10.12.2021 Views

Rijswijk.business #7

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Rijswijk</strong> <strong>business</strong> #07<br />

CONNECTING THE DOTS<br />

- WINTER 2021<br />

Monica Straathof<br />

‘We proberen materialen<br />

zoveel mogelijk een<br />

tweede leven te geven’<br />

Column Betaalbare romantiek<br />

Microchip Energiezuinig en efficiënt<br />

Made in <strong>Rijswijk</strong> SmartBrick


ijswijk.<strong>business</strong> | 3<br />

In dit nummer<br />

Appeltje voor<br />

de dorst<br />

Het thema van deze editie is op mijn lijf geschreven.<br />

Ik ben altijd bewust bezig met geld, zowel zakelijk<br />

als privé. Dat hebben mijn ouders me geleerd en ik<br />

geef het weer aan mijn kinderen mee: sparen voor<br />

(grote) aankopen, geen schulden maken en werken<br />

voor je geld.<br />

04<br />

Energiezuinige microchip<br />

Innatera Nanosystems<br />

10<br />

Betaalbare romantiek<br />

Column Armand van de Laar<br />

Als jongvolwassene werkte ik veel en had daardoor<br />

altijd geld. Om me heen zag ik dat dit niet vanzelfsprekend<br />

was. Na een avondje stappen betaalde<br />

ik vaak de rekening voor vrienden. Ongetwijfeld<br />

werd hier misbruik van gemaakt, maar ach, we<br />

hadden een mooie avond. Hoe anders is het nu<br />

voor opgroeiende jongeren. Zij krijgen te maken met<br />

studieschulden, torenhoge huurprijzen en onbetaalbare<br />

koopwoningen.<br />

11<br />

Start-up in De Loods<br />

Het kantoor van de toekomst<br />

16<br />

De veranderende werkomgeving<br />

Ideal Projects<br />

UW PARTNER OP<br />

HET GEBIED VAN ICT<br />

Sinds jaar en dag zijn wij voor veel bedrijven het aanspreekpunt<br />

voor hun ICT. Persoonlijk contact en blije klanten, dat is waar wij<br />

voor staan. Wij zijn een full service IT bedrijf, uw one stop shop.<br />

ONZE DIENSTEN<br />

WERKPLEK- EN SERVERBEHEER •<br />

CLOUDOPLOSSINGEN •<br />

DATABEVEILIGING •<br />

TELEFONIE OPLOSSINGEN •<br />

CAMERABEVEILIGING •<br />

CONTACT<br />

085 8000 208<br />

Laan van ’s-Gravenmade 40v<br />

2495 AJ Den Haag<br />

tros-it.nl<br />

info@tros-it.nl<br />

Als onderneming zijn wij ook altijd bewust omgegaan<br />

met onze financiën. Ons bedrijf opbouwen, vet<br />

op de botten creëren, inkomsten en uitgaven goed<br />

in de gaten houden. Ik was verbaasd dat veel ondernemers<br />

na de eerste lockdown moord en brand<br />

schreeuwden. Hadden zij niks achter de hand? Ik<br />

ben blij dat ik de raad van mijn ouders goed in mijn<br />

oren heb geknoopt: zorg voor een appeltje voor<br />

de dorst. Dat heeft mij een hoop financiële onrust<br />

bespaard.<br />

Voor de oplettende lezer: deze editie heet vanaf<br />

nu <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> en niet langer <strong>Rijswijk</strong>.special.<br />

Inmiddels verschijnt er twee keer per jaar een<br />

<strong>Rijswijk</strong>se editie en daar past deze naam beter bij.<br />

Alle artikelen worden vanaf nu ook gedeeld op de<br />

<strong>Rijswijk</strong> Onderneemt (LinkedIn)<br />

en in Groot <strong>Rijswijk</strong>.<br />

Veel leesplezier! •<br />

Sabine van Meeteren<br />

Nannette Verschoor<br />

Dennis Wiegman<br />

19<br />

Cash is achterhaald<br />

Stielstra & Partners<br />

En verder:<br />

6 Made in <strong>Rijswijk</strong><br />

Smartbrick Sensor<br />

14 Het Pand<br />

Uzimet<br />

20 Rebranding van een bedrijventerrein<br />

Mannen Van Schuim<br />

22 De stem van de ondernemer<br />

BBR<br />

28 Innoveren onder één dak<br />

House of Future<br />

29 Volgende editie<br />

Samen sterker<br />

26<br />

Plek van harde werkers<br />

IPP<br />

UW ICT NAAR EEN HOGER NIVEAU<br />

Op de cover: Monica Straathof, pag. 16


4 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 5<br />

Ik kan de Nederlandse directheid wel waarderen<br />

Tienduizend keer efficiënter dan traditionele chip<br />

Energiezuinige microchip<br />

gemaakt in <strong>Rijswijk</strong><br />

Duitse deep tech investors MIG Capital<br />

en btov Partners. Op dit moment werken<br />

er bijna dertig mensen bij Innatera in<br />

<strong>Rijswijk</strong>. Daarnaast is er ook een vestiging<br />

in Bangalore, in India. “Om uit te breiden<br />

hadden we een grotere ruimte nodig”,<br />

vertelt Kumar. “Het grootste deel van ons<br />

personeel bestaat uit ingenieurs, maar nu<br />

we de markt op gaan, zijn er ook andere<br />

specialiteiten nodig, zoals marketing en<br />

finance. Dat is een belangrijke verandering<br />

ten opzichte van de opstartfase. In deze<br />

coronatijd werkt bijna iedereen bij ons<br />

50% op kantoor en 50% thuis, vanwege<br />

de aard van de werkzaamheden. Wij<br />

houden ons ook aan de anderhalve meter<br />

afstand en dragen ook mondkapjes. Het<br />

is fijn dat we een mooi ruim kantoor<br />

hebben.”<br />

Internationaal personeel<br />

De voertaal binnen het bedrijf is Engels,<br />

de taal die de in India geboren Kumar zelf<br />

ook het beste af gaat. “Ik had dit interview<br />

inmiddels wel in het Nederlands kunnen<br />

doen” lacht hij. “Ik kwam dertien jaar<br />

geleden naar Delft voor mijn masteropleiding,<br />

daarna deed ik mijn PhD en werkte<br />

ik een aantal jaar in Eindhoven voor een<br />

chipfabrikant. Vervolgens kwam ik weer<br />

terug naar Delft.” Dat hij zijn eigen bedrijf<br />

begon was geen verrassing. “Dat is iets<br />

wat ik vroeger in India al voor ogen had.”<br />

Naast de Indiase nationaliteit zijn er nog<br />

12 nationaliteiten vertegenwoordigd in<br />

het personeelsbestand van Innatera. “Een<br />

keer per maand organiseren we een event<br />

voor het personeel in het thema van één<br />

van de dertien aanwezige nationaliteiten.<br />

We hebben dan hapjes en drankjes uit dat<br />

land, versieren de gemeenschappelijke<br />

ruimte met vlaggen van het land en er zijn<br />

allerlei weetjes over dat land te vinden. Ik<br />

vind het belangrijk dat we elkaars normen<br />

en waarden leren kennen en begrip voor<br />

elkaar hebben. Dat geldt ook als je in<br />

Nederland komt wonen. Het is hier prima<br />

wonen en zakendoen, je moet je alleen<br />

aanpassen aan de normen en waarden<br />

die hier gelden en natuurlijk met de<br />

Nederlandse directheid om kunnen gaan.<br />

Ik kan het wel waarderen, hoe zaken hier<br />

open en transparant worden besproken.”<br />

Naar <strong>Rijswijk</strong><br />

Dat het bedrijf zich in <strong>Rijswijk</strong> vestigde was<br />

min of meer toeval. Wel was er een bewuste<br />

keuze voor de provincie Zuid-Holland.<br />

“De infrastructuur is hier erg goed, met<br />

veel wegen, een haven, goed openbaar<br />

vervoer, en veel hoogopgeleide en goed<br />

Engelssprekende mensen. We wilden<br />

hier dus wel in de buurt blijven. Bij toeval<br />

kwam dit pand op ons pad. Het bleek<br />

perfect voor de omvang van ons bedrijf en<br />

voor de werkzaamheden die we hier doen.<br />

Daarnaast is het goed bereikbaar met de<br />

auto, fiets of openbaar vervoer en denkt<br />

de gemeente <strong>Rijswijk</strong> ook nog eens heel<br />

goed met ons mee. Alles wat we nodig<br />

hebben dus.” •<br />

De van oorsprong Delftse scale-up Innatera Nanosystems ontving onlangs vijf miljoen euro subsidie<br />

van Duitse investeerders waardoor de verhuizing vanuit het EWI-gebouw (faculteit Elektrotechniek,<br />

Wiskunde en Informatica ) van de TU Delft naar <strong>Rijswijk</strong> mogelijk was. En dat bevalt prima, vertelt CEO<br />

Sumeet Kumar. Inmiddels bewonen de medewerkers hun nieuwe kantoor aan de Patrijsweg in <strong>Rijswijk</strong>.<br />

Technologie<br />

We voelen ons erg<br />

welkom in <strong>Rijswijk</strong><br />

“We voelen ons erg welkom hier”, vertelt<br />

Kumar. “Toen we net een paar dagen<br />

verhuisd waren, werden we gebeld door<br />

iemand van de gemeente <strong>Rijswijk</strong> of alles<br />

naar wens was en of ze nog iets voor ons<br />

konden betekenen. We waren wel een uur<br />

aan het bellen. Dat vond ik heel bijzonder,<br />

dat was wel het laatste dat ik verwachtte.<br />

Het voelde als een warm bad.”<br />

Microchip<br />

Het bedrijf ontwikkelde een microchip<br />

die tienduizend keer efficiënter is in<br />

energieverbruik dan de huidige chips. Dat<br />

betekent dat de batterij in bijvoorbeeld<br />

je telefoon, smartwatch of beveiligingscamera<br />

veel langer te gebruiken is dan<br />

nu, voordat je deze weer moet opladen.<br />

De chip neemt bovendien veel minder<br />

ruimte in: hij is zo klein dat je hem nog net<br />

met het blote oog ziet. De chip heeft vier<br />

belangrijke kenmerken: hij is klein, goedkoop,<br />

efficiënt en makkelijker in gebruik.<br />

Onnodig om te zeggen dat dit voor veel<br />

bedrijfstakken onnoemelijk veel voordelen<br />

op gaat leveren. Op dit moment wordt de<br />

chip nog niet toegepast in de markt, maar<br />

dat gaat niet lang meer duren. Er is al veel<br />

belangstelling.<br />

Op de groei<br />

Vooruitlopend op de verwachte groei is<br />

het bedrijf al flink uitgebreid. Dat was mogelijk<br />

dankzij een mooie investering van<br />

Innatera is een deep tech<br />

spin-off van de Technische<br />

Universiteit Delft en onderdeel<br />

van Delft Enterprises’ portfolio<br />

van innovatieve bedrijven. De<br />

technologie van hun neuromorphic<br />

processing chip is gebaseerd op de<br />

werking van de hersenen en op de<br />

manier waarop de hersenen data<br />

verwerken. De chip verwerkt data<br />

ook op deze manier en is daardoor<br />

veel sneller en efficiënter dan<br />

conventionele processoren.


6 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 7<br />

Made in <strong>Rijswijk</strong><br />

Ondernemers in <strong>Rijswijk</strong><br />

creëren vaak unieke producten.<br />

Uniek in vorm, functie, techniek,<br />

uitvoering of gebruik. Soms<br />

in één oogopslag herkenbaar,<br />

soms pas na een tweede blik.<br />

WAT?<br />

SmartBrick is een nieuwe industriële<br />

IoT‐sensor ontworpen voor het<br />

betaalbaar en nauwkeurig monitoren<br />

van civiele infrastructuur (kademuren,<br />

funderingen, gebouwen etc.). SmartBrick<br />

monitort helling en andere fysieke<br />

parameters met hoge nauwkeurigheid en<br />

zendt de gegevens draadloos naar een<br />

online controlecentrum.<br />

WAAROM?<br />

Structural Health Monitoring (SHM) wordt steeds<br />

belangrijker. Met name in Europa, met haar oude<br />

historische binnensteden en hoge dichtheid aan<br />

infrastructuur, is de vraag naar betaalbaar en<br />

betrouwbaar monitoren groot. Echter, huidige manieren<br />

van monitoren zijn erg arbeids- en kostenintensief en<br />

bieden geen totaalbeeld van de infrastructuur.<br />

UNIEK!<br />

SmartBrick is uniek door de combinatie van<br />

nauwkeurige dagelijkse metingen, geïntegreerde<br />

AI en ultralaag stroomverbruik, waardoor een<br />

volledig draadloos, makkelijk te implementeren,<br />

batterijgedreven en low-cost plak & play<br />

meetsysteem ontstaat.<br />

DE TOEKOMST<br />

Althen, de ontwikkelaar van de Smartbrick,<br />

voorziet dat de SmartBrick in de toekomst<br />

standaard wordt ingezet voor monitoring<br />

tijdens projecten en ook voor lange termijn<br />

monitoring op bestaande civiele objecten<br />

en bouwwerken. Door de eenvoudige<br />

installatie, schaalbaarheid en intelligente<br />

monitoring, kan de SmartBrick makkelijk<br />

tienduizenden punten monitoren.<br />

MET WIE?<br />

WAAROM IN RIJSWIJK?<br />

<strong>Rijswijk</strong> is de ideale plek voor high-tech<br />

ondernemingen als Althen Sensors &<br />

Controls: centraal gelegen in de Randstad<br />

en vlakbij relevante onderzoeksinstellingen<br />

zoals TU Delft en TNO.<br />

SmartBrick is een winnend concept in een innovatiewedstrijd<br />

van de gemeente Amsterdam. Het is momenteel onderdeel<br />

van een testtraject in Amsterdam om het concept<br />

te valideren voordat het wordt uitgerold op mogelijk<br />

200 kilometer aan kademuren in Amsterdam.


8 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 9<br />

Samenwerking WerkgeversServicepunt en het Financieel Servicepunt<br />

Diep respect voor<br />

Hakans stappen<br />

De integrale aanpak voor mensen die zonder werk zitten, gezondheidsproblemen<br />

hebben en ook nog eens in de schulden zijn terecht gekomen, werkt heel goed in de<br />

gemeente <strong>Rijswijk</strong>. Snellere en betere hulp voorkomt veel problemen. Wethouder<br />

Larissa Bentvelzen (Sociaal Domein en Participatie) praat met Hakan Yanardağ.<br />

Onze integrale aanpak<br />

heeft niet alleen een<br />

financiële,<br />

maar vooral een<br />

menselijke meerwaarde<br />

Hakan Yanardağ (60) zag het een tijdje<br />

niet meer zitten. Hij zat zonder werk, en<br />

daar kwam de lockdown nog bij. “Het<br />

duurde te lang, ik ging heel veel piekeren.<br />

Ik ben niet graag alleen.” Hakans verhaal<br />

is herkenbaar. Van kinds af aan groeide<br />

hij op in Nederland, trouwde er, kreeg<br />

kinderen, maar zijn huwelijk strandde<br />

en zijn moeder in Izmir werd ziek. Hakan<br />

besloot in 2008 terug naar Turkije te gaan<br />

om voor zijn moeder te zorgen, en om<br />

te kijken of hij daar kon<br />

aarden en kon gaan werken.<br />

Want, zo weet hij, in<br />

Turkije voelt hij zich altijd<br />

gelukkig en licht.<br />

Terug naar Nederland<br />

Toch keert hij tien jaar<br />

later, in 2018, terug naar<br />

Nederland. Zijn vader<br />

is ziek. In Nederland<br />

heeft Hakan direct een<br />

dossier, want hij heeft al<br />

die jaren geen belasting<br />

betaald. Zijn vader overlijdt<br />

en Hakan probeert<br />

werk te vinden, maar<br />

het herintreden blijkt<br />

mede door zijn leeftijd<br />

moeilijker dan gedacht.<br />

Het feit dat hij nog geen<br />

huis heeft helpt ook niet<br />

mee. Hij krijgt onderdak<br />

bij een van zijn kinderen<br />

en gaat voor een uitzendbureau<br />

aan de slag.<br />

Hij vindt heel veel banen<br />

leuk: vorkheftruckchauffeur,<br />

catering,<br />

werken bij Nutricia<br />

en uiteindelijk gaat<br />

hij bij PostNL aan<br />

de slag. Maar dan<br />

komen corona en<br />

de lockdown, en<br />

zijn contract wordt niet verlengd. Het<br />

gaat snel bergafwaarts. Hakan kan slecht<br />

alleen zijn, vindt het thuisblijven niet fijn,<br />

raakt steeds meer gestrest. Daarbovenop<br />

moet hij zijn schulden nog aflossen. Toch<br />

komt er een oplossing.<br />

Gezien en gehoord worden<br />

Hakan wordt gezien door het Werkgevers-<br />

Servicepunt en het Financieel Servicepunt<br />

in <strong>Rijswijk</strong>. Deze instanties werken nauw<br />

samen en vinden samen met Hakan een<br />

oplossing. Hij gaat aan de slag als beroepsverkeersregelaar<br />

bij MPSS Solutions,<br />

leverancier van diensten en producten<br />

op het gebied van verkeersveiligheid.<br />

Hakans gezicht straalt als hij vertelt dat<br />

hij nu al 260 gemeentes heeft gezien in<br />

de korte tijd dat hij er werkt. “Ik had direct<br />

een klik met de mensen van MPSS. Ik ben<br />

daar onderdeel van een grote familie,<br />

we zorgen voor elkaar. Ik heb ook alweer<br />

heel veel nieuwe mensen aangedragen. Ik<br />

wil graag hogerop komen, ik vind het fijn<br />

dat ik nu ook veel coördineer en mensen<br />

verbind met elkaar. Ik ben nieuwsgierig,<br />

leergierig en mijn werkervaring helpt mij<br />

daar goed bij.”<br />

Meedoen<br />

Larissa Bentvelzen, wethouder Sociaal<br />

Domein en Participatie in <strong>Rijswijk</strong>, heeft<br />

moeite tussen de spraakwaterval van Hakan<br />

te komen, maar is ontzettend blij met<br />

zijn uitgebreide verhaal: “Dit is zo mooi<br />

aan de samenwerking tussen het WerkgeversServicepunt<br />

en het Financieel Servicepunt:<br />

we kunnen sneller en beter hulp<br />

bieden. Ik heb enorm veel respect voor<br />

de houding van Hakan. Hij wilde absoluut<br />

zelf zijn financiële problemen oplossen.<br />

Niet terecht komen in de schuldhulpverlening.<br />

Hij wil meedoen, niet in de bijstand<br />

komen. Hoe eerder we aan de voorkant<br />

zitten en preventief kunnen werken, hoe<br />

meer dat zijn vruchten afwerpt. Voor<br />

Hakan is het belangrijk dat hij niet van<br />

het kastje naar de muur gestuurd wordt.<br />

Iedereen werkt samen. Want als je in de<br />

situatie van Hakan zit, ben je moe. Als je<br />

bij ons aanklopt, wil je geholpen worden,<br />

Tips van Hakan<br />

“Kijk altijd in het leven naar wat er wèl kan. Breng<br />

mensen in contact met elkaar. Het sociale leven,<br />

vooral ook van onze jongeren, is ongelooflijk<br />

belangrijk. Het gaat niet alleen om mij, ook veel<br />

jongeren zijn eenzaam. Kijk om naar elkaar. Het kan,<br />

als je hulp durft te vragen en aan te pakken. Mijn<br />

naam Hakan betekent ‘leider van de vulkaan’ en zo<br />

voel ik mij nu, de leider van mijn leven. Hopelijk kan<br />

ik andere mensen ook helpen door mijn verhaal te<br />

vertellen.”<br />

want dan ben je echt aan het eind van<br />

je Latijn. Hakan gaf dat ook aan, dat hij<br />

anders door zou draaien. Onze integrale<br />

aanpak heeft niet alleen een financiële<br />

meerwaarde, maar vooral een menselijke<br />

meerwaarde. Je hebt weer het idee dat je<br />

ertoe doet. Dat je meedoet, dat je weer<br />

nieuwe contacten opdoet. Mensen zijn<br />

door corona nog eens extra vereenzaamd,<br />

en dan is een snelle aanpak van nog veel<br />

groter belang. Kijk hoe het nu met Hakan<br />

gaat. Dat is toch fantastisch?” •<br />

Zo voel ik mij nu, de leider van mijn leven


10 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 11<br />

Betaalbare romantiek<br />

Met cash betalen, zodat je partner niet op het<br />

bankafschrift kan zien dat je iets bij de juwelier<br />

hebt gekocht. Dat is een van de meest originele<br />

redenen die een winkelier noemde, gevraagd naar<br />

het belang van cash geld. Een romantische reden<br />

ook. Een verrassing voor de trouwdag of voor<br />

Valentijn. Althans, voor wie is er iets gekocht?<br />

Voor de partner of de vrijer, het zal de juwelier<br />

weinig uitmaken. Maar dat cash geld nog een rol<br />

van belang speelt, is duidelijk.<br />

Nadat banken in Oud-<strong>Rijswijk</strong> een voor een hun<br />

deuren sloten, was er een hele tijd geen makkelijk<br />

toegankelijk pinautomaat in het centrum.<br />

Voor velen is dat geen punt, die betalen alles<br />

al met pin, creditcard, of via hun telefoon of<br />

smartwatch. Makkelijk en veilig, zowel voor de<br />

betaler als voor de winkelier. Veiliger in relatie tot<br />

overvallen en - sinds kort ook een argument -<br />

minder risico op een coronabesmetting.<br />

Maar een grote doelgroep ervaart<br />

juist het tegenovergestelde.<br />

Ouderen vinden digitaal betalen<br />

onveilig of ongemakkelijk. Die<br />

pinnen het liefst wekelijks een<br />

vast bedrag en doen daar hun<br />

boodschappen van. Overzichtelijk en vertrouwd.<br />

Winkeliers konden dat beamen. Voor deze column<br />

deed ik een rondje. Veel klanten, vrijwel allemaal<br />

ouderen, betalen met cash. De aanwezigheid<br />

van een pinautomaat is goed voor de omzet en,<br />

ofschoon digitalisering de toekomst is en velen<br />

het omarmen, we laten niemand vallen.<br />

In het bedrijfsleven speelt cash nauwelijks een<br />

rol. Sterker nog, als dat wel het geval is, ben je<br />

gelijk een beetje verdacht. De Nederlandse politie<br />

pleit voor het afschaffen van biljetten van € 500.<br />

Alleen criminelen zouden deze gebruiken. De<br />

productie ervan is al gestopt, maar toch schijnt<br />

er nog voor zo’n € 200 miljard van deze paarse<br />

biljetten in omloop te zijn. Zelf heb ik er nog nooit<br />

een vastgehad.<br />

Iets moois kopen met cash zodat je partner het<br />

niet op het bankafschrift ziet. Hm, binnenkort<br />

komen de feestdagen er weer aan, eens<br />

zien wat de juwelier in de etalage heeft<br />

liggen. Maar weest gerust, het is voor<br />

mijn partner hoor. En in dat geval kan<br />

ik ook gewoon pinnen. Van mijn eigen<br />

rekening. Een fijne decembermaand<br />

Start-up neemt kijkje in <strong>Rijswijk</strong><br />

Het kantoor<br />

van de toekomst<br />

toegewenst! • Hoe ziet het post-coronakantoor of een gave kantoorplek voor start-ups uit de regio eruit?<br />

ARMAND VAN DE LAAR<br />

Wethouder Economie<br />

Dat is een plek waar je voor je plezier naartoe gaat, omdat de sfeer goed is en je er inspirerende<br />

mensen ontmoet. Met die visie zette Roger Pels De Loods in <strong>Rijswijk</strong> neer: een plek waar je<br />

samen werkt, creëert en ontspant. Het samen werken concentreert zich niet alleen in het pand<br />

zelf, maar ook daarbuiten. Zelfs over de gemeentegrenzen heen, richting Delft.


12 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 13<br />

Elektrische auto’s voor de deur, stijlvolle<br />

art deco-deuren, een reusachtige<br />

streetart-tekening op de muur – wie De<br />

Loods nadert, hoeft geen seconde te twijfelen<br />

of hij wel aan het juiste adres is.<br />

If you build it, they will come, staat er op<br />

de gevel, en dat is niet gelogen. Initiatiefnemer<br />

Roger Pels snelt de hele dag van<br />

de ene potentiële klant naar de andere.<br />

Dat is niet verwonderlijk: stijlvol gekleurde<br />

In andere bedrijfspanden<br />

schrik ik van het stoffige<br />

tapijt en de slordig<br />

weggewerkte kabeltjes<br />

muren en vissengraatvloeren geven je het<br />

gevoel van een luxueus hotel. Wie door<br />

het fotoboek bladert dat bij de ingang op<br />

een tafeltje ligt, durft nauwelijks te geloven<br />

dat hier een paar jaar geleden nog<br />

een bouwval stond.<br />

Inmiddels is De Loods niet meer weg te<br />

denken uit <strong>Rijswijk</strong> en vormt het de spil<br />

in dat deel van de Plaspoelpolder. Qua<br />

sfeer, uitstraling en beleving. “Als ik op<br />

andere plekken kom, blijf ik me verbazen<br />

over de meeste kantoren. Het is veel van<br />

hetzelfde – ik mis de beleving. Door de<br />

coronacrisis hebben we geleerd dat naar<br />

je werk gaan vooral leuk moet zijn. We<br />

gaan niet meer in de file staan om van<br />

negen tot zes in een saaie kantoortuin<br />

te zitten. We bieden hier een ontmoetingsplek,<br />

waardoor meer goede ideeën<br />

tot stand komen.” Die ambiance moest<br />

honderd procent goed zitten, vond Pels.<br />

“Ik heb me laten inspireren tijdens trips<br />

naar New York en Florida, waar je deze<br />

jarendertigstijl veel ziet. We organiseren<br />

hier ook evenementen: ook dan moet de<br />

omgeving bijdragen aan de sfeer.”<br />

We gaan niet meer in<br />

de file staan om van<br />

negen tot zes in een saaie<br />

kantoortuin te zitten<br />

Vernieuwend<br />

De bedrijven die zich hier vestigen, moeten<br />

vernieuwend zijn, vindt Pels. “Wij zoeken<br />

bedrijven in de kenniseconomie, die<br />

de wereld verder gaan helpen.” Onlangs<br />

is om die reden ook een samenwerking<br />

met YES!Delft opgestart waar start-ups<br />

en scale-ups van de TU Delft hun ruimte<br />

huren. “Bij YES!Delft barst de kenniseconomie<br />

letterlijk uit haar jasje, dus dat past<br />

perfect bij ons. Daarnaast heeft YES!Delft<br />

een interessante uitdaging. Start-ups en<br />

scale-ups moeten<br />

op enig moment<br />

plaatsmaken voor<br />

de volgende lichting,<br />

maar in Delft<br />

is passende bedrijfsruimte<br />

voor<br />

deze doelgroep<br />

niet voorhanden.<br />

Dus waarom dan<br />

niet verhuizen<br />

naar <strong>Rijswijk</strong>?<br />

De Plaspoelpolder<br />

kampt nog<br />

steeds met grote<br />

leegstand en<br />

hemelsbreed hoef<br />

je maar acht kilometer<br />

te overbruggen. Wij hebben dat een<br />

aantal keer tegen de gemeente <strong>Rijswijk</strong><br />

aangehouden. Ga eens in Delft kijken, zie<br />

welke kansen daar geboden worden, werk<br />

samen en maak beleid op het naar <strong>Rijswijk</strong><br />

halen van deze nieuwe en duurzame<br />

werkgelegenheid.”<br />

Pels: “Uiteindelijk besloten we zelf de<br />

eerste stap te zetten. Met dank aan<br />

DOT<strong>business</strong> die het contact legde<br />

tussen de vastgoedbaas van YES!Delft,<br />

Luc Schrover, en ons enabler team. We organiseerden<br />

een sessie in De Loods voor<br />

een aantal vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars,<br />

zodat Luc en Boy Trip,<br />

eigenaar van scale-up E-trailer, konden<br />

uitleggen waar zij tegenaan liepen. Luc<br />

en Boy presenteerden samen wat nodig<br />

is aan bedrijfsruimten en wat scale-ups<br />

belangrijk vinden bij de keuze voor een<br />

nieuwe werkomgeving. Beleving, tafeltennis,<br />

een pooltafel, de vrijdagmiddagborrel<br />

en vooral gezellig samenwerken op een<br />

gave plek sprongen eruit. We hopen dat<br />

wij met deze sessie andere eigenaren wat<br />

handvatten konden bieden. Binnenkort is<br />

er een vervolgsessie in Delft.”<br />

De Loods richt zich al sinds de start op<br />

deze kenniswerkers (start- en scale-ups<br />

en trainings- en opleidingsbedrijven). “We<br />

bieden een inspirerende omgeving, eventen<br />

conferentieruimtes, een personal<br />

training-sportschool en horeca”, legt Pels<br />

uit. Work(out), Eat, Connect is ons motto,<br />

waarbij beleving en samenwerken de<br />

basis vormen. Aan interesse geen gebrek.<br />

Alle ruimtes zijn verhuurd en we hebben<br />

de afgelopen maanden veel mooie <strong>business</strong><br />

events mogen verzorgen. De vraag is<br />

zo hoog dat we binnen ons enabler team<br />

op zoek zijn naar uitbreiding voor ondersteuning<br />

op het gebied van events, sales,<br />

marketing en social media.” •<br />

Hoe geef je al die creatieve maakbedrijven<br />

in Delft en omstreken een<br />

plek? Daarmee worstelen zowel<br />

gemeenten, start-ups, vastgoedondernemers<br />

als bedrijven.<br />

Tijdens een bijeenkomst in november<br />

in <strong>Rijswijk</strong> gingen zij met elkaar om<br />

de tafel. Een van de aanwezigen was<br />

Boy Trip (foto links), eigenaar van het<br />

Delftse technologiebedrijf E-Trailer. “Wij<br />

huren nu in het gebouw van YES!Delft:<br />

een fijne combinatie van een kantoorruimte<br />

en een werkplaats, terwijl je<br />

toch in een nette omgeving zit en je<br />

niet weggestopt voelt op een grauw<br />

industrieterrein. We vinden het prettig<br />

dat je hier andere bedrijven kunt ontmoeten,<br />

dat het hier leeft en bruist.” Er<br />

is alleen één keerzijde: omdat YES!Delft<br />

een incubator is, wordt bedrijven na<br />

vijf jaar gevraagd om uit het gebouw<br />

te vertrekken. Daarom zijn we nu op<br />

zoek naar iets nieuws. Dat blijkt in<br />

de nabije omgeving lastig te vinden.<br />

In Delft krijg je dan direct duizenden<br />

vierkante meters tot je beschikking,<br />

en zonder die ontmoetingsfunctie. Het<br />

liefst blijven we in Delft, maar als hier<br />

het aanbod niet is, zijn we gedwongen<br />

uit te wijken. Ergens anders in de regio<br />

heeft dan wel de voorkeur.” Volgens<br />

Trip gaat het om een groter probleem.<br />

”De vraag is er wel, maar het aanbod<br />

niet. Er zijn veel meer bedrijven zoals<br />

Vraag en aanbod<br />

wij, met jonge mensen in dienst die een<br />

fysiek product maken en op zoek zijn<br />

naar iets hips. Nu zijn we in gesprek<br />

met De Loods, dat lijkt aan onze eisen<br />

te voldoen. Onze werkplaats kan misschien<br />

een plek krijgen op de begane<br />

grond van een van de gebouwen die<br />

nu worden gerenoveerd.”<br />

Luc Schrover (foto rechts), verantwoordelijk<br />

voor het vastgoed op de TU<br />

Delft Campus, ziet hetzelfde probleem.<br />

“Inmiddels zijn er zo’n 250 start-ups<br />

op de campus te vinden, van robotica,<br />

AI en medtech tot quantum en<br />

aerospace. Die proberen we bij elkaar<br />

te brengen: samen weet je tenslotte<br />

meer dan alleen. Ieder jaar levert de<br />

TU nieuwe spin-offs af. Die nemen de<br />

nieuwste technologieën mee, dus die<br />

willen we graag huisvesten. Daarom<br />

moeten we eens in de zoveel tijd ruimte<br />

maken. Toch willen we ze graag dicht<br />

bij de campus houden. Met name op<br />

het gebied van maakruimtes lukt dat<br />

helaas niet altijd. Vooral als het groter<br />

wordt, moet een bedrijf vaak uitwijken<br />

naar een ongezellig industrieterrein.<br />

In dat kader is De Loods interessant:<br />

het is een fijne werkplek met sportfaciliteiten,<br />

ruimte om te ontspannen en<br />

goede voorzieningen. Het ligt weliswaar<br />

niet direct tegen TU Delft Campus aan,<br />

maar wel dichtbij. We zien dat jonge<br />

ondernemers hierop aanslaan.” •


14 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 15<br />

Het pand<br />

Delftweg 62<br />

Huidige bewoner: Uzimet is een bladloodproducent.<br />

Het bedrijf produceert jaarlijks 18.000.000 kilo lood.<br />

Producten van Uzimet worden wereldwijd ge ëxporteerd<br />

en verkocht aan groothandelaren. Er werken ongeveer<br />

40 medewerkers op de locatie.<br />

Kent u van: Het lood op uw dak of in de spouwmuur.<br />

Bladlood is de perfecte waterafdichting voor gebouwen.<br />

Daarnaast is het onmisbaar als stralingsbescherming<br />

voor de medische wereld, bijvoorbeeld voor MRIen<br />

CT-scans. Ook dient het als ballast voor onder meer<br />

de scheepvaart.<br />

In het pand sinds: 1951<br />

Oppervlakte: 17.510 m 2 grondoppervlakte<br />

Waarom deze locatie: De locatie was vroeger ideaal<br />

door de unieke ligging aan de Vliet, maar ook nu is dat<br />

nog zo, bijvoorbeeld vanwege de goede toegang tot de<br />

A13 voor transporten en vanwege de ruime opzet van<br />

het terrein.<br />

Eerdere bewoner: Uzimet is de eerste bewoner van<br />

het pand.<br />

Gebouwd in: De eerste bebouwing was in 1906, maar<br />

bestond toen slechts uit barakken. De huidige bebouwing<br />

is in fases gebouwd vanaf 1951 tot ca. 1990.<br />

Leuk om te weten: De loodfabriek is sinds 1906 aan de<br />

Delftweg langs de Vliet gevestigd. De fabriek is indertijd<br />

opgericht door de industriële Hamburger-familie en<br />

sinds 1998 onderdeel van de Calder Group, met vestigingen<br />

in Frankrijk, Duitsland, Ierland en Engeland. Deze<br />

locatie was handig, omdat het lood vroeger per schip<br />

werd aangeleverd en hier direct van de wal naar de<br />

fabriek kon. Bladlood is een duurzaam bouwmateriaal:<br />

van oud lood wordt nieuw lood gemaakt. Een perfect<br />

proces van oneindige recycling. Uzimet was al duurzaam<br />

voordat het woord bestond! •


16 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 17<br />

De werkomgeving verandert<br />

Het kantoor als proeftuin<br />

Sinds zes weken zit het hoofdkantoor van ontwerpbureau Ideal Projects in De Loods in <strong>Rijswijk</strong>.<br />

een nieuw werkplekconcept en bijbehorend<br />

interieur voor Middin. Met Henry’s<br />

Hidden Bar in de Heineken Experience<br />

won het een design award (de Frame<br />

award voor Best bar 2020). Momenteel<br />

helpt Ideal Projects een aantal organisaties<br />

in de transitie naar hybride werken en<br />

wat dat voor hen en hun kantooromgeving<br />

betekent.<br />

Positieve impact<br />

De visie van het bedrijf is dat het bij wil<br />

dragen aan een positieve impact, zowel<br />

op de mens als op de planeet. De drijfveer<br />

is een zo laag mogelijke footprint en voor<br />

de medewerkers een zo prettig mogelijke<br />

omgeving. “Hiervoor is veel kennis van<br />

materialen nodig. Deze kennis is er binnen<br />

bedrijven meestal niet, dus bieden wij dat<br />

Bij een verandertraject<br />

is het belangrijk dat iedereen<br />

zich betrokken voelt<br />

aan”, legt Straathof uit. “We starten bij<br />

opdrachtgevers meestal met een aantal<br />

workshops met verschillende medewerkers.<br />

Zo leren we het bedrijf kennen en<br />

behoeftes van medewerkers begrijpen.<br />

Dat is de basis. Een verandertraject stuit<br />

soms op weerstand, daarom is het belangrijk<br />

dat iedereen zich betrokken voelt,<br />

dat is de beste start.”<br />

Verhuurders<br />

Naast de vraag van gebruikers van<br />

bedrijfsruimten komt er steeds meer<br />

vraag vanuit verhuurders om advies.<br />

“Veel bedrijfsruimten zijn verouderd en<br />

voldoen niet meer aan de eisen van deze<br />

tijd, met name op het gebied van duurzaamheid”,<br />

vertelt Werkman. “Om het te<br />

kunnen verhuren is het voor verhuurders<br />

vaak noodzakelijk veranderingen aan te<br />

brengen. Daar helpen we bij, wij weten<br />

immers als geen ander wat de huurder<br />

zoekt en verhogen zo de verhuurbaarheid<br />

van een pand.” Wat dat betreft is er nog<br />

voldoende uitdaging voor Ideal Projects<br />

in de <strong>Rijswijk</strong>se Plaspoelpolder waar De<br />

Loods zich bevindt. De gemeente heeft<br />

grote ontwikkelplannen voor dit gebied.<br />

Veel gebouwen zijn verouderd en moeten<br />

verduurzaamd en heringericht worden als<br />

daar nieuwe bedrijven hun intrek nemen.<br />

“Voor ons is dit inderdaad een geweldige<br />

kans”, vertelt Werkman. “We zitten in het<br />

hart van <strong>Rijswijk</strong> waar alles gebeurt.”<br />

Criteria<br />

Uiteraard ging het bedrijf niet over één<br />

nacht ijs en hadden ze een flink aantal<br />

criteria voor hun nieuwe werkomgeving.<br />

Het moest gelijkvloers zijn, uitzicht op<br />

straat hebben, de eigen footprint moest<br />

omlaag en het moest goed bereikbaar<br />

zijn. “We trokken een cirkel op de kaart om<br />

ons oude kantoor”, aldus Werkman. “We<br />

gingen op zoek, reden rond en kwamen<br />

hier terecht. Dit pand past ons. Het heeft<br />

de sfeer waarin we ons prettig voelen. Het<br />

is een beetje gekke locatie en nog niet helemaal<br />

af. Het heeft een soort speelsheid,<br />

en het heeft de hoogte die we willen en<br />

nodig hebben. De interactie met andere<br />

partijen in het pand bevalt ons ook. Het<br />

geeft wat reuring in en om de werkplek.<br />

Dat krijgen we ook terug van onze collega’s.<br />

Ondanks dat we er nog maar kort<br />

zitten, willen ze nu al niet meer weg.” •<br />

Nog niet helemaal op de juiste plek, maar die is niet ver weg. Aan de voorkant van het pand wordt<br />

momenteel druk gebouwd aan een prachtige ruimte en in januari nemen de medewerkers daar hun<br />

intrek. “Wel ideaal zo dichtbij”, vertelt Art Director Monica Straathof. “We kunnen telkens even<br />

binnenlopen, we hebben nog nooit een project zo dichtbij gehad.” Ook directeur Dennis Werkman<br />

schuift aan bij het gesprek.<br />

Het gaat niet alleen om<br />

wat je ziet, maar ook<br />

om wat je voelt<br />

Oorspronkelijk zat Ideal Projects in Voorschoten,<br />

maar rond 2019 kwam het plan<br />

om te verhuizen. Door de pandemie kwam<br />

daar wat vertraging in, maar uiteindelijk<br />

belandden ze in <strong>Rijswijk</strong>. Intussen is er<br />

een hoop veranderd in werkomgevingen.<br />

“Bedrijven en werknemers zijn gewend geraakt<br />

aan thuiswerken”, legt Straathof uit.<br />

“Er is nu meer behoefte aan hybride werken,<br />

een combinatie van thuis en kantoor.<br />

We zijn dan ook blij dat we juist nu zelf<br />

een nieuw kantoor nodig hebben. In ons<br />

eigen kantoor kunnen we experimenteren<br />

en ervaringen opdoen, die onze klanten<br />

weer ten goede komen. Bijvoorbeeld met<br />

materialen: die proberen we zoveel mogelijk<br />

een tweede leven te geven.”<br />

Ontwerpen met aandacht<br />

“Naast <strong>Rijswijk</strong> heeft Ideal Projects vestigingen<br />

in Amsterdam en Antwerpen”,<br />

vertelt Dennis Werkman. “Wij ontwerpen<br />

ruimtes waarin je voelt waar het om gaat.<br />

De juiste focus, ultiem relaxen, samenwerken<br />

of extra gemotiveerd raken. Identiteit<br />

en werkwijze van de organisatie staan<br />

centraal. Ook het welzijn van de gebruiker<br />

krijgt ruime aandacht. Want het gaat<br />

niet alleen om wat je ziet, maar vooral<br />

ook om wat je voelt. Denk aan akoestiek<br />

en verlichting, maar ook aan het gebruik<br />

van planten en natuurlijke elementen. Wij<br />

doen alles van ontwikkeling en ontwerp<br />

tot realisatie en oplevering.” Het bedrijf<br />

kent een mooie portefeuille. In de regio<br />

Haaglanden ontwikkelde Ideal Projects<br />

Interxion<br />

Een mooi project dat<br />

Ideal Projects opleverde<br />

was voor multinational<br />

Interxion dat datacenters<br />

biedt over de hele wereld.<br />

In Hoofddorp werd<br />

een werkplekconcept,<br />

inclusief interieurdesign,<br />

uitgerold over 7.000 m 2 .


Zakelijk of<br />

privé tot in<br />

de puntjes<br />

geregeld<br />

- ADVERTENTIE - rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 19<br />

Pinnen is de norm<br />

Cash is achterhaald.<br />

verjaardagen<br />

bedrijfsfeesten<br />

overnachtingen<br />

vergaderingen<br />

recepties<br />

borrels<br />

jubilea<br />

en…<br />

Met de juiste voorzorgsmaatregelen!<br />

1,5 m<br />

brasseriebijnathuis.nl<br />

hotelhoevevoorde.nl<br />

Zaken doe je<br />

bijna thuis<br />

in één van onze<br />

4 sfeervolle zalen<br />

brasserie<br />

“In Nederland is cash achterhaald. Iedereen loopt hier met zijn pinpas te zwaaien, er wordt<br />

vies naar je gekeken als je cash wilt betalen”, zegt Sjoerd Stielstra. “De eerste gedachte bij<br />

een contante betaling van meer dan 100 euro is: er zal wel iets mis zijn met dat geld”, gaat hij<br />

verder. “Biljetten van 250 of 500 euro zijn in winkels al helemaal uit den boze.”<br />

Stielstra praat samen met zijn collega<br />

van het eerste uur, Carolien Brouwer,<br />

over hun rol als accountants. “Contante<br />

transacties worden in Nederland goed in<br />

de gaten gehouden. Voorheen was er een<br />

meldingsplicht voor zo’n transactie vanaf<br />

€ 10.000. Deze plicht wil men nu terugschroeven<br />

naar € 3.000”, vertelt Brouwer.<br />

“Cash is not king; cash is the only thing dat<br />

flink achterhaald is. Wij moeten ons aan<br />

zoveel regels houden in Nederland. Dat is<br />

prima, maar we zijn geen verlengstuk van<br />

de belasting- of opsporingsdienst.”<br />

Full service<br />

Dirk-Jan van der Toorn, Sjoerd Stielstra,<br />

Carolien Brouwer, Bobby Brocken en<br />

Pia Vrucht zijn de partners in <strong>business</strong><br />

bij Stielstra & Partners. Het full service<br />

accountantskantoor biedt, met een<br />

team van 12 betrokken medewerkers,<br />

haar diensten aan in de regio Den Haag<br />

aan vanuit twee kantoren, in <strong>Rijswijk</strong> en<br />

Wassenaar.<br />

Regie voeren<br />

“Als accountants hebben we meer te<br />

bieden dan het opstellen van de jaarrekening“,<br />

gaat Stielstra verder. “Ondernemers<br />

worden gek gemaakt met apps<br />

die menen dat je het allemaal zelf kunt<br />

doen. Dit wordt te simpel voorgesteld, er<br />

zit meer aan vast dan een paar klikken”,<br />

meent Stielstra.<br />

“Er is ook zoiets als gewoon goed advies<br />

geven en helpen met het kiezen van de<br />

juiste juridische structuur. Wij kennen<br />

ook de wegen naar subsidies en daar zijn<br />

techstart-ups weer bij gebaat”, zegt Brouwer.<br />

“Regie voeren, dat doen we graag. Je<br />

zou ons kunnen zien als de regisseurs van<br />

jouw hele financiële handel en wandel.<br />

Dat vind je niet terug in een app. En daarbij<br />

geldt ook: goedkoop is altijd duurkoop”,<br />

beweert Stielstra.<br />

Verlengstuk van de ondernemer<br />

Beiden zijn in hun element als ze betrokken<br />

mogen zijn bij klanten. “Juist in een<br />

adviestraject kunnen wij een verlengstuk<br />

zijn van een ondernemer. Dan zie je de<br />

effecten van onze toegevoegde waarde.<br />

Ondernemers staan vaak alleen en<br />

hebben behoefte aan goede financiële<br />

raad. Van bijvoorbeeld de aanschaf van<br />

een auto tot aan de bedrijfsopvolging.<br />

Daar helpen we mee en putten daarbij uit<br />

onze jarenlange ervaring.” De klanten van<br />

het <strong>Rijswijk</strong>se bedrijf variëren van zzp’ers,<br />

start-ups en mkb tot aan stichtingen in<br />

alle soorten en maten.<br />

“Alle coronamaatregelen hebben geresulteerd<br />

in een renteloos uitstel”, haalt<br />

Brouwer aan. “Bedoeld om bedrijven<br />

overeind te houden. Maar ondernemers<br />

moeten die achterstand toch een keer<br />

gaan betalen. De positieve prognose van<br />

de belastingdienst is dat 10% niet wordt<br />

terugbetaald.” Stielstra vreest het ergste.<br />

“We zien de toekomst niet somber in,<br />

maar blijven wel alert, zeker voor onze<br />

klanten.” •<br />

Biljetten van 250 of 500<br />

euro zijn in winkels al<br />

helemaal uit den boze


20 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 21<br />

Rebranding van een bedrijventerrein<br />

‘Wij zoeken<br />

het contrast op’<br />

Met hun fel gekleurde en eigenwijze campagne zetten De Mannen Van Schuim<br />

de Plaspoelpolder op de kaart. Een gesprek met conceptontwikkelaars<br />

Thomas Verbrugh en Rico Zweers, die hopen dat de ondernemers in het gebied<br />

zich trots voelen en verenigen. Om zo de waarde van het gebied te verhogen.<br />

H<br />

et Haagse bedrijf De Mannen Van<br />

Schuim, strategisch ontwerpbureau<br />

in vastgoed, zit graag<br />

vroeg aan tafel als het gaat over de<br />

toekomst van een gebouw, een locatie<br />

of een heel gebied. Eerder bogen zij zich<br />

over de toekomstvisie van het <strong>Rijswijk</strong>se<br />

stadscentrum In de Bogaard en het nabijgelegen<br />

Kesslerpark. “‘Kunnen jullie ons<br />

helpen bij de herpositionering van de hele<br />

Plaspoelpolder?’, vroeg de gemeente ons<br />

vervolgens”, herinnert Thomas Verbrugh<br />

zich. “Die uitdaging gingen we maar al te<br />

graag aan.” En een uitdaging is het. “De<br />

Plaspoelpolder wordt door veel mensen<br />

gezien als een grijs gebied vol kantoren”,<br />

weet Verbrugh. “Het gebied heeft<br />

te kampen met leegstand, zwerfvuil en<br />

lichte criminaliteit. Wij willen daarom een<br />

positief geluid laten horen en de mooie<br />

kanten van het gebied laten zien.”<br />

Ondeugend<br />

Dat oude beeld vorm je niet zomaar om,<br />

weten de heren. “Dit is een langdurig<br />

traject, waarbij we het liefst zo vroeg<br />

mogelijk aan tafel zitten”, vertelt Rico<br />

Zweers. “Het heeft tijd nodig. Dat zagen<br />

we ook bij In de Bogaard: het heeft jaren<br />

geduurd voordat we tussen de oren van<br />

de mensen kregen dat het een levendig<br />

stadscentrum is in plaats van een<br />

verzameling winkels.” Hoe pak je zo’n<br />

verandertraject aan? “Wij zijn ondeugend<br />

en dagen uit”, vindt Zweers. “Het zijn grote<br />

trajecten waarmee veel geld en belangen<br />

gemoeid zijn. En toch willen we het laten<br />

schuren. Er moet discussie ontstaan. Niet<br />

voor niets werden we door de politie en<br />

handhaving van de straat gehaald toen<br />

we posters in het hele gebied aan het<br />

plakken waren.”<br />

Knallend groen<br />

In de nieuwe campagne staat de kleur<br />

groen centraal, in een tint die van je<br />

beeldscherm knalt. “<strong>Rijswijk</strong> ligt midden<br />

in een landgoederenzone”, weet Verbrugh.<br />

“Ooit was dit de groenste gemeente<br />

van Nederland. We zoeken het contrast<br />

op, willen <strong>Rijswijk</strong> meer kleur geven, ook<br />

letterlijk, met ons postermateriaal en<br />

met streetart.” Het belangrijkste is dat de<br />

ondernemers in het gebied de campagne<br />

omarmen. “De eerste stap is nieuwsgierig<br />

maken, activeren”, legt Zweers uit. “De<br />

tweede stap is de campagne zelf, waarin<br />

we de ondernemers achter de kantoor-<br />

deuren een gezicht willen geven, met<br />

interviews op plaspoelpolder.nu bijvoorbeeld.<br />

De derde stap is het werken aan<br />

een hechte ondernemerscommunity,<br />

met netwerkevents of sportdagen. Door<br />

al die stappen groeit de waarde van het<br />

gebied en denkt een investeerder, huurder<br />

of ondernemer hopelijk sneller: daar wil<br />

ik ook zitten of ik draag bij aan waarde<br />

ontwikkeling.” •<br />

Cash als<br />

opstartkapitaal<br />

De Mannen Van Schuim begeleiden<br />

verschillende projecten.<br />

Zweers: “We draaien naast commerciële<br />

projecten ook een aantal<br />

maatschappelijke projecten,<br />

waar geen winst uitkomt, maar<br />

die wel belangrijk voor ons zijn.<br />

We hebben geld nodig om zulke<br />

projecten te kunnen opstarten,<br />

maar uiteindelijk gaat het ons om<br />

de waardeontwikkeling.”


22 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 23<br />

DE STEM VAN DE ONDERNEMER<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> Winter 2021<br />

Ondernemer aan het woord: Jacques Mol<br />

Hart voor duurzaam bouwen<br />

“We ontwerpen mooie maar ook eenvoudige<br />

gebouwen. Duurzaamheid,<br />

het terugdringen van energieverbruik,<br />

en het verhogen van comfort en de<br />

arbeidsvreugde willen wij naar een<br />

hoger niveau tillen”, vertelt Jacques<br />

Mol van advies- en ingenieursbureau<br />

Valstar Simonis. “Ons doel is het<br />

creëren van comfortabele en flexibele<br />

gebouwen die onze leefomgeving niet<br />

belasten of zelfs daar positief aan bijdragen.”<br />

Bij Mol werken overwegend<br />

mannen. “In Nederland is techniek<br />

nog een ver-van-de-vrouwenbedshow.<br />

In Duitsland en Frankrijk is<br />

dat anders en werken er veel meer<br />

vrouwen in de techniek. Ik durf te<br />

beweren dat technisch inzicht bij<br />

vrouwen veel meer aanwezig is dan<br />

bij mannen. Het wordt alleen niet<br />

altijd aangeboord.”<br />

Het pand van Valstar Simonis staat<br />

tegenover New Main, het glazen<br />

gebouw van het Europees Octrooibureau<br />

met een hoogte van maar<br />

liefst 107 meter. Het is een gebouw<br />

naar Mols hart, want duurzaam. De<br />

bouw duurde vier jaar en dat zorgde<br />

helaas voor veel zwerfvuil. “Ik schat<br />

dat 70% van de bouw afkomstig was<br />

en 30% van de McDonalds om de<br />

hoek. Mensen haalden hun maaltijd,<br />

aten het in de auto op en gooiden de<br />

verpakking met restanten zo, hup<br />

op straat. Het zag er niet uit.” Het<br />

gebouw is al jaren af, maar er blijft<br />

helaas genoeg zwerfvuil over. “We<br />

kunnen van alles in Nederland, maar<br />

zwerfvuil oplossen lijkt onmogelijk.<br />

Daarom ruimen we zo nu en dan zelf<br />

de rommel op. Het ziet er anders zo<br />

smoezelig uit en dat is niet de uitstraling<br />

die we voor ogen hebben.”<br />

Ook veiligheid blijft een punt van aandacht.<br />

De laatste tien jaar is er volgens<br />

Mol gigantisch veel verbeterd, maar<br />

het is nog steeds niet uitnodigend<br />

voor een vrouw om in de avond alleen<br />

door de Plaspoelpolder te lopen.<br />

De reden is simpel, het is er ‘s avonds<br />

compleet uitgestorven. Als je al<br />

iemand ziet moet het haast wel een<br />

beveiliger zijn of iemand die er niet<br />

hoort. “We zijn goed op weg maar<br />

het gevoel van veiligheid moet voor<br />

iedereen toegankelijk zijn. Zwerfvuil<br />

moet iets zijn uit het verleden. Aan<br />

onze inzet zal het niet liggen.” •<br />

Rechts het duurzame gebouw Pulse<br />

op de campus van de TU Delft, waar<br />

Valstar Simonis de technische advisering<br />

voor deed.<br />

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland<br />

Slim en duurzaam reizen<br />

met de e-bike<br />

‘Wat een mooie route is het eigenlijk!’<br />

‘Het ging sneller dan ik dacht<br />

en ik trapte mijn hoofd leeg na mijn<br />

werkdag.’ Zomaar een paar quotes<br />

van tevreden fietsers die Bert van<br />

Rijssen en Roel Lenoir van Bereikbaar<br />

Haaglanden en Rijnland vaak ontvangen.<br />

Hun doel is een bereikbare Haaglandenregio<br />

door het stimuleren van<br />

slim en duurzaam reizen en werken,<br />

en door het efficiënt gebruiken van<br />

wegen en het ov- en fietsnetwerk.<br />

Minder files en vertragingen zijn<br />

beter voor de economie, voor de leefbaarheid<br />

en leveren minder stress en<br />

irritatie op. Goed verhaal, maar hoe?<br />

“Door bijvoorbeeld je auto te laten<br />

staan en met een e-bike naar je<br />

werk te gaan”, vertelt Lenoir. Voor de<br />

leden van de BBR, maar ook voor TUI<br />

in <strong>Rijswijk</strong>, is er een e-bike proefpool<br />

gestart door de club van Lenoir<br />

en Van Rijssen. Er worden e-bikes<br />

beschikbaar gesteld voor de duur<br />

van drie maanden. Een werknemer<br />

of BBR-lid kan via een reserveringssysteem<br />

een fiets boeken. In de<br />

Plaspoelpolder zijn beide projecten<br />

net gestart maar de cijfers van afgeronde<br />

proefpools liegen er niet om.<br />

Vijftig procent van de ondervraagden<br />

gaat een e-bike aanschaffen en<br />

tweeënveertig procent zegt vaker te<br />

gaan fietsen. Bijna honderd procent<br />

beveelt deze actie aan. Deze uitslagen<br />

lopen volledig in de pas met de verkoop<br />

van e-bikes. Vijftig procent van<br />

de verkochte fietsen zijn nu e-bikes.<br />

Als bedrijven na de proef verder willen,<br />

begeleiden Lenoir en Van Rijssen<br />

dit graag. Door een scan te maken,<br />

kunnen ze goed in kaart brengen<br />

waar de behoeftes van ondernemers<br />

liggen en vooral ook welke omstandigheden<br />

er nodig zijn. Denk aan een<br />

douche, een overdekte fietsenstalling<br />

en een locker voor je spullen. Beide<br />

heren zijn er van overtuigd, dat als<br />

het gedrag in reizen echt gaat veranderen,<br />

we op de goede weg zijn. •<br />

Actuele gebiedsinformatie op LinkedIn<br />

Meer dan ooit doen we zakelijk veel<br />

online. De kunst blijft om informatie te<br />

doseren en dan het liefst via verschillende<br />

kanalen. Daarom beperken we als<br />

BBR onze digitale nieuwsbrieven, maar<br />

zijn we juist zeer actief via de BBR LinkedIn<br />

groep. Deze is toegankelijk voor<br />

BBR-leden en andere geïnteresseerden.<br />

Hier delen we actuele gebiedsinformatie<br />

en kennis, maar geven we ook onze<br />

leden een podium om zich te presenteren.<br />

Het posten wordt verzorgd door<br />

het secretariaat, dus dat scheelt tijd.<br />

Deze online-community kun je bezoeken<br />

wanneer het jou uitkomt en is altijd<br />

up-to-date. Zo ben je altijd op de hoogte<br />

van de laatste ontwikkelingen in jouw<br />

ondernemersgebied <strong>Rijswijk</strong>. Ga naar:<br />

www.linkedin.com/groups/3155277 of<br />

scan de QR-code. •<br />

www.linkedin.com/groups/3155277


24 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 25<br />

BBR-voorzitter Peter Hartevelt<br />

Verbinden is broodnodig<br />

“Live ondernemers met elkaar<br />

verbinden is wat onze belangen-<br />

vereniging sterk maakt. Onze, tot nu<br />

toe enige live bijeenkomst in 2021 in<br />

september zorgde voor een recordopkomst<br />

van ruim 150 leden”, vertelt<br />

Peter Hartevelt, voorzitter van de<br />

BBR. “We merkten dat iedereen de<br />

behoefte had om persoonlijk met<br />

elkaar te praten over ondernemen,<br />

het uitwisselen van ideeën en uit-<br />

dagingen. Dat, met als afsluiting een<br />

borrel, daar kan geen digitale bijeenkomst<br />

tegenop.<br />

Helaas hebben we de Eindejaarsbijeenkomst<br />

door de nieuwe maatregelen<br />

moeten cancelen.<br />

Ondernemer aan het woord: Frank Meijnders<br />

‘BDO blijft vriend van de BBR’<br />

“Bedrijven die alleen cash is king voor<br />

ogen hebben, zullen op den duur<br />

minder presteren of misschien zelfs<br />

ophouden om te bestaan”, zegt Frank<br />

Meijnders, partner van BDO Accountants<br />

& adviseurs. Hij wilde al jong op<br />

eigen benen staan en ging, in plaats<br />

van werken in het belasting & advieskantoor<br />

van zijn vader, drieëntwintig<br />

jaar geleden aan de slag bij BDO.<br />

“BDO is een menselijke organisatie.<br />

Een mooi kompas in het zaken<br />

doen is: altijd de menselijke maat<br />

nemen”, vertelt Meijnders trots. Bij<br />

BDO geloven ze in giving back to the<br />

community en daar horen de werknemers<br />

ook bij. De jongere werknemers<br />

komen hun bed niet meer uit voor<br />

een auto van de zaak of een hoog<br />

salaris. Die zoeken andere vormen<br />

van beloningen. “We hebben een<br />

De onzekere tijd waarin we leven<br />

maakt dat we vaak achter de feiten<br />

aanlopen. Wanneer kunnen we weer<br />

alles? Ik vind het lastig. Hoe gaan we<br />

dit in de nabije toekomst vormgeven?<br />

Verbinden is broodnodig.<br />

Onze boodschap is dat we ons ook<br />

in 2022 blijven inzetten om elkaar<br />

persoonlijk te blijven zien. Het aantal<br />

leden binnen de BBR neemt toe. We<br />

maken ons hard voor de financiële<br />

kant en hebben flink gelobbyd om<br />

meer geld in te zetten voor bijvoorbeeld<br />

gebiedspromotie van de<br />

Plaspoelpolder. Ook zijn we bezig met<br />

voorbereidingen voor een BIZ (Bedrijven<br />

Investering Zone), een initiatief<br />

parentjourney programma opgezet<br />

binnen BDO om werknemers die net<br />

ouders zijn geworden te begeleiden<br />

in alles waar ze mee te maken krijgen.<br />

Daarnaast hebben we regelmatig<br />

een BDO Opkikkerdag waar alle 2500<br />

medewerkers in Nederland vrijwilligerswerk<br />

kunnen verrichten. Als<br />

je ons kantoor vol planten binnenloopt<br />

zou je niet zeggen dat we een<br />

accountantskantoor zijn”, vertelt<br />

Meijnders trots. “Maar aan het einde<br />

van de dag zijn wij ook een onderneming<br />

die winst wil maken en dat<br />

doen we met onze mensen. Zonder<br />

hen zijn wij nergens.”<br />

BDO groeide uit zijn jasje en is verhuisd<br />

naar het Forepark. Meijnders is<br />

zelf een geboren en getogen <strong>Rijswijk</strong>er<br />

en heeft zoveel persoonlijke en<br />

zakelijke lijntjes met <strong>Rijswijk</strong>, dat hij<br />

heel graag vriend van de BBR wilde<br />

worden (en blijven). Een van die lijntjes<br />

is het Strandwal festival dat hij<br />

jaarlijks neerzet met andere regionale<br />

sponsors. Het festival is uitgegroeid<br />

tot hét jaarlijkse ontmoetingsfestival<br />

voor <strong>Rijswijk</strong>ers, met meer dan 30.000<br />

bezoekers. •<br />

nemer te ontmoeten op de volgende<br />

bijeenkomst!” •<br />

op de bedrijventerreinen plaat-<br />

met de politie.<br />

Veiligheid en zwerfvuil<br />

op de bedrijventerreinen<br />

om alle ondernemers in een gebied<br />

of zone mee te laten stemmen voor<br />

bijvoorbeeld een collectieve beveiliging.<br />

Als de meerderheid akkoord<br />

is, dan betaalt iedereen (ook de<br />

nee-stemmers) mee aan die beveiliging.<br />

Je betaalt via de WOZ en de<br />

gemeente regelt de backoffice. Door<br />

onze belangenbehartiging komen dit<br />

soort dingen ook in <strong>Rijswijk</strong> tot stand<br />

en daar gaan we in het nieuwe jaar<br />

zeker mee door. We hebben recent<br />

ons 300ste lid mogen verwelkomen.<br />

Hoe mooi zou het zijn om die onder-<br />

(On)veiligheidsgevoel en de hoeveelheid<br />

zwerfvuil zijn altijd onderwerp<br />

van gesprek tijdens de bezoeken<br />

aan de BBR-leden. Is hier wat aan<br />

te doen?<br />

Zwerfvuil ontstaat voornamelijk<br />

door een andere mentaliteit en die<br />

verander je niet zomaar. De kunst<br />

is verleiden. Als je het moeilijker<br />

maakt om afval op straat te gooien<br />

dan in een prullenbak; dan kun je<br />

een gedragsverandering tot stand<br />

brengen. Hoe? Heel veel afvalbakken<br />

QR-code.<br />

sen. Mogen we vervolgens van de<br />

gemeente verlangen dat zij al deze<br />

prullenbakken iedere week legen?<br />

Nee, dat hoeft niet. De gemeente<br />

faciliteert een prullenbak (hufterproef<br />

dat dan weer wel) en de<br />

ondernemer adopteert het wekelijks<br />

legen van zo’n prullenbak. Vervolgens<br />

kun je dit marketingtechnisch<br />

nog upgraden door bijvoorbeeld zo’n<br />

afvalbak te voorzien van sponsoring,<br />

een afvalbakken wandelingstour<br />

bedenken, afvalbakkenpuzzeltocht<br />

of voorzie ze van een mysterieuze<br />

Veiligheid bevorderen kan ook door<br />

het organiseren van een collectieve<br />

surveillance. In de avonden en in<br />

het weekend rijdt er continu een beveiligingsauto<br />

over het bedrijventerrein.<br />

Die signaleert direct verdachte<br />

situaties en staat in nauw contact<br />

Bijwerking #1, zwerfvuilveroorzakers<br />

worden op heterdaad betrapt.<br />

Bijwerking #2, ondermijnende<br />

activiteiten in de avonduren worden<br />

gesignaleerd.<br />

Meedoen?<br />

Neem contact op met<br />

info@bbr-rijswijk.nl •<br />

BBR in 2022<br />

Woensdag 26 januari 2022<br />

BBR Bestuursvergadering<br />

Donderdag 27 januari 2022<br />

Overleg BBR bestuur met<br />

College van B&W<br />

Dinsdag 8 maart 2022<br />

1e Bijeenkomst - ALV<br />

Woensdag 20 april 2022<br />

BBR Bestuursvergadering<br />

Donderdag 21 april 2022<br />

Overleg deel BBR bestuur met<br />

deel Wethouders<br />

Dinsdag 17 mei 2022<br />

2e Bijeenkomst<br />

Woensdag 8 juni 2022<br />

BBR Bestuursvergadering<br />

Dinsdag 5 juli 2021<br />

3e Bijeenkomst - Zomerontbijt<br />

Woensdag 31 augustus 2022<br />

Schouwfietstocht +<br />

BBR Bestuursvergadering<br />

Dinsdag 13 september 2022<br />

4e Bijeenkomst - Zomerborrel<br />

Woensdag 5 oktober 2022<br />

BBR Bestuursvergadering<br />

Donderdag 27 oktober 2022<br />

Overleg deel BBR bestuur met<br />

deel Wethouders<br />

Dinsdag 1 november 2022<br />

5e Bijeenkomst<br />

Woensdag 23 november 2022<br />

BBR Bestuursvergadering<br />

December 2022<br />

6e Bijeenkomst met<br />

Eindejaarsreceptie<br />

De activiteiten uit de kalender gaan alleen<br />

door als de coronamaatregelen dit toelaten.


26 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 27<br />

Plek van<br />

de harde<br />

H<br />

ij wil graag worden gefotografeerd voor Het Rode Lint,<br />

een stalen constructie die midden in het industriegebied<br />

Plaspoelpolder te vinden is. Grijze tandwielen zijn door<br />

kunstenaar Wera Bishoff-van den Berg via een rood lint met elkaar<br />

verbonden. Het kunstwerk uit 1989 is een verbeelding van de<br />

bedrijvigheid en techniek die op het bedrijventerrein te vinden zijn.<br />

Industrieschap<br />

Plaspoelpolder<br />

Gerealiseerd in de<br />

afgelopen vier jaar<br />

werkers<br />

“Het Rode Lint is nog steeds het beeldmerk<br />

van het Industrieschap, dat inmiddels<br />

al 69 jaar bestaat.” Aan het woord is<br />

Jan Brugman, directeur van het Industrieschap<br />

Plaspoelpolder (IPP). Samen met<br />

Cees Boele is hij verantwoordelijk voor het<br />

IPP. Boele als directeur vanuit de gemeente<br />

Den Haag, Brugman vanuit de gemeente<br />

<strong>Rijswijk</strong>. In de Plaspoelpolder worden<br />

mooie stappen gezet, vertelt Brugman.<br />

“Vorig jaar hebben we een nieuwe toekomstvisie<br />

opgeleverd, waarin we laten<br />

zien dat we onze insteek verbreden. We zijn<br />

op meer georiënteerd dan alleen het opleveren<br />

van panden aan nieuwe huurders.<br />

We kijken niet langer alleen op pandniveau,<br />

maar naar het hele gebied.” Het IPP doet<br />

al jarenlang hard haar best om van de<br />

Plaspoelpolder een plek te maken waar<br />

mensen graag willen werken en investeren.<br />

“We zetten anno 2021 in op duurzaamheid<br />

en communityvorming.”<br />

Samenwerken<br />

Die helikopterview over het hele gebied<br />

zorgt ervoor dat in gezamenlijkheid zaken<br />

kunnen worden aangepakt. Brugman:<br />

“Samen met de gemeenten Den Haag en<br />

<strong>Rijswijk</strong> willen we stappen zetten op het<br />

gebied van onder meer verduurzaming,<br />

bijvoorbeeld door bestaande panden niet<br />

te slopen maar te upgraden. Het middengebied<br />

bijvoorbeeld moet het toppunt<br />

van bedrijvigheid worden.” Die visie past<br />

binnen de tijdgeest. “Er is weinig ruimte<br />

voor nieuwe industriegebieden, dus<br />

het is van belang dat we de bestaande<br />

gebieden efficiënter leren gebruiken. Dat<br />

doen we met elkaar, door hier als gebied<br />

de schouders onder te zetten. Dat begint<br />

met het creëren van een gemeenschapsgevoel.<br />

“Niemand voelt zich eigenaar van<br />

een probleem op een bedrijventerrein”,<br />

weet Brugman. “Daarom willen we het<br />

Industrieschap, gemeenten en bedrijven<br />

bij elkaar brengen. Dat gaat niet altijd zonder<br />

slag of stoot. Soms verschillen zij van<br />

opvatting. Voor sommigen is het schoonhouden<br />

van de straat het belangrijkst,<br />

voor anderen aantrekkelijkere panden.<br />

Niet iedereen heeft dezelfde prioriteiten.”<br />

Chemie<br />

Het begint allemaal met chemie, weet<br />

Brugman. “Daarvan zien we nu al de eerste<br />

mooie voorbeelden ontstaan, ook met<br />

communityvorming binnen panden. We<br />

zien: als je de goede ondernemers op de<br />

juiste plek zet, ontstaat er een olievlekeffect,<br />

met ambassadeurs die andere<br />

ondernemers aantrekken. Zo krijgen we<br />

een nieuwe dynamiek in het gebied, met<br />

centrale ontmoetingsplekken en andere<br />

voorzieningen. Dit wordt de plek van de<br />

harde werkers.”<br />

Om dat voor elkaar te krijgen, moet je<br />

een beetje brutaal zijn, vindt Brugman.<br />

“Je moet vernieuwende ideeën die<br />

kunnen bijdragen aan transformatie en<br />

vernieuwing niet schuwen. Alleen door te<br />

proberen, weet je of het werkt. Alleen door<br />

actief te interveniëren, zijn we kansrijk.” •<br />

25.209 m 2<br />

Uitgegeven grond<br />

17.036 m 2<br />

Opgeleverde bedrijvigheid<br />

3.800 m 2<br />

Erfpacht omgezet naar eigendom<br />

9.991 m 2<br />

Opnieuw uitgegeven erfpacht<br />

Nog te realiseren<br />

30.933 m 2<br />

Komende uitgifte<br />

36.035 m 2<br />

Te realiseren bedrijvigheid<br />

32.000 m 2<br />

Nog te realiseren mobiliteitshub<br />

Businesscase Middengebied<br />

Ca. 40 ha kansenzone<br />

Ca. 2 ha uitwerkingsgebied<br />

3 panden in onderzoek<br />

Het midden gebied moet het toppunt<br />

van bedrijvigheid worden. Er is weinig ruimte voor<br />

nieuwe industriegebieden, dus het is van belang dat we de<br />

bestaande gebieden efficiënter leren gebruiken<br />

Businesscase Westvlietweg<br />

Ca. 16 ha kansenzone<br />

Ca. 11 ha uitwerkingsgebied


28 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden rijswijk.<strong>business</strong> | 29<br />

THEMA<br />

S A M E N ST E R K E R<br />

Samen in een vooruitstrevend pand<br />

Innoveren<br />

onder één dak<br />

Dat Raymond Roodbol, eigenaar van House of Future en<br />

van Redhead Technology, en Sebastiaan Veldhuisen, eigenaar<br />

IDFocus, een passie delen voor technologie spat ervan af als<br />

ze samen door hun nieuwe pand lopen. “Ondernemen is risico’s<br />

nemen en hopen dat het goed uitpakt”, zegt Roodbol.<br />

Roodbol (links) doelt op het pand dat hij<br />

heeft gekocht aan de Frijdastraat in <strong>Rijswijk</strong>.<br />

“Als ondernemer kun je op een beurs<br />

laten zien wat je allemaal in huis hebt,<br />

maar ik wilde een permanente showcase<br />

en heb daarom dit pand aangekocht”,<br />

vertelt hij trots. Het gebouw biedt meer<br />

ruimte dan Roodbol nodig heeft. Daarom<br />

ging hij op zoek naar huurders. “Mijn<br />

ideale huurder is bezig met innovatie en<br />

verduurzaming, niet met de hype. IDFocus<br />

is daar een mooi voorbeeld van.”<br />

Toegang tot gegevens<br />

IDFocus richt zich op identiteit en toegangsbeheer<br />

binnen ICT-systemen. “Wij<br />

maken innovatieve oplossingen waarmee<br />

wij organisaties in staat stellen om<br />

de vraag ‘Wie heeft toegang tot welke<br />

gegevens’ te beantwoorden. Wij worstelen<br />

met hetzelfde vraagstuk als Redhead<br />

Technology. Hoe laat je de praktische toegevoegde<br />

waarde van technologie zien?<br />

In die zoektocht vinden we elkaar”, vertelt<br />

Veldhuisen enthousiast.<br />

Andere aanpak<br />

Via de hal lopen de heren naar de eerste<br />

verdieping waar de vele ramen zorgen<br />

voor een zee aan licht. “Ik kwam via Teun<br />

Sluijter, eigenaar van Coffee@7 en spin in<br />

het Plaspoelpolderweb, in contact met<br />

Raymond”, vertelt Veldhuisen. “Ondernemers<br />

meer samen laten werken is wat<br />

Mijn ideale huurder is<br />

bezig met innovatie en<br />

verduurzaming, niet met<br />

de hype<br />

Teun het liefste wil. Dat is bij ons goed<br />

gelukt. Ik was niet actief op zoek naar kantoorruimte,<br />

maar had wel direct een klik<br />

met Raymond. Hij is in zijn aanpak anders<br />

dan andere ondernemers. Zijn manier van<br />

werken spreekt mij erg aan en daarom<br />

verhuizen we begin 2022 naar dit pand.”<br />

De filosofie van samenwerken<br />

We betreden de ruimte die IDFocus huurt.<br />

Deze is nog niet helemaal af, maar de<br />

belofte van een prettige werkruimte is<br />

al voelbaar. “Mijn focus ligt niet op het<br />

verhuren van de ruimtes, maar op het<br />

aanbieden van netwerken en op samenwerking<br />

in een vooruitstrevend pand”,<br />

laat Roodbol weten. Hij heeft nog meer<br />

plannen, zoals het dakterras voorzien van<br />

zonnepanelen en hij wil er groente op<br />

verbouwen. Beneden in de ruime hal ziet<br />

hij een horecagelegenheid voor zich (als<br />

de gemeente welwillend is) waar je een<br />

kop koffie kunt drinken, een broodje met<br />

de groentes van het dakterras kunt eten<br />

en een borrel drinkt op de vrijdagmiddag.<br />

“We hopen hierdoor ondernemers en de<br />

buurt nog meer te betrekken, in lijn met<br />

onze filosofie van samenwerken. Daarin<br />

zit de grootste meerwaarde. Gelijkgestemden,<br />

zoals IDFocus, zijn dan ook meer<br />

dan welkom”, sluit Roodbol af. •<br />

Gemaakt met medewerking van<br />

Althen althensensors.com<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> bbr-rijswijk.nl<br />

De Loods dekennisloods.nl<br />

Gemeente <strong>Rijswijk</strong> rijswijk.nl<br />

House of Future redhead.nl<br />

Ideal Projects idealprojects.com<br />

IDFocus idfocus.nl<br />

Innatera Nanosystems innatera.com<br />

IPP Industrieschap Plaspoelpolder rijswijk.nl/ondernemers/bedrijfsruimte/locaties/het-industrieschap-de-plaspoelpolder<br />

Mannen Van Schuim demannenvanschuim.nl<br />

MPSS Solutions mpss.nl<br />

Redhead Technology redhead.nl<br />

Stielstra & Partners stielstra-partners.nl<br />

Uzimet uzimet.nl<br />

Werkgevers Servicepunt <strong>Rijswijk</strong> wsprijswijk.nl<br />

en alle adverteerders<br />

Volgende <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong>: zomer 2022<br />

Samen sterker<br />

Lancering: 23 juni bij Festo eXperience Centre, Delft<br />

Meedoen? E-mail naar info@dot-<strong>business</strong>.nl<br />

Colofon<br />

Eindredactie Heleen Platschorre<br />

Redactie Anne Louïse van den Dool,<br />

Annemarie de Vries, Chantal Deen,<br />

Hanna Beukers, Manuela Bijl<br />

Fotografie | pagina’s<br />

Alyssa van Heyst | 11, 12, 13, 19, 28<br />

Ronald Speijer | cover, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 26, 27<br />

Sam Rentmeester | 14, 15<br />

Overige informatie:<br />

zie colofon Delft.<strong>business</strong><br />

dot-<strong>business</strong>.nl<br />

Uitgeverij DOT<strong>business</strong><br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> is een uitgave van DOT<strong>business</strong><br />

en wordt, samen met Delft.<strong>business</strong>, in een oplage<br />

van 6.500 exemplaren gratis verspreid in <strong>Rijswijk</strong>,<br />

De Binckhorst (Den Haag) en Wateringse Veld (Den<br />

Haag), en in het verspreidingsgebied van Delft.<strong>business</strong>.<br />

De redactie van de <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> verzorgt<br />

de inhoud van het magazine. Deze maken we deels<br />

in samenwerking met betalende partners.<br />

Wijzigingen of afmeldingen: info@dot-<strong>business</strong>.nl<br />

Copyright 2021 DOT<strong>business</strong> – Artikelen en foto’s<br />

uit <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> mogen alleen met schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever worden overgenomen.<br />

De uitgever kan niet aansprakelijk worden<br />

gesteld voor de inhoud van advertenties.<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> wordt CO 2<br />

-neutraal gedrukt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!