30.11.2021 Views

Glimmer'lei november 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 910 –– november December 2021 2015

Glimmenaar Waar is Julius schreef deze verhalenboek

kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

Creatief door corona

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het *Hij leven woonde liep al even meer niet dan op rolletjes twintig jaar bij Reinier op een Antonides zolderkamer (1976) Uit Glimmen. Hij woont aan de Rijksstraatweg 76, bij oudere

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

dorpsgenoten in Huize Kooikamp. wel bekend Het bos als het rondom kledingwinkeltje had voor hem van 'mevrouw geen

gebeurd,

Berends'.

maar

Waar

waar

destijds

was

kleding

Julius nu

werd

en vooral;

verkocht,

wat

spreekt

voert

de

hij

Glimmer’lei geheimen. nu Julius met Reinier. werd in Door Glimmen de crisis wel moest de hij ‘bosjesman’ vaak thuis werken. in zijn Bovendien schild? De kwamen sporen tijdens liepen lockdowns verder het zijn bos sportieve in richting (vv

Glimmen) genoemd. en Zijn sociale kop leven was met markant, knarsende als remmen een tot schilderij, stilstand. Herkenbaar de eendenkooi, voor velen. maar Reinier: bogen daar "Ik zat plotseling avonden alleen af richting thuis de en

voelde doorgroefd. me soms Maar wel met wat eenzaam." heldere ogen Juist die in die straalden. situatie hakte Julius hij de Rijksstraatweg knoop door en en sloeg waren zijn laptop vervolgens open. Nu niet eens meer niet te voor volgen zijn

werk was de als beleidsmedewerker vriend van velen. Altijd Huisvesting bereid bij om de te Gemeente helpen met Westerkwartier, door de vele maar voetsporen om een boek en te hondenpoten schrijven. van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Door Hein Bloemink

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

Julius kortgeleden nog hadden

over paddenstoelen, rupsen,

Roald spechten Dahl inspireerde en ijsvogels. Wat

hij zich in deze tunnel dat hij gezien. nu toch echt Maar die nee, diepe de duisternis, laatste

keer was al wel een week

Om Julius maar vroeger direct met dat voor boek werk te beginnen: het heet Kolenmijn en is waar hij zo bang voor was, had bereikt. Het donkere ravijn van

geleden volgens mevrouw

verschenen had gedaan bij Boekscout. was een Het goed bestaat uit zeven fictieve verhalen, burn-out en stress dat hij wilde vermijden, bleek de vorm van

Goedhart. Dan maar eens aan

stuk bewaard voor stuk geheim. verrassend Daarover en met onverwachte wendingen. Rode een mergelgrot te hebben aangenomen. Hij besloot nog even uit

de overzijde vragen bij Flora

draad: zei hij duurzaamheid. niets. Waarom In eigenlijk ieder verhaal speelt de klimaatcrisis te rusten en te proberen te wennen & Fauna. aan En het ja duister hoor, daar en zich was te

een niet? bepaalde rol. Een opmerkelijke combinatie. Reinier: "Ik hoop oriënteren op de weg terug. Hij Julius zette die zijn dag capuchon ervoor van aan zijn het trui

dat Het mensen was de twee verhalen dagen spannend voor vinden

op zijn einde hoofd en van probeerde middag Ellen geweest te bellen.

en kerst dat toen zij zich het licht spelenderwijs op Julius’ afvragen

Het was om zinloos. een paar Er was tuinhandschoenen

geen bereik. Jack

wat kamer hun ‘s rol avonds is in de niet klimaatcrisis. werd "De

deed de te telefoon kopen, uit aanmaakblokjes,

en staarde in het

schrijfstijl ontstoken. is Dat volgens hij ‘s Reinier ochtends geïnspireerd

donker roggebrood omhoog naar en het een plafond voorraad dat hij

op niet het verscheen oevre van aan Roald het Dahl ontbijt (1916-1990).

niet kon fruit, zien.' minstens genoeg voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

Wikipedia vermeldt over deze Britse

vijf dagen. Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

schrijver: 'Zijn schrijfstijl was bijzonder: de

Schrijvende

vreemder…

ambtenaar

om een wandeling te maken

verhalen

door de

voor

sneeuw.

volwassenen

Ongerust

zijn vaak bizar

Goed, *Wat zeven moest intrigerende Julius verhalen met al dus, dat

en werd die er voor door kinderen huisgenoten grappig, op vreemd,

met een voedsel onverwacht en plot. dekens Maar waar en komt hoe

onvoorspelbaar, zijn kamerdeur griezelig geklopt. en Jan af en toe

het schrijftalent heeft hij vandaan? dat meegenomen?

Reinier: "Ik lees

enigszins van Splunder, sadistisch.' de eigenaar Reinier: van "Ik lees zijn

graag dit Steeds soort verhalen. meer vragen En schrijven maar geen doe

verhalen het huis, graag, kwam net aanzetten als die van met Stephen een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd ik steeds voor mijn vreemder. werk ook Roos, erg veel. die Ik in probeer Huize

King openging trouwens. werd Ik duidelijk schrijf daarom dat er zelf iets ook vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam informatie de winkel beleidsstukken binnen voor postzegels

levendig te

een moest beetje zijn. in Op die het stijl. bed Maar stond ik lees een ook geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten verwoorden. en Dat vroeg; zijn toch wat is ook hier een aan soort de

thrillers Oud en en roestig. sciencefiction." Leeg. En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het verhalen, hele verhaal waarbij je aan je Roos. overigens Roos wel had aan

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

de feiten moet houden. Maar hierdoor gaat

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Fragment gingen een uit zijn aantal boek huisgenoten met Jan voorop de trap

het schrijven me wel gemakkelijk af, denk

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

Een af op passage weg naar uit buiten één van om de te verhalen, kijken of Julius daar ergens als de school uit ging

ik."

en

Fantasie

Roos het

of

kereltje

niet, deze

ophaalde.

schrijvende

De

waarin was. Ook Jack in afdaalt de tuin een heerste oude kolenmijn: echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende ambtenaar kerstkleuren wil dat zijn in haar verhalen haar kloppen. kwam

'Overmand constante door suizen koorts van en de emoties A28 na, zakte wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde Daarom dat haar heeft man hij Adriaan, research die imker gedaan is en op

Jack minder tegen luid een was muur dan en normaal sloot zijn door ogen. de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn internet, bijenkasten bijvoorbeeld heeft staan, om erachter Julius een te

De gisteren beelden gevallen vervaagden was. Oh tot ja, een verse mildere sneeuw, Reinier dat Antondides geeft verse uit Glimmen paar keer had gezien bij komen het huisje hoe aan het de leven Drentse in kolenmijnen Aa op het

droom. sporen… Na En een ja tijdje hoor, werd richting hij wakker, het berghok iets liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij vroeger was. dat verboden toegang is voor

opgeknapt van één persoon nu en weer en wat daarvandaan meer helder van richting geest. Zo de realiseerde zandweg het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december november 2015 2021 1

1


Als het gaat over klimaat komen er bij veel mensen sombere

gevoelens op. "Toch biedt het laatste verhaal in mijn boek wél

perspectief, hoor", zegt Reinier ietwat cryptisch. "Het gaat over

een toekomst waarin het klimaat hopelijk geen item meer is."

Reinier Antonides is zelf zeer geïnteresseerd in duurzaamheid

en klimaatvraagstukken. Door deze passie als cadeautje te

verpakken in spannende verhalen hoopt hij dat bij de lezers

dezelfde interesse wordt opgewekt.

Goed doel

Het verhalenboek Kolenmijn is nu online verkrijgbaar via www.

boekscout.nl (prijs: € 18,99). Als auteur krijgt Reinier royalties. De

helft daarvan gaat naar YuvalokChild. Deze Nederlandse stichting

financiert projecten in India. Zoals het stimuleren van duurzame

landbouwmethoden en het geven van onderwijs en voeding aan

sloppenwijkkinderen in Bangalore. www.yuvalokchild.nl

Het boek met intrigerende

verhalen...

Voedselbos te Glimmen bedankt de eerste gulle gevers!

Het financiële doel van € 49.000 voor de eerste fase van de bouw van het educatie centrum van Voedselbos te Glimmen is

behaald. Fantastisch! We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en in het bijzonder alle inwoners van Haren en

omgeving die via het spaarvarken in de doorgeefwinkel ‘Alle Tijd’ in Haren hun bijdrage hebben geleverd! Ook zijn er diverse

bedrijven, particulieren en Stichting fondsenbeheer Welzijn Haren bereid geweest te sponsoren met zand, tegels en geld.

Mooi wat er met zo’n gemeenschappelijke inspanning kan

worden bereikt. Dankzij de donaties en inzet van vrijwilligers komt

stap voor stap het educatie centrum van de grond: het kloppend

hart van Voedselbos te Glimmen. Waar mensen met diverse

achtergronden, kwaliteiten en kansen kunnen samen werken,

kennis delen en genieten van gezonde voeding en natuur. Nu en

in de toekomst!

is de rondleiding gratis. Inschrijven kan via de website www.

voedselbosglimmen.nl onder de knop rondleidingen of via de

mail contact@voedselbosglimmen.nl.

De eerste stap, de fundering, is professioneel gelegd. Op een

laag vulzand zijn 14 funderingsplaten gelegd. Vrijwilligers hebben

hierop 14 stapels van vijf betontegels gemaakt. Deze gaan straks

de houten staanders van de zeven cellen dragen, waar het

educatie centrum uit gaat bestaan. De houten staanders gaan

we maken in de werkplaats van Maarten Wiersma van ABC2C.

In een cursus van vijf dagdelen leert hij aan een groep van

20 vrijwilligers de theorie en praktijk van het circulair bouwen

volgens zijn unieke DNA methode.

Het streven is om in 2022 te beginnen met fase 2, en in 2023 met

de laatste fase 3. Wil je nu alvast een kijkje nemen?

Op vrijdagmiddag 26 november geven we een rondleiding

van 14:00 tot 15:30 uur. De kosten zijn €10 per persoon. Voor

mensen die € 50 of meer doneren (of hebben gedoneerd)

Foto: Madeleine Duran van Voedselbos te Glimmen (rechts)

neemt de opbrengst uit het spaarvarken van doorgeefwinkel

Alle Tijd van Nina Keun in ontvangst

Sport & Spel voor kids

Iedere vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van vakanties, is er in de Groenenberg een ‘Sport & Spel’

les voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. Deze wordt gegeven door Sportcoach Haren, Kim Roukema, tevens gymdocent op de

Quintusschool. Wekelijks zijn er wisselende sport en spel activiteiten, die aansluiten bij de interesse van de groep.

Iedereen die het leuk lijkt, kan een keer mee komen doen, of

zich gelijk aanmelden via www.sportcoachharen.nl

De ‘Sport & Spel’ lessen zijn gratis!

Op vrijdag 3 december is er in plaats van ‘Sport & Spel’,

Pietengym! Pietengym is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar,

aanmelden voor Pietengym is verplicht en kan via

www.sportcoachharen.nl

2

Glimmer’lei - november 2021


Hoe gaat het met Carolien en Adri de Klein?

Wie herinnert zich Carolien en Adri niet meer? Ze woonden aan de Parallelweg in het huis tegenover de Meidoornlaan, waar het erf in het

oog sprong door het ronde geodome en waar altijd een kraampje met honing, jam en eieren op de stoep stond.

Door Iekje Wortelboer

Ruim een jaar geleden verhuisde het kleurrijke stel van Glimmen

naar Hoogezand en u bent vast net als wij, benieuwd of het ze

daar bevalt. Deze vraag wordt door Carolien met een enthousiast

“JA!” beantwoord. Hoogezand voldoet aan alle verwachtingen;

de bungalow en de tuin liggen in een oase van groen, de buurt

is heel plezierig, op loopafstand van een klein winkelcentrumpje

waar ook de huisarts en de fysiotherapeut gevestigd zijn en

iets verder weg ligt aan de ene kant het grote winkelcentrum

en aan de andere kant het prachtige natuurgebied richting het

Zuidlaardermeer. Het afgelopen jaar werd vooral besteed aan het

energieneutraal maken van het huis. Er kwamen zonnepanelen,

collectoren, een warmtepomp, twee grote boilers en

vloerverwarming. Adri werkt nog af en toe op detacheringsbasis

maar had voldoende tijd om samen met Carolien alles zelf te

realiseren. Het samen klussen beviel het echtpaar wel want

er werden ook nog muren uitgebroken, kozijnen vervangen,

een nieuwe keuken geplaatst en tegels gelegd. Als klap op de

vuurpijl werd het binnenzwembad omgetoverd tot een echte ‘womancave’

waar ze ‘s avonds biljarten en darten. Waar ze de tijd

vandaan halen weet ik niet, maar Adri helpt ook nog regelmatig

op de kwekerij van hun schoonzoon en Carolien loopt iedere

dag anderhalf tot twee uur met de hond in de wijde omgeving.

De kippen voelen zich ook kiplekker in Hoogezand en leggen

zoveel eieren, dat Carolien het bekende kraampje weer op de

oprit heeft staan. In de tuin staat natuurlijk een nieuw geodome

en inmiddels wonen de dochters Daphne en Kirsten ook weer

op fietsafstand van het ouderlijk nest, respectievelijk in Kolham

en Westerbroek. Het was een druk en veelbewogen jaar maar

de familie de Klein heeft haar draai dus helemaal gevonden in

Hoogezand. Volgend jaar hopen ze er weer met hun campertje

op uit te kunnen trekken en wie weet vindt Carolien dan ook weer

tijd om haar blonde lokken van een kleurtje te voorzien!

MINDFUL

VOGELZANG

Praktijk voor Mindfulness, Mindful ouderschap

en coaching jeugd en gezin

Vogelzangsteeg 7 9479 TE Noordlaren

info@mindfulvogelzang.nl 0613045304

Glimmer’lei - november 2021 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Vakantiemogelijkheden vanaf Eelde

de winter van 2021 en de eerste

bestemmingen voor de zomer van 2022

Spanje

Gran Canaria / hele jaar

Turkije

Antalya / zomer 2022 (al te boeken)

Bodrum / zomer 2022 (al te boeken)

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Engeland

Guernsey / zomer 2022

(voorreservering mogelijk)

Zweden

Scandinavian Mountains /

winter 2021

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - november 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

alle diensten zijn

via Kerkomroep.nl

en locatie Glimmen

te beluisteren

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

24 okt. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse Avondmaal

21 nov. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse laatste zondag kerkelijk jaar m.m.v. de cantorij

28 nov. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da, Fred Karelse 1ste Advent

5 dec. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R. Fortuin 2de Advent Avondmaal

12 dec. 10.00 uur Barthlomeuskerk n'laren E.M. Hadnagy P.I.O 3de Advent

19 dec. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Prof. dr. M. Steehouder 4de Advent m.m.v. de cantorij

24 dec. 21.00 uur Barthlomeuskerk n'laren drs K. Oosterhuis kerstnacht

25 dec. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse kerst m.m..v de cantorij

26 dec. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen zangdienst?? zondag 2de kerstdag

do 31 dec. 19.30 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse oudejaarsdag

Agenda De Groenenberg

november - december 2021

Wekelijks:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

19.00 uur Bridgeclub ‘Klavertje vier’

i.v.m. covid voorlopig opgeschort

19.00 uur Schuttersvereniging

09.30 uur Tai Chi

18.30 uur Biljart

13.00 uur Bridgeclub HBS,

Heren Bridge Sociëteit

Donderdag 13.00 uur Bridgeclub 86

i.v.m. covid voorlopig opgeschort

i.v.m. covid voorlopig opgeschort

Tweewekelijks:

Dinsdag 19.30 uur Mannenkoor ‘Mosterdpit’

Dinsdag 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

Woensdag 09.00 uur Bridgeclub ‘Hartenvrouw’

i.v.m. covid voorlopig opgeschort

Woensdag 20.00 uur Duurzaam Glimmen

Donderdag 19.30 uur Bridgeclub Glimmen

i.v.m. covid voorlopig opgeschort

26 november 18.30 uur Sinterklaasintocht

6 december 20.00 uur Bestuursvergadering

9 december 09.00 uur Quilting bee

10 december 14.00 - 16.30 uur Buurtbemiddeling

18 december 17.30 - 22.00 uur Kerstdiner van Karel Verlinden

en Frank Balster

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl . Bij hem kunt u ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen, 050 – 406

26 61, www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag van 15.00 tot

19.00 uur.

NIEUWS van

Vrijwillige bijdrage

Ook dit jaar ontvangt u een brief van Vereniging Plaatselijk

Belang Glimmen met het verzoek voor een vrijwillige bijdrage.

Deze brief wordt tegelijk met de Glimmer’lei bezorgd. Dankzij uw

bijdrage kunnen wij onze activiteiten voor Glimmen en omgeving

mogelijk maken. Meer informatie over onze activiteiten vindt u in

de brief, op onze website en in onze maandelijkse nieuwsrubriek

in de Glimmer’lei.

Intocht Sinterklaas

In de vorige Glimmer’lei stond de aankondiging voor de intocht

van Sinterklaas in Glimmen. Tijdens de persconferentie van

12 november over de nieuwe coronamaatregelen werd duidelijk

dat de intocht mag doorgaan. Kijk voor actuele informatie over de

intocht op onze website www.pb-glimmen.nl.

Oproep verkeerswensen

In reactie op onze oproep in de vorige Glimmer’lei hebben we al

enkele verkeerswensen van dorpsgenoten ontvangen, waarvoor

dank. Suggesties voor verbetering van de verkeersveiligheid

in Glimmen graag voor het einde van dit jaar doorgeven aan

de werkgroep via info@pb-glimmen.nl onder vermelding van

‘werkgroep verkeer’.

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woonen

leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving,

waaronder Harenermolen, in stand te houden en waar nodig te

verbeteren. Kijk voor meer informatie op onze website www.pbglimmen.nl.

Verbetersuggesties voor de leefbaarheid in Glimmen

zijn altijd welkom. Stuur een bericht naar info@pb-glimmen.nl.

Glimmer’lei - november 2021 5


De koeien hebben staarten

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Op elf november was het alweer zo ver; Sint Maarten. Ook dit jaar

was het door Corona spannend hoeveel deuren open zouden

gaan. Het wordt al vroeg donker die avond dus de kinderen

kunnen op tijd de straat op. Het is weer een geslaagde missie. Op

heel veel plekken staan prachtige kaarsen en lampjes in de tuin

om de kinderen te laten weten dat zij welkom zijn. Op een aantal

plekken staan tafeltjes klaar met lekkernij voor de kinderen,

waar ze dan braaf een liedje zingen voor de bewoner. Uiteraard

mag de pitstop met knakworst en een glaasje drinken aan de

Parallelweg niet ontbreken.

De sfeer is zoals ieder jaar weer geweldig. Blije koppies met de

meest uiteenlopende lampionnen verlichten de straten. Aan het

einde van de tocht zijn de tassen gevuld en is de energie op.

Precies zoals Sint Maarten hoort te zijn.

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

Afgelast

De Groenenberglezing van 12 november over de kleuren van

de oceaan door Prof. Dr. Winfried Gieskes is uitgesteld tot het

voorjaar. Dat geldt ook voor de geplande lezing op 26 november

van Madeleine Duran van het voedelbos.

We zullen u natuurlijk op de hoogte houden wanneer de nieuwe

data bekend zijn.

Voor informatie kunt u mailen naar:

activiteiten@degroenenberg.nl

6

Glimmer’lei - november 2021


Uitslagen dorpsenquête en nieuwe initiatieven

Duurzaam Glimmen

Op 19 oktober was er een bijeenkomst van Duurzaam Glimmen (DZ) in dorpshuis de Groenenberg. Daar werden onder meer de

uitkomsten van de onlangs gehouden dorpsenquête over duurzaamheid gepresenteerd en samen met de aanwezigen plannen

gesmeed voor de toekomst.

De enquête was ingevuld door 79 inwoners van Glimmen. Daarvan

zegt 84% verder betrokken te willen worden bij de activiteiten van

DZ. Circa 67% van deze Glimmenaren wekt ook al zonnestroom

op; onder andere via eigen dak (36%) of via deelname aan

een collectief project (24,5%). Daarnaast heeft een groot deel

van deze groep ook al isolatiemaatregelen in het eigen huis

gerealiseerd, zoals spouw-, dak en vloerisolatie, dubbel of HR++

glas. 72% heeft verder behoefte aan ondersteuning in de vorm

van ideeën, tips, advies, informatie, mogelijkheden en dergelijke.

Er worden dus al de nodige activiteiten ontwikkeld op dit gebied,

al hoeven deze percentages – gezien de beperkte omvang van

de enquête - niet perse te representatief te zijn voor de hele

Glimmense populatie.

Wat waar willen de ondervraagde Glimmenaren in de toekomst

vooral aandacht besteden? Daar kwam de volgende top 3 uit: (1)

Groen, natuur en biodiversiteit; (2) energiebesparing & isolatie;

(3) circulaire economie, recyclen, afval verminderen.

Naar aanleiding van deze voorkeuren werden de aanwezigen in

drie groepen verdeeld. In de biodiversiteitstafel kwamen plannen

naar voren om bermen in te zaaien met bloemrijk zaadmengsel,

zoals op een aantal plekken in Glimmen al gebeurd is. Verder

werd er gedacht aan herstel van de houtwallen in Glimmen,

biologisch beheer op de Glimmer Es en het inrichten van een

biologische moestuin. Gezoem, gezang en gefladder moet

zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Aan de Energie- en Isolatietafel werden ideeën ontwikkeld

voor een Energie Café in De Groenenberg om ervaringen uit

te wisselen waarbij bewoners individueel advies krijgen over

energiebesparing, na onderzoek met een warmtecamera en het

meten en bespreken van het eigen gasverbruik.

Aan de Duurzaamheidsmarkt-tafel kwamen zaken naar voren

zoals een markt op duurzaamheidsgebied met onderwerpen zoals

energiebesparing, repair-café voor kleine apparaten en artikelen,

elektrische deelauto, 2e hands kledingbeurs, verkoop 2e hands

speelgoed, ruilbeurs om apparaten uit te lenen en lokale aanbieders

van duurzame producten. Ook zouden er een aantal leuke activiteiten

voor kinderen moeten zijn, zodat jong en oud kunnen aanhaken.

19 november 2021: eerste Energie Café in De Groenenberg

Het idee van een Energie Café heeft inmiddels vaste vorm

gekregen. De eerste bijeenkomst stond gepland op vrijdag 19

november in dorpshuis De Groenenberg. Bezoekers konden

informatie en advies krijgen over energiebesparing. Het

verduurzamen van een woning roept immers veel vragen op.

Gelukkig hoefde men de zoektocht naar antwoorden niet alleen

te doen. In het Energie Café zaten ze met elkaar om de tafel

om ervaringen te delen en mogelijkheden door te spreken.

Daarbij konden ze ondersteuning krijgen door deskundige

dorpsbewoners. Door hun beroepsmatige achtergrond en

eigen ervaringen konden zij adviseren bij het nemen van

energiebesparende maatregelen in huis. Wordt vervolgd…

Het is nooit te laat voor een

feestje in Huize Vrieling!

Jitske en Eltje Vrieling stapten op 30 oktober 1970 in het

huwelijksbootje. Vorig jaar waren ze dus 50 jaar getrouwd!

Jammer genoeg gooide de corona toen roet in de feestelijkheden.

Inmiddels hebben ze de schade ingehaald door hun 51e trouwdag

uitbundig te vieren met familie en vrienden. Onder de vrolijke

klanken van het draaiorgel uit Zuidlaren genoten bruidspaar en

gasten van dit bijzondere jubileum.

Glimmer’lei - november 2021 7


Henk Slagter uit Glimmen:

"Wie kan helpen met vervoer?"

"We wonen aan de Nieuwe Schoolweg in Glimmen, een

leuke straat met leuke mensen", zegt Henk Slagter. De

welvaart in Glimmen is over het algemeen goed. Maar Henk

Slagter weet dat het ook anders kan zijn. Daarom is hij

begaan met mensen die in armoede leven en hij zet zich al

vele jaren als vrijwilliger in voor Kledingbank Maxima.

Door Hein Bloemink

Maxima is een modezaak zonder kassa. Klanten moeten

daar het goede gevoel krijgen; ze worden serieus genomen

en met respect behandeld alsof ze shoppen in een normale

kledingzaak. Uit de zomercollectie en uit de wintercollectie

kunnen mensen met een uitkering of een laag inkomen

ongeveer 15 stuks kleding gratis bij elkaar winkelen. Henk

Slagter: "Elk half jaar komen er meer dan 7000 bezoekers,

waarvan 2500 kinderen. Jaarlijks gaan ongeveer 140.000

stuks kleding de winkel uit. Er werken in totaal 250 vrijwilligers,

meestal ook uit de doelgroep: voor en door de doelgroep. Er zijn

zeven vestigingen in onze regio."

Oproep

Henk heeft hulp nodig voor de kledingbank: "Wie kan eens per

maand helpen met vervoer naar kledingbank Maxima? Elk half

jaar komen meer dan 100 bezoekers uit Haren gratis winkelen

bij Kledingbank Maxima in Sappemeer. Veel mensen rijden naar

Sappemeer mee in de auto van familieleden, vrienden of buren.

Zo’n 30 mensen hebben geen vervoer. Daarom de oproep of

iemand een bus voor 9 personen heeft die eens per maand zou

kunnen worden ingezet. Voor het geval dit niet lukt, is er ook de

mogelijkheid om eens per maand met 3 of 4 personenauto’s

naar Sappemeer te rijden. De mensen winkelen gemiddeld

anderhalf uur. Daarna kan men weer terug rijden. Er is een

reiskostenvergoeding van 19 ct per km. Kunt u helpen, dan

graag een reactie naar contact@kledingbankmaxima.nl."

Ingezonden stuk

Er is mij (Berend) gevraagd om dit stuk te plaatsen voor een

paar bekenden van mij die niet met hun eigen naam bekend

willen worden omdat ze zich schamen.

Hallo Glimmen, wij Jan en Klaas wonen in dit leuke dorp, Jan is

een veteraan met ptss en Klaas is een gescheiden man die door

zijn ex financieel is uitgekleed. Ja mensen, armoede is er ook in

Glimmen. Wij moeten rondkomen van 50 euro per week en dat is

geen vetpot. Eén keer per week ga ik naar de voedselbank op de

fiets om eten te halen, gelukkig heeft een aardige fietsenmaker

in ons dorp mijn fiets gemaakt anders konden wij geen eten

halen in Groningen. Ik houd mijn hart vast als het straks winter

wordt, de gas en stroomprijzen vliegen omhoog. Een houtkachel

is geen optie want onze buurvrouw Mien heeft copd en kan dus

niet tegen de rook. Nu ben ik gevallen en heb mijn been gebroken

en Berend pendelt voor ons één keer per week naar de stad om

ons van eten te voorzien. Dat doe je voor je medemens zegt hij,

dat is normaal. En dan neemt hij vaak wat lekkers mee en dat

vinden wij heel lief van hem. Ach ja, hoeveel pech kan een mens

hebben! Zelfs dieren hebben het beter dan wij, die worden aan

alle kanten geholpen en worden met veel geld ondersteunt en

wij moeten met de weinige dingen die ons worden aangeboden

maar zien te redden. Naar buiten toe zijn wij altijd vrolijk, maar

achter de voordeur word regelmatig gehuild, maar ik blijf positief

en blijf hopen dat er snel betere tijden aanbreken.

Klaas en Jan.

Bedankt voor het doorsturen Berend.

Frank Jansen en Rogier Smid.

Beukenlaan 89 Glimmen.

Bezinningsavond

Leven met het virus

Het lijkt erop dat we moeten leren leven met COVID-19. Dat is

zeker ook de afgelopen tijd duidelijk geworden. De wetenschap

zoekt naar oplossingen om het virus te beteugelen en ons te

beschermen tegen de gevolgen ervan. De politiek zoekt een

middenweg tussen het beperken van besmettingsmogelijkheden

en de continuïteit van het sociaal en maatschappelijk verkeer.

Wat betekent het virus nu voor het leven van alledag? Welke

impact heeft de constante dreiging op ons en wat vraagt deze

van ons – niet alleen op dit moment, maar ook voor de langere

termijn?

Dr. Esther Metting – epidemioloog en gedragsdeskundige

verbonden aan het UMCG en regelmatig te gast in diverse media

– gaat in op achtergronden, op de actualiteit en op mogelijke

gevolgen van de nabijheid van het virus. Daarbij is uiteraard

gelegenheid voor vragen en gesprek.

Henk Slagter (rechts) tijdens een bezoek van de Commissaris

van de Koning in Drenthe (Jetta Klijnsma) aan kledingbank

Maxima.

Dinsdagavond 23 november vanaf 20.00 uur in de Trefpuntkerk,

Nieuwe Schoolweg 5 in Glimmen. Aanmelding (vóór 20

november) bij Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl.

8

Glimmer’lei - november 2021


Edelsmid te Glimmen

Op een zaterdagmorgen ben ik welkom bij Klazien van der Werf en haar gezin. Klazien en haar man David zijn in 2015 in Glimmen

komen wonen. Zij hebben een aantal jaren in Oman gewoond en streken vanuit de stad Groningen min of meer toevallig neer in

ons dorp. Klazien vertelt dat haar schoonouders een huis op het oog hadden in Glimmen en dat zij vervolgens hun huis te koop

zagen staan. Het was voor hun meteen duidelijk dat dit hun huis moest worden.

Door Marjolein Dresden Hommes

Nu is Glimmen niet alleen een

leuk gezin rijker geworden

met hun komst, Klazien is ook

edelsmid. Klazien vertelt dat zij

werkte als marketingdeskundige

toen zij in Groningen in aanraking

kwam met het Kunstencentrum.

Ze voelt aan alles dat dit een plek

is waar zij energie van krijgt en

schrijft zich in voor een workshop

edelsmeden. Dit leidt ertoe dat zij

zich vier jaar lang met veel plezier

laat opleiden. “Ik kwam regelmatig

met een zelfgemaakt sieraad

op mijn werk en liet dat dan met

trots aan mijn collega’s zien. Mijn

sieraden werden natuurlijk steeds

netter en mooier en collega’s

begonnen mijn sieraden te kopen.

Zo ben ik naast mijn werk een eigen bedrijfje ‘Elafi’ begonnen om

sieraden te maken.” Dit bedrijfje van Klazien groeide en zij ging

minder werken in dienstverband.

In 2016 wordt het bedrijf waar Klazien werkt verkocht en krijgt zij

de kans afgekocht te worden. Zij is dan zwanger van hun eerste

kindje en besluit eerst thuis te blijven. Haar eigen bedrijf houdt ze

aan en breid zich verder uit. Als ze in 2018 de gelukkige ouders

worden van hun tweede kindje, blijkt aan huis werken meer dan

ooit een goede match met het gezin.

Klazien laat met trots haar eigen

werkplaats zien. De stoere

houten werkbanken zijn door

haar vader gemaakt, vertelt ze.

Bij Elafi kan je naast de collectie

ook persoonlijk sieraden laten

maken. Klazien vertelt dat

klanten regelmatig oude sieraden

meebrengen, om deze om te

laten smelten tot nieuwe. De

oude sieraden hebben dan vaak

een emotionele betekenis, maar

passen om welke reden dan

ook niet bij de eigenaar. Klazien

maakt hier prachtige nieuwe

ringen of hangers van. Wat

erg leuk is, is dat je je ook kunt

aanmelden voor een Workshop.

Je werkt dan met maximaal twee

personen aan je eigen ring/sieraad. Klazien werkt met zilver,

goud en edelstenen. Dit heeft zij overigens niet op voorraad in

huis liggen, dat is veel te kostbaar. Klazien bestelt alleen wat de

klant wil hebben en heeft thuis dan alleen haar werkplaats.

Na de geboorte van hun zoon, is zij zich gaan verdiepen in

geboortestenen. Inmiddels heeft zij voor vele klanten prachtige

sieraden gemaakt met geboortestenen van de kinderen erin

verwerkt. Tijdens het gesprek en tijdens mijn onderzoekje vooraf

heb ik de meest prachtige sieraden gezien van Elafi. De naam

van het bedrijf is vanuit het Grieks vertaald gelijk aan het logo;

een hertje, één van de liefdes van Klazien.

Uiteraard zijn jullie als lezers welkom bij Klazien van Elafi als

je geïnteresseerd bent geworden in de sieraden kunstenaar

van Glimmen. Je kunt haar vinden in de Pop up Store van

‘Liefs uit Haren’, op haar website (www.elafi.nl) of Instagram (@

elafisieraden) en lukt dit niet, dan kan je via de redactie in contact

gebracht worden.

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - november 2021 9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10

Glimmer’lei - november 2021


November: Wintervlinders!

Vanavond was het weer een drukte van jewelste, de wintervlinders zijn er weer! Kleine elegante vlindertjes. Mogelijk viel het u al

op toen u ‘s avonds net na zonsondergang door het dorp liep, of zag u ze net na donker voor uw keukenraam zitten, aangetrokken

door het licht. Ook als je met de auto door de straat rijdt vooral als er eiken staan vallen de vlindertjes op in je koplamp of in het

licht van een zaklantaarn. Je ziet de elegante fragiele vlindertjes van ruim een centimeter rond de eikestammen vliegen of op

de bast zitten, meestal met hun kop omhoog. Het gaat om de mannetjes van de kleine wintervlinder die op zoek zijn naar een

paargraag vrouwtje. Dat gebeurt rond deze tijd van het jaar, in november.

Door Joost M.Tinbergen

Het bijzondere van de wintervlindervrouwtjes is dat ze in

tegenstelling tot de mannetjes vleugelloos zijn. Ze lopen, net

als de mannetjes trouwens, uit hun pop die sinds de zomer in

de strooisellaag onder de eiken lag. De vrouwtjes lopen naar

de dichtsbijzijnde eik, en kruipen tegen de stam omhoog. Ze

maken zich kenbaar door een pheromoon (een sterke geurstof)

uit te zenden, zodat de mannetjes ze op kunnen sporen. Als een

mannetje een vrouw vindt, probeert hij met haar te copuleren.

Lukt dat dan blijven man en vrouw in copula aan elkaar vast zitten,

herkenbaar doordat de vrouw naar boven blijft lopen en de man

noodgedwongen met zijn kop naar beneden zit in tegenstelling

tot de niet copulerende mannetjes. De vrouw geeft kennelijk de

richting aan. Zo’n copulatie kan uren duren.

Na een geslaagde copulatie kan de vrouw met dat sperma haar

ruim 100 eieren bevruchten, terwijl zij ondertussen door naar

boven loopt. Hoger in de boom, tot in de top, legt zij vervolgens

haar eitjes vlakbij de knoppen van de eik. De vrouwtjes sterven

daarna evenals de mannetjes, maar de eitjes blijven in winterrust

op de takken gekleefd. De knoppen van de eik zullen pas in het

volgend voorjaar uitlopen, en dan zullen ook de eitjes van de

wintervlinder uitlopen, en zijn de kleine rupsjes klaar om de verse

eikeblaadjes te eten.

De rupsen groeien supersnel op het verse eikenloof. In ongeveer

twee tot drie weken zijn ze volgroeid (lichaamsgewicht 65

milligram) en dalen ze aan een draadje af naar de strooisellaag

op de grond. Daar verpoppen ze en in de volgende herfst, vanaf

eind oktober lopen ze weer uit en begint de levenscyclus opnieuw.

Kleine wintervlinders kunnen een belangrijke prooi zijn voor allerlei

dieren, zoals vogels maar ook insecten, zoals kevers en spinnen.

Het aanbod van de rupsen is sterk seizoensafhankelijk. Vroeg in

het voorjaar als de rupsen zich aan het ontwikkelen zijn zijn er

heel veel, maar later, als de rupsen weer verpoppen is het lang

zo rijk niet meer. Dit hele proces, zoals het uitlopen van de eiken

en de groei en verpopping van de rupsen vinden tegenwoordig

Wintervlinder mannetjes op

een eikenstam in november in

afwachting van de vrouwtjes.

Het normale beeld als ze niet

rondvliegen.

Een copulatie van wintervlinders.

De vrouw is vleugelloos, en naar

boven gericht, de man, met vleugels,

hangt in copulatie aan haar achterlijf,

naar beneden. Aan de orientatie kan

je makkelijk zien waar een kopulerend

vrouwtje is. Mannetjes zijn vaak in

grote meerderheid aanwezig.

steeds vroeger plaats, mede doordat de aarde opwarmt. Het

seizoen wordt steeds vroeger, en dit heeft allerlei consequenties

voor het bossysteem. Bosvogels broeden tegenwoordig steeds

vroeger. Voor de standvogels, zoals de koolmees, die het hele

jaar hier zijn betekent dat eerder gaan broeden, maar trekvogels

moeten ook eerder gaan trekken, omdat ze anders te laat komen

om van de rupsenvoedselpiek te profiteren.

Beginnend bij een waarneming van vliegende wintervlindertjes in

november komen we uit bij een intrigerend netwerk van relaties

(eik, blad, rups, vogel) dat in de tijd op elkaar ingesteld is en

dat door de opwarming van de aarde door ons toedoen moet

veranderen. Biologen houden zich bezig met dit netwerk van

relaties, om te onderzoeken of en hoe de dieren zich aan kunnen

passen aan de veranderende omstandigheden. Daarbij staat

centraal hoe flexibel dier gedrag is en of de veranderingen die

wij als mensen veroorzaken door de natuurlijke aanpassing van

dieren gepareerd kan worden!

En dit alles kunnen we meemaken in ons eigen dorp! Maar

we moeten ons wel realiseren dat de strooisellaag essentiel

is voor het voortbestaan van deze cyclus. Daarom moeten we

spaarzaam zijn met onze bladblazers en dergelijke apparatuur

willen we de biodiversiteit een handje helpen.

Glimmer’lei - november 2021 11


Inloopochtend

Dinsdag 2 november was het zover. Eindelijk kon Eric zijn goed voorbereide lezing

geven over “Veilig gebruik op de PC”. Hij liet zijn lezing vergezeld gaan van een duidelijke

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

PowerPointpresentatie. Dat was een groot geluk. blijven Al we snel werken bleek, aan het dat velen van ons moeite

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

hadden met het vinden van een zoekmachine en verbeteren al heel van blij alles waren, wat dat Google dat voor hen

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers had gedaan sfeervol en daar versierd dus dorpshuis. ook bij bleven. Kerstlunches, In mijn vorige bericht

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto).

Elke dag krijgen wij heel veel mail binnen, die lang bezig niet zijn allemaal de akoestiek van te belang is en waar heel veel

Volgens de organisatie verbeteren en met name

van vervuild is. Daar kunnen deden meesten dit jaar van meer over het meepraten. bargedeelte gezelliger Daarom moeten we geregeld de

computer schoonmaken middels mensen een mee cleaner. dan ooit: Deze te kun maken. je dikwijls De benodigde gratis installeren. Van misschien

487 mannen, vrouwen en

nog meer belang is de virusscanner. kinderen! Deze kan alle, maatregelen of in elk geval zijn ons de inmiddels meeste, bekend spam dankzij tegenhouden. het gratis

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Dat voorkomt veel ellende bij Het ons. nieuwe jaar is de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

inmiddels begonnen. Het vooral bijhouden – van onze website.

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

Wij moesten er wel alle aandacht met het bij Oud houden. Nieuw Was het voor Eric gesneden koek, voor ons waren

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest veel in begrippen De Groenenberg, niet helemaal georganiseerd nieuw door misschien, een paar maar moet er men moest zich van wel tevoren degelijk opgeven nieuwe via inhoud een speciaal aan

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

worden gegeven.

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Ook het betaalverkeer Nieuwjaarsreceptie gaat geweest tegenwoordig van de besturen per computer. buffet verzorgd. We weten Een kleine allemaal: wijziging: waar Wouter goede Zunneberg zaken

van worden het Plaatselijk gecreëerd, Belang ligt de en vijand van De op Groenenberg, de loer. Zo in ook kan hier. voorlopig Het gemak niet meer van voor thuisbankieren ons zijn culinaire wordt driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

vaak

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het bemoeilijkt Café hadden door heerlijke inbrekers. hapjes gemaakt Valse meldingen en alle bezoekers van de bank, die niet van de bank afkomstig zijn, om

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden zo onze door gegevens beide besturen te bemachtigen. getrakteerd op Onthoud twee gratis goed, We dat hebben de bank een vervanging nooit iets gevonden: doet over op de 29 mail. januari Als zal u er

consumpties. een aanbieding Miriam krijgt en Malko van wie spraken dan kort ook namens kijk altijd hun of Turks in de gekookt balk bovenin (en gegeten) staat worden! aangegeven Mocht u op https. de hoogte Dat

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe is de s voorzitter, van secure. Jan Hommes, Veiligheid. voorstelde Deze die zijn vervolgens veilig. Alleen http is dus niet voldoende. Deze kunt u beter

zich daarvoor aanmelden.

iets niet vertelde openen. over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig We moeten was de op periode van alles bedacht zijn. Zonder computer zijn we nergens meer in deze wereld. We

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van hebben ijzelgladde geen keuze. wegen Niet alles hoeft somber te zijn. En Wees tenslotte alleen kunt u zeer alvast alert noteren: op wat Op 11 u en/of opent 12 maart en wat doen u

net achter de rug....

in de prullenbak doet belanden.

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

we u hierover.

gebruikersoverleg.

We hebben het ook Op nog gehad over alle soorten wachtwoorden, Maar mocht u nu die al weten moeten dat u mee gebruiken wilt doen: om welk

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren account ook over te de kunnen stand en openen. gang van Het zaken, advies bespreken van Eric zou zijn: gebruik een wachtwoordenboekje,

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe zodat we je de elk gebruikers wachtwoord meer kunnen voor elk laten account participeren weer en terug kunt vinden. Er is nog zoveel meer gezegd.

het Ons voorstellen hoofd zat van ondertussen onze nieuwe vol voorzitter. met informatie. We zijn als Heel Namens blij waren het bestuur, wij, dat op onze vraag om nog een

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een keer paar te mensen komen dit positief goede werd voorbeeld geantwoord. om ons bestuur In de te loop van 2022 zal Eric nog weer een poging doen

komen ons versterken. veilig over Op het moment internet dat te ik laten dit schrijf, bewegen. moet In december komt Eltje Wierenga. Hij besluit ons

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

inloopjaar met muziek. U kent hem misschien wel van het Appèlbergenfestival, waar hij zo vaak

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na aanwezig alle feestelijkheden is. Altijd heerlijk en extra om naar bijzondere hem activiteiten en zijn instrumenten Maandag 15 te februari luisteren. a.s. in Deze het Dorpshuis kans krijgt de Groenenberg. u nu weer.

U bent allen hartelijk welkom herneemt op dinsdag het 7 gewone december Aanvang 2021. 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Waar: in de grote zaal van het Groenenberg. Trefpunt (ingang In de Kastanjelaan)

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

Wanneer: elke eerste dinsdag agenda van de valt maand te lezen (dinsdag mee te 7 denken december) en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een bijeenkomsten uur of 12 (ook weer inleveren Voedselbank)

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 12 december of per en feestdag. 2021 De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 51

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - november 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!