11.10.2021 Views

Schotland 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Arran - Gretna Green

Hadrians Wall - Newcastle

Schotland 2022

Dag 8 -9 -10

Donderdag:

Via Loch Lomond en Loch Fynes rijden

we naar ons volgend hotel op Arran

Vrijdag:

We verkennen het eiland Arran langs

de indrukwekkende kustlijn. Met een

eventueel bezoek aan de distilleerderij.

Zaterdag:

Langs het

Galloway Forest

Park rijden

we naar ons

laatste hotel te

Gretna Green.

Dag 11-12

Maandag:

We volgen zo veel mogelijk Hadrians

Wall met zijn verschillende Romeinse

overblijfselen die in diverse musea en

forten langs de route te bezichtigen zijn.

Dinsdag:

Na een goede nacht aan boord van

een van de DFDS schepen, komen we

uitgerust aan in de haven van IJmuiden

en vatten we de rit huiswaarts aan.

Routes enkel op GPS. Prijs voor deze reis

op basis van half pension

in 2 persoonskamer + buitenkajuit:

Piloot: 1785 €

Duo: 1635 €

Marc De Cock - webmaster@bmw-mc-vl.be

Paul Grumiau - pub@bmw-mc-vl.be

Schotlandvaarders

Going

North

9 - 20 juni


Newcastle -Dunblane

Dornoch - Highlands

Highlands - Dunblane

Dag 1-2

Donderdag:

Iedere deelnemer wordt ten laatste

om 15 uur verwacht bij DFDS ferries

in de haven van IJmuiden, waar we

overzetten naar Newcastle met de

nachtboot.

Vrijdag:

We trekken over de grens van

Schotland via Kielder Forest Park.

Langs bochtige weggetjes met

mooie vergezichten rijden we verder

noordwaarts. Na een rit van 350

km komen we aan bij ons hotel in

Dunblane.

Dag 3-4

Zaterdag:

We doorkruisen

het Cairngorms

National Park.

We spelen een

beetje met de

rivier Spey en rijden langs verschillende

Whisky distilleerderijen. Via Braemar

en Balmoral Castle rijden we naar het

volgend hotel te Dornoch.

Zondag: (keuze uit meerdere ritten)

Het meest noordelijke punt van

Schotland kunnen we niet overslaan.

Langs vlotte wegen bereiken we John

O’Groats tegen de middag. Dan via

kleinere baantjes terug zuidwaarts.

Dag 5-6-7

Een rit langs vlotte , maar eenzame

wegen in de Highlands. Via Lairg

rijden we noordwaarts om dan via de

kustweg westwaarts terug te keren

langs Loch Shin.

Maandag: (keuze uit meerdere ritten)

Schotland van oost naar noordwest

en terug. De zacht glooiende

wegen kennen we ondertussen al.

We volgen de prachtige kust tot aan

Ullapool.

Dinsdag:

Via Glencoe en enkele Lochs rijden

we terug naar ons eerste hotel in

Dunblane.

Woensdag:

We genieten

van een ritje in

het Trossachs

National Park

en Tay Forest.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!