15.10.2021 Views

STUK verbouwt

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK. Meer info : www.stuk.be/verbouwing

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK.
Meer info : www.stuk.be/verbouwing

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GESPREK MET CARL MEEUSEN

(NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN)

ST

verbouwingen

UK

bis

↑ Terras STUKcafé © Sarah Blee

een

stevige

upgrade

42 43

— tekst Pieter T’Jonck

II.2


Na de renovaties zal het beter

en comfortabeler worden,

maar het blijft het gebouw

zoals je dat kende.

— Carl Meeusen

Twintig jaar. Zo lang al dienen de ‘Laboratoires

de chimie générale’ aan de Naamsestraat in

Leuven als kunstencentrum STUK. De site kreeg

ondertussen een vanzelfsprekende plaats in

het Leuvense stadsbeeld, maar in 2002 was

het wel een reuzensprong: van zaaltjes in de

voormalige ‘Cercle des étudiants étrangers’

aan de van Evenstraat en een gebouw aan de

Vlamingenstraat naar een complex dat door zijn

opvatting geschiedenis schreef. De nakende verbouwing

voegt daar een nieuw hoofdstuk aan toe,

maar blijft trouw aan het oorspronkelijke opzet.

verbouwingen

Een cadeau was het gebouw aan de

Naamsestraat niet, ondanks het prachtige auditorium

achterin. Het terrein alleen al: de gebouwen

overwinnen een hoogteverschil van 17 m tussen de

Naamsestraat en de Schapenstraat. Vandaar ook

dat een brede en diepe put het complex al van

bij de oprichting afsneed van de Naamsestraat

om licht binnen te brengen in een kelder die aan

de achterzijde doorliep in een binnenplein. Toch

merkte je die put nauwelijks, omdat een glazen

vloer, die diende als fietsenstalling, ze onttrok aan

het gezicht.

↑ STUK Ensemblezaal © Sarah Blee

Die put is er nog altijd, maar werd in 2002 opgewaardeerd

tot de hoofdtoegang van de site.

Dat lag niet voor de hand, maar het had toch

een goede reden. Het complex was het resultaat

van verschillende bouwcampagnes van ongelijke

kwaliteit, met veel ongelukkige knopen in het

circuit tot gevolg. Als je de gelijkvloerse toegang

aan de Naamsestraat neemt, stoot je bijvoorbeeld

op zo’n wirwar aan trappen en gangen dat

je het noorden snel kwijt bent. Integrale toegankelijkheid

was hier zelfs een ware uitdaging. Als

je echter aan de Naamsestraat afdaalt naar -1

dan krijg je via het huidige onthaal meteen zicht

op het binnenplein en het hele gebouw. Dat binnenplein

zou ook om andere redenen de belangrijkste

troef blijken te zijn.

Huizen aan een plein

Er stelde zich immers nog een probleem.

Nagenoeg alle lokalen, zowel aan de

Naamsestraat als aan de Schapenstraat, stonden

vol zuilen. In mooi gietijzer, dat wel, met prachtige

parketvloeren toe, maar het zijn wel onhandige

dingen als je er theater wil spelen. Dat merkte

Willem-Jan Neutelings van Neutelings Riedijk

Architecten (NRA) meteen op toen hij met Carl

Meeusen, die toen de dagelijkse leiding van STUK

waarnam, het gebouw bezocht.

44 45

De oplossing zou er komen door een combinatie

van een sterk concept van NRA en een vondst van

Meeusen. NRA herdacht het hele complex als een

verzameling ‘huizen’ die allemaal hun ‘voordeur’

hebben op dat binnenplein. Daartoe werden de

vleugels aan de linkerzijkant en de achterkant van

het binnenplein vervangen door nieuwbouw zonder

zuilen. Een deel ervan, STUK Soetezaal’, werd

van de grond opgetild, zodat het eerst gesloten

binnenplein zich nu opende naar de helling naar

de Schapenstraat.

Dat concept verleende het STUK-gebouw een

sterke identiteit. De figuur sloot ook wonderwel

aan bij die van andere oude colleges aan de

Naamsestraat, die haast allen via binnenpleinen

en doorgangen een semipublieke doorsteek in

het stadsweefsel vormen. Door goed gekozen

openingen in de ‘gevels’ van de ‘huizen’ werd het

binnenplein bovendien zelf een soort podium, met

rondom balkons of grote ramen, zodat de spelers

van overal konden opduiken.

Alleen loste dat het probleem van de toegankelijkheid

voor mensen met een beperking niet op. Carl

Meeusen herinnert zich dat de architecten op

een bepaald moment dachten aan wel vier liften,

en dat er even ook sprake was van een rondgang

over de daken. Geen van die plannen bleek

haalbaar door het krappe budget van de verbouwing.

Hij vond zelf het ei van Columbus: vanuit

één enkele lift, in de oksel van het gebouw aan de

Naamsestraat en de nieuwe linkervleugel bleken

alle publieke delen van het gebouw te bereiken.

Slachtoffer van eigen succes

Het gebouw werd een succes, al sakkerde er wel

eens iemand als je via het binnenplein naar de

toiletten moest bij regenweer. Enkele theatermakers

maakten ook stennis over de uitgesproken

vormgeving van de theaterzaal: de strakke

bruggen in beton in het plafond, de reliëfs in de

betonwanden, het grote raam naar het binnenplein

en de loggia aan de ingang die daglicht binnenlaat,

ze vonden het allemaal heel storend. De

mogelijkheden van de loggia, een balkonnetje aan

de podiumzijde of het raam naar het binnenplein

werden uiteindelijk ook zelden benut. Toch was

deze zaal het koninginnenstuk van de verbouwing:

ze was de stenen expressie van de overtuiging van

NRA dat theater niet thuishoort in ‘zwarte dozen’

zonder geur of smaak, maar in een ruimte met

STUK Onthaal © Sarah Blee →

II.2


STUK Verbeeckzaal © Sarah Blee ↑

Beter, niet anders

Carl Meeusen maakte zelf de opening in 2002 van

het nieuwe gebouw niet meer mee. Hij startte kort

ervoor een praktijk als osteopaat in Antwerpen. ‘Ik

wou toch iets doen met mijn diploma’, grinnikt hij.

Door een vreemde speling van het lot belandde hij

later echter als medewerker, en tenslotte medezaakvoerder

bij NRA. Dat had alles te maken met

de prima samenwerking tijdens de bouwperiode. ‘Ik

weet bij wijze van spreken niets van de bouw, maar

ik kan de boel wel heel goed bij elkaar houden. Dat

was mijn taak bij STUK als projectleider. Toen NRA

later iemand zocht om een project te runnen klopten

ze daarom bij mij aan. Zo ging ik eerst halftijds,

en nu quasi fulltime voor hen werken’.

Omdat het voor de hand lag dat NRA ook de

nieuwe verbouwing zou uitvoeren, ontstond de

vreemde situatie dat Meeusen nu als ‘architect’

meewerkt aan de verbouwing van de verbouwing

waarvan hij ooit afgevaardigd bouwheer was.

Meer beslagen kan je niet ter ijs komen.

karakter, die weerstand biedt aan de spelers.

Het succes van het gebouw vertoonde al snel

een keerzijde: ‘Het bleek niet berekend op zo’n

intensief gebruik’, vertelt Carl Meeusen. ‘Intensief

gebruik vraagt om de allerbeste materialen, maar

daar hadden we gewoon de centen niet voor, al

draaiden we elke euro tien keer om. De ramen

van de kantoren werden bijvoorbeeld niet vervangen,

al hebben ze enkel glas en zijn ze behoorlijk

tochtig. De bestaande toiletten werden behouden

omdat ze nog goed genoeg waren, enzovoort’.

Wat ook niet lukte was de heraanleg van het

terrein aan de Schapenstraat: het bleef altijd een

vergeten uitloopzone, goed voor een paar fietsenstallingen

en autoparkeerplaatsen. Ook de

toegangstrap die vanaf de Naamsestraat afdaalt

naar het onthaal zag er na enige tijd belabberd

uit, zodat steeds meer bezoekers toch de gelijkvloerse

ingang gebruikten en dan via het café op

begane grond afdaalden naar het onthaal of het

binnenplein. Een ander probleem was het gebrek

aan fietsenstallingen aan die ingang. Toen op een

dag het plafond van de doorgang onder STUK

Soetezaal het begaf werd het duidelijk dat het

gebouw een facelift nodig had.

‘Toch voerden we lange gesprekken. Sinds 2001

veranderde er veel: Leuven kent een andere

mobiliteit zodat er meer fietsenstallingen nodig

zijn. Ticketbalies raakten in onbruik, en zo werd

het de vraag of het onthaal de hoofdtoegang

moest blijven. Vandaag staat men er sterker op

dat mensen met een beperking zonder hulp door

het gebouw kunnen navigeren, wat nu moeilijk is.

Verder was een inhaalbeweging qua duurzaamheid

noodzakelijk. Enkel glas in de kantoren, dat

kan je echt niet meer maken. Daarbij komen nog

wat herstelwerken en de verplaatsing van het

sanitair naar een binnenruimte. Dan bereik je al

snel de grenzen van het budget, ook al gaat het

om 4,5 miljoen euro.

Grote aanpassingen waren dus niet mogelijk, maar

bleken evenmin nodig. ‘Deze verbouwing was een

goede denkoefening. Als mensen een gebouw dag

in dag uit gebruiken, verliezen ze de opzet ervan

uit het oog. Door de gesprekken kwamen we er

samen met het team van STUK op uit dat de oorspronkelijke

opzet nog steeds waardevol en juist

is, maar wel her en der een upgrade behoeft. De

trap naar het onthaal en de Naamsestraat maken

we bijvoorbeeld luier en royaler. Het plein aan de

Schapenstraat wordt een tweede hoofdtoegang

met voldoende plaats voor fietsen. Dat kan omdat

je niet meer per se langs de ticketbalie hoeft

bij een bezoek. We voorzien extra liften om de

toegankelijkheid te verhogen. Het zal dus beter en

comfortabeler worden, maar het blijft het gebouw

zoals je dat kende’.

46


verbouwingen

48 49

II.2


verbouwingen

50 51

II.2


verbouwingen

52 53

II.2


NEUTELINGS

RIEDIJK

ARCHITECTEN

In deze insert verzamelden we

schetsen en maquettes die door

Neutelings Riedijk Architecten gemaakt

werden voor de vernieuwing

van het Arenberginstituut in 2002.

Schets: het nieuwe complex,

een bont tapijt met

evenveel schakeringen als

functies

De binnenwand van

STUK Soetezaal

Maquette: bovenaanzicht

van het volledig complex

Schets: een stad in de

stad, een huis met vele

kamers, elk met hun eigen

atmosfeer

STUK-gebouw

gefotografeerd vanop

STUK Binnenplein

Maquette bovenaanzicht

STUK Binnenplein

STUK Studio

Ingang aan de kant van de

Naamsestraat met ‘de put’

die naar het onthaal leidt.

De foto’s zijn van Sara Blee, in opdracht van NRA.

STUK BREEKT UIT

Het STUK-gebouw gaat vanaf

november even op slot, maar van

het STUK-programma hoef je niets

te missen. Tijdens de verbouwingen

trekt STUK naar buiten met

een exclusief locatieprogramma.

Bijzondere locaties dragen bij tot

een bijzondere artistieke beleving.

Met het eigenzinnige Canadese

Le Patin Libre kan je de elegantie

en de snelheid van ijsschaatsers

letterlijk ervaren op de ijsbaan,

Listen Here: These Woods laat

je mindful kennismaken met de

bomen in het bos, Seppe Baeyens

neemt de publieke ruimte zelf als

thema van zijn voorstelling Birds

en de wereldvermaarde Rosasvoorstelling

Drumming speelt op

de Velodroom. Als slot presenteren

we een ware geluidsexpo

met een rits prikkelende geluidsinstallaties

doorheen de stad.

Al wandelend of fietsend kan je

ontdekken hoe Leuven klinkt. Het

wordt een speciaal voorjaar 2022,

mis het niet.

verbouwingen

54 55

II.2


DE INFRASTRUCTUURBEHEERDER

VAN STUK OVER HET WAT

EN WAAROM VAN DE RENOVATIE

Een nieuwe bouwlaag

als voedingsbodem

verbouwingen

— tekst Karla Vanraepenbusch

‘De nieuwbouw zal opnieuw chaos

toelaten in onze werking. STUK

is een goed geoliede machine

geworden, maar ik vrees dat dit

kan doorslaan in perfectionisme.

Op lange termijn is dat nefast

voor vernieuwing binnen de

kunsten. Ik hoop dat de nieuwbouw

een disruptieve werking

zal hebben. We willen het experiment

aanmoedigen.’ Aan het

woord is Willem Vanderhoydonks,

infrastructuurbeheerder bij STUK.

Hij is de man die ervoor zorgt dat

de keet blijft draaien.

Daarnaast coördineert hij de

verbouwingen, waar hij ons graag

meer over vertelt.

DE LOCATIES

❶ Kruidtuin

Kapucijnevoer 30

❷ Velodroom

Brusselsestraat

(naast Romaanse Poort)

❸ OPEK

Vaartkom 4

❹ MaakLeerPlek

Stapelhuisstraat 13/15

❺ 30cc/Schouwburg

Bondgenotenlaan 21

❻ The Dome

(KNAL! Planetarium

Music Festival)

Martelarenplein

❼ Hal 5

Diestsesteenweg 104

❽ KADOC kapel

Vlamingenstraat 39

❾ Ijsbaan Leuven

Ondernemingenweg 1

56 57


Waarom was er eigenlijk

nood aan verbouwingen

in STUK?

De belangrijkste reden is de

veiligheid. De historische bouwdelen

zijn deels gerenoveerd in

2001, maar er was niet voldoende

budget om de renovatie helemaal

af te werken. Daardoor ontstaan

er situaties die eigenlijk niet meer

veilig zijn op lange termijn.

Het tweede grote probleem

is de toegankelijkheid. Er is

17 meter hoogteverschil tussen

de Naamsestraat en de

Schapenstraat, waardoor je

constant trappen over moet om

ergens te raken. De site is niet toegankelijk,

noch voor mensen met

een visuele beperking, noch voor

mensen die slecht ter been zijn of

in een rolstoel zitten. Dus hebben

we de Commissie Toegankelijkheid

geconsulteerd, een panel van

ervaringsdeskundigen in de stad.

Zij hebben concrete ergernissen

aangeduid en tips gegeven. Daar

zijn we mee aan de slag gegaan.

Een derde reden is ecologisch.

De verwarming en verlichting

kunnen veel energie-efficiënter.

Alle raampartijen bevatten enkel

glas en moeten vervangen worden

door dubbel glas. Het regenwater

loopt gewoon in de riolering, wat

we willen aanpakken met infiltratiekratten.

We willen er ook voor

zorgen dat ons sanitair op regenwater

functioneert in plaats van

op leidingwater. Dat zijn allemaal

gerichte ingrepen om onze ecologische

voetafdruk significant

te verkleinen.

Daarnaast heeft de artistieke

werking van STUK nood aan meer

ruimte. Op dit moment beperkt

de werking van STUK zich tot wat

de programmatoren presenteren

in de bestaande zalen. Daarom

willen we een nieuwe publiekszaal

↑ Kunstintegratie ingang Schapenstraat Frederic Geurts © Frederic Geurts

Er is nood aan de verbouwingen

om verschillende

redenen, met veiligheid,

toegankelijkheid, ecologie

& artistieke overwegingen

op kop.

verbouwingen

↑↑ Gebouwbeheerder Willem Vanderhoydonks © Joeri Thiry

↑ Kunstintegratie ingang Schapenstraat Frederic Geurts © Frederic Geurts

creëren, die we voorlopig binnen

STUK aanduiden als de Offspace.

Dat wordt een multifunctionele

geluidsdichte zaal waar iedereen

die wil zelf concerten, tentoonstellingen

of debatten kan

organiseren. Daarnaast willen

we STUK Paviljoenenzaal heropwaarderen

door er een coworking

space, workshopruimtes en een

audiostudio te installeren. Daar

komt ook het nieuwe bureau van

de studenten van LOKO Cultuur,

om de dynamiek jong en fris te

houden. In deze nieuwe bouwlaag

willen we meer ruimte geven aan

bottom-up initiatieven. Daar is

nood aan in Leuven.

Tenslotte willen we de buiteninfrastructuur

vernieuwen. De meeste

bezoekers zien de Naamsestraat

als de voorkant van STUK en de

Schapenstraat als de achterkant.

Daardoor komen alle fietsen aan

de Naamsestraat terecht, maar

daar is eigenlijk geen plaats. Dus

58 59

herschikken we alles, met een

grote fietsparking aan de kant

van de Schapenstraat. Zo wordt

de overlast op de Naamsestraat

gespreid, wat voor de hele wijk

een betere situatie creëert. Ook

wordt het bij de beide ingangen

gezelliger met meer groen en

zitbankjes. En we richten een

integraal lichtplan in zodat onze

bezoekers zich hier ’s avonds veilig

voelen. We willen het gebouw en

de publieke ruimte leesbaarder en

toegankelijker maken.

Wie investeert in

de verbouwingen?

Voorlopig beschikken we daarvoor

over een budget van 4,4 miljoen

euro. Via het Fonds Culturele

Infrastructuur van de Vlaamse

Gemeenschap hebben we

2,4 miljoen euro verkregen. De

Stad Leuven en de Katholieke

Universiteit Leuven hebben allebei

750.000 euro toegelegd. Het

tekort wordt opgevangen door de

eigen middelen van STUK, momenteel

ongeveer 500.000 euro.

Waarom blijft STUK niet

gewoon open tijdens

de werken?

We hebben overwogen om gefaseerd

te werken door telkens maar

een deel van het STUK-gebouw

te sluiten en de rest van het

gebouw open te houden, maar in

onze binnenstedelijke historische

context is dat zeer moeilijk. Het

is nu eenmaal veel goedkoper

om eerst alle sloopwerken uit te

voeren, dan de schrijnwerken, dan

de afwerking binnen, enz. dan om

telkens per bouwdeel verschillende

werken opnieuw te moeten uitvoeren.

Bovendien is het onmogelijk

om ons publiek in een werf veilig

kunst te laten beleven. Daarom

hebben we besloten om STUK

tijdelijk te sluiten, vanaf 15 november

2021. De uitvoeringstermijn

van de verbouwingen is bepaald

op 9 maanden, dus STUK zal, als

alles goed gaat, opnieuw openen in

september 2022.

Betekent de sluiting

van STUK dat de publiekswerking

stopt?

Onze programmatoren hebben

hard gewerkt om de publiekswerking

in leven te houden buiten

de muren van STUK. Voor het

publiek is het gebouw dicht, maar

we zetten vanuit STUK overal in

Leuven locatieprojecten op. Er

zijn heel wat toffe projecten die al

op de agenda staan, bijvoorbeeld

het KNAL! stadsfestival, waarvan

STUK de dragende partner is voor

het geluidsluik, het Planetarium

Music Festival.

Wat denk je dat de impact

zal zijn van de nieuwbouw op

de werking van STUK?

II.2


Dankzij de nieuwe

bouwlaag zullen de

bezoekers niet meer

louter toeschouwers

zijn maar ook

gebruikers en

makers worden.

— Willem Vanderhoydoncks

60

In de eerste plaats heb je al

die nieuwe projecten die in de

Offspace zullen getoond worden.

Dat is natuurlijk een toevoeging

aan het aanbod, niet alleen van

STUK, maar ook aan het brede

culturele aanbod in Leuven. Het

is niet zo dat we zelf al die nieuwe

projecten in de Offspace willen

presenteren. We hopen dat anderen

– kunstenaars, collectieven,

creatieve ondernemers – voorstellen

doen om in die nieuwe zaal

iets te tonen en zelf te organiseren

waar wij niet aan gedacht hebben.

Ten tweede zien we de nieuwe

bouwlaag als een voedingslaag

in onze werking. In het kunstencentrum

zullen we doen wat we

altijd al deden: dans, beeld en

geluid. Maar daarnaast komt er

in STUK Paviljoenenzaal met zijn

coworking space, workshopruimtes

en audiostudio een nieuwe

publiekswerking, waarvan we

hopen dat die het kunstencentrum

zal inspireren. Het is moeilijk om

te voorspellen hoe dat zal gebeuren,

maar die onvoorspelbaarheid

is net de bedoeling. We willen het

experiment aanmoedigen. Wie

weet zal er ooit iemand de basis

voor een nieuwe voorstelling leggen

in de workshopruimte, die dan

uiteindelijk terechtkomt in onze

STUK Soetezaal. We willen aan

onze bezoekers de vrijheid geven

om te creëren en kansen geven

aan beginnend talent.

Wat zijn de voorwaarden om

gebruik te maken van al die

nieuwe faciliteiten?

We willen de voorwaarden zo

minimaal mogelijk houden: een

idee is om die toegang te koppelen

aan de STUKkaart. Daarmee

kan je toegang krijgen tot STUK

Paviljoenenzaal met zijn coworking

space, workshopruimtes en audiostudio.

We hopen er een community

van creatieve makers uit

te bouwen. We willen ownership

teruggeven aan de gemeenschap,

aan de Leuvenaars, de studenten,

iedereen die hier wil komen, en we

hopen dat er een gemeenschapsgevoel

ontstaat in die ruimte. De

nieuwe faciliteiten moeten vooral

heel toegankelijk blijven.

Wat denk je dat de impact

zal zijn van de nieuwbouw

op de publiekservaring?

Ik hoop dat die impact groot zal

zijn. Het publiek kan voortaan

verschillende rollen innemen in

STUK. Het ene moment kijk je

naar een dansvoorstelling in de

STUK Soetezaal, het volgende

moment maak je samen met je

vrienden een podcast in de audiostudio,

of werk je aan een ander

creatief project in de coworking

space. Bezoekers zijn niet meer

louter toeschouwers, maar worden

gebruikers en makers. Zo blazen

we hopelijk een nieuwe frisse wind

door STUK met een jonge generatie

die zin heeft om actief aan de

slag te gaan met de kunstvormen

die ze hier te zien krijgen. We

hopen mensen te verwelkomen in

onze werking die de zaken anders

zien dan wij. Het is een experiment.

Ik ben benieuwd wat dat

gaat geven.

RENOVATIONS

TALK WITH CARL MEEUSEN

(NEUTELINGS RIEDIJK

ARCHITECTS)

STUK ENCORE:

A SOLID UPGRADE

– text Pieter T'Jonck

Twenty years – that’s how long the

‘Laboratoires de chimie générale’ on

Leuven’s Naamsestraat have been

the STUK arts centre. The complex

has since become a familiar part

of Leuven’s cityscape. In 2002, we

took the giant leap from rooms at

the former ‘Cercle des étudiants

étrangers’ on van Evenstraat and

a building on Vlamingenstraat to

a complex that has written history

through its design concept. The

imminent renovation adds a new

chapter but remains faithful to the

original setting.

The site on Naamsestraat

was not a gift, despite the beautiful

auditorium at the back. The

building’s terrain alone negotiates

a height difference of 17 metres

between the Naamsestraat and the

Schapenstraat. Hence, from the

beginning, a broad, deep recess cut

the complex off from Naamsestraat

to bring light into a basement that

continued into a courtyard at the

rear. However, you hardly noticed

the recess because a glass floor,

which served as a bicycle shed, hid

it from view.

The recess is still there but

was converted into the complex’s

main entrance in 2002. Though not

obvious, it was for a good reason.

The complex resulted from several

61

building projects of inconsistent

quality, resulting in many unfortunate

hitches in the layout. If you

take the ground-level entrance on

Naamsestraat, for example, the

maze of stairs and corridors mean

you quickly lose your bearings. Even

internal accessibility posed a major

challenge. However, when you

descend to level -1 via the recess on

Naamsestraat, you would immediately

get a view of the courtyard and

the entire building via the current

reception. This courtyard would

also prove to be the complex’s most

important asset for other reasons.

Houses on a square

Another problem arose. Columns

filled most of the spaces on Naamsestraat

and Schapenstraat. Despite

being made of beautiful cast iron,

and spaces’ handsome parquet

floors, they are inconvenient in theatre

performance spaces. Willem-Jan

Neutelings of Neutelings Riedijk

Architects (NRA) noticed this immediately

when he visited the building

with Carl Meeusen, who was then in

charge of the project at STUK.

A strong concept by NRA

combined with a discovery by

Meeusen provided a solution. NRA

reimagined the entire complex as

a collection of ‘houses’ with ‘front

doors’ on the courtyard. To achieve

this, new buildings without columns

replaced the wings on the left

side and the back of the courtyard.

STUK Soetezaal was lifted from the

ground so that the previously closed

courtyard opened up to the ramp

leading to Schapenstraat.

This concept gave the building

a strong identity. The appearance

harmonises wonderfully with

the old colleges on the Naamsestraat,

almost all of which form

a semi-public passage through

the city fabric via courtyards and

passageways. Moreover, through

well-chosen openings in the ‘facades’

of the ‘houses’, the courtyard

became a kind of stage, with balconies

or large windows all around,

so that the players could appear

from everywhere.

However, that did not solve the

problem of accessibility for people

with disabilities. Carl Meeusen

remembered that at one point, the

architects were considering having

as many as four elevators, and there

was talk of a walkway over the

roofs. However, these plans were

unfeasible due to the renovation’s

tight budget. He found the answer:

a single elevator in the axis of the

building on the Naamsestraat

and the new left wing appeared to

make all public parts of the building

accessible.

A victim of its own success

Though there were occasional

complaints when accessing the

toilets via the courtyard in rainy

weather, the building was a success.

Some theatre makers also criticised

the auditorium’s outspoken design

with its austere concrete bridges

in the ceiling, the reliefs in the

concrete walls, the large window to

the courtyard and the loggia at the

entrance that lets in daylight; all

of which they found very distracting.

The possibilities of the loggia,

the small stage side balcony and

the window to the courtyard were

rarely used. Yet this space was the

renovation’s centrepiece: it was

an expression in stone of NRA’s

conviction that theatre does not

belong in ‘black boxes’ with no atmosphere

or flavour, but in a space

with a character that challenges

the performers.

The success of the building

soon revealed a downside. As Carl

Meeusen explained, ‘It wasn’t

actually designed for such intensive

use. Intensive use requires the very

best materials, but we simply didn’t

have the money for that, no matter

how hard we tried. For example, we

couldn’t replace the office windows

even though they only have single

glazing and are draughty. The existing

toilets were kept because they

were still good enough. And so on.’

We also didn’t succeed with

the redevelopment of the Schapenstraat

site. It always remained

a forgotten egress, suitable for a

II.2 renovations


few bicycle sheds and car parking

spaces. The access staircase that

descends from Naamsestraat to the

reception also looked shabby after

some time. More and more visitors

still used the ground-floor entrance

and then descended via the cafe on

the ground floor to the reception

or the courtyard. Another problem

was the lack of bicycle parking at

that entrance. It became clear that

the building needed a facelift when

the passageway ceiling under STUK

Soetezaal gave way.

Better, not different

Carl Meeusen did not witness the

new building’s opening in 2002.

Shortly before, he started a practice

as an osteopath in Antwerp. ‘I

wanted to do something with my

diploma,’ he chuckles. However,

by a strange twist of fate, he later

became an employee and eventually

a co-manager at NRA. This was

due to their excellent cooperation

during the construction. ‘I don’t

know anything about construction,

but I’m very good at organising.

That was what I did at STUK as the

renovation’s project leader. When

NRA later looked for someone to

run a project, they gave me a call. I

started working for them part-time,

and now it’s almost full-time’.

Since it was logical for NRA to

do the new renovation, the curious

situation arose where Meeusen is

now involved as an ‘architect’ in

renovating the refurbishment of

which he was once the client. You

can’t be more up to speed than that.

‘We still had long conversations.

A lot has changed since

2002: mobility is changing in

Leuven, so more bicycle sheds are

needed. Ticket counters fell into

disuse. Thus the question arose as

to whether the reception should

remain the main entrance. Today

there is a more vigorous insistence

that people with disabilities can

navigate through the building unaided,

which is currently difficult. A

catch-up in terms of sustainability

was also necessary. The single-glazing

in the offices isn’t acceptable an-

ymore. There are also some repairs

and the relocation of the sanitary

facilities to an indoor space. Then

you quickly reach the limits of the

budget, even though it’s three million

euros.

Hence, major adjustments

were not possible, but they were

also not necessary. ‘This renovation

was a good thinking exercise.

When people use a building day in

and day out, they lose sight of its

purpose. Through the discussions,

we concluded together with the

STUK team that the original design

is still valuable and appropriate

but needs an upgrade here and

there. For example, we shall make

the stairs to the reception and

Naamsestraat more gradual and

spacious. The square on Schapenstraat

will become a second main

entrance with ample space for

bicycles. This is possible because

you no longer necessarily have to

pass the ticket counter when visiting.

We add extra lifts to increase

accessibility. So the building will

be improved and more comfortable,

but will remain as you knew it.’

––

INSERT STUK BUILDING

––

STUK ON LOCATION

The STUK building will be closed

from November onwards, but the

STUK programme will be richer

than ever. During the renovation

period, STUK will be all over the

place with an exclusive location

programme. Unique locations will

add to an extraordinary artistic

experience. The wayward Canadian

company Le Patin Libre makes the

elegance and velocity of ice skaters

on an ice rink almost tangible,

Listen Here: These Woods lets you

look at trees in the woods in a

mindful way, Seppe Baeyens based

his performance Birds on the public

space and world renowned company

Rosas performs their key piece

Drumming inside the Velodrome.

And last but certainly not least, we

present a sound exhibition with a

series of tantalizing sound installations

throughout the city, so you

can discover how Leuven sounds by

bike or on foot. Don’t miss our artistic

Spring 2022, it will be something

to remember.

––

WILLEM, OUR FACILITY

MANAGER TALKS ABOUT THE

WHYS AND WHEREFORES OF

THE RENOVATION

A NEW BUILDING AS A

NUTRITIONAL

SUPPLEMENT

– Karla Vanraepenbusch

‘The new building will once again

bring chaos to our operations. STUK

has become a well-oiled machine,

but I fear that this could turn into

perfectionism. In the long term, this

is detrimental to innovation in the

arts. I hope that the new building

will have a disruptive effect. We

want to encourage experiment,’ says

Willem Vanderhoydonks, infrastructure

manager at STUK. He keeps the

place running and is coordinating

the renovations, about which he is

happy to tell us more.

Why was STUK in need of a

renovation?

The main reason is safety. The

historic parts of the building were

partly renovated in 2002, but there

was not enough budget to complete

the renovation. This has created

situations that will no longer be safe

in the long term.

The second major problem is accessibility.

The height difference between

Naamsestraat and Schapenstraat

is 17 metres, so you constantly

have to climb stairs to get anywhere.

The site is not accessible, especially

for people with visual impairment,

walking difficulties, or wheelchair.

So we consulted the Accessibility

Committee, a panel of experience

experts in the city. They specified

62 63

problems and provided advice. Then

we started working on these.

The third reason is environmental.

The heating and lighting could

be much more energy-efficient. The

windows are single glazed and must

be replaced by double glazing. The

rainwater simply runs into the sewage

system, which we want to tackle

with infiltration crates. We also

want to ensure that our sanitary

facilities run on rainwater instead

of tap water. These are all targeted

interventions to reduce our environmental

footprint significantly.

STUK’s artistic activities also

need more space. Currently, STUK’s

activities are limited to what the

programmers line up in the existing

spaces. Therefore, we want to create

a new auditorium, which for the time

being, we are calling the Offspace.

It will be a multifunctional soundproof

room for concerts, exhibitions,

debates, and the like. We also want

to upgrade STUK Paviljoenenzaal

by installing a coworking space,

workshop spaces and an audio studio.

There will also be a new office

for the LOKO Cultuur students to

keep the dynamics young and fresh.

In this new storey, we want to give

more space to bottom-up initiatives.

Leuven is in need of this.

Finally, we want to renew the

outdoor infrastructure. Most visitors

see Naamsestraat as STUK’s

front and Schapenstraat as the

back. Consequently, all bicycles end

up at Naamsestraat, but there is no

room there. So we shall rearrange

everything. The hindrance on

Naamsestraat is spread out, creating

a better situation for the entire

locality. It will also be more welcoming

with added green space and

benches. And we are installing an

integrated lighting plan so that our

visitors feel safe at night. We want

to make the building and the public

space more legible and accessible.

Who invests in the

renovations?

We currently have a budget of

4.4 million euros. We obtained

2.4 million euros through the

Cultural Infrastructure Fund of the

Flemish Community. The City of

Leuven and the Catholic University

of Leuven have both committed

750 thousand euros. STUK will cover

the remaining amount, which is

currently about 500 thousand euros.

Why doesn’t STUK just stay

open during the renovation?

We considered working in phases

by closing STUK one part at a time

and keeping the rest of the building

open, but that’s very difficult in

our inner-city historical context.

Moreover, it is much cheaper to do

the demolition work first, then the

joinery, the interior finishing, and

so on, than to repeat this process

for each part of the building. Besides,

the public can’t experience

art safely on a construction site.

That’s why we have decided to close

STUK temporarily from 15 November

2021. The renovation period

has been set at nine months, so if

all goes well, STUK will reopen in

September 2022.

Does STUK’s closure mean that

public activities will stop?

Our programmers have worked

hard to keep our public activities

thriving beyond STUK’s walls.

Though the building is closed to the

public, STUK is setting up projects

all over Leuven. There are a lot of

excellent projects that are already

on the agenda. For example, the

KNAL! city festival, of which STUK

is the supporting partner for the

sound section, the Planetarium

Music Festival.

What do you think the impact

of the new building will be on

STUK’s operations?

Firstly, there are all the new performances

that we shall programme

in the Offspace. Of course, this is an

addition to STUK’s cultural offerings

and Leuven’s cultural offerings

that STUK also supports. It’s not

that we want to produce all those

new performances in the Offspace

ourselves. We hope that others will

come and programme new performances

at STUK that we hadn’t

thought of.

Secondly, we see the new building

layer as a nutritional supplement

to our operations. We shall

continue doing what we have always

done in the arts centre – dance,

image and sound. But in addition,

STUK Paviljoenenzaal, with its

coworking space, workshop spaces

and audio studio, will have a new

public function that we hope will

inspire the arts centre. It’s difficult

to forecast how this will develop,

but that unpredictability is precisely

the point. We want to encourage the

experiment. Who knows, someone

will one day lay the foundation for

a new performance in the workshop

space, which will eventually end up

in our STUK Soetezaal. We want

to give our visitors the freedom to

create and offer opportunities to

emerging talent.

What are the conditions for

using these new facilities?

We want to keep the requirements

as limited as possible. One idea

is to link that access to the STUK

card. This will give access to STUK

Paviljoenenzaal with its coworking

space, workshop rooms and audio

studio. We hope to build a community

of creative makers there. We

want to return ownership to the

public, Leuven’s people, the students,

and everyone who wants to

come here, and we hope to create a

sense of community in that space.

Above all, the new facilities must

remain very accessible.

How do you think the new

building will impact the audiences’

experience?

I hope the impact will be immense.

From now on, the public can take

on different roles at STUK. One

moment you are watching a dance

performance in STUK Soetezaal, the

renovations

II.2


next, you are making a podcast with

your friends in the audio studio, or

you are working on another creative

project in the coworking space. Visitors

are no longer mere spectators

but become users and creators. In

this way, we hope to bring a breath

of fresh air to STUK, with a young

generation that wants to get actively

involved with the art forms they see

here. We hope to welcome people

into our processes who see things

differently than we do. It’s an experiment.

I’m curious what it will bring.

stuk community

64

II.3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!