29.11.2021 Views

Business Vlaanderen 01 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN WWW.BUSINESSVLAANDEREN.BE

NR. 1 - 2021

BV

BUSINESS VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM

VOOR VLAANDEREN

BUSINESS VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

Dubbelgesprek ministers

Diependaele en Crevits

over de coronapandemie:

“We hebben uitstekend

samengewerkt”

DOSSIER INDUSTRIEBOUW

BUSINESS VLAANDEREN

Nijpend tekort aan gronden

regiospecials

Aalst en Roeselare

nummer 1 2021

november - december

www.businessvlaanderen.be


De auto van morgen is voor vandaag.

Reserveer nu uw testrit met de Volvo C40 Recharge.

De eerste 100% elektrische crossover van Volvo.

Scan de QR-code of surf naar www.automobilia.be/testrit.

22 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)

Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be Afgebeeld model ter illustratie.

STEL UW BESLISSING NIET UIT EN KOM LANGS BIJ EEN AUTOMOBILIA-VESTIGING IN UW BUURT.

BRUGGE

OOSTENDE

ROESELARE

TIELT

VEURNE

ZARREN

Gistelsesteenweg 276

T 050 40 60 60

Ankerstraat 16

T 059 32 09 82

Kleine weg 241

T 051 27 20 00

Pittemsesteenweg 22

T 051 42 75 00

Nieuwpoortkeiweg 28

T 058 31 12 43

Esenstraat 82

T 051 56 72 91


VOORWOORD

2022:

een jaar voor

optimisme

en vertrouwen

Beste lezer,

Het jaar 2021 zit er bijna op. De ondernemerswereld mag daar

gerust met enige trots op terugkijken. Na het coronajaar 2020

kende ook dit jaar een moeilijk verloop door nieuwe opstoten van

de pandemie. We beleven momenteel een vierde golf, die de meeste

waarnemers niet hadden verwacht. Intussen is de gedachtengang

gelukkig al wat geëvolueerd: het virus zal nog een hele tijd aanwezig

zal zijn, en beetje bij beetje moeten we leren om ermee om te gaan.

Laten we toch even focussen op een aantal positieve zaken.

De economische indicatoren zien er goed uit. Het gros van de

bedrijven lijkt de crisis zonder kleerscheuren te zijn doorgekomen.

De overheden hebben de coronasteun afgebouwd en dat heeft niet

tot een golf van faillissementen geleid. In heel wat sectoren ligt de

groei alweer hoger dan voor de uitbraak van Covid-19. En de meeste

ondernemingen, al zeker in Oost- en West-Vlaanderen, schreeuwen

om nieuwe medewerkers.

Natuurlijk moeten we ons ervoor hoeden om te vroeg victorie te

kraaien. Maar er is reden tot optimisme. Bijna alle ondernemers

die ik ontmoet, kijken 2022 met vertrouwen tegemoet. Ze zien

ruimte voor groei en investeringen. Niet dat het vanzelf zal gaan

volgend jaar, uiteraard niet. Want er zijn de fors gestegen prijzen van

grondstoffen, er heerst schaarste in sommige toevoerketens van

materialen, de energieprijzen pieken nog steeds en de krapte op de

arbeidsmarkt is voor sommigen een rem op de groei en het corona-

virus blijft een te duchten risicofactor. Al die zaken zullen niet van

vandaag op morgen opgelost zijn.

Het zijn echter die omstandigheden die ook het beste naar

boven brengen in ondernemend Vlaanderen: het dwingt ons tot

innoveren om de zaken anders aan te pakken en nog efficiënter,

nog duurzamer, nog beter te doen. Daarin schuilt de kracht van

onze economie: doordoen, een tandje bijsteken, vooruitzien en

ervoor gaan!

Dat is ook de spirit van deze editie van Business Vlaanderen.

U zal verhalen lezen van politici die terugblikken op de coronacrisis

en wat we eruit leren, van bedrijven die omgaan met nieuwe

uitdagingen zoals een duurzamere mobiliteit, van ondernemingen

die klaar staan met vernieuwende oplossingen en van steden die

volop werk maken van een sterke economische toekomstvisie.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Björn Crul

Hoofdredacteur

businessvlaanderen.be

3


www.businessvlaanderen.be

Jaargang 3 • Nummer 1 2021

Verschijnt 6 x per jaar

Uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Overpelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

www.louwersmediagroep.be

Eindredactie

Stephanie Demasure

Anse Keisse

Redactieteam

Björn Crul, Roel Van Den Driessche,

Elise Noyez, Bavo Boutsen, Roel Jacobus,

Geert van Cauwenberge, Johan Debaere,

Stephanie Demasure, Anastasia Verleysen

Projectmanagement

Filip Deckmyn,

f.deckmyn@louwersmediagroep.be

+32 479 97 95 13

Thomas Goossens,

t.goossens@louwersmediagroep.be

+32 493 78 81 81

Secretariaat

Sarah Dierick

Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email

naar: traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Business Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen schriftelijk

bericht van opzegging is ontvangen, wordt het

abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Het wordt verspreid op basis van betaalde

abonnementen en controlled circulation.

Naast de verspreiding gericht op het regionale

bedrijfsleven, wordt Business Vlaanderen

tevens verspreid als informatiebron naar

bedrijven en instellingen waar uw doelgroep

veel komt. Bestuurders en politici ontvangen

Business Vlaanderen gratis.

Vormgeving /Art-direction

T +32 50 36 81 70

E studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

Drie succesfactoren

voor de overdracht van een familiebedrijf 6

Een geslaagd B2B-event

vergt een uniek kader en unieke beleving 8

De Pen

“Gezond boerenverstand” - Paul Renson 10

Hou de aankooprisico’s

van uw energiebehoefte onder controle 12

In immobiliën maken mensen het verschil 14

Dubbelinterview

“Als het ophoudt in de politiek,

beginnen we een eigen zaak” 16

Dossier Industriebouw

Industriebouw in Vlaanderen:

op zoek naar nieuw imago en hectares 22

Werken in de bouwsector

biedt veel meer dan een goede verloning 27

Sterk in bedrijfsgebouwen 28

Bouwen in vertrouwen 30

Toonaangevend in industriebouw 32

Een betrouwbare partner

voor industrie- en agrobouw 34

“Een huwelijksbureau voor bedrijven

en hun potentiële locaties” 38

Grondwerken met een brede kijk 40

Focus op reconversie en biodiversiteit 42

Business Tip

Het juiste exportproduct vinden,

vraagt verregaande innovatie 45

Evenement: bedrijvencontactdagen 2021

“Het verlangen om te netwerken

was nog nooit zo groot” 49

“Laat medewerkers groeien

op hun eigen tempo” 53

64

Leverancier en sterk supportteam

voor HR-schermen 55

Één gespecialiseerde partner

voor alle interne transportsystemen 57


INHOUD

34

86

Business Tip

De aandacht voor cybersecurity

moet verder omhoog 59

Innovatief logistiek concept vormt efficiënte

ruggengraat van productieomgevingen 62

Maak kennis met een West-Vlaamse industrieel

toeleverancier van het fijnere plaatwerk 64

Regiospecial Roeselare

“Hard werken en doordoen

is het motto van de streek” 66

70

In deze handgemaakte design maatkeukens kan

een chef pas echte topgerechtjes maken 71

Duurzame visie op de metaalindustrie 73

IT en infrastructuur zonder zorgen 75

“Elk sterk bedrijf verdient een merkverhaal” 77

‘We willen dé one-stop-shop voor

metaalonderdelen en (sub)assemblies zijn’ 78

One-stop-shop ontwerpt en bouwt interne

transportsystemen en hydraulische liften 80

Regiospecial Aalst

“Samenwerking met ondernemers

is het sleutelwoord” 83

Thema Mobiliteit

“Wie niet nadenkt over mobiliteit,

zet zichzelf buitenspel” 86

Slimme laadpalen

verdienen meer dan zichzelf terug 92

Ook bij elektrisch rijden

is persoonlijk advies essentieel 94

Een kmo met de kracht

van de grootste bank ter wereld 96

Een energiefactuur waar je

opgewekt van wordt? Het kan! 98

“Kies een degelijk presentatiesysteem

dat eenvoudig te bedienen is” 101

“Tijd nemen om

naar de ondernemer te luisteren” 103

Business Vlaanderen partners 106

103

COVERSTORY

Beeld: Dieter Meyns

Een dubbelgesprek met Hilde Crevits en

Matthias Diependaele, twee Vlaamse ministers

die een belangrijke rol speelden in de

coronasteun voor bedrijven. Een Oost- en

een West-Vlaming met een hart voor hun

streek ook.

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en

meld u aan voor onze nieuwsbrief!

www.businessvlaanderen.be

businessvlaanderen.be

5


ADVOCAAT MARK DELBOO PLEIT VOOR FAMILIALE VERANKERING

DRIE SUCCESFACTOREN

VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

6 businessvlaanderen.be


Kmo-land Vlaanderen is in volle transitie: in vele familiale ondernemingen dient zich in de komende jaren

een wissel aan de top aan. Op zo’n moment moeten bedrijfsleiders belangrijke keuzes maken. Wordt

het bedrijf doorgegeven aan de volgende generatie of verkocht aan een derde partij? En hoe regel je

zo’n transitie het best? “De opvolging doordacht aanpakken, doe je het liefst op basis van onafhankelijk

advies”, weet Mark Delboo van het gespecialiseerde advocatenkantoor DELBOO.

Tekst | Björn Crul Beeld | DELBOO

Een hele generatie ondernemers die

vandaag aan het hoofd staat van een familiale

onderneming, kan met pensioen. Mark

Delboo: “Duizenden kmo’s staan dus voor

de keuze: ofwel worden ze aan de volgende

generatie doorgegeven ofwel worden ze

verkocht. We merken al enige tijd dat private

equity-spelers erg actief zijn in die markt en

soms veel geld over hebben voor een overname.

Het is zeer verleidelijk om je bedrijf te

verkopen. Maar dat is in vele gevallen niet de

beste keuze.”

SUCCESFACTOR 1:

TIJDIG GOEDE AFSPRAKEN MAKEN

Mark Delboo adviseert om tijdig goede afspraken

te maken. “Wacht niet tot het laatste

moment en voer ‘in tempore non suspecto’ de

discussie over de familiale opvolging. Vooral

in bedrijven waar er een overdracht naar een

derde of latere generatie met neven, nichten

of verdere verwanten aankomt, is dat essentieel.

Er kunnen afspraken worden vastgelegd

in een familiaal charter, een aandeelhoudersovereenkomst

of via een familiale stichting.”

Een familiale overdracht vergt

minstens één jaar tijd.

Mark Delboo: “De overdracht is niet eenvoudig,

dus hou het zo simpel mogelijk.”

Zakenadvocaat Delboo is een autoriteit in de

overdracht van familiebedrijven. “Ik ben een

pleitbezorger voor familiale verankering, in de

mate van het mogelijke. Als je het bedrijf aan

een bekwame volgende generatie kan doorgeven,

kan het in een latere fase nog altijd

worden verkocht. Dat is niet uitgesloten, maar

de familie kan er net zo goed nog verder aan

werken en van leven.”

Ondernemers tussen 55 en 65 moeten die

keuze maken en zitten dan meestal met veel

vragen. “De opvolging in het familiebedrijf

is een existentieel moment voor de huidige

bedrijfsleiders. Aan wie laat je de zaak

over? Hoe regel je die overdracht het beste?

Wanneer is het juiste moment gekomen? Wat

is je eigen rol vervolgens nog …? Er breekt

een periode van onzekerheden aan en het

komt erop aan om het bedrijf in rustige wateren

te houden en conflicten te vermijden.”

Dergelijk kader vormt dan een soort van

grondwet voor de toekomst van het bedrijf.

“Je kunt in alle rust gesprekken voeren over

de missie en de waarden van het familiebedrijf,

de regels voor de familiale opvolging,

het kader voor overdracht of verkoop. Zulke

afspraken helpen om de vrede te bewaren.

Met Colruyt of Durabrik, bijvoorbeeld,

beschikken we in eigen land over enkele familiebedrijven

die als rolmodel ter zake gelden.”

SUCCESFACTOR 2: EXTERNE BESTUURDERS

Omwille van het familiale en emotionele

karakter, is een externe, objectiverende blik

op de zaak een goed idee. “Externe bestuurders

in een raad van bestuur of raad van

advies kunnen de rust en neutraliteit helpen

te bewaren. Er komen immers discussies

over de behandeling van actieve en nietactieve

aandeelhouders, de vergoedingen en

het dividendbeleid. Wie in het bedrijf werkt,

moet marktconform worden vergoed. Ik pleit

ervoor om ook de familiale bestuurders te

vergoeden voor hun rol.”

SUCCESFACTOR 3: ONAFHANKELIJK ADVIES

De overdracht van een familiebedrijf is een

proces dat enige tijd vergt. “Er gaat minstens

een jaar over om alles te regelen, maar het

kan ook langer duren”, weet Mark Delboo.

“Heel wat partijen kunnen de bedrijfsleider

daarbij adviseren: een accountant, bankier

of consultant. Maar ik merk dat daarbij soms

erg complexe structuren worden opgezet of

dat het fiscale aspect te zeer doorweegt. Als

gespecialiseerd advocatenkantoor hebben

wij de kennis en ervaring in huis om zulke

dossiers in alle onafhankelijkheid te begeleiden,

zowel juridisch als fiscaal. En ons motto

daarbij is: de overdracht is niet eenvoudig,

dus hou het zo simpel mogelijk. Dat zal al

complex genoeg zijn.”

businessvlaanderen.be

7


BIERKASTEEL VOELT MARKT VOOR BEDRIJFSEVENTS AANTREKKEN

Een geslaagd B2B-event

vergt een uniek kader

en unieke beleving

Het Bierkasteel in Izegem is de thuisbasis van Kasteelbrouwerij Vanhonsebrouck. Maar naast een state-ofthe-art

brouwerij omvat dit gloednieuwe pand ook de perfecte infrastructuur voor B2B-events. “We voelen

de markt voor bedrijfsevenementen weer aantrekken”, vertelt Bruno Lambert van het Bierkasteel.

“Onze locatie biedt daarbij een uniek kader en unieke beleving voor groepen van 20 tot 350 gasten.”

Tekst | Björn Crul Beeld | Bierkasteel

Brouwerij Vanhonsebrouck is vooral bekend

voor haar Kasteelbier, dat dit jaar precies

30 jaar bestaat. Maar het bedrijf zelf heeft

veel oudere roots: al in 1865 begon de

familie Vanhonsebrouck bier te brouwen.

Met Xavier Vanhonsebrouck staat sinds

geruime tijd een telg van de vijfde generatie

aan het hoofd van de brouwerij. Onder zijn

impuls schrijft het familiebedrijf een sterk

groeiverhaal, met export van bieren naar

60 landen wereldwijd.

Bedrijven krijgen één aanspreekpunt

om hen te ontzorgen: onze eventbutler.

Om die groei aan te kunnen, investeerde de

brouwerij vijf jaar geleden in een gloednieuw

complex in de Izegemse deelgemeente Emelgem.

Sindsdien worden Kasteelbier, Filou,

Brigand en de andere speciaalbieren gebrouwen

in het Bierkasteel. Bruno Lambert: “Van

bij het ontwerp van de nieuwe brouwerij was

het onze bedoeling om er een open huis van

te maken, waar we bezoekers kunnen ontvangen.

Drie keer per dag bieden we bijvoorbeeld

een brouwerijbezoek aan onder leiding van

een gids. Bezoekers krijgen toelichting bij het

proces van bierbrouwen, wandelen langs elke

stap van onze productie en krijgen tot slot een

bierproeverij aangeboden.”

Het Bierkasteel kan tot 300 personen ontvangen voor zittende events.

8 businessvlaanderen.be


Michelles Pub & Brasserie is ook elke middag open voor zakenlunches.

ZALEN VOL WARME SFEER EN

TECHNOLOGISCHE SNUFJES

Het pand omvat ook diverse zalen voor het

organiseren van evenementen. “Onze infrastructuur

is gloednieuw, maar de ontvangstruimtes

werden mooi aangekleed en ademen

een warme sfeer uit. Enerzijds worden hier

bijvoorbeeld trouwfeesten georganiseerd,

anderzijds zijn we perfect uitgerust om

bedrijfsevents te ontvangen. We beschikken

over een boardroom voor kleinere groepen

met een privébar en mogelijkheid om

te lunchen, maar evenzeer over een grote

balzaal waar tot 300 gasten een zittend event

kunnen bijwonen. De tonnenzaal met onze

houten foeders vormt dan weer het perfecte

kader voor presentaties.”

Omdat het Bierkasteel gloednieuw is, werd

het uitgerust met de meest recente faciliteiten

voor B2B-events. “Technisch staat alles

op punt voor de perfecte presentatie: HDMIaansluitingen,

een ClickShare-systeem,

een Bose geluidsinstallatie, microfoons,

een podium met pupiter, enzovoort”, vertelt

Lambert. “Bedrijven die hier een seminarie,

workshop, meeting of infoavond willen

organiseren, krijgen één aanspreekpunt:

Het Bierkasteel

is het ideale

kader voor

een geslaagd

zakelijk contact.

onze eventbutler. Hij regelt alles tot in de

puntjes, zodat de organisator zelf zich op de

inhoudelijke aspecten en ontvangst van zijn

gasten kan focussen.”

CATERING EN BELEVING OP MAAT

Wat het Bierkasteel tot toplocatie voor

bedrijfsevents maakt, is niet alleen zijn vlot

bereikbare ligging op 5 minuten van de

E403 en zijn gratis parking voor 250 wagens.

“We zorgen in afspraak met de organisator

ook voor een unieke beleving: gaande van

lekkere in house catering, geserveerd in onze

bruine kroeg ‘Michelles Pub & Brasserie’ of

balzaal, over een biertasting, tot een kort of

uitgebreider brouwerijbezoek. Gasten die hier

een evenement bijwonen, gaan altijd tevreden

naar huis.”

De brasserie is trouwens elke middag

geopend, waardoor ze een ideaal kader vormt

voor zakenlunches. Bruno Lambert: “Ook

’s middags passen we ons aan aan de wensen

van onze klanten. Ofwel is het gewoon een

lekkere businesslunch, ofwel breit men er nog

een brouwerijbezoek aan, afgesloten met een

tasting van bieren. Sowieso is dit het ideale

kader voor een geslaagd zakelijk contact.”

businessvlaanderen.be

9


De natuur is onze

bondgenoot.

10 businessvlaanderen.be


DE PEN

“GEZOND

BOERENVERSTAND”

De recente gezondheidscrisis heeft me doen inzien dat we de natuur

te ver uitgedaagd hebben, te veel de limieten opgezocht hebben van

ons eigen kunnen. We moeten er lessen uit trekken voor de toekomst

en vooral blijven vooruitkijken.

Hoewel velen zich daar nu pas bewust van worden, is het gezondheidsthema net waar we bij

Renson al lang voor deze crisis mee bezig waren. ‘Creating Healthy Spaces’ luidt onze baseline,

al ruim 20 jaar. Door de natuurelementen zon, licht en lucht slim in te zetten, brengen we de

natuur opnieuw dichter bij de mens. Gezond wonen stopt namelijk niet bij de technieken in

gebouwen, maar begint bij een comfortabel binnenklimaat en de best mogelijke binnenluchtkwaliteit

waar bewoners geen omkijken naar hebben.

Moeten we bovendien niet opnieuw meer ‘buitenmens’ worden? Zeker als je weet hoe buitenleven

een positieve invloed kan hebben op onze ontwikkeling, herstel en ons welbehagen, wordt

het meer dan ooit de kunst om binnen en buiten in elkaar te laten overlopen: in onze eigen tuin,

maar net zo goed in de stad. Want met de natuur als bondgenoot houden we ieders fysieke en

mentale gezondheid op peil.

Een nieuwe balans voor de toekomst

De kunst is om op zoek te gaan naar een nieuwe balans voor de toekomst. Eentje die het midden

houdt tussen het artificiële en het natuurlijke, tussen opnieuw het maximale halen uit onze

productie enerzijds, en de fysieke en mentale gezondheid op peil houden van de mensen die

daarvoor instaan anderzijds. Kortom: er moet een transitie komen naar een duurzame economie

met meer aandacht voor gezondheid en natuur. “Health is wealth”.

Laat ons lessen trekken uit deze crisis om sterker te staan voor de toekomst. En als ik daarbij één

raad mag geven: dan is het vooral om vooruit te blijven kijken. Renson is een bedrijf dat innovatie

hoog in het vaandel draagt, en daar blijven we op inzetten. Ook in tijden van crisis. Met één

duidelijk doel voor ogen: ons blijven onderscheiden. Een sterk merk ontwikkelen waarmee we

het verschil maken om mensen een gezond en comfortabel binnen- en buitenklimaat te kunnen

bieden. Met oog voor de gezondheid van iedereen, want daar ligt de sleutel van het succes.

Als we allemaal samen ons gezond boerenverstand gebruiken, lukt ons dat zonder twijfel!

Paul Renson

CEO Renson

businessvlaanderen.be

11


Elexys is een B2B-energieleverancier die innovatieve prijsproducten ontwikkelt.

DE VOLATILITEIT OP DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTEN BLIJFT TOENEMEN

Hou de aankooprisico’s

van uw energiebehoefte

onder controle

De prijzen op de elektriciteits- en gasmarkten zijn sinds vorig jaar erg volatiel. De klimaatdoelstellingen

2030-2050 zorgen voor een omwenteling in het energielandschap. Dat thema is brandend actueel en

de verwachting is dat deze volatiliteit in de komende jaren nog zal toenemen. Voor een ondernemer

komt het erop aan om de aankooprisico’s van zijn energiebehoefte onder controle te houden.

Algemeen directeur Werner De Decker van Elexys gaat dieper in op deze materie.

Tekst | Johan Debaere Beeld | Elexys

12 businessvlaanderen.be


Vlot kunnen overschakelen naar vast contract is

vandaag een must.

Naast de keuze van het type contract en de

daaraan gekoppelde flexibiliteit is timing altijd

al dé belangrijkste factor geweest bij het inkopen

van energie. Zo doen ondernemers die in

2020 hun energietarieven voor de komende

jaren vastlegden vandaag een gouden zaak,

terwijl diegenen die toen voor een variabel

tarief kozen en in 2020 wel gelijk kregen, nu

handenvol geld verliezen. Laat het duidelijk

zijn: iemand die vlug de prijzen van de

verschillende leveranciers met elkaar vergelijkt

enkele maanden voor het energiecontract

afloopt, gaat vandaag gewoon te kort door de

bocht. De energiebehoefte op de kortetermijnmarkt

indekken in de hoop dat dit altijd

gunstiger is dan op de langetermijnmarkt

inkopen, is geen aankoopstrategie maar

een bijzonder risicovolle gok. Voor zowel de

energiemarkten op korte en lange termijn

geldt voortaan meer dan ooit dat prestaties

uit het verleden nooit een garantie voor de

toekomst zijn. Het opstellen van een veilige

en kwalitatieve aankoopstrategie voor energie

overstijgt hierdoor de loutere leveranciersselectie

of naakte vergelijking tussen gelijkaardige

formules.

HOE GA JE TEWERK?

Als ondernemer moet u in de eerste plaats

stilstaan bij de impact die de energieprijs op

uw eigen bedrijfsresultaat kan hebben: heeft

u nood aan een vooraf gekend budget voor

de periode van verbruik? Kan u leven met

soms sterke schommelingen in uw energiekost

van maand tot maand? Komt de energiekost

gewoon in uw eigen overhead, of kan

die meegenomen worden in de prijsbepaling

van uw eigen producten of diensten? Heeft u

een bestaande risicostrategie? Al deze vragen

zijn bedrijfsspecifiek en moeten individueel

tussen bedrijf en leverancier opgenomen

worden om zo tot de beste match voor het

bedrijf te komen. Eens dat kader gekend is,

komt pas het productgamma van de leverancier

naar voor: welk contracttype past het

best binnen dat specifieke kader? Wat leert

een grondige analyse van uw afnameprofiel of

productiecyclus over het rendement van een

bepaald contracttype? Wat is het verwachte

rendement van de energieformule? Welke

contractuele mogelijkheden zijn er om te

kunnen reageren op eventuele marktwijzigingen

en flexibel te kunnen schakelen met

een maximale bijsturing van het contract

tijdens looptijd?

DOE EEN BEROEP OP EEN SPECIALIST

Ondernemers doen best een beroep op een

specialist om hen te helpen bij het maken van

de juiste keuze. Elexys is een B2B-energieleverancier

die maximaal inzet op het ontwikkelen

van innovatieve prijsproducten én die

daarnaast beschikt over ervaren accountmanagers

die klanten persoonlijk begeleiden

en informeren met een kwalitatieve inschatting

van alle risico’s en opportuniteiten op

de energiemarkt. Die informatie wordt ook

gratis aangeboden aan toekomstige klanten.

Meer dan ooit is het immers duidelijk dat de

opmaak en uitvoering van een kwalitatieve

energiestrategie in de eerste plaats gebaat is

met een persoonlijke en duurzame relatie van

ondernemer tot ondernemer.

Als Belgisch familiebedrijf denkt Elexys

onafhankelijk met de klanten mee om elk

aspect van hun energievraagstuk op te

lossen. Persoonlijk contact staat daarbij

centraal. Het team luistert naar het verhaal

van de klant en bekijkt dan samen welke

strategie het best aansluit bij de behoeften

van het bedrijf op elk moment. Klanten zijn

niet gebonden aan één pasklare oplossing,

want als de bedrijfssituatie verandert, speelt

Elexys daar binnen de mogelijkheden van het

contract flexibel op in.

Sta stil bij de impact van de energieprijs

op uw bedrijfsresultaat.

Als Belgisch familiebedrijf denkt Elexys onafhankelijk met de klanten mee om elk aspect van hun

energievraagstuk op te lossen.

businessvlaanderen.be

13


IN IMMOBILIËN MAKEN

MENSEN HET VERSCHIL

Voorzitter Filip Dewaele,

CEO Sofie Spriet en gedelegeerd

bestuurders Geert Berlamont en

Stefaan Coucke.

14 businessvlaanderen.be


Dewaele Vastgoedgroep staat voor een nieuwe sprong vooruit. De komende vijf jaren wil de grootste

onafhankelijke vastgoedmakelaar van het land zijn 43 kantoren met 30 nieuwe locaties uitbreiden in

Vlaanderen en Brussel. “Wij geloven in de kracht van advies in een netwerk van lokale aanwezigheid.

Zo willen we voor onze klant een echte levenspartner zijn in vastgoed voor wonen en ondernemen”,

zegt CEO Sofie Spriet.

Tekst | Roel Jacobus

Beeld | Dewaele Vastgoedgroep

Sinds 1 september leidt Sofie Spriet (37) de

dagelijkse werking van Dewaele Vastgoedgroep.

Filip Dewaele, zoon van stichter Pol

Dewaele die in 2007 overleed, ruilde na 14 jaar

zijn functie van CEO voor het voorzitterschap.

Spriet kwam in 2013 bij de groep als head of

legal en werd in 2015 COO. De evolutie in het

management typeert de ambitieuze groeistrategie

die wordt gedragen door mensen.

Dat bevestigt het certificaat ‘Great Place To

Work’ dat Dewaele Vastgoedgroep in november

als eerste vastgoedmakelaar in ons land

binnenhaalde.

“Wij zijn geen fabriek met producten en voorraden.

De expertise van de mensen is ons

grootste kapitaal. We zijn ongelofelijk enthousiast

dat in de bevraging maar liefst 95%

van de medewerkers onze groep een ‘Great

Place To Work’ noemde. Het is pas wanneer

zij tevreden zijn dat ze de klanten tevreden

kunnen stellen, en aldus het bedrijf doen

bloeien en groeien”, zegt Spriet.

INDUSTRIEEL TOPJAAR

Sinds de start met één kantoor in Brugge in

1984, ontstond de grootste onafhankelijke

vastgoedmakelaar van het land met inmiddels

250 medewerkers en 43 kantoren in

eigen beheer. “Founding father Pol Dewaele

heb ik helaas nooit persoonlijk kunnen

ontmoeten. Maar zijn DNA zit nog steeds in de

groep. In alle kantoren hangt zijn basisprincipe

uit: beloof alleen wat je kan doen en doe

wat je belooft. Dit kenmerkt de waarden waar

wij voor staan en waar we hard voor werken.”

De vastgoedsector moet voortdurend met zijn

tijd meegaan. “Door de ontwrichting van de

wereldwijde economie en samenleving sinds

de coronapandemie, is de markt wat oververhit.

Momenteel zijn vraag en aanbod niet in

evenwicht, zowel op de particuliere markt als

in onze divisie voor bedrijfsvastgoed Turner.

Dewaele Vastgoedgroep werd als eerste vastgoedmakelaar in ons land bekroond met

het ‘Great Place To Work’-certificaat.

Voor retail versnelde corona de invloed van

e-commerce, waardoor handelsruimtes in

winkelstraten het moeilijker kregen. Op de

kantorenmarkt speelt de impact van thuiswerken

en veel landschapskantoren zijn niet

aangepast aan de nieuwe trend van online

vergaderen. De verkoop en verhuur van

industriële ruimtes daarentegen beleeft een

topjaar: de economie in Vlaanderen viel niet

stil, de gevreesde golf aan faillissementen

bleef uit en nu surfen we mee op de wereldwijde

heropleving.”

TEAM VAN SPECIALISTEN

De dienstverlening gaat verder dan de stenen.

“We waren al langer actief in het begeleiden

van overnames van handelszaken van a tot z.

De jongste drie jaar plaatsten we nog heel wat

nieuwe initiatieven in de markt. Bijvoorbeeld

een vastgoedverzekering, een afdeling private

banking voor het vastgoed waarbij we patrimonium

screenen, optimaliseren en beheren,

alsook een online platform voor mensen die

hun woning liever zelf verkopen met wat digitale

hulp van onze experten. Al deze diensten

vormen topkwaliteit in elke levensfase waarin

onze klanten met vastgoed in aanraking

komen. Naast elke vastgoedexpert staat een

multidisciplinair team van financiële, fiscale

en juridische specialisten klaar. Dit helpt

om onze missie te bereiken: zoveel mogelijk

mensen levenslang succesvol maken met

hun vastgoed.”

NETWERK UITBREIDEN

Dewaele Vastgoedgroep wil de komende

5 jaar groeien van de huidige 43 naar meer

dan 70 kantoren. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld

de banken die kantoren sluiten, geloven

wij in het cruciale belang van een lokaal

netwerk in heel Vlaanderen en Brussel.

Bovendien maken we meer tijd voor persoonlijk

advies, door administratieve en repetitieve

processen te digitaliseren en automatiseren.

Zo’n verandering slaagt alleen wanneer

je er iedereen bij betrekt. Hiervoor krijgen

onze medewerkers permanent opleiding en

worden ze ondersteund door een dertigtal

collega’s in marketing, IT, HR en juridische

zaken op de hoofdzetel in Izegem.”

businessvlaanderen.be

15


DUBBELGESPREK MET

DE VLAAMSE MINISTERS

HILDE CREVITS &

MATTHIAS DIEPENDAELE

“ALS HET OPHOUDT IN

DE POLITIEK, BEGINNEN

WE EEN EIGEN ZAAK”

16 businessvlaanderen.be


DUBBELINTERVIEW

Politicus, het is een hondenstiel, zegt men wel eens. Lange dagen, grote verantwoordelijkheid, altijd wel iemand

die ontevreden is … En toen de coronacrisis uitbrak, moesten onze beleidsmakers tot het uiterste gaan om de

economie draaiende te houden en de maatschappij te beschermen. Er zijn prettigere momenten. Maar politiek

is een roeping, en “when the going gets tough, the tough get going”. We blikken met de Vlaamse ministers Hilde

Crevits (CD&V, Torhout) en Matthias Diependaele (N-VA, Zottegem) terug op een bewogen periode. Een gesprek

tussen een West- en Oost-Vlaamse excellentie, die beiden ook fier zijn over hun roots.

Tekst | Björn Crul Beeld | Dieter Meyns

businessvlaanderen.be

17


We hebben

uitstekend

samengewerkt

tijdens de

coronapandemie.

De coronapandemie lijkt nog

geen grote schade te hebben

aangericht bij onze bedrijven.

De economie is goed op dreef.

Zijn jullie tevreden ministers?

Hilde Crevits: Ja, als je ziet hoe goed het nu

gaat met de bedrijven, dan mogen we tevreden

zijn. Ik ben de regering dankbaar dat we

vlot budgetten hebben kunnen vrijmaken

om de economie te ondersteunen. De eerste

beschermingsmaatregel is in nauwelijks

48 uur uitgewerkt, gebaseerd op de hinderpremie

bij openbare werken. We hebben in

de beginperiode werkelijk elke week geld

uitgegeven. Omdat we aanvoelden dat het

moest. Natuurlijk was niet alles perfect, want

dit hadden we nooit eerder meegemaakt.

Maar ik ben erg blij met de eerste evaluaties

van de maatregelen, die zeggen dat de

bedrijven gestut zijn. Faillissementen hebben

een zware impact en kosten op termijn

veel meer.

Matthias Diependaele: Wat Hilde zegt klopt:

we hebben uitstekend samengewerkt. We

wilden een duidelijk signaal geven aan de

Vlaamse ondernemers: we zijn er voor jullie,

als je ons nodig hebt. We hebben tijdens de

crisisperiode ook getoond dat er dankzij een

jarenlang gezond financieel beleid ook ruimte

was om overheidsmiddelen in te zetten.

Het komt er nu op aan dat we onze begroting

terug op het juiste groeipad krijgen. Want

door de krimp in de economie hebben we

uiteraard ook een reeks inkomsten gemist.

Dat maak je niet in één of twee jaar goed.

Het positieve effect is duidelijk te

merken. Het jobverlies is beperkt

gebleven. Anderzijds kwamen er

ook misbruiken aan het licht van

steunmechanismes. Hoe gaan

jullie daarmee om?

Hilde Crevits: We zijn streng maar rechtvaardig.

Minister-president Jan Jambon

heeft het ook al gezegd: mensen die zo’n

crisis misbruiken om onrechtmatig geld te

cashen, mogen daar niet mee weg komen.

Alle dossiers worden gecontroleerd, er is een

sanctiemechanisme uitgewerkt en bij grove

fraude kan je tot 5 jaar lang worden uitgesloten

van andere steunmaatregelen. Maar,

en dat wil ik toch benadrukken: uit wat we

nu weten, blijkt het om een relatief beperkte

groep te gaan. Trouwens, er zijn ook mensen

die geld hebben teruggestort omdat hun

zaak finaal niet dicht moest of minder getroffen

werd.

Algemeen heeft de Vlaamse

overheid beslist om meer toe te

zien op de nuttige aanwending

van subsidies. Is het moeilijk

om het kaf van het koren

te scheiden?

Hilde Crevits: “Er zijn nog een aantal groepen mensen met groot potentieel voor de arbeidsmarkt,

die we aan het werk willen krijgen.”

Matthias Diependaele: We moeten het subsidiebeleid

in Vlaanderen in zijn historisch

perspectief zien. Het is organisch gegroeid,

omdat we na de eerste staatshervormingen

wel bevoegdheden hadden maar geen

of weinig fiscale autonomie. Als je dan een

sturend beleid wil voeren, vormen subsidies

een belangrijke hefboom. En doorheen

de tijd hebben verschillende departementen

dat op verschillende manieren uitgewerkt.

Voor Onderwijs gebeurt het via het programmadecreet,

bij Cultuur is het in decreten

gegoten, om maar twee voorbeelden te

geven. Onze bedoeling is om daar nu een lijn

18 businessvlaanderen.be


DUBBELINTERVIEW

Intussen is de war for talent

terug brandend actueel.

Bedrijven uit alle sectoren

schreeuwen om personeel.

Wat kan de Vlaamse overheid

doen om mee voor oplossingen

te zorgen?

Hilde Crevits: “Ik had fantastische collega’s in de advocatuur. Maar ik had er

niet het gevoel dat ik met een maatschappelijk project bezig was.”

in te trekken. We willen ook meer resultaatgericht

werken: bereiken de centen het beoogde

doel?

Hilde Crevits: Dat geldt ook voor de economische

steunmaatregelen. We werkten in

het verleden zeer businessplan-gedreven:

leidt het project tot een levensvatbare realisatie?

Maar vandaag is de ambitie om meer

focus te stoppen in onze steunmaatregelen

en achterliggende doelstellingen waar te

maken. Denk aan de relancemiddelen: als

we die besteden, willen we een grote sprong

voorwaarts maken in klimaat en duurzaamheid.

Of als we innovatiesteun verlenen aan

de toeristische sector, kunnen we dan niet

meer sturen zodat die innovatie ook leidt tot

een kleinere ecologische voetafdruk?

Matthias Diependaele: Bij het begin van deze

legislatuur hadden we een gezond budgettair

traject bepaald. Er werden keuzes gemaakt

om bijvoorbeeld iets te doen aan de

wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en

om een inhaalbeweging te realiseren in de

sociale woningbouw. Om die investeringen

mogelijk te maken, hebben we op een aantal

zaken bespaard. Maar we kunnen er niet om

heen: de economie heeft ruim een jaar minder

gepresteerd en dat weegt op de begroting,

zeker nu ook de inflatie aanwakkert. We

zullen onze uitgaven nauwgezet in het oog

blijven houden. Anders moet je de belastingen

verhogen.

Hilde Crevits: Er zijn een aantal groepen

mensen met groot potentieel voor de arbeidsmarkt.

Voor langdurig zieken zijn onze

systemen te rigide. Daar moeten we nagaan

hoe een uitkering en loon voor deeltijds werk

beter gecombineerd kunnen worden. Mensen

die willen werken, moeten kunnen werken.

Ook de groep langdurig werkzoekenden

blijft te groot. Want hoe langer je thuis blijft,

hoe moeilijker het wordt om terug te keren.

Hen moeten we meer begeleiden. Datzelfde

geldt trouwens voor jongeren die zonder

diploma secundair het onderwijs verlaten.

We zien op de Oosterweel-werf dat zulke

jongeren toch aan de slag kunnen. Dat systeem

willen we in de centrumsteden uitrollen.

En tot slot denk ik aan vrouwen met een

migratieachtergrond, die nu huisvrouw zijn.

Vaak is kinderopvang daar het probleem.

Matthias Diependaele: Finaal moeten we ervoor

zorgen dat de subsidies die we verlenen

onze welvaart overeind houden. We moeten

durven op de lange termijn te denken.

Keuzes die je vandaag maakt, kunnen impact

hebben over 20 tot 30 jaar. Denk aan de visie

en keuzes die de Vlaamse regeringen in

de jaren ’80 hebben gemaakt om technologische

innovatie en biotechnologie te stimuleren.

Daardoor behoren imec en het VIB

vandaag tot de wereldtop. We mogen de lat

dus hoog leggen.

Als gevolg van corona zal er

budgettaire discipline nodig zijn.

Hoe kan die worden verzoend

met de noden om te investeren?

Matthias Diependaele: “We zullen onze uitgaven nauwgezet in het oog blijven houden.

Anders moet je de belastingen verhogen.”

businessvlaanderen.be

19


Omdat bedrijfsvastgoed

de juiste expertise vraagt.

turner.immo

/ experts in bedrijfsvastgoed


DUBBELINTERVIEW

We moeten elk talent aan de

slag krijgen, en dat hoeft niet

voltijds te zijn.

Matthias Diependaele: “We moeten durven op de lange termijn te denken.

We mogen de lat hoog leggen.”

Daar zien we mogelijkheden in een project

waarbij ze toch hun kinderen naar een

crèche kunnen brengen en tegelijk een opleiding

volgen tot bijvoorbeeld kinderverzorgster.

We moeten elk talent aan de slag krijgen,

en dat hoeft niet voltijds te zijn.

Over talent gesproken. Jullie zijn

beiden licentiaat in de rechten.

Als jullie vandaag geen politicus

zouden zijn, wat is dan de job van

jullie dromen?

Matthias Diependaele: Ik ben mijn carrière

begonnen als metser-diender in het bouwbedrijf

van mijn vader. Daar zou ook mijn

toekomst gelegen hebben, als ik niet in de

politiek was beland. De ondernemerswereld,

een bedrijf leiden, dat boeit mij enorm.

Hilde Crevits: Ik had fantastische collega’s in

de advocatuur. Maar ik had er niet het gevoel

dat ik met een maatschappelijk project bezig

was. Daarom stapte ik in de politiek. Mocht

het stoppen, dan denk ik dat ik filosofie ga

studeren, dat is een oude droom. Ik zou ook

meer lezen, want ik ben ook verzot op boeken.

En op koffie. Mijn zoon is barista, ik zou

dat ook wel willen leren. Misschien begin ik

op een dag dan wel een boekhandel met een

koffiebar.

Matthias Diependaele: Hmm, in dat opzicht

biedt een lingeriewinkel gecombineerd met

een wijnbar ook nog wel perspectieven, denk

ik. (lacht)

Laten we het even hebben over

West- en Oost-Vlaanderen. Zoals

vele West-Vlamingen studeerde

Hilde in Gent. Heb je een band

voor het leven met die stad?

Hilde Crevits: Absoluut. Je weet toch wat ze

zeggen: Een Gentenaar, dat is een West-Vlaming

met een diploma. (lacht) Ik herleef als

ik in Gent kom. Ik vind het een fantastische

stad en kan daar gerust een tijd alleen rondwandelen,

zonder gezelschap. Weet je, ik

ben blij dat mijn ouders me lieten studeren

in Gent. Ik kwam uit een katholiek nest in

Torhout en mijn keuze ging daar wel over de

tongen. Maar ik vond Kortrijk minder aantrekkelijk

als studentenstad. Ik wou van het

studentenleven proeven en Gent leek in dat

opzicht de betere keuze.

Matthias Diependaele: Ik heb mijn humaniora

in Gent gedaan. Mijn vader had er studentenkamers,

dus ik had er ook mijn universiteitsstudies

kunnen doen. Maar als 18-jarige

wou ik toch liever onder het ouderlijk gezag

uit. Vandaar de keuze om verder weg te trekken

en in Leuven rechten te gaan volgen.

Matthias, heb jij iets met

West-Vlaanderen?

Matthias Diependaele: Zoals elke Vlaming ga

ik graag naar de zee. Mijn favoriete plekken

zijn dan de thermen in Oostende en de pier

van Blankenberge. Recent heb ik erg genoten

van een fietstocht van Brugge naar Damme,

dat was een ontdekking. Ik merk dat er in

West-Vlaanderen veel geïnvesteerd is in

zachte recreatie.

Waarom zou Matthias eens naar

Torhout moeten afzakken?

Hilde Crevits: Oh, er zijn zovele redenen. Om

te beginnen het erfgoed, dat jou als minister

ook zal interesseren. We hebben heel

wat kastelen, waaronder het Kasteel van

Wijnendale, een domein met een historische

waterburcht waar Maria van Bourgondië in

1482 omkwam nadat ze van haar paard was

gevallen. Het speelde ook een rol tijdens de

Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hebben we

een schitterende fietsverbinding naar zee,

via de oude spoorweg naar Oostende. En we

hebben met Land of Love ook een nieuw muziekfestival

dat hopelijk aanknoopt met het

rijke verleden van Rock Torhout.

En waarom moet Hilde een

ommetje maken langs Zottegem?

Matthias Diependaele: Voor de groene

schoonheid en de rust van de Vlaamse Ardennen.

Als ik ’s morgens mijn kinderen

naar school breng, geniet ik nog elke dag van

het landschap. Zottegem is de poort tot die

Vlaamse Ardennen en ligt op de scheiding

van het Denderland, aan de ene kant loopt

het regenwater naar de Dender, aan de andere

zijde naar de Schelde. Hier kan je wandelen

of fietsen om echt tot rust te komen.

Wanneer kom je af, Hilde?

businessvlaanderen.be

21


INDUSTRIEBOUW IN VLAANDEREN:

OP ZOEK NAAR NIEUW

IMAGO EN HECTARES

In een volgebouwd Vlaanderen is het voor de industriebouw steeds moeilijker om nog een plaats te

kunnen opeisen. Toch is de aanleg van nieuwe industriële infrastructuur cruciaal voor onze welvaart.

Anders dan vaak wordt gedacht, is de aanleg van nieuwe industrie ook niet per definitie schadelijk

voor de klimaatdoelstellingen. “We associëren industriebouw nog steeds vooral met vervuilende

schoorsteenfabrieken, maar in realiteit komen die nog maar zelden voor.”

Tekst | Bavo Boutsen

Dat voldoende industriebouw een belangrijke

voorwaarde vormt voor economische groei,

ligt voor de hand. Bedrijven moeten immers

over een eigen ruimte beschikken om hun

producten of diensten te kunnen ontwikkelen.

Ondanks dit overduidelijke belang bevindt de

industriebouw in Vlaanderen zich vandaag in

een niet al te goed klimaat. “Eigenlijk zitten

we hier met een dubbel probleem”, vertelt

Niko Demeester, directeur-generaal van

de Confederatie Bouw. “Enerzijds is er een

nijpend tekort aan bruikbare grond, anderzijds

is het aantal vergunningen dat wordt

uitgedeeld in vrije val.”

RENOVATIE VAN BESTAANDE RUIMTE

Dit betekent uiteraard niet dat er de

afgelopen jaren niets is veranderd aan de

industriebouw in Vlaanderen. Zo zijn tal van

industriegebouwen gerenoveerd. Concreet

betekent dit dat deze gebouwen, onder

impuls van de steeds strengere normering

op vlak van duurzaamheid, groener zijn

gemaakt. Dat merken ze ook bij de Bouwunie.

“De regelgeving heeft de bouwheren zeker

gedwongen om duurzamer te bouwen. In de

afgelopen jaren werden veel beter geïsoleerde

gebouwen opgeleverd”, aldus Jean-Pierre

Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de

Bouwunie. “Ook de hemelwatervordering

heeft een duidelijke invloed gehad, want

industriële gebouwen hebben vaak erg grote

dakoppervlakten.”

Deze inschatting wordt inderdaad bevestigd

door de cijfers. Want hoewel er in theorie

nog zo’n 2.500 hectaren grond beschikbaar

is voor de industriebouw, is dit saldo eerder

een theoretisch getal. In de praktijk zijn dit

veelal onbruikbare lappen grond, omwille van

een hoge aankoopprijs, een moeilijke bereikbaarheid

of de nabijheid van omwonenden,

waardoor buurtprotest haast onvermijdelijk

lijkt. Daarnaast blijkt dat het aantal toegekende

vergunningen jaar na jaar terugloopt.

“Gecombineerd met de duidelijke vraag naar

nieuwe industriebouw, zit er vandaag dus een

zeer duidelijke spanning op deze markt”, legt

Demeester uit.

Niko Demeester (Confederatie Bouw): “Waarom ook geen reconversie van een verouderde

woonbuurt in een terrein voor nieuwe industrie?”

22 businessvlaanderen.be


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

Industriegebouwen zijn onder impuls van de steeds strengere normering rond duurzaamheid groener zijn gemaakt. (Beeld: Beeuwsaert)

Omdat inzetten op duurzaamheid een positief

effect heeft op het imago van een bedrijf, is dit

voor vele bouwheren een interessante keuze.

“Zichtbare elementen als zonnepanelen,

een waterdoorlatende parking of elektrische

laadpalen zijn erg in trek”, verduidelijkt Waeytens.

Toch is belangrijk om deze vergroening

juist te kaderen. “Duurzaam bouwen voor

industriebouw is anders dan voor residentiële

woningen. Zo zijn bepaalde normeringen,

zoals bijvoorbeeld de opgelegde energievereisten,

vaak soepeler voor industriebouw.

Dat is ook logisch. Een ruimte die enkel dient

voor stockage hoef je bijvoorbeeld niet onnodig

te gaan isoleren”, legt Demeester uit.

Diezelfde nuance geldt ook voor het gebruik

van moderne en intelligente technologieën

“Het aantal vergunningen dat

wordt uitgereikt is in vrije val.”

binnen industriebouw. “De meeste productiehallen

zijn vrij standaard. Automatisering

of zogenaamde Building Information Systems

(BIM) zul je hier enkel terugvinden als dit

een duidelijke meerwaarde biedt voor het

eindproduct”, vertelt Demeester. De logica

hierachter is simpel: ondernemers doen er

steeds alles aan om de beschikbare budgetten

te investeren in het uiteindelijke eindproduct,

de gebouwen zijn in veel gevallen

slechts een omhulsel.

IMAGOPROBLEEM

Met andere woorden: de industriebouw in

Vlaanderen verduurzaamt, en dat op een

zinvolle manier. Ze is bovendien vaak veel

minder complex dan andere infrastructuurwerken.

Dat lijkt op het eerste gezicht moeilijk

te rijmen met de steeds grotere terugval

in het aantal vergunningen. Volgens Niko

Demeester is deze achteruitgang vooral

te verklaren door het imagoprobleem dat

vandaag rond industriebouw hangt. “We associëren

industriebouw nog steeds vooral met

vervuilende schoorsteenfabrieken, maar in

realiteit komen die nog maar zelden voor. Ook

de industrie wordt steeds schoner. Daarom

zouden we het voortaan beter hebben over

‘economische activiteitsbouw’ in plaats van

industriebouw. Dit geeft meteen een veel

betere connotatie.”

Als deze mentaliteitswijziging zich zou

kunnen voltrekken en industriebouw hierdoor

in de nabije toekomst niet per definitie als iets

schadelijks wordt aanzien, zal dit hopelijk vrij

snel leiden tot een groter aantal toegekende

vergunningen. Dit is noodzakelijk, want door

enkel de bestaande industriebouw te renoveren,

kan er niet aan de bestaande vraag

worden voldaan. “Niet elke bestaande site

businessvlaanderen.be

23


3 PRODUCTIEVESTIGINGEN : KOMEN - PITTEM - DUINKERKE

building together

Industriebouw

mahieu-construct.be


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

“Niet elke bestaande

site kan zomaar

worden omgetoverd

in iets totaal anders.”

Jean-Pierre Waeytens (Bouwunie): “De regelgeving heeft bouwheren gedwongen

tot duurzamer bouwen.”

kan zomaar worden omgetoverd tot iets totaal

verschillend”, aldus Demeester.

RECONVERSIE

Dit nieuwe imago zou dan ook de manier

waarop we ruimtelijk nadenken over

industriebouw kunnen beïnvloeden. Vooral

door slim in te spelen op de bestaande

mechanismes kan er ook hier nog extra winst

geboekt worden. Het compensatieprincipe,

waarbij verloren groen bij de bouw van

nieuwe industriële complexen gepaard gaat

met de aanleg van nieuw groen op een andere

locatie, is potentieel zeer waardevol en moet

daarom nog veel actiever gebruikt worden.

Op deze manier gaat er namelijk geen groen

verloren. In de meeste gevallen wordt er zelfs

netto extra groen gecreëerd.

Deze flexibelere omgang met de beschikbare

ruimte zou meteen een groot arsenaal

aan nieuwe economische kansen bieden.

“Vandaag hebben we de mond vol van de

zogenaamde reconversieprojecten waarbij

we oude industriële sites gaan omvormen

tot hippe en duurzame woongelegenheden.

Maar waarom zou een omgekeerd

project, waarbij een verouderde en slecht

ingeplante woonbuurt wordt omgebouwd

tot een site voor nieuwe industrie, niet

tot de mogelijkheden behoren? Zo zou de

spanning op het gebied van industriebouw in

Vlaanderen kunnen worden verlicht, zonder

dat dit per se problematisch moet zijn voor

de duurzaamheidsdoelstellingen”, besluit

Demeester.

“We associëren industriebouw nog steeds met vervuilende schoorsteenfabrieken, maar de industrie wordt steeds schoner.” (Beeld: Beeuwsaert)

businessvlaanderen.be

25


Always ahead

KOPLOPER IN INDUSTRIEBOUW

GOVAR INDUSTRIEBOUW | ARDOOIE | WWW.GOVAR.BE

RECLAMEBUREAU PLUG


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

WERKEN IN DE BOUWSECTOR

BIEDT VEEL MEER DAN EEN GOEDE VERLONING

Bouwvakkers zijn de bestbetaalde arbeiders, zo bleek recent uit een onderzoek van hr-dienstverlener

SD Worx. In de top tien van functies met de hoogste lonen staan liefst acht bouwprofielen: werfleiders en

ploegbazen, maar evengoed vaklui zoals een isoleerder, boormeester, bekister, metser en asfaltwerker.

De Vlaamse Confederatie Bouw wijst erop dat de sector naast een goede verloning nog heel wat andere

troeven te bieden heeft.

Tekst en beeld | VCB

en circulair materiaalgebruik. Denk maar aan BIM-professionals die

bouwprojecten volledig in 3D voorbereiden, installateurs voor smart

buildings, specialisten in 3D-betonprinten, operatoren voor een

metselrobot of innovatiecoördinatoren.

Ook de bouwsector schreeuwt om bijkomend personeel. Met de

campagne #WERFze maakt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

schoolverlaters en ervaren professionals warm voor een job in de

bouw. Een gevarieerd takenpakket, heel wat autonomie, vaak in teamverband

werken, talrijke leermogelijkheden… de voordelen van een

job in deze sector zijn niet min. Bovendien besteedt de bouw ook veel

aandacht aan digitalisering, innovatie en klimaat.

WERKEN AAN EEN BETERE LEEFOMGEVING

De bouwsector wil de CO2-uitstoot in ons land drastisch terugdringen.

Naast de energetische renovatiegolf werken bouwbedrijven dag in, dag

uit aan een betere leefomgeving met meer groen, optimaal waterbeheer,

groenere mobiliteit, hernieuwbare energieproductie, circulaire

materialenstromen, enzovoort.

Voor al die zaken zijn vaklui nodig. Het gaat daarbij niet enkel om de

traditionele beroepen in de bouw, maar ook om profielen en start-ups

die nog weinig bekend zijn bij het grote publiek en die aansluiten bij

evoluties in de bouw, zoals hightech toepassingen en duurzaamheid.

Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aangezien heel wat

digitale toepassingen bijdragen tot efficiënter en duurzamer bouwen

Klimaatdoelstellingen en de energietransitie zijn niet meer weg te

denken bij jobs in de bouw. Technici van studiebureaus, werfleiders,

conducteurs en tekenaars zijn cruciaal voor de realisatie van energiezuinige

gebouwen, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering

van projecten. Zij zorgen voor gedetailleerde plannen en zien toe op

de uitvoering zodat de energievereisten en normen voor luchtkwaliteit

worden bereikt. Zo moeten metsers nu meer dan ooit oog hebben

voor de isolatie in de bouwschil. Bij diverse schrijnwerkberoepen gaat

de aandacht naar de luchtdichtheid van raam- en deuropeningen.

Dakdekkers moeten rekening houden met de isolatie van de daken. En

meer dan voorheen staat de onderhoudsvakman in voor het onderhoud

van de installaties en de bouwschil.

BETERE TECHNISCHE HULPMIDDELEN

Daarnaast zijn de technische hulpmiddelen die bouwvakkers ter

beschikking hebben er fors op vooruitgegaan, met dank aan machines

die vroeger niet bestonden of een veel kleinere actieradius hadden en

die het werk nu een stuk lichter en veiliger maken, zoals allerlei types

hijskranen, hoogtewerkers, verreikers, schaar- en ladderliften of rolstellingen.

Of aan de toegenomen kracht en precisie van de bouwplaatsmachines

bij grond- en wegenwerken: van minigravers over dumpers en

bulldozers tot het volledige gamma van banden- en rupskranen.

Ook de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen die de

Codex Welzijn op het Werk voorschrijft, gaan er ieder jaar op vooruit:

zowel qua aanbod, dat steeds breder en gevarieerder wordt, als op

het vlak van kwaliteit, met een hogere beschermingsgraad en meer

gebruikscomfort tot gevolg. De campagne van de Confederatie Bouw

rond Safety My Priority heeft onder meer tot doel het gebruik ervan

te stimuleren.

Voor opportuniteiten in de bouwsector, surf naar www.werfze.be.

businessvlaanderen.be

27


HONDERD JAAR VAKMANSCHAP IN INDUSTRIEBOUW

STERK IN

BEDRIJFSGEBOUWEN

Een familiebedrijf in de pure zin van het woord. Dat is Industriebouw Govar. Vandaag wordt het bedrijf

geleid door de vierde generatie. Christophe en Evelyne Govaere bouwen verder op de basis die exact

honderd jaar geleden – in 1921 – gelegd werd door overgrootvader Leon Govaere. Spade en kar hebben

anno 2021 plaats geruimd voor een gloednieuw atelier, innovatieve bouwtechnieken en aandacht voor

hoogwaardige en duurzame bouwmaterialen.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Industriebouw Govar bv

Vanuit het gloednieuwe hoofdkantoor in het

West-Vlaamse Ardooie – met eigen productie

en magazijn – begeleidt Industriebouw

Govar betaalbare bouwprojecten van a tot z.

Of anders gezegd: van voorbereidende

grondwerken tot de afwerking in kwalitatief

hoogstaande materialen. Met specialisatie

in staal- en betonbouw is het bedrijf

al vele decennia toonaangevend in de bouw

van magazijnen, kantoren, productiehallen,

winkels en showrooms. Ook voor jeugdlokalen,

sportfaciliteiten en kantines zijn de staalconstructies

perfect geschikt. Elk project

wordt op maat van de klant opgeleverd,

aangepast aan zijn noden en wensen.

UNIEKE TROEVEN

Industriebouw Govar staat bij vele ondernemers

en andere klanten bekend om zijn

professionele realisatie van gebouwen, met

oog voor creativiteit en vernieuwing. Het

bedrijf is in de sector van staal- en industriebouw

een snelle groeier. Dat is geen toeval,

maar gebaseerd op enkele unieke troeven.

Kantoorruimtes & werkplaats, Carrosserie Vandenbussche, Kuurne.

Een van die troeven is de sleutel-op-dedeuraanpak

bij projecten in industriebouw.

Een loods, atelier, kantoor of showroom:

Industriebouw Govar garandeert een kanten-klare

oplossing op maat.

28 businessvlaanderen.be


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

Garages & showrooms, RS Motors, Ingelmunster.

Als familiebedrijf combineren we

jarenlange ervaring met innovatie.

Die dynamiek zorgt voor een grote

vraag en sterke groei.

Het bedrijf is ook kampioen in deskundige

coördinatie: een uitgebreid en ervaren team

van eigen ingenieurs begeleidt elke project tot

in detail. Van ontwerp tot calculatie, van stabiliteit

tot uitvoering. Niet alleen bijvoorbeeld

op vlak van strengere brandeisen die vooropgesteld

worden, maar ook wat betreft isolatie

en energienormen, een thema dat vandaag

– omwille van de stijgende energieprijzen –

meer dan ooit actueel is.

EIGEN LASSERS, ARBEIDERS EN

MONTAGEPLOEGEN

In een eigen gloednieuw atelier bewerken

lassers en arbeiders staal op maat. Met de

grootste precisie gaan ze aan de slag met

gespecialiseerde, computergestuurde machines.

Geroutineerde montageploegen en vaste

werfleiders zijn de beste garantie voor een

feilloze en vlotte bouw. Met vele jaren ervaring

in industrie- en staalbouw weten de medewerkers

in elke situatie raad.

En dankzij voortdurende investeringen in

een nieuw en krachtig rollend machinepark

kan Industriebouw Govar de grootste bouwuitdagingen

aan. De inzet van geavanceerde

hoogtewerkers en montagekranen met

telescooparm – inclusief een kraan van maar

liefst 100 ton! – zorgt ervoor dat elk project

zonder probleem afgewerkt kan worden.

INDUSTRIEBOUW VAN A TOT Z

Vandaag vragen heel wat klanten een integrale

opvolging van hun bouwproject. Maximale

begeleiding en ontzorging zijn hierbij

essentieel. Industriebouw Govar garandeert

elke klant dat zijn project in goede handen

is. Die aanpak start bij de grondwerken, van

voorbereidende afbraakwerken tot fundering.

Bij de constructie van gebouwen staat het

bouwbedrijf sterk in staal, maar afhankelijk

van een project is ook de inzet van beton of

hout mogelijk. Het plaatsen van alle soorten

wanden – met de vrije keuze qua kleur,

vorm, omvang, energiewaarde en afwerking

– maakt ook deel uit van de service. Ook voor

de ruwbouw – van metselwerk tot gewelven

– steken de teams van Industriebouw Govar

graag de handen uit de mouwen. En uiteraard

krijgt een klant ook de beste afwerking te

zien, tot in de kleinste details. Binnenschrijnwerk,

buitendeuren, vloerisolatie, stijlwanden…

Alle aspecten komen aan bod.

Kantoorruimtes, MR Group, Zwevegem.

businessvlaanderen.be

29


Burgemeesterpark - Lochristi.

HALVE EEUW VAKMANSCHAP STAAT GARANT VOOR KWALITEIT

BOUWEN

IN VERTROUWEN

Al sinds 1965 realiseert algemene bouwonderneming Morti nv uit Drongen, opgericht door Julien Mortier,

projecten in de industriebouw en de woning- en appartementsbouw. Ook voor agrarische projecten haalt

deze onderneming alles uit de kast om kwaliteitsvolle en duurzame bouwprojecten te realiseren.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Morti/Jorn Urbain Photography

In deze drie segmenten biedt Morti nv een

brede waaier van projecten aan. Bedrijfsgebouwen,

logistieke centra, kantoren,

commerciële ruimtes … in de industriebouw,

klassieke en moderne woningen in het residentiële

segment en rundvee-, varkensen

pluimveestallen, hippische projecten,

stockageloodsen en bewaarplaatsen voor

groenten/fruit in de agrobouw. Daarnaast

maken ook aluminium- en houtschrijnwerk

(ramen, deuren, gordijngevels …) deel

uit van de orderportefeuille van Morti nv,

net als projecten in eigen beheer (zowel in

België als in Nederland en Frankrijk).

TOONAANGEVENDE REALISATIES

IN BELGIË EN BUURLANDEN

Jo Mortier, een van de bestuurders, somt

enkele recente toonaangevende realisaties

op waarop het bedrijf erg trots is: “Ik denk

onder meer aan Buurtslagers in Aalter,

Socaplast in Houthulst, Aardappelhoeve

in Tielt, Allgro in Sint-Lievens-Houtem,

Dakwerken Boelaert in Eeklo, Broeierij

David in Frankrijk en het Woonproject

Burgemeesterpark in Lochristi. We konden

ook onze stempel drukken op bedrijvenparken

in Deinze, Wielsbeke, Erpe-

Mere en Gent, diverse grootwarenhuizen

van AD Delhaize, Woonpark Kortrijk met

negentien woningen, Sadel in Nazareth en

Bouwcenter Van Hulle in Kruishoutem. En

in Nevele realiseerden we een woonproject

met 65 appartementen. Bij al deze projecten

konden we onze expertise en knowhow

volop uitspelen.”

30 businessvlaanderen.be


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

onderneming heel belangrijk. Ook daarmee

maakt Morti nv het verschil ten opzichte van

concullega’s”, weet Jo Mortier. “Dat betekent

dat wij alle taken op ons nemen, van de studieen

ontwerpfase tot de volledige interne en

externe afwerking. Dat doen we met onze

eigen, moderne en goed uitgeruste productieafdelingen.

Prefabbeton (wanden, betonkolommen

en balken), aluminium en houten

schrijnwerk, metaalconstructies, infrastructuurwerken

zoals grondwerken, kelderbouw,

betonverharding en rioleringswerken … Geen

taak is te moeilijk voor ons. Elk bouwproces

verloopt dan ook nagenoeg volledig in eigen

beheer, inclusief strenge kwaliteitscontrole.

Kortom: we ontzorgen de klant van a tot z.”

Allgro – Sint-Lievens-Houtem.

‘Buildings Dreams’ is waar

we als bouwfirma voor gaan.

ALLE BOUWKENNIS ONDER ÉÉN DAK

Want expertise en knowhow heeft Morti nv

in overvloed. Dankzij de ruime vakkennis van

240 gedreven medewerkers groepeert de

onderneming alle bouwkennis onder één dak,

van fundering tot binnenafwerking. “Dat we

voor alle taken kunnen rekenen op de inzet

van onze eigen medewerkers, is voor onze

BOUWEN IN VERTROUWEN

Dankzij een persoonlijke aanpak bouwen

klanten met Morti nv in het volste vertrouwen.

Vanaf de opstartfase van de werken kunnen

ze rekenen op een ervaren projectleider.

Hij is ook het vaste aanspreekpunt en

de werkcoördinator van begin tot eind,

uiteraard met respect voor de afgesproken

timing. “‘Building Dreams’ is waar Morti

als bouwfirma voor gaat”, besluit Jo

Mortier. “En dat aan een uitstekende prijskwaliteitsverhouding

en met heel veel

aandacht voor duurzaamheid en circulair

bouwen. Want beide zullen in de toekomst

nog belangrijker worden. Daar willen we met

Morti nv als moderne bouwonderneming

graag letterlijk ons steentje aan bijdragen.”

Socaplast – Houthulst.

Stockageloods, gerealiseerd door Morti nv.

businessvlaanderen.be

31


TOONAANGEVEND

IN INDUSTRIEBOUW

De bouwsector wordt vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De huidige krapte op de

arbeidsmarkt, stijgende grondstofprijzen, tekorten aan bouwmaterialen en de toenemende vraag naar

duurzaam en circulair bouwen zorgen voor extra kopzorgen bij bouwbedrijven en hun klanten. Anticiperen,

snel schakelen en innovatief denken kunnen de nodige oplossingen aanreiken. Het bouwbedrijf Altez

Construction Group blijft niet bij de pakken zitten. Commercieel directeur Geert Perneel legt uit hoe het

bedrijf inzet op innovatieve en duurzame oplossingen en partnerships.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Altez

Altez Group is een veelzijdige, geïntegreerde bouwgroep met specialisatie

in diverse sectoren van de prefab bouwwereld (industrie, agrarisch,

hippisch), projectontwikkeling en HVAC. Bij al deze activiteiten

staan innovatie en diversificatie centraal. Geert Perneel: “Altez Group

werd dertig jaar geleden opgericht. De voorbije decennia groeide

ons bedrijf uit tot een groep met 320 werknemers. Vandaag zijn we

een allround bouwbedrijf met kantoren in Tielt en Oudsbergen – van

waaruit alle werfploegen aangestuurd worden – en eigen productieafdelingen

in Oudsbergen en Bree voor de vervaardiging van staal- en

betonconstructies en prefab betonpanelen. Op jaarbasis zijn we actief

op circa 150 werven, met een mix van industriële (70%), agrarische

(15%) en hippische bouwprojecten (15% van het omzetcijfer).”

32 businessvlaanderen.be


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

BETROUWBAAR, OP MAAT EN KORT OP DE BAL

Klanten die in zee gaan met Altez Group, kunnen rekenen op een klantgerichte

en no-nonsenseaanpak. Bij de voorbereiding, uitvoering en

opvolging van bouwprojecten biedt het bedrijf haar klanten een aanpak

van a tot z aan. Geert Perneel: “Met de inzet van al onze medewerkers

– van calculators tot operatoren – willen we onze klanten steeds

meerwaarde aanbieden. Bij de start van een bouwdossier worden we

hier als partner zo vroeg mogelijk bij betrokken, zodat we een team

van professionals kunnen samenstellen (aannemer, architect, projectingenieur

…) dat de klant maximaal kan ontzorgen. Dankzij onze jarenlange

ervaring en ons uitgebreid netwerk communiceren we op een

transparante manier met onze bouwpartners en klanten. We werken

kostenbewust en met oog voor originaliteit en duurzaamheid. Het feit

dat heel wat klanten tevreden terugkeren bij nieuwe projecten, is voor

ons het beste bewijs dat kwaliteit en betrouwbaarheid altijd renderen.”

“Ondanks de vele uitdagingen in

onze sector blijven we toekomstgericht

denken, met oog voor

kwaliteit, duurzaamheid

en veiligheid.”

zagen we hier een ware prijsexplosie. Voor volgend jaar verwacht ik

een lichte stabilisering. In elk geval prijzen we onszelf gelukkig dat

onze werven het voorbije jaar nooit hebben stilgelegen.”

“Ook het vinden van nieuw personeel is vandaag een lastige opdracht.

In het kader van ons intern groeiplan zijn we voortdurend op zoek naar

onder meer werfarbeiders, operatoren, projectbegeleiders en calculators.

Gelukkig is het verloop in ons bedrijf erg laag. We investeren

dan ook volop in veilige werkomstandigheden en het mentale welzijn

van onze medewerkers. Ook tijdens de coronapandemie staken we een

tandje bij om alle arbeidshygiënische maatregelen zo goed mogelijk

na te leven. En voor onze bedienden werkten we een aantrekkelijk

telewerkbeleid uit. Daarnaast biedt een systeem van glijdende werkuren

– iets wat vroeger ondenkbaar was in onze sector – ons personeel

extra comfort.”

“Een andere uitdaging voor de toekomst is de trend naar duurzaam

en circulair bouwen. Binnen onze groep onderzoeken we op dit vlak

momenteel diverse pistes. In Nederland moeten wij de impact van een

gebouw meten op de CO2-uitstoot. Diezelfde trend zien we versneld ook

in België opduiken. Het is aan de sector om zich hierop aan te passen.

Altez is klaar om deze uitdaging aan te gaan”, besluit Geert Perneel.

SPECIFIEKE UITDAGINGEN

Zoals zovele andere concullega’s wordt ook Altez Group vandaag

geconfronteerd met diverse uitdagingen. Geert Perneel: “De sterke

stijging van grondstofprijzen, gecombineerd met een tekort aan bouwmaterialen,

is voor ons een grote bottleneck. Een volledig industrieel

gebouw is 10% duurder geworden in 2021. Vandaag worden weinig

vaste aankoopcontracten voor materialen aangeboden, met een hoge

prijsvolatiliteit tot gevolg. Hout, staal, energie … de voorbije maanden

businessvlaanderen.be

33


EEN BETROUWBARE

PARTNER VOOR

INDUSTRIE- EN AGROBOUW

Ruim 17 jaar ervaring in de bouwsector, 160 eigen medewerkers, 200 onderaannemers, 160 projecten

per jaar … Beeuwsaert Construct, met hoofdzetel in het West-Vlaamse Ledegem, is uitgegroeid tot een

betrouwbare partner voor industrie- en agrobouw. Het orderboekje voor de komende maanden is goed

gevuld. Toch maken zaakvoerders Jeroen en Didier Beeuwsaert zich ook zorgen over uitdagingen die

de bouwsector momenteel op haar grondvesten doet daveren.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Beeuwsaert Construct

Samen met zijn achterneef Didier richtte Jeroen Beeuwsaert in 2004

Beeuwsaert Construct op. Voordien waren ze beide al actief in de

verkoop van industrie- en agrobouwprojecten. Jeroen Beeuwsaert:

“Sinds 2004 hebben we gestaag, maar op een gezonde manier onze

business uitgebouwd. We zijn actief als hoofdaannemer in totaalprojecten,

en dit zowel voor industriebouw – met onder meer toonzalen,

kantoren, hoogbouwmagazijnen, productiegebouwen en winkelcomplexen

– als in de agrobouw. Elk jaar realiseren we circa 160 projecten,

van enkele honderden tot enkele tienduizenden vierkante meters. Niet

alleen in heel België, maar ook in Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland.”

SLEUTEL OP DE DEUR

Om deze projecten te kunnen realiseren, zet Beeuwsaert Construct

samen met .de staalfirma BSM en de Waalse zusterfirma Jean Simon

“We maken professionele vastgoeddromen waar binnen het vooropgestelde budget en binnen de vastgelegde timing.”

34 businessvlaanderen.be


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

Jeroen Beeuwsaert: “Een van onze troeven is het bouwen van sleutel-op-de-deur-projecten.”

160 enthousiaste medewerkers

in. Daarnaast zijn er nog eens

zo’n 200 onderaannemers voor

de firma’s aan de slag. Jeroen

Beeuwsaert: “Een van onze troeven

is het bouwen van sleutel-opde-deur-projecten,

waarbij we,

afhankelijk van het project, soms

ook instaan voor specifieke technieken zoals verwarming en koeling

en de afwerking binnenin. Dit aanbod op maat geeft onze klanten extra

gemoedsrust en comfort. Zij kunnen rekenen op onze ervaren medewerkers

die elk project nauwkeurig uitwerken. Dankzij onze totaalaanpak

– gecoördineerd door een ervaren projectleider, aangevuld met

eigen ontwerp- en studiedienst, BIM-Modellers, montage- en afwerkingsploegen

– slagen we er steeds in professionele vastgoeddromen

waar te maken binnen het vooropgestelde budget en binnen de vastgelegde

timing.”

IMPACT CORONACRISIS

Die ondernemingszin en het nauw contact met klanten en partners

kwamen tijdens de coronapandemie zwaar onder druk te staan.

Maar samen met alle medewerkers schakelden Jeroen en Didier

Beeuwsaert een versnelling hoger om het bedrijf door deze storm te

loodsen. “We moesten heel wat inspanningen leveren om iedereen

in veilige omstandigheden te laten werken, zoals bijvoorbeeld apart

vervoer naar en van onze werven regelen. Ook het mentale welzijn van

ons personeel staat hoog op de agenda. We doen er alles aan om voor

alle medewerkers – arbeiders én bedienden – optimale werkomstandigheden

te voorzien. Op die manier slagen we er in om het verloop

in onze firma’s tot een minimum te beperken. En dat is meer dan

We streven zoveel mogelijk

naar klimaatneutrale

gebouwen.

welkom in deze tijden van grote

krapte op de arbeidsmarkt. Onze

zoektocht naar nieuwe profielen –

polyvalente arbeiders, operatoren

van telescoopkranen, ploegchefs,

werf- en project leiders – is vandaag

meer dan ooit een uitdaging. We

merken dat sommige jongeren

niet meer staan te springen om in de bouw te komen werken, omdat

ze moeite hebben met de soms moeilijke arbeidsomstandigheden en

meer belang hechten aan vaste werkuren, in een binnendienst dicht

bij huis.”

EXTRA UITDAGINGEN

Niet enkel de coronapandemie zorgde bij Beeuwsaert Construct

voor extra druk. Ook de stijgende grondstofprijzen en het tekort aan

sommige bouwmaterialen maakten van 2021 een moeilijk jaar. Jeroen

Beeuwsaert: “Jammer genoeg moesten we het voorbije jaar enkele

projecten noodgedwongen on hold zetten. Daarnaast zagen we bij

sommige leveranciers ook medewerkers uitvallen omwille van corona.

Toch blijf ik optimistisch en verwacht ik dat we snel naar een normalisatie

gaan, waardoor we ons tot nu toe geslaagd parcours van 2000

realisaties succesvol verder kunnen zetten. En zo kunnen we ook

opnieuw onze referentierol als bouwer van prefab oplossingen opnemen.

Het doet me plezier dat het bewustzijn en de interesse bij onze

klanten en partners voor duurzame prefab constructies steeds meer

toeneemt. We gaan voluit voor andere materiaalkeuzes, met meer

gebruik van gerecycleerde materialen, en we streven zoveel mogelijk

naar klimaatneutrale gebouwen. We zijn klaar om duurzaam verder te

bouwen aan de toekomst!”

businessvlaanderen.be

35


TOTAALPROJECTEN IN EIGEN BEHEER

Al meer dan 50 jaar realiseert Morti totaalprojecten

in de industriebouw, woning- en appartementsbouw en

de agrosector. Door de uiteenlopende expertise

en knowhow van ons algemeen bouw bedrijf verloopt

het bouwproces nagenoeg volledig in eigen beheer.

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

INDUSTRIEBOUW

WONING-

& APPARTEMENTSBOUW

AGROPROJECTEN

PREFAB BETON

METAALCONSTRUCTIES

ALUMINIUM

& HOUTSCHRIJNWERK

Morti NV

Industriepark Drongen 1

Booiebos 21

B-9031 Drongen (Gent)

T +32 (0)9 282 48 77

F +32 (0)9 282 45 09

mail@morti.be

www.morti.be


Verschijningsdata

01 Februari met o.a. dossier Machinebouw en Subcontracting

02 April met o.a. dossier Energie en afvalverwerking

03 Juni met o.a. dossier Automatisatie

04 September met o.a. dossier Bedrijfswagens, Leasing en Mobiliteit

05 Oktober met o.a. dossier Industriebouw

06 November met o.a. dossier Logistiek en Transport

Print en online (mediamix)

Redactionele en/of publicitaire inlassingen

Doelgroep: bedrijfsleiders en kaderleden

Uw bedrijf in Business Vlaanderen (redactioneel of publicitair):

Contacteer Filip Deckmyn: 0479 97 95 13 f.deckmyn@louwersmediagroep.be


ACTIVO BEDRIJFSVASTGOED MERKT GROEIENDE AANDACHT VOOR DUURZAME GEBOUWEN

“Een huwelijksbureau

voor bedrijven en hun

potentiële locaties”

38 businessvlaanderen.be


Bedrijven vinden steeds moeilijker een geschikte locatie. Er heerst een duidelijke krapte op de markt

van het bedrijfsvastgoed. Dit zadelt heel wat ondernemers op met een heus huisvestingsvraagstuk.

“Activo Bedrijfsvastgoed staat klaar met oplossingen voor middelgrote tot grote ondernemingen in

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen”, vertelt managing director Ivo De Muynck.

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Activo

Voor deze toenemende spanning in de markt

zijn er verschillende oorzaken. Ten eerste

werkt het gunstige investeringsklimaat

de groeiende vraag naar panden en gronden

duidelijk in de hand. Daarnaast wordt

iedere aankoop bemoeilijkt door de vaak erg

complexe en langdurige vergunningsprocedures

van de overheid. Tot slot is ook de

zogenaamde “omgekeerde delokalisatie”,

de terugkeer van maakindustrie naar eigen

contreien, een belangrijke factor. Na jaren van

verplaatsingen naar het buitenland wil steeds

meer industrie zich dichter bij huis gaan vestigen,

om zo kortere logistieke ketens mogelijk

te maken.

Vandaag is het

gebouw een

uithangbord voor

elk bedrijf.

“In tegenstelling tot vroeger is bedrijfsvastgoed

vandaag een heel duidelijke vraagmarkt,

wat het voor ondernemers erg moeilijk maakt

om iets te vinden dat voldoet aan de eigen

noden”, vertelt Ivo De Muynck. “Hen waar

mogelijk ondersteunen in dit proces, is de

reden van ons bestaan.”

EEN COMPLEXE MATERIE

Bedrijfsvastgoed is een complexe materie.

“Zowel op bouwtechnisch, fiscaal als op

regulerend vlak proberen wij daarom gepaste

ondersteuning op maat te bieden. Klanten

komen eigenlijk niet zozeer naar ons om een

gebouw te kopen, maar om een volledige

oplossing voor hun huisvestingsprobleem te

verkrijgen. Eigenlijk zijn wij een huwelijksbureau

voor bedrijven en hun potentiële nieuwe

gebouwen of locaties”, gaat De Muynck verder.

“Een ondernemer zal maar iets willen kopen als hij een volledig beeld heeft van de locatie van zijn

nieuwe huisvesting.”

Ondernemers kunnen bij Activo Bedrijfsvastgoed

dus terecht voor een brede waaier

aan dienstverlening rond vastgoed, gaande

van waardebepalingen tot advies op maat.

Indien gewenst kunnen ze hierbij ook steeds

rekenen op de volledige discretie. “Wij zijn

specia list in het verkopen van panden zonder

dat hier enige ruchtbaarheid aan wordt gegeven”,

verduidelijkt Ivo De Muynck. Cruciaal in

dit verhaal is dat de dienstverlening steeds

probeert te beantwoorden aan de gepersonaliseerde

noden van de klant.

“Een ondernemer zal maar iets willen kopen

als hij een volledig beeld heeft van de locatie

van zijn nieuwe huisvesting. Technische

aspecten zoals pakweg milieuvergunningen

of de bodemsituatie moeten eerst volledig in

kaart kunnen worden gebracht, vanzelfsprekend

zullen wij dus ook hier onze expertise

aanbieden.”

GEWIJZIGD VERWACHTINGSPATROON

Dat laatste wint de jongste jaren duidelijk aan

belang. De groeiende aandacht voor duurzaamheid

heeft immers duidelijk invloed

op het verwachtingspatroon van ondernemers.

“Vroeger werd er aan een fabrieksgebouw

weinig aandacht besteed, vandaag

is dit het uithangbord van een bedrijf. Hier

willen ze met andere woorden mee aantonen

dat ze zich bewust zijn van hun positie

in de bredere samenleving. Daar hoort een

inzet op duurzaamheid uiteraard bij”, aldus

Ivo De Muynck.

Met andere woorden: het zijn uitdagende

tijden in de wereld van het bedrijfsvastgoed.

Voor een gespecialiseerde speler als Activo

Bedrijfsvastgoed biedt dit vooral kansen om

zich extra te onderscheiden. “Onze high-end

dienstverlening is vandaag relevanter dan

ooit”, besluit de Muynck.

businessvlaanderen.be

39


TWEEDE GENERATIE DOET INTREDE IN FAMILIEBEDRIJF GLK GRONDWERKEN

GRONDWERKEN

MET EEN BREDE KIJK

De groene arend in het nieuwe logo van GLK Grondwerken uit Kruishoutem staat symbool voor een

brede en groene kijk op grond- en infrastructuurwerken. Bij de intrede van de tweede generatie, kiest de

familie Lippens nog sterker voor een onderscheidende en toekomstgerichte aanpak. Het bedrijf rolt zijn

brede visie voortaan uit via drie divisies: GLK Grondwerken, GLK Recycling en GLK Consulting.

Tekst | Roel Jacobus

Beeld | GLK

Sinds het ontstaan in 1997 is GLK in de sector

van grond- en infrastructuurwerken een

buitenbeentje. Bio-ingenieur en oprichter

Geert Lippens uit Kruishoutem (vandaar de

naam GLK) is gefascineerd door perfectie,

efficiëntie en duurzaamheid. Die gedrevenheid

deelt hij met zijn echtgenote en mede

bedrijfsleider Els Vandekerckhove en een

35-tal medewerkers.

Nu twee van hun vijf kinderen het familiebedrijf

versterken - Alice (25) en Arthur

(23) Lippens zijn beiden ingenieur - kiest

de familie nog méér voor een brede kijk als

onderscheidende factor. Die wordt in het

nieuwe logo gesymboliseerd door de groene

arend. Als geen ander dier heeft de arend

een brede en scherpe blik op zijn omgeving.

Tegelijkertijd krijgt het bedrijf drie divisies:

GLK Grondwerken, GLK Recycling (het vroegere

GV&T Kruishoutem) en GLK Consulting.

GLK CONSULTING

“Een goede voorbereiding van grondwerken,

vanuit een ruimere kijk op het integrale

project, brengt winst in tijd en budget mee.

Het kan tevens veel frustratie en CO2-uitstoot

voorkomen. Dat was al altijd de dada van

onze vader. Vanuit die optiek ontstond recent

GLK Consulting”, vertelt Arthur Lippens.

“Onder die noemer kunnen bouwheren of

aannemers voortaan onze kennis en ervaring

inhuren bij het voorbereiden van hun

bouw- of afbraakproject. Dergelijke vorm van

kennisdelen en samenwerken betekent een

win-win voor alle partijen.”

Geert Lippens, Els Vandekerckhove kregen in het familiebedrijf versterking van twee van hun

kinderen Alice en Arthur.

INTELLIGENT, INTEGRAAL EN INTEGER

Het voorbije jaar maakten de familiale

bedrijfsleiders van GLK, bijgestaan door de

groeistrategen van Mex United, een update

van hun meest waardevolle troeven. Ze

legden daarvoor hun oor te luisteren bij de

eigen medewerkers, klanten en sectorgenoten.

Wat bleek? “Ons bedrijf wordt ontzettend

gewaardeerd voor zijn intelligente, integrale

en integere aanpak. Die ‘3i Garantie’ zullen

we in de toekomst nog meer uitspelen”, zegt

Els Vandekerckhove.

40 businessvlaanderen.be


De aanpak wordt gestoeld op drie divisies: GLK Grondwerken, GLK Recycling en GLK Consulting.

• “Intelligent: GLK is een door kennis gedreven

familiale onderneming waar uitzonderlijk

veel belang wordt gehecht aan een

goede voorbereiding, calculatie en planning.

Dit zorgt ervoor dat we binnen de

totaliteit van een bouwproject steeds een

voordelige oplossing bieden.”

• “Integraal: GLK blijkt het meest waardevol

wanneer de volledige grond- en infrastructuurwerken

aan ons toevertrouwd worden.

Dit omvat het hele proces van calculatie en

voorbereiding tot uitvoering en recyclage.”

• “Integer: niet alleen de zaakvoerders maar

ook de medewerkers stralen integriteit uit.

Ze hebben een groot respect voor de stiel,

de klant, de collega’s, het materiaal en

het milieu.”

“Een goede voorbereiding vanuit een

bredere kijk op het integrale project,

brengt winst in tijd en budget mee.”

GV&T WORDT GLK RECYCLING

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk

ver antwoord ondernemen zijn thema’s die ook

bij de jonge GLK-generatie alle aandacht krijgen.

Alice Lippens: “De reden waarom we GV&T

Kruishoutem omdopen tot GLK recycling

is vooral omdat we van recycling een écht

speerpunt willen maken. We waren al vooruitstrevend

in dit domein en met producten

zoals Bekasol (verbeterde funderingsgrond)

zijn we zelfs uniek. Ik ben dan ook heel blij

met de groene arend als nieuw logo. Dit

symboliseert onze groene ambities en onze

brede kijk op grondwerken. Wist je trouwens

dat we onze medewerkers voortaan ‘green

eagles’ noemen? Er is trouwens nog plaats

voor nieuwe collega’s in ons arendsnest.”

Recyclage wordt uitgebouwd als één van de speerpunten van de

integrale aanpak.

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

maken deel uit van het DNA van dit familiebedrijf.

businessvlaanderen.be

41


FOCUS OP

RECONVERSIE EN

BIODIVERSITEIT

De beschikbare bouwruimte in Vlaanderen wordt steeds schaarser. De Vlaamse Regering kondigde een

betonstop aan tegen 2040. Hoe deze maatregel in de praktijk omgezet zal worden, is nog afwachten.

Maar sommige projectontwikkelaars en bouwfirma’s wachten deze maatregel niet af om op een bewuste

en duurzame manier met schaarse ruimte om te gaan. Het West-Vlaamse Hexagon – gevestigd in het

Ondernemerscentrum van Roeselare – focust op innovatieve projectontwikkeling en de reconversie

van bedrijfssites. En dat blijkt meer dan ooit een verstandige aanpak.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Hexagon

Hexagon zal deze site omvormen tot een plek waar het bruist van ondernemerschap.

42 businessvlaanderen.be


Hexagon – als projectontwikkelaar actief in West- en Oost-Vlaanderen

– werd in 2017 opgericht door Jelle Vandendriessche. Met een ruime

ervaring in grootschalige reconversie- en industriële projecten in

Vlaanderen, zet hij met Hexagon voluit in op innovatieve projectontwikkeling,

zowel voor bedrijfs- als residentieel vastgoed. De missie?

Niet lukraak bouwen waar het kan of mag, maar op een slimme

manier bestaande sites nieuw leven inblazen en zo de beschikbare

ruimte optimaal benutten.

Met een compact team van zes gepassioneerde medewerkers bouwt

Hexagon letterlijk aan een duurzame toekomst, met oog voor milieu en

biodiversiteit. Het kantoor is voortdurend op zoek naar nieuwe gronden

en projecten om te ontwikkelen. De vastgoedprojecten van Hexagon

onderscheiden zich door hun boeiende architectuur, het gebruik van

duurzame technieken en het creëren van een setting waar wonen en

werken aangenaam wordt.

IN DE KIJKER: PARK APART IN ZWEVEGEM

Een van de projecten die Hexagon in de kijker zet, is de ontwikkeling

van een nieuwe bedrijvensite in Zwevegem. Het businesspark

Apart wordt de uitvalsbasis van 22 kmo’s uit de streek. Op de site van

1,5 hectare was jarenlang Sobelcard gevestigd. Toen het bedrijf een

groot deel van zijn productie verhuisde, werd het tijd om de site nieuw

leven in te blazen. Nadat de Vlaamse Overheid haar goedkeuring gaf

aan het ontwerp van een brownfieldconvenant, kon Hexagon samen

met Liquidfloors, die reeds zijn kantoren op de site had, starten met de

Overzichtsbeeld van de 22 kmo-units.

reconversieplannen. Momenteel (november 2021) zijn de sloop van de

oude fabrieksgebouwen en de sanering aan de gang. Begin 2022 start

Hexagon met de aanleg van het nieuwe businesspark, om eind volgend

jaar tot de oplevering te kunnen overgaan.

COMMUNITY EN DUURZAAMHEID

Met 4.143 m² opslagruimte en kantoren, een topligging vlakbij de E17

en alle aanwezige faciliteiten voor opslag, logistiek en productie, zal het

project Park Apart geïnteresseerde kopers heel wat troeven kunnen

bieden. De kmo-units zijn nog perfect moduleerbaar, zowel onderling

als met kantoorruimte. Een afwerking op maat – met aandacht voor

vooruitstrevend design – is perfect mogelijk. Vandaag zijn reeds 8 van

de 22 units verkocht.

Alle ondernemers uit dit kmo-park worden opgenomen in de Hexaclub,

een online en offline community die de rode loper uitrolt voor networking

met de medebewoners of collega’s uit andere kmo-sites die

Hexagon realiseert. Dit zorgt voor een unieke setting om samen inspirerende,

zakelijke ideeën uit te wisselen en gebruik te maken van

elkaars diensten.

Straatbeeld vanaf de Bekaertstraat. De kmo-units worden omgeven

door groen.

Bij de realisatie van Park Apart trekt Hexagon – zoals bij al haar andere

reconversieprojecten – voluit de kaart van duurzaamheid en biodiversiteit.

Concreet: elke koper krijgt de mogelijkheid om zonnepanelen

te laten installeren, bij de bouw worden duurzame bouwmethoden

gebruikt en een verstandig ruimtegebruik wordt gecombineerd met

een maximale buffering van regenwater voor hergebruik en infiltratie.

Met Hexagon willen we oude bedrijfsterreinen

nieuw leven inblazen. Dit past in onze strategie

om bewust om te gaan met de schaarse

bouwruimte in Vlaanderen.

businessvlaanderen.be

43


NEDERLAND

VERGADER, ONTDEK, PROEF & FEEST

IN HET BIERKASTEEL TE IZEGEM

• Vergaderen of feesten van 6 tot 400 personen

• Lunchen of dineren in Michelles Pub & Brasserie

• Ruime gratis parking

• Gemakkelijk bereikbaar, op 5min van de E403

• Inhouse catering

• Brouwerijbezoeken met degustatie om 10u30 - 14u30 en 16u30

• Tevreden klanten: KBC, Barco, Nestlé, Opel,...

OOSTENDE

BRUGGE

GENT

VEURNE

DUNKERQUE

IZEGEM

KORTRIJK

LILLE DOORNIK

FRANCE

ANTWERPEN

BRUSSEL

BELGIË

by

Ingelmunstersestraat 46 - 8870 Izegem - info@bierkasteel.be - www.bierkasteel.be

Visits & Events: +32 (0)51/62 27 30 - Michelles Pub & Brasserie: +32 (0)51/62 25 43.


BUSINESS TIP

Valérie Lucq (General Manager Molecubes) en haar team tonen trots hun award.

OOST- EN WEST-VLAANDEREN BOVEN TIJDENS LEEUW VAN DE EXPORT

HET JUISTE EXPORT­

PRODUCT VINDEN, VRAAGT

VERREGAANDE INNOVATIE

De twintigste editie van de Leeuw van de Export leverde dit jaar voor het eerst drie winnaars op:

Molecubes (Gent), Sylva (Lievegem) en Locinox (Waregem). Deze bekroonde exportkleppers komen

alle drie uit West- en Oost-Vlaanderen. Business Vlaanderen vroeg aan Mik Emmerechts van Locinox

en Valérie Lucq van Molecubes waar precies de sleutel tot succesvol exporteren ligt.

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Flanders Investment & Trade

businessvlaanderen.be

45


trouble with

material

handling?

Optimale efficiëntie voor je

productieproces? Met automatisering

en interne transportsystemen op maat

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord

op praktische uitdagingen, van kleinste

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.

Ga voor een vlottere productie.

Contacteer RDL Engineering via

info@rdl-engineering.com of op 051 31 35 24.

RDL Engineering nv

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


BUSINESS TIP

naar het buitenland een logisch gevolg.

“Voor Molecubes was het eigenlijk een

verderzetting van de onderzoeksactiviteiten.

Nog voor we echt uit de startblokken

schoten, lieten we onze prototypes ook al

door topinstituten uittesten om te weten te

komen wat wel of niet zou aanslaan.”

Ook bij Locinox horen we een gelijkaardig

verhaal. “Als je goed bent in een specifieke

branche kan je niet onder de kerktoren

blijven. Natuurlijk loopt dat niet altijd van

een leien dakje. Maar we hebben een

sterk team. Ook kennis van de markt is

onontbeerlijk. Je moet de juiste man op de

juiste plaats hebben.”

Mik Emmerechts (CEO Locinox) tijdens de uitreiking van de Leeuw van de Export.

Het was geen makkelijk jaar voor de Vlaamse

bedrijven. Niet alleen was er corona en de

Brexit, ook de grondstofprijzen stegen fors.

Toch slaagden heel wat ondernemers erin hun

schip door deze woelige wateren te sturen.

Meer nog, bedrijven zoals Locinox uit Waregem,

dat toegangscontrole producten ontwikkelt,

konden een double digit groei noteren.

brengen. “Dat product moet gewoon het beste

zijn wat op de markt te vinden is. Zoiets vraagt

verregaande innovatie. Wij leggen de lat in

ons bedrijf daarom bewust hoog. Zo willen we

elk jaar minstens 10% groeien en de helft van

die groei moet van producten komen die nog

geen drie jaar oud zijn”, stelt Mik.

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

ALS STARTPUNT

Beide bedrijven hebben intussen in het

buitenland een sterke reputatie opgebouwd,

maar blijven wel hun roots trouw.

“We kiezen er bewust voor om te opereren

vanuit Gent. Dat blijft een bron van high

potentials. Hier hebben we alle middelen

binnen handbereik om ons productgamma

verder te differentiëren.”

Ook Locinox bouwt vanuit zijn thuisbasis

verder aan de toekomst. “Als we binnen vijf

Mik Emmerechts, CEO Locinox: “Veel mensen

hebben het voorbije jaar in hun tuin geïnvesteerd,

waardoor we meer verkocht hebben. En

op de stijgende grondstofprijzen konden we

anticiperen door op voorhand een voldoende

grote voorraad aan te leggen.”

Ook het Gentse technologiebedrijf Mole cubes,

dat compacte scanners voor moleculaire

beeldvorming ontwikkelt, deed gouden zaken.

“Internationaal zaken doen was het voorbije

jaar niet aan de orde, maar wij zitten wel in een

sector die heel wat aandacht kreeg en waar

er meer middelen naartoe toevloeiden”, stelt

Valérie Lucq, general manager van Molecubes.

BLIJVEN INNOVEREN

Wat beide bedrijven met elkaar gemeen

hebben, is dat ze specifieke expertise in huis

hebben en een nicheproduct op de markt

Wie goed is in zijn branche,

kan niet onder de kerktoren blijven.

Diezelfde drang naar innovatie vinden we

ook bij Molecubes. “Ons team bestaat voor

de helft uit doctoraatsstudenten die van

nature enorm gedreven zijn en onze scanners

steeds verder willen perfectioneren. Elk

jaar gaat er ook 10% van de omzet naar onze

R&D- afdeling.”

NETWERK EN MARKTKENNIS

De Belgische markt was voor Locinox

en Molecubes al snel te klein en de stap

jaar onze omzet willen verdubbelen, dan

hebben we mensen nodig. Daarvoor staat

in Waregem een fabriek van 40.000 m2 in de

steigers. Dankzij die capaciteitsuitbreiding

zullen we onder meer in staat zijn om

de Europese en Amerikaanse markt nog

beter te kunnen bedienen”, besluit Mik

Emmerechts van Locinox.

Meer weten over hoe je exporteren aanpakt?

www.flandersinvestmentandtrade.com/export.

businessvlaanderen.be

47


PLAATWERK - LASSEN - NATLAKKEN

www.shapesmetalworks.be

info@shapesmetalworks.be

+32 56 42 49 70

25.000m² produceruimte

6 lasersnijmachines (tot 18m)

6 plooibanken (tot 8 m)

16 CNC freesmachines (tot 3m)

8 CNC draaibanken (tot 1,3m)

8 lasrobots

DRAAIEN - FREZEN

ISO 3834-2 (SLV)

EN15085-2/CL1

EN1090-2 en 3/EXC4

www.shapesmachining.be

info@shapesmachining.be

+32 56 35 01 11


EVENEMENT: BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2021

EVENT- EN BEURSSECTOR HERLEEFT NA CORONA

“HET VERLANGEN OM

TE NETWERKEN WAS

NOG NOOIT ZO GROOT”

Op 15 en 16 december wordt de achttiende editie van de Bedrijvencontactdagen georganiseerd.

De vorige editie dateert van 2019, toen er van corona nog geen sprake was. Organisator Kortrijk

Xpo moest het daaropvolgende jaar door een zure appel bijten. Nu is er eindelijk beterschap in zicht.

“Ik ben hoopvol en merk enorm veel enthousiasme bij onze exposanten. Het vertrouwen lijkt volledig

hersteld”, stelt Pieter Desmet, directeur Fairs & Events van Kortrijk Xpo.

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Kortrijk Xpo

De Bedrijvencontactdagen is zowat het grootste B2B-event van België.

De beurs wordt tweejaarlijks georganiseerd en biedt bedrijven uit zowel

de industrie, toelevering, klein- en groothandel, transport als de bouwen

dienstensector een platform om te netwerken en nieuwe businessopportuniteiten

aan te boren. Maar liefst 600 exposanten uit West- en

Oost-Vlaanderen kunnen er hun innovaties aan de buitenwereld tonen.

Fysieke aanwezigheid geeft

nog altijd de beste ervaring.

Pieter Desmet: “De interesse in onze Bedrijvencontactdagen is

doorheen de jaren stelselmatig gegroeid. Met een beproefd concept,

een betaalbare all-in formule, spreken we zowel corporates als kmo’s

aan. Het succes hebben we vooral te danken aan onze sterke lokale

verankering. Zo mikken we enkel op bedrijven uit de regio, want anders

schiet het contact zijn doel voorbij. Bovendien kunnen bezoekers op

één dag alle standen ontdekken.”

DE IMPACT VAN CORONA

De editie van december 2019 was alvast de succesvolste ooit, met maar

liefst 16.000 bezoekers. “Enkele maanden later brak dan de coronapandemie

uit. De impact voor de sector was enorm en ook Kortrijk Xpo

ging door een moeilijke periode. Toch bleven we events organiseren,

Pieter Desmet, directeur Fairs & Events Kortrijk Xpo is hoopvol voor

de toekomst.

businessvlaanderen.be

49


EVENEMENT: BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2021

Een vertrouwd beeld op de Bedrijvencontactdagen: fysiek netwerken en zaken doen.

Een event als het onze

geeft de lokale economie

een boost.

vooral in hybride vorm. Het was voor ons een leerrijke periode, maar

nu kunnen we ons eindelijk terug focussen op onze core business:

beurzen organiseren en mensen bij elkaar brengen.”

Mochten de coronamaatregelen nog strenger worden, is Kortrijk Xpo

voorbereid. “We kunnen bijvoorbeeld bijkomende hallen openen of

de bezoekers spreiden in tijd. Een hybride vorm is echter geen optie,

daarvoor is het netwerkaspect te belangrijk. Andere beurzen, met

bijvoorbeeld meer lezingen op het programma, kunnen wel in die vorm

plaatsvinden. De digitale tools zijn er nu eenmaal en moeten we ook

optimaal inzetten. Alleen, vrijwel iedereen is het er over eens dat fysieke

aanwezigheid wel de beste ervaring en beleving geeft”, stelt Pieter.

Het publiek wil op een beurs een product voelen en van nabij bekijken.

“Daarvoor komen ze af, ook uit het buitenland. Dat internationale

publiek is weliswaar door corona weggevallen, maar dit biedt dan

weer opportuniteiten voor lokale spelers. Bedrijven richten zich

ook steeds meer op die lokale partijen om samenwerkingen aan te

gaan. De Bedrijvencontactdagen bieden dan de mogelijkheid om

cross-sectoraal aan zulke kruisbestuiving te doen. Op die manier

geven we de lokale economie ook een boost.”

OPPORTUNITEITEN IN ANDERE PROVINCIES

Het enthousiasme van de exposanten voor de komende editie is alvast

groot. En de succesformule van de Bedrijvencontactdagen wil Kortrijk

Xpo nu ook uitrollen in andere provincies. “We hebben een eerste

editie in Antwerpen en Limburg achter de rug en we merken dat ook

daar de interesse groot is. Ondernemers laten zich immers graag

inspireren en zijn steeds op zoek naar partners in hun nabije omgeving

die hen kunnen versterken. Voor elke kmo of corporate bieden de

Bedrijvencontactdagen het juiste kader om een match te vinden”,

besluit Pieter Desmet.

De Bedrijvencontactdagen vinden plaats op woensdag 15 en donderdag

16 december. Meer info: www.bedrijvencontactdagen.be.

businessvlaanderen.be

51


Beleef onze digitale leertools

op SBM-beursstand n°256

DIGITALE LEERVORMEN

Digitale pre- en

onboarding tool

BA4

microlearning tool

Info@sbm.be | www.sbm.be | 078 35 36 38


EVENEMENT: BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2021

DIGITALE LEERTRAJECTEN VOOR BEDRIJVEN

“LAAT MEDEWERKERS GROEIEN

OP HUN EIGEN TEMPO”

Vlaanderen kampt met een van de krapste arbeidsmarkten in Europa. Om dat op te vangen, investeren

bedrijven in hun personeel en leren ze hen de juiste, toekomstgerichte skills aan. SBM, een organisatie die

gespecialiseerde trainingen aanbiedt, ondersteunt bedrijven hierin met opleidingen op maat, die nu ook

digitaal worden aangeboden. Zo kunnen nog meer werknemers ze op eigen tempo volgen.

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Syntra West - SBM

Digitale pre- & onboarding op de werkvloer

Webinar

Video

Gratis inspiratiesessie met ontbijt - Drie inspirerende cases - Drie praktische tools

Klik hieronder om verder te gaan naar de video van je webinar.

Video

Syllabus

Klik hieronder om verder te gaan naar de syllabus van je webinar.

Syllabus

Forum

Klik hieronder om verder te gaan naar het forum van je webinar.

Een digitaal platform biedt werkgevers een handig overzicht. Zo kunnen ze nagaan wie de

cursussen gevolgd heeft en kunnen ze ook verbeteringen aanbrengen.

Forum

“We zijn ervan overtuigd dat de opleiding

op die manier ook effectief een impact zal

hebben. Met deze digitale leertrajecten

mikken we resoluut op kmo’s die een snelle

en efficiënte oplossing voor hun leervragen

zoeken. We bieden oplossingen op maat

van het bedrijf of meer gestandaardiseerde

trajecten via live webinars, mixed classes of

e-learnings. Binnenkort wordt dit aanbod nog

uitgebreid met webinars on demand die via

een abonnementsformule of een éénmalige

toegang beschikbaar zullen zijn.”

SBM, de businesstak van het opleidingscentrum

Syntra West biedt training, coaching

en advies aan personeel. Met meer dan

1909 trainers en coaches zorgt ze voor een

integrale aanpak van competentieontwikkeling.

“Dat moet uiteindelijk bijdragen tot de

ontwikkeling en de groei van elke medewerker.

We leveren een hands-on-mentaliteit en

zijn thuis in zowat alle kennisdomeinen”, stelt

Marie Van Looveren, manager didactische en

digitale innovatie bij SBM.

“De werkgever kan de

cursist ook opvolgen

via een leerplatform.”

Voortaan biedt SBM bedrijven ook een aantal

tools om klassieke opleidingen en instructies

te digitaliseren. “Dat levert meetbare resultaten

op die van onschatbare waarde zijn.

Zo kan de werkgever op een leerplatform elke

cursist opvolgen en nagaan wie een opleiding

tot een goed einde heeft gebracht en welke

verbeteringen nodig zijn. Elke cursist kan ook

zelf bepalen wanneer hij de opleiding volgt.

Er dienen dus geen vaste lesmomenten meer

worden ingepland.”

EEN STANDAARD, GEDIGITALISEERD

OPLEIDINGSAANBOD

De innovatieve leertrajecten worden uitgetekend

door e-learning developers. Dat gebeurt

steeds in samenspraak met de klant, om

zo tot een leerpad te komen dat aan alle

noden beantwoordt.

Marie Van Looveren, manager didactische en

digitale innovatie bij SBM.

businessvlaanderen.be

53


High Resolution LED Screens | Field Support | LED Repair

www.revipix.com


EVENEMENT: BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2021

Lichtfestival Gent met projectoren en mediaservers

LEVERANCIER EN

STERK SUPPORTTEAM

VOOR HR-SCHERMEN

REVIPIX is een nieuwe naam in de sector, maar zeker geen nieuwe speler. Na een verandering in de

bedrijfsstructuur heeft specialist in HR-schermen, GIVAPXL, deze nieuwe naam aangenomen. De diensten

en expertise lopen gewoon verder. Je kan dus nog steeds op gespecialiseerde techniekers en een ruim

aanbod aan hoogwaardige LED schermen rekenen, ook buiten standaardmaten en in ongewone vormen.

Tekst | Stephanie Demasure Beeld | REVIPIX

Dat REVIPIX internationaal actief is, zegt al

meteen veel over de graad van specialisatie

die het bedrijf aan de dag legt. Doorheen de

jaren deden ze dan ook waardevolle expertise

op in hun niche: Hoge Resolutie videoschermen.

Zaakvoerder Bert Decock licht de

naamskeuze toe: “REVIPIX staat voor Rent

Video & PIXels. Tegelijk is het ook een verwijzing

naar ‘Revive your pixels’ en zo naar onze

sterke hersteldienst. Zowel qua onderhoud

als op vlak van herstellingen zijn we echt

een gevestigde waarde geworden. De internationale

support en het vele verhuur voor

beursstanden kwamen door corona op een

laag pitje. Toch zijn we erin geslaagd al onze

mensen aan boord te houden en hebben we

nu nog meer zin om er elke dag opnieuw in

te vliegen.”

OPLOSSINGEN OP MAAT

Het aanbod van REVIPIX typeert zich door

zijn speciale schermen. Hoeken, bogen,

kubussen … You name it. Door die atypische

elementen slaagt het team er telkens weer

in om een oplossing op maat te creëren.

“Gewone platte schermen doen al zoveel

bedrijven. Wij houden van de uitdaging om

net alles daarbuiten mogelijk te maken”,

legt Bert die keuze voor het assortiment uit.

“Een complex ontwerp vormgeven met onze

schermen? Graag. Laat ons vooral weten

waar je van droomt, wij maken het zo goed

mogelijk waar.”

ISE beurs met LED

businessvlaanderen.be

55


UW PARTNER IN IN TRANSPORTSYSTEMEN!

VAN ADVIES TOT TOT INSTALLATIE.

DE CONVEYORSPECIALIST

VOOR PROTOTYPES,

SERIE-INSTALLATIES EN

COMPLETE LAY-OUTS VAN

INTERNE TRANSPORTSYSTEMEN

CONVEYORS

transportbanden, kettingsystemen, rollenbanen, ...

...

CONSTRUCTIES

werktafels, afschermingen, materiaalrekken, ...

...

INSTALLATIES

logistiek & distributie

machinebouw

productiebedrijven

voeding & farmacie

info@easy-systems.eu

Easy Systems Benelux BV

Klaus-Michael Kuehnelaan 3, 2440 Geel

www.easy-systems.eu


EVENEMENT: BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2021

Één gespecialiseerde partner

voor alle interne transportsystemen

Er wordt massaal online gekocht. E-commerce swingt de pan uit en de distributie- en sorteercentra

moeten alle zeilen bijzetten om alle orders snel en correct te kunnen verwerken. Manueel transporteren

tussen magazijn, verpakking en verzending, is niet meer van deze tijd. Interne transportsystemen zijn dan

ook welhaast onmisbaar geworden om de logistiek te automatiseren en zo efficiënter en productiever te

maken. Easy Systems ontwikkelt en bouwt al zowat 15 jaar op maat gemaakte, modulaire transportbanden,

rollenbanen en kettingbanen voor de meest uiteenlopende toepassingen overal ter wereld.

Tekst | Johan Debaere Beeld | Easy Systems

Easy Systems is sinds de oprichting in 2007 uitgegroeid tot, naar

eigen zeggen, één van de weinige spelers in de Benelux die zijn eigen

transportbanden, rollenbanen en kettingbanen ontwikkelt en bouwt.

“Klanten hebben vaak een combinatie van transportsystemen nodig

om hun interne logistiek te automatiseren. Bij ons zijn ze aan het juiste

adres voor alle interne transportsystemen”, stelt David Taverniers,

general manager bij Easy Systems. “Afhankelijk van de toepassing

ontwikkelen en realiseren we een oplossing op maat, die bijvoorbeeld

individuele pralines kan transporteren, maar ook hele zware pallets

en alles daartussen. Elk ontwerp gaat uit van een standaard set

aan functionaliteiten, die eenvoudig geconfigureerd en modulair

uitgebreid kunnen worden. We lanceren binnenkort een nieuwe online

configurator, die op basis van een aantal parameters een passend

transportsysteem uitwerkt, de detailtekening beschikbaar stelt en een

prijs bepaalt.”

De concepten vergemakkelijken het leven van de medewerkers in

magazijnen en productieomgevingen.

ONTWERP, PRODUCTIE, PLAATSING EN SERVICE ONDER ÉÉN DAK

Dit bedrijf telt intussen twee vestigingen in eigen land en een vestiging

in Nederland, inclusief eigen engineering. “We luisteren naar de

wensen van onze klanten en ontwerpen een oplossing op maat. We

extruderen onze eigen profielen en laten zelfs eigen motorunits

bouwen. Met ons heel divers pakket kunnen we flexibel inspelen op

elke vraag. Alle interne transportsystemen worden in de Benelux

ook door eigen mensen geïnstalleerd. In andere landen wereldwijd

werken we daarvoor samen met constructie- en servicebedrijven”,

gaat Taverniers verder. “Onze concepten vergemakkelijken het leven

van de medewerkers in kleinere magazijnen en productieomgevingen,

maar we realiseerden in samenwerking met integratoren ook

transportsystemen voor multinationals als Alibaba, Amazon, Pfizer,

Bpost, AkzoNobel, Segafredo, PepsiCo, McCain … om er maar een

paar te noemen. Al onze systemen worden modulair gebouwd, zijn

demontabel en de materialen kunnen in een aangepaste vorm opnieuw

gebruikt worden.”

businessvlaanderen.be

57


WIJ HELPEN ONDERNEMINGEN OM WINST TE HALEN

UIT HERNIEUWBARE ENERGIEPROJECTEN.

ENSOLTEC BV | Bierweg 30 9880 Aalter | T: +32 (0)9 227 39 22 | E: info@ensoltec.be | W: www.ensoltec.be


BUSINESS TIP

DE AANDACHT VOOR

CYBERSECURITY

MOET VERDER OMHOOG

We leven steeds digitaler en dus is een performante beveiliging van de virtuele wereld steeds meer

noodzakelijk. Toch lijkt dat besef nog steeds te traag door te dringen. Een groot deel van onze bedrijven

maakt nog onvoldoende werk van cyberveiligheid en is dus kwetsbaar. “Er is nood aan een grotere

maturiteit op vlak van cyberveiligheid.”

Tekst | Bavo Boutsen beeld | Combell

VERKEERDE BASISHOUDING

Die cyberbeveiliging blijkt in de praktijk nog

steeds een heikel punt. “Veel bedrijfsleiders in

ons land zien cybersecurity onterecht als een

kost en niet als een investering.” Behalve het

feit dat de dreiging niet als reëel wordt gepercipieerd,

komt deze houding vooral voort uit

een gebrek aan kennis en inzicht in de materie.

“Er is nood aan een grotere maturiteit op

vlak van cyberveiligheid”, aldus Callewaert.

Wesley Hof (Combell): “We merken dat er bij veel ondernemers pas aandacht is voor

cyberbeveiliging als er iets misgaat.”

Bedrijven die vandaag niet volop inzetten op

digitale transformatie, kunnen eigenlijk niet

meer mee. “Het besef dat digitale transformatie

voor iedereen nodig is, is eigenlijk een

positief effect van de coronapandemie”, stelt

Kurt Callewaert, valorisation manager Digital

Transformation bij hogeschool HOWEST.

“Net omdat die Digital Twin van een bedrijf

steeds belangrijker wordt, wordt ook beveiliging

steeds belangrijker. Dit is eigenlijk niet

anders dan in de fysieke wereld.”

De aandacht voor

cybersecurity gaat

de laatste twee jaar

in stijgende lijn.

Hier ligt een belangrijke rol weggelegd

voor de overheid. “Eigenlijk doen de overheidsinstellingen

vandaag al goed werk

via beschikbare subsidies en kanalen als

digitaletoekomst.be, maar te weinig mensen

zijn hiervan op de hoogte. Er moet dus vooral

meer en beter worden gecommuniceerd

over de bestaande mogelijkheden”, vindt

Callewaert. Ook kennisinstellingen, die functioneren

als een onafhankelijke tussenpersoon

met de nodige expertise, zijn volgens

hem waardevol in dit proces.

Dat de bewustwording rond cybersecurity

beter kan, merken ze ook bij Combell. Deze

aanbieder van hostingservices met hoofdzetel

in Gent helpt bedrijven om de transitie te

maken naar de cloud en een online identiteit

uit te bouwen. “We merken bij veel ondernemers

dat er pas aandacht is voor beveiliging

als er iets misgaat. Maar op dat moment is

businessvlaanderen.be

59


GRONDWERKEN | RECYCLING | CONSULTING

GRONDWERKEN.

MET EEN BREDERE KIJK.

Meirestraat 13b • B-9770 Kruisem

09 388 53 17 • www.glk.be


BUSINESS TIP

mogelijke risico’s worden geïdentificeerd en

vervolgens beveiligd”, licht Callewaert toe.

en waar voldoende updates van gebeuren,

cruciaal”, aldus Kurt Callewaert.

Kurt Callewaert (Howest): “Veel bedrijfsleiders

zien cybersecurity onterecht als een kost en niet

als een investering.”

“Daarnaast - en dit gebeurt vandaag veel te

weinig - bestaat een goede beveiligingsstrategie

uit nog drie onderdelen. Er moet ook werk

gemaakt worden van een detectiesysteem dat

gevaren blijft opsporen. Bovendien werkt een

bedrijf best een scenario uit dat aangeeft hoe

er zal gereageerd worden tijdens een aanval

of crisis. Tot slot is ook een goed back-upsysteem,

dat volledig losstaat van het netwerk

Om dergelijke systemen uit te bouwen, is het

voor de meeste bedrijven aangewezen om

beroep te doen op een externe partner die

beschikt over de juiste knowhow. “Wat wij eigenlijk

doen, is onze klanten ontzorgen wanneer

het gaat over IT en beveiliging. We beschikken

over expertise die niet bij elke kmo aanwezig is.

Door met de juiste partner in zee te gaan, kan

je dus al heel veel bereiken”, besluit Wesley Hof.

het natuurlijk al te laat”, vertelt CTO Wesley

Hof. “Maar ik moet er wel aan toevoegen

dat we de laatste twee jaar merken dat de

aandacht in stijgende lijn gaat.”

Die toename is broodnodig, want ook de

dreiging neemt duidelijk toe. Denk maar aan

ransomware, waarbij hackers inbreken in

systemen en dan losgeld eisen losgeld eisen

om de gegevens vrij te geven.Een fenomeen dat

duidelijk in opmars is. “Tijdens corona zagen

we bijvoorbeeld dat heel wat ziekenhuizen het

doelwit waren van cyberaanvallen”, verduidelijkt

Stijn Claerhout van Combell. “Daarnaast

is er ook meer sprake van finan ciële fraude en

worden ook supply chains steeds vaker geviseerd”,

vult Kurt Callewaert aan.

HOE MOET HET DAN WEL?

Het spanningsveld tussen een toenemende

dreiging en onvoldoende geïnformeerde

potentiële slachtoffers doet de vraag rijzen:

hoe ziet een performant cybersecuritysysteem

eruit? “Ten eerste moeten alle

De dreiging neemt

duidelijk toe:

meer ransomware,

financiële fraude

en aanvallen op

supply chains.

businessvlaanderen.be

61


Innovatief logistiek concept

vormt efficiënte ruggengraat

van productieomgevingen

Als een bedrijf groeit, raakt de werkvloer steeds voller met machines, mensen en voorraad. De beschikbare

ruimte wordt beetje bij beetje schaarser. Dan is het misschien wel het moment om naar boven te kijken

en de kubieke meters onder het dak te gebruiken en zo een extra verdieping te creëren. Dat kan niet

zonder een efficiënte logistieke flow. Met de Backbone van RDL Engineering kunnen bedrijven naadloos

hun logistieke processen over verschillende etages verbinden. Dit concept combineert de ervaring van de

firma in horizontale en verticale transportsystemen om een productie efficiënt en vlot te laten verlopen.

Tekst | Johan Debaere Beeld | RDL Engineering

“Een extra verdieping of een mezzanine geeft bedrijven ruimte om

bijvoorbeeld hun orderpicking te organiseren, de voorproductie van

halffabrikaten voor te bereiden of andere stappen in het productieproces

onder te brengen. We vroegen ons alleen af hoe ze hun

logistieke processen zo efficiënt mogelijk over verschillende verdiepingen

konden organiseren. Voor een kmo is de stap naar een groot,

vol automatisch magazijn immers niet gemakkelijk”, stelt zaakvoerder

Vincent De Leersnijder. “We voelden vanuit de markt dat er meerdere

bedrijven met deze vraag worstelden en zijn daarom beginnen

nadenken over een oplossing die onze klanten kon helpen om ruimte

te besparen en tegelijkertijd buffers te creëren om onevenwicht in de

productie op te vangen. Zo kwamen we tot een logistiek concept, waar

we onze expertise in handling, rollenbanen (horizontaal) en liftsystemen

(verticaal) samenbrachten: de RDL-Backbone.”

Bij de 3D-RDL-Backbone roteert de lift in een kokersysteem en dat

betekent het ultimum als het gaat om efficiënt met ruimte omspringen.

RUGGENGRAAT VAN EEN PRODUCTIE

Dit nieuw logistiek systeem moet een efficiënte flow over meerdere

etages realiseren. Daarom ontwikkelde RDL Engineering ook drie

varianten die telkens op maat van de klant aan elke specifieke situatie

aangepast kunnen worden. De 1D-RDL-Backbone is de eenvoudigste

uitvoering, die bestaat uit een liftsysteem met rollenbanen die naadloos

verbonden zijn. Hiervoor kan de firma uit Izegem al honderden

referenties voorleggen. Dit systeem kan modulair uitgebreid worden

tot de 2D-RDL-Backbone. De lift wordt dan mobiel gemaakt, waardoor

het meerdere cellen kan bedienen. Aanvoer van grondstoffen,

meenemen van afgewerkte bestellingen, bufferen van halffabrikaten

… dat kan allemaal in één systeem. Bij de 3D-RDL-Backbone, tot slot,

roteert de lift in een kokersysteem en dat betekent het ultimum als

het gaat om efficiënt met ruimte omspringen. Bij toepassingen met

62 businessvlaanderen.be


RDL Engineering heeft op meer dan 30 jaar tijd al heel wat knowhow en ervaring op het vlak van automatisering van interne transportsystemen

en liften opgebouwd.

een veertigtal pallets doet dit systeem het 50 à 60% beter dan een

manuele oplossing.

ELKE PALLET MOET STEEDS BEREIKBAAR BLIJVEN

Naast het besparen van ruimte is het ook belangrijk dat elke individuele

pallet perfect bereikbaar blijft. “Zoals de naam het zegt, kan de

RDL-Backbone de ruggengraat van elke productieomgeving worden,

waar alle andere stappen die nodig zijn perfect op aansluiten. Door

de bereikbaarheid van elke pallet of box kunnen ook alle materialen

(grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte producten, klaargemaakte

bestellingen …) in één enkel magazijn terechtkomen voor een

efficiënte flow doorheen een volledige productie. Bovendien kan dit

systeem met een bedrijf meegroeien door simpelweg extra in- en

uitgangen toe te voegen”, stelt Vincent De Leersnijder. “We hebben op

meer dan 30 jaar tijd al heel wat knowhow en ervaring op het vlak van

automatisering van interne transportsystemen en liften opgebouwd.

We kunnen onze klanten ook net dat tikkeltje meer bieden, zoals

een software om een perfect zicht op de voorraad of de liftsystemen

te houden of een robot om een deel van het logistieke proces te

automatiseren. Die expertise vind je ook terug in deze RDL-Backbone,

ontworpen om klanten logistiek te ontzorgen, zodat hun productie

vlotter en efficiënter kan verlopen. We bieden een oplossing voor elke

klant die zijn productieproces over meerdere niveaus wil verspreiden.

De kosten en ruimte die de RDL-Backbone helpt besparen en de winst

in tijd en efficiëntie, maken het tot een interessante oplossing voor

elke kmo.”

Met de RDL-Backbone kunnen kmo’s hun logistieke processen vlotter en

efficiënter laten verlopen.

De RDL-Backbone kan uitgroeien tot de ruggengraat van een

productieomgeving, waar alle andere stappen perfect op aansluiten.

businessvlaanderen.be

63


De vakbekwame medewerkers van Lesage beheersen het metier van het lassen als geen ander: robot-, halfautomatisch,

TIG-, MIG-, punt-, stomp- en stiftlassen.

MAAK KENNIS MET EEN WEST-VLAAMSE

INDUSTRIEEL TOELEVERANCIER

VAN HET FIJNERE PLAATWERK

Wie zijn klanten steeds weer de hoogste kwaliteit wil garanderen en als bedrijf concurrentieel wil

blijven, moet continu investeren in zijn machinepark en personeel. Dat hebben ze bij het West-Vlaamse

familiebedrijf Lesage Metaalconstructie goed begrepen. Achter de baseline ‘Masters in Metalworks’

schuilt een industrieel toeleverancier voor het fijnere plaatwerk die quasi alles in eigen huis uitvoert,

focust op een langetermijnrelatie met zijn klanten uit diverse sectoren en geen enkele uitdaging uit de

weg gaat. Kwaliteit loopt als een rode draad doorheen de volledige werking van dit bedrijf: lasersnijden,

ponsen en plooien, lassen en poederlakken. Daarvoor kan men rekenen op een team van gekwalificeerde

medewerkers en een modern machinepark.

Tekst | Johan Debaere Beeld | Lesage Metaalconstructie

64 businessvlaanderen.be


Plaatbewerking voor dunne metaalplaten, dat

is waar ze bij Lesage al meerdere decennia

goed in zijn. Alles begon eigenlijk in de jaren

’30 van de vorige eeuw, toen Nestor Lesage

in Otegem zijn smidse begon. Zijn eenmanszaak

werd door zoon Daniël uitgebouwd tot

een bedrijf dat metaalstukken voor onder

meer trappen en balustrades maakte. Na

zijn plotse dood namen de zonen Bart en Piet

de leiding in handen. Vandaag zet de vierde

generatie – Kim Lesage, zijn zus Lies en haar

man Mike Bartholomeus – het succesverhaal

verder.

De platen worden bewerkt op volautomatische lasersnijmachines,

computergestuurde ponsmachines en CNC-plooibanken.

“Aangezien de term ‘Metaalconstructie’ eigenlijk

de lading niet meer volledig dekt, gebruiken

we liever onze nieuwe baseline ‘Masters

in Metalworks’. We zijn immers geëvolueerd

naar een industrieel toeleverancier van het

fijnere, veelzijdige plaatwerk. Onze eindproducten

zijn vaak erg creatief én zichtbaar en

vragen dus een hoge graad van afwerking:

onderdelen voor bouwgerelateerde producten

of voor de verlichtingswereld, indoor en

outdoor furniture, behuizingskasten …, om er

maar een paar te noemen. We willen met onze

klanten een samenwerking op lange termijn

realiseren door hen een totaalpakket aan te

bieden en steeds weer de hoogste kwaliteit in

product en service te garanderen”, stelt Mike

Bartholomeus. “Daarvoor kunnen we rekenen

op een team van meer dan 50 gekwalificeerde

medewerkers en een modern machinepark.

We hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd

in onder meer lasersnijmachines, een

automatisch platenmagazijn, een plooirobot,

pons- en rolmachines en semi-automatische

lasapparatuur. Zo kunnen we onze marktpositie

verder versterken. Maar we creëren ook

een betere en gezondere werkomgeving voor

onze medewerkers en dat is voor ons op z’n

minst even belangrijk.”

EÉN AANSPREEKPARTNER VOOR

DE VOLLEDIGE PLAATBEWERKING

Bij Lesage gaan ze geen enkele uitdaging

uit de weg. Elk project start met een uniek

idee van een klant. Dat kan een eenvoudig

model zijn, maar ook een complexe constructie.

De productontwerpers van de firma uit

Otegem vertalen dit idee naar een realiseerbare

oplossing, onder meer met behulp van

geavanceerde 3D-tekenpaketten. “Zodra de

klant het ontwerp goedkeurt, start de productie.

Daarbij kunnen we bijna alle bewerkingen

in eigen huis uitvoeren. Zo worden

platen van staal, aluminium en roestvrij staal,

maar ook van cortenstaal, zink, rood koper of

messing in verschillende afmetingen bewerkt

op onze volautomatische lasersnijmachines,

computergestuurde ponsmachines en

CNC-plooibanken”, licht Bartholomeus toe.

“Verder beheersen we ook het metier van

het lassen als geen ander. Robot-, halfautomatisch,

TIG-, MIG-, punt-, stomp- en stiftlassen:

onze vakbekwame medewerkers

hebben alles onder de knie. Onze lasrobot

beschikt over vier werkstations en heeft een

bereik van 12 meter. Ook het lakken wordt

in-house gedaan. Daarvoor beschikken

we over een industriële poederlakkerij van

3000 m², waar stukken tot 12 meter gelakt

kunnen worden. Voor andere oppervlaktebehandelingen

kunnen we steeds een beroep

doen op één van onze vaste partnerbedrijven.

Ook dit is een service die we onze klanten

aanbieden. Zo moeten ze slechts één leverancier

voor hun project aanspreken, wat de

efficiëntie, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit

ten goede komt. Bent u benieuwd wat wij voor

uw project kunnen betekenen? Contacteer

ons dan vrijblijvend op 056/77.70.80 of via

info@lesage-nv.be.”

Ook het lakken wordt in-house gedaan. Daarvoor beschikt de firma over

een industriële poederlakkerij van 3000 m².

Bij Lesage hebben ze de laatste jaren fors geïnvesteerd in onder meer

een automatisch platenmagazijn.

businessvlaanderen.be

65


Het stadsbestuur van Roeselare hoopt dat er in 2022 een doorbraak komt in de renovatie van het kanaal Roeselare-Leie. (Foto Kurt)

BURGEMEESTER KRIS DECLERCQ AAN HET WOORD

“HARD WERKEN

EN DOORDOEN

is het motto van de streek”

Roeselare staat sinds lang geboekstaafd als een ondernemende stad. Het is de thuisbasis van een aantal bekende

grote bedrijven zoals busbouwer VDL Bus en pastaproducent Soubry. Toch blijft de stad niet op haar lauweren

rusten. Met een actieplan en intensievere samenwerking binnen de regio wil burgemeester Kris Declercq (CD&V)

nieuwe bedrijven blijven aantrekken, bij voorkeur in de sectoren maakindustrie, gezondheid en voeding.

Tekst | Björn Crul Beeld | Stad Roeselare, Foto Kurt

66 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

ROESELARE

Welke economische troeven

kan het stadsbestuur anno 2021

uitspelen?

Kris Declercq: Wij zijn altijd een stad van ondernemers

geweest, waar je de juiste ‘humus’

vindt om een bedrijf te laten groeien. Onze

ligging is daar niet vreemd aan: centraal in

de provincie West-Vlaanderen, op een logistiek

knooppunt met de snelweg E403 en

het kanaal Roeselare-Leie. Bovendien voert

de stad een zeer ondersteunend beleid: we

creëren fysieke ruimte om te ondernemen,

hebben alle bedrijfsbelastingen afgeschaft,

engageren ons om administratie en vergunningen

vlot af te handelen en sluiten aan bij

innovatieve samenwerkingsverbanden die

het ondernemerschap vooruit helpen.

Welke sectoren zijn hier

sterk vertegenwoordigd?

Waarin blinken jullie uit?

Kris Declercq: We hebben drie grote sectoren

in de regio, die we nog verder willen uitbouwen.

Ten eerste de maakindustrie, met

een aantal grotere bedrijven en busbouwer

VDL Bus als uithangbord. Daarnaast is er

de zorgeconomie met het AZ Delta als spil

van het ziekenhuisnetwerk TRIaz, waar we

spin-off mogelijkheden zien. En last but

not least is er uiteraard de ‘Food Valley’. De

land- en tuinbouw blijft in Midden-West-

Vlaanderen een sector met groot potentieel.

Denk aan de diepvriesgroentenbedrijven,

de REO veiling, Mulder Natural Foods, Poco

Loco en Soubry.

Wat brengt de toekomst?

Kris Declercq: Innovatie en onderzoek is cruciaal

om deze sectoren verder uit te bouwen.

Onlangs is Agrotopia geopend, het nieuwe

onderzoeksinstituut op het dak van de REO

Veiling. Daarnaast zien we ook hoe kennisinstellingen

en hoger onderwijs elkaar vinden

in projecten die de knowhow rond voeding

en gezondheid combineren. Ik zie in de toekomst

een voeding-gezondheidsboulevard

ontstaan met tal van bedrijven die zich daarrond

ontwikkelen. Dat hoeft niet alleen over

voeding te gaan, het kunnen ook innovatieve

verpakkingen zijn of zaken die helpen om de

gezondheid van voedingsproducten te meten.

In dat domein willen we echt een voortrekker

zijn.

Het resultaat blijft niet uit: we hebben een

bloeiend bedrijfsleven, dat de coronapandemie

tot nu toe vrij goed heeft doorstaan.

Roeselare kent de laagste werkloosheidsgraad

van het land en we zien dat startende

ondernemers hier één van de hoogste overlevingsgraden

hebben. Hard werken en doordoen

is het motto van de streek.

We moeten de economische ruit

tussen Brugge-Roeselare-Waregem-Kortrijk

veel meer promoten.

businessvlaanderen.be

67


Wij herontwikkelen

industrieel vastgoed

MEERWAARDE VOOR MENS EN OMGEVING

Meer dan ooit vraagt de ontwikkeling van projecten een doordachte

en duurzame aanpak. Daarom focust Hexagon op de reconversie van

bestaand vastgoed naar nieuwe vooruitstrevende plekken die een

meerwaarde betekenen voor mens én omgeving.

Spanjestraat 141 - 8800 Roeselare

+32 (0)51 79 77 18 - www.hxgn.be

Benieuwd naar onze projecten voor jouw ondernemers- of

investeringsplannen? Of ben je van plan jouw bedrijfssite te verkopen?

We bespreken het graag.


REGIOSPECIAL

ROESELARE

Kris Declercq: “Ik ben als burgemeester ook bevoegd voor economie.

Dat helpt mij om de zaken globaal te bekijken en aan te pakken.”

“Wij zijn altijd een stad van ondernemers geweest, waar je de juiste

‘humus’ vindt om een bedrijf te laten groeien.”

Wat heeft uw stad te bieden

voor startende ondernemers

en start-ups?

Kris Declercq: Ik bekijk het breder dan

Roeselare alleen. West-Vlaanderen kent een

problematiek van brain drain: jongeren die

buiten de provincie gaan studeren en daarna

niet terugkeren. We moeten de economische

ruit binnen onze provincie, het gebied

Brugge-Roeselare-Waregem-Kortrijk, veel

meer promoten. Dit is een regio waar je gemakkelijk

een bedrijf kan opstarten, waar er

een sterk ecosysteem is, waar B2B-zakendoen

vlot gaat en waar overheden en organisaties

als Voka en Unizo ook goed samenwerken.

Als ondernemer kan je hier je ding doen en

voor starters geldt het adagium: ‘start small,

think big’. Een aantal jonge bedrijven bewijzen

trouwens dat het kan: ik denk bijvoorbeeld

aan Nanopixel met zijn 3D-technologie,

dat nu ook in Nederland actief wordt, of

Sunday, dat zich toelegt op hippe bedrijfskleding

en gereputeerde grote merken tot

zijn klanten mag rekenen.

Op welke manier voert de stad

een eigen economisch beleid?

Kris Declercq: Om te beginnen ben ik als

burgemeester ook bevoegd voor economie.

Ik vind dat een noodzaak omdat er belangrijke

linken zijn tussen economie, mobiliteit,

duurzaamheid en communicatie. Het helpt

mij om de zaken globaal te bekijken en aan

te pakken. Daarnaast hebben we enkele jaren

geleden het ‘Plan Roeselare Ondernemen’ uitgewerkt

samen met de economische actoren:

een plan met concrete acties ter ondersteuning

van het ondernemen. We volgen die zaken

continu op en sturen bij waar nodig. Een

belangrijk onderdeel van dat plan is dat we

samen met de andere besturen uit de regio

Midwest werk blijven maken van een welvarende

en competitieve regio. We willen deze

Ik zie in de toekomst een voedinggezondheidsboulevard

ontstaan met tal van

bedrijven die zich daarrond ontwikkelen.

streek economisch aantrekkelijk houden en

verder versterken, los van partijpolitiek of het

individuele belang van een gemeente.

De war for talent woedt hevig:

heel wat bedrijven zoeken

personeel maar vinden moeilijk

nieuwe medewerkers. Hoe

probeert het stadsbestuur daar

een rol in te spelen?

Kris Declercq: Krapte op de arbeidsmarkt

is hier altijd al een problematiek geweest.

En we zien inderdaad dat het probleem nog

groter wordt. Samen met de sociale partners

en de onderwijsinstellingen bekijken we

hoe we de noden van de arbeidsmarkt beter

kunnen matchen met het onderwijs. We

willen jongeren goed opleiden, snel inzetbaar

krijgen maar ook warm maken voor het

ondernemerschap.

Anderzijds gaan we onze troeven als

stad uitspelen om aan mensen die hier

komen werken te tonen dat Roeselare een

aantrekkelijke stad op mensenmaat is:

toegankelijk, met betaalbare woningen en

met veel mogelijkheden voor sport, beleving

en vrije tijd. We zien 30’ers terugkeren. En we

hebben hier ook een ‘zilveren’ generatie die in

de stad blijft. Ook die mensen maken deel uit

van ons werknemerspotentieel.

Welk project dat belangrijk is

voor de Roeselaarse bedrijven

wil u in 2022 realiseren?

Kris Declercq: Ik hoop in 2022 vooral op een

doorbraak in de renovatie van het kanaal

Roeselare-Leie. Deze renovatie, die het kanaal

toegankelijk moet maken voor grotere

schepen, is een noodzaak om het multimodaal

transport verder uit te bouwen met

een groter aandeel voor de binnenvaart. Dit

project maakt trouwens ook deel uit van het

internationale netwerk van de Seine-Schelde

verbinding. Samen met het provinciebestuur

en Vlaams minister van mobiliteit Lydia

Peeters heb ik een taskforce kunnen vormen

rond dit project. 2022 moet het jaar worden

waarin we vooral veel ‘force’ tonen en vooruit

geraken met deze werf.

businessvlaanderen.be

69


Stelt voor:

SPECIALIST IN INOX

MAATKEUKENS

FOR EXTRAORDINARY

CHEFS ONLY

Håndwerk staat voor handgemaakte, inox

keukens op maat met een superieure

afwerkingsgraad. Håndwerk is een luxe

brand in de grootkeukens en ontstaan uit

onze passie voor gastronomie, terroir en

beleving. Wij willen chefs inspireren en

faciliteren zodat zij op hun beurt hun

passie kunnen beleven en hun klanten

kunnen verrassen met culinair

hoogstaande producten.

CD Constructs

Ovenstraat 6

8800 Roeselare

051 22 31 31

info@cdconstructs.be

www.cdconstructs.be

www.handwerkdesign.be

www.mobillux.eu


REGIOSPECIAL

ROESELARE

In deze handgemaakte design

maatkeukens kan een chef pas

echte topgerechtjes maken

Ondanks de sombere periode blijven veel horeca-uitbaters investeren in de hoogwaardige inrichting van hun

faciliteiten, niet in het minst voor de keuken. Als ze daarvoor een beroep kunnen doen op een ervaren, professionele

partner, is het werk reeds half gedaan. CD Constructs, gespecialiseerd in grootkeukentechnologie, vervaardigt

onder het merk Håndwerk volledige inox design maatkeukens met hoogwaardige geïntegreerde technieken van

A-merken. Het familiebedrijf uit Roeselare ontzorgt daarbij zijn klanten van a tot z.

Tekst | Johan Debaere Beeld | CD Constructs

CD Constructs, opgericht in 1993, is gespecialiseerd

in het ontwerp, de productie,

de montage en de service van industriële

grootkeukens en focust daarbij vooral op totaalprojecten.

Het familiebedrijf levert industrieel

inox meubilair en verdeelt apparatuur

van internationale A-merken, waaronder de

Berkel snijmachines. Bovenal is het geesteskind

van Dominiek Castelein en zijn vrouw

Els gekend voor de unieke Håndwerk inox

design maatwerkkeukens. Die vervaardigen

ze volledig met de hand in het eigen atelier

met integratie van Adande koel- en vrieslades,

Thermodyne cook- en hold kasten,

krachtige inductiebekkens en teppanyaki,

ingebouwde friteuses en warmhoudlades én

oplichtende logo’s.

“We staan in voor

ontwerp, productie,

montage, afwerking en

servicing van industriële

inox maatkeukens voor

uiteenlopende projecten.”

we coördineren ook de installatie op locatie

met de elektricien, loodgieter, paneelzetter

en eventuele andere bouwpartners. En we

staan ook garant voor een uitmuntende service.

Dit is uiteraard alleen mogelijk dankzij

ons trouw team van medewerkers, dat heel

fier is op elk project dat ze opleveren”, zegt

Dominiek. De zonen Dylan en Donnely vullen

aan: “We blijven investeren in innovatieve

oplossingen. Zo zijn we 5 jaar geleden gestart

met het project Mobilux, een nieuw concept

voor de verhuur en verkoop van cateringtrailers

met luxueuze keukens voor evenementen,

opleidingen en tijdelijke vervanging bij

renovatieprojecten. Recent introduceerden

we de Airbar, een mobiele tapinstallatie met

een design tapkraan en een gekoeld vat in

een soort vliegtuigwagentje. Deze installatie

is leverbaar in verschillende uitvoeringen,

zelfs volledig gepersonaliseerd. Het is dé

finishing touch voor elke mancave.”

Ontwerp, productie, plaatsing

en service onder één dak

Elk project is uniek. De specialisten van

CD Constructs luisteren naar de wensen en

behoeften van de klant, bekijken de beschikbare

ruimte en tekenen daarna een eerste

ontwerp. De renders worden met een offerte

en planning bij de opdrachtgever voorgesteld

en na goedkeuring wordt alles definitief

opgemeten en de productie in het eigen

atelier in gang gezet. Op het einde van het

productieproces komt de klant nog een keer

langs om zijn keuken te bekijken, waarna

alles op locatie geleverd, gemonteerd en

afgewerkt wordt, geheel volgens de regels

van het FAVV en andere instanties. “We

voeren alles in eigen beheer uit. Meer zelfs:

Mobilux is een concept voor de verhuur en verkoop van cateringtrailers met luxueuze keukens voor

evenementen, opleiding en tijdelijke vervanging bij renovatieprojecten.

businessvlaanderen.be

71


REGIOSPECIAL

ROESELARE

Duurzame visie

op de metaalindustrie

BO-Solutions produceert al meer dan dertig jaar precisieonderdelen voor de industrie. het onderscheidt zich met

doorgedreven maatwerk. In staal, aluminium of andere materialen en in allerlei afwerkingen. Het Roeselaarse

bedrijf investeert nu in een nieuwbouw waar lokale verankering en duurzaamheid een nog grotere rol zullen spelen.

Tekst | Anastasia Verleysen Beeld | BO-Solutions

Zaakvoerder Bart Vandepitte leerde de sector

door en door kennen bij verschillende

multinationals voor hij BO-Solutions overnam.

Het maakbedrijf produceert precisieonderdelen

op maat voor België, Europa

en de Verenigde Staten. “We kiezen bewust

voor het complexere hoogstaand maatwerk.

Denk maar aan prototypes en kleinere

reeksen”, zegt Bart. “Daarnaast doen we ook

aan reverse engineering voor de machinebouw,

de voedings- en farmaceutische industrie

... Dan maken we een 3D-tekening

van het onderdeel en brengen verbeteringen

aan, zodat de machine kan beginnen aan een

tweede leven.”

BO-Solutions produceert precisieonderdelen

op maat voor België, Europa en de Verenigde

Staten.

Maatschappelijk verantwoord

ondernemen

Al vormen ingewikkelde stukken ontwikkelen

en produceren vandaag niet de grootste

uitdaging voor BO-Solutions. “Geschoold,

technisch personeel vinden is moeilijk,

daarom nemen we, voor iemand met ‘goesting’

en voeling voor techniek, graag zelf

de opleiding in handen”, vertelt Bart. “We

zijn ook een bedrijf dat duurzaam ondernemen

en groei zeer belangrijk vindt. Je medewerkers

betrekken bij het bedrijf en hen

ook laten groeien, maakt daar deel van uit.

En investeren in de maatschappij. Zo zijn

we al zeven jaar met veel overtuiging partner

van de het Belgische Agoria Solar Team,

Europees en wereldkampioen zonnewagenracen.

Samen met de studenten realiseren

we innovatieve, hoogtechnologische stukken

voor hun zonnewagen. Een mooi voorbeeld

voor onze jongeren om te kiezen voor een job

in techniek.”

Bart Vandepitte: “We nemen zelf de opleiding van onze mensen in handen.”

Duurzaamheid uit zich bij BO-Solutions ook

in het nieuwe gebouw dat het optrekt in

Roeselare, op vijf kilometer van de huidige

locatie. “Ik vind het belangrijk dat onze mensen

kunnen werken in de meest comfortabele

omstandigheden en in eigen regio. Daarnaast

willen we met de nieuwbouw meewerken aan

een positief imago voor de metaalindustrie”,

zegt Bart nog. “We gebruiken er de nieuwste

technologieën, zetten in op hernieuwbare

energie en zijn volledig energieneutraal op

het vlak van verwarming. Er is toekomst

voor de maakindustrie in Europa, als we ons

specialiseren in maatwerk en kwaliteit. En

als we samen zorg dragen voor mens, milieu

en maatschappij.”

businessvlaanderen.be

73


CONSTRUCTIVE IT SERVICES

Strategisch advies

Managed Services

Redbird Cloud

WiFi

Netwerken

VoIP

Security

Boost de productiviteit van uw CAD, BIM, GIS en 3D gebruikers

Virtuele werkplek

Overal bereikbaar

Grafische rekenkracht

Lokaal of in de cloud

Schaalbaar

Standaardisatie

Eén backoffice

Centraal beheer

Veilig

denk-it.be

info@denk-it.be

+32 51 76 00 00


REGIOSPECIAL

ROESELARE

IT EN INFRASTRUCTUUR

ZONDER ZORGEN

Meedenken, luisteren en meerwaarde creëren. denk IT zet zijn jarenlange ervaring in de IT-wereld in om zijn

klanten volledig te ontzorgen met advies, coaching en on-site ondersteuning. En daarbij kijken ze verder dan

de situatie vandaag. “Het is belangrijk mee te gaan in de toekomstvisie van onze klanten”, zeggen zaakvoerders

Kenny Casier en Dieter Haspeslagh.

Tekst | Anastasia Verleysen Beeld | denk IT

Toen de coronacrisis begon en thuiswerken

de norm werd, kwam de digitale revolutie

in een stroomversnelling. Nog maar

eens bleek hoe belangrijk goedwerkende

IT-infrastructuur is. Dat is exact waar denk

IT al vijftien jaar lang voor staat. Van netwerken

en beveiliging tot hardware en software.

Ter ondersteuning van je interne IT-dienst

of als volwaardige externe IT-partner. “In

beide gevallen vinden we het zeer belangrijk

We denken en groeien

mee met de toekomstvisie

van onze klanten.

om een bedrijf en de mensen die er werken

goed te leren kennen”, zegt Kenny Casier.

“We stellen een oplossing voor, gekoppeld

aan een roadmap en een gefaseerde uitrol.

Ook daarna staan we klaar met de nodige

managed services voor de nazorg, gebruikersondersteuning

en continue monitoring.”

AEC sector

denk IT is vaak actief in de architecten- en

ingenieurswereld. Zij werken met veeleisende

software waardoor thuiswerk moeilijk

wordt. “Het is een sector die we zeer goed

kennen. De stijgende digitalisering maakt

het voor hen lastig om die programma’s remote

te gebruiken”, zegt Dieter Haspeslagh.

“We specialiseren ons in het zoeken naar

oplossingen zodat ze snel en efficiënt hun

software kunnen gebruiken, ook buiten het

kantoor. Daarnaast werken we ook voor

onder meer productiebedrijven, boekhoudkantoren,

de zorgsector, enzovoort.”

denk IT zet gebruiksvriendelijkheid, eenvoudig beheer en veiligheid centraal.

“IT is een belangrijke schakel in iedere sector”,

vult Kenny aan. “Gebruiksvriendelijkheid,

eenvoudig beheer en veiligheid zijn

cruciaal. Voor die veiligheid kunnen we zelfs

een extern bedrijf testen laten uitvoeren.

Al is het evengoed nodig om de werknemers

op te leiden in de mogelijke veiligheidsrisico’s.

denk IT is niet zomaar een leverancier.

We zijn een partner die tools aanreikt om

vlot, veilig en flexibel te kunnen werken.”

businessvlaanderen.be

75


REGIOSPECIAL

ROESELARE

“Elk sterk bedrijf verdient

een merkverhaal”

Blown Away is een ervaren collectief van freelancers, die onderscheidende content bedenken, creëren en

producen. Een video met impact, tutorials, e-learnings, een sterke merkidentiteit, een wervende campagne of

een sensibiliseringscampagne met maatschappelijke insteek ... Van strategie tot afgewerkt product: Blown Away

neemt het volledige proces van communicatie, branding en videoproductie voor hun rekening.

Tekst | Anastasia Verleysen Beeld | Blown Away

Nancy Van Damme is de drijvende kracht

achter Blown Away. Ze deed ervaring op als

video content producer en communicatieexperte

voor tal van bedrijven en projecten,

zoals onder meer Belfius, DVV, Crefius, Rode

Neuzen Dag of Special Olympics. “Elk sterk

bedrijf verdient een merkverhaal met focus

op duurzame groei.” En die bedrijven zijn

er zeker in het walhalla voor ondernemers:

Roeselare. “Daarom komen wij in de zomer

van 2022 naar de Liebeekstraat”, zegt Nancy.

“De no-nonsenseaanpak en de authenticiteit

van de West-Vlaamse ondernemer, die

liggen mij.”

Size doesn’t matter,

ambitie wel.

Employer branding

Personeelstekort is een groeibelemmerende

factor voor veel bedrijven. In een regio met

een hoog aantal vacatures en een tekort aan

kandidaten, wil elk bedrijf de beste kandidaat

in huis halen. Blown Away mag zich

terecht expert noemen qua realisatie van

hr-campagnes, employer branding trajecten

en vacaturevideo’s. “Een authentiek verhaal

met echte mensen, waarin de kandidaat het

bedrijf kan zien en voelen, dat werkt”, licht

Nancy toe. “Maar ook je eigen mensen binden

aan je bedrijf is belangrijk. Beter nog:

maak er ambassadeurs van, laat hen mee je

bedrijfsverhaal uitdragen.”

huisstijl, tone of voice en imago helpen je om

een band op te bouwen met jouw doelgroep”,

zegt Nancy. “Blown Away heeft ook de

expertise in huis om zich snel in te werken

in elke nieuwe materie of sector. Zo verpakken

we de juiste boodschap in een geschikte

communicatievorm. Of je nu gaat voor een

zakelijk interview, een authentieke getuigenis,

een leerrijke animatievideo, een webinar

of volledig persdossier, wij garanderen die

unieke merkbeleving en die is er voor alle

budgetten. We zijn er voor de starter, gevestigde

kmo, non-profit of overheidsdienst.

Size doesn’t matter, ambitie wel.”

Nancy Van Damme is de drijvende kracht achter

Blown Away.

Blown Away wil vooral een springplank zijn

naar duurzame groei voor de ambitieuze

ondernemer. “Je doelpubliek raken, of liever

omverblazen, met straffe content en

branding in de hoofdrol. Je merkidentiteit,

Nancy Van Damme: “Je moet je doelpubliek

omverblazen met authentieke content.”

businessvlaanderen.be

77


‘We willen dé one-stop-shop

voor metaalonderdelen en

(sub)assemblies zijn’

Metaalverwerkende bedrijven zijn vaak op zoek naar een geschikte toeleverancier voor

metaalonderdelen en (sub)assemblies. Een partner die je over het hele traject - van ontwerp en

engineering over productie tot afwerking en zelfs verpakking - kan ondersteunen, betekent dan ook

een echte meerwaarde. Shapes Metalworks & Machining met vestigingen in Kuurne en Gullegem

is zo’n state-of-the-art one-stop-shop voor de metaalsector in Vlaanderen. De firma kan rekenen op

een team van 110 vakbekwame medewerkers en een up-to-date geautomatiseerd machinepark

voor het ponsen, lasersnijden, plooien, draaien, frezen, lassen en lakken van staal, inox en aluminium.

Flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit staan daarbij centraal.

Tekst | Johan Debaere Beeld | Shapes Metalworks & Machining

Flexibiliteit,

leverbetrouwbaarheid

en kwaliteit zijn onze

kernwaarden.

De directie van de Shapes groep heeft één doel voor ogen, met name

uitgroeien tot een echte ‘one-stop-shop’ voor metaalonderdelen en

(sub)assemblies.

“Liever heel veel kleinere klanten dan werken voor een paar grote

afnemers” – dit motto heeft Shapes Metalworks & Machining nog

geen windeieren gelegd. De divisie Metalworks ontstond in 2014 uit

een samensmelting van Shapes Subcontracting uit Roeselare met FP

Metal uit Gullegem. Uit de overname van verspaningsbedrijf Protech

bvba en Giropan NV ontstond in 2020 Shapes Machining. “Op die

manier bieden we alles onder één dak: van precisiemetaalbewerking

tot halffabrikaten en afgewerkte constructies. We beschikken daarvoor

vandaag over 21.000 m² aan productiefaciliteiten en hebben op

onze sites nog heel wat ruimte voor uitbreiding. In onze hoofdzetel in

Kuurne bevinden zich een lasconstructie-atelier, een lasrobotafdeling,

een lakkerij en de verspaning, terwijl de afdeling plaatverwerking

nog steeds in Gullegem ondergebracht is”, vertelt zaakvoerder Dirk

Haerinck. “Onze omzet is over een periode van 10 jaar verdrievoudigd

en het aantal medewerkers is gestegen van 30 naar 110. Dat zijn één

78 businessvlaanderen.be


Voor het draaien en frezen alsook andere verspanende bewerkingen

werd geïnvesteerd in hoogwaardige bewerkingscentra.

voor één vakbekwame, technisch geschoolde mensen. Ze zijn dan wel

niet zo gemakkelijk te vinden en vaak moeten we ook over de landsgrenzen

heen kijken, maar eenmaal ze bij ons aan de slag zijn, blijven

ze deze firma trouw.”

MENS EN MACHINE: EEN IJZERSTERK ‘DUO’

De directie van de Shapes groep heeft sinds de oprichting één doel voor

ogen, met name uitgroeien tot een echte ‘one-stop-shop’ voor metaalonderdelen

en (sub)assemblies met een focus op Vlaanderen. Klanten

– van de eenmanszaak tot de kmo – kunnen er terecht voor prototypes,

stukwerk en kleine en middelgrote series van staal, inox en aluminium

tot ook gietijzer en kunststoffen bij de verspaning. Flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid

en kwaliteit zijn de drie hoekstenen voor het succes.

“We willen onze klanten maatwerk bieden. Daarom kunnen we hen

ondersteunen vanaf het design (via co-engineering) tot het afgewerkte

stuk, al dan niet met een oppervlaktebehandeling en zelfs

de verpakking. Kortom: ‘We Shape Your Ideas’. Daarvoor blijven we

continu investeren in ons volledig geautomatiseerd machinepark,

Bij Shapes staan 6 plooibanken voor de bewerking van onderdelen

met lengtes tot 8 meter.

aangestuurd vanuit een platenmagazijn met 700 palletplaatsen voor

platen van 3 meter en binnenkort ook een magazijn voor platen van

6 meter. Voor het snijden en plooien van platen beschikken we nu over

1 ponsmachine, 6 lasersnijmachines voor stukken tot 3 meter breed

en 18 meter lang én 6 plooibanken voor de bewerking van onderdelen

met lengtes tot 8 meter, aangevuld met een plooirobot tot 5 meter.

Bovendien omvat onze productie 8 draaibanken en 16 freesmachines.

In het lasatelier combineren we moderne lasrobots met een groep van

gecertificeerde MIG/MAG- en TIG-lassers”, licht de zaakvoerder toe.

“We beschikken ook over een eigen natlakinstallatie en een meetkamer

met een 3D-meetbank, die we ook inzetten voor derden. Wat

we zelf niet kunnen, besteden we uit aan vaste partners, waar we al

jaren mee samenwerken, bijvoorbeeld voor het verzinken of poederlakken.

We investeren echter niet alleen in mens en machine, maar

ook in certificaten. Zo beschikken we onder meer over het ISO 3834-2

laskwaliteitssysteem met als productnormen EN 15085-2/CL1 voor de

spoorwegindustrie en EN 1090-2/3 voor structurele constructies. Voor

Shapes Machining hebben we daar nog het ISO 9001:2015-label aan

toegevoegd, wat nu uitgebreid wordt voor de hele Shapes groep.”

Deze afkantpers wordt gecombineerd met een robot voor een

geautomatiseerde productie.

De productie omvat in totaal 6 lasersnijmachines voor stukken

tot 3 meter breed en 18 meter lang.

businessvlaanderen.be

79


Het familiebedrijf staat ook bekend voor elektrohydraulische liften met een hoog hefvermogen, zoals autoliften.

ONE-STOP-SHOP ONTWERPT

EN BOUWT INTERNE

TRANSPORTSYSTEMEN

EN HYDRAULISCHE LIFTEN

Op zoek naar een volautomatische transportinstallatie voor een vlotte

verwerking van pallets en goederen? Interesse in een kwaliteitsvolle

lift of hefunit voor het verplaatsen van zware vrachten of auto’s?

Dan kan Atelier Dumon zeker een gepaste oplossing bieden.

De one-stop-shop uit Brugge is immers al meer dan 60 jaar

gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van interne

transportsystemen, zoals rollenbanen, maar ook parkeersystemen

en hydraulische liften met een hoog laadvermogen. Deze familiale

kmo biedt zijn klanten totaaloplossingen op maat: vanaf het ontwerp

en de mechanische en technische ontwikkeling over de productie,

levering en montage tot de service en het onderhoud.

Tekst | Johan Debaere Beeld | Atelier Dumon

Innovatie, kwaliteit en technische verfijning zijn

kernwaarden van de fabrikant.

De geschiedenis van Atelier Dumon gaat

terug tot 1955, toen Maurice Dumon als zelfstandig

constructeur aan de slag ging. Hij

was actief in de kleine machinebouw, maar

werd vooral bekend voor de ontwikkeling en

bouw van een automatische zakkenheffer

80 businessvlaanderen.be


voor de graan- en kolenhandel. Toen zoon

Eric zijn vader vervoegde, legde hij zich toe op

de productie van hydraulische liften, wat toen

een uniek concept voor de Belgische markt

was. De technologische kennis en ervaring

nam toe en het productaanbod werd verder

uitgebreid. Eind jaren ’70 startte de firma met

de bouw van constructies uit roestvrij staal en

interne transportsystemen voor de voedingsindustrie.

De lancering van de automatische

transportsystemen en de focus op totaalprojecten

in de jaren ’90 gaven de firma een

extra boost.

“We zijn uitgegroeid tot een vooraanstaande

speler in het ontwerp en de realisatie van

interne transportsystemen, parkeersystemen

en hydraulische liften met een hoog laadvermogen.

Innovatie, kwaliteit en technische

verfijning zijn de hoekstenen van ons succes.

Klanten kunnen bij ons terecht voor kleinere

installaties, maar ook voor grootschalige

projecten waarbij de volledige goederenverwerking

en –behandeling vol automatisch

gestuurd en uitgevoerd wordt”, vertelt

Thomas Dumon, die samen met zijn broer

Steven de leiding over de familiale kmo met

35 werknemers draagt. “We willen graag in

een zo vroeg mogelijk stadium bij elk project

betrokken worden om met de klanten mee

te denken over een gepast installatie en een

correcte integratie. Onze ingenieurs maken

eerst een grondige en gedetailleerde voorstudie,

waarna de ontwikkeling en realisatie van

een volledig passende totaaloplossing kan

starten. De productie gebeurt in ons eigen

atelier in België. Elke fase van dit traject

gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever,

waardoor flexibel gereageerd kan worden

op eventuele veranderingen. Onze taak stopt

niet bij de montage en inbedrijfstelling, want

nadien blijven we ook 24 op 24 bereikbaar

voor service en onderhoud. Dat maakt de

cirkel rond.”

FOCUS OP INDUSTRIËLE SECTOREN

De grootste kracht van de firma ligt in het

originele ontwerp en de eigen productie van

installaties en machines. Die betekenen

voor de opdrachtgever zowel een economische

besparing als een technische verfijning

van de automatiseringsprocessen in

een productieomgeving. “We ontwerpen en

bouwen eenvoudige én complexe systemen,

“We ontzorgen onze

klanten van a tot z:

van ontwerp tot

montage en service.”

zoals rollenbanen, voor het intern transport

van pallets en losse goederen. Maar we

leveren ook systemen voor de volautomatische

opzet en afname van de pallets aan

start- of eindpunten. Daarnaast bouwen we

kleine machines, zoals hydraulische kippers,

versnijdingsinstallaties, bandtransporteurs

met metaaldetectie, bufferbanen …, om er

De firma levert ook systemen voor de

volautomatische opzet en afname van

de pallets aan start- of eindpunten.

maar een paar te noemen. Verder staan we

ook bekend voor elektrohydraulische liften

met een hoog hefvermogen, bijvoorbeeld

goederenliften en parkeersystemen, zoals

autoliften, draaiplatformen en parkeerbruggen.

We zien onszelf dan ook als een

one-stop-shop”, sluit Thomas Dumon af.

“Op basis van onze specialisaties focussen

we vooral op de voedingsindustrie in Vlaanderen

en Henegouwen, met name de diepvriessector.

Daar gelden specifieke noden

voor het materiaal en is een continue werking

bij vries temperaturen cruciaal. Daarvoor is

kennis nodig en die bezitten we. Uiteraard

ontwikkelen en bouwen we ook oplossingen

voor andere industriële omgevingen.”

Atelier Dumon ontwerpt en bouwt eenvoudige én complexe systemen,

zoals rollenbanen, voor het intern transport van pallets en losse goederen.

De grootste kracht van de kmo ligt in het originele ontwerp en de eigen

productie en montage van installaties en machines.

businessvlaanderen.be

81


3.500m 2

kantoormeubilair

BEZOEK ONZE SHOWROOM

3.500m 2 kantoormeubilair

Sinds 2019 kan u Inofec terugvinden in Tielt op

de Deinsesteenweg 77. Op deze gloednieuwe

Inofecsite van 16.000 m 2 vindt u een logistieke

afdeling (6.000 m 2 magazijnen) en een 3.500 m 2

grote showroom met een nog breder assortiment

kantoormeubelen.

Deinsesteenweg 77 • 8700 Tielt • T. 056 61 52 04 • info@inofec.be • www.inofec.be


REGIOSPECIAL

AALST

BURGEMEESTER CHRISTOPH D’HAESE AAN HET WOORD

“Samenwerking

met ondernemers

is het sleutelwoord”

Christoph D’Haese: “Al 10 jaar lang loopt een project om 18- tot 24-jarigen te stimuleren in de eerste stappen naar het ondernemerschap.”

(Beeld: Swirko)

businessvlaanderen.be

83


Aalst zal bij de meeste lezers meteen een associatie met ‘carnaval’ oproepen. Maar Oilsjt is veel meer dan dat:

met bijna 90.000 inwoners is ze de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen en zelfs de vijfde centrumstad

van Vlaanderen. Centraal op de as Gent-Brussel is dit ook een economisch bolwerk. Naast industrie mikt het

stadsbestuur de komende jaren op een verdere ontwikkeling van de zorgeconomie. Burgemeester Christoph

D’Haese (N-VA) is ambitieus: “Wij willen uitgroeien tot de Health & Care Valley van Vlaanderen.”

Tekst | Björn Crul Beeld | Stad Aalst, Swirko

Wat zijn de economische troeven

van Aalst?

Christoph D’Haese: Uit contacten met ondernemers

onthou ik dat er drie zaken prioritair

zijn als ze zich bij ons komen vestigen:

hun bereikbaarheid, de dienstverlening van

de stad en het aanbod aan goed uitgeruste

en duurzame locaties. Als het over bereikbaarheid

gaat, heeft Aalst uiteraard een triple

A-locatie in de Vlaamse Ruit. Om onze

dienstverlening te verbeteren, hebben we

alle stadsdiensten op één plek gecentraliseerd.

Op ons balieplein kan men voor

eerstelijnsinformatie terecht en onze experts

zijn zowel on- als offline beschikbaar

voor complexere vragen.

Het realiseren van toplocaties voor bedrijven

is al meer dan 10 jaar een prioriteit. We

zorgen voor een gezonde mix in het aanbod,

met infrastructuur voor starters, kmo’s en

grotere industrie. Met de steun van Vlaio

werken we trouwens aan de vernieuwing van

onze bedrijventerreinen die in de jaren ’60

en ’70 zijn aangelegd. Aangezien we aan de

Dender liggen, proberen we de waterweg ook

maximaal uit te spelen voor alle sectoren.

Welke sectoren zijn hier

sterk vertegenwoordigd?

Waarin blinken jullie uit?

Christoph D’Haese: Aalst heeft een bijzonder

evenwichtig economisch weefsel. We tellen

een aantal wereldspelers zoals Jan De Nul

Group, Honda en Tupperware, naast een

grote groep kmo’s die een vaste waarde zijn

en al meerdere generaties lang in dezelfde

familiale handen zijn gebleven. Dat geeft

stabiliteit aan de tewerkstelling. Wat ons

uniek maakt, is onze sterke positie in zorg

en gezondheid, goed voor liefst 1 op de 5

jobs in Aalst. Dat hebben we te danken aan

onze twee befaamde ziekenhuizen, die zowel

rechtstreekse als onrechtstreeks tewerkstelling

genereren. Maar daarnaast hebben we

ook topspelers in de privésector zoals Becton

Dickinson, Ontex en Medec.

Een grote groep familiale kmo’s zorgt voor

stabiliteit in onze tewerkstelling.

De nieuwe Voka-hub is pal naast de administratie van de stad gevestigd. “Beter een goeie buur dan

een verre vriend”, lacht Christoph D’Haese.

In Oost-Vlaanderen staat

Gent bekend om zijn sterke

start-upcultuur. Wat heeft

Aalst te bieden voor startende

ondernemers?

Christoph D’Haese: Samen met de hogescholen

HoGent en Odisee hebben we al meer dan

10 jaar het project Broeikas lopen. Daarmee

stimuleren we 18- tot 24-jarigen om de eerste

stappen te zetten naar het ondernemerschap.

Daarnaast bieden we ook starterscontracten

aan, goed voor een bedrag van

3.500 euro. Ondernemers die bij ons willen

starten, kunnen zich kandidaat stellen. Die

middelen kunnen ze gebruiken voor advies

over boekhouding, ondersteuning in ICT of

communicatie of zelfs kleine investeringen.

Op de industriezone Tragel-Zuid komt er

ook een ‘makers district’ onder de naam

84 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

AALST

Walstroom. In enkele oude industriële loodsen

zullen we tijdelijk 10 tot 15 werkplekken

ter beschikking stellen van jonge ambachtslui,

denk aan een schrijnwerker, een creatief

ondernemer of een chocolatier.

Op welke manier voert de stad

een eigen economisch beleid?

Christoph D’Haese: Wij hebben erkende adviesraden,

die we heel actief betrekken bij

ons beleid. Dit past in ons streven naar een

integraal beleid: het klimaat en de mobiliteitsuitdagingen

zijn kwesties die we ook

samen met de ondernemers willen aanpakken.

Unizo en Voka zijn trouwens kind aan

huis. De nieuwe hub ‘Voka Vaart’ is zelfs pal

naast het administratief centrum gevestigd.

Samenwerking is het sleutelwoord: we

hoeven ons als overheid niet op te dringen

of de rol van werkgeversorganisaties over

te nemen.

Omdat we de zorgeconomie belangrijk vinden,

hebben we innovatiecontracten met

ondernemers actief in de zorg in het leven

geroepen. Met Europese steun helpen we

starters om hun project vorm te geven. Een

van de starters die dit jaar zo’n contract heeft

binnengehaald is actief in digital health: het

gaat om Digile, de start-up van An Crepel en

Karel Deloof, die artsen en apothekers via

open data alle beschikbare informatie aanreikt

over medicatie.

Christoph D’Haese: “Met de steun van Vlaio

vernieuwen we al onze bedrijventerreinen

die in de jaren ’60 en ’70 zijn aangelegd.”

(Beeld: Swirko)

Wat brengt de toekomst voor Aalst?

Christoph D’Haese: We werken aan een nieuw

bedrijventerrein van 52 hectare dat exclusief

voorbehouden wordt voor ondernemingen

actief in gezondheid en zorg. De zone

Siesegem komt vlakbij de E40 en moet de

Vlaamse Health & Care Valley van de toekomst

worden. Het is een kwaliteitsvol en

onderbouwd project, dat ook een onderwijs-

en onderzoekscomponent heeft. Met

HoGent, Odisee en de KU Leuven werken we

aan de oprichting van een innovatiehub die

de centrale spil zal worden van Siesegem.

Op die zone gaan we innovatieve bedrijven

aantrekken rond medisch materiaal, vaccins,

digitale gezondheid, met een maximale

werkgelegenheid voor zowel kort-, technisch

als hooggeschoolden. Alle neuzen staan in

dezelfde richting, en de ambitie is internationaal.

We hebben er intense contacten

over met Flanders Investment & Trade en de

drive rond het project zit goed.

Welk project dat belangrijk is

voor de Aalsterse bedrijven wil u

in 2022 realiseren?

Christoph D’Haese: Ik wil volgend jaar de

eerste stappen zetten rond de inhoudelijke

werking van de Health & Care Valley

op Siesegem. Het uitwisselen van kennis

en ervaring zal plaatsvinden in een voorlopige

locatie, in afwachting dat we definitief

onze intrek kunnen nemen in de innovatiehub.

De stad heeft alvast een zorgeconoom

aangeworven om dit project in goede banen

te leiden. Zijn taak is alle actoren samen te

brengen in een nieuwe innovatiecluster, die

snel up and running moet zijn.

Daarnaast moeten we blijven werken aan

onze bereikbaarheid. Er zijn de voorbije jaren

forse investeringen gebeurd in de ondertunneling

van de Siesegemlaan en de Boudewijnlaan

en de aanpak van ons viaduct. Maar

nu moet de mobiliteit op de Brusselsesteenweg

nog aangepakt worden. Hopelijk kunnen

we ook op dat vlak vooruitgang boeken.

De zone Siesegem vlakbij de E40 en moet de Vlaamse

Health & Care Valley van de toekomst worden.

businessvlaanderen.be

85


Stefan Grosjean van Smappee: “We moeten massaal inzetten op intelligent aangestuurd rijden.”

86 businessvlaanderen.be


THEMA MOBILITEIT

Onze mobiliteit zal de komende jaren grondig

veranderen. Vlaanderen laat vanaf 2029

enkel nog nieuwe elektrische wagens toe.

Om de verduurzaming van het wagenpark te

stimuleren, werd eerder ook al de fiscaliteit

voor bedrijfswagens herzien. Een ecologischer

woon-werkverkeer is voor vele bedrijven een

topprioriteit. Wij vroegen drie experts uit

de sector hoe zij de bedrijfsmobiliteit zien

evolueren: Vincent Meerschaert van adviesbureau

Traject, Guy Hannosette van Vancia Car Lease

en Stefan Grosjean van Smappee, dat slimme

laadpalen ontwikkelt.

Tekst | Björn Crul

EXPERTS ROND DE TAFEL OVER DUURZAME BEDRIJFSMOBILITEIT

“WIE NIET NADENKT

OVER MOBILITEIT,

ZET ZICHZELF BUITENSPEL”

businessvlaanderen.be

87


THEMA MOBILITEIT

Een leasecontract omvat steeds vaker

een bedrijfswagen, een elektrische

fiets en zelfs een laadpaal.

Guy Hannosette: “Elektrisch rijden moet

gekoppeld zijn aan een brede beschikbaarheid

van de laadinfrastructuur, zowel op het werk

als thuis.”

Het adviesbureau Traject werd opgericht in

1992 en heeft zich toegelegd op mobiliteitsadvies

voor bedrijven en overheden. “We zien

dat mobiliteit bij bedrijven uitgegroeid is tot

een hot topic. Je kan echt spreken van een

versnelling in de afgelopen vijf jaar”, vertelt

general manager Vincent Meerschaert.

“10 jaar geleden hadden alleen grote organisaties

als Colruyt of Fluvius of bedrijven met

een bewust groen imago zoals Ecover een

sterk uitgewerkt mobiliteitsbeleid.”

Vandaag kan een bedrijf het zich niet meer

permitteren om geen mobiliteitsvisie te

hebben. “Het is een must-have, omdat mobiliteit

sterk gelinkt is met je aantrekkingskracht

als werkgever. Er komt een nieuwe generatie

op de arbeidsmarkt, die veel minder geneigd

is om te pendelen. Als bedrijf moet je je mobiliteit

dus op een strategisch niveau bekijken:

waar gaan we ons vestigen, zodat we goed

bereikbaar zijn voor (potentiële) medewerkers?

Hoe zullen we onze medewerkers

verlonen en wat is de rol van mobiliteitsoplossingen

in dat pakket? Wat is de impact

van elektrische salariswagens op finance en

facility, enzovoort.”

DE BEDRIJFSWAGEN IS HERE TO STAY

In de war for talent waren bedrijfswagens al

langer een wapen om talent aan te trekken.

Maar de noden veranderen en daar zit ook het

structureel fileprobleem in ons land voor iets

tussen. Steeds meer werknemers willen hun

woon-werkverkeer flexibel kunnen organiseren:

soms met de wagen, dan weer met het

openbaar vervoer of de elektrische fiets. De

wetgever probeerde daar een mouw aan te

passen met de invoering van het mobiliteitsbudget

of cafetariaplan.

“Wij zien dat onze klanten inderdaad in een

ruimer kader gaan denken”, merkt Guy

Hannosette van leasebedrijf Vancia Car Lease

op. “Ze willen niet alleen meer een bedrijfswagen,

maar ook elektrische fietsen of zelfs

laadpalen opnemen in een leasecontract.

Maar we moeten een kat een kat noemen:

de auto zal ook in de toekomst een belangrijk

gegeven blijven in het verloningsbeleid,

omdat medewerkers die wagen nu eenmaal

ook nodig hebben voor hun privéverplaatsingen

en vrije tijd.”

Dat de bedrijfswagen belangrijk blijft, bewijst

ook de groei van Vancia Car Lease de afgelopen

twee jaar. “Ondanks de coronapandemie,

met meer thuiswerk en tijdelijk minder

aanwervingen, zijn wij blijven groeien. Onze

klanten zijn dus blijven investeren in het

wagenpark voor hun medewerkers. Voor 2021

verwachten we zelfs een double digit groei.”

Het systeem van de salariswagen wordt

nergens zo uitgebreid toegepast als in België.

De verklaring daarvoor ligt uiteraard bij de

hoge lasten op arbeid. Vincent Meerschaert:

“Zowel voor werkgevers als medewerkers is

een salariswagen voordeliger dan een gelijkwaardige

loonsverhoging. Dat maakt het voor

de meeste mensen een no brainer als ze een

bedrijfswagen aangeboden krijgen. Toch zien

we een aantal trends: kandidaten kijken nu

wat er bovenop die wagen komt en hoe ze

hun verplaatsingen flexibel kunnen organiseren.

Daarnaast stijgt – zeker in een stedelijke

context – het aantal sollicitanten dat “iets

anders” dan de bedrijfswagen wil. Bedrijven

zullen dus creatiever uit de hoek moeten

komen door een breed mobiliteitsaanbod te

ontwikkelen. Zij die er geen werk van maken,

zetten zichzelf buitenspel.”

FISCALE INCENTIVE MIST ZIJN DOEL NIET

Intussen speelt ook een andere dynamiek,

met name die van de klimaatdoelstellingen.

Om de CO2-uitstoot van het wagenpark te

verminderen, mikken de overheden op een

versnelde elektrificatie van de bedrijfswagens.

“De aanpassing van de fiscaliteit doet bedrijven

inderdaad kiezen voor hybride of elektrische

wagens”, bevestigt Guy Hannosette.

“Het is ook de eerste keer dat we een fiscaal

perspectief op langere termijn hebben voor

de bedrijfswagens. Vroeger veranderde de

Vincent Meerschaert: “Zeker in een stedelijke

context stijgt het aantal sollicitanten dat iets

anders dan de bedrijfswagen wil.”

businessvlaanderen.be

89


THEMA MOBILITEIT

regelgeving om de haverklap, sinds anderhalf

jaar hebben we een duidelijk kader van wat

er zal veranderen in 2023, 2025 en 2026. Dat

geeft onze klanten de mogelijkheid om hun

fleet op een gestructureerde en geleidelijke

manier te vergroenen.”

Het resultaat is er: zowat een derde van de

Belgische bedrijfswagens is nu elektrisch

of hybride. “Dat is te danken aan de fiscale

incentive, maar ook aan het aanbod van elektrische

wagens dat nu veel ruimer is dan twee

jaar geleden. Klanten zijn best bereid om over

te schakelen op groenere wagens, maar als de

wagen op jaarbasis 500 euro extra kost, wordt

er toch weer geaarzeld. Daarom besteden we

veel meer aandacht aan de totale kost over de

duur van het leasecontract. Dat zijn complexe

berekeningen en ik voel me soms echt een

apostel op dat vlak”, aldus Hannosette.

Ook bij Traject merkt Vincent Meerschaert

dat bedrijven de elektrische wagen omarmen:

“We krijgen er heel veel vragen over. Wij pleiten

ervoor om de total cost of mobility in detail

te bekijken. Dus niet alleen de TCO van elektrische

bedrijfswagens, maar ook de kosten

voor parkeerplaatsen, laadpalen, een ruimer

mobiliteitsbudget … Door inzicht te krijgen in

dat totale kostenplaatje en het rendement van

de investeringen op termijn, kunnen bedrijven

betere beslissingen nemen voor een duurzaam

mobiliteitsbeleid.”

SLIMME MOBILITEIT VRAAGT OM

SLIMME LAADPALEN

Overschakelen op elektrisch rijden is één

zaak, maar die wagen op tijd en stond geladen

krijgen, is net zo belangrijk. “We moeten

massaal inzetten op intelligent aangestuurd

laden van elektrische wagens”, stelt Stefan

Grosjean van Smappee. Zijn bedrijf ontwikkelde

technologie voor energiemonitoring en

levert sinds vorig jaar ook slimme laadpalen.

“We mogen niet vergeten dat de boost

van het elektrisch rijden ons energiesysteem

onder druk zal zetten, als iedereen straks op

hetzelfde moment zijn wagen aan de stekker

hangt. We moeten het laden optimaliseren en

gebruik maken van de juiste momenten om

de batterij op te laden.”

Slimme technologie biedt mogelijkheden

om dat te doen, maar we zullen ons anders

moeten leren verplaatsen. “Met een doorsnee

elektrische wagen haal je vandaag makkelijk

een bereik van 250 à 300 kilometer. Je zal

dus een eind rijden en vervolgens even stop-

pen om te snelladen”, aldus Grosjean. “Als je

thuis laadt, en er wolken voorbijkomen, dan

mag dat laden iets minder snel gaan dan

wanneer de zon schijnt, zodat je maximaal

gebruik maakt van de beschikbare groene

stroom. Datagedreven systemen die gebruik

maken van artificiële intelligentie, spelen

daar perfect op in.”

Guy Hannosette: “Elektrisch rijden moet

gekoppeld zijn aan een brede beschikbaarheid

van de laadinfrastructuur, zowel op het

werk als thuis. Anders klopt het plaatje niet

en zullen we ons letterlijk en figuurlijk vast

rijden. Er is op dat vlak nog werk aan de

winkel. Er zijn nog te weinig publieke laadpalen

beschikbaar en bovendien zijn er een

dertigtal providers met elk hun eigen laadpasje.

Een eengemaakt systeem zou een

grote stap vooruit betekenen.”

België kampt inderdaad met een achterstand

inzake laadinfrastructuur. De Vlaamse overheid

ondersteunt een reeks projecten, maar

Stefan Grosjean ziet vooral heil in het ter

beschikking stellen van laadpalen die bedrijven

plaatsen op hun eigen terrein: “Wie over

zonnepanelen en de juiste elektrische installatie

beschikt, kan een laadpalenpark ontwikkelen.

Zo’n bedrijf zal voor de stroom die het

aanbiedt aan elektrische wagens een veel

hogere vergoeding krijgen dan wanneer het

die aan het net levert. Het kan dus zelfs een

nieuw businessmodel worden.”

Vincent Meerschaert ziet nog andere troeven:

“Bedrijven die investeren in duurzame

mobiliteit, in zonnepanelen of windenergie en

die zo een impact proberen te genereren, die

worden nog aantrekkelijker. Niet alleen voor

de arbeidsmarkt, maar ook voor hun klanten.”

Stefan Grosjean: “Het elektrisch rijden zal ons

energiesysteem onder druk zetten, als iedereen

tegelijk zijn wagen aan de stekker hangt.”

Als bedrijf moet je je

mobiliteit op een strategisch

niveau bekijken.

businessvlaanderen.be

91


SLIMME LAADPALEN

VERDIENEN MEER DAN ZICHZELF TERUG

Certipower uit Roeselare installeert slimme laadpalen voor elektrische voertuigen en helpt ze te beheren.

“Alles draait rond een intelligente sturing van het laadproces, zowel bij bedrijven als particulieren. In veel

gevallen kan de infrastructuur zichzelf ook terug verdienen door tegen vergoeding andere chauffeurs te

laten opladen”, zegt zaakvoerder Geert Degroote.

Tekst | Roel Jacobus

Beeld | Certipower

De knowhow van Certipower in Roeselare

heeft een sterke fundering. CEO Geert

Degroote (43) verzamelde na zijn masterdiploma

in economie (KU Leuven) en een

specialisatie in transporteconomie (Université

Montpellier I) meer dan 20 jaar ervaring

in de energiemarkt. “Ik werkte onder meer

bij een private speler in gas en elektriciteit

op de groothandelsmarkt. Daarna optimaliseerde

ik de energiestromen bij Distrigas en

vervolgens bij een Oostenrijks bedrijf. Met die

kennis startte ik in 2011 een aardgashandel

92 businessvlaanderen.be


THEMA MOBILITEIT

wij staan in voor de charge point operation

(cpo). Dat omvat de administratie van de

laadpasjes, het verbruik en de betalingen van

de laadbeurten.”

“Daarnaast plaatsen en beheren we laadinfrastructuur

bij mobiele medewerkers.

Veel mensen komen slechts zelden op de

firma en laden hun elektrisch voertuig thuis

op. Daarvoor bieden wij een systeem om de

elektrische laadbeurten thuis op te volgen

en correct te vergoeden. Met dit totaalpakket

maken wij het verschil met de algemene,

lokale elektriciens.”

FISCAAL VOORDEEL

De overheid geeft fiscale stimuli om op zoveel

mogelijk plaatsen laadinfrastructuur ter

LOKALE SERVICE

Als installateur en operator van slimme

laadpalen vertrouwt Certipower voor

de hardware op een lokale producent.

“Wij werken met de degelijke, duurzame

producten van Smappee uit Harelbeke. Het

integreren van slimme sturingen zit in het

DNA van dat bedrijf, dat werd opgericht

door ervaren expert in energiemonitoring

Stefan Grosjean. Bovendien zijn we daarmee

verzekerd van een nabij aanspreekpunt. We

focussen trouwens op het gebied aan onze

westkant van de as Antwerpen-Brussel-

Charleroi. Zo vermijden we de files en

geraken we steeds vlot bij ons groeiend

cliënteel. Wij hebben een vijftal eigen

medewerkers en beschikken over een drietal

technici van Maxicon.”

Elektrisch laden kan ook bij de medewerkers

thuis met een systeem voor correcte

vergoeding.

voor kleine leveranciers. In 2015 liet ik de

firma over aan mijn medevennoot en startte

ik de Belgische afdeling van PitPoint, een

Nederlandse groep van schone energiebronnen:

gecompresseerd (cng) en vloeibaar (lng)

aardgas, waterstof en elektrische laadpalen.

Toen dat bedrijf in 2017 door multinational

Total werd overgenomen, bleef ik in België

verantwoordelijk voor de nieuwe energieën.

Het kriebelde echter om weer zelf te ondernemen

en in 2020 vond ik een geschikte

zakenpartner in Emmanuel Bekaert van

Maxicon, gespecialiseerd in het outsourcen

van technisch personeel.”

BEDRIJF EN THUIS

Certipower beheert het volledige proces van

laadinfrastructuur voor elektrisch rijden

bij bedrijven en particulieren. “Wij installeren

en onderhouden de hardware en bieden

diensten voor het meest optimale gebruik en

beheer. Wij geloven dat domme laadpalen

geen zin meer hebben. Onze laadpalen zijn

uitgerust met slimme sturingen waardoor je

zowel pieken vermijdt als op de goedkoopste

momenten kunt opladen. Naast het gebruik

voor de eigen medewerkers, kun je ze ook ter

beschikking stellen van bezoekers en zelfs

commercialiseren. Dat kan zonder zorgen:

Naast het gebruik voor de eigen

medewerkers, kun je de laadpalen ook

ter beschikking stellen van bezoekers

en zelfs commercialiseren.

beschikking te stellen. “Bedrijven krijgen voor

het plaatsen van slimme en publiek toegankelijke

laadpalen het recht op een verhoogde

belastingaftrek van 200%. Die publieke

toegankelijkheid kan zowel alleen buiten de

werkuren als permanent zijn. De Vlaamse

overheid geeft bovendien een ecologiepremie

voor snelladers. Particulieren krijgen trouwens

ook een flinke belastingvermindering

voor het plaatsen van laadpalen.”

Het tweede fiscale luik is gekoppeld aan het

wagenpark zelf. “De federale wetgever voorziet

dat vanaf 2026 alleen nog emissieloze

bedrijfsvoertuigen – elektrisch en waterstof

– van een fiscale aftrek kunnen genieten.

Daarvoor voorzie je het best eigen laadpalen.

En als je ook andere chauffeurs toelaat, krijg

je van hen een betere prijs voor je overtollige

zonne-energie dan wanneer je die zomaar op

het net zou steken.”

Geert Degroote heeft meer dan twintig jaar

ervaring in de energiemarkt.

businessvlaanderen.be

93


AUTOGROEP AUTOMOBILIA IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Ook bij elektrisch rijden

is persoonlijk advies

essentieel

De Volvo C40 is een van de nieuwe, populaire modellen dat full elektrisch is.

De automobielsector heeft een moeilijke periode achter de rug. Zo stagneert de verkoop van personenwagens

en woedt er onder de leasingmaatschappijen een hevige concurrentiestrijd om B2B-klanten.

De autogroep Automobilia, een van de grootste Volvo-dealers in België, slaagt er in deze woelige tijden

toch in om sterke verkoopcijfers voor te leggen. “Met ons uitgebreide en kwalitatieve aanbod zullen we

alle verwachtingen van onze klanten kunnen beantwoorden”, stelt zaakvoerder Maria Mortier.

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Automobilia

94 businessvlaanderen.be


THEMA MOBILITEIT

“Volvo zal tegen

2030 enkel nog

full electric wagens

ontwikkelen.”

De garages van Automobilia zijn zelf een toonbeeld van de duurzame missie en visie van Volvo.

Automobilia is een West-Vlaams familiebedrijf dat geleid wordt door

Christ Soete en Maria Mortier, samen met hun vier kinderen en partners.

De autoverdeler heeft al meer dan 60 jaar een partnership met

Volvo en met zes vestigingen voor personenwagens (Brugge, Oostende,

Roeselare, Tielt, Veurne en Zarren) en vier exploitatiepunten voor

trucks (Ieper, Oostende, Pittem en Zarren) neemt de groep een unieke

positie in binnen de Volvo-groep in Europa. Gezamenlijk staan alle

garages garant voor meer dan 160 miljoen euro omzet op jaarbasis.

Maria Mortier, zaakvoerder: “Met een marktpenetratie van 10%

kunnen we ons één van de grootste Volvo-dealers in personenwagens

van België noemen. We willen onze klanten een ‘one stop shop’ bieden,

waarbij we hen begeleiden in de keuze van hun wagen, maar evenzeer

adviseren bij de fiscale kant van het verhaal. Door corona was dat wel

niet altijd evident. Om zaken te doen, blijft persoonlijk advies immers

een essentiële schakel in het verkoopproces.”

Maria Mortier leidt samen met haar partner en (schoon)kinderen

het op-en-top West-Vlaamse familiebedrijf Automobilia.

FISCAAL AANTREKKELIJKE BEDRIJFSWAGENS

De coronacrisis had nog op andere vlakken een impact. Zo was er een

tekort aan halfgeleiders waardoor nieuwe wagens niet tijdig geleverd of

bepaalde opties niet verkocht konden worden. “Maar doordat Volvo altijd

een vooruitstrevende rol gespeeld heeft met oog voor nieuwe ontwikkelingen,

zijn we ook relatief goed door deze crisis gekomen. Daarenboven

is Volvo het merk bij uitstek dat de kaart van duurzaamheid trekt.

Zo zal het tegen 2030 enkel nog full electric wagens ontwikkelen.”

Nu al worden veel hybride voertuigen geproduceerd en verkocht. “We

zijn één van de enige merken die al zijn modellen in plug-in hybride

versie ter beschikking stelt. Ons paradepaardje is de XC40, die zowel

hybride als full elektrisch hoge toppen scheert en volledig in Gent

gebouwd wordt. Ook de break V60 en V90, de SUV XC60 en XC90 zijn in

hun hybride versies fiscaal gezien zeer aantrekkelijke bedrijfswagens.”

Volvo staat hierin, samen met zijn dealers, duidelijk een stap verder dan

de rest. “Het durft zijn hele productieketen onder de loep te nemen om

zo klimaatneutraal te produceren. Verdere digitalisering staat steeds

in het teken van duurzame investeringen. Ook met Automobilia dragen

we trouwens ons steentje bij en proberen we de ecologische voetafdruk

te verkleinen door in ons gebouwenpark energiezuinige maatregelen

te nemen.”

DUURZAME PARTNER VOOR ONDERNEMERS

Zowel hybride als elektrische wagens zullen in de toekomst dus alomtegenwoordig

zijn. En de Volvo-vloot biedt voor elk wat wils. “Daarenboven

willen we er echt voor onze klanten zijn, door een topservice aan

te bieden en elke dag beter te doen. Daarom zullen we in de toekomst

verder investeren in nieuwe digitale toepassingen, wat onze bereikbaarheid

en onze connectiviteit zal verbeteren. Dankzij onze schaalgrootte

hebben we ook meerdere aanspreekpunten in West-Vlaanderen die

te allen tijde klaar staan. Op die manier zijn we ook een ideale partner

voor West-Vlaamse bedrijven. Met hen willen we een duurzame

vertrouwensrelatie aangaan die tegelijk de basis zal leggen voor ons

verdere succes”, besluit zaakvoerster Maria Mortier.

businessvlaanderen.be

95


Een kmo met de kracht

van de grootste bank

ter wereld

Leasemaatschappij MHC Mobility startte vijf jaar geleden als een typisch Vlaamse kmo en vliegt sinds kort

op de vleugels van Mitsubishi UFJ, de grootste bank ter wereld. “De combinatie van onze persoonlijke

aandacht en de sterkte van een internationale topspeler, is geknipt om bedrijven te begeleiden in de snel

veranderende mobiliteitsmarkt”, zegt oprichter en managing director Kristof De Backer.

Tekst | Roel Jacobus

Beeld | MHC Mobility

Sinds de start in 2016 gaat het hard voor

MHC Mobility. “Twee jaar na onze eerste

stappen op de leasemarkt, volgde in 2018

een Unizo-nominatie als meest beloftevolle

kmo in Vlaanderen. Daarmee trokken

we al snel de aandacht van een ervaren

multinational, actief op de internationale

leasemarkt”, vertelt managing director

Kristof De Backer.

instelling verzamelde in 13 Europese landen

leaseactiviteiten en wil daar verder in

groeien. Per 1 juli 2021 kregen alle bedrijven

de naam MHC Mobility, de afkorting van

Mitsubishi Hitachi Capital.”

MERKONAFHANKELIJK

Vanuit Sint-Denijs-Westrem bij Gent is een

team van zeven mensen verantwoordelijk voor

“De Japanse bank Mitsubishi UFJ

verzamelde 13 Europese landen

leaseactiviteiten en wil daar

verder in groeien.”

Hij richtte vijf jaar geleden in Waregem Mobilease

op, een leasefirma gericht op kmo’s en

met aandacht voor alles wat met mobiliteit

te maken heeft. “Bovenop de bedrijfswagens

creëerden we ‘ease’ (gemak) voor alle

vormen van mobiliteit voor medewerkers

en particulieren. Dankzij onze mooie groei

liepen we in de kijker en kregen we versterking

van een sterke hoofdaandeelhouder:

Mitsubishi UFJ, de grootste bank ter wereld.

Deze beursgenoteerde Japanse financiële

de Belgische en Luxemburgse markt. “We zijn

een jonge, maar snel groeiende leasemaatschappij.

Het is de bedoeling op middellange

termijn de huidige vloot van meer dan 1.500

wagens te verdubbelen en door te groeien tot

“Als nieuwkomer tussen de gevestigde spelers

maken we het verschil met transparantie,

flexibiliteit en persoonlijk contact.”

96 businessvlaanderen.be


THEMA MOBILITEIT

Kristof De Backer startte vijf jaar geleden Mobilease, dat sinds kort opgenomen is in de Europese groep MHC Mobility.

een middelgrote mobiliteitsprovider. Het is

ook fijn dat onder onze Beneluxvlag 40 jaar

Nederlandse ervaring zit. Wij werken trouwens

onafhankelijk van merken.”

“Onze voornaamste doelgroep zijn kmo’s

met een wagenpark tot een tweehonderdtal

voertuigen. Daarnaast mikken we op particuliere

markt en bieden we achterliggende

leasediensten aan concessiehouders en

verzekeraars.”

MOBILITY AS A SERVICE

De leasemarkt gaat mee in de evolutie naar

elektrisch rijden. “Hiervoor hebben we het

specifieke operationele leasepakket Mobi-

Switch. Dat is zeer flexibel. Je kunt bijvoorbeeld

de elektrische wagen tijdelijk wisselen

voor een conventionele auto voor een verre

vakantieverplaatsing zonder laadstress.

Daarnaast omvat het contract onder meer

het plaatsen van een laadstation bij de werknemer

thuis en het faciliteren van de terugbetaling

van de elektriciteit. Hiervoor werken

we samen met energiegroep Eneco die sinds

vorig jaar ook tot de groep Mitsubishi behoort.”

Maar ook de andere vervoersmiddelen

winnen aan belang. “In het kader van het

“De bedrijfswagen

vullen we aan

met een fiets en

elektrische step maar

even goed met trein,

tram, bus, deelfietsen

en deelwagens.”

mobiliteitsbudget ontwikkelden wij een

brede dienstverlening voor het zogenaamde

‘Mobility as a Service’. Via ons platform

Mobilease kun je dus ook tickets voor trein,

tram en bus, of deelfietsen en deelwagens

boeken. Wij leasen ook fietsen en elektrische

steps. Het grote gemak voor de klant is dat

alles op één factuur komt.”

PERSOONLIJK CONTACT

Voor een nieuwkomer is het een grote uitdaging

om zich met de gevestigde waarden

te meten. “Met onze kernwaarden kunnen

we echt een verschil maken op vragen die

voor de grote spelers moeilijker liggen. Als

kleine organisatie pakken wij uit met een

persoonlijk aanspreekpunt voor de klant.

We benadrukken ook een grote transparantie

over wat er in de overeenkomst staat.

Een derde voorname kernwaarde is flexibiliteit.

Zo kan de klant zijn contract tijdelijk

kosteloos pauzeren. Dit alles leidt tot zeer

mooie scores in de klantentevredenheidsenquête:

we halen maar liefst 8,8 op tien

voor algemene tevredenheid en één op de

twee raadt ons aan bij vrienden en familie.

Dat sterkt ons in de ambitie om een vooraanstaande

rol te spelen in de elektrificatie

van hun vloot.”

businessvlaanderen.be

97


EEN ENERGIEFACTUUR

WAAR JE OPGEWEKT

VAN WORDT? HET KAN!

Teleurgesteld. Bedrogen. Uitgeperst. Heel wat ondernemingen houden aan hun energievraagstuk en

eventuele investeringen in hernieuwbare technologieën vandaag een wrang gevoel over. Anderen

twijfelen of dergelijke investeringen nog wel de moeite zijn. Verworven voordelen worden immers met

de regelmaat van de klok van tafel geveegd, beloofde winsten worden niet gehaald en facturen blijven

oplopen. “Nochtans is hernieuwbare energie dé manier om je positie in de markt te bestendigen”, meent

Pieter Vanbelleghem van Ensoltec. “Op voorwaarde, tenminste, dat je er slim mee omgaat.”

Tekst | Elise Noyez

Beeld | Ensoltec

REDENEN GENOEG

De redenen om als bedrijf in hernieuwbare

energie te investeren zijn legio, meent

Vanbelleghem. “Ten eerste moet het gebruik

van fossiele brandstoffen afgebouwd en uiteindelijk

volledig geëlimineerd worden. Dat is

niet alleen een ecologische ambitie, maar net

zozeer een economische realiteit. Zo worden

hernieuwbare energie en een beperking van

de CO2-uitstoot steeds vaker als voorwaarde

gesteld bij de aanvraag van een milieuvergunning,

en hanteren inmiddels ook heel wat

landen dergelijke voorwaarden wanneer een

bedrijf internationale handel wil drijven.”

De missie van Ensoltec verbeeld: we moeten meer halen uit de beschikbare zonen-energie.

Een andere niet mis te verstane incentive,

is de almaar oplopende energiefactuur.

“De situatie is vandaag zodanig ernstig dat

sommige bedrijven hun productie stilleggen

omdat ze de hoge energieprijzen niet zomaar

aan de klant kunnen doorrekenen en bijgevolg

verlies leiden. Dan loont het wel als je als

bedrijf in je eigen energiebehoefte kan voorzien.

Echter - en daar schuilt een hardnekkig

misverstand - dat vergt meer dan enkel een

pv-installatie op het dak.”

EIGEN VERBRUIK MOET DE HOOGTE IN

Een schitterende zon, een gloeiende bal van

vuur, wordt uitgeknepen als een citroen. Met

die visual stelt Ensoltec zijn missie vandaag

scherp: we moeten veel meer halen uit de

beschikbare zonne-energie. “Vanwege de

negatieve berichtgeving krijgen we regelmatig

de vraag of investeren in pv-panelen nog

wel de moeite is. Het antwoord is een volmondige

‘ja’, maar de insteek is anders.”

“Bedrijven die in het verleden een pv-installatie

lieten plaatsen, deden dat veelal onder

impuls van subsidies en andere financiële

voordelen. Zo verdienden ze de installatie

terug, zonder dat ze echt aandacht moesten

schenken aan de efficiëntie of hun eigen

verbruik. Veel bedrijven gebruiken dan ook

niet meer dan 25% van de energie die ze

opwekken. Die houding is vandaag niet meer

houdbaar. Zowel bedrijven die nu pas investeren

als bedrijven die al over pv-panelen

beschikken, worden eindelijk gedwongen om

creatief te zijn, en dat is een goede zaak.”

COMPLEXE PUZZEL

Creatief zijn, dat betekent op zoek gaan naar

dé manier om het eigen verbruik te optimaliseren

en zo minder afhankelijk te zijn

van het reguliere net en de fluctuerende,

vaak hoge, energieprijzen die daarbij horen.

“In wezen is de opdracht altijd dezelfde:

opbrengst en verbruik op elkaar afstem-

98 businessvlaanderen.be


Voor Belgosuc realiseerde Ensoltec een installatie met een forse 700 kW aan zonnepanelen.

men. De uitwerking, daarentegen, is keer op

keer maatwerk. Niet elk bedrijf heeft immers

hetzelfde verbruiksprofiel, noch dezelfde

middelen, infrastructuur of toekomstperspectieven.

Al die zaken bepalen mee welk

vermogen geplaatst moet worden, welke

verbruikers slim aangestuurd kunnen worden

en of een bedrijf beter gebaat is bij batterijopslag

dan wel bij een warmtebuffer of zelfs

een hitteoven.”

Door een grondige analyse van de behoeften

en een slimme combinatie van technieken,

streeft Ensoltec met elke nieuwe installatie

naar een situatie waarin zonne-energie niet

alleen momentaan, maar gedurende een

periode van zeker 24 uur en zelfs 7 dagen

beschikbaar is, opdat ze optimaal aangewend

kan worden.

“Er is meer nodig dan enkel een pv-installatie.

Je moet opbrengst en verbruik op elkaar

afstemmen.”

SAMEN MET BOLT, TEGEN DE STROOM IN

“Om bedrijven toe te laten om werkelijk

alles uit hun energie te halen, zijn we daarenboven

een partnerschap aangegaan met

bolt energie. Deze energieleverancier streeft

ernaar om lokale producenten van hernieuwbare

energie zoals ondernemingen of landbouwbedrijven

in verbinding te brengen met

stroomverbruikers.”

In de praktijk kunnen consumenten via bolt

groene stroom aankopen bij een energieopwekker

naar keuze, terwijl de bedrijven zelf

in de wintermaanden tegen een voordeeltarief

stroom van het net halen. “Daarmee koppelen

we opwekking en verbruik met andere

woorden ook op lokale schaal aan elkaar. In

de nabije toekomst gaan we bedrijven bovendien

aan de werkelijke beursprijs van energie

koppelen, wat hen nog meer mogelijkheden

biedt om op een slimme manier in energie te

handelen. Combineer dat met een continue

monitoring van opwekking, verbruik en tarieven,

en we kunnen onze klanten zelfs in deze

uitzonderlijke tijden een stabiele energiefactuur

voorleggen.”

Energie-opslag in de vorm van een thermische buffer.

Ook laadpalen – en de manier waarop ze

gebruikt worden – maken deel uit van de

energiepuzzel.

businessvlaanderen.be

99


Wie 2021 zegt, zegt video calls. Nog nooit waren online meetings

zo populair. Zit u ook in een snel digitaliserende omgeving? Stel uw

kantooromgeving af op uw digitale noden en maak de workspace

100% digital proof. Digitaal vergaderen, geluidsoplossingen, digital

signage… Klaar voor een ambitieus jaar!

Deze klanten staan reeds digitaal sterk:

De expert

in digitale

inrichtingen

Hoe digital proof is uw

kantooromgeving? Maak

een afspraak met één van

onze experten voor een

digital audit.

Contacteer onze expert

+32 50 28 84 86 of

business.verfaillie.com

Bezoek onze winkel

in Waardamme of Knokke

Volg ons op Linkedin


“Kies een degelijk

presentatiesysteem dat

eenvoudig te bedienen is”

Digitaal vergaderen is vandaag ingeburgerd. Maar nog te vaak begint een meeting met vertraging

of mislukt een presentatie door een wirwar aan kabels of problemen met het presentatiesysteem.

Elektrospecialist Verfaillie Bauwens heeft de oplossing: een B2B-afdeling die zich toelegt op de

inrichting en uitrusting van vergaderzalen.

Tekst | Björn Crul Beeld | Verfaillie Bauwens

Voor elke

B2B-klant werken

we een voorstel

op maat uit.

Verfaillie Bauwens is een familiebedrijf in de derde generatie met meer dan 50 jaar ervaring.

“Onze derde unit spitst zich toe op B2Boplossingen”,

gaat Frédéric verder. “Heel wat

kleinere organisaties hebben vragen over

hoe ze hun vergaderzalen kunnen inrichten

voor presentaties en videoconferenties. We

hebben op dat vlak al heel wat mooie projecten

mogen uitvoeren en we merken dat de

coronapandemie de vraag alleen maar heeft

doen toenemen. Het komt er vooral op aan

om een degelijk systeem te kiezen dat met

een simpele druk op de knop door iedereen

gebruikt kan worden.”

Verfaillie Bauwens, de elektrowinkel met

vestigingen in Waardamme en Knokke is

al meer dan 50 jaar een vertrouwde naam.

Het familiebedrijf, waar intussen de derde

generatie meewerkt, biedt een ruim aanbod

aan oplossingen en diensten, zowel voor

particulieren als bedrijven.

Frédéric Vander Stichele: “Ons bedrijf

telt vandaag 3 afdelingen. Eerst is er de

toestellenverkoop via de winkels en de

webshop, waarbij we samen met de klant de

beste koop zoeken en zorgen voor installatie

en dienst na verkoop. Een tweede afdeling

geeft advies aan wie bouwt of verbouwt: we

tekenen een bekabelingsplan en wifinetwerk

uit, helpen de juiste muziekinstallatie en

luidsprekers te kiezen of staan de architectkeukenbouwer

bij in zijn ontwerp en de keuze

van de toestellen.”

Voor bedrijven levert Verfaillie Bauwens ook

andere oplossingen op maat, zoals schermen

voor digitale communicatie, tv-systemen voor

kleine hotels en B&B’s, audio voor winkels

en restaurants of professionele vaatwassers,

wasmachines en droogkasten. “Voor elke

klant werken we een voorstel op maat uit,

kunnen we een demo in de winkel organiseren

en staan we ook in voor plaatsing en dienst na

verkoop”, besluit Frédéric Vander Stichele.

businessvlaanderen.be

101


MHC MOBILITY

Rij direct weg met

jouw nieuwe lease

Business lease

Private lease

www.mhcmobility.be

Bijenstraat 4

9051 Gent

+32 9 397 08 90

info@mhcmobility.be


Tijdens een klankbordsessie nemen Kurt en Cis grondig de tijd om de unieke troeven van een kmo bloot te leggen.

NIEUWE PODCASTREEKS ‘DE TOEKOMST JEUKT’ GELANCEERD

“TIJD NEMEN OM NAAR

DE ONDERNEMER

TE LUISTEREN”

“Net zoals bij onze kmo-klanten, nemen we in de podcast ‘De Toekomst Jeukt’ de tijd voor een goed

gesprek over waar het écht om gaat”, zeggen Cis Scherpereel en Kurt Ostyn. Zij vormende leidende

tandem van marketing- en strategisch adviesbureau Mex United uit Kortrijk. Sinds kort delen ze hun

razend interessante podcast op het online platform van dit magazine Business Vlaanderen.

Tekst | Roel Jacobus

Beeld | Mex United

Cis Scherpereel en Kurt Ostyn: “Tot onze verrassing zegt vrijwel iedereen toe om deel te nemen aan

onze podcast.”

Van waar kwam het idee om

een podcast te starten en de

gedrevenheid om die al twee jaar

vol te houden?

Cis Scherpereel: Dit past helemaal in het

plaatje van ons opzet om ondernemers uit de

streek te helpen groeien. Het is een middel om

onze kennis te delen. De tijd die je neemt om

naar een podcast te luisteren, staat symbool

voor wat wij dagelijks nastreven: goed naar

de mensen luisteren en de dingen ten gronde

doen. We beseffen dat in deze vluchtige

wereld ‘tijd’ een schaars goed is. Onze verhalen

duren telkens tussen 30 en 40 minuten en

toch luisterden al bijna 6.000 mensen.

businessvlaanderen.be

103


Lesage Metaalconstructie is uw partner in metaalbewerking.

Dankzij een team van vakmannen en

een hightech machinepark zijn we competitief en

blijven we onze klanten verrassen met inventieve

oplossingen en feilloze plaatbewerking. Enkel zo

blijven we ijzersterke 'Masters in Metalworks'.

www.lesage-nv.be • +32 (0)56 77 70 80

Zwevegemstraat 124, 8553 Zwevegem-Otegem


Wie bedacht de titel

‘De Toekomst Jeukt’?

Kurt Ostyn: In 2008 raakte ik geïnspireerd

door twee boeken. Enerzijds ‘Revolutionaire

Rijkdom’ van futuroloog Alvin Toffler en anderzijds

‘De Stand Des Tijds’ van trendwatcher

Herman Konings. Daaruit haalde ik inspiratie

die voor de kmo behapbaar en op korte termijn

bruikbaar was. Op vraag van Unizo schreef ik

daarover een boekje met de titel ‘De Toekomst

Jeukt’. Toevallig was de grafisch vormgever

Cis Scherpereel. Sindsdien delen wij kennis

rond strategisch denken en het professionaliseren

van kmo’s. In het verlengde daarvan

peilen we in de podcast naar wat er leeft. We

brengen zowel wetenschappers als ondernemers

uit de meest uiteenlopende sectoren

voor onze microfoon. We slaan bijvoorbeeld de

brug naar de kennis van onze lokale universiteiten

en hogescholen.

Kurt Ostyn en Cis Scherpereel, bekroond

verkozen tot E-commerce personality of the year

“We schrapen de buitenste laagjes af en kijken

naar de diepe kern van de onderneming.”

we dat steeds vaker in de vorm van een

klankbordsessie. Gedurende zo’n sessie

van twee tot drie uur hoeven we het ook

niet altijd met elkaar eens te zijn, integendeel:

het luisteren naar elkaars argumenten

werkt verrijkend. Ondernemers zijn na

een klankbordsessies altijd heel lovend

en dat sterkt ons in het gegeven dat grondig

met elkaar in gesprek gaan écht de

moeite loont.

Kurt Ostyn: Onze verschillende achtergronden

vormen een totaalplaatje. Cis verdiept

zich sterk in online en e-commerce – hij

werd in oktober nog verkozen tot Belgisch

E-commerce personality of the year. Mijn

dada zijn de fysieke winkels en bedrijven.

Uit onze klankbordsessies krijgt de ondernemer

een idee van de richting waar hij met

zijn jeukende toekomst heen kan. De grootste

voldoening is wanneer een kmo effectief

de stap zet om met onze kennis aan de slag

te gaan en schwung geeft aan zijn omzet,

winst en aantal medewerkers.

Wie zijn de gasten in jullie podcast?

Kurt Ostyn: De voorbije twee jaar passeerden

de meest uiteenlopende onderwerpen: van

online shoppen en blockchain tot levenslang

leren en zelfs kaasproductie. Tot onze verrassing

zegt vrijwel iedereen meteen ja. Op onze

droomlijst staan onder meer weervrouw

Jill Peeters, de nieuwe CEO van Bol.com en

Jos De Vuyst, de CEO van Stow Group.

Hoe verdelen jullie de taken

in het bedrijf?

Cis Scherpereel: Kurt is een filosoof met oog

voor het ‘organisme’ terwijl ik meer rationeel

en structureel focus op de ‘organisatie’.

Wanneer wij als tandem met ondernemers

spreken, horen we elk andere dingen en

putten we meer informatie dan wanneer we

het individueel zouden doen. Daarom doen

Cis Scherpereel: Tijdens een klankbordsessie

schrapen we de buitenste laagjes

af en kijken we naar de diepe kern van de

onderneming. Of we nemen het stof weg

van de troeven die de ondernemer zelf niet

meer ziet. Wij zoeken maniakaal naar de

unieke rol die een bedrijf kan spelen. Het is

leuk wanneer ondernemers na een paar uur

opnieuw het licht gezien hebben en met een

smile buitengaan.

Het team van het marketing- en strategisch adviesbureau Mex United.

businessvlaanderen.be

105


PARTNERS DIE MEEGEWERKT HEBBEN AAN DEZE EDITIE

Klant mail website telefoon

ACTIVO BEDRIJFSVASTGOED NV info@activo.be www.activo.be +32 56 75 75 75

ALTEZ NV sales@altez.eu www.altez.eu +32 51 25 99 99

ATELIER DUMON atelier@dumon.com www.dumon.com +32 50 31 28 01

AUTOMOBILIA info@automobilia.be www.automobilia.be +32 50 40 60 60

BEEUWSAERT CONSTRUCT BVBA info@beeuwsaert-construct.be www.beeuwsaert-construct.be +32 56 43 18 43

BIERKASTEEL VANHONSEBROUCK info@bierkasteel.be www.bierkasteel.be +32 51 33 51 60

BLOWN AWAY nancy@blownaway.be www.blownaway.be +32 499 37 51 00

BO-SOLUTIONS info@bo-solutions.be www.bo-solutions.be +32 51 24 89 32

CD CONSTRUCTS info@cdconstructs.be www.cdconstructs.be +32 51 22 31 31

CERTIPOWER sales@certipower.be www.certipower.be +32 51 79 20 22

DELBOO ADVOCATENKANTOOR info@delbooadvocaten.be www.delbooadvocaten.be +32 56 62 51 00

denk IT info@denk-it.be www.denk-it.be +32 51 76 00 00

DEWAELE VASTGOEDGROEP info@turner.immo www.turner.immo +32 56 23 43 30

EASY SYSTEMS BENELUX BV info@easy-systems.eu www.easy-systems.eu +32 14 72 93 84

ELEXYS info@elexys.be www.elexys.be +32 56 36 44 80

ENSOLTEC info@ensol-tec.be www.ensol-tec.be +32 9 227 39 22

GLK GRONDWERKEN info@glk.be www.glk.be +32 9 388 53 17

GOVAR INDUSTRIEBOUW info@govar.be www.govar.be +32 51 74 40 80

HEXAGON VASTGOEDONTWIKKELING info@hxgn.be www.hxgn.be +32 51 79 77 18

INOFEC info@inofec.be www.inofec.be +32 56 61 52 04

LESAGE NV Info@lesage-nv.be www.lesage-nv.be +32 56 77 70 80

MAHIEU CONSTRUCT info@mahieu-construct.be www.mahieu-construct.be +32 56 55 40 40

MEX UNITED info@mexunited.be www.mexunited.be +32 56 90 04 09

MHC MOBILITY info@mhcmobility.be www.mhcmobility.be +32 9 397 08 90

MORTI NV mail@morti.be www.morti.be +32 9 282 48 77

RDL ENGINEERING info@rdl-engineering.com www.rdl-engineering.com +32 51 31 35 24

REVIPIX info@revipix.com www.revipix.com +32 471 330 224

SBM info@sbm.be www.sbm.be +32 78 35 36 38

SHAPES METALWORKS info@shapesmetalworks.be www.shapesmetalworks.be +32 56 42 49 70

VERFAILLIE BAUWENS info@verfaillie.be www.business.verfaillie.com +32 50 28 84 86

106 businessvlaanderen.be


MAAK KENNIS

MET ONZE

EXPERTISE

PLAN UW VERMOGEN

OP TOPNIVEAU

• Bedrijfsoverdrachten

• Familiaal charter

• Successieplanning

• Familiale betwistingen

• Fiscale planning

• Fiscale regularisatie

Waregem • Brussel • Sint-Martens-Latem

• Zandhoven

www.delbooadvocaten.be | info@delbooadvocaten.be


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!