Wijkgids Lewenborg

wijkgidsen

Lewenborg

Drielanden, Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug,

Ruischerbrug, Ruischerwaard, Klein Harkstede,

Meerstad, Noorddijk, Zilvermeer

Ten Boer

Wijkgidsen van Groningen 2021/2022


HET MOOISTE EN

GROENSTE STADSDEEL

VAN GRONINGEN

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu


Inhoud

Voorwoord 3

Adverteerders 3

Inleiding 4

De wijken in vogelvlucht 4

Omgeving 5

Wijkorganisaties 6

Bewonersorganisaties 6

Buurtcentra 7

Wijkkranten en -websites 9

Sociaal-culturele 10

voorzieningen

Forum Groningen 10

Welzijn 12

Religie en levensbeschouwing 14

Culturele verenigingen 15

Overig 15

Gezondheid en zorg 16

Huisartsen 16

Tandartsen 16

Apotheken 18

Ziekenhuizen 20

Bloedonderzoek 20

Fysio- en Oefentherapeuten 20

Psychologen/Psychotherapie 21

Verloskunde & kraamzorg 21

Logopedie 22

Overige gezondheid 22

Thuiszorg 23

Verpleeg- en verzorgingshuizen 23

Gehandicaptenzorg 24

Overige zorg 25

Huisdieren 27

Vrije tijd 28

VRIJDAG 28

Muziek 29

Theater 32

Beweging en spiritualiteit 32

Tuinieren & natuur 32

Overig 33

Plattegrond 30-31

Activiteiten 35

Sport 45

Sportvoorzieningen 45

Sportverenigingen 46

Werken aan algehele conditie 48

Kinderen en jeugd 49

Kinderopvang 49

Opvoedondersteuning 51

Overig 51

Onderwijs 53

Basisscholen 53

Voortgezet onderwijs 54

Middelbaar beroepsonderwijs 55

Huisvesting 56

Woningcorporaties 56

Gemeentelijke informatie 58

Gemeentelijke instanties 58

Politie 60

Alarm- en storingsnummers 60


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website

www.wijkgidsen.nl.

Wijzigingen of aanvullingen

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:

Woesthuis Media, o.v.v. Wijkgids Lewenborg, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.

telefoon 06-83874455 e-mail info@wijkgidsen.nl

Advertenties voor de wijkgids 2022-2023 kunt u aanmelden bij:

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.

telefoon 050-307 00 27 e-mail robert@westerkrant.nl

uitgave: Woesthuis Media

foto’s: Woesthuis Media

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media

ontwerp: Raymond Wijngaard/Created by Design

uitvoering: Woesthuis Media

druk: Scholma Druk b.v., Bedum

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de

website www.wijkgidsen.nl.

© 2021 Groningen


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners

van de wijken Lewenborg, Drielanden,

Zilvermeer, Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug,

Ruischerbrug, Ruischerwaard,

Noorddijk, Klein Harkstede en Meerstad.

Het is een handig naslagwerk met

informatie over:

- wijk- en buurtorganisaties

- sociaal-culturele voorzieningen

- onderwijsvoorzieningen

- instanties die in de wijk werkzaam zijn

- (sport)verenigingen en clubs

- gemeentelijke diensten

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan

kunt u dit doorgeven aan:

info@wijkgidsen.nl.

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de

redactie zo op de hoogte brengen.

U kunt de gids raadplegen via de website

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best

deze website zo actueel mogelijk te

houden door regelmatig wijzigingen op te

nemen.

Heeft u tussentijdse wijzigingen? Mail ze

naar info@wijkgidsen.nl.

Adverteerders

Omslag voor

Bureau Meerstad

Welmobiel

Omslag achter

Wijkcentrum Het Dok

Albert Heijn Meins

Kids First COP Groep

Kinderdagverblijf Kleine Maan

En verder...

Boegbeeld, Stadsboerderij 17

Bij Spruit 50

Centrum voor

Knieklachten Beijum 17

Dorenbos uitvaart 11

Fair Back Kringloop 57

Fysiotherapie Van Gent 11

Garage Zuur Zuidwolde 57

Home Design 11

Marabou Kinderyoga 50

Mondhygiënepraktijk Heeroma 17

Nijestee Woningcorporatie 57

Scholma Online 11

Toko Semarang 17

VRIJDAG 28

De Zijlen 11

wijkgids 2021-2022 3


4 wijkgids 2021-2022

Inleiding

de wijken in vogelvlucht

Lewenborg

Lewenborg is een grote stadswijk met ruim 11.000 inwoners. Precies 50 jaar geleden, in

1971, ging de eerste schep de grond in. Door de aanleg van de wijk is de aloude

Stadsweg tussen Groningen en Delfzijl hier onder een dikke laag ophoogzand

verdwenen. De wijk is vernoemd naar de voormalige borg van de familie Lewe iets ten

westen van de wijk. Er zijn veel groenvoorzieningen en speelplekken rondom de woningen.

De wijk wordt doorkruist door de tuinen van het LeRoy-gebied. Ook zijn er diverse

voorzieningen, zoals wijkcentrum Het Dok, het Gezondheidscentrum en een Sporthal.

De afgelopen jaren is er in het kader van de wijkvernieuwing veel veranderd in de wijk,

getuige o.a. het prachtig verbouwd en opnieuw ingericht winkelcentrum.

Lewenborg grenst aan Recreatiepark Kardinge en het Bevrijdingsbos. Ook de wijken

Zilvermeer en Drielanden grenzen aan de wijk.

Drielanden en Zilvermeer

Drielanden is een ecologisch gebouwde wijk aan de noordkant van Lewenborg. De wijk

bestaat uit drie straten: Waterland, Zonland en Mooiland. In 1995 werden de eerste

woningen opgeleverd en eind jaren '90 was de wijk helemaal voltooid.

De woningen in Drielanden zijn gebouwd van duurzame materialen, er is veel

aandacht voor energiebesparing en er wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke

bronnen (bijvoorbeeld door de huizen op het zonlicht te oriënteren en zonnecollectoren

op de daken te plaatsen). Bijzonder is een rietzuiveringsveld (een ‘helofytenfilter’)

waarin afvalwater wordt gezuiverd.

Zilvermeer grenst aan de gelijknamige recreatieplas, die ook Kardingerplas wordt

genoemd. Deze kleine wijk is vernoemd naar het boek 'De schat van het Zilvermeer'

van de Duitse schrijver Karl May.

Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg

De wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg liggen tussen de ringweg en het Van

Starkenborghkanaal. De twee wijken hebben een gezamenlijke wijkraad (WOU),

wijkblad (De Brugborgvizier) en wijkcentrum (De Schakel). De geschiedenis van deze

wijken is beschreven in 'Het BrugBorgBoek'.

De straten in Ulgermaborg zijn genoemd naar planten. Maar de wijk zelf ontleent zijn

naam aan de voormalige middeleeuwse borg van de familie Ulgers op de plek langs de

ringweg waar nu een paardenboerderij staat. De wijk is gebouwd in de jaren '80 en

heeft veel gezinswoningen, speelplekken en een kinderboerderij. De dichtstbijzijnde

basisschool ligt in Oosterhoogebrug.


De wijk Oosterhoogebrug is een oud dorp op de kruising van het Damsterdiep en de

rivier de Hunze. De oudste schriftelijke vermelding van het dorp staat in een akte van

1427. De naam verwijst naar een voormalige hoge brug ('hoogholtje'). In de jaren ’70 en

‘80 is deze wijk aangevuld met nieuwbouw.

Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk

De buurten Ruischerbrug en Ruischerwaard zijn omringd door water: ze liggen op de

smalle strook land (‘köveltimp’) tussen het Damsterdiep en de Eemskanaal. Ruischerbrug

bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. Eens was hier het gemeentehuis van

de Noorddijk gevestigd. Langs de Rijksweg bevonden zich vroeger steen- en aardewerkfabrieken.

Hoewel het oude Ruischerbrug sinds 1969 tot de gemeente Groningen

behoort, heeft het zijn oude dorpsidentiteit behouden. Ruischerwaard is een geheel

nieuwe wijk, gebouwd aan het einde van de jaren '90. Veel van de woningen liggen aan

het water. Het oude lintdorp Noorddijk aan de weg naar Zuidwolde heeft – met zijn

middeleeuwse Stefanuskerk en ondanks de nabijheid van Lewenborg – zijn landelijke

karakter behouden.

Klein Harkstede

Klein Harkstede is een streekje dat grenst aan de zuid-oostkant van Ruischerbrug en

aan de Harkstederweg en de Borgsloot ligt.

Meerstad

Even voorbij Klein Harkstede wordt nog volop gebouw aan het stadsdeel Meerstad.

Meerstad staat voor ‘woongeluk’ in de ruimste zin van het woord. Hier woon je in het

meest groene en waterrijke stadsdeel van Groningen aan de rand van het schitterende

Woldmeer. De basis-ingrediënten van Meerstad zijn water, natuur en wonen. Iedere

woonbuurt belooft een andere ervaring. In sommige buurten staat vooral het water

centraal, waar andere een groenere sfeer hebben en gericht zijn op het weidse

omliggende landschap met haar ruige natuur. Maar ook de liefhebber van een

compacte, gezellige woonbuurt kan een droomhuis vinden in Meerstad. Waar je je ook

thuis voelt, Meerstad biedt altijd meer. Het gebied is nog volop in ontwikkeling. Het

laatste nieuws is te vinden via meerstad.eu

OMGEVING

Recreatiegebied Kardinge

Tussen Lewenborg en Beijum ligt Recreatiepark Kardinge. Het gebied beslaat in totaal

ongeveer 300 hectare. In het park kun je wandelen, fietsen, golfen en kanovaren. Er is

ook een zwemplas, Kardingerplas of Zilvermeer geheten. In Sportcentrum Kardinge

bevindt zich o.a. een zwembad en een schaatsbaan. Sportpark Kardinge bestaat uit

ruim tien voetbalvelden en een korfbalveld.

Bevrijdingsbos

Tussen Lewenborg en Garmerwolde ligt het Bevrijdingsbos, in 1995 geplant bij de

vijftigste viering van de bevrijding van Nederland. Als eerbetoon aan de Canadese

bevrijders staan hier 30.000 esdoorns (de ‘maple leaf’ is het nationale symbool van

Canada).

wijkgids 2021-2022 5


HOOFDSTUK 1

Wijkorganisaties

bewonersorganisaties

BeWonersPlatform Lewenborg (BWPL)

De BWPL, waarin Wijkvereniging De Scheepsraad en bewonersinitiatief Golvend

Lewenborg zijn samengegaan, wil de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk

vergroten en is het centrale aanspreekpunt voor wijkbewoners en (semi-)overheden.

whatsapp 06-47171775 e-mail kopgroep@bwpl.nl internet www.lewenborg.nu

Wijkraad Oosterhoogebrug Ulgersmaborg W.O.U.

postadres Madeliefstraat 19, 9731 CB Groningen

e-mail info.wijkraad.wou@gmail.com internet brugborgvizier.nl/WOU

Wijkraad Ruischerbrug Ruischerwaard Noorddijk RRN

postadres Woldweg 41, 89734 AB Groningen e-mail secretaris@ruischerbrug.info

internet www.ruischerbrug.info facebook Ruischerbrug-Ruischerwaard-en-Noorddijk

Buurtverenigingen in Meerstad

Buurtvereniging Meeroevers e-mail buurtverenigingmeeroevers@gmail.com

internet www.buurtverenigingmeeroevers.nl

Buurtvereniging Tersluis e-mail bvtersluis@gmail.com internet bvtersluis.nl

Dorpsbelangen Meerstad e-mail info@dorpsbelangenmeerstad.nl

internet www.dorpsbelangenmeerstad.nl

Bewonersvereniging Drielanden

e-mail bewonersvereniging@drielanden.nl internet www.drielanden.nl

facebook drielanden.groningen

6 wijkgids 2021-2022


uurtcentra

Het Dok

Het Dok is een multifunctioneel gebouw waar diverse maatschappelijke organisaties

zijn gehuisvest. Het Dok is goed bereikbaar voor mindervaliden en beschikt over

voldoende gratis parkeergelegenheid.

Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen telefoon 050-5446888 fax (050)542 67 34

open maandag–vrijdag 08.00–24.00 uur receptie maandag–vrijdag 9.00–12.00 uur

e-mail info@wijkcentrumhetdok.nl internet www.wijkcentrumhetdok.nl

Zaalverhuur

In Het Dok kunt u terecht voor uw vergaderingen, trainingen en overige (zakelijke)

bijeenkomsten. Van uitsluitend een trainingsruimte huren tot het reserveren van

volledig verzorgde vergaderarrangementen, of het huren van een theaterzaal voor

voorstellingen en muziekavonden, veel is mogelijk in Het Dok.

Het kleurrijke pand, de goed uitgeruste vergaderruimten voor gezelschappen variërend

van 20 tot 60 personen, de theaterzaal met 150 zitplaatsen en de vele facilitaire

mogelijkheden maken van Het Dok een centrum voor wijkaangelegenheden bij uitstek.

Het Dok is ook zeer geschikt als locatie voor sociale- en/of culturele feesten voor

bewoners van Lewenborg. Door het gehele pand is gebruik van internet mogelijk.

Onze medewerkers informeren u graag over de verschillende mogelijkheden en de

diverse vergaderfaciliteiten.

COVID-19: Zolang de 1,5 meter richtlijnen gehanteerd moet worden, zullen de

maximaal toegestane hoeveelheid personen per ruimte afwijken van hetgeen staat

vermeld. Stuurt u ons voor de meest actuele informatie bij voorkeur een email.

Afdeling verhuur telefoon 050-5446888 e-mail info@wijkcentrumhetdok.nl

Lunchcafé De Haven (geopend voor lunch op ma tm do. 12.00-14.00 uur)

Lunchcafé De Haven is gevestigd op de begane grond van Het Dok. Op www.wijkcentrumhetdok.nl

treft u een actuele lunchkaart. Ook worden diverse basisarrangementen

aangeboden die eventueel naar eigen wens verder ingevuld kunnen worden. Voor meer

informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen met Wijkcentrum Het Dok:

info@wijkcentrumhetdok.nl of 050-5446888).

Wijkcafé

Het wijkcafé kunt u bezoeken tijdens de openingstijden van Het Dok. In het cafégedeelte

kunt u gebruik maken van gratis draadloos internet (WIFI). Ook treft u hier dagelijks de

meest actuele kranten aan. Onder het genot van o.a. een heerlijke kop cappuccino kunt

u de dag beginnen. Het café is ook uitermate geschikt voor werkbesprekingen voor

kleine zelfstandigen of vertegenwoordigers. Openingstijden ma t/m vr. 08.30 uur tot ’s

avonds laat.

wijkgids 2021-2022 7


Vrijwilligers

Regelmatig zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor zeer uiteenlopende functies. Wij

dragen zorg voor een prettige werksfeer. Voor het meest actuele aanbod van vacatures

kunt u terecht op de vrijwilligerszaak of u loopt even binnen bij Het Dok om de

mogelijkheden te bespreken.

Wijkinternetcafé

Op de eerste etage van het gebouw bevindt zich het Wijkinternetcafé Lewenborg; hèt

computercentrum voor de wijkbewoners en omgeving. Het internetcafé is een

voorziening, bedoeld om mensen uit de wijk een mogelijkheid te bieden met de

computer en internet om te (leren) gaan. Er is deskundige begeleiding aanwezig om te

helpen bij internet of problemen met de computer.

Het Dok en andere organisaties bieden computercursussen aan en groepen kunnen

van het computercentrum gebruik maken. U kunt bij ons kennis maken met Windows

Office, Internet Explorer, Excel, Word en de werking van een tablet.

Open uren volwassenen: Tijdens de open uren kunt u tegen een kleine vergoeding

internetten, chatten, een e-mailadres aanvragen of een sollicitatiebrief schrijven. Er is

hulp aanwezig bij het invullen van een digitaal formulier op internet van bijvoorbeeld

de Gemeente, Woningnet of het aanvragen van een DigiD.

Tarieven: Voor een dagdeel computeren in de open uren levert u een strip in van

€ 0,80 (10-strippenkaart € 8,00). Of u betaalt € 1,00 per bezoek aan de beheerder. Een

strippenkaart of abonnement kost slechts € 15,00 per kwartaal en is verkrijgbaar bij de

bar. Het wijkinternetcafé is gesloten tijdens computercursussen. Daarover staat tijdig

een vermelding op de deur van De Reling. U kunt rechtstreeks met de beheerder

Gerard Wagenaar mailen via wijkinternetcafe@gmail.com.

Openingstijden volwassenen (vanaf 16 jaar) onder voorbehoud

Maandag t/m vrijdag 09.00–12.00 uur e-mail wijkinternetcafe@gmail.com

Wijkcentrum De Schakel

De Schakel biedt ruimte en faciliteiten aan verenigingen, bedrijven en particulieren in

de wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. De Schakel heeft een multifunctionele

zaal voor sport en andere activiteiten en een kelder, ‘Het Jeugdhonk’.

Rijksweg 15, 9731 AA Groningen telefoon 050-5410460

e-mail schakelgroningen@gmail.com internet www.wijkcentrumdeschakel.nl

8 wijkgids 2021-2022


wijkkranten en -websites

Wijkkrant De Lewenborger - uitgave van de BWPL

e-mail redactie@lewenborger.nl internet https://lewenborger.nl

Wijkwebsite Lewenborg

Op Lewenborg.info vind je nieuws, activiteiten en informatie van de verschillende

(vrijwilligers-) organisaties, clubs, verenigingen, stichtingen uit de wijk Lewenborg.

internet https://lewenborg.info

Wijkkrant De Brugborgvizier

e-mail info@brugborgvizier.nl internet brugborgvizier.nl

Brugborg.nl - wijkwebsite Oosterhoogebrug & Ulgersmaborg

e-mail info@brugborg.nl internet brugborg.nl

Wijkkrant DijkRuis

Een uitgave van de wijkraad Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk.

e-mail redactiewijkkrant@ruischerbrug.info internet www.dijkruis.nl

Wijkwebsite Meerstad

e-mail info@meerstad.eu internet www.meerstad.eu

wijkgids 2021-2022 9


HOOFDSTUK 2

Sociaal-culturele

voorzieningen

forum groningen

De Forumbibliotheek heeft een actueel aanbod van romans, non-fictie, thrillers, jeugdliteratuur,

luisterboeken en nog veel meer. Daarnaast kun je er ook terecht voor gratis hulpuren

om beter Nederlands te leren en/of digitaal vaardiger te worden. En zijn er gratis kinderactiviteiten.

Wees welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.

Forumbibliotheek Lewenborg

Kajuit 4, 9733 CA Groningen telefoon 050-3680635 e-mail bibliotheek@forum.nl

Forumbibliotheek Ten Boer

Koopmansplein 9, 9791 MD Ten Boer telefoon 050-3680637 e-mail bibliotheek@forum.nl

Taalhuis Lewenborg & Taalhuis Ten Boer

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé

plek in de bibliotheek waar je terecht kunt voor hulp.

Inloopspreekuur dinsdag 13.00–14.00 uur, De Oude Bieb maandag 13.00–14.00 uur.

contactpersoon Lewenborg Adri Carmio telefoon 06-18187546

e-mail taalhuis.lewenborg@forum.nl

contactpersoon Ten Boer Janneke van Nierop telefoon 06-10643887

e-mail taalhuis.tenboer@forum.nl

10 wijkgids 2021-2022


Drukwerk nodig?

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets, brochures, magazines,

programmaboekjes, briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.


welzijn

WIJ Lewenborg

WIJ Groningen is er voor informatie, ondersteuning, ontmoeting én meedoen in de

wijk; er zijn 13 WIJ-teams in de gemeente, waaronder WIJ Lewenborg. Ideeën voor

verbetering van de wijk zijn ook van harte welkom!

Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen telefoon 050-3674002

e-mail wijlewenborg@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk

WIJ Ten Boer

Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT Ten Boer telefoon 050-3028846

e-mail wijtenboer@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk

MJD

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie. We bieden o.a. jeugd- en

gezinszorg, buurtbemiddeling, mentoring jongeren en maatschappelijke begeleiding

sekswerkers. We zetten ons in voor burgerparticipatie, vrijwilligerswerk, participatiebanen

en diversiteit en organiseren trainingen voor mensen die zich vrijwillig inzetten

voor de gemeente Groningen. Ons motto is: meedoen in de samenleving voor iedereen!

telefoon 050-3126123 e-mail info@mjd.nl internet www.mjd.nl facebook MJDGroningen

Link050

Link050 is een kennis- en netwerkplatform voor vrijwilligerswerk en participatiebanen.

Hier kun je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilliger worden en participeren

in Groningen. We hebben ook een vrijwilligersvacaturebank en bieden gratis trainingen

aan via ons kennisplein.

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900

e-mail info@link050.nl internet www.link050.nl facebook Link050

Stichting Het Kopland

Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen – Vrouwenopvang – Kind hulpverlening.

Centrale intake en receptie telefoon 050-5991420

e-mail info@hetkopland.nl internet www.hetkopland.nl

12 wijkgids 2021-2022


WerkPro

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro

Humanitas Onder Dak Groningen (HODG)

Begeleiding om mensen weer zo snel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Damsterdiep 31, 9711 SG Groningen telefoon 088-1198860

e-mail info.locatiegroningen@humod.nl internet www.humanitasonderdak.nl/groningen

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen

Stichting De Oude Bieb

De Oude Bieb Lewenborg is dé Sociale Huiskamer van Lewenborg en draait geheel op

de inzet van de vrijwilligers. Waar meerdere activiteiten plaats vinden, nieuwe

wijkinitiatieven ontwikkeld worden, en waar de Biebshop gevestigd is, een kringloopwinkel

die zijn opbrengsten weer ten goede laat komen aan de wijk. Koffiedrinken en/

of meedoen aan onze activiteiten: bel voor een afspraak: 050-8517806.

Open: Kringloopwinkel Biebshop: ma t/m vrijdag 13.00–16.00 uur

Activiteiten elke woensdagochtend en woensdagmiddag in de Emmaüskerk: atelier,

bingo, klaverjassen, sjoelen, Get Hooked (haken en breien), creatieve workshops.

Anker 14b, 9732 HV Groningen telefoon 050-8517806 coördinator 06-55270117

e-mail deoudebieb@gmail.com internet https://deoudebieblewenborg.nl

facebook deoudebieb.lewenborg

wijkgids 2021-2022 13


Pilot Werk & Participatie gemeente Groningen

Voor hulp bij werk, maatschappelijke activiteiten of het volgen van een opleiding.

Wegwijzer, Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen (Beijum) e-mail teamoost@groningen.nl

Buurtvuur Lewenborg

Voor bewoners die een vuurtje organiseren op de wijkvuurplaats. Schuif aan!

telefoon 06-26947456 volgende buurtvuur buurtenrondhetvuur.nl/agenda

religie en levensbeschouwing

RK Hildegardparochie (Walfriedgemeenschap)

Kerkdiensten:

- eerste zondag van de maand oecumenische viering in de Emmauskerk in Lewenborg.

- de overige zondagen om 11.15 uur eveneens in de Emmauskerk.

- de kerk is iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00–12.00 open voor bezoek.

Ook kunnen dan etenswaren gebracht worden voor de voedselbank van de kerk.

- Op donderdagmorgen is er gelegenheid om een kaarsje op te steken bij Maria.

Emmauskerk, Ra 4, 9733 HS Groningen telefoon 050-5412115

secretariaat Lepelaar 23, 9728 XC Groningen telefoon 050-5413239

e-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl internet : www.hildegardparochie.nl

Restoration Church – Herstelgemeente

Church Services/Kerkdiensten Sundays/’s zondags 15.00 hrs/u. Emmaüskerk, Ra 4.

pastors/voorgangers Rev. dr. H.J. and/en Rev. J.J. van Mourik telefoon 050-5494141 /

06-5147377 e-mail h.j.van.mourik@restorationherstel.nl internet www.restorationherstel.nl

Protestantse gemeente Damsterboord

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk. Zie de kerkberichten

in de Lewenborger en op de website voor eventuele uitzonderingen.

Stefanuskerk bezichtigen: elke zondagmiddag is de kerk open.

predikant ds. Jan Wilts telefoon 050-2808863 e-mail janwilts@damsterboord.nl

kerkenraad e-mail scriba@damsterboord.nl internet https://damsterboord.nl

14 wijkgids 2021-2022


culturele verenigingen

Vrouwencentrum De Boei

Vrouwencentrum De Boei vindt u op de eerste verdieping van wijkcentrum Het Dok. De

Boei organiseert er in de ‘huiskamer’ en enkele ruimtes activiteiten voor vrouwen die in

een vertrouwde, veilige en prettige omgeving cursussen willen volgen, aan activiteiten

mee willen doen of zich als vrijwilliger willen inzetten, bijvoorbeeld als gastvrouw, in

het bestuur of bij de organisatie van activiteiten.

Gratis kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar tijdens de activiteiten en cursussen.

Openingstijden: ma–vr 9.00–15.00 uur. Inloopfunctie tijdens de openingstijden.

Koffieochtend vr 09.30–11.30 uur. Tijdens basisschoolvakanties gesloten.

In het activiteitenoverzicht vindt u informatie over alle cursussen/activiteiten.

Kajuit 4, 9733 CA Groningen contactpersoon Mina Kalpoe telefoon 050-5446865

e-mail info@vrouwencentrumdeboei.nl internet www.vrouwencentrumdeboei.nl

overig

Welmobiel (Loodsmobiel)

WelMobiel rijdt in diverse wijken van deur tot deur en zorgt dat wijkbewoners actief

kunnen deelnemen aan de maatschappij, zoals bezoeken van huisarts, vrienden en

boodschappen doen. Voor mensen met een mobiliteitsbehoefte, die dat niet zelfstandig

meer kunnen.

telefoon 085-7920377 e-mail info@welmobiel.nl internet www.welmobiel.nl

Voedselbank Groningen

De Voedselbank geeft wekelijks voedsel aan 740 huishoudens die in armoede leven.

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-3117936

e-mail info@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl

Kledingbank Maxima Stad

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen e-mail groningenstad@kledingbankmaxima.nl

internet www.kledingbankmaxima.nl

wijkgids 2021-2022 15


HOOFDSTUK 3

Gezondheid

en zorg

Huisartsen

Doktersdienst Groningen

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl

Huisartsen Gezondheidscentrum Lewenborg

J. van Geffen telefoon 050-5413003 S.J. Williams telefoon 050-5422082

A.E. Wesseling telefoon 050-5412992 R.G.M. Weersink telefoon 050-5412000

D.J.L. Punt telefoon 050-5424146 D.A. Dijkhuizen telefoon 050-5414488

J. Nugteren telefoon 050-5491121 R. Bakker telefoon 050-5424324

Kajuit 438, 9733 CZ Groningen spoedlijn 050-5413248 werkdagen 08.00–17.00

internet www.gezondheidscentrumlewenborg.nl

Dependance Gezondheidscentrum Meerstad

Waterviolier 1, 9613 BH Meerstad spreekuur ma–vr 8.30 tot 10.00 uur

tandartsen

Tandartsenpraktijk Lewenborg

Getij 60, 9732 MS Groningen telefoon 050-5417909

internet www.tandartsenpraktijklewenborg.nl

16 wijkgids 2021-2022


SEMARANG

Toko

A F H A L E N

B E Z O R G E N

C A T E R I N G

Vo o r h e t é c h te I n d o n e s i s c h e e te n !

Gedempte Zuiderdiep 150

9711 HN Groningen

050 - 312 99 33

di-za van 12-20

zo van 16-20 (wél eerst bestellen)

Beckerweg 25-4

9731 AX Groningen

050 - 364 42 62

di-zo van 16-20

www.tokosemarang.nl

Mondhygiënepraktijk

Farzana Heeroma

Wist je dat gezond

tandvlees bijdraagt

aan een gezond lijf?

Veel mensen weten niet dat ze ontstoken

tandvlees hebben. Kom gerust langs.

ü tandartsverwijzing is niet nodig

ü valt onder de tandartsverzekering

Boegbeeld is een stadsboerderij

met een gezellige theeschenkerij

en een prachtige speeltuin!

Boegbeeld kiest bewust voor biologisch en

verantwoord. Zo zijn wij verkooppunt van Grasdier

vlees en eieren. Daarnaast zijn er bij ons diverse

streekproducten te koop.

Kom langs en ontdek het zelf.

Bieslookstraat 31

9731 HH Groningen

050-5499378

info@mondhygieneheeroma.nl

www.mondhygieneheeroma.nl

koerspad 3, lewenborg, groningen


Tandartspraktijk Ulgersmaborg

Tandartsen M.S.E. Dethmers, J.A. Munneke en L.A.J. Paping.

Gentiaanstraat 50, 9731 BP Groningen telefoon 050-5411162

e-mail tandartspraktijkulgersmaborg@gmail.com internet tandartspraktijkulgersmaborg.nl

Tandarts B.J. Tuik

Waterland 33, 9734 BA Groningen telefoon 050-5491691

e-mail tandarts.tuik@ziggo.nl internet www.tandartstuik.tandartsennet.nl

Mondhygiënepraktijk F. Heeroma

U kunt zonder tandartsverwijzing een afspraak maken, en behandelingen worden

vergoed door de tandartsverzekering. De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag,

donderdag, en ongeveer twee keer per maand op vrijdag. Gratis en voor de deur

parkeren, U bent van harte welkom!

Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen telefoon 050-5499378

e-mail info@mondhygieneheeroma.nl internet www@mondhygieneheeroma.nl

apotheken

Boots Apotheek Lewenborg

Gezondheidscentrum Lewenborg, Kajuit 438a, 9733 CZ Groningen telefoon 050-5412044

fax 050-5413676 e-mail apotheek.lewenborg@nl.boots.com internet www.lewenborg.nl.boots.com

Apotheekservicepunt Oosterhoogebrug

Rijksweg 18, 9731 AB Groningen telefoon 050-5412044 fax 3080157

Apotheekservicepunt Meerstad (di 18.00–18.30 uurw)

Waterviolier 1, 9613 BH Meerstad telefoon 050-5412044

Martini Apotheek

Bij spoed (24 uurs service)

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708

e-mail martiniapotheek@mzh.nl internet www.martiniziekenhuis.nl

18 wijkgids 2021-2022


ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl

bloedonderzoek

Certe

locatie Lewenborg Gezondheidscentrum Lewenborg, Kajuit 438d, 9733 CZ Groningen

di 8.00–9.30 do 8.00–9.00 vr 8.00–10.00 op afspraak telefoon 088-2370120

fysio- en oefentherapeuten

Fysiotherapie van Gent

Allround fysiotherapie en Manuele therapie. Gespecialiseerd in rug-, bekken-, schouder,

arm- en nekklachten. Kleinschalig, persoonlijk en geen tijdsdruk. Fysiotherapie bij al uw

klachten in bewegen. Bel of mail ons voor een afspraak. Woensdag en zondag gesloten.

Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen telefoon 06-57189646

e-mail fysiovangent@ziggo.nl internet www.fysiotherapievangent.nl

Fysiotherapie Lewenborg & Oosterhoogebrug

Kajuit 438b, 9733 CZ Groningen telefoon 050-5411215

Dependance Oosterhoogebrug, Rijksweg 16a, 9731 AB Groningen telefoon 050-5419264

e-mail info@fysiotherapielewenborg.nl internet www.fysiotherapielewenborg.nl

Praktijk Zeinstra

Oefentherapie Mensendieck, ademtherapie, stoelshiatsu, zen-massage, (stoel-)yoga en

Mindfulness. Behandelt met name terugkerende klachten van o.a.: hoofdpijn,

whiplash, rug, hyperventilatie, burn-out en slaapproblemen.

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl

20 wijkgids 2021-2022


Centrum voor Fysiotherapie Beijum

Centrum voor Fysiotherapie Beijum is een PLUS praktijk: u kunt dus rekenen op

kwalitatief uitstekende zorg. Behalve reguliere fysiotherapeutische zorg bieden wij ook

gespecialiseerde zorg bij het behandelen van knieklachten en nemen we deel in het

schoudernetwerk en rugnetwerk. Verder gebruiken we dry needling en echografie in

de behandelingen. U kunt telefonisch of via onze website een afspraak maken.

Voor meer info: kijk op onze website www.fysiotherapiebeijum.nl

Emingaheerd 8 a, 9736 GA Groningen telefoon 050-5415381

e-mail contact@fysiotherapiebeijum.nl internet www.fysiotherapiebeijum.nl

Centrum voor knieklachten telefoon 050-5498621 internet www.centrumvoorknieklachten.nl

Groningen Sport Revalidatie

Topsporthal, Kardingerweg 48, 9735 AH Groningen internet www.groningensportrevalidatie.nl

Roelof Boekema telefoon 06-29410851 e-mail roelof@groningensportrevalidatie.nl

Klaver Jan Middelweerd telefoon 06-50637498 e-mail klaver@groningensportrevalidatie.nl

psychologen/psychotherapie

Psychologenpraktijk Breukers

Kajuit 438, 9733 CZ Groningen telefoon 06-20841076

e-mail psychologenpraktijkbreukers@hetnet.nl internet www.breukerspsycholoog.nl

verloskunde & kraamzorg

Verloskundige Stadspraktijk

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3610500 spoedlijn 06-31623400

internet stadspraktijkverloskundigengroningen.nl

Fiere Verloskundigen

Spreekuur Beijum Emingaheerd 10.

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00)

spoedlijn 06-50207125 e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl

wijkgids 2021-2022 21


Verloskundigenpraktijk La Vie

Kraneweg 11, 9718 JC Groningen spreekuur Lewenborg Kajuit 438

telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl

Kraamzorg Het Groene Kruis

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl

Consultatiebureau Lewenborg

Onderdeel van WIJ Lewenborg (zie hoofdstuk 2) telefoon 050-3674990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur

logopedie

Logopedisch Centrum Noord

Een team van ervaren, gecertificeerde en klantvriendelijke logopedisten staat voor u klaar.

Gezondheidscentrum Lewenborg, Kajuit 438c, 9733 CZ Groningen telefoon 050-5419100

e-mail info@logopedischcentrum.nl internet www.logopedischcentrum.nl

Logopediepraktijk Martien Zijlstra

Onderzoek en behandeling van klachten over stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Parkzijde 10, 9713 WE Groningen telefoon 050-5418621 of 06-34642000 fax 050-5271409

e-mail mfzijlstra@hotmail.com internet www.martienzijlstra.nl

overige gezondheid

Salon Two Baalman

Diana van Lune-Baalman: Shiatsutherapeut en Triggerpointcoach.

Praktijk voor Shiatsu-Voetreflex-Triggerpoint- en Massagetherapie.

O.a Behandeling van nek-schouder-rugklachten en ondersteuning bij stress of een

Burn-out. Behandeling uitsluitend op afspraak.

Lichtboei 124, 9732 JG Groningen telefoon 06-16262856

e-mail titiabaalman@home.nl internet www.salon2baalman.nl

22 wijkgids 2021-2022


thuiszorg

TSN Thuiszorg – Verpleging en verzorging in de wijk

Wilt u waardevol en zelfstandig thuis blijven wonen? Wij helpen u graag met uw zorgvraag!

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsn-thuiszorg.nl

Joling Thuiszorg

Ulgersmaweg 28-2, 9731 BT Groningen telefoon 050-5494500 internet www.jolingzorg.nl

Coöperatie Dichtbij

bezoekadres Rouaanstraat 20a, 9723 CD Groningen telefoon 050-5778886 (24/7 bereikbaar)

e-mail info@dichtbij.coop internet www.cooperatiedichtbij.nl

Buurtzorg Groningen - Team Oost

telefoon 06-23448662 e-mail groningenoost@buurtzorgnederland.com

verpleeg- en verzorgingshuizen

Woonzorgcentrum Mercator

Kraaienest 70, 9733 HH Groningen telefoon 050-5472525

e-mail info@tsn-thuiszorg.nl internet www.tsn-thuiszorg.nl

wijkgids 2021-2022 23


gehandicaptenzorg

De Zijlen

De Zijlen is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de

provincie Groningen. De medewerkers stellen betekenis boven beperking, ieder mens

betekent iets in het leven van een ander. De Zijlen ondersteunt zo'n veertienhonderd

mensen bij wonen, werken of dagbesteding en vrije tijd.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

e-mail info@de zijlen.nl internet www.dezijlen.nl

Locaties De Zijlen

Locatie ’t Roer

Woonvoorziening (zorg/ondersteuning)

Roer 163, 9733 AS Groningen telefoon 050-5470580

Locatie Ambulant team stad

Ambulante zorg

Kajuit 4, 9733 CA Groningen

Johan Prins aanw. di/wo(oneven wkn)/vr telefoon 06-22924112

Carla de Vries- Heerlijn aanw. ma/di/do telefoon 06-5743601

Locatie Boegbeeld (Wegafarm)

Werk en dagbesteding

Koerspad 3, 9735 AK Groningen telefoon 06-12986164

Locatie Logeerhuis De Driemaster

Logeerhuis voor kinderen en jongeren, 1 crisisplek

De Fok 1a, 9733 ET Groningen telefoon 050-5491298

Locatie Trainingshuis De Driemaster

Training voor jong volwassenen (15-23/25 jaar)

De Fok 1a, 9733 ET Groningen telefoon 050-5421050 of 050-5491296

Cosis

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu

24 wijkgids 2021-2022


overige zorg

Hospice Gasthuis Groningen

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732

opnameteam en algemene informatie 06-11483924

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten

Geopend dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur.

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl

Odensehuis

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2303252

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl

Logeerhuis De Opstap

Logeerhuis voor herstel- en respijtzorg.

Molukkenstraat 202, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2042500

e-mail info@deopstap050.nl internet www.deopstap050.nl

Homeopatisch Arts Bruining

arts Piet Bruining, Waterland 29, 9734 BA Groningen telefoon 050-5416621

e-mail p.bruining@home.nl internet www.homeopatisch-arts-groningen.nl

MEE Groningen

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 050-5274500 of 06-31670021

e-mail aanmeldpunt@meegroningen.nl internet www.meegroningen.nl

wijkgids 2021-2022 25


Thuis

Veerkracht Thuis

Veerkracht Thuis biedt ambulante jeugd- en gezinszorg. We ondersteunen gezinnen bij

het opvoeden van kinderen en jongeren en geven hulp bij (echt)scheiding. Daarnaast

verzorgen we Wmo maatwerkvoorzieningen voor inwoners met psychische of

psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen.

telefoon 050-5878440 e-mail info@veerkrachtthuis.nl internet www.veerkrachtthuis.nl

GGMD voor Doven en Slechthorenden

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl

Stichting Goed Geregeld

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.

telefoon 088-2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl en www.webzorg.nl

De Luisterlijn Groningen

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl

26 wijkgids 2021-2022


huisdieren

Van Stad tot Wad dierenartsen

Alles om je gezelschapsdier gezond en fit te houden. Dus ook aandacht en prettige

begeleiding. Kortom: complete diergeneeskunde.

Kijk voor actuele openingstijden op www.vanstadtotwad.nl

Noorddijkerweg 26A, 9734 AT Groningen telefoon 050-5416070

e-mail info@vanstadtotwad.nl internet www.vanstadtotwad.nl facebook vanstadtotwad

Dierenarts Lewenborg

Rijksweg 129, 9731 AH Groningen telefoon 050-5417741

e-mail info@dierenartslewenborg.nl internet www.dierenartslewenborg.nl

Dierenambulance Groningen

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl

Amivedi

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com

wijkgids 2021-2022 27


HOOFDSTUK 4

Vrije tijd

stichting vrijdag

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,

theater en beeldende kunst

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

In Lewenborg is cultuurcoach Lucas actief. Cultuurcoaches helpen om in jouw buurt

toffe culturele projecten op te zetten. Zo wordt Lewenborg nóg leuker om in te wonen.

Check bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens en meer informatie.

Muziek Sint Jansstraat 7, 9711 JM Groningen

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen

telefoon 050-3051400 e-mail communicatie@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl

28 wijkgids 2021-2022


muziek

Coro Con Capri

Ons vrouwenkoor repeteert op donderdagen van 20.00–22.00 uur in De Swoaistee.

Voor informatie of een keer meezingen: Hettie Tichelaar telefoon 06-41825070

internet www.coroconcapri.nl facebook Coro con Capri

Gemengd koor ‘De Zingerij’

Repetitie maandag vanaf 20.00 uur in Wijkcentrum Het Dok.

e-mail zingerij@gmail.com internet www.dezingerij.nl

Dameszangvereniging Oosterhoogebrug

Repetities dinsdag 20.00–22.00 uur in wijkcentrum De Schakel.

e-mail libanoya357@ziggo.nl internet www.wijkcentrumdeschakel.nl/dameskoor

Amusementskoor Ratjetoe

contactpersoon Gina Klei-Bakker telefoon 06-30468585 internet www.ratjetoegroningen.com

Koor Oosterstörm

e-mail henk.boelens@home.nl internet www.shantykooroosterstorm.nl

Gruno’s Postharmonie

repetities Bieslookstraat 23, 9731 HH Groningen e-mail info@gph.nl internet www.gph.nl

Homokoor Zangzaad

Repetitie elke woensdagavond 20.00–22.00 uur.

De Witte Schuit, Timpweg 3, 97973 AK Groningen

e-mail secretaris@zangzaad.info internet www.zangzaad.info

Emmauskoor – katholiek koor Emmauskerk

Repetitie dinsdags 14.30–16.30 uur in de Emmauskerk, Ra 4, o.l.v. Cas Straatman

contactpersoon Rita Bergman telefoon 050-5420383 e-mail cjmbergman@hotmail.com

wijkgids 2021-2022 29


H

AHEERD

UXWEG

STREEK

CROCUSSTR.

MEEDENPAD

HUIZINGERMAAR

KARDINGERWEG

OOSTERHAMRIKBAAN

POP DIJKEMAWEG

1

2

3

4

GRO

G

ULGERSMAWEG

CINTHSTRAAT

HYACINTHSTRAAT

NARCISSTR.

PIOENSTRAAT

ISEB RA ND T

GRONDZEIL

GR

RON

OND

NDZ

MELISSEWEG

Van Starkenborghkanaal

HYACINTHSTRAAT

ISEBRAND TSHEERD

Bebouwing

Bedrijventerrein

Straten

Ring- of snelweg

MENKEMAHEERD

Fietspaden

Voetpaden

Park / Bos

WINDEPAD

FLORAKADE

TORMENTILSTR.

GARSTHUIZERMAAR

KERVELPAD

TORMENTILSTRAAT

POP DIJKEMAWEG

STRA TINGHPAD

OOSTERSLUISWEG

EERD

TILLICHSTRAAT

Sportvelden

Bijzondere gebouwen

Water

Winkelcentrum Rijksweg

HOLM STERHEER

MEEDENPAD

Kinderboerderij De Beestenborg

Wijkpost Openbare Werken

Scoutinggroep de Jutters

0 100 m

24

31

ROZEMARIJN-

STRAAT

MELISS E WEG

TORMENTILSTRAAT

BIESKEMAAR

AKELEIWEG

STADSWEG

BIESKEMAAR

ERD

KARDINGERPLEIN

GENTIAANSTR.

GANZEBLOEMSTR.

PAPAVER-

STRAAT

ANJELIER-

STRAAT

SEMA-

EERD

HEERD

FOSSEMA-

VALERIAAN-

STR.

LAVENDELWEG

STRAAT

MARJOLEIN-

KORIANDER-

WEG

P. WAIJERSTRAAT

KOERSPAD

BIESKEMAAR

GENTIAANSTR.

Ulgersmaborg

Legenda

5 Boegbeeld

21

6 Winkelcombinatie Oosterhoogebrug

Sportpark

7 WIJ Lewenborg

22

8 Wijkservicecentrum Het Dok/Bibliotheek Kardinge23

9 Winkelcentrum Lewenborg

24

Recreatiegebied

10 Sporthal Lewenborg

25

Kardinge 12 Sportcentrum Kardinge

26

13 Gezondheidscentrum

27

14 De Oude Bieb

29

15 Stuurhuis

30

16 Emmaüskerk

31

17 Mercator

32

18 OBS De Vuurtoren

33

19 CBS ’t Kompas

34

20 OBS De Swoaistee

35

KRUIDENPAD

12

KORIANDER WEG

2

ZWANEBLOEMSTR.

AKELEIWEG

AKELEIWEG

LEEUWENBURGSTR.

W.F.BATHOORN-

STRAAT

MADELIEF

STRAAT

KARDINGERMAAR

PARKLALLEE

STEDUMERMAAR

BIESLOOKSTR.

KAMILLEWEG

SPEEN-

KRUID

STR.

SPEENKRUIDSTR.

REGATTAWEG

Kardingerplas

BENELUXWEG

BENELUXWEG

25

ORCHIDEESTRAAT

EENRUMERMAAR

BIESLOOKSTR.

AKELEIWEG

DRAGONSTR.

DRAGONSTRAAT

STADSWEG

SPEEN KRUIDSTR.

TIMPWEG

KONINGSWEG

KOERSPAD

BIESLOOKSTRAAT

ZILVERMEER

Zilvermeer

DRAGONSTRAAT

BRAAM-

PAD

ORCHIDEESTRAAT

ZILVERMEER

Oosterhoogebrug

22

3

27

23

EENKRUIDS

6

32

WOLFSKLAUW STRAAT

35

KALMOESSTRAAT

SPEENKRUIDSTRAAT

RA

ORCHIDEESTRAAT

ROEIERSPAD

RIJKSWEG

OVERLOOP

KLUIVERBOOM

29

LANGSZIJ

TIJMPAD

LANGSZIJ

DILLEPAD

Industrieterrein

Oosterhoogebrug

4

21

Werkman college, Heyerdahl College

en CSG Kluiverboom

Tasmantoren

Wijkcentrum De Schakel

Alfa-college Sportcentrum

Gomarus College Praktijkonderwijs

Speeltuinvereniging Ruischerbrug

OBS Oosterhoogebrugschool

Alfa-college

Le Roy Huis

Werkmancollege, locatie Dalton

Politiebureau Groningen Oost

CSBO De Kimkiel

Vlindertuin

Fysiotherapie van Gent

5

33

KONINGSWEG

LICHTBOEI

Eemskanaal

E

STADSWEG

LANGSZIJ

BENELUXWEG

BENELUXWEG

OVERLOOP

VAARGEUL

LICHTBOEI

18

BAKBOORDSWAL

VAARGEUL

G ETIJ

STUURBOORDSWAL

VOOR

Ru


OVERLOOP

OVERLOOP

DRIELANDENPAD

WATERLAND

WATERLAND

WATERLAND

ZONLAND

ZONLAND

ZONLANDMOOILAND

MOOILAND

MOOILAND

LOEFZIJDE

LOEFZIJDE

LOEFZIJDE

GANG-

BOORD

DE FOK

BOEG

ANKER

VALREEP

VALREEP

SLOEP

SLOEP

MEERPAAL

BAKEN

BAKEN

DUKDALF

DUKDALF

STEIGER

BOLDER

BOLDER

GOLFSLAG

GOLFSLAG

VAARGEUL

BAKBOORDSWAL

BAKBOORDSWAL

STEIGER

MEERPAAL

MEERPAAL

KLUISGAT

KLUISGAT

RELING

DEK

MIDSCHEEPS

MIDSCHEEPS

BOEG

GROOTZEIL

PATRIJSPOORT

HET WANT

KAJUIT

ROER

ROER

STUURHUT

ROER

WIMPEL

RA

RA

MAST

KRAAIE-

NEST

ONDER

NOORDDIJKERWEG

BAKEN

GOLFSLAG

RIJKSWEG

ROEIERSPAD

GERSTSTRAAT

MAISSTR.

TARWE-

PLEIN

DAMSTER-

WAARD

RUISCHERWAARD EEMSWAARD

DE WAARD DE WAARD DE WAARD

WOLDWEG WOLDWEG WOLDWEG

BORGSLOOT

BORGWEG

MIDDELBERTERWEG

DRIEBONDSWEG

DRIEBONDSWEG

BOEKWEITSTR.

ROGGE-

PLEIN

HAVER-

PLEIN

VOORONDER

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

ischerwaard

ischerwaard

ischerwaard

ischerwaard

ischerwaard

ischerwaard

ischerwaard

Ruischerbrug

Ruischerbrug

Ruischerbrug

Ruischerbrug

Ruischerbrug

Ruischerbrug

Ruischerbrug

Ruischerbrug

WOLDWEG

WOLDWEG

NOORD-

DIJKER-

PLEIN

KLINKERSTRAAT

STUURBOORDSWAL

LIJZIJDE

LIJZIJDE

LOOPPLANK

ANKER

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

Lewenborg

ZONLAND

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

ZONLAND

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

Drielanden

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

MOOILAND

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

MOOILAND

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

MOOILAND

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

NOORDDIJKERWEG

BORGSLOOT

MOOILAND

BORGSLOOT

MOOILAND

BORGSLOOT

MOOILAND

MOOILAND

MOOILAND

MOOILAND

MOOILAND

1

26

8

9

13

15

17

20

30

30

19

10

7

34

14

16

LANGS DE ERVEN

HOOFDWEG

HOOFDWEG

WOLDERMEERWEG

ZWANEN-

EILAND

REIGER-

EILAND

PLEVIEREN-

EILAND

SCHEER-

LING

LANGS DE ERVEN

MEEROEVERSLAAN

MEEROEVERSLAAN

ZUIDBOLDERSWEG

Meerstad

Meerstad

Meerstad

Meerstad

WOLDERMEERWEG

WOLDERMEERWEG

LANGS DE ERVEN

MEEROEVERSLAAN

BAKBOORDSWAL

ROEIERSPAD

MAISSTR.

WOLDWEG

RIJKSWEG

ROLLEN

BORGSLOOT

BORGWEG

HOOFDWEG

HARKSTEDERWEG

MIDDELBERTERWEG

BORGSLOOT

DRIEBONDSWEG

ROGGE-

PLEIN

HAVER-

PLEIN

Klein

Harkstede

WOLDWEG


Koor Ala Kondre (‘uit alle landen’)

Repetitie woensdagavond in de Emmauskerk, Ra 4, van 20.00–21.30. Gospelsongs,

Kerstliederen (diverse talen), Surinaamse en Antilliaanse liederen en Negrospirituals.

e-mail Ji.janssens@home.nl

Koor ‘Zin in Zingen’

Motto: Iedereen kan zingen! Repetities woensdags 10.30–12.00 uur in het MON,

Bieslookstraat 23. Repertoire: o.a. levensliederen, Engelstalig en meerstemmig.

contactpersoon Ineke Visser telefoon 06-12196916 e-mail inekevisser-post@home.nl

theater

Toneelvereniging De Scheepsbel

Jaarlijkse voorstelling in Het Dok. Repetitie: woensdag van 19.30–22.00 uur.

Emmasingel 18, 9726 AJ Groningen contactpersoon Ger Westra telefoon 050-3181808

e-mail info@toneelverenigingdescheepsbel.nl internet www.toneelverenigingdescheepsbel.nl

beweging en spiritualiteit

Yogapraktijk Lewenborg - José Eleveld

Yoga & meditatie in kleine groepen: ruimte voor individuele aandacht en begeleiding.

Patrijspoort 95, 9733 GN Groningen (Lewenborg) telefoon 050-5418296 of 06-20588954

e-mail stapsteen@hotmail.com internet www.stapsteengroningen.nl

Bewegen met Marieke

Deskundige yogalessen gegeven vanuit het hart. Locatie: Kluiverboom 9.

e-mail mariekebuitenweg@gmail.com internet www.bewegenmetmarieke.nl

tuinieren & natuur

Stichting LeRoy Groningen

Een uniek gebied in Lewenborg: 6 ha openbare ruimte, al 45 jaar vrijwilligersproject.

Overloop 5, 9732 HE Groningen postadres Postbus 9496, 9703 LR Groningen

e-mail stichting@leroy-groningen.nl internet www.leroy-groningen.nl

32 wijkgids 2021-2022


Biologisch Tuiniercomplex Langszij

e-mail btg.groningen@gmail.com internet www.btgroningen.nl

Volkstuinvereniging De Drie Wijken

internet www.volkstuingroningen.nl

Vlindertuin Lewenborg

Roer 142k contactpersoon Bas Schoonenboom telefoon 050-5417404

e-mail vlindertuinlewenborg@gmail.com internet www.vlindertuinlewenborg.nl

Bijenstal Langszij de Wilgen

contactpersonen Sieni Pijper telefoon 050-5413151 internet www.bijenstal-lewenborg.nl

Het Bevrijdingsbos

postadres Stichting Het Bevrijdingsbos, Humsterlandlaan 43, 9727 DC Groningen

e-mail secretaris@bevrijdingsbos.nl internet www.bevrijdingsbos.nl

overig

Werkgroep Kunst in Lewenborg

Organiseert exposities, realiseert kunstwerken in de publieke ruimte en organiseert

een jaarlijkse kunstmarkt in Lewenborg. De werkgroep valt onder De Scheepsraad.

Wilt u meer informatie, meedenken of exposeren:

e-mail kunstinlewenborg@gmail.com facebook Werkgroep Kunst in Lewenborg

Stichting De Witte Schuit

Centrum voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

Timpweg 3, 9731 AK Groningen telefoon 06-11083127

e-mail dewitteschuit@gmail.com internet www.dewitteschuit.nl

wijkgids 2021-2022 33


Stichting senioren in Woord en Beeld

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl

internet www.rtv-rso.nl

Scoutinggroep De Jutters

Koerspad 11, 9735 AK Groningen e-mail secretaris@dejutters.nl internet www.dejutters.nl

Vereniging Feestweek Oosterhoogebrug Ulgersmaborg

internet https://wijkfeestohb-ub.nl

Amateur Wijnmakersgilde de Braamstruik

Pop Dijkemaweg 63, 9731 BD Groningen internet wijngildebraamstruik.nl

Klaverjasclub Oosterhoogebrug (Wijkcentrum De Schakel)

contactpersonen Max Haan (voorz.) telefoon 050-5412948 en Tineke Tjassing (secr.) 050-5496166

Bridgeclub De Schakel

Rijksweg 15, Oosterhoogebrug contactpersoon Dea Scholtens telefoon 050-5411833

e-mail deascholtens@gmail.com internet www.wijkcentrumdeschakel.nl/bridgeclub

Stichting Kelderwerk

Mensen tot beweging stimuleren door samen te sporten, werken en ontspannen.

Ulgersmaweg 10, 9731 BS Groningen postadres Sloep 28, 9732 CB Groningen

telefoon 050-3644184 e-mail info@kelderwerk.nl internet www.kelderwerk.nl

34 wijkgids 2021-2022


Activiteiten

activiteiten in het dok

Het Dok biedt wekelijks een groot aantal cursussen en activiteiten aan. Voor de meest

actuele informatie verwijzen wij u naar onze website www.wijkcentrumhetdok.nl. of

naar de contactpersoon. Inschrijven/aanmelden voor een activiteit kan middels de

website www.wijkcentrumhetdok.nl of bij de balie van Het Dok (ma tm vr 09.00-12.00

uur). Voor het gebruik van de Stadjerspas dient u de inschrijving bij de balie uit te

voeren. Bij een aantal activiteiten kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de docent en

zal de wijze van betaling ook worden gemeld. Zelf activiteiten willen organiseren?

Neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden door te spreken.

maandag Activiteit Informatie

09.00–10.00 uur Tai Chi 1* Het Dok

09.00–12.00 uur Schildergroep Het Palet mevr. J. Jager 050-5420425

09.00–12.00 uur Wijk internetcafé Wijk internetcafé in Het Dok

10.30–11.30 uur Tai Chi 2* Het Dok

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok

19.00–20.30 uur Spaans voor beginners Wijkcentrum Het Dok

19.00-23.00 uur Tafeltennisvereniging Lewenborg dhr. P. Schoorel 06-30876611

19.00–20.30 uur Lewenborg Onderneemt (gratis!) Maaike Helder 06-14914568

lewenborgonderneemt@gmail.com

19.30–22.30 uur Klaverjasvereniging Lewenborg dhr. J. Bosman 050-5421354

20.00–22.15 uur Gemengd koor De Zingerij zingerij@gmail.com 050-5421188 /

Martha Suurd 06-10730720

dinsdag Activiteit Informatie

09.00–12.00 uur Wijk internetcafé Wijk internetcafé in Het Dok

09.30–11.30 uur Acryl schilderen gevorderden Wijkcentrum Het Dok

13.00–17.00 uur Biljartcompetitie (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok

14.00–16.00 uur Koersbal (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok

19.00–20.00 uur Body Fit Danielle Sabajo info@welivefit.nl

06-37032714

19.00–24.00 uur Schaakvereniging Lewenborg dhr. B. Hoogeboom 050-364 07 23

18.45–19.45 uur Yoga Pasu groep 1 Wijkcentrum Het Dok

20.00–21.00 uur Yoga Pasu groep 2 Wijkcentrum Het Dok

wijkgids 2021-2022 35


woensdag Activiteit Informatie

09.15–10.45 uur BOM-men (Bewegen Op Muziek) Het Dok

09.00–09.45 uur Gym groep 1* (50+-sportactiviteit) Het Dok

09.30–11.30 uur Aquarel gevorderden Wijkcentrum Het Dok

09.00–12.00 uur Wijk internetcafé Wijkinternetcafé in Het Dok

10.00–12.00 uur Computercursus voor beginners 55+ Wijkinternetcafé in Het Dok 06-11133127

10.00–10.45 uur Gym Groep 2* (50+-sportactiviteit) Het Dok

11.00–11.45 uur Gym Groep 3* (50+-sportactiviteit) Het Dok

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok

14.00–16.00 uur Aquarel gevorderden Wijkcentrum Het Dok

14.00–16.00 uur Zeepjes maken** Wijkcentrum Het Dok

19.00–20.30 uur Engelse les At Work Talking English www.talkingenglish.nl

19.3021.00 uur Begin de week ontspannend** Tini Lubberink

atelierhetbaken@gmail.com

20.30–22.00 uur Engelse les B1 Talking English www.talkingenglish.nl

19.15–21.15 uur Beeldende Therapie b.havinga@extenzo.nu

19.30-21.30 uur Lezing verlies en rouw (lezing 27)** www.erbijzijnbijrouwenverlies.nl

19.30–21.00 uur Tijd voor een goed gesprek Wijkcentrum Het Dok

19.30–21.30 uur Fotografie cursus Wijkcentrum Het Dok

20.00–22.00 uur Theatersport Wijkcentrum Het Dok

20.00–21.30 uur Toneelvereniging De Scheepsbel dhr. G. Westra.geng@ziggo.nl

donderdag Activiteit Informatie

09.00–12.00 uur Tai Chi Jan Jansen 050-8515643

09.00–12.00 uur Wijkinternetcafé Wijk internetcafé in Het Dok

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok

13.30–14.30 uur Werelddans (volksdansen) Wijkcentrum Het Dok

Ria Ganzeveld 06-8531651

14.00–17.00 uur Klaverjassen (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok

14.30–16.30 uur Schetsen en tekenen beginners Wijkcentrum Het Dok

19.00–20.30 uur Engelse les A1 Talking English www.talkingenglish.nl

19.00–21.30 uur Dikke dames schilderen** Wijkcentrum Het Dok

19.30–23.00 uur Bonbons maken** Wijkcentrum Het Dok

20.00-22.30 uur Muzikale Whiskey proeverij** Wijkcentrum Het Dok

20.30–22.00 uur Engelse les A2 Talking English www.talkingenglish.nl

36 wijkgids 2021-2022


vrijdag Activiteit Informatie

09.00–12.00 uur Wijk internetcafé Wijkinternetcafé in Het Dok

09.30–11.30 uur Botanisch tekenen** Wijkcentrum Het Dok

09-30–11.30 uur Schetsen/tekenen gevorderden Wijkcentrum Het Dok

10.00–12.00 uur Computercursus beginners 55+ Wijkinternetcafé Het Dok 06-11133127

09.45–10.45 uur Gym Plus groep 1 (50+-sportactiviteit) Het Dok

11.00–12.00 uur Gym Plus groep 2 (50+-sportactiviteit) Het Dok

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok

15.00–17.00 uur Acryl gevorderden Wijkcentrum Het Dok

* Enkele groepen worden tijdelijk opgesplitst i.v.m. de R.I.V.M.-richtlijnen of er worden

andere aanpassingen gedaan, o.a. de cursustijden Voor nadere informatie kunt u terecht

bij info@wijkcentrumhetdok.nl.

** Workshops.

Bijzondere data om alvast in uw agenda te noteren

Meer informatie t.z.t in Wijkkrant, Sociale Media en www.wijkcentrumhetdok.nl.

Golvend Lewenborg (3e donderdag van de maand)

Zaal open 19.00 uur Aanvang 19.30 uur Entree gratis Opgave niet noodzakelijk Info

golvendlewenborg@gmail.com

De Muiterij Stuurgroep 50+

(gem. 1 x per maand op woensdag in aangepaste vorm i.v.m. COVID-19)

Data 15-09; 20-10; 17-11; 15-12 Zaal open 14.50 uur Aanvang 15.00 uur Entree € 4,-

“De kunst van het ouder worden”

11 januari 2022, 10.00–12.00 uur .Sprekers: Renske Sinkgraven & Jean Pierre Rawie.

Meer informatie volgt.

Filmavonden in Het Dok

Zaal open 19.30 uur (avondvoorstelling) 13.30 uur (middagvoorstelling)

Aanvang film 20.00 uur (avond) / 14.00 uur (middag) Entree € 1,00 p.p.

(i.v.m. de richtlijnen rondom COVID-19 adviseren wij u een reservering te doen via

www.wijkcentrumhetdok.nl. In de zaal worden max. 30 pers. toegelaten).

Elke film wordt tweemaal vertoond, eerst ’s avonds en een week later ’s middags.

Data in 2021

Cinema Paradiso (1988) van regisseur Giuseppe Tornatore - ITA

29 september (20.00 uur) & 6 oktober (14.00 uur)

The Last Picture Show (1971) van regisseur Peter Bogdanovich

27 oktober (20.00 uur) & 3 november (14.00 uur)

La Double Vie de Véronique (1991) van regisseur Krzysztof Kieslowsky - POL

24 november (20.00 uur) & 1 dec ember (14.00 uur)

Die Wand (2012) van regisseur Julian Pölsler- AUT

22 december (20.00 uur) & 29 december (14.00 uur)

wijkgids 2021-2022 37


Cursussen en workshops

Computercursussen

Opgeven bij Gerard Wagenaar in het Wijkinternetcafé Betaling bij voorkeur met pin.

Computercursus beginners – woensdag of vrijdag

Op een rustige manier computervaardigheden leren.

Startdatum woensdag 15 september / vrijdag 17 september

Tijdstip 10.00–12.00 uur (ook in vakanties) Kosten € 37,50 excl. Lesmateriaal voor 10 lessen

Schilderen en tekenen

Schilderen met acryl voor gevorderden (dinsdagochtend)

Startdatum dinsdag 14 september Tijdstip 9.30–11.30 uur

Kosten € 86,00 (excl. materiaalkosten) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling

Schilderen met acryl voor gevorderden (vrijdagmiddag)

Startdatum vrijdag 17 september Tijdstip 15.00–17.00 uur

Kosten € 86,00 (excl. materiaalkosten) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling

Schilderen met aquarel voor gevorderden (woensdagochtend of woensdagmiddag)

Startdatum woensdag 15 september Tijdstip 09.30–11.30 of 14.00–16.00 uur

Kosten € 77,50 (excl. materiaalkosten) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling

Cursus schetsen/tekenen voor licht gevorderden (donderdagmiddag)

Startdatum donderdag 16 september Tijdstip 14.30–16.30 uur

Kosten € 76,- (excl. tekenmateriaal) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling

Cursus schetsen/tekenen voor gevorderden (vrijdagochtend)

Startdatum vrijdag 17 september Tijdstip 9.30–11.30 uur

Kosten € 76,- (excl. tekenmateriaal) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling

Taallessen

Spaanse les voor beginners

Startdatum maandag 4 oktober Tijdstip 19.00–20.30 uur Kosten € 62,50 voor 10 lessen

Docent Maria Gomez Benodigdheden Aula Internacional, uitg. Talenland, SKU 9788415640097

38 wijkgids 2021-2022


Engels les conversatie A1 (gevorderden)

Startdatum 23 september Tijdstip 19.00–20.30 uur Kosten € 260,- incl. cursusboek € 30,-

Informatie aanmelding en lesdata www.talkingenglish.nl

Engels les conversatie A2 (gevorderden)

Startdatum 23 september Tijdstip 20.30–22.00 uur Kosten € 260,- incl. cursusboek € 30,-

Informatie aanmelding en lesdata www.talkingenglish.nl

Engels les At Work (meer gevorderden)

Startdatum 22 september Tijdstip 18.30–20.30 uur Kosten € 370,- incl. cursusboek € 45,-

Informatie aanmelding en lesdata www.talkingenglish.nl

Engels conversatie B1 (meer gevorderden)

Startdatum 22 september Tijdstip 20.30–22.00 uur Kosten € 310,- incl. cursusboek € 40,-

Informatie aanmelding en lesdata www.talkingenglish.nl

Lichaam en geest

Yoga Pasu dinsdagavond groep 1 of groep 2

Startdatum groep 1 dinsdag 21 september Tijdstip 18.45–19.45 uur

Startdatum groep 2 dinsdag 21 september Tijdstip 20.00–21.00 uur

Kosten € 70,- 12 lessen Docent Anita Elzinga

Beeldende Therapie – training omgaan met emotie-regulatie problemen

Startdatum i.o.m. docent Tijdstip 19.15–21.15 uur

Kosten Verzekerde zorg, eigen risico 14 lessen Docent Jeannet Miedema & Bernadette Habinga

Informatie aanmelding b.havinga@extenzo.nu of via uw huisarts

“Begin de week ontspannend”

Drie workshops 2 van avonden (13 & 20 oktober, 10 & 17 november en 8 &15 december)

waarin je de basisbeginselen leert om je te ontspannen.

Tijdstip 19.30–21.00 Kosten € 35,- per workshop van 2 bijeenkomsten

Docent Tini Lubberink Opgave atelierhetbaken@gmail.com

wijkgids 2021-2022 39


Sportactiviteiten (niet in vakanties)

Bodyfit les – training om uw conditie en spierkracht te verbeteren

Tijdstip dinsdagavond 19.00–20.00 uur Kosten informatie bij docent

Docent Danielle Sabajo Informatie aanmelding info@welivefit.nl 06-37032714

Tafeltenniscursus voor ouder(s) & kind(eren)

Tijdstip maandagavond 18.45–20.30 uur Kosten € 50,- per koppel voor 6 lessen

Aanmelding Patrick Schoorel poolhuis@hotmail.com

Gymgroep 1, 2 en 3

Startdatum woensdag 1 september

Tijdstip Groep 1 9.00–10.00 uur Groep 2 10.00–10.45 uur Groep 3 11.30–12.30 uur

Kosten € 45,00 voor 15 lessen Docent Anita Rütze

Gymplusgroep 1 en 2

Startdatum vrij september Tijdstip Groep 1 19.45–10.45 uur Groep 2 11.00–12.00 uur

Kosten € 37,50 voor 15 lessen Docent Anita Rütze

Tai Chi groep 1 en 2

Startdatum maandag 6 september Groep 1 9.00–10.00 uur Groep 2 10.15–11.15 uur

Kosten € 78,75 voor 15 lessen Docent Jan Jansen

Tai Chi donderdag voor ervaren leerlingen

Startdatum donderdag 96 september 2 groepen 9.30–12.00 uur

Kosten € 225,- voor 15 lessen Docent Jan Jansen

Werelddans / Volksdans (niet in vakanties)

Startdatum donderdag 2 september 13.30–14.30 uur

Kosten € 48,75 voor 15 lessen Docent Lidy Verhagen

Bewegen op muziek (deze cursus is vol)

Startdatum woensdag 1 september 9.15–10.45 uur Kosten € 34,- voor 17 lessen

40 wijkgids 2021-2022


Workshops

Lewenborg Onderneemt

Fase 1: 7 workshops over o.a. klantbehoeftes, bedrijfsmodellen en geldstromen

Fase 2: Vervolgtraject begeleiding met de bepaalde doelstellingen van de deelnemers

Startdatum 6 september 19.30–20.30 uur Kosten gratis voor inwoners Lewenborg e.o.

Docent Maaike Helder Opgave lewenborgonderneemt@gmail.com of 06-149 145 68

Workshop Zeepjes maken – 8 september

Tijdstip 14.00–16.00 uur Kosten € 27,50 Docent Liesbeth Wagenaar elixa@home.nl 06-50413941

Lezing verlies & rouw - 27 oktober

Tijdstip 19.00–21.30 uur Kosten € 2,00 Spreker Rennie Fofma, rouw- & verliesbegeleidster)

Dikke dames schilderen – 28 oktober

Tijdstip 9.30–11.30 uur Kosten € 33,00 Docent Renata (urbanheart.nl)

Botanisch tekenen – 5 november

Tijdstip 19.00–21.30 uur Kosten € 30,00 Docent Renata (urbanheart.nl)

Bonbons maken – 2 december

Tijdstip 19.00–23.00 uur Kosten € 30,00 Docent Renata (urbanheart.nl)

Muzikale Whiskey proeverij – 9 december

Tijdstip 20.00–22.30 uur Kosten € 33,00 Docent Renata (urbanheart.nl)

Diversen

Theatersport

Startdatum woensdag 3 november Tijdstip 20.00–22.00 uur

Kosten € 75,- voor 8 lessen

Fotografie cursus

Startdatum 13 oktober Tijdstip 19.30–21.30 uur

Kosten € 49,95 voor 6 lessen Docent Nico Huising

wijkgids 2021-2022 41


“Tijd voor een goed gesprek”

Een keer zin in een goed gesprek? Een open gesprek met inhoud (het grote en kleine

nieuws uit de buurt en de wereld), met aandacht en met tijd en respect voor elkaar?

Ervaren gespreksleider Jan Wilts (Stefanuskerk Noorddijk) zal op drie avonden een

luisterend oor bieden. Iedereen uit Lewenborg en zijn buurwijken (o.a. Ulgersmaborg,

Meerstad, Drielanden) is welkom: u bepaalt waar de gesprekken over gaan.

Data 2021 6 oktober, 3 november en 1 december

Kosten € 0,- Gespreksleider ds. Jan Wilts

Tijdstip 19.30–21.00 uur

Sociëteit de Vaarboom

Wie van gezelligheid en competitie houdt kan terecht bij Sociëteit de Vaarboom. Een

lid kan aan meerdere activiteiten meedoen. Voor het bedrag van € 20,- bent u een heel

kalenderjaar lid. Gaat u vanaf 1 september meedoen dan betaalt u de helft van dat

bedrag. Opgave bij de balie van Het Dok Betalen contant of pin. Kom gerust langs bij

één van de activiteiten om vrijblijvend een keer mee te doen!

Startdatum

Najaar 2021: 1 september 2021. Kosten klaverjassen &koersbal € 5,- biljarten €7,50.

Voorjaar 2022: januari 2022.

Klaverjassen

Iedere donderdagmiddag van 14.00–16.30 uur. Drie boompjes van zestien per middag.

Koersbal

Spel afgeleid van het Engelse ‘bowls’. Dinsdagmiddag van 14.00–16.00 uur.

Biljarten

Kunt u een aardig balletje stoten, kom dan bij de biljarters. Op maandag, woensdag,

donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur kunt u biljarten zonder competitie. Toeslag

van € 10,00 per kalenderjaar voor materiaalkosten.

Verhuur Biljarttafels

Bij de bar kunt u tussen 9.00-12.00 uur en vanaf 17.00 tot sluitingstijd biljartballen

huren voor één van de twee wedstrijdbiljarttafels, € 2,- per uur

Vrouwencentrum De Boei (in Het Dok)

De Boei organiseert activiteiten voor vrouwen die in een vertrouwde, veilige en prettige

omgeving cursussen willen volgen en aan activiteiten mee willen doen.

42 wijkgids 2021-2022

Kinderopvang

Er is gratis kinderopvang aanwezig voor kinderen van 0 tot 4 jaar tijdens de activiteiten

en cursussen voor vrouwen.


Overdag

Activiteit Dag Tijd

Multicultureel koken Maandag 09.00–12.00 €1,50 per keer

Arabisch* 10.00–11.30 10 x

Engels 13.00–15.00 10 x

Nederlandse les** Dinsdag 09.00–11.30 Geen kosten

Computercursus 13.00–15.00 10 x

Fietsles 13.00–14.30 10 x

Creatief schilderen 13.00–15.00 10 x

Engels* Woensdag 09.00–11.00 10 x

Taalcafé 09.30–11.30 Geen kosten

Creatieve club 09.30–11.30 1 x per week

Naailes 13.00–15.00 10 x

Nederlands** Donderdag 09.30–11.30 Geen kosten

Fietsles 10.00–11.30

Quilten 10.00–12.00 10 x

Naaiatelier De Boei 13.00–15.00 Vrijwille bijdrage

Gezellig bakken Vrijdag 09.30–11.30 10 x

Spaans 10.00–12.00 10 x

Zumba 50+ 13.00–14.00 10 x

's Avonds

Activiteit Dag Tijd

Naailes Maandag 19.00–21.00 10 x

Yoga Donderdag 18.00–19.00 10 x

Bewegen Op Muziek (BOM) 19.00–20.00 10 x

* bij voldoende deelname ** i.s.m. Alfa-college

De kosten bedragen minimaal € 15,00 en maximaal €20,00 voor tien lessen.

Naaiatelier De Boei:

Op donderdagmiddag van 13.00–15.00 uur kunt u in De Boei terecht voor kledingreparatie,

waarvoor u een vrijwillige bijdrage kunt geven.

Ook op het gebied van gezondheid en samenleving (integratie, participatie) vinden er

in De Boei activiteiten plaats

Woensdag en vrijdag 10.00–11.00 uur wandelen.

Donderdag 10.00–11.00 uur fietsen. Kom eens binnen lopen en sluit u aan!

Aanmelden cursussen/activiteiten

U kunt zich aanmelden voor een cursus en/of activiteit door langs te komen in het Dok

op de eerste verdieping. Bij één van de gastvrouwen kunt u zich laten inschrijven.

contactpersoon Mina Kalpoe telefoon 050-5446865

internet www.vrouwencentrumdeboei.nl e-mail info@vrouwencentrumdeboei.nl

wijkgids 2021-2022 43


.s.v. ruischerbrug

Vaste activiteiten: Engelse les, damclub, klaverjasclub, country-line dance, sjoelclub, jeu

de boulesclub, tafeltennisclub, dartclub, muziek bands en creatief café.

Buurthuis, Woldweg 41, 9734 AB Groningen telefoon 050-5419829

e-mail bsvruischerbrug@hotmail.nl internet www.bsvruischerbrug.nl

activiteiten wijkcentrum de schakel

In De Schakel vinden allerlei activiteiten plaats, zoals bridgen, klaverjassen, repetities

van zangverenigingen, en volksdansen.

Kijk voor actuele informatie op internet www.wijkcentrumdeschakel.nl

44 wijkgids 2021-2022


HOOFDSTUK 5

Sport

sportvoorzieningen

Sport050

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl

Sporthal Lewenborg

Kajuit 323, 9736 CX Groningen telefoon 050-5415365

Gymzalen

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.

Locaties Kiel 9, Kluiverboom 1 en Melisseweg 2

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl

Sportpark Lewenborg

Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3676366

Sportpark Kardinge

Koerspad 25, 9735 AK Groningen telefoon 050-3676766 e-mail info@sport050.nl

wijkgids 2021-2022 45


Sportcentrum Kardinge

Schaatsen, zwemmen, tennissen, squashen: alles onder één dak.

Kardingerplein 1, 9735 AA Groningen telefoon 050-3676767

e-mail info@kardinge.nl internet www.kardinge.nl

sportverenigingen

Sportvereniging DIO

Gymnastiek, turnen, trampoline. senioren- en ouder-kind gym, Sport&Fun (volw.)

Wijkcentrum De Schakel, Rijksweg 15 e-mail info@diosport.nl internet www.diosport.nl

Groninger Zwemsportvereniging TriVia

postadres Postbus 317, 9701 BH Groningen e-mail info@trivia.nl internet https://www.trivia.nl

Zwemvereniging De Watervrienden Groningen

Zwemles, recreatief zwemmen en andere activiteiten. In Kardinge of de Parrel.

telefoon 050-8502132 e-mail info@watervrienden.com internet www.watervrienden.com

Zwemschool Aqua Groningen

Zwem-ABC, aquafit, zwangerschaps-, baby/puppy-, therapie- en vrijzwemmen.

Overloop 51, 9732 HZ Groningen telefoon 050-5490005

e-mail info@aquagroningen.nl internet www.aquagroningen.nl

Zwemvereniging D.Z.N.

Zwemles en recreatief zwemmen voor meisjes en dames in Kardinge en De Parrel.

telefoon 06-50265939 e-mail info@dzngroningen.nl internet www.dzngroningen.nl

Zwemclub Noord-Oosten

Elke maandag 19.15–20.15 uur (behalve vakanties) in Sportcentrum Kardinge

secretaris Felix Nordhauzen telefoon 050-3134852

e-mail f.nordhauzen@hetnet.nl internet zwemclubnoordoosten.nl

46 wijkgids 2021-2022


Handbalvereniging V&S

Trainingen: wo Sporthal Lewenborg; vrij Sporthal Beijum; wedstrijden Lewenborg.

e-mail vens@handbal.nl internet www.handbalgroningen.nl facebook VenShandbal

Voetbalvereniging FC Lewenborg

Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen telefoon 050-5419284 internet www.fclewenborg.nl

VVV Diva ’83 – damesvoetbal in Groningen

locaties Sportpark Kardinge (veldvoetbal) en Sportcentrum Kardinge (zaalvoetbal)

e-mail info@diva83.nl internet www.damesinvoetbalactief.nl

T U R N S T A D

G R N I N G E N

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging

Turnstad Groningen heeft een ruim aanbod aan gymsport. We bieden peuter &

kleutergym, turnen voor jongens, meisjes en volwassen dames, acrogym, ritmische

gymnastiek en freerunning. Meer informatie over locaties, contributie en het aanvraagformulier

voor 2 gratis proeflessen is te vinden op onze website.

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl

Badminton Club Lewenborg (BCL)

September-juni vrijdag 20.00–22.00 uur badminton in Sporthal Lewenborg.

telefoon/whatsapp 06-40614070 e-mail secretariaat@bclewenborg.nl internet www.bclewenborg.nl

Martial Arts Vereniging Go Smarts

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Ladies Combattraining 14+/

Mixed Combattraining 12+ en 16+ jeugd en volwassenen / Senior Combattraining 60+ /

Clinics dames weerbaarheid / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie afgestemd

op de doelgroep. Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor

meer informatie en recensies van Go Smarts op https://www.google.nl/maps.

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl facebook https://www.facebook.com/gosmarts

Traditioneel Hapkido

contactpersoon Wim van Kempen telefoon 050-5414251 internet www.traditioneelhapkido.nl

wijkgids 2021-2022 47


Tafeltennisvereniging Lewenborg

contactpersoon Patrick Schoorel adres Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen

e-mail ttvlewenborg@gmail.com internet www.ttvlewenborg.nl

Schaakvereniging Lewenborg

Clubavond di 19.45 uur Wijkcentrum Het Dok internet www.schaaklewenborg.nl

Damvereniging Noorddijk

Clubavond ma 19.45 uur Wijkgebouw Ruischerbrug e-mail ruudhuizenga@hetnet.nl

werken aan algehele conditie

Bewegen met Marieke

Deskundige yogalessen gegeven vanuit het hart. Locatie: Kluiverboom 9.

e-mail mariekebuitenweg@gmail.com internet www.bewegenmetmarieke.nl

48 wijkgids 2021-2022


HOOFDSTUK 6

Kinderen en

jeugd

kinderopvang

Kids First COP Groep

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):

’t Brugwachtertje (PO) Anker 14c

’t Leeuwtje (PO) Zwanebloemstraat 1

Flipper (KDV) Timpweg 22

Alles Kwetter (BSO) Madeliefstraat 2

Kids Club Alles Kwetter (BSO) Rijksweg 15

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar

telefoon 088-035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl

De Buffelaar

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl

Kleinschalige kinderopvang De Vissertjes

Dukdalf 159, 9732 BS Groningen telefoon 06-40484458

e-mail lsvisser@hotmail.com internet devissertjes.vpweb.nl

Kinderopvang Poppejans

0 tot 4 jaar: Gerststraat 32, 9734 AN Groningen; 4 tot 12 jaar: Woldweg 7, 9734 AA Groningen,

BSO: De Driebond telefoon 050-5410702 of 06-55194745

e-mail kinderopvangpoppejans@ziggo.nl internet www.kinderopvang-poppejans.nl

wijkgids 2021-2022 49


Kleine Maan

Gewoon goede opvang

Kinderdagverblijf Kleine Maan

Kleine Maan is een veilige plek waarin wij uw kind de kans geven de wereld te

ontdekken zoals kinderen dat doen: door naar hartelust te spelen. Kleine Maan is een

kleinschalige kinderopvang in een knusse, groene woonomgeving (Beijum), met elke

dag dezelfde vertrouwde gezichten, eerlijke biologische voeding, verzorging in nauw

overleg met de ouders en ... een voordelig uurtarief!

Kleine Maan is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Belangstelling? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Isebrandtsheerd 116, 9737 LL Groningen (Beijum) telefoon 050-5411504

e-mail info@kleinemaan.nl internet https://kleinemaan.nl facebook kleinemaan

Kinderopvang Omy

Kleinschalige, gezellige kinderopvang gelegen in het pand van de Leyhoeve.

Direct plek, geen wachtlijst. Geopend maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 uur.

Helperpark 258-1, 9723 ZA Groningen contactpersoon Anneke Wolters telefoon 06-26984073

e-mail anneke@kinderopvangomy.nl internet www.kinderopvangomy.nl

50 wijkgids 2021-2022


opvoedondersteuning

Elker jeugdhulp & onderwijs

bezoekadres Hoogeweg 9, 9746 TN Groningen postadres Postbus 274, 9700 AG Groningen

telefoon 050-8514666 e-mail info@elker.nl internet www.elker.nl

Jimmy’s

Jimmy’s is een plek van en voor jongeren, midden in het centrum van Groningen.

Jongeren kunnen hier zonder afspraak binnen lopen met vragen, ideeën en plannen.

Doordat Jimmy’s laagdrempelig is en openstaat voor alle ideeën van jongeren, zijn er

de afgelopen jaren mooie projecten, workshops en trainingen ontwikkeld. Zo geven de

jongeren van Jimmy’s workshops en voorlichting op scholen over onderwerpen die

jongeren bezighouden.

Herestraat 103, 9711 LG Groningen telefoon 050-3117711 whatsapp 06-86864187

internet www.jimmys050.nl facebook jimmys050 instagram jimmys050

Thuis

Veerkracht Thuis

Veerkracht Thuis biedt ambulante jeugd- en gezinszorg. We ondersteunen gezinnen bij

het opvoeden van kinderen en jongeren en geven hulp bij (echt)scheiding. Daarnaast

verzorgen we Wmo maatwerkvoorzieningen voor inwoners met psychische of

psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen.

telefoon 050-5878440 e-mail info@veerkrachtthuis.nl internet www.veerkrachtthuis.nl

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl

overig

Marabou Kinderyoga

De yogalessen bij Marabou Yoga zijn creatief, dynamisch en speels, voor jong en oud.

Diverse cursussen en workshops voor ouder-kind, familie, kinderen en tieners.

telefoon 06-42243836 e-mail info@marabouyoga.nl internet www.marabouyoga.nl

wijkgids 2021-2022 51


Bij Spruit

De leukste workshops & cursussen voor ouder & kind.

Dans, Yoga, Baby- en Kindermassage.

Timpweg 3, 9731 AK Groningen telefoon 06-42259200

e-mail info@bijspruit.nl internet www.bijspruit.nl

Speel-o-theek Groningen

Akeleiweg 204 , 9731 JD Groningen telefoon 06-39249546

e-mail info@speelotheekgroningen.nl internet www.speelotheekgroningen.nl

Buurt- en Speeltuinvereniging Ruischerbrug

Woldweg 41, 9734 AB Groningen telefoon 050-5419829

e-mail bsvruischerbrug@hotmail.com internet www.bsvruischerbrug.nl

Bslim

internet www.bslim.nl

Dierenweide Boegbeeld

Dierenstal- en weide, speeltuin en theeschenkerij.

Open ma t/m vrij 10.00–17.00 uur, za & zo 11.00–16.00 uur.

Koerspad 3, 9735 AK Groningen telefoon 06-12986164 e-mail boegbeeld@dezijlen.nl

internet www.dierenweidesgroningen.nl/boegbeeld facebook Dierenweide Het Boegbeeld

Kinderboerderij De Beestenborg

Geopend: maandag t/m vrijdag 09.00–17.00 uur, zaterdag en zondag 10.00–17.00 uur.

Akeleiweg 69, 9731 JC Groningen telefoon 050-5423692 e-mail info@debeestenborg.nl

internet www.debeestenborg.nl facebook beestenborg

52 wijkgids 2021-2022


HOOFDSTUK 7

Onderwijs

basisscholen

Openbare basisschool De Vuurtoren

Vaargeul 117, 9732 JS Groningen telefoon 050-3210480

e-mail directie@vuurtoren.o2g2.nl internet https://vuurtoren.openbaaronderwijsgroningen.nl

Christelijke basisschool 't Kompas

Valreep 69, 9732 EJ Groningen telefoon 050-5412289

e-mail info@tkompas.nl internet www.tkompas.nl

Openbare basisschool De Swoaistee (Jenaplan)

Kiel 7, 9733 EB Groningen telefoon 050-3214077

e-mail directie@swoaistee.o2g2.nl internet https://swoaistee.openbaaronderwijsgroningen.nl

Openbare basisschool Oosterhoogebrugschool

Madeliefstraat 2, 9731 CB Groningen e-mail directie@oosterhoogebrug.o2g2.nl

telefoon 050-3210444 internet https://oosterhoogebrugschool.openbaaronderwijsgroningen.nl

Openbare basisschool De Driebond (Dalton)

Locatie Engelbert (groep 1-8) Engelberterweg 38, 9723 EM Engelbert telefoon 050-3210423

locatie MFC Engelbert (groep 1-2) Woldjerspoorweg 5a, 9723 ER Engelbert

e-mail w.zondervan@o2g2.nl internet https://dedriebond.openbaaronderwijsgroningen.nl

wijkgids 2021-2022 53


Samenwerkingsschool Meeroevers

Meeroeverslaan 312, 9613 AE Meerstad telefoon 050-2306061

internet www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

IKC Groenewei

Swifter 27, 9613 DJ Meerstad telefoon 050-3210414

e-mail w.zondervan@o2g2.nl internet www.ikcgroningen.nl/groenewei

CSBO De Kimkiel (speciaal onderwijs)

Kluiverboom 9, 9732 KZ Groningen telefoon 050-5772985 internet https://dekimkiel.nl

voortgezet onderwijs

Heyerdahl College

Openbare school voor praktijkonderwijs.

Kluiverboom 1b, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3210525

e-mail info.heyerdahlcollege@o2g2.nl internet www.heyerdahlcollege.nl

Werkman VMBO (Daltononderwijs)

Kluiverboom 1a, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3210555 internet werkmanvmbo.nl

Topsport Talentschool Groningen

Vmbo, havo, atheneum

Melisseweg 2, 9731 BX Groningen telefoon 050-3210515

e-mail info.tts@o2g2.nl internet www.topsporttalentschoolgroningen.nl

CSG Wessel Gansfort

School voor vmbo (tl), havo, atheneum en atheneum+.

locatie Heerdenpad 8, 9731 BW Groningen telefoon 050-5410656

e-mail info@csgwesselgansfort.nl internet www.csgwesselgansfort.nl

54 wijkgids 2021-2022


CSG Kluiverboom

School voor lwoo, vmbo (bb) en vmbo (kb)

locatie Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen, telefoon 050-5710195:

e-mail info@csgkluiverboom.nl. internet www.csgkluiverboom.nl

Gomarus College

Gereformeerde Scholengroep, afdeling Praktijkonderwijs.

Lavendelweg 7, 9731 HR Groningen telefoon 050-5244515 internet www.gomaruscollege.nl

middelbaar beroepsonderwijs

Alfa-college

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Atoomweg 6b, 9743 AK.

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl

Noorderpoort

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.

Studie&advieslijn 0800-6677885 (gratis) whatsapp 06-25681918

e-mail studieadvies@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl

Terra Groningen

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl

ROC Menso Alting

Christelijke (gereformeerde) MBO.

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl

wijkgids 2021-2022 55


HOOFDSTUK 8

Huisvesting

woningcorporaties

Nijestee

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee

Lefier

Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen tel 088-2033000 e-mail info@lefier.nl internet www.lefier.nl

56 wijkgids 2021-2022


Nijestee biedt ruimte...

aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met bijna 14.000 huurwoningen

is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee

woningen aan, ook in Lewenborg.

www.nijestee.nl


HOOFDSTUK 9

Gemeentelijke

informatie

gemeentelijke instanties

Gebiedszaken

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en

gebiedsteam.

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief .

Gebied Oost: Beijum, De Hunze/Van Starkenborgh, Drielanden, Engelbert, Lewenborg,

Meerstad, Klein Harkstede, Lageland, Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug,

Oosterhoogebrug, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Ulgersmaborg.

Gebied Ten Boer: Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge,

Winneweer, Wittewierum, Woltersum.

Wijkwethouder Oost Isabelle Diks e-mail isabelle.diks@groningen.nl

Gebiedsmanager Oost Marlon Berends e-mail marlon.berends@groningen.nl

Gebiedssecretaris Oost Barbara Ligtenberg e-mail barbara.ligtenberg@groningen.nl

Dorpswethouder Ten Boer Inge Jongman e-mail inge.jongman@groningen.nl

Gebiedsmanager Ten Boer Eric Mooij e-mail eric.mooij@groningen.nl

Gebiedssecretaris Ten Boer Mirjam Wagter e-mail mirjam.wagter@groningen.nl

Gemeentelijk Informatie Centrum

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)

internet gemeente.groningen.nl

58 wijkgids 2021-2022


Meldpunt schade/vuil in uw buurt

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12823973 app Slim Melden

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.

Parkallee 96, 9735 AB Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten

Meldpunt Overlast en Zorg

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich

zorgen over iemand in uw buurt. 24 uur per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch

maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.

telefoon 050-5875885

internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden

Zorgloket Gemeente Groningen

Het zorgloket is overgegaan naar de wijkteams van WIJ Groningen.

Afvalbrengstations

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations

Waterbedrijf Groningen

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-3688688

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl

wijkgids 2021-2022 59


politie

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.

Politiebureau Parkallee 20, 9735 AB Groningen

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl

alarm- en storingsnummers

Dringend

Politie, brandweer of ambulance 112

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)

Dier in nood 144

Niet dringend

Politie in de buurt 0900-8844

Politie (teksttelefoon) 0900-1844

Brandweer 088-1625000

Doktersdienst 0900-9229

GGD 050-3674000

Kindertelefoon 0800-0432

Veilig Thuis Groningen 0800-2000

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885

Meld misdaad anoniem 0800-7000

Slachtofferhulp 0900-0101

Storingsnummers

Gas en elektriciteit 0800-9009

Water

0800-0202013 (gratis)

More magazines by this user
Similar magazines