05.11.2021 Views

CFF0621_SILVER SHADES

Mijn eerste grijze haren kreeg ik op mijn dertigste. En hoewel het er nog niet zo veel waren, vielen ze wel erg op in mijn donkerbruine haar. Mijn eerste reflex was: eruit trekken. Toen dat niet meer kon: kleuren. In elk geval: verhullen. Maar waarom eigenlijk? Waarom is grijs haar bij vrouwen nog steeds ‘een dingetje’? Het leek me een goed uitgangspunt voor een thema. In (buitenlandse) media wordt er veel over geschreven: vrouwen die er bewust voor kiezen om hun grijze haar te omarmen in plaats van te verhullen. Dat zijn niet alleen actrices en modellen van een zekere leeftijd, maar ook veertigers die al op hun twintigste grijs werden, zoals VOGUE journalist Sarah Harris. Dat ‘omarmen’ gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. Ik las een blog van beautyjournalist Sali Hughes, die allergisch bleek voor PPD en PTD. Toch had ze jarenlang naar alternatieven gezocht om maar niet haar ‘silver shades’ te hoeven laten zien. Toen ze haar beautycollega’s vertelde dat ze voor grijs wilde kiezen, werd er met ontzetting gereageerd. Was ze dan niet bang om er oud uit te zien? En om haar werk als beautyjournalist te verliezen? “Het zijn vaak vrouwen die elkaar de maat nemen”, erkent ook Judith de Ridder van Colourlab, die ik over dit onderwerp interviewde. “Ze houden op deze manier zelf de dubbele standaard in stand.” Ook kappers staan niet altijd te springen om het grijswordingstraject te stimuleren. “Als ondernemer denk je al snel: hoe ga ik het verlies aan kleuromzet goedmaken?”, aldus Bert de Zeeuw. Vooral door eerlijk advies te geven, vindt Francis Schroembges. “Stel meerdere kleuropties voor, waaruit de klant kan kiezen.” Of specialiseer je erin, zoals de Amerikaan Jack Martin deed. Hij heeft meer dan een half miljoen volgers op Instagram, geeft celebrity’s ‘grey hair transformations’ en won daarmee de Hot Shot Color Transformation award. Misschien moeten we stoppen er zo’n ding van te maken en diversiteit omarmen. “Grey is a hair colour, not a personality trait”, vindt ook Sali Hughes. Waar het om gaat, is dat je als vrouw wat te kiezen hebt in de salon: of je er nu klaar voor bent om je silver shades te omarmen en te verfraaien of niet.

Mijn eerste grijze haren kreeg ik op mijn dertigste. En hoewel
het er nog niet zo veel waren, vielen ze wel erg op in mijn
donkerbruine haar. Mijn eerste reflex was: eruit trekken.
Toen dat niet meer kon: kleuren. In elk geval: verhullen. Maar waarom
eigenlijk? Waarom is grijs haar bij vrouwen nog steeds ‘een dingetje’?
Het leek me een goed uitgangspunt voor een thema. In (buitenlandse)
media wordt er veel over geschreven: vrouwen die er bewust voor kiezen
om hun grijze haar te omarmen in plaats van te verhullen. Dat zijn niet
alleen actrices en modellen van een zekere leeftijd, maar ook veertigers die
al op hun twintigste grijs werden, zoals VOGUE journalist Sarah Harris.
Dat ‘omarmen’ gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. Ik las een
blog van beautyjournalist Sali Hughes, die allergisch bleek voor PPD en
PTD. Toch had ze jarenlang naar alternatieven gezocht om maar niet
haar ‘silver shades’ te hoeven laten zien. Toen ze haar beautycollega’s
vertelde dat ze voor grijs wilde kiezen, werd er met ontzetting gereageerd.
Was ze dan niet bang om er oud uit te zien? En om haar werk als
beautyjournalist te verliezen?
“Het zijn vaak vrouwen die elkaar de maat nemen”, erkent ook Judith
de Ridder van Colourlab, die ik over dit onderwerp interviewde. “Ze
houden op deze manier zelf de dubbele standaard in stand.” Ook kappers
staan niet altijd te springen om het grijswordingstraject te stimuleren.
“Als ondernemer denk je al snel: hoe ga ik het verlies aan kleuromzet
goedmaken?”, aldus Bert de Zeeuw. Vooral door eerlijk advies te geven,
vindt Francis Schroembges. “Stel meerdere kleuropties voor, waaruit
de klant kan kiezen.” Of specialiseer je erin, zoals de Amerikaan
Jack Martin deed. Hij heeft meer dan een half miljoen volgers op
Instagram, geeft celebrity’s ‘grey hair transformations’ en won daarmee
de Hot Shot Color Transformation award.
Misschien moeten we stoppen er zo’n ding van te maken en diversiteit
omarmen. “Grey is a hair colour, not a personality trait”, vindt ook Sali
Hughes. Waar het om gaat, is dat je als vrouw wat te kiezen hebt in de
salon: of je er nu klaar voor bent om je silver shades te omarmen en te
verfraaien of niet.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BEHIND THE SHOOT

Op pad met winnaars

LFH awards

SILVER

SHADES

“Grijs haar is geen issue meer”

CoiFfuRE

november 2021

REPORTS: Coiffure Award * Backstage bij show Arjan Bevers * LAB event * Kao Salon Virtual Experience


november

OP DE COVER

32 Coiffure Award

verslag

Kleiner, intiemer, maar zeker

niet minder feestelijk: dat

was de uitreiking van de

Coiffure Award 2020/21. Een

verslag van de avond en een

terugblik met Arjan Bevers

op zijn indrukwekkende show

Luminescence Resilience.

28 Behind the Shoot

Een onvergetelijke ervaring, zo

omschrijven Mark van Westerop

en Louise Vlaar hun fotoshoots

met de andere winnaars van de

Live Fashion Hair awards.

Fotografie: Alain Gil-Gonzalez

20

SILVER

SHADES

IN GLOSSY’S EN OP SOCIAL

MEDIA IS ER DE LAATSTE

TIJD VEEL AANDACHT VOOR

SILVER SHADES. IS HET

EEN TIJDELIJK FENOMEEN,

VERSTERKT DOOR DE

LOCKDOWNS? EN HOE

SPEEL JE ALS KAPPER IN OP

DEZE DOELGROEP?

4 Coiffure november


inhoud

16

28

BEHIND THE SHOOT

EDITORS PICK

32

64

REPORT LAB EVENT

COIFFURE AWARD

FASHION

14

en verder...

45

TOPSTYLES

7 EDITORIAL

8 SPOTLIGHT

9 UPDATE

40 BEHIND THE TREND:

L’Anza

42 PRODUCTFILE:

L’Oréal Professionnel

58 PRODUCTFILE:

Schwarzkopf Professional

60 BUSINESSFILE:

Keune

62 BEHIND THE PROJECT:

Inline

64 REPORT

Coiffure november

5


SCALP CLINIX

Leg de basis voor prachtig haar met Scalp

Clinix. Scalp Clinix is Schwarzkopf Professionals

meest geavanceerde verzorgingsregime voor

de hoofdhuid; van salon tot thuis.

ONTDEK MEER!

16 Coiffure juli


WWW.COIFFURE.NL

vijftigste jaargang

nummer november 2021

Wella Professionals

editorial

hoofdredacteur

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |

tel. 088 64 406 34

eindredacteur

Maaike van der Westen

uitgave van

Coiffure Media

media-adviseurs

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder

Uitreiking Coiffure Award

medewerkers

Irma van der Lubbe | Marian Vleerlaag

Susanne Hellendoorn | Caroline Westdijk

fotografen

Alain Gil-Gonzales | Caroline Westdijk

media-order

088 22 666 90| traffic@archermedia.nl

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’

uitgever

Rik Stuivenberg

Coiffure Exclusive Membership € 192,50 per jaar

Coiffure Membership € 112,00 per jaar

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland en

bij automatische incasso. Bij betaling via een factuur bedragen

de administratiekosten € 2,95 excl. btw.

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.

abonnementenadministratie

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)

coiffure@mijntijdschrift.com

verschijningsfrequentie

8 keer per jaar

vormgeving

Denise Wijsman

drukwerk

Veldhuis Media Raalte

ISSN 0165-3679

reproduktie

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.

SILVER

SHADES

Mijn eerste grijze haren kreeg ik op mijn dertigste. En hoewel

het er nog niet zo veel waren, vielen ze wel erg op in mijn

donkerbruine haar. Mijn eerste reflex was: eruit trekken.

Toen dat niet meer kon: kleuren. In elk geval: verhullen. Maar waarom

eigenlijk? Waarom is grijs haar bij vrouwen nog steeds ‘een dingetje’?

Het leek me een goed uitgangspunt voor een thema. In (buitenlandse)

media wordt er veel over geschreven: vrouwen die er bewust voor kiezen

om hun grijze haar te omarmen in plaats van te verhullen. Dat zijn niet

alleen actrices en modellen van een zekere leeftijd, maar ook veertigers die

al op hun twintigste grijs werden, zoals VOGUE journalist Sarah Harris.

Dat ‘omarmen’ gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. Ik las een

blog van beautyjournalist Sali Hughes, die allergisch bleek voor PPD en

PTD. Toch had ze jarenlang naar alternatieven gezocht om maar niet

haar ‘silver shades’ te hoeven laten zien. Toen ze haar beautycollega’s

vertelde dat ze voor grijs wilde kiezen, werd er met ontzetting gereageerd.

Was ze dan niet bang om er oud uit te zien? En om haar werk als

beautyjournalist te verliezen?

“Het zijn vaak vrouwen die elkaar de maat nemen”, erkent ook Judith

de Ridder van Colourlab, die ik over dit onderwerp interviewde. “Ze

houden op deze manier zelf de dubbele standaard in stand.” Ook kappers

staan niet altijd te springen om het grijswordingstraject te stimuleren.

“Als ondernemer denk je al snel: hoe ga ik het verlies aan kleuromzet

goedmaken?”, aldus Bert de Zeeuw. Vooral door eerlijk advies te geven,

vindt Francis Schroembges. “Stel meerdere kleuropties voor, waaruit

de klant kan kiezen.” Of specialiseer je erin, zoals de Amerikaan

Jack Martin deed. Hij heeft meer dan een half miljoen volgers op

Instagram, geeft celebrity’s ‘grey hair transformations’ en won daarmee

de Hot Shot Color Transformation award.

Robbert Eaton

Coiffure Media

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle

Misschien moeten we stoppen er zo’n ding van te maken en diversiteit

omarmen. “Grey is a hair colour, not a personality trait”, vindt ook Sali

Hughes. Waar het om gaat, is dat je als vrouw wat te kiezen hebt in de

salon: of je er nu klaar voor bent om je silver shades te omarmen en te

verfraaien of niet.

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Anouk Oudkerk Pool

Haar: Amy Gaudet

Fotografie: Andrew O'Toole

Coiffure november

7


OCEANIA

EEN HALF JAAR GELEDEN VIEL NEDERLAND TWEE KEER IN DE PRIJZEN

BIJ DE LIVE FASHION HAIR AWARDS. Mark van Westerop (Best Male Collection)

en Louise Vlaar (Best Creative Color Collection) - allebei van Pro-Solo in Alkmaar

- wonnen niet alleen een prestigieuze, internationale award, maar mochten ook MET

DE ANDERE WINNAARS NAAR FUERTEVENTURA OM DAAR SAMEN

VERSCHILLENDE HAARCOLLECTIES TE SCHIETEN. Met Coiffure blikken ze

terug op het bijzondere eindresultaat.

Haar: Sam Bell, Mark van Westerop, Kumenhair, Louise Vlaar, Richard Ashforth | Haar assistenten: Yai Hernández, Yuleymi | Fotografie: Vishal Baharani | Make-up: Yely Rodriguez, Juan Castañeda |

Styling: Gumidafe Gutiér, Rubén DLima | Nagels: Yarely Nails | Productie: Live Fashion Hair

28 Coiffure november


ehind the shoot

Tekst: Anouk Oudkerk Pool

“Door de coronapandemie hadden

we een jaar niet of nauwelijks

kunnen shooten, dus iedereen had

ontzettend veel zin in deze vijfdaagse

trip. Het uitgangspunt was mooi

werk maken, alle creativiteit bij

elkaar brengen. Een soort jamsessie

en kijken wat eruit komt. Dat was

voor ons wel een andere manier

van werken. We willen altijd

goed voorbereid zijn, alles eruit

halen. In de voorbereidende fase

werd al gezegd: ‘Relax, het moet

geen werkvakantie worden’. We

moesten het op het moment zelf laten

ontstaan. Dat proces is goed geweest.

We moesten vertrouwen op onszelf en

op de anderen. Uiteindelijk hebben

we drie ontzettend mooie collecties

kunnen schieten.

Het idee voor Oceania was er al snel.

Dat had ook te maken met de plek -

een prachtig eiland - en de ligging

vlakbij zee. Het waaide er altijd, dus

we wilden dat het haar voor onze

look niet helemaal vast zou zitten.

We hebben een soort tentakels van

haar gemaakt en daar wol omheen

gedraaid. De samenwerking met

de andere winnaars van de Live

Fashion Hair awards was uniek.

Normaal gesproken zit je voor een

shoot of een show vooral in je eigen

bubbel. Nu kon je bij elkaar kijken

en van elkaar leren, elkaar helpen.

Er heerste een heel fijn groepsgevoel,

eigenlijk wilden we niet meer weg.

Het was een onvergetelijke ervaring.”

(Louise & Mark)

Coiffure november

29


MENS

collection

“Deze minicollectie is eigenlijk op het moment

zelf, op de set, ontstaan. Het tweede deel van

Oceania werd tegen een rode achtergrond

geschoten, maar ik voelde daar niets voor.

Ik wilde wat met zwart-wit gaan doen, er

mooi campagnebeeld van maken. Ik zag het

al helemaal voor me als onderdeel van een

mooi modemerk. Dat vond ik zo fijn aan

het team: ze stonden open voor mijn ideeën.

We hadden een plan, maar als ik dit zo

voelde kon het worden aangepast. Het is

uiteindelijk een losse shoot geworden. Ik was

zo lekker bezig, dat er niet twee maar vier

beelden uit zijn voortgekomen.”

(Mark)

30 Coiffure november


KIS Green. A good

deed for the planet.

And for your hair.

100% Vegan

87-97% Natural ingredients

No parabens, SLS’s & silicons

Curly Girl approved

No animal testing

Recycled packaging

kis-haircare.com/kisgreen

Ontdek KIS Green

Scan de QR-code


Rick Brandsteder

Show Arjan Bevers

Karin Bloemen

Hairdresser of the Year Juliette den Ouden

32 Coiffure november

Laura van de Graaf


coiffure award

Fotografie: Jarno Verhoef

JULIETTE DEN OUDEN UITGEROEPEN

TOT HAIRDRESSER OF THE YEAR 2020/21

“EEN DROOM

DIE UITKOMT”

Kleiner, intiemer, maar zeker niet minder feestelijk: dat was de uitreiking van de

Coiffure Award 2020/21. Een avond die diverse keren was uitgesteld en door de

coronapandemie in een aangepaste opzet plaatsvond. Toch was de sfeer opperbest.

De organisatie van de Coiffure Award leidde

de afgelopen anderhalf jaar tot behoorlijk wat

hoofdbrekens. Drie keer werd het evenement

uitgesteld door oplaaiende coronacijfers en

onzekere regelgeving. De gastenlijst moest flink worden

teruggebracht, QR-codes bleken noodzakelijk en er waren

allerlei anderhalvemeternormen. En toch was daar op die

mooie, nazomerse dag in september uiteindelijk weinig van

te merken. Bij aankomst lag er gewoon een rode loper, er was

muziek en de kappers en hun partner hadden er ongelooflijk

veel zin in. Eindelijk - na maanden van vertraging - konden de

winnaars bekend worden gemaakt!

ARENAVORM

Alle beperkingen hadden wel geleid tot een compleet nieuwe

opzet. De avond had een ‘hybride’ karakter gekregen: deels

live en deels digitaal. Ook de feestzaal was aangepast: de grote

ronde tafels hadden plaatsgemaakt voor een nachtclubachtige

setting met tafeltjes voor twee. Die waren in ringen geplaatst

rondom het podium en de catwalk. De ronde vormen kwamen

ook terug in de schermen, die de ‘arena’ op spectaculaire wijze

omsloten.

De avond begon voor de genodigden met een driegangendiner.

Vanaf half acht kon iedereen thuis de livestream aanzetten.

Daarin was onder meer de nieuwe Essential Looks

collectie van Schwarzkopf Professional te zien en kregen de

genomineerden een persoonlijke boodschap van familie en

vrienden. Om acht uur startte het officiële programma met de

digitale presentatie van de genomineerden op de grote, ronde

schermen. Daarna heette Karin Bloemen alle kappers welkom

met een speciaal voor hen geschreven lied. Vervolgens was het

tijd voor de openingsspeech door Laura van de Graaf namens

de organisatie en werd de host van de avond voorgesteld: Rick

Brandsteder.

KLASSIEK MET TWIST

Rick hield de vaart er goed in bij het uitreiken van de awards,

maar gaf de winnaars ook alle ruimte om een reactie te geven.

De eerste prijs van de avond, in de categorie Young Talent,

was voor de totaal verraste Charell Bosch van Kuypers Hair &

Wellness. Ze kreeg haar award uit handen van juryvoorzitter

Berni Ottjes, die vooraf nog eens het belang van deze award

voor de toekomst van de hele industrie benoemde. De jury

prees haar collectie vanwege de moderne looks die een

klassieke nuance hadden gekregen. De winnaar van de Avantgarde

award, Marina Michiels van Create Hair & Beauty,

kreeg haar beeldje uit handen van de hoofdredacteur van

Coiffure, Anouk Oudkerk Pool. De jury was vol lof over de

bijzondere texturen, het kleurgebruik en het oog voor detail.

Maar het mooiste compliment was toch wel dat “iedere foto

een kunstwerk op zich” was. Marina bedankte de eigenaren

van Create voor de kans om mee te doen aan deze creatieve

categorie en nam de prijs geëmotioneerd in ontvangst. Daarna

was het tijd voor de Schwarzkopf Hair Color Technician of the

Year award, de grote kleurprijs van de Coiffure Award en dit

jaar één van de sterkere categorieën. De winnaar, Louise Vlaar

van Pro-Solo, had al eerder een internationale prijs ontvangen

voor haar geweldige kleurcollectie en nu kreeg ze dan dus ook

Coiffure november

33


de Nederlandse award uit handen van Arco van Dijken, PPS

Manager van Schwarzkopf Professional. De jury sprak in haar

rapport bewondering uit over de kleuren, die echt van de foto

leken af te spatten. “Ik wilde alles geven in deze collectie”,

aldus Louise. “Ik ben zo ontzettend blij met deze prijs!” De

Pers Award werd uitgereikt door Fiona Hering en ging naar

Joeri Rouffa van Androgyn. Dat hij uitgerekend deze award

won, betekende veel voor hem. “Het is de wereld van fashion

& hair waarin ik graag verder wil, dus dit is voor mij echt

een stap in de goede richting.” De laatste prijs voor de korte

onderbreking was de uitreiking van de Consumer Award. De

winnaar was de totaal overrompelde Claudine Waenink van

Claudine Haarcreaties. Ze kreeg haar beeldje van Mari van

de Ven, die vertelde dat er maar liefst 20.000 consumenten

hadden gestemd via Vrouw van De Telegraaf, Talkies, de

Coiffure Award en sms.

ANDERS EN ECHT

Na een korte break, waarin kijkers van de livestream aan bod

kwamen en onder meer de fotografen Giel en Kenneth vanuit

Los Angeles hun steun uitspraken, waren de dames- en

herencategorieën aan de beurt. Event Manager Laura van de

Graaf, die het juryrapport voorlas voor de herenkapsels in regio

Noord, noemde de winnende serie “tijdloos en editorial” en

sprak lovend over de “goede modelkeuze, de prachtige, simpele

looks die vakwerk verraadden”. De prijs ging naar Mark van

Westerop van Pro-Solo, die de award dolblij in ontvangst nam.

“Ik had al een internationale prijs met deze collectie gewonnen,

maar ik hoopte zo dat ik hier ook in de prijzen zou vallen”,

vertelde Mark op het podium. “Ik draag de award op aan alle

kappers in Nederland, die dit jaar echt wel klappen hebben

gehad. Ik ben heel dankbaar dat we hier met elkaar kunnen zijn

en dat we samen ons mooie vak kunnen vieren.” De prijs voor

regio Zuid ging naar een dolgelukkige Romee van Egmond van

Avanti Kappers. De jury was zeer te spreken over de sterke

modellen en individuele looks. “Iedere coupe is anders en

écht”, aldus het juryrapport.

Alle winnaars van de Coiffure Award 2020/21

CREATIEVE UITDAGING

Vervolgens was het tijd voor de categorie Dameskapsels in de eerste regio:

Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Een sterke categorie met veel mooie

inzendingen. De prijs ging naar Manou Grijsen van Twins Hair & Beauty, die de

award geëmotioneerd in ontvangst nam. “Het is ieder jaar weer zo spannend: waar

kiest de jury voor? Ik heb dit jaar mijn eigen ding gedaan, gekozen voor wat ik mooi

vind. Dat die eigenzinnigheid nu wordt beloond, betekent heel veel voor mij.”

In regio twee, Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland, ging de prijs naar Joffrey

Conings van Androgyn. “Lef gaat hand in hand met vorm, die wordt versterkt

door kleur en verschillende texturen”, aldus het juryrapport. In de regio Noord-

Holland en Flevoland was Juliette den Ouden van JDO Academy de winnaar. De

jury sprak van een serie die pure schoonheid laat zien. “Simpel, stijlvol, elegant en

34 Coiffure november


coiffure award

draagbaar. Terug naar waar haarstyling over gaat: real hair.” Juliette nam de award

dolblij in ontvangst en blikte terug op het afgelopen jaar, waarin iedereen - zij ook -

het door corona heel moeilijk heeft gehad met het bedrijf. “Ik zie deze prijs als een

soort cadeautje na die zware tijd”, aldus Juliette. Verder bedankte ze haar team, de

organisatie van de Coiffure Award (omdat zij creatief weten uit te dagen) en de

mensen in de zaal. “Zonder jullie is deze wedstrijd niet mogelijk en zonder jullie had

ik mezelf nooit zo kunnen pushen om iets moois te creëren.”

De prijs in de laatste regio, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, ging naar een

uitzinnige Cindy Stoopen van Hair2Day. De jury gaf complimenten voor de mooie

variatie in stijl, coupe, textuur en het commerciële kleurgebruik. “Het is mooi

uitgewerkt zonder dat het too much wordt.”

GEVOEL VOOR FASHION

De ontknoping van de avond kwam daarmee steeds dichterbij.

Eerst werd nog de Team Award uitgereikt door Maurice

Crusio, voorzitter van de ANKO. Die ging dit jaar naar

Androgyn in Rotterdam vanwege de vernieuwende, gedurfde

en on-trend collecties met veel gevoel voor fashion. Ook de

eerste Ondernemers Award werd uitgereikt door de ANKO en

die was voor Leander Grotenhuis. “Supertof om deze eerste

Ondernemers Award te mogen ontvangen”, was zijn reactie.

Hij bedankte zijn klanten, familie en team. “Alleen door

onvoorwaardelijk op elkaar te vertrouwen, kon ik zover komen”,

aldus Leander.

Daarna was het dan echt tijd voor de prijs der prijzen: de

Hairdresser of the Year award. Daarvoor kwam Marjon

Stamsnijder, General Manager van Schwarzkopf Professional,

op het podium. Voordat ze de winnaar bekendmaakte,

nam ze de aanwezigen even mee in de meetings die ze

tijdens de lockdowns had gehad. Ze sprak haar trots uit

over de daadkracht en vindingrijkheid van de Nederlandse

kappers, die er werkelijk alles aan deden om hun salon door

de pandemie heen te slepen en er voor hun klanten te zijn.

“Die ondernemerslust en drive heeft ons op het hoge niveau

gebracht waar we nu zijn.”

Vervolgens werden de zes genomineerden voor deze award

op de schermen getoond. Volgens de Nederlandse en Engelse

jury liet de Hairdresser of the Year 2020/21 vakwerk, kracht en

vrouwelijkheid zien. “Een collectie die past in het beeld van de

huidige mode, die vernieuwend is.” Juliette den Ouden werd

het podium opgeroepen en mocht dan eindelijk de felbegeerde

prijs in ontvangst nemen. “Dit is voor mij een droom die

uitkomt”, vertelde Juliette. “Ik kom al vanaf mijn zeventiende

bij de Coiffure Award. Ik dacht altijd: wat zou het gaaf zijn om

daar op het podium te staan. Jaar in, jaar uit deed ik mee en

elke keer kwam ik een stapje dichter bij mijn droom. En nu is

het dan eindelijk gelukt. Ik ga hier ontzettend van genieten!”

De volgende editie van de Coiffure Award zal op zondag 15 mei 2022 plaatsvinden. Het zal een extra bijzondere uitreiking worden, want het event bestaat dan maar liefst 30 jaar!

Coiffure november

35


Show van Arjan Bevers,

Hairdresser of the Year 2019:

Luminescence

Resilience

“In mijn hoofd heb ik al twee shows gegeven”, vertelde Arjan

Bevers een paar weken voor de grote Coiffure Award show. Door

corona was het event diverse keren uitgesteld en de shows die hij

had voorbereid, konden niet doorgaan. “De afgelopen anderhalf

jaar is er natuurlijk wel het één en ander gebeurd. Iedereen heeft

veel meegemaakt. Daardoor zit je hier met een heel ander gevoel

dan toen. Dat heb ik uitgewerkt in een nieuw concept voor de

show.”

De show kreeg de geheimzinnige titel Luminescence Resilience

mee, wat zoiets betekent als ‘lichtgevende veerkracht’.

De terugblik op de coronapandemie kwam tot uiting in de

indrukwekkende opening, die in volledige duisternis plaatsvond.

Tegen de achtergrond van zwart-witbeelden van lege straten

en steden kwamen de modellen op, die spectaculaire, zwarte

avondkleding droegen. Het haar - van stijlvolle feestlooks tot avantgardistische

creaties - was eveneens zwart gekleurd.

Na deze ‘donkere periode’ was het tijd voor ‘licht’. De kleding

van de modellen - veelal van jonge ontwerpers - was wit en

pastelkleurig en het haar werd zachter met veel (beige)blond

en verrassende silver shades. Het laatste blok was het meest

uitgesproken met felle kleuren, zowel in de theatrale kleding als in

de make-up en in het haar. De show werd afgesloten met de twee

zoons van Arjan Bevers, die het haar van een model bijwerkten op

het podium. Alsof de Hairdresser of the Year

2019 daarmee wilde zeggen: het was een lastig

jaar, waarin we met elkaar veel veerkracht

hebben getoond. Laten we verder gaan en

kijken naar de toekomst.

36 Coiffure november


coiffure award

Fotografie: Ivo de Kok | Styling: Annet Veerbeek | Make-up: Mireille Bevers-Brunt en Angelique Stapelbroek

#

1

3 favoriete looks van Arjan:

“Ik liep op de vrijdag voor de show langs een winkel en daar zag ik een soort

droogbloemen staan met een heel bijzondere vorm. Alle looks waren eigenlijk al

klaar, maar ik dacht meteen: wat zou het cool zijn om daar wat mee te doen.

Dezelfde avond heb ik het haarstuk gemaakt. Op de dag van show kwam het haar

heel mooi samen met de jurk. Daarom werk ik graag samen met stylist Annet

Veerbeek, omdat ze zo goed is. Ze neemt altijd wat extra kleding mee en op de dag

zelf bepalen we de eindlooks. Ik zag het model en wist meteen: zij moet het zijn.

Uiteindelijk was het één van de sterkste looks van de show. Ik ben eigenlijk geen

avant-gardekapper, maar ik vind dat het wel thuishoort in een show als dit. Het is

dan extra leuk als het goed uitpakt. Het is mooi om jezelf toch een beetje opnieuw

uit te vinden.”

“We komen toch uit een

donkere, lastige tijd, ik denk

dat veel kappers dat wel

herkennen. Daarom wilde

ik heel graag een tweede

blok met lichtere tinten, en

tegelijkertijd terugblikken op

mijn winnende Hairdresser of

the Year collectie. Ik heb veel

gewerkt met grijzige nuances,

ik vind dat gewoon mooie

kleuren. Bij het internationale

Artistic Team van de

Essential Looks zijn we daar

nu ook veel mee bezig. Ik zoek

altijd naar tinten die we nog

niet eerder hebben gezien.”

#

2

#

3

“Ik heb het haar wat grover en rauwer gekleurd. Het is gebaseerd op een trend

die we zien bij bepaalde, jonge communities: DIY-kleuringen met ‘box dyes’ en

kleurmaskers. Ze laten zich niet inspireren door Instagram, maar bijvoorbeeld

door manga. Ik weet dat veel kappers er niet zo blij mee zijn, ze doen het kleuren

liever zelf in de salon, maar ik vind het eindresultaat heel interessant. Wij

verkopen de kleurmaskers ook goed in de salon. Het mooie is dat je ze kunt

mengen zoals je zelf wilt; van megaheftig en superintens tot softe pastellen. Voor

deze look heb ik ook met de kleurmaskers gewerkt.”

Coiffure november

37


Julliette den Ouden

Charell Bosch

Schwarzkopf Professional is trots

op alle winnaars van de Coiffure Awards!

Van harte gefeliciteerd met deze

prachtige prijs en topprestatie!

Cindy Stoopen

Marina Michiels

Romee van Egmond


COIFFURE

AWARD 2022

30 JAAR

Craft

HET MEEST SPANNENDE & SPECTACULAIRE

EVENT UIT DE BRANCHE!

KOMEND JAAR VIERT DE COIFFURE AWARD HAAR 30STE EDITIE!

WIE ZULLEN OP 15 MEI 2022 DIE FELBEGEERDE COIFFURE AWARDS

IN ONTVANGST NEMEN? TOON JOUW VAKMANSCHAP EN LAAT JE

CREATIVITEIT ZIEN!

DOE MEE EN BEPAAL DE TOEKOMST! Inschrijven online via

www.coiffureaward.nl. Na inschrijving ontvang je het reglement en

promotiemateriaal voor in de salon, waarmee jij iedereen kunt laten

zien dat je meedoet aan deze prestigieuze wedstrijd!

LET'S GET READY TO RUMBLE! MEER INFORMATIE:

WWW.COIFFUREAWARD.NL OF BEL 0183 509 468


Mari van de Ven is de nieuwe Creative Director van L’ANZA Benelux

Back to the Seventies

Mari van de Ven is een van de bekendste make-upartists en hairstylisten van Nederland en voert zijn vakmanschap

al meer dan 25 jaar met passie en liefde uit. Met zijn tv-werk, het stylen van BN’ers, zijn werk in Het Haaratelier

in Den Bosch, de Mari Academy en zijn eigen penselenlijn Maestro heeft hij al een behoorlijk volle agenda. Als

nieuwe Creative Director van L’ANZA Benelux lanceert hij nu ook nog eens, samen met het L’ANZA Creative

Team, een trendcollectie 21/22. Zijn liefde voor het ambacht en unieke eigen stijl zijn erin terug te vinden.

WAAR KOMT JE PASSIE VANDAAN? WILDE JE

BIJVOORBEELD ALS TIENER AL KAPPER WORDEN?

“In de jaren 70 heb ik de keuze gemaakt om mensen te inspireren met

mijn creativiteit. In 1973 – ik was toen dertien, veertien jaar oud – kwam

de VOGUE in een maandelijkse editie op de markt. Ik weet nog goed dat

alles ervoor moest wijken om een exemplaar te bemachtigen. Mode en

haartrends kregen een gezicht. Niets of niemand kon mij toen nog van

gedachten veranderen om kapper te worden.”

DAT WAS IN DIE TIJD EIGENLIJK NOG HELEMAAL

NIET ZO VANZELFSPREKEND, TOCH?

“Dat klopt, dat was het helemaal niet. Ik wist zelf diep van binnen dat er

een toekomst was voor haarmode. Die gedachte heeft mij nooit losgelaten

en vormde uiteindelijk de basis van mijn carrière.”

WAAR KOMT JE INSPIRATIE VOOR DEZE NIEUWE

COLLECTIE VANDAAN?

“Die komt uit diezelfde periode. De jaren 70 kenmerken zich door grote

iconen als Diana Ross, Bo Derek, Jerry Hall, Mireille Mathieu en Olivia

Newton-John. De discomuziek en glamrock domineerden dit decennium

met artiesten als ABBA, Blondie, Queen en Elton John. Veel trends zijn in

deze jaren gezet en keren nog altijd terug in het hedendaagse modebeeld.

Back to the seventies dus!”

EN HOE HEB JE DAT DOORVERTAALD NAAR JE

EERSTE L’ANZA TRENDCOLLECTIE?

“Ik heb al het moois van de jaren 70 in een nieuw daglicht gezet. Zo gaan

we veel colour blocking met roodnuances zien, maar ook koele blondtinten.

Balayages zijn een blijvertje, maar nu met face framing en boblijnen in

allerlei variaties. Ook laten we de pony en de curtain bangs terugkomen. Ik

ben ervan overtuigd dat L’ANZA met deze collectie trendsettend is voor het

komende seizoen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat L’ANZA

met deze collectie trendsettend is

voor het komende seizoen”

40 Coiffure november


ehind the trend

L’ANZA Creative Director: Mari van de Ven | L’ANZA Creative Color Team: Sandra Abbink & Bianca de Man | Fotografie: Hans van Brakel | Styling: Elsbeth Schiphorst| Visagie: Mari van de Ven, Daphne Bakarbessy-Boer, Angelique de Graaf & Denise Hulscher

LOOKBOOK

De looks van Mari’s

nieuwe trendcollectie

passen perfect bij waar

L’ANZA voor staat:

mooi en verzorgd haar.

Van de collectie heeft

L’ANZA een lookbook

gemaakt. Alle L’ANZA

relaties hebben dit

boek inmiddels per

post ontvangen, zodat

ze geïnspireerd en

gemotiveerd zullen

raken door deze nieuwe

samenwerking. Behalve

voor al die kappers,

is dit koffietafelboek

ook perfect voor de

klanten. Zij kunnen

er lekker in bladeren

en nieuwe ideeën

opdoen, want de looks

zijn heel draagbaar en

commercieel.

Coiffure november

41


87 procent

minder haarbreuk

Kappers ondervinden soms haarbreuk of

kleurinconsistenties bij klanten. Dat is vanaf

nu verleden tijd. Na zeven jaar onderzoek

heeft L’Oréal Professionnel de oplossing

gevonden: Metal Detox. Het zorgt voor 87

procent minder haarbreuk tijdens een kleur-,

balayage- of ontkleuringsservice. Daarnaast

is het kleurresultaat 100 procent betrouwbaar

zonder dat de behandeling invloed heeft op de

verheldering en de kleuropname. Metal Detox

zorgt zelfs voor een langer kleurresultaat en

maakt het haar intens glanzender.

42 Coiffure november


productfile

Sanjay Ramcharan over Metal Detox:

“Het haar voelt sterker

en heeft een mooie glans”

Van jongs af aan is hij al gefascineerd door haar en kapsels, mode en couture. Creative Director

Sanjay Ramcharan van Addict in Haarlem probeert zoveel mogelijk wow-momenten in een

kappersbezoek in te bouwen, door alles net even anders te doen. Metal Detox van L'Oréal

Professionnel geeft ook zo’n wow-moment.

“Als Creative Artist bij L’Oréal Professionnel had ik

het privilege om al voor de lancering Metal Detox uit

te mogen proberen. Ik was er direct enthousiast over”,

vertelt Sanjay. Voorheen gebruikte hij altijd standaard

bescherming bij ontkleuringen. Met het gebruik van

Metal Detox merkte Sanjay echter meteen verschil.

“Andere producten proberen de schade te repareren,

Metal Detox pakt echt de oorzaak aan. Ik gebruik

het nu standaard bij elke ontkleurende behandeling,

zoals highlights en balayages. Ik zie echt het verschil

in het behoud van de kwaliteit van het haar en in het

kleurresultaat. Dat gun ik natuurlijk al mijn klanten.” De

reacties van klanten zijn volgens Sanjay ook alleen maar

positief. “Ze ervaren echt verschil. Het haar voelt sterker

en heeft een mooie glans.”

PRETTIG IN GEBRUIK

De Creative Director vindt het gebruik van Metal

Detox erg prettig. “De enige extra stap die je neemt,

is de eerste: de Metal Detox spray verdeel je vóór een

kleurbehandeling in het haar. Dit is een korte handeling

die zich direct terugbetaalt, want het haar kleurt veel

mooier op.” Doordat de kwaliteit van het haar beter

blijft tijdens een ontkleuring, durft Sanjay ook sneller

voor een iets hogere peroxide te kiezen als dit nodig

is. “En omdat de Metal Detox shampoo ook nog eens

ontvettend is, gebruik ik het tevens voor het uitwassen

van de kleuringen. Het neemt dus ook geen extra ruimte

in mijn kasten in.”

ADDICTED TO HAIR

Sanjay Ramcharan is ‘addicted’ aan haar en mode. “Je

wilt niet weten hoe vaak er bij ons thuis modeshows

op televisie langskomen of hoe vaak ik mijn vriend gek

maak met mijn geknutsel met haarstukken in huis. Als

kapper en ondernemer wil ik alles net even anders doen.

Mijn salon is daar ook helemaal op ingericht. Je zou aan

de buitenkant niet eens zeggen dat het een kapsalon is,

maar dat zorgt er juist voor dat mensen wat langer voor

mijn raam staan of een kijkje binnen willen nemen.

Er zijn zoveel momenten in een bezoek waarmee je als

kapper kunt uitpakken. Of dat nou je begroeting is, het

adviesgesprek, de wasmassage of het kopje koffie. Iets

waardoor je er uitspringt bij de rest, zal ervoor zorgen

dat mensen het sneller over je hebben. Dat is altijd de

beste vorm van reclame.”

lorealprofessionnel.nl

“Andere producten proberen de

schade te repareren, Metal Detox

pakt echt de oorzaak aan”

Coiffure november

43


Nieuwe kleursensor SalonLab Smart Analyzer

Volledige

kleurflexibiliteit

zonder haarschade

Dankzij de geüpdatete SalonLab Smart Analyzer mét kleursensor, kun je nu de beste

gepersonaliseerde kleurbehandeling aan je klanten adviseren. De nieuwe tool past uitstekend bij

het mix & tone systeem van Chroma ID. Dat biedt 100 procent kleurflexibiliteit zonder het haar

te beschadigen; van subtiele tot meer gewaagde tinten.

De SalonLab Smart Analyzer analyseert het

haar op moleculair niveau. Hierdoor weet je

precies welke producten en behandelingen

het beste bij het haartype van je klant passen.

Kappersexpertise wordt op deze manier

gecombineerd met datagestuurde inzichten.

En dankzij de nieuwe ingebouwde kleursensor

kun je klanten nu nog beter adviseren! De

kleursensor is uitgerust met een 6-kanaals

sensorcomponent en kan de huidige haarkleur

zien en meten (toon en diepte), terwijl de

infraroodsensor de binnenste haarkwaliteit

beoordeelt. Voor een gelijktijdige analyse van

zowel de haarkleur als de gezondheid van het

haar. Na een analyse stuurt de SalonLab Smart

Analyzer de gegevens onmiddellijk naar de

SalonLab Consultation app voor een op maat

gemaakt advies, zoals een gepersonaliseerde

kleurbehandeling met het mix & tone systeem

van Chroma ID.

Kleuren en verzorgen

Chroma ID van Schwarzkopf Professional

is een semipermanente kleuring. Het

personaliseerbare mix & tone systeem biedt

eindeloze kleurmogelijkheden. Van een subtiele

tot gedurfde kleur en neutralisatie in de salon

tot kleuropfrissing en pasteltinten voor thuis;

Chroma ID biedt volledige kleurflexibiliteit

zonder haarschade. De combinatie van

hoogwaardige kleurpigmenten met intensieve

verzorging zorgt voor een eenvoudige, snelle

en perfect gelijkmatige toepassing, terwijl de

geïntegreerde bonding technologie het haar van

binnenuit diepgaand verzorgt. Een volledige

kleuring in slechts vijf tot twintig minuten, die

vijf tot vijftien wasbeurten houdt.

Klantenloyaliteit

De pandemie en de wereldwijde lockdowns

hebben geleid tot een toename van de vraag

naar thuiskleuringen. Met de nieuwe Chroma

ID mixen kun jij als kapper dertig nieuwe OTCkleuren

creëren en tegelijk de klantenloyaliteit

verhogen, omdat de mixen exclusief in de salon

worden verkocht. Voor iedere klant wordt de

Chroma ID mix persoonlijk op maat gemaakt

in een speciaal daarvoor bestemd leeg potje en

voorzien van een etiket. De nieuwe Chroma ID

OTC-mixen zullen de productverkoop in de

salon absoluut een boost geven!

Social media

Houd de

@schwarzkopfpronl

social media accounts

in de gaten

voor inspirerende

SalonLab

#smartanalyzer

informatie, inclusief

Ambassador

tips & tricks

en Instagram

Live sessies.

58 Coiffure november


productfile

“De

individuele

behoeften van

de klant op

het gebied

van kleur en

verzorging

staan

centraal”

Coiffure november

59


Maurice Vervoort van Les Artistes Kappers

“Eenvoudiger ondernemen

met Aimy salonsoftware”

Hij voldoet volgens hemzelf aan het standaard plaatje: Maurice Vervoort is

vijftig jaar oud, 25 jaar getrouwd, vader van drie geweldige kinderen en de

trotse bezitter van een hond. Wie echter verder kijkt, ziet een enorm bevlogen

ondernemer die naar eigen zeggen ook nog eens de leukste baan ter wereld heeft.

“Ik ben van mening dat je het leven én je werk zelf leuk moet

maken. Ben je niet tevreden met wat je doet? Ga dan wat

anders doen.” Rasechte Limburger Maurice Vervoort heeft

daar geen last van. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de

kappersbranche en is nog altijd vrolijk en enthousiast. Zijn

eerste salon startte hij in 1995 in zijn woonplaats Kessel.

Hij begon met drie werknemers. Inmiddels is Maurice de

trotse eigenaar van vier vestigingen en heeft hij 28 mensen in

loondienst.

ONDERNEMENDE KAPPER

“Ik ben een ondernemende kapper. Ik hou ervan om

verbeteringen aan te brengen en nieuwe dingen te

bedenken.” Zo bedacht hij onder meer de marketingformule

‘De Haarverzekering’ voor zijn salons. “In totaal heb ik

twaalfhonderd mensen die deze verzekering bij me hebben

afgesloten, waardoor deze klanten voor een bepaald bedrag per

maand onbeperkt naar de kapper kunnen. Een abonnement?

Nee, zo wil ik het niet noemen. Dat woord associëren mensen

toch met iets dat geld kost en ergens aan vastzitten. Het

woord ‘verzekering’ laat zien dat je er iets voor terugkrijgt.”

Bij een echte ondernemer, hoort ook een goede

businesspartner. Daarom koos Maurice vijf jaar geleden

voor Keune Haircosmetics. “Keune is een Nederlands

familiebedrijf en dat spreekt me erg aan. Daarbij zijn ze

er exclusief voor de kapper. Ze denken mee, hebben mooie

producten en geven altijd een snelle reactie op vragen. Ik vind

dat een groot compliment voor de familie Keune.”

SALONSOFTWARE

Door de nieuwe samenwerking tussen Keune en

salonsoftwareleverancier Aimy is Maurice onlangs in

contact gekomen met én overgegaan naar deze innovatieve

softwareontwikkelaar. “De oprichters Derk en Daan zijn jonge

ondernemers met lef en hebben er zin in. Ik hou daarvan en

ben ervan overtuigd dat zij het gaan maken. Ik ben nu al heel

enthousiast over hun werkwijze en software. Voor ik ermee

begon te werken, kreeg ik een onlinecursus aangeboden en op

de dag van implementatie waren in alle vier de salons jongens

van Aimy aanwezig om ons wegwijs te maken. Dat was ideaal.”

Het programma van Aimy gaat volgens de Limburgse

ondernemer net een stukje verder dan de andere salonsoftware

die al op de markt is voor kappers. Denk aan het maken

van afspraken online, appjes aan de klant en het doorsturen

van mailings. “Het programma maakt ondernemen gewoon

een stuk gemakkelijker”, aldus Maurice. “Verder beschikt

de software over vele slimme snufjes, waar goed over is

nagedacht. Zo kan ik nu bijvoorbeeld in één oogopslag

zien wat de vier salons doen in vergelijking met vorig

jaar.” De software geeft enorm veel cijfers en inhoud aan

het ondernemerschap. “Het team van Aimy neemt je als

ondernemer onder de arm. De jongens zijn heel toegankelijk,

pakken vragen gelijk op en ontwikkelen hun producten door.”

APETROTS

Maurice hoopt dat andere kappers Aimy ook een kans gaan

geven. “Aimy kan je als ondernemer echt verder helpen.

Sowieso kan ik me niet voorstellen dat er nog ondernemers

zijn die niet met goede software werken. Meten is weten, dat

is al decennialang bekend. Daarbij zijn Daan en Derk zelf heel

enthousiast. Ze zijn terecht apetrots op hun product. Hoe

heerlijk is dat?”

Salon: Les Artistes Kappers in Kessel, Geleen, Horst en

Roermond

Businesspartner: “Als businesspartner, en specifiek met

deze samenwerking, ontzorgt Keune nog meer en helpt

mee je ambities als salon waar te maken.”

Medewerkers: 28

Nice to know: Maurice zit in de beleidsadviescommissie

Ondernemerschap van de ANKO en is voorzitter van de

regionale televisieomroep P&M.

60 Coiffure november


usinessfile

Samenwerking

Keune en Aimy

Keune Haircosmetics heeft haar rol als

innovatieve businesspartner onlangs uitgebreid

door een samenwerking aan te gaan met

salonsoftwareleverancier Aimy. Alle klanten van

Keune kunnen via deze unieke samenwerking

gebruikmaken van een gereduceerd tarief voor

de software. Ambassadors van Keune krijgen

van Aimy met één druk op de knop toegang tot

een overzichtelijke Keune Quick Scan waarin

alle relevante salondata realtime te bezichtigen

zijn, zoals de ontwikkeling van de gemiddelde

klantbesteding, hoe het ervoor staat met de

voorraad en hoe de salon het doet ten opzichte

van de rest van de markt. Daarnaast geeft Aimy

direct toegang tot alle Keune marketingtools,

afbeeldingen, video’s en social mediaposts,

waardoor verschillende synergiën ontstaan.

Coiffure november

61


Inline-interieur voor kapsalon Qnipsels

Duurzaam en warm

Negen maanden lang knipten Jeannette Westerwal en haar compagnon Deborah de Grauw in een huurpand. Op de

plek van het oude pand in het centrum van Aalsmeer, dat al jaren geleden door Jeannette was gekocht, werd namelijk

een duurzame salon gebouwd. Salon Qnipsels heropende in juni en Inline mocht het interieur leveren.

Ik ken Inline al heel lang. Toen ik achttien jaar geleden de salon overnam, kocht ik er nieuwe stoelen.

Eigenlijk waren die nu nog steeds prachtig, maar we vonden ze niet meer van deze tijd. Toen we op zoek gingen

naar een nieuw interieur, gingen we daarom eerst bij Inline kijken. We vonden gelijk wat we zochten. Het is een fijn

bedrijf, waar we direct een goed gevoel bij hadden. Ze hebben een no-nonsense mentaliteit, geven deskundig advies

en behandelen je prettig.

Als je eenmaal de stoelen van Inline hebt gevoeld, wil je niet meer anders. Dat is onze ervaring. We maakten daarom

al onze wensen duidelijk en gaven aan dat onze visie ‘sustainable beauty’ heel belangrijk voor ons is. Zo is het nieuwe

gebouw gasvrij en voorzien de zonnepanelen in onze energievraag. Het pand is smal en lang, en door middel van

prachtige visuals en een video presenteerde Inline hun plan: de kleuren, de meubels, het lichtplan en de indeling.

Het is fijn om je toekomstige salon op die manier te zien te krijgen, want het lijkt in zo’n filmpje allemaal net echt.

We werden er gelijk gelukkig van.

Prachtig detail waar Inline mee kwam, zijn de drie wandpanelen van rendiermos in onze verkoopkast. Dit mos voedt

zich met het vocht uit de lucht, dus we hebben er geen omkijken naar. De wand heeft hierdoor een mooie groene

kleur en het ruikt heerlijk naar de natuur. De panelen zijn echte eyecatchers in de salon en passen volledig in onze

duurzame visie.

De balie is van staal met warmbruine tinten. Dit zorgt voor een stoer en warm welkom. De sfeer wordt volledig

doorgetrokken in de fauteuils, die antracietgrijs van kleur zijn en stalen poten hebben. De vloer is iets lichter en in

visgraatmotief gelegd. Het witte plafond is ook heel bijzonder; het is een spuitplafond waar stalen buizen overheen

lopen die zorgen voor de luchtfiltering, een mooie akoestiek en goede isolatie. Het stoere lichtplan – met zwarte

lampen op een rails – maakt het geheel compleet.

Naast het prachtige interieur en de indeling, zijn we ook heel tevreden over de werkwijze van Inline. Ze hebben hun

stinkende best gedaan om alles op tijd af te krijgen. Tijdens de levering van het interieur waren er wel een paar grote

uitdagingen. Zo regende het enorm en de grond voor de salon was uitgegraven. De salon was hierdoor zo goed als

onbereikbaar. Hierdoor weigerde één van de mensen – niet van Inline – de vrachtwagen op deze manier uit te laden.

Nou, ik kan je wel vertellen; het huilen stond me nader dan het lachen. Ik zag de hele opening al in duigen vallen.

Ik belde Inline op en zij stuurden direct iemand die de handen uit de mouwen wilde steken. Zelfs directeur Michel

Kiela kwam langs om mee te helpen. Dat vonden we fantastisch! Ze hebben die dag echt hard gewerkt en problemen

opgelost, zodat we zorgeloos open konden.

Nu we al een aantal maanden in de nieuwe salon werken, krijgen we nog altijd laaiend enthousiaste reacties van onze

klanten. Zo krijgen we vaak te horen dat de stoelen fantastisch zitten. Daarnaast valt de uitstraling van de salon erg

op. Mensen voelen zich thuis bij ons en dat is precies wat we wilden bereiken. Inline verdient van ons op alle fronten

een hele dikke pluim.

62 Coiffure november


ehind the project

Salon: Qnipsels in Aalsmeer

Eigenaren: Jeannette Westerwal en Deborah de Grauw

Werknemers: 2

Opening: juni 2021

Oppervlakte: 80 m 2

Aantal werkplekken: 4 knipstoelen, 4 kleurstoelen en 3 wasunits

Coiffure november

63


L’Oréal All Brands event

CREATIEF

LABORATORIUM

ZES HAARSHOWS, EEN OPTREDEN, TWAALF MASTERCLASSES EN VIER MERKEN.

De professionele divisie van L’Oréal pakte groots uit voor het Nederlandse LAB event dat op

zondag 10 oktober digitaal werd gestreamd. Met shows van onder meer The Color, Addict,

Berni Ottjes, Velvet Monkey en Kinki Kappers viel er voor elke kapper wat te beleven.

V

oor het eerst in lange tijd konden de hair artists van L’Oréal Professionnel, Redken, Matrix en Kérastase zich

weer verheugen op een show. Weliswaar digitaal, maar de organisatie had er alles aan gedaan om het geheel

swingend in beeld te brengen. De presentatie was strak en de vaart zat er goed in. In een uur tijd kwamen op de

Main Stage maar liefst vijf shows en een optreden voorbij. En dan waren er ook nog drie channels met masterclasses,

waar werd ingezoomd op kleur, trends en inspiratie met de Color Room, Trend Suite en Social Club.

FRANSE CHIC

Een spoken word artist opende het event met een terugblik op het afgelopen jaar. De vier merken wilden stilstaan

bij de lastige tijd die kappers hebben gehad, maar tegelijkertijd op een positieve manier vooruitkijken. “It’s time to

move forward and let go. The future is now.”

De openingsshow was voor The Color en Matrix, waarin diversiteit in kleur en textuur centraal stond. Opvallend

was de terugkeer van de kleur rood, zowel in een edgy wolf cut als in een mooie ronde coupe met krullen. Sanjay

Ramcharan van Addict uit Haarlem liet zich voor zijn show voor Kérastase inspireren door – hoe kan het ook

anders – Parijs, maar gaf het wel een moderne twist. Ook hier veel diversiteit en een uitstekende casting van de

modellen. Franse chic kreeg een nieuwe vertaling, maar toch bleef Sanjay knap de waarden van het Franse merk

uitdragen. Of de modellen nu steil haar, slagen of natural curls hadden: het zag er altijd mooi, gezond en bouncy

uit.

SEVENTIES

Liefhebbers van een edgy, rauwe stijl konden hun hart ophalen bij de Belg Ludovic Beckers, die een model live een

nieuwe haircut gaf. Met het mes creëerde hij een shag met een lange, ingesneden pony en veel textured laagjes.

Ook Berni Ottjes liet zich voor zijn show voor L’Oréal Professionnel inspireren door Parijs. Hier was het beeld

ultravrouwelijk en de multidimensionale kleuringen in mooie blond-, karamel- en gingertinten zagen er exclusief

en chic uit.

Heel anders was het beeld bij Velvet Monkey, die helemaal voor de populaire Gucci stijl gingen. De looks, inclusief

de over-the-top styling, waren met een vette knipoog naar de seventies maar wel erg van nu. Naast veel naar buiten

geföhnde pony’s en wolf cuts, zagen we langer haar voor de mannen en een uitgesproken lichtroze, textured crop.

Kinki Kappers sloot het event af met een verrassende show voor Redken en L’Oréal Professionnel. Met

Resurgence (wederopleving) blikte Casper Wigbels terug op de coronatijd, die niet altijd gemakkelijk was voor

hemzelf en de wereld om hem heen. “Het gaat over mentale gezondheid en dat er licht is aan het einde van de

tunnel”, legde de nieuwe Artistic Director van Kinki Kappers na de show uit. In het eerste deel vormden witte

kleding en vrij ingetogen kleuren de boventoon. Het experiment zat hem hier vooral in de vorm en textuur van het

haar. In het tweede blok werd één van de modellen ontdaan van haar witte gewaad, waarna er een kleurrijke jurk

tevoorschijn kwam, als een vlinder uit haar cocon… Het lange, donkerbruine haar werd uitgekamd, en er bleek een

opvallende streepprint in de lengtes te zitten. Dit was de opmaat tot meer experimenten met kleurplaatsingen!

Van funky, gekleurde accenten in donker krullend haar tot een klassieke, rond geföhnde bob met felroze en oranje

vlakken: de modellen showden het zelfverzekerd en trots. Het was een perfecte afsluiter van een creatieve avond

vol nieuwe ideeën voor de kapper én klanten in de salon.

64 Coiffure november


eport

Tekst: Anouk Oudkerk Pool

Fotografie: Dennis van Akkeren

Coiffure november

65


Fotografie: Jarno Verhoef

Schwarzkopf Professional feliciteert de winnaars van de

Coiffure Award 2020/21

Hairdresser of the year:

Juliette den Ouden / JDO Academy / Amsterdam

Dameskapsels regio Groningen,

Friesland, Drenthe en Overijssel

Winnaar: Manou Grijsen

Salon: Twins Hair & Beauty

Plaats: Dalen

Herenkapsels regio Noord: Groningen, Friesland,

Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland

Winnaar: Mark van Westerop

Salon: Pro-Solo

Plaats: Alkmaar

Schwarzkopf Hair Color

Technician of the Year

Winnaar: Louise Vlaar

Salon: Pro-Solo

Plaats: Alkmaar

www.schwarzkopf-professional.nl

Dameskapsels regio Zuid-Holland,

Utrecht en Gelderland

Winnaar: Joffrey Conings

Salon: Androgyn

Plaats: Rotterdam

Dameskapsels regio Noord-Holland

en Flevoland

Winnaar: Juliette den Ouden

Salon: JDO Academy

Plaats: Amsterdam

Dameskapsels regio Zeeland,

Noord-Brabant en Limburg

Winnaar: Cindy Stoopen

Salon: Hair2Day Professionals

Plaats: Berkel-Enschot

Herenkapsels regio Zuid: Utrecht, Gelderland,

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg

Winnaar: Romee van Egmond

Salon: Avanti kappers

Plaats: Helmond

Avant Garde Kapsels

Winnaar: Marina Michiels

Salon: Create Hair & Beauty

Plaats: Geldrop

Young Talent

Winnaar: Charell Bosch

Salon: Kuypers Hair & Wellness

Plaats: Almelo

Pers Award

Winnaar: Joeri Rouffa

Salon: Androgyn

Plaats: Rotterdam

Team Award

Salon: Androgyn

Plaats: Rotterdam

Consumer Award

Winnaar: Claudine Waenink

Salon: Claudine HaarCreaties

Plaats: Lichtenvoorde

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!