Recyclepro NL 04

luitgevers

Platform over recycling, afvalmanagement & milieu

JAARGANG 2 I NUMMER 4 2021 I NOVEMBER - DECEMBER

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

RECYCLEPRO.NL

Voorbeschouwing

RecyclePR

Hergebruik textiel kan beter

Branchevereniging VERAS

Autorecycling

GFT inzameling

zonder geur en ongedierte


Een innovatieve oplossing

om GFE te recyclen

Duurzame innovaties voor afvalinzameling

Maak kennis met de Freshstation Organic van Sidcon.

Een efficiënte manier om GFE te scheiden in

appartementencomplexen met baanbrekende technologie.

FRIS & HYGIËNISCH

Zorgt voor een prettige

gebruikerservaring

BEHOUD VAN

GRONDSTOFFEN

Door de hoge kwaliteit van

ingezameld materiaal

HELPT HET MILIEU

Grondstof scheiden op een

duurzame manier

Meer informatie? Neem contact op:

Sidcon Milieutechniek B.V. www.sidcon.nl E: info@sidcon.nl T: 024-344 66 82


Van der Spek Vianen

Uw betrouwbare partner in op- en overslag,

verkleinen, zeven, breken en scheiden

van uw producten.

RECYCLING

WWW.VANDERSPEK.NL


UITGAVE

4

VOORWOORD

Vakbeurs Recycling: topeditie in 2021

Het was even ‘schrikken’ vorig jaar dat de jaarlijkse Vakbeurs Recycling in Gorinchem als gevolg van Covid-19 alsnog werd afgeblazen, maar

organisator Easyfairs belooft van de 2021-editie een topeditie te maken. Een groot aantal exposanten gunt ons in deze editie van RECYCLEPRO

alvast een voorproefje van wat we op de beursvloer kunnen verwachten.

De wereld van afval- en grondstoffenbeheerders is volop in beweging. De doelstellingen van bedrijven met grote afvalstromen en overheid worden

ambitieuzer en de mogelijkheden voor betere en meer duurzame recycling nemen alleen maar toe. In deze editie van RECYCLEPRO weer

volop aandacht voor de laatste nieuwtjes en trends in de wereld van Recycling, Afvalmanagement en Milieu. Daarnaast is een groot katern

gewijd aan de 2021-editie van Vakbeurs Recycling, het nationale netwerkmoment voor de afval- en grondstoffenketen.

Vakbeurs Recycling richt zich op recyclingtechniek en afvalmanagement en trekt daarmee bezoekers uit onder meer recyclingbedrijven, bouwen

sloopbedrijven, gemeenten, overheid, industrie, afvalinzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen. De beursvloer is onderverdeeld in

drie categorieën. Inzameling & Afvalmanagement, Sorteren & Verwerken en Sloop & Recycling. Behalve een focus op recyclingtechniek is sinds

de vorige editie afvalmanagement een nieuw speerpunt geworden binnen de vakbeurs. De organisatie van de vakbeurs kijkt terug op een zeer

geslaagde laatste editie in 2019, waarin zowel het exposantenaanbod als het aantal bezoekers groeide met bijna 15%. Minstens zo belangrijk

was de groei in bezoekerstevredenheid.

“We danken alle exposanten en betrokken partijen die ons zo gesteund hebben in de afgelopen Covid-periode. Hun betrokkenheid en loyaliteit

doet ons goed. We kijken met veel enthousiasme uit naar de komende editie om samen met hen het maximale eruit te halen”, aldus Bas van

Gent namens Vakbeurs Recycling. Het belooft dus weer een topeditie te worden. De elfde editie van Vakbeurs Recycling vindt plaats op 16, 17

en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem.

Veel leesplezier!

Roel van Gils


RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

recyclepro.nl

Jaargang 2 • Nummer 4 2021

Verschijnt driemaandelijks

ISSN 2772-5227

RecyclePR

Verantwoordelijke uitgever

08

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Roel van Gils

Redactieteam

BRBS, Ton van der Giessen, Valérie Couplez, Armand

Landman, Jan Mol, Pieter de Mos, Peter Voolstra

Projectmanagement

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

22

32

Rishie Ramadhin

r.ramadhin@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN Bank

IBAN NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

26

Het meeste textiel wordt hergebruikt. De recycling ervan kan echter beter. 8

Nederland schoon in 2030… 10

THEMA CIRCULAIR SLOPEN

Vereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars voegt waarde toe aan de branche 12

De transitie van traditioneel naar circulair slopen zet onvermijdelijk door 14

Circulair slopen heeft de toekomst; aanhaken of afhaken 17

Kennis en gedrevenheid als basis voor handel in recyclingmachines en secundaire grondstoffen 18

De Pen: Bruto nationaal geluk en de circulaire economie 20

Persen die het verschil maken met slimme data 22

Column Vooruit: ‘Alles is bijna mogelijk’ 25

Maximale veiligheid op de werkvloer is een samenspel van factoren 26

Klimaatkansen die we niet moeten laten liggen! 29

Minder volume rendeert 30

‘Waarschijnlijk de grootste mobiele breker van Nederland’ 32

Software voor recycling en afvalverwerking met een langetermijnvisie 34

Maar liefst 40 jaar passie voor techniek in sloop- en recycling 37

Autorecycling moet en kan schoner 40

‘Wij willen ook over 10 jaar auto’s voor 95% kunnen recyclen’ 42

‘We kunnen alles in eigen huis maken, monteren en onderhouden’ 52

VAKBEURS RECYCLING

Vakbeurs Recycling vormt belangrijk moment in de agenda van afvalsector 54

Deelnemerslijst en plattegrond 55


INHOUD

37 52

42 71 78

Van mobiele zeefinstallaties tot mini crusher 59

Onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer 61

De volgende generatie sloopscharen 63

Stof te lijf met kant-en-klare container vol schuim 63

Uitgebreid gamma aan (semi-) mobiele recyclingmachines 65

Primeur: instelbare zeefinstallatie 65

Nieuwe optische scheider voor kabelrecycling 67

Vroegtijdige branddetectie en automatische blussystemen 67

Grootste one-stop-shop voor slijtproducten 69

Van post-consumer harde plastics tot hoogwaardige grondstof 69

Hybride machines en emissieloos werken 71

‘Paradepaardje onder de trommelzeven’ 73

‘Het verduurzamen van machineonderdelen door het aanbrengen van Kryptane’ 74

Complementair aanbod van machines 77

In Eindhoven recyclen en hergebruiken ze elektronica zo optimaal mogelijk 78

Geen slangen of leidingen, toch een magneet 80

Onderscheidend in klantspecifieke machines voor recycling en bulkhandling 82

‘De slimste shredder op de markt’ 85

Minder uitstoot, minder geluid, minder brandstof 86

Alle fracties uit compost in één werkgang 87

Geen nare geuren en ongedierte meer 88

Razendsnel afvalcontainers ontdoen van wielen én in vier materiaalstromen scheiden 91

Recycle Partners 93

RecyclePR

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU | RECYCLEPRO.NL

4

JAARGANG 2 I NUMMER 4 2021 I NOVEMBER - DECEMBER

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

RecyclePR

Hergebruik textiel kan beter

Branchevereniging VERAS

Afvalverwerking in bedrijf

(Foto: HERWIJNEN MACHINERY)

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.nl

Autorecycling

RECYCLEPRO.NL

Voorbeschouwing

GFT inzameling

zonder geur en ongedierte


‘Zowel qua

inzameling als

recyclingtechnieken

is er nog een wereld

te winnen’

DE VERENIGING HERWINNING TEXTIEL DOET ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

HET MEESTE TEXTIEL WORDT HERGEBRUIKT.

DE RECYCLING ERVAN KAN ECHTER BETER.

Textiel wordt al sinds mensenheugenis hergebruikt. Dat deden we al voordat dit überhaupt recycling genoemd werd. In al die tijd is de

branche echt een schoolvoorbeeld van hoe recycling ook echt hergebruik genoemd kan worden. Maar liefst 65% van het huishoudelijk ingezamelde

textiel vindt zijn weg naar een nieuwe drager. Echter, 55% van al het huishoudelijk textiel komt in het restafval terecht. Vereniging

Herwinning Textiel wil – samen met partners zoals gemeenten - het hele traject, van inzameling tot nieuw eindproduct, verder optimaliseren

om een circulaire textielketen te vormen.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Vereniging Herwinning Textiel

Ook dekens zijn prima te recyclen.

8 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Textielbalen kom je in veel opslaghallen tegen.

Een typische kleding-sorteerlijn.

We hebben afgesproken met Erica van Doorn,

directeur van Sympany en bestuurslid van Vereniging

Herwinning Textiel. Ze is een bevlogen

bestuurder en vertelt met veel passie en energie

over de ontwikkelingen in haar branche: “Wij zijn

de brancheorganisatie voor de textielherwinningsindustrie,

de branche die zich bezighoudt met het

inzamelen, sorteren, verwerken en verhandelen

van herbruikbaar textiel. Ondanks dat we een

mooi voorbeeld zijn hoe bepaalde stromen, ik

noem het liever geen afvalstromen, hergebruikt

en gerecycled kunnen worden, is er nog een wereld

te winnen. We zijn op velerlei gebieden actief

maar wil voor nu twee zaken voor het voetlicht

brengen. Allereerst willen we het percentage

separaat ingezameld huishoudelijk textiel vergroten.

Daarnaast hebben we tot doel om het

deel van de ingezamelde kleding dat niet meer

direct gedragen kan worden, beter te recyclen

tot zelfs productie van nieuwe garens aan toe.”

In de sector is veel kennis over de factoren die van

invloed zijn op de mate waarin textiel separaat

door burgers wordt aangeboden voor hergebruik.

Een opvallende uitkomst bleek te zijn dat door een

ondergrondse textielcontainer te combineren met

bijvoorbeeld ondergrondse containers voor glas

en kunststof, dat dan de kwaliteit van het textiel

daalt in plaats van stijgt. Dit wordt verklaard doordat

in zo’n gecombineerde containerlocatie het

meer gezien wordt als een afvalstroom in plaats

van een hergebruik-stroom. Tevens wordt er ook

ander materiaal in de textielcontainer gedumpt en

dat komt de kwaliteit ook niet ten goede. Vandaar

dat VHT bij gemeenten pleit om voor separate bovengrondse

textielcontainers te kiezen. De geografische

spreiding van textielcontainers is natuurlijk

ook erg van invloed en ook dat wordt besproken.

Verantwoordelijkheid (UPV) voor producenten in

de textielindustrie. Recent is door onze regering

besloten dat deze begin 2023 geïmplementeerd

zal worden. De consument zal een bedrag gaan

betalen bij aankoop van nieuwe kleding (een

soort “verwijderingsbijdrage”) en met die baten

zal de branche nieuwe technieken en werkwijzen

moeten gaan ontwikkelen om het materiaalhergebruik

(van kleding die niet direct opnieuw te

dragen is) verder te ontwikkelen. De doelstelling

daarbij is dat bijvoorbeeld oude T-shirts en broeken

ook daadwerkelijk gerecycled kunnen worden

tot gerecyclede garens die dan weer in nieuw textiel

verwerkt kunnen worden. Natuurlijk is het ook

nodig dat producenten meer kleding maken met

gerecyclede garens. Want bij een grotere vraag

zal de markt meer gaan investeren in het ontwikkelen

van recycling mogelijkheden. Daarom is

dit ook als doelstelling voor de UPV opgenomen.

Erica vervolgt haar betoog: “Als branchevereniging

gaan we niet afwachten wat de ontwikkelingen

zijn, maar adviseren en participeren we actief op

allerlei gebieden. We moeten als maatschappij

meer richting hergebruik en recycling van grondstoffen

en de Vereniging Herwinning Textiel fungeert

daarbij als kartrekker. Onze branche heeft

al mooie innovaties voortgebracht. Zo zijn er al

automatische kledingsorteermachines die kunnen

sorteren op materiaaltype. Ook de techniek van

shredders schrijdt voort en sorteert nu al bijvoorbeeld

knopen en ritsen uit. En dat is nog maar

het begin. Daarnaast beschikt Nederland over een

erkend efficiënt en professioneel inzamel- en sorteersysteem

waar we trots op kunnen zijn. We zijn

dus optimistisch gestemd over onze toekomst.” ❚

Een tweede belangwekkende ontwikkeling is de

komst van de zogenaamde Uitgebreide Producten

In laboratoria wordt gewerkt aan nieuwe technieken

om van slecht textiel mooie nieuwe garens te maken.

Thermische isolatie wordt geproduceerd uit

gerecycled textiel.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

9


HOE STICHTING NEDERLAND SCHOON

DE STRIJD MET ZWERFAFVAL AANGAAT

NEDERLAND SCHOON IN 2030…

Nederland is in 2030 een schoon land, vrij van zwerfafval, dat is onze visie. Dit is belangrijk voor mens, dier en milieu. Het draagt bij aan

ons leefplezier in de buurt, onze gezondheid en de manier waarop we veiligheid ervaren op de straat. Een land waar iedereen op een juiste

manier zijn afval weggooit, waar grondstoffen worden hergebruikt en opruimkosten minimaal zijn.

Tekst: Vincent Breedveld / Mark Koopmans | Beeld: Stichting Nederland Schoon

10 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Hoe bereiken we dit?

Onze ambitie is dat ‘schoon’ de norm is en iedereen

handelt hiernaar. Inwoners, bedrijven, overheden

en Nederland Schoon werken intensief samen

waardoor de impact maximaal is. Zo is Nederland

vrij van zwerfafval.

Wat doet Nederland Schoon dan?

Nederland Schoon…

- verbindt relevante partijen met elkaar

- wisselt relevante kennis en ervaringen uit

- faciliteert in bewezen aanpakken

- motiveert tot een bijdrage aan de norm van een

zwerfafvalvrij Nederland

De sleutel tot succes?

Samenwerken!

Alleen met de inzet van veel verschillende partijen

is een schoon land zonder zwerfafval bereikbaar,

daarom is het van belang dat burgers,

bedrijven, overheden en andere betrokkenen de

handen ineenslaan.

Grote stappen kunnen worden gezet door de essentiële

zwerfafvalactiviteiten aan elkaar te verbinden,

te integreren en met alle betrokkenen (gemeenten,

actieve burgers, producenten, bedrijven, andere gebiedsbeheerders,

ngo’s en zwerfafvalorganisaties)

binnen een integrale aanpak samen te werken.

Integrale aanpak van zwerfafval

Kern van de bestrijding van zwerfafval is dat duurzaam

gedrag de sociale norm wordt. Dat bereiken

we niet door ons te richten op slechts een deel

van de oplossing. Er is een integrale aanpak nodig

voor een totaaloplossing. Die integrale aanpak bestaat

wat ons betreft uit vijf onderdelen:

1. Monitoring. Beter meten cq het in kaart brengen

van zwerfafval, betekent: beter weten. Dit

leidt naar een effectievere (bron)aanpak en tot

betere, preventieve zwerfafvaloplossingen.

2. Bronaanpak. Het voorkomen van zwerfafval

als randvoorwaarde bij 1) het ontwerp van producten

en verpakkingen of 2) de inrichting van

verkooppunten. Hier gaat het om het samenwerken

met producenten en importeurs om verantwoordelijkheid

te nemen voor oplossingen aan de

bron, maar ook: waar mogelijk de consument te

helpen met het juiste weggooigedrag.

3. Gebiedsaanpak. Gebiedsbeheer vraagt om

een integrale zwerfafvalaanpak met oplossingen

die elkaar helpen versterken. De basis op orde

brengen staat dan met name centraal: lokaal samenwerken,

slimme reiniging en inrichting, voorzieningen

en handhaving op orde. Het geheel is

uiteindelijk meer dan de som der delen.

4. Educatie en voorlichting.

- Educatie: op en na school aan de slag met de

zwerfafvaluitdaging, want: jong geleerd is oud gedaan.

De educatieve aanpak van Nederland Schoon

biedt scholieren de basiskennis binnen die nodig

is om het gewenste gedrag buiten te vertonen.

- Voorlichting, het delen van relevante kennis met

relevante partijen vormt de basis voor een succesvolle

zwerfafvalaanpak. Nederland Schoon helpt

de ‘schoonbeweging’ op gang en jaagt deze aan.

5. Participatie. Het stimuleren van constructieve

samenwerkingen tussen gemeenten, inwoners/

consumenten en bedrijven. De kracht van

de ‘Schone Driehoek’ (gemeente-ondernemersinwoners)

maakt de aanpak van zwerfafval effectiever

en efficiënter. Meer dan de helft van

alle Nederlanders wil zich actief inzetten om bij

te dragen aan een schone buurt. Deze mensen

dragen het goede voorbeeld uit, waarna anderen

zullen volgen. ❚

‘Samen tegen zwerfafval’

Nederland is in 2030 een schoon land, vrij van zwerfafval, dat is de visie van Stichting Nederland Schoon.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

11


THEMA CIRCULAIR SLOPEN

‘Samenwerking is hard nodig

en VERAS stimuleert en faciliteert dat’

drs. ing. Arjan D. Hol, als secretaris één van de drijvende krachten achter VERAS.

12 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


THEMA CIRCULAIR SLOPEN

PROFESSIONEEL GEORGANISEERDE BRANCHEVERENIGING MET VEEL SLAGKRACHT EN AMBITIEUZE DOELEN

VERENIGING VOOR SLOOPAANNEMERS

EN ASBESTVERWIJDERAARS

VOEGT WAARDE TOE AAN DE BRANCHE

Bijna alle bedrijven die actief zijn in de sloopbranche en verwijdering van asbest kennen VERAS. Deze branchevereniging met bijna 100

leden en meer dan 20 donateurs behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven. Dat doet men op een professionele en gedreven

manier. En de leden plukken daar de vruchten van. Arjan Hol, als secretaris één van de drijvende krachten achter VERAS, legt uit hoe de

brancheorganisatie dit verwezenlijkt.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Veras

“Onze branchevereniging kent een aantal doelstellingen.

Informatievoorziening is er daar één van”,

zegt Hol. “We helpen onze leden bij vragen, initiëren

en stimuleren overleggen en bijeenkomsten,

en treden naar buiten met branche-informatie en

voorlichting. Een ander belangrijk speerpunt is

het behartigen van de belangen van onze leden

bij ‘bestuurlijk’ Nederland, de koepelorganisaties

van opdrachtgevers en andere stakeholders. We

zijn goed georganiseerd en reageren snel en adequaat

op vragen en ontwikkelingen. Daar zijn we

best een beetje trots op.”

Binnen VERAS springen een paar actuele thema’s

eruit en dat zijn circulariteit, veilig werken en gevaarlijke

stoffen. Een sloopaannemer is de laatste

tijd veranderd van een traditioneel sloopbedrijf

naar een leverancier van grondstoffen. De bijdrage

van de sloopbranche aan onze toekomstige circulaire

economie wordt steeds groter. Enerzijds is

dit te danken aan een andere manier van slopen,

direct hergebruik van materialen en de ontwikkeling

van allerlei innovatieve technieken om meer

grondstoffen voor de bouw te produceren. Anderzijds

wordt er ook hard gewerkt om steeds meer

vraag uit de markt te creëren naar secundaire

grondstoffen. Op beide fronten is VERAS actief.

Ook op het gebied van gevaarlijke stoffen, denk

aan bijvoorbeeld asbest, maakt VERAS zich sterk.

Men streeft een zo eerlijk mogelijke markt na,

waarbij voor ieder bedrijf dezelfde duidelijke regels

en eisen gelden. Tevens zet VERAS zich ervoor

in dat de regels die vanuit overheidswege worden

opgelegd ook in de praktijk uitvoerbaar zijn. “We

moeten niet doorslaan in onuitvoerbare regels die

veilig en goed werken praktisch onmogelijk maken”,

aldus Arjan Hol.

Arjan vervolgt zijn vurig betoog: “Sloopaannemers

en asbestverwijderingsbedrijven die nog geen lid

zijn van VERAS missen echt iets. Relevante informatie

uit onze branche is daar maar één aspect

van. Zowel de ondernemer zelf als ook zijn of haar

medewerkers hebben baat bij uitwisseling van

kennis en ideeën. Wij faciliteren en stimuleren

dat. Dit leidt tot mooie samenwerkingen tussen

bedrijven en vergroting van kennis op het gebied

van bijvoorbeeld veilig werken. Ook onze kracht

om invloed uit te oefenen bij overheden en besturen

staat of valt met de grootte van ons ledenbestand.

Hoe meer leden we vertegenwoordigen,

des te groter onze impact in Den Haag. Ik doe dan

ook een beroep op alle bedrijven die nog geen

lid zijn, om in hun eigen belang en dat van onze

branche, lid te worden. Je kunt er eigenlijk alleen

maar beter van worden.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

13


THEMA CIRCULAIR SLOPEN

Veilig werken staat voorop.

De transitie van traditioneel naar

circulair slopen zet onvermijdelijk door

Ondanks dat het in heel de branche een veelbesproken onderwerp is, zijn er toch nog bedrijven die twijfelen of ze de transitie van traditioneel

slopen naar circulair slopen nu al moeten maken. Bij Foekens Sloopcombinatie hebben ze die keuze al lang gemaakt en gaan ze mee met de

marktontwikkelingen. Als je daar hun servicegerichtheid en streven om volledig te ontzorgen bij optelt, dan kun je stellen dat Gaby Foekens,

want daar zitten we mee aan tafel, een schitterend bedrijf heeft neergezet.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Foekens sloopcombinatie b.v.

‘Gaby Foekens: Ik

ben heel erg trots op

het behalen van de

verificatieverklaring

circulaire

sloopprojecten’

Overhandiging bouwhekdoek circulair sloopproject.

14 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


THEMA CIRCULAIR SLOPEN

De creatieve mensen van Foekens zijn de sleutel tot een succesvol project.

Het team van Foekens Sloopcombinatie.

Het gaat er gemoedelijk maar wel zakelijk aan toe,

bij Foekens in Zaandam. En als het over recente,

circulaire projecten gaat, dan lichten de ogen van

Gaby op: “Als maatschappij zijn we ervan doordrongen

dat we zuinig moeten omspringen met

onze planeet en alle grondstoffen die we tot onze

beschikking hebben. Door in de voorbereidingsfase

van een slooproject goed te kijken naar alle

mogelijkheden voor hergebruik, streven we een zo

klein mogelijke ecologische voetafdruk na. Als ik

dan naar de resultaten kijk, is dat echt heel bevredigend.

Dat geldt zowel voor mij als mens en als algemeen

directeur van Foekens Sloopcombinatie.”

Een goed voorbeeld is de circulaire sloop van het

Fluor-pand in Haarlem. De opdrachtgever, Dura

Vermeer, vond het uitermate belangrijk dat zo

veel mogelijk materialen een herbestemming kregen.

Daar weten ze wel raad mee bij Foekens en

al snel was het samenwerkingsverband gesmeed.

Gaby zegt daarover: “We konden erg creatief zijn

en mochten buiten de gebaande paden denken

en handelen. En mooi voorbeeld vind ik de plafondplaten

van het systeemplafond. Een erg groot

deel, meer dan 13.500m 2 was zodanig vergeeld

of anderzijds beschadigd, dat ze niet meer direct

te hergebruiken waren. We hebben toen contact

gezocht met de fabrikant en die heeft deze platen

omgesmolten en weer volledig hergebruikt

in nieuwe plafondplaten. Zo’n 500m 2 was echter

nog in nieuwstaat en die platen hebben we gedoneerd

aan een buurtcentrum in Amsterdam. Daar

krijg ik dus echt een goed gevoel van!”

Het moge overigens duidelijk zijn dat ook die

materiaaldonaties, net als de andere stromen,

netjes worden voorzien van een reispaspoort en

vermelding in de oogstrapportage. Alles wat met

de sloop en hergebruik te maken heeft, wordt

vastgelegd en beschreven. De circulaire renovatiesloop

van het Fluor-gebouw heeft ertoe geleid dat

Foekens sloopcombinatie de ‘Verificatieverklaring

circulaire sloopprojecten’ heeft behaald. Dit is

niet alleen een knappe prestatie, het legt tevens

het fundament voor de ontwikkelingen van de komende

jaren van dit familiebedrijf.

Gaby vult nog enthousiast aan: “Op het gebied

van circulair slopen, lopen we voorop in transparantie

en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Wij staan bekend bij onze opdrachtgevers om

onze openheid en creativiteit in zowel de offertestatus,

werkvoorbereiding-status en projectstatus.

Deze eigenschappen vloeien feilloos over als

het gaat om de circulaire activiteiten. Door deze

transparantie is het niet alleen voor de opdrachtgever

prettig samenwerken, maar ook volledig inzichtelijk

wat er precies met de materialen gebeurt

en is het bewijsmateriaal daarvoor tastbaar en

controleerbaar. We gaan tot het uiterste bij herbestemming

van materialen en grondstoffen. Daar

krijgen we een kick van en dat helpt onze planeet

en ons bedrijf vooruit. Mooi toch?!” ❚

Overhandiging circulair oogstrapportage aan Dura Vermeer.

Y.Yelti, G.Foekens, HC.Foekens jr.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

15


CONSTRUCTIESLOOP | RENOVATIESLOOP | SLOOP TECHNISCHE INSTALLATIES | TOTAALSLOOP

Ruim 40 jaar een begrip in de sloop branche.

Voor circulaire sloopprojecten verzorgen we het gehele project,

vanaf de oogstrapportage tot de herplaatsing of recycling van de geoogste materialen.

Na afloop ontvangt de opdrachtgever de oogstrapportage, waarin de circulaire reis

van het materiaal is opgenomen.

Onderweg naar een circulaire samenleving in 2050.


THEMA CIRCULAIR SLOPEN

VAN SLOOPKOGEL NAAR INVENTARISATIE EN HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

CIRCULAIR SLOPEN HEEFT DE TOEKOMST;

AANHAKEN OF AFHAKEN

Bij Scheffer Groep uit Wezep zouden ze het liefste de traditionele sloopkogel aan de spreekwoordelijke wilgen hangen. Voor een groot deel

hebben ze dit aloude stuk sloopgereedschap overigens ook niet meer nodig. Gebruik en hergebruik van materialen en grondstoffen wordt

steeds belangrijker. Onze maatschappij vraagt dat simpelweg en onze overheden eisen het ook steeds vaker bij aanbestedingstrajecten.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Scheffer Groep

‘Bij circulair slopen is een goede

inventarisatie van herbruikbare

materialen onontbeerlijk’

Het eindresultaat van noeste arbeid en vakmanschap; volledig hergebruik van

metselstenen.

Bij het omvormen van traditionele machinale sloop naar circulaire sloop,

loopt Scheffer mee voorop. Ze omarmen deze manier van werken simpelweg

omdat ze de noodzaak ervan inzien. Zowel vanuit Scheffer zelf, als vanuit

onze maatschappij. We spreken met Marinus Nijhof, Commercieel & Circulair

Manager bij Scheffer: ‘We kunnen gewoon niet meer om deze ontwikkeling

heen. Ons bedrijf investeert daarom graag in duurzamer, circulair slopen en

we roepen branchegenoten op om dat ook te doen. Nu is de tijd rijp om als

architecten, bouwbedrijven, sloopbedrijven en fabrikanten van producten elkaar

nog meer te vinden en samen te werken. Als je daarin niet meegaat mis

je de boot. Het is aanhaken of afhaken.’

Circulair slopen behoeft een hele andere benadering waarbij de focus ligt

op 100% hergebruik. Een mooi voorbeeld van een project waarbij Scheffer

Groep nauw betrokken is, is de sloop van een voormalig ziekenhuis. Daarbij

worden alle gevelstenen afgebikt en op pallets gelegd. Ze worden weer

gebruikt als metselstenen in een nieuwbouwproject. Hiermee wordt bijna

100% CO 2

bespaard! Vergeleken met een puinbrekers-benadering in combinatie

met hergebruik (als bijvoorbeeld basismateriaal in de wegenbouw)

wordt 65% CO 2

bespaard. Op deze manier draagt Scheffer nu al echt bij aan

de circulaire maatschappij van de toekomst.

Hoofdvestiging

Rondweg 82

8091 XK Wezep

Tel. (038) 376 22 22

Recyclinglocatie Hoogkerk

Roderwolderdijk 9B

9744 TE Hoogkerk

Tel. (050) 305 20 68

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

17


KENNIS EN GEDREVENHEID ALS BASIS

VOOR HANDEL IN RECYCLINGMACHINES

EN SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

Nascheiding 3D Post Consumer plastics.

Als je het gesprek aangaat met Cees Duijn, directeur van Du-Con Trade B.V., maak dan je gordel maar vast. Want het wordt een ritje in een

achtbaan van constateringen, ideeën en oplossingen. Je gaat van diepe dalen (welke kant het met onze planeet opgaat), naar hoge pieken

(hoeveel mogelijkheden en innovaties we ter beschikking hebben om er daadwerkelijk iets aan te doen). Die gedrevenheid, in combinatie met

een zee aan kennis en ervaring, vormen de basis voor zijn handel in recyclingmachines en secundaire grondstoffen.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Du-Con Trade B.V.

Laten we eerst maar eens beginnen met de basis.

Du-Con Trade handelt in gebruikte recyclingmachines

en secundaire grondstoffen. Op het handelsplatform

UQuip worden vraag en aanbod van

used recycling-equipment met elkaar in contact

gebracht. Het is een platform waar gebruikte machines

en apparaten worden aangeboden voor en

door bedrijven die werkzaam zijn in de recyclingtechniek,

bouw en grondstoffenproductie.

UQuip, Granuband/MTB banden recycling.

Maar Du-Con Trade is meer dan alleen een handelsfirma.

Door de gecombineerde expertise van

hun disciplines, een unieke combinatie van handel

in machines en grondstoffen, en hun jarenlange

ervaring is het bedrijf van Cees een unieke speler

in de markt. Kennis, kunde en passie vormen de

basis voor hun activiteiten. Tel daar het enorme

netwerk bij op dat men in de loop der jaren heeft

opgebouwd, en iedereen ziet dat je hier te maken

hebt met een belangrijke speler in de markt. Ze

hebben een enorme competentie vergaard op het

gebied van recyclingtechnieken en daaraan gekop-

18 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


pelde wet- en regelgeving, waarbij de praktische

uitvoerbaarheid zeker niet vergeten wordt; bij Du-

Con Trade staan ze met hun laarzen in het afval.

Bij alles wat ze doen, spelen duurzaamheid en

circulariteit een dominante, zelfs allesbepalende

rol. In die context heeft plastic tegenwoordig een

slecht imago. Deels is dat ook terecht, zeker als

je kijkt naar geografische regio’s die wat verder

van West-Europa verwijderd zijn. Maar volgens

Cees blijven kunststoffen fantastische materialen.

Plastic is fantastic, nu nog steeds. Want hoewel

kunststoffen prima recyclebaar zijn, zit er met de

traditionele mechanische scheidingsmethoden

wel een eind aan de levenscyclus van plastics. Na

een aantal keren recyclen is het materiaal ‘uitgeput’.

Een nieuwe ontwikkeling biedt echter hoop

en dat is het chemisch recyclen van kunststoffen.

Hierbij worden met behulp warmte kunststoffen

omgezet naar een olieachtige substantie die

vervolgens weer de basis vormt voor, en nu komt

het, virgin plastics. Die nieuwe materialen kunnen

zelfs worden ingezet voor toepassingen in food

en medical applications en dat maakt dit innovatieve

proces zo uniek. Wat er daadwerkelijk van

gemaakt wordt zijn verpakkingen, bijvoorbeeld instrumenten.

Veelal single use. Dankzij chemische

recycling is de grondstof vrij van geurtjes en kleurtjes

en mede daardoor zien we deze innovatieve

recyclingtechniek steeds populairder worden. De

tijd is er rijp voor. Onze samenleving is ervan doordrongen

dat we zuinig op onze planeet moeten

zijn en onze wet- en regelgeving is steeds meer

dwingend op het gebied van duurzaamheid. Wat

er eigenlijk nog aan ontbreekt, is de wil en het kapitaal

van multinationals om volledig duurzaam te

denken en te ondernemen. Met voldoende investeringen

in technologie en de juiste instelling ziet

onze toekomst er rooskleurig uit. De vraag is echter

of ons nog voldoende tijd gegund is om onze

planeet te redden. Cees Duijn denkt van wel. ❚

Bronscheiding 3D Post Consumer plastics.

‘Met voldoende investeringen in innovatieve technologie

ziet onze toekomst er rooskleurig uit’

UQuip, Lubo Antares Anti wrapping Screen.

ROOSKLEURIGE TOEKOMST

Voor Cees ziet zijn eigen toekomst in de milieu- en recyclingbranche er net zo rooskleurig uit. Hij

weet echter dat alle zeilen bijgezet moeten worden om nu ook echt stappen te maken. Niet morgen.

Daarom verdeelt hij zijn aandacht en kennis over drie bedrijven die nauw met elkaar in verbinding

staan. InnoMax, Du-Con Trade en UQuip zijn in feite een drie-eenheid waar een gigantische berg

kennis en praktijkervaring tussen hangt. De meerwaarde wordt gecreëerd door de overkoepelende

kennis van criteria om grondstoffen te recyclen, CO 2

-reductie, milieuvergunningen, kennis van de

techniek, technologie en de achterliggende randvoorwaarden betreffende wet- en regelgeving. Ook

internationaal. Als middelpunt én expert binnen zijn vakgebied wil Cees niets liever dan de wereld

vertellen over de mogelijkheden die we nog te vaak links laten liggen. Puur gericht op het behalen

van een maximaal rendement uit recycling, zoals het voorbeeld van chemisch recyclen, dat is zijn

passie en bijna levenswerk. Het mooie is dat vanuit de overheid het hergebruiken van grondstoffen

en innovaties sterk worden gestimuleerd.

Cees Duijn, directeur van Du-Con Trade B.V.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

19


DEPEN

‘Bedrijven die werken van en voor de circulaire economie zijn

sterker, flexibeler en herstellen sneller van de crisis’

20 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DEPEN

Professor Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam ondernemen in een circulaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen

BRUTO NATIONAAL GELUK

EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

De wereld draait om geld. Dat is al eeuwenlang de harde werkelijkheid. Economische groei lijkt de enige drijfveer van de

mensheid. Maar dit verandert. De circulaire economie zet alles op zijn kop. Je hoort er momenteel veel over, maar het begrip

circulaire economie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een reactie op de uitwassen van economische groei. Economen

zijn hun hele leven bezig met economische groei. Het is de heilige graal om welvaart te genereren.

En dat gaat rücksichtslos: alles staat in het teken van maximaal geld verdienen. Zo veel mogelijk, koste wat kost. Economen

hebben de economische groei van landen vanaf het jaar nul, letterlijk in de tijd van Onze Lieve Heer, tot nu toe in kaart

gebracht. Deze historische kaart laat zien dat er op de wereld heel lang amper iets gebeurde wat wees op economische groei.

Tot het begin van de twintigste eeuw, tot de industriële revolutie. Toen veranderde alles. Economische groei bracht welvaart

voor veel landen. De positieve voordelen van economische groei waren in het begin dan ook groot: we kregen veel betere

gezondheidszorg en onderwijs. In Nederland hebben we natuurlijk ook ons sociaal stelsel met economische groei weten op

te tuigen. Geen wonder dat dit paradigma van economische groei veel economen, het bedrijfsleven en kabinetten zo boeide.

Het zit hardnekkig en diep in het DNA van de mensheid.

Wat altijd onderbelicht bleef, is het prijskaartje dat aan economische groei hangt. Pas de laatste decennia krijgen we aandacht

voor dat prijskaartje. Wij wetenschappers brengen het prijskaartje van economische groei op allerlei manieren in beeld.

Door de temperatuurstijging op aarde zichtbaar te maken. Of de stijging van de zeespiegel. Of het verdwijnen van diersoorten.

Hoe staat het bijvoorbeeld met het verlies van weidevogels in uw gemeente? Het besef in onze Westerse wereld dat de prijs

van het economische paradigma ontzettend begint op te lopen, groeit met de dag. We staan op een Titanic. We moeten nu

handelen, anders is de kraan straks niet meer dicht te draaien.

Steeds meer mensen zoeken daarom naar een nieuw perspectief. Een perspectief, dat probeert tegenwicht te bieden aan

rücksichtslos geld verdienen. Want geluk en welvaart is niet alleen geld. Geluk in een mensenleven zit bijvoorbeeld ook in

de afstand naar goede scholen, een gezonder leefklimaat en leefomgeving. Het nieuwe perspectief waarnaar we op zoek

moeten, noemen we het `Bruto Nationaal Geluk’. Of, met een ander woord: de circulaire economie. Deze omslag naar een

circulaire economie is uitdagend, maar levert heel veel op. Het Centraal Planbureau en TNO hebben dat voor ons uitgerekend.

De inschatting is dat het voor Nederland zo rond de 50.000 banen zal opleveren en 7 miljard euro aan nieuwe omzet. Ook

brengt het veel minder import van grondstoffen met zich mee en we kunnen bovendien een veel schoner milieu realiseren.

Wat kun je nu doen om circulariteit tastbaar te maken? Steeds meer mensen zien het nut van recycling. Dat je afval niet

louter meer beschouwt als afval, maar ook als grondstof. En steeds meer bedrijven doen precies wat gezinnen ook doen. Dus

ze draaien spaarlampjes in het plafond en zijn ze in de weer met zonnepanelen. Zo zijn we samen bezig om de eerste stappen

te zetten in de circulaire economie.

Naar mijn mening is ‘het glas half vol’. We zijn met z’n allen aan het leren. En dat gaat zoals altijd in verschillende tempo’s

en op verschillende niveaus. En natuurlijk zijn er ook mensen die nooit willen leren. De circulaire economie gaat bij uitstek

over creativiteit, over dynamiek, over vernieuwing, over durven en doen. In een ontluikende circulaire economie zie je dat circulaire

bedrijven en burgers elkaar weten te vinden. Zo kun je de maatschappij vernieuwen. Dorpen en steden, gemeenten en

provincies stellen zich samen tot doel dat we deze planeet zo mooi mogelijk willen behouden voor de toekomstige generaties.

Kortom: de circulaire economie loont. Niet alleen voor de planeet aarde en onze kinderen, maar ook voor de portemonnee.

Bedrijven die werken van en voor de circulaire economie zijn sterker, flexibeler en herstellen sneller van de crisis. En zorgen

voor het geluk waar we uiteindelijk allemaal naar op zoek zijn. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

21


PERSEN DIE HET VERSCHIL

MAKEN MET SLIMME DATA

Data is het nieuwe goud. Zeker in de recyclagewereld waar deze evolutie nog maar langzaam

begint door te sijpelen. Geen wonder dat de cilinderpersen en balenpersen van Europress

vandaag dus echt wel het verschil maken in de markt. Met hun slimme technologie geven

ze gebruikers immers broodnodige inzichten om hun processen en routeplanning te optimaliseren.

En met de Smart service tools, waarbij storingen op afstand verholpen kunnen

worden en zelfs van tevoren voorspelbaar zijn, behoren onverwachte stilstanden tot het

verleden. Al meer dan 10.000 gebruikers wereldwijd genieten intussen van de toegevoegde

waarde die hun IoT-pers van Europress hen brengt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Europress

Dankzij de slimme diensten van Europress kunnen klanten hun afvalbeheer optimaliseren en tegelijk het milieu

beschermen.

Herinnert u zich Nokia nog? Ze gingen van Finse

hero naar zero omdat ze niet op tijd geanticipeerd

hadden op de evolutie van gsm naar smartphone.

Het was een waarschuwing voor andere Finse

bedrijven om innovatie steeds hoog in het vaandel

te dragen. Iets wat Europress bijzonder ter

harte neemt met zijn cilinderpersen en verticale

balenpersen. Het gemeenschappelijke kenmerk

voor elke pers die het bedrijf verlaat is de slimme

Europress Smart technologie in het hart. Country

Manager Geert Proost: “Door een gebrek aan informatie

verliezen we vandaag nog kostbare tijd

en efficiëntie. Meer dan de helft van de persen

wordt bijvoorbeeld al geleegd voordat ze driekwart

gevuld zijn. Het legen gebeurt immers maar

al te vaak aan een vaste frequentie, omdat men

geen zicht heeft op de exacte vulgraad. Dat moest

toch anders kunnen? Europress heeft daarom enkele

jaren geleden de knop omgedraaid. Voortaan

rolden er enkel nog intelligente persen van de

band, die informatie kunnen verzamelen, koppelen

en analyseren. Iedereen heeft de mond vol van

Industrie 4.0. Wij brengen het concreet in de praktijk.

Met onze slimme technologie weet de afvalinzamelaar

hoeveel materiaal er al in zit, wat het

meest geschikte moment van legen is en wanneer

hij weer vol zal zijn. Kortom, de efficiëntie en het

recyclagepercentage zal aanzienlijk verhogen.”

Data is goud waard

Een aanpak die voor gebruikers enorm veel voordelen

oplevert. Een slimmer fleetmanagement

van persen, optimaliseren van de uptime dankzij

remote maintenance, integratie in uw eigen informaticasystemen

voor een naadloze flow … Data is

nu eenmaal goud waard. “Door onze persen zelf

gegevens te laten verzamelen en te communiceren

naar andere systemen, kunnen onze klanten

zich eigenlijk beter focussen op hun corebusiness.

De coronacrisis heeft getoond hoe belangrijk het

vandaag is om over de juiste data te beschikken,

om online te kunnen rapporteren, om kleine technische

interventies zelf te kunnen uitvoeren … Iedereen

snapt waarom we vrachtwagens uitrusten

met een boordcomputer en gps. Sinds corona begrijpen

bedrijven ook beter wat de voordelen zijn

van hun persen slimme technologie aan boord te

geven en zo vitale informatie aangereikt te krijgen

22 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


‘Door een gebrek aan informatie verliezen

we vandaag nog kostbare tijd en efficiëntie’

De doorontwikkeling van zowel de hardware als de software gebeurt bij Europress volledig in eigen huis.

over hun corebusiness. De (r)evolutie is op gang

getrokken. Intussen kunnen al 80% van de technische

interventies aan de 200 slimme persen die

we in de Benelux hebben staan, volledig online

gebeuren”, vertelt Proost.

Tegen een stootje kunnen

De basis blijft uiteraard een goede pers. En die

heeft Europress zeker in huis. Hun Scandinavische

afkomst maakt dat ze tegen een stootje moeten

kunnen. De buitentemperaturen kunnen er immers

tot onder -30 °C dalen en de sneeuw kan er anderhalve

meter hoog liggen. Met een productie van

meer dan 2.000 stuks per jaar mag Europress zich

marktleider noemen in de Nordics voor afval- en

balenpersen. Vanuit de Benelux met hoofdkwartier

in Houthalen-Helchteren zal nu de rest van Europa

voor de bijl gaan. Daar is Proost van overtuigd. “We

zijn nu al volop bezig met het uitbreiden van onze

huidige organisatie. We beschikken namelijk over

een topproduct dat net in IoT, machine learning,

predictive maintenance en al die andere trends in

de machinebouw het verschil maakt. Belangrijk

hierbij te weten is dat we over onze eigen soft- en

hardware beschikken en dus niet afhankelijk zijn

van derden voor de doorontwikkeling ervan. Ook

voor niet Europress persen beschikken we over

een zogenaamde retrofit kit, die het mogelijk

maakt een stukje van onze IoT over te zetten op

vaak nog analoge simpele persen. Europress persen

zijn opgebouwd volgens het meccanoprincipe,

waardoor klanten al heel ver kunnen gaan

om hem perfect op maat te krijgen en te laten

meegroeien met hun noden. Voor wie zijn gading

nog niet gevonden zou hebben is ook maatwerk

mogelijk. En dankzij onze slimme diensten kunnen

klanten hun afvalbeheer optimaliseren en tegelijk

het milieu beschermen”, besluit Proost. ❚

Geert Proost: “Intussen kunnen al 80% van de

technische interventies aan de 200 slimme persen

die we in de Benelux hebben staan, volledig online

gebeuren.”

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

23


IS DIT WAT JE HUIDIGE AFVALPERS KAN?

Voorspellen wanneer hij vol gaat zijn tot 3 dagen van tevoren

Via je smart telefoon op een app continu de vulgraad en vulgewicht bekijken

Laten zien wat de precieze locatie is van de pers

Kleine storingen detecteren en deze ook online laten oplossen

Data analyse maken over de efficiëntie van je gehele vloot

Online technische aanpassingen uitvoeren

Met je eigen ERP of Fleet programma laten communiceren

En nog zoveel meer ....

Indien ja, gebruik je wellicht al een EP pers.

ZO NIET, WILLEN WE GRAAG EENS KENNISMAKEN!

info@europressbenelux.com I www.europressgroup.com

AUTOMATISCH SMEERT HET BESTE

Minder onderhoud en

onderhoudskosten

Minder stilstand door

dynamische smering

Verhoogde efficiency

en uptime

Verbeterde veiligheid

Minder onderhoudskosten en stilstand, verbeterde efficiency en veiligheid

Automatische smeersystemen van Groeneveld ® en BEKA ® hebben bewezen de levensduur van onder meer lagers

te verlengen in vergelijking tot handmatig smeren. Dit resulteert in een aanzienlijke kostenverlaging van het

onderhoud, vermindert de stilstandtijd van machines en verbetert de algehele efficiency en veiligheid van

uw machinepark.

WWW.GROENEVELD-BEKA.COM

Advert_GVBK_Recyclepro.indd 1 19-8-2021 13:39:02


‘Alles is bijna mogelijk’

Om direct maar te beginnen met de naam van mijn column VOORUIT: dat is wat we allemaal graag willen en dan

meestal ook het liefst met een redelijke snelheid. Dat blijkt de afgelopen tijd weer wat lastiger te zijn geworden als

we het over het verkeer hebben; de drukste spits van het jaar is alweer voorbij gekomen. Uiteraard is komt dit

omdat we gelukkig meer en meer onderweg zijn om ons werk uit te voeren. Natuurlijk hebben we een spannend

najaar voor de boeg, met alle uitdagingen van dien. Normaal sluit ik af met blijf gezond, dat past hier nu zeker ook.

Tekst Peter Voolstra

Dan mijn aanhef “alles is bijna mogelijk”. Daarmee doel ik deze

keer op het scheiden van de verschillende productstromen en

dan vooral het scheiden van de hout- en kunststofstromen uit

de diverse producten. Tegenwoordig kunnen we met behulp

van sensortechnieken bijna alles herkennen en als we het kunnen

herkennen dan kunnen we het bijna altijd ook uit de productstroom

scheiden.

Eerst even over de herkenning van producten zoals hout en

kunststoffen. Ze klinken als eenvoudige productgroepen echter,

in de praktijk blijken er vele verschillende varianten, waarbij de

ene gemakkelijker is te herkennen dan de andere, die dan met

speciale technieken herkend moet worden.

Door het toepassen van speciale hoog resolutiecamera’s kunnen

we met de Steinert Unisort NIR-scheiders bijna alle producten

herkennen en als het nodig is kunnen we, middels

het combineren van het NIR-signaal met bijvoorbeeld röntgen-,

laser, of kleur, een nog ‘diepere’ herkenning realiseren.

Zoals bekend is het herkennen van zwarte- en donkere delen een

bijna onmogelijk opgave echter, met de unieke Steinert Unisort

Black is het zelfs mogelijk om deze zwarte- en donkere delen te herkennen

in de productstroom, zodat deze uitschoten kan worden.

Deze herkenning van zwarte- en donker delen - vaak kunststoffen

en geverfde houtdelen - is zeer belangrijk om bijvoorbeeld

verontreinigen uit compostoverloop te halen. Hierbij valt te

denken aan de bekende zwarte bloempotjes die in iedere compoststroom

te vinden zijn.

Een andere zeer belangrijk ontwikkeling die op dit vlak heeft

plaatsgevonden is, dat het nu ook mogelijk is om A- en B-hout

van elkaar te scheiden en zo zeer hoogwaardige productstromen

te produceren, die hoogwaardige kunnen worden ingezet.

Hier is het, naast het herkennen van hout en houtvreemde

fracties, erg belangrijk om de donkere en zwarte kunststof en

geverfde houtdelen te kunnen scheiden uit de stroom.

Om een sensortechnieken het beste zijn werk te kunnen laten

doen is het belangrijk om de juiste stappen te volgen in uw

sorteer- en scheidingsprocessen. Wat gedaan kan worden met

eenvoudigere bewerkingstappen zoals zeven of scheiden middels

een windshifter, moet altijd als eerste worden uitgevoerd.

Naast hogere capaciteiten zullen ook de proceskosten lager uitvallen

dan wanneer alles over sensorscheiders wordt gevoerd.

Want u kent als geen ander uw eigen te verwerken stromen

en uw leverancier weet het beste wat de mogelijkheden zijn

van de sensorscheiders, dus overleg goed samen wat de beste

oplossingen voor uw situatie zijn.

Ik had het in mijn aanhef ook al geschreven, echter nogmaals:

blijf gezond en laten we de juiste stappen blijven nemen om

VOORUIT te komen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

25


‘Wat we graag zien is dat iedereen de dag efficiënt

start en 's avonds weer veilig naar huis gaat’

MAXIMALE VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

IS EEN SAMENSPEL VAN FACTOREN

Veiligheid is prioriteit nummer 1 bij het Rijense bedrijf. Al vaker hebben we geschreven over de veiligheidsaanpassingen die MultiNET uit eigen

beweging doet aan de balenpersen die zij leveren. Kleine en grote aanpassingen die er passief voor zorgen dat het werken met hun machines

veiliger gebeurt. Het welzijn van de mens staat dan ook vanaf het begin centraal bij dit familiebedrijf. MultiNET gaat echter nog een stap

verder: de meeste onveilige situaties ontstaan door onoordeelkundig gebruik van zware machines, of door ingeslopen routine. Bewustwording

over de gevaren die een balenpers met zich meebrengt en kennis hebben over de werking, de bediening en het proces zorgen ervoor

dat de zwakste schakel in de veiligheidsketen, de mens, minder zwak is. We spreken met vader en zoon Jos en Bas Leemans en Angelique

van der Weijden, over de manier waarop MultiNET bijdraagt aan een veilige werkomgeving.

Tekst Jan Mol | Beeld Draeckensteijn Media/MultiNET

26 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Veilig werken dankzij de U-Tech transponder. (Beeld: heftruck binnenkant.jpg).

Bas (links) en Jos bij de twee nieuwe vrachtwagens van MultiNET.

Trainingen die door MultiNET verzorgd worden

zijn nooit standaard, maar altijd maatwerk. Angelique:

"Logisch ook, want wij leveren maatwerk

machines. Trainingen worden dus ingevuld op basis

van de klantbehoefte."

Iedereen wordt gezien met het U-Tech systeem, zelfs door obstakels (bijvoorbeeld balen en muren) heen.

Opleidingen ontwikkeld

“We geven trainingen-op-maat over het werken

met de balenpers”, opent Angelique het gesprek.

“Deze trainingen zijn aangepast aan de organisatie

waar de balenpers zich bevindt.

We kijken samen met de klant waar de kennisbehoefte

ligt. Dit kunnen kleine reparaties zijn,

uitleg over onderdelen en hoe deze te vervangen,

storingen, onderhoud enz. De trainingen kunnen

bij de klant maar ook bij MultiNET plaatsvinden.”

Volgens Bas is het heel belangrijk om kennis over te

dragen. "Niet alleen om veiliger te werken, maar ook

om efficiënter te kunnen werken. Er vindt bij onze

klanten veel wisseling in operators plaats. Wanneer

nieuwe operators door ons getraind worden, dan

komen zij goed beslagen ten ijs aan de machine

te staan. Met onze praktijktrainingen leren we hen

ook veel voorkomende klachten zelf op te lossen. De

tijdwinst die daardoor geboekt wordt, draagt rechtstreeks

bij aan een optimale efficiëntie op de werkvloer.

Voor ons en voor de klant werkt dat gewoon

prettig. Daarom investeren we graag aan de voorkant

van het proces: de opleiding van operators."

Meer betrokkenheid

Angelique vervolgt: "Bij de oplevering van een

nieuwe machine wordt er meteen een training

gegeven en besteden we ook aandacht aan het

indraaien van de machine met verschillende materialen.”

Er komt veel informatie op de operators

en technici af. Een nieuwe training zorgt ervoor

dat weggezakte kennis en ervaring weer wordt opgefrist.

Bas voegt toe: "Het is uiteraard niet de bedoeling

dat elke reparatie door de klant zelf wordt

verricht. Service van hoog niveau zal altijd door

MultiNET zelf worden verzorgd."

Zichtbare groei

MultiNET groeit en dat is te zien aan een aantal

uitbreidingen. Jos schetst: "We hebben ons wagenpark

uitgebreid met nieuwe vrachtwagens,

ons team is uitgebreid en we hebben nieuwe metaalbewerkingsmachines

aangeschaft. We groeien

mee met onze klanten. We zien veel klanten moderniseren,

nieuwe klanten die hun oude balenpersen

inruilen voor onze UnoTech balenpersen. Wij

innoveren zelf voortdurend, zo loopt er momenteel

een test met een UnoTech balenpers bij een dry

pulpmachine. De eerste tests zijn goed verlopen.”

Veiligheid rondom de balenpers

Nieuw in het leveringsprogramma van MultiNET is

het Collision Warning System van U-Tech. Jos legt

uit: "Dit is een systeem dat bestuurders van heftrucks

en shovels, en medewerkers te voet vroegtijdig

voor elkaar waarschuwt. De alarmering

geschiedt in drie zones, hoe kleiner de afstand,

hoe langzamer de heftruck of shovel gaat rijden,

uiteindelijk resulteert dit in stilstand als het nodig

is. Medewerkers worden gewaarschuwd via een

slim horloge om de pols, dat trilsignalen afgeeft.

Uniek is de manier waarop er gedetecteerd wordt,

iedereen wordt gezien en het systeem werkt door

obstakels (bijvoorbeeld balen en muren) heen.

Aanvullend levert U-Tech deze techniek ook op

de transportband, met dezelfde polstransponder."

Tot slot zegt Bas: “Wat we graag zien is dat iedereen

de dag efficiënt start en 's avonds weer veilig

naar huis gaat. Samen veilig en efficiënt werken

motiveert iedereen." ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

27


Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>6500 CUSTOMERS

IN >7 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 03-02-2021 21:32


KLIMAATKANSEN DIE WE

NIET MOETEN LATEN LIGGEN!

Inmiddels zijn we het er allemaal over eens dat ons klimaat verandert. ‘Het is niet vijf voor

twaalf, maar al vijf over twaalf’, is een veelgehoorde boodschap. Minder CO 2

-emissie dus!

Ton van der Giessen

Tekst en beeld Van Werven

Overheden geven miljarden uit om dat te realiseren.

Initiatieven die een bijdrage leveren aan het

verlagen van de CO 2

-uitstoot ontvangen hoge subsidies.

Elektrische auto’s worden sterk gepromoot

als alternatief op fossiel aangedreven exemplaren

en huizen moeten anders worden verwarmd. De

noodzakelijke energietransitie van fossiel naar

duurzaam kan de groeiende vraag naar elektriciteit

maar met moeite bijhouden. Een stijgend percentage

groene energie hoeft nog niet te betekenen

dat grijs afneemt: geen eenvoudige opgave dus.

Wat vaak wordt vergeten, is de bijdrage die recycling

kan leveren aan het verminderen van de CO 2

-

emissie. Zeker plastic recycling draagt aanzienlijk

bij aan het verminderen van CO 2

-uitstoot. Zowel

het verbranden van plastic afval als het produceren

van primair plastic produceert CO 2

. Twee keer

fout dus, terwijl het makkelijk anders kan zónder

dat daar subsidie voor nodig is.

Een voorbeeld ter onderbouwing: iedere ton

aangeleverd bij een plastic recyclingbedrijf, bespaart

meer CO 2

dan één elektrische auto per

jaar. Waarom verbranden we dan nog altijd een

groot deel van deze mechanisch goed te recyclen

grondstof? ‘Onbekend maakt onbemind’, zegt een

oud spreekwoord. Iedere kans om dit te vertellen,

moeten we gebruiken. Dus ook hier!

Natuurlijk gaat aan de bron scheiden en recyclen

niet vanzelf. Het vraagt om organisatie, voorlichting

en logistieke afstemming. Maar de milieubijdrage

is ten opzichte van de inspanning groot.

Zeker als je de meerkosten van de aanschaf van

een elektrische auto vergelijkt met de meerkosten

van het recyclen van een ton harde plastics. Bovendien

levert plastic recycling een bijdrage aan

het behoud van onze grondstoffen.

Elke inwoner gooit jaarlijks gemiddeld drie tot

vier kilo harde plastics uit grof huishoudelijk afval

weg. Het is eenvoudig uit te rekenen hoeveel

CO 2

we daarmee nog kunnen besparen. Kansen

die we niet moeten laten liggen, maar met beide

handen moeten aangrijpen! ❚

‘Iedere ton aangeleverd bij een plastic

recyclingbedrijf, bespaart meer CO 2

dan één elektrische auto per jaar’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

29


70.000 VRACHTWAGEN-KILOMETERS PER JAAR BESPAREN

Minder volume rendeert

Al sinds tientallen jaren voert de verpakkingsspecialist uit het Vorarlbergse Rheintal in Oostenrijk zijn overtollige papierafval als hoogwaardig

restpapier af voor hergebruik. Dankzij een nieuwe balenpers van HSM kon het transportvolume van het recyclebare materiaal nu

nogmaals aanzienlijk gereduceerd worden en werd er zelfs een nieuwe afnemer in de nabije regio gevonden.

Tekst en beeld HSM GmbH + Co. KG

Internationale producenten en toeleveranciers

in de consumenten- en verbruiksgoederenindustrie

vertrouwen op de kennis van offsetdrukkerij

Schwarzach. Geen wonder: in het construeren,

drukken, veredelen en verwerken van kartonnen

verpakkingsmiddelen kijken zij terug op een ervaring

van meer dan 50 jaar. Om ook duurzaam

vooruit te kijken, is milieubewust handelen vast in

de eigen bedrijfsfilosofie verankerd. Reeds sinds

2012 is de onderneming als Climate-Partner milieuneutraal

en sinds vorig jaar zelfs ook fossielvrij.

Gewilde waardevolle stoffen voor

de recycling

Daartoe telt ook, het overtollige papier uit de productie

van vouwbare dozen en etiketten aan de

recycling toe te voegen. Want in tegenstelling tot

andere soorten drukwerk laten zich verpakkingsconstructies

niet op eenvoudige, rechthoekige vormen

reduceren. Zelfklevende sluitingen, stof- en

insteekhoezen, uiteenlopende deksel-, bodem- en

sluitconstructies moeten eerst via snijmallen en

-machines van de rest van het papier gescheiden

worden. Zo ontstaan ondanks optimaal gebruik

restanten van de vellen papier. En enkele vellen

worden ook het slachtoffer bij het afstellen voor

het bedrukken, verdelen, verlijmen en de verdere

bewerking. In totaal gaat het per jaar om een hoeveelheid

afval van 7.500 ton.

Daarbij gelden de karton- en papierrestanten door

het hoge aandeel aan ongebruikt vezelkarton als

zeer gevraagde waardevolle stoffen. En omdat het

Vorarlbergse traditionele bedrijf uitsluitend minerale

olievrije verven en voedingswaardige lakken

inzet, is het afvalpapier ook vrij van schadelijke

stoffen. De restanten worden direct bij de machines

opgevangen en via een centraal systeem

verzameld. Voor het persen werden tot nu toe containerpersen

ingezet.

Nog minder transportvolume

Met de nieuwe balenpers zou het transportvolume

van het recyclebare materiaal nog verder gereduceerd

kunnen worden en zou er ook een nieuwe

afnemer gevonden worden. Daartoe zou de beschikbaarheid

van het systeem en de servicegraad

op gelijke hoogte gewaarborgd moeten zijn. In z’n

totaliteit betekende dit, de ‘as is-situatie’ zover uit

te breiden, dat het gebruik uiteindelijk groter is

dan de kosten, wat bij een investeringsvolume van

rond een half miljoen euro geen lichte opgave is.

Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken,

presteert de kanaalbalenpers van het type VK

7215 geweldig. Beslissend voor de keuze waren

enerzijds de technische kenmerken evenals de nabijheid

van de fabriek van HSM. Anderzijds kende

men elkaar al, omdat er reeds een zakelijke samenwerking

plaatsvond. Zo was al snel duidelijk,

dat de balenpers met zijn hoge doorvoersnelheid

van tot wel 498 m³/h ideaal is voor de vereisten

van offsetdrukkerij Schwarzach. En omdat de pers

over een frequentie gecontroleerde aandrijving

beschikt, kan de pers extra stroom besparen en de

energie-efficiëntie van de installatie in z’n totaliteit

optimaliseren.

Uiteindelijk rendeert efficiëntie

De nieuwe balenpers HSM VK 7215 rendeert: hij

beschikt over een volledige cardanische perscilinder-ophanging,

wat slijtage van de perscilinder en

de persplaatgeleiders reduceert. Ondanks enkele

opstartprobleempjes was ook een precieze afstemming

van de balenlengte snel gevonden. Door

De nieuwe balenpers HSM VK 7215 rendeert bij

Offsetdruckerei Schwarzach GmbH.

30 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


‘Al snel was duidelijk dat de balenpers met zijn hoge

doorvoersnelheid van tot wel 498 m³/h ideaal is voor

de vereisten van de offsetdrukkerij’

Internationale producenten en toeleveranciers in de consumenten- en verbruiksgoederenindustrie vertrouwen

op de kennis van offsetdrukkerij Schwarzach.

Johannes Knapp, directeur van Offsetdruckerei

Schwarzach GmbH.

het zogenaamde Castle-Lock-veiligheidssysteem

profiteren de medewerkers in alle benodigde

segmenten van de hoge bedieningsveiligheid.

Daarbij gaat de bediening met een aanraakpaneel

gemakkelijk en snel. Het vullen van de machine

bij offsetdrukkerij Schwarzach geschiedt via

een transportband. Het belangrijkste is echter,

dat door de nieuwe technologie het recyclebare

volume met twee derde verminderd kon worden.

Dankzij de eenvoudig omgang met de vorm van

de balen heeft de offsetdrukkerij nu een nieuwe

regionale afnemer gevonden, die de grondstof

direct aan zijn hernieuwde papierproductie toevoert.

Uiteindelijk zorgt de installatie van de

nieuwe installatie door het verminderde volume

en de verkorte afstand tot een vermindering van

wel 70.000 vrachtwagenkilometers per jaar. Zo is

het rendement van investering (ROI) waarschijnlijk

al in zes jaar bereikt. Tot dan zal de machine

gedurende zes dagen in de week ingezet worden.

niet alleen vertrouwen op de juiste pers, maar ook

op een betrouwbare partner in de directe nabijheid,

die competent adviseert en een hoge servicegraad

biedt. Wat is er meer nodig, om tevreden en zelfverzekerd

naar een duurzame toekomst te kijken?

“Dankzij de nieuwe balenpers besparen wij bij onze

papierrestanten op een aanzienlijk volume. Dat wij

daarmee gelijktijdig een nieuwe regionale afnemer

voor het recyclen van het materiaal hebben gevonden,

maakt ons extra blij. Nu vermijden wij door

de kortere afstand rond de 70.000 vrachtwagenkilometers

per jaar. En omdat ook de competente

advisering, de hoge beschikbaarheid en kwaliteit

van de service onderdeel uitmaakt van het partnerschap

met HSM, kunnen wij tot nu toe gewoon

niet tevredener zijn,” zegt Johannes Knapp, directeur

van Offsetdruckerei Schwarzach GmbH. ❚

Duurzame mijlpaal bereikt

De nieuwe HSM-balenpers staat voor een verdere

belangrijke mijlpaal in de omvangrijke inspanningen

op het gebied van duurzaamheid van de

verpakkingsfabrikant. De toename van de energieefficiëntie

wordt consequent doorgezet, het recyclebare

volume is nogmaals verminderd. De Schwarzacher

onderneming kan met de nieuwe machine

De nieuwe HSM-balenpers staat voor een verdere belangrijke mijlpaal in de omvangrijke inspanningen op het

gebied van duurzaamheid van de verpakkingsfabrikant.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

31


‘Wat belangrijk is, is dat

er zuivere reststromen uit

de breker komen’

'Waarschijnlijk de grootste

mobiele breker van Nederland'

We bevinden ons op uitnodiging van GM Recycling bij een inzamellocatie te Bergen op Zoom. Het doel van ons bezoek is het bekijken van

de nieuwe mobiele breekinstallatie die GM Recycling geleverd heeft aan BB Grondverzet uit Dodewaard. BB Grondverzet werkt op locaties

door heel Nederland, eigenaar Bert van den Brink is zelf aanwezig om de nieuwe GIPOREC R131 FDR GIGA DA te demonstreren. De machine

oogt kolossaal en is dat ook. Met het formaat van een dinosaurus staat de 'alleseter' klaar om zijn diensten te verlenen. Ook Freddy Gillis,

eigenaar en directeur van GM Recycling, is aanwezig.

Tekst Jan Mol | Beeld Draeckensteijn Media

Het demonteren en monteren van de nazeef is een verrassend lichte klus.

32 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


De machine oogt kolossaal en is dat ook.

Bert van den Brink (links) en Freddy Gillis.

Een zuiver restproduct

"Mijn ervaring is dat hoe groter de breker is, hoe meer ijzer er achterblijft in het

eindproduct. Daar heb je met deze nieuwe GIPO breker geen last van. De verzwaarde

magneet haalt keurig het meeste ijzer en zelfs de kleinste deeltjes uit

het puin, op de breekplek", legt Bert uit. "We hebben specifiek voor deze machine

gekozen omdat we ook boven de 4.000 à 5.000 ton wilden kunnen werken.

Met deze machine kunnen we grote volumes draaien. Het blijft wel belangrijk

om goed voorwerk te verrichten, maar ik kan verklappen dat het benodigde

voorwerk met deze GIPO beduidend minder is. Ook daar zit voor ons winst. Dat

we in hoog tempo tot een zuiver eindproduct komen, dat is de kers op de taart."

machine het grootst. We zijn blij met onze keuze, want dat maakt voor ons

een stuk duurzamer werken mogelijk, betrouwbaar, snel in grote hoeveelheden

en zo kunnen we kwaliteitsproducten afleveren. Je moet met de markt

meebewegen en met de GIPOREC R131 FDR GIGA DA kunnen we ons écht

onderscheiden. Met deze breker kunnen we de klanten perfect ontzorgen en

onze afspraken nakomen." ❚

De eerste breker in Nederland

met lange voorzeef

Freddy merkt op dat de GIPOREC R131 FDR GIGA DA de eerste breker is in Nederland

die beschikt over een lange dubbeldeks onafhankelijke voorzeef. "Daar

worden al grote en kleine brokken en zand gesorteerd, de kleine fracties blijven

weg van de rotor. In dit geval spreken we ook nog eens over een verzwaarde

rotor van 8.8 ton met Direct Drive, helemaal mechanisch. Dat betekent geen

enkel verlies van krachtoverbrenging en het vergt veel minder onderhoud."

De Direct Drive rotoraandrijving is ook een groot pluspunt, samen met de

V8 Scania motor, die reeds op 1500 rpm zijn maximaal vermogen haalt van

450kW. Dit maakt tevens dat de lange nazeef zeer agressief werkt. “Deze

breker beschikt over een tweedeks nazeef van 1.55 m bij 5.5m met gelijke

dekken en blowers van 35kW per dek + de overmaat. De gehele configuratie

is in België geprezen omdat het voor-crushen overgeslagen kan worden, tot

op zekere hoogte natuurlijk. Wat belangrijk is, is dat er zuivere reststromen uit

de breker komen en door de verzwaarde topmagneet en opgebouwde blowers

er geen ijzer of onreinheden meer aanwezig zijn in de eindproducten."

De Direct Drive rotoraandrijving is ook een groot pluspunt, samen met de V8

Scania motor.

Op maat gebouwd

Bert vertelt hoe GIPO de breker op maat heeft gebouwd. "Deze GIPO breker is

eigenlijk altijd maatwerk, waarbij er rekening gehouden wordt met de trailer

van de klant. Wij gebruiken een diepbed lader. Het voordeel van de manier

waarop de breker is gebouwd, is dat we de grote magneet voor transport kunnen

laten zakken achter de nazeef, die wij voor transport demonteren. Dat is

een verrassend lichte klus overigens, onze jongens gebruiken er een haakarm

vrachtauto voor en de hele aanbouw is binnen een half uur verwijderd of

terug gemonteerd."

Resumerend zegt Bert: "We hebben voor de aanschaf een demo in België

gehad. Bij GM Recycling was ons vertrouwen in het bedrijf en de aangeboden

Deze breker beschikt over een tweedeks nazeef van 1.55m bij 5.5m.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

33


STANDAARD MODULES AANGEVULD MET MAATWERK VORMEN DE SLEUTEL TOT SUCCES

SOFTWARE VOOR RECYCLING EN

AFVALVERWERKING MET EEN LANGETERMIJNVISIE

Een typisch afvalverwerkingsproces.

Bij het Emmeloordse bedrijf Van Meijel Automatisering B.V. weten ze wat er speelt bij transport, verwerking en recycling van afval. Ze kennen

de branche door en door en hebben specifieke software ontwikkeld om de processen rondom de inzameling van afval en het recyclen ervan

te digitaliseren. Zo kunnen hun klanten zich volledig richten op het primaire proces en krijgen zij op deze manier inzicht in de processen

rondom containerverhuur, inzameling en verwerking.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Van Meijel Automatisering B.V.

Overal registreren met ACT Online.

Als het gaat om klanttevredenheid dan lichten bij

Michaël van der Woude, Business Development

Manager bij Van Meijel, zijn ogen op: “Het geeft

me altijd veel voldoening om klanten te spreken

die met onze software hun bedrijf geautomatiseerd

hebben. Bij bijvoorbeeld Wolfswinkel, Leenaerts

en Van Oord verloopt het afval- en containertransport

tegenwoordig online. We steken veel

tijd en energie in het proces voorafgaand aan de

implementatie en dat werpt zijn vruchten af. Bij

onze software is vrijwel altijd de sleutel tot succes

een combinatie van standaard modules die op

maat worden ingericht. Zo ontstaan oplossingen

die naadloos bij de verwachtingen van de klant

aansluiten. We kennen de branche goed en hebben

oplossingen voor verhuur van containers,

route-inzameling en natuurlijk de wegingen zelf.

34 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Michaël van der Woude: “Ons familiebedrijf

kijkt naar de lange termijn en daar plukken

onze klanten de vruchten van”

ACT Online is op verschillende devices beschikbaar.

Van beheer en planning tot EBA’s en stortvakbeheer,

het is allemaal geïntegreerd in ons Metacom

platform. Natuurlijk sluit het volledig aan bij de

juridische eisen en verwachtingen van de LMA.

De afvalverwerking- en recyclingbranche stelt hele

specifieke eisen, en wij weten wat er speelt.”

Van Meijel Automatisering is met ongeveer 120

medewerkers een middelgrote automatiseerder in

Nederland. Het is een familiebedrijf en dat is bijzonder

te noemen. Continuïteit en langetermijnstrategie

zijn belangrijker dan de kortetermijnresultaten.

Daardoor investeert het bedrijf fors in

ontwikkeling van nieuwe oplossingen en toepassingen

die aansluiten bij de behoeften van de

markt voor transport, verwerking en recycling van

afval. De kosten gaan daarbij voor de baten, maar

dat zorgt bij Van Meijel, met meer dan 30 jaar ervaring,

niet meer voor onverwachte verrassingen.

Van Meijel Automatisering BV in Emmeloord.

Michaël vervolgt vol passie zijn betoog: “Het interessante

aan afval is dat het proces zeer breed en

divers is. Een inzamelaar van bouw- en sloopafval

hanteert een heel ander proces dan een bedrijf

dat gebruikte oliën inzamelt. Bij een grondbank

gelden weer hele andere regels en verplichtingen

dan bij een rioolbedrijf. Juist die variatie in processen

maakt de oplossingen die we bieden zo

interessant. Iedere klant verwacht immers een oplossing

die aansluit bij zijn/haar proces. En dat is

nu net de kracht van Metacom Online. Met onze

modules dekken we vaak al het belangrijkste proces

af. Zo rollen we snel uit, zodat de klant gauw

aan de slag kan. En waar de klant maatwerk verwacht,

kunnen we dat uiteraard toevoegen om zo

naadloos bij de klantvraag aan te sluiten.”

Om ook in de toekomst goed aan te blijven sluiten

bij de behoeften van hun klanten, is men bij

Van Meijel Automatisering bezig met het bedenken

en ontwikkelen van oplossingen rondom het

thema duurzaamheid. Duurzaam slopen, hergebruik

of upcycling wordt immers steeds belangrijker.

Daarnaast speelt men continu in op veranderende

eisen vanuit de overheid voor registratie,

meldingen en afhandeling van afvalstromen.

Michaël zegt daarover: “We zijn en blijven volledig

geaccrediteerd en passen onze software

continu aan. Zowel aan marktontwikkelingen

als aan veranderende overheidseisen. We hoeven

ons de komende jaren echt niet te vervelen.” ❚

Ook bij metaalrecycling is ACT Online uitstekend toepasbaar.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

35


onboard weegsystemen

weegbruggen

inbouw | opbouw | software

as- & plateauwegers

zichtoplossingen

veiligheidsoplossingen

+32 56 29 10 10

www.rds.eu | info@rds.eu

IJKBAAR

SNELLERE BELADING

NAUWKEURIG

TIJDWINST

TOEGENOMEN VEILIGHEID

DIRECT ZICHT

Balenpersen voor

iedere toepassing!

Het maakt niet uit welk materiaal u

moet verwerken, welke hoeveelheid

en wat de plaatselijke situatie is −

bij HSM vindt u altijd het meest

geschikte product.

Betrouwbaar

Energie-efficiënt

Baalgewicht tot 1250 kg

benelux@hsm.eu

www.hsm.eu


MAAR LIEFST 40 JAAR PASSIE VOOR

TECHNIEK IN SLOOP- EN RECYCLING

We bevinden ons ten kantore van DemTech in Zoeterwoude, voor een gesprek met oprichter Ton Polak en zijn zoons Arthur en Richard, de huidige

eigenaren. In het kantoor staat een door Arthur gebouwde Yamaha Caféracer, zelf ontworpen en geëngineerd. Een mooi vertrekpunt voor een goed

gesprek over meerdere passies die de heren delen, namelijk motorrijden, techniek en de beste aanbouwdelen voor de sloop- en recyclingsector.

"Zelf rijd ik onder andere Harley Davidson motoren en ben ik de President van een Harley club", opent Ton het gesprek. "De liefde voor motoren

is Richard en Arthur met de paplepel ingegoten. Laat ik het zo zeggen: we zijn als personen op meer dan één vlak met elkaar verbonden.

We zijn familie van elkaar, maar ook collega's en bovenal vrienden. Weet je wat het mooie is? Zo familiaal gaan we ook met onze werknemers,

toeleveranciers en klanten om." ❯

Tekst Jan Mol | Beeld Draeckensteijn Media

Ton Polak: “Ik treed op in een adviserende rol en doe administratie

en mag graag beurzen bezoeken en relaties beheren.” RecyclePR .NL 37

RecyclePR .nl


Expertise die in 1981

al aanwezig was

Ton, nu 68 jaar, deed een jaar of tien geleden het

grootste deel van zijn aandelen over aan Richard

en Arthur. "Ik heb nog ongeveer 5% van de aandelen

in mijn bezit en wil stoppen met werken op

mijn 70e. Wat ik doe sinds de jongens de zaak in

handen hebben? Ik treed op in een adviserende rol

en doe administratie en mag graag -een beetje als

boegbeeld van de zaak- beurzen bezoeken en relaties

beheren. Arthur is verantwoordelijk voor het

commerciële deel van DemTech, Richard voor het

technische deel." Arthur voegt toe: "Soms hebben

we Ton nodig als derde stem, wanneer Richard en

ik ergens niet uitkomen samen. Dan is een stuk arbitrage

van een oude rot in het vak zeer welkom."

In 1981 startte Ton als verkoper van het Japanse

merk NPK. "Daarnaast verkocht ik de merken Taets

en Essig. Dat ik in 2005 DemTech heb opgericht,

vloeit voort uit het feit dat NPK een fabriek in Tsjechië

overnam, waardoor men verder in Europa kon

gaan assembleren. Een strategische zet die hen

meer snelheid en winst bracht, door geen transport

vanuit Japan meer nodig te hebben, voor

bepaalde delen. Vrijwel het gehele personeelsbestand

van NPK in Vlaardingen verhuisde mee of

ging weg. De assemblage en voorraad bevonden

zich vanaf dat moment in Tsjechië. NPK Japan

stelde toen voor dat ik met mijn ervaring als managementlid

een eigen zaak zou opstarten, om

NPK in de markt te houden. Daar ging ik in mee."

Er wordt gekeken naar meer ruimte om de groei op te kunnen vangen.

Toegankelijkheid, kwaliteit

en support

Het toetreden van Richard en Arthur tot de organisatie

verliep heel natuurlijk. Richard had een

technische opleiding afgerond, Arthur een commerciële.

Allebei wisten ze vanaf hun jeugd al dat

ze ooit 'bij papa in de zaak' wilden werken. Arthur:

"Natuurlijk doen we bepaalde dingen anders dan

vroeger, maar wat goed is, blijft behouden. Dem-

Tech is groot geworden door niet te tornen aan

kwaliteit, een maximale service te bieden en altijd

te gaan voor het opbouwen van relaties op de

lange termijn. Omdat we van kinds af aan altijd

naar de verhalen van Ton luisterden, waren onze

klanten ook geen vreemden voor ons."

Alles draait bij DemTech om toegankelijkheid,

kwaliteit en support. Er wordt niets aan het toeval

Twee generaties met dezelfde passie voor familie en techniek.

‘Alles draait om

toegankelijkheid,

kwaliteit en support’

38 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Richard Polak is verantwoordelijk voor de techniek.

overgelaten. "Toen snelwisselsystemen in zwang

kwamen, kwamen we in aanraking met Lehnhoff.

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar

hun kwaliteit en service, voordat we hen als merk

omarmden. Nieuwe leveranciers dienen zich bij

wijze van spreken elke dag aan, maar alleen de

bedrijven die meerwaarde bieden voor onze klanten

en die werken volgens onze bedrijfsfilosofie,

laten we binnen", legt Arthur uit.

De blik op morgen

DemTech is inmiddels bijna door de aandelenovernames

heen en Richard en Arthur hebben

een eigen toekomstvisie. Er wordt gekeken naar

meer ruimte om de groei op te kunnen vangen.

Ook is er ruimte voor innovatie, maar wel onder

de voornoemde voorwaarden. Richard: "We blijven

altijd dat bedrijf met liefde voor techniek, dat

grote waarde hecht aan intermenselijke relaties.

Zo nodigen we klanten met een eigen serviceafdeling

graag uit voor technische trainingen, om zo

de techniek te begrijpen die nodig is om continuïteit

in werken te waarborgen. Dat kan bij hen aan

de zaak, of hier. We zijn transparant in alles en

door het geven van technische trainingen helpen

we niet alleen hen, maar ook onszelf." Arthur vult

aan: "Wat in alles doorschemert hier, is de basis

die Ton in 1981 gelegd heeft. Hij was erbij toen

sloophamers, schrootscharen en palenkrakers wereldwijd

werden geïntroduceerd."

Tot besluit vragen we Ton of hij zich zal gaan

vervelen over twee jaar. Hij glimlacht en zegt: "Ik

denk dat ik het nog drukker krijg. In mijn vrije tijd

zet ik me veel in met mijn motor met zijspan voor

stichtingen die leuke dingen voor (gehandicapte)

kinderen organiseren. Dat is het mooiste wat er is

en daar heb ik straks nog meer tijd voor!"

Demonstratie van de pneumatiche oplossing om

grote moeren en bouten te lossen.

Arthur Polak toont een trilblok dat weldra afgeleverd

zal worden bij een goede klant.

In het kantoor staat een door Arthur gebouwde Yamaha Caféracer, zelf ontworpen en geëngineerd.

Naast het leveringsprogramma van de Japanse

aanbouwdelen van NPK, de Duitse

Bodempersluchtraketten van ESSIG en de

Hollandse koppensnellers van TAETS is men

bij DemTech altijd op zoek naar de juiste

uitbreiding. Naast het leveringsprogramma

heeft DemTech BV ook sterk en breed huurprogramma

met (schroot) scharen, vergruizers

en hamers voor 0.7 tot 80 Tons kranen.

DemTech voert de merken NPK, Genesis,

Taets, Lehnhoff, Essig en ATS. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

39


Autorecycling moet en

In de wereld van recyclage neemt autorecycling een aparte plaats in. Het aantal afvalstromen dat gepaard gaat met het recycleren van

een auto is ongekend hoog. Speciale aandacht verdient het terugwinnen van de vele vloeistoffen die een auto rijk is, denk aan motorolie,

remolie, versnellingsbakolie, cardanolie, koelvloeistof, aircogas, accuvloeistof en brandstoffen als benzine, diesel en lpg. Te veel om op te

noemen en iedere vloeistof dient met de grootste voorzichtigheid behandeld te worden. Maar al te vaak ziet de vloer onder de hefbrug eruit

als een landkaart... er wordt veel gemorst en verspild. Dat kan beter, dacht Bronneberg Recycling Machines. "Het moet schoner, sneller en

secuurder", oppert Henri Jegerings van Bronneberg. Hij licht toe wat het bedrijf vanaf nu te bieden heeft.

Tekst Jan Mol | Beeld Iris-Met/Bronneberg

Depollutie-systeem in dienst van

het recyclagebedrijf en het milieu

Bronneberg kwam in contact met de firma Iris-Mec

uit Italië, die gespecialiseerd is in machines voor

autorecyclage. "Wij betrekken exclusief voor de Nederlandse,

Belgische en Duitse markt alles wat nodig

is om een volwaardig depollutie-systeem in te

richten in de werkplaats. In dat systeem bevinden

zich onder andere een autolift en voor elke vloeistof

een eigen speciale boormachine, die tijdens het boren

het boorgat afsluit en afzuigt. Tevens voor elke

vloeistof een eigen opvangtank met filtermogelijkheid.

Ook voor de airco is er een aparte tank, evenals

lpg. Er is zelfs een draagbare alligatorschaar

leverbaar voor het verwijderen van de katalysator."

Jegerings verzekert ons dat er maximaal schoon

gewerkt kan worden met een gigantische tijdwinst

ten opzichte van het afvoeren van vloeistoffen op

de traditionele manier. "Schoon werken is belangrijk.

Het kan nu. Eigenlijk durf ik te zeggen dat

wanneer je de middelen hebt om een depolutiesysteem

aan te schaffen, je de mentaliteit zou moeten

hebben om dat ook te doen. Elke druppel die je

morst is er een teveel." Inmiddels heeft Bronneberg

al drie depollutie-centers verkocht aan klanten in

België. "Complete lijnen, met alles erop en eraan",

licht Jegerings toe. "Soms denk ik wel eens bij

mezelf: waarom zijn wij als specialist in recyclingmachines

hier niet eerder mee begonnen? Maar

ja, voor alles is blijkbaar een tijd en een plaats."

Vrijstaand of in container

De diverse onderdelen van het Iris-Mec depollutiesysteem

kunnen los van elkaar geleverd worden,

of zelfs compact in één container. "Gemak dient

de mens. Als je de ruimte hebt om alles los neer te

zetten, dan heb je in principe de container niet nodig.

Wie een vaste, beperkte ruimte beschikbaar

heeft of gewoon heel overzichtelijk wil werken,

kan kiezen voor de containerversie." Jegerings

ziet dat de autosloopmarkt professionaliseert.

"Dat heeft mede te maken met het toenemen

van wetten en regels omtrent recyclage, ook daar

ontsnapt het autodemontagebedrijf niet aan. Het

depollutie-systeem van Iris-Mec draagt 100% bij

aan het professionaliseren van je bedrijf. Je werkt

aantoonbaar schoon." Bronneberg stond met een

stand op de afgelopen ‘Autoverwertertagung’ in

Duitsland, de Europese vakbeurs voor autorecyclage.

Daar toonde het bedrijf hun autopletter

en het Iris-Mec systeem. "Een groot succes in alle

opzichten, de markt is hier al een hele tijd klaar

voor", meent Jegerings.

De blik op elektrisch

ELV-recycling is in opkomst. De accupakketten in

elektrische en hybride auto's worden in de media

als het probleem van de toekomst afgeschilderd.

Toch weet Jegerings dat de ontwikkelingen in de

40 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


kan schoner

‘Elke druppel die

je morst is er een

teveel’

Het Iris-Mec hefsysteem in actie.

Elke vloeistof wordt individueel afgevoerd.

recyclage van deze accu's snel gaan. "We zullen

ook wel moeten", zegt hij. "Als je ziet hoeveel

auto's er de komende jaren hun 'end of life-cycle'

gaan bereiken, dan zitten we inderdaad met een

probleem straks. Gelukkig wordt er in de recyclesector

keihard gewerkt aan oplossingen, wij zijn

daar ook mee bezig." Mogen we van Bronneberg

in de (nabije) toekomst oplossingen voor deze

accurecyclage verwachten? Jegerings antwoordt:

"Daar kun je op rekenen."

Iris-Mec in de praktijk: drie depollutie-stations.

Hoe compleet wil je het hebben?

Tot besluit zegt Jegerings: "We werken momenteel

aan een demo opstelling van het Iris-Mec depollutie-systeem

bij ons in Helmond. Goed om te weten

voor de klanten: we verzorgen de verkoop, installatie,

onderhoud en leveren alle verbruiksartikelen

en slijtdelen die samenhangen met de configuratie.

We hebben op dit moment zeven monteurs

op de weg zitten, voor hen is dit ook een mooie

verbreding van hun werk in de buitendienst." ❚

Iris-Mec carrosserie kantelsysteem.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

41


INGRID NIESSING, ALGEMEEN DIRECTEUR ARN, KIJKT NAAR DE TOEKOMST:

‘Wij willen ook over 10 jaar

auto’s voor 95% kunnen recyclen’

98,3 procent van de Nederlandse autowrakken wordt gerecycled.

Met het voortschrijden der techniek en het uitfaseren van auto’s die op fossiele brandstof rijden, staat de automotive-recyclingbranche

aan de vooravond van enorme veranderingen. Niet voor niets stelde ARN (Auto Recycling Nederland) een drietal scenario’s op waarmee de

uitvoeringsorganisatie de blik op de toekomst richt. Algemeen directeur Ingrid Niessing licht toe.

Tekst Armand Landman | Beeld ARN

“Wij zijn een facilitator en coördinator voor de

automotive-recyclingbranche”, stelt Niessing. “Op

iedere nieuwe auto die op de markt komt wordt

een recyclingbijdrage geheven. Daarvan gaat een

deel naar de autodemontagebedrijven waar een

autowrak als eerste binnenkomt. We zorgen ervoor

dat de inzameling van milieugevaarlijke stoffen

goed en veilig gebeurt en we ondersteunen de

autodemontagebedrijven met kennis en kunde

door bijvoorbeeld het geven van trainingen. Nadat

het wrak door een demontagebedrijf uit elkaar is

gehaald, gaat een deel naar metaalrecyclingbedrijven

waar de waardevolle metalen eruit gehaald

worden. Scheiding met ‘Post Shredder Technology’

(PST) is de laatste stap in het recyclingproces. De

PST-fabriek in Tiel, tot 2020 eigendom van ARN

en sindsdien in handen van HKS Scrap Metals,

scheidt het overgebleven shredderafval in herbruikbare

grondstoffen zoals kunststoffen, mineralen,

vezels en metaalrestanten. Met als resultaat dat

we in 2020, als autorecycling-branche gezamenlijk

98,3 procent van een autowrak kunnen recyclen.”

Scenario’s

Ondanks die klinkende cijfers - de Europese Unie

schrijft voor auto’s een recyclingpercentage van 95

procent voor - zit ARN niet stil. Want met razendsnel

voortschrijdende techniek verandert ook de

wijze van recyclen. Niessing: “Om die reden hebben

we in het afgelopen jaar een aantal scenarios beschreven,

waarin we vooruitblikken tot 2050. De

fase waarin we ons nu bevinden hebben we ‘conventional

car’ genoemd, en gaat over ‘normale’

auto’s met een verbrandingsmotor waarop het huidige

systeem - zoals ik dat net schetste - is ingericht.

De periode tot 2030 noemen we ‘connected car’.

Daarin neemt digitalisering een enorme vlucht, net

zoals de component batterij. Dat betekent dat de

demontage van autowrakken er flink anders uit

komt te zien en dat businessmodellen daarop aangepast

moeten worden. Tenslotte gaan we uit van

het scenario ‘circular car’. Dat speelt zich grofweg

af tussen 2030 en 2050 en waarbij we denken

dat materialen in een auto op enig moment circulair

zijn of volledig hergebruikt kunnen worden.”

Om op de verschillende scenario’s in te kunnen

spelen, werkt ARN nu al aan een aantal innovaties

om de autorecycling sector te ondersteunen. “Dan

moet je denken aan de samenstelling van de voertuigen

waarbij de component kunststof een steeds

belangrijkere rol inneemt, maar ook aan batterijen

en alles wat daarmee samenhangt”, legt Niessing

uit. “Vooral dat laatste gaat voor enorme veranderingen

zorgen. Er is op dit moment bijvoorbeeld nog

relatief weinig recyclingcapaciteit voor batterijen.

Maar ook met vraagstukken als het veilig en verantwoord

verwijderen van batterijen uit auto’s zijn we

druk. En het toegenomen gebruik van composieten

in plaats van metalen. Digitalisering heeft er boven-

42 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


‘Er is op dit moment

nog relatief weinig

recyclingcapaciteit voor

batterijen’

ARN-directeur Ingrid Niessing.

Met de komst van elektrische auto’s zal de branche

fors moeten veranderen.

dien voor gezorgd dat er heel veel data beschikbaar

is over auto’s. Dat biedt bijvoorbeeld mogelijkheden

voor platforms voor hergebruik van onderdelen,

maar ook traceability en eerlijke concurrentie.”

Kans

Niessing beseft dat ze geen glazen bol heeft, maar

verwacht wel degelijk dat de geschetste scenario’s

ertoe bijdragen dat de branche ook over tien of

vijftien jaar de geëiste 95 procent recycling weet

te halen. Al kijkt ze geenszins weg voor mogelijke

uitdagingen. “Ons werk valt nu nog onder de EUend-of-life-vehicles-directive

en de EU-battery-directive.

Dat zijn Europese richtlijnen die momenteel

onder revisie liggen en waarschijnlijk worden omgezet

in EU-regulations. Ofwel: de regels worden

strenger, dwingender. Batterijen mogen nu nog

voor 50 procent gerecycled worden, dat zal 60 of

70 procent worden. Maar eigenlijk zie ik dat als

kans. Een kans om het nog beter te doen.” ❚

Nuttig hergebruiken

ARN (Auto Recycling Nederland) is in 1995 opgericht en is de uitvoeringsorganisatie die namens

de RAI vereniging (auto importeurs), BOVAG (dealerbedrijven), FOCWA (schadeherstelbedrijven)

en Stiba (voertuigdemontagebedrijven) de zogenoemde producentenverantwoordelijkheid uitvoert.

Ofwel: ervoor zorgt dat iedere verkochte auto aan het einde van zijn levensduur voor tenminste

95 procent wordt gerecycled. Doel: Nederland helpen te voldoen aan de Europese normen en

autodemontage/-recycling zo schoon, duurzaam en volledig mogelijk maken.

Volgens de ‘Europese Autowrakken richtlijn’ van 2015 moeten alle lidstaten van de Europese Unie

minstens 95 procent van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig hergebruiken: 85 procent in de

vorm van hergebruik van componenten en materialen; 10 procent via energieterugwinning of andere

nuttige toepassingen. In Nederland helpt ARN de sector om die doelstelling te halen, en liefst

zelfs te overtreffen. In het afgelopen jaar lukte dat voor maar liefst 98,3 procent.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

43


Toe aan een nieuw systeem

voor afvalverwerking &

containertransport?

Wanneer je als recyclingbedrijf of containerverhuurder bezig bent met het verhuren van containers

en het inzamelen van recyclebare grondstoffen, leg je in je werkprocessen veel gegevens vast. Veel

van deze registraties in het afval- en containertransport verlopen nog via papieren documenten of

vinden plaats in meerdere of verouderde systemen. Het gevolg? Onnodig administratief werk en een

verhoogd risico op fouten. Dat kan veel eenvoudiger.

Wegen en rijden met ACT Online op het Metacom

Online platform is gericht op de toekomst.

Hiermee kun je alle informatiestromen rondom

afvalverwerking digitaliseren: van het aanvragen van

afvalstroomnummers tot het rijden met een digitale

begeleidingsbrief, en van automatisch wegen tot

depot- en stortvak registratie.

ACT Online is een cloudoplossing. Hierdoor is informatie

altijd en overal toegankelijk. Iedere chauffeur en

weegmeester kan daarom vanaf elk gewenst apparaat

werken. Geheel papierloos wegen én rijden wordt

hiermee werkelijkheid. Werken met ACT Online betekent

een vlotte, correcte afhandeling van alle registraties

rondom het afvaltransport.

Ook digitaal wegen en transporten registreren?

Ga naar www.vanmeijel.nl en plan een (digitale) meeting met ons in.

We gaan graag met je in gesprek!

Van Meijel Automatisering

Emmeloord • Eindhoven • Amsterdam


Mensen doen zaken met mensen,

niet met bedrijven

In de jaren ’90 ontmoetten afvalinzamelaars- en recyclers en hun relaties elkaar op de Nederlandse beurs EcoTech. Toen

deze beurs aan het eind van de vorige eeuw ophield te bestaan was er eigenlijk geen plaats meer waar leveranciers en

klanten uit de beroepsgroep afvalinzameling en recycling elkaar informeel konden treffen.

De Vakbeurs Recycling is goed in dit gat gestapt en begrijpt dat mensen

zaken doen met mensen, en niet met bedrijven. De persoonlijke relatie in de

recyclingbranche is van groot belang. Door met elkaar te praten begrijpen we

elkaars uitdagingen en kunnen leveranciers in korte tijd veel relaties treffen

en samen werken aan oplossingen, zowel op technisch als op logistiek gebied.

Binnen een vereniging draait ook alles om mensen. Wij zijn er als BRBS

Recycling voor en door de leden. Dat is ook de reden dat wij jaarlijks met

meerdere gelijkgestemde verenigingen het Recyclingsymposium organiseren.

Een symposium dat door de leden en donateurs wordt bezocht vanwege de

inhoudelijke goede sprekers, maar ook door de netwerkmogelijkheden. De

gesprekken voorafgaand, in de pauze, en na afloop tijdens de lunch van het

symposium zijn minstens zo belangrijk.

Een aantal van onze leden en donateurs zijn al vertegenwoordigd met een eigen

stand op de Vakbeurs Recycling en BRBS Recycling heeft als aanvulling op de

netwerkmogelijkheden voor haar leden tijdens het Recyclingsymposium ook de

beschikking over een beursstand. Hier kunnen leden en donateurs even stoppen

voor een praatje of advies. Daarnaast bieden we ook onze internationale

branchevereniging FIR (Fédération Internationale du Recyclage) de mogelijkheid

om op onze stand haar internationale relaties te ontvangen en te spreken.

In 2022 hopen wij de 10e editie van het Recyclingsymposium te mogen organiseren.

Wederom tijdens de Vakbeurs Recycling. Mocht u als bezoeker niet

in de gelegenheid zijn om het Recyclingsymposium bij te wonen (aanmelden

vooraf verplicht) kom dan vooral even langs op onze stand.

Recyclingsymposium 2019.

46 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Nederland eerste EU land

met semipermeabele grenzen

Teerhoudend asfalt volledig circulair

Hernieuwde grondstoffen uit teerhoudend asfalt

Oud asfalt zonder teer is prima te verwerken tot nieuw asfalt. Echter asfalt

op basis van (steenkool-) teer, dat tot het verbod in 1991 naast (aardolie-)

bitumen als bindmiddel in asfalt werd gebruikt, bevat een hoog gehalte aan

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), kankerverwekkende stoffen.

Al vanaf 1999 heeft de rijksoverheid beleid om teer uit de keten te halen

en sinds 2001 moet vrijkomend TAG thermisch ontdaan worden van de PAK’s

conform de minimumstandaard in het Landelijk Afvalbeheerplan. In andere

landen wordt TAG nog gestort of mag het mogelijk zelfs nog ongereinigd

worden toegepast. Het Nederlandse beleid kan echter ook in het buitenland

op toenemende belangstelling rekenen.

Ondersteuning van de circulaire economie

Met het thermisch reinigen van TAG worden de PAK’s en alle andere organische

componenten in het asfalt volledig verbrand, waarna de andere

oorspronkelijke grondstoffen uit het asfalt zoals zand en steengranulaat

resteren en als hoogwaardige bouwgrondstof in onder meer de asfalt- en

betonindustrie worden ingezet. Zo worden jaarlijks meer dan 2,5 miljoen

ton milieu-verantwoorde bouwgrondstoffen geproduceerd en zijn er minder

primaire grondstoffen nodig. De thermische reinigingsinstallaties benutten

daarnaast de bij de verbranding van de teer vrijkomende warmte voor het

eigen bedrijfsproces en de productie van elektriciteit.

Semipermeabele grenzen

Met de nieuwe regeling zijn de Nederlandse grenzen voor TAG “semipermeabel”

(halfdoorlatend): open richting landen met milieu-verantwoorde

recyclingprocessen, i.c. het thermisch reinigen van TAG, en dicht richting

landen waar de afvalstof op niet-verantwoorde wijze wordt toegepast. Dit

concept kan op meer soorten afvalstoffen dan TAG toegepast worden; open

grenzen voor verwerkings processen die weliswaar duurder zijn, maar wel

goed voor de toekomst en het welzijn van mens en milieu. Bedrijven investeren

alleen in hoogwaardige technieken als ze verzekerd zijn van voldoende

aanvoer en afzet. Zonder “semipermeabele” grenzen verdwijnen potentieel

milieu-verantwoorde grondstoffen in laagwaardiger toepassingen die vaak

milieurisico’s met zich mee brengen. Betreffende regeling voor TAG kan een

mooi voorbeeld zijn voor andere afvalstoffen waarvoor in Nederland slimme

en innovatieve recycling mogelijk is. Maar ook kan deze regeling in Europees

verband navolging vinden ter versterking van de circulaire economie.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

47


Minder beton onder de weg

Er is veel aandacht voor de recycling van beton. Al jarenlang wordt betonpuin uit sloop, bouw en misproductie bij betonfabrikanten

opgewerkt door puinrecyclingbedrijven voor toepassing als funderingsmateriaal onder de weg.

In de huidige trend naar een circulaire economie wordt gestreefd naar het

sluiten van productketens en hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. De

betonindustrie pakt deze handschoen op en daardoor neemt de vraag naar

oud beton voor toepassing in nieuw beton toe. Het Betonakkoord formuleert

hoge ambities. De recyclingbranche werkt hier graag aan mee, maar ziet op

termijn mogelijke tekorten aan betongranulaat voor de wegenbouw ontstaan.

Daarom heeft Kiwa-KOAC in opdracht van BRBS Recycling een onderzoek

gedaan naar menggranulaten met lagere gehalten beton.

Wegenbouw

Toepassing in de wegenbouw van steenachtige materialen uit sloop en bouw

is al sinds de jaren 1980 de standaard in Nederland. Door de Nederlandse recyclingbedrijven

wordt gezorgd voor de nuttige toepassing ven miljoenen tonnen

steenachtige producten die anders zouden worden gestort. Het stortverbod

voor deze materialen heeft sterk bijgedragen aan deze vorm van recycling.

Nederland beschikt niet zelf over goede alternatieven voor deze toepassing

en destijds bleken de recyclinggranulaten, afkomstig uit urban mining, een

prima oplossing.

Recyclinggranulaten, vooral menggranulaat dat voor circa 50% moet bestaan

uit betondelen, zijn uitstekende funderingsmaterialen. Er zijn geen primaire

materialen die beter presteren. Dit blijkt uit onderstaande tabel waarin de

belangrijkste eigenschap (draagvermogen, uitgedrukt als stijfheidsmodulus)

is weergeven. Primaire materialen hebben in het algemeen een lagere stijfheidsmodulus

van circa 50 MPa.

Een te hoge stijfheidmodulus leidt tot meer scheurvorming en is niet gewenst.

In het onderzoek van Kiwa-KOAC zijn mengsels onderzocht met 50% betongranulaat

(referentie), 32,5% betongranulaat en 15% betongranulaat. Zoals bij

normaal menggranulaat bestaat de rest van de mengsels uit voornamelijk

baksteen en andere vergelijkbare steensoorten. Door gestuurde samenstelling

(fractioneren en sorteren van de monsters en gericht weer samenstellen) en

homogeniseren zijn de mengsels gelijkwaardig samengesteld. De monsters

zijn gekarakteriseerd aan de hand van standaardproeven korrelverdeling en

eenpuntsproctordichtheid.

Echter bleek dat het monster met 32,5 % beton minder goed presteerde dan

het monster met 15% beton. Bij nadere inspectie bleek dat de verdichting

van dit monster niet de beoogde 101% had bereikt (maar 96%). Door dit

monster in te bouwen met een juiste verdichting bleek ook dit monster (zie

figuur 1, mengsel 4) goed volgens verwachting te presteren.

Conversie meetwaarden naar praktijkwaarden

De primaire meetresultaten zijn niet direct vergelijkbaar met de waarden die

in de praktijk worden gemeten. Daarom is er een conversie toegepast om tot

een schatting van de werkelijke stijfheidswaarden te komen. Op basis daarvan

kon worden vastgesteld dat de verkregen laboratoriumwaarden vergelijkbaar

zijn met praktijkwaarden. Op basis van deze conversie zijn, vertaald naar

ontwerpwaarden, de volgende stijfheidsmoduli aangehouden:

✓ Menggranulaat met 50% beton: 400 MPa

✓ Menggranulaat met 32,5% beton: 300 MPa

✓ Menggranulaat met 15% beton: 200 MPa

Door de statistisch beperkte omvang van het onderzoek moeten deze waarden

als indicatief worden beschouwd. Uit de ruime ervaring met menggranulaten

met 50% beton is bekend dat de standaard ontwerpwaarde voor menggranulaat

van 400 tot 600 MPa een conservatieve inschatting geeft van de

werkelijke waarden die in de praktijk worden gerealiseerd. Uiteraard onder

voorbehoud van een kwalitatief goed product en ook goede inbouw in het werk.

Omdat mengsels met minder beton een lagere stijfheid leveren, is vervolgens

bekeken of deze lagere waarden te compenseren zijn met meer asfalt of

met een grotere laagdikte, zodat dezelfde levensduur zou worden bereikt.

De berekeningen zijn uitgevoerd met OIA, Ontwerpinstrumentarium Asfalt:

de Nederlandse standaardsoftware voor dit soort berekeningen. Hier

zijn veel variabelen van invloed (aslasten, snelheid verkeer, wegontwerp,

kwaliteit onderlaag, etc.). Deze zijn zo veel mogelijk gelijk gehouden.

Het blijkt dat compenseren van een minder sterke funderingslaag al snel een

flinke toename vereist van funderingsdikte en of asfaltdikte. Omdat het asfaltpakket

het duurste en minder duurzame onderdeel is van de wegconstructie

is dat geen aantrekkelijke optie. Erg dikke funderingslagen zijn evenmin een

aantrekkelijke optie omdat er toch al sprake is van een schaarse grondstof.

Vervolgens zijn de mengsels ingebouwd in grote proefopstellingen

waarin meting met handheld valgewichtdeflectie

(Light weight deflectometer, LWD) mogelijk was. Deze

methode is door Kiwa-KOAC gestandaardiseerd en onderbouwd.

Hierdoor kan het materiaal in een praktijkdikte worden

ingebouwd en ingesloten waardoor een goede simulatie van

de praktijktoepassing van funderingsmaterialen mogelijk is.

Op verschillende momenten in de tijd is de stijfheid in MPa

gemeten. Dit leverde de in figuur 1 opgenomen resultaten op.

Verdichting

Opvallend was dat de resultaten van de onderzoeken zich

vrij goed voegden naar de verwachting, dat bij hogere

betongehalten een betere prestatie zou worden gemeten.

48 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Compensatie funderingsstijfheid met asfalt- en funderingsdikte

Variant Gehalte beton Funderingsstijfheid Asfaltdikte (mm) Funderingsdikte (mm)

Referentieconstructie 50% 400 188 250

Compensatie dikkere fundering 32,5% 300 188 530

15% 200 213 1000 (max)

Compensatie dikker asfalt 32,5% 300 200 250

15% 200 202 250

Er zijn ook rekenexperimenten gedaan met variaties op verkeersintensiteit,

stijfheid onderlagen,…

Het blijkt dat deze variaties beperkt invloed hebben op de laagdikte voor het

asfalt, maar dat de stijfheid van de onderlaag veel invloed heeft op de dikte

van de funderingslaag. Hierbij worden al snel funderingsdikten bereikt van

meer dan 1000 mm, wat voor de praktijk niet als realistisch wordt beschouwd.

Conclusies

De stijfheid van mengsels met variërend betongehalte gedraagt zich volgens

verwachting: naarmate het betongehalte afneemt, neemt ook de stijfheid af.

De ontwikkeling van de stijfheid van mengsels met recyclinggranulaten is

belangrijk, ontwikkelt zich aanvankelijk snel (ruim 60% in 28 dagen), maar

blijft langzaam doorgroeien in de tijd. Bij een lagere verdichtingsgraad

neemt ook deze minder toe.

De invloed van enkele procenten in betongehalte is niet significant meetbaar.

Het effect van een goede verdichting is groot.

De ontwerp-asfaltdikte wordt slechts beperkt beïnvloed door de stijfheid van

het funderingsmengsel bij een vergelijkbare levensduur. Compenseren van

lagere stijfheid door een grotere funderingsdikte leidt rekenkundig al snel tot

grote laagdiktes. Bij een ontwerpstijfheid van 300 MPa (32,5% beton) is dit nog

redelijk (+ … mm), maar bij verdere verlaging wordt dit als niet realistisch gezien.

Innovatie

Ook via alternatieven kan eventueel de kwaliteit van een funderingslaag op

peil worden gehouden. Innovatieve recyclingbedrijven en ook aannemers

werken aan methoden hiervoor. Dit zou kunnen door toevoegingen te vinden

die de sterkte-ontwikkeling bevorderen, de korrelstapeling verbeteren of

dergelijke. Deze innovaties waren geen onderdeel van dit onderzoek. Het is

aan de markt om hier invulling aan te geven.

Vervolg

Vanuit de visie dat minder oud beton in de wegenbouw moet worden toegepast,

ten voordele van toepassing in beton, zou het al interessant kunnen

zijn dat er in de wegenbouw 10% minder beton in menggranulaat wordt

toegepast. (uitgaande van 18 Mton wegenbouwgranulaat, zou 10% bijna 2

Mton betongranulaat kunnen opleveren). Het is daarom een optie om te gaan

komen tot standaardisatie van een mengsel met 30 of 40% beton in het menggranulaat.

Lagere gehalten lijken minder kansrijk (los van andere innovaties).

Dit vraagt om verdere onderbouwing en uitbreiding van dit onderzoek en

tests in proefvakken. Dit is kostbaar en langdurig onderzoek. Vooralsnog

neemt de vraag naar beton nog onvoldoende toe om tot een dergelijke

investering te komen, maar indien Betonakkoord en Circulaire innovaties dit

vergen zal er aanvullend onderzoek nodig zijn.

BRBS Recycling ontwikkelt een

online kennisplatform

Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine.

Menigmaal heeft de tijd ons nieuws ingehaald en dat zette ons aan het

denken. Kennisdeling is voor BRBS Recycling een kernwaarde, die wij dan ook

graag willen blijven voortzetten.

BRBS Recycling is sinds vorig jaar november op de achtergrond hard aan

het werk geweest om een online kennisplatform te creëren voor de afval- en

recyclingbranche. Een kennisbank waar gemakkelijk nieuwe, maar ook oude,

artikelen gevonden kunnen worden. Een actueel platform waar nieuws en

informatieve artikelen gepubliceerd worden.

BEwerken.online geeft de mogelijkheid

om sneller artikelen en nieuwsberichten

te plaatsen.

Wij hebben hier enorm naar uit gekeken

en nodigen jullie dan ook uit om

straks een kijkje te nemen op https://

bewerken.online of scan de QR code

met je telefoon.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

49


Het 9e Recyclingsymposium

komt er aan!

Met het afstel van het Recyclingsymposium van 2020 nog in het achterhoofd is de organisatie van het Recyclingsymposium

2021 er op gebrand om de editie van dit jaar nog beter te programmeren dan de voorgaande 8 edities.

Recycling is een belangrijke schakel in de circulaire economie en de recyclingsector

investeert veel om de ambities vorm te geven. Dit symposium laat zien

dat nog veel meer moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren,

ook op andere onderdelen dan recycling. In de toekomst zal circulair ondernemen

onderdeel zijn van ieder bedrijf en ieder product. Dit symposium maakt

de circulaire economie toegankelijk, laat ziet hoe het kan en helpt u op weg.

afwisselend programma dat naast alle topsprekers ook een serie mooie praktijkvoorbeelden

zal presenteren. Het Recyclingsymposium wordt gehouden

op woensdag 17 november en is verbonden aan de Vakbeurs Recycling te

Gorinchem, die u na afloop gratis kunt bezoeken.

Een uitstekende ontmoetingsplaats voor uw circulaire ambities en ideeën.

Gevarieerde en selecte sprekers

Interessante en actuele presentaties vanuit overheid en bedrijfsleven, dat

bent u gewend van het Recyclingsymposium. Vast staat dat u deskundig en

gevarieerd wordt geïnformeerd over actuele zaken die in recycling en circulaire

economie relevant zijn. Op www.recyclingsymposium.nl is het volledige

programma in te zien en te downloaden en ziet u wat u mist wanneer u

besluit om niet te komen. Ook kunt u zich via deze website inschrijven, de

toegang voor leden van de organiserende partners is gratis, bent u geen lid

dan wordt u een kleine vergoeding in de kosten in rekening gebracht.

Traditie

Het Recyclingsymposium heeft inmiddels een vaste plaats verworven. Ook

dit jaar mag dit evenement niet in uw agenda ontbreken. Het levert een

WWW.BRBS.NL

50 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Een greep uit onze merken:

• Donaldson

• Argo-Hytos

• Cimtek

• Fleetguard

• Hifi Filter

• Mann Filter

• NTF-NTZ

• Parker Racor

• Separ

• SF Filter

• Stauff

• Ventox Overdruk

• Wyckomar

• DeBug Magnet

ZEEFVERHUUR.NL

Haalt met U eruit

wat er in zit!

info@zeefverhuur.nl

+31(0)6 43 58 24 60

Zeefverhuur_RecycleProNederland_DEF.indd 1 04-02-21 11:18


24/7 SERVICE, ONDERHOUD, MONTAGE KENNIS EN KNOW-HOW

‘WE KUNNEN ALLES IN EIGEN HUIS MAKEN,

MONTEREN EN ONDERHOUDEN’

REMA TIP TOP - TSN is met vijf vestigingen marktleider in Nederland op het gebied van transportbanden. TSN staat voor Transportbanden

Service Nederland, bestaat al bijna 50 jaar en valt sinds 2015 onder het Duitse REMA TIP TOP, fabrikant van onder andere lijmen, rubbercomponenten

en wielservicematerialen. Het bedrijf haalt ongeveer de helft van zijn omzet uit service en onderhoud en levert verder aan alle

grote machinebouwers.

Tekst Armand Landman | Beeld REMA TIP TOP – TSN

Montage transportband mobiele zeef.

52 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Service en onderhoud.

Montage aandrijf- en keertrommels.

“Wat ik altijd graag hoor is als klanten tegen me

zeggen: ‘Martijn, als we jou bellen, weten we dat

het goedkomt en er niet pas een week later eens

iemand komt kijken’.” Aan het woord is Martijn

Stok, directeur bij REMA TIP TOP - TSN. “Niet voor

niets hebben we de voorraad van onze vijf vestigingen

afgestemd op de locatie en de specifieke

klanten van die vestiging. Zodat we altijd razendsnel

de juiste onderdelen op de juiste plek hebben.

Dat is onze kracht en de voornaamste reden

dat we marktleider zijn.”

Want de responstijden bij de eindgebruikers van

REMA TIP TOP - TSN-producten bedragen volgens

Stok maximaal twee uur. “En dan zijn we ook echt

aan het werk en lossen we het probleem op. Een

kolencentrale kun je moeilijk afschakelen omdat

de aanvoer van kolen stokt. Dat is nogal kostbaar.”

TSN maakt geen eigen constructies. Klanten zijn

de machinebouwers die complete constructies

voor verschillende branches - waaronder landbouw,

industrie, op- en overslag en recycling - maken.

TSN levert niet alleen de componenten voor

de transportbanden - rollen, banden, reinigers,

stuursystemen en aandrijf- en keertrommels - maar

levert ook 24/7 service, onderhoud, montage,

kennis en knowhow. “Dat is waar TSN voor staat”,

zegt Stok. “Vaak zijn we ook onderhoudspartner

bij de eindgebruikers.”

24/7 service

TSN is al bijna 50 jaar een one-stop-shop op het

gebied van transportbanden. Stok: “En we zijn

een echt 24/7 servicebedrijf. We kunnen - zeker

sinds we onder de paraplu van REMA TIP TOP vallen

- heel veel zelf. We hebben een eigen rol- en

trommelfabriek, eigen vulcanisatiematerialen en

een aantal transportbandfabrieken. We kunnen

dus alles in eigen huis maken, monteren en onderhouden.

Dat is de reden dat grote bedrijven

in verschillende branches graag met ons werken.”

TSN is niet alleen goed in het vulcaniseren van

rubber en het koud verlijmen van transportbanden,

het onderscheidt zich met name door het

snelle en gedegen onderhoud en service.

Martijn Stok, directeur REMA TIP TOP -TSN .

REMA TIP TOP - TSN draagt met zijn uitstekende

servicenetwerk en de geleverde componenten dan

ook flink bij aan de florerende recyclingbranche.

Volgens Stok is het ongekend hoe goed we in Nederland

zijn in het steeds beter en verfijnder sorteren

van afvalstromen. Nederland loopt daarin

voorop in de wereld. TSN levert producten aan

deze groeiende en uiteenlopende branche met

veel specifieke eigenschappen. Mede door de kennis

en ervaring van REMA TIP TOP - TSN kunnen

Nederlandse machinebouwers wereldwijd hun

kennis over recyclinginstallaties verkopen. ❚

‘Vaak zijn we ook onderhoudspartner bij de eindgebruikers’

Montage elevatorband.

Service en montage mobiele breker.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

53


VAKBEURS RECYCLING VORMT BELANGRIJK

MOMENT IN DE AGENDA VAN AFVALSECTOR

Dit najaar zijn de eerste vakbeurzen weer van start gegaan. Zo heeft ook Easyfairs weer haar eerste beurzen succesvol afgesloten. Het

positieve sentiment bij zowel bezoekers als exposanten en de goede bezoekersaantallen en -kwaliteit geven vertrouwen voor een succesvolle

editie van Recycling. De ambitie voor 150 exposanten op het gebied van recyclingtechniek & afvalmanagement is ruim voor datum gehaald.

Dit benadrukt nog maar eens de wens en behoefte om met de afvalsector samen te komen na lange tijd.

Op 16, 17 en 18 november is het dan eindelijk zover: Evenementenhal Gorinchem

opent dan eindelijk weer haar deuren voor de afvalprofessionals. Exposanten

kunnen niet wachten om hun nieuwste producten, toepassingen, diensten

én oplossingen te tonen op het gebied van recyclingtechniek & afvalmanagement.

De focus deze editie ligt op laagdrempelig netwerken en kennisdeling.

Uiteraard veilig en gastvrij onder het genot van de gebruikelijke gratis catering.

Afvalmanagement goed vertegenwoordigd

Met partijen als PreZero, EcoSmart|Renewi, De Bries, Waste Vision, VDL,

Bramidan, Europress, Retourmatras, Van Werven, Afvalgids.nl én meer zet

vakbeurs Recycling een flinke stap in het segment Afvalmanagement. Onder

andere helpen deze partijen een afvalproces te optimaliseren met hun kennis

en netwerk in de markt. Een groei in bezoekers van Vakbeurs Recycling

zal dan ook voornamelijk komen uit het segment met bedrijven met grote

afvalstromen. Vakbeurs Recycling bouwt hiermee aan een toekomst waarin

wettelijke plichten, circulaire ambities en kostenbesparende mogelijkheden

voor afvalbeheer niet weg te denken zijn en speelt in op de groeiende vraag

naar een goed platform voor afvaloplossingen.

Brancheverenigingen sluiten zich aan

De beurs wordt als jaarlijks netwerkmoment omarmd door brancheverenigingen

in de markt. Dit is terug te zien in de drukbezochte side-events zoals het Recyclingsymposium

en jaarvergaderingen en kennissessies van brancheorganisaties

als BRBS Recycling, VERAS, ENVAQUA, MRF, NRK Recycling en PlasticsEurope.

Kennisprogramma met nieuwe sterke partners

AFVALMANAGEMENT DINSDAG

Dinsdag 16 november staat in het teken van Afvalmanagement. Renewi geeft

de sessie “Van Facilitair Naar Circulair: hoe organiseer je de eerste schakel in

de Afval-en Grondstoffenmanagement?”. Aansluitend geeft de Expertgroep

Waste Management van ENVAQUA de sessie “Schone compost uit vuil afval:

Kan dat?”. Renewi geeft tevens op de woensdag nog een inspirerende sessie

over ketensamenwerking.

Let op! De beursdinsdag heeft een nieuwe openingstijd gekregen, namelijk

van 10:00 tot 17:00 uur, om zo ook bedrijven en gemeenten de ruimte te

geven om overdag Recycling te kunnen bezoeken.

SLOOP & RECYCLING WOENSDAG

Renewi trapt de woensdag af met de sessie “Circulaire innovaties versnellen

door ketensamenwerking”. Woensdag 17 november staat verder in het teken

van Sloop & Recycling. Purified Metal Company geeft een sessie over hun

innovatieve en unieke aanpak op het gebied van “Recycling van (asbest)

vervuild staalafval”. MSO Circulair spreekt aansluitend over “Met synergie

bouwen aan een circulaire toekomst” Deze dag is tevens het jaarlijkse Recyclingsymposium

van BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS over “Ketenontwikkeling

in de Circulaire Economie”.

KUNSTSTOF RECYCLING DONDERDAG

Donderdag 17 november staat in het teken van de jaarlijkse Kunststof Recycling.

Zo geeft de Federatie NRK (Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie)

de sessie “Samen verduurzamen! Redesign en Recyclaat inzetten”.

Aansluitend verzorgt TNO de sessie “bouwen aan de plastics waardeketen,

van volume tot kwaliteit”. Vervolgens sluit PlasticsEurope af met “Chemische

recycling van plastics. Hoe maken we de ambities waar?”.

Statisch Demoplein binnen

Aankomende editie is er helaas geen live Demoplein buiten. Nu wordt het

Demoplein binnen verder uitgebreid met statische machines en toebehoren.

In aanloop naar 2022 zal er weer gebouwd worden aan een volwaardig Demoplein

waarbij live demonstraties mogelijk zijn. Bezoekers hebben deze editie

dus wel de mogelijkheid om kennis te maken met de grote recyclingmachines

op de beursvloer zelf.

Breng een bezoek aan Vakbeurs Recycling

Ervaar de gastvrijheid van Recycling zelf en bezoek op onderstaande beursdagen

hét nationale vakevent voor afvalsector. Ontmoet een divers aanbod

aan leveranciers, netwerk met branchegenoten en volg actuele sessies in het

kennistheater. Binnen één dag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

En dit alles ervaart u onder het genot van gratis catering! Bestel

uw ticket gratis via www.recyclingvakbeurs.nl met code 2644. ❚

Blijf op de hoogte!

www.vakbeursrecycling.nl | LinkedIn: recycling-vakbeurs

twitter: @Recycling_EH | Facebook: @recyclingvakbeurs

BEZOEKADRES: Easyfairs Evenementenhal | Franklinweg 2

4207 HZ Gorinchem | T: +31 (0)523 289 818

54 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DEELNEMERSLIJST

H118 Aaltens Constructiebedrijf BV

A127 Addictive Media - Schroot!

F103 Alpac kunststof bakken en pallets B.V.

D104 Aquaco BV

F104b ARS Rental

B116 ATWT Europe BV

E112 Avermann Nederland B.V.

H113 Axtra Voorzetapparatuur BV

C116 Bakker Magnetics B.V.

C112 Banzo Engineering BV

A106 BeePro BV

B115 Best - Hall Benelux

A112 BHS-Sonthofen GmbH

I132 BIA bv

E102 Bigbagstore.nl

G114 BLW Visser bv

H129 BMAIR International B.V.

E115 Boa Recycling Systems BV

C115 Bollegraaf Recycling Solutions

B108 BPS Recycling en Bouwstoffen B.V.

D105 Bramidan B.V.

G.123 BRBS Recycling - Branchevereniging

Recycling Breken en Sorteren

J110 Breston BV

F104c Brickbin

H101 Brigade Electronics bv

H124 Bronneberg BV

H112 C. van der Pols & Zn. B.V.

G126 Cash Support B.V.

I118 Cela Machinerie BV

D112 Ciris Software

B120 Colubris Cleantech B.V.

A108 Cookson Drijfhout

B110 CRACO GmbH

J117 CVB Ecologistics BV

C127 Dahua Europe

G102 De Bries

A122 De Jong & Lavino

C114 De Rooij Milieutechniek BV

B106 Demarec - Demolition and

Recycling Equipment BV

I131 Demtech BV

I108 DLC b.v.

B104 DLS - Drive Line Systems BV

A.110 Doorveen B.V.

E126 Duim techniek

G104 Ecosmart Nederland

A101 Eisma Industriemedia B.V.

I124 Eurol BV

F105 Europress Benelux NV

D120 Europress Umwelttechnik GmbH

D110 FIRE STOP Holland BV

D124 FleXiever

I119 Fortop Automation & Energycontrol

D102 Freshfilter & Ventox

G128 G.M. Damsteegt BV

I104 Geesink Norba Benelux

C123 Geha-Laverman

J127 Gerlasco BV

C129 GM Recycling

C124 Goudsmit Magnetic Systems BV

F104d GreenRoutes

C120 Groeneveldt Grijpers BV

D108 H&G Entsorgungssysteme GmbH

J113 Heffiq

C125 HEICO Benelux B.V.

G118 Herwijnen Machinery BV

G.106 Hikvision Europe B.V.

D116 HKS THE METAL COMPANY

H102 HL ECO Services

D123 HSM GmbH + Co. KG

A120 IFE Benelux

H132 INDECO Northern Europe

F104a Innotech Kramer V.O.F.

C101 InSus B.V.

E122 Jager Meng- en Recyclingtechniek BV

G101 Jansen Hydrauliek Service

F124 K.W. Supply Magneetsystemen BV

G120 Kadant Paal GmbH

F125 Kok Lexmond BV

G.124 Kooi

F102 Kunststof Recycling Nederland BV

B114 Loon- en Verhuurbedrijf Fuhler BV

H121 Losberger de Boer

H119 Lüra Stalenkeerwanden | RH Trading BV

B.122 Machinefabriek Emmen BV

E123 MATECH BV

I128 MB Dustcontrol BV

C107 Metaalwerk Arie Belo B.V.

E111 Mirec B.V.

E106 Movexx International B.V.

B107 Mr. FIll

J128 Muller Beltex B.V.

D132 Mutsaerts International

F118 N.M. Heilig B.V.

G130 New West Gypsum Recycling

I123 Notenboom Techniek BV

H125 OMS4Business B.V.

B129 Overdie Metals BV

H131 Panizzolo Recycling Systems

D121 PK Olie BV

I130 Pon Equipment B.V.

C102 PreZero Nederland

H116 Q-Process BV

H122 Recuperma

A104 Retourmatras BV

E124 Reukema

A103 Rigter Handelsonderneming BV

E116 RKR Recycling BV

E119 RvB Groep

G.110 Schenk B.V.

F109 Schoeller Allibert

H114 Sherpa Mini-Loaders

D106 SKIAlabs

E117 Smart Equipment

G117 SMET RENTAL BV

G103 SSI SCHÄFER B.V.

F131 Stoevelaar Machinery

C110 SULO Nederland BV

F111 Techsperts BV

F120 Ter Horst Groep

B119 TOMRA Sorting

H127 Trelleborg Wheel Systems

Netherlands B.V.

C133 Troost Machinehandel BV

H130 Tuytel Groep BV

J126 U Gaat Bouwen BV

J123 V!P safety BV

A105 Van ‘t Hof

E120 Van Bemmel Recycling -

Van Laecke Group

B111 Van der Spek-Vianen BV

A101a Van Iersel Luchtman NV

D126 Van Pelt Recycling BV

C106 Van Werven

C111 VAV Conveyor Components & Solutions

J130 VD Betontech

H106 VDL Containersystemen,

Bevako Hydraulics, VSU

G105 VDL Industrial Products B.V.

H110 VE-TEC BV

E114 Veco Vos B.V.

G122 Vermeer Benelux BV

I116 Vision Partners

F121 Visscher Separators BV

E105 Waste Vision

I101 WELVAARTS WEEGSYSTEMEN

I120 Wiejelo Equipment BV

A115 Wirtgen Nederland BV

F129 ŽDAS, a.s.

F123 Zeefverhuur.nl

J104 ZenRobotics Ltd.

Match & Meet

Business Lounge

Afvalgids.nl

Business Lounge Vakbeurs Recycling

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

55


DEELNEMERSLIJST EN PLATTEGROND

DEELNEMERSLIJST EN PLATTEGROND

SMO / Flexiever

Standnummer

D126

RvB Groep

Standnummer

E119

DemTech

Standnummer

I131

BEEPRO BV

Standnummer

A106

SMET RENTAL BV

Standnummer

G117

Stoevelaar Machinery

Standnummer

F131

Bronnenberg BV

Standnummer

H124

BLW Visser BV

Standnummer

G114

Geha Laverman BV

Standnummer

C123

Van Werven

Standnummer

C106

Van der Spek-Vianen

Standnummer

B111

Herwijnen Machinery

Standnummer

G118

Muller Beltex B.V.

Standnummer

J128

Van Laecke Group / Van Bemmel Recycling

Standnummer

E120

Mirec B.V.

Standnummer

E111

K.W. Supply Magneetsystemen BV

Standnummer

F124

N.M. Heilig B.V.

Standnummer

F118

Smart Equipment

Standnummer

E117

Drive Line Systems

Standnummer

B104

IFE Benelux

Standnummer

A120

56 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


INZAMELING & AFVALMANAGEMENT

SORTEREN & VERWERKEN

SLOOP & RECYCLING

Exposanten

Entree

Receptie

ENTREE

GARDEROBE

DEMO AREA

(Buiten)

Rethink

Expo

Start-up

Paviljoen

Kennistheater

DEMO AREA

Bezoekerscatering

Bezoekerscatering

Business

Lounge

Match &

Meet

Netwerk

Paviljoen

WELCOME AREA

Aanmelden

Demo Area

12m²

12m²

15m²

15m²

18m²

18m²

16m²

16m²

16m²

20m²

32m²

24m²

24m²

42m²

8m²

16m²

20m²

12m²

12m²

18m²

32m²

32m²

77m²

42m²

28m²

15m²

42m²

12m²

15m²

9m²

15m²

18m²

15m²

36m²

24m²

18m²

15m²

24m²

16m²

16m²

30m²

9m²

49m²

18m²

24m²

15m²

24m²

15m² 9m²

30m²

24m²

15m²

24m²

16m²

16m²

12m²

20m²

20m²

12m²

20m²

18m²

15m²

15m²

9m²

15m²

18m²

12m²

32m²

18m²

9m²

20m²

12m²

20m²

32m²

16m²

28m²

24m²

15m²

20m²

20m²

18m²

20m²

28m²

24m²

24m²

15m²

24m²

15m²

20m²

15m²

18m²

20m²

12m²

36m²

24m²

X

36m²

18m²

18m²

21m² 21m²

12m²

96m²

24m²

18m²

30m²

9m²

75m²

36m²

18m²

18m²

12m² 12m²

32m²

16m²

20m²

40m²

28m²

20m²

27m²

18m²

18m²

12m²

15m²

15m²

15m²

36m²

24m²

24m²

28m²

24m²

24m²

24m²

24m²

24m²

24m² 18m²

18m²

18m²

18m²

18m²

18m²

18m²

9m²

9m² 18m²

18m²

21m²

10m²

60m²

16m² 12m²

12m²

24m²

16m²

9m²

16m²

15m²

15m²

15m²

24m²

24m²

9m²

15m²

Binnenplaats

A101

A104

A103

A105

A106

A115

A108

A112

A116

A120

B104

B107

B118

B110

B108

B122

C101

C110

C111

C114

C112

C116

C115

C121

C120

C102

D112

D121

D120

D124

D130

D102

D104

D108

E112

E114

E117

E120

E119

E124

E126

E106

E102

F111

H130

F124

I131

F102

G114

F118

G122

G124

H106

H112

H114

G117

H119

H124

H122

H101

I120

G103

G110

G112

I116

G118

E115

A122

B111

B115

B114

B120

B126

G131

C123

C125

C129

D116

D123

D126

F129

E111

E116

E123

E130

F125

H132

F103

F105

G101

G104

24m²

32m²

I104

I106

16m²

J103

G106

G123

H113

H118

H121

I124

H102

I118

J117

J119

J123

I128

G125

J113

J116

J126

J127

J128

H127

F109

J104

J110

G126

G128

I132

I130

G132

G130

H125

F121

D132

B129

H129

H131

G102

G120

F123

E122

A110

I123

C107

C124

D110

F

104

D

A

B

C

C134

J130

B116

H110

I110

C133

A127

J132

G129

I119

C106

I101

D105

D106 E105

F120

G105

H116

E127

D128

C127

B125

A124

E132

F131

F126

F130

B119

A118

B106

F128

57

RecyclePR

.NL

RecyclePR

.nl


NIEUW! Tigerbite 400 mini breker

www.tigerbitebenelux.be

DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI- ZEVEN

De FleXiever zeefmachines worden geproduceerd door machinebouwer

SMO uit Eeklo (België) en worden toegepast voor het zeven van verschillende

materialen en producten in een grote diversiteit aan sectoren en industrieën.

Contacteer ons voor meer info, demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Bezoek onze website en ontdek ons volledige gamma!

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

WWW.FLEXIEVER.BE

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be


VAN MOBIELE ZEEFINSTALLATIES

SMO / Flexiever

Standnummer

D126

De Mini Screener Trailer.

TOT MINI CRUSHER

Machinebouwer SMO uit het Belgische Eeklo laat in Gorinchem weer een aantal mobiele zeefinstallaties van het eigen merk Flexiever zien.

Daarbij toont het ook de Tigerbite 400 mini crusher waar het bedrijf sinds kort de exclusieve dealer voor Benelux voor is.

Tekst Armand Landman | Beeld SMO

Sales manager Michael De Craene van SMO somt

de machines op die de Belgische machinebouwer

laat zien op de vakbeurs Recycling. “De FleXiever

Garden is een budgetvriendelijke zeefmachine

voor bedrijven en particulieren die maar sporadisch

producten moeten afzeven. De zeefmachine

kan ingezet worden in de meest uiteenlopende sectoren

en is ook geschikt voor particulier gebruik.”

FleXiever Garden is een zogenaamd ‘kruiwagen’-

model en beschikt over een praktisch elektrisch

aangedreven 1-deks mini-zeef. Daardoor is de machine

eenvoudig verplaatsbaar en kan ze overal

ingezet worden. Ze kan beladen worden met een

schop of via een transportband.

De Flexiever Mini Screener kent ook een aantal

voordelen. Zo werkt de machine op 220 volt, wat

hem praktisch overal inzetbaar maakt. Bovendien

is de zeef geluidsarm en kan de hellingsgraad heel

gemakkelijk worden ingesteld. Ook kan de vibratie

van de trilmotor apart ingesteld worden. De maasopeningen

van de zeefnetten zijn verkrijgbaar

vanaf 0.5×0.5mm wat ervoor zorgt dat de machine

voor heel veel industriële toepassingen ingezet

kan worden. “Die netten zijn overigens binnen

vijf minuten te verwisselen”, zegt De Craene. “En

we hebben heel veel verschillende zeeffracties op

voorraad liggen.” Zo is het ook mogelijk om de

machines uit te rusten met twee dezelfde zeefnetten

waarbij dan een zeefoppervlakte ontstaat van

360x90cm (=3,24m²). Of de gebruiker plaatst

verschillende netten waardoor er in drie fracties

afgezeefd kan worden.

Bij de MS Trailer Basic kan manueel worden uitgesorteerd

aan het zeefdek en de machine kan uitgerust

worden met een vernevelinstallatie inclusief

waterpomp en reservoir van 50 liter.

De machine kan aangevuld worden met een minigraver,

bobcat, schop en transportband en is geschikt

voor het zeven van compost, zwarte grond,

zand, houtchips, granulaten, biomassa, insecten,

steenkool, aardappelen en zaden.

De MS Trailer staat in rijmodus in de lengterichting

van de aanhangwagen. Wanneer er gezeefd

wordt, draait de Mini Screener 90 graden. Hierdoor

valt de grove en fijne fractie links en rechts

van de aanhangwagen en wordt er zo altijd een

vrije doorgang gecreëerd.

De Tigerbite 400 crusher, waarvan SMO sinds kort

het dealerschap in handen heeft, is in staat om 6

ton per uur te verkleinen. De machine kan onder

andere asfalt, bakstenen, en glas breken. De breker

is slechts 730 mm breed, wat zorgt voor een

gemakkelijke doorgang en manoeuvres in krappe

ruimtes. De transportband kan simpel opgevouwen

worden. Dat zorgt samen met het gewicht van de

machine (968 kg) voor een efficiënt transport. ❚

‘De MS Trailer staat

in rijmodus in de

lengterichting van de

aanhangwagen’

De Tigerbite 400 crusher.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

59


Terreinuitbreiding

of een nieuwe

locatie?

Engineering & uitvoering

Vloeistofdicht

Onderhoudsarm

Marktleider realisatie

recyclingterreinen

Benieuwd naar onze referenties?

Kom langs bij stand E119 op de

Vakbeurs Recycling!


TERREINUITBREIDING OF EEN NIEUWE LOCATIE?

ONDERHOUDSVRIJE VLOEISTOFDICHTE VLOER

RvB Groep

Standnummer

E119

‘Marktleider in het aanleggen

van onderhoudsvrije

vloeistofdichte vloeren’

Net als bij vloeistofdichte vloeren van beton of asfalt dringt er volgens de RvB Groep niets door tot de bodem.

Bij veel recyclingbedrijven is het een jaarlijks terugkerende kostenpost: onderhoud aan de vloeistofdichtheid van de werfvloer. Want door

het gebruik van zwaar materieel, grove materialen en een slecht draagkrachtige ondergrond, blijft een vloeistofdichte vloer lang niet altijd

vloeistofdicht. De RvB Groep uit Harderwijk heeft de oplossing.

Tekst Armand Landman | Beeld RvB Groep

Als recyclebedrijf heeft u te maken met eisen aan

de vloeistofdichtheid van uw terrein. De werkzaamheden

die u uitvoert om materialen opnieuw te

kunnen gebruiken, kunnen bodembedreigend zijn.

Met bodembeschermende maatregelen voorkomt

u problemen en weet u zeker dat uw terrein of constructie

door de periodieke keuring heen komt. De

RvB Groep uit Harderwijk is erin geslaagd een onderhoudsvrije

vloeistofdichte vloer te ontwikkelen

met een hoge levensduur. Ook bij intensief gebruik

(op- en afladen van containers, schrootverwerking

of andere zwaar mechanische activiteiten) komt de

vloeistofdichtheid niet in het geding. Door tijdens

de aanleg van het terrein onder de verharding en

fundering de vloeistofdichte onderlaag aan te

brengen, blijft het terrein vloeistofdicht. Wanneer

de verharding aan de oppervlakte beschadigingen

en gaten vertoont, vraagt dit niet direct om onderhoudswerkzaamheden.

Reparaties aan de verharding

kunnen dan ook op een voor u geschikt moment

worden uitgevoerd. Door de jaren heen is RvB

Groep uitgegroeid tot marktleider in het aanleggen

van onderhoudsvrije vloeistofdichte vloeren.

Doordat de vloeistofdichte functie onder het terrein

zit, hebben beschadigingen door knijpers,

schaven, scheuren of op- en afladen van containers

geen invloed op de levensduur. Een werf

blijft voor tientallen jaren vloeistofdicht. Net als

bij vloeistofdichte vloeren van beton of asfalt

dringt er volgens de RvB Groep niets door tot de

bodem. Aanpassingen aan het terrein zijn echter

makkelijker en goedkoper en iedere zes jaar

wordt de vloer opnieuw gekeurd. ❚

Is deze oplossing ook interessant voor uw

bedrijventerrein? Of wenst u meer informatie? Kom

dan langs bij stand E119 op de Vakbeurs Recycling!

Ook bij intensief gebruik (op- en afladen van

containers, schrootverwerking of andere zwaar

mechanische activiteiten) komt de vloeistofdichtheid

niet in het geding.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

61


De oplossing voor uw stof overlast.

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

+31-622935290 Info@beepro-bv.com www.beepro-bv.com

Naamloos-5 1 05-01-21 15:05


De volgende generatie

sloopscharen

Sinds de Japanse fabrikant van uitrustingsstukken NPK anderhalf

jaar geleden de sloopscharen van Genesis inlijfde, is DemTech uit

Zoeterwoude ook dealer voor Genesis in de Benelux. In de afgelopen

anderhalf jaar heeft DemTech veel ervaring kunnen opdoen met de

schrootscharen en al veel klanten kunnen voorlichten. Om die reden

neemt DemTech een Genesis GXT 445 met penverbinding voor een

Volvo EC300 mee naar de Vakbeurs Recycling.

DemTech

Standnummer

I131

De Genesis XT mobiele scharen zijn volgens DemTech “de volgende generatie

schaar in de branche, ontworpen om schroot efficiënter te verwerken.” Ze

zijn minder groot en zwaar dan andere schrootscharen en bevinden zich qua

zwaartepunt dichter bij de graafmachine. En dat betekent dat er modellen

kunnen worden gemonteerd op graafmachines die voorheen alleen kleinere,

minder krachtige scharen konden dragen. De specifieke positionering van het

hoofdlager maximaliseert de snij- en breekkracht. Het exclusieve gebruik van

hoogwaardige componenten maximaliseert betrouwbaarheid met minimale

onderhoudsvereisten.

Stof te lijf met kant-en-klare

container vol schuim

Onder de merknaam BeeFoam brengt BeePro BV al meer dan twintig

jaar een stofbestrijder op de markt die niet werkt met water, maar

met schuim. In de nieuwste toepassing wordt die oplossing geleverd

in kant-en-klare 8-voetscontainers. Op de plaats van bestemming

hoeft alleen de stekker nog in het stopcontact en de waterleiding

aangesloten te worden.

BEEPRO BV

Standnummer

A106

“Op dit moment is er weer een aantal van die containers op weg naar Oostenrijk

en Oost-Europa”, vertelt Wybren Beeksma van BeePro uit het Friese

Deinum. “De volledige schuiminstallatie inclusief vloeistof bouwen we in een

container. Vervolgens hoeft er op de plek waar de stofbestrijding wordt ingezet

alleen nog maar stroom, water en lucht te worden aangesloten. Uit de

containers hangt een slang en die moet op een bluspunt op bijvoorbeeld de

transportband worden aangesloten. En dan heb je er verder geen omkijken

meer naar.”

De nieuwe toepassing van het beproefde concept maakt de vinding van

Beeksma plug-and-play. En dat scheelt een hoop aansluitwerk op locatie.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

63


Verhuur van mobiele

recyclingmachines.

www.smetrental.com

In elke categorie verschillende merken

om u een totaaloplossing te bieden

Naamloos-2 1 23-04-2021 11:15

INNOVATIEVE H2PRO MOBIELE ZEEF

TE ZIEN OP STAND F130

Stoevelaar Machinery

Wolfveldseweg 1a

7737 PK Stegeren

T. +31 (0)529 408170

info@stoevelaar-machinery.nl

www.stoevelaar-machinery.nl


Uitgebreid gamma aan (semi-)

mobiele recyclingmachines

Op de beursstand laat Smet Rental bezoekers graag kennis maken

met hun immer uitgebreid gamma aan (semi-) mobiele recyclingmachines,

dat ondertussen reeds meer dan 150 machines telt. Bent

u op zoek naar uw ultieme partner voor al uw recyclagetoepassingen?

Dan bent u bij Smet Rental, op stand G117 aan het juiste adres.

Smet Rental gaat met u op zoek naar een oplossingsgerichte samenwerking

voor zowel kleine campagnes als projecten op de langere

termijn. Wat voor hen echt belangrijk is? Een persoonlijke aanpak

én tevreden klanten.

Op de Vakbeurs Recycling in Gorinchem richt het welgekende verhuurbedrijf

in het bijzonder de aandacht op ‘Smet Machinery’. Bij Smet Machinery ligt de

focus op de verkoop van nieuwe en tweedehands machines. Klanten kunnen

steeds rekenen op de uitgebreide service en expertise bij de aankoop van een

machine. Aldaar de slogan ‘experience you can trust’.

Dat Smet Machinery subdealer is voor Noord-Frankrijk van het Finse merk Tana, is

reeds bekend. Op de vakbeurs wel een nieuwe primeur: “Recent zijn we exclusief

Benelux-dealer geworden van het Franse merk Precimica. Hierdoor krijgen we de

kans om met Smet Machinery in te spelen op de prangende problemen die de

SMET RENTAL BV

Standnummer

G117

dag van vandaag nog steeds sterk aanwezig zijn als het over het recycleren van

banden gaat. Door nog meer in te zetten op digitalisatie en een doorgedreven

service, weten wij dat we klaar zijn voor de toekomst”, zegt Stefaan Smet trots.

Al sinds 1973 is Precimeca dé specialist in het shredden van banden. De specifieke

brekers worden voornamelijk gebruikt voor het versnipperen van onder

andere autobanden, tractorbanden en vrachtwagenbanden. Het eindproduct

kan op deze manier zeer efficiënt gerecycleerd worden. De Precimeca shredders

zijn beschikbaar in zowel mobiele als stationaire uitvoeringen, waardoor

deze vrijwel overal inzetbaar zijn.

Primeur: instelbare zeefinstallatie

Stoevelaar Machinery is erin geslaagd om samen met een aantal

partners een uniek zeefsysteem te bouwen. De zeefmachine wordt

gebouwd in Duitsland en heeft een zeefoppervlakte van maar liefst

24m 2 . Dit oppervlakte is verdeeld over twee sterrendekken waarvan

het bovenste dek traploos versteld kan worden in een grotere of

kleinere fractie, bijvoorbeeld tussen 40 en 80mm of 70 en 140mm. U

heeft dus nooit meer discussies met uw klant over de grootte van

het eindproduct: wil de klant een andere fractie? Geen probleem. Dat

is ter plaatse en binnen een minuut met één draai aan de knop aan te

passen, zonder eerst een andere machine in te zetten.

De nieuwe machine van Stoevelaar - te zien op Vakbeurs Recycling - is uitgerust

met een rupsonderstel en heeft een eigen gewicht van circa 31,5 ton.

De machine kan desgewenst volledig op elektriciteit van het net draaien en

door een een eigen powerpack die ook de generator aandrijft. Hybride dus.

Stoevelaar ontwierp de machine in nauwe samenwerking met de firma FUHLER

uit Emmen, één van de grootste loonbedrijven in de Benelux. De eisen van

FUHLER waren niet gering: de grootste mobiele zeefinstallatie voor compost of

Stoevelaar Machinery

Standnummer

F131

afvalhout met een perfect eindproduct en een abnormaal hoge capaciteit. De

machine wordt in november afgeleverd bij FUHLER, die er een mini zeeftrommel

voor achter een auto bijbestelde om zo alle markten te kunnen bedienen.

Het assortiment van Stoevelaar Machinery bestaat uit premium recycling

machines die het mogelijk maken allerlei soorten recyclebaar materiaal te

verkleinen, scheiden en sorteren tot een halffabricaat of eindproduct. Het

nieuwe mobiele zeefsysteem kan in drie formaten worden geleverd en volledig

naar de klantwens worden samengesteld. Stoevelaar beantwoordt al uw

vragen en begeleidt u graag door de wonderen der zeef- en recyclingtechniek.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

65


Met 75 jaar kennis en ervaring uw leverancier en service partner

voor al uw schroot- en metaalverwerkingsmachines

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen | Rotorscharen

Elektromotorenkraker | Hamermolens | Schrootgrijpers | Rollensnijders

Schrootscharen | Autopletters | Schrootpersen | Depollutie systemen

Autopersen | Shredders | Hamermolens | Briketteerpersen | Kleuren scheiders

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492-591900

H124

RECYCLING BRANDEN ONDER

CONTROLE, GERUST SLAPEN.

Voortijdige detectie, automatische blussing,

bewezen functionerende en betrouwbare techniek.

Al veel verwoestende branden met dit Infrarood

detectiesysteem voorkomen. Laat u overtuigen

door de ervaringen van onze klanten.

Cromhoffsbleekweg 146 7513 EW, Enschede - Nederland - (+31) 53 4319661 - info@blwvisser.nl - www.blwvisser.nl


Nieuwe optische scheider

voor kabelrecycling

Bronneberg neemt voor de 11de keer deel aan de Vakbeurs Recycling

in Gorinchem. Tijdens deze editie van de beurs heeft Bronneberg

gekozen voor een iets kleinere stand. Er zullen minder machines

tentoon worden gesteld dan voorheen, maar de focus zal eerder

liggen op het videomateriaal wat op de schermen worden getoond.

Bronnenberg

Standnummer

H124

Hiermee zal Bronneberg haar bekende producten en diensten laten zien maar

tevens een aantal nieuwe producten presenteren.

Nieuw voor Nederland en België is de recent gestarte vertegenwoordiging

van Iris-Mec depollutie-systemen. Op de internationale markt is Iris-Mec reeds

een bekende speler echter voor de Benelux en Duitsland was hiervoor nog

geen echte verdeler. Iris-Mec nu dus bij Bronneberg.

Een volgende ‘nouveauté’ is de Bronneberg ‘optische scheider’ voor kopergranulaat.

Een nieuwe innovatie met name interessant voor de kabelrecyclingbranche.

Deze nieuwe scheider is in staat kopergranulaat op een 99 procent

zuiverheid te brengen.

Bezoek stand nummer H124 van Bronneberg en maak kennis met deze

nieuwe producten!

Vroegtijdige branddetectie en

automatische blussystemen

BLW Visser demonstreert op de Vakbeurs Recycling diverse opties

voor het vroegtijdig detecteren van broeibranden en branden in

het algemeen. De systemen zijn meer dan een oplossing met infraroodcamera’s:

deze systemen zijn intelligent en hebben hun werking

bewezen. Als enkel een infraroodcamera wordt toegepast, is dat

niet meer dan een vlammendetector. BLW Visser weet echter ook

hoe je dit systeem correct inzet. En dat kan alleen met de aanvullende

intelligentie.

BLW Visser

Standnummer

G114

De systemen zijn dan ook voorzien van een VdS Approval en zijn gepatenteerd.

Wees gerust: een brand is bij BLW Visser verzekerd in goede handen!

Sinds 2020 heeft verzekeraars collectief VdS het systeem voorzien van hun

goedkeuring voor het gebruik als voortijdige branddetectie. Nieuw is de software

update waardoor automatisch geblust kan worden, nauwkeurig gericht

op de vuurhaard of broeiplek.

Het systeem is uit te breiden met afstandsmeting en rookdetectie. Met dit systeem

zijn foute en onnodige meldingen tot een minimum (zelfs nul) te reduceren.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

67


SAMENWERKEN

IN SLIJTTECHNIEK

Grote Tocht 27, 1507 CG Zaandam, T +31 75 653 98 00

Distributieweg 31, 2404 CM Alphen a/d Rijn, T +31 172 47 51 53

geha-laverman.com E info@geha-laverman.com

In mijn eentje

verzamelde ik

1.220 kilo plastic.

En wat doe jij? Lever jouw

gebruikte harde plastics in

bij milieustraten in de buurt.

Alleen samen kunnen we de

keten sluiten!

Bekijk de video

over Valerie (8)


Grootste one-stop-shop

voor slijtproducten

Hergebruik van grondstoffen, cyclisch ondernemen, milieuproblematiek,

toenemende druk op de recyclingbranche, aanvoervolumes

worden steeds groter, de verwerkingstijd korter. Als grootste

leverancier van slijtproducten weet Geha Laverman als geen ander

wat er speelt. Meer dan dertig specialisten met ruime ervaring van

machineparken en recyclingconfiguraties onderhouden intensief

contact met klanten in de hele Benelux.

Geha Laverman BV

Standnummer

C123

Geha Laverman BV is ontstaan uit de samenwerking van de bedrijven Geha

en Laverman. Geha Laverman is als Hardox Wearparts Center de grootste

van de wereld. Een one-stop-shop als het aankomt op bouw en levering van

slijtstukken voor industrie, grondverzet en recycling.

Omdat stilstand te allen tijde moet worden voorkomen, is de on-site voorraad

van slijtdelen cruciaal. Geha Laverman kan de logistiek daarvan overnemen in

combinatie met de monitoring van de efficiency van het machinepark. Daarmee

kunnen onderhoud, reparaties en revisies worden gepland.

Geha Laverman in Alphen a/d Rijn is voorraadhouder van de meest uiteenlopende

slijtdelen. Gietdelen van het prestigieuze Magotteaux en een gamma

zeefdekken uit kunststof/polyurethaan en verenstaaldraad kunnen vaak direct

uit voorraad worden geleverd. De werkplaats van Geha Laverman in Zaandam

levert maatwerk, beschikt over zeer uitgebreide faciliteiten om op specificatie

slijtdelen van Hardox-plaatmateriaal (hardheid 400 tot 600 Brinell) te vervaardigen,

waarbij ook one-of-a-kind projecten geen enkel probleem vormen.

Van post-consumer harde plastics

tot hoogwaardige grondstof

Van Werven recyclet harde plastics op verschillende vestigingen in

Europa en brengt het terug als hoogwaardige secundaire grondstof

voor de maakindustrie. We sorteren, scheiden, reinigen en malen.

Onze grondstof leveren we aan de kunststofindustrie in Europa. Van

Werven produceert maalgoed op klantspecificatie in grote volumes

en van hoge, constante kwaliteit.

Van Werven

Standnummer

C106

Arne Herpoele is een van de medewerkers die je op de Vakbeurs Recycling

in Gorinchem kunt treffen. “Je bent van harte welkom op onze stand. Ik vertel

je graag meer over ons proces en de verschillende kunststoffen die we

aannemen. We zeggen niet enkel ‘ja’ tegen bijvoorbeeld PE en PP, maar ook

tegen PVC, ABS en PS. Met onze recyclingcapaciteit besparen we veel CO 2

:

om precies te zijn 400 miljoen kilogram. Dat staat gelijk aan de besparing

van 250.000 elektrische auto’s.

Wil je meer weten? We ontmoeten je graag op stand C106!”

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

69


Van der Spek-Vianen

Standnummer

B111

HYBRIDE MACHINES

EN EMISSIELOOS WERKEN

Powerscreen Warrior 2100 dual power.

Van der Spek bouwt op de Vakbeurs Recycling weer de welbekende forse stand op. Er is daar van ieder merk dat de dealer voert wel iets

nieuws te zien. De nadruk ligt op hybride machines en emissieloos werken.

Tekst Armand Landman | Beeld Van der Spek

Van der Spek is op volle sterkte aanwezig tijdens

de Vakbeurs Recycling. In de eigen bekende, grote

en uitnodigende stand zal het bedrijf het volledige

brede assortiment recyclingmachines aan

het publiek tonen. Dat betekent dat de laatste innovaties

te zien zijn van merken als Powerscreen,

Steinert, Telestack, Fuchs, Backers, Peterson, SieboTec,

Lindner, Terex Washing en Terex MPS. Op

het buitenterrein is de fonkelnieuwe Siebo6000

trommelzeef van Siebotec te zien, de nog wat forsere

broer van de Siebo5000, waarmee Van der

Spek dit jaar de Nederlandse markt betrad.

Speciale aandacht op de Van der Spek-stand is er

voor emissieloos werken. Er is onder andere informatie

over de nieuwste ontwikkelingen rondom

de elektrische machines van Fuchs. En natuurlijk

over de verdere opkomst van hybride machines in

de sloop- en recyclingbranche. Zowel Powerscreen,

Telestack en SieboTec hebben immers al ingezet

op dual power machines, waarbij ze net zo makkelijk

op elektriciteit uit een stopcontact draaien

als op een dieselmotor.

‘Met hun uitgebreide

leveringspakket is

er maar weinig

waarin ze niet

kunnen voorzien’

Ofwel: je kunt op de beursvloer nauwelijks om

Van der Spek heen. Met hun uitgebreide leveringspakket

is er maar weinig waarin ze niet kunnen

voorzien. ❚

Elektrisch aangedreven Fuchs MHL820F.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

71


TROMMELZEVEN

SHREDDERS

TRANSPORTBANDEN

OMZETTERS

Exclusive Dealer of

Pronar Recycling

Equipment

www.herwijnenmachinery.nl

info@herwijnenmachinery.nl

+31 (0)6 54 32 01 47


POOLS KRACHTVERTOON

‘PARADEPAARDJE ONDER DE TROMMELZEVEN’

Herwijnen Machinery

Standnummer

G118

Op het buitenterrein stelt Herwijnen de Pronar MRW 1.300 enkelwals voorverkleiner tentoon.

Herwijnen Machinery timmert al een paar jaar aan de weg met machines van het Poolse Pronar. Op Vakbeurs Recycling zijn in ieder geval

een dubbelwals voorverkleiner en ‘het paradepaardje onder de trommelzeven’ te aanschouwen. Die laatste is een machine op rupsonderstel

die zich in hoogte kan regelen en extra lange uitvoerbanden van 6 meter heeft.

Tekst Armand Landman | Beeld Herwijnen Machinery

Het plan is om op de beursvloer de nieuwe Pronar

MPB 20.55GH te presenteren, al weet Jimmy

Herwijnen bij het ter perse gaan van dit magazine

nog niet zeker of de machine op tijd geleverd is.

De Pronar MPB 20.55GH rups-mobiele trommelzeef

is van de 20.55 familie de meest uitgebreide eenheid.

Anders dan de 20.55G heeft deze trommelzeef

een hydraulisch liftsysteem en ook 6 meter lange

afvoerbanden in plaats van de standaard 5 meter.

De zeefmachine heeft verder een 5.5 meter lange

conventionele trommel met een diameter van 2.0

meter, die kan worden verwisseld in enkele minuten

zonder delen van de machine te moeten verwijderen.

Beide uitvoerbanden hebben een lengte

van 4.9 meter en zijn binnen enkele seconden opgeklapt

dan wel neergelaten.

Deze machine is uitermate geschikt voor het scheiden

van afvalstoffen, grond, zand en groenafval.

Mocht de Pronar MPB 20.55GH niet op tijd

in Gorinchem zijn, dan zet Herwijnen in op de

Pronar MRW 2.85G dubbelwals voorverkleiner.

Deze robuuste langzaamdraaier is voorzien van

dubbele assen die aangedreven worden door

een Caterpillar (6 cil.) motor met de laagste

uitstootnormen. De shredder heeft een aslengte

van 1.7 meter. Zoals gebruikelijk werkt Pronar

ook hier weer met betrouwbare componenten,

waaronder de CAT-motor, Danfoss voor het hydraulisch

circuit, Groeneveld voor het centraal

smeersysteem en Cleanfix als automatisch reinigingssysteem

voor de radiateuren. Door zijn

rupsonderstel is de machine gemakkelijk over

een terrein te verplaatsen en kan ook op zachtere

ondergronden manoeuvreren.

Op het buitenterrein stelt Herwijnen de Pronar

MRW 1.300 enkelwals voorverkleiner tentoon voor

het verwerken van groenafval en de Pronar MRW

2.1010 dubbelwals voorverkleiner voor sloophout. ❚

‘Deze zeefmachine

heeft een 5.5 meter

lange conventionele

trommel’

De Pronar MPB 20.55GH rups-mobiele trommelzeef

is van de 20.55 familie de meest uitgebreide

eenheid.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

73


‘HET VERDUURZAMEN VAN

MACHINEONDERDELEN

In een hoog tempo langdurig granen of maïs in een stalen bak laten vallen, zand verwerken in een trechter of grind over een transportband

vervoeren. Het zorgt volgens accountmanager Joost Keijzer bij Muller Beltex in Pijnacker ervoor dat zelfs de beste componenten kunnen

slijten. “Wij hebben met het geregistreerde product Kryptane de ideale oplossing, goed voor het milieu en portemonnee.”

Tekst Van Aalst Media | Beeld Muller Beltex

Muller Beltex levert sinds 1950 componenten voor

verticaal en horizontaal machinaal bulktransport

van droog stortgoed zoals granen, maïs, zand en

gereed product als veevoeder. Keijzer: “Wij doen

dat wereldwijd in 65 landen, waarbij wij componenten

leveren als banden, bouten, bakken, verbinders,

trommels en rollen. Samen met onze fabrikant

in de Verenigde Staten hebben wij Kryptane

ontwikkeld tot waar het nu staat; een uniek mengsel

van polyurethaan en gemaakt volgens een geheim

recept. Het zorgt dat componenten minder

snel slijten en het verhoogt daarmee de duurzaamheid

van machines. Als het is aangebracht

op onderdelen als tril- en glijgoten, elevatorvoeten

en overstortpunten dan is de flexibiliteit in Kryptane

die langer behouden blijft. Kryptane zorgt dat

de energie van de inslag terug gaat naar het materiaal.

Resultaat; minder slijtage en geluidsoverlast.

Ook voorkomt het problemen van aankleven.”

Verschillende soorten coating

Keijzer: “Ook eindgebruikers als veevoederfabrieken

sturen ons onderdelen toe, die wij vervolgens

bekleden en terugsturen. Maar ook installaties

van machinebouwers voorzien wij van de coating.

Hiermee tillen zij de kwaliteit van hun installaties

naar een hoger niveau als het gaat om geluidsreductie

en slijtagebestendigheid.”

Een diversiteit aan stortgoed zorgt dat verschillende

soorten beschermende bekleding gewenst zijn.

Keijzer: “Werken met nat zand is anders dan met

droog graan. Om die reden leveren wij verschillende

soorten Kryptane; de ene kan goed tegen

oliën en vetten en de ander is prima bestand tegen

zuren of vocht. We werken daarbij uitsluitend

74 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


met verse vloeibare basisingrediënten die op het

laatste en het juiste moment worden gemengd.

Het zorgt voor een unieke verbinding waardoor de

flexibiliteit langer behouden blijft. Ook de hardheid

van het materiaal speelt een belangrijke rol,

vandaar dat we de onderdelen voorzien in 59

shore, waarbij in een hoek van 45 graden een

steen van een paar meter hoogte probleemloos

kan vallen en de klap wordt gedempt. Maar ook

leveren in een hardheid van 80, 83 en 90 shore,

waarbij de laatste ideaal is om glij-slijtage en aanklevingsproblemen

te voorkomen. Een wereldwijd

bekende bierproducent.” ❚

Muller Beltex B.V.

Standnummer

J128

‘Hiermee tillen zij

de kwaliteit van hun

installaties naar een

hoger niveau’

Solid for and Solid Solid partners partners for powder for powder and and bulk bulk handling handling components components

service- en

en

kennisleverancier

van van bedrijfszekere

componenten voor voor de

de

bulk- bulk- en en procesindustrie

Verleng Verleng standtijd standtijd en verhoog

en verhoog

rendement, rendement, voorraadhoudend

voorraadhoudend

en snelle en snelle levering.

levering.

en advies

componenten componenten voor voor elevatoren elevatoren

componenten voor elevatoren | atex | atex bewakingssystemen bewakingssystemen | slijtvaste

atex bewakingssystemen | | slijtvaste polyurethaan polyurethaan bekleding bekleding

slijtvaste polyurethaan bekleding

componenten componenten voor voor horizontaal horizontaal transport transport

componenten voor horizontaal transport | componenten | componenten voor voor zeefinstallaties zeefinstallaties |

componenten voor zeefinstallaties | montage, montage,

| montage, engineering engineering advies en advies

engineering en advies

Nederland Nederland | +3115 | +3115 369 369 54 44 54 | 44 info@mullerbeltex.com | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.com

| www.mullerbeltex.com

Nederland | +3115 369 54 44 | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.com

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

75


evoquip COBRA 230 R

C O M P A C T E B R E K E R S & Z E V E N M E T H O G E C A P A C I T E I T

evoquip colt 1000

Voor advies op maat contacteer info@vanlaeckegroup.com of bezoek onze website www.vanlaeckegroup.com

Schatting 8 | 8210 Zedelgem | België | +32 (0) 50 55 18 90 | Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten | Nederland | +31 (0) 30 68 68 100


LIVE DEMO MET ALLU ZEEFBAKKEN

COMPLEMENTAIR AANBOD VAN MACHINES

Van Laecke Group is een familiale MKB met jarenlange ervaring en expertise in gespecialiseerde machines voor de recyclage, bouw en agrarische

sector. De groep overkoepelt drie bedrijven die aan de klanten in hun sector een uitgebreid en complementair aanbod van machines aanbiedt.

Tekst Armand Landman | Beeld Van Laecke Group

‘Een eindproduct leveren in één doorgang,

zonder in te boeten in capaciteit’

Van Laecke Group / Van

Bemmel Recycling

Standnummer

E120

De Teuton Z50 van de Duitse fabrikant Eggersman.

Binnen de groep kun je onder andere terecht voor

recyclingmachines voor de verwerking, sortering en

reiniging van grond en steenafval van diverse origine

maar ook voor machines voor de verwerking

van sloop- en groenhout. Vanuit hun twee vestigingen,

nabij Brugge en Utrecht, verzorgen zij onderhoud

en service naar de klant. In totaal zijn er 40

werknemers actief bij het bloeiend familiebedrijf.

Tijdens de Vakbeurs Recycling laten ze je graag

kennis maken de nieuwste innovaties binnen de

recyclingsector. ‘Experts @ your service’ is geen

loze slogan bij de Van Laecke Group.

Op de beurs

Naast de statische machines biedt Van Laecke

Group op Vakbeurs Recycling ook een live demo

met ALLU zeefbakken. Het Finse ALLU maakt al

meer dan 25 jaar zeefbakken in allerlei types en

uitvoeringen voor graafmachines, wielladers en

schrankladers. Naast het aanbod zeefbakken, vult

ALLU haar gamma aan met een serie breekbakken

voor graafmachines van 10 tot 35 ton. De

ALLU crusher maakt het mogelijk om zonder extra

transportkosten, zeer eenvoudig materiaal te breken

op de werf en te hergebruiken. Door middel

van het verstellen van een simpele pin, letterlijk

maar twee minuten werk, kun je makkelijk en snel

de korrelgrootte (van 0-16 tot 0-200 mm) van het

eindproduct veranderen.

Veelzijdige krachtpatser

Ook te zien bij de stand van Van Laecke Group:

de Teuton Z50. Sinds de Eggersmann groep de

langzaamdraaiende Teuton Z55 shredder voorstelde

in 2017, kan men spreken van een waar

succes. De machine kon toen reeds alle soorten

materialen verkleinen en een kwalitatief eindproduct

afleveren door middel van het gebruik van

een korf. Daar waar tot dan twee doorgangen of

twee machines nodig waren, kon de Teuton een

eindproduct leveren in één doorgang, zonder in

te boeten in capaciteit. Dit vanwege de grote

doorlaathoogte onder de rotor. Als opvolger van

dit paradepaardje bracht Eggersmann een vernieuwde

versie op de markt: de Teuton Z50.

Met vijftien referenties in de Benelux heeft Van

Laecke Group met deze Duitse machine een betrouwbare

partner. De machine kenmerkt zich

vooral door haar veelzijdigheid. De shredder met

enkele rotor kan werken met of zonder korf en is

dusdanig gebouwd dat men twee korven comfortabel

met de machine kan meenemen.

De combinatie van toerental, type gereedschap,

type zeefkorf, type tegenkam en de positionering

van de tegenkam, zorgt ervoor dat op een veelzijdige

manier gewerkt kan worden in verschillende

soorten materialen zoals: afvalhout, groenafval,

extreem grote wortels, industrieel afval, grof vuil,

autobanden en matrassen…

Naast de Teuton Z50 heeft Eggersmann in het

aanbod shredders ook de grotere Teuton Z60, die

een totaalgewicht van 34 ton heeft. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

77


MATERIAAL- EN COMPONENT-HERGEBRUIK VAN KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN EN ICT-APPARATUUR

IN EINDHOVEN RECYCLEN EN HERGEBRUIKEN

ZE ELEKTRONICA ZO OPTIMAAL MOGELIJK

We kennen allemaal Eindhoven als de stad waar het wereldmerk Philips ontstaan is. Daar werden allerlei elektrische apparaten ontwikkeld

en gebouwd en daarom is het ook niet verbazingwekkend dat juist in die stad al heel lang geleden een traditie van hergebruik van elektronische

componenten is ontstaan. Eerst handmatig, maar in de jaren negentig werd overgegaan op machinale verwerking en sortering. Daar

liggen de wortels van Mirec B.V. dat sindsdien is uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in dit segment.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Mirec B.V.

Aan het woord is Alfred Jager, commercieel directeur

bij Mirec en hij vertelt wat er zo bijzonder is

aan zijn bedrijf en de markt waarbinnen ze opereren:

“Wij recyclen kleine huishoudelijke apparaten

en ICT-apparatuur, maar ook printplaten en andere

onderdelen. Bij ons komt dus alles binnen, van

broodrooster tot grote server en platte beeldschermen.

Allereerst proberen we bepaalde elektronische

componenten volledig te hergebruiken. In de

huidige tijd van schaarste is het rendabel om computerchips

en geheugen-componenten te scheiden

van de rest van de printplaten en te hergebruiken.

Dat doen we overigens met veel meer onderdelen.

Daarna is materiaalhergebruik het maximaal haalbare.

De restanten van printplaten worden door

een shredder gevoerd en de printplaatfracties die

het resultaat zijn van dat proces gaan naar zogenaamde

‘precious metal smelters’. Die specialisti-

‘Als specialistisch

recyclingbedrijf van

elektronica vervullen

we een belangrijke

rol in de circulaire

economie van nu

en in de toekomst’

78 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


sche afnemers halen onder andere koper, zilver,

goud en palladium uit het door ons aangeleverde

materiaal. We kennen deze markt als geen ander

en mede dankzij onze goede contacten met

deze smelters hebben we langdurige contracten.”

Bij Mirec voelen ze de maatschappelijke behoefte

om intensiever bij te dragen aan de circulaire economie

en daarmee zuinig om te springen met de

op aarde beschikbare grondstoffen. Op het gebied

van recycling van elektronica is nog heel veel te

winnen en daarom heeft men besloten om actief

op zoek te gaan naar extra ‘afval’-stromen om te

verwerken. Mede daarom is men aanwezig op de

Vakbeurs Recycling, de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek

& afvalmanagement die op 16, 17

& 18 november 2021 gehouden wordt in Gorinchem.

Alfred zegt daarover: “Er komt nog te veel

van de beschikbare apparaten bij generalistische

verwerkers terecht. Wij beschikken over een type

2 Cenelec / WEEELABEX certificatie en dat betekent

dat we volledig gecertificeerd zijn voor de

verwerking van elektrische en elektronische apparatuur.

Wij halen met onze machines en onze mensen

het maximale rendement uit elektronica en

dat willen we aan heel Nederland laten weten.” ❚

Recycling van harddisks.

Mirec B.V.

Standnummer

E111

Mirec B.V.

+31 40 250 88 00

Hastelweg 251, 5652CV Eindhoven

Mirec B.V. is de toonaangevende elektronica recycler in

Nederland. In Nederland biedt Mirec B.V. bedrijven en

organisaties een uitgebreid pakket recyclingdiensten

aan voor elektrische en elektronische apparaten.

U kunt bij ons terecht voor:

• Klein huishoudelijk apparatuur

• Computers/laptops/servers/switches

• Printplaten/cpu’s/memory cards

• Elektronica parts en componenten

• Monitoren

• Edelmetaal houdende materialen

• Re-manufacturing/ Refurbishment/

Parts-recovery

Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Bezoek onze stand (E111)! Wij denken graag met u mee.

Win een Macbook of een Windows laptop (refurbished)! Kom naar onze stand.

www.mirec.nl/

www.whywaste.eu/nl/

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

79


De diesel aangedreven magneet.

DIESELAANGEDREVEN MAGNEET VOOR IEDERE MACHINE

K.W. Supply

Magneetsystemen BV

Standnummer

F124

GEEN SLANGEN OF LEIDINGEN,

TOCH EEN MAGNEET

K.W. Supply Magneetsystemen mag dan een oer-Hollands bedrijf zijn, de in eigen huis geproduceerde magneten vinden hun weg over de

gehele wereld. Op Vakbeurs Recycling stelt het Rotterdamse bedrijf een dieselaangedreven magneet tentoon die uitermate geschikt is voor

de schrootoverslag en recycling. Op afstand bestuurbaar en zonder extra kabels of leidingen aan te sluiten.

Tekst Armand Landman | Beeld K.W. Supply Magneetsystemen

80 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


“Het grote voordeel van deze diesel aangedreven

magneet is dat hij aan elke overslagmachine

gehangen kan worden door middel van een ketting

of snelwisselaar”, legt Robert Krebs van K.W.

Supply Magneetsystemen uit. “De motor zit direct

op de magneet zelf en kan dus onafhankelijk

van de kraan zijn werk doen. Een ander voordeel

is dat er geen hydraulische slangen aangesloten

moeten worden, hierdoor kan de magneet snel

en makkelijk op een andere machine gebruikt

worden. Bijvoorbeeld aan een heftruck waarmee

snel en efficiënt de terminalvloer ijzervrij gemaakt

kan worden.” De magneet is op afstand

bestuurbaar vanuit de cabine.

Naast diesel aangedreven magneten produceert

K.W. Supply Magneetsystemen nog veel meer

magneten voor verschillende toepassingen. Van

onderwater magneten tot zeer krachtige bovenbandmagneten

voor de recyclingbranche. Het

bedrijf levert aan grote bedrijven over de hele wereld

en laat zich voorstaan op uiterst innovatieve

oplossingen. “We bedienen echt de bovenkant van

de markt”, zegt Krebs daarover. “We mogen dan

misschien wat kostbaarder zijn dan Zuid-Europese

of Chinese merken, maar dat zie je terug in de superieure

kwaliteit. Niet voor niets zijn Tata Steel,

Arcelormittal en Caterpillar al jaren vaste klant. We

bouwen dan ook bijna alleen maar maatwerk dat is

afgestemd op de specifieke eisen van die klanten.”

Krebs constateert dat ook in de metaalwereld

steeds meer machines volledig elektrisch of hybride

worden aangedreven. “Wij leveren dus ook

steeds vaker magneten die aan elektrisch aangedreven

machines hangen. Dat vraagt wel om een

flinke omschakeling. Je werkt toch met verschillende

soorten spanning. Dat vraagt om een heel andere

techniek. Maar we leveren net zo goed. Want

ik ben ervan overtuigd dat de accu’s in de komende

jaren steeds krachtiger worden en veel grotere vermogens

aankunnen. De hele wereld elektrificeert,

dus daar spelen wij ook op in. Onder andere met

magneten met een eigen accuvoorziening.” ❚

De onderwatermagneten worden wereldwijd ingezet

bij scheepsbergingen.

‘We bouwen bijna alleen maar maatwerk dat is afgestemd op de

specifieke eisen van klanten’

Naamloos-8 1 RecyclePR

25-05-20 17:04.NL

81

RecyclePR

.nl


VAN KLANTVRAAG, NAAR CONCEPT, VOORSTEL TOT TURN-KEY OPLEVERING

ONDERSCHEIDEND IN KLANTSPECIFIEKE MACHINES

VOOR RECYCLING EN BULKHANDLING

Bij N.M. Heilig B.V. in Heerhugowaard weten ze alles van recycling installaties en bulk handling systemen. Geen twee machines die ze produceren

zijn hetzelfde, simpelweg omdat de vraag vanuit de klant (vrijwel) nooit hetzelfde is. Custom-Made is dus het sleutelwoord om aan

de vraag van de klant te voldoen. We spreken met Gerard Dwarswaard, Manager Marketing & Sales bij N.M. Heilig en vragen hem naar het

succes van dit innovatieve bedrijf.

Tekst Mark Koopmans | Beeld N.M. Heilig B.V.

“Sinds de oprichting in 1978 zijn we uitgegroeid

tot een specialist en speler van formaat. Wij nemen

de vraag van de klant als uitgangspunt, en

daarvoor ontwikkelen wij een passende oplossing

die het liefste ook nog de oorspronkelijke doelstelling

van de klant overtreft. Doordat we vervolgens

de installatie turn-key opleveren en vervolgens

service en onderhoud leveren, zijn we de ideale

partner voor bijvoorbeeld recyclingbedrijven en

op- en overslagbedrijven. Wij ontzorgen de klant

vanaf het begin, wij denken mee, overleggen en

komen met een pragmatische oplossing.”

Ook bij N.M. Heilig worden weer face-to-face afspraken

en persoonlijke gesprekken op locatie

ingepland. Ze staan zelfs weer op beurzen, zo ook

op de Vakbeurs Recycling: dé nationale vakbeurs

voor recyclingtechniek & afvalmanagement. Deze

wordt op 16, 17 & 18 november a.s. gehouden in

Gorinchem. Op stand F118 van N.M. Heilig worden

verschillende projectvideo’s getoond van recente

projecten op het gebied van recycling, plastic

recycling, circulaire economie, waste to energy

en bodemas verwerking. U bent van harte uitgenodigd;

laat u bijpraten over de laatste ontwikkelingen

op het gebied van onder andere pers- en

zeefinstallaties, recyclingmachines, shredders en

verkleiners, en machines voor sorteer-, droog- en

scheidingstechnieken.

Als onderdeel van Heilig Group werkt men nauw

samen met zusterbedrijven die gespecialiseerd zijn

in elektrotechniek, warmtewisselaars, maar ook in

bijvoorbeeld mixers. En dan hebben we het nog

niet eens gehad over de samenwerkingsverbanden

met groepsleden die gespecialiseerd zijn in

plastic recycling en non-ferro recycling. Diverse

krachten worden gebundeld en versterken elkaar.

Dat maakt van N.M. Heilig B.V. een totaalleverancier

die van concept tot installatie weet wat de

markt vraagt en daar turn-key oplossingen voor

biedt. Met ruim 40 jaar aan ervaring horen ze bij

de specialisten in hun vakgebied. Uiteraard zorgen

ze ervoor dat de installaties aan de strenge eisen

en keurmerken van vandaag de dag voldoen.

En waar mogelijk wint men waardevolle materialen

terug uit de afvalstromen.. ❚

82 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


N.M. Heilig B.V.

Standnummer

F118

‘Op elke recyclings-vraag

hebben wij een antwoord’

ai163542478636_Heilig BV Waste Management.pdf 1 28-10-2021 14:39:47

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

83


BEYOND BASICS >>

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

www.smart-equipment.com


Smart Equipment

Standnummer

E117

TANA's Shark 440 is een shredder met lage snelheid.

REALTIME OVERZICHT EN DOWNLOADBARE GEGEVENS, ZOALS GEPLAND ONDERHOUD,

BRANDSTOFVERBRUIK EN WERKUREN

‘DE SLIMSTE SHREDDER OP DE MARKT’

Het Maastrichtse Smart Equipment stelt op de Vakbeurs Recycling een TANA Shark 440 shredder tentoon. Volgens Smart Equipmemt eigenaar

Philippe Potier is dat “een van de slimste shredders op de markt.” De beurs zelf ziet Potier vooral als de perfecte plek om in korte tijd zoveel

mogelijk mensen te spreken en te ontmoeten.

Tekst Armand Landman | Beeld Smart Equipment

Het Finse TANA ontwikkelt en produceert sinds

het begin van de jaren 70 machines voor afvalverwerking.

Eerst ontwikkelde TANA een afvalverdichter,

gevolgd door een shredder. Zeefapparatuur is

momenteel in ontwikkeling. Potier: “De TANAmachines

zijn waarschijnlijk de slimste machines

op de markt en bieden volledige connectiviteit

en realtime gegevensuitwisseling en rapportage.”

Dat doen de machines middels de zogenoemde

ProTrack ® -technologie. “Met ProTrack ® biedt TANA

realtime internettoegang tot de machine. Voor

een kleine jaarlijkse vergoeding is ProTrack een

grote aanwinst bij het oplossen van problemen,

het voorkomen van storingen en het minimaliseren

van uitvaltijd. ProTrack helpt de productiviteit

en machine-efficiëntie te verhogen”, aldus Potier.

“Het TANA Service Center onderzoekt machines

over de hele wereld en helpt klanten om hun

machine draaiende te houden met de beste resultaten.

Een machine-eigenaar kan zijn machine

volgen waar en wanneer hij wil, zodat hij te allen

tijde controle heeft over zijn operatie. Hij heeft

realtime overzicht en downloadbare gegevens,

zoals gepland onderhoud, brandstofverbruik en

werkuren - om er maar een paar te noemen.”

De TANA Shark 440 shredder weegt de versnipperde

materialen in realtime op de transportband.

De informatie wordt overgebracht naar ProTrack ® ,

waar de machine-eigenaar rapporten per afvalfractie

kan bekijken. ProTrack maakt het ook mogelijk

om operators te evalueren door de hoeveelheden

te vergelijken die ze hebben versnipperd gedurende

een bepaalde periode, zoals een ploegendienst.

Veelzijdig

TANA's Shark 440 is een shredder met lage snelheid,

in tegenstelling tot vele andere op de markt.

Dankzij een slim ontwerp en nauwkeurige fabricage

reduceert de Shark de meeste producten in één

keer tot een homogene deeltjesgrootte tussen de

50 en 500 mm. Potier: “Er is een wereldwijde trend

om kleinere afvaldeeltjes te produceren, de volumes

die naar stortplaatsen gaan te minimaliseren en zoveel

mogelijk te recyclen om waarde te winnen voor

doeleinden zoals het produceren van brandstof of

hergebruik in productiecycli. De samenstelling van

afvalstromen verandert voortdurend en dit leidt tot

vraag naar meer veelzijdige shreddersystemen.”

“De TANA 440 is in staat moeilijke materialen te

versnipperen, zoals matrassen, banden, kabels,

raggerdraad, vast stedelijk afval of bouw- en sloopafval”,

aldus Potier. De machine is verkrijgbaar in

verschillende samenstellingen: met rupsonderstel

of als trailer op wielen, in dieseluitvoering, hybride

of volledig elektrisch. “Dat laatste ontziet zowel

het milieu als de portemonnee”, stelt Potier. “De

initiële investering zal zichzelf terugbetalen in

lagere bedrijfskosten, terwijl duurzame ontwikkeling,

een schonere locatie en een veiligere werkomgeving

worden ondersteund door middel van

nul-emissie. De elektrische shredder heeft het

vermogen en koppel van een dieselmodel, alleen

op een milieuvriendelijkere manier. En bovendien

is hij stiller dan een dieselvariant, waardoor het

makkelijker is om de geluidsvoorschriften na te

leven en de buren tevreden te houden.” ❚

‘Een machine-eigenaar kan zijn machine

volgen waar en wanneer hij wil’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

85


ALLE FUNCTIES ELEKTRISCH AANGEDREVEN BIJ STILSTAAND VOERTUIG

Minder uitstoot, minder geluid,

minder brandstof

Het in Dordrecht gevestigde Drive Line Systems (DLS) heeft meer dan 50 jaar ervaring in de verkoop, engineering en onderhoud van Allison

transmissies en complete aandrijflijnsystemen. Er is eigenlijk geen vrachtwagenmerk dat geen klant is van DLS. Naast transmissies is DLS

gespecialiseerd in Power Take Off (PTO). Tijdens Vakbeurs Recycling presenteert DLS Effenco’s hybride elektrische technologie, speciaal voor

afvalinzamelingsvoertuigen.

Tekst Armand Landman | Beeld DLS

Drive Line Systems (DLS) is al lange tijd een gevestigde naam op het gebied

van aandrijftechniek in zowel binnen- en buitenland. Sinds 2019 is DLS de officiële

distributeur voor hybride elektrische systemen van het Canadese merk

Effenco in de Benelux, Turkije, IJsland en voor enkele OEM’s in Engeland.

“Het hybride elektrische systeem van Effenco is een geavanceerd systeem dat

is ontworpen om de motor van vrachtwagens uit te schakelen bij stilstand”,

legt Nishi Soekha van DLS uit. “Om vervolgens elektrische en indien nodig

hydraulische energie te leveren aan voertuigsystemen, zoals containerliften,

cabine- en chassis-accessoires en de airconditioning.”

De hybride elektrische technologie van Effenco is ontworpen om de uitstoot

van broeikasgassen van zware beroepsvrachtwagens met 20 tot 35 procent

te verminderen. “Maar het maakt vuilniswagens ook stiller, het bespaart

brandstof en vermindert het aantal draaiuren van de dieselmotor waardoor

die langer meegaat”, zegt Soekha.

‘Het ePTO-systeem is uitermate

geschikt voor bedrijven met een

betrekkelijk nieuw wagenpark’

Drive Line Systems

Standnummer

B104

Het Effenco-systeem is uitermate geschikt voor bedrijven met een betrekkelijk

nieuw wagenpark die nog niet hun volledige vloot willen of kunnen elektrificeren.

Het systeem is een zogenoemd ePTO, dat wil zeggen dat een batterijpakket

een elektromotor met hydrauliekpomp aandrijft die alle functies

op het voertuig aanstuurt bij stilstand. Soekha: “Die batterijen zijn ultracapacitors

die enorm snel opladen. Met een minuut laden (tijdens het rijden),

kunnen alweer zeven kliko’s worden geleegd.” ❚

Hybride elektrisch

Parallelle

installatie

Geen infrastructuur

benodigd

Voor nieuwe en bestaande

voertuigen

Geschikt voor diesel, CNG

en biobrandstoffen

Lagere

onderhoudskosten

40-50% minder draaiuren

van de motor

Het maakt vuilniswagens stiller, het bespaart brandstof en vermindert het aantal

draaiuren van de dieselmotor.

20-35% minder

emissies

20-35% minder

brandstofverbruik

Stillere werking

info@dlsbv.nl www.dlsbv.nl

078-632 36 90

86 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


MOEITELOOS AAN DE MEEST RECENTE WET- EN REGELGEVING VOLDOEN

Alle fracties

uit compost in

één werkgang

IFE Benelux

Standnummer

A120

IFE Bulk - onderdeel van de TBK Group - toont tijdens de Vakbeurs

Recycling een bijzondere machine. De Aeroselector is ontworpen

door IFE Aufbereitungstechnik GmbH, een toonaangevende en

wereldwijd opererende fabrikant van trilgoten, zeefmachines,

magneetscheiders en recyclingmachines. Het is een innovatieve

compostverwerkingsoplossing waarmee moeiteloos aan de meest

recente wet- en regelgeving kan worden voldaan.

Tekst Armand Landman | Beeld TBK Group/IFE Bulk

De Aeroselector combineert scheiden met lucht, ballistisch scheiden en zeven in

één machine.

“De regels rondom compost zijn in de afgelopen tijd weer aangescherpt”, legt

managing director Wijnand van de Vendel van TBK Group uit. “Vroeger mocht

daar nog wel iets vervuiling in zitten, maar nu zijn de BRL-normen gehalveerd.

Met de Aeroselector spelen we daar op in. Die machine is flink verbeterd en

zorgt voor een schoon eindproduct, waarna de fijnreining van de 0-10 fractie

eenvoudig kan plaatsvinden middels de IFE harde delen-scheider.”

De Aeroselector combineert scheiden met lucht, ballistisch scheiden en zeven

in één machine. De machine maakt niet alleen indruk door de doorvoer, maar

vooral door het ontwerp en zijn efficiëntie. De energiebalans is veel beter dan

die van mobiele machines waardoor zowel bespaard kan worden op energiekosten

als op een veel schonere fractie.

De Aeroselector is bovendien uit te breiden met een harde delen-scheider

voor de 0-10 fractie om aan de BRL-norm te kunnen voldoen, een cycloon en

filterinstallatie en een bunker met voedertrilgoot. ❚

Ballistische

Compost Cleaning

Volgens de laatste

BRL Norm

Dat werkt als volgt: een eerste transportband voert de vervuilde compost

vanuit de inname bunker naar een volgende band, waarbij zwaardere stoffen

als stenen van de band vallen. Ook magnetische vervuiling zoals batterijen

worden hier al uit het afval verwijderd. Een Flipflop-zeef scheidt vervolgens de

compost van grotere afvaldelen.

Daarna komt het materiaal in de feitelijke Aeroselector terecht. Hier zorgt

een versnellingsband voor de perfecte snelheid en voor een optimale verdeling

van het materiaal over de transportband. Wederom valt de zware

fractie als eerste op de grond. Vervolgens arriveert het overgebleven materiaal

op een volgende transportband, alwaar een luchtstroom van onderaf

plastic folies en andere lichte vervuiling eruit blaast en via een afzuigsysteem

opvangt in een aparte container of ander opvangmedium. Als laatste

gaat het overgebleven materiaal over een sterrenzeef of IFE 3D-zeef waarbij

structuurmateriaal zoals takken en twijgjes eruit gezeefd worden. “Wat

overblijft zijn keurig gescheiden deelstromen: stenen, schone compost 0-10

mm, folies en stuctuurmateriaal of biomassa”, zegt Van de Vendel.

‘Wat overblijft zijn keurig

gescheiden deelstromen’

Material Handling

www.tbkgroup.com/ife-benelux

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

87


OPLOSSING VOOR INZAMELING GFE-AFVAL IN STEDELIJK GEBIED MET STAPELBOUW

GEEN NARE GEUREN EN ONGEDIERTE MEER

Sidcon is vooral bekend vanwege de ondergrondse perscontainers voor restafval, PMD en OPK. Maar het Nijmeegse bedrijf brengt nu een

nieuw en innovatief product op de markt dat inspeelt op het probleem van vervuilde afvalstromen: de Freshtation Organic. Dat is een speciaal

ontwikkelde afvalcontainer om afval van groenten, fruit en etensresten (GFE) efficiënt, geurloos en netjes te kunnen verwerken.

Tekst Armand Landman | Beeld Sidcon Milieutechniek

“Met de Freshstation Organic wordt het voor bewoners

van gestapelde woningen in vooral stedelijk

gebied veel gemakkelijker om hun GFE-afval

apart te houden van het restafval”, legt Boris Gubbels

van Sidcon Milieutechniek uit. “We weten natuurlijk

dat we voorzichtig met grondstoffen moeten

omgaan. Niet voor niets worden afvalstromen

zoveel mogelijk gescheiden om ze daarna te kunnen

recyclen. Wat minder mensen weten is dat 40

procent van ons restafval uit organisch materiaal

bestaat. Een deel daarvan kan er met allerlei technieken

nog worden uitgesorteerd, maar verdwijnt

vervolgens alsnog in de verbrandingsoven. Het is

dan namelijk niet meer geschikt voor compost.

Om die reden wordt aangemoedigd om ook GFEafval

apart in te zamelen, maar vooral in stedelijk

gebied met veel gestapelde bouw blijkt dat lastig.

Mensen hebben liever geen GFE-bak op hun

balkon vanwege de stank en ook grote containers

buiten zorgen voor stank en ongedierte.”

Fris en hygiënisch

Om die reden ontwikkelde Sidcon de Freshstation

Organic. Dat is een aangepaste minicontainer van

240 liter met daaromheen een metalen geïsoleerde

cocon met koeling en ozongenerator. “Daardoor

blijft het fris en hygiënisch”, stelt Gubbels.

“De Freshstation Organic kan beneden in de centrale

hal van een flatgebouw, in de fietsenstalling

of net buiten worden geplaatst en heeft niets meer

nodig dan een stopcontact. Bij testen hebben we

gemerkt dat je het mensen zo makkelijk mogelijk

moet maken. Wanneer ze dagelijks de mogelijkheid

krijgen om hun etensresten op een gemakkelijke

en schone manier kwijt te kunnen wordt het

een routine. We zagen dat tot wel 80 procent van

de bewoners hun etensresten gingen scheiden.”

Een ander voordeel is dat het restafval van deze

bewoners schoner is en zodoende beter gerecycled

kan worden omdat er geen organisch afval

meer tussen zit.

Niet voor niets koos Sidcon voor een minicontainer

met standaard afmetingen. Gubbels: “Die passen

immers op de bestaande inzamelvoertuigen.

Want gemeenten zullen ze wel regelmatig moeten

legen natuurlijk.”

Koelbox

Sidcon gelooft erin dat gescheiden inzameling

zo gemakkelijk, schoon en hygiënisch mogelijk

moet zijn, wil het kans van slagen hebben. “Alleen

maar zeggen dat iets nu eenmaal moet, werkt

niet”, zegt Gubbels. Om die reden zijn de 240-liter

rolcontainers aangepast. Gubbels: “Een normale

groene bak neemt geur op. Die kun je zo vaak

schoonmaken als je wilt, maar hij blijft stinken.

Om die reden hebben we in de binnenkant een

hoog moleculaire laag aangebracht die geen geur

opneemt. En de bak is ook geïsoleerd. In feite is

het daarmee een koelbox geworden. Door de toevoeging

van een warmtepomp in de cocon die de

warmte van bijvoorbeeld lauwe etensresten eruit

haalt, stopt het rottingsproces. Het allerlaatste

beetje condens wordt bestreden met ozon (O3).”

Gubbels verwacht dat de Freshstation Organic zal

aanslaan. “We benaderen momenteel gemeenten,

woningcorporaties, maar ook projectontwikkelaars.

Deze oplossing draagt immers bij aan het

groene en duurzame imago van een gebouw. En

ik kan uit ervaring zeggen dat het echt werkt: hier

88 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Boris Gubbels bij de Freshstation Organic: "Ik ruik

niets en zie geen enkele vlieg.”

De Freshstation Organic kan beneden in de centrale hal van een flatgebouw, in de fietsenstalling of net buiten

worden geplaatst en heeft niets meer nodig dan een stopcontact.

op kantoor staat er één pal naast mijn bureau en

ik kan gewoon mijn werk doen. Ik ruik niets en zie

geen enkele vlieg.” ❚

‘Het allerlaatste beetje condens wordt

bestreden met ozon (O3)’

Door de toevoeging van een warmtepomp in

de cocon die de warmte van bijvoorbeeld lauwe

etensresten eruit haalt, stopt het rottingsproces.

Een normale groene bak neemt geur op. In die van Sidcon is in de binnenkant een hoog moleculaire laag

aangebracht die geen geur opneemt.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

89


In slechts

4 seconden

• Recycle mini-containers nu in

4 seconden met de WCR Pers!

• Alle grondstoffen van elkaar

gescheiden met een druk op

de knop

• De WCR Pers helpt mee aan

een circulaire economie en

helpt u kosten te besparen.

Voor meer info:

www.innotechkramer.com

info@innotechkramer.com


UITVINDING MAAKT WERK MINDER ZWAAR EN DRAAGT BIJ AAN CIRCULAIRE ECONOMIE

RAZENDSNEL AFVALCONTAINERS ONTDOEN VAN

WIELEN ÉN IN VIER MATERIAALSTROMEN SCHEIDEN

Innotech Kramer is het bedrijf van Bertus Kramer. Kramer is zelfbenoemd ‘uitvinder op

bestelling’. Ieder probleem ontleedt hij nauwkeurig tot de kern om er vervolgens een oplossing

voor te verzinnen die voor iedereen te begrijpen en uit te voeren is. Voor de recyclingbranche

bedacht hij de WCR Pers: een apparaat waarmee één persoon in slechts 4 seconden

het wiel van een kliko/mini-container kan verwijderen én meteen in verschillende materiaalstromen

scheidt. Kramer demonstreert zijn vinding op de Vakbeurs Recycling.

Tekst Armand Landman | Beeld InnoTech Kramer

Een paar jaar geleden werd de in Den Helder

woonachtige Kramer benaderd door een recyclingbedrijf

met de vraag of hij iets kon verzinnen

om het recyclen van plastic rolcontainers makkelijker

en duurzamer te maken. Want voorheen kostte

het verwijderen van de wielen en de as van de

container veel tijd en fysieke inspanning. Het was

bovendien niet zonder gevaar. “Ook verdwenen

de wielen vaak in de verbrandingsoven, terwijl die

met de WCR Pers ook economisch prima gerecycled

kunnen worden”, legt Kramer uit.

Met de door hem bedachte en ondertussen gepatenteerde

WCR Pers is er nog maar één persoon

nodig voor het verwijderen van de wielen én het

scheiden van de verschillende materialen van de

container. En dat alles in slechts 4 seconden met

één druk op de knop. Kramer: “Dankzij de WCR

Pers kunnen alle materialen van de container

eenvoudig en met minimale fysieke inspanning

van de bediener van elkaar worden gescheiden.

Ofwel: maatschappelijk verantwoord ondernemen

en economisch voordeel gaan hand in hand.”

De snellere verwerking betekent dat de kostprijs

per container flink daalt. Daarnaast kunnen de

gescheiden materiaalstromen – kunststof, metaal

en rubber -makkelijker afzonderlijk worden verkocht

als nieuwe grondstof en dalen de kosten

voor restafval.” Nadat de wielen zijn verwijderd

kunnen de kunststof bakken simpel in elkaar gestapeld

worden om ze af te voeren voor recycling.

Kramer somt nog een paar voordelen op: “Het

verwijderen van de wielen van de as en de halve

rubberen wielen verlagen het transportvolume

met ongeveer 40 à 50 procent, waardoor er minder

transportbewegingen nodig zijn. En het werk

wordt fysiek een stuk minder belastend.”

Kramer bezuinigde niet op de onderdelen van zijn

machine. “Hij moest onverwoestbaar zijn, dus heb

ik hem volledig van rvs gemaakt. En alle onderdelen

zijn van de beste merken. En ik heb een speciale cilinder

laten maken die veel sneller is dan een vergelijkbaar

model. Daardoor is de WCR Pers zo snel. Hij

knipt met een kracht van 6 ton door de wielen. Ook

is het mes van slijtvast staal en die kun je ook nog 12

mm opslijpen.” De pers is leverbaar met een 400V

elektromotor of op aanvraag met benzinemotor. ❚

In 4 seconden drie gescheiden afvalstromen.

Uitvinder op bestelling

Eigenschappen WCR Pers

van Innotech Kramer

• Alle onderdelen staan vast opgesteld

op een rvs kar met grote wielen die heel

gemakkelijk naar de bakken toe kan worden

gereden.

• Eén medewerker kan hem binnen enkele

minuten opstellen en gebruiken binnen de

Arbo-normen.

• Er hoeven geen kabels of leidingen aangesloten

te worden op de voeding van 400V

kabel na.

• De pompunit heeft slangen en kabels van

3 meter lang en geeft de gebruiker veel

bewegingsvrijheid.

• Fase beveiliging voorkomt schade door verkeerd

aansluiten en door een speciale stekker

is wisselen van stroompennen kinderspel.

• Eenvoudig druk aanpassen met 3 vooringestelde

drukstanden.

• De schakelkast geeft terugkoppeling en/of

status van de WCR Pers en eventuele storingen

door middel van knoppen en lampen.

• PLC houdt het aantal knipbeurten bij.

• Er hangt een speciale roest-bikhamer op

Arbo-hoogte, zodat snel en vakkundig de

soms erg roestige assen uit de container

gehaald kunnen worden.

Oorspronkelijk was Bertus Kramer opgeleid tot kok. Later liet hij zich omscholen tot timmerman en

werkte hij in de jachtbouw. Tot de zogenoemde schildersziekte OPS hem trof en hij zich nog maar

slecht kon concentreren. Rekenen en onthouden, waar hij altijd een kei in was, lukte niet meer. Maar

zijn probleemoplossend vermogen lijkt er alleen maar door toe te nemen. Voor de WCR Pers bedacht

Kramer onder andere een manier waarmee de zaaglijn op laminaat afgeschreven kon worden, een

speciaal dopje om laminaat te verlijmen, een energie neutrale - “maar de beste” - afzuiginstallatie ter

wereld voor in de keuken, een Arbo-vriendelijk ophangsysteem voor de inzameling van plastic afval

en een speciale “meegroeizak” voor de inzameling van GFE-afval in hoogbouw, een gasbesparing in

Nederland ter grootte van het verbruik van heel Utrecht en nog 20 andere vindingen. “Maar ik help

liever iemand dan dat ik voor veel geld aan het werk ben”, zegt Kramer. Groot commercieel succes

bleef tot nog toe uit. Toen de WCR Pers klaar was sloeg corona toe. “Toch ben ik een rijk man”, zegt

hij. “Al zit dat niet in geld.” Kramer hoopt dat zijn vinding op de Vakbeurs Recycling bekend wordt bij

de juiste mensen. En verder blijf ik uitvinder op bestelling. Ik los nou eenmaal graag problemen op.”

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

91


RecyclePR

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.nl verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar recyclepro.nl

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

recyclepro.nl


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

ACB TRANSPORTBANDEN

Stationsstraat 125

5963 AA HORST

T +31 77 398 44 16

E info@acb-transportbanden.nl

W www.acb-transportbanden.nl

ARCO

Venrayseweg 141

5961 NS HORST

T +31 88 006 53 00

E paul.albers@arco-solutions.nl

W www.arco-solutions.nl

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

BURGHGRAEF VAN TIEL & PARTNERS

B.L.W. VISSER BV

Mia van Ijperenplein 82-84

3065 JK ROTTERDAM

AKS LIFTING EQUIPMENT B.V.

De Zonnecel 33

3815 KN AMERSFOORT

T +31 6 13 846 387

E info@aksbv.com

W www.aksbv.com

AVANT MACHINERY NV

Tienesteenweg 240

B-3800 SINT TRUIDEN

T +32 11 68 78 65

E info@avantmachinery.be

W www.avantmachinery.be

Cromhoffsbleekweg 146

7513 EW ENSCHEDE

T +31 53 431 96 61

E info@blwvisser.nl

W www.blwvisser.nl

T +31 85 48 99 300

E info@risicoinspecties.nl

W www.risicoinspecties.nl

BUSSCHERS STAALWERKEN BV

Nijverheidsstraat 11

AMCS GROUP

Muiderstraatweg 15-E

1111 PS DIEMEN

T +31 20 600 51 51

E infoNL@amcsgroup.com

W www.amcsgroup.com

AVERMANN NEDERLAND BV

Karel Doormanstraat 4E

7825 VT EMMEN

T +31 6 11 84 32 23

E info@avermann.de

W www.avermann.de

BMAIR BENELUX B.V.

Kuiper 15

5253 RK NIEUWKUIJK

T +31 416 34 00 16

E info@bmair.com

W www.bmair.com

7482 GZ HAAKSBERGEN

T +31 53 850 77 70

E info@busschers.nl

W www.busschers.nl

T +31 53 850 77 70

E info@busschers.nl

W www.busschers.nl

BEEPRO BV

AOK BV

Wijngaardstraat 51

4461 BD GOES

T +31 113 25 06 37

E info@aokbv.nl

W www.aokbv.nl

Trekwei 9

9033 WC DEINUM

T +31 6 22 93 52 90

E info@beepro-bv.com

W www.beepro-bv.com

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

DE JONG & LAVINO

Postbus 70

4190 CB GELDERMALSEN

T +31 345 57 32 41

E info@jola.nl

W www.jola.nl

ARAANI

Luipaardstraat 12

B-8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

BEEQUIP

Willemskade 18

3016 DL ROTTERDAM

T +31 10 340 08 44

E info@beequip.com

W www.beequip.nl

BRAMIDAN NEDERLAND BV

Veenderveld 118

2371 TX ROELOFSARENDSVEEN

T +31 71 33 11 547

E info@bramidan.nl

W www.bramidan.nl

DE JONG MILLIEUSYSTEMEN

Westermaatsweg 6

7556 BT HENGELO (O)

T +31 74 24 28 694

E info@dj.nl

W www.afvalpers.nl

94 RecyclePR .NL

RecyclePR

.eu


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

EUROFORUM B.V.

DEMAREC BV

De Hork 32

5431 NS CUIJK

T +31 485 44 23 00

E info@demarec.com

W www.demarec.com

Emmasingel 29-17

5611 AZ EINDHOVEN

T +31 40 297 49 74

E klant@euroforum.nl

W www.euroforum.nl

W www.sbo.nl

GEHA LAVERMAN B.V.

Distributieweg 31

2404 CM ALPHEN AAN DEN RIJN

T +31 172 47 51 53

E info@geha-laverman.com

W www.geha-laverman.com

HERWIJNEN MACHINERY BV

Wiekerseweg 6

5331 PR KERKDRIEL

T +31 6 54 32 01 47

E info@herwijnenmachinery.nl

W www.herwijnenmachinery.nl

DEMTECH BV

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

DLS DRIVE LINE SYSTEMS BV

Robijn 910

3316 KE DORDRECHT

T +31 78 632 23 90

E info@dlsv.nl

W www.dlsv.nl

EUROPRESS

Von-Arenberg-Strasse 1

D-49762 LATHEN

T +49 5933 92467 247

E 24-7Service@europress-umwelttechnik.de

W www.europress-umwelttechnik.de

EUROPRESS BENELUX NV

Greenville Centrum Zuid 1111

B-3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

T +32 11 39 75 19

E geert.proost@europressbenelux.com

W www.www.europressgroup.com

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

B-9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

GROENEVELD-BEKA

INFRAWATCH

RHuchten 1

9222 LP DRACHTSTERCOMPAGNIE

T +31 85 30 32 931

E info@infrawatch.nl

W www.infrawatch.nl

Stephensonweg 12

4207 HB GORINCHEM

INNOTECH KRAMER VOF

DU-CON TRADE B.V.

Staalstraat 91

1951 MA VELSEN-NOORD

T +31 251 29 28 46

E info@ducontrade.nl

W www.ducontrade.nl

FOEKENS GROEP

Sluispolderweg 27

1505 HJ ZAANDAM

T +31 75 670 50 63

E info@foekens.nl

W www.foekens.nl

T +31 183 64 14 00

E info@groeneveld-beka.com

W www.groeneveld-beka.com

Prins Hendrinklaan 15

1781 KA DEN HELDER

T +31 223 70 70 27

E info@innotechkramer.com

W www.innotechkramer.com

DVL MILIEUSERVICE BV

Madame Curieweg 4

8501 XC JOURE

T +31 513 43 43 33

E dvl@dvlmilieu.nl

W www.dvlmilieu.nl

G.M.DAMSTEEGT B.V.

Westeinde 46

2969 BM OUD-ALBLAS

T +31 184 69 27 67

E info@gmdamsteegt.nl

W www.gmdamsteegt.nl

HANDELSMAATSCHAPPIJ BERBÉE BV

Offemweg 39

2201 HB NOORDWIJK

T +31 71 36 17 676

E info@berbee.nl

W www.berbee.nl

JC BAMFORD N.V.

Zandweistraat 16

4181 CG WAARDENBURG

T +31 418 654 654

E info@jcb.nl

W www.jcb.com

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.eu

95


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

E info@kwsupply.com

W www.kwsupply.com

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

B-8840 STADEN

E info@molcy.com

W www.molcy.com

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

B-9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

KOMEJO

Gosselinkweg 6

7108 BP WINTERSWIJK-WOOLD

T +31 543 538 716

E info@komejo.nl

W www.komejo.nl

MOTRAC INTERN TRANSPORT B.V.

Rondebeltweg 51

1329 BP ALMERE

T +31 88 737 78 00

E info@motrac.nl

W www.motrac.nl

N.M. HEILIG B.V.

Newtonstraat 17

1704 SB HEERHUGOWAARD

T +31 72 571 66 88

E info@heiligbv.com

W www.heiligbv.com

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

W www.rds.eu

NEDERMAN NEDERLAND B.V.

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

B-8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

RECYCLING

MR. FILL

Pascalweg 16

4104 BG CULEMBORG

T +31 345 52 48 81

E info@mr-fill.com

W www.mr-fill.com

Postbus 2646

3800 GD AMERSFOORT

T +31 33 298 81 22

W www.nederman.nl

OPHOF RECYCLING EQUIPMENT BV

Coevorderweg 20a

7783 BE GRAMSBERGEN

T +31 524 21 50 95

E gj@ophofrecycling.nl

W www.ophofrecycling.nl

REDBAG EUROPE B.V.

Olde Gard 19

9433 PP ZWIGGELTE

T +31 088 008 02 00

E info@avenor.nl

W www.avenor.nl

REMA TIP TOP

Westervoortsedijk 73

6827 AV ARNHEM

T +31 26 750 83 20

E arnhem@rema-tiptop.nl

W www.rematiptop-tsn.nl

MULLER BELTEX

MIREC

Hastelweg 251

5652 CV EINDHOVEN

T +31 40 250 88 00

E info.nl@mirec.com

W www.mirec.nl

Ambachtsweg 28 a

2641 KS PIJNACKER

T +31 15 369 54 44

E info@mullerbeltex.nl

W www.mullerbeltex.nl

PFISTER WEEGTECHNIEK

Technologieweg 6

4906 AC OOSTERHOUT

T +31 162 430 450

E office@pfisterweegtechniek.nl

W www.pfisterweegtechniek.nl

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

B-8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

96 RecyclePR .NL

RecyclePR

.eu


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

RIGTER

www. rigterhandelsonderneming. nl

RIGTER HANDELSONDERNEMING B.V.

Nieuwe Maatsweg 7

3755 NP EEMNES

T +31 651 36 64 20 (Kees Rigter)

+31 653 37 09 35 (Gerard Rigter)

E info@kinshofer.nl

W www.kinshofer.nl

SMITS & CO WEEGBRUGGEN B.V.

L.R. Beijnenlaan 8

6971 LE BRUMMEN

T +31 575 56 12 08

E info@weegbruggen.nl

W www.smitsenco.com

VAN DER SPEK VIANEN B.V.

De Limiet 14

4131 NR VIANEN

T +31 347 362 666

E info@vanderspek.nl

W www.vanderspek.nl

VERMEER BENELUX B.V.

Stanleyweg 16

4462 GN GOES

T +31 113 22 41 41

E info@vermeer-benelux.com

W www.vermeer-benelux.com

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

RvB INFRA HARDERWIJK

Novelstraat 18

3846 CG HARDERWIJK

T +31 88 786 85 90

E info@rvbgroep.nl

W www.rvbgroep.nl

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

B-9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

W www.smo.be

SNIJDER FILTERTECHNIEK BV

Randweg 1

8061 RW HASSELT

T +31 38 477 38 00

E info@snijderfilertechniek.nl

W www.snijderfilertechniek.nl

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

B-8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VKING

Ketegemstraat 9c

B-9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

WELVAARTS WEEGSYSTEMEN

De Tweeling 4

5215 MS ‘s-HERTOGENBOSCH

T +31 73 692 79 27

E info@welvaarts.com

W www.welvaarts.com

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

TBK GROUP BV

Groot Overeem 7

3927 GH RENSWOUDE

T +31 318 745 740

E info@tbkgroup.com

W www.tbkgroup.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

W

WIEJELO EQUIPMENT

Laan van het Omniversum 20

7324 BM APELDOORN

T +31 85 87 85 691

E info@wiejelo.com

W www.wiejelo.com

SMET RENTAL BV

Industriezone Aven Ackers, Blauwe zone E

Havinkbeekstraat 24

B-9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

B-4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

VANMEIJEL

Duit 8

8305 BB EMMELOORD

T +31 527 61 47 67

E info@vanmeijel.nl

W www.vanmeijel.nl

ZANDRECYCLING NEDERLAND BV

ABC Westland 227

2685 DC POELDIJK

T +31 174 24 39 50

E info@zandrecycling.nl

W www.zandrecycling.nl

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.eu

97


16, 17 & 18 november 2021

Evenementenhal Gorinchem

Bouwt u ook graag mee aan

een sterkere afvalsector?

Neem dan contact op met Esther Rodenburg

voor de mogelijkheden. Telefoon: +31 (0)183 680 655

E-mail: Esther.Rodenburg@easyfairs.com

Bestel

uw gratis ticket

met code

2157

www.vakbeursrecycling.nl

@Recycling_EH recycling-vakbeurs


S T O F

TOT NADENKEN

DÉ EXPERT IN INNOVATIEVE STOFBEHEERSING

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en

recyclagebedrijven. Pulvi bekijkt het anders.

MISTLIJNEN

De Pulvi mistlijnen creëren een stofbarrière die op maat van de

stofsamenstelling wordt afgeregeld. Het unieke en gepatenteerde

Pulvi vernevelingssysteem werkt op lage druk (lager waterverbruik)

en er kan gebruik gemaakt worden van regen- of kanaalwater!

WATERCAPTATIE

Water nodig voor uw stofbeheersingsproject of voor andere

doeleinden? Ook voor de aanleg van regenwaterputten en / of

kanaalaansluitingen met onderhoudsarme filterinstallatie kan u

bij Pulvi terecht.

STOFNETTEN

Vaste stofzeilen zorgen voor een eerste barrière dichtbij de

bron van de stofontwikkeling. Pulvi zorgt voor 100% maatwerk.

Ook combinaties tussen verschillende soorten stofzeilen en

windbreekzeilen zijn mogelijk.

SHELTERS

NIEUW!

Een shelter geeft stof geen kans om weg te vliegen en zorgt

voor bescherming voor producten waarvoor externe opslag om

milieutechnische redenen niet aanbevolen wordt. Deze shelters zijn

verplaatsbaar en bieden oneindig veel mogelijkheden.

RIJSTOFBARRIÈRES

Om stofverspreiding door opvliegend rijstof tegen te gaan, plaatst

Pulvi vaste rijstofbarrières. Opwaaiend stof wordt zo aan de bron

bestreden.

+32 498 11 49 37

info@pulvi.be

www.pulvi.be


VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

GIPO

Exclusieve importeur

POWERSCREEN

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

More magazines by this user