25.11.2021 Views

contact_office_magazine_#33_Netherlands

Cool en smooth moeten onze kantoren zijn, toch? Wat tot voor kort nog de heersende trend in de moderne kantoorarchitectuur was, wordt steeds meer verdreven door een nieuw verlangen: de herontdekking van de groene liefde. Lees in onze coverstory hoe Biophilic Design kantoren doet opleven. Passend daarbij laten wij u zien hoe een 600 jaar oud gebouw uitgroeide tot een plek met een toekomstgericht concept. Over toekomst gesproken: we hebben aan Horst Steinbacher, CEO van officeMedia, gevraagd hoe digitalisering het uiterlijk van het kantoor zal veranderen. Bovendien leveren we bewijs van het feit dat de ruimtelijke omgeving de leervaardigheid kan ondersteunen, en geven u met de Corporate Campus meteen een voorbeeld daarvan. Verder hebben we tips voor hoe u bij videoconferenties een goed figuur kunt slaan. Ten slotte werpen wij nog een blik op het bureau van Manuelle Gautrand, een van de bekendste architecten van Frankrijk, en stellen u een paar heel relaxte mogelijkheden voor werken op afstand voor buiten de kantoormainstream. Rest ons alleen nog te zeggen: ga er lekker voor zitten en geniet van de volgende pagina‘s.

Cool en smooth moeten onze kantoren zijn, toch? Wat tot voor kort nog de heersende trend in de moderne kantoorarchitectuur was, wordt steeds meer verdreven door een nieuw verlangen: de herontdekking van de groene liefde. Lees in onze coverstory hoe Biophilic Design kantoren doet opleven. Passend daarbij laten wij u zien hoe een 600 jaar oud gebouw uitgroeide tot een plek met een toekomstgericht concept. Over toekomst gesproken: we hebben aan Horst Steinbacher, CEO van officeMedia, gevraagd hoe digitalisering het uiterlijk van het kantoor zal veranderen. Bovendien leveren we bewijs van het feit dat de ruimtelijke omgeving de leervaardigheid kan ondersteunen, en geven u met de Corporate Campus meteen een voorbeeld daarvan. Verder hebben we tips voor hoe u bij videoconferenties een goed figuur kunt slaan. Ten slotte werpen wij nog een blik op het bureau van Manuelle Gautrand, een van de bekendste architecten van Frankrijk, en stellen u een paar heel relaxte mogelijkheden voor werken op afstand voor buiten de kantoormainstream. Rest ons alleen nog te zeggen: ga er lekker voor zitten en geniet van de volgende pagina‘s.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uitgave 33

Biophilic Design in de

kantoorarchitectuur.

Referentieverhaal: Huis

der duurzaamheid.

© www.greenovergrey.com

What’s on your desk,

Manuelle Gautrand?


Over de herontdekking

van de groene liefde.

Cool en smooth moeten onze kantoren zijn, toch? Wat tot voor kort

nog de heersende trend in de moderne kantoorarchitectuur was, wordt

steeds meer verdreven door een nieuw verlangen: de herontdekking van

de groene liefde. Lees in onze coverstory hoe Biophilic Design kantoren

doet opleven. Passend daarbij laten wij u zien hoe een 600 jaar oud gebouw

uitgroeide tot een plek met een toekomstgericht concept.

Over toekomst gesproken: we hebben aan Horst Steinbacher, CEO van

officeMedia, gevraagd hoe digitalisering het uiterlijk van het kantoor zal

veranderen.

Bovendien leveren we bewijs van het feit dat de ruimtelijke omgeving de

leervaardigheid kan ondersteunen, en geven u met de Corporate Campus

meteen een voorbeeld daarvan. Verder hebben we tips voor hoe u bij

videoconferenties een goed figuur kunt slaan.

Ten slotte werpen wij nog een blik op het bureau van Manuelle Gautrand,

een van de bekendste architecten van Frankrijk, en stellen u een paar heel

relaxte mogelijkheden voor werken op afstand voor buiten de kantoormainstream.

Rest ons alleen nog te zeggen: ga er lekker voor zitten en geniet van de

volgende pagina‘s.

Laura en Markus Wiesner


Biophilic Design in de kantoorarchitectuur .................................................04

Interview Horst Steinbacher, CEO officeMedia ............................................08

Referentieverhaal: Huis der duurzaamheid .................................................10

Corporate Campus. Universiteitsflair op kantoor ........................................14

Hoe men bij videoconferenties een goed figuur slaat .................................16

Handige dingen voor een kantoordag .........................................................18

Wat betekent job sharing voor het kantoor? ...............................................19

Kantoren van over de hele wereld: SPERBANK-hoofdbureau in Moskou.....20

What’s on your desk, Manuelle Gautrand? .................................................23

Werken op afstand buiten home office & kantoor ......................................24

Showroom ..................................................................................................26

Uitgegeven door: Wiesner-Hager Möbel GmbH, Linzer Straße 22, A-4950 Altheim, T +43/(0)7723/460-0, altheim@wiesner-hager.com, www.wiesner-hager.com,

thinknewwork.com; concept/redactie: Wiesner-Hager, mintmind Communication GmbH; lay-out: mintmind Communication GmbH, Gastautor: Wojciech Czaja;

zet- & drukfouten voorbehouden; 10/2021.

contact 3


De herontde

van de groen

Interieurarchitectuur

© www.greenovergrey.com

4 contact


kking

e liefde.

De laatste jaren werden kantoren alsmaar

cooler en smoother. Maar deze trend lijkt nu

voorbij. Dankzij de verdergaande digitalisering

en de Corona-kantoorcultuur verlangen steeds

meer mensen naar groen, natuurlijke materialen

en een sterkere binding met Moeder Aarde.

Een liefdesverklaring aan Biophilic Design.

Steve Mitrione van de University of Minnesota observeerde

dat bij patiënten die uitkijken op een stukje

groen meer alfa-activiteit wordt geregistreerd. Dat

wil zeggen: ze voelen ontspanning. Bij patiënten die

naar een betonnen muur kijken daarentegen neemt de

beta-activiteit toe. Zij hebben stress.

Roger S. Ulrich, professor Architectuur bij het Center

for Healthcare Building Research aan de Technische

Hogeschool Chalmers in Göteborg, stelde vast dat

patiënten met uitzicht op de tuin sneller gezond

worden dan degenen die naar een stenen muur

moeten kijken. Daardoor werd het oponthoud in

het ziekenhuis verkort.

En Clare Cooper Marcus, emeritus hoogleraar voor

landschapsarchitectuur aan de University of California

in Berkeley, ontdekte dat patiënten in een groene

omgeving veel minder pijnstillers nodig hadden en een

paar dagen eerder uit het ziekenhuis werden ontslagen

dan patiënten zonder natuurlijke omgeving.

In de ziekenhuisbouw vinden de wetenschappelijke

onderzoeken van de jaren 90 van de 20e eeuw en van

de gehele 21e eeuw al geruime tijd ondersteuning.

Het plannen van ziekenhuizen zou zonder de

richtlijnen van de zogeheten Biophilic Architecture

vandaag de dag ondenkbaar zijn en de functionaliteit

ervan veel minder efficiënt en ook duurder, want elk

onnodig bezet bed kost een behoorlijke economische

duit - in Oostenrijk kost een ziekenhuisbed actueel

682 euro per dag.

De voordelen van biofiele interieurvormgeving hebben

ook betrekking op kantoorruimten, want slecht

vormgegeven werkplekken zorgen voor ontevredenheid,

een slecht werkklimaat, gezondheidsklachten,

oplopend ziekteverzuim en uiteindelijk ook voor een

veel slechtere arbeidsefficiëntie. Of, zoals Andreas

Gnesda, directeur van teamgnesda, uitlegt: ”Mensen

bestaan al twee miljoen jaar, we leven sinds 12.000 jaar

in huizen, en nu pas, in de laatste paar decennia, zijn

we begonnen veel mensen op de werkplek de toegang

tot de natuur te ontzeggen. Hoe kunnen wij er serieus

van uitgaan dat dat zonder consequenties zal blijven?”

Na vele jaren van toenemende digitalisering en virtualisatie,

evenals een steeds killer wordende, op marketing

gerichte kantoorvormgeving, waarbij mooie,

mediaal reproduceerbare afbeeldingen op de voorgrond

stonden, wordt, volgens Gnesda, het verlangen

naar een zekere natuurlijkheid op de werkplek weer

groter. ”Het fotogene entertainment van de IT-community

is ten einde. De mensen willen eindelijk weer

meer in contact komen met de natuur. Ze willen

kunnen uitkijken op groen, willen contact met natuurlijke,

authentieke materialen, en ze willen weer dat

hun reukorgaan wordt gestimuleerd zonder daarbij

alleen maar lak, lijm en weekmakers te ruiken.” Een

bijzonder belangrijke rol spelen planten, de nabijheid

van water, lichtvormgeving, natuurlijke materialen,

alsook onregelmatige, dynamische, door de dag heen

veranderende zintuiglijke reizen qua licht, uitzicht en

temperatuur. De belangrijkste elementen zijn door het

Amerikaanse adviesbureau Terrapin Bright Green en

een onderzoeksgroep rondom Christopher Alexander,

Judith Heerwagen, Stephen Keller en Roger S.

Ulrich (inderdaad, de meneer van de ziekenhuisonderzoeken)

in de zogeheten ”14 Patterns of Biophilic

Design” vastgelegd. Veel ondernemingen gebruiken de

14 leidraden al als basis voor het vormgeven van hun

kantoorgebouwen.

”Een van de subtielste maar meest consequente voorbeelden

voor Biophilic Design is de meubilering van

de wereldwijde Apple-winkels,” zegt Christian Prasser,

die zich met zijn bureau CP Architektur onder andere

contact 5


Interieurarchitectuur

© www.greenovergrey.com

heeft gespecialiseerd in de interieurvormgeving

van kantoren, winkels,

hotels en gastronomie. ”De extreem

moderne Apple-producten worden

daar te midden van kamerplanten

en warme lichtchoreografie op zeer

massieve houten tafels gepresenteerd.

Het natuurlijk gelaten eikenhout met

zijn diepe nerven vormt

daarbij een fantastisch contrast met

de high tech-producten. Op witte,

cleane, karakterloze oppervlakken

zouden de iPhones, iPads en Mac-

Books atmosferisch volledig in het niet vallen.” Precies

daarom, zegt Prasser, zou men ook bij kantoorvormgeving

om moeten denken. Waar men voorheen voor

analoge werkzaamheden nog gladde en lichte oppervlakken

nodig had, zijn deze in het tijdperk van digitale

werkprocessen en steeds beter verlichte apparaten

eerder hinderlijk. ”Strakke kantoorinrichtingen en

perfecte, minimalistische lobby‘s, zoals wij die kennen

van de jaren 2000 toen naamloze concerns met hun

gereduceerde architectuurtaal tot wereldwijde trendsetters

uitgroeiden, zijn vandaag de dag ondenkbaar.

Met de groeiende digitalisering, de steeds betere hightech-producten

en de absolute overdaad aan virtueel

corona-werken verlangen wij op het moment weer

naar het natuurlijke en het niet-perfecte. Hoe ziet

zoiets er precies uit? ”Linoleum in plaats van formica,

houtfineer in plaats van imitatiehout, veel verschillende

kleuren in plaats van een monochroom CI-kleuren-

Planten op kantoor

zorgen voor frisheid

en luchtigheid, ze

aarden en kalmeren

ons, en het zijn

regelrecht perfecte

symbolen voor

individualiteit.

palet,” zegt Prasser, Hij benadrukt

met name ook het gebruik van flora:

”Planten op kantoor zorgen voor

frisheid en luchtigheid, ze aarden en

kalmeren ons, en het zijn regelrecht

perfecte symbolen voor individualiteit,

want ze zijn een tegenwicht voor

het seriële en vieren het niet-perfecte.

Niets in de natuur is altijd helemaal

perfect. En ook de mens als deel van

een grotere organisatie is alles behalve

perfect. Dat moet bij kantoorvormgeving

worden gerespecteerd en

subtiel in het ontwerp worden meegenomen. Maar

de door veel experts geciteerde en verlangde Biophilic

Design Offices brengen ook gevaren met zich mee.

”Niet alles wat natuurlijk is, is ook daadwerkelijk

goed voor de mens,‘ zegt de Weense architecte Ursula

Schneider, directrice bij POS Architecture. ”Sommige

houtsoorten bevatten formaldehyde, en ook bestanddelen

zoals lijm en aangebrachte chemicaliën voor het

verhogen van de duurzaamheid mogen niet worden

onderschat. Er zijn echter ook kunstmatig vervaardigde

bestanddelen en oppervlakmaterialen met veel

lagere emissies, die daardoor beter geschikt zijn voor

gebruik binnen.” Als je echt zeker wilt zijn, adviseert

Schneider om in de plan- en bouwfase een omvangrijk

productmanagement door te voeren - ongeacht of je

leempleister, kalkpleister, natuurlijke kleuren, olie, was

of natuurlijke meubelmaterialen zoals hout, linoleum

of textiel gebruikt. Absolute zekerheid krijg je door

6 contact


het controleren van de zogeheten VOC-waarden. De Volatile

Organic Compounds geven informatie over de emissieverhoudingen

van verschillende producten. Schneider: ”Als een pas

voltooid gebouw zo nieuw ruikt als men dat ook van auto‘s

kent, dan is dat wel verdacht.”

Voor Bernhard Kern, directeur van Roomware Consulting

GmbH, staan Biophilic Design, het gebruik van recyclebare

materialen en de vanzelfsprekendheid van het denken in recyclemanagement

nog in de kinderschoenen. ”In theorie zijn we

al heel ver, want zowel de industrie als de vakmedia presenteren

Biophilic Design als een onmisbaar bestanddeel van de moderne

kantoorcultuur, maar in de praktijk hinken we er nog een beetje

achteraan.” Is alles dus slechts een bubble? ”Nee, natuurlijk niet,

maar ik zie wel dat veel bedrijven zich richten op Biophilic Design

omdat ze goede waarden en zo veel mogelijk klimaat-actieve

punten nodig hebben. Uiteindelijk gaat het vooral om het juiste

certificaat.” De eerste ideeën, impulsen en initiatieven ontstaan

al, dat is onmiskenbaar. Innovatieve pioniersondernemingen

in de privésector gaan - zoals zo vaak - met een goed voorbeeld

voorop. Totdat Biophilic Design is geland bij het brede publiek

en door bedrijven met net zoveel overtuiging wordt ingezet

als dat vandaag al bij de planning en interieurvormgeving van

ziekenhuizen het geval is, zullen echter nog wel enkele jaren verstrijken.

En dat terwijl de corresponderende, bij de asset-klasse

passende onderzoeken en voordelen allang op tafel liggen. Cary

Cooper, professor voor organisatiepsychologie en gezondheid op

de Lancaster University, stelde vast dat prestatie, creativiteit en

cognitieve activiteit worden verhoogd als de werkplek voorzien

is van natuurlijke patronen en stoffen. De vloerproducent Interface

ontdekte dat medewerkers met uitzicht op bomen gemiddeld

minder vrije dagen opnamen dan

medewerkers met uitzicht op straat of

helemaal geen zicht op de buitenwereld.

En de conclusie van

de studie ”Creating Positive

Spaces” van Oliver Heath en

Well Building Standard is dat

het gebruik van vegetatie op

kantoor een snellere Return of

Investment oplevert. Biophilie:

hoe kan men bij deze

cijfers níét van de natuur

houden?

© Ema Peter

Wojciech Czaja

Living walls designed by Gustavson Wylie Architects

(www.gwa.ca) in samenwerking met Green over Grey

(www.greenovergrey.com)

contact 7


Interview

Digitale

kantoren

als game

changers.

Hoeveel techniek hebben kantoren nodig?

Welke eisen worden er gesteld aan moderne

werkplekken? En zal de technologie ooit ons

werk overnemen? Horst Steinbacher is CEO

van officeMEDIA en biedt met zijn onderneming

digitale kantoorconcepten aan. Hij geeft

antwoordden omtrent de digitale toekomst

van het kantoor.

Hoe ziet een modern digitaal kantoorconcept eruit?

Het heeft in elk geval een universele - zoals wij zeggen

holistische - aanblik nodig. Daarvoor moeten alle

experts betreffende de onderwerpen Human, Space

& Technology om de tafel gaan zitten. Tegenwoordig

willen ondernemingen de werk- en vergader-, evenals

de sociale en teamruimtes aan de medewerkers aanpassen,

en niet omgedraaid. Wij noemen dat People Centric

Design. Een probleem dat zich daarbij voordoet,

is dat veel ondernemingen altijd nog in de vroegere,

zeer hiërarchische of uitsluitend proces-georiënteerde

structuren denken. Dat belemmert enorm en verhindert

dat het volle potentieel kan worden ontvouwen.

Bovendien wordt de economische verandering alsmaar

sterker in de toekomstige generaties. Daarom raden

wij ondernemingen aan om in het kader van een User

Journey Map de gehele organisatie te bekijken en alles

op gelijke voet te bespreken. Ter ondersteuning worden

daarbij flexibele en creatieve proces- en samenwerkingshulpmiddelen

ingezet, zoals Miro.com. Pas aan

het einde van deze workspace-strategie komt dan de

techniek erbij kijken! Als we niet eerst uitzoeken wat

de medewerkers, klanten en partners nodig hebben,

kunnen wij van officeMEDIA geen pasklare digitale

omgeving creëren.

Wat voor effect heeft uitgebreidere Remote Working op

het kantoorconcept?

De pandemie heeft ondernemingen gedwongen om

op afstand te werken. Voor ons was de ontwikkeling

van Remote Working echter al daarvóór te voorzien

en inmiddels heeft het zich natuurlijk ook op werkgebied

gevestigd. Over het algemeen zien we dat de

inrichting van toekomstige activity-based zones kwalitatief

nog hoogwaardiger zal zijn. Standaardwerkplekken,

dus een vast bureau per medewerker, worden

sterk verminderd. De zones op kantoor bieden meer

keuzemogelijkheid en flexibiliteit, terwijl de gehele

oppervlakte worden verkleind. Tot de trend behoren

nu vooral communicatiezones zoals team- en vergaderruimtes,

creativiteitsruimtes, kamers en plekken voor

sociale uitwisseling en evenementenzones op kantoor.

Welke digitale inrichting is er nodig bij home office?

Er worden dezelfde technische en ergonomische eisen

aan gesteld als bij hybride werken en de ondersteuning

van de huiseigen IT-diensten. De IT-afdelingen van

onze klanten hebben de helpdesk betreffende communicatietechniek

op de werkplek al uitgebreid op basis

8 contact


van het home office van hun

medewerkers. Dat betekent

dat elke medewerker precies

dezelfde servicevoorwaarden

voor laptop, videovergaderen

en dergelijke ook bij thuiswerken

heeft. Bij de uitrusting

wordt het wat gecompliceerder.

Wij gaan ervan uit dat in 2022

meer dan 80 procent van alle

op kantoor werkende mensen

een laptop voor werk en communicatie

zal gebruiken. Het

wordt lastiger bij de keuze van

geschikte hulpmiddelen voor

videovergaderen of samenwerking.

Hier is het aanbod

omvangrijk, maar slechts

weinig hulpmiddelen zijn ook

geschikt voor de lange termijn.

Wij raden onder andere de

internationale marktleider poly.

com aan in combinatie met MS

Teams-toepassingen. Over Microsoft Teams gesproken:

aangezien meer dan 90 procent van de inheemse

ondernemingen Microsoft als oplossing op kantoor

gebruikt, is het logisch dat ook het videovergaderingsof

samenwerkingshulpmiddel van poly/com nauw

verbonden is en naadloos werkt met MS Team-applicaties.

Daarom zijn Microsoft en poly.com een samenwerking

aangegaan die de uitwisseling van gegevens

perfect en harmonisch weergeeft. Easy to use.

© officeMedia

Horst Steinbacher is CEO van

officeMEDIA in Wenen en

München. Hij is innovation

driver en scientist als het gaat om

technologieën in een toenemend

hybride werk- en leerwereld.

officeMEDIA is als advies- en

planbureau bij middenstandsbedrijven

en ATX-ondernemingen

uitstekend vertegenwoordigd.

www.officemedia.at

gieën zijn allang in staat om deels

lastige routines van ons over te

nemen en ons te assisteren. Dat

vinden wij van officeMEDIA

best wel cool. Daarom testen wij

dergelijke helpers ook in onze

eigen werkomgevingen in Wenen

en München, om daar nuttige

informatie voor onze klanten uit

te kunnen halen.

Stelt u zich bovendien eens het

volgende voor: Marie van generatie

Y werkt op een moderne

kantoorcampus. Via haar MS

Team-app is zij verbonden met

collega‘s over de hele wereld en

kan zij overal werken. Vandaag

kan ze pas wat later bij de meeting

met haar collega‘s zijn. Daarom

neemt ze al onderweg naar

haar werk deel aan de bespreking

via MS Teams. Als Marie uiteindelijk

de campus bereikt, zorgt de software voor een

naadloze overgang naar de fysieke vergadering.

Welke digitale ontwikkelingen staan kantoren in de

toekomst te wachten?

Kunstmatige Intelligentie (KI), Augmented Reality

(AR) en de virtuele weergave (VR) van hele kantoor-,

conferentie- en vergaderruimtes, in combinatie

met een hoge digitale belevingsverwachting van de

nieuwe generaties werknemers, drukken een stempel

op de snelle ontwikkeling van de technologie

op de werkplek. Voor wie zich niet bezighoudt met

hybride werkvormen in combinatie met aantrekkelijke

technologieën voor digitale samenwerking zal het

als onderneming verdomd zwaar worden om in de

toekomst überhaupt interesse bij potentiële werknemers

te wekken. De optimale digitale omgeving wordt

de absolute game changer. Robots zullen ons werk

weliswaar niet vervangen, maar intelligente technolo-

Over het algemeen

zien we dat de

inrichting van

toekomstige

activity-based

zones kwalitatief

nog hoogwaardiger

zal zijn.

contact 9


Referentieverhaal

Huis der duurzaamheid:

toekomstgericht concept

in een historisch jasje.

Al van buiten heeft het in de 15e eeuw gebouwde Hofmann-huis, een voormalige

tingieterij in het Opper-Oostenrijkse Ried in de Innkreis, een historische charme. Als je

de gieterij, zoals zij tegenwoordig nog steeds wordt genoemd, binnenloopt, wacht je

een combinatie van een modern en vooral duurzaam design, ingebed in oude muren.

© raumpixel

Sinds kort heeft de gieterij nu de naam ”Huis der

duurzaamheid en regionaliteit”. Vandaar dat ook de

gebruikers ervan duurzaam georiënteerde ondernemingen

zijn. Naast verschillende winkels en dienstverleners

zijn hier ook een coworking space en een

ruimte voor evenementen en workshops te vinden.

Wiesner-Hager leverde een groot deel van de meubels.

Met name in het café heeft men gebruikgemaakt van

creatieve houten stoelen, barkrukken van nooi en

tafels van m.zone. Achter het algehele concept zit de

vereniging TRAFOS, die zich bezighoudt met het

bevorderen van een duurzame levensstijl in de regio.

Milieubewuste sanering.

Het Huis der duurzaamheid is een voorbeeldproject

als het gaat om geslaagde en milieubewuste sanering.

”Het huis was door de meeste vastgoedontwikkelaars

en bouwexperts geclassificeerd als klaar voor de sloop.

De hoogte van de ruimte noch de elektrische en

sanitaire voorzieningen voldeden ook maar enigzins

aan de gangbare normen. Ondanks deze feiten heeft

de plangroep na lang overleg, met aandacht voor de

uitgangspunten van duurzaamheid en het behoud

van cultureel erfgoed, besloten het bestaande gebouw

te saneren en een goede combinatie van traditionele

10 contact


Heel bijzonder

om te zien is het

samenvloeien van de

gebruiksruimtes en

-concepten, zoals gastronomie

en winkel.

constructie en moderne uitbreiding te realiseren,”

verklaart Karl Weilhartner, plaatsvervangend voorzitter

van TRAFOS. Voor de omzetting van de interieurarchitectuur

waren Verena Waidmann en Lukas

Gstöttner van designstudio bonpart verantwoordelijk.

”Aangezien de gieterij als ‚Huis der duurzaamheid‘ was

gepland, moest de inrichting eveneens - boven het hedendaagse

uit - een toekomstgerichte interpretatie van

het onderwerp zijn. Een opvallende eco-look had het

onderwerp in een nis gedrongen waar het allang niet

meer in hoort. Daarom hebben wij bij de vormgeving

ingezet op moderniteit, hoogwaardigheid en knusheid,

om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en

enthousiast te maken voor het onderwerp,” vertellen

de twee binnenhuisarchitecten.

© raumpixel

© bonpart

Oud ontmoet nieuw.

Een bijzonder hoogtepunt is het café op de eerste

verdieping van het gebouw. De historische dakbalken

geven de ruimte een bijzonder charme. Wanneer je bij

een van de kleine ronde ramen zit, heb je uitzicht over

de steegjes van de binnenstad. De donkere houten

stoelen met hun ronde en speelse vorm zorgen voor

knusheid. Moderne barkrukken met statafels vormen

het verfrissende en ongedwongen tegenwicht.

Pal naast het café bevindt zich een kleine winkel

met regionale lekkernijen en duurzame producten.

”Heel bijzonder om te zien is het samenvloeien van

de gebruiksruimtes en -concepten, zoals gastronomie

contact 11


Referenzstory

© raumpixel

en winkel. Bij de planning hebben we erop gelet dat

de verschillende gedeelten elkaar op positieve wijze

aanvullen en dat de verschillende behoeften niet met

elkaar botsen,” benadrukt Waidmann.

© raumpixel

Als je het café verlaat en de houten trap beklimt, die is

gemaakt van regionaal essenhout, kom je op de zolderverdieping,

waar de coworking-plekken en een ruimte

voor evenementen en bijeenkomsten zich bevinden.

”Het coworking-gedeelte is echt heel fraai ingericht

onder het historische dak. Qua vormgeving is hier

de fusie van moderne, lichte Wiesner-Hager-werkplekken

en de eeuwenoude balken toonaangevend.

De architectonische elementen, zoals de nieuwe, in

de was gezette betonnen vloer en de houten balken

die in het kader van de sanering op metalen pilaren

steunen, zorgen voor een bijzondere sfeer tussen knus

en luchtig. De ruimte wordt door een glazen wand

met schuifdeuren verdeeld in de gedeelten coworking

en evenementenruimte. Onderscheidend voor

deze verdieping zijn ook de twee atriums met glazen

balustrade en een zwevende, organisch gevormde

lichtsculptuur in de nok,” verklaart Waidman. ”Bij de

Japanse reparatietechniek ‚kintsugi‘ probeert men niet

om de beschadigde plekken te bedekken of verstoppen,

maar ze fraai met edelmetalen te repareren. Zo

12 contact


In principe zou je kunnen zeggen

dat het ons doel was om boven de verwachte

eco-clichés uit aan te tonen wat er allemaal

bij het onderwerp komt kijken. Door onze

indrukken als productontwerper in de internationale

industriedesignscene zien wij een

duidelijke trend, waar wij moed van krijgen.

In de toekomst zullen er steeds meer dingen

bestaan waarvan je de innerlijke waarde,

de duurzaamheid, niet meer op het eerste

gezicht zult kunnen zien. Het zal zogezegd

normaler worden, de nieuwe ecologische

norm. Duurzaamheid staat op het punt om

zich definitief van het nichethema

weg te bewegen.

kan men ook het proces in de gieterij samenvatten. De

geest en de schoonheid van het meerdere eeuwen oude

gebouw zijn, voor zover mogelijk was, intact gehouden

en aangevuld met moderne, mooi gevormde

en functionele materialen. Dit was onder andere

alleen mogelijk doordat zo‘n 70 verenigingsleden en

aandeelhouders duizenden arbeidsuren onbetaald

ter beschikking hebben gesteld,” zegt Weilhartner ter

afsluiting.

© bonpart

© Lothar Prokop

Projectgegevens:

Totale oppervlakte: 716,51 m²

Bouwmeester en exploitant: TRAFOS

Interieurarchitectuur: Studio bonpart Design

Meubilering:

Wiesner-Hager

bonpart, Lukas Gstöttner & Verena Waidmann

contact 13


Office Concepts

© Studio Perspektiv, Prague

Corporate Campus.

Universiteitsflair op kantoor.

De managementliteratuur blaakt van titels die verband houden met de lerende organisatie. Daarbij

staat de vraag in het middelpunt hoe organisaties zich moeten ontwikkelen zodat hun de mogelijkheid

om te leren kan worden toegekend. Eén aspect komt daarbij vaak tekort: de ruimtelijke omgeving

en haar onderschatte betekenis bij het ondersteunen van de leervaardigheid. De Corporate Campus

is een nieuw vormgevingsconcept voor binnenhuisarchitectuur dat de creatieve samenwerking - en

daarmee het van elkaar leren - bevordert.

14 contact


Qua vormgeving is toegestaan wat je bevalt: bijzonder

populair zijn trapachtige constructies die uitnodigen

tot vertoeven, maar ook prima kunnen worden

gebruikt voor presentaties, voordrachten of briefings.

Gestoffeerd meubilair, loungestoelen, cafetariastoelen,

bistrotafels, banken - de lijst aan mogelijkheden om

te vertoeven in een ongedwongen sfeer is lang. De

vormgevingsvrijheid is daarbij geen doel op zich. Zij

dient voor de perspectiefwissel voorbij het bureaudenken

en moet creativiteit en innovatie bevorderen. Wie

afwisseling van de bureauwerkplek zoekt, vindt op de

campus de ruimte om zich voor het werk tussendoor

terug trekken. Natuurlijk is de campus ook geschikt

voor actieve pauzevormgeving en voor de sociale

interacties. Afhankelijk van de locatie kan die zowel

dienstdoen als toevallig ontmoetingspunt alsook als

plek voor een koffiepauze en dergelijke. Daarom is de

levendigheid van deze centrale zone karakteristiek.

In de praktijk zijn werkgevers echter vaak nog bang

Terwijl in de toekomst routinematige taken

steeds meer geautomatiseerd worden, worden

de creatieve processen steeds belangrijker. In

het centrum daarvan staat de innovatiekracht

van lerende organisaties die flexibele structuren

hebben en voortdurend in beweging

zijn. Daarvoor zijn ook onconventionele

ontmoetingsplekken buiten het klassieke bureau

nodig. Daarbij gaat het om plekken en

zones in kantoorgebouwen die tot nu toe nauwelijks

aandacht kregen: slecht verlichte centrale of randzones,

trappenhuizen, entrees of crossways. Een creatieve

vorm om centrale zones vorm te geven is de Corporate

Campus. Qua vormgeving ontstaan hier associaties

met een universiteitscampus: plekken die leren, werk,

privésfeer en openbaarheid verenigen. Geheel in

universiteitsstijl worden ongebruikte zones veranderd

in plekken van creatieve samenwerking, maar

ook van ontspannen communicatie. De campusflair

onttrekt het soms hinderlijke karakter van formele

vergader- en conferentieruimte aan deze ontmoetingsplekken.

De campus verandert zo in een centraal

ontmoetingspunt - van een informeel gesprek tussen

twee mensen tot een volwaardige evenementenlocatie.

voor te veel knusheid, ruimtelijke vrijheid en te weinig

efficiëntie. Onderzoeken naar activity-based working

bewijzen echter het tegendeel: aantrekkelijk vormgegeven

ontmoetingsplekken zijn een aanwinst voor

iedereen. Het komt de innovatiekracht en creativiteit

ten goede als werknemers vele goede gelegenheden

hebben voor spontane ontmoetingen en gesprekken.

Goed vormgegeven crossways en ontmoetingspunten

kunnen succesvoller zijn dan de meest uitgebreide

teambuilding. Het is echter wel belangrijk dat de

betreffende vormgeving bij de ondernemingsfilosofie

past. De Corporate Campus wordt zo een centraal

bestanddeel van moderne kantoren, want hier kan het

Nieuwe Werken zich echt goed ontwikkelen.

© raumpixel

contact 15


Office Life

Hoe men bij videoconferenties

een

goed figuur slaat.

© shutterstock

Al vele jaren propageren organisatieadviseurs communicatie op afstand via videovergaderen. De

voordelen zijn onbetwist, zowel wat betreft tijd- en kostenbesparing door vermindering van reizen

alsook wat betreft milieuvriendelijkheid: zo veroorzaken twee vluchten van Wenen naar Londen al

meer CO 2 dan een complete conferentieruimte-inrichting over de gehele levenscyclus. Toch moest

er eerst een pandemie ontstaan om het onderwerp vergaderen op afstand uit een diepe slaap te

wekken en effectief in de spotlight te zetten. Over spotlight gesproken: niet iedereen is zich ervan

bewust dat voor een online bijeenkomst net zo goed bepaalde kwaliteitscriteria gelden als voor

fysieke face-to-face-gesprekken. Hieronder vindt u enkele adviezen om ook tijdens videogesprekken

een goed figuur te slaan.

16 contact


Moderne samenwerkingstechniek als

basisvoorwaarde.

Pijnlijk als bij een online verkoopgesprek het beeld

flikkert, het geluid uitvalt of de vergadering pas na

15 minuten vertraging eindelijk begint doordat het

inbellen niet lukte. Dat hoeft echter niet zo te zijn,

want de technologiebedrijven hebben in de afgelopen

jaren en maanden wat betreft vergaderen met hard- en

software goed werk geleverd. Ze bieden inmiddels

extreem goed ontwikkelde, gemakkelijk te gebruiken

producten met een hoge beeld- en geluidskwaliteit.

De prijzen zijn in het bijzonder op professioneel

gebied duidelijk lager dan tien jaar geleden. Dan

hebben we nog het onderwerp internetverbinding:

stabiele verbindingen en voldoende bandbreedte zijn

basisvereisten voor kwalitatieve online gesprekken.

Hoe hoog de verbindingssnelheid moet zijn, kan niet

in algemene thermen worden gevat, omdat deze sterk

afhangt van het soort werk en de toepassingen. Wie

het zekere voor het onzekere wil nemen, kan zich door

zijn of haar provider het beste de hoogste - en dus

duurste - bandbreedte laten garanderen.

Positieve algemene sfeer door

vormgeving.

De eerste indruk telt - ook online: deze eerste indruk

begint in eerste instantie bij uzelf, want meer dan

50 procent van de communicatie vindt nonverbaal

plaats. Als u bijvoorbeeld vanuit uw home office in

uw pyjama deelneemt aan uw videovergadering, mag

dat misschien wel geinig overkomen in een teambespreking

met collega‘s (of niet), maar bij formele

vergaderingen moet men op de juiste kleding letten.

Het outfit heeft, net als de vormgeving van achtergronden,

een aanzienlijke invloed op de visuele sfeer

en de overdrachtskwaliteit. Sterke contrasten - zoals

een zwart bovenkledingstuk tegen een witte achtergrond

- moeten worden vermeden. In plaats daarvan

moet men gebruikmaken van vriendelijke, niet al te

intense oppervlakkleuren. De achtergrond mag daarbij

licht gestructureerd zijn. Ook hier en daar een creatief

accent - zoals foto‘s of image visuals - zorgt voor

verhoogde aandacht en dient vaak ook als ijsbreker

voor het gesprek. Over het algemeen moet men echter

zorgen voor een zo rustig mogelijke indruk van de

kamer. Dat geldt ook voor de zichtbare meubels, zoals

tafels of opbergplekken.

De juiste setting bij hybride

vergaderingen.

Bij hybride conferenties in vergaderruimtes met zowel

fysiek aanwezige mensen als virtuele deelnemers

moet de tafelconfiguratie zo worden gekozen dat de

face-to-face-communicatie tussen de gesprekspartners

visueel ondersteund wordt. Gemakkelijk gezegd: dat

alle deelnemers goed op het beeldscherm zichtbaar

zijn. Dat geldt zowel voor kleinere als voor grotere

groepsruimtes. Ook als moderne vergadercamera‘s

kunnen worden aangepast aan de bron van de spreker,

dan nog moet het voortdurend draaien van de camera

worden voorkomen, aangezien het vaak als storend

wordt ervaren en ook de beeldkwaliteit kan beïnvloeden.

Voor de opstelling betekent dat: te brede

tafellay-outs voorkomen en bij lange vergaderingen

of in grotere ruimtes meerdere microfoons plaatsen.

En last but not least: de camera niet direct op felle

lichtbronnen en ramen richten.

Een typerende maar niet ideale opstelling in

een vergaderruimte voor hybride communicatie:

de afstand van de eerste (gebruikte) stoel

tot aan de camera moet twee tot drie meter

zijn, zodat de camera niet hoeft te draaien.

De ruimtecamera moet op een hoogte van

ca. 120 tot 140 centimeter - het beste onder

het display - geplaatst zijn, om een gesprek op

ooghoogte mogelijk te maken.

contact 17


Trendwatching

Handige dingen

voor een kantoordag.

© bose

© Trello

Zodat de chaos teneinde komt.

Trello is een ongecompliceerd, flexibel en visueel

hulpmiddel waarmee men projecten kan beheren en

organiseren. Trello geniet het vertrouwen van miljoenen

gebruikers wereldwijd. De kosten liggen tussen 0,– dollar

in de “free”-versie en 10,– dollar per gebruiker en maand

in de “premium”-versie.

www.trello.com

Vroeger een vrachtwagen, vandaag

een laptoptas!

De laptoptassen van ”Freitag” zijn gebaseerd

op een geniaal idee. Niet langer

gebruikt vrachtwagenzeil wordt veranderd

in extreem functionele, unieke

tassen. Het idee was weliswaar

niet meer nieuw (het eerste

prototype werd gemaakt in

1993), maar nog steeds geniaal.

Elke tas is uniek. Model F304

MOSS, speciaal ontwikkeld voor

mobiele apparaten.

Verkrijgbaar in alle FREITAGwinkels,

bij geselecteerde afnemers

en op freitag.ch.

Draadloze koptelefoon

in een nieuw jasje.

De QuietComfort Earbuds overtuigen in elk opzicht.

Een extreem efficiënt, eersteklas besturingsprogramma

zorgt voor een uitstekende geluidservaring. Microfoons

aan de binnen- en buitenkant van de oordopjes vangen

alle geluiden op, reageren daar ogenblikkelijk op en leveren

een corresponderend tegensignaal voor de meest

effectieve geluidsvermindering. De QC Earbuds zijn

verkrijgbaar in de kleuren Triple Black en Soapstone,

alsook in de twee gelimiteerde uitvoeringen Sandstone

en Stone Blue. Hun accu gaat tot wel 18 uur mee.

© Bruno Alder

18 contact


Office Life

Job sharing:

gedeeld werk

is heel werk.

Fulltime of parttime? De mogelijkheden zijn tegenwoordig

veelzijdiger dan ooit. Met nieuwe

modellen zoals het zogeheten job sharing kunnen

tijdelijke of langdurige werktijdconstructies

worden geïntegreerd waar zowel werkgevers

als werknemers van kunnen profiteren.

Bij job sharing wordt een fulltimefunctie inhoudelijk

en fysiek verdeeld over twee personen. Meestal

gaat het om een zeer intensieve functie met een heel

uitgebreid portfolio aan vaardigheden. In tegenstelling

tot klassieke parttimefuncties worden de taken in de

meeste gevallen gezamenlijk uitgevoerd.

Van pairing tot splitting.

Job sharing kan echter in verschillende vormen voorkomen.

Bij job pairing dragen twee personen tegelijkertijd

de verantwoordelijkheid voor alle taken van

een fulltimefunctie. En dan is er ook nog job splitting.

Hierbij wordt de functie exact opgedeeld. Elke partner

heeft nauwkeurig aan hem of haar toegewezen taken.

Top sharing is wanneer het werk van het leidinggevende

niveau binnen een team wordt uitgevoerd.

De klassieke verdeling van een 100-procent-functie

is 50/50 voor ieder van de beide werknemers. In de

praktijk zijn er echter ook andere vormen om het

werk te verdelen, zoals 40/60. De precieze verdeling

moet individueel worden aangepast aan de betreffende

situatie. Vaak wordt job sharing enkel tijdelijk

ingezet om een belangrijk project af te sluiten of om

een opvolger voor te bereiden op overname van een

functie. Belangrijk is het om hierbij vast te houden aan

precieze voorwaarden van het job sharing-model in de

arbeidsovereenkomst.

De voordelen voor de werkgever variëren van dubbele

kennis tot meer efficiëntie. Werknemers profiteren van

een flexibele tijdsindeling en van ervaringsuitwisseling

met de jobpartner. Het model is ook geschikt voor het

opnieuw integreren van ouders na het ouderschapsverlof.

Natuurlijk biedt job sharing niet alleen maar

voordelen, maar is er ook een grotere organisatie-inspanning

mee gemoeid. De communicatie tussen de

partners moet functioneren en daarom is het al bij

het kiezen van de teams belangrijk dat er harmonie en

sympathie heersen.

Ruimtevereisten voor job sharers.

Veel job sharers delen naast de taken ook de werkplek

met elkaar, of verrichten hun werk op hetzelfde

kantoor. Job splitters kunnen door het verdelen van

hun taken aan desk sharing doen en gebruikmaken

van een gezamenlijk bureau. Een voorwaarde hierbij

is dat beide partners aanwezigheidstijden overeen

zijn gekomen. Top sharers of job pairers hebben in

de kantoorruimte zones nodig voor communicatie

of samenwerking, aangezien ze hun werk en de

daarmee corresponderende beslissingen samen het

hoofd bieden. Slim benutte centrale zones, samenwerkingsgebieden

op teamkantoren, tijdelijke silent

rooms als toevluchtsoord voor ongestoord werken of

enkele creatieve ruimtes zijn bijzonder geschikt om

job sharing zo ongecompliceerd en efficiënt mogelijk

vorm te geven.

contact 19


Kantoren van over de hele wereld

Van ruïne tot

diamant.

© Sergey Melnikoff / Sberbank

13 jaar lang stond het kantoorpand als nooit voltooid gebouw in de financiële wijk van

Moskou. De Russische Sberbank nam de ruïne over en schiep daarin een brutaal-vrolijke

kantoorwereld. Het hart wordt gevormd voor een conferentiezaal die als een geslepen

diamant op 20 staalkabels in het atrium hangt. Gedurfd!

20 contact


© Sergey Melnikoff / Sberbank

Als kleurrijke tv‘s schuiven de polygonale uitkragingen

heen en weer op de koude, eenvoudige binnenplaats.

In de explosieve stalen boxen, zes stuks in totaal,

bevinden zich de interne vergaderruimtes van de afzonderlijke

afdelingen. ”In tegenstelling tot de anders

zo kille architectuur van het atrium hebben wij ervoor

gekozen om de vergaderruimtes te vullen met leven

en energie,” zegt Tanya Ruegg, Creative Director van

het planbureau Evolution Design in Zürich, ”en wel

niet alleen bij het meubilair, maar ook op de vloer, op

de muur en aan het plafond. Het zijn warme, knusse

openingen op het kruispunt tussen de intimiteit van

geconcentreerd werken en de blootgestelde zichtbare

kant van de openbaarheid.

Het hoofdkantoor van Sberbank, het grootste geldinstituut

van Rusland en Oost-Europa, bevindt zich

niet in een nieuwbouw zoals de hoofdkantoren van de

concurrentie, waarvan de meeste aan de andere kant

van de rivier zijn gevestigd in de futuristische wolkenkrabberwijk

Moscow City, maar in een onopvallend

gebouw dat al in 2007 werd opgericht, maar nooit

werd voltooid. Jarenlang stond het nieuw voltooide

gebouw daar op de Kutusowski Prospect aan de oever

van de Moskwa voordat Sberbank besloot om niet

voor nieuwbouw te kiezen en om hulpmiddel-technische

redenen de ruïne te saneren en te verbouwen tot

een hedendaags kantoorconcept.

”De structuur van het gebouw was er dus al,” zegt

Ruegg. ”Het was onze taak om binnen deze strenge

bestandsmatrix een zo open mogelijke, uitnodigende

kantoorwereld voor flexibel en op activiteit gebaseerd

werken te creëren.” Op de kantoorverdiepingen domineren

grijze vloerbedekking, crèmekleurige linoleumvloeren,

lichte, vriendelijke houtsoorten en ringvormige

plafondlampen. In deze zeer neutrale structuur zijn

allemaal kleurrijk gemeubileerde werkclusters, amorfe

glazen kisten met verschillende ornamenten op de

ruiten, alsook een wisselwerking van open spaces en

enigszins verschoven, met gedraaide paravents gescheiden

regeneratiezones te zien.

”Juist in het bankwezen vind je vaak neutrale, rustig

vormgegeven kantoren terug, maar ons idee was het

om in de ruimtes de vloeiende en flexibele ondernemingscultuur

af te beelden. Daarom zijn er in het hele

gebouw ook nauwelijks orthogonale ruimtes te vinden,

maar op de eerste plaats alleen gedraaide en driehoekige

of veelhoekige kamers. We wilden de kamers

© Sergey Melnikoff / Sberbank

contact 21


Kantoren van over de hele wereld

© Sergey Melnikoff / Sberbank

een zekere beweging meegeven.” Dat weerspiegelt

zich ook in de flexibele werkstations en in de over het

algemeen zeer veelzijdige bruikbare kantoorstructuur.

Elke verdieping heeft bovendien een eigen ontvangstruimte

en kan indien nodig worden losgekoppeld

van de rest van het gebouw en autonoom worden

gebruikt. Het onmiskenbare hart van het hele gebouw

is echter de centrale vergaderruimte voor twaalf tot

veertien personen. Als een gepolijste, geslepen diamant

van glas en roestvrij staal zweeft de waaghalzerige

constructie in het niets en wordt - samen met een

reusachtige spinnenweb - door in totaal 10 staalkabels

in de lucht gehouden. ”Een hangende ruimte van dit

formaat,” zegt Polina Voevodina, projectleider in het

verantwoordelijke partnerkantoor T+T Archotects in

Moskou, dat zich voornamelijk heeft ontfermd over

de technische realisatie vanuit de overheid, ”vind je in

Europa geen tweemaal.”

Achter de schijnbare lichtheid gaat een ingewikkelde

monitoring-techniek schuil: elke afzonderlijke staalkabel

is voorzien van een spanningssensor en wordt dag

en nacht bewaakt. Bij de minste geringste onregelmatigheid

wordt meteen een signaal naar de technische

centrale gestuurd. Groen detail aan de kantlijn: ook al

hielden de planners van Evolution Design en T+T Architects

zich bij de keuze van de producten en materialen

aan de strenge criteria van LEED en breeam, werd

het gebouw niet gecertificeerd. Tanya Ruegg: ”We

hadden er eerlijk gezegd geen tijd voor. We werkten op

topsnelheid. Van het ontwerp tot aan de overdracht

van de sleutel vergingen precies 20 maanden.”

Wojciech Czaja

© Sergey Melnikoff / Sberbank

22 contact


What’s on your desk?

02

01

10

05

04

03

09

07

06

08

What’s on your desk,

Manuelle Gautrand?

Boulevard de la Bastille, pal naast het Canal Saint-Martin, op slechts

een steenworp afstand van de Opéra Bastille. Precies hier heeft Manuelle

Gautrand, een van de bekendste architecten van Frankrijk, sinds

zo‘n 15 jaar haar kantoor. ”Ik ben dol op dit gebouw,” zegt de dame

met de eeuwige glimlach. ”Het is een eenvoudig, maar schitterend

industriegebouw uit de jaren 20 van de 20e eeuw, een industrieel skelet

van staalbeton met bakstenen muren en lange rijen ramen. En net als

vroeger huren hier tegenwoordig nog steeds enkele commerciële productiebedrijven

ruimte - drukkerijen, speelgoedfabrikanten en kleine

sieradenateliers, die hier zelfs eigen smeltovens hebben. En dan heb je

nog de creatievelingen: architectenbureaus, designstudio‘s, start-ups,

coworking spaces en business-broedmachines. Het is een goede, wilde

mix.” Manuelle Gautrands studio bevindt zich op de vierde verdieping

en omvat 300 vierkante meter. Al enkele keren heeft ze het bureau, dat

zij zelf gebruikt als experimentenlaboratorium van haar eigen architectuurtaal,

opnieuw vormgegeven en verbouwd. Haar eigen werkruimte,

die ze echter alleen voor vertrouwelijke gesprekken en zoom-vergaderingen

gebruikt, is door middel van glazen en multiplexwanden gescheiden

van de grote kantoorruimte van haar medewerkers. Dat past

bij de industriële charme van het hele gebouw, zegt ze. En het past ook

bij haar bedrijfsfilosofie van het ongecompliceerde, transparante en

egalitaire. Wij hebben een bezoekje gebracht aan de Parijse architecte

en haar vragen gesteld over de vormgeving van haar werkplek.

Wojciech Czaja

© Studio Gaudin Ramet

© Manuelle Gautrand Architecture

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Ik hou van die ruwe esthetiek en het warme gevoel van multiplex.

Het is een goedkoop en tegelijkertijd heel sensueel materiaal,

dat fantastisch past bij de industriële geest van de hier gebruikte

staalbetonskeletstructuur.

Een foto van ons refurbishment-project in de Gaité Lyrique in

Parijs, dat wij in 2011 hebben voltooid. Hier zie je een opvallende

roze ruimte met grote, mobiele zitsculpturen.

Ik kan zonder papier niet werken. En ook niet zonder een zekere

chaos. Soms bekijk ik oude conceptbrochures van jaren geleden

nog eens om te zien wat er van de plannen en concepten geworden

is en hoe een gebouw zich na voltooiing werkelijk verder heeft

ontwikkeld.

We werken veel met modellen, vooral van hout, gips en karton.

Sommige modellen bouw ik zelf om het project beter te leren

kennen.

Ik hou van planten. En vooral van cactussen! Vier jaar geleden

was ik voor het eerst op vakantie in Mexico en sindsdien heb ik

een passie voor cactussen. Bovendien hebben wij op kantoor een

reusachtige klimplant, die zich aan staalbetonnen balken, kabelkanalen

en akoestische panelen vastklampt en elk jaar verder groeit.

Mijn Eero-Saarinen-tafel: ik hou van marmer in alle vormen en

soorten. En de tafel is voor mij de perfecte symbiose tussen geometrie

en sensualiteit.

Daarbij passend heb ik witte Panton-stoelen.

Een handtas met Bambi? Waarom niet? Als architect breng je een

deel van je tijd door met dromen. Daar hoort ook bij dat je heel

diep van binnen kind mag blijven.

We hebben veel boeken en tijdschriften op kantoor. Op mijn eigen

werkplek liggen er voornamelijk kunstcatalogie, stadsinrichtingsboeken,

theoretische bladen over architectuur en uitgaves over

natuur, landschap en tuinvormgeving.

Dat is een 3D-kunstofmodel van een conceptstore met een radiaal,

circulair constructieraster, dat wij voor Caïro hebben ontworpen.

Het project is helaas niet gerealiseerd. Het dromen en niet bouwen

maken deel uit van mijn beroep.

contact 23


Office Life

Camping,

tuin en café.

Werken op afstand buiten

home office en kantoor.

© shutterstock

Werken op afstand, dus werken op welke plek dan ook, wordt vaak

gelijkgesteld aan home office. Terwijl er talloze plekken zijn die

geschikt zijn voor mobiel werken. We geven u enkele voorbeelden

buiten de kantoormainstream. Juist in de voorjaars- en zomermaanden

dwaalt de blik vaak verlangend van het bureau naar

buiten af. Op kantoor is er maar één troost: om na kantoortijd nog

een paar zonnestralen mee te pikken. Maar wat als je je werkplek

simpelweg naar buiten zou kunnen verplaatsen?

24 contact


Outdoor: de werkplek in

het groen.

Als kind al kreeg je te horen: ga lekker

buiten spelen! Tegenwoordig zitten we

echter tot wel negen uur lang dagelijks

in een kantoorruimte. Voor alle mensen die op afstand

werken is er de mogelijkheid om de werkplek tijdelijk

naar buiten te verplaatsen. Het slechte nieuws:

direct zonlicht is erg vervelend voor werken achter een

scherm. Zoek daarom een rustig plekje, bijvoorbeeld

een park of (openbare) tuin met voldoende schaduw,

zodat u ook ziet wat u op uw laptop aan het doen bent

en uw apparaat u vanwege oververhitting niet in de

steek laat.

Cruiseschip: met het

bureau op open zee.

Nu we het toch over mobiel

werken hebben: wat dacht u

van een cruise? De dagenlange tocht over zee biedt

veel omgevingsafwisseling - perfecte omstandigheden

om ontspannen en zonder afleiding te werken. Maar

let op: ook hier is er in een eigen cabine niet bijster

veel plek. Regel daarom absoluut vooraf waar op het

schip u uw bureau kunt inrichten. Ook de internetverbinding

zou een probleem kunnen opleveren.

O ja, wordt u snel zeeziek?

Koffiehuis: productief met

cappuccino en gebak.

Een koffiehuis is altijd al een inspirerende

plek geweest, waar al veel

schrijvers hun werk hebben verricht.

Reden genoeg om de laptop op te pakken en zich

onder het genot van koffie en gebak op het werk te

storten. Toegegeven, helemaal gemakkelijk is werken

op zo‘n remote space niet. Om in een koffiehuis te

kunnen werken, zijn enkele voorbereidingen nodig.

Ten eerste moet u de passende locatie voor de culinaire

werkervaring vinden. Daarbij moet u letten op internetverbinding,

stopcontacten, voldoende zitgelegenheid

en een laag geluidsniveau. Indien u van plan bent

uw tijdelijke werkplek langer te gebruiken, vergeet

dan ook niet om met tussenpozen van ongeveer een

uur iets kleins te bestellen - tenslotte moet de eigenaar

van de locatie er ook iets aan kunnen verdienen. Als

u uiteindelijk uw place to be heeft gevonden, vergeet

dan niet om naast sleutel en portemonnee ook een

laptopoplaadkabel, een koptelefoon en uw werkdocumenten

in te pakken.

Trein: de weg is het doel.

Bent u voor uw beroep veel onderweg en

vindt u het vervelend om urenlang niet

productief te kunnen zijn? Dan kan de

rit met de trein een oplossing zijn om

belangrijk werk tijdens de reis af te krijgen.

De meeste treinen hebben tegenwoordig wifi en

stopcontacten. Een zitplekreservering garandeert u

een mobiel bureau. Bovendien doet u ook iets goeds

voor het klimaat.

Camper: work and travel.

Wilt u elke dag een ander uitzicht

vanuit uw kantoor?

Dan is een tochtje in een camper

voor wat afwisseling tijdens de werkdag een heel goed

idee - mobiel werken in de waarste zin van het woord.

Wat in eerste instantie opwindend klinkt, vergt heel

wat planning. Om uw werk goed te kunnen uitvoeren,

heeft u in elk geval stabiel internet nodig. Reis daarom

niet op afgelegen plekken. Bovendien is de ruimte in

een camper beperkt, waardoor de werkplek smaller is

en het uitvoeren van de taken lastiger kan zijn.

Workation: op naar het zuiden.

Met de laptop onder de palmbomen. Deze

beelden kennen we allemaal. Het klinkt aanlokkelijk,

maar is slechts half zo romantisch

als wordt gesuggereerd. Dat beeldscherm en

felle zon geen vriendjes zijn, is al bekend. Daarom

zit u vast aan een workation binnen (wat ook aan de

vaak hoge temperaturen ligt). Na werktijd en in het

weekend kunt u echter vakantie vieren en van de zee

genieten. Daarvoor moet u niet té ver weg reizen,

want een mogelijk tijdsverschil maakt samenwerken

met collega‘s dan weer lastiger.

contact 25


Showroom

m.zone –

bouwstenen voor

het Nieuwe Werken.

Open units, centrale zones of ontspanningsoases:

om aan de eisen van moderne werkomstandigheden

te kunnen voldoen, heeft Wiesner-Hager met m.zone

flexibele bouwstenen voor New Work Offices gecreëerd.

Toekomstige kantoren bieden medewerkers gedifferentieerde,

afwisselende werkomgevingen, die

afhankelijk van de taken een ondersteunende sfeer

bieden. Starre kamerstructuren verdwijnen. De eisen

zijn sterker gericht op de werkzaamheden. ”Activity

Based Working” (ABW) is wat de klok slaat. Met

m.zone heeft Wiesner-Hager een volledig nieuw

inrichtingsconcept voor kantoren ontwikkeld, dat

perfect kan worden geïntegreerd in de organisatie

van flexibele ondernemingen. m.zone bestaat uit losse

elementen zoals paravents en vrijstaande en combinatiemeubels.

Vanuit deze modulaire meubels kunnen

nieuwe werkomgevingen worden gecreëerd - volledig

volgens de individuele voorstelling van de klant. De

toepassingsgebieden in de kantoorarchitectuur zijn al

wijd verspreid: m.zone is te vinden in open space-kantoren,

in centrale zones, crossways en lounges, alsook

in ontvangst- en wachtzones. m.zone ondersteunt

de filosofie van Activity Based Working. Waar werkt

men op het moment aan? Hoeveel ruimte is daarvoor

26 contact


nodig? En hoe ziet de beste plek voor deze werkzaamheden

eruit? In tegenstelling tot het klassieke desk sharing

ligt de nadruk bij ABW op de keuze van het betreffende

takenprofiel op de best passende werkplek. In moderne

kantoren staat vooral voor samenwerken steeds meer ruimte

ter beschikking. Het kantoor wordt meer en meer een

ontmoetingsplek. Nieuwe kamertypes zorgen ervoor dat

werkzaamheden ook buiten het klassieke bureau mogelijk

zijn. Open, maar klein gestructureerde coworking units zijn

geschikt voor team- en projectwerk, en ook voor creatieve

ideeënontwikkeling. Om deze keuze aan werkplekken

beschikbaar te stellen, biedt m.zone drie verschillende

categorieën aan bouwstenen voor het Nieuwe Werken:

work.

Voor geconcentreerd, tijdelijk werk, geïnspireerd

op een klassiek bureau, bieden de

work-bouwstenen - o.b.v. combinatie - meer

of minder afgeschermde afzonderlijke plekken

voor werken tussendoor.

meet.

Ruimtes voor samenwerking en communicatie:

variabel gekoppelde screens vormen de basis

voor flexibele (team-)vergaderingen, informele

gesprekken of workshops voor het creëren van

ideeën. Daarbij kan de meubilering - afhankelijk

van het gebruik - heel individueel worden

gekozen.

relax.

Rustzones en terugtrekeilandjes: uit

comfortabele zitmeubels en afschermende

screens ontstaat een ontspannen sfeer

voor pauzes, informele gesprekken en

menselijke communicatie tussendoor.

contact 27


Rethink your Office.

Zeven scenario’s voor de planning

van kantoorruimtes na corona.

Op de weg naar normaliteit in de arbeidswereld moeten niet alleen (tijdelijke) hindernissen op het

gebied van volksgezondheid worden overwonnen, maar moet er ook opnieuw worden nagedacht over

duurzaamheid bij de inrichting van het kantoor. Want hoewel wij ons momenteel vooral bezighouden

met maatregelen voor fysieke afstand op kantoor, zullen bedrijven ook na corona worden geconfronteerd

met veel veranderingen op de lange termijn. Hierbij zijn zeven scenario’s voor de kantoorwerkomgeving

van bijzonder belang.

Klik hier om onze

gedetailleerde

whitepaper te

downloaden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!