07.10.2021 Views

Theuma -brochure Inbraakwerende deursets NL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het is meer<br />

dan een deur ...<br />

‘Het beschermt<br />

wat belangrijk is.’<br />

Sluiswachter 10<br />

3861 SN Nijkerk<br />

Nederland<br />

<strong>Inbraakwerende</strong> <strong>deursets</strong><br />

T: +31 88 00 27 500<br />

nijkerk@theuma.com<br />

www.theuma.com<br />

.<br />

.


MonoSafe <strong>deursets</strong><br />

Geschikt als toegangsdeurset voor appartementen<br />

en studentenwoningen.<br />

Stalen MonoSafe montage kozijn, gepoedercoated in RAL kleur<br />

naar keuze. 54 mm deur afgewerkt met HPL of als schilderdeur.<br />

WK2 inbraakwerend<br />

30’ brandwerend<br />

37dB of 42dB geluidwerend<br />

S a en S 200 rookwerend<br />

• 3-puntsluiting met<br />

haakschoten SKG***<br />

• 4 inbraakwerende scharnieren<br />

• SKG*** veiligheidsbeslag<br />

• Onderdorpel met snoer<br />

• Deurdranger<br />

• Spionoog<br />

• Tot wanddikte 215 mm<br />

Flex <strong>deursets</strong><br />

Geschikt als toegangsdeurset voor appartementen<br />

en studentenwoningen.<br />

Stalen DuoFlex montage kozijn, gepoedercoated in RAL kleur<br />

naar keuze. 40 mm of 54 mm deur afgewerkt met HPL of<br />

als schilderdeur.<br />

WK2 inbraakwerend<br />

30’ of 60’ brandwerend<br />

36dB, 37dB of 42dB geluidwerend<br />

(60’ enkel met 37dB)<br />

S a en S 200 rookwerend<br />

• 3-puntsluiting met<br />

haakschoten SKG***<br />

• 4 inbraakwerende scharnieren<br />

• SKG*** veiligheidsbeslag<br />

• Valdorpel of onderdorpel<br />

met snoer<br />

• Deurdranger<br />

• Spionoog<br />

• Wanddikte > 215 mm mogelijk<br />

Solid <strong>deursets</strong><br />

Geschikt als bergingsdeurset in de kelder<br />

of als deurset in de utiliteitsbouw.<br />

Stalen inmetselkozijn Solid met universeel inmetselanker,<br />

gepoedercoated in RAL kleur naar keuze. Kan geleverd<br />

worden met beschermfolie. 40 mm deur afgewerkt met HPL<br />

of als schilderdeur. Beschikbaar met of zonder bovenlicht.<br />

Geassembleerd geleverd.<br />

WK2 inbraakwerend<br />

Niet brandwerend of 30’ brandwerend<br />

• Veiligheidslot met<br />

haakschoot SKG***<br />

• 3 inbraakwerende scharnieren<br />

• SKG*** veiligheidsbeslag<br />

• Deurdranger<br />

www.theuma.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!