23.11.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 47

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>47</strong> • november - december 2021<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

7<br />

11<br />

31<br />

41<br />

De <strong>Overschie</strong>se bouwwerken van Van Du<strong>in</strong> Architecten<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> al langer betrokken bij Landgoed De Tempel<br />

Buurtpunt <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Patijnstraat officieel geopend door wethouder<br />

Herfstige Bergen Festival bij Boerderij Driebergen op 27 en 28 november<br />

46<br />

Verdwenen straatnamen van <strong>Overschie</strong>


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 48 – 2021:<br />

13 december 2021.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

Met de nieuwe lockdown ziet de wereld er voor een deel<br />

weer anders uit dan we willen. Het voelt misschien zelfs<br />

als een stap achteruit, maar laten we vooral de moed niet<br />

verliezen! Voor nu zorgt het oplopen van de corona-besmett<strong>in</strong>gen<br />

er echter voor dat we weer met beperk<strong>in</strong>gen<br />

te maken hebben. Dat heeft jammer genoeg gevolgen voor<br />

verschillende activiteiten. En dat betekent weer dat deze<br />

<strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> er anders uitziet dan<br />

we hadden verwacht. We hadden bijvoorbeeld veel willen<br />

vertellen over de W<strong>in</strong>terfair van december. Maar die kan<br />

helaas niet doorgaan. Gelukkig zijn er ook activiteiten die<br />

wel door kunnen gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ijsbaan:<br />

die komt er wel! Zo is er toch volop w<strong>in</strong>ters plezier<br />

mogelijk.<br />

Ook Museum Oud-<strong>Overschie</strong> en Theater In de Lugt blijven<br />

open, al hebben ze met beperk<strong>in</strong>gen te maken. In beiden is van<br />

alles te doen de komende maand. Wat dacht u bijvoorbeeld<br />

van Jari’s W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend? In het weekend van 27 en<br />

28 november is er bovendien een sprookjesachtig festival op<br />

boerderij Driebergen aan de Delftweg: Herfstige Bergen.<br />

Ook <strong>in</strong> dit nummer: het eerste artikel van een serie over won<strong>in</strong>gen<br />

die architect Steef van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> ontwierp.<br />

Het is zijn zoon Jan Cees van Du<strong>in</strong> die deze serie maakt. Verder<br />

vertellen we uitgebreid over de relatie tussen (museum)<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> en Landgoed De Tempel, en ook over de mooie<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g over deze relatie. Natuurmonumenten verzorgt<br />

deze tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het museum, en nodigt u uit om<br />

naar het landgoed te komen. In dit jaargetijde is het hier extra<br />

mooi wandelen – kijk maar naar de foto op de omslag.<br />

Verschillende columnisten <strong>in</strong>formeren u over <strong>in</strong>teressante<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gen op hun vakgebied. We hopen dat daar voor u<br />

goede <strong>in</strong>formatie bij zit. Wanneer u meer wilt weten over een<br />

onderwerp <strong>in</strong> zo’n column, kunt u natuurlijk terecht bij de columnist.<br />

Er staan ook nog heel andere onderwerpen <strong>in</strong> dit nummer.<br />

Rapper Ruhwel Emers vertelt over zijn nieuwe album, de<br />

workshops die hij geeft en over zijn leven. En <strong>in</strong> de Patijnstraat<br />

opende <strong>in</strong> oktober Buurtpunt <strong>Overschie</strong>, voor bewoners<br />

met een beperk<strong>in</strong>g uit de buurt. Dit is een mooi sociaal <strong>in</strong>itiatief<br />

van Woonstad Rotterdam, Pameijer en WMO Radar, en een aanw<strong>in</strong>st<br />

voor <strong>Overschie</strong>. Zo wordt de buurt rond de Patijnstraat<br />

op allerlei manieren een stukje mooier.<br />

Naast diverse andere korte verhalen en <strong>in</strong>formatie is er ook<br />

aandacht voor Lichtjes op de Schie, het Weihnachtsoratorium<br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk en meer. Zelfs de natuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> komt<br />

volop aan bod met verrassende foto’s.<br />

We wensen u weer veel leesplezier met deze <strong>editie</strong>.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 7<br />

Oud–<strong>Overschie</strong> en “De Tempel” 11<br />

Houten stroomgod <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> 12<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws 17<br />

Kies altijd voor een gecertificeerde VBO makelaar 17<br />

11 december: Truckrun rijdt weer! 17<br />

Kapster Evel<strong>in</strong>e opent Kapsalon Evel<strong>in</strong>e i 23<br />

Nova start petitie tegen straat<strong>in</strong>timidatie 23<br />

Sjef Siemons signeert biografie 23<br />

Stralende Sociale Straat 2021 24<br />

W<strong>in</strong>terpret <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark 25<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 26<br />

Afspraak is afspraak 27<br />

Nathalie van Til 20 jaar bij Bakker Breggen 27<br />

Thuiswerken <strong>in</strong> Coronatijd 29<br />

Wethouders Eskens opent Buurtpunt <strong>Overschie</strong> 31<br />

Natuur(lijk) <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 33<br />

Bijzondere wolkenlucht 33<br />

Lichtjes op de Schie 36<br />

Nieuw orgel Den Hoogenban 37<br />

Lichtjesvaartocht Van Nelle naar Oud <strong>Overschie</strong> 37<br />

Natuurklusdag 38<br />

De toekomstige <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong> 38<br />

Urban Sketchers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 39<br />

Bruisend festival Herfstige Bergen 41<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 43<br />

Verdwenen <strong>Overschie</strong>se straatnamen 43<br />

Ruwhel Emers lanceert ‘Rotterdam Blues’ 45<br />

Vol verwacht<strong>in</strong>g kijken wij uit naar… 46<br />

Vrijwilligers aan het woord <strong>47</strong><br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde, Het avontuurlijke honderd meter lange<br />

knuppelpad over het natuureiland bij Landgoed de Tempel.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


h a a r m o d e<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

h a a r m o d e<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

www.bakkerijvandenberg.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Tessa Nikopoulos<br />

In april van dit jaar zijn wij verhuisd<br />

van Amsterdam-Oost naar de Zestienhovensekade<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dat was<br />

nogal een overgang. We waren op zoek<br />

naar een plek waar je veel groen en<br />

ruimte hebt, maar ook een wereldstad<br />

b<strong>in</strong>nen handbereik. Het leek een onv<strong>in</strong>dbaar<br />

compromis, maar volgens mij<br />

hebben we het gevonden!<br />

Zeker <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> was het wel fl<strong>in</strong>k wennen<br />

hier. We kwamen hier wonen tijdens<br />

een lockdown, en waren veel <strong>in</strong> en om het<br />

huis aan het klussen. Het grootstedelijke<br />

voelde even erg ver weg. Dit werd echter<br />

ruimschoots goedgemaakt door de fantastische<br />

buurt en buren. Een deurmat<br />

met de Rotterdamse skyl<strong>in</strong>e kregen we<br />

cadeau van onze lieve buurvrouw Margo,<br />

en oude bekenden bleken tegenover en<br />

achter ons te wonen. We zijn ons <strong>in</strong> een<br />

half jaar tijd echt thuis gaan voelen.<br />

Een huis met een tu<strong>in</strong>, een dak en veel<br />

vierkante meters: dit was voor Amsterdamse<br />

begrippen het schaap met 5 poten.<br />

Maar hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is het gelukt.<br />

We hebben zelfs ruimte om een muziekstudio<br />

<strong>in</strong> het souterra<strong>in</strong> te maken!<br />

10 Jaar geleden ben ik aan het conservatorium<br />

van Rotterdam afgestudeerd als<br />

vocalist en songwriter (voor mij was Rotterdam<br />

dus niet nieuw, ik heb hier zelfs<br />

altijd met enorm veel plezier gewoond),<br />

maar daarna hebben mijn muzikale activiteiten<br />

erg lang stil gelegen. S<strong>in</strong>ds het<br />

beg<strong>in</strong> van de pandemie ben ik weer een<br />

nieuw muzikaal project gestart. Dankzij<br />

het wegvallen van veel werk, was daar<br />

opeens de tijd om weer creatief te zijn.<br />

Inmiddels is ons debuutalbum af! We maken<br />

dynamische meerstemmige muziek,<br />

aangekleed met veelzijdige arrangementen.<br />

Sommige nummers doen denken<br />

aan CSNY en Fleetwood Mac.<br />

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen<br />

is het even niet duidelijk wanneer we<br />

weer kunnen gaan optreden. Tot die tijd<br />

is de muziek van SIR NO SIR te beluisteren<br />

op Spotify en Youtube. Leuk om te weten:<br />

om de opnames van onze muziek te bekostigen<br />

zijn we een crowdfund<strong>in</strong>g actie<br />

gestart. Een van de mogelijkheden om<br />

ons te steunen is dat je bij ons een nummer<br />

kunt aanvragen, dat we dan speciaal<br />

voor jou <strong>in</strong> een uniek jasje steken en op<br />

video opnemen. Op www.sir-no-sir.com<br />

kun je hier meer <strong>in</strong>formatie over v<strong>in</strong>den.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Herfst<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Ik kijk en zie de w<strong>in</strong>d aan<br />

hoe de bomen onderdanig buigen<br />

hoe de jongeman op straat zich niet kle<strong>in</strong>eren laat<br />

de oude moeite doen moet om te blijven staan<br />

de moeder met haar k<strong>in</strong>derwagen spijt heeft<br />

een te snel bevestigd touw de vrijheid proeft<br />

de opgelaten vlieger denkt ik ben het waard<br />

de vlag <strong>in</strong> roodwitblauw ervaart dat deze<br />

z<strong>in</strong>vol bij kan dragen<br />

maar <strong>in</strong> het open veld zie ik hem niet<br />

de w<strong>in</strong>d<br />

daar dient het horen voelen tasten<br />

en ook de vraag waar moet ik zijn<br />

om hem te zien ontstaan.<br />

Een zogenaamde heksenkr<strong>in</strong>g van paddenstoelen op schooltu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de<br />

Foto: Sander Dikstra


<strong>Overschie</strong>se Apotheek en Apotheek Abtsweg,<br />

vanaf nu 1 organisatie!<br />

24/7<br />

OPEN<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

3042 AS Rotterdam<br />

T. 010 - 4154422<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

Open van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur<br />

Ook buiten open<strong>in</strong>gstijden uw medicatie<br />

afhalen? Maak gratis gebruik van onze<br />

afhaalautomaat. Bel de apotheek als u<br />

hier gebruik van wilt maken.<br />

Abtsweg 49<br />

3042 GA Rotterdam<br />

T. 010 - 4373582<br />

E. <strong>in</strong>fo@apotheekabtsweg.nl<br />

Vanaf 1 juli geopend van<br />

12.00 - 16.00 uur. Buiten<br />

deze tijden kunt u terecht<br />

bij de <strong>Overschie</strong>se Apotheek.<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jasper van Staveren, MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Gezondheidscentrum Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


Steef van Du<strong>in</strong> was een architect die onder andere won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> ontwierp. Zijn zoon Jan Cees van Du<strong>in</strong> schrijft <strong>in</strong><br />

een aantal <strong>editie</strong>s van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> over hem.<br />

Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, Deel 1<br />

Jan Cees van Du<strong>in</strong><br />

Ir St. van Du<strong>in</strong> b.i. (1920-2003) had van<br />

19<strong>47</strong> tot ca. 1990 een eigen architectenbureau<br />

<strong>in</strong> Rotterdam. In <strong>Overschie</strong><br />

ontwierp hij halverwege de jaren ’50<br />

verschillende eengez<strong>in</strong>shuizen en enkele<br />

appartementen <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder West.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> zijn deze huizen, ongeveer<br />

70 jaar geleden ontworpen, nu wat gedateerd<br />

en hebben er verschillende verbouw<strong>in</strong>gen<br />

plaatsgevonden. Maar nog<br />

steeds zijn deze <strong>Overschie</strong>se won<strong>in</strong>gen<br />

populair en wonen de mensen er tot<br />

grote tevredenheid. Wie was Van Du<strong>in</strong>,<br />

de architect van deze huizen?<br />

Stephanus van Du<strong>in</strong> werd op 16 april<br />

1920 geboren op De Br<strong>in</strong>k 2, als oudste<br />

zoon van Jan van Du<strong>in</strong> (1891-1962). Jan<br />

van Du<strong>in</strong> was bouwondernemer. Hij ontwikkelde<br />

o.a. bouwprojecten <strong>in</strong> Rotterdam-Zuid<br />

en <strong>in</strong> Blijdorp. Steef studeerde<br />

<strong>in</strong> 19<strong>47</strong> <strong>in</strong> Delft af als bouwkundig <strong>in</strong>genieur.<br />

Hij g<strong>in</strong>g lesgeven aan de HTS en de<br />

Academie voor beeldende kunsten aan<br />

de G.J. de Jonghweg en startte tegelijk<br />

zijn eigen bureau.<br />

Steef van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> 1961<br />

Het beg<strong>in</strong><br />

Steef van Du<strong>in</strong> begon met het ontwerpen<br />

van portiekwon<strong>in</strong>gen, woonhuizen,<br />

w<strong>in</strong>kels en kantoren, met name <strong>in</strong><br />

Rotterdam. Dat deed hij eerst vanuit<br />

zijn huis aan de Fazantstraat 82. Vanaf<br />

1953 werkte hij vanuit zijn kantoor aan<br />

de Admiraal de Ruyterweg 34-38 <strong>in</strong> Rotterdam-Centrum.<br />

Het kantoor had op<br />

zijn hoogtepunt 17 medewerkers. Als<br />

architect was Steef van Du<strong>in</strong> lid van de<br />

Bond van Nederlandse Architecten (BNA)<br />

en als stedenbouwkundige van Bond van<br />

Stedenbouwkundigen (BNS).<br />

In Rotterdam ontwierp Van Du<strong>in</strong> behalve<br />

won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> o.a. hele woonwijken<br />

en w<strong>in</strong>kelcentra <strong>in</strong> IJsselmonde<br />

en Pr<strong>in</strong>s Alexander. Ook buiten Rotterdam<br />

ontwierp hij verschillende woonwijken,<br />

o.a. <strong>in</strong> Oudorp (bij Alkmaar). Met zijn<br />

kantoor ontwierp hij ook bungalows en<br />

fabrieksgebouwen. Rond 1990 hief Van<br />

Du<strong>in</strong> zijn bureau op.<br />

Wat ontwierp Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

In zijn eerste periode ontwierp Van Du<strong>in</strong><br />

ook won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Bijvoorbeeld<br />

twee-onder-één kap won<strong>in</strong>gen met garages<br />

aan de Rotterdamse Rijweg en de<br />

Burgemeester De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan.<br />

Ook ontwierp hij appartementen aan de<br />

Parallelstraat en aan de Zestienhovensekade.<br />

Parallelstraat 6-12 (1956)<br />

In 1956 ontwierp Van Du<strong>in</strong> een blok van<br />

12 won<strong>in</strong>gen aan de Parallelstraat. Dit was<br />

<strong>in</strong> opdracht van de bouwondernemer J.S.<br />

van Hennik. Hij ontwierp twee portieken<br />

met allebei l<strong>in</strong>ks en recht drie won<strong>in</strong>gen.<br />

In elk portieken zaten dus zes tweekamerwon<strong>in</strong>gen.<br />

De bouw startte rond<br />

1957; <strong>in</strong> 1958 trokken bewoners <strong>in</strong> de<br />

eerste won<strong>in</strong>gen. Boven de buitendeuren<br />

van de portieken zit een opvallend<br />

mozaïek. De mozaïeken lijken op elkaar,<br />

maar zijn toch verschillend. In 1981 zijn<br />

de gevels van het pand aangepast door<br />

Groosman Partners, samen met meer<br />

werk aan de Parallelstraat.<br />

Help! Zestienhovensekade?<br />

Het is lastig om er achter te komen welke<br />

panden Van Du<strong>in</strong> ontwierp aan de<br />

Zestienhovensekade. In het Algemeen<br />

Dagblad van 30 april 1960 stond: “Door<br />

J.S. van Hennik & Zn. gebouwd onder architectuur<br />

van ir. St. van Du<strong>in</strong> aan de Zestienhovensekade<br />

6 flats: 2 2-kamer- en<br />

4 3-kamerflats te betrekken <strong>in</strong> juni 1960<br />

(economische b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g is vereist).”. Weet u<br />

over welke won<strong>in</strong>gen dit gaat? Meld het<br />

bij de redactie via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl,<br />

dan geven we het door!<br />

In volgende artikelen vertelt Jan Cees<br />

meer over de won<strong>in</strong>gen die zijn vader<br />

ontwierp aan de Rotterdamse Rijweg, de<br />

Prof. Bolklaan en de Burgemeester De<br />

Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan. Als hij dan meer<br />

weet over de bouw aan de Zestienhovensekade,<br />

zal hij ook daarover vertellen.<br />

Teken<strong>in</strong>g en foto’s van de won<strong>in</strong>gen aan de Parallelstraat<br />

- herkomst Jan Cees van Du<strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7


www.derotterdamsepeuterschool.nl


Op en Up je str aa tje…<br />

Een s<strong>in</strong>terklaasfeest met de k<strong>in</strong>deren, een kerstkrans<br />

voor iedereen, een oliebollenfeest… bedenk een leuk idee<br />

voor je straat en meld je aan! Opzoomer Mee steunt<br />

je idee met maximaal 150 euro.<br />

Op opzoomermee.nl/december v<strong>in</strong>d je meer ideeën.<br />

Aanmeldbon<br />

Straat<br />

Keetjes<br />

Ook onze handige en gratis<br />

keetjes bomvol spullen voor<br />

straatactiviteiten staan voor<br />

je klaar. Bel 010-213 10 55<br />

om te reserveren.<br />

5 namen en handteken<strong>in</strong>gen<br />

Let op<br />

de deadl<strong>in</strong>e!<br />

Je kunt tot<br />

d<strong>in</strong>sdag 14 december<br />

de bijdrage<br />

aanvragen.<br />

Let op<br />

de deadl<strong>in</strong>e!<br />

Je kunt tot<br />

d<strong>in</strong>sdag 14 december<br />

de bijdrage<br />

aanvragen.<br />

Vragen<br />

Heb je vragen?<br />

Misschien v<strong>in</strong>d je het<br />

antwoord bij onze<br />

veelgestelde vragen.<br />

Je mag natuurlijk ook bellen met<br />

Opzoomer Mee: 010-213 10 55.<br />

Vraag dan even naar<br />

de projectleider<br />

Veel Rotterdammers vieren<br />

S<strong>in</strong>terklaas, Kerst of Oud & Nieuw<br />

met hun buren. Want dat zorgt<br />

voor een gezellige straat en buren<br />

die Let voor op elkaar klaarstaan. Je kunt<br />

de een deadl<strong>in</strong>e! straatfeest geven of je brengt<br />

Je kunt tot<br />

een aardigheidje of iets lekkers rond<br />

d<strong>in</strong>sdag 14 december<br />

bij de alle bijdrage buren. Opzoomer Mee staat<br />

klaar<br />

aanvragen.<br />

om je te helpen.<br />

Dus: Open up je straatje!<br />

Open Up je straatje…<br />

Open Up je straatje… <strong>in</strong> december<br />

Aanmelden:<br />

Ga naar opzoomermee.nl/december<br />

of vul de aanmeldbon <strong>in</strong>.<br />

Stoplicht<br />

Coronamaatregelen<br />

kunnen veranderen...<br />

kijk daarom altijd op ons<br />

corona-stoplicht. Daar v<strong>in</strong>d je<br />

ook tips om veilig te<br />

Opzoomeren<br />

<strong>in</strong> je straat.<br />

Stoplicht<br />

Opzoomermee.nl/<br />

Coronamaatregelen<br />

stoplicht<br />

Vragen kunnen veranderen...<br />

Heb je vragen?<br />

kijk daarom altijd op ons<br />

Misschien v<strong>in</strong>d je het<br />

antwoord bij corona-stoplicht. onze<br />

Daar v<strong>in</strong>d je<br />

veelgestelde vragen. ook tips om veilig te<br />

Je mag natuurlijk ook bellen Opzoomeren<br />

met<br />

Opzoomer Mee: 010-213 10 55.<br />

Vraag dan even naar <strong>in</strong> je straat.<br />

de projectleider Opzoomermee.nl/<br />

voor jouw wijk! stoplicht<br />

Stoplicht<br />

Coronamaatregelen<br />

kunnen veranderen...<br />

kijk daarom altijd op ons<br />

corona-stoplicht. Daar v<strong>in</strong>d je<br />

ook tips om veilig te<br />

Opzoomeren<br />

<strong>in</strong> je straat.<br />

Opzoomermee.nl/<br />

stoplicht<br />

Vragen<br />

Heb je vragen?<br />

Misschien v<strong>in</strong>d je het<br />

antwoord bij onze<br />

veelgestelde vragen.<br />

Je mag natuurlijk ook bellen met<br />

Opzoomer Mee: 010-213 10 55.<br />

Vraag dan even naar<br />

Opsturen de of projectleider appen<br />

Stuur je bon voor jouw naar wijk! Opzoomer Mee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel hoeft niet)<br />

Appen is sneller! Stuur een foto van je bon naar 06 16 655 111.<br />

voor jouw wijk!<br />

Wij gaan het volgende doen:<br />

Colofon: Opzoomer Mee • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • 010 213 10 55 • <strong>in</strong>fo@opzoomermee.nl • www.opzoomermee.nl<br />

Gewenste bijdrage (max 150 euro)<br />

Geschat aantal bewoners dat meedoet<br />

Vermoedelijke datum<br />

Wij<br />

vragen aan<br />

De eerste<br />

contactpersoon<br />

ontvangt<br />

bericht<br />

per e-mail<br />

Naam<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Adres Telefoon E-mail Handteken<strong>in</strong>g<br />

Het <strong>in</strong>sturen van een aanmeldbon geeft niet automatisch recht op een bijdrage. Op opzoomermee.nl/spelregels lees je op welke wijze Opzoomer Mee je aanvraag beoordeelt. Opzoomer Mee gaat zeer zorgvuldig om met je aanmeldbon en je<br />

persoonsgegevens. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om je te kunnen <strong>in</strong>formeren over tips e.d. om van het Opzoomeren <strong>in</strong> je straat een succes te zeer zorgvuldig om met je aanmeldkaart en je persoonsgegevens. Deze gegevens worden o.a.<br />

gebruikt om je te kunnen <strong>in</strong>formeren over tips e.d. om van het Opzoomeren <strong>in</strong> je straat een succes te mogelijke controle van je activiteit(en) en uitgaven bewaren wij je gegevens t/m 2022. Op opzoomermee.nl/privacy v<strong>in</strong>d je meer <strong>in</strong>formatie.


Bestel nu uw S<strong>in</strong>terklaasattenties bij de lokale<br />

<strong>Overschie</strong>se warme bakker Van den Berg.<br />

Al meer dan 65 jaar een vertrouwd adres voor<br />

kwaliteitsproducten.<br />

Bestellijst S<strong>in</strong>t Nicolaas 2021<br />

Aantal<br />

Roomboter Amandelletter à € 10,50 ..........<br />

Roomboter Amandelstaaf à € 5,50 ..........<br />

Speculaaspop zonder Amandelen à € 5,25 ..........<br />

Speculaaspop met Amandelen à € 6,95 .......…<br />

Speculaas brokken per pakje à € 4,25 ……...<br />

Roomboter speculaasjes 200 gram à € 3,95 ..........<br />

Roomboter Amandel speculaasjes 250 gram à € 4,95 ..........<br />

Gevulde speculaas 100 gram à € 2,85 ..........<br />

Pepernoten 250 gram à € 3,50 ..........<br />

Marsepe<strong>in</strong> 100 % Amandel 100 gram vanaf € 3,25 ..........<br />

Tevens verkrijgbaar :<br />

Luxe Chocolade letters, groot & kle<strong>in</strong> <strong>in</strong> melk of puur.<br />

S<strong>in</strong>t pakket op aanvraag.<br />

Deze lijst s.v.p. voor 1 december 2021 <strong>in</strong>leveren/<strong>in</strong>sturen!<br />

Naam bedrijf : .............................................................................................................................<br />

Contactpersoon: .......................................................................................................................m/v<br />

Adres : .............................................................................................................................<br />

Postcode: ......................................................Plaats: ..................................................................<br />

Telefoon : .............................................................................................................................<br />

Bakkerij Van den Berg<br />

<strong>in</strong>fo@bakkerstefan.nl<br />

Burgemeester Bosstraat 42 Telefoon : 0104372959<br />

3043 TB Rotterdam


Oud–<strong>Overschie</strong> en “De Tempel”<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g “De Beelden van De Tempel” trekt bezoekers uit het hele land naar Museum Oud-<strong>Overschie</strong>. Natuurmonumenten<br />

verzorgde deze tentoonstell<strong>in</strong>g, en is de nieuwe beheerder van de gronden en tu<strong>in</strong>en van het landgoed. Maar<br />

waarom is deze expositie eigenlijk <strong>in</strong> het <strong>Overschie</strong>se museum?<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g van Natuurmonumenten<br />

heeft <strong>Overschie</strong> “op de kaart gezet”.<br />

Mensen die nog nooit van <strong>Overschie</strong> of<br />

landgoed De Tempel hebben gehoord,<br />

bezoeken nu de oude dorpskern van<br />

<strong>Overschie</strong> en de tu<strong>in</strong>en van De Tempel.<br />

Oude banden<br />

Bezoekers vragen regelmatig waarom<br />

een expositie van Natuurmonumenten <strong>in</strong><br />

het <strong>Overschie</strong>se museum wordt gehouden.<br />

Maar dat is niet zo vreemd. De banden<br />

tussen het museum en De Tempel<br />

bestaan al s<strong>in</strong>ds het beg<strong>in</strong> van de jaren<br />

‘70. Of om precies te zijn: tussen de voorloper<br />

van het museum, ‘Werkgroep Oud<br />

<strong>Overschie</strong>’, en De Tempel. De werkgroep<br />

was toen meer een actiegroep, die wilde<br />

dat historisch <strong>Overschie</strong> bewaard bleef.<br />

De werkgroep vocht tegen de gemeente,<br />

die plannen had waardoor bijna niets zou<br />

overblijven van het oude <strong>Overschie</strong>.<br />

Verpauper<strong>in</strong>g<br />

In 1948 kocht de gemeente het landgoed<br />

en wilde het als conferentieoord gebruiken.<br />

In de jaren ’70 was van die plannen<br />

niets overgebleven en wandelaars waren<br />

er niet erg welkom. De werkgroep Oud<br />

<strong>Overschie</strong> wilde dat de verpauper<strong>in</strong>g<br />

van het landgoed stopte en vroeg het<br />

gemeentebestuur om hiervoor te zorgen.<br />

De werkgroep had <strong>in</strong>tussen samen met<br />

Stads Ontwerp en Milieu van de TU Delft<br />

een historische studie van De Tempel<br />

gemaakt, en een plan om De Tempel te<br />

beheren.<br />

Het duurde jaren voordat er iets met de<br />

studie en het plan werd gedaan. Intussen<br />

g<strong>in</strong>g de verpauper<strong>in</strong>g door. Nog erger<br />

was het geld voor het onderhoud van<br />

het landgoed “zoekraakte” bij de overgang<br />

van het wijkraadbestel naar het<br />

deelgemeentebestel. Niemand had er<br />

aan gedacht dit geld veilig te stellen. De<br />

werkgroep zette met vrijwilligers kle<strong>in</strong>e<br />

projecten op voor verbeter<strong>in</strong>g. Mensen<br />

met een taakstraf bouwden een nieuw<br />

zwanenhok, de boomgaard kreeg een<br />

opknapbeurt en nieuwe bomen werden<br />

geplant. Ook wist de werkgroep dubieuze<br />

verkoopplannen te voorkomen.<br />

En nu<br />

In 2012 organiseerde Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

(de opvolger van de werkgroep)<br />

een studiedag <strong>in</strong> het half afgebrande<br />

Nieuw Rhodenrijs. Daar spraken betrokkenen<br />

over de toekomst van De Tempel<br />

en Nieuw Rhodenrijs. De wethouder liet<br />

weten dat de gemeente de landgoederen<br />

wilde houden, maar dat standpunt<br />

bleek niet vol te houden. Er volgden<br />

moeizame onderhandel<strong>in</strong>gen met Natuurmonumenten.<br />

Nu heeft Natuurmonumenten<br />

het beheer van de gronden<br />

en tu<strong>in</strong>en overgenomen. Het is dan ook<br />

niet vreemd dat Natuurmonumenten<br />

contact zocht met het museum om juist<br />

hier een tentoonstell<strong>in</strong>g te houden. De<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g viert de overdracht van<br />

het beheer aan Natuurmonumenten.<br />

Piet Snaathorst (werkgroep Oud-<strong>Overschie</strong>) en Jan<br />

Vleesenbeek (secretaris Wijkraad) met de voet van Lot bij<br />

de beelden<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

11<br />

De voet van Lot<br />

Het museum heeft een bijzonder object<br />

<strong>in</strong> de collectie: de voet van Lot. In 1979<br />

heeft Oud-<strong>Overschie</strong> een restauratiebeeld<br />

van de beelden Lot en Dochters<br />

betaald en uitgevoerd. De beelden werden<br />

daarna tentoongesteld <strong>in</strong> Musica<br />

bij de expositie ‘<strong>Overschie</strong> al gezien?’.<br />

Na de tentoonstell<strong>in</strong>g zijn de beelden<br />

teruggebracht naar de Tempel, waarna<br />

de beelden <strong>in</strong> de loop van de jaren toch<br />

verder achteruit g<strong>in</strong>gen, omdat de loden<br />

bekled<strong>in</strong>g <strong>in</strong>middels weg was. De beelden<br />

zijn uite<strong>in</strong>delijk naar het depot van<br />

Museum Rotterdam gegaan, waarna er<br />

replica’s zijn gemaakt en neergelegd. De<br />

<strong>in</strong>middels afgebroken voet is toen <strong>in</strong> het<br />

museum terecht gekomen om fondsen te<br />

werven voor restauratie, maar daar is uite<strong>in</strong>delijk<br />

niets meer van gekomen en zo is<br />

de voet een bijzonder onderdeel van de<br />

museumcollectie geworden.<br />

De voet van Lot - Foto’s: Collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong>


Houten stroomgod <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Iedereen die wel eens over de Delftweg langs Buitenplaats De Tempel is gereden, kent ze: de groep van drie liggende beelden<br />

aan de waterpartij <strong>in</strong> de voortu<strong>in</strong>. In <strong>Overschie</strong> staan ze ook wel bekend als ‘Lot en zijn dochters’, naar het voor sommigen<br />

pikante Bijbelverhaal. In het echt stellen de beelden waarschijnlijk een groep mythische ‘stroomgoden’ voor.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

12<br />

De beeldengroep staat al honderden jaren<br />

<strong>in</strong> de voortu<strong>in</strong> van De Tempel. Maar het<br />

zijn niet altijd stenen beelden geweest. De<br />

sculpturen die er nu liggen, zijn replica’s<br />

van natuursteen. Deze zijn <strong>in</strong> 1997 - op<br />

<strong>in</strong>itiatief van de werkgroep Oud-<strong>Overschie</strong><br />

- geplaatst op de plek van de oorspronkelijke,<br />

houten beeldengroep.<br />

Lange haren<br />

De orig<strong>in</strong>ele houten tu<strong>in</strong>beelden zijn ontzettend<br />

kwetsbaar. Ze stonden vroeger<br />

alleen <strong>in</strong> de zomer buiten en werden ’s<br />

w<strong>in</strong>ters opgeslagen tegen kou en regen.<br />

S<strong>in</strong>ds een aantal decennia worden de<br />

orig<strong>in</strong>ele beelden van de stroomgoden<br />

bewaard <strong>in</strong> het depot van Museum Rotterdam.<br />

Speciaal voor de expositie ‘De<br />

Tu<strong>in</strong>beelden van De Tempel’ <strong>in</strong> Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> is een van deze orig<strong>in</strong>ele<br />

houten beelden, namelijk de mannelijke<br />

stroomgod, voor het eerst s<strong>in</strong>ds lange tijd<br />

weer te zien.<br />

Dit beeld moet haast wel een rivier- of<br />

stroomgod voorstellen. Daar wijzen zijn<br />

lange haren op, zijn krans van bladeren<br />

en de sigaren van de lisdodde. De vrouw<br />

l<strong>in</strong>ks van hem lijkt op Cybele, de vruchtbaarheidsgod<strong>in</strong>.<br />

Zij draagt een kroon met<br />

muren en torens en heeft een ontblote<br />

borst: duidelijke kenmerken van Cybele,<br />

de heerseres over de natuur. De vrouw<br />

rechts is vermoedelijk de Rome<strong>in</strong>se god<strong>in</strong><br />

Ceres, met een kroon van korenschoven.<br />

Beelden gerestaureerd<br />

De tu<strong>in</strong> van De Tempel is rijk aan tu<strong>in</strong>beelden<br />

en ornamenten. De laatste jaren<br />

staan veel daarvan niet op de buitenplaats,<br />

omdat ze gerestaureerd worden<br />

door eigenaar Stadherstel Historisch Rotterdam.<br />

In de expositie ‘De Tu<strong>in</strong>beelden<br />

van De Tempel’ <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

zijn zowel niet-gerestaureerde als<br />

gerestaureerde beelden te zien. Na restauratie<br />

gaan de tu<strong>in</strong>beelden terug naar<br />

De Tempel.<br />

De beelden komen zo veel mogelijk te<br />

staan op hun oorspronkelijke plek <strong>in</strong> het<br />

park. Dit past <strong>in</strong> het herstel van het park<br />

door eigenaar Gemeente Rotterdam <strong>in</strong><br />

samenwerk<strong>in</strong>g met de boswachters van<br />

Natuurmonumenten. Beelden waarvan<br />

niet bekend is waar ze vroeger stonden,<br />

krijgen een passende en representatieve<br />

plek.<br />

Kom langs <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Wil je meer weten over de bijzondere<br />

beelden van De Tempel, het orig<strong>in</strong>ele<br />

houten beeld bewonderen en het oudste<br />

bekende beeld van de buitenplaats, het<br />

dolfijntje, gerestaureerd zien? Kom dan<br />

eens langs <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Kijk op www.museumoudoverschie.nl<br />

voor de actuele open<strong>in</strong>gstijden.<br />

Maak een herfstwandel<strong>in</strong>g over De<br />

Tempel<br />

De boswachters van Natuurmonumenten<br />

heten je van harte welkom voor een<br />

prachtige herfstwandel<strong>in</strong>g op Buitenplaats<br />

De Tempel. Via de routeapp Natuurroutes<br />

van Natuurmonumenten kun<br />

je een van de wandelroutes over de buitenplaats<br />

downloaden. Of kijk voor meer<br />

<strong>in</strong>formatie op www.natuurmonumenten.<br />

nl/detempel.<br />

Het orig<strong>in</strong>ele beeld van de stroomgod <strong>in</strong> de klimaatvitr<strong>in</strong>e op de expositie <strong>in</strong> Museum Oud-<br />

<strong>Overschie</strong> en de replica <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van De Tempel - Foto’s: Marten van Dijl


Museumbericht november 2021<br />

Bijzondere tu<strong>in</strong>beelden De Tempel <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

De expositie ‘De Tu<strong>in</strong>beelden van Buitenplaats De Tempel’ neemt je mee <strong>in</strong> de geschiedenis van deze buitenplaats. Een<br />

geschiedenis die nauw verbonden is met de stad Rotterdam. De expositie opende <strong>in</strong> het weekend van Open Monumenten<br />

Dag op 11 en 12 september en is perfect te comb<strong>in</strong>eren met een bezoek aan De Tempel. De expositie toont 18e en<br />

19e eeuwse beelden, met o.a. een uniek, drie eeuwen oud houten tu<strong>in</strong>beeld.<br />

Het hart van de tentoonstell<strong>in</strong>g bestaat<br />

uit een aantal mooie beelden, waarvan<br />

een deel is gerestaureerd. Misschien wel<br />

het meest uniek en kwetsbaar is een drie<br />

eeuwen oud houten tu<strong>in</strong>beeld. Dit houten<br />

beeld is van Museum Rotterdam en<br />

is op deze tentoonstell<strong>in</strong>g voor het eerst<br />

<strong>in</strong> lange tijd weer te zien. Ook kunt u bodemvondsten<br />

uit de weilanden rondom<br />

De Tempel bekijken.<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

cultuurhistorisch van belang<br />

Buitenplaats De Tempel ligt net buiten<br />

<strong>Overschie</strong>. Samen met het naastgelegen<br />

Nieuw Rhodenrijs behoort de Tempel<br />

tot de laatste bewaarde buitenplaatsen<br />

van Rotterdam. Op veel buitenplaatsen<br />

zijn de baroktu<strong>in</strong>en met de bijbehorende<br />

tu<strong>in</strong>beelden verdwenen.<br />

Bijzonder aan De Tempel en Nieuw Rhodenrijs<br />

is dat hier verschillende tu<strong>in</strong>stijlen<br />

naast elkaar te zien zijn, zoals de<br />

18e eeuwse geometrische stijl, de 19e<br />

eeuwse landschapsstijl, en de vroeg 20e<br />

eeuwse architectonische tu<strong>in</strong>stijl. Ook<br />

een deel van de oorspronkelijke beeldencollectie<br />

is er nog. Deze collectie is<br />

van nationaal belang.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De expositie is <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> te zien iedere zaterdag en zondag van<br />

14.00 - 17.00 uur.<br />

Toegangsprijs € 5,00. Toegangsprijs voor donateurs van het museum en leden van<br />

Natuurmonumenten (op vertoon van hun ledenpas) € 2,50 euro.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie en <strong>in</strong>spiratie voor een bezoek<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op www.museumoudoverschie.nl.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het park De Tempel v<strong>in</strong>d je op<br />

www.natuurmonumenten.nl/detempel.<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

13<br />

Open<strong>in</strong>gstijden Museum - Corona-maatregelen<br />

Het museum is de komende maanden elke zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00<br />

uur open. Vanwege de corona-beperk<strong>in</strong>gen zijn de historische panden gesloten.<br />

De toegangsprijs is € 2,50. Donateurs van het museum en leden van Natuurmonumenten<br />

(op vertoon van ledenpas) hebben gratis toegang. Tijdelijk zijn er geen<br />

consumpties beschikbaar.<br />

Voor toegang tot het museum wordt de QR-code gecontroleerd en is het dragen<br />

van een mondkapje b<strong>in</strong>nen verplicht. Het Buitenmuseum <strong>in</strong>clusief de Brocante-w<strong>in</strong>kel<br />

zijn gratis toegankelijk.


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 <strong>47</strong> 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

Autoschade Bergschenhoek Uw herstelbedrijf <strong>in</strong> de regio. Wij nemen u de zorg van reparatie en adm<strong>in</strong>istratieve afhandel<strong>in</strong>g<br />

graag uit handen en zorgen ervoor dat uw auto snel en volgens fabrieksnormen hersteld wordt. Ondertussen blijft u gewoon<br />

mobiel omdat u bij ons altijd kunt rekenen op vervangend vervoer. Dus bij autoschade altijd eerst contact op nemen met ons.<br />

• Herstelwerkzaamheden volgens normer<strong>in</strong>g fabrikanten<br />

• Kosteloos vervangend vervoer | Haal- en breng service<br />

• Merk garantiecertificaat van Toyota - Kia – Tesla - Ford<br />

• Wij zijn Focwa, Bovag en “Duurzaam Repareren” gecertificeerd<br />

• Ma t/m Vr 7.30 – 17.30 uur | Za 10.00 – 13.00 uur<br />

Autoschade Bergschenhoek | Rottebandreef 38 | 2661JT Bergschenhoek | Tel. 010 521 65 20 | <strong>in</strong>fo@autoschadebergschenhoek.nl


Nieuwe Buurtcoach<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Onze Kanjers!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

WMO radar<br />

15<br />

root ucces!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Buurtcoach<br />

<br />

<br />

Ouderencoach


dan nu een afspraak voor<br />

Maak<br />

gratis waardebepal<strong>in</strong>g.<br />

een<br />

Te huur boothuis aan de Rotterdamse Schie achter de Zestienhovensekade.<br />

Huurdetails:<br />

– Huurprijs van € 250,-<br />

– Waarborgsom 1 maand huur.<br />

– M<strong>in</strong>imaal 12 maanden<br />

www.pnl-vastgoed.nl<br />

<strong>in</strong>fo@pnl-vastgoed.nl<br />

ZOEK NAAR<br />

OP<br />

MAKELAAR?<br />

EEN<br />

Heel <strong>in</strong>teger (wat echt een plus <strong>in</strong> deze<br />

wereld is), communicatief prettig (zowel<br />

met potentiele kopers als <strong>in</strong> de contacten<br />

rondom zo'n proces), open en eerlijk.<br />

verkoper won<strong>in</strong>g<br />

010-3413807<br />

<strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

W W W . P R A C H T H U I S M A K E L A A R D I J . N L


<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

Kies altijd voor een gecertificeerde VBO makelaar<br />

U heeft het vast al eens gehoord <strong>in</strong> het nieuws van afgelopen weken, namelijk; de makelaar is niet transparant <strong>in</strong> zijn of<br />

haar dienstverlen<strong>in</strong>g. Makelaars jagen de prijzen op of bied<strong>in</strong>gen op won<strong>in</strong>gen worden niet eerlijk tegen elkaar uitgespeeld.<br />

Wat is er nou precies aan de hand?<br />

Verkoopmakelaars zien kopers het<br />

liefst met een aankoopmakelaar. Als<br />

er geen aankoopmakelaar aan te pas<br />

komt, zijn er nauwelijks bezichtig<strong>in</strong>gsafspraken<br />

te maken. Ook worden er<br />

soms geen bied<strong>in</strong>gen doorgegeven<br />

aan de verkopers. Makelaars wisselen<br />

onderl<strong>in</strong>g <strong>in</strong>formatie uit over b<strong>in</strong>nengekomen<br />

bied<strong>in</strong>gen en spelen kopers<br />

tegen elkaar uit. Voorbehouden opnemen<br />

<strong>in</strong> een koopovereenkomst van<br />

een f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g of van een bouwkundig<br />

onderzoek verlagen de kansen<br />

voor kopers. Dit is volgens Verenig<strong>in</strong>g<br />

Eigen Huis de strekk<strong>in</strong>g van het merendeel<br />

van de ruim 600 ervar<strong>in</strong>gen<br />

die gemaakt zijn bij meldpunt Oneerlijke<br />

Bied<strong>in</strong>gspraktijken.<br />

Verenig<strong>in</strong>g Eigen Huis geeft aan dat<br />

volgens de “gerenommeerde” makelaarsorganisatie<br />

NVM hier een achterliggend<br />

oorzaak aan ten grondslag<br />

ligt. NVM geeft aan dat dit vrijwel<br />

uitsluitend veroorzaakt wordt door<br />

niet-gecertificeerde makelaars die bij<br />

geen van de makelaarsorganisaties<br />

zijn aangesloten. Daar blijkt uit het<br />

meldpunt niets van.<br />

Makelaarsorganisatie VBO heeft dan<br />

ook het voortouw hier<strong>in</strong> genomen<br />

en is gekomen met o.a. het idee van<br />

“transparant” bieden. VBO streeft ernaar<br />

het koopproces transparanter te<br />

maken. Nu weten bieders, en soms ook<br />

verkopers, achteraf vaak niet wat anderen<br />

hebben geboden en waarom zij<br />

de won<strong>in</strong>g niet hebben gekregen. Op<br />

zo’n manier kunnen conflicten, frustratie<br />

en onduidelijkheden weg worden<br />

genomen. Rotterdam <strong>Overschie</strong> is dan<br />

ook gelukkig goed vertegenwoordigd<br />

met twee makelaarskantoren die zijn<br />

aangesloten bij VBO.<br />

Bent u opzoek naar een VBO-makelaar?<br />

Wij helpen u graag verder.<br />

Tom van der Leek, Register Makelaar-Taxateur<br />

Job Lanser, Vastgoedadviseur<br />

Burg. Baumannlaan 111a<br />

3043 AH Rotterdam<br />

T 010-341 3807<br />

E <strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

17<br />

11 december: Truckrun rijdt weer!<br />

“Een k<strong>in</strong>d laten lachen is de grote truck.”<br />

Voor k<strong>in</strong>deren met een verstandelijke beperk<strong>in</strong>g<br />

is een vrachtwagen, bus, tractor,<br />

brandweerwagen of ambulance vaak het<br />

mooiste wat er is. En wat als je dan mee<br />

zou mogen rijden <strong>in</strong> een verlichte truck?<br />

Hoe mooi is dat? Op 11 december mag<br />

het weer!<br />

Op zaterdag 11 december rijdt de Truckrun<br />

Rotterdam weer! Dit jaar moeten we<br />

voldoen aan een zgn. toegangscontrole.<br />

Dit betekent dat je een vacc<strong>in</strong>atiebewijs<br />

of een negatieve corona-test van max. 24<br />

uur oud moet laten zien.<br />

Aanmelden of steunen<br />

Dit kan via aanmelden@truckrunrotterdam.nl<br />

Wilt u de Truckrun ondersteunen? Maak<br />

een bijdrage over naar: NL95 INGB 0005<br />

3052 77 t.n.v. Sticht<strong>in</strong>g De AchterTu<strong>in</strong>. Wij<br />

stellen elk bedrag, hoe kle<strong>in</strong> dan ook, zeer<br />

op prijs!<br />

Organisatie Truckrun<br />

Erna en Frank<br />

Truckrunrotterdam.nl


NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

www.tweewielercompany.nl


november 2021<br />

Herfstige Bergen op boerderij Driebergen<br />

allemaal. Zolang het gebeurt met<br />

respect voor deze plek. Het programma,<br />

de sfeer en de aankled<strong>in</strong>g<br />

van Herfstige Bergen passen precies<br />

bij de boerderij.’<br />

Cultureel weekend<br />

Zaterdag 27 en zondag 28 novem-<br />

Aan de Delftweg 254 staat boerderij<br />

Driebergen. Een m<strong>in</strong>der bekende<br />

plek aan de rand van <strong>Overschie</strong>. In<br />

het weekend van 27 en 28 november<br />

is de boerderij het decor voor<br />

Herfstige Bergen. Een cultureel<br />

bewoners<strong>in</strong>itiatief van Wibb<strong>in</strong>e<br />

Kien. Kom kijken!<br />

Boerderij Driebergen is verbouwd<br />

<strong>in</strong> 1889, vertelt eigenaar Wibb<strong>in</strong>e<br />

Kien. ‘De oorspronkelijke boerderij<br />

en de stallen zijn dus nog veel<br />

ouder. Mijn man en ik hebben de<br />

boerderij <strong>in</strong> 2019 gekocht. Om deze<br />

Wibb<strong>in</strong>e Kien: ‘Het programma en de<br />

herfstsfeer passen precies bij de boerderij’<br />

nieuw leven <strong>in</strong> te blazen. Als student<br />

was ik al dol op deze plek. Ik<br />

fietste er onderweg naar Delft bijna<br />

dagelijks langs. En nu bouwen we<br />

op diezelfde plek aan iets geweldigs.<br />

Er moet nog veel gebeuren,<br />

maar het is nu al prachtig. Je kunt<br />

hier trouwen, maar het is geen<br />

trouwlocatie. Je kunt hier naar een<br />

jazzconcert luisteren, maar het is<br />

geen jazzpodium. De boerderij is<br />

een decor. Voor een vergader<strong>in</strong>g,<br />

een fotoshoot, een bijzondere<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

lunch, een sprookjesverhaal, een<br />

voorstell<strong>in</strong>g, een concert. Het kan<br />

ber is boerderij Driebergen de plek<br />

voor Herfstige Bergen. Een sprookjesachtig<br />

cultureel weekend. Jonge<br />

kunstenaars brengen (klassieke)<br />

muziek, dans, performance-art,<br />

theater en kunst. Deze culturele<br />

belevenissen zijn verspreid over<br />

het terre<strong>in</strong>. De sfeer is herfstachtig<br />

gezellig. Er zijn vuurkorven, marshmallows,<br />

lichtjes en warme drankjes<br />

<strong>in</strong> handbeschilderde tenten. De<br />

dagen zijn verdeeld <strong>in</strong> drie blokken<br />

van drie uur. Bezoekers kiezen een<br />

(of meer) blokken uit en reserveren<br />

daarvoor een (of meer) kaartjes. De<br />

toegang is gratis. U kunt reserveren<br />

via www.herfstigebergen.nl. Daar<br />

v<strong>in</strong>dt u ook alle <strong>in</strong>formatie over het<br />

programma.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

19<br />

Buurtpunt Welschen open<br />

Het Buurtpunt aan de Patijnstraat<br />

37B is open. Een prettige ontmoet<strong>in</strong>gsplek<br />

voor bewoners uit de<br />

buurt. U kunt er terecht met vragen.<br />

En voor de gezelligheid.<br />

Misschien zit u veel thuis en wilt u<br />

er even uit? Bij het Buurtpunt leert<br />

u nieuwe mensen kennen. Om een<br />

praatje mee te maken, een kopje<br />

koffie te dr<strong>in</strong>ken of samen iets leuks<br />

te gaan doen. Hebt u vragen of<br />

maakt u zich zorgen? Medewerkers<br />

van Pameijer en wmo radar zitten<br />

voor u klaar bij het Buurtpunt. En<br />

er zijn vrijwilligers bij het Buurtpunt<br />

die u graag helpen. Met een moeilijke<br />

brief, de boodschappen of<br />

met klusjes <strong>in</strong> huis. Iedereen is wel<br />

Bij het Buurtpunt helpen medewerkers<br />

en vrijwilligers u graag<br />

ergens goed <strong>in</strong>. Bij het Buurtpunt<br />

helpt iedereen elkaar.<br />

Van harte welkom<br />

Hebt u een leuk idee voor de buurt?<br />

Of wilt u als vrijwilliger meedoen<br />

<strong>in</strong> het Buurtpunt? Bijvoorbeeld om<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

samen te wandelen, een spelletjesmiddag<br />

of workshop te organiseren?<br />

U bent van harte welkom. Het<br />

Buurtpunt is maandag en donderdag<br />

van 10.00 tot 16.00 uur open.<br />

En d<strong>in</strong>sdag en vrijdag van 10.00 tot<br />

14.00 uur. De open<strong>in</strong>gstijden worden<br />

b<strong>in</strong>nenkort uitgebreid.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


november 2021<br />

De Julianaboom kan weer jaren groeien<br />

De kon<strong>in</strong>gsl<strong>in</strong>de went deze maanden aan<br />

de nieuwe omstandigheden<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Al s<strong>in</strong>ds 1970 staat een kon<strong>in</strong>gsl<strong>in</strong>de<br />

op het Saenredample<strong>in</strong>. De<br />

boom is geplant ter ere van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

Juliana. De l<strong>in</strong>de heet dan ook<br />

de Julianaboom. Voor een boom<br />

van ruim 50 jaar is de Julianaboom<br />

erg kle<strong>in</strong>. De boom groeide al jaren<br />

niet meer. Er is gewerkt aan een<br />

oploss<strong>in</strong>g.<br />

De boom groeide niet meer omdat<br />

er te we<strong>in</strong>ig ruimte was voor de<br />

wortels. En er was te we<strong>in</strong>ig voed<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de bodem. Als er niks zou<br />

gebeuren, zou de boom het niet<br />

redden. Daarom is de boom afgelopen<br />

weken grondig verzorgd.<br />

Er kwam nieuwe grond onder de<br />

stoep om de boom heen. Er werd<br />

een mulchlaag met voed<strong>in</strong>gsstoffen<br />

aangebracht en een belucht<strong>in</strong>gsdra<strong>in</strong>,<br />

en de wortels hebben meer<br />

ruimte gekregen. Nu moet de l<strong>in</strong>de<br />

rustig wennen aan de nieuwe omstandigheden.<br />

Dat duurt een paar<br />

maanden.<br />

In het voorjaar van 2022 krijgt de<br />

Julianaboom ook bínnen het muurtje<br />

nieuwe grond. Onder de boom<br />

komen dan waarschijnlijk nog<br />

schaduwplanten om het geheel helemaal<br />

af te maken. Het hek met het<br />

naambordje komt na de werkzaamheden<br />

weer terug. De Julianaboom<br />

kan door deze verzorg<strong>in</strong>g weer<br />

jaren groeien.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

Penn<strong>in</strong>g voor Dirk Brandhorst<br />

toespraak voor mij. En toen kreeg ik<br />

de <strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g! Een grote<br />

en eervolle verrass<strong>in</strong>g.’<br />

20<br />

Kees van der Meer (rechts) en Dirk<br />

Brandhorst met de <strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g<br />

Dirk Brandhorst werd vrijdag 29<br />

oktober verrast met de <strong>Overschie</strong>se<br />

Penn<strong>in</strong>g. Historisch journalist Re<strong>in</strong><br />

Wolters vroeg de penn<strong>in</strong>g aan. Hij<br />

vond het hoog tijd dat Dirk de <strong>Overschie</strong>se<br />

Penn<strong>in</strong>g kreeg. ‘Want als je<br />

iets wilt weten over de historie van<br />

<strong>Overschie</strong>, dan moet je bij Dirk zijn.’<br />

Dirk Brandhorst was erg verrast<br />

door de ‘overval’ voor de uitreik<strong>in</strong>g<br />

van de penn<strong>in</strong>g. ‘Ja, ik zat gewoon<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

te werken met een collega bij<br />

het museum. Re<strong>in</strong> Wolters kwam<br />

langs, maar dat doet hij wel vaker.<br />

Er kwamen mensen van de gebiedscommissie<br />

b<strong>in</strong>nen. Voor de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g over De Tempel,<br />

dácht ik.’ Dirk is er een paar dagen<br />

na de uitreik<strong>in</strong>g van de penn<strong>in</strong>g<br />

nog verbaasd over. Hij gr<strong>in</strong>nikt als<br />

hij verder gaat. ‘Maar toen Kees<br />

van der Meer b<strong>in</strong>nenkwam, kreeg<br />

ik het door. Kees hield een mooie<br />

Het vrijwilligerswerk van Dirk<br />

Brandhorst verdient die penn<strong>in</strong>g<br />

zeker. ‘Eigenlijk kwam ik 22 jaar<br />

geleden toevallig bij het museum<br />

terecht. ‘Ik was op zoek naar tijdelijk<br />

vrijwilligerswerk. Want ik stond<br />

op de wachtlijst bij het Stoomwezen<br />

<strong>in</strong> Kral<strong>in</strong>gen. Omdat ik ook toen al<br />

een groot geschiedenisliefhebber<br />

was, g<strong>in</strong>g ik helpen bij Museum<br />

Oud <strong>Overschie</strong>. Maar toen er plek<br />

was bij het Stoomwezen, wilde ik<br />

niet meer weg.<br />

Samen met collega’s ben ik <strong>in</strong>dertijd<br />

begonnen met de fotocollectie.<br />

En daar werken we nog steeds aan.<br />

We krijgen veel oude foto’s. Die<br />

archiveren we nu ook digitaal. En ik<br />

ga op zoek naar de verhalen bij de<br />

foto’s. Zo krijgen de foto’s een plek<br />

<strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis.<br />

Soms komen er zelfs hele tentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

uit voort. Prachtig werk<br />

v<strong>in</strong>d ik het.’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


november 2021<br />

Jari’s w<strong>in</strong>ter wonder weekend<br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g en samenzijn staan centraal<br />

bij het optreden van Jari<br />

heen. In Theater In de Lugt doen<br />

we dat met Jari’s W<strong>in</strong>ter Wonder<br />

Weekend natuurlijk ook. De warmte,<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g en het samenzijn, staan<br />

centraal. Het worden mooie avonden.’<br />

Jari ontvangt elke avond allerlei<br />

gasten. Van onbekend tot heel<br />

beroemd, maar allemaal bijzonder.<br />

Op vrijdag is Marja van Katendrecht<br />

de ster, daarna Shirma Rouse en op<br />

zondag Kar<strong>in</strong> Bloemen. Met muziek,<br />

liedjes, kerstwensen uit het publiek<br />

en een b<strong>in</strong>go, met kerstcadeaus als<br />

prijs.<br />

Bent u ook dol op de gezelligheid<br />

van december? De Rotterdamse<br />

zanger en presentator Jari Esbeukman<br />

wel! Hij nodigt u uit om kerst<br />

te vieren met hem, zijn liveband en<br />

zijn gasten <strong>in</strong> Theater <strong>in</strong> de Lugt. Op<br />

vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag<br />

12 december.<br />

‘Ik ben zo iemand die van oktober<br />

tot januari kerstmuziek draait.<br />

Heerlijk v<strong>in</strong>d ik ‘t. Als de w<strong>in</strong>tertijd<br />

<strong>in</strong>gaat, ben ik blij. Zo gezellig die<br />

donkere avonden! Kerst is natuurlijk<br />

het hoogtepunt. En hopelijk kunnen<br />

we het dit jaar weer uitgebreid<br />

vieren. Met lieve mensen om ons<br />

Hondenregels niet overal duidelijk<br />

De Rotterdamse regels voor<br />

honden(eigenaren) zijn af en toe<br />

onduidelijk. En de gemeente maakt<br />

het niet makkelijk om je eraan te<br />

houden. Dat vertelt <strong>Overschie</strong>ënaar<br />

Marieke Zweekhorst. Wat komt<br />

zij zoal tegen met haar hond <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>?<br />

Marieke Zwetsloot tijdens een<br />

dagelijkse wandel<strong>in</strong>g met haar hond<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Komt u ook?<br />

Reserveer kaarten via www.<strong>in</strong>delugt.nl.<br />

Een kaartje voor de tribune<br />

kost 10 euro. Een tafel (maximaal 4<br />

personen) kost 40 euro.<br />

Vergader<strong>in</strong>g<br />

De gebiedscommissie<br />

vergadert maandag 20<br />

december om 19.30<br />

uur onl<strong>in</strong>e. Vergader<strong>in</strong>g<br />

volgen? Kijk op<br />

gebiedscommissies.<br />

notubiz.nl<br />

Marieke Zweekhorst wandelt dagelijks<br />

met haar hond door <strong>Overschie</strong>.<br />

Vooral <strong>in</strong> de buurt van Park16Hoven.<br />

De regels en borden zouden<br />

duidelijker kunnen, v<strong>in</strong>dt ze. ‘Ik<br />

begrijp soms ook niet waarom een<br />

regel ergens geldt. Ik houd me er<br />

daarom soms niet aan.’ Er zijn een<br />

paar regels als je een hond hebt:<br />

lijn de hond aan en ruim de poep<br />

op. Waar dat niet hoeft, staat het<br />

met borden aangegeven. En als<br />

laatste: je mag niet met je hond komen<br />

op een speel- of sportplek.<br />

Marieke: ‘De poep van mijn hond<br />

ruim ik wel altijd op. Ook waar het<br />

níet hoeft. De gemeente maakt<br />

dat niet makkelijk, want er staan<br />

nauwelijks vuilnisbakken. Ik loop<br />

regelmatig de hele wandel<strong>in</strong>g met<br />

zo’n poepzakje om het uite<strong>in</strong>delijk<br />

thuis <strong>in</strong> de kliko te gooien. Ik denk<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

dat meer hondenbezitters én recreanten<br />

hun troep zouden opruimen,<br />

als er meer prullenbakken waren.’.’<br />

Alle regels en uitlaatzones voor<br />

honden(eigenaren) staan op www.<br />

rotterdam.nl/honden.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


17-11-2020 11:35<br />

Dit schilderij van Pieter Bout<br />

uit de tweede helft van de<br />

17de eeuw laat vermoedelijk<br />

de Rotterdamse Schie zien: de<br />

kerk aan de e<strong>in</strong>der l<strong>in</strong>ks lijkt op<br />

de Grote of S<strong>in</strong>t-Laurenskerk<br />

<strong>in</strong> Rotterdam. Het schip dat<br />

wordt voortgetrokken is een<br />

speeljacht, geen reguliere<br />

trekschuit.<br />

Ad van der Zee<br />

De Schie tussen Delft en Rotterdam was misschien wel<br />

een van de drukst bevaren trekvaarttrajecten, met op het<br />

hoogtepunt, rond 1660, zo’n 120.000 passagiers per jaar.<br />

In dit hoofdstuk concentreren we ons op de Rotterdamse<br />

Schie, het gedeelte tussen <strong>Overschie</strong> en Rotterdam, en op<br />

de trekvaartdiensten op Rotterdam.<br />

AANLEG ROTTERDAMSE SCHIE<br />

De Rotterdamse Schie is gegraven tussen 1343 en 1348. De<br />

afwater<strong>in</strong>g van de Schie via Schiedam verliep moeizaam<br />

en daar kwam bij dat Rotterdam, dat kort daarvoor <strong>in</strong><br />

1340 stadsrechten had gekregen van de Hollandse graaf,<br />

graag een directe verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met het achterland en<br />

Delft wilde hebben. Voor de aanleg kon men gebruikmaken<br />

van een al enkele decennia daarvoor gegraven<br />

afwater<strong>in</strong>g, de zogeheten ‘Wolfaerts vaert’, die e<strong>in</strong>d<br />

13de eeuw was aangelegd op <strong>in</strong>itiatief van de edelman<br />

heer Wolfert van Borselen. Het gedeelte tussen Delft en<br />

<strong>Overschie</strong> werd vervolgens ‘Delftse Schie’ genoemd. 1 De<br />

Rotterdamse Schie was van meet af aan bedoeld voor<br />

scheepvaartverkeer en dat bracht de jonge stad veel<br />

profijt. Het nieuwe kanaal e<strong>in</strong>digde bij de stadsgracht aan<br />

de bovenpunt van de latere stadsdriehoek. Tegelijk werd<br />

een jaagpad langs het nieuwe kanaal aangelegd. Kort<br />

daarop (1360) werd ook de Noorder- of Delftse Poort <strong>in</strong> de<br />

stadsomwall<strong>in</strong>g gebouwd.<br />

In 1412 verkreeg Rotterdam van de graaf de jurisdictie<br />

over een strook grond aan beide zijden van de Rotterdamse<br />

Schie, waardoor dit vaarwater met zijn oevers<br />

tot aan <strong>Overschie</strong> Rotterdams grondgebied werd. De<br />

stad mocht dus voortaan naar eigen <strong>in</strong>zicht bruggen en<br />

wegen aanleggen, zoals de verstevigde trekkade langs<br />

de Schie die <strong>in</strong> 1587 werd aangelegd. Een bijzonderheid<br />

was dat het Rotterdamse stadsbestuur de exploitatie<br />

van die trekkade langs de Schie aanvankelijk toewees<br />

aan het Stadsweeshuis. Deze <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g werd verplicht<br />

om het onderhoud te verrichten, maar mocht daarbij<br />

de <strong>in</strong>komsten aan tollen en heff<strong>in</strong>gen houden voor het<br />

levensonderhoud van de wezen. De wezen zelf werden<br />

<strong>in</strong>gezet om het werk aan de weg en het kanaal uit te<br />

voeren. 2 Uit een 18de-eeuwse exploitatiereken<strong>in</strong>g blijkt<br />

dat een deel van de <strong>in</strong>komsten <strong>in</strong>middels bij een<br />

andere stedelijke <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g terechtkwam, het Pest- en<br />

Dolhuis (zie hierna). Over de <strong>in</strong>zet van de patiënten voor<br />

het onderhoud wordt niet gesproken en dit lijkt ook<br />

onwaarschijnlijk.<br />

Delft<br />

0 0.5 1 1.5km<br />

Poldervaart<br />

Delftse Schie<br />

Kandelaar<br />

Schiedamse Schie<br />

Schiedam<br />

Delftse veerhuis<br />

Hoge Brug<br />

Legenda<br />

LEGENDA<br />

bebouw<strong>in</strong>g tot 1800<br />

terre<strong>in</strong> 2020<br />

trekvaart<br />

jaagpad<br />

wagenveer<br />

halteplaats<br />

tolhuis<br />

brug belangrijke brug<br />

veerhuis<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Delfshavense Schie<br />

Delfshaven<br />

De trekvaart tussen Delft en<br />

Rotterdam (1636) begon bij<br />

de Rotterdamse Poort aan de<br />

Zuidkolk <strong>in</strong> Delft en g<strong>in</strong>g via<br />

de Delftse Schie, waarbij het<br />

jaagpad aan de westzijde was<br />

gelegen. Gestopt werd er alleen<br />

<strong>in</strong> het gehucht Kandelaar.<br />

In <strong>Overschie</strong> takte de route<br />

naar Rotterdam af via de<br />

Rotterdamse Schie tot aan de<br />

De Schans<br />

Rotterdamse Schie<br />

Rotterdam<br />

Delftse Poort. Het jaagpad lag<br />

daar aan de zuidwestzijde, aan<br />

de Zestienhovense Kade, en<br />

onderweg was er nog één halte,<br />

aan de Schans. In het belangrijke<br />

trekvaartenknooppunt<br />

<strong>Overschie</strong> v<strong>in</strong>den we verder het<br />

Delftse Veerhuis en het <strong>in</strong> 19<strong>47</strong><br />

gesloopte Tolhuis dat tevens als<br />

commissarishuis dienst deed.<br />

Van <strong>Overschie</strong> tot aan de<br />

Rotte<br />

Maas<br />

137<br />

<strong>Overschie</strong>se Poort <strong>in</strong> Schiedam<br />

liep de route via de Schiedamse<br />

Schie, met het jaagpad aan<br />

de oostzijde. De route naar<br />

Delfshaven g<strong>in</strong>g over de<br />

Delfshavense Schie, ook met<br />

het jaagpad aan de oostzijde.<br />

Het e<strong>in</strong>dpunt lag bij het Lage<br />

Erf, voor de sluis van de<br />

Aelbrechtskolk.<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Feestmaand cadeautips vanuit<br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Atlas van de Trekvaart<br />

Uitgebreid en mooi geïllustreerd<br />

standaardwerk over 2<br />

eeuwen trekvaart <strong>in</strong> Zuid-Holland<br />

met een prom<strong>in</strong>ente<br />

plaats voor <strong>Overschie</strong><br />

Prijs € 29,95<br />

Tot 6 sept.<br />

van € 34,95 voor<br />

€ 29,95<br />

<strong>in</strong>fo@adm<strong>in</strong>istratiekantoormwb.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij u past.<br />

Atlas van de trekvaarten <strong>in</strong> Zuid-Holland is een lust voor het oog en bijzonder<br />

<strong>in</strong>formatief door het spitwerk van de 12 auteurs die <strong>in</strong> 30 hoofdstukken alle<br />

aspecten van de trekvaart overzichtelijk bij elkaar gebracht hebben.<br />

Carla de Wilt <strong>in</strong> Delf, cultuurhistorisch magaz<strong>in</strong>e voor de regio Delft<br />

€ 5,00<br />

kort<strong>in</strong>g<br />

tot 6 sept. 2021<br />

22<br />

• Groot formaat<br />

• 192 pag<strong>in</strong>a’s<br />

• 200 illustraties<br />

• <strong>in</strong> kleur<br />

• 1,75 kilogram<br />

Van Rotterdam naar<br />

<strong>Overschie</strong> en Delft<br />

WEES ER SNEL BIJ IN UW BOEKHANDEL OF MUSEUM OUD-OVERSCHIE !<br />

Foto Marijnissen<br />

Of bestel via WWW.THOTH.NL (geen verzendkosten)<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06 - <strong>47</strong>1 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

isch gebied voor de<br />

el en Nieuw Rhodenn<br />

bedoelen we niet het<br />

rondgebied lag? En<br />

e Terpstraat, het Hof<br />

ofstad Rodenrijs, De<br />

e (nog bestaande)<br />

plaats Blijdorp, die<br />

’, ook wel bekend als<br />

et als enkele m<strong>in</strong>der<br />

et gebied van de<br />

istorie van de kastelen<br />

789081 782142<br />

kastelen & buitens <strong>in</strong> overschie John M.J. van den Berg<br />

kastelen & buitens<br />

<strong>in</strong> overschie<br />

John M.J. van den Berg<br />

Kastelen en Buitens<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Het rijke verleden van kastelen,<br />

hofstedes en buitens <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

wordt beschreven <strong>in</strong> een rijk geïllustreerde<br />

uitgave.<br />

Prijs € 14,95<br />

Sativar Juweliers<br />

Bekend van radio en TV, een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en al ruim 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie aan gouden- en zilveren sieraden<br />

voor een mooi cadeau tijdens de feestdagen.<br />

Wij hebben ook een grote collectie ‘Z<strong>in</strong>zi Jewels en Watches’.<br />

Scherpe prijzen, persoonlijke aandacht met een kop koffie:<br />

er is altijd iets naar uw wens!<br />

We wensen alle <strong>Overschie</strong>ënaars een mooie<br />

decembermaand en fijne feestdagen!<br />

Catalogus Beelden van De Tempel<br />

Uitgebreid geïllustreerd naslagwerk<br />

van de expositie<br />

‘De beelden van Landgoed De<br />

Tempel’ <strong>in</strong>clusief een uitgebreide<br />

beschrijv<strong>in</strong>g van het<br />

landgoed en de geschiedenis.<br />

Prijs € 10,00<br />

Prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> tijdens open<strong>in</strong>g op zaterdag of zondag<br />

van 14.00 – 17.00 uur of via de webshop http://www.museumoudoverschie.nl/nl/ma<strong>in</strong>/bezoekers<strong>in</strong>formatie/webshop.html<br />

Duyvesteynstraat 11 - 3042 BA Rotterdam - Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com - www.sativar.nl


Kapster Evel<strong>in</strong>e opent Kapsalon<br />

Evel<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Flat Abtshove<br />

Kapster Evel<strong>in</strong>e werkte 34 jaar bij kapsalon<br />

Maison Elly. Toen Maison Elly een<br />

tijdje terug dichtg<strong>in</strong>g, besloot Evel<strong>in</strong>e<br />

zelfstandig door te gaan. Op 1 oktober<br />

opende zij Kapsalon Evel<strong>in</strong>e <strong>in</strong> de Flat<br />

Abtshove, Abtsweg 115. De geboren<br />

<strong>Overschie</strong>se biedt <strong>in</strong> haar moderne salon<br />

alle vertrouwde haarbehandel<strong>in</strong>gen.<br />

De open<strong>in</strong>gstijden:<br />

Woensdag 8.30 u - 17.30 u<br />

Vrijdag 8.30 u - 17.30 u<br />

Zaterdag 8.00 u - 16.00 u<br />

Voor afspraken kunt u bellen met Evel<strong>in</strong>e:<br />

06-1877 3059.<br />

Kapsalon Evel<strong>in</strong>e<br />

Abtsweg 115<br />

3042 GC Rotterdam<br />

Nova start petitie tegen straat<strong>in</strong>timidatie<br />

Nova stond al eens <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> met een verhaal over haar modellenwerk en de missverkiez<strong>in</strong>g waaraan ze<br />

meedoet. Nu heeft Nova (16) een heel ander bericht. Ze is een petitie gestart tegen straat<strong>in</strong>timidatie. Zelf heeft ze hier al<br />

jaren last van, en ze is niet de enige. Wil jij ook dat iedereen zonder vervelend commentaar over straat kan? Steun Nova en<br />

teken de petitie!<br />

Nova is pas zestien, maar ze kan al jaren<br />

niet zonder vervelende aandacht te krijgen<br />

over straat.<br />

Niet alleen over straat<br />

Tijdens het sporten, haar rondje krantenwijk<br />

of gewoon onderweg naar school:<br />

regelmatig krijgt ze ongepaste opmerk<strong>in</strong>gen<br />

te horen of ongewenste aandacht en<br />

uitnodig<strong>in</strong>gen. Ze is het al zo gewend dat<br />

ze nergens meer op reageert, snel doorloopt<br />

en niet omkijkt. Maar <strong>in</strong>nerlijk is ze<br />

er erg boos over. Bovendien onderv<strong>in</strong>dt<br />

ze beperk<strong>in</strong>gen door dit vervelende gedrag<br />

van anderen. Haar (terecht) bezorgde<br />

ouders v<strong>in</strong>den dat ze niet meer alleen<br />

over straat mag. Dat is voor een 16-jarige<br />

een heel ongewenst gevolg!<br />

Begrip kweken<br />

Nova staat niet alleen <strong>in</strong> dit soort ervar<strong>in</strong>gen.<br />

Haar mede-f<strong>in</strong>alisten uit de missverkiez<strong>in</strong>g<br />

hebben dezelfde, soms heel heftige<br />

ervar<strong>in</strong>gen. Vandaar dat Nova het tijd<br />

vond om actie te ondernemen en te gaan<br />

strijden voor haar persoonlijke vrijheid op<br />

straat. Ze is een onl<strong>in</strong>e petitie gestart om<br />

aandacht voor dit probleem te vragen.<br />

Nova hoopt dat de mannen die vrouwen<br />

en meisjes naroepen of ongewenst benaderen,<br />

gaan begrijpen wat ze veroorzaken.<br />

“Het besef dat vrouwen en meisjes<br />

dit als onveilig en <strong>in</strong>timiderend beschouwen,<br />

moet doordr<strong>in</strong>gen bij degenen die<br />

denken zich dit te kunnen permitteren”,<br />

v<strong>in</strong>dt Nova. Ze hoopt begrip te kweken en<br />

het besef dat dit gedrag moet stoppen.<br />

Volgens Nova komt het probleem te veel<br />

voor en wordt het onderschat en niet<br />

serieus genomen. Dat blijkt ook uit de<br />

gemakzuchtige reacties die vrouwen uit<br />

hun omgev<strong>in</strong>g krijgen, of wanneer ze aangifte<br />

doen. Dat vergroot de gevolgen die<br />

straat<strong>in</strong>timidatie kan hebben nog eens.<br />

Teken de petitie!<br />

Met de petitie (opgezet met steun van<br />

de Sticht<strong>in</strong>g Stop Straat<strong>in</strong>timidatie) wil<br />

Nova dit probleem aankaarten bij politici<br />

en burgemeesters. Zo hoopt ze straat<strong>in</strong>timidatie<br />

bespreekbaar te maken en op te<br />

lossen.<br />

De lezers van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kunnen<br />

het mooie <strong>in</strong>itiatief van Nova ondersteunen<br />

door de petitie te ondertekenen.<br />

Dat kan via: https://straat<strong>in</strong>timidatie.nl/<br />

petitie/<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Sjef Siemons signeert biografie bij Primera <strong>Overschie</strong><br />

Onlangs verscheen bij uitgeverij RETROVISION het boek ‘Sjef Siemons: Méér dan een<br />

grote bek!’, geschreven door Fred Louter. In deze biografie maken lezers kennis met<br />

Rotterdammer Sjef Siemons <strong>in</strong> al zijn facetten. De hoofdpersoon woont al jaren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Op vrijdag 26 november signeert hij zijn biografie: tussen 12 en 2 uur bij Primera<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de Burg. Baumannlaan 191 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Voor meer <strong>in</strong>formatie over het<br />

boek zie www.retrovision.nl.


W<strong>in</strong>terpret <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Heerlijk schaatsen op een kunstijsbaan <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark. Dat kunnen alle jonge <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> doen rond<br />

Kerst. Om precies te zijn: van 17 december tot en met 9 januari. De ijsbaan is een cadeau van de gebiedscommissie en de<br />

gemeente Rotterdam!<br />

Alle jonge <strong>Overschie</strong>ënaars zijn welkom om gratis te komen schaatsen op de kunstijsbaan van 335 m² <strong>in</strong> een mooi versierde, sfeervolle<br />

tent. Je mag met je eigen schaatsen op de baan. Heb je geen schaatsen? Je kunt ze bij de ijsbaan tegen betal<strong>in</strong>g van een borg<br />

huren. Bij het <strong>in</strong>leveren krijg je de borg weer terug.<br />

Een gezellige afsluit<strong>in</strong>g<br />

Waarom deze actie? De afgelopen 2 jaren waren niet de meest gezellige jaren, met alle beperk<strong>in</strong>gen vanwege Covid. De gemeente<br />

Rotterdam en de Gebiedscommissie <strong>Overschie</strong> willen het jaar 2021 toch met een positief gebaar afsluiten. En dat doen ze dus met<br />

de ijsbaan. Omdat het kerstvakantie is, blijft de schaatsbaan staan tot en met 9 januari.<br />

De geplande Kerstfair (17 t/m 19 december) kan helaas niet doorgaan. Ook de andere activiteiten rond de ijsbaan zijn afgelast. Dat<br />

is natuurlijk jammer, want er hadden zich al 50 kraamhouders gemeld, en koren, zangers, bandjes, enz. Maar gelukkig kan en mag<br />

het schaatsen wèl doorgaan. Er is koek en zopie, en met alle bezoekers gaat dit zeker leuk worden!<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

De schaatsbaan is van 17 december tot en met<br />

9 januari iedere dag open van 10 tot 22 uur, met<br />

een paar uitzonder<strong>in</strong>gen:<br />

• Op 20, 21 en 22 december is de baan vooral bedoeld<br />

voor scholieren van onze basisscholen.<br />

Zij zijn op de ijsbaan van 10 tot 15 uur. Zit je<br />

niet op de basisschool? Kom dan op die dagen<br />

alsjeblieft na 15.00 uur.<br />

• Op eerste kerstdag is de baan open van 12 tot<br />

18 uur.<br />

• Op Oudejaarsdag sluit de baan om 18 uur; Op<br />

Nieuwjaarsdag is de baan open van 14 tot 22<br />

uur.<br />

• Huur van schaatsen is mogelijk met betal<strong>in</strong>g<br />

van een borg. P<strong>in</strong>nen daarvoor is mogelijk. Bij<br />

het <strong>in</strong>leveren krijg je de borg weer terug.<br />

Terugblik Sociale Straat<br />

25<br />

Verder is het dus IEDERE DAG van 10 tot 22 uur:<br />

WELKOM OP DE KUNSTIJSBAAN OVERSCHIE IN<br />

HET SIDELINGEPARK<br />

Volg voor de laatste ontwikkel<strong>in</strong>gen en berichten<br />

Facebook pag<strong>in</strong>a Gebied<strong>Overschie</strong>


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

26<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


Afspraak is afspraak<br />

Mijn vorige column g<strong>in</strong>g over een<br />

koopovereenkomst van een won<strong>in</strong>g.<br />

Het is heel gebruikelijk dat zo’n koopovereenkomst<br />

schriftelijk wordt aangegaan.<br />

Maar hoe zit het met een mondel<strong>in</strong>ge<br />

overeenkomst. Is deze ook<br />

geldig?<br />

Een overeenkomst komt tot stand door<br />

een aanbod en de aanvaard<strong>in</strong>g daarvan.<br />

De wijze waarop dit plaatsv<strong>in</strong>dt is <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel<br />

vormvrij, tenzij de wet anders<br />

bepaalt. Een voorbeeld van deze uitzonder<strong>in</strong>g<br />

is de aankoop van een woonhuis<br />

door een particulier. Die afspraken moeten<br />

op papier staan, anders is er niet op<br />

een rechtsgeldige wijze een overeenkomst<br />

tot stand gekomen.<br />

Dit betekent dat (behoudens de hiervoor<br />

bedoelde uitzonder<strong>in</strong>gen) overeenkomsten<br />

dus ook mondel<strong>in</strong>g, digitaal of zelfs<br />

via WhatsApp tot stand kunnen komen.<br />

Het gaat erom dat er tussen partijen overeenstemm<strong>in</strong>g<br />

is over de <strong>in</strong>houd van de<br />

afspraak. Of dat op papier staat, is voor de<br />

rechtsgeldigheid daarvan <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel dus<br />

niet belangrijk. Wel voor de bewijsbaarheid<br />

van die afspraken.<br />

Want als de ander zijn verplicht<strong>in</strong>gen niet<br />

(volledig en/of niet tijdig nakomt, dan zul<br />

je naar de rechter moeten om nakom<strong>in</strong>g<br />

van die verplicht<strong>in</strong>gen te vorderen en<br />

dan moet je de rechter er van overtuigen<br />

dat er sprake is van een overeenkomst. En<br />

ook moet de rechter weten wat er precies<br />

is overeengekomen, want “wie stelt, moet<br />

bewijzen”.<br />

Dit bewijs zou bijvoorbeeld kunnen worden<br />

geleverd door getuigen. Ook kan het<br />

bestaan van de overeenkomst worden<br />

afgeleid uit de praktische uitvoer<strong>in</strong>g die<br />

partijen hebben gegeven aan de overeenkomst.<br />

Als je het gebruik hebt van de<br />

parkeerplaats van je buurman en daar betaal<br />

je maandelijks een vergoed<strong>in</strong>g voor,<br />

dan is het evident dat er sprake is van<br />

huur. Maar uit deze feiten blijkt niet dat<br />

er bijvoorbeeld mondel<strong>in</strong>g is afgesproken<br />

dat de buurman er voor zorgt dat de<br />

parkeerplaats onkruidvrij blijft en elk jaar<br />

opnieuw wordt bestraat.<br />

Ook blijkt hieruit niet wat de <strong>in</strong>tenties<br />

waren om de overeenkomst te sluiten. En<br />

de bedoel<strong>in</strong>g van partijen bij het sluiten<br />

van een overeenkomst kan juist een belangrijke<br />

rol spelen bij discussies over de<br />

uitvoer<strong>in</strong>g daarvan. Door <strong>in</strong> een schriftelijke<br />

overeenkomst de <strong>in</strong>tenties van partijen<br />

helder vast te leggen worden deze<br />

problemen voorkomen. Het bestaan van<br />

de overeenkomst kan dan niet worden<br />

betwist, alle gemaakte (neven)afspraken<br />

zijn helder en een conflict over de bedoel<strong>in</strong>gen<br />

van partijen wordt voorkomen.<br />

Toch een mondel<strong>in</strong>ge overeenkomst gesloten?<br />

Probeer dan achteraf de overeenkomst<br />

alsnog schriftelijk te bevestigen.<br />

Mr. Joke Mikes<br />

Justion Advocaten Rotterdam<br />

L<strong>in</strong>atebaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010 – 440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

27<br />

Nathalie van Til<br />

20 jaar bij Bakker<br />

Breggen<br />

Al tw<strong>in</strong>tig jaar is Nathalie van Til het gezicht van<br />

Bakker (van der) Breggen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Nathalie begon<br />

bij de bakker te werken op 2 december 2001. Ze<br />

is er nog steeds, 20 jaar later: een jubileum. Iedere<br />

dag weer met veel plezier!<br />

Tegenwoordig is het best bijzonder om 20 jaar <strong>in</strong> dienst<br />

te zijn bij een bedrijf. Het is ook een hele tijd. Maar voor<br />

Nathalie is elke dag en elke week weer anders. Elke keer<br />

andere verhalen, andere gezichten. Dat maakt het werk<br />

erg afwisselend, want geen enkele dag is hetzelfde.<br />

Vandaar dat Nathalie nog steeds met veel plezier <strong>in</strong> de<br />

w<strong>in</strong>kel staat. Ook de samenwerk<strong>in</strong>g met de vele lieve<br />

collega’s blijft elke dag mooi. Hopelijk komen er voor<br />

Nathalie nog vele jaren bij!


Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

Experts <strong>in</strong> automatiser<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het mkb. Gewoon bij u om de hoek!<br />

Kent u dat? Even tussendoor iets regelen op de computer, en dan snel verder met het echte werk. En dan gaat er iets mis.<br />

Dat betekent ergernis en verlies van tijd die u wel beter kunt besteden. Wij komen dit vaak tegen en we lossen het graag voor u op.<br />

ICT ergernissen zijn nergens goed voor en nergens voor nodig!<br />

Heeft u last van ICT ergernissen? Dan is het tijd voor:<br />

een gratis netwerkscan van Trivision, mét vrijblijvend advies<br />

Meer weten?<br />

Bel 010-246 92 40<br />

Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 76<br />

3044EH Rotterdam<br />

010-246 92 40<br />

rotterdam@trivision.nl<br />

Kern-team Trivision<br />

24 uur je boekhoud<strong>in</strong>g overal<br />

bij de hand. In een tijdperk dat<br />

om duurzaamheid, flexibiliteit<br />

en bereikbaarheid vraagt.<br />

FAM24<br />

SUSTAINABLE<br />

ACCOUNTING<br />

IS U GRAAG VAN<br />

DIENST MET UW<br />

KEEROPSTRAAT 15 • 3044 EX • ROTTERDAM +31 (0) 10 766 0024 INFO@FAM24.NL


Thuiswerken <strong>in</strong> Coronatijd<br />

Vanaf 12 november 2021 geldt voor ons allemaal weer het advies om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan. Voor<br />

sommigen onder ons geen enkel punt, voor anderen een crime. Een goede en comfortabele werkplek scheelt al een stuk<br />

natuurlijk. Maar wie moet daar eigenlijk voor zorgen? De werkgever of de werknemer?<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

Daar kan ik kort over zijn: de werkgever<br />

moet zorgen voor goede en<br />

MRVO.NL<br />

veilige<br />

arbeidsomstandigheden. En dat geldt<br />

ook voor een thuiswerkplek. De werkgever<br />

mag per werknemer kijken wat<br />

er nodig is. Een werkgever kan bijvoorbeeld<br />

zorgen voor een ergonomisch toetsenbord<br />

en bureaustoel.<br />

Vanzelfsprekend heeft de werknemer<br />

ook een eigen verantwoordelijkheid <strong>in</strong> het<br />

zorgen voor een gezonde en veilige thuiswerkomgev<strong>in</strong>g:<br />

maak wel gebruik van die<br />

goede bureaustoel van de werkgever en<br />

ga niet toch aan de keukentafel zitten.<br />

Fiscaal verandert er natuurlijk ook het<br />

een en ander. Nu werknemers vaker<br />

thuis zijn dan op kantoor, wat betekent<br />

dat voor hun (vaste) reisvergoed<strong>in</strong>gen of<br />

OV-abonnement? De auto van de zaak<br />

staat vaker stil; loopt de bijtell<strong>in</strong>g dan wel<br />

door? En die bureaustoel waar we het zojuist<br />

over hadden, mag die eigenlijk wel<br />

onbelast worden verstrekt? Of het nieuwe<br />

beeldscherm?<br />

En zo zijn er heel makkelijk nog veel meer<br />

vragen te bedenken. Ik beperk me <strong>in</strong> het<br />

kader van deze column tot de bovenstaande.<br />

1. Mag de vaste reiskostenvergoed<strong>in</strong>g<br />

doorlopen ook al wordt er bijna geheel<br />

thuisgewerkt?<br />

Ja, u mag <strong>in</strong> 2020 en 2021 blijven uitgaan<br />

van het reispatroon waarop<br />

de vergoed<strong>in</strong>g gebaseerd was, als<br />

de vaste reiskostenvergoed<strong>in</strong>g tenm<strong>in</strong>ste<br />

vóór 13 maart 2020 toegekend<br />

is. Hetzelfde geldt <strong>in</strong> grote lijnen<br />

voor het OV-abonnement. Als<br />

het OV-abonnement vóór 13 maart<br />

2020 is betaald of vergoed, tellen ook<br />

thuiswerkdagen als reisdagen.<br />

2. De auto van de zaak staat vaker stil:<br />

loopt de bijtell<strong>in</strong>g dan wel door?<br />

Ja, de bijtell<strong>in</strong>g loopt gewoon door. Dat<br />

is alleen te voorkomen door de auto en<br />

de sleutels <strong>in</strong> te leveren en “achter het<br />

hek” bij de werkgever te laten staan.<br />

Let op: bent u ondernemer met een<br />

auto van de zaak, dan werkt deze opzet<br />

natuurlijk niet. De auto blijft u dan<br />

immers ter beschikk<strong>in</strong>g staan.<br />

3. Mogen de bureaustoel, het beeldscherm<br />

en soortgelijke spullen belast<strong>in</strong>gvrij<br />

worden vergoed?<br />

Ja, dat mag. Arbo-voorzien<strong>in</strong>gen (de<br />

stoel) en apparatuur die noodzakelijk is<br />

voor het werk (computer, beeldscherm<br />

etc.) mogen belast<strong>in</strong>gvrij worden vergoed.<br />

Tot slot: vanaf 2022 geldt een extra vrijstell<strong>in</strong>g<br />

van € 2 per thuiswerkdag voor<br />

elektra, verwarm<strong>in</strong>g, koffie, thee en toiletpapier<br />

(gebaseerd op gemiddeld 8 kopjes<br />

koffie en 4 toiletbezoekjes…).<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

Belast<strong>in</strong>gcolumn<br />

29<br />

r


<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 30<br />

3043 CS Rotterdam<br />

T 010 - 233 02 02<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

W www.venk.nl<br />

F velthaakenkeijzer<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Wethouders Eskens opent Buurtpunt <strong>Overschie</strong><br />

Woonstad Rotterdam renoveert op dit moment de zogenoemde Welschen-flats aan de Patijnstraat, Van Adrichemweg en<br />

Van Noortwijckstraat. De flats ondergaan een metamorfose en er komt plek voor kwetsbare bewoners. Speciaal voor hen is<br />

op 5 november een Buurtpunt geopend.<br />

De flats veranderen van grauwe, gedateerde<br />

portiekappartementen <strong>in</strong><br />

hoogwaardige, moderne appartementen.<br />

Terwijl verderop nog hard gewerkt<br />

wordt aan de renovatie, zijn de eerste<br />

blokken klaar en deels alweer bewoond.<br />

Woonstad werkt samen met Pameijer om<br />

kwetsbare bewoners met begeleid<strong>in</strong>g<br />

hier een plek te geven.<br />

Van alles te doen<br />

Het Buurtpunt zit <strong>in</strong> een van de grotere<br />

appartementen. Dit appartement is helemaal<br />

<strong>in</strong>gericht door Pameijer en dient als<br />

huiskamer, vraagpunt en rustpunt voor de<br />

bewoners. Voor een deel van de bewoners<br />

is het buurtpunt zelfs een restaurant omdat<br />

ze hier elke dag warm kunnen eten en<br />

andere mensen kunnen ontmoeten.<br />

Er is elke dag van alles te doen <strong>in</strong> het<br />

Buurtpunt. Daar zorgt Pameijer samen<br />

met WMO Radar voor. Drie enthousiaste<br />

beheerders, Els, Amanda en Grace zorgen<br />

voor een veilige en prettige omgev<strong>in</strong>g.<br />

Drukte van belang<br />

Op vrijdagmiddag 5 november is het een<br />

drukte van belang <strong>in</strong> de Patijnstraat. Deze<br />

middag is de officiële open<strong>in</strong>g van het<br />

Buurtpunt. Er zijn tenten en food trucks<br />

die trakteren op allerlei lekkers. Bewoners<br />

en vertegenwoordigers van de betrokken<br />

organisaties bewonderen het Buurtpunt<br />

en horen de enthousiaste verhalen van<br />

de beheerders. Christ<strong>in</strong>e Eskens (wethouder<br />

Zorg), Jenny Vermeeren (directeur<br />

Woonstad Rotterdam) en Aimee Heijdenrijk<br />

(bestuurder Pameijer) openen samen<br />

het Buurtpunt door de beheerders een<br />

chocoladesleutel te overhandigen.<br />

Welkomststassen<br />

Alle nieuwe bewoners krijgen van de<br />

OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> de<br />

bekende welkomsttassen. Zo maken zij<br />

alvast kennis met ondernem<strong>in</strong>gen en verenig<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong> heeft er met het Buurtpunt een<br />

mooi sociaal <strong>in</strong>itiatief bij om kwetsbare<br />

bewoners een plek te geven waar zij zich<br />

thuis voelen.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

31<br />

Impressie van de open<strong>in</strong>g van het Buurtpunt en van het <strong>in</strong>terieur van het Buurtpunt zelf - Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Di Maschi & Di Donne brengen de italiaanse mode naar<br />

Lans<strong>in</strong>gerland<br />

Het w<strong>in</strong>kelcentrum van Berkel<br />

en Rodenrijs, dichtbij <strong>Overschie</strong>,<br />

is onlangs verrijkt met 2 nieuwe<br />

prachtige w<strong>in</strong>kels: Di Maschi en<br />

Di Donne. Di Maschi en Di Donne<br />

betekent respectievelijk: ‘van<br />

de man en van de vrouw’. Beide<br />

w<strong>in</strong>kels staan voor kwalitatieve<br />

kled<strong>in</strong>g, tassen en sieraden geïnspireerd<br />

door de Italiaanse mode,<br />

stijlvol en betaalbaar.<br />

De geschiedenis<br />

Eigenaren Marcel en Bianca Acda zitten<br />

al ruim 25 jaar <strong>in</strong> het vak. Ze startten<br />

met het maken van eigen sieraden, die<br />

verkocht werden via de website en op<br />

grote evenementen. Naast de sieraden<br />

werd ook dameskled<strong>in</strong>g verkocht. Het<br />

stilvallen van de evenementenbranche<br />

als gevolg van corona gaf Marcel en<br />

Bianca de uitdag<strong>in</strong>g om naar andere<br />

mogelijkheden te zoeken. Ze besloten<br />

het assortiment uit te breiden met onder<br />

andere herenkled<strong>in</strong>g en Italiaanse<br />

leren tassen.<br />

Marcel en Bianca zijn vol lof over de<br />

Italiaanse mode: “Alles is zo mooi<br />

afgewerkt en iedereen ziet er zo mooi<br />

en verzorgd uit”, zegt Bianca. “Italië<br />

is het land waar mooie kwalitatieve<br />

d<strong>in</strong>gen vandaan komen. Alles is daar<br />

net iets mooier dan ergens anders <strong>in</strong> de<br />

wereld.”, zegt Marcel.<br />

Sieraden<br />

Marcel en Bianca hebben een eigen<br />

sieradenlijn, waarvan <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel een<br />

ruim assortiment te zien is. De sieraden<br />

worden met de hand gemaakt <strong>in</strong><br />

het eigen atelier. Ze worden gemaakt<br />

met natuurlijke producten van de<br />

hoogst mogelijke kwaliteit, zoals leer,<br />

natuur-, (half) edelsteen, echt zilver en<br />

m<strong>in</strong>eralen. Alle sieraden worden op<br />

maat en met de hand gemaakt en zijn<br />

daarmee uniek.<br />

Kled<strong>in</strong>g en overige<br />

In Di Donne verkoopt Bianca kled<strong>in</strong>g<br />

van drie exclusieve Italiaanse merken,<br />

waaronder het merk Maryley en Mironcé.<br />

Stijlvolle en comfortabele kled<strong>in</strong>g,<br />

verkrijgbaar <strong>in</strong> de maten XS t/m XXL.<br />

Daarnaast zijn er ook verschillende<br />

italiaanse leren tassen te koop, passend<br />

bij verschillende gelegenheden.<br />

De herenkled<strong>in</strong>g bij Di Maschi is zorgvuldig<br />

gekozen en bestaat uit pakken,<br />

blouses, truien en coltruien. De kled<strong>in</strong>g<br />

is gemaakt van strech stof en dat zorgt<br />

voor comfort met een chique uitstral<strong>in</strong>g.<br />

Daarnaast worden leren riemen en<br />

tassen verkocht en ook verschillende<br />

decoratie items.<br />

Service<br />

Marcel en Bianca kopen de producten<br />

zelf <strong>in</strong> Italië, waardoor alle producten<br />

Marcel en Bianca voor de w<strong>in</strong>kels<br />

voor toegankelijke en betaalbare prijzen<br />

aangeboden kan worden. “Op alle<br />

producten zit garantie.”, zegt Bianca.<br />

Marcel vult aan: “Kwaliteit en service<br />

staan bij ons hoog <strong>in</strong> het vaandel.”<br />

W<strong>in</strong>kelen, met persoonlijk advies, is<br />

mogelijk onder het genot van een kop<br />

koffie of een hapje en een drankje.<br />

Klanten wordt ook de mogelijkheid<br />

geboden voor private shopp<strong>in</strong>g. Marcel<br />

en Bianca heten u van harte welkom!<br />

De beide w<strong>in</strong>kels zijn geopend van<br />

d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.30<br />

uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.<br />

www.dimaschi.nl<br />

www.didonne.nl<br />

<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

www.tennisparkoverschie.nl


Natuur(lijk) <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong> is een stadse wijk, maar toch is de natuur hier nooit ver weg.<br />

De redactie van dit magaz<strong>in</strong>e maakte de afgelopen maand een paar mooie foto’s van natuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Een redactielid kon <strong>in</strong><br />

de Prof. Bolklaan nog net een egel ontwijken, die midden op straat scharrelde. Nadat hij was gefotografeerd, g<strong>in</strong>g de egel gelukkig<br />

veilig naar de kant van de weg.<br />

En <strong>in</strong> een van de achtertu<strong>in</strong>en van de Torenlaan liep opeens een vos voorbij. Ons redactielid maakte snel een foto met de mobiel,<br />

maar de vos schoot al weg langs een boom.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

33<br />

Bijzondere wolkenlucht<br />

Dirk van Noort zag op zaterdagmorgen 23 oktober jl.<br />

een wel heel bijzondere wolkenlucht boven <strong>Overschie</strong>.<br />

Meteorologen hebben er vast een naam en verklar<strong>in</strong>g<br />

voor, maar ook zonder lijkt het een uitzonderlijk verschijnsel<br />

en een mooi gezicht. De foto is genomen vanaf<br />

de 2e Hogenbanweg richt<strong>in</strong>g Albert Cuypstraat.<br />

Foto: Dirk van Noort


www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


Veilig<br />

Doe alsof je thuis bent - Geef <strong>in</strong>brekers geen kans!<br />

Inbrekers houden van het donker. Ze slaan daarom graag hun slag <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>termaanden. Kerst en oud & nieuw<br />

zijn helemaal populair, want dan zijn veel mensen niet thuis. We geven je graag tips om <strong>in</strong>brekers uit je huis te<br />

houden.<br />

Inbrekers v<strong>in</strong>den het fijn als ze gemakkelijk naar b<strong>in</strong>nen kunnen en snel weg. Een donker, leeg huis v<strong>in</strong>den ze heerlijk. Helemaal als<br />

er een raam openstaat, of als de deur niet op slot zit. Dan is het een eitje om b<strong>in</strong>nen te komen, kunnen ze rustig hun gang gaan, en<br />

gaan ze er snel vandoor met jouw mooie spullen. Wie geen <strong>in</strong>brekers wil, zorgt voor licht en een moeilijke <strong>in</strong>- en uitgang voor dieven.<br />

En voor een huis dat eruit ziet alsof je thuis bent, ook als je weg bent.<br />

Tip 1 Ramen en deuren dicht<br />

Doe alle ramen en deuren dicht wanneer<br />

je weggaat. Ook als je even snel een<br />

boodschap doet, en ook overdag.<br />

Tip 2 Deur op slot<br />

Trek de deur niet alleen achter je dicht,<br />

maar draai hem ook op slot.<br />

Tip 3 Let op je sleutels<br />

Laat je sleutel niet aan de b<strong>in</strong>nenkant <strong>in</strong><br />

de deur zitten – die heeft een <strong>in</strong>breker zo<br />

te pakken.<br />

Bewaar je sleutel ook niet op een ’geheim’<br />

plekje bij de deur. Een beetje <strong>in</strong>breker<br />

kent alle plekjes.<br />

Tip 4 Licht b<strong>in</strong>nen<br />

Met slimme lampen of tijdschakelaars<br />

zorg je voor een huis dat er bewoond<br />

uitziet. Ga je met kerst weg? Doe toch de<br />

lampjes <strong>in</strong> de kerstboom aan.<br />

Tip 5 Licht buiten<br />

Is het donker bij je voordeur? Overweeg<br />

een buitenlamp, maar niet eentje met een<br />

beweg<strong>in</strong>gsmelder – dat geeft overlast.<br />

Bij de achterdeur kun je wel een buitenlamp<br />

met beweg<strong>in</strong>gsmelder gebruiken.<br />

Tip 6 Let op je vensterbank<br />

Leg geen waardevolle spullen voor het<br />

raam.<br />

Tip 7 Buren<br />

Ben je van plan om langere tijd weg te<br />

gaan? Vraag je buren of ze op je huis<br />

willen letten.<br />

Tip 8 Buurtpreventiegroep<br />

Is er een buurtpreventiegroep actief?<br />

Word lid! Vaak zijn dit WhatsApp buurtgroepen<br />

waar<strong>in</strong> buren elkaar waarschuwen<br />

als ze iets verdachts zien. Is er bij<br />

jou (nog) geen buurtpreventiegroep? Je<br />

leest er alles over op wabp.nl.<br />

Tip 9 Laat geen ladder staan<br />

Zorg dat een <strong>in</strong>breker niet jouw ladder of<br />

kliko gebruikt om b<strong>in</strong>nen te komen. Berg<br />

je ladder b<strong>in</strong>nen op of maak hem vast<br />

met een goed slot. En zet je kliko niet onder<br />

een raam.<br />

Tip 10: Vertel de <strong>in</strong>breker niet dat je<br />

weg bent<br />

Ook <strong>in</strong>brekers zitten op social media.<br />

Denk daaraan als je een berichtje plaatst<br />

over je leuke uitje.<br />

De politie heeft een leuke quiz over <strong>in</strong>braakveiligheid.<br />

Zo ontdek je snel hoe<br />

veilig jouw huis is: <strong>in</strong>braakchecker.nl. Meer<br />

weten? Kijk op www.politiekeurmerk.nl.<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

35


aan de ‘Lichtjes op de Schie’, zondag 27 december bij het vallen van de avond.<br />

verplicht. Je kunt je aanmelden tot 23 december via lichtjesopdeschie@gmail.com.<br />

e<br />

muziek<br />

Lichtjes op de Schie<br />

Zondag 27 december<br />

Argentijnse<br />

Nederlandse<br />

muziekbij het vallen van luisterliedjes<br />

de avond<br />

vanuit huis<br />

Wil je de deelnemers van Lichtjes op<br />

Woensdag 29 december vanaf 17.00 uur<br />

de Schie steunen of heb je dit jaar ook<br />

iemand verloren die je wilt herdenken,<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

Theater In de Lugt<br />

dan kun je ook meedoen vanuit huis.<br />

uur Op 29 december 17:00 mag – 17:30 je een uur lichtje plaatsen op 17:30 de – Schie. 18:00 uur Dit is een mooie manier om iemand die je <strong>in</strong> het afgelopen jaar<br />

bent verloren te herdenken. Je kunt kiezen uit twee programma’s: een <strong>in</strong> de Grote Kerk Knip en deze een <strong>in</strong> lantaarn theater uit In en de plak Lugt. de uite<strong>in</strong>den<br />

Lichtjes<br />

aan elkaar zodat je ‘m rond<br />

d<strong>in</strong>and (viool) en Op de locatie Museum Oud Zanger/pianist/gitarist Jan van<br />

op de Schie is een kle<strong>in</strong> moment van troost, om samen te her<strong>in</strong>neren.<br />

nhoven (vleugel) <strong>Overschie</strong> wordt mooie muziek Bijnen brengt de meest geliefde<br />

een wax<strong>in</strong>e lichtje kunt plaatsen. Zet de<br />

e tijd samen bij<br />

elegenheden.<br />

de Grote Kerk op<br />

chtig bevrijd<strong>in</strong>gsege<br />

de coronaonder<br />

publiek,<br />

ert werd live<br />

ijdens ‘Lichtjes<br />

pelen zij gepaste<br />

htmuziek.<br />

gemaakt door het duo Nuevos<br />

Tangos Viejos, dat bestaat uit<br />

zangeres Mirre Valkenburg<br />

en gitarist Alvaro Roviro Ruiz<br />

op 8­snarige gitaar. Het duo<br />

brengt traditionele muziek en<br />

Argen tijnse folklore <strong>in</strong> eigen<br />

arrangementen. Met het zorgvuldig<br />

uitgekozen repertoire<br />

met wee moedige én krachtige<br />

Nederlandse luisterliedjes<br />

samen met Joost Verbraak op<br />

accordeon en trompet. Liedjes<br />

over vriendschap, afscheid,<br />

liefde, het leven en de dood.<br />

Denkt u aan de muziek van<br />

Herman van Veen, Freek de<br />

Jonge, Toon Hermans.<br />

lantaarn op 27 december, bij het vallen<br />

van de avond voor het raam, en steek<br />

het wax<strong>in</strong>e lichtje aan.<br />

tango’s nemen Mirre en Alviro je<br />

mee langs de wortels van deze<br />

bijzondere muziekstijl.<br />

4-5<br />

heid en aanmeld<strong>in</strong>g<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Er is veel tijd voor her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen rond de heid. Met muziek en een drankje na afloop.<br />

feestdagen. Als het e<strong>in</strong>de van ­ het We jaar willen <strong>in</strong> benadrukken dat het niet de bedoel<strong>in</strong>g<br />

t de geldende voorschriften geldt<br />

is om te komen kijken bij de Schie als je geen<br />

zicht is, komen ze vanzelf: her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Troostmuziek<br />

ies dat het aantal plaatsen beperkt lichtje komt plaatsen. We willen zowel de veiligheid<br />

daarom aan <strong>in</strong> het de mensen bijzonder die mensen je mist. De mensen als de die <strong>in</strong>timiteit Tijdens van dit ‘Lichtjes moment op bewaken. de Schie’ zijn er kle<strong>in</strong>e<br />

36<br />

fgelopen je jaar liefhebt iemand en zijn met verloren. wie je ook graag dit jaar concertjes vol troost <strong>in</strong> de Grote Kerk en<br />

verplicht. Kerst Je kunt wilde je aanmelden vieren. tot Meedoen vanuit In huis de Lugt. Ook dragen mensen gedichten<br />

via lichtjesopdeschie@gmail.com. Omdat we wél graag zoveel mogelijk bewoners uit<br />

om je <strong>Overschie</strong> te willen koesteren,<br />

voor. In de Grote Kerk kl<strong>in</strong>kt rustgevende<br />

betrekken bij dit gedenkwaardige<br />

egelen Rouwen <strong>in</strong> coronatijd moment v<strong>in</strong>d je klassieke hiernaast een sfeermuziek kle<strong>in</strong>e lantaarn (met die je Annabelle<br />

ls je bij aanmeld<strong>in</strong>g Juist de aangeeft afgelopen of je periode uit zelf was <strong>in</strong> elkaar ziek-kunte en verlies voor ons allemaal dichtbij. – piano). Muziek die je helpt bij het opha-<br />

Ferd<strong>in</strong>and zetten. Het -viool zou mooi en zijn Ronald als zoveel Kouwenhoven<br />

uden komt i.v.m. de placer<strong>in</strong>g.<br />

mogelijk bewoners deze lantaarns op hetzelfde<br />

s zijn verplicht, maar mogen af tijdens moment voor hun raam zetten. Tegelijk met de lichtjes<br />

n. Misschien wel dichterbij dan die ooit. op de Maar Schie worden len van geplaatst. her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Dat is bij het aan vallen dierbaren en<br />

orkeur we voor konden een programma geen afscheid aane<br />

aanmeld<strong>in</strong>g. manier Daar die bij proberen ons past. we De uitvaarten Op die manier wa-<br />

zijn momenten we bij elkaar van betrokken het afgelopen <strong>in</strong> het jaar.<br />

nemen van de op avond de op bij 27 het december. herdenken van mooie en moeilijke<br />

ee te houden. Bij te veel aanmeld<strong>in</strong>gen verdriet dat 2020 bracht. Daarnaast zal er een mooie<br />

ren kle<strong>in</strong> en <strong>in</strong>tiem, maar afstand moeten In theater In de Lugt speelt Zanger/<br />

ten wie er bij kan zijn.<br />

film gemaakt worden met een sfeerimpressie die zo<br />

rkeersregelaars houden aanwezig was elke zijn keer om pijnlijk. de Geen snel mogelijk knuffel,<br />

geen koffie na afloop, niet eens gewaarborgd een ste-<br />

wordt. Nederlandse luisterliedjes. Liedjes over<br />

onl<strong>in</strong>e pianist/gitarist komt waar<strong>in</strong> de Jan privacy van natuurlijk Bijnen geliefde<br />

te organiseren.<br />

vige handdruk om je meeleven te tonen. vriendschap, afscheid, liefde, het leven<br />

Coronatijd is een lastige tijd om te rouwen. en de dood. Denk aan de muziek van<br />

en lichtje om je naam bij te noemen,<br />

om stil te staan bij hoe ik je mis.<br />

p zondag 27 december kun je een ‘Lichtje op de Schie’ plaatsen voor<br />

We organiseren daarom aan het e<strong>in</strong>de van<br />

dit jaar ‘Lichtjes op de Schie’: een moment<br />

om samen stil te staan bij dierbaren die<br />

we zijn verloren. Een teken van licht, een<br />

teken van hoop, een teken van geborgen-<br />

mand die je <strong>in</strong> het afgelopen jaar bent verloren. We bieden je een kle<strong>in</strong><br />

troostconcert aan voor je je lichtje op het water mag plaatsen.<br />

Voor Namens alle bewoners de sticht<strong>in</strong>g Grote van Kerk <strong>Overschie</strong> en de Protestantse staat <strong>in</strong> Gemeente dit magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> een lantaarn<br />

die je zelf <strong>in</strong> elkaar kunt zetten. Zo kun je meedoen op afstand.<br />

et zou mooi zijn als we die lichtjes op hetzelfde moment laten branden<br />

als de lichtjes op de Schie. Zet je lichtje <strong>in</strong> je raam <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

met het vallen van de avond op 27 december.<br />

Herman van Veen, Freek de Jonge, Toon<br />

Hermans.<br />

Na de concerten nodigen we je uit om<br />

mee te gaan naar de kade achter de Grote<br />

Kerk. Leden van de scout<strong>in</strong>g (Waterscout<strong>in</strong>gverenig<strong>in</strong>g<br />

J.C.J. van Speyk) zetten<br />

de lichtjes op de Schie. Leden van de<br />

Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post Harmonie<br />

zorgen voor sfeervolle muziek.<br />

Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten<br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk om even na te praten bij<br />

een drankje.<br />

Veiligheid en aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Het aantal plaatsen is beperkt. We nodigen<br />

daarom <strong>in</strong> het bijzonder mensen<br />

uit die <strong>in</strong> het afgelopen jaar iemand zijn<br />

verloren. Aanmelden is verplicht. Je kunt<br />

je tot uiterlijk 23 december aanmelden<br />

via lichtjesopdeschie@gmail.com. Je kunt<br />

je voorkeur voor een programma aangeven<br />

bij de aanmeld<strong>in</strong>g. Daar proberen we<br />

reken<strong>in</strong>g mee te houden. Het is fijn als je<br />

aangeeft of je met meer mensen uit één<br />

huishouden komt i.v.m. de placer<strong>in</strong>g.<br />

Mondkapjes zijn verplicht, maar mogen<br />

af tijdens de concerten. Bij b<strong>in</strong>nenkomst<br />

wordt de QR--code gecontroleerd.


Nieuw orgel Den Hoogenban<br />

Het orgel <strong>in</strong> Den Hoogenban kreeg steeds meer mankementen, na jarenlang trouw dienst te hebben gedaan. Er werd dan<br />

ook al een tijdje gezocht naar een ander orgel. Op 11 november was het zover: er kwam een nieuw orgel, dat helemaal<br />

voldoet aan de eisen van deze tijd.<br />

Het nieuwe orgel is een Em<strong>in</strong>ent orgel<br />

met volledige klavieren (het vorige orgel<br />

had kle<strong>in</strong>e klavieren). Ook heeft het orgel<br />

een volledig pedaal, en dat is onmisbaar<br />

voor een kerkorganist. Het orgel heeft<br />

maar liefst 35 stemmen, en 3 koppel<strong>in</strong>gen.<br />

Dit orgel heeft de allure van een echt<br />

kerkorgel, met registerschakelaars die<br />

overeenkomen.<br />

Er zijn allerlei <strong>in</strong>strumenten te v<strong>in</strong>den op<br />

het nieuwe orgel, zoals fluiten, trompet,<br />

hobo, bazu<strong>in</strong>, klaroen, schalmei, enz.<br />

De bewoners van den Hoogenban kunnen<br />

nu weer naar hartenlust z<strong>in</strong>gen bij<br />

het orgel.<br />

Mogelijk komt er nog een officiële<br />

<strong>in</strong>gebruikname, met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van o.a. de organist van de<br />

Grote Kerk.<br />

In Den Hoogenban is iedere 2 weken<br />

een ‘weeksluit<strong>in</strong>g’. Dit is een<br />

korte vier<strong>in</strong>g, oecumenisch, met<br />

voorgangers uit de Protestantseen<br />

Rooms Katholieke kr<strong>in</strong>g.<br />

Jan Teeuw<br />

Organist Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Jan Teeuw<br />

Lichtjesvaartocht Van Nelle naar Oud <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

37<br />

9 en 10 december 16.30 uur – 19.30 uur<br />

Op 9 en 10 december kunt u mee met een unieke avondvaartocht over de Schie van de Van Nelle fabriek naar Oud <strong>Overschie</strong>:<br />

een sfeervolle lichtjesvaart naar de warmte van het hart van Oud <strong>Overschie</strong>!<br />

Start 16.30 uur<br />

U vaart vanaf het werelderfgoedmonument<br />

van licht, lucht en ruimte naar de<br />

lichtjes <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De tocht start met<br />

een korte impressie bij Van Nelle, met<br />

glühwe<strong>in</strong> en schitterend uitzicht op de<br />

imposante skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam. Vervolgens<br />

gaat de tocht <strong>in</strong> een verlichte boot<br />

met toepasselijke zang via het verlichte<br />

historisch Delfshaven naar Oud <strong>Overschie</strong>.<br />

Daar staat een bezoek aan Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> op het programma om<br />

alvast <strong>in</strong> kerstsfeer te komen en e<strong>in</strong>digt<br />

de tocht. U kunt de sfeer van historisch<br />

Oud <strong>Overschie</strong> ervaren en vervolgens op<br />

eigen gelegenheid naar huis of met de<br />

boot terug naar Van Nelle reizen.<br />

NB bij m<strong>in</strong>der deelnemers (o.a. vanwege<br />

corona) wordt het tarief eventueel verhoogd<br />

naar €57,50 pp<br />

Aanmelden: www.natuurlijknicole.com<br />

06-26668727<br />

Prijs: : €49,50 pp (<strong>in</strong>cl. hapje, drankje en<br />

zang)<br />

Maximaal 25p


Natuurklusdag<br />

Wie zegt er dat k<strong>in</strong>deren tegenwoordig de hele dag op hun telefoontje zitten te staren? Dat ze nauwelijks oog hebben voor<br />

alles wat leeft en groeit? Dat gold <strong>in</strong> ieder geval niet op vrijdagochtend 5 november.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

38<br />

Groep 8 van de Albert Schweitzerschool<br />

kluste met groot enthousiasme <strong>in</strong> het<br />

<strong>Overschie</strong>se Buitenmuseum achter de<br />

Dorpsstraat.<br />

Leren en doen<br />

De ene helft van groep 8 g<strong>in</strong>g eerst naar<br />

de vlakbij gelegen Schooltu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de<br />

om les te krijgen van Sander Dikstra.<br />

Hij vertelde wat er allemaal voor kle<strong>in</strong>e<br />

beestjes zitten <strong>in</strong> zo’n stukje natuur vlakbij<br />

huis. De andere helft begon met het<br />

betere kluswerk. Op zo’n groot terre<strong>in</strong> als<br />

van het Buitenmuseum zijn altijd klusjes<br />

te doen, en niet alleen bladeren vegen of<br />

rommel oprapen. De k<strong>in</strong>deren leerden<br />

ook hoe je wilgen moet snoeien en bolletjes<br />

planten, zoals narcissen en tulpen.<br />

Veel k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> hebben nu<br />

eenmaal geen tu<strong>in</strong> en dan zijn die d<strong>in</strong>gen<br />

vaak nieuw. Dat is iets heel anders dan de<br />

gewone lessen!<br />

Zeis<br />

Zo’n tien buurtbewoners hebben een<br />

volkstu<strong>in</strong>tje <strong>in</strong> de Pastorietu<strong>in</strong>. Hier keken<br />

sommige k<strong>in</strong>deren met verwonder<strong>in</strong>g<br />

naar de herfstgroente die er stond. Kun<br />

je de bloemen en het blad van de Oost<br />

Indische kers zomaar opeten? Wat een<br />

aparte smaak! Ook zagen de k<strong>in</strong>deren<br />

een demonstratie van oude werktuigen,<br />

zoals de zeis. Moest je daar vroeger het<br />

gras van een heel weiland mee maaien?<br />

Voor ze er erg <strong>in</strong> hadden was het twaalf uur<br />

en stond er een kle<strong>in</strong>e attentie en een versnaper<strong>in</strong>g<br />

klaar. Nog net konden de leerl<strong>in</strong>gen<br />

een egel een groene won<strong>in</strong>g geven<br />

op een geheime plek. Nu maar afwachten<br />

of de familie egel er <strong>in</strong> wil wonen en of de<br />

krokussen volgend voorjaar opkomen.<br />

Die natuurklusdag houden we er<strong>in</strong>, als<br />

het aan Tamar<strong>in</strong>de, het <strong>Overschie</strong>se Museum,<br />

de Albert Schweitzerschool en de<br />

ondersteunende “Groene Motor” ligt.<br />

K<strong>in</strong>deren groep 8 van de Albert Schweitzerschool op<br />

natuurontdekk<strong>in</strong>gstocht <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>en van het museum en<br />

schooltu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de - Foto’s: Karel de Bruijn<br />

In gesprek over de toekomstige<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong><br />

De gemeente besprak eerder dit jaar (digitaal)<br />

met u en andere bewoners. Het<br />

gesprek g<strong>in</strong>g over uw ideeën over de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van Starrenburg en Kouwenhoek.<br />

Een onafhankelijk bureau schreef<br />

een advies over de uitkomsten van deze<br />

gesprekken. Dit advies heet een Ruimtelijk<br />

Raamwerk. De gemeente Rotterdam<br />

wil dit document graag met u delen en<br />

uitleggen. Daarom is er een digitale bijeenkomst<br />

op woensdagavond 1 december<br />

tussen 19:00 en 21:00 uur.<br />

U kunt zich aanmelden t/m d<strong>in</strong>sdag 30<br />

november: stuur een e-mail naar Starrenburg-KouwenhoekSO@rotterdam.nl<br />

met <strong>in</strong> de onderwerpregel: “Toekomstige<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>”. Op de dag van de<br />

bijeenkomst ontvangt u een digitale uitnodig<strong>in</strong>g.<br />

In de uitnodig<strong>in</strong>g staan een MS<br />

Teams l<strong>in</strong>k en uitleg over de avond. Na de<br />

presentatie kunt u vragen stellen over de<br />

toekomstige <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong>.<br />

Wij hopen u op 1 december te ontmoeten<br />

<strong>in</strong> de digitale omgev<strong>in</strong>g.<br />

Gemeente Rotterdam<br />

Stadsontwikkel<strong>in</strong>g


Urban Sketchers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Op zondag 17 oktober was er een heuse “sketchcrawl” <strong>in</strong> het museum van <strong>Overschie</strong>. Tekenaars van de Urban sketch groep Rotterdam<br />

tekenden samen <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van het museum. Maar wat is dat eigenlijk: urban sketch<strong>in</strong>g? En wat is een sketchcrawl? Anke<br />

van Doorne legt het hieronder uit. Een d<strong>in</strong>g verklappen we alvast: iedereen kan meedoen. Dus tekenliefhebbers: opgelet!<br />

Urban sketch<strong>in</strong>g is het tekenen van je<br />

omgev<strong>in</strong>g. Je tekent buiten of b<strong>in</strong>nen en<br />

je tekent direct wat je ziet. Uit het hoofd<br />

tekenen of een foto natekenen is dus<br />

geen urban sketch<strong>in</strong>g. En een sketchcrawl?<br />

Dat is een bijeenkomst van de tekenaars.<br />

Ze gaan dan samen aan de slag.<br />

Mensen tekenen al heel lang op deze<br />

manier. In 2007 bedacht de Italiaanse<br />

kunstenaar Gabriel Campanario de term<br />

Urban Sketch<strong>in</strong>g. Hij dacht dat het leuk<br />

was om urban sketches onl<strong>in</strong>e aan elkaar<br />

te laten zien. Inmiddels zijn er wereldwijd<br />

heel wat mensen lid van een urban<br />

sketchgroep op Facebook. Daar laten ze<br />

teken<strong>in</strong>gen aan elkaar zien.<br />

Iedereen kan tekenen<br />

Het mooie van urban sketch<strong>in</strong>g is dat<br />

iedereen mee kan doen. Je hoeft geen<br />

kunstenaar te zijn, of speciaal tekentalent<br />

te hebben. Iedereen kan tekenen en elke<br />

teken<strong>in</strong>g vertelt een verhaal. Een stuk<br />

papier en een potlood, dat is alles dat je<br />

nodig hebt. De meeste urban sketchers<br />

tekenen <strong>in</strong> een schetsboek met een f<strong>in</strong>el<strong>in</strong>er<br />

en gebruiken aquarel om de teken<strong>in</strong>g<br />

kleur te geven. Maar je kunt elk materiaal<br />

gebruiken, van kleurpotlood tot vulpen<br />

en van houtskool tot stift.<br />

Sketchcrawl museum<br />

Even terug naar de sketchcrawl bij het<br />

museum. Na een rondleid<strong>in</strong>g door de tu<strong>in</strong><br />

is iedereen ergens gaan zitten en tekende<br />

wat hem of haar aansprak. De één heeft<br />

op de begraafplaats getekend, een ander<br />

tekende de achterkant van het museum.<br />

Het was toch wel een beetje koud. Na zo’n<br />

twee uurtjes tekenen, kwamen de tekenaars<br />

bij elkaar en bekeken elkaars werk.<br />

Met een kop koffie en een stroopwafel<br />

erbij hebben ze na zitten kletsen.<br />

Wil je meedoen?<br />

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je<br />

ook een keer meedoen met een sketchcrawl?<br />

Dat kan.<br />

Word lid van de facebookgroep Urban<br />

Sketchers Rotterdam. We spreken elke<br />

maand een keer af, meestal op zondag.<br />

Dan gaan we met elkaar ergens tekenen.<br />

Wil je eerst iets meer lezen? Ga dan naar<br />

de website van urban sketchers Nederland:<br />

www.urbansketchers.nl<br />

De Urban Sketchers <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van het museum en een<br />

collage van de teken<strong>in</strong>gen - Foto’s: Anke van Doorne<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

39<br />

Evenementenkalender november - december<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zaterdag en zondag Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00<br />

iedere zondag om de 2<br />

weken<br />

Stiltewandel<strong>in</strong>g Rondom <strong>Overschie</strong> 10.30 uur<br />

iedere 2 weken Zaalvoetbal <strong>Overschie</strong> 12+ Gymzaal Jan Steenstraat 28 19.00 - 21.00 uur vrij<br />

iedere maandag Girls Only 11+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 16.00 - 18.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Jongerenavond <strong>Overschie</strong> 12+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 19.00 - 22.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Diverse activiteiten HWD - Taludweg 5 vanaf 13.30 uur vrij<br />

zaterdag 27 en zondag 28<br />

november<br />

Festival Herfstige Bergen Boerderij Driebergen - Delftweg 254 11.00 - 18.00 uur vrij<br />

zondag 28 november Jan van Bijnen en Nienke D<strong>in</strong>gemans Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur € 6,00<br />

d<strong>in</strong>sdag 30 november Snertmiddag HWD - Taludweg 5<br />

aanmelden via<br />

wmoradar<br />

woensdag 1 december Inspraakavond plan Starrenburg-locatie digitale bijeenkomst 19.00 - 21.00 uur aanmelden<br />

donderdag 9 en vrijdag 10<br />

december<br />

Lichtjesvaart Delft naar Van Nelle Huzar <strong>in</strong> Delft 16.30 - 19.30 uur € 49,50 pp.<br />

10, 11 en 12 december Jari's W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend Theater In de Lugt - De Lugt 17 € 10,00<br />

zondag 12 december Tw<strong>in</strong>kel Tw<strong>in</strong>kel kle<strong>in</strong>e ster Theater In de Lugt - De Lugt 17 11.00 uur € 8,00<br />

vrijdag 17 december C<strong>in</strong>eschie - Le milieu de l'horizon Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.00 uur € 5,00<br />

Zaterdag 18 december Concert KRPH Grote Kerk – Ov. Dorpsstraat 95 20.00 uur € 5,00<br />

zondag 19 december Sterren en ballen Theater In de Lugt - De Lugt 17 12.00/13.30/15.00/16.30 uur € 5,00<br />

zondag 19 december Weihnachtsoratorium van J.S. Bach Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur € 20,00<br />

woensdag 29 december Lichtjes op de Schie Grote Kerk/Theater In de Lugt 17.00 uur vrij


Bruisend festival Herfstige Bergen<br />

op Boerderij Driebergen<br />

27 en 28 november<br />

Een weekend lang bruist boerderij Driebergen van cultureel genot met Herfstige Bergen. Herfstige Bergen is een <strong>in</strong>tiem<br />

festival met klassieke muziek, bijzondere dansvoorstell<strong>in</strong>gen en geheimz<strong>in</strong>nige performances van jonge makers<br />

uit de regio. Helemaal gratis.<br />

The Royal Hangover heeft haar oog laten<br />

vallen op het rauwe terre<strong>in</strong> en de historische<br />

gebouwen van boerderij Driebergen.<br />

De organisatie tovert het erf en de<br />

schuren om tot een utopisch sprookje<br />

waar iedereen zich thuis kan voelen. <strong>Natuurlijk</strong><br />

voegen ze wel de nodige kroonluchters,<br />

antieke zitjes, glittergordijnen,<br />

kaarsen en Perzische tapijten toe voor<br />

een sprookjesachtige sfeer.<br />

Elke hoek brengt verwonder<strong>in</strong>g en nodigt<br />

uit om het terre<strong>in</strong> te verkennen.<br />

Knusse lichtjes, lampionnen en vaandels<br />

maken het overduidelijk dat er iets bijzonders<br />

gaande is.<br />

Filmisch<br />

Handbeschilderde tenten, de hooiberg<br />

en verschillende stallen zijn voorzien<br />

van v<strong>in</strong>tage zitjes en honderden lichtjes,<br />

die het event tijdens weer en w<strong>in</strong>d<br />

gaande houden. Het speciale set-design<br />

van The Royal Hangover zorgt voor een<br />

sprookjesachtige sfeer die ongekend uitbundig<br />

is. Als bezoeker waan je jezelf <strong>in</strong><br />

een filmische wereld die het gevoel geeft<br />

van een paleis <strong>in</strong> de buitenlucht.<br />

Het is herfst dus uiteraard zijn er voldoende<br />

heaters en warme happen en<br />

dranken die je warm houden. In de plantenkas<br />

is een w<strong>in</strong>tertu<strong>in</strong> waar je op zaterdag<br />

een bloemenworkshop kunt volgen<br />

van Denise Collignon.<br />

Het gehele festival is GRATIS! Wel even<br />

je QR laten scannen bij de <strong>in</strong>gang. Check<br />

www.herfstigebergen.nl voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

over het programma.<br />

Locatie: Boerderij Driebergen -<br />

Delftweg 254<br />

Zaterdag 27 en zondag 28 november<br />

van 11.00 – 18.00 uur<br />

Optredens en activiteiten <strong>in</strong> de bijzondere sfeer op<br />

boerderij Driebergen - Foto’s: Jeroen Dijkstra<br />

Evenement <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

41<br />

Rodeo<br />

Muzikale en theater performances fladderen<br />

door de boomgaard, het erf en de<br />

voortu<strong>in</strong>, en zorgen voor speels plezier.<br />

Buren smelten samen en de kle<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tieme<br />

sett<strong>in</strong>gs nodigen uit om thee te leuten<br />

en nieuwe mensen te ontmoeten. Voor<br />

de k<strong>in</strong>deren en speelse volwassenen is er<br />

een speciale stormbaan en rodeo!


December<br />

Tw<strong>in</strong>kel Tw<strong>in</strong>kel kle<strong>in</strong>e ster<br />

Zondag 12 december 11.00 uur<br />

Krulmuziek neemt de k<strong>in</strong>deren mee <strong>in</strong> de wereld<br />

van de strijkmuziek van grote componisten om<br />

vervolgens te sw<strong>in</strong>gen, te z<strong>in</strong>gen en samen<br />

muziek te maken met r<strong>in</strong>kelende belletjes <strong>in</strong><br />

kerstsfeer. Kaartjes € 8,-<br />

Jari’s W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend<br />

10, 11 en 12 december<br />

Geniet van de mooiste en gezelligste (kerst)<br />

liedjes gezongen door Jari, zijn live-muzikanten<br />

en diverse gasten. Een weekend vol muziek,<br />

verassende acts, prijzen, glitter en gezellgheid.<br />

Kaartjes € 10,-<br />

C<strong>in</strong>eschie - Le milieu de l’horizon<br />

Vrijdag 17 december 20.00 uur<br />

Regie: Delph<strong>in</strong>e Lehericey<br />

Door de ogen van een tienerjongen zien we<br />

hoe een Franstalige boerenfamilie uit elkaar valt<br />

tijdens de kurkdroge zomer van 1976.<br />

Kaartjes € 5,-<br />

Sterren en Ballen<br />

Zondag 19 december 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30<br />

Heel <strong>Overschie</strong> straalt, eet, z<strong>in</strong>gt en danst.<br />

Een lekker pittige s<strong>in</strong>g-a-long voorstell<strong>in</strong>g met<br />

optredens van Podiumbeesten, Dansschool<br />

Coolibri, Couleurs Vocales en m<strong>in</strong>i-musical.<br />

Kaartjes € 5,-<br />

Kaartjes via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


De Abtsweg <strong>in</strong> 1953 met zicht op de omliggende straten en de straat van nu. - Foto’s: collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Abtsweg<br />

De Abtsweg is de doorgaande verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg van Kle<strong>in</strong>polder Oost. De Abtsweg is vernoemd naar een polder, net zoals<br />

andere straten <strong>in</strong> de buurt. ‘Abtsweg’ verwijst naar de Oost- en West-Abtspolders ten westen van <strong>Overschie</strong>. Deze polders<br />

danken hun naam aan de Abdij van Egmond. Tegen het e<strong>in</strong>de van de 10e eeuw kreeg de abdij hier landerijen en tienden<br />

(belast<strong>in</strong>g) <strong>in</strong> bezit van de graaf van Holland.<br />

De Abtsweg is gebouwd tijdens de wederopbouw<br />

na de Tweede Wereldoorlog.<br />

Kle<strong>in</strong>polder-West en -Oost zijn toen<br />

volgebouwd met flatwon<strong>in</strong>gen. Het belangrijkste<br />

deel van de Abtsweg is de w<strong>in</strong>kelstraat.<br />

Vroeger was dit het bruisende<br />

middelpunt van de buurt. Door verander<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> het soort de w<strong>in</strong>kels en het w<strong>in</strong>kelgedrag<br />

van bewoners is de Abtsweg<br />

behoorlijk van karakter veranderd.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

43<br />

Verdwenen <strong>Overschie</strong>se straatnamen – deel 1<br />

<strong>Overschie</strong> had <strong>in</strong> het verleden allerlei<br />

straatnamen die nu zijn verdwenen.<br />

Het bekendst zijn de straatnamen die <strong>in</strong><br />

1941 na de annexatie door Rotterdam<br />

zijn aangepast omdat Rotterdam al<br />

straten had met dezelfde naam. Andere<br />

namen verdwenen omdat de straat<br />

zelf verdween, o.a. door nieuwbouw.<br />

Hieronder volgt een overzicht van de<br />

verdwenen straatnamen van <strong>Overschie</strong>,<br />

met dank aan het uitgebreide archief<br />

van Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Verdwenen straatnamen<br />

• Kasteellaan en Dijklaan: Op de plek<br />

van het oude politiebureau (nu Huisartsenpraktijk<br />

HOED) lag vroeger het<br />

beg<strong>in</strong> van de Kasteellaan. Deze liep<br />

van de Rotterdamse Rijweg naar de<br />

Hoornweg. De Kasteellaan had vroeger<br />

een zijstraat genaamd Dijklaan,<br />

die de Kasteellaan verbond met de<br />

Burgemeester Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel.<br />

• Damlaan: Nu staan er de nieuwe<br />

huizen van de Burg. De Jossel<strong>in</strong>g de<br />

Jonglaan en Schout van der Lelylaan.<br />

Vroeger stonden hier wederopbouwflats.<br />

En daar weer voor lag hier de<br />

Damlaan tussen de Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel<br />

en de Krommelaan. Later verviel<br />

dit deel van de Krommelaan.<br />

• Hoekveld: Waar aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge<br />

nu het pand staat met o.a. Carwash<br />

<strong>Overschie</strong> en sportschool Rui Inspired<br />

zat vroeger de VéGé: een <strong>in</strong>koopcomb<strong>in</strong>atie<br />

voor kruideniers. Voordat<br />

het pand er stond, lag hier een onbebouwd<br />

ple<strong>in</strong> met de naam Hoekveld.<br />

• Vermeerstraat: De straat en het ple<strong>in</strong><br />

bij de <strong>in</strong>gang van supermarkt Dirk<br />

heet nu Jan Steenstraat. Vroeger<br />

had dit stuk van de straat een eigen<br />

naam: Vermeerstraat.<br />

• Boutensekade: Het schu<strong>in</strong>e gedeelte<br />

van het Saenredample<strong>in</strong> – grenzend<br />

aan de achterzijde van de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat - heette <strong>in</strong> vroeger tijden<br />

Boutensekade.<br />

• Ouwejanstraat: Zo heette vroeger<br />

het korte deel van de Koornwaardstraat<br />

vanaf de Schansweg.<br />

• Burgemeester de Jossel<strong>in</strong> de Jongweg<br />

en Hogenbanstraat: De 2e<br />

Hogenbanweg tussen Rotterdamse<br />

Rijweg en Burg. Baumannlaan heette<br />

vroeger Burgemeester de Jossel<strong>in</strong><br />

de Jongweg. Het stuk tussen Rotterdamse<br />

Rijweg en de tennisbaan<br />

heette vroeger Hogenbanstraat.<br />

• De Oudedijkse Schiekade heette<br />

vroeger de Rotterdamse Schiekade.<br />

• In de Spaanse Polder heten de <strong>in</strong>steekhavens<br />

nu o.a. Alblashaven en<br />

Bornissehaven. In het oorspronkelijke<br />

plan van de aanleg van deze havens<br />

stonden de namen 1e Haven en<br />

2e Haven, maar die namen zijn nooit<br />

gebruikt. Op Cito-kaarten uit die tijd<br />

zijn de namen wel te zien.


<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

www.verhage.nu<br />

with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m Zondag 15:00-22:00 uur<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

Zondag geopend voor lunch van 12.00 – 16.00 uur<br />

Woensdag t/m zondag geopend van 16.00 – 23.00 uur.<br />

Vergader<strong>in</strong>gen en groepsbezoek op afspraak mogelijk.<br />

Zie onze website voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Oliebollen<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Burgemeester Baumannlaan<br />

Lekker<br />

en<br />

Vers<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Geopend van af<br />

22 okt T/M 31 Dec<br />

Ma t/m Vr van 10.00 t/m 18.00<br />

Za van 10.00 t/m 17.00<br />

Zo Gesloten<br />

houd onze facebook pag<strong>in</strong>a <strong>in</strong> de gaten<br />

voor speciale aanbied<strong>in</strong>gen<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

Meer <strong>in</strong>fo E de Haan tel: 06553636338


Ruwhel Emers lanceert ‘Rotterdam Blues’<br />

Portret van een multitalent<br />

Anne Bos<br />

Ruwhel Emers bruist van de energie en ideeën. Hij is rapper, klimaatambassadeur, workshopdocent, sociaal ondernemer<br />

en medeoprichter van muziekplatform Levels. Zijn nieuwe album ‘Rotterdam Blues’ is net uit en het volgende schrijverskamp<br />

voor <strong>Overschie</strong>s talent staat voor de deur.<br />

Ruwhel (28) verhuisde naar <strong>Overschie</strong> vlak voordat corona uitbrak<br />

en hoopt hier nooit meer weg te gaan. “<strong>Overschie</strong> is erg<br />

relaxed, met fijne mensen”, v<strong>in</strong>dt Ruwhel. “Ik hoop echt dat ik<br />

hier kan blijven!”<br />

Omzwerv<strong>in</strong>gen<br />

Ruwhel rapt niet over geweld, geld of drugs. Hij schrijft doorleefde<br />

teksten over zijn veelbewogen leven, recht uit zijn hart.<br />

Hij groeide op zonder vader en leerde veel over het leven op<br />

straat.<br />

Toen zijn vader op Bonaire <strong>in</strong> de gevangenis belandde, dacht<br />

zijn moeder: “Wegwezen.” Het gez<strong>in</strong> vertrok zonder vader naar<br />

Nederland en kwam via Amsterdam en Den Haag uite<strong>in</strong>delijk <strong>in</strong><br />

Rotterdam-Zuid terecht. Daar woonden ze tot Ruwhel 14 jaar<br />

was. Daarna volgde Nesselande. Toen Ruwhel 17 was, g<strong>in</strong>g zijn<br />

moeder terug naar Bonaire en stond hij op eigen benen.<br />

Bestrijd vuur met liefde<br />

Al woont zijn moeder ver weg, haar lessen heeft ze Ruwhel goed<br />

<strong>in</strong>geprent. Les 1: geweld is niet de oploss<strong>in</strong>g. Nooit! “Je moet<br />

geen vuur met vuur bestrijden, maar met liefde. Dat leerde mijn<br />

moeder me”, aldus Ruwhel. “Ik vond dat moeilijk, maar nu ben ik<br />

erg blij met de softe spots die zij me heeft meegegeven.”<br />

Ook muzikaal gaf zijn moeder hem een goede basis. Ze zorgde<br />

ervoor dat hij niet alleen de harde rap van de straat hoorde:<br />

thuis klonk vooral R&B.<br />

Rotterdam Blues<br />

Die brede muzikale achtergrond kl<strong>in</strong>kt door op zijn tweede album.<br />

Ruwhel: “Dit album, Rotterdam Blues, is mijn eerste echte<br />

kunstwerk. De muziek is Caraïbische hiphop met blues<strong>in</strong>vloeden,<br />

met saxofoon en gitaar.”<br />

Zijn eerste album was meer een uitlaadklep: “Ik wilde razen, en<br />

gooide alles eruit. Dat album (Zondes van een k<strong>in</strong>d) heeft me<br />

als artiest zelfvoorzienend gemaakt. Rotterdam Blues gaat over<br />

acceptatie van hoe mijn leven is gegaan. Mijn vader kan bijvoorbeeld<br />

niet meer doen dan zijn best.”<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Maxima<br />

“Met talenten omgaan, jongeren stimuleren om te groeien, dat<br />

is geweldig”, vertelt Ruwhel. Hij geeft dan ook veel workshops,<br />

bijvoorbeeld op scholen en <strong>in</strong> jeugdgevangenissen. Op dit moment<br />

o.a. aan een schoolklas die tijdens een kerstmuziekgala<br />

voor kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Maxima gaat spelen.<br />

Lesgeven doet Ruwhel via het talentenplatform Levels. “We<br />

hebben zelf een lesmethode ontwikkeld met een boekje. Dat<br />

is de basis van onze workshops. Deelnemers beg<strong>in</strong>nen met het<br />

maken van een tekst, en e<strong>in</strong>digen met een videoclip. Het gaat<br />

vooral om durven: durf te schrijven, en durf je te laten horen en<br />

zien.”<br />

In december stelt Ruwhel zijn huis weer een week lang open<br />

voor een schrijverskamp: een warm nest voor jongeren die hun<br />

eigen rap of spoken word willen maken. Kijk op Open Rotterdam<br />

hoe dat gaat.<br />

Klimaatambassadeur<br />

Ook als klimaatambassadeur zet Ruwhel k<strong>in</strong>deren en jongeren<br />

aan het denken: “Het eerste thema <strong>in</strong> de workshops kan bijvoorbeeld<br />

klimaat zijn. Dan maken k<strong>in</strong>deren een tekst over wat dat<br />

voor hen betekent.“<br />

Maar zijn ambities gaan verder: “Ik wil Bonaire klimaatneutraal<br />

maken”, zegt hij resoluut. “W<strong>in</strong>d, zon en water, het is er allemaal<br />

<strong>in</strong> overvloed, dus dat moet gewoon kunnen. En ik wil groene<br />

festivals organiseren, met bijvoorbeeld Levels bidons en gratis<br />

waterkranen <strong>in</strong> plaats van plastic waterflesjes.”<br />

Een mooi leven<br />

Of hij het druk heeft? “Ik werk als een monster. Soms lig ik twee<br />

dagen Netflix te kijken om bij te komen, en dan ga ik weer. Ik<br />

ben erg blij met al mijn werk. Ik heb een mooi leven!”<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

45


Klokgelui<br />

46<br />

Vol verwacht<strong>in</strong>g kijken wij uit naar…<br />

Vanaf mijn vierde jaar Velen g<strong>in</strong>g van ons gez<strong>in</strong> ons op wereld. is ons God vreemd. die In zijn de krant Zoon las onder ik een rubriek<br />

geboren waarbij aan laat worden. mensen Een gevraagd grote<br />

ons<br />

w<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Oostenrijk. konden In de de Co-<br />

beg<strong>in</strong>-mensejaren een hele ondernem<strong>in</strong>g. ronamaatre-<br />

Oosten-gebeurtenis werd, wat ze waar als eerste wij meer zouden dan gaan 2000 doen jaar<br />

de mogelijkheden die zich voordoen. Ik<br />

hoorde een reactie van een restauranthouder,<br />

als reactie op het feit dat zijn restaurant<br />

om 20.00 uur dicht moet: “Het is<br />

rijk was nog helemaal niet <strong>in</strong>gericht op als alles weet mogelijk was, en er geen<br />

gelen volhouden<br />

omdat wij doel<strong>in</strong>g met de geboorte van Christus op vervelend maar het daagt mij ook uit om<br />

later nog vol vuur over spreken. Gods be-<br />

skiërs uit het buitenland. Zo waren er covidrestricties meer zouden zijn. Veel te bezoeken of bellen, en nog een ander<br />

geen skiliften, was er alleen maar echt mensen noemden zaken die, net als mijn om te gaan sporten of meer te bidden. Allemaal<br />

creatief d<strong>in</strong>gen te zijn om en ons, d<strong>in</strong>gen op weg te naar ondernemen het<br />

Oostenrijks eten zoals zicht bouillon hadden met een aarde geliefde was, dat w<strong>in</strong>tersportvakantie, de wereld erna nooit helemaal meer<br />

rauwe eidooier en op Eisbe<strong>in</strong>, beter. en hadden De hetzelfde niet van zou levensbelang zijn. Dat zijn. mensen Maar waar <strong>in</strong> plaats wij Paasfeest, met mijn weer bedrijf eens waar te richten ik anders op nooit wat aan<br />

wij volpension. Grappig verwacht<strong>in</strong>g<br />

is dat ik laatst de van als met mensen het wel wetboek naar kunnen <strong>in</strong> de verlangen. hand over werkelijk begonnen belangrijk zou zijn”. is <strong>in</strong> Ik ons hoop leven. zelf dat wij<br />

dat, als reken<strong>in</strong>g wij eenmaal van onze gevacc<strong>in</strong>eerd eerste w<strong>in</strong>tersportvakantie<br />

tegenkwam. Tre<strong>in</strong>reis, overnach-<br />

groep <strong>in</strong> een restaurant werden veel ge-<br />

volgend jaar vast wel weer. Dan haken<br />

zouden<br />

zijn, het leven weer zou zijn zoals hoogste en eerste gebod zouden bena-<br />

maken voor onszelf door God te zoeken,<br />

elkaar Een biertje zouden op oordelen, een terras elkaar of eten met een het En blijven die w<strong>in</strong>tersport omzien naar van elkaar, mij? Die meer komt echt tijd<br />

ten en eten voor vijf personen tezamen noemd. Noodzakelijk? Nee. Aangename wij weer lekker de caravan aan de auto<br />

ervoor. 1.000,-- Niks gulden. is m<strong>in</strong>der In alle waar. jaren Er erna zijn heb ik deren, d<strong>in</strong>gen de liefde. die ons Gaat leven dat optillen altijd goed? boven het Nee en dat rijden wij richt<strong>in</strong>g creatieve de ideeën sneeuw. blijven Wetend uitwerken dat<br />

weer veel maar besmett<strong>in</strong>gen één keer de w<strong>in</strong>tersport en veel overgeslagen,<br />

coronamaatregelen<br />

zeker gewone niet. van Hebben alle dag? wij Ja. ervan geleerd? Ja, het om niet de zo milieucrisis gewoon is als te wij bestrijden. al die jaren Om zo<br />

omdat zijn mijn weer man terug. als Aalmoezenier Weer zeker wel. Met vallen en opstaan mogen dachten. goed om te gaan met Gods schepp<strong>in</strong>g.<br />

thuis werken, met defensie we<strong>in</strong>ig op uitzend<strong>in</strong>g mensen op was. visite. En nu <strong>in</strong> wij Op onszelf 17 februari eraan her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd. dat God Ik wens u een goede voorbereid<strong>in</strong>g op<br />

dit jaar, waar<strong>in</strong> wij met corona te maken Een tijd van vasten en onthoud<strong>in</strong>g. Een Désirée Bühler<br />

Afijn, ik hoef het hier niet allemaal op liefde is. Hoe moeilijk en pijnlijk het leven kerst. Dat de Adventstijd ons vertrouwen<br />

hebben en niks meer normaal is, gaat het periode waar<strong>in</strong> wij iets laten waar wij Pastoraal werkster<br />

te noemen, de tweede want keer u kent worden het. dat Wij wij niet hadden<br />

gaan. soms aan ook gehecht is, Hij zijn. heeft De ons één one<strong>in</strong>dig ziet af van lief. zijn H. op Bernadette God groter parochie maakt en wij met open<br />

er zo Misschien naar uit denkt gekeken. u nu: als dat het ergste Zou of dat haar ook dagelijkse zo mogen glas zijn wijn, met een de ander erva-<br />

d.buhler@kpnmail.nl<br />

armen de Vredevorst mogen ontvangen.<br />

is, dan valt het nog wel mee. En natuur-r<strong>in</strong>gelijk van films <strong>in</strong> de en periode series kijken. waar<strong>in</strong> Weer Corona een an-<br />

ons<br />

leest heeft zijn u gelijk, wij begonnen maar niets aan menselijks de soms der lam neemt legt? zich Ik voor hoop om het vaker van iemand harte. Als u dit<br />

Désirée Bühler<br />

Advent. De periode waar<strong>in</strong> wij uitkijken<br />

naar de komst van Christus op onze<br />

Met vallen en opstaan mogen wij creatief<br />

omgaan met de kansen die wij zien. Met<br />

Oud-pastoraal werker parochiefederatie<br />

H. Laurentius<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Niets menselijks is ons vreemd<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 november Kerkdienst - dhr. W. Koudijs PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. F. Timmer PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 zondag november 28 februari Woord- en en communievier<strong>in</strong>g - Pastor pastor Désirée Bühler R.K. Albert Kerk H. Schweitzerschool Petrus' Banden - Delftweg - 2e Hogenbanweg 111 11.00 11.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 7 maart<br />

zondag 28 november<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 december<br />

zondag 7 maart<br />

Kerkdienst - ds. G. van Meijeren<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 5 zondag december 7 maart Woord- Samenkomst communievier<strong>in</strong>g Kerk aan Huis - Diaken E. Doe Bethelkerk Albert Schweitzerschool - Oranjestraat - 2e Hogenbanweg 111 16.45-19.15 11.00 uur vrij vrij<br />

zondag 5 zondag december 14 maart Kerkdienst Kerkdienst - ds. - ds. J. J. van van 't 't Hof Ned. Ned. Ger. Ger. Kerk Kerk - Oranjestraat - Oranjestraat (Bethelkerk) (Bethelkerk) 10.0019.30 uur uur vrij vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. P. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 december Samenkomst Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong> - spreker C. van Belle Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.45 - 19.15 uur<br />

zondag 14 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g - plebaan Michel Hagen R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 12 zondag december 21 maart Kerkdienst Kerkdienst - afscheidsdienst - ds. J. van 't Hof ds. M. Blootens Ned. PKN Ger. Grote Kerk - Kerk Oranjestraat - Ov. Dorpsstraat (Bethelkerk) 10.0015.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 12 zondag december 21 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g Kerkdienst - ds. M. - Pastoor BlootensM. Hagen PKN Albert Grote Kerk Schweitzerschool - Ov. Dorpsstraat - 2e Hogenbanweg 111 10.0011.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 21 maart<br />

zondag 12 december<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler<br />

Kerkdienst - zr. H. van Abbema<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

11.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 21 maart Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 16.45-19.15 uur vrij<br />

zondag 19 zondag december 28 maart Kerkdienst Kerkdienst - mw. - zr. H. H. van van Abbema Abbema Ned. PKN Ger. Grote Kerk - Kerk Oranjestraat - Ov. Dorpsstraat (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 19 zondag december 28 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g Kerkdienst - ds. A. - Knevel Pastoor M. Hagen PKN Albert Grote Kerk Schweitzerschool - Ov. Dorpsstraat - 2e Hogenbanweg 111 10.0011.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 28 maart<br />

zondag 19 december<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

11.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

vrijdag 24 december Kerstnachtdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 22.00 uur vrij<br />

zaterdag 25 december Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38 18-02-2021 10:18<br />

zaterdag 25 december Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zaterdag 25 december Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 december Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 december Kerkdienst - mw. ds.D. Lama<strong>in</strong> PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

vrijdag 31 december Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 19.30 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> doen veel goeds <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand<br />

wat ze doen. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Erna de Vos –Truckrun <strong>Overschie</strong><br />

Op 11 december rijdt de truckrun<br />

weer door <strong>Overschie</strong>: een lange stoet<br />

vrachtwagens, toeterend en versierd<br />

met lampjes. En natuurlijk met opgetogen<br />

passagiers –mensen met een<br />

beperk<strong>in</strong>g, van adhd tot een rolstoel.<br />

Drijvende kracht achter dit vrolijke<br />

evenement is Erna de Vos.<br />

Tatiana Collaris – Stadzicht<br />

Een keer per week houdt Tatiana de<br />

bewoners van Stadzicht gezelschap,<br />

en haalt daar veel voldoen<strong>in</strong>g uit. “Ik<br />

heb een parttime baan en merkte dat<br />

ik veel tijd besteedde aan onz<strong>in</strong>d<strong>in</strong>getjes”,<br />

vertelt Tatiana Collaris. “Toen<br />

dacht ik, ik kan beter iets terugdoen<br />

voor de maatschappij.”<br />

Erna (65) woont bijna haar hele leven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en zit bepaald<br />

niet stil. “De dag na de truckrun, beg<strong>in</strong> ik met het voorbereiden<br />

van de volgende”, vertelt Erna lachend. “Vanaf september<br />

wordt het echt druk, want dan beg<strong>in</strong>nen de <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gen.<br />

Dan is het: bed uit, computer aan en mails beantwoorden, nog<br />

voor de koffie!”<br />

Erna zit ook als vrijwilliger bij de Buurtpreventie en bij Buurt<br />

Bestuurt en helpt mensen via sticht<strong>in</strong>g De Achtertu<strong>in</strong>.<br />

“De meiden die hier werken, hebben geen tijd voor de leuke<br />

d<strong>in</strong>gen die het leven van dementerende ouderen opvrolijken”,<br />

weet Tatiana. “En ik heb <strong>in</strong>middels m’n hart een beetje verloren<br />

aan Stadzicht.” S<strong>in</strong>ds corona werkt Tatiana <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>groep van<br />

Stadzicht, waar ook bewoners bij betrokken zijn. Ze zorgen ervoor<br />

dat de tu<strong>in</strong> er goed uitziet.<br />

Tatiana: “Je kunt mopperen op <strong>in</strong>stanties, maar je kunt ook je<br />

handen uit de mouwen steken!”<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds drie maanden aan de Hoornweg.<br />

In welke straat/ buurt woon je?<br />

Ik kom uit Limburg en woon al 20 jaar <strong>in</strong> Hillegersberg.<br />

<strong>47</strong><br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik loop graag met de honden langs de Schie, zeker met de lichtjes<br />

<strong>in</strong> de avond is dat mooi.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat mensen m<strong>in</strong>der vuilnis op straat gooien, maar dat geldt<br />

overal.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik wil me niet vervelen en ik ben niet dol op het huishouden<br />

doen.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Dat komt door mijn vriend, die was altijd al bezig met vrijwilligerswerk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Mensen huilend zien b<strong>in</strong>nekomen en lachend zien weggaan.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik ken <strong>Overschie</strong> niet zo goed, eerlijk gezegd.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het park Zestienhoven ken ik wel, en dat v<strong>in</strong>d ik erg mooi.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik wil <strong>Overschie</strong> graag beter leren kennen.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Het geeft een toegevoegde waarde aan mijn eigen leven, en dat<br />

hoop ik ook te geven aan mensen die dat nodig hebben.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

De vader van een vriend werd <strong>in</strong> Stadzicht opgenomen. Toen<br />

hoorde ik dat ze vrijwilligers zochten.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het is onvoorstelbaar wat je terug krijgt voor vrijwilligerswerk,<br />

zeker <strong>in</strong> het contact met dementerenden. Uit een blik kan<br />

zoveel genegenheid spreken!<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!