Stedenbouw 2021-2022

luitgevers

Jaarboek over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie

JAARBOEK

JAARBOEK 2021 - 2022

STEDENBOUW.NL


ZORGENLOOS

KLIMAAT

ONZE

BELOFTE

BLR-Bimon | Klimaatoplossingen

The Style Outlets

| Amsterdam

BLR-Bimon ontwerpt en installeert de

nieuwste klimaatoplossingen sinds

1969. Nu, 50 jaar later, is het juiste

binnenklimaat belangrijker dan ooit.

Dan is het fijn om te weten dat achter

de techniek die we leveren, een halve

eeuw expertise en pioniersschap

schuilgaat. Zo kan de winkelier en de

consument het hoofd koel houden en

zitten zij er warmpjes bij. Ook over

50 jaar, als het aan ons ligt.

pionierssinds69.nl

Aardvletterweg 3A

3417 XL Montfoort

info@blr-bimon.nl

+31 (0)348 47 22 47


Samen

anders

bouwen

BEKIJK HIER

AL ONZE

PROJECTEN


Jaarboek

2021 - 2022

Voorwoord

Vooruitzichten voor de bouw in 2022

Na twee jaar van lichte krimp in 2020 en 2021, groeit naar verwachting in 2022 de bouwproductie weer

(+2%). Niet alleen omdat volgend jaar zo’n 70.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden, maar

ook vanwege het verwachte herstel van investeringen in bedrijfspanden na de coronacrisis. Dat blijkt uit

het Vooruitzicht bouw van het ING Economisch Bureau.

Een rondje langs de ‘voorspellers’ op het internet, laat zien dat 2022 nog meer dan 2020 en 2021

het jaar zal worden van modulair en prefab bouwen, Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR),

3D laserscanning, robotisering en digitalisering. Bovendien staat de Wet kwaliteitsborging voor het

bouwen (Wkb) op de agenda. Het nieuwe stelsel zal vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs worden ingevoerd

en geldt aanvankelijk alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld

eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dit geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op

te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Doel van de Wkb is met name dat bouwbedrijven hun werk (nog) beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit

van gebouwen verbeteren, doordat constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie en/

of een slecht functionerende ventilatie vroegtijdig worden opgelost. Hierdoor hoeven bouwbedrijven

minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. Ook wordt het werk van onafhankelijke

kwaliteitscontroleurs makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Bovenstaande en andere thema’s leest u ook terug in de artikelen in ons Stedenbouw Jaarboek. Een

groot aantal trouwe en vaste adverteerders van Stedenbouw blikt in deze bomvolle bewaaruitgave

terug op een uitdagend jaar met corona en schaarste aan bouwmaterialen, maar ook met mooie en

indrukwekkende projecten, zoals de nieuwbouw voor farmaceutisch onderzoeksbedrijf Galapagos BV

in Oegstgeest, het iconische stadspark Tripolis-Park in Amsterdam, Westfield Mall of the Netherlands

in Leidschendam, Sluishuis in Amsterdam, Oostenburg in Amsterdam en House Modernes in Utrecht.

Bovendien vertellen zij hoe zij investeren in de toekomst, met naast bovengenoemde thema’s ook veel

aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en minimale CO 2

-emissies.

Namens het voltallige team van Stedenbouw wens ik u veel leesplezier en alle goeds voor 2022.

Lieke van Zuilekom


Jaarboek

2021 - 2022

Jaarboek over nieuwbouw,

renovatie, restauratie en transformatie

Verschijnt 1 x per jaar en is een bijdrage

van het vaktijdschrift & website

Stedenbouw

stedenbouw.nl

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Patricia van der Beek, Johan Debaere, Chris Elbers,

Roel van Gils, Tim Janssens, Susan Peek, Jan-Kees

Verschuure en Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGER

Sander van Hout

s.vanhout@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats via abonnementen

en via gerichte distributie aan architecten,

aannemers, opdrachtgevers, project-ontwikkelaars,

zorginstellingen, woningbouwverenigingen en

andere opdrachtgevers, (semi-)overheidsinstellingen,

brancheorganisaties, toeleveranciers en

verwante organisaties.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA

‘De 22-ste eeuw begint vandaag’..........................................................................................................................................................10

GROEP VORSSELMANS

Aluminium raam- en gevelspecialist investeert in een duurzame toekomst.................................................................12

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

Architecturale lamellen vormen eyecatcher aan gevel van Duthoo Coathings............................................................16

ASK ROMEIN

Polyvalente industriebouwer verruimt scope naar bruggenbouw.......................................................................................18

MAARS LIVING WALLS

Duurzaam ruimtegebruik in optima forma.......................................................................................................................................20

ALDOWA

Transparante en dynamische gevel van aluminium en glas....................................................................................................22

DE KOK STAALBOUW B.V.

Een knap staaltje werk................................................................................................................................................................................26

REMMERS BOUWGROEP

Indrukwekkende nieuwbouw van bamboe en beton.................................................................................................................28

BREMAN CENTRALE DIENSTEN BV

Duurzame installatiepartner voor het leven....................................................................................................................................30

TOP SYSTEMS

Stap voor stap naar een zo klein mogelijke CO 2

-voetafdruk..................................................................................................34

DE VRIES EN VERBURG

Bouwen op karakter......................................................................................................................................................................................38

CASCOTOTAAL

Slim, snel en uit voorraad bouwen met 3D-modules..................................................................................................................42

VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK B.V.

Slimmer verduurzamen: ‘De tijd dringt’..............................................................................................................................................44

WINANS DAKWERKEN

‘Al 28 jaar het dak op’..................................................................................................................................................................................47

ERA CONTOUR

Betaalbare woningen voor iedereen....................................................................................................................................................48

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

‘Ik fiets zelf altijd naar kantoor'.............................................................................................................................................................50

STEBOMA

‘Verzekerd van voldoende frisse lucht’...............................................................................................................................................53

TBS-SVA

Wanneer kwaliteit en innovatie samenvloeien..............................................................................................................................55

TULLINGH & PARTNERS

Veelzijdig, slim en efficiënt bouwen met staalplaat-betonvloeren.....................................................................................56

REIJRINK STAALCONSTRUCTIE

‘We steel the future’......................................................................................................................................................................................59

PRODOOR

‘Onze expertise én uitgebreide service maken het verschil’...................................................................................................60

HARDEMAN | VAN HARTEN

Strakke gevels met een scherpe belijning.........................................................................................................................................63

BATENBURG INSTALLATIETECHNIEK

One-stop-shop voor duurzaamheid......................................................................................................................................................64


Inhoud

WSP

Haalbaar en maakbaar bouwen in de binnenstad..........................................................................................................................66

VIANEN

De ontwikkeling en toekomst van prefab............................................................................................................................................70

BLR-BIMON

​Coronaproof en toekomstbestendig ......................................................................................................................................................72

TWINTEC NEDERLAND

Meer dan een ecologisch verantwoorde vloer..................................................................................................................................75

SOLARLUX

‘Passie voor de perfecte symbiose van techniek en design’.......................................................................................................76

KINGSPAN INSULATION

Marktleider in isolatie neemt haar verantwoordelijkheid...........................................................................................................80

12

WILLEMS VASTGOEDONDERHOUD

Succesvol en verantwoord investeren in vastgoedonderhoud.................................................................................................82

LOVELD NV

Futuristische gevel in prefab architectonisch beton.......................................................................................................................84

OTIS NEDERLAND

Westfield Mall of the Netherlands: mooi visitekaartje.................................................................................................................88

KNAUF

Samen de bouw versterken..........................................................................................................................................................................90

ITHO DAALDEROP

Comfortabel, gezond en energieneutraal wonen............................................................................................................................92

EESTAIRS

Spectaculaire trap verbindt handelsvloeren bij Canary Wharf.................................................................................................96

56

B-BUILT

IJskoud de beste.................................................................................................................................................................................................98

VAN DER SLUIS TECHNISCHE BEDRIJVEN

‘Behoud en verbetering van bestaand vastgoed is specialistenwerk’...............................................................................100

VAN BERLO

Een scheurvrije betonvloer........................................................................................................................................................................104

BALLAST NEDAM DEVELOPMENT

Eigen ‘Besluit’ is noodzakelijke stap in verduurzaming bouw...............................................................................................106

INTAL

Vooruitstrevend in circulariteit binnen de aluminium ramen-, deuren- en gevelbranche......................................108

VERCOMA

Veelzijdig & smart in al zijn facetten...................................................................................................................................................112

70

RITE-HITE

‘Het lijkt simpel, en dat is het eigenlijk ook’...................................................................................................................................114

TIMMERSELEKT DOORNENBAL EN HOLLAND HOUTWERK

Topproducten zonder zorgen ..................................................................................................................................................................116

VAN POMMEREN

IJzersterke partner in constructiewerk................................................................................................................................................120

IMARCO

Van advies bij de tegelkeuze tot een turnkey oplevering.........................................................................................................122

J.M. VAN DELFT & ZN

‘Staal en aluminium voor House Modernes’....................................................................................................................................124

108


Jaarboek

2021 - 2022

KREPEL DEUREN

ZWART is het nieuwe WIT.......................................................................................................................................................................127

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV

Build beyond tomorrow...........................................................................................................................................................................128

FONOFLOOR B.V.

De zekerheid van akoestische prestaties, in nieuwbouw en renovatie .........................................................................130

CELDEX

Een optimale wind- en regendichting, ook in de prefab bouw..........................................................................................134

LEEBO INTELLIGENTE BOUWSYSTEMEN

Zeer fraaie én duurzame prefab gevel voor Groningse studentenwoontoren...........................................................137

HIENSCH ENGINEERING B.V.

‘Nieuwe regelgeving staat duurzame ontwikkelingen helaas in de weg’....................................................................138

HEKTRACON

Totaalpakket in stalen hek- en trapconstructies.........................................................................................................................141

WIND DESIGN + BUILD

‘Design & Build is topsport’...................................................................................................................................................................142

PRECO

Prefab kanaalplaatvloeren in extreme diktes..............................................................................................................................145

DEKKER KOZIJNPROJECTEN

Op zoek naar onderscheid......................................................................................................................................................................146

VELOX

Op weg naar een gezonde leefomgeving......................................................................................................................................148

KERASTONE

‘Keramiek waarvan je hart sneller gaat kloppen’......................................................................................................................152

ALUVO GEVELTECHNIEK

Perfectie in geveltechniek.......................................................................................................................................................................154

INTERIOR GLASSOLUTIONS B.V.

Innoveren is een must: óók als het om glassystemen gaat..................................................................................................158

K-VISION KOZIJNEN | PROFINE NEDERLAND

Duurzaam bouwen met 's werelds eerste circulaire kunststof kozijn.............................................................................160

BOUWBEDRIJF J.G. TIMMER

‘Een sterk staaltje bouwen’....................................................................................................................................................................164

LOMANS AMERSFOORT B.V.

Nieuwbouw NVM: duurzaam in al zijn facetten........................................................................................................................166

BUDOBOUW

Het is het eindresultaat dat telt .........................................................................................................................................................170

K&A GROEP

Specialist met meerdere gezichten....................................................................................................................................................172

ALHRA GLAS

Specialisten in glas.....................................................................................................................................................................................176

HEIJMANS

‘100 jaar verbeteren, verslimmen en verduurzamen’..............................................................................................................178

RENSON

Gezond en comfortabel binnenklimaat in Ursulinenhof Hasselt.......................................................................................182

THERMAL2 BV

Volledige ontzorging in aluminium gevelsystemen..................................................................................................................184

STATON BOUW B.V.

4.000 m² nieuwbouw in slechts vijf maanden tijd....................................................................................................................188

DE VREE EN SLIEPEN

Balans in bouwen........................................................................................................................................................................................190


Inhoud

TROAX

Stalen gaaspanelen: de mogelijkheden zijn eindeloos!............................................................................................................193

SPAANSEN GROEP B.V.

‘Meer heb je niet nodig’..............................................................................................................................................................................194

REPPEL B.V. BOUWSPECIALITEITEN

IJzersterke vloeren..........................................................................................................................................................................................197

DEERNS

De beste balans tussen flexibiliteit en duurzaamheid................................................................................................................198

HAMER

Compleet in techniek....................................................................................................................................................................................200

REMIX DROGE MORTEL BV

Mortelfabriek viert 40-jarig bestaan....................................................................................................................................................204

FRANKI GRONDTECHNIEKEN

Strong foundations, solid future.............................................................................................................................................................206

130

DECOMO NV

Architectonisch beton met een lage CO 2

-impact..........................................................................................................................209

SLIM SOLAR SYSTEMS BV

Een kundig antwoord op elk zonne-energievraagstuk..............................................................................................................210

ACN TOTALE AFBOUW BV

‘Uw betrouwbare partner in binnenafbouw’...................................................................................................................................213

ROBERTSON GEVEL TECHNIEK NEDERLAND B.V.

‘Wij helpen VvE’s om hun gebouwgevels efficiënt en betrouwbaar te verduurzamen’..........................................214

NED AIR B.V.

Altijd en overal gezonde en frisse lucht.............................................................................................................................................218

CONTINENTAL CAR PARKS

‘De parkeergarage van nu is sociaal, slim en volledig circulair’...........................................................................................220

198

VAN DER GUN SCHILDERWERKEN B.V.

Een perfecte afwerking van uw gebouwen: in één keer goed...............................................................................................224

BUITING STAALBOUW

Al 25 jaar specialist in complexe staalconstructies.....................................................................................................................226

JK VLOERVERWARMING

‘Wij maken van iedere vloer een verwarming’...............................................................................................................................230

COLT INTERNATIONAL BV

Effectief en duurzaam koelen zonder koudemiddel....................................................................................................................232

XELLA NEDERLAND BV

Zet je project op voorsprong met prefab bouwoplossingen...................................................................................................235

NEW GENERATION CONSTRUCTION MATERIALS

‘Deze nabehandelingsproducten voor beton zijn niet schadelijk voor mens en milieu’.........................................236

PRON3

Pro-entry toegangs- en beveiligingsoplossingen: onzichtbaar en in één keer goed.................................................239

Beeld | egbertdeboer.com

LJ SOLUTIONS

Passie voor gevels..........................................................................................................................................................................................240

VMV PROJECTEN

Solide infrapartner voor bouw- en vastgoedbranche.................................................................................................................244

CASCO BOUW NEDERLAND BV

‘De productie en levering van het betoncasco laat je best over aan een expert’.......................................................246

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

stedenbouw.nl

VAN APELDOORN & FABER HOUT BV

‘Onze houten vloeren geven ieder project een hoogwaardige uitstraling’....................................................................248


RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: ‘We zullen toch echt anders met onze ruimte moeten omgaan’.

10 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA

Tekst Jan-Kees Verschuure | Beeld Arenda Oomen Fotografie

‘DE 22-STE EEUW

BEGINT VANDAAG’

Per 1 september is Francesco Veenstra begonnen in zijn functie als Rijksbouwmeester. De

medeontwerper van onder meer NS-station Delft is vastbesloten het door zijn voorgangers

'geplaveide pad' in daden om te zetten. “Daadkracht op het gebied van de klimaatcrisis en

langetermijnvisie zijn nodig om de complexe uitdagingen van de toekomst op te pakken”,

vertelt hij. “De 22-ste eeuw begint vandaag. En goed ontwerpen is altijd een basisvoorwaarde.”

Voorgangers Mels Crouwel en Floris Alkemade verbreedden

de rol van de Rijksbouwmeester van adviseur naar een

meer integrale benadering; ook werd het College van Rijksadviseurs

'robuuster' gemaakt. Samen met landschapsarchitect

Jannemarie de Jonge en stedenbouwkundige

Wouter Veldhuis vormt Veenstra dit college de komende

jaren. De geboren Fries verdiende zijn sporen onder meer

als mede-eigenaar van Mecanoo. Sinds 2017 is hij partner

bij Vakwerk Architecten; de afgelopen twee jaar was

Veenstra voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse

Architecten bureaus (BNA).

ANDERS EN BETER

Er is werk aan de winkel op het gebied van ruimtelijke opgaven

in Nederland. “Het recent verschenen IPCC-rapport

onderstreept nog eens dat we de duurzaamheidstransitie

niet langer voor ons uit kunnen schuiven. Dat vraagt om

een ander perspectief: in plaats van meer en groter, moet

het anders en beter”, aldus de kersverse Rijksbouwmeester.

“We moeten naar een samenleving die meer gericht is op

'volhoudbaarheid', kwaliteit en welzijn. De gebouwde omgeving

moet daaraan bijdragen.”

INTEGRALE VISIE

“Nederland is nog niet vol, maar we zullen toch echt anders

met onze ruimte moeten omgaan. Simpelweg omdat

claims en eisen straks niet meer passen”, aldus Veenstra.

“Ik ben niet zo van de doelstellingen in absolute aantallen

als '1 miljoen nieuwe woningen tot 2030', wel van een integrale

visie voor de lange termijn. Laten we eens een eeuw

vooruitkijken en onszelf de vraag stellen: in wat voor land

willen we eigenlijk leven? Niet om op zoek te gaan naar

mooie vergezichten, maar juist om terug te redeneren: wat

moeten we nú doen?”

Met de bouw van nieuwe woningen noemt Veenstra meteen

één van de belangrijkste uitdagingen van zijn vakgebied.

“Voldoende betaalbare woningen zijn een must voor

de samenleving, maar dat betekent niet dat je simpelweg

'Tijd om vuile

handen te maken'

moet ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Het debat moet niet

gaan over aantallen, maar over het land en de stad van de

toekomst; over de bijdrage die woningen daaraan kunnen

leveren. Land en stad zijn twee zijden van dezelfde medaille:

ook in de dorpen en kleine plaatsen – misschien wel

juist daar, kunnen woningen een aanjager van leefbaarheid

en vitaliteit zijn.”

BLIK VOORUIT

Om te voorkomen dat we nu beslissingen nemen waar we

later spijt van krijgen, moet de blik dus vooruit. “Honderd

jaar is ver weg, vergeet niet dat de structuur van het huidige

Nederland goeddeels is vastgelegd aan het einde van de

19e eeuw. De toenmalige beslissingen over de aanleg van

rivieren, kanalen en wegen vormen nog steeds de ruggengraat

van ons land. Dat geldt ook voor de netwerken die we

nu aanleggen. Energiebedrijven speuren Nederland af naar

onbenutte grond om zonnevelden aan te leggen. Geen zorgen,

is het argument, de zonnepanelen zijn er maar voor

twintig jaar. Na die twintig jaar is het bodemleven uitgeput

en ligt er een elektriciteitsnetwerk dat weer nieuwe activiteiten

naar die plek zal trekken. Zulke ingrijpende keuzes

vragen een integrale blik.”

'IEDEREEN IS NODIG'

Ruimtelijk ontwerpers zijn in staat een gezamenlijk toekomstperspectief

te schetsen, stelt de Rijksbouwmeester

desgevraagd. Veenstra wijst er op dat ontwerpkwaliteit

niet het ei van Columbus is. “Ontwerpend denken is een

hulpmiddel om nieuwe richtingen te verkennen. Voor echte

verandering hebben we daadkracht nodig van iedereen:

architecten, ontwikkelaars, bouwers, opdrachtgevers en de

overheid. Tijd om vuile handen te maken.” ❚

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 11


GROEP VORSSELMANS

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Groep Vorsselmans

Aluminium raam- en gevelspecialist

investeert in een duurzame toekomst

Specialist in aluminium ramen, gevels en solarconstructies Groep Vorsselmans gaat nieuwbouwen! De huidige locatie

op de Wuustwezelseweg in Loenhout wordt de komende maanden uitgebreid met circa 3.500 m² productiehal en 1.000

m² kantoorruimte, met maximale aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit. De oplevering van ‘Evergreen’

staat gepland voor de zomer van 2022; het jaar waarin Groep Vorsselmans tevens haar 50-jarig jubileum viert.

“Familiebedrijf Vorsselmans, in 1972 opgericht

door Stan Vorsselmans, heeft de afgelopen bijna

50 jaar een gestage groei doorgemaakt. Zowel in

kennis, professionaliteit als medewerkers”, vertelt

Gedelegeerd Bestuurder Mark Vorsselmans. “Ons

bedrijf heeft continu geïnvesteerd in het aantrekken

en opleiden van vakbekwame medewerkers.

Om deze medewerkers ook langdurig te binden,

boeien en behouden, is een professionele werkomgeving

een must. Bovendien moet voldoende

ruimte zijn voor ontspanning, volgens het motto

‘work hard, play hard’. Met onze nieuwbouw geven

we hier nog beter invulling aan. Bijvoorbeeld

middels een nieuw bedrijfsrestaurant en ‘Vorsselmans

café’, waar we successen kunnen vieren en

klanten kunnen ontvangen in een omgeving die

past bij de Belgische gastvrijheid.”

STRATEGIE 2022

De afgelopen anderhalf jaar waren ook voor Vorsselmans

Groep niet makkelijk. “Als gevolg van de

coronapandemie, schaarste aan grondstoffen en

sterke prijsstijgingen hadden we de wind niet altijd

mee”, erkent Vorsselmans. “Toch hebben we

besloten om een serieuze investering te doen in

de toekomst, door onze productiecapaciteit én

kantoorruimtes met circa 50% te vergroten.”

Aanleiding voor de nieuwbouw is een strategieoefening

met een geëngageerde coalitie van medewerkers,

genaamd strategie 2022. “Uit deze oefening

is een aantal speerpunten/KPI’s naar voren

gekomen, waarop wij de komende tijd hoog willen

inzetten. Denk hierbij aan een logistieke verbetering,

verdere automatisering en digitalisatie van

processen, maar ook aan een succesvolle prefabricatie

van gevelelementen, extra aandacht voor

'De nieuwbouw is ontworpen met veel

aandacht voor duurzaamheid, circulariteit

en flexibiliteit'

De speerpunten hebben geresulteerd in een zeer functioneel en all-electric gebouwontwerp, met een unieke gevel die past bij het imago van Vorsselmans Groep.

12 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


GROEP VORSSELMANS

Een deel van de gevel zal bekleed worden met aluminium cassettes, waarin dankzij specifieke perforaties het beeld van een bos zichtbaar wordt.

duurzaamheid & kwaliteit en meer ruimte voor opleiding

& training. Hierdoor kunnen we de markt

in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

nog beter bedienen.”

EVERGREEN

De speerpunten hebben geresulteerd in een zeer

functioneel en all-electric gebouwontwerp, met

een unieke gevel die past bij het imago van Vorsselmans

Groep. “Niet voor niets hebben we ons

project ‘Evergreen’ gedoopt”, aldus Vorsselmans.

“De nieuwbouw is ontworpen met veel aandacht

voor duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit.

Maar ook met nadrukkelijk oog voor de landelijke

omgeving. Een deel van de gevel zal bekleed worden

met aluminium cassettes, waarin dankzij specifieke

perforaties het beeld van een bos zichtbaar

wordt. Dit bos is tevens een mooie knipoog naar

het bosbeheer; een actieve hobby van mijn vader

en mij.”

NIEUW GEVELSYSTEEM

In aanvulling op de aluminium gevelcassettes

wordt veel glas toegevoegd. Belangrijk onderdeel

hiervan is een nieuw gevelsysteem met verticale

schuifpuien, waarmee Groep Vorsselmans wil inspelen

op de groeiende vraag in woontorens en

overige woongebouwen. “In ons bedrijfsrestaurant

en Vorsselmans café willen we graag ervaring

In aanvulling op de aluminium gevelcassettes wordt veel glas toegevoegd.

opdoen met het functioneren en de beleving van

deze nieuwe toepassing, zodat we klanten nog

beter kunnen adviseren”, aldus Vorsselmans. “Gedurende

de dag kan de gevel volledig worden geopend,

waardoor medewerkers en bezoekers het

gevoel hebben op een terras te zitten. Zonnepanelen

en warmtepompen resulteren bovendien in een

energetisch vriendelijk gebouw, dat tot in de puntjes

is voorbereid op een duurzame toekomst.” ❚

Wuustwezelseweg 95

2990 Loenhout, België

T +32 (0)369 00 440

E info@vorsselmans.be

W www.vorsselmans.be

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 13


Planet Passionate

Samen bouwen we aan

een duurzame toekomst

Onze verbintenis

Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het ondersteunen van wereldwijde duurzaamheid en geloven

dat geavanceerde materialen, bouwsystemen en digitale technologieën een grote impact hebben op

klimaatverandering, circulariteit en de bescherming van onze natuur. Met Planet Passionate stellen wij

onszelf uitdagende doelen voor de komende 10 jaar en verbinden ons tot harde doelstellingen op het

gebied van energie-, koolstof- en waterreductie, terwijl we de circulariteit van onze producten verbeteren.

Onze plannen en resultaten tot nu toe: www.kingspan.com/nl/ourplanetmatters of scan de QR code.

Kingspan Insulation B.V.

T: +31 (0) 543 543 210

E: info@kingspaninsulation.nl

www.kingspaninsulation.nl


Kwaliteit

op

eenzame

hoogte

''Om ook in de toekomst

projecten goed, snel én

duurzaam te kunnen uitvoeren,

investeren wij continu in onze

mensen en machines''

Gespecialiseerd in alle glassoorten met altijd een ruime voorraad. Voor

vrijblijvend advies, neem contact met ons op via alhra.nl

Strickledeweg 120 -3044 EL Rotterdam - telefoonnummer: +31 10 477 7596


DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

Tekst en beeld DUCO

Architecturale

lamellen vormen

eyecatcher aan

gevel van Duthoo

Coathings

Duthoo is een specialist in het leveren van industriële en architecturale

woodcoatings. Het bedrijf biedt binnen de sector

van industriële laksystemen een totaalconcept van kleuren

op maat, begeleiding bij aankoop en opstart van spuitinstallaties,

productontwikkeling en in house painting aan. Om de

verdere groei te garanderen, is Duthoo vandaag gevestigd in

een nieuw bedrijfsgebouw in Zwevegem (BE). Met de strakke

aluminium lamellen DucoSun Cubic Design krijgt het kantoorgebouw

werkelijk een uniek karakter.

16 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

Het architecturale zonweringsysteem wordt gekenmerkt

door design, eigentijdse uitstraling en

duurzaamheid. De structurele zonwering kan ondanks

zijn slanke vorm zeer hoge overspanningen

aan. Als optie kunnen LED-strips geïntegreerd

worden in het aluminium profiel, wat zorgt voor

een extra dynamiek. Een combinatie van lamellen

met verschillende dieptes (300/500/600 mm) is

daarbij mogelijk. Dankzij de DucoSun Cubic Design

lamellen worden gevels regelrechte eyecatchers.

Zo ook bij het kantoorgebouw van Duthoo.

MAXIMUM AAN ZONLICHT,

MINIMUM AAN ZONNEHITTE

De bijzondere oppervlaktestructuur van de lamellen

geeft de zonwering een unieke touch. De

buitenzonwering zorgt voor een optimaal evenwicht,

met een maximum aan zonlicht en een

minimum aan zonnehitte. De lamellen kunnen

bevestigd worden via zijplaten op de kopse kant

of via verborgen bevestiging in de achterzijde. In

de toekomst wordt ook een beweegbare opstelling

mogelijk met zonwering tot 360° draaibaar

zodat je de zonwering altijd kunt afstemmen op

de behoeften van het moment. Het systeem kan

op elke gewenste lengte geproduceerd worden.

De maximale lengte van de lamel hangt af van

projectspecifieke parameters, maar zes meter is

geen uitzondering.

Bij de ontwikkeling van de DucoSun Cubic Design

heeft DUCO veel aandacht besteed aan design,

personalisatie en kwaliteit van afwerking. Je creëert

de gevelelementen volgens je eigen smaak.

Horizontaal of verticaal laat die zich in de meest

uiteenlopende situaties inpassen. Zo creëren de

lamellen een unieke, stijlvolle, elegante en eigentijdse

look. En dat voor elk gebouw. ❚

Dankzij de DucoSun Cubic Design lamellen worden gevels regelrechte eyecatchers. Zo ook bij het

kantoorgebouw van Duthoo.

'De bijzondere oppervlaktestructuur van

de lamellen geeft de zonwering een

unieke touch'

Benieuwd naar meer? Bekijk de reportage via

onder staande QR-code.

Bedrijvenlaan 2

8630 Veurne, België

T +32 (0)58 33 00 66

E info@duco.eu

W www.duco.eu

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 17


ASK ROMEIN

Tekst Tim Janssens | Beeld ASK Romein - Lucid

Polyvalente bouwer verruimt

scope naar bruggenbouw

Bijzondere maatregelen op de werf, stijgende grondstofprijzen, uitgestelde investeringen van belangrijke klanten, …:

ook in 2021 waren er uitdagingen bij de vleet voor ASK Romein. Hoewel de activiteiten dit jaar opnieuw aantrokken,

bleef het polyvalent bouwbedrijf evenmin gespaard van de naweeën van de coronacrisis. Het verhinderde ASK Romein

echter niet om ambitieus vooruit te blikken en de horizon eens te meer te verruimen. “In België stonden we tot voor kort

nog niet echt bekend als bruggenbouwer, maar daar brengen we op dit eigenste moment volop verandering in”, aldus

CEO Ivan Vinck.

COVID-19 drukte ook in 2021 zijn stempel op het

bouw- en infrastructuurwezen. Vooral de aanzienlijke

prijsstijging voor staal en alle bijbehorende

componenten was een zware dobber, maar net

als vorig jaar bleef ASK Romein allerminst bij de

pakken neerzitten. Zo investeerde het deze zomer

in de aankoop van een nieuwe scheepswerf in

Vlissingen-Oost. “Een belangrijke strategische uitbreiding”,

benadrukt Ivan Vinck. “Het gaat om het

perceel van Shipyard de Donge, dat zich naast de

site van Hillebrand bevindt (de staalbouwonderneming

die ASK Romein in 2017 overnam, red.).

In het vierde kwartaal van dit jaar hebben we er

alle activiteiten van onze locaties in Middelburg

en Vlissingen gecentraliseerd. Via een gefaseerd

investeringsplan zullen we de scheepswerf geleidelijk

aan opwaarderen naar onze hoge standaarden.

In een eerste fase gaat het om de afbraak van

enkele loodsen, de aanleg van nieuwe wegenis, de

renovatie van bestaande kantoren en de realisatie

van bijkomende kantoorfaciliteiten. Zodra dit alles

‘up and running’ is, gaan we over tot de bouw van

een nieuwe kade, de vervanging van de huidige

beplating door een afwerking in onze huisstijl, de

realisatie van een conserveringshal, enzovoort.”

“We hebben de ambitie om ook in België uit te groeien tot een grotere

speler in de bruggenbouwsector”, zegt CEO Ivan Vinck.

THE FUTURE LOOKS BRIGHT

Met de aankoop van de nieuwe scheepswerf in

Vlissingen-Oost zette ASK Romein wederom een

belangrijke stap richting toekomst. “We hebben de

ambitie om ook in België uit te groeien tot een grotere

speler in de bruggenbouwsector”, legt Vinck

uit. “In Nederland zijn we actief in het middensegment,

maar we merken dat er de komende jaren

veel overheidsinvesteringen op de planning staan.

Vandaar dat we ook willen kunnen meedraaien in

het hoogste segment. Met onze nieuwe scheepswerf

in Vlissingen-Oost beschikken we alvast over

een locatie waar alle benodigde faciliteiten voorhanden

zijn: een terreinoppervlakte van 31.540

m² en een bebouwde vloeroppervlakte van bijna

20.000 m², waaronder een hal van 170 meter lang,

40 meter breed en 40 meter hoog. Daar kunnen we

probleemloos omvangrijke modules assembleren,

om ze vervolgens zonder belemmering van sluizen

18 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


ASK ROMEIN

of bruggen over open water te transporteren. Geografisch

gezien kunnen we niet beter zitten: ten

noorden van België en ten zuiden van Nederland.

Kortom: ‘the future looks bright’! Bruggenbouw is

een marktsegment waarin we veel mogelijkheden

zien, als ideale aanvulling op onze activiteiten in

de staal- en industriebouw, die we uiteraard ook

verder blijven ontwikkelen.”

NIEUWE BLIKVANGERS

OP DE REFERENTIELIJST

2021 bracht ASK Romein nog heel wat ander

moois en de indrukwekkende referentielijst van

de polyvalente industriebouwer dikte verder aan.

Eén van de vele blikvangers was het DistriPark

Prologis Botlek in Rotterdam, bestaande uit

twee modern geoutilleerde distributiehallen met

een gebruiksoppervlakte van 19.310 en 15.852

vierkante meter. Met dit project wil Prologis

aanduiden dat zogenaamde 'Brownfieldlocaties

- verlaten of onbenutte terreinen - duurzaam herbestemd

kunnen worden.

ASK Romein investeerde in een nieuwe scheepswerf De Donge in Vlissingen-Oost.

'Bruggenbouw is

een marktsegment

waarin we veel

mogelijkheden zien,

als ideale aanvulling

op onze activiteiten

in de bouw en

de staalbouw'

Nog een mooi project is het nieuwe e-fulfiment

center te Bleiswijk voor supermarktketen Jumbo

en Intospace. Het hele project is opgericht volgens

de BREEAM-kwalificatie ‘outstanding’. De nieuwbouw

werd onder meer uitgerust met HR++glas,

hoogwaardige gevel-, vloer- en dakisolatie, zonnepanelen

en energiezuinige gebouw- en terreinverlichting

(LED). Het gigantische e-fulfilment

center is maar liefst 40.000 vierkante meter groot

en gebouwd om nog beter te kunnen inspelen

op het almaar veranderende winkelgedrag van

de consument. ❚

Samen met industrieel vastgoedontwikkelaar Prologis vormde ASK Romein Bouw een verlaten

industrieterrein om tot een hoogwaardig nieuw distripark.

Belder 101

4704 RK Roosendaal

T +31 (0)165 75 03 00

E info@ask-romein.com

W www.ask-romein.nl

Voor Jumbo en Intospace realiseerde ASK Romein Bouw een nieuw e-fulfilment center in Bleiswijk van

40.000 vierkante meter. (Beeld: sebastien Adriaensen)

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 19


MAARS LIVING WALLS

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Maars Living Walls

SYSTEEMWANDEN DIE MEEBEWEGEN MET DE WENSEN VAN VANDAAG ÉN MORGEN

DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK

IN OPTIMA FORMA

Circulair bouwen is hot. Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan grondstoffen,

energie en ecologie. Focus hierbij is een gesloten kringloop, waarin grondstoffen, producten en onderdelen zo

min mogelijk waarde verliezen, duurzame energiebronnen worden aangewend en systeemdenken centraal staat. De

systeemwanden van Maars Living Walls dragen hier als geen ander aan bij. De modulaire wanden zijn niet alleen hyperflexibel

en demontabel, maar vooral ook remontabel. Ze kunnen op tal van manieren worden (her)gebruikt. Aan het

eind van hun levensduur zijn de wandonderdelen bovendien eenvoudig te scheiden, waardoor zij nog beter gerecycled

kunnen worden.

Uniek in het assortiment van Maars Living Walls zijn de room-in-room oplossingen, zoals Core en Cube.

“Een systeemwand is bij uitstek een verplaatsbaar

product, dat uitkomst biedt in tal van projecten”,

benadrukt Evert van den Enden, General Manager

Netherlands bij Maars Living Walls. “Onder andere

kantoorgebouwen, scholen, hotels, ziekenhuizen,

laboratoria en cleanrooms worden veelal op stramienmaat

ontworpen. Met onze wandsystemen

spelen we hier uitstekend op in. Wij denken en bouwen

met modules, die flexibele indelingen per 0.90,

1.80, 3.60 of 5.40 meter mogelijk maken. Ongeacht

of een ruimte vergoot, verkleind of opgedeeld moet

worden.” Alle Maars systeemwanden, raam- en

deurelementen worden voorafgewerkt en in handelbare

modules op het project aangeleverd, vertelt

hij. “Ter plaatse hoeven alleen nog de klemprofielen

tussen de afgewerkte vloer en plafondregel

aangebracht te worden, waarna de panelen eenvoudig

met klemstrips en clips in het profiel kunnen

worden geklikt. Wanneer ruimtebehoeftes wijzigen,

helpt onze serviceafdeling graag om raam- of deur-

elementen uit te wisselen, openingen dicht te zetten

en/of systeemwanden te verplaatsen.”

MAXIMALE UITWISSELBAARHEID

In de ontwerpfase adviseert Maars Living Walls

klanten om waar mogelijk een vaste plafondhoogte

aan te houden, zodat een maximale uitwisselbaarheid

van producten en onderdelen

ontstaat. Niet alleen tussen verdiepingen, maar

ook pandoverstijgend. “Al onze systeemwanden

20 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


MAARS LIVING WALLS

zijn eenvoudig te reinigen en niet krasgevoelig,

waardoor zij jarenlang hun mooie uitstraling behouden.

In combinatie met de uitwisselbaarheid

bieden de wanden tot in lengte van jaren een

duurzaamste oplossing.”

LANGDURIG BEHOUDEN

Circulariteit heeft voor Maars Living Walls tevens

betrekking op het materiaalgebruik, vertelt Product

Manager Sanneke Horstman-Peffer. “Bij de

productie van onze systeemwanden worden zoveel

mogelijk onderdelen geschroefd of geklemd

in plaats van verlijmd, zodat eenvoudige de- of

remontage mogelijk wordt. Alle materialen worden

bovendien bewust gekozen. Zo werken we

met minder vervuilende EPDM’s en wordt het

gebruik van PVC tot een minimum beperkt.” Van

den Enden: “Ons staal, glas en aluminium beschikt

over een ruim percentage post-consumer en preconsumer

content. Daarmee sluiten we naadloos

aan bij de Cradle-to-Cradle-ambities van veel

bedrijven. De systeemwanden hebben een esthetische

levensduur van ca. 5 jaar, een economische

levensduur van ca. 15 jaar en een technische levensduur

van maar liefst 50 jaar. Daarom denken

we bij eventuele verbouwingen ook graag met

onze opdrachtgevers mee over hoe de wanden –

met een kleine aanpassing – behouden kunnen

blijven. Bijvoorbeeld in een renovatieproject in

Utrecht krijgt een deel van onze systeemwanden

'Bij eventuele verbouwingen denken we

graag met onze opdrachtgevers mee

over hoe de wanden – met een kleine

aanpassing – behouden kunnen blijven'

De modulaire wanden zijn niet alleen hyperflexibel en demontabel, maar vooral ook remontabel. Ze

kunnen op tal van manieren worden (her)gebruikt.

een esthetische upgrade. De panelen worden in

het werk voorzien van een witte folie, waardoor ze

weer als nieuw zijn.”

Voor een technologiebedrijf in Eindhoven heeft

Maars Living Walls de systeemwanden op 12 verdiepingen

gedemonteerd, opgeknapt en weer teruggeplaatst.

Hierbij is onder andere alle 12 mm

gehard glas vervangen door isolatieglas, waarmee

perfect aan de nieuwe geluidseisen wordt voldaan.

“Ook een mooi voorbeeld is een financiële

dienstverlener, waarvoor we in het verleden diverse

kantoorvestigingen hebben uitgevoerd. Van

Amsterdam tot Den Haag, Utrecht en Enschede.

Enige tijd geleden zijn deze vestigingen gecentraliseerd.

De systeemwanden van de afgestoten

panden zijn door het bedrijf zelf gedemonteerd

en tijdelijk opgeslagen, waarna ze op de nieuwe

locaties opnieuw zijn ingezet.” Bij het Paleis van

Justitie in Den Bosch was een upgrade helaas niet

mogelijk, vertelt Van den Enden. “Hier worden de

Styleline gipspanelen niet weggegooid, maar na

22 jaar trouwe dienst geoogst, bewerkt en opnieuw

in onze productie ingezet. Bijvoorbeeld als

versteviging van de nieuwe staalpanelen.”

ROOM-IN-ROOM

ZÓNDER STRAMIENMAAT

Uniek in het assortiment van Maars Living Walls

zijn de room-in-room oplossingen, die een optimum

in flexibel ruimtegebruik garanderen. “Met

onze Core en Cube systeemwanden creëren gebruikers

eenvoudig en in elke open ruimte een

plek om rustig te kunnen (video)bellen, vergaderen

of overleggen”, vertelt Sales Manager Xander

Bernaards. “Omdat de systemen alleen aan de

vloer worden bevestigd, stappen we af van de

vaste stramienmaten van het gebouw. Bovendien

kunnen de Core en Cube wanden eenvoudig verplaatst

of aangepast worden wanneer ruimtebehoeftes

veranderen. Dat is nog eens circulair! De

systeemwanden zijn geschikt voor ruimtes van

1.20 x 1.20 tot 4 x 4 meter en kunnen volledig

naar behoefte worden geschakeld, uitgebreid of

opgedeeld. Bovendien kunnen alle Maars-systemen

geïntegreerd worden, waardoor functionaliteit

én esthetiek uitstekend samengaan.”

De systeemwanden hebben een esthetische levensduur van ca. 5 jaar, een economische levensduur van

ca. 15 jaar en een technische levensduur van maar liefst 50 jaar. (Beeld: Denise Zwijnen)

Newtonweg 1

3846 BJ Harderwijk

T +31 (0)341 465 211

E info@maars.nl

W www.maarslivingwalls.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 21


ALDOWA

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Aldowa

NIEUWBOUW VOOR GALAPAGOS BV, OEGSTGEEST:

Transparante en dynamische

gevel van aluminium en glas

Wie over de A44 bij Oegstgeest rijdt, kan het bijna niet ontgaan: op het Leiden Bio Science Park wordt de laatste

hand gelegd aan de uitnodigende en moderne nieuwbouw voor farmaceutisch onderzoeksbedrijf Galapagos BV, waarin

circa 14.000 m² VVO kantoor- en laboratoriumruimte wordt geclusterd. Waar een vliesgevel zorgt voor maximale transparantie

én lichtinval, geven de geanodiseerde aluminium luifels van Aldowa het gebouw een bijzondere dynamiek.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in opdracht

van Provast. Ontwikkelend aannemer De Vries en

Verburg is verantwoordelijk voor de bouw, naar

een ontwerp van OZ Architects. Voor de enginee-

ring, productie en montage van de aluminium

luifels werd Aldowa ingeschakeld. “In haar ontwerp

heeft OZ Architects de grenzen opgezocht

van wat technisch mogelijk is”, vertelt projectleider

Richard Sliep. “In een vroeg stadium meedenken

was nodig om het ontwerp verder vorm

te geven en technisch haalbaar en maakbaar te

krijgen. Dit herkende De Vries en Verburg en om

Aldowa heeft de opdracht gekregen om volledig zelfvoorzienend te zijn in de uitvoering.

22 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


ALDOWA

die reden heeft zij Aldowa al in een vroeg stadium

betrokken. Samen met vliesgevelbouwer

Wijnveen Aluminium bv hebben wij een slimme

oplossing uitgedacht. In een vroeg stadium hebben

we alle geveldetails in 2D uitgewerkt. Hierbij

hebben we diverse lastige aansluitingen en

knelpunten opgelost, in nauw overleg met de

architect en met Provast.” Na goedkeuring heeft

engineer Antigoni Lampadiari de ontwerpinformatie

vertaald naar een 3D-model. “Vanuit dit model

wordt de productie in onze fabriek in Rotterdam

aangestuurd”, vertelt zij. “Ook is het 3D-model

onze montagetekening.”

HOOGWAARDIGE LUIFELS

Aan de basis van de Aldowa luifels liggen samengestelde

aluminium consoles. “Deze consoles worden

bevestigd op de topsky ankers van de vliesgevel,

waardoor een eenvoudige en snelle montage

wordt geborgd”, aldus Sliep. “De consoles zijn

opgebouwd uit schuine omegaprofielen met een

Zowel aan de boven- als onderzijde van de consoles worden in het werk de aluminium

cassettepanelen bevestigd, waardoor hoogwaardige aluminium luifels ontstaan.

'In een vroeg stadium hebben we alle

geveldetails in 2D uitgewerkt. Hierbij

hebben we diverse lastige aansluitingen

en knelpunten opgelost'

hart-op-hartafstand van 1.800 mm, in combinatie

met verticale kokers, die met een vloeiende lasverbinding

gekoppeld zijn.” Lampadiari: “Zowel

aan de boven- als onderzijde van de consoles

worden in het werk de aluminium cassettepanelen

bevestigd, waardoor hoogwaardige aluminium

luifels ontstaan. Alle cassette-elementen worden

geanodiseerd in brons (Alubronze02).” Om zo min

mogelijk kleurnuances te garanderen, zijn projectspecifieke

kwaliteitseisen opgesteld voor het

anodiseerproces én voor de lasverbindingen van

bijvoorbeeld de hoekpanelen.

UITDAGENDE HOEKPANELEN

De grootste uitdaging in dit project zat volgens

Sliep in de engineering en productie van de grote

ronde hoekpanelen. “Deze hoekpanelen bestaan

uit meerdere onderdelen, die separaat en exact op

maat gezet, gewalst én gelast moeten worden”,

vertelt hij. “Anders passen de panelen niet in de

achterconstructie.” Om een soepele uitvoering te

borgen, heeft Aldowa vooraf een aantal proefpanelen

gemaakt. Op basis hiervan zijn nog enkele

optimalisaties doorgevoerd, waarna met de productie

én de montage is gestart. “Wij hebben de

opdracht gekregen om volledig zelfvoorzienend te

zijn in de uitvoering. Om een efficiënte voortgang

te borgen, vangen wij de montage aan zodra de

vliesgevelbouwer gereed is met de vliesgevel.

Zodra een vliesgevel staat, plaatsen wij onze consoles

en cassettepanelen.” In totaal monteert Aldowa

circa 990 gevelconsoles, 1.900 m¹ luifels en

410 m¹ dakkap. ❚

Overschieseweg 32

3044 EE Rotterdam

T +31 (0)10 208 37 88

E info@aldowa.nl

W www.aldowa.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 23


Pascalweg 16 • 8071 SE Nunspeet, Nederland • 0341 265088 • info@slimsolarsystems.nl

www.slimsolarsystems.nl


DE KOK STAALBOUW B.V.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld De Kok Staalbouw B.V.

3.882 TON STAAL EN 20.020 M² VLOERBEPLATING VOOR TRIPOLIS-PARK:

EEN KNAP STAALTJE WERK

Het iconische Tripolis-complex langs de A10 in Amsterdam wordt in opdracht van Flow herontwikkeld tot een aantrekkelijke

stadscampus: Tripolis-Park. Met dit project wordt nieuw leven ingeblazen in de monumentale torens, die al jaren met

leegstand worstelen. De Tripolis-torens, samen goed voor zo’n 25.000 m² vloeroppervlakte, zijn in de jaren ’90 ontworpen

door Aldo van Eyck. Karakteristiek aan de gebouwen zijn de golvende, deels uitkragende gevels en kleurrijke kozijnen.

Tijdens de herontwikkeling en naar het ontwerp van architectenbureau MVRDV worden de iconische torens afgestemd

op de moderne gebruiks- en duurzaamheidseisen. Bovendien worden zij omarmd door een rechthoekige landscraper van

50 meter hoog en 150 meter lang, die direct naast de snelweg komt te staan. ‘Het Venster’ voegt ca. 31.500 m² toe aan

het kantorencomplex, waarmee de totale vloeroppervlakte uitkomt op ca. 56.500 m².

G&S Bouw, onderdeel van VolkerWessels, startte in

februari 2020 met de herontwikkeling en nieuwbouw

van Tripolis-Park. In opdracht van deze

aannemer is De Kok Staalbouw verantwoordelijk

voor het advies en de engineering, productie en

montage van de complete staalconstructie, vloerbeplating,

trappen, loopbruggen en hekwerken.

“Van Rossum Raadgevende Ingenieurs heeft de

esthetische visie van MVRDV vertaald naar een

constructief haalbaar ontwerp”, vertelt calculator

Adrie Bosters. “Op basis hiervan en conform de

Europese normeringen hebben onze constructeurs

‘Het Venster’ voegt ca. 31.500 m² toe aan het kantorencomplex, waarmee de totale vloeroppervlakte uitkomt op ca. 56.500 m².

26 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


DE KOK STAALBOUW B.V.

en tekenaars de detailengineering verzorgd én de

definitieve knooppunten/verbindingen bepaald.

Zeer belangrijk was ook de fijne afstemming met

de bouwkundige elementen, zoals de installaties,

plafonds en binnengevel van het atrium. De

complete staalconstructie is door ons opgedeeld

in maakbare en transporteerbare stukken. Na akkoord

heeft onze engineeringsafdeling bovendien

de werkplaatstekeningen en digitale bestanden

uit het model gegenereerd, waarmee ons machinepark

wordt aangestuurd.”

SPANTEN TOT 44,5 METER

In totaal produceert en monteert De Kok Staalbouw

3.882 ton staal ten behoeve van de constructie,

waarvan 32.822 m² staal in eigen huis brandwerend

wordt gecoat. “De staalconstructie voor Het

Venster bestaat grotendeels uit stalen spanten,

PET/THQ-liggers, vinkolommen en loopbruggen, in

combinatie met onderhangende vloeren”, aldus

project engineer Michel Buijsen. “Opvallend zijn de

lange spanten (tot 44,5 meter) tussen de betonkernen

en langs de noodgevel. Zonder deze elementen

was de uitbreiding namelijk niet mogelijk geweest.”

Ook prijst hij de vinkolommen, die naast een constructieve

functie ook esthetische waarde hebben.

“In het midden van Het Venster is een groot atrium

gerealiseerd, die functioneert als een vitrine voor

de bestaande bebouwing. Voor dit atrium hebben

wij een hoge en transparante constructie met zeer

slanke vinkolommen gerealiseerd, waarop nog zeven

verdiepingen steunen. Ook hebben we enkele

hangende vinkolommen toegevoegd om het esthetische

beeld compleet te maken.”

BOUWSNELHEID

EN MONTEERBAARHEID

Inmiddels is de constructie van Het Venster gereed.

De grootste uitdaging van deze nieuwbouw

volgens Buijsen waren de hoge bouwsnelheid en

monteerbaarheid. “Immers bouwen we dit project

(deels) over de bestaande bouw heen. Een juiste

montagevolgorde was essentieel om de stabiliteit

van de constructie te borgen, om in een later stadium

nog onderhangende vloeren aan te kunnen

brengen én om een goede aansluiting op de bestaande

bouw mogelijk te maken. Hier hebben we

in de voorbereidende fase dan ook nadrukkelijk

aandacht aan besteed.”

Naast de grote aantallen staal is in Het Venster

20.020 m² vloerbeplating aangebracht. Het gros

van de vloerbeplatingen bevindt zich op de verdiepingen

7 t/m 12, aldus Buijsen. “Hier is op

de staalconstructie ca. 18.800 m² aan staalplaatbetonvloeren

gerealiseerd. Omdat de vloeren op

de onderste zes verdiepingen aansluiten op de

bestaande bouw, is hier gekozen voor kanaalplaatvloeren

(ca. 1.220 m²) en PET/THQ-liggers.

Door ook de randbekisting voor de vloeren mee

De staalconstructie voor Het Venster bestaat grotendeels uit stalen spanten, PET/THQ-liggers,

vinkolommen en loopbruggen, in combinatie met onderhangende vloeren.

'Opvallend zijn de lange spanten

tussen de betonkernen en langs de

noodgevel. Zonder deze elementen

was de uitbreiding namelijk niet

mogelijk geweest'

te nemen in onze staalconstructie, hebben wij de

aannemer flink ontzorgd.”

Het Venster is in een doorlooptijd van slechts

26 weken gebouwd. Op dit moment is De Kok

Staalbouw druk met de aanpassingen in de bestaande

gebouwen, waar het staal met name

wordt benut om (vloer)sparingen dicht te leggen.

Ook wordt een constructie aangebracht ten behoeve

van de dakterrassen. Hiermee draagt het

staalconstructiebedrijf tevens bij aan de natuurinclusief

bouwen ambitie in dit project.

‘HOE COMPLEXER, HOE LIEVER’

De Kok Staalbouw is opgericht en getogen in het

Brabantse Heerle. Met Rinus en Emiel de Kok staat

inmiddels de derde generatie aan het roer van het

familiebedrijf, dat in ruim 90 jaar is uitgegroeid

tot een toonaangevende (inter)nationale speler in

de utiliteit, industrie, petrochemie, sport & leisure,

stalen bruggen, on- & offshore en kranenbouw.

“Wij draaien onze hand niet om voor grote en

uitdagende projecten”, benadrukt Bosters. “Sterker

nog: hoe complexer, hoe liever. Tripolis-Park is

hiervoor een uitstekend visitekaartje.” ❚

Bergsebaan 67

4726 SC Heerle

T +31 (0)165 303 756

E kok@kokstaal.nl

W www.kokstaal.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 27


REMMERS BOUWGROEP

Naast de parkachtige omgeving moet met name de transparante bamboe buitengevel straks voor een bijzonder aanzicht zorgen.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Remmers Bouwgroep

WATERFALL, ’S-HERTOGENBOSCH:

INDRUKWEKKENDE NIEUWBOUW

VAN BAMBOE EN BETON

Aan de Rosmalense Plas in ’s-Hertogenbosch is begin november gestart met de bouw van een hypermodern kantoorgebouw:

Waterfall. Naast de parkachtige omgeving (mét waterval) moet met name de transparante bamboe buitengevel straks

voor een bijzonder aanzicht zorgen. Aan de basis van het vierlaagse gebouw ligt een hoogwaardige constructie van

prefab beton.

28 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


REMMERS BOUWGROEP

enorm veel tijd bespaard. Vaak worden in dit traject

ook al de belangrijkste leveranciers betrokken,

zodat het ontwerp kant-en-klaar is voordat met de

bouwwerkzaamheden wordt gestart.”

STARTKLAAR

Na een zeer intensieve periode van engineeren en

ontwerpen is Remmers Bouwgroep/Conferm dus

recent gestart met de realisatie van het prachtige

ontwerp, dat direct naast de A2 wordt gebouwd.

“De nieuwbouw zal in het vierde kwartaal van 2022

betrokken kunnen worden”, aldus Marijnissen.

“Huurder wordt een IT-bedrijf uit ’s-Hertogenbosch.

Door de langere aanloopperiode hebben wij al

voor de start van de bouw de prefab constructie in

opdracht kunnen geven bij onze producent. En ook

de andere betrokken partijen waren al startklaar

voordat de eerste container op de bouwwerf werd

geplaatst. Dit komt de doorlooptijd van dit project

absoluut ten goede.”

'Ook in ’s-Hertogenbosch zal met een

bouwtijd van slechts enkele maanden

een volledig operationeel kantoor

opgeleverd kunnen worden'

“In augustus 2020 werden wij gevraagd om in een

bouwteam met HM2 Property Developers en Blok

Kats van Veen Architecten mee te ontwikkelen aan

een nieuw kantoorgebouw van 2.222 m² BVO op

kavel 4”, vertelt Richard Marijnissen, Commercieel

Directeur van Remmers Bouwgroep. “Met

het resultaatstellend budget in ons achterhoofd,

hebben wij actief meegedacht over de constructie,

afwerkingsmaterialen, planning en logistiek.

Het hypermoderne kantoor wordt volledig opgetrokken

in beton; een specialisme van Remmers

Bouwgroep. Onder het label Conferm powered by

Remmers Bouwgroep voeren wij tal van projecten

uit met prefab betonnen structuren, maar ook

PGS 15 gebouwen en andere speciale projecten in

hout en beton. Remmers Bouwgroep/Conferm beschikt

over een eigen studie- en ontwerpbureau.

Wij schuiven graag al in een zeer vroeg stadium

aan tafel bij de ontwikkelaar en architect om gezamenlijk

te komen tot een compleet, haalbaar en

maakbaar ontwerp.”

HANDELBARE SECTIES

Technische vraagstukken in dit project hadden

bijvoorbeeld betrekking op de montage van de

bamboe gevelbekleding, vertelt hij. “Maar ook op

bijbehorende gewichten en windbelastingen, die

door onze constructie opgevangen moeten worden.

Om een eenvoudige logistiek én montage

van alle prefab beton mogelijk te maken, is de

constructie door ons opgedeeld in handelbare secties.

Door dit soort vraagstukken al in een vroegtijdig

stadium inzichtelijk te maken en op te lossen,

worden faalkosten voorkomen. Bovendien wordt

PARKTUIN MET WATERVAL

Remmers Bouw Groep/Conferm staat voor strakke

planningen en kan bouwtijden reduceren door van

tevoren al de meeste zaken uitgeklaard te hebben.

“Ook in ’s-Hertogenbosch zal met een bouwtijd

van slechts enkele maanden een volledig operationeel

kantoor opgeleverd kunnen worden”, benadrukt

Marijnissen. “Richting de snelweg wordt

een talud gemaakt, met een grote waterval en

parkachtige tuin, waar medewerkers en bezoekers

straks kunnen genieten van de prachtige natuur

aan de Rosmalense Plas.” ❚

BOUWINFO

Project Waterfall

Ontwikkelaar HM2 Property Developers

Opdrachtgever Waterfall Offices BV

Architect Blok Kats van Veen

Architecten (BKVV)

Aannemer Remmers Bouwgroep,

label Conferm

Kranenberg 1

5047 TR Tilburg

T +31 (0)13 572 93 00

E info@remmersbouwgroep.nl

W www.remmersbouwgroep.nl

W www.conferm.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 29


BREMAN INSTALLATIEGROEP

Tekst en beeld Breman Centrale Diensten BV

Duurzame installatiepartner

voor het leven

Hoe houden we vastgoed met een goed binnenklimaat betaalbaar en duurzaam? En hoe geven we invulling aan de

energietransitie? Die vragen houden Breman Installatiegroep, en haar klanten, continu bezig.

“Als landelijk installateur nemen we daarin onze

verantwoordelijkheid”, vertelt Jeroen Geelhoed,

directeur Markt & Strategie bij Breman Installatiegroep.

“In gesprek met klanten en veel medewer-

kers hebben we daarom een aantal heldere keuzes

gemaakt in onze strategie. Twee woorden staan

daarin centraal: levenscyclus en energiepositief.

Met als uiteindelijk doel: iedereen energiepositief.”

BUNDELING VAN EXPERTISES

De kracht van Breman zit in de bundeling van

verschillende expertises, in combinatie met een

landelijke dekking. Breman is actief in de wo-

Bijdragen aan de energietransitie.

30 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


BREMAN INSTALLATIEGROEP

ningbouw, utiliteit, woningrenovatie, service en

onderhoud, maar ook in advies. Met deze kennis

en kunde kan Breman collectieve installaties voor

appartementencomplexen en utiliteitspanden verzorgen,

maar ook individuele oplossingen voor

grondgebonden nieuwbouwwoningen en slimme

oplossingen voor de bestaande bouw. En dat laatste

is voor de energietransitie hard nodig.

LEVENSCYCLUS

“Met onze combinatie van expertises zijn we in

staat om voor klanten de hele levenscyclus van

installaties te garanderen”, benadrukt Geelhoed.

“Wat we adviseren vanuit ons Kenniscentrum

Energietransitie, kunnen we ook maken. En wat

we maken, kunnen we garanderen, servicen, monitoren

en onderhouden. Vervolgens kunnen we

het na verloop van tijd renoveren. Om dit voor elkaar

te krijgen, moeten onze verschillende divisies

nog intensiever samenwerken. Daar ligt één van

onze opgaves voor de komende jaren.”

IEDEREEN ENERGIEPOSITIEF

Het tweede kernwoord uit de Breman strategie is

energiepositiviteit voor klanten, medewerkers en

aarde. Onder het motto ‘Iedereen energiepositief’

wil Breman dat medewerkers energie krijgen van

hun werk en dat klanten en Breman wederzijds

energie krijgen van de samenwerking. Geelhoed:

“Dat betekent dat je echt voor elkaar kiest en dat

je een partnership aangaat. Een partnership vanuit

vertrouwen, openheid en resultaatgerichtheid.

Duurzame oplossingen voor een appartementencomplex.

Tegelijkertijd werken we aan energiepositiviteit

in de zin van duurzaamheid. We pakken onze rol

en verantwoordelijkheid in de energietransitie,

onder meer door bij te dragen aan panden die

energie opleveren.”

CIRCULARITEIT EN INNOVATIE

Vanuit de levenscyclusgedachte kunnen ook grote

stappen gemaakt worden op het gebied van circulariteit,

omdat er bij het ontwerp al nagedacht

wordt over de rest van de levenscyclus. “De komende

jaren zetten we dan ook steeds meer in

op circulariteit”, vervolgt Geelhoed. “Op dit mo-

'Met onze combinatie van expertises

zijn we in staat om voor klanten de

hele levenscyclus van installaties

te garanderen'

ment onderzoeken we de mogelijkheid voor het

hergebruik van grondstoffen en het terugnemen

van materialen.” Andere keuzes van Breman voor

de nabije toekomst betreffen het slimmer monitoren

van installaties en het vergroten van de

personeelscapaciteit met onder meer onderwijstrajecten.

Op organisatieniveau start Breman een

divisie voor woningrenovatie en een installatiefabriek.

Geelhoed: “Onder de naam ‘BREiNN hebben

we bovendien een innovatiecentrum opgezet,

met als belangrijk vraagstuk: hoe gaat Nederland

voor 2025 acht miljoen woningen verduurzamen?

Welke barrières zijn er? En welke oplossingen?

Samen met andere betrokken partijen, waaronder

installateurs, woningcorporaties, ingenieurs en

duurzaamheidsinitiatieven als NL2025, denken we

daarover na.” Breman zet haar kennis en praktijkervaring

ook in de markt om vastgoedeigenaren,

beheerders en eindgebruikers te adviseren in de te

nemen energiestrategie.

BETER EN COMPLETER

“Met onze vernieuwde koers zijn we onze opdrachtgevers

nog beter en completer van dienst”,

besluit Geelhoed. “Wij zijn een installatiepartner

voor het leven, die van A tot Z meedenkt in duurzame,

innovatieve en betaalbare oplossingen die

aansluiten bij of anticiperen op de regionale en

landelijke ontwikkelingen. En daarin blijven we

onszelf verbeteren.” ❚

Installatietechniek op hoog niveau.

De Blokmat 17

8281 JH Genemuiden

T +31 (0)38 385 5933

E info@breman.nl

W www.breman.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 31


Één aanspreekpunt voor alles

voor uw industriële deuren in de

voedingsindustrie

Nieuwbouw- of

renovatieproject?

Nodig ons uit in uw bouwteam. Bel met

+31 (0)55 576 75 15

www.prodoor.nl


TOP SYSTEMS

Tekst Lieke van Zuilekom |

Beeld Top Systems / Inge Jansen

DUURZAME EN 100% ELEKTRISCHE SCHAFTWAGEN VOOR VERSLUYS GROEP:

STAP VOOR STAP NAAR

EEN ZO KLEIN MOGELIJKE

CO 2 -VOETAFDRUK

Met de klimaatdoelstellingen van 2050 in het vooruitzicht nemen bouw-, installatie- en infrabedrijven steeds meer maatregelen

om hun materiaal en materieel te verduurzamen. Ook Versluys Groep zet hoog in op elektrificatie. In navolging

van een elektrische wals en diverse elektrische shovels heeft deze specialist in de aanleg en het onderhoud van wegen

recent de eerste 100% elektrische schaftwagen in gebruik genomen. Top Systems verzorgde de engineering, levering en

inbedrijfstelling van het complete energiesysteem.

Begin juni heeft Versluys Groep de elektrische schaftwagen in gebruik genomen.

34 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


TOP SYSTEMS

Top Systems heeft een energiesysteem ontworpen, dat Versluys Groep in eigen beheer en met behulp

van duidelijke installatieschema’s in de schaftwagen heeft ingebouwd.

Versluys Groep is een familiebedrijf, opgericht in

1898, dat zich voornamelijk bezighoudt met de inrichting

van de openbare ruimte in Hollands Midden.

Hierbij kun je denken aan de aanleg en het

onderhoud van wegen, maar ook aan belijningsen

markeringsprojecten, verkeerstechniek en verkeersmanagement.

“Bovendien hebben we met

ons aandeel in een asfaltmolen een belangrijke rol

in de asfaltproductie”, vertelt directeur Patrick van

Wijngaarden. “We werken veelal op gemeentelijk

en provinciaal niveau, al dan niet in samenwerking

met andere MKB-bedrijven. In al onze projecten

speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Naast een intrinsieke motivatie om duurzaam en

milieuvriendelijk te werken, spelen we hiermee in

op de wensen en eisen die door de overheid en andere

opdrachtgevers worden opgelegd. Door ons

te profileren als een duurzame aannemer, willen

we bovendien een aantrekkelijke werkgever zijn

voor bestaande én nieuwe medewerkers.”

DUURZAME INITIATIEVEN

“Wij voelen ons verantwoordelijkheid voor het

individuele welzijn van onze medewerkers”, benadrukt

Van Wijngaarden. “Dit heeft de afgelopen

jaren tot diverse duurzame initiatieven geleid. Zo

hebben wij in oktober 2020 en als eerste infrabedrijf

ter wereld een elektrische wals geïntroduceerd.

Bovendien beschikken we over diverse elektrische

shovels. Op ons dak ligt een groot aantal

zonnepanelen, waarmee we ons elektrisch (klein)

materieel opladen. Recent is hier een duurzame en

100% elektrische schaftwagen aan toegevoegd.

Ook gaan we op korte termijn onze directie-unit

elektrificeren. Waar mogelijk werken we met lage

temperatuur asfaltmengsels op basis van lijnolie,

evenals een gestabiliseerde halfverharding (Gravilyn)

voor wandel- en fietspaden met uitsluitend

natuurlijke bestanddelen. Daarnaast inventariseren

we op dit moment de mogelijkheden voor waterstofauto’s

voor het transport van asfalt en een

elektrische asfaltmachine, met als doel om onze

CO 2

-voetafdruk steeds verder te verkleinen.”

EMISSIENEUTRALE SCHAFTWAGEN

Het werken met zoveel mogelijk lokale partijen,

sluit perfect bij aan bij deze ambitie. “De elektrische

schaftwagen is hiervan een mooi voorbeeld”,

aldus Van Wijngaarden. “Top Systems is net als wij

gevestigd in Bodegraven. Bovendien staat het bedrijf

zeer goed aangeschreven in de markt, als het

om de advisering en levering van energiesystemen

gaat. Onze ambitie was een emissieneutrale schaftwagen.

Hier hebben we uitvoerig met andere MKBbedrijven

over gesproken en op hun advies kwamen

we uit bij Top Systems. We hebben een kleine

schaftwagen van 4,10 x 2,76 meter aangeschaft.

Vervolgens heeft Top Systems een energiesysteem

op maat ontworpen, dat wij in eigen beheer en met

behulp van duidelijke installatieschema’s in onze

schaftwagen hebben ingebouwd.” }

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 35


TOP SYSTEMS

SCHONE LUCHT AKKOORD

De 100% elektrische schaftwagen wordt onder

andere ingezet op de projecten voor de Provincie

Utrecht, waar Versluys Groep de wegen in het

oostelijk deel in onderhoud heeft. “De duurzame

schaftwagen was al langere tijd een grote wens,

maar de tender van de Provincie Utrecht heeft de

ontwikkeling versneld”, aldus Van Wijngaarden.

De Provincie Utrecht heeft op 13 januari 2020 en

samen met 36 gemeenten en 9 andere provincies

het Schone Lucht Akkoord ondertekend, dat als

doel heeft om de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden

door wegverkeer, mobiele werktuigen,

landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens

te verminderen. “Het Schone Lucht Akkoord bouwt

voort op bestaand beleid zoals het Klimaatakkoord

en de stikstofaanpak en moet gezondheidsschade

door luchtverontreiniging in 2030 met

de helft verminderen ten opzichte van basisjaar

2016”, verduidelijkt Wim Dekker, Projectleider bij

de Provincie Utrecht. “Daarom wordt bijvoorbeeld

de inzet van duurzaam en emissiearm materiaal

en materieel op al onze projecten actief gestimuleerd

én beloond. Hierbij kun je denken aan het

gebruik van elektrische auto’s, wegenbouwmaterieel

en klein materieel, maar dus ook aan de 100%

elektrische schaftwagen.”

HET ENERGIESYSTEEM

Begin juni heeft Versluys Groep de elektrische

schaftwagen in gebruik genomen. Om bijvoorbeeld

het koffiezetapparaat, de verlichting, de laptops

en de accu’s van de elektrische handgereedschappen

van voldoende stroom te kunnen voorzien,

heeft Top Systems een energiesysteem op maat

uitgewerkt. “Aan de basis van dit systeem ligt

een geavanceerde Victron MultiPlus omvormerladercombinatie

met een ingangsspanning van

230 VAC / 24 VDC en een uitgangsvermogen van

3.000 VA / 2.400 W”, vertelt Ronald van den Berg,

Sectorspecialist Bouw, installatie en infrastructuur

bij Top Systems. “De MultiPlus beschikt over een

stroomingang voor een generator of netspanning

en is aangesloten op een 5 kWh lithium-ion-accu

van MG Energy Systems. Het accusysteem wordt

24/7 door een MG Master Battery Management

Controller beschermd en bewaakt tegen overladen,

overmatig ontladen en te hoge of te lage

temperaturen. Ook zorgt de Battery Management

'De duurzame schaftwagen was al

langere tijd een grote wens, maar de

tender van de Provincie Utrecht heeft de

ontwikkeling versneld'

Bovenop de schaftwagen zijn met behulp van kunststof spoilers vier zonnepanelen van 330 Wp aangebracht, die overdag de lithium-ion-accu opladen.

36 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


TOP SYSTEMS

Een Victron Cerbo GX Touch 50 touchscreen bedieningspaneel

maakt alle waarden realtime inzichtelijk.

Controller voor een juiste balancering van de accu

en volgt ze belangrijke parameters zoals batterijstatus

en energieverbruik. Een Victron Cerbo GX

communicatiemodule voorziet in de besturing en

monitoring, terwijl een Victron Cerbo GX Touch 50

touchscreen bedieningspaneel alle waarden realtime

inzichtelijk maakt. De schaftwagen is tevens

uitgerust met een mobiele Victron GX GSM 4G

modem, waardoor de waarden ook eenvoudig op

afstand en via het Victron Remote Management

portaal uitgelezen en bewaakt kunnen worden.”

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

“Bovenop de schaftwagen zijn met behulp van

kunststof spoilers vier zonnepanelen van 330 Wp

aangebracht, die overdag de lithium-ion-accu opladen”,

vertelt Van den Berg. “Een Victron BlueSolar

MPPT zonne-laadregelaar zet de duurzaam opgewekte

zonne-energie om in de juiste laadstroom

voor de accu.” Als back-up is tevens een generator

op de 230 Volt ingang aangesloten, aldus Van

Wijngaarden. “Tijdens ons eerste project in Doorn

hebben we deze back-upvoorziening echter niet nodig

gehad, terwijl de schaftwagen dag en nacht is

gebruikt! We zijn zeer tevreden over het systeem. In

de toekomst, wanneer de bestaande schaftwagens

aan vervanging toe zijn, zullen we ook hiermee

overstappen op 100% elektrisch. Als eerstvolgende

verduurzamingsproject staat echter onze directieunit

op de agenda. Ook hiervoor worden de systemen

door Top Systems ontworpen, geleverd en in

bedrijf gesteld. De samenwerking is ons uitstekend

bevallen. De lijnen waren kort en vragen werden

snel beantwoord. Bovendien werd snel geanticipeerd

met materialen en adviezen.” ❚

Lemsteraak 6

2411 NC Bodegraven

T +31 (0)172 650 737

E info@top.systems

W www.top.systems

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 37


DE VRIES EN VERBURG

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld De Vries en Verburg

Bouwen op karakter

Of het nu gaat om een duurzaam woongebouw, een innovatief kantoorpand, een state-of-the-art laboratorium of een

modern uitgerust distributiecentrum: de 190 gedreven medewerkers van De Vries en Verburg ontwikkelen en bouwen al

35 jaar met oog voor de toekomst. “Wij geloven dat onze keuzes van vandaag een fundamentele invloed hebben op de

manier waarop wij – en onze kinderen – in de toekomst kunnen wonen, werken en leven”, vertelt Technisch Directeur

Evert Hogendoorn. “Daarom kiezen wij bewust voor duurzame en circulaire oplossingen en materialen. Bovendien

investeren we structureel in mensen, kennis en innovatie.”

Voor De Vries en Verburg heeft duurzaamheid

meerdere definities. De term heeft niet alleen betrekking

op de projecten, maar ook op de langetermijnrelaties

met leveranciers, onderaannemers

én medewerkers. “Als organisatie zijn we actief in

12 marktsegmenten binnen de regio Stolwijk-Rotterdam-Den

Haag-Amsterdam-Utrecht”, vertelt

Hogendoorn. “De poldermentaliteit van dit gebied

zit diep in ons DNA verweven. Onze mensen hebben

hart voor de zaak en zetten steevast hun beste

beentje voor om projecten tot een goed einde te

brengen. Zij hebben echt iets voor elkaar over. Dit

vertaalt zich in meer werkplezier, kwaliteit én efficiency,

maar ook in lange dienstverbanden en bijzondere

familierelaties. Met zes broers en negen

vader-zoonrelaties is de zorg voor onze volgende

generaties een vanzelfsprekendheid. We proberen

op alle vlakken kansen te zien én te benutten,

met aandacht voor milieu, medewerkers en maatschappij.

Onze relaties en bouwpartners hebben

dit doeltreffend samengevat in de kernwoorden

‘betrouwbaar’, ‘betrokken’ en ‘gedreven’.”

DUBBEL CIRCULAIR

“In onze projecten geven we gebruikte materialen

graag een tweede leven”, vertelt Commercieel

Directeur Marco Dekker. “Bovendien gaan we be-

Het beste voorbeeld ben je zelf. Daarom heeft De Vries en Verburg bij de vernieuwbouw van haar kantoor in Stolwijk maximaal gefocust op duurzaamheid.

38 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


DE VRIES EN VERBURG

wust om met nieuwe materialen, zodat zij na 50

jaar ook een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Zo dragen we bij aan een afvalloze bouw én een

efficiënter grondstoffengebruik. Deze aspecten

komen maximaal tot uiting in het nieuwe kantooren

laboratoriumgebouw BioPartner Center 5 op

het Leiden Bio Science Park, dat dubbel circulair

is ontworpen. In dit project hebben we niet alleen

gebruik gemaakt van een donorstaalconstructie,

maar ook van de oude wanden van het Gerechtshof

en tal van andere gerecyclede materialen. Bovendien

hebben we demontabel gebouwd, waardoor

betere recyclage mogelijk wordt.”

SOCIALE EN KENNISINNOVATIE

De nieuwbouw voor BioPartner is een illustratief

voorbeeld voor de sociale en kennisinnovatie van

De Vries en Verburg, benadrukt Hogendoorn. “Als

hoofdaannemer ontwikkelen we zelf geen producten.

Wel hebben we oog voor de ontwikkelingen

van onze partners. In onze projecten passen we

waar mogelijk nieuwe technieken, producten en

Commercieel Directeur Marco Dekker.

(Beeld: Adriaan Verhoeven)

Technisch Directeur Evert Hogendoorn.

(Beeld: Adriaan Verhoeven)

processen toe. Hierin nemen we graag een voortrekkersrol.

Immers: het beste voorbeeld ben je

zelf. Daarom hebben we bij de vernieuwbouw

van ons kantoor 226 zonnepanelen, hoogwaardige

zonwering, duurzame LED-verlichting en een

PCM-plafond geïnstalleerd. Bovendien hebben we

windwokkels toegevoegd, waardoor ook in het

voor- en najaar voldoende groene energie wordt

opgewekt. Verschillende opdrachtgevers hebben

hier al interesse voor getoond.” Dekker: “Enkele

jaren geleden hebben we ons logo aangepast. De

oude werkkleding van onze medewerkers hebben

we niet weggegooid, maar vermalen en een

tweede leven gegeven als geluidsisolatie voor de

wanden in onze kantine.”

BREEAM ALS UITGANGSPUNT

De Vries en Verburg heeft zich als eerste partner

aangesloten bij Duurzaam Gebouwd. Bovendien

neemt de aannemer deel aan diverse landelijke en

regionale duurzaamheidsinitiatieven, zoals Nederland

CO2 Neutraal, Dutch Green Building Council

en de MVO Prestatieladder. “We hebben diverse

BREEAM-experts in dienst, evenals onze eigen

duurzaamheidsspecialist. Per jaar leveren we circa

4-5 BREEAM-projecten op”, vertelt Hogendoorn.

“Een mooi voorbeeld is de uitbreiding van het

distributiecentrum van Nature's Pride in Maasdijk,

waarin maximaal aandacht is besteed aan milieubewust

materiaalgebruik en energiereductie

en dat we gegund hebben gekregen op basis van

goede ervaringen uit het verleden. Maar ook als

BREEAM geen uitgangspunt is, werken we volgens

deze methodiek. Onder andere een schone bouwplaats,

gescheiden afvalstromen en zonnepanelen

op het dak van onze bouwketen zorgen namelijk

voor meer bewustwording bij iedereen die bij de

bouw betrokken is. Volgens dezelfde ambitie wisselen

we actief kennis en ideeën uit met andere

bouwbedrijven en ondernemers-leveranciers.”

Ook zet De Vries en Verburg hoog in op interne

kennisdeling, benadrukt Dekker. “Zowel op projectniveau

als organisatieniveau dagen we onze

medewerkers uit om met ideeën te komen. Dit heeft

inmiddels geleid tot tal van nieuwe werkmethoden

en toepassingen. Zo heeft een uitvoerder op de

bouw aan het begin van de coronapandemie een

dubbele trappentoren gemaakt, waardoor stijgende

en dalende bouwplaatsmedewerkers elkaar niet

meer hoeven te passeren. Een superidee dat we ook

na corona blijven inzetten, omdat dit de efficiëntie

én veiligheid ten goede komt.” Een andere uitvoerder

kwam met het idee om de randbekisting om

de trapgatsparingen 100 cm hoog te maken, zodat

geen separate valbeveiliging meer nodig is, vertelt

hij. “En een derde collega legt elke vrijdagmiddag

zijn houtafval buiten het terrein, waar buurtbewoners

het gratis kunnen pakken. Dit scheelt ons

containers, terwijl de omgeving gratis klushout ontvangt.

Ook dat is duurzaamheid, volgens ons.” ❚

't Vaartland 8

2821 LH Stolwijk

T +31 (0)182 341 741

E info@devriesverburg.nl

W www.devriesverburg.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 39


jmvandelft.nl


CASCOTOTAAL

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld CascoTotaal

PREFAB BETONSPECIALIST SPEELT IN OP ENORME WONINGNOOD:

Slim, snel en uit voorraad

bouwen met 3D-modules

CascoTotaal, een dochteronderneming van De Hoop Terneuzen, ontwikkelt en produceert innovatieve prefab bouwconcepten.

“Al onze oplossingen worden geproduceerd in beton”, vertelt Commercieel Directeur Rob Hogendoorn.

“Hierbij maken we gebruik van voor Nederland unieke driedimensionale mallen, waarmee we in één stort complete

3D-Betoncasco’s ® kunnen realiseren. Met één module kan al een tiny house of studio van > 30 m² gerealiseerd worden.

Snel, efficiënt en met minimale faalkosten. Bovendien is het mogelijk om de modules als legostenen naast en

boven elkaar te plaatsen, tot vijf lagen hoog, waardoor ook rijwoningen en zelfs appartementengebouwen tot de

mogelijkheden behoren.”

De 3D-betonmodules worden slim gecombineerd

met een betonvloer, waarin alle leidingen zijn ingestort,

vertelt hij. “Van rioleringsleidingen tot

vloerverwarmingsleidingen en alles wat verder in

een begane grond- of verdiepingsvloer nodig of gewenst

is. Dit heeft als voordeel dat op de bouw geen

installateur meer nodig is. Omdat in de modules ook

de kozijnen en ramen al worden voorgemonteerd,

ontstaat bovendien direct een wind- en waterdichte

woning. De aannemer kan direct na de assemblage

met de binnen- en buitenafwerking starten.”

NIEUW CONCEPT: CIRCLE

Half oktober, tijdens de vakbeurs PREFAB, introduceerde

CascoTotaal haar nieuwste concept in modulebouw:

Circle. “Met Circle spelen wij in op de

nood aan kwalitatief hoogwaardige en betaalbare

woningen voor bijvoorbeeld starters en doorstromers”,

vertelt Hogendoorn. “Het concept betreft

eigenlijk een doorontwikkeling van onze 3D betoncasco’s

en omvat één gestandaardiseerde module

met een maximale binnenafmeting van 9,6 x 3,6

meter (lxb), waarmee talloze soorten gebouwen

én gebouwvormen gemaakt kunnen worden. Het

concept is in nauwe samenwerking met KAAN

Architecten en ingenieursbureau ABT ontwikkeld.

Architectonische en installatietechnische uitgangspunten

zijn dus maximaal meegenomen in het ontwerp.

De woning voldoet volledig aan de nieuwe

BENG-eisen én het Bouwbesluit. Omdat we werken

met een gestandaardiseerde module, kunnen

we bovendien op voorraad produceren. Hierdoor

wordt pas écht industrieel modulair bouwen mogelijk,

met alle bijkomende (kosten)voordelen.”

CIRCULAR TO THE BONE

Onderscheidend is ook de duurzaamheid van Circle,

vertelt Hogendoorn. “Het concept is zeer slim én

circulair ontworpen. Zo wordt bij de productie 30%

minder beton gebruikt dan bij andere bouwmethodes,

waardoor ook de uitstoot met 30% wordt

Met één module kan al een tiny house of studio van > 30 m² gerealiseerd worden. Snel, efficiënt en

met minimale faalkosten. (Beeld: Boaz Timmermans/Fos Fotografie)

'Hierdoor wordt pas écht industrieel

modulair bouwen mogelijk'

42 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


CASCOTOTAAL

CascoTotaal ontwikkelt en produceert innovatieve prefab bouwconcepten in beton. (Beeld: Limit fotografie)

verminderd. Ook maakt de gestandaardiseerde

module hoogwaardig hergebruik mogelijk. Door

de zorgvuldige scheiding van ruwbouwconstructie,

afbouw en installaties kunnen onderdelen eenvoudig

en goed gescheiden én hergebruikt worden. Zo

kunnen bijvoorbeeld meerdere tiny houses worden

omgebouwd tot één woonblok en vice versa. En

ook het verplaatsen van woningen naar een andere

locatie behoort tot de mogelijkheden. Wordt

er geen nieuwe bestemming gevonden, dan kan

het beton weer worden verwerkt tot granulaat en

opnieuw in het productieproces worden ingezet.

Hierdoor blijft de productketen te allen tijde gesloten

en is ons concept ‘circular to the bone’.”

Inmiddels heeft CascoTotaal al 3D-Betoncasco’s ®

voor meer dan 500 woningen geleverd. De technologie

heeft zich dus ruimschoots bewezen, aldus

Hogendoorn. “Nu is het tijd voor een volgende

stap: modulariteit. De afgelopen maanden hebben

wij ons concept bij diverse opdrachtgevers

getoetst. Dit leidde tot zeer enthousiaste reacties.

Bijvoorbeeld vanuit projectontwikkelaars en

architecten, die grote mogelijkheden zien voor

de corporatiesector. Per dag kunnen wij tot 16

3D-betonmodules plaatsen. Door de modules uit

voorraad te leveren, kunnen we bovendien vandaag

nog beginnen met bouwen. Slim, snel en

volledig circulair.” ❚

Duitslandweg 2

4538 BK Terneuzen

T +31 (0)115 680 911

E info@cascototaal.com

W www.cascototaal.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 43


VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK B.V.

Tekst en beeld

Van den Pol Elektrotechniek b.v.

SLIMMER VERDUURZAMEN:

‘DE TIJD DRINGT’

Wim van den Pol, directeur van Van den Pol Elektrotechniek, ziet de verduurzaming van vastgoed versnellen. “We zijn

door de early adaptorfase heen en de early majority is volop bezig. Het gaat steeds harder”, vertelt hij. Dat zorgt voor

grote drukte bij installatiebedrijven, met het verplichte energielabel C per 2023 als extra trigger. “Ik verwacht een run

op maatregelen en certificeringen.”

Erkende duurzaamheidsmaatregelen met een terugverdientijd

tot vijf jaar zijn verplicht in gebouwen

met een verbruik boven de 50.000 kWh. “De

omgevingsdienst handhaaft steeds vaker”, zegt

Van den Pol.

AANTREKKELIJK RENDEMENT

Het verplichte energielabel C voor kantoren per

2023 is een volgende belangrijke stap. “Ook los

van de verplichtingen komen steeds meer organisaties

in actie vanuit een intrinsieke motivatie.”

Wat de drijfveer ook is, verduurzamen is

volgens Van den Pol altijd verstandig. “En gezien

het aantrekkelijke rendement ook bedrijfseconomisch

slim. De rente is laag, de meeste banken

financieren graag.”

ONLINE DUURZAAMHEIDSTOOL

Slimme verduurzaming is gebaseerd op betrouwbare

informatie. “Ons Green Team geeft klanten

snel inzicht in de meest kansrijke opties, zowel technisch

als in euro’s. Daarbij is onze online duurzaamheidstool

een waardevol hulpmiddel.” Alleen als het

vertrekpunt Energielabel G of H is, zijn bouwkundige

maatregelen nodig. “Vaak is met LED-verlichting en

het beter inregelen van installaties label C relatief

eenvoudig haalbaar. Wek je ook zelf energie op, dan

komen B en zelfs A al snel in beeld.”

VEILIGE PV-SYSTEMEN

Van den Pol is al 25 jaar specialist in zonne-energiesystemen.

“De veiligheid van PV-installaties

laat vaak te wensen over. Verzekeraars eisen in

toenemende mate een SCIOS scope 12-inspectie.

Hiermee worden kwaliteit en veiligheid van zonneenergiesystemen

gecontroleerd.” EVI Montfoort,

PRACTISE WHAT YOU PREACH

Het Van den Pol-bedrijfspand in Montfoort is in 2010 met bouwkundige en installatietechnische

maatregelen van energielabel D naar A verbeterd. In 2021 verloopt het label; tijd voor een volgende

verduurzamingsslag. Door LED-verlichting, een nieuw zonne-energiesysteem en een hybride luchtwarmtepomp

is het label A+++ behaald. Terwijl nu volop elektrische bedrijfsauto’s worden geladen,

ligt het energieverbruik 66% lager dan tien jaar geleden.

44 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK B.V.

'Onze prestaties zijn transparant'

de zelfstandige inspectietak van Van den Pol voert

deze scope 12-inspecties uit. “De vraag hiernaar

neemt sterk toe. Ook combineren klanten scope

10 en 12. Zo zijn ze er zeker van dat hun complete

installatie veilig is.”

DUURZAME EYECATCHER

Als de opbrengst van zonnepanelen het laagst is,

levert wind juist het meeste rendement. “Daarom

zijn wij sinds kort dealer van de Windwokkel. Met

deze compacte windmolen maken klanten optimaal

gebruik van natuurlijke energiebronnen. En

niet onbelangrijk: de Windwokkel is een echte

duurzame eyecatcher.”

gebied met hun pand gebeurt. Ook onze prestaties

zijn transparant; maken we waar wat we beloven

als het gaat om besparen en opwekken?”

Belangrijk is ook de ontwikkeling van smart grids.

“Daarmee wordt het energiegebruik automatisch

afgestemd op de beschikbaarheid van groene

stroom, bijvoorbeeld door extra te verwarmen of

te koelen. Ook de stroomafgifte van slimme laadpalen

beweegt mee.”

KOM IN ACTIE

De versnellende verduurzaming zorgt voor grote

drukte bij de installatiesector. “De tijd dringt bij

het verplichte energielabel C per 2023”, stelt Van

den Pol. “Zowel voor gebouwen die nog labelstappen

moeten zetten als voor het grote aantal

panden zonder label. Ik verwacht een run op

maatregelen en certificeringen.” Daarom ook het

SMART GRIDS

Gebouwen zijn alsmaar slimmer. “Monitoring

wordt uitgebreider en nauwkeuriger”, zegt Van

den Pol. “Klanten zien precies wat er op energienadrukkelijke

advies: kom snel in actie. “En als je

verduurzaamt, ga dan direct voor label A. Dan is

een gebouw echt duurzaam en ben je ook klaar

voor na 2030, als dat label verplicht wordt.” ❚

Aardvletterweg 14

3417 XL Montfoort

T +31 (0)348 47 34 34

E info@vandenpol.com

W www.vandenpol.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 45


WINANS DAKWERKEN

ON TOP OF IT

Winans Dakwerken is gespecialiseerd in het

leveren en aanbrengen van bitumineuze en

kunststof daksystemen.

En uw betrouwbare partner voor het

realiseren van ondermeer groendaken,

parkeer- en leefdaken, energiedaken

en dakveiligheid.

Winans beheert, inspecteert en

onderhoudt de top van

gebouwen.

Scheepsdiep 12 - 8356 VJ Blokzijl Tel: 0521 - 37 15 55 E-mail: info@winans.nl

www.winans.nl


WINANS DAKWERKEN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Winans Dakwerken

‘Al 28 jaar het dak op’

Winans Dakwerken is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van bitumineuze en kunststof dakbedekkingen, isolaties,

onderconstructies en alle soorten dakdoorvoeren, daglichtconstructies en details. Het succesverhaal van de Overijsselse

onderneming begint in 1993, als oprichters Harjo Wind, Klaas ten Napel en Ferdie Prins samen naar de Kamer van

Koophandel in Meppel stappen. Op dat moment konden zij niet vermoeden waar het bedrijf anno 2021 staat….

ALLE ACTIVITEITEN ONDER ÉÉN DAK

De naam Winans is een afgeleide van de achternamen

van de drie oprichters WInd, ten NApel en

PriNS. Laatstgenoemde is in 1999 uit het bedrijf

gestapt en in 2007 teruggekomen als werkvoorbereider.

Vandaag de dag heeft Winans Dakwerken

circa 50 medewerkers in dienst, die zich elke

dag actief en met passie inzetten om de meest

uiteenlopende dakprojecten tot een succesvol

einde te brengen. “Onze ambitie is nog altijd om

als dé partner voor professionele dakbedekkingssystemen

in de huidige markt te opereren”, vertelt

Harjo Wind. “Sinds enkele jaren zijn we gevestigd

in Blokzijl, waar we al onze activiteiten onder één

dak herbergen. Hierdoor kunnen we opdrachtgevers

nog beter en completer van dienst zijn, in al

hun projecten.”

VERANDEREND KLIMAAT VRAAGT

OM NIEUWE TECHNIEKEN

De afgelopen jaren zijn dakbedekkingen steeds

complexer geworden, erkent Wind. Onder andere

als gevolg van de klimaatveranderingen. “Als organisatie

volgen wij nieuwe en duurzame technieken

op dit vlak op de voet. Ons uitgebreide

productgamma onderstreept dit. Bijvoorbeeld

met onze groendaken, waterretentiedaken, energiedaken

en leefdaken leveren wij een waar-

devolle bijdrage aan de natuurinclusieve stad,

terwijl onze mossedumdaken en tuindaken perfect

kunnen worden ingezet als waterbuffering.

Dankzij deze toepassing wordt het gemeenteriool

ontlast én de groeiende wateroverlast actief

teruggedrongen. Naar wens realiseren wij

bovendien bitumineuze dakbanen die voor CO 2

-

reductie kunnen zorgen, evenals dakbanen met

slimme energie-opwekkers. Onze slimme dakspecialisten

inventariseren graag de mogelijkheden

voor uw projecten. Bovendien nemen we graag

het preventief en productief onderhoud voor

onze rekening, zodat u zo lang mogelijk van uw

Winans dak kunt genieten.” ❚

'Onze ambitie is nog altijd om als

dé partner voor professionele

dakbedekkingssystemen in de huidige

markt te opereren'

Scheepsdiep 12

8356 VJ Blokzijl

T +31 (0)521 371 555

E info@winans.nl

W www.winans.nl

Kantoren Stibbe en AKZO te Amsterdam, waar Winans Dakwerken het dakwerk heeft verzorgd.

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 47


ERA CONTOUR

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld ERA Contour

Betaalbare woningen voor iedereen

Blije bewoners en sterke buurten. Dat is al meer dan een halve eeuw de ambitie van ERA Contour. “Samen met onze

klanten ontwikkelen en maken wij buurten en wijken waar mensen gelukkig en veilig kunnen wonen en leven. Ongeacht

de doelgroep en van nieuwbouw tot renovatie en transformatie”, vertelt directievoorzitter Bianca Seekles.

ERA Contour is in 1964 ontstaan vanuit een concept,

om snel en goed in te kunnen spelen op de

naoorlogse kwantitatieve woningnood, vertelt

Seekles. “ERA staat voor Van Eesteren Rationale

Aanpak; een revolutionaire industriële bouwmethode

waarmee we grote groepen mensen in

een mum van tijd aan betaalbare woonruimte

konden helpen. Tussen 1964 en 1973 hebben we

ruim zestig ERA-flats gerealiseerd in met name de

Randstad, met in totaal zo’n 11.000 woningen. De

meeste projecten zijn gerealiseerd in samenwerking

met woningcorporaties, die hun sociale woningvoorraad

wilden vergroten. Maar ook samen

met de toekomstige bewoners, die dankzij een

grote beukmaat van 7,80 meter hun woning op

talloze manieren konden indelen. Vijftig jaar later

'We laten bewoners vanaf het prille

begin meedenken over hun woning én

woonomgeving, waardoor het project

echt van hen wordt'

zit het creëren van blije bewoners én sterke buurten

nog altijd in ons hoofd en hart.”

BEWONER ALS COPRODUCENT

“Onze organisatie is actief in de bestaande stad”,

benadrukt Seekles. “Hier worden we niet alleen geconfronteerd

met beperkte ruimtes, spitsuren, vergaande

veiligheidsmaatregelen en geluidsrestricties,

maar ook met omwonenden. Om voldoende

draagvlak voor onze projecten te krijgen én te houden,

is goed omgevingsmanagement essentieel.

Onze omgevingsmanagers nemen omwonenden

daarom actief mee bij de planontwikkeling en zijn

hét aanspreekpunt bij vragen. Bovendien staan zij

open voor ideeën van omwonenden. Bijvoorbeeld

als het om veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid

gaat. Wanneer je kijkt naar de projecten zelf,

dan werken wij al jaren samen met de bewoner als

Bewoners en bezoekers wandelen over de karakteristieke pleintjes in Little C. (Beeld: Annet Delfgaauw)

48 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


ERA CONTOUR

woningen voor een betaalbare prijs willen realiseren,

maar ook zorgen dat de woningen betaalbaar

blijven. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op

www.payitforward.nu.”

Bianca Seekles, directievoorzitter bij ERA Contour. (Beeld: Peter van Aalst)

coproducent. We laten bewoners vanaf het prille

begin meedenken over hun woning én woonomgeving,

waardoor het project echt van hen wordt.”

Afhankelijk van het type project, de locatie en de

doelgroep organiseert ERA Contour regelmatige

klantenpanels/bewonerssessies. “Dit begint al op

stedenbouwkundig niveau”, aldus Seekles. “Want

hoe zou je je buren het liefst ontmoeten? Geef je

de voorkeur aan een groot plein, kleine straatjes of

heb je misschien helemaal geen behoefte aan sociale

interactie? Ook besteden we uitgebreid aandacht

aan de uitstraling en indeling van de woning

zelf. Voor beide aspecten schetsen we een duidelijke

context. De invloed van bepaalde keuzes op de

prijs, wordt voor iedereen zichtbaar gemaakt. Dat

is wel zo duidelijk. Bovendien kunnen we zo echt

samen met de bewoners en binnen hun mogelijkheden

een optimale woonomgeving creëren.”

straatjes en diverse pleintjes, waardoor een intiem

en voor Nederland uniek stads karakter ontstaat.”

MAATSCHAPPELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEID

“Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

om goede woningen te realiseren.

Ook voor mensen met een kleinere portemonnee”,

benadrukt Seekles. “De ‘ERA-flat van nu’

speelt hier optimaal op in. We hebben ons oorspronkelijke

concept afgestoft en aangepast aan

de huidige tijd, zodat we ook nu weer snel en

goed betaalbare woningen kunnen bouwen, met

voldoende ruimte en 100% toekomstproof. Net

voor de zomer hebben we bovendien ‘Pay it forward’

gelanceerd; een concept in samenwerking

met Stadkwadraat waarbij we niet alleen goede

DE PURMERHOEK

De ERA-flats van destijds zijn ook nog altijd onder

de aandacht van ERA Contour. Sinds 2017 worden

deze flats net zo rationeel gerenoveerd als dat ze

destijds zijn gebouwd. Zo is recent de renovatie

van de Purmerhoek afgerond; een grote flat met

504 woningen in Capelle aan den IJssel. In opdracht

van woningcorporatie Havensteder en vanuit

Team ERAflats (een samenwerking met Smits

Vastgoedzorg), heeft ERA Contour grootschalig

verbeteronderhoud uitgevoerd. “De flat heeft een

prachtige metamorfose ondergaan, waarbij in bewoonde

staat kopgevels, wanden en bergingen zijn

geïsoleerd, verwarmingssysteem zijn voorbereid op

stadsverwarming en heel veel schilderwerk is uitgevoerd”,

aldus Seekles. “Ook hebben de meeste

woningen een nieuwe keuken, badkamer en toilet

gekregen. Om overlast te minimaliseren, hebben

we bouw- en bewonerswegen zoveel mogelijk gescheiden.

Ook hebben we een speciaal Bad-Huis

met toilet- en douchegelegenheden en een rustwoning

ingericht. Alle maatregelen zijn in nauw overleg

met bewoners bepaald. Hierdoor werd ook dit

project zeer breed gedragen door de bewoners.” ❚

Zilverstraat 39

2718 RP Zoetermeer

T +31 (0)79 317 01 70

E info@eracontour.nl

W www.eracontour.nl

LITTLE C

Een mooi voorbeeld van co-creatie waar de omgeving

nauw bij betrokken is, is Little C. “Aan de

Coolhaven in Rotterdam bevond zich jarenlang

een desolaat stuk niemandsland, waar ooit een

parkeergarage en tippelzone het straatbeeld bepaalden.

Die plek hebben we nieuw leven ingeblazen”,

aldus Seekles. “We hebben heel goed

nagedacht over hoe we hier een woon- en leefgebied

konden creëren, waar mensen zich prettig

én veilig zouden voelen. Aanvankelijk dachten

we dat vooral extraverte stedelingen (de rode

leefstijl) zich aangetrokken zouden voelen, maar

uit de klantenpanels bleek ook duidelijke interesse

vanuit de blauwe leefstijl. Hier hebben we

de stedenbouwkundige invulling en architectuur

op onderdelen op aangepast. Het eindresultaat is

een opzet met kleinschalige woonblokken, smalle

ERA-flat de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel tijdens de onderhoudswerkzaamheden.

(Beeld: Marieke Odekerken)

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 49


PAUL DE RUITER ARCHITECTS

Tekst Jan-Kees Verschuure | Beeld Corné van der Stelt

‘Ik fiets zelf altijd

naar kantoor’

Architect Paul de Ruiter.

50 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


PAUL DE RUITER ARCHITECTS

Paul de Ruiter Architects (PDR) ontstond in 1994 uit het gedachtegoed van het

promotieonderzoek ‘The Chameleon Skin’ van Paul de Ruiter. Daarin stelt de

architect dat gebouwen energie moeten produceren in plaats van consumeren.

Inmiddels heeft die visie wortel geschoten in de bouwkolom en is PDR nog

steeds een voorloper op het gebied van duurzame architectuur. De Ruiter zelf

is er bescheiden over. “Je kunt zeggen dat de duurzame techniek er in de jaren

negentig al was, het is nu een kwestie van doorpakken.”

'Als je kijkt naar de totale 'footprint'

van bouwprojecten, is 25% transport'

Innoveren heeft PDR altijd gedaan in de ruime

kwart eeuw van het bestaan. Recente projecten

zoals het nieuw gebouwde QO hotel in

Amsterdam, het ontwerp voor een zelfvoorzienend

Forteiland Pampus en het nog te realiseren

woongebouw Horizons op Zeeburgereiland zijn

voorbeelden van projecten waarin bovengrenzen

worden opgezocht op het gebied van duurzame

architectuur. Dat vindt De Ruiter uitdagend. “Het

is zaak opdrachtgevers te verleiden met innovatieve

oplossingen die zich terugverdienen.”

Goed opdrachtgeverschap speelt in alle genoemde

projecten, net als diversiteit in architectuur

en duurzaamheidstools. De Ruiter noemt de

ontwerpen van zijn bureau 'niet-dogmatisch';

de signatuur is innovatieve exploitatie. “Voor

QO hotel hebben wij bijvoorbeeld kassen op de

21ste verdieping gerealiseerd, waarin eten voor

het restaurant wordt gekweekt. Het gebouw is

energieneutraal, onder meer dankzij betonkernactivering

en een intelligente façade. Alle kamerinstallaties

schakelen af als de hotelgast niet op

de kamer is. Ter temperatuurbehoud sluiten luiken

in de gevel.”

'ZELFVOORZIENEND

EN FOSSIELVRIJ'

Horizons, een woongebouw in de nieuwe Sluisbuurt

met 126 appartementen, ontworpen in

samenwerking met landschapsarchitect FLUX,

is ook een mooi voorbeeld “omdat we hier echt

maximaal kunnen ontwerpen binnen de randvoorwaarden

van de gemeente Amsterdam. De

houten constructie, gecombineerd met zonnepanelen

in de gevel, levert energie – met daktuinen

die zowel regenwater opvangen als de biodiversiteit

verrijken. Horizons slaat bijna 3.000 ton

CO 2

op en is een circulair woongebouw, dat voor

62% bestaat uit biobased en hergebruikte materialen

en voor 96% herbruikbaar is aan het eind

van de levensduur.”

Nog een stap verder gaat de herontwikkeling van

Forteiland Pampus, dat altijd zelfvoorzienend is

geweest omdat nutsvoorzieningen gewoonweg

ontbreken. Pampus wordt als eerste Nederlands

UNESCO-werelderfgoed 100% zelfvoorzienend en

fossielvrij. “Wat is er mooier dan het eiland ook

voor de toekomst autarkisch te houden, in combinatie

met erfgoedbehoud?” Het nieuwe entreegebouw

van PDR wordt ingebed in een aarden wal

en het ontbreken van riolering wordt opgelost met

een biovergister en helofytenfilter. “We gaan ook

ons eigen water maken: Pampus-water.”

'MEER FUNCTIEMENGING,

MINDER TRANSPORT'

De doorbraak in ontwikkeling volgens klimaatprincipes

werd volgens De Ruiter bereikt met het

TNT Centre in Hoofddorp (2008-2011), een kantoorgebouw

waarin een atrium ontsloten door

trappen leidend is. De definitieve doorbraak in

de gehele bouwkolom is aanstaande. “Duurzaam

ontwikkelen is in de wereld van beleggers gemeengoed

aan het worden, maar we zijn er nog

niet”, stelt De Ruiter. “Ontwikkelen en bouwen

volgens 'Paris proof' ambities is niet alleen een

kwestie van innovatie in techniek, met name ook

in kostenmodellen: elke partij in de keten moet zijn

bedrijf anders inrichten.”

“Als je kijkt naar de totale 'footprint' van bouwprojecten,

is 25% transport. Daar valt nog veel

winst te boeken.” Circulariteit op basis van een

materialenpaspoort, demontabele koppelingen

en geprefabriceerde bouwmaterialen is de nieuwe

standaard. “In het casco van QO hotel is beton

hergebruikt met de voormalige Shell-toren als

donor-skelet. De bouwmaterialen voor de 288

hotelkamers zijn als IKEA-pakketjes op maat gezaagd

aangevoerd. De grote uitdaging van de stedenbouw

is meer functiemenging en verdichting,

meer sociale interactie en een minder prominente

rol voor de auto. Ik fiets zelf altijd naar kantoor.” ❚

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 51


STEBOMA

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld STEBOMA

‘VERZEKERD VAN VOLDOENDE

FRISSE LUCHT’

“Een goed ventilatiesysteem is essentieel om gebouwen én gebruikers te laten ademen, hun gezondheid en comfort te

borgen en vochtproblemen te voorkomen”, weet Johan Mes, Commercieel Directeur bij STEBOMA. “Door te ventileren,

wordt gebruikte lucht naar buiten afgevoerd en komt voldoende verse lucht naar binnen. Dit kan op verschillende manieren.

STEBOMA helpt opdrachtgevers graag om het juiste systeem voor ieder project te selecteren. Ongeacht of het om

woningbouw, utiliteitsbouw, zorg, winkels, scholen of parkeergarages gaat: wij hebben alles in huis om projecten vanaf

ontwerp t/m oplevering te laten slagen.”

De expertise van STEBOMA wordt steeds meer

gevraagd in de gestapelde woningbouw, waarin

veelal de combinatie wordt gemaakt van woonfuncties

op de verdiepingen en algemene functies

in de plint. Omdat deze functies ieder hun

eigen ventilatie-eisen stellen, is goede afstemming

in de voorbereidende fase essentieel, aldus

Mes. “Onze LEAD-engineers en BIM-modelleurs

denken graag mee over de beste oplossing voor

ieder project. In een bouwteam met de aannemer

en elektrotechnisch, sanitair en cv-installateur

stemmen wij graag de installatietechnieken en

bouwkundige details af. Hierbij hebben wij maximaal

oog voor o.a. toepasbaarheid (afmetingen),

vermogens (rendementen), ventilatieberekeningen

én wettelijke eisen en normeringen.”

Zodra de ontwerpen akkoord zijn en de demarcaties

zijn bepaald, wordt de opdracht overgedragen

aan het uitvoeringsteam van STEBOMA.

“Waar onze projectleiders verantwoordelijk zijn

voor de technische uitvoering, procesbewaking,

planning en financiën, zorgen onze werkvoorbereiders

dat materialen op tijd worden besteld

en geleverd”, aldus Mes. “Bovendien bepalen

de werkvoorbereiders de installatievolgorde.

Alle componenten voor de woningen worden

geassembleerd op onze productielocatie. Denk

bijvoorbeeld aan de luchtkanalen, bochten en

verloopstukken, waardoor de installatietijd op

de bouw minimaal is. Een voorwaarde, nu doorlooptijden

steeds korter worden. Zodra de laatste

verdieping gereed is, brengen onze monteurs

de overdakse verslepingen aan. Hierbij wordt

nadrukkelijk aandacht besteed aan de luchtaanvoer-

en luchtuitblaaslocaties, waardoor contaminatie

wordt voorkomen.”

Indien van toepassing worden op het dak ook

de schoorsteenkappen, WTW-units en afzuig- en

toevoerventilatoren voor de algemene ruimtes

gemonteerd. De ventilatie-units en rozetten in de

woningen worden in de afbouwfase aangebracht.

“Vervolgens staat ons inregelteam klaar voor de

controle en inregeling, conform de ontwerpspecificaties.

De ventilatie van andersoortige ruimten

'Wij hebben alles in huis om projecten

vanaf ontwerp t/m oplevering

te laten slagen'

STEBOMA helpt opdrachtgevers graag om het juiste systeem voor ieder project te selecteren.

met verblijffuncties en bijvoorbeeld parkeergarageventilatie

worden eveneens door ons verzorgd.

Hiermee zijn opdrachtgever én gebruikers altijd en

overal verzekerd van voldoende frisse lucht.” ❚

STEBOMA B.V. (Hoofdkantoor)

Kagerweg 31

1948 PP Beverwijk

T +31 (0)251 267 010

STEBOMA B.V. IJsselstein

Kamerlingh Onneslaan 24

3401 MZ IJsselstein

T +31 (0)30 304 51 00

E info@steboma.nl

W www.steboma.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 53


VE

MAX


TBS-SVA

Tekst Susan Peek | Beeld TBS-SVA

Wanneer kwaliteit en

innovatie samenvloeien

In januari 2020 hebben TBS (Technisch Bureau Soest) – bekend om traditionele betrouwbare afwateringssystemen die

tot in de puntjes zijn uitgewerkt en afgewerkt – en SVA (Struyk Verwo Aqua) – met een prijsflexibel, innovatief en breed

assortiment – hun krachten gebundeld. Even later brak de coronapandemie uit, maar ondanks dat blijkt de fusie een

groot succes.

“Sinds de fusie hebben we bepaald niet stilgezeten”,

zegt Willy Bruckers, commercieel directeur

bij TBS/SVA. “Nieuwe ontwikkelingen hebben

gezorgd voor verbeteringen aan het huidige assortiment

en er is volop gewerkt aan nieuwe producten.

De kruisbestuiving is echt in gang gezet!”

LANCERING VAN

NIEUWE PRODUCTEN

In het najaar zal TBS/SVA een aantal nieuwe

producten lanceren. “Officieel presenteren we

die op de beurs, maar de productie is al in volle

'Kruisbestuiving

van twee

krachtige merken

in afwateringsproducten'

gang”, zegt Bruckers. Hij noemt o.a. de Vepromax

Crossgrip putdeksel: “Ontwikkeld met het oog op

tweewielers waardoor het risico op uitschuiven

op een putdeksel aanzienlijk minder is. Verder

hebben we een maximale verbetering in rubbers

doorgevoerd. Ik durf best te zeggen dat we het

beste rubber in de markt hebben.” Het zijn nog

maar voorbodes van waar TBS/SVA mee bezig is:

in 2022 kunnen we zeker nog een aantal nieuwe

productintroducties verwachten.

VOORUITSTREVEND

“Verder kijken we graag naar wat wij kunnen bijdragen

aan de problematiek die hittestress en hevige

regenval met zich meebrengt. Dus ontwikkelden we

de Cool City Drain: een goot die het water buffert,

vertraagd kan afvoeren en is voorzien van plantjes.

Deze oplossing is niet alleen esthetisch fraai, maar

dit mini-ecosysteem heeft ook echt een verkoelend

effect tijdens warme zomers. Zo slaan we twee vliegen

in één klap.” Gemeentes reageren enthousiast

op het idee. “Verder zijn we vooruitstrevend bezig

door gerecyclede grondstoffen in onze producten

TBS/SVA ontwikkelde de Cool City Drain: een

goot die het water buffert, vertraagd kan

afvoeren en is voorzien van plantjes.

te verwerken. Zo leveren wij kolken met de laagste

MKI-waarde in de Nederlandse markt.”

BETROUWBAARHEID, DUURZAAM-

HEID EN INNOVATIVITEIT

TBS/SVA wordt geraadpleegd door grote partijen

in de markt, zoals luchthaven Schiphol en Airport

Eindhoven. “Maar ook uitbaters van containerterminals

en zelfs internationaal weet men ons te

vinden. Dankzij onze expert-rol op het gebied van

toepassen van producten in extreme omstandigheden

– of het nou gaat om zware belastingen op

havens en luchthavens of uitdagende omstandigheden

die het klimaat met zich meebrengt – op

basis van onze jarenlange, gebundelde kennis en

ervaring kunnen wij iedereen van het juiste advies

voorzien”, besluit Bruckers. ❚

De Crossgrip putdeksel: ontwikkeld met het oog op tweewielers waardoor

het risico op uitschuiven op een putdeksel aanzienlijk minder is.

Kanaaldijk 10

6031 MZ Nederweert

T +31 (0)85 483 95 00

E info@tbs-sva.nl

W ww.tbs-sva.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 55


TULLINGH & PARTNERS

In de Sint-Jozefkerk in Hillegom zijn de staalplaat-betonvloeren op hoogte gemaakt.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Tullingh & Partners

VEELZIJDIG, SLIM EN EFFICIËNT BOUWEN

MET STAALPLAAT-BETONVLOEREN

Aanzienlijke gewichtsbesparingen, een minimaal betongebruik, betere bouwkundige aansluitingen en een perfect afgestemde

logistiek en montage. Maar ook: kortere doorlooptijden en lagere totale projectkosten. Niet voor niets vinden de staalplaatbetonvloeren

van Tullingh & Partners gretig aftrek in transformatie-, renovatie-, nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten.

“In de meeste projecten wordt de staalplaatbetonvloer

op basis van de gewenste overspanning

en draagkracht berekend. Daarbij wordt

helaas nog onvoldoende gekeken naar de details,

aansluitingen, logistieke processen en montagewijze”,

weet Charles van Oldenbarneveld.

“Tullingh & Partners doet dit anders. Op basis van

het constructieve (basis)ontwerp of eisenbestek,

de gewenste uitvoering én de logistieke (on)mogelijkheden

berekenen en selecteren wij graag de

meest geschikte vloeropbouw voor ieder project.

Inclusief bijbehorende plaattypes, profileringen,

profielhoogtes, staalplaatdiktes en betonhoeveelheden.

Welke belastingen, brandeisen, thermische

en akoestische waarden gelden in een project?

Hoe kunnen we de gewenste overspanningen realiseren?

En hoe kunnen we mooie aansluitingen

maken? Maar ook: hoe worden de producten naar

en op de bouw vervoerd? Kan op de bouwlocatie

met een hijskraan worden gewerkt? Of moeten

alle onderdelen met de hand en via een normale

deur naar binnen worden gebracht? Onder andere

deze zaken resulteren in een uitvoeringsontwerp

op maat, op basis waarvan ook de hoofddraagconstructie

geoptimaliseerd kan worden. Een winwin

voor de opdrachtgever.”

MAATWERK PER PROJECT

EN VLOERVELD

Kenmerkend voor staalplaat-betonvloeren is dat

de geprofileerde staalplaat de verloren bekisting

en (veelal) buigwapening vormt. “De staalplaat

wordt gevuld met (gewapend) beton”, aldus Van

Oldenbarneveld. “Door extra wapening toe te passen,

kan eenvoudig een vrijdragende vloer met

een hoge brandwerendheid gerealiseerd worden.”

56 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


TULLINGH & PARTNERS

Ten opzichte van bijvoorbeeld kanaalplaatvloeren

zijn staalplaat-betonvloeren veel lichter, vertelt

hij. “Bijvoorbeeld bij inpandige wijzigingen of bij

het optoppen van gebouwen is dit een absolute

pré, omdat in veel gevallen gebruik gemaakt kan

worden van de extra toelaatbare belasting van de

fundatie. Bovendien is voor de montage aanzienlijk

minder materieel nodig, wat weer voordelen biedt

op binnenstedelijke en andere moeilijk bereikbare

projectlocaties. Per project en per vloerveld zoeken

wij graag naar het meest optimale ontwerp. Daarbij

kan het zelfs zo zijn, dat in één project meerdere

typen staalplaat-betonvloeren worden toegepast.”

ROYAL FLORAHOLLAND

Tullingh & Partners is een gewaardeerde partner

in transformatie-, renovatie- en uitbreidingsprojecten.

Ook worden de staalplaat-betonvloeren

regelmatig toegepast in de nieuwbouw van

parkeergarages, appartementengebouwen en

kantoren, vertelt Van Oldenbarneveld. “Zeer bijzonder

was de uitbreiding van het kantoor van

Royal FloraHolland in Aalsmeer. Tegen het bestaande

gebouw van 2.763 m 2 is een halfronde

nieuwbouw van 2.288 m 2 gebouwd, met een

transparante gevel. In samenwerking met onze

opdrachtgever hebben wij een staalplaat-betonvloer

geselecteerd, waarvan zowel de hoogte

als breedtes perfect uitkomen. Dankzij ons ontwerp

kon de eerste verdiepingsvloer in 2,5 dag

gemonteerd worden. Vanaf de derde t/m vijfde

verdieping hebben we zelfs één vloerveld per dag

gerealiseerd. Meest bijzonder is echter dat het

ronde gebouw volledig uitgerust kon worden met

rechte staalplaat-betonvloeren.”

SINT-JOZEFKERK

Nog een mooi referentieproject is de transformatie

van de Sint-Jozefkerk in Hillegom tot woonzorggebouw.

“Een uitdaging in dit project was dat

de staalplaat-betonvloeren op hoogte gemaakt

moesten worden”, aldus Van Oldenbarneveld.

“Al onze staalplaten, wapening en beton moest

met de hand naar binnen en op hoogte worden

gebracht. Als optimalisatie van het constructieve

ontwerp hebben wij voorgesteld om een stempel

onder de vloeren op te nemen, waardoor een

lichtere en lager geprofileerde staalplaat gebruikt

kon worden, met minder beton. Bovendien hebben

wij de aansluitdetails geperfectioneerd. Op basis

van ons uitvoeringsontwerp is de staalconstructie

herzien, waardoor ook dit project beter, sneller en

goedkoper uitgevoerd kon worden.” ❚

Kenmerken en eigenschappen van

de staalplaat-betonvloeren van

Tullingh & Partners:

• Profielhoogtes van 16 tot 205 mm.

• Staalplaatdiktes van 0,5 tot 2 mm.

• Veelzijdig toepasbaar.

• Minimaal betongebruik.

• Relatief laag eigen gewicht.

• Overspanningen tot circa 6 m.

• Hoge toelaatbare belastingen.

• Opnemen van schijfwerking.

• Samenwerking met onderliggende

staalconstructie d.m.v. deuvels.

• Brandwerendheid tot 120 min.

'Per project en per vloerveld zoeken wij

graag naar het meest optimale ontwerp'

Wolwevershaven 30D

3311 AW Dordrecht

T +31 (0)85 130 34 36

E info@tullingh.nl

W www.tullingh.nl

De halfronde nieuwbouw van Royal FloraHolland in Aalsmeer is volledig uitgerust met rechte staalplaat-betonvloeren.

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 57


WE STEEL

THE FUTURE

Vanuit de meest moderne staalfabriek van Europa

Wij beschikken over een ultra moderne, hightech machinelijn, compleet

met het volautomatische lassysteem ‘The Fabricator’ en mogen ons de

meest innovatieve staalfabriek van Europa noemen. Een geweldig team

van 120 medewerkers maakt het mogelijk dat wij zowel regionaal als

(inter)-nationaal uitdagende projecten in de bouwwereld realiseren. Maar

ook in ontwikkelingen zoals BIM, Lean, BREEAM en Design & Build blijven

we up-to-date. Juist dat maakt dat we met regelmaat in het voortraject

van een project al een adviserende rol spelen. We steel the future!

ONTDEK WAARIN WE EXCELLEREN OP WWW.REIJRINK.COM

Esbeek & Someren, Tel.: 013 5041585 info@reijrink.com


REIJRINK STAALCONSTRUCTIE

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Reijrink Staalconstructie

‘We steel the future’

Zonder innovatie geen vooruitgang. Dat is het motto van Reijrink Staalconstructie. Het Brabantse familiebedrijf is al

54 jaar hét adres voor het ontwerp en de productie, conservering, levering en montage van hoogwaardige, robuuste en

duurzame staalconstructies. Van functionele traphekken tot complexe constructies, die de hele wereld overgaan.

“We bouwen mee aan industriehallen, distributiecentra,

mengvoederfabrieken, parkeergarages,

kantoren, winkels, bioscopen en sporthallen, waarbij

opdrachtgevers van A tot Z worden ontzorgd”,

vertelt directeur Willem Reijrink. “Wij spreken de

taal van staal en investeren continu in technieken,

software, kennis én mensen. Wij werken slim en

efficiënt, hebben kennis van BIM, LEAN, BREEAM

en Design & Build trajecten en kunnen mee in de

strakste planningen. Bovendien beschikken wij

over de meest innovatieve staalfabriek van Europa.

De nieuwste aanwinst in deze fabriek is ‘The Fabricator’,

waarmee wij kop-, voet- en schetsplaten

volautomatisch kunnen hechten en aflassen aan

de stalen constructiebalken.”

SLUITSTUK VAN DE

REIJRINK 4.0 STRATEGIE

‘The Fabricator’ is het indrukwekkende sluitstuk

van de Reijrink 4.0 strategie, waarmee Reijrink

Staalconstructie voorop wil blijven lopen in de

markt en een vooruitstrevende en vakkundige partner

wil zijn voor haar klanten. “De afgelopen jaren

hebben we flink geïnvesteerd in nieuwe software,

robots en machines. Een mooi voorbeeld hiervan is

'Wij spreken de taal van staal en

investeren continu in technieken,

software, kennis én mensen'

Doordat de nieuwe machinelijn direct wordt aangestuurd vanuit de BIM-software,

worden communicatieruis en faalkosten voorkomen.

onze hightech machinelijn, waarmee we producten

tot een lengte van 27 meter volledig automatisch

kunnen bewerken”, aldus Reijrink. “Sinds 1 januari

2020 kunnen wij onze stalen balken al volautomatisch

stralen, boren en frezen, scriben, zagen en

snijden. Met ‘The Fabricator’ is hier het volautomatisch

hechten en aflassen aan toegevoegd. Pro-

ducten die de nieuwe machinelijn verlaten, kunnen

direct geconserveerd worden in onze eigen spuiterij

voor natlakken of bij onze verzinkpartner.”

AANTREKKELIJKE WERKGEVER

Dankzij de nieuwe machinelijn kan aanzienlijk

sneller worden gewerkt. “Doordat de lijn direct

wordt aangestuurd vanuit onze BIM-software,

worden communicatieruis en faalkosten voorkomen”,

aldus Reijrink. “Door processen te automatiseren,

spelen wij bovendien in op het groeiende

tekort aan vakmensen. Waar de nieuwe machinelijn

zich uitstekend leent voor gestandaardiseerde

werken, worden onze samenstellers en aflassers

nu met name ingezet voor de uitdagende werken

en specials. Dit, in combinatie met een uitgebreide

training en scholing, maakt ons een nog aantrekkelijkere

werkgever.” ❚

Esbeekseweg 21

5085 EA Esbeek

Dankzij ‘The Fabricator’ kan Reijrink Staalconstructie kop-, voet- en schetsplaten volautomatisch

hechten en aflassen aan de stalen constructiebalken.

Trasweg 6

5712 BB Someren-Eind

T +31 (0)13 504 15 85

E info@reijrink.com

W www.reijrink.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 59


PRODOOR

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld John van Gelder

DÉ AUTORITEIT IN PREMIUM INDUSTRIËLE DEUROPLOSSINGEN

VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE:

‘Onze expertise én uitgebreide

service maken het verschil’

Met vele klanten en een uitgebreide lijst verkochte deuren, gerealiseerde projecten én uitgevoerde reparaties is Prodoor

dé autoriteit in premium industriële deuroplossingen voor de voedingsindustrie. “Wij hebben jarenlange kennis en ervaring

in luchtdeuren, koel-vriesdeuren, snelloopdeuren, branddeuren, sectionaaldeuren en dockequipment voor zowel

nieuwbouw-, renovatie- als serviceprojecten”, vertelt eigenaar Ronnie Schiltmans. “Omdat wij merk- en productonafhankelijk

zijn, kunnen wij voor ieder project een deuroplossing op maat engineeren en leveren. Bovendien onderscheiden

we ons door een persoonlijke, betrokken en proactieve benadering. Ons InSpire center in Apeldoorn én onze vernieuwde

website zijn hier uitstekende voorbeelden van.”

Klanten zijn bij Prodoor verzekerd van één onderneming, één telefoonnummer en één directe contactpersoon voor al hun industriële deuren.

60 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


PRODOOR

Bij Prodoor zitten klanten zélf aan het stuur.

“De keuze voor de juiste industriële deuroplossing

dient bewust en vooral ook doordacht te

zijn”, benadrukt Schiltmans. “Wij laten onze

relaties graag zelf deze keuze maken. Niet snel

en afstandelijk via het internet en/of een brochure,

maar juist heel persoonlijk, op afspraak,

in alle rust en in een prettige omgeving die de

omstandigheden in de voedingsindustrie perfect

nabootst. Bij Prodoor zitten klanten zélf aan het

stuur. In ons InSpire center kunnen zij in een aangename

huiskamersfeer en verspreid over 400 m 2

álle deuroplossingen zien, beleven en vergelijken

die wij doorgaans in de voedingsindustrie toepassen.

Doordat we duidelijk onderscheid maken

tussen gekoelde en warme ruimtes, kunnen zij

de deureigenschappen bovendien tot in detail

ervaren.” Ook kunnen zij kennismaken met interessante

deurcombinaties, vertelt hij. “Een mooi

voorbeeld is de combinatie van een geïsoleerde

snelloopdeur en luchtdeur, voor situaties waarin

grote temperatuurovergangen spelen. Bijvoorbeeld

van -25 naar +25°C. Wanneer de koude

lucht in de vriescel onverhoopt wordt vermengd

met de warmere lucht uit de expeditie of voorhal

kunnen ongewenste condens en ijsvorming

ontstaan, met schades aan koelleidingen of apparatuur

tot gevolg. Met onze gecombineerde

deuroplossing is dit niet meer aan de orde.”

CONTINU IN BEWEGING

Het InSpire center betreft een multifunctioneel

centrum, dat continu in beweging is, benadrukt

Schiltmans. “Wij gebruiken het niet alleen om onze

klanten te informeren, maar ook om de voorschrijvende

markt op de hoogte te brengen én houden

van de nieuwste producten en productinnovaties.

Bovendien benutten we de ruimte om onze eigen

monteurs, kantoor- en verkoopmedewerkers én

studenten te trainen. Bijvoorbeeld op het gebied

van montage, service, onderhoud en elektrische

schakelingen. Zo blijven we een vooraanstaande

partner voor onze relaties én investeren we in het

talent van de toekomst.”

VERNIEUWDE WEBSITE

Klanten, eindgebruikers en voorschrijvers die op

zoek zijn naar commerciële en technische productinformatie,

kunnen 24/7 terecht op de vernieuwde

website van Prodoor. Naast productspecificaties

en productvideo’s vinden zij op www.prodoor.nl

ook bestekteksten en inbouwtekeningen in diverse

bestanden, waarmee zij direct en gebruiksvriendelijk

kunnen ontwikkelen en engineeren.

OVER PRODOOR

Prodoor, met eigen vestigingen in de Benelux en

Duitsland, is opgericht in 2005 en in de loop der

jaren getransformeerd van een standaard deurenleverancier

naar een engineeringspartner in premium

industriële deuroplossingen. “Klanten zijn bij ons

verzekerd van één onderneming, één telefoonnummer

en één directe contactpersoon voor al hun

industriële deuren”, benadrukt Schiltmans. “Van

advies en engineering t/m installatie, service en onderhoud.

Bovendien ontwikkelen we continu nieuwe

dienstverleningsproducten. Zeer interessant zijn

onze hygiënecheck, brandcheck en energiecheck,

waarmee we klanten adviseren en ondersteunen bij

audits, keuringen en energiekostenbeheersing.” ❚

'De keuze voor de juiste industriële

deuroplossing dient bewust en vooral

ook doordacht te zijn'

Schumanpark 127

7336 AS Apeldoorn

T +31 (0)55 576 75 15

E info@prodoor.nl

W www.prodoor.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 61


Gegarandeerd

goed

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

dé specialisten in dak- en wandbeplating

D hardeman-vanharten.nl

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

Volg ons ook via

FXT


HARDEMAN | VAN HARTEN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Hardeman | van Harten

Strakke gevels met

een scherpe belijning

Bedrijfsgebouwen en distributiecentra werden lange tijd ontworpen met een sobere en gesloten gevel, waarbij het kantoorgedeelte

vaak van decoratieve kaderelementen werd voorzien. Met de aluminium composiet panelen van Hardeman

| van Harten kan de bijzondere esthetiek van deze elementen nu ook eenvoudig worden doorgezet naar de rest van de

gevel. Dankzij de panelen ontstaat in mum van tijd een uiterst vlakke, strakke en onderhoudsvrije gevel, met een luxueuze

uitstraling én een ongekende ontwerpvrijheid. Dit wordt door architecten en opdrachtgevers zeer op prijs gesteld.

Nippon in Hoofddorp.

“Onze aluminium composiet panelen worden

gemaakt van twee ultradunne aluminium platen,

waartussen een composietkern wordt verlijmd.

Het resultaat is een paneel van slechts 4 mm dik,

die uiterst vlak én sterk is”, vertelt Martijn Jansen

namens Hardeman | van Harten. “De gevelpanelen

zijn zeer goed en nauwkeurig te bewerken. Zo

kunnen eenvoudig V-groeven worden gefreesd

en hoeken worden gevouwen, waardoor een

grote ontwerpvrijheid ontstaat. Bovendien zijn de

panelen zeer licht van gewicht en veelal zonder

zichtbare naden uit te voeren. Voor de montage

beschikken wij over vaste montageploegen en eigen

materieel.”

Danone Nutricia in Cuijk.

Jarola in Coevorden.

De aluminium composiet panelen van Hardeman

| van Harten vinden gretig aftrek in projecten.

Mooie referenties zijn bijvoorbeeld de distributiecentra

van Jumbo in Bleiswijk, vida XL in Venlo,

Danone Nutricia in Cuijk, de Bijenkorf in Tilburg,

Michael Kors in Venlo en DSV in ’s-Heerenberg en

Venlo. Op dit moment produceert Hardeman | van

Harten bovendien gevelelementen voor het logistieke

centrum van Nippon in Hoofddorp. ❚

Lage Veldweg 10

6741 JL Lunteren

T +31 (0)318 46 15 51

E info@hardeman-vanharten.nl

W www.hardeman-vanharten.nl

Michael Kors in Venlo. (Beeld: Peter Markesteijn Fotografie)

Vida XL in Venlo. (Beeld: Peter Markesteijn Fotografie)

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 63


BATENBURG INSTALLATIETECHNIEK

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Batenburg Installatietechniek

ONE-STOP-SHOP

VOOR DUURZAAMHEID

In het VN-Klimaatakkoord van Parijs zijn diverse afspraken gemaakt om de klimaatverandering te stoppen. Vermindering

van onze CO 2

-uitstoot door het uitbannen van fossiele brandstoffen is hiervoor noodzakelijk, maar zorgt voor grote

uitdagingen, merkt Gerard van Dalen, directeur van Batenburg Installatietechniek. Want waar moet je als bedrijf

beginnen? Welke keuzemogelijkheden zijn er? En welke voor- en nadelen brengen deze mogelijkheden mee? Wat heeft

prioriteit? “Met meer dan 60 jaar kennis en ervaring in duurzame energieprojecten staan wij opdrachtgevers graag

terzijde. Bedrijven, woningcorporaties, overheden en instellingen kunnen bij ons terecht voor berekeningen, tekeningen

en advies. Bovendien leveren, installeren én onderhouden wij alle benodigde technieken, als een one-stop-shop

voor duurzaamheid.”

“Om de doelstellingen van een energielabel C

in 2023, ten minste 40% minder CO 2

-uitstoot

in 2030 en een CO 2

-vrij energiesysteem in 2050

te kunnen halen, moet stap voor stap worden

overgestapt op duurzame energievoorzieningen.

Een flinke uitdaging, volgens Van Dalen, nu het

overgrote deel van onze gebouwen nog aardgas

gebruikt voor o.a. ruimteverwarming, warmtapwater

en om mee te koken. “Om een soepele

overstap naar groene energie mogelijk te maken,

zonder capaciteits- en comfortverlies, brengen wij

eerst het gebouw in kaart: welke installaties zijn

voorzien? En kunnen we deze all-electric maken?

Zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld zonneenergie,

windenergie, waterstof, aardwarmte en/

of e-mobility? En hoe groot moeten deze systemen

dan worden uitgelegd? Is eigen energieopslag een

optie? Vanzelfsprekend hebben we hierbij ook oog

voor de bouwkundige staat van het gebouw.”

'Als totaaldienstverlener in

duurzame energie hebben

wij een voorbeeldfunctie'

TRIAS ENERGETICA

In haar advies gaat Batenburg Installatietechnieken

uit van de Trias Energetica; een driestappenstrategie

voor duurzaamheid waarbij allereerst

de energievraag van het gebouw zoveel mogelijk

wordt ingeperkt. “Naast installatietechnische optimalisaties

zoals LED-verlichting, bewegingssensoren

en zonnepanelen kun je hierbij denken aan

het (na-)isoleren van de gebouwschil”, aldus Van

Dalen. “Hoewel we dit zelf niet verzorgen, kennen

we wel diverse adviseurs en aannemers die

hierin kunnen ondersteunen. Voor de energievraag

die overblijft, ontwerpen we graag een duurzame

energie-oplossing op maat.”

Populair in het duurzame productaanbod van

Batenburg Installatietechniek zijn de transformatorstations

(compactstations), energieopslagsystemen

en oplaadstations voor elektrische

voertuigen. “Wanneer bedrijven overstappen

naar een all-electric energievoorziening, neemt

hun stroomvraag flink toe”, weet Van Dalen.

De energiezuinige stad van de toekomst, volgens Batenburg Installatietechniek.

64 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


BATENBURG INSTALLATIETECHNIEK

Een transformatorstation kan dan noodzakelijk

zijn. Onze transformatorstations worden volledig

in eigen beheer geassembleerd, waardoor

we snelle levertijden kunnen garanderen. Bovendien

verzorgen we graag de aansluiting op het

middenspanningsnet van de netbeheerder. Door

het transformatorstation en eventuele energieopslagsysteem

perfect af te stemmen, kunnen

we inefficiënte piekbelastingen afvlakken (peak

shaving) en betalen bedrijven nooit meer teveel.”

EEN DUURZAME INFRASTRUCTUUR

Eigen energieopslag wordt volgens Van Dalen

steeds interessanter. Niet alleen omdat de salderingsregeling

langzaam wordt afgebouwd, maar

ook omdat de congestieproblemen steeds groter

worden. “Wie zoekt naar een efficiënte en betrouwbare

energievoorziening zonder conversieen

transportverliezen, kan eigenlijk niet meer om

eigen energieopslag heen.” Wie hierbij kiest voor

Batenburg Installatietechniek, kiest voor hoogwaardige

systemen van Europese A-merk leveranciers.

Maar ook voor uitgebreide load balancing

oplossingen, waarbij het energiegebruik van de

EV-laadpalen en andere energievragers 24/7 in

balans wordt gehouden. Recent heeft Batenburg

Installatietechniek ook het elektrisch laden van

vrachtwagens aan haar portfolio toegevoegd.

“Bovendien verzorgen wij de duurzame laadinfrastructuur

van alle grote buspleinen in Nederland.”

VERANTWOORDELIJKHEID

Naast het van A tot Z ondersteunen van klanten

in hún energietransitie, neemt Batenburg Installatietechniek

ook zelf haar verantwoordelijkheid.

“Als totaaldienstverlener in duurzame energie

hebben wij een voorbeeldfunctie”, vindt Van Dalen.

“Wij zijn druk bezig om onze eigen panden te

verduurzamen. Hierbij kiezen we niet alleen voor

eigen zonne-energieopwekking en -opslag, maar

ook voor thermische opwekking. In één van onze

panden gaan we bijvoorbeeld waterstof gebruiken

voor de verwarming. Met de ervaring die we

hierbij opdoen, kunnen we klanten in de toekomst

nóg beter te bedienen. Onze ambitie is om binnen

twee jaar volledig van het gas los te gaan. Bovendien

hebben we duidelijke CO 2

-doelen gesteld. In

2030 willen we onze CO 2

-uitstoot met de helft

gereduceerd hebben. Daarom maken we bijvoorbeeld

gebruik van windenergie van het windpark

aan de Slufterdam. Ook hebben we ons wagenpark

geëlektrificeerd. Op dit moment verkennen

we de mogelijkheden voor elektrische bedrijfswagens,

waarmee we tevens aansluiten bij de trend

van de duurzame, emissieloze bouwplaats.” Voor

elke kilo CO 2

die Batenburg Installatietechniek nu

nog produceert, worden sinds november bomen

geplant in het Batenburg bos in Vorden, in samenwerking

met Natuurmonumenten. ❚

Stolwijkstraat 33

3079 DN Rotterdam

T +31 (0)10 292 80 80

E info@batenburg.nl

W www.batenburg.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 65


WSP

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld WSP en Nikkels Vastgoed

Haalbaar en maakbaar

bouwen in de binnenstad

Binnenstedelijke verdichting is dé opgave voor de komende decennia. Naast jongeren willen ook ouderen graag in de

stad wonen, dichtbij voorzieningen en met familie en vrienden in de nabije omgeving. Tot 2040 zijn alleen in West-

Nederland nog zo’n 1 miljoen woningen nodig om aan de enorme woonvraag te kunnen voldoen, weet Eddy van Caulil,

manager Multidisciplinaire Projecten bij advies- en ingenieursbureau WSP. “Binnenstedelijke verdichting is noodzakelijk

en leidt in het algemeen tot gestapelde functies en ondergronds bouwen. Complexe bouwputten en omgevingsrisico’s

liggen hierbij op de loer.”

“De binnenstad heeft maar weinig vrije percelen.

De ruimte die er wel is, wordt vaak volledig bebouwd.

Hierdoor kunnen (technische) problemen

met de omliggende gebouwde omgeving ontstaan”,

aldus Van Caulil. “Om een succesvolle

projectuitvoering te borgen, moeten bijvoorbeeld

de bouwkundige staat van belendingen, de aanwezigheid

van metrobuizen, spoorlijnen, (glasvezel)kabels

en leidingen én eventuele grondwaterstromingen

vroegtijdig beoordeeld worden, om

mogelijke invloeden mee te kunnen nemen in de

ontwerpfase.” Voor ontwikkelaars en beleggers

is het bovendien interessant om zoveel mogelijk

geld te genereren met de planontwikkeling, vertelt

hij. “Van belang hierbij is vooral wat de appartementen

uiteindelijk opbrengen. Dit is namelijk van

invloed op de rendabele investering aan de voorkant.

Nu Nederlandse hoogbouwtorens een steeds

hogere prijs per vierkante meter krijgen, kan bijvoorbeeld

geïnvesteerd worden in meer meters op

dezelfde locatie.”

Omdat WSP wereldwijd bezig is met stedelijke

verdichting en dus kennis heeft van verschillende

technieken in verschillende steden, kan zij Nederlandse

opdrachtgevers met raad en daad bijstaan.

Als voorbeeld noemt Van Caulil diverse bouwprojecten

van WSP rondom Central Park in New York,

waar met name de appartementen met uitzicht op

het park zo’n 70.000 dollar per vierkante meter

opleveren. “Hierdoor kan aan de voorkant fors

geïnvesteerd worden in constructieve technieken,

waardoor bijvoorbeeld nog slanker gebouwd

kan worden. In New York is een slankheidsratio

van 24:1 inmiddels geen uitzondering meer. Dit

betekent dat op een plot van 20 meter tot bijna

500 meter hoog gebouwd kan worden, terwijl in

Nederland nog een traditionele verhouding van

maximaal 7:1 wordt gehanteerd. Voor de Nederlandse

markt is een verhouding 24:1 onbetaalbaar,

maar er zijn wel interessante mogelijkheden.

Welke mogelijkheden dat zijn, lichten wij graag

toe in een persoonlijk gesprek.”

In het voorjaar van 2022 wordt gestart met de bouw van De Hoofdstraat, dat het hoogste gebouw

van Apeldoorn moet worden. (Beeld: Nikkels Vastgoed)

66 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


WSP

TECHNISCHE INHOUD

“Vanuit ons verleden als Lievense worden wij binnen

de bouw veelal benaderd als advies- en ingenieursbureau

voor constructies, bouwfysica en

brandveiligheid”, vertelt Van Caulil. “Doordat we

nu onderdeel zijn van WSP, kunnen we echter nog

veel meer disciplines leveren. Bijvoorbeeld op het

gebied van installaties, logistiek, beperking van

CO 2

-emissies en specifieke windanalyses. Zo kunnen

we nog meer technische inhoud toevoegen

aan projecten.” Een mooi voorbeeld is een project

in Apeldoorn. “Nikkels Projecten heeft recent samen

met Van Berlo Ontwikkeling een plan ontwikkeld

voor een 70 meter hoge woontoren. Voordat

dit project in de markt wordt gezet, hebben wij

het architectonische ontwerp mogen toetsen: is

het plan technisch haalbaar en maakbaar? Zijn

de vluchtwegen op orde? Kloppen schachtafmetingen

en liftaantallen? En is het project in diverse

bouwsystemen te maken, zodat de aannemer vrijheid

in zijn uitvoering houdt? Op basis van onze

randvoorwaarden is het ontwerp geoptimaliseerd,

zodat ontwikkelaars straks zo min mogelijk

risico’s lopen.”

Een tweede projectvoorbeeld is het Rivium in

Capelle aan den IJssel, waarvan het hoogbouwdeel

bovenop een primaire waterkering komt.

'Binnenstedelijke verdichting is dé

opgave voor de komende decennia'

“Vanuit die context en in opdracht van ontwikkelaars

Novaform en Zuiver Vastgoed hebben wij de

technische randvoorwaarden voor het ontwerp bepaald.

Hierbij hebben we tevens de geluidsbelasting

van de nabijgelegen A16 meegenomen, zodat

zo efficiënt mogelijk ontworpen en gebouwd kan

worden, voor diverse hoogteopties (tot 150 meter)

en tegen de laagste investeringskosten.”

VERTALING NAAR PREFAB

Dankzij de integratie van Bartels kan WSP ook heel

goed de vertaling maken naar prefab bouwmethodes.

“In binnenstedelijke projecten wordt steeds

vaker modulair en/of in prefab gebouwd, omdat

hiermee hoge(re) bouwkwaliteiten en bouwsnelheden

worden gehaald”, aldus Van Caulil. “Met

WSP krijgen opdrachtgevers een constructeur aan

tafel die weet wat prefab bouwen betekent. Wij

kunnen de prefab oplossing tot op detailniveau in

het ontwerp integreren. Het resultaat is een haalbaar

én maakbaar ontwerp, waardoor clashes,

faalkosten en verspillingen worden voorkomen.”

HERONTWIKKELING

VAN STATIONSGEBIEDEN

Voor de toekomst verwacht WSP ook steeds meer

gevraagd te worden voor de herontwikkeling van

stationsgebieden, waar volgens Van Caulil nog

een enorme potentie ligt. “Rondom stations liggen

nog vele vierkante meters die nooit bebouwd

zijn. De locaties waren lange tijd te complex en

te duur, maar door de hogere opbrengsten ontstaan

nieuwe kansen. Ook hierin spelen wij graag

een rol. Bedrijven die dergelijke ontwikkelingen

aandurven, zijn van harte welkom om contact op

te nemen.”

OVER WSP

WSP is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau

met grensverleggende experts

die dagelijks werken aan een toekomstbestendige

leefomgeving waarin veilig en gezond gewoond,

gewerkt, geleerd en gespeeld kan worden. In

Nederland zijn 440 medewerkers werkzaam op

9 locaties verspreid door het land. Zij bieden

een integraal dienstenpakket op het gebied van

Bouw, Infra, Energie, Water en Milieu, waarbij

lokale kennis gecombineerd wordt met een

wereldwijde expertise. ❚

Eddy van Caulil, manager Multidisciplinaire

Projecten bij advies- en ingenieursbureau WSP.

Tramsingel 2

4814 AB Breda

T +31 (0)88 910 20 00

E nl.info@wsp.com

W wsp.com/nl

W vacature.wsp.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 67


Wij maken Aluminium kozijnen.

Kozijnen die meer zijn dan een kader in uw gebouw.

Aluminium profielen van zeer hoge kwaliteit komen onze

fabriek binnen. Onze vakmensen vertalen de wensen van

de klant. Tegelijkertijd hebben wij overleg met de

architecten om te waarborgen dat het design perfect wordt

omgezet in een technische tekening voor de productie. Wij

denken mee in het gehele proces en zijn op de hoogte van

de laatste technische trends.


Gen360 is een handelsmerk van Otis Elevator Company.

Stel je voor

een lift

die nieuwe

perspectieven biedt

Met het Gen360-platform verleg je al je grenzen op het vlak van design.

Omdat er geen dakopbouw nodig is, kan je een ontwerp met plat dak creëren

dat veel eenvoudiger, eleganter en aantrekkelijker oogt*. www.otis.com

OPNIEUW

UITGEVONDEN

* Kan wijzigen in functie van de lokale regelgeving


VIANEN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Vianen

SNEL, EFFICIËNT EN WEERSONAFHANKELIJK BOUWEN MET HOUTEN GEVELELEMENTEN:

DE ONTWIKKELING

EN TOEKOMST VAN PREFAB

Eén adres en één verantwoordelijke partij voor de complete gevel. Maar ook: een flinke optimalisatie van processen.

Volgens Oene Wassenaar, directeur van Vianen, is het niet verwonderlijk dat steeds meer prefab wordt gebouwd. Ook als

het om houten gevelelementen gaat. “Arbeidskrachten worden steeds duurder en het aantal handjes op de bouw én in

de fabrieken neemt snel af. Automatisering van processen is in dit geval noodzakelijk, waar onze fabriek zich uitstekend

voor leent. In onze productiehallen in Montfoort worden alle gevelelementen onder de beste arbeids- en klimaatcondities

geproduceerd, met een optimale efficiëntie en kwaliteit als resultaat. De productietijd is aanzienlijk korter dan in het

werk. Bovendien zijn in de fabriek de toleranties kleiner….”

“Prefab biedt mogelijkheden om over de keten

heen te automatiseren. Maar ook om onderdelen

nog beter af te stemmen”, vertelt Wassenaar. “In

de bouw wordt nog altijd gewerkt met vrij ruime

toleranties. Bijvoorbeeld om kozijnen, kantstukken

en/of puien goed in te passen in de gevelelementen.

Als gevolg hiervan worden montagepartijen

regelmatig geconfronteerd met ongewenste naden,

kieren en afdichtingen. Prefab biedt hier een

oplossing voor. In de fabriek kunnen processen beter

worden afgestemd, waardoor toleranties kleiner

én correcter worden. Onder andere isolerend

vermogen, luchtdichting én waterdichting worden

zo naar het allerhoogste niveau getild.”

ÉÉN AANSPREEKPUNT

EN ÉÉN GARANTIEPARTIJ

“Een gebouw beschikt over een aantal cruciale

componenten, zoals de fundering, het casco en

de gevel”, aldus Wassenaar. “In de toekomst wil

Vianen de rol van gevelbouwer volledig op zich

nemen, zodat in ieder geval dit gebouwonderdeel

excelleert. Zowel in uitstraling als in prestaties.

Naast het ontwerp en de productie van prefab

houten gevelelementen kunnen we in onze fabriek

alle kozijnen, ramen, glaspuien en andere elementen

integreren. Daarnaast nemen we graag de

montage op de bouw voor onze rekening, zodat

opdrachtgevers verzekerd zijn van één aanspreekpunt

en één garantiepartij voor de complete gevel.

Omdat de markt hier zichtbaar prijs op stelt, willen

we deze dienstverlening de komende tijd verder

uitbouwen. Zo zijn we op zoek naar partnerbedrijven,

die samen met ons deze verantwoordelijkheid

aan kunnen én durven gaan.”

Onder andere isolerend vermogen, luchtdichting én waterdichting worden in de fabriek naar het

allerhoogste niveau getild.

VEILIGHEID, RESPECT

EN VERTROUWEN

Het traditionele model van verkoop en inkoop zal

de komende jaren steeds meer veranderen naar

70 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


VIANEN

het uitwisselen van technieken en specificaties,

verwacht Wassenaar. “Want alleen dan kunnen

we als partners een kwalitatief hoogwaardig gebouw

neerzetten. In dit kader zijn drie kernbegrippen

essentieel: veiligheid, respect en vertrouwen.

Veiligheid heeft niet alleen betrekking op de productie-

en montageprocessen, maar ook op het

sociale aspect. Zo moeten we verwachtingen en

twijfels naar elkaar kunnen uitspreken, zonder dat

dit consequenties heeft. De traditionele rol van

klant en leverancier maakt plaats voor vergaande

partnerships, waarin een ieder gelijkwaardig is én

elkaar respecteert. Bovendien is afspraak altijd afspraak.

Alleen als we hierop kunnen vertrouwen,

kunnen we op lange termijn samenwerken, van

elkaar leren én de beste producten samenstellen.”

VOOR DE BESTE PRIJS

Om prefab bouwen naar het allerhoogste niveau

te kunnen tillen, hoopt Vianen nog eerder bij de

belangrijkste partners aan tafel te komen. Liefst

nog voor de plan- en prijsvorming, zodat niet voor

de laagste maar voor de beste prijs ontworpen en

gebouwd kan worden. “Het gevelontwerp wordt

standaard door onze engineers uitgewerkt in

Tekla/BIM”, vertelt Wassenaar. “Op dit moment

vullen we onze BIM-bibliotheek met constructies

en elementen die beproefd én goedgekeurd

zijn. Hierdoor beschikken we op termijn over álle

modulaire bouwstenen voor een optimaal presterende

gevel.” Na akkoord wordt de complete

productiestraat van Vianen vanuit het BIM-model

De complete gevelelementen worden just-in-time naar de bouw vervoerd.

aangestuurd, waardoor communicatieruis niet aan

de orde is. “Vervolgens worden de complete gevelelementen

just-in-time naar de bouw vervoerd,

waar we ook onze verantwoordelijkheid nemen.

Bijvoorbeeld door de lucht- en waterdichte montage

te adviseren én verzorgen. Dit klinkt niet alleen

veelbelovend, maar is het ook. Vianen loopt

graag in deze trend voorop.” ❚

'In de fabriek

kunnen processen

beter worden

afgestemd,

waardoor

toleranties kleiner

én correcter

worden'

Arbeidskrachten worden steeds duurder en het aantal handjes op de bouw én in de fabrieken neemt

snel af. Automatisering van processen is in dit geval noodzakelijk.

Willeskop 30

3417 MD Montfoort

T +31 (0)348 474 044

E info@vianenkozijnen.nl

W www.vianenkozijnen.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 71


BLR-BIMON

Tekst Patricia van der Beek | Beeld Aschwin Snel

​Coronaproof en

toekomstbestendig

Sinds het uitbreken van de coronapandemie staat het hoog op de politieke agenda: goede ventilatie op scholen. Voor het

Kalsbeek College in Woerden was dit reden genoeg om een compleet ventilatiesysteem te laten installeren. De scholengemeenschap

gaf BLR-Bimon opdracht voor de engineering en uitvoering hiervan.

Het Kalsbeek College liet een compleet ventilatiesysteem installeren.

72 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


BLR-BIMON

​“De roep om goede ventilatie op scholen is niet

nieuw”, zegt Technisch Adviseur Gert-Jan de Stigter

van BLR-Bimon. “In 2015 bracht de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland al een Programma

van Eisen uit voor Frisse Scholen. Dit om de gezondheid,

het welbevinden en de prestaties van leerlingen

in de klas te bevorderen. Door corona zijn deze

eisen actueler dan ooit, sinds bekend is dat goede

ventilatie voorkomt dat het virus zich via aerosolen

in de lucht verspreidt. Vanuit deze gedachte vroeg

het Kalsbeek College ons om mee te denken over

een ventilatiesysteem, zowel voor de hoofdlocatie

aan de Josef Israëlslaan als locatie Bredius aan de

Burgemeester H.G. van Kempensingel.”

VIJFTIG DUURZAME

VENTILATIE-UNITS

In de 44 lokalen van de hoofdlocatie en in zes

lokalen van Bredius bracht BLR-Bimon een ventilatie-unit

met warmteterugwinning en CO 2

-sensor

aan. De Stigter: “De units ventileren op CO 2

, maar

kunnen ook handmatig aangestuurd worden. De

units zuigen schone lucht van buiten aan en blazen

deze, op de gewenste temperatuur, de lokalen in.

De vuile lucht wordt afgevoerd. De energie in deze

lucht wordt hergebruikt voor het opwarmen van

de aangevoerde lucht. Dit levert een rendement op

van 75 procent. De units zijn tevens uitgevoerd met

een bypass-modus voor zomernachtventilatie.”

BRIEVENBUSSEN IN DE GEVEL

De grootste uitdaging lag in het inpassen van de

units in de bestaande situatie. “De ruimtes boven

de plafonds waren te laag”, licht De Stigter toe.

“Op de tweede, bovenste verdieping losten we dit

op door de plafondplaten te verwijderen. Zo konden

we met het systeem aansluiten op het dak.

Op de begane grond en eerste verdieping ging dit

niet. Om voldoende buitenlucht aan te kunnen

zuigen, moesten we flinke openingen in de gevel

maken. In overleg met de constructeur zaagden

Klaslokaal met ventilatie-unit in het plafond.

'In overleg met de constructeur zaagden

we 36 sparingen uit in de vorm van

een brievenbus'

we 36 sparingen uit in de vorm van een brievenbus.

Deze smalle openingen van 90 bij 300 millimeter

waren nodig om het liggende betonstaal

in de gevels intact te houden. Om de sparingen

stevigheid te geven, zijn ze voorzien van een opvangconstructie

van RVS.”

KRAPPE PLANNING

De gevelsparingen werden bedacht en uitgewerkt

gedurende de uitvoeringsfase van het project. Dit

had te maken met de krappe planning. De werkzaamheden

moesten in de zomervakantie uitgevoerd

worden. “We konden natuurlijk niet boren

en zagen als de leerlingen in de klas zaten”, aldus

De Stigter. “Om de planning te halen, liepen veel

werkzaamheden parallel aan elkaar. Ook maakten

we gebruik van de voorjaarsvakantie. In die week

brachten we de units op de tweede verdieping aan.

In de kerstvakantie komen we nog één keer terug,

om stoplichten in de klassen te plaatsen. Deze

stoplichten geven de luchtkwaliteit in de klas aan.”

ONDERHOUD

BLR-Bimon is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud

van het ventilatiesysteem. Het vervangen

van de filters is hierin een belangrijk onderdeel. De

Stigter: “Na honderd draaiuren controleren we de

filters en stellen we de draaitijd in. Wanneer die

draaitijd erop zit, krijgen we een melding dat de

filters vervangen moeten worden. Op deze manier

blijft het ventilatiesysteem optimaal functioneren

en is het Kalsbeek College klaar voor de toekomst.

De leerlingen zijn de komende decennia verzekerd

van een gezond, fris en duurzaam binnenklimaat

in hun klaslokalen.” ❚

Aan- en afvoer van lucht via het dak.

Aardvletterweg 3A

3417 XL Montfoort

T +31 (0)348 47 22 47

E info@blr-bimon.nl

W www.blr-bimon.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 73


Twintec Nederland

De staalvezelspecialist in industrievloeren

Tel: 0345 532 878 - www.twintec.nl - info@twintec.nl

Build

Design

Guarantee


TWINTEC NEDERLAND

Tekst Roel van Gils | Beeld Twintec Nederland

Meer dan een ecologisch

verantwoorde vloer

Als onderdeel van de Twintec Group is Twintec Nederland gespecialiseerd in het aanbrengen van staalvezel gewapende

industrievloeren. Het wereldwijd opererend bedrijf werkt altijd naar de lokale normen van de landen waarin ze actief is.

“Met onze eigen vakmensen, machines, research- en engineeringsafdeling blijven we voortdurend innoveren, zowel op

het gebied van het milieu, ons machinepark als in het optimaliseren van de ontwerpen van onze eigen engineers”, zegt

Marieke Pitlo van Twintec Nederland trots. “Het doel: op maat gemaakte, ecologisch verantwoorde en duurzame vloeren

produceren over de hele wereld. Dit doen wij volgens het Design – Build – Guarantee principe.”

Design: Twintec beschikt over een eigen Research

& Engineering afdeling, waar de vloeren naar de

wensen van de klant ontworpen worden. Deze ontwerpen

zijn zowel technisch als praktisch afgestemd

op de operationele wensen van de klant en conform

de lokale eisen en normen. Ook worden hier vernieuwende

technieken en toepassingen uitgewerkt.

Build: met goed opgeleide medewerkers, de nieuwste

machinetechnologie, speciaal ontworpen materieel,

ervaren project-bouwmanagement en logistieke

vaardigheden worden de ontwerpen uitgevoerd.

Guarantee: met Twintec is men verzekerd van

zowel goede interne procedures en kwaliteitscontroles

ter plaatse als een sluitende documentatie.

“We bieden een hoog servicelevel, ook na het opleveren

van de vloeren. En uiteraard een tienjarige

garantie op de vloer”, zegt Pitlo.

GERECYCLEDE VEZEL

Twintec blijft werken aan oplossingen die het milieu

ten goede komen. Een mooi voorbeeld hiervan

is de Twincon vezel, in eigen huis ontwikkeld en

geproduceerd. “Het is een gerecyclede vezel die

gebruikt kan worden in plaats van en in combinatie

met de ‘traditionele’ staalvezel”, legt Pitlo uit.

“Door deze vezel toe te passen in bijvoorbeeld de

Twintec Ultimate (de hybride vloer) wordt er een

serieuze reductie in CO 2

-uitstoot gerealiseerd.”

Daarnaast test Twintec met zogenaamde Bio

Curings (biologische verhardingsmaterialen) om

hierin zowel het milieu als de medewerkers te beschermen.

“Deze toepassing is eveneens van positieve

invloed op de CO 2

-uitstoot”, zegt Pitlo en

vervolgt: “Het machinepark is inmiddels uitgebreid

met de TS6100 e, onze elektrische mini laserscreed

met 0% uitstoot. Zowel voor de medewerkers als

voor het milieu een enorme sprong vooruit. Iets

kleiner dan zijn grote broer, maar zeker zo efficiënt.

De TS6100 e kan zelfs voorzien worden van

elektrische polijstmachines waarmee recent ook

Twintec Plus is een speciaal ontwikkelde milieuvriendelijke en stofbindende

vloeistof die diep doordringt tot in de betonvloer.

'Met onze eigen vakmensen, machines,

research- en engineeringsafdeling blijven

we voortdurend innoveren'

gewerkt is. Ook deze zijn niet alleen beter voor de

medewerker, maar ook voor het milieu.”

“Om de duurzaamheid van de vloer te blijven

garanderen, kunnen we onze industrievloeren

voorzien van de Twintec Plus”, zegt Pitlo. “Hetzij

om een oude industrievloer weer nieuw leven te

geven, hetzij om de vloer klaar te maken voor

de toekomst. Onderhoud en schoonmaken kan

eenvoudiger. Twintec Plus is een speciaal ontwikkelde

milieuvriendelijke en stofbindende vloeistof

die diep doordringt tot in de betonvloer. Het gaat

een actieve binding aan met de vrije kalkdeeltjes

in de vloer. Dit zorgt ook voor een betere verdichting

van de vloer en een betere hardheid. Het is

al met al een duurzame en ecologische oplossing

omdat het gebruikmaakt van de reeds aanwezige

componenten in de betonvloer. De vloer wordt

door dit proces helemaal stofvrij en door de hoge

lichtreflectiewaarden neemt het energieverbruik

af. Ook deze toepassing heeft weer een positief

effect op de CO 2

-uitstoot. Kortom, Twintec timmert

niet alleen aan de weg (vloer), maar zeker ook aan

de toekomst.” ❚

Gutenbergweg 6

4104 BA Culemborg

T +31 (0)345 532 878

W twintecgroup.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 75


SOLARLUX

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Solarlux

‘Passie voor de perfecte

symbiose van techniek en design’

Maximale transparantie, royale openingen en vloeiende overgangen tussen binnen en buiten. Zowel in hoog- als laagbouwprojecten

en ongeacht de windbelasting. Marktleider in flexibele geveloplossingen Solarlux innoveert en test haar

producten continu, met oog voor technische details, design én een optimaal wooncomfort. Belangrijk onderdeel hierbij

zijn de U-waarden voor profielen en beglazing, vertelt Jan Jaap Hofstra, Consultant Architecten bij Solarlux. “Doordat

wij zeer hoge thermische isolatiewaarden kunnen garanderen, kunnen wij aan de voorhoede deelnemen in de meest

duurzame én innovatieve projecten wereldwijd.”

Een mooi voorbeeld van een innovatief project is

de Stadskeerkring in Amersfoort, vertelt hij. “Dit

binnenstedelijke project bestaat uit zes stoere appartementenblokken,

met als blikvanger een dertien

verdiepingen hoge toren. De locatie nabij het

spoor en diverse sportvelden zorgde voor een flinke

geluidsdruk op de diverse gevels. Om een optimaal

wooncomfort te garanderen, hebben wij in

opdracht van Vastbouw BV alle geluidsbelaste gevels

geluidsarm gemaakt. De balkons en loggia’s

zijn door ons voorzien van een SL 45 aluminium

borstwering, met daar bovenop voltransparante

SL 25R balkonbeglazing met enkelglas en een

smalle omkadering. Dankzij ons multifunctionele

schuif/draaisysteem kunnen bewoners het hele

jaar door van hun buitenruimte genieten. Bovendien

zijn de buitenzijden van het glas eenvoudig

van binnenuit te reinigen, waardoor bespaard kan

worden op de glasbewassingsinstallatie.”

De balkons en loggia’s zijn door Solarlux voorzien van een SL 45 aluminium borstwering, met daar

bovenop voltransparante SL 25R balkonbeglazing met enkelglas en een smalle omkadering.

SUBLIEME LICHTINVAL

Op dit moment is Solarlux in opdracht van BPD/

Sorba Projects bv betrokken bij de realisatie van

het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com op het

Oosterdokseiland in Amsterdam. In de zogenaamde

‘City Campus’ komen werken, wonen en ontspannen

samen. Met zo’n 5.000 werkplekken en

diverse sociale ruimtes, co-creatieruimtes, restaurants,

een fraai dakterras én 42 appartementen is

de multifunctionele nieuwbouw één van de grootste

binnenstedelijke projecten in West-Europa, aldus

Hofstra. “Het kantoorgedeelte beschikt over

een BREEAM ‘Excellent’ ontwerpcertificaat en ook

de appartementen zijn zeer duurzaam ontworpen.

Bovendien onderscheiden zij zich door een

modern design én sublieme lichtinval. Ons cero

schuifsysteem levert hier een belangrijke bijdrage

aan. Uniek aan dit systeem is de slanke omkadering,

die ook bij 6 meter hoogte slechts 34 mm

bedraagt. Met een doorzichtpercentage van 98%

garandeert het systeem een maximale transparantie.

Bovendien zijn de energetische waarden uitstekend;

cero voldoet volledig aan energieprestatienorm

BENG en de normen voor passiefhuizen.”

76 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


SOLARLUX

BEST OF BEST – ICONIC AWARD

Met cero heeft Solarlux in 2015 de iF Gold Award,

German-Design Award en Iconic Award ‘Best of

Best’ gewonnen in de gevelcategorie. Met het

innovatieve Avalis-daksysteem is de gevelspecialist

op 11 oktober jl. opnieuw bekroond met een

‘Best of Best - Iconic Award voor Innovatieve Architectuur’

in de categorie ‘gevel’. “Avalis is veel

meer dan een thermisch geïsoleerd plat dak”,

aldus de jury in haar rapport. “Het is een doordachte

uitbreiding van de leefruimte: het maakt

de grootst mogelijke transparantie mogelijk met

tegelijkertijd een uitstekende thermische isolatie

en dichtheid.”

Twee designvarianten en verschillende opties

voor de transparante onderconstructie bieden

speelruimte in de vormgeving. Avalis kent bovendien

een uiterst smalle aanzichtbreedte met het

dakoverstek met schuine rand. In de rechte versie

kan een zonweringssysteem geïntegreerd worden.

Een optioneel verkrijgbare lichtstraat met geïntegreerde

en automatisch regelbare dakramen laat

daglicht van boven naar binnen vallen. Voor een

Een mooi voorbeeld van een innovatief project is de Stadskeerkring in Amersfoort, met zes stoere

appartementenblokken en een dertien verdiepingen hoge toren.

'Doordat wij zeer hoge thermische isolatiewaarden kunnen

garanderen, kunnen wij aan de voorhoede deelnemen in de

meest duurzame én innovatieve projecten wereldwijd'

maximale transparantie kunnen Solarlux glazen

vouwwanden of het cero schuifsysteem als horizontale

beglazing worden gebruikt.

TOTAALCONCEPT

Het was niet alleen de esthetiek die de jury van de

Iconic Award 2021 overtuigde, maar ook het totaalconcept:

“Het feit dat de vereisten voor zowel

de hoogste thermische isolatie als een betrouwbare

ventilatie of de mogelijkheid tot zonwering

al aan de systeemkant zijn opgelost, is ingenieus

en bewijst de holistische ontwerpbenadering die

aan deze oplossing ten grondslag ligt”, aldus de

jury. Alle componenten zijn nauwkeurig op elkaar

afgestemd en komen van Solarlux als één enkele

bron. Daarmee is de functionaliteit op lange termijn

gegarandeerd. ❚

Het innovatieve Avalis-daksysteem is een doordachte uitbreiding van de leefruimte.

Marie Curiestraat 2

7442 DP Nijverdal

T +31 (0)548 631 323

E info@solarlux.nl

W www.solarlux.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 77


Electronweg 4 4700 PP Roosendaal 0165-568850

www.thermal2.nl info@thermal2.nl

Al meer dan 30 jaar is Thermal een begrip op het

gebied van aluminium ramen, deuren, puien en

gevels. In het oog springende projecten door heel

Nederland tonen de kennis en deskundigheid van

ons team. Een team van professionele vakmensen,

waar wij best trots op zijn. Het zijn immers onze

engineers en monteurs die van elk project weer

het beste en het mooiste weten te maken. Of het

nu om een klein of groot project gaat in de

renovatie- en nieuwbouw, van engineering tot en

met realisatie; wij gaan er voor. Vanzelfsprekend

kunt u ook na oplevering op onze deskundigheid

blijven rekenen.


50 jaar toonaangevend

in in in in gevelconstructies

50 jaar t

in gevelconstructies

Robertson Gevel

Techniek Nederland BV

Landdrostdreef 124

1314SK Almere

Tel. 0320 267 878

www.robertson.nl

Robertson Gevel

Gevel Gevel

Techniek Nederland BV BV BV BV

Landdrostdreef 124 124 124 124

1314SK Almere

Tel. Tel. Tel. 0320 Tel. 0320 267 0320 267 267 878 267 878 878 878

www.robertson.nl


KINGSPAN INSULATION

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Kingspan Insulation

BEWUST EN VERANTWOORD OMGAAN MET GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN WATER

Marktleider in isolatie neemt

haar verantwoordelijkheid

‘Better buildings for a better world’. Volgens die ambitie zet de Kingspan Group zich wereldwijd in voor een betere

gebouwenvelop. “Met onze hoogwaardige oplossingen willen wij blijvend vooroplopen in de markt en het verschil

maken voor mens én milieu”, aldus Dennis Bol, Head of Product Management & Innovation bij Kingspan Insulation.

Kingspan Insulation voorziet klanten in de bouw

van (advies over) hoogwaardige hardschuim isolatie,

waarbij een duurzame levenscyclus, efficiënt

materiaalgebruik en reductie van energie, CO 2

en

water voorop staan. Zónder in te boeten aan unieke

eigenschappen en design. “Klimaatverandering

is geen probleem van de toekomt, maar van nu”,

benadrukt Bol. “Om onze planeet te beschermen,

moeten we de wereldwijde temperatuurstijging in

2050 beperken tot 1,5°C. Ook moeten we onze afvalstromen

en CO 2

-uitstoot flink terugdringen. De

gebouwde omgeving speelt hierin een sleutelrol.”

VERANTWOORDELIJKHEID

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 40

procent van alle afval in Nederland en grootverbruiker

in grondstoffen, vertelt hij. “Bovendien

veroorzaakt de gebouwde omgeving 39 procent

van onze CO 2

-uitstoot. Daarmee heeft de bouw

een niet te onderschatten ecologische footprint,

die drastisch verkleind moet worden om onze

planeet ook in de toekomst leefbaar te houden.

Als marktleider in isolatie nemen wij hierin onze

verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren zijn we

diverse initiatieven gestart om onze producten

en processen te verbeteren, zónder de actuele en

zeer belangrijke productcriteria voor gebouwisolatie

en applicatie uit het oog te verliezen. Met de

ontwikkeling van een nieuwe generatie producten

willen wij bewijzen dat hoogwaardige isolatie én

respect voor mens en milieu uitstekend samen

kunnen gaan.”

‘De ambitie voor 2030 is om 60% van de hernieuwbare energie op onze eigen productielocaties

op te wekken. Hiervoor moeten de gebouwdaken van al onze eigen fabrieken worden voorzien

van zonnepanelen’.

HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN

Bol benadrukt dat duurzaamheid volgens

Kingspan Insulation veel verder gaat dan de hoeveelheid

CO 2

die in een product is opgeslagen.

“Het gaat ook over het minimaliseren van energie-

en waterverbruik en over het zo lang mogelijk

in de kringloop houden van producten en grondstoffen.

Daar zetten wij hoog op in. De grondstoffen

die we voor onze isolatieproducten gebruiken,

moeten bijvoorbeeld zo bio-based mogelijk zijn.

80 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


KINGSPAN INSULATION

Dit begint al bij het productdesign. Welke hernieuwbare

grondstoffen zijn beschikbaar? En wat

betekent dit voor het DNA van onze producten?

Hoe kunnen we de basis van onze producten verduurzamen

zonder isolatieprestaties, thermische

waarden, brandveiligheid en andere essentiële

eigenschappen negatief te beïnvloeden? Op dit

moment lopen diverse onderzoeken op dit vlak,

waarvan we heel veel verwachten.”

MINIMAAL MATERIAAL,

MAXIMAAL HERGEBRUIK

In haar onderzoeken gaat Kingspan Insulation uit

van het LIFECycle model, waarbij alle aspecten van

de levenscyclus van een product in ogenschouw

worden genomen. “Hierbij kijken wij verder dan

recycling, omdat dit lang niet altijd de duurzaamste

oplossing is”, benadrukt Bol. “Zo is het veel beter

om het grondstoffenverbruik te verminderen of

zelfs te voorkomen. Maar ook om producten te hergebruiken

in de productie- of applicatiefase. Omdat

onze isolatiepanelen aanzienlijk dunner zijn dan de

beschikbare alternatieven, hebben wij al een belangrijkste

eerste stap in duurzaamheid gezet. Een

tweede stap volgt binnenkort, met een terugneemprogramma

voor projectafval op bouwplaatsen. Op

korte termijn willen we beginnen met het retour

nemen van reststukken en verpakkingsmaterialen,

omdat we deze materialen heel goed kunnen recyclen

en/of verbranden voor energieterugwinning.

Bovendien zoeken we actief naar duurzame nieuwe

bestemmingen, conform het 10R-model.”

In een later stadium wil Kingspan Insulation ook

panelen terugnemen die vrijkomen tijdens transformaties

of wanneer een gebouw aan het eind

van zijn levensduur komt. Open samenwerking en

informatiedeling in de keten is hiervoor essentieel,

aldus Bol. “Een circulaire economie maak je als producent

en leverancier niet alleen. Om de isolatiepanelen

weer uit een gebouw te kunnen halen en

een hoge restwaarde te garanderen, moet bijvoorbeeld

losmaakbaar worden gebouwd. Bovendien

moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over

het scheiden én ophalen van de producten. Kunnen

de panelen lokaal opgeslagen en gerecycled worden,

zodat transportbewegingen en bijbehorende

CO 2

-uitstoot tot een minimum beperkt blijven?”

'Met de ontwikkeling van een nieuwe

generatie producten willen wij bewijzen

dat hoogwaardige isolatie én respect

voor mens en milieu uitstekend samen

kunnen gaan'

PLANET PASSIONATE

In 2020 heeft de Kingspan Group het Planet Passionate

duurzaamheidsprogramma gepresenteerd,

waarin ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd

voor de komende 10 jaar. Hierbij ligt

de focus op circulariteit en reductie van energie,

CO 2

en water. “Eén van onze doelstellingen is nul

netto-energie, waarbij 100% van de energie die

we gebruiken uit hernieuwbare bronnen komt.

In 2020 hebben we deze doelstelling reeds behaald.

De ambitie voor 2030 is om 60% van de

hernieuwbare energie op onze eigen productielocaties

op te wekken”, vertelt Bol. “Om ook deze

ambitie te halen, moeten de gebouwdaken van al

onze eigen fabrieken worden voorzien van zonnepanelen.”

Als het gaat over water, wil de groep

in 2030 100 miljoen liter regenwater opvangen

voor hergebruik in de productie en qua vervoer

wordt een nul-emissie bedrijfswagenpark in 2025

Dennis Bol

Head of Product Management & Innovation

Kingspan Insulation Continental Europe

nagestreefd. “Een belangrijke doelstelling op productniveau,

is om geen bedrijfsafval meer naar de

stortplaatsen te brengen. Deze doelstelling gaan

we dit jaar nog waarmaken, omdat we inmiddels

het grootste deel van ons bedrijfsafval kunnen recyclen

in andere bouwoplossingen. Wat overblijft,

wordt verbrand voor HR energieterugwinning.” ❚

Wil je meer weten over het Planet Passionate

programma van de Kingspan Group? Scan dan

de QR-code.

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

T +31 (0)543 543 210

E info@kingspaninsulation.nl

W www.kingspaninsulation.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 81


WILLEMS VASTGOEDONDERHOUD

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Willems Vastgoedonderhoud

Succesvol en verantwoord

investeren in vastgoedonderhoud

Hoe borgt u de verhuurbaarheid van uw woningvoorraad op lange termijn? Hoe houdt u zekerheid over de kwaliteit

en kosten van onderhoud? En hoe verbetert u de functionaliteit en energieprestaties van uw woningbezit?

Willems Vastgoedonderhoud heeft het antwoord!

PLANMATIG ONDERHOUD

Als betrouwbare en betrokken full-service onderhoudspartner

verzorgt Willems Vastgoedonderhoud

zowel planmatig als bouwkundig en

energetisch onderhoud, in opdracht van woning-

cor po raties in de regio Zuid-Holland. Met Tim,

Sander en Sjors Willems staat de derde generatie

aan het roer van het familiebedrijf, dat dit

jaar haar 85-jarig jubileum viert. “Willems Vastgoedonderhoud

gaat voor hechte en langdurige

klantrelaties”, vertelt Directeur Planmatig Onderhoud

Tim Willems. “Betrokkenheid en kwaliteit

staan in al onze activiteiten centraal. Zo werken

we waar mogelijk volgens de Resultaatgericht

Samenwerken (RGS) methodiek. Tot het planma-

Een mooi referentieproject voor Planmatig Onderhoud Plus is de Wilbertoord in Rotterdam-IJsselmonde. In opdracht van Woonbron heeft Willems Vastgoedonderhoud

recent twee woonblokken met in totaal 56 woningen uit de jaren ’70 klaargemaakt voor een duurzame toekomst. (Beeld: MNOBEL)

82 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


WILLEMS VASTGOEDONDERHOUD

Per project en op basis van de ambities van de

woningcorporatie werkt Willems Vastgoedonderhoud

diverse scenario’s uit. “Bijvoorbeeld in

combinatie met voorzieningen voor warmtenetten

(stadswarmte), groen gas (biogas) of all-electric

wonen”, vertelt Sander Willems. “Maar ook het

transitiegereed maken van woningen behoort tot

onze mogelijkheden, evenals de montage van PVpanelen.

In onze projecten gaan we steevast uit

van de Trias Energetica; een driestappenstrategie

waarbij we eerst de energievraag van de woning

beperken, door goed te isoleren. Vervolgens

wordt de energievraag die overblijft zo duurzaam

mogelijk ingevuld.”

Recent heeft Willems Vastgoedonderhoud 40 wooneenheden op de

Resedastraat in Leiden bouwkundig en energetisch verbeterd.

'Ongeacht of het gaat om planmatig,

bouwkundig of energetisch onderhoud:

wij gaan altijd voor een no-regret aanpak'

tig onderhoud behoort met name het in stand

houden van de buitengevel. Hierbij voeren onze

onderhoudsmedewerkers om de 7 á 8 jaar en geheel

naar behoefte timmerwerk, voegwerk, glaswerk

en schilderwerk uit. Tijdens dit natuurlijke

onderhoudsmoment kijken we bovendien actief

naar welke energetische maatregelen mogelijk en

wenselijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing

van isolatieglas, het (na)isoleren van gevels

en vloeren en ander ‘laaghangend fruit’, waardoor

woningen esthetisch en energetisch verbeteren,

terwijl overlast voor bewoners tot een minimum

beperkt blijft. Binnen onze organisatie noemen wij

dit Planmatig Onderhoud Plus.”

Een mooi referentieproject voor Planmatig Onderhoud

Plus is de Wilbertoord in Rotterdam-

IJsselmonde. In opdracht van Woonbron heeft

Willems Vastgoedonderhoud recent twee woonblokken

met in totaal 56 woningen uit de jaren

’70 klaargemaakt voor een duurzame toekomst.

“De woningen zijn van het gas af gehaald en worden

aangesloten op het warmtenet, waarvoor wij

de bouwkundige randvoorwaarden hebben gemaakt”,

vertelt Tim Willems. “Zo hebben wij het

bestaande glas vervangen door HR++ glas, een

deel van de puien vervangen door geïsoleerde panelen

en alle kelderplafonds geïsoleerd. Ook hebben

wij schilder- en voegwerk uitgevoerd aan de

gevels, houtrot hersteld, brandwerende maatregelen

getroffen in de portieken en het bestaande ketelhuis

aangepast. Last-but-not-least hebben wij

de woningen zodanig aangepast, dat elektrisch

koken mogelijk werd.”

BOUWKUNDIG EN

ENERGETISCH ONDERHOUD

Ook woningcorporaties die een stap verder willen

gaan dan planmatig onderhoud, kunnen bij

Willems Vastgoedonderhoud terecht. Op zelfstandige

momenten verzorgt de onderhoudspartner

namelijk ook graag grootschalig bouwkundig

en energetisch onderhoud op projectniveau. Bijvoorbeeld

wanneer een complete wijk naar een

hoger energielabel gebracht moet worden. “Het

grote voordeel van Willems Vastgoedonderhoud

is dat we alle onderhoudsdisciplines in eigen

huis hebben”, benadrukt Directeur Bouwkundig/

Energetisch Onderhoud Sander Willems. “Communicatie,

projectontwikkeling, realisatie en beheer

verlopen daardoor zeer efficiënt. Bovendien

hebben we nadrukkelijk oog voor het onderhoud

op lange termijn. We zijn heel sterk in bewonerscommunicatie,

waardoor onze projecten breed

gedragen worden.”

NO-REGRET

Ongeacht of het gaat om planmatig, bouwkundig

of energetisch onderhoud: Willems Vastgoedonderhoud

gaat altijd voor een no-regret aanpak, benadrukt

Tim Willems. “Bijvoorbeeld wanneer een

nieuw dak wordt geplaatst, wordt al voldoende

dakoverstek gecreëerd voor mogelijke buitengevelisolatie

in de toekomst. Bovendien kijken we

graag integraal naar vastgoedprojecten: waar

liggen de echte behoeftes? En wat kan uitgesteld

worden? Hierdoor worden onnodige (her)investeringen

voorkomen.”

Recent heeft Willems Vastgoedonderhoud 40 woon -

een heden op de Resedastraat in Leiden bouwkundig

en energetisch verbeterd. “In opdracht van Ons

Doel en binnen samenwerkingsverband Ons Onderhoud

(Smits Vastgoedzorg en Aannemersbedrijf

van der Helm) hebben wij zowel de kozijnen, ramen

en voordeuren als badkamers, keukens en toiletten

vervangen. Bovendien zijn alle daken vervangen en

geïsoleerd. Oude pannen zijn zorgvuldig gesorteerd

en aangevuld voor hergebruik, waarmee we een

mooie bijdrage leveren aan de circulair bouwen

gedachte”, aldus Sander Willems. “Omdat door

de isolerende maatregelen meer druk op het binnenklimaat

komt te staan, hebben we tevens een

CO 2

-gestuurd ventilatiesysteem voorzien. Zowel in

de ontwerp- als uitvoeringsfase hebben we de oude

ontwerptekeningen van de architect als uitgangspunt

genomen. Hierdoor beschikkend de woningen

– die zijn aangeduid als beschermd stadsgezicht

– weer over hun oorspronkelijke jaren ’20 uitstraling.

Tegelijkertijd voldoen ze aan alle eisen van

deze tijd.” ❚

Thurledeweg 95

3044 ER Rotterdam

T +31 (0)10 426 74 74

E info@willemsvgo.nl

W www.willemsvgo.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 83


LOVELD NV

De groene accenten zorgen voor bijzondere glooiende en organische accentvelden in het gevelaanzicht.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Loveld NV

NIEUW HOOFDKANTOOR VOOR BNP PARIBAS FORTIS IN BRUSSEL:

Futuristische gevel in prefab

architectonisch beton

Op de Warandeberg, een unieke locatie in het centrum van Brussel, wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe hoofdkantoor

voor BNP Paribas Fortis, een toonaangevende Europese bankverzekeraar. De nieuwbouw, die 5 ondergrondse en

7 bovengrondse verdiepingen telt, zal een capaciteit krijgen van ongeveer 4.500 werkplaatsen op een bruto oppervlakte

van 103.500 m². Bepalend voor de uitstraling van het gebouw is de imposante futuristische gevel, die is opgetrokken uit

een rasterwerk van verticale kolommen uit geprefabriceerd architectonisch beton. Loveld uit Aalter heeft de productie en

levering van de kolommen verzorgd. Het studiebureau van Loveld stond bovendien in voor de technische berekeningen,

engineering en het design van de montagehulpstukken, bevestigingssystemen en speciale thermische onderbrekingen.

84 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


LOVELD NV

“De kolommen in geprefabriceerd architectonisch

beton hebben in dit project een dubbelfunctie”,

vertelt Vincent Termote, Project Sales & Development

Manager bij Loveld. “De architecturale uitstraling

van het gebouw komt heel mooi tot zijn

recht door te werken met een architectonisch betonmengsel,

met een recept gebaseerd op specifieke

Fuchsite natuursteengranulaten in 2 verschillende

fracties. De unieke granulaten werden gekozen

omwille van hun heldere en smaragdgroene kleur,

die we eveneens terugvinden in de huisstijl van

BNP Paribas Fortis. De groene granulaten zijn in de

massa van de kolommen gestort.” De kolommen

kwamen volledig wit uit de bekisting, vertelt hij.

“Echter door een vertrager aan te brengen en met

behulp van een speciaal hogedrukprocédé werden

de groene granulaten weer zichtbaar gemaakt in

de vooraf uitgespaarde zones. De groene accenten

zorgen voor bijzondere glooiende en organische

accentvelden in het gevelaanzicht.”

ZEER LICHTE,

FEEËRIEKE UITSTRALING

Om de hoogwaardige architectonische uitstraling

te borgen, werd veel tijd en aandacht besteed aan

de juiste verhouding van granulaten en beton. Ook

werd maandenlang onderzoek gedaan naar de elementen

waarin ze verwerkt zijn. “Deze elementen

moeten namelijk zodanig geproduceerd worden,

dat ze rond de groene zones rondom een massief

witte verschijning hebben”, aldus Termote. “Zo

krijgt het gebouw in zijn totaliteit een zeer lichte,

feeërieke uitstraling en is het contrast met de organisch

uitgespaarde zones duidelijk aanwezig.”

STABILITEITSTECHNISCHE FUNCTIE

Naast hun bijzondere architecturale functie maken

de kolommen integraal onderdeel uit van de

structurele werking van de nieuwbouw. “De elementen

vervullen een belangrijke stabiliteitstechnische

functie door als lastendragend structureel

element op te treden”, vertelt Termote. “De klassieke

kolommen draagstructuur in het gebouw

kon volledig achterwege worden gelaten, omdat

de kolommen in de buitengevel met behulp van

thermische onderbrekingen aan de vloerplaten gekoppeld

konden worden en zo een functie als exoskelet

konden vervullen. Deze uitvoeringsmethode

zorgde uiteraard voor diverse positieve effecten

op de kostprijs, de nuttige beschikbare ruimte, de

uitvoeringstermijn, de duurzaamheid, etc.”

Aan de buitengevel lijken alle kolommen identiek.

“Toch zijn de elementen zodanig gedimensioneerd,

dat slechts 1 op de 2 kolommen effectief vloerdragend

uitgevoerd hoefde te worden”, benadrukt

Termote. “De verticale elementen werden met

een dubbele verdiepingshoogte (ca. 6 m) geprodu-

'De kolommen in geprefabriceerd

architectonisch beton hebben in dit

project een dubbelfunctie'

De groene granulaten zijn in de massa

van de kolommen gestort.

(Beeld: Tim Fisher Photography 2020)

ceerd, in situ op een speciaal ontwikkeld draaimechanisme

gekanteld en vervolgens met 5 op elkaar

doorgestapeld. Dit principe resulteerde in een halvering

van het aantal te monteren elementen, wat

een belangrijke troef was voor zowel de montagesnelheid,

kostenefficiëntie als duurzaamheid.” ❚

PROJECTCIJFERS

Aantal kolommen: 1.210

- Dragende kolommen: 578

- Dragende kolommen 1.100/950: 49

- Niet-dragende kolommen: 583

Aantal balken: 74

- Arcadebalken: 49

- Sky lobby balken: 25

Enkelschalige elementen: 521

- Sky lobby dakelementen: 22

- Bekledingspanelen wanden: 349

- Bekledingspanelen bogen gevel: 150

Totale betonhoeveelheid: 3.100 m³


Naast hun bijzondere architecturale functie maken de kolommen integraal onderdeel uit van de

structurele werking van de nieuwbouw. (Beeld: Benny De Grove)

Brug Zuid 12

9880 Aalter, België

T +32 (0)93 25 86 60

E info@loveld.com

W www.loveld.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 85


WIJ KOMEN GRAAG

BIJ U OVER DE VLOER

Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090

info@vanberlo.com | vanberlo.com


De Kok Staalbouw heeft veel ervaring en kennis in huis en

weet hoe je grote utiliteits- en industriële projecten met een

hoge moeilijkheidsgraad aanpakt.

We beschikken over circa 150 vakbekwame medewerkers.

Onze productiehal heeft een oppervlakte van circa 26.000 m²

en een hijscapaciteit van 70.000 kg. Hierdoor kunnen wij

zware staalconstructies met grote afmetingen vervaardigen.

Knap

staaltje

werk

We gebruiken de nieuwste technieken en met onze geautomatiseerde productiemachines

kunnen we het hele voortbrengingsproces van staalconstructies in eigen beheer uitvoeren.

Van ontwerpen, berekenen en tekenen tot produceren, conserveren en monteren.

De kracht van De Kok Staalbouw ligt in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Sleutelbegrippen

zijn samenwerking, vernieuwing, creativiteit, oplossingsgerichtheid, ontzorgen,

maatwerk, efficiency, veiligheid en kwaliteit.

De Kok Staalbouw B.V.

Bergsebaan 67

4726 SC Heerle

+31 (0)165 30 37 56

+31 (0)165 30 40 84

kok@kokstaal.nl


OTIS NEDERLAND

De roltrappen in de algemene ruimtes zijn ‘lui’ uitgevoerd, met een hellingshoek van 30 in plaats van 35 graden. Bovendien zijn 3 in plaats van 2 vlakke

treden voorzien bij de op- en afstapplaatsen.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Otis Nederland

WESTFIELD MALL OF THE NETHERLANDS:

MOOI VISITEKAARTJE

‘Een showroom voor de liften, roltrappen en rolpaden van Otis Nederland’. Zo omschrijft projectleider Gerrit van Veenendaal

het nieuwe Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, dat op 18 maart 2021 officieel is geopend. Het

grootste winkelcentrum van Nederland heeft een oppervlakte van 117.000 vierkante meter en telt 280 winkels en restaurants,

die uitstekend toegankelijk zijn dankzij de 36 liften, 47 roltrappen en 8 rolpaden van Otis.

Otis is gespecialiseerd in het installeren, repareren,

moderniseren en onderhouden van liften,

roltrappen en rolpaden. “We zijn al in 2015 door

opdrachtgever Unibail-Rodamco-Westfield bena­

derd, om aan de hand van een technische omschrijving

een inschrijving te doen voor in eerste

instantie 33 installaties”, vertelt Van Veenendaal.

“In 2016 kregen we de opdracht gegund. Als

nevenaannemer en in een bouwteam met de

belangrijke stakeholders hebben wij de advisering,

tekeningen en berekeningen van alle liften,

roltrappen en rolpaden in de algemene ruimtes

88 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


OTIS NEDERLAND

zet voor het verplaatsen van goederen tussen verdiepingen.

De liften bij de Jumbo en Mediamarkt

zijn bovendien zodanig geëngineerd, dat klanten

eenvoudig met hun winkelkarretje naar de parkeergarage

kunnen.”

TRANSPARANTE LIFTSCHACHT

In plaats van staalkabels zijn de liften opgehangen

aan polyurethaan-gecoate riemen, waardoor

zij aanzienlijk stiller functioneren. “Ook zijn er

liftinstallaties uitgevoerd in een transparante

schacht”, vertelt Van Veenendaal. “Op verzoek

van H&M Home hebben wij de binnenwanden

en muurkappen van de lift gewrapt in een antracietkleurige

folie. Daarmee is het winkelcentrum

een mooi visitekaartje geworden van onze uitgebreide

mogelijkheden.”

Op verzoek van H&M Home zijn de binnenwanden en muurkappen van de

lift gewrapt in een antracietkleurige folie.

'Omdat onze liften, roltrappen en

rolpaden raakvlakken hebben met zowel

de ruw- als afbouwfase, hadden wij met

diverse stakeholders te maken'

verzorgd. Toen de huurders bekend waren, kwamen

hier de installaties voor de winkels en restaurants

bij. Daarmee kwam het totaal aantal Otisinstallaties

uit op 91. Hieronder bevinden zich ook

interessante specials, zoals extra rolpaden bij het

parkeerdek van de Jumbo en een dubbele roltrap

naar Kinepolis, die als één overspanning bijna 10

meter omhoog gaat.”

‘LUIE’ ROLTRAPPEN

De roltrappen in de algemene ruimtes zijn ‘lui’

uitgevoerd, vertelt Van Veenendaal. “Dit betekent

dat zij een hellingshoek van 30 in plaats van 35

graden hebben gekregen. Bovendien zijn 3 in

plaats van 2 vlakke treden voorzien bij de op- en

afstapplaatsen, waardoor een optimale veiligheid

én gebruikerscomfort worden geborgd.” Alle

liften zijn machinekamerloos uitgevoerd en op

locatie geassembleerd, vertelt hij. “In het winkelcentrum

hebben we een breed gamma aan liften

geïnstalleerd. Van kleine liften met een hefvermogen

van 630 kg (8-persoons) tot zeer grote liften

van 3.000 kg (40-persoons) en alles wat daartussen

zit. De grootste liften worden met name inge-

DYNAMISCH ONTWERP

ÉN PLANNING

Vanwege de enorme projectomvang heeft Unibail-

Rodamco-Westfield besloten om de uitvoering op

te knippen in een noord- en zuiddeel. Beide delen

werden als losse projecten benaderd, met onder

andere hun eigen coördinatie- en bouwvergaderingen.

“Hier ging de nodige tijd in zitten”, vertelt

Van Veenendaal, die tevens enkele andere uitdagingen

toelicht. “Omdat onze liften, roltrappen en

rolpaden raakvlakken hebben met zowel de ruwals

afbouwfase, hadden wij met diverse stakeholders

te maken. Een uitdaging, omdat in de voorbereidende

fase nog niet alle afbouwpartijen bekend

waren. Bovendien waren het ontwerpproces én de

planning dynamisch. Als gevolg van voortschrijdende

inzichten werden regelmatig wijzigingen

doorgevoerd. Gezien de leveringstijden van de

installaties was dit zo nu en dan een behoorlijke

puzzel, omdat de installaties niet zomaar ergens

opgeslagen kunnen worden.”

Om zoveel zaken in goede banen te leiden, was

een standaard organisatie geen oplossing, vertelt

hij. “In plaats hiervan is gekozen voor een hecht

team, met twee projectleiders (voorbereidend en

uitvoerend), een werkvoorbereider en tekenaar/

(BIM-)engineer. Dankzij deze aanpak, met de juiste

mensen op de juiste plek, hebben we alle uitdagingen

het hoofd kunnen bieden. Gezamenlijk kijken

wij terug op een uitdagend maar goed verlopen

project, waarin zeer prettig met alle stakeholders

is samengewerkt.” ❚

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

T +31 (0)88 750 06 00

E klantenservice@otis.com

W www.otisnederland.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 89


KNAUF

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Knauf

SAMEN DE BOUW VERSTERKEN

Producent van innovatieve afbouwmaterialen en systemen Knauf vindt dat iedereen een prettige, veilige en comfortabele

ruimte verdient om in te wonen, werken of verblijven. Daarom wordt iedere dag gewerkt aan innovatieve oplossingen

die hieraan bijdragen. Van buitengevelisolatie tot droge afbouw, stukadoorsmaterialen, machines en gereedschappen,

van vloeren tot wanden, plafonds en gevels en van nieuwbouw tot renovatie en transformatie: de producten en systemen

van Knauf staan garant voor een eenvoudige montage en hoogwaardige afwerking, die voldoet aan alle technische en

esthetische wensen. Wanneer de producten gecombineerd worden tot één systeem, zijn verwerkers bovendien verzekerd

van de allerbeste prestaties.

“Onze technische kennis, in combinatie met een

uitgebreide projectervaring, kan van grote toegevoegde

waarde zijn bij de begeleiding van projecten.

Dat begint al in het ontwerp- en systeemkeuzeproces”

vertelt Niek Wouda, Market Manager

Droge Afbouw bij Knauf. “Wij schuiven graag

al in een vroeg stadium bij de opdrachtgever en

architect aan tafel. Bijvoorbeeld wanneer specifieke

eisen worden gesteld aan isolatie, brandwerendheid,

inbraakwerendheid en akoestiek.

Welk systeem kan het best worden toegepast?

In combinatie met welke afwerking? Hoe kunnen

we bouwkundige details invullen en knelpunten

oplossen? Door hier al in een vroegtijdig stadium

over mee te denken, worden ingrijpende aanpassingen

achteraf voorkomen.” Manager Techniek

Bauke Geuzebroek: “Van onze systemen is uitgebreide

BIM-informatie beschikbaar, waarvan de

hele keten kan profiteren. Vanaf het allereerste

moment wordt namelijk correcte informatie gedeeld,

waardoor systemen perfect ingepast kunnen

worden in het ontwerp én bouwproces. In de

loop van dit jaar introduceren wij een nieuwe BIM

plug-in, de zogeheten Planner Suite, waarmee ook

bestekteksten en technische omschrijvingen opgehaald

kunnen worden. In de nieuwe plug-in staan

in eerste instantie onze wandsystemen, maar de

vloer-, plafond- en buitengevelisolatiesystemen

volgen snel.”

Een mooi voorbeeld van een project waarin Knauf in het complete proces heeft meegedacht, is De

Zalmhaven in Rotterdam. In dit project worden alle niet-dragende binnenwanden uitgevoerd met

gipsblokken, die conform het KnaufZeker concept zijn geleverd. (Beeld : Jan de Vries)

HAALBAAR EN MAAKBAAR

Voor aannemers en afbouwers controleert Knauf

graag of oplossingen die in de ontwerpfase zijn

bedacht, in de praktijk ook haalbaar en maakbaar

zijn. “In deze fase werken we volgens een vast

stappenplan”, aldus Geuzebroek. “Dit begint met

het analyseren van het model: welke systemen

zijn bedacht? Maar ook: welke projectspecifieke

eisen en omstandigheden gelden hier? Vervolgens

kijken we naar de maakbaarheid: hoe zit het met

doorvoeren en aansluitingen? Moeten combinaties

worden gemaakt met installatietechnieken?

En hoe dik mogen de systemen maximaal zijn?

Op basis hiervan adviseren wij de best passende

wand-, vloer- en plafondsystemen.” Wouda: “Al

onze systemen zijn onderbouwd of er zijn testrap-

90 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


KNAUF

porten beschikbaar. Naar wens kunnen we tijdens

de uitvoering bovendien een fysieke inspectie uitvoeren.

Voldoen de montage en systeemopbouw

aan de kwaliteitsstandaard, die door onafhankelijke

laboratoria is getest en aangetoond? Dan

kunnen we niet alleen de kwaliteit, maar ook de

specifieke prestaties garanderen. KnaufZeker, noemen

wij dat.”

“Voor de Nul-op-de-Meterrenovatie van 214 woningen

in de Landenbuurt in Zoetermeer hebben

we eenzelfde aanpak gehanteerd. Om bewonersoverlast

tot een minimum te beperken, is in plaats

van prefab gevelisolatiesystemen gekozen voor

een traditionele opbouw in het werk. Hierdoor

kon de complete gevelisolatie vanaf de steiger

worden opgebouwd.”

Een mooi voorbeeld van een project waarin Knauf

in het complete proces heeft meegedacht, is De

Zalmhaven in Rotterdam, dat met ruim 200 meter

de hoogste woontoren van de Benelux wordt. “In

dit project worden alle niet-dragende binnenwanden

uitgevoerd met gipsblokken, die conform het

KnaufZeker concept zijn geleverd”, aldus Wouda.

“De gipsblokken zijn in nauw overleg met de aannemer

gekozen. Naast de technische eigenschappen

van de gipsblokken waren vooral de logistieke

voordelen doorslaggevend. Omdat de afbouw pas

na het aanbrengen van de afwerkvloeren werd

opgestart namelijk, moeten alle materialen via

de binnenliften worden vervoerd.” Geuzebroek:

'Onze duurzaamheidsstrategie gaat veel

verder dan sec ‘het milieu’ of ‘energienul-gebouwen’.

Het spitst zich toe op

mensen, innovaties, duurzame productie

en partnerships'

Voor de nieuwbouw van Amare heeft Knauf

gezocht naar unieke systemen met hoge

akoestische prestaties, op basis van de BIMinformatie

en het Programma van Eisen en in

nauw contact met de opdrachtgever.

HOGE PRESTATIES

Ook bij de bouw van Amare – het grootste onderwijs-

en cultuurcomplex van Nederland – heeft

Knauf in het gehele proces meegedacht. Op basis

van de BIM-informatie en het Programma van

Eisen en in nauw contact met de opdrachtgever

werd gezocht naar unieke systemen met hoge

akoestische prestaties. Daarbij zijn verschillende

mock-ups gemaakt en getest om de prestatieeisen

te onderbouwen. Geuzebroek: “In de duurzame

nieuwbouw van de Triodos Bank op Landgoed

De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg is een

heel specifiek systeem voor de binnenwanden

toegepast: het Knauf Hybride Circulair wandsysteem,

waarin nieuwe en gebruikte gipskartonplaten

een duurzame nieuwe scheidingswand met

uitstekende brandwerende en geluidsisolerende

prestaties vormen.”

Het Hybride Circulair wandsysteem is ontwikkeld

in samenwerking met New Horizon, dat gebouwen

oogst volgens het ‘urban mining’-principe.

Door gebruikte gipsplaten te hergebruiken, komt

minder afval uit de bouw vrij. “Ook zijn minder

nieuwe grondstoffen nodig”, aldus Wouda. “Hierdoor

heeft ons circulaire wandsysteem een 25%

lagere milieu-impact.”

Het Hybride Circulair wandsysteem past uitstekend

binnen de Sustainable Development Goals

van Knauf. “Onze duurzaamheidsstrategie gaat

veel verder dan sec ‘het milieu’ of ‘energie-nulgebouwen’”,

aldus Geuzebroek. “Het spitst zich

toe op mensen, innovaties, duurzame productie

en partnerships.” Wouda: “Een mooi voorbeeld in

dit kader is de ontwikkeling van een exoskelet, die

kan bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid

van stukadoors in de bouw. En zo nemen we nog

tal van duurzame initiatieven.” ❚

In de duurzame nieuwbouw van de Triodos Bank in Driebergen-Rijsenburg is een heel specifiek

systeem voor de binnenwanden toegepast: het Knauf Hybride Circulair wandsysteem.

Mesonweg 8 - 12

3542 AL Utrecht

T +31 (0)30 247 33 11

E info@knauf.nl

W www.knauf.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 91


ITHO DAALDEROP

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Itho Daalderop

Comfortabel, gezond en

energieneutraal wonen

‘Climate For Life’. Volgens die visie ontwikkelen, produceren en verkopen Itho Daalderop, Klimaatgarant en Trans-id

energie-efficiënte oplossingen op het gebied van verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie en regeltechniek. “De

verkooplabels van de CFL Holding denken niet in producten, maar in geïntegreerde systeemoplossingen”, vertelt Peter

van Gameren, directeur van Itho Daalderop. “Zo werken we aan innovaties die comfortabel, gezond en energieneutraal

wonen mogelijk maken. Met onze oplossingen voorzien wij in alle normen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken,

de BENG-eisen én de overheidsambitie dat al onze woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn.”

“In onze projecten gaan we uit van de Trias Energetica;

een driestappenstrategie voor energiezuinig

(ver)bouwen”, aldus Van Gameren. “Om

de energievraag van een woning, woongebouw

of woonwijk tot een minimum te reduceren, zijn

bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie,

balansventilatie (WTW), triple beglazing en een

douche-WTW vereist. De energievraag die overblijft,

kan uitstekend worden ingevuld met een

warmtepomp op basis van bodemenergie, in combinatie

met bijvoorbeeld zonnepanelen.”

NIEUWBOUW EN

BESTAANDE BOUW

Klimaatgarant is in 2012 opgericht om gemeenten

en projectontwikkelaars te helpen bij het rendabel

realiseren van energieneutrale woningen, woongebouwen

en woonwijken. “Daarbij verzorgen wij

het complete pakket. Van ontwerp en aanleg t/m

financiering en onderhoud en, indien gewenst, inclusief

een prestatiegarantie tot wel 25 jaar voor

de installaties. Hierbij bieden wij de zekerheid van

een lage of zelfs helemaal geen energierekening,

een comfortabel binnenklimaat, voldoende verse

lucht én ruim voldoende warm tapwater; een

unieke combinatie voor de Nederlandse woningbouw”,

aldus Van Gameren. “Waar Klimaatgarant

zich richt op nieuwbouwprojecten, ondersteunt

Trans-id woningcorporaties en beleggers met de

projectmatige energietransitie van bestaande woningen.

Beide labels maken waar mogelijk gebruik

van de producten die Itho Daalderop ontwikkelt,

produceert en verkoopt.”

Dat ook open bronnen mogelijk zijn, bewijst Klimaatgarant in Amsterdam, waar een uniek project op

een unieke plek in het water wordt gerealiseerd: Sluishuis.

Als voorbeeld noemt Van Gameren de nieuwste

generatie water/water-warmtepompen van Itho

Daalderop, de WPU 5G. “De WPU 5G is de meest

verkochte bodemenergie-warmtepomp van Nederland

en wordt lokaal geproduceerd in onze

fabriek in Tiel. Het is een uniek stukje Nederlandse

maakindustrie waar we ontzettend trots op zijn.

De combinatie van veel minder transportbewegingen,

de hoge kwaliteit die we aan de componenten

stellen én de lange levensduur van deze

warmtepomp, resulteert in een zeer gunstige Life

Cycle Analysis-rating.”

HOOG LINDODUIN

De WPU 5G warmtepompen zijn recentelijk geïnstalleerd

in woongebouw Hoog Lindoduin in

Scheveningen, waar Itho Daalderop vanaf een

vroeg projectstadium meedacht over een toekomstbestendige

klimaatoplossing. “Woningcorporatie

Vestia wil haar woningvoorraad verduurzamen

en in 2050 CO 2

-neutraal hebben”,

zegt Erik Groenewoud, projectadviseur bij Itho

Daalderop. “Wij bieden daar een complete oplossing

voor, op basis van warmte- en koudeopslag

en ventilatie met warmteterugwinning.” Voor

een goed werkend WKO-systeem moesten rond

Hoog Lindoduin eigenlijk 138 bronnen worden

geboord. “Omdat deze ruimte ontbrak, hebben

wij diepere bronnen en dubbele bodemlussen

geadviseerd. De bronnen zijn aangesloten op

individuele warmtepompen per woning, die via

de vloerverwarming voor verwarming én koeling

zorgen. Dankzij de combinatie met een 150 liter

voorraadvat voorzien de warmtepompen bovendien

in de warm tapwaterbehoefte.”

92 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


ITHO DAALDEROP

HYBRIDE EN SPIJTVRIJ

Voor bestaande woningen die niet meteen van het

aardgas af kunnen, is de hybride route vaak een

interessante optie, vertelt Marco de Jong, projectadviseur

bij Trans-id. “Wanneer de cv-ketel jonger

is dan 8 jaar (en dus nog niet is afgeschreven) biedt

bijvoorbeeld de hybride lucht/water-warmtepomp

zonder buitendeel van Itho Daalderop een goede

en spijtvrije oplossing. Het systeem kan eenvoudig

aan elk type cv-installatie worden gekoppeld. Een

intelligente regeling selecteert vervolgens automatisch

de warmtebron (cv-ketel en/of warmtepomp),

waardoor fors op gas én CO 2

kan worden bespaard.

In de toekomst, wanneer de woningschil wordt

verbeterd, kan de cv-ketel eenvoudig worden vervangen

door een warmwatervoorziening en functioneert

het systeem standalone én all-electric.”

De hybride lucht/water-warmtepompen zijn recentelijk

in opdracht van de Zeeuws-Vlaamse woningcorporatie

Woongoed geïnstalleerd in een blok woningen

aan de Axelse Bachstraat. “Een ander uniek

project is van woningcorporatie Wonion, waarbij

gekozen is voor ons Warmtepompnet. Hierbij worden

meerdere water/water-warmtepompen op één

diepe bodembron aangesloten. Het upgraden in

plaats van vervangen van de bestaande schil resulteert

in NOM-renovaties die tot 40% goedkoper

zijn. Bovendien is dit circulairder.”

De WPU 5G warmtepompen zijn recentelijk geïnstalleerd in woongebouw Hoog Lindoduin

in Scheveningen, waar Itho Daalderop vanaf een vroeg projectstadium meedacht over een

toekomstbestendige klimaatoplossing.

'De energievraag die overblijft, kan

uitstekend worden ingevuld met

een warmtepomp op basis van

bodemenergie, in combinatie met

bijvoorbeeld zonnepanelen'

SLUISHUIS

In de meeste projecten maken Trans-id, Itho Daalderop

en Klimaatgarant gebruik van gesloten

bodemlussen. Dat ook open bronnen mogelijk

zijn, bewijst Klimaatgarant in Amsterdam, waar

een uniek project op een unieke plek in het water

wordt gerealiseerd: Sluishuis. Klimaatgarant realiseert

en exploiteert hier het energieconcept voor

de >300 appartementen. “In Sluishuis worden tal

van initiatieven genomen en technieken toegepast

om energieneutrale woningen te garanderen”,

vertelt Van Gameren. “Als tenderpartner van ontwikkelcombinatie

VORM en BESIX RED hebben wij

actief meegedacht over het meest energie-efficiënte

én economische klimaatconcept. Bovendien zijn

wij verantwoordelijk voor de engineering, levering

en montage van het bodemenergiesysteem en bijbehorende

warmtepompen, waarmee we ook hier

‘Climate For Life’ garanderen.” ❚

Peter van Gameren, directeur van Itho Daalderop.

Adm. de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

T +31 (0)10 427 85 00

E info@ithodaalderop.nl

W www.ithodaalderop.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 93


Uw plan, onze zorg

BOUWPLANNEN?

Bouwbedrijf J.G. Timmer is het juiste adres voor al uw

bouwplannen. Of het nu gaat om een woning, bedrijfshal,

agrarische stal, bewaarloods of mestkelder; wij staan klaar

om uw project te realiseren.

Door onze efficiënte werkwijze en gemotiveerde

ervaren vakmensen leveren wij topkwaliteit tegen een

concurrerende prijs. Korte lijnen, persoonlijk contact en

betrouwbaar zakendoen; dat is waar wij voor staan.

Wij kunnen het hele project in eigen beheer realiseren,

onder het motto: ‘Uw plan, onze zorg’.

JG Timmer, breed in vakkennis

• Woningbouw

• Utiliteitsbouw

• Betonbouw

• Food & Agrarische Bouw

• Interieurbouw

Interesse?

Heb jij interesse of wil je meer

weten scan dan de QR-code.

0488 - 488 860

info@jgtimmer.nl

www.jgtimmer.nl

samen bouwen


Cruquius

Amsterdam

Pontsteiger

Amsterdam

Calypso

Rotterdam

CoolTower

Rotterdam

State

Amsterdam

Lumen

Scheveningen

Markthal

Rotterdam

Driemanssteeweg 170 | 3084 CB Rotterdam | T 010 - 44 30 210 | info@asto.nl | asto.nl


EESTAIRS

Tekst EeStairs | Beeld Leigh Simpson

Het hoofdkantoor van Société Générale in Londen verlegt

de grenzen van design op de werkvloer

SPECTACULAIRE TRAP

VERBINDT HANDELSVLOEREN

BIJ CANARY WHARF

Het ontwerp van de 730.000 m² grote kantoortoren Canary Wharf op One Bank Street is opmerkelijk in twee opzichten.

De architecten van ontwikkelaar Canary Wharf Group, Kohn Pederson Fox (KPF), hebben een dramatisch aflopende trap

ontworpen. Een gedurfde geometrie die wordt aangevuld met een spectaculaire, asymmetrische ‘linttrap’, die tevens het

middelpunt van het atrium vormt. Dit pronkstuk, dat drie enorme handelsvloeren met elkaar verbindt, is het resultaat van

een nauwe samenwerking tussen tp bennett, Adamson Associates [International] Limited en EeStairs.

“Het belangrijkste punt, dat in een vroeg stadium

met KPF is ontworpen, was om de kern van de trap

een ‘draai’ te geven”, vertelt Andrew McLean, directeur

van tp bennett. “Zo werd een écht dynamische

en creatieve werkplek voor de 3.000 medewerkers

binnen Société Générale gecreëerd.”

De overwegend open vloerplaten hebben ‘breakout’

gebieden, die zijn ontworpen om alternatieve

werk- en ontspanningsruimten te creëren. tp bennett

heeft op maat gemaakte software gebruikt

om de flexibiliteit in de omgeving te maximaliseren,

in samenwerking met management en

personeelsvertegenwoordigers. Het futuristische

interieur is voorzien van touchdown bureaus,

een centrale hub en informele ontmoetings- en

presentatieruimtes. Met meer dan 9.000 planten

heeft One Bank Street een BREEAM ‘Outstanding’

milieuclassificatie behaald.

AMBITIEUZE LINTVORM

tp bennett heeft de eerste designconcepten van de

trap ontworpen. De asymmetrische trap stijgt al

draaiend tussen het glas van de hoofdgevel en de

balkons van de drie handelsvloeren. “Het ontwerp

begon als een spiraal, wat later een meer ambitieuze

‘lintvorm’ is geworden”, legt McLean uit. De

draai wordt breder naarmate hij verder draait en

Aanzicht van het atrium van One Bank Street.

'Om deze trap

goed te krijgen,

was heel wat

modellering nodig'

96 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


EESTAIRS

is gebaseerd op een Archimedes-spiraal. Adamson

Associates [International] Limited heeft het gedetailleerde

design verder uitgewerkt in nauwe

samenwerking met het Eastbourne-team van Ee-

Stairs, onder leiding van directeur Steven Bray en

project manager/design engineer Paul Barton. “Ik

wilde een trap met een pure vorm maken”, vertelt

Simon Groves, Senior Associate bij Adamson Associates

[International] Limited. “Het was cruciaal

om de linten van de binnen- en buitenbalustradebehuizingen

te vereenvoudigen en ze te verhogen

tot 1.900 mm, zonder onnodige golving bij de

bordessen tussen de traptreden. Dit betekende

dat er geen stop-startpunten in de balustrades

waren, maar enkel de pure vorm.” De openingen

tussen de buitenste balustrades en de vloerplaten

werden geminimaliseerd, zodat de overbrugging

naadloos was. Ingenieurs van Arup onderzochten

en keurden de structurele integriteit met betrekking

tot de vloerplaten goed.

De installatie van de trap was net zo ingewikkeld als het ontwerp.

“Om deze trap goed te krijgen, was heel wat modellering

nodig”, vertelt McLean. “We hebben al eens

eerder met EeStairs gewerkt en de samenwerking

was uitzonderlijk.” Groves: “Samen hebben we afgesproken

hoe we de installatie van de trap moesten

ondersteunen.” Steven Bray van EeStairs: “De

structurele prestaties van de trap worden gegarandeerd

door de stalen balustrades met kokerprofielen,

die aan elkaar vergrendeld zijn door gevouwen

stalen treden en stootborden. De installatie van de

trap was net zo ingewikkeld als het ontwerp.”

DRIE SECTIES

De trap, die 29 ton weegt, is door EeStairs gefabriceerd

in drie complete secties. Daarna is het

geheel in subsecties gesneden, precies klein genoeg

om getransporteerd en in het gebouw op de

vijfde verdieping gehesen te worden. Dit houdt in

dat de trap opnieuw in elkaar werd gezet door Ee-

Stairs, zonder afbreuk te doen aan de belastingsen

gewichtsbeperkingen voor de vloerplaten. ‘’De

installatie was een serieuze opdracht op zichzelf”,

voegt Bray toe. “We hebben dit opgelost door de

secties te installeren, beginnend met het eerste

balkon. Er was een tandemlift met twee spinkranen

nodig, evenals verschillende steunen van 12

meter die aan de primaire structuur van het gebouw

waren vastgemaakt.” ❚

De Landweer 8

3771 LN Barneveld

T +31 (0)342 405 700

E nl@eestairs.com

W www.eestairs.nl

De dramatische bolle gevel ontworpen door KPF.

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 97


B-BUILT

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld B-Built

IJSKOUD DE BESTE

B-Built is al dertien jaar dé Design & Build specialist voor de koel- en vries-opslagsector. Zowel in Nederland als daarbuiten.

De ruim dertig medewerkers ontwerpen en realiseren hoogwaardige tailormade concepten, ongeacht de aard,

omvang en/of locatie van het project. Hierbij staan functionaliteit, duurzaamheid en logistieke efficiëntie voorop.

NewCold te Rennes, Frankrijk.

“Wij worden graag vanaf het eerste initiatief bij

projecten betrokken”, benadrukt René Baartmans,

directeur van B-Built. “Hebt u opslagcapaciteit nodig

in een bepaalde regio? Wij maken graag de eerste

schetsen en grove budgetraming! Bovendien

kunnen we adviseren over relevante uitgangspunten

en randvoorwaarden. Op het moment dat een

project groen licht krijgt, werken we het dossier

verder uit, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Daarbij verzorgen we niet alleen het

architecturale en constructieve ontwerp, maar ook

alle bouwkundige details, de installatietechnieken

en de vergunningsaanvraag. Direct nadat de vergunningsaanvraag

is ingediend, starten wij al met

de uitvoeringsengineering en bouwvoorbereiding

zodat, wanneer de bouwvergunning rond is, direct

met de realisatie kan worden gestart.” De projecten

worden door B-Built aangenomen, uitgevoerd

én opgeleverd. “Opdrachtgevers zijn bij ons verzekerd

van zeer betrokken en vakbekwame projectleiders,

werkvoorbereiders, ondersteunende

projectcoördinatoren en bouwplaatsmanagers,

die zich volledig focussen op één specifiek project.

Maar ook van één specialistische partner en

één garantiepartij voor de ontwikkeling van hun

complete koel- of vrieshuis. Alles omwille van een

optimale efficiëntie én een hoogwaardig eindresultaat.

Dit maakt ons uniek in de markt.”

FIJNMAZIG EN FULL-SERVICE

Ter verdere versterking van haar positie als Design

& Built partij heeft B-Built vorig jaar een deelname

genomen in GJM Bouwadviseurs en hiermee de

samenwerking verder verstevigd. “Hierdoor kun-

'Met meer dan 4,5 miljoen kubieke

meters opslagruimte voor ruim 800.000

pallets hebben we inmiddels een grote

voorsprong in deze markt'

98 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


B-BUILT

nen we onze kennis en expertise nog beter waarborgen.

Ook naar toekomstige projecten toe”,

aldus Baartmans. “Toen we in 2008 startten met

B-Built, maakten we vooral rechttoe-rechtaan opslagfaciliteiten,

waar volle pallets in en uit gingen.

De laatste jaren echter neemt de behoefte aan

fijnmazige en full-service opslagruimtes toe, wat

ook nieuwe eisen stelt aan onze dienstverlening.

Meer aandacht voor facilitaire ruimtes, buffering

en expeditie is bijvoorbeeld gewenst. Bovendien

neemt de omvang van onze projecten flink toe.”

FLINKE GROEI

Om ook de grotere projecten te kunnen faciliteren,

is B-Built in 2018 verhuisd naar een groter en

eigen kantoorpand in Bergen op Zoom. “De afgelopen

jaren hebben we een stabiele omzet tussen

de 15 en 20 miljoen euro per jaar gerealiseerd”,

aldus Baartmans. “Afgelopen jaar is dit gestegen

naar 38 miljoen en voor 2021 verwachten we een

omzet van 45 miljoen. 2022 ziet er al even rooskleurig

uit. De markt waarin wij acteren, heeft een

enorme boost gekregen. Dit stelt ons voor nieuwe

uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van personeel.

Wij zijn een Design & Build specialist in

een nichemarkt. Dit vraagt om mensen die ook

aan de voorkant van een project excelleren én die

kunnen meegroeien in het proces. Maar ook om

mensen die bereid zijn om letterlijk hun grenzen te

verleggen. Bijvoorbeeld voor projecten in België,

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Projectleiders, werkvoorbereiders en sitemanagers

die hierin een uitdaging zien, zijn van harte welkom

om contact op te nemen.”

Kloosterboer CoolPort II te Rotterdam.

MULTI-CLIENT PROJECTEN

EN AUTO MATISCHE

HOOGBOUW MAGAZIJNEN

De projecten van B-Built kunnen grofweg in tweeën

worden gesplitst: multi-client projecten en automatische

hoogbouwmagazijnen. “Tot de eerste

categorie behoren de manuele koel- en vrieshuizen

van circa 17 á 18 meter hoog, met vaste of

mobiele rekken en sterk wisselende klanten en/of

producttypen”, aldus Baartmans. “Daarnaast worden

we vaak betrokken bij automatische hoogbouwmagazijnen,

die specifiek voor één eindklant

worden ontwikkeld en waarbij we als het ware de

schil om de automatisering realiseren. Met name

bij laatstgenoemde projecten is traditioneel werken

op basis van een bestek en tekeningen haast

ondoenlijk. Onze expertise komt hier dus maximaal

tot uiting. Met meer dan 4,5 miljoen kubieke

meters opslagruimte voor ruim 800.000 pallets

hebben we inmiddels een grote voorsprong in

deze markt.”

Als actuele referentieprojecten in deze nichemarkt

noemt Baartmans het nieuwe, state-of-the-art

automatische vrieshuis voor Kloosterboer (Cool

Port II) in Rotterdam. Op dit moment is B-Built

bovendien betrokken bij de nieuwbouw van een

multi-client magazijn voor AmeriCold in Dublin

(Ierland), de nieuwbouw van De Blender voor

Innocent Drinks in Rotterdam en een nieuw automatisch

vrieshuis voor NewCold in Corby (UK).

Daarnaast staan nog diverse andere grote projecten

op stapel. ❚

Op dit moment is B-Built betrokken bij de bouw van een nieuw

automatisch vrieshuis voor NewCold in Corby (UK).

Lelyweg 4

4612 PS Bergen op Zoom

T +31 (0)164 271 660

E info@b-built.com

W www.b-built.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 99


VAN DER SLUIS TECHNISCHE BEDRIJVEN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Van der Sluis Technische Bedrijven

‘Behoud en verbetering

van bestaand vastgoed is

specialistenwerk’

Een sterke en betrouwbare partner voor elk integraal en duurzaam (bouw)proces. Dát is Van der Sluis Technische

Bedrijven. Het familiebedrijf heeft door de jaren heen een actieve rol gespeeld in de bouw, renovatie en transformatie

van vele woningen, (agrarische) bedrijven, instellingen en fabrieken. Om deze doelmarkten optimaal te kunnen bedienen,

zijn verschillende bedrijfsonderdelen opgericht met een focus op woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en beheer

& onderhoud. Alle bedrijfsonderdelen beschikken over hun eigen technische kennis en vaardigheden, maar hebben ook

veel gemeen. Zo bieden zij stuk voor stuk betrouwbaarheid, deskundigheid én kwaliteit.

Van der Sluis Technische Bedrijven is sinds haar

oprichting in 1934 sterk in nieuwbouw-, renovatie-

en transformatieprojecten, die elk hun eigen,

specifieke aanpak vragen. “Bij nieuwbouw worden

plannen vaak volledig uitgekristalliseerd”,

weet Arend van der Kamp, bedrijfsleider bij Van

der Sluis Constructie. “Onder andere constructieve

zaken zijn tot in detail doorberekend en planningen

kloppen redelijk, omdat volgens logische

bouwvolgordes en uitgekiende ontwerpen wordt

gewerkt. Dat is bij renovatie- en transformatieprojecten

wel anders. Gebouwtekeningen ontbreken

vaak of zijn niet volledig, waardoor verrassingen

tijdens de uitvoering meer regel dan uitzondering

zijn. Ook is de betonkwaliteit vaak niet inzichtelijk,

terwijl dit essentieel is voor de bevestiging van

nieuwe stalen onderdelen. Niet voor niets adviseren

wij om voor aanvang van de sloopwerkzaamheden

een cloudmeting uit te voeren. Immers:

meten = weten. De theoretische maatvoering is

in renovatie- en transformatieprojecten echt niet

100 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


VAN DER SLUIS TECHNISCHE BEDRIJVEN

afdoende. Bovendien geldt dat hoe eerder met de

meting wordt gestart, hoe eerder wij met de engineering

en productie van onze stalen elementen

kunnen beginnen.”

CREATIVITEIT, FLEXIBILITEIT

EN VAKMANSCHAP

Renovatie- en transformatieprojecten vinden

vaak binnenstedelijk plaats, waar specifieke eisen

gelden voor transport, materiaalopslag, kraancapaciteit

en verkeersveiligheid. “En ook ín de

gebouwen liggen uitdagingen op de loer”, aldus

Van der Kamp. “Immers hebben we te maken met

bestaande wanden, vloeren en gevels. Onze uitdaging

is niet alleen om zware staalelementen ín het

gebouw te krijgen, maar ook op de juiste locatie

en hoogte. Al deze zaken vragen om creativiteit,

flexibiliteit en vakmanschap. Maar ook om een

intensieve en transparante samenwerking tussen

opdrachtgever, aannemer en onderaannemer(s),

waarbij continu een vinger aan de pols wordt gehouden.

Van der Sluis Constructie kan hier uitstekend

in voorzien.”

SCHELDEPLEIN 1-5

Op dit moment is Van der Sluis Constructie bijvoorbeeld

betrokken bij de renovatie van het

Scheldeplein 1-5 in Amsterdam, waarin alle bovengenoemde

uitdagingen spelen. Het karakteristieke

pand is voor het eerst geopend in 1931 en

heeft een rijke historie, met uiteenlopende functies.

Zo is het gebouw ontworpen als autogarage,

maar heeft het ook gediend als opslaglocatie voor

oorlogsmaterieel (Tweede Wereldoorlog) en bankgebouw.

Op dit moment biedt het Scheldeplein

1-5 onderdak aan een Albert Heijn supermarkt

(begane grond), parkeergarage (1e verdieping)

en bowlingcentrum (2e verdieping). In 2012 is het

gebouw in eigendom gekomen van Caransa Groep

B.V., dat diverse interne verbouwingen heeft uitgevoerd.

Op dit moment vindt een herontwikkeling

plaats om het gebouw geschikt te maken voor

de toekomst.

305 TON STAAL

In opdracht van aannemer Kondor Wessels

Amsterdam produceert, levert en monteert Van

der Sluis Constructie alle stalen onderdelen voor

de in- en uitbreiding van het gebouw. In totaal

gaat het om 305 ton staal, vertelt Van der Kamp.

“Voor dit project zijn oude blauwdrukken opgediept,

die als basis hebben gediend voor het verdere

ontwerp. Toch bleek de praktijk anders. Dit

zorgde voor diverse uitdagingen bij de projectaanvang,

wat tevens geldt voor de fundatie. Net als

het gros van de gebouwen in Amsterdam is het

Scheldeplein 1-5 gebouwd op houten palen. De

fundatie bleek niet toereikend om de geplande

extra verdieping te dragen. Daarom heeft de aannemer

de bestaande constructie versterkt met

Van der Sluis Constructie produceert, levert en monteert alle stalen onderdelen voor de in- en

uitbreiding van het karakteristieke gebouw op het Scheldeplein 1-5 in Amsterdam.

'Om te zorgen dat de krachten van

de extra verdieping goed worden

doorgeleid naar de fundatie, zijn overal in

het gebouw verstijvingen aangebracht'

een innovatieve techniek op basis van waterglasinjectie.

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen,

hebben wij divers constructiewerken onder

de bestaande vloer aangebracht. Ook hebben wij

een compleet nieuw trappenhuis gemaakt, vanaf

de kelder t/m het nieuwe dak. De klokkentoren is

opgehoogd met twee tussenverdiepingen en voorzien

van stalen trappen, zodat onderhoud aan de

klok altijd mogelijk blijft.”

Om te zorgen dat de krachten van de extra verdieping

goed worden doorgeleid naar de fundatie,

heeft Van der Sluis Constructie overal in het gebouw

verstijvingen aangebracht. En ook onder het

bestaande dak zijn zware stalen balken gemonteerd.

Onder andere deze werkzaamheden moesten

in een zeer kort tijdsbestek worden uitgevoerd,

om het bowlingcentrum zo kort mogelijk te sluiten.

Inmiddels zijn alle inbreidingswerkzaamheden

gereed. “Op dit moment wordt gewerkt aan

de extra verdieping, die ruimte moet bieden aan

negen stijlvolle appartementen van 90 tot 150 m².

Door het bestaande dak zijn stalen steunen aangebracht,

die de optopping moeten dragen. Hier

bovenop realiseren wij een 140 ton zware tafel

met HE700A, HE700B en HE450M liggers, waarop

de nieuwe appartementen worden gebouwd. Ook

voor deze appartementen mogen wij straks de

constructie verzorgen.”

TRILLINGSDEMPERS

Om trillingsoverdracht vanuit het bestaande gebouw

(bowlingcentrum en parkeergarage) naar de

appartementen te voorkomen, komt de complete

tafel op trillingsdempers te liggen. “Vanwege de

zwaarte en afmeting van de liggers en omdat het

gebouw tijdens de realisatie van de tafelconstructie

overdag in gebruik blijft, vindt de montage van

deze liggers voornamelijk ‘s nachts plaats. Het

pneumatisch aandraaien van de bouten en moeren

volgt overdag, waardoor veiligheid én beperking

van (geluids)overlast uitstekend samengaan”, besluit

Van der Kamp. “Medio 2022 moet het project

worden opgeleverd. Dan hebben we, in navolging

van bijvoorbeeld het Pillows Hotel aan de Mauritskade

en diverse panden aan de Wibautstraat, ook

hier weer bijgedragen aan het behoud én de verbetering

van waardevol bestaand vastgoed.” ❚

Kamperzeedijk 107

8281 PD Genemuiden

T +31 (0)38 344 65 55

E info@vd-sluis.nl

W www.vd-sluis.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 101


3 UNIEKE

OPLOSSINGEN

VOOR VEILIG

LADEN EN

LOSSEN

DOK-GUARDIAN

De tijdelijke veiligheidsbarrière wanneer de deur van het

laadperron even open staat. Voorkom valincidenten.

Rite-Hite ontwikkelt al 50 jaar producten

voor meer veiligheid en productiviteit

op het laadperron. Hiernaast staan

slechts 3 voorbeelden uit ons brede en

veelzijdige leveringsprogramma. Onze

oplossingen zijn er niet alleen voor uw

laadperron, maar ook voor uw magazijn

en productieruimte.

Check www.ritehite.com

voor meer inspiratie!

GLOBAL WHEEL LOK

Het voertuigvergrendelsysteem dat automatisch het achterwiel

van de trailer vastklemt. Uw heftrucks kunnen veilig laden en

lossen.

DOCK LEVELLER

Deze Rite-Hite oplossing biedt een veilige overgang tussen

laadperron en trailer tegen lage levensduurkosten.

Rite-Hite Benelux BV

Koppelstraat 26 • 7391 AK Twello

Tel. 0571 270 444 • www.ritehite.com

info@ritehite.nl


HOUT OP HOOGTE.

Een keer afspreken? (0348) 47 40 44 of ga naar www.vianenkozijnen.nl voor meer informatie.


VAN BERLO

Beton is voor Van Berlo een zeer essentieel product, waar ze jaarlijks zo’n half miljoen kuub van stort. (Beeld: Kuppens Fotografie)

Tekst en beeld Van Berlo

EXPERT IN FUNDERINGEN EN BEDRIJFSVLOEREN WERKT AAN ULTIEM DOEL:

Een scheurvrije betonvloer

Bij Van Berlo Bedrijfsvloeren werken ze al een aantal jaren aan een grote droom: het ontwikkelen van een scheurvrije

betonvloer. Vanaf januari 2021 zijn deze specialistische werkzaamheden geclusterd in een nieuwe Research & Development

afdeling. Daar zijn betontechnologen, in een goed geoutilleerd laboratorium, dagelijks bezig om nog beter grip te krijgen

op beton. Zo hoopt het bedrijf binnen de komende twee jaar het ultieme doel te bereiken: beton maken dat niet krimpt.

“Beton is voor ons een zeer essentieel product,

waar we jaarlijks zo’n half miljoen kuub van

storten”, vertelt commercieel directeur Glenn

Verhoef. “Beton is samengesteld uit verschillende

toeslagmaterialen in verschillende kwaliteiten.

Dat varieert per betoncentrale. Zo is grind dat

in Alkmaar in beton wordt verwerkt anders dan

grind dat in Maastricht gebruikt wordt. Wij vragen

bij betoncentrales waar we grote projecten

mee draaien, deze toeslagmaterialen van tevoren

op. We onder zoeken ze in ons laboratorium en op

basis daarvan bepalen wij het optimale mengsel.

Waar we voorheen uitgingen van algemeenheden

op basis van een bepaalde grind- en zandkwaliteit,

vragen we nu dus echt monsters op. Samen

met betoncentrales verbeteren we daarmee de

mengsel voor onze projecten.”

TECHNIEK IN DE VINGERS

Het is Van Berlo al gelukt om het ultieme doel, een

scheurvrije vloer, te verwezenlijken. Met die kanttekening

dat bij deze pilot alle randvoorwaarden

optimaal waren. “We hebben de techniek al in de

vingers, mits alles eromheen klopt en de prijs geen

issue is”, aldus Verhoef. “Onze uitdaging is nu dat

we dit product ook voor elkaar krijgen onder omstandigheden

die niet helemaal perfect zijn en tegen

een marktconforme prijs. Daar ligt de komende

tijd onze focus op. Een scheurvrije vloer biedt

veel voordelen: minder onderhoud en reparatie,

een hogere productiviteit en een grotere hygiëne.

Dat laatste is vooral van belang voor de vele vloerprojecten

die Van Berlo in de foodsector uitvoert.”

104 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


VAN BERLO

UITDAGING VAN

CIRCULAIR BOUWEN

Van Berlo hecht veel waarde aan samenwerking

en ondertekende met enkele aannemers

al strategische partnershipovereenkomsten om

innovatieve ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden

in de markt samen aan te pakken.

Circulair bouwen is zo’n thema waar de komende

jaren veel aandacht voor zal zijn. “Het hergebruiken

van bouwpuin in beton stelt ons voor grote

uitdagingen, zeker waar het gaat om monoliet

afgewerkte vloeren”, zegt Verhoef. “We hebben

soms al moeite om verschillende soorten rond

grind goed verwerkt te krijgen in beton. Hoekig

gebroken puin als ‘ingrediënt’ wordt lastig, maar

die uitdaging gaan we zeker niet uit de weg. We

doen daar, samen met een aantal aannemers, al

volop onderzoek naar.”

VERZAMELEN, ANALYSEREN

EN LEREN VAN DATA

Bij Van Berlo streven ze ernaar om elke dag nóg

beter te zijn. Dit doen ze door continu data over

hun werkzaamheden te vergaren en te analyseren.

Verhoef: “Tot op de kleinste details verzamelen wij

op alle vlakken voortdurend data. Van verkoopgegevens

tot registratie van offerte-aanvragen, van

tocht op de bouwplaats tot de vochtigheid van

de bedding waar we beton op storten. We hebben

zelfs een volledig geautomatiseerd systeem

dat de weersomstandigheden bij een stort registreert.

Wij leren veel van al die data. Als er een

melding van een vloerscheur binnenkomt, kunnen

wij meteen alle gegevens van de dag waarop het

beton gestort is, terughalen. Door diepgaande

analyses kunnen we soms patronen ontdekken,

die naar een bepaalde betoncentrale of een specifiek

mengsel terug leiden. Daar kunnen we dan

op bijsturen. Zo worden we elke dag beter. En zo

slagen we erin om onze missie echt in praktijk te

brengen: het streven om de hoge verwachtingen

van onze klanten te overtreffen!” ❚

'Het is ons al gelukt om het ultieme doel,

een scheurvrije vloer, te verwezenlijken'

Doornhoek 3715

5465 TA Veghel

T +31 (0)413 389 090

W vanberlo.com

Nick Vervoort, Hoofd R&D bij Van Berlo.

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 105


BALLAST NEDAM DEVELOPMENT

Tekst Jan-Kees Verschuure | Beeld Ballast Nedam Development

EIGEN ‘BESLUIT’ IS NOODZAKELIJKE

STAP IN VERDUURZAMING BOUW

In september lanceerde Ballast Nedam Development het zogenoemde eigen 'Besluit', naar analogie van het Bouwbesluit.

De inhoud omvat onder meer strengere normen voor energie, gezondheid, mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit

en circulariteit. Het 'Besluit' kondigt tevens aan dat het bedrijf uitsluitend vegetarisch inkoopt en elektrisch rijden

als nieuwe norm ziet. CEO Onno Dwars: “Wij moeten deze stappen als bedrijf zelf initiëren voor meer kruisbestuiving in

de keten, en hebben het gevoel dat de markt er klaar voor is.”

“Wij werken toe naar een 100% circulaire wereld.” (Beeld: Christiaan Krouwels)

In de schakels van de bouwketen rondom de vastgoedontwikkelaar

zag Dwars recentelijk al goede

signalen. “Beleggers en investeerders zijn goed op

weg in het stellen van hogere duurzaamheidseisen,

net als veel gemeenten, zoals Amersfoort. Dat

is echter niet voldoende; wij moeten als vastgoedontwikkelaars

zelf de norm stellen. Uitgangspunt

van Ballast Nedam Development is een waardensysteem,

niet een kostenmodel zoals nu. De stap

die wij als bedrijf zetten met het 'Besluit' markeert

de datum waarop ontwikkelaars het heft in

eigen hand nemen; leiden in plaats van volgen.”

Niet langer schrijft de overheid minimale eisen

voor, bedrijven doen het voortaan zelf. Een even

logische als noodzakelijke ontwikkeling, vervolgt

Dwars. “Alleen door zelf de normen te verleggen,

maken wij de wereld beter.”

‘DYNAMISCH EN UITDAGEND’

De normen in het 'Besluit' van Ballast Nedam

Development zijn hierom 'dynamisch en uitdagend'

en worden aangevuld met nieuwe wanneer

mogelijk. Gestuurd wordt op de thema’s energie,

gezondheid, mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit

en circulariteit. In het licht van

deze visie heeft het bedrijf intern meetbare doelen

vastgesteld. Ballast Nedam Development maakt

alle grondgebonden woningen geschikt voor een

duurzame hypotheek; BENG 2 wordt 0 (energieneutraal)

en het welzijn van mens én dier staat

centraal als onderdeel van één onlosmakelijk

natuurlijk systeem waarin plant- en biobased de

norm is. Ballast Nedam Development past bijvoor-

106 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


BALLAST NEDAM DEVELOPMENT

beeld standaard nestkasten toe in grondgebonden

woningen, gecombineerd met een projectspecifiek

pakket voor meer biodiversiteit, en voorziet grondgebonden

woningen standaard van regentonnen

en bergingen van een sedumdak.

‘MINDER FOOTPRINT

BEDRIJFSKETEN’

Woningen worden modulair en prefab gefabriceerd

waar mogelijk en de leefomgeving wordt

zo ontworpen dat natuurlijke beweging wordt

gestimuleerd. Dwars: “Wij faciliteren standaard

deelauto’s bij projecten vanaf 100 woningen en

bij alle projecten worden laadplekken voor fietsen

mogelijk gemaakt. Wij stimuleren bovendien

elektrische auto’s en deelauto's voor onze eigen

medewerkers en als bedrijf wordt voortaan alleen

vegetarisch voedsel gekocht. Dat zijn niet slechts

druppels op de gloeiende plaat: minder footprint

van Ballast Nedam Development geeft de aanzet

tot een golfslag van verduurzaming in de gehele

keten. Wij werken toe naar een 100% circulaire

wereld en een MPG (Milieu Prestatie Gebouwen;

red.) van minimaal 0 in elk ontwikkeld project, uiterlijk

in 2035.”

‘BOUWERS MOETEN MEE’

De MPG heeft een uitgangswaarde van 1 en wordt

berekend op grond van een levenscyclusanalyse.

“De techniek is het probleem niet: de markt kan

het al en wij hebben een uitgebreide track record.

Het onlangs getenderde project Horizons in de

Amsterdamse Sluisbuurt ontwikkelen wij bijvoorbeeld

met een MPG van 0,25.” Er is uiteraard

ketenbreed, van overheid tot uitvoerders, werk

aan de winkel. In de NOVI zal moeten worden

vastgelegd wat voorbeeldgemeenten voorschrijven

op het gebied van duurzaamheid. Duurzame

bouw is toegevoegde waarde; dat zal beter moeten

worden verdisconteerd in de geldverstrekking

door banken. Bouwers moeten gewoon mee, stelt

Dwars onder meer. “Wij merken als Ballast Nedam

Development dat de markt er als geheel klaar voor

is en zijn ervan overtuigd met het 'Besluit' juiste

stappen te zetten.” ❚

'Wij faciliteren standaard deelauto’s bij

projecten vanaf 100 woningen'

CEO Onno Dwars. (Beeld: Marieke Viergever)

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 107


INTAL

Tekst Susan Peek | Beeld Sebastiaan Rozendaal, Jeroen de Nijs en Studio Holgersson

Vooruitstrevend in circulariteit

binnen de aluminium ramen-,

deuren- en gevelbranche

Als koploper in de aluminium ramen-, deuren- en gevelbranche, wil Intal een showcase zijn op alle gebieden: duurzaamheid,

circulariteit, bedrijfscultuur en LEAN-productie. Erg ambitieus? Misschien. Maar het bedrijf stelt alles in het werk

om haar visie en missie waar te maken.

CIRCULAIR ONDERNEMEN

Intal vindt het belangrijk én vanzelfsprekend om

een bijdrage te leveren aan het verbeteren van

de wereld. “Wij geloven in duurzaamheid en een

circulaire economie en zetten grote stappen om

daaraan bij te dragen”, zegt Rudy Schipper van

Intal. “Dat doen we op verschillende manieren: zo

investeren we in onze mensen, een nieuw pand,

onze producten, nieuwe technologieën en processen.

We houden onze ecologische voetprint zo

klein mogelijk, door bijvoorbeeld afval te scheiden,

materialen zoveel mogelijk te hergebruiken

en papierloos te werken.” Maar Intal gaat nog

veel verder dan dat.

CIRCULAIRE PRODUCTEN

EN PROCESSEN

“Voor de productie van onze aluminium kozijnen

en vliesgevels werken we met circulair aluminium.

Dit aluminium wordt op een energiezuinige manier

in een optimaal ingericht productieproces verwerkt

tot gevelproduct. Onze duurzame gevel oplossingen

voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en isolatiewaarden.

We werken volgens de LEAN-filosofie,

Het ontwerp weerspiegelt Intal: duurzaam, circulair, open en transparant. (Beeld: Jeroen de Nijs)

waarbij efficiëntie het uitgangspunt is. Daarnaast

maken we gebruik van de allernieuwste machinetechnologie,

waarmee we de doorlooptijd verminderen,

een hogere productiviteit behalen en hoogwaardige

producten creëren.” Als profielhuis en

systeemverwerker ineen, waarbij Intal alles in eigen

huis heeft en produceert, worden het aantal transportbewegingen

tot een minimum beperkt. Schipper:

“Het bruut aluminium komt binnen en verlaat

ons pand als gereed product, met een minimale

CO 2

-uitstoot en geen onnodig transport.” Aan de

hand van een Environ mental Product Declaration

(EPD), dat op basis van een Levenscyslus Analyse

wordt opgesteld, kan Intal aangeven hoe een product

geproduceerd is en wat de mogelijke impact

van het product op het milieu is. Iets wat vanuit

regelgeving steeds vaker wordt gevraagd.

Intal zal een afgeschreven, industrieel pand in Schagen op een circulaire manier transformeren tot een

moderne en duurzame productielocatie inclusief hoofdkantoor. (Beeld: Jeroen de Nijs)

CIRCULAIR VERBOUWEN

“Naast ontwikkelingen in onze producten en processen,

zijn we ook bezig met een nieuw pand. In

het kader van de circulariteitsgedachte blazen we

graag nieuw leven in het oude afgeschreven industriële

pand, dat al jaren leegstond.” Het toonbeeld

van een circulaire toekomst, dát moet het

nieuwe pand van Intal in Schagen gaan worden

en uitstralen. “Het pand wordt op een circulaire

108 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


INTAL

Intal werkt volgens de LEAN-filosofie, waarbij efficiëntie het uitgangspunt is. Het bruut aluminium komt binnen en verlaat het pand als gereed product,

met een minimale CO 2

-uitstoot en geen onnodig transport. (Beeld: Sebastiaan Rozendaal)

manier getransformeerd tot een moderne en duurzame

productielocatie inclusief hoofdkantoor. Met

minimale ingrepen willen we optimaal gebruik

maken van het pand, zodat we een vergroting van

ons kantoor op een circulaire manier kunnen realiseren.

Daarbij worden zoveel mogelijk materialen

'Duurzaamheid en circulariteit in de

breedste zin van het woord'

hergebruikt.” Schipper vertelt dat de gevel van het

kantoor dat er nu zit wordt gesloopt en de open

structuur in een soort vitrine wordt geplaatst.

“Door dat te doen, willen we onze circulaire boodschap

binnen het nieuwe pand ook visueel kracht

bijzetten. Bovendien weerspiegelt de vitrine de

open en transparante manier van werken waar wij

voor staan. Vanuit het kantoor kun je rechtstreeks

ons Experience Center inlopen en het gehele

productieproces zien.”

FEEL CONNECTED

De medewerkers van Intal worden gestimuleerd

om mee te denken over de transformatie van het

pand in Schagen. “Zo is iedereen betrokken bij

het project en wordt het bewustwordingsproces

op het gebied van duurzaamheid en circulariteit

verder vergroot. Samen creatief ondernemen,

ook dat maakt Intal tot een krachtig bedrijf”,

besluit Schipper. ❚

Het project Westbeat sluit met de repeterende grote aantallen aluminium kozijnen en complexe

uitvoering van vliesgevels perfect aan bij de expertises van Intal. (Beeld: Studio Holgersson)

De Veken 103

1716 KG Opmeer

T +31 (0)226 341 525

E info@intal.nl

W www.intal.nl

FEEL

CONNECTED

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 109


BudoBouw is een bewuste bouwer in kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Specialismes zijn traditioneel betonwerk, funderingsconstructies en herstel, tunnelbouw,

complete staal- en betonskeletten (of combinaties hiervan ) en het leveren

en monteren van prefab betonnen onderdelen met een KOMO- of productcertificaat.

Wij zijn bedreven

in Beton & Montage

BudoBouw | Katwolderweg 8a | 8041 ad Zwolle | 038 720 08 10 | info@budobouw.nl | www.budobouw.nl

Specialist in Verticaal

& Horizontaal Transport

Kraaninspectie Nederland is een gecertificeerde onderneming op het gebied van

verticaal en horizontaal transport. Specialismen zijn hijswerkzaamheden, verhuur

van hijskranen, bemiddeling en detachering van kraanmachinisten, keuringen van

hijs en hefwerktuigen en opleidingen. Kwaliteit, Flexibiliteit en Veiligheid staan

garant voor een efficiënte uitvoering van werkzaamheden.

Kraaninspectie nederland | Katwolderweg 8a | 8041 ad Zwolle | 06 47 65 98 67 | 038 720 08 18

info@Kraaninspectienederland.nl | www.Kraaninspectienederland.nl


Wij delen uw wens om

duurzame projecten

te bouwen

orona.nl


VERCOMA

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld VORM en Vercoma

APPARTEMENTEN OOSTENBURG KRIJGEN ZÉÉR KRACHTIGE,

FLEXIBELE EN PLUG-AND-PLAY DEURCOMMUNICATIESYSTEMEN

VEELZIJDIG & SMART

IN AL ZIJN FACETTEN

Oostenburg was eeuwenlang het centrum van handel en industrie. Nu wordt het eiland ontwikkeld tot een gevarieerde

wijk, met een mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen,

ontspanningsplekken, horeca en bedrijvigheid, waar Amsterdam nog echt Amsterdams is: stoer, avontuurlijk en charmant,

zoals wonen en werken in de stad bedoeld is. De appartementen worden hoogwaardig afgewerkt met houten kozijnen,

luxe sanitair en ‘smart electronics’. Het innovatieve IP-deurcommunicatiesysteem van Vercoma sluit hier perfect op

aan. Met iPlusBUS van Beoview profiteren de betrokken E-installateurs van alle voordelen van een 100% stekerbaar

systeem, terwijl bewoners de vruchten plukken van een toekomstproof deurcommunicatiesysteem dat aan alle gestelde

eisen voldoet. Nu én in de toekomst.

Het exclusief door Vercoma Communicatie Systemen

gevoerde IP-deurcommunicatiesysteem

van Beoview wordt onder andere toegepast in

de blokken 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 10. Ook wordt het

systeem geïnstalleerd in Oostenburg Kavel 3, een

deelproject met 334 appartementen dat ook wel

bekendstaat als de monumentale Werkspoorhallen.

“Ons innovatieve iPlusBUS deurcommunicatiesysteem

stond reeds voorgeschreven in de bestekken”,

vertelt Arjan Schouten, Manager Sales

& Service bij Vercoma. “In nauwe samenwerking

met ETB Cas Sombroek, Blom Elektrotechniek en

Vercoma biedt voor elk blok én elke architectuurstijl op Oostenburg een

passende deurcommunicatieoplossing. (Beeld: VORM)

112 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


VERCOMA

Klaver Technisch Bedrijf hebben wij de systemen

voor ieder afzonderlijke blok gefinetuned. Op onze

assemblage-afdeling in Wormerveer hebben wij

de deurcommunicatiesystemen bovendien verder

geëngineerd, geconfigureerd en geprogrammeerd,

zodat de installateurs alles plug-and-play

kunnen aansluiten.”

100% STEKERBAAR,

KRACHTIG EN SNEL

Met iPlusBUS van Beoview biedt Vercoma een

futureproof, zéér krachtig en flexibel deurcommunicatiesysteem,

dat onbeperkte afstanden kan

overbruggen en een onbeperkte aansluitcapaciteit

heeft. “iPlusBUS biedt alle voordelen van full-IPdeurcommunicatietechniek,

maar dan in combinatie

met de bekende traditionele simpele bus-infrastructuur”,

aldus Schouten. “Andere IP-systemen

op de markt zijn ster-bekabeld, waardoor de

aanleg complex én duur is. iPlusBUS brengt hier

verandering in. Dankzij dit deurcommunicatiesysteem

hebben installateurs al die extra bekabeling

namelijk niet meer nodig. Het systeem is 100%

In de appartementen worden de zeer fraaie 7" video-touchscreen

BEOVIEW7 Lite-S monitoren geïnstalleerd.

'Het systeem is 100% stekerbaar, dus

enorm snel én flexibel te installeren'

steker baar, dus enorm snel én flexibel te installeren.

Bovendien is iPlusBUS prijstechnisch zeer

concurrerend tegenover traditionele 2-draadssystemen.

Op het complete systeem wordt door

Vercoma maar liefst 5 jaar garantie geboden.”

FLEXIBEL EN ALTIJD UP-TO-DATE

Dankzij kosteloze firmware-updates blijft iPlusBUS

tot in de lengte van jaren up-to-date. Ook kan het

systeem flexibel aangepast of uitgebreid worden.

Zo is het mogelijk om een belpaneel bij de eigen

voordeur te plaatsen of om extra monitoren toe te

voegen. “Het aantal gelijktijdige gesprekskanalen

is praktisch onbeperkt”, aldus Schouten. “Doordat

een server ontbreekt, kunnen de iPlusBUS units

razendsnel en peer-to-peer met elkaar communiceren.

Om een optimale veiligheid en privacy te

borgen, worden alle commando’s voor video, audio

én data AES256 encrypted.”

Bij de entrees van de diverse woonblokken komen

aluminium ‘2 x 2 module’ code-scroll panelen van

Vercoma, in verschillende maatvoeringen. “Bij de

Werkspoorhallen daarentegen is gekozen voor

onze compacte BEOTOUCH-C touchscreen panelen”,

vertelt Schouten. “Dankzij het gebruik van

316L stainless steel (RVS) in combinatie met een

zwarte touchscreen en vlakke vormgeving sluiten

deze panelen in uitstraling perfect aan bij het in-

dustriële karakter van de monumentale hallen. Zo

bieden wij voor elk blok én elke architectuurstijl

op Oostenburg een passende oplossing.”

WIFI INKLIKMODULE

In de appartementen worden de zeer fraaie

7" video-touchscreen BEOVIEW7 Lite-S monitoren

geïnstalleerd. Een deel van deze monitoren is

voorzien van een BWCM Wifi inklikmodule, zodat

bewoners oproepen eventueel ook op hun smartphone

kunnen ontvangen. In de appartementen

waar sec de monitoren worden geplaatst, kan

deze module in de toekomst eenvoudig worden

toegevoegd. Ook op dit vlak wordt dus een maximale

flexibiliteit geborgd. ❚

Rosbayerweg 41

1521 RW Wormerveer

T +31 (0)75 621 76 28

E info@vercoma.nl

W vercoma.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 113


RITE-HITE

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Rite-Hite

VEILIGHEID IN EN ROND LAAD- EN LOSDOCKS:

‘HET LIJKT SIMPEL, EN DAT

IS HET EIGENLIJK OOK’

‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’. Een bekend spreekwoord, dat helaas nog te vaak van toepassing is in en

rond laad- en losdocks. Jaarlijks vinden hier zeker 250-300 ongelukken met letsel plaats, waaronder ook diverse dodelijke

ongelukken. Dat maakt de laad- en losdock tot de meest risicovolle plek van het magazijn. “Om het aantal ongevallen

hier terug te dringen, moet veiligheid (nog) meer prioriteit krijgen”, vindt Wim Zwikker, Managing Director Benelux & UK

bij Rite-Hite. “Bewustwording is hiervoor onontbeerlijk, waarin wij heel graag voorzien.”

Rite-Hite is een toonaangevende producent én leverancier

van laaddock veiligheidssystemen. “Wij

treden graag op als intermediair of consultant

tussen de magazijnmedewerkers en de inkoop-/

managementafdelingen”, vertelt Zwikker. “We

zijn ervan overtuigd dat bedrijven het beste voor

hebben met hun medewerkers; immers zijn zij hun

grootste kapitaal. Maar hebben zij wel zicht op

alle mogelijke gevaren? In de logistieke sector is

het vooral efficiëntie en functionaliteit wat de klok

slaat. Veiligheid in en rond laad- en losdocks staat

een stukje lager op de agenda, omdat dit geen

productieverhogende investering betreft. Bovendien

worden de meeste ongelukken veroorzaakt

door haast, onoplettendheid en onzorgvuldigheid.

Niet verwonderlijk, want veel werkzaamheden

zijn repetitief en worden op de automatische piloot

uitgevoerd. Dit gaat altijd goed, totdat het

een keer goed fout gaat. En juist die ene keer willen

wij voorkomen. Wij brengen daarom graag de

huidige situatie én mogelijke uitdagingen, hiaten

en risico’s in kaart. Want hoe groot is het gevaar?

Hoeveel activiteit is er rond de diverse docks?

En wordt er gewerkt met eigen chauffeurs of externe

vervoerders? Op basis hiervan maken we

geheel vrijblijvend een voorstel om de veiligheid

te waarborgen, inclusief bijbehorende calculatie

en ROI-berekening.”

De Dok-Guardian voorkomt dat vorkheftrucks, palletwagens en voetgangers bij een geopende

dockdeur van het 1,2 meter hoge laadperron kunnen vallen.

HOE VER WILT U GAAN?

Om de veiligheid van de dockomgeving te verhogen,

zijn kleine en grote(re) aanpassingen mogelijk.

Van looppadbeveiligingen, fysieke scheidingen

tussen rijdend verkeer en voetgangers

en doorvalbeveiligingen in palletstellingen tot

en met meer specifieke dockequipment. “Voor al

deze categorieën zijn duidelijke richtlijnen vastgesteld”,

weet Zwikker. “Toch is dit vaak niet

afdoende. Datzelfde geldt voor de wetgeving op

dit vlak. Zo mag je in veel situaties met een wielkeg

de vrachtwagen stoppen. Ook wordt veelvuldig

gebruik gemaakt van elektrisch bedienbare

blokkeringen met lichtsignalering. Beiden zijn

in de praktijk vaak schijnveiligheidsoplossingen.

Een wielkeg houdt namelijk echt geen te vroeg

wegrijdende vrachtwagen tegen. En soms werkt

ook het stoplichtsysteem niet naar behoren. Specifiekere

en strengere wetgeving op dit vlak is

dus gewenst.”

VERDIEP JE IN JE HUURDERS!

“Anno 2021 worden de meeste magazijnen nog

standaard ingericht, met een lichte dockleveller

van 6 ton, een dockshelter van ca. 700-800

euro en een setje standaard wieldwingers. Wanneer

hier vervolgens een huurder in komt die bijvoorbeeld

big bags vervoert, heb je een serieus

'In nieuwbouwprojecten is de logistieke

inrichting vaak slechts 3-4% van de totale

investering. Is dat wel slim? Mijn ervaring

zegt van niet'

114 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


RITE-HITE

probleem. Niet voor niets worden wij veelvuldig

betrokken bij bestaande gebouwen, waar flinke

veiligheidsissues spelen.” Zwikker wil dit soort

situaties graag voorkomen, door al in een vroeg

stadium met de pandeigenaar, architect en logistiek

dienstverlener aan tafel te gaan. “Verdiep je

in je huurders!”, bepleit hij. “Welke eisen stellen

zij aan de dockproducten? Bijvoorbeeld op het

gebied van efficiëntie, ergonomie en veiligheid?

In nieuwbouwprojecten is de logistieke inrichting

vaak slechts 3-4% van de totale investering. Is dat

wel slim? Mijn ervaring zegt van niet.”

Om een goede positie aan de dock te waarborgen en de heftruckchauffeur maximaal te beveiligen,

levert Rite-Hite onder meer het Dok-Lok vrachtwagen-vergrendelsysteem.

MAXIMALE BEVEILIGING

VAN DE HEFTRUCKCHAUFFEUR

Om een goede positie aan de dock te waarborgen

en de heftruckchauffeur maximaal te beveiligen,

levert Rite-Hite onder meer het Dok-Lok

vrachtwagen-vergrendelsysteem. Dit gepatenteerde

systeem ontstond in 1985 in Amerika en

bestond in eerste instantie uit een haakarm die

de vrachtwagen blokkeert. “Voor Europa was

dit systeem niet geschikt, omdat onze vrachtwagens

geen eenduidige bumper aan de achterzijde

hebben. Daarom hebben we in 1996 een

systeemvariant geïntroduceerd, die vandaag de

dag nog altijd succesvol wordt toegepast en als

enige product in de markt aan de hoogste veiligheidsklasse

(FEM 3) voldoet”, vertelt Zwikker.

“Dankzij de Dok-Lok wordt vroegtijdig wegrijden

van de vrachtwagen voorkomen. Bovendien kan

tijdens het laden en lossen de vrachtwagen nooit

meer van de laaddock wegschuiven.”

SIMPEL, MAAR EFFECTIEF

Ook hoge ogen in het productgamma van Rite-Hite

gooit de Dok-Guardian. Deze simpele

maar effectieve veiligheidsbarrière bestaat uit

twee pilaren met daartussen een glasvezelnetgordijn,

die voorkomt dat vorkheftrucks, palletwagens

en voetgangers bij een geopende

dockdeur van het 1,2 meter hoge laadperron

kunnen vallen. “Voor wie hoge duurzaamheidsof

hygiëne-ambities heeft bieden wij bovendien

onze Eclipse laadperronafdichting, waarmee de

dockshelter zorgdraagt voor een volledige afsluiting

van de opening. En zo zijn er nog tal

van oplossingen mogelijk.” ❚

Met de Eclipse laadperronafdichting draagt de dockshelter zorg

voor een volledige afsluiting van de opening.

Koppelstraat 26

7391 AK Twello

T +31 (0)571 270 444

E info-nl@ritehite.com

W www.ritehite.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 115


TIMMERSELEKT DOORNENBAL EN HOLLAND HOUTWERK

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld TimmerSelekt Doornenbal

Topproducten zonder zorgen

De duurzaamste houtsoorten, een efficiënte assemblage en hoogwaardige spuitrobots. Maar ook: een continue focus op

innovatie en ketenintegratie. TimmerSelekt Doornenbal en Holland Houtwerk behoren niet voor niets tot de top van de

Nederlandse timmerindustrie. “Onze professionele werknemers staan dagelijks in voor de verkoop, productie en montage

van houten gevelelementen van zeer hoge kwaliteit”, vertelt commercieel directeur Victor Vos. “Naar wens nemen

wij bovendien het beglazen, afkitten en aflakken voor onze rekening. Daarmee zijn opdrachtgevers én ketenpartners

verzekerd van topproducten, zonder zorgen!”

TimmerSelekt Doornenbal en Holland Houtwerk

zijn in de jaren ‘70 gestart als producent van ramen,

deuren, hefschuifpuien en kozijnen. De afgelopen

jaren hebben de bedrijven een enorme

ontwikkeling doorgemaakt, waarbij diverse uitdagingen

zijn overwonnen. Zo groot als afgelopen

jaar waren de uitdagingen echter nooit. “De

corona pandemie heeft zeker zijn littekens nagelaten”,

vertelt Vos. “Ook merken wij de gevolgen

van de materiaalschaarste. Het wordt een steeds

grotere uitdaging om grondstoffen op de juiste tijd

en plaats voorhanden te hebben. Levertijden lopen

steeds verder op, waardoor het moeilijker wordt

om op tijd uit te leveren. Gelukkig hebben we nog

behoorlijk wat hout op voorraad. Bovendien verzorgen

we zelf het vingerlassen en/of lamineren,

met ons zusterbedrijf Wood-Joint, waardoor we

planningen beter in de hand kunnen houden en

onze productie niet stil komt te liggen. Toch ontkomen

ook wij niet aan de grillige markt. Door de

hoge kosten voor o.a. glas en aluminium zijn ook

wij genoodzaakt om te werken met dagprijzen.

Een groot deel van de markt heeft hier gelukkig

begrip voor, maar dit soort uitspattingen kan niet

eindeloos doorgaan. Ik ben erg benieuwd hoe lang

deze trend zich doorzet, maar ook of de prijzen

uiteindelijk weer naar beneden worden bijgesteld.

Ik houd mijn hart vast; het ‘kwartje van Kok hebben

we ook nooit teruggekregen.”

Het kozijn maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van de totale gevelschil.

15 JAAR SCHILDERVRIJ

Toch is er ook veel positief nieuws te melden.

Zo hebben TimmerSelekt Doornenbal en Holland

Houtwerk de afgelopen jaren gebruikt om verder

te investeren in hun assemblagelijnen, zodat medewerkers

niet meer hoeven te tillen. Het resultaat

is een systeem met rails, dropsecties en wissels

waarop de Nederlandse Spoorwegen jaloers zal

zijn. “Tijdens het productieproces kunnen onze

kozijnen blijven hangen”, vertelt Vos. “Voor de

grotere kozijnen beschikken we bovendien over

speciale dropsecties boven de afmontageputten,

waar onze medewerkers de kozijnen tot op

werkhoogte kunnen laten zakken.” Ook de spuiterij

is verder geautomatiseerd. “Diverse spuitrobots

voorzien de kozijnen voortaan van exact de

juiste verflagen en ook het droogproces gebeurt

116 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


TIMMERSELEKT DOORNENBAL EN HOLLAND HOUTWERK

De duurzaamste houtsoorten, een efficiënte assemblage en een

hoogwaardige verfkwaliteit.

“Onze professionele werknemers staan dagelijks in voor de verkoop,

productie en montage van houten gevelelementen van zeer hoge kwaliteit.”

'Alleen met top grondstoffen maak je

top kwaliteit producten en daar staan wij

graag garant voor!'

volledig automatisch. Hierdoor ontstaat een constante

aan- en afvoer van kozijnen. Ook wordt de

spuitkwaliteit naar een nog hoger niveau getild. In

combinatie met het gemodificeerde Accoya hout

als ondergrond hoeven onze kozijnen de eerste

15 jaar niet opnieuw geschilderd te worden. Een

uitzonderlijke primeur en zeer goed nieuws voor

bijvoorbeeld woningcorporaties, Verenigingen van

Eigenaren en particuliere bewoners!”

BIM

Waar TimmerSelekt Doornenbal en Holland Houtwerk

in het verleden sec kozijnen leverden, wordt

vandaag de dag het hele kozijn afgelakt, voorzien

van afgekitte beglazing en compleet ingepakt

op speciale bokken op de bouw afgeleverd. Ook

maakt het kozijn een steeds belangrijker onderdeel

uit van de totale gevelschil. “Om alle elementen

in de gevel optimaal te kunnen afstemmen,

werken wij steeds vaker met BIM. Dankzij het

Bouw Informatie Model kunnen alle partijen in de

keten op basis van dezelfde gegevens (zoals tekeningen,

(energie)berekeningen, gebouwdimensies,

rapporten en verslagen) produceren en monteren,

waardoor clashes, faalkosten en – als gevolg daarvan

– verspillingen tot een minimum worden beperkt.

Hierdoor komen kwaliteit en duurzaamheid

perfect samen.”

‘EINDLOOS HOUT’

Duurzaamheid heeft tevens betrekking op de houtsoorten

van TimmerSelekt Doornenbal en Holland

Houtwerk. “Wij werken hoofdzakelijk met gemodificeerde

houtsoorten, zoals Accoya, Plato en Fint.

In Accoya zijn we zelfs de grootste verwerker in

Nederland! Daarnaast verwerken we graag Red

Grandis; een houtsoort uit Zuid-Amerika die volledig

van de plantage komt. Ook al ons andere

hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Wij

zijn FSC®-, PEFC- en STIP®-gecertificeerd en

aangesloten bij de Stichting Garantie Timmerwerk

(SGT), dat in september 2016 HOUT100% heeft

geïntroduceerd. Dit kwaliteitsmerk staat voor

100% vakwerk, 100% zekerheid, 100% veiligheid,

100% vernieuwing én 100% duurzaamheid; een

ambitie die wij volledig omarmen. Het gebruik van

‘eindloos hout’ is in dit kader een mooi voorbeeld.

Resthout wordt namelijk tot een minimum beperkt.

Alleen met top grondstoffen maak je top kwaliteit

producten en daar staan wij graag garant voor! ❚

Bobinestraat 5

3903 KE Veenendaal

T +31 (0)318 52 26 03

E info@doornenbal.com

W www.doornenbal.com

Frankrijkstraat 9

5171 PR Kaatsheuvel

T +31 (0)416 28 03 10

E info@hollandhoutwerkkozijnen.nl

W www.hollandhoutwerkkozijnen.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 117


Netwerk van Bedrijven

building intelligence


Strong foundations, solid future

- Atlaspalen

- Franki Omegapalen

- Grondverdringende schroefpalen

met verloren punt

- Geschroefde stalen buispalen

- Schroefinjectiepalen

- Schroefpalen

- Palenwanden

- Diepwanden

- Mini-heiwerk

- Funderingsherstel

Franki Grondtechnieken B.V.,

opgericht in 1934, is een ervaren

funderingsaannemer.

Het bedrijf is gespecialiseerd in

het ontwerp en de realisatie van

alle mogelijke funderingsconstructies.

Er wordt onder andere gewerkt aan grote

infra projecten, utiliteitsbouw, woningbouw

en renovatie. Met haar jarenlange

expertise kan Franki Grondtechnieken

een compleet gamma geoptimaliseerde

funderingsoplossingen aanbieden.

Franki Grondtechnieken maakt deel uit

van de wereldwijde funderingsgroep

Franki Foundations (www.ffgb.be).

Franki Grondtechnieken B.V.

Laan van Europa 900, 3317 DB Dordrecht, Nederland

+31 78 20 62 400

info@franki.nl

www.franki-grondtechnieken.com


VAN POMMEREN

Glazen balustrade.

Tekst Patricia van der Beek | Beeld Van Pommeren

IJzersterke partner in constructiewerk

Zeg je Van Pommeren, dan zeg je staal. Het bedrijf uit Veenendaal staat alom bekend als specialist in stalen trappen,

balustrades en hekwerken. Tegelijkertijd is Van Pommeren de partner bij uitstek voor stalen constructies. Aannemers,

bouwbedrijven en architecten weten Van Pommeren feilloos te vinden wanneer er binnen hun project sprake is

van constructiebouw.

“Onze stalen constructies vormen de basis voor

talloze gebouwen, machines en installaties”, vertelt

directeur Leendert van Pommeren. “De aard,

omvang en complexiteit van die constructies varieert.

De ene keer gaat het om dragers voor de verbouwing

van een woning, de andere keer om een

complete stalen dakconstructie of een tijdelijke

ondersteuningsconstructie. Zowel in nieuwbouw

als in bestaande bouw.”

VAN ENGINEERING TOT MONTAGE

Van Pommeren neemt de realisatie van stalen constructies

van A tot Z uit handen. Dat begint bij de

engineering. Van Pommeren: “Constructiebouw is

maatwerk en precisiewerk. Staalconstructies moeten

tot op de millimeter passen. Ook moeten ze

veilig en, wanneer ze in het zicht blijven, esthetisch

zijn. Onze eigen engineers hebben daar oog voor.

Zij meten, tekenen en rekenen tot de constructie

perfect is. Het is vervolgens aan onze productieafdeling

om de constructie precies zo te maken. Dit

doen onze vakmannen in de werkplaats en onze

eigen monteurs monteren de constructies.”

CONSTRUCTIEF SAMENWERKEN

“De lijnen tussen onze afdelingen zijn kort”,

vervolgt Van Pommeren. “Ontwerp, productie en

montage worden direct op elkaar afgestemd. Dat

120 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


VAN POMMEREN

komt de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid van

de constructies ten goede. Vanuit deze gedachte

ben ik een voorstander van ketensamenwerking

op projecten. Zeker complexe bouwprojecten zijn

erbij gebaat als partijen de werkzaamheden als

één team oppakken, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid

voor het eindresultaat. Openheid,

vertrouwen en kennisdelen zijn hierin cruciaal. Ik

vind het dan ook een mooie ontwikkeling dat wij

steeds vaker als vaste partner bij projecten betrokken

worden en al in een vroeg stadium onze

expertise kunnen inbrengen. Mooie voorbeelden

hiervan zijn de transformatie van het oude

hoofdpostkantoor aan de Neude in Utrecht en de

realisatie van een kelder onder tien monumentale

panden aan het Koningsplein in Amsterdam.”

ZEVENHONDERD TON STAAL

Bij de verbouwing van Post Neude werkte Van

Pommeren nauw samen met vaste partner Burgland

Bouw. Van Pommeren leverde en monteerde

700 ton staal om het monumentale pand te transformeren

tot multifunctioneel publieksgebouw

met veel trappen, hekwerken en glasbalustrades.

“Voor het nieuwbouwdeel van deze transformatie

brachten we zo’n 350 ton staal in. Voor de verbouwing

van het bestaande deel was eenzelfde hoeveelheid

staal nodig. Dit gebruikten we grotendeels

voor tijdelijke en permanente constructies

Stalen constructies van ontwerp tot montage.

ter ondersteuning van vloeren en wanden waarin

grote openingen worden aangebracht. Bijvoorbeeld

omdat daar roltrappen doorheen moesten.”

DERTIG STEMPELTORENS

Voor de realisatie van de kelder aan het Koningsplein

plaatste Van Pommeren, ook in samen-

'Constructiebouw is maatwerk en

precisiewerk. Onze eigen engineers

hebben daar oog voor'

werking met Burgland Bouw, ongeveer 110 ton

hulpstaal. “Een behoorlijke uitdaging”, aldus Van

Pommeren. “Om die nieuwe kelder te kunnen maken,

moesten onder meer de bestaande kelder- en

begane grondvloer eruit. Het gat dat tussen de kelder

en de eerste verdieping ontstond, werd opgevangen

met een tijdelijke ondersteuningsconstructie.

Wij leverden en monteerden deze constructie.

In totaal plaatsten we dertig stempeltorens. Ook

leverden en monteerden we het definitieve staal,

de trappen en de hekwerken.”

MANNEN EN VROUWEN VAN STAAL

Met uitdagende verbouwingen als Post Neude

en Koningsplein, maar ook met iconische bouwprojecten

als EMA, HAUT en Amsterdome toont

Van Pommeren zich een ijzersterke partner in

constructiewerk, trappen en hekwerken. “Onze

mensen zijn hierin onze kracht”, benadrukt Van

Pommeren. “Ik ben ontzettend trots op ons team.

Van onze betrokken collega’s op kantoor tot onze

vakmensen van productie en montage. Stuk voor

stuk mannen en vrouwen van staal die tot het uiterste

gaan. Dankzij hen dragen we constructief

bij aan elk denkbaar bouwwerk. Van splinternieuw

tot monumentaal.” ❚

Trappen EMA Amsterdam.

Bobinestraat 44

3903 KG Veenendaal

T +31 (0)318 70 10 86

E info@van-pommeren.nl

W www.van-pommeren.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 121


IMARCO

De kwalitatieve, slijtvaste vloertegels van Imarco zijn ook te vinden in heel wat vestigingen van winkelketens, zoals hier bij Aldi. (Beeld: Geert van Tol)

Tekst Johan Debaere | Beeld Imarco

BIJ DEZE SPECIALIST VIND JE ALLES ONDER ÉÉN DAK:

Van advies bij de tegelkeuze

tot een turnkey oplevering

Wie een nieuwbouw realiseert of een bestaande faciliteit verbouwt, moet met heel veel zaken rekening houden. De keuze

en integratie van de gepaste vloer- of wandtegels is er daar ook eentje van. Als je op dat moment een beroep kunt doen

op een echte specialist, die je van A tot Z kan ontzorgen, ben je al een heel eind op weg. Imarco is één van de weinige

bedrijven die steeds een breed gamma totaaloplossingen in huis heeft om grote oppervlakken vloer- en wandtegels op

korte termijn te leveren en te monteren. De projectspecialist uit Montfoort geeft niet alleen vakkundig advies bij de juiste

keuze van keramische tegel- en marmercomposietvloeren, maar staat ook in voor een perfecte uitvoering en afwerking.

Imarco is al meer dan veertig jaar een toonaangevende

projectspecialist voor de levering en installatie

van alle grootformaat keramische tegel- en

marmercomposietvloeren. De oplossingen gaan

van het verkennende advies tot het turnkey opleveren

van een project. “Al jaren leveren we hoogwaardige

vloeren voor de meest uiteenlopende

toepassingen. Onze klanten zijn projectbeheerders,

projectontwikkelaars, architecten, aannemers

en franchise- en formuleketens in de food,

mode, warenhuizen en automotive. Ons assortiment

omvat een ruim aanbod keramische vloertegels,

gekenmerkt door een hoge belastbaarheid

en R-waarde (stroefheid) en een ongekend onder-

houdsgemak. Daarnaast kunnen klanten ook bij

ons terecht voor onderhoudsvriendelijke cementgebonden

marmercomposiettegels in verschillende

kleuren en designs”, geeft men bij Imarco

aan. “We maken ook al jaren traptreden uit ge-

'We ontzorgen onze klanten van A tot Z'

122 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


IMARCO

wapend marmercomposiet. Aangezien die treden

ook vaak hoeken en borden hebben, maken we ze

niet alleen op maat, maar werken we ze ook op

ambachtelijke wijze af. Verder leveren we plinten,

wandtegels en natuurstenen dorpels.”

VAKWERK MET OOG VOOR

VEILIGHEID, GEZONDHEID

EN MILIEU

Bij Imarco vind je alles onder één dak, want de

specialist helpt niet alleen bij de keuze van een gepaste

tegel, maar staat ook in voor de installatie

en afwerking ervan. Klanten spreken binnen Imarco

altijd met één vaste partner, die ook op elk moment

kan tussenkomen om aanpassingen, bijvoorbeeld

op het vlak van logistiek, door te voeren. Elk project

wordt op dezelfde deskundige manier door de afdeling

planning begeleid: van calculatie, inkoop en

werkvoorbereiding tot en met uitvoering en afwerking.

Een compleet vloertraject begint immers al bij

het ontwerp, maar eindigt pas als de tegels gemonteerd

en afgewerkt zijn. Ook bij het tegelwerk en

de afwerking speelt een goede kennis een grote rol.

Sinds midden oktober is Imarco één van de weinige

vloerspecialisten in Nederland die VCA**-

gecertificeerd is. Net als de grotere aannemers

In de toiletten van winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem stralen de tegels op vloer en wanden.

(Beeld Geert van Tol)

kreeg zij dit certificaat, omdat in alle activiteiten

veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid

en gezondheid van medewerkers én aan het milieu.

Imarco voldoet aan alle noodzakelijke veiligheidseisen

en dat biedt extra garanties voor

opdrachtgevers. Vooral in de bouwsector is een

dergelijk certificaat een sterke troef.

RUIM PORTFOLIO

Het team van Imarco kan elke mogelijke legtechniek

toepassen om voor alle projecten de vloeren

perfect en in een zo kort mogelijke periode te leggen.

De kwaliteit van de producten, het tegelwerk

en de afwerking is alvast te bewonderen in onder

meer Villa ArenA (Amsterdam), Loetje (Rotterdam),

Porsche Centrum Twente (Deventer), Volvo

(Heemskerk), winkelcentrum Presikhaaf (Arnhem),

Poiesz (Sneek), Stern (Amsterdam) en verschillende

vestigingen van winkelketens als Hema, Aldi,

Action, Plus en ICI Paris XL. ❚

De wagens in het Porsche Centrum Twente in Deventer staan klaar op de

startgrid, gerealiseerd met hoogwaardige vloertegels van Imarco.

Tasveld 11,

3417 XS Montfoort

T +31 (0)348 411 800

E info@Imarco.nl

W www.imarco.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 123


JM VAN DELFT & ZN

Tekst en beeld JM van Delft & zn

‘STAAL EN ALUMINIUM

VOOR HOUSE MODERNES’

Na jaren van voorbereiding en uitvoering is JM van Delft & zn klaar met de renovatie van de complete gevel van dit iconische pand. (Beeld: Maartje Brand)

124 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


JM VAN DELFT & ZN

In het centrum van Utrecht is het voormalige

pand van luxe warenhuis Galeries

Modernes in haar oude glorie

hersteld en getransformeerd tot House

Modernes. Na jaren van voorbereiding

en uitvoering is JM van Delft & zn klaar

met de renovatie van de complete gevel

van dit iconische pand.

In opdracht van hoofdaannemer Heilijgers Bouw

was JM van Delft & zn verantwoordelijk voor de

engineering, productie, levering en het montageproces.

Met een creatie van staal (buitenkozijnen,

balkonhekken en luifels) en aluminium (kozijnen

in de achtergevels, dakopbouw en daklichten)

heeft zij het ontwerp van dit geavanceerde gebouw

tot leven proberen te brengen, waarbij zij

de keramische tegels, die in dezelfde kleur zijn

geproduceerd als in het eerste ontwerp, ook heeft

mogen verzorgen.

'We hebben

alles in eigen

beheer uitgevoerd'

Het familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in de

ontwikkeling, productie, levering en montage

van aluminium en stalen kozijnen en andere

gevelelementen, is niet onbekend met complexe

binnenstedelijke projecten zoals deze. Bij soortgelijke

projecten, bijvoorbeeld Rokin Plaza en

Scheldeplein in Amsterdam, bewees de gevelbouwer

al dat het opdrachtgevers volledig kan

ontzorgen. “We werden al in een vroeg stadium

door ontwikkelaar Syntrus Achmea Real Estate

& Finance en ZZDP Architecten bij dit project betrokken”,

vertelt Albert Emmers, projectleider bij

JM van Delft & zn. “We hebben alles in eigen

beheer uitgevoerd. Aangezien dit oude gebouw

al enkele keren verbouwd werd en er nauwelijks

tekeningen beschikbaar waren, werd alles digitaal

opgemeten om nauwkeurig te kunnen werken.

Zo deden zich geen problemen voor tijdens

de productie en montage.” ❚

James Wattlaan 21

5151 DP Drunen

T +31 (0)416 374 925

E info@jmvandelft.nl

W www.jmvandelft.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 125


Stijlvolle invulling van woningen en

algemene ruimtes met luxe deuren

en HPL deuren

Woningbouw

Luxe binnendeuren

Lakdeuren

Luxe deuren

HPL deuren

(ook brand, rook, geluid

en inbraak)

Stalen en houten kozijnen

Hang- en sluitwerk

Montage

Complete begeleiding

met montage inclusief

bijpassend hang- en

sluitwerk.

HPL deuren

Assortiment

• Binnendeuren

• Luxe deuren

• HPL deuren

(ook brand, rook, geluid, inbraak)

• Stalen en houten kozijnen

• Hang- en sluitwerk

• Montage

krepeldeuren.nl

Opent mogelijkheden


KREPEL DEUREN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Krepel Deuren

ZWART is het nieuwe WIT

Zwart is hot. In steeds meer woningbouwprojecten bepaalt het bijzondere contrast tussen lichte vloeren, wanden en plafonds

en zwarte binnendeuren het interieurbeeld. Krepel Deuren draagt hieraan bij met een zeer compleet assortiment

zwart afgelakte stijldeuren, lijndeuren, HPL-deuren, schuifdeuren en brandwerende deuren, zwarte kozijnen en zwart

hang- en sluitwerk. Uniek is de hoogwaardige afwerking van de deuren: strak, glad en uiterst kras- en kleurvast.

Zwarte binnendeuren zorgen voor een strakke, industriële

en luxe uitstraling in iedere woning. Niet

voor niets maakt zwart bijna standaard onderdeel

uit van het Keuze+ koperskeuzeprogramma voor

woningbouwprojecten, vertelt Dirk den Haan,

commercieel manager bij Krepel Deuren. “Met

ons Keuze+ concept bieden aannemers hun eindklanten

de mogelijkheid om zelf online de binnendeuren,

kozijnen én garnituren te selecteren die

aansluiten bij hun specifieke smaak en woonwensen.

In nauwe samenwerking met de klant stellen

wij op projectniveau een keuzepakket samen.

De lay-out van de configurator wordt bovendien

aangepast aan het project, waardoor maximale

herkenbaarheid ontstaat.” Met behulp van een

link en wachtwoord komen bewoners direct in de

juiste selectieomgeving terecht, benadrukt collega

Sanne van den Boogert. “Is online kiezen toch lastig?

Geen probleem! Bewoners zijn ook van harte

welkom in onze showroom in Klarenbeek, waar

zij ons volledige deurenprogramma kunnen zien,

voelen en beleven.”

ROOMPOT VAKANTIES

De zwarte binnendeuren van Krepel Deuren worden

regelmatig toegepast in nieuwbouw woning-

bouwprojecten. Maar ook buiten de woningbouw

vinden deze deuren hun weg. “Een mooi referentieproject

is de revitalisatie en uitbreiding van De

Graaf van Egmont in Egmond aan Zee”, aldus Van

den Boogert. “In dit fraaie appartementencomplex

van Roompot Vakanties worden taupekleurige

wanden stijlvol gecombineerd met zwarte lijndeuren,

schuifdeuren, (brandwerende) HPL-deuren,

kozijnen en hang- en sluitwerk. Als kers op de taart

zijn tussen de gangen en woonkamers bovendien

onze industriële zwarte glasdeuren toegepast.”

KREPEL OPENT MOGELIJKHEDEN

Krepel Deuren opent al 150 jaar mogelijkheden.

“In opdracht van aannemers, vastgoedbedrijven

en de professionele handel produceren, leveren

en monteren wij hoogwaardige binnendeuren.

Zowel voor de woningbouw als utiliteit”, vertelt

Den Haan. “Ons assortiment bestaat uit strak afgelakte

binnendeuren, luxe stijl- en lijndeuren en

HPL-deuren. Bovendien verzorgen we graag de

kozijnen en het hang- en sluitwerk. Door het complete

pakket uit handen te nemen, zorgen we voor

een succesvolle uitvoering van ieder project.” ❚

'Uniek is de

hoogwaardige

afwerking van

de deuren: strak,

glad en uiterst

kras- en kleurvast'

Een mooi referentieproject voor de zwarte deuren van Krepel Deuren is de revitalisatie

en uitbreiding van De Graaf van Egmont in Egmond aan Zee. (Beeld: DreDesign)

Kopermolenweg 14

7382 BP Klarenbeek

T +31 (0)55 301 13 41

E info@krepel.nl

W www.krepeldeuren.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 127


HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Hydro Building Systems Netherlands BV

BUILD

BEYOND

TOMORROW

WICTEC EL EVO (Beeld: Imagen Subliminal, Miguel de Guzmán en Rocío Romero)

128 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV

In 2050 zal naar verwachting 70 procent van de wereldbevolking in steden en stedelijke gebieden wonen. Hierdoor zullen

het energieverbruik en de CO 2

-uitstoot van gebouwen flink toenemen. “Onze sector is goed voor circa 39 procent van

de wereldwijde energie-gerelateerde CO 2

-uitstoot”, weet Perry Hermans, Country Manager Benelux WICONA GEVELSYS-

TEMEN bij Hydro Building Systems. “Investeringen in nieuwe gebouwen zullen dan ook een enorme impact hebben op

onze levenskwaliteit én de klimaatverandering. Alle relevante kennis en ervaring die wij in de afgelopen 70 jaar hebben

opgedaan, zetten wij graag in om deze impact te verminderen. Bijvoorbeeld door circulaire aluminiumproducten te ontwikkelen

en produceren, die helpen om de CO 2

-uitstoot in de gebruiksfase zoveel mogelijk te verlagen. De ambitieuze

doelstelling die wij onszelf hiervoor hebben opgelegd, is 50 procent minder CO 2

-uitstoot in 2025….”

Om deze doelstelling te bereiken, gaat WICONA

verder dan gerecycleerde, CO 2

-arme aluminiumproducten,

vertelt Hermans. “We voeren elk

onderdeel van ons bedrijf zo duurzaam mogelijk

uit. Dit begint met de oorsprong van het metaal.

Voor onze productie gebruiken wij Hydro CIRCAL

aluminium, dat één van de laagste koolstofemissies

ter wereld heeft. Bovendien werken we actief

samen met partners van gerecycleerde aluminium

onderdelen die onze ambities en waarden delen.

Wij verminderen en optimaliseren het energieverbruik

op onze productiesites voortdurend, door te

investeren in schonere en hernieuwbare (groene)

energie. Bovendien gebruiken we minder verpakkingsmaterialen

en zoeken we actief naar mogelijkheden

om op een duurzame en energiezuinige

manier te kunnen leveren. Want duurzaamheid

begint bij onszelf. Het stroomt door elke beslissing

en actie die we nemen.” Toch verliest WICONA

ook het bredere plaatje niet uit het oog. “Om

écht het verschil te maken, kijken we niet bedrijfsbreed,

niet marktbreed, maar wereldwijd”, aldus

Hermans. “Als onderdeel van Hydro verbinden we

ons bijvoorbeeld aan de maatschappelijke ambitie

om tegen het eind van 2030 maar liefst 500.000

mensen de kans te geven op onderwijs. Zo bouwen

we aan een betere toekomst voor iedereen.

Ook ná morgen.”

'Om écht het verschil te maken, kijken

we niet bedrijfsbreed, niet marktbreed,

maar wereldwijd'

BREDE BETROKKENHEID

WICONA laat zijn sterke betrokkenheid met het

milieu op allerlei gebieden zien. Niet alleen door

hoog in te zetten op gerecycleerde en koolstofarme

materialen, maar ook met een uitgekiend

productdesign dat is aangepast aan een circulaire

economie en dat geproduceerd wordt binnen een

verantwoorde toeleveringsketen. “Alle verklaringen

op dit vlak zijn gecertificeerd door externe organisaties,

waarmee we maximale transparantie

garanderen”, aldus Hermans. “Bij het verkleinen

van de CO 2

-footprint (carbon footprint) van een

gebouw houden we rekening met álle emissies

die tijdens de levenscyclus van dit gebouw gegenereerd

worden. Denk bijvoorbeeld aan de operationele

emissies, emissies voor ingebruikname

en opgenomen emissies. Want alleen door al deze

emissies te reduceren, kunnen we écht circulaire,

CO 2

-arme en kwalitatief hoogwaardige ramen,

deuren en gevels leveren.”

WICTEC EL EVO

WICONA levert al haar producten in Hydro CIR-

CAL. Dit geldt tevens voor de nieuwste productinnovaties,

zoals de WICTEC EL EVO; een innovatief

elementgevelsysteem uit één stuk dat individueel

kan worden aangepast aan de projectspecifieke

eisen. “Alle elementen van WICTEC EL EVO worden

vervaardigd in gecontroleerde werkplaatsomgevingen,

zonder beïnvloed te worden door externe

(weers)omstandigheden”, aldus Hermans. “Dit resulteert

in een constante, hoge kwaliteit en in een

stabiel eindproduct dat snel en efficiënt ter plaatse

gemonteerd kan worden. De profielen worden

zorgvuldig geëxtrudeerd uit Hydro’s CIRCAL 75R

aluminium; een hoogwaardige aluminiumlegering

van ten minste 75% gerecycleerd end-of-lifecycle

aluminium (post-consumer schroot).” ❚

WICTEC 60 NG. (Beeld: Evaldas Lasys)

Alcoalaan 1

5151 RW Drunen

T +31 (0)416 386 480

E info.hbs.nl@hydro.com

W www.wicona.com

W www.hydro.com/nl-nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 129


FONOFLOOR B.V.

Tekst | Lieke van Zuilekom

Beeld | Fonofloor B.V.

De zekerheid van akoestische prestaties,

in nieuwbouw en renovatie

Verstedelijking, een toename van het aantal complexe projecten, vrije indeelbaarheid en nieuwe woonvormen, die aan

steeds hogere kwaliteitseisen moeten voldoen: het is slechts een greep uit de actuele thema’s in de bouw, die een beroep

doen op de creatieve wendbaarheid van architecten en ontwerpers. Belangrijk onderdeel van deze uitdagingen is de

akoestische prestatie van gebouwen. Corporaties, projectontwikkelaars, VvE’s en gemeenten leggen de lat steeds hoger

dan het Bouwbesluit 2012 vereist, waardoor ook meer akoestische isolatie benodigd is. Bovendien zijn innovatieve,

vernieuwende toepassingen van materialen gewenst, waarin Fonofloor B.V. graag voorziet.

Fonofloor ® (8mm) heeft een zeer hoge resistentie tegen dynamische en statische belasting.

Je kunt er gewoon overheen lopen, zonder de werking aan te tasten en ook water is geen probleem.

Sinds 2002 levert Fonofloor B.V. akoestische isolatiemembranen

om het contactgeluid in zwevende

dekvloeren te reduceren. “Akoestiek en geluid zijn

lastige onderwerpen”, weet manager Martin van

den Bersselaar. “Geluidsoverlast kan namelijk op

diverse manieren ontstaan. In onze ogen verdienen

bewoners en gebruikers een optimaal akoestisch

comfort. De ‘Fonofloor Formule’ kan hier perfect in

voorzien. Met deze formule garanderen we vooraf

de akoestische prestatie. Bovendien begeleiden we

alle fasen van het project. We adviseren tijdens het

ontwerpproces, inspecteren de constructievloer op

'In onze ogen

verdienen

bewoners en

gebruikers

een optimaal

akoestisch comfort'

onvolkomenheden die de isolatiewaarde negatief

kunnen beïnvloeden en werken uitsluitend met erkende

voorkeursverwerkers, die de minimale eisen

van het Bouwbesluit 2012 ruimschoots overtreffen.

Het bewijs wordt geleverd door een onafhankelijke

meting na oplevering.”

AKOESTISCHE PRESTATIE

OVERTREFT HET BOUWBESLUIT

Nederlanders ervaren nog te vaak geluidsoverlast.

Uit onderzoek blijkt dat met de akoestische eisen

uit het Bouwbesluit nog steeds < 25% van de

130 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


FONOFLOOR B.V.

Voor renovatieprojecten, waar vaak beperkingen in opbouwhoogtes

gelden, adviseert Van den Bersselaar het dunnere fonofive® (6 mm).

Speciaal voor houten vloerconstructies werd fonoblock+ ® ontwikkeld,

een 9 mm dik membraan dat de extreem hoge dichtheid en akoestische

eigenschappen van loodfolie combineert met een verende laag.

mensen overlast kan ervaren. “Geluidsoverlast van

buren is zelfs ergernis nummer één”, aldus Van den

Bersselaar. “De afgelopen drie jaar is het aantal

meldingen op dit gebied zelfs met 10% gestegen.

Met name woningcorporaties en VvE’s kampen

met dit probleem en zoeken actief naar robuuste,

betaalbare én comfortabele oplossingen. De Fonofloorproducten

passen uitstekend in deze ambitie

en gaan uit van het massa-veer-massa-principe,

waarbij tussen de constructievloer en zandcement

of anhydriet dekvloer een ‘verende’ isolatielaag

wordt aangebracht die geluidsgolven en trillingen

opvangt. Alle Fonofloor-producten zijn opgebouwd

uit een (grotendeels gerecyclede) bitumineuze laag

en een verende onderzijde van polyester non-woven.

De producten worden op rollen geleverd en

kunnen eenvoudig over de vloer worden uitgerold.

De isolatiemembranen zijn dampdicht. Naar wens

kan op de isolatielaag bovendien vloerverwarming

worden aangebracht. Hierbij adviseren wij het gebruik

van de Fonofix klikrail, die rechtstreeks op de

isolatielaag kan worden verlijmd. Zo worden doorboringen

van de isolatielaag – die de isolerende

eigenschappen teniet doen – voorkomen.”

ROBUUST: DOORWERKEN NA AAN-

BRENGEN IS GEEN PROBLEEM

In zwevende dekvloeren worden anno 2020 nog

regelmatig minerale wol of EPS-platen toegepast.

De vloer-isolatiemembranen van Fonofloor B.V.

echter beschikken over een bitumineuze toplaag,

die het product minder kwetsbaar maakt dan

traditionele producten. “Fonofloor ® bijvoorbeeld

heeft een zeer hoge resistentie tegen dynamische

en statische belasting. Je kunt er gewoon overheen

lopen, zonder de werking aan te tasten. En

ook water is geen probleem”, aldus Van den Bersselaar.

“Fonofloor ® is slechts 8 mm dik en heeft

een dynamische stijfheid van 18 MN/m 3 . Met het

isolatiemembraan worden zeer goede akoestische

resultaten behaald, van LnT,A ≤ 49 tot ruim ≤ 39.”

Voor renovatieprojecten, waar vaak beperkingen

in opbouwhoogtes gelden, adviseert hij het dunnere

fonofive ® (6 mm). “Speciaal voor houten

vloerconstructies ontwikkelden wij fonoblock+ ® ,

een 9 mm dik membraan dat de extreem hoge

dichtheid en akoestische eigenschappen van

loodfolie combineert met een verende laag, wat

het geschikt maakt voor zowel contactgeluid- als

luchtisolatie. Daarmee bieden wij voor ieder project

een passende oplossing.” ❚

keuzevrijheid vloerafwerking.

Vloerverwarming ready.

Lichter bouwen.

Beperken grondstoffen.

Upgraden wooncomfort.

Dunner dan traditionele

materialen (ENT_ID=7912).

Besparing in transport en opslag

(ENT_ID=79125).

Zuid Willemsvaart 14b

5211 NX ‘s-Hertogenbosch

T +31 (0)73 615 48 10

E info@fonofloor.nl

W www.fonofloor.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 131


Niet iedereen wordt blij

van Beoview deurcommunicatie!

U hoeft niet in sprookjes te geloven om te zien hoe geweldig iPlusBUS van Beoview is:

als enige full-IP deurcommunicatiesysteem met een simpele bus-architectuur, lukt het

iPlusBUS om zowel installateurs, adviseurs én gebouwbeheerders blij te maken. Hoe?

Vraag het onze verkoopconsultants: Bel 075 - 6217 628 of kijk op vercoma.nl/beoview

Vercoma. Kom verder

Volledig

stekerbaar


WWW.VMVPROJECTEN.NL


CELDEX

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Celdex

EEN OPTIMALE WIND-

EN REGENDICHTING,

OOK IN DE PREFAB BOUW

Met de klimaatdoelstellingen voor 2030 in het vooruitzicht wordt steeds meer aandacht besteed aan het belang van en

de mogelijkheden voor gebouwisolatie en luchtdichting. Synchroon hieraan groeit de aandacht voor prefabricage. Een

logische ontwikkeling, volgens Henny van der Heijden van Celdex, omdat hiermee een constante, hoge bouwkwaliteit

wordt geborgd. “De productie vindt plaats in de fabriek, onder de beste (klimaat)omstandigheden. Bovendien kan reeds

gestart worden met de productie terwijl op de bouw nog de fundering wordt gestort. Dit leidt tot aanzienlijk kortere

bouwtijden, dus lagere kosten. Ook zijn minder vakkundige handjes op de bouw nodig, worden faalkosten teruggedrongen

en is bouwen in de fabriek veiliger. HSB-, kozijn- en betoncascoproducenten zijn steeds beter in staat om aan de vraag

te voldoen. Tot slot kan, in combinatie met een goede luchtdichting, uitstekend worden voldaan aan eisen zoals BENG,

Nul-op-de-Meter en BREEAM-NL.”

Net als de bouw verplaatst ook het afdichten van

bouwelementen zich steeds meer naar de fabriek.

Dit stelt niet alleen nieuwe eisen aan de montage

en werkvoorbereiding, maar ook aan de afdichtingsproducten,

aldus Van der Heijden. “Celdex

zag de prefab bouwen trend al enige tijd aankomen

en heeft de behoeften en uitdagingen op

dit gebied uitgebreid geïnventariseerd. Dit heeft

onder meer geleid tot ons Seal4Prefab concept,

waarmee we stakeholders in de bouw alle essentiële

bouwstenen aanreiken om de gewenste

prestaties op het gebied van luchtdicht bouwen te

halen én aan te tonen.”

Artist Impression The Cube (Van Wijnen).

NIEUWE GENERATIE

‘DROGE’ AFDICHTINGSPRODUCTEN

In de praktijk blijkt dat prefab bouwen veelal niet

prefab afdichten is. Vooral als het om de afdichtingsproducten

voor wind- en regendichtheid

gaat, merkt Van der Heijden. “Bijvoorbeeld omdat

complete gevelelementen, binnenspouwbladen

en kozijnelementen weliswaar geprefabriceerd

worden, maar op de bouw nog altijd natte afdichtingsmaterialen

zoals purschuimen, kitten en

coatings worden gebruikt. Ons belangrijkste doel

is om ook de toepasbare afdichtingsproducten in

het prefab proces te laten meelopen. Zo worden

al diverse ‘droge’ schuimbanden zoals Pre-Seal,

Panelseal en Stelkozijnband prefab in de fabriek

gemonteerd. Daarnaast kunnen op de bouwplaats

grote voegen tot wel 120 mm en doorvoeren

droog en weersonafhankelijk afgedicht worden

met Airseal Strips. Dankzij onze nieuwe producten

kunnen toleranties nog makkelijker worden

opgevangen, makkelijker worden gemonteerd en

luchtdicht worden afgewerkt. Bovendien worden

een uitstekende afdichting én isolatie in één product

gecombineerd. Alle Seal4Prefab afdichtings-

134 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


CELDEX

producten zijn uitvoerig en succesvol getest op

duurzaamheid, wind- en regendichtheid en verwerkbaarheid,

waardoor hoge prestaties worden

geborgd. In de bouw kan flink bespaard worden

op applicatietijd. Bovendien hebben bouwstof en

weersomstandigheden geen invloed meer op de

kwaliteit van de afdichtingsproducten.”

VOORBEREIDING EN ENGINEERING

Belangrijk onderdeel van Celdex Seal4Prefab zijn

kennisoverdracht en kwaliteitsborging, maar ook

een goede voorbereiding en engineering. “Op basis

van bijvoorbeeld de bestekeisen en gebouwtekeningen

geven wij advies over de best passende

afdichtingsproducten en (prefab) montage”,

vertelt Van der Heijden. “Hoe wordt bijvoorbeeld

omgegaan met de waterhuishouding? En de

luchtdichtheid? Welke prestaties worden geëist?

Waar zitten de kritische punten? Welke toleranties

verwachten HSB-, kozijn- en betoncascoproducenten?

Hebben we te maken met eenduidige

voegafmetingen en/of kan dit gerealiseerd worden?

Maar ook: welke montagevolgorde kan het

best worden aangehouden, voor een optimaal

resultaat? Naar wens kunnen we van tevoren al

materialen in een kritisch bouwdetail testen op

wind- en regendichtheid. Ook kunnen we hier een

prestatiegarantie voor afgeven.”

Afdichting op element, Celdex Pre-Seal en Celdex EPDM Soft.

Voordat wordt overgegaan tot de prefab productie,

organiseert Celdex een toolboxmeeting voor de

verwerkers. “Voor aanvang van de montage wordt

bovendien een toolboxmeeting opgezet voor de

prefab monteurs, waarbij met name inspectie en

reparatie bij onverhoopte transportschade centraal

staan. Alle processen worden zorgvuldig

vastgelegd in deelrapportages, die tezamen één

rapport voor private kwaliteitsborging opleveren.”

REFERENTIEPROJECT: THE CUBE

Het Seal4Prefab concept is recent succesvol toegepast

in studentenwooncomplex ‘The Cube’ in

Utrecht Overvecht, dat bestaat uit 639 studentenwoningen,

een fietsenkelder en 1.000 vierkante

meter publieke voorzieningen. Celdex werd al in

een vroeg stadium betrokken om mee te denken

over de lucht- en regendichting van met name

de HSB gevelelementen, vertelt Van der Heijden.

“De HSB-elementen zijn al in de fabriek voorzien

van kozijnen, keramische steenstrips en Celdex

afdichtingsproducten. Hierdoor werd een steigerloze

bouw mogelijk. Immers hoefden geen kieren

Montage van de elementen.

en naden meer vanaf de buitenzijde afgedicht te

worden. Een specifieke wens van onze opdrachtgever,

waar we met onze producten uitstekend

invulling aan konden geven. Bovendien hebben

we een interval afgesproken voor bouwcontroles,

die zijn opgenomen in het bouwdossier en bij oplevering

aan de opdrachtgever zijn overhandigd.”

Ook een mooi referentieproject voor Seal4Prefab

is onderwijs- en cultuurcomplex Amare in Den

Haag. Op dit moment is Celdex met dit concept

betrokken bij woongebouwen Doktoren in Antwerpen,

Wonderwoods in Utrecht, De Kwekerij in

Utrecht en diverse kavels in het werkspoorgebied

in Amsterdam. ❚

'Dankzij onze nieuwe producten

kunnen toleranties nog makkelijker

worden opgevangen'

Mijlstraat 18

5281 LL Boxtel

T +31 (0)411 682 400

E sales@celdex.nl

W www.celdex.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 135


Leebo Intelligente Bouw Systemen B.V.

Touwslager 18, 5253 RK Nieuwkuijk

Telefoon:

Leebo Intelligente

+31 (0)73

Bouw

513 29

Systemen

50

B.V.

E-mail: info@leebo.nl

Touwslager 18, 5253 RK Nieuwkuijk

Internet:

Telefoon:

www.leebo.nl

+31 (0)73 513 29 50

E-mail: info@leebo.nl

Internet: www.leebo.nl

Foto’s: Alkondor, Bart van Hoek, Leebo

Foto’s: Alkondor, Bart van Hoek, Leebo


LEEBO INTELLIGENTE BOUWSYSTEMEN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Leebo Intelligente Bouwsystemen

Zeer fraaie én duurzame prefab gevel

voor Groningse studentenwoontoren

Op de Healthy Ageing Campus in Groningen, op de hoek van de Vrydemalaan en het Wouter van Doeverenplein, wordt

druk gebouwd aan een nieuwe woontoren met 270 wooneenheden voor (internationale) studenten. De 19-laagse woontoren

is ontworpen door KENK architecten en wordt in opdracht van Koopmans Projecten gerealiseerd door de bouwcombinatie

Friso-Koopmans (Aannemingsmaatschappij Friso en TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep). Door te werken

met een tunnelbekisting, prefab binnenspouwbladen én prefab buitengevels wordt een zeer hoog bouwtempo van één

verdieping per week geborgd.

Leebo Intelligente Bouwsystemen werd al in de

ontwerpfase bij het project betrokken, om mee

te denken over een snel te bouwen en kostenefficiënte

geveloplossing met een hoogwaardige

uitstraling. “De welstandscommissie stelde prijs

op een steenachtige gevel, maar metselwerk zou

de hoofdconstructie te zwaar belasten”, vertelt

Jan Couwenberg, Hoofd Calculatie/Verkoop bij

Leebo. “Bovendien was een prefab bouwproces

in dat geval niet mogelijk. Steenstrips kunnen

dan een oplossing zijn, maar daar is veel zaagafval

mee gemoeid. Bovendien is voor de productie

veel aardgas nodig…. Een duurzaam en

zeer fraai alternatief hiervoor werd gevonden in

keramische tegels, die in onze fabriek in Nieuwkuijk

op aluminium LeeFrame ® draagsystemen

worden bevestigd.”

In de fabriek worden ook de beglaasde kozijnen ingebouwd, waarna de elementen kant-en-klaar en

just-in-time naar de bouw worden vervoerd.

Gekozen is voor de keramische tegels van Agrob

Buchtal, die voor een bijzonder gevelreliëf zorgen.

'Het resultaat is een hoogwaardige gevel

die een leven lang zijn uitstraling behoudt'

Uniek aan de tegels is bovendien de zelfreinigende

Hytect coating, die functioneert op basis

van fotokatalyse. “Telkens wanneer de tegels in

contact komen met zonlicht, ontstaat een reactie

van zuurstof en vocht uit de lucht”, aldus Couwenberg.

“Waar de zuurstof micro-organismen

zoals bacteriën, schimmels en kiemen op het tegeloppervlak

doodt, zorgt de luchtvochtigheid dat

ook minieme vuildeeltjes loskomen. Het resultaat

is een hoogwaardige gevel die een leven lang

zijn uitstraling behoudt. Bovendien sluit de gevel

volledig aan bij de hoge duurzaamheidsambities

van tegenwoordig.”

schuimisolatieplaat aan de binnen- of buitenzijde

aangebracht, met een RC-waarde van >5,5 en een

luchtdichtheid (qv;10) van


HIENSCH ENGINEERING B.V.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Hiensch Engineering B.V.

‘Nieuwe regelgeving staat duurzame

ontwikkelingen helaas in de weg’

Begin januari zijn de nieuwe BENG-eisen van kracht geworden. Hoewel het in de basis goed is om nieuwe duurzaamheidsdoelen

te formuleren en hierbij strenge kaders aan te geven, heeft de BENG-methodiek ook een keerzijde, vindt Jan Sier van

Hiensch Engineering B.V. “De regels en normen achter de BENG-methodiek zijn nu zo uitgebreid en gedetailleerd dat de

vrijheid om nieuwe duurzaamheidsconcepten te ontwikkelen, wordt weggenomen”, vertelt hij. “Hierdoor worden ontwikkelingen

geremd, terwijl deze juist hard nodig zijn om de uitdaging om CO 2

-neutraal te worden te kunnen waarmaken.”

Een belangrijke BENG-eis volgens Sier is dat de

opwekkingsrendementen van alle toegepaste

technieken ondersteund moeten worden met een

BCRG-kwaliteitsverklaring. Het opstellen van zo’n

verklaring duurt circa een half jaar. Bovendien zijn

hier hoge kosten mee gemoeid. “Voor een product

dat je honderden of zelfs duizenden keren verkoopt,

is deze tijds- en kosteninvestering geen enkel probleem.

De uitdaging ontstaat echter bij maatwerk

systemen. Het is ondoenlijk om voor iedereen sys-

teem een BCRG-verklaring op te stellen, terwijl dit

vooralsnog wel is vereist. Als gevolg hiervan zien

we dat unieke systemen steeds vaker plaats maken

voor standaard oplossingen. En dat terwijl juist in

duurzame projecten maatwerk essentieel is.”

The Mayor, Amstelveen.

138 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


HIENSCH ENGINEERING B.V.

DE BALANS IS VER TE ZOEKEN

Het verzamelen, ordenen en indienen van bewijslast

gaat volgens Sier te vaak ten koste van het

bedenken van en investeren in duurzame concepten.

“Voor Hiensch Engineering B.V. zelf heeft de

BENG-regelgeving met name betrekking op de

energielabels. Alle nieuwe woningen en kantoren

in Nederland moeten verplicht worden opgeleverd

met een energielabel. Ook dit is in basis een

goede ontwikkeling. Echter vraagt de bewijslast

die hiervoor moet worden aangeleverd, inclusief

specificaties, foto’s en facturen, teveel administratieve

uren. De balans tussen bestede tijd, kosten

en daadwerkelijke duurzaamheidsmaatregelen

is hierdoor ver te zoeken. Dit heeft onder andere

tot gevolg dat we nu medewerkers die normaal

gesproken nieuwe concepten ontwikkelen en

engineeren, moeten inzetten als administrateur.

Immers is de bewijslast noodzakelijk om de

House Modernes, Utrecht.

'Juist in duurzame projecten

is maatwerk essentieel'

woningen en kantoren te mogen opleveren. De gecertificeerde

BENG-medewerker is hiervoor verantwoordelijk.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Onder andere de energietransitie en snelle toename

van het aantal all-electric opwekkingsinstallaties

illustreert volgens Sier de nood aan

nieuwe, duurzame concepten. “Zowel in woningen

als kantoorgebouwen worden steeds vaker

warmtepompen toegepast voor de opwekking

van warmte en koude. Door deze elektrificatie

ontstaat een knelpunt in de Nederlandse nutsinfrastructuur.

We beschikken weliswaar over grote

zonnepanelenvelden en windmolenparken, maar

ons energienetwerk kan hun stroomopbrengsten

nog niet aan. Zowel aan de aanbod- als vraagzijde

hebben we te maken met enorme knelpunten, die

(exploitatie)technisch uitstekend op te lossen zijn.

Bijvoorbeeld door maatwerk energiesystemen te

ontwikkelen. Helaas worden deze concepten (nog)

op geen enkele manier gewaardeerd in de BENGsystematiek.

En ook onze wetgeving is hier onvoldoende

op voorbereid. Volgens de Warmtewet

mogen we weliswaar lokale systemen voor warmte-

en koudeopwekking aanleggen en exploiteren,

maar de Elektriciteitswet laat dit voor de levering

van stroom niet toe.”

PILOTPROJECTEN VOOR

MEER BEWUSTWORDING

Wil je de transitie naar een duurzame en allelectric

gebouwde omgeving mogelijk maken, dan

is de ontwikkeling van lokale energiesystemen

noodzakelijk, volgens Sier. “We moeten niet meer

alles willen transporteren via de landelijke infrastructuur;

deze is hier onvoldoende voor geschikt.

Om de bewustwording op dit vlak te vergroten,

participeren wij bijvoorbeeld in denktanks. In

Amsterdam zijn we bovendien met de gemeente

en haar duurzaamheidsdeskundigen in gesprek,

om op basis van pilotprojecten af te wijken van de

actuele regelgeving. Zo hebben we inmiddels een

project lopen, waarin ontheffing van de Elektriciteitswet

wordt gevraagd. Hiermee willen we laten

zien dat er hele goede en duurzame oplossingen

beschikbaar zijn. Maar ook wat deze oplossingen

inhouden en wat ervoor nodig is om ze succesvol te

implementeren. Want de mogelijkheden zijn er. Nu

de juiste regelgeving en BENG-waardering nog.”

OVER HIENSCH ENGINEERING B.V.

Hiensch Engineering B.V. is een toonaangevend

en onafhankelijk adviesbureau voor installaties

en duurzaamheid. Met een grote betrokkenheid,

gedrevenheid en kennis van systemen en techniek

wordt, samen met opdrachtgevers en bouwteampartners,

gewerkt aan innovatieve installatietechnische

concepten en duurzame oplossingen in

onze bebouwde omgeving. Naast het welzijn en

welbevinden van de mens staan kwaliteit, energie

en duurzaamheid hierbij voorop. ❚

Zekeringstraat 15

1014 BM Amsterdam

T +31 (0)20 659 55 51

E info@hiensch.nl

W www.hiensch.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 139


HEKTRACON

Tekst Chris Elbers | Beeld Hektracon

TOTAALPAKKET IN STALEN

HEK- EN TRAPCONSTRUCTIES

Sinds de oprichting in 2005 heeft Hektracon Steel Solutions zich ontwikkeld tot een kundige en veelzijdige specialist

op het gebied van stalen hek- en trapconstructies, klein constructiewerk en maatwerk specials. Niet alleen als het gaat

om nieuwe producten, maar ook in het geval van renovatie. Het bedrijf heeft alles aan boord om het gehele proces van

ontwerp tot en met oplevering in eigen beheer uit te voeren. Een kwaliteit die vooral aannemers en architecten telkens

weer ervaren in de alledaagse praktijk.

Directeur/eigenaar Martijn Kouwenberg heeft met

zijn bedrijf de afgelopen jaren mooie progressie

gemaakt. Gestart als eenmanszaak is het vanuit

het Brabantse Vorstenbosch actieve Hektracon

inmiddels uitgegroeid tot een team van twintig

enthousiaste medewerkers, van engineers tot constructiebankwerkers

en monteurs. Stuk voor stuk

kundige specialisten die garant staan voor stalen

producten van topkwaliteit. Ongeacht of deze nu

binnen of buiten worden toegepast. “Ontwerp,

productie en montage: we doen alles zelf”, benadrukt

Kouwenberg. “Een aanpak die start met het

inmeten van de situatie ter plaatse en het met de

klant bespreken van de mogelijkheden. Daarmee

leggen we de basis voor een eindresultaat dat aan

alle wensen van de opdrachtgever voldoet.”

Na het zetten van deze eerste stappen gaan de

tekenaars van Hektracon aan de slag. Met behulp

van een 3D tekenprogramma wordt het idee vertaald

naar een BIM-ontwerp dat aansluitend ter

controle aan de klant wordt aangeboden. Na akkoord

volgt de productie van het stalen object in

de ruim bemeten werkplaats van Hektracon. “Al

Hektracon realiseerde de stalen hoofdtrap voor Van Mossel Mercedes-Benz Rotterdam (Charlois). De trap

heeft verschillende binnen- en buitenradii met een variabele breedte van 4.200 naar 1.800 mm.

'Ontwerp, productie en montage:

we doen alles zelf'

dan niet in combinatie met hout, natuursteen of

glas. Want ook dat behoort bij ons tot de mogelijkheden”,

aldus Kouwenberg. “Uiteindelijk zorgt

onze monteursploeg ervoor dat het product vakkundig

op locatie wordt gemonteerd. Daarmee

vormt elk project – groot of klein – een nieuw visitekaartje

en sterk staaltje van onze expertise.” ❚

Voor GymWorld in Zoetermeer realiseerde Hektracon een binnentrap, gemaakt van kokerprofiel

trapbomen met stalen tredenbakken gevuld met beton.

Vlagheideweg 2

5476 VK Vorstenbosch

T +31 (0)412 475 257

E info@hektracon.nl

W www.hektracon.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 141


WIND DESIGN + BUILD

In het gebouw worden zichtbaarheid en ontmoeting gestimuleerd. Onder andere de splitlevel opzet rondom een centraal atrium draagt hieraan bij.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Wind Design + Build

‘Design & Build is topsport’

Sport en recreatie is een specialistische markt, die vraagt om visie en inlevingsvermogen. Wind Design + Build kan hier

uitstekend in voorzien. Het Friese contract- en bouwmanagementbureau is al drie decennia thuis in de advisering, het

ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van maatschappelijk vastgoedprojecten.

De 20 betrokken en vakbekwame architecten,

bouwkundig ingenieurs, engineers, projectmanagers

en projectleiders van Wind Design + Build

realiseren turnkey/general contracting projecten

in heel Nederland. “Wij zijn verantwoordelijk

vanaf de eerste schets tot en met de exploitatie,

waarbij opdrachtgevers volledig worden

ontzorgd”, vertelt directeur Roelof Wind. “Wij

realiseren met name maatschappelijk vastgoed,

waaronder sporthallen, zwembaden, multifunctionele

centra en scholen. Hierbij werken we veelal

in opdracht van (semi-)overheden. Met het Programma

van Eisen als onderlegger maken wij een

ontwerp en aanbieding. Hierbij gaan we verder

dan sec het vertalen van het uitgangspuntendocument.

De kunst is namelijk om tussen de regels

door te ontdekken waar een opdrachtgever écht

behoefte aan heeft. Maar ook om dit te vertalen

naar een uniek en creatief ontwerp, waarmee de

opdrachtgever positief wordt verrast. Bijvoorbeeld

bij de nieuwe sporthal in Diemen, het nieuwe

zwembad in Tiel, het nieuwe sportcentrum in

Kaatsheuvel en de nieuwe vo-school in Beilen

zijn we hier uitstekend in geslaagd.”

ZICHTBAARHEID EN ONTMOETING

Op de hoek van de Linthorst Homanweg en De

Omloop in Beilen is kort geleden VOLTA opgeleverd,

een nieuwe vo-school van 5.411 m² waar in middel-

'De kunst is om tussen de regels door te

ontdekken waar een opdrachtgever écht

behoefte aan heeft'

142 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


WIND DESIGN + BUILD

bare scholen Dr. Nassau College en CS Vincent van

Gogh fuseren. Ook is ruimte ingericht voor jongerencentrum

Chill-in. In opdracht van de gemeente

Midden-Drenthe heeft Wind Design + Build het

contractmanagement, het ontwerp en de realisatie

van de vo-school en gymzaal De Sprong verzorgd,

dat 100 meter verderop is gerealiseerd. Bovendien

is het contract- en bouwmanagementbureau verantwoordelijk

voor de aanleg van de sportvelden,

schoolpleinen, verbindingsbrug en overige infrastructuur.

Daarmee wordt de gemeente in de volle

breedte ontzorgd. “In de school hebben we een

combinatie gemaakt van traditionele leslokalen

en leerpleinen”, vertelt Wind. “Bijvoorbeeld in de

vergrote gangzones kan in kleine groepen worden

lesgegeven. Ook worden zichtbaarheid en ontmoeting

hier gestimuleerd. De splitlevel opzet rondom

een centraal atrium draagt hier tevens aan bij en

heeft de gemeente Midden-Drenthe overtuigd om

voor ons ontwerp te kiezen.”

INGETOGEN MAAR SPRANKELEND

De specifieke vorm van het terrein is bepalend geweest

voor de vorm van het gebouw én de alzijdige

oriëntatie, vertelt Wind. “Op de belangrijke zichtlocatie

verrijst een sprankelend gebouw waarmee

Beilen voorziet in een eigentijdse huisvesting voor

modern onderwijs. Ook is veel aandacht besteed

aan duurzaamheid en circulariteit. Zo is de gevel

van de school uitgevoerd in keramische panelen,

De gevel van de school is uitgevoerd in keramische panelen, die aan het

eind van de gebouwlevensduur elders ingezet kunnen worden.

die aan het eind van de gebouwlevensduur elders

ingezet kunnen worden. Bovendien hebben we

een all-electric klimaatsysteem en 420 PV-panelen

geïnstalleerd. In het interieur is veel hout toegepast,

zoals bamboe en Fraké, waarmee een warme

en vriendelijke uitstraling wordt geborgd.” Het

schoolplein wordt omzoomd met een robuuste

groenstructuur die zorgt voor beschutting, een

verkeersveilige situatie en een groen aanzicht.

De gevel van de gymzaal is uitgevoerd in hout,

waardoor dit gebouw een eigen identiteit heeft.

“Ook hier is gekozen voor een all-electric klimaatsysteem

en de nieuwste, state-of-the-art technieken”,

aldus Wind. Behalve door de school kan de

gymzaal ook worden gebruikt door verenigingen

en voor de vrije verhuur. ❚

Op de hoek van de Linthorst Homanweg en De Omloop in Beilen is kort

geleden vo-school VOLTA opgeleverd.

Burgemeester Wuiteweg 35

9203 KA Drachten

T +31 (0)512 571 471

E info@winddesignbuild.nl

W www.winddesignbuild.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 143


WIJ PRODUCEREN

Wanden

Kolommen & balken

Trappen & bordesplaten

Balkon- & galerijplaten

Dock elementen

Specials

Kanaalplaatvloeren

IJsseldijk 31 – 7325 WZ Apeldoorn – Tel. 085 11 22 360 – info@preco.nl

www.preco.nl


PRECO

Tekst Roel van Gils | Beeld Preco

Prefab kanaalplaatvloeren

in extreme diktes

Ruim twee jaar geleden is Preco gestart met het produceren van prefab kanaalplaatvloeren in eigen huis. Het vormde het

ontbrekende puzzelstukje voor Preco als totaalleverancier van prefab betonelementen. Sinds deze zomer gaat het bedrijf

nóg een stapje verder door de kanaalplaten ook in extreme diktes te produceren tot wel 500 millimeter. Dit is uniek voor

Nederlandse begrippen.

De productielijn van prefab kanaalplaatvloeren

draait bij Preco op volle toeren. “Aanvankelijk produceerden

we de prefab kanaalplaten altijd in de

‘bekende’ diktes van 200, 265, 320 en 400 millimeter”,

zegt mede-eigenaar Theo Kool. “Totdat

op een gegeven moment een vaste relatie van ons

een project had aangenomen waarvoor kanaalplaten

in extremer formaat benodigd waren. Voor ons

het laatste ‘zetje’ om daarin te investeren. En zo

geschiedde. Sinds deze zomer kunnen we dus ook

prefab kanaalplaatvloeren leveren in diktes van

500 millimeter.”

GUNSTIG ALTERNATIEF

Met deze 500 millimeter kanaalplaten kunnen

hogere belastingen worden opgevangen en grotere

overspanningen worden gemaakt. “Het produceren

van een kanaalplaatvloer is op zich niet

nieuw”, erkent Kool. “Het is een bewezen product

dat al tientallen jaren bestaat. Ze worden alleen

steeds dikker, vanwege de steeds hogere eisen die

aan een vloer en/of ontwerp worden gesteld. Met

de nieuwste ‘500-versie’ bieden we bovendien

een economisch alternatief voor de voorgespannen

TT-platen. We maken de vloeren in principe

in elke gewenste lengte, afhankelijk van de reële

overspanning die wordt gevraagd in combinatie

met de belasting. Met een relatief lage belasting

kun je tot wel 20 meter overspannen, bij een belasting

van 20 kN is dat ongeveer 12 meter.”

CSC GOUD

Het feit dat Preco de kanaalplaten nu ook in extreme

formaten kan leveren, maakt het plaatje

'Sinds deze zomer kunnen we prefab

kanaalplaatvloeren leveren in diktes

van 500 millimeter'

De productielijn van prefab kanaalplaatvloeren

draait bij Preco op volle toeren.

als totaalleverancier compleet. “Vanzelfsprekend

beantwoorden we als totaalleverancier ook aan

de laatste duurzaamheidseisen. Al het afval dat bij

de productie van kanaalplaten ontstaat, verwerken

we in nieuwe producten. Restbeton bestaat bij

ons dus niet. We zijn bovendien volledig zelfvoorzienend

met 3.300 zonnepanelen op ons dak. Dit

is genoeg om ook nog eens 200 huishoudens in

Apeldoorn van stroom te voorzien. Tot slot leggen

we momenteel de laatste hand aan een upgrade

van ons CSC-certificaat van Zilver naar Goud. Deze

certificering toont aan dat we voldoen aan de

strengste milieu- en veiligheidseisen.” ❚

Preco is volledig zelfvoorzienend met 3.300 zonnepanelen op het dak. Dit is genoeg om ook nog eens

200 huishoudens in Apeldoorn van stroom te voorzien.

IJsseldijk 31

7325 WZ Apeldoorn

T +31 (0)85 112 23 60

E info@preco.nl

W www.preco.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 145


DEKKER KOZIJNPROJECTEN

Tekst en beeld Dekker Kozijnprojecten

Op zoek naar onderscheid

Dekker Kozijnprojecten, met haar kantoor gevestigd in het Zuid-Hollandse Noordeloos, is een tweede generatie

familiebedrijf. De directie wordt gevormd door een tweekoppig team: Barry Dekker (technisch directeur) en Marieke

Koorevaar (algemeen directeur). Stedenbouw wordt hartelijk ontvangen door Koorevaar, met een appelflap bij de koffie.

Ze vertelt met een glimlach: “Deze appelflappen van de Noordelose bakker zijn onderdeel van onze bedrijfscultuur. Als ik

een project bezoek, gaat er steevast een doos mee voor de collega’s.”

Het is typerend voor dit bedrijf, daar kom ik gaandeweg

achter. Het team en samenwerken staat in

alles centraal. Koorevaar: “Corona heeft het moeilijker

gemaakt om te blijven verbinden, maar we

hebben alles op alles gezet om dat toch te blijven

doen. Contact houden met elkaar, op werkniveau,

maar ook op het persoonlijke vlak. En natuurlijk

met onze opdrachtgevers. Nagenoeg al onze projecten

voeren we uit in bouwteam, dus we zijn

vaak gedurende een lange periode intensief in gesprek

en aan het werk met onze opdrachtgevers.”

SÁMEN MET DE BEWONERS

Dekker Kozijnprojecten richt zich op een specifiek

onderdeel binnen grootschalige renovatieprojecten:

kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, prefab

elementen en gevelbeplating. Het team van ervaren

medewerkers adviseert vastgoedeigenaren en

beheerders in het voortraject bij de productkeuze

(hout, aluminium of kunststof) en het uitwerken

van detailleringen. Daarna wordt het project verder

uitgewerkt richting de definitieve vorm, eventueel

ook op basis van Total Cost of Ownership

(TCO), aan de hand van productscenario’s en een

proefwoning. Koorevaar: “We verzorgen het inmeten,

de opnames en de toelevering van alle producten

en materialen. We doen de uitvoering met

Dekker Kozijnprojecten richt zich op een specifiek onderdeel binnen grootschalige renovatieprojecten: kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, prefab

elementen en gevelbeplating. (Beeld: Ferry Verheij)

146 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


DEKKER KOZIJNPROJECTEN

Marieke Koorevaar, algemeen directeur van Dekker Kozijnprojecten.

eigen vaklieden en materieel, zoals bijvoorbeeld

onze bouwkranen. Onze werkwijze is sneller, geeft

minder overlast voor de bewoner en is gericht op

het beperken van de fysieke belasting van de vaklieden.

In overleg met onze opdrachtgever zorgen

wij voor duidelijke communicatie met bewoners.

Onze voorlieden op het project zijn aanjager en

aanspreekpunt en hebben draagvlak onder de bewoners

en het team hoog in het vaandel staan. Zij

weten als geen ander hoe belangrijk het is om het

sámen met de bewoners te doen. De kwaliteit van

de werkzaamheden wordt onder andere geborgd

aan de hand van een intern controlesysteem en

een KOMO certificering.”

FLEXIBILITEIT EN DENKEN

IN OPLOSSINGEN

Het familiebedrijf bestaat 46 jaar. Koorevaar: “We

zijn twintig jaar geleden vanuit een positie als

nieuwbouw-aannemer geswitcht naar specifieke

renovatiepartij. We hebben met elkaar in al die

jaren veel geleerd over de uitdagingen in renovatie.

Maar vooral ook: wat een mooi vak dit is!

Renovatie vraagt om flexibiliteit en het denken in

oplossingen. We zijn op zoek gegaan naar onderscheid.

In de eerste plaats: wat is er nodig om ons

'Onze werkwijze is sneller, geeft minder

overlast voor de bewoner en is gericht

op het beperken van de fysieke belasting

van de vaklieden'

– en dan bedoel ik: wij als mens op deze aardbol,

maar ook wij als mens in onze directe woonomgeving

– op een verantwoorde en duurzame manier,

comfortabel te huisvesten? En in de tweede

plaats: hoe kunnen wij als Dekker Kozijnprojecten

daaraan bijdragen? Vanuit die gedachte hebben

we speerpunten geformuleerd op verschillende

onderdelen: aandacht voor de planeet, aandacht

voor het welzijn van het team en aandacht voor

het effect van ons werk op de lange termijn. Een

concrete vraag is bijvoorbeeld: hoe kunnen wij eraan

bijdragen dat onze medewerkers zo fit mogelijk

richting hun pensioen gaan? Of: hoe kunnen

we oude kozijnen die we uit woningen slopen

inzetten voor nieuwe producten? Hoe kunnen we

eraan bijdragen dat de levensduur van toegepaste

producten de 40 of zelfs 50 jaar overstijgt? Al met

al grote vragen, maar heel concreet. Dankzij ons

bevlogen en kundige team van medewerkers hebben

we de kans om daarover na te denken en er

ook echt iets in te betekenen.” ❚

Laantje 3

4225 PC Noordeloos

T +31 (0)183 581 626

E info@dekkerkozijnprojecten.nl

W www.dekkerkozijnprojecten.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 147


VELOX

Het New Amsterdam Court House (NACH) in Amsterdam. (Beeld: Fernando Guerra)

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Heijmans

Op weg naar een

gezonde leefomgeving

Circulariteit en digitalisering zijn populaire thema’s in de bouw, die volop raakvlakken hebben. Zo is het goed digitaal

registreren van materialen essentieel om te komen tot een circulaire bouweconomie. Bovendien vragen beide thema’s

om innovatiekracht, verbinding en kennisdeling. Zowel bouwonderneming Heijmans als projectbureau Velox zetten hier

graag en hoog op in.

Heijmans bouwt aan een gezonde leefomgeving,

waarbij activiteiten in vastgoed, bouw & techniek

en infra slim gecombineerd worden. “Door continu

te sturen op kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit

realiseren wij toegevoegde waarde voor

onze klanten”, vertelt Jørgen de Kock, directeur

Projecten bij Heijmans voor de bedrijfsstroom utiliteit.

Hieronder vallen zowel de bedrijfsonderdelen

Heijmans Utilitaire Projecten als Heijmans Services.

148 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


VELOX

Heijmans Utilitaire Projecten focust met name op

de realisatie van hoogwaardige utilitaire projecten

in de marktsegmenten gezondheidszorg, (semi)

overheid, commercieel vastgoed en hightech clean

industrie. “Uniek hierbij is onze integrale aanpak

van bouw én installatietechniek. De bedrijfsstromen

kennen diverse afdelingen, zoals Verwerving

& Advies, Ontwerp & Engineering en Realisatie,

waarmee we projecten vanaf het Programma van

Eisen kunnen ontwerpen, realiseren, onderhouden

en financieren.” Bijvoorbeeld het New Amsterdam

Court House (NACH) in Amsterdam is een sprekend

voorbeeld van deze totaaldienstverlening en een

project waarvoor Heijmans via Velox naar tevredenheid

gebruik heeft gemaakt van de kennis en

kunde van drie bouwkundig uitvoerders.

VOORDELEN VAN BIM

Tijdens de engineering van dit complexe project,

dat ongeveer twee jaar in beslag nam, is hoog ingezet

op BIM. En ook in andere projecten speelt

BIM een steeds grotere rol, merkt BIM regisseur/

adviseur Thomas Smits. “BIM wordt steeds vaker

vanuit klanten gevraagd. Ook komt er meer

structuur in BIM-processen, omdat BIM-vereisten

steeds meer gestandaardiseerd worden. Zo beschrijft

de BIM basis ILS exact welke data in

welke vorm moet worden aangeleverd. De landelijke

standaard zorgt er bovendien voor dat ieder

bouwbedrijf in Nederland op dezelfde manier BIM

gaat gebruiken. Dit levert grote voordelen op in de

ontwerp-, uitvoerings- en exploitatiefase. Zo is de

communicatie eenduidiger en efficiënter, vindt een

integrale afstemming plaats tussen bouwpartners,

worden faalkosten gereduceerd en kunnen grote

rendementen worden behaald in de beheer- en

onderhoudsfase. Ook is de informatie makkelijker

te interpreteren voor klanten.”

VR EN VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

De ambitie van Heijmans is om BIM verregaand

in de organisatie te implementeren, benadrukt

Smits. “Dankzij BIM ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Zo is BIM als informatiedrager dé basis voor

o.a. prefabricage, modulair bouwen, verificaties en

voortgangsbewaking. Ook ligt BIM aan de basis

van diverse nieuwe werkmethodieken en trainingen.

Vanuit BIM kunnen eenvoudig Virtual Reality

(VR) modellen worden gemaakt. Dit biedt niet alleen

kansen om situaties in de virtuele realiteit te

bekijken, maar ook om te ‘leren door de doen’. Zo

benutten wij VR om het veiligheidsbewustzijn van

medewerkers te verhogen. Een mooi voorbeeld

hiervan is onze VR hoogwerkertraining, waarbij

medewerkers virtueel over de bouwplaats lopen,

de hoogwerker besturen en nog meer bewust

worden van de praktijk én gevaren waarmee zij

dagelijks geconfronteerd kunnen worden.”

BIM zorgt er tevens voor dat anders naar gebouwen

wordt gekeken, benadrukt De Kock. “Het is

de opmaat naar een levend gebouw, waarbij prestaties

continu gemonitord en getoetst worden aan

het gebouwontwerp. Bovendien is BIM de perfecte

informatiebron voor urban mining.”

ENERGIE, MATERIAAL EN RUIMTE

Door continu te verbeteren, verslimmen en verduurzamen

wil Heijmans dé maker zijn van een

gezonde leefomgeving. “Hierbij focussen wij actief

op energie, materiaal en ruimte”, aldus senior

adviseur Circulair Bouwen Thijs Huijsmans. “De

energietransitie, waarin wij eigenaren, beheerders

en gebruikers helpen om hun gebouwen energieneutraal

te maken, is inmiddels goed op stoom.

Daarom is het nu tijd voor de volgende stap: de

materiaaltransitie. Circulair Bouwen speelt hierin

een essentiële rol. Op dit moment onderzoeken

wij bijvoorbeeld hoe wij materialen oneindig in de

kringloop kunnen houden. Maar ook hoe we met

de ketenleveranciers materialen steeds gezonder

kunnen maken, met minder belastende stoffen,

zodat ons milieu wordt beschermd en grondstofvoorraden

niet langer worden uitgeput.” }

'Om circulair bouwen mogelijk te maken,

moet iedere partij in de keten zijn

verantwoordelijkheid nemen'

Van links naar rechts: Jørgen de Kock, Thijs Huijsmans en Thomas Smits van Heijmans.

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 149


VELOX

Tijdens de engineering van het complexe NACH project, dat ongeveer twee jaar in beslag nam, is hoog ingezet op BIM. (Beeld: Fernando Guerra)

MATERIAALSTROMEN IN KAART

Om circulair bouwen mogelijk te maken, moet

iedere partij in de keten zijn verantwoordelijkheid

nemen, benadrukt Huijsmans. Ook Heijmans.

“Onze ambitie is om vanaf 2023 volledig circulair

te bouwen. Om dit mogelijk te maken, brengen wij

in onze projecten de materiaalstromen in kaart.

Daarbij hebben we niet alleen oog voor de productie,

maar ook voor (de)montage en hergebruik.”

Een mooi projectvoorbeeld in dit kader is de realisatie

van de spoorwegonderdoorgang aan de

Contactweg in Amsterdam, vertelt hij. “In dit project

wordt beton toegepast dat bestaat uit 100%

gerecycled grind, 50% gerecycled zand en 15%

gerecycled cement. Het resultaat is een secundaire

samenstelling van 75%, waarmee dit project een

primeur heeft. Het is nog niet eerder voorgekomen

dat bij gerecycled gewapend beton zo’n hoog percentage

aan gerecycled cement wordt gebruikt!”

ANDERE MINDSET

De uitdaging binnen circulair bouwen is vooral

om heden, verleden en toekomst te verbinden.

BIM is hiervoor een uitstekende basis, aldus

Huijsmans. “Beide ontwikkelingen vragen om een

andere mindset, openheid en nieuwsgierigheid.

Dit begint met kennisdeling, in de breedste zin

van het woord.” De Kock: “Onder andere op onze

platforms, in trainingen en in workshops nemen

we medewerkers en relaties mee in de ontwikkelingen.

Uitdaging hierbij is om de complexe

materie te vertalen naar concrete voorbeelden en

toepassingen. Hierin is een belangrijke taak weggelegd

voor Thomas en Thijs. Daarnaast halen we

veel kennis van buiten. Hierbij moet je niet alleen

denken aan adviesbureaus en (technische) universiteiten

maar ook aan inleenkrachten, die op

een andere manier naar processen, procedures en

metho dieken kijken.”

In haar projecten werkt Heijmans steevast met

een vaste én flexibele schil, die door verschillende

projectbureaus wordt ingevuld. “Zo hebben we

regelmatig contact met Velox-consultant MBaga

Zonneveld, om te inventariseren welke projecten

in het verschiet liggen en welke engineers,

werkvoorbereiders en uitvoerders hierbij zouden

passen. Op basis van project én profiel selecteert

Velox vervolgens de juiste krachten, die waardevolle

kennis en inzichten inbrengen.”

Ook de Hive, het kennis- en innovatiecentrum van

Heijmans in Rosmalen speelt hierin een rol. In dit

centrum werken business developers, innovatieen

dataspecialisten uit de hele organisatie samen

om kennis te delen, ideeën te pitchen en innovaties

te versnellen. Ook wordt actief de verbinding

gezocht met andere bedrijven en scholen, met als

doel om van elkaar te leren en om samen te werken

aan een gezonde leefomgeving. ❚

Klaaskampen 6A

1251 KP Laren

T +31 (0)88 10 17 000

E info@velox.nl

W www.velox.nl

150 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


Bouwen op

vertrouwen!

Bouwen is onze passie. In ons

vak leggen we de lat hoog: u

krijgt namelijk de beste bouwoplossing

tegen een gunstige

prijs. En elke dag werken we

eraan om de lat hoger te

leggen. Want morgen willen we

nóg beter zijn dan vandaag.

HDW Nederland B.V.

Koedood Onroerende Zaken B.V.

D&F

Dijckerhoek

Sanibell

Ambulancepost Zuid-Holland Zuid

STATON BOUW BV

Hulsenboschstraat 7

4251 LR Werkendam

E info@staton.nl

T 0183 - 67 81 94

www.staton.nl

Meer projecten bekijken?

Bezoek onze website en

laat u inspireren!

Ook bouwplannen? Binnen 1 minuut uw offerte op

www.staton.nl


KERASTONE

Volvo Serva, Custom Made tegel Maxus VRE Cenere 75x75cm. (Beeld:Stephan van Leiden)

Tekst en beeld KeraStone

‘KERAMIEK WAARVAN JE HART

SNELLER GAAT KLOPPEN’

Italgraniti, Sicis, Margres en Lovetiles: zomaar een greep uit het brede aanbod, dat te vinden is in het inspirerende architectenatelier

van KeraStone in Barneveld. Onlangs is ook het exclusieve designmerk Mutina aan de collectie toegevoegd.

“Daarmee hebben wij voor iedere vraag op keramisch gebied een passend antwoord in huis”, vertelt Gerrit van Gaalen,

directeur van KeraStone.

“Wij merken dat architecten het heel prettig

vinden om al in een vroeg stadium van hun ontwerpproces

bij ons aan te kloppen. Naast een

uitgebreid product- en toepassingsadvies ondersteunen

wij met het aanreiken van verschillende

mogelijkheden, passend binnen het specifieke

ontwerp. Het mooie is dat met de razendsnelle

ontwikkelingen op keramisch gebied steeds meer

mogelijk is! Hierdoor ontstaat een maximale

ontwerpvrijheid en kunnen architecten heel eenvoudig

interieur verbinden met exterieur. Bijvoorbeeld

door het gebruik van exact dezelfde tegels,

maar dan met antislip in buitenkwaliteit voor bijvoorbeeld

het terras.”

OUTDOOR

Sowieso heeft de toepassing van keramische tegels

in buitenruimtes een enorme vlucht genomen,

aldus Van Gaalen. “We krijgen steeds meer

aanvragen voor (dak)terrassen, zwembaden en

buitenverblijven. Dat is ook niet vreemd, want

keramische tegels lenen zich uitstekend voor deze

152 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


KERASTONE

toepassingen. Ze zijn slijtvast, hebben een lange

levensduur en goede prijs-kwaliteitverhouding en

zijn onderhoudsvriendelijk. Daarnaast geven de

hedendaagse voortschrijdende digitale technieken

geweldige mogelijkheden om een hoogwaardig

en zeer divers aanbod aan collecties te presenteren.”

Het gebruik van keramische tegels is bovendien

een hele duurzame oplossing die volledig circulair

is. “De toepassing op dakterrassen verdient

hierbij een speciale vermelding. Door gebruik

te maken van een systeem waarbij de tegels op

tegeldragers (van Eterno Ivica) komen te liggen,

hoeven de tegels niet verlijmd te worden. Ook is er

geen speciale ondergrond nodig van bijvoorbeeld

drainagesplit en kunnen heel eenvoudig en op ie-

Directeur Gerrit van Gaalen.

Architectenadviseur Cindy Berk.

'Wij hebben voor iedere vraag

op keramisch gebied een passend

antwoord in huis'

der moment kabels onder de tegels doorgetrokken

worden; iets dat we met succes hebben toegepast

bij een dakterras op 60 meter hoogte.”

MAXUS CERAMICS

Naast de vele bijzondere collecties presenteert

KeraStone in Barneveld ook zijn eigen label:

Maxus Ceramics. Dit concept spitst zich toe op

de utiliteitsbouw, waar functionaliteit en budget

voorop staan. Gezien de stijgende vraag slaat de

collectie goed aan, aldus Van Gaalen. “Dit komt

vooral door de brede toepasbaarheid en het modulaire

aspect van de serie, die het combineren

van verschillende formaten toelaat in meer dan

100 kleuren. Dankzij de scherpe prijsstelling past

deze tegel binnen ieder project.”

TEGELS NAAR WENS

KeraStone werkt samen met diverse key accounts.

Hierbij wordt de verantwoordelijke architect

geassisteerd bij het uitzoeken van tegels

die niet alleen voldoen aan de technische eisen,

maar ook passen binnen de ontwerpvisie van

een formule die bij meerdere vestigingen kan

worden uitgerold. “Wanneer er geen passende

tegel bestaat die aan alle wensen voldoet, kunnen

wij, dankzij ons grote netwerk, ook zorgen

voor een oplossing op maat. Hierbij worden

de tegels geproduceerd in een klantspecifieke

kleur, formaat én afwerking.” ❚

Italgraniti Icône Blue toegepast bij particulier zwembad.

Wattstraat 19

3771 AG Barneveld

T +31 (0)342 413 414

E info@kerastone.nl

W www.kerastone.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 153


ALUVO GEVELTECHNIEK

Max & Moore in Amsterdam Buiksloterham.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Aluvo

Perfectie in geveltechniek

Van vliesgevels tot kozijnen, deuren, vouwwanden en schuifpuien: Aluvo is al bijna een halve eeuw dé expert in geveltechnieken.

“Als aluminium gevel- en kozijnenspecialist hebben wij de engineering, productie en montage van gevelelementen

volledig in eigen hand”, vertelt projectleider Klaas Mulder. “Hierdoor kunnen wij een optimum in uitstraling,

maakbaarheid én technische prestaties garanderen. Vanuit onze productielocaties in Nieuwleusen en Apeldoorn werken

circa 65 vakmensen dagelijks aan hoogwaardige nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dankzij hun vaardigheid, een scherpe

blik én de juiste materialen zijn wij dé ideale partner voor veel bouwbedrijven, architecten en projectontwikkelaars.”

De gevel bepaalt niet alleen de uitstraling van een

gebouw, maar is ook bepalend voor de identiteit

én het comfort van zijn gebruikers. “Beide aspecten

komt het best tot hun recht wanneer Aluvo vanaf

een vroeg stadium bij projecten wordt betrokken”,

benadrukt Mulder. “Op basis van esthetisch ontwerp,

thermische isolatiewaarden (Rc- en U-waarden),

bouwfysische eigenschappen (zonwering, daglicht-

'Als aluminium gevel- en kozijnenspecialist

hebben wij de engineering, productie en

montage van gevelelementen volledig in

eigen hand'

154 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


ALUVO GEVELTECHNIEK

toetreding en geluidisolatie) en veiligheidsaspecten

(inbraak- en brandwerendheid) selecteren wij de

best passende profielsystemen. In 3D/BIM vertalen

wij alle wensen en eisen bovendien naar een haalbaar

en maakbaar ontwerp, dat in nauwe samenwerking

met de architect én opdrachtgever wordt geoptimaliseerd

en vervolgens in het gebouwontwerp

geïntegreerd kan worden.”

DUURZAAM EN CIRCULAIR

Aluvo werkt voornamelijk met de gerenommeerde

profielsystemen van Schüco en Kawneer, vertelt

Mulder. “Om een optimum in isolatiewaarden,

comfort en energiezuinigheid te borgen,

worden deze systemen steeds vaker gecombineerd

met HR++ en triple (driedubbel) glas. Bovendien

werken we veelal met extra geïsoleerde

profielen en kunststof glasomrandingen, waarmee

koudebruggen doeltreffend worden ondervangen.”

Aluvo is ISO 14001-gecertificeerd. “Dit

betekent dat wij milieurisico’s goed beheersen

en waar mogelijk voorkomen. In onze projecten

houden we nadrukkelijk rekening met BREEAM-

NL credit MAT-5 voor vliesgevels, kozijnen en

beglazing. Belangrijk in dit kader is bijvoorbeeld

de duurzame oppervlaktebehandeling van onze

systemen, waardoor een hoogwaardige esthetiek

én lange levensduur samengaan. Aan het

eind van hun levensduur worden onze aluminium

producten en materialen duurzaam hergebruikt,

zodat de grondstoffen hun waarde behouden.

Om op tijd over de juiste en voldoende

grondstoffen te kunnen beschikken, maken we

duidelijke leveranciersafspraken.”

FLINKE GROEI

Anno 2021 maakt Aluvo een flinke groei door.

“Onze omzet is de afgelopen jaren bijna verdubbeld”,

aldus Mulder. “Om ook in de toekomst snel

en goed projecten te kunnen uitvoeren, vindt op

dit moment een flinke automatiseringsslag plaats.

In onze productielocatie in Nieuwleusen is recent

Het Van der Valk hotel in Deventer. (Beeld: Marc Maurer)

een tweede CNC-machine geïnstalleerd, waarmee

we profielen tot 7 meter lengte kunnen bewerken.

En ook in Apeldoorn staat sinds kort een CNCbewerkingsmachine.

Om de productie nog verder

op te schroeven, willen we bovendien onze bestaande

locaties uitbreiden. De plannen hiervoor

worden op dit moment uitgewerkt.”

REFERENTIEPROJECTEN

De opdrachtenportefeuille van Aluvo bestaat uit

een gezonde mix van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

“Van luxe woningen tot grootschalige

appartementencomplexen, kantoren, bedrijfsgebouwen

en scholen: wij draaien onze hand nergens

voor om”, benadrukt Mulder. “Mooie referentieprojecten

zijn de nieuwbouw voor Dimensio

Verpakkingen in Almere, het Van der Valk hotel in

Deventer en de Albert Heijn XXL in Kampen.”

Op dit moment is Aluvo betrokken bij herontwikkelingsproject

Max & Moore in Amsterdam Buiksloterham.

“In opdracht van Pleijsier Bouw leveren

wij de aluminium vliesgevels en kozijnen voor beide

kantoorgebouwen, met een vloeroppervlak van

resp. 7.000 en 2.800 m². De kozijnen worden bijna

volledig opgenomen in de gevels. Bijzonder aan

Moore is bovendien dat voor de buitenzijde van de

kozijnen is gekozen voor onbehandeld aluminium,

waardoor een ruwe en robuuste geveluitstraling

ontstaat. De delen die gecoat worden, krijgen een

structuurlak.” Voor de gevels van Max is gekozen

voor een groene uitstraling, vertelt Mulder. “Speciaal

groen gekleurd glas in deze gevels sluit hier

perfect op aan.” Opvallend in de kantoorgebouwen

zijn de extreme raamafmetingen tot 2x2 meter.

“Om een optimale bedienbaarheid van deze

grote en zware ramen te garanderen, zijn speciale

draaimechanismen met spindels toegepast.” Binnen,

op de eerste en tweede verdieping van beide

kantoorgebouwen, worden brandwerende vliesgevels

van Aluvo gemonteerd. ❚

Rollecate 11

7711 GG Nieuwleusen

T +31 (0)529 48 26 22

E infonieuwleusen@aluvo.nl

Dimensio Verpakkingen in Almere.

Molenmakershoek 6

7328 JK Apeldoorn

T +31 (0)55 533 33 68

E infoapeldoorn@aluvo.nl

W www.aluvo.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 155


Itho Daalderop warmtepompen;

altijd een geschikte oplossing!

Vincent - De (hybride) warmtepomp waar heel Nederland op

zat te wachten!

Nieuwbouw

Projectmatig

Renovatie

Particulier

Met koelmogelijkheid, verwarming én warm tapwater, is deze warmtepomp,

door het ontbreken van een buitendeel, een uitkomst voor de nieuwbouw.

Maar Vincent kan ook heel goed samenwerken met bestaande cv-ketels in de

bestaande bouw en door zijn grote vermogen direct een forse besparing op

het gasverbruik realiseren. Vincent wordt vanaf 2022 op de markt gebracht.

WPU 5G - benut energie uit de bodem

Nieuwbouw

Projectmatig

Renovatie

De best presterende bodemwarmtepomp van Nederland. Door de

bodemenergie is voor het verwarmen én koelen van de woning zeer weinig

energie nodig. Er zijn verschillende hoogwaardige voorraadvaten beschikbaar

voor elke warmwaterbehoefte.

HP-S - benut energie uit de buitenlucht

Nieuwbouw

Renovatie

Projectmatig

Particulier

Deze warmtepomp kan de woning zowel verwarmen als koelen. Met een prachtig

design, een fluisterstille werking en hoog rendement, kan deze warmtepomp

zowel hybride als all-electric opgesteld worden. Er zijn verschillende

hoogwaardige voorraadvaten beschikbaar voor elke warmwaterbehoefte.

20_0182 | ID 30-09-2021

www.ithodaalderop.nl


INTERIOR GLASSOLUTIONS B.V.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Interior Glassolutions B.V.

INNOVEREN IS EEN MUST:

óók als het om glassystemen gaat

Stilstand is achteruitgang. Deze uitdrukking is absoluut van toepassing voor Interior Glassolutions B.V. De Veenendaalse

specialist in glassystemen voor interieurtoepassingen innoveert haar producten continu, met aandacht voor een comfortabele,

veilige én gezonde (WELL) werkomgeving. Op dit moment worden bijvoorbeeld optimalisaties doorgevoerd in

geluidsisolatie, rookwerendheid én duurzaamheid, waarmee de glassystemen naar een nóg hoger niveau worden getild.

Dankzij de volglazen wanden en deuren blijven daglichttoetreding, optimale zichtlijnen en onderlinge interactie behouden,

terwijl geluidsoverlast niet meer aan de orde is.

158 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


INTERIOR GLASSOLUTIONS B.V.

Het werken in een open kantoortuin heeft ogenschijnlijk

veel voordelen: daglicht stroomt maximaal

naar binnen, medewerkers kunnen makkelijk

en snel contact maken met collega’s en vierkante

meters worden optimaal benut. Toch is er ook een

keerzijde, weet Geurt Roelofsen, directeur van

Interior Glassolutions B.V. “In een kantoortuin

is vaak sprake van (te)veel geluid. Onder andere

uit onderzoek van PanelWizard onder 1.000 respondenten

blijkt dat twee derde (!) van de medewerkers

in een open kantoortuin meerdere keren

per dag wordt afgeleid door omgevingsgeluiden.

Interior Glassolutions B.V. innoveert haar producten continu, met aandacht voor een comfortabele,

veilige én gezonde (WELL) werkomgeving. (Beeld: Rene de Wit)

'Glas is volledig

en oneindig te

recyclen, waarmee

we perfect

aansluiten bij de

duurzaam heidsambities

van

veel klanten'

Vooral bellende (75%) en pratende collega’s

(72%), rinkelende telefoons (66%) en geluid van

afgespeelde video’s (54%) worden als zeer storend

ervaren. De gevolgen zijn concentratieproblemen

(51%), een onrustig gevoel (34%) en vermoeidheid

(27%). Onze glassystemen gaan hiermee

de strijd aan. Dankzij onze volglazen wanden en

deuren blijven daglichttoetreding, optimale zichtlijnen

en onderlinge interactie behouden, terwijl

geluidsoverlast niet meer aan de orde is. Belangrijk

is bovendien dat onze systemen bijdragen aan een

gezonde, (corona)veilige én hygiënische werkomgeving.

Alle glassystemen kunnen eenvoudig worden

gereinigd. Ook bij het gebruik van akoestische

of gekleurde folies en/of geëmailleerd glas.”

GELUIDSISOLATIE TOT 60 DB

Met de volglazen wanden van Interior Glassolutions

B.V. kan met gemak een geluidsisolatie (Rw)

tot 60 dB worden behaald, benadrukt Roelofsen.

“Hiermee zitten we aan het maximum van wat

op dit moment technisch haalbaar is. Qua deuren

echter zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Onze

deuren beschikken over een maximale Rw van 50

dB; een waarde die we voor het eind van dit jaar

nog willen verhogen richting de 60 dB. Hiervoor

werken we nauw samen met ingenieursbureau​

Peutz. In het onafhankelijke akoestische laboratorium

van Peutz zijn inmiddels diverse tests uitgevoerd,

om kleine isolatiegebreken/luchtlekkages

bloot te leggen. Op basis hiervan worden de laatste

zwakke plekken doeltreffend afgedicht.”

OPTIMALE ROOKWERENDHEID

CONFORM SA EN S200

Bovendien zet Interior Glassolutions B.V. hoog in

op rookwerendheid. “Omdat niet de brand zelf,

maar bijkomende rookontwikkeling doodsoorzaak

nummer 1 is bij brand, gelden sinds 1 juli 2021

nieuwe eisen voor rookverspreiding en brand- en

vluchtveiligheid”, weet Roelofsen. “Inmiddels

hebben wij diverse glassystemen getest conform

de Europese Sa en S200 classificaties. En ook voor

de komende maanden staan nog diverse tests gepland,

waarmee wij aantoonbaar aan de nieuwste

eisen voldoen.”

VOLGLAS EN 100% DUURZAAM

Een derde focuspunt op dit moment is duurzaamheid.

“De randkaders van glassystemen worden

vaak uitgevoerd in staal, aluminium of hout”,

weet Roelofsen. “Met name de verwerking van

staal en aluminium vraagt veel energie. Dus: hoe

minder je hiervan gebruikt, hoe beter dat is. Enkele

jaren geleden hebben wij al de eerste glassystemen

zonder verticale stijlen geïntroduceerd.

Op dit moment werken we bovendien aan oplossingen

om ook de horizontale hulpmiddelen terug

te brengen. Hierdoor ontstaat stap-voor-stap een

volglazen en 100% duurzaam systeem. Immers is

glas volledig en oneindig te recyclen, waarmee we

perfect aansluiten bij de duurzaamheidsambities

van veel klanten.” De ambitie van Interior Glassolutions

B.V. is om de nieuwe systemen nog dit

jaar te introduceren. ❚

Wageningselaan 42

3903 LA Veenendaal

T +31 (0)318 246 000

E info@igsbv.nl

W www.interiorglassolutions.com

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 159


K-VISION KOZIJNEN | PROFINE NEDERLAND

Tekst Chris Elbers |

Beeld profine Nederland

Duurzaam bouwen

met 's werelds eerste

circulaire kunststof kozijn

Sinds 1969 is profine Nederland onder de merknaam K-VISION Kozijnen actief op de nieuwbouw- en renovatiemarkt met

onderhoudsvriendelijke kunststof producten voor de buitenschil van gebouwen. Als onderdeel van de profine Group GmbH,

wereldwijd marktleider op het gebied van kunststof profielen, focust het bedrijf nadrukkelijk op duurzaamheid, circulariteit

en innovatie. Qua bedrijfsvoering, werkwijze én producten. Het meest actuele bewijs daarvan vormt K-VISION ReFrame,

’s werelds eerste circulaire kunststof kozijn dat is samengesteld uit 100% gerecycled materiaal. Een revolutionaire vinding

die architecten en bouwers optimaal in staat stelt hun circulaire doelstellingen te behalen, zónder concessies te hoeven

doen op het gebied van kleur, vorm en stijl.

Standaard K-VISION profielen en K-VISION ReFrame profielen van 100% gerecycled materiaal.

160 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


K-VISION KOZIJNEN | PROFINE NEDERLAND

profine Nederland maakt graag het verschil. Zeker

qua duurzaamheid en circulariteit. Rondom het

produceren en vermarkten van de K-VISION Kozijnen

hanteert het Waardenburgse bedrijf dan ook

met recht de slogan 'Zicht op een betere wereld'.

Bestaan de K-VISION kozijnprofielen standaard al

uit duurzaam en deels gerecycled materiaal, met

K-VISION ReFrame gaat de kozijnenfabrikant nog

een flinke stap verder. “Na een intensief ontwikkeltraject

van twee jaar hebben we dit revolutionaire

100% circulaire kunststof kozijn in 2020

voor het eerst toegepast tijdens een grootschalig

renovatieproject in Amsterdam”, vertelt Jelmer

Bijlsma, directeur van profine Nederland. “Een

wereldprimeur die via verschillende andere projecten

in vooral Nederland en Duitsland een glansrijk

vervolg heeft gekregen. De interesse in de vinding,

net als onze overige producten verkrijgbaar via

een zorgvuldig opgebouwd netwerk van gekwalificeerde

partners, is sterk groeiende.”

UITBLINKEN

De K-VISION ReFrame kozijnprofielen blinken in

meerdere opzichten uit in duurzaamheid en circulariteit.

“Ze staan voor een gesloten materiaalkringloop

en dus een volledig behoud van natuurlijke

hulpbronnen”, vervolgt Bijlsma. “Een echt USP,

daar dit product dezelfde functionele eigenschappen

bezit als conventionele kunststof kozijnen.”

Maar daarbij blijft het niet. De kozijnprofielen kenmerken

zich eveneens door een luxe UV-bestendig

oppervlak, hoogwaardige technische eigenschappen

en een hoge thermische isolatiewaarde. Bovendien

zijn de kozijnen afgewerkt met profine's

innovatieve kleursysteem proCoverTec, dat zorgt

voor een luxe, matte en hoogwaardige uitstraling

en een perfecte UV-bestendigheid en IR-reflectie.

Dit alles resulteert in een minimale levensduur van

50 jaar en draagt eraan bij dat de grondstoffen

keer op keer gerecycled kunnen worden.

K-VISION ReFrame toegepast in het pilotproject in Amsterdam.

'Het circulaire kunststof kozijn

is samengesteld uit 100%

gerecycled materiaal'

WAARDERING

Vanaf de introductie is K-VISION ReFrame al diverse

loftuitingen ten deel gevallen. Zo ontving

profine in 2020 als eerste systeemleverancier het

Kiwa Covenant Circulair Ondernemen, een certificaat

dat opdrachtgevers de zekerheid geeft dat

het circulaire proces bij hun afnemer is geborgd.

Jongstleden juni werden Bijlsma en zijn mensen

beloond met de prestigieuze Rethink Award in

de categorie recycling. Met deze prijs beloont

de Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland

de beste en meest effectieve producten en pro-

cessen op het gebied van verduurzaming en circulariteit.

“De vakjury was het er unaniem over

eens dat we met K-VISION nadrukkelijk op de

troepen vooruitlopen”, zegt Bijlsma trots. “Volgens

het rapport sluit het product geheel aan

bij deze generatie van bouwen: licht, duurzaam

en onderhoudsarm. Welkome aspecten richting

het bereiken van het ultieme doel: een circulair

Nederland in 2050.” ❚

TOOLS VOOR ARCHITECTEN

K-VISION is leverbaar in verschillende series:

de basis voor een optimale ontwerpvrijheid.

Speciaal voor architecten en aannemers

stelt profine Nederland bovendien

diverse reken- en ontwerptools beschikbaar.

Zo kunnen ontwerpers aan de hand

van de bestekservice en BIM Revit-families

efficiënt aan de slag.

Directeur Jelmer Bijlsma (midden) en Technisch Manager Henk Sprick (rechts)

nemen de Rethink Award in ontvangst.

Regterweistraat 13

4181 CE Waardenburg

T +31 (0)418 651 717

E info-nl@profine-group.com

W www.k-visionkozijnen.nl

W www.k-visionhome.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 161


COLD

AS

ICE

THIS

IS WHAT WE ARE.

THIS IS WHO WE ARE!

WE ARE B-BUILT.

B-BUILT IS AL MEER DAN 12 JAAR ACTIEF

ALS DESIGN & BUILD BOUWBEDRIJF,

GESPECIALISEERD IN DE REALISATIE VAN

KOEL- EN VRIESOPSLAG FACILITEITEN

IN WEST-EUROPA.

B-BUILT.COM

LELYWEG 4 | 4612 PS BERGEN OP ZOOM | T +31 (0)164 - 271 660 | INFO@B-BUILT.COM


WICTEC EL EVO

Modulaire geveltechnologie uit

gerecycleerd post-consumer aluminium

Deze veelzijdige elementgevel combineert de voordelen van fabrieksproductiecontrole

met de snelheid en flexibiliteit van installatie op locatie.

• De modulaire units worden per project op maat aangepast en kunnen na gebruik

makkelij k vervangen worden door een nieuwe gebouwschil.

• Het bij zonder elegante aanzicht met “kadereffect” is het resultaat van de glaslij sten die

aan de buitenzij de in verstek zij n aangebracht.

• Kan gecombineerd worden met een ruim scala aan bouwmaterialen om te voldoen

aan architecturale wensen, ook waar complexe elementen waar rekening moet

gehouden worden met automatisering, ventilatie, zonwering,akoestiek, functionaliteit

van bewegende delen en veiligheidsaspecten.

Meer weten:

www.wicona.nl

Hydro Building Systems BV

Alcoalaan 1

5151 RW Drunen

T: +31 416 386 480

E: info.hbs.be@hydro.com

© WICONA


BOUWBEDRIJF J.G. TIMMER

Tekst en beeld Bouwbedrijf J.G. Timmer

NIEUWBOUW VAN HELMOND METALEN IN CULEMBORG:

‘EEN STERK STAALTJE BOUWEN’

Bouwbedrijf J.G. Timmer uit Kesteren geeft een prachtig visitekaartje af met de nieuwbouw van Helmond Metalen in

Culemborg. De aannemer uit Kesteren realiseerde daar een nieuw kantoor inclusief opslaghallen en andere benodigde

faciliteiten voor een efficiënte bedrijfsvoering voor het metaalverwerkingsbedrijf. De grootste uitdaging zat in het feit

dat de productie van Helmond Metalen tijdens het bouwproces ‘gewoon’ door moest gaan. Een uitdaging die het bouwbedrijf

uit Kesteren maar al te graag aanging. De efficiënte onderneming slaagde met vlag en wimpel.

Aan de Rijksstraatweg in Culemborg staat inmiddels

een uniek kantoor, namelijk het hoofdkantoor

van Helmond Metalen. Het sprekende kantoorgedeelte

dient ook als een uitnodigende poort naar

het achterliggende terrein, waar het vakbekwame

familiebedrijf al 60 jaar actief is met de demontage,

sortering en verwerking van metalen. “En

dat proces moest gewoon doorgaan, dat was een

duidelijke voorwaarde”, zegt projectleider Pieter

Kool van Bouwbedrijf J.G. Timmer.

UITGEKIEND ONTWERP

“De liefde voor het vak was vanaf de eerste schetsen

voelbaar. De familie Helmond beschouwt dit

bedrijf als veel meer dan enkel een metaalbewerkingsbedrijf”,

aldus projectarchitect Hoeshmand

Mahmoed van Architektenburo Guido Bakker uit

Veenendaal. Om die reden heeft hij tijdens het gehele

proces zo goed mogelijk geprobeerd te luisteren

naar de familie. “Dit gebouw moet als gegoten

om de bedrijfsvoering passen en absoluut niet andersom.

Het gebouw staat in dienst van het familiebedrijf

en al hun toekomstige wensen”, vindt

de architect. “Stedenbouwkundig gezien is het

een opvallende verschijning. Dwars op de Rijksstraatweg,

op gepaste afstand, staat het kantoor

en tevens de hoofdentree van het achter terrein.

Het kantoor, een combinatie van cortenstaal en

baksteen, vormt als het ware een poort naar het

indrukwekkende terrein waar alle productie en

opslag plaatsvindt. Een spel tussen moderne en

landelijke architectuur resulteert in een interes­

sante compositie van de gevel, waar de zoektocht

naar de verschillende schalen een prominente rol

speelde. Dit gebouw moet namelijk groot materieel

kunnen ontvangen en tegelijkertijd ook op de

menselijke schaal benaderbaar zijn. De symmetrie

van de voorgevel en het materiaalgebruik van de

verschillende volumes geven dit gebouw een eigen

karakter, passend in de omgeving, bij de familie

en vooral bij het bedrijf.”

DAADKRACHT EN BREED VAKWERK

Na eerdere succesvolle samenwerkingen kwam

Helmond Metalen opnieuw uit bij Bouwbedrijf

J.G. Timmer. Piet Helmond, directeur van Helmond

Metalen: “Het zijn harde werkers, die niet kijken op

een uurtje meer. De medewerkers onderscheiden

164 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


BOUWBEDRIJF J.G. TIMMER

zich door vakbekwaam en met veel daadkracht

mooie projecten te realiseren.” Hij benadrukt

nog eens de fijne samenwerking. “Bouwbedrijf

J.G. Timmer staat bekend om breed vakwerk. Met

een betrokken team van ruim 40 medewerkers en

het benodigde materieel realiseert de bouwonderneming

projecten in eigen beheer. De aannemer

combineert unieke technische kennis en ervaring

met een flexibele aanpak. Zowel in de woningbouw,

utiliteitsbouw, agrarische bouw en interieurbouw.

Kenmerkend zijn de korte lijnen binnen

een platte organisatie, met als resultaat: tijdwinst

in de vorm van een kort en efficiënt bouwproces.”

REALISATIE

In april vorig jaar klonk het startschot voor Bouwbedrijf

J.G. Timmer. Kool: “We zijn begonnen met

de opslaglocatie aan de achterkant van het terrein.

Daar hebben we acht meter hoge wanden

van hoogwaardig beton gerealiseerd. Een bijkomende

uitdaging waren de hoogspanningskabels

die over het terrein hangen.” Uiteraard wist het

bouwbedrijf deze obstakels probleemloos te omzeilen.

“Voor dit gebouw is gekozen voor fraaie

materialen, zowel binnen als buiten. De voorgevel

is voorzien van cortenstaal in combinatie met

fraaie bakstenen, aluminium kozijnen en deels

aluminium gevelbekleding. Voor het interieur,

wederom naar een ontwerp van Architektenburo

'Dit gebouw moet als gegoten om de

bedrijfsvoering passen en absoluut

niet andersom'

Guido Bakker, is een moderne en tegelijkertijd

warme uitstraling gekozen. Fraaie materialen zoals

een strakke gietvloer, cortenstaal en een groene

wand zorgen voor de moderne sfeer, terwijl alle

maatwerk meubels en design verlichting zorgen

voor een heerlijke huiselijke sfeer op kantoor. Er

zijn professionele foto’s gemaakt van de metaalproductie

en deze zijn in de vorm van fotobehang

overal in het pand te bewonderen. Hiermee krijgt

elke ruimte een persoonlijke laag.”

Bouwbedrijf J.G. Timmer heeft naast het gebouw

ook alle installaties en maatwerk meubels voor

zijn rekening genomen. Dit resulteert in een gebouw

waar het ambacht vanaf spat. De vakmensen

kwamen stuk voor stuk hun beloften na en

ontzorgden de medewerkers van Helmond Metalen

door het bedrijfsproces niet in de weg te zitten.

De productie ging gewoon door en Helmond kijkt

daar met volle tevredenheid op terug: “Bouwbedrijf

J.G. Timmer verdient echt een pluim.” Inmiddels

heeft het bouwbedrijf na de nieuwbouw van

het kantoor ook de hallen middenop het terrein

gerealiseerd. Kool: “Daar komt ruimte voor opslag

en voor het onderhoud van machines. Helmond

Metalen heeft in eigen beheer voor de demontage

en verwerking van de oude faciliteiten gezorgd,

want dat is immers hun eigen specialisme.” Het

gehele bouwproject van Helmond Metalen in

Culemborg wordt ieder moment opgeleverd. Helmond:

“Nu zijn we helemaal klaar voor een duurzame

toekomst voor de nieuwe generaties van

ons familiebedrijf.” ❚

Batterijenweg 3

4041 DA Kesteren

T +31 (0)488 48 88 60

E info@jgtimmer.nl

W www.jgtimmer.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 165


LOMANS AMERSFOORT B.V.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Heembouw Kantoren / Lomans Amersfoort B.V.

NIEUWBOUW NVM, UTRECHT:

DUURZAAM IN AL ZIJN FACETTEN

NVM, de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, realiseert in samenwerking

met Heembouw een nieuw hoofdkantoor in Papendorp, Utrecht. De nieuwbouw krijgt een oppervlakte van circa

5.200 m², verdeeld over vier verdiepingen, en biedt werkplekken voor NVM Bureau, de Holding en verschillende deelnemingen.

Daarnaast biedt het nieuwe kantoor trainingsfaciliteiten voor leden. Zowel tijdens het ontwerp als de bouw

staan duurzaamheid, energiezuinigheid en een gezond en comfortabel binnenklimaat centraal. De installatietechnieken

van Lomans Amersfoort B.V. leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

In onderaanneming van Heembouw Kantoren verzorgt

de Amersfoortse totaalinstallateur alle elektrotechnische,

werktuigkundige en sanitaire installaties

in de nieuwbouw. Vanaf het ontwerp tot en

met de uitvoering en inbedrijfstelling. “Na oplevering

functioneert het volledige gebouw gasloos”,

vertelt John van der Mispel, Manager Klantenteam

bij Lomans Amersfoort B.V. “Voor de verwarming

en koeling van de diverse ruimtes worden twee

lucht/water-warmtepompen op het dak geplaatst.

Als afgiftesysteem is gekozen voor 4-pijps klimaatplafonds,

in combinatie met (basis)ventilatie. In de

ruimtes met variabele bezettingen, zoals de vergader-

en trainingsruimtes, worden CO 2

-sensoren

geïnstalleerd waardoor vraaggestuurde ventilatie

In onderaanneming van Heembouw Kantoren verzorgt de Amersfoortse totaalinstallateur alle elektrotechnische, werktuigkundige en sanitaire installaties

in de nieuwbouw.

166 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


LOMANS AMERSFOORT B.V.

mogelijk wordt. Twee inpandig opgestelde luchtbehandelingskasten

voorzien alle ruimtes van

exact de juiste hoeveelheid verse lucht, waarbij

warmtewielen voor een efficiënte warmteterugwinning

zorgen.”

KLIMATISERING VAN HET ATRIUM

Op werktuigkundig vlak is met name de klimatisering

van het centrale atrium een grote uitdaging,

vertelt Van der Mispel. “Het atrium is voorzien

van een groot glazen dak, waardoor ongewenste

opwarming op de loer ligt. Om ook in de warme

zomermaanden een comfortabel binnenklimaat te

borgen, hebben we een systeem met aanvullende

koeling op de omliggende, open balkons uitgewerkt.

De gekoelde lucht stroomt vanaf de verdiepingen

over in het atrium, waar het zich vermengt

met de aanwezige binnenlucht. Warme lucht wordt

efficiënt afgezogen bovenin het atrium, volgens

het natuurlijke principe dat warme lucht stijgt.”

'In dit project hebben we niet alleen

het vertrouwen gekregen, we maken

het ook waar'

Scan de QR-code met je

mobiel en krijg een

360 graden impressie

van het kantoor

Scan de QR-code met je

360°view interieur

mobiel en krijg een

360 graden impressie

van het kantoor

Scan de QR-code met je

360°view exterieur

mobiel en krijg een

360 graden impressie

van het kantoor

GEZAMENLIJK GEDRAGEN

Lomans Amersfoort B.V. en Heembouw Kantoren

zijn vertrouwde bouwpartners en daardoor zeer

goed op elkaar ingespeeld, benadrukt Van der

Mispel. “Ook in dit project biedt dit grote voordelen.

Het bouwtempo ligt namelijk hoog. Op 25

februari is gestart met het storten van de fundering

en op 12 juli werd het hoogste punt al bereikt.

Om alle processen in goede banen te leiden,

vinden wekelijks bouwoverleggen plaats. Bovendien

wordt sinds de ontwerp- en engineeringsfase

geïnvesteerd in teamontwikkeling en teambuilding.

Elke drie weken organiseren we een sessie,

waarbij steeds andere spelers van Heembouw en

Lomans aanschuiven. Zo zorgen we dat werkplezier

én teamgevoel worden versterkt, dat iedereen

aangehaakt blijft en dat het project gezamenlijk

wordt gedragen.” Vertrouwen is hierbij de rode

draad, vertelt hij. “De nieuwbouw wordt gerealiseerd

op basis van een UAV-GC-overeenkomst. Dit

vraagt een stuk vertrouwen van de opdrachtgever,

die wij als bouwteam niet willen beschamen.”

REPRESENTATIEF

EN TRANSPARANT

“In dit project hebben we niet alleen het vertrouwen

gekregen, we maken het ook waar”, aldus

Van der Mispel. “De geluiden die we van Heembouw

Kantoren en het NVM terugkrijgen, zijn zeer

positief. Zowel het project als bouwproces lopen

voortvarend. Dit vertaalt zich in een representatief

en transparant gebouw, waarin duurzaamheid in

al zijn facetten tot wasdom komt.”

In navolging van de werktuigkundige technieken,

gaat hij nog iets dieper in op de sanitaire en elektrotechnische

installaties: “Overal in het gebouw

wordt waterbesparend sanitair toegepast en op

het dak komen zonnepanelen. Bovendien installeren

we overal DALI LED-verlichting. Een lichtsensor

in de armaturen registreert continu de hoeveelheid

licht in een ruimte en past daar automatisch

zijn lichtniveau op aan. Hierdoor wordt een constante

lichtintensiteit geborgd en gaan comfort en

energiezuinigheid perfect hand in hand.” In het

voorjaar van 2022 moet de nieuwbouw worden

opgeleverd. Daarna blijft Lomans Amersfoort B.V.

nog minimaal twee jaar betrokken, om samen met

het NVM de fijne afstemming en het periodieke

onderhoud te verzorgen. ❚

Astronaut 32

3824 MJ Amersfoort

T +31 (0)33 750 54 00

E amersfoort@lomans.nl

W www.lomans.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 167


HAAL ER

UIT WAT

IN JE ZIT.

DE VREE

EN SLIEPEN

MAAKT HET

MOGELIJK.

WIJ ZOEKEN EEN

PROJECTLEIDER

WAT GA JE DOEN?

Je bent van A tot Z betrokken bij één groot of meerdere kleinere projecten. Je bent het gezicht van De Vree en Sliepen voor

onze opdrachtgevers en zorgt voor een goed verloop van het project. Je bent een ondernemer met ervaring over het hele

bouwproces en kunt bijspringen bij de calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering als het project erom vraagt. Je denkt

graag mee op het gebied van acquisitie en plantontwikkeling en hebt kennis van bouwmethodieken en projectaanpak. Samen

met je collega’s zorg jij ervoor dat het verwachtingspatroon van onze opdrachtgever wordt overtroffen.

WAT HEB JE IN HUIS?

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde of

Bouwtechnische Bedrijfskunde. Je hebt ervaring als

werkvoorbereider of projectleider en hebt kennis van

werkmethodieken als BIM en Lean.

WIL JE MEER WETEN?

Je kunt contact opnemen met Teunis van Voorthuizen via

0344-636960. Liever meteen solliciteren?

Je kunt je CV en motivatie sturen aan Debbie Jansen

via d.jansen@vreesliepen.nl.

WIL JIJ BIJ ONS WERKEN?

We bieden je de kans om jouw ideeën werkelijkheid

te laten worden. Je krijgt veel verantwoordelijkheid

en initiatief wordt gewaardeerd. Door het volgen

van opleidingen krijg je volop de kans om jezelf te

ontwikkelen. Naast een fijne, informele werksfeer bieden

we een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

BEKIJK AL ONZE VACATURES

VREESLIEPEN.NL/WERK

Onderdeel van Ter Steege Groep


De bouwspecialist

staalplaat-betonvloeren

staalconstructie

dak- en gevelbouw

Tullingh & Partners is de bouwspecialist van

(on-) geïsoleerde staalplaat-betonvloer, staalconstructie, dak- en gevelbouw.

Wij vertalen uw projectwens naar een uitvoerbare toepassing.

De specifieke uitgangspunten van het project, zoals constructieve

en bouwfysische eisen, zijn onze focus. Door deze aanpak

engineeren en realiseren wij ieder onderdeel op maat.

Techniek tegen de juiste prijs! Dat is waar wij voor staan.

www.tullingh.nl | info@tullingh.nl | +31 (0)85 130 34 36


BUDOBOUW

Tekst en beeld BudoBouw

Het is het eindresultaat

BudoBouw is een gerenommeerd bedrijf in beton bouwend Nederland.

“Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn bepalend in onze werkzaamheden.

Geen project is gelijk, de opdrachtgever staat centraal en vertrouwen is de basis

voor de toekomst. De markt waarin we ons begeven, is en blijft onderhevig

aan veranderende wet- en regelgeving. Het belang van toegesneden informatie

en optimale communicatie neemt hierdoor alleen maar toe. Reeds vanuit de

ontwerpfase kijken we mee met de opdrachtgever naar het uiteindelijk te

behalen eindresultaat. Deze werkwijze leidt tot een realistische planning,

borging van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.”

DE KRACHT VAN BUDOBOUW

De kracht van BudoBouw zit in gekwalificeerde

en gemotiveerde medewerkers. “Onder leiding

van onze specialiseerde uitvoerders/projectleiders

zijn ze gewend aan het werken onder tijdsdruk; dit

heeft geen invloed op de kwaliteit en veiligheid

van het bouwproces. Door de continu veranderende

wet- en regelgeving worden onze medewerkers

geschoold om de kwaliteit en veiligheid te kunnen

garanderen.” Er is nog een factor die BudoBouw

sterk maakt. Zij betrekt de kranen en machinisten

uit de eigen organisatie Kraaninspectie Nederland.

De machinisten en bouwers zijn dusdanig op elkaar

ingespeeld dat de samenwerking optimaal

verloopt, ook dat bevordert de snelheid van het

bouwproces. Kraaninspectie Nederland is een

'Door in de ontwerpfase nauw betrokken

te zijn en te participeren in dit proces

streven we naar een voortdurend

kwalitatief op te leveren bouwproject'

170 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


BUDOBOUW

gecertificeerde onderneming op het gebied van

verticaal en horizontaal transport. Specialismen

zijn hijswerkzaamheden, verhuur van hijskranen,

bemiddeling en detachering van kraanmachinisten,

alsmede keuringen van hijs- en hefwerktuigen

en opleidingen. Kraaninspectie Nederland is

gespecialiseerd in het detacheren van het juiste

personeel in de wereld van hijsen en heffen, heavy

lift en gespecialiseerd transport met vakbekwaam

en ervaren personeel. “Ons personeel is uitstekend

opgeleid en gemotiveerd om onze klanten risicoloos

en efficiënt te ondersteunen voor een kortere

of langere periode. Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid

staan garant voor een efficiënte uitvoering

van de werkzaamheden.”

'OVER DUURZAAMHEID KUNNEN

WE HEEL CONCREET ZIJN'

“BudoBouw ziet het belang van duurzaam bouwen:

verantwoord omspringen met energie, grondstoffen,

de omgeving en onze medewerkers. Er is

ruime aandacht voor milieuvervuiling en energieverbruik

tijdens het bouwproces, bij transport en bij

verwijdering (na gebruik). De toeleveranciers worden

hierop getoetst en geselecteerd om te komen

tot een duurzaam en verantwoord bouwproces.”

VEILIGHEID IS KWALITEIT,

KWALITEIT IS VEILIGHEID

“BudoBouw is een bewuste bouwer: onze omgevingsensitiviteit

als bewuste bouwer komt onder

meer tot uitdrukking in onze aandacht, die uitgaat

naar de veiligheid van onze medewerkers en die

van onze opdrachtgever dan wel onderaannemers.

Extra service biedt BudoBouw door regelmatig

te controleren op kwaliteit en voortgang

van het productieproces van toeleveranciers, ook

als de opdrachtgever dit verlangt. Hiermee kunnen

stagnatie en onvolkomenheden in het bouwproces

zoveel mogelijk vroegtijdig voorkomen

worden.” BudoBouw en haar medewerkers zijn

VCA-gecertificeerd.

'GARANTIE EN NAZORG:

ONDERDEEL VAN

ONS BOUWPROCES'

Het bouwproces wordt steeds complexer. De verantwoordelijkheid

van de bouwpartners wordt

met de jaren verzwaard en verruimd. Het gehele

bouw- en ontwerpproces vergt steeds meer tijd,

deskundigheid en aandacht. “Door in de ontwerpfase

nauw betrokken te zijn en te participeren in

dit proces streven we naar een voortdurend kwalitatief

op te leveren bouwproject.”

BudoBouw is een bewuste bouwer in kwaliteit,

duurzaamheid en veiligheid. Specialismen zijn

traditioneel betonwerk, funderingsconstructies en

-herstel, tunnelbouw, complete staal- en betonskeletten

(of combinaties hiervan) en het leveren

en monteren van prefab betonnen onderdelen met

een KOMO- of productcertificaat. ❚

BUDOBOUW IS GESPECIALISEERD IN:

• Traditioneel betonwerk

• Prefab beton

• Funderingsconstructies

• Staal- en/of betonskeletten

• Montagewerkzaamheden

BUDOBOUW LEVERT:

• Kwaliteit | Kennis | Betrouwbaarheid

• Conform afspraak | Planning | Gewenst resultaat

• Gekwalificeerd | Gemotiveerd personeel

Katwolderweg 8a

8041 AD Zwolle

T +31 (0)38 720 08 10

E info@budobouw.nl

W www.budobouw.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 171


K&A GROEP

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld K&A Groep

SPECIALIST MET

MEERDERE GEZICHTEN

Het Zuid-Hollandse K&A Groep is al 25 jaar actief in binnenstedelijke projecten, als ontwikkelaar en producent van houtbouw

schottenketen, paviljoens, clubgebouwen en prefab houtskeletbouwelementen. Met de labels K&A Houtbouw en

Kroonhout | Prefab HSB biedt de groep voor ieder project een passende, toekomstbestendige oplossing in hout.

“Onder het label K&A Houtbouw produceren en

leveren wij houten schottenketen”, vertelt directeur

van K&A Groep Pascal Vergouwen. “Op een

aansprekend binnenstedelijk project hoort, naast

de levering van hoogwaardige prefab HSB-elementen,

nu eenmaal een schottenkeet. Geen units,

maar modulaire kantoorgebouwen die eveneens

zijn opgebouwd uit HSB-elementen en uitgevoerd

worden in de huisstijl/-kleuren van onze opdrachtgevers.

Met name voor langlopende (binnenstedelijke)

projecten is de modulaire huisvesting een

duurzaam alternatief voor gestandaardiseerde

units. Alle binnenwanden kunnen projectafhankelijk

worden geplaatst, waarbij we niet afhankelijk

zijn van standaard modulematen. Dat maakt dat

we iedere gewenste indeling kunnen maken, met

een vrije overspanning tot wel 12 meter! De schottenketen

kunnen bovendien vele malen worden

hergebruikt. Naar wens van onze opdrachtgevers

verzorgen wij tevens de verplaatsing (demontage

en montage) van de schottenketen, van project

naar project. En ook tussentijdse opslag of zelfs

terugkoop behoren tot de mogelijkheden.”

Op een aansprekend binnenstedelijk project hoort, naast de levering van

hoogwaardige prefab HSB-elementen, een modulaire schottenkeet.

MAATWERK OPLOSSINGEN IN

PREFAB HOUTSKELETBOUW

Met Kroonhout | Prefab HSB speelt K&A Groep in

op de toenemende behoefte aan maatwerk oplossingen

in prefab houtskeletbouw. “HSB-elementen

zijn goed geïsoleerd, duurzaam, dampopen en/of

luchtdicht en dragen bij aan een efficiënt bouwproces”,

vertelt Vergouwen. “Bovendien zijn de

elementen een stuk lichter dan bijvoorbeeld beton,

waardoor fundamenten minder zwaar belast

en lichter uitgevoerd hoeven worden. Niet voor

niets vinden prefab houtskeletbouwelementen

gretig aftrek in (binnenstedelijke) projecten.”

Om prefab bouwen succesvol te maken, moeten

al vroeg in het proces knopen worden doorgehakt.

Ook als het om de houtskeletbouwelementen

gaat. Kennisdeling en bouwpartnerschap zijn

in dit kader essentieel, benadrukt Vergouwen.

“Steeds meer aannemers betrekken ons al vroegtijdig

in hun bouwteam, zodat we optimaal gebruik

kunnen maken van elkaars expertise. Want

alleen samen kunnen we komen tot interessante,

Met name voor langlopende (binnenstedelijke) projecten is de modulaire huisvesting een duurzaam

alternatief voor gestandaardiseerde units.

realistische oplossingen en het allerbeste resultaat.

Hier zetten wij heel hoog op in.” Daarnaast

is er veel aandacht voor de juiste detailleringen

en aansluitingen, evenals de afstemming op andere

disciplines, vertelt hij. “Hierbij is 3D/BIM ontwerpsoftware

niet meer weg te denken. Door alle

172 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


K&A GROEP

HSB elementen via Kroonhout | Prefab HSB. Opdrachtgever Heembouw - Kantoor Berkel en Rodenrijs. (Beeld: Laurens Kuipers Architectuurfotografie)

'Om prefab bouwen succesvol te maken,

moeten al vroeg in het proces knopen

worden doorgehakt. Ook als het om de

houtskeletbouwelementen gaat'

disciplines te integreren in één driedimensionaal

model, wordt de kans op fouten aanzienlijk kleiner.

Eventuele clashes worden al in een zeer vroeg

stadium ontdekt en geëlimineerd.”

hierdoor constant. Bovendien kunnen we de productie

en levering van de elementen naadloos op

elkaar afstemmen. Op de bouwlocatie is het alleen

nog een kwestie van monteren.”

constante vraag naar hoogwaardige prefab houtskeletbouwelementen

blijven voldoen.”

De exacte invulling van de productiehal staat nog

niet vast, volgens Vergouwen, maar de uitbreiding

zal zeker voorzien worden van een (tweede) semiautomatische

productiestraat. “Deze productiestraat

zorgt er, naast het uitvoeren van automatische

houtbewerkingen, mede voor dat onze

medewerkers vitaal blijven. Zij zijn én blijven immers

het fundament van ons bedrijf.” ❚

SEMIAUTOMATISCHE

PRODUCTIESTRAAT

Nog een voordeel van BIM is dat de semiautomatische

productiestraat van Kroonhout naadloos

op het tekenprogramma aansluit. “Wat virtueel

wordt opgebouwd, wordt door de machines

één-op-één gemaakt”, aldus Vergouwen. “Wij

prefabriceren onze HSB-elementen tot gevelklare

producten en bouwen desgewenst de kozijnen ‘af

fabriek’ in. Dit gebeurt in onze eigen productiehal

in Groot-Ammers en onder geconditioneerde omstandigheden.

De kwaliteit van onze producten is

EXTRA PRODUCTIECAPACITEIT

Als fabrikant van HSB-elementen heeft Kroonhout

het product van de toekomst in handen. “Om onze

groeiambities waar te maken en onze opdrachtgevers

blijvend te voorzien van hoogwaardige

houtskeletbouwelementen, vergroten en verplaatsen

wij onze opslag binnenkort naar een nieuwe

locatie (op hetzelfde bedrijventerrein als waar

ook de productiefaciliteit is gevestigd). Daardoor

krijgen wij op de huidige productielocatie ruimte

vrij om onze productiecapaciteit ruim te vergroten.

Hierdoor kunnen we ook in de toekomst aan de

Edisonweg 5

2964 LK Groot-Ammers

T +31 (0)184 614 999

E info@k-a.nl

W www.k-a.nl

W www.kroonhout.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 173


Postbus 8, 4128 ZV Lexmond

Telefoon 0347-371521

40 jaar

1981-2021

Tel. (0599) 287 360 – www.remix.nl – www.sakrete.nl


Breman. Iedereen energiepositief

Hoe energiepositief kun jij zijn in 2025?

Ondanks dat we meer dan 95 jaar bestaan en één van de grootste installatiebedrijven van het

land zijn, ervaar je bij ons tóch het sociale familie gevoel. Bij Breman staat namelijk de mens

centraal. Zonder onze mensen kunnen wij niet bestaan. Daarom investeren we continu. Met onze

eigen Breman Academy verzorgen wij opleidingen en ontwikkelmogelijkheden. Samen leren we

en helpen we elkaar verder. Oftewel, samenwerken als een echte familie.

Wij zijn Breman. Een familiebedrijf van ruim 1.800 installatie-experts die vanuit 28 vestigingen bouwen

aan een toekomst vol duurzame technische installaties. Iedereen energie positief in 2025, dat is ons doel.

Dan geven wij meer energie terug dan het kost aan medewerkers, klanten en de aarde. En als we samen

werken, kunnen we vandaag al het verschil maken voor morgen. Dát is waar wij voor gaan.

Meer weten over ons? Ga dan naar breman.nl

Iedereen energiepositief


ALHRA GLAS

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Alhra Glas

SPECIALISTEN IN GLAS

Alhra Glas heeft recent een eigen en volledig elektrisch aangedreven minikraan aangeschaft,

de Hoeflon C6e, die natuurlijk geleverd is in de welbekende rode Alhra kleur.

176 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


ALHRA GLAS

De Rotterdamse glasspecialist Alhra Glas, onderdeel van de Alhra Groep, levert en plaatst glas voor de meest uiteenlopende

toepassingen. Van enkelglas, isolatieglas, gelaagd glas en gehard glas tot en met spiegels, gebogen glas, glas-inlood

en brandwerend glas. “Wij beschikken over een vaste en flexibele schil van zeer ervaren glaszetters die de levering,

plaatsing en overige werkzaamheden zeer vakkundig uitvoeren”, vertelt directeur/eigenaar Ferrie van Heusden. “Zowel

voor zakelijke als particuliere klanten. Wij blinken uit in renovatieprojecten, waar we niet alleen enkel glas vervangen

door nieuw isolatieglas, maar ook de asbesthoudende beglazingskit kunnen saneren. Van complete glasgevels tot en met

een simpele koelkastruit: voor alle glasvragen bent u bij Alhra aan het juiste adres.”

Met de 4 Prinsessenflats in Rotterdam Alexanderpolder

(660 woningen), de Mandoline in Rijswijk

(9 blokken á 32 woningen), de Henri Dunant flat in

Zoetermeer (ruim 300 woningen) én de Space Tower

(Euromast) hotelsuites in Rotterdam beschikt

Alhra Glas over een indrukwekkende referentielijst.

“Om ook in de toekomst projecten goed, snel

én duurzaam te kunnen uitvoeren, investeren wij

continu in onze mensen en machines”, vertelt Van

Heusden. “Op steeds meer plekken in de Randstad

is brandstof gestookt materieel niet meer toegestaan.

Daarom hebben wij recent een eigen en

volledig elektrisch aangedreven minikraan aangeschaft,

de Hoeflon C6e, die natuurlijk geleverd is in

onze welbekende rode Alhra kleur.”

OOK OP MOEILIJK

BEREIKBARE LOCATIES

De minikraan wordt ook wel ‘de alleskunner’ genoemd.

Binnen Alhra Glas wordt de nieuwe kraan

met name ingezet om zware glasgewichten van 48

tot 3.000 kilo te tillen. “Met een maximale hijshoogte

van 16 meter is de minikraan uitstekend geschikt

voor glasmontage op verdiepingen. Dankzij de beperkte

afmetingen van 75 x 195 cm (bxh) past de minikraan

bovendien door iedere deuropening of tuinpoort,

waardoor ook werkzaamheden op moeilijk

bereikbare locaties probleemloos uitgevoerd kunnen

worden. Omdat we niet meer afhankelijk zijn van

derden, zijn we nog flexibeler in onze planningen.”

OP WEG NAAR

EEN DUURZAME TOEKOMST

Voor het vervoer van de minikraan is een nieuwe

aanhanger aangeschaft. “Ook hebben we geïnvesteerd

in onze glasbussen”, aldus Van Heusden.

“Dankzij een uitbreiding van ons wagenpark kunnen

we klanten nog sneller van dienst zijn en nog

completer ontzorgen. Een unieke toevoeging in

dit kader is onze verlengde en volledig gesloten

glasbus, waarmee het glas gegarandeerd schoon

'De minikraan

wordt ook wel

‘de alleskunner’

genoemd'

én droog vervoerd kan worden. Onder alle weersomstandigheden.

Ook kan met deze glasbus veel

meer glas in één keer worden vervoerd, waardoor

minder bussen hoeven te rijden. Ook dat is duurzaamheid,

volgens ons.”

Het dak van de glashandel in Rotterdam is voorzien

van zonnepanelen, waarmee jaarlijks ruim

8.600 kilo CO 2

wordt bespaard. In het pand staat

sinds kort bovendien een nieuwe, hightech Intermac

snijtafel, waarmee gelaagd glas nog sneller

en met een hoge snijprecisie gesneden kan worden.

“Hiermee bieden we de perfecte combinatie

van kwaliteit, productiviteit en rendement en zijn

wij klaar voor een duurzame toekomst.” ❚

Strickledeweg 120

3044 ER Rotterdam

T +31 (0)10 477 75 96

E info@alhra.nl

W www.alhra.nl/glas

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 177


HEIJMANS

Tekst Jan-Kees Verschuure | Beeld Rene Koster

‘100 jaar verbeteren,

verslimmen en verduurzamen’

CEO Ton Hillen: ‘We moeten altijd oog blijven houden voor de kostprijs’.

178 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


HEIJMANS

In 2023 viert Heijmans haar 100-jarig bestaan. Begonnen als stratenmaker Jan Heijmans, is het beursgenoteerde bedrijf

nu een innovatieve allround vastgoedonderneming met een regierol in ontwerp, realisatie en beheer. “Wij gaan altijd

voor een gezonde leefomgeving”, zegt CEO Ton Hillen. “Van het welzijn van onze medewerkers tot de ontwikkeling van

stil asfalt. Ik kan nog steeds oprecht blij worden van een nieuw gebouw dat helemaal op zijn plaats is.”

Het bouw- en vastgoedconcern uit Rosmalen heeft

zich de afgelopen jaren ontwikkeld als innovatieve

factor in een dynamische markt. “Juist om die reden

wordt onze strategie bepaald door de lange

termijn”, zegt Hillen. “Wij investeren substantieel

in innovatie, van de verduurzaming van materialen

en materialenpark, de ontwikkeling van sensoren

voor gebouwbeheer tot de industrialisatie van het

bouwproces. Wij gaan steeds meer toe naar offsite

constructie, en al onze projecten worden volledig

ontworpen in 3D BIM. Hiermee worden de

faalkosten fundamenteel gereduceerd.”

'De behoefte aan strategische

woningbouwlocaties met

grondgebonden woningen blijft bestaan.

Respecteer dit nu, en maak na de Vinex

ook een ‘Novex’'

GEZONDE OMGEVING

In de langetermijnvisie staat een gezonde leefomgeving

centraal. Hillen wil dat Heijmans een

regierol heeft, in ontwerp, realisatie en beheer.

“In gebiedsontwikkelingen nemen wij graag de

regie, zoals bijvoorbeeld in de transformatie van

het Shell-terrein in Vlaardingen tot groene woonwijk.”

Een regierol betekent ook dat Heijmans

geïntegreerde contracten nastreeft. “De Financecomponent

van die contracten is echter niet aan

ons: wij zijn geen bank. Wij moeten als bouwconcern

grip houden op grotere projecten. Dus

zeg ik: meerjarig onderhoud, graag, maar niet de

projectfinanciering. Een gezonde omgeving betekent

voor ons ook dat je medewerker lekker in

zijn vel zit. Om die reden hebben wij de bureaus

en stoelen voor onze thuiswerkende medewerkers

betaald. En als het gaat om het reduceren van het

aantal bouwplaatsincidenten is het streven zonder

omhaal: nul. Daarnaast: waarom moeten inframedewerkers

altijd 's nachts werken? Nachtwerk is

minder gezond.”

HEIJMANS ONE

Een gezond bedrijf presteert beter. “Wij hebben

slechts 2,3 opleverpunten per project, dus waarom

een nieuwe wet als de Wkb? Via de Stichting

Waarborgfonds Koopwoningen is er al voldoende

garantie op kwaliteit. Vanzelfsprekend treffen wij

onze voorbereidingen, de extra kosten komen

uiteindelijk bij de consument terecht.” Hetzelfde

geldt voor hoge wettelijke eisen in het kader van

duurzaamheid. “Wij moeten altijd oog houden

voor de kostprijs, dus komen wij met slimme oplossingen

voor gebouwbeheer.” ‘Verbeteren, verslimmen,

verduurzamen’, noemt Heijmans dat.

De Heijmans ONE, maatgevend als Tiny House,

is goed ontvangen en één van de speerpuntinnovaties.

“Dit product vertegenwoordigt niet alleen

slimme bouwtechnologie, de Heijmans ONE

is ook een mogelijkheid om transformaties te

versnellen. Placemaking dus – voordat bedrijven

zijn uitgeplaatst. Daar word ik blij van, want je

hebt toegevoegde waarde. Innovatief is ook de

ontwikkeling van stil asfalt voor de renovatie

van de Polderbaan van Schiphol. In beide gevallen

leveren wij een aantoonbare bijdrage aan een

betere leefomgeving.”

BOUWEN VOOR GEZINNEN

De ambities van Heijmans zijn hoe dan ook gericht

op een gezonde leefomgeving. “Dat moeten

wij ons in elk onderdeel van het proces blijven

afvragen. En niet alleen de CEO, ook de werkvoorbereider.

Ik wil over 15 jaar terugkomen in

een woonwijk en kunnen zeggen: hier wonen

mensen met plezier. Als ik zoals kort geleden een

in metselwerk uitgevoerd appartementengebouw

in de stijl van de Amsterdamse School zie, helemaal

op zijn plaats, kan ook de CEO van Heijmans

nog steeds oprecht blij worden.” Binnenstedelijk

bouwen: prima, maar vergeet ook de wensen

van gezinnen niet, zegt Hillen tot besluit. “Alleen

hoogbouw is niet voldoende; een huis met een

tuin vertegenwoordigt sociale cohesie. Er moet

balans zijn tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen.

De behoefte aan strategische woningbouwlocaties

met grondgebonden woningen blijft bestaan.

Respecteer dit nu, en maak na de Vinex ook

een 'Novex'.” ❚

Graafsebaan 65

5248 JT Rosmalen

T +31 (0)73 543 51 11

W www.heijmans.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 179


WIE DROMEN

REALISEERT,

WORDT GEZIEN.

SPECIALIST IN METALEN GEVELBEKLEDING

010 - 208 37 88 | WWW.ALDOWA.NL


ekleding

il Solutions

mooi design, duurzaam karakter

Wil je een gevel realiseren die er mooi uitziet,

circulair is én aan alle actuele regels voldoet? Of het

nu gaat om een nieuwbouw- of renovatieproject, LJ

Solutions biedt de gevelbekleding die je nodig hebt.NEOLIFE®

Natuurzuiver houtcomposiet, nauwelijks kunststof

Keuze uit verschillende typen en kleuren

Onderhoudsvrij, tot brandklasse B en uv-bestendig

Te bevestigen met schroeven of montageclips

Volledig circulair

Geschikt voor WELL- en BREEAM-projecten

SCANROCCementgebonden en keramische steenstrips

Keuze uit verschillende typen en kleuren

Hoogwaardige isolatie, goede ventilatie

Onderhoudsvrij, brandklasse A 1 en uv-bestendig

Mechanisch te bevestigen tot honderd meter hoogte

Volledig circulair

Bij het kiezen van de juiste gevelbekleding,

hebben we aandacht voor uitstraling, constructie,

brandklasse, duurzaamheid en total cost of

ownership. Door onze bouwkundige kennis in te

zetten, vinden we samen de beste oplossing.

LJ Solutions

Duurzame geveloplossingen!


RENSON

Tekst en beeld Renson

Gezond en comfortabel binnenklimaat

in Ursulinenhof Hasselt

Waar in het verleden de Ursulinenschool in hartje Hasselt prominent deel uitmaakte van het stadscentrum, is het nu

de beurt aan een in het oog springend nieuwbouwproject. De centrale speelplaats van toen maakte plaats voor een

‘binnenstraat’ met daarrond maar liefst 104 assistentiewoningen. Met een slim ventilatiesysteem per appartement én

buitenzonwering draagt Renson hier bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Christian Lemmens (a2o architecten): “Naast de assistentiewoningen

bestaat Ursulinenhof ook uit een

brasserie, thuiszorg- en verpleegpost in het bouwblok

met sobere baksteen en aluminium gevelafwerking.

Een tweede – opvallend koperen – volume

biedt onderdak aan een orthoshop, kapsalon, kiné,

logopedie en polyvalente ruimte in de glazen plint

van het gebouw. Die twee bouwblokken ‘omarmen’

de centrale ‘binnenstraat’, zoals de school gebouwen

vroeger deden met de speelplaats. Beide

volumes bestaan in totaal uit vijf bouwlagen.”

SCREENS VOORKOMEN

OVERVERHITTING

Voor het ontwerp van de appartementen stond

een gezond en comfortabel binnenklimaat hoog

op de agenda. Buitenzonwering was verplicht volgens

de wet op de assistentiewoningen, maar los

daarvan waren zowel architect als bouwheer overtuigd

van de keuze voor Fixscreen doekzonwering

van Renson. “Het grote voordeel is dat zelfs met

de screens naar beneden het zicht naar buiten

behouden blijft, terwijl je toch de zon tegenhoudt

nog voor die het glas kan bereiken en het binnen

laat opwarmen”, legt Lemmens uit. “Mooi

meegenomen in functie van de architectuur van

dit project is bovendien dat zowel de doekkasten

182 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


RENSON

als de zijgeleiders van die screens zo goed als helemaal

weggewerkt konden worden in de gevel.

Dat én het feit dat alle aluminium onderdelen van

de doekzonwering in een kleur beschikbaar waren

die de kleur van de ramen voor het hele project

bij perfectie benadert, maakt dat zij helemaal

niet storen in het ontwerp.” Dankzij een optimale

windvastheid tot 130 km/h (!) van de Renson Fixscreens,

hoeft men zich ook geen zorgen te maken

bij extreme weersomstandigheden.

HOEKRAMEN: SCREENS ZONDER

STOREND HOEKPROFIEL

In het ontwerp waren bepaalde flats voorzien van

hoekramen. Uitgewerkt met een hoek op hoek

beglazing zonder kolom in de hoek, was de architect

specifiek op zoek naar een oplossing om ook

hier subtiel buitendoekzonwering te kunnen integreren.

Daarvoor kwam hij opnieuw bij Renson

terecht, dat met de Panovista Max een specifieke

hoekzonwering in het assortiment heeft. De rits

op de hoek zorgt ervoor dat zelfs met de screens

naar beneden het panoramisch uitzicht optimaal

bewaard blijft. Er zitten namelijk geen kabels of

zijgeleiders in de weg, waar beide screens op de

hoek samenkomen.

SLIMME VENTILATIE PER RUIMTE

Dat ‘ontzorgen’ ook op het vlak van gezonde binnenlucht

een belangrijk thema was in dit nieuwbouwproject,

blijkt uit de keuze voor het vraaggestuurde

of ‘Smartzone’ C+ ventilatiesysteem. De

Healthbox 3.0 regelt er als centrale ventilatie-unit

per appartement de afvoer van vervuilde binnenlucht

per ruimte. Dit betekent dat de unit enkel

meer gaat ventileren in die kamers waar hij – op

basis van continue metingen via detectoren per

ruimte – een verhoging van het CO 2

-, vocht- of

geurtjesgehalte in de binnenlucht detecteert. Uiteraard

speelden volgens Lemmens de geringe

verbruikskosten een grote rol in de selectie, net

zoals de beperkte afmetingen van de box en het

feit dat er sprake is van een enkelvoudig luchtkanalensysteem.

De vervuilde binnenlucht die op

maat per kamer afgevoerd wordt, wordt continu

vervangen door verse buitenlucht via de Invisivent

Air Basic raamverluchtingen van Renson, die bovenop

de ramen gemonteerd werden.

Lemmens: “Het grote voordeel van dit C+ ventilatiesysteem

is toch vooral dat bewoners er geen

omkijken naar hebben. Er wordt volautomatisch

gezorgd voor de best mogelijke binnenluchtkwaliteit.

En dat was voor de bouwheer ook een

duidelijke voorwaarde, want energiezuinig wonen

mag niet ten koste gaan van gebruiksgemak

en woonkwaliteit.” ❚

'Energiezuinig wonen mag niet ten

koste gaan van gebruiksgemak

en woonkwaliteit'

Maalbeekstraat 10

8790 Waregem, België

T +32 (0)56 30 30 00

E info@renson.be

W www.renson.eu

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 183


THERMAL2 BV

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Thermal2 bv

Volledige ontzorging in

aluminium gevelsystemen

Aluminiumbedrijf Thermal2 bv uit Roosendaal heeft in de afgelopen decennia een goede naam opgebouwd als constructeur

van aluminium ramen, deuren, schuifpuien, vouwwanden en gevels. Het bedrijf is actief in de woning- en utiliteitsbouw

en richt zich zowel op nieuwbouw-, renovatie- als herbestemmingsprojecten in een straal van circa 100 kilometer

rondom Roosendaal.

De transformatie van St. Antonius in Etten-Leur.

“In onze fabriek verwerken wij de profielen, onderdelen

en accessoires van diverse gerenommeerde

systeemhuizen, zoals Reynaers en Hueck

Benelux”, vertelt Technisch Commercieel Directeur

John Brands. “Daarbij onderscheiden wij ons door

een zeer brede én complete dienstverlening. Wij

hebben alle kennis en expertise in huis om projec-

ten volledig in eigen beheer uit te voeren. Van calculatie,

werkvoorbereiding en engineering tot en

met productie, transport en montage en inclusief

bijbehorende beglazingen en afmontage. Hierdoor

kunnen wij klanten optimaal bedienen én volledig

ontzorgen. Bovendien kunnen we snel schakelen

indien projecten daarom vragen.”

GEEN UITDAGING UIT DE WEG

Thermal2 is zowel actief in de projectmatige als

particuliere woningbouw, kantorenmarkt, scholen

en overheidsgebouwen. “Een specialiteit is de

herbestemming van oude fabriekspanden naar

woongebouwen, waarin onze flexibiliteit optimaal

tot uiting komt”, aldus Brands. “Maar ook

184 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


THERMAL2 BV

andere uitdagingen gaan we niet uit de weg. Zo

lang het maar om aluminium raam- en deursystemen

in buitengevels gaat.” Een groot voordeel

van aluminium is het lage gewicht, vertelt

hij, dat een eenvoudige verwerking, logistiek én

montage mogelijk maakt. “Ook is aluminium

zeer onderhoudsvriendelijk. Aluminium kozijnen

en deuren gaan met gemak 30 jaar mee, zonder

dat hoge onderhoudskosten gemaakt hoeven

worden. Aan het eind van de gebruiksduur kan

het materiaal oneindig vaak en op een kostenefficiënte

manier gerecycled worden, zonder in te

boeten aan kwaliteit. Dit maakt aluminium op de

lange termijn een zeer duurzame keuze. Wie kiest

voor de aluminium gevelsystemen van Thermal2,

is bovendien verzekerd van een zeer mooie en

hoogwaardige gevelafwerking.”

OPTIMALISATIE

VAN PRODUCTIEPROCESSEN

Qua productinnovaties is Thermal2 natuurlijk

afhankelijk van de diverse systeemhuizen. Dat

betekent echter niet dat de verwerker achteroverleunt.

Integendeel. “Bedrijfsmatig voeren

we continu innovaties door”, benadrukt Brands.

“Om onze productieprocessen te optimaliseren,

hebben we bijvoorbeeld een tweede volautomatische

bewerkingsmachine aan onze machinestraat

toegevoegd. Hierdoor is onze productiecapaciteit

bijna verdubbeld.” Ook zet Thermal2 hoog in op

digitalisering. “Onze ambitie is een volledige papierloze

productie, waarbij alle machines direct en

volautomatisch worden aangestuurd vanuit onze

werkvoorbereiding. Hierdoor kunnen we nog effectiever

werken, met hetzelfde aantal mensen.

Bovendien kunnen discrepanties in het productieproces

snel en doeltreffend via het digitale netwerk

worden ondervangen en worden we niet met

onverwachte stilstanden geconfronteerd.”

Beeld: René Schotanus.

'Wij hebben alle kennis en expertise

in huis om projecten volledig in eigen

beheer uit te voeren'

FLINKE GROEI IN

OMVANG ÉN PROJECTEN

Dankzij de extra productiecapaciteit én een uitbreiding

van het personeelsbestand is Thermal2 in

staat om nog meer en nog grotere projecten op te

pakken. “Op dit moment hebben wij 22 medewerkers

in vaste dienst. Hieronder bevindt zich sinds

kort ook een montageleider, die sturing geeft aan

de montageteams en bouwprojecten van A tot Z

begeleidt. Bovendien is hij hét aanspreekpunt wat

betreft montageplanning.”

In de afgelopen 5 jaar is de omzet van het aluminiumbedrijf

jaarlijks met circa 10 tot 15 procent

gegroeid. “Hierdoor ontstond bijvoorbeeld de mo-

gelijkheid om ons bedrijfspand in Roosendaal in

eigendom te nemen. Een mijlpaal waar we enorm

trots op zijn en die ons op lange termijn stabiliteit

zal bieden”, aldus Brands. Voor het komende jaar

staat een vernieuwing van het wagenpark op het

programma. Hierbij is bewust gekozen voor losse

montagebussen en aanhangers, zodat ook op dit

vlak maximale flexibiliteit mogelijk wordt.

REFERENTIEPROJECTEN

Benieuwd naar de aluminium ramen, deuren,

schuifpuien, vouwwanden en gevels van

Thermal2? Zowel in Brabant, Zeeland als Zuid-

Holland zijn tal van mooie referentieprojecten te

vinden, zoals het nieuwe bedrijfspand van Intex

in Roosendaal, de nieuwbouw van Heilig Hart Hof

(30 appartementen) in Breda, de transformatie

van St. Antonius in Etten-Leur, de nieuwbouw van

het medisch centrum in Etten-Leur, de nieuwbouw

van Kotra Logistics in Yerseke, de nieuwbouw van

OQ Value in Sas van Gent, de nieuwbouw van Polystyreneloop

in Terneuzen, de nieuwe waterwoningen

aan de Kade van Agata in Rotterdam en de

nieuwbouwwoningen aan het Noordelijk Niertje

in Rotterdam. ❚

Het nieuwe bedrijfspand van Intex in Roosendaal.

Electronweg 4

4706 PP Roosendaal

T +31 (0)165 568 850

E info@thermal2.nl

W www.thermal2.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 185


Vakmensen

ingeslepen

vloerverwarming

voor iedere

vloerafwerking

· Hout

· Laminaat

· Linoleum

· Marmoleum

· Vloerbedekking

· Plavuizen

· Gietvloer

· Rubber

· Natuursteen

· Kurk

· Grindvloer

· Parketvloer

· PU gietvloer

· PVC-vloer

in ieder type

ondergrond

· Zandcement

· Anhydriet

· Beton

· Bestaande tegels

· Gips - Knauf

· Gips - fermacell

· Multipaneel

· XPS isolatie

· Sandwichpaneel

www.JK-nl.com


ÉÉN PARTNER VOOR TECHNIEK

voor kantoren, fabrieken, laboratoria en datacenters

HAMER IS GEVESTIGD IN

• Apeldoorn

• Assen

• Uden

• Kruibeke (B)

Hamer is totaalaanbieder in de utiliteit,

industrie, automotive, brandstofvoorziening

en de chemische- en voedingsindustrie.

We zijn gevestigd in Nederland en België en

hebben ruim 460 medewerkers. Onze kernactiviteit

is techniek. Wij ontwerpen, installeren

en onderhouden.

Uniek aan onze dienstverlening is dat wij uw

nieuwe installatie ontwerpen, installeren en

onderhouden maar ook alle randzaken daaromheen.

U hebt aan één partner genoeg!

KLIMAATBEHEERSING

Wij installeren klimaatbeheersingssystemen

voor kantoren, werkruimtes en datacenters.

Duurzaamheid en efficiënt energiegebruik zijn

daarbij ons uitgangspunt.

BRANDVEILIGHEID

Wij leveren zowel conventionele sprinklerinstallaties

als geavanceerde blussystemen ter

beveiliging van bijvoorbeeld datacenters.

Continuïteit van uw activiteiten staat voorop.

ELEKTRA

Voor elke elektrische installatie kunt u bij ons

terecht. Denk aan voedingssystemen, telefoon

en datasystemen, inbraakbeveiliging, brandmeldinstallaties,

toegangscontrole-, camerasystemen

en regelinstallaties. Zo mogelijk

duurzaam en op afstand beheerbaar.

NOODSTROOM

Wij realiseren noodstroomvoorzieningen op

basis van diesel en gasmotoren. Door samenwerking

van onze expertises Brandstof, Elektra

en Werktuigbouwkunde krijgt u de noodstroominstallatie

die aan uw specifieke

behoeften voldoet.

Kijk voor meer informatie op

www.hamer.net of bel John Dijkman voor

een nadere kennismaking.

Hoofdvestiging: Stadhoudersmolenweg 23 l 7317 AV Apeldoorn

+31 55 577 72 00 l www.hamer.net


STATON BOUW B.V.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld STATON Bouw B.V.

4.000 m² nieuwbouw in

slechts vijf maanden tijd

Hoogendoorn MBI krijgt een ruim en flexibel opgezet gebouw met een duurzame en onderhoudsvriendelijke gevel,

waarbij het aluminium voor een moderne en eigentijdse uitstraling zorgt.

2 mei 2021 is een zwarte bladzijde in de historie van Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw (MBI). In

de nachtelijke uren breekt brand uit in een appartement boven de timmerfabriek in Werkendam. De rook is tot kilometers

ver te zien en al snel slaan de vlammen over naar het kantoor en een groot deel van de productiehal. Drie Litouwse

medewerkers komen helaas om het leven en de timmerfabriek wordt in het hart geraakt, maar toont ook haar veerkracht.

Direct na het blussen wordt de schade opgenomen. Ook worden de eerste plannen gemaakt voor een nieuwbouw, die

eind dit jaar al wordt opgeleverd.

Kees Hoogendoorn, eigenaar van STATON Bouw B.V.

en broer van MBI-eigenaar Dick Hoogendoorn,

hoorde in de vroege ochtend van 2 mei van de

brand. “Ik ben direct in de auto gesprongen en heb

het drama van dichtbij meegemaakt”, vertelt hij.

“De eerste dagen stonden met name in het teken

van nablussen, verwerken en verzekeringswerk.

Ook kwam al snel de vraag: hoe nu verder? Het besluit

om door te gaan met de timmerfabriek, werd

vrijwel direct genomen. Maar hoe konden we dit

het best vormgeven? Snelheid was gewenst, want

Dick wilde zo snel mogelijk zijn productie weer

opstarten. Daarom is besloten om alle producten

uit het magazijn tijdelijk elders op te slaan. De

productie werd naar het magazijn overgeheveld en

een deel van het kantoor is ondergebracht bij een

andere broer. Hierdoor kon vrij snel 60-70% van de

productie weer worden opgestart.”

TEAM VAN PARTNERBEDRIJVEN

Om weer op volle kracht te kunnen draaien, moest

in korte tijd een nieuwe productiehal met nieuwe

kantoren en een nieuwe woning gerealiseerd worden.

“Om dit mogelijk te maken, hebben we besloten

om het project niet traditioneel aan te besteden,

maar om samen te werken met een team van

partnerbedrijven”, aldus Hoogendoorn. “Bijvoorbeeld

voor de gebouwconstructie, betonvloeren en

beplating. Ook de keuze voor TROVIS Architectuur

was snel gemaakt, omdat dit bureau in het verleden

ook het oorspronkelijke pand had ontworpen.

Hierdoor hadden we direct de beschikking over

oude tekeningen en gegevens.” Herbouw van het

oude pand was volgens Dirkjan van Es, architect

en directeur-eigenaar van TROVIS, niet wenselijk.

Door de jaren heen was de fabriek namelijk steeds

een beetje uitgebreid, waardoor een wat hokkerige

structuur was ontstaan. “De nieuwbouw gaf ons

de mogelijkheid om een verbeterde indeling en

routing aan te brengen, maar ook om het kantoor

efficiënter vorm te geven, de productieruimte te

maximaliseren en de bedrijfswoningen logischer

188 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


STATON BOUW B.V.

'De functionaliteit van het gebouw

heeft altijd ten grondslag gelegen

aan het ontwerp'

in te passen in het plan. Vanzelfsprekend moesten

brand- en vluchtveiligheid aan de nieuwste

en hoogste eisen voldoen. Het belangrijkste uitgangspunt

echter was snelheid. In de ontwerpfase

is nadrukkelijk gekeken naar welke onderdelen behouden

konden blijven. Bovendien zijn we op zoek

gegaan naar bouwmaterialen waarmee heel snel

gebouwd kan worden.”

ken partijen verdienen hiervoor een grote pluim!

De gemeente Altena, waar Werkendam onder

valt, heeft heel snel alle benodigde vergunningen

verstrekt. En na het bestellen van alle materialen

konden wij op 30 augustus al starten met de

bouw. Op 10 september is de staalbouwer begonnen

met de staalconstructie en eind dit jaar wordt

het casco al opgeleverd. Daarna zal Hoogendoorn

MBI nog 1 of 2 maanden nodig hebben voor de

afbouw, waarna in maart de productie voor 100%

wordt hervat.”

De bestaande vloer kon gehandhaafd blijven,

vertelt Hoogendoorn. “De oude spanten zijn verwijderd

en omdat de nieuwbouw een iets andere

indeling krijgt, zijn ruim 70 extra buispalen geheid.

Vervolgens zijn nieuwe ankers aangebracht,

waarop de nieuwe staalconstructie is opgebouwd.

Aan de achterzijde van de nieuwbouw wordt 630

m² aan verdiepingsvloeren aangebracht in het stalen

frame, ten behoeve van de nieuwe woning en

opslag. En ook het nieuwe kantoor is opgetrokken

uit een staalconstructie en betonnen vloeren.

Het kantoorgedeelte wordt 3 verdiepingen hoog

en voorzien van een lift. De complete nieuwbouw

wordt afgewerkt met een stroken beglazing, aluminium

kozijnen en een aluminium sandwich

gevelbeplating. Voor het dak is gekozen voor geperforeerde

stalen dakplaten met PIR en steenwol

isolatie en een kunststof dakbedekking. Omdat

de roetdeeltjes ook de isolatie van het 1.400 m²

grote magazijndak hebben aangetast, wordt ook

dit dak vervangen.”

FUNCTIONALITEIT

ALS UITGANGSPUNT

“De functionaliteit van het gebouw heeft altijd ten

grondslag gelegen aan het ontwerp, benadrukt

Van Es. “Het resultaat is een ruim en flexibel opgezet

gebouw met een duurzame en onderhoudsvriendelijke

gevel, waarbij het aluminium voor

een moderne en eigentijdse uitstraling zorgt. Ter

plaatse van het kantoor is bovendien een beeldbepalend

glazen volume ontworpen.” Aan de

voorzijde van het kantoor komt een element met

drie metalen staanders in een brons-koperkleur

en in verschillende hoogtes, als eerbetoon naar

de omgekomen medewerkers en als verwijzing

naar de drie generaties die het familiebedrijf groot

hebben gemaakt. ❚

Hulsenboschstraat 7

4251 LR Werkendam

T +31 (0)183 678 194

E info@staton.nl

W www.staton.nl

KORTE LIJNEN,

SNELLE BESLUITVORMING

Twee dagen na de brand al startte Van Es met

ontwerpen. “Dankzij de korte lijnen, enorme veerkracht

én snelle besluitvorming waren eind mei de

eerste tekeningen al gereed.” Toen werden ook de

eerste onderaannemers gecontracteerd. Hoogendoorn:

“Hierbij hebben we niet gestuurd op prijs,

maar op vertrouwen, die meer dan waargemaakt

wordt. Ondanks alle uitdagingen in de bouwsector

wordt onze planning tot op de dag van vandaag

gehaald! Hierdoor kunnen we in zo’n 5 maanden

tijd ca. 4.000 m² opnieuw opbouwen. Alle betrok-

Op 10 september is de staalbouwer begonnen met de staalconstructie

en eind dit jaar wordt het casco al opgeleverd.

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 189


DE VREE EN SLIEPEN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld De Vree en Sliepen

Balans in bouwen

Bouwen is meer dan alleen vakmanschap. Het vraagt om een uitgekiende balans tussen vakmanschap en marktkennis

enerzijds en economisch bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel anderzijds. Maar ook om balans in projecten, van

klein tot groot, van nieuwbouw tot renovatie en van particulier tot bedrijfsmatig. De Vree en Sliepen voorziet hierin. “Wij

zijn geen specialist, maar een generalist”, benadrukt Adjunct Directeur Wim van Vreeswijk. “Als allround bouwbedrijf zijn

wij niet alleen thuis in utilitaire werken en corporatiewoningen, maar ook in de realisatie van vrije sector koopwoningen.

Dat bewijzen wij bijvoorbeeld in nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren, dat zo’n 1.500 woningen telt. In de architectuur

van de woningen is nadrukkelijk de relatie gezocht met de bijzondere cultuurhistorie van de Betuwe. Rijk gedetailleerde

gevels en speels vormgegeven woningen bepalen straks het wijkbeeld.”

Wonen in de Plantage is wonen in de sfeer van

een oud Betuws vestingstadje. Elke buurt in de

nieuwbouwwijk krijgt hierbij zijn eigen karakter

en elke woning zijn eigen stijl. Bovendien is het

woonaanbod zeer divers, met vrijstaande woningen,

twee-onder-een-kapwoningen, starterswoningen

en alles wat daar tussen zit. Een deel van

de 1.500 woningen wordt gerealiseerd door BPD

bouwfonds gebiedsontwikkeling. Voor de bouw

van deze woningen zocht de grootste gebiedsontwikkelaar

van Nederland reeds in 2017 de

samenwerking met De Vree en Sliepen. “In een

bouwteam met BPD en de verschillende architecten

zoeken wij steevast naar de meest optimale

woningplattegronden”, vertelt Van Vreeswijk.

“Bovendien denken wij actief mee over de bouwkundige

en financiële haalbaarheid en maakbaarheid,

zonder de esthetiek uit het oog te verliezen.

Hierdoor blijft het project realiseerbaar voor BPD

én kan zij rekenen op grote belangstelling van

potentiële kopers.”

In de architectuur van de woningen is nadrukkelijk de relatie gezocht met de bijzondere cultuurhistorie van de Betuwe. Rijk gedetailleerde gevels en speels

vormgegeven woningen bepalen straks het wijkbeeld. (Beeld: Lennard van Dijk)

190 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


DE VREE EN SLIEPEN

Wonen in de Plantage is wonen in de sfeer van een oud Betuws vestingstadje. (Beeld: Lennard van Dijk)

'Waar de woningen achter de voordeur

redelijk vergelijkbaar zijn, is elke

gevel uniek'

GEFASEERDE UITVOERING

De grondgebonden woningen in de Plantage

worden gefaseerd en per cluster gerealiseerd.

“Na oplevering van elke fase voert BPD klanttevredenheidsonderzoeken

uit onder de kopers.

Goede resultaten werken hierbij uiteraard mee

aan het verstrekken van eventuele vervolgopdrachten”,

aldus Van Vreeswijk. “Daarnaast

speelt de samenwerking tussen beide partijen

in de ontwikkeling een grote rol. Zowel aan de

ontwikkelzijde als tijdens de uitvoering verloopt

deze samenwerking erg prettig. Ook wordt uitstekend

voldaan aan de esthetische én technische

kwaliteit na oplevering.”

VEEL DIFFERENTIATIE

Als eerste fase heeft De Vree en Sliepen zestien

woningen gebouwd. Vier jaar later staat de teller

al op ruim honderd, aldus Van Vreeswijk. “En ook

voor de komende jaren staan nog tientallen wo­

ningen op de planning.” Waar de woningen achter

de voordeur redelijk vergelijkbaar zijn, is elke

gevel uniek. “In dit project zit ontzettend veel

differentiatie. Zo maken we onder andere trapgevels,

tuitgevels en klokgevels, met bijzondere

metselwerken die verwijzen naar de historische

binnenstad. Bovendien worden elementen toegepast

die de gevels een bijzondere kwaliteitsuitstraling

geven.”

INTENSIEVE KOPERSBEGELEIDING

Om de diverse projectfases tot een goed einde te

brengen, werkt De Vree en Sliepen met een vast

team van projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider,

timmerlieden en onderaannemers. “Bovendien

nemen wij de kopersbegeleiding voor onze

rekening”, aldus Van Vreeswijk. “Bij De Vree en

Sliepen is de klant letterlijk koning. Naast ruwbouwopties

zoals uitbouwen, dakkapellen, extra

dakramen en extra zonnepanelen, bieden wij in

de Plantage een uitgebreide lijst van afbouw- en

installatieopties. Van alternatieve binnendeuren,

kozijnen en beslag t/m aanvullende vloerverwarming,

stopcontacten en verlichtingspunten. Kopers

hebben bovendien volledige vrijheid in de

keuze van sanitair en tegels. Meest onderscheidend

echter is onze flexibiliteit. Ook in een zeer

laat stadium kunnen kopers nog wijzigingen doorvoeren,

zodat zij écht de woning krijgen die tot in

detail aan hun wensen voldoet.” ❚

Wil jij meebouwen aan de Plantage of

aan de andere projecten van De Vree en

Sliepen? De allround bouwer is continu op

zoek naar collega’s! Kijk voor de actuele vacatures

op www.vreesliepen.nl/personeel

Morsestraat 20

4004 JP Tiel

T +31 (0)344 636 960

E bouw@vreesliepen.nl

W www.vreesliepen.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 191


PROTEC TING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES. Troax NL +31 (0)252-37 01 54 info@troax.nl troax.com

WE BIEDEN U MODULAIRE EN SOLIDE

OPLOSSINGEN OM UW OPSLAGRUIMTES,

MAGAZIJNEN EN BUITENRUIMTES TE BEVEILIGEN.


TROAX

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Troax

Stalen gaaspanelen:

de mogelijkheden zijn eindeloos!

Al meer dan 65 jaar ontwikkelt, produceert en levert Troax innovatieve stalen gaaspanelen voor het afschermen van

machines, het compartimenteren van magazijnen en het indelen van kelders, bergingen, (parkeer)garages en technische

ruimtes. “Onze producten zijn te vinden in tal van toepassingen over de hele wereld, waar zij mensen, eigendommen én

processen beveiligen”, vertelt coördinator sales en marketing Sigrid Herbosch. “De panelen worden bovendien steeds

vaker gebruikt als esthetische afwerking. Denk hierbij aan het indelen en afschermen van werkplekken, restaurants, musea,

lofts en creatieve zones, bijvoorbeeld in combinatie met begroeiing.”

De panelen worden steeds vaker gebruikt als esthetische afwerking. Denk

hierbij aan het indelen en afschermen van werkplekken, restaurants,

musea, lofts en creatieve zones.

De stalen gaaspanelen van Troax worden veelvuldig gebruikt voor het

opdelen van bergingen, zolders, fietsenstallingen en garages.

Opslag- en magazijnruimten die zijn opgebouwd

uit scheidingswanden van stalen gaaspanelen

bieden vele voordelen, volgens Herbosch. Zo laten

gaaspanelen veel licht door en zorgen zij voor een

uitstekende ventilatie. “Bovendien beschermen

stalen gaaspanelen tegen inbraak en schade én

zorgen zij voor een bijzondere esthetiek.”

VOLLEDIG MODULAIR

De stalen gaaspanelen van Troax worden veelvuldig

gebruikt voor het opdelen van bergingen,

zolders, fietsenstallingen en garages. Maar ook

vrijstaande gaaskooien zijn mogelijk, vertelt Herbosch.

“De mogelijkheden gaan veel verder dan

het initiële doel. De enige beperking is de creativiteit

van de afnemer. Al onze gaaspanelen zijn

zeer duurzaam en kunnen 100% gerecycleerd

worden. Bovendien heeft het materiaal een lange

levensduur. De systemen zijn volledig modulair.

Wanneer behoeftes wijzigingen, kunnen opstellingen

eenvoudig gedemonteerd en in een andere

configuratie opnieuw opgebouwd worden. Ook

'De enige

beperking is de

creativiteit van

de afnemer'

zijn de systemen aanpasbaar aan iedere situatie.

Schuine plafonds en aflopende vloeren zijn geen

enkel probleem.”

ONGEKENDE ONTWERP-

EN TOEPASSINGSVRIJHEID

Architecten en eindgebruikers hebben bij Troax

keuze uit gaaswanden met lichte, medium of zware

panelen, mazen van 50x50, 25x25 of 100x50

mm en diverse inbraakweerstandsklassen, die

naar wens ook gecombineerd kunnen worden. En

ook volledig gesloten plaatsystemen zijn mogelijk.

“De stalen gaaswanden kunnen in iedere RAL-

kleur worden afgewerkt”, benadrukt Herbosch.

“Bovendien beschikken we over een thermisch

verzinkte (gegalvaniseerde) variant, waardoor ook

plaatsing in vochtige (buiten)ruimtes mogelijk is.

In combinatie met de modulaire opbouw ontstaat

een ongekende ontwerp- en toepassingsvrijheid.”

De gaaspanelen worden standaard als bouwpakket

aangeleverd. Montage in eigen beheer is

eenvoudig mogelijk, dankzij uitgebreide montagetekeningen,

solide muur-, plafond- en vloerbevestigingen

én een gedegen servicedienstverlening. ❚

Heereweg 331

2161 BL Lisse

T +31 (0)252 370 154

E info@troax.nl

W www.troax.com/nl/nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 193


SPAANSEN GROEP B.V.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Spaansen Groep B.V.

CASCO WONINGEN INCLUSIEF COMPLEET AFGEWERKTE GEVELS:

‘Meer heb je niet nodig’

Een constante hoge kwaliteit en een ongekende ontwerp- en afwerkingsvrijheid. Maar ook: een hoog bouwtempo en een

schone bouwplaats, tegen een lage kostprijs en een minimale CO 2

-uitstoot. De gevelklare betoncasco’s van Spaansen

Bouwsystemen bieden tal van voordelen voor architecten, aannemers én eindgebruikers.

Het epicentrum van Spaansen Bouwsystemen is

de fabriek in Harlingen, waar complete en modulaire

betoncasco’s voor grondgebonden woningen

en kleine appartementengebouwen worden gemaakt.

De casco’s, die zijn opgebouwd uit prefab

betonnen vloeren en wanden, worden in nauw

overleg met de klant berekend, voorbereid en

geproduceerd, vertelt Ab Knook, groepsdirecteur

van Spaansen Groep B.V. “Wij engineeren elke

woning afzonderlijk, waardoor een maximale

vrijheid in afmeting, vormgeving én uitvoering

ontstaat. Een ambitie die naar een nog hoger

niveau wordt getild, met de introductie van ons

‘Gevelklaar’ concept.”

COMPLEET AFGEWERKTE GEVELS

Sinds kort kunnen de betoncasco’s van Spaansen

Bouwsystemen ook geleverd worden met compleet

afgewerkte gevels. “Met Gevelklaar wordt

het prefab systeem gecompleteerd, door al in de

fabriek de kozijnen in te storten en de wanden te

voorzien van isolatie, met een aanzienlijk hogere

'Wij engineeren elke woning

afzonderlijk, waardoor een maximale

vrijheid in afmeting, vormgeving én

uitvoering ontstaat'

Rc-waarde dan het Bouwbesluit voorschrijft”, aldus

Knook. “Vervolgens worden met behulp van

onze robots strip voor strip keramische steenstrips

op de isolatie verlijmd.” Dankzij Gevelklaar is het

hele productieproces traceerbaar. “Bovendien

vindt de productie onder de beste arbeids- en

klimaatcondities plaats, waardoor een constante

hoge kwaliteit wordt geborgd.”

MAXIMALE ONTWERPVRIJHEID

Binnen het geautomatiseerde proces biedt Spaansen

Gevelklaar een enorme ontwerpvrijheid. Zo

hebben architecten en eindklanten keuze uit verschillende

metselpatronen (halfsteens verband,

wildverband, tegel/stapelverband), rollagen en

verticaal metselwerk, uitkragende stenen én meer

dan 30 steenkleuren. Omdat ook de hoekstrips en

neggekanten al in het productieproces worden

aangebracht, wordt bovendien een snelle montage

op de bouw mogelijk.

Speciaal voor Gevelklaar heeft Spaansen Bouwsystemen in 2020 een nieuwe en CO 2

-neutrale fabriekshal van 3.000 m² gebouwd.

194 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


SPAANSEN GROEP B.V.

Gevelklaar en met een authentieke uitstraling.

De Gevelklaar gevels worden traditioneel met

de hand gevoegd, waarna deze just-in-time naar

de bouw worden vervoerd. Hier staan de eigen

montageploegen in voor de assemblage van

het casco, wat de aannemer het nodige comfort

biedt. “Binnen enkele dagen kunnen de kappen

al geplaatst worden, waarna de woningen direct

wind- en waterdicht zijn”, aldus Knook. “Vochtproblemen

tijdens de bouw worden zo sterk

verminderd en de binnenafwerking kan direct

starten. Dankzij ons systeem blijft de bouwplaats

schoon én opgeruimd. Daarnaast is het aantal

handelingen en transportbewegingen op de

bouw minimaal.”

NIEUWE EN

CO 2

-NEUTRALE FABRIEK

Speciaal voor Gevelklaar heeft Spaansen Bouwsystemen

in 2020 een nieuwe en CO 2

-neutrale fabriekshal

van 3.000 m² gebouwd, met ruimte voor

een carrousel en volledige robotstraat. “Dankzij

1.150 zonnepanelen kunnen we in onze eigen

energiebehoefte voorzien, terwijl een warmtepomp

de hal op een constante temperatuur houdt.

Dit is essentieel voor de verwerking van onze lijmen

en het voegwerk. Uitbloei van gevels is niet

of nauwelijks aan de orde. Door het transport van

de gevels te integreren in het huidige transport

van beton, wordt onze CO 2

-footprint bovendien

verkleind. Een geconditioneerd en gecontroleerd

fabricageproces resulteert in minder verpakkingsmaterialen

en restafval.”

GRONDSTOFFEN EN LOGISTIEK

Spaansen Bouwsystemen is één van de drie hoofddivisies

van Spaansen Groep B.V., dat verder bestaat

uit Spaansen Grondstoffen en Logistiek en

Spaansen Tuin en Bestrating. “Spaansen Grondstoffen

en Logistiek focust op de winning van

grondstoffen (zand en grind) in de Waddenzee,

Noordzee en het IJsselmeer voor de wegenbouw

en betonindustrie”, vertelt Knook. “De divisie

beschikt over eigen zeeschepen, een eigen binnenvaartvloot,

diverse overslaglocaties, een grote

klasseerinrichting en circa zestig vrachtauto’s,

waarvan een deel wordt ingezet voor de wegenbouw.

De vrachtwagens brengen bijvoorbeeld

zand vanaf de loswal naar wegenbouwprojecten.

Ongeacht of dit een paar kuub voor het straatwerk

van een kleine aannemer betreft of miljoenen

kuubs voor de aanleg van snelwegen.”

TUIN EN BESTRATING

De divisie Spaansen Tuin en Bestrating verkoopt

bestratingsmaterialen in het hogere segment aan

hoveniers en particulieren. “Met ons ‘Tuinklaar’

concept bieden we een oplossing voor aannemers”,

aldus Knook. “Tuinklaar omvat de projectmatige

tuinaanleg bij grondgebonden nieuwbouwwoningen.

Hiervoor sluiten we een contract

af met de aannemer, zodat hij de aanleg van een

basistuin in de V.O.N.-prijs kan opnemen. Vervolgens

staan wij in voor de tuinaanleg. Via een tuinconfigurator

kunnen bewoners hun tuinontwerp

op maat aanpassen.” ❚

Sinds kort kunnen de betoncasco’s van Spaansen Bouwsystemen ook geleverd worden met

compleet afgewerkte gevels, inclusief kozijnen, isolatie en steenstrips.

Scheidersweg 6

1731 LX Winkel

T +31 (0)224 541 844

E info@spaansen.nl

W www.spaansen.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 195


HODY ®

Staalplaatbetonvloeren

OP-DECK ®

ICF Vloersysteem

Vloeroplossingen

voor nieuwbouw en renovatie

LEWIS ®

Zwaluwstaartplaten ®

MAX 4 ®

Wapeningsplaten

Bouwspecialiteiten

Telefoon: 078 617 44 00

E-mail: reppel@reppel.nl

Website: www.reppel.nl


REPPEL B.V. BOUWSPECIALITEITEN

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld REPPEL b.v. Bouwspecialiteiten

IJzersterke vloeren

REPPEL b.v. Bouwspecialiteiten is al meer dan 90 jaar actief als leverancier van vloersystemen. In 1930 gestart als distributeur

van de bekende LEWIS Zwaluwstaartplaten, heeft het Dordtse bedrijf een flinke groei en ontwikkeling doorgemaakt.

Vandaag de dag mag REPPEL b.v. zich dé fabrikant en leverancier noemen van een compleet pakket aan vloeroplossingen

voor nieuwbouw, verbouw, renovatie en herbestemmingsprojecten.

Uniek in het assortiment zijn nog altijd de LEWIS

Zwaluwstaartplaten, die leverbaar zijn in verschillende

staaldiktes en met Magnelis corrosiebescherming.

Samen met de MAX 4 wapeningsplaten,

OP-DECK geïsoleerde betonvloersystemen en

HODY trapeziumplaten staan de vloersystemen

voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen met

vloerdiktes vanaf 15 tot circa 300 mm. “De overeenkomst

tussen de diverse vloersystemen is dat

koudgewalst geprofileerd staal de basis vormt

voor een ijzersterke vloer”, vertelt Reginald van

Dooremalen van REPPEL b.v. “Het geprofileerd

staal dient als bekisting en wapening van de vloer.

Dankzij deze sterke basis kan, afhankelijk van het

vloertype, met een geoptimaliseerde hoeveelheid

beton, zandcement of gietdekvloermortel

een duurzame constructieve vloer gerealiseerd

worden, die voldoet aan alle eisen ten aanzien

van draagkracht, brandwerendheid, geluids- en

thermische isolatie. Dankzij het lage vloergewicht

van de staalplaatbetonvloeren kan de draagconstructie

aanzienlijk lichter uitgevoerd worden.

Bovendien kunnen de staalplaten in de meeste

gevallen zonder bouwkraan gemonteerd worden,

waardoor een optimum in efficiëntie, duurzaamheid

én bouwkostenreductie ontstaat.”

Met een werkende breedte van 780 mm is HODY 206 de snelst dekkende staalplaat van dit moment.

'Het geprofileerd staal dient als bekisting

en wapening van de vloer'

UITGEBREIDE SERVICE

EN ADVISERING

Naast een compleet productgamma onderscheidt

REPPEL b.v. zich door een uitgebreide service en advisering.

“Op basis van de wensen van de architect

en/of constructeur bepalen we graag de juiste oplossing

voor ieder project”, benadrukt Van Dooremalen.

“Ongeacht of het om een compleet gebouw

of het dichtleggen van een enkele vloersparing

gaat. Met statische berekeningen, legplannen en

detailuitwerkingen zorgen wij dat de kwaliteit van

de vloer te allen tijde wordt geborgd.”

HODY 206

De nieuwste toevoeging is het gamma van REPPEL

b.v. is de HODY 206. Met deze 206 mm hoge geprofileerde

staalplaat worden zogenaamde hoge

staalplaatbetonvloeren gemaakt. “Met een werkende

breedte van 780 mm is HODY 206 de snelst

dekkende staalplaat van dit moment”, aldus Van

Dooremalen. “De unieke profilering zorgt er bovendien

voor dat, ondanks de grote vrije overspanningen,

slechts een beperkte hoeveelheid beton

nodig is. Het eigen gewicht van de staalplaatbetonvloer

is hierdoor veel lager dan van andere

voor grote overspanningen geschikte vloersystemen.”

HODY 206 is in april in de markt geïntroduceerd

en kan rekenen op grote belangstelling. Als

eerste project is de staalplaatbetonvloer toegepast

in zorgcomplex Ter Reede in Vlissingen. Op dit

moment wordt HODY 206 bovendien gemonteerd

in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. ❚

Opbouw van de HODY 206 staalplaatbetonvloer.

Pieter Zeemanweg 107

3316 GZ Dordrecht

T +31 (0)78 6174400

E reppel@reppel.nl

W www.reppel.nl

STEDENBOUW.NL/JAARBOEK | 197


DEERNS

Op het Medical Business Park in Amsterdam wordt eind dit jaar gestart met de bouw van Plus Ultra Amsterdam.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld cepezed

PLUS ULTRA AMSTERDAM:

De beste balans tussen

flexibiliteit en duurzaamheid

Op het Medical Business Park in Amsterdam wordt eind dit jaar gestart met de bouw van een nieuw multi-tenant gebouw

voor de sector Life Sciences & Health. Met Plus Ultra Amsterdam biedt ontwikkelaar Kadans Science Partner niet alleen

een interessante mix van kantoren en laboratoria, maar ook toegang tot netwerken en talent. Daarmee vormt het

gebouw een perfect ecosysteem voor medische vooruitgang. Deerns werd al in een vroeg stadium betrokken, als adviseur

en ontwerpende partij voor de bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid en installatietechniek.

198 | STEDENBOUW.NL/JAARBOEK


DEERNS

'Onze volledige dienstverlening,

kennis én expertise in complexe

projecten komt heel mooi samen'

kanalen met gebouwtechniek. Daarmee bieden

wij toekomstige huurders maximale flexibiliteit.”

PER ORIËNTATIE

DE MEEST OPTIMALE GEVEL

Deerns is al vanaf de tenderfase bij het project

betrokken. “Amsterdam UMC en de gemeente

Amsterdam hebben in oktober 2019 een tender

uitgeschreven voor de ontwikkeling van het

Medical Business Park. Kadans Science Partner

vroeg ons mee te denken in de planvorming,

waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelde”,

aldus Matser. “Omdat hoge EPC-scores werden

beloond, hebben wij een ontwerp gemaakt

waarin naast het gebouw- en gebruikersgebonden

energieverbruik ook de energie voor de EV-infrastructuur

door Plus Ultra zelf wordt opgewekt. Op

het dak en over de luchtbehandelingskasten heen

komt straks een stalen frame, die volledig wordt

bekleed met zonnepanelen. En ook de bouwkundige

gevel wordt voorzien van grote aantallen zonnepanelen.

Om alle eisen ten aanzien van interne

warmtelast, zoninstraling, daglichttoetreding én

zonne-energieopwekking perfect af te stemmen,

hebben wij de gevels gesimuleerd in een digitaal

model. Hierdoor konden we per oriëntatie de

meest optimale gevel ontwerpen.”

BREEAM-NL-ontwerpscore van 89,9% is het resultaat

van o.a. een uitstekende daglichttoetreding,

een thermisch geïsoleerde schil met HR++ glas,

een WKO-installatie met warmtepompen, LEDverlichting,

efficiënte, vraaggestuurde klimaatregeling

en een grote hoeveelheid PV-panelen.”

Ook noemt Matser het ontwerp van een groenblauw

dak; een sedumdak met mogelijkheden

voor waterberging (retentie) die het gemeenteriool

bij hevige regenval ontlast. “De sedumdaken

bevorderen bovendien de biodiversiteit,

wat tevens geldt voor de toevoeging van vogelen

vleermuiskastjes.”

MOOI VISITEKAARTJE

Tijdens de uitvoeringsfase controleert Deerns onder

andere het uitvoeringsgereed ontwerp van

de bouwkundig aannemer, W- en E-installateurs.

“Bovendien coördineren wij de bewijsvorming

en aanvraag van het BREEAM-NL ‘Outstanding’

oplever certificaat, inclusief de inbedrijfstelling en

commissioning van alle installatietechnieken”, aldus

Matser. “Daarmee komt onze volledige dienstverlening,

kennis én expertise in complexe projecten

heel mooi samen.” In de zomer van 2023 moet

Plus Ultra Amsterdam worden opgeleverd. ❚

Kadans Science Partner richt zich op de ontwikkeling

van kennisintensief vastgoed. “De ontwikkelend

belegger realiseert met regelmaat

multi-tenant projecten op Nederlandse Science

Parks, waarin meerdere huurders in Life Sciences

& Health gehuisvest kunnen worden”, vertelt

Arnoud Matser, Adviseur bij Deerns. “Ook Plus

Ultra Amsterdam is een typisch Kadans-gebouw.

Met het esthetische ontwerp van cepezed als

onderlegger hebben wij een all-electric gebouw

met lege verdiepingen ontworpen, waarin uiteenlopende

bedrijven zich kunnen vestigen. Uniek

hierbij is dat de lab- en kantoorfuncties overal in

het gebouw zijn in te passen. De plafondhoogtes

op alle verdiepingen en in alle ruimtes zijn gelijk.

Bovendien is overal voldoende ruimte voor de toeen

afvoer van grote hoeveelheden lucht en voor

HET MEEST DUURZAME

MULTI-TENANT GEBOUW

VAN NEDERLAND

Net als de andere projecten van Kadans Science

Partner wordt ook Plus Ultra Amsterdam BREEAM-

NL-gecertificeerd, vertelt Matser. “Bij dit project

heeft Kadans ervoor gekozen om BREEAM-NL