18.10.2021 Views

Sjoerd en de Stapelstad

Sjoerd en de Stapelstad is een stapelgek Zaans prentenboek over omdenken, bouwen, samenwerken en dromen najagen. Over een jongetje dat doorzet, volhoudt en nooit opgeeft. Met bouwers, tillers, schuivers en gravers. Sjoerd wil spelen, maar de stad is volgebouwd met groene huisjes. Gelukkig is Sjoerd een echte doorzetter. Hij verzint een stapelgek plan. Als dat maar goed gaat...

Sjoerd en de Stapelstad is een stapelgek Zaans prentenboek over omdenken, bouwen, samenwerken en dromen najagen. Over een jongetje dat doorzet, volhoudt en nooit opgeeft. Met bouwers, tillers, schuivers en gravers. Sjoerd wil spelen, maar de stad is volgebouwd met groene huisjes. Gelukkig is Sjoerd een echte doorzetter. Hij verzint een stapelgek plan. Als dat maar goed gaat...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR


INKIJKEXEMPLAAR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!