26.11.2021 Views

BAVL Jaarboek 2021-2022

JAARBOEK VOOR DE BOUW

JAARBOEK VOOR DE BOUW

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARBOEK VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK

JAARBOEK

VOOR DE BOUW

2021-2022


jaarboek voor de bouw


VOOR ÉLK

PROJECT

EEN OPLOSSING

DOEKZONWERING

ARCHITECTURALE ZONWERING

INTENSIEVE VENTILATIE

SCHUIF-EN VOUWPANELEN

We inspire at www.duco.eu


JAARBOEK

2021-2022

VOORWOORD

Woelige wateren

We hebben het hier in het verleden wel vaker benadrukt, maar ook ditmaal kunnen we het gebruikelijke cliché met recht en reden van

stal halen: wat een jaar hebben we alweer achter de rug! 2020 blijft uiteraard ‘hors catégorie’ vanwege de wereldwijde uitbraak van het

coronavirus, maar ook 2021 kwam behoorlijk pittig uit de hoek. Het begon nochtans goed. De orderboekjes waren aardig gevuld en de

vooruitzichten oogden voor het eerst sinds lang weer rooskleurig. De financiële beslommeringen leken grotendeels van de baan en het

aanwervingsbeleid zwengelde opnieuw aan. In het tweede en derde kwartaal piekte de Bouwbarometer van de Bouwunie zelfs naar een

score van 101 en meer – dat was al sinds het eerste kwartaal van 2019 geleden! Kortom: na een jaar vol kommer en kwel, met het eerste

kwartaal van 2020 als historisch dieptepunt, leek de Belgische bouwsector vol vertrouwen en optimisme uit het diepe dal te klimmen.

Toch dreigde er in de verte opnieuw onheil, want de naweeën van de coronacrisis staken steeds nadrukkelijker de kop op. 2021 moest de

annalen ingaan als het jaar van de grote relance, maar aan het eind van het verhaal moeten we vaststellen dat de COVID-19-perikelen – die dit

najaar een jammerlijke comeback maakten, ondanks een geslaagde vaccinatiecampagne in de eerste helft van 2021 – gedeeltelijk ingewisseld

zijn voor andere kopzorgen. Met name: hardnekkige leveringsproblemen en buitensporige prijsstijgingen. Heel wat bouwmaterialen raakten

niet tijdig op hun bestemming, waardoor het erg moeilijk was om projecten accuraat te plannen en te coördineren en de vooropgestelde

uitvoeringstermijnen te respecteren. Bovendien betaalden aannemers, leveranciers en fabrikanten plots veel meer voor essentiële grondstoffen

zoals hout, wat hen in een lastig parket bracht. Ze konden het prijsverschil immers niet of slechts gedeeltelijk doorrekenen aan hun klanten.

Het gevolg: de rendabiliteit van bouwbedrijven nam af en de resterende marges smolten als sneeuw voor de zon.

Qua werkvolume hebben onze aannemers daarentegen niet te klagen, al botsen ze in dat opzicht ironisch genoeg op een andere problematiek

die al veel langer sluimert: het tekort aan werkkrachten in de bouw. Het is al enkele jaren duidelijk dat de uitstroom in de sector veel massaler is

dan de instroom. Jonge, competente en gemotiveerde vaklui vinden, is een titanenwerk op zich geworden. Haast alle bouwbedrijven zijn naarstig

op zoek naar versterking, maar toch raakt het gros van de vacatures maar niet ingevuld. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat heel wat

specifieke bouwjobs hoog in de lijst met knelpuntberoepen staan. De Vlaamse Confederatie Bouw en consorten halen nochtans alles uit de kast

om het tij te keren en de sector opnieuw ‘sexy’ te maken – onder meer via verdienstelijke campagnes als #WERFZE. En ook de bouwbedrijven zelf

doen meer dan hun duit in het zakje door uitgebreide opleidingsformules en aantrekkelijke carrièremogelijkheden aan te bieden. Hopelijk brengt

het de nodige zoden aan de dijk, want met de projecten in het kader van de Europese Green Deal en de recent aangekondigde renovatieplicht

(vanaf 2023) in het vooruitzicht, lijkt de vraag naar kwalitatieve aannemers de komende jaren groter dan ooit te zullen worden.

Conclusie: 2021 was eens te meer een onvoorspelbaar jaar en ondanks de indamming van de coronapandemie bevindt de bouw zich nog

steeds in woelige wateren. Maar hoewel nog lang niet alle problemen van de baan zijn, toonde de sector als vanouds de nodige veerkracht.

Iedereen stak een tandje bij en veel ondernemingen gingen lustig door met investeren en innoveren. Dat dit wel degelijk zijn vruchten

afwerpt, blijkt uit deze fraaie publicatie. Architecten, studiebureaus, aannemers, leveranciers, fabrikanten …: allemaal zetten ze hun beste

beentje voor en doen ze trots hun verhaal in dit Jaarboek, dat traditiegetrouw etaleert wat onze bouwsector in zijn mars heeft. En dat is

nog steeds heel veel, kunnen we alvast verklappen …

Veel leesplezier,

Tim Janssens

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 5


jaarboek voor de bouw

2021-2022

COLOFON

Verschijnt 1 x per jaar en is

een jaarlijkse bijdrage van het

platform Bouwen aan Vlaanderen.

bouwenaanvlaanderen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

36 51

HORNICUB

Interieurspecialist zet sterk in op openbare sector 10

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIE

Tim Janssens, Wouter Polspoel, Jeroen Schreurs,

Frie Van der Planken, Els Jonckheere,

Joke Hofmans, Wouter Peeters

PROJECTMANAGEMENT

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Nicolas Piert

+32 50 36 81 70

n.piert@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

+32 50 36 81 70

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Sarah Dierick

Elke Kina

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of

volledigheid van de informatie. Zij aan-vaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.

SIGNBURO

Bewegwijzering met creatieve meerwaarde 14

ZUIDLAND LIJMWERKEN

“Kalkzandsteen is al jaren een circulair product” 19

BEDDELEEM

Specialist in totaalafwerking is eerste CO 2

-neutraal bouwbedrijf 21

2TEC2

Hybride en hightech Belgische vloerbekleding combineert design, akoestisch comfort en duurzaamheid 23

MD BETON

Gewelven met een unieke breedte van 2,40 meter 25

CEBEO

Groothandel in elektrotechniek maakt installateurs wegwijs in digitalisering 26

PRIVA BUILDING INTELLIGENCE

Performante sturingen garanderen optimaal binnenklimaat in Forum-gebouwen 30

DELMAR

Overnames maken plaatje compleet voor betonspeler 32

DUCO

Architecturale lamellen als fraaie eyecatchers 36

LINDNER WELSY BV/SRL

Toekomstgerichte technologieën en expertise voor maximale efficiëntie 39

TECNOSPACE

Kantoorspecialist geeft hoofdkwartier van interieurbedrijven eigentijdse totaalinrichting 40

DECOMO

Dé Belgische fabrikant van op maat gemaakt architectonisch beton 42

ASK ROMEIN

Polyvalente industriebouwer verruimt scope naar bruggenbouw 46

SCHÜCO

“Woon- en leefcomfort gaat veel verder dan barrièrevrijheid” 49

BOLCKMANS NV

Niet zomaar een prefabbouwer 51

STIJLBETON

State of the art productiehal voor architectonisch beton 52

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

“Ons streefdoel: de duurzame ambities in elk project zo hoog mogelijk krijgen” 56

TROAX

Gaaspanelen voor veilige opslag 59

GYPROC

Innovatieve bouwoplossingen ontdekken in een realistische omgeving 61


INHOUD

LIMEPARTS - DROOGHMANS

Meerdere gevelbekledingen, één aanspreekpunt 63

DENYS NV

Herbestemming van onroerend historisch patrimonium 65

ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

Voorliefde voor projecten met een breed maatschappelijk belang 66

CLIMAGROUP

Ambitieuze HVAC-groep zet nieuwe standaard in klimatisatiesector 69

2FUND

Beschoeiingsspecialist klaar voor Blue Deal dankzij nieuwe CSM-machine 70

JAARBOEK

VOOR DE BOUW

JANSEN THE BUILDING COMPANY

General contractor gespecialiseerd in binnenafwerking en speciale technieken 74

INTERALU

Nieuw klimaatplafond met high-end design 77

SOUDAL

Kempische wereldspeler blinkt uit in luchtdichtheid, brandveiligheid en ecologische thermische isolatie 78

WIENERBERGER

“Circulariteit gaat over meer dan het product alleen” 82

SIGN & FACADE

Spraakmakende gevels met een markante identiteit 86

EDIBO

Veertig jaar synoniem voor kwaliteit, knowhow en toekomstgerichtheid 91

Coverbeeld: VRT-gebouw, Brussel

Beeld: Jaspers-Eyers Architects

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be

RENSON

Gezond en comfortabel binnenklimaat boven in Ursulinenhof 93

NEDCON

If it can be done, consider it done 94

MBG

Duurzaamheid in brede zin van het woord 98

AFAS SOFTWARE

Eén totaalpakket, ontwikkeld voor de bouwsector 102

ARON

Archeologisch onderzoeksbureau ontzorgt bouwheren 104

R&M VAN DEN BOER

Wanneer aluminium schrijnwerk en glasgevels perfect moeten zijn 107

EQUANS

Technisch expert biedt klanten end-to-endoplossing aan 108

DDS+

Industriële kanker wordt kwalitatief wooncomplex 112

66

82

94


INHOUD

MORTI

Van fundering tot binnenafwerking: elke bouwdroom gerealiseerd 116

SCHINDLER

Een perfecte match met elk gebouw 118

WAGO

The backbone of a smart connected world 122

126

NOA TRAININGS

Op naar een echte veiligheidscultuur in bedrijven 125

JASPERS-EYERS ARCHITECTS

Het nieuwe VRT-gebouw: flexibel, verbindend en groen 126

VINCI ENERGIES

“We beheren en beheersen alle aspecten van de tertiaire sector” 130

DE MEEUW

Modulair bouwen: flexibel en duurzaam 132

132

NIKO

Maak toestellen slim met huisautomatisering 136

SILOC

Schilderwerken in iconische gebouwen 140

BOTEC

Ingenieursbureau voor bouw en techniek 142

NELISSEN STEENFABRIEKEN

Baksteenspecialist viert eeuwfeest met mooie apotheose 145

160

TK ELEVATOR

Liftenspecialist gaat versterkt en onafhankelijk toekomst tegemoet 146

ERCO LIGHTING

Human Centric Lighting koppelt lichtkwaliteit aan gezondheid en welzijn 150

REYNAERS ALUMINIUM

Futureproof aluminiumspecialist zet volop in op digitale innovatie 154

DCA

Piekfijne detaillering en maatvaste uitvoering voor kersvers internaatgebouw 156

KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM NV

RWA, daglichtoplossingen, natuurlijke ventilatie, brandbeveiliging en klimaattechniek 160

ENJOY CONCRETE

Architectonisch beton van topkwaliteit loont 162

SALTO SYSTEMS

Slimme sloten: van huisdeur tot kantoor 166

LANDMEETKUNDE & EXPERTISEBUREAU TEUGELS

“Topografisch meetwerk is een vak apart” 169

SEDS

CO 2

-neutraal wonen nu perfect mogelijk 171

NG ELEKTRO

Van vertrouwde elektricien naar solide kmo met groot groeipotentieel 173

CANALCO

Eén aanspreekpunt voor infrastructuurwerken 174

TROX BELGIUM

BREEAM-gecertificeerde luchtverdelingstechnologie 178


INHOUD

GROUP RDL-STROBBE

De synergie tussen parkeren en liften 181

KAMELEON SOLAR

Producent van zonnepanelen brengt schoonheid in techniek 182

HÄFELE

Internationale partner in het optimaal ontwerpen van woon- en werkruimtes 185

STABILOGICS

Logische stabiliteit 186

STEEN ELEKTRICITEIT

Kwalitatieve elektrische voorzieningen voor grootste chocolademagazijn ter wereld 191

VACAL BV

Slagboominstallaties en andere slimme oplossingen 193

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Solide partner voor een geslaagd funderingsproject 194

BELCOTEC

Samen bouwen aan een slimme toekomst 198

COSENTINO BELGIUM

Paradepaardjes van Spaans steenverwerkingsbedrijf maken furore 200

LEONARDO FIX

Specialist in bevestigingstechnieken voor gevelbouw is klaar voor nieuwe brandwetgeving 204

BRACHOT

Natuursteenspecialist zet Europese materialen in de kijker 206

FRANZ SCHNEIDER BRAKEL GMB + CO KG

140 jaar streven naar perfectie 210

CDM STRAVITEC

Zwevend vloersysteem biedt oplossing voor luidruchtige fitnesscentra 213

185

SYMONS

Metalen deuromlijstingen voor kwalitatieve toepassingen 215

SECO BELGIUM

Kwaliteit en risicobeheersing bij bouwprojecten, innovatie met vertrouwen 217

BE-CERT

BE-CERT zet grote stappen op het vlak van digitalisering, circulariteit en kwaliteit 218

CONSTRUSOFT

Implementatie cloudplatform biedt 2D- en 3D-modellen in real time 222

206

ABICON

Meer dan 35 jaar knowhow, expertise en dienstverlening 224

REPPEL B.V. BOUWSPECIALITEITEN

IJzersterke vloeren 227

BEHECON

Nieuw sportcomplex bereikt hoog financieel-technisch rendement 228

GFP

Brandwerend schrijnwerk met oog voor esthetiek 230

222


HORNICUB

Dirk Destrooper: “We willen iedereen kunnen bedienen voor grote series in uitgebreide projecten, maar ze aanvullend ook ondersteunen bij kleinere projecten,

zoals specifiek maatwerk.” (Beeld: Dennis De Smet)

INTERIEURSPECIALIST ZET STERK IN

OP OPENBARE SECTOR

De Brugse interieurspecialist Hornicub is al lang een beproefde partner van aannemers in grote projecten. Het bedrijf richtte zich initieel voornamelijk

op de standaardkeukens en doe-het-zelfmarkt, maar zaakvoerder Dirk Destrooper sloeg in 1997 een nieuwe weg in. De goede, zo blijkt.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Hornicub

Hornicub is geëvolueerd van een uitvoerend bedrijf

voor architecten, bekende retailmerken en particuliere

interieurprojecten naar een partner voor

de grotere bouwaannemers. Het Brugse bedrijf is

gespecialiseerd in de productie van grote reeksen

maatmeubilair voor sociale woningen, woonzorgcentra

en scholen. “Vroeger zaten we in de Brugse

binnenstad, een commercieel interessante plaats

voor privéprojecten”, zegt Destrooper. “Met de

verhuis naar een terrein buiten de stad aan de

Gotevlietstraat zijn we duidelijk een andere richting

ingeslagen. Daar konden we ons echt toeleggen op

de grotere aannemers die meedoen aan openbare

aanbestedingen. Sindsdien zijn we als bedrijf

ook enorm gegroeid. En er komen nog altijd

erg veel projecten onze richting uit. We zijn bijna

voortdurend op zoek naar nieuwe werkkrachten,

maar vinden ze moeilijk.”

UITGEBREIDE PROJECTEN ÉN

SPECIFIEK MAATWERK

Die projecten vloeien voort uit samenwerkingen

met bijna alle grote bouwbedrijven die meedoen

aan sleutel-op-de-deuraanbestedingen. Daarnaast

biedt de Brugse interieurspecialist specifiek maatwerk

aan, zoals een bar of een receptiemeubel in

een woonzorgcentrum. “We willen iedereen kunnen

bedienen voor grote series in uitgebreide projecten,

10 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


HORNICUB

“Wij staan in voor de allesomvattende

realisatie van elk denkbaar interieurproject”

maar ze aanvullend ook ondersteunen bij kleinere

projecten, zoals specifiek maatwerk. Zo kunnen we

onze klanten een totaalpakket aanbieden, wat ze

erg appreciëren”, zegt Destrooper.

BRUG TUSSEN CREATIVITEIT

EN KWALITEIT

Er zijn nog elementen die aannemers voor Hornicub

doen kiezen. Het bedrijf biedt opdrachtgevers één

centraal aanspreekpunt voor de gecoördineerde

uitvoering van alle projecten, ongeacht de omvang

en de stijlrichting. Hornicub slaat zo de brug tussen

de creativiteit van het ontwerp en de kwaliteit van de

realisatie. Destrooper: “Wij staan in voor de allesomvattende

realisatie van elk denkbaar interieurproject

en beschikken over alle vereiste bouw- en technische

specialiteiten, inclusief omkaderende services die

aan bod kunnen komen bij de uitvoering.”

Zo beantwoorden de werknemers van Hornicub

alle vragen rond aanbestedingen, zodat aannemers

vlot kunnen meedingen naar interessante projecten.

“En dan is er een grote kans dat ze nog eens terugkeren

voor de effectieve uitvoering. Omdat we met

zo veel partners samenwerken, halen we ook een

significant deel van die aanbestedingen binnen”,

vertelt Destrooper.

PANDEMIE

Zoals veel andere bedrijven voelde Hornicub de

pandemie de laatste twee jaar fel. “Niet zozeer in

het begin”, zegt Destrooper, “maar mettertijd lagen

steeds meer werven stil, waardoor ook wij niet

verder konden werken. Wat meer is: ze startten ook

allemaal samen terug op, wat het niet makkelijk

maakte om alles te combineren.” In de nasleep

van de pandemie zijn ook de grondstofprijzen sterk

de hoogte in gegaan. Die kon Hornicub niet meer

doorrekenen, omdat alles al vastlag in contracten.

Zo had het uitstel van sommige projecten wel

een negatieve invloed. Destrooper: “Voor ongeveer

70 % konden we ons indekken door grote voorraden

aan te leggen, maar die geraken natuurlijk

ook uitgeput.”

Eens die economische effecten uitgespeeld zijn,

denkt Hornicub aan investeren. Vooral dan in

de automatisering van het productieproces. “Zo

kunnen we op termijn nog meer klanten bedienen

en de toekomst van het bedrijf verder verzekeren”,

sluit Destrooper af. ❚

HORNICUB

De Brugse interieurspecialist biedt specifiek maatwerk aan, zoals een keuken, een bar of een receptiemeubel

in een woonzorgcentrum.

Gotevlietstraat 30

8000 Brugge

T +32 50 31 11 11

E info@hornicub.be

W www.hornicub.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 11


H RNICUB

TOTAAL INRICHTING

Keukens Badkamers Maatwerk

Hornicub is reeds meer dan 30 jaar een vaste waarde.

Het bedrijf richtte zich initieel voornamelijk naar de

standaardkeukens. De overname in 1997 door Dirk

Destrooper betekende echter een ommezwaai: naast

de standaardkeukens mocht ook het maatwerk niet

ontbreken.

Vanuit onze eigen productie in Brugge staan we garant

voor kwaliteit en flexibiliteit. Wij doen zowel sociale

woningen, scholen, RVT, … Vandaag is het bedrijf gericht

op de totale inrichting voor privé, overheid als bedrijven.

Wij komen daarom graag langs om onze

samenwerkingsmogelijkheden verder toe te lichten.

Hornicub Gotevlietstraat 30 - 8000 Brugge

T. 050 31 11 11 F. 050 32 11 27 Email info@hornicub.be


www.hornicub.be


SIGNBURO

Signburo nam in het Van der Valk Hotel in Gent de volledige binnenbewegwijzering voor zijn rekening.

BEWEGWIJZERING

MET CREATIEVE MEERWAARDE

Nood aan ervaring, expertise en een creatieve en kwalitatieve oplossing op het vlak van signalisatie? Dan ben je bij Signburo aan het juiste adres!

Deze Hasseltse specialist spitst zich al jaren toe op wayfinding, architecturale bewegwijzering en visuele communicatie, wat resulteerde in een

referentielijst die al even mooi als indrukwekkend is. “Vooral met complexe, uitdagende realisaties die een stuk verder gaan dan de gebruikelijke

standaardoplossingen maken we een wezenlijk verschil”, benadrukt zaakvoerder Johan Lambrechts.

Tekst Tim Janssens | Beeld Signburo, Karen Devriese

Signburo is een begrip in de Healthcare- en Corporate-sector. De onderneming

wordt dan ook vaak geconsulteerd voor de optimalisatie van de wayfinding en

de installatie van architecturale bewegwijzering in zorg- en bedrijfsgebouwen.

Daarnaast voert Signburo ook geregeld signalisatieprojecten uit in scholen,

residentiële complexen, openbare gebouwen enzovoort. Johan Lambrechts:

“Klanten kloppen al jaren bij ons aan om twee hoofdredenen: ofwel hebben

ze een wayfindingprobleem en lopen ze dus hopeloos verloren, ofwel dromen

ze van esthetische, originele en kwalitatieve bewegwijzering. Niet zomaar de

dertien-in-een-dozijnoplossingen die je overal ziet, maar een creatief signalisatieconcept

op maat, waarbij we conform het ‘less is more’-principe – lees: de juiste

info op de juiste plaats – op zoek gaan naar een ideaal evenwicht tussen

wayshowing en branded communication.”

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN LEGIO

Een kwalitatieve bewegwijzering is allerminst een overbodige luxe, weet Johan

Lambrechts uit ervaring. “Ze zorgt ervoor dat iedereen vlot zijn weg vindt, laat

een professionele en betrouwbare indruk na, verlaagt de onderhoudskosten,

verhoogt de productiviteit van werknemers … Om alles tot in detail op punt te

kunnen stellen, voeren we eerst een wayfindingstudie uit. Daarbij gaan we op

zoek naar de beste manier om mensen van punt A naar punt B te verwijzen,

rekening houdend met de manier waarop ze in een vreemde omgeving

navigeren en architectuur ervaren, de wensen, eisen en/of restricties van de

klant, de aard van de organisatie, de structuur van het gebouw, de gebruikerstypes

enzovoort. Nadien nemen we ook de grafische vormgeving onder de loep.

De mogelijkheden zijn legio: klassieke signalisatiebordjes, print op diverse

14 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SIGNBURO

ondergronden, iconografie, 3D-elementen ... Vooral met complexe, uitdagende

realisaties die een stuk verder gaan dan de gebruikelijke standaardoplossingen

maken we een wezenlijk verschil. Dat bewijzen volgende recente referenties.”

VAN DER VALK HOTEL, GENT

Signburo nam hier de volledige binnenbewegwijzering voor zijn rekening:

van de standaard veiligheidssignalisatie tot het grote logo op de gebogen

wand aan de receptie, prints op doeken in de vergaderzalen (ter illustratie van

de naam van de zaal), richtingsaanduidingen, reliëfletters ... “De algemene

bewegwijzering oogt er erg fraai doordat we gespeeld hebben met een printwatermerk,

toon op toon”, aldus Johan Lambrechts.

BASISSCHOOL PICPUSSEN, TONGEREN

Voor basisschool Picpussen ontwierp Signburo een leuke, speelse bewegwijzering

op maat van de gebruikers. De signalisatie-elementen doen denken

aan typische krijtborden.

SBB ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

Deze groep met kantoren in heel België friste onlangs zijn huisstijl op.

“Wij hebben voor hen een volledig handboek gemaakt dat alle mogelijke

bewegwijzeringselementen omvat, in lijn met de nieuwe huisstijl”, licht

Johan Lambrechts toe. “Dit gaat van discretiefolies op glas en standaardbewegwijzering

over custom folderhouders tot lichtreclames en totems.” ❚

TRADE MART BRUSSELS, BRUSSEL

In een van de grootste retailomgevingen van België stelde Signburo de

wayfinding op punt. “We hebben het bestaande concept bijgestuurd en een

nieuwe look-and-feel bepaald voor de bewegwijzering. Deze laatste wordt

nu in fases geïmplementeerd”, legt Johan Lambrechts uit.

SIGNBURO

Kempische Kaai 71/0.1

3500 Hasselt

T +32 11 42 44 84

E info@signburo.be

W www.signburo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 15


Europalaan 39 - 3900 Pelt - T 011/64.75.68 - info@metalprojects.be - www.metalprojects.be

Project: Saint - Michel - Brussel

Architect: B2AI Human Centered Architecture


Zuidland Lijmwerken BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM Oud-Gastel, Nederland

info@zuidlandlijmwerken.be

www.zuidlandlijmwerken.be


ZUIDLAND LIJMWERKEN

“Kalkzandsteen is al jaren

een circulair product”

Circulariteit is hét modewoord in de hedendaagse bouwsector. Alle betrokken actoren – van fabrikanten tot uitvoerders – leveren

inspanningen om het gebruik van primaire grondstoffen en de afvalproductie fors terug te dringen. Zo ook Zuidland Lijmwerken, dat zich

als gespecialiseerd verlijmer van kalkzandsteen in een bevoorrechte positie bevindt. “Dankzij zijn intrinsieke kwaliteiten is kalkzandsteen

namelijk uiterst geschikt voor recycling, hergebruik en circulair bouwen”, weet directeur Alexander Naenen.

Tekst Tim Janssens | Beeld Zuidland Lijmwerken

Kalkzandsteen is een futureproof product en Zuidland Lijmwerken is klaar om

die rooskleurige toekomst mee vorm te geven.

“Een surplus aan bouwkwaliteit en kennis van kalkzandsteen zijn

onze stokpaardjes”, zegt directeur Alexander Naenen.

“De circulaire gedachte is

al een tijdje ingeburgerd

in onze branche”

“Het is al lang bekend dat kalkzandsteen na vermaling herbruikbaar is in

nieuwe toepassingen. De circulaire gedachte is in onze branche dus al een

tijdje ingeburgerd”, zegt Alexander Naenen. “Het hergebruikspercentage kan

natuurlijk wel nog de hoogte in en er is extra finetuning nodig in de fabrieken

om het volledige circulaire potentieel te benutten, maar die stap is niet al

te groot meer. Daarnaast trachten ook wij onze ecologische footprint verder

te reduceren. Zo werken we al jarenlang met elektrische machines, pleiten

we bij fabrikanten voor minder plasticverpakkingen en schakelen we binnenkort

over naar het gebruik van biologisch afbreekbare wiggen. Het zijn maar

enkele voorbeelden van kleine evoluties die op de achtergrond plaatsvinden,

maar die op termijn allemaal samen een wezenlijk verschil zullen maken in

het licht van duurzame ontwikkeling en de langverwachte bouwshift.”

GEEN CORONA-EFFECT

Het mag duidelijk zijn: kalkzandsteen is een futureproof product en Zuidland

Lijmwerken is klaar om die rooskleurige toekomst mee vorm te geven. “Vorig

jaar hebben we in de lente een kleine terugval gekend vanwege de coronacrisis,

maar dit jaar hebben we onze activiteiten opnieuw fors zien toenemen. We

plukken vooral de vruchten van onze lokale verankering. We stellen vast dat nog

meer aannemers bij ons komen aankloppen en dat ze steeds minder geneigd

zijn om goedkopere arbeidskrachten in te schakelen. Dit vertaalt zich uiteraard

ook in een surplus aan onze bouwkwaliteit en kennis van kalkzandsteen, want

dat is nu eenmaal ons stokpaardje. Onze klanten kunnen in ieder geval op

hun twee oren slapen, want ook de komende jaren blijven we doorgaan op de

ingeslagen weg en blijven we investeren in onze mensen en machines!” ❚

ZUIDLAND LIJMWERKEN

Noordhoeksestraat 7

4751 TM Oud Gastel (Nederland)

T +31 6 41 21 00 27

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 19


Eerste Belgisch

CO2-Neutral ®

bouwbedrijf!

Meer info

Totaalafwerking

Wanden

Plafonds

Deuren

Meubilair

CIRCULAIR

Uw partner in totaalafwerking


BEDDELEEM

SPECIALIST IN TOTAALAFWERKING IS

EERSTE CO 2

-NEUTRAAL BOUWBEDRIJF

CO₂-neutraal zijn: het is een lange weg voor veel bedrijven. Maar niet voor Beddeleem, want zij zijn het eerste Belgische bouwbedrijf dat het

CO₂-neutraalcertificaat behaalt. De ambitie stopt daar echter niet, want het bedrijf gaat zelfs voor klimaatpositief. Beddeleem is gespecialiseerd

in de totaalafwerking van binnenruimtes in combinatie met het ontwerpen, produceren en plaatsen van systeemwanden, klimaatplafonds,

deursystemen en projectmeubilair. Gedurende deze processen slagen ze er ook nog eens in tal van circulaire inspanningen te leveren.

Tekst Stef Pennemans | Beeld LENZER, Go Forest

“Via Go Forest zijn we gestart met het compenseren

van het gebruik van bamboe bij de productie

van onze JB WOOD BAMBOO-wanden”,

zegt Koen De Block.

de hoofdzetel van PWC in Diegem voor elke vierkante

meter geproduceerde wand een bamboe

aangeplant in het Amazoneregenwoud in Peru.”

Beddeleem is het eerste Belgische bouwbedrijf dat het CO 2

-neutraalcertificaat behaalt.

Beddeleem is het eerste Belgische bouwbedrijf

dat het CO 2

-neutraalcertificaat behaalt. Het CO 2

-

Neutral®-label garandeert dat het bedrijf zijn

klimaatimpact berekent, verlaagt en compenseert.

“Dit label kan enkel verkregen worden dankzij

echte klimaatinspanningen. Het is dus ongevoelig

voor greenwashingpraktijken. We willen onze CO 2

-

voetafdruk neutraliseren, niet doorschuiven naar

toekomstige generaties”, zegt Jochen Daneels,

commercieel directeur van Beddeleem.

MILIEU-INSPANNINGEN

Sinds 2011 hanteert Beddeleem het ISO14001-

milieuzorgsysteem. Aan de hand van dat systeem

probeert het bedrijf de milieu-impact van zijn activiteiten,

producten en diensten tot een minimum

te beperken. “Dit via efficiënt gebruik van grondstoffen,

hulpstoffen en energie in onze productieprocessen,

gebruik van gerecycleerd aluminium,

optimaal gebruik van PEFC- en FSC-gecertificeerd

hout …”, somt Koen De Block op, co-CEO van

Beddeleem. Daarnaast levert het bedrijf talloze

duurzame inspanningen om eigen producten en

afval op een milieuvriendelijke manier te verwerken.

Zo ontwikkelde het een gamma van

Cradle to Cradle-gecertificeerde producten.

Beddeleem gaat verder dan klimaatneutraliteit.

Door meer terug te geven dan uit te stoten,

ambieert het klimaatpositiviteit. “Via Go Forest

zijn we gestart met het compenseren van het

gebruik van bamboe bij de productie van onze

JB WOOD BAMBOO-wanden. Zo hebben we voor

FOCUS OP CIRCULARITEIT

De systeemwanden van Beddeleem getuigen van

de ruime focus op circulariteit. De eenvoudige

opbouw van de wanden zorgt voor een makkelijke

montage en demontage. Na demontage worden

herbruikbare onderdelen gestockeerd en vervolgens

gerecupereerd bij nieuwe inrichtingen.

Maar circulariteit begint vaak al bij het ontwerp

en de productie. Daardoor wordt de levensduur

van het product verlengd. Belangrijke criteria zijn

materiaalgebruik, de mate van aanpasbaarheid en

het proces. Het bedrijf streeft ernaar om gedurende

de levenscyclus van zijn producten geen afval te

genereren. Meer nog, door hun maximale herbruikbaarheid

hebben de Beddeleem-toepassingen zelfs

meerdere levens. ❚

BEDDELEEM

Venecoweg 14a

9810 Nazareth

T +32 9 221 89 21

E info@beddeleem.be

W www.beddeleem.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 21


Collectie: Marble

Referentie: Portoro

Geweven vinyl

vloerbekleding

Uw ideale keuze voor kantoren, horeca, retail, musea,

bioscopen, bibliotheken & fitness centra.

Bij 2tec2, geloven we dat elke ruimte zowel comfortabel

als mooi moet zijn. Onze functionele vloerbekleding

combineert de duurzaamheid en reinigbaarheid van

harde vloeren met de look & feel van tapijt. Elke

collectie is vervaardigd van onze duurzame materialen,

die hitte- en waterbestendigheid en een lange

levensduur garanderen.

GENIET VAN DE STILTE

Onze geweven vinyl vloerbekleding is verkrijgbaar op

rol, in tegels of in speciale vormen en wordt standaard

geleverd met onze Acoustic Comfort Backing. Deze

onderlaag gemaakt van gerecycleerd vilt absorbeert

het geluid van voetstappen tot een onmerkbare ruis en

vermindert geluid met 70%.

2TEC2.COM


2TEC2

Het aanbod aan vormen, kleuren en patronen resulteert in een haast

ongelimiteerd aantal combinaties.

Hybride en hightech Belgische

vloerbekleding combineert design,

akoestisch comfort en duurzaamheid

2tec2 is de specialist in vloerbedekking in geweven vinyl. Het Belgische familiebedrijf combineert de looks van textiel met de troeven van een

innovatieve, onderhoudsvriendelijke en akoestische vloer die slijtvast is. Een optimale keuze voor commerciële ruimtes.

Tekst en beeld 2tec2

2tec2 combineert de elegantie van kamerbreed tapijt met het gebruiksgemak

van tegels, gemakkelijk te plaatsen en te vervangen indien nodig.

“Wij schaven onze productieprocessen voortdurend bij om

kwalitatieve en milieuvriendelijke vloerbedekkingen aan te bieden”

Sinds zijn oprichting heeft de specialist in hybride vloeren zich toegespitst op

vloerbedekking van hightech geweven vinyl. Dit uiterst robuuste materiaal

wordt verkozen door architecten, decorateurs en inrichters. Het aanbod aan

vormen, kleuren en patronen resulteert in een haast ongelimiteerd aantal

combinaties. “Voortgedreven door onze passie combineren we uitmuntendheid

met innovatie om vloeren met een zorgvuldig design te produceren met

behulp van hoogkwalitatief materiaal.” Het is dat idee dat centraal staat in

het ondernemende familiebedrijf.

UNIEKE SAMENSTELLING EN INNOVATIEVE MATERIALEN

Het team, dat bestaat uit designers, ingenieurs, kunstenaars en commerciële

experts, stelt met trots een collectie geweven vinylvloeren met onzichtbare

voegen voor. Het resultaat van passie, vindingrijkheid en Belgische knowhow:

“Wij schaven onze productieprocessen voortdurend bij om kwalitatieve en

milieuvriendelijke vloerbedekkingen aan te bieden. Bovendien staan wij

bekend om onze snelle, hoogstaande wereldwijde service.” 2tec2 combineert

de elegantie van kamerbreed tapijt met het gebruiksgemak van tegels, gemakkelijk

te plaatsen en te vervangen indien nodig. 2tec2-tegels worden ontwikkeld

voor een intensief en langdurig gebruik, met dank aan de innovatieve materialen

die worden gebruikt: glasvezel en vinyl. De unieke samenstelling zorgt

voor een superieure kwaliteit. De resistente, ondoordringbare en vlekkenwerende

tegel beantwoordt aan de strengste Europese kwaliteitscriteria en is

geschikt voor intens gebruik: duurzaam, hygiënisch en gemakkelijk in onderhoud,

gecombineerd met de verfijndheid van een geweven product en versterkt

met de akoestische Comfort Backing-technologie. De akoestische onderlaag

absorbeert het geluid van voetstappen en zet ze om in een onhoorbaar geruis,

met een geluidsvermindering van 70 %. 2tec2 is pionier op het vlak van akoestische

geweven vinylvloeren.

Alle 2tec2-producten kunnen uitgetest worden in een gloednieuwe 3Dsimulator

op www.2tec2.com. Wie van plan is om binnenkort een kantoorruimte

op te frissen, kan gratis stalen aanvragen via de website. ❚

2TEC2

Aelbekesteenweg 284

7700 Moeskroen

T +32 56 854 747

E gudrun@2tec2.com

W www.2tec2.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 23


VOORGESPANNEN

WELFSELS

VAN 2.40 M BREED

EXCLUSIEF

BIJ

EEN HAR(D) VOOR BETON

www.mdbeton.be


MD BETON

GEWELVEN MET EEN UNIEKE BREEDTE

VAN 2,40 METER

De vraag naar voorgespannen gewelven blijft toenemen, terwijl werven steeds sneller opgeleverd moeten worden. Om aan dit marktgegeven

te beantwoorden, introduceerde het innovatieve, toonaangevende bedrijf MD Beton voorgespannen gewelven in de unieke en exclusieve

breedte van 2,40 meter.

Tekst Wouter Peeters | Beeld MD Beton

MD Beton is de enige producent in de Benelux

die voorgespannen gewelven in de breedte

van 2,40 meter kan fabriceren.

Zoals verwacht sloeg het vooruitstrevende product

meteen aan, ook door het feit dat werven in

toenemende mate behoefte hebben aan grotere

prefabelementen. MD Beton is de enige producent

in de Benelux die voorgespannen gewelven

in de breedte van 2,40 meter kan fabriceren,

terwijl ook in andere Europese landen de vraag

naar dergelijke gewelven steeds sterker toeneemt.

Naast de reeds vermelde voordelen laten ze immers

ook toe om beduidend sneller te werken.

MD Beton is een dynamisch familiebedrijf met

meer dan dertig jaar expertise en met de productie

van voorgespannen wandelementen in beton

voor de agrarische en industriële sector als corebusiness.

Dankzij hun superieure kwaliteit zijn

de geproduceerde wandpanelen geschikt voor

elk prefabproject.

HOOGSTAANDE KWALITEIT

Naast de fabricage van uitmuntende betonproducten

draagt ook de zin voor hoogstaande

kwaliteit op het vlak van dienstverlening bij tot

de uitstekende reputatie van MD Beton. Dankzij

een coherente bedrijfsvisie en -filosofie is deze

De productie van voorgespannen welfsels laat al diktes tot 40 centimeter en lengtes tot 16 meter toe.

“Onze betonproducten zijn net dat tikkeltje

beter, preciezer en gladder afgewerkt”

onderneming sinds vele jaren Belgisch marktleider

in voorgespannen wanden. Maar ook op

het vlak van welfsels bekleedt MD Beton een

benijdenswaardige positie. De vele klanten waarderen

MD Beton omdat de welfsels, net als de

andere betonproducten, net dat tikkeltje beter,

preciezer en gladder afgewerkt zijn dan de producten

van concullegafirma’s.

MD Beton denkt bovendien proactief mee met

zijn klanten en gaat steevast mee op zoek naar

oplossingen die perfect aan de bestaande behoeften

voldoen en waarmee snel op de bal kan

worden gespeeld. Zo laat de productie van voorgespannen

welfsels al diktes tot 40 centimeter

en lengtes tot 16 meter toe. De huidige site van

MD Beton in Moeskroen beslaat circa 4,5 hectare,

waarvan 1 hectare bebouwd is. Momenteel wordt

hard gewerkt aan een uitbreiding van de productiecapaciteit

om te kunnen voldoen aan de sterk

stijgende vraag naar brede welfsels. ❚

MD BETON

Rue du Plavitout 172B

7700 Moeskroen

T +32 56 34 59 35

E info@mdbeton.be

W www.mdbeton.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 25


CEBEO

Dankzij energiemanagementsystemen kunnen we het energieverbruik van onze woningen veel beter monitoren.

GROOTHANDEL IN ELEKTROTECHNIEK

MAAKT INSTALLATEURS WEGWIJS IN DIGITALISERING

De maatschappij evolueert voortdurend. De jongste jaren gaat die verandering, onder meer dankzij de digitalisering, in sneltreinvaart.

Die trend wordt ook op de energiemarkt alsmaar duidelijker zichtbaar. Zo is de uitrol van de digitale meter een nieuwe stap in de richting

van een slimmer en groener energieverbruik, waarbij ook zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen sterker op de voorgrond treden.

Installateurs hebben in dat opzicht eveneens een prominente rol te spelen. Cebeo helpt hen via roadshows, opleidingen en documentatiemateriaal

om ook in de toekomst een gerespecteerde partner op de residentiële markt te blijven.

Tekst en beeld Cebeo

Langzaam maar zeker nemen we afscheid van fossiele en nucleaire brandstoffen.

Hun voorraad raakt stilaan uitgeput en bovendien zijn ze nefast voor de

CO 2

-uitstoot. De evolutie naar hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen

is definitief ingezet. “We baseren ons voor de opwekking van energie steeds

meer op zon, wind, water en lucht”, vertelt Hilde Vandenberghe, businessmanager

bij Cebeo. “Via die natuurlijke bronnen kunnen we volop groene

stroom opwekken. Elektriciteit wordt onmiskenbaar dé ‘brandstof’ van de

toekomst. Ontelbare toestellen worden intussen al elektrisch aangedreven en

dat aantal zal op termijn alleen maar toenemen.”

DEFINITIEVE UITROL

De voortschrijdende digitalisering biedt het grote voordeel dat we het opwekken

en verbruiken van energie steeds beter kunnen meten en opvolgen.

“Digitalisering levert een schat aan data op. Die gegevens zijn van essentieel

belang om evoluties te kunnen inschatten en op basis daarvan bij te sturen.

De digitale meter, die sinds tien jaar bestaat, biedt dan ook de mogelijkheid

om een enorme stap voorwaarts te zetten. Nadat deze meter de voorbije

jaren mondjesmaat werd getest, is de definitieve uitrol ervan sinds 2019 in

een stroomversnelling terechtgekomen. Waar energiesturing vroeger vooral

een kwestie was van kleppen in meerdere of mindere mate sluiten, krijgt de

consument nu veel sneller én vlotter inzicht in zijn energieverbruik. Dankzij

de connectie tussen de digitale meter en zonnepanelen wordt het mogelijk

om de opbrengst van zonne-energie te sturen naar de applicaties die op

dat moment elektriciteit nodig hebben. Daarnaast kan je die energie ook

gebruiken voor het opwarmen van sanitair warm water of opslaan in een

batterij”, aldus Hilde Vandenberghe.

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


CEBEO

“Wie erin slaagt om zowel

elektrische bekabeling als

programmeringstechnieken

aan te bieden, zal bij de

eindklant een streepje

voor hebben”

ENERGIEMANAGEMENT

De data van die monitoring vormen na verloop van tijd de ideale basis om met

een energiemanagementsysteem (kortweg EMS) te werken. Dankzij zo’n systeem

kunnen eigenaars van zonnepanelen bijvoorbeeld de verbruikspiek plannen

op momenten van een productiepiek, namelijk door op dergelijke tijdstippen

meer toestellen in te schakelen. Ook wie niet over een PV-installatie beschikt,

kan dankzij een duidelijk overzicht van de energieconsumptie het verbruik

gelijkmatiger verdelen, pieken uitvlakken en zo besparen op de energiefactuur.

Voor installateurs biedt deze evolutie de kans om een nog grotere meerwaarde

te vormen voor klanten. “Door de energietransitie en de digitalisering komen

de expertises van elektro- en HVAC-installateur dichter bij elkaar te liggen”,

verklaart Michèle De Brabandere, Market Segment Manager bij Cebeo. “Wie

erin slaagt om zowel elektrische bekabeling als programmeringstechnieken

aan te bieden, zal bij de eindklant een streepje voor hebben. Je hoeft die kennis

daarom niet noodzakelijk zelf te vergaren: ook partnerships of een ecosysteem

met andere installateurs zijn een mogelijkheid.”

ROADSHOW

In de toekomst zullen opleidingen in het onderwijs ongetwijfeld rekening houden

met de digitalisering van de energiemarkt. Als Cebeo-klant hoef je daar niet op

Michèle De Brabandere, Market Segment Manager bij Cebeo.

te wachten. “Het is onze missie als groothandel om installateurs hier zo goed

mogelijk in te begeleiden”, vervolgt Michèle De Brabandere. “Daarom plannen

we diverse initiatieven. Zo organiseerden we een roadshow die de installateur

al heel wat nuttige informatie biedt over de digitalisering van de energiemarkt,

energiemanagementsystemen, warmtepompen, laadpalen enzovoort.”

Cebeo trekt die lijn door met gerichte campusopleidingen, die het zelf of

in samenspraak met fabrikanten organiseert. “Daarnaast ondersteunen we

ook opleidingscentra die op eigen houtje vormingssessies rond deze thema’s

organiseren, door hun opleidingslokalen uit te rusten met de meest recente

energietechnologieën. Op die manier kan de installateur zich een nog beter

beeld vormen van items zoals batterij- en energiemanagementsystemen,

omvormers, laadpalen en warmtepompen – belangrijke producten waarmee

we ons assortiment de jongste jaren hebben uitgebreid. In samenwerking

met partners bieden we ook RESCert-opleidingen aan voor onder meer zonneboilers,

PV-installaties en warmtepompen. Het is als installateur een cruciale

troef om over zo’n certificatie te beschikken, bijvoorbeeld omdat de eindklant

alleen door samenwerking met een gecertificeerde partner subsidies voor zijn

energetische investering kan aanvragen.”

Ook ‘on the field’ blijft Cebeo voor de nodige ondersteuning zorgen. “Onze

specialisten begeleiden installateurs graag bij de uitwerking van projecten.

Bovendien kan je bij de aansluiting, dimensionering en opstart van een

digitaal energiesysteem ook hulp van de fabrikant krijgen. Tot slot kan je in

handige brochures ook allerlei nuttige informatie over de energietransitie

vinden”, besluit Michèle De Brabandere. ❚

CEBEO

Hilde Vandenberghe, businessmanager bij Cebeo.

Eugène Bekaertlaan 63

8790 Waregem

T +32 56 23 80 00

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 27


ONZE SERVICE

DRAAIT OM JOU

Cebeo uit Waregem is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële,

tertiaire en industriële sector. We bieden technische en commerciële adviezen en studies op volgende domeinen: verlichting, HVAC, kabel,

Home & Building Automation, Industrial Automation, datacom, hernieuwbare energiesystemen en huishoudapparaten.

Als marktleider is Cebeo toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, dankzij een uitgebreid filialennetwerk gebaseerd op

nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en hoogstaande technische competenties.


Priva Building Automation

Digitale oplossingen voor slimmere gebouwen

Voor meer informatie volg

Priva Building Automation België

op LinkedIn of ga naar www.priva.com

Priva Building Intelligence NV

Satenrozen 1/A,

2550 Kontich

03 460 37 70


PRIVA BUILDING INTELLIGENCE

PERFORMANTE STURINGEN GARANDEREN

OPTIMAAL BINNENKLIMAAT IN FORUM-GEBOUWEN

Een aangename temperatuur en uitstekende binnenluchtkwaliteit zijn onontbeerlijk in hedendaagse kantoorgebouwen. Het hoeft dan ook niet

te verwonderen dat Alides niets aan het toeval wilde overlaten bij de realisatie van het prestigieuze Forum-project in Gent. Installateur Lieven

Deneckere ging aankloppen bij regel- en sturingsspecialist Delektro, dat op zijn beurt een beroep deed op de kwalitatieve hard- en software

van Priva. Het resultaat: zeven kantoorvolumes met een efficiënte en energiezuinige HVAC-installatie, die tot in detail gemonitord wordt via

een cloud-based gebouwbeheersysteem met een uiterst gebruiksvriendelijke interface.

Tekst Tim Janssens | Beeld Alides, Tim Janssens

Forum groepeert zeven bedrijfsgebouwen, die onder meer uitblinken op het vlak van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

De voormalige betonsite van Algemene Bouwwerken

Maes in Gent wordt deze dagen volop omgetoverd

tot een nieuwe levendige wijk waarin wonen en

werken centraal staan. De eerste ontwikkeling

die het levenslicht zag, is Forum. Dit prestigieuze

kantoorcomplex profiteert van een gunstige ligging

langs de Schelde, op een boogscheut van

het station Gent Sint-Pieters en de op- en afrit aan

UZ Gent. De zeven bedrijfsgebouwen, die onder

meer uitblinken op het vlak van duurzaamheid en

ruimtelijke flexibiliteit, zijn gegroepeerd rond een

aangenaam binnenplein en zijn goed voor een

nuttige oppervlakte van 20.000 m².

EFFICIËNT ÉN ENERGIEZUINIG

Dat bouwheer Alides zelf zijn intrek nam in het

hoofdgebouw spreekt boekdelen. De lat lag erg

hoog, zeker ook op technisch vlak. “De kantoorvolumes

zijn uitgerust met een quasi identieke

HVAC-installatie: gascondensatieketels, koelunits,

klimaatplafonds, ventilatie met warmterecuperatie

via een hygroscopisch warmtewiel …”, zegt Boris

Sabbe van installateur Lieven Deneckere. Dat deze

HVAC-installatie erg efficiënt en energiezuinig

functioneert, is te danken aan de performante

achterliggende sturingen. Het was Delektro dat

instond voor dit regeltechnische luik, inclusief alle

benodigde engineering, programmatie, integratie

en de plaatsing van de elektrische stuur- en

verdeelborden. “Het hoofdgebouw zet in dit opzicht

30 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


PRIVA BUILDING INTELLIGENCE

Het binnenklimaat wordt gestuurd op basis van CO 2

- en temperatuurmeting en kan ter plaatse worden

bijgeregeld via Touchpoint One-ruimtebediening.

de toon. Het binnenklimaat wordt er gestuurd

op basis van CO 2

- en temperatuurmeting en kan

ter plaatse worden bijgeregeld via Touchpoint Oneruimtebediening

van Priva. Voorts is er sprake van

VAV-sturingen, die op basis van het CO 2

-gehalte

in bepaalde zones meer of minder verse ventilatielucht

inblazen – bijvoorbeeld in de vergaderzalen.

Bovendien kunnen het elektriciteitsverbruik, koelen

warmtevermogen en waterverbruik per verdieping

opgevolgd worden”, vertellen Stijn Spaens

en Levi Strynckx van Delektro.

CLOUD-BASED

GEBOUWBEHEERSYSTEEM

Alle technische parameters worden gemonitord

met behulp van een performant gebouwbeheersysteem

van Priva, dat de benodigde soft- en

hardware leverde aan vaste partner Delektro.

Dankzij de gebruiksvriendelijke visuele interface

kunnen Alides en alle andere eindgebruikers

hun installatie op eigen houtje beheren en zelfs

eventuele problemen of storingen oplossen. Als er

toch deskundig advies nodig is, staan Deneckere

“Alle technische parameters worden in

detail gemonitord met behulp van een

cloud-based gebouwbeheersysteem”

en Delektro paraat om een handje te helpen.

“We hoeven overigens niet ter plaatse te gaan

voor een interventie. Aangezien alle data te raadplegen

is in de cloud, kunnen we het gros van

de eventuele euvels vanop afstand verhelpen”,

benadrukken Stijn Spaens en Levi Strynckx. “Ook

op het vlak van IT-voorzieningen is dat een zegen.

Eén beveiligde verbinding naar een Microsoftserver

en een persoonlijke login volstaan om in

een handomdraai alle installaties te programmeren,

in dienst te stellen, aan te passen enzovoort.

Zo kunnen we tevens veel korter op de

bal spelen in onze communicatie met klanten.”

Ook installateur Deneckere plukt de vruchten

van het cloud-based gebouwbeheersysteem:

“Problemen kunnen veel sneller gedetecteerd

en opgelost worden. Niet enkel wij, maar ook

eindgebruikers krijgen zo een veel beter inzicht

in de werking van hun HVAC-installatie, zodat ze

ook meteen de juiste partijen kunnen aansturen.

Hapert de hardware, dan kloppen ze aan bij ons.

Wringt het schoentje aan de softwarezijde, dan

doen ze een beroep op Delektro. En dat we niet

meer in onze auto moeten springen om aan de

andere kant van het land een verwarmingsketel

te gaan resetten, is uiteraard ook een voordeel”,

knipoogt Boris Sabbe.

TECHNISCH CONCEPT OP MAAT

Kortom: het cloud-based karakter van het Forumgebouwbeheersysteem

is een cruciale troef. Niet

toevallig een stokpaardje van Priva. “Priva was

oorspronkelijk voornamelijk actief in tuinbouw,

maar rolde via de klimatisatie van het RAI-gebouw

in Amsterdam ook in het gebouwsegment. In

Nederland zijn we al meer dan zestig jaar alomtegenwoordig

en ook in België zijn we stilaan

een vaste waarde. Belangrijk om weten is dat

we merkonafhankelijk zijn, wat maakt dat onze

systemen ook in bestaande gebouwen kunnen

worden toegepast”, legt accountmanager Patrick

Maes uit. “Eveneens het vermelden waard is dat

de cloud-based toepassingen van Priva niet enkel

draaien op standaardapplicaties, maar dat ze uitbreidbaar

zijn naargelang de bestaande wensen

en behoeften (automatische rapportage, energiemonitoring,

alarmcentrale …). Zo kunnen we voor

elke klant een technisch concept op maat uitwerken.

Het Forum-project is daar het beste bewijs

van …”, besluit Levi Strynckx. ❚

PRIVA BUILDING INTELLIGENCE

Het cloud-based karakter van het gebouwbeheersysteem is een cruciale troef.

Satenrozen 1A

2550 Kontich

T +32 34 60 37 70

E info.be@priva.com

W www.priva.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 31


DELMAR

OVERNAMES MAKEN PLAATJE

COMPLEET VOOR BETONSPELER

Het gaat hard voor Delmar. Het bedrijf is al sinds 1993 actief op de bouwmarkt als producent van prefab betonelementen zoals trappen,

balkons en gevelpanelen. Maar de voorbije jaren breidde Delmar uit door verschillende overnames. Zo werd het een totaalspeler op het vlak

van prefab betonoplossingen.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Delmar

Sinds de overname van Elbeton produceert Delmar ook architectonisch beton.

José Deltour startte in Troyes zijn eigen fabriek voor de productie van prefab trappen.

De laatste jaren nam Delmar het Noord-Franse Betsinor over, gespecialiseerd

in gevelelementen in glasvezelbeton en ultra-hogesterktebeton. Daarna volgde

Elbeton, een Aalterse firma die zich toespitst op architectonisch beton. En begin

dit jaar nam het bedrijf de afdeling architectonisch beton van SVK over.

ZOEKTOCHT NAAR

BETONNEN TRAPPEN

Het begon nochtans op een veel kleinere schaal, dertig jaar geleden. José

Deltour, eigenaar van Delmar, startte als zelfstandig vertegenwoordiger voor

de verdeling van trapbekleding en architectonisch beton in België. “Ik begon

in de spreekwoordelijke garage, net als zoveel ondernemers”, zegt Deltour. “Op

een bepaald moment zochten mijn klanten volledige betonnen trappen en

niet langer granitobekleding. In België was er nog maar één bedrijf dat draaitrappen

invoerde, maar in Frankrijk was die markt al groter. Ik ging dus op zoek

naar producten die ik van daaruit kon invoeren, maar de maatvoering klopte

vaak niet. Ik speurde bijgevolg naar andere oplossingen. Op een zeker moment

vroeg een collega me of ik niet geïnteresseerd was om samen een fabriek op

te starten in Troyes. Daar ben ik gretig op ingegaan. Na verloop van tijd heb

ik de vestiging volledig overgenomen. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een

mooie groep dankzij de hulp van alle medewerkers en mijn zoon Benjamin,

die de dagdagelijkse leiding op zich genomen heeft.”

ULTRASTERK, VEDERLICHT

Delmar heeft vijf productievestigingen: twee voor trappen en andere prefab

betonelementen (Komen en Troyes), één voor gevelpanelen (Courrières) en

twee voor architectonisch beton (Aalter en Sint-Niklaas). Zeker die laatste – via

de overname van SVK – maakt dat Delmar zijn klanten een volledig gamma kan

aanbieden. Benjamin Deltour zet de overnames op een rij: “Met Betsinor kregen

we allereerst toegang tot de markt voor gevelproducten met prefab glasvezelbeton,

een ultrasterke en vederlichte oplossing voor nieuwbouw en renovatie.

“Dankzij verschillende overnames

zijn we uitgegroeid tot

een totaalspeler op het vlak

van prefab betonoplossingen”

Met zoon Benjamin (l) is de opvolging van José Deltour (r) verzekerd.

32 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DELMAR

GROTERE SCHAAL

De activiteiten van SVK vormen een mooie en logische aanvulling op die van

de andere bedrijven binnen de groep. Naast de synergievoordelen die met de

overname gepaard gaan, kan Delmar behalve zuren en uitwassen voortaan

ook elementen in gepolijst sierbeton aanbieden. De groep kan nu ook op

grotere schaal opereren, waardoor het al enkele grote projecten in de wacht

sleepte. “Het was de missing link in ons productgamma”, zegt Benjamin.

“Een perfecte aanvulling op wat we al aanboden, die voor cohesie tussen

de andere productiesites zorgt. Want vaak vloeien er opdrachten voor één

bedrijfstak voort uit projecten die we aannemen via een andere tak.”

Delmar leverde de trappen in de nieuwe gevangenis van Haren en kon de

aannemer zo ook overtuigen van zijn glasvezeltoepassingen.

Het Toison d’Or-project in Brussel, een realisatie van Betsinor. (Beeld: Yvan Glavie)

Delmar kan allerlei projecten aan, tot en met een betontrap in de Arc de Triomphe

in Parijs.

De panelen zijn in de basis slechts 1,5 cm dik, maar kunnen tot 18 m² oppervlakte

gemaakt worden. Het is als een schil die je over je gebouw trekt. Dat

beton wordt ook vaak gespoten, waardoor we makkelijk 3D-vormen kunnen

realiseren. Met Elbeton kwam daar twee jaar geleden de productie van architectonisch

beton bij, een esthetisch gamma in allerlei kleuren en afwerkingen.

En begin dit jaar kwam de afdeling architectonisch beton van SVK er ook

nog bij. Met die overname verwierven we een moderne en ruime site die

perspectief biedt op verdere groei.”

HAREN

Een voorbeeldproject van zo’n wisselwerking is de gevangenis van Haren.

Delmar leverde daar de trappen en kon de aannemer zo ook overtuigen

van zijn glasvezeltoepassingen. Deltour: “Dankzij de specifieke technieken

van Betsinor konden er grote panelen gemaakt worden mét behoud van de

indeling van het ontwerp in kleinere panelen. Die grote panelen hebben

minder ankerpunten nodig dan kleine panelen (slechts vier over 15 m²). Dat

reduceert het aantal koudebruggen sterk, waardoor we een gevel creëren

die volledig aan de isolatienormen voldoet. Een derde voordeel: we kunnen

de retours van de dagkanten van de ramen meteen meepakken. Alvast een

zorg minder voor de aannemer.”

SERVICE

Delmar onderscheidt zich niet enkel met zijn productgamma. Het biedt

klanten ook een totaalpakket aan op het vlak van dienstverlening: van

offerteopmaak tot begeleiding van de technische uitwerking van de plannen

en productie. “We proberen onze klanten zo veel mogelijk te ontzorgen”,

benadrukt Benjamin Deltour. “We zijn ook van meet af aan op de 3D-kar

gesprongen qua uitvoeringsplannen, iets wat onze klanten appreciëren.” ❚

DELMAR NV

Sluisbaan 44

7780 Komen

T +32 56 98 04 00

E info@delmarprefa.be

W www.delmarprefa.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 33


Sinds 1993 is Group Delmar gespecialiseerd in de productie

van prefab beton elementen, met de nadruk op trappen,

gevelpanelen en balkons.

Onze missie bestaat erin sterke betonoplossingen

aan te bieden op maat van de klant.

www.groupdelmar.com


Stallo laat u nooit in de kou,

Ook niet als het technisch moeilijk is !

Voor hvac met traditionele en/of

meest moderne technieken

Eekhoekstraat 89A Tel: 09/3652520 Info@stallo-industrie.be

9270 Laarne Fax: 09/3652521 https://www.stalloindustrie.com/

Naverkoopsdienst 7/7 – 24/24


DUCO

Het architecturale zonweringssysteem wordt gekenmerkt door design, eigentijdse uitstraling en duurzaamheid.

ARCHITECTURALE LAMELLEN

ALS FRAAIE EYECATCHERS

Duthoo is gespecialiseerd in het leveren van industriële en architecturale woodcoatings. Het bedrijf biedt binnen de sector van industriële

laksystemen een totaalconcept van kleuren op maat, begeleiding bij aankoop en opstart van spuitinstallaties, productontwikkeling en inhouse

painting aan. Om zijn verdere groei te garanderen, is Duthoo vandaag gevestigd in een nieuw bedrijfsgebouw in Zwevegem. De moderne

aluminium DucoSun Cubic Design-lamellen geven het kantoorgebouw een uniek karakter.

Tekst en beeld DUCO

Het architecturale zonweringssysteem wordt gekenmerkt

door design, eigentijdse uitstraling

en duurzaamheid. Ondanks haar slanke vorm

kan de structurele zonwering zeer hoge overspanningen

aan. Als optie kunnen ledstrips

geïntegreerd worden in het aluminium profiel,

wat voor extra dynamiek zorgt. Daarbij is een

combinatie van lamellen met verschillende dieptes

(300/500/600 mm) mogelijk. Dankzij de

DucoSun Cubic Design-lamellen worden gevels

regelrechte eyecatchers. Zo ook bij het kantoorgebouw

van Duthoo.

36 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DUCO

Dankzij de DucoSun Cubic Design-lamellen worden gevels regelrechte eyecatchers.

Het systeem kan op elke gewenste lengte geproduceerd worden.

Ondanks haar slanke vorm kan de structurele

zonwering zeer hoge overspanningen aan.

“De bijzondere oppervlaktestructuur

van de lamel geeft de zonwering

een unieke touch”

MAXIMAAL ZONLICHT,

MINIMALE HITTE

De bijzondere oppervlaktestructuur van de lamel

geeft de zonwering een unieke touch. De buitenzonwering

zorgt voor een optimaal evenwicht:

maximaal zonlicht en minimale hitte. De lamellen

kunnen bevestigd worden via zijplaten op de kopse

kant of via verborgen bevestiging in de achterzijde.

In de toekomst wordt ook een beweegbare

opstelling mogelijk met zonwering die tot 360°

draaibaar is, zodat je ze altijd kunt afstemmen op

de behoeften van het moment. Het systeem kan

op elke gewenste lengte geproduceerd worden.

De maximale lengte van de lamel hangt af van

projectspecifieke parameters, maar 6 meter is

geen uitzondering.

Bij de ontwikkeling van de DucoSun Cubic Design

heeft DUCO veel aandacht besteed aan design,

personalisatie en afwerkingskwaliteit. Je creëert de

gevelelementen volgens je eigen smaak. Horizontaal

of verticaal laten ze zich in de meest uiteen-

lopende situaties inpassen. Zo creëren de lamellen

een unieke, stijlvolle, elegante en eigentijdse look. ❚

DUCO

Handelsstraat 19

8630 Veurne

T +32 58 33 00 33

E info@duco.eu

W www.duco.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 37


Meer dan 50 jaar ervaring in:

Metalen plafonds / Baffels

Klimaatplafonds

Verhoogde vloeren

Auditoria

Evenementenlaan 9, 3001 Heverlee, +32 16 31 13 20, Belgium@Lindner-Group.com,

www.lindner-group.com/en/company


LINDNER WELSY BV/SRL

TOEKOMSTGERICHTE TECHNOLOGIEËN EN

EXPERTISE VOOR MAXIMALE EFFICIËNTIE

Wanneer het om klimaatneutrale bouwproducten, gebruiksvriendelijk design en/of flexibele en toekomstgerichte concepten gaat, is de

onderneming Lindner WELSY een sterke partner in alle fases van een project. De Lindner Group is een wereldwijd actieve Duitse familieonderneming

met meer dan 55 jaar ervaring en innovatieve afwerking als corebusiness. Het Belgische filiaal werd in 1966 opgericht als

WELSY sprl en in de jaren 80 overgenomen door Lindner.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Lindner Group

De Bijloke in Gent. (Beeld: Els Jonckheere)

Havenhuis in Antwerpen.

Het vrouw, kind en erfelijkheidsgebouw van

UZ Leuven. (Beeld: Atelier Jahr)

In België is dit toonaangevende bedrijf vooral gespecialiseerd in het leveren

en plaatsen van verhoogde vloeren (hout en calciumsulfaat) en tribunes en

metalen (klimaat)plafonds. Dankzij de vakkundig opgeleide medewerkers

en de knowhow van deze wereldwijde organisatie zijn de hoogste kwaliteit

en flexibiliteit gegarandeerd, zodat ze voor elk project perfect kan voldoen

aan de strengste eisen.

FRAAIE REALISATIES

De verschillende oplossingen van Lindner WELSY worden onder meer toegepast

in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, theaterzalen, onderwijsinstellingen

enzovoort. Zij geven een meerwaarde aan het project, maar op langere termijn

ook aan de gebruiker en het milieu. Denk aan realisaties als het Antwerpse

Havenhuis, Résidence Palace in Brussel, het vrouw, kind en erfelijkheidsgebouw

van UZ Leuven, De Bijloke en de Ghelamco Arena in Gent … Momenteel is Lindner

WELSY volop aan het werk in onze hoofdstad, met het nieuwe hoofdkantoor

van BNP Paribas Fortis en het Jules Bordet Instituut als voornaamste blikvangers.

KLANTEN OPTIMAAL ONDERSTEUNEN

Door de eigen productie in Duitsland beschikt Lindner WELSY over de knowhow,

de expertise en de praktische mogelijkheden om van elk project een

succes te maken. Het dynamische bedrijf ondersteunt klanten optimaal, van

de planning over de ontwikkeling tot de uiteindelijke uitvoering van hun

project. Omdat de productiefaciliteiten verregaand geautomatiseerd zijn, is

Lindner WELSY volledig uitgerust om ook de meest complexe systemen op

maat te realiseren. Bovendien draagt de onderneming ecologisch bouwen

hoog in het vaandel. Ze denkt, produceert en werkt zoveel mogelijk in gesloten

circuits. Volgens het Cradle to Cradle-principe worden afval, schadelijke

elementen en milieuvervuiling vermeden. Het Lindner-kwaliteitssysteem

“Onze oplossingen geven

een meerwaarde aan elk

project en op de langere

termijn ook aan de gebruiker

en het leefmilieu”

(conform SCC ‘VCAP’, ISO 9000, 9001 en 14001) garandeert een hoge graad

van veiligheid, gezondheid en hygiëne voor de medewerkers op het bedrijf en

de werven. Met zijn toekomstgerichte, duurzame technologieën en jarenlange

ervaring levert Lindner WELSY een economisch en ecologisch waardevolle

bijdrage en staat het garant voor een maximale efficiëntie. ❚

LINDNER WELSY BV/SRL

Evenementenlaan 9

3001 Heverlee

T +32 16 31 13 20

E belgium@Lindner-Group.com

W www.lindner-group.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 39


TECNOSPACE

KANTOORSPECIALIST

GEEFT HOOFDKWARTIER

VAN INTERIEURBEDRIJVEN

EIGENTIJDSE TOTAALINRICHTING

Langs de Foreestelaan in Gent verrijst met LUX/Forum een gloednieuw stadsdeel voor wonen en werken. In bedrijvenpark Forum hebben

zopas twee groeiende interieurbedrijven – X2O Badkamers en Overstock – hun thuisbasis gevonden. Het Wilrijkse bedrijf TecnoSpace stond

in voor de totaalinrichting van de kantoorvolumes, op basis van een uniek ontwerp van CAPTIF Office Architects.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld CAPTIF Office Architects

Voor de opdeling van de ruimtes zijn volle TecnoLine-wanden toegepast,

in combinatie met TecnoPure-glaswanden die veel natuurlijk licht laten

binnenvallen in de vergaderzalen.

Op een terrein van 4,5 hectare langs de Toemaattragel in Gent, een bocht van de

Schelde, realiseert projectontwikkelaar Alides een reconversieproject, waarbij de

oude industriële site van het bekende bouwbedrijf Group Maes wordt omgevormd

tot een locatie met ruim 237 wooneenheden en zeven bedrijfsgebouwen. In het

bedrijvenpark, dat de naam Forum kreeg, namen X2O Badkamers en Overstock

onlangs hun intrek in twee gloednieuwe kantoorgebouwen.

De nieuwe hoofdkantoren van X2O Badkamers en Overstock zijn ingericht volgens

de principes van het ‘nieuwe werken’.

STERK TOTAALPAKKET

Voor de interieurvormgeving namen de bedrijven van de groep Legio CAPTIF

Office Architects onder de arm. Het ontwerpbureau kwam op zijn beurt

aankloppen bij TecnoSpace voor de totaalinrichting van de kantoren. Het

bedrijf uit Wilrijk voorziet al sinds 1999 tal van kantoren van een unieke

binneninrichting. “We staan bekend voor onze snelle service, maar ook voor

de kwaliteit van onze producten. Dat gaat samen met een voortdurende

zoektocht naar vernieuwende en groenere oplossingen, om onze klanten een

sterk totaalpakket te kunnen aanbieden. Zo kunnen bedrijven vandaag bij

ons terecht voor de volledige binnenafwerking van hun kantoren, van Gyprocplafonds

tot systeemwanden”, vertelt CEO Alexandre Stoop.

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


TECNOSPACE

De systeemwanden van TecnoSpace zijn waar nodig gecombineerd met TecnoGreen, dat bekleed is met Buzziskin in functie van een optimale akoestiek.

“Er is expliciet gekozen voor

verplaatsbare wanden om

de flexibiliteit te garanderen,

een must in elke moderne

kantoorruimte”

LICHTE EN AKOESTISCHE VERGADERZALEN

Bij TecnoSpace wordt elk project ontworpen als maatwerk, aangepast aan

de concrete wensen van de klant. De nieuwe hoofdkantoren van X2O en

Overstock zijn ingericht volgens de principes van het ‘nieuwe werken’, met

open landschapskantoren die op elke verdieping voorzien zijn van ruime

vergaderzalen en belcellen. Voor de opdeling van de ruimtes zijn volle

TecnoLine-wanden toegepast, in combinatie met TecnoPure-glaswanden die

veel natuurlijk licht laten binnenvallen in de vergaderzalen. “Er is expliciet

gekozen voor verplaatsbare wanden om de flexibiliteit te garanderen, een

must in elke hedendaagse kantoorruimte”, aldus Alexandre Stoop.

Akoestiek is van cruciaal belang in een kantooromgeving. Daarom zijn de

systeemwanden van TecnoSpace waar nodig gecombineerd met TecnoGreen,

een slank en elegant sandwichpaneel dat bekleed is met Buzziskin in functie

van een optimale akoestiek. In combinatie met een strakke glaswand gaan

deze panelen naadloos op in het geheel.

SNELLE SERVICE

Verder nam TecnoSpace de plaatsing van de Gyproc-wanden voor zijn rekening.

Daarnaast werden de kantoorruimtes voorzien van een likje verf. “De uitdaging

schuilde in dit project voornamelijk in de strakke timing”, vertelt Witse Van

Hoogten, projectleider bij TecnoSpace. “Op amper vijf maanden tijd hebben

we de totaalinrichting van twee kantoorgebouwen van drie verdiepingen hoog

gerealiseerd. Dankzij onze ruime ervaring en expertise kunnen we snel inspelen

op de vraag van de klant.”

“Klanten kunnen ervan op aan dat de werf zeer grondig wordt opgevolgd

en dat de deadline wordt gerespecteerd. Het ontwerpbureau CAPTIF is niet

voor niets een trouwe klant bij ons”, bevestigt ook Alexandre Stoop. “En het

eindresultaat mag er zijn: mooie materialen, een naadloze afwerking en dit

alles in een korte uitvoeringstermijn.” ❚

TECNOSPACE

Kernenergiestraat 65

2610 Antwerpen

T +32 3 303 41 41

E info@tecnospace.com

W www.tecnospace.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 41


DECOMO

The Waves in Oostende.

DÉ BELGISCHE FABRIKANT

VAN OP MAAT GEMAAKT

ARCHITECTONISCH BETON

Al meer dan vijftig jaar is Decomo NV hét adres voor architectonisch beton. In Moeskroen ontwerpen, engineeren en produceren meer dan

150 medewerkers prefabelementen op maat voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Niet alleen door de afzet in België, maar ook dankzij de

export naar Nederland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is deze dynamische onderneming een van de Europese marktleiders in

architectonisch beton. Dankzij continue investeringen wordt deze positie elke dag verder versterkt.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Decomo

Het uitgebreide scala aan afwerkingsmogelijkheden

met architectonisch beton kan architecturale

ontwerpen een heel eigen identiteit

verlenen. Want naast gepolijst, gestraald, gezuurd,

gestructureerd en uitgewassen beton behoort ook

de inleg van andere materialen in de malbodem

tot de mogelijkheden. Denk maar aan baksteenstrips,

natuursteen en/of keramiek. Via een groot

gamma additieven biedt Decomo bovendien ook

een indrukwekkend kleurenpalet aan. Het architectonische

prefabbeton van dit toonaangevende

bedrijf creëert op die manier een enorm aantal

combinaties en opportuniteiten dankzij de meest

uiteenlopende kleuren en vormen, architecturale

stijlen en afwerkingstexturen. En dat in combinatie

met de specifieke voordelen van prefabbeton.

Daarin onderscheidt Decomo zich in belangrijke

mate van concullegabedrijven.

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DECOMO

KWALITEIT MET PRODUCTIVITEIT

VERENIGD

“Bij Decomo stappen we met onze kennis en

expertise mee in het verhaal van de bouwheer,

architect en/of aannemer”, zegt salesdirector

Brecht Demeulenaere. “Ons eigen studiebureau

telt een vijftiental vakmensen en ontwerpt, in nauw

overleg met de architect, de productietekeningen

met behulp van een 3D-tekenprogramma. De

grenzen van wat technisch haalbaar is, worden

afgetast om de visie van de architect in een werkbare

oplossing met de gewenste look-and-feel

te gieten. Omdat elke realisatie maatwerk is,

krijgt ieder architectonisch project een uniek

cachet. Op die manier verenigen we kwaliteit

met productiviteit.”

Kempisch Dok in Antwerpen.

“Omdat elke realisatie maatwerk is, krijgt ieder architectonisch

project een uniek cachet”

Anderzijds staat ons architectonisch beton garant

voor een robuuste en onderhoudsvriendelijke

gevel die een minimum aan grondstoffen combineert

met een uiterst lange levensduur.”

Antwerp Tower in Antwerpen. (Beeld: Pascal Vandecasteele Photography)

TIJDSWINST EN KOSTENBESPARING

De pluspunten van prefabbeton zijn legio. Elementen

die vooraf vervaardigd en volledig afgewerkt

zijn, zorgen vanzelfsprekend voor een significante

tijdswinst en kostenbesparing. Alle prefabbetonelementen

worden vervaardigd bij Decomo, wat

belangrijk is voor het produceren van een kwalitatief

hoogstaand eindproduct. Die kwaliteit

wordt verder gewaarborgd door de aandacht

voor precieze en scherpe details, die veel beter te

realiseren zijn in een fabrieksomgeving dan in openlucht.

Nadien heeft het product een uitstekende

weerstand tegen milieuvervuiling en een goede

kleurvastheid en is het onderhoudsvriendelijk

en schokbestendig. Daarnaast beschikt Decomo

over een goed uitgerust en gespecialiseerd team

dat ook een betrouwbare dienst na verkoop kan

verzekeren. Kortom: door de productie van a tot z

in eigen beheer te houden en de klanten nauw

bij het proces te betrekken, onderscheidt Decomo

zich duidelijk van andere producenten. ❚

DUURZAAMHEID STAAT CENTRAAL

“Het oordeelkundige gebruik van grondstoffen

en de inzet van de modernste technieken maakt

van Decomo een duurzame verwerker”, stelt

Brecht Demeulenaere. “Het regenwater op de

daken wordt opgevangen en gerecupereerd voor

de diverse productieprocessen. Decomo voldoet

aan alle milieutechnische eisen en beschikt

onder andere over vloeistofdichte vloeren en een

eigen waterzuiveringsinstallatie, waardoor bijvoorbeeld

de behandeling met zuur nog steeds kan

gebeuren mét zorg voor mens en omgeving. De inzet

van zonnepanelen op de daken zorgt voor een

verdere reductie van onze ecologische footprint.

DECOMO NV

Boulevard Industriel 96

7700 Moeskroen

T +32 56 85 07 11

E info@decomo.be

W www.decomo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 43


DECOMO

DECOMO

Architectonisch beton

voor Architectonisch al Uw realisaties

beton

voor al al Uw Uw realisaties

Met meer dan 40 jaar ervaring, is DECOMO de specialist inzake de productie

Met Met meer dan dan 40 40 jaar ervaring, is is DECOMO de specialist inzake de productie

van dit kwalitatief en uiterst hoogwaardig betonproduct op maat, dat tevens

van van dit dit kwalitatief en en uiterst hoogwaardig betonproduct op maat, dat tevens

structureel kan worden aangewend.

structureel kan kan worden aangewend.

Wij bieden conceptueel advies tijdens de ontwerpfase van om het even welk

Wij Wij bieden conceptueel advies tijdens de ontwerpfase van om het even welk

bouwproject en garanderen een professionele begeleiding tijdens de uitvoering.

bouwproject en en garanderen een professionele begeleiding tijdens de uitvoering.

DECOMO, waar creativiteit en vakmanschap hand in hand gaan, dat is telkens

DECOMO, waar creativiteit en en vakmanschap hand in hand gaan, dat is telkens

weer

weer weer

maatwerk maatwerk

en

en en

adequate adequate

oplossingen oplossingen

die die

Uw Uw

architectonisch architectonisch project project een

een

uniek uniek cachet cachet geven!

geven!

www.decomo.be


ASK ROMEIN

Het logistieke complex van Logistics Capital Partners in Zuid-Nijvel werd op amper tien maanden tijd gerealiseerd.

POLYVALENTE INDUSTRIEBOUWER

VERRUIMT SCOPE NAAR BRUGGENBOUW

Bijzondere maatregelen op de werf, stijgende grondstofprijzen, uitgestelde investeringen van belangrijke klanten …: ook in 2021 waren er

uitdagingen bij de vleet voor ASK Romein. Hoewel de activiteiten dit jaar opnieuw aantrokken, bleef de polyvalente industriebouwer evenmin

gespaard van de naweeën van de coronacrisis. Het verhinderde ASK Romein echter niet om ambitieus vooruit te blikken en zijn horizon eens

te meer te verruimen. “In België stonden we tot voor kort nog niet echt bekend als bruggenbouwer, maar daar brengen we op dit eigenste

moment volop verandering in”, aldus CEO Ivan Vinck.

Tekst Tim Janssens | Beeld ASK Romein - Lucid

COVID-19 drukte ook in 2021 zijn stempel op het bouw- en infrastructuurwezen.

Vooral de aanzienlijke prijsstijging voor staal en alle bijbehorende componenten

was een zware dobber, maar net als vorig jaar bleef ASK Romein allerminst bij

de pakken zitten. Zo investeerde het deze zomer in de aankoop van een nieuwe

scheepswerf in Vlissingen-Oost. “Een belangrijke strategische uitbreiding”,

benadrukt Ivan Vinck. “Het gaat om het perceel van Shipyard de Donge,

dat zich naast de site van Hillebrand bevindt (de staalbouwonderneming

die ASK Romein in 2017 overnam, red.). In het vierde kwartaal van dit jaar

hebben we er alle activiteiten van onze locaties in Middelburg en Vlissingen

gecentraliseerd. Via een gefaseerd investeringsplan zullen we de scheepswerf

geleidelijk aan opwaarderen naar onze hoge standaarden. In een eerste fase

gaat het om de afbraak van enkele loodsen, de aanleg van nieuwe wegenis,

de renovatie van bestaande kantoren en realisatie van bijkomende kantoorfaciliteiten

… Zodra dit alles ‘up and running’ is, gaan we over tot de bouw van

een nieuwe kade, de vervanging van de huidige beplating door een afwerking

in onze huisstijl, de realisatie van een conserveringshal enzovoort.”

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ASK ROMEIN

De nieuwe opslagterminal van STANDIC in de Antwerpse haven is opgetrokken

uit 1.112 ton staal.

“We hebben de ambitie om ook in België uit te groeien tot een grotere speler

in de bruggenbouwsector”, zegt CEO Ivan Vinck.

“Bruggenbouw is een

marktsegment waar we

veel mogelijkheden in zien,

als ideale aanvulling op

onze activiteiten in de

staal- en industriebouw”

THE FUTURE LOOKS BRIGHT

Met de aankoop van de nieuwe scheepswerf in Vlissingen-Oost zette ASK

Romein wederom een belangrijke stap richting toekomst. “We hebben de

ambitie om ook in België uit te groeien tot een grotere speler in de bruggenbouwsector”,

legt Ivan Vinck uit. “In Nederland zijn we actief in het

middensegment, maar we merken dat er de komende jaren veel overheidsinvesteringen

op de planning staan. Vandaar dat we ook willen kunnen

meedraaien in het hoogste segment. Met onze nieuwe scheepswerf in

Vlissingen-Oost beschikken we alvast over een locatie waar alle benodigde

faciliteiten voorhanden zijn: een terreinoppervlakte van 31.540 vierkante

meter en een bebouwde vloeroppervlakte van bijna 20.000 vierkante

meter, waaronder een hal van 170 meter lang, 40 meter breed en 40 meter

hoog. Daar kunnen we probleemloos omvangrijke modules assembleren,

om ze vervolgens zonder belemmering van sluizen of bruggen over open

water te transporteren. Geografisch gezien kunnen we niet beter zitten: ten

noorden van België en ten zuiden van Nederland. Kortom: ‘the future looks

bright’! Bruggenbouw is een marktsegment waar we veel mogelijkheden

in zien, als ideale aanvulling op onze activiteiten in de staal- en industriebouw,

die we uiteraard ook verder blijven ontwikkelen.”

Ook de kersverse loods van MG Real Estate in Willebroek mag er wezen.

NIEUWE BLIKVANGERS OP DE REFERENTIELIJST

2021 bracht ASK Romein nog heel wat ander moois. De indrukwekkende

referentielijst van de polyvalente industriebouwer uit Malle dikte verder

aan. Een van de vele blikvangers was het 32.000 vierkante meter grote

logistieke complex van Logistics Capital Partners in Zuid-Nijvel, dat op

amper tien maanden tijd werd opgetrokken. ASK Romein stond niet alleen

in voor de ruwbouw, maar ook voor de technische installaties, de afwerking

en de buitenaanleg. Een onvervalst totaalproject voor een van de top

10-ontwikkelaars van magazijnruimte in Europa: het is een visitekaartje

dat kan tellen! Dit geldt ook voor de nieuwe opslagterminal van het

Nederlandse tankopslagbedrijf STANDIC in de Antwerpse haven. Hiervoor

realiseerde ASK Romein 1.112 ton Pipe Rack structuren. De nieuwe

opslaghal van Testas in Wommelgem mag er eveneens wezen, net als

de kersverse loods van MG Real Estate in Willebroek (met overspanning

van 50 meter en opgeleverd in amper zes maanden tijd) en het rijzige

parkeergebouw van Essers in Genk (staalstructuur met brandwerende

coating, goed voor een totaaloppervlakte van 14.500 vierkante meter).

Op naar een vruchtbaar en productief 2022! ❚

ASK ROMEIN

Ambachtsstraat 33

2390 Malle

T +32 3 320 24 00

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 47


Wanneer het panorama

en de mogelijkheden

eindeloos zijn.

Meer dan enkel een uitzicht.

Schuifsystemen van Schüco.

Meer licht, meer transparantie, een betere levenskwaliteit.

Schüco schuifsystemen in aluminium creëren ruimtes die baden

in licht, nieuwe perspectieven en een naadloze overgang tussen

binnen en buiten. Ontdek meer op www.schueco.be/uitzicht

Ramen. Deuren. Gevels.


SCHÜCO

“Hoewel onze barrièrevrije systemen er over het

algemeen zeer strak en minimalistisch uitzien, gaat

er heel wat R&D, technisch vernuft en complexe

mechanica achter schuil”, benadrukt Joep Römgens.

Joep Römgens: “De traditionele terrasdeur met dorpel is achterhaald, want er zijn inmiddels drempelloze

systemen voorhanden die probleemloos de vereiste lucht- en waterdichtheid garanderen en er ook nog

eens piekfijn uitzien.”

“WOON- EN LEEFCOMFORT GAAT

VEEL VERDER DAN BARRIÈREVRIJHEID”

Een van de voornaamste trends bij de ontwikkeling van ramen, deuren en schuiframen is ‘barrièrevrijheid’: het wegwerken van dorpels

of niveauverschillen tussen living en terras, zodat de drempel voor rolstoelgebruikers en kleine kinderen om zich naar buiten te begeven

letterlijk en figuurlijk verdwijnt. Specialist Schüco benadrukt echter dat barrièrevrijheid geen doel op zich mag zijn en dat er heel wat

complexiteit achter schuilgaat: “Wij trachten steeds het volledige plaatje te bekijken en geïntegreerde totaalconcepten te ontwikkelen die

eenvoud en verfijning uitstralen.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Schüco

De nadrukkelijke focus op duurzaamheid en technische

performantie, grote raampartijen met steeds

dikkere beglazing, de vervaging tussen binnen- en

buitenruimte, de vergrijzing en de bijbehorende

behoefte aan levenslang wonen …: het zijn architecturale

en maatschappelijke tendensen die een

doorslaggevende impact hebben op de ontwikkeling

van raam-, deur- en schuifraamsystemen. “De

traditionele terrasdeur met dorpel is achterhaald,

want er zijn inmiddels drempelloze systemen voorhanden

die probleemloos de vereiste lucht- en

waterdichtheid garanderen en er ook nog eens

piekfijn uitzien”, stelt Joep Römgens, Head of

Engineering BeLux bij Schüco.

TECHNISCHE COMPLEXITEIT

De ontwikkeling van barrièrevrije en vlot bedienbare

toepassingen brengt een heel pak technische

uitdagingen met zich mee. “Hoewel onze barrièrevrije

systemen er over het algemeen zeer strak

en minimalistisch uitzien, gaat er heel wat R&D,

technisch vernuft en complexe mechanica achter

schuil”, geeft Joep Römgens aan. “Zo hebben we

een aantal specifieke onderdelen ontwikkeld om

de bedieningskracht te reduceren en zelfs speciale

raamtypes (bijvoorbeeld hoge ramen met een lage

greep) vlotter te kunnen openen en sluiten. Denk

onder meer aan een zachtere, makkelijker in te

drukken dichting, een kabelmechanisme tussen het

kozijn en de vleugel dat het mogelijk maakt om

ramen makkelijker te sluiten en openingshulpen op

basis van een ingenieus veersysteem. Daarnaast

zijn er uiteraard ook nog digitale smart buildingtoepassingen

voorhanden, waar Schüco eveneens

erg sterk in is. Bediening met knopjes, via een

smartphone, op basis van stemgeluid of automatische

aansturing door middel van weer- of CO 2

-

sensoren: het is allemaal mogelijk, en dat uiteraard

met de nodige aandacht voor veiligheid!”

TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Als bewoner of gebruiker merk je niets van deze

achterliggende complexiteit. En dat is uiteraard

geen toeval, zegt Joep Römgens. “We maken

er een erezaak van om totaaloplossingen te

ontwikkelen die er strak en eenvoudig uitzien

en die aandachtspunten zoals gebruiksgemak,

barrièrevrijheid, normconformiteit, optionele digitale

toepassingen enzovoort optimaal met elkaar

verzoenen. Kortom: we mikken niet op de ontwikkeling

van afzonderlijke producten, maar op

geïntegreerde concepten die het comfortniveau

van woningen en gebouwen voor iedereen naar

een hoger niveau tillen. Dit koppelen we steevast

aan een verfijnde esthetiek en een slanke vormgeving,

want het oog wil natuurlijk ook wat.

Zo maken we een wezenlijk verschil qua woonbeleving

en dragen we tevens ons steentje bij aan

de technische en thermische optimalisatie van de

buitenschil. Twee vliegen in één klap!” ❚

SCHÜCO BELGIUM

Hochstraße 104 f

4700 Eupen

T +32 87 59 06 10

E schueco_belgium@schueco.com

W www.schueco.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 49


De waarden van

Bolckmans zijn

ambities waarop

we bouwen.

Ze staan voor wat

we belangrijk vinden:

bouwprojecten

met een oog op de

toekomst. Want een

gebouw dat klaar is

voor morgen, daar

kan uw onderneming

in groeien.

We bouwen er graag

aan mee.


BOLCKMANS NV

DC Braak in Roosendaal: BREEAM-gecertificeerd

distributiecentrum.

Jofian in Oudenaarde: houthandel met winkel-,

productie- en opslaggedeelte.

Van De Pol in Weelde: magazijn met

aanpalend kantoor.

NIET ZOMAAR EEN PREFABBOUWER

Met een prefabstructuur in beton, staal of hout als basis bouwt Bolckmans nv voor ondernemers. Vermits het geen productiegedreven

bedrijf is, stelt het de klant steevast de meest optimale materiaalkeuze voor zijn project voor.

Tekst Wouter Peeters | Beeld www.spot-on.be

“Bolckmans bouwt alles, zolang er maar een

prefabstructuur aan te pas komt”, stelt commercieel

directeur en pr-manager Boni Voorhelst.

“Naast de klassieke magazijnen bouwen we

ook kantoorgebouwen, luifelstructuren, productiebedrijven,

winkels … Kortom: onze orderportefeuille

omvat veel meer dan het woord ‘industriebouw’

doet vermoeden.”

“De hechte samenwerking tussen

onze eigen architectuurafdeling en

de architect van de klant is uniek”

Commercieel directeur Boni Voorhelst.

EIGEN ARCHITECTUURAFDELING

Bijzonder is dat Bolckmans een eigen architectuurafdeling

heeft die, in nauw overleg met

de opdrachtgever, het ontwerp uitwerkt. “Vaak

in samenspraak met de architect van de klant,

wat we dan een ‘bouwteam’ noemen. Op die

manier werken we sneller en kostenefficiënter en

krijgt de klant al heel vroeg inzicht in zijn totale

kostenplaatje. Zelfs na de oplevering van het

gebouw kan de klant terugvallen op onze dienst

na verkoop. Wij werken letterlijk van a tot z,

wat ons een uniek bouwbedrijf maakt.”

PIONIER

Bolckmans profileerde zich als pionier met de

gestructureerde implementatie van de concepten

‘bouwteam’ en ‘Design & Build’. “Binnenkort gaan

we ook van start met 3D-calculeren”, aldus Boni

Voorhelst. “De bedoeling daarvan is om de klant

nog meer te ontzorgen. Het 3D-model is immers

gekoppeld aan een prijsbibliotheek. Er kan veel

sneller en efficiënter geschakeld worden omdat

de nieuwe kostprijs meteen bekend is bij elke

wijziging. Dit zal onze klanten-ondernemers als

muziek in de oren klinken.”

BESTE VAN DE KLAS

Daarnaast wil Bolckmans zich verder specialiseren

als duurzame bouwer met extra aandacht voor

BREEAM, een keurmerk voor het realiseren van

duurzame gebouwen met een minimale milieuimpact.

Bolckmans wilt niet de grootste bouwer

zijn, maar wel de beste van de klas. De dynamische

onderneming onderscheidt zich op vele

vlakken van de andere reguliere spelers op de

markt: een gebouw volledig virtueel uitwerken

vooraleer het bouwproces van start gaat, de

manier van funderen en bouwen, de werfopvolging,

klantentevredenheid hoog in het vaandel

dragen, steeds de timing en het budget respecteren,

flexibel en dynamisch zijn, rekening

houden met de specifieke omstandigheden waarin

er bij de opdrachtgever gewerkt wordt … Ook op

personeelsvlak slaagt Bolckmans erin om zijn

medewerkers trots, kritisch en betrokken te houden,

IMACAR Vanhoecke in Sint Niklaas: afbraak en

heropbouw van een automobielbedrijf.

niet toevallig de drie kernwaarden van het bedrijf.

Vandaar ook de hoge anciënniteit van de medewerkers

en het uiterst geringe verloop. ❚

BOLCKMANS NV

Industrieweg 4

2320 Hoogstraten

T +32 3 340 43 52

E info@bolckmans.be

W www.bolckmans.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 51


STIJLBETON

State of the art productiehal

voor architectonisch beton

Stijlbeton nv is een van de belangrijkste marktspelers op het vlak van architectonisch beton. Opgericht als tegelfabrikant in de jaren 30 van vorige

eeuw, groeide het bedrijf uit tot de dynamische onderneming van vandaag, met 43 getalenteerde medewerkers. Om aan de immer toenemende

vraag naar kwaliteitsvol architectonisch beton te kunnen beantwoorden, wordt de site van Stijlbeton uitgebreid met een gloednieuwe, state of the

art productiehal. De volledige afwerking is voorzien voor januari 2022, die van de bijbehorende kantoren volgt enkele maanden later.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Stijlbeton

De state of the art nieuwbouwhal van Stijlbeton.

Stijlbeton gaat er terecht prat op dat het nagenoeg elke vorm kan produceren in

sierbeton, onder meer dankzij een uniek procedé op basis van kunststofmallen.

Maar om de vele, door leken vaak onvermoede mogelijkheden van sierbeton

nauwkeurig te kunnen verzilveren, is plaats nodig. Veel plaats. Om daarin te

kunnen voorzien, drong een uitbreiding met een nieuwe productiehal zich op.

Deze laatste is goed voor een oppervlakte van circa 4.000 m² en wordt tevens

uitgerust met een nieuwe betoncentrale. De oorspronkelijke productiehal van

3.000 m² zal in de toekomst voornamelijk gebruikt worden als aanvullende

schrijnwerkerij, lasafdeling en stockageruimte voor afgewerkte betonelementen.

De 1.000 m² extra ruimte van de nieuwe productiehal zal het niet alleen

mogelijk maken om de productiecapaciteit op termijn met 50 % te verhogen,

maar zal er ook toe bijdragen dat bestaande bekistingen voor grotere werven

ongestoord opgeslagen kunnen worden zonder de rest van de productie te

hinderen. Het produceren van kwaliteitsvolle bekistingen is immers een tijdrovende,

arbeidsintensieve taak. De extra ruimte laat tevens toe om grotere

en performantere rolbruggen met een draagkracht van 20 ton in te zetten.

VIER DOELSTELLINGEN

“Tijdsbesparing, productieverhoging, flexibiliteit en aangenamere werkomstandigheden:

dat waren de doelstellingen bij de planning van dit prestigieuze project”,

verduidelijkt Yves Maes van Stijlbeton. “Daarom worden aan de zijgevel van de

nieuwe productiehal ook kantoren opgetrokken.” Terwijl gemeenschappelijke

ruimtes zoals kleedkamers en een refter zullen worden ondergebracht op het

gelijkvloers en de eerste verdieping, is er op het tweede niveau om en bij de

400 m² kantoorruimte voorzien.

Zowel dit kantoorgebouw als de productieruimte kregen een moderne, stijlvolle

architectuur met indrukwekkende witte kolommen in architectonisch

beton. Deze laatste werden uiteraard door Stijlbeton zelf geproduceerd, als

fraai uithangbord van de verbluffende maatwerkmogelijkheden. Enorme

glaspartijen tussen de kolommen garanderen een overvloedige natuurlijke

lichtinval in de kantoorruimtes. Om het plaatje helemaal compleet te maken,

voorziet Stijlbeton ook nog een nieuw logo, een toekomstgerichte huisstijl en

een vernieuwde website.

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


STIJLBETON

Betonelementen voor de werf ‘Deltaview’ aan de Triomflaan in Oudergem.

“Vooral de laatste jaren stellen

we een stijgende vraag naar

lichtere tinten vast”

Deze knappe recente realisaties van Stijlbeton bevestigen de huidige evolutie naar

lichtere kleurtinten.

UITEENLOPENDE KLEUREN EN TOEPASSINGEN

Stijlbeton is gespecialiseerd in de productie van modern sierbeton voor de

woning-, villa- en appartementsbouw. Dat resulteert in toepassingen als

kroonlijsten voor woningen, kolommen voor inkomportalen en poorten,

gevelelementen, terrassen, sierlijsten en dakranden, luifels en raam- en

deuromlijstingen. De onderneming uit Lier staat bekend om zijn afwerkingsmogelijkheden

(glad, siersteenlook of gewassen met zichtbare aggregaten)

en uitgebreid kleurenpalet. Wit, beige, ecru, bruingrijs, diverse grijstinten,

tal van antracietschakeringen, imitatie Franse steen of imitatie blauwe

hardsteen …: het kan allemaal.

“Vooral de laatste jaren stellen we een stijgende vraag naar lichtere tinten

vast”, zegt Yves Maes. “Denk aan wit, lichtgrijs of licht ecru, zowel voor

gladde gevelpanelen als terrassen. De werf ‘Deltaview’ aan de Triomflaan

in Oudergem (van Assar Architects en aannemer Willemen Construct) is

daar een mooi voorbeeld van, met terrassen in mixgrijs, de lichtgrijze kleur

van Stijlbeton.” Daarnaast blijven de terrasafmetingen toenemen, stelt Yves

Maes vast: “Lang geleden diende een terras enkel om de ramen te kunnen

lappen, maar nu wordt het eerder beschouwd als de ‘tuin’ van het appartement

en dient het dus ruim genoeg te zijn om volop buiten te kunnen

genieten, inclusief tafels en comfortabele zitmogelijkheden.”

Stijlbeton produceert en levert sierbeton op maat van de klant, en dat

binnen een fullserviceconcept. Zo wordt elk individueel project volledig in

eigen beheer uitgewerkt, vanaf het basisplan tot de uiteindelijke realisatie.

De interne studiedienst leidt de volledige procedure in goede banen en

ontzorgt de klant in het totale project. ❚

STIJLBETON NV

Schollebeekstraat 74/1

2500 Lier

T +32 3 480 01 52

E info@stijlbeton.be

W www.stijlbeton.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 53


OXY, Brussels Developers: Immobel, Whitewood Architects: Snøhetta, Binst Architects, DDS VK services: Sustainable Design, M&E Engineering, Facade Engineering, Parametric Design

VK Architects & Engineers delivers fully integrated architecture and engineering services for demanding

healthcare clients worldwide who want to invest in sustainable environments in a constantly evolving

society where our quality of life is under stress. www.vkgroup.be

ARCHITECTS

& ENGINEERS

Want to help build tomorrow’s world? Check out how you can realize your possibilities on https://www.vkgroup.be/en/career-at-vk


VK ARCHITECTS & ENGINEERS

“ONS STREEFDOEL: DE DUURZAME AMBITIES

IN ELK PROJECT ZO HOOG MOGELIJK KRIJGEN”

Duurzaam bouwen reikt vandaag veel verder dan energie-efficiëntie. Ook aspecten zoals watermanagement, materiaalgebruik en het welzijn

van de gebruikers bepalen hoe duurzaam een gebouw is. VK Architects & Engineers streeft in zijn projecten naar een geïntegreerde aanpak

die uitgaat van minder energie, materialen en water, meer comfort en een betere bruikbaarheid die tegelijkertijd rekening houdt met de

verschillende levensfases van een gebouw.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld VK Architects & Engineers

Als multidisciplinair ontwerp- en studiebureau was

VK Architects & Engineers er als de kippen bij om

duurzaamheid op de kaart te zetten in de bouwsector.

“Je kan gerust stellen dat we pioniers zijn

op het vlak van duurzaam bouwen”, zegt Valerie

Vergaert, hoofd van de afdeling Sustainable Design.

“In de beginjaren stond duurzaam bouwen voornamelijk

in het teken van hernieuwbare energie.

Vandaag is het begrip geëvolueerd naar een veel

ruimer concept, dat intussen ook veel breder wordt

gedragen in de maatschappij. Bij VK streven we

ernaar om die pioniersrol te blijven vervullen door

maximaal in te zetten op een holistische aanpak,

geïntegreerd in alle disciplines.”

ZIN © Befimmo – arch. 51N4E, Jaspers-Eyers, l’AUC.

DE KRINGLOOP SLUITEN

Met zijn multidisciplinaire team van 450 medewerkers

is VK van vele markten thuis: van masterplanning

en architectuur tot studies stabiliteit

en technieken, met specifieke knowhow over

brandveiligheid, akoestiek en facade engineering.

Die duurzame insteek werkt over alle disciplines

heen, van energieoptimalisaties en daglichtsimulaties

tot ontwerpadvies over smart buildings.

Om het overzichtelijk te maken, deelt VK zijn

duurzaamheidswerking op in vier grote thema’s:

energie, materialen, water en welzijn.

De factor energie spreekt intussen bijna voor

zich. Het komt erop aan om het energieverbruik

van een gebouw zo laag mogelijk te houden en

voluit de kaart van hernieuwbare energiebronnen

te trekken. “Ook op het vlak van water is het

doel om de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

Dat doen we door waterrecuperatie en -buffering

maximaal in rekening te brengen in onze projecten,

met specifieke aandacht voor alternatieve oplossingen

zoals waterzuivering van afvalwater

of zelfs regenwater”, vertelt Valerie Vergaert.

InnovOcean, Oostende © Van Roey – arch. EVR.

Verder streeft VK ernaar om in zijn projecten zo

weinig mogelijk gebruik te maken van nieuwe

materialen. “De grootste winst die we in de bouw-

56 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


VK ARCHITECTS & ENGINEERS

“De grootste winst die we in

de bouwsector kunnen boeken

om onze milieu-impact te beperken,

zit in de materialen”

sector kunnen boeken om onze milieu-impact te

beperken, zit in de materialen”, meent Valerie

Vergaert. “Bij renovaties is de eerste stap het hergebruiken

van de bestaande structuren van een

gebouw. Een audit van het gebouw laat ons toe

om te evalueren wat we kunnen hergebruiken.

Als we dan toch – vanwege goed onderbouwde

redenen – nieuwe materialen nodig hebben, vertrekken

we van een levenscyclusanalyse om de

beste ecologische keuzes te bepalen. Uiteraard

zijn aspecten zoals esthetiek en kostprijs ook nog

steeds van belang in de materiaalkeuze, maar met

de ecologische factor is veel te lang geen rekening

gehouden. Op het vlak van materiaal(her)gebruik

heeft de sector nog een lange weg af te leggen

en VK probeert deze evolutie mee te bevorderen.”

WELZIJN BEVORDEREN

Dat VK zijn steentje bijdraagt op het vlak van

gezondheid hoeft geen betoog. “Binnen de ziekenen

ouderenzorg kunnen we intussen tientallen

referenties voorleggen. Maar het welzijn van de

gebruikers streven we niet alleen in onze zorgprojecten

na”, benadrukt Vergaert. “We kijken

daarbij niet alleen naar aspecten zoals daglicht,

thermisch comfort, akoestiek en luchtkwaliteit,

maar ook naar bredere welzijnsthema’s. Voorziet

een bedrijf bijvoorbeeld in sportfaciliteiten voor

zijn medewerkers of is er een aanbod van gezond

fruit? Deze factoren spelen een rol in het bekomen

van de WELL-gebouwstandaard, waarvan wij de

certificatie begeleiden.”

DUURZAAMHEIDSCOACH

Om die geïntegreerde duurzaamheidsaanpak

in zijn projecten te introduceren, riep VK een

aparte Sustainable Design-afdeling in het leven.

Die treedt op als een duurzaamheidscoach om

de ambities in elk project zo hoog mogelijk te

krijgen. “Dat is best een grote uitdaging, aangezien

we niet alleen onze eigen ontwerpteams

adviseren, maar ook onze klanten en alle externe

partners waarmee we samenwerken actief

willen betrekken.”

De kunst is om de duurzaamheidsambities bovendien

niet alleen in de ontwerpfase te bepalen,

maar ze ook waar te maken in de uitvoering en de

gebruiksfase van een project. “In dat opzicht is

het mooi meegenomen dat wij gebouwcertificaten

Oxy © Immobel, Whitewood – arch. Snohetta,

Binst Architects, DDS & Partners.

zoals BREEAM, LEED en WELL begeleiden”, zegt

Valerie Vergaert. “Die gebouwstandaarden reiken

ons de tools aan om ook de duurzaamheidsambities

van de aannemers en eigenaars te

bewaken doorheen het hele proces.”

MOOI PALMARES

VK kan na al die jaren heel wat referenties op het

vlak van duurzaam bouwen voorleggen. Sinds kort

werkt het mee aan het project Oxy, beter bekend

als de renovatie van het iconische Muntcentrum

in Brussel. “In dit project kunnen we zeer ver gaan

op het vlak van duurzaamheid, onder andere doordat

de bouwheer een BREEAM Outstanding- en

WELL Platinum-score nastreeft”, vertelt Vergaert.

ZIN in Noord in Brussel is nog zo’n paradepaardje

van VK. “Bij de renovatie van de WTC I en II-torens

vormt circulariteit het uitgangspunt. Onze rol is er

voornamelijk gericht op het energetische aspect.

60 % van de energievraag zal worden gedekt door

een KWO-systeem”, aldus Vergaert. Ook voor de

bouw van een nieuwe toren voor het universitair

ziekenhuis van Luik is het welzijn en de gezondheid

van de gebruikers doorslaggevend. “Daar zetten

we bijvoorbeeld sterk in op de optimalisatie van de

gevel in functie van de daglichttoetreding, akoestiek,

brandveiligheid enzovoort”, vertelt Vergaert. ❚

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

CHU Luik, toren © VK Architects & Engineers, Pierre Berger, Pierre Maes.

Brugsesteenweg 210

8800 Roeselare

T +32 51 26 20 20

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 57


WE BIEDEN U MODULAIRE EN SOLIDE

OPLOSSINGEN OM UW OPSLAGRUIMTES,

MAGAZIJNEN EN BUITENRUIMTES TE BEVEILIGEN.

PROTEC TING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.

TROAX Belux +32 (0)15-28 17 30 info@troax.be troax.com


TROAX

De Troax-producten bieden een functionele, flexibele en economische oplossing

voor situaties waarin het om de beveiliging van mens en/of product gaat.

Gaaspanelen laten het licht door, zorgen voor goede ventilatie en bieden

bescherming tegen vandalisme en inbraak.

GAASPANELEN VOOR VEILIGE OPSLAG

BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN

Al meer dan 65 jaar produceert Troax gaaswanden voor de bouw en industrie. Het gamma omvat een reeks modulaire panelen en deuren

in gaas- en plaatuitvoering voor diverse toepassingen. “Voor gaas- en plaatwanden ter vervaardiging van opslagruimtes voor materiaal,

fietsen en tal van andere zaken ben je bij ons aan het juiste adres”, klinkt het bij Troax.

Tekst en beeld Troax

Troax is de wereldwijde marktleider in industriële gaaswanden en werd in

1955 opgericht in Hillerstorp (Zweden), waar het belangrijkste productieen

distributiecentrum nog steeds gevestigd is. Troax is actief in 36 landen

en is aanwezig op alle continenten. Vanuit de lokale magazijnen tracht het

de markt snel en adequaat te bedienen. De Troax-producten bieden een

functionele, flexibele en economische oplossing voor situaties waarin het

om de beveiliging van mens en/of product gaat: bergingen, indelingen van

kelders of zolders, garageboxen en fietsboxen. Ook voor de buitenruimte

levert Troax producten, zoals bijvoorbeeld fietsenstallingen met golfplaatdak,

opslagruimtes voor bijvoorbeeld vuilnis, airco’s, trafo’s, warmtepompen

enzovoort.

MAKKELIJK, VEILIG EN OVERZICHTELIJK

Opslagruimtes die uit veiligheidsgaas bestaan, bieden een heleboel voordelen.

Gaaspanelen laten het licht door, zorgen voor goede ventilatie en

bieden bescherming tegen vandalisme en inbraak. Aangezien je door de

mazen heen kan kijken, is het overzicht makkelijk te bewaren. De gaaspanelen

kunnen worden aangepast aan de meeste panden en opslagruimtes,

ook als de plafonds schuin zijn. Voor ruimtes waar extra veiligheid vereist is,

biedt Troax de mogelijkheid om een dak in gaas of volle plaat te installeren.

Het voordeel van een gaasdak is dat het licht- en luchtdoorlatend is.

Troax beschikt echter ook over een variant in volle plaat voor ruimtes die

volledig afgeschermd moeten worden en/of waarbij de inhoud aan het zicht

“Opslagruimtes die uit veiligheidsgaas

bestaan, bieden

een heleboel voordelen”

moet worden onttrokken. Deze zijn makkelijk te combineren met andere

types gaaspanelen. Standaard worden de Troax-materialen uitgerust met een

grijze epoxypoedercoating in RAL 7037. Voor buitentoepassingen heeft het

een thermisch verzinkte (gegalvaniseerde) variant in huis. Alle andere RALkleuren

zijn op aanvraag verkrijgbaar. ❚

TROAX BELUX

Schaliënhoevedreef 20c

2800 Mechelen

T +32 15 28 17 30

E info@troax.be

W www.troax.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 59


Gyproc® Habito®

De sterkste gipsplaat.

Getest door experts.

Waarom kiezen voor Habito®?

steviger

geluidswerend

stootbestendig

makkelijk

voorwerpen

bevestigen

eenvoudige

plaatsing

inbraakwerend

NIEUW

Gyproc® Habito®

waterbestendig

Graag onze Habito® en Habito® H brochure downloaden?

Scan de QR-code of surf naar https://pro.gyproc.be/nl/documentatie


GYPROC

INNOVATIEVE BOUWOPLOSSINGEN ONTDEKKEN

IN EEN REALISTISCHE OMGEVING

Onze manier van wonen ontwikkelt zich voortdurend. Woningschaarste, nieuwe wetgevingen en veranderende verwachtingen bij opdrachtgevers

en eindgebruikers vragen om een ‘New Way of Building’. Om architecten bij te staan, lanceerde Gyproc begin 2020 Studio Gyproc.

In een gesimuleerde studio in Mechelen zet het duurzame en toekomstgerichte oplossingen op een originele manier in de kijker. Na een

tijdelijke sluiting vanwege corona is dit experience center opnieuw open voor een livebezoek en rondleiding!

Tekst en beeld Gyproc

In Studio Gyproc kan je op een ontspannen manier innovatieve bouwoplossingen

ontdekken in de realistische omgeving van een echt appartement.

De thema’s die centraal staan zijn beleving en comfort, akoestiek en regulering en

high-end afwerking.

“We demonstreren innovatieve oplossingen die in tal van

bouwprojecten van pas kunnen komen”

Studio Gyproc demonstreert in de kantoren van

interieurbedrijf Bulo innovatieve bouwoplossingen

die van pas kunnen komen in tal van bouwprojecten.

De thema’s die centraal staan zijn beleving en comfort,

akoestiek en regulering en high-end afwerking.

FUTUREPROOF OPLOSSING

Een van de grootste troeven in Studio Gyproc is

ongetwijfeld het Habito-systeem. Dit is een allesin-éénoplossing

die het mogelijk maakt om ook in

de toekomst met gipsplaten te bouwen, zowel in

residentiële als niet-residentiële projecten. Qua

comfort en prestaties is het systeem volledig futureproof.

Het is namelijk dens en stootvast, garandeert

een superieure akoestische performantie, kan zowel

als kamer- en woningscheidende wand gebruikt

worden en is inbraakwerend (RC2 of RC3). Bovendien

zijn alle technieken integreerbaar in een

wand van slechts 21 cm en is er met Habito H

een speciale variant beschikbaar voor toepassing

in vochtige ruimtes. In Studio Gyproc kan je dus

op een ontspannen manier innovatieve bouwoplossingen

ontdekken in de realistische omgeving

van een echt appartement.

Interesse in een rondleiding? Schrijf je dan nu in

via discover.gyproc.be/studio-gyproc en ontvang

je persoonlijke uitnodiging. ❚

GYPROC

Sint-Jansweg 9 – Haven 1602

9130 Kallo

T +32 3 360 22 11

E info@gyproc.be

W www.gyproc.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 61


SOLID SURFACE

COMPOSIET

GLAS

KERAMIEK

ALUMINIUM

STAAL

CORTENSTAAL

VEZELCEMENT

HPL

ZINK

TERRACOTTA

Limeparts NV

Oosterring 21

B-3600 Genk

Drooghmans NV

Ambachtsstraat 11

B-2490 Balen

www.limeparts-drooghmans.be


LIMEPARTS - DROOGHMANS

MEERDERE GEVELBEKLEDINGEN,

ÉÉN AANSPREEKPUNT

Limeparts-Drooghmans, specialist in geventileerde gevelbekleding, leverde in 2021 gebouw J van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen

(UZA) op. “Een project dat toont hoe breed ons gevelaanbod is en hoever onze dienstverlening reikt”, vertelt Anthony Verrienti, Key Account

Manager voor de Benelux. Je kiest bij Limeparts-Drooghmans uit een heel brede waaier aan gevelmaterialen. En ze leiden het hele proces in

goede banen, van engineering over productie tot plaatsing.

Tekst uwtekst.be | Beeld Studio PSG

Je kunt zowel voor ferro- als non-ferrogevelmaterialen terecht

bij Limeparts-Drooghmans.

De gebouwsokkel van het UZA-complex is bekleed met

hout en aluminium.

Anthony Verrienti: “Gebouw J van het UZA is een

typisch combinatieproject met vijf verschillende

gevelmaterialen. Dan kun je vijf gevelbouwers inhuren,

met een grote kans op planningsproblemen.

Of je doet een beroep op Limeparts-Drooghmans,

dat zowel ferro- als non-ferromaterialen en naadloze

integratie voorziet. We stemmen de planning van

de montage intern af. En je bent zeker dat al die

gevelmaterialen tot in de fijnste details mooi op

elkaar aansluiten.”

STERK IN COMPLEXE

GEVELPROJECTEN

Door de diversiteit aan gevelmaterialen en de

follow-up van engineering tot montage is complexiteit

de absolute kwaliteit van de gevelbouwers. Kijk

bijvoorbeeld naar het hoofdkwartier van Cordeel

in Temse, met zijn gevelbekleding in spiegelende

aluminium composietplaten. Daardoor lijkt het

gebouw te zweven. Ook Les Combattants, het hoofdkwartier

van Belfius in Wallonië, is een project van

Limeparts-Drooghmans. De gevel is bekleed met

2400 aluminium 3D-cassettes. “Eveneens belangrijk

om te vermelden is dat we alleen met onverwoestbare

aluminium draagstructuren werken en dat we

“Doordat het hele

productieproces

bij ons zit,

halen we zelfs

de strakste

deadlines”

onze eigen poederlakstraat hebben. Doordat het

hele productieproces bij ons zit, halen we zelfs de

strakste deadlines.”

PRODUCTONTWIKKELING

NAAR WENS

Het nieuwe UZA-complex is afgewerkt met 3200 m²

keramiek, 1000 m² aluminium en 700 m² padoek.

Anthony Verrienti: “Voor de sokkel werkten we

voor de eerste keer met Forestlines: een nieuwe,

innovatieve gevelbekleding waarbij hout en aluminium

harmonieus gecombineerd worden tot

een unieke gevel, ook in de vereiste brandklasse!

We waren zo verrast door het mooie resultaat dat

we binnenkort ook Hangar 26 in Antwerpen in

zo’n jasje zullen steken.” ❚

LIMEPARTS - DROOGHMANS

Oosterring 21

3600 Genk

T +32 89 62 09 11

E info@limeparts-drooghmans.be

W www.limeparts-drooghmans.be

LIMEPARTS - DROOGHMANS

Ambachtsstraat 11

2490 Balen

T +32 14 82 90 10

E info@limeparts-drooghmans.be

W www.limeparts-drooghmans.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 63


Restoration Works

Restoration Works

© Régine Mahaux

© Régine Mahaux

www.denys.com


DENYS NV

HERBESTEMMING VAN ONROEREND

HISTORISCH PATRIMONIUM

Vlaanderen heeft een rijke geschiedenis. Dat heeft heel wat erfgoed opgeleverd en daar mogen we best trots op zijn. Maar het onderhoud

en zeker de restauratie van in het bijzonder onroerend erfgoed kost handenvol geld. Bovendien is de oorspronkelijke functie van dergelijk

patrimonium in sommige gevallen verloren gegaan en/of voorbijgestreefd. Leegstand is dan veelal het gevolg en dat is nefast. Proactief op zoek

gaan naar een nieuwe bestemming of herbestemming is dan de boodschap. Denys wil daar letterlijk en figuurlijk zijn steentje toe bijdragen.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Denys NV

De Handelsbeurs in Antwerpen. (Beeld: Régine Mahaux)

De Bijloke in Gent. (Beeld: Luc Hoppenbrouwers)

Als aannemer en/of als (mede)investeerder: Denys kan inmiddels een indrukwekkend

aantal spraakmakende referenties voorleggen. Recent leidde het

de herbestemming van de Handelsbeurssite in Antwerpen in goede banen.

Daarvoor werd niet alleen de technische knowhow van Denys aangesproken,

want ook bij de financiering van het project was de onderneming actief

betrokken. Een evenementenhal, een restaurant, een parkeergarage en een

hotel zullen samen de toekomst van deze waardevolle site garanderen.

Een ander voorbeeld van het technisch kunnen van Denys, in combinatie met

de passie van dit toonaangevende bedrijf, was de omvorming van de grote

zaal van het middeleeuwse Bijlokehospitaal in Gent tot een hoogwaardige

concertzaal. Toegegeven, de zaal deed al jaren dienst als concertzaal, maar op

akoestisch vlak waren er toch relevante verbeterpunten. Als aannemer zorgde

Denys voor de realisatie van dit prachtige project en coördineerde het tevens

de nevenaannemingen.

BRUSSELS BEURSGEBOUW

Na de meer dan gesmaakte bijdrage van Denys aan de herbestemming van de

Gentse Handelsbeurs (begin 2000) en de Antwerpse Handelsbeurs volgde het

bedrijf met bijzonder veel interesse (en succes) de openbare aanbesteding voor

de herbestemming van het Brusselse beursgebouw. Na de start van de werken

in oktober 2020 zal dit iconische gebouw in de loop van 2023 omgevormd zijn

tot o.a. het Belgian Beer Experience Center, kortweg BBEC. Een mooie uitdaging

voor de kundige techneuten en de gepassioneerde ambachtslui van Denys.

“We schuwen technisch

complexe werken niet. Noch

in Vlaanderen, noch elders!”

Niet meteen in Vlaanderen, maar sinds kort deel uitmakend van het UNESCOwerelderfgoed

– en dus meer dan het vermelden waard – is de herbestemming

van Les Anciens Thermes de Spa. Denys Global vervult hier de rol van promotor

en aannemer. Het zal de aandachtige lezer dan ook niet ontgaan dat Denys de

technisch complexe werken niet schuwt. Noch in Vlaanderen, noch elders! ❚

DENYS NV

Industrieweg 124

9032 Wondelgem

T +32 9 254 01 11

E info@denys.com

W www.denys.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 65


ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

De nieuwe polikliniek in Temse kenmerkt zich door een leesbare schaal aan te bieden binnen de woonwijk en de zorgcampus.

VOORLIEFDE VOOR PROJECTEN MET

EEN BREED MAATSCHAPPELIJK BELANG

Architektenburo Jef Van Oevelen bestaat uit een dynamisch team van vijftien vakkundige medewerkers. Begin 2021 werd het bestuur,

dat voorheen uitsluitend uit zaakvoerder Jef Van Oevelen bestond, uitgebreid met Frank Moyson en Age Van Oevelen. Niet alleen werden

een nieuw bedrijfslogo en een kersverse huisstijl ontwikkeld die de frisse wind doorheen het kantoor kracht bijzetten. Architektenburo

Jef Van Oevelen is nu ook actief in de meest uiteenlopende architectuursectoren.

Tekst Wouter Peeters | Beeld 3d depoo

Architektenburo Jef Van Oevelen is een middelgroot architectenbureau in het

Antwerpse (Ekeren), wat meteen ook het voornaamste werkterrein van het

bureau is. Na het doorlopen van een periode van stage en samenwerking

op het architectenbureau van Georges Baines en na het behalen van enkele

architectuurprijzen in sociale huisvesting als zelfstandig architect, richtte Jef

Van Oevelen in 1988 zijn eigen architectenbureau op. Met een tweetal zelfstandige

medewerkers was het bureau tijdens zijn beginperiode voornamelijk

actief in de huisvestingssector, maar algauw werden ook openbare gebouwen

in de orderportefeuille opgenomen.

SOCIAAL VERANTWOORDE ARCHITECTUUR

Architektenburo Jef Van Oevelen kan dus bogen op een jarenlange expertise:

een achttal jaar in het bureau van Georges Baines en meer dan 33 jaar in

de eigen praktijk, samen met een groep jonge, enthousiaste medewerkers.

“Zo hopen wij ook in de toekomst onze schouders te kunnen zetten onder

interessante projecten met maatschappelijk belang, waarbinnen we op zoek

kunnen gaan naar creatieve oplossingen en een gezonde, uitnodigende

wisselwerking tussen publiek en privaat”, zegt Age Van Oevelen. “Daarom is

een systeem als PPS ons niet onbekend, integendeel. Het is een fijne manier

66 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

De wandeling doorheen het park sluit naadloos aan op de gaanderij doorheen het ontmoetingscentrum.

om als team – waar elk lid zijn eigen expertise inbrengt – tot een maatschappelijk

gedragen project te komen dat een belangrijke meerwaarde

vormt voor meer mensen dan uitsluitend de beoogde doelgroep.”

Architektenburo Jef Van Oevelen heeft dus onmiskenbaar een voorliefde

voor projecten met een breed maatschappelijk belang. “Bebouwde en nietbebouwde

ruimte dient steeds in balans te zijn”, stelt Age Van Oevelen.

“Wij denken graag mee na over de vraag hoe we sociaal verantwoorde

architectuur kunnen ontwikkelen die zich als ‘futureproof’ profileert, zonder

daarbij onderhevig te zijn aan kortstondige tendensen en grillen. Om tot

een gedragen project te komen, vertrekken wij steeds vanuit een onderzoek

naar de wensen van de doelgroep en de omgeving waarin het project zich

wil inpassen, zoals verkeersstromen, circulatie, relatie intern versus extern,

duurzaamheid in al zijn facetten en niet uitsluitend beperkt tot een doorgedreven

technische studie. Maar met oog voor onder andere ruimteen

materiaalgebruik. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn hierbij niet enkel

‘meerwaarden’, maar zelfs ‘voorwaarden’.”

“Flexibiliteit en aanpasbaarheid

doorheen de tijd

zijn onze stokpaardjes”

RATIONEEL, LEESBAAR EN BRUIKBAAR

Naast private ontwikkelingen is Architektenburo Jef Van Oevelen vooral actief

in sectoren als onderwijs (schoolgebouwen), zorg (woonzorgcentra, assistentiewoningen,

bijzondere jeugdzorg, ouderenzorg …), sociale huisvesting en de

ruimere publieke sector (ontmoetingscentra …). Age Van Oevelen: “In welke

sector het project zich ook situeert: Architektenburo Jef Van Oevelen staat

voor rationele, leesbare en bruikbare architectuur en gaat telkens in dialoog

met alle betrokkenen, zoekend naar het maximaal haalbare, naar alle

mogelijke opportuniteiten voor bouwheer en omgeving. We geloven graag

dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan een zorgzame

maatschappij, waarin een aangename omgeving een grote impact heeft op

het welzijn van ons allemaal.”

Enkele zeer recente toonaangevende projecten van Architektenburo Jef Van

Oevelen zijn ‘Schoem’ in Hoevenen – een combinatie van dertig sociale

seniorenflats, vijf zorgwoningen en een dienstencentrum – en ‘Poltem’, een

nieuwe polikliniek in Temse. ❚

ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

De flexibele, aanpasbare basisstructuur van ‘Schoem’ is duidelijk leesbaar

in het gevelbeeld van het ontmoetingscentrum met wooneenheden.

Geestenspoor 54

2180 Ekeren

T +32 3 542 65 40

E architektenburo@jefvanoevelen.be

W www.jefvanoevelen.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 67


Smart air & cooling solutions

Climagroup biedt totaaloplossingen aan in verwarming, koeling en ventilatie. De wensen en behoeftes

van onze klanten staan altijd centraal. Zo garanderen wij dat onze klanten een zorgeloze service

genieten dankzij onze verschillende hubs verspreid over heel België.

ONZE TROEVEN

100% SERVICE, 0% ZORGEN

Wij streven naar duurzame partnerships op lange termijn met flexibiliteit,

betrokkenheid, transparantie en een persoonlijke aanpak als pijlers.

Dankzij onze nationale spreiding staan we niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk

dichtbij elke klant. Zo kan je 24/7 op ons rekenen voor een optimale service.

TECHNISCHE EXCELLENTIE

De beste oplossing begint bij de juiste kennis en expertise in de ontwerpfase. Met

meer dan 50 jaar ervaring houden onze ingenieurs de juiste balans tussen betaalbare

oplossingen en de nieuwste innovaties. Gedurende het volledige traject, van ontwerp

tot realisatie, focussen we op technische excellentie en optimaal kostenbeheer.

DUURZAME ONTWIKKELING

We dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Niet alleen in de manier waarop we

ondernemen, maar ook op vlak van de installaties die we plaatsen bij onze klanten.

Zo ben je zeker van hoogwaardige klimatisatie-technieken die een optimaal

comfort combineren met energie-efficiëntie en respect voor het leefmilieu.

Ontdek wat onze expertise voor u kan betekenen op

www.climagroup.be


CLIMAGROUP

AMBITIEUZE HVAC-GROEP

zet nieuwe standaard in klimatisatiesector

Zeven HVAC-bedrijven die samen meer zijn dan de som der delen: dat is in een notendop waar Climagroup voor staat. De sterke centrale

organisatiestructuur en de flexibele kmo-spirit van Cooltech, De Noyette, Pure Air, Rob Air, M&K, Borcalor en Climabel maken van Climagroup

een ijzersterk partnership. Bovendien ondersteunen de bedrijven elkaar technisch dankzij een collectief kennis- en opleidingsplatform.

Zo creëert Climagroup letterlijk en figuurlijk ademruimte voor elke klant.

Tekst Tim Janssens | Beeld Climagroup

De HVAC-sector evolueert erg snel, waardoor het

voor installateurs vaak een enorme uitdaging is om

oplossingen op maat aan te bieden, met aandacht

voor duurzaamheid en return-on-investment. Bovendien

willen klanten maximaal ontzorgd worden,

zodat ze zich kunnen focussen op hun corebusiness.

Vandaar dat Climagroup de expertise van zeven

ervaren kmo’s bundelde in één sterke financiële en

administratieve structuur. Zo kunnen de technische

experts zich volledig kunnen wijden aan het installeren

en servicen van HVAC- en koelinstallaties en

de ontwikkeling van duurzame totaaloplossingen

voor horeca, industrie, kantoren, (food)retail en de

zorgsector. Een echte win-winsituatie!

CUSTOMERS FOR LIFE-MINDSET

Innovatie, toewijding en passie voor techniek zijn

de sleutelbegrippen bij Climagroup. Als familiale

onderneming met diverse regionale vestigingen

adviseert en begeleidt zij klanten van plaatsing

tot onderhoud. Climagroup kiest bewust voor

een ‘customers for life’-mindset: op lange termijn

“We bundelden de expertise van zeven

ervaren kmo’s in één sterke financiële

en administratieve structuur”

dezelfde uitstekende service garanderen voor alle

klanten. Zij kunnen rekenen op een onderhoudscontract

en hoeven niet te panikeren bij pannes,

want dankzij het Nationaal Service Model voert

Climagroup de klok rond snelle en betaalbare

interventies uit. De ervaren techniekers en monteurs

worden continu getraind in het interne opleidingscentrum.

Aangezien stilstand in de HVAC-sector

gelijkstaat met achteruitgang, wil Climagroup de

duurzame groei van de voorbije jaren doorzetten,

zowel organisch als via een uitgekiende ‘buy-andbuild’-strategie.

“We hebben niet alleen de ambitie

om de grootste speler in België te worden, maar

willen vooral uitgroeien tot de meest betrouwbare

koeling- en ventilatiespecialist van het land”, klinkt

het veelbelovend. ❚

CLIMAGROUP

Slachthuiskaai 24

3500 Hasselt

T +32 11 59 34 00

E info@climagroup.be

W www.climagroup.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 69


2FUND

BESCHOEIINGSSPECIALIST

KLAAR VOOR BLUE DEAL

DANKZIJ NIEUWE CSM-MACHINE

Wie begin september een bezoek bracht aan Matexpo, kon er niet naast kijken. Aan de ingang stond een 130 ton zware en 36 meter hoge BAUER

RG27 S-machine te pronken. Het ging om de nieuwste aanwinst van 2Fund, dat nu in staat is om CSM-wanden tot 1 meter breed en 30,5 meter diep

te realiseren. “Een belangrijke stap voorwaarts, zeker gezien de richtlijnen in het kader van de Blue Deal, waarmee de Vlaamse overheid een

slimmere omgang met grondwater en bronbemaling wil stimuleren”, legt Yves Lameire uit.

Tekst Tim Janssens | Beeld 2Fund

De BAUER RG27 S-machine van 2Fund werd onlangs in primeur voorgesteld op Matexpo.

De klimaatverandering houdt lelijk huis, ook

in ons eigen Vlaanderen. De zomer van 2021

viel letterlijk en figuurlijk in het water, maar

de voorbije jaren kregen we vooral heel wat

periodes van langdurige droogte te slikken, met

uiterst lage grondwaterstanden tot gevolg. Vandaar

dat de Vlaamse overheid twee jaar geleden

de ‘Blue Deal’ lanceerde, een reeks richtlijnen

waarmee ze structurele waterschaarste en

droogte wil tegengaan. Een van de gangbare

praktijken die in het vizier kwamen, was het

oppompen van grondwater, dat in het verleden

vaak geloosd werd in de riolering. Vandaar dat

de toegelaten grondwaterverlaging aanzienlijk

beperkt werd.

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


2FUND

grondwaterverlaging alleen maar strenger worden,

dus wij besloten alvast te anticiperen”, zegt Yves

Lameire. “Met onze nieuwe machine kunnen we

CSM-wanden tot 30,5 meter diep realiseren – lees:

tot in een waterremmende bodemlaag. Daardoor

moet enkel het grondwater in de bouwput zelf

opgepompt worden, is er slechts sprake van een

minimaal lekdebiet en ondervinden de naburige

terreinen geen hinder. De meeste kleihoudende

lagen in ons werkingsgebied – bijvoorbeeld in regio-

Knokke – bevinden zich rond 30 meter diepte, dus

daar komt onze nieuwe machine uitstekend van

pas. We zijn pas de derde beschoeiingsspecialist

die CSM-wanden tot op die diepte kan realiseren.

Een ander voordeel is dat de machine op biologisch

afbreekbare Panolin-olie draait. Zeker op werven

in milieugevoelige gebieden zal dat een enorm

pluspunt zijn.”

De 130 ton zware en 36 meter hoge CSM-machine maakt indruk.

“We zijn pas de derde beschoeiingsspecialist

die CSM-wanden tot op

30,5 meter diepte kan realiseren”

DIEPE CSM-WANDEN

Intussen zijn de richtlijnen van de ‘Blue Deal’ goed

en wel doorgesijpeld naar de dagelijkse bouwpraktijk.

2Fund bleef niet bij de pakken zitten en

besliste resoluut om te investeren in de aankoop

van een BAUER RG27 S-machine, die onlangs

in primeur werd voorgesteld op Matexpo. “In de

toekomst zullen de richtlijnen op het vlak van

ALLROUNDPARTNER

VOOR BOUWPUTTEN

De aankoop van de BAUER RG27 S-machine was

een belangrijke mijlpaal voor 2Fund, dat in de

zomer van 2019 voortvloeide uit de fusie tussen

Votquenne Foundations en Lameire Funderingstechnieken.

Daarnaast werden ook Exceptra, VQ

Logistics, A.Vyncke en Revyson in de groep opgenomen.

“De integratie verloopt zeer vlot en de

fusie werpt dagelijks zijn vruchten af”, aldus Yves

Lameire en Bart Cloet, founder van de Votquenne

Foundations-groep. Beiden hebben de greep op de

firma versterkt en afscheid genomen van de private

equity partner, die de groei de voorbije jaren ondersteunde.

“Zo kunnen we opnieuw 100 % bezig zijn

met de job en kunnen we fier zijn dat we tot het

selecte clubje van onafhankelijke funderingsbedrijven

behoren die ten dienste staan van elk

bouwbedrijf. Dit kan mede dankzij onze vele

trouwe medewerkers, die we dan ook erg dankbaar

zijn. Ondanks de coronacrisis lieten we in 2020

betere resultaten optekenen dan het jaar voordien.

Klanten stellen het geweldig op prijs dat we zowel

beschoeiingen als grondverdringende funderingspalen

aanbieden, aangevuld met sonderingen (via

Revyson) en graafwerken via betrouwbare onderaannemers.

Dit aanbod zal in de nabije toekomst nog

uitgebreid worden met bemalingen (via A.Vyncke).

Op die manier kunnen we een totaalpakket bieden

voor de volledige bouwput, wat vooral de bouw- en

coördinatiekost ten goede komt. In dat verband

wordt ook de eigen studie belangrijk en zijn we

dringend op zoek naar ingenieursprofielen.” ❚

2FUND

Industrielaan 4

9900 Eeklo

T +32 93 79 72 77

W www.2fund.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 71


Wij zoeken steeds naar nieuw talent!

Onze vacatures (m/v) vind je terug op onze website: www.2fund.be

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk

Industrielaan 4, 9900 Eeklo

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77

info@votquennefoundations.be

info@lameireft.be

www.votquennefoundations.be

www.lameireft.be


Uw gebouw bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom bouwt

JANSEN BUILDING COMPANY steeds voor de mens in het gebouw. We

doen dit met maar liefst 360 eigen vakmensen en professionals en met een

ruime ervaring van bijna 50 jaar. Dit maakt Jansen the Building Company

tot een top of the bill algemeen aannemer en specialist in binnenafwerking

en technieken.

Contacteer ons voor een kennismaking op

info@JANSENBUILDING.com

www.JANSENBUILDING.com


JANSEN THE BUILDING COMPANY

GENERAL CONTRACTOR GESPECIALISEERD IN

BINNENAFWERKING EN SPECIALE TECHNIEKEN

Jansen the Building Company legt de lat hoog. Dat is de rode draad in alle projecten die ze realiseren én in hun manier van werken.

Met maar liefst 500 eigen vakmensen vervullen ze elke ambitieuze opdracht en halen ze telkens weer de bedrijfsdoelstellingen. Met succes

en sprekende resultaten tot gevolg. Een mooi en recent voorbeeld hiervan is het gloednieuwe Van der Valk Hotel in Gent.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Jansen the Building Company

Om zijn positie in het Belgische horecasegment te verstevigen, kocht het

familiebedrijf Van der Valk een wind- en waterdicht gebouw in Gent. Voor

dit project ging het op zoek naar een betrouwbare partner voor de volledige

binnenafwerking en speciale technieken. Top of the bill contractor Jansen the

Building Company overtuigde onmiddellijk met zijn jarenlange ervaring en

specialisatie in nieuwe technieken, waaronder de eigen KAY-comforteilanden.

“Voor Van der Valk was het de allereerste keer dat het in zee ging met een

externe hoofdaannemer voor de volledige afwerking van een hotel”, vertelt

Sarai Bervoets, Head of Sales & Engineering bij Jansen the Building Company.

“Gelukkig liep de samenwerking heel vlot. Van der Valk kon rekenen op onze

professionele input. Zo definieerden we niet alleen welke materialen de beste

keuze waren, maar stelden we ook belangrijke wijzigingen voor op het vlak van

extra re-engineering en speciale technieken.”

PRIMEUR VOOR HOTELSECTOR

“Van der Valk was meteen mee met ons verhaal. Neem nu de keuze voor

onze KAY-comforteilanden. Dat was een absolute primeur voor de hotelsector.

In de originele plannen van dit hotel waren traditionele airco’s voorzien, maar

die zorgden voor ongemakken zoals tocht en geluidsoverlast. Niet bepaald

bevorderlijk voor het warme thuisgevoel dat Van der Valk zijn gasten wilde

bieden. Gelukkig vormden onze KAY-comforteilanden de perfecte oplossing

om ze ongestoord te kunnen laten genieten van een aangename binnentemperatuur

door middel van stralingswarmte en -koeling. Zelfs enkele

WK-wielrenners die in het hotel verbleven, gaven al complimentjes”, lacht

Bervoets. “Ook Van der Valk plukt er de vruchten van. Door het volledige

gebouwbeheersysteem te koppelen aan de reservatiesoftware kan de temperatuur

per kamer ingesteld worden. Het spreekt voor zich dat dit voor een

mooie besparing op de energiefactuur zorgt.”

De afwerkingsgraad in het nieuwe Van der Valk Hotel in Gent ligt erg hoog, met dank aan het vakwerk van Jansen the Building Company.

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


JANSEN THE BUILDING COMPANY

Voor Van der Valk was het de allereerste keer dat het in zee ging met een externe hoofdaannemer voor de volledige afwerking van een hotel.

“Een project met een hoge afwerkingsgraad? Dat is een droom

voor ons, want zo kunnen we onze meerwaarde bewijzen”

De KAY-comforteilanden zijn hét paradepaardje van Jansen the Building

Company. Uniek aan dit systeem is het samenbrengen van diverse functies

(ventilatie, verwarming, verlichting, akoestiek …) in één slim plafond. Om de

financiële drempel te verlagen voor deze high-end oplossing, biedt Jansen

sinds kort ook een ‘comfort as a service’-formule aan, waarbij de klant

een vaste fee per maand betaalt voor de plaatsing, de installatie en het

onderhoud van de plafondpanelen.

Van der Valk kreeg al veel lof van zijn gasten.

De keuze voor de KAY-comforteilanden was een absolute primeur voor de hotelsector.

AFWERKING VAN A TOT Z

Naast de technieken nam Jansen the Building Company ook de volledige

binnenafwerking van dit Van der Valk Hotel voor zijn rekening. Sarai Bervoets:

“Ons bedrijf engineerde en coördineerde voor dit project echt alles van

a tot z om tot een prachtig en functioneel hotel te komen. Inclusief het los

meubilair, de gordijnen, televisietoestellen … Elk detail kreeg de Jansenstempel.

Het kostenplaatje van dit alles was een forfaitair bedrag van 18

miljoen euro. De interieurarchitecten van Van der Valk gaven een ruwe aanzet

van hun verwachtingen als basis. Hun wensen en het hele financiële verhaal

werden netjes op elkaar afgestemd, zonder ook maar iets in te boeten op het

vlak van de gekozen look-and-feel.”

POSITIEVE REACTIES

“We zijn enorm fier op het eindresultaat. Niet alleen hebben we er een

geweldige nieuwe partner bij, we realiseerden ook een meer dan indrukwekkend

hotel. De mensen van Van der Valk vertrouwden ons toe dat zij deze

afwerkingsgraad nooit hadden kunnen bereiken. Zelf kreeg het op zijn beurt

veel lof van zijn gasten. Van der Valk heeft alvast aangegeven dat het ook

voor een volgend project op ons zal rekenen. Hoe mooi is het als twee familiebedrijven

elkaar zo vinden! We haalden de banden trouwens nog verder

aan, want ondertussen huren we 500 m² kantoorruimte op de negende

verdieping van het gloednieuwe Van der Valk Hotel. Werken in ons eigen

referentieproject: dat doet niemand ons na”, besluit Sarai Bervoets. ❚

JANSEN THE BUILDING COMPANY

Eikenenweg 58 bus 1/2

3520 Zonhoven

T +32 11 79 92 00

E info@jansenbuilding.com

W www.jansenbuilding.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 75


Smart ceilings

for green buildings

Pictures by: Bart Gosselin

Fotografielaan 49-51, 2610 Antwerpen | +32 3 830 74 00 | info@interalu.eu | www.interalu.eu


INTERALU

NIEUW KLIMAATPLAFOND MET HIGH-END DESIGN

Plafondexpert Interalu lanceert een gloednieuw klimaatplafond: de Wave Energetic Ceiling (WEC). Een klimaatplafond met een hoge efficiëntie

en een snelle werking. Bovendien met volledige integratie van technieken en toebehoren. De WEC onderscheidt zich dankzij zijn unieke look,

met dank aan een high-end design.

Tekst Stef Pennemans | Beeld Interalu

De Wave Energetic Ceiling (WEC) is een nieuw klimaatplafond met een

geïntegreerd systeem voor koeling en verwarming.

Interalu ontwikkelt en produceert al meer dan vijftig jaar metalen plafonds

en klimaatplafonds. Het gamma van de onderneming is geschikt voor zowel

nieuwbouw als renovatie, met een focus op duurzaamheid en ecologie. Nu

lanceert de plafondexpert een nieuw klimaatplafond met een geïntegreerd

systeem voor koeling en verwarming: de Wave Energetic Ceiling (WEC). Hiermee

voegt Interalu een derde klimaatplafond toe aan zijn bestaande gamma.

De Easy-KlimaPlus en SAPPceiling zijn al vaste waarden in kantoorgebouwen.

HOGE DUURZAAMHEIDS- EN ENERGIENORMEN

Het WEC-klimaatplafond brengt de ruimte snel op de gewenste temperatuur

via koel of warm water dat door de plafondleiding stroomt. Dankzij de open

structuur van het plafond is natuurlijke convectie mogelijk. “Dat resulteert

in een hoge efficiëntie en snelle werking. Een belangrijke meerwaarde in

gebouwen die streven naar de hoogste duurzaamheids- en energienormen”,

vertelt Carlo Miers, commercieel directeur bij Interalu.

Interalu streeft dan ook naar zo duurzaam mogelijke materialen. Met het

WEC-plafond zetten ze dit opnieuw in de verf. “Onze innovatieve inborst en

toekomstgerichte aanpak stellen ons in staat om slimme plafondoplossingen

te leveren voor vrijwel elke constructie. Zowel voor nieuwbouw als renovatie”,

aldus Anthony Schrauwen, CEO van Interalu Group.

INTEGRATIE

Interalu’s nieuwe klimaatplafond heeft een speelse en fluïde uitstraling. Alle

technieken, ventilatie, (led)verlichting en sprinklers zijn geïntegreerd in één

systeem. Dat garandeert een flexibele plafondindeling. “Zowel ecologisch

als architecturaal zorgt deze integratie van technieken voor een bijzonder

Het nieuwe klimaatplafond heeft een speelse en fluïde uitstraling.

interessant resultaat”, onderstreept Carlo Miers. Midden oktober werd het

nieuwe plafond voorgesteld aan een groep professionals uit het Interalunetwerk.

Deze reageerden alvast met veel enthousiasme op de WEC. ❚

INTERALU

Fotografielaan 49-51

2610 Antwerpen

T +32 3 830 74 00

E sales@interalu.eu

W www.interalu.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 77


SOUDAL

KEMPISCHE WERELDSPELER

blinkt uit in luchtdichtheid, brandveiligheid

en ecologische thermische isolatie

Soudal is een vaste waarde in de Belgische bouwsector en maakt ook internationaal furore, maar toch wordt de wereldspeler uit het Kempische

Turnhout nog altijd schromelijk onderschat. Soudal is immers veel meer dan siliconen, lijmen en PU-schuim voor vakmannen en handige

doe-het-zelvers die de ‘finishing touch’ verzorgen, want de groep beschikt ook over allerlei productassortimenten, totaalsystemen en

innovaties die interessant zijn voor bouwheren en architecten. We pikken er drie opmerkelijke blikvangers uit: het luchtdichte SOUDAFRAME

SWI-prekadersysteem, het uitgebreide brandveiligheidsgamma en het ecologische Soudafoam SPF W11-isolatieschuim.

Tekst Tim Janssens | Beeld Soudal

De fraaie hoofdzetel van Soudal in Turnhout werd ontworpen door Architects in Motion. (Beeld: Tom Goyvaerts/GMAX Agency)

Alvorens we dieper ingaan op de waardevolle troeven die Soudal in huis

heeft om de luchtdichtheid, de brandveiligheid en de ecologische performantie

van gebouwen te optimaliseren, belichten we eerst enkele interessante

feiten en cijfers. Het Belgische familiebedrijf werd in 1966

opgericht door Vic Swerts en is door de jaren heen uitgegroeid tot een

internationale expert in chemische bouwspecialiteiten. Soudal Group

beschikt intussen over twintig productievestigingen in vijf werelddelen,

opende verkoopkantoren in 44 verschillende landen, stelt wereldwijd

meer dan drieduizend mensen tewerk en werd al diverse keren gelauwerd

als onderneming (Best Managed Company, Onderneming van het Jaar …).

De geheime ingrediënten van het felgesmaakte Soudal-recept? Grenzeloze

ambitie, voortdurende innovatie, doorgedreven R&D op product- én

productieniveau, doordachte investeringen en een voortrekkersrol op het

vlak van BEN-bouwen, BIM enzovoort.

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SOUDAL

“We focussen niet alleen

op de ontwikkeling en

vermarkting van afzonderlijke

producten, maar bieden

ook heel wat totaaloplossingen

aan”

LUCHTDICHT PREKADERSYSTEEM

Belangrijk om weten, is dat Soudal niet alleen focust op de ontwikkeling en

vermarkting van afzonderlijke producten, maar dat het ook complete bouwsystemen

aanbiedt. Dit geldt onder meer voor de populaire afdichtingsmaterialen,

die alsmaar aan belang winnen nu luchtdichtheid steeds hoger

op de architecturale agenda staat. De strikte regels met betrekking tot het

S- en E-peil van gebouwen zetten Soudal ertoe aan om enkele specifieke

totaaloplossingen te ontwikkelen. Een van de paradepaardjes in het luchtdichtheidsgamma

is SOUDAFRAME SWI, een intelligent prekadersysteem

met een lage thermische geleidbaarheid dat bestemd is voor de installatie

van buitenschrijnwerk. Het bestaat uit slanke L-vormige profielen in glasvezelversterkt

kunststof, die op maat geassembleerd worden door middel

van plug-inconnectiestukken, een afdichtende lijm en unieke veerclips

die een eenvoudige afstelling en bevestiging van het raamkozijn in het

prekader garanderen.

Het prekadersysteem beperkt de complexiteit van het montage- en

afdichtingsproces aanzienlijk.

De meerwaarde van SOUDAFRAME SWI is dat het naadloos geïntegreerd wordt

in het isolatievlak en dat het de luchtdichte aansluiting standaardiseert.

“De meerwaarde van SOUDAFRAME SWI is dat het naadloos geïntegreerd

wordt in het isolatievlak. Luchtdichtheid is vaak een kwestie van details,

maar ons vernuftige prekadersysteem maakt bijkomende ingrepen overbodig

en garandeert een koudebrugvrije bouwschil”, leggen luchtdichtheidsspecialisten

Filip Van Mieghem en Steven Van Orshaegen uit. “In plaats van

te moeten ‘bricoleren’ en resterende luchtlekken af te plakken, kan je op een

gestandaardiseerde voeg werken en kan je de prekaders optimaal afstemmen

op de raamopeningen. De ramen worden er rechtstreeks in geschroefd,

waardoor er geen metalen verbindingen nodig zijn met de dragende muurconstructie.

Ze zijn bovendien makkelijker te vervangen bij latere renovaties

of herstellingen. Kortom: het prekadersysteem beperkt de complexiteit van

het montage- en afdichtingsproces aanzienlijk. Tot slot benadrukken we

graag dat SOUDAFRAME SWI over een passiefhuiscertificaat beschikt en

dat we een online BIM-tool ontwikkeld hebben, zodat de prekaders snel

en efficiënt te integreren zijn in Revit-modellen en qua type en afmetingen

optimaal af te stemmen zijn op specifieke projecten.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 79


SOUDA THERM

ROOF

POLYURETHAANLIJM VOOR DAKISOLATIEMATERIALEN

SOUDATHERM ROOF

•Meest geteste systeem op de markt

•Soudatherm Roof 170 gemaakt van 15% gerecycleerd-materiaal

•Soudatherm Roof 250 en 330 ook ATG-gekeurd

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM

000624-ADVERT


SOUDAL

BRANDVEILIGHEIDSGAMMA EN

ECOLOGISCH ISOLATIESCHUIM

Naast luchtdichtheid is ook brandveiligheid een cruciale prioriteit bij Soudal.

Het inferno in de Londense Grenfell Tower (in juni 2017) maakte eens te

meer duidelijk dat brandveilig bouwen een kwestie van leven en dood kan

zijn. “Ons brandveiligheidsassortiment omvat drie categorieën: afwerking

van brandwerende deuren, brandwerende voegafdichtingen tussen compartimentswanden

en brandwerende afdichting van doorvoeren. Voor elk van deze

toepassingen hebben we brandwerende kitten, schuimen en andere toebehoren

in huis – al dan niet als onderdeel van een ingenieus totaalconcept”, vertelt

Koen Van Gasse, productmanager bij Soudal en tevens vicevoorzitter van de

federatie van Belgische fabrikanten voor brandwerende producten (PFPA).

“Hoewel iedereen intussen beseft dat brandveiligheid cruciaal is, zien we toch

nog vaak problemen en mistoestanden opduiken: verkeerde producten die

op de verkeerde plaats gebruikt worden, regelgeving die niet nageleefd

wordt … Soudal werkt dan ook uitsluitend met gecertificeerde toepassingen

en tracht actief mee te denken met de klant, zodat we voor elke situatie de

beste oplossing kunnen bieden. Daarnaast geven onze experts regelmatig

opleidingen aan installateurs – desnoods op de werf zelf! Als wereldspeler

zien wij het als onze taak om die belangrijke boodschap mee uit te dragen.”

Soudal ontwikkelde als eerste Europese fabrikant een 'groen' in-situ

isolatieschuim: Soudafoam SPF W11.

Ook op ecologisch vlak profileert Soudal zich als een heuse pionier. Zo

ontwikkelde het als eerste Europese fabrikant een ‘groen’ isolatieschuim:

Soudafoam SPF W11. “Het is een PU-schuim met HFO als blaasmiddel,

dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor vloerisolatie”, legt expert ter zake

Ivan Boeykens uit. “De HFO-technologie garandeert een betere thermische

isolatiewaarde, genereert geen broeikaseffect, is niet schadelijk voor de

ozonlaag en vermindert de materiaalkost (tot 10 %). Zo dragen we ons

steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het is technisch

gezien niet eenvoudig om broeikasgasvrije systemen te vervaardigen met

behoud van alle mechanische eigenschappen, maar wij zijn er na een intensief

R&D-traject van twee jaar glansrijk in geslaagd!” ❚

SOUDAL

Het brandveiligheidsassortiment van Soudal omvat drie categorieën: afwerking

van brandwerende deuren, brandwerende voegafdichtingen tussen

compartimentswanden en brandwerende afdichting van doorvoeren.

Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout

T +32 14 42 42 31

E info@soudal.com

W www.soudal.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 81


WIENERBERGER

“CIRCULARITEIT GAAT OVER

MEER DAN HET PRODUCT ALLEEN”

Bakstenen, kleidakpannen en kleiklinkers zijn van nature duurzaam en circulair. Toch gaat circulariteit om meer dan het product alleen.

Dat is althans de visie van Wienerberger. Met de introductie van de demontabele gevelsteen ClickBrick, het herbestemmen van steenpuin in het

productieproces en actieve betrokkenheid in tal van onderzoeken en testprojecten omtrent hergebruik zet de fabrikant zijn allesomvattende

circulaire strategie dagelijks om in de praktijk.

Tekst en beeld Wienerberger

DEMONTABELE GEVELSTEEN

Klassiek gemetselde gevelstenen kunnen op zich steeds hergebruikt worden,

maar vaak is dit arbeidsintensief, waardoor hergebruik niet rendabel is. Met

een demontabele oplossing voor buitengevels brengt Wienerberger daar verandering

in. “ClickBrick is een modulair, keramisch droogstapelsysteem”, legt

Katrien Nottebaert uit. “Deze demonteerbare gevelstenen worden mechanisch

verankerd aan de achterliggende structuur door middel van roestvrij stalen

spouwankers en clips. Die verankering is zo solide dat het gevelsysteem kan

weerstaan aan hoge windbelastingen, zonder vervorming. Een bijkomend

voordeel is uiteraard de eenvoudige en snelle plaatsing.”

ClickBrick heeft zijn kwaliteiten al meermaals bewezen in buitenlandse

projecten en ook in ons land lopen momenteel meerdere werven. “Dergelijke

testprojecten bieden ons de kans om zowel de gebruiksvriendelijkheid als

het kostenplaatje van het systeem op de proef te stellen. Die lessen vertalen

we naar toekomstige projecten”, vertelt Katrien Nottebaert. Dat ClickBrick

daadwerkelijk hergebruikt kan worden, bevestigt ook een studie in samenwerking

met de VUB: het circulaire droogstapelsysteem behoudt na dertig jaar

nog 70 % van zijn waarde bij demontage en kan perfect worden ingezet in een

volgend bouwproject. Zelfs na vijftig jaar heeft de gevelsteen nog een restwaarde

van 56 %. Dankzij onder meer het ontbreken van mortel en lijm en het feit dat

het systeem de inzet van slechts twee materialen vereist, namelijk baksteen en

metaal, is ook de milieu-impact van ClickBrick laag.

De demonteerbare Clickbrick-gevelstenen worden mechanisch verankerd aan de

achterliggende structuur door middel van roestvrij stalen spouwankers en clips.

“Onze bakstenen, kleidakpannen en kleiklinkers hebben een lange levensduur

en zijn robuust”, steekt Katrien Nottebaert, CMO bij Wienerberger, van wal.

“Onze keramische producten zijn in de toekomst perfect te hergebruiken in een

ander bouwproject als er in het ontwerpproces aandacht is voor demontabele

verbindingen. Denk maar aan onze dakpannen, die dankzij hun mechanische

bevestiging makkelijk weg te nemen zijn en zo opnieuw inzetbaar zijn in een

nieuw project. Ook onze kleiklinkers lenen zich perfect tot hergebruik, en dat

zonder sporen achter te laten.”

Kleiklinkers kunnen gemakkelijk worden weggenomen en ergens anders opnieuw

worden hergebruikt als tuinverharding of bestrating.

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


WIENERBERGER

Katrien Nottebaert, CMO bij Wienerberger.

“We zien onze

verantwoordelijkheid in

de circulaire transformatie

ruimer dan enkel de eigen

bedrijfsstrategie”

De dakpannen van Wienerberger kunnen eenvoudig van een dak worden

genomen en in hun geheel op een andere werf op het dak worden gelegd

(project Zampone Architectuur, Sint-Jans-Molenbeek).

METSELEN MET KALKMORTEL

Om ook het recupereren van klassieke bakstenen rendabeler te maken, is

Wienerberger in samenwerking met mortelfabrikanten volop de mogelijkheden

van kalkmortels aan het onderzoeken. “We willen geschikte kalkmortels vinden

om gevelsteen en mortel tijdens de sloop gemakkelijker van elkaar te scheiden

en zo op een economisch rendabele manier te recupereren”, vertelt Katrien

Nottebaert. Ook dat wordt in de praktijk getest op een werf van Wonen Regio

Kortrijk naar een ontwerp van MAKER en TETRA architecten, waar de honderd

jaar oude gevelstenen en kleidakpannen van achttien sociale woningen in de

Tuighuisstraat maximaal worden ingezet voor de nieuwe woonunits.

MATERIAALKETEN SLUITEN

Wienerberger trekt zijn circulaire visie verder door dan in zijn afgewerkte

producten alleen. Het bedrijf bewijst vandaag al in de praktijk dat steenpuin

herwerkt kan worden tot nieuwe kleiproducten. “We herbestemmen vandaag

immers al 100 % van het bakafval en fabriekssteenpuin in ons productieproces”,

aldus Katrien Nottebaert.

Kleiproducten zijn dan wel per definitie recycleerbaar, bij het slopen worden

ze vaak in bouwpuin gemengd met andere materialen, waardoor het meestal

om downcycling gaat. Om naar een hoogwaardigere vorm van recyclage te

evolueren, werkt Wienerberger samen met Tracimat in het project ‘Data-driven

sloop en recyclage’ om de materiaalketen zoveel mogelijk te sluiten via

hergebruik en recyclage. “We streven ernaar om vraag en aanbod beter

op elkaar af te stemmen door data uit sloopinventarissen op de juiste manier

en op het juiste moment aan te bieden.”

URBAN MINING VLOTTER TOEPASBAAR MAKEN

Wienerberger ziet zijn verantwoordelijkheid in de circulaire transformatie

ruimer dan enkel de eigen bedrijfsstrategie. “Om urban mining in de

toekomst vlotter toepasbaar te maken, is het aangewezen dat ontwerpers

hun projecten vormgeven vanuit de juiste mindset. We adviseren hen

waar mogelijk over de aandachtspunten in het ontwerpproces: vermijden

wat overbodig is, ontwerpen met het eindstadium van het gebouw voor

ogen, kiezen voor een gelaagde opbouw en denken aan een demontabele

constructie”, aldus Katrien Nottebaert. ❚

WIENERBERGER

Kapel Ter Bede 121

8500 Kortrijk

T +32 56 24 96 38

E info@wienerberger.be

W www.wienerberger.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 83


Wasserstrich

Special,

karaktervolle

elegantie

Ontdek de zes nieuwe tinten in de Wasserstrich Special collectie.

Exclusief verkrijgbaar in het smalle Eco-brick formaat.

De slanke Wasserstrich Special is langer dan de gemiddelde gevelsteen.

Zo kunt u horizontale lijnen creëren in uw architectuur. De verweerde, licht

geschaafde look geeft uw gevel extra karakter. De kleurschakeringen hebben

vrij spel – de Wasserstrich Special collectie is trouwens uitgebreid met zes nieuwe

tinten. Verkrijgbaar in het Eco-brick formaat dat meer ruimte overlaat voor isolatie.

Een mooie en duurzame keuze voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Eco-brick ®

Smalle gevelsteen

Meer ruimte voor isolatie

Duurzame keuze

Ontdek de Wasserstrich Special collectie in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.


Splen

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be

Uw gevel als visitekaartje voor

de buitenwereld?

Dankzij innovatief maatwerk en totaaloplossingen

met duurzame materialen is Sign & Facade uw

uitverkoren metgezel voor uw gevelbekleding.

Laat u inspireren door

onze realisaties op

www.sign-facade.be of contacteer ons meteen voor

vrijblijvend advies op maat via het gratis nummer

0800 957 22.


SIGN & FACADE

De unieke gevel van het Total-servicestation in Hognoul.

SPRAAKMAKENDE GEVELS

MET EEN MARKANTE IDENTITEIT

Gevels zijn het visitekaartje van een gebouw, luidt het cliché. In het geval van Sign & Facade zijn dit zeker geen loze woorden, want de onderneming

maakte van spraakmakende façades haar corebusiness. Het resultaat: tal van nieuwe gevelconcepten die op esthetisch vlak het verschil maken

en die panden een bijzonder karakter geven.

Tekst Tim Janssens | Beeld Sign & Facade

Al meer dan dertig jaar manifesteert Sign & Facade – ook gekend als

Splen Gevelbouw – zich als een betrouwbare partner voor de realisatie van

conceptueel interessante gevels. De onderneming ontsproot uit een lichtreclamebedrijf

en kent als geen ander de impact van elk geveldetail. “Onze

groep omvat ook bedrijven die actief zijn op het vlak van lichtreclame en

signalisatie”, aldus sales director Kris Drijvers. “Net dat is onze sterkte: we

zien gevels echt als een totaalplaatje.”

QUASI ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

Creativiteit is het ordewoord bij Sign & Facade. Het ontwikkelde verschillende

nieuwe geveloplossingen omdat het Belgisch aanbod te beperkt bevonden

werd. “We zijn al jarenlang Belgisch marktleider op het vlak van cassettegevels

uit aluminium composietplaat, maar ook gevels uit zink, aluminium

of strekmetaal behoren tot de mogelijkheden, net als façades met een uniek

perforatiepatroon als ‘punch art’”, vertelt Kris Drijvers. “De mogelijkheden zijn

quasi onbeperkt, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.” Dit leverde al

heel wat mooie projecten op, zoals de Barco Campus One in Kortrijk, het Nike

Wings-gebouw in Ham en de nieuwe cleanroom van imec in Leuven.

POPULAIR BIJ AANNEMERS EN ARCHITECTEN

De experts van Sign & Facade beseffen maar al te goed dat een perfecte

technische uitvoering – uiteraard met respect voor het vooropgestelde

budget – cruciaal is om de verwachtingen van de bouwheer en de architect

in te lossen. Geen wonder dat ze steeds vaker gecontacteerd worden

door aannemers die de realisatie van hun gevelprojecten aan hen willen

toevertrouwen. “Vooral het feit dat we het voortouw nemen bij de

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SIGN & FACADE

Roche in Anderlecht, een 3D-renovatie waarbij strakke aluminium

composietcassettes geplaatst zijn.

Een geslaagde GevelDEsignrenovatie bij Belkorn in Diest.

“We voeren niet alleen lichtreclame- en gevelprojecten uit,

maar ook GevelDEsignprojecten waarin we beide specialisaties

combineren tot geïntegreerde totaaloplossingen”

conceptontwikkeling en de coördinatie tussen ruwbouw, raamconstructie

en geveltechniek blijkt aan te slaan”, aldus Kris Drijvers. Voorts doen ook

heel wat architecten een beroep op de kennis en kunde van Sign & Facade.

“Wij kunnen hun ideeën in de praktijk brengen door een technisch onderbouwd

en esthetisch performant concept uit te werken. Desgewenst maken

we zelfs een mock-up, zodat er indien nodig nog één en ander kan worden

bijgestuurd. We hanteerden deze werkwijze bijvoorbeeld bij de realisatie

van de nieuwbouw van de Benedenti Groep in Herentals. Het gevelconcept

speelt perfect in op de huidige trend van strakke en smalle façades, waarin

diepe kaderelementen fungeren als decoratief element. Denk ook aan Roche

in Anderlecht, een 3D-renovatie waarbij strakke aluminium composietcassettes

geplaatst zijn die ook nog eens verhinderen dat de bekleding

bevuild wordt door de bovenliggende gevels.”

GEVELDESIGNPROJECTEN

Een andere unieke troef van Sign & Facade zijn de zogenaamde GevelDEsignprojecten.

“We zijn uniek in het landschap van de gevelbouwers en de

lichtreclamebedrijven omdat we zowel innovatieve gevelconcepten als

fraaie lichtreclame aanbieden”, licht Kris Drijvers toe. “We hebben lang een

afzonderlijke marktfocus gehanteerd: als gevelbouwer richtten we ons hoofdzakelijk

op architecten en dus niet rechtstreeks op eindklanten, terwijl we

als lichtreclamebedrijf eerder op retailers en ondernemingen mikten. Beide

specialisaties zijn lang naast elkaar blijven bestaan, maar gaandeweg zijn we

ook GevelDEsignprojecten beginnen uitvoeren, waarin we beide combineren

tot totaaloplossingen voor bedrijven die niet alleen willen investeren in de

esthetiek van hun gevel, maar ook in hun visuele merkidentiteit. Dit resulteert

in markante façades waarbij de branding naadloos geïntegreerd is in het

gevelbeeld. Mooie voorbeelden die de troeven van deze uniek synergie

perfect illustreren, zijn de restaurants van Burger King in België.” ❚

SIGN & FACADE

Sign & Facade ontwikkelt geïntegreerde totaaloplossingen voor bedrijven die

niet alleen willen investeren in de esthetiek van hun gevel, maar ook in hun

visuele merkidentiteit.

Herrestraat 29

3294 Molenstede

T +32 13 35 01 00

E info@sign-facade.be

W www.sign-facade.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 87


1

in collaboration with Vincent Callebaut Architectures

2 2

1 1


you are

at the heart

of our work

assar stands for association of architects.

In other words, for collaboration.

With our colleagues, partners and clients.

Our workforce of 160 employees in Belgium,

Luxembourg and France develop projects

from conceptualisation to execution.

The most important element in every project?

The people for whom we are designing it.

in collaboration with ARTAU I TRACTEBEL I GREISCH

3 3

1. The Green Arch, Dubaï

©Nizar Bredan

2. PWC, Diegem

©Marc Detiffe, @assar

3. CHC MontLegia, Liège

©Marc Detiffe, @assar

4. The Wings, Diegem

©Nanopixels

4

brussels • antwerp • liège • paris • luxembourg

assar.com


Challenging

buildings

Bouwen? Dat draait altijd rond antwoorden vinden op

complexe vraagstukken. Net dat is onze sterkte. Bij edibo

denken we constructief mee over de uitdagingen die u

aan uw gebouw stelt. Wij dagen gebouwen uit om er zo het

maximale uit te halen voor u. Voor uw producten. Voor uw

productieprocessen. Voor uw specifi eke uitdaging.

Algemene aannemer industriële

gebouwen sinds 1981.

Maatheide 1302, 3920 Lommel • +32 (0)11 54 11 59 • www.edibo.be

Industrie & productie

Voeding

Automotive

Pharma & petrochemie

Kantoren

Retail & dienstverlening

Logistiek

Bedrijfsunits

Duurzame energie

Sport & recreatie


EDIBO

Het interieur van de werkplaats bij Carglass/

AutoRepairGroup in Zaventem.

De edibo constructive challengers op de werf.

De buitenzijde van het nieuwe kantoor en de werkplaats

van Carglass/AutoRepairGroup in Zaventem.

VEERTIG JAAR SYNONIEM VOOR KWALITEIT,

KNOWHOW EN TOEKOMSTGERICHTHEID

Al veertig jaar staat edibo synoniem voor de realisatie van industriële gebouwen en kantoren die kwaliteit, knowhow en toekomstgerichtheid

uitstralen. Flexibele gebouwen uit beton en staal die bedrijfsprocessen versterken in plaats van ze af te remmen. Als algemene aannemer

daagt edibo zichzelf uit om de invulling van een industriegebouw constant heruit te vinden en ook de meest complexe bedrijfsprocessen en

gebouwontwerpen te vertalen naar een financieel en bouwtechnisch optimale uitvoering. En om, ongeacht de opdracht, op ieder moment een

versnelling hoger te schakelen of bij te sturen.

Tekst Wouter Peeters | Beeld edibo

van grote bedrijven zoals D’Ieteren, Punch Powertrain, Asco, AB Inbev, Aveve,

Katoennatie … Zijn doen graag een beroep op edibo voor nieuwbouw-, uitbreidings-

en/of renovatieprojecten. Zo verwezenlijkte het begin 2021 een

realisatie met specifieke technieken in Zaventem, in opdracht van architectenbureau

Lécharny & Luyten voor Carglass/AutoRepairGroup – goed voor een

totale bedrijfsoppervlakte van 4.000 m² met 600 m² kantoorruimte, verdeeld

over twee bouwlagen. edibo nam daarbij ook de volledige afwerking op zich,

net als 9.000 m² wegeniswerken. Zowel de bouwheer als de architect zijn

tevreden en terugkerende edibo-klanten.

Afgevaardigd bestuurders Jo Boonen, Dirk Paerewyck en Danny Ulenaers (v.l.n.r.)

aan het hoofdkantoor in Lommel.

“Om dit alles waar te maken, kunnen we rekenen op een gemotiveerd, uitgebalanceerd

team met onder meer sterke calculator-verkopers, een intern

ontwerp- en ingenieursbureau, een staalatelier en een ervaren buitendienst

op de werven”, verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Jo Boonen. “Vanuit

ons hoofdkantoor in Lommel en onze filialen in Fernelmont, Antwerpen

en Eindhoven garanderen we een persoonlijke en complete service voor de

edibo-werven in heel België en Nederland.”

TEVREDEN EN TERUGKERENDE KLANTEN

edibo werd in 1981 opgericht door Theo Custers. De huidige bedrijfsleiders

heten Danny Ulenaers, Jo Boonen en Dirk Paerewyck (MBO sinds begin

2021). Met 135 werknemers is de toonaangevende onderneming actief in

marktsegmenten als industrie en productie, voeding, automotive, pharma &

petrochemie, kantoren, retail & dienstverlening, logistiek, bedrijfsunits, duurzame

energie, sport en recreatie. In de orderportefeuille bevinden zich tal

BLIJVEN GROEIEN EN EVOLUEREN

Bij elke samenwerking hanteert edibo dezelfde kernwaarden: ervaring inzake

opbouw aan de dag leggen en tegelijkertijd innovatief mee-evolueren, vanaf

de offerte tot en met de effectieve werken steeds de planning naleven, op

een optimale en kostenefficiënte manier meewerken en -denken met externe

architecten of een ingenieursteam, instaan voor een gesmeerde wisselwerking

tussen alle participanten, optimaal werfbeheer op alle vlakken en

een volledig open en transparante samenwerking met de klant. “Het is onze

betrachting om regionaal verder te blijven groeien via de uitbouw van onze

zusterbedrijven edibosud, edibo Nederland en de opstart van onze vierde

businessunit Antwerpen”, besluit Jo Boonen. “Daarnaast bouwen we verder

aan de sterke kwaliteit van onze dienstverlening en de persoonlijke ontwikkeling

van de edibo-medewerkers in onze edibo Academy. En tot slot leveren

we via systematische acties extra inspanningen op het vlak van duurzaam

ondernemen en veiligheid.” ❚

edibo

Maatheide 1302

3920 Lommel

T +32 11 54 11 59

E info@edibo.be

W www.edibo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 91


RENSON

GEZOND EN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT

BOVEN IN URSULINENHOF

De vroegere Ursulinenschool in hartje Hasselt is vandaag een in het oog springend nieuwbouwproject met 104 assistentiewoningen en alle

bijbehorende faciliteiten, die gegroepeerd zijn rond een publieke binnenstraat. In het ‘full-service’ thuishotel dat Ursulinenhof geworden is,

staat gezond en comfortabel wonen voorop. Het slimme ventilatiesysteem en de buitenzonwering van Renson ontzorgen de bewoners op het

vlak van gezonde binnenlucht en een aangename binnentemperatuur.

Tekst en beeld Renson

De vroegere Ursulinenschool in hartje Hasselt is vandaag een in het oog springend

nieuwbouwproject met 104 assistentiewoningen en alle bijbehorende faciliteiten.

Zowel de architect als de bouwheer waren overtuigd van de keuze voor

Fixscreen-doekzonwering. “Vooral omdat het zicht naar buiten zelfs met de

screens naar beneden behouden blijft”, legt Christian Lemmens van a2oarchitecten

uit, “terwijl ze toch de zon tegenhouden nog voor die het glas

kan bereiken en zo oververhitting voorkomen.” Mooi meegenomen in functie

van de architectuur is dat zowel de doekkasten als zijgeleiders zo goed als

helemaal weggewerkt konden worden in de gevel.

SCREENS ZONDER STOREND HOEKPROFIEL

In het Ursulinenhof zijn bepaalde flats voorzien van ‘glas-op-glas’ hoekramen.

En ook daarvoor klopte de architect aan bij Renson, dat met de Panovista

Max over een specifieke hoekzonwering beschikt. Twee doeken ritsen bij

het neerlaten van de screen in elkaar, zodat het panoramisch uitzicht altijd

optimaal bewaard blijft, zonder kabels of zijgeleiders op de hoek.

SLIMME VENTILATIE PER RUIMTE

Dat ‘ontzorgen’ ook op het vlak van gezonde binnenlucht een belangrijk

thema was, blijkt uit de keuze voor het vraaggestuurde of ‘Smartzone’ C+ventilatiesysteem.

De Healthbox 3.0 regelt als centrale ventilatie-unit per

appartement de afvoer van vervuilde binnenlucht per ruimte op basis van

continue metingen via CO 2

-, vocht- en geurtjessensoren. De goede resultaten

op EPB-gebied speelden een grote rol bij deze keuze, net zoals de beperkte

afmetingen van de box en het enkelvoudige luchtkanalensysteem.

Zowel de architect als de bouwheer waren overtuigd van de keuze voor

Fixscreen-doekzonwering.

Christian Lemmens: “Dat er via de Renson Invisivent Air Basic-raamverluchtingen

zelfs rechtstreeks verse lucht binnenkomt in de slaapkamers charmeerde de

bouwheer enorm.” Zo zijn toe- en afvoer daar perfect op elkaar afgestemd voor

de beste binnenluchtkwaliteit, ook ’s nachts. “Maar het grote voordeel van dit

C+-ventilatiesysteem is toch vooral dat bewoners er niet naar hoeven om te

kijken”, besluit Christian Lemmens. “Dat was voor de bouwheer absoluut de

rode draad doorheen dit project: energiezuinig wonen mag niet ten koste gaan

van gebruiksgemak en woonkwaliteit.” ❚

RENSON

Maalbeekstraat 10

8790 Waregem

T +32 56 30 30 00

E info@renson.eu

W www.renson.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 93


NEDCON

IF IT CAN BE DONE,

CONSIDER IT DONE

Betrokkenheid, veiligheid en kwaliteit. Die kernwaarden hebben van Nedcon een toonaangevende speler in de wereld van de opslagsystemen

gemaakt. Na de recente verhuis naar Grobbendonk wil het bedrijf nog meer inzetten op langetermijnrelaties met zijn klanten.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Nedcon, Christine Blei

Betrokkenheid, veiligheid en kwaliteit. Die kernwaarden hebben van Nedcon een toonaangevende speler in de wereld van de opslagsystemen gemaakt.

Nedcon is al meer dan 35 jaar actief op de Belgische

markt en zette zijn eerste stappen via

Lundia, een producent van houten stellingen,

vanuit Sint-Joost-Ten-Node. Sinds het bedrijf in

1989 naar Zaventem verhuisde en de naam

Nedcon aannam, gaat het hard. “Daar werd

de basis gelegd van ons huidige succes”, zegt

Luc Mertens, bestuurder bij Nedcon. “Dat komt

omdat we er bewust voor kozen om mensen en

veiligheid centraal te zetten in ons bedrijf. Dat

hielp ons om de beste krachten te verzamelen.

Veel collega’s hebben Nedcon zelf mee opgebouwd

en werken al lang samen. Dat creëert een

soort familiegevoel waarin ook nieuwe collega’s

met open armen ontvangen worden en oudere

collega’s niet vergeten worden. Neem nu onze

monteurs van in de beginjaren, die intussen met

pensioen zijn: ze komen nog jaarlijks samen om

herinneringen op te halen.”

BETROKKENHEID

Na die verhuis richting Zaventem volgden nog

stappen voor Nedcon. In 2002 week het bedrijf

uit naar Mechelen, een centralere ligging voor

de groeiende organisatie. In 2012 trok Nedcon

nog meer noordwaarts, richting Herentals, om

de werkomstandigheden van het personeel in de

rand rond Antwerpen en Limburg makkelijker te

maken. En in 2019 volgde een voorlopig laatste

verplaatsing naar Grobbendonk. Luc Mertens:

“Daar bouwden we een nieuw kantoorgebouw

met magazijn dat meer faciliteiten heeft voor

onze mensen, met de nadruk op rust en ruimte.”

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


NEDCON

ontzorgen door het volledige proces in goede

banen te leiden. “Het geheim zit hem in onze grote

betrokkenheid”, zegt Luc Mertens. “Bij onze klanten

en projecten, maar ook bij elkaar en het bedrijf.

Voor het hele proces – van ontwerp tot montage –

hebben klanten een vast aanspreekpunt in de

persoon van de accountmanager. Hij kent alle

bedrijfsprocessen en geeft advies op maat.”

De projectmanager zorgt er – met ondersteuning

van de backoffice – dan weer voor dat het project

succesvol en binnen de vooropgestelde termijn

wordt opgeleverd.

Luc Mertens: “Het maakt niet uit voor welk doel, van vliegtuigonderdelen tot bouten en moeren of vers fruit:

wij pakken elk opslagvraagstuk met plezier aan.”

“We willen een omgeving creëren waar

creativiteit, innovatiekracht, talenten en

kwaliteit kunnen bloeien”

‘WIJ ZORGEN VOOR

UW NACHTRUST’

Op die manier wil Nedcon een omgeving creëren

waar creativiteit, innovatiekracht, talenten en

kwaliteit kunnen bloeien. Die bijzondere bedrijfscultuur

straalt dan weer af op de projecten van het

bedrijf, dat de laatste decennia uitgroeide tot een

projectorganisatie. Nedcon probeert zijn klanten te

VLIEGTUIGEN OF VERS FRUIT

Sinds het prille begin heeft Nedcon een schat

aan kennis en ervaring opgebouwd inzake opslagsystemen.

Van manuele magazijnstellingen en semiautomatische

systemen tot een integrale aanpak

voor complexe en geautomatiseerde magazijninrichtingen.

“Het maakt niet uit voor welk doel,

van vliegtuigonderdelen tot bouten en moeren

of vers fruit: wij pakken elk opslagvraagstuk met

plezier aan en zoeken naar oplossingen. Ook als

die opgave vooraf onmogelijk lijkt. We kijken naar

wat onze klanten nodig hebben en creëren een

doordacht opslagsysteem op maat, dat de ruimte

maximaal benut tegen aanzienlijk lagere kosten.

We zoeken altijd naar een oplossing, nieuwe ideeën

of een andere aanpak waardoor iets wél kan.”

VEILIGHEID EN VERTROUWEN

Een belangrijke kernwaarde in die zoektocht is

veiligheid. “Want een magazijn moet in de eerste

plaats een veilige werkomgeving zijn”, zegt Chris

Bartholomevis, bestuurder bij Nedcon: “In het ontwerp

zullen efficiëntie of gewenste bezuinigingen

nooit ten koste van de veiligheid gaan. We

kijken naar de vereiste belastbaarheid, de soort

producten en het gebruik, om het ontwerp van de

stellingen daar vervolgens op af te stemmen.” De

ingenieurs rekenen dat ontwerp goed door, met

gevalideerde data van het Test Department van

Nedcon BV en volgens de geldende normeringen.

Een andere kernwaarde is vertrouwen. Nedcon

streeft naar langetermijnrelaties met zijn klanten

door ze volledig te ontzorgen. Chris Bartholomevis:

“We houden ervan om dingen voor elkaar te krijgen.

Dat zit in ons bloed. Vandaar ook onze slogan:

‘If it can be done, consider it done’.” ❚

NEDCON

Het nieuwe kantoor in Grobbendonk heeft meer faciliteiten voor de medewerkers van Nedcon, met de nadruk

op rust en ruimte.

Bannerlaan 83/c2

2280 Grobbendonk

T +32 14 24 19 80

E sales.b@nedcon.com

W www.nedcon.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 95


Storage meets intelligence

Wij bieden u dé oplossing voor uw magazijninrichting.

If it can be done ,

consider it done.

Nedcon nv ● Bannerlaan 83 C2 ● B-2280 Grobbendonk

Tel: +32 14 24 19 80 ● Fax: +32 14 24 19 89 ● Sales.b@nedcon.com ● www.nedcon.com


Storage meets intelligence

Wij bieden u dé oplossing voor uw magazijninrichting.

If it can be done ,

consider it done.

Nedcon nv ● Bannerlaan 83 C2 ● B-2280 Grobbendonk

Tel: +32 14 24 19 80 ● Fax: +32 14 24 19 89 ● Sales.b@nedcon.com ● www.nedcon.com


MBG

DUURZAAMHEID

in brede zin van het woord

MBG behoort al decennialang tot de grootste bouwondernemingen in Vlaanderen. Het bedrijf heeft tonnen ervaring met de realisatie van

residentiële projecten, de zorgsector, onderwijs- en overheidsgebouwen, kantoren en retail, parkings, industrie, renovatie en nieuwbouw

in verschillende formules, waaronder bouwteam, D&B en DBM.

Tekst Wouter Peeters | Beeld MBG

Beurssite in Brugge.

De bouw van het nieuwe beurs- en congresgebouw in Brugge werd enkele

jaren geleden uitgeschreven als een Design & Build-project en toegekend aan

MBG en de architectencombinatie Souto de Moura en META architectuurbureau.

Vanaf het begin werd de BIM-methodologie geïmplementeerd door

de interne BIM-cel van MBG. In dit volledig geïntegreerde stadsvernieuwingsproject

toont MBG zijn expertise via de realisatie van een groot, innovatief

complex met extra aandacht voor duurzaamheid. Want dit project wordt

gerealiseerd voor de toekomst. Het gebouw zal bijna-energieneutraal zijn.

Dankzij een toegankelijke plaatsing kunnen de installaties altijd vervangen

worden, wat een grote flexibiliteit op het vlak van de gekozen energieopwekking

mogelijk gemaakt. Aangezien de technieken van de toekomst

kunnen verschillen van de huidige, is het belangrijk om makkelijk nieuwe

toestellen of technologieën te kunnen inpassen.

In dit project is ook de materiaalkeuze goed doordacht. Er werd zoveel

mogelijk gebruikgemaakt van recycleerbare of herbruikbare materialen. Er

wordt een gebouw gecreëerd dat kan evolueren in de tijd, in functie van

“Duurzaamheid is een

rode draad doorheen

de beslissingen en

keuzes die we maken”

de behoeftes van de exploitant of gebruiker. Bovendien is er sprake van

volledige regenwaterrecuperatie en een BEO-veld (48 verticale boorputten

met een diepte van 150 meter), in combinatie met zonnepanelen. Stad

Brugge past de formule ‘zonnedelen’ toe, waardoor ook inwoners kunnen

genieten van de opgewekte energie.

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


MBG

Brughuis in Vilvoorde.

DUURZAME RELATIES

MBG is niet op zoek naar hit-and-runactiviteiten, maar staat voor duurzame

relaties met klanten, medewerkers, leveranciers en andere partners in het bouwproces,

zoals studiebureaus en architecten. In Vilvoorde is MBG toe aan zijn

derde project voor Matexi. Het eerste project – ’t Sas – is al opgeleverd en het

tweede – ’t Brughuis – komt in de opleverfase. Een derde project – Waterzicht –

is in volle uitvoering en wordt in 2022 opgeleverd.

Sky Tower in Oostende.

MBG breidt zijn technische knowhow voortdurend uit en wil zijn opdrachtgevers

hier maximaal van laten genieten. Zo is er het project Sky Tower One, de eerste

fase van het stadsvernieuwingsproject in Oostende. MBG voerde er begin dit

jaar, en voor de eerste keer in België, drie keer een inwendige klim tot 110 meter

uit met een torenkraan!

EVENWICHTIG TEAM

Zoals de hierboven aangehaalde realisaties duidelijk maken, wordt een goede

coördinatie op de verschillende bouwwerven een steeds complexer gegeven.

Niet alleen dienen de diverse richtlijnen rond duurzaamheid en energiezuinigheid

strikt nageleefd te worden, maar ook de opleveringstermijnen worden

steeds scherper. Om aan al deze en andere zaken adequaat het hoofd te

kunnen bieden, kan MBG elke dag rekenen op een team van gemotiveerde,

ervaren en vakbekwame eigen medewerkers, waarbij het principe van de juiste

persoon op de juiste plaats centraal staat. MBG beschikt over een evenwichtige

mix van ingenieurs bouwkunde, architecten, bachelors bouw en tekenaars.

De waarden van MBG zitten in hun genen.

Tweewaters in Leuven.

Vanuit een participerende houding én dankzij de inbedding in een grotere

groep staat MBG open voor elke samenwerkingsformule. In die context zijn er

bijvoorbeeld de nieuwbouwprojecten VIVID en LUCID in de wijk Tweewaters

in Leuven. In een Tijdelijke Maatschappij met Democo en VMA (lid van de

CFE-groep) bouwt MBG mee aan twee indrukwekkende residentiële gebouwen.

Een leuk weetje is dat het werfwater gerecycleerd wordt door het nabijgelegen

InBev om er sprankelende pintjes van te brouwen. Een mooi staaltje van duurzaamheid

en samenwerking!

COMMUNICATIE EN VERGADERSTRUCTUUR

In de bedrijfsfilosofie van MBG is een goede informatiedoorstroming een

van de belangrijkste succesfactoren van een bouwproject. MBG heeft dan

ook heel wat expertise inzake BIM 360 en het gebruik van projectplatformen

voor informatie-uitwisseling waar de goedkeuringsflow aan gekoppeld wordt.

MBG deelt zijn organisatie en knowhow transparant met de verschillende

bouwpartners, en dat met respect voor ieders verantwoordelijkheden en

belangen. Uitdagende uitvoeringstermijnen, varianten en kostenbesparende

maatregelen, complexe structuren, uitgebreide technische installaties …:

geen uitdaging is te groot voor MBG. De onderneming realiseert projecten

waarin haar ingenieurs ingenieus kunnen zijn om de klant zo slimme oplossingen

op maat aan te bieden. ❚

MBG

Garden Square Blok D

Laarstraat 16 - b12

2610 Antwerpen

T +32 3 820 40 11

W www.mbg.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 99


YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

NOBODY

GETS HURT

INGENIOUS

TOGETHER

WE ARE STRONG

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

mbg.be

MBG / Garden Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 11


Maak je al gebruik van

moderne bouwsoftware?

De bouw staat niet stil en innoveert altijd door.

Groeit jouw software mee? Hieronder een eerste blik!

Geïntegreerde koppeling

met RSZ en FOD voor

de inhoudingsplicht.

Automatisch prijzen

herzien op basis van

de herzieningsformule.

Meetstaten omzetten

in vorderingen

en facturen.

Werkbonnen voor

korte klussen

of reparaties.

Zicht op de

werkbegroting dankzij

onze cockpits.

Integratie met

GeoDynamics voor

werktijden, kilometers ...

Lees meer op onze website

www.afas.be/bouw


AFAS SOFTWARE

EÉN TOTAALPAKKET, ONTWIKKELD VOOR DE BOUWSECTOR

FLEXIBEL GEBRUIK VAN GEÏNTEGREERD ERP-PAKKET

Een totaalpakket in de cloud om alle bedrijfsprocessen te beheren vanop je laptop, tablet of telefoon. Om zo projecten van a tot z aan te sturen,

te factureren en de boekhouding te integreren. Klinkt als een droom? Familiebedrijf AFAS Software biedt een volwaardig ERP-pakket aan,

gemaakt voor en door de bouwsector.

Tekst en beeld AFAS Software

bouw, zoals de inhoudingsplicht, herzieningsformules

en vorderingstaten. Per jaar brengen we

drie updates uit. Dit gebeurt naadloos: nieuwe

functionaliteiten zitten automatisch in de update,

maar worden niet standaard geactiveerd. Als

klant kies je zelf of je ze al dan niet wil gebruiken.

Toch is je systeem nooit verouderd”, legt Thomas

Daman uit.

STANDAARD MET EEN TWIST

Het ERP-pakket is opgebouwd rond sectorspecifieke

best practices-templates. “Zo is maatconfiguratie

mogelijk, alleen begin je niet van nul. Dat scheelt

qua prijs en timing”, zegt Daman. De ERP-software

bestaat uit één geïntegreerde totaaloplossing met

boekhouding, CRM, documentbeheer, calculatie,

tijdsregistratie, werkbegroting en HRM. Een uitgebreide

set dashboards en PDF-rapporten maken

het mogelijk om data eenvoudig te rapporteren

en analyseren.

De ERP-software biedt één geïntegreerde totaaloplossing, van inkoop tot factuur.

AFAS Software is een gevestigde waarde in het

ERP-landschap van de Benelux. De onderneming

werd in 1996 opgericht in Nederland en telt

intussen 540 medewerkers, met een stevige verankering

in België sinds 2009. Het Belgische

team bestaat uit veertig werknemers in (pre)sales,

consultancy, productmanagement en support.

“Onze Nederlandse collega’s ontwikkelen de software

met inspraak van de Belgische tak. Op die

manier voldoen we aan de specifieke behoeften

van de Belgische bouwsector”, vertelt Thomas

Daman, salesmanager bij AFAS Software België.

SPECIFIEKE

BOUWFUNCTIONALITEITEN

AFAS Software mocht in 2021 21 nieuwe bouwklanten

verwelkomen. “Via onze productmanagers

houden we de vinger aan de pols. Als klant zit je

mee aan het stuur van de ontwikkeling.” Wordt

een bepaalde (bouw)functionaliteit door meerdere

klanten gevraagd, dan integreert AFAS Software

dit in zijn template en stelt ze deze voor iedereen

beschikbaar. “We hebben veel tijd en energie

geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de

specifieke functionaliteiten voor de Belgische

ECOSYSTEEM VAN PARTNERS

EN KLANTEN

AFAS Software moedigt zijn klanten aan om zelf met

de software aan de slag te gaan. Thomas Daman:

“Door onze specifieke opleidingen, trainingsvideo’s

en goed onderbouwde online helpfunctie

leren klanten de software zelfstandig te optimaliseren.

Een klant kan bijvoorbeeld zelf rapporten

aanmaken of een veld toevoegen. Uiteraard

bieden we consultancy aan voor zij die willen

of ondersteunen we hen via onze partners.” Zo

bouwt het familiebedrijf een ecosysteem met

partners en klanten uit. Om die aanpak kracht bij

te zetten, voorziet AFAS Software België in zijn

nieuwe kantoor in Kontich ruimte voor eigen

medewerkers en een opleidings- en partnercentrum.

GERICHT OP DE BOUWSECTOR

Het pakket omvat een backoffice, frontoffice en

mobiele versie. Alles is met elkaar verbonden.

Een wijziging wordt in real time doorgezet naar

de verschillende omgevingen. Waar de backoffice

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


AFAS SOFTWARE

“We inspireren

bedrijven om

efficiënter te

ondernemen,

zodat ze klaar zijn

voor de toekomst”

zich op de zwaardere administratieve bedrijfsprocessen

richt, zoals de boekhouding, is de

browsergebaseerde frontoffice beschikbaar voor

alle medewerkers. De mobiele versie biedt

voordelen op het terrein. Thomas Daman: “Een

werfleider krijgt zicht op openstaande taken,

kan ingeven hoeveel uur een medewerker gepresteerd

heeft of welke materialen geleverd

zijn op de werf. Met onze totaaloplossing volg je

de werkbegroting in detail op. Alle data, zoals

offertes en orders, worden gecentraliseerd. Door

integratie met calculatiepakketten weet je echt

hoe je project ervoor staat. In de bouwsector,

waar marges vaak flinterdun zijn, is deze strikte

kostenopvolging een voordeel.”

Alle data, zoals offertes, orders en calculatie, worden gecentraliseerd, waardoor strikte kostenopvolging

mogelijk is.

Het nieuwe kantoor in Kontich omvat niet enkel ruimte voor eigen medewerkers,

maar ook een opleidings- en partnercentrum.

Dankzij de AFAS Pocket-app heb je de belangrijkste

informatie op de werf altijd bij de hand.

sonaliseren op maat van onze klant. Onze open

software laat integratie met andere pakketten

toe. Die veelzijdigheid stelt ons in staat om langetermijnrelaties

met onze klanten uit te bouwen,

omdat ons pakket meegroeit met hun noden.

Uit elke succesvolle implementatie trekken we

nieuwe lessen. Dat is ons gemeenschappelijk doel,

want ook nadien blijft iedereen die eraan heeft

mee-gewerkt nauw betrokken. Onze geïntegreerde

oplossingen vormen een prima alternatief voor

zowel kleine, gelimiteerde pakketten als uitgebreid

en duur maatwerk. We zijn een nieuwe speler in

de Belgische bouwsector, maar we willen top 5

worden op het vlak van ERP in de bouw. Vandaar

dat we sterk inzetten op structurele partnerships

Een portaalsite voor eindklanten of leveranciers

maakt het plaatje compleet. “Ook hierbij vertrekken

we van standaard templates die we permet

complementaire oplossingen (planning, calculatie,

track & trace, check-in@work ...), marketing

en de organisatie van inspiratie-evenementen. Zo

hopen we ons aantal klanten en functionaliteiten

de komende jaren gestaag uit te bouwen, met oog

voor ieders noden en wensen.” ❚

AFAS SOFTWARE

Schaliënhoevedreef 20B

2800 Mechelen

T +32 15 28 19 10

E info@afas.be

W www.afas.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 103


ARON

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEKSBUREAU

ONTZORGT BOUWHEREN

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt om een bouwproject uit te voeren, is in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota op te

stellen. ARON bv kan bouwheren op dat vlak volledig ontzorgen. Dit onafhankelijke archeologisch onderzoeksbureau, het oudste van ons land,

begeleidt bouwheren en neemt het volledige archeologietraject in handen.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld ARON

ARON bv werd in 2001 opgericht in Tongeren en is vandaag een door het

Agentschap Onroerend Erfgoed erkend archeologisch bedrijf. In opdracht van

privéondernemingen, overheden en erfgoedinstellingen kan ARON bv het

volledige archeologietraject verzorgen, gaande van bureauonderzoeken over

archeologienota’s, vooronderzoeken en geofysisch onderzoek tot opgraving

en rapportage. “Het bekendste product van de archeologiewetgeving is de

archeologienota”, vertelt medebestuurder Elke Wesemael. “Wij begeleiden

onze opdrachtgevers bij het bepalen van de archeologische maatregelen die

voorafgaand aan een bouwproject moeten worden genomen, we stellen de

archeologienota op en laten deze in akte nemen door Onroerend Erfgoed.”

BEGELEIDING OP MAAT

“Een deel van onze klanten krijgt voor het eerst met de huidige archeologieregelgeving

te maken. Wij streven naar een juiste en actuele omgang met de

nieuwe regelgeving. Wij vervullen daarbij graag de rol van mediator tussen

de initiatiefnemer en het Agentschap Onroerend Erfgoed. We staan onze

In opdracht van Limboma Projectontwikkeling voerde ARON bv dit jaar een opgraving uit van een middeleeuwse boerderij, op een terrein doorspekt met

WOII-bomkraters in Hasselt.

104 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ARON

In thuisbasis Tongeren heeft ARON bv een Gallo-Romeins villaterrein van maar liefst 3 hectare groot opgegraven in opdracht van Cordeel. Daar werd een bijzondere

vondst van geofferde honden gedaan.

“Archeologisch onderzoek

inpassen in een ontwikkeling

is maatwerk voor ieder

nieuw project”

opdrachtgevers vrijblijvend bij met raad en daad voor de integratie van de

nieuwe processen, communicatie met de overheden, vragen over de nieuwe

regels en de interpretatie van het wettelijke kader. Ook heldere en overzichtelijke

communicatie met de meer ervaren partners blijft van groot belang.

Archeologisch onderzoek inpassen in een ontwikkeling is namelijk maatwerk

voor ieder nieuw project”, benadrukt Elke Wesemael.

ARCHEOLOGIE ALS MEERWAARDE

ARON bv streeft ernaar om het draagvlak voor archeologie in de samenleving

te verbreden en het archeologisch erfgoed voor het publiek te ontsluiten. “In

samenwerking met partners die investeren in kwalitatieve leefomgevingen zijn

er tal van mogelijkheden om de geschiedenis van een locatie een rol te laten

spelen als meerwaarde”, zegt Elke Wesemael. “Zo kan je de resultaten van een

opgraving presenteren, (een deel van) een monument integreren in een nieuw

ontwikkelde ruimte en ga zo maar door. Zo is bij een opgraving aan het

In Tongeren legde ARON bv een gedeelte van een van de hoofdwegen van de

Romeinse stad bloot in een bouwput van Algemene Bouwonderneming Vandebos.

Hoeneveldje in Voeren (in samenwerking met Matexi) de Romeinse heirbaan

gevisualiseerd in de bestrating. Bovendien zijn de straatnamen voor de nieuwe

wijk deels geïnspireerd op de resultaten van ons archeologisch onderzoek.”

Kortom: bij ARON bv kunnen bouwheren rekenen op nauwkeurig werk, uitgevoerd

door een gedreven team van archeologen. ❚

ARON BV

In Gingelom heeft ARON bv een middeleeuwse site opgegraven bij de begeleiding

van een rioolwaterzuiveringsstation en een erosiebestrijdingsbekken in opdracht

van Gemoco nv.

Neremweg 110

3700 Tongeren

T +32 12 225 250

E info@aron-online.be

W www.aron-online.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 105


Vakmanschap op basis van kwaliteitsproducten

R&M Van Den Boer is gespecialiseerd in de plaatsing

van gordijngevels, aluminium ramen en deuren. En dit

zowel voor nieuwbouw als renovatieprojecten.

Hiervoor gebruiken wij enkel de hoog-kwalitatieve

producten van de marktleiders in hun domein.

Reynaers Partner

GORDIJNGEVELS - ALU RAMEN EN DEUREN

Balendijk 231 - 3920 Lommel - T. 011 55 25 80 - info@rmvandenboer.be


R&M VAN DEN BOER

Wanneer aluminium schrijnwerk

en glasgevels perfect moeten zijn

De corebusiness van het Lommelse bedrijf R&M Van Den Boer is de plaatsing van aluminium schrijnwerk en glasgevels. Deze gerenommeerde

Limburgse onderneming werd in 1991 opgericht door Ronny Vanden Boer, die voordien actief was als zelfstandig houtschrijnwerker. Hij deed

dat samen met zijn jongere broer Marc, die zijn sporen reeds had verdiend in de aluminiumsector.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Van den Boer Concept

Voor Hotel Corbie in Lommel leverde en plaatste R&M Van Den Boer

circa 1.400 m² buitenschrijnwerk.

Ook de meest complexe, uitdagende opdrachten brengen de specialisten

van R&M Van Den Boer steevast tot een voortreffelijk einde.

In de loop der jaren groeide familiebedrijf R&M Van Den Boer uit tot de

dynamische kmo die het nu is, met om en bij 25 vakkundige medewerkers.

“R&M Van Den Boer koopt profielen voor ramen en deuren aan bij het

kwaliteitsmerk Reynaers Aluminium, terwijl de andere benodigde materialen

op de brede markt worden aangekocht”, vertelt Ronny Vanden Boer.

“Het plaatsen van aluminium

buitenschrijnwerk is voer

voor specialisten”

Het plaatsen van aluminium buitenschrijnwerk is uiteraard voer voor

specialisten. Dat is helemaal zo wanneer het om moeilijkere realisaties

gaat, zoals gevels met grote raampartijen of ongewone vliesgevels. Maar

ook de meest complexe, uitdagende opdrachten brengen de specialisten

van R&M Van Den Boer steevast tot een voortreffelijk einde. Denk onder

meer aan Residentie Silverzand in Lommel, WICO-campus Sint-Hubertus in

Pelt, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Genk, het Vlinderpark

in datzelfde Genk ...

NET DAT TIKKELTJE SPECIALER

“Hoewel het merendeel van de uitgevoerde werken zich in onze regio situeert,

was een project zoals Hotel Corbie in onze eigen thuisgemeente toch nog net

dat tikkeltje specialer”, zegt Ronny Vanden Boer. Het mooie hotel bevindt zich

in het centrum van Lommel, vlak bij het stadhuis. Het 7.500 m² grote project

omvat 47 hotelkamers en studio’s voor toeristen en zakenlui, evenals een

vergaderzaal met de nodige faciliteiten. De site is volledig onderkelderd met

zeventig parkeerplaatsen en archiefruimtes. Ronny Vanden Boer: “Voor dit

project leverde en plaatste R&M Van Den Boer circa 1.400 m² buitenschrijnwerk,

uitgevoerd in zowel CS77- als CS86HI-raam- en deurprofielen, naast

CW50-gordijngevelprofielen. Uiteraard werden ze ook alle van zonwerende

beglazing voorzien.”

In de sector maakt R&M Van Den Boer het verschil dankzij zijn grote flexibiliteit,

de uiterst snelle levertermijnen en de jarenlange samenwerking met

dezelfde vaste teams van bekwame, gemotiveerde onderaannemers. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat de firma jaarlijks 10 % groei kent en dat dit

mooie groeipercentage allicht ook in de toekomst zal aanhouden. ❚

R&M VAN DEN BOER

Balendijk 231

3920 Lommel

T +32 11 55 25 80

E info@rmvandenboer.be

W www.rmvandenboer.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 107


EQUANS

EQUANS heeft alle technische competenties om zijn klanten volledig te ontzorgen, van elektriciteit tot HVAC, van ontwerp tot onderhoud.

TECHNISCH EXPERT BIEDT KLANTEN

END-TO-ENDOPLOSSING AAN

EQUANS, vroeger ENGIE Solutions, is de wereldwijde marktleider inzake multitechnische diensten. Ook in België is het bedrijf alomtegenwoordig.

Van typische kantoorgebouwen en datacenters over ziekenhuizen tot erfgoed zoals de Sint-Baafskathedraal in Gent: achter de schermen zorgt

EQUANS voor performante en slimme techniek.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld EQUANS

EQUANS groepeert sinds vorig jaar alle serviceactiviteiten

binnen één specifieke organisatie.

Het bedrijf is een samensmelting van het vroegere

ENGIE Fabricom (integrator van multitechnische

oplossingen), ENGIE Axima (expert in HVAC,

koeling en brandbeveiliging) en ENGIE Cofely

(voorloper inzake facilitymanagement en energieefficiëntie).

Die transformatie tot het toenmalige

ENGIE Solutions vond vorig jaar al plaats. “Maar

met de nieuwe merknaam EQUANS willen we

dat bedrijf nu een eigen gezicht en positionering

geven”, zegt Natalie Dewulf, general manager

Properties bij EQUANS. “Los van ENGIE, dat

meer inzet op grote infrastructuurprojecten en

de productie van hernieuwbare energie.”

EPC

Door die activiteiten te groeperen in één bedrijf

werken de verschillende teams veel nauwer

samen dan vroeger. Zo combineert EQUANS de

nodige competenties om zijn klanten end-toendoplossingen

en een volledige ontzorging aan

te bieden. EPC-contracten zijn daar een mooi

voorbeeld van. Natalie Dewulf: “In zo’n concept

analyseren we de installaties van een klant en

stellen we een aanpak voor om het verbruik en de

CO 2

-uitstoot te verminderen. De besparingen die

volgen uit die aanpak betalen de nodige investeringskosten

daarna terug. EQUANS kan indien

gewenst investeren, maar garandeert altijd de

aangekondigde vermindering van het verbruik.”

ZIEKENHUIS

Een voorbeeld van die specifieke werkwijze is het

CHR Sambre et Meuse (CHRSM) in Namen. Dat

ziekenhuis, met meer dan vierhonderd bedden,

250 artsen en 1500 medewerkers, moet elke dag

het comfort en de veiligheid van zijn patiënten

garanderen. Tegelijk stemde het jaarlijkse elektriciteitsverbruik

overeen met dat van meer dan

tweeduizend gezinnen. Het ziekenhuis wilde dan

ook een strategie ontwikkelen om de energieprestaties

van zijn installaties te verbeteren.

Dat is intussen gebeurd. Dankzij de werken die

EQUANS via een EPC uitvoerde, zal het CHRSM

zijn verbruik met 15,5 % per jaar verminderen. Dat

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


EQUANS

“We evolueren

naar een wereld

waarin data een

enorm belangrijke

rol spelen.

En wij hebben

op dat vlak

veel te bieden”

Dankzij de werken die EQUANS via een EPC uitvoerde, zal het CHR Sambre et Meuse in Namen zijn verbruik

met 15,5 % per jaar zien verminderen.

gebeurt onder andere via een verbeterde warmtekrachtkoppeling,

zonnepanelen op de gevel en

de daken, modernisering van de verwarmingsruimte,

ledverlichting, optimalisering van het

waterdistributiesysteem en een intelligent verlichtingssysteem

voor het operatiekwartier. Dankzij

de uitgevoerde maatregelen bespaart het ziekenhuis

300.000 euro over een periode van tien jaar.

“EQUANS engageert zich dus om die energieefficiënte

oplossingen effectief waar te maken”,

zegt Dewulf. “Studie, installatie, onderhoud én

exploitatie komen daarbij samen, want ook

tijdens het contract moeten we nagaan of we

de vooropgestelde rendementen blijven halen.”

GEVANGENISDORP

Design, Build, Finance en Maintain dus, oftewel

‘DBFM’. Dat principe past EQUANS ook los van

EPC-contracten toe. In het nieuwe gevangeniscomplex

van Haren, bijvoorbeeld. In ons land

voldoen veel gevangenissen niet meer aan de

hedendaagse comfortnormen en de huidige visie

op opsluiting en re-integratie in de maatschappij.

De nieuwe Harense gevangenis zal daarom meer

op een gevangenisdorp lijken dan op een traditionele

gevangenis. De cellen worden geïnstalleerd

in een twaalftal onafhankelijke gebouwen, verspreid

over een terrein van 15 hectare.

In dat ‘dorp’ is EQUANS niet alleen verantwoordelijk

voor de technische installaties in de gevangenis,

maar ook voor het onderhoud ervan gedurende 25

jaar. Ledverlichting, zonnepanelen, oplaadstations

voor auto’s en elektrische fietsen: alles is ontworpen

om de energieprestaties van het gebouw te maximaliseren.

Dat gebeurt onder andere met een

warmtekrachtkoppelings- en warmtepompsysteem,

dat gebruikmaakt van een geothermisch opslagveld

om energie in de grond op te slaan of eraan

te onttrekken.

DRIE TRANSITIES

Met die voorbeelden is de ambitie van EQUANS

duidelijk: een belangrijke speler worden voor de

energietransitie in de gebouwen van zijn klanten.

Maar dat is niet het enige proces dat het bedrijf

mee wil begeleiden. Dewulf: “We willen ook betrokken

zijn bij de industriële transitie van grote

productiebedrijven, en vooral: de digitale transitie

mee vormgeven. We evolueren naar een wereld

waarin data een enorm belangrijke rol spelen. En

we hebben onze klanten op dat vlak veel te bieden.”

EQUANS is aanwezig in meer dan honderd zorginstellingen (zowel renovaties als nieuwbouw), waar het de

installaties en het onderhoud verzorgt.

“Predictive controlling en maintenance bijvoorbeeld”,

gaat Dewulf verder. “Klanten verwachten

dat we intelligente oplossingen aanbieden die

in functie van het weer en de bezetting van het

gebouw aanpassingen kunnen doorvoeren. Een

algoritme past daarom de setpoints van de installatie

aan om vroeger of later te verwarmen of de

temperatuur aan te passen. Dat is digitaal doorgedreven,

want die algoritmes evalueren de setpoints

voortdurend en sturen bij waar nodig.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 109


UW MULTITECHNISCHE PARTNER VOOR

ENERGIE-EFFICIËNTE TECHNISCHE

INSTALLATIES EN DUURZAME GEBOUWEN

Gebouwtechnieken

van A tot Z

Energieprestaties

en optimalisatie

Lokale energieproductie

Geïntegreerd

facilitair beheer

Onderhoud en

exploitatie van

technische installaties

equans.be

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België


EQUANS

HEAT AS A SERVICE

EQUANS rolt sinds kort ‘Heat as a service

(HaaS)’ uit, een oplossing die energierenovatie

van mede-eigendommen eenvoudiger

maakt. Natalie Dewulf: “We zien

dat gebouwbeheerders vaak een te klein

budget hebben om een grote installatie te

vervangen. Met HaaS zorgen we ervoor

dat appartementseigenaars niet meer

de volledige som van het project ineens

op tafel moeten leggen, maar de kosten

kunnen spreiden in de tijd. We regelen

alle technische aspecten, maar ook het

onderhoud en de herstellingen, en verkopen

de output van de installatie – de

warmte – aan de verschillende gebruikers.

Zo ontzorgen we de syndici en eigenaars

van appartementen van alle gedoe rond

het verwarmingssysteem.”

In het Edinburgh I-gebouw in Brussel past EQUANS het vooruitstrevende ‘Heat as a service’-concept toe.

Een concreet voorbeeld is het Edinburgh

I-gebouw in Brussel. EQUANS werkte

een technische en economische oplossing

uit voor het verouderde collectieve

verwarmingssysteem. Er kwam een ultramoderne

installatie met twee hoogrendementscondensatieketels

in de plaats,

samen met een WKK-unit. Naast de

financiële en technische voordelen voor

de bewoners vaart ook het milieu er wel

bij, met dank aan de verlaagde CO 2

-

uitstoot van 18 %. “Nu corona voorbij is en

algemene syndicivergaderingen opnieuw

mogelijk zijn, verwachten we dat ons ‘as

a service’-concept een hoge vlucht zal

nemen”, zegt Dewulf.

“Onze grotere klanten vragen ons om zelfs de exploitatie en het onderhoud aan een BIM-model te koppelen”,

zegt Dewulf.

BIM

Energie, installatie en het digitale aspect komen

trouwens samen in het BIM-model. Alle grote

nieuwbouwprojecten die nu worden gelanceerd,

worden gerealiseerd met behulp van BIM. Zo

beschikken alle betrokken partijen over een 3Dmodel

van de installaties dat alle documentatie

omvat. “Bepaalde grote klanten vragen zelfs om de

exploitatie en het onderhoud aan zo’n BIM-model

te koppelen. In het nieuwe Sportoasecomplex in

Deurne hebben we zo’n model met onderhoud

volledig uitgerold”, eindigt Dewulf. ❚

SMART WORKSPACE MANAGEMENT

Die digitale transitie heeft nog andere zichtbare

gevolgen, zoals smart workspace management.

Nu de combinatie met thuiswerken standaard

wordt, kijken gebouwgebruikers meer en meer

naar de vierkante meters die ze bezetten en hoe

ze dat kunnen optimaliseren. Met de oplossingen

van EQUANS kunnen ze die bezetting voortdurend

monitoren en bijsturen. Ze kunnen dit ook koppelen

aan andere optimalisaties, zoals reiniging.

“Met onze workspace monitoring tool kunnen we

aangeven welke vergaderzalen niet gebruikt zijn

en dus ook geen opfrisbeurt nodig hebben”, legt

Dewulf uit.

EQUANS

Simón Bolívarlaan 34

1000 Brussel

T +32 2 370 31 11

W www.equans.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 111


DDS+

INDUSTRIËLE KANKER

WORDT KWALITATIEF WOONCOMPLEX

En of stadsvernieuwing zijn vruchten afwerpt! In Sint-Jans-Molenbeek maakte een verloederde drukkerij plaats voor ‘The Factory’, een

nieuw wooncomplex met zeven bouwlagen, 93 appartementen en ruimtes voor commerciële en professionele activiteiten. Bouwheer Home

Invest Belgium klopte aan bij DDS+, dat op architecturaal vlak het onderste uit de kan haalde. Een fraai L-vormig hoekgebouw dat het stedelijk

weefsel herstelt en de omringende wijk opwaardeert: de meerwaarde van dit project is niet te onderschatten.

Tekst Tim Janssens | Beeld Nathalie Van Eygen

Kwalitatieve wooneenheden met de nodige privacy, gekoppeld aan een

gevarieerde ruimtelijke beleving en gemeenschappelijke voorzieningen die de

levenskwaliteit aanzienlijk bevorderen: dat is het felgesmaakte succesrecept

van The Factory. Het rijkelijk beglaasde gelijkvloers van het nieuwe gebouw,

dat de nodige flexibiliteit biedt dankzij een open grondplan en grote plafondhoogtes,

is voorbehouden voor commerciële en professionele activiteiten,

terwijl de zes verdiepingsniveaus plaats bieden aan 93 appartementen met

diverse groottes – van studio’s tot flats met vier slaapkamers. Een grote

collectieve binnentuin, fietsenstallingen, 73 ondergrondse parkeerplaatsen

en 93 privékelders maken het plaatje compleet.

In het binnengebied is een grote gemeenschappelijke tuin ingericht.

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DDS+

Het gebouw heeft een L-vorm en volgt de bouwlijn langs de Fernand

Brunfautstraat en de Finstraat.

De straatgevels zijn bekleed met een zachtgrijs genuanceerde gevelsteen,

terwijl de achtergevel is afgewerkt met witte crepi.

“Het 12.240 m² grote geheel

is optimaal geïntegreerd in

de stedelijke context dankzij

het doordachte ontwerp en

de kwalitatieve architectuur”

INTEGRATIE IN DE STEDELIJKE CONTEXT

The Factory bevindt zich op een steenworp van het Kanaal Charleroi-Brussel

en de befaamde Dansaertwijk. “Het gebouw heeft een L-vorm en volgt de

bouwlijn langs de Fernand Brunfautstraat en de Finstraat”, klinkt het bij

DDS+. “Het 12.240 m² grote geheel is optimaal geïntegreerd in de stedelijke

context via een doordacht ontwerp dat bewust de nadruk legt op de privacy

van de bewoners, de oriëntatie, de aanwezigheid van groen en akoestisch

comfort. In het binnengebied is een grote gemeenschappelijke tuin ingericht,

inclusief fraaie plantenbakken en een serre voor collectief gebruik. De

straatgevels zijn bekleed met een zachtgrijs genuanceerde gevelsteen, terwijl

de achtergevel is afgewerkt met witte crepi. Het okerkleurige schrijnwerk

breekt met dit kleurenpalet en zorgt voor een warme toets. De volumetrie

en de architecturale accenten – ruime terrassen, okerkleurige loggia’s en

dito claustra’s ter hoogte van de afzonderlijke ingangen, in combinatie met

variabel geschikte ramen en uitkragingen die een al te monolithische uitstraling

verhinderen en een harmonieuze integratie in het stedelijk weefsel

toelaten – doen de rest.”

SPECIFIEKE UITDAGINGEN

Een hoekgebouw optrekken op een groot braakliggend perceel: het lijkt niet

al te complex. Toch bracht dit project enkele specifieke uitdagingen met zich

mee voor de architecten van DDS+. Zo was het geen sinecure om de nieuwbouw

harmonieus te laten aansluiten op de gemene muur van de aanpalende

gebouwen. Er moest ook wat gegoocheld worden met de volumetrie (verschillende

hoogtes, teruggetrokken gevels …) om de visuele impact van het project

te verkleinen en het optimaal te kunnen inpassen in de omgeving. Er moest

tevens een brandweertoegang voorzien worden aan de binnenkant van het

gebouwblok, die meteen ook fungeert als doorsteek naar de binnentuin en

de fietsenstallingen. En aangezien de werf zich in de dichtbebouwde Brusselse

regio bevond, was hij niet altijd even vlot bereikbaar en toegankelijk. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 113


Tackle complexity.

Raise the bar.

Architecture

with people in mind.

DDS+ Brussels office © Lydie Nesvadba

Av. Louise 251—7 Louizalaan,

Bruxelles 1050 Brussel

Vlaamse Kaai 76B,

2000 Antwerpen

mail@dds.plus

www.dds.plus

DDS+


DDS+

Het okerkleurige schrijnwerk zorgt voor een warme toets.

De volumetrie en de architecturale accenten zorgen voor een harmonieuze

integratie in het stedelijk weefsel.

FOCUS OP DUURZAAMHEID

“De bouwheer besteedde heel wat aandacht aan de duurzaamheid van het

project, onder meer met betrekking tot de veroudering van de materialen,

het onderhoudsgemak en de installatie van energiezuinige technieken”,

aldus DDS+. “Zo viel de keuze op deze grijze gevelsteen omdat hij erg traag

veroudert en uitstekend bestand is tegen stedelijke luchtvervuiling. The

Factory is ontworpen en gerealiseerd volgens de EPB-normen die van kracht

waren op het moment dat de bouwvergunning werd afgeleverd (2015).

Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd en groendaken aangelegd, conform de

Brusselse regelgeving. In de binnentuin, die is ingericht in samenwerking

met landschapsbureau Avantgarden, zijn een grote zone voor regenwaterinfiltratie

en een ondergronds stormbekken voorzien. Na een grondige

bodemsanering is de industriële betonverharding van weleer vervangen door

grote waterdoorlatende oppervlakken. De scheidingsmuren in de tuin zijn

verlaagd om de natuurlijke lichtinval en het ruimtegevoel in het binnengebied

te maximaliseren. Home Invest Belgium besloot bovendien ook

te investeren in de renovatie van de zogeheten Place d’Or – het plein op

de kruising tussen de Fernand Brunfautstraat en de Finstraat – om de

bewoners van The Factory en de naburige gebouwen een kwalitatieve

publieke buitenruimte te kunnen bieden. Kortom: alles is aanwezig om een

unieke woonbeleving te garanderen!” ❚

DDS+

Louizalaan 7 / Vlaamse Kaai 76B

1050 Brussel / 2050 Antwerpen

T +32 2 340 32 32 / +32 3 216 81 10

E mail@dds.plus

W www.dds.plus

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 115


MORTI

Burgemeesterpark in Lochristi.

Socaplast in Houthulst.

VAN FUNDERING TOT BINNENAFWERKING:

ELKE BOUWDROOM GEREALISEERD

Al sinds 1965 realiseert algemene bouwonderneming Morti nv uit Drongen, opgericht door Julien Mortier, projecten in de industriebouw

(bedrijfsgebouwen, logistieke centra, kantoren, commerciële ruimtes …) en de woning- en appartementsbouw (van klassiek tot modern).

Daarnaast biedt deze vooruitstrevende firma ook oplossingen op maat aan voor agrarische projecten, zoals rundvee-, varkens- en

pluimveestallen, hippische projecten, stockageloodsen en bewaarplaatsen voor groenten en fruit.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Morti, Jorn Urbain Photography

Wielsbeke, Erpe-Mere en Gent, diverse grootwarenhuizen

van AD Delhaize, Woonpark Kortrijk

met negentien woningen, Sadel in Nazareth,

Bouwcenter Van Hulle in Kruishoutem, een woonproject

met 65 appartementen in Nevele ...

Een stockageloods van de hand van Morti nv.

Aluminium- en houtschrijnwerk (ramen, deuren,

gordijngevels …) maken eveneens deel uit van de

orderportefeuille van Morti nv, net als projecten

in eigen beheer, zowel in België als in Nederland

en Frankrijk. Enkele recente toonaangevende

realisaties zijn Buurtslagers in Aalter, Socaplast

in Houthulst, Aardappelhoeve in Tielt, Allgro in

Sint-Lievens-Houtem, Dakwerken Boelaert in Eeklo,

Broeierij David in Frankrijk, Woonproject Burgemeesterpark

in Lochristi, bedrijvenparken in Deinze,

EXPERTISE EN KNOWHOW

Dankzij de ruime vakkennis van 240 gedreven

medewerkers groepeert Morti nv alle expertise

en knowhow van fundering tot binnenafwerking

onder één dak. “Dat we voor alle taken kunnen

rekenen op de inzet van onze eigen medewerkers,

is voor onze onderneming heel belangrijk. Ook

daarmee maakt Morti nv het verschil ten opzichte

van concullegabedrijven”, weet Jo Mortier, een

van de huidige bestuurders. “Dat betekent dat

wij van de studie- en ontwerpfase tot de volledige

interne en externe afwerking alle taken op

ons nemen, en dat met onze eigen, moderne en

goed uitgeruste productieafdelingen. Prefabbeton

(wanden, betonkolommen en balken), aluminium

en houten schrijnwerk, metaalconstructies, infrastructuurwerken

zoals grondwerken, kelderbouw,

betonverharding en rioleringswerken …: geen taak

is te moeilijk voor Morti nv. Elk bouwproces verloopt

dan ook nagenoeg volledig in eigen beheer.

Kortom: we ontzorgen de klant graag van a tot z.”

116 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


MORTI

“Building Dreams

is waar we

als bouwfirma

voor gaan”

Dreams’ is waar Morti als bouwfirma voor gaat”,

besluit Jo Mortier. “En dat aan een uitstekende

prijs-kwaliteitsverhouding en met heel veel aandacht

voor duurzaamheid en circulair bouwen.

Want beide zullen in de toekomst nog belangrijker

worden en daar wil Morti nv als moderne bouwonderneming

graag haar steentje aan bijdragen.” ❚

Allgro in Sint-Lievens-Houtem.

VERTROUWEN

Dankzij de persoonlijke aanpak bouwen klanten

met algemene bouwonderneming Morti nv in

het volste vertrouwen. Vanaf de opstartfase van

de werken kunnen ze rekenen op een ervaren

projectleider. Hij is ook het vaste aanspreekpunt

en werkcoördinator van begin tot eind, uiteraard

met respect voor de afgesproken timing. “‘Building

MORTI NV BUILDING DREAMS

Industriepark Drongen 1 – Booiebos 21

9031 Drongen (Gent)

T +32 9 282 48 77

E mail@morti.be

W www.morti.be

INDUSTRIEBOUW

METAALCONSTRUCTIES

WONING- & APPARTEMENTSBOUW

AGROPROJECTEN PREFAB BETON

ALUMINIUM & HOUTSCHRIJNWERK

Industriepark Drongen 1

Booiebos 21

B-9031 Drongen (Gent)

AL 55 JAAR TROUW AAN DE BOUW

T +32 (0)9 282 48 77

mail@morti.be

www.morti.be

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 117


SCHINDLER

EEN PERFECTE MATCH MET ELK GEBOUW

Schindler is zijn tijd altijd ver vooruit, ook op het vlak van duurzaamheid. Met de nieuwe ‘3000’ bewijst de liftenproducent dat ecologie perfect

combineerbaar is met kostenefficiëntie en flexibiliteit. En dat zonder compromissen te sluiten op het vlak van prestaties en afwerkingsgraad.

Energierecuperatie en tal van technologische snufjes zijn nu inherent aan de standaarduitrusting, waardoor het basisgamma de vergelijking

met topmodellen kan doorstaan.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Schindler

“Met de nieuwe ‘3000’

bewijzen we dat ecologie

perfect combineerbaar is met

kostenefficiëntie en flexibiliteit”

De 3000/3000+-lift is verkrijgbaar in drie interieurvariaties met frisse,

trendy kleuren.

Door het toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke design zal de ‘3000’-

reeks het merendeel van de verwachtingen en vragen kunnen inlossen.

Bovendien voorziet Schindler in uitbreidingen om de lift te personaliseren en af

te stemmen op het specifieke toepassingsdomein. “We maakten de relevante

opties per segment inzichtelijk en toegankelijk”, aldus Wim Stockx, salesmarketing

& product manager van Schindler Belux. “Ze zijn verenigd in

pakketten voor verschillende segmenten. Op die manier kunnen de klanten

kiezen voor de opties die voor hun project een meerwaarde bieden, wat zich

vertaalt in een bijzonder gunstige kostenoptimalisatie. Een win-winsituatie dus.”

De 3000- en 3000+-liften zijn gebouwd om gedurende hun volledige levenscyclus

een stille en zuinige werking te garanderen.

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SCHINDLER

FLEXIBILITEIT TROEF

Schindler adviseert om maximaal voor standaardafmetingen te kiezen. Toch

gebeurt het wel vaker dat klanten afwijkende maten vragen. “In dit geval kan

ons nieuwe modulaire liftplatform worden toegepast”, vertelt Wim Stockx.

“Dit vereist uiteraard een iets grotere investering, maar daar staat een lift

op maat tegenover. We kunnen de afmetingen immers flexibel aanpassen

in stappen van 10 mm. Met een hefvermogen van 320 tot 1.350 kg en een

hefhoogte van 70 meter kan deze ‘3000’ gemakkelijk tot 24 stopplaatsen

aan. Voor bestaande gebouwen bestaat er een gelijkaardige uitvoering die

de naam ‘3000+’ kreeg.”

Beide lifttypes zijn verkrijgbaar in drie interieurdesignvariaties met frisse,

trendy kleuren en een waaier aan toebehoren. Daarnaast is er een ‘naakte’

versie beschikbaar die (weliswaar binnen de technische voorschriften) vrij

kan worden ingericht. “Onze gekende ‘TSD’-oplossing wordt behouden”, verduidelijkt

Wim Stockx. “Deze is bestemd voor gebouwen waar bouwkundige

voorschriften of ontwerpwensen soms ambitieus kleine schachtkophoogten

vereisen. Deze lift wordt intussen al in meer dan tweeduizend gebouwen

gebruikt, inclusief uitvoeringen met een schachtkop van 2900 mm. Tot nu toe

konden we echter enkel voor nieuwbouw een dergelijke oplossing aanbieden.

Dankzij de FLEX-types kunnen we vandaag ook in bestaande gebouwen het

onmogelijke waarmaken. Schachtkoppen tot 2500 mm behoren nu immers

tot de mogelijkheden!”

Ook het innovatieve EPIC-overdrachtssysteem voor sensorgegevens behoort nu tot

de standaarduitrusting.

MAXIMAAL ENERGIEZUINIG

De Schindler ‘3000’ en ‘3000+’ zijn gebouwd om gedurende hun volledige

levenscyclus een stille en zuinige werking te garanderen. “De aandrijfsystemen

met ‘closed-loop’ frequentieregelaars leveren een perfect gecontroleerd vermogen

aan de tractiemachines en de deuraandrijvingen”, verduidelijkt Wim Stockx.

“Een geavanceerde digitale controller biedt maximaal comfort op vele vlakken.

Ook het innovatieve EPIC-overdrachtssysteem voor sensorgegevens behoort nu

tot de standaarduitrusting, wat resulteert in een betrouwbaardere werking en

kwalitatiever onderhoud. Contactloze sensoren zorgen voor een nivellering met

de verdieping die tot op de millimeter nauwkeurig is. Zelfs in deze standaarduitvoering

garanderen we regeneratieve aandrijftechnologie, waarmee 30 %

minder energie wordt verbruikt in vergelijking met traditionele oplossingen.

Onze ledtechnologie en stand-bymodus blijven uiteraard behouden. Ook dit

draagt bij tot een uiterst duurzame werking volgens ISO 25745-2 en/of VDI.”

PRODUCT VAN CORONATIJDPERK

COVID-19 leidde tot een revolutie in het verticale gebouwentransport. “Iedereen

wilde plots aanraakvrije bediening en liftontsmetting”, verklaart Wim Stockx.

“Op bijzonder korte termijn ontwikkelden we tal van oplossingen die ook op de

‘3000’ kunnen worden toegepast. Zo kunnen deze liften worden uitgerust met

een interface die bediening via de ‘ElevateMe App’ toelaat. Er is keuze tussen

verschillende uv-systemen om mogelijke contaminaties te vermijden. Last but

not least kunnen alle ‘3000/3000+’-liften worden uitgerust met de befaamde

PORT-technologie. De voordelen van deze oplossing zijn legio: kortere reis- en

bestemmingstijden, hogere vervoerscapaciteit, en de mogelijkheid tot complete

gebouwbeveiliging met gepersonaliseerde toegang.” ❚

SCHINDLER

De liften werken met regeneratieve aandrijftechnologie, waarmee 30 % minder

energie wordt verbruikt.

Humaniteitslaan 241A

1620 Drogenbos

T +32 2 535 82 11

T +32 2 535 82 82

E info.bru@be.schindler.com

W www.schindler.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 119


Schindler 3000

Flexibel, stijlvol, energiezuinig en

functioneel

Op zoek naar de perfecte match voor uw gebouw?

Met behulp van onze intuïtieve planning-en designtool en dankzij de flexibele afmetingen en

het breed spectrum aan kleuren en deco-opties van de Schindler 3000, heeft u hem zo gevonden.

De innovatieve, regeneratieve aandrijftechnologie, LED-verlichting en stand-by-modus bij parkeren,

behoren allen tot de standaarduitrusting. De Schindler 3000 staat zo garant voor de allerhoogste

energie-efficiëntie en draagt bij tot het reduceren van de milieu-impact van uw gebouw. Dankzij real-time

statistieken en inzichten optimaliseren we niet enkel de prestaties van uw gebouw. We maken het

efficiënter en klaar voor de toekomst.

Uw lift nog extra voorzien van opties? Onze op uw gebouwtype afgestemde pakketten met zinvolle

functies en services bieden ongetwijfeld soelaas. Ontdek deze pakketten en alle informatie over de

Schindler 3000 op: www.schindler.be

We Elevate


WAGO

WIRING BOX

CREËER ORDE

IN UW AANSLUITINGEN

Of het nu gaat om het aansluiten van een verwarmingssysteem of een verlichtingsinstallatie

de verbindingen kunnen snel verwarrend worden wanneer verschillende kabels elkaar kruisen.

Met de WAGO Wiring box voor serie 221 kunt u uw aansluitingen organiseren en snel tot

60 geleiders aansluiten met de WAGO klemmen serie 221 4mm² en dit alles in één doos.

Hierdoor ontstaat er een vaste en duidelijke markering van de aansluitingen op een enkel vlak.

www.wago.com


WAGO

WAGO Wiring box. (Beeld: WAGO Duitsland)

THE BACKBONE OF

A SMART CONNECTED WORLD

Gegevens- en energiestromen maken deel uit van de infrastructuur van de digitale wereld. De producten van WAGO garanderen de uitstekende

werking van deze basisvereiste op lange termijn.

Tekst Wouter Peeters | Beeld WAGO, Simon Van Ranst

“Veiligheid door gebruik te maken van de juiste

technologie is onze corebusiness en daar staan

wij bij WAGO dan ook volledig garant voor”,

zegt Philippe Kygnée, verantwoordelijke van de

businessunit Building Technologies. “Veiligheid

dankzij WAGO-componenten. Dat zijn enerzijds

automatisatieproducten, anderzijds interconnectieproducten,

beide gelinkt aan elektriciteit. Het

zal moeilijk zijn om in België een gebouw te

vinden waarin geen WAGO-producten gebruikt

worden – van de elektrische installatie in een

particuliere woning tot het grootst mogelijke

infrastructuurproject.”

WAGO is een Duitse multinational, waarvan

de stichtende familie nog steeds aan het roer

staat. Wereldwijd opereert de onderneming in

diverse filialen en productiesites. De Belgische

dochterafdeling werd in1999 opgericht. Het feit

dat WAGO een familiebedrijf is, maakt dat het

omzichtig met zijn producten omspringt en de

bedrijfswinst continu herinvesteert in de verdere

ontwikkeling van veiligheid en innovatie.

PLUG-AND-PLAY

“De pijler ‘Building Technologies’ kan onderverdeeld

worden in twee grote takken: projecten en

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


WAGO

Philippe Kygnée, verantwoordelijke van de

businessunit Building Technologies.

(Beeld: Simon Van Ranst)

groothandel”, verduidelijkt Philippe Kygnée. “Wat

projecten betreft, ligt de focus op gebouwautomatisatie:

sturing van verlichting, HVAC, energiemeting,

bekabelingssystemen en connectie met

de cloud. Plannen worden bij WAGO aangeleverd

en vervolgens vertaald naar een technische oplossing.

Het is eenvoudigweg plug-and-play, wat

maakt dat er veel sneller en efficiënter gewerkt

kan worden. Voor de automatisatie hebben de

klanten de keuze tussen een kant-en-klare oplossing

of een oplossing op maat. De andere pijler,

groothandel/distributie, is waar de meer reguliere

WAGO-componenten en aansluittechnieken voor

elektriciteitskabels en dergelijke aan bod komen.

Deze worden verdeeld via de elektro-installateur.”

“Wat WAGO zo bijzonder maakt, is dat wij de uitvinder

van de veertechnologie zijn”, benadrukt

Philippe Kygnée. “In tegenstelling tot reguliere

schroeftechnologie zorgt veertechnologie ervoor

dat de connectie volledig onderhoudsvrij is.

Wereldwijd is WAGO dan ook de grootste producent

en leverancier van veercontactaansluitingen. Ons

productgamma gaat van minuscuul kleine exemplaren

(bijvoorbeeld voor het aansluiten van ledstrips)

tot enorm grote veercontactaansluitingen

tot 285 kW (toepassingen voor residentiële

projecten, infrastructuur, spoorwegen, steenkool

en gas …).”

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

WAGO introduceerde onlangs een inline-connector,

waardoor er uiterst handig in de doorgangsrichting

WAGO Gelbox + 221 Inline. (Beeld: WAGO Duitsland, Simon Van Ranst)

“Niet alleen op productvlak, maar ook op

menselijk vlak helpen onze competente

specialisten klanten stap voor stap

met hun projecten”

kan worden aangesloten. Daarnaast komen er

ook op het vlak van behuizing nog meer innovatieve

oplossingen aan, zoals een gelbox voor

een vochtige omgeving en een wiring box. “Op

alle niveaus is digitalisering heel belangrijk”, zegt

Philippe Kygnée. “Via automatisatieproducten

wil WAGO toonaangevend zijn in domeinen als

smart building, smart cities … Kortom: alles wat

communiceert/connecteert. Wij zorgen er niet

alleen voor dat elektrische bedradingen correct

verbonden zijn, maar ook dat gebouwen geconnecteerd

zijn. Dat zijn belangrijke meerwaarden

voor de maatschappij. We hebben in ieder geval de

vereiste kennis en expertise in huis. De complexiteit

en de specificiteit van de projecten wordt groter en

onze klanten zoeken specialisten.”

Niet alleen op productvlak, maar ook op menselijk

vlak helpen de competente WAGO-specialisten

klanten stap voor stap met hun projecten. “Daarom

is het goed om een langetermijnrelatie te

onderhouden. Zo implementeert WAGO diverse

automatisatieproducten in alle Belgische stations.

Recent namen we ook de volledige lichtsturing

van Brucargo onder handen.” Conclusie: WAGO

is een betrouwbare partner en is zich bewust

van de grote verantwoordelijkheid die het bedrijf

heeft als toonaangevende leverancier van aansluit-

en automatiseringstechnologie. ❚

WAGO BELUX NV

Excelsiorlaan 11

1930 Zaventem

T +32 2 717 90 90

E info-be@wago.com

W www.wago.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 123


Arbeidsongevallen.

Wat betekent veiligheid voor u?

NOA Trainings & NOA Academy,

een tandem die veiligheid en engagement bevordert

NOA Trainings

Verplichte veiligheidsopleidingen waarmee deelnemers een attest kunnen verwerven.

Interne/Externe transportmiddelen – Bouwplaatsmachines – Veiligheid & Gezondheid –

Risicovolle taken – Veiligheidsdagen

NOA Academy

We zoomen in op de mens en de mens in het bedrijf.

Leiderschap - Zelfreflectie – Gedrag - Communicatie

Klantgerichtheid – Veiligheidsdagen - Train-de-Trainer

Laagdrempelige workshops met hoge impact voor leidinggevenden en arbeiders ter bevordering

van de veiligheid en rendement in uw bedrijf.

TRAININGS

- omdat training belangrijk is -

NOA TRAININGS BV

Tieblokkenlaan 8 | 2300 Turnhout | tel. 14/390 113 | info@noatrainings.be | www.noatrainings.be


NOA TRAININGS

OP NAAR EEN ECHTE VEILIGHEIDSCULTUUR

IN BEDRIJVEN

NOA Trainings uit Turnhout organiseert al jaren de verplichte veiligheidsopleidingen voor de bouw, het transport en de logistiek. Denk aan

rijopleidingen voor bestuurders van hoogwerkers en vorkheftrucks, trainingen rond veilig werken op hoogte en brandpreventie, opleidingen

voor arbeiders in petrochemische of VCA-gecertificeerde bedrijven … Sinds 2017 is er ook NOA Academy, dat samen met bedrijven werkt aan de

algemene veiligheidscultuur. Zaakvoerder Ingrid Nys: “Veiligheid moet vanzelfsprekend zijn, vanuit een zorg voor jezelf en de ander, niet omdat

het verplicht is door de wet.”

Tekst uwtekst.be | Beeld NOA Trainings

In NOA Academy werk je met je team aan de veiligheidscultuur op de werkvloer.

Bij NOA Trainings kan je alle verplichte veiligheidsopleidingen volgen.

Ingrid Nys: “Veiligheid op de werkvloer hangt niet zozeer af van een jaarlijkse

bijscholing of een certificaat op je cv. Het gaat over een goede communicatie

en respect tussen de collega’s en over voorbeeldgedrag door leidinggevenden.

Het gaat over de manier waarop je iemand wijst op een onveilige situatie,

over de manier waarop hij of zij omgaat met die feedback én over durven

op te komen voor jezelf. En in dat opzicht is er nog veel werk aan de winkel.

Want de veiligheidsregels worden vaak niet gevolgd omdat op de werkvloer

het idee leeft dat daar geen tijd voor is. De zaakvoerder en leidinggevenden

moeten daar een belangrijke rol in spelen, zodat de medewerkers voelen dat

het welzijn van de mensen primeert en dat er wel degelijk tijd en ruimte is

voor veiligheid.”

OPEN AANBOD EN INHOUSETRAININGEN

Bedrijven kunnen bij NOA Academy terecht voor een breed aanbod – van

korte, eenmalige workshops tot langlopende trajecten rond de bedrijfscultuur.

Ze kunnen kiezen uit trainingen uit het open aanbod of specifieke

opleidingen aanvragen die toegespitst worden op hun bedrijf. De trainers

van NOA Academy weten wat er leeft op de werkvloer en zijn opgeleid om

leidinggevenden te begeleiden in hun rol.

“Respect, communicatie

en goed voorbeeldgedrag

zijn essentieel”

ZORG VOOR ELKAAR

Ingrid Nys: “Onze opleidingen zijn geen hoorcolleges. We laten de cursisten

nadenken en werken met praktijkgerichte oefeningen. Daarmee werken we

niet alleen aan de veiligheidscultuur en de vermindering van het aantal

arbeidsongevallen. We zien ook dat de sfeer en samenwerking tussen de

collega’s erop vooruitgaat. En dat straalt af op het hele bedrijf.” ❚

NOA TRAININGS

Tieblokkenlaan 8

2300 Turnhout

T +32 14 390 113

E info@noatrainings.be

W www.noatrainings.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 125


JASPERS-EYERS ARCHITECTS

Het nieuwe omroepgebouw bestaat uit twee gestapelde horizontale volumes.

HET NIEUWE VRT-GEBOUW:

FLEXIBEL, VERBINDEND EN GROEN

In 2026 neemt de VRT haar intrek in een gloednieuw omroepgebouw. Het huidige gebouw aan de Reyerslaan, dat de VRT sinds 1974 deelt met

de RTBF, zal worden afgebroken. Elders op dezelfde site komt een nieuw, veelzijdig ontwerp dat verschillende rollen vervult: het wordt niet

alleen een ideale plek om mediacontent te maken, maar ook een (t)huis voor de medewerkers en een ontmoetingsplek voor de Vlaming.

Het bouwteam achter dit ambitieuze project heeft zich verenigd onder de naam VRT Morgen en bestaat uit Jaspers-Eyers Architects, OFFICE

Kersten Geers David Van Severen, Bureau Bas Smets, Willemen Construct, Jan De Nul Group, Tractebel, CES, EEG en Ideal Acoustics.

Tekst en beeld Jaspers-Eyers Architects

Het ontwerp is erop gericht om op elke kantoorvloer

mediacontent te kunnen maken. Mediacontent

maken betekent immers ook flexibel zijn, en die

flexibiliteit komt tot uiting in het nieuwe gebouw.

Jean-Michel Jaspers (Jaspers-Eyers Architects): “De

VRT staat al lang met beide voeten in de eenentwintigste

eeuw. Dankzij het nieuwe omroepgebouw

wordt die positie nu ook weerspiegeld in de infrastructuur.

Het ontwerp is volledig op maat van een

modern mediabedrijf, met een centrale rol voor de

mensen die er werken.”

DICHTER BIJ ELKAAR

Dat laatste was een van de primaire uitgangspunten

in het ontwerp, bevestigt David Van Severen

(OFFICE Kersten Geers David Van Severen): “We

hebben gekozen voor twee gestapelde horizontale

volumes. Onderaan bevindt zich de lobby, met heel

wat ontmoetingsplekken voor de medewerkers en

drie televisiestudio’s. Het bovenliggende volume

bestaat uit drie verdiepingen, die plaats bieden aan

een ruime werkvloer van 87 x 87 meter waar mensen

automatisch in verbinding staan met elkaar.”

De grote horizontale vlakken bevorderen een nieuwe

manier van (samen)werken. Er zullen veel meer

mensen samenwerken op één verdieping, waardoor

de VRT-medewerkers letterlijk en figuurlijk dichter

bij elkaar zullen staan.

AANTREKKELIJKE

ONTMOETINGSPLEKKEN

Niet alleen samenwerking staat centraal, maar

ook ontmoeting in de bredere zin van het woord.

De informele babbel, het vergaderen buiten de

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


JASPERS-EYERS ARCHITECTS

vergaderzaal, het ontspannen onder collega’s ...

Een aantrekkelijke centrale as verbindt de gemeenschappelijke

delen, die op hun beurt naar de

verschillende diensten leiden. En ook daar staat

interactie centraal dankzij een variatie aan tuinen

en aangename ontspanningsruimtes.

John Eyers (Jaspers-Eyers Architects): “De inkomhal

en de centrale as ademen de sfeer van een levendig

marktplein. Mensen komen er samen voordat ze elk

hun eigen werkplek opzoeken. En ook daar staat

welzijn voorop, met veel aandacht voor groen en

ademruimte. We hebben in het gebouw de sfeer

van een ‘forest office’ gecreëerd.”

“Het ontwerp is

volledig op maat

van een modern

mediabedrijf, met

een centrale rol

voor de mensen

die er werken”

GROEN EN COMPACT

Dat laatste mogen we letterlijk nemen. De aandacht

voor planten en bomen heeft mee de richting van

het ontwerp bepaald. Kersten Geers: “De nieuwbouw

wordt optimaal geïntegreerd in zijn omgeving,

De inkomhal en de centrale as ademen de sfeer van een levendig marktplein.

Er zullen veel meer mensen samenwerken op één verdieping, waardoor de VRT-medewerkers letterlijk en

figuurlijk dichter bij elkaar zullen staan.

met maximaal behoud van het bestaande groen op

de site. We hebben vijf grote binnentuinen in het

gebouw verwerkt, met aangrenzende terrassen.

Daardoor, en door de combinatie met de bomen

en het omliggende park, vergeet je de grens tussen

binnen en buiten.” Die keuze voor groen is er niet

alleen gekomen in functie van het welzijn van de

werknemers, maar uiteraard ook uit ecologische

overwegingen. Niet voor niets is er geopteerd voor

een compact ontwerp, dat met een oppervlakte van

65.000 m² – waarvan 40.000 m² bovengronds –

een stuk kleiner is dan de bijna 100.000 m² van

het huidige gebouw. Een combinatie van goede

isolatie, geothermie en zonnepanelen maakt fossiele

brandstoffen overbodig. Het is de bedoeling

dat de VRT in de zomer van 2026 haar intrek

neemt in het nieuwe gebouw. ❚

De nieuwbouw wordt optimaal geïntegreerd in zijn

omgeving, met maximaal behoud van het bestaande

groen op de site.

OFFICE KERSTEN GEERS

DAVID VAN SEVEREN

Wetstraat 26

1040 Brussel

T +32 2 503 05 71

E mail@officekgdvs.com

W www.officekgdvs.com

JASPERS-EYERS ARCHITECTS

Hoogstraat 139

1000 Brussel

T +32 2 514 04 96

E architects@jaspers-eyers.be

W www.jaspers-eyers.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 127


1 2

MEE BOUWEN AAN VLAANDEREN.

3

4

5

1. ZIN | Brussel

gemengd gebruik - overheid - kantoren

// i.s.m. 51N4E & L’AUC

2. Quatuor | Brussel

gemengd gebruik - kleinhandel - kantoren

3. VRT | Brussel

gemengd gebruik - kantoren - tv-studio’s

// i.s.m. OFFICE KGDVS, Bureau Bas Smeets

4. Flanders Make | Kortrijk

hoofdkantoor - kantoren

// i.s.m. Modulo Architects

5. Stadhuis Beringen | Beringen

gemengd gebruik - overheid - renovatie

// i.s.m. UAU Collectiv


www.vinci-energies.be

Comantec nv

REFRIGERATION


VINCI ENERGIES

Van engineering tot onderhoud

“WE BEHEREN EN BEHEERSEN ALLE ASPECTEN

VAN DE TERTIAIRE SECTOR”

VINCI Energies is multidisciplinair in de meest letterlijke zin van het woord. Het bedrijf is actief in industriële automatisering, energie-, transport- en

communicatie-infrastructuren, brandbeveiliging, facilitaire diensten en gebouwtechnieken. Wat deze laatste tak betreft, focussen de activiteiten zich

voornamelijk op HVAC (klimatisatie, ventilatie en verwarming), sanitair, elektriciteit, branddetectie, audiovisuele technieken en hernieuwbare energie.

Die klemtoon op de uiteenlopende technieken en facetten binnen een gebouw biedt voordelen op tal van vlakken. “Op die manier kunnen we écht een

totaaloplossing aanbieden”, klinkt het.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld VINCI Energies

“Onze sterkte zit vooral in de allesomvattende aanpak. We spreken in dat opzicht

over ‘total technical solutions’”, aldus Fabrice Montesi.

De afdeling ‘Industry & Fire Solutions’ spitst zich voornamelijk toe op het

installeren en verbeteren van brandbeveiliging in gebouwen.

In een wereld die constant in beweging is, focust VINCI Energies zich op netwerken,

prestaties, energie-efficiëntie en data om sneller nieuwe technologieën

uit te rollen. De verschillende afdelingen van VINCI Energies die actief zijn in

de gebouwensector zijn voornamelijk aan het werk in tertiaire gebouwen zoals

kantoren, openbare gebouwen en zorginfrastructuur, maar ook in cleanrooms

in de farmaceutische sector of in Brusselse metrostations realiseerde het bedrijf

al puike projecten.

TOTAL TECHNICAL SOLUTIONS

“Onze sterkte zit vooral in de allesomvattende aanpak. We spreken in dat

opzicht over ‘total technical solutions’”, zegt Fabrice Montesi, Managing

Director Buildings. “VINCI Energies brengt experten uit uiteenlopende vakgebieden

samen om een allesomvattende oplossing te kunnen aanbieden.”

Anno 2021 is digitalisering een belangrijk onderdeel geworden van de hedendaagse

bouwsector. Ook op die evolutie speelt VINCI Energies in. “De opkomst

en het toenemende belang van smart buildings en gebouwbeheersystemen is

daar hét bewijs van. Het impliceert ook dat er nood is aan personeel met een

gedegen IT-scholing”, aldus Montesi.

Door met verschillende business units simultaan te werken, ontstaat er een

ander groot voordeel: minder clashes en discussies op de werf. “De opkomst

van BIM vergemakkelijkt dat proces. Zo kunnen we de planning van de technieken

vlot op elkaar afstemmen. Het helpt natuurlijk wanneer de mensen

elkaar kennen en niet vanuit drie of vier verschillende firma’s komen – ook

dat is weer een belangrijk voordeel van onze aanpak”, aldus Patrick Merckx,

Managing Director Industry & Fire Solutions. “Het BIM-verhaal in België is

nog altijd voor verbetering vatbaar, al zijn er de laatste jaren wel enorme

stappen in de goede richting gezet.”

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


VINCI ENERGIES

De coronacrisis stimuleert nieuwe manieren van werken. “Die tendens was al

ingezet voor COVID-19, maar de pandemie heeft die evolutie nog versneld.”

“Het regelen van energiestromen en het opslaan van energie van zonnepanelen

wordt steeds belangrijker”, benadrukt Gie Verbunt.

“We willen met zoveel mogelijk merken en business units

aanwezig zijn in de projecten die we realiseren”

VINCI Energies wil met zoveel mogelijk merken en business units aanwezig

zijn in de projecten die het realiseert. In grote gebouwen zijn alle technieken

immers steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. “VINCI Energies beheert

én beheerst alle aspecten van de tertiaire sector, en dat zowel verticaal

– van engineering tot en met onderhoud – als horizontaal: alle technieken die

de klant nodig heeft, bieden we aan”, vult Wim Geuens, Managing Director

bij VINCI Facilities, aan.

ONDERHOUD EN BEHEER

Het verhaal van een gebouw eindigt immers niet bij de oplevering. Met die

filosofie probeert VINCI Facilities bedrijven bij te staan gedurende de hele

levensduur van een gebouw. Geuens: “Onze focus ligt op het facilitair management

en het beheer van het gebouw. Dit omvat zowel soft services als hard

services. De hard services hebben betrekking op het gehele technische beheer

en onderhoud op alle comfortinstallaties. Denk bij soft services bijvoorbeeld

aan catering, groenonderhoud en post- en pakketbedeling.”

Ook met het beheren van een eventuele verhuis en space planning – het

inrichten van een nieuwe kantoorruimte – kan VINCI Facilities bedrijven

ondersteunen. “Daar komt heel wat onderzoek bij kijken: in functie van de

behoeften wordt het ideale gebouw en interieur uitgetekend.” Daar komt

bij dat de coronacrisis nieuwe manieren van werken stimuleert. Mogelijk

heeft het virus zo ook een blijvende impact op onze kantoororganisatie.

“Die tendens was al ingezet voor COVID-19, maar de pandemie heeft die

evolutie nog versneld”, verduidelijkt Geuens. “Heel wat bedrijven berekenen

vandaag al hoeveel ze kunnen besparen op hun gebouwenpark, wat toch

een niet te onderschatten kostenfactor is voor een groot bedrijf. Het is niet

onlogisch dat ze dan meer zullen inzetten op flex- en thuiswerken. Heel wat

klanten vragen ons om hen te begeleiden bij die oefening.”

De afdeling ‘Industry & Fire Solutions’ legt zich voornamelijk toe op het

installeren en verbeteren van brandbeveiliging in gebouwen. De afdeling

is gespecialiseerd in branddetectie en actieve brandbeveiliging. “De eisen

en normeringen op dit vlak worden steeds strenger, wat een goede zaak is.

In steeds meer gebouwen is actieve brandbeveiliging, zoals een sprinklersysteem,

een verplichting. Dat brengt niet alleen brandveiligheidsvoordelen

met zich mee, maar ook bouwkundige troeven. Dankzij een sprinklersysteem

wordt het mogelijk om een beperktere compartimentering van het

gebouw te voorzien”, aldus Patrick Merckx.

RENEWABLE ENERGIES

‘Renewable Energies’ is de jongste afdeling van VINCI Energies, opgericht

met het oog op de steeds urgenter wordende energietransitie. Gie Verbunt,

Managing Director Renewable Energies, licht toe: “Wij richten ons op

groene energie in de brede zin van het woord. Dit omvat aspecten als

zonnepanelen en elektrische mobiliteit, maar ook energieopslag, energiemanagement

en waterstofopslag.”

Met het oog op de klimaatdoelstellingen verwacht VINCI Energies dat de

impact van deze afdeling alleen maar zal toenemen. Verbunt: “Zo wordt het

steeds belangrijker om energiestromen te regelen en de energie van zonnepanelen

op te slaan. Deze onderdelen kunnen natuurlijk niet los van de

andere afdelingen van VINCI Energies gezien worden. Ons doel is om alle

activiteiten van VINCI Energies zoveel mogelijk vanuit een groene insteek

te realiseren. Ook dit past in de filosofie van het totaalconcept dat we

willen aanbieden”, besluit Verbunt. ❚

VINCI ENERGIES

Bourgetlaan 44

1130 Brussel

T +32 2 775 90 45

W www.vinci-energies.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 131


DE MEEUW

MODULAIR BOUWEN:

FLEXIBEL EN DUURZAAM

Als ons land de omslag moet maken naar duurzaam en circulair bouwen, moeten we innovatief met onze gebouwen omgaan. De Meeuw heeft

zulke innovaties in huis. De specialist in modulair bouwen biedt hoogwaardige oplossingen met tijdelijke of permanente bouwunits aan.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld De Meeuw

De modulaire bouwmethode van De Meeuw heeft

veel praktische voordelen. Ze is snel en flexibel,

maar op een duurzame manier. Complete bouwmodules,

inclusief technische installaties, worden

vooraf gefabriceerd in de eigen productiehallen en

ter plaatse geassembleerd. De eindklant kan zelf

de gewenste look, indeling en afwerking kiezen.

TIJDSWINST

Het productieproces bestaat uit twee stromen.

In de eerste hal maakt De Meeuw cascomodules

uit grote staalcomponenten. Daar storten werknemers

een betonvloer in, een strak afgewerkte

ondergrond die als basis dient voor de module.

Dat halffabricaat gaat vervolgens naar de assemblagehal,

waar de modules volledig worden

afgewerkt, inclusief kozijnen, sanitair en binnenwanden.

“Op die manier kunnen we vijftien

tot twintig modules per dag produceren”, stelt

Koen Lismont, director of Sales and Business

Development bij De Meeuw. “Dat stemt overeen

met een tijdswinst van 50 % in vergelijking

met traditionele bouwmethodes. En natuurlijk

boeten we niet in op kwaliteit. Het zijn vooral de

ideale werkomstandigheden die deze snelheid

mogelijk maken. Wij moeten ons geen zorgen

maken om weerverlet en onze werknemers zijn

snel vertrouwd met de specifieke taken die ze in

de units moeten uitvoeren.”

AFWERKINGSGRADEN

De Meeuw staat al heel lang bekend voor zijn containers,

die het met deze snelle gestandaardiseerde

bouwmethodes produceert. Maar het bedrijf biedt

veel meer aan, in verschillende afwerkingsgraden

die de brug slaan tussen tijdelijke en permanente

De Meeuw bouwde in Amsterdam een tijdelijk modulair schoolgebouw dat niet te onderscheiden is van een permanente constructie.

132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DE MEEUW

“Het is er niet aan te zien dat het om een tijdelijk en modulair gebouw gaat”, stelt Jurgen Van Muylder, Sales Developer bij De Meeuw.

EXPATS

Een mooi voorbeeld daarvan is de International

Community School in Amsterdam. Door de brexit

steeg de vraag naar onderwijs voor expatkinderen

in de Nederlandse hoofdstad erg snel. De Meeuw

bouwde daarom een tijdelijk modulair schoolgebouw

dat niet te onderscheiden is van een

permanente constructie. Wanneer de kinderen

binnen een vijftal jaar naar een definitief schoolgebouw

verhuizen, zal Amsterdam de tijdelijke

modules op een andere plek in de stad inzetten.

De Meeuw hield hier al rekening mee bij het

ontwerp van het project.

Wanneer de kinderen binnen een vijftal jaar naar een definitief schoolgebouw verhuizen, zal Amsterdam

de tijdelijke modules op een andere plek in de stad inzetten.

gebouwen. Lismont: “Zo beschikken we ook over

een ‘Deluxe & Complete’-oplossing, die qua look

en comfort niet te onderscheiden is van een traditioneel

gebouw. Die oplossing is misschien nog niet

zo bekend in de bedrijfswereld, maar in de zorgsector

en de scholenbouw is ze al enorm populair.”

VERPLAATSBAARHEID

NIET UIT HET OOG VERLIEZEN

Het modulaire karakter van het gebouw zorgt

ervoor dat je het makkelijk uit elkaar kan halen

en vervolgens kan verplaatsen. “Toch is het er niet

aan te zien dat het om een tijdelijk en modulair

gebouw gaat”, stelt Jurgen Van Muylder, Sales

Developer bij De Meeuw. Tegen de buitenkant

van de modules is een losse gevel geplaatst. “Een

zogenaamde cassettegevel, die voor een moderne

en permanente uitstraling zorgt. Zonder daarbij

de modulariteit en toekomstige verplaatsbaarheid

uit het oog te verliezen.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 133


ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN

Waarom de zorgsector

met ons werkt?

Circulair bouwen is voor DEMEEUW geen manier,

maar een visie. Een visie waarin leegstand niet meer

voorkomt en je altijd een gebouw kunt aanpassen en

herinzetten waar nodig.

Daarin zijn we toonaangevend, efficiënt en bewezen.

Daarin zijn de mogelijkheden ongekend. Letterlijk

in de zin dat je nog niet half weet wat er allemaal

kan. En figuurlijk omdat DEMEEUW blijft innoveren

op dit gebied en dit al meer dan 90 jaar, met ervaring

in education, business & industrie, housing en

care&cure.

De volgende stap in bouwen, eindeloos aanpasbaar,

verplaatsbaar en blijvend (her)inzetbaar, met

ongekende mogelijkheden. Nooit meer leegstand!

DEMEEUW maakt ruimte voor de toekomst.

FAST & FLEX

COMFORT & TECH

Wij bouwen met een

hart voor de zorg ❣️

COMPLETE & DELUXE

De Meeuw NV - Koning Leopoldlaan 8 – B-2830 Willebroek

T 03 860 71 50 – info@demeeuw.be – www.demeeuw.be


DE MEEUW

Een hedendaags kantoorproject van De Meeuw. “We zijn ervan overtuigd dat onze modulaire bouwmethode voor veel organisaties de toekomst is”, zegt Koen Lismont.

(Beeld: Simon Van Ranst)

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Die modulaire manier van werken van De Meeuw

helpt het bedrijf ook om de ecologische voetafdruk

van zijn processen erg klein te houden.

“Wij streven naar een maximaal hergebruik

van materialen en brengen circulair bouwen in

de praktijk”, zegt Lismont. “We kunnen onze

units die deel uitmaakten van een gebouw hergebruiken

in andere projecten. Maar ook uit

units die vanuit een eerder huurproject terug

naar ons komen, recupereren we componenten

bij het assembleren van nieuwe units. Op het

hoofdkantoor wordt ondertussen ook sterk ingezet

op een tweedehandscircuit, waarbij bijvoorbeeld

sanitair of buitenschrijnwerk aan klussers wordt

verkocht. En er wordt zelfs teruggegaan tot op het

niveau van de grondstof. Gebruikte pvc-vloeren of

plaatmaterialen keren terug naar de leverancier

om daar opnieuw te worden ingezet als grondstof

voor eigen productie.”

CIRCULAIRE REVOLUTIE

Zeker op de woonmarkt kunnen de modules van

De Meeuw voor een circulaire revolutie zorgen.

Ze zijn immers eenvoudig aan te passen aan wisselende

woonwensen doorheen de tijd. “Beeld het

je eens in”, zegt Lismont. “Een jong koppel zoekt

“Onze modulaire manier van werken

helpt ons om onze eigen ecologische

voetafdruk erg klein te houden”

een betaalbare starterswoning. Dat kan al met

een drietal modules die samen een moderne, volwaardige

woning vormen. Bij gezinsuitbreiding

komt er gewoon een nieuwe module bij. En gaan

de kinderen na verloop van tijd het huis uit? Dan

komt zo’n module terug naar ons. In de toekomst

zou een zoon of dochter die gaat studeren zijn unit

zelfs kunnen transporteren naar geschikte ruimtes

in universiteitssteden. Zo’n flexibel concept speelt

dus vlot in op de veranderende behoeften van onze

klanten. En dat op een efficiënte manier, niet alleen

voor de klant zelf, maar ook globaal gezien voor de

hele woningmarkt.”

UITBREIDEN EN INKRIMPEN

Die flexibiliteit geldt trouwens ook voor bedrijven.

In tijden van thuis- en flexwerk is het voor organisaties

niet makkelijk om kantoren en bedrijfsruimtes

juist af te stemmen op het personeel. Met

een modulaire bouwmethode pas je je organisatie

snel aan die veranderende omstandigheden aan.

Zowel uitbreiding als inkrimping behoren tot de

mogelijkheden. “We zijn er dan ook van overtuigd

dat onze modulaire bouwmethode voor veel organisaties

de toekomst is”, sluit Lismont af. ❚

DE MEEUW

Koning Leopoldlaan 8

2830 Willebroek

T +32 3 860 71 50

E demeeuw@demeeuw.be

W www.demeeuw.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 135


NIKO

Maak toestellen slim

met huisautomatisering

Ontdekte jij het gemak van huisautomatisering al? Met Niko Home Control bedien en monitor je zowat alle toestellen, stopcontacten en lichten

in huis met één overzichtelijk scherm – thuis of onderweg. Niko’s oplossing voor huisautomatisering is er voor elke soort woning en elk

budget, verbouwing of nieuwbouw. Niko Home Control past mooi in elk interieur, is makkelijk te bedienen en is vooral slim. Je maakt er een

huis veiliger, efficiënter en energiezuiniger mee.

Tekst uwtekst.be | Beeld SpotOn en Oona Antwerpen

Via de app bedien je alle toestellen en kan je je energieverbruik op de voet volgen.

“Je kunt het systeem overal

installeren, hoe oud

een huis ook is”

Niko Home Control laat je toe om met één scherm alle technieken in een huis

te bedienen.

In 85 % van de Belgische woningen zijn de schakelaars van Niko vandaag

terug te vinden. Het familiebedrijf werd in 1919 opgericht door de broers

Alfons en Werner De Backer uit Sint-Niklaas. 102 jaar later is Niko uitgegroeid

tot een internationale speler met filialen in tien Europese landen en is het

Belgisch marktleider in de productie van schakelaars, huisautomatisering,

toegangscontrole, lichtregeling en sensoren.

DE DURF OM TE INNOVEREN

De motor van dat succes? Het bedrijf durfde op cruciale momenten te

kiezen voor innovatie. In 1997 pakte Niko uit met de eerste generatie huisautomatisering.

En in 2011 lanceerde het bedrijf Niko Home Control, waarmee

alle systemen in en rondom een huis slim te bedienen zijn via schakelaars,

centrale bedieningen, een smartphone en zelfs je stem. Vandaag staat het

systeem nog altijd voor gemak en veelzijdigheid, zowel voor eindgebruikers

als voor installateurs.

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


NIKO

Niko lanceerde een revolutionaire schakelaar: de Digital black.

REVOLUTIONAIRE DIGITALE SCHAKELAAR

Niko lanceerde ook een nieuwe revolutionaire schakelaar: de Digital black.

Een intuïtief touchscreen, even groot als een enkelvoudige schakelaar,

waarmee je tot twaalf functies bedient, zoals verlichting, rolluiken, muziek of

Niko Home Control-sferen. Je stelt de volgorde van de functies zelf in, zodat

je snel bij de meestgebruikte functies bent.

Programmeer routines en activeer meerdere functies met één druk op de knop.

De geconnecteerde schakelaar is vanop afstand te bedienen.

ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Met Niko Home Control bedien je alle technieken in huis – verwarming,

verlichting, ventilatie … – op één centraal scherm of met je smartphone of

tablet, waar je ook bent. Zo schakel je met één druk op de knop alles uit.

Of je checkt in de Niko Home-app op kantoor of je ’s ochtends alle lichten

wel hebt gedimd. En je kunt je verwarming al opzetten als je terugkeert uit

vakantie. Echt iets voor een nieuwbouwwoning, denk je? Nee, het maakt

niet uit in welk soort huis je woont of hoe oud het is. Als er maar elektriciteit

is. Peter Vehent, Product Manager Home Control bij Niko: “Om Niko

Home Control te installeren in een bestaande woning hoef je niet noodzakelijk

te kappen of te breken. We hebben een systeem waarbij bestaande

schakelaars en stopcontacten worden vervangen door geconnecteerde versies.

Je kunt er dus voor kiezen om te beginnen met een aantal ruimtes of

een aantal functionaliteiten en later verder uitbreiden. Dat is het gemak en

de flexibiliteit van het systeem.”

SLIM EN OPEN SYSTEEM

Niko Home Control is een open systeem dat je aan de slimme systemen

van heel wat andere kwaliteitsmerken kunt koppelen, zoals Renson, Velux,

Reynaers, Sonos, Bose, Alexa en Google. Je kunt er de verwarming, koeling

en het warme water van Vaillant, Bulex, Saunier Duval, NIBE, Mitsubishi

Electric, Daikin, Protherm, Danfoss en Aldes mee bedienen. En je koppelt

Niko Home Control eenvoudig aan je digitale meter en de SMA-omvormers

van je zonnepanelen. Op de Niko Home-app of je centrale touchscreen

volg je je energieverbruik op de voet en krijg je tips om energie te besparen.

Heb je zonnepanelen? Dan zie je op elk moment hoeveel energie ze al

hebben opgewekt en hoeveel je daar zelf van hebt gebruikt. Zo zorgt huisautomatisering

niet alleen voor meer comfort, maar bespaar je er ook heel

wat energie en geld mee. ❚

NIKO

Industriepark-West 40

9100 Sint-Niklaas

T +32 3 778 90 00

W www.niko.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 137


Niko Digital black

Comfort, gebruiksgemak en flexibiliteit

van huisautomatisering binnen handbereik

www.niko.eu/digital-black

PA-1114-01


Rijnpoortvest

Antwerp Tower

Arts 44

Lagoo

De Mouterij

Hemixveer

Vaartkom

Jachthof

O&N1 / Leuven

SCHILDERSBEDRIJF SILOC

Schildersbedrijf Siloc verzorgt reeds 34 jaar alle mogelijke binnen- en buitenschilderwerken

alsook behangwerken over gans België. Al jaren laten wij ons omringen door gemotiveerde en

ervaren medewerkers die professioneel en verzorgd te werk gaan.

• Binnen- en buitenschilderwerken

• Behangwerken

• Parking belijning

• Vakkundige uitvoering van al uw schilderwerken

• Over geheel België

• 100% Topkwaliteit

匀 䤀 䰀 伀 䌀

䄀 䰀 䜀 䔀 䴀 䔀 一 䔀 匀 䌀 䠀 䤀 䰀 䐀 䔀 刀 圀 䔀 刀 䬀 䔀 一

Schildersbedrijf Siloc • Carrettestraat 10 • 2170 Merksem • T: 03 651 81 43 • info@siloc.be • www.siloc.be


SILOC

SCHILDERWERKEN

in iconische gebouwen

Als we de COVID-19-pandemie even buiten

beschouwing laten, kan schildersbedrijf Siloc

terugkijken op een bijzonder geslaagd 2021.

De dertigjarige onderneming uit Merksem bij

Antwerpen verwezenlijkte wederom talrijke

prachtige projecten.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Siloc

De absolute hoogtepunten op de referentielijst

van 2021 zijn de majestueuze nieuwe hoofdzetel

van BNP Paribas Fortis en het fantastische

Quatuor-gebouw in het hartje van Brussel. Ook

in Antwerpen is Siloc alomtegenwoordig, met

de prestigieuze Antwerp Tower op kop, naast

toonaangevende realisaties zoals Rijnpoortvest,

Lagoo, Dune, Yade enzovoort. Bovendien heeft

de dynamische onderneming uiteraard ook verschillende

andere mooie projecten in zijn portefeuille,

zoals voor KU Leuven – om er maar één te

noemen. Welke projecten Siloc ook uitvoert, het

bedrijf blijft steeds trouw aan zijn kernwaarden:

kwaliteit, service en stiptheid. ❚

Quatuor-complex in Brussel.

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SILOC

Hoofdkantoor BNP Paribas in Brussel.

SILOC CVBA

Carrettestraat 10

2170 Merksem (Antwerpen)

T +32 3 651 81 43

E info@siloc.be

W www.siloc.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 141


BOTEC

De leeszaal van Rijksarchief Antwerpen.

INGENIEURSBUREAU

VOOR BOUW EN TECHNIEK

Het Wommelgemse ingenieursbureau BOTEC, opgericht in 1992, is een dynamisch adviesbureau dat instaat voor de technische invulling van

gebouwen. Dankzij de gedrevenheid van de bestuurders en hun medewerkers geniet deze toonaangevende onderneming een uitstekende

reputatie in de bouwsector.

Tekst Wouter Peeters | Beeld BOTEC

De corebusiness van BOTEC is het ontwerp en de coördinatie van alle technische

uitrustingen in gebouwen. Met toewijding en visie creëert het ontwerpteam

sanitaire installaties, elektrotechnische uitrustingen, HVAC-installaties, transportsystemen,

keukenuitrustingen en verdeelnetten van medische en industriële

gassen. Als expert met ruime ervaring in de zorgsector wordt BOTEC regelmatig

ingeschakeld voor uiteenlopende nieuwbouw- en renovatieprojecten voor

woonzorgcentra en ziekenhuizen, maar ook onderwijsinstellingen, kantoren

en industriebouw passeren de revue. “Al onze ontwerpen leggen de nadruk op

rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen in het kader van duurzaam

bouwen”, verduidelijkt afgevaardigd bestuurder Ilse Cromheeke.

142 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


BOTEC

“Reeds jaren geleden trokken

we resoluut de kaart van

klimaatvriendelijke technieken”

De vernieuwde keuken van WZC Sint-Jozef in Lier.

KLIMAATVRIENDELIJKE TECHNIEKEN

Reeds jaren geleden trok BOTEC resoluut de kaart van klimaatvriendelijke

technieken. Zo werd in 2009 voor WZC De Spoele in Sint-Niklaas geopteerd

voor de toepassing van warmte-uitwisseling met de bodem via grondbuizen,

waardoor actieve koeling vermeden werd. Ook in het Antwerpse Hof ter

Schelde werd voor deze ecologische oplossing gekozen, waardoor de initieel

voorziene gaswarmtepompen niet geplaatst werden en het thermische vermogen

van de ketels met 10 % gereduceerd werd. “Vermits een groot

deel van het elektriciteitsverbruik naar verlichting gaat, kozen we al in het

ontwerpdossier van 2014 volledig voor ledverlichting”, zegt Ilse Cromheeke.

In Gebouw Z van Universiteit Antwerpen werden in 2015 onder meer een

BEO-veld, zespijpswarmtepomp, gaswarmtepomp en betonkernactivering

toegepast. Recent uitgevoerde ontwerpen zijn de elektrotechnische uitrusting

van Rijksarchief Antwerpen, de volledige vervanging van de keuken van

WZC Sint-Jozef in Lier en de uitbreiding van de koeling voor WZC Filfurdo in

Vilvoorde, uitgevoerd in 2020, nadat BOTEC in 2017 alle technische installaties

voor de nieuwbouw ontworpen had. Uiteraard beantwoorden alle installaties

steeds aan de bestaande en voortdurend veranderende wetgeving. ❚

INGENIEURSBUREAU BOTEC

Sportstraat 42-44

2160 Wommelgem

T +32 3 354 36 18

E info@botec.be

W www.botec.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK 07-09-2021 12:32 | 143


iquesdecaractere.be/webinar


NELISSEN STEENFABRIEKEN

BAKSTEENSPECIALIST VIERT EEUWFEEST

MET MOOIE APOTHEOSE

De langverwachte honderdste verjaardag van Nelissen Steenfabrieken is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De gerenommeerde baksteenspecialist

zette zijn eeuwfeest dit jaar in de verf via verschillende fraaie initiatieven. Zo publiceerde Nelissen een jubileumboek en huldigde

het op 8 oktober zijn ‘Brick Academy’ in, een interactief gevelsteenmuseum dat voor de gelegenheid twee weken lang de deuren opende voor

het brede publiek. Daarnaast kon iedereen die dag afstemmen op de tijdelijke radiozender Brick FM en werden de werknemers getrakteerd

op enkele lekkernijen. Kers op de taart was een nationale solidariteitsactie voor het goede doel.

Tekst Tim Janssens | Beeld Nelissen Steenfabrieken

De ‘Brick Academy’ heeft zich ontpopt tot een interactief gevelsteenmuseum

waarin Nelissen onder meer uitlegt hoe bakstenen gemaakt worden.

Enkele belangrijke politici kwamen op 8 oktober langs om samen met

de drie CEO's van Nelissen de befaamde 'Brick Academy' in te huldigen.

Van 1921 tot 2021: Nelissen drukt al een eeuw lang zijn stempel op het

Belgische en buitenlandse bouwlandschap. Het Limburgse familiebedrijf

spaarde kosten noch moeite om zijn honderdste verjaardag op gepaste wijze

te vieren. Zo wordt het bijzondere succesverhaal van de onderneming op

een originele manier uit de doeken gedaan in het jubileumboek ‘100 jaar

Nelissen’. “Het is geen saai historisch boek, maar een levendig naslagwerk

dat onze dertig indrukwekkendste projecten over de hele wereld bundelt,

inclusief sappige anekdotes”, zegt marketing- en communicatiemanager

Roberta Melis. “Het boek symboliseert de lange reis die onze bakstenen de

afgelopen honderd jaar hebben afgelegd: we zijn lokaal gestart, exporteerden

vervolgens naar de naburige regio’s en zijn inmiddels actief in meer

dan vijftig landen. Daarnaast selecteerden we de mooiste beelden uit het

fotoarchief om de geschiedenis van de fabriek en de familie te illustreren.”

NATIONALE SOLIDARITEITSACTIE

2021 was een woelig jaar voor de Belgische bouwsector. Nelissen liet zijn

eeuwfeest echter niet overschaduwen door de naweeën van de coronacrisis en

maakte van de nood een deugd. “In plaats van ons jubileum dit jaar uitgebreid

te vieren met rijkelijke buffetten, bruisende champagne en gasten uit heel

de wereld, hebben we meerdere, laagdrempelige acties op poten gezet. Zo

doorkruisten we vanaf begin september heel het land om daklozenorganisaties

en zorginstellingen te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Onder het

motto ‘We dragen ons steentje bij’ toonden we onze waardering voor de manier

waarop hun medewerkers de wereld mooier maken”, legt Roberta Melis uit.

INHULDIGING BRICK ACADEMY

Toch was er sprake van een apotheose, meer bepaald op 8 oktober. De

Lanakense burgemeester Marino Keulen kwam langs om het eerste exemplaar

van ‘100 jaar Nelissen’ in ontvangst te nemen en de befaamde ‘Brick

Academy’ in te huldigen. “Onze Brick Academy heeft zich ontpopt tot een

interactief gevelsteenmuseum, waarin we onder meer uitleggen hoe bakstenen

gemaakt worden. Naar aanleiding van onze verjaardag stelden we

het museum twee weken lang open voor het brede publiek”, vertelt Roberta

Melis. “Bovendien kon iedereen op 8 oktober meevieren via www.brickfm.be

of 91.6 FM. Er werd namelijk zes uur lang radio gemaakt onder de naam

‘Brick FM’. De showroombezoekers en personeelsleden konden niet alleen

meegenieten van de liveradioshow, maar werden ook getrakteerd op een

lekker verjaardagsgebakje.” Een van deze fijnproevers was burgemeester

Marino Keulen: “Als trotse Lanakenaren hopen we dat deze parel aan onze

kroon nog minstens een eeuw verdergaat op dit elan!” ❚

NELISSEN STEENFABRIEKEN

Kiezelweg 458-460

3620 Kesselt-Lanaken

T +32 12 44 02 44

E info@nelissen.be

W www.nelissen.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 145


TK ELEVATOR

Résidence Palace in Brussel. (Beeld: Philippe SAMYN and PARTNERS architects & engineers, LEAD and DESIGN PARTNER. Philippe Samyn and Partners architects &

engineers, Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold Limited engineers)

LIFTENSPECIALIST GAAT VERSTERKT EN

ONAFHANKELIJK TOEKOMST TEGEMOET

TK Elevator. Dat is sinds begin dit jaar de nieuwe merknaam van thyssenkrupp Elevator. De rebranding komt er nadat de Duitse technologiegigant

zijn liftafdeling verkocht, zodat TK Elevator nu op eigen benen staat. Met de nieuwe stijl wil het bedrijf zijn innovatieve ambities benadrukken

zonder de Duitse roots uit het oog te verliezen.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld TK Elevator

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


TK ELEVATOR

Eric Morel, al bijna twintig jaar CEO van

TK Elevator Benelux: “De rebranding

zal TKE moderner, progressiever en

innovatiever in de markt zetten.”

“We willen onze innovatieve ambities

benadrukken zonder onze Duitse

roots uit het oog te verliezen”

Het is officieel sinds februari 2021: TK Elevator

gaat door als onafhankelijk liftenbedrijf onder het

acroniem TKE. Om die succesvolle transformatie

naar een aparte entiteit in de kijker te zetten,

kwam het met een grote campagne op de proppen.

“Die rebranding zal TKE wat moderner, progressiever

en innovatiever in de markt zetten”,

stelt Eric Morel, al bijna twintig jaar CEO van TK

Elevator Benelux. “Maar we blijven natuurlijk bogen

op een sterke en gedegen geschiedenis, met

een Duitse achtergrond. En we willen de herinnering

aan die oorsprong levendig houden. Daarom

behielden we de letters TK – van thyssenkrupp –

in onze naam.”

ZONSOPGANG

De nieuwe kleuren van het logo – die de zonsopgang

nabootsen – moeten dan weer energie

en optimisme uitstralen, met kernwoorden zoals

empowerment, autonomie en technologische

excellentie. Vincent Domen, hoofd van de afdeling

‘Nieuwe Installaties’ voor de Britse Eilanden,

BeNeLux, Nordics en Italië, wijst nog op een

ander accent: “We zijn ook mondialer geworden,

met globale productplatformen en veel meer interactie

met collega’s van over de hele wereld waar

we best practices mee delen.”

Zo lanceert TKE in Europa MAX (predictive

maintenance), een technologie die Microsoft in

Amerika ontwikkelde en nu bij ons geïmplementeerd

wordt. MAX is een centraal beheersysteem

dat alle informatie van de liften in een gebouw

monitort vanuit de cloud. Zo kan TKE proactief

en preventief onderdelen vervangen en de continuïteit

van de liften garanderen.

VERBONDEN MET HET GEBOUW

Maar dat is niet de enige evolutie in de sector.

Vincent Domen ziet ook een toegenomen interesse

op het vlak van interconnectiviteit. “De lift

wordt niet langer beschouwd als een standalonetoepassing,

maar is geconnecteerd met mobiele

toestellen en andere apparaten. Een voorbeeld:

je rijdt een parking binnen met een badge. Door

die te registreren, weet de lift dat jij er bent.

Kom je aan de lift, dan staat die al klaar om jou

naar de juiste verdieping te brengen. Onze laatste

nieuwe terminals kunnen zelfs smartphones

herkennen, wat de limieten op het vlak van toegangscontrole

weer verlegt. Al die mogelijkheden

zorgen voor een sterke toegevoegde waarde voor

onze gebruikers.

TRANSPORT EN STOCKAGE

Een andere opkomende trend is circulariteit. Eric

Morel: “Klanten stellen ons steeds meer duurzaamheidsvragen:

waar worden de materialen

geproduceerd? Wat is de impact op de transportketen?

Kunnen we de bouwstenen van de lift

recupereren? In dat licht houden we onze productie

strategisch zeer dicht bij onze kernmarkten, in

Duitsland en Spanje. Dat beperkt de risico’s in

verband met stockage en voorraden en houdt

onze keten zo kort mogelijk.”

VOOR DE KLANT

Interconnectiviteit en circulariteit: het zijn enkele

trends met een duidelijke focus op wat de klant wil.

Die ‘customer centricity’ is erg belangrijk voor het

nieuwe TKE. Eric Morel: “De klant staat centraal bij

alles wat we doen, we denken zoveel mogelijk vanuit

zijn standpunt. Dat we kwaliteit leveren, is eigenlijk

een vanzelfsprekendheid. Het verschil moet vooral

van de mensen en de processen komen. De manier

waarop wij projecten managen: dat is waarmee

we ons willen onderscheiden op de markt.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 147


TECHNIEK DIE

DE WERELD

BEWEEGT

Meer en meer mensen leven in onze

steeds groter wordende steden; hoe

helpen wij deze mensen om zich zo

comfortabel en efficiënt mogelijk te

verplaatsen?

Door voortdurende innovatie en te anticiperen op

toekomstige behoeften van de klant, komen wij

tot oplossingen die voldoen aan de uitdagingen van

stedelijke mobiliteit. Zo houden we de wereld in

beweging, nu en in de toekomst.

www.tkelevator.be


TK ELEVATOR

HORIZONTALE LIFTEN

Het nieuwe TKE zet sterk in op innovatie.

Dat is duidelijk te zien in enkele nieuwe

producten voor high rise-gebouwen

zoals Momentum, een nieuwe reeks

met één cabine voor gebouwen tot

600 meter. Maar het is vooral het TWINsysteem,

met twee onafhankelijke liftkooien

in dezelfde schacht, dat monden

doet openvallen. De innovatieve techniek,

met gepatenteerde veiligheidstechnologie,

zorgt voor een veel grotere

gebruikerscapaciteit in hoge gebouwen.

TWIN is al toegepast in Utrecht, Parijs

en tal van andere steden.

Maar wat je pas echt in de toekomst

katapulteert, is MULTI, de eerste liftoplossing

zonder kabels, met dank aan

elektromagnetische geleiding. Dat zorgt

ervoor dat de aandrijfas 90 graden kan

draaien en dat de liften dus ook horizontaal

kunnen bewegen. MULTI werkt al

perfect in de testtoren van TKE in Rottweil

en staat klaar om realiteit te worden in

enkele torens in het Midden-Oosten.

brengen. Heel veel trafiek, strenge veiligheidscontroles

en talloze configuraties maakten van

de realisatie van dit iconische gebouw een leuke

uitdaging. “Maar tegelijk is het een project met

een enorme uitstraling, waar onze liften perfect in

passen”, zegt Domen. “Alles kan bijvoorbeeld volledig

vanop afstand beheerd worden met behulp

van een remote monitoringsysteem.”

Het Brabo II-project in Antwerpen. TKE plaatst er een mix van hoogwaardige panoramische liftinstallaties,

gecombineerd met roltrappen.

Een ander paradepaardje is het Brabo II-project in

Antwerpen, met de heraanleg van de Antwerpse

Leien. TKE plaatst er een mix van hoogwaardige

panoramische liftinstallaties gecombineerd met

roltrappen, die voor het bedrijf ook een erg belangrijk

marktsegment zijn. TKE is bijvoorbeeld

preferred supplier voor de Brusselse metro, waar

het de laatste drie jaar zestig nieuwe roltrappen

plaatste. “Die realisaties springen natuurlijk in het

oog, maar ook in andere sectoren zoals de zorg

of residentiele gebouwen mogen we veel mooie

projecten uitvoeren”, sluit Vincent Domen af. ❚

Zo probeert TKE al in een heel vroeg stadium

– liefst al vanaf de ontwerpfase – mee aan de

projecttafel te zitten. Zo kunnen de ingenieurs

hun visie op wat er nodig is meteen scherpstellen.

“We willen meedenken met de klanten en

waar mogelijk mee knopen doorhakken”, vult

Vincent Domen aan. “Wij hebben ook expertise

in trafiekstromen binnen een gebouw, een belangrijk

ontwerpaspect dat toch vaak over het

hoofd gezien wordt.”

BRUSSEL EN ANTWERPEN

In Résidence Palace, de hoofdzetel van de Europese

Raad in Brussel, kon TKE die visie in de praktijk

TK ELEVATOR BELGIUM

Metrologielaan 10

1130 Brussel

T +32 22 47 35 11

E info.tkla@thyssenkrupp.com

W www.tkelevator.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 149


ERCO LIGHTING

HUMAN CENTRIC LIGHTING

KOPPELT LICHTKWALITEIT

AAN GEZONDHEID EN WELZIJN

Kunstmatige verlichting is meer dan alleen licht om te kunnen zien. Door licht kan architectuur beleefd worden. Het ondersteunt de

oriëntatie en verleent ruimtes sfeer. Al decennialang implementeren lichtplanners op succesvolle wijze dit op de waarneming gebaseerde

planningsuitgangspunt. Toch heeft het relatief jonge begrip ‘Human Centric Lighting’ de laatste jaren terrein gewonnen, waardoor de

aspecten gezondheid en welzijn meer dan ooit verbonden zijn met lichtkwaliteit. Met zijn AAA-principe biedt ERCO opdrachtgevers en

ontwerpers een leidraad om Human Centric Lighting te realiseren in hun projecten.

Tekst ERCO & Liesbeth Verhulst | Beeld Martina Ferrera – ERCO GMBH

ERCO introduceerde een Human Centric Lighting-programma in de creatieve kantoorruimte van architectenbureau AHMM in de innovatieve

Londense kantoorontwikkeling White Collar Factory.

Human Centric Lighting gaat veel verder dan licht om goed te kunnen zien.

Het concept houdt rekening met onze emotionele en biologische behoeften en

bevordert zo onze gezondheid, welzijn en prestatievermogen. Een gezonde en

aangename werkomgeving heeft sinds de coronacrisis alleen maar aan belang

gewonnen. Human Centric Lighting of HCL, waarbij de werkomgeving wordt

toegespitst op de individuele behoeften van de medewerkers, heeft hier een

onmiskenbare rol in te vervullen. Het staat buiten kijf dat verlichting conform de

verschillende werksituaties en individuele behoeftes onze motivatie en creativiteit

stimuleert. Dankzij HCL wordt verlichting bovendien alleen daar gebruikt

waar nodig, wat de energiefactuur ten goede komt. Daar komt nog bij dat

circadiaanse lichtplanning een criterium is om bepaalde gebouwcertificaten te

bepalen. Reden genoeg dus om HCL te introduceren in kantoorgebouwen.

150 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ERCO LIGHTING

Human Centric Lighting houdt in dat de werkomgeving wordt toegespitst op de

individuele behoeften van de medewerkers.

“Het essentiële verschil is

dat de lichtplanning dankzij

Human Centric Lighting meer

dan ooit tevoren rekening

houdt met visuele, emotionele

en biologische concepten”

LICHTPLANNING NAAR HOGER NIVEAU GETILD

Een goede lichtplanning is natuurlijk niet nieuw. Al te vaak wordt tunable

white als synoniem voor HCL gebruikt. Deze eigenschap dekt echter slechts

een van de vier belangrijke verlichtingsparameters van het complete planningsuitgangspunt.

Een volledige kantooretage met armaturen met tunable white

uitrusten, negeert het gegeven dat verschillende gebruikszones verschillende

lichtverdelingen nodig hebben. Enerzijds om aan de kijktaak te voldoen, maar

anderzijds ook om de monotonie te doorbreken en in plaats daarvan een

gedifferentieerde atmosfeer te scheppen en functies in de architectuur in

te delen.

Het essentiële verschil is dat de lichtplanning dankzij HCL en zijn uitgebreide

planningsuitgangspunt meer dan ooit tevoren rekening houdt met visuele,

emotionele en biologische concepten. ERCO is al jarenlang lovend over de

goede lichtkwaliteit en het menselijk welzijn in de architectuur. ERCO streeft

er dan ook naar om HCL consequent door te ontwikkelen en de lichtplanning

op deze manier nog sterker op het welzijn van de mens en zijn/haar circadiaans

ritme af te stemmen.

AAA-PRINCIPE

Om opdrachtgevers en ontwerpers op weg te helpen bij het vinden van een

efficiënte lichtoplossing, ontwikkelde ERCO het AAA-principe voor Human

Centric Lighting, waarbij de drie A’s staan voor Architectuur, Activiteit en

Atmosfeer. Elke lichtplanning kan aan deze drie begrippen worden afgetoetst.

Onder ‘Architectuur’ valt bijvoorbeeld het verbeteren van de waarneming van

de ruimte door middel van gelijkmatig verlichte wanden. Ook dienen ontwerpers

de lichtrichting af te stemmen op de textuur van de oppervlakken.

Zo benadrukt strijklicht bijvoorbeeld materialen met een krachtige structuur.

Om opdrachtgevers en ontwerpers op weg te helpen bij het vinden van

een efficiënte lichtoplossing ontwikkelde ERCO het AAA-principe voor

Human Centric Lighting.

HOLISTISCH CONCEPT

Een belangrijke parameter die onder de tweede A van ‘Activiteit’ valt, is het

gebruiken van daglicht als basis van een lichtplan. Daarnaast komt het erop

aan om verblinding te vermijden via goed afgeschermde armaturen en de juiste

armaturenindeling. Nog een tip is variëren in het spectrum: met koele kleurtemperaturen

overdag en warme lichtkleuren 's avonds die het circadiaanse

ritme ondersteunen. Met HCL kunnen ontwerpers ook een ‘Atmosfeer’ scheppen

door bijvoorbeeld waarnemingshiërarchieën te creëren, meer bepaald door

essentiële zones in de ruimte te markeren via zwaartepunten in lichtsterkte.

Belangrijk hierbij is ook om verlichting individueel instelbaar te maken, waardoor

gebruikers het licht volgens persoonlijke voorkeuren kunnen dimmen of tussen

lichtscènes kunnen schakelen. “Deze drie lichtniveaus helpen opdrachtgevers

en ontwerpers op weg om een holistisch concept te ontwikkelen, waarbij de

verlichting op elk tijdstip van de dag wordt afgestemd op de behoeften van de

gebruikers. ERCO staat zijn klanten graag met raad en daad bij om dit mogelijk

te maken”, aldus de lichtspecialist. ❚

ERCO LIGHTING

Leuvensesteenweg 369 bus 7

1932 Zaventem

T +32 2 340 72 20

E info.be@erco.com

W www.erco.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 151


E

beide LEuchten im Anschnitt zeigen

Kent u de 3 A’s van Human Centric Lighting?

A

Architectuur

Iku inbouwarmaturen maken

verticale vlakken zichtbaar en verbeteren

zo uw perceptie van

de ruimte.

A

Activiteit

Circadiaans ritme met

architectuurverlichting

ondersteunen.

A

Atmosfeer

Iku genereert het juiste licht voor

elk moment van de dag - ook via

sensoren of apps.

Ontdek onze plafondinbouwarmaturen Iku & Iku Work

www.erco.com/iku-site

Licht is de vierde dimensie van architectuur


Samenwerken

aan duurzame

schoonheid

Echte schoonheid laat je liever niet los. Daarom draaien jouw

projecten niet alleen om esthetiek, maar ook om duurzaamheid.

Alleen zo kunnen je klanten een leven lang genieten van jouw

realisaties. Samen met Reynaers Aluminium geef je je projecten

die tijdloze kracht. Onze hoogkwalitatieve toepassingen in

aluminium inspireren je op talloze manieren en doorstaan

moeiteloos de tand des tijds. Zodat jouw creaties gelijkstaan

aan blijvend woonplezier.

Together for better

Manhatten Center ©Jaspers-Eyers Architects & Philippe van Gelooven


REYNAERS ALUMINIUM

Het Experience Centre vormt voor architecten, projectontwikkelaars, aannemers en bouwheren de discussie- en inspiratiezone bij uitstek.

FUTUREPROOF ALUMINIUMSPECIALIST

ZET VOLOP IN OP DIGITALE INNOVATIE

Reynaers Aluminium ontwikkelt innovatieve en duurzame toepassingen voor de constructie van ramen en deuren, gordijngevels, gevelbekleding,

zonwering en veranda’s. Het schenkt daarbij heel veel aandacht aan comfort, veiligheid, design en energie-efficiëntie. Bovendien focust de

aluminiumspecialist zeer sterk op de digitalisering van het bouwproces, zowel op het vlak van BIM- en 3D-modellen als volledige Virtual Realityvisualisatie.

“Dit alles maakt ons een waardevolle partner voor onze klanten, architecten, projectontwikkelaars, aannemers en bouwheren”,

klinkt het overtuigd.

Tekst en beeld Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium werd opgericht in 1965 en

telt inmiddels meer dan 2.200 medewerkers in

veertig landen. Het exporteert zijn kwalitatieve producten

naar meer dan zeventig landen op vijf continenten.

De Reynaers Campus in Duffel omvat een

test-, trainings-, automation- en experience center.

NETWORKED FACTORY

Het ontwikkelen en in de markt zetten van innovatieve

aluminium raamsystemen is voor Reynaers

Aluminium de corebusiness. De systeemleverancier

onderscheidt zich echter ook meer en meer

als innovator op het vlak van digitale processen.

Reynaers Aluminium is een toonvoorbeeld van

“Als systeemleverancier van innovatieve

aluminium raamsystemen onderscheiden

we ons ook meer en meer als innovator

op het vlak van digitale processen”

een ‘Networked Factory’ die alle bouwpartners

maximaal ondersteunt, vanaf het ontwerp van een

eerste bouwplan tot en met de finale oplevering

van het project.

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


REYNAERS ALUMINIUM

Bouwpartners kunnen naar hartenlust inspiratie opdoen in de Reynaers Experience Room, een ruimte die het traditionele showroomconcept overstijgt.

EXPERCIENCE ROOM

Bouwpartners kunnen naar hartenlust inspiratie

opdoen in de Reynaers Experience Room, een ruimte

die het traditionele showroomconcept overstijgt.

Profieldoorsnedes worden er opgeroepen als hologram

en op een grote videowall kunnen alle raam-,

deur- en gevelsystemen gevisualiseerd worden in

verschillende types gebouwen. Het Experience

Centre vormt voor architecten, projectontwikkelaars,

aannemers en bouwheren de discussie- en inspiratiezone

bij uitstek.

UNIEKE VR-RUIMTE

Een project dat zich nog in de ontwerpfase bevindt,

kan in VR-ruimte AVALON tot leven worden gewekt.

25 laserprojectoren garanderen een onevenaarbare

beleving. Deze VR-wereld werd speciaal geconfigureerd

voor architecturale toepassingen en is een

unicum in de sector. Elk project dat in de courante

3D-softwareprogramma’s ontworpen is, kan in

AVALON opgeladen en geprojecteerd worden. Vervolgens

kan het model in real time aangepast

worden. De architect en andere belanghebbenden

bevinden zich in één virtuele realiteit en kunnen een

project zo samen tot in de kleinste details bespreken.

BIM

BIM is niet meer weg te denken uit het hedendaagse

ontwerpproces. Reynaers Aluminium startte enkele

jaren geleden met de ontwikkeling van BIMmodellen

en vult zijn bibliotheek voortdurend aan

met alle relevante producten. De modellen worden

zowel aangeboden via de eigen website als via de

gekende publieke kanalen. Reynaers Aluminium

ontwikkelt intussen een unieke eigen tool om BIMmodellen

tijdens het bouwproces te verrijken in

interactie met alle betrokken partijen. Zo kunnen

alle processen volledig op elkaar afgestemd worden,

van ontwerp tot uitvoering.

REYNAPRO EN REYNAFLOW

Reynaers Aluminium biedt zijn klanten – de raamfabrikanten

– een compleet serviceprogramma

voor de automatisering van hun processen. Elk

deel van het productieproces kan gedigitaliseerd

worden via een geperfectioneerde combinatie van

de juiste kennis, een zorgvuldig samengesteld

machinepark, de nieuwste productietechnologieën

en een geoptimaliseerde link met het berekeningsprogramma

ReynaPro.

Daarnaast is er ReynaFlow, een intelligent systeem

voor het beheer van de workflow dat de productieprocessen

optimaliseert via ‘smart manufacturing’ en

dat de kwaliteit en productietijd verbetert. Inmiddels

maken veel klanten gebruik van deze softwareoplossing

(binnen een papierloze productieomgeving),

wat leidt tot aanzienlijke efficiëntiewinsten.

WORLD OF REYNAERS

Ook de doorstroming van actuele en volledige

informatie naar de particuliere (ver)bouwer wordt

geïntegreerd in digitale processen. Op de website

kunnen tot de verbeelding sprekende inspiratievideo’s

worden samengesteld en configureer je

een eigen veranda. Bovendien hebben erkende

Reynaers-fabrikanten en -plaatsers – de Partners

en Installers – toegang tot de ‘World of Reynaers’,

een digitale showroom waarin alle Reynaersraamoplossingen

gevisualiseerd worden in verschillende

typewoningen.

Digitalisering vormt de rode draad doorheen

het bouwproces. Van inspiratie en ontwerp tot

fabricage en plaatsing: Reynaers Aluminium

neemt als ‘Digital Factory’ graag zijn verantwoordelijkheid

op. Dankzij al deze doorgedreven

digitaliseringen mocht Reynaers Aluminium

in 2018 de ‘Factory of The Future Award’ in

ontvangst nemen. ❚

REYNAERS ALUMINIUM

Oude Liersebaan 266

2570 Duffel

T +32 15 308 866

W www.reynaers.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 155


DCA

PIEKFIJNE DETAILLERING EN

MAATVASTE UITVOERING VOOR

KERSVERS INTERNAATGEBOUW

In het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor, op een steenworp van de kerk, verrees een ruime nieuwbouw die plaats biedt aan een internaat voor

minderjarigen met een ernstige mentale handicap. Een mijlpaal voor Campus Sint-Rafaël en de Broeders van Liefde, die hun nieuwste telg

begin november in gebruik namen. Het fraaie ontwerp van OM/AR werd op deskundige wijze in de praktijk gebracht door DCA, dat gezien de

maatvaste uitvoering niets aan het toeval overliet. “Hoewel het gebouw strak, sober en functioneel oogt, waren de esthetische details van

cruciaal belang en bracht dit project heel wat bouwtechnische uitdagingen met zich mee”, benadrukt werfleider Stijn Mertens.

Tekst Tim Janssens | Beeld DCA

fungeren er als valbescherming, maar waarborgen

tegelijkertijd de fraaie vergezichten op het aanpalende

weidelandschap, zodat het gevoel van geborgenheid

niet overhelt naar beslotenheid. Op het

gelijkvloers zijn dan weer verschillende binnenpatio’s

voorzien om aangename, rustgevende buitenruimtes

te creëren voor de bewoners, die gebaat zijn bij een

minimum aan prikkels en vaak nood hebben aan

individuele begeleiding. Vandaar dat ook de leefruimtes

gecompartimenteerd kunnen worden.”

De gevels van het nieuwe internaatgebouw op Campus Sint-Rafaël zijn integraal bekleed met rode steenstrips.

Minderjarigen met een ernstige mentale handicap

zijn al jaren kind aan huis op Campus Sint-Rafaël,

een van de dertien orthopedagogische centra van

vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Aangezien

het bestaande internaat niet langer voldeed

aan de hedendaagse normen, maakte een prefabpaviljoen

met vier klassen langs de Hoeveweg

plaats voor een gloednieuw hoofdgebouw. Dit

laatste herbergt zes leefgroepen met acht tot tien

slaapkamers, een gemeenschappelijke badkamer

en een ruime leefruimte met een eigen keuken.

Nu de bewoners goed en wel verhuisd zijn, zal

het bestaande internaat binnenkort plaatsmaken

voor twee paviljoenen met vier extra leefgroepen.

Dit zal het totale aantal bedden van het internaat

op 98 brengen.

UITGESTREKT GEBOUW

Het gelijkvloers van het nieuwe hoofdgebouw is

voorbehouden voor vier leefgroepen, de eerste

verdieping voor twee leefgroepen en de tweede

verdieping voor personeelsvoorzieningen en technische

ruimtes. De leefgroepen kregen elk een

eigen naam en een herkenbare typekleur, die subtiel

terugkeert in het interieur. “Aangezien natuurlijke

lichtinval, een sterke band tussen binnen- en

buitenruimtes en fraaie zichtlijnen belangrijke

aandachtspunten waren, is het een uitgestrekt gebouw

geworden”, zegt Gialt Latte, stafmedewerker

beheer gebouwen bij Broeders van Liefde. “De

oppervlakte per verdieping neemt gradueel af naar

boven toe, waardoor er veel ruimte vrijkwam voor

groendaken en buitenpatio’s. Fijne stalen netten

ALLES IN FUNCTIE

VAN DE BEWONERS

Ook in de slaapkamers staat alles in het teken van

het welzijn van de bewoners. “Zo zijn de wastafels

geïntegreerd in het ingebouwde kastgeheel en zijn

ze indien nodig afsluitbaar. Alle interieurelementen

hebben afgeronde hoeken, zodat de bewoners

zich niet kunnen verwonden. En de deuren zijn

uitgerust met een fraai houten kijkluikje, zodat de

begeleiders een oogje in het zeil kunnen houden

zonder de nachtrust te verstoren. Conform de VIPAregelgeving

is er per leefgroep ook één rolstoeltoegankelijke

slaapkamer met een private badkamer

voorzien”, aldus Olaf Pompen, directeur

Organisatie bij OC Clara Fey. “Qua technieken is

het gebouw eveneens volledig up-to-date. Een

KWO-installatie zorgt samen met de bijbehorende

warmtepompen en het ventilatiesysteem D voor

een aangenaam binnenklimaat. Een geautomatiseerd

toegangscontrolesysteem waarborgt de

veiligheid en de privacy van de bewoners. De

verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes

wordt gestuurd door aanwezigheidssensoren. In

de slaapkamers is dan weer geopteerd voor

standaard schakelaars en automatische rolluiken.

In elke leefgroep is tevens een bedieningspaneel

geïnstalleerd waarmee de begeleiders de verlichting,

de rolluiken en de stroomvoorziening in

de slaapkamers afzonderlijk kunnen aansturen.”

156 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DCA

Het kunstwerk – een verplichting in VIPAgesubsidieerde

projecten – is verwerkt in

de vloerbekleding van de leefruimtes.

DE VLOER ALS KUNSTWERK

De architecten besteedden veel aandacht aan

de ‘tactiliteit’ van het gebouw. Vandaar dat ze

conform het principe ‘ruwbouw is afwerking’

opteerden voor hoogwaardig materiaalgebruik.

“Ruwbouwelementen in zichtbeton, binnenschrijnwerk

in Rubberwood en grote raampartijen

met geanodiseerd aluminium buitenschrijnwerk

voeren de boventoon in de leefruimtes”, vertelt

Stijn Mertens, werfleider bij DCA. “De betonnen

kolommen en balken zijn ter plaatse gestort

ter hoogte van de bouwknopen, maar voor het

Een belangrijk detail in de sanitaire ruimtes

zijn de gebogen hielplintjes, die een optimale

hygiëne garanderen.

overige hebben we in functie van de esthetiek

en de bouwsnelheid geopteerd voor prefabelementen

met consolewerking (zowel binnen

als buiten). De gemetselde binnenwanden zijn

afgewerkt met een speciale witte epoxyverf

die uitermate slijt- en krasvast en makkelijk

afwasbaar is. Het kunstwerk – een verplichting

in VIPA-gesubsidieerde projecten – is verwerkt

in de vloerbekleding van de leefruimtes. In het

specifieke tegelpatroon is naast de witbeige

basistint ook telkens de secundaire typekleur

van de leefgroep verwerkt.”

FOCUS OP MAATVASTHEID

Maatvastheid was een absolute prioriteit gedurende

het bouwproces. “Het binnen- en buitenschrijnwerk

waren op voorhand op maat besteld,

dus zowel de ruwbouw als de afwerking moesten

zeer secuur gerealiseerd worden”, onderstreept

Stijn Mertens. “Ik denk onder meer aan de

gemetselde binnenwanden rond de blokkaderdeuren.

Het was puzzelen met hele en halve

stenen om alles mooi te laten uitkomen. Ook

de vloerbekleding moest telkens naadloos doorlopen.

En in de gemeenschappelijke badkamers

zijn de vloeren bekleed met Topcer-tegels van

15x15 cm met diagonale voegen, waarbij alle

hellende douchevloeren mooi moesten uitkomen

in de klokputjes. Een ander belangrijk detail in

de sanitaire ruimtes zijn de gebogen hielplintjes,

die een optimale hygiëne garanderen. Kortom:

we moesten al in de ruwbouwfase afwerkingskwaliteit

zien te leveren. Missie geslaagd, want

overal paste het wonderwel!”

HOGE UITVOERINGSKWALITEIT

Dat er zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase

veel aandacht is besteed aan detaillering, is ook te

zien aan de gevels, die integraal bekleed zijn met

rode steenstrips. “Ter hoogte van het gelijkvloers

zijn ze gemetst in halfsteensverband, daarboven

volgt een staande laag en vanaf de verdiepingen

is er sprake van Vlaams verband, waarvoor veel

slijpwerk nodig was. Hier en daar zijn er tevens

claustra gerealiseerd om de buitenpatio’s extra

cachet te geven en boven de inkompartij prijkt

‘Campus Sint-Rafael’ in reliëfmetselwerk”, licht

Stijn Mertens toe. “Die hoge uitvoeringskwaliteit

hebben we kunnen bereiken dankzij een goede

opvolging door alle betrokken partijen en nauw

overleg met de bouwheer en architect. Alle details

zijn vooraf tot in de puntjes uitgetekend en

besproken. Dat we het gebouw van a tot z met

eigen mensen gerealiseerd hebben, speelde eveneens

een belangrijke rol. De ruwbouw is volledig

opgetrokken onder leiding van eigen personeel

(Patrick en Mark Verstappen) en met binnenschrijnwerk

van dochterbedrijf Coraco (deuren en

vast meubilair) en prefabbeton van subafdeling

DCA Concrete & Steel (trappen, dorpels, kolommen

en balken). Het was dus een totaalproject

voor DCA, met dank aan de synergie tussen

onze verschillende afdelingen en bedrijven. Het

resultaat mag er absoluut wezen!” ❚

DCA

Ruwbouwelementen in zichtbeton, binnenschrijnwerk in Rubberwood en grote raampartijen met geanodiseerd

aluminium buitenschrijnwerk voeren de boventoon in de leefruimtes.

Lilsedijk 50

2340 Beerse

T +32 14 62 22 11

E info@dca.be

W www.dca.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 157


www.dca.be

Residentie Blokje - Loenhout

DCA onderscheidt zich in de bouwsector door de

diversiteit in uitvoeringsactiviteiten: Infra, Burgerlijke

Bouwkunde, Bouw en Projectontwikkeling. Ons logo

symboliseert het enorme belang dat we hechten aan

partnerships, zowel binnen als buiten onze bedrijfswereld.

diversiteit

partnerships

intense samenwerking

het unieke van DCA

DCA nv Lilsedijk 50 | 2340 Beerse | +32 (0)14 62 22 11 | info@dca.be | www.dca.be | Volg ons op

DCA ondersteunt de werking van


Naturally Performing Environments

DAGLICHTOPLOSSINGEN ROOK-EN WARMTEAFVOER NATUURLIJKE VENTILATIE BEVEILIGINGSSYSTEMEN SERVICE EN ONDERHOUD

KINGSPAN LIGHT+AIR BELGIUM • INFO@KINGSPANLIGHTANDAIR.BE • WWW.KINGSPANLIGHTANDAIR.BE

ANTHONIS DE JONGHESTRAAT 50 - 9100 SINT-NIKLAAS • +32 (0)3 780 55 20


KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM NV

RWA, DAGLICHTOPLOSSINGEN,

NATUURLIJKE VENTILATIE,

BRANDBEVEILIGING EN KLIMAATTECHNIEK

Kingspan Light + Air Belgium realiseert al meer dan vier decennia functionele én duurzame oplossingen voor een aangenaam en (brand)veilig

binnenklimaat, met op maat gemaakte totaalconcepten voor rook- en warmteafvoer, ventilatie, daglicht, beveiliging en klimaat. Dit alles in

eigen beheer, van voorstudie over engineering tot installatie en onderhoud.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Kingspan Light + Air Belgium

Het Facq-gebouw in Merelbeke is een toonbeeld van de veelzijdigheid en expertise van Kingspan Light + Air Belgium. (Beeld: Katia De Wasch)

Kingspan is in België vooral bekend om zijn

isolatie- en sandwichpanelen, die gebruikt worden

als gevelbekleding. Binnen deze overkoepelende

groep vormt Kingspan Light + Air Belgium een

afzonderlijke divisie, met rook- en warmteafvoer

als corebusiness, naast natuurlijke ventilatieen

daglichtoplossingen, brandbeveiliging voor

appartements- en utiliteitsbouw en klimaatoplossingen

voor de industrie. Een onderneming in

volle groei, zo blijkt, want op enkele jaren tijd

steeg het medewerkersbestand van vijftig naar

120 mensen. Aangezien Kingspan een internationale

groep is, beschikt elke individuele onderneming

over enorm veel kennis en expertise. Maar

niet alleen het kennisniveau ligt hoog, ook de

“Dat we over eigen engineers

beschikken, maakt het grote verschil”

vakkundigheid van de technici en de bekwaamheid

van de andere medewerkers spreken boekdelen.

EIGEN ENGINEERS

Het feit dat deze onderneming een totaalpakket

aanbiedt, maakt ze zo bijzonder. Kingspan Light

+ Air is een echte projectorganisatie, waar aan-

nemers, studiebureaus en architecten vanaf het

prille begin terechtkunnen voor a-tot-z-projecten.

Bij rook- en warmteafvoer en branddetectieinstallaties

komt bijvoorbeeld flink wat studiewerk

kijken. Dat het bedrijf hiervoor eigen

deskundige Fire Safety-engineers in huis heeft,

maakt het grote verschil.

160 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM NV

het magazijn, het Sanicenter, de showroom en de

kantoren, naast een immense glasdakconstructie

in het atrium.

Ook voor dit project zaten de mensen van

Kingspan Light + Air Belgium vanaf het begin

mee rond de tafel, tot en met de uiteindelijke

realisatie en oplevering van het gebouw. Daarna

volgen onderhoud en service, want de betrouwbaarheid

en levensduur van een RWA-installatie,

ventilatiesysteem, glazen dak, brandbeveiligingsof

klimaatsysteem staan of vallen bij vakkundige

inspectie en onderhoud. Het onderhoud van een

installatie is minstens even belangrijk als de realisatie

ervan. Kingspan Light + Air Belgium biedt

mogelijkheden aan waarmee klanten jaarlijks

van professioneel onderhoud verzekerd zijn.

Productiesites waar warmte, stoffen en dampen vrijkomen zijn typische werkomgevingen die nood hebben aan

een goede RWA-, ventilatie- en/of klimaatbeheersingsinstallatie.

Als voorbeeld kan sanitair- en verwarmingsspecialist

Facq aangehaald worden, dat onlangs

zijn nieuwe hoofdkantoor in Merelbeke in gebruik

nam, goed voor een totale oppervlakte

van 30.000 m². De vakmensen van Kingspan

Light + Air Belgium werkten vanaf de ontwerpfase

mee het rook- en warmteafvoerconcept uit

en installeerden rookluiken met night cooling in

PLANET PASSIONATE

De bouwsector is wereldwijd een van de grootste

producenten van CO 2

-emissies. Er zijn echter nog

veel niet-aangewende mogelijkheden die kunnen

helpen om de klimaatuitdaging te overwinnen.

Ook Kingspan Light + Air Belgium wil hier een

bijdrage aan leveren. Met het duurzaamheidsprogramma

‘Planet Passionate’ heeft Kingspan

zichzelf verschillende doelen voor het volgende

decennium gesteld, die gericht zijn op drie grote

mondiale vraagstukken: klimaatverandering, circulariteit

en bescherming van onze natuurlijke

wereld. Door deze uitdagende doelen te stellen,

wil Kingspan aanzienlijke vooruitgang boeken

in de duurzaamheid van zijn bedrijfsactiviteiten

en producten.

VEELZIJDIG VLIESGEVELSYSTEEM

Vermits Kingspan een internationale groep is,

focust het sterk op innovatieve, duurzame ontwikkelingen

en producten. In het kader daarvan werd

dit jaar UniQuad® 120 geïntroduceerd. Dat is een

lichtdoorlatend vliesgevelsysteem, bestaande uit

twee meerwandige polycarbonaatpanelen, onafhankelijk

van elkaar, die gedragen worden door

een verborgen aluminiumconstructie. Dit stelt architecten

in staat optimale gebouwprestaties te

bereiken zonder afbreuk te doen aan de esthetiek

van hun ontwerpen. UniQuad® 120 is veel meer

dan een slim ontworpen en veelzijdige daglichtoplossing.

Door het scala aan ontwerpmogelijkheden

kan een saaie gevel omgetoverd worden

tot het visitekaartje van een gebouw. ❚

KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM NV

Het UniQuad® 120-vliesgevelsysteem is uiterst geschikt voor gebouwen die maximaal willen profiteren van

goed gedoseerd, verblindingsvrij natuurlijk daglicht, waarbij geen direct zicht naar buiten nodig is.

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T +32 9 210 06 00

E info@kingspanlightandair.be

W www.kingspan.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 161


ENJOY CONCRETE

Het bedrijfsgebouw van Enjoy Concrete, ontworpen door Govaert & Vanhoutte Architects. (Beeld: TVDV photography)

ARCHITECTONISCH BETON

VAN TOPKWALITEIT LOONT

Eind september 2021 werd gestart met de bouw van twee nieuwe productiehallen voor het dynamische bedrijf Enjoy Concrete. Het is inmiddels al

de derde uitbreiding voor de ambitieuze onderneming, die zich toespitst op de productie van hoogwaardig architectonisch beton.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Enjoy Concrete NV

Na de overname van de betonactiviteiten van Holcim in Veurne in 2016,

besloot de familie De Brabandere dit jaar zijn betonproductie in de hoofdzetel

in Veurne te centraliseren. Zo kwam het bedrijfsterrein aan de Vaartstraat

vrij, waarvan Enjoy Concrete-zaakvoerder Bernard Joye meteen het potentieel

zag. Want Enjoy Concrete, waar voornamelijk architectonisch beton van hoge

kwaliteit geproduceerd wordt, barstte al jaren uit zijn voegen. Nu kan Enjoy

Concrete zijn productiehal de volgende maanden verder uitbreiden, deels op

eigen terrein, deels op het terrein van De Brabandere. Daardoor kunnen

de vooropgestelde kwaliteitseisen gegarandeerd blijven, net als de binnenstockage

van jonge betonelementen. Voorts kan ook de toenemende diversiteit

aan betonelementen blijvend aangeboden worden.

Enjoy Concrete spitst zich toe op de productie van alle mogelijke elementen

in architectonisch prefabbeton. Beide productsoorten beantwoorden aan zeer

hoge esthetische eisen dankzij de productie in supergladde bekisting en met

zelfnivellerend beton. Doordat alles op maat gemaakt wordt, bevat het assorti-

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ENJOY CONCRETE

Een fraaie realisatie van Govaert & Vanhoutte Architects.

(Beeld: Gerrit Devinck photography)

Een stijlvol gebouw van de hand van CAS architecten.

(Beeld: Nick Cannaerts photography)

“We bieden altijd de

allerhoogste kwaliteit,

ongeacht de uitvoering

en de toepassing”

ment de meest uiteenlopende betonelementen: van wanden en kolommen over

terrassen en luifels tot gevelbanden en tegels. Enjoy Concrete biedt altijd de

allerhoogste kwaliteit, ongeacht de uitvoering en de toepassing.

BIJZONDERE PRIMEUR

Bernard Joye is met Enjoy Concrete niet aan zijn proefstuk toe. Met zijn

voormalig, eveneens bijzonder succesvolle bedrijf Furnibo maakte hij naam

tot over de Belgische landsgrenzen en verwierf hij faam door prefabbeton

te combineren met traditioneel beton. Joye is en blijft gepassioneerd door

superglad beton en zorgde voor een bijzondere primeur met de dubbelzijdige

gladde betonmuren. Hij was ook de persoon die geprefabriceerd stampbeton

(rammed concrete) introduceerde op de Europese markt. Vandaag

telt Enjoy Concrete een vijftigtal vakkundige, gemotiveerde medewerkers.

Bekister, centralist, magazijnier, ingenieur …: bij Enjoy Concrete trekken alle

medewerkers aan hetzelfde zeel om een hoogwaardige, kwaliteitsvolle en

duurzame productie te verzekeren.

Voor Bernard Joye is samenwerken met creatieve mensen een blijvende bron

van energie: “ ‘Mensen graag zien’ is mijn leuze die ik als ondernemer elke

dag wil waarmaken”, verduidelijkt hij. De twee cruciale pijlers die de bedrijfsvisie

van Bernard Joye vormgeven, zijn dan ook duidelijk: investeren in jonge,

dynamische mensen die samen met ervaren collega’s een team vormen, met

een gemeenschappelijke passie voor beton en architectuur als uitgangspunt.

Ook blijvend investeren in kwaliteitsvolle, veilige en duurzame infrastructuur

is een belangrijke doelstelling.

PILLAGE OF THE SEA

Deze bedrijfsfilosofie leidt tot een boeiende interactie die enthousiasmeert

en voldoening schenkt. Elke Enjoy Concrete-medewerker is dan ook fier op

wat hij of zij verwezenlijkt. Het eindresultaat is zichtbaar in spraakmakende,

hedendaagse architecturale projecten, waarin een strak minimalisme de

boventoon voert. Zo heeft Enjoy Concrete in de lente van 2021 zijn schouders

gezet onder het Beaufortproject van het ondertussen iconische 'Pillage

of the Sea' van Rosa Barba. Dat staat naast de golfbreker op het strand van

Mariakerke, tegenover de Vergeet-mij-nietjeslaan. Het ‘steenmannetje’ wordt

Rosa Barba creëerde een beeld van opeengestapelde zandzakken, als een

denkbeeldige dam tegen de stijgende zeespiegel. (www.beaufort21.be)

gevormd door een torentje van opeengestapelde stenen, dat dienstdoet als

oriëntatiepunt voor wandelaars en in vele culturen een spirituele betekenis

heeft. Barba creëerde een beeld van opeengestapelde zandzakken, als een

denkbeeldige dam tegen de stijgende zeespiegel. De sculptuur vormt een

visuele meetlat voor de klimaatverandering, terwijl eb en vloed bepalen

hoeveel van het kunstwerk op elk moment zichtbaar is.

Inmiddels duiken deze beelden her en der op, maar minder bekend is dat de

productie van 'Pillage of the Sea' plaatsvond bij Enjoy Concrete. Jammer, want

de medewerkers zijn terecht trots op hun knappe realisatie. Voor dit specifieke

project werd textiel als bekistingsmateriaal gebruikt, wat toch echt wel pionierswerk

was en nieuwe perspectieven opent met betrekking tot organische

architectuur. Kortom: Enjoy Concrete is een meer dan gevestigde waarde.

De belangstelling voor de betonelementen van deze toonaangevende onderneming,

die in de meest uiteenlopende vormen geproduceerd worden, is met

recht en reden bijzonder groot. ❚

ENJOY CONCRETE

Vaartstraat 50A

8630 Veurne

T +32 58 28 00 76

E info@enjoyconcrete.be

W www.enjoyconcrete.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 163


Prefabulous.

Enjoy Concrete nv — Vaartstraat 50A, 8630 Veurne (BE)

info@enjoyconcrete.be — 058 28 00 76 — www.enjoyconcrete.be

Architectonisch beton voor villa’s, woningen zowel

nieuwbouw als renovatie, bedrijfsgebouwen,

meubilair en kunstwerken.

© photography: Tim Van de Velde, Gerrit Devinck


SALTO SPACE

SALTO KS

Intelligente toegangscontrole

voor elke deur.

/saltosystems.be

info.be@saltosystems.com


SALTO SYSTEMS

SALTO Systems maakt intuïtieve toegangssystemen voor bedrijven en particulieren.

SLIMME SLOTEN:

van huisdeur tot kantoor

“Heb jij mijn sleutels gezien?” Of: “Waar heb ik mijn sleutels gelegd?” Het zijn zinnetjes die iedereen ongetwijfeld bekend in de oren klinken.

Als het aan SALTO Systems ligt, zijn ze voorgoed verleden tijd. Deze gereputeerde onderneming produceert al twintig jaar slimme, sleutelloze

toepassingen voor bedrijven, organisaties en overheden, maar ook voor woningen.

Tekst uwtekst.be | Beeld SALTO Systems

SALTO Systems maakt toegangssystemen – bekabeld

of met batterijen – die verbonden zijn met

een lokale server of de cloud. Je opent de deur met

een badge, je smartphone of een code. En dankzij

het achterliggende softwaresysteem zie je precies

wie wanneer is binnengekomen en buitengegaan.

Je weet op elk moment wie aanwezig is in het gebouw

– belangrijk bij brandoefeningen en -alarmen.

En je kunt mensen toegang verlenen of weigeren

op bepaalde tijdstippen. Met elektronische deurbeslagen,

wandlezers, lockersloten en hangsloten

kan SALTO Systems elke deur of toegang op een

makkelijke en slimme manier beveiligen.

“Je weet op elk

moment wie

aanwezig is in

een gebouw”

COWORKINGPLEKKEN EN AIRBNB’S

Bij SALTO draait alles rond intuïtief, veilig en gecontroleerd

toegangsbeheer. Veel bedrijven en overheden

gebruiken de SALTO-toegangssystemen al.

De onderneming is ook actief in scholen, zorginstellingen,

vakantieparken en hotels. De laatste

tien jaar kwamen er nieuwe specifieke toepassingen

bij. Eric Beling, Marketing & Business

Developer: “Overal vind je nu coworking- en flexplekken.

Met SALTO Systems kunnen ze hun leden

of zaalhuurders makkelijk toegang geven op bepaalde

tijdstippen, en zelfs op meerdere locaties

als ze verschillende vestigingen hebben. En via

een link tussen onze software en hun facturatiesystemen

sturen ze meteen de rekening voor

het gebruik. Door het succes van Airbnb zochten

ook veel particuliere verhuurders een makkelijke

manier om hun kamers af te sluiten en te openen.

Zo hoefden ze niet elke keer aanwezig te zijn met

de sleutel. Via een slim slot geven ze hun gasten

toegangsrechten voor een beperkte periode en

komt er geen sleutel meer aan te pas.”

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SALTO SYSTEMS

Met een slim slot verleen je bezoekers toegang voor een beperkte periode.

SALTO Systems zorgt voor gecontroleerde toegang in

coworkingplekken en Airbnb-vakantiewoningen.

VAN START-UP NAAR MARKTLEIDER

De roots van SALTO Systems liggen in Spanje. Exact

twintig jaar geleden waagden enkele ingenieurs en

verkoopspecialisten hun kans met een start-up in

elektronische deursystemen. De founding fathers

zijn nog altijd actief. Hun start-up groeide in die

twee decennia uit tot wereldwijde marktleider,

die actief is in negentig landen en over veertig

Deuren openen kan met behulp van een badge, code

of smartphone.

De hangsloten van SALTO houden zelfs stand in de

extreemste omgevingen en bij misbruik.

SMARTPHONE WORDT SLEUTEL

Voor sommige omgevingen is de badge een blijver.

Denk aan de zorgsector, waar ze wordt gebruikt als

sleutel, betaalmiddel, identificatie en voor de tijdregistratie.

Toch maakt die badge stilaan plaats voor

een andere tool. Eric Beling: “Smartphones worden

steeds belangrijker. We betalen en bankieren ermee,

we sturen er onze verlichting en verwarming

mee aan, onze covidcertificaten staan erop ... Je

smartphone opent nu ook letterlijk deuren, via

onze app. Zowel op je werk als bij je thuis. Komt

de schoonmaker bijvoorbeeld langs en ben je niet

thuis? Dan kun je de deur vanop afstand openen.

Wie zo’n slim slot wel ziet zitten, hoeft niet bang

te zijn van breekwerk. Een nieuwe cilinder volstaat

meestal. Download de app op je telefoon en je

bent er klaar voor.”

Danalock is het onzichtbare slimme deurslot

voor woningen.

kantoren beschikt, waaronder een vestiging in

Brussel. Met de overnames van Clay (cloudtoepassingen),

Conlan (keypads), Danalock (slimme

sloten voor thuis) en Gantner (contactloze RFID/

NFC-locker solutions) breidde de expertise van

SALTO Systems verder uit. 40 miljoen mensen

gebruiken intussen SALTO-producten – op school,

op het werk, op vakantie en thuis. ❚

SALTO SYSTEMS BELGIË

Lenniksebaan 451

1070 Brussel

T +32 2 588 50 68

E info.be@saltosystems.com

W saltosystems.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 167


LANDMEETKUNDE & EXPERTISEBUREAU TEUGELS

“TOPOGRAFISCH MEETWERK

IS EEN VAK APART”

Weinig disciplines die de laatste jaren zo geëvolueerd zijn als de landmeetkunde. De digitaliseringsgolf in de bouw vergt een drastische

aanpassing qua werkwijze en projectbenadering. Ook Landmeetkunde & Expertisebureau Teugels ontsnapt er niet aan, al hoeft dat zeker niet

meteen slecht nieuws te betekenen: “Het gros van de aannemers beseft maar al te goed dat topografisch meetwerk niet voor iedereen is

weggelegd en dat het inschakelen van een specialist ter zake zeker geen overbodige luxe is.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Landmeetkunde & Expertisebureau Teugels

Totaalstations, 3D-scanners of zelfs drones: ook bij Landmeetkunde &

Expertisebureau Teugels maken ze inmiddels deel uit van de dagelijkse werking.

Steven Buytaert: “Wat uitgezet wordt op het terrein, wordt telkens gecontroleerd

op kantoor. Dit om eventuele meetfouten alsnog te onderscheppen.”

“Je moet kunnen meedenken met de aannemer en

flexibel kunnen zijn, en dat vergt knowhow en ervaring”

Al meer dan 45 jaar is Landmeetkunde & Expertisebureau Teugels een

absolute referentie op het vlak van landmeetkundige en topografische

werken. Sinds de onderneming in 1973 werd opgericht door Dirk Teugels,

is ze uitgegroeid tot een belangrijke speler in het uitzetten van gebouwen,

het opmeten van terreinen en gebouwen voor architecten, aannemers en

particulieren, het uitzetten van trein-, tram- en tgv-sporen en het opmaken

van plaatsbeschrijvingen voor en na de werken. “Dat de meeste klanten

ons telkens opnieuw inschakelen, bewijst dat we goed en kwalitatief werk

doen en afleveren”, zegt landmeter-expert Steven Buytaert, die het bedrijf

samen met Bart en Stijn Teugels runt.

NAUWKEURIGHEID ALS HOOGSTE GOED

Totaalstations, 3D-scanners of zelfs drones: ook bij Landmeetkunde & Expertisebureau

Teugels maken ze inmiddels deel uit van de dagelijkse werking. “Hoewel

je zulke toestellen in feite alleen kan bedienen, vaardigen we toch steeds een

tweekoppig team af. Dat werkt nog steeds het snelst en efficiëntst, merken

we. Wat uitgezet wordt op het terrein, wordt telkens gecontroleerd op kantoor.

Dit om eventuele meetfouten alsnog te onderscheppen, want ze kunnen grote

gevolgen hebben. We hechten dan ook veel belang aan het dubbelchecken

en controleren van de uitgezette gegevens”, benadrukt Steven Buytaert.

“Topografisch meetwerk is een vak apart, waarbij nauwkeurigheid het hoogste

goed is, zeker nu er steeds meer in prefab wordt gewerkt en de toleranties nog

kleiner zijn. Kortom: je moet kunnen meedenken met de aannemer en flexibel

kunnen zijn, en dat vergt knowhow en ervaring. Gelukkig stellen de meeste

aannemers onze expertise sterk op prijs!” ❚

LANDMEETKUNDE & EXPERTISEBUREAU TEUGELS

Parklaan 60

9140 Temse

T +32 771 20 54

E landmeter@teugels.eu

W www.teugels.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 169


C02-neutraal

wonen aan de

laagste TCO

in de markt

Seds is een innovatief systeem dat collectieve wooneenheden

voorziet van sanitair warm water en seizoensgebonden

comforttemperatuur. Dit op een futureproof en energie-efficiënte

manier waardoor u zeker bent van de laagste TCO in de markt.

Legionella-proof

Met de innovatieve technieken

verwerkt in onze Seds geven we

legionella geen kans.

0% CO2-uitstoot

Met Seds verlagen we de

CO2-uitstoot met 35% ten opzichte

van klassieke systemen.


Laagste Total Cost of Ownership

Onderzoek door Sureal toont aan dat

Seds een slimme beslissing is die

evenlang meegaat als de levensduur

van uw gebouw.

Failsafe systeem

Het systeem valt nooit uit. Is er toch

een defect aan uw Seds? Dan weten

we dat meteen en sturen onze

technieker op pad.

Meer info op seds.be


SEDS

SEDS voorziet collectieve woongebouwen van sanitair warm water en zorgt voor een

seizoensgebonden comforttemperatuur.

Vermits SEDS op lage temperatuur werkt, is er

beduidend minder warmteverlies ,waardoor

ook het energieverbruik daalt.

CO₂-NEUTRAAL WONEN

NU PERFECT MOGELIJK

Collectieve gebouwen op een slimme en duurzame manier voorzien van verwarming, koeling en sanitair warm water. Dat kan probleemloos

dankzij SEDS, een innovatieve, digitale oplossing op maat van appartementsgebouwen en compatibel met hernieuwbare energiebronnen.

De maximale prefabricatie maakt van SEDS een snelle plug-and-playinstallatie.

Tekst Wouter Peeters | Beeld SEDS

Collectieve woonvormen, zoals appartementsblokken,

hebben een belangrijk aandeel in het

globale energieverbruik en de daaraan gekoppelde

CO 2

-uitstoot. Gezien de huidige klimaatdoelstellingen

is het dan ook belangrijk om in te zetten

op duurzame, milieuvriendelijke systemen. Met

zijn praktijkervaring detecteerde EPB-verslaggever

Eric Severyns van Esta-Advies de pijnpunten, zoals

het feit dat de bestaande systemen voortdurend

op hoge temperaturen werken vanuit een centrale

stookplaats. Daarom werd een duurzaam, energiezuinig

alternatief ontwikkeld. B&R Bouwgroep en

O3 SHIFT – de holding achter onder andere Thys

Bouwprojecten en CLT-S – sprongen mee op de kar.

Het resultaat van dit gezamenlijke R&D-project is

SEDS (Sustainable Energy Distribution System), een

innovatief centraal warmtesysteem dat collectieve

woongebouwen voorziet van sanitair warm water

en dat voor een seizoensgebonden comforttemperatuur

zorgt, zowel in de zomer als in de winter.

“Dankzij dit innovatieve centrale

warmtesysteem bouwen en

leven we collectief duurzamer”

MINIMUM AAN VERDEELVERLIEZEN

De sterkhouders van SEDS splitsten comforttemperatuur

en sanitair warm water op. Naast een

collectieve basis op een temperatuur tussen 10 °C

en 40 °C, voldoende om zelfs de koudste winterprikken

op te vangen, is elke wooneenheid voorzien

van een individuele boosterwarmtepomp die

het water verder opwarmt voor sanitair gebruik.

Het resultaat: een minimum aan verdeelverliezen.

In de winter volstaat een constante temperatuur

van 40 °C, in de zomer is 17 °C zelfs voldoende.

Vermits SEDS dus op lage temperatuur (én

WTCB-gecertificeerd legionellaveilig) werkt, is er

beduidend minder warmteverlies, waardoor ook

het energieverbruik daalt.

SEDS werkt brononafhankelijk en kan probleemloos

op alle soorten energiebronnen worden

aangesloten. Nu en in de toekomst. Het is een

slim systeem dat maximaal gebruikmaakt van

zelfopgewekte energie en dat het gebouw voorbereid

op wat komen gaat. De energie wordt

gecapteerd om later in te zetten. Seppe Van Hout,

CEO van SEDS: “Door de eenvoudige vervangbaarheid

van losse componenten gaat SEDS even lang

mee als het gebouw zelf. Zo bouwen en leven we

collectief duurzamer.” ❚

SEDS

Bell-Telephonelaan 2E

2440 Geel

T +32 484 48 55 02

E info@seds.be

W www.seds.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 171


Merc_444 | Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany | www.ccvision.de

Mercedes Vito Kasten, lange Version, Heckklappe, 1 Schiebetuer (2010)

1:10 L: 5.008 B: 1.901 H: 1.875 R: 3.200

ALGEMENE ELEKTRCITEITSWERKEN

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

GSM. 0477.58.28.14

www.ngelektro.be

1.

Boerenkrijgstraat 129B/bus 2

2800 Mechelen

info@ngelektro.be

www.ngelektro.be

NG Elektro spitst

zich toe op algemene

elektriciteitswerken

en het plaatsen van

domotica, ventilatie en

ALGEMENE ELEKTRCITEITSWERKEN

alarmsystemen GSM. 0477.58.28.14 voor

overheden, architecten

en particulieren. We

zijn in het bezit van

een klasse 4-erkenning.

2.

.ngelektro.be www.ngelektro.be www.ngelektro.be

. 0477.58.28.14 GSM. 0477.58.28.14 GSM. 0477.58.28.14

Boerenkrijgstraat 129B/bus 2

2800 Mechelen

info@ngelektro.be

www.ngelektro.be

ALGEMENE ELEKTRCITEITSWERKEN

GSM. 0477.58.28.14

ENE ELEKTRCITEITSWERKEN

ALGEMENE ELEKTRCITEITSWERKEN

ALGEMENE ELEKTRCITEITSWERKEN

3.

Boerenkrijgstraat 129B / bus 2 | 2800 Mechelen | 015/55 09 32 | info@ngelektro.be | www.ngelektro.be


NG ELEKTRO

VAN VERTROUWDE ELEKTRICIEN NAAR

SOLIDE KMO MET GROOT GROEIPOTENTIEEL

Een klantgerichte aanpak en correcte service, gecombineerd met een uitgebreide technische expertise en de nodige beroepsfierheid: dat is het

succesrecept van NG Elektro. Wat ooit begon als het eenmansbedrijf van Glenn Nuytkens, is anno 2021 uitgegroeid tot een gerenommeerde kmo

met vijftien vaste medewerkers. De toekomst is verzekerd, want binnenkort verhuist de firma naar een gloednieuw hoofdkantoor met verdere

uitbreidingsmogelijkheden. “We zijn inmiddels een vaste waarde in de bouwsector en zijn daar zeer trots op”, zegt projectleider Bart Willems.

Tekst Tim Janssens | Beeld NG Elektro

“Ons nieuwe gebouw biedt heel wat extra ruimte en is voorzien op de verdere

uitbreiding van ons personeelsbestand”, zegt Bart Willems.

NG Elektro verhuist binnenkort naar een nieuw hoofdkantoor in Zemst.

Van ‘uw vertrouwde elektricien van om de hoek’ tot een kerngezonde kmo

met een groot groeipotentieel: het traject dat NG Elektro op amper twaalf

jaar tijd heeft afgelegd, verdient respect en bewondering. Toeval is dit

succesverhaal allerminst, benadrukt Bart Willems: “Ons team is erg hecht

en gemotiveerd. Alle medewerkers zijn tweetalig en beschikken over een

echte ‘knowhowmentaliteit’. Onder impuls van onze ambitieuze zaakvoerder

Glenn investeren we fors in bijscholing en trachten we onszelf continu te

ontwikkelen. We deinzen niet terug voor uitdagingen en zijn zeer bedreven

in het coördineren van grote, complexe werken. Vandaar dat heel wat

gerenommeerde aannemers ons maar al te graag inschakelen, zowel voor

projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in heel Vlaanderen.

Denk onder meer aan Van Laere, PIT Antwerpen, Democo en Houben.”

“We deinzen niet terug voor

uitdagingen en zijn zeer

bedreven in het coördineren

van grote, complexe werken”

UITKIJKEN NAAR NIEUW HOOFDKANTOOR

NG Elektro spitst zich toe op algemene elektriciteitswerken en plaatst desgewenst

ook de branddetectie, ventilatie, domotica, verlichting en PV-panelen.

Door de coronacrisis moest de Mechelse onderneming de langverwachte

verhuis naar haar nieuwe hoofdkantoor in Zemst een tijdje uitstellen, maar

binnenkort is het dan toch eindelijk zover. “We kijken er geweldig naar uit”,

aldus Bart Willems. “Onze huidige uitvalsbasis is veel te klein geworden. Ons

nieuwe gebouw biedt heel wat extra ruimte – inclusief fraaie bureaus en

vergaderzalen – en is voorzien op de verdere uitbreiding van ons personeelsbestand.

Het is bovendien een prachtig visitekaartje waarmee we zullen

kunnen uitpakken bij klanten en leveranciers. Met de verhuis naar Zemst,

vlak bij de op- en afrit van de E19, hopen we de coronacrisis definitief

achter ons te kunnen laten en een nieuw hoofdstuk in ons bestaan aan

te snijden. Kortom: we zijn klaar voor het postcoronatijdperk. Tijdens de

‘lockdown’ stonden onze activiteiten even op een lager pitje, maar intussen

is onze ‘booming business’ opnieuw aangewakkerd en draait de firma weer

op volle toeren!” ❚

NG ELEKTRO

Boerenkrijgstraat 129B/bus 2

2800 Mechelen

T +32 477 58 28 14

E info@ngelektro.be

W www.ngelektro.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 173


CANALCO

ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR

INFRASTRUCTUURWERKEN

Canalco uit Grobbendonk is gespecialiseerd in nutsleidingen, brandblusleidingen en warmtenetten. Het bedrijf maakt deel uit van de Infra

Group, die met meer dan 1500 werknemers voor overheden, individuele bedrijven en kmo-zones in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland

werkt. Commercieel ingenieur Filip Haeverans: “We leggen alle soorten kabels en leidingen in alle mogelijke diameters en materialen – van

pvc tot glasvezelversterkte epoxy – en stemmen die ondergrondse werken intern op elkaar af. Zo maken we het onze klanten makkelijk.”

Tekst uwtekst.be | Beeld Canalco

“In nieuwe kmozones

zorgen

we ervoor dat

er leidingen en

kabels naar elke

unit lopen”

Als je een kmo-zone wilt uitbouwen of een gebouw

zet op een afstand van de rooilijn, dan kwamen de

nutsmaatschappijen vroeger langs om de leidingen

door te trekken tot in de gebouwen en de meters

te installeren. Sinds een aantal jaar stoppen ze

aan de rooilijn. In opdracht van industriebouwers,

bouwpromotoren, architecten en bedrijven zorgt

Canalco ervoor dat elke unit in een kmo-zone of alle

gebouwen van een zorginstelling water, gas, elektriciteit

en databekabeling hebben. Soms komen

daar extra kabels bij voor de brandmeldcentrale,

buitenverlichting en de alarmsystemen. Zo is

Canalco momenteel aan de slag op de terreinen

van een nieuwe kmo-zone in Opwijk. Daar verrijzen

32 kleinere units van elk 300 m² – goed voor

vier keer 4 kilometer leidingen.

KIND AAN HUIS BIJ

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

Bij heel wat grote bedrijven, vooral in de havens

van Antwerpen en Gent, is Canalco intussen kind

aan huis. Filip Haeverans: “Voor sommige bedrijven

werken we al meer dan twintig jaar. Die bedrijven

breiden voortdurend uit en hebben op die nieuwe

locaties alle mogelijke technieken en voorzieningen

nodig.” Canalco heeft een VCA**-certificaat voor

veilig en gezond werken. En het bedrijf is een Cergagecertificeerde

installateur van aardgas. Dat betekent

dat het zijn aardgasleidingen zelf mag keuren.

Canalco maakt deel uit van Infra Group, dat 1500 medewerkers telt.

174 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


CANALCO

Canalco werkt voor bedrijven, overheden, netbeheerders en watermaatschappijen.

Breidt een bedrijf uit? Dan moeten de leidingen volgen.

WARMTENETTEN VOOR BEDRIJVEN

EN PUBLIEKE DOMEINEN

Canalco is ook gespecialiseerd in de aanleg en

de renovatie van warmtenetten: voorgeïsoleerde

leidingen voor de distributie van warm water.

Bij Colruyt legde Canalco alle ondergrondse

nutsleidingen aan – brandleiding, drinkwater,

middenspanning en glasvezel – en een warmtenet

om de nieuwe magazijnen te verwarmen met

restwarmte van de wkk-centrale. Bij een grote

klant uit de farmasector zorgde het bedrijf voor

een warmtenet dat aangesloten is op de diepegeothermiecentrale,

samen met de aanleg van

een koelwaternet en leidingen voor industrieel

bedrijfswater. Ook het Suikerpark, een nieuwe

wijk van 18 hectare in Veurne, kreeg een warmtenet

dankzij Canalco.

BACK-UPNETWERK

VAN 1500 ARBEIDERS

Bertrand Jardinet, bestuurder bij Canalco: “Canalco

werkt onder de koepel van Infra Group. Samen

zijn we met 1500 medewerkers. Dat betekent

dat we snel kunnen inspelen op grote of lastminuteopdrachten

en dat we gigantisch veel

knowhow en ervaring kunnen delen.” Canalco

is ook de vaste partner van veel netbeheerders

voor nutsleidingen. En het sluit in opdracht van

watermaatschappijen nieuwe woningen aan op

de waterleiding. ❚

CANALCO

’t Vlot 1

2280 Grobbendonk

T +32 3 466 01 60

E info@canalco.be

W www.canalco.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 175


Aanleg, interventies

en renovatie van nutsinfrastructuur

CANALC

O

Voorgeïsoleerde leidingen

Leidingen

Kabelwerken

Appendages

Sleufloze technieken

‘t Vlot 1 I 2280 Grobbendonk

Tel. 03/466.01.60 I Fax 03/466.01.70

info@canalco.be www.canalco.be


Samen voor een

duurzame toekomst


TROX BELGIUM

TROX heeft zich ertoe verbonden om ten laatste in 2040 koolstofneutraal te zijn.

BREEAM-GECERTIFICEERDE

LUCHTVERDELINGSTECHNOLOGIE

Duurzaam en circulair bouwen wint steeds meer aan belang in ons land. Het zorgt ervoor dat bouwheren, aannemers en architecten ook meer

en meer vertrouwd zijn met duurzaamheidslabels zoals BREEAM. Reden genoeg voor TROX Belgium om een aantal producten te laten analyseren

door een onafhankelijk ingenieursbureau. Via BREEAM-credits kan het een actieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid van bouwprojecten.

Tekst en beeld TROX Belgium

TROX heeft zich ertoe verbonden om ten laatste

in 2040 koolstofneutraal te zijn. Dat impliceert

koolstofneutrale productie, installatie, distributie

en activiteiten. “We zetten vooral in op de ontwikkeling

en optimalisatie van efficiënte systemen

en innovatieve oplossingen”, klinkt het

bij TROX. “Duurzaamheid gaat echter verder

dan koolstofneutraal produceren. Het betekent

ook producten maken die hersteld kunnen worden

wanneer ze stukgaan, grondstoffen hergebruiken

en de logistiek zo energie-efficiënt mogelijk organiseren.

Tot slot is het eveneens zaak om een

leiderschapscultuur te implementeren die gericht

is op duurzaamheid. Het gaat dus om een volledige

duurzaamheidsfilosofie.”

OPTIMAAL BINNENKLIMAAT

“Binnenluchtkwaliteit en het comfort van de mens

blijven onze topprioriteiten”, benadrukt TROX.

“Gezonde, efficiënte en schone luchtverdelings-

technologie heeft tal van voordelen. Het zorgt

voor een verhoogd welzijn en een betere levenskwaliteit,

een lager infectierisico en dus minder

ziektedagen, betere prestaties dankzij minder

vervuilde lucht en meer energie-efficiëntie dankzij

intelligente systemen. We kunnen deze uitdaging

alleen aangaan door samen te werken. Het is onze

verantwoordelijkheid om oplossingen te ontwikkelen

om deze allesomvattende opdracht tot een

goed einde te brengen.”

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


TROX BELGIUM

“Gebouwbeheerders of eindklanten kunnen tot 22 BREEAMcredits

behalen als ze gebruikmaken van de producten die

opgenomen zijn in de brochure”

productfamilies opgenomen: Luchtbehandelingskasten,

VAV- & CAV-debietregelaars, Luchtroosters,

Koelbalken, Geluiddempers en Filters. Deze

productgroepen werden geanalyseerd op basis

van vijftien subcategorieën, gaande van ‘Binnenluchtkwaliteit’

en ‘Energiemonitoring’ tot ‘Vermindering

van geluidshinder’. Gebouwbeheerders of

eindklanten kunnen zo potentieel tot 22 BREEAMcredits

behalen als ze gebruikmaken van de TROXproducten

die opgenomen zijn in de brochure. De

haalbaarheid om deze credits te verkrijgen, werd

geanalyseerd via projectafhankelijke controle door

ENCON, een onafhankelijk, gekwalificeerd en

deskundig ingenieursbureau dat gespecialiseerd

is in duurzaamheidsoplossingen.” ❚

“Binnenluchtkwaliteit en het comfort van de mens blijven onze topprioriteiten”, benadrukt TROX.

TOT 22 BREEAM-CREDITS

Vandaar ook de keuze om de TROX-producten

te laten analyseren met het oog op BREEAMcertificering.

“Zoals steeds willen we bij TROX

Belgium proactief meedenken. De resultaten van

de analyse werden gebundeld in een brochure. Op

deze manier geven we onze partners een duidelijk

en eenvoudig overzicht van de producten

die kunnen bijdragen aan de duurzaamheid van

een bouwproject. In de analyse werden zeven

TROX BELGIUM

Paapsemlaan 18/G

1070 Anderlecht

T +32 2 522 07 80

E info@trox.be

W www.trox.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 179


Autoliften

van RDL

Speciaal voor woningen, appartementsgebouwen en

showrooms met beperkte inrij-oppervlakte heeft RDL

Engineering diverse types autoliften die u en uw

wagen snel en veilig overbrengt van het ene niveau

naar het andere. Autoliften van RDL Engineering

hebben slechts een beperkte plaats nodig en

onderscheiden zich door het gebruik van robuuste,

onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare

technologische controlesystemen.

Meer info en demovideo’s op:

www.autolift.be

Lift- & parkeersystemen

van Strobbe

Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden

voor een brede waaier aan mobiliteitsproblemen.

Strobbe Mobility Solutions heeft zich door de jaren

gespecialiseerd in trapliften, platformliften, huisliften

en parkeersystemen. Zowel zakelijke partners als

particulieren kunnen bij ons terecht voor het ontwerp,

installatie, onderhoud en 24/7-service.

Meer info:

www.strobbemobility.be


GROUP RDL-STROBBE

DE SYNERGIE TUSSEN PARKEREN EN LIFTEN

Sinds 2014 maakt Strobbe Mobility Solutions deel uit van de Group RDL-Strobbe, waartoe tevens RDL Engineering en Hymo Belux behoren. Belgisch

vertegenwoordiger van liftsystemen Strobbe vervoegde zo een holding met specialisten in diverse liftsystemen. De samenwerking tussen Strobbe

en RDL Engineering resulteerde intussen in de Belgische exclusiviteit voor IdealPark-autoliften en ATC-auto- en vrachtwagendraaiplatformen.

Tekst en beeld Group RDL-Strobbe

Group RDL-Strobbe werpt zich op als partner voor elke parkeer- en

liftbenodigdheid. (Beeld: Dario Garbin)

Platformliften maken gebouwen beter toegankelijk.

(Beeld: AF-Fotografie)

De uitbreiding van de groep heeft voornamelijk

tot doel om nog meer te kunnen optreden als

vertrouwde partner voor hoogkwalitatieve liftsystemen

in de private en zakelijke markt. “Met

RDL Engineering toont de groep zich sterk als

producent van diverse liftsystemen zoals heftafels,

hefplatformen, goederenliften en autoliften”,

vertelt medezaakvoerder Xavier De Leersnijder.

“Bovendien voegden we in 2008 met Hymo Belux

de Belgische vertegenwoordiging van Zweedse

schaarheftafels toe. Strobbe Mobility Solutions

bood als Belgische vertegenwoordiger voor buitenlandse

liftsystemen een perfect complementaire

aanvulling op deze bestaande activiteiten.”

GROOTSTE EN MEEST

DIVERSE AANBOD

Uit deze samenwerking volgden snel nieuwe ideeën

en concepten. De synergie tussen RDL Engineering

en Strobbe Mobility Solutions leidde onder meer tot

de toevoeging van IdealPark-autoliften (IT) en ATC

auto- en vrachtwagendraaiplatformen (AUS). “Voor

deze Italiaanse en Australische producenten zijn

we exclusief verdeler in België. Uiteraard houden

we daarnaast de bestaande samenwerkingen van

Strobbe in stand. Nog steeds kunnen klanten bij

“Bouwheren

en architecten

vertrouwen ons

steeds vaker bij

de uitwerking van

een totaalproject”

ons terecht voor platformliften (Euroliften (NL),

Hydrolift (DE) en Garaventa (CH)), huisliften (Sele

(IT)) en parkeersystemen- en liften, draaischijven

en schuifplatformen voor wagens (Wöhr (DE)).

Dankzij deze toevoegingen hebben we het grootste

en meest diverse aanbod aan liftsystemen in België

in huis, conform de Europese machinerichtlijn.”

ONESTOPSHOP

Klanten waarderen een onestopshop voor al

hun parkeer- en liftbenodigdheden. “Bouwheren

en architecten vertrouwen ons steeds vaker bij

de uitwerking van een totaalproject. Dat kan

bijvoorbeeld bestaan uit een RDL-autolift, een

Strobbe-draaischijf en een parkeersysteem van

Strobbe in de parkeergarage. Zelfs een huislift

en platformlift in het appartementengedeelte

behoren tot de mogelijkheden.” ❚

RDL ENGINEERING

Ambachtenstraat 46

8870 Izegem

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.rdl-engineering.com

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS

Ambachtenstraat 46

8870 Izegem

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 181


KAMELEON SOLAR

PRODUCENT VAN ZONNEPANELEN

BRENGT SCHOONHEID IN TECHNIEK

Geen nieuwbouw meer zonder zonnepanelen. Al is dat bij architecten vaak met lange tanden, want de energiewinst voor het gebouw gaat

weleens ten koste van de esthetische uitstraling. Kameleon Solar, producent van zonnepanelen, lost dat op met gekleurde zonnepanelen die

architecten talloze nieuwe ontwerpmogelijkheden bieden.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Kameleon Solar

Een nieuwigheid van Kameleon Solar: verschillende kleuren samen haarscherp op

één paneel verwerken, waardoor je afbeeldingen van fotokwaliteit bekomt.

Met ColorBlast print Kameleon Solar robuuste inkt op de glasplaat. De kleur wordt

gevormd door de combinatie van de pixels en de onderliggende zwarte zonnecellen.

“Gekleurde zonnepanelen zijn steeds meer in trek. Ze verenigen

duurzame techniek met architectonische schoonheid”

Kameleon Solar is een Nederlandse producent van op maat gemaakte

gekleurde zonnepanelen, opgericht in 2015. De focus van het bedrijf ligt

op gevels. Kevin Verpaalen, creative director bij Kameleon Solar. “In plaats

van de standaard zonnepanelen die je vaak op huizen, productiehallen of in

zonnevelden ziet, proberen wij speciale panelen te maken om gevels energie

te laten opwekken zonder dat het opvalt.”

INTERESSANT VOOR STEDELIJKE TOEPASSINGEN

Zulke oplossingen zijn steeds meer in trek bij architecten die de beschikbare

ruimte zo goed mogelijk willen benutten. De regelgeving verstrengt

enorm, waardoor verduurzamen een must is. Tegelijk is de dakoppervlakte

bij hoogbouw beperkt en wordt ze op de koop toe steeds vaker ingenomen

door installaties die de duurzaamheid van het gebouw moeten garanderen.

Architecten zijn bijgevolg genoodzaakt om naar de gevel te kijken. “Ons

product is dus erg interessant voor kantoorpanden en woningbouw in de

hoogte”, zegt Verpaalen.

Bijkomend voordeel in stedelijke omgevingen: de inpassing in het elektriciteitsnet.

Een gevel wekt in verhouding meer energie op ’s ochtends en

’s avonds dan overdag. Dat verlaagt die typische piek op het net die je

bij installaties op het dak hebt en spreidt de opbrengst over de hele dag.

Het is ook belangrijk om de energie op te wekken op de plaats waar je

ze verbruikt. De energie van zonnevelden, die een paar kilometer onderweg

is, verliest al snel rendement. In dat opzicht passen de producten van

Kameleon Solar erg goed bij het massaverbruik van de stad.

ZELFONTWIKKELDE KLEURTECHNIEK

Veel technische voordelen dus, maar de uitstraling bleef voor architecten

een groot struikelblok. “Niemand kijkt graag dag in, dag uit naar een

onaantrekkelijke technische façade, zeker ontwerpers niet”, zegt Verpaalen.

“Daarom besloten we een aantal kleurtechnieken te onderzoeken waarmee

we de zonnepanelen aantrekkelijker konden maken. Dat mondde uit in

een kleurtechniek die we zelf ontwikkelden: ColorBlast. Daarbij printen we

182 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


KAMELEON SOLAR

In het Zeelandse Ritthem creëerde Kameleon Solar een zonneveld met

‘solar kunstwerken’. (Foto: Michiel De Ruyter)

Dat is nodig in Scandinavië, waar de zon vaak erg laag staat. In de winter kan

het gebouw zo energie besparen en in de zomer extra koelen. Om die gevel

niet alleen energiebesparend, maar zelfs energieopwekkend te maken, zocht

de leverancier van het glas naar een bedrijf dat PV-panelen kon produceren

in nagenoeg dezelfde kleur en afmeting als de huidige gevelpanelen. Zo

kwamen ze bij ons terecht. Met resultaat: onze gecombineerde oplossing

zorgde voor 80 % van de energiereductie van het volledige gebouw. Het wekt

nu zelfs meer energie op dan het verbruikt.”

Het Ticon Eiendom-gebouw in het Noorse Drammen is een mooie referentie voor

Kameleon Solar. Met hun oplossing zorgden ze mee voor een energiereductie

van 80 % in het gebouw.

robuuste inkt in een pixelpatroon op de buitenzijde van het glas. Naast die

pixels valt het licht verder door op de zonnecel onder die glazen laag. Vanop

een afstand zie je niet dat het allemaal kleine vlekjes zijn en wordt het een

homogeen beeld.

Dat beeld is wel donkerder dan de kleur van de aparte pixels door de combinatie

met de zwarte zonnecellen. Wil een architect een bepaalde RAL-kleur,

dan weten ze bij Kameleon Solar welke inkt ze moeten printen om in combinatie

met de zwarte cellen de juiste kleur te bekomen. Hoe lichter de kleur,

hoe groter de pixel.

INSPIREREND PROJECT IN NOORWEGEN

Kameleon Solar realiseerde al enkele mooie projecten met ColorBlast. Het Ticon

Eiendom-gebouw in het Noorse Drammen, een paar kilometer onder Oslo,

is daar een goed voorbeeld van. Dat kantoor- en winkelgebouw kampte met

een zeer hoog energieverbruik en moest daarom een energetische renovatie

ondergaan, maar aangezien het een beschermd gebouw is voor het stadszicht

van Drammen, kon er aan de buitenzijde weinig veranderen.

Verpaalen: “We bekleedden de drie zijden van het gebouw met onze zonnepanelen,

in een prefabcombinatie met vierlaags isolatieglas. De buitenste

zijde is elektrochroom glas, dat verduistert wanneer de zon binnen schijnt.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Veel bedrijven springen op de kar van de gekleurde zonnepanelen. Maar wat

Kameleon Solar uniek maakt, is zijn brede waaier aan mogelijke oplossingen

voor architecten. “We fabriceren onze eigen producten, maar kopen ook

die van anderen in om aan de wensen van onze klanten te voldoen”, zegt

Verpaalen. “Zo bieden we een product aan waarbij de zonnecellen zelf

gekleurd zijn. Zo kan een architect die laag er net uit laten springen in plaats

van ze onder een andere kleur te verstoppen. We kunnen ook strakke metaaleffecten

creëren in plaats van een matte uitstraling.”

En om die waaier echt compleet te maken, lanceert Kameleon Solar in

december nog enkele nieuwe producten. Het bedrijf zal dan ook witte

zonnepanelen aanbieden en egale, erg felle kleuren kunnen produceren,

waarbij je zelfs van dichtbij niet kan zien dat het aparte pixels zijn. “Dan zijn

de mogelijkheden bij wijze van spreken eindeloos, van Lamborghini-geel tot

Ferrari-rood”, zegt Verpaalen. Een derde nieuwigheid: verschillende kleuren

samen haarscherp op één paneel verwerken, waardoor je afbeeldingen van

fotokwaliteit bekomt.

“Zo zorgen we dat we voor elke visie een oplossing hebben”, zegt Verpaalen.

“Wil je vooral een felle kleur en wil je een echt designstatement maken?

Of wil je net natuurlijkere kleuren met de nadruk op het vermogen? We hebben

telkens de toepassing in huis om aan die verschillende wensen te voldoen.

En we blijven verder ontwikkelen om architecten nog meer ontwerpopties aan

te bieden.” ❚

KAMELEON SOLAR

Belder 1

4704 RK Roosendaal (Nederland)

T +31 165 76 38 26

E info@kameleonsolar.com

W www.kameleonsolar.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 183


Werk slim, niet hard.

HÄFELE

HOME OFFICE

Onze levens zijn op korte tijd sterk veranderd.

Kantooruren zijn verleden tijd, er wordt nu massaal thuisgewerkt:

aan de keukentafel, in de living of slaapkamer. Onze

woningen zijn er echter niet voor uitgerust en daarom biedt

Häfele honderden oplossingen om je Home Office comfortabel,

functioneel en vooral op jouw maat in te richten. Ontdek

ons nieuwste thuiswerkbureau in verschillende maten en

kleuren, met talloze opties en kant-en-klaar geleverd!

Häfele Belgium NV • Lindestraat 5, 9240 Zele • Tel.+32 52 / 45 01 14 • sales@hafele.be • www.hafele.be


HÄFELE

Dialock is hét systeem voor elektronische sloten en toegangscontrole voor ruimtes

en meubelstukken.

De Jobtisch van Häfele is de optimale oplossing voor het thuiskantoor,

die zowel qua vormgeving als functioneel in elke woonomgeving past

en tegelijkertijd de gezondheid ondersteunt.

INTERNATIONALE PARTNER IN HET OPTIMAAL

ONTWERPEN VAN WOON- EN WERKRUIMTES

Häfele Belgium NV is een dochteronderneming van de Häfele Groep, een internationale groothandel en fabrikant met meubel- en bouwbeslag,

elektronische toegangscontrolesystemen, smart home en furniture als corebusiness. Häfele Belgium NV telt 28 werknemers en biedt klanten

een breed assortiment van meer dan 100.000 producten, zowel van gerenommeerde A-merken als ijzersterke huismerken.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Häfele

STERKE DIGITALE ONTWIKKELING

Häfele Belgium NV staat alle schrijnwerkers, meubelmakers, interieurbouwers en

-architecten bij, zowel met een uitgebreid productgamma en snelle leveringen

vanuit Zele en Nagold/Hannover (Duitsland) als onderbouwd advies voor alle

mogelijke klantenprojecten. Frederic Versluys: “In de sector staat Häfele bekend

voor zijn rijke, uniforme productinformatie. Dat bewijzen onze gedrukte catalogi

van de twee hoofdsegmenten, samen goed voor 4.200 bladzijden.”

Het eenvoudig te installeren en te bedienen Häfele Loox5 LED-verlichtingssysteem.

Een 360°-service voor iedere provincie wordt geruggensteund door internationale

logistiek, bijna honderd jaar knowhow en grensoverschrijdende

projectcompetenties. Wereldwijd vertrouwen B2B-klanten uit sectoren als de

meubelindustrie, handel en ambachten op Häfele, net als architecten, ontwerpers

en aannemers. Häfele heeft zich ontwikkeld tot een internationale,

marktleidende onderneming.

“Onder de merknaam Häfele beschikken wij over acht eigen (huis)merken,

die elk een unieke toegevoegde waarde bieden in hun marktsegment”,

zegt Frederic Versluys, ICT Management en Marketing. “Häfele staat volwassen,

doortastend en kritisch in de verschillende markten en gaat eigen

productlanceringen niet uit de weg. De juiste prijs-kwaliteitsverhouding

blijft steeds in het vizier, net als het motto ‘vooruit denken’.” Dat bewees

het bedrijf al in referentieprojecten als AZ Alma in Eeklo, Hotel Château

De Namur, Hotel Aragon in Brugge, talrijke sport -en overheidsinfrastructuren

en residentiële projecten.

Aan het begin van deze eeuw ontwikkelde Häfele een webshopconcept, dat

zich steeds verder ontplooit. Met succes, want Häfele Belgium NV realiseert

meer dan de helft van zijn omzet via online B2B-verkoop, terwijl de onderneming

ook digitaal zeer sterk ontwikkeld is met de nodige klantentools.

Bovendien is er de prachtige, inspiratievolle showroom in Zele. “In de toekomst

zal Häfele zich verder specialiseren in de groeiende digitalisering van

het wonen, met name verlichting in al zijn soorten (via huismerken ‘Loox’ en

‘Nimbus’), meubelbediening en akoestisch comfort (‘Nimbus-Rosso’)”, stelt

Frederic Versluys. “Daarnaast blijven we functionele, betrouwbare oplossingen

bieden voor de ontplooiing van internationale megatrends, zoals

microliving. Tot slot is er de verdere uitbouw van Häfeles huismerk ‘Dialock’,

hét systeem voor elektronische sloten en toegangscontrole voor ruimtes

en meubelstukken, maar ook voor selfservice boekingen van verblijven

(hotelkamers, B&B’s …).” ❚

HÄFELE BELGIUM NV

Lindestraat 5

9240 Zele

T +32 52 45 01 14

E info@hafele.be

W www.hafele.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 185


STABILOGICS

LOGISCHE STABILITEIT

Omdat progressieve architectuur steevast de grenzen van het technisch haalbare opzoekt, groeit de nood aan ingenieursbureaus stabiliteit

die een uitdaging niet uit de weg gaan. Toch zijn dergelijke bouwpartners niet dik gezaaid. Het vergt immers flink wat specifieke kennis en

intellect om de stabiliteit van erg complexe structuren te garanderen of te optimaliseren. Een witte raaf die op deze vlakken uitmuntend

scoort, is Stabilogics. De onderneming uit Kampenhout zweert bij nieuwe technologieën en een logische aanpak.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Stabilogics

Stabilogics werkte mee aan de realisatie van de Bank of Moscow.

Ook de controletoren van de Charles de Gaulleluchthaven

staat op de referentielijst van Stabilogics.

Zac Landy in Parijs, de Rose Garden van Tomorrowland,

de Bank of Moscow, het stadion van de

Olympische Winterspelen in Sochi (Rusland), het

stadion van KV Mechelen, de controletoren en

vertrekhal van de Charles de Gaulle-luchthaven

(Parijs) …: het zijn maar enkele voorbeelden uit

de indrukwekkende referentielijst die Stabilogics

kan voorleggen. Nochtans is het studiebureau

geen mastodont met een decennialange geschiedenis.

“Wellicht is net dat de reden van ons

succes”, vertelt zaakvoerder Eddy Hermans. “Omdat

we pas in 2000 zijn opgericht, sleuren we

geen vastgeroeste werkmethodes met ons mee.

Van meet af aan konden we nieuwe technologieën

en werkprocessen omarmen, wat ons een zekere

voorsprong heeft gegeven. Zo streven we naar

een nauwe samenwerking met de andere bouwpartners.

Het klassieke sequentiële model van

architectuur – stabiliteitsstudie – studie technieken –

uitvoeringstekeningen – realisatie is volgens ons

compleet voorbijgestreefd. Wij zweren bij een

Het studiebureau is van vele markten thuis. Zo was het ook betrokken bij de realisatie van het stadion

van KV Mechelen.

186 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


STABILOGICS

Zelfs bij de bouw van het stadion van de Olympische Winterspelen in Sochi werd Stabilogics betrokken.

“Dankzij onze passie voor structuren en berekeningen is

geen enkele intellectuele uitdaging ons te groot”

aanpak waarbij we het architecturaal concept

virtueel uitwerken door middel van een BIM-model,

waarbij stabiliteit en technieken in hetzelfde model

zijn geïntegreerd.”

INVESTERING DIE RENDEERT

De aanpak van Stabilogics vereist een langere en

intensievere voorbereidingsperiode. Toch betaalt

de investering in de diensten van dit studiebureau

zichzelf terug. “Dat durven wij te garanderen”,

aldus Eddy Hermans. “Bovendien deinzen we

niet terug voor complexe projecten. Dankzij onze

passie voor structuren en berekeningen is geen

enkele intellectuele uitdaging ons te groot. Een

belangrijke troef is dat we erg uitvoeringsgericht

werken en creatief omgaan met stabiliteit en

structuren. Door actief met de betrokken partijen

mee te denken, zorgen we van bij de basis voor

een logische en geoptimaliseerde gebouwenstructuur,

wat een economisch voordeel oplevert.

Maar er zijn nog punten waarmee we ons onderscheiden

van de rest. Zo besteden we ontzettend

veel aandacht aan detaillering en uitvoering. Daarnaast

hebben we een erg uitgebreide kennis van

de Eurocode en de diverse nationale annexen van

onder meer België, Frankrijk, Duitsland, Nederland …”

MEERDERE SPECIALISATIES

Stabilogics kan worden ingeschakeld voor de

stabiliteitsberekening van zowel staalconstructies

als betonstructuren. “Enerzijds specialiseren we

ons in optimalisaties, anderzijds hebben we een

stevige internationale reputatie opgebouwd op het

vlak van complexe structuren”, verduidelijkt Eddy

Hermans. “Last but not least kunnen klanten bij

ons terecht voor werkhuistekeningen van de structuren:

onderdeel- en/of samenbouwtekeningen,

NC-files voor de sturing van de zaag/boorstraat en

de montageplannen. Kortom: Stabilogics garandeert

een logische stabiliteit, van ontwerp tot

montagetekeningen in BIM.” ❚

STABILOGICS

Zac Landy in Parijs is nog een mooi voorbeeld van hoe Stabilogics geen uitdaging uit de weg gaat.

Industriestraat 31

1910 Kampenhout

T +32 16 60 99 92

E stabilogics@stabilogics.be

W www.stabilogics.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 187


STABILOGICS

stabiliteitsstudies

productietekeningen

studies

speciale technieken

projectmanagement

optimalisaties

STABILOGICS

Industriestraat 31 • 1910 Kampenhout • Tel:+32-16/60.99.92 • mail@stabilogics.eu


Staal

Beton

Hout

Aluminium

Funderingen

Glas

Industriebouw

Kantoorbouw

Appartementenbouw

Speciale constructies

Utiliteitsbouw

Ingenieursbureau

Logis

Stabiliteit is letterlijk het fundament van een bouwproject. Door onze passie voor structuren

en berekeningen is geen enkele intellectuele uitdaging ons te groot. Onze verbondenheid met

het resultaat van de projecten maakt dat we zeer uitvoeringsgericht zijn waardoor faalkosten

vermeden en termijnen gerespecteerd worden. Door onze doorgedreven kennis en onze

drive om mee te denken zorgen we voor een persoonlijke aanpak voor de beste en meest

economische oplossing die voldoet aan al uw eisen en normen. We zijn flexibel en willen onze

klanten volledig ontzorgen zowel tijdens het ontwerp als tijdens het bouwproces.

www.stabilogics.eu


STEEN ELEKTRICITEIT

Maar liefst 7 kilometer kabelladders en -goten lopen doorheen het magazijn van Barry Callebaut, dat plaats

biedt aan 125.000 palletten.

“Gezien de omvang was dit project een unieke

uitdaging. We mogen oprecht trots zijn op het

eindresultaat”, klinkt het bij Steen Elektriciteit.

KWALITATIEVE ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

VOOR GROOTSTE CHOCOLADEMAGAZIJN TER WERELD

Steen Elektriciteit spitst zich toe op de industriële projectmarkt, waarbij het alle elektriciteitswerken van a tot z voor zijn rekening neemt:

de volledige bekabeling, middenspanningscabines, verdeelborden, verlichting, stopcontacten, wifipunten, noem maar op. Een van de vele

projecten die de onderneming uit Zedelgem dit jaar tot een goed einde bracht, is de installatie van de elektrische voorzieningen in het grootste

chocolademagazijn ter wereld.

Tekst en beeld Steen Elektriciteit

Vanuit zijn nieuwe distributiecentrum langs de

E17 in Lokeren verdeelt Barry Callebaut miljoenen

kilo’s chocolade over de hele wereld. Het imposante

gebouw bestrijkt een oppervlakte van circa

twaalf voetbalvelden, is volledig volautomatisch

en is bovendien een toonbeeld van duurzaamheid.

Maar liefst 7 kilometer kabelladders en

-goten lopen doorheen het magazijn, dat in opdracht

van WDP werd ontwikkeld en dat plaats

biedt aan 125.000 palletten. Daarnaast is er

sprake van 6 kilometer zware voedingskabels en

20 kilometer netwerkbekabeling.

BIJZONDERE OPPORTUNITEIT

Alle kabels zijn bevestigd aan in vlag geplaatste

kabelladders om te voldoen aan de HACCP-normen.

Voorts zijn er ook drie transformatoren, de nodige

busbars en een gebouwbeheersysteem geïnstalleerd.

Een omvangrijke klus die Steen Elektriciteit

maar al te graag op zich nam. “We zijn een relatief

jong bedrijf en zagen dit grootschalige project

als een bijzondere opportuniteit”, klinkt het.

“Gezien de omvang was het een unieke uitdaging,

“We zijn een familiebedrijf en proberen

die filosofie niet alleen door te trekken

naar ons team, maar ook naar de werf”

al hebben we de voorbije jaren voldoende ervaring

opgedaan om dergelijke opdrachten probleemloos

tot een goed einde te brengen. De samenwerking

met hoofdaannemer Alheembouw, maar ook met

WDP, Istema en alle andere betrokken partijen

verliep vlekkeloos. We mogen oprecht trots zijn

op het eindresultaat. We zijn een familiebedrijf en

proberen die filosofie niet alleen door te trekken

naar ons team, maar ook naar de werf. Goede

communicatie en een vlotte samenwerking vinden

we zeer belangrijk. WDP-Barry Callebaut is een heel

mooie referentie geworden voor ons, dus we hopen

deze positieve lijn door te trekken. Bovendien willen

we onze Steen Elektriciteit-familie verder uitbreiden

met gedreven, dynamische mensen. Dit om de

kwalitatieve service te kunnen blijven bieden die

onze klanten gewend zijn.” ❚

STEEN ELEKTRICITEIT

De Arend 5

8210 Zedelgem

T +32 475 73 58 77

E info@elektriciteit-steen.be

W www.elektriciteit-steen.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 191


slagboominstallaties

toegangscontrole

parkeerautomatisatie

camera's

Vacal BV

Poezelhoek 15

8560 Gullegem


VACAL BV

SLAGBOOMINSTALLATIES

en andere slimme oplossingen

Vacal BV is een West-Vlaams bedrijf dat een breed gamma van slagboominstallaties produceert en verkoopt. Sinds 1993 staat het toonaangevende

bedrijf garant voor op maat gemaakte installaties, een kwalitatieve afwerking en een persoonlijke en betrouwbare service.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Bart De Langhe

Slagboom van de technische dienst van

Stad Oostende.

Project ‘Camping Blekkerdal’ in Koksijde,

een onbemande camping voor mobilhomes.

Bart De Langhe, bestuurder bij Vacal BV: “Omdat

ik voordien in de industrie werkte, weet ik hoe

belangrijk service, kwaliteit en onderhoud zijn

voor de klant. Naast kwalitatief hoogstaande oplossingen

trachten mijn medewerkers en ik ook

daarin het verschil te maken. Zo beschikt onze

mobiele technische dienst over alle mogelijke

reserveonderdelen, opdat bij een depannage het

probleem heel snel opgelost wordt.”

CONTACTLOZE BETALING

VOOR PARKINGS

In samenwerking met Atos Worldline werd een

innovatief project uitgewerkt, waarbij de klassieke

betaalterminal of papieren tickets uit den boze zijn.

De intuïtieve, interactieve terminal Valina is allesin-één

en begeleidt de gebruiker naar de gepaste

interface voor kaartinvoer of contactloze betaling,

zonder touchscreen. Daarnaast ondersteunt het

toestel innovaties, waaronder het inlezen van

eID-kaarten, wallets, getrouwheidsprogramma’s,

kortingsbonnen enzovoort. De terminal is IK09- en

IP65-gecertificeerd en bestand tegen vandalisme,

water en stof.

De Valina voldoet aan de strengste veiligheidseisen

voor hard- en software, is PCI PTS 4.x-

“Ik weet hoe

belangrijk service,

kwaliteit en

onderhoud zijn

voor de klant”

gecerticiceerd, voldoet aan SRED en open-protocol

modules, ondersteunt point-to-point (P2PE) versleutelingsoplossingen

en biedt optimale processorbeveiliging

dankzij ARM TrustZone. “Voor elke

terminal ontwikkelen wij een stuk nieuwe software

op maat van de klant, vermits elk bedrijf met een

eigen betaalschema werkt”, verduidelijkt Bart

De Langhe. De terminals zijn verkrijgbaar in een

vijftal standaardkleuren, maar ook alle andere

tinten zijn mogelijk, wat bijvoorbeeld interessant

is voor bedrijfskleuren.

TROEVEN

Slagbomen, bedieningszuilen, camera’s, draaimolens

en -hekken, toegangscontrole, automatisatie,

verkeerslichtsturing, betaalsysteem …: Vacal biedt

het allemaal aan. Bovendien zitten ook telling,

verkeerslichtsignalisatie en nummerplaatherkenning

(ANPR) sterk in de lift. De belangrijkste

troeven van dit moderne, VCA-gecertificeerde

bedrijf zijn de eigen montageploeg, een snelle

service dankzij de eigen hersteldienst, kwalitatief

onderhoud en maatwerk. ❚

VACAL BV

Poezelhoek 15

8560 Gullegem

T +32 9 328 41 13

E info@vacal.be

W www.vacal.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 193


DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

SOLIDE PARTNER VOOR EEN

GESLAAGD FUNDERINGSPROJECT

Grote én kleine bouwconstructies kunnen door De Waal Solid Foundations op verschillende paaltypes gefundeerd worden, trillingvrij of

geheid. Voor bouwputten kunnen de klassieke (berliner- en secanspalenwanden) en nieuwste (CSM) beschoeiingstechnieken aangeboden

worden. Met zijn uitgebreide en recente machinepark, ervaren medewerkers en ondersteunend eigen studiebureau behandelt De Waal Solid

Foundations elk individueel project met zorg en flexibiliteit.

Tekst Wouter Peeters | Beeld De Waal Solid Foundations

De secanspalenwand op de werf van het Westland Shopping Center

in Anderlecht.

Dankzij zijn uitgebreide machinepark kan De Waal Solid Foundations

een groot aantal stellingen inzetten op één werf.

(Weerts – Oupeye: uitvoeren van grondverdringende palen).

Die kwaliteitsvolle aanpak van De Waal Solid

Foundations kwam recent nog tot uiting op de

werf van Westland Shopping in Anderlecht. Daar

voerde het verschillende technieken uit, zoals

het aanbrengen van een secanspalenwand, het

plaatsen van trillingvrije dubbel grondverdringende

schroefpalen en het plaatsen van micropalen in

het bestaande winkelcomplex. “Het shoppingcenter

bevindt zich op een helling”, verduidelijkt

Olivier Rens, CEO bij De Waal Solid Foundations.

“Achteraan ligt de grond circa 4 meter hoger

dan aan de voorkant van het gebouw. Voor de

uitbreiding aan de achterkant was het dan ook

noodzakelijk om er een secanspalenwand uit te

“Kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit blijven

de basiswaarden waar we voor staan,

nu en in de toekomst”

voeren om de grond te keren en het grondwaterpeil

zo laag mogelijk te houden. Daarvoor werden

de secanspalen aangebracht tot op een diepte

van 19 meter.”

HETEROGENE ONDERGROND

Na verankering met 25T-ankers werd de bouwput

uitgegraven. “Vanuit die put brachten we trillingvrije

dubbel grondverdringende palen aan met

194 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

werd de onderneming afgesplitst van de Nederlandse

moedermaatschappij en sinds 2006 maakt

De Waal Solid Foundations deel uit van de Willemen

Groep. De corebusiness van dit toonaangevende

bedrijf is de uitvoering van paalfunderingen en beschoeiingen

(grondkerende constructies). In totaal

telt De Waal Solid Foundations 175 medewerkers en

behaalt het jaarlijks een geconsolideerde omzet van

circa 50 miljoen euro.

De expertise van De Waal Solid Foundations op

het vlak van grondverdringende schroefpalen is

uniek in België. Het is dan ook niet verwonderlijk

dat deze onderneming eveneens actief is in Nederland,

Noord-Frankrijk en Luxemburg. Bovendien

heeft het bedrijf ook twee buitenlandse vestingen:

De Waal Polska in Polen en Willemen Carpati

in Roemenië. Alleen al in België heeft De Waal

Solid Foundations een indrukwekkend aantal

prestigieuze referenties, zoals de Ghelamco Arena

in Gent, Theunisbrug in Merksem, Oosterweel

Park & Ride, Hertogensite in Leuven, Westland

Shopping Center in Anderlecht, Pfizer in Puurs,

Grand Hôpital in Charleroi ...

BLIJVEN INVESTEREN

Inmiddels kan De Waal Solid Foundations bogen

op meer dan zestig jaar ervaring. Het dynamische

bedrijf werkt steevast met een uitgebreid machinepark

en innovatief state-of-the-artmateriaal, dat niet

zelden speciaal voor De Waal Solid Foundations

ontwikkeld werd volgens de specificaties van

het bedrijf. De ervaren, vakkundige en flexibele

medewerkers voeren meer dan vijfhonderd kwaliteitsvolle

werven per jaar uit.

De Waal Solid Foundations beschikt ook over machines voor het uitvoeren van schuine palen met volledige

of gedeeltelijke wegpersing voor bruggen. Uitdagend, maar dankzij de jarenlange ervaring altijd tot een

goed einde gebracht. (Theunisbrug – Merksem).

paalbelastingen tot 1900 kN, terwijl sommige palen

een trekkracht van 750kN hebben”, zegt Olivier

Rens. “De ondergrond bleek heel heterogeen te

zijn, wat het niet gemakkelijker maakte. Er waren

paallengtes van 8 tot 16 meter nodig. Aan de hand

van bijkomende sonderingen konden we de overgang

van korte naar lange palen perfect bepalen,

wat hielp om de uitvoering vlot te laten verlopen.”

In een tweede fase werden aan de voorzijde van

het shoppingcenter dubbel grondverdringende

palen aangebracht. “Al deze en andere werken

werden uitgevoerd terwijl het shoppingcenter

geopend bleef, wat op logistiek vlak niet altijd

evident was”, blikt Rens terug. Enkele cijfers voor

dit project: een secanspalenwand van 370 lm,

1.025 schroefpalen en acht micropalen.

INTERNATIONAAL ACTIEF

De Waal Solid Foundations werd in 1959 opgericht

als filiaal van het Nederlandse bedrijf De Waal

Palen, dat actief was in paalfunderingen. In 1987

De Waal Solid Foundations is een van de meest

toonaangevende bedrijven in België op het vlak

van diepfunderingen. “Onze belangrijkste specialiteit

is het uitvoeren van trillingvrije dubbel

grondverdringende schroefpalen. Daar zullen

we in de toekomst verder in investeren om de

markt te kunnen blijven bedienen met de meest

recente machines”, besluit Olivier Rens. “Daarnaast

zullen we ook verder investeren op het

gebied van beschoeiingen om onze groei te verzekeren

en onze klantbedrijven te kunnen helpen

en ontzorgen. Kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit

blijven de drie basiswaarden waar De Waal Solid

Foundations voor staat. Dat moeten ook in de

toekomst onze basiswaarden blijven.” ❚

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voshol 6a

9160 Lokeren

T +32 9 340 55 00

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 195


GO GUIDELINE

E WAAL SOLUTIONS

EURBEREIK

TYPOGRAFIE

PMS 803 C

CMYK 0% - 6% - 91% - 0%

RGB: 255 - 228 - 0

PMS Dark Blue C

CMYK: 100% - 86% - 14% - 2%

RGB: 35 - 57 -128

fonttype logo: Futura PT

fonttype baseline: Futura PT

elet!

keuze van het Pantone kleur is afhankelijk van welk soort papier u gebruikt. Bij Uncoated (m

ier moet ook de Uncoated inkt voorzien worden. En bij coated papier (glanzend, gestreken)

ted inkt. Anders kunnen onregelmatigheden in de gele en blauwe tint optreden.

GATIEVE VERSIE

GRIJSWAARDEN

Voshol 6a - 9160 Lokeren

Tel. +32 (0)9 340 55 00 - Fax +32 (0)9 340 55 18

www.dewaal.eu


Samen bouwen

aan een slimme toekomst

www.belcotec.be

Van een uitgebreide analyse naar de plaatsing en nazorg van uw gebouwtechnieken.

Bij Belcotec kan u terecht voor het ontwerp en de volledige uitvoering van al uw HVAC- en

elektro-installaties. Onze drang naar innovatie resulteert in een moderne aanpak met aandacht

voor morgen. Samen willen we bouwen aan een slimme toekomst.

Belcotec NV - Willis Building • Kleinhoefstraat 8 • 2440 Geel


BELCOTEC

“Het aandeel groene energie in gebouwen zal alleen maar groter worden, wat maakt dat ook het aandeel technieken in een klassiek bouwproject zal toenemen",

weet Robbe Claes.

Samen bouwen

aan een slimme toekomst

Belcotec spitst zich toe op het ontwerp en de volledige implementatie van full-service HVAC- en elektro-installaties in bedrijfsgebouwen,

onderwijsinstellingen, kantoren, zorginstellingen, woonzorgcentra en residentiële projecten. “Onze firma evolueert van een HVAC-onderneming

naar een volledig techniekenbedrijf”, stelt salesmanager Robbe Claes. “Daardoor zijn we een ideale partner voor gebouwtechnieken als totaalpakket.

Het is onze betrachting om op eigen kracht verder te blijven groeien als onafhankelijke marktspeler.”

Tekst Wouter Peeters | Beeld Tineke De Vos

Belcotec werkt steeds vaker samen met opdrachtgevers, studiebureaus,

architecten en aannemers in een bouwteamformule om projecten reeds vanaf

de prille ontwerpfase – tot en met de uitvoeringsfase en het eventuele

onderhoud – proactief en vakkundig aan te pakken. “Van meet af aan kunnen

we rekenen op onze eigen uitgebreide studiedienst en BIM-afdelingen”, zegt

Robbe Claes. “Tijdens de uitvoering komen onze projectleiders en specialisten

op het vlak van gebouwbeheersystemen dan weer aan bod. Zo pakken we

de technische uitdagingen gezamenlijk aan en werken we steevast de beste

oplossingen uit. Dankzij deze werkwijze worden budget, kwaliteit, timing en

veiligheid optimaal gewaarborgd.”

VIRTUELE TWEELING DANKZIJ BIM

Bij Belcotec is men ervan overtuigd dat BIM de toekomst is voor de bouwsector.

De complexiteit van gebouwtechnieken neemt immers hand over

hand toe, waardoor BIM stilaan onmisbaar wordt om alle uitdagingen het

“Dankzij onze specifieke werkwijze worden budget, kwaliteit, timing en veiligheid

optimaal gewaarborgd”, benadrukt Robbe Claes.

198 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


BELCOTEC

Door de jaren heen heeft Belcotec afdoende bewezen dat het realiseren van hoogstaande kwalitatieve HVAC- en elektrotechnische projecten zijn sterkte is.

“De klant kan rekenen op

slechts één aanspreekpunt

voor zijn volledige installatie”

De installatie wordt volgens de noden en behoeften van de klant ontworpen, het

energieverbruik geoptimaliseerd en de kost tot in detail geanalyseerd.

hoofd te kunnen bieden. Belcotec heeft daarom een eigen team met BIMvaklui,

die de installaties volledig in 3D uittekenen en ontwerpen. Via deze

manier van projectmatig samenwerken, gebruiken alle betrokkenen één

3D-computermodel dat alle informatie omvat, waaronder planning, kosten,

duurzaamheid, materialen, operaties … Robbe Claes: “We creëren als het ware

een virtuele tweeling van de te realiseren installatie. Bij Belcotec geloven we

er stellig in dat dit de toekomst van bouwprojecten is. Ze worden eigenlijk

twee keer gerealiseerd: één keer virtueel, de tweede keer in de realiteit.”

DESIGN & BUILD

Net als het werken in bouwteam en BIM is ook Design & Build een positieve

evolutie voor de bouwsector in het algemeen en installatietechnieken in het

bijzonder, vindt Robbe Claes. “Ook daarvoor kunnen klanten een beroep doen

op Belcotec. We werken per project met een multidisciplinair team, dat bestaat

uit een tekenaar, werfleider, regelspecialist en arbeiders en dat wordt aangestuurd

en opgevolgd door een projectleider. De installatie wordt volgens de

noden en behoeften van de klant ontworpen, het energieverbruik geoptimaliseerd

en de kost tot in detail geanalyseerd. Dit resulteert in een concept dat

we vervolgens zelf realiseren en, indien gewenst, ook onderhouden.”

ONESTOPSHOP

Belcotec-projectleiders zorgen voor de integratie van alle elektrotechnieken,

van de engineering tot en met de uitvoering. Dat gaat van algemene

elektrotechnische installaties over toegangscontrole en brandveiligheid tot

en met de integratie van alle mogelijke ‘groene energie’-toepassingen zoals

WKK, zonnepanelen, KWO, laadpalen ... “De klant kan daarbij rekenen op

één aanspreekpunt voor zijn volledige elektrische installatie”, verduidelijkt

Claes. “Het aandeel groene energie in gebouwen zal alleen maar groter

worden, wat maakt dat ook het aandeel technieken in een klassiek bouwproject

zal toenemen – de zogenaamde ‘green deal’. Een andere belangrijke

uitdaging is het intelligent maken van een gebouw – ‘smart building’ –

waardoor we tevens inzetten op gebouwbeheersystemen. Om deze innovatie

verder te ontwikkelen, werken we nauw samen met Thomas More KU Leuven.”

Door de jaren heen heeft Belcotec afdoende bewezen dat het realiseren

van hoogstaande kwalitatieve HVAC- en elektrotechnische projecten, met

aandacht voor budget en tijdige realisatie, de sterkte van deze dynamische

onderneming vormt. ❚

BELCOTEC NV

Kleinhoefstraat 8

2440 Geel

T +32 14 75 47 03

E info@belcotec.be

W www.belcotec.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 199


COSENTINO BELGIUM

Cosentino levert producten voor tal van toepassingen, zoals badkamers en buitengevels,

maar haalt het gros van zijn omzet toch uit keukenwerkbladen. (Beeld: Marc Scheepers)

Cosentino gaat mee met zijn tijd door in te zetten op eigentijdse kleurlijnen

en duurzame productiemethodes. (Beeld: Marc Scheepers)

PARADEPAARDJES VAN SPAANS

STEENVERWERKINGSBEDRIJF

MAKEN FURORE

Het Spaanse familiebedrijf Cosentino doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar zijn wereldwijd bekende steenmerken Silestone

en Dekton des te meer. De specialist in hybride minerale oppervlakken gaat ook mee met zijn tijd door in te zetten op eigentijdse kleurlijnen

en duurzame productiemethodes.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Cosentino

200 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


COSENTINO BELGIUM

“Door de hoeveelheid

kwarts in de werkbladen

te verminderen, bewijzen

we dat het menens is

met ons duurzaam en

circulair engagement”

Cosentino is een familiebedrijf uit het zuiden van Spanje. Na de oprichting in

1979 groeide de steenkapper gestaag uit tot een wereldwijde autoriteit met 113

centra, verspreid over bijna alle continenten. In België beschikt Cosentino over

een distributiecentrum in Merchtem, van waaruit het hele land bediend wordt.

Cosentino levert producten voor tal van toepassingen, zoals badkamers

en buitengevels, maar haalt het gros van zijn omzet toch uit keukenwerkbladen.

Met Silestone bijvoorbeeld, een kras- en vlekbestendig oppervlak uit

kwartscomposiet dat op ook op lange termijn zijn kleur behoudt. Silestone

is verkrijgbaar in verschillende diktes en kleuren, van effen wit en zwart tot

geaderde kleuren of de tegenwoordig erg populaire betonlook.

KLIMAATNEUTRALE COLLECTIE

“Bovendien lanceerden we in mei de Sunlit Days-lijn”, zegt Anthony Van

Stratum, marketingmanager bij Cosentino. “Een collectie van vijf kleuren

die geïnspireerd zijn op de Middellandse Zee. Sunlit Days neemt je mee op

een reis door licht en kleur, met een frisse stijl en mediterrane tinten zoals

Faro White, Cincel Grey, Arcilla Red, Cala Blue en Posidonia Green.”

Sunlit Days is de allereerste klimaatneutrale collectie van Cosentino. Ze

bevestigt het belang dat het Spaanse bedrijf hecht aan duurzaamheid. Via

verschillende projecten rond de vrijwillige koolstofmarkt (Voluntary Carbon

Market) en een partnerprogramma voor het behoud van de zeebodem engageert

Cosentino zich om de CO 2

-uitstoot van de volledige levenscyclus van

deze collectie te compenseren.

De naam van het productieproces achter die klimaatneutrale collectie?

HybriQ. Cosentino zorgt bijvoorbeeld voor een lager kwartsgehalte in de

Silestone-productie, met duurzame producten zoals gerecycleerd glas in

de plaats. Die nieuwe compositie, een hybride mengeling van minerale en

hergebruikte grondstoffen, geeft het materiaal een moderne en esthetische

uitstraling. Dit terwijl de technische kwaliteiten van Silestone, zoals de hoge

vlek- en schokbestendigheid, gegarandeerd blijven.

MINDER KWARTS

Anthony Van Stratum: “Door de hoeveelheid kwarts in de werkbladen te

verminderen, toont Cosentino dat het menens is met ons engagement op

het vlak van duurzaamheid en circulaire economie. Daardoor vermindert

ook de hoeveelheid silica in de stenen bladen, een stof die tijdens het

verzagingsproces vrijkomt en de gezondheid van werknemers kan schaden

als ze zich niet op de juiste manier beschermen.

’t Hooghe Huys in Antwerpen, met buitenbekleding van Cosentino.

(Beeld: Oriana Gómez-Zerpa)

Daarbovenop gebruikt HybriQ 100 % hernieuwbare energie. “We hebben

het grootste zonnepanelenpark van Spanje aangelegd en gebruiken windmolens”,

duidt Van Stratum. “Daarbij wordt 98 % van het water uit het

productieproces hergebruikt.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 201


www.cosentino.com

Inspirerende oppervlakken

om van te genieten

De Cosentino groep is een internationaal familiebedrijf van Spaanse origine dat hoogwaardige,

innovatieve oppervlakken produceert en distribueert voor de wereld van design en architectuur met toonaangevende

merken als Silestone®, Dekton® en Sensa by Cosentino®,.

Cosentino Belgium | Koeweidestraat 44 | 1785 Merchtem | +32 52 21 66 73 | info.be@cosentinogroup.net


COSENTINO BELGIUM

De toepassingen van Dekton beperken zich niet tot de keuken. Dankzij zijn uv-bestendigheid is het materiaal ook perfect voor buitenoppervlakken.

(Beeld: Oriana Gómez-Zerpa)

BESTAND TEGEN THERMISCHE SCHOKKEN

Dekton is het tweede paradepaardje van Cosentino. Het product biedt naast

kras- en vlekbestendigheid ook een uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen,

zonder afbreuk te doen aan esthetiek of functionaliteit. Heet keukengerei,

elektrische apparaten, potten en pannen: ze kunnen allemaal rechtstreeks

op het oppervlak worden geplaatst zonder schade te veroorzaken. Dankzij zijn

lage thermische uitzettingscoëfficiënt is Dekton ook bestand tegen thermische

schokken bij de overgang van hitte naar extreme kou. De natuurlijke weerstand

van het materiaal tegen bevriezen en ontdooien maakt van Dekton het perfecte

materiaal voor zelfs de meest extreme en koude omgevingen.

Maar de toepassingen van Dekton beperken zich niet tot de keuken. Dankzij

zijn uv-bestendigheid is het materiaal ook geschikt voor buitenoppervlakken

en heeft het een superieure kleurvastheid. Dekton is tevens beter bestand

tegen slijtage dan graniet. Het is dan ook het ideale oppervlak voor vloeren

en gevelbekleding in commerciële toepassingen en drukke, openbare

gebouwen. Terwijl andere oppervlakken na verloop van tijd effecten van

slijtage vertonen, gaat de Dekton-afwerking mee voor de volledige levensduur

van het product en hoeft ze nooit te worden vervangen of bijgewerkt.

Van Stratum: “Dekton wordt ook vaak gebruikt bij gevelrenovaties aan de

kust, omdat wind en zand daar zware eisen aan het gebouw stellen. Een

andere mogelijkheid is de bekleding van een zwembad. Dekton is makkelijk

te onderhouden en gaat lang mee.”

TE BEZICHTIGEN IN GROOT FORMAAT

Particulier, architect of keukenzaak: wie geïnteresseerd is in de producten van

Cosentino is altijd welkom in Merchtem. “We hebben een groot warehouse

met veel stock”, zegt Van Stratum. “Zo kunnen we iedereen de kans bieden

om de platen in grotere formaten te zien. Dat geeft toch altijd een ander

gevoel dan bij kleine stalen. Dan zien ze meteen welke meerwaarde Silestone

en Dekton kunnen vormen voor hun project.” ❚

COSENTINO BELGIUM

Koeweidestraat 44

1785 Merchtem

T +32 52 21 66 73

E info.be@cosentinogroup.net

W www.cosentino.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 203


LEONARDO FIX

SPECIALIST IN BEVESTIGINGSTECHNIEKEN

VOOR GEVELBOUW IS KLAAR VOOR

NIEUWE BRANDWETGEVING

2022 brengt een nieuwe brandwetgeving voor gevels met zich mee. De grootste verandering is dat de brandveiligheid van de volledige

gevelopbouw voortaan in orde moet zijn, inclusief de onderliggende lagen zoals bevestigingsmaterialen en draagstructuren. Leonardo Fix

kan architecten en gevelbouwers met raad en daad bijstaan bij het ontwerpen van een brandveilige geventileerde gevel. Deze specialist

in hoogwaardige bevestigingsmaterialen kan de volledige U-waardeberekening van de gevel op zich nemen en brandbarrières van Duitse

kwaliteit aanbieden.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Leonardo Fix

werking treden. De nieuwe regelgeving brengt de

volledige gevelopbouw in rekening, wat de brandveiligheid

van gevels gevoelig zal verhogen. “In

het verleden werden te veel brandbare materialen

gebruikt in geventileerde gevels. We verwachten

dat aluminium draagstructuren terrein zullen

winnen ten nadele van hout”, klinkt het bij Bart

Lips, zaakvoerder van Leonardo Fix.

Voor elk type gevelontwerp kan Leonardo Fix advies en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de meest

efficiënte draagstructuur, waaronder deze aluminium ZeLa Click-draagstructuur.

“Ook wat de impact van de nieuwe

brandwetgeving op het gevelontwerp

betreft, kunnen architecten, bouwheren

en gevelbouwers bij ons terecht”

De hevige gevelbranden in hoge gebouwen van

de afgelopen jaren zetten de Hoge Raad voor

Beveiliging tegen Brand & Ontploffing ertoe aan

om de Belgische brandwetgeving voor gevels

onder handen te nemen. Tegen de zomer van

2022 zal de aangepaste brandwetgeving in

U-WAARDEBEREKENING

Het bedrijf uit Lendelede legt zich toe op hoogwaardige

bevestigingsmaterialen voor de gevelbouw.

Voor elk type gevelontwerp kan Leonardo

Fix advies en ondersteuning bieden bij het

ontwikkelen van de meest efficiënte draagstructuur.

“Ook wat de impact van de nieuwe brandwetgeving

op het gevelontwerp betreft, kunnen

architecten, bouwheren, en gevelbouwers bij ons

terecht”, zegt Bart Lips. “Doordat alternatieve

isolatiematerialen zoals rots- en glaswol aan belang

zullen winnen, wordt het des te belangrijker

om gevelsystemen te ontwerpen die heel weinig

koudebruggen genereren. Onze interne ingenieurs

kunnen de U-waardeberekening uitwerken voor

het volledige gevelsysteem. Afhankelijk van het

type draagstructuur en het gekozen isolatiemateriaal

kan op die manier al van bij het ontwerp

van de gevel de optimale isolatiedikte

bepaald worden. Door gebruik te maken van innovatieve

systemen kan de isolatiedikte binnen de

perken gehouden worden.”

Door de jaren heen bouwde Leonardo Fix een eigen

studiedienst uit en daar plukt de firma vandaag

de vruchten van. “Waar de verschillende gevelonderdelen

vroeger pas bij de start van de eigenlijke

bouwwerken samenkwamen, is de engineering

van de gevel in de ontwerpfase nu veel belangrijker

geworden. Wij kunnen architecten en gevelbouwers

met raad en daad bijstaan in dit proces”, aldus

Bart Lips.

204 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


LEONARDO FIX

BRANDBARRIÈRES DIE RUIMTE

LATEN OM TE VENTILEREN

Ook qua materialen zijn gevelbouwers bij Leonardo

Fix aan het juiste adres. Bij gebruik van gevelmaterialen

die niet voldoen aan brandreactieklasse A1

bepaalt de wetgeving dat er brandbarrières moeten

worden ingebouwd. Leonardo Fix heeft met de

brandbarrières van de Duitse fabrikant Fischer-

BWM unieke systemen in de aanbieding. “Uniek in

die zin dat ze nog ruimte laten om te ventileren, in

tegenstelling tot klassieke brandbarrières die doorgaans

de ventilatie blokkeren”, legt Bart Lips uit.

“Onze Fischer-brandbarrières bestaan uit rotswolisolatie

met een zwelstrip, die opzwelt bij brand en

de gevel op die manier afsluit. Wij hebben twee

types in huis: een type voor luchtspouwbreedtes tot

25 mm en een tweede type voor een luchtspouwbreedte

tot maar liefst 50 mm. We kunnen hierbij

teren op de jarenlange ervaring van Fischer-BWM.” ❚

LEONARDO FIX

Leonardo Fix heeft met de brandbarrières van de Duitse fabrikant Fischer-BWM unieke systemen in de aanbieding.

“Ze laten nog ruimte om te ventileren, in tegenstelling tot klassieke brandbarrières”, aldus Bart Lips.

Winkelsestraat 150

8860 Lendelede

T +32 51 81 22 72

E info@leonardofix.be

W www.leonardofix.be

LeonardoFix

BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW

ker studiedienst geveltechnieken

Ingenieur

met

Interesse?

Stuur je CV naar charline@leonardofix.be of maak

telefonisch een afspraak om even langs te komen

Kuurnsestraat Winkelsestraat 66, 150, 8860 8860 Lendelede

T +32 51 5681 3522 0872

32 E E info@leonardofix.be

T +32 51 81 22 72

www.leonardofix.be

00027693001.indd 1 BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK 18-11-21 16:17 | 205


BRACHOT

NATUURSTEENSPECIALIST

ZET EUROPESE MATERIALEN

IN DE KIJKER

Europese natuursteen is een kwalitatief materiaal met een lange levensduur dat een project een heel eigen karakter geeft. Het is dan ook niet

verwonderlijk dat Brachot voluit de kaart van deze lokaal ontgonnen natuursteen trekt. Dankzij investeringen in steengroeves en distributiecentra

in onder meer Frankrijk en Italië kan Brachot architecten en bouwheren nog beter van dienst zijn met zijn natuursteenproducten, van

blok en plaat tot tegel.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Brachot

In het HasHotel in Hasselt werd de Travertino Romano Classico toegepast,

transparant gestopt en gezoet. (Beeld: Valerie Clarysse)

De Ierse Blauwe Hardsteen (Kilkenny Limestone) is een vaste waarde in

het gamma van Brachot.

Brachot is een internationale speler met Belgische roots die actief is op de

markt van natuursteen en samengestelde (blended) materialen. Het bedrijf

telt vandaag elf Family Members, twintig groeves, acht productiesites, zestien

distributiecentra verspreid over drie continenten en heeft meer dan

een eeuw ervaring en kennis in huis. Het gevolg: een immens en divers

productassortiment waarvan Brachot het volledige proces in handen heeft,

van groeve tot klant.

FOCUS OP EUROPESE NATUURSTEEN

Met de Ierse Blauwe Hardsteen (Kilkenny Limestone) en de Noorse graniet

Labrador heeft Brachot al enkele vaste waarden in zijn gamma, maar de

natuursteenspecialist wil de Europese natuursteen nog meer in de kijker

zetten. “Europese natuursteen is zeer kwalitatief en van nature al uiterst

duurzaam. Natuursteen wordt al eeuwen gebruikt en heeft een lange levensduur,

maar is tegelijkertijd toch tijdloos en uniek. Het gaat om een 100 %

natuurlijk product dat ook perfect gerecycleerd kan worden. Door bewust te

kiezen voor Europese materialen en zo de transportketen te verkorten, beperken

we onze milieu-impact nog verder”, vertelt Kristof Callebaut, doctor

in de geologie en werkzaam bij Brachot.

Die nadruk op Europese natuursteen komt ook tot uiting in de recente investeringen

van Brachot. Tijdens Marmomac 2021 in september is de nieuwe

“Door bewust te kiezen

voor Europese materialen

en zo de transportketen te

verkorten, beperken we onze

milieu-impact nog verder”

vestiging in Italië geopend, met moderne gebouwen in de regio rond Verona.

Ook in Frankrijk versterkt Brachot zijn aanwezigheid via een uitbreiding

met drie groeves in de Tarn en een productiesite, verzameld onder de naam

Granitarn. Zo verenigt het bedrijf in het Zuid-Franse Burlats een volledig aanbod

in de Franse graniet Tarn – van groeve tot klant – onder één dak, als een

volwaardig Brachot Family Member. Door er ook de distributiecel van Brachot

Sud onder te brengen, promoot en verdeelt Brachot de materialen in Tarn en

in andere Franse en Europese natuursteen over Frankrijk, Europa en de rest

van de wereld.

206 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


BRACHOT

Ook in het Italiaanse Verona heeft Brachot nu een Stone Gallery.

SHOWROOMS OP BELGISCHE BODEM

In ons land is het uitgebreide aanbod van Brachot te ontdekken in Harelbeke

en Deinze, waar respectievelijk Family Members Beltrami, de innovator op het

vlak van natuursteentegels, en Brachot Surfaces, de referentie op het vlak van

natuursteenplaten, gevestigd zijn. In de Stone Gallery in Deinze wordt het volledige

aanbod natuursteen en samengestelde materialen van Brachot tentoongesteld

over een oppervlakte van maar liefst 5.000 m 2 . Beltrami beschikt sinds

jaar en dag over een showroom met aangelegd tuinpark in Harelbeke, waar tal

van zorgvuldig uitgekozen en bijzondere natuursteensoorten, afwerkingen en

formaten gepresenteerd worden in een sfeervol kader.

MEE MET DE NIEUWSTE TRENDS

Met zijn uitgebreide collectie kan de natuursteenspecialist als geen ander

inspelen op de trends van het moment, waarbij de natuur en het scheppen

van rust de hoofdrol spelen. “Travertin met zijn neutrale tinten is vandaag

erg in trek en ook graniet is aan een remonte bezig. Terecht, want het is een

hard, slijt- en krasvast materiaal met enorm veel mogelijkheden voor binnenen

buitentoepassingen. Decoratieve kwartsieten, een natuurlijk zeer hard en

compact materiaal met de eigenschappen van graniet en het uitzicht van

marmer, worden nu ook meer en meer gebruikt voor keuken- en decoratieve

interieurtoepassingen. Bovendien kies je bij graniet en kwartsiet uit een rijk

kleurenpalet dat helemaal inspeelt op de kleurentrends”, aldus Hannelore

Schotsaert, marketing manager bij Brachot.

In de Stone Gallery in Deinze wordt het volledige aanbod natuursteen en

samengestelde materialen van Brachot tentoongesteld.

BINNEN ÉN BUITEN

Nieuw dit jaar is dat Beltrami het keramische tegelgamma voor buitentoepassingen

(van Brachot Family Member Stoneasy.com) mee onder zijn vleugels

heeft genomen. Hiermee is het aanbod aan tegels voor buitentoepassingen

uitgebreid onder de gemeenschappelijke noemer Uniceramica. Zo is Beltrami

meer dan ooit een waardevol productmerk dat excelleert in tegels in natuursteen

en samengestelde materialen voor binnen en buiten. Tegelspecialist

Beltrami produceert tegels in de gewenste afwerkingen en maten. Natuursteen

biedt op dat vlak oneindig veel mogelijkheden. ❚

BRACHOT

E3-laan 86 / Venetiëlaan 22

9800 Deinze / 8530 Harelbeke

T +32 9 381 81 81 / +32 56 23 70 00

E info@brachot.com

W www.brachot.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 207


marmer

Calacatta

marmer

Travertino Romano Classico

© Project: Baelskaai in Oostende - Architect: awg architecten - Uitvoering: Natuursteen De Wan

Stone Gallery, Deinze

CRAFTING VALUE FOR FUTURE GENERATIONS

Brachot is een wereldwijde producent en totaalaanbieder van landschap- en bekledingsmaterialen, die graag inspeelt op de trends van nu en van

de toekomst. Via Family Member Brachot Surfaces vertaalt zich dat in een ruim aanbod platen in natuursteen en keramiek, terrazzo of composiet,

geschikt voor tal van toepassingen in het interieur. Bij Family Member Beltrami kan je terecht voor tegels voor vloer- en wandbekleding. Daarnaast

biedt Beltrami ook gepersonaliseerde tegels volgens materiaal, formaat en afwerking aan.

BRACHOT SURFACES

Brachot Family Member

E3-laan 86, 9800 Deinze

09 381 81 81 • info@brachotsurfaces.com www.brachot.com

BELTRAMI

Brachot Family Member

Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke

056 23 70 00 • info@beltrami.be


Moed tot perfectie.

Al 140 jaar.

Als verborgen helden onder de designelementen

zijn deurkrukken een belangrijke component

van elk bouwproject. Naar aanleiding van het

140-jarig jubileum biedt FSB aan geselecteerde

sterren het perfecte podium en presenteert het

op regelmatige momenten een model dat moed

tot perfectie bewijst. Met FSB 1242 van John

Pawson – de interpretatie van een iconische

deurkruk van Hans Poelzig – is de toon alvast

gezet. Meer info bij didier.baert@fsb.be of op

www.fsb.de/moed


FRANZ SCHNEIDER BRAKEL GMB + CO KG

De FSB-productie-eenheid in het Duitse Brakel.

140 JAAR STREVEN NAAR PERFECTIE

In 2021 vierde FSB zijn 140-jarig bedrijfsjubileum en keek de onderneming terug op een rijke geschiedenis met tal van facetten. FSB staat

wereldwijd synoniem voor esthetisch en functioneel hoogwaardige beslagoplossingen voor deuren en ramen, alsook voor barrièrevrije

sanitaire uitrustingen van perfecte kwaliteit. Made in Germany, Made in Brakel. FSB is compromisloos in kwaliteit, toonaangevend in design

en richtinggevend in architectuur. Sinds de prille beginjaren richt deze premiumfabrikant de blik op de toekomst.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Franz Schneider Brakel Gmb + Co KG

Architecten en bouwheren grijpen bij voorkeur naar producten van FSB omdat

deze onderneming een hoge designcompetentie heeft, gekoppeld aan een

uitgesproken begrip voor de eisen van modern bouwen en zin voor esthetiek.

Alles wat in een interieur verband houdt met grijpen en grepen, wordt via

FSB-producten met één hand bediend. De rechtstreekse betrokkenheid bij de

klant staat centraal in de deskundigheid die de beslagspecialist tot op de

dag van vandaag koestert en verder perfectioneert. “Bij FSB is het belangrijkste

altijd geweest dat we de klant voortdurend centraal plaatsen in ons denken en

anticiperen op wat hij vandaag nodig heeft”, stelt zaakvoerder Tobias Gockeln.

BEKENDE DESIGNERS

In de jaren 80 van vorige eeuw ontwikkelde FSB, in samenwerking met de

gerenommeerde Duitse vormgever Otl Aicher, designrichtlijnen die nog steeds

actueel zijn. De ergonomie van het grijpen, de betekenis van grepen als artefacten

en de interactie van functionaliteit en vormgeving worden door FSB in de

meest diverse culturele, filosofische, wetenschappelijke en materiaaltechnische

realisaties toegepast. Meer dan veertig deurkrukmodellen van gerenommeerde

ontwerpers en architecten behoren tot het uitgebreide, vaste FSB-assortiment.

OMVANGRIJK ERGONOMISCH GAMMA

Naast klassieke beslagen voor deuren en ramen richtte de dynamische onderneming

in 2003 een bijkomende pijler op met producten voor hoogstaand

sanitair comfort. Het ErgoSystem-programma biedt een omvangrijk assortiment

“We plaatsen de klant

centraal in ons denken

en anticiperen op wat hij

vandaag nodig heeft”

dat in moderne ruimtes toonaangevend is op het vlak van veiligheid en barrièrevrijheid.

Van handgrepen over steunklapgrepen tot en met zitoplossingen die

gecombineerd kunnen worden met tal van accessoires: de hoogwaardige collectie

heeft voor de meest uiteenlopende eisen van exploitanten en bouwheren

een individuele configuratie in petto.

De handgrepen van het ErgoSystem-gamma overtuigen dankzij de beste

greepveiligheid en volgen consequent de wetten van de greepergonomie. De

diagonale uitrichting van een ovale dwarsdoorsnede zorgt voor de optimale

grijpkwaliteit en vermindert de benodigde krachtinspanning bij het grijpen

(lees: diagonaal + ovaal = veilig grijpen).

210 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


FRANZ SCHNEIDER BRAKEL GMB + CO KG

FSB-handgreep, ovaal-diagonaal E300-inoxreeks.

FSB 1004 Design David Chipperfield.

Het ErgoSystem is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: het roestvrij stalen

E300-premiumsysteem is vooral geschikt voor toepassingen met een hoge

gebruiksfrequentie en -belasting. Het robuuste aluminium A100-systeem

is voor iedereen de perfecte oplossing. Dankzij een groot assortiment aan

oppervlakten is de budgetaantrekkelijke collectie een uitstekende keuze bij

badkamerrenovatie thuis of in een zorgcentrum.

DE WAARDE VAN HANDWERK

Via een kwaliteitsvolle mix van bekende materialen en verwerkingsvormen,

ambachtelijk handwerk en innovatieve technische knowhow ontstaan

unieke exemplaren. Met ‘FSB Handmade’ creëert het bedrijf de mogelijkheid

om deur- en raamgrepen te vervaardigen op basis van individuele

wensen. Van handgegoten verwerking tot en met hoogwaardige serieproductie

worden de producten manueel gefabriceerd. Aangezien ze

voorzien zijn van een geperfectioneerde borstellijn met accurate radiussen

voor een afgerond design, zijn de producten zelfs kwalitatiever dan bij

machinale productie. In de eigen productie-eenheid in het Duitse Brakel

ontstaan speciale oplossingen en maatwerk van premiumkwaliteit die

geconcipieerd zijn voor intensief en continu gebruik in gebouwen en hoogwaardige

woningbouw. FSB levert Duitse topkwaliteit uit Brakel aan de

hele wereld. ❚

FRANZ SCHNEIDER BRAKEL GMBH + CO KG

Nieheimer Straße 38

33034 Brakel (Duitsland)

T +32 473 22 04 40 / +49 52 72 60 82 76

E didier.baert@fsb.be / info@fsb.de

W www.fsb.de

FSB Handmade tot in detail. (Foto: Christian Grund)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 211


Speciaal ontworpen vloersystemen

voor hoogperformante ruimtes

CDM Stravitec ontwikkelde verschillende

Stravifloor hoogperformante zwevende

vloersystemen om storende trillingen

en impact- en luchtgeluid te

verminderen.

NEW

DESIGN

Stravifloor Jackup-R

Vervangbaar en opkrikbaar

zwevend vloersysteem

Opkrik Systeem

Vervangbaar &

Controleerbaar

Beperkt risico op

akoestische

overbrugging

In veel gebouwen zijn er ruimtes, zoals opnamestudio’s, muziekstudio’s, bioscopen, enz., waar een uitzonderlijk

hoog niveau van geluidskwaliteit en geluidsisolatie van binnen en buiten vereist is en/of achtergrondgeluid zorgvuldig

moeten worden beheerst. Zwevende vloersystemen maken deel uit van de modernste bouwtechnologie. Ze zijn een

kostenefficiënte en doeltreffende optie om de akoestische prestaties van onze gebouwen te verbeteren en maken vaak

deel uit van een zogenaamd box-in-box ontwerp die in ruimtes met hoge prestaties worden geïnstalleerd.

Stravifloor Channel

Vloerregelsysteem voor de

ondersteuning van betonnen

of houten zwevende vloeren

Stravifloor Prefab

Voorgefabriceerde

modulaire zwevende

vloeroplossing

Stravifloor Deck

Zwevend deksysteem met vloerregels

en zwaluwstaartbeplating

voor een hoge buigstijfheid

Bezoek cdm-stravitec.com

voor meer informatie.

Ontdek het volledige

Stravifloor gamma:

SCAN MIJ

Reutenbeek 9-11

3090 Overijse

België

T +32 2 687 79 07

info@cdm-stravitec.com

www.cdm-stravitec.com


CDM STRAVITEC

Goldring Center for High Performance Sport – University of Toronto.

(Beeld: Tom Arban Photography Inc.)

SportCity Cornelis Schuyt. (Beeld: Aart van der Haagen)

ZWEVEND VLOERSYSTEEM BIEDT OPLOSSING

VOOR LUIDRUCHTIGE FITNESSCENTRA

Akoestiek is een hot topic. Overheden leggen bouwheren strenge normen op voor projecten in grootsteden. Spoorwegen, metrolijnen,

verkeersaders, luchthavens en fitnesszaken kunnen ongewenste trillingen en geluid veroorzaken. Hoe kan een geluidsprobleem in de naburige

ruimtes vermeden worden?

Tekst Wouter Peeters | Beeld CDM Stravitec

HOOGPERFORMANT VLOERSYSTEEM

Een fitness bestaat vaak uit meerdere niveaus

met een veelheid aan functies: een zone met losse

gewichten, een zone met krachttoestellen, een

cardiozone met loopbanden, spinning enzovoort.

De excitaties op de vloer verschillen per zone.

Net omdat al die zones onderling divers zijn qua

gebruik, is het noodzakelijk om ook verschillende

types zwevende vloeren te installeren.

Stravigym XP. (Opbouw) (Beeld: Tilt And Shoot)

Familiebedrijf en Benelux-marktleider CDM Stravitec

bestaat zeventig jaar, heeft wereldwijd tien filialen

en telt een 75-tal werknemers. Sven Dekerk, Marketing

& Communications Manager: “Akoestiek

is onze corebusiness. Maar akoestiek, en bouwakoestiek

in het bijzonder, omvat zowel het ruimtelijke

aspect als geluidsisolatie. CDM Stravitec

is gespecialiseerd in dit laatste domein, waarbij

extern geluid of geluid tussen aanpalende ruimtes

wordt tegenhouden of minstens gereduceerd door

een ‘onzichtbare’ oplossing. Daarvoor wordt het

volledige gebouw, of delen ervan, akoestisch ontkoppeld.

In de lawaaierige ruimte of soms in de

ontvangstruimte wordt een product aangebracht,

zoals een zwevende vloer, om de omliggende

ruimtes te vrijwaren.”

Zwevende vloersystemen zijn gebaseerd op het

‘massa-veerprincipe’, waarbij de ‘massa’ uit een

(voornamelijk houten) beplating bestaat en de

‘veer’ uit elastische pads of een elastische mat,

geoptimaliseerd in functie van het specifieke

gebruik. De aldus gecreëerde ‘trillingsfilter’ reduceert

ook lage frequenties efficiënt. Daarbovenop

komt eventueel nog een impactmat, waarvan de

dikte en samenstelling worden gekozen in functie

het gebruik, om zoveel mogelijk energie te absorberen

bij de bron van de impact.

Stravigym XP. (3D render) (Beeld: CDM Stravitec)

Illustratie Strength Zone. (Beeld: Tilt And Shoot)

CDM Stravitec neemt zowel het ontwerp als de

productie en eventueel ook de plaatsing en dienst

na verkoop voor zijn rekening. Afhankelijk van

het project, stelt CDM Stravitec een performante

oplossing-op-maat voor met producten die voor

dat specifieke probleem een optimaal resultaat

garanderen. “Het is de aanpak van CDM Stravitec

om prijs-kwalitatief de beste oplossing voor te

stellen”, besluit Sven Dekerk. ❚

CDM STRAVITEC

Reutenbeek 9‐11

3090 Overijse

T +32 2 687 79 07

E info@cdm-stravitec.com

W www.cdm-stravitec.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 213


IJZERSTERK MAATWERK

in metalen deuromlijstingen

& technische metalen deuren

• U bent architect

• U bent schrijnwerker

• U bent aannemer, calculator

en/of aankoper...

Symons helpt u deskundig verder

met brandwerende, akoestische en

inbraakwerende oplossingen!

Symons metalen

& inox deuromlijstingen

• Plaatsing in AFWERKINGSFAZE

• Esthetisch perfecte afwerking, in verstek gelast (2-delige)

• Eenvoudige montage dankzij voorgemonteerde bevestigingen

• Economisch interessant, grote tijdswinst bij plaatsing 2-delige omlijstingen

• Hoge kwaliteit volgens gekozen uitvoering/afwerking, Inox,

gegalvaniseerd staal (gelakt of ongelakt)

Kiezen voor Symons

• Vlotte, professionele service mét technische ondersteuning

• Vakkennis dankzij jarenlange ervaring

• Grote flexibiliteit

• Wij respecteren onze snelle productietermijnen

• IJzersterke producten met een kwalitatief hoge uitstraling en tijdloos design

Brusselsesteenweg 339

1980 Eppegem

015/62 17 30

info@symons.be

www.symons.be


SYMONS

METALEN DEUROMLIJSTINGEN

VOOR KWALITATIEVE TOEPASSINGEN

Hoewel het nog niet wettelijk verplicht is, concentreert Symons zich al volop op het behalen van EI-1-certificaten voor brandwerende deurgehelen

(ter vervanging van RF30- en RF60- brandweerstand). Want ook op dat vlak speelt marktleider Symons een voortrekkersrol.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Van den Steen Fotografie

“Sinds 1958 is Symons actief als producent

van metalen deuromlijstingen”, zegt sales- en

marketingverantwoordelijke Cathérine Ravinet.

“Naast standaard, inbraakwerende en akoestische

“Onze kracht is het afleveren van een

zo mooi en perfect mogelijk product”

toepassingen zijn brandwerende deuromlijstingen

onze corebusiness.” Symons’ metalen deuromlijstingen

worden onder meer toegepast in overheidsgebouwen,

ziekenhuizen, woonzorgcentra,

onderwijsinstellingen, luchthavens, detentiecentra,

appartementsgebouwen, sociale woningen ...

Kortom: overal waar bijzonder duurzame, slijtvaste

en onderhoudsvriendelijke materialen een

must zijn. Voor de productie van de metalen omlijstingen

kiest Symons resoluut voor maximale

kwaliteit in de vorm van zink- of magnesiumplaat,

een innovatieve metallische bekleding die ook in

de meest veeleisende omgevingen de nodige

corrosieweerstand biedt.

NIEUWBOUW ÉN RENOVATIE

De deuromlijstingen van dit dynamische bedrijf

worden zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten

toegepast. Een van de belangrijkste troeven

is de snelle, makkelijke plaatsing van de metalen

omlijsting, waarmee Symons eveneens toonaangevend

is. Nagenoeg elke Symons-deuromlijsting

is maatwerk, zowel voor grote als kleine aantallen.

Een andere cruciale troef is de korte productietermijn,

die slechts een viertal weken bedraagt

(indien gelakt komt daar ongeveer een week bij).

“Het is ons hoofddoel om marktleider te blijven”,

besluit Cathérine Ravinet. “De kracht van onze

onderneming is het afleveren van een zo mooi en

perfect mogelijk product. Onze klanten krijgen

nooit een standaardoplossing die ‘goed genoeg’

is, wel metalen deuromlijstingen die volledig

beantwoorden aan de individuele behoeften.

De filosofie van ons bedrijf is gericht op een

partnership met de klant, zodat we een duurzame

vertrouwensrelatie kunnen opbouwen.” ❚

SYMONS

Gelast met vakmanschap en oog voor detail.

Brusselsesteenweg 339

1980 Eppegem

T +32 15 62 17 30

E info@symons.be

W www.symons.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 215


Een nieuw leven voor een iconische woontoren

Gedurfd brandveiligheidsconcept

voor een nieuwe biomedische cluster

LEGIAPARK - Life Science Center - Luik, Architect: Valentiny Architectes,

Bouwheer: Noshaq immo © Noshaq Immo

Sleutelproject maritieme infrastructuur

ANTWERP TOWER – Antwerpen, Ontwerp: WAAB / ELD Antwerp Tower THV, Bouwheer :

Matexi Projects NV © Matexi Projects NV

100 jaar toekomst dankzij circulaire concepten

MOBILIS - Brussel - Architect : XDGA - Bouwheer :

D’Ieteren Immo, © D’Ieteren Immo

Pierre VANDAMMESLUIS - Renovatie sluisdeuren 1 en 4 -

Zeebrugge, Bouwheer : Vlaamse Overheid - MOW -

Afdeling Maritieme Toegang, Studiebureau : SBE - © Jan de Nul

TECHNICAL INSPECTION SERVICES REAL ESTATE

TECHNICAL BUILDING MANAGEMENT SERVICES

Hoofdzetel SECO - Aarlenstraat 53 - B-1040 Brussel, België

Tel.: +32 (0)2 238 22 11 - E-mail: sales@seco.be

Kantoren: Brussel - Gent - Namen - Luxemburg - Nederland


SECO BELGIUM

KWALITEIT EN RISICOBEHEERSING

BIJ BOUWPROJECTEN, INNOVATIE

MET VERTROUWEN

Naast de structuur (inclusief gevel en dak) kunnen ook technische installaties, net als bepaalde prestaties en afwerkingen, op hun duurzaamheid

gecontroleerd en verzekerd worden. Een dergelijke verzekering wordt door de bouwheer afgesloten en dekt de aansprakelijkheid van

de bouwactoren. Hiervoor is SECO Belgium de uitgelezen partner.

Tekst Wouter Peeters | Beeld SECO Belgium

technische controleopdracht. Ook BREEAM- en WELL-certificaten kunnen

door SECO afgeleverd worden. Vanuit de kennis die is opgebouwd tijdens het

bouwproces (ontwerp en uitvoering), wordt ook voor bestaande gebouwen

een beroep gedaan op de knowhow van de SECO-ingenieurs bij expertises

en audits. Dit niet alleen in functie van de stabiliteit of waterdichtheid,

maar eveneens voor vragen rond onderhoud, energie en comfort. Ook op

het vlak van ‘exploitatie’ bouwde SECO een gestructureerde dienstverlening

uit, waarvan de inspectieopdracht voor ‘Scholen van Morgen’ het

pronkstuk vormt. Via jaarlijkse conditiemetingen wordt het gros van de

180 nieuwe scholen van de Vlaamse Gemeenschap geaudit en worden

onderhoudsprestaties geëvalueerd.

SECO stelde zich ten dienste van een referentieproject inzake circulair bouwen.

Project: ZIN in Brussel. (Architect: 51N4E, Jaspers-Eyers Architects & l’AUC -

Bouwheer: Befimmo)

In 1934 werd SECO opgericht door de bouwsector om het kwaliteitsniveau

te verhogen. Aannemers, architecten en studiebureaus verenigden zich om

ernstige schadegevallen te vermijden. Als bouwpartijen zijn ze namelijk

wettelijk verantwoordelijk voor fouten die de stabiliteit van een gebouw

of bouwwerk in het gedrang brengen, en dat gedurende een periode van

tien jaar. Deze aansprakelijkheid houdt strikt genomen geen verzekeringsverplichting

in (*), maar de verantwoordelijkheid kan wel gedekt worden

via de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering. Om de technische risico’s

te normaliseren, wordt er – op vraag van de verzekeraars – verplicht een

beroep gedaan op een technisch controlebureau zoals SECO.

GESTRUCTUREERDE DIENSTVERLENING

Als partner van BCCA (Belgian Construction Certification Association) stelt

SECO zijn kennis ten dienste van het certificeringsproces, in het bijzonder

inzake bouwmaterialen. In het kader van grotere projecten attesteert SECO

ook regelmatig de conformiteit op het vlak van brandveiligheid, naast zijn

CIRCULAIR BOUWEN

Via zijn afdeling ‘bouwmaterialen’ valideert SECO creatieve oplossingen,

waarbij nieuwe materiaaltypes of innovatieve processen worden toegepast.

Hieronder valt ook de attestering bij het hergebruik van materialen zoals

bakstenen, isolatie en raam- of gevelelementen, waardoor SECO een actieve

rol vervult bij het circulair bouwen. SECO helpt projectleiders een antwoord te

vinden op vragen als: kan het materiaal hergebruikt worden, in welke functie,

welke testen zijn hiervoor nodig …? Dit om de materialen zo hoog mogelijk in

de waardeketen te hergebruiken.

DIGITALISERING

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de dagelijkse werking van de

SECO-ingenieurs. Digitale platformen en BIM horen onlosmakelijk bij het

bouw- en dus ook het controleproces. Werfinspecties worden via tablets

gedocumenteerd, waarbij beeldmateriaal en commentaar vlot hun weg

vinden naar een rapport. Drones en camera’s worden ingezet. Sensoren

monitoren de staat van bouwwerken en bepalen de SECO-onderhoudsinspecties.

SECO-teams omarmen deze nieuwe hulpmiddelen om de expertise

waarmee de onderneming het verschil maakt ter beschikking van de bouwwereld

te stellen. ❚

SECO Belgium

Aarlenstraat 53

1040 Brussel

T +32 2 238 22 11

E sales@seco.be

W www.groupseco.be

(*) behalve in het kader van de Wet Peeters, die zich beperkt tot een verzekeringsplicht voor residentiële projecten.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 217


BE-CERT

Stortklaar beton evolueert voortdurend en wordt alsmaar duurzamer. Ook BE-CERT springt mee op de kar.

BE-CERT ZET GROTE STAPPEN OP HET VLAK VAN

DIGITALISERING, CIRCULARITEIT EN KWALITEIT

Stilstaan is achteruitgaan, ook voor BE-CERT. Vandaar dat deze certificatie-instelling voor stortklaar beton, mortel en de bijbehorende

grondstoffen sterk inzet op digitalisering, circulariteit en kwaliteit. Dat deze inspanningen hun vruchten afwerpen, blijkt uit de verdere

uitbouw van het BE-CERT Extranet, het algemene Belgische platform voor gecertificeerde producten en het certificaat voor beton met

gerecycleerde granulaten.

Tekst Tim Janssens | Beeld BE-CERT

Informatie digitaal beschikbaar stellen: het is

anno 2021 een absolute must. Het hoeft dan

ook niet te verwonderen dat het BE-CERT Extranet

een schot in de roos is. Architecten en aannemers

kunnen er snel, efficiënt, betrouwbaar

én overzichtelijk allerhande info raadplegen en

producenten kunnen er hun (geactualiseerde)

certificaten downloaden. “Een grote stap vooruit,

want dit resulteert in een kleinere administratieve

last en een snellere, nauwkeurigere werking”,

zegt directeur Caroline Ladang. “De gegevens

komen rechtstreeks uit onze databank, waardoor

ze altijd online up-to-date zijn. Bovendien beschikt

het Extranet van BE-CERT over een handige

zoekfunctie. Voorts zijn ook alle reglementen er

beschikbaar, gerangschikt per sector. Intussen

blijven we ons Extranet verder ontwikkelen. Het

is immers de bedoeling dat de administratieve

‘flow’ die certificatie met zich meebrengt zo snel

mogelijk volledig digitaal verloopt.”

BELGISCH CERTIFICATIEPLATFORM

Het Extranet was voor BE-CERT een ideale opstap

naar het algemene Belgische platform voor gecertificeerde

producten, dat in de loop van 2021 tot

ontwikkeling kwam. “Deze overkoepelende databank

vloeide voort uit een samenwerking tussen

BUCP en verschillende merkeigenaars, waaronder

vzw BENOR, BUtgb en COPRO. Ook verschillende

certificatie-instellingen zoals BE-CERT zijn bij het

project betrokken en werken er actief aan mee. Het

218 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


BE-CERT

“Het is de bedoeling dat de administratieve flow die certificatie

met zich meebrengt zo snel mogelijk volledig digitaal verloopt”

aanvankelijk aan de magere kant, allicht vanwege

de beperkte beschikbaarheid van hoogwaardige

granulaten. Het materiaal en zijn afkomst moeten

namelijk heel goed gekend zijn. En het moet

gescheiden gestockeerd worden, zodat hoogwaardige

en minder hoogwaardige granulaten

niet vermengd raken. Naar mijn gevoel is dat een

struikelblok voor veel producenten. Jammer, want

beton met gerecycleerde granulaten heeft onmiskenbaar

veel voordelen. Zo moeten er minder

natuurlijke granulaten aangeboord worden.”

Het certificaat voor beton met gerecycleerde granulaten is een belangrijke stap richting circulariteit.

doel: productinformatie via één enkel platform ter

beschikking stellen van alle geïnteresseerden”, legt

Caroline Ladang uit. “De gegevens zijn rechtstreeks

afkomstig van de databanken van certificatieinstellingen

en zijn dus te allen tijde actueel. Ook

ons performante Extranet wordt aangesloten op dit

platform. Als gebruikers zoeken naar de producten

van een bepaalde producent, krijgen ze meteen

alle bijbehorende info te zien, ongeacht door welke

certificatie-instelling de producten precies gecertificeerd

zijn. We zullen in de toekomst ook inzetten

op gepersonaliseerde informatie, waarbij bepaalde

vertrouwelijke gegevens via beveiligde toegangen

gegroepeerd worden voor een specifieke doelgroep.

Bovendien zullen alle gecertificeerde producten op

termijn beschikbaar zijn als BIM-object. Sinds dit

jaar staat het Belgische certificatieplatform helemaal

op punt!”

INZETTEN OP CIRCULARITEIT

Last but not least is er het certificaat voor beton

met gerecycleerde granulaten, dat zowel in een

standaardversie (RS) als een duurzame versie

(RD) verkrijgbaar is. “We hebben er samen met

de sector, die zelf vragende partij was, jaren aan

gewerkt en zijn dus volop mee op de trein van

circulariteit gestapt”, zegt Certification Expert &

Auditor Pascale De Kesel. “Helaas was de respons

LOGISCHE STAP

De bedrijven die reeds gecertificeerd zijn, zijn alvast

overtuigd. “Als lid van Groen Beton en Green

Partner for a Blue Planet willen we letterlijk ons

hoogwaardig betonsteentje bijdragen aan een

beter klimaat. Daarom streven we ernaar om

duurzaam en zo milieuvriendelijk mogelijk beton

te maken dat kwalitatief voldoet aan de geldende

normen en eisen. Onze bedrijfswaarden ‘trots,

voldoening, discipline, teamwork en flexibiliteit’

worden in dit verhaal mooi in de kijker gezet en

hadden een belangrijk aandeel in de uitbreiding

van ons BENOR-certificaat met de categorieën RS

en RD”, vertelt Dino Henderickx van Degetec. Ook

voor AC Materials was een certificaat voor beton

met gerecycleerde granulaten een logische stap.

“We zijn een van de marktleiders in deze sector en

zijn steeds op zoek naar nieuwe kanalen om onze

gerecycleerde materialen af te zetten. Het gebruik

van A+-granulaten in BENOR-gecertificeerd

stortklaar beton past perfect in onze strategie

en uitbreiden naar RS was voor ons dan ook een

logische stap in de uitbouw van onze productcatalogus”,

aldus Johan Baeten. De Brabandere

ziet de certificatie zelfs als een must: “Wij gaan

voor 100 % circulair en kunnen de initiatieven

om de betonnorm te ‘vergroenen’ alleen maar

toejuichen. RS- en RD-beton is een must en wordt

hopelijk de standaardeis in de nieuwe bestekken.

Enkel op die manier gaan we duurzaam om met

onze planeet en zijn beperkte grondstoffen”,

besluit Pieter De Brabandere. ❚

BE-CERT

Het BE-CERT Extranet is een schot in de roos.

Jules Bordetlaan 11

1140 Brussel

T +32 2 234 67 60

E info@be-cert.be

W www.be-cert.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 219


Wij helpen u bouwen

aan de toekomst

Certificatie

Inspectie

Metrologie

Stap voor stap bouwen wij verder aan het duurzaam uitbreiden van onze jarenlange ervaring

op het vlak van certificatie, inspectie, controle en kalibratie van uitrusting voor de sectoren

stortklaar beton, mortel, en de grondstoffen van deze producten (cement, granulaten, hulpstoffen,

toevoegsels) evenals bouwkalk. Dankzij het kwaliteitsmerk ‘BENOR’ kunnen onze eindgebruikers

vertrouwen op duurzame en kwaliteitsvolle producten. Ook bouwen we verder aan de digitalisering,

met nog meer functionaliteiten voor het Extranet.

www.be-cert.be


Trimble Connect verbindt toonaangevende software

zoals Autodesk®, Revit®, Tekla Structures, SketchUp Pro

en ProjectSight overzichtelijk binnen één online platform.

Projectinformatie kan worden toegevoegd, bekeken en

gedeeld via Desktop, Mobile, Web of zelfs via de HoloLens.

Met Trimble Connect hebben projectleden vanaf kantoor,

onderweg of in de uitvoering toegang tot de meest actuele

BIM-informatie.

Altijd, vanaf elke locatie,

toegang tot actuele

projectinformatie in de cloud.

WWW.TRIMBLECONNECT.BE


CONSTRUSOFT

Digitalisering bouwbedrijf is noodzakelijk om te kunnen groeien

IMPLEMENTATIE CLOUDPLATFORM BIEDT

2D- EN 3D-MODELLEN IN REAL TIME

Van der Heijden bouw en ontwikkeling uit het Nederlandse Schaijk is samen met softwareleverancier Construsoft een BIM-implementatietraject

gestart om 3D-communicatie te implementeren. Hiermee kunnen digitale datastromen over het project- en procesmanagement gerealiseerd

worden. Bij Van der Heijden wordt het digitaliseren van de organisatie als een belangrijke en noodzakelijke innovatie gezien. “Als bouwer kom

je sneller in aanmerking voor de interessante projecten in een BIM-omgeving als je het volledige projectmanagement hebt gedigitaliseerd”,

weet Rens Hoevenaars, werkvoorbereider bij Van der Heijden. “Via digitale bouwinformatiemodellen (BIM) maken we projectinformatie visueel

beschikbaar voor onze partners, onderaannemers en uitvoerders op de werf.”

Tekst en beeld Construsoft

Dankzij het Trimble Connect-softwarepakket hebben alle betrokken bouwpartijen op ieder moment toegang tot up-to-date informatie over hun project.

Rens Hoevenaars vertelt dat Van der Heijden voorheen voortdurend op

bepaalde problemen botste, zoals miscommunicatie, inefficiënt gebruik van

tijd en verkeerde of onvolledige informatie op de werf. “Daarnaast merken

we dat de bouwbranche sterk aan het evolueren is. De doorlooptijd van het

engineeringsproces verandert, wat onder meer inhoudt dat de verantwoordelijkheid

voor de engineering vaker dan voorheen bij de aannemer wordt

gelegd”, zegt Hoevenaars. “Een aannemer moet al in de ontwerpfase als

bouwpartner betrokken zijn bij de datastroom. Hierdoor kan hij invloed uitoefenen

op de detaillering en uitvoeringsmethodes.”

Adviseurs van softwarebedrijf Construsoft uit Zevenaar hebben bij Van der

Heijden bouw en ontwikkeling een pilot uitgevoerd in het kader van een lopend

project om ze te laten kennismaken met Trimble Connect. De implementatie

van dit deelplatform zorgt ervoor dat projectdata correcte, actuele informatie

bevat en just in time toegankelijk is voor alle betrokken bouwpartijen. “Het hele

bouwteam heeft hierin meegedraaid en is door Construsoft een aantal weken

op locatie begeleid”, vertelt Hoevenaars. De werkbaarheid van de software en

de reacties van de teamleden na deze pilot waren heel positief. “Het blijkt een

gebruiksvriendelijk deelplatform te zijn, dat we snel in de vingers kregen. Deze

zomer zijn we met alle projectteams gestart in Trimble Connect.”

2D EN 3D

Op een werf van Van der Heijden wordt nog steeds met 2D-werktekeningen

gewerkt, terwijl de engineering deels in 3D is uitgevoerd. Een voorwaarde bij

de implementatie van Trimble Connect is dan ook dat zowel actuele 2D- als

3D-informatiemodellen naast elkaar beschikbaar moeten zijn. Hoevenaars

legt uit dat je uitstekend kunt werken met 2D-tekeningen. “We merken echter

dat het lastig is om 2D- en 3D-modellen te mixen. Het gaat prima om zowel

222 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


CONSTRUSOFT

“Opdrachtgevers die

een BIM-project willen

realiseren, weten ons

inmiddels te vinden”

Alle 2D- en 3D-documenten zijn in één omgeving te bekijken en te downloaden

naar een eigen map, zonder dat hiervoor specialistische software nodig is.

in 2D als in 3D te engineeren, alleen heeft een 3D-model het voordeel dat

het meer informatie bevat en duidelijker gevisualiseerd is.” Op dit moment

heeft Van der Heijden een mix van partijen die met 2D- en 3D-modellen

werken. Ook op de werf wordt met 2D en 3D gewerkt. “Het is niet ingewikkeld

om 2D-tekeningen en 3D-modellen met elkaar te laten communiceren,

maar wel arbeidsintensief voor de modelleur, tekenaar en werkvoorbereider.

Mijn streven is om alle modellen in 3D te engineeren en de 2D-tekeningen

te gebruiken voor taakgerichte werkzaamheden op de werf, waarvoor 3Dmodellen

nog niet volstaan.”

Hiervoor is nog geen harde deadline bepaald, maar Hoevenaars is ervan

overtuigd dat hij steeds meer partijen zal meekrijgen als hier voortdurend

aandacht aan wordt besteed. “Informatiestromen groeien enorm hard op

relatief korte tijd. Voor mij als werkvoorbereider is het belangrijk dat de

meest actuele informatie altijd voor iedere partij beschikbaar is, zodat zij

met de juiste documenten kunnen werken. Door vooraf te controleren op

clashes minimaliseer je de kans op fouten in de praktijk. Hiermee reduceren

we onze faalkosten”, zegt Hoevenaars. De transitie naar een BIM-omgeving

heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. “Inmiddels weten opdrachtgevers

die een BIM-project willen realiseren ons te vinden.”

Trimble Connect is een cloudplatform dat verschillende disciplines zoals inkoop,

werkvoorbereiding en uitvoering aan elkaar koppelt.

GEZAMENLIJK CLOUDPLATFORM

Aad Kuiters is Virtual Design & Construction Consultant bij softwareleverancier

Construsoft en is betrokken bij de implementatie van Trimble

Connect bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Hij legt uit dat werken

in een 3D-omgeving nog lang niet in elk bouwbedrijf ingeburgerd is. “Vaak

worden de stukken gemaild, waarmee men snel het overzicht verliest. Er

is geen gezamenlijke database waarin met dezelfde versie tekeningen

of modellen kan worden samengewerkt. Dat lossen we op via Trimble

Connect, een cloudplatform dat verschillende disciplines zoals inkoop,

werkvoorbereiding en uitvoering aan elkaar koppelt. Dankzij dit softwarepakket

hebben alle betrokken bouwpartijen op ieder moment toegang tot

up-to-date informatie over hun project”.

Ook bij Van der Heijden was de projectinformatie overal verspreid, met verschillende

versies en onduidelijke informatie tot gevolg. “Bij Van der Heijden zijn

we op locatie aan de slag gegaan om Trimble Connect te implementeren. We

hebben medewerkers persoonlijk begeleid en hen toegelicht hoe ze met het programma

uit de voeten kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van templates

of de manier waarop de rollen en rechten van de leden van het projectteam

geregeld kunnen worden. We zijn met een paar projecten gestart als pilot en die

bleken uitstekend te draaien. In Trimble Connect is het makkelijk om verschillende

informatiepakketten, ofwel de vensters, als een set klaar te zetten. Bijvoorbeeld

een 3D-model gecombineerd met een 2D-tekening. Hierdoor kan deze complete

informatie snel gedeeld worden met het bouwteam”, legt Kuiters uit.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE MAPPENSTRUCTUUR

Het cloudplatform van een project is zo ingericht dat het hele bouwteam

de 3D-modellen en 2D-tekeningen in een gebruiksvriendelijke omgeving kan

bekijken. Het team kan in een eigen mappenstructuur werken, die onderdeel

is van een overkoepelende mappenstructuur. Hierin kan elke partij zijn eigen

informatie uploaden, waarvoor iedereen zijn specifieke verantwoordelijkheid

draagt. “Iedereen uploadt de juiste data naar het cloudplatform om ze up-todate

te houden, ook al heeft het systeem een automatische versiecontrole

van de documenten. Je kunt zien wie wat doet op het platform. Zodra je de

unieke benaming van een bestand behoudt en uploadt, wordt het vorige

bestand overschreven en bewaard. Hier wordt ook een versiebeheer aangehangen

in de vorm van V1, V2 enzovoort.” Volgens Kuiters is het voordeel

van Trimble Connect dat data – lees: 3D-tekeningen, -modellen en andere

documenten zoals pdf’s en word-files – op één plek staan. “Dat werkt prettig,

ongeacht hoe groot of klein het project is.”

Trimble Connect beschikt over verschillende tools zoals meten in 2D en 3D

of informatie uitlezen en koppelen. Iedereen kan individuele opmerkingen

toevoegen en zijn eigen werkstructuur verder ontwikkelen. “Alle 2D- en 3Ddocumenten

zijn in één omgeving te bekijken en te downloaden naar een

eigen map, zonder dat hiervoor specialistische software nodig is. In zo’n

3D-model kunnen tevens bedrijfsspecifieke parameters verwerkt worden,

waardoor ook de inkoop of planning bewaakt kunnen worden of de status

van de uitvoering gevisualiseerd kan worden”, sluit Kuiters af. ❚

CONSTRUSOFT

Hengelder 16

6902 PA Zevenaar (Nederland)

T +31 316 20 00 00

E info@construsoft.com

W www.construsoft.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 223


ABICON

MEER DAN 35 JAAR KNOWHOW,

EXPERTISE EN DIENSTVERLENING

Het nieuwe ‘Kantoor aan het Spoor’ van ingenieursbureau Abicon in Tielt belooft een parel te worden. Dat is niet verwonderlijk, vermits Abicon dit

kantoorgebouw zelf ontwikkelde. Een optimale structuur en fundering, duurzame state of the art technieken zoals klimaatplafonds, geothermie,

zonnepanelen en laadinfrastructuur voor elektrische wagens conformeren het pand niet alleen aan de strengste duurzaamheidsvereisten.

De prachtige architectuur, de kwalitatieve afwerking en de rooftop box als gezamenlijke eet- en ontmoetingsruimte maken er ook een fantastische

en 100 % futureproof werkplek van.

Tekst Wouter Peeters | Beeld Abicon NV

Kantoor aan het Spoor, het nieuwe kantoorgebouw van Abicon.

(Architect: Sonar Architecten)

Het nieuwe kantoorgebouw van Accountancy Van As in Kortrijk.

(Architect: Theunynck-Knockaert architecten)

Kantoor aan het Spoor bevindt zich vlak bij het station en het centrum van

Tielt en profileert zich als een nieuwe thuis voor bedrijven, met de rooftop box

als spil van een fijne community. Abicon Ingenieursbureau zal er zich uiteraard

vestigen en er is nog ruimte beschikbaar. De vakmensen van Abicon waren

met dit prestigeproject niet aan hun proefstuk toe. Het toonaangevende

bureau voerde reeds stabiliteitsstudies uit voor een indrukwekkend aantal

mooie kantoorgebouwen, zoals Accountancy Van As in Kortrijk, GC architecten

in Meulebeke, E17 West in Waregem, R-Plaza in Roeselare, TVH in Waregem,

Vlas-politiekantoor in Kortrijk ... Ook bij de laatste realisatie van Brouwerij De

Halve Maan – bekend van biermerk ‘Brugse Zot’ – stond Abicon in voor de

studie van de nieuwe bottelarij, de kantoren en het bezoekerscentrum.

MULTIDISCIPLINAIR

Abicon is een multidisciplinair bouwkundig ingenieursbureau met een team

van 20 mensen en meer dan 35 jaar ervaring. De corebusiness is de uitvoering

van stabiliteitsstudies voor alle bouwkundige constructies in staal,

beton en hout voor architecten, aannemers, bouwpromotoren en industriële

en particuliere bouwheren. Zij kunnen een beroep doen op Abicon voor

advies bij voorontwerp en opmaak van de volledige studie tot en met de

bouwkundige opvolging in uitvoering. Bovendien is Abicon tevens gespecialiseerd

in het verlenen van stabiliteitsadvies voor bodemsaneringsprojecten,

bemalingen en bouwputbeschoeiingen.

PRAKTISCH EN EFFICIËNT

Abicon vindt de praktische insteek heel belangrijk. “Klanten werken graag met

Het nieuwe kantoorgebouw van GC architecten in Meulebeke.

(Architect: GC architecten)

ons samen omdat onze studies gemaakt worden rekening houdend met de

praktische uitvoering. Tijdens uitvoering staan we dan bijkomend paraat met

onze adviesverlening”, weet Dieter De Leersnyder van Abicon. “Ons bedrijf

beschikt over de knowhow en 3D-software om de meest diverse constructies,

industriegebouwen in staal of beton, prefab- en traditionele constructies te

vertalen naar gedetailleerde productietekeningen.” Vermits het eigen BIM-team

in 3D ontwerpt, verloopt de samenwerking met de andere bouwpartners aan

de hand van het BIM-model heel efficiënt. Indien gewenst wordt van het project

een volledig productiedossier opgemaakt, inclusief alle detail- en stuktekeningen

voor een prefabconstructie, klaar voor productie en montage.

224 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ABICON

Visualisatie en 3D model van TVH in Waregem.

professionele opleidingen te voorzien en een fijne collegiale sfeer te creëren.

Bij Abicon werken de ingenieurs en BIM-modelleurs nauw samen om alle

dossiers kwalitatief af te werken.”

De nieuwe kantoren en het bezoekerscentrum van TVH in Waregem.

(Architect: DBG architecten, hoofdaannemer: Alheembouw)

DUURZAME SAMENWERKING

“We zijn heel trots op ons trouwe klantenbestand”, zegt Dieter De Leersnyder.

“We vinden een duurzame samenwerking met onze klanten heel belangrijk.

Daarom leveren we graag goede kwaliteit en blijven we uiteraard ook tijdens

de uitvoeringsfase beschikbaar om eventuele problemen snel te verhelpen.

We investeren voortdurend in het team door innovatieve software te gebruiken,

Interesse in een plaatsje in het Abicon-kantoorgebouw in Tielt? Neem contact

op via kantooraanhetspoor@abicon.be. ❚

ABICON NV

Marialoopsesteenweg 2H

8700 Tielt

T +32 51 40 23 92

E info@abicon.be

W www.abicon.be

STUDIEBUREAU STABILITEIT

MET PRAKTISCHE INSTEEK

NO-NONSENSE AANPAK

BIM

VAN ONTWERP TOT VOLLEDIG

PRODUCTIEDOSSIER

UP-TO-DATE KENNIS

BREDE WAAIER AAN PROJECTEN

3D

ABICON NV

Marialoopsesteenweg 2h | 8700 TIELT

www.abicon.be | info@abicon.be | 051 40 23 92

www.kliek.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 225


HODY ®

Staalplaatbetonvloeren

OP-DECK ®

ICF Vloersysteem

Vloeroplossingen

voor nieuwbouw en renovatie

LEWIS ®

Zwaluwstaartplaten ®

MAX 4 ®

Wapeningsplaten

Bouwspecialiteiten

Tel.: +31 (0)78 617 44 00

E-mail: reppel@reppel.nl

Website: www.reppel.nl


REPPEL B.V. BOUWSPECIALITEITEN

IJZERSTERKE VLOEREN

REPPEL b.v. Bouwspecialiteiten is al meer dan 90 jaar actief als leverancier van vloersystemen. In 1930 gestart als distributeur van de bekende

LEWIS Zwaluwstaartplaten, heeft het Dordtse bedrijf een flinke groei en ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag de dag mag REPPEL b.v. zich dé fabrikant

en leverancier noemen van een compleet pakket aan vloeroplossingen voor nieuwbouw, verbouw, renovatie en herbestemmingsprojecten.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld REPPEL b.v. Bouwspecialiteiten

UITGEBREIDE SERVICE EN ADVIES

Naast een compleet productgamma onderscheidt REPPEL b.v. zich ook door

een uitgebreide service en adviesverlening. “Op basis van de wensen van de

architect en/of aannemer bepalen we graag de juiste oplossing voor ieder

project”, benadrukt Van Dooremalen. “Ongeacht of het om een compleet

gebouw of het dichtleggen van een enkele vloersparing gaat. Met statische

berekeningen, legplannen en detailuitwerkingen zorgen wij ervoor dat de

kwaliteit van de vloer te allen tijde wordt gewaarborgd.”

Met een werkende breedte van 780 mm is HODY 206 de snelst dekkende

staalplaat van dit moment.

“Het geprofileerd staal dient

als bekisting en wapening

van de vloer”

Uniek in het assortiment zijn nog altijd de LEWIS Zwaluwstaartplaten, die

leverbaar zijn in verschillende staaldiktes en met Magnelis-corrosiebescherming.

Samen met de MAX 4-wapeningsplaten, OP-DECK geïsoleerde betonvloersystemen

en HODY-trapeziumplaten staan de vloersystemen voor kwalitatief

hoogwaardige oplossingen met vloerdiktes van 15 tot circa 300 mm. “De overeenkomst

tussen de diverse vloersystemen is dat koudgewalst geprofileerd staal

de basis vormt voor een ijzersterke vloer”, vertelt Reginald van Dooremalen van

REPPEL b.v. “Het geprofileerd staal dient als bekisting en wapening van de

vloer. Dankzij deze sterke basis kan er – afhankelijk van het vloertype – met een

geoptimaliseerde hoeveelheid beton, zandcement of gietdekvloermortel een

duurzame constructieve vloer gerealiseerd worden, die voldoet aan alle eisen

op het vlak van draagkracht, brandwerendheid, akoestische en thermische

isolatie. Dankzij het lage vloergewicht van de staalplaatbetonvloeren kan de

draagconstructie aanzienlijk lichter uitgevoerd worden. Bovendien kunnen de

staalplaten in de meeste gevallen zonder bouwkraan gemonteerd worden,

waardoor er een optimaal evenwicht tussen efficiëntie, duurzaamheid én

bouwkostreductie ontstaat.”

Opbouw van de HODY 206-staalplaatbetonvloer.

SNELST DEKKENDE STAALPLAAT

De nieuwste toevoeging in het gamma van REPPEL b.v. is de HODY 206. Met

deze 206 mm hoge geprofileerde staalplaat worden hoge staalplaatbetonvloeren

gemaakt. “Met een werkende breedte van 780 mm is HODY 206 de snelst dekkende

staalplaat van dit moment”, aldus Van Dooremalen. “De unieke profilering

zorgt er bovendien voor dat er, ondanks de grote vrije overspanningen, slechts een

beperkte hoeveelheid beton nodig is. Het gewicht van de staalplaatbetonvloer

is hierdoor veel lager dan dat van andere vloersystemen die geschikt zijn voor

grote overspanningen.” HODY 206 is in april geïntroduceerd op de markt

en kan rekenen op grote belangstelling. De staalplaatbetonvloer is voor het

eerst toegepast in zorgcomplex Ter Reede in Vlissingen. Op dit moment wordt

HODY 206 bovendien gemonteerd in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. ❚

REPPEL BV

Pieter Zeemanweg 107

3316 GZ Dordrecht (Nederland)

T +31 78 6174400

E reppel@reppel.nl

W www.reppel.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 227


BEHECON

Gantoise hockey-, tennis- en padelclub omvat een clubhuis van drie bouwlagen, een hal met vijf indoor tennisvelden én een tribune.

NIEUW SPORTCOMPLEX BEREIKT

HOOG FINANCIEEL-TECHNISCH RENDEMENT

Studiebureau BeHeCON ambieert in nieuwbouwprojecten een zo hoog mogelijk financieel en technisch rendement. Het bedrijf doet dat door

de winstkansen van het bouwteam mee te helpen maximaliseren bij Engineering & Build. Bij de realisatie van het nieuwe sportcomplex van

Koninklijke Atletiekassociatie Gent stond BeHeCON in voor de stabiliteit. Hybride funderingen en enkele slimme besparingen verhoogden de

efficiëntie tijdens het bouwproces.

Tekst Stef Pennemans | Beeld BeHeCON

“Als je het ontwerp zo economisch mogelijk benadert,

verlaag je niet alleen de bouwkosten, maar verkort je

ook de uitvoeringstermijn”

Gantoise hockey-, tennis- en padelclub wordt de

nieuwe hoofdsite van de Koninklijke Atletiekassociatie

Gent. Een klasse 8-nieuwbouwproject

met een clubhuis van drie bouwlagen, een hal met

vijf indoor tennisvelden én een tribune om hockey,

tennis en padel te kunnen bekijken. De club aan

de Watersportbaan telt meer dan 2.200 leden.

Studiebureau BeHeCON stond in voor de stabiliteit

van het project. Vandenbussche NV fungeerde als

algemeen aannemer, Vertongen Architecten was

verantwoordelijk voor het ontwerp en BOPRO voor

het projectmanagement.

HYBRIDE FUNDERING

Voor BeHeCON vormde het clubhuis de grootste

uitdaging in dit project. De fundering is ontworpen

als hybride draagstructuur: een paddenstoelvloer

op palen met meewerkende algemene

funderingsplaat op volle grond. “De plaatproeven

op de bestaande ophoging hadden aangetoond

dat de plaat kon meewerken zonder noodzaak

tot extra walsen van de ondergrond”, zegt Bert

Hertleer, zaakvoerder van BeHeCON. De plaat op

volle grond draagt voornamelijk het gelijkvloers,

terwijl de eerste en tweede verdieping door de

palen gedragen worden.” De eerste en tweede

verdieping zijn uitgerust met betonnen, vlakke

plaatvloeren op een beperkt aantal betonnen

kolommen, waardoor er sprake is van een maximale

flexibiliteit bij de indeling van de diverse ruimtes.

Naast het clubhuis stelde BeHeCON ook de structuur

van de tennishal op punt. Dit is een gelamelleerde

spantenconstructie op een paalfundering.

De hal is opgedeeld door een uitzettingsvoeg

annex brandoverslagwand, die eveneens gefundeerd

is op palen. “De tribune bestaat daaren-

228 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


BEHECON

MAXIMAAL FINANCIEEL EN

TECHNISCH RENDEMENT

BeHeCON focust op het maken van scherpe berekeningen

en studies. In dit nieuwbouwproject optimaliseerde

het studiebureau voornamelijk via de toepassing

van de hybride fundering voor het clubhuis.

“Hierdoor konden we besparen op het aantal palen

en dimensies van de fundering, wat een significant

deel van de kostprijs bepaalt. Ook door te bouwen

op de reeds aanwezige ophoging in plaats van ze

te vervangen, hebben we kunnen optimaliseren. Als

je het ontwerp zo economisch mogelijk benadert,

gebruikmakend van creativiteit en out-of-the-boxdenken,

verlaag je niet alleen de bouwkosten, maar

verkort je ook de uitvoeringstermijn.”

De basis van het succes schuilt in de nauwe samenwerking

met de aannemer, van het voortraject over

de offertefase tot en met de uitvoering. “In dit

project maakte Vandenbussche NV al een BIMmodel

in de offertefase en daarna ook nog een voor

de uitvoeringsfase. Hierdoor was er in elke fase een

mogelijkheid tot economisch engineeren.” ❚

Voor BeHeCON vormde het clubhuis de grootste uitdaging in dit project. De fundering is ontworpen als

hybride draagstructuur.

BEHECON

tegen uit een volledige prefabbetonconstructie.

Zowel de ondersteunende wanden die gefundeerd

zijn op ongewapende betonsleuven als alle tribuneen

trapelementen”, vertelt Hertleer.

Oosteindestraat 55

9940 Evergem

T +32 497 48 69 02

E info@behecon.be

W www.behecon.be

STUDIEBUREAU STABILITEIT

INGENIEUR - ZAAKVOERDER BERT HERTLEER

BERT@BEHECON.BE l +32 497/48.69.02 l WWW.BEHECON.BE

KANTOOR: D’OFFICE - THE LOOP - GENT

Naamloos-17 1 BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK 05-10-2021 14:55 | 229


GFP

BRANDWEREND SCHRIJNWERK

MET OOG VOOR ESTHETIEK

Brandwerend schrijnwerk is een vak apart, zeker omdat de normen alleen maar strenger worden. Broers Olivier en Guillaume De Pelsmaeker

gingen de uitdaging aan en richtten GFP op, een nieuw productiebedrijf voor aluminium binnen- en buitenschrijnwerk met brandweerstanden

van EI30 tot EI120. “Het is een kunst op zich om aan alle brandveiligheidseisen te voldoen zonder het esthetische plaatje uit het oog te verliezen!”

Tekst Tim Janssens | Beeld GFP

“Ook met brandwerend schrijnwerk kan je erg stijlvolle oplossingen realiseren”, benadrukt Guillaume De Pelsmaeker.

230 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


GFP

Brandwerende aluminium ramen, deuren, luiken en gevels op maat, binnendeuren

en zelfs glazen wanden: het gamma van GFP is erg ruim. “We doen

alles in eigen beheer, want dat biedt onze klanten de beste garanties op

kwaliteit en stiptheid”, benadrukt Guillaume De Pelsmaeker. “In ons atelier in

Olen produceren we brandwerend schrijnwerk voor aluminiumconstructeurs

en schrijnwerkers. De eindklanten zijn projectontwikkelaars, algemene aannemers

en industriebouwers. Daarnaast leiden we ook het plaatsingsproces

in goede banen en werken we geregeld op projectbasis. We overleggen met

bouwheren en architecten (van studie tot productie en montage), zodat we

de brandwerende eigenschappen van onze producten kunnen koppelen aan

andere functionele en esthetische eisen. Het zijn onvermijdelijk dikkere en

diepere profielen, maar met de nodige kennis van zaken kan je daar erg stijlvolle

oplossingen mee realiseren. Onze jarenlange ervaring in de sector vormt

in dat opzicht een cruciale troef.”

“De rode draad in al onze realisaties is kwaliteitszorg”, geeft Guillaume

De Pelsmaeker aan.

“Brandwerend schrijnwerk

produceren is veel complexer

dan louter materialen

met een brandweerstand

integreren in raam- en

deurprofielen”

KWALITEITSZORG ALS RODE DRAAD

Cool Factory in Herentals, Foodmaker in Westerlo, Jumbo in Heusden-Zolder,

Vawi in Antwerpen …: GFP heeft al enkele mooie projecten op het conto. De rode

draad in al deze realisaties is kwaliteitszorg, geeft Guillaume De Pelsmaeker aan.

“Als je brandwerend schrijnwerk produceert, is dat een permanent aandachtspunt.

Het is veel complexer dan louter materialen met een brandweerstand integreren

in raam- en deurprofielen. Er schuilt heel wat studie en technisch vernuft achter,

want onze producten worden aan allerhande proeven, tests en kwaliteitscontroles

onderworpen alvorens ze groen licht krijgen. Bovendien werken we als schrijnwerkerij

van de toekomst steevast met duurzame materialen en kunnen we met

ons moderne machinepark aan elke vraag voldoen. Kortom: voor kwalitatief

brandwerend schrijnwerk met een optimale balans tussen functionaliteit en

esthetiek ben je bij ons aan het juiste adres!” ❚

GFP

“We doen alles in eigen beheer, want dat biedt onze klanten de beste garanties

op kwaliteit en stiptheid”, zegt Guillaume De Pelsmaeker.

Hagelberg 1

2250 Olen

T +32 14 49 10 02

E info@gfp-belgium.be

W www.gfp-belgium.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 231


“Voor kwalitatief brandwerend schrijnwerk met een

optimale balans tussen functionaliteit en esthetiek ben je

bij ons aan het juiste adres!”

Wij zijn gespecialiseerd in de productie van brandwerende ramen, deuren, luiken en gevels op maat

in aluminium. Alsook binnendeuren en glazen wanden behoren tot ons gamma. Alles gebeurt in eigen

beheer. Dit biedt de beste garanties voor de kwaliteit en een stipte levertijd van uw project. Afhankelijk

van uw eisen op vlak van brandveiligheid en esthetiek, kunnen wij een passende oplossing voorzien.

GFP BV | E. J. Van Gansenstraat 24 | 2260 Westerlo | 014 49 10 02 | info@gfp-belgium.be | gfp-belgium.be


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1

Vacature pakket 2

Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.bouwenaanvlaanderen.be voor meer informatie. U kunt

ook bellen naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar info@louwersmediagroep.be. Dan

helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


jaarboek voor de bouw