04.10.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door<br />

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie<br />

nieuws en verhalen uit het dorp.<br />

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> | <strong>Editie</strong> 1 | oktober - november 2021<br />

Vakantie<br />

spelweek<br />

Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 1 27-09-21 <strong>13</strong>:47


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

Zangschool & Muziekfabriek Beesd<br />

Het eerste lustrum moet zéker gevierd worden. Het is nu nog te vroeg om<br />

iets groots te plannen. We maken er gewoon een feestjaar van met veel<br />

kleinschalige evenementen.<br />

(pagina 4 - 5)<br />

Straatnamen in de West Betuwe<br />

Bovendien was Kuyper getrouwd met Johanna Hendrika Schaay.<br />

Zijn gereformeerde biografen noemden haar ”een werelds en<br />

ongelovig ding”. En dat moest Pietje wel helemáál niet bevallen.<br />

(pagina 6-7)<br />

Roparun<br />

De Bike Boys Beesd vormen al meer dan 30 jaar een hechte sportieve<br />

vriendengroep. Elke zaterdag gaan ze fietsen en elke zondagochtend<br />

hardlopen. Speciaal voor de Roparun wordt de naam van deBBB Bike<br />

Boys Beesd omgevormd naar de RBB Run Boys Beesd<br />

(pagina 8-9)<br />

B.O.S. –bus<br />

BOS Bus rijdt weer, kijk snel voor onze<br />

activiteiten op onze agenda.<br />

(pagina 16)<br />

Donderdag 14 oktober<br />

Bezoek aan Zandsculpturen Garderen<br />

Kosten € 17,50 (incl. entree, rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 28 oktober<br />

Bezoek Baron van Brakel in Ommeren<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 11 november<br />

Bezoek Leidsche Hoeve in Tricht<br />

(Terug via Beusichem langs de Lek)<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 25 november<br />

Bezoek Oud Heusden<br />

(Heen via Hedel, de dijk op richting Engelen en Oud Heusden.<br />

Terug via Eiland van Nederhemert)<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 9 december<br />

Bezoek Kerstmarkt in Rosmalen<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 23 december<br />

Bezoek kerststal in de Sint-Jan Den Bosch<br />

(Terug via de Drunense Duinen )<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.00 - 18.00uur<br />

Klokhuis<br />

Zwerfafvalbrigade Beesd<br />

Liesbeth heeft drie jaar samen met de ambtenaar zwerfvuil geraapt, toen<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00 uur<br />

Klokhuis<br />

werd ze gebeld door mensen die ook wilden meehelpen. Inmiddels<br />

bestaat de groep uit zeven mensen en ze lopen nu sowieso één keer<br />

per maand op zaterdag tussen 10 en 12 uur. (pagina 18-19)<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00 uur<br />

* Activiteiten gaan door bij minimaal 3 aanmeldingen *<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 68<strong>13</strong>32<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 2 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Voorwoord Kernagenda<br />

Van uw voorzitter<br />

Kernagenda Beesd, door en voor inwoners van Beesd<br />

In dit nummer vindt u een belangrijk item over de te maken kernagenda voor ons dorp Beesd.<br />

Het is de bedoeling dat alle 26 kernen in de gemeente West Betuwe zo’n agenda maken.<br />

Het streven is om dit eind 2021/begin 2022 in alle kernen gerealiseerd te hebben.<br />

Een kernagenda is een document waarin een aantal thema’s staan met daarbij de specifieke<br />

aandachtspunten voor het dorp. De thema’s betreffen o.a. Verkeer en vervoer, Openbare ruimte<br />

en groen en Sport- cultuur en recreatie. Maar ook de voor Beesd zo gewenste woningbouw en<br />

het in stand houden van de winkel- en overige voorzieningen komen aan bod.<br />

Inwoners en ambtenaren gaan in Beesd hierover met elkaar in gesprek. Beesd voor elkaar is nauw<br />

betrokken bij de realisatie van de vorm en inhoud voor deze agenda.<br />

Beesd voor elkaar is een krachtenbundeling van inwoners, vrijwilligers - en professionele<br />

organisaties met als doelstelling samen goede dingen doen voor Beesd.<br />

Het voorzieningenniveau is niet louter voor Beesd van belang, ook de dorpen Rumpt, Rhenoy,<br />

Gellicum, Enspijk, Deil en Tricht gebruiken onze voorzieningen. Het behoud van deze voorzieningen<br />

blijft een uitdaging. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is het bouwen van voldoende startersen<br />

seniorenwoningen. Dat blijkt uit het woningbehoefteonderzoek Beesd. In de woonvisie van de<br />

gemeente wordt melding gemaakt van 150 woningen in Beesd. Belangrijk is het vinden van een<br />

goede betaalbare locatie. De werkgroep Wonen van Beesd voor elkaar is hierover al geruime tijd in<br />

overleg met de gemeentelijke projectleider. Op 4 november komt er een inwonersavond om met de<br />

inwoners over Beesd te spreken. Laten we met z’n allen zoveel mogelijk input leveren om Beesd<br />

veilig, groen en bewoonbaar te houden. We mogen best trots zijn op onze huidige<br />

voorzieningen! Waar we de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal een onderdak kunnen bieden<br />

en een multifunctioneel Klokhuis hebben. Verder zijn er speeltuinen, een fraai woonzorgcentrum de<br />

Lingehof en voldoende medische praktijken, zoals huisartsen, tandartsen, apotheek en fysiotherapie.<br />

Ook zijn er sportverenigingen voor binnen-en buitenactiviteiten, winkels voor eerste levensbehoeften,<br />

kerken, een fraaie molen, een treinstation, een brandweerkazerne en het landgoed Mariënwaerdt.Ik<br />

roep u van harte op om 4 november in Het Klokhuis vetgedrukt in uw agenda te<br />

zetten. Want gelijk aan de ondertitel van onze <strong>Dorpskrant</strong> is ook de kernagenda ‘door en voor<br />

inwoners van Beesd’.<br />

Léon van Dun<br />

Voorzitter <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

3<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 3 27-09-21 <strong>13</strong>:47


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

Zangschool & Muziekfabriek Beesd<br />

Tekst en foto’s: Marieke Zevenbergen<br />

Half juli hebben we een wel heel bijzondere<br />

periode afgesloten.<br />

Zangschool Beesd bestaat 5 jaar!<br />

Bij de opening van Zangschool Beesd was het<br />

één groot feest. Optredens op het podium in de<br />

loods, een photobooth en de muziekquiz met<br />

alleen maar winnaars. In de grote oefenruimte<br />

zaten wel dertig enthousiaste fans op krukjes en<br />

bankjes bij “De Voorspeel”. We hadden juf<br />

Janneke, juf Anne, de MZ-band, Twix en Gospelkoor<br />

Faith. Al snel kwam Jesse en iets later ook<br />

meester Daniël. Faith werd uiteindelijk BasedOn<br />

en naast Zangschool werden we ook Muziekfabriek<br />

Beesd. Midden in de turbulente coronaperiode<br />

kwam een mail binnen. Theo Bindels, dirigent<br />

van Harmonie Concordia, stelde de vraag<br />

of het leuk zou zijn om het eerste lustrum met<br />

Concordia te vieren. Het eerste lustrum moet zéker<br />

gevierd worden. Het is nu nog te vroeg om<br />

iets groots te plannen. We maken er gewoon een<br />

feestjaar van met veel kleinschalige evenementen.<br />

Het concert met de Zangschool en<br />

Concordia zal plaatsvinden op 6 november 2021.<br />

100(!) leerlingen<br />

Bij de piano-uitvoering begin januari 2020<br />

was het aantal leerlingen bijna honderd.<br />

Maar door de lockdowns zakte dit aantal flink.<br />

Daar is nu niets meer van te zien. Het aantal is<br />

weer 100 leerlingen, bestaande uit veel zangers,<br />

gitaristen, bassisten, drummers, piano-studenten<br />

en de Music Bunch<br />

(jonge kinderen van 4-6 en 7-9 jaar).<br />

SMOBEO<br />

Stichting Muzikale Ontplooiing Beesd en<br />

Omstreken, roepnaam SMOBEO zag het<br />

levenslicht. SMOBEO heeft al een domeinnaam:<br />

www.smobeo.nl. Binnenkort wordt deze site<br />

uitgebreid en staan daar de concrete plannen,<br />

activiteiten en projecten.<br />

Nieuw concept voor Music Bunch<br />

Groepslessen voor kinderen mogen gelukkig<br />

weer! In september is gestart met een nieuw concept.<br />

In een gezellige, wervelende, super actieve<br />

lesvorm dansen en maken we muziek! Met als<br />

ondergrond de pijlers: ervaren, luisteren, voelen<br />

en zelf doen, brengen we de jongste muzikanten<br />

de elementaire muzikale basis bij. Toonhoogtes,<br />

volumes, ritmes, welk gevoel een liedje je geeft,<br />

weetjes over muziek en muziekinstrumenten en<br />

zelfs een beetje performance: alles komt aan bod.<br />

Dat wordt verantwoord en met grote FUNfactor<br />

gedaan. Voor oudere kinderen is er de Beesdse<br />

Bende, waarbij het gezamenlijk creatief proces<br />

bovenaan staat en BandStand, waarin je samen<br />

met leeftijdsgenoten je eerste bandje vormt,<br />

onder leiding van één van onze docenten.<br />

Meer informatie: stuur dan een mail aan<br />

info@muziekfabriekbeesd.nl<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 4 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Gevraagd meedenkers!<br />

Oproepje:<br />

We zijn op zoek naar inwoners die mee willen denken binnen de<br />

<strong>Dorpskrant</strong>. Daarvoor willen wij een denktank gaan starten.<br />

Heb je leuke ideeën over nieuwe rubrieken, artikelen en interviews<br />

of heb je veel contacten, dan kunnen we jou heel goed gebruiken.<br />

Let op: je hoeft geen artikelen te kunnen schrijven.<br />

Meld je aan voor de denktank, voor en door inwoners van Beesd.<br />

Mail naar info@dorpskrantbeesd.nl of doe een briefje in de bus<br />

op het secretariaat: Achterstraat 25, Beesd.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

5<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 5 27-09-21 <strong>13</strong>:47


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

Straatnamen in de West Betuwe<br />

Tekst Jos Witjes, afbeelding Gert de Krujjff ( Beesd boek )<br />

De gemeente West Betuwe heeft veel straatnamen<br />

waarin namen van personen voorkomen.<br />

Dat zijn burgemeesters, politici, geestelijken en<br />

dergelijke. Wie waren zij eigenlijk? Wat hebben<br />

zij betekend voor onze gemeente?<br />

Pietje Baltusstraat/ Dr. A. Kuyperweg, Beesd<br />

Pietronella Baltus is geboren op 5 december<br />

1830 als dochter van een molenaar, werkzaam<br />

op Mariënwaard. Daar zwaaide in die tijd graaf<br />

Van Bylandt de scepter, een man waar Pietje op<br />

latere leeftijd een groot conflict mee kreeg met<br />

fatale gevolgen. Dat zullen wij later in dit artikel<br />

zien. Pietje Baltus is overleden op 26 maart 1914<br />

en is altijd ongehuwd gebleven.<br />

Als kind was ze al zeer gelovig. Als ze met haar<br />

twee broers aardappelen ging rooien dan haalde<br />

ze voortdurend een bijbel tevoorschijn om daar<br />

uit voor te lezen. Die diepe religiositeit had ze niet<br />

van huis uit meegekregen. Haar ouders en haar<br />

broers waren zeker niet streng in de leer, sterker<br />

nog, Pietje werd vaak geplaagd of soms zelfs ruw<br />

afgewezen vanwege haar geloof. Rondom 1860<br />

betrokken Pietje en haar twee broers een klein<br />

huisje aan de Voorstraat in Beesd. Ze bezocht<br />

toen al de kerk niet meer want de daar gehouden<br />

preken vond ze veel te lichtzinnig.<br />

In 1863 kwam Abraham Kuyper naar Beesd om<br />

daar de functie van prediker te vervullen. Net<br />

afgestudeerd van de universiteit was hij (zeker<br />

voor die tijd) tamelijk progressief en dat was in<br />

de ogen van Pietje verderfelijk. Nu waren ook de<br />

andere gelovigen niet onverdeeld enthousiast<br />

over de nieuwe predikant. Ze vonden hem ijdel<br />

(hij preekte op de trappen van de preekstoel in<br />

plaats van daar op omdat hij zo beter te zien<br />

was) en hij werd eigenwijs gevonden.<br />

Bovendien was Kuyper getrouwd met Johanna<br />

Hendrika Schaay. Zijn gereformeerde biografen<br />

noemden haar ”een werelds en ongelovig ding”.<br />

En dat moest Pietje wel helemáál niet bevallen.<br />

Beroemd is het verhaal van de namaakworst<br />

uit de etalage van slager Hol die Pietje meenam<br />

naar de kerk en dat voorwerp aanbood aan Kuyper<br />

met de woorden: “Uw preken zijn als deze<br />

worst. Smakelijk van buiten maar onverteerbaar<br />

van binnen.”<br />

In 1864 ging Kuyper bij Pietje in de Voorstraat op<br />

huisbezoek. De haar aangeboden hand schudde<br />

Pietje Balthus<br />

Abraham Kuyper<br />

ze maar wel met de bestraffende woorden: “Ik<br />

schud uw hand niet als gelovige maar als mens.”<br />

Tijdens de volgende ontmoetingen wist Pietje<br />

Kuyper toch te overtuigen dat hij strenger in de<br />

leer moest zijn.<br />

Hoe kan het dat een eenvoudige volksvrouw zo`n<br />

invloed kon hebben op een gestudeerd man? Als<br />

Kuyper bij de dood van Pietje haar in de Standaard<br />

(tijdschrift opgericht door Kuyper) herdenkt,<br />

karakteriseert hij zichzelf bij zijn komst in<br />

Beesd als “orthodox maar desondanks een halfgare<br />

prediker, een halfwas, halfslag, halfbakken,<br />

halfvleugelige kerkverwoester.” De ontmoeting<br />

met Pietje brengt teweeg “dat hij op eenmaal in<br />

deze vrouw de kracht van het absolute greep en<br />

met alle halfslachtigheid brak.”<br />

In 1867 vroeg Nicolaas Beets hem naar Utrecht<br />

te komen om daar prediker te worden. Kuyper<br />

nam dat aan. Pietje Baltus was al zo ver dat ze<br />

hevig protesteerde maar Kuyper legde dat naast<br />

zich neer. Later vertrok hij naar Amsterdam als<br />

orthodox gereformeerde.<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 6 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Hij stond daar aan de wieg van de Vrije Universiteit, richtte de ARP op en werd minister-president<br />

van 1901 tot 1905.<br />

Pietje inmiddels leefde” rijk met God en arm met de wereld”. Die armoede werd erger toen haar twee<br />

broers (de kostwinners) waren overleden en Pietje zonder inkomen kwam te zitten. Graaf Van Bylandt<br />

die al vaak hatelijke opmerkingen ten aanzien van de piëtiste had geuit, weigerde haar geld te geven<br />

waarop Pietje hemelse wraak voorspelde. En ja hoor, in de winter van 1892-1893 stierven drie freules<br />

achter elkaar.<br />

Na haar dood in 1914 werd Pietje Baltus begraven op het kerkhof aan de Veerweg in Beesd.<br />

Haar graf was naamloos. Abraham Kuyper kreeg in Beesd de Dr. A. Kuyperweg, een doorgaande<br />

straat, aan Pietje werd, geheel in stijl, een dwarsstraat van deze weg toebedeeld.<br />

Literatuur:<br />

W.J. Aarts Dr. A. Kuyper 1967<br />

A. Kuyper Pietje Baltus De Standaard 23-3-1914<br />

J. Kamphuis en F. van Lieburg Geboeid door Pietje Baltus 2012<br />

Mijngelderland.nl<br />

Man, H. de Kuyper en Pietje Baltus De Stem, 1940<br />

Historische Kring West-Betuwe (www.hkwb.nl)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

7<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 7 27-09-21 <strong>13</strong>:47


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

Roparun<br />

In het weekend van 2 & 3 oktober is de Roparun in een aangepaste versie geweest. De Run Boys<br />

Beesd waren erbij! De Run Boys Beesd namen voor de tweede keer deel aan dit evenement.<br />

In 2017 hebben ze ook meegedaan aan de grootste estafetteloop van Europa.<br />

BBB<br />

De Bike Boys Beesd vormen al meer dan 30 jaar een hechte sportieve vriendengroep. Elke zaterdag<br />

gaan ze fietsen en elke zondagochtend hardlopen. Elk jaar doen de Bike Boys Beesd mee met<br />

verschillende lopen, marathons en fietstochten verspreid over het land. Je hebt ze vast wel een keer<br />

langs zien komen. Speciaal voor de Roparun wordt de naam van de BBB Bike Boys Beesd<br />

omgevormd naar de RBB Run Boys Beesd<br />

De Roparun<br />

Normaal is de Roparun een estafetteloop van meer dan 500 km, vanuit Parijs of Bremen naar<br />

Rotterdam. In teamverband leveren de verschillende teams een sportieve bijdrage om geld op te halen<br />

voor mensen met kanker. Omdat Cor van Weenen, enthousiast deelnemer uit 2017, is overleden<br />

aan deze vreselijke ziekte, was het team dit jaar extra gemotiveerd om deel te nemen aan deze editie.<br />

Normaal vindt de Roparun in het Pinksterweekend plaats, dit jaar vanwege corona was de loop in<br />

aangepaste versie in Limburg. De Run Boys Beesd verwachten weer een grote sportieve en financiële<br />

bijdrage te kunnen leveren met hun deelname. Om de beurt loopt één van de lopers een aantal<br />

kilometers, daarna wordt er omgewisseld. De lopers worden begeleid door een tweetal fietsers. Het<br />

team lopers is opgedeeld in twee teams. De teams zullen elkaar om de ca. 40 kilometer afwisselen<br />

zodat het andere team kan rusten.<br />

Tekst en foto’s: Henk van de Water<br />

Teamcaptain(s): Henk van de Water en Huib Bouwhuyzen<br />

Lopers: Adrie Bullee, Patrick Kemker, Josinus van de Water, Dick Dokman, Gert-Jan Hol,<br />

Theus van Soelen, Ben Frehe, Gerard van Kilsdonk, René Delput en Jasper van de Hoeven<br />

Fietser: Ardy Bullee, Sabine van Meeteren, Leen van Weenen, Freek van de Water<br />

en Frik Bullee<br />

Catering team: Hester Kemker en Heleen van Soelen<br />

Masseuses: Martha Hak en Sharon Zuurmond<br />

Chauffeurs: Marcel Ouwerkerk, Lex van Dijk, Leo Wesselink en Bas van Meeteren<br />

Media: Vera Bullee<br />

Training<br />

De eerste training heeft plaats gevonden op 19 juni 2021. Tijdens deze bike en run training hebben<br />

de Run Boys een mooie route gelopen en gefietst langs de verschillende sponsoren. Bij elke sponsor<br />

is er een groepsfoto gemaakt. Deze foto’s zijn geplaatst op de Facebookpagina Run Boys Beesd<br />

team 44. Elke sponsor is in het zonnetje gezet als dank voor de sponsoring. De sponsoren hebben<br />

ieder op hun eigen manier de Run Boys gesponsord, de ene in de vorm van materiaal en de andere<br />

in de vorm van geld<br />

8 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 8 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Team<br />

Het Run Boys Beesd team bestaat voornamelijk uit lopers en een aantal fietsers.<br />

Op de achtergrond werken ook een aantal mensen hard mee om de lopers en fietsers in topconditie<br />

te houden. Zo gaan er twee masseuses mee om blessures te voorkomen en staat er elke avond een<br />

catering-team klaar om de mannen en vrouwen van een lekkere, warme en voedende maaltijd te<br />

voorzien. Ook gaat altijd een vrachtwagen mee, deze wordt bestuurd door twee chauffeurs. Zij rijden<br />

de vrachtwagen van standplaats tot standplaats. In deze vrachtwagen kan geslapen worden, maar<br />

liggen ook de spullen van de deelnemers, masseuses en kookteam in. De teamcaptain zorgt ervoor<br />

dat alles geregeld wordt en is de contactpersoon met de organisatie. Achter de schermen houdt de<br />

mediamanager iedereen op te hoogte via onder andere de social media van het team.<br />

Volg de Run Boys Beesd op Facebook om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen.<br />

Wil jij de Run Boys Beesd supporten met een bijdrage?<br />

Ga dan naar: https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/44<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

Henk Koenhein is recent 65 jaar geworden.<br />

Van harte gefeliciteerd!<br />

Ingezonden door: Wilma Koenhein<br />

Helaas konden we deze mooie dame in de<br />

vorige editie niet meenemen. Maar in deze<br />

editie zetten we haar alsnog in het<br />

zonnetje, want ook zij heeft haar<br />

diploma op zak. Gefeliciteerd!<br />

Ingezonden door: Yvonne Pellicaan<br />

Ingezonden door: Simone van Bremen<br />

Op woensdag 22 september werd onze oma<br />

Marie van Bremen- van Leeuwen 90 jaar!! Samen<br />

met alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen<br />

werd dit uitgebreid gevierd! Op de foto staat<br />

oma met haar jongste achterkleinkind.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

9<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 9 27-09-21 <strong>13</strong>:47


KERNAGENDA BEESD<br />

BIDBOOK WEST BETUWE<br />

In 2018 is het Bidbook West Betuwe opgesteld. Het Bidbook beschrijft per kern de ambities,<br />

dromen en afspraken. Inwoners, dorpsorganisaties, vrijwilligers, ondernemers, agrariërs en<br />

maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan het bidbook. Via ansichtkaarten, dorpswandelingen,<br />

dorpsgesprekken en thema-avonden maakten zij kenbaar wat zij koesteren aan<br />

hun omgeving, waar de uitdagingen liggen en waar zij behoefte aan hebben.<br />

De belangrijkste aandachtspunten voor Beesd zijn geweest:<br />

Woningbouw voor starters, jonge gezinnen en<br />

ouderen<br />

Aantrekkelijke vestigingslocatie zijn voor bedrijven<br />

Wegens krimp het in stand houden van bundeling<br />

van voorzieningen, zoals sport, onderwijs, 1st lijn<br />

zorg, winkels etc. voor Beesd en omstreken<br />

Een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten<br />

Aandacht voor iedereen<br />

Een veilige en gezonde leefomgeving<br />

Een oudervriendelijk Beesd<br />

KERNAGENDA’S WEST BETUWE<br />

De kernagenda is een vervolgstap op het Bidbook West Betuwe. Per dorpskern wordt een<br />

kernagenda opgesteld en deze kernagenda’s gaan over wonen, spelen, gezondheid, werken,<br />

voorzieningen, bouwen en verkeer en wat de inwoners hierin belangrijk vinden. In samenspel<br />

en samenspraak met onder andere medewerkers van de gemeente, inwoners, ondernemers,<br />

verenigingen en scholen wordt bepaald wat een kern wil bereiken en welke onderwerpen prioriteit<br />

hebben. De agenda geeft antwoord op de vragen: Welke concrete resultaten willen we? Wie<br />

levert welke prestatie? Door dit gezamenlijk vast te stellen, beloven alle betrokkenen hun steentje<br />

bij te dragen. Twee keer per jaar wordt bepaald welke onderwerpen prioriteit krijgen welke<br />

onderwerpen zijn afgerond en welke nieuwe onderwerpen moeten worden toegevoegd. Gaandeweg<br />

wordt er ook getoetst. Hebben we bereikt wat we afgesproken hebben? Wat moeten we<br />

veranderen in de aanpak? Etc.<br />

De kernagenda’s worden gebruikt door medewerkers, college van B&W en de gemeenteraad<br />

van West Betuwe als leidraad voor de toekomst van de gemeente.<br />

SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST VAN BEESD<br />

In juni 2020 zijn door de Gemeente West Betuwe de gesprekken gestart met vertegenwoordigers<br />

van onder andere de Ondernemersvereniging Beesd, Voetbal Vereniging Beesd, Speeltuinvereniging<br />

Beesd, Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw, Protestantse Jeugd Beesd (PJB),<br />

Beesd zorgt voor elkaar en de gemeente West Betuwe over de uitvoering van de kernagenda<br />

voor Beesd. In de concept kern agenda staan de afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen<br />

en de gemeente. Dit zijn onderwerpen die de vertegenwoordigers belangrijk vinden,<br />

maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. De opgestelde kernagenda is een<br />

eerste concept en op donderdagavond 4 november is er de gelegenheid om mee te praten over<br />

de definitieve kernagenda.<br />

Op de volgende twee pagina’s vindt u de actiepunten van de concept kernagenda.<br />

SAMEN GOEDE DINGEN DOEN VOOR BEESD<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 10 27-09-21 <strong>13</strong>:47


KERNAGENDA BEESD, THEMA’S EN AANDACHTSPUNTEN.<br />

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS<br />

Meer groen in de<br />

(dichtbebouwde) woonwijken<br />

Overlast fruitbomen in de<br />

Willem Alexandersingel<br />

Gladde stoepen Voorstraat<br />

Beter beheer en onderhoud<br />

van het groen<br />

Overlast hondenpoep<br />

OPENBARE RUIMTE EN GROEN<br />

ECONOMIE<br />

Bij wegreconstructie en nieuwbouw mogelijkheden van duurzame<br />

groeninrichting meenemen.<br />

In de periode van vruchten aan de bomen wordt er extra opgeruimd. Bij<br />

wegreconstructie of omvorming naar andere mogelijkheden kijken.<br />

Is gekozen voor authentieke uitstraling met klinkertjes. Chemisch<br />

bestrijden van onkruid is niet toegestaan. Hierdoor ontstaat gladheid<br />

makkelijker. In de gaten houden dat er geen onveilige situaties ontstaan.<br />

Het gemeentelijk beleid is eenvoud en efficiency. Hierdoor kan onkruid<br />

voor komen. Door participatie is de kwaliteit verbeteren.<br />

De hondenbezitter betaalt geen hondenbelasting. De tegenprestatie<br />

daarvan is het opruimen van de hondenpoep. Laten we met elkaar gaan<br />

voor een hondenpoepvrij Beesd.<br />

VOORZIENINGEN<br />

Onderzoeken<br />

Onderzoeken<br />

2021<br />

Onderzoeken<br />

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS<br />

De wens van zondagopenstelling<br />

voor supermarkten (winkels).<br />

Instand houden winkelaanbod<br />

en horeca, ook op doelgroep<br />

Doorontwikkeling<br />

bedrijventerrein Homburg<br />

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS<br />

Betrokkenheid van iedere inwoner<br />

van Beesd<br />

Voor de zondagsopenstelling worden de wensen en behoeften<br />

onderzocht. Deze worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.<br />

Uitganspunt is zo dicht mogelijk bij huis primaire levensbehoeften<br />

kunnen kopen. Mogelijk door uitbreiding van standplaatsen of<br />

organiseren van mini markten.<br />

De mogelijkheden uitzoeken voor uitbreiding (de Meinte, de Ridderslag<br />

en Parkweg) en functie verruiming van de detailhandel op basis van het<br />

vastgestelde beleid voor het bedrijventerrein Homburg.<br />

Hoe betrekken we jong en oud bij de ontwikkeling van<br />

leefbaarheid in Beesd.<br />

Loopt<br />

2021/ 2022<br />

2021<br />

Loopt<br />

N<br />

bo<br />

D<br />

ve<br />

E<br />

v<br />

M<br />

a<br />

D<br />

v<br />

O<br />

S<br />

V<br />

V<br />

n<br />

I<br />

E<br />

k<br />

Welke rol en ontwikkeling heeft het<br />

Klokhuis binnen Beesd de komende<br />

jaren<br />

Meer focus op maatschappelijke dienstverlening en het<br />

versterken en ondersteunen van maatschappelijke activiteiten.<br />

Loopt<br />

Ov<br />

ge<br />

Diverse activiteiten jongeren, 12 tot<br />

circa 20 jaar<br />

Welke activiteiten en mogelijkheden worden gemist bij deze<br />

doelgroep?<br />

Onderzoeken<br />

Sl<br />

Overlast jongeren aanpakken en<br />

beperken<br />

Overlast is afgenomen. Met elkaar vinger aan de pols houden.<br />

He<br />

Omkijken naar elkaar (Beesd zorgt<br />

voor Elkaar)<br />

In stand houden van de speeltuinen<br />

Basisscholen Lingelaar en Antonius<br />

onder 1 dak<br />

Behouden bibliotheek op het<br />

Cingelplein<br />

De jaarmarkt Beesd<br />

Zichtbaar maken welke partijen welke zorg verlenen in Beesd.<br />

Partijen met elkaar verbinden.<br />

Speelruimtebeleid 2022: gesprekken gemeente en bestuur<br />

speeltuinvereniging. Maatwerk voor 4 speeltuinen.<br />

Ontwikkeling scholen onder 1 dak Beesd wordt op korte termijn<br />

onderzocht. Locatie de Lingelaar lijkt het meest voor de hand te<br />

liggen.<br />

De bibliotheek staat voor ontmoeting, ontwikkeling en cultuur.<br />

In combinatie met de basischolen, de kinderopvang en het<br />

Klokhuis erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp Beesd.<br />

Dit is een belangrijke markt voor de leefbaarheid van Beesd.<br />

Stimuleren dat deze voor het dorp Beesd behouden blijft<br />

Inventariseren<br />

2021<br />

In voorbereiding<br />

Voortzetten<br />

Voortzetten<br />

He<br />

Ha<br />

Ve<br />

St<br />

en<br />

Aa<br />

Le<br />

Pa<br />

st<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 11 27-09-21 <strong>13</strong>:47


.<br />

S<br />

en<br />

en<br />

en<br />

WONINGBOUW<br />

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS<br />

Nieuwe duurzame woningen<br />

bouwen op basis van behoefte<br />

Doorstroming in woonaanbod<br />

verbeteren<br />

SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN ONTSPANNING<br />

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS<br />

Eenduidig beleid rond toerisme<br />

versterken<br />

Er staan in 150 woningen gepland De werkgroep wonen van Beesd<br />

voor Elkaar is in overleg met de gemeentelijke projectleider.<br />

CPO projecten en bouwen naar behoefte kunnen juiste<br />

doorstroming in de woningmarkt te realiseren. De werkgroep<br />

wonen in Beesd streeft naar betaalbare woningen voor inwoners<br />

van Beesd (starters en senioren).<br />

Na themasessies met inwoners en raad, is het geharmoniseerde<br />

beleid recreatie en toerisme 2020/2023 vastgesteld.<br />

2021/2022 Loopt<br />

Loopt<br />

2020<br />

Meer toeristisch-recreatieve<br />

activiteiten mogelijk maken<br />

Diversiteit in aanbod<br />

vrijetijdsbesteding<br />

Hoe kunnen we op basis van het beleid Beesd mee laten profiteren?<br />

In kaart brengen van de bestaande mogelijkheden in Beesd.<br />

Onderzoeken<br />

Onderzoeken<br />

S<br />

Openbare steiger voor Beesd<br />

VEILIGHEID<br />

Past in project 'De Linge bereikbaar voor iedere kern'. Locaties met<br />

voor- en nadelen in kaart brengen.<br />

Stagnatie groei verenigingen (Sport) Oorzaak onderzoeken. Onderzoeken<br />

Verwijzing sportpark Molenzicht Meer duidelijkheid geven vanuit de Voorstraat Loopt<br />

Loopt<br />

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS<br />

Vuurwerkoverlast rond oud en<br />

nieuw<br />

Tijdig met betrokken partijen uit Beesd en professionele<br />

hulpdiensten in overleg en duidelijke afspraken maken met<br />

elkaar.<br />

Inbraak gevoeligheid woonwijken In kaart brengen van inbraken binnen Beesd. Onderzoeken<br />

2021<br />

Een AED, 24/7 voor de bebouwde<br />

kern van Beesd, via hartslag.nu<br />

VERKEER EN VERVOER<br />

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS<br />

Overlast A2 aanpakken (luchtvervuiling,<br />

geluidsoverlast)<br />

Sluipverkeer aanpakken<br />

Zijn er vrijwillige burgerhulpverleners? Hoe beheren en<br />

onderhouden we de AED?<br />

Groot onderhoud door Rijkswaterstaat in 2023.<br />

Meenemen in de voorgesprekken bij uitvoering.<br />

Duurzame en veilige inrichting met verkeersremmende<br />

maatregelen.<br />

Aandacht vragen<br />

en behouden<br />

2020/2021<br />

Herinrichting/ onderhoud Schuttersweg Uitvoering maatregelen sluipverkeer. Afgerond<br />

Herinrichting/ onderhoud Dr. A. Kuyperweg Aanbesteding en uitvoering in 2021. 2021<br />

Onderzoeken<br />

Hard rijden in de bebouwde kom (algemeen)<br />

Onder meer Wilhelminastraat en Kerkstraat veiliger<br />

maken voor fietsers.<br />

Schouwen<br />

g<br />

Veilige overgang scholen, Wilhelminastraat<br />

Schoolzone, samen met ontwikkeling basisscholen<br />

onder 1 dak.<br />

Schouwen<br />

Stoepen verbreden voor bijvoorbeeld rollators<br />

en kinderwagens<br />

Richting centrum, bijvoorbeeld Wilhelminastraat.<br />

Schouwen<br />

Aandacht voor OV-routes naar de Pluk,<br />

Leerdam (en Culemborg)<br />

Behouden buurtbusverbinding, mogelijkheid tot<br />

uitbreiding naar Culemborg.<br />

Onderzoeken<br />

Parkeermogelijkheden voor toeristen,<br />

stimuleren gebruik van OV<br />

In kaart brengen van de knelpunten binnen Beesd.<br />

Onderzoeken<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 12 27-09-21 <strong>13</strong>:47


KERNAGENDA BEESD<br />

-<br />

DONDERDAGAVOND 4 NOVEMBER<br />

MEEDENKEN, MEEPRATEN EN MEEDOEN<br />

Wilt u meedenken en meepraten over onderwerpen die op de agenda staan<br />

of wilt nieuwe onderwerpen toevoegen.<br />

U bent van harte uitgenodigd<br />

om donderdagavond 4 november naar het Klokhuis te komen.<br />

De koffie en molenkoek staan om 19.30 klaar<br />

CONTACTPERSONEN<br />

Wilt u meedenken en/of meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten?<br />

Graag, uw hulp is meer dan welkom!<br />

Meld u aan bij een van onderstaande contactpersonen.<br />

Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of<br />

aanvullingen kunt u bij hen terecht.<br />

Joanne Bredero<br />

Barry Ganzeman<br />

Beesd voor elkaar Gemeente West Betuwe<br />

joanne@beesdvoorelkaar.nl barry.ganzeman@westbetuwe.nl<br />

Tel. nr. 06 - 52 06 51 73 Tel. nr. 06 - 20 44 95 18<br />

SAMEN GOEDE DINGEN DOEN VOOR BEESD<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd <strong>13</strong> 27-09-21 <strong>13</strong>:47


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

1 grutter<br />

2 gelaatsversiering<br />

3 schittering<br />

4 ondergeschikt<br />

5 mengelmoes<br />

6 onderneming<br />

7 meetkundige term<br />

8 concurreren<br />

9 mondiaal<br />

10 koude lekkernij<br />

11 Latijns-Amerikaanse dans<br />

12 prachtig<br />

<strong>13</strong> niet later dan<br />

14 hoofddeksel<br />

15 gedachtenwisseling<br />

16 droog<br />

17 roofvogel<br />

18 tekengerei<br />

19 kleurloos gas<br />

20 windhoos<br />

21 reiswagen<br />

Vul de woorden in die voldoen aan de omschrijvingen.<br />

In de blauwe kolom staat dan de oplossing. Deze kunt u zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

De oplossing van de woordzoeker in editie 6, jaargang 12 is:<br />

Bloemen van geluk moet je zelf plukken.<br />

Prijswinnaar is Annie van Doesburg-van den Heuvel<br />

Gezien de binnengekomen reacties bleek het zoeken naar de vijftien verschillen in de<br />

onderwaterplaatjes een moeilijke opgave. Prijswinnaar is Marian Buijs<br />

14 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 14 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Kookrubriek<br />

Tekst en foto’s: Carlijn Slob<br />

Kent u ze? Parijse bollen? Daar had ik nog nooit van gehoord. Tot mijn dochter in een kinderboek<br />

een recept hiervan tegenkwam. Mooi roze natuurlijk, dus die dingen moesten er komen. Dochterlief<br />

ging dan het glazuur wel even doen en moeders zou de rest even maken. Toch was dit bakavontuur<br />

er een met obstakels. Ten eerste, nodig: beschuitbollen. Tuurlijk, zetten we op het lijstje, halen we<br />

even. Nu wordt er veel te koop aangeboden in Beesd, maar nergens een beschuitbol te bekennen<br />

hè! Uiteindelijk heb ik ze gevonden tot grote blijdschap van mijn dochter! Maar we zijn er nog niet.<br />

Om de gemakkelijkste weg te kiezen voor de banketbakkersroom door custardpoeder te gebruiken,<br />

vond ik als bakster not done, dus ik in de weer met verse eieren en melk. Het goede nieuws van dit<br />

alles is, je kunt het zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. Maar mijn versie met verse banketbakkersroom<br />

(is lekkerder hoor):<br />

- Carlijn -<br />

Parijse bollen<br />

Ingrediënten:<br />

- 4 beschuitbollen<br />

Banketbakkersroom:<br />

- 500 ml melk<br />

- 1 vanillestokje<br />

- 100 gr suiker<br />

- 2 eidooiers<br />

- 45 gr maïzena<br />

Glazuur:<br />

- 80 g poedersuiker<br />

- 10 ml water<br />

- roze kleurstof<br />

Bereiding:<br />

Giet 450 ml melk in een pan. Snijd het vanillestokje met een scherp mesje open en schraap<br />

het merg eruit. Voeg zowel de peul als het merg toe aan de melk en breng alles aan de kook.<br />

Doe de overige melk met de suiker en de eidooiers in een kom en klop dit goed door elkaar.<br />

Klop als laatste de maïzena erdoor en maak er een mooi glad papje van.<br />

Verwijder als de melk kookt het vanillestokje. Giet al roerend de helft van de hete melk op<br />

het suikermengsel. Roer het goed door. Giet dit mengsel vervolgens bij de melk in de pan en<br />

breng alles onder voortdurend roeren aan de kook. Het mengsel zal gaan binden en dikker<br />

worden. Blijf de hele tijd roeren. Laat het mengsel 1 tot 2 minuten zachtjes doorkoken.<br />

Giet de banketbakkersroom in een lage platte schaal (koelt sneller af) en dek deze af met<br />

plasticfolie. Zorg ervoor dat het folie direct op de room ligt, zodat er geen velvorming kan<br />

plaatsvinden. Laat de room eerst wat afkoelen op het aanrecht en zet de kom daarna tot gebruik<br />

in de koelkast. Klop het geheel voor gebruik kort door tot een gladde en romige banket<br />

bakkersroom. Snijd de beschuitbollen door en doe de room ertussen. Maak dan het glazuur<br />

door de poedersuiker en het water met wat kleurstof goed te mengen.<br />

Smeer over de bovenkant, et voilà, gelukt!<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

15<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 15 27-09-21 <strong>13</strong>:47


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

BOSbus<br />

rijdt weer!<br />

Donderdag 14 oktober<br />

Bezoek aan Zandsculpturen Garderen<br />

Kosten € 17,50 (incl. entree, rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 28 oktober<br />

Bezoek Baron van Brakel in Ommeren<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 11 november<br />

Bezoek Leidsche Hoeve in Tricht<br />

(Terug via Beusichem langs de Lek)<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 25 november<br />

Bezoek Oud Heusden<br />

(Heen via Hedel, de dijk op richting Engelen en Oud Heusden.<br />

Terug via Eiland van Nederhemert)<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 9 december<br />

Bezoek Kerstmarkt in Rosmalen<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 23 december<br />

Bezoek kerststal in de Sint-Jan Den Bosch<br />

(Terug via de Drunense Duinen )<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.00 - 18.00uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Vertrek<br />

<strong>13</strong>.30 - 17.00 uur<br />

* Activiteiten gaan door bij minimaal 3 aanmeldingen *<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 16 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Mantelzorgcompliment 2021<br />

Vanaf deze maand is het voor mantelzorgers in de gemeente West Betuwe weer mogelijk om een<br />

aanvraag te doen voor het mantelzorgcompliment 2021.<br />

Net als vorig jaar is er een bon van 100 euro<br />

beschikbaar voor de mantelzorger.<br />

Vind je het als mantelzorger niet nodig om<br />

100 euro te ontvangen voor jezelf?<br />

Je kunt er ook samen wat van gaan doen.<br />

De gemeente West Betuwe wil in ieder geval<br />

laten weten dat ze erg blij is met je inzet.<br />

Aanvragen kan direct via de website<br />

van Welzijn West Betuwe:<br />

welzijnwestbetuwe.nl/mantelzorgcompliment.<br />

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

17<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 17 27-09-21 <strong>13</strong>:47


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

Zwerfafvalbrigade Beesd<br />

Tekst en foto’s: Marjo van Duin<br />

Ziet u ze ook wel eens lopen? Mensen met gele hesjes aan die de bermen afstropen naar<br />

zwerfafval zoals lege flesjes, blikjes en allerlei verpakkingen van broodjes, burgers of sigaretten.<br />

Helaas is zwerfafval iets van alle tijden, maar het komt wel veel meer voor dan tien of twintig jaar<br />

geleden.<br />

Welnu, de gemeente heeft gemeend daar iets aan te moeten doen. Ze hebben zo’n vijf jaar geleden<br />

een oproep gedaan in iedere kern, dat waren toen nog elf stuks, voor vrijwilligers die zwerfafval wilden<br />

rapen in hun woongebied. De gemeente heeft dat samen met Beesd voor elkaar vorm gegeven<br />

en op de informatieavond gaf Liesbeth Knops zich op om mee te gaan helpen en samen met de<br />

dorpsambtenaar eenmaal per maand op de vrijdagochtend een uur vuil te verzamelen.<br />

De gemeente had voor ogen dat het toch ook een bindende factor in het dorp kon worden,<br />

bijvoorbeeld door voor- en achteraf koffie met elkaar te drinken. In het begin werd er vooraf nog wel<br />

een versnapering genomen in Het Klokhuis, maar al gauw gingen de twee prikkers gewoon aan het<br />

werk en werd er ook achteraf geen drankje meer gedronken. Ze kwamen er namelijk achter dat het<br />

zwaar werk is. Je sjouwt de hele tijd met een zak die steeds zwaarder wordt en bij vochtig weer ook<br />

nat wordt of gewoon lekt. De zak komt iedere keer tegen je benen, dus na een uur rapen voel je jezelf<br />

ook vies en je bent echt moe.<br />

In die eerste jaren werd er veel afval gevonden in lage bosjes tussen de trottoir en de rijbaan.<br />

Soms wel een zak per klein bosje. Dan kun je dus ook niet veel straten doen. Twee straten per uur<br />

was het maximaal haalbare. Stel je voor dat je de Parkweg gaat lopen. Dan loop je heen en doe je de<br />

linkerkant van het fietspad en terug doe je de andere kant van het pad. Dan loop je weer heen om de<br />

ene kant van de weg te doen en terug voor de andere kant. Je hebt de straat dan vier keer gelopen.<br />

Liesbeth heeft drie jaar samen met de ambtenaar zwerfvuil geraapt, toen werd ze gebeld door<br />

mensen die ook wilden meehelpen. Inmiddels bestaat de groep uit zeven mensen en ze lopen nu<br />

sowieso één keer per maand op zaterdag tussen 10 en 12 uur. De mensen uit de groep van zeven<br />

lopen ook nog individueel door Beesd om zooi op te rapen. Liesbeth is hiermee ook de coördinator<br />

geworden tussen de gemeente en de groep vrijwilligers, de zelfbenoemde “Zwerfafvalbrigade<br />

Beesd”.<br />

Maar hier blijft het niet bij! Ondertussen wordt ze ook gebeld door mensen om een specifiek stuk<br />

van het dorp te kunnen doen; zo is er een Pietje Baltusgroep die de speeltuin aldaar iedere week<br />

schoon houdt en de straten erom heen meepakt. Helma van Zuilekom loopt iedere week twee keer<br />

door Beesd om een zak te vullen met zwerfafval. Een ruwe schatting levert twintig zakken vuil op per<br />

maand dat langs de kant van de weg ligt. Knops geeft aan dat het afval een stuk minder is geworden.<br />

Er is nog steeds wel afval te rapen, maar je moet wel verder lopen om de zak gevuld te krijgen. In<br />

het dorp valt het echt wel mee, de meeste rommel vinden we op de ingaande wegen. Ze werd een<br />

keer door een mevrouw gebeld, die vaak de afrit Beesd neemt vanaf Zaltbommel. Er lag zoveel vuil,<br />

of ze dat zelf op mocht ruimen. Liesbeth heeft voorgesteld om dit toch samen te doen, omdat het<br />

afval ook afgevoerd moet worden. Ze zijn samen aan de slag gegaan en merkten op een gegeven<br />

moment dat de rechter rijstrook richting noorden met een rood kruis boven de weg was geblokkeerd,<br />

omdat zij daar liepen. Er kwam ook een auto met zwaailicht van Rijkswaterstaat naar hun toe.<br />

Het rapen moest ogenblikkelijk gestaakt worden, want het is te gevaarlijk om op de opritten aan het<br />

werk te zijn. Hij begreep de situatie, had de vervuiling ook al vaker doorgegeven aan de betreffende<br />

instantie, maar er werd niks aan gedaan. De man hielp zelfs om de zestien reeds gevulde zakken<br />

van de oprit te halen.<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 18 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Tegenwoordig loopt de ploeg nog wel een stukje de op- en afrit op om schoon te maken, maar ze<br />

gaan niet meer zo ver. De groep werd ook gevraagd om mee te helpen met de jaarlijkse opruimdag<br />

op Mariënwaerdt, samen met andere vrijwilligers. De meeste leden kwamen te voet en brachten bij<br />

het startpunt al een zak geraapt afval mee. Zo werkt dat dus: je filter staat op ‘berm doorzoeken’ in<br />

gesteld. De ondersteuning door de gemeente gaat over pasjes voor de ondergrondse containers,<br />

materialen aanleveren zoals zakken, ringen en knijpers. De rapers kwamen er achter dat als het<br />

buitengebied gemaaid is, de blikjes in stukjes opgeraapt moeten worden in plaats van in een keer.<br />

Ze hebben nu de beschikking over het maaiplan en rapen dus vóórdat de machinerie langs komt de<br />

bermen schoon. Ieder jaar wordt door de gemeente een vrijwilligersbijeenkomst gehouden in West<br />

Betuwe. Dat ging vorig jaar niet door wegens Corona. Daarvoor in de plaats kreeg iedereen een cadeaubon<br />

van de bakker uit de kern. Die is verzilverd en het gebak met plezier opgegeten.<br />

Liesbeth blijft zich verbazen over opmerkelijke vondsten, zoals een complete maaltijd of een netjes<br />

dichtgebonden afvalzakje met gebruikte koffiebekers en snoeppapiertjes. Voornamelijk zijn het toch<br />

flesjes, blikjes en afval van McDonalds of de KFC dat in de bermen ligt. Dat de flesjes en blikjes na<br />

de invoering van het statiegeld zullen afnemen, blijft de afvalbrigade hopen. Het doel is namelijk om<br />

onszelf overbodig te maken, omdat mensen zelf geen zwerfafval veroorzaken.<br />

Het project is gestart met het oogmerk: vuil dat langs de straat ligt, trekt vuil aan.<br />

Hier is het eigenlijk rapers trekt rapers aan. Er blijven altijd mensen welkom om mee te helpen.<br />

Melden bij Liesbeth Knops 06 2073 4161 uur rapen voel je jezelf ook vies en je bent echt moe.<br />

Redactie: Yolande Verhagen<br />

Redactieadres: Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Kemker, makers van communicatie<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de website<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carmen van Buuren, Marjo van Dun en Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

19<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 19 27-09-21 <strong>13</strong>:47


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,<br />

schuin tegenover de spitse kerktoren en<br />

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)<br />

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN<br />

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS<br />

Ruime keuze in<br />

klein huishoudelijke apparaten<br />

en verlichtingsartikelen.<br />

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,<br />

een uitstekende prijs en<br />

perfecte service.<br />

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres<br />

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.<br />

Lid van<br />

(0345) 68<br />

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL<br />

<strong>Dorpskrant</strong> <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong>, <strong>Editie</strong> 1.indd 20 27-09-21 <strong>13</strong>:47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!