14.12.2021 Views

GoFysio Magazine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PARTNER VAN

JAARGANG 1 - 2021

Het health & lifestyle

magazine van GoFysio

NEURO­

REVALIDATIE

BIJ GOFYSIO

• Looptraining op de C-mill

• Motomed

•Shockwave bij spasticiteit

• Boksen tegen en met

Parkinson

Pagina 4

Bekkenfysiotherapie

Pagina 3

Rug & Fit

Pagina 6

Peesklachten

Pagina 7

Revalidaties

Pagina 8

Pijn & Positieve gezondheid

Pagina 3


GOFYSIO ZOMER 2021

Voorwoord

GoFysio is een fysiotherapiepraktijk

die streeft naar de meest effectieve

behandelmethoden. De eerste locatie in

Leidsche Rijn is opgericht in 2007.

Inmiddels heeft GoFysio meerdere

locaties waarvan drie in Nieuwegein.

Op de Archimedesbaan hebben we

een van de meest moderne praktijken

van Nederland. Deze unieke locatie met

ongelooflijk uitstekende faciliteiten biedt

mogelijkheden voor de meest moderne

en effectieve therapieën. De huiselijke

maar toch professionele uitstraling is

direct merkbaar.

De therapeuten van GoFysio zijn ieder

gespecialiseerd op een bepaald indicatie

gebied en werken samen in teams. Op

deze wijze krijgen cliënten altijd de beste

zorg.

De indicaties die wij behandelen zijn

gericht op orthopedie, hieronder vallen

alle sportblessures, rug- nek- hoofdpijn,

bekken en bekkenbodemklachten, maar

ook revalidatie na bijvoorbeeld een

operatie.

Daarnaast hebben wij een specifieke

afdeling voor neurologische aandoeningen

zoals MS, Parkinson, CVA/Stroke,

Dwarslaesie en Niet aangeboren Hersenaandoeningen

(NAH). De samenwerking

die wij hebben met Thim, de hogeschool

voor Fysiotherapie, is uniek. Wij zijn een

opleidingsplek voor studenten en werken

met Thim samen op het gebied van

scholing, ontwikkeling en onderzoek.

Hieronder kunt u meer lezen over enkele

specifieke aandoeningen en over

onze behandelmethodes.

Plus Praktijk

GoFysio is een PlusPraktijk en

voldoet daarmee aan de hoogste

kwaliteitseisen. U kunt rekenen op

goede service en deskundigheid van

de fysiotherapeuten.

In deze uitgave:

Behandelingen

Bekkenfysiotherapie3

Pijn & Positieve gezondheid 3

Therapie bij peesklachten 7

Training & Revalidatie

Neurologische aandoeningen 4

Rug & Fit 6

Revalidaties8


ZOMER 2021 BEHANDELINGEN

Bekkenfysiotherapie

Het GoFysio bekken- en bekkenbodemteam levert specialistische zorg op het gebied van bekken-

en bekkenbodemklachten voor mannen, vrouwen en kinderen. Wij beschikken over ruime

ervaring en expertise en een groot netwerk van specialisten.

De bekkenfysiotherapeuten bij GoFysio werken

vanuit de visie van het bio psychosociale model.

Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de

klacht zelf, maar ook naar hoe de klachten zijn

ontstaan en welke factoren er mee spelen in het

in stand houden van deze klachten. Dit kunnen

factoren zijn die bijvoorbeeld te maken hebben

met lichamelijke of mentale gezondheid, maar

ook met je werk, sport of hobby.

In onze diagnostiek kunnen wij aanvullend gebruik maken van Maple, Echografie

of Flowmetrie. Hierdoor ben je verzekerd van de juiste diagnose en gerichte

therapie. Samen met jou komen we tot een behandelplan op maat en waar

nodig verwijzen we je door binnen ons netwerk.

Ook kinderen kunnen bij ons terecht. Onze kinderbekkenfysiotherapeut is

speciaal opgeleid om kinderen te begeleiden wanneer zij last hebben van natte

broeken, bedplassen, buikpijn en/of obstipatie.

Chronische pijn &

positieve gezondheid

Voor iedereen geldt dat het belangrijk is om de lichamelijke en mentale

(psychische) belastbaarheid in balans te houden met de belasting. Onder

belastbaarheid verstaan we de last die je lichaam kan dragen zonder dat

dit (extra) klachten of negatieve gevolgen geeft. Onder belasting verstaan

we de last die je lichaam daadwerkelijk te verdragen krijgt.

Wanneer klachten ontstaan is er vaak sprake van

een te hoge belasting op een lichaam dat verminderd

belastbaar is. Dan ontstaat ook pijn. In

eerste instantie ervaar je de pijn lokaal. Wanneer

pijn langer aanwezig is heeft dat gevolgen voor

je hele lichaam, niet alleen pas je (onbewust)

je manier van bewegen aan, maar ook je gedachten

over hoe het met je gaat veranderen. Je

wordt boos of juist verdrietig, zet door tot je niet

meer kan, of doet niets meer. Daarmee neemt je algehele belastbaarheid verder

af. Je weegschaal raakt steeds verder uit balans.

Door je bewust te worden van alle factoren die een rol spelen in het ontstaan

en onderhouden van je klacht, kan je de balans en daarmee je veerkracht weer

terugvinden. Bij GoFysio werken we daarom vanuit het model van Positieve Gezondheid.

Een bredere kijk op gezondheid, die je naast het verbeteren van je

lichamelijke belastbaarheid, ook helpt meer regie te voeren over de emotionele

en sociale uitdagingen in je leven.

GOFYSIO.NL | 3


TRAINING & REVALIDATIE | NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN ZOMER 2021

Neurologische

aandoeningen

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen aan het

centrale zenuwstelsel. Dit kan een aandoening zijn aan het

ruggenmerg, zoals een dwarslaesie. Ook kunnen het aandoeningen

van gecombineerde oorsprong zijn, bijvoorbeeld:

CVA, spierziektes, multiple sclerose (MS) , Guillain

Barrée.

Neurorevalidatie bij GoFysio

De behandeling van neurologische aandoeningen is complexer dan reguliere

fysiotherapie.

Daarom trainen wij met neurorevalidatie op een unieke manier. Door een grote

variatie in oefeningen aan te brengen, worden zowel je spieren als je hersenen

geprikkeld om te verbeteren. Daarnaast creëren we bij GoFysio een lichaamsbewustzijn

om het aangedane been, arm of de lichaamszijde te stimuleren.

Zowel tijdens maar ook buiten de therapie. Wij

gaan samen met u aan de slag om het bewegen

te optimaliseren.

Looptraining op de C-mill

Op onze unieke locatie in Nieuwegein maken

we gebruik van de C-mill, een loopband waarin

je met gewichtsondersteuning kunt lopen.

Met de C-mill kunnen we o.a. loopanalyses

en looptrainingen uitvoeren. Het zorgt ervoor

dat de juiste prikkels worden gegeven zodat

loopvaardigheid, balans en coördinatie worden

verbeterd. Het leuke van de C-mill is dat er altijd

spelenderwijs geleerd wordt door het lichaam.

Door middel van verschillende oefeningen leren

we om het looppatroon te optimaliseren.

Bij GoFysio bieden wij de mogelijkheid om te trainen in groepsverband voor mensen met welke

neurologische aandoening dan ook. De groep bestaat uit 5-8 mensen die allemaal op hun eigen

niveau komen trainen.Het positieve van de groepstraining, is een uur therapie met andere

mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Naast hard werken is er ook veel ruimte

voor het maken van plezier. Wij vinden dat trainen altijd leuk moet zijn!

Hidde de Vries

4 | GOFYSIO.NL


ZOMER 2021 NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN | TRAINING & REVALIDATIE

Wij zijn onderdeel van een

verscheiden aantal netwerken:

• MS-netwerk

• CNA-netwerk

•Nederlandse vereniging voor neurologie

• Kennis & kwaliteit staan bij ons hoog in

het vaandel.

Motomed

Ook beschikken we over een Motomed. Dit is

een hand en/of been fiets die voor je beweegt.

Dit betekent dus dat de benen passief kunnen

worden doorbewogen als je dat zelf niet meer

kunt. Dit is belangrijk voor o.a. de doorbloeding

en stimulatie van de spieren.

De Motomed is belangrijk voor mensen met

een dwarslaesie of andere rolstoel gebonden

patiënten.

Boksen tegen en met Parkinson

Parkinson is samen met dementie en een beroerte de sterkst groeiende neurologische

aandoening. Bij Parkinson is het van belang om al in een vroeg stadium

te zorgen dat je zo fit mogelijk blijft.

Shockwave bij spasticiteit

Bij verschillende neurologische aandoeningen

zoals MS of een dwarslaesie, kan spasticiteit

in de spieren optreden. Hierdoor wordt het

functioneren in het dagelijks leven bemoeilijkt.

Bij GoFysio werken we met shockwave, dit heeft

een positieve invloed op het verminderen van

de spasticiteit.

Sinds een aantal jaren geven we boks les aan mensen met Parkinson op de

Archimedesbaan in Nieuwegein. Er komt steeds meer bewijs dat boksen bij

Parkinson veel voordelen biedt.

Deze intensieve training, zorgt ervoor dat de hersenen zich beter blijven aanpassen.

Daarnaast zijn de boksbewegingen goed voor het behoud van mobiliteit

en kracht in het hele lichaam.

De trainingen worden als erg leuk en inspannend ervaren.

Met shockwave worden er van buitenaf door

middel van trillingen, prikkels gegeven aan de

spier. Dit zorgt voor spanningsvermindering en

een grotere beweeglijkheid die vaak maanden

aanhoudt.

GOFYSIO.NL | 5


TRAINING & REVALIDATIE | RUG & FIT ZOMER 2021

Rug & Fit

Een effectieve behandeling

bij rugpijn

Chronische rugpijn kan je functioneren in het dagelijks leven

fors verstoren, en zonder duidelijke oorzaak ook zeer

frustrerend zijn.

Behandelen van chronische rugpijn is echt een specialisme. Het gaat namelijk

niet alleen om het behandelen van de rug zelf zoals de rugpijn, houding en beweging,

kracht en coördinatie, enz. Er spelen daarnaast veel meer factoren een

rol. Zo hebben mensen met langdurige rugpijn vaak angst ontwikkeld om te

bewegen. Verder kunnen de hersenen er voor kan zorgen dat bewegen of belasten

sneller pijn doet dan normaal. Ten slotte is het mogelijk dat omgevingsfactoren

een rol spelen bij het in stand houden van rugpijn zoals bijvoorbeeld je

thuissituatie, werk of omgang met anderen.

Rug & Fit is een 12 weken durende rugtraining wat effectief is bij aanhoudende

lage rugpijn. Tijdens dit programma versterk je niet alleen je rug, maar je leert

ook beter omgaan met rugpijn, leert beter bewegen en krijgt inzicht in alle

factoren die van invloed zijn op je rugpijn.

Het is vaak niet uw rugpijn die u belemmert

bij het bewegen maar de manier van

omgaan met rugpijn. Met de juiste prikkel

kunnen wij klachten verhelpen en toekomstige

klachten voorkomen.

Dimas Haring

Er zijn 5 belangrijke factoren waarom

Rug & Fit effectiever is:

• Het start met een Analyse van de Rug waardoor

de therapie effectiever kan worden

ingezet

• Het programma is maatwerk en afgestemd op

jouw specifieke situatie

• Er worden zo nodig verschillende therapieën

tegelijkertijd ingezet

• Het richt zich op korte en lange termijn

• De behandelaars zijn expert op het gebied van

rugklachten

6 | GOFYSIO.NL


ZOMER 2021

PEESKLACHTEN | BEHANDELINGEN

Peesklachten

Bij peesklachten gaat het om een irritatie van een pees. Door overbelasting maar ook door onvoldoende

belasting kunnen peesklachten ontstaan. Het gaat vaak om een hinderlijke blessure die

lang kan duren.

Veelvoorkomende peesklachten

De meest bekende peesblessures zijn: Hielspoor,

Shin splints, Jumpers-, Runnersknee,

Schouder tendinopathie, Tennis-, Golfers

elleboog.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Door middel van een lichamelijk onderzoek en

echografie wordt de klacht nauwkeurig in kaart

gebracht. Dit gebeurt direct tijdens het eerste

bezoek. Er is vaak zwelling, kalkvorming, of

ingroeiing van bloedvaten in het peesweefsel te

zien. Op basis van deze uitkomsten wordt het

behandelplan opgesteld.

Behandelmogelijkheden

Klachten zijn het best te behandelen wanneer

je er snel bij bent. In dit geval zou rust in

combinatie met spierversterkende oefeningen

voldoende kunnen zijn. Als klachten chronisch

worden dan wordt het herstel lastiger en is een

meer specialistische aanpak nodig.

- Shockwave therapie

Middels een apparaat worden schokgolven toegediend aan het aangedane gebied

waardoor het weefselherstel wordt gestimuleerd, kalkafzettingen worden

afgebroken en pijnklachten zullen afnemen.

- PNE (Percutane Needle Electrolyse)

Een korte, effectief bewezen behandeling die bestaat uit de toepassing van

een stroomvorm onder echogeleiding via een acupunctuurnaald. Hierdoor

zullen symptomen als pijn, zwelling, warmte. roodheid en bewegingsbeperking

afnemen.

- Flywheel training

Hierbij wordt de weerstand opgewekt door middel van een vliegwiel. Doordat

hierbij de kracht met name geleverd wordt tijdens het verlengen van een spier

wordt het peesweefsel gestimuleerd sterker te worden. Hierdoor haal je met

Flywheel training het maximale uit elke herhaling.

- Coördinatie training

Naast bovenstaande therapie wordt de juiste beweging aangeleerd om herhaling

van de klacht te voorkomen.

Het is ontzettend leuk om iemand met langdurige

chronische klachten zo te behandelen en te begeleiden,

dat hij weer zonder pijn dagelijkse activiteiten en

sport kan beoefenen.

Peesspecialist: Oliver Skambraks

GOFYSIO.NL | 7


TRAINING & REVALIDATIE | REVALIDATIES ZOMER 2021

Revalidaties

Een blessure opgelopen? Of een operatie in het vooruitzicht? Bij GoFysio kan je terecht voor elke

vorm revalidatie van schouder tot enkel. Onze fysiotherapeuten hebben ruime ervaring met het

verzorgen van revalidatie na blessures of operaties. We streven samen met jou naar herstel en

minimaliseren van de beperkingen. Hieronder worden twee veelvoorkomende revalidatietrajecten

besproken

Voorste kruisband revalidatie

Bij het afscheuren van een voorste kruisband ontstaan er veel problemen in de

knie. De kruisband scheurt bijvoorbeeld bij een draai beweging van het lichaam

terwijl de knie blijft staan. Hierdoor wordt de knie instabiel en voelt het lopen

op het been onzeker. Vaak wordt het eerst zonder operatie geprobeerd om de

stabiliteit van de knie te herstellen door het trainen van de beenspieren. Voldoet

dit niet, dan wordt er alsnog geopereerd.

Voorafgaand aan de operatie wordt de knie door de fysiotherapeut ‘klaargestoomd’

voor de ingreep. Als de knie in goede conditie is voorafgaand aan de

operatie is het herstel daarna beter.

De revalidatie na een voorste kruisband operatie is zwaar en intensief. Door variatie

en creativiteit in het revalidatie traject proberen wij je te motiveren! De revalidatie

bestaat voornamelijk uit krachttraining, conditietraining en sport specifieke training.

Enkel

De meest voorkomende vorm van enkelletsel is

een verzwikking. Een verzwikking wordt meestal

veroorzaakt doordat de enkel draait en dubbelklapt,

waardoor de enkelbanden die de botten

bij elkaar houden, verrekken of scheuren.

In ruim 85% van de gevallen is er sprake van

een verzwikking van de voet naar binnen

(inversie). Pijn en zwelling aan de buitenkant

van de enkel zijn het directe gevolg. Je kan

meestal nog wel op de voet staan, maar lopen

is pijnlijk. Een eventuele bloeduitstorting wordt

pas na een aantal dagen zichtbaar. Bij mensen

die ooit de enkel verzwikt hebben gehad is de

kans op een herhaling groter.

Het menselijk lichaam is complexer dan wij

soms denken, vele factoren zijn van invloed

op herstel. Als sportfysiotherapeut is het mijn

uitdaging om samen met mijn patiënten al deze

factoren in balans te krijgen, met als resultaat

het doel behalen wat de sporter voor ogen heeft.

Sportfysiotherapeut: Kim Udenga

Professionele begeleiding bij het trainen van

kracht, stabiliteit en het bewegingsgevoel in het

been geeft uiteindelijk het beste resultaat en

de minste kans op nieuwe verzwikkingen.

Het revalidatie traject duurt meestal 6-12

weken

8 | GOFYSIO.NL


PARTNER VAN

JAARGANG 1 - 2021

Het health & lifestyle

magazine van

Athletic Health

BIKE­

FITTING

De bewegingswetenschappers

en fysiotherapeuten van Athletic

Health zijn gespecialiseerd in dynamische

fietspositie analyses.

Pagina 7

SLANK & FIT

Pagina 8

INSPANNINGSTESTEN

Pagina 8

PERSONAL TRAINING

Pagina 3

ENERGY CONTROL

THERAPIE

Pagina 8

SPORTMASSAGE

Pagina 3


ATHLETIC HEALTH ZOMER 2021

Voorwoord

Athletic Health is hét centrum voor Sport,

Revalidatie en Herstel. Onze programma’s

helpen je om je doelen te bereiken.

Door een combinatie van gerichte training,

voeding & ontspanning zul je versteld

staan hoe je lichaam kan veranderen. Dit

bereiken we door Persoonlijke benadering,

gerichte training, coaching, voeding

en motivatie samen te brengen in effectieve

trainingen.

Onze trainingen kunnen bijvoorbeeld

gericht zijn op beter presteren of conditie

verbetering maar er zijn ook programma’s

voor chronische vermoeidheid en afvallen.

Door onze programma’s gaan mensen

beter functioneren.

Oprichter van Athletic Health is oud

topsporter Rien van der Dussen. Rien is

bewegingswetenschapper maar heeft ook

jarenlange ervaring als sport en manueel

therapeut.

“Door mijn ervaring in de sport en jarenlange

begeleiding van mijn cliënten merk

ik dat er behoefte is aan echt goede begeleiding

die je in een reguliere sportschool

niet vindt. Daarnaast draait het niet alleen

om bewegen maar moet alles in balans

zijn, privé, werk, sport, voeding, ontspanning,

eigenlijk is alles even belangrijk.

Door de juiste balans hierin te zoeken zal

iedereen beter gaan presteren.”

Bij de begeleiding maakt Athletic Health

gebruik van de meest wetenschappelijke

trainingsprincipes en methoden. Daarnaast

is er moderne trainingsapparatuur

aanwezig. Dit maakt trainen niet alleen

effectief maar ook leuk en inzichtelijk.

“Cliënten zijn bij ons niet zomaar iets aan

het doen. Er zit een gedegen plan achter

met duidelijke doelstellingen en resultaten

die meetbaar worden gemaakt”

In deze uitgave:

Fitness

Haal 100% uit jezelf met een Personal Trainer 3

Sportmassage3

Sporten bij Athletic Health 4

Groepslessen 5

Sporten voor jeugd & kinderen 6

Testen & Analyseren

Bikefitting7

Inspanningstesten 8

Vitaliteit

Energy Control Therapie 8

Slank & Fit 8

Athletic Health

Archimedesbaan 2

3439 ME Nieuwegein

Mail: info@athletichealth.nl

Bellen/ Whatsapp: 085-1302112

www.athletichealth.nl


ZOMER 2021

FITNESS

Personal training

Haal 100% uit

jezelf met een

Personal Trainer

Wil je persoonlijke begeleiding bij je doelstellingen zoals

afvallen, fitter en sterker worden of simpel weg gezonder

leven? Dan kunnen de personal trainers van Athletic Health

jou daarbij helpen. Een op een begeleiding of Duo trainingen

zijn de ideale manier om maximaal gemotiveerd te blijven en

het uiterste uit iedere training te halen.

• Aandacht voor voeding

en levensstijl

• Aandacht voor behandeling of

preventie van blessures

• Maandelijkse meting van je

progressie

Bij de PT programma’s van

Athletic Health staat het je vrij een

duo maatje mee te nemen naar de

trainingen! Samen trainen is gezelliger

en je kunt de kosten delen

Sportmassage

Wanneer u regelmatig of veel sport, is

een goede doorbloeding erg belangrijk.

Een sportmassage houdt uw lichaam in

balans en de spieren in goede conditie.

Positieve bijdrage:

• Voorkomen en herstellen van

blessures

• Verminderen van vermoeidheid

• Spieren soepel houden

• Bevorderen van prestatie

• Bevorderen van spierconditie

ATHLETICHEALTH.NL | 3


FITNESS

Sporten bij Athletic

Health

Bij Athletic Health kun je onbeperkt fitnessen onder begeleiding. Er worden diverse fitness programma’s

aangeboden. Er zijn daarnaast ook programma’s voor specifieke doelgroepen zoals kinderen,

seniorenfitness en zwanger & fit.

Fitness

Je kunt kiezen voor 3 typen fitness abonnementen. Het meest populaire abonnement

is het Premium abonnement. Hiermee krijg je tijdens iedere training

begeleiding door een trainer of therapeut en haal je het maximale resultaat uit

je trainingen. Ook is er het Premium Plus abonnement. Dan heb je naast fitness

onder begeleiding ook de mogelijkheid om alle groepslessen te volgen.

Senioren fitness

Senioren Fitness is voor iedereen die op een verantwoorde wijze aan zijn/haar

gezondheid wil werken. Het is best een intensief maar ook uniek trainingsprogramma

met enorm veel variatie. Je gaat op vaste momenten trainen in een kleine

groep onder begeleiding van een trainer of therapeut. Heb je lichamelijke klachten,

dan worden de oefeningen daarop aangepast. Lenigheid, bloeddruk, conditie,

kracht en balans worden regelmatig gemeten.

bekken en de bekkenbodem komen ruim aan

bod. Het is zelfs zo dat je nog behoorlijk wat

conditie kunt opbouwen tijdens je zwangerschap.

Mits dit op een verantwoorde wijze gebeurt.

De kans op bekkenpijn neemt tijdens de zwangerschap

toe. Dit komt o.a. door het ‘rekbaarder’ worden

van de banden, toename van het lichaamsgewicht

en het aannemen van een andere houding.

Het versterken of sterk houden van de spieren

rondom het bekken zorgt ervoor dat je houding

verbetert. Daarnaast neemt je belastbaarheid toe

waardoor veel klachten zullen verminderen of

volledig verdwijnen.

Zwanger & Fit

Zwanger Fit is een effectieve, wekelijkse, small-group training voor vrouwen die

zwanger zijn. Als je op een verantwoorde manier in beweging blijft tijdens de

zwangerschap kun je veel klachten voorkomen. Ook het herstel na de bevalling

verloopt sneller als je fit blijft tijdens de zwangerschap.

Tijdens de training, wordt speciaal aandacht gegeven aan het bekken, bekkenbodem

& lage rug. Hierdoor is het programma heel geschikt voor vrouwen met

zwangerschap gerelateerde bekkenpijn. De algemene conditie, stabiliteit van het

4 | ATHLETICHEALTH.NL


ZOMER 2021

FITNESS

Groepslessen

Ook voor groepslessen kun je bij Athletic Health terecht. Als je kiest voor het premium plus abonnement,

kun je naast onbeperkt fitnessen ook onbeperkt deelnemen aan alle groepslessen. Wanneer

je alleen groepslessen wilt, kun je kiezen voor het aparte groepslessen abonnement of een strippenkaart.

Trainen in een groep heeft voordelen. Je motiveert elkaar, het is gezellig, je leert

nieuwe mensen kennen. Daarnaast krijg je altijd uitstekende begeleiding.

Onze groepslessen zijn specifiek opgezet, voor het stimuleren en ontwikkelen van

een betere balans in je lijf. Alleen bij de juiste balans haal je het maximale uit je

lichaam. Sommige groepslessen zijn gericht op kracht en conditie, andere juist op

ontspanning en herstel.

Yoga

Bij Athletic Health kun je ook yoga lessen volgen. Het beoefenen van yoga heeft

een positieve invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Bij Athletic

Health is de yoga gericht op ademhalingsoefeningen en poses die je lichaam

helpen ontspannen en stress te verminderen. De basistechnieken volgen elkaar in

een rustig tempo op. Dat maakt deze vorm van yoga geschikt voor iedereen.

BBB

De BBB trainingen zijn gericht op Buik, Benen & Billen. En zijn daardoor ideaal als

aanvulling op de overige groepslessen of fitness programma’s. Je gaat namelijk onder

begeleiding heel specifieke oefeningen doen die zich richten op kracht en verbranding

van het Buik, Billen en Benen gebied. Daardoor is het echt een pittige training.

Athletic Health is continue in ontwikkeling en meer groepslessen

zullen binnenkort volgen. Check hiervoor onze website en social

media kanalen

Gedurende een uur lang ga je aan de slag met

oefeningen waarbij het Buik, Billen en Benen

gebied centraal staat. Zowel mobiliteit, kracht,

verbranding als coördinatie komen aan bod.

HIT

High Intensity Trainingen zijn intensive trainingen

waarbij je tot het uiterste gaat. Maximale hartslag,

verzuring, en het verleggen van fysieke en mentale

grenzen. Deze training is gericht op spieropbouw

en conditie. Een van de grootste voordelen

van HIT training, is dat het “hormoon” endorfine

wordt gevormd. Dit zorgt voor een super goed gevoel

wat enkele dagen na de training aanhoudt.

Circuit training

Tijdens deze training doe je kracht oefeningen,

gericht op alle spiergroepen. Je maakt hierbij

gebruik van allerlei verschillende materialen,

zoals aquabags, kettlebelts, dumbells en meer.

Naast kracht is er ook aandacht voor mobiliteit,

coördinatie en stabiliteit.

Een zeer afwisselende training voor een allround

trainingseffect.

ATHLETICHEALTH.NL | 5


FITNESS ZOMER 2021

Sporten voor jeugd

& kinderen

Athletic Skills

Athletic Skills Training van Athletic Health heeft als doel Jeugdige Sporters

Motorisch Vaardiger te maken. Dit doen wij door het aanbieden van speciale trainingen

waardoor jeugdige sporters zich ontwikkelen tot veelzijdige bewegers. Van

daaruit kunnen zij zich beter door ontwikkelen tot atleten die zich mogelijk gaan

specialiseren binnen een bepaalde sport.

Door de gevarieerde opzet van deze training ontstaat een maximaal motorisch

leerrendement en zullen kinderen fysiek intelligenter worden. Tijdens de training

staat het aanpassingsvermogen centraal, de kinderen worden continue uitgedaagd

om te gaan met oneindige variaties van complexe beweegsituaties.

Alle kinderen tussen de 10 en 16 jaar die zich meer compleet willen ontwikkelen

als atleet kunnen deelnemen. Ongeacht welke sport je beoefent of op welk niveau

zal dit een positieve bijdrage leveren aan de prestaties op de lange termijn. Geef je

daarom direct op!

Loop en Agility training

Word wendbaarder, sneller en presteer beter!

Loop & Agility Training van Athletic Health maakt je Sneller en Wendbaarder

en is uitermate geschikt voor veldsporters. Bij o.a. voetbal, hockey of tennissport

Het is ook mogelijk Loop & Agility

training te volgen voor het gehele team.

Wij verzorgen deze trainingen dan bij

de vereniging

6 | ATHLETICHEALTH.NL

zijn snelheid en wendbaarheid belangrijke wapens en essentieel voor goede prestaties.

Daarnaast zal het

de kans op blessures verminderen.

Deze trainingen

kunnen op iedere leeftijd

gevolgd worden en zijn

ideaal voor jeugdspelers.

Fit worden en plezier krijgen in

bewegen, in een vaste groep

De (sport)fysiotherapeuten & trainers van Athletic

Health zijn experts in looptraining. Ze brengen

je naar een hoger niveau.

Kids fun & fit

Heeft je kind moeite met bewegen? Geen

motivatie om te sporten? Overgewicht kost

veel energie, kinderen voelen zich vaak

eenzaam en onzeker.

Een gezond gewicht voor kinderen is heel

belangrijk. Daarom werken we bij Athletic

Health met het programma Kids fun & fit. Dit

is een leuk en afwisselend programma van

18 weken onder professionele begeleiding.

Uw kind gaat werken aan fitheid, conditie

en gewicht op een motiverende en stimulerende

manier.

FIT: verbeteren van de conditie en meer

energie krijgen

FUN: plezier krijgen in bewegen

Na een intake en fitheidstest, gaat uw kind

2 keer per week een uur sporten onder

begeleiding.


ZOMER 2021

BIKEFITTING | TESTEN EN ANALYSEREN

Minder blessures door

een optimale bikefit

De bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten van Athletic Health zijn gespecialiseerd in

dynamische fietspositie analyses.

Schoenplaatjes

De waarde van

de juiste afstelling

van schoenplaatjes

wordt vaak

onderschat. Toch

vormt dit de basis

van de fietspositie

analyse. Bij Athletic

Health stellen we de

schoenplaatjes af in

5 posities. Hiermee

heb je direct een goede basis.

Met de juiste afstelling van je fiets weet je zeker dat je jouw vermogen maximaal

kunt omzetten in snelheid, en fiets je efficiënter. Daarnaast kunnen er klachten

tijdens het fietsen mee voorkomen worden, en fiets je dus een stuk comfortabeler.

Een juiste fietspositie moet afgestemd worden op je lichaamsbouw, je trainingsdoelstellingen

en mogelijkheden. De ideale fietspositie is dus voor iedereen

anders.

Door middel van een high speed bewegingsanalyse, worden de lichaamshoeken

tijdens de fietsbewegingen nauwkeurig in beeld gebracht. Je fiets wordt op 12

posities gecheckt, je lichaam op 7 posities.

De mogelijke afstellingen van je fiets worden direct uitgevoerd. Daarnaast worden

eventuele lichamelijke problemen besproken.

Onze bikefitters zijn gespecialiseerde bewegingswetenschappers en/of fysiotherapeuten

met kennis van zaken. Ook zijn zij allen zelf actief in de wielersport. Bij

Athletic Health ben je verzekerd van kwaliteit.

Zadeldrukmeting

De meest voorkomende klacht bij wielrenners is zadelpijn.

Bij Athletic Health stellen we jouw zadel perfect af. Dit

doen wij door middel van nauwkeurige zadeldrukmeting.

Wanneer nodig meten we direct een nieuw zadel aan,

wij hebben veel zadels op voorraad die je allemaal kunt

proberen.

ATHLETICHEALTH.NL | 7


TESTEN EN ANALYSEREN/VITALITEIT ZOMER 2021

Wil je weten wat je hartslagzones zijn of je omslagpunt weten?

Wil je efficiënter en meer verantwoord trainen? Of wil je

weten wat je conditie is op dit moment? Doe dan een inspanningstest!

Inspanningstesten

Athletic Health is gespecialiseerd in het afnemen van inspanningstesten. Met de

inspanningstest bepalen we je maximale zuurstofopname, hartslagzones, metabolisme(verbranding)

en je wattage zones voor trainen op vermogen.

De inspanningsniveaus die bepaald worden op basis van de testgegevens zijn erg

belangrijk voor het afstemmen van de juiste training. Op deze wijze is het mogelijk

om tijdens je training het maximale resultaat te behalen zonder dat je overtraind

raakt. Daarnaast kun je door de verschillende trainingszones aan te spreken meer

variatie in je trainingen aanbrengen, dit voorkomt overbelasting en maakt de

trainingen ook effectiever en leuker.

Hardloopanalyse

Hardloopblessures komen zeer veel voor, daarom is een hardloopanalyse essentieel

voor iedere loper. Na een intakegesprek wordt je loopbeweging gefilmd vanuit

verschillende hoeken. Vervolgens wordt met de beelden, hoeken en bewegingen

geanalyseerd door een atletiektrainer/sportfysiotherapeut. Na de hardloopanalyse

weet je exact waar je verbeterpunten liggen.

Met de adviezen die je gelijk mee krijgt kun

je vervolgens direct aan de slag.

Wil je meer hardloopbegeleiding bij dan kun

je je ook opgeven voor de hardloopclinic of

hardloopbegeleiding bij Athletic Health.

Verschillende

inspanningstesten:

• Ergo Spirometrie Test /

Ademgasanalyse

• Lactaat Test

• Wingate Test

Slank

& Fit

Slank & Fit is een effectief afvalprogramma

onder intensieve begeleiding.

Met Slank & Fit val je af en

krijg je tegelijkertijd meer energie.

Dit bereiken wij door gerichte training,

aangepaste voeding en een

speciale ademhalingstechniek waardoor

de vetverbranding wordt gestimuleerd.

Daarbij zal het lichaam ook

sneller herstellen.

Dit alles onder intensieve begeleiding, gerichte

meetmomenten en ondersteuning met behulp

van een speciale app.

Slank & Fit is voor iedereen die onder intensieve

begeleiding wil afvallen op een verantwoorde

manier. Ook wanneer je gezondheidsproblemen

hebt kun je bij ons terecht. De begeleiding bestaat

uit trainers en fysiotherapeuten. Aangepast trainen

is daarom zeker mogelijk.

Wil je maximaal maar verantwoord afvallen

onder professionele begeleiding? Dan is Athletic

Health Slank & Fit zeker iets voor jou.

Energy Control Therapie

Voel je je uitgeblust? Ben je langdurig

vermoeid of zit je niet lekker in

je vel? Of lukt het maar niet om af te

vallen terwijl je toch intensief aan

het sporten bent? Grote kans dat je

lichaam uit balans is.

Energy Control Therapie is effectief bij vermoeidheid,

overgewicht, stress gerelateerde klachten

en langdurige klachten aan het bewegingsapparaat.

Denk hierbij o.a. aan burn-out,

ME, fibromyalgie en het chronisch

vermoeidheidssyndroom (CVS).

Energy control training is een

wetenschappelijke verantwoorde

trainingsmethode, waarbij het lichaam

door afwisseling van inspanning en

ontspanning in balans wordt gebracht

in combinatie met specifieke ademhalingstechnieken.

Na deze specifieke training zal je

lichaam sneller in balans zijn, en zal je

ademhaling rustiger worden. Dit heeft

een positief effect op het stress niveau

van je lichaam. Je zult een lagere

hartslag krijgen, en betere conditie en

hierdoor meer energie opbouwen. De

therapie wordt ondersteund met een

speciale app.

8 | ATHLETICHEALTH.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!