27.10.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 46

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magazine voor Rotterdam Overschie

46 • oktober - november 2021

Aan de bewoners

van dit adres

Voorrwoord en inhoud

1

Foto: Natuurlijk in Overschie

9

24

30

31

Stichting Comité 4 mei herdenking vraagt uw steun bij project Stolpersteine

Tevreden terugblik op succesvolle Sociale Straat

Veilig Overschie: Overschiese ‘jongerenwijkagent’ Daniël van den Berg stelt zich voor

Overschiese week van de Mantelzorg van 8 t/m 14 november

38

Restauratie bijna 50-jarige vrachtauto met prachtig eindresultaat is voltooid


Colofon

Redactie:

Leo Kool en Anne Bos met medewerking

van Aad van Dijk en Kees van der Meer

Advertentie-acquisitie:

Kees van der Meer – Leo Kool

Samenstelling en productie:

Leo Kool

Opmaak en vormgeving:

Delilly Creations – Marcel Acda

geen verantwoordelijkheid van eventuele

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt

door fouten in gegevens die door derden

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid

afgewezen voor schade als

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van

de uitgever worden openbaar gemaakt

of verveelvoudigd. Het copyright van alle

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.

Colofon

Drukwerk:

Segers Drukkerij – Schiedam

Uitgever:

dmdesk – Overschieseweg 10 i – 3044 EE

Rotterdam

Contactgegevens redactie:

redactie@natuurlijkinoverschie.nl

tel. 010-2734132

Contactgegevens advertenties:

advertenties@natuurlijkinoverschie.nl

tel. 010-2734132

Verantwoordelijkheid:

Het blad is met de grootst mogelijke zorg

samengesteld. De artikelen en rubrieken

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de

ervaring leert dat fouten nooit helemaal

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt

Verspreiding:

Natuurlijk in Overschie wordt gratis

huis-aan-huis verspreid in alle wijken

van Overschie, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,

Rotterdam Airport Area.

Oplage:

10.750 stuks

Advertentiemogelijkheden:

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,

neem contact op met ons voor

tarieven en afspraken.

Verschijning:

Natuurlijk in Overschie verschijnt

12x per jaar, afhankelijk van zon- en

feestdagen rond de 25 e van de maand.

Sluitingsdatum nummer 47 – 2021:

15 november 2021.

BEZORGING:

het magazine gemist in uw brievenbus?

Bel Maasstad Bezorging op

0180 -641919 of mail naar

info@bezorgingmaasstad.nl voor

nazending.

Tevens betrouwbare bezorgers

gevraagd!

2

• APK

• Onderhoud en reparatie

alle automerken

• Banden en uitlijnen

• Aircoservice

‘Klanten weten

ons al jaren te

waarderen om onze

kleinschaligheid en

het feit dat zij snel en

vakkundig geholpen

worden’

www.garagebuitenkamp.nl

010 - 422 47 37

Gilze-Rijenstraat 50

Rotterdam Hoog16hoven

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


Voorwoord

Ook deze editie is weer een lekker dik nummer! Hoewel

de coronabesmettingen helaas toch weer toenemen, zijn

er volop mogelijkheden elkaar veilig te ontmoeten. De

Overschiese organisaties verzorgen dan ook weer de nodige

evenementen en activiteiten, waarover zij graag vertellen

in Natuurlijk in Overschie. Hieronder in sneltreinvaart

een kort overzicht.

Wmo radar organiseert diverse activiteiten voor jongeren volgens

ideeën van de jongeren zelf. In de week van de mantelzorg

van 8 t/m 14 november zijn er volop activiteiten voor mantelzorgers.

In de Grote Kerk zijn concerten van allerlei soorten

muziek. Het museum organiseert de jaarlijkse traditionele lezing

op de Oude Begraafplaats, en heeft samen met Natuurmonumenten

een tentoonstelling over de Beelden van landgoed

De Tempel. Een voor Overschie zeer interessante en mooi opgezette

expositie, die ook uitnodigt om naar De Tempel te gaan

en in deze herfsttijd te genieten van de prachtige natuur. Of te

gaan wandelen in het prachtige en groene Midden Delfland.

Theater In de Lugt heeft de komende periode ook een volle

agenda met activiteiten, waar Dorien de Voogt over vertelt in

het portret van deze maand. En we willen u graag alvast ‘warm’

maken voor de Kerst & Winterfair met de ijsbaan die in het Sidelingepark

komt te staan. Voor de kinderen organiseert Kindcentrum

De Stern dan weer een Sint Maartenviering op 11 november.

Qua Overschies verleden duiken we in de historie van Overschiese

architectenbureau ABBT, dat binnen en ver buiten

Overschie veel bouwwerken heeft ontworpen, tot in het buitenland

toe. Een van hun projecten is het pand van Buitenlandse

Zaken waar nu de Tweede Kamer vergadert. Een andere

sprong in het verleden maken we met het prachtige verhaal

van de restauratie van een bijna 50-jarige vrachtauto. Met veel

inzet, zorgvuldigheid en oog voor detail is de gerestaureerde

auto misschien nog wel mooier dan het origineel uit 1973.

En dan zijn er nog artikelen met overig Overschie nieuws, met

een veelheid aan leuke, actieve en interessante Overschieënaars

en Overschiese verhalen. En uiteraard de informatie vanuit

de Gebiedscommissie en de gemeente. Veilig Overschie stelt

deze maand de nieuwe ‘jongerenwijkagent’ Daniël van den

Berg voor.

We wensen u weer veel leesplezier met deze editie.

Redactie Natuurlijk in Overschie

Overschieënaar aan het woord 5

QR-vlucht 5

Overschies architectenbureau ABBT 7

Herbeleving verloren lente 7

Project Stolpersteine realiseerbaar met uw hulp 9

Kerstconcert Barend Fox 9

Voedselbank 11

Leven, Dood en de Vooruitgang 11

Ontdek De Tempel en het polderlandschap 14

Wat doet VENK makelaars taxateurs nou voor jou? 17

Bouw project Schiewerf van start 17

Een auto voor zakelijk en privé 19

Rotterdam bouwt door, ook in Park 16Hoven 19

Compost Wormenhotel geoogst 21

KooplokaalOverschie.nl 21

Blijf loyaal, koop lokaal 22

Update aanleg A16 Rotterdam 23

Stralende Sociale Straat 2021 24

Een droomhuis met inloopkast 33

Concerten in de Grote Kerk in december: 33

Officiële opening nieuwe vertrekhal RTHA 34

Burenactiviteiten in Kouwenhoek 34

Viering Sint Maarten op Kindcentrum De Stern 35

Klaverjasclub De Ronde Tafel zoekt nieuwe leden 35

Gratis Activiteitenprogramma 2021 37

Mooie atletiekprestaties van Overschiese Yenthe 37

Henschel vrachtwagen prachtig gerestaureerd 38

Overschiese Straatnaam verklaard: 43

Een vrolijk seizoen van In de Lugt 45

Huidvraat 46

Vrijwilligers aan het woord 47

Abonnement: Natuurlijk in Overschie is in abonnementsvorm

beschikbaar voor niet-inwoners van Overschie. Kosten per jaar

voor 12 edities: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan info@

natuurlijkinoverschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.

Abonnement geldt tot wederopzegging.

Informatie over adverteren?

Bel 010-2734132 of mail naar

advertenties@natuurlijkinoverschie.nl

Voorwoord en inhoud

3

De foto op de voorzijde, Oude tijden herleefden met de passage –

zeilend - van het oude beurtschip Vooruitgang (1890, Rotterdam)

door de Delftse Schie op zaterdag 18 september. De Vooruitgang is

een motorzeilschip van bijna 25 meter lang.

Foto: Natuurlijk in Overschie

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!

Neem contact op met de redactie: 010-2734132

of redactie@natuurlijkinoverschie.nl


www.derotterdamsepeuterschool.nl


Overschieënaar aan het woord

Hallo Overschie!

Foto: Indy Straver

Mijn naam is Henri van den Berg en

ik ben drummer en ondernemer. Als

drummer ben ik op verschillende manieren

actief. Soms sta ik op het podium

met mijn band Orgel Vreten, soms word

ik als sessiemuzikant ingeschakeld

om bij bands en artiesten in te vallen of

een plaat in te spelen in de studio.

Naast mijn werk op podia ben ik actief

in het muziekonderwijs. Zo heb ik een

eigen drumschool in de Hoeksche Waard

en geef ik met mijn bedrijf de Workshopshop

muzieklessen in het basis- en

voortgezet onderwijs. Het is ontzettend

leuk om te zien hoe je mensen muziek

kunt leren maken. Waar zinnen als “ik heb

totáál geen ritmegevoel” of “ik ben amuzikaal”

regelmatig voorbijkomen probeer

ik mensen, jong en oud, te laten ervaren

hoe je dit tóch zelf kunt leren en hoe je in

korte tijd veel meer kunt dan je zelf denkt.

Sinds vorig jaar wonen mijn vrouw en ik

met veel plezier in Overschie. Met aan de

achterkant de Rotterdamse Schie en aan

de voorkant Park Zestienhoven prijzen

we onszelf gelukkig en we hopen hier

nog lang te kunnen wonen. Zelf ben ik

geboren in wat toen de “Mercedes-flat”

werd genoemd (de grote flat langs de

A13 richting Delft) en de wortels van

mijn familie liggen hier in Overschie. Mijn

oma woonde in de Torenlaan, mijn tante

woont op de Delftweg en mijn moeder

is opgegroeid op de Hofweg, richting

Begraafplaats Hofwijk. Het is fantastisch

om in een blad als Natuurlijk in Overschie

te kunnen lezen over wat zich hier in de

omgeving afspeelt. Ook kijk ik met veel

plezier naar de natuurfoto’s op Facebook-pagina

Overschie Leeft.

Overschie voelt voor mijn vrouw en mij

aan als een hechte gemeenschap. Tijdens

rondjes door het park met onze hond Pip

leer je veel leuke mensen kennen en al

vanaf het eerste moment dat wij verhuisden

zijn er veel buren die ons met open

armen verwelkomd hebben. Dat gevoel

werd versterkt toen wij in augustus 2020

geheel onverwacht onze dochter Cato

verloren na 41 weken zwangerschap. Het

aantal kaartjes en bloemen was overweldigend

en het idee dat “buurmeisje Cato”

in de hoofden en harten van veel buurtgenoten

zit, helpt ons enorm.

Op dit moment ben ik bezig om een muziekschool

op te richten in Overschie. Ben

je benieuwd, neem dan alvast een kijkje

op de website:

www.muziekcentrumdecitroen.nl

Voor de volgende editie nomineer ik

Tessa Nikopoulos.

Overschieënaar aan het woord

5

QR-vlucht

Eddy Geerlings

QR-code: wat is dat eigenlijk voor fenomeen?

ik dacht dat weet je pas als je ‘n café in vlucht.

Bar waar aan gehangen wordt, kijkt met

een blik vol ongeloof van ‘hé, wat zoek jij hier?’

Vol glas bier verplaatst zich zwalkend als de oberman

die mij verveeld een koffie aan komt reiken.

Koffie zet de aandacht aan van alle omstanders

die dom stompzinnig gaan staan staren.

Kaal stuk muur laat beelden zien van mijn voorheen

waarin geen maand geen jaar ooit een café verscheen.

Stoel kraakt met geniep ‘hier niet voor je plezier’

dan wankelt hij me handig er vanaf - ik val.

Een koor van stoel- en tafelpoten zingt daar dan

Borsato’s topper ‘Als alle lichten zijn gedoofd’.

Lang al niet schoon geboende vlekkenvloer

herkent twee knieën die benauwd een vlucht beginnen.

Tochtgordijn spektakelt stof in alle open delen

deur wappert me naar buiten met ‘alles betaald?’

Straatlantarens fluisteren ‘verkwansel niet je overtuiging

dat een café waar jij verblijft, jou nooit beklijft’.

Dranklucht walmt me tot een kwaal van ongemak-k-k-k-k

ergens aan een haak verblijft mijn jas die seint ‘kom mee’.


OP DE BOERDERIJ

GROOT GROEIEN

h a a r m o d e

hoeveackerdijk.nl

Rotterdamseweg 223

2636KC Midden Delfland

tel 015 3646271

(tussen Zweth en TU Delft)

Haarmode Wim Steijger

2 de Hogenbanweg 107a

3042 AX Rotterdam

Tel 010 415 88 05

h a a r m o d e

Hét adres voor

uw huisdier

h a a r m o d e

Duyvesteynstraat 5

3042 BA Rotterdam (Overschie)

010-415 39 68

info@monria.nl

Golf en terras

ideale combinatie!

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS

scan de Qr-code en

Reserveer je

starttijd!

www.saletuitvaartverzorging.nl

Huiswerkbegeleiding,

bijles en coaching

Leren wordt weer leuk!

Praktijk voor kinderfysiotherapie

• Raadsdeel 7

3043 CZ Rotterdam

• Van der Duijn van Maasdamweg 202

3045 PE Rotterdam

www.kf-overschie.nl

Tel: 010 - 785 93 93

info@kf-overschie.nl

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel in Overschie als in Park16Hoven.

Tevens behandelen we kinderen vanaf 1 jaar in onze praktijk.

Lindy Freie, ervaren docente VMBO – HAVO – VWO

Bel: 06-227 99 414

Mail: freiebar@xs4all.nl

Website: Huiswerkpuntoverschie

Kijk

op de

website


Overschies architectenbureau ABBT ontwierp

vervangend gebouw Tweede Kamer

Bijna dagelijks ziet u het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken op tv. Dit gebouw is momenteel de tijdelijke

vergaderplek van het parlement. Wist u dat dit gebouw is ontworpen door een Overschies Architectenbureau?

ABBT ontstond in 1955, toen de Rotterdamse

architecten Apon, van den Berg,

ter Braak en Tromp besloten samen te

gaan in één bureau. Een van de eerste

grote bouwopdrachten van ABBT was

ook in Overschie.

Boerenleenbank

Waar tot voor enkele jaren het politiebureau

en de Deelgemeente Overschie aan

de Baumannlaan gevestigd waren, was

voor 1959 niets dan de achterkant van

een paar huizen aan de Rotterdamse Rijweg

en een stukje onbebouwd terrein.

in 1959 startte ABBT hier de bouw van

een kantoor voor de Boerenleenbank

van Overschie met een directeurswoning

erboven. Het nieuwe gebouw was een bijzonder

ontwerp met een grote uitstekende

luifel aan de straatkant en een monumentale

trappartij naar de bovenwoning.

Hoofdkantoor

In 1961 betrokken ABBT architecten het

oude pand van de Boerenleenbank (aan

de Rotterdamse Rijweg 48). Tot 1990

werden hier vele bouwprojecten gerealiseerd,

niet alleen in het Rotterdamse

maar tot ver buiten de landsgrenzen.

Opnieuw was de Boerenleenbank één

van de opdrachtgevers. Deze inmiddels

geheel gereorganiseerde bank besloot

van het bankgebouw aan de Baumannlaan

het hoofdkantoor voor Rotterdam

te maken. In 1971 kwam er een flinke

uitbreiding. De luifel, trappartij en bovenwoning

moesten wijken. Men moest het

in de breedte zoeken want de gemeente

wilde niet dat het vernieuwde pand meer

dan één verdieping kreeg. Zo staat het

pand er nog, 45 meter breed en heel vaak

van bestemming veranderd.

Elders in Overschie realiseerde ABBT architecten

ook kleinere bouwprojecten,

zoals bij de doorbraak van De Lugt naar

de Overschiese Dorpsstraat de uitbreiding

van Boon Manufacturen (al lang

omgebouwd tot woningen).

BuZa

Eén van de grootste projecten van ABBT

was de bouw van het ministerie van

Buitenlandse Zaken, vlak naast het Centraal

Station van Den Haag. Het was een lang

en moeizaam bouwproject. Toch bleef het

project binnen de planning en werd het

gebouw in september 1984 opgeleverd.

Opmerkelijk aan het gebouw zijn onder

meer de grijs bakkende bakstenen in de

onderbouw. Dat komt door het gebruik

van grijs bakkende klei uit Buggenum in

Noord Limburg. Ook hier is inmiddels van

alles veranderd aan het oorspronkelijke

ontwerp, en niet altijd ten goede.

Toch leuk om te weten dat het parlement

vergadert in een gebouw dat is ontworpen

op Overschiese tekentafels!

De tijdelijke zaal waar de Tweede Kamer vergadert en het

voormalige hoofdkantoor van de Boerenleenbank aan de

Burg. Baumannlaan - Foto’s:Tweede Kamer en collectie

Museum Overschie

Overschiese Nieuws

7

Herbeleving verloren lente

De lente van 2020 ging verloren door

het coronavirus. We zagen vanachter

onze vensters hoe buiten de knoppen

ontsproten, maar ons leven stond stil.

Cees van Zwieten (piano) en Michel

Poels (bariton) laten u deze lente herbeleven

in de herfst van 2021. Zij laten

u liederen horen over lente en liederen

over het gevoel van opgesloten

zijn. Met repertoire van Schumann,

Schubert, Fauré, Duparc, Debussy, Escher

en Dutilleux.

Première

Ook spelen zij liederen van de Heemsteedse

componist Cees Thissen. Tijdens

de lockdown liet hij zwijgende koorleden

teksten schrijven over hoe zij deze periode

beleefden. De teksten zette de componist

op muziek. Deze liederen beleven

tijdens dit recital hun première.

Praktische informatie

Zondag 7 november | 15:00 uur | toegang

€ 15,00 | Grote Kerk | Overschie Tickets

zijn te koop via: https://www.podiumplein.nl/artiesten/stichting-grote-kerkoverschie/voorstellingen/verloren-lente

Cees van Zwieten

en Michel Poels


Concertagenda Grote Kerk Overschie

Cantatrix met Fauré’s Requiem - zaterdag 30 oktober

Luister op zaterdag 30 oktober naar

het requiem van Fauré in de Grote

Kerk. Cantatrix* en het Kamerorkest

van het Noorden slaan de handen ineen

voor een uitvoering van Gabriel

Fauré’s intens troostrijke Requiem. Ook spelen zij werken van

Howells, J.S. Bach, Pärt en Purcell.

Fauré’s ‘Requiem’ is een ingetogen, maar tegelijk meeslepende dodenmis

en vormt samen met

“Komm, Jesu, komm van Bach, The Deer’s cry van Arvo Pärt, Howell’s Salvator

mundi en Remember me van Purcell, het programma “Remember me”.

Bart Rodijns (Harmonium)

Dirigent: Hans Leenders

*Cantatrix is een gerespecteerde naam in de Nederlandse koorwereld en

ook daarbuiten. Dit koor heeft optredens op grote podia, buitenlandse

concertreizen, prijzen bij concoursen, samenwerking in Finland en Nederland

met de King’s-Singers.

Praktische informatie

Datum en tijd: zaterdag 30 oktober om 20:15

Locatie: Grote Kerk Overschie

Kaarten kosten €21,50

Bestel uw tickets op: www.cantatrix.nl of via de QRcode

Zaterdag 6 november aanvang 16:00 uur

Radomir Vasiljevic en zijn Balkan Orkest

Radomir Vasiljević is van oorsprong een klassieke

gitarist die met tal van internationale

prijzen bekroond is. Deze gitarist afkomstig

uit Servië brengt met zijn orkest een opzwepende

mix van kleurrijke etnische muziek en virtuoos gitaarspel.

De optredens van Radomir Vasiljević & his Balkan Orchestra balanceren

tussen een luisterconcert en een Balkanfeest. De luisteraar wordt meegenomen

op een spannende muzikale reis, waar nostalgische gipsy ballads

en aanstekelijke dansnummers in een rap tempo worden afgewisseld.

Radomir Vasiljević -gitaar en zang; Sergej Kreso -percussie; Mihail Gyuzelov

-accordeon; Bart Koenders -contrabas; René Hamers -klarinet, Voor

dit optreden aangevuld met een zangeres en danseres. Ze spelen 2 sets

van 45 minuten.

Deze muziek verbindt en wordt zelden of nooit gebracht in Overschie.

De organisatie verwacht dat het publiek meegaat met de flow die deze

muziek teweeg brengt.

Tickets voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.podiumplein.nl en kosten

€ 7.50 per stuk.

7 november Cees van Zwieten, verloren Lente.

Toegang vrij. Aanvang 15.00 uur – zie pagina 7 van dit blad

Zondag 28 november aanvang 16:00 uur

Jan van Bijnen en Nienke Dingemans

Jan van Bijnen

Of je hem nu (slide)gitarist, multi-instrumentalist

of singer/songwriter noemt,

recensenten, collega’s en vrienden zijn het

erover eens: Jan van Bijnen is een veelzijdig

vakman.

In een carrière van meer dan 3 decennia

begeleidde, arrangeerde, produceerde of

schreef Jan (voor) bekende Nederlandse

artiesten als Rob de Nijs, Freek de Jonge,

Claudia de Breij, Paul Haenen, Alex Roeka en Markowski maar ook internationale

acts als Markus Rill of Adam James Sorensen.

Hij is lid van Point Quiet, het Americana-noir-ensemble rond singer/

songwriter Pascal Hallibert.

Nienke Dingemans is een Nederlandse singer songwriter. Ze wordt

gezien als 17-jarig bluestoptalent maar haar muziek is veel breder: van

blues tot soul en van country tot jazz.

Bij dit concert wordt ze begeleid door Jan van Bijnen en halen met hun

muziek de Amerikaanse roots naar Nederland.

Het concert bestaat uit twee sets: de eerste speelt Jan alleen en zingt hij

de liedjes van zijn nieuwe solo-cd Modest Man, de tweede set zingt Nienke

haar repertoire waarbij ze door van Bijnen begeleid wordt.

Tickets voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.podiumplein en kosten

€ 6.- per stuk.

Meer weten? info@stichtinggrotekerkoverschie.nl

www.sstichtinggrotekerkoverschie.nl

WWW.STICHTINGGROTEKERKOVERSCHIE.NL


Project Stolpersteine realiseerbaar met uw hulp

Stichting comité 4 mei Overschie bestaat dit jaar 50 jaar. Door alle corona-perikelen zijn we niet in staat geweest dit met

elkaar en met u te kunnen vieren. Maar het was, is en blijft onze taak om de oorlogsjaren in en rondom Overschie te herdenken

en deze geschiedenis door te blijven geven voor toekomstige generaties.

De afgelopen drie jaar is het plan ontstaan om daarom Stolpersteine in Overschie te leggen, kleine messing plaatjes op stenen

die voor de deuren/ huizen van “onze” weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners geplaatst worden. Op de plaatjes

staan hun naam, geboortedatum en datum van overlijden.

Pakje brood

In Overschie waren de weggevoerde

Joden vooral hardwerkende mensen.

Gewone gezinnen waarvan vader vroeg

in de ochtend met een pakje brood onder

zijn arm naar zijn werk ging om de kost te

verdienen voor zijn vrouw en kinderen.

Maar er is ook een verhaal bekend van een

eenvoudige vader van 2 jonge kinderen

die zich vrijwel meteen na het uitbreken

van de oorlog bij het verzet aansloot. Dat

heeft hij met zijn leven moeten bekopen.

Met het project Stolpersteine krijgen al

deze mensen een tastbaar stukje zodat

ze niet vergeten worden. Want vaak is

een getal van 6 miljoen erg abstract en

zien we er geen echt gezicht bij. De Stolpersteine

blijven voor altijd liggen, zodat

deze geschiedenis ook over 50 tot 100

jaar nog zichtbaar zal zijn.

Fotopanelen en route

Naast het leggen van de Stolpersteine wil

het comité nog een aantal zaken realiseren.

Zoals drie fotopanelen met uitzonderlijke

verhalen over de weggevoerde

mensen, inclusief foto’s die wij van hen

hebben. Ook wil het comité een route/

plattegrond maken, zodat alle Stolpersteine

gevonden kunnen worden.

Daarnaast willen de vrijwilligers van het

comité graag een lespakket maken voor

de basisscholen in Overschie. Zo kunnen

de kinderen van nu leren wat er destijds

hier in Overschie is gebeurd. En het liefst

maakt het comité ook een boekje over de

totstandkoming van dit enorme project.

Helpt u mee?

Wij moeten nu voor het eerst in ons 50-jarige

bestaan een beroep op u gaan doen.

Wij moeten voor dit gehele project maar

liefst 20.000 euro bij elkaar zien te sprokkelen,

dat niet mis is. We vragen alle inwoners

van Overschie om mee te helpen met een

donatie, al vinden we dat niet gemakkelijk.

Iedere donatie zal van harte welkom zijn,

en u krijgt er ook iets voor terug. Iedereen

die doneert, hoe veel of hoe weinig dan

ook, zal op een lijst gezet worden en voor

altijd in de archieven opgeslagen.

Mocht iemand over 100 jaar onderzoek

gaan doen naar dit project, dan vindt hij/

zij alle administratie hierover terug. De

lijst met donateurs komt ook in het boek

te staan. Dit betekent dat winkeliers en

bedrijven na donatie eeuwigdurende reclame

hebben…

Uw donatie

Hoe kunt u ons helpen? Maak uw donatie

over op Stichting comité 4 mei Overschie

NL31 INGB 0007 8961 35

Alvast hartelijk dank voor uw hulp, want samen

staan we sterk en kunnen we alles aan.

Stichting Comité 4 mei Overschie

Helen van Noort

Overschiese nieuws

9

Kerstconcert Barend Fox

Op zaterdag 11 december, 2021 geeft Shantykoor Barend Fox, het koor van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond, een Kerstconcert

in de Grote Kerk in Overschie. De toegangsprijs is € 7,50 p.p. incl. een kopje koffie.

U kunt hiervoor kaarten bestellen bij de

secretaris van het shantykoor, Anneke de

Bruin via email: samiek3@hotmail.com of

tel. nr.: 06-34859494

Na uw betaling op bankrekeningnummer:

NL17 INGB 0008 1349 10 t.n.v. Shantykoor

Barend Fox, zijn de kaarten voor u gereserveerd

en liggen op 11 december voor u

klaar bij de ingang van de Grote Kerk.

Adres van de Grote Kerk: Overschiese

Dorpsstraat 95 - 3043 CP Rotterdam-Overschie.

Aanvang concert 20.00 uur De kerk is

open om 19.15 uur

Wacht u niet te lang met kaarten te bestellen,

want VOL = VOL!!!!

www.barendfox.com


NIEUW!

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig in huis en

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze!

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig

kunt wandelen, ook op oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:

Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - info@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122

www.tweewielercompany.nl

w i n t e r l i d m a a t s c h a p

O N B E P E R K T

R I J S P E L E N

V

VAN 1 OKTOBER TOT 1 APRIL

MA T/M ZO 9.00 TOT 17.00 UUR

€ 97,50,-

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam

www.tennisparkoverschie.nl

www.tennisparkoverdeschie.nlinfo@overdeschie.nl010-4152157


Voedselbank

De Voedselbank Rotterdam heeft sinds een tijdje een nieuwe manier voor het uitdelen van

voedsel. Cliënten kiezen nu zelf een dag om elke week op een vaste tijd langs te komen. Ze

kunnen dan hun eigen voedselpakket maken.

De Voedselbank heeft alle cliënten een tijdje geleden ook verteld

over de supermarkt aan Mathenesserweg 21 B. Hier zitten

vier uitdeelpunten van de Voedselbank bij elkaar, ook dat van

Overschie. Mensen kunnen elkaar in de supermarkt ontmoeten

en ze kunnen er met een hulpvraag terecht.

Op de website kan iedereen uit Overschie zien hoe je een voedselpakket

van de supermarkt kunt krijgen. Kijk op: https://www.

voedselbank.nl/voedselpakket-aanvragen/

Open inloop spreekuur BOOS

Op dinsdag, woensdag en vrijdag hebben wij weer open inloop

spreekuur van 10 tot 13 uur in de Halte.

U kan bij ons terecht met al uw vragen over o.a.

• Het aanvragen van toeslagen

• Hulp bij aanvragen DigiD

• Aanvragen kwijtscheldingen

• Vragen over uw woon- en leefomgeving

• Hulp bij allerhande formulieren

De Voedselbank heeft pas met een enquête aan mensen gevraagd

wat ze van de veranderingen vinden. De meeste mensen

zijn tevreden. Bent u dat niet? Zeg dit tegen Paulina Szatanska

van wmo radar. U kunt haar bellen op nummer 06 15821525.

Leven, Dood en de Vooruitgang

7 november - voordracht op de Oude Algemene

Begraafplaats

Museum Overschie organiseert ook dit

jaar weer een voordracht onder het motto

Leven Dood en de Vooruitgang. Spreker

is dit jaar Simon Bloemendaal.

Simon Bloemendaal heeft uitgebreid

ervaring als docent en manager in de Gezondheidszorg.

Hij volgde een militaire

opleiding aan de KMA en was als specialist

Gezondheid betrokken bij uitzending

naar brandhaarden als Somalië, Irak en

Rwanda. Soms in dienst van defensie en

soms in dienst van een andere organisatie

(NGO).

Praktische informatie

De voordracht vindt zoals altijd plaats in

de openlucht op de Oude Begraafplaats,

Overschiese Dorpsstraat vanuit het Baarhuisje.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid

voor een drankje en napraten met

de spreker. De tekst van de lezing zal in

druk verkrijgbaar zijn.

Ingang via Overschiese Dorpsstraat 90

(ingang Begraafplaats), via het Museum

En nog veel meer! Kom vooral langs met uw vraag. Als wij het

antwoord niet hebben, weten we in elk geval wie het wel weet!

BOOS – Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39

- Overschiese Dorpsstraat 138 of via Overschiese

Kerksingel 1. Bijwonen van de

voordracht en toegang tot het buitenmuseum

en de begraafplaats zijn kosteloos.

Toegangsprijs voor het museum zelf bedraagt

€ 5,00 per persoon.

Simon tijdens zijn missie in Afghanistan -

Foto: Simon Bloemendaal

BOOS - Overschies nieuws

11

De focus van zijn verhaal richt zich op

de opgedane ervaringen tijdens een 11

maanden durende deelname aan de veiligheidsmissie

in Uruzgan (Afghanistan)

in de periode 2007-2008.

Na de gebeurtenissen in de laatste maanden

in Afghanistan is het onderwerp heel

actueel. Het zal bijzonder zijn om een

veteraan te horen vertellen over Afghanistan.


Personeel gezocht:

• 1e monteur met APK

• 2e monteur

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam

Tel. 010 - 437 39 05

richardsluijter@xs4all.nl

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl

Wij doen alles voor uw auto

Overschiese Dorpsstraat 27

3043 CN Rotterdam-Overschie

Tel. 010-4371287

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl

kinderdagverblijf

Hoofdlocatie

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam

Tel. (010) 462 76 08

E-Mailadres kdv-indewolken@hetnet.nl

Dagopvang

Fairoaksbaan 91, 3045 AS

Naschoolse opvang

Fairoaksbaan 91, 3045 AS

Delftweg 46 , 3043 CH

(locatie De Regenboog)

Burg. Koningssingel 39, 3042 NK

(locatie Het Podium)

Peuterspeelzaal

Delftweg 46, 3043 CH

www.kdv-indewolken.nl

www.bakkerijvandenberg.nl

info@administratiekantoormwb.nl

Niet omdat het zo hoort,

maar omdat het bij u past.

Margot Siebenlist

Uitvaartbegeleiding

Thuis in Overschie.

info@fysiotherapie-overschie.nl

www.fysiotherapie-overschie.nl

www.margotsiebenlist.nl

06 - 471 393 41

dag en nacht bereikbaar

Foto Marijnissen


Zien we jou snel tijdens één van de jeugd activiteiten in Overschie?

Tijdens de sportborrel kwam de Overschiese jeugd met hele leuke ideeën die hebben geresulteerd in onderstaand

programma.

In het Huis van de Wijk de Halte:

GIRLS ONLY 11+

Wat doen we: Samen leuke activiteiten doen in de bieb. Denk hierbij aan een vision board

maken, ‘high tea’, een Halloween activiteit bedenken of samen koken.

Wanneer? Elke maandag van 16.00 uur tot 18.00 uur

Aanmelden bij Jitske Proietti

Foto: Jitske Proietti

Jongerenavond Overschie 12+

Wat gaan we doen? Zelf activiteiten bedenken en meepraten over

het sport en cultuuraanbod in de wijk. Daarnaast zijn er verschillende

activiteiten zoals tafeltennis, schaken / dammen en gamen.​Ten

slotte is er informatie over school / werk / sport / DUO

/ jeugdsportfonds.

Ook zal de jongerenraadvergadering 1 keer in de maand daar gehouden

worden.

Wanneer? Dinsdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur

Aanmelden bij Steven Schutrup

Zaalvoetbal Overschie 12+

Wat gaan we doen? Zaalvoetbal voor de jongeren 12+ in Overschie.

Er zullen onderlinge toernooitjes worden gespeeld. Daarnaast

is er de ruimte om zelf met ideeën voor activiteiten te komen.

Hierbij worden de jongeren ondersteund door sportcoach

Justin Tombroek en jongerencoach Steven Schutrup.

Wanneer? Om de twee weken op de zondagavond (gestart op

24 oktober) van 19.00 uur tot 21.00 uur

Waar? Gymzaal Jan Steenstraat, adres: Jan Steenstraat 28, Rotterdam

Aanmelden bij Steven Schutrup

Om te werken

aan je gezondheid

heb je geen

ervaring nodig.

Niks houdt je tegen

Een gezondere levensstijl begint met

kleine stapjes. En de grootste verrassing?

Het is nu makkelijker dan ooit.

VIT010 helpt jou om een goede

start te maken.

Doe mee via

www.vit010.nl

WMO radar

13

Een initiatief van

in samenwerking met SmartVitaal.

Jongerencoaches

Steven Schutrup | 06 279 79 412 |

sschutrup@wmoradar.nl

Jitske Proietti | 0655134786 | JProietti@wmoradar.nl

Huis van de Wijk De Halte is tijdens kantooruren

telefonisch bereikbaar voor bewoners:

010-415 05 14

Huis van de Wijk De Halte

Hoge Schiehof 39

3042 AZ Rotterdam

Tel. 010-4150514

www.wmoradar.nl


Ontdek De Tempel en het omliggende polderlandschap

Een stukje buiten Oud-Overschie liggen de landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs aan de Schie. Deze buitenplaatsen

behoren tot het mooiste en meest waardevolle erfgoed in het groen tussen de Rotte en Schie. Een prachtig park, een

groen Rijksmonument, en een bijzondere plek in een cultuurhistorisch landschap.

Natuurlijk in Overschie

14

Tussen Rotterdam, Delft en Den Haag is

nog altijd een zeer waardevol cultuurlandschap

bewaard gebleven: Bijzonder

Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

De polders kennen een rijke geschiedenis.

Mede dankzij de inzet van boeren,

natuur- en erfgoedbeschermers is het

gebied ten noorden van Rotterdam open

en groen.

Poort naar de polders

Enkele van de mooiste en meest waardevolle

historische plekken in Midden-Delfland

heeft Natuurmonumenten decennia

geleden door aankoop weten te beschermen,

zoals de Vlaardingse Vlietlanden,

de Ackerdijkse Plassen en de eendenkooien

Schipluiden en Aalkeetbuiten.

Sinds kort zijn hier nieuwe gebieden bij

gekomen, zoals weidevogelreservaat Polder

Noord-Kethel.

Park De Tempel / Nieuw Rhodenrijs is

voor het Rotterdamse publiek een recreatieve

poort naar Midden-Delfland.

Vanaf de twee buitenplaatsen is het sinds

kort mogelijk om door het historische

cultuurlandschap van Midden-Delfland

te wandelen, helemaal naar Delft. Een

alternatieve wandeling loopt via de Kandelaarbrug

over de Schie, en dan richting

Schiedam.

24 kilometer wandelen tussen Rotterdam

en Delft

Buitenplaats De Tempel heeft een totaal

andere sfeer dan het omliggende boerenland.

Toch heeft het een sterke verbinding

met het polderlandschap. De historische

polderwandeling voert je langs de Schie

door de geschiedenis.

Deze gloednieuwe wandeling van 24 kilometer,

gelanceerd in september 2021,

start op Buitenplaats De Tempel. Maar al

snel wandel je de polder in, klim je over

hekken, wandel je tussen de koeien en

vogels en langs langgerekte slotenpatronen.

Je komt in het land van boer Arie en

zijn zoon Bas van den Berg van Hoeve Ackerdijk,

begraafplaats Hofwijk, Art Centre

Delft en de boswachters van Natuurmonumenten

en Staatsbosbeheer.

Her en der zie je de sporen uit het verleden

in het landschap. Cultureel erfgoed

bestaat dan ook niet alleen uit stenen

gebouwen. Veel van onze geschiedenis

kun je herkennen in het landschap van

vandaag de dag.

Kijk voor de wandelroutes in de route-app

van Natuurmonumenten: Natuurroutes

of op www.natuurmonumenten.

nl/detempel

Beelden van de polder Noord-Kethel; voor het wandelen

door de polders worden laarzen aanbevolen - Foto’s:

Maarten van de Ven – Janko van Beek


Museumbericht november 2021

Bijzondere tuinbeelden De Tempel in Museum Oud-Overschie

De expositie ‘De Tuinbeelden van Buitenplaats De Tempel’ neemt je mee in de geschiedenis van deze buitenplaats. Een

geschiedenis die nauw verbonden is met de stad Rotterdam. De expositie opende in het weekend van Open Monumenten

Dag op 11 en 12 september en is perfect te combineren met een bezoek aan De Tempel. De expositie toont 18e en

19e eeuwse beelden, met o.a. een uniek, drie eeuwen oud houten tuinbeeld.

Het hart van de tentoonstelling bestaat

uit een aantal mooie beelden, waarvan

een deel is gerestaureerd. Misschien wel

het meest uniek en kwetsbaar is een drie

eeuwen oud houten tuinbeeld. Dit houten

beeld is van Museum Rotterdam en

is op deze tentoonstelling voor het eerst

in lange tijd weer te zien. Ook kunt u bodemvondsten

uit de weilanden rondom

De Tempel bekijken.

Tentoonstelling

cultuurhistorisch van belang

Buitenplaats De Tempel ligt net buiten

Overschie. Samen met het naastgelegen

Nieuw Rhodenrijs, behoort de Tempel

tot de laatste bewaarde buitenplaatsen

van Rotterdam. Op veel buitenplaatsen

zijn de baroktuinen met de bijbehorende

tuinbeelden verdwenen.

Bijzonder aan De Tempel en Nieuw Rhodenrijs

is dat hier verschillende tuinstijlen

naast elkaar te zien zijn, zoals de

18e eeuwse geometrische stijl, de 19e

eeuwse landschapsstijl, en de vroeg 20e

eeuwse architectonische tuinstijl. Ook

een deel van de oorspronkelijke beeldencollectie

is er nog. Deze collectie is

van nationaal belang.

Praktische informatie

De expositie is in Museum Oud-Overschie

te zien iedere zaterdag en zondag

van 14.00 - 17.00 uur.

Toegangsprijs € 5,00. Toegangsprijs voor

donateurs van het museum en leden van

Natuurmonumenten (op vertoon van

hun ledenpas) € 2,50 euro.

Meer informatie en inspiratie

voor een bezoek

Kijk voor meer informatie op www.museumoudoverschie.nl.

Meer informatie over het park De Tempel

vind je op www.natuurmonumenten.

nl/detempel.

Museum Oud Overschie

15

Nieuwe film in serie ‘Grijze Wijzen van Overschie’ gereed

Onlangs realiseerden Jan-Willem Poots en

Gerben in ’t Hout een nieuwe opname in

de serie ‘Grijze Wijzen van Overschie’. Het

is een interessant interview met Ashok

Bhalotra, de bekende architect en stedenbouwkundige,

die na een internationale

zwerftocht zijn plek vond in Overschie.

De opname staat op het YouTube-kanaal

van Museum Oud-Overschie:

https://youtu.be/XHQdoDk6vSA

Zaterdag 6 november

MuseumBuitenwerkdag

Op zaterdag 6 november roept Museum

Oud-Overschie vrijwilligers op om mee

te komen helpen bij de jaarlijkse MuseumBuitenwerkdag.

Al is het maar een

uurtje, uw hulp is heel welkom! Samen

met andere vrijwilligers helpt u met het

gereed maken van het buitenterrein voor

de winter. De dag start vanaf 10.00 uur,

ingang via Overschiese Kerksingel 1.

Openingstijden Museum

Het museum is de komende maanden

elke zaterdag en zondag van

14.00 – 17.00 uur open. De toegangsprijs

is € 5,00 (inclusief consumptie).

Donateurs van het museum en

leden van Natuurmonumenten (op

vertoon van ledenpas) ontvangen

een korting van € 2,50.


Overschiese Dorpsstraat 30

3043 CS Rotterdam

T 010 - 233 02 02

E info@venk.nl

W www.venk.nl

F velthaakenkeijzer

Het NVM makelaarskantoor voor:

• verkoop

• aankoop

• verhuur

• taxaties

RTM

RETURN TO MOVE

Fysiotherapie

• Fysiotherapie

• Manueel Therapie

• Fysiotherapie bij u thuis

• Sport

• Parkinson

• Revalidatie

• Beroerte

• Echografie

• Videobellen

• Dry Needling

• Claudicatio

• Fysiotherapie en kanker

Jasper van Staveren

Dina Brezet

Overschie West

Burgemeester Baumannlaan 190

Rotterdamse Rijweg 130

Overschie Oost

Abtsweg 2

drs. Joris Huijser

Cynthia de Kruijff, MSc.

Ilja Bregman

Lorenzo Lasalvia

info@rtmfysiotherapie.nl

010 262 05 19

www.rtmfysiotherapie.nl

Annelies Moltzer

Maandag 08:00 – 21:00

Dinsdag 07:30 – 21:00

Woensdag 08:00 – 21:00

Donderdag 07:30 – 21:00

Vrijdag 08:00 – 18:00

Zaterdag 08:00 – 14:00

Zondag Gesloten

Norlandia maakt kinderopvang buitengewoon

Bij Norlandia kinderopvang voelen kinderen zich thuis. We bieden ze de ruimte om

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia

buitengewoon!

Kijk voor een locatie bij jou in de buurt op www.norlandia.nl


Overschies Wo(o)ningnieuws

Wat doet VENK makelaars taxateurs

nou eigenlijk voor jou?

Dit leggen wij graag aan je uit. Het proces start altijd met een vrijblijvend gesprek waarin wij elkaar leren kennen en waarin

wij uitleggen wat VENK voor je kan betekenen. Tijdens dit gesprek worden al je vragen beantwoord.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarom

je VENK NVM-makelaars zou willen

inschakelen. Bijvoorbeeld voor het VERKO-

PEN van je woning. Dit doe je zelf hooguit

een paar keer in je leven, voor ons is het

dagelijkse kost. Er komt echt wel veel meer

bij kijken dan alleen maar deuren openen.

Het begint natuurlijk met een opname van

de woning, hierbij bekijken wij heel nauwkeurig

de woning, hoe is de bouwkundige

staat, we nemen de maten op want iedere

m2 is echt veel geld waard, kijken naar

afwerking en naar de mogelijkheden van

een huis. De akten uit het verleden worden

doorgelezen om na te gaan of er bijzondere

afspraken gelden. Uiteraard wordt

tijdens dit gesprek stap voor stap het

gehele proces doorgesproken zodat onze

klanten een goed beeld hebben bij wat er

gaat gebeuren. Vrij snel daarna laten we je

weten wat wij als verkoopopbrengst verwachten.

Wij geven je uiteraard ook advies

over het presenteren van je woning, zodat

je het maximale eruit haalt. Vaak kan een

kleine aanpassing een groot verschil in opbrengst

betekenen.

Ons team op kantoor zorgt ervoor dat alles

juridisch helemaal onderbouwd is. Er

wordt niets over het hoofd gezien, denk

hierbij aan VvE documenten, de staat van

de bodem, is er sprake van vervuiling, zijn

alle vergunningen aanwezig, en nog vele

andere onderwerpen. Het is tenslotte

onze taak als deskundige om de verkoop

van de woning voor onze klanten zorgeloos

te laten verlopen.

Maar… je kunt ons ook inzetten als AAN-

KOOPMAKELAAR. In onze vorige column

hebben wij al uitgebreid uitgelegd dat wij

als NVM makelaar een geweldige database

hebben en wij als eerste weten welke woningen

er op de markt komen. Hierdoor

heb je een fijne voorsprong op vele anderen

omdat je REALTIME het nieuwe aanbod

ontvangt, dus misschien wel die ene

woning die je echt heel graag wilt hebben.

Ook hier ontzorgen we volledig, omdat wij

jouw belangen behartigen en ook weer als

deskundige alles voor je uitzoeken.

Heb je inmiddels een huis gevonden,

dan heb je voor de financiering een

taxatierapport nodig. Wij zijn REGISTER

TAXATEUR, ingeschreven bij het NRVT.

Al onze rapporten worden geaccepteerd

door alle banken en financiële instellingen.

In het rapport wordt een uitgebreide

BOUWKUNDIGE OPNAME en een VER-

DUURZAMINGSADVIES opgenomen.

Kortom, ons team is er iedere dag weer

druk mee om alle dossiers goed voor te

bereiden zodat een verkoop, een aankoop

of een taxatie vlekkeloos verlopen.

Als je eens gewoon wat informatie wilt

hebben, wij staan voor je klaar. Laat het

weten.

VENK makelaars taxateurs

Overschiese Dorpsstraat 30

3043 CS Rotterdam

T 010-2330202

E info@venk.nl

W www.venk.nl

Overschies Wo(o)ningnieuws

17

Bouw project Schiewerf van start

Na een lange periode van voorbereiding startte onlangs de bouw van 39 huizen binnen

het project Schiewerf aan de Zestienhovensekade. Alle huizen zijn inmiddels verkocht.

Voor meer informatie: deschiewerf.nl

Foto: Natuurlijk in Overschie


Woningtekort in een land vol met stenen

Arnaud du Pont was te gast bij RoXCast.

Het gaf hem de gelegenheid om het over de woningmarkt te hebben.

Is er echt een tekort aan woonruimte of is er iets anders gaande? Hoeveel valt er te winnen

met co-living, sharing en assisted living? Tijd voor een mentaliteitsverandering bij de overheid,

banken en beleggers. Dit en meer interessante inzichten hoor je in de nieuwe RoXCast met

gastheer Rogier van Heeswijk van RoX Legal.

Geïnteresseerd?

Scan de QR code!

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch

onderhoud en een degelijk financieel beleid.

We verzorgen:

- Incasseren van de huren

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhoging

- Opstellen huurcontracten

- Afwikkelen huuropzeggingen

- Minimaliseren leegstand

Kolpa VVS Beheer BV

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E info@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Wijzigingen in BTW-regels bij verkoop naar buitenland

Bent u ondernemer en verkoopt u diensten of goederen aan consumenten in het buitenland? Dan is er het een en ander aan

het veranderen voor u. Ik leg u in deze column graag uit hoe het zit met verkopen aan consumenten in Europa.

In alle landen moet btw betaald worden

en ieder land bepaald zelf hoeveel. Tot

voor kort wisselden de Europese belastingdiensten

gegevens met elkaar uit, maar

voortaan moeten de ondernemers en hun

boekhouders dat doen. Vanaf 1 juli geldt bij

verkopen aan consumenten het ‘bestemmingslandprincipe’.

Dit betekent dat u als

ondernemer het btw-tarief moet hanteren

van het land van uw particuliere klant.

Even een voorbeeld:

Stel dat u via uw webshop een product levert

aan een particulier in Duitsland. Dan

zet u voortaan het Duitse btw-tarief op

de factuur. Een klant in Frankrijk krijgt het

Franse tarief op zijn factuur, enzovoort.

Het is best een klus om alles uit te zoeken

en in uw systemen aan te passen. Overleg

dus goed met uw boekhouder hoe dit het

beste kan worden aangepakt!

is heeft u een brief van de Belastingdienst

gekregen en bent u overgezet naar OSS.

Gebruikte u MOSS niet? Ook dan kunt u

van het éénloketsysteem OSS gebruikmaken,

maar het hoeft niet.

Kiest u voor OSS, dan zorgt de Nederlandse

belastingdienst ervoor, dat de btw

naar de juiste landen gaat. U heeft dan

geen btw-registratie in andere EU-landen

nodig. Wel moet u zich aanmelden voor

de Unieregeling.

Het is niet verplicht. U kunt ook kiezen

voor een lokale registratie in de betreffende

landen en daarmee aangifte doen

in de landen van uw klanten.

Er is natuurlijk ook een uitzondering: als

uw totale omzet in het buitenland lager is

dan € 10.000 per jaar, mag u gewoon het

Nederlandse btw-tarief in rekening brengen

en de btw in Nederland afdragen.

de Kamer van Koophandel heeft een helder

overzicht gemaakt. Zie daarvoor op

www.kvk.nl of www.belastingdienst.nl.

Informatie van de KvK

Informatie Belastingdienst 1

Informatie van de Belastingdienst 2

Op de site van de Belastingdienst staat

dat de veranderingen zijn ingegaan op 1

juli 2021. De Belastingdienst handhaaft

de regels pas wanneer alle EU-landen

klaar zijn om mee te doen. Dat geeft ondernemers

en hun boekhouders de kans

om de veranderingen voor te bereiden.

U doet er volgens mij wel verstandig aan

om 1 januari 2022 als streefdatum aan te

houden om alles in orde te brengen.

Ik hoop dat deze informatie u helpt!

Ondernemersinformatie – Overschies nieuws

Wie btw in rekening brengt, moet ook btw

afdragen. Dat blijft zo, maar wel met een

vernieuwde, vereenvoudigde btw-aangifte

via een éénloketsysteem voor alle landen

bij de Nederlandse belanstingdienst. (Maar

dus wel met de buitenlandse tarieven.)

Het éénloketsysteem heet ook wel de

One Stop Shop-regeling (OSS). OSS is

de opvolger van het MOSS systeem. Gebruikte

u tot nu toe MOSS? Als het goed

Levert aan buitenlandse ondernemers?

Dan verandert er niets. Als uw klant een

geldig btw-nummer heeft, factureert u

hem of haar 0% btw. De klant geeft dan

zelf de btw aan. Kortom, dat blijft precies

zoals het nu is.

Geldt de verandering die ik hierboven

heb geschetst voor u? De belastingdienst

heeft uitgebreide informatie voor u. Ook

Yüksel Gerçek

Fam24 Consultancy B.V.

Keersopstraat 15B

3044 EX Rotterdam

Tel. 010-766 00 24

e-mail: info@fam24.nl

19

Rotterdam bouwt door, ook in Park 16Hoven

In Park 16Hoven is de bouw gestart van buitenplaats Park 16Hoven. Wethouder Bas Kurvers onthulde woensdagmiddag

13 oktober samen met Theo Klijn en Tonny Vromans van bouwbedrijf BVR een maquette om de komst van het appartementencomplex

te vieren.

Het complex zal bestaan uit 70 appartementen,

verdeeld over Het Koetshuis,

Villa de Hoven en de Orangerie. De drie

woongebouwen zijn familie van elkaar en

vormen een moderne vertaling van een

buitenplaats. De bouw van het Koetshuis

start als eerste.

Welkom!

Jeroen van der Steen (Gebiedscommissie

Overschie) heette de toekomstige bewoners

welkom namens alle Overschieënaars.

Hij vertelde ook over dit magazine en had

exemplaren meegenomen. Deze waren in

een mum van tijd verdwenen in de tassen

van de nieuwe bewoners!

Park 16hoven is een van de grotere ontwikkellocaties

in Rotterdam. De wijk is opgezet

om gezinnen met een midden en hoger

inkomen aan Rotterdam te binden. Zo wil

Rotterdam voorkomen dat zij de stad verlaten.

Dat gebeurde voorheen nogal eens. De

aanstaande nieuwe bewoners weten dat er

in de buurt een luchthaven is.


Overschiese Apotheek en Apotheek Abtsweg,

vanaf nu 1 organisatie!

24/7

OPEN

Rotterdamse Rijweg 130

3042 AS Rotterdam

T. 010 - 4154422

E. info@overschieseapotheek.nl

Open van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur

Ook buiten openingstijden uw medicatie

afhalen? Maak gratis gebruik van onze

afhaalautomaat. Bel de apotheek als u

hier gebruik van wilt maken.

Abtsweg 49

3042 GA Rotterdam

T. 010 - 4373582

E. info@apotheekabtsweg.nl

Vanaf 1 juli geopend van

12.00 - 16.00 uur. Buiten

deze tijden kunt u terecht

bij de Overschiese Apotheek.

info@derijnshop.nl

www.derijnshop.nl

Zoek jij een gave

kantoorruimte

aan de Schie?

www.de-vlasfabriek.nl


Compost Wormenhotel geoogst

Woensdag 7 oktober om 14:00 is de compost geoogst van het wormenhotel in Natuurtuin Tamarinde aan de Prof. Bolklaan

in Overschie. Het afgelopen jaar brachten de betrokken buurtbewoners groente schilletjes naar het hotel en hebben de

wormen heerlijk kunnen smullen.

Ondanks corona konden de buurtbewoners

het waardevolle afval toch afgeven:

via de handige rode prullenbak bij het

hek van de Tamarinde. Hierbij zeer hartelijk

dank aan Sydney en Sander van Tamarinde

voor het legen van de prullenbak

toen de natuurtuin tijdelijk dicht was.

Om te vieren dat de buurtbewoners zich

hebben ingezet voor een beter milieu,

konden zij zichzelf op 7 oktober belonen

met prachtige compost voor de plantjes

in en rond het huis. De uiteindelijke opbrengst

aan compost: 12 emmers en een

kruiwagen vol!

Buurtbewoners kwamen met een emmertje

om dit zwarte goud in ontvangst

te nemen. Ook via de straatapp werden

de buurtbewoners opgeroepen om compost

te komen halen.

Ondertussen gaat het verzamelen gewoon

door en kunnen buurtbewoners

zich aanmelden om mee te doen met het

wormenhotel. Aanmeldingen via Natuurtuin

Tamarinde.

De compost van het wormenhotel wordt geoogst

Foto’s: Sander Dikstra – Natuurtuin Tamarinde

Overschies nieuws

KooplokaalOverschie.nl

21

Henk Alblas

Een jaar geleden is de website KooplokaalOverschie.nl geïntroduceerd, midden in de eerste lockdown. De Ondernemers

Vereniging Overschie introduceerde toen – met steun van de gemeente Rotterdam en de gebiedscommissie Overschie – dit

systeem om te zorgen dat de lokale winkels toch hun klanten konden bedienen. Want, zoals u nog wel weet, konden veel

winkels toen geen klanten ontvangen.

Onder het motto ‘blijf loyaal, koop lokaal’

was dit een prima systeem voor alle

ondernemers in Overschie . Ze konden

zo hun klanten informeren over het productaanbod

en hadden een bestelmogelijkheid.

We zijn nu een jaar verder, de

winkels zijn alweer een aantal maanden

open. Tijd om de stand van zaken rond

KooplokaalOverschie.nl te melden.

Even wat feiten over deze digitale winkel

van Overschie:

26 winkeliers/ondernemers uit Overschie

doen inmiddels mee en zijn met hun contactgegevens

te vinden.

Van een aantal winkels is ook het productassortiment

te vinden, inclusief prijsinformatie.

Een aantal winkels heeft ook een eigen

website met hun productaanbod, maar

gebruikt toch KooplokaalOverschie.

Bezoekers kunnen van KoopLokaalOverschie

met een enkele klik door naar de

eigen website.

Over het aantal bezoekers van KooplokaalOverschie

zijn we heel tevreden. Ook

nu de lockdown al maanden is opgeheven,

zien we het aantal bezoekers op de

website stabiel blijven. Van de meeste

winkels zien we dat de profielinformatie

tientallen keren per maand wordt bekeken

– heel regelmatig wordt het systeem

ook gebruikt om een e-mail naar een lokale

winkelier te sturen.

Het is ook leuk om te zien dat twee ondernemers

met KoopLokaal meedoen

terwijl zij geen fysieke winkel hebben.

Toch vinden ze in dit systeem een mooie

mogelijkheid om het Overschiese publiek

te bereiken.

Veel mensen kennen de webwinkels als

amazon, ebay, bol.com of coolblue wel.

Het is moeilijk concurreren met deze internet

reuzen dus het motto ‘blijf loyaal,

koop lokaal’ is nog steeds van toepassing

- dus blijft u vooral KooplokaalOverschie.

nl gebruiken, naast natuurlijk gewoon uw

bezoek aan de winkelstraat!

OndernemersVereniging Overschie


Blijf loyaal, koop lokaal

Woktaria

Overschie

Lekker Gebakkie

with the flavours from home

Casereccio

M@bikes

Chic Optiek

Mahin’s Catering

en Afhaal

De Meubelloods

Monria

Winkelen in Overschie

22

De Pizzabakkerij

Eetcafé

Boulevard

IJzerhandel

Overschie

Pearle

PLUS Richard

de Zoete

Schoenmakerij

Leo de Kruijf

Juwelier Sativar

Stripwinkel

Dick Bos

Bootje varen over de Schie

Bootje varen

over de Schie

Bakkerij

van den Berg

Rijnshop

Restaurant

Aan de Zweth

Best Western

VERHAGEOVERSCHIE

Burgemeester Baumannlaan 123A

3043 AJ Rotterdam

(010) 262 3641 www.verhage.nu

Tweewieler

company.nl

Van Alles

Conceptstore

Verhage

Overschie

OnelinersART

Rottzooi

www.kooplokaaloverschie.nl


Update aanleg A16 Rotterdam

De bouw van de aansluiting van de A16 Rotterdam op de A13 is in volle gang. Deze zomer is het beton gestort voor de twee

dekken van het viaduct. Dit viaduct laat de rijbanen van de A16 in het midden van de A13 aansluiten. Over een paar maanden

rijdt het verkeer op de A13 onder het viaduct door, net als het verkeer op de Schieveensedijk.

Na de nodige voorbereidingen, worden de wegen in maart 2022

verlegd. Vanaf dat moment rijdt het verkeer onder het nieuwe

viaduct door. In november gaat ook het heiwerk verder bij het

viaduct over de A13. Dat is fase 3 van in totaal 4 fases. Ook start

dan het heiwerk voor het nieuwe viaduct over de toekomstige

afrit Vliegveldweg, vlakbij Rotterdam The Hague Airport.

Afsluitingen en nieuwe routes rondom N209

Rond de N209 is de bereikbaarheid van een aantal wegen veranderd.

Zo rijdt het verkeer nu over Verlegde Oude Bovendijk,

die geen directe aansluiting heeft op de N209. Het verkeer en

de fietsers gaan via een tunneltje onder de N209 door en sluiten

aan op de Landscheiding en de rotonde bij de G.K. Van Hogendorpweg.

Verder is het fietspad Zwarteweg (tussen metrostation Rodenrijs

en bedrijventerrein Schiebroek) het komende jaar afgesloten.

Ook bij de kruising N209/Ankie Verbeek-Ohrlaan is door een

tijdelijke rotonde een nieuwe verkeerssituatie. Het autoverkeer

gaat de komende twee jaar over de rotonde, fietsers gaan met

een brug over de N209 heen.

Maand van het Terbregseplein

Het Terbregseplein is een van de drukste verkeersaders van Nederland.

Over dit bestaande knooppunt komt een fly-over die

de bestaande A16 verbindt met de A16 Rotterdam. De bouw

van deze fly-over gebeurt met een voor Nederland bijzondere

bouwmethode: de Incremental Launching Method (ILM). Dit

is een beproefde methode voor bouwers van infrastructuur in

bergachtige gebieden. Maar in Nederland wordt hij voor het

eerst toegepast over een verkeersknooppunt in gebruik.

Er is veel te vertellen over deze bijzondere bouwmethode.

Daarom roepen we oktober uit tot de ‘Maand van het Terbregseplein’.

Tijdens deze maand worden er verschillende activiteiten

georganiseerd. Zoals een themalezing over de bouw van de

fly-over. Ook is het mogelijk op de fiets de bouwplaats te bezoeken,

samen met een voorlichter. De bouwplaats is ook met een

bustour te bekijken. Ook het informatiecentrum de Expo A16

Rotterdam is natuurlijk open voor bezoek.

Meer weten

Op de website www.a16rotterdam.nl/maandvanhetterbregseplein

staat het actuele programma en meer informatie over

het Terbregseplein. Wilt u meedoen aan (een van de) activiteiten?

Let op, want aanmelden is verplicht. In verband met de

coronamaatregelen is per activiteit een beperkt aantal plekken.

Dus vol is helaas echt vol.

Overschies nieuws

23

Raadplaat Museum Oud-Overschie

Museum Oud-Overschie beschikt over een aanzienlijk archief met foto’s. Foto’s van gebouwen, personen en gebeurtenissen. Van

veel foto’s weten we de plaats, de namen

van personen en gebeurtenissen, maar

niet in alle gevallen. En daarvoor roepen

we uw hulp in. We zoeken van bijgaande

foto meer informatie. Het is een foto van

een schoolklas van de Zonnekorfschool.

Herkent u iemand of uzelf? Weet u uit welk

jaar de foto is? Stuur dan uw reactie aan

fotoarchief@museumoudoverschie.nl.

Oproep

Heeft u oude foto’s van Overschie? Mogelijk

zijn deze interessant voor opname in het

fotoarchief van Museum Oud-Overschie.

U kunt daarvoor contact opnemen via

fotoarchief@museumoudoverschie.nl. Met

name foto’s uit de jaren ’50 en ’60 zijn welkom.


Stralende Sociale Straat 2021

Kees van der Meer

Iedereen kijkt uit naar de Sociale Straat Overschie: de organisaties die zich presenteren én de bezoekers. Ook de Sociale

Straat van afgelopen 9 oktober was weer een stralend evenement. Het geweldig mooie weer hielp natuurlijk mee, maar

vooral de vele bezoekers, de presentatoren (waaronder Joris Lutz) en de levendige atmosfeer maakten er een geslaagde

dag van.

9 oktober was een zonovergoten herfstdag, dus het eerste succes was snel behaald. De foto’s op deze pagina’s laten zien dat het

niet bij mooi weer bleef. Er waren veel bezoekers, en veel gesprekken aan de kraam, stand of statafel. De braderie en het springkussen

maakten er een echt feestje van. Zo was de Sociale Straat een nuttig en feestelijk evenement.

Fijn om contact te hebben

Organisaties lieten bewoners van Overschie zien wat ze allemaal aan te bieden hebben: niet alleen voor vrijetijdsbesteding, maar

ook (en vooral) voor wanneer je met beperkingen te maken hebt, of problemen met dagelijkse dingen door gezondheid of mantelzorg.

Het was voor de mensen van deze organisaties fijn dat ze weer echt contact kunnen hebben met de bewoners van Overschie.

Een paar organisaties konden helaas niet meedoen, maar zij hopen er volgend jaar zeker weer bij te zijn.

Terugblik Sociale Straat

24

foto's Roelant Siekman


VIND WAAR HET OMGAAT

SOCIALESTRAAT

Springkussen

Joris Lutz was op zijn best met interviews, acts met liedjes en voorleesmomenten voor de jongste bezoekers. Die jongste bezoekers

waren ook niet weg te krijgen bij het springkussen (een snoephuisje). Het springkussen was al in gebruik voordat de braderie begon

en werd pas verlaten toen de stekker er uit ging.

Ook Steven Marengo ontpopte zich tot een echte verbinder: wanneer Joris even buiten beeld was trad Steven op als dj. Als een

echte marktkoopman prees hij zijn waar aan: de Sociale Straat.

En dan was daar natuurlijk Amanda Jansen (wmo radar) nog. Amanda was de ‘baas’ van het evenement en zorgde dat iedereen met

de juiste mensen in gesprek kwam. Bovendien verraste ze het publiek met een prachtige Sociale Straatsong. Ze zong dit zelfgemaakte

lied driemaal samen met Joris Lutz.

Spulletjes

De kramen bij de oude pastorie op de Burg Baumannlaan waren ook erg in trek. Veel mensen hadden belangstelling voor de ambachtelijke

beroepen die hier te zien waren en voor de leuke spulletjes die je er kon kopen. Het was een groot succes, dus wie weet

doen volgend jaar nog meer lokale winkeliers mee. Carla en Martin Beukers van Beukers Evenementen zijn er dan ongetwijfeld ook

weer bij met hun Luikse Markt.

Terugblik Sociale Straat

25


HET ROTTERDAMSE

VERHUURBEDRIJF

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS

COMPRESSOREN | GENERATOREN

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10

XTRA-MATERIEEL.NL

Trivision Automatisering & ICT Services

Experts in automatisering in het mkb. Gewoon bij u om de hoek!

Kent u dat? Even tussendoor iets regelen op de computer, en dan snel verder met het echte werk. En dan gaat er iets mis.

Dat betekent ergernis en verlies van tijd die u wel beter kunt besteden. Wij komen dit vaak tegen en we lossen het graag voor u op.

ICT ergernissen zijn nergens goed voor en nergens voor nodig!

Heeft u last van ICT ergernissen? Dan is het tijd voor:

een gratis netwerkscan van Trivision, mét vrijblijvend advies

Meer weten?

Bel 010-246 92 40

Trivision Automatisering & ICT Services

Overschieseweg 76

3044EH Rotterdam

010-246 92 40

rotterdam@trivision.nl

Kern-team Trivision


oktober 2021

‘Het wordt een kleurrijke muur’

Danny Rumbl: ‘De muurschildering

is een project dat dicht bij mijn hart ligt’

Binnenkort start Danny Rumbl met

het maken van een muurschildering

op de blauwe muur van de gymzaal

bij de Daltonschool aan de

Abtsweg. Het idee om daar iets te

schilderen komt van Victor Maurice

Klouwens.

‘Ik vond dat de omgeving wel wat

kleur kon gebruiken en kwam op

het idee voor een schildering op

de muur bij de school’, zegt Victor.

‘Niet alleen wordt de buurt daar

levendiger door. Het brengt de

schoolkinderen ook op een laagdrempelige

manier met kunst in

aanraking.’

Victor was lid van de Jongerenraad

toen hij het idee kreeg. Die was

enthousiast over zijn plan. Genoeg

reden voor hem om verder te gaan

en met de directie van de school

te gaan praten. ‘Ook daar vonden

ze het een leuk idee’, vervolgt hij.

‘Na met alle betrokken partijen

gesproken te hebben, heb ik een

bewonersinitiatief ingediend. Dat

heeft de gebiedscommissie goedgekeurd.’

Voor het maken van de muurschildering

heeft Victor Danny Rumbl

benaderd, de kunstenaar die ook

verantwoordelijk is voor de schilderingen

onder de A13 in 2017 en

2018. Danny: ‘Omdat de muurschildering

een project is dat dicht

bij mijn hart ligt, heb ik ja gezegd.’

Het ontwerp heeft Danny gemaakt

met inbreng van leerlingen van

de Daltonschool. ‘Mijn idee was

Foto: David Rozing

om iets met sport en spel op de

muur te schilderen en vrolijke, felle

kleuren te gebruiken’, vervolgt hij.

‘Dat heb ik woensdag 15 september

met de kinderen besproken.’

Voor deze middag waren ook de

omwonenden van het schoolplein

uitgenodigd. ‘Zij zien de schildering

vanuit hun huis. Daarom hebben ze

een uitnodiging gekregen om naar

het ontwerp te komen kijken en hun

mening te geven.’

Danny hoopt binnenkort te beginnen

met schilderen. Het wachten is

nog op toestemming van het Sportbedrijf

Rotterdam. Kinderen van de

Daltonschool die dat willen, mogen

meeschilderen.

Gebiedspagina

27

Milieupark dicht bij huis

Huis opruimen? Of de kelderbox De gemeente en Woonstad Rotterdam

organiseerden deze schoon-

leegmaken? Bewoners van de

7-Provinciënflats konden maar liefst dagen. Wijkregisseur Elly van Noorloos

(gemeente) vertelt. ‘Mensen

drie woensdagen in oktober grofvuil

kwijt in de eigen buurt, r telkens op zetten vaak grofvuil naast de containers.

Met deze actie willen we een andere plek.

de

bewoners de mogelijkheid bieden

dit naar het pop-up milieupark te

brengen. Dicht bij huis, zonder

afspraak. En wie spullen voor de

kringloop heeft, is ook welkom. Misschien

heeft de buurman wel veel

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


oktober 2021

De 7-Provinciënflats waar het

pop-up milieupark stond

de vogels’, zegt Elly. ‘Duiven,

meeuwen, reigers en de laatste tijd

zelfs ooievaars. Dat geeft overlast

en etensresten trekken ratten aan.

Bovendien verstoort voeren het

natuurlijk gedrag van vogels en is

menseneten slecht voor hun gezondheid.

Niet doen dus!’

plezier van uw oude tafeltje. Zonde

om zomaar weg te gooien dus.’

Foto: David Rozing

Vogels niet voeren

Er is ook aandacht voor dierenoverlast.

‘Mensen voeren nog steeds

Als onderdeel van de actie maakt

de gemeente de buurt schoon.

Ook is een aantal dagen een team

aanwezig dat meldingen over de

woonomgeving meteen oplost.

Gebiedspagina

28

Felicitaties kunnen weer

Het kan weer! Na bijna anderhalf ging De Jonge Spartaan, waar ik

jaar kunnen gebiedscommissieleden

weer bij jubilerende echtparen Vroeger ging het paar graag naar

voetbalde. Niet zo romantisch, nee.’

en 100-plussers langs om hen te de wintersport en ook nu zoeken ze

feliciteren. Commissielid Ada van nog graag Oostenrijk en Italië op,

Noordwijk bezocht dinsdag 28 september

de heer en mevrouw Meijer, is verwoed quiltster en maakt ‘hart-

maar nu om te wandelen. Mevrouw

die vierden dat ze 60 jaar geleden jes’, speciale kussentjes voor borstkankerpatiënten.

Het paar heeft

in het huwelijksbootje stapten.

twee zonen.

‘Ik ben geboren en getogen in

Overschie’, vertelt de heer Meijer, Corona maakte in maart vorig jaar

die vroeger een installatiebedrijf in abrupt een einde aan de felicitatiebezoeken.

Ada van Noordwijk is blij

de elektrotechniek had. ‘Mijn vrouw

en ik leerden elkaar kennen tijdens dat ze nu weer op pad kan. ‘Deze

een feestavond van voetbalvereni-

mensen betekenen wat, wonen en

leven hier vaak al heel lang. Ik vind

het belangrijk om te kunnen laten

zien dat we aan hen denken. Daarom

vond ik het ook ontzettend jammer

dat het de afgelopen anderhalf

jaar niet mocht.’

Felicitaties van Ada van Noordwijk

voor de heer en mevrouw Meijer

Foto: Arnoud Verhey

Welkom bij harmonie KRPH

De Koninklijke Rotterdamse Post van KRPH. ‘We zijn een bloeiende

Harmonie (KRPH) is beroemd vereniging’, vertelt ze. ‘De ongeveer

60 (orkest)leden variëren in

in Rotterdam en ver daarbuiten.

Het orkest begon in 1902 als leeftijd van 185 tot 75 jaar. De afgelopen

tijd hebben we minder kun-

bedrijfsharmonie van Post en Telegrafie.

Nu zijn ze een zelfstandige nen repeteren en optreden. Maar

vereniging met Overschie als basis. gelukkig kunnen we nu de draad

Op 28 oktober was er een open weer echt oppakken. Sinds juni is

repetitie waar iedereen welkom was de Grote Kerk onze repetitielocatie.

om te komen luisteren of mee te En met onze nieuwe dirigent Maron

spelen op de open repetitie. Teerds maken we een frisse start.

We spelen een breed repertoire

Brenda de Graaf is de voorzitter en maken elk jaar verschillende

programma’s. Bijvoorbeeld voor de

zomertournee langs verschillende

plekken in Rotterdam. We spelen

in kleinere formaties of met het

hele orkest. Overschie kent ons al

van verschillende kerstconcerten.

Maar ook van de Pietenband rond 5

december en optredens tijdens de

kerstmarkt. ‘

Open repetitie

‘We repeteren elke donderdagavond

in de Grote Kerk van 19.45

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


oktober 2021

open repetitie heeft gemist: wie wil

meespelen, kan na aanmelding de

stukken die we repeteren alvast

bekijken. En natuurlijk hopen we op

nieuwe orkestleden uit Overschie!

Op onze website staat alle informatie

over onze bezetting. We zijn

geen opleidingsorkest, dus mensen

die willen meespelen moeten

wel een beetje ervaring hebben.’

uur tot 22.00 uur. Dan zijn luisteraars

en muzikanten die ons

beter willen leren kennen hartelijk

Foto: David Rozing

welkom. Aanmelden is nodig. Ook

omdat we nog voorzichtig zijn vanwege

het coronavirus. Voor wie de

Aanmelden voor een repetitie kan

via info@krph.nl. Alle actuele en historische

informatie over KRPH vindt

u op www.krph.nl.

Sporttoestellen in het Sidelingepark

Het Sidelingepark is een mooie

groene plek in Overschie. Veel

Overschieënaars komen er graag.

Om het nog leuker te maken, gaat

de gemeente er sporttoestellen

plaatsen.

In het Vroesenpark staan al sporttoestellen.

Volgend jaar ook in Overschie!

Joggers maken al vaak gebruik

Foto: David Rozing

van het Sidelingepark, maar buiten

sporten kan op veel meer manieren.

Bewoners en sportaanbieders

hebben de afgelopen jaren de

gemeente laten weten dat ze graag

sporttoestellen willen in het park.

Dan kan iedereen die dat wil lekker

buiten gezond sporten. Samen met

vrienden, als gezin of in je eentje.

En tijdens de lockdown werd sporten

of wandelen in de buitenlucht

steeds populairder. De gemeente

ging daarom met de vraag naar

sporttoestellen aan de slag. In

andere Rotterdamse parken wordt

daar al volop gebruik van gemaakt.

Ook in Park ZestienHoven staan er

al een paar. En nu is het Sidelingepark

aan de beurt. De sporttoestellen

komen in het noordelijke deel

van het park.

De gemeente maakt nu een ontwerp

voor de sportplekken. Als

dit ontwerp klaar is, leest u dat op

www.facebook.com/gebied.overschie

en op deze pagina. U kunt er dan

op reageren. Als alles volgens plan

verloopt, staan de toestellen halverwege

2022 in het park.

Vergadering

De gebiedscommissievergadering

vergadert

maandag 1 november

online om 19.30 uur.

Kijk mee via gebiedscommissies.notubiz.nl

29

Start werkzaamheden Delftse Schie

Binnenkort krijgen de oevers van de vaarweg wordt verbeterd. Daar

de Schie een grote opknapbeurt. wordt puin geruimd en gebaggerd.

Ook de vaarweg wordt verbeterd. In Dat is nodig om de vaarweg weer

totaal wordt op zes plaatsen tussen veilig te kunnen gebruiken. In Overschie

wordt de oever op twee plek-

Delft en Rotterdam gewerkt. In

Overschie wordt de oever op twee ken aangepakt. Ter hoogte van begraafplaats

Hofwijk krijgt de oever

plekken verbeterd.

een nieuwe damwandconstructie.

Het is tijd voor groot onderhoud Deze constructie wordt natuurlijk

aan de oevers van de Delftse nog ‘mooi gemaakt’ zodat alles

Schie. De provincie Zuid-Holland weer mooi opgaat in de natuurlijke

vervangt vanaf half oktober de oevers

die in slechte staat zijn. Ook de Delftweg, krijgt een

omgeving. De andere locatie, langs

natuurvriendelijke

oever. Dat betekent dat

dieren langs de waterkant makkelijk

voldoende voedsel kunnen vinden.

En ook de oeverplanten kunnen

zich op die plek dan weer goed

ontwikkelen. In totaal wordt 845

meter Schie-oever vervangen. De

werkzaamheden beginnen in oktober

en rond juni 2022 is het klaar.

De precieze planning van het werk

en details over de nieuwe oevers

vindt u op www.zuid-holland.nl/

delftse-schie.

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Veilig

Een politieagent speciaal voor de jeugd

Anne Bos

Sinds vier maanden hebben de drie wijkagenten van Overschie versterking gekregen van Daniël van den Berg. Daniël is er

speciaal voor de jeugd. Hij houdt in de gaten of het wel goed gaat met jongens en meisjes die de wijkagenten tijdens hun

werk ontmoeten. Dit doet Daniël ook in het Kleiwegkwartier, Schiebroek en Hillegersberg.

“Je wilt zo snel mogelijk bij iemand op de stoep staan bij iemand

die risico loopt om af te glijden”, legt Daniël uit, “want hoe vroeger

je erbij bent, hoe beter je kinderen en jongeren kunt helpen.”

Oogje in het zeil

Er vroeg bij zijn, dat is niet alleen belangrijk

bij jongeren die bijvoorbeeld

beginnen met inbreken of dealen. Het

is net zo belangrijk om er te zijn voor

een kind dat getuige is van geweld in

huis. Want dat soort ervaringen zijn

niet goed voor iemand, en kan tot

gevolg hebben dat dat kind later verkeerde

keuzes gaat maken.

Vandaar dat de politie sinds een jaar

of acht mensen aanstelt die speciaal

een oogje houden op de jeugd. Voor

Overschie is dat dus Daniël.

In de knel

“Ik ben voor de wijkagenten het aanspreekpunt

als het gaat over kinderen

en jongeren”, vertelt Daniël. “Ik ga de

opleiding Omgaan met Jeugd nog

doen, maar ik werk al sinds 2012 bij

de politie en heb dus al aardig wat

ervaring.”

“Nu heb ik een functie waarin ik echt

iets kan bereiken voor de mensen

voor wie ik dit werk doe. Als je een

jongere die in de knel zit ontmoet bij

een noodoproep, kun je weinig voor

hem of haar doen. Maar nu ben ik

degene aan wie zo’n jongere wordt

overgedragen. Dat betekent dat ik

zicht hou op iemand en invloed heb

op de hulp die hij of zij krijgt.”

Monitor

Dat Daniël nu in Overschie rondloopt,

betekent niet dat iedere jongere die

met een wijkagent te maken krijgt aan

hem wordt overgedragen. Dat geldt

alleen voor de schrijnende en moeilijke

gevallen, waar de wijkagent niet

voldoende tijd en kennis voor heeft.

“Een slachtoffer van sexting bijvoorbeeld,

of van kindermishandeling”,

legt Daniël uit. “Ook jeugdgroepen

die zich misdragen krijgen met mij te

maken. Ik monitor dan hoe het gaat

en grijp in als het nodig is. Ik ben een

brug naar de hulpverlening.”

In andere gevallen geeft Daniël zijn

collega’s in de wijk advies en houdt hij

het overzicht.

Overschie

Overschie is voor mij een lekkere

oud-Rotterdamse wijk”, vindt Daniël.

“Er wonen veel no-nonsense mensen,

die niet op hun mondje zijn gevallen.

Ik hou wel van dat directe. En het

dorpse van Overschie is ook mooi.”

Al lijkt Overschie een dorp, toch zijn

alle grotestadproblemen van de

jeugd ook hier. “Valesca de Veer (wijkagent,

red.) heeft goed zicht op wat

er speelt”, aldus Daniël. “Nu zijn we

het meeste aan het monitoren op drill

raps en messenproblemen, want die

problemen nemen we heel serieus.

Door er vroeg bij te zijn, kunnen we ze

tegengaan.”

Om er vroeg bij te kunnen zijn, onderhoudt

de politie korte lijntjes met

scholen, straatcoaches, jongerencoaches

en anderen die veel contact

hebben met de jeugd.

De moeite waard

Zoals gezegd doet Daniël dit werk

pas een paar maanden. Maar het

bevalt hem zeker goed. Daniël: “Alles

begint bij de jeugd, ook een beroepscrimineel.

Zelfs als je er maar een

paar kunt tegenhouden, is het al de

moeite waard.”

Daniël van den Berg, het gezicht van de politie

voor de Overschie jeugd

Veilig Overschie

30


Overschiese week

van de Mantelzorg van 8 t/m 14 november

Ben je mantelzorger?

Zorg je langere tijd vrijwillig

en onbetaald voor je familielid,

vriend (in )of kennis?

Is jouw hulp onmisbaar

omdat degene die jij

helpt een aantal handelingen

niet meer zelfstandig

kan?

Dan heb jij zeker een workshop verdiend!

Geef je op bij Janine Spek, mantelzorgcoach

van Wmo radar voor één van de

gratis workshops tijdens de Week van de

Mantelzorg.

Aanmelden graag voor 2 november.

Janine Spek: “Veel mensen weten zelf niet

dat ze mantelzorger zijn. Ze helpen vanuit

liefde en zorg voor de ander. De zorg kan

langdurig en intensief zijn. Als mantelzorger

is het belangrijk om ook goed voor

jezelf te zorgen. Ik adviseer en denk graag

mee om overbelasting te voorkomen.”

Je kunt mij bereiken op dinsdag, woensdag

en vrijdag tel : 06 12858470 of per

email jspek@wmoradar.nl.

Klankschalen workshop

De avond begint met een paar zittende oefeningen (op een stoel) gevolgd door een meditatie

met de klankschalen. Daarna een aantal staande oefeningen om nog meer in je lijf

te komen en ze eindigt met weer een klankschalenmeditatie, waarbij je zult merken dat je

je hoofd helemaal leeg kunt maken en heerlijk kunt wegdromen op die subtiele klanken.

Maandag 8 november Tijd: 19.15 - 21.00

Locatie: M&M Aerobicsstudio, Rodenburgstraat 4 b

“Dikke dames” schilderworkshop

Ze zijn al aardig

bekend, de vrolijke

en kleurrijke

dikke dames schilderijen.

Lijkt het u leuk om er zelf eentje te maken?

Schilderervaring is niet nodig. Een gezellige

middag waarbij iedereen aan het eind

van de middag met een vrolijk schilderij

naar huis gaat.

Dinsdag 9 november

Tijd: 14.00 – 16.00

Locatie: HWD, Taludweg 5

WMO radar

31

Bloemen voor alle Mantelzorgers

Kom op de Dag

van de Mantelzorg

naar de Halte

om zelf een mooi

boeket samen te

stellen.

Workshop ”Leren navigeren met verlies”

Als mantelzorger van een partner of ouder

met een (chronische) ziekte of beperking

wordt je geconfronteerd met hun pijn en

verdriet. De workshop gaat om JOU als

mantelzorger. Hoe kun jij navigeren met

verlies? Je aandacht verdelen tussen je

partner, kind en jezelf?

Lukt het echt niet om naar de Halte te

komen, geef u toch op. Dan proberen

wij bij u een mooie bos bloemen te bezorgen.

Wij zorgen voor een mooie mix van bloemen,

koffie en iets lekkers.

Stephanie Beijnes, rouw en verlies coach

biedt tijdens de workshop handvaten om

met het verlies om te gaan en als mantelzorger

zelf staande te blijven.

Zondag 14 november

Tijd : 13.00 inloop start 13.30 -15.30

Woensdag 10 november

Start 10.00 – 14.00

Locatie : Bibliotheek/ Huis van de wijk “de

Halte”, Hoge Schiehof 39

Locatie: Bibliotheek, Huis van de Wijk “de

Halte”, Hoge

Schiehof 39

Appeltaart concert in de Lugt

Vind je het leuk om naar dit concert te gaan voor mantelzorgers

zijn er vrijkaarten. Geef je snel op.

Dinsdag 16 november

Tijd: 10.30

Locatie: In de Lugt, De Lugt 17

Kijk voor het stedelijk aanbod op 10

november De Dag van de Mantelzorg

op de website van Mantelfoon:

https://mantelfoon.nl


Juwelier Sativar

Bekend van radio en TV, een begrip in Rotterdam

en al ruim 30 jaar gevestigd in Overschie

Duyvesteynstraat 11

3042 BA Rotterdam

Tel. 010-415 71 60

juweliersativar@gmail.com

www.sativar.nl

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie

aan gouden- en zilveren sieraden.

U krijgt altijd de scherpste prijs voor onze mooie oorbellen,

armbanden, halskettingen, trouw- en

vriendschapsringen, enkelbandjes, horloges, naamplaatjes,

fotogravures en bedels.

Een ketting met een letter is het perfecte cadeau om te geven

aan één van je dierbaren.

Juwelier Sativar heeft alle letters van het alfabet.

14 karaats gouden letter en bijpassende 14 karaats

gouden ketting van € 225,- nu voor € 175,-

Wij hebben altijd wel iets naar uw wens. Kom gezellig langs voor

een kop koffie, dan kunnen wij u tegelijkertijd met veel plezier

onze uitgebreide collectie laten zien.

Wij hebben ook een grote collectie ‘Zinzi Jewels en Watches’.

Volg ons op Radio Rijnmond vanaf september.

In droevige omstandigheden tellen

alleen uw persoonlijke wensen...

Dag en nacht: 010 592 30 78

dewinterenrijkeboer.nl

Westerwater 20-22,

Berkel en Rodenrijs

We zijn open!

Van dinsdag tot zaterdag van 10 tot half 6.

Handgemaakte sieraden,

mooie italiaanse leren tassen, kleding en riemen.


Een droomhuis met inloopkast

Menig inloopkast is deels gevuld met impulsaankopen. Zo lang het om een jurk of een jas gaat, is de schade wel te overzien.

Maar wat als je in de oververhitte woningmarkt je handtekening zet onder een (ver-)koopcontract en je na een nachtje

slapen van gedachten bent veranderd? Dan kan het natuurlijk om veel geld gaan.

Wettelijke bedenktijd

Zodra de koopovereenkomst is getekend,

heeft een particuliere koper van

een woonhuis gedurende drie dagen de

mogelijkheid om de koopovereenkomst

te ontbinden. Deze wettelijke bedenktijd

heeft tot doel om (particuliere) kopers

van woonhuizen te beschermen; zij

kunnen een overhaaste koopbeslissing

terugdraaien zonder dat ze daarvoor een

reden hoeven te hebben.

Uitsluitend de koper kan een beroep

doen op de wettelijke bedenktijd van

artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Er is dus

geen wettelijke bedenktijd die strekt tot

bescherming van de verkoper. Hoe kan

een verkoper zichzelf dan beschermen

tegen een verkoopbeslissing waarvan hij

achteraf spijt heeft gekregen?

Contractuele bedenktijd

De Rechtbank Overijssel heeft een uitspraak

gedaan in een casus waarin de volgende

bepaling in de koopovereenkomst

was vermeld.

In de koopovereenkomst stond:

artikel 16 Bedenktijd

(……)

Verkoper heeft koper toestemming gevraagd

om de wettelijke bedenktijd van

drie dagen ook van toepassing te verklaren

op verkoper. Koper heeft hiermee

ingestemd onder dezelfde voorwaarden

zoals hierboven beschreven.

Hogere verkoopprijs

De rechter vond dat de verkoper – net

zoals de koper – zonder het geven van

een nadere toelichting een beroep mocht

doen op de (contractuele) bedenktijd en

de koopovereenkomst mocht ontbinden.

De koper had hiermee ingestemd en wist

dus ook dat hij dit risico liep.

De rechtbank zou misschien anders geoordeeld

hebben indien de verkoper de

mogelijkheid om een beroep te doen op

de bedenktijd zou hebben gebruikt om

zijn onderhandelingspositie ten opzichte

van de koper te versterken door te dreigen

de koopovereenkomst te ontbinden

als er geen hogere koopprijs door de koper

zou worden geboden. Dat was hier

niet het geval. De verkoper was namelijk

van plan om de woning aan een derde te

verkopen, weliswaar tegen een hogere

koopprijs, maar de bedenktijd werd niet

als onderhandelingsargument gebruikt

richting de koper om een hogere koopprijs

te krijgen.

Droomhuis

Een inloopkast, meer ruimte, een tuin

er zijn allerlei redenen om op zoek te

gaan naar dat ene droomhuis. Met een

goed (ver)koopcontract en met juridisch

advies over de risico’s voorkom je dat die

droom een nachtmerrie wordt!

Meer weten? Neem gerust contact met

mij op!

Mr. Joke Mikes

Justion Advocaten Rotterdam

Linatebaan 69a

3045 AH Rotterdam

Tel. 010 – 440 31 00

info@justionadvocaten.nl

www.justionadvocaten.nl

Juridische column

33

Concerten in de Grote Kerk in december:

• 11 december Kerstconcert Shantykoor Barend Fox. Zie pagina 9 in dit blad.

• 18 december Kerstconcert KRPH / Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. In de volgende uitgave

van NiO informatie over dit concert en over de kaartverkoop.

• 19 december Weihnachtsoratorium. 14.00 uur

Tickets voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.podiumplein en kosten € 20,-- per stuk.

Ondanks de beperkingen in de Coronaperiode heeft het Haags Barok Gezelschap toch kans gezien om deze prachtige muziek in

te studeren en in december te gaan uitvoeren in de Grote Kerk Overschie. De kerk zal daar speciaal voor worden omgebouwd en

ingericht: een zeer groot podium wordt gebouwd om de 40 zangers, 25 orkestleden en de 4 solisten een goede positie te geven

zodat bezoekers een geweldig mooie muziekmiddag tegemoet gaan.

Een unieke gelegenheid voor Overschie om dit gezelschap en deze muziek in onze eigen wijk mee te gaan maken.

Meer informatie: zie www.stichtinggrotekerkoverschie en in de volgende uitgave van Natuurlijk in Overschie, eind november.


Officiële opening nieuwe vertrekhal RTHA

Ada van Noordwijk

De vernieuwde vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport (het vliegveld dat Overschieënaren halsstarrig Zestienhoven

blijven noemen) ging op vrijdagmiddag 1 oktober eindelijk open. Dit feestje is twee keer uitgesteld door corona en de

vertrekhal is intussen in gebruik genomen.

De vernieuwde vertrekhal heeft een rustige

en moderne uitstraling door gebruik

van houten elementen, zowel binnen als

buiten op de terrassen. Er is ruimte voor

zo’n 1,7 miljoen passagiers per jaar.

Vóór de officiële opening door burgemeester

Ahmed Aboutaleb van Rotterdam

en burgemeester Jan van Zanen van Den

Haag, werd aan tafel gesproken met directeur

Ron Louwerse over de toekomst van

de 65-jarige luchthaven. Louwerse vertelde:

“We investeerden de afgelopen jaren

veel in onze infrastructuur, zodat we klaar

zijn voor innovatieve projecten die er de

komende jaren aankomen. Zoals de ontwikkeling

van synthetische kerosine voor

vliegtuigen of elektrisch vliegen. In 2030

willen we onze grondgebonden activiteiten

geheel emissievrij hebben. Daarom

zijn we gestart met de bouw van een

nieuw zonnepark met 34000+ zonnepanelen,

een van de grootste in deze regio.

We zijn trots op onze historie, maar kijken

vooral naar voren.”

Na het tafelgesprek drukten beide burgemeesters

in de stromende regen op een

grote knop. Daarmee verklaarden zij de

vernieuwde vertrekhal officieel geopend.

Het ronde tafelgesprek met de beide burgemeesters en

Ron Louwerse - Foto: Ada van Noordwijk

Overschies nieuws

34

Wegonderhoud leidt tot

burenactiviteiten in Kouwenhoek

Anja Ruberg

Vanaf april hebben de bewoners van de Zestienhovensekade, de Neel Gijsenkade en de Molensingel last gehad van het

noodzakelijk grootonderhoud in de straat. Rioleringen, gasleidingen, waterleidingen ... alles is vernieuwd. Uiteraard

werd ook een nieuw wegdek aangelegd. Een hele operatie, net zoals in veel andere straten van Overschie. Maar de

bewoners sierden zich door saamhorigheid.

De buurt die vroeger bekend stond als de

“Kouwenhoek” blijkt helemaal geen “kouwenhoek”

te zijn. Veel buren zetten zich

voor anderen in. Mensen richtten samen

geveltuintjes in, gereedschap werd over

en weer uitgewisseld, en buren kwamen

spontaan helpende handjes leveren.

De activiteiten werden afgesloten met

heel veel hapjes en een drankje.

De buren zijn vastbesloten meer activiteiten

te organiseren.

Jong en oud deed mee aan de gezellige en succesvolle

Burendag - Foto’s: M. Spitse

Burendag

Op 9 oktober sloten de buren deze hectische

tijd af met een gezamenlijke burendag.

Door de werkzaamheden kon

dit niet plaatsvinden op 25 september,

de officiële datum van burendag. Gelukkig

had Opzoomeren daar geen moeite

mee! Op 9 oktober gingen de buren gezamenlijk

aan de slag om zwerfvuil op te

ruimen, ongewenst groen te verwijderen

en allerlei leuke activiteiten voor de kinderen

te organiseren.


11 november: viering Sint Maarten

op Kindcentrum De Stern

Bij Kindcentrum De Stern kijkt iedereen uit naar 11 november. Op die dag wordt het jaarfeest Sint Maarten gevierd. In de

vroege avond vormen de kinderen van De Stern met hun lampionnen een stoet van toverachtig brandende lichtjes. Zingend

wandelen zij door Park16Hoven om te ‘bedelen’ voor wat lekkers.

Sint-Maarten is sinds de negentiende

eeuw een lichtjesfeest voor kinderen. De

lichtjes branden in het donker, in een knol

die onder de aarde groeit. Ook ergens

diep in ons schijnt het vermogen om liefde

te geven als een verborgen lichtje. Het

moet beschermd worden tegen wind en

regen zodat het voor anderen kan stralen.

Middeleeuwen

In de middeleeuwen was het Sint-Maartensfeest

nog geen lichtfeest voor kinderen,

maar op die dag mochten de armen

bij de rijken gaan bedelen – die dan gul

moesten geven. Zo konden ze een voorraad

voedsel en hout verzamelen voor de

winter.

Jaarfeesten

Bij Kindcentrum De Stern vormen jaarfeesten

vaste momenten in het jaar

binnen het onderwijs en op de kinderopvang.

Op de jaarfeesten staan kinderen

stil bij de verandering in de natuur en de

verandering in onszelf.

Op dit moment staat de herfst centraal.

De natuur kleurt oranje, bruin en rood.

De blaadjes vallen en de kastanjes liggen

voor het oprapen. In de klassen is

duidelijk te zien dat het buiten herfst is.

Kinderen versieren de seizoenstafel in de

klas met spulletjes uit de natuur en in de

groepen zijn volop activiteiten rond het

thema herfst.

“Op de Stern staat de natuur centraal. We

volgen het ritme van de natuur en vieren

elke periode met een jaarfeest. Vorige

maand vierden we de oogstperiode met

het Sint Michaelsfeest. Deze maand vieren

we het begin van de donkere periode

en ontsteken het licht in onszelf met de

viering van Sint Maarten,“ vertelt Sandra

Nederlof, directeur van het onderwijs binnen

Kindcentrum De Stern.

3 november open dag

Kom kijken op de opendag of openlesmiddag

van Kindcentrum De Stern op 3

november. Het team vertelt graag meer

over de jaarfeesten, het natuurlijk, vernieuwend

onderwijs en onderwijs met

hart, hoofd en handen.

Neem ook meteen een kijkje bij de kinderopvang,

die naadloos aansluit op de

visie van de school. Een mooi moment

om uitgebreid kennis te maken met het

onderwijs en de opvang binnen Kindcentrum

De Stern!

Meer informatie over het kindcentrum

leest u op www.kc-destern.nl. Aanmelden

voor de opendag kan via info@

kc-destern.nl of 010-790 1161.

Kindcentrum De Stern is onderdeel van

het schoolbestuur Kind en Onderwijs

Rotterdam.

Overschies nieuws

35

Klaverjasclub De Ronde Tafel zoekt nieuwe leden

Zin om te (leren) klaverjassen? De organisatoren, Cisca Tukker en Jan Tuinenburg, verwelkomen graag nieuwe leden om te

klaverjassen. Jokeren kan trouwens ook bij deze club, wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.

Praktische informatie

De club speelt iedere maandagavond onder in Flat Abtshove, in de ruimte van Wilskracht Werkt. De zaal is om 18.30 open. Om 19.00

uur begint het spel tot ongeveer 22.30.

De contributie is € 3,25 per keer. Daarnaast is er een loterij, maar die is niet verplicht.

Neem voor meer informatie contact op met de heer Jan Tuinenburg telefoon 06 55177499 of mevrouw Cisca Tukker

telefoon 06 18546313.


Stichting All-Events presenteert de 1 e editie

van

* Tel: 085 -4897160

* E:info@all-events.eu


Gratis Activiteitenprogramma 2021

Buurvrienden Overschie HWD

Iedere Dinsdagmiddag

13.30 Inloop. Gratis koffie of thee drinken

14.00 Wandelvoetbal (ook op donderdag

19.00-20.00) jeu de boules, legpuzzelen,

spelletjes

15.00-16.00 Napraten met alle deelnemers,

toeschouwers, deleedies en andere

vrijwilligers

Aanmelden niet nodig. Meer info bij Hans

van Luijpen

Dinsdag 9 november workshop

schilderen voor mantelzorgers

max.16 plekken aanmelden bij WMO /

Janine Spek

Dinsdag 16 november Tapas

max. 12 plekken Organisatie DELEEDIES

(vol)

Dinsdag 30 november Snertmiddag

max. 50 plekken. Vooraf aanmelden bij

Hans van Luijpen.

Zondagmiddag 12 december Jari’s

Winter Wonder Weekend

Vanaf 15.00 uur in theater In de Lugt.

max. 75 plekken. beschikbaar voor Buurvrienden

Overschie HWD (Meer info

volgt)

Karin Bloemen is deze zondag de speciale

gast.

Dinsdag 14 december kerststukjes maken

en kerstboom optuigen.

max. 12 plekken - Organisatie DELEEDIES

(vol)

Donderdag 23 december 20.00 uur

Kerstklaverjassen Buurvrienden HWD

Overschie

max. 48 plekken. Aanmelden bij Fred Rotmeijer

nu al mogelijk. Deelname gratis

Namens Team Buurvrienden HWD Overschie

2021 veel plezier.

Hans van Luijpen - info en reserveren:

hvanluijpen@gmail.com

Locatie: vv HWD Taludweg 5, 3042JK

Deelname/Entree/Koffie /Thee/ Parkeren/

Reserveren GRATIS

Mooie atletiekprestaties van Overschiese Yenthe

Yenthe Vreugdenhil won op 12 september goud en zilver tijdens de Nederlandse atletiek kampioenschappen voor D-Junioren.

Zij was de beste op de 60m horden, en met kogelstoten won ze zilver. Een week later werd Yenthe met haar team ook

nog eens landskampioen.

Overschies nieuws

37

Yenthe Vreugdenhil (rechts) met de kampioensbeker in haar hand!

Op de podiumfoto staat Yenthe als kampioen in het midden - Foto’s: Ed Turk – Fam. Vreugdenhil

Yenthe woont aan de Oudedijkse Schiekade

en kwam tijdens het toernooi uit

voor Rotterdam Atletiek. In de finale

hordelopen won ze goud met een tijd

van 9.27, een prachtig nieuw persoonlijk

record. Ze klom dankzij deze prestatie

op de AT-lijst van Nederland van een

vijfde plek naar een gedeelde derde

plaats.

Bij het kogelstoten bewaarde Yenthe haar

beste stoot voor het laatst. Met die laatste

worp verbeterde ze haar eigen record

met maar liefst bijna een hele meter: van

13.20 naar 14.16m. Dat was niet alleen

goed voor de zilveren plak, maar ook een

nieuw clubrecord.

Landskampioen

Een week later werd Yenthe Vreugdenhil

ook nog eens landskampioen met haar

team in de landelijke competitie. De eerste

ploeg van de D-meiden stond al het

hele jaar bovenaan in de (virtuele) competitie.

Zouden ze hun favorietenrol waar

kunnen maken?

Jawel, dat deden ze. Yenthe’s team had

aan het einde van de dag bijna 150 punten

voorsprong op stadgenoot PAC. En

dat betekende: de eerste plaats, en dus

kampioen van Nederland! De D-meiden

zijn voor de derde keer in de geschiedenis

van Rotterdam Atletiek clubkampioen

van Nederland geworden.


Blinkende nostalgie: Henschel vrachtwagen

uit 1973 prachtig gerestaureerd

Aad van Dijk

Bij aankomst in de voormalige melkfabriek aan de Overschiese Dorpsstraat glimt de prachtig gerestaureerde oude Henschel

je al tegemoet. Lang stond hij als wrak weg te roesten in een loods op het terrein achter Museum Oud Overschie. Maar

nu is hij in zijn volle glorie te bewonderen!

Overschiese historie

38

De vrachtwagen is er een van de serie

F191 en wel uit het laatste productiejaar

in 1974. Dat is te zien aan het veranderde

logo, bestaande uit een kleine ster net

onder de voorruit. Op een gegeven moment

vond eigenaar Herman Branderhorst

de roestige staat van de Henschel

genoeg geweest en ging aan de slag.

MACO

Herman heeft er zo’n zes jaar over gedaan

om de vrachtwagen samen met een

collega helemaal uit elkaar te halen en te

restaureren. Geen boutje of schroefje is

overgeslagen. De bedoeling was dat het

zo dicht mogelijk bij het origineel moest

blijven en daarin zijn ze zeker geslaagd.

Dat was niet bepaald eenvoudig, omdat

er geen handboek was. Gelukkig beschikte

Herman in Schiedam over een identiek

model dat als voorbeeld kon dienen.

Nu is de Henschel in optima forma te

bewonderen, nota bene in de originele

kleuren van het (niet meer bestaande)

Overschiese transportbedrijf MACO.

Inmiddels is de Henschel goedgekeurd

door de Rijksdienst Wegverkeer en op

kenteken gezet. Hij wordt op oldtimer

evenementen geshowd.

weg. Na de pensionering van hun vader

zetten Herman en zijn broer Cees het

bedrijf voort onder de naam HCB Transport,

een naam die verwijst naar de vooren

achternamen van beide broers.

Van Zweden tot Italië

Onderhoud deed men zelf en Herman

vond het belangrijk dat hun auto’s er netjes

uitzagen. Technische kennis betekende

vroeger veel, want auto’s gingen sneller

kapot dan nu en de levensduur was

ook een stuk korter. De broers kwamen

overal in Europa met hun wagens, van

Zweden tot Italië.

Dat veranderde na een voor hun bedrijf

ongunstig afgelopen personele kwestie.

De broers Herman en Cees besloten hun

transportbedrijf kleinschalig voort te

zetten. Dit werd ook ingegeven door “het

drama voor het Midden- en Kleinbedrijf

dat door papieren rompslomp behoorlijk

is verziekt”.

Henschel

Ze rijden nu met DAF vrachtwagens,

maar Herman praat nog altijd met passie

over het merk Henschel uit Kassel. Henschel’s

wortels gaan terug tot het jaar

1810, toen Georg Henschel de firma in

Kassel startte. Zijn bedrijf groeide uit tot

een enorm industrieel conglomeraat dat

in 1848 met de productie van locomotieven

begon en al gauw de belangrijkste

fabrikant van spoorwegmateriaal ter

wereld werd.

Henschel werd groot in stoomlocomotieven,

vrachtwagens en scheepsmotoren en

produceerde in W.O.II vliegtuigen, geleide

raketten en de Königstiger, die als de beste

tank van zijn tijd wordt gezien. Na 1974

ging Henschel volledig op in Mercedes.

Motoren

De broers Cees en Herman zijn geboren

Overschieënaars en zij voelen zich verantwoordelijk

voor hun leefomgeving.

Dus toen hangjongeren in de weekends

met motoren overlast veroorzaakten bij

hun woning naast de Grote Kerk, ruimden

de broers de achtergelaten troep de

volgende morgen op. Herman vertelt dat

die situatie nu gelukkig is verbeterd!

Impressie van de restauratie en transformatie van de

bijna 50-jaar oude vrachtwagen

Foto’s: Herman Branderhorst

Familiebedrijf

Interesse voor vrachtauto’s zat er bij

Herman al vroeg in. Hij groeide op met

eerst een GMC en later Henschels. Zijn

opa bouwde in 1934 een melkfabriek

met woonruimte op de plek waar Herman

en zijn broer Cees nog steeds wonen.

Die melkfabriek bestond tot 1963

en de melk vervoerde men in eigen tankwagens.

In de eerste jaren na de oorlog

was dat met een GMC en vanaf 1948 ging

men over op Henschels.

Herman en Cees gingen vaak met hun vader

mee bij opa werken en van 1963 tot

1986 heette het familiebedrijf BV MACO.

MACO ging over op tankvervoer over de


VOOR IEDEREEN, JONG EN OUD

Lorem ipsum


November

we

zijn weer

open!

Kunst

Zondag 14 november 14.30 uur

Een absurde, abstracte, gelaagde en

metafysische voorstelling voor kinderen vanaf

vier jaar en hun ouders, Hoewel die laatsten het

waarschijnlijk helemaal niet gaan begrijpen.

Kaartjes € 5,-

Appeltaartconcert

Dinsdag 16 november 10.30 uur

Bach en nog eens Bach! Met een virtuose viola

da gamba sonate door altviolist Michiel Holtrop

en clavecinist David Jansen. Mét appeltaart!

Kaartjes € 3,-

Cineschie - Police

Vrijdag 19 november 20.30 uur

De Parijse agenten Aristide en Virginie delen

niet alleen een heimelijke liefdesaffaire, maar

ook een politieauto.

Met Virginie Efira en Omar Sy.

Kaartjes € 5,-

Jacques de Slak - kinderopera

Zondag 21 november 17.00 uur

Met muziek van Panos Gklistis

Jacques woont samen met zijn insectenvrienden

in een bloempot. Hij is een vreselijke dromer en

hij besluit zijn grootste droom te volgen en naar

de maan te reizen! Kaartjes kinderen € 10,- en

volwassenen € 15,-

Kaartjes via www.indelugt.nl

Theater in de Lugt | De Lugt 17 | info@indelugt.nl


Buys Ballotlaan anno 2021 – ongeveer op de plek van de Buys Ballotlaan werd vroeger gevoetbald op het Gemeentelijk Sportpark Foto’s: Natuurlijk in Overschie

Overschiese Straatnaam verklaard:

Buys Ballotlaan

In Park16Hoven heeft een deel van de straatnamen het thema ‘Wetenschappelijke Pioniers’. Een van deze pioniers was

Christophorus Buys Ballot. Naar hem is de Buys Ballotlaan vernoemd.

Buys Ballot (1817 –1890) was een meteoroloog,

scheikundige en natuurkundige.

Hij ontdekte een meteorologische

wet voor de windrichting, de naar hem

vernoemde Wet van Buys Ballot. Hij verklaarde

met deze wet een afwijking die

luchtstromen krijgen door het draaien

van de aarde.

Buys Ballot was ook een van de oprichters

van het KNMI, het Koninklijk Nederlands

Meteorologisch Instituut. Hij was de eerste

directeur van het KNMI. Eens in de tien

jaar wordt de Buys Ballot-medaille uitgereikt

aan prominente meteorologen.

Waar nu de Buys Ballotlaan loopt, lagen

eens de gemeentelijke sportvelden. In

Park16Hoven is de Buys Ballotlaan een

van de wegen die haaks op de Van der

Duijn van Maasdamweg loopt. De laan

is daarmee onderdeel van de opbouw

van de wijk. Het is een typische weg voor

een nieuwbouwwijk, met voornamelijk

twee-onder-een-kapwoningen.

Overschies Nieuws

43

Evenementenkalender oktober

iedere zondag Brocante winkel Museum Oud-Overschie Museum Oud-Overschie - Ov. Kerksingel 1 14.00 - 17.00 uur vrij

iedere zaterdag en zondag Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-Overschie - Ov. Kerksingel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00

iedere zondag om de

2 weken

Stiltewandeling Rondom Overschie 10.30 uur

iedere 2 weken Zaalvoetbal Overschie 12+ Gymzaal Jan Steenstraat 28 19.00 - 21.00 uur vrij

iedere maandag Girls Only 11+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 16.00 - 18.00 uur vrij

iedere dinsdag Jongerenavond Overschie 12+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 19.00 - 22.00 uur vrij

iedere dinsdag Diverse activiteiten HWD - Taludweg 5 vanaf 13.30 uur vrij

zaterdag 30 oktober Cantatrix met Fauré's Requiem Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 20.15 uur € 21,50

woensdag 3 november Open dag Kindcentrum De Stern Woensdrechtstraat 9a vrij

zaterdag 6 november Buitenwerkdag Museum Oud-Overschie - Ov. Kerksingel 1 10.00 uur vrij

zaterdag 6 november Radomir Vasiljevic met Balkan orkest Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur € 7,50

aanmelden via

wmoradar

zondag 7 november Concert: Herbeleving verloren lente Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur € 15,00

zondag 7 november Lezing Leven, Dood en de Vooruitgang Oude Begraafplaats - Ov. Dorpsstraat 90 16.00 uur vrij

dinsdag 9 november Dikke Dames schilderworkshop HWD - Taludweg 5 14.00 - 16.00 uur vrij

woensdag 10 november Bloemen voor alle Mantelzorgers Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 10.00 - 14.00 uur vrij

zondag 14 november Kuntvoorstelling voo kinderen Theater In de Lugt - De Lugt 17 14.30 uur € 5,00

zondag 14 november Workshop Leren navigeren met verlies Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 13.30 - 15.30 uur vrij

dinsdag 16 november Appeltaartconcert Theater In de Lugt - De Lugt 17 10.30 uur € 3,00

vrijdag 19 november Cineschie - Police Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 5,00

zondag 21 november Kinderopera Jacques de Slak Theater In de Lugt - De Lugt 17 17.00 uur € 10,00 / € 15,00

zondag 28 november Jan van Bijnen en Nienke Dingemans Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur € 6,00

dinsdag 30 november Snertmiddag HWD - Taludweg 5

zondag 28 november Jan van Bijnen en Nienke Dingemans Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur € 6,00

dinsdag 30 november Snertmiddag HWD - Taludweg 5


info@eetcafeboulevard.nl

www.eetcafeboulevard.nl

www.verhage.nu

with the flavours from home

Openingstijden

Dinsdag t/m Zondag 15:00-22:00 uur

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam

Telefoon: 010-785 22 84

Zondag geopend voor lunch van 12.00 – 16.00 uur

Woensdag t/m zondag geopend van 16.00 – 23.00 uur.

Zie onze website voor meer informatie.

Overschiese Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33

berkebrom@gmail.com | www.indenberkebrom.nl

Echte Goudse Stroopwafels

van

Fleur Jean de Stroopwafelman

Oliebollen

Burgemeester Baumannlaan

Overschie

Wij bakken de lekkerste Warme Stroopwafels met

natuurlijke ingrediënten zonder toevoegingen

Elke vrijdag op de markt Overschie

Vliegveldweg 59-61

3043 NT Rotterdam

010 - 462 55 66

airporthotelrotterdam.nl

Kom vanaf 29 mei

ieder weekend genieten

van Kip Op Zaterdag

De lékkerste halve kip

van Rotterdam!

Nieuw uit onze keuken:

duurzame Gildehoen halve kip met

dipsausjes en keuze uit uw favoriete

marinade, appelmoes, salade en

(zoete) aardappel bereiding.

Nu bij uw bestelling:

Een grátis punt

applecrumble!

airporthotelrotterdam.nl/gildehoen-kip

Lekker

en

Vers

Geopend van af

22 okt T/M 31 Dec

Ma t/m Vr van 10.00 t/m 18.00

Za van 10.00 t/m 17.00

Zo Gesloten

houd onze facebook pagina in de gaten

voor speciale aanbiedingen

Meer info E de Haan tel: 06553636338


Een vrolijk seizoen van In de Lugt

Portret van Dorien de Voogt - Theater In de Lugt

Anne Bos

Theater In de Lugt schiet uit de startblokken na een lange tijd gedwongen stilzitten. Er zijn Appeltaartconcerten, Cineschie,

theater voor kinderen, en nog veel meer. De artiesten staan te popelen. Nu het publiek (wij dus) nog!

Net als andere organisaties merkt het

theater dat mensen na de pandemie een

drempel over moeten om het normale

sociale leven weer op te pakken. “Er komen

nog niet zo veel mensen als eerst,

maar toch gaat het best goed”, vertelt Dorien

de Voogt. “We werken met QRcodes,

en dat gaat prima. En je merkt dat mensen

echt frisse lucht krijgen als ze weer

een voorstelling hebben bezocht.”

Theater van de wijk

Dorien runt In de Lugt sinds januari 2018,

toen het oude Musica moest stoppen. Ze

woonde toen al zo’n tien jaar met haar

gezin in Overschie. In de twee jaar voor

corona zette Dorien een nieuwe lijn uit, en

trok het theater steeds meer publiek. Maar

In de Lugt is niet alleen een theater, het is

ook een productiehuis. Dat betekent dat

Dorien veel samenwerkt met makers van

theater en andere activiteiten.

“Doordat we voorstellingen produceren,

hebben we een echte band met de wijk,

met een wisselwerking tussen makers en

bewoners”, zegt Dorien, “bijvoorbeeld met

de community art projecten van regisseur

Bob van der Lugt. In de Lugt is een theater

van de wijk, dus als iemand een idee heeft,

dan horen we dat altijd graag!”

Plezier

Het eerste seizoen na de lockdown brengt

In de Lugt een vrolijk programma. Dorien:

“We willen plezier brengen en met ons publiek

vieren dat we weer open zijn, dat we

weer met elkaar verbonden zijn.”

“Bob van der Lugt maakt voor december

een Paul de Leeuwachtige show”, geeft

Dorien als voorbeeld. “Allemaal kleine

showtjes waarbij het publiek kan meezingen.

Koor Couleurs Vocales en dansschool

Coolibri doen ook mee.”

“Ook Jari Esbeukman staat hier binnenkort

weer”, vervolgt ze. “Hij maakt Jari’s

Winter Wonder Weekend, een soort muzikale

spelshow van drie voorstellingen.

Jari nodigt bekende gasten uit, zoals Karin

Bloemen. Ook Overschies talent willen

we in deze show een platform geven.”

Film

En dan is er nog Cineschie, met elke derde

vrijdag van de maand een film. De komende

periode staan drie Franse films op

het programma. Dorien: “Dat is heel knus

en gezellig. Het publiek zit aan tafeltjes,

met zoutjes en drankjes.”

“We zijn ook bezig om een korte speelfilm

te maken, in en over Overschie”, vertelt

Dorien tot slot. “Daar zijn we tijdens de

lockdown aan begonnen, en nu gaan we

verder. We hopen dat hij in het voorjaar

van 2022 uit kan komen.”

Kijk voor het programma op indelugt.nl/

agenda.

Liefde voor makers

“Ik wil Overschie verrijken met cultuur, en

zorgen dat bewoners met allerlei projecten

mee kunnen doen”, legt Dorien uit.

“Maar ik wil ook makers ondersteunen.

Goede makers zijn heel waardevol voor

onze maatschappij. Daar heb ik veel liefde

voor.

Dus denk ik bijvoorbeeld graag samen

met hen na over een voorstelling die hier

past. We zitten nu eenmaal niet in het

stadscentrum waar altijd wel publiek is.

We moeten er altijd over nadenken of een

voorstelling past bij Overschie, of dat de

makers zelf voor publiek kunnen zorgen.”

Oproep: Beheerder gezocht

In de Lugt draait op vier parttime medewerkers,

plus een bestuur. Het theater

heeft nog een (betaalde) beheerder nodig

voor minimaal tien uur in de week. Lijkt

jou dat wel wat? Neem contact op met

Dorien: bel 06 43787637 (ma t/m vrij van

9 tot 17 uur) of mail naar info@indelugt.nl.

Overschies Portret

45


Huidvraat

Klokgelui

46

Heeft u wel Maar het kan verkeren. Vorige week verscheen

ons een soort vreemd

update van de NBV2004

Niets menselijks eens van huidvraat

gehoord? met ca. 12.000 aanpassingen. Deze nieu-

is

Vanaf mijn vierde jaar Het ging was ons gezin een op we is editie ons vreemd. werd officieel In de krant aangeboden las ik een rubriek

waarbij aan mensen gevraagd

aan

wintersport in Oostenrijk. In de beginjaren

een hele onderneming. Oosten-

werd, wat ze als eerste zouden gaan doen

van de nieuwe onze koning Willem-Alexander. Reden dat

rijk was nog helemaal woorden niet ingericht in de op het als deze alles weken weet mogelijk ook overal was, wemelt en er geen van

skiërs uit het buitenland. bijbelvertaling Zo waren er stemmen covidrestricties voor radio meer en zouden tv van zijn. mensen Veel

geen skiliften, was van er alleen 2004 maar met echt die mensen nog opgegroeid noemden zaken zijn met die, net de als bijbel mijn –

de titel Nieuwe Oostenrijks Bijbel eten Vertaling zoals bouillon (NBV). met Elk een en veelal geliefde het wintersportvakantie, geloof aan de wilgen helemaal hingen

rauwe eidooier en Eisbein, en hadden niet van levensbelang zijn. Maar waar wij

woord en elke letter was grondig nieuw ergens in Hilversum – en nu hun zondagschoolkennis

Een biertje op bijna een om terras strijd of eten lieten met horen. een

wij volpension. Grappig is dat ik laatst de als mensen wel naar kunnen verlangen.

bekeken. rekening Niets van overgeschreven onze eerste wintersportvakantie

tegenkwam. een andere Treinreis, vertaling, overnach-

maar Ook groep politici in een namen restaurant hun kans werden waar. veel Vrijwel ge-

of aangepast

vanuit

echt nieuw. ten en Ik eten gaf voor de vertaling vijf personen indertijd tezamen niemand noemd. negatief Noodzakelijk? of spottend. Nee. Aangename Bijzonder

niet echt 1.000,-- veel kans. gulden. Maar In alle het jaren werd erna alom heb ik en bizar. dingen Paulus die ons zou leven zeggen: optillen wat boven doet het het

maar één keer de wintersport overgeslagen,

omdat mijn man als Aalmoezenier

gewone van alle dag? Ja.

een groot succes. Ondanks vele nieuwe er toe? Als de bijbel maar gelezen wordt

woorden en wendingen. Zo was huidvraat (Fil.1).

met defensie op uitzending was. En nu in Op 17 februari begint de 40-dagentijd.

de vertaling dit jaar, van waarin melaats. wij met In de corona bijbel te kom maken Een tijd van vasten en onthouding. Een

je veel hebben lepralijders en niks tegen, meer normaal vele eeuwen is, gaat het Een periode heel belangrijke waarin wij verandering iets laten waar is, wij dat

melaats de genoemd. tweede keer Maar worden dat dat werd wij niet dus gaan. deze aan NBV21 gehecht gebruik zijn. De één maakt ziet af van van zogenaamde

eerbiedskapitalen voor God.

zijn

Misschien denkt u nu: als dat het ergste of haar dagelijkse glas wijn, een ander

huidvraat. Een heel vies woord, als je niet

is, dan valt het nog wel mee. En natuurlijk

heeft u gelijk, maar niets menselijks der neemt zich voor om vaker iemand

van films en series kijken. Weer een an-

beter wist, dacht je: is dit Rotterdams? Op Dus niet meer hij maar Hij. Daarover

de preekstoel durfde ik het bijna niet uit kwam natuurlijk protest uit de hoek van

te spreken. De kerk is niet de Kuip. de genderneutralen. Maar kennelijk

Klokgelui

38

Informatie kerkelijke bijeenkomsten

In verband met de corona-maatregelen is

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of

worden kerkdiensten zonder bezoekers

gehouden. Voor meer informatie adviseren

we de website van de kerken te raadplegen.

De kerkdiensten zijn online te volgen via

kerkdienstgemist.nl.

Voor meer informatie:

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl

Parochie H. Bernadette:

was iedereen te veel met de bijbel zelf

bezig om zich op te winden. En kijk nou:

het woord huidvraat is ingeslikt. Alle lepramensen

in de bijbel heten nu mensen

met een huidziekte... Een vorm van inclusief

denken, zal men dat wel noemen.

te bezoeken of bellen, en nog een ander

om Trouwens: te gaan sporten De of bijbel meer te is bidden. van niemand, Allemaal

maar dingen is goed om voor ons, iedereen. op weg naar Dus: het ga naar

Paasfeest, weer eens te richten op wat

een boekhandel – nee niet bol – en koop

werkelijk belangrijk is in ons leven.

En een die NBV21. wintersport Misschien van mij? heb Die je zin komt de bijbel

volgend nog eens jaar helemaal vast wel te weer. lezen. Dan Dan haken nodig ik

wij je weer uit. Maakt lekker niet de caravan uit welke aan de achtergrond

auto

en u rijden hebt. richting Protestants, de sneeuw. rooms, Wetend moslim: dat doe

het niet zo gewoon is als wij al die jaren

mee. We beginnen op pagina 1. Laatste

dachten.

opmerking: deze uitgave is best duur. Al

Désirée gauw 50 Bühler euro. Moest dat nu echt? Maar

Pastoraal misschien werkster geven de kerken in Overschie

H. subsidie. Bernadette parochie

d.buhler@kpnmail.nl

Ds Piet de Jong

Predikant – Pastoraal werker

Protestantse Gemeente Overschie

www.bernadetterotterdam.nl

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl

Kerk aan huis: www.kerk-in-overschie.com

Kerkenkalender

Kerkenkalender

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maaswinkel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 31 zondag oktober 28 februari Kerkdienst Kerkdienst - dr. H.A. - ds. Post F. Timmer PKN PKN Grote Grote Kerk Kerk - Ov. Dorpsstraat - Ov. Dorpsstraat 10.00 10.00 uur uur vrij vrij

zondag 31

zondag

oktober

28 februari

Kerkdienst

Woord-

- leesdienst

en communieviering - pastor Désirée Bühler R.K.

Ned.

Kerk

Ger.

H. Petrus'

Kerk

Banden

- Oranjestraat

- Delftweg

(Bethelkerk)

11.00

10.00

uur

uur

vrij

vrij

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 31 oktober Woord- en communieviering - pastor Désirée Bühler Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 31 zondag oktober 7 maart Samenkomst Woord- Kerk en communieviering aan Huis Overschie - diaken Ed Doe R.K. Ned. Kerk Ger. H. Petrus' Kerk Banden - Oranjestraat - Delftweg (Bethelkerk) 11.0016.45 uur - 19.15 vrij uur vrij

zondag 7 maart Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 16.45-19.15 uur vrij

zondag 7 november Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 7 november Eucharistieviering - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. P. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 7 zondag november 14 maart Kerkdienst Eucharistieviering - Jurjen ten Brinke - plebaan Michel Hagen R.K. Ned. Kerk Ger. H. Petrus' Kerk Banden - Oranjestraat - Delftweg (Bethelkerk) 11.0019.30 uur uur vrij vrij

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 14 november Samenkomst Kerk aan Huis Overschie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.45 - 19.15 uur vrij

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 14 zondag november 21 maart Kerkdienst Woord- - ds. en D. communieviering Verboom - pastor Désirée Bühler R.K. PKN Kerk Grote H. Petrus' Kerk Banden - Ov. Dorpsstraat - Delftweg 11.0010.00 uur uur vrij vrij

zondag 14 zondag november 21 maart Eucharistieviering Samenkomst - Kerk Pastoor aan Huis R. Gouw Bethelkerk Albert Schweitzerschool - Oranjestraat - 2e Hogenbanweg 111 16.45-19.15 11.00 uur vrij vrij

zondag 28 maart Kerkdienst - zr. H. van Abbema Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 14 november Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 28 maart Kerkdienst - ds. A. Knevel PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 21 zondag november 28 maart Kerkdienst Woord- - ds. en P.L. communieviering de Jong - diaken Ed Doe R.K. PKN Kerk Grote H. Petrus' Kerk Banden - Ov. Dorpsstraat - Delftweg 11.0010.00 uur uur vrij vrij

zondag 21 november Eucharistieviering - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij

zondag 21 november Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

Magazine Overschie 38.indd 38 18-02-2021 10:18

zondag 28 november Kerkdienst - dhr. W. Koudijs PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 28 november Woord- en communieviering - pastor Désirée Bühler Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij

zondag 28 november Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord

Minstens 300 vrijwilligers in Overschie doen veel goeds in Overschie. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand

wat ze doen. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.

Jan Bouwman – wijkbus

Jan Bouwman rijdt iedere vrijdag vrolijk

zwaaiend door Overschie met de

wijkbus. “Het is dankbaar en ontzettend

leuk werk”, vindt Jan. Hij helpt

ook om alles klaar te zetten voor de

zondagsdienst van de katholieke kerk,

en na afloop weer op te ruimen.

“Met de wijkbus rijden we door Overschie met mensen die

boodschappen willen doen”, vertelt Jan. “ We brengen mensen

ook naar de ziekenhuizen in de omgeving.”

De Roteb onderhoudt de bussen, en twee dames verzorgen de

planning van alle ritten. Jan is “gebombardeerd” tot voorzitter

en regelt de rest.

“Het is altijd gezellig in de bus”, vertelt Jan. “Mensen kennen elkaar

vaak, en maken graag een praatje, ook met mij!”

In welke straat woon je?

In de Martinus Dorpiusstraat.

Kathy Da Graca Costa Neto –

Bibliotheek

Ga je naar de bibliotheek? Grote kans

dat je geholpen wordt door Kathy Da

Graca Costa Neto. Zij werkt hier drie

dagen per week als vrijwilliger, en doet

dit al drie jaar.

Kathy woont bijna haar hele leven in Overschie. “Dit is echt

mijn buurt”, vertelt ze opgetogen, “Overschie is mijn thuishaven.”

Kathy doet van alles in de bibliotheek. “Ik ontvang de mensen,

help met de boeken inscannen, of als klanten moeten betalen”,

somt Kathy op. “Ook zet ik koffie en thee klaar en maak ruimtes

klaar voor workshops. Schoonmaken doen we ook, als we zien

dat dat nodig is.”

In welke straat woon je?

In de Lemkensstraat met mijn man en twee kinderen.

Overschiese vrijwilligers

47

Wat is jouw favoriete plek in Overschie?

Mijn eigen straat. Ik heb achter en voor een heel vrij uitzicht.

Wat vind je het meest bijzonder aan Overschie?

Het dorpse! Als ik door Overschie loop, kom ik zoveel mensen

tegen die ik ken.

Wat zou je willen veranderen in Overschie?

Meer handhaving bij hard rijden, vuilnis op straat en zo.

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?

Anders zit ik thuis maar te legpuzzelen. Dat is toch niks.

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?

Iemand vroeg of ik op de wijkbus wilde rijden, en zo kwam het.

Dat is ruim 10 jaar geleden. Ik heb nog geen seconde spijt gehad!

Wat vind je het leukste van je vrijwilligerswerk?

Het leukste is dat ik blije gezichten zie, dat is het allerbelangrijkste.

Wat is jouw favoriete plek in Overschie?

Bij de Schie, de Van Adrichemweg.

Wat vind je het meest bijzonder aan Overschie?

Iedereen is hier best vriendelijk en praat met je.

Wat zou je willen veranderen in Overschie?

Ik zou meer speeltuinen willen voor de kinderen, en voor de

wat oudere kinderen een plek waar ze bijvoorbeeld kunnen

streetdancen en computeren.

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?

Ik wilde altijd al graag mensen helpen en meer mensen leren

kennen.

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?

Ik ben er via mijn moeder ingerold, die nam me een keer mee

en toen ben ik blijven hangen.

Wat vind je het leukste van je vrijwilligerswerk?

Nieuwe mensen ontmoeten en met ze in gesprek gaan.

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op

voor deze rubriek via redactie@natuurlijkinoverschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.

Wat een lekkere winkel.

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.

• Slijterij met ruim assortiment.

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.

Onze populairste

producten blijvend

laag geprijsd.

Lekker handig,

zo’n slijterij.

Onze verse kruiden

en smaakmakers.

Gegrilde groenten

door ons bereid.

Richard de Zoete

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!