07.10.2021 Views

Theuma -brochure Inbraakwerende deursets NL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het is meer

dan een deur ...

‘Het beschermt

wat belangrijk is.’

Sluiswachter 10

3861 SN Nijkerk

Nederland

Inbraakwerende deursets

T: +31 88 00 27 500

nijkerk@theuma.com

www.theuma.com

.

.


MonoSafe deursets

Geschikt als toegangsdeurset voor appartementen

en studentenwoningen.

Stalen MonoSafe montage kozijn, gepoedercoated in RAL kleur

naar keuze. 54 mm deur afgewerkt met HPL of als schilderdeur.

WK2 inbraakwerend

30’ brandwerend

37dB of 42dB geluidwerend

S a en S 200 rookwerend

• 3-puntsluiting met

haakschoten SKG***

• 4 inbraakwerende scharnieren

• SKG*** veiligheidsbeslag

• Onderdorpel met snoer

• Deurdranger

• Spionoog

• Tot wanddikte 215 mm

Flex deursets

Geschikt als toegangsdeurset voor appartementen

en studentenwoningen.

Stalen DuoFlex montage kozijn, gepoedercoated in RAL kleur

naar keuze. 40 mm of 54 mm deur afgewerkt met HPL of

als schilderdeur.

WK2 inbraakwerend

30’ of 60’ brandwerend

36dB, 37dB of 42dB geluidwerend

(60’ enkel met 37dB)

S a en S 200 rookwerend

• 3-puntsluiting met

haakschoten SKG***

• 4 inbraakwerende scharnieren

• SKG*** veiligheidsbeslag

• Valdorpel of onderdorpel

met snoer

• Deurdranger

• Spionoog

• Wanddikte > 215 mm mogelijk

Solid deursets

Geschikt als bergingsdeurset in de kelder

of als deurset in de utiliteitsbouw.

Stalen inmetselkozijn Solid met universeel inmetselanker,

gepoedercoated in RAL kleur naar keuze. Kan geleverd

worden met beschermfolie. 40 mm deur afgewerkt met HPL

of als schilderdeur. Beschikbaar met of zonder bovenlicht.

Geassembleerd geleverd.

WK2 inbraakwerend

Niet brandwerend of 30’ brandwerend

• Veiligheidslot met

haakschoot SKG***

• 3 inbraakwerende scharnieren

• SKG*** veiligheidsbeslag

• Deurdranger

www.theuma.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!