Bankras Kostverloren 4 - Winter 2021 WEB

stichtingmeo1

N

rant

uurt

Bankras Kostverloren

20 e editie

Winter 2021


Diemen, Diemerplein 60

Mijdrecht, Dorpsstraat 63

Amstelveen, Bankrashof 134


E

BK BANKRAS KOSTVERLOREN - WINTER 2021

Als dit nummer bij u in de bus valt zijn wij alweer in de laatste maand van het jaar

2021 aangekomen. “Waar blijft de tijd?” hoor ik u verzuchten. Het vreemde is dat

iedereen vindt dat de tijd heel snel voorbijgaat. Velen hebben zich al afgevraagd

hoe het kan, waardoor het komt, maar niemand heeft het antwoord nog gevonden.

Wij verzanden in veronderstellingen.

De tijd vliegt. Dat ervaart de redactie ook. Ondanks de coronaperikelen zijn wij

toch steeds bezig om kopij te verzamelen voor onze wijkkrant. Dat valt niet altijd

mee.

Ook nu zijn wij er toch weer in geslaagd u

een nummer aan te bieden, waarvan wij

hopen dat u er weer iets van uw gading

in vindt. De kerstdagen en oud- en nieuw

staan zo weer voor de deur.

Wij wensen u een heel prettige, warme

kersttijd en een heel plezierige oudejaarsviering.

De Redactie

Wist u dat wanneer u de Buurtkrant helemaal open slaat,

men de totale omgeving ziet waar de foto gemaakt is?

INHOUD

4 Samen maken wij de wijk - Doet u met ons mee? 16 Wandel en kijk met me mee

4 Alleman Kerstballen actie

17 Buurtstraat: De Evenaar

5 Groen in de wijk Bankras/Kostverloren

18 Te vinden in Wijkcentrum Alleman

6 Terugkijken op de Ethiopische Bazaar

19 Programma Wijkcentrum Alleman

7 Rechtshulp Alleman al 35 jaar gratis advies 20 SG Panta Rhei

7 Coronatijd

22 11 December: Internationale Handcraftsmarkt

8 Toen en Nu: 1e paal Wijkcentrum Alleman 23 Training Mindfulness

9 Omkijken naar Elkaar

24 Wijkagent Bankras Kostverloren

10 Lief en Leedstraat

25 Levenshouding en 21e Eeuwse vaardigheden

11 Vrijgezellig Inloopcafe

27 Landenavond Alleman zoekt vrijwilligers

12 Aan tafel met Noa - Vuurwerktaart

29 AMVJ: Corona gooit weer roet in het eten

13 Urban Sketching

30 Column: Blije Buur(t)

14 Buurtgalerij

15 Amstelveenlijn update

COLOFON

Contact

buurtkrant.bk@gmail.com

Drukwerk

Stichting MEO

Postbus

t.a.v Redactie BuurtKrant

Wijkcentrum Alleman

Den Bloeyenden

Wijngaerdt 1

1183 JM Amstelveen

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertentieteksten.

Wilt u ook adverteren? Dat kan! Neem contact op met de redactie via buurtkrant.bk@gmail.com

Editie

20e editie Winter 2021

Kopij inleveren uiterlijk

5 februari 2022


N

SAMEN MAKEN WIJ DE WIJK - DOET U MET ONS MEE?

Woensdag 26 januari 2022 om 19.00u – Wijkcentrum Alleman

In Bankras/Kostverloren is het initiatief opgevat om met een bewonersgroep van start te gaan die zal bestaan

uit verschillende werkgroepen, waarin bewoners zich bezighouden met onderwerpen waar hun interesse

naar uitgaat. Bijvoorbeeld:

Groen/zwerfvuil in de wijk (zie pagina 5) | Ontmoeting in de wijk | Kinderen in de wijk | Ouderen in de

wijk | Diversiteit in de wijk | Communicatie in de wijk | Leefbaarheid in de wijk | Bewegen/Sporten in de

wijk

Als werkgroep ga je aan de slag met het maken van een jaarplan. Aan de hand van het jaarplan wordt er

een budget beschikbaar gesteld om de gemaakte plannen ook uit te voeren. Als werkgroep bepaal je samen

wanneer en hoe vaak je met elkaar overlegt.

Samen vormen de verschillende werkgroepen de bewonersgroep van Bankras/Kostverloren.

Als bewonersgroep zullen we 4x per jaar samenkomen om elkaar onder andere te informeren.

De verschillende werkgroepen en de bewonersgroep worden ondersteund door de Wijkcoach en gefaciliteerd

door Wijkcentrum Alleman.

Op woensdag 26 januari 2022 organiseren wij een ontmoetingsbijeenkomst voor een ieder die geïnteresseerd

is of gewoon meer wilt weten over de werkgroepen. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst

begint om 19.00, inloop is vanaf 18.45u. Heeft u nu al vragen dan kunt u de Wijkcoach Ghoesna Janmohamed

mailen g.janmohamed@participe.nu.

Wijkcoach Ghoesna Janmohamed mailen g.janmohamed@participe.nu

ALLEMAN KERSTBALLEN ACTIE

Zoek de kerstballen in onze Buurtkrant wintereditie en vertel ons wat er staat?

In deze wintereditie kom je op verschillende pagina’s kerstballen tegen. Elke kerstbal is voorzien van een

letter.

Verzamel alle letters en vertel ons wat er staat. Dit kun je mailen naar Buurtkrant.bk@gmail.com

Uit alle inzendingen trekken we 3 winnaars die een leuk kerstpakket ontvangen. Stuur je antwoord in voor

13 december.

Winnaars ontvangen een email voor 17 december. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


D

‘GROEN IN DE WIJK BANKRAS/KOSTVERLOREN’

Werkgroep i.o. ‘Groen in de wijk Bankras/Kostverloren’. Een initiatief-werkgroep in Bankras/Kostverloren gaat zich

richten op activiteiten om de wijk groener en schoner te maken met meer ruimte voor natuur. De werkgroep wil dit

doen met inbreng en inzet van medebewoners en in overleg met de Gemeente en andere organisaties die actief zijn

op dit terrein. De initiatiefgroep bestaat uit Marjo Fambach, Els Poel, Jan Hogenbirk en Ina Wisselink.

De groep heeft al ideeën geïnventariseerd en wil die graag met meer wijkbewoners uitwerken.

Misschien heb je ideeën over waar in de wijk meer groen en natuur kan komen. Misschien maak je je zorgen over

het klimaat en de gevolgen daarvan zoals hittestress en wateroverlast. Misschien heb je zelf veel tegels in de tuin en

wil je wel wat meer groen, maar weet je niet hoe of ben je bang dat het veel tijd en geld kost. Meld je aan met je

ideeën of je zorgen en geef aan wat je mogelijke inzet kan zijn. Je hoeft je daarmee heus niet meteen te verbinden

om aan allerlei verplichtingen te voldoen.

Op pagina 4, wordt een bijeenkomst aangekondigd op woensdag 26 januari 2022 om 19.00 aangekondigd om allerlei

werkgroepen voor de wijk op te richten. Wij lopen daar op vooruit. Op die bijeenkomst is er ook gelegenheid om

bij deze werkgroep aan te haken en ideeën mee uit te werken. Kun je op die bijeenkomst niet komen, maar wil je

wel betrokken zijn of ideeën inbrengen, laat dat ook weten via het mailadres mfambach@gmail.com, of telefonisch

via Marjo (0650800438) of Ina (0612946065).

Activiteiten en aandachtspunten die in een

eerste overleg aan de orde zijn gekomen:

• Zwerfvuil opruimen in de wijk. Er is al een

groepje die dit regelmatig doet. Dit kan

verder worden uitgebreid naar andere

delen van de wijk.

• Met medebewoners kijken waar in de wijk

bomen geplant kunnen worden en waar

meer biodiversiteit aangebracht kan

worden en dit als voorstel bij de gemeente

inbrengen.

• Hierbij ook aandacht voor klimaatbestendige

maatregelen zoals afvoer van water

in de grond, kleur van de tegels, zowel

voor maatregelen die de gemeente kan

nemen als maatregelen die door bewoners

genomen kunnen worden: minder

betegeling, ontkoppelen van regenpijpen

e.d.

Bankrasheuvel: de gemeente schijnt

plannen te hebben voor renovatie van dit

park. Bij deze renovatie bewoners betrekken

via deze werkgroep.

• Bewoners stimuleren om boomspiegels

te beplanten en dit door het gemeentelijk

groenbeleid te laten ondersteunen.

• Bij de Bankrastoren is veel groen verwijderd

en weinig terug gekomen. Hier zien

wij mogelijkheden voor meer bomen en

groen in plaats van betegeling.

• Er zijn veel grasvelden en braakliggende

terreinen in de wijk. Daar zijn mogelijkheden

voor al of niet tijdelijke beplanting,

bloemen e.d. Dit kan o.a. door inzaaien

van velden met eenjarige bloemen, langs

de randen van grasvelden een strook niet

te maaien en zo aantrekkelijk te maken

voor insecten en ander dierenleven.

• Met medebewoners actief zijn met bijv.

een buurtmoestuin.

• Dierenleven stimuleren, zie hiervoor

genoemde maatregelen, en bijv. aanbrengen

van insectenhotels.

• Cursus organiseren voor mensen om hun

tuin te onttegelen en groen te maken of te

behouden.

• Ideeën die ingebracht zijn in de gemeentelijke

actie ‘Groen moet je doen’ doornemen

met bewoners en gemeente en zo

mogelijk verder uitwerken. Zie: https://

denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/folders/gogreen

Niet zo... Maar zo! Maar zo!

Tekst Ina Wisselink | Foto’s Jan Hogenbirk


TERUGKIJKEND OP DE ETHIOPISCHE BAZAAR

Het is weer gelukt om een evenement

van buiten te organiseren bij

Alleman.

De Ethiopische Bazaar werd gehouden

door de Stichting Dessi, die zich

inzet voor de (school)kinderen in het

buitengebied van Addis Abeba,

Ethiopië.

De gehele ruimte in Alleman was

omgetoverd tot bar, filmzaal, eetruimte

met buffet, koffiehoekje waar

de Ethiopische koffieceremonie

werd gehouden en de markt.

En…….. niet te vergeten: muziekruimte

waar men samen met de

organisator kon kennis maken met

het roffelen op de Djembe, een

soort trommel die met de hand

wordt bespeeld.

De Bazaar ging om 12.00 uur open

en sloot om 17.00 uur. Vanaf het

begin kwamen er belangstellenden .

Hoewel het niet echt heel druk was,

was er toch een constante toeloop

en bleven veel mensen hangen om

van de koffie, die op speciale manier

gezet wordt, te genieten. Ook

had de Ethiopische maaltijd weer

veel aftrek.

De markt werd goed bezocht en er

werd veel verkocht voor het goede

doel.

Terugkijkend: het was een zeer

geslaagd evenement. Er was een

goede sfeer, iedereen had het naar

zijn zin.

Door Renske Hesselmann | Foto Ria Mesman


F

RECHTSHULP ALLEMAN AL 35 JAAR GRATIS ADVIES

Sinds 1985 kunnen inwoners van Amstelveen in Wijkcentrum Alleman terecht voor gratis eerstelijns

juridisch advies. De afgelopen 25 jaar hebben al duizenden inwoners van Amstelveen

een beroep op het spreekuur gedaan. Het geeft de vrijwilligers van het spreekuur veel voldoening

mensen te helpen hun weg te vinden in juridische kwesties en ze hopen dit nog jaren te

blijven doen. Nieuwe vrijwilligers blijven daarom ook altijd welkom.

Gevestigd instituut

Vijfendertig jaar geleden benaderde een buurthuismedewerker

de rechtshulp van de Vrije Universiteit

met de vraag of die een spreekuur in

Amstelveen-Oost wilde openen. De VU meldde

niet voldoende mensen te hebben, maar wilde wel

werven onder studenten.

Twee studenten namen de handschoen op: in

oktober 1985 ging het eerste spreekuur van start.

Veel rechtshulpverleners die in ongeveer dezelfde

tijd zijn begonnen, zijn wegbezuinigd of moesten

stoppen bij gebrek aan vrijwilligers. Rechtshulp

Alleman heeft al deze ontwikkelingen doorstaan.

Gedurende die kwart eeuw hebben er inmiddels

zo’n 100 vrijwilligers korter of langer gewerkt, van

studenten tot ervaren juristen, en is rechtshulp

Alleman een gevestigd instituut in de regio.

Eerstelijns Rechtshulp

Bijstandmoeders, kapitaalkrachtigen, kleine ondernemers,

bewonerscommissies, autochtone

Amstelveners, Japanners, Russen, Ethiopiërs,

Iraniërs, Marokkanen: de medewerkers krijgen

Tekst Hildo Schutte

maandelijks gemiddeld 10 tot 15 cliënten aan hun

bureau. De medewerkers doen zelf geen zaken,

maar geven advies, verwijzen door, bieden hulp

bij brieven, checken verzoek- en bezwaarschriften.

Soms is doorverwijzen naar buurtconciërge

voldoende, soms is een brief op poten nodig.

Rechtshulp Alleman is gevestigd in Wijkcentrum

Alleman: In Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen.

Wekelijks spreekuur: dinsdagavond

20:00-21:30 uur.

Let op! In verband met de COVID-maatregelen

dienen cliënten zich voorlopig uiterlijk op maandagmiddag

op telefoonnummer 020-6453945 voor

het spreekuur op te geven.

CORONATIJD

Nog steeds? Of weer? Wij weten het niet.

Vorige week was ik in het Concertgebouw.

Deze keer waren

alle stoelen weer geplaatst in de

grote zaal, balkons en podium

waren open!! En er waren veel

bezoekers. Geen mondkapjes

meer en weer dicht naast elkaar

gezeten.

Bij de ingangen rijen bezoekers

die hun coronacode moesten

tonen en vervolgens naar binnen

mochten. Verder geen beperkingen.

Tekst Renske Hesselmann

Misschien ligt het aan mij, maar

ik ben nog steeds niet blij met

veel mensen om mij heen. Ik blijf

toch liever op afstand. Maar ja,

ik heb wel weer zondagochtendconcerten

geboekt voor het winterseizoen

in het Concertgebouw

. En kaarten voor de IJsrevue

met Kerstmis.

De berichten over coronabesmettingen

zijn opnieuw alarmerend.

Binnenkort zullen wij weten

of oude/nieuwe maatregelen

weer van kracht worden. En dan

zien wij wel hoe het zakenleven,

de uitgaanswereld, de hele

maatschappij gaat reageren. Erg

blij zal niemand zijn.

Toch moeten wij er het beste

van zien te maken. Dat gaat vast

weer lukken. Wij hebben ervaring,

toch?


J

TOEN EN NU

Groot nieuws in 1977! De eerste paal van Wijkcentrum Alleman werd geslagen. Op de achtergrond van deze foto

zijn in Zuidwestelijke richting de flats Multatuli en Amstelborgh te zien aan de Max Havelaarlaan. Inmiddels in het

wijkcentrum 44 jaar oud. In de komende jaren zal daarom op het nu braakliggende terrein waar eerst de Bankrashal

stond een nieuw wijkcentrum gerealiseerd worden waarbij de voordeur gedeeld zal worden met het Medisch Centrum.

Tenslotte mag natuurlijk ook de reclameauto een Ford Taunus coupe niet onbenoemd blijven. De positie van

de auto (en de zanderige ondergrond) laten ook zien dat dit gedeelte van de wijk nog niet bebouwd was, tegenwoordig

had de auto niet in deze positie gestaan.

Foto boven: Rene Uges | foto onder: Bram Dekker


OMKIJKEN NAAR ELKAAR!

Het is tegen de Kerst. Er is geen wind en een waterig zonnetje zorgt dat de temperatuur zo rond

de nul graden blijft. Op een bankje op het pad dat vanuit Buitenveldert de polder inloopt, zit een

oude man met zijn rollator naast zich. Hij is slecht gekleed, slecht gestrikte stropdas, zijn overjas

hangt open en hij kijkt een beetje wezensvreemd om zich heen.

In de verte komen twee jongens van ongeveer 14-

15 jaar op skeelers onze kant uit. Ze zijn druk aan

het praten met elkaar terwijl ze de benen naar

links en rechts uitslaan. Plotseling maakt eentje

een verkeerde beweging en verliest bijna zijn

evenwicht, hij blijft overeind doordat hij tegen de

andere jongen aan valt.

Maar die is hier niet op verdacht, maakt een paar

verkeerde passen en gaat vlak voor de oude man

onderuit.

“Auauauauauau!!!!! Mijn arm, mijn schouder!!!!”

Hij ligt op zijn rug en met zijn linkerarm houdt hij

zijn rechterarm vast.

“Heb je wat gebroken?” vraagt de andere jongen?

“Ik weet het niet maar het is niet goed, au, au, au,

au, ik kan mijn arm niet bewegen, au, au, au.”

De arm lijkt een beetje los te liggen van het lichaam,

het ziet eruit als een arm uit de kom.

“Au, au, wat moet ik nou? Ik kan niks meer.”

De andere jongen kijkt om zich heen en ziet de

oude man met de rollator.

Hij loopt naar hem toe: “Meneer, mijn broer kan

niet meer lopen, mag ik uw rollator even lenen?

Als ik mijn broer op uw rollator zet, kan ik hem zo

naar huis toerijden, wij wonen hier vlak over de

brug in Buitenveldert. Dan breng ik de rollator met

een kwartiertje naar u terug.”

De oude man kijkt, met een wat uitgezakt gezicht,

niet-begrijpend, naar de jongen.

“Eh?”

“Mag ik uw rollator even lenen? Ik breng hem zo

terug. Wacht u dan even hier?”

“Eh?”

Tekst Simon Jansen | Illustratie: Piet Noorlander

Dan pakt de jongen de rollator en loopt ermee

naar zijn broer. Hij helpt zijn broer op te tillen die

zichtbaar vergaat van de pijn terwijl hij zijn gewonde

arm ondersteunt. Als de jongen op het zitje van

de rollator zit, gaat zijn broer, voorzichtig duwend,

op de weg terug naar Buitenveldert.

De oude man haalt traag een zakdoek uit zijn zak

en veegt zijn natte neus af.

Er komt een vrouw van zijn leeftijd aanlopen.

”Oh, Henk, je wist dat je niet naar buiten mocht,

en nu zit je helemaal hier in die kou, ik ben blij dat

ik je gevonden heb, maar waar is je rollator en

hoe krijg ik je nu weer naar huis?”

Daar komt de jongen op zijn skeelers achter de

rollator aan.

De vrouw ziet de jongen: ”Wat heb jij met zijn

rollator gedaan?”

“Mijn broer was hier gevallen, zijn arm uit de kom

en met de rollator kon ik hem zo naar huis brengen.

Mijn moeder is nu met hem naar het ziekenhuis,

en ik dacht dat ik de rollator wel even mocht

lenen. Hij zei niet dat dat niet mocht.”

“Hij weet het niet meer zo precies”, zegt de vrouw,

“ik ben blij dat hij je heeft kunnen helpen.”

“Kijk eens, dit kreeg ik van mijn moeder mee als

dank.” Hij geeft de vrouw een Kerstcake.

“Wat lief, dank je wel. Nou, Henk ga je weer mee

naar huis?”

“Eh?”


E

LIEF– EN LEEDSTRAAT

De gemeente heeft een “Lief- en Leedpotje” ingesteld met de bedoeling dat u en de mensen in uw straat aandacht

besteden aan elkaar en elkaar helpen waar en wanneer mogelijk. Dat kan zijn in kleine dingen, maar ook in een

attentie als iemand ziek is, verdriet heeft, jarig is en bedenkt u zelf maar waarmee u iemand op een bepaald moment

blij zou kunnen maken. Blij maken met persoonlijke aandacht. Want dat is waar het om gaat.

Dit initiatief heeft de gemeente uitbesteed

aan Participe Amstelland en

zo kwam onze wijkcoach in aanraking

met het idee. In Bankras/ Kostverloren

zijn al enkele straten gestart

met het “Lief & Leedstraatidee”.

Sinds kort zijn Mieke en Bram, bewoners

van de Multatuliflat met het

idee gestart in hun flat en zij hebben

nu 6-8 weken met plezier en succes

het idee gestalte kunnen geven. Er

blijkt veel belangstelling voor te

bestaan, wat ook betekent dat de

meeste mensen meedoen.

Voordat zij begonnen met de

uitvoering van het plan moest eerst

wel wat werk worden verzet. Daar is

Mieke mee begonnen. Een vereiste

is dat je het initiatief met twee mensen

uitvoert. Dus ging zij allereerst op

zoek naar een medestander die zij

vond in Bram. Hij bestempelt Mieke

als de grote animator.

Tekst Renske Hesselmann | Foto Ria Mesman

Vervolgens moeten de mensen in uw

straat of flat op de hoogte worden

gebracht van het plan en dan komt

het er op aan dat mensen graag

meedoen. Meedoen in de zin van:

kijk om je heen en zie je iemand die

best wat aandacht zou kunnen gebruiken,

laat dat dan weten aan de

uitvoerders van het idee, in dit geval

Mieke en Bram en zij zorgen voor de

aandacht, een attentie, in welke vorm

dan ook.

Tegenwoordig kennen de straten en

de flats ook veel buitenlandse bewoners.

Dat kan leiden tot

taalproblemen. Die moeten dan ook

worden opgelost, anders is geen

communicatie mogelijk. Zonder communicatie

geen verbondenheid. Ook

dat vraagt vindingrijkheid en inspanning

van de uitvoerders.

De gemeente stelt een vast bedrag

beschikbaar voor de cadeautjes. Het

is dus zaak dat de boekhouding

wordt bijgehouden om verantwoording

van de uitgaven te kunnen

afleggen.

Mieke en Bram blijken enthousiaste

“gangmakers” (naam die de gemeente

heeft bedacht) , die veel succes

oogsten met de manier waarop

zij het idee benaderen en uitvoeren.

Zij hebben besloten er een proefjaar

van te maken.

Het zou mooi zijn als meer mensen

dit initiatief willen volgen en van harte

mee gaan doen aan deze manier om

verbondenheid tussen de mensen in

uw eigen omgeving tot stand te

brengen.

U kunt informatie inwinnen over het

Lief en Leed-initiatief bij de

wijkcoach. Tel. 020 5430430, of via

e-mail:

Wijkcoach.amstelveen@participe.nu.

Op internet vindt u informatie op

www.participe-amstelland.nu


VRIJGEZELLIG INLOOPCAFE

Lieve mensen, we gaan weer beginnen! Vanaf vrijdag 28 januari 2022 zijn jullie van harte welkom

in het Vrijgezellig inloopcafé.

Mijn naam is Inge. In de buurtkrant

las ik de advertentie waarin

een sociale en creatieve vrijwilliger

werd gezocht om het Vrijgezellig

inloopcafé weer op te starten.

Na een kennismaking met

Ely en wijkcoach Ghoesna ben

ik bij Vrijgezellig aan de slag

gegaan. Samen met Ely, die

Vrijgezellig in het leven heeft

geroepen, zorg ik voor jullie ontvangst,

de eerste opzet van de

avond en de administratie.

Vrijgezellig is er voor alleengaande

50plussers. De bedoeling

van Vrijgezellig is dat je

elkaar in een groep kunt ontmoeten.

Een praatje maken, iets

samen drinken of een spelletje

spelen. Je doet wat jij wil, niets

is verplicht.

Maar mogelijk vind je hier: een

maatje om samen leuke dingen

te gaan doen, een reisgezel, of

misschien zelfs een partner. Nou

zijn wij geen dating bureau of

een stel koppelaars, maar je

weet maar nooit hoe het balletje

kan rollen. Met ons allen zorgen

we voor het entertainment.

Tekst Inge en Ely

Het Vrijgezellig inloopcafé is er

voor elkaar en met elkaar. Wij

willen graag dat jullie meedenken

of met ideeën komen voor

de invulling van de avond. Voor

een hapje wordt gezorgd, de

drankjes zijn voor eigen rekening.

Loop gewoon eens bij ons binnen

en kom kijken wat er te

doen is. Zonder enige verplichting.

En wie weet blijf je plakken.

Tot gauw! Ely en Inge.

Inloopcafé Vrijgezellig, locatie

wijkcentrum Alleman, Den

Bloeyenden Wijngaerdt 1.

Geopend iedere 4de vrijdag van

de maand 19.30 – 23.00 uur.

Belangrijke telefoonnummers

Politie – Brandweer – Ambulance 112

Politie (geen spoed) 0900 8844

Meld misdaad anoniem 0800 7000

Dierenambulance 0900 0245

Kindertelefoon 0800 0432

www.kindertelefoon.nl

Huisartsenpraktijk Bankras 020-6412550

Apotheek Bankras 020-6414448

Apotheek Kostverlorenhof 020-3454177

Weekend/Nacht apotheek/

Huisartsenpost 020-3455000

GGZ 020-5434343


I

AAN TAFEL MET NOA — VUURWERKTAART

Speciaal voor de feestdagen deze keer een heerlijke Lemon

Merengue. Spuit vrolijke merengue als vuurwerk op

de cake! Je hebt een springvorm nodig, spuitzak en een

crème brûlée brander.

Ingrediënten voor 10 personen

350 gram suiker

200 gram boter

200 gram bloem

6 eieren

2 citroenen

100 gram yoghurt

100 mL melk

Mespunt zout.

Optioneel: handjevol frambozen of ander fruit

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 180

graden. Rasp de twee citroenen

met een fijne rasp. Pers

het sap van 1 citroen uit in

een steelpannetje. Voeg 50

gram suiker toe en verwarm

tot de suiker is opgelost.

Kluts 1 ei en 2 eidooiers. Bewaar

de eiwitten. Meng de

citroensiroop geleidelijk met

het geklutste ei. Verwarm al

roerend op laag vuur tot het

mengsel blub zegt. Laat afkoelen.

Begin nu met de cake. Meng

de citroenrasp met 200 gram

suiker en de boter. Voeg 1

voor 1 de 3 eieren toe. Voeg

de yoghurt en de melk toe.

Voeg daarna geleidelijk de

bloem en het zout toe.

Vet een springvorm in en giet

het cake mengsel in de

springvorm. Laat de cake 30-

40 minuten bakken in de oven.

De cake is klaar als je een

sateprikler in de cake prikt en

deze schoon uit de cake

komt. Laat de cake afkoelen.

Maak nu de Italiaanse merengue.

Klop de eiwitten stijf.

Verwarm 100 mL en 100

gram suiker totdat het dikker

wordt, maar nog geen karamel.

Voeg het suikermengsel al

roerend langzaam toe aan de

eiwitten. Klop vervolgens minimaal

5 minuten tot er zachte

pieken vormen en doe het

mengsel in een spuitzak.

Neem de cake, breng een

royale laag lemon curd aan.

Spuit het merenguemengsel

op de curd. Neem de crème

brûlée brander en brand de

merengue. Bestrooi eventueel

met frambozen of ander fruit.

Vuurwerktaart!

Eet smakelijk!


URBAN SKETCHING

Ongeveer tien jaar geleden begon

de Amerikaanse journalist en illustrator

Gabriel Campanarion in

Seattle met iets nieuws. Natuurlijk

bouwde hij in bepaalde zin ook voort

op de kunstenaars die hem vooraf

gingen, maar zijn initiatief werd een

groot succes.

Plein air schilderen was al een soort

uitvinding van de impressionisten en

de illustratieve benadering van zijn

werk viel al snel op. Er ontstond een

duidelijk nieuwe stroming, die nietcommercieel

van aard is: Urban

Sketching. Hij creëerde een on-line

forum voor schilders en tekenaars.

Campanarions idee werd een wereldwijde

hit. In Nederland bestaan

diverse USK-groepen (USK = Urban

Sketching) en honderden actieve

urban sketchers die regelmatig

ergens bijeenkomen en gezamenlijk

schilderen en tekenen. Daarnaast

wordt ook veel “in het wild” gewerkt.

Wat is het kenmerk van urban

sketching?

Door Arthur Oster

Deelnemers schilderen of tekenen

op locatie, binnen of buiten, vastleggend

wat zij zien door directe observatie

van de omgeving waar zij op

dat moment verblijven. Urban sketchers

mogen niets uit het hoofd tekenen.

Geen abstracte onzin, maar

figuratieve prentjes zijn het duidelijke

doel. Geen kopieën van foto’s of

andere afbeeldingen, maar sfeertekeningen,

het liefst met een verhaal.

Dus: illustreer wat je ziet en meemaakt,

op dat moment op die plaats.

Urban sketchers werken meestal

vlot en snel. Vaak is binnen twee uur

een schets klaar. Een potlood, een

watervaste pen, een viltstift, wat

kleurpotloden, waterverf, deze simpele

materialen kunnen wonderen

doen. Meestal is de schets kleiner

dan een A-vier formaat.

Via Faceboek, Twitter en andere

sociale media kun je je werk aan de

wereld tonen, hetgeen wordt gestimuleerd,

of het mooi is of niet, geschoold,

autodidactisch of anderszins,

alles mag, alles kan.

Urban sketching wordt niet echt

serieus genomen..Op academies en

andere kunstopleidingen wordt er

niet veel aandacht aan besteed,

eerder wat neergekeken op het

speelse karakter ervan. De illustratieve

neigingen van urban sketching

botsen met de elitaire gedachte van

de andere kunstopleidingen die zich

juist verzetten tegen illustratief tekenen

en schilderen.

Ongetwijfeld zal urban sketching als

kunststroming de komende jaren

groeien en voor verdere vernieuwing

zorgen. Het internet zorgt voor een

globale en explosieve ontwikkeling

die geen kunstvorm eerder kende.

Bekendheid, uitwisseling van technieken,

ideeën en stijlen kun je nu

overal on line vinden.

Uit de groep die inmiddels miljoenen

volgers heeft, zullen meesterlijke

toppers opstaan die zich zullen onderscheiden

en navolgers gaan krijgen.


BUURTGALERIJ

Deze rubriek is bedoeld om de creatieve lezers onder ons een podium te bieden, zodat het werk

bewonderd kan worden door buurtgenoten. Of je nou schrijft of schildert, beeldhouwt, borduurt,

breit of kleit, fotografeert, naait, knipt of plakt, je bent bij deze van harte uitgenodigd om beeldmateriaal

en / of tekst in te zenden. Dit kan naar buurtkrant.bk @ gmail.com ovv Buurtgalerij.

Arthur Oster | Kleinzoon James Oster

Revuemeisje | Acrylverf | Anneliese Deuss

Acrylverf | Imka Stil

Naar ‘Van Gogh, Sterrennacht boven de

Rhone’ door Indy Becker uit klas 2E van SG

Panta Rhei.


S

AMSTELVEENLIJN UPDATE

Precies een jaar geleden werd de redactie via een ingezonden

brief op de hoogte gesteld van de verloedering van het tunneltje

bij de Onderuit onderdoorgang. Er werd de bewoners toen in het

vooruitzicht gesteld dat er begin 2021 nieuwe wandbekleding en

grondige reiniging zou plaatsvinden;

We zijn daarom dan ook blij om te kunnen

constateren dat met het naderen

van de donkere dagen, weliswaar iets

later dan aangekondigd, de Onderuit

tunnel danig is opgeknapt.

De werkzaamheden bestonden bij Oranjebaan

om het reinigen, schuren en

schilderen van de onderdoorgang en

daarnaast bracht uitvoerder VITAL ook

nog nieuwe wandbekleding en verlichting

aan.

Een prettige en veiliger sfeer is belangrijk

voor ons bewoners. Een

geslaagde upgrade volgens ons.

De redactie | Foto Ria Mesman


F

WANDEL EN KIJK MET ME MEE

Mijn naam is Hester Wandel. Ik woon sinds oktober 2018 met mijn gezin in de wijk Kostverloren.

Ik voelde me er snel thuis. Door corona ben ik net als velen gaan wandelen. Ik heb nu meer

dan een jaar gewandeld in de buurt en nog steeds zie ik nieuwe dingen.

De avondzon is mijn favoriete licht. De ondergaande zon is natuurlijk sowieso mooi en romantisch,

vooral aan zee. De weerschijn van de ondergaande zon op voorwerpen, ook al zie je hem zelf niet,

geeft een speciaal effect. De kleuren lijken roze, oranje of koperkleurig en alles ziet er mooier en

zachter uit.

Een weerspiegeling bij avondlicht dat vind ik het allermooist. Op de foto’s hieronder - gewoon in de

buurt gemaakt - ziet u de gebouwen en bomen weerspiegeld in het avondlicht. Zo is een oude kas of

een saai flatgebouw toch veel mooier dan midden op de dag?

Tekst & Foto’s Hester Wandel


BUURTSTRAAT:

Deze keer is gekozen voor De Evenaar. Een eerste verre zeereis is waarschijnlijk al spannend

genoeg. Je zou zeggen dat het niet per se nodig zou zijn om ondergedompeld te worden in

onherkenbare smurrie om de reis onvergetelijk te maken. Toch is dat wat er vaak gebeurt wanneer

zeelieden voor het eerst de evenaar passeren.

Het voor de eerste keer

passeren van de evenaar is een

mijlpaal. Speciaal voor dit memorabele

moment komt de zeegod

Neptunus aan boord, al dan

niet vergezeld van vrouw en

nageslacht.

Neptunus is herkenbaar aan zijn

verwaaide haar, zijn wilde baard

en zijn drietand. En aan het feit

dat deze god van de zee je vereert

met een bezoek wanneer

je de evenaar overzeilt. Dat is

niet altijd tot genoegen van de

debutanten, want die worden

dan onderworpen aan een

ontgroeningsritueel. Waar komt

die Neptunus zo ineens vandaan?

Uit de zee, ogenschijnlijk, maar

oorspronkelijk komt hij uit de

Romeinse mythologie. Hij begon,

zoals de meesten van ons,

op binnenwater. Daar was hij de

god van de bronnen, rivieren en

meren. Pas later begaf hij zich

naar zee. Zijn drietand gebruikte

hij om de golven in beweging te

krijgen.

Enkele eeuwen voor Christus

smolt hij samen met de Griekse

god Poseidon, ook van de zee.

Op afbeeldingen kun je Neptunus/Poseidon

ook wel eens

zien met een hele kudde

paarden. Dat komt doordat zowel

Neptunus als Poseidon ook

nog de goden van paarden en

ruiters waren.

De groentjes aan boord moeten

het recht verdienen om de

evenaar te passeren. Dat verdienen

zij door een doop te

ondergaan. Waarmee gedoopt

wordt, verschilt per keer. In

overleveringen van ooggetuigen

komen zeewater, meel,

etensresten en “onherkenbare

stoffen” voor. Voor de onwilligen

staat een schandpaal klaar, dus

als je slim bent, kies je eieren

voor je geld en laat je je onderdompelen

in de onherkenbare

smurrie.

Veel Marineveteranen kunnen

over dit ritueel meepraten. Voor

velen is het dé gebeurtenis

onderweg die hen het meest is

bijgebleven. Dat geldt ook voor

Indiëveteraan Jan Hein Koeleman,

die op de vraag wat hij

zich van de reis herinnert, antwoordt:

“De doop bij de evenaar.

Neptunus die kwam aan boord

en die liet ons allemaal dopen

met zeewater. En toen kregen

we een mooi document dat we

de evenaar waren gepasseerd.”

Je krijgt dus wel wat terug in ruil

voor je vieze pak. Na de doop

kun je rekenen op een prachtig

certificaat van zeegod Neptunus

himself, waarmee hij je voortaan

bevoegd stelt om de evenaar te

passeren zonder ten prooi te

vallen aan dergelijke taferelen.

Door Bram Dekker | Foto's: Nederlands Instituut voor Militaire Historie


T

Ghoesna Janmohamed

Wijkcoach

06 104 55 444

g.janmohamed@participe.nu

Monika Dekker

Sociaal beheerder Alleman

020 645 39 45 / 06 57845629

m.dekker@participe.nu

Christa Zwart

Ouderenadviseur

06 577 78 663

c.zwart@participe.nu

Martijn Viveen

Assistent Sociaal beheerder

020 645 39 45/

Natalia Leviti

Coördinator Odensehuis

odensehuis@participe.nu

020 4412401 en 0612706001

Aksana van Maanen

Maatschappelijk werker

06 868 277 66

a.van.maanen@participe.nu

Charlotte Brand

Coördinator Odensehuis

c.brand@participe.nu

020 4412401 en 0612706001


WINTERPROGRAMMA WIJKCENTRUM ALLEMAN

Onder voorbehoud van Covid-19 maatregelingen. Voor informatie 020—6453945 / 06 - 57845629.


SG Panta Rhei is een school voor vmbo/mavo+ en ISK midden in de wijk

Bankras, waar 'leren door doen' centraal staat. Leerlingen van Panta Rhei

vullen telkens twee pagina's in deze Buurtkrant.

Leerlingenraad van start

Inspraak vergroot betrokkenheid en levert veel op

Binnenkort start Panta Rhei met een leerlingenraad. Op 4 november waren

de kick-off bijeenkomsten voor de onderbouw en de bovenbouw. Onder het

genot van een hapje en een drankje konden de raadleden elkaar ontmoeten

er werd er kennis gemaakt met de oprichters van de leerlingenraad,

mevrouw Van de Woestijne (adjunct-directeur) en De Palm (docent & intern

begeleider). In december krijgen de deelnemende leerlingen een training

door het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) over vergadervaardigheden

en alles wat er bij een leerlingenraad komt kijken.

Vanaf januari komt de leerlingenraad

ongeveer eens

per zes weken bij

elkaar. In de vergaderingen

kunnen leerlingen

meedenken over de

organisatie van feesten en

uitjes, de schoolregels en

het onderwijs. Directie,

teamleiders en docenten

kunnen onderwerpen aan de

Kick-off leerlingenraad in kleine kring op 4 november

orde stellen, maar

leerlingen kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen.

“Ik vind het recht op inspraak van leerlingen erg belangrijk.”

Coördinator leerlingenraad R. de Palm over het doel:

“Mijn naam is Rebecca de Palm. Ik ben docent Nederlands, intern begeleider

en medeoprichter van de leerlingenraad. Ik vind het belangrijk dat leerlingen

op onze school gebruik maken van de rechten die zij hebben, zeker van het

recht op inspraak. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat leerlingen die in een

leerlingenraad zitten, zich vaak meer verbonden voelen aan hun school. Dat

zijn al mooie doelen op zich, maar ook als docent zie ik nog een toegevoegde

waarde: leerlingen krijgen inspraak in hun onderwijsproces.

Zij ondergaan dat leerproces, maar door hun inbreng leren wij als school ook

weer wat de leerlingen belangrijk vinden. Ik hoop dat we veel inspirerende,

vernieuwende ideeën te horen krijgen.”


“Ik wil graag meedenken over de uitleg van docenten.”

Leerlingenraadslid Iara over invloed uitoefenen als leerling:

“Mijn naam is Iara en ik zit in de brugklas op Panta Rhei. Op mijn basisschool

hadden we een leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad bleven

altijd twee jaar of langer lid, dus er was minder kans om erbij te komen. Tijdens

het kennismakingsgesprek met mijn mentor heb ik aangegeven dat áls

er een leerlingenraad komt, ik geïnteresseerd ben. Toen mevrouw De Palm

de presentatie gaf in de klas, heb ik mezelf natuurlijk meteen opgegeven. Ik

ben blij dat ik nu de kans krijg!

Op mijn oude school zag ik al dat je dan echt invloed kunt uitoefenen. Daar

ging het bijvoorbeeld om een nieuw speeltoestel op het plein of het inplannen

van een huiswerkuur op school. Op Panta Rhei hoop ik ook te kunnen

meedenken, bijvoorbeeld over de uitleg van docenten. Als leerlingen zitten

wij iedere 50 minuten bij een ander vak, met een andere docent. Wij zien en

ervaren zelf wat leerlingen fijn vinden qua uitleg en hoelang een uitleg zou

moeten duren. Maar ik wil mij ook inzetten om bijvoorbeeld een schoolfeest

te organiseren.

Ik heb veel contact met leerlingen op school. Niet alleen met leerlingen uit

mijn klas, maar ook met andere leerlingen. Daardoor ben ik goed op de

hoogte van de mening van andere leerlingen.”

“Ik wil eraan bijdragen dat iedereen het fijn heeft op Panta Rhei.”

Leerlingenraadslid Achmed over vertellen wat belangrijk is:

“Mijn naam is Achmed en ik zit in 3-mavo. In een van onze lessen gaf mijn

mentor aan dat de school gaat starten met een leerlingenraad. Ik was meteen

enthousiast. In onze klas waren er meerdere aanmeldingen en mijn

mentor besloot een verkiezing te organiseren. Ik ben daar als winnaar uitgekomen

en daar ben ik trots op.

Het is heel goed dat er een leerlingenraad komt op Panta Rhei. Het geeft

voor mij aan dat de school geïnteresseerd is in de mening van leerlingen en

dat we zelf mogen vertellen wat voor ons belangrijk is. Ik denk dat ik goed

kan verwoorden wat andere leerlingen graag willen. Ik ben open en andere

leerlingen weten dat ik goed omga met de informatie die zij mij geven. Ik

kan ook goed luisteren.

Ook heb ik al nagedacht over wat ik leerlingen vaak hoor zeggen. Zij vinden

de prijzen in de kantine te hoog. Dat is meteen mijn eerste inbreng in de

vergadering. Ik weet niet of het meteen gaat veranderen, maar het is in ieder

geval goed om er samen met de andere raadsleden over te praten. Ik

hoop dat ik als lid van de leerlingenraad eraan kan bijdragen dat docenten

en leerlingen het fijn hebben op Panta Rhei. Ik wil dat bereiken door in gesprek

te blijven met leerlingen, maar ook door op docenten af te stappen en

te vragen wat zij belangrijk vinden.”

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen:

buurtkrant.bk@gmail.com


I J K C E N T R U M A L L E M A N

W

E N B L O E Y E N D E N W I J N G A E R D T 1

D

December 11th

International

Market

Handcrafts

Edition

Winter

visit our fair or book a table to sell your

Come

own handmade products. Get inspired to buy

unique Christmas presents and learn more about

the different cultures in our city Amstelveen

1 2 A M T O 5 P M - F R E E E N T R A N C E

To book a table you can register

till the 7th of December.

Price for a table of 80cm x 80cm is € 5,00

This includes 1 cup of tea/coffee

For registration www.participe-amstelland.nu/markt


ALLEMAN

WIJKCENTRUM

Bloeyenden Wijngaerdt 1

Den

Docent

Vyas

Geeta

bijeenkomsten

9

€ 150,- totaal

Bijdrage

training mindfulness bestaat uit 8 algemene sessies van 19:00- 21:30 uur

De

1 uitgebreide oefendag van 11:00-16:00 uur.

en

heb geleerd om me meer bewust te zijn

“Ik

verschillende momenten op de dag”

op

heb geleerd om stressmomenten goed te

“Ik

en schakelen van automatische

herkennen

naar bewust reageren”

piloot

maken, grenzen leren kennen”

“Ruimte

Ik heb geleerd om minder oordelen


me zelf en naar anderen”

naar

luisteren naar de signalen van lichaam


stoppen wanneer het nodig is”

en

E

Door mindfulness kun je met meer aandacht aanwezig zijn

in het hier en nu. Je leert bewust keuzes te maken in plaats

van automatisch te reageren.

TRAINING MINDFULNESS

Start datum 19 jan 2022

Meer informatie op de achterzijde

Deelnemers geven aan wat zij geleerd hebben

tijdens een eerdere mindfulness training:

“Ik heb geleerd om bij me zelf te komen”


WIJKAGENT BANKRAS KOSTVERLOREN

ANTI-INBRAAKTIPS

INLOOP SPREEKUUR

Zo beveiligt u uw huis goed

Breng een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige

schuifpui.

Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen,

(garage)deuren en eventuele lichtkoepels.

Beveilig ook de bovenverdieping van de woning,

vooral als deze makkelijk te bereiken is door bijvoorbeeld

een uitbouw of erker.

Zorg voor voldoende buitenverlichting.

Geef uw woning een bewoonde indruk als u er niet

bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar, ook

voor de 1e etage. Laat deze op verschillende tijden

aan en uit

Mijn naam is Hilco Kappert uw wijkagent van de

wijk Kostverloren. Door mijn bezoeken aan het

wijkcentrum Alleman merkte ik dat er best wel behoefte

is om mij op een vast moment te kunnen

spreken. Per januari 2022 zal ik dan ook “elke eerste

vrijdag van de maand van 13:00 uur tot 14:00

uur” aanwezig zijn in het wijkcentrum Alleman.

Wat kunt u nog meer doen?

Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten

zitten. Een inbreker kan anders een raam inslaan en

zo de deur openen of binnenkomen via de methode

van gaatjes boren.

Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet

wc-raampjes of ramen en deuren van een garage.

Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en

bloempot zijn geen geheime plaatsen.

Hang geen adreslabel aan je sleutel(bos). Wanneer u

de sleutelbos verliest of als deze gestolen wordt,

maakt u het een inbreker wel erg makkelijk.

Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis

hebt.

Plaats waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het

zicht van voorbijgangers.

Als u een schuifpui hebt: plaats een balkje aan de

binnenkant op de rails tussen de deurpost en de

schuifpui, dan kan de schuifpui niet worden geopend.

Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo

op slinkse wijze te achterhalen of bewoners afwezig

zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op je woning

past op het moment van de afscheidsdienst.

Zet ladders en kliko's weg, zodat hierop klimmen

onmogelijk is.

Gaat u met vakantie, denk dan ook hieraan

Vermeld niet op social media of uw antwoordapparaat

dat u met vakantie bent.

Zorg ervoor dat op verschillende plekken, op verschillende

tijden, in huis (ook op de bovenverdieping) licht

brandt als het donker is. Dat kan met behulp van een

schakelklok.

Vertel de buren dat u met vakantie gaat, zodat zij een

oogje in het zeil kunnen houden en voor de post en

planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om 's avonds

de gordijnen dicht te doen en 's ochtends weer te

openen.

Plaats tijdens uw vakantie een auto op de oprit: een

eventuele tweede auto van jezelf of die van uw buren.

Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet

wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant liggen,

zodat het huis een bewoonde indruk maakt.

Deze tips maar ook informatie over oplichting, online

veiligheid en veilig wonen staan uitgebreid vermeld in

de folders die verkrijgbaar zijn bij Wijkcentrum Alleman.

Politie, Eenheid Amsterdam,

Gemeente Amstelveen

T 0900-8844 | F 088-1693642

A Gerard Doulaan 2, 1181 WS Amstelveen

P Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

E wijkagenten.amstelveen@politie.nl

Fred van der Werff | Wijkagent Bankras

fred.van.der.werff@politie.nl

Hilco Kappert | Wijkagent Kostverloren

hilco.kappert@politie.nl


A

LEVENSHOUDING EN 21STE-EEUWSE

VAARDIGHEDEN STAAN CENTRAAL

Op de School of Understanding ligt de focus vooral op: ‘Wie

word je?’ in plaats van: ‘Wat weet je?’. De school wil daarmee

kinderen uitdagen om hun eigen unieke talenten en kwaliteiten

te ontdekken en vooral tot bloei te brengen, om ze op deze manier

voor te bereiden op een steeds maar veranderende wereld’.

Kinderen leren op de School of

Understanding naast het gewone

curriculum, vooral zichzelf te

zijn. Ieder kind is uniek en ontwikkelt

zich namelijk in zijn eigen

persoonlijke tempo. Er wordt dus

niet alleen gekeken naar leeftijd,

maar ook naar waar een kind is

in zijn of haar ontwikkeling en

welke interesses het heeft.

Levenshouding is daarom ook

een vak waar op school veel

aandacht aan geschonken

wordt. Elke periode wordt er een

nieuwe thema behandeld zoals:

Geluk, doorzetten, samenwerken,

respect, positieve psychologie

en nog veel meer.

“Zo leren we kinderen elkaar

complimenten te geven, mogen

kinderen elke dag in de kring

hun geluksmomenten delen en

daarbij leren we ze hun eigen

kwaliteiten te herkennen en erkennen”.

“Zeker in deze tijd, waarbij Social

Media een steeds grote rol

gaat spelen als het gaat om

eigenwaarde en het zelfbeeld

van het kind” verteld Christa

Brandsen, een van de mentoren

Tekst: School of Understanding

en lid van het MT.

“We proberen ouders zoveel

mogelijk mee te nemen in wat

we op school aanbieden aan de

kinderen. Zodoende organiseren

we voor de ouders, bij elke start

van een nieuw thema een online

webinar, ook wel ‘Psycho Educatie’

genoemd.

Op deze manier weten ouders

welke thema’s er behandeld

worden en zijn ze thuis in terminologieën

zoals een Fixed- en

Growth mindset, het hebben van

Rock-star Happiness, om het

over alle Character Strengths

nog maar niet te hebben.

De filmpjes van de Psycho Educatie

zijn op YouTube te vinden

( Psycho Educatie, School of

Understanding).

“We horen vaak van ouders dat

dit ook voor hele leuke gesprekken

thuis zorgt en kinderen

soms makkelijker kunnen delen

wat ze op school hebben geleerd

en wat er zich in hun hoofd

afspeelt” zegt Christa.

Ons doel is om met de SoU het

onderwijs weer te laten aansluiten

bij de maatschappelijke behoeften

en wensen van ouders

en kinderen.

Zo houdt levenshouding de natuurlijke

nieuwsgierigheid van

kinderen springlevend en doen

daarmee een sterk beroep op de

21ste-eeuwse vaardigheden en

de weerbaarheid van kinderen.

De School of Understanding

(SoU) is een innovatieve basisschool

in Amstelveen. De school

telt ±200 leerlingen, is in 2015

gestart en kreeg een ‘zeer voldoende’

van de onderwijsinspectie.

Voor meer informatie over de

School of Understanding

www.schoolofunderstanding.nl/


Kostverlorenhof 60A 60A

www.amstelveenrepair.nl

info@amstelveenrepair.nl

06 06 50564747 / /

020 020 2442787 2442787

Openingstijden:

Ma: Ma: 10:00 10:00 tot tot 18:00 18:00 uur uur

Di: Di: 10:00 10:00 tot tot 18:00 18:00 uur uur

Wo: Wo: 10:00 10:00 tot tot 18:00 18:00 uur uur

Do: Do: Gesloten Gesloten

Vr: Vr: 10:00 10:00 tot tot 18:00 18:00 uur uur

Za: Za: 12:00 12:00 tot tot 16:00 16:00 uur uur

Zo: Zo: Gesloten Gesloten

BuurtKrant Lezerskorting:

Tegen Tegen inlevering van van deze deze coupon coupon

krijgt krijgt bij bij besteding van van 50, 50, 100 100 of of

150 150 euro euro de de getoonde korting. korting. Deze Deze

aanbieding is geldig is geldig tot tot de de volgende

uitgave uitgave van van de de BuurtKrant.

Studentenmaaltijd—Ghoesna

en dinerkaart &

dagschotels

Bij ons draait alles om goed eten,

gezelligheid, leuke activiteiten en

andere mensen ontmoeten.

Verrassende lunch-

Activiteiten:

live-muziek

lezingen

Naast het restaurantdeel is er een

zijzaal die gehuurd kan worden voor

vergaderingen, een borrel of feestje.

Uiteraard kunnen wij de catering

verzorgen!

& thema-avonden

Meer weten over de mogelijkheden?

020 - 23 78 638

bijklaasje@brentano.nl

www.bijklaasje.nl

workshops

Iedere dag geopend

van 10.30 - 19.30 uur

Restaurant BijKlaasje

Klaasje Zevensterstraat 209

1186 KN Amstelveen

Volg ons ook op & !


LANDENAVOND ALLEMAN ZOEKT VRIJWILLIGERS

Meer van de wereld zien?

Dat kan via de zogeheten ‘Landenavonden’ in ons wijkcentrum Alleman die al 34 jaar plaatsvinden

en een succes zijn.

Wij gaan met een fotograaf op stap naar een land/werelddeel en aan de hand van schitterende beelden

vertelt de fotograaf zijn/haar verhaal. Dat levert zeer interessante informatie op. Kom dus eens

langs en geniet van de prachtige foto’s en verhalen.

U bent van harte uitgenodigd voor een avondje uit en te genieten van unieke foto- en videobeelden

met natuur en cultuur uit diverse landen.

De ‘Landenavonden’ worden 7x per jaar op de 2e vrijdag van de maand gehouden. De data voor het

seizoen 2021-2022 zijn:

Vrijdag 10 december 2021

Vrijdag 14 januari 2022

Vrijdag 11 februari 2022

Vrijdag 11 maart 2022I

Vrijdag 8 april 2022

China

Verenigde Arabische Emiraten

La Palma en het heelal

Jsland

Historische foto’s en ansichtkaarten Amstelveen

De landenavonden beginnen om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt € 4,00.

Om deze avonden soepel te laten verlopen zijn wij op zoek naar 2 vrijwilligers:

1) om bij de ingang van de zaal de toegangsprijs in ontvangst te nemen.

2) om het team van 4 vrijwilligers te helpen bij de opbouw van de zaal en de ontvangst van de toehoorders.

Meer informatie en/of aanmelden bij Monika Dekker, m.dekker@participe.nu of tel. 020 - 6453 945 of

bij Anke Bollen, landenavondab@kpnmail.nl.

Door Anke Bollen |


RECONNECT

& STAY IN

BALANCE

PROEFMAAND

€ 29,99

Fijne

Feestdagen

YOGA • QIGONG • MEDITATIE

PILATES • KRACHTTRAINING

Eleanor Rooseveltlaan 102 | Amstelveen

020 363 75 77

WWW.ZESTYOURLIFE.NL

Wijkcoach - Welzijn op Recept

Maatschappelijk Werk - Activiteiten

Wijkwerk - Sociaal Beheer Alleman

Cursussen - Persoonsalarmering

Ouderenadvies - Odensehuis

www.participe-amstelland.nu


AMVJ CORONA GOOIT WEER ROET IN HET ETEN!

De vooruitzichten voor het sportseizoen 2021/2021 leken bijzonder positief. Met handhaving van de bestaande

Covid-regels leken er weinig belemmeringen voor een succesvol seizoen. De renovatie van het,

met VVV gedeelde, 4e hockeyveld werd in oktober afgerond waardoor alle trainingen en competitiewedstrijden

van AMVJ Hockey nu weer op Het Loopveld konden worden afgewerkt.

De aanleg van het door AMVJ Hockey

geïnitieerde oefenveld annex

speelveldje aan de oostzijde van het

clubhuis is bijna afgerond waardoor

er weer extra sport- en speelmogelijkheden

rond het clubhuis zijn gerealiseerd

met name ook voor de jongste

jeugd.

De tennisvereniging heeft succesvol

onderhandeld met de parkbeheerder

over het verlengen van het huurcontract

van een drietal gravelbanen tot

1 maart waardoor er gedurende de

winterperiode aanzienlijk meer

speelmogelijkheden zijn voor de

leden.

De op 6 november van kracht geworden

nieuwe regels leveren echter

met name voor de teamsporters

(hockey en voetbal) grote belemmeringen

op waardoor het voor nietgevaccineerde

spelers/speelster

feitelijk bijna onmogelijk lijkt om deel

te nemen aan trainingen en wedstrijden,

tenzij zij voor elke activiteit zich

vooraf laten testen..

Zonder Coronatoegangsbewijs

(CBT) kan men namelijk geen gebruik

maken van kleedkamers en,

misschien nog wel vervelender, van

toiletten en buitenterrassen. Los van

de discussie over het belang van

vaccinaties, legt dit een grote druk

op de verenigingen en de beheerstichting

om deze regels uit te voeren

en te controleren.

Daarbij is de tijd tussen afkondigen

van de nieuwe regels en de invoer

daarvan heel kort (2 dagen) wat

uiteraard nog verder compliceert.

Het niet-uitvoeren van deze door het

kabinet ingevoerde regels is uiteraard

geen optie.

In samenwerking met alle betrokken

leden en verenigingen vertrouwen

we erop dat ook voor deze uitdagingen

weer een oplossing zal worden

gevonden.

Door Coos van Meurs, voorzitter stichting AMVJ Sportcentrum


G

COLUMN: DANKBAAR ZEG IK GEDAG

De blaadjes vallen weer van de bomen,

een bont gekleurde deken bedekt de

grond, de herfst heeft zijn intrede gedaan

en we koersen alweer af op de winter!

Terwijl ik dit schrijf, is het echt prachtig herfstweer.

Met mijn hondje rende ik vanmorgen

door de polder, de zon was net ontwaakt en

een laagje mist hing boven de velden.

Dat is zo’n geluksmomentje met een gouden

randje en een heerlijke start van de dag. Ik

hou van de herfst. Maar ik ben dan ook een

herfstkind. Ik ben net 50 geworden, een

prachtig moment om een nieuwe wending in

mijn leven te nemen, ik ben tenslotte pas op

de helft!

Terug van mijn ren-rondje werden de 150

verhuisdozen afgeleverd. Ik kan er nu niet

meer omheen. De dozen moeten echt ingepakt

worden. Wat een karwei een verhuizing.

Ik kijk er nu al naar uit om in december het

allemaal achter de rug te hebben en te genieten

van ons knusse vakantiehuisje, voordat

we ons nieuwe huis kunnen betrekken. Ondertussen

ben ik afscheid aan het nemen van

hier.

Ons plekje waar we 16 jaar heerlijk gewoond

hebben. En alle herinneringen aan deze plek

passeren de revue. Dankbaar ben ik als ik

bedenk wat we hier allemaal hebben mogen

meemaken. Mijn zoontje is hier geboren en

alle drie de kinderen hebben hier een heerlijke

kindertijd gehad.

Het speelveld voor de deur, veel groen om ons heen, de polder, kinderboerderij Elsenhove dichtbij en

het Amsterdamse bos. Ook fijne scholen, de muziekschool, Sporting Martinus en Atletiek Vereniging

Startbaan, zeilen bij de WSA op de Poel, yoga bij Zest en aardige mensen in de buurt. En zo kan ik

nog wel even doorgaan.

Dag Amstelveen, dag fijne buurt en bedankt lezers en redactie van de buurtkrant, speciaal Bram en

Ria, met wie ik fijn heb samen gewerkt! Zonder Bram had ik geen columns geschreven en zonder de

redactie geen buurtkrant. Het was me een genoegen!

Dankbaar laat ik deze plek los en wens jullie alle goeds in deze fijne buurt!

Met warme groeten, Tessa

Tekst: Tessa van der Sluis | t.vandersluis@zonnet.nl | Foto Ria Mesman

Tessa van der Sluis geeft als columniste op eigen

wijze haar mening over dat wat haar en ons in de buurt

bezighoudt. Naast columniste voor de Buurt-Krant is

Tessa ook moeder, partner, Mindfulness trainer, Kinder-

en Jeugdpsychologe, buurtbewoonster en sportief

aanwezig.


Een gezond 2022!!

BESTEL VÓÓR 15

DECEMBER EN KRIJG 10%

KORTING OP ÉÉN ARTIKEL

(ijstaarten en -desserts, 1x korting per klant)

IJSTAARTEN &

IJSDESSERTS VOOR

DE FEESTDAGEN

BESTEL IN DE WINKEL OF BEKIJK

HET HELE ASSORTIMENT ONLINE

www.subzeros.nl/ijstaarten

BESTELLEN KAN TOT EN MET MAANDAG

23 DECEMBER. DUS WEES OP TIJD!

Kostverlorenhof 101 | Amstelveen | 020 7371486 | www.subzeros.nl


Postbus

t.a.v. Redactie buurtkrant

Wijkcentrum Alleman

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

1183 JM Amstelveen

Email: buurtkrant.bk@gmail.com

Kopij inleveren voor

5 februari 2022

20e editie

Winter

2021

More magazines by this user