06.12.2021 Views

Steel Secure flyer NL

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Steel Secure

EI 1

30’ brandwerend

42db geluidwerend

WK3 inbraakwerend

1,7W/m 2 K thermische isolatie

Rookwerend S a

en S 200

Veilig en stijlvol

De Steel Secure bestaat uit een deur met metalen kader, afgewerkt met houten panelen en een stalen kozijn.

Deur en kozijn liggen in hetzelfde vlak. De deur kan afgewerkt worden in kleur of houtimitatie. De metalen

kantafwerking van de deur is afgewerkt in een RAL-kleur. Ook het kozijn kan in elke RAL kleur gepoedercoated

worden. De 13 sluitpunten zorgen voor extra veiligheid.

U kan deze deurset personaliseren door vrij te kiezen uit afwerking met pleister, houten of stalen chambranten.

De afwerking met pleister geeft het geheel een minimalistische look.

Ruime keuze beslag

Deur en kozijn in zelfde vlak

Veiligheidscilinder

met werfsleutel

Vertikaal sluitpunt

Complete oplossing

De Steel Secure wordt geleverd inclusief:

• Garnituur kruk en knop, te kiezen uit ruim aanbod

• Inbraakwerend rosas

• Veiligheidscilinder met 1 werfsleutel en 5 sleutels

• Brandwerend spionoog

• Valdorpel

.


Steel Secure WK3 42 30’

.

Gelijkliggende deur

Enkele draaideur

Metalen kozijn 1,5 mm

Optie: metalen chambrant

BE 70

DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend 30’, BENOR EI 1

Geluidwerend Rw 42 dB

Inbraakwerend WK3

Thermische isolatie 1,7W/m 2 K

Rookwerend S a

en S 200

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115 mm Maximum hoogte 2115 mm

Standaard breedtes 830, 880, 930, 980, 1030 mm Maximum breedte 1030 mm

Maatwerk Mogelijk Draairichting Links- of rechtsdraaiend volgens EN12519

Muurdikte

DEURBLAD

Afwerking

Deurdikte

Vulling

Dekplaat

Kader

Dichting

100 mm tot 600 mm

Mdf om te verven, film kleur of houtimitatie

70 mm

Minerale wol PAROC

MDF

Metaal 2 mm en 1,5 mm

Trelleborg type P

Kantafwerking Metaal in RAL-kleur Opties deurblad

Gewicht 40 kg/m 2 Ventilatierooster Niet mogelijk

Spionoog RF Inclusief Kabeldoorvoer Niet mogelijk

KOZIJN

Afwerking Kras- en stootvaste poederlaklaag Wandbevestiging Dmv regelbouten

Materiaal Verzinkt staal Wandtype Metselwerk, beton of cellenbeton

Kleur

Materiaaldikte

Alle RAL-kleuren (bicolore mogelijk)

1,5 mm

Aanslag Snoer Muuromvattend Optie

Aanslaghoogte 15 mm Opmerking Kozijn fabrieksmatig gevuld met rotswol

Architraafbreedte

50 mm

en gipsplaten

Ruimte onder deur 5 mm Montage Montage met schroeven door de regelbouten

Materiaal dichting Trelleborg type D “RF schuim PENOSIL tussen kozijn en muur.

Kleur dichting

Onderdorpel

BESLAG

Afhankelijk van RAL-kleur kozijn

Inclusief

Opm : rotswol indien optie muuromvattend

metalen kassement”

Sluitpunten

Scharnieren

Sluitplaat

Dievennokken

Beslag

OPTIE : deurdranger

Slot FIAM 678 met 1 dagschoot en 7 nachtschoten (zowel horizontaal als verticaal)

3 stuks knoop 20 mm hoogte 140 mm aanpasbaar in de hoogte

Aanpasbaar voor perfecte sluiting

5 stuks

Ruime keuze met inbraakwerend rosas ; veiligheidscylinder met werfsleutel en 5 definitieve sleutels

Dorma TS 93 EN 5-7 met glijarm

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 24/8/20210 P1/1 Deurset Steel Secure WK3 42 30’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!