijn voeten kan het Tweed-kantoorgebouw pronken met een unieke ligging.

Door het specifieke karakter van de omgeving kozen bouwheer en architect voor een hedendaagse uitstraling met klassieke inborst.

Gebouwd volgens de passiefstandaard en met de toekomstige huurders in het achterhoofd.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Els Jonckheere

Het nieuwe kantoorgebouw bevindt zich op een soort eilandje in hartje Brussel,

dat de laatste vijf jaar aan een serieuze opwaardering toe is. Heel wat verouderde

gebouwen werden onder handen genomen. Zo ook het oude Vivaqua-gebouw in

de Wolstraat. “Het initiële pand dateerde van de jaren vijftig. Oorspronkelijk zou

het gebouw een herbestemming krijgen, maar het dossier bleek te ingewikkeld.

Toen is beslist om het te slopen en weer op te bouwen”, vertelt CEO-architect

Marek Kisielewicz van ALTIPLAN°architects.

Zo kwam Tweed tot leven: tien verdiepingen hoog, met een bovengrondse oppervlakte

van zo’n 16.500 m² en twee ondergrondse verdiepingen met douches en

parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers. Opgetrokken volgens de Brusselse passiefnormen,

inclusief verhoogde vloeren, actieve plafonds en zeer performante gevels.

“Het kantoorgebouw is

ontworpen in de typische

stijl van zijn omgeving, met

de toekomstige huurders

in het achterhoofd”

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tweed Brussel

Op het gelijkvloers is er een koffie- en snackbar ingericht en zijn er coworkingmogelijkheden.

rond een atrium, waarbij de onderste verdiepingen een vierkant vormen.

De bovenste verdiepingen zijn ontworpen in een U-vorm, met uitzicht op

de glazen achtergevel. “Op die manier profiteert een groter aantal kantoren

van natuurlijke lichtinval, wat het werkcomfort bevordert. Onze keuze om

veel buitenruimte te voorzien, in de vorm van terrassen en een rooftop, was

ingegeven door het fantastische uitzicht in de dichtbebouwde buurt met

weinig vegetatie. Dat dit nu handig inspeelt op de huidige tijdsgeest is

mooi meegenomen”, licht Marek Kisielewicz toe.

(h)echte community

De Tweed-kantoren vallen duidelijk in de smaak, want alle niveaus zijn al verhuurd.

Het cliënteel is heel divers, van een immobiliën- en advocatenkantoor

tot een coworkingdienstverlener en zelfs een publieke administratie. Op het

gelijkvloers is een koffie- en snackbar ingericht en biedt de coworkingpartner

diensten aan zoals een wassalon en het laten leveren van maaltijden of boodschappen.

Marek Kisielewicz: “Zo ontstaat er een (h)echte community in het

gebouw, waar de diverse huurders elkaar kunnen ontmoeten.”

De gevel bestaat uit natuursteen, stalen structuren en bronskleurige

aluminium glaspartijen.

Warme, karaktervolle uitstraling

Een kantoorgebouw op zo’n historische en symbolische plek een waardige uitstraling

geven? Geen sinecure. “We kozen resoluut voor een klassieke stijl met

een hedendaagse twist. Denk aan natuurlijke materialen en warme kleuren.

De gevel bestaat uit natuursteen, stalen structuren en bronskleurige aluminium

glaspartijen. Zo past het gebouw in de context van dit stadsdeel, met de

nodige standing. Zowel binnen als buiten zijn enkel kwaliteitsvolle materialen

gebruikt”, gaat Marek Kisielewicz verder.

Met kwaliteit als leidraad stemde de architect het ontwerp van Tweed ook

af op de noden van de toekomstige huurders. Het pand is opgetrokken

De werken duurden langer dan initieel voorzien. “Dat had alles te maken met

de locatie”, verduidelijkt Marek Kisielewicz. “Het justitiepaleis bracht een zekere

complexiteit met zich mee. Het strikte beveiligingsniveau voor bepaalde

lopende processen ging gepaard met veel beperkingen. Daar kwam nog bij dat

het gebouw zich deels boven de tunnels van de Brusselse Kleine Ring bevindt.

We moesten dus opletten om niet in de tunnel te vallen, bij wijze van spreken.

Ondanks deze specifieke omstandigheden, heeft BAM Interbuild dit project

in zeer goede banen geleid.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Immobilière de la Laine nv (Brussel)

ALTIPLAN°architects (Brussel, Luik)

BAM Interbuild (Berchem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Park en Duin | BINST Architecten

Gradina gekloven

STONE Olsene

Grote Steenweg 13, 9870 Olsene

T. +32 (0)9 388 91 11

info@stone.be

STONE Londerzeel

Autostrade 30, 1840 Londerzeel

T. +32 (0)52 31 76 03

info@stone.be

www.stone.be


Tweed Brussel

SUBTIEL KLEURENPALET

ZORGT VOOR OPTIMALE BALANS

Bij de realisatie van het Tweed-kantoorgebouw in Brussel nam natuursteenbedrijf Stone zowel de gevel- en terrasbekleding als het

maatwerk voor de binnenbalie voor zijn rekening. “Puur op het vlak van toepassingsmogelijkheden toe laat dit dossier mooi de diversiteit

van onze activiteiten zien: gevelbouw, bevloering en maatwerk”, vertelt Kristof T’Sjoen, Product en Marketing manager bij Stone.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Els Jonckheere

Stone Gradina, een Kroatische witsteen, is met zijn hoge densiteit ideaal als vloerbedekking,

zoals op dit dakterras.

De gevel van het Tweed-gebouw is bekleed met

de Portugese witsteen Crema Aremal.

Met 1.500 vierkante meter gevel in Crema Aremal,

een Portugese witsteen, was Stone niet aan zijn

proefstuk toe. Het bedrijf is namelijk een gekende

speler in de projectmarkt en heeft goede banden

met de gevelbouwers in België. “We onderscheiden

ons van andere spelers met onze servicelevels in het

voortraject. We nemen het takenpakket namelijk

volledig voor onze rekening. Van het contact met

de natuursteengroeves tot het opvragen van het

gedetailleerde calepinageplan, dat aangeeft hoe

een gevel wordt opgebouwd. We willen het juiste

materiaal op de juiste plaats voorstellen. ‘Juist’

betekent de balans vinden tussen techniciteit, prijs

en esthetiek. Om ons voorstel te beargumenteren,

voeren we steeds een gedetailleerde studie uit

van het materiaal in functie van het gebruik. Zo

zijn we in staat om een objectief advies te geven.”

Kroatische witsteen

Voor de bevloering van de buitenterrassen stelde

Stone Gradina voor, een Kroatische witsteen met

een hoge densiteit. “Gradina is een hoogwaardige

kalksteen die qua kleurenpalet mooi aansluit bij

de gekozen gevelsteen, maar die producttechnisch

toch van een ander niveau is. Een belangrijke

vereiste, aangezien het om vloerbedekking ging”,

verduidelijkt Kristof T’Sjoen. Tot slot leverde Stone

maatwerkelementen voor de bekleding van de

balie in het gebouw. “Hiervoor gebruikten we

dezelfde Kroatische witsteen. Deze werd volledig

op maat uitgewerkt in onze eigen marmerzagerij.”

Dat de uitvoering van de gevel enerzijds en die

van de terrassen en het binnenmaatwerk anderzijds

bij twee verschillende partners zat, vormde voor

“Dit dossier toont

de diversiteit van

onze activiteiten:

gevelbouw,

bevloering en

maatwerk”

Stone geen probleem. Beide aannemers waren

namelijk al klant. De vlotte samenwerking vertaalde

zich in een knap staaltje gevelbekleding en terrasbevloering,

met de balie als kers op de taart. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


Sint-Truiden Bloesembad

Subtropisch zwemparadijs

in Haspengouwse stijl

Sint-Truiden heeft zich dit jaar meer dan ooit op de kaart gezet als ‘sportstad’. Dit is niet enkel te danken aan de gouden olympische medaille

van lokale trots Nina Derwael, maar ook aan de realisatie van een groen sport- en belevingspark en het subtropische Bloesembad, dat op

1 mei de deuren opende. Zwemliefhebbers en waterratten kunnen zich naar hartenlust uitleven in dit veelzijdige zwemparadijs, dat ook

uitblinkt op het vlak van esthetiek, energie-efficiëntie en technische performantie.

Tekst Tim Janssens | Beeld S&R Group

Een 25 meterbad met beweegbare bodem, een instructiebad met warmer

water, leuke attracties zoals twee lange glijbanen met VR-beleving, een

golfslagbad en een wildwaterbaan, een wellnesszone met sauna, hamam,

warme lagunes en een zoutbad, een ‘all-weather’ buitenbad dat gedurende

heel het jaar toegankelijk is, een grote zwemvijver met een aanpalende

ligweide, een zomerse waterspeeltuin …: we overdrijven niet als we

Twee lange glijbanen, een ‘all-weather’ buitenbad, een grote zwemvijver met een aanpalende ligweide …: het Bloesembad biedt voor ieder wat wils.

12 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bloesembad Sint-Truiden

Een 25 meterbad met beweegbare bodem kon uiteraard niet ontbreken.

zeggen dat het Bloesembad voor ieder wat wils biedt. Zij die het liever

droog houden, kunnen terecht in de sfeervolle en kindvriendelijke brasserie

met buitenterras (het Rest-eau-café), die zowel uitzicht biedt op de zwembaden

als op de rest van het sport- en belevingspark. Ook andere sportievelingen

zijn hier aan het juiste adres, want het zwembad wordt geflankeerd

door een multifunctionele sporthal, een danszaal, een gevechtssportzaal

en een fitness.

Grootschalig DBFMO-project

De realisatie van het Bloesembad gebeurde volgens de DBFMO-formule.

Artabel, dbv architecten en Sweco wonnen de bijbehorende ontwerpwedstrijd.

“We zijn gespecialiseerd in sport- en recreatie-infrastructuur –

met een bijzondere focus op zwembaden – en zijn de vaste ontwerppartner

van uitbater LAGO. We vormen al jaren een geoliede tandem, wat in grootschalige

DBFMO-projecten zoals dit een cruciale meerwaarde biedt”, vertelt

Jan Haegeman, zaakvoerder bij Artabel. “De realisatie van een zwembadcomplex

gaat gepaard met specifieke technische en functionele aandachtspunten

en complexe detailleringen, dus onze ruime ervaring is zeker geen

overbodige luxe. Ook aannemers Vanhout en ACH Bouw maken overigens

deel uit van onze vaste equipe. Voor het ontwerp van het Bloesembad

hebben we nauw samengewerkt met dbv architecten, dat zeker in esthetisch

opzicht een belangrijke bijdrage leverde. Sweco zorgde dan weer voor

het stedenbouwkundige concept en de omgevingsinrichting – het ‘grotere

plaatje’, zeg maar. Zo hebben we samen de puzzel gelegd en zijn we tot een

uiterst aantrekkelijk geheel gekomen.” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

CROES – AFBRAAKWERKEN, GRONDWERKEN

EN GRONDVERZET

Vooraleer de realisatie van het Bloesembad van start ging, maakte de firma

Croes uit het nabijgelegen Geetbets het terrein bouwrijp. “Eerst braken we het

voormalige sportcomplex en de bijbehorende parking af, waarna we de grondwerken

voor het nieuwe zwembad uitvoerden. Tot slot namen we ook het grondverzet

voor de omgevingsaanleg voor onze rekening. We zijn dus van a tot z

bij het project betrokken geweest”, legt zaakvoerder Joeri Croes uit. “Het was

een omvangrijke, uitdagende opdracht waarin quasi al onze expertise aan bod

kwam. Door de strakke timing moesten we de afbraakwerken uitvoeren in het

bouwverlof. Bovendien hadden we te kampen met een weerbarstige bodem.

Het grondwater spoot er bij wijze van spreken al uit toen de eerste spade in de

grond ging. Gelukkig hebben we veel ervaring met dergelijke complexe situaties.

We hebben het grondwater gecontroleerd laten afvloeien via bezinkputten

om oponthoud te vermijden. Met succes, want de vooropgestelde planning is

nooit in het gedrang gekomen, tot grote tevredenheid van het consortium. We

zijn blij dat we als bekende speler in Sint-Truiden en omstreken ons steentje

hebben kunnen bijdragen aan dit prestigeproject. We verzorgden overigens

ook het grondwerk en de steenslagkoffer voor de aanleg van het nabijgelegen

hockeyveld, dus we kunnen gerust van een echte thuismatch spreken!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Lago Bloesembad, Sint-Truiden (foto: dbv)

Lago Weide, Kortrijk

Intergemeentelijk zwembad Aquandé, Anzegem

Sporthal Sint-Goedele, Anderlecht

A C H Bouw nv

www.achbuild.be


Bloesembad Sint-Truiden

Zij die het liever droog houden, kunnen terecht in de sfeervolle en kindvriendelijke brasserie.

Tabula rasa

Een van de voornaamste doelstellingen van het project was om het Bloesembad,

de aanpalende sporthal en het omliggende sport- en belevingspark te

versmelten tot één geïntegreerd recreatielandschap. Ruimtelijke en landschappelijke

integratie was dan ook een belangrijke prioriteit. “We hebben

goed bestudeerd hoe de site zich verhoudt ten opzicht van de rest van

Sint-Truiden”, legt Jan Haegeman uit. “We hebben geopteerd voor tabula

rasa. De bestaande sporthal paste niet in onze plannen en werd dus afgebroken.

Zo konden we de bebouwing herpositioneren, de groene stadsrand

doortrekken en een Haspengouws parklandschap met een boomgaardallure

creëren, waarin de opengelegde Cicindriabeek als spil fungeert. In architecturaal

opzicht hebben we gekozen voor de aanleg van groendaken,

een verfijnde gevelafwerking met verticale houten latten, een beperkte

bouwhoogte dankzij een opsplitsing in twee niveaus (enerzijds het bovengrondse

zwembadgedeelte, anderzijds het halfverzonken sportgedeelte) …

De voorgevel heeft een stedelijk karakter, inclusief een grote stalen inkomluifel

die een boom symboliseert, maar hoe meer je doordringt tot de

kern van de site, hoe recreatiever en groener het wordt. We hebben het

‘boomgaardgevoel’ ook proberen op te roepen in het interieur via enkele

welgemikte designaccenten (bijvoorbeeld mozaïekwanden met fragmentarische

afbeeldingen van planten).” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VERBOVEN-REYNDERS –

VLOER- EN WANDBEKLEDING

De vloeren en wanden van de baden, douches en kleedkamers in het nieuwe

Bloesembad zijn piekfijn afgewerkt met keramische tegels. Een kolfje naar de hand

van Verboven-Reynders (Paal-Beringen), dat niet aan zijn proefstuk toe was. “Het

ging om een totale oppervlakte van 4000 à 5000 m², dus het was zeker geen klein

project”, zegt zaakvoerder Danny Verboven. “We zijn echter vertrouwd met deze

omvang, want we voeren regelmatig tegelwerken van die grootteorde uit. Ook met

zwembadprojecten hebben we de nodige ervaring. Geen overbodige luxe, want ze

vergen een hoge afwerkingskwaliteit: scherpe randen zijn uit den boze, antislip is

een belangrijk aandachtspunt, alle hoeken moeten afgerond zijn … We zijn er een

half jaar met gemiddeld tien à vijftien mensen aan de slag geweest. We hebben

onze gebruikelijke werkwijze wel wat moeten aanpassen vanwege de coronacrisis:

een grotere spreiding over de werf, mondmaskers dragen, handen ontsmetten …

Dat had echter geen impact op het eindresultaat. Dat architectenbureau Artabel

ons inmiddels heeft opgebeld voor een volgend zwembadproject bewijst dat we

eens te meer vakwerk hebben afgeleverd!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


Uw partner in professionele inox-,

staal-, en glasverwerking: trappen,

borstweringen, leuningen, lichte

metaalconstructies ...

Koolskampstraat 61 b, 8830 Gits, info@granox.be

T 051 72 42 61, F 051 72 59 96, M 0475 59 52 87

www.granox.be

00027974001 GRANOX.indd 1 30-09-21 14:04

VAN VLOER- EN

TEGELWERKEN

TOT

TOTAALPROJECTEN.

Wij zijn dé referentie in

tegelwerken en renovatieprojecten.

I/Z POORT WEST LIMBURG 2514

TERVANTSTRAAT 33, 3583 PAAL

011 42 64 72

WWW.VERBOVEN-REYNDERS.BE

bvba

• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN • HOUTHAKSELEN • BETON-

BREKEN • ZEVEN VAN GROND • SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN •

AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN •

HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • ZEVEN VAN GROND •

SORTEREN Ganzenweg EN RECYLEREN 9 • 3450 VAN BOUWMATERIALEN Geetbets • •

tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets • tel. 011 480 470

info@croesbvba.be

info@croesnv.be

• www.croesbvba.be

• www.croesnv.be

Met meer dan 40 jaar

ervaring zijn wij een echte

referentie in tegelwerken

en renovatieprojecten.

We voeren alle werken

uit met de nodige zorg en

geven advies op maat!

VERBOVEN-REYNDERS NV

ALG. BOUWONDERNEMING


Bloesembad Sint-Truiden

De architecten opteerden voor een verfijnde gevelafwerking met verticale houten latten.

“We mikken niet enkel op

mensen die een uurtje

komen zwemmen, maar

ook op vriendengroepen

en gezinnen die een leuke

daguitstap willen maken”

Gesmaakt totaalconcept

LAGO-zwembaden staan bekend voor hun uitgebreide recreatie- en

wellnessvoorzieningen. Dat is in Sint-Truiden niet anders. Zo biedt het

Bloesembad plaats aan het eerste zoutbad van Limburg. “Daarvoor

hebben we ons laten inspireren door de Duitse spa- en wellnesscultuur,

al had dit natuurlijk wel enkele technische implicaties. Zo is het zoutbad

volledig op maat gemaakt in PE, hebben we een speciale sproeiinstallatie

voorzien waar de aanwezigen zich nadien kunnen afspoelen en

is de ventilatie opgedreven om de agressieve zoutpartikels in de lucht zo

snel mogelijk te verwijderen”, zegt Jan Haegeman. Aangezien het consortium

ook instaat voor de exploitatie van het Bloesembad, is er eveneens

fors geïnvesteerd in technische performantie en energie-efficiëntie. “Denk

onder meer aan kwalitatieve filters met een laag drukverlies, luchtgroepen

met geïntegreerde warmtepompen, maximale warmte- en waterrecuperatie,

een PV-installatie op het dak en een WKK die het gros van de elektriciteitsvraag

dekken, een doorgedreven isolatie en luchtdichtheid (met een K-peil

van 17 tot gevolg!) ... Dit alles maakt van het Bloesembad een zeer mooie

realisatie. We mikken niet enkel op mensen die een uurtje komen zwemmen

om hun conditie te onderhouden, maar ook op vriendengroepen en

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GRANOX – MAATWERK IN STAAL, INOX,

GLAS EN HOUT

Allerlei leuningen en borstweringen in gepoederlakt staal en inox (zowel

binnen als buiten), twee metalen trappen die het terras van de

cafetaria verbinden met het groendak en het buitenzwembad, een

speciale sproei-installatie voor personen die uit het zoutbad komen,

een decoratieve houten wand (bestaande uit diagonale en horizontale

ovale ‘stokken’) die verhindert dat badgasten ongewild in het

zwembad belanden, glazen borstweringen ter hoogte van de tribune

in de sporthal …: Granox (Gits) kreeg een uiterst divers takenpakket

toebedeeld bij de realisatie van het Bloesembad en de rest van het

nieuwe sportcomplex. “Het was inderdaad een bijzonder project”,

beaamt zaakvoerder Ghislain Ramboer. “We zijn het gewend om

maatwerk af te leveren, maar voor deze realisatie waren er enkele

specifieke toepassingen nodig. Zo bestaat de sproei-installatie aan

het zoutbad uit een ultraresistente inoxvariant die ook nog eens

elektrolytisch gepolijst is, zodat ze bestand is tegen het agressieve

zoutrijke milieu. Ook de locatie van de werf maakte het speciaal voor

ons, zeker in combinatie met de strakke deadline. We zijn meestal

actief in West- en Oost-Vlaanderen, maar omdat LAGO een goede

klant is, hebben we met plezier een uitzondering gemaakt. Al vergde

dit natuurlijk wel een specifieke logistieke organisatie om onze werkzaamheden

tijdig klaar te krijgen, inclusief enkele overnachtingen ter

plaatse. Alles is echter goed verlopen en iedereen is zeer tevreden

over ons werk, dus missie geslaagd!”

gezinnen die een leuke daguitstap willen maken. We stellen met veel plezier

vast dat dit totaalconcept gesmaakt wordt, dus missie geslaagd!” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


Sint-Truiden Bloesembad

“We hebben het omgevingsgroen proberen door te trekken naar binnen via enkele welgemikte designaccenten”, zegt Jan Haegeman.

DROOGZUIGINGEN - PUTBORINGEN - POMPEN

GEJO d.p.o. | Kanaalstraat 30 - 3920 Lommel

+32 497 16 01 22 - +32 477 20 28 70 | info@bvbagejo.be

18 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Naamloos-19 1 17-08-2021 16:55

Bloesembad Sint-Truiden

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LAGO-zwembaden staan bekend voor hun uitgebreide recreatie- en

wellnessvoorzieningen. Dat is in Sint-Truiden niet anders.

Specifieke uitdagingen

Ook aan aannemerszijde klinken er alleen maar positieve geluiden. “We

zijn zeer tevreden met het resultaat en de manier waarop alles verlopen

is”, benadrukt Kurt Caelen, projectleider bij ACH Bouw. “Brugge, Kortrijk,

Gent, Pelt, Lier …: we hadden voor het Bloesembad al heel wat andere

LAGO-zwembaden gerealiseerd en waren met andere woorden niet aan ons

proefstuk toe. De samenwerking en het bouwconcept stonden dus al op

punt, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat alles zomaar van een leien dakje

liep. Elk project is anders en ook de realisatie van het Bloesembad bracht

specifieke uitdagingen met zich mee. Zo moesten we een gedetailleerde

studie uitvoeren en doordachte voorzorgsmaatregelen treffen om het grondwater

onder controle te krijgen, de bestaande visvijver dempen (inclusief het

afscheppen van de aanwezige vissen), enkele PE-baden voorzien (onder meer

het zoutbad en het buitenzwembad), een zwemvijver aanleggen (wat we

slechts één keer eerder hadden gedaan), de markante stalen luifel koppelen

aan de betonstructuur met voorgespannen kolommen en welfsels (wat een

zeer nauwkeurige werkwijze vereiste) … Bovendien hebben we een specifieke

wandopbouw uitgewerkt in functie van de EPB-eisen. Achter de houten gevelbekleding

schuilen nog sandwichpanelen van 12 cm dik en binnendozen die

zijn opgevuld met minerale wol. Corona was aanvankelijk een fameuze streep

door de rekening, maar uiteindelijk is alles prima verlopen. Het plaatje klopt,

zowel bouwkundig als architecturaal!” ❚

GEJO D.P.O. – GRONDWATERVERLAGING

EN PUTBORING

Specialist Gejo d.p.o. (Lommel) verlaagde het grondwater door middel

van een spanningsbemaling, zodat het Bloesembad ‘in den droge’ kon

worden gerealiseerd. “Daarnaast hebben we een 30 à 35 meter diepe put

geboord om het grondwater op te pompen voor gebruik in het zwembad,

inclusief installatie van de bijbehorende pompinstallatie”, legt projectleider

Pieterjan Ceyssens uit. “Het was een behoorlijk specifieke klus omdat de

samenstelling van de bodem zeer heterogeen en niet overal op de site

identiek was. Bovendien was de ondergrond behoorlijk zettingsgevoelig.

Het was dan ook zaak om laag per laag te bepalen hoe we het best

konden boren, zodat zettingen, ongewenste waterinsijpeling in de

bodem (ten gevolge van de spoelboormethode) en vastklittende grond

uit den boze waren. We hebben een sondesturing toegepast bij de

bemaling om het grondwater zo veilig mogelijk te kunnen laten zakken,

hebben het spoelwater aangelengd met additieven om het dikker te

maken en hebben een speciale boorkop gebruikt om door de hardste

lagen te geraken. Bovendien kwamen we vanaf een meter of 10 onder het

maaiveld in waterrijke mergelgrond met de nodige steenslag terecht, dus

dat was evenmin evident. Kortom: het was geen standaardproject, maar

we zijn blij dat we onze ervaring en expertise optimaal hebben kunnen

inzetten om deze complexe opdracht tot een goed einde te brengen!”

Personen- en goederenliften

INSTALLATIE, ONDERHOUD & MODERNISERING

1 op de 10 nieuwe liften in Europa is een Orona-product

Onderhoud en modernisering van zowel eigen als vreemde liften

Lokale, ervaren medewerkers ondersteund door een internationale groep

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

S&R Group (Wilsele)

Opdrachtgever Stad Sint-Truiden

Architect

Artabel (Wilsele), dbv architecten (Hasselt) en

Sweco (Berchem)

Hoofdaannemer(s) THV Vanhout (Geel) – ACH Bouw (Antwerpen)

i.s.m. technische aannemers Lotec (Heverlee)

en Cegelec/VINCI Energies (Brussel)

COOPMAN ORONA

Hoofdzetel

Mannebeekstraat 3

8790 Waregem

T +32 56 35 85 80

Brussel

T +32 2 569 62 49

Antwerpen

T +32 3501 35 54

info@coopman.orona.be

www.coopman.orona.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


Elizabeth Centre, Antwerp © KMDA - Jonas Verhulst, Architectuu: SimpsonHaugh Architects (VK)

TRANSFORMING SOCIETY TOGETHER:

DE VOORBEELDFUNCTIE

VAN PUBLIEKE GEBOUWEN

Het belang van kennis, cultuur, vrije tijd en sport kan volgens ingenieursbureau Sweco nauwelijks overschat worden. Ze brengen mensen

samen en openen zo onze ogen en onze geest. Dat vraagt om toegankelijke, toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur.

Tekst Sweco | Beeld KMDA - Jonas Verhulst, Karin Borghouts, Tim Van de Velde

Concerten, tentoonstellingen, films en dans- en theatervoorstellingen zijn

stuk voor stuk het resultaat van creativiteit, samenwerking en verbeeldingskracht.

Daar is in onzekere tijden meer dan ooit nood aan. Voor stedelijke

en regionale overheden zijn investeringen in cultuur en in de gebouwen

waar die cultuur haar expressie kan krijgen dan ook een must. Om talent

tot bloei te laten komen, verdienen ook schoolgebouwen en sportinfrastructuur

een doordacht ontwerp. ‘Gebouwen voor het publiek’ hebben

een voorbeeldfunctie. Ze faciliteren de transitie naar een samenleving met

enerzijds meer empathie en begrip, en anderzijds minder polarisering en

ongelijkheid. Als partner in talrijke projecten rond scholen, sportinfrastructuur,

concertzalen en stedelijke publieke ruimte werkt Sweco hier graag

aan mee.

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Waalse Krook, Gent © Tim Van de Velde, in samenwerking met RCR Arquitectes & Coussée-Goris Architecten, Studiebureau Mouton, VK Engineering

“Een innovatief ontwerp

betekent vooral een

futureproof ontwerp met

aandacht voor circulariteit

en flexibiliteit. We kijken

minsten tien jaar vooruit”

De Bijloke Music Centre, Gent © Karin Borghouts, in samenwerking met

DRDH Architects – Julian Harrap Architects, ABT, RCR

Mensen samenbrengen

Al die projecten staan in het teken van verbinding en gaan verder dan hun

kernfunctie van kenniscentrum, cultuurtempel of sportcomplex. Het plein

voor de opera in Antwerpen, bijvoorbeeld, rolt als het ware het podium uit

tot in de stad. De Krook in Gent is ook zoveel meer dan een stadsbibliotheek.

Het is een schoolvoorbeeld van infrastructuurverbetering die een nieuwe

ontmoetingsplek creëert, mensen samenbrengt en ook stadsdelen nieuwe

impulsen geeft. Die belangrijke functie komt eveneens tot uiting in de schoolgebouwen,

musea, sportcomplexen enzovoort waar Sweco aan meewerkt.

Visitekaartjes voor duurzaam bouwen

Deze publieke gebouwen zijn voorbeeldprojecten, niet enkel door de architecturale

en de ruimtelijke invulling, maar vooral omdat ze futureproof zijn.

Energieneutrale en circulaire principes, zoals het gebruik van recupereerbare

materialen, dragen daar in belangrijke mate toe bij. Liever nog adviseren

we circulaire materialen die bij verwijdering en afbraak opnieuw hoog in

de waardeketen kunnen worden geïntegreerd. Voor bouwprojecten kijken

we dus tientallen jaren vooruit. Dit vraagt om innovatieve ontwerpen. Denk

onder meer aan bouwconstructies die kunnen worden uitgebreid zonder de

funderingen te verzwaren. Hybride combinaties van beton- en staalbouw en

lichtere houtskeletbouw maken het mogelijk om bouwlagen in de hoogte

toe te voegen. ❚

Sweco geeft vorm aan de duurzame gemeenschappen en steden

van de toekomst. “Samen met onze klanten en de collectieve kennis

van onze 17.500 ingenieurs, ontwerpers en andere specialisten

‘cocreëren’ we oplossingen om verstedelijking aan te pakken, de

kracht van digitalisering te benutten en onze samenleving duurzamer

te maken”, klinkt het bij Sweco, Europa’s toonaangevend

ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


EDEGEMSE WOONWIJK

PIONIER IN

WARMTEDISTRIBUTIE

De Minervewijk is een pioniersproject op het vlak van warmtedistributie. (Beeld: Kelvin Solutions/Warmte Verzilverd/Minerve.info)

Op ongeveer een halve kilometer van de Agfa-Gevaertfabrieken in Mortsel bevond zich in het interbellum de automobielfabriek Minerva.

Daar, in Edegem, is onlangs de woonwijk Minerve opgetrokken. De woningen worden er verwarmd met restwarmte van Agfa-Gevaert.

Hiervoor is een ultramodern warmtenet aangelegd.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Remeha en Kelvin Solutions/Minerve.info

22 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


In de meer dan driehonderd woningen van de Minervewijk zijn verschillende soorten afgiftestations geplaatst. (Beeld: Remeha)

In Vlaanderen is de aanleg van netwerken voor warmtedistributie pas

recent op gang gekomen. Elders in Europa zijn ze nochtans al lang een

vertrouwd verschijnsel. Dat heeft veel te maken met de vanzelfsprekende

beschikbaarheid – al zestig jaar lang – van goedkoop Nederlands aardgas.

Intussen is Nederland zijn aardgasproductie fors aan het terugschroeven en

zal gas almaar meer moeten worden ingevoerd vanuit het Midden-Oosten,

Rusland of Amerika. Bovendien is gas een fossiele brandstof. Zowel om

politieke en economische als om ecologische redenen is het dan ook aangewezen

om restwarmte van de eigen lokale industrie, die anders verloren

zou gaan, in te zetten voor de verwarming van woon- en andere gebouwen.

Minerve is een van de pioniersprojecten die hiertoe bijdragen.

Restwarmte niet verliezen

Agfa-Gevaert produceert heel wat restwarmte. Die wordt nu via een pijplijn

met heet water overgebracht naar de 500 meter verderop gelegen woonwijk.

"Deze slimme vorm van verwarmen is niet duurder, maar wel groener

dan traditionele systemen", zegt Carlos Meire van Remeha, het bedrijf dat

de afgifte-units leverde.

De afgiftestations in de meer dan driehonderd woningen zijn – naargelang het

te verwarmen gebouw – diverse types RemaBOX, die zowel warm water voor

woningverwarming als sanitair warm water verdelen. "De nodige hoeveelheid

stadsverwarmingswater stroomt door de primaire zijde van de warmtewisselaar

en verwarmt het koude kraantjeswater aan de secundaire zijde tot circa 60 °C.

“Deze slimme vorm van

verwarmen is niet duurder,

maar wel groener dan

traditionele systemen”

Als er geen vraag is naar warm tapwater, houdt de geïntegreerde warmhoudfunctie

de warmtewisselaar op een temperatuur van circa 50 °C. Dit reduceert

de toestelwachttijd tot een minimum. Elke afgifte-unit heeft een energieteller.

Het voordeel hiervan is dat storingen op afstand kunnen worden gemonitord

en dat de informatie van de energieteller vanop afstand afleesbaar is."

De stuurinstallatie bevindt zich op de site van Agfa-Gevaert. Van daar is de

hoofdpijplijn aangelegd. Dit gebeurde via ondergrondse boringen om zonder

verkeershinder enkele drukke verkeersassen te kunnen kruisen. "Op tien jaar tijd

mikt netuitbater Warmte Verzilverd op 16.000 ton CO 2

-besparing", aldus Meire.

"De voorbereidingen voor een uitbreiding richting Berchem zijn volop aan de

gang. Zo zal er in en rond Antwerpen op termijn een cluster van onderling

verbonden warmtenetten tot stand komen." ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Advertorial

EURO RENT STAAT VOOR

MAATWERK IN VERHUUR !

De tijd dat het huren van machines uitsluitend rond het over de toonbank schuiven van machines draaide,

ligt ver achter ons. En gelukkig maar. Vandaag de dag gaat het bij het verhuren van machines om veel meer

dan alleen een professionele machine huren.

Tekst en beeld Euro Rent

“Bij Euro Rent spannen we ons al jaren in om de klant van professioneel advies, een persoonlijk contact én stipte dossieropvolging te voorzien", zegt Kris Coppens.

Euro Rent staat bekend om zijn jonge en kwalitatieve machines. Jaarlijks

wordt er fors geïnvesteerd in het vervangen van bestaande machines en

het uitbreiden van het gamma met nieuwe machines voor nieuwe toepassingen.

“Maar louter goede machines hebben, is niet genoeg. Daar red je

het niet mee. Onze klanten verwachten meer van een verhuurbedrijf”, zegt

Kris Coppens, zaakvoerder van machineverhuurder Euro Rent. “Wij zijn in

principe een verlengstuk van hun bedrijf. Naast materieelpartner zijn we

ook een logistiek partner. Als klanten last minute een tekort hebben aan

materieel, dan zijn wij er om ze bij te staan”.

Met meer dan veertigduizend machines, verspreid over twee vestigingen,

is er altijd wel de juiste machine of een volwaardig alternatief beschikbaar.

Op korte termijn om af te halen door de klant of om te laten leveren

door de eigen transportdienst van Euro Rent. “Of het nu gaat om een

stroomaggregaat, een graafmachine, hoogwerker of bouwlift … We take

care of it”, benadrukt Kris Coppens.

Specialistenwerk

“Bij Euro Rent spannen we ons al jaren in om de klant van professioneel

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Advertorial

“Wij zijn een

verlengstuk van

onze klanten”

“Hoogwerkers, steigers, bouwliften … : het zijn stuk voor stuk productgroepen

waarvoor we specialisten in huis hebben”, aldus Kris Coppens.

advies, een persoonlijk contact én stipte dossieropvolging te voorzien.

Hiervoor werken we met diverse specialisten, die het verhuurgamma

door en door kennen. Hoogwerkers, steigers, bouwliften …: het

zijn stuk voor stuk productgroepen waarvoor we specialisten in huis

hebben. We staan graag dicht bij onze klanten en helpen ze graag met

extra ondersteuning en advies. Het grootste voordeel voor de klant?

Eén aanspreekpunt voor al zijn verhuringen.”

Het grootste voordeel voor de klant? Eén aanspreekpunt voor al zijn verhuringen.

Naast de extra focus op bouwlift-, steiger- en hoogwerkerspecialismen

blijft Euro Rent uiteraard een algemene verhuurpartner voor bouw,

industrie en groenaanleg. In de Euro Rent-vestigingen in Deurne en

Sint-Niklaas kan iedereen terecht voor advies en een uitgebreid assortiment

van meer dan veertigduizend machines, werktuigen en toebehoren.

Groen huren

Het zijn woelige tijden geweest vanwege corona. Ook bij Euro Rent.

Maar het bedrijf heeft veel vertrouwen in de toekomst. “Klimaatneutraal

bouwen wordt dé uitdaging van het komende decennium. Daar zijn wij

ons al heel lang van bewust. Dat is ook het basisprincipe van ons bedrijf:

huren is duurzamer dan zelf kopen en bezitten. Er wordt immers optimaal

gebruikgemaakt van materieel, capaciteit en financiële middelen.”

“Of het nu gaat om een stroomaggregaat, een graafmachine, hoogwerker of

bouwlift … We take care of it”, benadrukt Kris Coppens.

Momenteel investeert het bedrijf volop in zero emission-toestellen.

Bij elke nieuwe vervanging wordt onderzocht of er een duurzamere

machine verkrijgbaar is: hybride, Stage V, accumachines ... “We proberen

onze klanten zoveel mogelijk duurzame(re) machines aan te bieden.

We dagen hen graag uit om zelf ook hun steentje bij te dragen en meer

en meer groen te gaan huren”, besluit Kris Coppens. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


Het kantoorgebouw van Snowball ademt een en al groene energie.

De aluminium lamellen passen perfect in het plaatje, want ze behoeden het

kantoor voor oververhitting in de zomer.

ALUMINIUM LAMELLEN

VERLAGEN KOELLAST

VAN KANTOORGEBOUW

Een schoolvoorbeeld van ‘leading by example’ is Snowball. Deze cocreatiehub rond alles wat met cleantech te maken heeft, huist sinds

februari 2020 op een 12.000 vierkante meter grote site in Harelbeke die een en al groene energie ademt. Grote glaspartijen verwelkomen

het daglicht in het kantoor en zorgen voor extra comfortbeleving. De aluminium lamellen van DUCO passen perfect in dit plaatje, want ze

behoeden het kantoor voor oververhitting in de zomer.

Tekst en beeld DUCO

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Grote glaspartijen verwelkomen het daglicht in het kantoor en zorgen voor extra comfortbeleving.

Dankzij de architecturale zonwering ligt de koellast 63 % lager.

“De architecturale zonwering

zorgt voor een aanzienlijke

temperatuurdaling”

Op de parking staan veertig slimme laadpalen, het dak lijkt wel gemaakt

van zonnepanelen en een hoogtechnologische ijsbuffer van 300.000 liter

zorgt zowel in de winter als de zomer voor een aangename, gelijkmatige

temperatuur. De site is bovendien volledig CO 2

-neutraal. De onderliggende

boodschap? Bedrijven tonen dat duurzame technologie werkt, dat energieneutraal

ondernemen kan en dat cocreëren loont.

Oververhitting voorkomen

Tijdens de wintermaanden zorgen invallende zonnestralen voor een welgekomen

hoeveelheid thermische energie. Maar ook dat heeft zijn schaduwkanten.

Om oververhitting tegen te gaan, is direct zonlicht op de ramen

tijdens de warmere zomermaanden maximaal te vermijden. In dit geval

biedt de architecturale zonwering – DucoSun Cubic – gelukkig soelaas.

Het resultaat? Een reductie van de koellast tot 63 % en een aanzienlijke

temperatuurdaling, nota bene zonder een energieverslindend koelsysteem

te moeten inzetten. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK

Het unieke standenconcept van ARCHITECT@WORK. (Beeld: Laura Thiesbrummel)

Goedgevuld programma sprekers omkadert thema ‘Healthy Materials’

ARCHITECT@WORK KORTRIJK TELT AF NAAR

HERNIEUWD FACE-TO-FACECONTACT

Nadat de Veiligheidsraad bekendmaakte dat beurzen vanaf 30 juli – eindelijk – opnieuw groen licht kregen, werd er meteen vaart gezet

achter de editie van ARCHITECT@WORK in eigen land. Op 21 en 22 oktober staat ARCHITECT@WORK Kortrijk op het programma. Het wordt

al de tiende editie in de thuisstad. Naast diverse inhoudelijke details ligt momenteel ook een flink deel van het omkaderende programma

in zijn finale plooi.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld ARCHITECT@WORK

ARCHITECT@WORK is druk bezig met de invulling

van de laatste inhoudelijke details, maar er

liggen al heel wat zaken vast voor deze historische

editie. Het hoofdthema is ‘Healthy Materials’,

waarbij de focus niet enkel op het materiaal

en de productie ervan ligt, maar ook op alle

processen die een product doorloopt. Van de ontwikkeling

tot en met het recyclen en de impact

op mens en milieu. De beurs zal een relevant

overzicht geven van deze hedendaagse ‘megatrend’,

gericht op zowel de (interieur)architect als

de voorschrijver.

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing

Een lezing van Herman Konings trapt het seminarprogramma op donderdag 21 oktober op gang.

“‘Healthy Materials’: van de ontwikkeling

tot en met het recyclen en de impact

op mens en milieu”

De organisatie meldt verder dat ze een uitgebreid

seminarprogramma rond dit thema aan het

uitwerken is en dat de samenwerking met NAV,

AiNB, Orde van Architecten en de diverse mediapartners

inmiddels bevestigd is. Bovendien zal

er ook volledig ‘hybride’ georganiseerd worden,

zodat bezoekers zowel live als virtueel aanwezig

kunnen zijn. Alle seminars zullen online te volgen

zijn en alle getoonde producten zullen uitgebreid

raadpleegbaar zijn via het internet. Bezoekers

kunnen ook op voorhand meetings inplannen met

de exposanten.

Boeiend seminarprogramma

Een lezing van Herman Konings trapt het seminarprogramma

op donderdag 21 oktober op gang,

meer bepaald om 11 uur. Om 14 uur volgt een

seminar met Tom Dixon en om 16 uur is het de

beurt aan Orde van Architecten – Vlaamse Raad,

met ‘Zorgen voor gezonde materialen: is onze

toekomst healthy materialized?’ In deze laatste

lezing wordt de vraag gesteld hoe we van massaproductie

naar massareproductie kunnen evolueren.

Daarnaast wordt er ingezoomd op de

impact van de levensduur van materialen op

het individu, de omgeving en de maatschappij

en wordt het momenteel populaire circulair

bouwen ontleed. Is dit een hype of net ‘the

way of the future’? Is de isolatie van vandaag

het asbest van morgen? Is ons financieel model

aan heroriëntatie toe? En wat is het gevaar

van greenwashing? Hierbij komen onder meer

bio in de bouw en het gebruik van tools als

TOTEM of MOSARD aan bod. De dag wordt

afgesloten om 18 uur met ‘In de bres voor ons

modernistisch erfgoed’, een initiatief ‘powered

by architectura.be’. ‘s Anderendaags, op vrijdag

22 oktober, opent NAV de debatten met een zeer

actuele lezing: ‘Klimaatrobuust ontwerpen tegen

droogte en overstromingen’.

Ideale katalysator

“De aanmeldingen lopen heel vlot binnen, en

dat al sinds de aankondiging van de Veiligheidsraad”,

lacht Nathalie Sandra. “Dat verrast

ons niet. We wisten al van A@W-edities die in

2020 wél konden doorgaan (Kopenhagen, Parijs,

Rotterdam, Wenen en Berlijn) hoe hard bedrijven

en bezoekers snakken naar live contact. Ook

ARCHITECT@WORK Kortrijk zal 100 % volgens

de regels van de kunst verlopen. Tijdens de

buitenlandse organisaties bewezen we dat ons

concept zich naadloos laat aanpassen aan de

wetgeving in elk land. Dat zullen we in onze

eigen hallen bevestigen.”

ARCHITECT@WORK vormt na een veel te lange

digitale periode een ideale gelegenheid om weer

optimaal te netwerken en zaken te doen. Als

totaalevenement en eerste grote ontmoetingsmoment

voor de sector zal het ongetwijfeld een

ideale katalysator vormen. “Het hele team kijkt er

alleszins naar uit om weer face-to-facecontact te

hebben. Het was en is broodnodig!”

Aandacht voor internationale architectuur kan uiteraard ook niet ontbreken. (Beeld: Joost Demuynck)

ARCHITECT@WORK Brussel

Eveneens te noteren in de agenda: de editie

in Kortrijk wordt in de nabije toekomst niet de

enige afspraak op de Belgische kalender. Na

diverse keren noodgedwongen uitstel vindt op

1 en 2 juni 2022 ook de allereerste editie van

ARCHITECT@WORK Brussel plaats, meer bepaald

op de prestigieuze site van ‘Tour & Taxis’. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


BRACHOT SURFACES

INTRODUCEERT

TERRA

Brachot Surfaces neemt deel aan Architect@Work en doet dat met een bijzonder exclusief product. De kwartsiet

Terra is een materiaal om U tegen te zeggen en wordt in primeur onthuld tijdens Architect@Work. Het is een

natuursteen die zich meteen inschrijft in de rijke tradities en innovaties die zowel Brachot Surfaces, als de bezoekers

van Architect@Work waarderen.

Bezoek ons in Kortrijk op 21 en 22 oktober, stand 82.

www.brachotsurfaces.com

E3-laan 86, 9800 Deinze, België

+32 9 381 81 81 • info@brachotsurfaces.com


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing

Eenvoud siert

Brachot Surfaces neemt deel aan Architect@Work en doet dat met een exclusief materiaal. De kwartsiet Terra is enkel bij Brachot Surfaces

te verkrijgen en is een materiaal om u tegen te zeggen. Het is een natuursteen die zich meteen inschrijft in de rijke tradities en innovaties

die zowel Brachot Surfaces als de bezoekers van Architect@Work waarderen.

Tekst en beeld Brachot Surfaces

Terra is een kwartsiet uit Braziliaanse bodem.

Eenvoud siert, zoveel is duidelijk wanneer je Terra ziet. Deze Braziliaanse

kwartsiet oogt sober, maar is een zeer complexe, veelzijdige natuursteen.

De fascinerende structuren, gecombineerd met de uitzonderlijke hardheid

en een elegante adering, maken van Terra een aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk

materiaal voor interieurtoepassingen zoals keukenwerkbladen,

wandbekleding, vloeren, trappen …

‘Terra’ verwijst niet enkel naar de bruine kleur van deze Braziliaanse

natuursteen. De naam weerspiegelt ook de oorsprong van het materiaal en

een terugkeer naar pure eenvoud. Zo is de stand tijdens Architect@Work

ook opgevat. “Met zuivere vormen laten we Terra voor zich spreken in een

standontwerp dat zijn duurzame karakter en het Cradle to Cradle-principe

illustreert”, klinkt het.

Terra is in Europa exclusief verkrijgbaar bij Brachot Surfaces.

Brachot Surfaces is een totaalaanbieder van hoogwaardig plaatmateriaal

in natuursteen en samengestelde materialen. Het kwalitatieve aanbod

van deze Europese producent uit zich in verschillende soorten natuursteen

(graniet, travertin, kwartsiet, marmer, blauwe hardsteen, kalksteen enzovoort)

en in de collecties Unistone (kwartscomposiet), Uniceramica (keramiek),

Terrazzo en Unimarble (marmercomposiet). Met meer dan achthonderd

soorten materialen en tot 44 binnen- en buitenafwerkingen spelen ze in op

iedere vraag van de markt.

Brachot Surfaces - stand 82


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK

EEN HELDERE KIJK OP VERLICHTING

Ledverlichting is het heden en de toekomst. Met het uitgestelde ARCHITECT@WORK Kortrijk heeft Exterus binnenkort opnieuw een platform

om zijn oplossingen te tonen. Het stelt er drie verlichtingsproducten voor: Moon, Tube Veneer en Nala. Deze combinatie toont meteen de

schier eindeloze mogelijkheden qua materialen, kleuren, vormen en technieken.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Exterus

Moon is een wandarmatuur, dat initieel ontworpen

is als individuele bedlamp voor een hotelproject.

Een betonnen schijf vormt het armatuur

van deze led backlighter. De manuele productie

van de betonnen schijf brengt steeds een ander

oppervlak (crater) voort.

Voor de Tube Veneer zet Exterus dan weer een

nieuwe optie in de kijker. Voortaan kunnen

toestellen uit de Micro- en de Mini Tube-reeks

bekleed worden met echt houtfineer. Standaardfineren

in dit aanbod zijn blanke eik, walnoot

en ebbenhout.

Een betonnen schijf vormt het armatuur van

backlighter Moon.

Last but not least ontdek je de Nala-series. Deze

nieuwe lijn van buisvormige armaturen met een

diameter van 40 millimeter omvat zowel inbouw,

pendel als suspension. Helemaal in lijn met de

trends zien we hier bronstinten en champagnekleuren.

Details zoals verzonken swivels en een

nieuwe plafondbevestiging onderscheiden Nala

van andere toestellen op de markt. Voor Nala ontwikkelde

Exterus een led insert met een hoogwaardige

ledbron met hoge kleurweergave, die in alle

lengtes en afwerkingen geproduceerd kan worden.

Ervaar het zelf op stand 134!


NANO TUBE

SUSPENSION AT

TUBE FX AT

DOT LINE AT

MICRO TUBE AT

LINE OUT AT

MICRO TUBE 2 AT

A-TRACK-TIF

A-TRACK-TIF is a magnetic track system with digital and analog dimming options. Available in a High track and High

trimless track version, it is possible to have different combinations of spot, linear or pendant lighting. Future proof with

48 Vdc power supply. Line dimming is possible with analog 1-10 V dimming, seperate fixture is possible with Dali. Each

fixture has its own Dali driver.

WWW.EXTERUS.BE

BA_Vlaanderen_1/2.indd 1 17/09/21 14:36

32 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing

VERTICALE GEVELBEKLEDING

LAAT ALLE ARCHITECTURALE

OPTIES OPEN

De beperkte gevelbreedte weerhield de bouwheer en architect van

deze nieuwbouwwoning in Ieper er niet van om resoluut de kaart van

‘openheid’ te trekken. Samen met de speelse combinatie van verticale

Renson Linarte-profielen in de zwart-witte gevel leverde dit een uniek

ontwerp op.

Tekst en beeld Renson

LINARTE ®

Een nieuwe dimensie in design

gevelbekleding

Binnen en buiten lopen in elkaar over, met als blikvanger de verticale aluminium

gevelbekleding die naast de voordeur doorloopt in de inkomhal.

Duurzame seaside kwaliteit, hoogwaardig

aluminium

Strak Belgisch design, moderne en tijdloze

look & feel voor buiten en binnen

Eindeloos personaliseerbaar (ronde muren,

kleur, mix van lamellen)

Totaalconcept: perfecte integratie van

poorten, stopcontacten, …

“Een moodboard hielp ons op weg naar een ‘open’ ontwerp dat evenzeer

warmte en rust uitstraalt”, blikt architecte Nele Delva (Trant-Architecten)

terug. Binnen en buiten lopen in elkaar over, met als blikvanger de verticale

aluminium gevelbekleding die naast de voordeur doorloopt in de inkomhal.

De ingewerkte ledverlichting versterkt dat én zorgt ook mee voor een speels

element in de strakke façade.

Strak en toch speels

Wat het ontwerp dat tikkeltje extra cachet geeft, is volgens Nele Delva de

combinatie van verschillende verticale profielen. Met de individuele Linarteprofielen

kan je als architect namelijk je creativiteit de vrije loop laten. Het

resultaat is een uniek wildverband van ‘Even’- en ‘Block’-profielen – die laatste

zowel in de 16 mm als 30 mm diepe versie. “We zijn heel tevreden met

onze keuze voor de Linarte-gevelbekleding”, klinkt het bij bewoners Dieter en

Anne-Sophie. Maar naast het esthetische aspect, was het vooral ook de duurzaamheid

en onderhoudsvriendelijkheid van de aluminium gevelbekleding

die hen over de streep trok.

www.renson.eu

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR

Renson - stand 6 - www.renson.eu


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33

Gevelbouw_95x267_0721.indd 1 5/07/2021 14:29


LAMILUX GLASS SKYLIGHT FE

FUNCTIES DIE OOK OPTISCH INDRUK MAKEN

Platdakvensters zijn multifunctioneel. Op het platte dak bieden ze een optimale lichtinval in het gebouw. Dit overspoelt de ruimte met

tot drie keer meer daglicht dan bij gebruik van gevelramen. De nieuwe ontwikkeling van de LAMILUX Glass Skylight FE is een mijlpaal

in de ontwikkeling van LAMILUX. Architecten, installateurs en gebruikers van gebouwen profiteren van een innovatief kozijnprofiel met

doordachte kenmerken met veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Glass Skylight FE Glass Skylight FE 3° Glass Skylight FE Circular Glass Skylight FE Pyramid

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | Geert Vervaeck | Mobile: +32 492 08 76 35

Geert.Vervaeck@lamilux.de | www.LAMILUX.be


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing

DAGLICHT BINNENTREKKEN VIA HET DAK

LAMILUX, producent van glasdakconstructies en lichtstraten, telt vol ongeduld af naar ARCHITECT@WORK. Tijdens het voorbije coronajaar

sleepte het bedrijf enkele mooie onderscheidingen in de wacht. Die awards, en vooral de producten die ermee bekroond werden, willen ze

nu met trots aan hun klanten tonen.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Lamilux

Glass Roof PR60.

Glass Skylight F100 Circular. Glass Skylight FE 3°.

Concreet brengt LAMILUX drie van zijn sterkhouders

mee naar ARCHITECT@WORK. We zetten ze even

op een rijtje:

1. Glass Roof PR60: Dit glasdak is op maat gemaakt.

Met het PR60-profielensysteem maakt

LAMILUX glasdaken op maat van de klant en

in de gewenst vorm. Ook verkrijgbaar in brandwerend

glas en passief gecertificeerd.

2. Glass Skylight F100 Circular: Een lichtkoepel

in het dak moet niet enkel praktisch zijn. Glass

Skylight F100 Circular is een dakvenster met

een exclusief design. Ze garandeert een maximale

natuurlijke lichtinval én een esthetische

meerwaarde in kantoren, scholen en woningen.

Met energie-efficiëntie, een hoge stabiliteit en

maximale veiligheid erbovenop.

3. Glass Skylight FE 3°: Een klassieke, strakke

vormgeving met een naadloze overgang tus-

sen kozijnprofiel en beglazing. Glass Skylight

FE 3° maakt optisch indruk. De koudebrugvrije

constructie legt trouwens sterke thermische

prestaties aan de dag. De subtiele helling van

3° zorgt voor een probleemloze afvoer van

water en vuil.

De producten met eigen ogen zien?

Je vindt LAMILUX op stand 118. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


VEILIG TERUGKEREN NAAR

SCHOOL OF KANTOOR?

DENK AAN EEN GOEDE

VENTILATIE!

met Airmaster

zonder Airmaster

• Snelle installatie

• Eenvoudig inpasbaar

• Laag energieverbruik

• Fluisterstil

• Hoge kwaliteit

• Gezond en veilig ventileren

Airmaster België

Quellinstraat 49 ∙ 2018 Antwerpen

info@airmaster.be ∙ www.airmaster.be


3D Laserscanning

Scan eenvoudig elke ruimte

met 1 druk op de knop!

Kopen kan,

huren ook

lasertopo-huur.be

Accuraat meten, zonder

iets te vergeten.

Leica RTC360

Vraag vrijblijvend uw demo aan!

WEGENBOUW I CONSTRUCTIE I TUIN- EN GRONDWERKEN

INTERIEUR EN SCHRIJNWERKERIJ I LANDMETER I DIVERSE

+32 (0)53 62 71 67 | info@lasertopo.be | www.lasertopo.be

ELEKTROTECHNIEK

BEVEILIGING

SLIMME TECHNIEKEN

(OPSLAG VAN ZONNE- EN WINDENERGIE)

011 43 22 40 . info@maris.tech

WWW.MARIS.TECH

UW TOTAALPARTNER

VAN LAADINFRASTRUCTUUR

VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

011 74 10 45 • info@voltrafast.com

WWW.VOLTRAFAST.COM

Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder


SUPERKRACHTIG MEETTOESTEL,

ONGEZIENE KLANTENSERVICE

B-Line Metaalconstructies ontwerpt, produceert en plaatst constructies in metaal, roestvrij staal en aluminium. Voor alle metingen gebruiken

ze sinds het najaar van 2020 een gerobotiseerd meettoestel van Leica Geosystems, geleverd door Lasertopo. “Het is een fantastisch toestel

waarmee we veel tijd besparen en heel precies kunnen werken, zonder kans op menselijke fouten. De begeleiding die we van Lasertopo krijgen,

is ongezien.”

Tekst uwtekst.be | Beeld B-Line Metaalconstructies

Lasertopo is gespecialiseerd in hoogtechnologische meet- en testapparatuur.

De Brielpoortbrug in Deinze, acht pontons in de haven van Antwerpen, geleidewerken

aan de sluis in Sint-Baafs-Vijve en leuningen in enkele badsteden

en in Brugge. Het zijn maar enkele projecten van B-Line Metaalconstructies.

Een half jaar geleden ruilde het bedrijf zijn manuele meettoestel in voor

een geautomatiseerd totaalstation van Lasertopo. Werfleider Dries Balloey:

“Het is best een investering, maar het toestel verdient zichzelf op termijn

terug. Kleine, menselijke meetfouten die grote gevolgen kunnen hebben,

krijgen met dit toestel geen kans.”

Intuïtieve bediening, eindeloze mogelijkheden

Sommige metingen zijn te complex of te groot om manueel uit te voeren.

Daarvoor heb je een totaalstation nodig. Richt je de laser van het meettoestel

op bepaalde punten? Dan krijg je telkens de driedimensionale coördinaten.

Van die gegevens maak je op je computer een exact ontwerp. Dries Balloey:

“Neem bijvoorbeeld een leuning op een betonnen balk. Voor de plaatsing

van die leuning moet je rekening houden met obstakels, hoogteverschillen,

voegen enzovoort. Met een totaalstation is dat kinderspel om alles correct

op te meten.”

B-Line Metaalconstructies nam een gerobotiseerd totaalstation in gebruik.

38 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De iCR70 meet heel nauwkeurig, zelfs op een grote afstand.

“De Robot 70 is enorm krachtig en veelzijdig. Zelfs al sta je op grote afstand,

dan nog krijg je de exacte coördinaten. De tablet bij het toestel heeft een

internetverbinding. Ik stuur de metingen dus meteen door via e-mail of zet

ze in onze systemen, zodat mijn collega’s al kunnen starten met het ontwerp.

Zo kunnen we nog sneller schakelen, en dat is in de bouwsector meer en

meer nodig. Via TeamViewer kan Lasertopo mijn scherm overnemen en laten

zien hoe iets werkt. Je hoeft ook geen landmeter te zijn om ermee te werken.

Het menu is heel intuïtief. We hebben het nu negen maanden en ik ben nog

altijd onder de indruk van wat het ding allemaal kan. Terwijl er vroeger soms

twee mensen nodig waren voor de opmetingen, doen we dat nu alleen, in een

veel kortere tijd en een stuk nauwkeuriger!”

Je kunt de resultaten meteen delen, opslaan of doorsturen. Zo win je kostbare tijd.

“De service van Lasertopo is ongezien. Ze blijven meedenken met projecten”,

zegt Dries Balloey.

Begeleiding door gecertificeerde landmeters

Leverancier Lasertopo uit Herzele is specialist in hoogtechnologische meet- en

testapparatuur: lasers, gps-toestellen, totaalstations en 3D-laserscanners. Hun

adviseurs zijn gecertificeerde landmeters. Ze maken je wegwijs in alle meettoestellen

en hun mogelijkheden. Dries Balloey: “Bij veel bedrijven heb je het

gevoel dat de samenwerking stopt wanneer je het product in handen hebt. Bij

Lasertopo begint het dan pas. Ik ken geen enkel bedrijf dat zo’n uitgebreide

service biedt. En dat begon al bij onze zoektocht. We hadden twee bedrijven gevraagd

om hun producten te komen voorstellen. Het ene kwam op de proppen

met brochures, maar de mensen van Lasertopo hadden het meettoestel mee en

gingen geen enkele vraag uit de weg. Twee uur lang hebben we rondgelopen

om alles uit te testen. De beslissing was dus snel gemaakt.”

“Dankzij het totaalstation

doen we de metingen alleen

en in een veel kortere tijd”

“Ik heb nog maandelijks contact met Lasertopo – Jochen is onze contactpersoon.

Als ik met een complex project start, contacteer ik hem. Dan stuur ik

de plannen door en denkt hij mee. Ik bel hem ook meteen als ik twijfel tijdens

het meten. En ik stuur al eens een toffe foto van onze projecten door. Bij

de levering van het toestel heeft hij een uitgebreide demonstratie gegeven.

En binnenkort komt hij nog eens mee naar een werf om extra uitleg te geven.

Zo benutten we het volledige potentieel van het toestel.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Zwijnaarde Tech Lane Ghent

Er is gekozen voor een bovengronds concept in kubusvorm, met vier bouwlagen die ‘spiraalvormig’ naar boven gaan.

PARKING WORDT GROENE OASE

Tech Lane Ghent is uitgegroeid tot het kloppende hart van de hightech in Vlaanderen. Bijna vierduizend hooggekwalificeerde profielen zijn er

bezig met onderzoek en ontwikkeling. Hoewel volop de kaart van alternatief transport wordt getrokken, kan de auto niet volledig van de site

geweerd worden. Om wildparkeren tegen te gaan, werd beslist om het parkeeraanbod uit te breiden en te structuren. Een concessie via het

DBFMO-model resulteerde in de bouw van een hypermoderne garage met een groene look.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Luka Schweizer

Tech Lane Ghent werd in 1986 opgericht als het

‘Technologiepark – Zwijnaarde’. Wat kleinschalig

startte, groeide uit tot een levendig ecosysteem

van internationale zwaargewichten, kleine startups

en publieke onderzoeksinstellingen. De site

waar alles rond onderzoek en technologie draait,

vormt het decor van inspiratie en innovatie. Niet

verwonderlijk dus dat er heel wat interessante

initiatieven lopen in het domein van ‘alternatieve

transportmiddelen’. Toch blijft de wagen voor heel

wat werknemers en bezoekers nog steeds de beste

oplossing. Door de vele bijkomende gebouwen die

er de laatste jaren verrezen, steeg de vraag naar

parking, terwijl de beschikbare ruimte afnam.

“Het resultaat was dat velen hun auto achterlieten

op plaatsen waar ze niet hoorden”, aldus

Matthias Ingels, projectleider bij hoofdaannemer

Wyckaert. “Daarom besloot UGent dat de tijd rijp

was voor een uitbreiding en structurering van het

parkeeraanbod. Om de meest efficiënte oplossing

De garage geniet van opvallend veel invallend daglicht.

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tech Lane Ghent Zwijnaarde

Alle gevels zijn bekleed met een inoxgaas dat

een dubbele functie heeft.

Er is een sectie waar 250 deelfietsen worden aangeboden.

op lange termijn te garanderen, werd een openbare

aanbesteding volgens het DBFMO-model

uitgeschreven. De winnaar kreeg een braakliggend

terrein van 6.500 m² in erfpacht en moet de garage

dus financieren, beheren en onderhouden.”

Innovatief duurzaam

Uiteindelijk kreeg het consortium met Wyckaert,

HUB, Slock en Indigo de opdracht toegewezen

(waarbij deze laatste partij de exploitatie voor

zijn rekening zal nemen). “Wij bleken het meest

economische, innovatieve en groene ontwerp te

hebben ingediend”, verduidelijkt Matthias Ingels.

“We kozen voor een bovengronds concept in

kubusvorm met vier bouwlagen die ‘spiraalvormig’

naar boven gaan. Het is een garage met veel invallend

zonlicht die heel wat groen op de site zal

brengen. De parkeerplaatsen zijn immers ingericht

rond een centrale binnenpatio, waar de verticale

circulatie wordt georganiseerd. Voor de minder

mobiele gebruikers zijn er ook liften voorzien, die

toegankelijk zijn via stalen passerelles. Het groene

karakter wordt doorgetrokken naar de buitenkant:

alle gevels zijn bekleed met een inoxgaas dat

een dubbele functie heeft. Enerzijds fungeert

deze oplossing als valbescherming, anderzijds wordt

ze gebruikt als hulpmiddel voor de klimplanten die

op termijn het volledige gebouw zullen bedekken.

Logischerwijze werd het dak op het bovenste niveau

ingericht als groendak.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


Zwijnaarde Tech Lane Ghent

De parking heeft een benutbare oppervlakte van circa 15.000 m² en telt vijfhonderd parkeerplaatsen.

“De uitdaging

schuilde in de

korte montagetijd:

op amper zes

maanden tijd

moest de

garage worden

opgeleverd”

Razendsnelle uitvoering

De parking heeft een benutbare oppervlakte van

circa 15.000 m² en telt vijfhonderd parkeerplaatsen.

Er zijn meerdere oplaadstations voor elektrische

wagens voorzien, alsook een sectie waar 250 gratis

deelfietsen worden aangeboden. “Bouwtechnisch

was dit een relatief eenvoudig project”, aldus

Matthias Ingels. “De uitdaging schuilde in de korte

montagetijd: op amper zes maanden tijd moest de

garage worden opgeleverd. Dat was enkel haalbaar

indien de productie en plaatsing van de prefabelementen

perfect op elkaar zouden worden afgestemd.

Eenvoudig was dit niet, maar dankzij een

doordachte voorbereiding en de toepassing van

Lean en BIM slaagden we erin om onze beloftes binnen

de vooropgestelde termijn waar te maken.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

UGent (Gent)

Architect

HUB Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

Wyckaert (Gent)

Duurzame keerwanden voor

de infrastructuurmarkt

CBS Beton biedt totaaloplossingen op maat.

Voor elke toepassing heeft CBS Beton een oplossing. Hoogteverschillen bij op- en

afritten, glooiende hellingen, afbakening van bermen en parkings worden door de

keerwanden van CBS Beton moeiteloos overbrugd. Zo worden onze L-keerwanden

gebruikt als moderne infrastructurele oplossing in de grond-, wegen-, en waterbouw.

De wanden zijn glad van afwerking en voldoen aan de hoogste betonkwaliteit.

CBS beton beschikt over een BENOR certificaat voor België waaruit blijkt dat CBS beton

keerwanden voldoen aan de Belgische en Europese keerwand normen (NBN B21-132

en de EN 15258).

Om aan de stijgende vraag te voldoen binnen de

projectmarkt doet CBS Beton continu aan productverbetering

dankzij een eigen interne studiedienst.

Wij werken oplossingsgericht en denken mee met

de klant wanneer maatwerk gewenst is.

Bezoek onze website www.cbs-beton.com voor alle

technische gegevens over onze wanden. Indien u

nog vragen hebt, contacteer onze professionele

binnendienst.

Bovengrondse parkeergarage & Toegangscontrole Tech Lane Gent Science Park-Campus A te Zwijnaarde

CBS BETON nv

Hooiemeersstraat 8 • 8710 Wielsbeke • T +32 (0)56 61 75 37 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Een bouwproject in

een aardgasloze regio?

Met het Primagaz propaannetwerk

sta je sterk!

Primagaz biedt via het propaannetwerk een budget- en

klantvriendelijke oplossing voor aardgasloze terreinen.

Lage installatiekost

Slechts één (ondergrondse of bovengrondse) gastank

volstaat voor het totale project, waardoor de

installatiekosten uiterst beperkt zijn.

Aparte meters, individuele facturen

Elke wooneenheid heeft een individuele gasmeter

en ontvangt een aparte verbruiksfactuur.

Energie zonder zorgen

Primagaz zorgt voor het onderhoud van de tank en

komt onmiddellijk bijvullen wanneer het automatisch

meetsysteem aangeeft dat de tankinhoud minder

dan 20% bedraagt.

Klaar voor de toekomst

Propaan stoot weinig fijnstof uit. Het propaannetwerk

is eveneens geschikt voor biopropaan, een 100%

duurzame oplossing.

Interesse?

Meer over onze propaannetwerken vind je op

www.primagaz.be/propaannetwerk


Menen Kantoorgebouw ‘M1’

De ontwerpers gingen op zoek naar een architectuur die op een subtiele manier de aandacht trekt en tegelijkertijd een grote elegantie uitstraalt.

Drie eigenaars,

één gebouw, één look

Dat de deelmaatschappij doorsijpelt tot in de bouwwereld, wordt in Menen met glans gedemonstreerd. Drie totaal verschillende bedrijven

investeerden er gezamenlijk in een nieuwbouw die hun respectievelijke hoofdkantoren huisvest. Hierdoor vertrekt de architectuur vanuit de

specifieke behoeftes van elke partij qua vloeroppervlakte. Het resultaat is een intrigerend gestapeld volume met glas en beton in de hoofdrol.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Van Damme – Vandeputte Architecten

Het gebeurt niet elke dag dat een accountancykantoor, een notariaat en

een vastgoedontwikkelaar beslissen om hun hoofdzetel te delen. Toch is

het precies deze stap die Decupere & Partners, Prisma Notarissen en Lintoo

Projects hebben gezet. “Dat enkel deze laatste als bouwheer en coördinator

optrad, heeft louter te maken met de bouwkundige kennis van deze onderneming”,

vertellen Benoît Vandeputte en Hannes Van Damme, architectbestuurders

van Van Damme – Vandeputte Architecten uit Roeselare. “Onze

opdracht was wel degelijk een gebouw ontwerpen dat perfect was afgestemd

op de wensen en behoeften van de drie partijen. Dat lijkt misschien

een utopische ambitie, maar we slaagden vrij snel in de opzet door een

concept met een opeenstapeling van volumes voor te stellen. Voor ons

was dat de meest logische aanpak omdat de investering werd verdeeld

op basis van de gevraagde vloeroppervlakte. Maar het was ook de interessantste

manier om de circulatie en privacy per partner te waarborgen.”

Rustige elegantie

De drie bedrijven zochten al enige tijd naar een grotere, moderne en

strategisch gelegen locatie. Uiteindelijk vonden ze de ideale site aan de

Ieperstraat, een invalsweg naar Menen op de grens met Geluwe. “Het

3.900 m² grote terrein was perfect geschikt voor de bouw van een mooi

en impressionant pand”, aldus Hannes Van Damme. “We zijn dan ook

op zoek gegaan naar een architectuur die op een subtiele manier de

aandacht trekt en tegelijkertijd een grote elegantie uitstraalt. Uiteindelijk

kozen we voor een mix van openheid en geslotenheid. Relatief grote glasvolumes

worden afgewisseld met gladde grijze betonpanelen. Zonwerende

beglazing en houten lamellen die inkijk vrijwaren vervolledigen het geheel.

Door een beperkt aantal materialen toe te passen, slaagden we erin om

een uitgepuurde architectuur te creëren die ondanks de uitkragingen toch

rustig oogt.”

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw ‘M1’ Menen

Zonwerende beglazing en houten lamellen die inkijk vrijwaren vervolledigen

het geheel.

Bijzonder duurzaam

Het gebouw, dat is opgetrokken in een staalstructuur, heeft een benutbare

bovengrondse oppervlakte van 1.300 m². Daarnaast is er nog een ondergronds

niveau gerealiseerd, waar het archief van het notariaat is ondergebracht. “Het

kantorencomplex scoort erg hoog op het vlak van duurzaamheid en comfort”,

aldus Benoît Vandeputte. “Dankzij een doorgedreven isolatie, hoogwaardige

zonwerende beglazing in combinatie met massieve lamellen, warmtepompen

en energiezuinige ventilatoren konden we een BEN-gebouw realiseren. Er zijn

zelfs tien autolaadplaatsen voorzien, die volledig op zonne-energie werken.”

Op de tweede verdieping is al het meubilair maatwerk.

“Deze realisatie is werkelijk

een baken aan de

inkompoort van Menen”

Het gebouw onderscheidt zich met een doordachte mix van openheid

en geslotenheid.

Interieur met standing

In dit project fungeerde Van Damme – Vandeputte Architecten ook als interieurarchitect

voor de bovenste verdieping. “Werkelijk alles is er maatwerk”,

verduidelijkt Benoît Vandeputte. “Van de receptiedesk over het meubilair in

de vergaderzaal en de kantoren tot de koffiehoek en de keuken. Ons concept

is gebaseerd op een combinatie van donkere gerookte eik met een accent in

brons. In de sanitaire ruimtes steelt de groene natuursteen van Hullebusch de

show, samen met kastjes in beton ciré. Vanwege akoestische redenen werden

de vloeren bedekt met een duurzaam tapijt en werden er akoestische klimaatplafonds

geïnstalleerd. Het totaalplaatje klopt, zowel met de uitstraling van

het gebouw aan de buitenkant als het imago van Lintoo Projects. In elk geval

hebben we er drie erg tevreden klanten aan overgehouden. Deze realisatie

is werkelijk een baken aan de inkompoort van Menen. We hebben zelfs al

meerdere vragen gekregen om soortgelijke panden te ontwerpen. Maar daar

doen we niet aan mee. In onze ogen moet elk gebouw de unieke stempel van

zijn gebruiker(s) dragen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Lintoo Projects (Menen)

Architect

Van Damme – Vandeputte Architecten (Roeselare)

Hoofdaannemer(s)

Vulsteke Bedrijfsgebouwen (Kortemark)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Menen Kantoorgebouw ‘M1’

ARCHITECTONISCH BETON

VAN HET HOOGSTE NIVEAU

Met zijn gevel in glad grijs architectonisch beton straalt het M1-gebouw een klassevolle soberheid uit. Al is zo’n gevel geen evidentie.

Meer nog dan bij andere gevelmaterialen zijn de details bepalend voor de uitstraling, en dan vooral de niet-zichtbare. ‘Less is more’ is

immers het streefdoel. Voor Enjoy Concrete blijft het de liefde van het eerste moment: “Puur, naturel grijs glad, onze roots en expertise.”

Tekst Enjoy Concrete | Beeld Van Damme – Vandeputte Architecten

Het minimalistische karakter van de architectuur

van M1 – uit te spreken als ‘méén’, de lokale

benaming van de stad Menen – zorgt ervoor dat

alles goed moet zijn doorgesproken. Er is input

en interactie met de bouwpartners nodig, en dat

best al tijdens de ontwerpfase. Een voorbeeld uit

dit project: de wanden (h>5m) zijn onder 90°

getransporteerd, waarna ze op de werf gedraaid

werden met behulp van een tweede kraan. Dit

gegeven legde al veel vast, zoals de wanddikte

en bijgevolg ook de volledige muuropbouw en de

beschikbare ruimte, maar eveneens de stabiliteit

gezien het gewicht van de gevel, die bijna volledig

ophangt. Als dit te laat ter sprake komt, moeten

alle bouwpartners aanpassingen doorvoeren, met

vertraging en risico op fouten tot gevolg.

Met zijn gevel in architectonisch beton straalt het M1-gebouw een klassevolle soberheid uit.

Op maat gemaakt

In de gevel van M1 zijn maar liefst 700 m²

elementen uit glad grijs beton verwerkt. Deze

werden op maat gemaakt door Enjoy Concrete

uit Veurne, een bedrijf dat zich sinds 2010 toespitst

op de fabricage van architectonisch beton.

“Initiatiefnemer was Bernard Joye, die met zijn

voormalige bedrijf Furnibo naam en faam verwierf

via hoogwaardige realisaties in ter plaatse

gestort zichtbeton”, vertelt Maarten Durnez.

“Maar ter plaatse storten blijft een moeilijk

en zeer gespecialiseerd gegeven. Prefabricatie

zorgt in eerste instantie voor een gecontroleerde

productieomgeving. De schrik van architecten

om met zichtbeton te werken, werd minder

groot. Prefabricatie impliceert niet langer inboeten

op esthetiek ten voordele van zekerheid

of budget. In eerste instantie wordt nu naar

prefabricatie gekeken en wordt er slechts uitzonderlijk

van afgeweken.”

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw ‘M1’ Menen

In de gevel van het M1-gebouw zijn maar liefst 700 m² elementen uit glad grijs beton verwerkt.

“Dankzij een

supergladde

bekisting met

hoogwaardig

zelfnivellerend

beton slagen wij

waar de meeste

concullega’s

afhaken”

Productieproces met uitdagingen

Vandaag spitst Enjoy Concrete zich toe op de

productie van alle mogelijke elementen in architectonisch

prefabbeton: wanden, kolommen en terrassen,

maar ook tegels, banken en traptreden. “Naast

de gekende standaardtoepassingen laten we ons

graag uitdagen door te werken buiten formaat

(13.5 x 4m; 25t) of met gedetailleerde, kleine

elementen. Denk onder meer aan een haardmeubel

of bad. Dankzij een supergladde bekisting met

hoogwaardig zelfnivellerend beton slagen wij waar

de meeste concullega’s afhaken”, vertelt Maarten

Durnez. “Naast ons uitgekiende productieprocedé

en de lange binnenstockage voorzien we daarom

standaard ook een nabehandeling in twee fases.

We vragen tevens betrokkenheid van de klant, een

werf- of fabrieksbezoek. Beton is voor de ene een

egaal grijs vlak, maar voor de andere een verweerde

bunker op het strand. Het blijft een materiaal met

ontzettend veel mogelijkheden. We zijn dan ook

trots op onze referenties en gemotiveerder dan ooit

om nieuwe uitdagingen aan te gaan.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Aalst Pendelparking

PENDELPARKING 2.0

Aalsterse treinreizigers kunnen sinds februari hun fiets of wagen kwijt in een gloednieuwe parking aan de achterkant van het station.

Het impressionante complex, dat ook kantoren, commerciële ruimtes en fietsenstalling omvat, breekt radicaal met de traditionele ‘betonlook’

van andere parkeergebouwen. De futuristisch ogende gevel met verticale houtelementen op een glazen plint trekt de aandacht en fungeert

zo als ankerpunt van het nieuwe multifunctionele stadsdeel ‘Kaai District’.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Jan De Nul Group/NMBS-Stijn Van Schuerbeek

Stad Aalst en NMBS beslisten enkele jaren geleden om de buurt rond het

station volledig om te vormen naar een duurzaam en autoluw gebied. Het

nieuwe pendelparkinggebouw brengt de realisatie van stadsvernieuwingsproject

‘Aalsterse Stationsomgeving’ opnieuw een stapje dichterbij. In

een volgende fase zullen er op de site nog meerdere duurzame gebouwen

verrijzen. “Door sterk te investeren in dit binnenstedelijke gebied zal het

opgewaardeerd worden en zal een jarenlange onderbenutte plek opnieuw

actief deel uitmaken van het stadsweefsel”, vertelt Johan Geeroms, Managing

Director van PSR-Jan De Nul Group, dat in samenwerking met BESIX RED

instaat voor de ontwikkeling van het project (als Denderoever nv) en met

BESIX nv en Jan De Nul nv voor de bouw (als Denderconstruct nv). “Daarom

werd er geopteerd voor een parkeergebouw met zeven niveaus, waarvan

één ondergronds. Met een oppervlakte van meer dan 25.000 m² biedt het

plaats aan negenhonderd voertuigen. Het gebouw is ontworpen als een

‘dubbele helix’: één doorlopende helling waarop geparkeerd wordt. De

circulatie verloopt via twee routes: één voor het opgaande en één voor het

dalende verkeer.”

Het gebouw is ontworpen als een ‘dubbele helix’: één doorlopende helling waarop

geparkeerd wordt. (Beeld: NMBS-Stijn van Schuerbeek)

De circulatie verloopt via twee routes: één voor het opgaande en één voor het dalende verkeer. (Beeld: Jan De Nul Group)

48 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Pendelparking Aalst

Ondanks de betonnen structuur wijkt het uitzicht van deze parking sterk af van wat we gewoon zijn. (Beeld: Jan De Nul Group)

Onconventioneel uitzicht

Ondanks de betonnen structuur wijkt het uitzicht van deze parking sterk af

van wat we gewoon zijn. Dit heeft vooral te maken met de architectuur en

materiaalkeuze. Op het maaiveldniveau kreeg het gebouw een plint met hardglazen

gematteerde panelen die slechts diffuus licht doorlaten. Zo wordt op

subtiele wijze duidelijk dat het een parking is, maar is er geen sprake van

een ‘vitrine-effect’. Daarboven is de gevel opgebouwd met verticale houten

elementen, die zo zijn gepositioneerd dat ze vanop afstand als grote banden

ogen. Van nabij ontstaat er een tweede schaal door het ritme van diepe en

ondiepe delen, die respectievelijk doorlopen tot de bovenliggende verdieping

en borstweringshoogte.

Op een gelijkvloerse oppervlakte van bijna 800 m² is er plaats voor

zevenhonderd fietsen. (Beeld: NMBS-Stijn van Schuerbeek)

De gevel is opgebouwd uit verticale houtelementen. (Beeld: Jan De Nul Group)

Meerdere functies verenigd

De tijd dat Koning Auto de scepter zwaaide, is definitief voorbij. Steeds

meer pendelaars nemen de fiets naar het station. Daarom kon een uitgebreide

fietsparking niet ontbreken. Op een gelijkvloerse oppervlakte van

bijna 800 m² is er plaats voor zevenhonderd exemplaren. Daarvan kunnen

er tweehonderd in een volledig afgesloten ruimte gestald worden, die enkel

toegankelijk is voor reizigers met een MOBIB-kaart. De constructie bestaat

uit twee benen, waarvan er één van de toekomstig aan te leggen groenzone

naar de parking loopt, die op 1,6 meter hoogte ligt. Het andere been sluit

hierop aan en blijft vlak. Het dak, dat dezelfde vorm heeft, zal later in het

park ‘Kunst op de Helling’ geïntegreerd worden en toegankelijk zijn. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


- Trappen & trapleuningen

- Borstweringen

- Ramen & deuren

- Roosters & balkons

- Montage- & demontagewerken

info@vercometaal.be

www.vercometaal.be

Verco-Metaal bvba | Industrieterrein Hoogveld | Wissenstraat 10 | 9200 Dendermonde | Tel: 052 21 90 15

00023397006_Verco 1-2.indd 1 27-09-21 10:12


Pendelparking Aalst

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Op het maaiveldniveau kreeg het gebouw een plint met hardglazen gematteerde

panelen die slechts diffuus licht doorlaten. (Beeld: Jan De Nul Group)

“Dankzij de doordachte

gevelafwerking is er sprake

van een rustige en natuurlijke

uitstraling die naadloos

aansluit bij de buurt”

Geen mastodont

Qua stijl en materialisatie is de architectuur van de ‘Galleria’ gevolgd. Dit

gebouw van circa 1.600 m² situeert zich tussen de fiets- en pendelparking

en fungeert als uitvalsbasis voor de treinbestuurders en -begeleiders van

NMBS die actief zijn in de regio. Op het gelijkvloers zullen op termijn een

of meerdere commerciële ruimtes worden ingericht. Ook dit volume is opgebouwd

uit beton en heeft gevels die teruggetrokken zijn ten aanzien

van een betonnen colonnadestructuur. Qua afwerking werd er gekozen voor

grote glaspartijen in combinatie met een houten bekleding. In zijn totaliteit

kunnen we dus over een vrij groot gebouwencomplex spreken. Desondanks

komt het niet over als een mastodont. Integendeel: dankzij de doordachte

gevelafwerking is er sprake van een rustige en natuurlijke uitstraling die

naadloos aansluit bij de buurt. Bovendien is het gelukt om op de site

voldoende ruimte vrij te maken voor de nieuwe stadsontwikkeling. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Denderoever nv (Brussel)

Galleria-gebouw en fietsenstalling

HUB (Antwerpen)

Architect Parkeergebouw

cepezed (Delft, Nederland)

Hoofdaannemer(s)

Denderconstruct nv (Aalst)

POLIJSTWERKEN W.M.C. –

POLIJSTEN EN OPRUWEN VAN BETON

Om de nieuwe pendelparking in Aalst een strakke en moderne

uitstraling te geven die gedurende vele jaren intact blijft, werden

de betonnen balken, de draagkolommen en de fietsenstallingen

gepolijst. De keuze voor deze nabehandeling was niet louter

esthetisch, maar ook functioneel. Op deze manier wordt het

onderhoud immers sterk vereenvoudigd. De enige voorwaarde

voor dit project was een perfecte uitvoering. Daarom werd de

opdracht toegekend aan W.M.C. Polijstwerken (Sint-Niklaas), een

bedrijf dat zich sinds 2019 specifiek toelegt op het polijsten van

beton. “Hoewel we intussen al flink wat watertjes hebben doorzwommen,

bracht dit project toch een serieuze uitdaging met

zich mee”, vertellen oprichters en zaakvoerders Werner Maes

en Marle Alarcon Correa. “Hoewel we geen hoogtevrees hebben,

was het werken met onze handmachines op grote hoogte

toch wel intensief. Bovendien is dit de grootste opdracht die

we ooit hebben uitgevoerd, wat zijn impact had op planning en

mankracht. Naast het polijsten van beton hebben we in een van

de kantoren ook een gepolierde betonvloer opgeruwd ter voorbereiding

van het plaatsen van vinyl. We hebben dus heel wat

van onze expertise kunnen demonstreren in Aalst. En het mooie

is dat het resultaat er mag zijn. Het is een project dat zonder

twijfel vele deuren zal openen voor ons jonge bedrijf.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VERCO METAAL –

METALEN CONSTRUCTIES OP MAAT

Staal is prominent aanwezig in de nieuwe pendelparking van

Aalst. In die mate zelfs dat dit materiaal het uitzicht en de uitstraling

van het gebouw definieert. Voor Verco Metaal uit Dendermonde

is dit project dan ook een echt visitekaartje. Het is immers deze

firma die de borstweringen en de vele staalkaders met gevlochten

rvs-webnet heeft geproduceerd en geïnstalleerd. “Daarnaast

waren we verantwoordelijk voor tal van andere bouwelementen

zoals lantaarnpalen, hekwerk, deuren, afschermingen, trappen,

trapleuningen en handgrepen”, vertellen zaakvoerders Hans Van

Der Poorten en Michel Robberecht. “Kortom: dit project is bijna

een catalogus van onze kennis en kunde. Sinds 1987 legt ons

bedrijf zich toe op maatwerk in staal en rvs, inclusief grotere

staalconstructies en carports. Intussen concentreren we ons

voornamelijk op omvangrijke projecten, maar we blijven dat

wel afwisselen met opdrachten voor particulieren. We houden

van uitdagingen en kunnen die ook te baas omdat we alles in

huis hebben: ingenieurs die ontwerpen en uittekenen, een eigen

atelier waar we de producten en constructies fabriceren en een

team van plaatsers die een kwalitatieve installatie garanderen.

Onze a-tot-z-aanpak bleek ook bij de realisatie van de nieuwe

pendelparking een belangrijke troef te zijn, vooral gezien de

omvang en de diversiteit van de opdracht.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


EEN PERFECTE MATCH MET ELK GEBOUW

Schindler is zijn tijd altijd ver vooruit, ook op het vlak van duurzaamheid. Met de nieuwe ‘3000’ bewijst de liftenproducent dat ecologie perfect

combineerbaar is met kostenefficiëntie en flexibiliteit. En dat zonder compromissen te sluiten op het vlak van prestaties en afwerkingsgraad.

Energierecuperatie en tal van technologische snufjes zijn nu inherent aan de standaarduitrusting, waardoor het basisgamma de vergelijking

met topmodellen kan doorstaan.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Schindler

“Met de nieuwe ‘3000’

bewijzen we dat ecologie

perfect combineerbaar is met

kostenefficiëntie en flexibiliteit”

De 3000/3000+-lift is verkrijgbaar in drie interieurvariaties met frisse,

trendy kleuren.

Door het toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke design zal de ‘3000’-

reeks het merendeel van de verwachtingen en vragen kunnen inlossen.

Bovendien voorziet Schindler in uitbreidingen om de lift te personaliseren en af

te stemmen op het specifieke toepassingsdomein. “We maakten de relevante

opties per segment inzichtelijk en toegankelijk”, aldus Wim Stockx, salesmarketing

& product manager van Schindler Belux. “Ze zijn verenigd in

pakketten voor verschillende segmenten. Op die manier kunnen de klanten

kiezen voor de opties die voor hun project een meerwaarde bieden, wat zich

vertaalt in een bijzonder gunstige kostenoptimalisatie. Een win-winsituatie dus.”

De 3000- en 3000+-liften zijn gebouwd om gedurende hun volledige levenscyclus

een stille en zuinige werking te garanderen.

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Flexibiliteit troef

Schindler adviseert om maximaal voor standaardafmetingen te kiezen. Toch

gebeurt het wel vaker dat klanten afwijkende maten vragen. “In dit geval kan

ons nieuwe modulaire liftplatform worden toegepast”, vertelt Wim Stockx.

“Dit vereist uiteraard een iets grotere investering, maar daar staat een lift

op maat tegenover. We kunnen de afmetingen immers flexibel aanpassen

in stappen van 10 mm. Met een hefvermogen van 320 tot 1.350 kg en een

hefhoogte van 70 meter kan deze ‘3000’ gemakkelijk tot 24 stopplaatsen

aan. Voor bestaande gebouwen bestaat er een gelijkaardige uitvoering die

de naam ‘3000+’ kreeg.”

Beide lifttypes zijn verkrijgbaar in drie interieurdesignvariaties met frisse,

trendy kleuren en een waaier aan toebehoren. Daarnaast is er een ‘naakte’

versie beschikbaar die (weliswaar binnen de technische voorschriften) vrij

kan worden ingericht. “Onze gekende ‘TSD’-oplossing wordt behouden”, verduidelijkt

Wim Stockx. “Deze is bestemd voor gebouwen waar bouwkundige

voorschriften of ontwerpwensen soms ambitieus kleine schachtkophoogten

vereisen. Deze lift wordt intussen al in meer dan tweeduizend gebouwen

gebruikt, inclusief uitvoeringen met een schachtkop van 2900 mm. Tot nu toe

konden we echter enkel voor nieuwbouw een dergelijke oplossing aanbieden.

Dankzij de FLEX-types kunnen we vandaag ook in bestaande gebouwen het

onmogelijke waarmaken. Schachtkoppen tot 2500 mm behoren nu immers

tot de mogelijkheden!”

Ook het innovatieve EPIC-overdrachtssysteem voor sensorgegevens behoort nu tot

de standaarduitrusting.

Maximaal energiezuinig

De Schindler ‘3000’ en ‘3000+’ zijn gebouwd om gedurende hun volledige

levenscyclus een stille en zuinige werking te garanderen. “De aandrijfsystemen

met ‘closed-loop’ frequentieregelaars leveren een perfect gecontroleerd vermogen

aan de tractiemachines en de deuraandrijvingen”, verduidelijkt Wim Stockx.

“Een geavanceerde digitale controller biedt maximaal comfort op vele vlakken.

Ook het innovatieve EPIC-overdrachtssysteem voor sensorgegevens behoort nu

tot de standaarduitrusting, wat resulteert in een betrouwbaardere werking en

kwalitatiever onderhoud. Contactloze sensoren zorgen voor een nivellering met

de verdieping die tot op de millimeter nauwkeurig is. Zelfs in deze standaarduitvoering

garanderen we regeneratieve aandrijftechnologie, waarmee 30 %

minder energie wordt verbruikt in vergelijking met traditionele oplossingen.

Onze ledtechnologie en stand-bymodus blijven uiteraard behouden. Ook dit

draagt bij tot een uiterst duurzame werking volgens ISO 25745-2 en/of VDI.”

De liften werken met regeneratieve aandrijftechnologie, waarmee 30 % minder

energie wordt verbruikt.

Product van coronatijdperk

COVID-19 leidde tot een revolutie in het verticale gebouwentransport. “Iedereen

wilde plots aanraakvrije bediening en liftontsmetting”, verklaart Wim Stockx.

“Op bijzonder korte termijn ontwikkelden we tal van oplossingen die ook op de

‘3000’ kunnen worden toegepast. Zo kunnen deze liften worden uitgerust met

een interface die bediening via de ‘ElevateMe App’ toelaat. Er is keuze tussen

verschillende uv-systemen om mogelijke contaminaties te vermijden. Last but

not least kunnen alle ‘3000/3000+’-liften worden uitgerust met de befaamde

PORT-technologie. De voordelen van deze oplossing zijn legio: kortere reis- en

bestemmingstijden, hogere vervoerscapaciteit, en de mogelijkheid tot complete

gebouwbeveiliging met gepersonaliseerde toegang.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


De Pen

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Kathleen Dewulf,

Managing partner bij Global Estate Group

DE KANTOREN VAN MORGEN

De voorbije maanden is er veel inkt gevloeid over de voor- en nadelen van thuiswerk. De limieten ervan

werden pijnlijk duidelijk, terwijl er op het vlak van digitalisering en work-lifebalance dan weer mooie

stappen vooruit werden gezet. Relevanter dan een discussie over de pro's en contra's vind ik de impact

van thuiswerk op de kantoormarkt. Raakt het hybride werken zodanig ingeburgerd dat bedrijven hun

kantoorvraagstuk radicaal herbekijken? Worden ‘clean & flex desks’ straks mainstream? Komt de

kantoormarkt in woelig water terecht nu de gevolgen van de crisis bovendrijven?

Dat zijn vragen die ons als projectontwikkelaar bezighouden, des te meer omdat wij vandaag knopen doorhakken

over de kantoorprojecten van morgen. Niet evident in onzekere tijden. Bij gebrek aan een glazen bol houden wij

daarom vast aan een aantal principes waar wij sterk in geloven.

Ten eerste: om de work-lifebalance te bevorderen, zullen bedrijven steeds meer inzetten op een aangename werkbeleving

die verder gaat dan het pure 'werken'. Met behulp van een aantal handige of leuke extra’s – denk aan

een fitness, padel, kapper of strijkophaaldienst op het werk – zal er een aangenaam alternatief geboden worden

voor de voordelen van thuiswerk.

Daarnaast geloven we dat de decentralisatie van de kantoormarkt zich de komende jaren zal doorzetten. Bedrijven

zullen eerder kiezen voor regionale satellietkantoren – dicht bij de werknemers – dan voor een centrale locatie die

enkel bereikbaar is na een stevige portie fileleed.

Tot slot geloven wij dat kwalitatieve kantoorgebouwen hoe dan ook de storm zullen doorstaan, of het nu een

zacht briesje wordt of een heuse orkaan. Maar het kaf zal van het koren gescheiden worden en kantoren zullen

aan meer eisen moeten voldoen. Mooi en praktisch zal niet volstaan, want ook duurzaam, goed geventileerd en

hoogtechnologisch staan vandaag op de wishlist.

We geloven in deze drie principes en brengen ze ook in de praktijk bij onze eigen kantoorprojecten, zoals O-Forty

in Oostkamp, de voormalige Douwe Egbertssite in Grimbergen en andere ontwikkelingen. We zien dat het zijn

vruchten afwerpt, want de interesse in deze projecten blijft groot, crisis of niet. Dat stemt ons hoopvol voor de

toekomst, hoe onzeker en volatiel die ook moge zijn. ❚

De Pen wordt doorgegeven aan Geert Berkein, CEO bij Berkein Architects.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


future foundation technics

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk

Industrielaan 4, 9900 Eeklo

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77

info@votquennefoundations.be

info@lameireft.be

www.votquennefoundations.be

www.lameireft.be


Project: Aliplast verdeler Decaro uit Lokeren

Architect: B2Ai

Foto : Bart Heijnens

MC WALL

vliesgevel

STAR75

sterk isolerende ramen

FR90

brandwerende deuren

MAXIFORM

plaat-en buigwerk

UW PARTNER VOOR ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen aan: ramen, deuren

en schuiframen, maar ook vliesgevels en aluminium gevelbekleding, en natuurlijk lichtstraten, veranda’s,

terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs binnenschrijnwerk.

Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te assisteren bij alle mogelijke projecten.

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Ninove De Cooman-gebouw

Het De Cooman-gebouw in Ninove werd nieuw leven en vooral veel licht ingeblazen.

OPFRISSING EN NIEUWBOUW

VOOR VOORMALIG TEXTIELPAND

Het De Cooman-gebouw in Ninove onderging een stevige uitbreiding. Het Sociaal Huis kreeg zo een aanbouw met sociale assistentiewoningen.

De architecten slaagden erin om het oude industriële pand aan de Dender nieuw leven en vooral veel licht in te blazen. Met respect voor de

geschiedenis van het gebouw en met behulp van een bijzondere glazen facetgevel.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Bart Heijnens

De uitbreiding van het De Cooman-gebouw

start-te met het openwerken van de gesloten

achtergevel om aansluiting te maken met de

nieuwe aanbouw. Enerzijds huisvest het gebouw

op het gelijkvloers en de eerste verdieping de

kantoren van het OCMW, Leerpunt, het Agentschap

Inburgering en Integratie, het Huis van het

Kind, Kind & Gezin en een ontmoetingsruimte.

Op de tweede en derde verdieping van de aanbouw

vind je tien sociale assistentiewoningen. De

ingang bevindt zich in een groen binnengebied.

“Door het verleden van het pand kozen we ervoor

om dat industriële karakter door te trekken in het

interieur”, zegt architecte Sandra Ghesquiere van

B2Ai. “Ruwbouw is afbouw. We werkten met veel

glas, beton en zichtmetselwerk in de aanbouw.

De oude betonnen kolommen zijn behouden in

het bestaande gebouw, maar moesten opnieuw

behandeld worden. We kozen hier voor de kaleitechniek

om zo die oude look te behouden. In het

atrium tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping

staat een knappe draaitrap in beton. De

gang van de bestaande sociale appartementen is

58 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Cooman-gebouw Ninove

De realisatie van de glasgevel met zigzagbewegingen bracht heel wat reken- en handwerk met zich mee.

De architecten namen het industriële verleden van

het gebouw mee in het interieur.

“De facetgevel met zigzagbewegingen

vergde zeer precies maatwerk”

met behulp van een lichtstraat volledig opengetrokken.

“Door de muur van het oude gebouw weg

te halen, creëerden we niet alleen een dubbel zo

brede gang, maar ook een gezellige plek met vides

die een groot ruimtegevoel en veel lichtinval bieden.”

Aan de zijkanten van de aanbouw werden aluminium

golfplaten aangebracht. Hiervoor gingen de

architecten op zoek naar platen met een kleine

golf, die aansluiten op de vlakke platen aan de

voorzijde van de nieuwe aanbouw. De gevel van

het bestaande gebouw werd volledig gereinigd en

herschilderd. Aan de buitenzijde vormt het hele

gebouw zo een mooi geheel.

Glansrol voor het schrijnwerk

Eveneens bijzonder is de beglazing, een heuse

facetgevel die als het ware zigzagbewegingen

maakt. Decaro uit Lokeren stond in voor de installatie

van het aluminium buitenschrijnwerk. Voor

het bedrijf was deze glasgevel een primeur, die het

samen met Aliplast Aluminium Systems tot een

goede einde bracht. “Het aluminium kreeg een

lakanodisatie, een afwerking die sterk aanleunt

bij grenen schrijnwerk”, zegt Kenny Van Stappen,

zaakvoerder van Decaro. “Gewone anodisatie is

redelijk duur en geeft snel krassen. Door dit na

te bootsen met lak krijg je een duurzamer en

makkelijker te onderhouden resultaat.”

Ook aan de binnenzijde komt de facetgevel in glas mooi tot zijn recht en draagt hij bij tot de industriële sfeer

van het gebouw.

De uitdaging schuilde in de opbouw van de

glasgevel. “Normaal is zo’n gordijngevel recht

op recht, maar deze was in facet. Een zeer specifieke

constructie die maatwerk vraagt”, zegt

Kenny Van Stappen nog. “We lieten dit door

een landmeter volledig digitaal opmeten. Wij

hebben de gevels dan nadien omgezet naar

AutoCAD en stuk per stuk ingegeven in ons

systeem. Vervolgens werd nog gezaagd in ons

atelier.” Heel wat reken- en handwerk dus. Voor

de facethoeken deed Decaro een beroep op

Aliplast Aluminium Systems, hun vaste partner

en leverancier voor aluminium profielen. Ook

zij produceren alle profielen en toebehoren volledig

inhouse. “In hun ruime gamma vonden

we zo de exacte buitenhoeken die we nodig

hadden. Door de zigzagbeweging van de gevel

hadden we ook een binnenhoek nodig, die we

volledig zelf ontwierpen en produceerden. Het

hele project was een toffe uitdaging, die we

tot een goed einde brachten.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stad Ninove

Architect

B2Ai (Roeselare, Gent, Brussel)

Hoofdaannemer(s)

Bekaert Building Company (Waregem)

Fabrikant

Aliplast Aluminium Systems (Lokeren)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


Willebroek MG Park De Hulst

KWALITATIEVE LOODS

IN GROOTSTE BEDRIJVENPARK

VAN VLAANDEREN

In Willebroek werd in opdracht van MG Real Estate een loods met kantoren gebouwd met een totale oppervlakte van 9.000 m². Jurgen Wolfs,

Directeur der Werken bij de Belgisch-Nederlandse industriebouwer ASK Romein: “Er was bijzonder weinig tijd om dit project op te leveren.

Dankzij een open communicatie tussen onze teams en die van de klant slaagden we erin om de loods netjes binnen de vooropgestelde termijn

en het beoogde budget af te werken. Intussen haalden we ook al een contract binnen voor een volgend project van MG Real Estate."

Tekst uwtekst.be | Beeld LUCID

De loods in Willebroek maakt deel uit van MG Park De Hulst, het grootste

bedrijvenpark van Vlaanderen. ASK Romein verzorgde de volledige ruwbouw

van de loods, met schroefpalen en funderingen in gewapend beton en een

stalen structuur. De gevel bestaat uit geïsoleerde betonnen sandwichpanelen

en geïsoleerde stalen gevelpanelen. Het stalen dak is afgewerkt met

10 centimeter isolatie en pvc-dakbedekking. “We plaatsten ook een Pluvia-

“De loods heeft een vrije

overspanning van 50 meter”

Deze loods met kantoren verrees in het grootste bedrijvenpark van Vlaanderen.

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


MG Park De Hulst Willebroek

De gevel bestaat uit geïsoleerde betonnen en stalen panelen.

ASK Romein is een van de grootste staal- en industriebouwers in

de Benelux. De onderneming ontwerpt, produceert en bouwt voor

zowel kmo's als multinationals – goed voor een staalcapaciteit van

40.000 ton per jaar. Waar je ook komt, kom je projecten van ASK

Romein tegen. Denk onder meer aan de Ghelamco Arena in Gent

en de renovatie van het Bosuilstadion in Antwerpen, de kersverse

Standic-terminal van 95.000 m² in de haven van Antwerpen en de

nieuwe machinehal van metaalverwerkend bedrijf Aperam in Genk.

Tussen de loods en de kantoren zit een betonnen brandwand.

systeem voor de hemelwaterafvoer. En tussen de loods en de kantoren zit

een betonnen brandwand”, zegt Jurgen Wolfs. "Het bijzondere aan dit project

is de grote overspanning van de loods: 50 meter! Een technische uitdaging,

waardoor er binnenin een enorme vrije ruimte ontstond.”

Multimodale logistieke uitvalsbasis

De loods is een van de sluitstukken van MG Park De Hulst. De site is 500.000

m² groot, beschikt over 95.000 m² zonnepanelen en is CO 2

-neutraal. Jurgen

Wolfs: “Met drie laadperrons voor grote vrachtwagens, drie laadperrons voor

bestelwagens en directe toegang tot de laad- en loskades van het Zeekanaal

Brussel-Schelde is de site een ideale multimodale logistieke uitvalsbasis.”

Deze Willebroekse site is een ideale multimodale uitvalsbasis aan het Zeekanaal

Brussel-Schelde.

snel dat de bedrijfscultuur van MG Real Estate volledig aansluit bij onze

manier van werken. Door transparant te communiceren, konden we op korte

tijd grote stappen zetten. Een mooi voorbeeld van de constructieve relatie

die we steevast opbouwen met onze klanten.” ❚

Open communicatie

Zoals vaak was de bouwtijd ook in dit project erg kort. Jurgen Wolfs: "Het

was de eerste keer dat we met MG Real Estate mochten samenwerken. De

deadline was heel krap en het bouwtempo lag hoog. Toch merkten we al

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Hoofdaannemer(s)

MG Real Estate (Gent)

ASK Romein (Malle)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Partner voor geotechnische projecten

NIET ZOMAAR EEN SONDEERBEDRIJF

Met een brede waaier aan technieken helpt Revyson bouwwerven voorbereiden. Het bedrijf controleert de toestand en draagkracht van de

bodem en creëert zo een veilige werkomgeving voor de bouwvakkers en een veilige thuis of werkplek voor de toekomstige gebruikers van

het gebouw. Gestoeld op expertise in de sector combineert Revyson tal van technologieën. En dat aanbod breidt de komende jaren verder uit.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Revyson

Elke site vergt een eigen aanpak. Enkel door een

veelheid aan machines en technieken te combineren,

heb je een oplossing voor elk terrein. Dat

weten ze bij Revyson. Als sondeerbedrijf voert

het, naast sonderingen uiteraard, ook kwaliteitscontroles

uit. De jonge onderneming, opgericht

in 2018, bouwt verder op jarenlange expertise

in de sector. Vanuit ervaring in funderings- en

beschoeiingstechnieken herbekijkt ze de reeds

beschikbare gegevens en voert ze de juiste aan-

“Elke site vergt een eigen aanpak”

vullende proeven uit om geotechnische projecten

op een kostenefficiënte manier tot een veilig en

goed einde te brengen. Met een duidelijk zicht

op de uitdagingen bij het bouwklaar maken van

gronden en een goede kennis van de beschikbare

technieken is Revyson een ideale partner voor

studiebureaus, architecten, projectontwikkelaars,

aannemers … Kortom: voor élke bouwpartij.

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De sondeerrups baant zich vlot een weg op ruime werkterreinen.

Slagsonderingen garanderen een veilige en

indicatieve eerste controle van het terrein.

Zoveel meer dan sonderingen

Sonderingen vormen uiteraard een belangrijk

onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden

van Revyson. Terwijl de 20T-sondeerrups zich vlot

een weg baant op ruime werkterreinen, is er een

manuele versie voor slagsonderingen voorhanden.

Het manuele toestel voert veilig een indicatieve

eerste sondering uit op terreinen waar de draagkracht

onzekerder is of waar weinig plaats is voor

grote machinerie, bijvoorbeeld omdat er nog een

gebouw op het perceel staat. Het lichte toestel

laat bovendien geen sporen na. Wellicht voegt

Plaatproeven brengen de draagkracht van het terrein in kaart.

Revyson in de nabije toekomst nog een sondeerrups

van 10T of 15T toe aan zijn machinepark.

En daar stopt het niet, want de sondeerfirma

heeft nog heel wat andere technieken in huis voor

kwaliteitscontroles. Ze voert sonarproeven uit om

de diepte en integriteit van paalfunderingen te

controleren, doet trillingsmetingen in de buurt

van trillingsgevoelige constructies om schaderisico’s

in te schatten of spantesten op de ankers

van de keerwanden van een bouwput en dan

zijn er nog de plaatproeven die ideaal zijn om

de draagkracht van de onder- en bovenkoffer bij

wegenis of een werkterrein te controleren. Zo

kan je steekproeven doen om te verifiëren dat de

draagkracht toereikend is vooraleer zware machines

het wegdek of werkterrein betreden. Afhankelijk

van het terrein en de opbouwdikte zijn er drie

verschillende plaatgroottes om mee te werken.

Nog meer mogelijkheden

in de toekomst

Bovenstaande technieken en machines maken al

heel wat mogelijk. Toch kijkt Revyson ambitieus

naar de toekomst en wil het bedrijf de waaier

aan diensten verder uitbreiden. Daarmee bouwt

het zowel aan horizontale als verticale integratie.

Ludovic Huysentruyt van Revyson doet de toekomstplannen

uit de doeken: “We willen inzetten op

geofysica. Radartechnieken maken het namelijk

mogelijk om de densiteit van de ondergrond in kaart

te brengen. Omdat we hier echt in geloven, werken

we ook mee aan de werkgroep ‘Aanleg van werkterreinen’,

waar ze sleutelen aan reglementering

voor de aanleg van werkterreinen. Verder bekijken

we de mogelijkheid om grondboringen aan te

bieden. Bij bemalingsstudies laten die ons bijvoorbeeld

toe om een betere inschatting van de

doorlatendheid in rekening te brengen. En ook

rioleringsinspectie zit in de pijplijn. Het in kaart

brengen van het rioleringssysteem achter een

voorziene keerwand kan schade vermijden tijdens

de uitvoering. Bij het boren van de palen of de

grondankers wordt zo een doorboring van de riolering

vermeden (met betonverlies tot gevolg).

Een absolute meerwaarde voor onze klanten.

Daar gaan we voor!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


Niel & Herent Turnhal & Sportcentrum Bart Swings

KWALITATIEVE SPORTINFRASTRUCTUUR

MET EEN GOUDEN RANDJE

De Olympische Spelen hebben eens te meer bewezen dat investeren in sportinfrastructuur zijn vruchten afwerpt. Judoka’s en gymnasten uit de

buurt van Niel kunnen sinds kort terecht in een gloednieuwe gymhal met dojo, waar ze zich kunnen spiegelen aan olympisch turnkampioene Nina

Derwael en hun streekgenoot Matthias Casse, die in Tokio een knappe bronzen plak wist te veroveren. In Herent staat een andere olympische

medaillewinnaar in de spotlights, want daar is het kersverse sportcentrum vernoemd naar schaatskampioen Bart Swings. Twee bijzondere

bouwprojecten die ambitieuze sportievelingen moeten inspireren tot grootse prestaties …

Tekst Tim Janssens | Beeld Pellikaan, Dominique Van Huffel

Het sportpark van Niel kreeg onlangs een stevige upgrade. Naast het

jeugdhuis en de bestaande sporthal verrees een nieuwe turnhal met een

dojo en een multifunctionele zaal. Het gebouw heeft een oppervlakte van

900 m², is ontworpen door Studio Klein Brabant en werd gerealiseerd door

Pellikaan. “De nieuwe turnhal is opgebouwd uit een prefabbetonstructuur

met voorgespannen IV-liggers, die op punt gesteld is met behulp van een

BIM-model. De sokkel bestaat uit sandwichpanelen in zichtbeton en de rest

van de gevel uit binnendozen met isolatie en metalen buitenbeplating.

Voorts is er geopteerd voor een polybetonvloer, die intussen volledig bedekt

is met matten en toestellen, en een steeldeck met pvc-dakdichting en een

groendak. Polycarbonaatvlakken in de gevels – drie in de turnhal en één ter

hoogte van de danszaal – zorgen voor een mooie natuurlijke lichtinval. We

hebben ook enkele renovatie-ingrepen uitgevoerd in de bestaande sporthal,

maar dat beperkte zich tot het afbreken van twee bestaande kleedkamers

en de realisatie van sanitair, twee kleinere kleedkamers en een ontvangstruimte”,

vertelt Lieve De Bleser, projectleider bij Pellikaan.

De nieuwe turnhal in Niel is opgebouwd uit een prefabbetonstructuur met voorgespannen IV-liggers, die op punt gesteld is met behulp van een BIM-model.

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Turnhal & Sportcentrum Bart Swings Niel & Herent

In het sportpark van Niel verrees een nieuwe turnhal met een dojo en een multifunctionele zaal.

Meerdere tandjes bijgestoken

De grootste uitdaging tijdens de werkzaamheden in Niel ligt voor de hand:

de coronacrisis. “De ‘lockdown’ viel samen met de eerste fases van de

uitvoering, dus het was geen sinecure om beschikbare onderaannemers

te vinden”, benadrukt Lieve De Bleser. “Bovendien zorgde ook de ondergrond

voor de nodige problemen en hebben we de beoogde paalfundering

deels moeten vervangen door micropalen. Gelukkig bleef de impact op

onze planning binnen de perken, onder meer omdat we in de laatste rechte

lijn meerdere tandjes bijgestoken hebben. We zijn zeer tevreden met het

resultaat. Aanvankelijk vreesden we dat de zwarte gevelbeplating er een

monolithisch blok van zou maken, maar dankzij de uitgekiende profilering

is er sprake van een intrigerend ‘lichtspel’, wat een zeer mooi effect creëert.

Een knappe vondst van de architecten en vakwerk van het Pellikaan-team!”

Polyvalent sportcentrum

Een veertigtal kilometer verderop, in het Vlaams-Brabantse Herent, gooide

Pellikaan eveneens hoge ogen. Daar realiseerde het samen met Artabel, IRS

Studiebureau en studio k een prestigieus Design & Build-project, waarvan

de eerste plannen al dateren uit 2016: het sportcentrum Bart Swings. De

focus lag niet enkel op sporttechnische inrichting (zowel binnen als buiten),

maar ook op kwalitatieve omgevingsaanleg en het stimuleren van sociale

interactie tussen verschillende soorten bezoekers. Bart Swings, die geboren en

getogen is in Herent, kreeg de eer en het genoegen om het complex officieel

“De geprofileerde zwarte

gevelbeplating van de

nieuwe turnhal in Niel creëert

een zeer mooi effect”

in te huldigen. De gelauwerde schaatskampioen keek zijn ogen uit, want het

aanbod is niet min: een driedelige sporthal van 1700 m² met een combielastische

sportvloer en vechtsportmatten, een turnhal van 860 m² met een

gesloten valkuilsysteem, een tumblingbaan op volledige lengte (uniek in de

regio), een fasttrack en alle toestellen voor olympische gymnastiek, twee

beachvolleyvelden, een buitenfitness, een geasfalteerde pumptrack (uniek

in de regio), een skatepark, een brasserie van 260 m² met buitenterras ...

Bovendien is er op de site ook een parkzone ingericht, start er aan het sportcomplex

een vernieuwde mountainbikeroute (inclusief afspuitstand) en is er

een aansluiting voorzien naar een Finse piste en beweegbank. Tot slot is er

alvast rekening gehouden met de toekomst, want er worden volop plannen

gesmeed voor de bouw van een zwembad naast de gymhal. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


We build strong relationships and future-proof buildings.

Meer dan 70 jaar D&B

Excelsiorlaan 1 1930 Zaventem

info@pellikaan.be

www.pellikaan.be


Turnhal & Sportcentrum Bart Swings Niel & Herent

De lat lag hoog bij de realisatie van sportcentrum Bart Swings, want de gemeente wilde niet zomaar een sporthal van dertien in een dozijn.

“In veel andere sportcomplexen

wordt er bespaard

op esthetiek, maar dat is in

Herent absoluut niet het geval”

Esthetiek en energie-efficiëntie

Het sportcentrum Bart Swings is op dezelfde manier opgebouwd als de nieuwe

turnhal in Niel: een structuur uit prefabbeton (kolommen, balken, predallen en

welfsels), een sokkel in betonnen sandwichpanelen en gevels met binnendozen,

isolatie en een metalen bardageconstructie. “De bronzen kleur en het geplooide

karakter van de gevelbekleding geven het gebouw een bijzondere uitstraling.

Ook het aluminium buitenschrijnwerk past perfect in het plaatje, terwijl enkele

polycarbonaatvlakken aan de noordkant voor extra natuurlijke lichtinval

zorgen”, vertelt Pellikaan-projectleider Koen Verhoeven. “De lat lag hoog, want

de gemeente wilde niet zomaar een sporthal van dertien in een dozijn. In

veel andere sportcomplexen haalt het functionele aspect de bovenhand en

wordt er bespaard op esthetiek, maar dat is in Herent absoluut niet het geval.

Zo is de cafetaria erg trendy ingericht door Studio Boîte (een gespecialiseerd

interieurbureau uit Leuven), is de inkomhal afgewerkt met bamboehout en

hebben de binnendozen in de sporthal een groene kleur in plaats van het

gebruikelijke wit. Eveneens opvallend is dat het complex aan de BEN-norm

voldoet. Dat impliceerde dat we heel veel aandacht moesten besteden aan

de luchtdichtheid. Gezien de mechanische verankering van de gevelbekleding

was dit allerminst evident, maar onze inspanningen hebben geloond, want

uiteindelijk is het luchtdichtheidsniveau zelfs beter dan vooropgesteld was.

Daarnaast is er fors geïnvesteerd op energetisch vlak: dikke isolatiepakketten,

zonnepanelen op het dak van de turnhal, een ventilatiesysteem D …” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GEVITEC – ELEKTRISCHE

INSTALLATIES EN BEKABELING

Uitbreiding van een bestaande sporthal of Design & Build voor

de realisatie van een nieuw sportcomplex: ook elektro-installateur

Gevitec (Schoten) is van alle markten thuis en is perfect in

staat om beide opdrachten tot een goed einde te brengen. Dat

bewees het onlangs in Niel en Herent, waar het een verlengstuk

breide aan de succesvolle samenwerking met Pellikaan. “We

stonden van a tot z in voor de elektrische installatie, bekabeling,

verlichting, toegangscontrole, aansluitingen en voedingen”,

vertelt Andy Borghs, asisstent-directeur bij Gevitec. “Onze flexibiliteit

en proactiviteit zijn belangrijke troeven. Niet enkel nieuwe

installaties, maar ook aanpassingen en uitbreidingen behoren tot

de mogelijkheden. Bovendien kunnen we – in samenspraak met

de klant – altijd de nodige extra’s voorzien. Zo hebben we in

Niel tevens een hoogspanningscabine geplaatst, waardoor ook

de bestaande sporthal een nieuwe voeding kreeg. En in Herent

namen we eveneens de datavoorzieningen, de muziekinstallatie

en de camerabewaking voor onze rekening. Bovendien kreeg de

uitrusting van de cafetaria pas in een later stadium vorm. Dat was

echter geen probleem, want zo konden we onze knowhow optimaal

inzetten (in het verlengde van de volledige D&B-opdracht).

Aangezien we intern vrij snel de nodige maatregelen hebben getroffen,

konden we steevast doorwerken tijdens de coronacrisis.

Daardoor zijn de deadlines niet in het gedrang gekomen, tot grote

tevredenheid van Pellikaan. We werken regelmatig samen, dus

de verstandhouding is uitstekend en de communicatielijnen zijn

zeer kort. Op naar de volgende, zou ik zeggen!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


Untitled-1 1 08/09/2021 10:42

Turnhal & Sportcentrum Bart Swings Niel & Herent

Sportcentrum Bart Swings biedt onder meer plaats aan een driedelige sporthal van 1700 m² met een combi-elastische sportvloer.

Tot in de puntjes voorbereid

Ook in Herent gooide de coronacrisis aanvankelijk roet in het eten. “Vanwege

de ‘lockdown’ zijn de werken pas in mei 2020 echt van start kunnen gaan

twee à drie maanden later dan voorzien – al mochten we qua afwezigheden

van het werfpersoneel of leveringsproblemen al bij al niet te hard klagen”,

geeft Koen Verhoeven aan. “Bovendien hebben we die periode van uitstel

benut om de uitvoering tot in de puntjes voor te bereiden, wat het verdere

verloop van het project zeker ten goede is gekomen. Het sportcomplex is op

20 mei van dit jaar opgeleverd, waarna het officieel is ingehuldigd op 21 juni.

De bouw nam dus amper een jaar in beslag, wat we gezien de omstandigheden

een succes mogen noemen. De omgevingsaanleg (meer bepaald de beplanting)

zal eind dit jaar – in het plantseizoen – afgerond worden. We houden

een positief gevoel over aan deze mooie realisatie. De verstandhouding met het

gemeentebestuur van Herent was uitstekend en ook de samenwerking met de

andere bouwpartners verliep erg vlot. Dat Bart Swings himself onder de indruk

was van het resultaat, is uiteraard de kers op de taart!” ❚

TECHNISCHE FICHE (NIEL)

Bouwheren:

Architect:

Hoofdaannemer(s):

TECHNISCHE FICHE (HERENT)

Bouwheren:

Architect:

Hoofdaannemer(s):

Gemeente Niel

Studio Klein Brabant (Bornem)

Pellikaan (Zaventem)

Gemeente Herent

Artabel (Leuven)

Pellikaan (Zaventem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Pittem DV Fresh

De eerder gesloten productie- en stockagevolumes contrasteren mooi met de kantoorzone, die zich boven de laadkades bevindt.

VOEDINGSBEDRIJF INVESTEERT

IN FABRIEK VAN DE TOEKOMST

Om de razendsnelle groei te kunnen bijbenen, investeerde DV Fresh maar liefst 17 miljoen

euro in een ‘fabriek van de toekomst’. Naast de transformatie van de bestaande productiehal

omvatte het project ook de bouw van een gloednieuw volume waar automatisering en digitalisering

de scepter zwaaien. Logischerwijze is dit progressieve karakter ook doorgetrokken

in de architectuur, die dankzij een subtiel lijnenspel en contrasterende kleuren bijzonder

eigentijds oogt.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld DV Fresh

Naast het versnijden en verpakken van verse

groenten produceert DV Fresh ook kant-en-klare

maaltijdsalades voor de retail- en foodservicesector

in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1998

zetten zaakvoerders Dirk en Hilde Verkinderen

in op innovatie en kwaliteit. Zo ontwikkelen ze

innovatieve snijtechnieken, creatieve recepturen

en gepersonaliseerde verpakkingsmethodes. Met

succes, want de onderneming kende een razendsnelle

groei. Al snel besefte het echtpaar dat

een uitbreiding zich vroeg of laat zou opdringen.

Toen de aanpalende site van Lafaut in 2016 te

koop werd aangeboden, grepen Dirk en Hilde

de kans met beide handen. “Zo konden we onze

site uitbreiden tot 34.000 m², wat heel wat extra

toekomstmogelijkheden bood”, vertellen ze. “We

wisten dat maximale automatisering de manier

was om de concurrentie het hoofd te blijven

bieden. Daarom vatten we het idee op om een

extra volume te bouwen en het geheel in te

richten als een ‘factory of the future’.”

De nieuwbouw omvat onder meer een

automatisch opslagmagazijn.

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DV Fresh Pittem

DV Fresh investeerde 17 miljoen euro in zijn ‘factory of the future’.

Een grote expeditieruimte is een ander belangrijk onderdeel van de nieuwbouw.

Gestapelde functies

De bestaande fabriek werd omgebouwd tot een

productiehal waar de groenten worden gewassen,

versneden en gedroogd. Via een intermediaire

koelcel bereiken deze halffabricaten het nieuwe

volume, waar ze verder worden verwerkt, verpakt

en opgeslagen. De nieuwbouw beslaat een vloeroppervlakte

van 10.000 m² en omvat een verpakkingshal,

een automatisch opslag- en leeggoedmagazijn,

koelcellen en een grote expeditieruimte.

“We kozen voor een solide betonnen constructie

met twee niveaus”, aldus de zaakvoerders. “Door

de verschillende functies te stapelen, kunnen

we de ruimte beter benutten, de zones volledig

gescheiden houden en ook ons energieverbruik

optimaliseren. Bovendien kreeg de site een veel

nettere aanblik omdat de opslag van het leeggoed

in het gebouw geïntegreerd is.”

“We zijn positief

verrast over de

vele voordelen

die de nieuwe

lay-out en de

bijbehorende

flow met zich

meebrengen”

De architect ontwierp een concept waarbij

gladde lichtgrijze betonpanelen en donkere

sandwichpanelen elkaar afwisselen.

In het nieuwe volume zwaaien automatisering en

digitalisering de scepter.

Architecturaal plaatje klopt

De eerder gesloten productie- en stockagevolumes

contrasteren mooi met de kantoorzone, die zich

boven de laadkades bevindt. “Naast extra kantoren

voorzagen we daar ook een ruim opleidingslokaal,

een volwaardige testkeuken en een goed uitgeruste

demokeuken”, aldus Dirk en Hilde Verkinderen.

“Dit onderdeel van het nieuwe gebouw kenmerkt

zich door open gevels met een intrigerend lijnenspel.

R-Architekten ontwierp immers een concept

waarbij gladde lichtgrijze betonpanelen en donkere

sandwichpanelen elkaar afwisselen. In combinatie

met naturel schrijnwerk resulteert dit in een

sober en tijdloos gebouw dat toch progressiviteit,

creativiteit en functionaliteit uitstraalt. Kortom: het

architecturale plaatje stemt volledig overeen met

de visie van DV Fresh en weerspiegelt waar we als

bedrijf voor staan. Vandaag zijn we bezig met de

opstart van de nieuwe fabriek. We zijn positief verrast

over de vele voordelen die de nieuwe lay-out

en de bijbehorende flow met zich meebrengen.

Het is nu al duidelijk dat we met deze investering

perfect kunnen inspelen op ons groeitraject, waarin

innovatieve producten met toegevoegde waarde en

complexiteit de hoofdrol spelen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

DV Fresh (Pittem)

Architect

R-Architekten (Oostende)

Hoofdaannemer(s)

Beaver Construct (Lendelede)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


Industriële

koeloplossingen op

uw maat?

Contacteer ons!

Industriestraat 14

8755 Ruiselede

info@koeltechniekroose.be

www.koeltechniekroose.be


DV Fresh Pittem

DUURZAAM KOELEN EN VRIEZEN OP MAAT

De activiteiten van DV Fresh staan of vallen met een efficiënte en energiezuinige koeling. Daarom koos het resoluut voor state of the art

maatwerk, waarbij alle onderdelen perfect op elkaar zijn afgestemd. Zowel de engineering als de implementatie van de oplossing werden

toevertrouwd aan Koeltechniek Roose uit Ruiselede, dat voorheen al meerdere projecten voor dit voedingsbedrijf realiseerde.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Koeltechniek Roose

In het nieuwe gebouw is onder meer een grote

koelcel voor de uitgaande goederen ingericht.

leidingen en robuuste compressoren/verdampers.

Daarnaast ontwikkelden we zelf een sturing met

visualisatie om de installaties altijd op de meest

energiezuinige manier te kunnen laten werken.

Omdat we zelf zowel de engineering als de implementatie

en afstelling voor onze rekening

nemen, kunnen we de klant bovendien altijd de

beste oplossing garanderen.”

In de machinekamer zijn twee compressor units, een buffervat voor de warmterecuperatie en

een CO 2

-afscheider geïnstalleerd.

“We ontwikkelden zelf een sturing met

visualisatie om de installaties altijd op

de meest energiezuinige manier

te kunnen laten werken”

Sinds 1983 specialiseert Koeltechniek Roose zich

in industriële koel- en vriesinstallaties (NH 3

en

CO 2

) op maat. Het accent ligt op oplossingen voor

de voedingsindustrie, maar het bedrijf spitst zich

eveneens toe op proceskoeling voor de papier-

en kunststofnijverheid. “We maken op meerdere

punten het verschil ten opzichte van de concurrentie”,

vertellen zaakvoerders Wim en Davy

Roose. “Zo garanderen we een lange levensduur

van de installaties via de toepassing van rvs-

Twee koelmiddelen

Het project bij DV Fresh startte met een analyse

van de volledige koellast van het bedrijf. “Op basis

daarvan hebben we een milieuvriendelijke NH 3

/

CO 2

-pompsysteeminstallatie ontworpen met een

koelvermogen van 1,2 MW bij een CO 2

-temperatuur

van -5 °C”, aldus de gebroeders Roose. “De keuze

voor twee koelmiddelen zorgt voor een combinatie

van bedrijfszekerheid, duurzaamheid, veiligheid

en flexibiliteit. Daarnaast bouwden we een CO 2

DX-vriesinstallatie met een vermogen van 40 kW

bij -30 °C. Deze is in cascade op het CO 2

-pompsysteem

geïnstalleerd. In het gebouw voorzagen we

22 verdampers, die in totaal zeventig ventilatoren

hebben. Hun ontdooiing gebeurt door middel van

een glycolcircuit dat door warmterecuperatie wordt

opgewarmd. Interessant aan deze case is dat de

warmte die uit de koeling wordt gerecupereerd ook

wordt gebruikt om sla te drogen en de ondervloer

van de diepvriezer vorstvrij te houden.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


Mechelen FANUC

GEDURFDE EVENWICHTSOEFENING

MET KLEUR

In het Old Road Business Park in Mechelen pronkt sinds kort het

nieuwe hoofdkantoor van FANUC Benelux. Conform de richtlijnen van

het Japanse moederbedrijf is het een bedrijfshub waar herkenbaarheid

en soberheid subtiel in balans zijn. Het effect van de felgele

gevels wordt getemperd door een ingenieuze vormgeving met

aandacht voor symboliek en detail. Het resultaat is een uniek en

kleurrijk gebouw dat intrigeert in plaats van choqueert.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Tecro & Krea Architects, Christophe Van Couteren

Het effect van de felgele gevels wordt getemperd door een ingenieuze vormgeving met aandacht voor symboliek en detail.

Automatisering en robotisering spelen meer dan ooit een cruciale rol in de

Europese maakindustrie. Het gaat de Japanse multinational FANUC dan ook

voor de wind. Gezien de specialisatie in industriële robots, CNC-besturingen en

frees-, EDM- en servogestuurde spuitgietmachines zag deze belangrijke speler

zijn marktaandeel gestaag groeien. “Ook in de Benelux hebben we een erg

sterke marktpositie”, aldus managing director Paul Ribus. “Dankzij onze kwaliteitsvolle

producten en excellente service zagen we het klanten- en personeels-

bestand de laatste vijf jaar meer dan verdubbelden. Hierdoor barstte de oorspronkelijke

uitvalsbasis compleet uit zijn voegen. In onze zoektocht naar een

nieuwe locatie bleek Resolve Real Estate de meest interessante optie te zijn. Deze

projectontwikkelaar kon een ‘build to suit’-gebouw aanbieden op de voormalige

DME-site, op een halve kilometer van ons vroegere adres. Omdat er op dat

moment nog geen ontwerp was, kregen we bovendien carte blanche qua architectuur

en inrichting. Kortom: deze oplossing was een win-win op alle vlakken.”

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


FANUC Mechelen

Compromis tussen twee culturen

De nieuwe uitvalsbasis van FANUC moest ontworpen worden volgens de strikte

richtlijnen van de Japanse multinational. “Herkenbaarheid creëren via een

prominente toepassing van de gele bedrijfskleur was een absolute vereiste”, aldus

architect Joeri Windmolders van Tecro & Krea Architects. “Dit plaatste ons voor

een culturele clash op het vlak van architectuur. Gekleurde gebouwen worden in

België al snel met ‘oubollig’ geassocieerd. In de naoorlogse periode werd kleur

immers te pas en te onpas gebruikt. In deze opdracht kwam het er dus op aan

om een evenwicht te vinden tussen de Japanse vereisten en een stijl die binnen

onze hedendaagse stedenbouw past. We ontwikkelden een concept met twee

in elkaar grijpende volumes van respectievelijk twee en drie bouwlagen. Het

tweelagige deel is evenwijdig aan de openbare weg afgesneden en geeft de

illusie dat een grijs blok is opengewerkt om het geel vanbinnen zichtbaar te

maken. Deze gevel staat dan ook bol van de symboliek. Het is een verwijzing

naar het geel dat letterlijk de kern van FANUC vormt, terwijl de grote glaspartijen

symbool staan voor de transparantie en trots van het bedrijf.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


Mechelen FANUC

De grote glaspartijen staan symbool voor de transparantie en trots van het bedrijf.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KA CONSTRUCT – VLIESGEVEL

In de nieuwe hoofdzetel van FANUC Benelux speelt glas een

prominente rol. Vooral de 400 m² grote vliesgevelconstructie van

de kantoren bezorgt het gebouw extra cachet. Hiermee heeft

KA Construct er een erg mooie referentie bij, want deze firma

uit Beerse bestendigde opnieuw haar reputatie als specialist in

technisch vooruitstrevende aluminium gevelconstructies. “Voor

dit project gebruikten we de raam- en vliesgevelprofielen van

Sprangers”, vertelt projectleider Herman Vorsselmans. “Dankzij

de toepassing van zonwerende beglazing (type dark grey) vervolledigt

de vliesgevel het visuele plaatje, waarin de kleuren geel

en grijs centraal staan. Voor dergelijke projecten wordt niets

meer ingemeten. Alles wordt op basis van maatafspraken gepro-

duceerd, wat natuurlijk een behoorlijke graad van detaillering en

een bijzonder goede communicatie en coördinatie tussen alle

bouwpartners vereist. Voor FANUC was de perfecte afstemming

met de aannemer voor de gevelbekleding uiterst noodzakelijk.

Het was dus geen evidente opdracht, maar het is net met dit

soort projecten dat we graag het verschil maken.”

“We zochten naar de beste

mix tussen kwaliteit en

budget om het gebouw

zo aangenaam mogelijk te

maken voor de gebruikers”

Maximale lichtinval

Het gebouw heeft een benutbare oppervlakte van iets meer dan 5.000 m²

en huisvest – naast de kantoren en een warehouse – ook een ‘Experience

Centre’ met een demoruimte, showroom en leslokalen. Het werd opgetrokken

in staalskeletbouw en afgewerkt met geïsoleerde stalen sandwichpanelen in

de huiskleuren van FANUC. “Om een maximale lichtinval te creëren, voorzagen

we in het tweelagige deel een atrium waarrond alle leslokalen gegroepeerd

zijn”, aldus Joeri Windmolders. “Bovendien loopt er een brede gang doorheen

het hele gebouw (in de langsrichting), waar meerdere lichtkoepels geïntegreerd

zijn. De inrichting is door de binnenhuisarchitect perfect afgestemd

op de wensen van FANUC en met veel oog voor detail uitgevoerd.”

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


199003-16739_KA construct 1-4.indd 1 21-06-19 12:17

FANUC Mechelen

Het gebouw is opgetrokken in staalskeletbouw en afgewerkt met geïsoleerde

stalen sandwichpanelen in de huiskleuren van FANUC.

Herkenbaarheid creëren via een prominente toepassing van de gele bedrijfskleur

was een absolute vereiste.

Doordachte realisatie

Het ingenieuze ontwerp werd naar de praktijk vertaald door Verelst

Bedrijfsbouw. Logisch, aangezien Resolve een joint-venture is tussen

Aannemingen Verelst, Eddy van Arwegen en Francis Hendrickx. Maar ook

praktisch, want Groep Verelst beschikt over een eigen staal- en betonfabriek.

“Dit laat ons toe om snel te schakelen en de structuur van het gebouw bijna

altijd volledig zelf op te bouwen”, vertelt senior projectleider Michaël Van

Baarle. “De nieuwe FANUC-hoofdzetel hebben we instapklaar afgeleverd,

inclusief de volledige binnenafwerking en technieken. Het gebouw is

BEN of bijna-energieneutraal. Om dit te bereiken en alles zo aangenaam

mogelijk te maken voor de gebruikers, zochten we naar de beste mix tussen

kwaliteit en budget. Uiteindelijk werd er geopteerd voor een combinatie

van vloerverwarming/-koeling en een VRV-systeem. Deze oplossingen

zijn – net als alle andere elektrische componenten – aan een centraal

domoticasysteem gekoppeld. Om tijdens de uitvoering conflicten tussen

het leidingwerk te vermijden, hebben we sterk ingezet op 3D-tekenwerk.

Samen met de onderaannemers en het studiebureau werd alles op voorhand

minutieus uitgetekend. Dit leidde tot een bijzonder geslaagde realisatie

waarop we erg trots zijn.” Dat het resultaat de verwachtingen overtrof,

kan ook Paul Ribus beamen. “Met dit gebouw hebben we de uitstraling,

functionaliteit en mogelijkheden om verder te groeien en onze marktpositie

te consolideren.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Resolve Real Estate (Antwerpen)

Tecro & Krea Architects (Mechelen)

Verelst Bedrijfsbouw (Putte)

Turnova

Amca Toren

Lichttoren

KA Construct - Uw - Uw partner voor voor Alu Alu gevelconstructies

is specialist gevelbouwer voor torenprojecten.

KA Construct is is ondertussen specialist gevelbouwer voor voor torenprojecten.

projecten zoals Lichttoren, Amca Toren, Toren 4 op Kattendijkdok,

torenprojecten. Naast die de Skyline van Naast zoals

Antwerpen projecten Lichttoren,

bepalen, zoals Amca

staat Lichttoren, Toren,

nu ook Amca Toren

Turnova Toren 4 op Kattendijkdok,

te Turnhout

Toren die

op onze

de 4 Skyline op referentielijst. Kattendijkdok, van Antwerpen die de bepalen, skyline van staat Antwerpen nu ook Turnova bepalen, te Turnhout

staat op onze nu ook referentielijst. Turnova te Turnhout op onze referentielijst!

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


FANUC Mechelen

VAN ALLE MARKTEN THUIS

IN INTERIEURAFWERKING

De nieuwe hoofdzetel van FANUC Benelux straalt niet alleen aan de buitenkant professionaliteit en toekomstgerichtheid uit. Ook binnen klopt het

esthetische plaatje volledig. Dat is grotendeels de verdienste van TecnoSpace, dat het interieur tot in de puntjes afwerkte. Deze multidisciplinaire

aannemer uit Antwerpen zette er opnieuw een topprestatie neer, en dat ondanks de omvang, diversiteit en complexiteit van het project.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld TecnoSpace

Van gipskarton- en systeemwanden over alle vloerbekleding tot systeemplafonds

en plafondeilanden: het was een opdracht met vele facetten.

Er werden maar liefst 135 ronde plafondeilanden geïnstalleerd.

“Bij ons draait alles rond

kwaliteit, organisatie

en flexibiliteit”

Sinds 1999 tovert TecnoSpace kantoorgebouwen om tot echte visitekaartjes.

De interieurspecialist maakt het verschil door het totaalplaatje te bekijken

en zichzelf als een multidisciplinaire aannemer te positioneren. “Al nemen we

liever de term servicebedrijf in de mond”, vertelt CEO Alexandre Stoop. “Bij ons

draait immers alles rond kwaliteit, organisatie en flexibiliteit. Bovendien gaan

we graag een uitdaging aan, een eigenschap die bij FANUC toch wel van pas is

gekomen. Zo hebben we 440 m² gipskartonplafonds geplaatst met een ietwat

speciale touch. De architect wilde immers de look van een zwevend plafond

creëren, waarin een lichtlijn verweven is die zich over de volledige lengte van

het gebouw uitstrekt. Bovendien moesten alle technieken boven dat plafond

verstopt worden, waardoor er weinig bevestigingsruimte overbleef. Om een

stabiel en strak ogend plafond op te bouwen, zijn we creatief te werk moeten

gaan. Samen met de technische dienst van Gyproc hebben we een concept

ontwikkeld dat werkte, maar dat de capaciteiten van onze monteurs sterk op

de proef stelde. Vandaar dat we ontzettend trots zijn op het resultaat.”

Ook eigen systeemwanden

TecnoSpace zorgde eveneens voor de plaatsing van gipskartonnen wanden

(+/- 5600 m²) en 1070 m² systeemplafonds (Eurocoustic Tonga A en E

tegel). “Als kers op de taart hebben we 135 ronde Ecophon Solo Circleplafondeilanden

in twee formaten geïnstalleerd”, vervolgt Alexandre Stoop.

“Verder zorgden we voor de vloerbekleding in vinyl, tapijt en schoonlooptapijt.

Daarnaast mochten we verschillende van onze TecnoSlim-systeemwanden

leveren met mooie, zwartgelakte profielen, in combinatie met een

prachtige Formica-print voor de deuren. Last but not least plaatsten we een

vijftigtal houten schilderdeuren in blokkader.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


Een alternatieve uitvoering met TTX-elementen werd op punt gesteld door het studiebureau van Megaton/Structo Prefab Systems.

SNELLER EN GOEDKOPER

MET PREFABBETONELEMENTEN

Dankzij Megaton/Structo Prefab Systems nam de renovatie van de Berlaymonttunnel in Brussel veel minder tijd in beslag dan aanvankelijk

verwacht. Bovendien werd de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt en lag het kostenplaatje lager. Kortom: dit project is

een sprekend bewijs dat werken met prefabelementen op maat een meerwaarde biedt voor alle betrokken partijen. Niet verwonderlijk dus

dat deze realisatie genomineerd werd voor de FEBE Elements Awards.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Megaton

Voorgespannen gewelven, TT-draagvloeren, balken

in spanbeton, brugliggers, kolommen en balken in

gewapend beton, wanden, trappen, liftschachten:

je kan het zo gek niet bedenken of Megaton/Structo

Prefab Systems kan het prefab leveren. “Onze

betonelementen vinden vlot hun weg naar grote

en kleine nieuwbouw- en renovatieprojecten in de

hele Benelux en Frankrijk”, vertelt directeur Joris

Vuerstaek. “De toepassingsmogelijkheden zijn erg

ruim. Daarom waren we niet verbaasd toen Infrabel

bij ons kwam aankloppen voor de renovatie van

de Berlaymonttunnel op het spoorlijntraject 161

Schaarbeek-Namen. Om het stilleggen van het

spoorverkeer tot een minimum te beperken, was

het ontwerpteam vrij snel aangewezen op prefabricage.

“Een alternatieve uitvoering met TTXelementen

werd op punt gesteld door het studiebureau

van Megaton/Structo Prefab Systems.”

Veel voorbereidend werk

Aan de productie van de benodigde prefabbetonelementen

ging heel wat voorbereidend werk

vooraf. “Onze ingenieurs moesten onder meer

rekening houden met de invloed van een onge-

80 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“We produceerden voor dit project 91 TTX-elementen met een standaardbreedte van 240 cm,

alsook zes passtukken van 90 tot 185 cm en twee ventilatiekokers”, zegt Joris Vuerstaek.

lijkmatige steunpuntzetting”, verduidelijkt Joris

Vuerstaek. “Bovendien dienden we een overkapping

te realiseren die een permanente en mobiele

belasting van respectievelijk 16,0 en 20,0 kN/m²

aankan. Verder vertonen de dakelementen een

dwarse helling en ligt het traject van de tunnel

in een bocht. Uiteindelijk ontwikkelden we TTXelementen

van 10,56 meter. Ze kragen ter plaatse

een vijftigtal centimeter uit van hun ondersteuning

voorbij de langse ondersteuningsbalken.

De vloerelementen van 240 cm breed en 82 cm

hoog hebben een gewicht van 13,7 ton. Omdat

de wapeningskorven niet gelast mochten worden,

werden ze volledig met de hand gevlochten. In

totaal maakten we voor dit project 91 elementen

met een standaardbreedte van 240 cm, alsook zes

passtukken van 90 tot 185 cm. Ten behoeve van

de verluchting werden in het tunneltraject ook

twee prefabventilatiekokers opgenomen.” ❚

“Om het stilleggen van het spoorverkeer tot een minimum te beperken,

was het ontwerpteam vrij snel aangewezen op prefabricage”

UW PARTNER IN PREFABBETON

www.prefabsystems.be

+ 32 (0)54 33 45 11 Nederwijk-Oost 279, 9400 NINOVE info@prefabsystems.be

Naamloos-20 1 BOUWENAANVLAANDEREN.BE 17-08-2021 17:03 | 81


Eén totaalpakket, ontwikkeld voor de bouwsector

FLEXIBEL GEBRUIK VAN

GEÏNTEGREERD ERP-PAKKET

Een totaalpakket in de cloud om alle bedrijfsprocessen te beheren vanop je laptop, tablet of telefoon. Om zo projecten van a tot z aan te

sturen, te factureren en de boekhouding te integreren. Klinkt als een droom? Familiebedrijf AFAS Software biedt een volwaardig ERP-pakket

aan, gemaakt voor en door de bouwsector.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld AFAS Software

Alle data, zoals offertes, orders en calculatie, worden gecentraliseerd,

waardoor strikte kostenopvolging mogelijk is.

De ERP-software biedt één geïntegreerde totaaloplossing, van inkoop tot factuur.

AFAS Software is een gevestigde waarde in het ERP-landschap van de

Benelux. De onderneming werd in 1996 opgericht in Nederland en telt

intussen 540 medewerkers, met een stevige verankering in België sinds

2009. Het Belgische team bestaat uit veertig werknemers in (pre)sales,

consultancy, productmanagement en support. “Onze Nederlandse collega’s

ontwikkelen de software met inspraak van de Belgische tak. Op die manier

voldoen we aan de specifieke behoeften van de Belgische bouwsector”,

vertelt Thomas Daman, salesmanager bij AFAS Software België.

“Via onze productmanagers houden we de vinger aan de pols bij de Belgische

klanten. Als klant zit je mee aan het stuur van de ontwikkeling.” Wordt een

bepaalde functionaliteit door meerdere klanten gevraagd, dan integreert

AFAS Software dit in zijn template en stelt het ze voor iedereen beschikbaar.

Per jaar brengt het bedrijf drie updates uit. “Dit gebeurt naadloos: nieuwe

functionaliteiten zitten automatisch in de update, maar worden niet standaard

geactiveerd. Als klant kies je zelf of je ze al dan niet wil gebruiken. Toch is je

systeem nooit verouderd”, legt Thomas Daman uit.

Standaard met een twist

Het ERP-pakket is opgebouwd rond sectorspecifieke best practices-templates.

“Zo is maatconfiguratie mogelijk, alleen begin je niet van nul. Dat scheelt

qua prijs en timing”, zegt Daman. De ERP-software bestaat uit één geïntegreerde

totaaloplossing met boekhouding, CRM, documentbeheer, calculatie,

tijdsregistratie, werkbegroting en HRM. Ook facturatie in regie, schijven of

vorderingen zijn mogelijk. Een uitgebreide set dashboards en PDF-rapporten

maken het mogelijk om data eenvoudig te rapporteren en analyseren. “Onze

oplossing is uniek. Met één licentie heb je onmiddellijk toegang tot alle

modules. Wie enkel ondersteuning zoekt voor personeelszaken, neemt

het best de aparte HRM-licentie. Daarin zit werving en selectie, onboarding,

opleidingsplanning, verlofopvolging, ESS, MSS, competentiemanagement en

een koppeling sociaal secretariaat.”

Ecosysteem van partners en klanten

AFAS Software moedigt zijn klanten aan om zelf met de software aan de slag

te gaan. Thomas Daman: “Door onze specifieke opleidingen, trainingsvideo’s

en goed onderbouwde online helpfunctie leren klanten de software zelfstandig

te optimaliseren. Een klant kan bijvoorbeeld zelf rapporten aanmaken of een

veld toevoegen. Uiteraard bieden we consultancy aan voor zij die willen of

ondersteunen we hen via onze partners.” Zo bouwt het familiebedrijf een

ecosysteem met partners en klanten uit. Om die aanpak kracht bij te zetten,

voorziet AFAS Software België in zijn nieuwe kantoor in Kontich ruimte voor

eigen medewerkers en een opleidings- en partnercentrum.

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Het nieuwe kantoor in Kontich omvat niet enkel ruimte voor eigen medewerkers, maar ook een opleidings- en partnercentrum.

“We inspireren bedrijven om

efficiënter te ondernemen,

zodat ze klaar zijn voor

de toekomst”

Gericht op de bouwsector

Het pakket omvat een backoffice, frontoffice en mobiele versie. Alles is met

elkaar verbonden. Een wijziging wordt in real time doorgezet naar de verschillende

omgevingen. Waar de backoffice zich op de zwaardere administratieve

bedrijfsprocessen richt, zoals de boekhouding, is de browsergebaseerde frontoffice

beschikbaar voor alle medewerkers. De mobiele versie biedt voordelen

op het terrein. Thomas Daman: “Een werfleider krijgt zicht op openstaande

taken, kan ingeven hoeveel uur een onderaannemer gepresteerd heeft of

welke materialen geleverd zijn op de werf.”

Dankzij de AFAS Pocket-app heb je de belangrijkste informatie op de werf

altijd bij de hand.

“Met onze totaaloplossing volg je de werkbegroting in detail op. Alle data,

zoals offertes en orders, worden gecentraliseerd. Door integratie met calculatiepakketten

weet je echt hoe je project ervoor staat. In de bouwsector, waar

marges vaak flinterdun zijn, is deze strikte kostenopvolging een voordeel.” Een

portaalsite voor eindklanten of leveranciers maakt het plaatje compleet. “Ook

hierbij vertrekken we van standaard templates die we personaliseren op maat

van onze klant. Onze open software laat integratie met andere pakketten toe.

Die veelzijdigheid stelt ons in staat om langetermijnrelaties met onze klanten

uit te bouwen, omdat ons pakket meegroeit met hun noden.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


Van poorten tot geïntegreerde gevels

DEUTSCHE GRÜNDLICHKEIT

EN VLAAMSE VAKKENNIS

Samen bundelen de medewerkers van Maldex meer dan vijfhonderd jaar professionele ervaring in het plaatsen van kwaliteitspoorten en

-deuren. Het bedrijf zelf is intussen 45 jaar oud. Poorten en deuren blijven de corebusiness, maar ook volledige gevelafwerking behoort

vandaag tot de specialisaties.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Maldex

Maldex is de grootste verdeler van Hörmann-garagepoorten in België.

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Ruim vijfhonderd jaar professionele ervaring gebundeld”

Strikte kwaliteitscontrole

Maldex voert alle opdrachten, zowel montages

als herstellingen, in eigen beheer uit. "Hierdoor

werken we sneller en efficiënter. We coördineren

alles intern en kunnen zelf de kwaliteitscontrole

op de garagepoorten en gevelbekleding uitvoeren.

We stellen dan ook de strengste eisen aan

onze leveranciers. Het geleverde hout en andere

materialen worden op elk detail gecheckt voor

verwerking. Onze eigen schrijnwerkers verzagen

hout en bekleden sectionale garagepoorten in

ons eigen atelier. We lakken ook zelf elke poort.

Onze automatische laklijn maakt een oneindig

assortiment aan kleuren mogelijk. Elke RAL- en

NCS-kleur, maar ook kleur op staal en een kleur

op maat kunnen."

In oktober vinden er opendeurdagen plaats in de vier toonzalen van Maldex.

"Met onze extra focus op volledige gevelafwerking

volgen we een groeiende trend op de

markt", legt verkoopleider Dries De Vogelaere

uit. "Particulieren én bedrijven hebben een comfortabele

garagepoort nodig, maar naast comfort

wint ook esthetiek aan belang. Er is vooral

vraag naar oplossingen waarbij de poorten bijna

onzichtbaar opgaan in het gevelbeeld. Een goed

voorbeeld daarvan is een gevel die bekleed is

met aluminium bloklamellen. Dat leidt vaak

tot de vraag om de poort op dezelfde manier

te bekleden. Daarom bieden we garagepoorten

én gevelbekleding aan als een geïntegreerd

totaalconcept. Dit is een combinatie van zeer

technische producten, maar uiteindelijk gaat

het nog altijd over persoonlijke smaken en voorkeuren.

Klanten vertellen ons wat ze zoeken,

wij geven advies over een perfect huwelijk van

looks en techniek. We willen ons onderscheiden,

klanten inspireren en begeleiden en samen met

hen op zoek gaan naar de beste oplossing binnen

het vooropgestelde budget.

Topdealer

Maldex is de grootste verdeler van Hörmanngaragepoorten

in België. Deze zijn beschikbaar

in alle vormen, kleuren en maten. "Van bij de

start kozen we voor ‘Deutsche Gründlichkeit’.

We zijn niet van plan om dat ooit te veranderen.

Ons partnership dateert al van 1977 en steunt op

wederzijds vertrouwen. We delen ervaringen en

kunnen bogen op elkaars solide basis. Hörmanngaragepoorten

zijn bovendien bewezen duurzaam,

veilig en inbraakwerend. De sterke technologie

van deze fabrikant wordt ondersteund met de

zekerheid dat de poortonderdelen beschikbaar

blijven, met dank aan de continuïteit in de

productie bij Hörmann. In onze eigen magazijnen

stockeren we de meest courante onderdelen.

Zo staan onze serviceteams paraat om snel te

schakelen bij een eventueel defect. Doordat

we vanuit drie vestigingen – Erpe-Mere, Evergem

en Brussel – opereren, zijn we altijd in de buurt."

Maldex Evergem heeft bovendien een tweede

toonzaal in Merelbeke.

De installateurs van Maldex kennen de producten

van Hörmann door en door. "Er is nauwelijks verloop

bij ons personeel. Sommige medewerkers zijn

al meer dan dertig jaar in dienst en bouwden er hun

professionele ervaring op. Die geven ze dan door

aan nieuwkomers, want door het extra werk dat

de realisatie van geïntegreerde gevels met zich

meebrengt, gaan we op zoek naar nieuwe collega's."

Maldex richt zich meer en meer op geïntegreerde geveloplossingen.

Opendeurdagen en BIS

In oktober organiseert Maldex heel de maand lang

opendeurdagen in zijn drie vestigingen. Van 2 tot

en met 10 oktober neemt het ook deel aan bouwen

interieursalon BIS in Flanders Expo in Gent. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


Molenbeek Go West

De achtergevel kreeg nog een extra dimensie dankzij de prefabbalkons, die bekleed zijn met hoogwaardige metalen gevelpanelen.

NIEUW LEVEN IN ‘DE BROUWERIJ’

De buurt aan het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek is in volle transitie. Het startschot voor de herwaardering van deze volledige wijk is

gegeven op de vroegere site van brouwerij Vandenheuvel, die een impressionante herbestemming kreeg, met tal van nieuwe gebouwen. Het

meest recente ontwikkelingsproject daar is ‘Go West’, een dynamisch ogend complex dat plaats biedt aan 31 appartementen, een winkel en

een kinderdagverblijf. De strakke en unieke architectuur zorgt in combinatie met het witte en grijze lijnenspel voor een frisse toets die in

deze wijk het verschil maakt.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Democo Group, Marc Scheepers

‘Go West’ maakt deel uit van het grotere reconversieprogramma ‘Ekla’, genoemd

naar een van de bieren van Vandenheuvel. Na de sluiting van de brouwerij

in de jaren zeventig lag de site er decennialang verlaten bij. In 2013 kocht

Revive, specialist in de herontwikkeling van brownfields, het bouwblok om er

het reconversieprogramma ‘Ekla’ uit te rollen: een project van 22.000 m² met

een hotel, winkels, kantoren, een basisschool, studentenkoten en woningen

tegen vrije prijs. citydev.brussels, dé referentie voor openbare vastgoedontwikkeling

in Brussel, stapte mee in het project en kocht een stuk van de site

(zo’n 1.400 m²) over voor het project ‘Go West’. De overheidsinstelling schreef

een promotieopdracht van werken uit, die gegund werd aan architectenbureau

A2M en projectontwikkelaar Ciril (onderdeel van de Democo Group).

Bundeling van meerdere functies

In 2018 werd gestart met de bouw van een gloednieuw pand, waarnaast later

nog een groene zone wordt ingericht. Om een zekere dynamiek te creëren,

ontwierp het architectenbureau een concept waarin de hoogte varieert van

drie naar zes bovengrondse bouwlagen. Dit resulteert in een benutbare

oppervlakte van iets meer dan 3.800 m². Naast een crèche voor 36 kindjes

en een winkelruimte van 45 m² zijn er 31 geconventioneerde appartementen

ingericht die twee, drie of vier slaapkamers tellen. Hoewel de binnenafwerking

standaard is gehouden, is er resoluut voor kwaliteit gekozen.

Ondergronds is er nog een niveau waar de technische lokalen en een garage

van 740 m² zijn ingericht.

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Go West Molenbeek

‘Go West’ is gebouwd volgens de passiefstandaard, inclusief 30 %

energieneutrale appartementen.

‘Go West’ omvat onder meer 31 appartementen, die erg kwalitatief

zijn afgewerkt.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Aan de kant van de Ninoofsesteenweg is een scheve gevel gerealiseerd,

bekleed met metalen cassettes die per verdieping licht verspringen.

Met scheve gevel

Het gebouw heeft een sokkel met een gevelbekleding in donkerbruin metselwerk.

De niveaus erboven kenmerken zich door een lijnenspel van witte en

grijze gevelbepleistering aan de voorkant. “De achtergevel kreeg nog een extra

dimensie door de prefabbalkons, die bekleed zijn met hoogwaardige metalen

gevelpanelen”, vertelt Francis Heeb, projectmanager bij Democo, het bouwbedrijf

dat als algemeen aannemer instond voor de realisatie van dit project.

“Aan de kant van de Ninoofsesteenweg werkten de architecten een zeer

specifiek ogende ‘scheve’ gevel uit, die werd bekleed met metalen cassettes die

per verdieping licht verspringen. Deze interessante architecturale zet bezorgt

het gebouw een bijzonder dynamische uitstraling.”

Onvoorziene obstakels

‘Go West’ is gebouwd volgens de passiefstandaard, inclusief 30 % energieneutrale

appartementen. “We realiseerden deze ambitie via de combinatie

van hoge isolatiewaarden, een goede detaillering van de bouwknopen, een

zeer sterk niveau van luchtdichtheid, gemeenschappelijke verwarming, PVpanelen

en een WKK om energie te recupereren”, verduidelijkt Francis Heeb.

“Toch schuilde de voornaamste uitdaging niet in het verwezenlijken van deze

ambitie. De grootste moeilijkheden manifesteerden zich in de beginfase.

SMEETS LASWERKEN – ALUMINIUM

GEVELBEKLEDING EN GLAZEN EN

STALEN BORSTWERINGEN

Het architecturale plaatje van Go West is compleet dankzij het vakmanschap

van Smeets Laswerken (Hechtel-Eksel). Deze specialist

in decoratief metaalwerk voor de bouwsector had immers een grote

impact op de visuele uitstraling van het gebouw. “We kregen de

opdracht om de uitkragende terrassen en getordeerde gevel af

te werken tot één geheel”, vertelt zaakvoerder Wouter Smeets.

“Concreet zorgden we voor de aluminium bekleding en de glazen

en stalen borstweringen. Door de getordeerde gevel was dit geen

gemakkelijke klus. Daarom hebben we eerst een 3D-scan gemaakt,

die we vervolgens hebben omgezet in een accurate uitvoeringstekening.

Het resultaat is dat de kolommen en de glazen borstweringen

perfect uitlijnen op de getordeerde gevel.” Dat Smeets

Laswerken van vele marken thuis is, bewees de firma opnieuw in

dit project. “Onze scope varieert van metalen trappen en leuningen

over balustrades tot aluminium gevelbekleding”, vervolgt Wouter

Smeets. “In Go West kregen we de kans om meerdere aspecten

van onze expertise te demonstreren. Daardoor is het een mooie

aanvulling voor onze erg uitgebreide referentielijst met uiteenlopende

projecten in heel België.”

Het terrein bleek immers relatief vervuild te zijn en bevatte bovendien veel oude

funderingen en een grote dikke vloerplaat in gewapend beton. Dit vereiste

natuurlijk onvoorziene grondwerken om de site te saneren, wat in flink wat

extra werk en dus ook vertraging tijdens de uitvoering resulteerde. Gelukkig

heeft citydev.brussels correct gereageerd en de nodige fondsen voorzien om

dit obstakel uit de weg te ruimen. Bouwtechnisch is de ‘scheve’ gevel toch

wel een technisch hoogstandje geworden, zowel op het vlak van stabiliteit

als afwerking. Hoewel we weleens met de handen in het haar zaten, voldoet

het resultaat zeker aan de verwachtingen. We konden een zeer sterk rapport

voorleggen inzake kwaliteit en planning. Ook op de luchtdichtheid, het aantal

opleveringspunten – minder dan één per appartement – en algemene

klantentevreden scoorden we uitstekend. ‘Go West’ toont aan dat een goede

samenwerking met een subsidiërende overheid en een prima voorbereiding

effectief een grote meerwaarde bieden.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Molenbeek Go West

De voorgevel kenmerkt zich door een lijnenspel van witte en grijze gevelbepleistering.

“‘Go West’ is een topproject op een erg

complexe ondergrond, dus hoedje af

voor de architecten en de aannemer”

Op naar grootschalige transformatie

Ook Benjamin Cadranel, administrateur-generaal

van citydev.brussels, is bijzonder tevreden met

het resultaat. “‘Go West’ is een topproject op een

erg complexe ondergrond, dus hoedje af voor

de architecten en de aannemer. Om dergelijke

projecten te realiseren, is een sterk partnerschap

noodzakelijk. ‘Go West’ is een voorsmaakje van

de enorme uitdagingen die ons nog te wachten

staan in de buurt van het Weststation. De Brusselse

regering vroeg ons namelijk om daar als coördinator

op te treden. citydev.brussels zal zich de

komende jaren dan ook volop inzetten om het

braakland om te toveren tot een aantrekkelijk

gemengd project dat jobs oplevert, diensten en

voorzieningen aanbiedt en tegelijk ook de kaart

van betaalbare, kwaliteitsvolle woningen trekt.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Ciril (Brussel)

Aanbestedende overheid:

citydev.brussels (Brussel)

Architect

A2M Architecten (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

Democo (Brussel)

Smeets Laswerken staat in

voor het ontwerpen, maken

en monteren van:

• Balustrades:

glas, staal, aluminium

• Terrasschermen

• Binnen- en buitentrappen

• Inkomluifels

• Enzovoort

Smeets Laswerken is sinds 2006

actief in de metaalbewerking

en allerlei soorten laswerken op

maat. Met een twintigtal werknemers

zit Smeets Laswerken in

een sterke groei. Sinds 2008 zijn

bouwprojecten de corebusiness

van Smeets Laswerken. Hierdoor

hebben wij ook mogen

helpen bij de opzet van Quartier

Bleu in Hasselt.

www.smeetslaswerken.be

Zandstraat 3 bus 6

3941 Hechtel-Eksel

011 61 19 95

info@smeetslaswerken.be

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ontdek de premuren

UW PROJECTEN GAAN FASTFORWARD

Betonnen premuren (dubbele wanden) worden steeds populairder. Aannemers kiezen bewust voor premuren

omwille van de efficiëntie, de tijdswinst en een verhoogde veiligheid op hun werven. Studiebureaus en architecten

geven de voorkeur aan premuren omwille van hun creatieve mogelijkheden, gladde afwerking en conformiteit aan

de hoogste kwaliteitsnormen.

Meer weten over de toepassingen van premuren? Kijk op premuren.febredal.be


PREMUREN WORDEN STEEDS POPULAIRDER

Betonnen premuren, ook wel dubbele wanden genoemd, worden steeds populairder. Aannemers kiezen bewust voor premuren vanwege de

efficiëntie, de tijdswinst en de verhoogde veiligheid op hun werven. Studiebureaus en architecten geven dan weer de voorkeur aan premuren

vanwege hun creatieve mogelijkheden, gladde afwerking en conformiteit aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Tekst en beeld FEBREDAL

Premuren vormen een snelle en economische oplossing voor zo goed als elk type

muur. Door enkele eenvoudige uitvoeringsregels te respecteren, kunnen wanden

van een uitstekende kwaliteit gerealiseerd worden die op de werf slechts een

minimale afwerking vergen. Premuren bestaan uit twee platen van industrieel

glad gewapend beton, die met tralieliggers aan elkaar verbonden zijn. Op de

werf worden de wandelementen volgens plan gemonteerd. De holle ruimte

tussen de wanden wordt nadien volgestort met beton. Het resultaat is een

monoliete wand met een gladde buitenzijde die in een mum van tijd klaar is.

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Versnel uw werf

Weersomstandigheden hebben geen vat op het productie- en levertempo.

Het integreren van inbouwelementen zoals vensters, deuren, deurlijsten,

kabelbuizen en elektriciteitsdozen kan al in de fabriek. Dankzij een gedigitaliseerde

ontwerpomgeving worden ontwerpfouten nog voor de productie

gecorrigeerd, zodat ze het werfritme niet verstoren. Premuren zijn snel en

eenvoudig te monteren. Wachten op uithardend beton om de bekisting

weg te halen, behoort voortaan tot het verleden. De binnen- en buitenkant

hebben een bijzonder glad oppervlak. Op premuren is klassiek pleisterwerk

niet nodig. De betonlook is uitermate geschikt om in het zicht te blijven.

Waar gewenst kan je eenvoudig spuitpleister aanbrengen.

kantoren, industriële gebouwen …), maar ook in de woningbouw. De toepassing

van premuren is steeds vaker te zien bij kunstwerken: tunnels, schotwanden,

parkeergarages … Het is zelfs mogelijk om waterzuiveringsstations, keerwanden

en zwembaden te realiseren met premuren.

Polyvalent toepasbaar

Premuren zijn makkelijk te plaatsen en net daarom zijn ze toepasbaar voor alle

doeleinden. Ze worden gebruikt als kelderwand, lift- en trappenhuizen, binnenen

buitenwanden, scheidingsmuren en bij grote projecten (appartementen,

Premuren zijn makkelijk te plaatsen en net daarom zijn ze toepasbaar voor

alle doeleinden.

Architecturale vrijheid

Omdat elk ontwerp zijn specifieke eisen heeft, worden premuren steeds

op maat van de werf gemaakt. Dit zorgt voor een optimale flexibiliteit. De

meest uiteenlopende uitsparingen zijn mogelijk en ook de inbouwdelen

voor de afwerking kunnen vanaf de ontwerpfase voorzien worden. De

excellente akoestische eigenschappen krijg je er gewoon bij. Het realiseren

van gepersonaliseerde ontwerpen kan prijsgunstig, mede dankzij de doorgedreven

automatisering.

“Het gebruik van

premuren maakt van

iedere werf een proper

en overzichtelijk geheel”

Veiligere werf

Het gebruik van premuren maakt van iedere werf een proper en overzichtelijk

geheel. Er is geen nood meer aan extra ruimte voor stockage van bekistingen

en wapeningen, wat heel wat meer bewegingsruimte biedt op de werf. De

levering van premuren gebeurt just in time. De muren hebben alle nodige

voorzieningen voor balustrades en schoren, zodat er veilig én snel kan worden

gewerkt. Kortom: het gebruik van premuren brengt enkel voordelen met zich

mee. Een volledig overzicht is terug te vinden op premuren.febredal.be. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


Herent Molenveld

De drie Molenveld-woonblokken tellen samen tachtig appartementen.

BINNEN DE VIJF JAAR

VAN WEI NAAR WIJK

Minder dan vijf jaar geleden was het Molenveld, nabij het spoorwegstation van Herent, niet meer dan een weide. Vandaag komt er in

sneltempo een volledige nieuwe wijk tot stand in de vorm van een woonpark. Een van de blikvangers is een sociaal wooncomplex met

tachtig huurappartementen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Dominique Van Huffel

Bouwbedrijf Houben neemt meerdere projecten

voor zijn rekening op de Molenveld-site, waaronder

de realisatie van het sociaal wooncomplex. Het

kreeg die opdracht van de lokale sociale huisvestingsmaatschappij

Volkswoningbouw, die het ontwerp

liet tekenen door Atelier M Architects+Planners. Dit

architectenkantoor verdeelde de tachtig appartementen

over drie volumes, die op een gezamenlijke

ondergrondse parking rusten. "De vloerplaat van

bijna 50 op 50 meter die de kelder afdekt is wel 60

centimeter dik", vertelt projectleider Jan Geebelen

(Houben). "Die dikte was noodzakelijk, aangezien de

92 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Molenveld Herent

De ondergrondse parking.

“De mix van baksteenschakeringen en metselverbanden

zorgt voor visuele variatie”

Het metselen in verticaal stapelverband was geen sinecure.

parkeerkelder zich niet alleen onder de gebouwen

bevindt, maar ook onder de zone tussen de gebouwen.

En die zone moet voldoende draagkracht

hebben om de passage van brandweerwagens

mogelijk te maken. De nodige leidingen voor het

afvoeren van afvalwater zijn meteen mee ingestort."

Het storten en polieren van deze betonplaat, goed

voor 1.100 m³ beton, ging op een nacht van start

om 3.30u en nam daarna 25 uur in beslag. Deze

operatie vergde ook 102 ladingen van betonmixers.

Gevarieerd metselwerk

De drie woongebouwen tellen elk vijf bovengrondse

niveaus. Ze omvatten appartementen met een,

twee of drie slaapkamers, zodat ze geschikt zijn voor

verschillende types huishoudens. Per appartement

is er één parkeerplaats beschikbaar in de kelder.

De mix van baksteenschakeringen en metselverbanden

zorgt voor de nodige visuele variatie. "Het

zijn allemaal stenen van het type Trafalgar N70/5

van Nelissen Steenfabrieken, maar in verschillende

mengsels van standaard, licht en donker", legt

Geebelen uit. "De gevels van het ene gebouw

hebben we in wildverband gemetseld met doorstrijkmortel,

die van het tweede gebouw eveneens

in wildverband, maar dan met dunbedmortel en

die van het derde gebouw trokken we deels op in

verticaal stapelverband. Dat was veruit de lastigste

klus, want door die manier van stapelen drukt de

steen met hetzelfde gewicht op een veel kleinere

oppervlakte mortel. Daardoor ontstaat het risico

dat de mortellaag te plat wordt gedrukt of dat de

stenen wat scheef gaan staan. De enige oplossing

om dit te vermijden was om de mortellaag al wat

te laten drogen nadat ze was aangebracht. Dat is

natuurlijk behoorlijk tijdrovend." }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


Herent Molenveld

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

PARIMETAL – SPECIALIST IN COMPLEXE STAALCONSTRUCTIES

PariMetal is dé specialist in profielstaal voor dragende structuren voor de ruwbouw. In Herent was het

familiebedrijf uit Genk niet alleen aan het werk in sociaal wooncomplex Molenveld, maar werkt het ook mee

aan het Zavelhuis en andere gebouwen op dezelfde site.

"We werken al sinds jaar en dag samen met Houben," licht zaakvoerder en responsible welding coördinator

specialist Jos Paridaans toe. Hij behoort tot de tweede generatie in de onderneming die intussen

al ruim een kwarteeuw profiel- en plaatstaal verwerkt tot halffabrikaten of compleet samengestelde

onderdelen voor de bouwsector. "Als het even kan met een technische moeilijkheidsgraad, dat houdt

het werk uitdagend." PariMetal is sinds 2014 gecertificeerd tot executieklasse drie volgens de EN1090

(EN1090 EXC3).

In Herent leverde PariMetal stalen profielen, met de nodige kopplaten, schetsplaten, gaten, verstevigingsribben

en oplegplaten en het wapeningsijzer. "Vooral qua tonnage en lasspecialisatie was

Houtkant hier voor ons het mooiste lot. In de kelder de kelder hebben we de HEB800-profielen voorzien

van een twintigtal verstevigingsribben per ligger. We hebben er ook op 18 meter lange HEB600-profielen

langs beide zijden over de volledige lengte gelaste strippen met ribben aangebracht, om er de welfsels

op te leggen.

PariMetal werkte al regelmatig mee aan toonaangevende bouwprojecten. Zo stond het in voor de stalen

onderdelen van Quartier Bleu in Hasselt. "In totaal verwerkten we daar 385 ton staal. Het ging er om behoorlijk

complexe lasconstructies." Vandaag legt PariMetal zich via dochter PariTech ook toe op de plaatsing van

laadkranen, containersystemen en andere opbouwen op vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.

bvba

Poort Genk 7829 & 089 56 18 13

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Naamloos-7 1 13-07-20 16:41


Molenveld Herent

De aluminium raamkaders kregen doublures in

houten planchetten.

De betonnen vloerplaat loopt verder onder de groenzone tussen de drie gebouwvolumes.

Gevelritmiek

De combinatie van zwarte aluminium raamkaders

met houten planchetten als gevelbekleding

brengt ritmiek in de gevels. De planchetten

hebben dezelfde breedte als de ramen (90 centimeter).

Naast de bakstenen zijn ook de andere

bouwmaterialen zoveel mogelijk afkomstig van

lokale producenten om de ecologische impact

van de gebouwen zo beperkt mogelijk te houden.

Fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak en

de recuperatie van regenwater, dat wordt opvangen

in vier tanks van elk 20.000 liter, zijn

in dat opzicht vanzelfsprekend. "Het overtollige

regenwater wordt verder afgeleid naar een wadi,

die de gemeente Herent eerder al had laten aanleggen",

geeft Geebelen mee.

Toekomstplannen

"De andere constructies die we hier zullen optrekken,

zijn eveneens woongebouwen", aldus de projectleider.

"De sociale huisvestingsmaatschappij gaf ons

ook de opdracht om een complex met 24 appartementen

voor jonge mindervaliden te bouwen, die er

voor het eerst zelfstandig zullen wonen. Dit gebouw

omvat tevens een appartement voor hun begeleider

en zal worden uitgerust met een zorgoproepsysteem.

De plannen voor dit 'Zavelhuis' worden

net als die voor het huidige gebouw getekend

door Atelier M Architects+Planners."

Niet zo lang geleden was hier alleen gras te zien.

De andere bouwprojecten die Houben mag realiseren

in het Molenveld kregen de namen Houtkant

A, B en C mee. "Het gaat om een volume met

52 sociale huurwoningen, één met tachtig privéappartementen

en één met 79 privéappartementen.

Die krijgen op de begane grond Louis Delhaize

als onderbuur." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Sociale Huisvestingsmaatschappij

Volkswoningbouw (Herent)

Architect

Atelier M Architects+Planners (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

Houben (Hasselt)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


PRODUCEERT,

VERDEELT,

PLAATST.

EEN TEAM DAT

JE GRAAG OP

JE DAK KRIJGT!


Molenveld Herent

Het dak is afgedekt met EPDM van Firestone.

MOLENVELD ALS TOEGANGSPOORT

NAAR GROTE PROJECTEN

Voor Dakwerken Hellinx uit Riemst was het Molenveld geen bouwproject als een ander. "Houben is als hoofdaannemer actief in klasse 8.

Dankzij deze samenwerking zijn we in de markt voor grote projecten gerold", stelt de tevreden zaakvoerder-oprichter Tommy Hellinx.

"Maar uiteraard blijven we ook opdrachten van particulieren aannemen."

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Dakwerken Hellinx

"In het verleden heb ik ooit een dak gelegd op de privéwoning van een

van de aankopers van hoofdaannemer Houben", vertelt Tommy. "Hierdoor

was hij vertrouwd met onze kwaliteit en service. Zo werden we uiteindelijk

gecontacteerd voor het Molenveld in Herent. Eerder konden we voor Houben

overigens ook al de dakwerken voor kinderdagverblijf Rémy in Leuven uitvoeren,

nadat onze leverancier CPE ons had aangeraden. Dat heeft ook in

dit project vast en zeker meegespeeld, vermits de mensen van Houben zich

al van onze kwaliteit en afwerking konden vergewissen."

Gecertificeerde Firestone-specialist

Hellinx voerde op de Molenveld-site de dak- en terraswerken uit en zorgde

er met een wortelwerende roofing voor de kelderdichting. "De isolatie, de dampschermen

en de kimfixatie brachten we stuk voor stuk tot stand met materialen

van Firestone, geleverd door CPE", legt zaakvoerder Hellinx uit. Zijn bedrijf

mikt vooral op platte daken in EPDM en roofing. "Voor EPDM werken we

exclusief samen met Firestone. Deze producent staat bekend voor zijn kimfixatie

en hoge kwaliteit. Die omvat onder meer een levensduur van minstens

veertig jaar. Als gecertificeerd specialist in EPDM van Firestone hebben wij

“Kwaliteit en service zijn

onze uithangborden”

intussen een stevige reputatie opgebouwd. Daarin staat een doorgedreven

kennis inzake naadloos plaatsen en verlijmen voor allerlei toepassingen centraal."

Dakwerken Hellinx werkte als onderaannemer voor onder andere Houben,

Vanderstraeten, Driesen, Caelen en Group Machiels eveneens mee aan de

realisatie van onder meer het controlecentrum van de legerbasis in Kleine

Brogel en diverse scholen in Hasselt. Tommy Hellinx richtte het bedrijf in

2011 op in bijberoep en maakte er vier jaar later zijn hoofdberoep van. In

2019 werd de eenmanszaak omgevormd tot bvba. Vandaag telt de onderneming

zeven medewerkers, waarvan het grootste deel familieleden. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


Aalter Meat & More

Fraai hoogstapelmagazijn

onderstreept ambities

voor de toekomst

Op zijn site in Aalter schrijft Meat & More een nieuw hoofdstuk in zijn succesverhaal. De groep achter Buurtslagers en Bon’Ap investeert er

immers in een hoogstapelmagazijn met kantoren en een winkel. Het wordt een gebouw met een interessante architectuur, waarbij open en

gesloten vlakken naadloos in elkaar overvloeien.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Sonar Architecten

Wat in 1990 begon met een slagerij in de AD Delhaize van Aarsele en de

Profi in Sleidinge, is vandaag uitgegroeid tot een groep met 170 winkelpunten

en meer dan 1.500 medewerkers. Toch heeft Meat & More zijn top nog niet

bereikt. Het management blijft dan ook investeren in verdere uitbreiding.

Dit jaar wordt een grote stap vooruit gezet met de ‘Distri Store’, een gebouw

met een benutbare oppervlakte van 16.700 m². Het grootste gedeelte wordt

ingenomen door het hoogstapelmagazijn. Daarnaast is er sprake van kantoren

en sociale lokalen, alsook een Bon’Ap-winkel van 600 m².

Complex project

De constructie werd volledig gebouwd op een paalfundering. Het magazijn

is uitgevoerd in een betonskeletstructuur en witgrijze betonsandwichpanelen.

“De rest kreeg een staalskelet en is afgewerkt met Rockpanel, in combinatie

met aluminium vliesgevels met bovenaan dakterrassen”, aldus Jo Mortier,

bestuurder van Morti nv, dat de uitdagende opdracht kreeg om het vooruitstrevende

architecturale concept naar de praktijk te vertalen. “Wij staan in

voor de volledige waterdichte ruwbouw en de stabiliteitsstudie. Dat laatste

vergde heel wat expertise omdat we tot een volume moesten komen waarin

het volledige rekkensysteem en de bijbehorende transportbanden geen hinder

ondervinden van de structuur van het gebouw. De overlasten variëren van

800 tot 2500 kg/m², waardoor we paalfunderingen met een draagkracht tot

550 ton moesten toepassen.”

Meat & More investeert in een hoogstapelmagazijn met kantoren en een winkel.

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Meat & More Aalter

“Dankzij onze veelzijdige

expertise en knowhow

verloopt het realisatietraject

nagenoeg volledig in

eigen beheer”

Volledige ontzorging

Momenteel is het op de site van Meat & More nog een drukte van jewelste.

Het project zit immers nog in volle uitvoeringsfase. Voor Morti is het een van

de vele werven waar het momenteel actief is. “Jaarlijks leveren we gemiddeld

een 65-tal gebouwen op in de industriebouw, woning- en appartementsbouw

of agrosector”, vertelt Jo Mortier. “Dankzij onze veelzijdige expertise en

knowhow verloopt het realisatietraject nagenoeg volledig in eigen beheer.

Zo minimaliseren we de doorlooptijd, garanderen we kwaliteit en kunnen we

de bouwheer volledig ontzorgen met een a-tot-z-aanpak.”

Het volledige rekkensysteem en de bijbehorende transportbanden mogen

geen hinder ondervinden van de structuur van het gebouw.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Meat & More (Aalter)

Sonar Architecten (Ruiselede)

Morti nv (Drongen)

INDUSTRIEBOUW

METAALCONSTRUCTIES

WONING- & APPARTEMENTSBOUW

AGROPROJECTEN PREFAB BETON

ALUMINIUM & HOUTSCHRIJNWERK

Industriepark Drongen 1

Booiebos 21

B-9031 Drongen (Gent)

AL 55 JAAR TROUW AAN DE BOUW

T +32 (0)9 282 48 77

mail@morti.be

www.morti.be

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


THEMA OMGEVINGSWERKEN

De openlegging van de Jeker in Tongeren vormde de aanleiding voor een integrale reconversie van stadspark De Motten, waar sport, ontspanning en

beleving voortaan centraal staan.

TONGEREN EN RIJMENAM

hebben beste openbare ruimtes

van Vlaanderen

Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. Ditmaal vielen

Tongeren, Rijmenam en Gent in de prijzen. Tongeren werd in de bloemetjes gezet voor de openlegging van de Jeker en de herinrichting van

stadspark De Motten. In Rijmenam was het de smaakvol heraangelegde dorpskern die de vakjury kon bekoren. En Gent sleepte de publieksprijs

in de wacht met het Drongenplein.

Tekst Infopunt Publieke Ruimte & Tim Janssens | Beeld Bram Goots – Sweco, Ingenieursbureau France, Stad Gent – Marc Pinte

Uit 41 sterke inzendingen selecteerde de vakjury

zes realisaties voor de jaarlijkse Prijs Publieke

Ruimte, die traditiegetrouw werd uitgereikt in

twee categorieën: drie ‘stedelijke projecten’ en

drie ‘landelijke projecten’. “De coronapandemie

en de bijbehorende gezondheidscrisis hebben het

belang van buurtkwaliteit eens te meer blootgelegd”,

benadrukt juryvoorzitter Jan Vilain (Infopunt

Publieke Ruimte). “De nood aan sociale

contacten en bewegings- en ontspanningsmogelijkheden

in eigen omgeving werd plots tastbaar

voor iedereen. Kwalitatieve openbare ruimte

biedt ook oplossingen voor andere uitdagingen,

waartegen geen vaccin bestaat. Een doordachte

aanpak en inrichting van de publieke ruimte,

met de blik op de lange termijn, is meer dan ooit

aan de orde om de algemene leefkwaliteit te verhogen.

Dat kwam in alle nominaties tot uiting.”

Ruimte rond de Jeker

De hoofdprijs in de categorie ‘stedelijke projecten’

ging naar Tongeren. De rivier de Jeker was er gedurende

65 jaar verdwenen uit de binnenstad en

stadspark De Motten. Nu is het park heringericht,

de versnippering weggewerkt en de verharding

teruggeschroefd. De Stad Tongeren en de Vlaamse

Milieumaatschappij zijn erin geslaagd om op

amper vijf jaar tijd het traject van masterplan tot

realisatie te doorlopen. Jan Vilain: “De openlegging

van de Jeker vormde de aanleiding voor een

integrale reconversie van het stadspark, waar sport,

ontspanning en beleving voortaan centraal staan.

De moderne parkaanleg met integratie van historische

elementen zorgt voor een mooi contrast.

Er zijn drastische mobiliteitskeuzes gemaakt ten

voordele van de rust in de omgeving en de overgang

tussen het park en de omringende woonzone.

De Motten is een toonbeeld van een geslaagd

hedendaags stadspark.”

100 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


OMGEVINGSWERKEN

THEMA

Parel aan de Dijle

In de categorie ‘landelijke projecten’ was het

Rijmenam dat aan het langste eind trok. Met

de herinrichting van zijn dorpskern bewees deze

deelgemeente van Bonheiden dat duurzaamheid,

een kwalitatieve leefomgeving en een

prachtig straatbeeld hand in hand gaan. De

bewoners zijn blij met het resultaat. Rijmenam

is opnieuw een parel aan de Dijle. Jan Vilain:

“Bij de herinrichting van het centrum van Rijmenam

ging veel aandacht naar de herwaardering

van het authentieke dorpskarakter. De heraanleg

heeft een hoge beeldkwaliteit, waarbij straatmeubilair,

verhardingen en beplanting in harmonie

zijn. Het veelvuldig toepassen van vaste planten

in openbare ruimtes is vernieuwend en fleurt het

dorp letterlijk op.” De jury waardeerde ook de

samenwerking tussen het gemeentebestuur, Pidpa

en Aquafin, waarbij sterk werd ingezet op hemelwaterinfiltratie

in het openbaar domein.

Met de herinrichting van zijn dorpskern bewees Rijmenam dat duurzaamheid, een kwalitatieve leefomgeving

en een prachtig straatbeeld hand in hand gaan.

Het dorpsplein van Drongen is na een intensief participatietraject omgetoverd tot een aantrekkelijke groene long.

Versteende parking wordt

groene long

Naast de onderscheidingen van de vakjury was

er ook een publieksprijs te verdienen. Tot 30 mei

kon er online gestemd worden voor alle genomineerden.

2862 mensen maakten hun favoriet

kenbaar. De Gentenaars zijn duidelijk trots op

hun publieke ruimte en katapulteerden de herinrichting

van het Drongenplein naar de eerste

plaats. Waar het dorpsgezicht decennialang

bepaald werd door een versteende parking, kunnen

de Drongenaars nu aangenaam vertoeven

tussen een beschermde bomenkrans, inclusief

wandelpaden en bankjes. Tegelijk was het een

uitdaging om deze aantrekkelijke groene long

zo in te richten dat de jaarlijkse evenementen er

vlot kunnen plaatsvinden, wat uitstekend gelukt

is. Een terechte winnaar dus! ❚

Meer info over de winnende en genomineerde projecten vind je terug in de databank

Publieke Ruimte, die online te consulteren is via https://dbpubliekeruimte.info/projectcategorie/

nominatie-prijs-publieke-ruimte/

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


THEMA

OMGEVINGSWERKEN

UNIEK HERDENKINGSMONUMENT DANKZIJ

MAATWERK IN ARCHITECTONISCH BETON

In juni werd in Kortrijk een fraai herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de coronapandemie ingehuldigd, naar een ontwerp van de

gerenommeerde landschapsarchitect Bas Smets. De cirkelvormige opstelling – het eerste in de rij van vele zogeheten ‘Onumenten’ – werd

opgetrokken in zwart gepolijst prefabbeton met een intrigerende groene schittering. Een fraai staaltje maatwerk dat in een waar recordtempo

werd gerealiseerd.

Tekst Tim Janssens | Beeld Tijs Posen – Ebema

En of COVID-19 het voorbije anderhalf jaar zijn

sporen heeft nagelaten. Op het moment van

schrijven stond de teller van het aantal coronadoden

in ons land op 25.300. Aangezien op

gepaste wijze afscheid nemen gedurende lange

tijd zeer moeilijk was vanwege de uitgevaardigde

preventiemaatregelen, keerde de Vlaamse regering

subsidies uit voor de realisatie van karakteristieke

herdenkingsmonumenten. Deze krijgen

de toepasselijke naam ‘Onumenten’ – een idee

van psychiater Uus Knops, geruggensteund door

Moving Closer, Kunstwerkt en psychologe Elke

Van Hoof – waarbij de beginletter O symbool

staat voor openheid en verbondenheid. Het is

de bedoeling om rustgevende ontmoetingsplekken

te creëren waar niet enkel coronaslachtoffers

kunnen worden herdacht, maar ook kan worden

stilgestaan bij andere vormen van verlies. Conform

een locatiegebonden ontwerp van landschapsarchitect

Bas Smets, die de toon zette met Memorial

22/3 in het Zoniënwoud (een monument ter

nagedachtenis van de slachtoffers van de terreur-

aanslagen van 2016 in Brussel), gaat het telkens

om een opstelling met een doorbroken cirkel, die

optimaal wordt ingebed in een omgeving met de

nodige symboliek. De primeur was voor begraafplaats

Hoog Kortrijk – half op het kerkhof, half

in een natuurgebied: op het kruispunt tussen de

dood en het leven – maar de komende jaren

zullen er ook elders in Vlaanderen ‘Onumenten’

verrijzen. Samen zullen ze één familie vormen:

groot en klein, met een gemeenschappelijk DNA,

maar toch elk met hun eigenheid.

Het ‘Onument’ in Kortrijk is een karakteristiek herdenkingsmonument dat symbool staat voor openheid en verbondenheid.

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


OMGEVINGSWERKEN

THEMA

“In totaal hebben we dertien ‘Waves’ in hoogwaardig gepolijst prefabbeton geleverd”, vertelt Jo Timmers.

Landschapsarchitect Bas Smets had een zwart beton

met een smaragdgroene schittering voor ogen.

Emerald green

Voor de uitvoering van het eerste ‘Onument’ ging

Bas Smets op aanraden van Stad Kortrijk aankloppen

bij Ebema, dat gespecialiseerd is in maatwerk

in architectonisch beton. “We hadden in het verleden

al enkele andere projecten uitgevoerd in

Kortrijk, waarbij we naar verluidt een zeer goede

indruk hadden gemaakt. Vermits de ellipsvormige

opstelling op het vernieuwde Overbekeplein ook

van onze hand is, was de link met het ‘Onument’

snel gelegd”, vertelt Jo Timmers, projectmanager bij

Ebema. “Een evidentie was het echter niet, want

het moest razendsnel gaan. Maar voor een topontwerper

als Bas Smets deed ons Ebema_Custom-

Concrete-team graag een extra inspanning. Eens

de eerste afspraken gemaakt waren, zijn we samen

op zoek gegaan naar de juiste betonsamenstelling.

Zo verwees Bas onder meer naar een specifiek

fragment uit de film ‘2001: A Space Odyssey’. Daaruit

konden we afleiden dat hij een zwart beton met

een smaragdgroene schittering voor ogen had. Zo

zijn we bij ‘emerald green’ terechtgekomen, een

granulaat dat ontgonnen wordt in een Noorse

groeve die door de lokale weersomstandigheden

slechts zes maanden per jaar toegankelijk is.

Gelukkig had onze leverancier nog voldoende in

voorraad. Het heeft nadien wel nog wat voeten in

de aarde gehad om het staal te laten goedkeuren,

want Bas volgde op dat moment een project op in

Frankrijk. Maar eens we groen licht kregen, hebben

we de productie meteen opgestart.”

In de betonelementen is ‘emerald green’ verwerkt, een

granulaat dat ontgonnen wordt in een Noorse groeve

die slechts zes maanden per jaar toegankelijk is.

Doorlooptijd gehalveerd

Wat het ‘Onument’ in Kortrijk eens zo bijzonder

maakt, is dat het in een recordtempo gerealiseerd

is. Ebema gaf het project absolute prioriteit en

kon zo de gebruikelijke doorlooptijd halveren.

“Tussen de goedkeuring van de opdracht en de

“Het ‘Onument’ is

een kunstwerk in

de ware zin van

het woord”

oplevering zaten amper vijf weken, dus we hebben

alle zeilen moeten bijzetten. Met zo’n krappe

deadline mag er uiteraard niet veel mislopen,

maar we zijn blij dat we de uitdaging zijn aangegaan,

want zo’n prestigeproject staat mooi op

onze referentielijst. In totaal hebben we dertien

‘Waves’ in hoogwaardig gepolijst prefabbeton

geleverd: zeven elementen van 80 cm hoog, die

fungeren als zitbank, en zes elementen van 120

cm hoog waarop je kan leunen en steunen. De

plaatsing was gezien de specifieke offroadlocatie

geen sinecure, maar dankzij een prima coördinatie

met aannemer Stadsbader liep alles op wieltjes.

We mogen fier zijn op deze unieke realisatie. Het

polijsten van het beton was een delicate operatie

die de nodige tijd vergde – zowel manueel als met

een speciale machine! – maar het resultaat mag

er absoluut wezen. Het ‘Onument’ is een kunstwerk

in de ware zin van het woord! Dat ook Bas

Smets uitermate tevreden is, beschouwen we als

een zeer mooi compliment. Het was zeer inspirerend

om zo intensief met hem samen te werken

en ook de verstandhouding met Stad Kortrijk was

optimaal. Het is voorlopig koffiedik kijken of er

in de toekomst nog ‘Onumenten’ in beton zullen

volgen, maar wij zijn alleszins vragende partij!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


C02-neutraal

wonen aan de

laagste TCO

in de markt

Seds is een innovatief systeem dat collectieve wooneenheden

voorziet van sanitair warm water en seizoensgebonden

comforttemperatuur. Dit op een futureproof en energie-efficiënte

manier waardoor u zeker bent van de laagste TCO in de markt.

Legionella-proof

Met de innovatieve technieken

verwerkt in onze Seds geven we

legionella geen kans.

0% CO2-uitstoot

Met Seds verlagen we de

CO2-uitstoot met 35% ten opzichte

van klassieke systemen.


Laagste Total Cost of Ownership

Onderzoek door Sureal toont aan dat

Seds een slimme beslissing is die

evenlang meegaat als de levensduur

van uw gebouw.

Failsafe systeem

Het systeem valt nooit uit. Is er toch

een defect aan uw Seds? Dan weten

we dat meteen en sturen onze

technieker op pad.

Meer info op seds.be


THEMA DUURZAAM BOUWEN

Han Vandevyvere: “Onze beleidsmakers moeten een langetermijnbeleid durven voeren. Dat is geen politieke boodschap, maar de logica van een maatschappelijke transitie.”

“RENOVATIETEMPO OPKRIKKEN VIA

DUIDELIJK LANGETERMIJNBELEID”

Europa wil het eerste klimaatneutrale continent worden tegen 2050. Dat is althans de ambitie die de Europese Commissie heeft vastgelegd in de

zogenaamde ‘Green Deal’. Vermits gebouwen verantwoordelijk zijn voor zowat 40 % van de energieconsumptie in Europa en jaarlijks amper 1 %

van onze gebouwen een energetische renovatie ondergaat, is een grootschalige renovatiegolf een van de speerpunten van de Green Deal. Ook

in Vlaanderen is er nog veel werk aan de winkel. Maar wat zijn nu de obstakels en mogelijke oplossingen om die renovatiegraad op te krikken?

Wij gingen te rade bij Han Vandevyvere, projectmanager duurzame stadsontwikkeling bij EnergyVille/VITO.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Pexels

De energetische renovatie van ons bestaande gebouwenpatrimonium is

een zeer complexe uitdaging met een breed scala aan oplossingen. Han

Vandevyvere: “Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moeten we

voluit de kaart van koolstofarme energiebronnen trekken. In dat geval zijn

er twee systemen om onze gebouwen te verwarmen: met hoge- of lagetemperatuurwarmte.

Duurzame bronnen die warmte beschikbaar stellen op

hoge temperatuur, zoals biogas of restwarmte van een verbrandingsoven, zijn

hoe dan ook beperkt. Vandaar dat we het merendeel van onze gebouwen

moeten kunnen verwarmen met lagetemperatuurwarmte. Daarbij zijn er

grosso modo twee opties: je kan enerzijds opteren voor een energetisch

gerenoveerde woning met een warmtepomp, de zogenaamde stand-alone

electric-oplossing. De tweede optie is om grondig gerenoveerde gebouwen

aan te sluiten op een lagetemperatuurwarmtenet met behulp van restwarmte,

zonneboilers, omgevingswarmte ... Om op lage temperatuur te kunnen verwarmen,

moeten gebouwen wel voldoende geïsoleerd zijn Zowel de aanleg

van warmtenetten als het klaarmaken van onze gebouwen voor duurzame

verwarmingssystemen zijn investeringen van lange adem. Als we de klimaatdoelstellingen

willen halen, moeten we op beide fronten inzetten.”

Nood aan warmtezoneringsplannen

EnergyVille/VITO pleit voor renovatie op wijk- of stadsniveau. Daarbij krijgt

een renovatiepakket op maat de voorkeur op een uniforme ‘one size fits all’-

aanpak, waarbij alle gebouwen dezelfde energieprestatieniveaus moeten

bereiken. “Er is een cruciale rol weggelegd voor de warmtezonerings-

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

“We zijn voorstander van een

gebouwenpaspoort waarin

de nodige energetische

ingrepen zijn opgenomen,

gelinkt aan een ‘roadmap’

voor de volledige wijk”

plannen die onze steden en gemeenten vandaag aan het uitwerken zijn”,

benadrukt Vandevyvere. “We moeten vermijden dat eigenaars verplicht

worden om hun woningen zwaar te renoveren en ze klaar te maken voor

een individuele warmtepomp op lage temperatuur, terwijl ze eigenlijk via

een warmtenet zouden kunnen gebruikmaken van industriële restwarmte

op hoge temperatuur. Daarom is het belangrijk dat lokale overheden

strategieën ontwikkelen die bepalen op welke locaties men warmtenetten

gaat uitrollen – op hoge of lage temperatuur – en dat gebouwen daarop

afgestemd worden. In historische stadscentra is het bijvoorbeeld moeilijk

om extra te isoleren, gezien het beschermde karakter van vele gebouwen.

Bij voorkeur wordt er restwarmte op hoge temperatuur naar deze zones

gebracht. Dat kan allemaal vastgelegd worden in zogenaamde ‘roadmaps’

of warmtezoneringsplannen. Bij EnergyVille/VITO zijn we voorstander

van een gebouwenpaspoort, waarin de nodige energetische ingrepen zijn

opgenomen, gelinkt aan de ‘roadmap’ voor de volledige wijk. De volgende

stap is bewoners stimuleren om de juiste oplossingen te kiezen.”

Onestopshops en ontzorging

De renovatiegolf die de Green Deal vooropstelt, speelt eveneens een centrale

rol in het Europese post-COVID-herstelplan. EnergyVille/VITO is ervan overtuigd

dat grootschalige renovatie tot een duurzame relance van de Vlaamse

economie kan leiden. Toch zijn er nog een aantal obstakels te overwinnen,

stelt Vandevyvere. “Iedereen weet dat renoveren een hoop gedoe met zich

meebrengt, zelfs als alles op wieltjes loopt: coördinatie, administratieve rompslomp,

financiering ... Los van financiële stimuli voor groepen die niet over

het vereiste renovatiekapitaal beschikken, komt het erop aan om eigenaars

met voldoende middelen over de streep te trekken (naar schatting zo’n 50 tot

70 %!). Een ‘onestopshop’, waarbij je alle zorgen die met renoveren gepaard

gaan – van ontwerpen en financieren tot het vinden van aannemers en het

opvolgen van de werken – kan toevertrouwen aan een extern consortium, kan

een oplossing zijn om deze barrière weg te werken. Al is het wel belangrijk dat

lokale overheden deze onestopshops mee aansturen. Zij kunnen een publieke

kwaliteitsgarantie bieden voor de financiering, de selectie van de uitvoerders

enzovoort. Op die manier kunnen we huiseigenaars een pakketoplossing aanbieden,

waarvan de kwaliteit verzekerd is.”

Op naar bouwindustrie 4.0

Voorts hebben we uiteraard deskundige arbeidskrachten nodig om de

broodnodige renovatiegolf in goede banen te leiden. De realiteit is echter

dat de bouwsector sterk aan het verouderen is en onvoldoende jonge

mensen aantrekt. “Het is dan ook cruciaal om jongeren warm te maken

voor een bouwopleiding”, vindt Vandevyvere. “We evolueren hoe dan ook

naar een bouwindustrie 4.0, waarbij een gebouw wordt opgemeten met

een laserscan. Daarna wordt er in het atelier een nieuwe schil klaargemaakt

“‘Er is een cruciale rol weggelegd voor de warmtezoneringsplannen die onze steden

en gemeenten vandaag aan het uitwerken zijn”, aldus Han Vandevyvere.

die bij wijze van spreken in een week tijd kan worden gemonteerd, zonder

dat bewoners hun huis moeten verlaten. Dat is een totaal andere manier

van werken dan de traditionele huis-per-huisrenovatie. Integreren we ook de

energetische technieken in dergelijke bouwpakketten, dan krijgen we een

totaal andere bouwsector. Het is in ieder geval hoog tijd om de bouw klaar

te stomen voor de 21ste eeuw. Tot slot is het zaak om de kloof tussen interessante

duurzaamheidsprojecten en de financiële wereld te overbruggen. Dat

ligt niet voor de hand, maar zodra er een goed businessmodel is, kan kapitaal

vinden geen probleem zijn.”

Afstappen van kortetermijnpolitiek

Het mag duidelijk zijn: er is nog veel werk aan de winkel. Waar moeten

volgens Han Vandevyvere de prioriteiten liggen om de doelstellingen van

de Green Deal waar te maken in Vlaanderen? “Waar alle experts het al

lang over eens zijn, is dat er nood is aan langetermijndoelstellingen, waar

de kortetermijnpolitiek stapsgewijs op wordt afgestemd, zodat er rechts- en

investeringszekerheid is. Met een kortetermijnpolitiek – zoals in Vlaanderen

het geval is bij de zonnepanelen, de bouwshift, ruimtelijke ordening,

de CO 2

-taks, de nucleaire uitstap ... – krijg je een weg-en-weerbeleid dat

fataal is voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Er is nood aan een

duidelijk pad dat ervoor kan zorgen dat moeilijke, grote investeringen op

lange termijn economisch veel interessanter zijn dan ‘business as usual’.

Europa is in dat opzicht een zegen, omdat het de juiste langetermijndoelen

stelt in de transitie naar een duurzame economie. We moeten dit zien als een

kans en niet als een kost. Maar daar is moed voor nodig. Onze beleidsmakers

moeten een langetermijnbeleid durven voeren. Dat is geen politieke boodschap,

maar de logica van een maatschappelijke transitie.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


THEMA DUURZAAM BOUWEN

Met houtskeletbouw, houtmassiefbouw en CLT bouw je gemiddeld dubbel zo snel.

Roompot Park Eksel is het duurzaamste vakantiepark van België.

BOUWEN MET HOUT: GOED VOOR

HET MILIEU EN VOOR JE WELZIJN

In Hechtel-Eksel ontvangt Roompot dit najaar de eerste gasten in het duurzaamste vakantiepark van het land. De 121 vakantiewoningen

zijn opgetrokken in CLT en zijn uitgerust met groendaken en hebben een ecologische fundering. Architectenbureau achter dat project:

Wood Architects. Architect Piet Kerckhof werkt al 35 jaar vooral met hout en hoopt dat hout beton nu eindelijk zal voorbijsteken als populairste

bouwmateriaal. “Het gebruik van hout raakt aan zo veel aspecten van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.”

Tekst Joke Hofmans

| Beeld Wood Architects

Piet Kerckhof van Wood Architects: “Roompot Park

Eksel is absoluut een van onze paradepaardjes.

Alle vakantiewoningen zijn gebouwd met massieve

panelen in CLT-hout. De kruislings verlijmde

houten planken blijven zichtbaar in het interieur.

De groendaken bufferen samen 200.000 liter

regenwater en zorgen voor een vertraagde afvoer.

Kunstmatige glooiingen op het terrein vormen

wadi’s die het regenwater laten infiltreren in de

ondergrond. Zo blijft al het water op het terrein.

En de fundering is geen traditionele fundering,

maar een grondlaag van ecologische glasgranulaten,

gerecupereerd uit glasafval. Daarnaast

komen er bijna 130 nieuwe bomen bij op het

terrein, waaronder fruitbomen. Heel het park

ademt de kracht van hout: als duurzaam bouwproduct,

als eyecatcher in het interieur en als

natuurlijke rustgever in de omgeving.”

Sneller bouwen, warmer wonen,

minder uitstoot

Wat zijn de voordelen om te bouwen met hout?

Met houtskeletbouw, houtmassiefbouw en CLT

bouw je gemiddeld dubbel zo snel als met de klas-

sieke bouwmethodes, want alle stukken worden

geprefabriceerd. Hout is ook een droog materiaal.

Terwijl beton en baksteen de eerste jaren nog

veel vocht vasthouden, is hout van bij de start

droog. Dat zorgt voor een aangenamer en warmer

binnenklimaat. De massieve CLT-panelen hebben

van nature een isolerend karakter en worden luchtdicht

verlijmd. Je hoeft ook de binnenkant niet

af te werken: je bouwmateriaal is mooi op zich.

Zo bespaar je tijd en materiaal bij de afwerking.

En misschien het grootste voordeel: hout haalt

CO 2

uit de lucht en slaat het op, terwijl beton en

bakstenen juist CO 2

uitstoten bij de productie

ervan. Voor het Roompot-project in Eksel gaat

het over 2650 ton CO 2

die opgeslagen is in de

woningen, aangevuld met een besparing van nog

eens 2650 ton CO 2

door met hout te bouwen in

plaats van met beton en baksteen.

Stap naar circulair bouwen

Piet Kerckhof: “Met CLT zet je ook de stap naar

circulair bouwen. Dat betekent: bouwen met

zo veel mogelijk herbruikbare en nagroeibare

grondstoffen. Voor elke boom die wordt gerooid

“Voor elke boom

die wordt gerooid

voor CLT-bouw

worden drie

of vier nieuwe

bomen geplant”

voor CLT-bouw, worden er 3 of 4 nieuwe bomen

geplant. Bosbouwondernemingen gebruiken het

houtafval van het productieproces als energiebron.

En stel dat die CLT-woningen over pakweg

zeventig of honderd jaar worden afgebroken,

dan kun je de houtpanelen perfect kant-en-klaar

hergebruiken. Daarom registreren en documenteren

we nu elk stuk hout in een databank.”

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Bosbouwondernemingen gebruiken het houtafval

opnieuw als energiebron.

Ecologische residentie De Kloef in Geraardsbergen: het hout blijft zichtbaar in het interieur.

Koppige betonlobby

Houtbouw wint stapvoets aan belang. Waarom

kiezen bouwbedrijven en hun klanten dan toch

nog vaker voor de klassieke bouwmethodes?

Piet Kerckhof: “In de jaren 50 zijn gewapend

beton en ruwe, bombastische gebouwen in de

architectuur geslopen. Tot op heden is de betonlobby

nog heel sterk”, antwoordt Piet Kerckhof.

“Ik ben afgestudeerd in 1986. De titel van mijn

thesis was ‘De toekomst van de houtskeletbouw’ –

en dat was toen vloeken in de kerk. Want het was

de tijd van het brutalisme, gewapend beton, staal

en glas en van de hoogdagen van Le Corbusier en

Mies van der Rohe. We zijn nu 35 jaar later en de

bouwsector is in die tijd nauwelijks geëvolueerd:

beton regeert nog altijd. In mijn ogen is dat een

gemiste kans.”

CLT is een houtbouwproduct dat uit kruislings verlijmde houten planken bestaat.

Hoogbouw in hout

Piet Kerckhof en zijn collega’s bij Wood Architects

kozen ervoor om alleen nog met CLT te ontwerpen.

Hij schoolde zich bij op het vlak van

Binnenafwerking hoeft niet, het hout is mooi op zich.

bio-ecologisch bouwen en zit nog altijd in de

raad van bestuur van Pixii, het vroegere Passiefhuisplatform.

Samen met de beroepsvereniging

Fedustria houdt hij overal waar hij kan een pleidooi

voor meer houtbouw. Andere vooruitstrevende CLTprojecten

van Wood Architects zijn de ecologische

residentie De Kloef in Geraardsbergen en de

kantoren van Carbofisc in Oostkamp. Momenteel

werkt het bureau volop aan een duurzaam kinderdagverblijf.

Piet Kerckhof: “Bouwen met hout is niet

alleen goed voor het milieu en het klimaat, maar

ook voor ons mentaal welzijn. En dan heb ik het niet

alleen over een vakantiechalet in de Ardennen.

Zoek op Google maar eens naar foto’s van Haut

Amsterdam, een hoogbouwconstructie met 21 verdiepingen

in hout. Of Hotel Jakarta in Amsterdam:

een constructie van 6000 m³ gecertificeerd hout,

0 % CO 2

-uitstoot en 100 % schoonheid.”

Meer info?

Surf naar www.houtdenatuurlijkekeuze.be.


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


...WE HOUT EENS SERIEUS GAAN NEMEN.

Hout als bouwmateriaal wordt wereldwijd steeds populairder. Dankzij

vernieuwde technologie én dankzij de milieuvoordelen wordt hout

als duurzaam bouwmateriaal steeds relevanter en vaker toegepast in

bouwwerken, ook als het gaat over bouwen in de hoogte en grootschalige

bouwprojecten. Innovatieve houtbouwmethoden maken van hout hét

duurzame, sterke alternatief voor beton, baksteen en staal.

Kiezen voor hout is kiezen voor duurzaam bouwen, wat nodig is om de

klimaatverandering tegen te gaan. Hout is een duurzame, waardevolle

en hernieuwbare grondstof en is daarmee een milieuvriendelijke en bij

duurzaam beheerde bossen onuitputtelijke grondstof.

Ook leidt houtbouw dankzij de off-site constructie tot minder

transportbewegingen, minder afval op de bouwwerf en maakt het

modulair en sneller bouwen mogelijk. Bovendien zorgt hout voor

een lage milieubelasting en heeft het dankzij de gunstige technische

eigenschappen een lange levensduur en slaat het levenslang CO2 op.

Allemaal voordelen die hout weer de terechte voorkeurspositie geeft

als het gaat om duurzaam bouwen.

Scan de QR als je meer

wil weten over de

voordelen van

bouwen met hout.

DE NATUURLIJKE KEUZE.BE


iquesdecaractere.be/webinar


THEMA DUURZAAM BOUWEN

ECOLOGISCHE GEVELSTEEN

IN EXCLUSIEF FORMAAT

Bakstenen zijn van oudsher energie-intensieve producten, maar bij Nelissen Steenfabrieken doen ze er alles aan om de totale milieu-impact

– van productie tot transport en verwerking – maximaal te reduceren. De exponent van dit ecologische bewustzijn is de N70-gevelsteen,

die niet alleen 3 cm smaller, maar ook nog eens 3 cm langer is dan een traditionele gevelsteen in waalformaat. Een kleine verandering die

een wereld van verschil maakt!

Tekst Tim Janssens | Beeld Nelissen Steenfabrieken, Studio Dupont

Het hoofdkantoor van Nelissen in Kesselt etaleert de vele troeven van de N70-gevelsteen.

“De ecologische voetafdruk van de N70 is een stuk kleiner dan

die van een klassieke baksteen in het traditionele waalformaat”

Aangezien duurzaamheid, innovatie en cocreatie meer dan ooit aan de

orde zijn – niet toevallig de vaste kernwaarden van de onderneming – zet

Nelissen voortdurend in op de ontwikkeling van performante producten.

Het ambitieuze familiebedrijf, dat dit jaar zijn honderdjarige bestaan viert,

groeide de voorbije eeuw niet voor niets uit tot een gerenommeerde speler

van wereldformaat. Een van de meest spraakmakende productinnovaties

van de laatste jaren is de N70-gevelsteen, die in 2015 geïntroduceerd werd.

Een succesrecept dat duidelijk aanslaat, want in 2020 had 13 % van alle

verkochte Nelissen-stenen in België een N70-formaat.

Ecologische keuze

Wat maakt de N70-gevelsteen nu zo bijzonder? “Eerst en vooral het exclusieve

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Voor de realisatie van Quartier Bleu in Hasselt werden meer dan een miljoen unieke gevelstenen in het N70/4-formaat geleverd.

van voordelen op het vlak van duurzaamheid. De ecologische voetafdruk van

de N70 is namelijk een stuk kleiner dan die van een klassieke baksteen in het

traditionele waalformaat omdat de CO 2

-uitstoot 25 % lager ligt. Bij productie

is er immers 30 % minder gasverbruik nodig, door hun slanke vorm en lagere

gewicht kunnen er meer gevelstenen in één keer getransporteerd worden en

de geoptimaliseerde afmetingen zorgen ervoor dat je met minder stenen eenzelfde

oppervlakte kan bestrijken. Er is ook minder mortel nodig dan bij de

verwerking van bakstenen met een traditioneel formaat: bij N70/4 bespaar

je zo’n 15 % mortel en bij N70/5 loopt de mortelbesparing op tot 30 %. Tot

slot is er sprake van dunnere buitenmuren, waardoor er extra ruimte vrijkomt

voor bruikbare oppervlakte of spouwmuurisolatie (met een lagere energiefactuur

tot gevolg). Dit alles maakt van de N70 een ecologische keuze, van

productie tot afwerking.”

Ook de gevels van het Mediahuis in Hasselt zijn bekleed met ecologische

N70-stenen.

formaat”, klinkt het. “De N70 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: ±240 x

70 x 40 mm (N70/4) en ±240 x 70 x 50 mm (N70/5). De rode draad is

dat hij 3 cm smaller en langer is dan een traditionele gevelsteen in waalformaat,

en dat zonder enige vorm van kwaliteitsverlies. Dit resulteert in tal

Slanke gevels met moderne look

De N70-stenen blinken ook uit op esthetisch vlak. Ze staan garant voor slanke

gevels met een moderne look. Kijk bijvoorbeeld naar het hoofdkantoor van

Nelissen in Kesselt of het Mediahuis in Hasselt. Een andere spraakmakende

referentie in de Limburgse hoofdstad is Quartier Bleu, waar de contouren van

de site zijn afgebakend met strakke metselwerkgevels. In totaal gaat het om

een oppervlakte van 30.000 m² en meer dan een miljoen unieke gevelstenen,

die Nelissen op maat van dit prestigeproject ontwikkelde. “Quartier Bleu is

ongetwijfeld een van onze grootste ‘baksteenprojecten’ ooit. De gevelstenen

zijn geleverd in het N70/4-formaat. Een megarealisatie in het centrum van

Hasselt: het spreekt voor zich dat dit voor Nelissen een waardevol visitekaartje

is. Zeker omdat onze projectstenen zeer bepalend zijn voor de algemene lookand-feel.

We zijn dan ook uitermate tevreden met het prachtige resultaat!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


THEMA DUURZAAM BOUWEN

Paralline is herkenbaar aan de parallel lopende lijnen.

Aluminium gevelbekleding

met net dat tikkeltje meer

Wil je als architect of installateur van ramen en deuren de woning van je klanten net dat tikkeltje meer geven? Paralline van Reynaers

Aluminium koppelt esthetiek aan een modern, strak design en duurzaamheid. Je herkent de gevelbekleding meteen aan de parallel lopende

lijnen. Ze sluit mooi aan op alle raam- en deursystemen van Reynaers Aluminium. Zo heb je alles in handen om een volledige woning origineel

en stijlvol te bekleden of een in het oog springende accentmuur toe te voegen.

Tekst uwtekst.be | Beeld Reynaers Aluminium

“Met Paralline ga je voor een single design-look”,

zegt Stephanie Gross, marketing manager van

Reynaers Aluminium. “Paralline sluit mooi en

naadloos aan op al onze raam- en deursystemen.

Zo kun je alle buitenschrijnwerk aan een woning

er mooi hetzelfde laten uitzien, zelfs als je slechts

een deel van een gevel bekleedt en die accentmuur

aansluit op bestaande ramen en deuren.

Om die naadloze aansluiting te realiseren, ontwikkelden

we speciale hoekprofielen. Zo loopt het

strakke design door zonder onderbrekingen.”

Bekleding voor buiten en binnen

“Voordeuren, inspringende ramen, muren die van

binnen naar buiten doorlopen: je kunt alle gevelelementen

bekleden met Paralline. Zo geef je een

nieuwbouw een unieke esthetische toets en een bestaande

woning een mooi en interessant contrast

Paralline tilt het uitzicht van woningen naar een hoger niveau.

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Verticaal U-profiel van 30 mm: een van de vijf

Paralline-designs.

Verticaal blokprofiel van 70 mm: een van de

drie blokdesigns.

Voorbeeld van het horizontale profiel (20 mm diep).

“Je kan de

gevelbekleding

gebruiken voor

nieuwbouw én

renovatie. Ze sluit

naadloos aan op

al onze raam- en

deursystemen”

Gemakkelijk te plaatsen

“Bij de ontwikkeling van Paralline hebben we

ook aan het installatiegemak gedacht”, gaat

technisch manager Kurt Van Den Bergh verder.

“Je kunt het systeem prefab in je atelier assembleren.

Zo gaat de installatie bij de eindklant

nog sneller. Dankzij de slimme onderconstructie

met clips klik je de profielen op het achterpaneel.

Zo kan een installateur, die door ons is opgeleid

om het systeem te plaatsen, alles afwerken en

ook perfect uitlijnen.”

Duurzaam en circulair

Kurt Van Den Bergh: “Wie op zoek is naar duurzame

gevelbekleding, zit met Paralline goed. Achter de

aluminium profielen kun je een isolatielaag plaatsen

om de energieprestaties van de woning verder te

optimaliseren. De geperforeerde ventilatieprofielen

maken dat de gevel optimaal wordt geventileerd.

Bovendien is Paralline een circulaire geveloplossing:

dankzij het montagesysteem kun je de bekleding gemakkelijk

demonteren. De panelen vergen ook heel

weinig onderhoud en gaan levenslang mee.” ❚

tussen oud en nieuw. Op ramen en deuren kun je

Paralline ook gebruiken als zonwering of om het

zicht van buiten naar binnen te beperken.”

Vijf designs, eindeloze mogelijkheden

Paralline is verkrijgbaar in vijf designvarianten:

vier verticale en één horizontale variant. Het

gaat om een verticaal U-profiel van 30 mm, verticale

blokprofielen van 20, 30 en 70 mm en een

horizontaal blokprofiel van 20 mm. Je kunt ze

onderling combineren en afwisselen met vlakke

aluminium platen. Subtiel of opvallend variëren

op het vlak van diepte, verschillende stijlen combineren,

kleuren afwisselen: het kan allemaal.

Voor extra creativiteit kun je ook elk latje in een

andere RAL-kleur laten afwerken of ledstrips integreren

in de bekleding. Elk profiel is verkrijgbaar

in gepoederlakte en geanodiseerde afwerkingen,

wat resulteert in een finishing touch op maat.

Originele bekleding van een voordeur dankzij Paralline.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


Samenwerken

aan duurzame

schoonheid

Echte schoonheid laat je liever niet los. Daarom draaien jouw

projecten niet alleen om esthetiek, maar ook om duurzaamheid.

Alleen zo kunnen je klanten een leven lang genieten van jouw

realisaties. Samen met Reynaers Aluminium geef je je projecten

die tijdloze kracht. Onze hoogkwalitatieve toepassingen in

aluminium inspireren je op talloze manieren en doorstaan

moeiteloos de tand des tijds. Zodat jouw creaties gelijkstaan

aan blijvend woonplezier.

Together for better

Manhatten Center ©Jaspers-Eyers Architects & Philippe van Gelooven


Flexible walls,

your future proof comfort

Met MAARS JANSEN LIVING WALLS

kiest u voor de meest flexibele,

duurzame en comfortabele

opdeling van uw binnenruimtes.

MAARS JANSEN LIVING WALLS verenigen verschillende

innovatieve technieken in een design naar keuze.

Het resultaat: flexibele indeling van ruimtes, beperkte

onderhoudskost, lagere design- en constructiekost en volledig

aanpasbaar aan uw toekomstige noden. Bovendien leveren de

duurzame wanden een bijdrage in het behalen van uw WELL- en

BREEAM certificering.

De MAARS JANSEN LIVING WALLS verbeteren ook het comfort,

het welzijn en de productiviteit van gebouwgebruikers.

Kortom, de ideale oplossing voor kantoren, ziekenhuizen,

zorgcentra, restaurants en hotels waar de hoogste eisen worden

gesteld aan flexibiliteit, comfort en duurzaamheid.

Meer info? www.MAARSJANSEN.com, info@MAARSJANSEN.com


THEMA DUURZAAM BOUWEN

Systeemwanden en -plafonds zijn hét antwoord op de uitdaging om kantooromgevingen flexibel, duurzaam en

comfortabel te maken. (project The comfort Cube, Brussel)

Flexibiliteit en comfort zullen de werkplaats van

morgen beheersen. (kantoor Maars Jansen, Mechelen)

CREATIEF MET

SYSTEEMWANDEN EN -PLAFONDS

Een totale terugkeer naar fulltime kantoorwerk lijkt na COVID-19 weinig waarschijnlijk. Veel werkgevers zien in deze evolutie een opportuniteit om

hun gebouw te ‘downsizen’. Tegelijkertijd moet ‘naar kantoor gaanaantrekkelijk en duurzamer gemaakt worden. Flexibiliteit en comfort zullen

de werkplaats van morgen beheersen. Jansen the Building Company komt alvast met een innovatieve oplossing om deze uitdagingen aan te gaan:

intelligente en flexibele systeemwanden en -plafonds die ‘as a service’ worden aangeboden.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Maars Jansen Living Walls, Andras Veres, Rudi Van Beek

Maars Jansen Living Walls is de poot binnen de groep die zich toelegt op de

installatie van systeemwanden, terwijl KAY hetzelfde doet voor de klimaatplafonds.

Het continue streven naar kwaliteit, innovatie en toegevoegde

waarde hebben beide merken grootgemaakt. “Onze oplossingen overstijgen

hun functionele rol”, aldus Philippe Rosseel, COO van Maars Jansen. “We

willen immers ook de vraag naar duurzaamheid en comfort invullen. Zo

zijn onze producten ‘Cradle to Cradle’ en spelen ze een belangrijke rol in het

behalen van het BREEAM- en WELL-certificaat. Dat laatste bewijst dat we

proactief inspelen op nieuwe behoeften. Met andere woorden: we houden dé

twee fundamenten van elk kantoorlandschap van de toekomst – duurzaamheid

en ‘gebruiksbeleving’– stevig in het vizier.”

Volledige ontzorging

Systeemwanden en -plafonds zijn volgens Philippe Rosseel hét antwoord op

de uitdaging om kantooromgevingen flexibel, duurzaam en comfortabel te

maken. “Om de lay-out van een gebouw aan te passen, zijn er vaak aanzienlijke

werken nodig”, verduidelijkt hij. “Het verplaatsen van gipskartonwanden

neemt al snel meerdere dagen in beslag. Er komen afbraakwerken aan te pas

“Al onze producten zijn ‘Cradle to Cradle’”, aldus Philippe Rosseel.

(project Politiekantoor Kortrijk)

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

“Onze oplossingen overstijgen hun functionele rol. We willen immers ook de vraag naar duurzaamheid en

comfort invullen”, benadrukt Philippe Rosseel. (project Ineos, Antwerpen)

“We bieden onze intelligente en flexibele systeemwanden

en -plafonds nu ‘as a service’ aan

en er moeten nieuwe exemplaren worden geïnstalleerd. Bovendien zorgen

dergelijke ingrepen voor overlast: er komt veel stof vrij, er is lawaai … Met

onze systeemwanden en -plafonds is de klus sneller geklaard, en dat bovendien

met minder overlast. Dit bedoelen we heel letterlijk. Wij ondersteunen

immers de volledige levenscyclus, waarbij elke aanpassing, reparatie of vervanging

door ons team wordt uitgevoerd. Dit biedt zelfs voordelen wanneer

de lay-out niet verandert. Zo moeten facility managers niet meer nadenken

over het onderhoud, verfwerken of een update van het interieur. De initiële

meerprijs van systeemwanden en -plafonds betaalt zich over de volledige

levenscyclus dus dubbel en dik terug.”

Met systeemwanden en -plafonds kan de lay-out van een gebouw in een mum van

tijd worden aangepast. (project Leefmilieu Brussel).

Comfort as a service

Integratie van functies is waarmee Jansen the Building Company zich echt

van zijn concullega’s onderscheidt. Indien gewenst, kunnen de systeemplafonds

en -wanden worden geleverd met akoestische materialen, verlichting,

koeling- en verwarmingsinfrastructuur … “Op die manier beperken we

de complexiteit van installatie en onderhoud”, legt Philippe Rosseel uit. “Het

is onze manier om toegevoegde waarde te genereren. Vandaag voorzien

we zelfs ‘smart’ oplossingen waarbij sensoren de verwarming, koeling of ventilatie

aansturen op basis van aanwezigheidsdetectie, temperatuurregistratie,

CO 2

-detectie … Dit opent tal van deuren om het comfort van de aanwezigen

te verhogen en ‘naar kantoor gaan’ een nieuwe dimensie te geven. ‘The sky

is the limit’ qua mogelijkheden. We geloven zo sterk in dit concept dat we

beslist hebben om de drempel te verlagen en ‘comfort as a service’ aan te

bieden. Klanten hoeven niet meer te investeren, maar kunnen intekenen op

een abonnement waarbij ze altijd de systeemplafonds en/of -wanden krijgen

die specifiek inspelen op hun behoeften. Deze formule is vooral interessant

in de verhuurmarkt, want zo kunnen deze spelers aanpasbare kantoren verhuren

in plaats van casco plateaus. Of zelf ook nieuwe businessmodellen met

flexibelere formules in de markt zetten.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


Duurzaam

verwarmen en

koelen dankzij

de onmetelijk

kracht van

de natuur

www.ithodaalderop-wpu.be


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

COHOUSING KIEST VOOR GEOTHERMIE

Aan de rand van Stene, een deelgemeente van Oostende, stond een mooie hoeve leeg. Tot een groep ondernemende gezinnen in 2016 haar

oog liet vallen op het historische gebouw en de bijbehorende gronden en er het ecologische cohousingproject ’t Boldershof opstartte.

De geothermische warmtepomp van Itho Daalderop staat in voor de verwarming en koeling van de achttien wooneenheden.

Tekst en beeld Itho Daalderop

Het bouwteam opteerde voor de installatie van een

geothermische warmtepomp (WPU 5G 4,5kW) en

een ventilatiesysteem D (Apure Vent D250).

individueel nodig hebt.” Daardoor konden de zowel

negen nieuwbouwwoningen en vier nieuwbouwappartementen

als de vijf (studio)appartementen

in het oude hoevewoonhuis compact worden

gehouden, zonder in te boeten aan comfort.

“Het opzet was van bij het begin om een verregaand

ecologisch project op poten te zetten”,

vertelt medebewoner en lid van het bouwteam

Michel Major. “Reeds vanaf de ontwerpfase kozen

we er samen met Stramien en LMS Architecten

Vermeersch voor om de ruimte zo efficiënt mogelijk

in te delen. In de oude hoeve bevinden zich

onder meer een wassalon, logeerkamers, een

coworkingspace, een speelruimte en eetzaal. Dat

zijn allemaal functies die je niet per definitie

Energieneutraal verwarmen

en koelen

Ook in energetisch opzicht selecteerde het bouwteam

klimaatneutrale oplossingen, met onder meer

zonnepanelen, opvang van regenwater en verwarming

en koeling via geothermie. Michel Major: “We

werkten hiervoor nauw samen met studiebureau

Peritas, dat ons geothermie adviseerde. Bouwfirma

Verstraete suggereerde ons om met Itho Daalderop

te werken, aangezien deze onderneming over een

oplossing met een gemeenschappelijke boring en

individuele units beschikt. Dat was ideaal voor

ons. We kozen bijgevolg voor een geothermische

warmtepomp (WPU 5G 4,5kW) en een ventilatiesysteem

D (Apure Vent D250). We verwarmen en

koelen energieneutraal, maar elke bewoner kan zijn

of haar eigen binnenklimaat regelen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


THEMA DUURZAAM BOUWEN

Gebouwen zijn vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 40 % van de CO 2

-emissies in Europa en ook nog eens voor bijna 50 % van het materiaalgebruik.

OP WEG NAAR CIRCULAIR BOUWEN

Onze huidige manier van bouwen botst op zijn limieten. Gebouwen zijn vandaag verantwoordelijk voor circa 40 % van de CO 2

-emissies

in Europa en ook nog eens voor bijna 50 % van het materiaalgebruik. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zal er iets moeten

veranderen. De voorbije maanden toonden ook al wat de impact van materiaalschaarste kan zijn. Daarom is er een omschakeling naar een

circulaire bouweconomie nodig. De OVAM stippelt de krachtlijnen van dat nieuwe beleid momenteel uit in samenwerking met stakeholders

uit de bouwsector. Een introductie.

Tekst Valérie Couplez | Beeld OVAM

Europa wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn, inclusief minimaal grondstofgebruik

en minimale impact van materialen. Een doelstelling die Vlaanderen

mee omschrijft, maar die ons noopt om onze manier van bouwen grondig te

herdenken. Van lineair naar circulair. Het nieuwe ontwerpbeleidsprogramma

‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities.

OVAM-beleidsadviseur bouwafval Philippe Van de Velde: “De impact van

wonen en bouwen op het milieu is enorm. In het kader van het vorige beleidsprogramma,

dat van 2014 tot 2020 liep, werden al flink wat inspanningen

geleverd om de afvalberg bij bouw- en constructiewerken te verminderen. Met

de sloopopvolgingsplannen en sloopbeheersorganisaties zoals Tracimat zijn

we de juiste weg ingeslagen om afvalstromen uit de bouw hoogwaardig te

kunnen valoriseren. Voor steenpuin, isolatiemateriaal en gipsplaten loopt dat

al goed. Dat moet in de toekomst voor nog meer stromen kunnen.”

Meer nadruk op hergebruik

In vergelijking met het vorige beleidsprogramma wil de OVAM in de

toekomst nog meer focussen op hergebruik. OVAM-beleidsmedewerker veranderingsgericht

& circulair bouwen Karlien Wauters: “Veel materialen in

sloop- of renovatieprojecten kunnen zeker nog een tweede leven krijgen.

‘Urban mining’ wordt daarom een sleutelwoord voor bouwprojecten in

de toekomst. Maar we moeten ook al vanaf het ontwerp van constructies

durven nadenken over hergebruik en recyclage. In zijn ultieme vorm komt

hergebruik immers neer op flexibel, veranderingsgericht bouwen. Dat wil

zeggen dat we met minimale inspanningen een bouwwerk aanpassen om

mee te evolueren met de noden van de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan

het wegnemen en herplaatsen van binnenwanden om een gebouw een

andere indeling te geven.”

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

“Het bouwproces moet

transparanter worden met

betrekking tot de herkomst

en kwaliteit van materialen”

"We moeten meer inzetten op samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om

materialen uit sloop- en renovatieprojecten te matchen met nieuwbouw",

aldus de OVAM.

Aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid

Het nieuwe ontwerpbeleidsprogramma maant ook aan om altijd het volledige

plaatje te bekijken. Van de Velde: “Duurzaamheid gaat verder dan energie en

CO 2

. Een passiefhuis kan een prachtige oplossing zijn om minder te verbruiken,

maar vergt wel zeer veel materiaal. Weegt het dan op? Om echt circulair te

worden, moeten we altijd op zoek gaan naar het optimale evenwicht tussen alle

duurzaamheidsfactoren.” Een instrument om bouwprofessionals daarin bij te

staan, is TOTEM. “Op het vlak van technologie en materialen kunnen bedrijven

vandaag veel keuzes maken. TOTEM brengt de milieu-impact van elke keuze in

kaart: land- en waterverbruik, CO 2

, toxiciteit … Van de ontginning tot de eindverwerking:

het gaat allemaal mee in de score”, verduidelijkt Van de Velde.

De handschoen opnemen

Maar wat houdt bouwbedrijven dan nog tegen om de stap naar een circulaire

economie te zetten? Het ontwerpbeleidsprogramma stipt vier grote uitdagingen

aan. Wauters: “Het beperkte marktvertrouwen is vooralsnog de voornaamste rem.

Het bouwproces moet transparanter worden met betrekking tot de herkomst en

kwaliteit van materialen. Daarnaast moeten we meer inzetten op samenwerkingsverbanden,

bijvoorbeeld om materialen uit sloop- en renovatieprojecten te matchen

met nieuwbouw. Data zullen daar een belangrijke rol in spelen. Wat is er

beschikbaar aan materialen? Wat is de milieu-impact van onze keuzes? Hoe beter

we de milieukosten kunnen meten, hoe zwaarder ze kunnen doorwegen in beslissingen.

Ten slotte is sensibilisering cruciaal. Een transitie brengt nieuwe vereisten

en implicaties met zich mee. Die moeten we overdragen naar een breed publiek

van beslissingsnemers en voorschrijvers.”

Te lezen op website OVAM

Met het nieuwe ontwerpbeleidsprogramma, gedragen vanuit het werkveld, wil

Vlaanderen duidelijk verdergaan op de ingeslagen weg. Het is terug te vinden

op de website van de OVAM. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 15/10.

Tijdens deze periode kunnen bezwaren of opmerkingen gestuurd worden naar

beleidsplanbouw@ovam.be. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


OP WEG NAAR

CIRCULAIR BOUWEN

Om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan, moet Vlaanderen omschakelen naar een circulaire

bouweconomie. We moeten efficiënter omspringen met grondstoffen en onze milieu-impact moet omlaag. Een nieuw ontwerpbeleidsprogramma

‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector,

en dit voor de periode 2022 tot 2030. Nog tot en met 15 oktober loopt de consultatieperiode voor dit ontwerpbeleidsprogramma.

Tegen 2050 moet onze economie zich koolstofneutraal organiseren, met minimaal grondstofgebruik en minimale impact van

materialen. De grootste focus in het nieuwe beleidsprogramma ligt dan ook op het circulaire beheer van materialen die zich

in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te

vernieuwen bouwwerken.

De samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumenten is cruciaal om stappen vooruit

te zetten. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Het ontwerp-beleidsprogramma doet

een voorstel naar beleidsvisie en gedragen inspanningen om vanaf 2022 tot 2030 stappen te zetten richting een circulaire

bouweconomie.

Uw mening telt

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website. Voor de Vlaamse Regering het beleidsprogramma

‘Op weg naar circulair bouwen’ finaal goedkeurt, loopt er tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek. U kunt tijdens

deze periode bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM,

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

www.ovam.be


Certificatie

Inspectie

Metrologie

Certificatie van duurzaam en kwaliteitsvol

beton zit ons als gegoten.

U zit op de eerste rij met ons vlot en toegankelijk Extranet!

Het Extranet van BE-CERT biedt een zoekmachine die toelaat om de certificaathouders en

gecertificeerde producten van BE-CERT makkelijk terug te vinden. Deze functionaliteit geeft de

actuele, correcte certificatiestatus weer van alle producten, en laat toe om te zoeken op een

product(type), een firmanaam, een kenmerk,… Ook andere documenten, zoals reglementen en

technische voorschriften zijn hier beschikbaar, handig gerangschikt per sector.

Het BE-CERT Extranet vind je op https://extranet.be-cert.be

www.be-cert.be


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

NIEUW NORMATIEF KADER VOOR

ALTERNATIEVE BETONGRONDSTOFFEN

De Belgische betonnorm NBN B 15-001 is als basis van het BENOR-merk dé referentie in het Belgische bouwwezen, maar de evolutie staat niet

stil. Er zijn dan ook een heel aantal alternatieve betongrondstoffen en -samenstellingen die (nog) niet opgenomen zijn in normatieve referentiedocumenten.

Er bestaat wel een norm voor het toepassen van alternatieve bindmiddelen, maar alternatieve inerte grondstoffen vielen tot voor

kort grotendeels uit de boot. Dankzij de introductie van een nieuwe norm komt daar zeer binnenkort verandering in. Caroline Ladang, directeur

bij certificatieorganisme BE-CERT, en Pascale De Kesel, sectordeskundge beton bij BE-CERT én secretaris van de werkgroep die de norm tot

stand bracht, leggen uit hoe de vork in de steel zit.

Tekst Tim Janssens | Beeld BE-CERT

Vergroening en duurzame ontwikkeling zijn cruciale maatschappelijke tendensen

die een steeds grotere impact hebben. Ook de betonsector springt

gretig mee op de kar en levert de nodige inspanningen om producten en

toepassingen duurzamer en ecologischer te maken. Alternatieve beton-

grondstoffen en -samenstellingen zijn al een tijdje in zwang – denk aan

reststoffen of gerecycleerde granulaten – maar het normatieve kader hinkte

tot voort kort enigszins achterop. “Er bestaat al een norm voor de toepassing

van alternatieve bindmiddelen (NBN B 15-100), maar nog niet voor alterna-

Als alles goed gaat, zal de nieuwe norm voor de toepassing van inerte betongrondstoffen dit najaar verschijnen voor publieke enquête.

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Gebruik van alternatieve granulaten kan voortaan ook onder kwaliteitsgarantie.

“De nieuwe norm zal hoogwaardig gebruik van alternatieve

grondstoffen in betontoepassingen sterk stimuleren”

tieve inerte grondstoffen”, vertelt Caroline Ladang. “Vandaar dat BE-CERT,

in samenwerking met de betonsector en andere instellingen, de voorbije

maanden heel wat inspanningen heeft geleverd om een parallelle methodiek

uit te werken. Voor producenten die hiermee aan de slag willen, zal het

eindelijk mogelijk zijn om ook betonsamenstellingen met alternatieve inerte

grondstoffen onder het BENOR-merk te brengen. Dit zal mogelijk zijn op basis

van een technische goedkeuring (ATG) en voor individuele samenstellingen

ook via een college van deskundigen dat binnen het Bestuurscomité Beton

van BE-CERT werd opgericht.”

Extra mogelijkheden

BE-CERT en de producenten zitten niet stil, want de eerste productdossiers

zijn reeds opgestart en de gehanteerde werkwijze wordt momenteel volop

op punt gesteld. Als alles goed gaat, zal de nieuwe norm voor de toepassing

van inerte grondstoffen – die voorlopig de werktitel NBN B 15-101 kreeg –

dit najaar verschijnen voor publieke enquête. Een belangrijke mijlpaal, want

vanaf dan zal het mogelijk zijn om aan de hand van de normatief vastgelegde

methodologie aan te tonen dat alternatieve grondstoffen geschikt zijn voor

bepaalde betontoepassingen. “Dit zal de vergroening van betontoepassingen

en de bouwsector in het algemeen wederom een forse duw in de rug geven”,

benadrukt Pascale De Kesel. “Bovendien biedt de nieuwe norm extra flexibiliteit,

want tot op heden zaten we binnen de BENOR-context in een heel

strak kader. Zo zijn gerecycleerde granulaten toegelaten volgens de Belgische

betonnorm, maar wel met beperkte vervangingspercentages en toepassingsgebieden.

De nieuwe norm zal de bestaande mogelijkheden fors uitbreiden,

en dat op een gecontroleerde manier, inclusief alle garanties voor de kwaliteit

en duurzaamheid van het eindproduct.”

Sterke stimulans

De sector reageert alvast enthousiast op de komst van de nieuwe norm voor

alternatieve inerte grondstoffen. “We stellen met plezier vast dat er veel

vraag naar is”, zegt Caroline Ladang. “Het is uiteraard niet zo dat er in het

verleden nog geen alternatieve betonsamenstellingen toegepast zijn, maar

toen kregen architecten en bouwheren het risico opgedrongen, terwijl de

studie en de controle nu onder het BENOR-merk zullen vallen, inclusief de

gebruikelijke kwaliteitsgaranties. Zo zullen ook overheden en andere bouwheren

zich makkelijker over de streep laten trekken. Partijen die een beroep

willen doen op de nieuwe norm en de bijbehorende BENOR-certificering

zullen verschillende mogelijkheden hebben. Is het specifiek voor eigen

gebruik – denk aan een betoncentrale of betonproducent – dan kan dat

rechtstreeks via BE-CERT, waarbij het college van deskundigen een dossier

kan goedkeuren op basis van een studie die is opgemaakt met behulp van

een geaccrediteerd laboratorium. Is het de bedoeling om op uitgebreidere

schaal te acteren, dan kan dit het best via een ATG. De nieuwe norm zal

hoogwaardig gebruik van alternatieve grondstoffen in betontoepassingen

in ieder geval sterk stimuleren!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


THEMA DUURZAAM BOUWEN

ALUMINIUMSPECIALIST ZET RESOLUUT IN OP

DUURZAAMHEID EN CRADLE TO CRADLE

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt en dat vele definities heeft. Eén ding is echter zeker: het gaat veel verder

dan het minimaliseren van het energieverbruik en het reduceren van de CO 2

-uitstoot. Vraag dat maar aan Kawneer, dat als ontwikkelaar van

aluminium profielsystemen voor ramen, deuren, schuifpanelen en vliesgevels forse inspanningen levert om zo zuinig mogelijk om te springen

met schaarse grondstoffen. Door maximaal in te zetten op recyclage en de Cradle to Cradle-certificatie van haar producten evolueert de

ambitieuze Nederlandse onderneming elke dag een beetje meer naar een volledig circulaire werkwijze.

Tekst Tim Janssens | Beeld Dirk Verwoerd

karakter en vrijwel onbeperkte recycleerbaarheid

(met dezelfde kwaliteit en gunstige eigenschappen!)

perfect in het circulaire plaatje.

Het kantoorgebouw van Kawneer kan pronken met een BREEAM Very Good-certificaat.

De deadline voor de Europese klimaatdoelstellingen

lijkt nog ver weg, maar in termen van nieuwbouw

en renovatie is 2050 al behoorlijk dichtbij. Dat impliceert

niet alleen dat we zuinig en slim moeten

omspringen met grondstoffen – conform het circulaire

model met gesloten materialenkringlopen –

en dat nieuwe woningen en gebouwen op z’n

minst moeten voldoen aan de BEN-eisen, maar

ook dat we ons bestaande gebouwpatrimonium

grondig moeten verduurzamen. Het isoleren van

de gebouwschil is in dat opzicht een logische

eerste stap. Aluminium profielen hebben een zeer

goede isolatiewaarde en leveren dus een waardevolle

bijdrage aan het algemene energiepeil. Op

die manier maken ze woningen en gebouwen ook

toekomstbestendig en hebben ze dus een positieve

impact op hun waarde. Bovendien passen ze

met hun levensduur van 75 jaar, onderhoudsarme

Duurzame bedrijfsvoering

Als gespecialiseerde ontwikkelaar van profielsystemen

voor ramen, deuren, schuifpanelen en

vliesgevels is Kawneer al lang overtuigd van de

vele voordelen van aluminium. Circulariteit en

duurzaamheid vormen er bovendien een integraal

onderdeel van de bedrijfsvoering. Zo zijn tal

van producten PassiefHuis- en Cradle to Cradlegecertificeerd,

werkte de onderneming twee

duurzaamheidsprogramma’s uit om het aandeel

gerecycleerd aluminium in de bouw te maximaliseren

(AR 90 en AR 100) en wordt het

gegeerde ISO 14001-certificaat niet zozeer beschouwd

als een doel op zich, maar eerder als

een middel om het interne milieubeleid verder te

ontwikkelen en te waarborgen. Afvalbeperking,

het scheiden van afvalstromen en het reduceren

van papiergebruik zijn hierbij belangrijk

speerpunten. Ook bij de realisatie van de nieuwe

Kawneer-vestiging in Harderwijk was duurzaamheid

een cruciaal uitgangspunt. Sensortechnologie

om het energie- en waterverbruik te reduceren, de

remenergie van de bovenloopkranen die wordt omgezet

in stroom, gevels uit gerecycleerd aluminium,

zonnepanelen die meer opwekken dan er jaarlijks

verbruikt wordt …: er is niets aan het toeval overgelaten.

Dit alles resulteerde in een energie-efficiënt

gebouw met een BREEAM Very Good-certificaat.

Circulair dankzij Cradle to Cradle

Het spreekt voor zich dat Kawneer er ook alles

aan doet om de ecologische footprint van zijn

producten zo laag mogelijk te houden. Vandaar

dat het veel belangstelling heeft in Cradle to

Cradle, een wereldwijd erkende standaard voor

circulaire producten. Als ultieme vorm van duurzaam

ondernemen stimuleert dit concept onder

128 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Het RT 82 HI+ raam- en deursysteem van Kawneer heeft een Passiefhuis- en Cradle to Cradle-certificaat.

“De ultieme

ambitie is

om voor alle

producten een

Cradle to Cradlecertificaat

te

behalen”

Het stadskantoor van Venlo is ontworpen en gebouwd volgens het Cradle to Cradle-principe.

FEITEN EN CIJFERS

• Aluminium is 100 % en oneindig recyclebaar met behoud van eigenschappen en kwaliteit.

• 94 % van het aluminium in de bouw wordt gerecycleerd.

• 75% van al het aluminium dat ooit geproduceerd werd, is nog steeds in gebruik.

• Een Kawneer-profiel bestaat standaard voor 47 % uit gerecycleerd aluminium.

• Kawneer garandeert via de AR-recyclageprogramma’s minimaal 80 % gerecycleerd

aluminium in elk project.

• Sinds 1950 is het energieverbruik voor de productie van aluminium met 33 % gereduceerd.

• Recyclage van aluminium vergt slechts 5 % van de energie van klassieke productie.

• 75 % van de energie voor het fabriceren van aluminium wordt groen opgewekt.

meer hergebruik van grondstoffen zonder waardeverlies.

Kawneer zet er al sinds 2016 op in, waardoor

de vliesgevels en raam- en deursystemen van

de onderneming intussen kunnen pronken met

een Cradle to Cradle-certificaat, inclusief hang- en

sluitwerk, anodisatie of poedercoating en voor alle

mogelijke dimensies en vormgevingen. Vooral op

het vlak van ‘material reutilization’ en ‘renewable

energy’ scoren ze erg goed. Raam- en deursystemen

zoals de RT 72 Reflex-, RT 72 HI+- en RT 82 HI+

en de AA 100-vliesgevel behaalden een bronzen

certificaat, terwijl de AA 100 HI+-vliesgevel zelfs

een zilveren certificaat in de wacht sleepte. De

ultieme ambitie is dan ook om alle Kawneerproducten

te laten certificeren. Een droom die elke

dag een beetje meer werkelijkheid wordt … ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


BUILDING

THE

FUTURE

Met onze modulaire aluminium geveloplossingen leveren wij een

duurzame bijdrage aan toekomstige gebouwen. Voor ons en de

generaties ná ons.

kawneer.nl


DARE TO

SHINE

Creëer een gedurfde uitstraling

met glazuurstenen

Je moet maar durven als architect!

St. Joris glazuurstenen zijn steengoed materiaal om gebouwen

unieke iconische kwaliteiten te geven. Of het nu om gedurfde

expressieve kracht gaat of die subtiel gedoseerde nuance,

glazuurstenen bieden eindeloze mogelijkheden.

Ontdek de grensverleggende mogelijkheden in glazuursteen op

basis van co-creatie en ervaar de ultieme creatieve vrijheid van

St. Joris glazuurstenen. Beperkingen zijn er nauwelijks,

mogelijkheden des te meer. Durf jij?

Benieuwd geworden?

Kijk dan op www.vandersanden.com/

nl-be/daretoshine

of scan de QR code.

Onze glazuurstenen zijn ambachtelijk geproduceerd in de fabriek van StJoris.


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

GEVELSTEENFABRIKANT

NEEMT VOORTOUW IN

DUURZAME TRANSFORMATIE

VAN BOUWSECTOR

Toen Jaak Vandersanden, destijds ook burgemeester van Kleine Spouwen, in 1925 zijn eigen familiebedrijf oprichtte, waren duurzaamheid, maatschappelijk

engagement en collectief welzijn meteen belangrijke aandachtspunten. Het zijn dan ook waarden die al bijna honderd jaar ingebakken

zitten in het DNA van de bekende baksteenfabrikant. In zijn uiterst lezenswaardige duurzaamheidsverslag verduidelijkt Vandersanden onder

meer welke concrete inspanningen het levert en innovaties het ontwikkelt om zijn milieu-impact tot een absoluut minimum te beperken.

Van verregaande energie-efficiëntie en ecologische steenstrips tot CO 2

-negatieve stenen die afvalstoffen omzetten in een nuttig product.

Tekst Tim Janssens | Beeld Vandersanden, Koen Broos, Andreas Gijbels (medialounge.be)

“Holle slogans of beloften zijn niet aan ons besteed. We pakken liever uit

met concrete realisaties of projecten. Onze ambitie is om het meest duurzame

en innovatieve bedrijf in de baksteensector te worden. We trachten niet

zomaar ‘mee te evolueren’, maar echt het voortouw te nemen”, klinkt het

stellig bij Vandersanden. Dat dit inderdaad geen loze woorden zijn, blijkt uit

de vele maatregelen die het Limburgse familiebedrijf de voorbije jaren heeft

“Tegen 2023 willen we onze milieu-impact nog verder reduceren, met minstens 15 % ten opzichte van 2020!” klinkt het ambitieus bij Vandersanden.

132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

“We zetten volop in op de verslanking van onze gevelstenen en de transitie naar

steenstrips”, benadukt Dominique Nassen.

“De productie van carbonatatiestenen voor de bouw van één huis met 15.000

gevelstenen is goed voor ruim 5 ton CO 2

-opname”, zegt Jean-Pierre Wuytack.

genomen om zijn energieverbruik verder te reduceren en nog spaarzamer

en efficiënter om te springen met grondstoffen. Met succes, want er gaat

geen materiaal meer verloren in het productieproces, al het benodigde water

maakt deel uit van een gesloten circuit, rookgassen worden maximaal gefilterd,

zonnepanelen en een windmolen in Lanklaar wekken groene energie

op, nieuwe stenen worden gedroogd met restwarmte van de ovens, in

Tolkamer is een tunneloven in gebruik genomen die 25 procent minder CO 2

uitstoot, er is ingezet op de ontwikkeling van circulaire droogstapelsystemen,

geïmpregneerde gevelstenen en verpakkingen met minstens 30 % gerecycleerd

plastic … “Intussen wordt ook het potentieel van windenergie en

rookgasopvang op onze sites volop onderzocht. Kortom: het verkleinen van

onze ecologische footprint is een cruciaal aandachtspunt en we gaan daar

zeer ver in. Tegen 2023 willen we onze milieu-impact nog verder reduceren,

met minstens 15 % ten opzichte van 2020!”

Verslanking en steenstrips

Daarnaast stelt Vandersanden ook de duurzaamheid van zijn producten in

vraag. Want ondanks alle bovengenoemde inspanningen vergt het traditionele

bakproces behoorlijk wat energie. “Vandaar dat we inzetten op de

verslanking van onze gevelstenen (van 10 cm dik naar circa 7,5 centimeter

dik, met behoud van eigenschappen) en de transitie naar steenstrips – lees:

schijven van 2 cm dik die we afzagen van onze stenen”, vertelt Dominique

Nassen, Product Manager Bricks bij Vandersanden. “Dankzij steenstrips

kunnen we met één gebakken product dubbel zoveel vierkante meters

bekleden en winnen we circa 8 cm isolatieruimte zonder dat daar in esthetisch

opzicht iets van te merken is. Vanuit die optiek hebben we E-Board®

ontwikkeld, een volledige systeemoplossing met EPS-isolatieplaten op

maat, steenstrips, mortellijm en andere toebehoren. Intussen maken we ook

ECO-baksteenstrips, waarbij we de strips ‘an sich’ produceren en dus niet

meer hoeven af te zagen van bakstenen. De voordelen van deze primeur zijn

legio: 70 % minder grondstoffen, 50 % minder energieverbruik vanwege

kleinere ovens, prefabricage van woningen dankzij de volautomatische

“De carbonatatiestenen zijn

de nieuwe vaandeldragers in

ons duurzaamheidsverhaal”

strippenrobot RoboBrick® … De volgende stap wordt hydraulische persing,

wat ons zal toelaten om baksteenstrips met een dikte van minder dan 1 cm

te produceren en ons nog extra schaalvoordelen zal opleveren.”

Revolutionaire carbonatatiesteen

Hier blijft het echter niet bij, want achter de schermen werkt Vandersanden

volop aan een revolutionaire innovatie: de carbonatatiesteen. “Hierbij gaat het

echt over Cradle to Cradle, want er komt zelfs geen bakproces meer aan te pas.

De grondstoffen zijn afvalproducten uit de metaalindustrie die CO 2

opnemen

en als gevolg daarvan verstenen. Zo ontstaan er dus CO 2

-negatieve stenen:

de productie van carbonatatiestenen voor de bouw van één huis met 15.000

gevelstenen is goed voor ruim 5 ton CO 2

-opname, terwijl er met traditionele

bakstenen 3 ton CO 2

zou vrijkomen. Na een fase van uitgebreide producten

procesontwikkeling, inclusief de testopstelling van een CO 2

-klimaatkast en

drukpers, zijn we in Lanklaar een pilootfabriek aan het bouwen om dit veelbelovende

procedé verder te finetunen en volgend jaar om te zetten in een

effectieve productieflow”, legt CEO Jean-Pierre Wuytack uit. “Je ziet: we zijn

zelfs bereid om af te stappen van onze keramiektraditie en andere mogelijkheden

te exploiteren, zolang het maar duurzaam is. Het gaat ons om gevel- en

straatsteenproducten, niet zozeer om ‘bakstenen’. We moeten onze sector en

onze activiteiten heruitvinden. De carbonatatiestenen zijn de nieuwe vaandeldragers

in ons duurzaamheidsverhaal.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


V A N D E R S P E K N V

NEW


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

INDRUKWEKKENDE TELESCOOPKRAAN

PROFILEERT ZICH ALS ALLESKUNNER

Eind 2020 liet Liebherr de LTM 1150-5.3 los op de markt. Met een draagvermogen van 150 ton en een telescoopgiek van 66 meter profileert

deze indrukwekkende telescoopkraan zich als een alleskunner. Van der Spek, gerenommeerde verhuurder en verdeler van bouwkranen,

voegde onlangs de LRM 1150-5.3 toe aan zijn uitgebreide gamma. “En dit najaar zal Noordzee uit Oostende de eerste firma in België zijn waar

deze uitzonderlijke kraan geleverd wordt”, vertelt Bart De Jonge van Van der Spek.

Tekst Niels Rouvrois

| Beeld Van der Spek

“Deze veelzijdige

en sterke

telescoopkraan

is een prachtige

aanwinst”

onder de LTM 1160-5.2. De krachtige telescopische

giek kan nog verder worden uitgebreid met

een groot aantal extra giekverlengstukken. Deze

verlengstukken zijn compatibel met verschillende

Liebherr-kranen met hefvermogens tussen 100

en 180 ton. De eenmotorige strategie met een

mechanische aandrijving van de bovenbouw

die Liebherr hanteert, werd ook op deze kraan

toegepast. De gewichtsbesparing die ontstaat

door het wegvallen van de bovenbouwmotor

wordt benut om een langere giek en meer hefvermogen

te garanderen.

De firma Noordzee zal dit najaar het eerste exemplaar van de nieuwe LTM 1150-5.3 in gebruik nemen.

Al jaar en dag biedt Van der Spek een waaier aan

machines aan die voldoen aan alle mogelijke toepassingen

in onder andere hoogbouw, burgerlijke

bouw, recyclage, industriële- en havenoverslag,

wegenwerken ... En dat steeds met een sterke

focus op een kwalitatieve, gediversifieerde en

gespecialiseerde dienst na verkoop. De nieuwste

aanwinst van Van der Spek is een echt paradepaard.

Als trouwe verhuurder en verdeler van alle

Liebherr-torenkranen mocht ook de nieuwe LTM

1150-5.3, door Liebherr het juweel van iedere

vloot genoemd, niet ontbreken. De opvolger van de

LTM 1130-5.1 is met een laadvermogen van 9 ton

en een aslast van 12 ton bij een uitgeschoven giek

van 66 meter (6 meter langer dan zijn voorganger)

geschikt voor een brede waaier aan werken. En

dat zonder extra uitrusting.

Krachtige telescopische giek

Met een maximaal hefvermogen van 150 ton en

een lange telescoopgiek is de LTM 1150-5.3 de

perfecte aanvulling op Liebherrs kranenaanbod

Assistentie en efficiëntie

De LTM 1150-5.3 is uitgerust met een 6-cilinder

stage V-dieselmotor van 400 kW. Hill Start Aid

helpt bij het wegrijden op een helling, waardoor

achteruitrijden tot het verleden behoort.

ECO-modus en ECOdrive verminderen op hun

beurt het brandstofverbruik met maximaal 10 %.

Verder kan ook de haakblok geballast worden.

Door verzwaarde platen aan beide zijden van het

haakblok kan het gewicht van het blok perfect

aan de situatie worden aangepast. “Deze veelzijdige

en sterke telescoopkraan is een prachtige

aanwinst. Dat beseft ook Noordzee uit Oostende,

waar Van der Spek dit najaar het eerste exemplaar

zal leveren”, besluit Bart De Jonge. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


THEMA DUURZAAM BOUWEN

DUURZAAMHEID TROEF IN

CIRCULAIR VAKANTIEPARK

Tijdens de coronacrisis hebben veel reisliefhebbers België (her)ontdekt als vakantiebestemming. Vanaf deze herfst zijn de mogelijkheden

voor een zogenaamde ‘staycation’ weer wat ruimer, want dan opent in Hechtel-Eksel ‘het duurzaamste vakantiepark van het land’. Een

eretitel die niet uit de lucht gegrepen is: circulaire CLT-architectuur, hernieuwbare energie, maximale regenwaterrecuperatie en minimale

verharding, optimale integratie in de natuurlijke omgeving … De ambities zijn klaar en duidelijk: het concept ‘rustgevend verblijf in het groen’

een nieuwe dimensie geven.

Tekst Tim Janssens | Beeld Wood Architects, Ecostruct

Het verhaal van het vakantiepark in Hechtel-Eksel, in het hart van de

Limburgse Kempen, startte in 2015. De oude vervallen camping die de

recreatiezone van het Exelshof in natuurdomein Bosland onteerde, werd

afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe ontwikkeling. Bouwheer

Life Tree Group werkte samen met Wood Architects – toen nog opererend

onder de naam Aché Ligno Architecten – een vooruitstrevend concept

uit voor een kleinschalig vakantiepark, dat het grootst mogelijke respect

voor de plaatselijke natuur aan de dag legt. Uitbater Roompot kwam

in 2018 op de proppen. De rest is geschiedenis: midden in het groen

verrees een aantrekkelijk geheel met 121 comfortabele vakantiewoningen:

84 woningen voor vier personen (twee slaapkamers), 32 woningen voor zes

personen (drie slaapkamers) en vijf woningen voor zestien personen (acht

slaapkamers). Alle gasten zullen er over een piekfijn uitgeruste keuken,

comfortabele bedden en een gezellige living met tv beschikken. Een winkeltje,

een collectieve wasserette en een restaurant met terras maken het

plaatje compleet.

Midden in het groen verrees een aantrekkelijk geheel met 121 comfortabele vakantiewoningen. (Beeld: Ecostruct)

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

De trapeziumvormige volumes met schuine wanden en hellende daken creëren een bijzondere dynamiek. (Beeld: Wood Architects)

“Circulaire CLT-architectuur

is een absolute primeur voor

een Belgisch vakantiepark”

Inheemse beplanting bevordert de integratie in de natuurlijke omgeving.

(Beeld: Wood Architects)

DE MEERWAARDE VAN CLT

Dat het nieuwe vakantiepark in Hechtel-Eksel is opgetrokken in

CLT, is allerminst toeval. Wood Architects werkt al sinds 2013

uitsluitend met houtbouw. “CLT-structuren bestaan uit meerdere

lagen hout die kruislings verlijmd zijn”, legt Piet Kerckhof uit. “Dit

biedt de nodige vrijheid qua bouwconcept, stijl en architectuur,

vermits het ook prima te combineren is met andere bouw-

materialen. Bovendien is CLT uiterst geschikt voor demontage

en hergebruik. Extra troeven zijn dan het erg brandveilig is, tot

10 % meer leefruimte op dezelfde oppervlakte biedt en goede

isolerende eigenschappen heeft. Tot slot is er de gunstige CO 2

-

balans: aangezien het hout dat gerooid is voor de realisatie

van het vakantiepark in het verleden al 5,2 miljoen kilogram

CO 2

aan de lucht onttrok, is het bijbehorende transport – lees:

alle vrachtwagenritten die nodig waren voor de bouw van het

vakantiepark en de gemiddelde afstand die toekomstige gasten

per dieselauto zullen afleggen in functie van hun verblijf – in theorie

geneutraliseerd voor de komende 25 jaar. Ter compensatie van het

houtgebruik zijn er ook meteen 1750 nieuwe bomen geplant, die

voor extra CO 2

-reductie en zuurstofproductie zorgen.”

Circulaire CLT-architectuur

Duurzaamheid was van meet af aan prioriteit nummer 1 bij de realisatie van

het nieuwe vakantiepark. Zo zijn de woningen quasi integraal opgetrokken

uit hout, dat afkomstig is van Europese PEFC-gecertificeerde bossen. “Gezien

onze ruime expertise op het vlak van innovatieve houtbouw, hebben we

geopteerd voor circulaire CLT-architectuur, een absolute primeur voor een

Belgisch vakantiepark. De trapeziumvormige volumes met schuine wanden

en hellende daken creëren een bijzondere dynamiek”, vertelt Piet Kerckhof,

oprichter en senior architect bij Wood Architects. “Op de betonnen vloerplaat

na zijn alle woningen volledig demonteerbaar en herbruikbaar. De

materialen zijn zo toegepast en gecombineerd dat ze in de toekomst maximaal

te recupereren zijn. Zo zal de EPS-isolatie slechts minimaal gecontamineerd

zijn door de gevelafwerking in crepi – er zal hoogstens een dun laagje moeten

worden weggesneden – en was de EPDM-dakdichting volledig op maat

gemaakt voor de levering, zodat er op de werf zelf geen snij- en plakwerk meer

nodig was. Daarnaast wilden we qua ruimtelijke indeling ver weg blijven van

een klassieke camping en wilden we er vooral een luchtig geheel van maken.

Vandaar dat we de wooneenheden geclusterd hebben in verschillende cirkels,

inclusief kleinschalige binnenpleintjes met de nodige privacy.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


Bewusst bauen.

Wat schuilt er achter

duurzame gevelvormgeving?

Elk detail is technisch haalbaar.

Gecertificeerde gevelisolatiesystemen met diversiteit aan gevelbekleding

StoCera l StoStone l StoBrick l StoSignature l StoDeco l Sierpleister

www.sto.be


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Er zijn heel wat maatregelen getroffen om het vakantiepark zo duurzaam mogelijk te maken. (Beeld: Ecostruct)

Gerecycleerde vloerisolatie en groendaken

Daar bleef het echter niet bij, want er zijn nog heel wat andere maatregelen

getroffen om het vakantiepark zo duurzaam mogelijk te maken. “We hebben

niet gekozen voor een traditionele fundering, maar voor een ecologische

grondlaag en een isolerende stabilisator uit gerecycleerd glasgranulaat”, legt

Piet Kerckhof uit. “Bovendien zijn alle volumes op de site – 136 in totaal –

uitgerust met extensieve groendaken, die jaarlijks samen 70.000 liter regenwater

bufferen en vertraagd afvoeren naar wadi’s. Daardoor was de aanleg

van een gescheiden rioleringsstelsel overbodig en volstond een enkelvoudige

riolering voor het afvalwater. Het overige regenwater infiltreert ter plaatse

in de ondergrond, aangezien het aandeel verharding op de site slechts 8 %

bedraagt. De meeste wegen van het park zijn aangelegd met behulp van

natuurlijk dolomiet of grasdallen. Er komt dus geen enkele druppel regenwater

in de riolering terecht. Qua verwarming en koeling doen we dan weer een

beroep op warmtepompen, die groene stroom krijgen aangeleverd van onder

meer zonnepanelen op het gemeenschappelijke gebouw. En last but not least

is er gekozen voor inheemse beplanting die de integratie in de natuurlijke

omgeving aanzienlijk bevordert. Kortom: samen met bouwheer Life Tree Group

hebben we op het vlak van duurzaamheid het onderste uit de kan gehaald!”

Anderhalve woning per dag

Het nieuwe vakantiepark opent deze herfst de deuren. “We zitten nog altijd

perfect op schema. De grondwerken zijn in februari vorig jaar gestart – lees:

vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Tijdens de ‘lockdown’ hebben we

even stilgelegen, maar we hebben die periode gebruikt om drie proefhuisjes

te monteren en de logistieke processen te optimaliseren”, zegt Piet Kerckhof.

“We hebben de CLT-structuur van de woningen integraal ontworpen in 3D

(inclusief alle uitsparingen voor de technieken) om er makkelijk productieplannen

uit te kunnen distilleren – een ‘BIM light’, zeg maar. De montage van

de woningen, die bij wijze van spreken op de werf arriveerden als kant-en-klare

bouwpakketten, is gestart in augustus 2020, volgens een ritme van anderhalve

woonunit per dag. We hebben hier en daar moeten bijsturen vanwege

de pandemie, maar over het algemeen is alles vlot verlopen. Voor een klein

bureau als het onze was het geweldig om zo’n grootschalig prestigeproject te

kunnen realiseren. Het klinkt misschien ouderwets, maar we beschouwen dit

vakantiepark echt als een eigen kind, dat we vol verwachting op de wereld

hebben gezet en dat we beetje bij beetje hebben zien uitgroeien tot een

prachtige creatie. Kortom: we zijn er erg fier op!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Uitbater

Architect

Hoofdaannemer(s)

Life Tree Group (Sint-Martens-Latem)

Roompot (Goes, Nederland)

Wood Architects (Aalter)

Ecostruct (Beervelde, bouwwerken) &

APK Group (Pelt, grond- en wegeniswerken)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


THEMA DUURZAAM BOUWEN

De gevelisolatie en de sierpleister, die de vakantiewoningen een frisse uitstraling geeft, zaten vervat in één geïntegreerd systeem.

PERFORMANT GEVELSYSTEEM

voor fraaie CLT-vakantiewoningen

Dat het nieuwe Roompot Park Eksel een toonbeeld is op het vlak van duurzaam en circulair bouwen, hoeft geen verder betoog. Maar ook

in esthetisch opzicht gooien de 121 vakantiewoningen in CLT hoge ogen. Dit laatste is in belangrijke mate te danken aan het performante

gevelisolatiesysteem en de verfijnde afwerking. De eindlaag in witte sierpleister staat garant voor een frisse, hedendaagse look.

Tekst Tim Janssens | Beeld Ecostruct

Een vakantiepark in Cross Laminated Timber (CLT)

of kruislings gelamineerd hout: het is een bijzondere

primeur voor ons land. “Aangezien we uitsluitend

bouwen in CLT, was dit project ons op het

lijf geschreven, al was het qua omvang natuurlijk

wel ongezien”, vertelt Hendrik Ter Mors van hoofdaannemer

Ecostruct. “APK Group, dat instond voor

alle grond- en wegeniswerken op de site, verzorgde

ook de betonnen funderingen voor de vakantie-

woningen. Daar hebben wij letterlijk en figuurlijk op

voortgebouwd: van de draagstructuren in CLT tot de

gevelisolatie en -afwerking, dakwerken, schrijnwerk,

elektriciteit, sanitair, ventilatie, binnenafwerking …

Het leeuwendeel van deze loten hebben we in eigen

beheer uitgevoerd, maar daarnaast hebben we toch

ook enkele specifieke klussen uitbesteed aan onderaannemers

en hebben we uiteraard een beroep

gedaan op deskundige leveranciers.”

Begin van sterk partnership

Een van de leveranciers die een cruciale rol speelde

bij de realisatie van Roompot Park Eksel was

Sto. “We fungeerden als leverancier van de gevelisolatie

en de sierpleister, die vervat zaten in één

geïntegreerd systeem: onze StoTherm Classic”,

aldus Sven Mintiens, technisch consulent bij Sto.

“Dit performante gevelisolatiesysteem bestaat uit

verlijmde EPS Top 32-isolatie, StoArmat Classic

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Dat het gros van de sierpleister in de herfst en de winter moest worden aangebracht, vormde geen enkel bezwaar.

“Roompot Park Eksel was het begin

van een sterk partnership. Een mooi

voorbeeld van hoe het hoort te zijn”

Plus-wapeningsmortel en StoArmat Classic HDwapeningsmortel

(de winterversie van de StoArmat

Classic Plus), glasweefsel en een eindlaag in sierpleister.

Vooral de minerale lijm – StoColl Mineral

HP, speciaal ontwikkeld voor de verkleving van

isolatie op een houten ondergrond – maakt de

toepassing in Roompot Park Eksel uniek. Dat het

gevelisolatiesysteem deels recycleerbaar is, vormt

gezien het duurzame karakter van het project een

belangrijke extra troef. We waren vanaf het prille

begin betrokken bij het project en waren bij de

start van elke uitvoeringsfase (verkleving isolatie

– wapeningslaag – afwerkingslaag) aanwezig om

alles mee op te starten en de aansluitdetails te

optimaliseren. Zo ontstond er meteen een bijzondere

vertrouwensband met Ecostruct, dat onze

expertise sterk waardeerde. Dit alles heeft ervoor

gezorgd dat de realisatie van de gevels in optimale

omstandigheden is kunnen verlopen. We

Dat het gevelisolatiesysteem deels recycleerbaar is, vormt gezien het duurzame karakter van het project

een belangrijke extra troef.

zijn die lijn momenteel volop aan het doortrekken

naar andere projecten, dus Roompot Park Eksel

was het begin van een sterk partnership. Een mooi

voorbeeld van hoe het hoort te zijn!”

Meteen op dezelfde golflengte

Ook Ecostruct kijkt met positieve gevoelens op

dit bijzondere prestigeproject. “Aangezien de

levering van de benodigde materialen vertraging

opliep tijdens de ‘lockdown’, hebben we de

werken tijdelijk moeten stilleggen, maar die

extra voorbereidingstijd hebben we benut om

alles constructief en logistiek op punt te stellen,

zodat we nadien eens zo efficiënt konden

doorwerken”, legt Hendrik Ter Mors uit. “Dankzij

de uitstekende samenwerking met onze partners,

de bouwheer, de architect en de betrokken onderaannemers

is alles nadien vlekkeloos verlopen.

Iedereen heeft zeer kort op de bal gespeeld,

waardoor we het vakantiepark op amper tien

maanden tijd volledig hebben kunnen afwerken.

Ook Sto verdient zeker een bijzondere vermelding.

Het was de eerste keer dat we samenwerkten,

maar het klikte vanaf dag 1 en we zaten meteen

op dezelfde golflengte. Ze zijn onmiddellijk mee

op de kar gesprongen en hebben ons prima

ondersteund bij de zoektocht naar een geschikt

gevelsysteem. Dat het gros van de sierpleister

in de herfst en de winter moest worden aangebracht,

vormde geen enkel bezwaar. Door alles

op voorhand tot in de puntjes te finetunen,

konden we een snelle én kwalitatieve uitvoering

garanderen. Het resultaat is navenant. Iedereen

is zeer tevreden, dus we kunnen spreken van een

waar succesverhaal!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


Polylak - Kalmthout

Uw gevel als visitekaartje voor de

buitenwereld? Dankzij innovatief maatwerk

en totaaloplossingen met duurzame

materialen is Sign & Facade de ideale

partner voor uw gevelproject.

Laat u inspireren door onze realisaties op

www.sign-facade.be of contacteer ons

meteen voor vrijblijvend advies op maat via

het gratis nummer 0800 957 22.

Herrestraat 29, 3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be

WE

PLANT

TREES

TO

GROW

IDEAS

WWW.CLT-S.BE


St.Pieterscollege – Leuven Foto: ©Steven Massart

Renovatie 2 historische panden Sint-Jorispoort te Antwerpen

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27- 2950 Kapellen

Telefoon (03)605 14 33

Fax (03)605 14 76

E-mail info.pit@eiffage.com

www.pitantwerpen.be


Zorg Dilbeek, Gaudium

VAN KOETSHUIS TOT DUURZAAM ZORGCENTRUM

Het voormalige kasteeldomein in Sint-Ulriks-Kapelle wordt getransformeerd tot een zorgsite die zijn gelijke niet kent. De bestaande gebouwen

en het groene kader lenen zich uitstekend tot een geïntegreerde benadering van het woonzorgaanbod, waarbij linken met de buurt en andere

generaties centraal staan. Na het kasteel wordt nu ook het koetshuis omgebouwd en uitgebreid tot een kleinschalig en bijna energieneutraal

woonzorgcentrum voor mensen met dementie.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer

Het opmerkelijke koetshuis in Sint-Ulriks-Kapelle krijgt een nieuwe bestemming.

De oorspronkelijke gevels zijn grondig gerenoveerd.

De pittoreske dorpskern van Sint-Ulrikskapelle

wordt in belangrijke mate getypeerd door het

voormalige en intussen beschermde kasteeldomein,

dat zich uitstrekt over een oppervlakte

van 10 hectare. Naast het landhuis omvat het een

boerderij, een aalmoezenierswoning en meerdere

bijgebouwen. Eén daarvan, het koetshuis met

de naam ‘Gaudium’, krijgt binnenkort een herbestemming.

“Het project kadert in een masterplan,

waarbij het domein wordt verbouwd tot een

zorgsite”, vertelt Jurgen Voorspoels, projectleider

van PIT Antwerpen, het bouwbedrijf dat deze

transformatie realiseert. “In ‘Gaudium’ zullen negen

volwaardig uitgeruste zorgkamers en enkele gemeenschappelijke

ruimtes gecreëerd worden.”

Renovatie en nieuwbouw

Het koetshuis ondergaat een grondige make-over.

Het voorste deel wordt verregaand gerenoveerd:

enkel de beschermde gevels zijn behouden. “We

goten een nieuwe betonplaat op volle grond

en maakten een verdieping in een houtskeletstructuur”,

vertelt Jurgen Voorspoels. “Voorts

vernieuwden we het dak en al het schrijnwerk.

De nieuwbouw was iets complexer omdat de bouwheer

graag een kelder wenste. Daarom hebben we

eerst een bouwput met een diepte van 3,6 meter

gegraven. Dit was geen evidentie omdat deze

zich vlak naast het te renoveren gedeelte bevond

en de kans op instorting reëel was. Logischerwijze

hebben we de kelder afgewerkt met betonnen funderingsplaten

en wanden. Vervolgens creëerden

we een vloer met betonnen welfsels, waarna het

gelijkvloers en de eerste verdieping eveneens in

houtskeletbouw werden opgetrokken.”

Ook de aanpalende schuur werd onder handen

genomen en fungeert nu als het kloppende hart

van ‘Gaudium’. “Alle technieken zijn er verzameld,

inclusief de waterbehandelingsinstallatie, de

noodgroep en het transfolokaal voor elektriciteit”,

verduidelijkt Jurgen Voorspoels. “Verder

hebben we aan de inkom van het park ook de

bestaande hoogspanningscabine vernieuwd en

hebben we ze ondergronds verbonden met de

transfo in het technische gebouw.”

Alle technieken zijn ondergebracht in de kelder en

de vroegere schuur.

144 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dilbeek, Gaudium

Zorg

Er is ook een nieuwbouwgedeelte in houtskeletbouw gerealiseerd.

“Gaudium is een veelzijdige opdracht

met renovatie en nieuwbouw, een

BEO-veld en de vernieuwing van

de hoogspanningscabine”

‘Gaudium’ omvat negen kamers en enkele

gemeenschappelijke ruimtes.

Bijna energieneutraal

‘Gaudium’ is met een E-peil van 51 voor de nieuwbouw

en 57 voor het gerenoveerde gedeelte een

bijzonder energiezuinig geheel geworden. Enerzijds

is dit het resultaat van de doorgedreven isolatie

en het uitgekiende ontwerp. Anderzijds speelt ook

het opwekken van eigen energie door middel van

een verticaal BEO-veld en zonnepanelen/zonnecollectoren

een cruciale rol.

Dit totaalpakket coördineren was op zich al een

uitdaging, maar PIT Antwerpen moest ook nog

enkele andere obstakels uit de weg ruimen. “Zo

liep de bestaande riolering van het kasteel door

het gedeelte waar de nieuwe kelder moest komen”,

vertelt Jurgen Voorspoels. “Om de afwatering van

het woonzorgcentrum te garanderen, moesten we

ze tijdens de werken omleiden. Een ander heikel

punt was de aansluiting van de vernieuwde hoogspanningscabine,

want we wilden vermijden dat

het woonzorgcentrum te lang zonder elektriciteit

kwam te zitten. Het was evenmin eenvoudig om

alle nieuwe leidingen te verbinden met de overige

De torens en het originele dak zijn in ere hersteld.

gebouwen. Omdat er geen plan van de bestaande

aanleg was, moesten we deze over het hele domein

opsporen met behulp van een grondcamera.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

WZC De Verlosser (Sint-Ulriks-Kapelle)

Architect

Plusoffice Architects (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

PIT Antwerpen (Kapellen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


Zorg Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein

Het grootste en prominentste gebouw is een woonzorgcentrum, waar de 120 kamers verdeeld zijn over drie bouwlagen.

VAN BORGERSTEIN

NAAR BORGERWIJK

Het historische domein in Sint-Katelijne-Waver waar vzw Borgerstein het levenslicht zag, wordt getransformeerd naar een open en uitnodigende

groene wijk. Zorgverlening blijft de rode draad, maar ook wonen, werken en beleven krijgen er een plaats. Momenteel wordt de laatste hand

gelegd aan fase 1, die de bouw van vier volumes omvat. Ondanks hun sterk uiteenlopende vormgeving is het totaalplaatje toch een complementair

geheel. Dit is het resultaat van een uitgekiende architectuur waarin dezelfde bouwmaterialen en een verbindende luifelstructuur centraal staan.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Luka Schweizer

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein

Zorg

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALL-ARCHEO –

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Bij de renovatie en uitbreiding van Borgerstein resulteerde een

administratieve verplichting uiteindelijk in een doorgedreven

archeologisch onderzoek. “De archeologienota die nodig was

om een vergunning aan te vragen, wees uit dat het terrein

archeologisch potentieel had”, vertelt Natasja Reyns, zaakvoerder

van All-Archeo (Bornem). “We kregen de opdracht om een

landschappelijk boor- en proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

Daarbij stootten we op de resten van een middeleeuwse woonstalhoeve.”

Vooraleer de werken mochten starten, moesten

er opgravingen gebeuren. Hierbij ontdekte All-Archeo resten

uit zowel de middeleeuwen als de metaaltijden. “Deze vinden

aansluiting bij eerder gekende archeologische waarden in de

omgeving”, verduidelijkt Natasja Reyns. “Onze unieke vondsten

helpen om meer inzicht te krijgen in de menselijke occupatie van

de regio in het verleden. Net dat maakt ons werk zo waardevol.

Het hoeft dan ook geen betoog dat we bijzonder blij zijn

dat we dit project toevertrouwd kregen en dat we de inhoud van

de archeologienota daadwerkelijk hebben kunnen staven.”

De vorm van de gebouwen is afgestemd op de bewoners. Zo is er een mooie

binnentuin ingericht in het woonzorgcentrum.

De site aan de Kapelweg in Sint-Katelijne-Waver heeft een rijke geschiedenis.

Tot in 1965 was dit de heimat van priesters in opleiding. Na enkele jaren

van leegstand werd het Sint-Jozefseminarie gekocht en opgeknapt door vzw

Borgerstein dat er een zorgcentrum voor ouderen en mensen met een mentale

beperkingen van maakte. Het was de start van een succesverhaal, want

vandaag stelt Borgerstein zeshonderd mensen tewerk op meerdere sites.

Omdat de organisatie blijft groeien, besloot ze in 2017 te investeren in extra

huisvestiging voor ouderen en mensen met een beperking. Bedoeling was

een gevarieerd woonlandschap te creëren waar zorgbehoevenden in harmonie

met andere mensen leven. Om dit te realiseren, ging de vzw een partnership

aan met de ontwikkelingsmaatschappij Bergesteyn en de tijdelijke vereniging

CORES Development – Vanhout Projects. Het zorggedeelte met vier volumes,

dat door Borgerstein zelf wordt gefinancierd, zal binnenkort worden opgeleverd.

De bouw van een appartementencomplex is intussen gestart. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


Voshol 6a - 9160 Lokeren - T +32 (0)9 340 55 00

E. Vlietinckstraat 22, 8400 Oostende - T +32 (0)59 26 95 40

www.dewaal.eu

logo wanneer gebruiken?

K: voor quadri drukwerk (bv. uw logo komt bij een kleurfoto)

K neg: zoals bij CMYK, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: voor drukwerk met minder dan vier kleuren (bv. uw logo op een visitekaartje, een ban

neg: zoals bij PMS, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: voor alle digitale dragers (website, e-mail, …)

neg: zoals bij RGB, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: logo zonder kleuren

ubrechtsstraat 42 | 8800 Roeselare |

(0) 51 26 29 80 | F. + 32(0) 51 24 57 22 | info@hannibal.be


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein

Zorg

De vier gebouwen zijn met elkaar verbonden door middel van een luifelstructuur

die in de omgevingsaanleg is geïntegreerd.

De Thermowood bekleding helpt bij de realisatie van een uniforme uitstraling.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

METIFIX – BLOWERDOORTESTEN

Zorggebouwen bevatten veel meer technische leidingen en kanalen

die de luchtdichte schil doorkruisen dan pakweg scholen of kantorencomplexen.

Verhoudingsgewijs zijn er ook meer toegankelijke

buitendeuren. Dat zorgt ervoor dat het behalen van goede luchtdichtheidsresultaten

niet zo evident is. Toch was dit een cruciaal

aandachtspunt bij de bouw van de vier volumes op de Borgersteinsite.

Daarom werd Metifix ingeschakeld om er blowerdoortesten uit

te voeren. “Nadat we met EPB Lipa tien jaar lang de klemtoon op

EPB-verslaggeving hadden gelegd, besloten we in 2019 onze focus

uit te breiden”, vertellen zaakvoerders Patrick Brants en Lien Van

Droogenbroeck. “Sindsdien gaan we verder onder de naam Metifix,

een bedrijf dat zich toelegt op luchtdichtheids- en thermografische

metingen.” Borgerstein blijkt bijzonder goed uit de blowerdoortesten

te komen. “De resultaten van om en bij de v50=2m³/hm²

zijn excellent te noemen. Qua luchtdichtheid werd de ambitie om

BEN-gebouwen op te leveren dus zeker waargemaakt”, besluiten

de zaakvoerders van Metifix.

Het kloppende hart van de campus huisvest de administratie, het onthaal,

een grootkeuken en een wasserij.

Vier gebouwen, één geheel

Het grootste en prominentste gebouw is een woonzorgcentrum van

7.900 m², waar de 120 kamers verdeeld zijn over drie bouwlagen. Aan de

linkerkant bevindt zich het kloppende hart van de campus: een volume met

drie bouwlagen dat de administratie, het onthaal, een grootkeuken en een

wasserij huisvest. Daarachter bevinden zich nog twee kleinere gebouwen met

respectievelijk drie en twee niveaus, bestemd voor mensen met een verstandelijke

of fysieke beperking. “Interessant is de vorm, die in elk volume specifiek

op de bewoners is afgestemd”, vertelt Zeger Nys, een van de projectleiders

van Vanhout, de hoofdaannemer die de werken op de werf Borgerstein van

a tot z realiseert. “Extra voordelen zijn dat de oppervlakte van de site op deze

manier optimaal is benut en dat er een vloeiend circulatieplan ontstond. De

vier gebouwen zijn bovendien met elkaar verbonden door middel van een

luifelstructuur die in de omgevingsaanleg geïntegreerd is. Dit creëert een

visuele uniformiteit die nog wordt versterkt door de gevelmaterialen. Metsel-werk

met lichtgele/beige bakstenen en wit gebroken betonsteen wordt

afgewisseld met witte gevelpleister en een Thermowood-gevelbekleding. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


Naamloos-5 1 23-08-2021 11:17

“Uw persoonlijke partner voor

energiemetingen en studies op maat”

EPB verslaggeving

blowerdoor

infrarood

blowerdoor • epb

Oude Baan 3 B1,

9200 Dendermonde.

T.: (+32) 52 33 55 87

E-mail: info@metifi x.be

www.metifix.be

EPB lipa bvba

Archeologisch studiebureau

All-Archeo

Al meer dan 10 jaar uw partner

in archeologisch onderzoek

ALL

rcheo

00028946001 EPB LIPA - METIFIX.indd 1 01-10-21 15:23

Schoolstraat 65 T 011/54.41.28

3920 Lommel www.gielen.be

Wij werven aan:

PLOEGBAAS ELEKTRICIEN M/V

Leidinggevende capaciteiten, pro-actief oplossingen aandragen en

creatief situaties managen. Enkele jaren ervaring is vereist.

ELEKTRICIEN M/V

Zowel zelfstandig als in teamverband kwaliteitswerk

leveren. Je bent een ervaren of beginnende elektricien.

Delen

in de

WINST

Ruime experse

Persoonlijke aanpak

Snel

Flexibel

Archeologienota’s

Boringen

Proefsleuven

Opgravingen

www.all-archeo.be

Extra

LEGALE

voordelen

Uitstekende

& motiverende

VERLONING

"Ben jij gedreven door alles

wat met elektrische

installaties te maken heeft?

En zouden je vrienden jou

omschrijven als handig,

leergierig en flexibel? Dan

ben jij DE nieuwe collega

waar wij naar op zoek zijn!"

Spreekt deze job u aan? Stuur dan uw cv naar secretariaat@gielen.be.

Uw kandidatuur wordt discreet behandeld.


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein

Zorg

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De keuze voor maximale prefab liet toe om het project erg snel te realiseren.

ELEKTRICITEITSWERKEN GIELEN –

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Een belangrijke uitdaging in het Borgerstein-project was het

afstemmen van de elektriciteitswerken op de verschillende doelgroepen

van de vier gebouwen. Dat de installaties gefaseerd

moesten worden opgebouwd en aangesloten, maakte de uitdaging

er alleen maar groter op. Vandaar dat werd uitgekeken

naar een firma met de nodige expertise en ervaring. De keuze

viel uiteindelijk op Elektriciteitswerken Gielen, een middelgroot

installatiebedrijf voor de utiliteitsbouw uit Lommel. “Hard werken

in combinatie met vakmanschap, een no-nonsense-instelling,

een goede organisatie en kwalitatieve resultaten hebben ons

bedrijf grootgemaakt”, vertelt projectleider Gunther Luyckx.

“Bovendien is een erg goede prijs-kwaliteitsverhouding toch wel

kenmerkend voor onze business. Met een team van een veertigtal

mensen focussen we ons voornamelijk op overheidsopdrachten.

We hebben al heel wat interessante projecten gerealiseerd, maar

Borgerstein spant qua omvang en complexiteit de kroon. Dankzij

intensieve vergaderingen, wekelijkse leanplanningen, een goede

communicatie met alle partijen en de gedrevenheid van het hele

bouwteam zijn we glansrijk in onze missie geslaagd, en dat

binnen de vooropgestelde deadline en het beoogde budget.”

“De werf Borgerstein is het etiket ‘uitdaging’ waardig vanwege

de complexiteit en het strakke schema”

Duurzaam project

De structuur van de vier gebouwen bestaat grotendeels uit prefabelementen:

wanden uit kalkzandsteen, prewanden, voorgespannen welfsels … Enkel

de bovendakse technische lokalen bestaan uit een staalstructuur met

geprofileerde staalplaatafwerking die in helling ligt. “De keuze voor maximale

prefabricage liet ons toe om het project erg snel te realiseren”, aldus

Zeger Nys. “We zijn in augustus 2019 gestart met de voorbereiding en

hopen eind september 2021 te kunnen opleveren. Hiermee spelen we in op

de vraag van de bouwheer om de investering zo snel mogelijk te benutten.

Een andere vereiste was energiezuinig bouwen, wat we hebben gerealiseerd

via een combinatie van hoogwaardige isolatie, een BEO-veld en PV-panelen.

De werf Borgerstein is het etiket ‘uitdaging’ waardig vanwege de complexiteit,

het strakke schema en het feit dat vier gebouwen op een relatief kleine

oppervlakte quasi gelijktijdig moesten worden afgewerkt.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

vzw Borgerstein (Sint-Katelijne-Waver)

Architect

Stéphane Beel Architects (Gent) &

archipelago (Leuven)

Hoofdaannemer(s)

Vanhout (Geel)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VOSSAL – ALUMINIUM SCHRIJNWERK

Het aluminium schrijnwerk maakt het architecturale plaatje van

Borgerstein compleet, vooral dankzij de kwalitatieve uitvoering

met oog voor detail. Dit geslaagd stukje vakmanschap is toe te

schrijven aan Vossal uit Beerse, een familiebedrijf dat zich sinds

1978 specialiseert in de realisatie van aluminium ramen, deuren,

en gordijngevels. “We werken nog steeds voor de particuliere

markt, maar richten ons eveneens op grotere projecten, zoals een

recente nieuwbouw voor het UZ Antwerpen, appartementencomplex

De Heern in Herentals, City Campus in Anderlecht en dus

ook Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver”, aldus bestuurder Hans

Eysermans. “Hier konden we al onze expertise demonstreren, want

we produceerden en plaatsten 3.600 m² buitenschrijnwerk in de

vorm van aluminium ramen, deuren en gordijngevels, inclusief 21

rolluiken en 314 zonwerende screens. De allergrootste uitdaging

bestond erin om alle details van het schrijnwerk af te stemmen op

het plaatwerk, de gevelbekleding en de zonwering. Maar dankzij

een grondige voorbereiding, gedetailleerd tekenwerk en een intensieve

samenwerking met de hoofdaannemer is alles vlot verlopen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 151


Zorg

Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein

Voor alle funderingen

en beschoeiingen

Gezien de zware belastingen kregen drie gebouwen op de site van Borgerstein een paalfundering. Om de garantie op een perfecte uitvoering

te verkrijgen, werd deze opdracht toegewezen aan De Waal Solid Foundations. Een logische keuze, want deze specialist heeft op het vlak van

kennis, personeel en machines alle troeven achter de hand om op de meest uitdagende ondergronden toch een solide fundering te realiseren.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer & De Waal Solid Foundations

Omdat de site van Borgerstein gekenmerkt wordt door een heterogene quartaire

zandgrond, werd beslist om het hoofdgebouw en de twee achterliggende volumes

op palen te funderen. “Het was een project met de nodige uitdagingen”,

vertelt Damien Sneyers, BU Manager Palen van De Waal Solid Foundations.

“De heterogene ondergrond en de aanwezigheid van relatief harde zandlagen

vereisten de juiste keuze van technieken en machines om de werkzaamheden

binnen de vooropgestelde timing te kunnen uitvoeren. Het was dus niet verwonderlijk

dat de hoofdaannemer bij ons kwam aankloppen. Enerzijds hebben we

al vele keren uitstekend samengewerkt met Vanhout. Anderzijds beschikken we

over alle middelen om dergelijke opdrachten uit te voeren.”

De heterogene ondergrond en de aanwezigheid van relatief harde zandlagen vereisten de juiste keuze van technieken en machines. (Beeld: De Waal Solid Foundations)

152 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein

Zorg

De Waal Solid Foundations installeerde in Borgerstein een zevenhonderdtal

dubbel grondverdringende schroefpalen. (Beeld: De Waal Solid Foundations)

De paalfundering van drie gebouwen werd in amper twintig dagen gerealiseerd.

(Beeld: Charles-Luka Schweizer)

“Onze sterkte is vooral dat

we zowat alle mogelijke

technieken onder

de knie hebben”

Internationale speler

In 2017 besloten De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken

de handen in elkaar te slaan. Het resultaat is De Waal Solid Foundations,

een bedrijf dat op Europees vlak meespeelt. Vandaag is de firma actief in de

Benelux, Frankrijk, Polen en Roemenië. “We zijn de enige speler in België die

simultaan een grotere hoeveelheid werven kan uitvoeren”, aldus Damien

Sneyers. “Jaarlijks realiseren we gemiddeld achthonderd opdrachten die qua

omvang en type sterk kunnen variëren. Woningen, gsm-masten, appartementenen

kantorencomplexen, industriebouw, waterzuiveringsstations, raffinaderijen,

distributiecentra, tunnels en bruggen: het behoort allemaal tot ons expertisedomein.

Onze sterkte is vooral dat we zowat alle mogelijke technieken onder de

knie hebben. We beschikken over de kennis en de machines voor opdrachten

met trillingsvrije dubbel grondverdringende schroefpalen, prefab heipalen, in

de grond gevormde geheide palen, schroefpalen met gedeeltelijke wegpersing

en verbuisde boorpalen. Ook als er binnen een bestaand gebouw moet worden

gewerkt, kunnen we oplossingen bieden met kleine machines, meer bepaald

in de vorm van koker- en micropalen. Voor bouwputten kunnen klanten bij ons

terecht voor de klassieke berliner- en secanspalenwanden, alsook de nieuwste

CSM-beschoeiingstechnieken. Last but not least bieden we beschoeiingen met

kokerpalen aan en specialiseren we ons in het aanleggen van geluidswanden

met metalen profielen.”

Omdat de site van Borgerstein gekenmerkt wordt door een heterogene quartaire

zandgrond, werd beslist om drie gebouwen op palen te funderen.

(Beeld: Charles-Luka Schweizer)

Razendsnelle uitvoering

De Waal Solid Foundations biedt met andere woorden de garantie op de juiste

oplossing. En dat binnen een uiterst korte tijdspanne. “De markt weet dat

we erg snel kunnen schakelen”, verduidelijkt Damien Sneyers. “In Borgerstein

hebben we de verwachtingen zelfs overtroffen. We installeerden er een zevenhonderdtal

dubbel grondverdringende schroefpalen, met paalbelastingen van

60 tot 100 ton. Ze werden stuk voor stuk voorzien van een schroefvormige

paalschachtdiameter 36/56 cm tot op een diepte van ongeveer 10 meter.

Uiteindelijk hebben we in dit project twee medium krachtige machines ingezet

met boormotoren van 28 ton/meter. En dat bleek de juiste beslissing, want

we slaagden erin om deze omvangrijke klus in een periode van amper twintig

dagen te klaren!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


Bouwen aan monumenten Geel, Ambachtencentrum Renotec

Alle ambachtelijke ateliers van Renotec zijn voortaan gegroepeerd onder één dak.

Centrale ontzorging en capaciteitsuitbreiding door ambachtencentrum

VIJF AMBACHTELIJKE ATELIERS ONDER ÉÉN DAK

Renotec bracht in de zomer van 2021 zijn vijf fysiek verspreide ambachtelijke ateliers samen in één groot ambachtencentrum in Geel.

Het investeerde in een gloednieuwe hal, een extra magazijn en nieuwe machines. Doelen van deze ambitieuze reorganisatie? Een nog betere

coördinatie van gecombineerde restauratieprojecten en capaciteitsuitbreiding. Het ambachtencentrum werkt zowel voor eigen rekening als

voor eigenaars van onroerend erfgoed en restauratiearchitecten.

Tekst uwtekst.be | Beeld Renotec, Hans Versmissen

“Door de jaren heen bouwde Renotec vijf restauratieateliers uit: een glasatelier,

een interieuratelier, een schrijnwerkerij, een steenkapperij en een smederij.

Alle vijf kunnen ze rekenen op doorwinterde eigen experts. Bovendien werken

ze nog volledig volgens de regels van de kunst. We restaureren er onder andere

natuursteen en marmer, glasramen, beeldhouwwerken en schilderijen – allemaal

stukken die naar onze ateliers kunnen worden verplaatst. Tot voor kort

waren de smederij en de schrijnwerkerij gevestigd in Wijnegem”, vertelt Margot

Bertels, coördinator van het ambachtencentrum. “Bij heel wat restauratie- en

renovatieprojecten is er echter nood aan een gecombineerde expertise. Denk

aan glas-in-loodramen en glas-in-betonramen, die vaak samengaan met de

restauratie van monelen en maaswerk in blauwe steen of deuren en ramen in

hout. Dan verloopt de samenwerking een heel stuk vlotter als je elkaar goed

kent én vlakbij zit. Daarom brachten we de vijf ateliers samen onder één dak in

Geel en zorgden we voor een centrale sturing. Het ambachtencentrum zal zich

via 3D-opmetingen en opmetingen met een Prolinertoestel ook verder richten

op innovatie in het restauratie- en renovatiewerk.”

De steenkapperij herstelde het maaswerk van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten.

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Geel, Ambachtencentrum Renotec

Bouwen aan monumenten

De schrijnwerkerij vernieuwde de poort van Hof ten Steene in Meise.

Renotec is voortdurend op zoek naar ervaren ambachtslieden.

“Voor het voorbereidende

werk gebruiken we de

nieuwste technieken. Maar

de restauraties zelf gebeuren

allemaal met de hand”

Ambachtencentrum als opleidingsinstituut

Een belangrijk speerpunt van het ambachtencentrum is opleiding. Margot

Bertels: “Restauratie en renovatie: dat is specialistenwerk. We hebben

heel wat ervaren mensen in huis. Maar het is moeilijk om nieuwe, ervaren

ambachtslieden te vinden. Daarom leiden we onze mensen liever zelf op.

Wie start bij Renotec, stapt eerst in een opleidingstraject, waarbij hij of zij

in onze verschillende ateliers passeert. Daarna gaat het naar een opleidingswerf,

waar nieuwkomers ondergedompeld worden in de waarden en normen

van Renotec. Ze krijgen er ook de administratieve kant – het projectwerk,

zeg maar – in de vingers. Jonge mensen stappen dan in een coachingtraject

bij een ervaren collega. Daarnaast werken we ook samen rond opleidingen

met hogescholen en universiteiten, zodat schoolverlaters al vroeg in contact

kunnen komen met restauratie.”

Nieuwe computergestuurde machines

Naast dat efficiëntere management van combinatie- en totaalprojecten is

Renotec klaar voor een forse capaciteitsuitbreiding. Zo kwam er een nieuwe

hal van 900 vierkante meter bij en kregen de steenkapperij en schrijnwerkerij

nieuwe computergestuurde machines. Margot Bertels: “Voor alle duidelijkheid:

we gebruiken die machines alleen voor het voorbereidende werk. We

werken met ingenieuze 3D-scanners en fotogrammetrie om stukken exact op

te meten en digitaal uit te tekenen. Maar aan de eigenlijke restauratie of

renovatie van die stukken komt geen machine te pas. Dat gebeurt altijd met

de hand door onze ambachtslieden.”

Het atelier ‘interieur en kunstvoorwerpen’ boog zich over een muurschildering van

Paul Delvaux in Oostende.

Het glasatelier nam de twintigste-eeuwse ramen van de Sint-Katharinakerk

in Hoogstraten onder handen.

Greep uit de projecten van 2021

Waar kom je het werk van Renotec zoal tegen? De steenkapperij ondersteunt

de restauratiedivisie, die bezig is met de restauratie van het Steen in

Antwerpen. De schrijnwerkerij werkte dit jaar mee aan de totaalrenovatie

van Hof ten Steene in Meise: een vierkantshoeve met woontoren, woonhuis,

schuur en paardenstallen. De smederij is betrokken bij de renovatie van La

Nouvelle Maison, de architectenwoning van Henry Van de Velde in Tervuren,

en Kasteel Ter Ham, een waterburcht met slotgracht uit de vijftiende eeuw.

De ambachtslui van het interieuratelier namen onder andere een indrukwekkende

muurschildering van Paul Delvaux uit het Casino Kursaal van

Oostende onder handen. En Renotec vernieuwde dit jaar de glas-in-loodramen

van onder andere de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten en de Sint-

Elisabethkerk in Schaarbeek. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 155


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.

Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten.

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.

Onze sterktes?

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie

en sterke technische kennis.

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar jobs@renotec.be

IF

RENOTEC

NOW!

WHEN?

WWW.RENOTEC.BE


Staal | Aluminium schrijnwerk

Staal | Aluminium schrijnwerk

Deinze Kortrijk Turnhout

ze Kortrijk Turn


Bouwen aan monumenten Gent, Kasteel Hanet

De achterzijde oogt spectaculair dankzij de gevel in glas en aluminium. (Beeld: Archiple Architecten)

OUD KASTEEL NIEUW LEVEN INGEBLAZEN

Kasteel Hanet was altijd al een onmiskenbaar oriëntatiepunt op de site van het AZ Maria Middelares in Gent. Weliswaar niet altijd op de meest

positieve manier, want het troosteloze karakter van het vervallen gebouw was velen een doorn in het oog. Sinds kort is dit historisch pareltje

echter in ere hersteld. De renovatie resulteerde in een aantrekkelijke architecturale cocktail, waarbij oud en nieuw perfect in balans zijn.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Archipl Architecten, Juri

158 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Kasteel Hanet

Bouwen aan monumenten

De renovatie van Kasteel Hanet bracht heel wat uitdagingen en verrassingen met zich mee. (Beeld: Juri)

“Dit project bewijst dat totaal vervallen erfgoed toch kan worden

opgewaardeerd tot een duurzaam en toekomstgericht gebouw”

Kasteel Hanet werd in 1913 gebouwd als woning

voor textielbaron Hanus. Het oorspronkelijke decoratieve

interieur werd ontworpen door de vermaarde

Brusselse art-nouveau-architect Georges

Hobé. Doorheen de jaren kende het pand verschillende

gedaantes en transformaties. “Toen

het nieuwe AZ Maria Middelares werd opgetrokken

op de site, kon het oude aanpalende ziekenhuis

worden afgebroken”, klinkt het bij Archipl

Architecten. “De achterkant van het kasteeltje

kwam zwaargehavend uit dit proces. Wij kregen

de opdracht om een concept uit te dokteren om

dit historische pand nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk

kozen we in samenspraak met de bouwheer

voor een reconstructie, aangevuld met een

glazen volume. Op die manier kreeg Kasteel Hanet

twee ‘gezichten’. Aan de kant van de Kortrijksesteenweg

is er de historische façade, terwijl je

vanuit het ziekenhuis uitkijkt op een moderne gevel

in glas en aluminium. Deze laatste weerspiegelt

zich trouwens in de vijver en biedt een uitzonderlijk

uitzicht over het toekomstige park.”

Dankzij de renovatie kreeg Kasteel Hanet letterlijk

twee gezichten. (Beeld: Archipl Architecten)

Renovatie met uitdagingen

Het bestaande kasteel telt vijf bouwlagen (inclusief

kelder en technische zolder), wat zich

vertaalt in een benutbare oppervlakte van circa

1.125 m². De cementering van de bestaande

gevel werd gereconstrueerd en hersteld. “Er werd

weliswaar beslist om de oorspronkelijke roze

kleur te vervangen door wit-beige in combinatie

met een groene sokkel”, aldus de architecten.

“Het keperdak met zwarte leien is in zijn oorspronkelijke

staat hersteld. Hierbij hebben

we de gehavende hoeken achteraan gereconstrueerd

met de juiste ronding: een huzarenklus

omdat het grondplan van het kasteel geen

perfecte ovaal is. Bovendien is al het houten

schrijnwerk vervangen.” Het nieuwe gedeelte

van drie bouwlagen (telkens goed voor een

oppervlakte van circa 125 m²) is opgetrokken

in een structuur van staal en beton. Qua gevelafwerking

viel de keuze op zwart geanodiseerd

aluminium, dat ook terugkomt in de balustrades

en de strakke ramen. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


WE ARE MORE THAN BUILDERS,

WE ARE CONSTRUCTION PARTNERS

Since 1985 170 mensen > 65 mln omzet

www.juri.be

Retail • Industrie • Zorg • Residentie


Gent, Kasteel Hanet

Bouwen aan monumenten

In restaurant Sensum kan je tafelen in de historische salons van het kasteel.

(Beeld: Archipl Architecten)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De historische elementen zijn maximaal behouden en gerestaureerd. (Beeld: Juri)

Multifunctioneel gebouw

De architecten vonden de perfecte balans tussen oud en nieuw. Zo heeft het

nieuwe volume een gebogen gevel, wat voor een vloeiende aansluiting met

het historische pand zorgt. Binnenin zijn de historische elementen maximaal

behouden en gerestaureerd. “Sommige elementen zijn letterlijk en figuurlijk

in de verf gezet door middel van toevoegingen, zoals gebronzeerde spiegels

en wandkleden”, verduidelijken de architecten. Intussen is Kasteel Hanet de

thuisbasis van restaurant Sensum, het nieuwe culinaire initiatief van chef

Maurice de Jaeger (die zijn sporen onder meer verdiende in Oud Sluis, Pure C

en Vinum & Sensum). Je kan er tafelen in de historische salons op het gelijkvloers,

met zicht op de open keuken die in het nieuwe gedeelte is ingericht.

De logistiek van het restaurant bevindt zich in de kelder van het kasteel.

De onderste verdieping van de uitbreiding huisvest de lounge van Sensum

en een onafhankelijke apotheek. Op de twee bovenste bouwlagen van het

kasteel zijn ontmoetingsruimtes, vergaderzalen, werkplekken en zelfs een

kleine aula ingericht. Deze kunnen zowel door het restaurant als het ziekenhuis

gebruikt worden. }

VAN DE WALLE NORBERT BV –

BINNENAFWERKING

Kasteel Hanet is niet alleen aan de buitenkant in ere hersteld. Ook binnen is

de glorie van weleer opnieuw overvloedig aanwezig. Oud en nieuw werden

harmonieus verenigd in een decor om u tegen te zeggen. Afwerkingsbedrijf

Van De Walle speelde een belangrijke rol bij de realisatie van dit huzarenstuk.

Het familiebedrijf uit Zottegem is dan ook voor geen kleintje vervaard. “Onze

roots op het vlak van afwerking gaan terug tot in 1968”, aldus bestuurder Tom

Van De Walle. “Door een absolute kwaliteit en grote flexibiliteit na te streven,

is Van De Walle vandaag een solide kmo met dertig medewerkers die zowel

grote als kleine projecten realiseert. Onze voornaamste troef is zonder twijfel

onze veelzijdigheid. Klanten kunnen bij ons terecht voor plafonds, wanden,

deuren, schrijnwerk en meubels op maat, maar eveneens voor verbouwingen

en totaalprojecten. Hierbij kunnen ze rekenen op vakmanschap en een volledige

ontzorging. Wij nemen immers zowel de uitvoering als de coördinatie en

de opvolging voor onze rekening. In combinatie met een eigen productie van

schrijnwerk en meubilair kunnen we zo garanderen dat elk interieur tot in de

puntjes wordt afgewerkt. Dat was zeker een troef in Kasteel Hanet, waar haast

de volledige afwerking aan ons werd toevertrouwd: brandwerend schrijnwerk,

verlaagde plafonds, akoestische wandpanelen die bekleed zijn met de brandvertragende

stof Kvadrat, binnendeuren, bekleding van de zitbanken …”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

JURI NV - HOOFDAANNEMER

Dagelijks bouwen we meerdere woon-, winkel- en zorgunits en helpen we onze

industrieklanten verder. Het typeert Juri om daar nu en dan eens van af te

wijken. Kasteel Hanet is daar een mooi voorbeeld van, maar ook residentie

Anna op het Sint-Annaplein of residentie Beaux-Arts te Gent. Zo beschikken

we bij Juri over meer dan 170 eigen mensen. Onze ingenieurs, calculators en

vakmensen dagen we hierbij graag uit. De stabiliteit, zorg voor het erfgoed of

graad van detaillering van deze projecten houdt zo iedereen scherp.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 161


Xavier Vannieuwenhuyse

Uw partner in maatwerk

- Plaatsen en renoveren

van parketvloeren en

plankenvloeren

- Maatwerk meubelen

- Interieurinrichting

Showroom en atelier: Tapuitstraat 14 - 9000 gent

T 0032 9 223 25 22 - F 0032 9 223 35 22 - GSM 0475 34 09 65

info@xavier-vannieuwenhuyse.be - www.xavier-vannieuwenhuyse.be

afwerkingsbedrijf

www.afwerkingsbedrijf.be

00027887001 VAN DE WALLE.indd 1 01-10-21 15:20


Gent, Kasteel Hanet

Bouwen aan monumenten

Geen standaardopdracht

De combinatie van oud en nieuw vormt altijd een

uitdaging bij het omzetten van ideeën naar de

praktijk. De bouwheer wilde dan ook geen risico

nemen en koos voor een oude rot in het vak:

Juri uit Zele. “Met 36 jaar ervaring in klasse 8-

bouwprojecten zijn we een perfecte partner voor

de realisatie van dergelijke projecten”, vertelt commercieel

directeur en bestuurder Wouter Rogiers.

“Voor de ruwbouw en een deel van het houten

schrijnwerk en de daktimmerwerken hebben we

ons eigen team ingezet. De rest lieten we uitvoeren

door aannemers waarmee we al jaren samenwerken

en die eenzelfde hoge graad van kwaliteit

nastreven. Elke partij is dit project met ontzettend

veel enthousiasme aangegaan. Niet verwonderlijk,

want het is altijd leuk om eens iets anders te

doen. Kasteel Hanet had immers weinig te maken

met de opdrachten die we gewoonlijk realiseren,

zoals de bouw van appartementen, rusthuizen,

industriële panden … Het was een prestigieus

project waarbij iedereen werd uitgedaagd om met

creatieve oplossingen op de proppen te komen.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

XAVIER VANNIEUWENHUYSE – RESTAURATIE,

MAATWERK EN PARKET

Een renovatieproject zoals Kasteel Hanet vereist de vakkennis van topspecialisten. Het is

dus niet verwonderlijk dat ook Xavier Vannieuwenhuyse werd ingeschakeld om dit huzarenstukje

tot een goed einde te brengen. Dit familiebedrijf is immers meester-ondernemer in

alles wat met hout te maken heeft. “We specialiseren ons in het realiseren en renoveren van

uniek massief meubilair, plankenvloeren en parket”, vertelt de zaakvoerder. “Onze klasse

1D24-erkenning voor de restauratie van monumenten en sierparketten was doorslaggevend

om aan dit project te mogen meewerken.” Kasteel Hanet bleek een gedroomde kans om

een breed scala van de beschikbare expertise te demonstreren. Xavier Vannieuwenhuyse

restaureerde (samen André Criel, specialist in monumentenzorg) de lambrisering en sierlijsten.

Daarnaast werden de deuromlijstingen vernieuwd en zijn er ornamenten geplaatst. En ook

de massieve eiken trap in de nieuwe vleugel is maatwerk van Xavier Vannieuwenhuyse. “Het

accent van ons takenpakket lag echter op de vloeren”, vertelt hij. “In het oudste gedeelte

waren de parketten nog in relatief goede staat. Het volstond om ze op te schuren en te

restaureren. Omdat er in de nieuwere vleugels veel waterschade was, moesten we daar

nieuwe parketten plaatsen. In de ene kamer was dat in het Hongaarse puntmotief, in de

andere hebben we chantilly-stijlpanelen gebruikt. Omdat er vloerverwarming voorzien was in

de nieuwe aanbouw, hebben we daar samengesteld parket gelegd.”

Na de afbraakwerken bleek het erg moeilijk om de

achtergevel opnieuw in zijn oorspronkelijke staat te

herstellen. (Beeld: Juri)

Resultaat overtreft verwachtingen

Renovatieprojecten brengen altijd uitdagingen en

verrassingen met zich mee. Kasteel Hanet vormde

geen uitzondering op deze regel, integendeel.

“De achtergevel bevatte veel dichtgemetselde

openingen. Het bleek moeilijker dan verwacht om

hem in zijn oorspronkelijke staat te herstellen”,

vertelt Wouter Rogiers. “Idem dito voor de gedetailleerde

ontmanteling van de bestaande aanbouwen

tot aan de gebogen zijgevels. De grootste beproeving

schuilde echter in de gebogen vormen van het

gebouw. Zeker bij het maken van de betonbalken

in de ruwbouwfase en de daktimmerwerken van de

twee spitstorens heeft ons dat parten gespeeld.

Bij dit laatste hebben we de speciale gebogen

3D-vormen ter plaatse opgemeten, om ze vervolgens

tot op de millimeter uit te frezen met onze

CNC-machine. Nadien hebben we al deze passtukken

ter plaatse aan elkaar getimmerd tot een

mooie gebogen vorm, die perfect aansluit op het

bestaande gebouw. Kortom: het was een project

dat flink wat creativiteit vereiste. Het eindresultaat

is dan ook een toonbeeld van kennis en kunde. Wij

– en alle onderaannemers – hebben dan ook een

erg goed gevoel aan deze opdracht overgehouden.

Kasteel Hanet is voor iedereen een bijzondere

referentie. Het bewijst dat totaal vervallen erfgoed

toch kan worden opgewaardeerd tot een duurzaam

en toekomstgericht gebouw. En dat met veel

respect voor het verleden.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

AZ Maria Middelares (Gent)

Architect

Archipl Architecten (Gent)

Hoofdaannemer(s)

Juri (Zele)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


Onderwijs

Zottegem, Campus BS.KAZ

ZOTTEGEM DEMONSTREERT

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

De kleuter- en basisschool van het Koninklijk Atheneum Zottegem startten in het voorjaar met een vernieuwende onderwijsmethode.

Traditionele klassen worden vervangen door instructielokalen, flexibele open leerruimtes en stille werkzones. Bedoeling is de kinderen te

stimuleren om voortdurend te leren, hun eigen weg te volgen en ervaringen op te doen. Een nieuwbouw met een spectaculaire inrichting

biedt alvast het perfecte kader om deze ambities te verwezenlijken.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Zottegem, Campus BS.KAZ

Onderwijs

“Het is een van de eerste

scholen die volgens deze

pedagogische visie is

gebouwd en waarbij

ontwerp, pedagogie en

organisatie volledig op

elkaar zijn afgestemd”

De blikvanger is een spectaculair atrium met theater en grote glijbaan.

Het nieuwe gebouw kreeg een Z-vorm en biedt

plaats aan meer dan 320 kleuters en leerlingen.

De laatste twee jaar leek de campus van het KAZ aan de Meerlaan meer

op een bouwwerf dan een educatieve site. Een compleet nieuwe school en

sporthal bouwen op een terrein dat al uit zijn voegen barst: het was voor

alle partijen een uitdaging. De inspanningen werden echter beloond, want

het eindresultaat is ronduit impressionant te noemen en weerspiegelt perfect

de visie van Scholengroep 20 op het onderwijs van morgen. Dat deze kleuteren

basisschool als een toonbeeld kan worden beschouwd, is vooral te danken

aan de inventiviteit van het consortium dat het project in ‘Design & Build’-

formule kreeg toegewezen. “Samen met B2Ai, designstudio Rosan Bosch,

VK Architects & Engineers en landschapsontwerper Denis Dujardin hebben

we echt een vernieuwend schoolgebouw afgeleverd”, vertelt Pieter-Jan

Vanlerberghe, projectleider van Alheembouw, het klasse 8-aannemingsbedrijf

dat het concept naar de praktijk vertaalde. “Het is een van de eerste

scholen die volgens deze pedagogische visie is gebouwd en waarbij ontwerp,

pedagogie en organisatie volledig op elkaar zijn afgestemd.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


SINCE

1968

SYSTEEMPLAFONDS | SCHEIDINGSWANDEN

AFWERKINGSTECHNOLOGIE

056/41 31 16

056 41 31 16 www.interhoro.be

056/41 31 16

NATUROOF

G R OEN D AKE N & D AKTUI N E N

Kwalitatieve groendaksystemen

Naturoof Groendaken & Daktuinen ontwerpt, plaatst en onderhoudt groendaken en daktuinen

met een grote passie en interesse voor bouwtechnische oplossingen en groen.

Ons bedrijf legt zich naast aanleg ook toe op het adviseren van bouwheren en architecten bij het

correct dimensioneren en toepassen van groendaken en daktuinen.

WWW.NATUROOF.BE

Roeselare & De Pinte

info@naturoof.be | +32 (0) 476 36 96 00


Zottegem, Campus BS.KAZ

Onderwijs

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Breken met wetmatigheden

Het nieuwe gebouw kreeg een Z-vorm en biedt plaats aan meer dan 320

kleuters en leerlingen. De blikvanger is een spectaculair atrium met theater

en grote glijbaan. Verder werden op het gelijkvloers een didactische keuken,

een sportzaal en enkele werkruimtes/bureaus ondergebracht. Een volledige

vleugel is voorbehouden aan de kleuters, die ook hun eigen speelplaats

hebben. Met een junglegym, een nestruimte en veel speelhoekjes is het een

paradijs voor de allerkleinsten geworden. “De eerste en tweede verdieping

zijn grotendeels open ruimtes met enkele instructielokalen en fluisterzones

als werkplekken”, verduidelijkt Pieter-Jan Vanlerberghe. “Daarnaast is er

sprake van parlementen voor discussies en samenwerking, creazones waar

de kinderen creatief bezig zijn, discovery-klassen om te experimenteren, een

heuse ‘green room’ om video’s op te nemen … De inrichting breekt met alle

wetmatigheden die we met scholen associëren. Vandaar dat de uitdaging

voor ons niet zozeer in het bouwtechnische schuilde, maar wel in de

interieurafwerking. En dan spreken we vooral over het maatwerkmeubilair,

met ontwerpen die soms zelfs de grenzen van het mogelijke opzochten.” }

NATUROOF – GROENDAKEN

Leren in een groen kader is altijd aangenaam. Daarom combineert het

KAZ een ecologische omgevingsaanleg met groendaken op het nieuwe

schoolgebouw en de sporthal. Bijkomend voordeel is dat deze oplossing

de dakdichting extra beschermt, voor een verhoogde opslag van

water op het dak zorgt en het gebouw visueel aantrekkelijker maakt.

Om het beoogde resultaat op lange termijn te garanderen, schakelde

de hoofdaannemer Naturoof uit De Pinte/Roeselare/Aalst in. Deze

specialist op het vlak van groendaken en daktuinen onderscheidt zich

immers via een praktische aanpak met doordachte ontwerpen, die

worden gerealiseerd door een eigen team van hoogopgeleide mensen

met de nodige attesten. “We willen onze klanten een oplossing bieden

waarvan ze jarenlang de vruchten plukken”, vertellen zaakvoerders

Matthias Leperre en Simon Casier. “Daarom investeren we ook flink

in onze nazorg: een medewerker houdt zich voltijds bezig met het

inplannen van de onderhoudswerken, die we eveneens met eigen

mensen uitvoeren.” Voor het KAZ ontwikkelde Naturoof groendaken

met een verhoogde biodiversiteit dankzij de toepassing van een dikker

substraatpakket dan normaal. Dit werd ingezaaid met grassen en een

kruidenmengsel. “Het zijn semi-extensieve groendaken zoals we er

dagelijks plaatsen”, aldus de zaakvoerders. “Ook in dit project zorgden

we in een mum van tijd en zonder veel overlast voor de andere aannemers

voor een kwalitatief eindresultaat.”

Het project omvatte ook de bouw van een echte sportzaal.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


GROND- AFBRAAKWERKEN EN OMGEVINGSAANLEG

Kwakkelstraat 11, 8970 Reningelst | +32 (0)57 36 07 32 | info@wylagro.be | www.wylagro.be


Zottegem, Campus BS.KAZ

Onderwijs

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De keuterschool is een paradijs voor de allerkleinsten geworden.

INTERHORO – INTERIEURAFWERKING

De nieuwe kleuter- en basisschool van het KAZ kenmerkt zich

door een flexibel aanpasbaar interieur, waar vormen en kleuren

centraal staan. Achter de speelse uitstraling schuilt echter flink

wat complexiteit en vakkennis. Voor familiebedrijf Interhoro uit

Lauwe was het zelfs een van de meest uitdagende projecten

van de laatste jaren. “Nochtans zijn we een en ander gewoon”,

vertellen bestuurders Kelly en Lenz Counye. “Sinds 1968 specialiseren

we ons in interieurafwerking, en dan meer bepaald in het

leveren en plaatsen van systeemplafonds, gipskartonwanden

en -plafonds, allerhande deuren en glazen wanden en deuren.

Voorbeelden van ons werk zijn terug te vinden in meerdere Aldifilialen,

Meubelen Toff in Dottenijs, Sportschool Bloso in Gent,

Garage Vandecasteele in Kortrijk … In het KAZ installeerden

we meer dan 3.800 m² systeemplafonds en circa 1.500 m²

scheidings-, voorzet- en gebogen wanden. Het was een groot

project met veel complexiteit. Zo dienden we meerdere gebogen

wanden te voorzien, iets wat zelden gevraagd wordt.

Dankzij de gedrevenheid, professionaliteit en ervaring van

onze mensen slaagden we erin om een prachtig resultaat af te

leveren. Het KAZ is voor ons dan ook een bijzondere referentie.

We konden er immers bewijzen dat we als kmo een groot en

moeilijk project aankunnen.”

De kinderen kregen zelfs een echt theater dat multifunctioneel kan worden ingezet.

Gebouw onder de loep

Het gebouw heeft een benutbare oppervlakte van 4.400 m² en is opgetrokken

in een structuur van prefabbeton. Op het gelijkvloers werd gewerkt

met holle geïsoleerde betonwanden met een plankenstructuur en op de

verdiepingen met metselwerk, dat werd afgewerkt met Thermowoodvurenhout

met unicusprofilering. De daken zijn afgewerkt met roofing en

voor de helft ingericht als groendak. Er werd geopteerd voor zowel harde als

soepele vloerbekleding: de circulatieruimtes kregen keramische vloertegels,

terwijl er in de lesruimtes linoleum werd toegepast. En qua plafonds is er

geopteerd voor akoestische tegels. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

GO! Onderwijs (Brussel)

B2Ai (Brussel, Gent, Roeselare) &

Rosan Bosch Studio

(Kopenhagen, Denemarken)

Alheembouw (Oostnieuwkerke)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


Onderwijs

Zottegem, Campus BS.KAZ

EEN KEI IN GRONDWERKEN

EN OMGEVINGSAANLEG

De progressiviteit van de nieuwe kleuter- en basisschool van het Koninklijk Atheneum Zottegem is doorgetrokken

in de buitenaanleg. Groene taluds worden er afgewisseld met een veelheid aan speelzones en ‘hang out spots’.

Het bleek geen sinecure te zijn om het creatieve ideeëngoed van de architect te vertalen naar een duurzame, veilige

en aantrekkelijke schoolomgeving. Met Wylagro uit Reningelst vond Alheembouw echter de geknipte partner om

deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Charles-Luka Schweizer/Wylagro

De speeltuin van de kleuters oogt bijzonder speels.

(Beeld: Charles-Luka Schweizer)

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Zottegem, Campus BS.KAZ

Onderwijs

Een mooi voorbeeld van de transformatie: aanleg van de grasdallen voor en na. (Beeld: Wylagro)

In de speeltuin werd met gietrubber gewerkt: een foto voor en na de werken. (Beeld: Wylagro)

Wylagro staat niet alleen garant voor professionele sloop-, afbraak- en ontmantelingswerken.

Ook op het vlak van grondwerken en omgevingsaanleg

heeft het familiebedrijf doorheen de jaren een solide reputatie uitgebouwd.

“We staan erom bekend dat we geen uitdaging uit de weg gaan”, vertelt

zaakvoerder Jeroen Wyseur. “Ons team van vakkundig opgeleide medewerkers

is thuis in een brede waaier van materialen en technieken. We streven

altijd naar kwaliteit, maar ook naar toegevoegde waarde. Zo kunnen we onze

klanten door toepassing van digitale meettoestellen na de oplevering altijd

een perfect as-builtplan bezorgen. Een van onze troeven is ook dat we altijd

met de opdrachtgever meedenken. Vaak leidt dit tot kleine aanpassingen die

budgettair toch een aanzienlijk verschil maken.”

Van riolering tot omgevingsaanleg

Het zijn allemaal pluspunten waarmee Wylagro al vaak heeft gescoord.

De veelzijdigheid van de firma resulteert in een referentielijst die een brede

variëteit aan mooie projecten omvat. Het Koninklijk Atheneum in Zottegem

is een van de meest recente toevoegingen. En wat voor een! Wylagro kon er

immers een groot deel van zijn expertise demonstreren. “In een eerste fase

hebben we de volledige nieuwe site van rioleringen voorzien”, aldus Jeroen

Wyseur. “Vervolgens hebben we ook de volledige omgevingsaanleg voor onze

rekening genomen. Dat was een vrij omvangrijke opdracht met de nodige uitdagingen.

Zo moesten we afgeronde bekistingen maken voor het aanleggen

van de speelplaatsen in beton. De architect koos ervoor om het beton aan te

leggen met glooiingen, waarna wij nog geïntegreerde groenzones en houten

afsluitingen, een looppiste, paden in greenroad en hellingen in gietrubber

“We staan erom bekend

dat we geen uitdaging

uit de weg gaan

plaatsten. Vandaag is het grootste gedeelte afgewerkt, maar in het plantseizoen

zullen we nog circa negenduizend bloembollen, tweehonderd planten

en een veertigtal bomen aanplanten. Het zal een groene omgeving met veel

afwisseling worden, zodat er elk seizoen wel iets in bloei staat.”

Speels en duurzaam

Qua omgevingsaanleg dokterde Wylagro de meest duurzame en ecologische

oplossingen uit. “Om het speelse effect te bekomen dat een speelplaats nodig

heeft, hebben we rondom verschillende taluds aangelegd”, vertelt Jeroen

Wyseur. “We bezaaiden ze met een mengeling van bloemenzaden, waardoor

er het hele jaar door verschillende veldbloemen zullen groeien. Door hydroseeding

toe te passen, waarbij een natuurlijke lijm wordt gebruikt, blijven de

zaadjes mooi aan de hellingen ‘kleven’. De speelplaats van de kleuters rustten

we uit met een gietrubber ter bescherming bij valpartijen. Maar het resultaat

oogt tevens bijzonder uitnodigend en speels. Ook daar werden hellingen aangebracht

om het spelen en fietsen nog leuker te maken.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


Onderwijs Antwerpen, SVM Blue Gate

'HOGE' SCHOOL OP ANTWERPS BROWNFIELD

Een van de eerste nieuwbouwprojecten in de voormalige logistieke zone Petroleum Zuid langs de Schelde in Antwerpen is de realisatie

van een school voor secundair technisch onderwijs. Met een vloeroppervlakte van 10.717 m² is dit een van de grootste nieuwe scholenbouwprojecten

in Vlaanderen.

Tekst en beeld Koen Mortelmans

Na voltooiing – in het voorjaar van 2022 – moet de

school onderdak bieden aan de 290 leerlingen van

de bestaande stedelijke scholen voor deeltijds- en

volwassenenonderwijs CDO Werkend Leren Antwerpen

Zuid en CVO Encora. Daardoor worden de

opleidingen 'harde technieken' van beide scholen

maximaal geclusterd op één technische campus

en zal het tekort aan beschikbare atelierruimte

verholpen zijn.

Met bijna 35 meter is het complex ongewoon

hoog voor een school. Naast klas-, vak-, technische

en andere lokalen worden er nog andere voorzieningen

gerealiseerd. Op de zesde verdieping

zal een open speelplaats worden ingericht en op

de derde verdieping legt Antwerpse Bouwwerken

een zandbak aan. "Het lijkt misschien ongewoon

voor een secundaire school, maar deze zandbak

heeft geen recreatieve functie. Hij zal dienstdoen

als oefenterrein voor de aanleg van rioleringen en

andere ondergrondse leidingen", verklaart werfleider

Tim D'haese. Andere technische installaties

voor het geven van opleidingen zijn onder meer

een hefbrug voor autotechniek, een lasinstallatie

en een simulatiestapelmagazijn.

Tim D'haese, werfleider bij Antwerpse Bouwwerken.

Dubbele technieken

"Deze en andere lesinfrastructuur maakten dat

we in technisch opzicht twee verschillende concepten

moesten combineren", legt de werfleider

uit. "Enerzijds is er de technische uitrusting om

het gebouw te doen functioneren, zoals de

verwarming en de ventilatie. Anderzijds zijn er

alle basistechnieken voor de opleidingen. Die

omvatten onder meer installaties voor lassen,

pleisteren en houtbewerking, maar bijvoorbeeld

ook werken met vorkheftrucks. De constructie

moet dan niet alleen zware lasten kunnen dragen,

maar ook bestand zijn tegen een flinke stoot."

De werken gingen in augustus 2020 van start en

moeten in mei 2022 afgerond zijn. Het gebouw

rust op een fundering van driehonderd palen.

"Per verdieping hebben we gemiddeld achttien

werkdagen nodig. De fundering en het gelijkvloerse

niveau waren al in oktober 2020 klaar",

blikt D'haese terug. De draagconstructie bestaat

uit kolommen, balken, premuren en predallen.

Er is zowel gebruikgemaakt van voorgespannen

welfsels met druklagen als van stortklaar beton.

De trappen zijn kant-en-klaar aangeleverd in

172 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, SVM Blue Gate

Onderwijs

"Per verdieping hebben we gemiddeld achttien werkdagen nodig", zegt Tim D’haese. (Beeld: Tim D'haese)

De betonnen draagconstructie wordt aan de

buitenzijde afgewerkt met aluminium platen.

“We werkten met gemengde ploegen,

zodat niemand permanent met alleen

maar balken of kolommen bezig was”

prefabbeton. "We werkten met gemengde ploegen,

zodat niemand permanent met alleen maar balken

of kolommen bezig was. Deze werkwijze voorkomt

ook frustraties. Ploegen die gespecialiseerd zijn in

één tak hoeven niet te wachten tot een andere

ploeg klaar is met de vorige stap."

Ge(k)liefde betonblokken

De gevelafwerking bestaat deels uit een aluminium

beplating en deels uit verlijmde, gekloven betonblokken.

"Het klieven van de betonblokken gebeurde

op uitdrukkelijk verzoek van de architecten.

Op die manier wilden ze een ruw uitzicht realiseren.

De raampartijen bestaan uit aluminium schrijn-

werk en de bijbehorende zonwering. De vaklokalen

zijn op hun beurt afgewerkt met gepolierd beton,

de sanitaire ruimtes met tegels en de buitengevels

met een aluminium beplating." Aangezien

akoestiek een essentieel aandachtspunt is in een

school met lawaaierige praktijkopleidingen, is

op de meeste plafonds een laag akoestische

spuitpleister aangebracht. In totaal zijn in de ruwbouw

377 kolommen, 412 balken, 27.840 liter

gietmortel, 6.600 m² betonmetselwerk, 280 ton

metselmortel, 8.000 m² polybeton en 75 trapsledes

en bordessen verwerkt. De welfsels zijn

samen goed voor 8.000 m² vloeroppervlakte, de

predallen voor 1.500 m².

3D-plannen voor iedereen

Tijdens de studiefase werd beslist om het volledige

project in BIM te modelleren. "Een van

de belangrijke voordelen hiervan is dat clashes

tussen diverse technieken al gedurende de ontwerpfase

kunnen worden vastgesteld en weggewerkt.

Hierdoor worden de uitvoeringsfouten

en de bijbehorende faalkosten tot een minimum

herleid", aldus D'haese. "Tijdens de bouw maakten

we gebruik van een sterke visuele interface,

zodat ook de ploegbazen, arbeiders en torenkraanmachinisten

hun werk konden voorbereiden en

evalueren aan de hand van 3D-plannen met

heldere kleurcodes." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

DBFM Scholen van Morgen (Brussel)

Architect

POLO Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


Bekijk hier onze huidige werven!

Bouwen vandaag met de kennis van morgen

www.antwerpsebouwwerken.be

Project: SvM Brugge - Fotograaf: Frederik Bogaert


DÉ REFERENTIE VOOR UW BINNENDEUREN

EIGEN PRODUCTIE EN PLAATSING

Projectontwikkelaar, bouwfi rma, architect

of interieurarchitect?

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN

Plessers Deuren | Nikelaan 16, 2430 Laakdal | T 0489 31 11 24 | E info@deuren-plessers.be | W www.deuren-plessers.be

00028686001_Plesser-Deuren.indd 1 30-09-21 14:08

DECOMO

Architectonisch beton

voor al Uw realisaties

Met meer dan 40 jaar ervaring, is DECOMO de specialist

inzake de productie van dit kwalitatief en uiterst hoogwaardig

betonproduct op maat, dat tevens structureel kan worden

aangewend.

Wij bieden conceptueel advies tijdens de ontwerpfase van om

het even welk bouwproject en garanderen een professionele

begeleiding tijdens de uitvoering. DECOMO, waar creativiteit

en vakmanschap hand in hand gaan, dat is telkens weer

maatwerk en adequate oplossingen die Uw architectonisch

project een uniek cachet geven!

www.decomo.be

00027835001 DECOMO.indd 1 17-06-21 08:35


CIB-Huurbarometer: opvallend meer huurcontracten (+ 24 %) afgesloten in voorjaar 2021

”Gemiddelde prijs

appartementen rondt

kaap van 750 euro”

Na het woelige coronajaar 2020 lijkt de huurmarkt zich min of meer te stabiliseren qua prijzen. In vergelijking met het voorjaar van 2020

is de huurprijs in Vlaanderen gestegen met 1,8 %. Opvallend is wel dat het aantal transacties de eerste zes maanden van dit jaar met een

kleine 25 % toenam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen de huurmarkt tijdelijk op slot ging.

Tekst en beeld CIB

2020 zal voor altijd geboekstaafd staan als coronajaar.

Een jaar dat bijgevolg ook een gigantische

impact heeft gehad op de huurmarkt. Het voorjaar

van 2021 zag er op dat vlak gelukkig al anders uit.

Er konden – met strikte veiligheidsmaatregelen –

bezichtigingen doorgaan en huurcontracten afgesloten

worden. De vastgoedsector kon zo de vele

zoekenden opnieuw richting een nieuwe woonst

begeleiden, zij het nog steeds in een marktcontext

waarbij de vraag het aanbod overstijgt, zeker in het

iets meer betaalbare segment.

In vergelijking met het voorjaar van 2020 is de

huurprijs in Vlaanderen gestegen met 1,8 %. Voor

alle woningtypes samen benadert de gemiddelde

prijs nu de grens van 800 euro. “Het is niet geheel

onrealistisch om te verwachten dat deze kaap in het

najaar van 2021 of de loop van 2022 gerond zal

worden”, gaat Kristophe Thijs verder. Een belangrijke

drijvende kracht hierachter zijn de appartementen.

Zoals ook de voorbije jaren het geval was, maakten

zij in de eerste helft van 2021 opnieuw het leeuwendeel

van het aantal verhuringen uit. Iets meer dan

twee derde van alle verhuringen hebben betrekking

op een appartement.

“En daarmee zitten we terug op het niveau van

voor de coronapandemie. De impact van het op

slot doen van de markt komt duidelijk tot uiting

in het aantal transacties. De gemiddelde huurprijs

van alle woningtypes in Vlaanderen nadert

ondertussen de kaap van 800 euro. De gemiddelde

huurprijs voor een appartement (twee op

drie verhuringen) heeft de grens van 750 euro

overschreden”, vertelt Kristophe Thijs, directeur

Communicatie van CIB Vlaanderen.

Bovendien blijkt de gemiddelde huurprijs bij de

appartementen die zijn aangeboden via een vastgoedkantoor

toch vrij stevig te zijn toegenomen.

In vergelijking met december 2020 gaat het om

een toename met 2,1 %, ofwel 16 euro extra. “De

gemiddelde huurprijs voor een appartement heeft

zo voor het eerst de kaap van 750 euro gerond”,

weet CIB Vlaanderen.

Meer weten over de nieuwste CIB-Huurbarometer?

Ontdek alle cijfers op CIB.be. ❚

176 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


OPNIEUW STIJGING NA JARENLANGE DALING VAN AANTAL BOUWLEERLINGEN

NEERWAARTSE TREND

IN BOUWONDERWIJS VERDER KEREN

De neerwaartse trend in het secundair bouwonderwijs lijkt te zijn gestopt. Dat blijkt uit de laatste gegevens van het voorbije schooljaar

2020-2021. Na jaren van steeds minder inschrijvingen in het bouwonderwijs was er opnieuw sprake van een lichte toename (1 %) in

vergelijking met het voorgaande schooljaar 2019-2020. De bouwsector zet zelf alle zeilen bij om het tij verder te keren. Het begin van het

nieuwe schooljaar is het uitgelezen moment om de vele kansen in de bouw te beklemtonen. Niet alleen leiden de toenemende vergrijzing

bij bouwmedewerkers en de economische relance tot veel vacatures in de bouw, er zijn ook heel wat nieuwe bouwjobs die voortvloeien

uit de groeiende focus op digitalisering, circulaire economie, duurzaamheid en klimaat … Met haar campagne #WERFze wil de Vlaamse

Confederatie Bouw de diverse bouwactiviteiten, de laatste nieuwe technieken en de grote maatschappelijke bijdrage van de sector beter

onder de aandacht brengen bij jongeren.

Tekst en beeld Vlaamse Confederatie Bouw

Van schooljaar 2016-2017 tot schooljaar 2019-

2020 is het aantal leerlingen in het secundair

bouwonderwijs met 15 % gedaald. Maar het is

wel opvallend dat deze neerwaartse trend zich in

het schooljaar 2020-2021 niet heeft doorgezet.

Dat jaar nam het aantal leerlingen opnieuw met

1 % toe. Een ander lichtpuntje is de groei van het

aantal leerlingen in de duale studierichtingen: van

44 in 2017-2018 tot 149 in 2020-2021. Dat aantal

blijft evenwel gering in het totale secundaire

opleidingsaanbod. Bovendien heeft Constructiv,

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bouw,

berekend dat er binnen tien jaar een stijging van

20 % nodig is om de jarenlange daling van het

aantal leerlingen in het secundair bouwonderwijs

en de vergrijzing van de bouwarbeiders te compenseren.

“Onlangs werd nog bekendgemaakt

dat bouwvakkers de bestbetaalde arbeiders zijn.

Naast een goede verloning heeft de bouw nog tal

van andere troeven te bieden. Niet alleen krijg je

een grote variatie in je takenpakket, heb je heel

wat autonomie, werk je vaak in teamverband

en zijn er talrijke leermogelijkheden. Een job in

de bouw gaat ook steeds vaker gepaard met de

laatste technologieën, digitalisering, innovatie en

klimaat”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal

van de VCB.

Hoger onderwijs

In het hoger en universitair bouwonderwijs blijft

het aantal inschrijvingen in de professionele

bacheloropleiding rond de 1.200 per jaar schommelen.

De vrij nieuwe graduaatsopleiding voor

werforganisatie blijkt een opsteker te zijn. Die

registreerde in het schooljaar 2020-2021 immers

166 studenten, terwijl het een schooljaar eerder

om 55 studenten ging. De inschrijvingen voor de

opleidingen industrieel en burgerlijk ingenieur

verliepen echter minder positief. Zowel voor industrieel

als voor burgerlijk ingenieurs vielen er in

het schooljaar 2020-2021 20 % minder inschrijvingen

te noteren in vergelijking met 2014-2015.

Nochtans bereiden deze studies jongeren voor op

de functies van werf- en projectleider en calculator

in bouwbedrijven en een job in studiebureaus –

drie functies die het dit jaar tot de top 3 van de

knelpuntberoepenlijst van de VDAB schopten.

#WERFze

Met haar campagne #WERFze – www.werfze.be –

met getuigenissen van bouwprofessionals en

studenten blijft de VCB de aandacht van jongeren

en hun ouders op de bouw vestigen. Naast een

resem hoogopgeleide profielen zoals werfleider, calculator

en technicus voor een studiebureau focust

het platform op vakmannen zoals dakdekkers,

schrijnwerkers, installateurs, wegenwerkers en bouwplaatsmachinisten.

Voorts zet de campagne bouwinnovatie

het maatschappelijke belang van de sector

voor het klimaat en het leefmilieu in de verf. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

| 177


PARTNER WORDEN

VAN BOUWEN AAN

VLAANDEREN?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op bouwenaanvlaanderen.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op bouwenaanvlaanderen.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar bouwenaanvlaanderen.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

bouwenaanvlaanderen.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

ABICON NV

Marialoopsesteenweg 2H

8700 TIELT

T +32 51 40 23 92

E info@abicon.be

W www.abicon.be

AVENTI

Heihoef 3

2275 WELCHERZANDE

T +32 3 311 81 58

E info@aventi.be

W www.aventi.be

BRACHOT

E-3 laan 86

9800 DEINZE

T +32 9 381 81 81

E info@brachot.com

W www.brachot.com

DECOMO NV

Industrielaan 96

7700 MOESKROEN

T +32 56 85 07 11

F +32 56 34 48 91

E info@decomo.be

W www.decomo.be

AFAS SOFTWARE

Schaliënhoevedreef 20B

2800 MECHELEN

T +32 15 28 19 10

E info@afas.be

W www.afas.be

ALIPLAST

Waaslandlaan 15

9160 LOKEREN

BEEUWSAERT CONSTRUCT

Nijverheidslaan 3

8880 LEDEGEM

T +32 56 43 18 43

E info@beeuwsaert-construct.be

W www.beeuwsaert-construct.be

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

DEFRAEYE BOB BVBA

Kleine Dries 8

8600 DIKSMUIDE

T +32 51 58 98 62

F +32 51 58 33 61

E info@defraeyebob.be

W www.defraeyebob.be

T +32 9 340 55 55

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

BEHECON BV

d’Office Gent The Loop, Poortakkerstraat 93

9051 GENT

T +32 497 48 69 02

E info@behecon.be

W www.behecon.be

COOPMAN ORONA

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

DEJOND NV

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

T +32 3 820 34 11

F +32 3 820 35 11

E info@be.dejond.com

W www.dejond.com

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

ASONA BELGIUM

Verbindingsdok-Westkaai 29

2000 ANTWERPEN

T +32 3 312 58 47 - +32 475 47 03 98

E info@asona.be - kvc@asona.be

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

F +32 56 23 70 02

E info@beltrami.be

DCA NV

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

W www.asona.com

W www.beltrami.be

W www.dca.be

W www.dluxdaylight.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


GFP_banier.indd 2 18/06/2021 16:41

Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voshol 6a

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

DORMAKABA BELGIUM N.V.

Monnikenwerve 17-19

8000 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

EURO RENT NV

Bisschoppenhoflaan 631

2100 DEURNE

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

GBSBOUW

Wijnegembaan 11

2520 RANST

T +32 3 354 03 20

T +32 468 50 87 34

E info@gbsbouw.be

W www.gbsbouw.be

gas.be

KFV

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKSVEER

T +31 85 486 10 80

E info-b@siegenia.com

W www.siegenia.com

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

E info.be@dormakaba.com

W www.dormakaba.be

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

GFP BV

E. J. Van Gansenstraat 24

2260 WESTERLO

T +32 14 49 04 15

E info@gfp-belgium.be

W www.gfp-belgium.be

LIQUIDFLOORS

Gentsesteenweg 204

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 13 90

W www.liquidfloors.be

DM CONSTRUCT BVBA

Leerlooierijstraat 14

8600 DIKSMUIDE

T +32 51 80 84 65

E info@dmconstruct.be

W www.dmconstruct.be

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

9031 DRONGEN

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

W www.fds.be

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avenue des Artisans 50

7822 ATH

T +32 68 25 13 62

E bds.customerservices@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl/

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

W www.monument.be

ONGELOOFL

STRAK

GIETVLOER

100% naadloos Overal toepasbaar

Duurzaam Onderhoud

DUCO

www.liquidfloors.be

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

FEREB

Grootveldlaan 148

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W www.fereb.be

J. HERMANS & C° NV

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20

3300 TIENEN

T +32 16 82 03 00

F +32 16 82 14 61

E info@hermansco.be

W www.hermansco.be

PATRIMOON

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

180 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

PELLIKAAN BOUW NV

REMEHA NV

STIEBEL ELTRON BVBA

t Hofveld 6 - D1

Excelsiorlaan 1

Koralenhoeve 10

1702 GROOT-BIJGAARDEN

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

W www.pellikaan.be

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

SILOC

Carrettestraat 10A

2170 MERKSEM

T +32 3 651 81 43

E info@siloc.be

W www.siloc.be

T +32 2 423 22 22

F +32 2 423 22 12

E info@stiebel-eltron.be

W www.stiebel-eltron.be

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BV

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

www.parkeersysteem.be

W www.pitantwerpen.be

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

PRIMAGAZ

Kanaalweg 87

3980 TESSENDERLO

T +32 13 61 82 00

E info@primagaz.be

W www.primagaz.be/nl-be

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

Industrieweg 49/7

SOUDAL

Everdongenlaan 18

2300 TURNHOUT

T +32 14 42 42 31

F +32 14 42 65 14

E info@soudal.com

W www.soudal.com

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

RDL ENGINEERING

SIEGENIA BENELUX

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.autolift.be

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKSVEER

T +31 85 486 10 80

E info-b@siegenia.com

W www.siegenia.com

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


BOUWEN AAN VLAANDEREN

& CONSTRUIRE LA WALLONIE

Al 22 jaar uw toegang tot bouwprofessionals,

overheden en federaties in geheel

Vlaanderen en Wallonië.

Tweemaandelijks via het magazine,

tweewekelijks met de nieuwsbrief en dagelijks

via de website en social-mediakanalen.

scan deze QR Code

met uw smartphone

CONSTRUIRE LA

WALLONIE

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET HET TEAM VAN

BOUWEN AAN VLAANDEREN OF CONSTRUIRE LA WALLONIE

BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE


architect meets

innovations

Kortrijk Xpo

21& 22 okt. 2021

Focus on Healthy Materials

ARCHITECTATWORK.BE

BEZOEK

LIVE EN/OF

DIGITAAL

BELGIUM

THE NETHERLANDS

LUXEMBOURG

FRANCE

UNITED KINGDOM

GERMANY

AUSTRIA

SWITZERLAND

ITALY

SPAIN

DENMARK

SWEDEN

NORWAY

POLAND

TURKEY

CANADA


Van offerte tot facuratie

in één systeem? Check!

AFAS biedt jou 3 manieren om te factureren.

Ding je mee naar een

opdracht o.b.v. een

bestek/meetstaat? Met

AFAS maak je vlotjes

een vorderingsstaat

Verkoop je een woning?

Dan factureer je de

schijven zonder

problemen volgens

Wet Breyne

Heb je een snelle klus of

meerwerk? Dan genereer

je vlot de juiste factuur

op regiebasis

Voordeel? Je kan zelfs de drie methoden combineren binnen één project!

Factureren ingebakken

in een volledige ERP-oplossing

CRM &

ACQUISITIE

INTEGRATIE

CALCULATIE

HRM

& PAYROLL

DIGITAAL

BOUWDOSSIER

WERKVOOR-

BEREIDING

ERP

BOEKHOUDING

FINANCIEEL

FACTURATIE

PROJECT-

BEWAKING

Lees meer op

afas.be/bouw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!