09.12.2021 Views

Gevelbouw lr 06 2021-kl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

Jaargang 18 I nummer 6

december - januari

GEVELBOUW.INFO

Jaargang 18 nummer 6 2021

VAN RESTAFVAL TOT

HOOGWAARDIGE GEVELBEKLEDING

PREFAB DAKKAPEL: WIN IN

EFFICIËNTIE, TIJD ÉN GELD

SCHOLENCAMPUS STELT

HOGE EISEN AAN RAAMSYSTEMEN

FEDERATIE

ALUMINIUM

CONSTRUCTEURS

In samenwerking met:


VBH logistiQ


Digitaal,

,


Verpakken

, ,
Transport

,

,

Voorraadbeheer

,

just in timeVBH. Dé expert

in raam- en deurtechniek

Het ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen in raam­en

deurtechniek voor aluminium, stalen en kunststof profielsyste­men is al

ruim 40 jaar onze specialiteit.


,


,,


High-end 3

SIEGENIA-beslagtechniek voor houten ramen en deuren:

Authentieke perfectie.

Voor veel mensen is hout niet zomaar een materiaal, het creëert duurzame authentieke perfectie.

We delen deze mening al meer dan een eeuw en hebben voor u innovatieve oplossingen ontwikkeld

om een duurzaam succes te behalen:

➊ Raamsystemen: voor de productie geoptimaliseerd TITAN-beslag dat automatisch de toleranties compenseert

➋ Deursystemen: het hele spectrum van moderne KFV-meerpuntssluitingen in een efficiënt modulair systeem

➌ Comfort-systemen: toekomstgerichte slimme thuisoplossingen voor het ruimtelijk comfort van morgen

SIEGENIA voor hout: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen


Architecturale zonwering

DucoSun Cubic

Dynamische uitstraling

Motorisch verstelbaar

Architecturaal design

Strakke rechthoekige

lamelvorm

Maximum aan

diffuus daglicht

Beweegbaar tot 360°

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord

Op naar de beurs!

Het jaar 2021 loopt weer ten einde. Ondanks dat corona nog steeds onder ons is – met alle beperkingen

van dien – was 2021 voor de (gevel)bouw allesbehalve een desastreus jaar. Integendeel. Ook de vooruitzichten

zijn uiterst positief. Het merendeel van de bedrijven beschikt over een goed gevulde orderportefeuille

en het beursseizoen staat op punt van losbarsten.

Als het enigszins meezit en corona niet al te veel roet in het eten gooit, start het beursseizoen komend

jaar in januari met de Polyclose. De 20e editie van de Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-,

gevel- en toegangstechniek vindt plaats van 19 tot en met 21 januari in de Flanders Expo in Gent, België.

De beursorganisatie belooft er een bijzondere editie van te maken. Niet alleen vanwege het jubileum, maar

ook omdat het de eerste grote vakbijeenkomst is sinds de start van de pandemie. Voor het eerst sinds

lange tijd kunnen sectorgenoten – in alle veiligheid – innovaties weer met eigen ogen ontdekken én elkaar

ontmoeten, netwerken en deals sluiten met professionals uit heel Europa. De toegang is gratis mits online

voorregistratie en exclusief voor professionele bezoekers.

Een kleine drie weken later barst het volgende event weer los: GEVEL 2022. Het centrale thema van de

beurs is Inception en markeert een nieuw begin. De bezoeker aan GEVEL 2022 treft een divers aanbod

aan exposanten uit alle hoeken van de gevelbranche en exposities op de vloer van Hal 3 en 4 van het

Jaarbeurscomplex. Zoals bezoekers aan eerdere edities al hebben ervaren, is het evenement GEVEL

meer dan een vakbeurs. Het is een evenement waarbij in samenwerking met exposanten, brancheorganisaties,

universiteiten en de bezoekersdoelgroep ook exposities en een hoogwaardig kennisprogramma

wordt neergezet in de twee theaters en in de centrale Arena. Ook op de vloer vinden tal van activiteiten

plaats waaraan de bezoeker direct kan deelnemen: workshops, exposities, interactieve sessies met exposanten.

GEVEL 2022 vindt gelijktijdig plaats met de installatiebeurs VSK op 8, 9 en 10 februari 2022. Een groot

deel van deze editie van Gevelbouw is gewijd aan de beide vakbeurzen. Diverse exposanten geven alvast

een voorproefje van wat ze op de beurs gaan presenteren. Wij verheugen ons in ieder geval al op het

beursbezoek. Rest mij nog u mede namens de medewerkers van Louwers Mediagroep fi jne feestdagen

toe te wensen en een goed en gezond 2022!

Roel van Gils


Platform over gevels en daken

Jaargang 18 | nummer 6

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN 1572-1310

Uitgever

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Roel van Gils

Redactie

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek,

Ramona Kezer en Jan Mol

Bladmanager

Dirk Mulder

d.mulder@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

www.wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN nr. NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Gevelbouw

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad

voor de bouw en is bestemd voor architecten,

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,

(bouw)functionarissen in overheids- en

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk

voor haar eigen pagina’s.

Vormgeving/Art Direction

studio@louwersmediagroep.nl

In samenwerking met:

Drukwerk:

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

16 48

24 58

Van restafval tot hoogwaardige gevelbekleding 8

Prefab dakkapel: win in efficiëntie, tijd én geld 10

Benieuwd naar het energiebesparingspotentieel van zonwering? 12

VMRG 15

Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG 15

Pontkade Amsterdam:

Gevelbouwers schouder aan schouder in ‘gevelalliantie’ 16

Hoogwaardige kozijn- en vliesgevelsystemen voor Prologis DC4 20

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 23

‘Gouden’ kozijn-/toproostercombinatie voor woontorens

in historisch Ridderkerk 24

Machinistenhof: icoon aan Rotterdamse Laan op Zuid 26

Plan tijd in voor een cursus Geveltechniek 29

Waterdichtheid van gevelelementen 30

Visitekaartjes 32

Circular Inspirations 34

Ontmoetingen en ideeën tijdens GEVEL 2022 36

Prefab lucht- en slagregendichting 38

‘We doen alles zelf en kunnen dus snel leveren’ 42

Totaalleverancier voor de geventileerde gevelbouw 44

Bewust kiezen voor een circulaire gevelisolatie 47

De regels herschrijven 48

Duurzaam hout uit Scandinavië 50

Creatieve partner in gevelverankering 52

Complexe zaken eenvoudig maken met

professionele gevelplaat- en steenstripverlijming 56

Hout populair als gevelbekleding 58

Familiebedrijf investeert in 3D CAD-software 60


CONSTRUCTEURS

Jaargang 18 I nummer 6

december - januari

In samenwerking met:

Inhoud

68

108

84

90

120

Gezonde gevels 64

Glasvezel gevelanker voorkomt koudebruggen 66

Indrukwekkende transparantie 68

Innovatief verticaal gevelgroen 72

Ecologisch én architectonisch bouwen met vezelcement 74

Prachtige gevels met een lage voetprint 76

Multifunctionele scholencampus stelt hoge eisen aan raamsystemen 80

Verrassend natuurgetrouwe gevelbekleding

De look, feel & sound van echt hout, maar zonder de nadelen ervan 82

Automatisering in de gevelbranche 84

‘Always get the job done!’ 88

Volautomatisch zaag- en bewerkingscenter voor aluminium kozijnprofielen 90

Gevels bouwen voor de toekomst 92

Meerkleuren gevelbeeld bij state-of-the-art distributiecentrum Roermond 94

Baanbrekend in duurzaamheid 98

MDG-NET op bedrijfsbezoek 100

Slimme digitale oplossingen voor de kozijnfabrikant 102

Veelzijdig en flexibel modulair steigersysteem 104

Toekomstbestendige nieuwe Brede School in Tholen 106

Architectonische metalen weefsels: Decoratief en functioneel tegelijk 108

Toonaangevende groothandel met veel logistieke meerwaarde 112

Jaargang 18 nummer 6 2021

Coverfoto:

Aliplast

beeld: Yvan Glavie

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

GEVELBOUW.INFO

VAN RESTAFVAL TOT

HOOGWAARDIGE GEVELBEKLEDING

PREFAB DAKKAPEL: WIN IN

EFFICIËNTIE, TIJD ÉN GELD

SCHOLENCAMPUS STELT

HOGE EISEN AAN RAAMSYSTEMEN

FEDERATIE

ALUMINIUM

Nieuwe dubbelzijdige PE-schuimtape met

speciale kleefstof hecht nog beter op alle oppervlakken 114

Gevelrenovatie met schuifluiken bij flats in Emmeloord 115

Eindeloze mogelijkheden voor glasbalustrades en windschermen 116

Ultraslanke high-end schuifdeur-systeem krijgt

nieuwe design- en configuratiemogelijkheden 120

20e editie Polyclose op 19, 20 en 21 januari 2022 in Flanders Expo Gent 122

Optimisme helpt ons vooruit 130

Blijf gratis en eenvoudig

op de hoogte van het

laatste nieuws. Volg

ons op social media en

meld je aan voor onze

nieuwsbrief!

gevelbouw.info


Tekst: Roel van Gils Beeld: Innodeen

Van restafval tot

hoogwaardige

gevelbekleding

Op 14 oktober jongstleden tijdens de vakbeurs PREFAB in de Brabanthallen ontving Innodeen uit Lochem

uit handen van Oscar van Doorn (SKH) als eerste bedrijf in Nederland een KOMO-certificaat voor de biocomposiet

gevelbekleding: DBP SIDING. Een volledig circulair product ontstaan door het upcyclen van afval.

Innodeen, bekend van de DTS-dorpel, is met

recht een innovatief bedrijf. “Al onze producten

en materialen onderscheiden zich door hergebruik

en duurzame toepassingen,” zegt Jos Beverborg,

Technical Sales Engineer bij Innodeen.

“Daar waar andere materialen tekortschieten op

het gebied van rotting, slijtage en duurzaamheid,

komt onze innovatiekracht tot leven.”

Compodeen

De DTS-dorpel is inmiddels een begrip in de

markt en die ambitie hebben we ook met

onze biocomposiet gevelbekleding DBP SI-

DING, vervolgt Beverborg. “Compodeen bestaat

voor 100% uit restafval. Het is een beproefd

concept dat zijn oorsprong vindt ruim

twintig jaar geleden. Het aandeel houtvezel

(72%) is afkomstig van onder andere kapotte

of oude pallets, verpakkingsmateriaal en ongelakt

sloophout, ook wel A-hout genoemd.

Het overige bestanddeel (28%) is Polypropyleen

(PP), één van de meest milieuvriendelijke

kunststoffen die er bestaan. Dit ‘post consumers

waste’ kunststof komt letterlijk uit de

bekende oranje PMD-afvalbak of -zak.”

Op de vakbeurs PREFAB in de Brabanthallen ontving Innodeen uit Lochem als eerste bedrijf in Nederland een KOMO-certificaat voor de biocomposiet gevelbekleding DBP SIDING.

8 GEVELBOUW.INFO


DBP SIDING is leverbaar als channel siding in verschillende natuurtinten.

Extrusieproces

Innodeen heeft een unieke technologie

ontwikkeld om uit Compodeen via een

DBP SIDING bestaat voor 72% uit houtvezel en

28% uit Polypropyleen (PP), een ‘post consumers

waste’ kunststof.

extrusieproces eindeloos gevelprofielen

te kunnen produceren, de DBP SIDING.

Beverborg: “Op basis van de projectgegevens

kunnen we de gevelprofielen exact

op maat produceren, zonder dat we afval

creëren. Ook de verwerker heeft geen

afval meer op de bouw. De DBP SIDING

wordt direct vanaf de pallet verwerkt. Het

product leent zich ook uitstekend voor de

‘huizenfabrieken’ die links en rechts ontstaan,

waarvoor wij materialen op maat

produceren en aanleveren. Qua efficiëntie

absoluut een prachtig product. Mocht er

tijdens montage toch wat afval ontstaan,

als er onverhoopt een profiel moet worden

aangepast, nemen wij het materiaal in en

gebruiken het als grondstof voor nieuwe

productenzonder kwaliteitsverlies.”

KOMO

Innodeen heeft DBP SIDING tijdens de coronaperiode

in alle rust uitvoerig laten testen aan de

meest recente NEN-normen ten aanzien van

duurzaamheidsprestaties en brandclassificaties.

Afgelopen zomer kwam er groen licht. Het

product is gecertificeerd volgens brandklasse

D, voldoet aan duurzaamheidsklasse 1 en

heeft recent een KOMO-certificaat ontvangen.

“Dat was voor ons het sein om naar buiten te

treden,” zegt Beverborg met gepaste trots.

DBP SIDING is vooralsnog alleen leverbaar

als channel siding in verschillende natuurtinten.

“De gevelbekleding kan onbehandeld

aan de gevel worden toegepast en gedraagt

zich optisch zoals Red Cedar; het gaat vergrijzen.

“Desgewenst kunnen we de profielen

ook fabrieksmatig inkleuren of met een hoogwaardige

coating in elke gewenste RAL- of

houtkleur behandelen. We leveren DBP SI-

DING compleet met hulpprofielen zoals buitenhoeken,

dilatatie-, en eindprofielen ook in

Compodeen in dezelfde kleurstelling als de

gevelprofielen. Beverborg sluit niet uit dat

op termijn meerdere varianten zullen volgen,

waaronder een potdekselprofiel. ❚

GEVELBOUW.INFO

9


De nieuw ontwikkelde prefab WINDOX-dakkapellen voldoen -net als de eerdergenoemde gevelramen en daklichten- volledig aan de huidige BENG-eisen.

Tekst en beeld: Alinel

Prefab dakkapel: win in

efficiëntie, tijd én geld

Dakkapellen worden vaak meegenomen in de esthetische handtekening van een gebouw. Strak,

minimalistisch en eenvoudig qua looks, dat is waar architecten naar op zoek zijn. Maar het realiseren

ervan blijkt in de praktijk nogal eens een uitdaging, vooral bij uitvoering op de traditionele manier.

Met de nieuw ontwikkelde prefab WINDOX-dakkapellen van ALULOG nv is dat verleden tijd.

“Bij het plaatsen van een standdaard dakkapel

op een traditionele manier, moeten er een waslijst

aan onderaannemers samenwerken, waarbij

de neuzen ook nog eens allemaal dezelfde

kant op moeten staan. Een flinke uitdaging,”

weet Jan De Paepe, directeur van URSUS bv.

“Vaak is het resultaat na uitvoering dan ook

nog eens helemaal niet strak en/of minimalistisch,

maar lomp en zwaar. Zeker niet wat de

architect voor ogen had, en allesbehalve eenvoudig

qua uitvoering. Dat kan beslist anders.”

Window in a box

URSUS bv is specialist in aluminium raamen

gevelbekleding. De Paepe vervolgt:

“Mijn broer, Bart De Paepe van ALULOG

nv, ontwikkelde eerder een innovatief concept:

WINDOX oftewel Window in a box,

een maatwerkoplossing voor uitspringende

gevelramen. URSUS ondersteunde het ontwerp

vanuit onze expertise met aluminiumbekleding

en is de exclusieve verdeler van

WINDOX voor de Benelux. Ondertussen

zijn we een honderdtal succesvol geleverde

WINDOX-boxen verder en zette WINDOX de

logische volgende stap naar prefab vlakke

daklichten. Nadat die ook succesvol op de

markt zijn geïntroduceerd, was de prefab

dakkapel aan de beurt.”

Prefab dakkapel

De nieuw ontwikkelde prefab WINDOX-dakkapellen

voldoen -net als de eerdergenoemde

gevelramen en daklichten- volledig aan

‘De plaatsing en glasmontage verloopt uiterst snel en eenvoudig en is

feilloos door elke ramen- en deuren- of dakprofessional uit te voeren'

10 GEVELBOUW.INFO


De dakkapellen kunnen af-fabriek worden voorzien van ventilatieroosters, glazen

doorvalbeveiliging of zelfs geïntegreerde zonnescreens.

De maatwerk EPDM-afdichting zit geïntegreerd in de dakkapel, met zijdelingse

spuwer, die probleemloos zorgt voor de afvoer van alle regenwater op de dakhelling.

de huidige BENG-eisen. “Daarnaast is er de

mogelijkheid om de dakkapellen probleemloos

te voorzien van ventilatieroosters, glazen

doorvalbeveiliging of zelfs geïntegreerde

zonnescreens,” legt De Paepe uit. “En

dit zonder afbreuk te doen aan de slanke

vormgeving en esthetische uitstraling. De

maatwerk EPDM-afdichting zit geïntegreerd

in de dakkapel, met zijdelingse spuwer, die

probleemloos zorgt voor de afvoer van alle

regenwater op de dakhelling. Aanpasbare

loodvervangende slabben kunnen naderhand

door de dakdekkers aangepast en

gevormd worden om optimaal aan te sluiten

op onderdak en dakbedekking.”

dentie. “WINDOX daarentegen brengt alles

bij elkaar. We hebben niet alleen één aanspreekpunt,

maar de snelheid en eenvoud

van plaatsing en montage is echt subliem.

Dat WINDOX iets duurder is in aanschaf,

verdien je in tijd vele malen meer terug. Alle

twaalf de dakkapellen zijn binnen één dag

geleverd en geplaatst. Ze hoefden alleen

nog maar bevestigd en uitgelijnd te worden.

Het is meteen waterdicht en voorzien

van afwatering en klaar om van binnen afgewerkt

te worden. Alleen al in tijdswinst

voor het dichtkrijgen van het totale dakvlak

is deze operatie geslaagd te noemen,” besluit

Delrue. Alle technische documentatie

van de WINDOX-dakkapellen kan na een

eenvoudige registratie gedownload worden

via www.windox.be. ❚

Residentie Toronto

Het grootste voordeel van de WINDOXdakkapellen

zit volgens De Paepe in de

gigantische tijdwinst. “De plaatsing en

glasmontage zelf verloopt uiterst snel en

eenvoudig en is feilloos door elke ramenen

deuren- of dakprofessional uit te voeren.”

Residentie Toronto in Knokke, waar

de WINDOX-dakkapellen recent zijn toegepast,

levert het bewijs. Een modern, stijlvol

en tot in de puntjes afgewerkt gebouw. “Ik

kan beamen dat het plaatsen van een dakkapel

normaal gesproken heel wat coördinatie

vergt tussen alle disciplines. Een behoorlijke

uitdaging die veel tijd en energie

kost,” weet Karien Delrue, projectingenieur

bij POC Partners, ontwikkelaar van de resi-

Dat WINDOX iets duurder is in aanschaf, verdien je in tijd vele malen meer terug.

GEVELBOUW.INFO

11


Tekst: Susan Peek Beeld: Verosol

Benieuwd naar het

energiebesparingspotentieel

van zonwering?

Het valt niet altijd mee om -binnen de enorme verscheidenheid aan zonwering- een keuze te maken. Laat

staan de juiste keuze. Daarbij speelt de factor duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Zowel bij consumenten

als bij bedrijven en overheden. Verosol, expert in binnenzonwering en toonaangevend op het gebied

van gemetalliseerde textielen, heeft een enorm aanbod screens die warmtewerend, isolerend en sfeercreërend

werken. Om de keuze binnen dat aanbod al wat te vereenvoudigen, op basis van wat belangrijk is

binnen het project en de gestelde eisen, ontwikkelde Verosol een Savings Indicator.

“Het klimaat verandert, de eisen en wensen

ten aanzien van zonwering veranderen, dus

wij innoveren mee,” zegt productmanager

Evert Bos. “En naast ons uitgebreide assortiment

kwalitatief hoogwaardige producten die

we in eigen huis ontwikkelen en produceren,

zijn we ook een betrouwbare partner en adviseur

voor onze klanten.”

Savings Indicator

“In een wereld waarin duurzaamheid steeds

belangrijker wordt, is het handig als je in de

ontwerpfase al inzicht krijgt in de energiebesparing

die gerealiseerd kan worden door

het toepassen van bepaalde zonwering.

Zeker omdat onze gemetalliseerde binnenzonwering

meegenomen mag worden in de

BENG-berekening,” zegt Bos. “Met onze

nieuwe tool, de Savings Indicator, kunnen

architecten in een vroeg stadium al een indicatie

krijgen van het energiebesparingspotentieel

van de Verosol zonwering waaruit ze

willen gaan kiezen.” Niet alleen bij architecten,

maar ook bij gevelbouwers en alle andere

partijen waarbij glaskeuzes relevant zijn

in het voortraject, komt de Savings Indicator

goed van pas.

Uniek in de markt

Lindsay Hovenier, manager R&D en Expert

Centre bij Verosol: “De indicator geeft niet alleen

de CO 2

-besparing aan van het product,

maar ook de besparing in euro’s.” De indicator

gaat binnenkort live en is uniek in de

Nederlandse markt. De Europese norm EN

14501:2021 vormt de leidraad voor de referentie

beglazingen in de tool. “In de indicator

kun je het aantal vierkante meters glas per

Oplevering Verosol zonnepanelen door Protium. (Beeld: Verosol)

Meer dan 2.200 zonnepanelen op de geïsoleerde daken van Verosol in Eibergen. (Beeld: Verosol)

12 GEVELBOUW.INFO


Verosol metalliseert doeken tot 3.25 meter en voldoet daarmee aan de

marktvraag voor steeds groter formaat ramen. (Beeld: Verosol)

Na vele jaren en kilometers trouwe dienst, is de eerste metalliseerketel van

Verosol nu een eigen industrieel monument. Deze ketel kon doeken tot 1.6

meter metalliseren. (Beeld: Verosol)

geveloriëntatie invoeren en direct zien wat

het gekozen doek oplevert aan energiebesparing.

Naast het selecteren van één doek,

kun je er ook twee selecteren en een vergelijk

tussen die doeken maken. Zo wordt het

direct heel inzichtelijk wat bijvoorbeeld een

gemetalliseerd doek ten opzichte van een

ongemetalliseerd doek doet. Ook kun je voor

meerdere gevels tegelijkertijd deze keus opgeven

en worden de berekeningen per gevel

gemaakt. Hiermee kun je dus in feite het hele

project in één keer berekenen.”

Voorselectie

Met name het feit dat je in zo’n vroeg stadium

al een voorselectie kunt maken, is enorm

waardevol volgens Evert. “Natuurlijk moet er

uiteindelijk een prestatieberekening gedaan

worden wanneer er definitieve keuzes zijn gemaakt,

maar het geeft echt de mogelijkheid

om in de ontwerpfase verder te kijken dan

uitsluitend esthetische uitstraling en kosten en

juist te gaan vergelijken op zaken als warmte,

koeling, lichtschittering (glare control), comfort

én energiebesparing.” De investering in

Verosol gemetalliseerd doek wordt snel terugverdiend

dankzij de energiebesparing die

de doeken opleveren. De Savings Indicator

maakt de potentiele besparing inzichtelijk.

Hiermee speelt Verosol mooi in op het verduurzamingsvraagstuk

vanuit de markt.

2.200 zonnepanelen. Genoeg om zelfvoorzienend

te zijn.” Lindsay vult aan: “We benutten

de machines maximaal en leveren bredere rollen.

Niet alleen spelen we daarmee in op de

steeds breder wordende ramen en glasgevels,

ook zorgt het voor aanzienlijk minder snijverlies.

Maar we gaan nóg een stap verder…”

Suremade

Lindsay vertelt dat Verosol in samenwerking

met diverse projectpartners binnen het project

Suremade aan het onderzoeken is hoe

ze het gemetalliseerde screendoek verder

kunnen verduurzamen. “Onze polyester doeken

zijn nu al recyclebaar aan het einde van

de levensduur, maar met dit project kijken we

of we gerecycled materiaal kunnen toepassen

bij het produceren van onze doeken.”

Lindsay merkt hierbij op dat gerecyclede

garens tot nu toe in performance achterblijven.

“En omdat wij bekend staan om onze

hoog presterende gemetalliseerde screens

willen wij geen concessies doen aan de performance

van onze doeken. Daarom zijn we

volop aan het onderzoeken hoe we de gerecyclede

garens toch kunnen verbeteren om

niet alleen die superieure kwaliteit en performance

te garanderen, maar ook nóg duurzamere

doeken kunnen leveren.”

Op de website van Verosol is meer informatie

over de Savings Indicator te vinden. ❚

Verduurzaming in proces

en producten

“Binnen Verosol zijn wij op allerlei manieren

bezig met verduurzamen,” zegt Evert. In het

verduurzamen van de gehele productieketen

en de producten zelf maakt Verosol enorme

slagen. “Zo hebben we het dak van onze

fabriek geïsoleerd en voorzien van meer dan

Dankzij de Verosol Savings Indicator kan een voorselectie gemaakt worden, waarmee men inzicht krijgt in de

besparingen die gemetalliseerde rolgordijnen opleveren. (Beeld: Verosol)

GEVELBOUW.INFO

13


Always get

the job done

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op

Profimax. Wij hebben precies de professionals

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat

voor vakmensen in dak & gevel,

bouw & techniek en solar.

Profimax matchgarantie

Klikt het niet dan hebben we meteen

een andere professional beschikbaar.

Vakmensen op alle niveaus

Van monteurs tot projectleiders.

Per direct beschikbaar

Altijd een flinke poule vakmensen.

Gekwalificeerd en gemotiveerd

Persoonlijke screening en opleiding.

Zo bouwen we aan onverwoestbaar

partnership. Wij staan klaar voor uw

volgende klus en we hebben er zin in!

profimax.nl


Aandacht voor

gesloten kringloop

Hans Zwaanenburg,

directeur VMRG.

Het jaar 2021 is alweer bijna om en wanneer we hierop terugkijken dan kunnen we stellen dat het een

turbulent jaar is geweest. Een jaar waarin prognoses regelmatig bijgesteld zijn, maar ook een jaar met

een heropleving en groei in de bouwsector. Wel ontstaan in diezelfde bouw steeds meer zorgen over

oplopende kosten en oplopende levertijden. Ook de krapte op de arbeidsmarkt baart menig ondernemer

zorgen. En daarmee zijn het niet alleen moeilijke tijden voor de inkoopmanagers in bouw- en

gevelindustrie, maar zien we dat de gehele markt ermee geconfronteerd wordt en er last van heeft. Zo

is de auto-industrie nog steeds wanhopig opzoek naar chips, maar dient er zich industrie breed een

mogelijk veel groter probleem aan: namelijk een mogelijk tekort aan aluminium.

column

Er zijn nu al toeleveranciers en onderaannemers die aan

de alarmbellen trekken omdat hun aluminiumvoorraden

momenteel snel krimpen. Sinds maart dit jaar zou

de mondiale aluminiumvoorraad zelfs bijna gehalveerd

zijn. Het kan dan ook niet anders dan dat ook de gevelbouw

hiermee geconfronteerd wordt, hetgeen inmiddels

al tot uiting komt in snel oplopende prijzen en levertijden

van niet alleen aluminium, maar ook van staal.

De uitdaging voor de (gevel)industrie is om de kringloop

van materialen waaronder aluminium en staal (metaal

van de gevel, terug in de gevel) te sluiten. Dit is belangrijk,

vooral wanneer we ons realiseren dat het recyclen

van bijvoorbeeld aluminium slechts 5% van de energie

kost in vergelijking met het produceren van aluminium

uit de ruwe grondstof en basismateriaal bauxiet.

En daarmee heeft de gevelindustrie dus ook zelf voor

een aanzienlijk deel invloed op de beschikbaarheid van

gerecycled aluminium en staal en daarmee ook op het

milieuprofiel van deze metalen in de gevelbouw.

Zowel aluminium als staal worden op dit moment in

de gevelsector goed ingezameld. Maar waar dit schroot

na inzameling en eenmaal opgekocht door een opkoper

blijft, is een groot vraagteken. Natuurlijk zal dit schroot na

omsmelten weer terugkomen in nieuwe aluminium- en

staalproducten, maar de vraag is waar en in welke toepassing?

In de gevelbouw? In de auto-industrie? Export naar

China? Kortom, we weten het niet en we hebben er op dit

moment ook helemaal geen grip op en dat is jammer.

Want wanneer we in de gevelindustrie aantoonbaar

meer gebruik maken van gerecyclede metalen, waaronder

aluminium en staal, dan zal het milieuprofiel

van deze materialen, zoals uitgedrukt in de LCA, een

“nog” positiever beeld laten zien. Dus willen we als gevelbranche

echt het aluminium- en staalbelang vooropzetten

en een slag maken in duurzaamheid, dan is

er werk aan de winkel en zullen we als gevelbouwers

tezamen met de systeemhuizen en smelterijen ervoor

moeten zorgdragen dat de kringloop zoveel mogelijk

gesloten is en dat metaal uit de gevel zoveel mogelijk

weer terugkomt in de gevel. In de huidige situatie is

dat helaas nog niet het geval en lopen we een groot risico

dat duurzaam en kostbaar materiaal ongecontroleerd

de kringloop verlaat naar andere toepassingen.

Een ander knelpunt is, dat er op dit moment mede

door de lange levensduur van aluminium en staal nog

te weinig afgedankt aluminium en staal beschikbaar

is, waardoor er nog steeds nieuw aluminium en staal

wordt geproduceerd. De circulaire kringloop is dus ook

vanuit dat oogpunt gezien nog niet gesloten.

Het veiligstellen van de strategische materialen aluminium

en staal in een gesloten kringloop is voor de

gevelindustrie dan ook een absolute noodzaak. Zeker

wanneer we daarmee ook ons milieuprofiel en concurrentiepositie

verbeteren. Om de kringloop nog beter

af te sluiten kan aansluitend doorgepakt worden met

de introductie van circulaire businessmodellen zoals:

de gevel as a service, met hogere kwaliteit, langere

levensduur en eenvoudiger onderhoud. Circulariteit,

hergebruik en onderhoud kunnen dan ook geld besparen.

Alle reden dus voor meer aandacht voor een

gesloten kringloop. ❚

GEVELBOUW.INFO

15


16 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Laurens Kuipers Architectuurfotografie

Pontkade Amsterdam:

Gevelbouwers schouder aan

schouder in ‘gevelalliantie’

Op de iconische NDSM-werf direct aan ’t IJ in

Amsterdam is de Pontkade gerealiseerd, een

fors gebouw met twee woontorens en een totale

geveloppervlakte van ongeveer 10.000 m 2 . Gezien

dat forse volume hebben Hermeta Gevelbouw en

Alkondor Hengelo de krachten gebundeld in een

unieke gelegenheidscombinatie, gevelalliantie

Hermeta-Alkondor vof. Een terugblik met beide

partijen op het project.

GEVELBOUW.INFO

17


De Pontkade bestaat uit twee woontorens

met elkaar verbonden door een

grote binnentuin. Op de begane grond

van het complex bevinden zich de retail-

en horecafuncties, waaronder een

grote supermarkt. Ook zijn er kantoren

en parkeervoorzieningen gerealiseerd in

het gebouw. Op de verdiepingen bevinden

zich in totaal 252 koop- en huurwoningen

waaronder luxe lofts en penthouses. Voor

de engineering, levering en montage van

de aluminium kozijnen en vliesgevels

hebben Hermeta Gevelbouw en Alkondor

Hengelo de handen ineengeslagen.

Fifty fifty

Binnen de gelegenheidscombinatie was

Alkondor Hengelo penvoerder, terwijl wij

verantwoordelijk waren voor de technische

leiding op het project, begint Mar-

cel van der Sluijs, algemeen directeur

van Hermeta Gevelbouw. “Voor onze

opdrachtgever opereerden we als één

bedrijf. Het project hebben we nagenoeg

fifty fifty kunnen opsplitsen, we hebben

allebei drie bouwdelen onder onze hoede

genomen en waren samen verantwoordelijk

voor zo’n 5.000 m 2 aan gevels.”

Jan Bergman van Alkondor Hengelo vult

aan: “De bouwdelen werden redelijk gelijktijdig

door de aannemer opgetrokken.

Dat betekende dat er in een heel kort

tijdsbestek veel vierkante meters gevel

benodigd waren. Door de krachten te

bundelen, konden we daar toch gehoor

aangeven.” De kozijnen en vliesgevels

in de twee woontorens en dekwoningen

zijn door Alkondor Hengelo gerealiseerd,

Hermeta Gevelbouw stond in voor het

plintgebouw, SML1 en SML2.

Speciale matrijzen

Het hele project is in Schüco uitgevoerd.

Van der Sluijs: “Voor de kozijnen

hebben we gebruikgemaakt van

de profielserie AWS/ADS 70 HI, de

vliesgevel in de plint is uitgevoerd in

de serie FWS 50.Voor maximale transparantie

zijn er grote en zware valramen

in het project opgenomen. Gezien

de ligging aan de waterkant, waar een

windkracht 9 snel is bereikt, vraagt dat

wel om de nodige afstemming. Maar

ook dat is ons wel toevertrouwd.” Bergman:

“De bouwdelen waar wij verantwoordelijk

voor waren, zijn uiteraard

ook uitgevoerd in Schüco. We hebben

de kozijnen eveneens in de profielserie

AWS/ADS 70 HI uitgevoerd en voor de

vliesgevel gebruikgemaakt van de serie

FWS 60. Ook zijn er speciale matrij-

'Voor maximale transparantie zijn er grote en zware valramen in het

project opgenomen. Gezien de ligging aan de waterkant, waar een

windkracht 9 snel is bereikt, vraagt dat wel om de nodige afstemming'

18 GEVELBOUW.INFO


zen ontwikkeld voor de kozijnen om

de beoogde uitstraling van de architect

te benaderen als ware het houten

kozijnen, maar dan met alle voordelen

van aluminium.”

VMRG bedrijven

Het hele project is in 3D BIM uitgewerkt.

“Het project kenmerkte zich door hoog

geïsoleerde profielen, brandwerende

elementen en een specifieke geluidsbelasting

die opgelost moest worden,” resumeert

Bergman. “Kortom, alle smaakjes

van een gevel zitten er wel in. Maar

het was toch vooral de hoeveelheid die

het project bijzonder maakte. Het is erg

prettig dat je dan als twee gevelbouwers

met elkaar kunt samenwerken, twee

VMRG bedrijven met een filosofie die op

elkaar aansluit. Dat staat garant voor

een uiterst prettige en constructieve

samenwerking, zo hebben we ervaren.

We hebben echt schouder aan schouder

gestaan, met een open vizier kennis

gedeeld en geleerd van elkaar.” Van der

Sluijs kan dat beamen en zegt: “Als Hermeta

Gevelbouw zijn we absoluut geen

kleine speler, maar ook zeker niet de

grootste in ons vakgebied. Het is mooi

dat we dan samen zo’n groot project

kunnen aanvliegen, zonder onze andere

klanten te benadelen. Het is absoluut

voor herhaling vatbaar.” Ook Bergman

sluit een vervolg niet uit. “Het resultaat

is prachtig en iets om trots op te zijn,

ook nog eens op een locatie die behoorlijk

hip aan het worden is.” ❚

Bouwinfo

OPDRACHTGEVER:

Pontkade Ontwikkeling BV

ARCHITECT:

De Architecten Cie Amsterdam

AANNEMER:

Bouwcombinatie Pontkade VOF

GEVELBOUWERS:

Alkondor Hengelo BV,

Hermeta Gevelbouw BV

SYSTEEMLEVERANCIER:

Schüco Nederland BV

GEVELBOUW.INFO

19


Tekst: Roel van Gils Beeld: Janssen fotografie

Hoogwaardige kozijn-

en vliesgevelsystemen

voor Prologis DC4

Eindhoven is één van de belangrijkste handelscentra van Europa en een belangrijke economische hotspot van ons

land. Een gewilde regio voor veel logistiek dienstverleners. Dat weet ook Prologis. De ontwikkelaar en aanbieder van

industrieel vastgoed heeft met Prologis DC4 een gloednieuw en uiterst duurzaam distributiecentrum laten ontwikkelen

op GDC-Noord in Eindhoven. Van Iersel Geveltechniek stond in voor het ontwerp en de realisatie van de hoogwaardige

kozijn- en vliesgevelsystemen inclusief het esthetische bandraster. Een project dat naar meer smaakt…

Met de combinatie van locatie en de voortreffelijke

vervoersinfrastructuur is Eindhoven

perfect toegerust om in te spelen

op de logistieke behoeften van de internationale

handel. GDC-Noord ligt iets ten

noordwesten van Eindhoven en is een

multimodale site met vrijwel directe toegang

tot vier belangrijke snelwegen: de A2,

A50, A58 en A67. Verder is er een spoorverbinding

met een terminal aan de spoorlijn

Rotterdam-Eindhoven. Eindhoven Airport

ligt op slechts 3 kilometer afstand. Het

nieuwe Prologis DC4 is gesitueerd op een

perceel van 9 hectare en beslaat een oppervlakte

van ongeveer 29.000 m 2 .

20 GEVELBOUW.INFO


Sterk isolerend

Prologis DC4 kan eenvoudig worden

opgedeeld in eenheden van zo’n

11.000 m 2 . Het distributiecentrum

heeft daarnaast een mezzanine boven

de laadzone en is voorzien van een

aantrekkelijk kantoorgedeelte. “Als

partner van hoofdaannemer Van der

Heijden Bouw en Ontwikkeling hebben

we meegedacht over de geveldichting,”

begint Corné van den Broek van Van

Iersel Geveltechniek. “Het betrof voor

ons een project van zo’n 1.200 m 2 aan

vliesgevels en kozijnsystemen. Hoewel

het kantoorgedeelte slechts een

marginaal onderdeel is van het totale

projectoppervlak, vormde het voor ons

qua gevels het hoofdbestanddeel. We

hebben in het project ongeveer 450

m 2 aan kozijnsystemen toegepast van

het type Schüco ADS 75 SI en 780 m 2

aan vliesgevels van Schüco FWS 50.

De keuze voor de hoog isolerende systemen

had vooral te maken met de

gevraagde isolatiewaarden en de mogelijkheid

om triple glas te voorzien.”

Diagonaal bandraster

Een leuke bijkomstigheid voor Van

Iersel Geveltechniek in dit project zat

hem volgens Van den Broek in het

witte bandraster van aluminium kokerprofielen

voor de gevel van het

kantoor. “Het was dan misschien niet

super ingewikkeld, maar vroeg toch

de nodige aandacht,” zo blikt hij terug.

“De kokerprofielen van het diagonale

bandraster zijn verankerd aan de

horizontaal en verticaal geplaatste

vliesgevelprofielen.

‘De kokerprofielen van het diagonale bandraster zijn verankerd

aan de horizontaal en verticaal geplaatste vliesgevelprofielen.

Daarbij hebben we de afstanden bewust zo kort mogelijk

gehouden voor maximale stabiliteit'

GEVELBOUW.INFO

21


Daarbij hebben we de afstanden bewust

zo kort mogelijk gehouden voor

maximale stabiliteit. Dat lukte uiteraard

niet bij het gedeelte met een vrije

overspanning aan de voorzijde van

het kantoorgebouw. Hier zijn de kokers

dan ook waar nodig additioneel

verstevigd met inwendig staal. Verder

hadden we te maken met ruiten in relatief

grote afmetingen die in de vliesgevels

ook nog eens werden gestapeld.

Ook dat vroeg de nodige afstemming

om de glasgewichten tot circa 700 kilogram

zo goed en direct mogelijk op de

achterconstructie over te brengen. Al

met al zoals gezegd geen wereldschokkende

uitdagingen, maar het maakte

het project wel net even wat specialer.”

Van Iersel Geveltechniek is een kleine

twaalf weken bezig geweest met de

montage van de kozijn- en vliesgevelsystemen

op locatie. In maart 2021 is

Prologis DC4 officieel opgeleverd. “Het

gebouw zoals het er nu staat is eigenlijk

nog maar ongeveer de helft,” weet

Van den Broek. “Het is onderdeel van

een groter geheel. Het voornemen is

namelijk om nog eens eenzelfde gebouw

gespiegeld aan de linkerzijde toe

te voegen. De startdatum voor deze

fase 2 is overigens nog niet bekend,

maar we hebben goede hoop dat we dit

nieuwe gebouw, bijna een exacte kopie,

ook mogen maken.” Prologis DC4

is Breeam Outstanding gecertificeerd,

voor Van Iersel inmiddels geen enorme

uitdaging meer. “We hebben de laatste

jaren vaker te maken gehad met duurzaamheidslabels,

waardoor het al bijna

eerder regel is dan uitzondering.” ❚

Bouwinfo

PROLOGIS DC4

OPDRACHTGEVER:

Prologis DC4

ARCHITECT:

Johan de Vries Architect BV

AANNEMER:

Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling

BV

GEVELBOUWER:

Van Iersel Geveltechniek

SYSTEEMLEVERANCIER:

Schüco Nederland BV

22 GEVELBOUW.INFO


Stormachtige relatie

Wanneer een samenwerking zonnig start maar onverwacht wordt geconfronteerd

met dichte mist, blijken discussies over vermeende gebreken de

relatie langer in stand te houden dan oorspronkelijk was beoogd. Stevige

windvlagen en slagregens maken het er dan niet beter op.

MEESTERSTUK

MR. BETTINA

HERTSTEIN

In het kader van een verbouwing van

een appartementencomplex hebben een

aannemer en een gevelbouwer een overeenkomst

gesloten voor de levering en

de montage van gevelpuien. De kozijnen

dienen te worden geproduceerd onder

garantie en moeten voldoen aan de NEN

2778 Windgebied II kust tot 15 m hoog ≥

300 Pascal. Bij een aantal appartementen

zijn vrij snel na de montage lekkageklachten

opgetreden. De aannemer heeft

om die reden de betaling van de laatste

termijn ingehouden. Ondanks het meermaals

afstellen van de kozijnen door de

gevelbouwer blijven de lekkages bestaan,

inmiddels ook aan de schuifpui van een

penthouse. Kort daarop dreigde de relatie

tussen partijen in code oranje terecht

te komen en is de gevelbouwer in gebreke

gesteld. Omdat de aannemer meende

dat herstel door de gevelbouwer (te lang)

uitbleef, heeft hij een deskundige ingeschakeld.

Die heeft geadviseerd heeft

om diverse aanpassingen te doen en de

kozijnen te vervangen door kozijnen met

een zwaarder profiel indien ze na de beproeving

nog onvoldoende presteren.

De oplossing lijkt acceptabel voor beide

partijen totdat de aannemer stelt dat de

gevelbouwer volgens het deskundigenrapport

moet herstellen en de gevelbouwer

stelt dat de aannemer uitsluitend

recht heeft op het contractueel overeengekomen

niveau van wind- en waterdichtheid

van de NEN 2778. Daarna is er

sprake van windstilte totdat de aannemer

een brief naar de gevelbouwer stuurt

waarin een omzettingsverklaring is opgenomen.

Daarin staat dat de gevelbouwer

niet meer hoeft te komen herstellen. In

plaats van herstel wil de aannemer een

vervangende schadevergoeding. Alhoewel

de gevelbouwer voorbij de klaarblijkelijke

‘last minute’ alsnog herstel aanbiedt, is

de aannemer daar niet meer op ingegaan.

De lekkende puien en kozijnen heeft de

aannemer laten vervangen door een derde.

Uit de deskundigenrapportage zou ook

blijken dat een deel van de puien vervangen

moet worden door zwaardere profielen.

Arbiter wordt verzocht de opgestoken

storm tot bedaren te brengen.

De aannemer vordert behalve de vervangende

schadevergoeding ook vervanging

van een deel van de puien door puien met

zwaardere profielen. De gevelbouwer verweert

zich uitgebreid. Naar zijn mening

is een verzwaring van de profielen een

verzwaring (achteraf) van de bestekseisen.

Die kan hem niet worden aangerekend.

Hij vordert betaling van zijn laatste

termijn. Arbiter stelt vast dat uit de NEN

2778 bij de situatie van een ‘Windgebied II

kust tot 15 m hoog’ een toetsingsdruk van

≥ 300 Pascal volgt, zoals ook in de overeenkomst

is opgenomen. Uit de deskundigenrapportage

volgt niet zonder meer dat

de puien van onvoldoende kwaliteit zijn.

Gevelbouwer heeft erkend dat om te voldoen

aan de overeengekomen norm, zes

stolpramen een nadere bevestiging (sluitnokken)

nodig hadden en dat de schuifpui

versterkingsprofielen behoefde. Daarmee

staat de toerekenbare tekortkoming

van de gevelbouwer voor deze klacht vast.

Naar het oordeel van arbiter heeft de gevelbouwer

voldoende tijd gekregen om

herstel te plegen. Doordat de gevelbouwer

niet tijdig heeft hersteld, heeft de aannemer

zijn vordering (tot herstel) rechtsgeldig

mogen omzetten naar een vordering

tot vervangende schadevergoeding.

Om vast te stellen hoeveel schadevergoeding

moet worden betaald, vergelijkt arbiter

de werkelijke situatie met hoe die zou

zijn geweest als de overeenkomst wel correct

was nagekomen. De noodzaak van

Mr. Bettina Hertstein

www.bouwrechtbedrijf.nl

vervanging van de puien met een zwaardere

kwaliteit is niet vast komen te staan.

Tot het noodzakelijk herstel behoren,

naar het oordeel van arbiter, uitsluitend

het bevestigen van sluitnokken op de

stolpramen en het aanbrengen van versterkingsprofielen

bij de schuifpui inclusief

het achteraf uitvlakken van het stelkozijn.

De door de aannemer gevorderde

kosten van € 90.000,- komen zonder diens

nadere toelichting niet voor vergoeding in

aanmerking. De laatste termijn van betaling

aan de gevelbouwer staat nog open

en is niet betwist door de aannemer. Alleen

het noodzakelijke herstel wordt door

arbiter als schade aangemerkt. Omdat de

aannemer in overwegende mate in het

ongelijk is gesteld, wordt hij ook belast

met de proceskosten. In plaats van het

gevorderde bedrag te ontvangen, moet

de aannemer, na verrekening van een

vergoeding vanwege de vastgestelde tekortkomingen

met de uitstaande laatste

termijn, circa € 10.000,- betalen.

Door de uitspraak van arbiter is de lucht

tussen partijen opgeklaard. Niet verrast

willen worden door een donderslag uit

heldere hemel? Kijk op Kwaliteitseisen en

Adviezen (vmrg.nl) van 2022 voor de meest

actuele informatie van de VMRG over metalen

ramen en gevelelementen. Dan hebt

u altijd een paraplu bij de hand! ❚

GEVELBOUW.INFO

23


‘Gouden’ kozijn-/

toproostercombinatie

voor woontorens in

historisch Ridderkerk

Op een prachtige locatie aan het water in historisch Ridderkerk is recent Pilon de Schans opgeleverd. Het gaat om

twee woontorens van dertien verdiepingen met in totaal 116 koop- en huurappartementen. Gevelbouwer Rollecate

maakte gebruik van de geteste kozijn-/toproostercombinatie van Kawneer en Renson die garant staat voor een

efficiënte montage en een optimale wind- en waterdichtheid, ook op grote hoogte aan het water.

De twee woontorens van Pilon de

Schans bevinden zich op een unieke

locatie aan het water op het knooppunt

van de Nieuwe Maas, de Lek en

de Noord. Kenmerkend aan de torens

is de industrieel-historische uitstraling

met een duidelijke verticale geleding in

het metselwerk, de balkons en de aluminium

kozijnen. Bewoners profiteren

niet alleen van een prachtig uitzicht,

maar ook van een gezond en comfortabel

binnenklimaat. Dat laatste wordt

24 GEVELBOUW.INFO


tocht of koudeval voorkomen. Zowel

esthetisch als qua lucht- en waterdichtheid

is de kozijn-/toproostercombinatie

dus een perfecte oplossing.

De geteste kozijn-/toproostercombinatie

biedt ook voor de gevelbouwer

enorme voordelen. “We hebben de

kozijnen en het toprooster in onze

fabriek volledig kunnen prefabriceren,”

zegt Manon Nuvelstijn – Proost,

bouwplaatscoördinator bij Rollecate.

“Op locatie is de combinatie als één

element tegen het stelkozijn gemonteerd.

Dat komt de snelheid absoluut

ten goede. Faalkosten worden bovendien

tot een minimum beperkt dankzij

deze robuuste combinatie. En ‘last but

not least’ ook de bewoners zijn uiterst

tevreden over het comfort. Dat is uiteindelijk

wat telt.” ❚

bereikt door Invisivent NL toproosters

van Renson ‘geïntegreerd’ in de aluminium

kozijnen voor een natuurlijke toevoer

van verse lucht rechtstreeks de appartementen

in. De afvoer geschiedt via

mechanische ventilatie.

Onafhankelijk getest

De aluminium raamkozijnen in Pilon

de Schans zijn van het type Kawneer

RT72 Reflex. “Een serie die uitblinkt in

isolatie en bovendien cradle2cradle is

gecertificeerd,” zegt Rob Huvers, manager

marketing en new business bij

Kawneer. “De wind- en waterdichting

is natuurlijk een vanzelfsprekendheid.

In combinatie met een rooster voor natuurlijke

toevoer van verse lucht, zoals

hier werd gevraagd, is dat echter niet

het geval. Althans, niet met traditionele

roosters. Invisivent NL van Renson

daarentegen biedt die zekerheid wel.

Belangrijk bij een project, zoals Pilon

de Schans, waarbij de winddruk op de

gevel met name op grotere hoogte significant

kan zijn. We hebben de combinatie

Kawneer RT72 Reflex met het

Renson toprooster Invisivent NL laten

testen door SKG-IKOB. De totaaloplossing

scoorde bij die officiële en onafhankelijke

testen hoog op de Europese

normen voor wind- en waterdichtheid.”

Nederlandse markt

Invisivent NL is een toprooster dat

door Renson speciaal is ontwikkeld

voor de Nederlandse markt, waarbij

kozijnen van buitenaf tegen een houten

stelkozijn in de gevel worden geplaatst.

De rubberdichting uit de flens

van het kozijn loopt mooi door in de

flens van het rooster en zorgt zo voor

een wind- en waterdicht geheel. Ook

esthetisch vormt de combinatie een

fraai geheel omdat het uiterlijk van

het kozijn wordt doorgetrokken in het

rooster. De roosters zorgen voor de

toevoer van verse lucht rechtstreeks

de appartementen in. Dankzij een

EPC klep wordt ongewenste ventilatie,

Bouwinfo

PILON DE SCHANS, RIDDERKERK

OPDRACHTGEVER:

Hurks Eindhoven

ARCHITECT:

Leeuwenkamp Architecten

GEVELBOUWER:

Rollecate

SYSTEEMLEVERANCIER:

Kawneer

VENTILATIEROOSTERS:

Renson

GEVELBOUW.INFO

25


26 GEVELBOUW.INFO


Beeld: Ossip van Duivenbode

Machinistenhof:

icoon aan Rotterdamse

Laan op Zuid

In 2014 krabbelden Len Leyten en Bart Spee hun samenwerking op de achterzijde van een bierviltje. De Rotterdamse

vastgoedontwikkelaar was oprecht geïnteresseerd in de duurzaamheidsvisie van de toen 42-jarige architect Spee.

Het was de opmaat voor de Machinistenhof, een gesloten bouwblok aan de Laan op Zuid in Rotterdam. Op de hoek

van het nieuwbouwcomplex staat dominant een in het oog springend appartementengebouw. Als slangen kruipen

de gesloten buitenruimten, voorzien van verticale schuiframen van Metaglas, tegen de gevel omhoog.

Na een aantal jaren bij verschillende

architectenbureaus te hebben gewerkt,

besloot Bart Spee in 2006 zelfstandig

verder te gaan. De enige mogelijkheid

om zijn visie op de toekomst van ‘echt

duurzame’ architectuur om te zetten in

objecten waarin die visie onbelemmerd

kon worden uitgewerkt. “Meteen vanaf

de start van mijn bureau heb ik ingezet

op productinnovatie, waaronder het gebruik

van biobased materialen, circulaire

bouwmethodieken en ook toen al massieve

houtbouw, omdat dit leidt tot betere,

gezondere en duurzamere gebouwen. In

het begin was het een enorme zoektocht

naar materialen en bouwsystemen die

voldeden aan de door ons zelf opgestelde

prestatie-eisen voor gezonde en duurzame

gebouwen, die we toen al nastreefden.

In die periode is de basis gelegd voor het

onderzoek en de innovatie waar we nu als

bureau bekend om zijn en die tot wasdom

zijn gekomen in het Speehuis.”

Eigen catalogus

Spee Architecten heeft een eigen labelsysteem

ontwikkeld. In samenwerking

met producenten, montagebedrijven en

leveranciers onderzoekt het bureau, los

van de concrete bouwopgave, bouwmaterialen

en -technieken. Deze worden

getoetst op tal van onderdelen waaronder

gezondheid, energiezuinigheid en

een hele reeks van duurzaamheidsaspecten,

maar ook garanties en kosten.

De uitkomsten zijn gebundeld in een

eigen bouwcatalogus, met daaraan gekoppeld

ook de toepassingsmogelijkheden.

“Door ons zo intens te verdiepen

in materialen, productiemethoden en

-technieken ontstaan ook nieuwe toepassingen

of innovaties”, legt Bart Spee

uit. “Door onze catalogus, (product)kennis

en de nauwe contacten met toeleverende

partijen en ons adviseursnetwerk,

kunnen we in aanloop naar een project

heel snel schakelen om de juiste oplossing

te bieden en samen unieke, duurzame

projecten te realiseren.”

De Machinistenhof is in de beginfase ook

langs deze lijnen ingestoken. “Len Leyten

wilde graag een duurzaam statement

maken. We hebben lang met elkaar gepraat

over de mogelijkheden en zouden

het plan aanvankelijk ontwerpen in

massief houtbouw en clickbrick, toen

nog twee in Nederland niet als standaard

toegepaste bouwmethoden.

GEVELBOUW.INFO

27


Dat werd goed duidelijk toen tijdens de

opstartfase de oorspronkelijk beoogde

aannemer al snel teruggreep op de voor

hem bekende en gebaande paden en het

concept mede door de tijdsdruk omgezet

is naar een traditionele uitwerking in beton

en later tijdens de ontwerpfase ook

clickbrick werd ingewisseld voor traditioneel

metselwerk.”

Ingevuld vanuit behoefte

In 2014 woonde Bart Spee om de hoek van

de Machinistenhof waardoor hij precies

wist aan wat voor woonvormen behoefte

was. “Vanuit die behoefte is Leyten gaan

nadenken over het bouwblok. De eisen

vanuit de afdeling Stedenbouw van de

gemeente Rotterdam waren helder. Het

moest een gesloten bouwblok worden met

als referentie de kwaliteit van het verderop

gelegen woningbouwproject Stadstuinen.

Ik heb een variatie ontworpen van 33

stadswoningen, acht herenhuizen en een

appartementengebouw met twintig appartementen

en commerciële ruimte op

de begane grond.” Spee Architecten heeft

veel aandacht besteed aan de materialisatie

en detaillering van de gebouwen. Aan

de Laan op Zuid-zijde staan drie bouwvolumes

die onderling van elkaar verschillen

in puitypering en maatvoering, maar

door de gebruikte kleuren en materialen

met subtiele verschillen een duidelijke

drie-eenheid vormen. De 3-laagse stadswoningen

zijn door U-profielen losgeknipt

van elkaar en door de vlakverdeling en

het verbandmetselwerk vormt elk pand

de inverse van de woning ernaast. Door

de kleurstelling per woning te nuanceren

ontstaat een individueel karakter.

De Laan op Zuid is een drukke toegangsweg

richting het centrum van Rotterdam.

De buitenruimte van de appartementen

die grenzen aan deze weg moest dan ook

voldoen aan strenge geluidseisen. “De

MethermoXL verticaal schuivende ramen

worden elektrisch bediend. Het raam is

extreem wind-, water- en geluiddicht en

heeft ondanks de grootte toch een slanke

profilering. Daardoor bieden de gesloten

ramen een luxe buitengevoel. Door ze te

openen ontstaat een balkon met glazen

doorvalbeveiliging. We hebben vanaf het

moment van de introductie van deze ramen

er al onderzoek naar gedaan. Een

groot voordeel is de kantelfunctie. Hierdoor

kunnen de bewoners deze enorme

ramen toch eenvoudig zelf reinigen.”

Eyecatcher

Door de verticale schuiframen van Metaglas

kunnen bewoners kiezen tussen

binnen- of buitenruimte. Het comfort dat

hiermee geboden wordt, is volgens Spee

onderdeel van een trend die zichtbaar is.

“De nadruk komt, naast circulair en biobased,

ook meer en meer te liggen op gezond

bouwen. Daarin spelen comfort, daglicht,

geluid en ventilatie een belangrijke

rol. Ook het gebruik van niet-schadelijke

materialen is hierbij van groot belang. Materialen

die geen straling hebben, die geen

schadelijke stoffen uitwasemen en die

hergebruikt kunnen worden. Het is één

van de pijlers van ons bureau. Ook massieve

houtbouw zal nog verder in belang

groeien.” Volgens Spee is het jammer dat

het destijds niet gelukt is om de Machinistenhof

met de aanvankelijk beoogde

bouwmethode te realiseren, al is het een

schitterend project geworden. “Len en ik

waren toen blijkbaar onze tijd nog iets te

ver vooruit. Op dit moment werken we in

opdracht van bouwende ontwikkelaars

aan seriematige woningbouw conform het

door ons ontwikkelde Speehuis, een duurzaam

en gezond bouwconcept. Massief

houtbouw en circulair bouwen is nu helemaal

hot, toen helaas nog niet.” Het appartementencomplex

met de uitkragende

balkons voorzien van verticale schuiframen

is wel een ware eyecatcher. Door de

prachtige details en doordachte materialisaties

en kleurgebruik is het gehele bouwblok

een icoon van de Laan op Zuid en een

mooi eerbetoon aan Len Leyten. ❚

Bouwinfo

MACHINISTENHOF, ROTTERDAM

OPDRACHTGEVER:

Leyten

ARCHITECT:

Spee Architecten

GEVELBOUWER:

Metaglas

28 GEVELBOUW.INFO


Plan tijd in voor een

cursus Geveltechniek

Het Kennis Centrum Gevelbouw heeft de eerste cursussen voor het nieuwe jaar al ingepland. Wil je op de hoogte

zijn van alle ins en outs in de Geveltechniek, doorloop dan onderstaande leerlijn. Plan nu alvast tijd hiervoor in.

Losse modules volgen, is uiteraard ook mogelijk.

Introductie

Geveltechniek Algemeen,

maandag 7 en 14 maart 2022,

13.00 - 17.00 uur

Leerlijn Geveltechniek Basis

Geveltechniek Constructie 1,

dinsdag 5 en 12 april 2022,

13.00 - 17.30 uur

Geveltechniek Materiaal 1,

dinsdag 17, 24 en 31 mei 2022,

13.00 - 17.00 uur

Geveltechniek Bouwfysica 1,

donderdag 8, 15 en

22 september 2022,

09.00 -13.00 uur

Geveltechniek Statica 1,

donderdag 10, 17 en 24 november 2022,

13.00 - 17.00 uur

Leerlijn Geveltechniek

Specialisatie (vervolg)

Geveltechniek Statica 2,

donderdag 3, 10 en 17 februari 2022,

13.00 - 17.00 uur

Geveltechniek Bouwfysica 2,

donderdag 24 en 31 maart 2022,

13.00 - 17.00 uur

Geveltechniek Materiaal 2,

dinsdag 27 september,

4 en 11 oktober 2022 ,

13.00 - 17.00 uur

Verdieping

Juridische aspecten VMRG

Kwaliteitseisen en- adviezen,

donderdag 16 juni 2022, 9.00 - 16.30 uur

Naast bovenstaande modules biedt

het Kennis Centrum Gevelbouw ook

een E-learning module over de VMRG

Kwaliteitseisen en Adviezen, de basis

van het VMRG Keurmerk. Deze kan je

volgen wanneer het jou uitkomt. Hou de

website ook in de gaten voor de actuele

status van ons aanbod, want naast deze

modules worden er binnenkort meer interessante

cursussen ingepland.

Voor meer informatie en aanmelden, ga

naar www.kenniscentrumgevelbouw.nl ❚

GEVELBOUW.INFO

29


Waterdichtheid

van gevelelementen

Op 14 oktober jl. ging Hans Zwaanenburg, directeur van de VMRG, tijdens de online VMRG Expertsessie in gesprek

over de waterdichtheid van gevelelementen. Hij deed dit met Jeroen van der Roest, project coördinator bij Hydro Systems

Netherlands en Bert Maas, technisch manager bij Reynaers. De belangrijkste onderwerpen zijn in dit artikel

te lezen. Bij de VMRG aangesloten bedrijven kunnen deze hele Expertsessie terugkijken.

Aan welke eisen moet een

gebouw voldoen?

De minimale eisen komen uit het

Bouwbesluit. Deze zijn overgenomen in

de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen,

de basis voor het VMRG Keurmerk. In

deze Kwaliteitseisen worden op sommige

punten hogere eisen gesteld.

Welke prestatie eisen gelden

voor een gevelelement?

Een gevel moet aan heel veel eigenschappen

voldoen, zoals bijvoorbeeld inbraak-,

brand- en rookwerendheid en waterdichtheid

is daar ook één van. Al deze eisen

staan in de productnormen EN 14351-

1 (voor ramen en deuren) en EN 13830

(voor vliesgevels). Deze normen liggen ten

grondslag aan de CE verklaring die nodig

is om het product op de markt te brengen.

Wat zijn de eisen voor

waterdichtheid van

gevelelementen?

Voor waterdichtheid gelden er verschillende

klassen die in de productnorm voor

ramen en deuren zijn vastgelegd. Ook het

testen per klasse ligt vast in de norm. Er

is in deze norm precies beschreven hoe er

beproefd moet worden, zoals de hoeveelheid

water, de sproeihoek en de druk. Afhankelijk

van de ligging in Nederland en

de gebouwhoogte worden er andere eisen

gesteld aan de waterdichtheid.

Hoe test je de waterdichtheid?

Een gevelelement wordt in een testkast

gemonteerd met aan de binnenzijde een

sproeibuis. De testkast kun je onder druk

Hans Zwaanenburg in gesprek met Jeroen van der Roest (midden) en Bert Maas (rechts)

30 GEVELBOUW.INFO


zetten. Hiermee kun je de winddruk- en

waterbelasting simuleren. De test start

met drie drukpulsen om het element klaar

te maken voor de test. Vervolgens wordt

er water op gezet, 15 minuten lang op 0

Pascal (Pa). De waterhoeveelheid bedraagt

twee liter per m 2 per minuut op het element.

Daarna wordt de druk per vijf minuten

in vastgelegde stappen verhoogd.

Wanneer is een test geslaagd?

De test is geslaagd als er geen water

binnentreedt tijdens de test en als al de

ruimtes die niet ontwaterd worden droog

zijn na het openen van de deur of het

raam. Als de test geslaagd is, wordt het

product ingedeeld in drukklassen. Twee

opéénvolgende stappen zijn 300 en vervolgens

450 Pa. Als op basis van ligging en

gebouwhoogte 380 Pa de eis is, is het niet

mogelijk om hierop te classificeren, want

deze stap bestaat niet, dus wordt het 450

Pa. De classificatiestappen liggen vast in

de norm. De testen zijn allemaal Europees

geregeld, maar in het Nederlandse

Bouwbesluit hebben we specifieke eisen

afhankelijk van de regio en gebouwhoogte

van een project, dus in projecttesten,

zul je afwijken van de classificaties.

Hoe en hoe vaak testen

systeemhuizen op wind- en

waterdichtheid?

Een systeemhuis voert zo’n 100 testen

per jaar uit om te kunnen voldoen aan

de Europese norm. Vanwege de verschillende

uitvoeringen van producten, zijn

er veel testen nodig. Als een systeemhuis

zelf test, dan moet er altijd een notified

body ter plekke controleren of de

testen conform de norm plaatsvinden.

Wat mag je in de praktijk

doen op basis van deze test?

Een laboratorium test en de praktijk is

niet hetzelfde, vandaar dat je goede afspraken

moet maken wat gaat testen in

de praktijk. Maar je moet wel blijven opletten

wat er past binnen het systeem.

Hoe zit het precies, als het geteste

kleiner is dan de praktische

toepassing?

Het element mag 50% groter zijn dan

de oppervlakte van het geteste element.

In een meegeleverde productpas

legt een systeemhuis vast voor

elk aspect, waaronder wind- en waterdichtheid

van een element, wat de

mogelijkheden zijn van het systeem.

Hier kan een gevelbouwer ook de onderliggende

testrapporten uit halen.

De testen die hieraan ten grondslag

liggen heten ITT, Initial Type Testing.

Deze zijn noodzakelijk om CE markering

te verkrijgen.

Hoe regel je dat een gevelbouwer

een vergelijkbare prestatie als

een systeemhuis haalt?

Een systeemhuis levert uitgebreide

verwerkingsvoorschriften mee. Als

een gevelbouwer begint met produceren,

is een systeemhuis vaak aanwezig

om praktische input te geven. Bij

vliesgevels gebeurt dit ook vaak op de

bouw. Zo zorgen we er samen voor dat

de beoogde kwaliteit van de ITT test

ook gehaald wordt. Op het moment

dat de gevelbouwer in kritische gebieden

komt aan de randen van een

productpas is het sowieso verstandig

om vooraf overleg te plegen met een

systeemhuis.

Een optie is dat de meetwagen

van SKG-IKOB langs komt. Wat is

de functie van deze test?

Dit is een test bij de gevelbouwer die

toetst of een element voldoet aan de

eisen. Hetzelfde kan ook in een testkast

van een systeemhuis of in een

eigen testkast, waarbij er een notified

body aanwezig is. Het is verstandig om,

voordat je een serieproductie start, te

checken of het product inderdaad aan

de eisen voldoet.

Wordt er als het product in een

gebouw zit ook nog getest of het

product inderdaad aan de eisen

voldoet?

Dit hoeft niet, maar wordt wel steeds

vaker door opdrachtgevers vereist. Door

bepaalde invloeden kan de praktijksituatie

afwijken van de laboratoriumsituatie.

Als er toch water binnenkomt, moet

onderzocht worden waar dit aan ligt. Dit

kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden

door afwijkingen in aansluitingen.

Waarom kunnen er verschillen

zijn tussen een ITT en een on site

test?

Tussen de laboratorium test en de on

site test zit een heel traject. Het element

moet vervoerd worden, gemonteerd

worden en op de juiste manier

gebruikt worden. Vervuiling en beschadigingen

kunnen bijvoorbeeld

een rol spelen. Dit kan afwijkingen ten

opzichte van de ITT test tot gevolg

hebben. Om goed voorbereid te zijn op

een on site test doet een gevelbouwer

er verstandig aan om vooraf gebruik

te maken van de expertise van het

systeemhuis. Ook is het advies om altijd

zelf bij zo’n test aanwezig te zijn,

zodat je bij lekkage kan zien waar het

probleem zit.

Hoe hou je rekening bij het

ontwerpen van systemen

met wind- en waterdichtheid

bijvoorbeeld bij een speciaal voor

een project ontwikkeld profiel?

Zo lang er niet afgeweken wordt van het

dichtingssysteem, gaan we ervan uit

dat zo’n element dezelfde prestaties behaalt.

Als dat niet zo is, dan kan er een

projecttest in een testcentrum gedaan

worden met een notified body erbij. ❚

GEVELBOUW.INFO

31


Stadswerven Americana

Dordrecht

Stadswerven is een nieuw stuk Dordrecht. Het

project Americana bestaat uit een appartementencomplex

van 20 appartementen en 6 kadewoningen.

Het ontwerp van de toren is geïnspireerd

op Amerikaanse wolkenkrabbers. In het project

is gekozen voor zeer slanke profielen. Sapa heeft

hier de Avantis 70 Smartline Ligna profielen geleverd.

Dit is één van de slankste profielen die er

zijn. De aanzichten van de profielen zijn 49mm.

De mooie grote terrassen zijn voorzien van de

Confort Smartline schuifdeur. Deze heeft een zeer

hoge wind- en waterdichtheid waardoor het leefcomfort

erg hoog is en de bewoners een mooie

open verbinding tussen binnen en buiten krijgen.

Beeld: F.c. Lama

Opdrachtgever:

Architect:

Aannemer:

Systeemleverancier:

Ontwikkelaar OCW (combinatie AM, Dura Vermeer en

JP. Van Eesteren)

Lugten Malschaert Architecten

Era Contour

Hydro Building Systems Netherlands BV/Merk Sapa

Kantoor Finker Finance

Lelystad

Het kantoor van Finker Finance in Lelystad is

één van de eerste projecten waar het nieuwe

slankste profiel van slechts 18 mm, de Forster

Presto XS, is toegepast. Met de intrek van Finker

Finance in dit pand werd het hoog tijd voor een

transformatie van de kantoortuin, zodat deze

optimaal benut kan worden. Voor deze transformatie

zijn diverse Forster Presto XS oplossingen

geplaatst. De slanke profielen zorgen voor een

maximale doorlating van licht in de gehele kantoortuin.

Hiermee is een moderne en frisse look

gecreëerd, die perfect aansluit op de wensen

van Finker Finance.

Opdrachtgever:

Architect:

Systeemleverancier:

Finker Finance

Troost Constructie

Agentor N.V.

32 GEVELBOUW.INFO


Jumbo Supermarkt

Goor

Jumbo heeft in het voorjaar van 2021

het meest duurzaam ontworpen supermarktpand

van de Benelux geopend in

Goor. Diverse duurzaamheidsaspecten

zorgen voor een totale BREEAM-ontwerpscore

van 90,79%, wat de hoogste

classificatie ‘Outstanding’ betekent.

Ook bij de inrichting van de winkel en

het uitgebreide assortiment is scherp

gekeken naar duurzaamheidaspecten.

Dit pand is onderdeel van de duurzaamheidsplannen

van Jumbo op het gebied

van klimaatbewust en toekomstbestendig

bouwen en distribueren.

Opdrachtgever:

Architect:

Gevelbouwer:

Systeemleveranciers:

Toegangstechniek:

Leussink Retail

Te Kiefte Architecten BV

Staalbouw Ter Huurne

Reynaers en Schüco Nederland

Assa Abloy Entrance Systems

Sixty5

Eindhoven

Het nieuwe woongebouw Sixty5 ligt in

de ontwikkelingslocatie Spoorzone op

Strijp-S. De betonnen gevelelementen

verwijzen naar het industriële erfgoed

op Strijp-S. In de gevel is een plankenreliëf

aangebracht; een knipoog naar

de betonbekistingen van diverse oude

Philips-gebouwen. De aluminium kozijnen

zijn opvallend slank. Ze hebben

een groene kleur die eveneens verwijst

naar de historie van het gebied. Sixty5

past in de eenheid van het straatbeeld

en is tegelijk elegant door de ranke

voorgevel getrapte vorm.

Beeld: Reynaers Aluminium / Ossip van Duivenbode

Opdrachtgever:

Architect:

Systeemleverancier:

Stam en de Koning

Diederendirrix

Reynaers BV

GEVELBOUW.INFO

33


Circular Inspirations

Marijke Rymenants

Heeft de

bouwsector nog

toekomst in zijn

huidige vorm?

column

Een kritische geest kan zich deze vraag

momenteel haast bij elke sector stellen.

De tijd dringt om de klimaatschade die

is aangebracht te vertragen of zelfs te

stoppen. In een recent rapport van de

Intergouvernementele Werkgroep inzake

klimaatverandering (IPCC) van de

Verenigde Naties wordt benadrukt dat

de cruciale doelstelling om de temperatuur

wereldwijd te beperken tot 1,5°C

boven het niveau van het einde van de

19de eeuw, buiten bereik dreigt te raken.

In datzelfde rapport wordt ook gesproken

van een onweerlegbaar bewijs dat

de mens de oorzaak is van de klimaatcrisis.

Nu er steeds meer overstromingen,

bosbranden en hittegolven ontstaan, is

de uitdaging waar we voor staan nog

nooit zo duidelijk geweest. Ondertussen

worden grondstoffen schaars door

een groeiende bevolking en steeds meer

welvaart. We kunnen dus stellen dat de

consumptiemaatschappij waarin we

verzeild zijn geraakt van ‘kopen, gebruiken

en weggooien’ niet langer houdbaar

is: we moeten dringend anders omgaan

met onze grondstoffen en materialen.

Voor de bouwsector betekent het dat bij

elk product dat gebruikt wordt we ons

de vraag moeten stellen of dat wel nodig

is en of we het ooit kunnen hergebruiken

of recycleren. En dat begint al bij

het ontwerp. In mijn rol als duurzaamheidsexpert

bij Reynaers Aluminium ga

ik continu op zoek naar duurzamere

manieren om aluminiumproducten te

ontwerpen en zo goed mogelijk circulair

bouwen te ondersteunen. Het einddoel

zou zijn dat grondstoffen, materialen

en producten hun waarde zoveel mogelijk

blijven behouden, waardoor er

uiteindelijk zo goed als geen afval meer

is. Een ambitie die we binnen de bouwsector

enkel kunnen bereiken door veel

nauwer samen te werken. Architecten

die het ontwerp bepalen en de verschillende

spelers binnen de productie-industrie

moeten meer met elkaar in gesprek

gaan om te werken aan het grotere geheel

van circulariteit. Zo kunnen we binnen

de sector ook meer gebruik maken

van andere disciplines zoals natuurkundigen

en werktuigbouwkundigen die de

kennis hebben over hoe materialen en

producten opgebouwd zijn. Kortom, de

bouwsector gaat, net als vele sectoren,

noodgedwongen een disruptieve periode

moeten doorstaan, die ongetwijfeld

tot veel opportuniteiten en drastisch

minder grondstoffenverbruik zal leiden.

Een noodzakelijke transitie om de klimaatcrisis

het hoofd te bieden. ❚

Marijke Rymenants, Duurzaamheidsexpert

Reynaers Aluminium

34

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.

Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair

GEVELBOUW.INFO


SIDING

CIRCULAIR BIOCOMPOSIET

GEVELBEKLEDING

UPCYCLING:

Gevelbekleding

uit 100% restafval

28% - post consumers waste PP - afkomstig uit PMD restafval

72% - houtvezel - uit oude kapotte pallets en ongelakt sloophout

INNODEEN.NL/DBPSIDING

Zweedse koolzaadolie als

basis voor innovatieve daken

en gevels

50Jaar

TECHNISCHE

GARANTIE

GreenCoat Pural BT

Premium staal uit het Noorden voor duurzaam bouwen onder alle extreme

weersomstandigheden

Steel Service Center

SSAB Swedish Steel BV

IJzerwerf 3

NL-6641 TK Beuningen

T + 31 246790700

greencoat.nl@ssab.com

ssab.nl/GreenCoat

• GreenCoat Pural BT biedt een coating met een aanzienlijke hoeveelheid Zweedse koolzaadolie,

in plaats van traditioneel gebruikte fossiele oliën.

• GreenCoat Pural BT biedt maximale duurzaamheid en is onderscheidend door excellente UVstabiliteit,

corrosiebestendigheid en weerstand tegen mechanische belastingen.

• GreenCoat Pural BT biedt voortreffelijke vervormingseigenschappen, zelfs bij lage temperaturen

tot -15 °C.

• GreenCoat ® colorcoat staalproducten voldoen aan de huidige REACH-regelgeving,

zijn chromaat vrij, en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan moderne premium

kleuren en afwerkingen, geselecteerd door architecten en bouwers.

• We streven ernaar om de markt te raken, met de woorden

First fossil-free steel in 2026.


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

GEVEL 2022 van 8 tot met 10 februari in Jaarbeurs Utrecht.

Tekst en beeld: Jaarbeurs

Ontmoetingen en ideeën

tijdens GEVEL 2022

De woensdag van GEVEL 2022 (9 februari) staat met ambassadeur Toko Fuze

in het kader van samenwerking en interactie. (Beeld: Project Buizenkop, beeld

door Toko Fuze)

GEVEL 2022 van 8 tot met 10 februari in Jaarbeurs Utrecht

Inception, een nieuw begin: het centrale thema van GEVEL 2022 slaat niet alleen op de locatie van het evenement

– voor het eerst in Utrecht – maar ook op innovatie, toekomstvisies en de eerste gelegenheid dat de

gevelbranche elkaar weer gaat ontmoeten. “Als zuurstof voor je bedrijfsmodel en je productontwikkeling,”

stelt exposant Rob de Jong van Sto Isoned. In samenwerking met exposanten én de bezoekersdoelgroep

wordt een inspirerend en verrassend evenement neergezet.

De bezoeker aan GEVEL 2022 treft een divers

aanbod aan exposanten – uit alle hoeken

van de gevelbranche – en exposities op

de vloer van Hal 3 en 4 van het Jaarbeurscomplex.

Drie dagen lang staat deze plek in

het teken van nieuwe ontwikkelingen en ontmoetingen.

Elke dag heeft een eigen ambassadeur:

een architectenbureau dat in de GE-

VEL Arena én op de vloer invulling geeft aan

het hoofdthema Inception. UNStudio, Toko

Fuze en Vakwerk architecten laten niet alleen

eigen inzichten en projecten zien, maar nodigen

ook collega’s en visionairs uit om ideeën

te genereren voor de gevel van de toekomst.

ontwerpen en uitvoeren, is kennisdeling

noodzakelijk. Dat is de rode draad in alle

gesprekken met de exposanten én de ambassadeurs

van GEVEL. Die samenwerking

kan in februari 2022 op de beursvloer ontstaan

of verstevigd worden.

Samen werken aan de toekomst

“Samenwerking is cruciaal in deze tijd,”

vertelt Peter Delsing van Vandersanden.

De baksteenfabrikant zal tijdens GEVEL

laten zien welke stappen het bedrijf neemt

in deze tijden van energietransitie, digitalisering

en automatisering en bewust grondstofgebruik.

Om in de huidige complexe

tijd goede antwoorden en oplossingen te

Vakwerk Architecten is ambassadeur voor GEVEL 2022 op donderdag 10 februari. (Beeld: Isala Diaconessenhuis

in Meppel door Vakwerk Architecten. Foto Egbert de Boer.)

36 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Interactief en inspirerend

Zoals bezoekers aan eerdere edities al hebben

ervaren, is het evenement GEVEL meer dan

een vakbeurs. Het is een evenement waarbij

in samenwerking met exposanten, brancheorganisaties,

universiteiten en de bezoekersdoelgroep

ook exposities en een hoogwaardig

kennisprogramma wordt neergezet. In twee

theaters zijn doorlopend lezingen te volgen. De

GEVEL Arena is het podium van de ambassadeurs:

hier gaat het om visies, nieuwe invalshoeken

en inspiratie voor nieuwe projecten. De

dinsdag met ambassadeur UNStudio heeft een

internationaal karakter en is Engelstalig. Het

GEVEL Innovatietheater in Hal 4 biedt korte, inhoudelijke

sessies met praktische kennis en ervaring

uit projecten. Op de vloer vinden tal van

activiteiten plaats waaraan de bezoeker ook

direct kan deelnemen: workshops, exposities,

interactieve sessies met exposanten.

GEVEL 2022 vindt plaats in het Jaarbeurscomplex

in Utrecht op 8, 9 en 10 februari

2022, gelijktijdig met de installatiebeurs

VSK. Volg de website gevel-online.nl of

schrijf in op de nieuwsbrief om op de hoogte

te blijven van het programma. ❚

‘Inception, een nieuw begin: het centrale

thema van GEVEL 2022'

Op dinsdag 8 februari 2022 opent GEVEL met ambassadeur UNStudio en een internationaal, Engelstalig dagprogramma in de GEVEL Arena. (Beeld: Hanwha

HQ Offi ce Tower in Seoul, ontwerp UNStudio, copyright Rohspace)

GEVELBOUW.INFO

37


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Celdex, Roel van Gils Beeld: Celdex

Prefab lucht- en

slagregendichting

Industrialisatie en prefabricatie van de bouw wordt gezien als één van de oplossingen van het woningbouwtekort.

De productie vindt plaats in de fabriek en ondertussen kan er op de bouwplaats gestart worden met

de fundering. Dit leidt tot een kortere bouwtijd en lagere bouwkosten. Ook het afdichten van bouwelementen

verplaatst zich steeds meer naar de fabriek. Op GEVEL 2022 zet Celdex het nieuwe afdichtingsconcept

voor de prefab bouw en industrie in de spotlights: Seal4Prefab.

Seal4Prefab is gebaseerd op de afdichtingszones

binnen, midden en buiten.

“Het cijfer 4 in de benaming staat voor de

4 principes van ons prefab afdichtingssysteem,”

zegt Claus den Dunnen van

Celdex. “Dat wil zeggen luchtdicht (binnen),

isolerend (midden), slagregendicht

(buiten) en geschikt voor prefabricatie. De

Seal4Prefab-producten zijn in verschillende

combinaties te gebruiken en geschikt

als afdichting van horizontale en verticale

aansluitnaden van prefab bouwelementen.

De producten worden ten behoeve

van prefabricatie met een zo groot mogelijke

lengte geproduceerd en uitgerust met

een hoogwaardige zelfklever. Om de elementen

eenvoudig te positioneren en de

afdichtingsbanden extra te beschermen

worden de producten voorzien van een

low-friction toplaag.”

Succesvolle toepassingen

Prefabricatie met Seal4Prefab biedt volgens

Den Dunnen belangrijke voordelen.

“Het is kwalitatief vanwege de bewezen

kwaliteit in luchtdichtheid en duurzaamheid;

economisch aantrekkelijk vanwege

de verwerking, tijdsbesparing en minder

faalkosten; circulair, want herbruikbaar,

en tot slot zorgt het voor de nodige snelheid

tijdens de bouw. Monteren en afdich-

Afdichting op element bij The Cube in Utrecht.

38 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Montage van de elementen bij The Cube in Utrecht.

ten gaan in één handeling, weer of geen

weer. Groot voordeel is bovendien dat

er op de bouwplaats geen aanvullende

schuimbanden of tapes voor luchtdichting

aangebracht hoeven te worden.” Het Seal-

4Prefab-concept is al op diverse projecten

succesvol ingezet, zoals het onderwijs- en

cultuurcomplex Amare in Den Haag. “Het

betroffen hier 8 meter hoge HSB-gevelelementen

met een forse stelruimte van telkens

110 millimeter die luchtdicht dienden

te worden gemaakt. Door alle hoge eisen

werd ons product vooraf uitgebreid getest

- met een minimale compressie onder de

meest extreme omstandigheden - en akkoord

bevonden. Ook bij studentenwooncomplex

The Cube met 639 studentenwo-

ningen heeft Seal4Prefab een belangrijke

rol gespeeld in de luchtdichting.”

Seal4Prefab is binnen het luchtdicht bouwen

specifi ek toegespitst op de prefab bouw en

industrie waarin advisering, training en begeleiding

zijn geïntegreerd. Celdex geeft

passend advies over de best passende

afdichtingsproducten. “Indien gewenst kunnen

onze producten vooraf worden getest

op wind- en slagregendichtheid in een kritisch

bouwdetail, zoals bij Amare in Den

Haag. Voordat er met de montage wordt

gestart zal er een toolboxmeeting plaatsvinden

voor zowel de verwerkers in de fabriek

als voor de monteurs op de bouwplaats.

Gedurende het project worden de processen

op locatie zorgvuldig vastgelegd in een

kwaliteitsborgingsrapportage, waardoor

eventuele verbeterpunten al tijdens projecten

kunnen worden bijgestuurd.” ❚

‘Monteren en afdichten gaan in één

handeling, weer of geen weer'

Toepassing van Airseal Strip bij Amare in Den Haag.

GEVELBOUW.INFO

39


De specialist in

gevelbevestigingssystemen

HPL/Torx schroeven en zelfborende staalschroeven | (RVS) in elke gewenste kleur

Gevellijmen | Voegbanden | Rockpanel schroeven en nagels | Aluminium profielen/

zetwerk in kleur | Tackers (verkoop en verhuur) | Eigen poedercoatinglijn

EUROPANEL BV | 074 - 2433393 | www.europanel.nl | GEVEL 2022 stand 04.D053

Afdichtingssysteem

voor de prefab

bouw & industrie

Luchtdicht

Thermisch isolerend

Slagregendicht

Geschikt voor prefabricatie

Laat je

inspireren op

celdex.nl

2210759 Celdex ADV Seal4Prefab 197x130mm (FC).indd 1 10-11-21 09:18


XL-Panel.

Totaalleverancier voor de

geventileerde gevelbouw.

Materialen van morgen.

Gemaakt voor vandaag.

Ontdek de mogelijkheden op de vakbeurs

GEVEL 2022 van 8 tot en met 10 februari

in de Jaarbeurs in Utrecht. Stand 3.B041.

www.gevel.nl


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Ramona Kezer Beeld: Europanel

‘We doen alles zelf en

kunnen dus snel leveren’

Op de vakbeurs GEVEL 2022 toont Europanel het eigen assortiment aan bevestigers voor de gevelbouw en

de aluminium achterconstructie, waarvoor het bedrijf samenwerkt met SFS. “Het is voor ons een hele goede

beurs, waar onze doelgroep samenkomt.”

Europanel levert schroeven en nagels voor

de geventileerde gevelbouw, zoals HPL,

Rockpanel, zelfborende schroeven, gevellijmen

en verschillende pvc- en epdm-voegbanden.

Daarnaast produceert het Rijssense

bedrijf ook zelf een complete lijn van schroeven,

nagels en aluminium profielen, die worden

voorzien van een poedercoating.

Verkoopleider Erik Leeuwis: “We kunnen

de nagels ook op plastic band zetten voor

gebruik in een tacker. Omdat we alles zelf

doen, kunnen we heel snel leveren. Ons

doel is zelfs binnen 24 uur.”

Maatschappelijk

verantwoord ondernemen

Om de schroeven te kunnen poedercoaten,

moeten ze eerst in een bordje worden gestoken.

Dit laat Europanel doen door De Sterkerij,

een bedrijf waar mensen werken met een

afstand tot de arbeidsmarkt. “Daar werken

25 mensen fulltime voor ons. Er gaan hier

dan ook één tot anderhalf miljoen schroeven

per week de deur uit. Ze vinden het geweldig

dat zij dat voor ons kunnen doen. En wij

zijn er ook blij mee: maatschappelijk verantwoord

ondernemen vinden we belangrijk.“

Brandwerendheid

Op de beurs GEVEL 2022 presenteert Europanel

ook een aluminium achterconstructie,

waarvoor het bedrijf een partnerschap heeft

met SFS. “Vroeger werden gevelplaten gemonteerd

op houten constructies, maar er

komen steeds strengere eisen voor brand-

Nagels op band. (Beeld: Europanel)

Vlnr: Roy Kuiper, Nick Roelofs en Erik Leeuwis. (Beeld: Europanel)

Gepoedercoate schroeven. (Beeld: Europanel)

42 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Aluminium achterconstructie. (Beeld: Europanel)

werendheid. Een aluminium achterconstructie

helpt om aan een bepaalde brandklasse

te voldoen,” aldus Leeuwis.

“We willen onze klanten ontzorgen door snelheid

en goede service te bieden. Wij hebben

alle kennis in huis en kunnen het complete

pakket leveren.” Voor het verzenden van bestellingen

werkt Europanel samen met transportbedrijf

Logique. Zij bezorgen ook op de

bouwplaats op elk gewenst tijdstip.

Voldoende grondstoffen

In het begin van de coronacrisis besloot Europanel

extra veel grondstoffen in te kopen en

daardoor kan het bedrijf nu de goede kwaliteit

rvs blijven leveren. “We zagen dat inkoop lastig

was en dat niet alle grondstoffen voldoende

beschikbaar waren. Dus kochten we extra veel

in. Dat was een flinke investering, maar dat

heeft goed uitgepakt. We horen wel geluiden

dat sommige bedrijven nu mindere kwaliteit rvs

moeten gaan leveren, dat is bij ons niet het geval.

Wij kunnen zeker tot en met 2023 vooruit.”

Goede beurs

Leeuwis kijkt ernaar uit weer eens op de

beurs te kunnen staan. “Het is voor ons een

hele goede beurs. Er komen alleen mensen

die iets willen weten over geventileerde gevels,

zoals architecten, hoofdinkopers en

projectontwikkelaars. Op de vorige editie,

Schroeven verpakken. (Beeld: Europanel)

GEVEL 2020, kwamen we in contact met enkele

houthandelaren. We lieten hen zien wat

we allemaal kunnen en daar hebben we twee

grote klanten aan overgehouden.”

De verwachting is, als alles gewoon door kan

gaan, dat het best eens druk kan worden op

de beurs. “We hebben door corona weinig

klanten willen bezoeken om zo min mogelijk

mee te werken aan het verspreiden van het

virus. Wel hebben we regelmatig ondersteuning

op de bouwplaats gegeven, maar dat

was in de meeste gevallen dan ook buiten.

Daarom is het fijn als je op de beurs weer

veel mensen kunt spreken.” ❚

Standnummer: 04.D053

Contactpersoon: Erik Leeuwis,

e.leeuwis@europanel.nl

'Fijn om op de beurs

weer veel mensen te

kunnen spreken'

GEVELBOUW.INFO

43


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Roel van Gils Beeld: XL-panel

Totaalleverancier voor de

geventileerde gevelbouw

Door het oneigenlijk gebruik van materialen of verkeerde bevestigingsmethodieken worden er nog altijd

kwalitatief ondermaatse gevels gerealiseerd. Als totaalleverancier voor de geventileerde gevelbouw probeert

XL-panel die tendens mede te doorbreken. En dat lukt ze ook nog eens heel behoorlijk. Met dank

aan de uitgebreide expertise en strategische samenwerking met gerenommeerde paneelproducenten.

Dat heeft bovendien geresulteerd in een wel heel bijzonder product: de A2-gevel die op GEVEL 2022

groots zal worden gepresenteerd.

We zijn 12,5 jaar geleden gestart, min of meer

op vraag van een gevelplaatproducent, begint

Eric Goorman, eigenaar van XL-panel. “Rockpanel

zag dat hun panelen niet altijd op de juiste

wijze werden gemonteerd. XL-panel werd opgericht

als totaalfirma, zodat gevelbouwers en

bouwmaterialenhandel bij één partij terecht kunnen

voor alle accessoires voor de Rockpanelgevelpanelen.

Dat bleek een succes, waarna

we ons aanbod al vrij snel zijn gaan verbreden

met accessoires van onder meer Trespa, James

Hardie, cembrit, Interfaca en Eternit. Een compleet

aanbod voor geventileerde gevels, al dan

niet uitgevoerd in een specifieke kleur. De coater

bevindt zich namelijk tegenover ons. Schroeven,

profielen, waterslagen, zetwerk, het wordt allemaal

in exact dezelfde kleur uitgevoerd.”

‘Onze technisch specialisten adviseren

de juiste producten voor een kwalitatief

hoogwaardige gevelopbouw'

XL-panel: Totaalleverancier voor de geventileerde gevelbouw.

44 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

XL-panel biedt gevelbouwers en de bouwmaterialenhandel alle accessoires voor gevelpanelen.

Compleet assortiment

XL-panel is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal

opererende organisatie. “Wij (19

collega’s) leveren door heel Europa en groeien

elk jaar. Ook ons aanbod wordt steeds verder

uitgebreid,” zegt Richard Linnenbank Salesmanager

met gepaste trots. “Behalve aan producenten

en gevelbouwers leveren wij de accessoires

onder andere aan de professionele

bouwmaterialenhandel. Daarnaast worden we

steeds meer gevraagd om onze kennis en expertise

te laten gelden bij een bepaald project.

Onze technisch specialisten adviseren de juiste

producten voor een kwalitatief hoogwaardige

gevelopbouw. Heel actueel daarin is de branddoorslag.

In het verleden moest de geventileerde

gevel vooral open zijn, tegenwoordig

worden gevels in compartimenten opgesplitst.

Wij hebben in samenwerking met Rockpanel

een profiel ontwikkeld dat onder normale omstandigheden

ventilatie toelaat, maar bij brand

opschuimt zodat de brand niet kan overslaan

naar de volgende etage. Het is een uniek profiel

dat we op GEVEL 2022 gaan presenteren.”

Omega-profiel

Het nieuwe profiel breekt met de standaard

tradities in de gevelbouw. Eric Goorman legt

uit: “Het betreft een horizontaal geplaatst

profiel, dat in de wereld van geventileerde gevels

niet gebruikelijk is. Alle profielen worden

in principe verticaal gemonteerd. Het aluminium

Omega-profiel wordt op de achter constructie

geschroefd, zodat de gevel aan de

achterzijde kan ventileren. Achter het profiel

bevindt zich een schuimstrip die opschuimt

bij een brand en de gevel dichtzet. Het profiel

is in combinatie met een Rockpanel-beplating

getest en gekwalificeerd voor brandklasse

A2. Groot voordeel van dit profiel is de geringe

diepte van slechts 25 millimeter, zodat

het ook geschikt is voor renovatiedoeleinden.

Op de vorige editie van GEVEL konden we

reeds een prototype aan het publiek laten

zien, nu is het profiel klaar voor productie en

ligt het op voorraad in ons magazijn.”

Gevelplaatproducenten is er alles aangelegen

dat hun producten volgens de eigen

voorschriften worden toegepast, resumeert

Eric Goorman. “Als totaalleverancier voor

de geventileerde gevelbouw bieden wij

kennis en kunde en geven waar nodig (vrijblijvend)

advies om te komen tot een kwalitatief

hoogwaardige gevel. Dat doen we al

12,5 jaar met veel plezier.” ❚

GEVELBOUW.INFO

45


P R O D UC T

GEPATENTEERD

Rekentool: slimfort-tool.isobouw.nl

1

2

3

Isoleren

Raamwerk

Esthetisch afwerken

SlimFort ®

De beste isolatieoplossing

voor droge

gevelsystemen

DE BESTE ISOLATIE

• Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen.

• Een dunnere gevelopbouw.

• Automatisch optimaal geventileerd = langere levensduur.

• Unieke messing/groef-verbinding.

• Geen uitzakkende isolatie.

• DUBOkeur ® gecertificeerd.

HET SNELST VERWERKBAAR

• Met geïntegreerde metalen beugels.

• Snel en eenvoudig verwerkbaar in slechts 3 stappen.

• Zeer eenvoudig stelwerk.

• Door één persoon verwerkbaar.

VEEL VOORDELIGER

• Aanzienlijke materiaalbesparing t.o.v. de traditionele bouwwijze*.

MONTAGEVIDEO:

15%

Besparing aantal m 3

isolatiemateriaal

100%

Besparing folie

(overbodig bij SlimFort ® )

50% - 75%

Besparing

aantal m 3 hout

tot 40%

Besparing

verwerkingstijd

* Gebaseerd op berekeningen conform NEN 1068:2001

www.isobouw.nl/SlimFort


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: IsoBouw, Roel van Gils Beeld: IsoBouw

Bewust kiezen voor een

circulaire gevelisolatie

Een gevelisolatiesysteem moet aan vele eisen voldoen. Naast een goede isolerende werking, veiligheid,

verwerkingsgemak en prijs spelen ook de milieuaspecten een steeds belangrijkere rol. Bij de materiaalkeuze

wordt daarom steeds vaker gekeken naar de milieu-impact van dergelijke systemen. Uit onafhankelijk

onderzoek blijkt dat het SlimFort-gevelisolatiesysteem van producent IsoBouw tot de beste presterende

systemen behoort als het gaat om milieuprestaties.

In tegenstelling tot een lineaire economie,

waar producten na gebruik op de afvalberg

terechtkomen, worden in een circulaire economie

geen grondstofvoorraden uitgeput.

Materiaalverspilling en reststoffen worden

voorkomen of materialen worden opnieuw

ingezet. Gekeken wordt op welke manieren

materialen terug kunnen gaan naar de producent,

of hoe die op een andere plek of

manier opnieuw kunnen worden gebruikt.

Zo wordt er een kringloop gevormd waarbij

materialen of componenten opnieuw kunnen

worden ingezet zonder afval te creëren.

Circulair isoleren met SlimFort

SlimFort gevelisolatie is een gepatenteerd gevelisolatiesysteem

met een hoogwaardige en

duurzame airpop-kern. Deze EPS-isolatie bestaat

voor 98% uit lucht en kan hergebruikt

en/of volledig gerecycled worden. Het systeem

kenmerkt zich door de geïntegreerde

beugels waarmee de isolatie en het houten

regelwerk worden bevestigd. De verwerking is

eenvoudig en gaat ongekend snel. De bevestigingsmethodiek

heeft ook een circulair voordeel.

Zodra de gevelbekleding aan vervanging

toe is, kan de bestaande SlimFort-gevelschil

gehandhaafd blijven. In de beugels kan eenvoudig

een nieuwe houten draagstructuur geplaatst

worden voor de nieuwe gevelbekleding.

Met SlimFort ontstaat er een aaneengesloten

en dampdoorlatende isolatieschil zonder isolatielekken.

Dit voorkomt kostbare energieverspilling

en vochtproblemen in de constructie.

Mocht het noodzakelijk zijn om de gevel volledig

te slopen, dan kunnen de SlimFort-isolatieplaten

losgeschroefd worden en bij een ander project

weer opnieuw ingezet worden. EPS verliest namelijk

nooit haar initieel isolerend vermogen.

100% recyclebaar

Recyclen van de SlimFort-isolatieplaten is

gezien de hergebruiksmogelijkheden een

niet voor de hand liggende optie. Mocht dit

toch noodzakelijk zijn, dan is dit geen enkel

probleem. Na verwijdering van de beugels

Het demontabel SlimFort-systeem.

Eenvoudige bevestiging van het houten regelwerk via

de geïntegreerde beugels.

kunnen de EPS-platen volledig gerecycled

worden en als grondstof dienen voor nieuwe

hoogwaardige EPS-producten. Zo blijft de

kringloop altijd gesloten.

Dankzij de toepassing van EPS zijn alle IsoBouw producten circulair.

Gecertificeerde milieuprestaties

IsoBouw heeft SlimFort wetenschappelijk

laten toetsen door NIBE, het Nederlands

Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Zij

hebben SlimFort vergeleken met alternatieven.

De conclusie van het onafhankelijk

onderzoeksbureau is dat SlimFort tot de

beste presterende systemen behoort als

het gaat om de milieuprestaties. Deze uitstekende

score komt ook tot uiting in de

Nationale Milieudatabase (NMD) met een

categorie 1 productkaart. ❚

GEVELBOUW.INFO

47


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Sto Isoned moedigt architecten aan om buiten de kaders te denken en gaat op de beurs GEVEL 2022 graag het gesprek aan.

Tekst: Roel van Gils Beeld: Sto Isoned

De regels herschrijven

Het thema van GEVEL 2022 is Inception. Oftewel, het begin van een nieuw tijdperk. Een enkel idee kan de wereld

veranderen en alle regels herschrijven. Sto Isoned grijpt dit thema aan door op de beurs nieuwe mogelijkheden

te laten zien die ondenkbaar zijn met traditionele producten. Een gesprek met directeur Rob de Jong.

Sto Isoned heeft recent de campagne ‘For

the love of Building’ gelanceerd. “Daarmee

onderstrepen we dat we niet alleen

een duurzaam gebouw willen neerzetten

waar we nu trots op zijn, maar dat over

vijftig jaar ook nog zijn,” zegt De Jong.

“We gaan dan ook graag die uitdaging aan

in nauwe samenwerking met architecten,

opdrachtgevers en (gevel)bouwers. Daarnaast

proberen we met onze producten

de problemen van vandaag te adresseren:

betaalbaar wonen realiseren door efficiënter

om te gaan met materialen.”

Minerale gevelstrips

Op de beurs GEVEL 2022 toont Sto Isoned

een geveldetail van Leidsche Rijn Centrum

G8, een ontwerp van Zecc Architecten dat

momenteel wordt gebouwd. Het plan omvat

178 sociale huurwoningen, die voor de

huurders van corporaties Mitros & Portaal

worden gerealiseerd. De grote uitdaging bij

dit project was het realiseren van betaalbare

woningen passend binnen de hoge

ambitie van het stedenbouwkundig plan

van Jo Coenen. Dat is onder andere gelukt

door een slimme opzet van het bouwblok

vanuit drie basisplattegronden én prefab

geveldelen van WEBO. “Door gebruik te

maken van minerale gevelstrips van Sto

wordt de baksteenarchitectuur op een

veel effi ciënte manier gerealiseerd,” legt De

Jong uit. “En dat alles ook nog eens volledig

steigerloos.”

Fuck the physics

Daarnaast proberen we bezoekers aan onze

stand te inspireren met iconische vormen.

“Onder het mom van ‘fuck the physics’ tonen

we vormen die met traditionele producten

absoluut niet te realiseren zijn,” zegt De

Jong. “Onze gevelstrips hebben een eigen

identiteit en zijn in werkelijk unieke vormen te

verwerken, iets dat met traditioneel keramiek

AimS is een hybride biobased product, waarin een

deel van de fossiele grondstoffen is vervangen door

biobased materialen.

48 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

‘Onder het mom van

‘fuck the physics’

tonen we vormen

die met traditionele

producten absoluut

niet te realiseren zijn'

Door gebruik te maken van minerale gevelstrips van Sto wordt de baksteenarchitectuur op een veel

efficiënte manier gerealiseerd.

ondenkbaar is. We moedigen architecten

aan om buiten de kaders te denken en gaan

op de beurs ook graag het gesprek aan. We

hebben bovendien een aantal concepten die

nu misschien nog wat prematuur zijn, maar

waarover we graag van gedachten willen

wisselen op de beurs,” verklapt De Jong. “Tot

slot is er op onze stand ook volop aandacht

voor biobased bouwen. Zo presenteren we

met AimS een hybride biobased product,

waarin een deel van de fossiele grondstoffen

is vervangen door biobased materialen. Ook

hiervoor geldt: op de beurs alle details.”

Een idee kan de wereld veranderen en alle

regels herschrijven. “Laat dat nou net de

uitdaging zijn die we als Sto Isoned samen

met partners graag willen aangaan. Alvast tot

ziens op de beurs,” besluit De Jong. ❚

Op de beurs GEVEL 2022 toont Sto Isoned een geveldetail van Leidsche Rijn Centrum G8, een ontwerp van

Zecc Architecten dat momenteel wordt gebouwd.

GEVELBOUW.INFO

49


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Ramona Kezer Beeld: Lunawood/Gras Wood Wide

Duurzaam hout uit Scandinavië

“Thermowood van Lunawood vindt zijn oorsprong in de Scandinavische bossen. Deze productiebossen

groeien sneller dan wij ze kunnen rooien. Door het vuren en grenen hout thermisch te modificeren, voldoet

het na modificatie aan duurzaamheidsklasse 2.” Aan het woord is Bert Harders, productspecialist gevel van

Gras Wood Wide. Deze importeur en voorraadhoudende leverancier van onder andere houten gevelbekleding

presenteert op de beurs GEVEL 2022 het biobased en duurzame assortiment van Lunawood.

“Het product sluit goed aan bij de plannen

om ontbossing wereldwijd tegen te gaan,”

aldus Harders. “Al vindt houtkap voor de

houtindustrie slechts op kleine schaal plaats.

Het meeste bos wordt gekapt om plaats te

maken voor soja, palmolie of veeteelt.”

Lunawood is een goed, duurzaam alternatief

voor tropisch hout. Het Scandinavische hout,

grenen en vuren, komt uit speciaal aangeplante

productiebossen. Deze houtsoorten

zijn van zichzelf niet duurzaam genoeg om

de weersinvloeden te weerstaan. Harders:

“Vroeger werd het hout daarom veelal met

toxische stoffen geïmpregneerd, maar het

proces van Lunawood is 100% natuurlijk.”

Natuurlijk proces

Lunawood ontwikkelde een thermisch modificerend

proces: een natuurlijk proces zonder

chemicaliën. “Het hout wordt in speciaal

daarvoor ontwikkelde droogkamers met

toediening van vocht langzaam opgewarmd

en korte tijd verhit op een temperatuur van

212 graden Celsius,” legt Harders uit. “Alle

inhoudsstoffen, zoals hars en sappen, kun

je op deze manier uit het hout logen. Door

het verwarmen, verandert ook de kleur van

het hout: van heel licht naar mooi donker-

Lunawood gevelbekleding bij een project in Eindhoven

Een project in Sint Nicolaasga (Beeld: Gras Wood Wide)

50 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

bruin. Dat is nu ook de trend en maakt Lunawood

extra aantrekkelijk voor toepassing

als gevelbekleding.”

Door het hout thermisch te modificeren,

stijgt de duurzaamheid van klasse 4 naar

duurzaamheidsklasse 2 en worden eigenschappen

als werking en stabiliteit enorm

verbeterd. Voor gevelbekleding zonder

grondcontact gaat het hout minimaal 25

jaar mee. Het is onderhoudsvrij en hoeft

niet meer geschilderd te worden. Het hout

zal vanzelf vergrijzen.

Lunawood channel geborsteld

Ecologisch bouwen

Gras Wood Wide zal zich de komende

jaren sterk profileren op het gebied van

gevelbekleding voor ecologisch bouwen,

vertelt Harders. “Lunawood is erg geschikt

om ecologisch mee te bouwen. Het

heeft met zijn kleine ecologische voetafdruk,

zijn 100% natuurlijke proces en Europese

herkomst alle ingrediënten om een

product voor de toekomst te zijn. Door

Lunawood dan vervolgens ook met een

biobased coating een kleurtje te geven,

kunnen we ook aan deze wens van onze

klanten voldoen.”

Lunawood Thermowood Facade

Bij Gras Wood Wide zijn ze erg te spreken

over de aanpak van het bedrijf Lunawood.

“We werken al jaren met hen samen. Ze

denken vanuit de vraag van de markt en

niet vanuit zichzelf. Zij zien Nederland als

een markt met veel groeipotentieel en kozen

ons als partner. In het begin van de

samenwerking bestelden we vooral ruw

hout om zelf te bewerken. Maar dat leverde

extra transportkosten op en verlies

van materiaal. Daarom wordt inmiddels

de helft van ons Lunawood-assortiment

door Lunawood geproduceerd in verschillende

profielen. De rest van de producten

is maatwerk en produceren we zelf op aanvraag

van onze klanten. Voor grotere projecten

kan het gebeuren dat we zelfs gereedschap

aanschaffen om profielen naar

wens op maat te laten schaven.”

De beurs GEVEL 2022 is belangrijk voor het

bedrijf, vertelt Harders. “Op deze beurs voor

professionals ontmoeten we onze doelgroep

en kunnen we onze producten rechtstreeks

afstemmen met ontwikkelaars, voorschrijvers

en verwerkers. We staan er niet voor

niets al voor de derde keer op rij.” ❚

Lunawood Thermowood Facade (Beeld: Gras Wood Wide)

Standnummer : 04.D054

Contactpersoon beurs: Gerhard van Spijker,

gerhard.van.spijker@graswoodwide.com

GEVELBOUW.INFO

51


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Roel van Gils Beeld: Jordahl Benelux

Creatieve partner in

gevelverankering

Gevelverankering is een onmisbaar onderdeel in de bouw. Omdat het achteraf niet zichtbaar is, wordt het

belang te vaak onderschat. Op de beurs GEVEL 2022 zet Jordahl Benelux een aantal gevelverankeringsoplossingen

in de spotlights. De creatieve partner in gevelverankering hanteert een unieke methodiek om

zowel bij nieuwbouw als renovatieprojecten altijd de meest optimale oplossing te engineeren.

Elk gebouw is uniek, de verankering dus

ook. “Wij richten ons op optimalisatie in

plaats van standaardisatie, waarbij onze

engineers graag uitgedaagd worden om

op projectbasis de beste oplossing te

engineeren,” zegt directeur Michiel Huisstede

stellig. “We denken uitsluitend in

maatwerkoplossingen, alle consoles worden

door ons custom-made gemaakt.

‘Tijdens GEVEL 2022 willen we geïnteresseerden graag de

mogelijkheden op het gebied van gevelverankering laten zien,

waarbij we deze keer specifiek inzoomen op transformatieprojecten'

Wij richten ons op optimalisatie in plaats van standaardisatie, waarbij onze engineers graag uitgedaagd worden om op projectbasis de beste oplossing te engineeren –

aldus directeur Michiel Huisstede van Jordahl Benelux.

52 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Of het nu om een nieuwbouw- of transformatieproject gaat, de werkwijze die we hanteren is altijd vergelijkbaar alleen de randvoorwaarden zijn verschillend – aldus

directeur Michiel Huisstede van Jordahl Benelux..

Voor veel gebouwen is dat ook de enige

oplossing, zeker als het gaat om een renovatie-

of transformatieproject. We tekenen

sinds 2015 alles al in 3D, BIM kent voor

ons dan ook geen geheimen. Dat maakt

dat we probleemloos kunnen aanhaken

op (grote) projecten.”

Engineeringsmethodiek

Of het nu om een nieuwbouw- of transformatieproject

gaat, de werkwijze die we

hanteren is altijd vergelijkbaar alleen de

randvoorwaarden zijn verschillend, vervolgt

Huisstede. “We hebben daarvoor

een geijkte methodiek bedacht, bij ons

intern beter bekend als de Engineeringscirkel.

We draaien aan het wiel en doorlopen

vervolgens altijd dezelfde processen.

Dat begint met het constructieve aspect:

de manier waarop de gevel wordt verankerd

aan de bouwkundige ruggengraat

van een gebouw. Vervolgens bekijken we

of hetgeen is bedacht niet ‘clasht’ met de

overige bouwkundige aspecten en wordt

beoordelen we de maakbaar- en monteerbaarheid.

Bij transformatieprojecten

spelen additionele aspecten zoals (forse)

maattoleranties en mogelijke afwijkingen

van de bestaande (achter)constructie.

Vanzelfsprekend wordt evenmin het economische

aspect vergeten: de kostprijs,

de voorbereidings- en met name ook de

verwerkingskosten. Vervolgens draaien we

het wiel van onze Engineeringscirkel een

slag verder en nemen we het bouwfysische

van de gevelverankering grondig onder de

loep. Met andere woorden, voldoet het aan

de eisen van bouwfysica. Tot slot, als de

gevelverankering in het zicht komt, gaat de

aandacht -indien relevant- nog uit naar het

esthetische aspect.”

Intentieovereenkomst

Jordahl werkt volgens Huisstede met vaste

partners voor de productie van de custommade

gevelverankeringsoplossingen. “We

verlangen van onze opdrachtgevers dat we

op basis van gelijkwaardigheid een project

insteken,” zegt hij. “Volgens een klassieke

leverancier-aannemer-verhouding loopt

een project vaak vast, zeker in ons geval

waarbij het altijd maatwerk betreft. Vaak

komt de prijsvorming tijdens engineering

stapje voor stapje naar voren. We starten

daarom met een intentieovereenkomst

in plaats van een opdrachtbevestiging.

Naarmate het engineeringsproces vordert,

wordt een en ander concreter. Vanzelfsprekend

maken we een raming vooraf, maar

omdat we altijd zoeken naar optimalisaties

wordt de prijsvorming pas gaandeweg het

project steeds duidelijker.”

Tijdens GEVEL 2022 willen we geïnteresseerden

graag de mogelijkheden op het

gebied van gevelverankering laten zien,

waarbij we deze keer specifiek inzoomen

op transformatieprojecten. “Door al in een

vroeg stadium na te denken over gevelverankering

kunnen de nodige optimalisaties

worden behaald. Het leidt uiteindelijk

tot een economische oplossing die beter

monteerbaar is,” besluit Huisstede. ❚

Jordahl werkt met vaste partners voor de productie van de custom-made gevelverankeringsoplossingen.

GEVELBOUW.INFO

53


Metselwerkondersteuning met, ten behoeve van

ontwerpdetail architect, gezet U-profiel aan verstelbare

consoles.

Metselwerkondersteuning met losse verstelbare consoles,

waardoor montage ook bij maatafwijkingen in de

achterconstructie snel en verantwoord is.

Borstweringssteun met slabbedoorvoer en voorziening ten

behoeve van bevestiging rail.

Metselwerkondersteuning door middel van losse

verstelbare consoles, waarmee prefab betonlatei wordt

opgehangen en metselwerk ondersteund.

Prefab verankering met multifunctionele consoles

waaraan prefab gevel- en kaderelementen vanuit de

kraan gemonteerd worden.

Prefab verankering met verstelbare consoles, op basis

van haakplaat principe waarbij prefab gevelelementen

vanuit de kraan gemonteerd worden.

LEIDSCH

5 B

23

4

UITBLINKER IN GEVELPRODUCTEN

Hout heeft uitstraling. Karakter. Dat maakt het geschikt voor heel veel verschillende toepassingen.

Vakmensen willen voor hun projecten niets minder dan het beste hout. Wij voorzien onze klanten

graag van de beste producten voor elk project en geven daarbij gedegen advies. Hierdoor weet u

zeker dat u voor de juiste houtsoort kiest.

Als importeur en voorraadhoudend leverancier van kant en klare gevelbekleding bieden wij

belangrijke voordelen als het gaat om kwaliteit, levertijden en flexibiliteit.

Onze gevelproducten zijn:

PureCedar - Lunawood - Sila - Royal Wood (Marnar Bruk) - Zaans Zwart - Sealwood

BEZOEK ONS OP GEVEL2022!

08-10 FEBRUARI -> STAND 04.D054

Gras Wood Wide

Symon Spiersweg 10

1506 RZ ZAANDAM

T 075-6163792

E info@graswoodwide.com

W www.graswoodwide.com

>

anchored J ORDAHL: in quality CREATIEVE PARTNER IN GEVELVERANKERING

J3D GEVELDRAGER

JBWS BORSTWERINGSSTEUN

4.800 M1 J3D +

JFAB GEVELDRAGER

1.500 ST JUB

JUB PREFAB VERANKERING

UNP-SP GEVELDRAGER

JUB-SP PREFAB KADERVERANKERING

BOUWFYSISCH

EN

OMISCH

V AN ONTWERP TOT REALISATIE

ONTWERP VERANKERING BEREKENING CONSTRUCTIEF AANSTURING 3D PRINTER 3D PROTOTYPE INPUT BIM MODEL PRODUCTIE EN CONSERVING LEVERING BOUW MONTAGE


Professionele

constructielijm

voor gevelplaten

en steenstrips

Bezoek ons op

GEVEL 2022

Stand 03.D024

www.twinbond.eu

Naamloos-11 1 10-11-2021 16:33

leegwater 1 e in

Nederland met

CE-markering

(NEN 14915)

• brandvertragend behandeld

hout- en plaatmateriaal

• geschikt voor binnen- en

buitentoepassing

• B-classificatie voor een breed

scala aan houtsoorten en

toepassingen conform de

Europese norm EN 13501-1

Brandveiligheid

gaat boven alles

• geproduceerd conform de

Europese CE richtlijnen

• wordt geleverd met KOMO

productcertificaat

www.leegwater.nl

LEEG1311-6 Flame Delay PT Gevelbouw.indd 1 12-11-2021 10:15


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Roel van Gils Beeld: Novatech

Complexe zaken eenvoudig

maken met professionele

gevelplaat- en steenstripverlijming

Als totaalleverancier en producent van kwalitatief hoogwaardige lijmproducten onderscheidt Novatech zich

met een heel eenvoudige productopbouw. Het Belgische familiebedrijf verraste jaren geleden de markt met

TwinBond, eenmonocomponent MS-polymeer dat andere kitten, lijmen en kokers vervangt in één product.

“Wij maken complexe zaken eenvoudig en dat willen we bezoekers aan GEVEL 2022 graag laten zien,” zegt

Frederik De Kegel van Novatech.

Novatech is pionier op het gebied van MSpolymeer

lijmtechnologie. “We beschikken

over een eigen wetenschappelijk laboratorium

dat maakt dat we onze klanten een

gedegen ondersteuning kunnen bieden,”

legt De Kegel uit. “We doen niet aan nattevingerwerk,

maar komen altijd heel beslagen

ten ijs. TwinBond is speciaal ontwikkeld voor

het verlijmen van steenstrips en gevelplaten

in alle soorten en maten. Ondanks ons

compact assortiment zijn we in staat om een

compleet gamma aan gevelplaten te ondersteunen

én de grootste plaatdiagonalen van

de markt te verlijmen.”

Geen klassieke primers

Een groot voordeel van TwinBond is volgens

De Kegel dat er geen klassieke primer benodigd

is. “Er worden wel ondergrondversterkers

toegepast, maar die kunnen in de

fabriek al worden aangebracht. Dit in tegenstelling

tot de klassieke primers waarop de

gevelplaten binnen 8 uur of maximaal 20 dagen

verlijmd dienen te worden. Bij TwinBond

speelt ‘tijd’ geen rol. Dat biedt gigantische

voordelen voor het prefabricageproces en

later voor de montage op locatie. Men hoeft

met het aanbrengen van de ondergrondversterker

geen rekening te houden met het

aantal vierkante meters aan gevelplaten dat

Door gebruik te maken van TwinBond hoeven verwerkers niet op pad met een heel arsenaal aan producten.

56 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

De TwinBond-producten laten zich heel eenvoudig verwerken.

dagelijks verlijmd gaat worden. Eenmaal aangebracht,

blijft de ondergrond beschermd en

klaar voor een TwinBond-verlijming.”

Uitgebalanceerd gamma

Door gebruik te maken van TwinBond hoeven

verwerkers niet op pad met een heel

arsenaal aan producten. “Ons gamma is

zeer compact en uitgebalanceerd,” vervolgt

De Kegel. “Bovendien laten de producten

zich heel eenvoudig verwerken.

Het gebruiksgemak is heel hoog, zo horen

we ook terug van verwerkers op locatie. In

combinatie met de geringe voorbereiding

levert TwinBond een enorme besparing op

in arbeidstijd. Daarnaast bieden we een

gegarandeerde in- en uitbouwverzekering

op elke verlijming met TwinBond.”

Eigen academy

Novatech investeert veel in kennisdeling.

“We merken dat de markt vaak een kritische

houding aanneemt ten aanzien van gevelverlijming,”

zegt De Kegel. “Dat proberen

wij te weerleggen door proactief de markt

te benaderen. Zo staan we graag naast de

verwerker om bijvoorbeeld een applicatietraining

te verzorgen, al dan niet op de werf

of digitaal vanuit onze academy. Daarnaast

zijn we actief in technische commissies om

gevelplaatverlijming onder de aandacht te

brengen en de regelgeving scherp te stellen.

Zo leveren we een essentiële bijdrage

aan de ontwikkeling van de BRL1330 en

aan de brandwetgeving in België.”

TwinBond heeft een KOMOkeur en is

BRL4101 gecertificeerd. “We zijn voor onze

klanten een betrokken (sparring)partner die

graag meedenkt om tot de meest economische

en kwalitatief hoogwaardige verlijmingsoplossing

te komen. Voor de verwerking op

locatie hebben we een gestandaardiseerd

aanbod, voor de prefab industrie denken we

graag mee in maatwerk en leveren we bijvoorbeeld

TwinBond in drums tot 180 liter.” ❚

‘Het gamma is zeer compact en

uitgebalanceerd'

TwinBond heeft een KOMOkeur en is BRL4101

gecertificeerd.

GEVELBOUW.INFO

57


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Zaanse Oever, Zaandam.

Tekst: Roel van Gils Beeld: Leegwater Houtbereiding

Hout populair

als gevelbekleding

Het toepassen van hout in de gevel is ongekend populair. Niet alleen vanwege de authentieke uitstraling

met grote ontwerpvrijheid voor architecten, maar ook vanwege de vele milieuvoordelen. Het vraagt echter

wel om kennis van zaken en van de geldende wet- en regelgeving. Al drie generaties lang houdt Leegwater

Houtbereiding zich bezig met verduurzaming, oppervlakte-afwerking en brandvertragend impregneren

van houten gevelbekleding. Het familiebedrijf kan als eerste in Nederland een brandvertragend behandeld

massief houten gevelbekleding leveren met CE-markering (NEN 14915) in end use application.

58 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Leegwater Houtbereiding is een begrip

in de wereld van houtverduurzaming.

“Vakkundige verduurzaming van hout en

houtproducten vraagt om oog voor de

natuurlijke eigenschappen van hout,” zegt

Chris Duivenvoorden, Projectadviseur bij

Leegwater Houtbereiding. “We hebben de

afgelopen zeventig jaar veel expertise opgebouwd

in de behandeling en verduurzaming

van hout. Met name de laatste jaren

merken we een toegenomen interesse van

houttoepassingen in de gevel. Niet vreemd,

want het is een prachtig en duurzaam product,

mits het op de juiste wijze wordt verwerkt

en toegepast. En daar komt onze

expertise om de hoek kijken.”

Getest in end use application

Het toepassen van welk materiaal dan ook

aan de gevel vraagt om een deskundig advies

over duurzaamheid, materiaalkeuze,

detaillering en onderhoud, vervolgt Duivenvoorden.

“Hout vormt daar geen uitzondering

in. Sterker nog, het toepassen

van hout aan de gevel brengt nog wat aanvullende

uitdagingen met zich mee, met

name als het gaat om de brandveiligheid.

Als Leegwater Houtbereiding hebben wij

veel kennis en expertise opgebouwd in het

brandvertragend impregneren van diverse

houtsoorten in de vereiste Euro-brandklasse

B. We hebben veel houtsoorten

getest en gecertifi ceerd. Als eerste leverancier

in Nederland kunnen we bovendien

een brandvertragend behandeld massief

houten gevelbekleding leveren met CEmarkering

(NEN 14915) inclusief een prestatieverklaring

met essentiële kenmerken

van het gevelproduct. Dit CE-certifi caat

is gebaseerd op end use application. Dit

betekent dat in overeenstemming met het

Bouwbesluit de complete gevelopbouw is

getest. Oftewel, het hout inclusief spouw,

achterregelwerk en substraten, zoals folie

en isolatiemateriaal.”

Al drie generaties lang houdt Leegwater Houtbereiding zich bezig met verduurzaming, oppervlakte-afwerking

en brandvertragend impregneren van houten gevelbekleding.

De Groene Mient in Den Haag

Op de beurs GEVEL 2022 neemt Leegwater

Houtbereiding bezoekers op de stand mee

in de wereld van verduurzaming, oppervlakte-afwerking

en brandvertragend impregneren

van houten gevelbekleding. “Uiteraard

tonen we onze unieke brandvertragend

behandelde massief houten gevelbekleding

met CE-markering en de vele andere mogelijkheden.

In ons eigen kleurenlaboratorium

en monsterkamer in Heerhugowaard kunnen

wij architecten en ontwerpers al in een

ontwerp-bestekfase op weg helpen in hun

keuze voor de juiste houtsoort en afwerking,”

besluit Duivenvoorden. ❚

Zoomers Castricum.

GEVELBOUW.INFO

59


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

In april van dit jaar is ISD Benelux gestart met de implementatie van de software bij Van Oorschot Aluminium.

Tekst: Roel van Gils Beeld: Van Oorschot Aluminium

Familiebedrijf investeert

in 3D CAD-software

Al drie generaties lang is Van Oorschot Aluminium een gevestigde naam in de wereld van aluminiumconstructies

en focust zich vooral op het produceren en leveren van aluminium ramen, deuren, vliesgevels,

schuifpuien en vouwwanden. Om ook in de toekomst relevant te blijven, investeerde het bedrijf in CAD-software

voor 2D- én 3D-ontwerp. Bart Verbakel, tekenaar en werkvoorbereider bij Van Oorschot Aluminium,

licht toe waarom de keuze is gevallen op HiCAD van ISD.

Voorheen werkten we vooral in 2D en werd

het 3D-tekenwerk uitbesteed aan een partner,

begint Verbakel. “Omdat de vraag naar

3D BIM steeds grotere vormen aanneemt,

hebben we besloten om zelf te gaan investeren

in 3D CAD-software,” zegt Verbakel.

“Via bevriende partners en gesprekken met

concullega’s tijdens beurzen en meetings,

zijn we bij ISD Benelux terechtgekomen. We

zijn vervolgens eens gaan polsen of HiCAD

ook interessant voor ons kon zijn. Na verschillende

gesprekken over en weer en een

‘Omdat de vraag naar 3D BIM steeds grotere

vormen aanneemt, hebben we besloten om

zelf te gaan investeren in 3D CAD-software'

uitgebreide demo waren we overtuigd van

de kwaliteiten en mogelijkheden van HiCAD

voor onze business.”

Perfecte ondersteuning

In april van dit jaar is ISD Benelux gestart met

de implementatie van de software bij Van

Oorschot Aluminium. “Vrij kort daarna zijn

we begonnen met een training om alle ins en

outs van de software te leren kennen en sinds

de bouwvakvakantie tekenen we onze eerste

projecten in 3D,” zegt Verbakel trots. “Zo zijn

we nu bijvoorbeeld bezig om appartemen-

60 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

tencomplex De Mersjant in Tilburg volledig

in 3D uit te werken en wordt ook de laatste

fase van De Jonkvrouw in Geldrop volledig in

HiCAD getekend. De eerste drie blokken van

De Jonkvrouw zijn door onze partner in 3D

uitgetekend, de laatste fase doen we nu zelf.

En dat verloopt eigenlijk prima, mogen we

toch wel zeggen. Natuurlijk, bij het leren en

werken met nieuwe software loop je altijd wel

tegen bepaalde zaken aan, maar vanuit ISD

Benelux mogen we rekenen op een perfecte

ondersteuning. Er wordt echt met ons meegedacht,

ook als we bijvoorbeeld bepaalde

functionaliteiten missen, zodat deze in een

volgende update worden meegenomen. Bij

andere softwarebedrijven ben je vaak niet

meer dan een nummertje, bij ISD Benelux

wordt er echt naar je geluisterd.”

HiCAD biedt de mogelijkheid om heel snel tussen 2D en 3D te switchen en is 1 op 1 verbonden met

LogiKal en ReynaPro.

De ambities van Van Oorschot Aluminium liegen

er dan ook niet om. Verbakel: “Nu we in

eigen huis ook 3D BIM-projecten kunnen aanvliegen,

opent het deuren voor andere (complexe)

projecten. HiCAD biedt de mogelijkheid

om heel snel tussen 2D en 3D te switchen en

is 1 op 1 verbonden met LogiKal en Reyna-

Pro, het bewerkingsprogramma van onze

profielleverancier Reynaers Aluminium. Als je

in één programma iets wijzigt, wordt dat direct

doorgevoerd in het andere programma. Wel

zo efficiënt. Tot slot is het zelfs mogelijk om

vanuit de software rechtstreeks de machines

in onze fabriek aan te sturen.” ❚

Bij het leren en werken met nieuwe software loop je altijd wel tegen bepaalde zaken aan, maar vanuit ISD Benelux mogen we rekenen op een perfecte ondersteuning

– Bart Verbakel, tekenaar en werkvoorbereider bij Van Oorschot Aluminium.

GEVELBOUW.INFO

61


Isolink® – Thermische

prestatie in de gevel

Door de nieuwe BENG-eisen die

vanaf 2021 gelden worden

de eisen aan de thermische schil

steeds hoger. Binnen deze eisen

is geen plaats meer voor

koudebruggen in de gevel.

www.schoeck.com

• KUNSTSTOF

• ALUMINIUM

• RAMEN

• DEUREN

• GEVELS

Tarion Gevelbouw

Cort van der Lindenstraat 21

2288 EV RIJSWIJK

Telefoon: 070 -389 68 78

E-mail: info@tarion.nl

Tarion_adv_1/2.indd Naamloos-3 1 1 15-02-2021 30-11-21 11:30 09:12


DÉ SPECIALIST

VOOR PERSONEEL

BINNEN DE

GEVELBRANCHE

WWW.GEVELPERSONEEL.NL

Op zoek naar een

flexibele oplossing van

uw personeelsprobleem?

Wij beschikken over

ervaren monteurs en

productiemedewerkers.

Neem contact met ons op

en ontdek hoe wij u

verder kunnen helpen.

GEVELPERSONEEL.NL

CASTELLASTRAAT 26

6512 EX NIJMEGEN

T

I

E

+31 (0)24 204 95 81

WWW.GEVELPERSONEEL.NL

INFO@GEVELPERSONEEL.NL


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Susan Peek Beeld: LJ Solutions

Gezonde gevels

Sterke innovatieve gevelproducten die volledig passen binnen de duurzaamheidsgedachte. Dat is wat Roel

Tromp met zijn bedrijf LJ Solutions biedt. Roel houdt van gevels en was jarenlang actief als adviseur op het

gebied van gevelstuc, buitengevelisolatie en geventileerde gevelsystemen. Daarbij liep hij steeds tegen dezelfde

afwerkingsproblemen aan en om dat aan te pakken, is hij in 2012 gestart met LJ Solutions. De naam

zegt het al: oplossingen dus!

“Onze oplossingen lijken vaak simpel, maar

zijn enorm doeltreffend,” start Roel zijn verhaal.

“De kwalitatief hoogwaardige en slimme

ventilatieproducten, bevestigingsmaterialen

en gevelsystemen zorgen ervoor dat aannemers,

installateurs, stukadoors, architecten

en ontwikkelaars een gevel tot in de puntjes

verzorgd kunnen opleveren.”

Nieuwe manier van samenwerken

Als drijvende kracht achter menig innovatief

gevelproduct bij LJ Solutions, vindt Roel het

echter evident dat men beseft: “Zoals we

het doen, is belangrijker dan wat we hebben.

Ik bedoel daarmee dat wij sterk inzetten

op een nieuwe manier van samenwerken

in de bouw.” Hard nodig, volgens Roel: hij

constateert dat veel partijen wel roepen dat

het duurzaam moet, maar de prijs nog altijd

vaak de doorslaggevende factor is. “Wij werken

graag vroegtijdig en één op één samen

met onze dealers, architecten, opdrachtgevers,

techneuten, verwerkers of een voltallig

bouwteam. Door te praten over het toepassen

van producten, het meedenken in duurzaamheid

en daarbij de juiste oplossingen te

bieden, wordt er daadwerkelijk geïnvesteerd

in een gezonde gevel. Daarom zeg ik altijd:

‘wij delen onze vakkennis, maar factureren

slechts het eindproduct’.”

Duurzame gevelsystemen

In de innovatieve bouwoplossingen van

LJ Solutions komen flexibiliteit, kwaliteit en

duurzaamheid samen. Bovendien geven de

gevelsystemen een grote architectonische

vrijheid. “Vanuit de esthetiek willen wij dat

een architect kan realiseren wat hij of zij voor

ogen heeft, maar dat het project vervolgens

aan alle gestelde eisen voldoet op functioneel

gebied. Dan is er geen betere ambassadeur

denkbaar.”

Bij een ander zorgcentrum is gebruik gemaakt van Neolife Cover 6 Sun.

64 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Maximale isolatie,

optimale ventilatie

Samen met Strikolith ontwikkelde LJ Solutions

een uniek systeem: LJ Cladding. “Dit

systeem maakt het mogelijk om stucwerk

en de natuurlijk houten gevelbekleding van

Neolife ® op één buitengevelisolatiesysteem

toe te passen. Hierdoor ben je niet meer

gebonden aan houtskeletbouw of andere

traditionele bouwmethodes. Zo ontstaat

binnen het passief bouwsysteem meer ontwerpvrijheid

dan ooit.” LJ Cladding brengt

een hoogwaardige uitstraling, optimale

ventilatie en maximale isolatie samen. “Een

unieke combinatie,” vindt Roel.

Een nieuwe, duurzame keuze

“Neolife ® bestaat uit een natuurzuiver houtcomposiet

dat nauwelijks kunststof bevat.

Ze worden duurzaam geproduceerd, hebben

een lage CO 2

-uitstoot en een brandclassificatie

tot en met Brandklasse B. Ze zijn licht in

gewicht en daardoor makkelijk te plaatsen;

vaak zijn de panelen zelfs op een bestaande

constructie aan te brengen. Bovendien zijn ze

onderhoudsvrij en circulair: na verloop van tijd

kun je ze volledig hergebruiken of upcyclen.”

Investeer in de toekomst

“Daarnaast leveren wij SCANROC: een gepatenteerd

gevelsysteem dat bestaat uit

gegalvaniseerd staal met daartussen isolatiemateriaal

en met een afwerking van duurzaam

geproduceerde cementgebonden of

keramische steenstrips. Het systeem is ook

direct op een HSB-wand te monteren. Het

maakt het systeem zeer geschikt voor het industriële

bouwen met hout, waar momenteel

zoveel aandacht voor is. SCANROC wordt

mechanisch bevestigd in plaats van verlijmd.

Bovendien is het een droogbouwsysteem

waardoor je de CO 2

-uitstoot en de stikstofproductie

ook nog eens tot een minimum

beperkt. In combinatie met een geavanceerd

ventilatieproces draagt het systeem bij aan

een gezonde gevel op de lange termijn. Het

betrouwbare systeem gaat tientallen jaren

mee en is volledig circulair: na verloop van tijd

kun je het eenvoudig demonteren en op een

andere gevel plaatsen.” Volgens Roel blinkt

SCANROC uit in een geweldig exterieurdesign

en perfecte technische kenmerken,

zoals een hoge energiebesparing en aardbevingsbestendigheid,

brandveiligheid en meer.

Op de gevel van een kantoorgebouw in Kiev is de Scanroc Klinkerstone in de kleur ‘Old Cathedral’ gebruikt.

De Neolife Cover 14 Sand is toegepast bij een zorgcentrum in Brielle.

“De uitstekende prestaties van onze materialen

in combinatie met het design van onze

producten leveren een unieke kwaliteit op, die

onderdeel is van een bescheiden, gedurfde en

vernieuwende aanpak,” zegt Roel tot besluit. ❚

Bij de Aeres Hogeschool in Almere is Neolife Cover 6 in de kleur Night toegepast.

GEVELBOUW.INFO

65


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Ramona Kezer Beeld: Schöck

Glasvezel gevelanker

voorkomt koudebruggen

De kwaliteit van de gebouwschil als geheel en de toegepaste producten wordt steeds belangrijker. Door de

nieuwe (BENG-)eisen die vanaf 2021 gelden, gelden er ook steeds strengere eisen voor de thermische schil.

Er is geen plaats meer voor koudebruggen in de gevel.

Geventileerde gevels

Het gevelanker Schöck Isolink type F-S werd speciaal ontwikkeld

voor de geventileerde gevelbouw. De thermische isolatie met Schöck

Isolink is ruim tweehonderd keer beter dan met oplossingen uit aluminium.

Dit reduceert thermische lekken in de gevel en maakt besparingen

op de isolatiedikte tot wel 50% mogelijk. Zo bouwt u slankere

gevels en wordt het netto vloeroppervlak van het gebouw vergroot.

Prefab betonwanden

Isolink biedt de oplossing voor sandwichwand-verankeringen met

type C-EH en type C-ED. Het glasvezelcomposiet minimaliseert

koudebruggen. Daarnaast zorgen de sterkte en stijfheid van het

anker voor de constructieve overdracht en draagkracht van de betonwanden.

Het gevelanker wordt eenvoudig en zonder ingrijpende

aanpassingen in voorgeboorde gaten in de isolatie aangebracht.

Het is toepasbaar met alle soorten isolatiemateriaal. Dit maakt het

een energiezuinig alternatief voor conventionele rvs-verankeringen

bij het verbinden van de betonnen binnen- en buitenbladen. Het

staafvormige element is geschikt voor zowel ondersteunde als vrijdragende

gevels en maakt grote wandgeometrieën tot 6 x 12 meter

mogelijk. Alle producttypen van Schöck Isolink voor betonnen gevels

zijn getest en worden geleverd onder KOMO-certificaat.

De Helix, Groningen.

Op de beurs GEVEL 2022 zet Schöck Nederland bv het product Isolink

in de spotlight. Mathilda Jansen, verantwoordelijk voor marketing

en communicatie bij Schöck: “We staan op de beurs om te laten zien

welke producten wij leveren en om onze innovaties te delen in de

markt. In de toekomst zien wij natuurlijk graag overal ‘Schöck-gevels’

om warmteverlies tegen te gaan.”

Renovatie

Door de snel stijgende energieprijzen is er veel aandacht voor het verduurzamen

van (sociale) woningbouw in verouderde wijken. Ook op

deze ontwikkeling speelt Schöck in. “Met onze Isolink-ankers is het

mogelijk een geheel nieuwe thermische schil om een bestaand pand

Glasvezelcomposiet vervangt metaal

Met het oog op de toekomst mag in nieuwbouw en renovatie geen

plaats meer zijn voor koudebruggen. Door staal of aluminium te vervangen

door Schöck Isolink kan nu worden ontworpen en gebouwd

volgens de hoogste standaarden. De Isolink-oplossingen worden gemaakt

uit glasvezelcomposiet. Dit materiaal geleidt bijna geen warmte

( = 0,7 W/mK), waardoor koudebruggen worden voorkomen en veel

gemakkelijker wordt voldaan aan de BENG-eisen. Het biedt daarom

de mogelijkheid om dunnere gevels te ontwerpen en mede daardoor

het materiaalgebruik te verminderen.

De Groene Kaap, Rotterdam.

66 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

De Groene Kaap, Rotterdam.

Oplossing voor renovatie.

te plaatsen. Bijkomend voordeel is dat er geen chemische bevestiging

plaatsvindt. Mocht er over twintig jaar gekozen worden voor weer een

andere oplossing, dan is deze buitenschil eenvoudig te verwijderen

zonder schade aan het gebouw toe te brengen of chemicaliën achter

te laten. Dit maakt het een circulaire oplossing.” Kortom, Isolink is de

lichte, circulaire, schroefbare verbinder en de beste vervanger voor

stalen en aluminium gevelankers.

Standnummer: 04.B010

Contactpersoon: Mathilda Jansen, mathilda.jansen@schoeck.com ❚

'We staan op de beurs om

innovaties te delen met de markt'

De Helix, Groningen.

GEVELBOUW.INFO

67


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

The Valley Amsterdam Solarlux vouwwanden.

Solarlux schuifraam cero.

Tekst: Roel van Gils Beeld: Solarlux

Indrukwekkende transparantie

Op de beurs GEVEL 2022 toont Solarlux onder meer de exclusieve cero-lijn, een uitermate slank gestileerde

schuifwand waarmee een indrukwekkende transparantie tot wel 98% kan worden gerealiseerd. Sinds dit

jaar is de fabrikant van flexibele glazen geveloplossing partner van Dutch Daylight, een stichting die is opgericht

om iedereen in de (bouw)wereld het belang van daglicht in gebouwen te promoten.

Solarlux betekent letterlijk zonlicht. “We

staan voor een zo efficiënt mogelijk gebruik

van daglicht in zijn meest essentiële

vorm. We kunnen niet zonder. Het bevordert

bovendien het welbevinden van de

gebouwgebruiker. Helaas druist dat een

beetje tegen de TOjuli in,” erkent Jan Jaap

Hofstra van Solarlux. “Daarom willen we

juist met Dutch Daylight ervoor zorgen om

Solarlux schuifraam cero Avalis.

68 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

de wet- en regelgeving een klein beetje

te beteugelen. Door samen een vuist te

maken, het belang van daglicht te benadrukken

en architecten te motiveren om

gezonde gebouwen te realiseren. Grote

producenten zijn aangesloten bij Dutch

Daylight om ervoor te zorgen dat we geen

donkere gebouwen krijgen.”

Slank, slanker, slankst

Met het productportfolio van Solarlux is er

aan daglichttoetreding geen gebrek. “Onze

cero-lijn is het slankste schuifraam in zijn

klasse,” zegt Hofstra. “We kunnen tot 6

meter hoog een profielaanzicht van slecht

34 mm garanderen. Daarin zijn we absoluut

uniek. Bezoekers op GEVEL 2022 kunnen

het cero-schuifraam live aanschouwen, net

als onze volledig transparante balkonbeglazing

SL25. Het thema geluid speelt een

steeds belangrijkere rol binnen gemeentes

en binnenstedelijke bouw. Met onze enkele

balkonbeglazing SL25 blijft een geventileerde

buitenruimte behouden, terwijl het

omgevingsgeluid met 22 dB wordt gereduceerd.

Het is echt een hardloper op dit

moment. Dat geldt ook voor onze highline

vouwwand, die eveneens de slankste is

in de markt met een profielaanzicht van

slechts 99 mm van tussenstijl rug op rug.

De vouwwand bestaat uit een volledig thermisch

ontkoppeld profiel, is geschikt voor

triple beglazing en voldoet aan alle BENGeisen

tot zelfs aan passief bouwen.”

The Valley Amsterdam Solarlux vouwwanden.

Grote projecten

Solarlux is het enige systeemhuis ter wereld

dat zowel produceert als levert en monteert.

“We zijn niet afhankelijk van derden

en hebben alles onder één dak,” zegt Hofstra.

“We beschikken over een grote R&Dafdeling

en ontwikkelen alles zelf. Door de

volumes die we verwerken zijn we in staat

om de enorme prijsstijgingen waarmee de

markt wordt geconfronteerd, enigszins te

kunnen beteugelen. Het stelt ons bovendien

in staat om hele grote projecten aan te

vliegen. Zo zijn we onder meer betrokken

bij de residentiële omgeving van het nieuwe

hoofdkantoor van Booking.com op het

Oosterdokseiland in Amsterdam waar een

flinke hoeveelheid cero’s in verwerkt worden.

Het hoofdkantoor is ontworpen door

het internationale architectenbureau UN-

Studio, die nu partner van de beurs Gevel

is en invulling geeft aan het thema Nature.

Dit sluit naadloos aan bij onze filosofie over

gezonde gebouwen met maximaal gebruik

van natuurlijke elementen, daglicht en ventilatiemogelijkheden.”


GEVELBOUW.INFO

69


Bij jouw BENG-calculatie kun je rekenen op Verosol

Verlaag de energiebehoefte met gemetalliseerde zonwering

Dankzij Verosol kun je vrij blijven ontwerpen én voldoen aan de steeds strengere eisen.

Lees onze BENG-case met bureau Proof of the Sum voor het nieuwbouwproject Stadskantoor Alkmaar.

Ga naar www.verosol.nl/beng of scan de QR-code.


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst: Roel van Gils Beeld: Cloud Garden

Innovatief verticaal gevelgroen

Al vele jaren doet Cloud Garden onderzoek naar de luchtzuiverende werking van planten om het binnenklimaat

van gebouwen te verbeteren. Sinds de overname van WallFlore biedt het door technologie

gedreven bedrijf ook effectieve oplossingen voor verticaal gevelgroen met een luchtzuiverende werking.

De korfmodules zijn circulair, modulair, brandveilig en licht van gewicht, en daarmee uitermate

geschikt voor nieuwbouw- of renovatietoepassingen. Tijdens GEVEL 2022 zet Cloud Garden WallFlore

Outdoor vol in de schijnwerpers.

Er is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop groen kan bijdragen

aan koeling van de openbare ruimte, begint Herman Oving

van Cloud Garden. “Groene gevels verminderen hittestress, maken

een stad leefbaarder en zorgen voor een aangenaam en kleurrijk

straatbeeld. Koelinstallaties hoeven ook minder hard te werken

in de zomer. Afhankelijk van de plantkeuze wordt CO 2

en fijnstof uit

de lucht gehaald en wordt de biodiversiteit in positieve zin gestimuleerd.

Het toepassen van verticaal groen in gevels leeft dan ook

bij steeds meer opdrachtgevers die bovendien aanspraak kunnen

maken op allerlei fiscale voordelen.”

Made in Holland

WallFlore Outdoor is een uiterst lichtgewicht systeem en wordt

voor 100% in Nederland gemaakt. Oving legt uit: “De basis van het

systeem bestaat uit zogenaamde groeipanelen die we in verschillende

formaten leveren. Een groeipaneel is in feite een korf uit RVS

staaldraad, voorzien van een epoxy coating. Een steenwolsubstraat

fungeert als vocht- en voedingsbodem voor de beplanting.

De korven worden vervolgens gemonteerd aan een ophangconstructie

uit duurzaam magnelis staal. De hele constructie weegt

slechts maximaal 50 kg/m 2 , waarvan ruim 35 kilogram vocht. Het

systeem zelf weegt dus minder dan 15 kg/m 2 . Dat sluit aan op de

kernwaarden van circulariteit. Alles wat je minder verbruikt, onge-

De groeipanelen worden begroeid geplaatst. Bij oplevering is de gevel al

dekkend groen.

De plantkeuze van WallFlore Outdoor wordt volledig afgestemd met de wensen van de opdrachtgever en onderhoudspartij.

72 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

WallFlore Outdoor is een uiterst lichtgewicht systeem en wordt voor 100% in Nederland gemaakt.

dacht van welke bron het afkomstig is, maakt dat je die bronnen

minder aantast.”

Bij oplevering al dekkend groen

Omdat de groeipanelen in verschillende afmetingen leverbaar zijn

en zelfs op maat te produceren zijn, is er geen sprake van eventuele

naden of kieren. “WallFlore Outdoor kan als geventileerde buitenschil

rechtstreeks op bijvoorbeeld een HSB-achterconstructie

worden aangebracht,” zegt Oving. “De geringe inbouwdiepte van

slechts 15 centimeter zorgt voor een breed toepassingsbereik.

Met dank ook aan de goede brandclassificatie B-S1-D0. De groeipanelen

worden begroeid geplaatst. Dat wil zeggen, bij oplevering

is de gevel al dekkend groen.” Een volautomatisch irrigatiesysteem

zorgt voor de juiste vochthuishouding in de groengevel en voegt

ook de juiste dosering voeding toe. Van een basic standalone systeem

tot een geavanceerd web-based systeem met vele opties:

zoals vocht- en temperatuursensoren.

De plantkeuze van WallFlore Outdoor wordt volledig afgestemd

met de wensen van de opdrachtgever en onderhoudspartij.

Oving: “We kunnen in feite alle kanten op: van strakke 1-vormige

gevels tot een kleurrijk palet, weelderig en wild. Ook hebben we

modules ontwikkeld waarin we bijvoorbeeld insectenhotels, vlinder-

of nestkasten kunnen plaatsen. Een mooi voorbeeld daarvan

is de WallFlore Outdoor-groengevel van de Aerus Hogeschool

in Almere of de Greenport Horti Campus waarin groengevels

in een schaakbordmotief zijn verwerkt. Dankzij het modulaire

karakter kunnen we met WallFlore Outdoor aan vrijwel elk ontwerp

invulling geven. ❚

Met WallFlore Outdoor kun je in feite alle kanten op: van strakke 1-vormige

gevels tot een kleurrijk palet, weelderig en wild.

GEVELBOUW.INFO

73


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Cembrit Windstopper Basic is een waterkerende, dampopen en brandwerende vezelcementplaat voor toepassing aan de spouwzijde van een geventileerde gevel

Tekst: Roel van Gils Beeld: Cembrit

Ecologisch én architectonisch

bouwen met vezelcement

Bouwen op een traditionele manier en met traditionele materialen is niet langer houdbaar. Het is niet efficiënt

en allesbehalve ecologisch op termijn. Dat zegt Yves Fordel van Cembrit, één van de grootste vezelcementfabrikanten

van Europa. “Het thema van de beurs GEVEL 2022 ‘Inception’ oftewel een nieuw begin, past dan

ook volledig in de huidige tijdsgeest. Onze vezelcementproducten sluiten daar ongelooflijk op aan.” Cembrit

heeft voor de beurs een tweetal primeurs in petto: de Cembrit Patina Signature en de Cembrit Windstopper.

Cembrit is al vele jaren een vaste ‘gast’ op de

beurs GEVEL. “We komen er graag,” erkent

Fordel. “Het thema van de 2022-editie kon niet

beter en is ons op het lijf geschreven. Het nieuwe

bouwen behelst onder meer een verregaande

prefabricage onder geconditioneerde omstandigheden

en een bewuste keuze voor duurzaam

verantwoorde materialen. Vezelcement

leent zich uitstekend voor prefabricage door zijn

lichte gewicht, verwerkingsgemak én duurzaam

karakter. Het bestaat uit natuurlijke producten

als cement (gebrande kalk) -, water, cellulose

vezels en toeslagstoffen. Die zijn recyclebaar.

Al onze producten zijn bovendien onbrandbaar,

vochtbestendig en onderhoudsarm.”

‘Bouwen op een traditionele manier en met traditionele

materialen is niet langer houdbaar'

74 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Artistieke vrijheid

Op de stand van Cembrit kunnen bezoekers,

zoals ze intussen gewend zijn van

de Deense fabrikant, vrijwel het complete

portfolio bekijken. Cembrit wil graag

twee producten nu alvast in de kijker zetten.

Fordel: “De Cembrit Patina Signature

maakt van elk gebouw een unieke creatie

en geeft architecten maximale artistieke

vrijheid. Het concept combineert twee van

onze bestaande gevelplaten: Cembrit Patina

Original en Cembrit Patina Rough. De

Cembrit Patina Original gevelplaat wordt

gezandstraald met een gepersonaliseerd

motief naar keuze. Het resulteert in een

100% uniek gevelontwerp. Cembrit Patina

Signature is net als zijn basis een door-endoor

gekleurde plaat en wordt na het zandstralen

gehydrofobeerd voor een gegarandeerd

lange levensduur. Op onze stand

gaan we Cembrit Patina Signature in een

aantal creatieve voorbeelden laten zien.”

Cembrit Windstopper

Ook achter de esthetische schil kan Cembrit

met zijn producten een wezenlijke bijdrage

leveren aan het verhogen van de

kwaliteit en brandveiligheid. “Cembrit

Windstopper Basic is een waterkerende,

dampopen en brandwerende vezelcementplaat

voor toepassing aan de spouwzijde

van een geventileerde gevel,” legt Fordel

uit. “Doorgaans wordt een HSB-achterconstructie

voorzien van een folie. Zo’n folie

voegt niets toe aan de statische constructie

van het geheel en is heel gevoelig voor beschadigingen.

Cembrit Windstopper daarentegen

maakt de constructie stijver én

super brandveilig. In de Nordics en het Verenigd

Koninkrijk wordt deze plaat veel toegepast,

vooral vanwege de steeds hogere

brandwerendheidseisen. Ook in de Benelux

is men zich steeds bewuster van de

noodzaak om brandveilig te bouwen. Uniek

is dat de Cembrit Windstopper Extreme tot

maximaal een jaar kan fungeren als tijdelijke

brandveilige gevel. Je hoeft geen haast te

maken met de esthetische schil.”

Via de Visualizer op de website van Cembrit krijgt men een goed beeld van de mogelijke geveltoepassingen.

De Cembrit Patina Signature maakt van elk gebouw een unieke creatie en geeft architecten maximale

artistieke vrijheid.

Zoals gezegd zijn de Cembrit Patina Signature

en de Cembrit Windstopper slechts een

greep uit de vele mogelijkheden die Cembrit

biedt. “Via de Visualizer op onze website

krijgt men een goed beeld van de mogelijke

geveltoepassingen. Daarnaast nodigen

we geïnteresseerden van harte uit op onze

stand 03.C030 op GEVEL 2022 om onze

unieke oplossingen in real life te komen bewonderen.

Cembrit heeft met recht de gevel-

en bouwplaten van de toekomst.” ❚

Cembrit Patina Inline.

GEVELBOUW.INFO

75


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Tekst en beeld: MBI

Prachtige gevels

met een lage voetprint

De missie van MBI is om samen met haar partners een mooiere en comfortabelere leefomgeving te

creëren. Dit wil MBI bereiken met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu. Dit betekent bewuste

keuzes maken als het om de eigen productie gaat, maar ook om kansen te benutten door samen te

werken met andere gerenommeerde bedrijven. Op de stand van MBI tijdens GEVEL 2022 vind je een

drietal interessante gevelsystemen.

Langformaat gevelsteen

GeoStylistix

Extra slank, voorzien van een gladde toplaag

van gebroken natuursteen en verkrijgbaar

in een breed kleurenpallet. Het kenmerkt

GeoStylistix, een a-typische langformaat gevelsteen,

gebaseerd op een drager van beton.

Architecten die voor het eerst met deze

steen kennismaken kwalificeren deze als heel

modern; eigentijds, maatvast, slank en strak.

De steen is opgebouwd uit een sterke betonnen

drager met een toplaag van natuurlijke

granulaten. Aan de betonnen drager voegt

MBI een groot percentage secundaire grondstoffen

toe zoals restproducten, maar ook

hernieuwbare grondstoffen zoals zeezand. Na

productie worden de gevelstenen uit de mal

gehaald en gaan ze 24 uur in een klimaatkamer

om te drogen. Hier krijgen ze voldoende

hardheid om te worden verpakt. Het hardingsproces

wordt gecontinueerd in de opslag onder

droge omstandigheden. Ter vergelijking;

een baksteen verkrijgt zijn hardheid door op

zeer hoge temperatuur gebakken te worden,

terwijl GeoStylistix uithardt in de open lucht.

De energie die benodigd is voor de productie en

interne logistiek komt volledig uit wind- en zonne-energie.

Hierdoor heeft de steen een interessante

MKI-waarde; de milieukostenindicator die

aangeeft welke footprint een steen achterlaat.

Ventilerend gevelsysteem

met keramische beplating

In de utiliteitsbouw winnen isolerende, geventileerde

gevelsystemen aan populariteit.

Dat is niet verwonderlijk want het biedt zowel

economische, milieutechnische als estheti-

Langformaat gevelsteen GeoStylistix.

Langformaat gevelsteen GeoStylistix.

76 GEVELBOUW.INFO


Voorbeschouwing Vakbeurs GEVEL 2022

Ventilerend keramisch gevelsysteem.

sche voordelen. MBI introduceert een innovatief

keramisch gevelsysteem met een gecertificeerd

en ventilerend ophangsysteem.

Uniek zijn de ‘big slabs’ panelen met een

grootte van maar liefst 3200 x 1600 mm.

Het betreft een flexibel systeem dat toepasbaar

is voor nieuwbouw en renovatie én dat

onafhankelijk is van andere gebruikte materialen

in de gevelschil. Toepasbaar in combinatie

met elk type isolatiemateriaal. Het

systeem voldoet aan de hoogste normen

inzake technische betrouwbaarheid en biedt

naast thermische isolatie ook bescherming

tegen weersinvloeden.

Gevelbekleding die energie opwekt

De primeur die op GEVEL 2022 gepresenteerd

wordt, is gevelbekleding van glasmo-

dules, die voorzien van solarcellen zonneenergie

opwekken dat omgezet wordt in

bruikbare stroom voor het gebouw. Een zeer

efficiënt systeem dat zichzelf binnen afzienbare

tijd terugverdient.

De montage van de panelen gebeurt door

middel van een frame dat aan de bouwschil

wordt gemonteerd. Hierdoor ontstaat een

geventileerde gevel met alle milieutechnische

voordelen. De actieve zonnecellen worden

elektrisch aan elkaar verbonden en naar een

omvormer in het gebouw geleid. Hiervandaan

kan de elektriciën de koppeling maken

met het stroomnetwerk.

Bezoek voor meer informatie de stand van

MBI op GEVEL 2022. ❚

GEVELBOUW.INFO

77


Bezoek ons op GEVEL 2022 of maak direct een

online adviesgesprek op www.mbi.nl

GEOSTYLISTIX

VERRASSEND KLEURRIJK

Ontketen je fantasie...

Cembrit Patina Signature

www.cembrit.nl


UW PARTNER VOOR ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen aan: ramen, deuren

en schuiframen, maar ook vliesgevels en aluminium gevelbekleding, en natuurlijk lichtstraten, veranda’s,

terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs binnenschrijnwerk.

Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te assisteren bij alle mogelijke projecten.

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Tekst: Johan Debaere Beeld: Fotograaf Yvan Glavie

Multifunctionele

scholencampus stelt hoge

eisen aan raamsystemen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een schrijnend tekort aan plaatsen voor het Nederlandstalig onderwijs.

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ontwikkelde de THV Odebrecht – Vanhout

Projects een multifunctionele campus op de Gallaitsite in Schaarbeek met een secundaire school voor

680 leerlingen, een tienerschool voor 240 leerlingen, een basisschool voor 220 leerlingen én een jeugdcentrum.

POLO Architects tekende het ontwerp, Vanhout staat in voor de bouw en Willy Naessens Alu werd erbij

betrokken als producent van aluminiumschrijnwerk en bouwglas. Ze kozen de raam- en deursystemen Star

75, Star 75i en Star 90 van Aliplast omwille van de thermische en akoestische isolatie, de stevigheid en het

design, maar ook op basis van de leverbetrouwbaarheid en ondersteuning van het aluminium systeemhuis.

Deze campus met een oppervlakte van

21.700 m² op de Gallaitsite werd opgevat

als een ‘dorp in de stad’, waar kinderen

en jongeren maximale ontwikkelingskansen

krijgen. Verspreid over de site staan

verschillende, kleinere gebouwen met verbindingen

via diverse, groene buitenruimtes.

De gebouwen aan de straatzijde zijn

in eenzelfde materiaal opgetrokken, waardoor

een uniform gevelbeeld ontstaat. De

gebouwen zijn dan wel prominent aanwezig

in het straatbeeld, maar passen door

De gekleurde glaspanelen weerspiegelen de speelsheid van het gebouw dat perfect bij deze school past.

80 GEVELBOUW.INFO


hun minerale kleuren en texturen perfect

in de omgeving. De gekleurde glaspanelen

geven elk gebouw zijn eigen identiteit.

Willy Naessens Alu ging op zoek naar

raamsystemen die perfect in dit unieke

scholenconcept pasten met de klemtoon

op design, technische eigenschappen

en stevigheid. Bovendien zochten ze een

partner die hen kon ondersteunen met

technisch advies, maar evenzeer met justin-time

leveringen. Het antwoord op hun

vragen vonden ze bij Aliplast Aluminium

Systems en de Star 75, Star 75i en Star

90 raam- en deursystemen.

Een betrouwbare partner op elk vlak

“De verschillende Star raam- en deursystemen

van Aliplast worden gekenmerkt door

een uitstekende thermische en akoestische

isolatie in combinatie met dubbele

en triple beglazing én een ongekende stevigheid.

Dit was heel belangrijk voor deze

toepassing, aangezien deuren in scholen

heel intensief gebruikt worden. Bovendien

werden deuren met een grote vrije doorgang

van 1.200 mm geïntegreerd, waardoor

ook mensen met een beperking probleemloos

binnen en buiten geraken. Het

beslag en de deur moesten dus hoge lasten

kunnen dragen. Een andere uitdaging

was de esthetische integratie van ramen

in gordijngevelprofielen. Samen met de ingenieurs

van Willy Naessens Alu bekeken

we hoe we dat konden realiseren zonder

in te boeten op het gebied van thermische

isolatie. Tot slot bepaalden we samen met

de architect en andere bouwpartners de

kleur van de systemen, zodat die perfect

op de gevelstructuur afgestemd was,”

zegt Jourik Duwez, sales manager bij

Aliplast Aluminium Systems. “De grootste

uitdaging voor de constructeur was uiteindelijk

de logistiek naar een bouwplaats

centraal in de stad. Men wil immers grote

vrachtwagens uit het centrum van Brussel

weren, waardoor de aanvoer van materialen

goed georganiseerd moest gebeuren.

Dat was alleen mogelijk door samen te

werken met betrouwbare toeleveranciers.

Onze verticale integratie in Lokeren was

daarbij uiteraard een sterke troef, zeker in

de huidige economische situatie, waar de

grondstoffen schaars zijn. Vanaf de extrusie

van de profielen tot het poederlakken,

thermisch isoleren en leveren ervan – we

voeren alles in eigen beheer uit. Zo houden

we het productieproces perfect onder

controle en kunnen we steeds de hoogste

kwaliteit en een snelle en betrouwbare levering

garanderen.” ❚

De grote Star 90 deuren zorgen voor een gemakkelijke doorgang voor groepen en ook voor mensen met

een beperking.

In deze tijden worden ook de ramen in gebouwen intensief gebruikt. Ze moeten immers gemakkelijk te

openen zijn om de ruimtes te verluchten.

'De verticale integratie van

onze bedrijfsprocessen was bij dit project

zeker een extra troef'

GEVELBOUW.INFO

81


Tekst: Susan Peek Beeld: AlterWood

Verrassend natuurgetrouwe gevelbekleding

De look, feel & sound van echt hout, maar zonder de nadelen ervan

Door te kiezen voor een lofthome, ga je al voor iets bijzonders natuurlijk. Maar de keuzes in materialen, details

en accenten bepalen het ware karakter van de woning pas écht. Toch wordt er tegenwoordig niet alleen meer

naar esthetische schoonheid gekeken, maar tellen de prestaties en zaken als onderhoudsgemak beslist mee.

Een gesprek met Patrick Smidt van Alter-

Wood, over de voordelen die Millboard als

gevelbekleding biedt. En we zien het toegepast

bij een prachtig lofthome in Zuid-Holland,

waar eigenaar Bas de Bruin vertelt over

zijn keuze voor Millboard.

Natuurlijke schoonheid

“Als exclusief distributeur in Nederland ben ik

er trots op dat we met Millboard de mooiste

en meest natuurgetrouwe kunststof planken

kunnen bieden,” zegt Smidt. “Want wie wil

nou niet de look, feel en sound van hout, maar

dan zonder de nadelen ervan?” Millboard

planken zijn gegoten in mallen van echte eiken

planken waarbij het de subtiele nuances

creëert die normaal gesproken alleen natuurlijk

hout kan geven. “Daarom zijn de planken

nauwelijks van echt te onderscheiden.”

Eigenaar Bas de Bruin: “Alsof we door een passe-partout naar buiten kijken.”

82 GEVELBOUW.INFO


Bij een lofthome in Zuid-Holland is het Millboard van AlterWood toegepast. Zowel

het overstek, als het terras is uitgevoerd in de kleur Golden Oak.

Ook zijn er accenten op de zijgevel uitgevoerd in Millboard.

Hoge prestaties

Maar naast de natuurlijke schoonheid,

worden hoge prestaties alsmaar belangrijker

binnen de bouw. “De afwerking van

de houtnerf heeft een Lastane oppervlak

dat extreem duurzaam is, zelfs in de meest

veeleisende omgevingen en omstandigheden,”

weet Smidt. “Een bijkomend voordeel

van deze toplaag is dat het de schroeven

verbergt. Na het indraaien van onze

speciaal ontwikkelde Durafix rvs-schroeven

trekt de flexibele toplaag zich namelijk weer

dicht.” De veelzijdigheid van Millboard gevelbekleding

is groot en Smidt durft best

te beweren dat het materiaal één van ’s

werelds best presterende gevelbekleding

producten is. “Door de positieve eigenschappen

en de natuurgetrouwe uitstraling

is onze composiet gevelbekleding de

laatste jaren met een echte opmars bezig,”

constateert hij.

Lofthome

Een mooi voorbeeld waarbij Millboard als

gevelbekleding is toegepast, is een lofthome

in Zuid-Holland. Over een volledige

gevel, aan de binnenzijde van het overstek

en als accenten aan de zijgevel is de 16 mm

dikke variant gevelbekleding toegepast. Eigenaar

Bas de Bruin: “Wij hebben gekozen

voor een lofthome (naar ontwerp van BKVV

architecten) vanwege de uitstraling van dit

type woning: de basic vormen, zoals een

kind een huis zou tekenen, dat spreekt ons

aan. Een grote glasgevel vinden wij fantastisch.

Verder zijn er geen draagmuren in het

pand dus de binnenruimte is volledig vrij in

te delen zonder beperkingen. Wij hebben

er een prachtige vide in laten maken en

hebben veel gewerkt met licht eiken, bijvoorbeeld

bij de deuren en andere details.”

Uniek geveldesign

Net als over de binnenkant hadden de

bewoners ook specifieke ideeën voor de

buitenzijde van de woning: “Het grootste

deel van de gevel bestaat uit stalen sinusplaten.

En om die uitstraling in zijn geheel

wat zachter te maken, wilden we hout toepassen.

Althans, we wilden de uitstraling

van hout, maar dan de onderhoudsvrije,

splintervrije, vlek-, UV- en weersbestendige

variant die niet kromtrekt en niet kan

gaan rotten. En dan kom je toch echt bij

Millboard uit!” Er is gekozen voor de kleur

Golden Oak om het mooi aan te laten sluiten

bij het hout aan de binnenzijde van de

woning. De Bruin heeft de installatie op het

regelwerk zelf gedaan en heeft voor een

leuk speels effect een wildverband toegepast

in het dakoverstek. “Erg fraai dat het

materiaal zich weer sluit als je de speciale

schroeven toepast. Bovendien zit het superstevig

vast.” De Bruin vindt het bizar

hoe dicht de uitstraling bij echt hout ligt:

“Maar ook hoe het voelt en klinkt. Als ik de

houtkant vast had zei mijn hoofd: ‘pas op

voor splinters’, maar Millboard is dus volledig

splintervrij!” Doordat de bewoners ook

gekozen hebben voor Millboard op het ter-

Omdat zowel het overstek als het terras aan de

achterzijde van de woning met Millboard is bekleed,

ontstaat er eenheid in materiaal en kleurstelling, wat

zorgt voor een mooie uniforme uitstraling.

ras onder de 8 meter hoge overstek, werd

er een mooie eenheid in materiaal en kleurstelling

bereikt. “We hebben hiermee echt

de uitstraling kunnen creëren die we voor

ogen hadden. Als je van binnen naar buiten

kijkt door de grote glazen gevel, is het net

of je door een passe-partout kijkt,” besluit

De Bruin trots. ❚

‘Wel de looks,

niet de nadelen

van hout’

GEVELBOUW.INFO

83


Tekst: Roel van Gils Beeld: ASteQ

Automatisering

in de gevelbranche

De beschikbaarheid van digitale informatie is essentieel in een moderne werkomgeving. Het zorgt ervoor

dat afstanden worden verkort en vragen overbodig zijn. Tegelijkertijd wordt het foutpercentage aanzienlijk

verminderd, de efficiëntie in de planning verhoogd en gaat de kwaliteit er fors op vooruit. Aan het woord is

Mauries Boley van ASteQ, leverancier van E·R·Plus software. Een dedicated ERP fungeert volgens hem als

de verbindende schakel en bewaakt zowel de logistiek als het procesverloop.

ASteQ is een dochteronderneming van T.A. Project uit Duitsland,

die met de eigen ontwikkelde E·R·Plus software tot de toonaangevende

IT-bedrijven voor ERP-oplossingen op het gebied van

metaal-, gevel- en staalconstructies behoort. ASteQ verzorgt de

implementatie, training en support van E·R·Plus in de Benelux.

“De functies voor human resources, financiële en materiele middelen

die binnen E·R·Plus zijn geïntegreerd, vormen de basis voor

een perfecte interactie tussen alle bedrijfsprocessen,” zegt Boley.

“Koppelingen met andere toonaangevende softwareproducten

binnen de gevelbouwsector zorgen daarbij voor een vergaande

gegevensuitwisseling. Denk hierbij aan calculatiesystemen als LogiKal

en SchüCal en CAD-systemen als HiCad en ATHENA.”

E·R·Plus integreert met het grootste gemak met de andere toonaangevende softwareproducten binnen de gevelbouwsector.

84 GEVELBOUW.INFO


E·R·Plus draait volledig in de cloud. Het geeft gebruikers de mogelijkheid om informatie op elke locatie te kunnen bewerken of overhevelen.

‘We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de manier

waarop we integreren met de andere toonaangevende

softwareproducten binnen de gevelbouwsector’

Mobiliteit

E·R·Plus draait volledig in de cloud. “Mobiliteit is voor ons een heel

belangrijk punt,” vervolgt Boley. “Het geeft gebruikers van onze

software de mogelijkheid om informatie op elke locatie te kunnen

bewerken of overhevelen. Van (thuis)kantoor naar de werkvloer of

van de werkvloer naar medewerkers op de bouwplaats en uiteraard

vice versa. Corona en thuiswerken was dan ook totaal geen

issue voor onze gebruikers. Het is altijd en voor iedereen duidelijk

wat de status is van een project of onderdeel. Alles wordt real-time

genoteerd in het ERP-systeem, waardoor de informatie altijd upto-date

is. Daarnaast werken we met specifieke apps per afdeling

die de verschillende delen van een bedrijfsproces reflecteren. Veel

bedrijven vinden het prettig dat medewerkers gerichte informatie

krijgen in plaats van een tool waar alles in staat en waarin ze zelf

op zoek moeten naar informatie. Op die manier wordt het beeld

niet vertroebeld en wordt er niet meer informatie gegeven dan op

dat moment en voor die afdeling strikt noodzakelijk. Dat werkt gewoon

erg prettig.”

giKal, HiCad en ATHENA verder geïntensiveerd. We versterken

elkaar, waarbij E·R·Plus als het ware de smeerolie vormt die het

totaalplaatje bewaakt, zowel qua logistiek als procesverloop. Ook

aan de achterzijde koppelen we met de boekhoudsoftware zoals

Exact, Accountview, SAP, enz. We zijn geen boekhoudsysteem,

maar wel een financieel systeem voor projectbewaking en projectresultaat.

Met AsteQ zorgen we ervoor dat de synergie tussen

systemen niet alleen op papier bestaat, maar dat die ook in de

praktijk wordt toegepast. En dat blijkt een schot in de roos. We

merken dat klanten enkel hun licenties uitbreiden. Dat doe je alleen

maar als je tevreden bent met het product.” ❚

E·R·Plus integreert met het grootste gemak met de andere toonaangevende

softwareproducten binnen de gevelbouwsector. “We

hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de manier waarop

we integreren en hebben onze samenwerking met partijen als Lo-

De functies voor human resources, financiële en materiele middelen die binnen

E·R·Plus zijn geïntegreerd, vormen de basis voor een perfecte interactie tussen

alle bedrijfsprocessen.

GEVELBOUW.INFO

85


DÉ SOFTWARE VOOR DE GEVELBOUW EN KOZIJNTECHNIEK,

METAAL- EN STAALBOUW

E·R·Plus is een zeer effectief werkinstrument dat gerichte planning

en controle van uw projectprocessen mogelijk maakt. Op die

manier kunt u zich volledig focussen op uw voornaamste zakelijke

doelen. E·R·Plus is speciaal ontwikkeld voor ambachtelijke

bedrijven en is in de praktijk al vele jaren met succes toegepast.

www.asteq.eu

DE MEEST NATUURGETROUWE

KUNSTSTOF GEVELPLANK

TER WERELD

VRAAG NU DRIE GRATIS SAMPLES AAN

WWW.ALTERWOOD.NL/ARCHITECT | COUPONCODE: GEVELBOUW

ALTERWOOD

officieel distributeur Millboard

+31 (0)15 750 3000 | ARCHITECT@ALTERWOOD.NL


Vertrouwen door

certificering

bezoekadres

Poppenbouwing 56

4191 NZ Geldermalsen

postadres

Postbus 202

4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00

F +31 (0)88 244 01 01

E info@skgikob.nl

I www.skgikob.nl

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.

Tegen inbraak een klasse voor

ramen en deuren volgens

NEN 5096:

SKG-IKOB test en certificeert

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen

voor de gebouwschil;

• bouwproducten, zoals gevelelementen;

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.

Voor de kwaliteit van hang- en

sluitwerk een ster-aanduiding

volgens NEN 5089:

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en

objectiviteit.

Certificering van SKG-IKOB werkt!

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00

Geaccrediteerd

door de Raad

voor Accreditatie

Notified Body

NB 0960

European Organisation for

Technical Assessment


Tekst: Lieke van Zuilekom Beeld: Profimax Personeelsdiensten

‘Always get the job done!’

Op de arbeidsmarkt heerst uitzonderlijke krapte. Werkgevers worden dagelijks geconfronteerd met enorme

personeelstekorten. Je zou denken dat dit goed nieuws is voor mensen voor wie het normaal gesproken

moeilijk is om aan een baan te komen, zoals vijftigplussers, zij-instromers en arbeidsmigranten, maar dat

valt in de praktijk helaas tegen. “Werkgevers blijven (te) hoge eisen stellen aan het personeel dat zij werven,”

stelt Henri Lensen, directeur van Profimax, een onderneming die bedrijven in de bouw- en gevelbranche

ondersteunt in hun personele uitdagingen. Nu de personeelstekorten blijven toenemen, ontvangt

Profimax vele aanvragen.

“Vaak loopt het stuk op de taal, minimaal

te werken uren of de skill matrix,” aldus

Lensen. “Werkgevers willen te vaak geen

concessies doen. Ons bestand bestaat

voor 20% uit Nederlanders of Nederlandstaligen

en verder uit vaklieden uit andere

Europese landen, die maar al te graag

hier aan de slag willen. Daarom wordt het

tijd dat werkgevers op een andere manier

gaan denken. Niet vanuit de vacatures die

zij hebben, maar vanuit de beschikbare skill

matrix van de kandidaten die wél beschikbaar

zijn. Een gemotiveerde vijftigplusser

die te weinig ervaring heeft? Die leiden we

gezamenlijk met de klant op! Een ervaren

productiemedewerker uit Litouwen die niet

aan alle vacature-eisen voldoet maar wel

de juiste instelling heeft? Die gaan we extra

begeleiden aan de productielijn! Het is

vooral een kwestie van de juiste mindset.

Jaren geleden moesten veel van onze opdrachtgevers

er ook aan wennen om een

Poolse timmerman op het werk te zien, terwijl

de witte kentekenplaten op bouwplaatsen

en bij productiebedrijven inmiddels niet

meer weg te denken zijn.”

Focus op de juiste feel

Profimax meent dat het behouden van personeel

minstens even moeilijk is als het werven

van nieuw personeel. Lensen: “Vandaar ook

dat wij binnen Profimax veelal werken met

vaste teams, die dagelijks door onze fieldmanagers

ondersteund worden. Wij gaan in de

productie of op de bouwplaats kijken en vragen

onze klanten gericht naar hun gewenste

functieprofielen. Deze houden we vervolgens

tegen de skill matrixen van onze medewerkers

aan, waarbij de focus ligt op de juiste feel. Gaan

onze medewerkers zich hier prettig voelen?

Van projectleiders tot monteurs: Profimax levert de juiste mensen, zodat het werk altijd door kan gaan.

88 GEVELBOUW.INFO


Zoals gezegd, willen al onze klanten een medewerker

met een 8 hebben, maar een werknemer

met een 6,5 én met groeipotentie is zeker

zo interessant. Het managen van het verwachtingspatroon

is dé sleutel bij het opstartproces.

Vroeger hadden we te veel drop-outs in de

eerste twee dagen. Dat is gelukkig verleden

tijd door de huidige werkwijze. Profimax slaagt

er steeds vaker in om samen met de klant het

werk gerealiseerd te krijgen, binnen budget,

binnen de kwaliteitsnormen en niet te vergeten

binnen de planning. Steeds meer opdrachtgevers

beseffen gelukkig dat de markt de laatste

jaren een arbeidersmarkt is geworden. Daar

anticiperen we samen succesvol op.”

“Onze werkgebieden bevinden zich van

oudsher in de dak- en geveltechniek, afbouw

en metaal, waarbij onze mensen zowel in de

productie als op de bouwplaats worden ingezet.

Afgelopen zomer zijn wij bovendien een

divisie bouw gestart,” vertelt Lensen. “Onze

medewerkers voelen zich prima thuis op alle

utiliteitswerken in Nederland en België. Bij

Profimax zijn VCA, PBM, GPI en de Bouwpas

altijd de standaard. Wij hebben een eigen

keurmeester voor onze gereedschappen en

valbeschermingsmiddelen zoals harnassen,

shutlijnen, etc. Natuurlijk is Profimax SNA

(NEN 4400-01) gecertificeerd. Ook gaan we

in 2022 deelnemen aan de energieprestatieen

veiligheidsladder.”

Hét alternatief voor

onderaanneming

Profimax werkt uitsluitend op basis van gepresteerde

uren, benadrukt Lensen. “Wij nemen

geen werken aan voor een vaste prijs. Onze

werkwijze is de nieuwe norm en hét alternatief

voor onderaanneming.” Werken in onderaanneming

is volgens hem uit de tijd en ook niet

langer verantwoord. “De onderaannemer heeft

namelijk geen grip op het proces waarin hij zich

begeeft en geen enkele invloed op de planning,

leveringen en bouwkundige situatie. De relatie

opdrachtgever/onderaannemer is niet gebaseerd

op samenwerking, maar op het verleggen

van risico’s. Het werken op basis van gepresteerde

uren daarentegen is wél gebaseerd

op samenwerking. De opdrachtgever heeft in

het voortraject goed kunnen nadenken over

hoe hij het werk wil realiseren, in welke hoeveelheid

montage-uren en in welke hoeveelheid

bewerkingen. Profimax-personeel werkt

altijd onder de dagelijkse begeleiding van de

klant. Zodra wij aan de slag gaan, hebben we

één gezamenlijk doel: het werk veilig en binnen

de kwaliteitsnormen en planningen realiseren.

In de praktijk blijkt steeds vaker dat dit de juiste

manier van werken is! We staan voor een gezamenlijke

uitdaging en dat zien we terug in de

onderlinge sfeer. Profimax-klanten omarmen

deze samenwerking in toenemende mate en

daar zijn wij erg trots op!” ❚

Henri Lensen, directeur van Profimax.

GEVELBOUW.INFO

89


Tekst: Jan Mol | Beeld: Soenen Hendrik/Draeckensteijn Media

Volautomatisch zaag- en

bewerkingscenter voor

aluminium kozijnprofielen

Het is op z'n zachtst gezegd een indrukwekkende machine. We bevinden ons in de productiehal van Polybouw

in Rijssen, waar het nieuwe DEM ALU volautomatische zaag- en bewerkingscenter met een goed tempo en

grote precisie aluminium kozijnprofielen bewerkt. De machine is door Jan Tijhof, directeur en eigenaar bij

Polybouw, aangekocht bij het Belgische Soenen Hendrik. De slogan van Soenen Hendrik luidt: 'Going further,

doing more' en dat is gezien de mogelijkheden van de DEM ALU niets teveel gezegd. We zijn in gesprek met

Jan Tijhof en Pepijn Carlier van Soenen Hendrik, die speciaal voor de gelegenheid naar Rijssen is gekomen.

Ruim 20 jaar automatisering

Jan opent het gesprek: "We hebben bij Polybouw

inmiddels 20 jaar automatisering in

de productie. Vijf jaar geleden hebben we

de productie uitgebreid met een Duitse machine,

wegens de aanhoudende groei. De 20

jaar oude machine die daarvoor in zijn eentje

dienst deed, was echter ook aan vervanging

toe. Op de laatste Polyclose hebben we ons

toen met een lijst van wensen en eisen georienteerd

op een nieuw bewerkingscenter. Daar

maakten we kennis met Soenen Hendrik en

onze interesse was meteen gewekt. Net voordat

corona een feit werd, zijn we in België op

bezoek geweest. Wat bleek? Alle wensen en

eisen die wij hadden voor een toekomstbestendige

machine konden er vervuld worden."

Pepijn vult aan: “Wij zijn er voor klanten als Polybouw,

die zoeken naar innovatie. Ons streven

is om machines te ontwikkelen en te bouwen

die zo geautomatiseerd zijn, dat zelfs de operator

zo goed als overbodig is. De profielen moeten

kant en klaar uit de machine komen. Kort-

'Wij zijn er voor klanten die

zoeken naar innovatie'

Polybouw verwerkt profielen van Kawneer, Schüco,

heroal en Hueck, allemaal aluminium op de DEM ALU.

De uitvoertafel.

90 GEVELBOUW.INFO


Polybouw heeft inmiddels 20 jaar automatisering in de productie.

om, wij maken machines voor de toekomst.

Uiteraard staan onze innovaties in het teken

van efficiënter en secuurder werken, maar met

het huidige probleem van personeelstekort is

een volautomatische machine geen luxe meer."

Innovatie met hulp van de klant

Soenen Hendrik heeft engineering hoog in

het vaandel staan. “We leveren namelijk altijd

maatwerk, een stuk innovatie volgend uit

de behoefte van de klant. Soenen Hendrik

heeft zijn wortels in de kunststof profielen,

maar heeft dit doorgetrokken naar aluminium.

Er vindt veel 'cross reference' plaats;

de mogelijkheden van ons alucenter met 32

CNC-assen zijn werkelijk oneindig en dit niet

enkel voor de kozijnen, maar voor alles wat

alu staafbewerkingen betreft,” legt Pepijn uit.

Koppeling met alle bekende

softwarepakketten

Er wordt door Soenen Hendrik niet alleen

aandacht aan de machine zelf besteed, maar

tevens aan de software. "Soenen Hendrik is

breed te koppelen aan bekende ERP-systemen.

Voor ons was dat een sterk inkoopargument,”

merkt Jan op. Daar voegt Pepijn aan

toe: "Onze aansturing is voor de klant heel

makkelijk parametreerbaar, is open en biedt

een totale vrijheid aan onze klanten. De CNC

zelf is Fanuc-Japan, de nummer 1 in de markt."

Profielonafhankelijk produceren

Soenen Hendrik werkt profielonafhankelijk,

elk profielhuis kan ingesteld worden. Voor

Polybouw is dat zeer welkom. “We verwerken

profielen van Kawneer, Schüco, heroal

en Hueck, allemaal aluminium,” vertelt Jan.

"Soenen Hendrik heeft om ons te overtuigen

blind een proefjob gedraaid en ons het logbestand

gestuurd, waaruit wij konden aflezen

hoe efficiënt de DEM ALU werkte."

De DEM ALU die bij Polybouw is geleverd, is op

enkele zaken aangepast. Zo is er sprake van

een groter invoer- en uitvoerstation, goed voor

onbemand draaien. De draaibare freesmotoren

zorgen ervoor dat bewerkingen onder alle hoeken

kunnen worden uitgevoerd. "Ook de kopse

kanten kunnen na zagen op alle vlakken bewerkt

worden,” licht Pepijn toe. "Zelfs de etiketten

worden automatisch geplakt na bewerking."

De DEM ALU is voorzien van een groter invoer- en uitvoerstation, goed voor onbemand draaien.

De kers op de taart is het automatische tooldetectiesysteem.

"Wanneer een gereedschap is

gebroken, dan detecteert de machine dat, om

vervolgens te kijken of er een alternatieve frees

voorhanden is. Die wordt dan automatisch gewisseld

waardoor er bij een onbemande productie,

stilstanden uitgesloten worden,” zegt

Jan tot besluit. ❚

GEVELBOUW.INFO

91


Tekst: Susan Peek Beeld: WICONA | Conné van d’Grachten

Gevels bouwen

voor de toekomst

Denk je aan aluminium profielsystemen, ontwikkeld voor projectbouw, welke voldoen aan de hoogste

eisen qua duurzaamheid, kwaliteit en technologie, dan denk je aan WICONA. Het Duitse merk, opgericht in

1948 in Ulm, behoort tot de Noorse Hydro Group, wereldleider in aluminium.

“Al onze nieuwe producten zijn ontworpen

voor de circulaire levenscyclus en volgen de

Cradle-to-Cradle-principes,” zegt Perry Hermans,

countrymanager WICONA BeNeLux.

“Onze recyclebare en circulaire materialen en

producten zijn voorzien van EPD's en voldoen

aan internationale normen en voorschriften,

zoals BREEAM, LEED, DNGB. Daarmee is

WICONA dé wereldwijde referentie in technologisch

geavanceerde projectoplossingen

voor aluminium gevels, deuren en ramen.”

Gerecycled en

koolstofarm aluminium

Hermans weet te vertellen dat de bouwsector

goed is voor 39% van de wereldwijde energiegerelateerde

koolstofemissies. Hij licht toe:

“De CO 2

-voetafdruk van een gebouw bestaat

uit twee fasen waarbij de gebruiksfase 72%

vertegenwoordigt, terwijl de bouw- en productiefase

28% voor zijn rekening neemt. Het

diepgewortelde idee van duurzaamheid wordt

door WICONA ingevuld door het gebruik van

gerecycled en koolstofarm aluminium van Hydro.

Hydro CIRCAL is een assortiment aluminium

van topkwaliteit, gemaakt met minimaal

75% gerecycled post-consumer schroot.

Daarmee heeft Hydro CIRCAL een CO 2

-voetafdruk

die tot de laagste ter wereld behoort:

2,3 kg CO 2

per kilogram aluminium.”

Niet zeggen, maar doen!

“We leven in een circulaire wereld, duurzaamheid

is zó enorm belangrijk. Als bedrijf zijn wij

Met de WICSLIDE 150 PS zet WICONA een fraai ogend schuifsysteem op de markt. (Beeld: WICONA)

92 GEVELBOUW.INFO


Perry Hermans, countrymanager WICONA BeNeLux:

“Wij zetten koers naar toekomstgericht bouwen.”

(Beeld: rechtenvrij)

De WICTEC EL EVO: een nieuwe C2C-gecertificeerde elementengevel in Hydro CIRCAL aluminium. Compleet

met glas afgeleverd op de bouwplaats en daardoor snel te monteren. (Beeld: Conné van d’Grachten)

hier volop mee bezig. We zeggen het niet alleen,

we doen het ook! Al onze ramen, deuren- en gevelsystemen

zijn duurzaam, energievriendelijk,

inbraak- en geluidswerend en multifunctioneel.”

Hermans: “Hieronder een greep uit onze nieuwste

producten, waarover ook meer informatie op

onze site en LinkedIn te vinden is.”

Schuifsysteem

Met de WICSLIDE 150 PS zet WICONA

een fraai ogend schuifsysteem op de markt.

“Dankzij uitstekende thermische isolatie,

hoge luchtdichtheid en akoestische prestaties

is het WICSLIDE 150 PS offset-schuifsysteem

dé innovatieve oplossing om de uitdagingen

van klimaatverandering aan te gaan,”

volgens Hermans. “De profielen zijn geëxtrudeerd

uit Hydro CIRCAL 75R aluminium.”

‘We leven in een circulaire wereld’

voorzien zijn van glas, kunnen we just-in-time

leveren, wat de doorlooptijd van een bouwproject

ten goede komt. Ideaal ook bij binnenstedelijke

projecten met weinig ruimte op

de bouwplaats.” Dankzij just-in-time logistiek,

talrijke patenten en een breed assortiment aan

accessoires biedt WICONA een hoge kwaliteitsstandaard.

“Met deze nieuwe C2C-gecertificeerde

elementengevel in Hydro CIRCAL

aluminium bouwt u aan de stad van morgen.”

Verborgen glasvleugel

Tegenwoordig is glas één van de basiskenmerken

van gevelontwerp in de moderne architectuur.

Dus biedt WICONA nu een nieuwe

verborgen glasvleugel aan: de WICLINE 70SG.

“De naar binnen opengaande vleugel biedt optimaal

comfort voor de gebruiker dankzij de efficiënte

ventilatie en het vergrote glasoppervlak

om licht maximaal door te laten.”

“Welk product de klant ook kiest, WICONA

en haar partners beheren het volledige gevelproject

en zorgen voor een naadloze aanpak

en vlotte samenwerking tussen architect,

aannemer en ontwikkelaar. Daarbij is volop

aandacht voor circulariteit en duurzaamheid,”

zegt Hermans en besluit: “Hiermee nemen

we onze verantwoordleijkheid en zetten koers

naar toekomstgericht bouwen.” ❚

Hoogrendementsgevel

Om tegemoet te komen aan de trend in de

markt waarbij er steeds grotere en zwaardere

glaspanelen worden toegepast, heeft WI-

CONA de WICTEC 60 NG ontwikkeld. “Een

verbeterde hoogrendementsgevel, speciaal

ontworpen voor grotere overspanningen en

zwaardere vullingsgewichten.” Hermans vertelt

dat deze gevel plaats biedt aan verdiepingshoge

panelen met een gewicht tot 850

kg en een maximale vullingsdikte van 62 mm.

Elementengevel

“De WICTEC EL EVO is een snel te monteren

gevelsysteem voor gebouwen van elke

omvang, waarbij de gevelelementen compleet

worden afgeleverd op de bouwplaats,”

zegt Hermans. “Doordat de kozijnen reeds

De WICTEC 60 NG is een verbeterde

hoogrendementsgevel, speciaal ontworpen

voor grotere overspanningen en zwaardere

vullingsgewichten. (Beeld: WICONA)

Met de nieuwe verborgen glasvleugel, de WICLINE

70SG, speelt WICONA in op het feit dat glas één

van de basiskenmerken van gevelontwerp in de

moderne architectuur is. (Beeld: WICONA)

GEVELBOUW.INFO

93


Tekst: Susan Peek Beeld: Joris Ide

Meerkleuren gevelbeeld

bij state-of-the-art

distributiecentrum Roermond

Bij Frasers Park Roermond is een gloednieuw, state-of-the-art distributiecentrum gebouwd, ontwikkeld

door Frasers Property Industrial. Het enorme gebouw (totaal ruim 33.000 m 2 ) voldoet aan alle moderne

specificaties en is gebouwd volgens BREAAM ‘Very Good’ certificering, waardoor de carbon footprint van

het pand is geminimaliseerd. Op de gevel heeft de architect gekozen voor een lijnen- en kleurenspel, met

gevelpanelen van Joris Ide, om het gebouw een bijzondere uitstraling te geven.

Het gebouw is gerealiseerd door VDR Bouwgroep

waarbij Kempen Cladding de monterende

partner voor de gevel is geweest. “Wij adviseren

in het gehele bouwproces en zitten dan

ook vroegtijdig met betrokken partijen om tafel,”

zegt Willem van Rootselaar, Business Development

Manager Benelux en Sales bij Joris Ide.

Uniek gebouw

Van Rootselaar constateert dat er een

kentering gaande is in de huidige markt:

“Waar distributiecentra eerder grote dozen

in een uni-kleur waren, wil een opdrachtgever

zich tegenwoordig onderscheiden met

hun pand. Qua esthetica en vormgeving

van distributiecentra ben je wat beperkter

uiteraard, maar als architect kun je spelen

met lijnen en kleuren, waarmee een extra

toevoeging in het gevelbeeld van dit soort

grote gebouwen ontstaat. Zo creëer je een

heel andere uitstraling.” Dat is hier volgens

Van Rootselaar bij Frasers Park Roermond

'Wij zijn het aanspreekpunt voor de gehele gebouwschil'

De JI WALL1000VB gevelpanelen in de RAL-kleuren 7016, 7035 en 7000

zijn blind bevestigd en voldoen aan de vereiste isolatiewaarden. Het pand is

gebouwd volgens BREAAM ‘Very Good’ certificering.

Bij het gloednieuwe state-of-the-art distributiecentrum Frasers Park Roermond,

zijn de gevelpanelen en hoogprofielen voor het dak van Joris Ide toegepast.

94 GEVELBOUW.INFO


Dankzij een specifiek kleuren- en lijnenspel van de architect ontstaat een unieke uitstraling.

duidelijk het geval. “De architect heeft gekozen

voor de JI WALL1000VB microprofilering

in de RAL-kleuren 7016, 7035 en de

speciaal aangemaakte kleur 7000. De gevelpanelen

zijn blind bevestigd volgens een

specifiek patroon. Hiermee is een uniek

meerkleuren gevelbeeld gerealiseerd bij het

state-of-the-art distributiecentrum Frasers

Park Roermond.”

De keuze is reuze

Joris Ide biedt een enorm pakket aan

gevelbekleding in verschillende profileringen.

“Van microrib naar plank, van gelinieerd

naar golfplaat profilering; allemaal

blindbevestigde gevelpanelen waar een

architect of opdrachtgever uit kan kiezen

voor de geveltoepassing. Deze zijn zowel

horizontaal als verticaal te monteren. Bovendien

hebben wij een enorm kleurenpallet,

zodat ook daar specifieke keuzes in

gemaakt kunnen worden.” Van Rootselaar

legt uit dat het standaard kleurgamma uit

high-end kleuren bestaat met een goed

gedegen coating op het paneel. Er zijn

meerdere verschillende coating opties met

voor elk van die opties, variabel in dikte,

ook weer een enorm kleurengamma. De

garantie op de coating varieert van 10 tot

40 jaar. “Daarnaast kan een architect of

opdrachtgever vanaf 25 micron tot 200

micron ook kiezen voor unieke kleuren.

Bij voldoende afname uiteraard, maar bij

een distributiecentrum is dat meestal geen

probleem,” grapt Van Rootselaar. “Werkelijk

elke gewenste kleur is te maken.”

Totaalleverancier

Naast de diversiteit in profilering en kleurengamma

is er bij Joris Ide ook ruimschoots

keuze in isolatie. “Uiteraard denken wij ook

op dat front mee. Onze gevelpanelen voldoen

aan de gevraagde isolatiewaarden. Bovendien

dragen goed geïsoleerde gevelpanelen

positief bij op het gebied van de reductie

van CO 2

-uitstoot. We kunnen leveren tot een

dikte van 150 mm.” Van Rootselaar vertelt

dat Joris Ide daarnaast een combinatie kan

maken van PIR-gevelpanelen op de reguliere

gevels en brandwerende steenwol gevelpanelen

op de gevels waar een brandwerendheidseis

van toepassing is. “Als totaalleverancier

bieden we niet alleen gevelbekleding,

maar ook koudgewalste profielen zoals

wandregels, dakgordingen, draagstructuren

en we hebben een heel gamma aan enkelstaal

profileringen voor dak en geveltoepassing.

Ook zijn wij in staat bij de kantoorgedeeltes

van onder andere distributiecentra

een high-end gevel te realiseren met onze

façade profielen: je ziet dat daar toch vaak

een extra upgrade wordt toegepast, zowel

in vormgeving als in materialisatie, om een

luxere uitstraling van het gebouw te creëren.”

“Joris Ide is echt het aanspreekpunt voor de

gehele gebouwschil, wat voor het proces,

van ontwerpfase tot realisatie, een enorm

voordeel is. Als onafhankelijke producent

kunnen wij goed adviseren, waarbij duurzaamheid,

het reduceren van risico’s en

faalkosten en een positieve bijdrage aan de

doorlooptijd belangrijke factoren zijn,” zegt

Van Rootselaar tot besluit. ❚

GEVELBOUW.INFO

95


STALEN

GEVELOPLOSSINGEN

www.joriside.com · T.+32(0)51 61 07 77 · info@joriside.be


ALU – PVC – HYBRIDE:

ÉÉN MACHINE,

EINDELOZE

MOGELIJKHEDEN

ONBEMAND

PRODUCEREN

VOLG ONS:

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78


Tekst: Susan Peek Beeld: Kingspan | Sterker in Beeld Fotografie | Bert Demasure

Baanbrekend

in duurzaamheid

Duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptie, BENG, verdozing… het zijn de welbekende containerbegrippen.

“Het wordt steeds belangrijker in de bouw en dus moeten én willen we er iets mee,” zegt Evert Kraaima,

Manager Business Development bij Kingspan Panelen Nederland. Kingspan is wereldleider op het gebied

van isolatie- en bouwschiloplossingen voor hoogwaardige, duurzame gebouwen en mikt op een toekomst

zonder schadelijke uitstoot waarin het welzijn van de mens en de planeet centraal staat.

Natuurinclusief bouwen

“De gebouwen van de toekomst moeten aan

meer verwachtingen voldoen dan ooit,” zegt

Kraaima. Hij constateert dat natuurinclusief

bouwen meer en meer een hot item is bij investeerders

en denkt dat dit onder andere te

maken heeft met de verdozingscultuur. “Door

natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen,

wordt er een waardevolle bijdrage geleverd

op het gebied van de natuur, duurzaamheid

en biodiversiteit. Maar het vraagt wel om fundamenteel

anders te denken.”

Circulaire economie

Net als bij natuurinclusief bouwen, vergt ook de

circulaire economie een andere manier van denken.

“Het is zo belangrijk dat we écht circulair

gaan denken en handelen, waarin duurzaamheid

en zorgvuldig omgaan met grondstoffen

onderdeel worden in de manier van zaken doen

en bouwen,” vindt Kraaima. “Precies daarom

kijkt Kingspan waar het een bijdrage kan leveren

aan de transitie naar een circulaire economie.”

Modulaire achterconstructie

Om in te spelen op natuurinclusief bouwen

(en andere vraagstukken vanuit de markt),

Het Karrier QuadCore ® gevelpaneel combineert de esthetische flexibiliteit van geventileerde façadesystemen met de praktische voordelen van een sandwichpaneel

(veilige en snelle installatie). (Beeld: Sterker in Beeld Fotografie)

98 GEVELBOUW.INFO


Karrier QuadCore ® : een geïsoleerd sandwichpaneel

met QuadCore ® isolatiekern, waarop direct - zonder

extra rail -verschillende types gevelbekleding kunnen

worden aangebracht. (Beeld: Bert Demasure)

Circulair bouwen met QuadCore ® . De grondstof van de QuadCore ® isolatie komt deels uit petflessen van

Ocean Cleanup projecten, waar Kingspan deel van uit maakt. (Beeld: Kingspan)

ontwikkelde Kingspan het Karrier QuadCore ®

systeem. Een modulaire stevige achterconstructie

voor design gevelsystemen, met uitstekende

thermische prestaties. Kraaima:

“QuadCore ® Karrier is een geïsoleerd sandwichpaneel

met QuadCore ® isolatiekern, waarop

direct - zonder extra rail -verschillende types

gevelbekleding kunnen worden aangebracht.

Het systeem is ontworpen voor projecten waar

men naast de voordelen van een geïsoleerd

sandwichpaneel zoekt naar een aanvullende

esthetische uitstraling van een façade.”

Design gevelbekleding en

voor de ‘groene’ gevel

Op het Kingspan Karrier paneel kunnen gevelbekledingen

zoals het gevelcassettesysteem

Dri-Design en recessed-fix worden

aangebracht. “Maar het is dus ook uitermate

geschikt voor het afhangen van ‘groene’ gevelbekleding,”

vult Kraaima aan. Uiteraard is

alles zorgvuldig getest met additioneel gewicht

aan de buitenzijde. “Natuurlijk voorzien

wij onze klanten van de gewenste projectspecifieke

berekeningen, details en adviezen

en komt er desgewenst een expert van

Kingspan langs bij de opstart van de bouw.”

Baanbrekende isolatietechnologie

Van oorsprong is Kingspan een isolatiefabriek

die haar eigen isolatieschuim ontwikkelt en produceert.

“De QuadCore ® isolatiekern binnen

het Karrier QuadCore ® systeem is de nieuwste

innovatie op het gebied van hardschuim isolatie,”

zegt Kraaima. De grondstof van de Quad-

Core ® isolatie komt deels uit petflessen van

Ocean Cleanup projecten, waar Kingspan deel

van uit maakt. “Niet alleen zorgen deze panelen

voor een uitstekende luchtdichtheid en een superieur

thermisch rendement (Rc-waarden t/m

8.35), maar ze zijn ook nog eens heel stabiel bij

brand (brandreactie B-s1,d0).”

Duurzaam en circulair

Dankzij de bredere en dunnere panelen (12%

dunner) kan er niet alleen sneller gebouwd

worden, waarmee je op projectkosten bespaart,

maar wordt ook het materiaalgebruik

gereduceerd en daarmee het aantal ritten

naar de bouwplaats beperkt. Bovendien zijn

de panelen opgebouwd uit uiterst duurzame

materialen die verantwoord zijn geproduceerd

(BES 6001) en geschikt zijn voor hergebruik.

100% circulair inzetbaar dus. Kraaima:

“Wie bouwt voor de toekomst, weet ook

dat er verder gedacht moet worden dan de

gewenste levenscyslus van een gebouw.”

Niet later maar nu!

Naast een verdere ontwikkeling van endof-life

oplossingen onderzoekt Kingspan

met enkele partners ook het hergebruik van

materialen. De Planet Passionate strategie

ligt in het verlengde hiervan. “Waarom

zouden we ons alleen richten op end-oflife-oplossingen,

zoals recycling, als we

onze circulaire impact vandaag al kunnen

aanpakken?” stelt Kraaima en besluit: “De

combinatie van QuadCore ® isolatie, onze

integrale ondersteuning en grondige kennis

van het gebouwontwerpproces zorgt ervoor

dat de systemen van Kingspan tijdens hun

levensduur op een hoger niveau presteren

en de ultieme bescherming bieden aan onze

partners, hun gebouwen en het milieu.” ❚

‘Waarom zouden we ons alleen richten

op end-of-life-oplossingen, zoals recycling,

als we onze circulaire impact vandaag

al kunnen aanpakken?’

Het Karrier QuadCore ® systeem is ontworpen voor

projecten waar men naast de voordelen van een

geïsoleerd sandwichpaneel zoekt naar een aanvullende

esthetische uitstraling van een façade. (Beeld: Kingspan)

GEVELBOUW.INFO

99


Tekst: MDG-NET Beeld: Cynthia Meijer/CM Communicatie

MDG-NET op bedrijfsbezoek

Op de laatste septemberdag van 2021 opende SAB-profiel in Geldermalsen de deuren van haar nieuwe

fabriek exclusief voor leden en relaties van MDG-NET. Het bedrijfsbezoek was uitzonderlijk en een

primeur, want de fabriek ging pas een week later officieel in bedrijf. SAB-profiel is lid van MDG-NET

en naast netwerken is ook kennisdelen een van de speerpunten van de vereniging. Kennis is immers

macht, maar kennis délen is kracht.

Govert Kockelkoren, algemeen directeur

van SAB-profiel en tevens bestuurslid van

de vereniging MDG-NET, heette alle aanwezigen

welkom en ging van start met een

uitgebreide, anderhalf uur durende tour

door de productie van sandwichpanelen. De

duurzame productiehal is maar liefst 18.000

'Kennis délen

is kracht'

vierkante meter groot, 12 meter hoog, 166

meter breed en 233 meter lang en heeft een

productiecapaciteit van drie tot vier miljoen

vierkante meter sandwichpanelen per jaar.

Schoon en ongekend snel

Net als de officiële ingebruikname van het

hypermoderne pand, hebben ook de activiteiten

van MDG-NET door corona wat

langer op zich moeten laten wachten. De

uitnodiging voor een bedrijfsbezoek aan

SAB-profiel werd door de leden met veel

enthousiasme en nieuwsgierigheid ontvangen.

Tijdens de rondleiding legden Kockelkoren

en zijn collega’s René Timmerman

(Manager Product Services) en André de

Jongh (Manager Business Development)

het productieproces uit. “Daarnaast vertelde

de zeer ervaren De Jongh gepassioneerd

over alle noviteiten en de uitdagingen

die er nog liggen,” zegt Peter van de Windt,

Trade Manager bij Hilti Nederland B.V. “Het

is indrukwekkend hoeveel sneller het productieproces

hier gaat ten opzichte van de

Het bedrijfsbezoek was uitzonderlijk en een primeur, want de fabriek ging pas een week later officieel in bedrijf.

100 GEVELBOUW.INFO


vorige locatie. Binnen 30 seconden wordt

vloeibaar schuim tot een 160 mm dik paneel

gemaakt, dat is uniek!”

Efficiënte productielijnen

In de fabriekshal staan twee blauw-gele

productielijnen opgesteld: één voor gevelpanelen

en één voor de dakpanelen. De

sandwichpanelen van staal (afkomstig van

moederbedrijf Tata Steel) en isolatieschuim

zijn met name bestemd voor de bouw van

industriepanden. “De productieomgeving

is ruim van opzet en indrukwekkend om te

zien,” zegt Martijn Jansen, projectleider bij

Hardeman-van Harten. “De lijnen zijn even

lang en op elkaar afgesteld, zodat er weinig

personeel nodig is om de productie te kunnen

draaien. Maar het gaat natuurlijk om

het eindproduct en dat gaan we binnenkort

zien.” Voor Michiel van Dijk, Technical Sales

Engineer bij Werkcon B.V., gaat de belangstelling

daarnaast ook uit naar het logistiek

proces. “Al zijn onze logistieke processen

anders, toch doe ik met dit bedrijfsbezoek

graag inspiratie op voor de bouw van een

nieuwe fabriek. Ik zie graag ‘live’ hoe producten

gemaakt worden, zodat ik onze

klanten er beter over kan vertellen. Eerstehands

informatie is toch anders dan uit een

folder. Nu is voor mij bijvoorbeeld de wijze

van een dubbele verbinding duidelijk.”

Duurzaamheidsinnovaties

In het ontwerp en de bouw van de fabriekshal

is veel aandacht besteed aan innovatieve

duurzaamheid, vertelt Kockelkoren. “Met

dit pand laten we zien dat we graag denken

in mogelijkheden voor een schone productie.

We hebben bewust voor EPS-verpakkingsmateriaal

gekozen omdat het gemakkelijker

te verzamelen is op de bouwplaats.

Er staan speciale stalen rekken waarin de

EPS-pallets verzameld en door ons opgehaald

worden. We hergebruiken de pallets

zo’n twee à drie keer en daarna gaan ze

terug naar de leverancier om als grondstof

voor nieuwe pallets te dienen. Zo vergroten

we het recyclingproces. Er valt nog wel een

slag te slaan in de recycling van de omwikkelfolie.

Die optimalisatie staat hoog op de

duurzaamheidsagenda.”

Lidmaatschap ook

voor u interessant?

MDG-NET is een vereniging voor bedrijven,

door bedrijven en biedt direct voordelen

op het gebied van netwerken, kennisoverdracht,

ledenbijeenkomsten, kennissessies

en excursies. Breid uw netwerk dit jaar nog

uit wordt lid via www.mdg-net.nl. ❚

Op de laatste septemberdag van 2021 opende SAB-profiel in Geldermalsen de deuren van haar nieuwe

fabriek exclusief voor leden en relaties van MDG-NET.

De duurzame productiehal heeft een productiecapaciteit van drie tot vier miljoen vierkante meter

sandwichpanelen per jaar.

SAB-profiel is lid van MDG-NET en naast netwerken is ook kennisdelen een van de speerpunten van de vereniging.

GEVELBOUW.INFO

101


Tekst: Jan Mol Beeld: Orgadata

Slimme digitale oplossingen

voor de kozijnfabrikant

Polyclose is een perfecte gelegenheid voor Orgadata om te laten zien dat haar software met de hele keten

kan samenwerken. "Of we het nu hebben over kozijnfabrikanten, profielhuizen, beslagleveranciers, machineleveranciers

of softwareleveranciers, onze software is ‘connecting' in de breedste zin van het woord,”

zegt Paul Thyssen, directeur bij Orgadata Benelux BV.

LogiKal heeft versie 12 bereikt

Het is misschien wel het meest gebruikte

softwarepakket in de kozijnindustrie. Dit

door Orgadata ontwikkelde softwarepakket

wordt op Polyclose gepresenteerd in

de nieuwste versie, de 12e alweer. "Met

LogiKal is iedere fabrikant in staat om ramen,

deuren en vliesgevels voor elke type

en afmeting te ontwerpen, te calculeren en

te produceren. LogiKal wordt door Orgadata

geleverd met kant en klare databases

en werkt met bijna elk merk profiel,"

schetst Thyssen. "Het pakket is simpelweg

niet meer weg te denken uit de kozijnindustrie.

Ook nieuwkomers op de Beneluxmarkt

zijn in LogiKal vertegenwoordigd,

dus een nieuw profielhuis binnenhalen kan

veilig met LogiKal."

'Met LogiKal MES kan de hele werkplaats gedigitaliseerd

worden tot een niveau dat papier overbodig wordt'

Met LogiKal MES weten mens

en machine in de werkplaats op

elk moment precies wat er moet

gebeuren. (Beeld: Ton Verkuijlen)

102 GEVELBOUW.INFO


Werkplaats digitaliseren?

Dat kan morgen al!

Naast demonstraties van LogiKal 12 toont

Orgadata ook LogiKal MES op Polyclose.

Thyssen: "MES staat voor 'Manufacturing

Execution System'. Daarmee kan de hele

werkplaats gedigitaliseerd worden tot een

niveau dat papier overbodig wordt. Het sluit

volledig aan op het bekende LogiKal en maakt

dat iedere werknemer precies datgene wat hij

of zij nodig heeft op het beeldscherm ziet, op

het juiste moment. MES is hét controlecentrum

voor digitale en papierloze productie in

raam- en vliesgevelconstructie. Tevens biedt

MES een goede vorm van statusmonitoring.

Naast procesoptimalisatie (besparing in tijd en

geld) heeft MES ook als voordeel dat faalkosten

drastisch omlaaggaan. Zo verdient digitalisering

zichzelf terug.”

Nieuw product Datasafe

Een nieuw product dat Orgadata op de Polyclose

zal presenteren is Datasafe. Daarmee

worden QR-codes op de eindproducten aangebracht.

“Het scannen van de QR-code levert

alle informatie op over het betreffende gevelelement.

De certificering, wie heeft het element

gemaakt, waar is het gemaakt, welk onderhoud

is noodzakelijk, et cetera. Datasafe maakt

elk geproduceerd element traceerbaar,” aldus

Thyssen. Met Datasafe blijven alle data van het

betreffende element bewaard. Dat is niet alleen

handig wanneer er service of onderhoud gepleegd

moet worden, maar ook duurzaam.

PVC als groeimarkt

Orgadata heeft haar roots in de aluminium

kozijnindustrie, maar ziet de PVC-markt

groeien. "Veertig jaar geleden begon Orgadata

in de aluminiumsector, daarna volgde

staal. Op dit moment zien we onze omzet

groeien in de PVC-wereld. Ons doel is om

ook hierin marktleider te worden. Ook daar

staan we sterk, we bewijzen dat graag op de

Polyclose," zegt Thyssen.

Paul Thyssen en zijn team van Orgadata kijken uit naar de nieuwe productshow tijdens Polyclose.

De startpagina in de nieuwe versie Logikal 12 verkort uw wegen: U komt snel bij de vaak gebruikte functies.

De stand van Orgadata is interessant voor

zowel bedrijven die aan het begin staan van

hun digitaliseringsproces, als voor bedrijven

die midden in dat proces zitten. Met 40 jaar

ervaring is Orgadata bij uitstek de partij om

bedrijven te begeleiden in hun digitale transformatie.

"Dat doen we met liefde en plezier,”

zegt Thyssen. Zelf is hij afkomstig uit

de wereld van werktuigbouw. Zijn liefde voor

techniek en digitalisering gingen bij Orgadata

een 'huwelijk' aan. "Inmiddels heb ik mijn

hart al ruim 20 jaar verpand aan de kozijnen

gevelbouw en ben ik net zo'n 'vakidioot'

als mijn collega's,” zegt hij tot besluit. ❚

Een kleine QR-code belooft grote voordelen voor CE-markering en klantenbinding:Orgadata's innovatieve

Datasafe. (Beeld: Dora Schneider)

GEVELBOUW.INFO

103


Tekst: Susan Peek Beeld: Echthetty in opdracht van PERI

Veelzijdig en flexibel

modulair steigersysteem

In de binnenstad van Groningen worden in verschillende fases diverse aardbevingbestendige woningen

gerealiseerd: het Ebbingekwartier. Onderdeel hiervan is Ebbingehof, een kleinschalig en duurzaam woongebouw

voor 50-plussers waarin 40 appartementen en enkele gezamenlijke voorzieningen en ontmoetingsruimtes

worden gehuisvest. Tijdens de bouw van deze woningen wordt gebruikgemaakt van het PERI UP

Flex modulaire steigersysteem.

Safety first

In opdracht van Trebbe Bouw verzorgt Stalen

Steigers van Dorland (SSvD) de montage en

demontage van de PERI steigers en betonondersteuning

bij de nieuwbouw van het Ebbingekwartier.

“Met behulp van het steigersysteem

is er een veilige werkplek gecreëerd

voor de mensen die aan dit project werken.

Uitdaging hierbij was dat er in het hele gebouw

slechts één haakse hoek te vinden is.

Dat vraagt om flexibiliteit van zowel de constructie

als van de steigerbouwers. Ons PERI

UP Flex modulaire systeem speelt hier prima

op in,” aldus Remko Perre, Commercial Projectmanager

BeNeLux. Het systeem is toegepast

als werkvloer op hoogte en als ruwbouwbeveiliging.

De gevelbeplating wordt

gemonteerd vanaf deze vlakke werkvloeren:

optimale veiligheid zonder struikelgevaar.

Robuust en degelijk

De aannemer, steigerbouwer én gebruikers

op dit project zijn enthousiast. Perre: “Met

name over de degelijkheid van het PERI UP

Flex steigersysteem. De stalen roosters liggen

door de geïntegreerde vergrendeling

(de zogenoemde ‘locking decks’) mooi vast,

Met de juiste engineering en de flexibiliteit van zowel het materiaal als de steigerbouwers, worden uitdagingen al snel omgezet in constructieve oplossingen.

104 GEVELBOUW.INFO


PERI UP Flex gevelsteiger toegepast bij de

bouw van Ebbingehof, een kleinschalig en

duurzaam woongebouw wat onderdeel is van het

Ebbingekwartier in Groningen.

kunnen niet rammelen of kromtrekken en

veroorzaken daarmee ook geen gevaar voor

de hardwerkende mensen op de bouw.”

Veelzijdigheid steigersysteem

Ook als het aankomt op veiligheid gedurende

andere fases van de bouw biedt dit veelzijdige

systeem uitkomst. Perre: “Zo is er bij

dit project voor gekozen de kozijnen van boven

naar beneden te laten zakken. Hiervoor

moet er weliswaar één rooster weggehaald

worden, maar ook dan voldoet de steiger

nog steeds aan de doorval-eisen. Voor veilige

toegang tot de steigers, is er naast de

ladderopgangen een aluminium lichtgewicht

PERI UP Trappentoren ingezet. En er is bij

dit project een uitkijkplatform geïnstalleerd,

waarvandaan potentiële kopers of geïnteresseerden

veilig de bouw kunnen bekijken.”

Eenvoudig in montage

Het robuuste systeem is behalve veilig en

fl exibel ook eenvoudig te monteren, wat positief

bijdraagt aan de doorlooptijd. Steigerbouwer

SSvD werkt graag met de systemen

van PERI. “Met name de vaste maten van

dit vernuftige systeem werken prettig en bieden

de nodige zekerheid,” is wat we horen.

“Uitdagingen worden al snel omgezet in oplossingen

omdat PERI een totaaloplossing

kan bieden in engineering, constructie en

materiaal.” Vanwege de beperkte ruimte op

de bouw, moest er bij dit project just-in-time

geleverd kunnen worden. “Door de heldere

communicatie wordt er effi ciënt en kostenbesparend

gewerkt. Zo ontstaat een goede

samenwerking wat leidt tot een mooi eindresultaat,”

zegt Perre tot besluit. ❚

In het hele gebouw is slechts één haakse hoek te vinden.

PERI UP EASY

De veilige lichtgewicht gevelsteiger

Licht. Veilig. Snel

Snel werken dankzij een minimum aan lichtgewicht componenten en volledig

afdekbare vloeren

Veelzijdigheid voor bijzondere toepassingen

Kan worden gecombineerd met de systeemcomponenten van PERI UP Flex,

en de gloednieuwe PERI UP EASY aanhangwagen met een capaciteit van

180m² gevelsteiger. Vraag naar de mogelijkheden!

Bekistingen

Steigers

Engineering

www.peri.nl

GEVELBOUW.INFO

105


Bij de Brede School in Tholen is een prachtige combinatie van baksteen en buitenstucwerk toegepast.

Tekst: Susan Peek Beeld: Michel Kievits

Toekomstbestendige nieuwe

Brede School in Tholen

Strikolith, tegenwoordig onderdeel van Saint-Gobain Weber Beamix, is al vijftig jaar fabrikant en leverancier

van gevel-, wand- en plafondafwerkingen. Daarnaast fungeert het bedrijf als professionele sparringpartner

voor de opdrachtgever, architect, professionele verwerker en distributeur. “Wij adviseren bij het maken van

de juiste productkeuze, maar ook over de toepassing van het product en de nabehandeling. Zo leveren we

samen projecten op waar we super trots op kunnen zijn, zoals de nieuwe Brede School in Tholen,” zegt

Corne Mol, Senior Projectmanager Strikolith.

Prachtige school

De prachtige nieuwe Brede School in Tholen

is voorzien van het Strikotherm gevelisolatiesysteem

COMFORT met de Strikotherm

Krabpleister. En als nabehandeling is de

Strikolith Gevelbeschermer universeel toegepast.

“Daarnaast zijn de gemetselde muren

voorzien van de metselmortel, voegmortel en

doorstrijkmortel van Saint-Gobain Weber Beamix,”

zegt Mol.

Robuuste afwerking

Op de achterconstructie, een steenachtige

minerale ondergrond, zijn de isolatieplaten

toegepast. Deze isolatieplaten zijn afgewerkt

met 3 mm Krabpleister. “Er is gekozen voor

een robuuste afwerking. Deze dikke duurzame

minerale pleisterafwerking is vanwege

de robuustheid en het dampopen vermogen

uitermate geschikt in een gebied met zeeklimaat,

zoals hier,” weet Mol. “Ook met het

oog op de onderhoudscyclus is dit de juiste

keuze: dit weten we op basis van eerdere

projecten waar we dit hebben toegepast, die

er inmiddels al 20 a 30 jaar staan en waar

nagenoeg geen onderhoud nodig is.” Niet

alleen levert dat een besparing op de onderhoudskosten

op, maar ook esthetisch blijft

het erg lang mooi.

Luxe uitstraling, technisch goed,

duurzame keuze

Ook de architect van het gebouw - De Architectenwerkgroep

Tilburg (DAT)- is erg

gecharmeerd van ons systeem. “Enerzijds

vanwege de luxe uitstraling die ermee gerealiseerd

kan worden, anderzijds omdat

het een technisch goed systeem (minerale

eigenschappen) is, dat ook door DAT al bij

meer projecten naar volle tevredenheid is

toegepast. Ook de applicateur bij dit project

-Stucadoorsbedrijf Van Gils Gevelisolatie- is

erg te spreken over de producten van Strikolith.

“Wij zijn enorm gehecht aan minerale

producten, daar ligt bij Strikolith ook de

voorkeur,” zegt Faike van Gils, eigenaar van

Stucadoorsbedrijf Van Gils Gevelisolatie. Niet

zo verwonderlijk dat er al generaties lang een

hechte relatie tussen de bedrijven is. Van

Gils: “Inmiddels weten we uit ervaring dat

minerale producten een langere levensduur

kennen dan kunststof.” “Mits goed aangebracht

en goed onderhouden,” vult Mol aan.

“Wij zijn echt heel blij met zo’n goede applicateur

als Van Gils die onze producten op de

juiste manier aanbrengt. De kennis en vaardigheden

op het gebied van Krabpleister is

‘Gestelde RC-waardes behaald,

esthetisch erg fraai resultaat’

106 GEVELBOUW.INFO


Enorme gevelvlakken en ronde hoeken zijn uitdagingen waar Stucadoorsbedrijf Van Gils Gevelisolatie niet voor wegloopt. Het eindresultaat mag er zijn!

een competentie die de vakmensen bij Van

Gils uitzonderlijk goed beheersen.”

Enorme gevelvlakken

“Het klopt wel dat we aardig weten wat wel

en niet werkt,” beaamt Van Gils. “Zeker bij

projecten zoals de Brede School in Tholen is

dat ook belangrijk. Er is hier namelijk sprake

van enorme gevelvlakken die je in één keer

wilt krabben. Ook zitten er rondingen in de

gevel van het gebouw. Dat levert best wat

uitdagingen op omdat je geen hoekprofiel als

eindpunt hebt.” Mol is ervan overtuigd dat

een combinatie van het juiste product en de

expertise van de applicateur positief bijdragen

aan het geheel. “Net als het treffen van

de juiste voorbereidingen op het gebied van

materiaal, steigervoorziening en afdekking.

Daarbij is de samenwerking -en afstemming

van details- tussen hoofdaannemer, leverancier

en uitvoerders een belangrijke factor. Alles

moet kloppen om tot dit prachtige eindresultaat

te komen.” Van Gils: “Als de steiger

ervan af gaat en je ziet het eindresultaat, dan

is dat wel even een momentje hoor. Als het

dan geworden is zoals de architect het voor

ogen had, en iedereen is tevreden… ja, daar

doen we het voor.”

Mol besluit: “Ik ben er trots op dat we in een

baksteenland als Nederland mooie projecten

maken met een combinatie van baksteen,

gevelisolatie en buitenstucwerk.” ❚

De onderkant baksteen, de bovenkant stucwerk: een combinatie die meer en

meer wordt toegepast.

De nieuwe Brede School is Tholen is klaar voor de toekomst.

GEVELBOUW.INFO

107


Tekst: Roel van Gils Beeld: Twentinox

Architectonische

metalen weefsels:

Decoratief en functioneel tegelijk

Gelegen in het hart van de Twentse textielindustrie produceert Twentinox al vele jaren architectonische, metalen

weefsels voor binnen en buiten. Met name de façade-lijn wint meer en meer aan populariteit als gevolg

van de trend naar het gebruik van authentieke materialen in gevel. De metalen weefsels zijn decoratief én

functioneel tegelijk en uitermate geschikt voor nieuwbouw- en renovatietoepassingen.

Geïnspireerd op het weven van textiel, heeft

Twentinox een unieke methodiek ontwikkeld

om metalen weefsels te kunnen produceren.

Het resultaat is absoluut bewonderenswaardig

en kent vele toepassingsgebieden. “Voor

toepassing in de gevel hanteren we vier ‘stijlen’

– Golf Romeo, Golf Sierra, Sierra Papa

en Hotel Alfa – waarbinnen we eindeloos

kunnen variëren met opening van de maas,

draaddikte, steek, spoed, vorm, enz. Eigenlijk

is alles mogelijk, zoals dat ook het geval

is bij het weven van textiel,” zegt Weronika

Witczuk, architectenadviseur bij Twentinox.

“Geen enkel gevelproject is dan ook gelijk.”

Inspirerend materiaal

De metalen weefsels van Twentinox gaan de

hele wereld over. “We verschepen naar Rusland,

Australië, de Verenigde Staten, en ga

zo maar door,” vervolgt Witczuk. “In veel projecten

worden onze weefsels tegelijk als decoratief

en als functioneel element gebruikt,

bijvoorbeeld als zonwering, valbeveiliging,

een beweegbaar gordijn of als vast element

(dus transparant en ventilerend) in een gevel

of balustrade. Het materiaal is zo inspirerend

dat architecten vaak tot verrassende ontwer-

Twentsewelle – Enschede – SIERRA PAPA.

Quartz - Brussel - GOLF SIERRA.

108 GEVELBOUW.INFO


Amvest - Amsterdam - GOLF SIERRA.

pen en oplossingen komen. Zo zijn recent

onze metalen weefsels toegepast als hemelwaterafvoer

in een organische, golvende

vorm. De kracht van ons bedrijf zit hem namelijk

in het feit dat we over een eigen engineeringsafdeling

beschikken waardoor we

vrijwel alle wensen van onze opdrachtgevers

kunnen vervullen. We weten uiteraard als

geen ander hoe het materiaal zich gedraagt

en wat het effect is op het weefsel op het

moment dat je het gaat spannen, ophangen

of zelfs oprollen. Het leidt niet zelden tot betoverende

oplossingen.”

De façade-oplossingen van Twentinox kunnen

uitgevoerd worden in natuurlijke materialen:

waaronder roestvast staal en Nordic gold. “Het

zijn beide massieve ‘draden’, we werken niet

met een coating of andere oppervlaktebehandelingen,”

legt Witczuk uit. “Dat maakt het materiaal

zo sterk, duurzaam en oneindig recyclebaar.

Het vraagt ook relatief weinig onderhoud.

We produceren altijd op projectbasis. Ieder project

is immers uniek. De vele mogelijkheden maken

het materiaal ook uitermate geschikt voor

renovatieprojecten om een bestaand gebouw

een nieuw en geheel eigen gezicht te geven.” ❚

‘Het materiaal is zo inspirerend dat

architecten vaak tot verrassende ontwerpen

en oplossingen komen'

Fietsenstalling ISH - Delft - SIERRA PAPA.

GEVELBOUW.INFO

109


Zonnige vooruitzichten voor thuis...

Het SUNFLEX-terrasoverkappingen systeemen bieden optimale bescherming voor weer en wind.

Door de verschillende dakvormen en uitrusting details kunt u optimaal genieten van uw terras

en overkapping. Deze past zich makkelijk aan in iedere situatie. Of het nu lente, zomer, herfst of

winter is - met een SUNFLEX terrasdak kunt u altijd optimaal genieten van het buitenleven.

sunflex.nl

Dach_gevelbouw-2021_nl-2.indd 1 27.09.2021 11:54:26


smart &

beautiful

QuadCore ®

De nieuwste innovatieve

isolatietechnologie in de

bouwsector.

Sandwichpanelen zoals je ze nog nooit

gezien hebt. Slim, multifunctioneel

én esthetisch knap afgewerkt. Een

technologie die architectuur één

maakt met de natuur. Ontwikkeld met

oog op snellere bouwtijden en sterkere

bouwprestaties. Met passie voor de

planeet en focus op duurzaamheid en

circulariteit.

Looks great, performs even better.


Tekst: Susan Peek Beeld: VBH Nederland bv

Toonaangevende groothandel

met veel logistieke meerwaarde

VBH Nederland is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen

in raam- en deurtechniek voor aluminium, stalen en kunststof profielsystemen. Maar VBH biedt

bovenal een grote toegevoegde klantwaarde op het gebied van procesoptimalisatie en logistiek. Daarmee

bouwt het aan duurzame relaties.

Diensten met meerwaarde

“Meedenken met de klant en meerwaarde

toevoegen aan je diensten, dát is waar wij het

verschil maken,” zegt Frank Vollenbronck,

verantwoordelijk voor marketing bij VBH. “In

de loop der jaren heeft VBH al diverse systemen

ontwikkeld, waarmee we dat waarmaken.

Juist ook op het logistieke vlak, want we

merken dat we de klant vooral daarin kunnen

ondersteunen.”

Procesoptimalisatie…

“Om de klant aan tijdswinst te helpen moet

je de processen bij de klant verbeteren,”

zegt Robert Krechting, Supply Chain Manager

bij VBH. “Door goed te luisteren naar

de input vanuit de klant, wordt inzichtelijk

wat er nodig is en bieden we oplossingen

aan waarmee direct tijdswinst of een kostenreductie

behaald wordt.” Zo ontwikkelde

VBH vier concepten die stuk voor

stuk bijdragen aan procesoptimalisatie.

…door middel van digitale

oplossingen

“Wij bieden digitale oplossingen, zoals elektronische

verbindingen tussen systemen.

Door de klant te koppelen aan het ERPsysteem

van VBH worden bestellingen automatisch

verwerkt, bevestigingen verstuurd

en pakbonnen en facturen aangemaakt.

Periodieke bestellingen kunnen geautomatiseerd

worden, wat bijdraagt aan een efficiëntere

orderadministratie en -afhandeling. Minder

handlingkosten en minder fouten,” zegt

Krechting. Vollenbronck vult aan: “Verder kan

de klant in ons e-commerceplatform vbh24.

nl artikelen bestellen, vergelijken of technische

data opvragen. De klant kan dit zelf

optimaal inrichten op project, locatie, budget

of bestellijsten. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld

direct vanaf de bouwplaats bestellen

en heeft een hoofd inkoop direct inzicht in

de bestellingen per project.”

Zelfs klantspecifieke assortimenten kunnen op voorraad gehouden worden zodat de klant zelf maar een beperkt voorraad hoeft aan te houden.

112 GEVELBOUW.INFO


…door middel van logistieke

oplossingen

VBH houdt echter niet alleen rekening met

de calculatie, werkvoorbereiding en productie,

maar heeft vooral ook veel te bieden

op het gebied van inkoop en logistiek.

“Op het gebied van maatwerk gaan we nog

een stap verder,” zegt Krechting. “Bestellingen

kunnen geheel naar wens verpakt en

gelabeld worden: per raam, per deur, per

woning, per project. Het is zelfs mogelijk

een container te leveren op de bouwlocatie,

volledig ingericht op het project. Alles

is beschikbaar, in de juiste hoeveelheid en

zelfs in de juiste volgorde: monteurs kunnen

niet meer misgrijpen wat veel tijdswinst

oplevert op een project. Ook het verpakken

en aanleveren in bijvoorbeeld Euronorm

bakken is mogelijk om bedrijfsprocessen te

versnellen en vooral óók duurzamer om te

gaan met verpakking en zo verspilling tegen

te gaan.”

Met behulp van een scannersysteem zorgt VBH dat verschillende producten automatisch aangevuld worden

bij de klant.

…door middel van transport

oplossingen

In het kader van transportoplossingen is het

bij VBH mogelijk om vaste aanleverdagen,

aanlevertijden of zelfs nachtleveringen af te

spreken. “Zo kan de klant zijn planning aanpassen

op de levering, of andersom,” zegt

Krechting. “Door een goede afstemming

van het transport op deze levermomenten

zorgen we voor een efficiënter proces in de

logistieke keten.”

…door middel van voorraad

oplossingen

Alsof dit nog niet voldoende is, biedt VBH

oplossingen op het gebied van voorraadbeheer.

“Aan de hand van gemaakte afspraken

zorgen wij dat verschillende producten

automatisch aangevuld worden

bij de klant. Dat kan met behulp van een

scannersysteem zodat snel de gewenste

aanvulling geleverd wordt.” Krechting vervolgt:

“En wanneer er afnamegarantie is

afgesproken, houdt VBH artikelen of zelfs

een klantspecifiek assortiment op voorraad,

zodat de klant zelf maar een beperkte

voorraad hoeft aan te houden, maar wel altijd

verder kan met het proces. Inderdaad,

ook hier: minder fouten, minder kosten. En

een overzichtelijk voorraadbeheer.”

Logistieke oplossingen van VBH Nederland. Het is zelfs mogelijk een container te leveren op de bouwlocatie,

volledig ingericht op het project.

“Door samen te werken met de klant en inzichtelijk

te krijgen wat er nodig is, komen we

altijd tot een optimale oplossing. Een belangrijke

meerwaarde voor de klant zodat die de

focus kan houden op zijn kernactiviteiten,”

concludeert Vollenbronck tot besluit. ❚

VBH heeft ook de eigen logistiek helemaal op orde. Per maand gaan zo ruim 15.000 orderregels van VBH op

weg naar de klanten, wanneer, waar en hoe laat ze maar willen.

GEVELBOUW.INFO

113


Tekst: Johan Debaere Beeld: tesa ®

Nieuwe dubbelzijdige PE-schuimtape

met speciale kleefstof hecht nog

beter op alle oppervlakken

Zelfklevende tapes zorgen voor het verbinden van materialen. De dubbelzijdige PE-schuimtapes in het

gamma van specialist tesa ® worden vooral gekenmerkt door hun vermogen om onregelmatige oppervlakken

te compenseren, waardoor een hoge kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken, en een uitstekende

schokabsorptie gegarandeerd worden. De firma biedt met de tesa ® 65620 InvisiBond Safe Lift een eenmalig

verwijderbare dubbelzijdige PE-schuimtape uitgerust met een veelzijdige speciale kleefstof. Die zorgt

ervoor dat de tape stevig hecht op gevoelige oppervlakken. Het unieke concept garandeert de gebruiker dat

er bij verwijdering geen residu of beschadiging achterblijft. De lijm aan de linerzijde werd speciaal gekozen

voor veeleisende oppervlakken, zoals ruw behang of verf.

“De ervaring leert ons dat het grootste nadeel

van conventionele foamtapes pas echt duidelijk

wordt, als men deze moet verwijderen.

Vooral op gevoelige oppervlakken, bijvoorbeeld

geverfde muren, treedt dan beschadiging

op. Daarom hebben we geïnvesteerd

in de ontwikkeling van een oplossing die dit

probleem moet vermijden. Het resultaat is

de InvisiBond Safe Lift (tesa ® 65620),” stelt

marketing & communications manager Jonas

De Backer. “Deze tape met een beproefde

revolutionaire kleefstof maakt een veilige en

stevige hechting op de meest uiteenlopende

gevoelige oppervlakken mogelijk. Het unieke

ontwerp van het product zorgt er ook voor dat

de gebruiker de tape opnieuw kan verwijderen

zonder dat daarbij beschadiging aan het materiaal

aangebracht wordt. Tijdens het verwijderen

splitst de PE-foam cohesief, waardoor

er taperesten aan beide zijden van de gelijmde

producten achterblijven. Die resten kunnen

dan eenvoudig verwijderd worden, zonder dat

de oppervlakken schade oplopen. Door de

keuze voor een verhoogd gewicht van de lijmcoating

aan de linerzijde kan de eindgebruiker

dit product veilig gebruiken, ook bij veeleisende

oppervlakken, zoals ruw behang of verf.”

De tesa ® 65620 InvisiBond Safe Lift heeft

een totale dikte van 2.000 µm en wordt gekenmerkt

door een rekkracht van 12 N/cm en

een kleefkracht van 4 N/cm op zowel staal als

PE. Deze dubbelzijde PE-schuimtape is ideaal

voor uiteenlopende toepassing, waaronder

het verlijmen van decoratieve elementen op

muren, het monteren van geluidsabsorbers in

kantoren en het aanbrengen van tijdelijke signalisatie,

om er maar een paar te noemen. ❚

Met de tesa ® 65620 InvisiBond Safe Lift biedt

de specialist een eenmalig verwijderbare

dubbelzijdige PE-schuimtape.

Deze tape met een beproefde revolutionaire kleefstof maakt een veilige en

stevige hechting op de meest uiteenlopende gevoelige oppervlakken mogelijk.

Tijdens het verwijderen blijven resten aan beide zijden van de gelijmde producten achter.

Die kunnen eenvoudig verwijderd worden, zonder beschadiging van het materiaal.

114 GEVELBOUW.INFO


Architecturale schuifpanelen van DUCO Ventilation & Sun Control aan de gevel

voorkomen oververhitting tijdens de warme zomermaanden.

De nieuwe buitenschil van de gebouwen voldoet aan het karakter van weleer, het

DNA van de Noordoostpolder.

Tekst en beeld: Duco

Gevelrenovatie met schuifluiken

bij flats in Emmeloord

Aan de Urkerweg in Emmeloord staan vier flats, Nijenbeek, Hulkesteijn, Verlehorst en Old Putten. Deze flats

waren toe aan onderhoud en een toekomstbestendige update. Een omvangrijke klus waarbij de woningen

aan de buitenzijde volledig zijn vernieuwd. De oude gevels zijn vervangen door goed geïsoleerde nieuwe

gevels. Architecturale schuifpanelen van DUCO Ventilation & Sun Control aan de gevel voorkomen oververhitting

tijdens de warme zomermaanden.

Aandacht voor esthetische

opwaardering

De vier gebouwen staan aan een toegangsweg

van Emmeloord op een beeldbepalende

locatie. Woningcorporatie Mercatus wilde de

flats een tweede leven geven met veel aandacht

voor duurzaamheid, woonkwaliteit en

een esthetische opwaardering. De nieuwe

buitenschil van de gebouwen voldoet aan het

karakter van weleer, het DNA van de Noordoostpolder.

De woningen worden heel goed

geïsoleerd en luchtdicht gemaakt, waardoor

het wooncomfort aanzienlijk verbeterd wordt.

Krachtig gevelbeeld met

dynamische schuifpanelen

“Als ketenpartner van Mercatus nemen wij

vooral de technische kant van het project

voor onze rekening,” zegt manager bedrijfsbureau

Pepijn Harleman van Talen

Vastgoedonderhoud. “In samenspraak met

de bewoners dachten we met de architect

mee in het ontwerp, rekening houdend

met de prominente locatie van de flats

aan de toegangsweg naar Emmeloord.

We kwamen tot een krachtig gevelbeeld,

bestaande uit strakke gevels in een grijstint

in combinatie met witte, in het oog

springende kaders.”

Daling van de energielasten

“We moeten de flats en de ramen vandaag

goed isoleren,” vertelt projectleider Durk

Grouwstra van Mercatus. “Maar door deze

betere isolatie en de luchtdichtheid moet je

ook letten op oververhitting door zoninstraling.

De prioritaire functie van ramen is kwalitatief

daglicht binnenlaten. Bovendien zorgen

zij voor het contact tussen onze bewoners

en hun buitenomgeving. Een goede aanpak

van zoninstraling is dus noodzakelijk. En hier

komt zonwering op het voorplan.”

Unieke toets dankzij

houten lamellen

De architecturale zonwering met schuifpanelen

gaat naadloos op in het moderne

geheel en de houten lamellen geven het

gevelbeeld een unieke toets. De onzichtbare

bevestiging van de lamellen binnen

het kader bieden een tweede esthetische

meerwaarde. De houten accenten van de

schuifpanelen komen in de groene omgeving

volledig tot hun recht. ❚

GEVELBOUW.INFO

115


Tekst en beeld: IMS Nederland

Eindeloze mogelijkheden

voor glasbalustrades en

windschermen

Tegenwoordig zijn glazen balustrades niet meer weg te denken bij bouwprojecten, of het nu gaat om een

balkon, dakterras of een vide. Bij het ontwerpen van woningen zijn transparantie en licht steeds belangrijker

geworden. Het uitgebreide pakket UNIQ profielen voor glasbalustrades sluit aan op deze groeiende wensen

uit de bouwsector. Daarnaast zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar. Zo is er voor iedere toepassing een eigen

oplossing, zowel voor particulier gebruik als voor toepassingen in publieke gebouwen.

De 1kN serie bestaat uit vier verschillende

profielen. UNIQ SB-O1 en SB-A1 zijn profielen

die vaak in nieuwbouwsituaties worden

toegepast. Deze profielen zijn de ideale

oplossing wanneer men een balustrade wil

zonder zichtbare profielen. Voor de afwerking

zijn diverse afdekkappen en covers

beschikbaar, zoals een set covers waarmee

de profielen volledig kunnen worden weggewerkt

achter plaatmateriaal van 3, 12 of

20 mm. Daarnaast zijn er de SB-O1S en

de SB-A1S profielen, de S staat hier voor

Small. Deze profielen zijn aanzienlijk kleiner

dan de O1 en A1 en worden vaak toegepast

in renovatieprojecten, omdat deze op of tegen

een afgewerkte vloer worden geplaatst.

Grondoppervlak in Nederland is schaarser

aan het worden en zeker in de randstad. Er

is dan ook een sterke groei in gestapelde

bouw en er wordt steeds hoger gebouwd.

Het 2kN profiel is daarvoor speciaal ontwikkeld,

met name voor particuliere balkons

op plaatsen waar windlasten maatgevend

zijn. Door dit UNIQ profiel toe te

Om de website zijn windtabellen te vinden, die per

profiel laten zien tot welke hoogte deze kunnen

worden toegepast.

116 GEVELBOUW.INFO


Het uitgebreide pakket UNIQ profielen biedt voor elk project een geschikte oplossing.

passen kan men in veel gevallen dunner

glas toepassen, wat ook weer kostenbesparend

werkt. Om dit inzichtelijk te maken

zijn op de website windtabellen te vinden,

die per profiel laten zien tot welke hoogte

deze kunnen worden toegepast.

De UNIQ SB-A3 profielen voor zijmontage

en de UNIQ SB-O3 profielen voor topmontage

zijn de sterkste profielen in het assortiment.

Met een lijnlast die gaat tot 3 kN/m

zijn het echte krachtpatsers en zijn ze geschikt

voor toepassingen die volgens het

Bouwbesluit vallen onder de bijeenkomstfunctie.

Dit zijn plaatsen waar grote groepen

mensen samenkomen, zoals stadions,

sportgebouwen, bioscopen en theaters.

De UNIQ profielen zijn ook uitstekend geschikt

om windschermen mee te creëren.

Voor een glazen afscheiding die niet bedoeld

is als doorvalbeveiliging of een constructief

doel heeft, kan het SB-OXS profiel

worden toegepast: hetzelfde systeem,

dezelfde strakke uitstraling maar kleiner

van formaat en daardoor een bijna onopvallende

en toch sterke basis voor een

windscherm tot maximaal 90 cm hoogte.

De SB-O en SB-OS profielen kunnen gebruikt

worden voor hogere schermen zoals

in de tuin of langs het terras, sommige zelfs

tot een hoogte van 180 cm. De uiteindelijke

maximale hoogte is afhankelijk van de ondergrond

en windbelasting.

Via de configurator op de website kan een

render worden gemaakt van de gewenste

balustrade en direct voor een teken- of

BIM-programma worden gedownload. Tevens

is een bestekservice ingebouwd in

deze online functie, zodat het bestek in elk

gewenst formaat te downloaden is. ❚

GEVELBOUW.INFO

117


NIEUWEROORD

CREATIVITEIT, FLEXIBILITEIT EN

OPTIMALE SAMENWERKING

BIJ DUURZAAM PROJECT

Duurzaamheid was een belangrijke factor bij de ontwikkeling en realisatie van

Duurzaamheid was een belangrijke factor bij de ontwikkeling en realisatie van

Nieuweroord. Hoge isolatiewaarden, grote glasopeningen in combinatie met

Nieuweroord. Hoge isolatiewaarden, grote glasopeningen in combinatie met

zorgvuldige detaillering maakte van het project een mooie uitdaging.

zorgvuldige detaillering maakte van het project een mooie uitdaging.

We zijn trots op het resultaat.

We zijn trots op het resultaat.

Door intensief en krachtig

Door intensief en krachtig

samen te werken met

samen te werken met

IBB Kondor (Volker Wessels

IBB Kondor (Volker Wessels

onderneming) kwamen we

onderneming) kwamen we

tot het beste resultaat.

tot het beste resultaat.

Met speciale aandacht voor

Met speciale aandacht voor

profileringen, detailleringen

profileringen, detailleringen

en slimme en snelle

en slimme en snelle

montagemethodieken.

montagemethodieken.

MEER INFORMATIE OVER INTAL?

MEER INFORMATIE OVER INTAL?

GET CONNECTED! 0226 34 15 25 | CONNECT@INTAL.NL | INTAL.NL

GET CONNECTED! 0226 34 15 25 CONNECT@INTAL.NL INTAL.NL


CREATING BRIGHT FUTURES

Ontdek de nieuwe

Infinium van AluK

19 t.e.m. 21 januari op Polyclose, stand 1600

Benieuwd naar het vernieuwde ontwerp van Infinium,

het ultradunne en -flexibele schuifdeursysteem van AluK?

Kom dit en andere productontwikkelingen in primeur

ontdekken tijdens dé Europese vakbeurs Polyclose

te Gent. Vraag uw persoonlijke toegangscode

aan via marketing.be@aluk.com.

ALUK.BE | ALUK.NL


De nieuwe Infinium van AluK kan met zijn innovatief ontwerp panoramisch brede en uitzonderlijk hoge dimensies bereiken.

Tekst: Johan Debaere Beeld: AluK

Ultraslanke high-end schuifdeursysteem

krijgt nieuwe designen

configuratiemogelijkheden

Men zegt wel eens dat een product nooit echt af is en dat na de lancering ervan alweer de volgende stappen

gezet kunnen worden om het systeem verder te optimaliseren. Om aan de eisen van de moderne architectuur

tegemoet te komen, introduceerde AluK enkele jaren geleden het ultraslanke high-end schuifdeursysteem

‘Infinium’. Op Polyclose presenteert de fabrikant enkele nieuwe design- en configuratiemogelijkheden voor dit

schuifsysteem, waarmee op de behoeften van zowel de constructeur, de architect als de bouwheer ingespeeld

wordt. Op de stand kunnen bezoekers ook met enkele andere innovatieve ontwikkelingen kennismaken.

Infinium van AluK is bekend om zijn ultraslanke

zichtlijnen en een middenstijl van amper 21 mm.

Een minimalistische uitstraling, een onbeperkt

zicht en een ruimte optimaal gevuld met natuurlijk

daglicht primeren in elk gebouw dankzij

dit schuifdeursysteem. “We gaan vandaag nog

een stap verder en ontwikkelden onder andere

een vlakke dorpel voor dit systeem. De nieuwe

vlakke drempeloplossing verbetert de esthetiek

en de ergonomie nog meer dankzij een doorlopend

zicht op vloerniveau zonder onderbreking.

Door toepassing van de vlakke dorpel

is de vleugel eenvoudig te (de)monteren zonder

breekwerk in het plafond,” vertellen ze bij

AluK. “Nieuwe wielsets zorgen ervoor dat deze

configuratie uitvoerbaar is met een verhoogd

vleugelgewicht tot 400 kg en zelfs de zwaarste

Infinium schuifdeur nog steeds gebruiksvrien-

delijk is. Ook de nieuwe slanke handgreep, zo

ontworpen dat de schroefkoppen niet meer

zichtbaar zijn, draagt eveneens bij aan de esthetiek

van het schuifdeursysteem.”

Hoog scoren op vlak van

veelzijdigheid

Keuze in overvloed bij Infinium. Naast de

bestaande duo- en tri-railsystemen is er

120 GEVELBOUW.INFO


Doorsnede van Infinium van AluK.

nu ook een monorail versie beschikbaar en

kunnen er zelfs tot zes vleugels toegepast

worden. Met een 90º openschuivende hoek

kan elke leefruimte moeiteloos verbonden

worden. Daarnaast biedt AluK ook een

configuratie waarbij de glaspartijen in een

hoek van 90° samenkomen zonder gebruik

te maken van een hoekprofiel. Dit creëert

een uiterst elegant, licht en transparant effect.

“Door het moderne systeemdesign

met uitstekende thermische prestaties, voldoet

Infinium ruimschoots aan de huidige

De nieuwe slanke handgreep is zo ontworpen dat de schroefkoppen niet meer zichtbaar zijn.

normen. Het schuifraam is in verschillende

configuraties verkrijgbaar en kan afmetingen

van 3.000 mm (W) en 3.500 mm (H)

per vleugel aan,” gaat men bij AluK verder.

“Dit maakt de Infinium tot een heel efficiënt

en innovatief systeem dat gemakkelijk te

vervaardigen en te installeren is. Bovendien

kan het schuifsysteem ook volledig automatisch

werken, een aantrekkelijke eigenschap

voor high-end projecten.”

De nieuwe vlakke drempeloplossing verbetert de esthetiek en de ergonomie dankzij een doorlopend zicht op

vloerniveau zonder onderbreking.

Nog meer innovaties

Bij AluK blijven ze dus continu investeren

in de ontwikkeling van nieuwe producten

en de optimalisatie van hun bestaande

producten. Dat zal opnieuw blijken op

Polyclose. Naast de nieuwe ontwikkelingen

voor Infinium pakt de fabrikant op dé

Europese vakbeurs voor raam-, deur-,

zonwering-, gevel- en toegangstechniek

immers nog met andere innovaties uit.

Zo presenteert de firma in primeur een

nieuw aluminium raamsysteem met vleugeloverdekkend

glas, een aantal nieuwe

ontwikkelingen binnen de hoogisolerende

Ventà- en Illuma reeks, … ❚

'De nieuwe ontwikkelingen houden rekening met de behoeften van

constructeur, architect en bouwheer'

GEVELBOUW.INFO

121


Omwille van de stijgende energieprijzen en een groeiend klimaatprobleem is er meer aandacht voor duurzame oplossingen.

Tekst en beeld: Limaco

20e editie Polyclose op

19, 20 en 21 januari 2022

in Flanders Expo Gent

Editie 2022 van Polyclose wordt een bijzondere editie. Niet alleen omdat de beurs voor raam-, deur-,

zonwering-, gevel- en toegangstechniek voor de 20e keer plaatsvindt, maar ook omdat het de eerste grote

vakbijeenkomst is in lange tijd. Op Polyclose kunnen sectorgenoten – in alle veiligheid – innovaties weer met

eigen ogen ontdekken, netwerken en deals sluiten met professionals uit heel Europa. En dat allemaal op één

plek: op 19, 20 en 21 januari 2022 in Flanders Expo Gent.

Nieuwe trends, nieuwe materialen,

nieuwe designs

Ondanks de coronacrisis bewijst Polyclose

2022 dat de markt van ramen, deuren, zonweringen,

gevelsystemen en toegangstechnieken

allesbehalve heeft stilgezeten.

Net door de lockdowns en het staycationeffect

zijn particulieren fors gaan investeren

in comfort voor hun woning en uitbreiding

van de buitenruimten. Steeds meer mensen

kiezen voor een terrasoverkapping om

de leefruimte te vergroten.

De gevel blijft het visitekaartje van een gebouw.

Panden met enorme glasoppervlakken is een

trend. Daar ligt een uitdaging voor zonwering.

Omwille van de stijgende energieprijzen en een

groeiend klimaatprobleem is er meer aandacht

voor duurzame oplossingen. Zo is luchtdicht

122 GEVELBOUW.INFO


Ondanks de coronacrisis bewijst Polyclose 2022 dat de markt van ramen, deuren, zonweringen, gevelsystemen en toegangstechnieken allesbehalve heeft stilgezeten.

(ver)bouwen met een doorgedreven isolatie

vandaag de norm, maar (natuurlijke) ventilatie is

belangrijk voor een gezond binnenklimaat.

Op het vlak van digitalisering en automatisering

worden er verdere grote stappen gezet.

Softwareproducenten blijven hun programma’s

optimaliseren en uitbreiden. Ook de

markt van toegangstechniek blijft groeien.

Denk bijvoorbeeld aan de steeds grotere

groep ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig

thuis willen blijven wonen, met een flexibel

én veilig toegangsverleningssysteem voor

zorgverleners en zorgbehoevenden.

‘Polyclose staat garant voor een

veilige beurs conform de geldende

coronamaatregelen'

Praktisch

Polyclose staat voor alles wat open en dicht

gaat in een gebouw. De vakbeurs biedt een

totaaloverzicht van alle bewegende elementen,

inclusief poorten en hekken.

· Locatie: Flanders Expo Gent (België)

· Data: 19, 20 en 21 januari – avondopenstelling

tot 20 uur op donderdag

· Gratis toegang voor professionals:

registreer vooraf op www.polyclose.be

met code PP92179674

· Exposantenlijst: zie www.polyclose.be

Uiteraard staat Polyclose garant voor

een veilige beurs conform de geldende

coronamaatregelen. ❚

Voor het eerst sinds lange tijd kunnen sectorgenoten – in alle veiligheid – innovaties weer met eigen ogen

ontdekken, netwerken en deals sluiten met professionals uit heel Europa.

GEVELBOUW.INFO

123


2021_12_New_Gevelbouw_Ad_Pfade.indd 1 15.11.2021 10:11:41

Naamloos-5 1 15-11-2021 13:54

EUROPESE VAKBEURS VOOR

RAAM-, DEUR-, ZONWERING-, GEVEL-

EN TOEGANGSTECHNIEK

Voor GRATIS toegang, registreer met deze code:

PP92179674 op www.polyclose.be


PARTNER WORDEN

VAN GEVELBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op gevelbouw.info

• Een gesponsorde positie met

persoonlijke profielpagina op

gevelbouw.info verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar gevelbouw.info/adverteren

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

gevelbouw.info


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.

J.S. de Jongplein 7a

4001 WG TIEL

T +31 344 67 97 04

E sales.nederland@eu.agc.com

W www.agc-yourglass.com

BISOTON

Curiestraat 4 - 6

6716 AR EDE

T +31 318 30 00 70

E info@bisoton.nl

W www.bisoton.nl

Uitgebreide tekeningen

en documenten volledig

onder controle!

www.cad-plan.com

DICTATOR PRODUCTIE BV

Energieweg 11

8304 AJ EMMELOORD

T +31 527 61 34 56

F +31 527 69 84 20

E info@dictator.nl

W www.dictator.nl

ALINEL NV

Industriepark 14/106

B-9031 DRONGEN

T +32 9 250 03 06

F +32 9 210 16 25

E info@alinel.be

W www.alinel.be

BOON EDAM NEDERLAND BV

Ambachtstraat 4

1135 GG EDAM

Postbus 26

1135 ZG EDAM

T +31 299 38 08 08

F +31 299 37 28 59

E info@boonedam.nl

W www.boonedam.nl

CARLISLE CONSTRUCTION

MATERIALS

Industrieweg 16

8263 AD KAMPEN

T +31 38 339 33 33

E info@ccm-europe.com

W www.ccm-europe.com/nl/

DUCO PROJECTS

Bedrijvenlaan 2

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 66

F +32 58 33 00 67E info@duco.eu

W www.duco.eu

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

Waaslandlaan 15

B - 9160 LOKEREN

T +32 93 40 55 55

F +32 93 48 57 92

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

BOSTIK BV

Denariusstraat 11

4903 RC OOSTERHOUT

T +31(0)1624 910 00

E infonl@bostik.com

W www.bostik.com/netherlands/nl/

COMHAN HOLLAND BV

Amsterdamseweg 27

1422 AC Uithoorn

T +31 297 51 36 36

F +31 297 51 36 39

E comhan@comhan.com

W www.comhan.com

Copaco_Q.pdf 1 06-11-13 16:11

DUCO VENTILATION

Handelsstraat 19

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

ALUCOL

Soerendonck 3

6086 BW NEER

Postbus 4403

6086 ZG NEER

T +31 475 26 02 00

E sales@alucol.nl

W www.alucol.nl

BTC KOZIJNEN

Helmondstraat 86

6843 SH ARNHEM

T +31 6 251 31 251

E info@btckozijnen.nl

COPACO SCREENWEAVERS

Rijksweg 125

B-8531 BAVIKHOVE

T +32 56 35 35 33

F +32 56 35 80 48

E info@copaco.be

W www.copaco.be

ELUMATEC BENELUX BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL

T +31 180 31 58 58

F +31 180 31 58 58

E info@elumatec.nl

W www.elumatec.nl

W www.btckozijnen.nl

ALUFORM SYSTEM GMBH & CO KG

R. Visscherstraat 8

8913 HH LEEUWARDEN

T +49 035 72 39 9-0

E info@aluform.de

W www.aluform.de

BUILDING WRAP FOLIE TECHNIEK BV

Kouwe Hoek 6

2741 PX Waddinxveen

T +31 85 066 89 28

E info@buildingwrap.nl

W www.buildingwrap.nl

DELFT PROFIELEN BV

Havenweg 4

5145 NJ WAALWIJK

T +31 416 56 74 11

E info@delftprofielen.nl

W www.delftprofielen.nl

EUROFAST

Jan Tooropstraat 16

5753 DK DEURNE

T +31 493 31 58 85

E info@eurofastgroup.com

W www.eurofastgroup.com

126 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

HUECK ALUMINIUM

KAWNEER NEDERLAND BV

FAC

Noel Schoorensstraat 19

B-9810 ELKE-NAZARETH

T +32 59 51 65 59

E info@fac-belgium.eu

W www.fac-belgium.eu

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV

Windmolen 8

4751 VM OUD GASTEL

Postbus 101

4750 AC OUD GASTEL

T +31 165 51 39 55

F +31 165 51 31 11

E info@hueck.nl

INTAL BV

De Veken 103

1716 KG OPMEER

T +31 226 34 15 25

E info@intal.nl

W www.intal.nl

Archimedesstraat 9

3846 CT HARDERWIJK

Postbus 391

3840 AJ HARDERWIJK

T +31 341 46 46 11

E kawneer.benelux@arconic.com

W www.kawneer.nl

W www.hueck.nl

FAÇADE, ADVISEURS

VOOR GEVELBOUW BV

Citroenvlinderlaan 5

5641 CG EINDHOVEN

T +31 40 251 34 00

E gevel@facade.nl

W www.facade.nl

GEVELPERSONEEL.NL

Castellastraat 26

6512 EX NIJMEGEN

Postbus 73

6500 AB NIJMEGEN

T +31 24 204 95 81

E info@gevelpersoneel.nl

W www.gevelpersoneel.nl

GEZE BENELUX BV

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

F +31 40 262 90 85

E benelux.nl@geze.com

W www.gezebenelux.com

HUNTER DOUGLAS

ARCHITECTURAL PROJECTS

Piekstraat 2

3071 EL ROTTERDAM

Postbus 5072

3008 AW ROTTERDAM

T +31 10 496 22 22

F +31 10 423 78 90

E info@hunterdouglas.nl

W www.hunterdouglas.nl

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN

HYDRO BUILDING SYSTEMS

NETHERLANDS BV

Alcoalaan 1

5151 RW DRUNEN

Postbus 75

5150 AB DRUNEN

T +31 416 38 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

W www.wicona.nl

J.M. VAN DELFT & ZN

Christiaan Huygensweg 21

5151 DM DRUNEN

Postbus 232

5150 AE DRUNEN

T +31 416 37 49 25

F +31 416 37 84 50

E info@jmvandelft.nl

W www.jmvandelft.nl

JAZO ZEVENAAR

Handelsdwarsstraat 10

6905 DJ ZEVENAAR

Postbus 360

6900 AJ ZEVENAAR

T +31 316 59 29 11

F +31 316 52 53 60

E info@jazo.eu

W www.jazo.nl

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN

Lingewei 8

4004 LL TIEL

Postbus 6565

4000 HN TIEL

T +31 344 67 52 50

F +31 344 67 52 51

E info@kingspanpanels.nl

W www.kingspanpanels.nl

www.kingspanbenchmark.nl

KINGSPAN NV/SA

Bouwelven 17

B-2280 GROBBENDONK

T +32 14 25 73 47

W www.kingspanpanels.be

HILTI NEDERLAND BV

Leeuwenhoekstraat 4

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS

Postbus 92

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS

T +31 10 519 11 11

F +31 10 519 11 99

E hiltinl@Hilti.com

W www.hilti.nl

HYDRO BUILDING SYSTEMS

NETHERLANDS BV

Alcoalaan 1

5151 RW DRUNEN

Postbus 75

5150 AB DRUNEN

T +31 416 3 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

W www.sapabuildingsystem.nl

JORIS IDE NV

Hille 174

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)

T +32 51 61 07 77

E info@joriside.be

W www.joriside.com

KINGSPAN UNIDEK B.V.

Scheiweg 26

5421 XL GEMERT

Postbus 101

5420 AC GEMERT

T +31 492 37 81 11

E info@kingspan.nl

W www.kingspan.nl

GEVELBOUW.INFO

127


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

KLOECKNER METALS

ODS NEDERLAND

Donk 6

2991 LE BARENDRECHT

Postbus 69

2990 AB BARENDRECHT

T +31 180 64 08 87

F +31 180 64 03 25

E info@ods-geveltechniek.nl

MERFORD SPECIAL DOORS BV

Postbus 160

4200 AD GORINCHEM

T +31 183 67 50 20

F +31 183 62 64 40

E specialdoors@merford.com

W www.merford.com

PROFIMAX

De Grote Elst 54

5246 JR ROSMALEN

T +31 73 644 02 89

F +31 73 644 57 89

E info@profimax.nl

ROYMANS

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV

Nobelstraat 13-A

5051 DV GOIRLE

Postbus 278

5050 AG GOIRLE

T +31 13 534 56 78

E verkoop@roymans.nl

W www.roymans.nl

W www.ods-geveltechniek.nl

W www.profimax.nll

MILIN PANELEN & PROFIELEN

SCHÜCO NEDERLAND BV

Brabanthaven 1

Clarissenhof 3A

3433 PJ NIEUWEGEIN

4133 AB VIANEN

KNAUF B.V.

Mesonweg 8 - 12

T +31 30 606 92 20

F +31 30 657 90 21

E info@milin.nl

PROFITY BV

Ambachtstraat 7

Postbus 1076

3640 BB MIJDRECHT

T +31 88 203 33 00

3542 AL UTRECHT

T +31 30 247 33 11

E info@knauf.nl

W www.knauf.nl

W www.milin.nl

7461 TP RIJSSEN

T +31 548 53 93 29

F +31 548 53 93 22

E info@schueco.nl

W www.schueco.nl

E info@profity.nl

ORGADATA BENELUX BV

W www.profity.nl

SIEGENIA-AUBI KG

MANFRED J.C. NIEMANN

NEDERLAND BV

Baarnsche Dijk 19 a

3741 LP BAARN

T +31 35 303 32 80

F +31 35 543 16 19

Zuiderplein 4

8911 AJ LEEUWARDEN

T +31 58 233 39 20

F +31 58 213 85 30

E info@orgadata.nl

W www.orgadata.nl

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKVEER

T +31 85 486 10 80

E info@siegenia.com

W www.siegenia.com

E info@niemet.nl

W www.niemet.nl

REYNAERS ALUMINIUM BV

Meer dan sandwichpanelen...

Maisdijk 7

PANELEN HOLLAND BV

5704 RM HELMOND

SKG-IKOB

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS

MDG-NET

Lissabonring 24

5252 NT DRUNEN

T +31 6 497 499 87

E secretariaat@mdg-net.nl

Venekoterweg 7

8431 HG OOSTERWOLDE

Postbus 61

8430 AB OOSTERWOLDE

T +31 516 56 85 68

F +31 516 56 85 61

E info@panelenholland.nl

Postbus 111

5700 AC HELMOND

T +31 492 56 10 20

F +31 492 56 10 30

E info@reynaers.nl

Poppenbouwing 56

4191 NZ GELDERMALSEN

Postbus 202

4190 CE GELDERMALSEN

T +31 88 244 01 00

T +31 88 244 01 01

E info.skgikob.nl

W www. mdg-net.nl

W www.panelenholland.nl

W www.reynaers.nl

W www.skgikob.nl

128 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

SOENEN HENDRIK NV

Gentseheerweg 63

B-8870 IZEGEM

T +32 473 61 58 78

E pca@soenenhendrik.com

SUNFLEX ALUMINIUM

SYSTEME GMBH

Im Ruttenberge 12

D-57482 WENDEN-GERLINGEN

T +49 2762 9253-0

F +49 2762 9253-280

UNILIN INSULATION BV

Postbus 3

5060 AA OISTERWIJK

T +31 13 523 13 13

F +31 13 528 39 39

E sabine.vaneersel@unilin.com

W www.unilin.com

VDR GEVEL BV

t Veld 3R

6666 MK HETEREN

T +31 26 213 44 99

E info@gevelreiniging.nl

W www.soenenhendrik.com

E info@sunflex.de

W www.gevelreiniging.nl

W www.sunflex.de

SOLARLUX NEDERLAND

Marie Curiestraat 2

7442 DP NIJVERDAL

T +31 548 63 13 22

E info@solarlux.nl

W www.solarlux.nl

SOMFY NEDERLAND BV

SUNSHIELD

UNIEKE LOUVERS

SUNSHIELD UNIEKE LOUVERS

Sterrekroos 35

4941 VZ Raamsdonksveer

T +31 162 - 571 493

E info@sunshield.nl

W www.sunshield.nl

VAN DER MEER

OPPERVLAKTETECHNIEK BV

Nieuw Zeelandweg 14

1045 AL AMSTERDAM

T +31 20 447 02 45

F +31 20 611 24 26

E kantoor@meercoat.nl

W www.meercoat.nl

VMRG

Einsteinbaan 1

Postbus 1496

3430 BL Nieuwegein

T +31 30 605 36 44

F +31 30 605 32 60

E info@vmrg.nl

W www.vmrg.nl

Jacobus Arendlaan 1

2132 LP HOOFDDORP

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 23 554 49 00

F +31 23 562 42 53

E projecten@somfy.nl

W www.somfy.nl/projecten

SOMFY BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 27 12 07 70

E verkoop@somfy.be

W www.somfy.be/projecten

SVK NV

Aerschotstraat 114

BE-9100 SINT NIKLAAS

T +32 3 760 49 00

F +32 3 777 47 84

E info@svk.be

W www.svk.be

VBH NEDERLAND BV

Houtduifstraat 22

4901 BP OOSTERHOUT

Postbus 339

4900 AH OOSTERHOUT

T +31 162 48 34 00

F +31 162 43 21 39

E info@vbh-nl.com

W www.vbh-nl.com

ZETSUPPORT BV

Thomas Edisonweg 66

5151 DJ DRUNEN

Postbus 211

5150 AE DRUNEN

T +31 416 38 12 06

F +31 416 37 85 54

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl

W www.zetsupport.nl

VERENIGING KUNSTSTOF

GEVELELEMENTEN INDUSTRIE

STACKDOOR PRODUCTS

Nobelstraat 26

3846 CG HARDERWIJK

T +31 341 43 43 44

E info@stackdoor.nl

W www.stackdoor.nl

TAPIR B.V.

T +31 591 390059

T +31 6 20971533

E aevenhuis@tapir.nl

W www.tapir.nl

Einsteinbaan 1

3439 NJ NIEUWEGEIN

Postbus 1496

3430 BL NIEUWEGEIN

T +31 30 75 09 801

E info@vkgkeurmerk.nl

W www.vkgkeurmerk.nl

GEVELBOUW.INFO

GEVELBOUW.INFO

129


Optimisme helpt ons vooruit

U heeft zojuist de 6e editie van Gevelbouw gelezen. Deze uitgave is

alweer de laatste van dit jaar. Terugkijkend op 2021 kunnen we alleen

maar trots zijn. Want waar de wereld door de pandemie in 2020 stil leek

te staan, begon deze in 2021 gelukkig weer iets meer te draaien.

Nog niet zoals we gewend zijn, maar dat komt

wel weer. Het is me wel duidelijk geworden dat

de Gevelbranche niet stil heeft gestaan. De

flexibiliteit en veerkracht die ook dit jaar weer is

getoond, stemt mij optimistisch. En optimisme

hebben we nodig, het helpt ons vooruit.

Het optimisme in onze branche werkte aanstekelijk:

vol goede moed is gewerkt aan

productinnovaties en verbeteringen op het

gebied van o.a. duurzaamheid, esthetiek,

brandwerendheid, luchtdicht bouwen en

nog veel meer. Daarbij hebben verrassende

samenwerkingen geleid tot mooie doelen en

nieuwe mogelijkheden. En werden er grootse

resultaten behaald met kleine veranderingen.

Al met al kijk ik terug op een jaar met enkele

mooie hoogtepunten. Zoals u in deze en de

voorgaande edities heeft kunnen lezen, blijkt

de Gevelbranche zelfs onder uitdagende

omstandigheden uitstekend in staat om fantastische

projecten te realiseren. En wij delen

ze graag met u, ook komend jaar.

Want de wereld van de gevels blijft veranderen.

Dankzij nieuwe innovatieve technologieën,

bijzondere gevelmaterialen of unieke

coatings ervaren architecten meer en

meer ontwerpvrijheid. De term geveldesign

krijgt daarmee telkens opnieuw een hele

andere betekenis. Ik ben nu al benieuwd

wat komend jaar ons gaat brengen!

Laten we daarom al het goede dat 2021 ons

gebracht heeft meenemen, om nóg sterker

te staan in 2022.

Namens mijzelf en het gehele team van Gevelbouw,

wens ik u fijne feestdagen en een

succesvol en bovenal gezond 2022 toe.

Dirk Mulder

130 GEVELBOUW.INFO


FAÇADE

SOLUTIONS

PHOENIX

FAÇADE

PHOENIX

FAÇADE

SLANKE GEVELCONSTRUCTIE +

Foto: Studio de Nooyer

Meer weten?

Download de brochure.

Geveldraagsysteem

voor ongekende

ontwerpvrijheid en

verbluffende prestaties

van het gebouw

inclusief projectadvies

saint-gobain-solutions.nl

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Foto: Ossip van Duivenbode


GEGARANDEERDE

KWALITEIT IN GEVELS

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!