08.10.2021 Views

OPM_BEKA_MAGAZINE_Editie3_NL_DEF_DIG

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mijn bed<br />

YEARS<br />

<strong>BEKA</strong>, DE BESTE PLEK TER WERELD<br />

Welkom slaap<br />

De kunst van het rustig<br />

wakker liggen<br />

Mag ik je kussen?<br />

Het ideale hoofdkussen<br />

Opbergruimte in je bed<br />

Opgeruimd slaapt netjes


MIJN BED<br />

INHOUD<br />

04<br />

06<br />

NIEUWTJES<br />

Al 85 jaar de beste plek ter wereld.<br />

INTERVIEW<br />

Beter slapen door niets te doen,<br />

de tips van arts en slaapcoach Aline Kruit.<br />

10<br />

12<br />

16<br />

INNOVATIE<br />

Storage bed: heerlijk slapen. Handig opbergen.<br />

TRENDS<br />

Dé interieurtrends voor je slaapkamer.<br />

INNOVATIE<br />

Je oude matras krijgt een tweede leven,<br />

interview met Benjamin Mariën van Recticel.<br />

20<br />

22<br />

NIEUWTJES<br />

Alles over je biologische klok en ASMR.<br />

BINNENKIJKEN<br />

Bij food- en decostyliste Sofie Noyen en haar gezin.<br />

10<br />

26<br />

28<br />

32<br />

34<br />

35<br />

HOOFDKUSSENS<br />

Hoe kies je het juiste hoofdkussen?<br />

ACHTER DE SCHERMEN BIJ <strong>BEKA</strong><br />

Het productieproces van jouw matras.<br />

ONDERHOUDSTIPS<br />

Een nette, goed geventileerde slaapkamer slaapt beter.<br />

NIEUWTJES<br />

Slaap eens in een ander bed.<br />

COLUMN<br />

Klant aan het woord: radiomaker Sven Ornelis.<br />

22<br />

www.beka.be • www.bekabedden.nl<br />

Mijn bed | Beka, de beste plek ter wereld<br />

Nummer 3<br />

Uitgave van Recticel. Jaargang 2020, editie 3<br />

Verantwoordelijke uitgever: Tom De Coene, Recticel NV/SA, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel<br />

Samenstelling: Ann Dupont, Ann Claeys<br />

Concept en realisatie: At-thetable + Propaganda<br />

2


MIJN BED<br />

Welkom in je bed<br />

De beste plek ter wereld<br />

Hou jij er ook van om lekker in je bed te gaan<br />

liggen na een drukke dag? Als mij n hoofd het<br />

kussen raakt, zucht ik eens diep en niet veel<br />

later ben ik in dromenland. Ik weet het, dat<br />

lukt niet bij iedereen.<br />

MIJN BED,<br />

MIJN VEILIGE NEST<br />

WAAR IK TOT RUST KOM<br />

Mij n geheim? Ik neem een mooi aanloopje naar de nacht onder<br />

de vorm van een vast bedritueel. Ik kij k niet meer op schermen<br />

vanaf een uur voordat ik ga slapen. Eerst poets ik mij n tanden<br />

en dan lees ik even in een dikke roman. Zo ben ik helemaal<br />

klaar voor de nacht. Als de wekker afgaat de volgende<br />

ochtend, neem ik nog 5 minuutjes de tij d om te genieten van<br />

de warmte van mij n bed en mij n zachte lakens, heerlij k vind ik<br />

dat. Ja, als ik opsta kij k ik stiekem al uit naar het moment dat<br />

ik weer naar bed mag, want mij n bed, dat is toch mij n veilige<br />

nest waar ik tot rust kom en recupereer.<br />

Al hou ik ook veel van mij n leven overdag, hoor. Mij n gezin,<br />

mij n vrienden en mij n baan houden me flink bezig. Wat mij<br />

geweldig motiveert, is dat we bij Beka® jou en heel wat<br />

andere mensen de heerlij kste nachten kunnen bezorgen in<br />

een stij lvol bed. Daar doen we het voor.<br />

Leef voluit en slaap zacht!<br />

Ann Dupont<br />

Brand Manager Beka®<br />

3


nieuwtjes<br />

MIJN BED<br />

BIJ ONS IS ELKE KLANT<br />

KONING!<br />

Sinds 1998 mag Beka® zich 'gebrevetteerde<br />

hofleverancier' van België noemen.<br />

En daar zij n we uiteraard trots op. Fij n dat<br />

het vorstenhuis kiest voor Belgische topkwaliteit<br />

voor hun koninklij ke en prinselij ke<br />

nachtrust. Hofleverancier zij n betekent ook<br />

dat Beka® zich ertoe verbindt in elk aspect<br />

van haar bedrij fsvoering de perfectie na<br />

te streven. Bij ons is elke klant koning!<br />

85 JAAR JONG! 1935-2020<br />

Je leest het goed, in 2020 bestond Beka® 85 jaar, een<br />

heel mensenleven! En we blij ven evolueren. Loop je mee<br />

langs enkele hoogtepunten in de Beka®-geschiedenis?<br />

Het begon allemaal nog veel vroeger met de ij zerwinkel van<br />

de familie Bekaert in Zwevegem in 1868. Naar Amerikaans<br />

voorbeeld gingen de Bekaerts in 1880 prikkeldraad produceren.<br />

In 1935 was het dan zover! De eerste matras met veren uit<br />

staaldraad wordt geproduceerd onder de merknaam Beka®.<br />

Recticel neemt Beka® over in 1989. Beka® blij ft tot op vandaag<br />

steeds verder evolueren en innoveren om elke klant het beste<br />

slaapcomfort te bieden. De productie gebeurt vandaag nog<br />

steeds hoofdzakelij k in België. Uiteraard is Beka® al een hele<br />

tij d bezig met het duurzaamheidsvraagstuk. Hoe worden onze<br />

matrassen na gebruik gerecycled? Meer hierover op pagina 16.<br />

VOLG ONS EN LAAT VAN JE HOREN<br />

Op zoek naar inspiratie voor je slaapkamer?<br />

Op Pinterest ligt die voor het rapen, als je zoekt op BekaBedding<br />

krij g je een heleboel leuke boards te zien.<br />

Heb je net een nieuw Beka®-bed of gaf je je slaapkamer<br />

een totale make-over? Deel gerust een foto van je beste plek<br />

ter wereld op Facebook of Instagram met de hashtag #Beka of<br />

#Bekabedding. We zij n benieuwd!<br />

Naar welke muziek luister jij graag in je slaapkamer?<br />

Stuur ons je favoriete song via Facebook of Instagram.<br />

Wij zetten je liedje in onze Spotify-playlist Beka Bedtime<br />

Songs. Wat dacht je van 'Bed of Roses' bij voorbeeld of 'I need<br />

some sleep', stuk voor stuk liedjes voorgesteld door onze<br />

volgers. Binnenkort ook jouw favoriet?<br />

4


Box Cubic 25 met hoofdbord Sevilla in Leatherlook Taupe


titel interview<br />

Een slechte nacht<br />

hoeft geen voorbode<br />

te zijn van een slechte<br />

dag. Slaap kan je niet<br />

afdwingen. Rustig wakker<br />

liggen maakt dat de slaap<br />

welkom is. Terwijl je<br />

ligt te rusten, kan je<br />

bewust genieten<br />

van je heerlijke<br />

bed, je comfortabele<br />

matras en zachte kussen.<br />

En dan komt dat zalige<br />

moment: als je voelt dat je<br />

stilaan wegglijdt in de armen<br />

van Morpheus.<br />

6


MIJN BED<br />

iedereen kan het<br />

GOED SLAPEN,<br />

Als je aan iemand die goed slaapt, vraagt wat hij of zij daarvoor doet, dan is het antwoord: niets. Ik slaap gewoon.<br />

En dat is precies het betoog van slaapcoach Aline Kruit: het komt erop aan niet méér te doen om goed te slapen,<br />

wel net minder. Want slapen is niets doen. Rustig stilliggen zorgt ervoor dat de slaap welkom is.<br />

Arts en slaapcoach Aline Kruit is gespecialiseerd<br />

in de behandeling van slapeloosheid.<br />

Dat doet ze door ACT-therapie<br />

te combineren met mindfulness. ACT<br />

staat voor Acceptance and Commitment<br />

Therapy. Deze therapie wordt met<br />

bewezen effect ingezet bij psychische<br />

WIE IS DR. ALINE KRUIT?<br />

• Arts en slaapcoach uit Valkenburg,<br />

Nederland<br />

• Naast individuele therapie met o.a.<br />

de ACT-techniek, geeft ze workshops<br />

en lezingen en leidt ze hulpverleners<br />

op tot ACT-slaapcoach.<br />

• Auteur van de boeken: ‘Slapen is<br />

niets doen’ en ‘Eerste hulp bij beter<br />

slapen’, met co-auteur Irma Leijten.<br />

• Ze heeft 3 dochters, houdt van<br />

hardlopen, wandelen met hond<br />

Zara, zingen en lezen.<br />

aandoeningen zoals angst, depressie,<br />

verslaving en chronische pij n. En werkt<br />

ook heel goed bij slapeloosheid.<br />

EEN DRUK LEVEN<br />

“Een nieuwe trend is dat ik meer jonge<br />

mensen met slaapproblemen zie in<br />

mij n praktij k”, zegt Aline. “Ze staan<br />

voor meerdere uitdagingen tegelij k.<br />

Een nieuwe baan, een jong gezin, een<br />

huis kopen, een druk sociaal leven. Tel<br />

daarbij sociale media, games, films en<br />

de fear of missing out. Stof genoeg dus<br />

voor onrustige nachten.”<br />

DE STRESSCIRKEL<br />

“Slaapproblemen beginnen meestal met<br />

een concrete aanleiding”, legt Aline uit.<br />

“Denk aan een overlij den, ziekte of een<br />

conflict. Dat geeft stress waardoor je<br />

meer gaat wakker liggen. Het bekende<br />

gevolg is dat je de volgende dag moe<br />

bent en de uitdagingen van de dag minder<br />

goed aankan. Ook de vrees hiervoor<br />

maakt je ’s nachts onrustig. Zo raak je<br />

verstrikt in een vicieuze stresscirkel.<br />

Zo denk ik aan een patiënt van me die<br />

een groot verlies had geleden. Vooral<br />

’s nachts overmande het verdriet hem<br />

en kon hij niet slapen. Hij stond dan<br />

telkens op en rookte een sigaret. Op<br />

die manier had hij een verkeerd patroon<br />

ontwikkeld. Ik heb hem een nieuw<br />

patroon aangeleerd. Of een jonge vrouw<br />

die niet gelukkig was op haar werk. Dat<br />

hield haar ’s nachts wakker. Sinds ze<br />

haar nieuwe job heeft, slaapt ze veel<br />

beter. Een andere patiënt van rond de<br />

60 had een fulltime job, en stond altij d<br />

klaar om de kleinkinderen op te vangen.<br />

Het werd haar te veel en ze begon slecht<br />

te slapen. Zodra ze haar eigen grenzen<br />

en rustmomenten beter respecteerde,<br />

ging ze weer beter slapen.”<br />

7


interview<br />

MIJN BED<br />

VERKEERDE PATRONEN<br />

AA<strong>NL</strong>EREN<br />

“Zo’n 60 tot 70% van de slaapproblemen<br />

herstellen zich vanzelf als de acute fase<br />

van ‘gevaar’ voorbij is”, vervolgt Aline.<br />

“Dan ga je automatisch weer beter<br />

slapen. Zo’n 30% van de slaapproblemen<br />

blij ft plakken omdat je een<br />

verkeerd slaappatroon ontwikkelde.<br />

Je besluit extra vroeg naar bed te gaan.<br />

Of je drinkt een glaasje rode wij n voor<br />

het slapengaan. Of je maakt je zo druk<br />

in het feit dat je niet kan slapen, dat je<br />

effectief niet kan slapen. Elk van deze<br />

acties hebben een averechts effect.”<br />

GEDACHTENTREIN<br />

Aline: “Naar de ochtend toe gaan we<br />

lichter slapen. Als je tussen 2 slaapcycli<br />

bewust wakker wordt, is dat het<br />

risicomoment om in de piekermodus te<br />

gaan. Je stapt zo op de gedachtentrein.<br />

Daar gaan we weer! Je kan leren om<br />

daarin niet mee te gaan. Wist je dat er<br />

elke dag 70.000 gedachten door ons<br />

hoofd flitsen? Op die continue stroom<br />

van gedachten heb je geen invloed.<br />

Je hebt wel invloed op hetgeen je met<br />

die gedachten doet. Laat je je erdoor<br />

meeslepen of leg je ze naast je neer?<br />

Het zij n tenslotte maar gedachten. In de<br />

nacht lij kt trouwens alles veel dramatischer<br />

en los je zelden iets op.”<br />

“Neem een hond”, luidt het advies<br />

van slaapdokter Aline. “Elke dag<br />

wandelen in de buitenlucht is prima<br />

voor je nachtrust.”<br />

SLAAP LAAT ZICH NIET<br />

AFDWINGEN<br />

Als je erg gefrustreerd bent door het<br />

feit dat je niet kan slapen, dan ga je een<br />

heilloze strij d aan. Je wilt iets afdwingen<br />

wat niet kan, namelij k slaap. De ACTmethode<br />

raadt je aan zo rustig mogelij k<br />

te blij ven liggen in je bed. Je kan<br />

opmerken dat je honger hebt, dat je<br />

been jeukt, dat je denkt aan dit of dat,<br />

dat je je eenzaam voelt … Doe er vooral<br />

niets aan, want zo kom je dichter bij<br />

slapen. Slapen is niets doen.<br />

GEDRAGSTHERAPIE ACT<br />

ACT of voluit Acceptance and Commitment Therapy is een gedragstherapie<br />

die je helpt flexibel om te gaan met obstakels, zodat je beter kan<br />

focussen op wat je echt belangrijk vindt. Dit zijn de 6 stappen van ACT:<br />

(vervelende) ervaringen aanvaarden, afstand nemen van je (niet helpende)<br />

gedachten, flexibel omgaan met je zelfbeeld, aandacht voor het hier en nu,<br />

stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, investeren in je waarden.<br />

STA NIET OP<br />

“Je staat dus niet op om iets te gaan<br />

eten”, zegt Aline. “Ook niet systematisch<br />

even naar de badkamer, want<br />

dat worden snel nieuwe gewoontes of<br />

patronen. Ga geen tv kij ken, puzzelen of<br />

de was opplooien. Want dat is telkens<br />

toch een vorm van actie en heeft niets<br />

8


MIJN BED<br />

te maken met slapen. Kijk ook niet op<br />

de klok. Het maakt niet uit hoe laat het<br />

is, je wekker zal je wel op tijd wakker<br />

maken. Het komt erop aan het onaangename<br />

van het wakker liggen weg te<br />

krijgen. Enkel als je helemaal over je<br />

toeren bent, kan even opstaan je helpen<br />

tot rust te komen.”<br />

RUSTIG WAKKER LIGGEN,<br />

HOE DOE JE DAT?<br />

“Zelf heb ik ook wel eens een mindere<br />

nacht, hoor. Dan lig ik rustig wakker, ik<br />

focus op mijn ademhaling en ik geniet<br />

van mijn comfortabele bed.”<br />

“Observeer je ademhaling, merk hoe de<br />

lucht via je neusvleugels naar binnen<br />

komt en verder doorgaat naar je longen<br />

om je buik bol te maken. Daarna wordt<br />

je buik platter en adem je uit. Je hoeft<br />

niet te tellen of zo, want dan ben je weer<br />

iets aan het doen. Intussen heb je allicht<br />

5 afleidende gedachten gekregen. Dat<br />

is normaal. Keer steeds terug naar je<br />

ademhaling. Je moet helemaal niet in<br />

slaap vallen. Het exacte moment dat je<br />

in slaap valt, heb je niet onder controle.<br />

Het gaat erom dat je leert rustig wakker<br />

te liggen. Zo zorg je ervoor dat de<br />

slaap welkom is. Rustig wakker liggen<br />

is trouwens ook een vorm van rusten.<br />

Terwijl je ligt te rusten, kan je bewust<br />

genieten van je heerlijke bed, je comfortabele<br />

matras, zachte kussen en heerlijk<br />

aanvoelende lakens. En dan komt dat<br />

zalige moment: als je voelt dat je stilaan<br />

wegglijdt in de armen van Morpheus.”<br />

GEVOEL VAN VEILIGHEID<br />

Logisch dat je minder goed slaapt als je<br />

de volgende ochtend het vliegtuig gaat<br />

nemen of een belangrijke vergadering<br />

hebt. Net zoals wanneer je de eerste<br />

nacht in een hotel of op een vreemde<br />

plek slaapt. Logisch dat kindjes slecht<br />

slapen als hun ouders veel ruzie maken<br />

of dat je zelf onrustig slaapt als je relatieproblemen<br />

hebt. Aline: “Alles draait om<br />

je gevoel van veiligheid. Dat is nodig om<br />

je te kunnen overgeven aan de slaap.”<br />

Of slaapdokter Aline altijd goed slaapt?<br />

“Zelf heb ik ook wel eens een mindere<br />

nacht, hoor. Dan lig ik rustig wakker,<br />

focus ik op mijn ademhaling en geniet ik<br />

van mijn comfortabele bed.”<br />

MEER LEZEN?<br />

Alles geprobeerd om van je slaapprobleem<br />

af te raken? Later of net<br />

vroeger naar bed, opstaan als je<br />

wakker ligt, geen alcohol drinken<br />

’s avonds en ook niet intensief<br />

sporten? In 'Slapen is niets doen'<br />

lees je dat je niet méér moet doen<br />

om goed te slapen, maar net<br />

mínder. Zo herstel je je natuurlijke<br />

slaappatroon en heb je overdag<br />

de energie om voluit te leven.<br />

9


MIJN BED<br />

KLEINER EN SLIMMER WONEN,<br />

royaal leven<br />

OPGERUIMD … SLAAPT NETJES<br />

Slim opbergen in deze combinatie van bed met opbergruimte<br />

Hou je het graag zen in je slaapkamer? Gelij k heb je, dit is dé plek waar je tot rust<br />

komt na een drukke dag. Minimalisme is de trend. Zet je slaapkamer niet te vol,<br />

hou het rustig. Dat lukt beter als je gebruik kan maken van slimme opbergruimte.<br />

10


MIJN BED<br />

Heb je soms ook het gevoel dat je huis uit zijn voegen barst? Zeker nu we meer thuis zijn dan gewoonlijk, kunnen<br />

we orde in huis nog beter appreciëren. Daarom is het geen slecht idee om de rommel op te ruimen die je hindert.<br />

En voor alles wat je bewaart een vaste plek te voorzien. Helemaal slim is het om alle plekjes in je huis optimaal<br />

te benutten, denk aan opbergruimtes in de hal, onder de trap of in het bed.<br />

TIP<br />

Iets nieuws? Iets weg!<br />

Als je iets nieuws koopt,<br />

doe dan iets anders weg.<br />

COMPACTER WONEN<br />

Net als in grote steden zoals New York<br />

en Parij s, zien we dat we ook hier<br />

kleiner, compacter én duurzamer gaan<br />

wonen. Onze gemiddelde woonoppervlakte<br />

wordt steeds kleiner. Met de<br />

huidige plaatsbesparende oplossingen<br />

kan je op die oppervlakte comfortabel<br />

wonen. Denk aan open multifunctionele<br />

ruimtes, veel licht en kasten op maat. Bij<br />

zo’n doordacht ingerichte woning is ook<br />

aan het onderhoud gedacht, je bent er<br />

vlug mee klaar. Zo heb je meer tij d voor<br />

leuke dingen.<br />

AAN DE SLAG!<br />

Voordat je besluit grote kasten of<br />

inloopkasten te voorzien, bekij k je best<br />

één voor één al je spullen en kleren om<br />

te zien wat er weg mag. Daarna kom je<br />

wellicht toe met de helft aan kastruimte.<br />

Zo pakt de Japanse opruimgoeroe Marie<br />

Kondo het aan. Begin met je kleren en<br />

verzamel ze allemaal op één plek, bv. op<br />

je bed. Neem elk stuk vast en voel of dit<br />

kledingstuk je blij maakt. Zorgt het voor<br />

een ‘spark of joy’? Beslis dan op welke<br />

stapel je het legt: de stapel bewaren,<br />

want ik doe het graag aan, het staat me<br />

goed of ik ben eraan gehecht. Of wordt<br />

het de stapel: dit mag weg of dit geef ik<br />

weg. Dat beslis je voor alles wat te klein<br />

of groot is, versleten is of uit de mode.<br />

Een kleur die je niet flatteert, een onaangename<br />

stof? Doe de spullen die je niet<br />

meer wil snel van de hand, zo sluipen ze<br />

niet opnieuw in je kast. De kleren die je<br />

bewaart, kunnen opnieuw per soort in je<br />

kast, heerlij k overzichtelij k.<br />

OPRUIMEN IS<br />

AANSTEKELIJK<br />

Opruimen hoeft geen vervelende klus<br />

te zij n. Volgens de Japanse methode kan<br />

het een ritueel zij n waar je je beter van<br />

gaat voelen. Na het opruimen voel je<br />

je verfrist. Bovendien helpt het om stil<br />

te staan bij wat je echt belangrij k vindt<br />

in het leven. Het zal je helpen de juiste<br />

keuzes te maken in andere domeinen,<br />

zoals je werk, hobby’s en in de liefde.<br />

STORAGE BED<br />

Een kast uitgespaard! Weg met die<br />

stoel waar je dagelij ks rommel op gooit<br />

en die dozen vol stof onder je bed.<br />

Een minimalistische slaapkamer geeft<br />

rust, en daarom ook energie. Met de<br />

extra opbergruimte ‒ die onzichtbaar is<br />

weggewerkt ‒ heb je je winterdekbed,<br />

schone lakens en extra kussens altij d<br />

binnen handbereik. Ook matrasbeschermers<br />

en hoeslakens vinden hun plek in<br />

dit handige Storage Bed van Beka®.<br />

Gewoon even de lattenbodem opklappen<br />

‒ dat doe je met één hand dankzij de<br />

ingebouwde gasveer ‒ en je kan overal<br />

aan. Het mooie is dat je aan esthetiek of<br />

slaapcomfort niet hoeft in te boeten. Dit<br />

is geen opbergkast met een matras erop,<br />

dit is een volwaardig kwaliteitsbed,<br />

want bij Beka® is slaapcomfort altij d de<br />

eerste bekommernis.<br />

Meer info? Surf naar www.beka.be<br />

of www.bekabedden.nl<br />

11


trends<br />

GRAPHIC, C’EST CHIC<br />

Je slaapkamer is de ideale plek om te experimenteren met wat<br />

gedurfdere interieurkeuzes. Een echte hit nu zijn grafische<br />

prints. Experimenteer eens met een vrolijk gestreept<br />

dekbedovertrek, een plaid of een wandtapijt. Óf ga aan de<br />

slag met een patroonbehang zoals zwart-witte zigzagstrepen<br />

of een kubistisch dessin. Met zo’n opvallende muur voeg<br />

je in één klap een hotelgevoel toe aan je slaapkamer.<br />

Ferm Living ®<br />

The bed &<br />

the beautiful<br />

FLOWER POWER<br />

De mythe dat planten in de slaapkamer ongezond zouden zijn, is al meermaals ontkracht.<br />

De hoeveelheid zuurstof die ze gebruiken, is verwaarloosbaar. Groen bij je bed<br />

zorgt zelfs voor een betere nachtrust, omdat het voor een rustige sfeer zorgt. Maar we<br />

zien nu ook steeds meer bloemen verschijnen op het nachtkastje. Hou het wel rustig<br />

en kies liever voor een losse bloem of een bosje van één soort dan voor een weelderig<br />

boeket. Ook heel trendy zijn gedroogde bloemen of siergrassen, zoals pampasgras.<br />

12


TON SUR TON<br />

Monochrome kleuren zorgen voor een rustige slaapkamer.<br />

Wanneer je de muren, de vloer, het textiel en alle accessoires in één<br />

kleurfamilie kiest, gebeurt er iets bij zonders. Je slaapkamer wordt<br />

een cocon van kalmte en sereniteit. Zeker als je kiest voor een heel<br />

licht palet met bleek hout en gebroken wit. Iets intenser en warmer<br />

wordt het met aardetinten als terracotta, bruin en oker.<br />

Ferm Living ® Marie-Marie ® Pomax ®<br />

FAN VAN ROTAN<br />

Natuurlij ke materialen in de slaapkamer zij n sowieso een match<br />

made in heaven wegens knus en aaibaar. Denk maar aan een wollen<br />

plaid, linnen lakens of een houten vloer. Twee hippe nieuwkomers<br />

in dat lij stje zij n rotan en bamboe voor een relaxte bohemienlook.<br />

POWER TO THE PURPLE<br />

Trendwatcher Hilde Francq noemt lila het nieuwe roze:<br />

“Een jonge trendy kleur. Een tikje genderneutraal en tot voor<br />

kort een beetje fout waardoor het nu extra spannend is.”<br />

Paarstinten veroverden afgelopen seizoenen de catwalk.<br />

En die trend sij pelt dit seizoen ook door naar het interieur én<br />

naar de slaapkamer. Als kleur van rust en bezinning is paars<br />

daarvoor zeer geschikt. Ga voluit met behang of bedlinnen.<br />

Of hou het voorzichtiger met wat kussens of een plaid.<br />

13


titel trends<br />

IN DE GORDIJNEN<br />

Een op maat gemaakte inbouwkast is een ideale manier om<br />

je volledige garderobe netjes op te bergen en je slaapkamer<br />

opgeruimd en rustig te houden. Alleen: daar hangt vaak een<br />

stevig prijskaartje aan vast. Als creatieve oplossing zien we<br />

vaak gordijnen opduiken als vervanger van deuren. Kies voor<br />

natuurlijk linnen of voor velours als je wat extra volume wil.<br />

Modular ® Ferm Living ®<br />

GOLDEN HOUR<br />

Metallics blijven een echte trend, maar ze zijn doorgaans te kil<br />

voor een slaapkamer. Behalve ‘warme’ varianten zoals messing<br />

of koper. Zeker voor verlichting is dit een goede keuze. Want<br />

goudkleurige armaturen geven een warme gloed aan het licht<br />

en dus een extra warme sfeer.<br />

14


Box Cubic 30 met hoofdbord Tokyo in Twist Anthracite


MIJN BED<br />

VAN MATRAS NAAR ISOLATIE<br />

Zo maken wij de cirkel rond<br />

16


MIJN BED<br />

Innovatie<br />

Na 10 jaar trouwe dienst is het tijd om je matras te vernieuwen. Stond je er al eens bij stil wat er met je oude matras<br />

gebeurt? De R&D-afdeling van Recticel Bedding – waar Beka® deel van uitmaakt – onderzoekt enerzijds hoe ze het<br />

schuim uit oude matrassen kunnen recyclen en ontwikkelde anderzijds duurzamer schuim voor nieuwe matrassen.<br />

International Product & Marketing Director Benjamin Mariën licht dit toe terwijl hij ons rondleidt in het Sustainable<br />

Innovation Department.<br />

WAT GEBEURT ER NU MET<br />

MIJN OUDE MATRAS?<br />

Benjamin Mariën: “Ik hoop dat je ze naar<br />

het afvalpunt brengt of dat je winkel<br />

dit doet. Een klein deel van de oude<br />

matrassen worden gedemonteerd en<br />

gerecycled in een afvalverwerkings-<br />

bedrijf. Een groot deel wordt momenteel<br />

echter verbrand, de thermische energie<br />

die hierbij vrijkomt, wordt opgevangen.<br />

In het slechtste geval worden ze jammer<br />

genoeg onder de grond begraven. Dat is<br />

natuurlijk enorm achterhaald. Het goede<br />

nieuws is dat vanaf 2021 in navolging van<br />

Frankrijk, er nu ook in de Benelux een<br />

terugnameplicht komt voor afgedankte<br />

matrassen. De overheid en de fabrikanten<br />

van matrassen werkten gezamenlijk<br />

een akkoord uit om deze matrassen te<br />

verzamelen in de afvalpunten om ze<br />

daarna te ontmantelen en te recyclen.”<br />

HOE KUNNEN WE OUDE<br />

MATRASSEN RECYCLEN?<br />

“De grote voorwaarde is dat ze helemaal<br />

droog moeten blijven. Dan is het perfect<br />

mogelijk om alle onderdelen van een<br />

matras uit elkaar te halen: de overtrek,<br />

de metalen veren, het schuim ... Hoe<br />

eenvoudiger de matras initieel gemaakt<br />

werd, hoe eenvoudiger weer uiteen te<br />

halen, en dus in principe ook hoe eenvoudiger<br />

te recyclen. Het textiel van de<br />

overtrek kan in het beste geval gerecycled<br />

worden (indien niet te zwaar doorgestikt<br />

en indien er een minimum aan<br />

verschillende textielsoorten gebruikt<br />

werden), hoewel het in de praktijk vandaag<br />

nog vaak verbrand wordt. Verder<br />

kan je ook de metalen veren recyclen.<br />

Maar voor de meeste matrasproducenten<br />

is het schuim dat in een matras zit,<br />

wellicht het minst voor de hand liggende<br />

materiaal om te recyclen. En net op dat<br />

punt zoeken wij bij Recticel naar een<br />

geschikte oplossing.”<br />

WELKE INSPANNING DOEN<br />

<strong>BEKA</strong>® EN RECTICEL OM<br />

MATRASSEN RECYCLEBAAR<br />

TE MAKEN?<br />

“Wij hebben niet gewacht op de nieuwe<br />

wet om volop te experimenteren. Zoals<br />

ik zei is het schuim vaak de grootste uit-<br />

daging. Maar schuim is nu eenmaal enorm<br />

belangrijk in de zoektocht naar optimaal<br />

slaapcomfort. Vandaar dat wij specifiek<br />

17


titel innovatie<br />

MIJN BED<br />

DUURZAAMHEID STAAT BIJ <strong>BEKA</strong>®<br />

EN RECTICEL VOOR<br />

1. Duurzame materialen ontwikkelen<br />

zoals o.a. GELTEX®-technologie<br />

2. Eco-design: je product zo ontwerpen dat je het<br />

makkelijk uit elkaar kan halen na end of life<br />

3. Langere levensduur van je matras<br />

4. Recycling: zowel mechanisch als chemisch<br />

op zoek zij n gegaan naar innovatieve recycling-oplossingen.<br />

In onze testmachine voor mechanische recycling wordt het<br />

schuim uit oude matrassen in stukken verscheurd tot vlokken.<br />

Hieraan voegen we een vezel toe om het schuim opnieuw te<br />

binden. Dat mengsel drukken we plat tussen 2 platen. Dan gaat<br />

het de oven in op 170°C, zo doden we alle bacteriën en bekomen<br />

we nieuwe schuimplaten. Die kunnen dienen als vulling<br />

voor een hoofdbord van een bed bij voorbeeld. Of als isolatie<br />

materiaal om er huizen mee te isoleren. Onze fabriek in Angers,<br />

Frankrij k past dit al toe op industriële schaal.”<br />

WAT MET DE NIEUWE MATRASSEN DIE<br />

OVER 10 TOT 15 JAAR OP DE AFVALBERG<br />

BELANDEN?<br />

“Voor Beka® staat het lig- en slaapcomfort voorop. Wij<br />

geloven dat polyurethaanschuim (al dan niet in combinatie met<br />

een verenkern) het beste materiaal is voor een comfortabele<br />

matras. Naast oplossingen voor recycling van schuim op het<br />

einde van de levensduur onderzochten we ook hoe we het<br />

schuim zelf voor nieuwe matrassen duurzamer kunnen maken,<br />

zowel qua productieproces als qua materiaal. Voor de aanmaak<br />

van schuim gebruikt men traditioneel twee ingrediënten:<br />

isocyanaten en polyolen op basis van aardolie, een eindige<br />

energiebron. Onze partner Covestro vond een manier om polyol<br />

te onttrekken uit uitstootgassen (CO2) van fabrieken. Hiermee<br />

produceerde Recticel een nieuwe revolutionaire soort schuim:<br />

GELTEX®. Daarmee zij n we echt een voorloper in de industrie.<br />

Dit levert eigenlij k 3 voordelen op: er is minder CO2-uitstoot in<br />

de lucht, je hebt minder aardolie nodig en bovendien gaat het<br />

schuim dat we produceren langer mee, 3 keer duurzaam dus.”<br />

“WIJ HEBBEN NIET GEWACHT OP DE NIEUWE<br />

WET OM VOLOP TE EXPERIMENTEREN MET HET<br />

RECYCLEN VAN OUD SCHUIM EN EEN NIEUW<br />

DUURZAAM SCHUIM TE ONTWIKKELEN.”<br />

18


MIJN BED<br />

innovatie<br />

WELK SLAAPCOMFORT<br />

GEEFT EEN MATRAS MET<br />

GELTEX®-TECHNOLOGIE?<br />

“Bovenop de extra lange levensduur,<br />

creëert GELTEX®-technologie een perfecte<br />

balans voor je slaapcomfort, de 3<br />

aspecten van onze slaapdriehoek zijn<br />

afgevinkt: een goede ventilatie, drukverdeling<br />

en prima ondersteuning van je<br />

lichaam. Sinds we GELTEX®-technologie<br />

uitbrachten enkele jaren geleden groeide<br />

die uit tot een echte referentie in de<br />

slaapmarkt. Een duurzamere oplossing<br />

waarmee je niks hoeft in te boeten aan<br />

slaapcomfort.”<br />

DUURZAAMHEID IS BIJ<br />

<strong>BEKA</strong>® EN RECTICEL GEEN<br />

MARKETINGSTUNT?<br />

“Zeker niet, wij volgen al jaren de<br />

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen<br />

van de United Nations, de SDG’s of<br />

Sustainable Development Goals. Die<br />

geven aan dat we in de noden van de<br />

huidige generaties voorzien, zonder<br />

negatieve impact op de volgende generaties.<br />

Bij Beka® mikken we op 3 pijlers:<br />

met stip op één staat slaapcomfort, dat<br />

past in de SDG-doelstelling gezondheid<br />

en wellbeing. Op twee en drie staan het<br />

verantwoord omgaan met natuurlijke<br />

rijkdommen en geen extra opwarming<br />

van de aarde veroorzaken. Dat passen<br />

wij toe op het productieproces (in het<br />

geval van GELTEX® bv.) en het bevorderen<br />

van de levensduur van je bed en<br />

matras. Maar uiteraard ook de focus op<br />

recycling als je matras afgedankt is. Ook<br />

hier zijn we voorloper en zoeken we naar<br />

innovatieve oplossingen. Naast mechanische<br />

recycling coördineren we ook<br />

op Europees vlak een innovatieproject<br />

rond chemische recycling (onder andere<br />

in samenwerking met de Universiteiten<br />

van Leuven en Gent). Dit moet ons in de<br />

nabije toekomst toelaten om volledige<br />

circulariteit te beogen. Concreet wil dit<br />

zeggen dat je je schuim op het einde van<br />

de rit weer kan afbreken tot zijn oorspronkelijke<br />

ingrediënten die je dan kan<br />

hergebruiken om er nieuw schuim en<br />

dus nieuwe matrassen van te maken, en<br />

dat op een zo efficiënt mogelijke manier.<br />

Dat is de kringloop voor de toekomst<br />

waar wij vandaag aan werken.”<br />

19


titel nieuwtjes<br />

MIJN BED<br />

TEST JE SLAAP<br />

Wil je weten hoe goed je eigenlij k slaapt? Start met de<br />

online slaaptest van Somnio. Het slaaprapport geeft je<br />

inzicht in je slaap, maar geeft ook tips om beter te slapen.<br />

www.somnio.nl<br />

SLEEPING APART TOGETHER?<br />

Het is vaak nog een taboe: partners die in aparte kamers slapen.<br />

Toch is er niks mis mee. Stel dat je baby jullie hele nachten<br />

wakker houdt of dat je partner oorverdovend snurkt of last<br />

heeft van rusteloze benen. Dat kan je nacht na nacht volledig<br />

uitputten. Dan is het gewoon verstandiger om te kiezen voor<br />

aparte kamers zodat je voldoende nachtrust krij gt. En als je<br />

dicht bij elkaar wil zij n? Dan weet je de ander wel te vinden.<br />

Sleeping apart together, beter voor je humeur en je seksleven!<br />

DAT TINTELENDE GEVOEL:<br />

JE KENT HET WEL<br />

Krij g jij ook een aangename sensatie als de kappersschaar je haar<br />

knipt of als je iemand ziet tekenen? Een tintelend gevoel dat van<br />

je achterhoofd via de nek naar je rug loopt. Dat fenomeen heet<br />

ASMR wat staat voor Autonomous Sensory Meridian Response.<br />

Die sensatie komt helemaal vanzelf via de gevoelszenuwen<br />

die van je nek naar je rug lopen. Op YouTube zij n duizenden<br />

filmpjes te vinden van ASMR-artists die geluidjes maken in<br />

de microfoon: tokkelen, ritselen, bruisdrankjes inschenken,<br />

fluisteren of sponsjes samenknij pen. Niet iedereen is<br />

er even gevoelig voor. Als het wel wat met je doet,<br />

is het een mooie rustbrenger. Test het eens uit!<br />

20


Box Cubic 30 met hoofdbord Bali in Nevada Stone


MIJN BED<br />

“HET BELANGRIJKSTE AAN EEN HUIS IS<br />

DAT HET EEN PLEK IS WAAR IEDEREEN<br />

ZICH GEBORGEN VOELT”<br />

22


MIJN BED<br />

Binnenkijken<br />

Binnenkijken bij een styliste is als een masterclass ‘wonen’. Overal zie je hoe het moet: van verfijnde kleurenpaletten<br />

tot objecten waar je beslist het verhaal van wil kennen. Maar bovenal slaagt Sofie er als geen ander in om haar huis<br />

perfect harmonieus te houden met drie kinderen. “Het belangrijkste aan een huis is geborgenheid.”<br />

Na haar studies bedrij fsbeheer werkte<br />

Sofie een tij dje bij een interieurarchitect<br />

en daar ontwikkelde ze haar talent voor<br />

kleur en stij l. Nadien volgde een baan bij<br />

Flamant en via een vriend die producer<br />

is, stapte ze in de wereld van styling<br />

en set-dressing, voor reclamespots.<br />

“Nog elke dag houd ik van de creativiteit<br />

en de variatie in mij n werk. Ik ben altij d<br />

omringd door mooie dingen.” Ook voor<br />

Beka® doet ze geregeld stylings.<br />

ECLECTISCH, MAAR SOBER<br />

Terwij l ze op de set doelgericht op zoek<br />

gaat naar de juiste sfeer bij het juiste<br />

product, laat ze thuis haar creativiteit<br />

graag de vrij e loop. In de hal word je<br />

verwelkomd door een groot abstract<br />

schilderij , bij voorbeeld, “zelf geschilderd”,<br />

zegt Sofie. Sofie en haar man kochten<br />

hun huis twaalf jaar geleden toen ze<br />

zwanger was van hun dochter, Tiger<br />

Sue. De benedenverdieping verbouwden<br />

Wie? Sofie Noyen, food- en<br />

decostyliste, haar man en drie<br />

kinderen (12, 5 en 2 jaar oud).<br />

Waar? Mortsel, België<br />

Pand? Een gezellig rijtjeshuis<br />

in cottagestijl uit 1930 dat ze<br />

twaalf jaar geleden kochten en<br />

volledig hebben opgeknapt.<br />

ze tot een appartement. Wonen doet<br />

het gezin op de bovenliggende etages.<br />

Bij de renovatie zochten ze vooral zo<br />

veel mogelij k naar manieren om de<br />

ruimtes optimaal te benutten. Zo braken<br />

ze bij voorbeeld de muur van de hal af tot<br />

een half muurtje en kom je nu vanaf de<br />

trap meteen binnen in de woonkamer<br />

met open keuken.<br />

Wat meteen opvalt is de sfeer van de<br />

inrichting: Sofie mixt en matcht objecten<br />

en meubels van verschillende stij len en<br />

origines. Als styliste weet ze uit ervaring<br />

hoe je een rode draad in een eclectische<br />

inrichting moet creëren. Dat doet ze door<br />

consequent gelij kaardige materialen te<br />

kiezen en zich te houden aan een beperkt<br />

kleurenpalet, in dit geval vooral aardeen<br />

touwtinten. De stij l doet een beetje<br />

aan die van Axel Vervoordt denken. “Dat<br />

is een mooi compliment, want dat is<br />

mij n grote voorbeeld”, lacht Sofie. Haar<br />

huis is haar laboratorium. “Regelmatig<br />

verandert het hier. Sofie schildert dan<br />

een accentmuur in een andere kleur of<br />

verzet de meubels van plaats.” Ondanks<br />

drie levendige kinderen is het hier niet<br />

rommelig. “We hebben voor vandaag<br />

opgeruimd, maar sowieso gaat alle<br />

speelgoed elke avond in een grote bak<br />

en is de living weer van ons.”<br />

TWEEDE LEVEN<br />

Overal staan objecten en meubels die<br />

je nieuwsgierigheid opwekken. Op een<br />

sokkel in de woonkamer prij kt een originele<br />

lamp: “Die heb ik zelf gepimpt”,<br />

vertelt Sofie. “Ik ben een grote fan van<br />

rommelmarkten en kringloopwinkels.<br />

Gemiddeld twee keer per week ga ik<br />

op snuistertocht. ’s Avonds volgt dan<br />

nog een online rondje langs bij voorbeeld<br />

2dehands. Ik vind het belangrij k<br />

dat mooie dingen een tweede leven<br />

krij gen.” Sofie kiest steeds voor duurzame<br />

objecten in natuurlij ke materialen.<br />

In een hoek staat een mooi houten<br />

krukje: “Twintig euro”, zegt Sofie niet<br />

zonder trots. Als styliste weet ze dat op<br />

schoonheid geen prij s staat, letterlij k.<br />

23


innenkijken<br />

MIJN BED<br />

“ZO’N ‘HOTELBED’ VINDEN WE HEERLIJK<br />

OM IN TE SLAPEN.”<br />

Ook voor de mooie kalksteen Travertin<br />

heeft ze een zwak, getuige een salontafel<br />

in het materiaal, dat je tegenwoordig<br />

weer vaak in het kringloopcircuit<br />

kunt vinden. Plastics of felle kleuren zou<br />

ze niet snel in huis halen. “Ik verdraag<br />

alleen blauw, rood en okergeel”, grinnikt<br />

ze. “Ook voor mijn kleren mag het altijd<br />

liefst zo neutraal mogelijk. Mijn huis is<br />

flink gevuld, maar eigenlijk houd ik van<br />

minimalisme. Met kleine kinderen in huis<br />

niet altijd makkelijk, maar ik probeer toch<br />

te zorgen voor visuele rust. Het belangrijkste<br />

aan een huis is dat het een plek is<br />

waar iedereen zich geborgen voelt.”<br />

“Toen ons oude bed aan vervanging<br />

toe was, vond ik het belangrijk dat<br />

we een tijdloos bed kozen van goede<br />

kwaliteit.”<br />

HOUTEN POOTJES<br />

Die spanning tussen gezelligheid en<br />

sereniteit houdt Sofie ook aan in haar<br />

slaapkamer, die soberder is qua decoratie.<br />

Afgezien van een klein schilderijtje met<br />

gouden frame dat ze bij de kringloopwinkel<br />

kocht, liet Sofie de duifgrijze muur<br />

vrij. Daardoor gaat alle aandacht naar het<br />

bed. Toen hun oude bed aan vervanging<br />

toe was, vond Sofie het belangrijk een<br />

tijdloos bed te kiezen van goede kwaliteit.<br />

“Ik wilde graag een ‘grotemensenbed’.<br />

Dat het van Beka® zou zijn, stond al vast.<br />

Ook dat het een boxspring zou worden<br />

trouwens, want ons vorige bed was<br />

dat ook. Zo’n ‘hotelbed’ vinden we<br />

heerlijk om in te slapen. Voor de aankoop<br />

deden we heel wat inspiratie op in de<br />

showroom. We kozen een klassieke<br />

boxspring (Box Cubic 25) in een neutrale<br />

kleur, Nevada Stone. Ik heb even<br />

getwijfeld over roestkleur, een kleur die<br />

ik graag zie, maar dan toch gekozen voor<br />

iets neutralers. De matras kozen we uit<br />

het Beka® GELTEX® gamma: de Escape<br />

matras. Deze matras voelde eigenlijk<br />

al vanaf de eerste nacht goed. We zijn<br />

beiden ontzettend blij met onze keuze,<br />

het verschil in slaapcomfort is enorm.<br />

Je voelt echt dat je op kwaliteit slaapt."<br />

“Het leuke is dat er heel veel keuze is in<br />

stoffen. Het hoofdbord, model ‘Vienna’,<br />

24


MIJN BED<br />

STYLINGTIPS<br />

Rustig en luchtig<br />

• Wat ik erg belangrij k vind in een slaapkamer is de verlichting.<br />

Houd die gedempt, niet hard.<br />

• Zorg voor het nodige comfort in je slaapkamer: het is een<br />

plek waar je op blote voeten rondloopt, dus een zacht tapij t<br />

om op te landen als je uit bed komt, is essentieel.<br />

• Houd het kleurenpalet rustig.<br />

• Zorg ervoor dat er geen meubels en objecten zij n die veel<br />

stof kunnen vangen, dus hou het luchtig.<br />

• Goed bedlinnen vind ik een meerwaarde, in stoffen zoals<br />

linnen of satij n, die zij n zalig om onder te slapen.<br />

en het houten potenframe hadden we<br />

wel snel gekozen. We kozen voor eiken<br />

pootjes omdat die goed passen bij onze<br />

eiken vloer.”<br />

ZEN<br />

Sofie. Ze bewaart er een boeddha-beeld,<br />

een yogamat en etherische olie in.<br />

“Elke dag in mij n leven is druk, met drie<br />

kinderen, dus voor ik ga slapen maak ik<br />

het graag even rustig met een paar yogaoefeningen.<br />

Mij n zen-momentje.”<br />

Het resultaat is een imposant hoog<br />

bed, perfect gestyled, dat spreekt. Aan<br />

weerskanten van het bed koos Sofie voor<br />

matzwarte leeslampjes. De semi-transparante<br />

gordij nen in touwkleurig linnen<br />

zorgen voor een extra verfij nde touch.<br />

Op het bed ligt beddengoed van het<br />

Belgische label Rebo. Elke dag maakt<br />

Sofie haar bed op met zes kussens.<br />

“Ik style veel bedden en hoor mensen<br />

dan altij d zeggen: ‘Wie doet zoiets thuis?’<br />

Ik dus.” Sofie hanteert ook hier een<br />

sober kleurenpalet van grij s, lichtbruin,<br />

roest en cognac. Het nachttafeltje komt<br />

van een vintage winkel, erop staat een<br />

vaasje met een paar sobere takken met<br />

rode bolletjes. Tegen de muur tegenover<br />

het bed staat nog een vintage kastje.<br />

“Ik noem het mij n meditatiekastje”, zegt<br />

25


IN 6 VRAGEN NAAR JE<br />

ideale hoofdkussen


MIJN BED<br />

Op welk kussen leg jij je hoofd graag te rusten? Een zacht kussen dat je lekker kan kneden of liever een steviger<br />

kussen dat ergonomisch gevormd is? Hoe kies je het kussen dat het best bij je past? Wij vroegen het aan experte<br />

Sophie Goffin, accountmanager bij Beka®.<br />

1. WAARVOOR DIENT EEN KUSSEN<br />

EIGE<strong>NL</strong>IJK?<br />

Een goed hoofdkussen ondersteunt je hoofd en nekwervels.<br />

Het vult de holle ruimte tussen je hoofd, hals en schouders<br />

perfect op. Je hoofd en ruggengraat liggen dan in een rechte<br />

lijn: dat zorgt ervoor dat je hoofd en je nek zich goed kunnen<br />

ontspannen en dat ze niet belast worden. Zowel hardere als<br />

zachtere kussens kunnen voldoende ondersteuning bieden.<br />

Welk type je verkiest, is heel persoonlijk. Het ideale kussen is<br />

dat waar jij het beste op slaapt.<br />

2. SPEELT JE FAVORIETE SLAAPHOUDING<br />

EEN ROL?<br />

Zeker, iets meer dan 50% van de mensen slaapt het liefst op<br />

zijn zij en houdt meestal van een iets steviger en dikker kussen,<br />

dat goed ondersteunt aan de hals. Rugslapers, ongeveer 40%,<br />

verkiezen vaak een iets zachter kussen. Buikslapers gaan voor<br />

een niet te hoog kussen om hun nek niet te overbelasten: een<br />

plat kussen of kinderkussen volstaat. Sommige buikslapers<br />

slapen zelfs zonder kussen.<br />

4. WELK ONDERHOUD HEEFT MIJN<br />

KUSSEN NO<strong>DIG</strong>?<br />

De gouden tip: doe altijd een extra beschermhoes rond je kussen,<br />

daarover komt de kussensloop die bij je lakens past. Een deel<br />

van het vocht dat je ’s nachts verliest, trekt in beide hoezen en<br />

niet in het kussen zelf. Zo gaat je kussen veel langer mee. De<br />

beschermhoes en de kussensloop was je best 1 keer per week.<br />

5. HOE LANG GAAT MIJN KUSSEN MEE?<br />

Net als bij een matras heeft een kussen een beperkte levensduur.<br />

Omdat je kussen intensief gebruikt wordt en doordat je<br />

veel vocht verliest ’s nachts, is het na ongeveer 2 tot 3 jaar tijd<br />

voor een nieuw exemplaar.<br />

6. KAN IK EEN KUSSEN UITTESTEN?<br />

Laat je om te beginnen goed adviseren door onze slaap-<br />

specialisten. En probeer het in de winkel uit op een matras<br />

die qua hardheid overeenkomt met jouw matras thuis. Let er<br />

vooral op dat de welving van je hals goed ondersteund wordt.<br />

3. HOE HERKEN JE EEN<br />

KWALITEITSKUSSEN?<br />

Net zoals onze Beka® matrassen voldoen aan de 3 slaappijlers,<br />

geldt dat ook voor kwaliteitskussens. Die 3 pijlers voor een<br />

goede nachtrust zijn: een goede ventilatie, drukverdeling en<br />

ondersteuning. Je verliest best veel vocht elke nacht, ook via<br />

je hoofd. Een goede ventilatie van je kussen zorgt ervoor dat<br />

je aangenaam slaapt en dat het teveel aan vocht afgevoerd<br />

wordt. Ook door de juiste drukverdeling en ondersteuning van<br />

hoofd en hals slaap je beter en word je fris weer wakker.<br />

Meer info in jouw Beka® verkooppunt,<br />

op beka.be of bekabedden.nl<br />

27


achter de schermen<br />

MIJN BED<br />

EEN <strong>BEKA</strong>-MATRAS,<br />

met veel zorg en oog voor detail gemaakt


MIJN BED<br />

De matrassen van Beka® worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen die hoofdzakelijk van lokale origine zijn.<br />

En hoewel deze materialen worden bewerkt door machines, komt er nog heel veel handwerk aan te pas. Zo zijn de<br />

matrassen van Beka® het resultaat van een sterk staaltje ambachtelijk en Belgisch vakmanschap. Lees hier welke<br />

materialen een hoofdrol spelen in het productieproces.<br />

HOOGWAAR<strong>DIG</strong>E<br />

KWALITEIT DANKZIJ<br />

HANDWERK<br />

Het bieslint wordt met de hand gestikt<br />

en maakt de toplaag vast aan de border<br />

van de matras om zo samen de matrashoes<br />

te vormen. We kiezen hiervoor<br />

uitsluitend voor hoogwaardige materialen.<br />

De matrashoes bestaat ofwel<br />

uit dubbeldoek, een gebreide tijk met<br />

Tencel®, een 100% natuurlijke vezel<br />

die zalig warm aanvoelt in de winter en<br />

verfrissend koel in de zomer. Ofwel<br />

uit damast, stof uit 100% viscose die<br />

een groot vermogen heeft om vocht te<br />

absorberen. Deze matrashoezen worden<br />

doorgestikt met materialen met<br />

een hoog vochtabsorberend vermogen:<br />

hypoallergeen Climawatt®, wasbare<br />

wol of zijde en kasjmier.<br />

GEBORDUURD SIGNATUUR<br />

De matrassen van Beka® zijn herkenbaar<br />

aan de geborduurde merknaam op<br />

elke matrashoes. Het borduren gebeurt<br />

dan wel machinaal, maar het productieproces<br />

wordt nauwlettend in de gaten<br />

gehouden door geoefende technici.<br />

Er zijn maar heel weinig onderdelen van<br />

de Beka®-matrassen die louter machinaal<br />

worden gemaakt. De productie is<br />

nog altijd een vrij ambachtelijk proces<br />

door geschoolde handen, waarvan er<br />

niet zo veel meer zijn in België. Wij leiden<br />

daarom ook zelf onze mensen op,<br />

om onze matrassen met zorg en oog<br />

voor detail te maken.<br />

29


achter de schermen<br />

MIJN BED<br />

MATRASHOES VOOR ULTIEM<br />

SLAAPCOMFORT<br />

De hoes van een matras speelt een essentiële rol bij de<br />

vochtregulering en het comfortgevoel van de slaper. Bij<br />

Beka® stellen we alles in het werk om hoezen te creëren<br />

die een welkomsteffect hebben van zodra je erop gaat<br />

liggen, als een zalige cocon. Dat streven naar slaapcomfort<br />

stuurt al onze materiaalkeuzes. Ook de veren en comfortlaag<br />

spelen een vitale rol in het ligcomfort. De matrassen<br />

van Beka® hebben ofwel Pocketveren, ofwel Temporis<br />

Pocketveren: een unieke verenkern in de vorm van een<br />

zandloper exclusief voor Beka® ontworpen.<br />

COMFORTLAAG BIEDT CORRECTE<br />

ONDERSTEUNING<br />

De matrashoes omhult de kern van de matras. Die kern bestaat<br />

uit een verenkern en een comfortlaag. Die laag biedt samen met<br />

de matrasveren de ondersteuning die het lichaam nodig heeft<br />

voor een optimale slaapbeleving. Naargelang de noden van de<br />

slaper, kan de comfortlaag gekozen worden in verschillende<br />

materialen. Een eerste optie is schuim, met een speciale vermelding<br />

voor onze unieke gepatenteerde GELTEX®-technologie.<br />

Andere opties zijn het traagschuim Sensus® dat zich aanpast<br />

aan lichaamstemperatuur en gewicht, en Soft-Latex dat drukverlagend<br />

en veerkrachtig is.<br />

30


MIJN BED<br />

AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP<br />

HET OOG WIL OOK WAT<br />

Het maken van een matras is in hoge mate maatwerk. Het<br />

niveau van het handwerk hangt daarbij af van het gekozen<br />

matrasmodel. Matrassen met dubbele Pocketveren worden<br />

bijvoorbeeld gecapitonneerd: de top- en onderlaag worden<br />

handmatig met touwtjes vastgemaakt aan de verenkern.<br />

Daarna wordt de border rond de volledige matras vastgemaakt,<br />

een arbeidsintensief proces. Maar het resultaat mag<br />

er wezen: een handgeknoopte matras met dubbele pocketverenkern<br />

garandeert jarenlang slaapgenot.<br />

Niet alleen comfort staat voorop bij Beka®, ook het visuele<br />

aspect maakt deel uit van het totaalplaatje. Een matrashoes in<br />

een mengeling van wol, kasjmier en zijde is niet alleen samengesteld<br />

uit natuurlijke materialen, maar heeft ook een luxueuze<br />

uitstraling, nog extra benadrukt door de stoffen noppen.<br />

31


tips<br />

MIJN BED<br />

EEN FRISSE SLAAPKAMER<br />

Zo doe je dat!<br />

Wil je slapen als een roos, dan loont het de moeite aandacht te besteden aan de hygiëne in je<br />

slaapkamer. Een nette, goed verluchte en stofvrije kamer bevordert de slaap. En wil je vele jaren plezier<br />

beleven aan je kwaliteitsmatras en bed, dan is het een goed idee ook deze geregeld op te frissen.<br />

JE MATRAS<br />

Als je de onderhoudsinstructies van je<br />

matras naleeft, kan er niets misgaan.<br />

Heeft je matras een afritsbare hoes, dan<br />

kan je deze verwijderen en reinigen volgens<br />

de instructies op het waslabel. Als<br />

er slechts enkele vlekken op je matras<br />

zijn, dan pak je deze beter lokaal aan. De<br />

kern van je Beka® matras vraagt alvast<br />

geen specifiek onderhoud, behalve ze<br />

elk seizoen om te draaien. De volledige<br />

matras elk jaar opfrissen is zeker een<br />

goed idee. Borstel de matras met een<br />

harde borstel of stofzuig ze voorzichtig,<br />

zo verwijder je het stof dat zich in putjes<br />

en naden nestelde. Doe wat azijn op<br />

een vochtige spons en veeg de matras<br />

hiermee schoon. Maak de matras zeker<br />

niet te nat. Leg je matras ook nooit in de<br />

zon om te drogen, dat is niet goed voor<br />

de matrashoes en de kern.<br />

ENKELE VLEKKEN OP JE<br />

MATRAS?<br />

• Maak de vlek lichtjes vochtig met een<br />

schone vochtige doek. Gebruik koud<br />

water. Strooi keukenzout of soda op<br />

de nu vochtige vlek. Het vuil zal in het<br />

zout trekken.<br />

• Laat enkele uren drogen en stofzuig<br />

dan het zout of de soda weg.<br />

• Met een vochtig doekje en een zacht<br />

wasmiddel verwijder je de laatste<br />

vlekresten.<br />

32


MIJN BED<br />

TIPS<br />

• Gebruik geen warm<br />

water bij bloedvlekken,<br />

dat fixeert de vlek.<br />

JE BED<br />

Je boxspring onderhouden is heel gemakkelij<br />

k: stofzuig de bekleding van je<br />

boxspring een keer per week op een laag<br />

vermogen. Zo ben je verlost van haren<br />

en huidschilfers. Om de paar weken kan<br />

je met een zachte, licht vochtige doek je<br />

boxspring schoonmaken. Vermij d direct<br />

zonlicht. Lattenbodems kan je elk seizoen<br />

stofzuigen en schoonmaken met<br />

een vochtige doek. Voor alle bedbodems<br />

is verluchten het toverwoord om lang<br />

mee te gaan. Is de lucht te vochtig of<br />

te droog, dan kan het hout van je bedbodem<br />

uitzetten of krimpen.<br />

Heb je een verstelbaar bed en wil je het<br />

verplaatsen om te poetsen? Breng het<br />

dan in de horizontale stand vooraleer je<br />

het verplaatst. Til de bedbodem in zij n<br />

geheel op. Ben je klaar met poetsen?<br />

Controleer dan of de bodem waterpas<br />

ligt en of alle verstelbare delen, snoeren<br />

en kabels vrij kunnen bewegen. Ga nooit<br />

springen of staan op je bedbodem of zitten<br />

op de hoofd- of voetensteun.<br />

JE SLAAPKAMER<br />

Regel nummer één voor zalige nachten<br />

is je slaapkamer elke dag trouw verluchten.<br />

Zet het raam wij d open gedurende<br />

minstens een kwartier. Lakens en dekens<br />

laat je overdag liever openliggen. Licht en<br />

lucht zij n een echte weldaad voor je bed<br />

en je kamer. Is er te veel vocht in je slaapkamer<br />

en bed, dan kan er zich schimmel<br />

vormen. Schade door schimmel heb je<br />

meestal zelf in de hand, want je voorkomt<br />

het door een goede verluchting.<br />

• Verlicht en ventileer je slaapkamer<br />

elke dag.<br />

• Slaap met het raam op een kier.<br />

• Slaap in katoenen lakens en dito<br />

nachtkleding.<br />

• Verschoon je lakens wekelijks.<br />

• Draai je matras elk seizoen om, in<br />

2 richtingen als dat kan. Check de<br />

opbouw van je matras, soms kan je<br />

hem enkel horizontaal omdraaien<br />

(van kop naar voet).<br />

• Onder het bed blijft de ruimte beter<br />

vrij voor een goede luchtcirculatie.<br />

• Houd huisdieren buiten de slaapkamer<br />

en zeker uit het bed.<br />

• De ideale slaapkamertemperatuur<br />

bedraagt +/- 18°C.<br />

• Vlekken op je stoffen hoofdeinde?<br />

Ook hier brengt de<br />

schone vochtige doek met<br />

koud water meestal soelaas.<br />

Hoe jonger de vlek, des te<br />

makkelijker je ze wegkrijgt.<br />

• Draai je donsovertrek en<br />

hoeslaken binnenstebuiten<br />

alvorens je deze wast op<br />

60°C. In de hoeken hopen<br />

zich vaak stofdeeltjes op.<br />

• Verlucht je donsdeken en<br />

schud ze regelmatig op.<br />

Ook een paar keer per jaar<br />

buiten hangen, frist heerlijk<br />

op. Niet in de volle zon en<br />

liefst bij een zacht briesje.<br />

Het wassen en drogen kan je<br />

zelf doen in de wasmachine<br />

en droogkast op voorwaarde<br />

dat je dekbed dat toelaat.<br />

Liefst doe je dit zo weinig<br />

mogelijk, het dons verliest<br />

aan warmte en veerkracht.<br />

Voor het grondig reinigen<br />

om de 5 jaar kan je best naar<br />

de stomerij, zij hebben grote<br />

was- en droogtrommels waar<br />

ook tweepersoonsdekbedden<br />

in passen.<br />

33


titel nieuwtjes<br />

SLAAP EENS IN EEN ANDER BED:<br />

TUSSEN DE BOMEN – ZONDER WIFI<br />

Gaan slapen en wakker worden in een prachtig bos.<br />

Logeren doe je in deze gezellige Tree trunk, een blokhut<br />

nieuwe stijl, compleet met uitkijkpost en hot tub.<br />

Het logeerbos ligt in het Belgische Martelange. Volop<br />

verbinding maken met de natuur en vele uren bosbaden.<br />

www.nutchel.be<br />

OP HET WATER – MÉT WIFI<br />

Ontsnap aan drukte en lawaai, kom naar Anhée,<br />

in de buurt van Maredsous. Op een vijvertje<br />

van de Molignée verblijf je in een comfortabele<br />

chalet op het water. Kijken naar het water en de<br />

ondergaande zon, daar word je helemaal zen van.<br />

www.aqualodge.be<br />

34


MIJN BED<br />

column<br />

K lant aan het woord<br />

Ochtendradiomaker<br />

Sven Ornelis is dol op<br />

zijn bed, zowel voor<br />

de korte nachten als<br />

voor een verkwikkende<br />

powernap. En ja, het is<br />

een Beka®, daar slaapt<br />

hij belachelijk goed in<br />

sinds 2003.<br />

2001. Ik was 28 en ik had net mijn eerste flat<br />

gekocht. Een ruime loft in Brussel met een<br />

vloer van gietbeton en mooie bakstenen<br />

muren. Erg cool was dat. Het was een hele<br />

investering voor de relatief jonge radiomaker<br />

die ik toen was. Ik had net de overstap<br />

gemaakt van Radio Donna naar de nieuwe<br />

zender Qmusic waar ik samen met Erwin<br />

Deckers een ochtendshow maakte tussen<br />

zes en negen. Ik was niet zo veeleisend,<br />

en had dus eigenlijk alles om mij gelukkig<br />

te voelen. Behalve een goed bed. Bedden<br />

kosten veel geld, dacht ik, en ach, ik had toch<br />

een matras? Die lag gewoon op de grond.<br />

Zonder lattenbodem of wat dan ook. Zomaar<br />

op het koude gietbeton. Ik vond dat wel chic<br />

of zo. Bohemien.<br />

Enfin. Ik zag<br />

er geen graten<br />

in. Een bed dat<br />

zou ik later wel<br />

eens kopen, als<br />

ik wat gespaard<br />

had. Ik ging ’s avonds wel eten in een restaurant,<br />

dronk een glas, sliep kort maar krachtig,<br />

en om vijf uur ’s ochtends arriveerde ik in<br />

de radiostudio’s. Ik sliep minder vast dan ik<br />

dacht, de wekker deed me altijd pijn aan mijn<br />

oren, mijn onderrug deed al snel zeer en ik<br />

had voortdurend keelontstekingen. Wellicht<br />

van dat slapen op de koude vloer. En toen ik<br />

weer eens verkouden en met een zere rug in<br />

Vilvoorde aankwam, zei mijn ochtendcollega<br />

Erwin: “Koop nu toch eens een degelijk bed,<br />

man”.<br />

Hij had natuurlijk gelijk. Goed slapen is echt<br />

zo belangrijk. Voor iedereen. Zeker als je door<br />

ochtendshows en nachtelijke dj-sets in het<br />

weekend je bioritme toch wel flink onder<br />

druk zet. Dan is een matras op de grond echt<br />

geen goed idee. De rest is geschiedenis.<br />

Ik kocht een bed. Een goed bed. Van Beka®.<br />

En dat bed heb ik tot op vandaag. Ik kan<br />

er echt geen afscheid van nemen. Waar ik<br />

ook ga in de wereld, in welke hotelbedden<br />

ik ook slaap, mijn Beka® blijft mijn favoriet.<br />

Ik slaap er echt belachelijk goed in. Kort<br />

maar krachtig, meestal zo’n vijf, zes uur<br />

per nacht. In de namiddag doe ik wel een<br />

siësta. Soms is dat een powernap van een<br />

kwartiertje, soms gewoon de volle twee uur.<br />

Tot ik wakker word, dus in feite zolang als ik<br />

echt nodig heb. Voor mij werkt dat gewoon<br />

fantastisch. Ik voel me erg goed in mijn vel.<br />

“KOOP NU TOCH<br />

EENS EEN DEGELIJK<br />

BED, MAN”<br />

Ik leef ook zoveel<br />

gezonder dan<br />

toen ik 28 was.<br />

Ik wandel veel,<br />

want dat houdt<br />

mij fris, ik eet<br />

ook gezond, en<br />

het belangrijkste om een drukke levensstijl<br />

vol te houden: ik slaap bijzonder goed. Ik<br />

meen het: een degelijk bed is gewoon de<br />

beste investering die je maar kunt doen.<br />

Want de uren die je slaapt en dus heerlijk<br />

recupereert, zorgen er gewoon voor dat je<br />

het drukke leven overdag ook aankunt.<br />

“Jij bent nooit chagrijnig op de radio, en<br />

je klinkt nooit moe”, hoor ik zo vaak. En<br />

eigenlijk is dat waar. Ik slaap gewoon als de<br />

beste. En daarom sta ik elke dag uitgerust en<br />

goedgehumeurd op. En dat is nodig om alle<br />

luisteraars goedgeluimd wakker te maken.<br />

Ook zij die in slechtere bedden slapen of<br />

met het verkeerde been eruit springen …<br />

35


Alles valt van je af in een Beka bed …<br />

www.beka.be • www.bekabedden.nl<br />

Ken je dat gevoel? De lange, drukke dag die van je afglijdt en plaatsmaakt<br />

voor rust en geborgenheid? Dat gevoel creëert Beka ® voor jou. Door de top<br />

in slaaptechnologie te combineren met vakmanschap en oog voor detail.<br />

Zo maken wij van jouw Beka ® bed … de beste plek ter wereld.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!