18.12.2021 Views

Binnendijks 2021 49-50

Binnendijks Wintereditie 2021, 17 december 2021

Binnendijks Wintereditie 2021, 17 december 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

www.binnendijks.nu<br />

editie<br />

WINTer<strong>2021</strong><br />

Wij wensen Wij wensen iedereen iedereen een heel fijne heel fijne beemster feestdagen<br />

feestweek toe!


PAGINA 2 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Ook in 2022 genieten<br />

van een voorstelling in<br />

Onder de Linden!<br />

Meer info en kaartjes kopen:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 1<strong>50</strong> (Marktplein),<br />

Middenbeemster<br />

ZONDAG 9 JANUARI<br />

KOFFIECONCERT<br />

ANGELA HEESEUNG NOH, VIOOL<br />

EN JORIAN VAN NEE, PIANO<br />

In samenwerking met Conservatorium Amsterdam<br />

11.00 UUR, E 9,-<br />

ZATERDAG 15 JANUARI<br />

NESTJE, BOOMPJE, BEESTJE<br />

Theater Potitco maakt het weer spannend<br />

14.30 UUR, E 8,-<br />

ZONDAG 23 JANUARI<br />

JAZZY REQUEST<br />

Zondagmiddag Live! Terug in Onder de Linden<br />

met easy listening<br />

15.00 UUR, E 9,-<br />

VRIJDAG 28 JANUARI<br />

KASPER VAN KOOTEN<br />

‘DEELTIJD’<br />

‘Pure magie op het podium’<br />

20.30 UUR, E 14,<strong>50</strong><br />

Binnen<br />

dijks<br />

Mededelingen<br />

voor de Beemster<br />

Uitgave van:<br />

“Stichting <strong>Binnendijks</strong>”, Beemster<br />

68e jaargang nr. <strong>49</strong>/<strong>50</strong>,<br />

17 december <strong>2021</strong><br />

Aanleveren kopij volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

7 januari 2022 voor 12.00 uur.<br />

Winterse<br />

Taferelen<br />

We hebben de drie basisscholen in<br />

Beemster gevraagd om tekeningen<br />

op te sturen met als thema<br />

‘winter’. Ze waren vrij om zelf een<br />

groep te kiezen. Uit de inzendingen<br />

hebben we een selectie gemaakt<br />

voor dit nummer. Van elke school<br />

drie tekeningen. Maar ook voor<br />

het volgende nummer kunnen we<br />

putten uit een jaloersmakende<br />

voorraad kunstwerken.<br />

Stem op<br />

uw favoriete<br />

gedicht<br />

Op www.binnendijks.nu vindt u zeven<br />

gedichten gemaakt door leden van de Dichterskring<br />

Waterland. Geïnspireerd op de<br />

fusie tussen Beemster met Purmerend.<br />

Bewoners kunnen hieruit hun favoriete<br />

gedicht kiezen. Het winnende gedicht krijgt<br />

een vaste plek in de nieuwe Gemeente.<br />

Geef het nummer/titel van uw favoriete<br />

gedicht vóór zaterdag 25 december door<br />

aan voorzitter@dichterskringwaterland.nl<br />

of stem op www.dichterskringwaterland.nl.<br />

Wintereditie<br />

PAGINA 3<br />

Alweer het laatste nummer van <strong>2021</strong>. Op naar het feestjaar. Want het is<br />

volgend jaar exact zeventig jaar geleden dat het eerste “0”nummer verscheen.<br />

Eerste, want er kwam ook nog een tweede “0”nummer. Alvorens ze voor het<br />

‘eggie’ gingen. We zijn daarna zonder onderbreking uitgekomen.<br />

Eerst wekelijks, later tweewekelijks. Op verschillende formaten en kleuren.<br />

Een beetje wat de drukkerij ‘in de kast had liggen’. Maar daarover in het<br />

feestjaar meer.<br />

De wintereditie heeft als thema LICHT meegekregen. Aansluitend bij het<br />

‘Beemster in het licht’ thema van VISIT Beemster. Een onderwerp welke je op<br />

verschillende manieren kunt interpreteren. Lichtjes in de duisternis. Maar<br />

ook verlichting brengen bij rug- of kiespijn. Het is al met al weer een bonte<br />

verzameling geworden.<br />

U heeft een maand de tijd om alles tot u te nemen. Want de volgende<br />

<strong>Binnendijks</strong> verschijnt donderdag 13 januari. Blijf <strong>Binnendijks</strong> voeden met<br />

uw berichten en tips.<br />

Oproep<br />

DE REDACTIE<br />

Vindt u het leuk om iemand die last heeft van eenzaamheid te gaan bezoeken?<br />

Humanitas vraagt voor een dame van 84 jaar die even buiten het centrum van<br />

Middenbeemster woont en geen eigen vervoer heeft iemand die haar af en toe<br />

(b.v. 1 x per 14 dagen) kan bezoeken: voor een praatje, kopje koffie of eventueel<br />

een kort ritje. Wilt u zich hiervoor aanmelden of meer informatie? Bel of mail<br />

naar: Lotte Wouters, coördinator Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek.<br />

mail: vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl of bel 0612981587<br />

“Papier hier ...<br />

dank je wel”<br />

Niet uitsluitend Holle Bolle Gijs in de Efteling is geïnteresseerd in uw oude papier.<br />

Ook in de Beemster zijn er verschillende organisaties die regelmatig het oud<br />

papier komen ophalen. Voor hen een inkomstenbron. Voor u een aanzienlijke<br />

besparing op de inhoud van de container en voor allen een stapje in de goede<br />

richting naar een schoner milieu. Oproep aan de organisaties die in de Beemster<br />

oud papier ophalen om de exacte informatie (wanneer; hoe; welk deel) door te<br />

geven aan de redactie. Zodat we een handig overzicht kunnen plaatsen.<br />

REDACTIE@BINNENDIJKS.NU


PAGINA 4 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 5 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

In gesprek met… Karen Heerschop<br />

voor professionele reparatie en installatie<br />

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE<br />

Klokslag middernacht oudejaarsavond<br />

zit de benoeming van<br />

Karen Heerschop als waarnemend<br />

burgemeester van Beemster erop.<br />

Op dat tijdstip start de nieuwe<br />

gemeente Purmerend. Waarvan<br />

Beemster dan een onderdeel is.<br />

Met een voor ons andere burgemeester:<br />

Don Bijl. Een gesprek met<br />

Karen over hoe zij deze anderhalf<br />

jaar Beemster ervaren heeft.<br />

MINI CONTAINMENT<br />

ASBEST VERWIJDEREN<br />

ZONDER OVERLAST<br />

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!<br />

Wij wensen een ieder fijne kerstdagen toe<br />

& een gelukkig en gezond storingsvrij 2022<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

Vredenburghweg 1<br />

Zuidoostbeemster<br />

Telefoon: (0299) 43 34 16<br />

“Het begint steeds meer tot me door te<br />

dringen dat mijn rol als burgemeester<br />

binnenkort ophoudt. Heel jammer. Want ik<br />

heb deze tijd heel leuk gevonden. In korte<br />

tijd heb ik me hier snel thuis gevoeld en<br />

heb ik een goede relatie opgebouwd met<br />

de bestuurders en de organisatie. Maar<br />

bovenal ook met de bewoners, ondanks<br />

de lastige omstandigheden. Voordeel was<br />

dat ik mijn collega Don Bijl en dit werkgebied<br />

al vrij goed kende en dat ik eerder als<br />

waarnemend burgemeester van Zeevang<br />

al betrokken ben geweest bij een fusieproces.<br />

Ondanks alle beperkingen door<br />

corona, heb ik de afgelopen 21 maanden<br />

toch veel contact kunnen hebben met<br />

bewoners en organisaties. Dat past ook<br />

bij mijn aard. Interesse en aandacht voor<br />

de verhalen van de bewoners. Samen<br />

ontdekken welke speelruimte regels<br />

bieden om activiteiten toch gerealiseerd<br />

te krijgen. Juist in deze tijd is dat belangrijk.<br />

Ik deed dat altijd vanuit mijn oprechte<br />

betrokkenheid, wellicht meer dan wat<br />

mensen van een burgemeester<br />

verwachtten. Dat werd denk ik opgemerkt<br />

en gewaardeerd. Liet daarbij ook wel<br />

horen hoe ik erin stond. In gesprekken<br />

met inwoners waren er altijd wel aanknopingspunten<br />

te vinden. Ik kom er steeds<br />

meer achter dat werken in een kleinere<br />

gemeente goed past bij mijn persoonlijkheid<br />

en stijl. Maak snel contact met<br />

mensen. Het geeft me de gelegenheid om<br />

bewoners het verhaal achter de besluiten<br />

van de (soms anonieme) overheid te<br />

vertellen. Dat gebeurt te weinig. Een<br />

lokale overheid besluit over zaken die<br />

voelbaar zijn in de directe leefomgeving<br />

van mensen: een school, woningbouw,<br />

groenvoorziening., het gevoel van veiligheid…<br />

Soms hebben mensen het gevoel<br />

dat ze tegen een muur lopen, dat de<br />

menselijke maat zoek is. Ik zie daar zeker<br />

een rol voor de burgemeester: luisteren,<br />

meedenken, duiding geven. Juist in die<br />

lokale omgeving.<br />

Toen ik aantrad was het politieke besluit<br />

van de fusie al genomen. Kreeg dus de<br />

opdracht om de afronding van dit proces<br />

op een goede manier, samen met alle<br />

andere betrokkenen, mede vorm te geven.<br />

Er is in betrekkelijk korte tijd een hele klus<br />

geklaard. Een voorbeeld: alle regels en<br />

verordeningen van de twee gemeentes<br />

moesten naast elkaar gelegd worden en<br />

gelijkgeschakeld, geharmoniseerd. Een<br />

compliment voor de ambtenaren is hier<br />

zeker op zijn plaats. Don Bijl en ik zijn in<br />

de afgelopen periode veel samen op pad<br />

geweest, op bedrijfsbezoek bijvoorbeeld,<br />

maar we gingen ook de straat op in de<br />

verkiezingstijd. Om mensen te overtuigen<br />

van het belang om te gaan stemmen voor<br />

de nieuwe gemeenteraad. Maar ook om<br />

te luisteren naar de gevoelens die er soms<br />

bleven na het besluit tot fusie en om<br />

uitleg te geven. Uiteraard hebben we<br />

daarbij niet iedereen kunnen overtuigen.<br />

Ook door de raads- en commissieleden is<br />

de afgelopen tijd keihard gewerkt. Er<br />

moesten nog belangrijke besluiten<br />

genomen worden om zaken goed de brug<br />

over te krijgen. Ik hou van het politieke<br />

debat, waarbij alle partijen de ruimte<br />

krijgen hun standpunt over het voetlicht<br />

te brengen. Ik geloof dat de fracties dat<br />

ook in mij hebben gewaardeerd. De<br />

colleges en raden van beide gemeenten<br />

vergaderden de laatste tijd steeds vaker<br />

samen. Er groeide vertrouwen,<br />

vertrouwen dat een gezonde toekomst<br />

van de Beemster ook in de nieuwe<br />

gemeente gewaarborgd is. Facebook was<br />

voor mij een passend medium om juist in<br />

deze coronatijd het contact te onderhouden<br />

met de bewoners en organisaties,<br />

om te laten zien wat er zoal gebeurt in de<br />

Beemster, ondanks de beperkingen. Naast<br />

alle noodzakelijke bestuurlijke vergaderingen<br />

en overleggen die ook gewoon<br />

doorgingen natuurlijk. Ik reageerde ook<br />

zoveel mogelijk op berichten die mensen<br />

mij stuurden. De Beemster is van oudsher<br />

een rijk gebied, de kleigrond, de strijd<br />

tegen het water. Lees verder pag. 7 è


PAGINA 6 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 7 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

2 bos voor 5 euro<br />

prettige feestdagen &<br />

een gezond nieuwjaar<br />

Nekkerweg 65,<br />

1461 LE Zuidoostbeemster<br />

Vervolg pag. 5 è Dat vertaalt zich in een<br />

mentaliteit van trots, eigenzinnigheid,<br />

gemeenschapszin en initiatief tonen. Niet<br />

lijdzaam afwachten.<br />

Ook dat past wel bij mij. Ik hou wel van<br />

een beetje pit. Net als ondernemers ben ik<br />

steeds op zoek naar wat wel mogelijk is.<br />

Als het beste niet kan, dan maar het op<br />

een na beste alternatief. Terugblikkend<br />

durf ik te zeggen dat mijn opdracht<br />

geslaagd is. De basisvoorwaarden voor<br />

“Maar met de verkoop van<br />

de perkplanten gaan we door”<br />

Het sloeg bij de klanten van ‘Slot Groenten, Fruit<br />

en Bloemen’ in als een bom: na ruim <strong>50</strong> jaar gaat de<br />

winkel sluiten. “De plek waar naast de verkoop ook<br />

altijd tijd en ruimte was voor een praatje”, staat er<br />

op de aankondiging in de winkel.<br />

een goede samenwerking zijn gelegd. Het<br />

is nu aan de nieuwe generatie bestuurders<br />

om daar verantwoord mee om te<br />

gaan. Bang voor het spreekwoordelijke<br />

zwarte gat of de geraniums heb ik absoluut<br />

niet. Ik heb nog zoveel vrijwilligersklussen<br />

in en rond het Gooi. En misschien<br />

ga ik wel iets heel anders doen. Trouwens,<br />

ik blijf als waarnemer beschikbaar voor de<br />

provincie. Dus wie weet wat er op mijn pad<br />

komt. Daarbij: ik kom komend jaar zeker<br />

terug in de Beemster. Ik wil de Feestweek<br />

in de zomer nou wel eens echt meemaken,<br />

en natuurlijk kom ik ook naar de nog in te<br />

halen verbindingsactiviteiten die door<br />

corona niet door konden gaan. En ik heb<br />

beloofd om in navolging van Harry<br />

Brinkman te komen koken in het Buurthuis.<br />

Ja, ik heb me hier echt thuis gevoeld”.<br />

GEERT<br />

“Wij wensen iedereen Warme Gezellige<br />

Feestdagen en een Gezond 2022 !<br />

We cover all our nuts, fruits, cereals, with<br />

high quality milk, dark, white chocolate<br />

wenst u prettige feestdagen<br />

Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL<br />

Meer dan <strong>50</strong> jaar geleden begon vader Chris Slot met een agrarisch<br />

bedrijf aan het Zuiderpad. Op de koude grond werden<br />

groente en fruit verbouwd. Moeder Annie begon de winkel.<br />

Doordat de prijzen van de groente slecht waren, werd er een<br />

kasje neergezet. Zo kon onder glas ook verbouwd worden. “We<br />

hebben van alles geteeld: appels, peren, aardbeien, rode bessen<br />

en pruimen. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het<br />

geteeld. In de kas zijn we begonnen met groenteteelt: snijbonen,<br />

komkommers, meloenen en tomaten.” De prijzen van de groente<br />

en het fruit bleven tot creativiteit dwingen. Er kwamen bloemen<br />

bij. De kas werd verder uitgebreid. Moeder Annie was, samen<br />

met haar zoon Martin, de drijvende kracht achter de bloementeelt.<br />

“Uiteindelijk zijn we beland in de perkplantjes. Daar zijn<br />

we uiteindelijk heel bekend mee geworden. Vooral door de fuchsia’s.”<br />

Op het hoogtepunt hadden ze 1<strong>50</strong>0 soorten fuchsia’s, zelf<br />

gestekt en opgekweekt.<br />

“De bloemen en planten waren toen eigenlijk het agrarische<br />

gedeelte van het bedrijf. De winkel verhuisde steeds mee.” De<br />

broers Paul en Martin, samen met de vrouw van Martin, Hennie,<br />

namen het bedrijf van hun ouders over. Na enige tijd koos Martin<br />

voor een andere loopbaan. Paul ging in zijn eentje door met de<br />

winkel. Een vaste waarde in het dorp Zuidoostbeemster. Met<br />

heerlijke specialiteiten zoals gekookte bietjes, hutspot, de fruitbakjes,<br />

de Sara’s en Abrahams. En nu moet hij er mee stoppen.<br />

Zijn rug dwingt hem daartoe. De beslissing is met grote moeite<br />

genomen. Wat hij gaat doen, weet hij nog niet. Hij zal de band<br />

met de klanten zeker missen. “Zeker tot Kerst blijven alle<br />

producten, zoals gewend, te koop. Daarna zien we het even aan<br />

tot 31 december, als de deur echt dicht gaat. Maar met de<br />

verkoop van perkplanten gaan we door. Bakken vol violen staan<br />

al in de kas van Martin. Klaar om verder opgekweekt te<br />

worden.” Dus in het voorjaar zal de kar aan de Purmerenderweg<br />

weer te zien zijn. Een seintje dat er weer volop perkplantjes te<br />

koop zijn bij Slot.<br />

CAROLIEN


PAGINA 8 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 9 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

‘José Bernard<br />

Poort’<br />

in kerstsfeer<br />

SLOT’s<br />

Groenten, fruit en<br />

bloemen<br />

Specialist in<br />

fruitbakken en<br />

fruit abrahams<br />

fruit abrahams<br />

Prettige feestweek<br />

Prettige Feestdagen<br />

Zuiderpad 15, 1461 BP Zuidoostbeemster<br />

Telefoon (0299) 43 05 0536<br />

36<br />

José Bernard is met ondersteuning van anderen<br />

jarenlang belast geweest met de sfeervolle aankleding<br />

van het hospice ‘Thuis van Leeghwater’ in<br />

Middenbeemster.<br />

Tal van creaties hebben de diverse ruimtes in het<br />

pand opgefleurd. Waaronder het opvallende ‘herinneringskunstwerk’<br />

in de grote zaal boven. De natuurpoort bij de<br />

entree is ook haar geesteskind. Bedacht in het kader van<br />

het tienjarig bestaan van het pand aan de Mauritsstraat.<br />

Recentelijk heeft ze deze poort aangepast en in de kerstsfeer<br />

gebracht. Haar laatste klus. Want ze stopt haar werkzaamheden<br />

voor het hospice.<br />

wintertekening door Jop, Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster, Groep 3<br />

Wij wensen u een fijne kerst<br />

en veel voorspoed in 2022!<br />

Plantsoengracht 1 | 1441 DE Purmerend | (0299) 42 88 88 | info@kocken.nl | www.kocken.nl


PAGINA 10 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

WIJ WENSEN IEDEREEN<br />

GEZELLIGE FEESTDAGEN EN<br />

EEN GEZOND 2022<br />

FEETJE PYJAMA’S VOOR BABY’S HOUDEN WIJ OP VOORRAAD, MAAR<br />

WE STOPPEN MET NIEUWE COLLECTIES ZOMER- EN WINTERARTIKELEN<br />

DAAROM: ALLE FEETJE ARTIKELEN MET KORTING!!!<br />

1 STUK 20 % KORTING<br />

2 STUKS 30 % KORTING<br />

3 STUKS <strong>50</strong> % KORTING<br />

(UITGEZONDERD DE FEETJE PYJAMA’S)<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

purmerend<br />

beemster<br />

PAGINA 11 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Ben & Leida Brouwer-Brinkman<br />

60 jaar getrouwd<br />

Het bungalowpark in Epe van de ouders van Ben<br />

heeft hen bij elkaar gebracht. Want daar kwam de<br />

familie Brinkman uit Diemen op vakantie. Inclusief<br />

de ‘huwbare dochter’ zoals hij het zelf omschrijft.<br />

Zelf is Ben in Wognum geboren. In 1932. Als peuter<br />

verhuist Leida (1936) naar Betondorp in de hoofdstad.<br />

Vlakbij het Ajaxstadion.<br />

Het echtpaar heeft beiden een verzekeringsachtergrond. Leida is<br />

werkzaam geweest bij Cocheret de la Morinière. Ben bij de<br />

Hollandsche Sociëteit. Eerst in Amsterdam. Later in Hoorn. Waar<br />

hij leiding geeft aan een team van dertig man. Na zijn diploma<br />

voortgezet onderwijs heeft hij eerst ook nog de Rijks Kweekschool<br />

doorlopen in Alkmaar. Na anderhalf jaar op de Bloeiende Perelaar<br />

bij schoolhoofd Gerrit Köhne houdt hij het onderwijs voor gezien.<br />

Geduld is niet zijn allerbeste eigenschap. Dus volgt de verzekeringswereld.<br />

Waar hij de automatisering van dichtbij meemaakt.<br />

Bij de geboorte van de eerste zoon neemt Leida ontslag. Zij belast<br />

zich met het huishouden en de zorg voor de kinderen.<br />

Bij grote toeval krijgt Ben een woning aangeboden in Amsterdam.<br />

Een vriendendienst. Er moet flink aan vertimmerd worden maar ze<br />

zijn wat blij. Want woningen zijn schaars en nu kan er getrouwd<br />

worden. Dat gebeurt op 8 november 1961. De dag waarop de<br />

Beemster vierkleur bij de Hoge Raad van Adel gedeponeerd werd.<br />

Maar dat zullen ze pas veel later ontdekken. Als na een tijdje hun<br />

prachtige uitzicht ontnomen wordt door nieuwbouw, verhuizen ze<br />

binnen de stad. Ondertussen worden de kinderen Mart (1963) en<br />

Jurjen (1965) geboren. Amsterdam is geen ideale stad voor<br />

opgroeiende kinderen. Dus wordt omgekeken naar een andere<br />

LEZERSFOTO'S<br />

woning buiten de stad. Dat wordt Middenbeemster. In 1970. Een<br />

spiksplinternieuwe koopwoning aan de rand van het dorp met vrij<br />

uitzicht over de weilanden. Waar ze nog steeds wonen. Ze voelen<br />

zich snel thuis op de Buurt. Mede omdat ze een aantal bewoners<br />

kennen vanuit het Amsterdamse. Hun actieve inzet in het verenigingsleven<br />

versnelt de inburgering. De koninklijke Beemsters<br />

Fanfare, dam en schaakvereniging Aris de Heer en de VVV Beemsters<br />

Welvaart profiteren daarvan. Ben en Jurjen zitten beiden op<br />

de fanfare. Ben op de saxofoon.<br />

GEERT<br />

Bedankt voor<br />

het vertrouwen!<br />

Ook deze prachtige foto hebben we al een tijd in archief.<br />

Past uitstekend binnen het thema Licht. Dirk Ernsting heeft<br />

deze foto genomen op de Zuiddijk. Op weg naar zijn werk.<br />

Deze lezersfoto van Erny v.d. Kleut was al eerder binnengekomen<br />

maar vonden we toepasselijker in de wintereditie met<br />

het thema 'Licht'. De foto is gemaakt in het Cromhoutlaantje.<br />

De oproep om in deze donkere dagen je fietslamp aan te doen<br />

is nog onverminderd van kracht.


PAGINA 13 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Memorylane<br />

HIER<br />

WAAK<br />

IK<br />

Sint en zijn Pieten zijn allang weer terug naar Spanje.<br />

Toch nog even een blik terug.<br />

Beemster Vanzelfsprekend.<br />

Waakhond en spreekbuis van de polder.<br />

Namens alle collega’s wensen wij U fijne feestdagen<br />

Wij dragen de Beemster een warm hart toe. U toch ook?<br />

Het goede en unieke van de Beemster behouden en verbeteren.<br />

Daar willen wij voor opkomen. Doe met ons mee! Kijk voor meer<br />

informatie op onze website www.beemstervanzelfsprekend.nl of<br />

mail naar info@beemstervanzelfsprekend.nl<br />

Gemak, Veiligheid en Energiebesparing<br />

Engberts Elektrotechniek<br />

Einsteinstraat 68<br />

1446 VG PURMEREND<br />

I: www.engberts.nu


PAGINA 14 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

De medewekers van<br />

Novalux wensen u<br />

gezellige kerstdagen<br />

en een<br />

gezond 2022 toe<br />

OOK IN 2020 ZIJN WIJ ER WEER MET<br />

ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT:<br />

+ BOEKEN + TIJDSCHRIFTEN + WENSKAARTEN + TABAK +<br />

STAATSLOTERIJ + LOTTO + HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN<br />

+ BOEKEN + SPEELGOED + STOMERIJ DEPOT<br />

Rijperweg 52c 1462 ME Middenbeemster 0299 684198<br />

Fijne feestdagen!<br />

Max en Liesbeth en team Alles met Liefde,<br />

wensen iedereen hele fijne feestdagen,<br />

een gezond en Liefdevol 2022 toe<br />

Ons restaurant is gesloten<br />

op 5 en 24 december<br />

Wij zijn met vakantie van<br />

28 december t/m 14 januari<br />

Brasserie Alles met Liefde<br />

Middenweg 146,<br />

1462 HK Middenbeemster<br />

0299-743399<br />

info@brasserieallesmetliefde.nl<br />

brasserieallesmetliefde.nl<br />

facebook.com/Brasserieallesmetliefde<br />

agrarisch en cultuurtechnisch loonwerkbedrijf<br />

KRAMER BEEMSTER B.V.<br />

Middenweg 192a<br />

1462 HM Middenbeemster<br />

Tel. 0299 681420<br />

info@kramerbeemster.nl<br />

PAGINA 15 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Waar kijken<br />

zij naar?<br />

Vol verwachting kijken deze drie heren aan de voet van<br />

de Keysertoren omhoog. Maar waar kijken ze naar?<br />

Niet naar een abseilende burgemeester Karen Heerschop en<br />

voorzitter van de Stichting VISITBeemster Danielle Woudstra .<br />

Dat spektakel werd, net als veel andere verbindingsactiviteiten<br />

uitgesteld naar een later moment. Nee, ze kijken naar de trans<br />

van de toren. De nieuwe solide trap in de toren nadert de top.<br />

Zodat belangstellenden vanaf het voorjaar veilig naar boven<br />

kunnen en onderweg informatie opdoen over het oudste<br />

gebouw van de droogmakerij en het werelderfgoed.<br />

Wilt u dit project ondersteunen? Dat kan! U kunt uw naam<br />

verbinden aan dit unieke project door éénmalig een of meer van<br />

de 141 traptreden te sponsoren voor € 100,=. Voor € 2<strong>50</strong>,= wordt<br />

uw naam verbonden aan een van de 15 bordessen. Bedrijven<br />

kunnen ook een gehele verdieping van hun bedrijfsnaam laten<br />

voorzien. Alle sponsoren ontvangen en certificaat en zullen opgenomen<br />

worden op de sponsorlijst. Maak uw belangstelling<br />

kenbaar middels een mail naar torenkeyserkerk@visitbeemster.nl.<br />

U ontvangt dan een aanmeldingsformulier met instructie.<br />

Op de foto vlnr:<br />

Bart Tishauser (bestuurslid), Henkjan van Meer (bestuurslid)<br />

en Geoffrey Inning (Beemster Bouwers).<br />

RUBRIEK<br />

GEERT<br />

wenst iedereen gezellige feestdagen<br />

KBsiergrind | 06-2044 8017 | zand@ziggo.nl<br />

levering van<br />

zand, tuingrond, compost, houtsnippers<br />

Basalt split, Ardenner grijs split, Yellow Sun Marble split<br />

Gewassen schelpen, Boeren grind, Ice Blue split<br />

Schots graniet, Quartz Diorite<br />

Vanaf 1 m 3 geleverd in Noord-Holland<br />

(met uitzondering van de Waddeneilanden)<br />

Rianne en Peter de Wit-Hoogervorst hebben te<br />

kennen gegeven te stoppen met de rubriek Buiten<br />

Leven. Ze hebben gedurende een langere tijd<br />

maandelijks een inkijkje gegeven in de praktijk<br />

van het agrarische leven. Met name de akkerbouw<br />

en loonbedrijvigheid in onze droogmakerij. Alle<br />

(hoofd) activiteiten welke zich gedurende een jaar<br />

voordoen hebben ze met verve over het voetlicht<br />

gebracht. Ik denk dat veel niet agrariërs daardoor<br />

onze polder iets beter hebben leren door’gronden’.<br />

We willen de rubriek in het nieuwe jaar graag voortzetten.<br />

Wellicht met het accent op andere takken van de agrarische<br />

wereld. De veehouderij, de bollenteelt, de groente- en fruitkwekerijen,<br />

etc.. Reuring zat in de polder. In alle seizoenen.<br />

Hoewel Rianne en Peter een gevarieerd lijstje met namen<br />

hebben doorgegeven, zijn we eigenlijk op zoek naar één<br />

contactpersoon die voor <strong>Binnendijks</strong> op zoek gaat naar ondernemers<br />

die iets over hun bedrijf willen vertellen. Zodat wij als<br />

redactie daar geen ‘omkijken’ naar hebben. Deze contactpersoon<br />

zou gebruik kunnen maken van het Rianne en Peter<br />

lijstje. Maar kan uiteraard ook zijn eigen inbreng kunnen<br />

hebben.<br />

Het zou mooi zijn als we ook in 2022 (we bestaan dan zeventig<br />

jaar) maandelijks de rubriek BuitenLeven kunnen plaatsen.<br />

Belangstelling? Een afspraak is zo gemaakt.<br />

REDACTIE@BINNENDIJKS.NU.


PAGINA 16 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

edelstone2019<br />

Edelstone<br />

edelstenen & mineralen<br />

GEOPEND<br />

WOENSDAG VAN 14.00 TOT 20.00 UUR<br />

ZATERDAG VAN 13.00 TOT 17.00 UUR<br />

EN OP AFSPRAAK<br />

WORMERWEG 27 • 1464 NB WESTBEEMSTER • FIONA 06 43 18 14 14<br />

PAGINA 17 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Bauke Zwolsman<br />

gestopt als fysiotherapeut<br />

Fysiotherapeut Bauke Zwolsman heeft<br />

recentelijk afscheid genomen van de praktijk.<br />

Veertig jaar heeft hij in de Beemster zijn beroep uitgeoefend.<br />

Meerdere generaties heeft hij in die tijd<br />

‘onder handen genomen’. Een heimelijk gesprek met<br />

zijn vrouw Irene en collega Bart Dogterom.<br />

Partners in crime. Want ook dit artikel moet voor<br />

Bauke een surprise blijven.<br />

Prettige feestdagen en<br />

een kleurrijk 2022<br />

Bauke is een jaar na zijn afstuderen in Amsterdam in 1980 en na<br />

korte werkplekken elders bij Hans Koot in de praktijk gekomen.<br />

Het is de tijd waarin hij zijn vrouw Irene leert kennen en gaat<br />

wonen in Zaandijk. Drie jaar later komt Bart er bij. De relatie met<br />

Hans blijkt verre van optimaal. In overleg met het Ziekenfonds<br />

starten ze getweeën in 1987 hun eigen praktijk in de Beemster.<br />

Het Groene Kruisgebouw aan de Purmerenderweg is hun eerste<br />

onderkomen. Daarna vinden ze onderdak in Zuiderhof. Het ruimtegebrek<br />

wordt in overleg met de gemeente soepeltjes opgelost<br />

door er een aantal garages bij te trekken. Als bewoners er lucht<br />

van krijgen dat ze andere ruimte zoeken, sturen ze een petitie<br />

naar de gemeente. Ze willen hen behouden. Dat lukt. Een<br />

recente uitbreiding kostte wel heel veel meer moeite.<br />

Aanvankelijk werken ze met zijn tweetjes. Half acht beginnen.<br />

Twaalf uur boterhammetje. Naast elkaar zittend. Daarna weer<br />

aan de slag. Vaak tot na zessen. Aan het eind van de maand<br />

wordt ‘de rekening’ opgemaakt. Grotendeels handmatig. De<br />

nota’s worden uiteindelijk in de slaapkamer van Bauke uitgeprint.<br />

Met behulp van een floppy.<br />

De praktijk groeit. Er komen nieuwe collega’s en stagiaires. Er<br />

ontstaat samenwerking met de regio. Daaruit zal uiteindelijk<br />

de Kernpraktijken ontstaan. Gezamenlijk cursussen organiseren.<br />

Specialismen ontstaan. Ze hebben daar een actieve<br />

bijdrage aan geleverd.<br />

Op de Buurt vinden ze vanaf 1990 onderdak in zogenaamde<br />

portable cabins naast de praktijk van dokter Jaap Schurink.<br />

Achter het huidige agrarisch museum. Er is dagelijks informeel<br />

werkoverleg. Een gezondheidscentrum avant la tettre. Na het<br />

vertrek van Gerard Kistemaker uit Middelwijck, gaan ze daar<br />

ook aan de slag. In verre van ideale omstandigheden. Maar voor<br />

bewoners die slecht ter been zijn een uitkomst. Uiteindelijk<br />

krijgen Jaap, Bart en Bauke in 1996 de gelegenheid om elk een<br />

praktijk te (laten) bouwen aan het Tobias de Coeneplein. In<br />

combinatie met de bouw van de Bibliotheek.<br />

Bauke en Bart hebben op verschillende Amsterdamse scholen<br />

hun basisopleiding gedaan. Gevolgd door de opleiding voor<br />

manueel therapeut. Vakmatig verschillen ze dus niet zoveel. Wel<br />

qua karakter. ‘Sterk aanwezig’ is eufemistisch hoe Irene en Bart<br />

hem typeren. Fysiek en mentaal. Altijd goed gehumeurd. Zijn<br />

luide lach klinkt regelmatig door de praktijkruimte.<br />

Bauke ziet altijd ontwikkelingsmogelijkheden en is groot voorstander<br />

van delegeren. Een praktijkvoorbeeld. Hij wordt als<br />

verzorger gevraagd bij voetbalvereniging KFC. De club van zijn<br />

kinderen. Binnen de kortste keren zet hij hier een organisatie op<br />

poten. Met verzorgers. Een behandelruimte. Cursussen. Hersteltrainers.<br />

Naarmate de organisatie groeit, zet hij stapjes terug.<br />

Bauke heeft een kwetsbare gezondheid. In 2009 krijgt hij in de<br />

praktijk een hartaanval. Zes jaar later gevolgd door een tweede.<br />

Zijn doorzettingsvermogen en optimisme helpt hem beide keren<br />

weer terug te keren naar de praktijk. Een stapje terug doen past<br />

niet zo in zijn wens om de regie in eigen handen te houden.<br />

Nu Irene recentelijk ook gestopt is met haar werk als gymdocent<br />

en schoolopleider tot docent, heeft Bauke besloten om te stoppen.<br />

Begin december is hij 64 jaar geworden. Tijd om samen met Irene<br />

meer aandacht te besteden aan zijn hobby’s. Reizen. Fotograferen.<br />

Vogels. De kleinkinderen. Het liefst een combinatie van die vier.<br />

GEERT


PAGINA 18 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 19 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Carla Bleesing<br />

uitvaartbegeleiding<br />

Samen<br />

naar een persoonlijk afscheid<br />

Fijne feestdagen<br />

wintertekening door Guusje, Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster, Groep 3<br />

Met zorg en aandacht,<br />

warm en liefdevol<br />

Oosthuizerweg 26a | 1463 LM Noordbeemster<br />

carla@carlableesing.nl<br />

www.carlableesing.nl<br />

06 3747 9301<br />

Bel bij overlijden<br />

06 1933 6162<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN EEN<br />

GEZONDE EN<br />

GOEDE START IN 2022!<br />

MET VRIENDELIJKE GROET<br />

EERLIJK & HEERLIJK<br />

VAN BERGE<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen<br />

in goede gezondheid en een goed 2022!<br />

Alvast voor in uw agenda: de Beemster Feestweek en kermis<br />

van zondag 24 juli tot en met zondag 31 juli 2022!<br />

Het hele team<br />

van <strong>Binnendijks</strong><br />

wenst u fijne<br />

feestdagen!<br />

... BLIJF VOORAL EN GEZOND


PAGINA 20 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 21 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Beleef<br />

Ontspan<br />

& geniet<br />

Het brongaslichtje van Mart Timmerman<br />

FORT RESORT BEEMSTER<br />

Wenst u ontspannen feestdagen<br />

Wij verwelkomen u graag voor een ontspannen bezoek!<br />

In dit verschrikkelijke jaar van pandemie en milieucrisis<br />

zijn we ook nog eens overvallen door een<br />

energiecrisis. Velen zullen al vreselijk geschrokken zijn<br />

van de hoge rekening voor gas en licht en zeker met<br />

weemoed gedacht hebben aan de tijd dat ze nog voor<br />

niks en niemendal hun eigen gasbaron waren. Immers<br />

in de sloot om hun erf borrelde brongas gratis op.<br />

Wat je nodig had was een brongasketel met daarop aangesloten<br />

een passend kacheltje en gaslampje. Iemand die daarover<br />

prachtig kon vertellen was Mart Timmerman. Hij was de vrijwilliger/opperbaas<br />

van de brongasinstallatie bij Agrarisch Museum<br />

Westerhem. Ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling<br />

over brongas in 2008 ontstak hij een van de brongaslampjes<br />

in het museum. (foto Jan Jobsis). Tijdens zijn rondleiding<br />

vertelde Mart dan over landbouwpionier Wouter Sluis(1827-<br />

1891), die zijn hele leven onvermoeibaar bezig was geweest om<br />

uit te vinden hoe brongas voor huiselijk gebruik geschikt kon<br />

worden gemaakt. Dat was pas mogelijk toen in 1895 Lankelma<br />

in Purmerend aan de hand van zijn gegevens een installatie<br />

ontwierp. Al was de geproduceerde warmte niet zoals we nu<br />

met onze centrale verwarming ervaren, maar een keukentje en<br />

soms de nette kamer kon er wel lekker warm mee worden<br />

gestookt. Om met brongas licht te maken waren heel speciale<br />

gloeikousjes nodig. Op veel erven verschenen in het begin van<br />

de vorige eeuw de zwarte bronketels, maar inmiddels zijn de<br />

meeste weer verdwenen. In de 80er jaren van de vorige eeuw<br />

moesten de installaties namelijk afgesloten worden omdat,<br />

werd verondersteld, met het opborrelende gas veel schadelijke<br />

zoutconcentraties naar boven kwamen. Dit is later weerlegd.<br />

Agrarisch Museum Westerhem kreeg omstreeks 2007 echter een<br />

speciale vergunning om een gasketel op het erf te plaatsen en<br />

weer werkzaam te maken. Het gebeurt niet vaak, dat in het<br />

Agrarisch Museum een brongaslichtje wordt ontstoken. Nu de<br />

gasbronnen al geruime tijd zijn uitgeschakeld en niemand meer<br />

gloeikousjes nodig heeft, zijn die ook niet meer in de handel<br />

verkrijgbaar. En het is een feit dat die kousjes erg kwetsbaar zijn<br />

en weinig branduren tellen. Overal bij oud-gebruikers werd<br />

gespeurd of er bij hun misschien nog een paar op zolder waren<br />

blijven liggen. Het gebeurde echter maar heel zelden dat er een<br />

zo maar opduikt. Desondanks wist het museum nog op een<br />

beperkt aantal de hand te leggen, maar ziet nu met angst en<br />

beven het moment tegemoet dat het allerlaatste lichtje voorgoed<br />

zal doven. Daarom is bij gebruik de uiterste voorzichtigheid<br />

geboden, al wordt soms bij hele speciale gelegenheden<br />

heel kort met een van de overgebleven echte gloeikousjes gedemonstreerd.<br />

Ja, Mart…: helaas is deze gezellige prater in 2015<br />

aan het museum ontvallen. Ook voor zijn opvolgers: Nic van<br />

Baar en Herman Beeker is dit jaar het laatste geweest waarin zij<br />

hun licht over het brongas konden laten schijnen. Ook zij konden<br />

immers nog uit eigen ervaring over hun brongasinstallaties<br />

praten. Tegenwoordig heeft Jan Jobsis hun taak overgenomen,<br />

waarbij hij moet putten uit de verhalen die hem door Mart, Nic<br />

en Herman zijn verteld. Zie ook de website van het Agrarisch<br />

Museum Westerhem www.historischgenootschapbeemster.nl.<br />

ERNY


PAGINA 22 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 23 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

wintertekening door Noud, Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster, Groep 3<br />

Fijne feestdagen<br />

& een goed 2022!<br />

MONDHYGIËNE DE BEEMSTER<br />

WENST U<br />

FIJNE FEESTDAGEN EN<br />

EEN GEZOND 2022!<br />

H.M. van Randwijklaan 18, Middenbeemster<br />

0299-396868<br />

info@mondhygienedebeemster.nl<br />

Kerst, feest van hoop.<br />

Leef samen in vrede. Sluit niemand uit.<br />

Mensen, die mens zijn voor elkaar.<br />

Laat gastvrijheid zegevieren.<br />

Allen een persoonlijke hartverwarmende kerstgroet<br />

& gezegend 2022.<br />

In vertrouwen gaan wij gezamenlijk het nieuwe jaar tegemoet.<br />

Hartelijk welkom in één van onze diensten in de Vermaning, Middenweg 86<br />

19 december 19.30 uur Kerst met een glimlach zr. C. Laros<br />

25 december 09.45 uur Kerstviering zr. C. Laros<br />

Rogier Oversteegen exposeert<br />

in Onder de Linden<br />

Klein werk<br />

Rogier Oversteegen werkt al 30 jaar met olieverf op doek op<br />

formaten uiteenlopend van 20 cm tot 200 cm. De expositie<br />

die nu te zien is in Cultureel centrum Onder de Linden<br />

bestaat volledig uit klein werk, met o.a. een collage van 12<br />

doekjes van 20 cm bij 20 cm als ruggengraat. Geen van deze<br />

werken waren eerder op een expositie te zien. Daarnaast<br />

toont Oversteegen meer recent werk op papier dat ook niet<br />

eerder geëxposeerd is. De onderwerpen zijn divers: beelden<br />

uit de architectuur en de natuur ontmoeten elkaar op het<br />

doek en vormen zo poëzie in beelden.<br />

Onder de Linden geopend<br />

Oversteegen is zelf aanwezig in Onder de Linden (naast de<br />

kerk, in Middenbeemster) op zondag 12 december a.s. van<br />

13.00 tot 15.00 uur en zaterdag 8 en zondag 9 januari 2022<br />

van 12.00 tot 17.00 uur. Op deze manier kunnen we ervoor<br />

zorgen dat het niet te druk wordt in Onder de Linden gezien<br />

de coronamaatregelen. Zijn werk is te zien tot en met<br />

februari 2022. Welkom! Kijk voor meer informatie of contact<br />

voor een persoonlijke afspraak op www.rogieroversteegen.nl.<br />

Kunst in etalage VVV/<br />

Purmerends Museum<br />

Vanaf 6 december staan er weer drie lokale kunstenaars centraal<br />

die ieder een maand lang hun werk tonen in de etalage van de<br />

VVV|Museumwinkel in de Peperstraat 35.<br />

6 december – 3 januari: DAMIËT KUIN<br />

3 januari – 7 februari: IETSJE ARP<br />

7 februari – 7 maart : JOHAN ARP<br />

In de VVV|Museumwinkel is meer informatie over de kunstenaar<br />

en het werk van die maand te vinden.


PAGINA 24 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

gezond 2022<br />

PAGINA 25 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Tim Gerth<br />

Op de foto: links Tim, rechts Marc<br />

Foto: Huub Munsters Fotografie.<br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

VIJVERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

De Beemster Compagnie<br />

wenst u<br />

prettige feestdagen!<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

WIJ WENSEN U<br />

T. 06 53785721 | dirkklok.nl<br />

PRETTIGE FEESTDAGEN<br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

Onlangs is bij uitgeverij Edicola het boek ‘Marc<br />

de Reuver; Open’ verschenen. Een biografie van<br />

voormalig motorcrosser en huidig trainer Marc de<br />

Reuver. Een boek over zijn carrière als motorcrosser<br />

en bovenal over zijn turbulente leven. Geschreven<br />

door sportjournalist en (ex) Beemsterling Tim Gerth.<br />

Een kennismaking.<br />

“Door mijn studie in Eindhoven ben ik uit de Beemster<br />

vertrokken. Daarvoor heb ik met mijn ouders Erika Nannings en<br />

Eric Gerth altijd aan de Nekkerweg gewoond. Samen met mijn<br />

jongere zus Lisa. Ik heb me ook heel lang nog Beemsterling<br />

gevoeld. Ook toen ik al lang in de lichtstad woonde. Mijn inzet is<br />

om samen met mijn vriendin ergens in deze regio terug te keren.<br />

Ik kom uit een creatief en sportief gezin. Elke zondag met de<br />

hele familie bij opa en oma Studio Sport bekijken. Alle sporten.<br />

Maar ook veel aandacht voor cultuur. Na de lagere school in<br />

Zuidoostbeemster ga ik naar het (tweetalig) VWO in Hoorn.<br />

Tijdens mijn studie steek ik al veel tijd in nevenactiviteiten op<br />

het gebied van muziek en theater. Uiteindelijk kies ik daarna<br />

voor de op dat moment net gestarte studie Automotive Technology<br />

in Eindhoven. Een combinatie van werktuigbouw, elektrotechniek<br />

en software. Heb dan ook al een passie voor schrijven<br />

ontwikkeld. Schrijf onder meer voor de Universiteitskrant Cursor.<br />

Want techneuten zijn over het algemeen niet zo communicatief<br />

vaardig. Vanaf 2015 schrijf ik ook voor onder andere Motorsport.com.<br />

Motorsport en journalistiek blijkt voor mij een<br />

vruchtbare combinatie. Bezoek races. Eerst in het binnenland<br />

maar al snel ook elders. Er verschijnen ook artikelen van mijn<br />

hand in het Brabants en Eindhovens Dagblad. Veel crossers<br />

komen immers uit deze provincie.<br />

Door mijn werkzaamheden kom ik ook in contact met de voormalig<br />

motorcrosser en huidige trainer en begeleider van jong<br />

talent Marc de Reuver uit Amstelveen. Een persoonlijkheid met<br />

een turbulente levensgeschiedenis. Vanaf zijn vijfde jaar begonnen<br />

met crossen en iedereen in het wereldje herkent in hem een<br />

groots en veelbelovend talent. Het zal uiteindelijk toch anders<br />

verlopen. Omdat, zoals Marc zelf toegeeft, hij te veel foute beslissingen<br />

genomen heeft. Zo’n leven vraagt om een biografie.<br />

Uiteindelijk gaat hij akkoord dat ik zijn levensverhaal boekstaaf.<br />

Middels interviews met hem en anderen in zijn directe omgeving.<br />

Familie, teamgenoten, monteurs. Mensen die hem van<br />

nabij hebben meegemaakt en kennen. We bezoeken ook trainingen.<br />

Er doen heel veel verhalen over hem de ronde. Het is<br />

geen eenvoudige klus. Want Marc is lang niet makkelijk voor<br />

zichzelf en zeker niet voor anderen in zijn omgeving. Toch<br />

ontstaat er al snel een persoonlijke band. Waardoor hij ook<br />

openhartig durft te spreken. Voor mij was dat wel een voorwaarde.<br />

Hij heeft alle verhalen gelezen. Uiteindelijk is het een<br />

zeer persoonlijk boek geworden in de context van de motorsport.<br />

Centraal daarin zijn en mijn zoektocht naar een antwoord<br />

op de vraag waarom het uiteindelijk anders gelopen is dan<br />

verwacht. Waarom roem zo’n aantrekkingskracht heeft. Diverse<br />

verhaallijnen komen in het boek uiteindelijk bij elkaar.<br />

De verkoop van de eerste druk, 2200 exemplaren, loopt uitstekend.<br />

Een herdruk ligt in de verwachting. Evenals een vertaling<br />

in het Engels. Want Marc kent vooral in het buitenland nog een<br />

grote populariteit. Het boek bevat ook veel foto’s. Van gerenommeerde<br />

sportfotografen en uit het eigen archief.<br />

Aanvankelijk had ik de titel ‘Reuf’ in gedachte. Zijn bijnaam.<br />

Maar ‘Open’ dekt de lading beter. Past beter bij hem. Gas open.<br />

Ergens voluit voor gaan. Met alle risico’s van dien. Maar ook<br />

open in de betekenis van een eerlijk verhaal. Hij hoopt dat<br />

anderen hem daarmee ook beter begrijpen. Koop of bestel het<br />

boek (€21,95) bij voorkeur bij de lokale boekhandelaar.<br />

GEERT


PAGINA 26 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

We kijken terug op een bijzonder jaar.<br />

Niet alleen voor ondernemers, maar voor alle inwoners van de Beemster.<br />

Beemsterlingen hebben gehoor gegeven aan de oproep;<br />

“Wees Sociaal Koop Lokaal”.<br />

AOV Beemster Ondernemer bedankt u daarvoor en wenst u<br />

fijne kerstdagen en een succesvol en vooral gezond nieuw jaar toe.<br />

“Een Eersteling blijft altijd ’n Eersteling,<br />

een betrouwbaar product”<br />

Bestuur en fractie Beemster Polder Partij danken<br />

u voor bijna <strong>50</strong> jaar vertrouwen en wensen alle<br />

inwoners van de nieuwe gemeente Purmerend<br />

fijne feestdagen en een gezond 2022!<br />

PAGINA 27 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Chris Slot:<br />

75 jaar lid van BEP<br />

Vlak na de oorlog werd Chris lid.<br />

Hij was 12 jaar oud. Korfbalvereniging<br />

BEP was nog een kleine<br />

vereniging. “Ik vond het wel leuk<br />

om op school wat te voetballen,<br />

maar het deed me niet zoveel.<br />

Mijn ouders hadden kaartvrienden. Die<br />

dochter korfbalde. En toen ben ik er op een<br />

zondag heen gegaan. Ik werd er met open<br />

armen ontvangen. Er was toen maar één<br />

jongere groep.” Het veld van BEP lag in die<br />

jaren achter café ‘de Nieuwe Tuinbouw’, nu<br />

restaurant ‘Boss’ aan de Purmerenderweg.<br />

Later verhuisde BEP naar het Noorderpad<br />

en enkele jaren geleden naar Purmerend.<br />

BEP staat voor Beemster en Purmerend.<br />

“Dus wij waren al heel lang gefuseerd,”<br />

zegt Chris lachend. Chris werd een erg<br />

actief lid. Hij speelde niet alleen, maar zat<br />

in verschillende commissies. Met zijn zoon<br />

Paul zat hij bijvoorbeeld jaren in de<br />

wedstrijdcommissie. ‘Ik vond het een<br />

prachtige periode, want je had met<br />

iedereen contact.” Tot vorig jaar zat hij nog<br />

in de zaalcommissie. Goede herinneringen<br />

bewaart hij aan het oud papier ophalen.<br />

“Eerst moesten de briefjes gebracht door<br />

de jeugd en dan werd er met de trekker<br />

oud papier opgehaald. Daar mocht de<br />

jeugd ook bij helpen. Dan was er daarna<br />

koffie en limonade voor iedereen in de<br />

schuur. Dat was gezellig, zo met elkaar.”<br />

Zijn activiteiten voor de club kon hij alleen<br />

maar uitvoeren door steun van zijn vrouw<br />

Annie. Annie had ook hart voor de club. Zij<br />

speelde korte tijd en maakte altijd foto’s<br />

van de activiteiten van BEP. Ze hield zo<br />

een heel archief bij. Hierin foto’s en<br />

verslagen van wedstrijden en feestjes. Een<br />

prachtige papieren geschiedenis van deze<br />

korfbalvereniging. Natuurlijk passeren er<br />

tijdens ons gesprek ook namen: Rikus<br />

Zijp, Tiny Eggers, Jet Hoekstra, Ad Plas,<br />

Klaas en Ank Punt en nog veel meer. Hij<br />

kijkt met heel veel plezier terug en<br />

bezoekt de club nog steeds als dat mogelijk<br />

is. “Ik heb alleen nooit afscheid<br />

kunnen nemen van de zaalcommissie en<br />

van Tiny door corona. Ik heb van de bond<br />

een oorkonde ontvangen voor mijn<br />

75-jaar lidmaatschap. De rest moet nog<br />

komen. Ze hebben me wel al lekker<br />

gemaakt, maar door corona is het allemaal<br />

opgeschoven. We zien wel.” Chris,<br />

een BEP-lid tot de dood hen scheidt.<br />

Prijswinnaars Sintactie Middenbeemster<br />

1 jaar: Menno Schipper<br />

2 jaar: Fleur Belkom<br />

3 jaar: Femke Legdeur<br />

4 jaar: Stijn de Geus<br />

5 jaar: Rin Rademaker<br />

6 jaar: Saar van Elsdingen<br />

7 jaar: Julia Bennis<br />

8 jaar: Daan Knijn<br />

9 jaar: Luca Camedda<br />

CAROLIEN<br />

Zondagmiddag<br />

live!!! in<br />

Onder de linden<br />

Ondanks alle beperkingen zorgt<br />

Onder de Linden voor een middag<br />

gezelligheid met een optreden<br />

van The Oldtime Stringband.<br />

The Oldtime Stringband is een band<br />

uit Noord-Holland die bluegrass, folk<br />

en Americana met elkaar mixed tot<br />

een eigen herkenbaar geluid. Een<br />

samenspel van gitaar, fiddle, gitaar,<br />

banjo, mandoline, contrabas, vier<br />

stemmen en daarbij gevoegd de stem<br />

van zangeres Shelly O’Day maakt het<br />

afwisselende maar zeker herkenbare<br />

geluid van de band. Een mix van traditionals,<br />

eigen nummers en een aantal<br />

covers vormen het repertoire waarin<br />

de zang natuurlijk een belangrijke rol<br />

speelt. Onlangs brachten ze hun<br />

vierde cd Pretty Little Horses uit. Wilt u<br />

dit optreden bijwonen, besteld dan<br />

snel uw kaarten via de website van<br />

Onder de Linden www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

LET OP!! De aanvangstijd<br />

is nu 14.00 uur en het programma<br />

duurt tot 16.00 uur. Zondag 19<br />

december aanvang 14.00 uur entree:<br />

€ 9,00 Onder de Linden, Middenweg<br />

1<strong>50</strong>, Middenbeemster<br />

Oude <strong>Binnendijks</strong><br />

kunt u terug vinden op<br />

www.binnendijks.nu


172662 Poster Uitverkoop Parkingsale A0.indd 1 16/07/2018 10:40<br />

PAGINA 28 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

UITVERKOOP<br />

Prettige<br />

VANAF 15 AUGUSTUS<br />

feestdagen<br />

PAGINA 29 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Mondje open en oogjes toe<br />

onder het led-licht van<br />

Patrick, Robert en Berry<br />

Purmerenderweg 75 Zuidoostbeemster<br />

Gert-Jan Smit Heiwerken<br />

- Sterk in het kleine werk -<br />

06-53655721<br />

Beemster<br />

OP O.A.<br />

TUINMEUBELEN<br />

Fractie en bestuur van de<br />

Stadspartij-Beemster Polder Partij<br />

EN BBQ’S<br />

wenst u<br />

Intratuin Beemster<br />

www.intratuin.nl<br />

fijne feestdagen, een<br />

fantastisch en gezond<br />

2022<br />

Ongetwijfeld zullen maar weinig<br />

mensen met een opgewekt<br />

gevoel naar de tandarts gaan.<br />

Toch zijn deze drie heren Patrick<br />

Schmidt (l.), Robert Tambach (r.)<br />

en Berry Bond (zittend) alleraardigste<br />

heren, die je met een<br />

uitnodigend gebaar hun aller<br />

gemakkelijkste stoel aanwijzen.<br />

Maar dan, als de lamp eenmaal boven je<br />

gezicht wordt getrokken, is het onvermijdelijk:<br />

‘mondje open, oogjes dicht’. Tijdens<br />

het bezoek van ondergetekende werden<br />

zij zelf eens aan de tand gevoeld en ze<br />

vonden het reuze leuk om iets te vertellen<br />

over hun mooie beroep. Ja, die speciale<br />

lamp, die kunnen ze zeker niet missen, al<br />

gebeurt het volgens Schmidt wel eens per<br />

jaar dat de stroom uitvalt. ”Ik heb wel<br />

eens een kies getrokken met kaarslicht”,<br />

vertelt hij, “maar dat is ook het enige<br />

voorval”. Toch kan het voorkomen dat<br />

iemand met vreselijke kiespijn binnenkomt<br />

en als de stroom dan onverhoopt<br />

uitvalt, is tegenwoordig de iPhone een<br />

uitkomst. De tandartskliniek op ’t Landje<br />

is in 1977 gestart door tandarts Dumont;<br />

in 1994 kwam Patrick daarbij en Robert in<br />

2005, na het vertrek van Dumont. Berry is<br />

van de laatste lichting 2018 en zeer<br />

welkom, want de patiënten kring is door<br />

de nieuwbouw in Middenbeemster, nog<br />

steeds groeiende. Door zijn komst kunnen<br />

er nog steeds patiënten hier terecht. In de<br />

wachtkamer tref je echter veel patiënten<br />

van buiten de Beemster. Volgens Schmidt<br />

heeft Dumont, toen hij zich indertijd in<br />

Middenbeemster vestigde, al zijn klanten<br />

vanuit Purmerend meegenomen. “Een<br />

tandarts heeft altijd trouwe patiënten die<br />

hem overal volgen”, zegt hij. “Dat is hier<br />

dus ook gebeurd en mensen verhuizen<br />

ook wel eens, vandaar!” Zelf komen ze<br />

ook van elders. Patrick uit Assendelft,<br />

Robert uit Uitgeest en Berry uit Volendam.<br />

Ze vinden het geweldig hier op dit<br />

centraal liggende, maar verstilde historische<br />

plekje in het dorp hun beroep uit te<br />

oefenen. Patiënten vinden ze recht door<br />

zee. “Ze zeggen waar het op staat”, aldus<br />

Patrick. Robert vertelt dat veel kinderen<br />

naar een orthodontist worden verwezen.<br />

De ouders staan meestal op gebitsregulering.<br />

De ‘poets bus’ die regelmatig komt<br />

voorrijden bij de school, is bestemd voor<br />

instructie voor het poetsen en is alleen<br />

voor kinderen die toestemming van hun<br />

ouders hebben. De tandarts zit tot 18 jaar<br />

in het zorgpakket, maar veel ouders<br />

blijken dat toch niet te weten en omdat ze<br />

zelf niet voor controle komen, blijven de<br />

kinderen ook weg. Dat vindt hij spijtig.<br />

Ondanks het feit dat de tandarts niet<br />

meer in het basispakket zit, ziet hij<br />

patiënten boven de zestig regelmatig<br />

toch vaak onder zijn lamplicht, maar<br />

jongeren blijken de tandartsstoel liever te<br />

mijden. “Ik had laatst een klant die<br />

twintig jaar niet bij de tandarts was<br />

geweest, misschien uit angst.” Dat vindt<br />

hij zorgelijk. “We doen er alles aan om<br />

onze patiënten zo pijnloos mogelijk te<br />

behandelen. We leggen ook helemaal uit<br />

wat we gaan doen. Trekken doen we<br />

alleen in het uiterste geval en we<br />

proberen altijd een tand of een kies te<br />

behouden”. Het was een heel levendig<br />

gezellig gesprek waarin van alles werd<br />

besproken. Patrick en Robert hadden zo<br />

veel te vertellen dat Berry het woord maar<br />

aan hun overliet.<br />

ERNY


PAGINA 30 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>49</strong>/<strong>50</strong>, 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

2 december <strong>2021</strong> Purmerenderweg 29, Zuidoostbeemster Veranderen activiteiten. M<strong>2021</strong>-0079 OD IJmond<br />

“Dit werk is waardevol voor mij, omdat<br />

ik mijn best kan doen voor iemand”<br />

“Ik zit vol energie als ik weer thuis kom”<br />

“Mijn steentje bijdragen,<br />

al is het maar heel even”<br />

“Dit werk geeft zin en betekenis<br />

aan je eigen leven”<br />

“Prachtige ervaring rijker...”<br />

Zomaar wat quotes van onze vrijwilligers die aangeven hoe bijzonder het werk in<br />

het hospice is. Heb je een luisterend oor, ben je empathisch en zorgzaam én kun<br />

je minimaal vier uur per week een dienst draaien? Kom dan eens langs om kennis<br />

te maken! Een zorgachtergrond is niet nodig; wij verzorgen de introductiecursus.<br />

Voor een vrijblijvend gesprek kun je telefonisch contact opnemen met onze<br />

coördinator: 0299 682 020 of via e-mail: coordinator@hospiceleeghwater.nl<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

24 november <strong>2021</strong> Purmerenderweg 21a, Het aanleggen van een brug.<br />

1461DB Zuidoostbeemster<br />

24 november <strong>2021</strong> Schermerhornerweg 3, Het vervangen van een brug<br />

1463 PD Noordbeemster door een dam met duiker.<br />

25 november <strong>2021</strong> Zuiderweg 84, Het plaatsen van een<br />

1461GL Zuidoostbeemster dakopbouw op het linkerzijdakvlak<br />

van de woning.<br />

26 november <strong>2021</strong> t.h.v. Volgerweg 75, Het aanleggen van een dam<br />

Zuidoostbeemster<br />

met duiker ter ontsluiting<br />

van twee agrarische<br />

percelen.<br />

29 november <strong>2021</strong> Zuiderweg 25, Het aanleggen van<br />

1461GB Zuidoostbeemster beschoeiing langs de<br />

slootkant.<br />

30 november <strong>2021</strong> Rijperweg 38,<br />

1462MC Middenbeemster<br />

Bouwwerk brandveilig<br />

gebruiken (locatie<br />

dagbesteding).<br />

30 november <strong>2021</strong> Middenweg 22a, Het vergroten van de<br />

1463HB Noordbeemster bestaande bedrijfsruimte.<br />

2 december <strong>2021</strong> Werelderfgoed 46 en 48, Het verplaatsen van een<br />

Middenbeemster<br />

bestaande inrit.<br />

2 december <strong>2021</strong> Beetserweg 1, Het realiseren van een B&B<br />

1463PK Noordbeemster in een bestaand bijgebouw.<br />

6 december <strong>2021</strong> Wouter Sluislaan 12, Het uitvoeren van een<br />

1461AC Zuidoostbeemster constructieve wijziging aan<br />

de woning.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLENGING BESLISTERMIJN<br />

Datum besluit Locatie Project/activiteiten<br />

25 november <strong>2021</strong> Middenweg 104, Het aan de voorzijde<br />

1462HG Middenbeemster uitbreiden van de<br />

ligboxenstal.<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend maken bekend dat<br />

zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben<br />

besloten voor de voornoemde aanvraag/aanvragen de beslistermijn te verlengen<br />

met een termijn van 6 weken.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u<br />

dat kunt doen.<br />

Op www.overheid.nl is het aanvraagformulier en het besluit van<br />

omgevingsvergunningen als bijlage aan de publicatie toegevoegd<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

25 november <strong>2021</strong> Westerhem 45, Het plaatsen van een<br />

1462VA Middenbeemster dakkapel op het voor- en<br />

achterdakvlak van de woning.<br />

25 november <strong>2021</strong> Volgerweg 114b, Het herbouwen van een<br />

1461CB Zuidoostbeemster woning inclusief<br />

kapverlenging en het<br />

aanleggen van een inrit.<br />

25 november <strong>2021</strong> Oostdijk 20, Het aanleggen van een<br />

1461DR Zuidoostbeemster tijdelijke dam i.v.m.<br />

bouwwerkzaamheden.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres de datum waarom u bezwaar heeft<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw<br />

DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan<br />

een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen<br />

dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas<br />

nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD)<br />

indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

Prins Mauritsstraat 4 • 1462 JJ Middenbeemster • www.hospiceleeghwater.nl<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 POSTADRES: POSTBUS 7 1462 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN


VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN<br />

UITGEBREIDE PROCEDURE<br />

Datum besluit Locatie Project/activiteiten<br />

2 december <strong>2021</strong> Zuiddijk 6b, Het oprichten van een<br />

1461EB Zuidoostbeemster woning en opslag.<br />

2 december <strong>2021</strong> Jisperweg 21, De bestaande schuur<br />

1464NE Westbeemster vervangen door een nieuw<br />

te bouwen schuur.<br />

Beroepsmogelijkheid:<br />

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na<br />

verzending van deze brief een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland,<br />

locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.<br />

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam<br />

en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden<br />

van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde<br />

dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van<br />

de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt<br />

u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.<br />

Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij<br />

genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor<br />

moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de<br />

genoemde site voor de precieze voorwaarden.<br />

MILIEUSTRAAT ZATERDAG 25 DECEMBER<br />

EN 1 JANUARI DICHT<br />

Een bezoek brengen aan de milieustraat komende weken? Houd er dan rekening<br />

mee dat we op zaterdag 25 december en 1 januari gesloten zijn. Bekijk de<br />

drukte van te voren via de livestream op afval.purmerend.nl en vergeet niet de<br />

afvalpas mee te nemen.<br />

OFFICIEEL<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>49</strong>/<strong>50</strong>, 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 25 november <strong>2021</strong> met<br />

besluitnummer 1552741 het volgende besloten:<br />

INTREKKEN:<br />

Volgerweg 114b, Zuidoostbeemster<br />

VASTSTELLEN:<br />

Volgerweg 114b, Zuidoostbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 2 december <strong>2021</strong> met besluitnummer<br />

1560242 het volgende besloten:<br />

VASTSTELLEN:<br />

Zuiddijk 6b, Zuidoostbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN<br />

VANWEGE WINTERWONDERLAND ZUID-<br />

OOSTBEEMSTER<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster delen mee dat uit een oogpunt van<br />

verkeersveiligheid en openbare orde in verband met Winterwonderland Zuidoostbeemster<br />

de volgende tijdelijke verkeersmaatregel van kracht wordt:<br />

Van 17 december <strong>2021</strong> tot en met 9 januari 2022 (of zoveel korter/langer als de<br />

politie dit nodig acht) het Verzetplein tussen Burgemeester Koopmansingel en<br />

Wouter Sluislaan in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer met<br />

uitzondering van voetgangers en calamiteitenverkeer d.m.v. het plaatsen van<br />

hekken met de borden C1 van de bijlage I van het RVV 1990.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

CONTACTGEGEVENS VAN DE NIEUWE<br />

GEMEENTE PURMEREND<br />

Het gemeentehuis van Beemster is vanaf 1 januari 2022 gesloten. Het vestigingsadres<br />

van de nieuwe gemeente Purmerend is: Purmersteenweg 42, 1441 DM<br />

Purmerend.<br />

POSTADRES<br />

Het postadres van de nieuwe gemeente Purmerend is: Postbus 15,<br />

1440 AA Purmerend.<br />

TELEFOONNUMMER<br />

De nieuwe gemeente Purmerend is van maandag tot en met donderdag tussen<br />

08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar en op vrijdag van 08.30 uur tot 13.00 uur.<br />

Het algemene telefoonnummer is (0299) 45 24 52.<br />

OFFICIEEL<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLANNEN<br />

EN GECOÖRDINEERDE AFGIFTE OMGE-<br />

VINGSVERGUNNINGEN<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat de gemeenteraad<br />

van Beemster op 30 november <strong>2021</strong> drie bestemmingsplannen heeft vastgesteld.<br />

ZAKELIJKE INHOUD<br />

Het betreft de volgende bestemmingsplannen:<br />

1. ‘Zuiderweg 20 – Zuiddijk tussen 6 en 7’ (ID-code: NL.IMRO.0370.BPZuiderw20Zuidd6e-va01),<br />

regelende de verplaatsing van een woning met opstallen<br />

van het perceel Zuiderweg 20 naar een perceel aan de Zuiddijk, tussen 6 en<br />

7 te Zuidoostbeemster;<br />

2. ‘Jisperweg 21, Westbeemster’ (ID-code: NL.IMRO.0370.BPJisperweg21-<br />

va01), regelende de wijziging van de bestemming van het perceel Jisperweg<br />

21 te Westbeemster en de bouw van een nieuwe schuur op dit perceel;<br />

3. ‘Jisperweg 1<strong>49</strong> – <strong>2021</strong>’ (ID-code: NL.IMRO.0370.<strong>2021</strong>Jisperweg1<strong>49</strong>-va01),<br />

regelende de verplaatsing van een boerderij en opstallen op hetzelfde perceel,<br />

Jisperweg 1<strong>49</strong> te Westbeemster.<br />

Bij geen van de plannen is een exploitatieplan vastgesteld. Plannen 1 en 2 zijn<br />

gecombineerd met ontwerpomgevingsvergunningen voorbereid op basis van de<br />

gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).<br />

Daarbij is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3:4<br />

Algemene wet bestuursrecht toegepast. De omgevingsvergunningen zijn door<br />

burgemeester en wethouders verleend en geven officiële toestemming om de<br />

ontwikkelingen die in het bestemmingsplan planologisch mogelijk worden gemaakt,<br />

uit te voeren. Plan 3 is niet gecoördineerd met een ontwerpomgevingsvergunning<br />

voorbereid.<br />

TERINZAGELEGGING<br />

De vastgestelde plannen en de verleende omgevingsvergunningen liggen met<br />

bijbehorende stukken met ingang van 17 december <strong>2021</strong> tot en met 27 januari<br />

2022 ter inzage. De bestemmingsplannen zijn onder de vermelde ID-codes te<br />

raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

U kunt de stukken behorende bij de omgevingsvergunningen opvragen via<br />

vergunning@purmerend.nl of via telefoonnummer (0299) 452 452, onder<br />

vermelding van het locatieadres. De stukken worden u dan toegezonden. De<br />

stukken kunnen ook in aanwezigheid van een betrokken ambtenaar op het<br />

stadhuis digitaal worden ingezien na het maken van een afspraak via vergunning@purmerend.nl<br />

of telefonisch via (0299) 452 452.<br />

RECHTSMIDDELEN<br />

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep tegen de<br />

besluiten ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van<br />

State. Dit is alleen mogelijk voor degenen die tijdig een zienswijze hebben<br />

ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn<br />

geweest hun zienswijze tijdig in te dienen. Daarnaast is dit mogelijk voor<br />

degenen die geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend maar<br />

wel een persoonlijk, rechtstreeks belang bij het besluit hebben. U kunt een<br />

beroepschrift sturen naar postbus 20019, 2<strong>50</strong>0 EA Den Haag.<br />

Ook kunt u digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via<br />

https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een<br />

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze<br />

voorwaarden.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten.<br />

Hiervoor kunt u, als u beroep heeft aangetekend, om een voorlopige voorziening<br />

vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet<br />

op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening<br />

kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van<br />

de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.<br />

ALGEMEEN<br />

UW FOTO IN HET STADHUIS?<br />

Achter de balies van het stadhuis in Purmerend hangt een fotocollage met<br />

verschillende foto’s. Met het oog op de fusie en overgang naar een nieuw logo<br />

en huisstijl, wordt ook deze fotocollage aangepast. Er is ruimte voor twee foto’s,<br />

gemaakt door inwoners. Heeft u een mooie foto die past bij het winterseizoen,<br />

waarop Purmerend of een dorpskern van Beemster mooi in beeld is? Stuur deze<br />

dan uiterlijk vrijdag 24 december naar communicatie@purmerend.nl.<br />

Misschien kiest de jury wel uw foto uit om een paar maanden in het stadhuis te<br />

hangen! De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.<br />

SHOPPEN IN HET CENTRUM VAN<br />

PURMEREND? PARKEER SLIM!<br />

De feestdagen staan voor de deur. Daarmee worden er ook meer inkopen<br />

gedaan in, onder andere, het centrum. Komt u met de auto, parkeer dan zoveel<br />

mogelijk in de parkeergarages en op de terreinen voor lang parkeren aan de<br />

rand van de binnenstad. U loopt daar zo het centrum van Purmerend in én u<br />

staat er goedkoper.<br />

Parkeergaragaes Claxonate en Willem Eggert kosten €1,60 per uur. De<br />

parkeerterreinen voor lang parkeren vindt u achter het stadhuis en aan de<br />

Stationsweg, Wherekant en Kooimanpark. Hier zijn de kosten €2,00 voor een<br />

hele dag.<br />

BEEMSTER.NET NA DE FUSIE<br />

Vanaf 1 januari is www.beemster.net niet meer actief. U vindt vanaf dan alle<br />

nodige informatie op de website van de nieuwe gemeente Purmerend:<br />

www.purmerend.nl. De site wordt in een volledig nieuw jasje gestoken. Na 1<br />

januari kunt u wel nog in het archief van www.beemster.net kijken – dit archief<br />

staat op www.purmerend.nl.<br />

Naast de website zijn ook alle e-mailadressen eindigend op @beemster.net na<br />

1 januari niet meer beschikbaar. U kunt dan contact opnemen via de e-mailadressen<br />

eindigend op @purmerend.nl, bijvoorbeeld info@purmerend.nl.<br />

Alle ambtenaren die werkzaam zijn voor de nieuwe gemeente Purmerend, hebben<br />

een (nieuw) e-mailadres dat eindigt op @purmerend.nl.<br />

HET LAATSTE GEMEENTENIEUWS<br />

IN BINNENDIJKS<br />

Op 1 januari 2022 gaan Beemster en Purmerend samen verder als één<br />

gemeente. Ook de bekendmakingen en het nieuws van beide gemeentes<br />

worden daarom gebundeld. Dit betekent dat vanaf 1 januari al het<br />

gemeentelijk nieuws in het Purmerends Nieuwsblad geplaatst wordt.<br />

In dit katern, dat Gemeentenieuws Purmerend heet, leest u het laatste<br />

raadsnieuws, nieuws van(uit) de nieuwe gemeente Purmerend en<br />

bekendmakingen van zowel Purmerend als de dorpskernen van Beemster.<br />

Dankwoord aan de redactie<br />

Als gemeente Beemster hebben we jarenlang het (gemeente)nieuws in dit<br />

katern gepubliceerd. De samenwerking hierin is altijd ontzettend prettig<br />

geweest en hiervoor willen we de redactie en de stichting <strong>Binnendijks</strong><br />

hartelijk bedanken. De <strong>Binnendijks</strong> is een zeer waardevolle en goed gelezen<br />

krant in Beemster en ook als nieuwe gemeente Purmerend blijven we de<br />

krant graag ondersteunen.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 POSTADRES: POSTBUS 7 1462 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN


PAGINA 35 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

EXPOSITIE ‘VERBINDING’ IN<br />

STADHUIS PURMEREND<br />

De gemeente Beemster en de gemeente<br />

Purmerend hebben een<br />

lange historie gemeen. De fusie<br />

op 1 januari 2022 vormt dan ook<br />

een mooie aanleiding om deze<br />

historie en belangrijker nog verbinding<br />

met elkaar, in beeld te brengen<br />

met een expositie in de centrale<br />

hal van het stadhuis van<br />

gemeente Purmerend. Het thema<br />

van de expositie is: Verbindingen<br />

tussen Beemster en Purmerend. Er worden in deze expositie bijzondere historische<br />

voorwerpen tentoongesteld.<br />

VERBINDING DOOR DE JAREN HEEN<br />

Vergelijk eens oude kaarten met moderne luchtfoto’s van beide plaatsen en zie hoe<br />

deze zijn ontwikkeld door de tijd heen. Zo heeft Slot Purmersteyn ruimte moeten<br />

maken, maar zorgt de Beemsterbrug al eeuwenlang voor een letterlijke verbinding.<br />

Ook op het gebied van sport is een verbinding te leggen, bijvoorbeeld de gezamenlijke<br />

korfbalvereniging BEP (Beemster En Purmerend). En wist u dat er vrijwel exact<br />

100 jaar geleden ook al eens een poging tot fuseren is geweest? Deze is toentertijd<br />

mislukt, Beemsterlingen hebben hier zelfs een protestlied over geschreven.<br />

Benieuwd geworden? Bekijk dan vanaf 15 december de expositie beneden in de<br />

hal van het stadhuis in Purmerend en verbaas u over de rijke geschiedenis en de<br />

cultuurhistorische voorwerpen.<br />

Deze expositie is gemaakt door de gemeente Purmerend in samenwerking met<br />

het Historisch Genootschap Beemster en de Vereniging Historisch Purmerend<br />

en is tot en met 28 februari te zien in de centrale hal.<br />

Op 21 december zijn de laatste reguliere vergaderingen van de raadscommissie<br />

en gemeenteraad. Op 23 december is er een bijzondere raadsvergadering. Deze<br />

vergadering staat in het teken van het afscheid van de raads- en<br />

commissieleden, de wethouders en de burgemeester. Dit in verband met de<br />

fusie van Beemster en Purmerend per 1 januari 2022.<br />

Beide avonden beginnen om 19.30 uur. De vergaderingen zijn in de raadzaal<br />

van het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in<br />

Middenbeemster en zijn, in verband met de coronamaatregelen, zonder publiek.<br />

Het publiek kan de vergaderingen alleen volgen via de livestream. Ga hiervoor<br />

naar de website www.beemster.net en klik op de startpagina bij populair op<br />

vergaderingen raad. Bij de bijzondere raadsvergadering van 23 december zullen<br />

enkele genodigden aanwezig zijn.<br />

ALGEMEEN<br />

BESTUUR<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>49</strong>/<strong>50</strong>, 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

HET STROOISEIZOEN IS BEGONNEN<br />

Dit betekent dat wij het weer iedere dag nauwkeurig in de gaten houden. Op<br />

momenten dat er vorst verwacht wordt, rijden onze gladheidsbestrijders hun<br />

vastgestelde strooiroutes. Er zijn vaste strooiroutes.<br />

Deze vindt u op www.purmerend.nl/strooiroutes. Bruggen koelen sneller af<br />

dan wegen. Daarom worden op sommige dagen de bruggen in de strooiroutes<br />

gestrooid, maar zijn de wegen nog niet nodig.<br />

Strooien wordt gedaan door vier ploegen met 13 van onze eigen medewerkers<br />

per ploeg. Als we ’s avonds zien dat er kans is op vorst gaan zij op pad. Strooizout<br />

werkt alleen als deze eerst goed is ingereden.<br />

Denkt u zelf aan het schoonhouden van uw eigen stoep? Bij bouwmarkten of<br />

tuincentra is hier strooizout voor te koop.<br />

VERHUIZING WEBSITE<br />

VISIE VAN BEEMSTER<br />

Nu de fusie met gemeente Purmerend per 1 januari een feit is, gaan we inhoudelijk<br />

op dezelfde voet door met de uitwerking van de plannen. De informatie over de<br />

visies op de website gaan we verplaatsen van www.visievanbeemster.nl naar<br />

www.purmerend.nl/visievanbeemster. Dit vergt tijd en om de overgang goed<br />

te laten verlopen, is deze overgang op 1 maart 2022 een feit.<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN GEMEENTERAAD<br />

OP 21 EN 23 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Op de agenda van de raadscommissie van 21 december staat een beperkt<br />

aantal agendapunten. Dit zijn (vooralsnog) de harmonisatie en actualisatie van<br />

de afvalstoffenverordening (dit is in verband met de fusie) en het vaststellen van<br />

de laatste verordeningen voor de belasting- en legestarieven per 1 januari<br />

2022. Als de commissie over deze voorstellen een positief advies geeft, vindt<br />

de besluitvorming hierover plaats in de aansluitende raadsvergadering.<br />

In de commissievergadering van 21 december kan worden ingesproken. Er kan<br />

worden ingesproken over de geagendeerde en over niet-geagendeerde<br />

onderwerpen. Aanmelden om in te spreken kan tot 2 uur voor de vergadering.<br />

Het inspreken is in de raadzaal. Heeft u vragen hierover of wilt u zich aanmelden,<br />

bel of mail dan met de griffie, (0299) 68 2101 of griffier@beemster.net.<br />

De agenda’s kunnen wijzigen. Kijk voor de laatste versie en de stukken op<br />

website www.beemster.net.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 POSTADRES: POSTBUS 7 1462 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN<br />

Wij wensen u<br />

fijne feestdagen<br />

en een gelukkig<br />

nieuwjaar!<br />

Bacchanaal van de late liefde<br />

Ik liep in ’t late licht door de straten<br />

Bladeren in de goot die mij zagen<br />

babbelden in kleuren en riepen<br />

wat loop je toch te piepen<br />

te zeuren, en te dromen<br />

kom gezellig bij ons wonen<br />

Ook al liggen we hier bijkans naakt<br />

in uitgeputte en gebruikte staat<br />

toch laten wij ons gaarne zien<br />

in afvallige kleding bovendien<br />

Natuurlijk herinneren wij het zonnelicht<br />

Wat ons bracht bladgroen aangezicht<br />

En onderdak bood aan de mussen<br />

maar die zijn er al weer van tussen<br />

In deze donkere dagen hoor je ons niet klagen<br />

Nieuw licht zal weer komen dagen<br />

En ondertussen vieren wij het feest<br />

van hoe mooi de zomer is geweest<br />

Kom bij ons liggen in de goot<br />

En proost op het leven en ook de dood<br />

Die horen immers bij elkaar<br />

Als onafscheidelijk liefdespaar<br />

En de knop, de kern, de ziel bewaart<br />

Wat zich in de lente openbaart<br />

Dus ga nu liggen en doe normaal<br />

En sterf tot leven in ons laatste bacchanaal<br />

Cor Wagenaar<br />

stervend dichtertje in de Beemster<br />

die van dood tot dood is gegaan<br />

Maar iedere dag weer is opgestaan<br />

En nog even voort wil leven<br />

Om u wat gedichten te geven<br />

En te schrijven met soms venijn<br />

Hoe wispelturig de mens kan zijn<br />

en haal een prikje om ziektes te weren<br />

om met elkaar in bescherming te verkeren<br />

Geluk is soms een kat of hond op schoot<br />

en al leeft u alleen of in de goot<br />

vergeet niet te kijken in de nacht<br />

waar licht straalt in sterrenpracht<br />

en met een goed boek en glas wijn<br />

te bereiken een staat van zijn<br />

om dit jaar te laten sterven<br />

en wijsheid en hoop te verwerven<br />

om met onzekerheid te leven<br />

en elkaar wat liefde en begrip te geven


PAGINA 36 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 37 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Ys Edel erelid postduivenvereniging<br />

Beemster en Purmerend<br />

Wij hebben als PV BEP (opgericht in 1923) ons langst<br />

zittende lid Ys Edel gisteren benoemd tot erelid van<br />

onze vereniging.<br />

Ys is inmiddels 77 jaar lid en heeft verschillende bestuursfunctie<br />

bij onze vereniging vervuld, ook zijn vrouw Corrie Edel heeft in<br />

het verleden veel werk verzet bij onze vereniging. Ys heeft<br />

vanwege gezondheidsredenen helaas sinds kort zijn laatste<br />

duiven elders ondergebracht. Het bestuurd en de leden van PV<br />

BEP vonden het tijd worden om Ys in het zonnetje te zetten.<br />

Vanwege de Corona regels konden we dit helaas niet in de<br />

vereniging doen, dus zijn ondergetekende en de secretaris<br />

(Gerard Timmer) bij YS en Corrie langs geweest.<br />

BRAM TEN KLEI<br />

(FOTO AANGELEVERD)<br />

Genoeglijk samenzijn 47e kerstmiddag<br />

Het team Vriendschappelijk Huisbezoek<br />

van de Samenwerkende<br />

Beemster Kerken, de organisator<br />

van deze Kerstmiddag, heeft<br />

er goed aan gedaan om deze<br />

activiteit door te laten gaan. Door<br />

omstandigheden werden de twee<br />

samenkomsten, op vrijdag eigenlijk<br />

in de Kapel, gecombineerd tot<br />

één bijeenkomst in de Keyserkerk<br />

op donderdagmiddag 9 december.<br />

Hoofdbestanddeel van de middag was<br />

samenzang van kerstliederen. Op de vleugel<br />

ondersteund door pianist Theo Koelstra. Een<br />

zeer aangenaam intermezzo, maar daar doe<br />

je de uitvoerend musicus Hayden Lester<br />

eigenlijk te kort mee, waren twee gedeeltes<br />

uit de pianosonates van W.A. Mozart. Hij<br />

kwam, speelde en overwon de zaal. Een<br />

applaus was zijn deel.<br />

Herder Nico Schroevers wist op zijn<br />

bekende theatrale wijze de liederen aan<br />

elkaar te praten. Waarbij hij de muzikale en<br />

historische context ervan krachtig en<br />

humoristisch neerzette. Het oecumenische<br />

karakter van deze middag werd kracht<br />

bijgezet door de bijdrages van Marie<br />

Schroevers, Corrie Laros en Jan Duin. Zij<br />

zorgden voor het Kerstevangelie en kleine<br />

veelal persoonlijke overwegingen.<br />

Te doen gebruikelijk werd het publiek gedurende<br />

de middag door tal van stemmig<br />

geklede gastvrouwen voorzien van overheerlijke<br />

versnaperingen. Chapeau allen.<br />

GEERT<br />

kluitjes<br />

Bridgeclub ‘Drie Onder De Tram’<br />

begeleidt belangstellenden voor<br />

bridge. Met lespakket ‘Start met<br />

Bridge, deel 1’. Vanaf 13 januari 6<br />

donderdagmiddagen (14.00–16.30<br />

uur). Minimum 8 personen. De cursuskosten<br />

zijn €75,- incl. het lespakket.<br />

Orienteren?: log in bij drijverbridge.<br />

com en op STARTER te klikken.<br />

Interesse?: martjec64@gmail.com.<br />

Regentonnenproef Purmerend en<br />

Beemster geslaagd. Dertigduizend<br />

liter water geborgen met 1<strong>50</strong> regentonnen<br />

van 200 liter. Regentonnenactie<br />

wordt in 2022 herhaald.<br />

Cartouche de Rijp verschuift<br />

optreden van Cor Bakker en Sjors<br />

van der Panne van 22 januari naar<br />

8 oktober. Belangstellenden die al<br />

een kaartje hadden gekocht,<br />

kunnen deze op 8 oktober gebruiken.<br />

Indien deze datum niet uitkomt, kunt<br />

u contact opnemen met<br />

kaarten@cartouche-graftderijp.nl


PAGINA 38 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 39 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

ADVERTORIAL<br />

‘Bij Moeders’: dé ontmoetingsplek<br />

voor Middenbeemster<br />

Bijna aan de voet van de Keyserkerk in Middenbeemster<br />

treft u in de voormalige kosterij ‘Bij Moeders ’.<br />

De place to be. Van dinsdag tot en met zaterdag kun<br />

je daar terecht om elkaar in een gezellige ambiance<br />

te ontmoeten. Maar ook de plek om lekker te eten.<br />

Vanaf 09.00 uur ontbijten. Om 12.00 uur staat de<br />

verse dagsoep klaar. Maar ook andere lunchgerechten.<br />

Tot 18.00 uur kun je je avondmaaltijd afhalen.<br />

Er is een ruim assortiment aan uit de regio verkregen biologische<br />

en boerenlogische producten. Brood, gebak, groenten, bier,<br />

sappen, kaas, worst, eieren en zuivel. Heb je wat te vieren? Onze<br />

high tea zit bomvol zelfgebakken zoete en hartige lekkernijen<br />

maar ook je catering en workshops/evenementen verzorgen we<br />

graag. Wij houden daarbij rekening met speciale diëten. Alsof<br />

dat nog niet genoeg is, kunt u bij ons ook terecht voor bijzondere<br />

wensen. Zoals (kerst) cadeaupakketten of persoonlijke<br />

verjaardagstaarten. Bijna alles is mogelijk ‘Bij Moeders’.<br />

Wellicht heb je werkzaamheden voor onze dagbesteding, maak<br />

je zelf een lokaal product of ben je ondernemer met een eigen<br />

product. Kom langs. Wij maken dingen mogelijk. En: de koffie<br />

staat klaar.<br />

NANCY BAKKER-VAN WIJK<br />

WWW.BIJMOEDERS.COM<br />

wintertekening Onbekend, Blauwe Morgenster Middenbeemster, groep 5<br />

Middenweg 176 - Middenbeemster<br />

Fijne feestdagen en een gezond 2022<br />

Kwaliteit & betrouwbaarheid<br />

Bamestraweg 7<br />

1462 VM Middenbeemster<br />

0299 68 34 63<br />

CachetBouwbedrijf.nl<br />

Aanleveren kopij & advertenties: vòòr 7 januari 2022


PAGINA 40 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 41 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Feeërieke<br />

verlichting<br />

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een glanzend 2022<br />

Ook in het verleden was het te doen gebruikelijk om bewoners<br />

tijdens festiviteiten aan te moedigen hun pand of andere<br />

bijzondere objecten in het licht te zetten. Cor en Lida Roet<br />

diepten uit hun archief een viertal mooie ‘plaatjes’ op. Het<br />

Heerenhuis (De Buurt, Rijperweg), ’t Torentje (De Buurt,<br />

Middenweg), de Eenhoorn (hoek Middenweg/Volgerweg) en<br />

Deutzen Hofje (Nekkerweg).<br />

Over laatste wensen spreken;<br />

het is lastig, maar wanneer u<br />

het gesprek toch aangaat,<br />

blijven uw nabestaanden met<br />

minder vragen achter in een<br />

tijd waarin zij waarschijnlijk<br />

toch al genoeg aan hun hoofd<br />

hebben.<br />

Kunnen wij u helpen bij het<br />

verzorgen van een uitvaart<br />

of wilt u de mogelijkheden<br />

eens bespreken tijdens een<br />

kosteloze voorbespreking?<br />

Neem dan gerust<br />

contact met ons op.<br />

DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-683 945<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

PAKKET BUDGET<br />

CREMATIE DEKKER<br />

€ 1945,-<br />

PAKKET ALL-IN<br />

CREMATIE DEKKER<br />

€ 3445,-<br />

PAKKET CREMATORIUM<br />

PURMEREND<br />

€ <strong>49</strong>75,-<br />

Wij wensen u stralende<br />

feestdagen en een energiek 2022<br />

06-3004 90 91<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022 toe!<br />

www.electro2000.nl | info@electro2000.nl | 0299-681680


PAGINA 42 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

PAGINA 43 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Vuurwerk<br />

op het Markplein<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

Prettige feestdagen<br />

& een gezond 2022<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

BOUW en INTERIEUR<br />

T 0299-684151 F 0848-325106<br />

www.RONALDVANDERPLOEG.NL<br />

Anja wenst ook u<br />

fijne feestdagen en<br />

een gezond 2022<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties: Hobrederweg 29<br />

Huisartsenpraktijk v. Aken<br />

Wij wensen u fijne feestdagen en een zonnig 2022!<br />

Op donderdagavond, 2 december<br />

1999, nu dus al weer 22 jaar<br />

geleden, werd voor de toegestroomde<br />

Beemsterlingen op het<br />

Marktplein een groot vuurwerk<br />

ontstoken ter gelegenheid van het<br />

uitroepen van Droogmakerij De<br />

Beemster tot Werelderfgoed door<br />

de Unesco.<br />

Dit lichtspel werd op de digitaal gevoelige<br />

plaat vastgelegd door de fotograaf van<br />

<strong>Binnendijks</strong>. Het was een avond van<br />

vreugde. Burgemeester Eric Postma<br />

verlicht door de vloedlamp van de Vrijwillige<br />

Brandweer Beemster las de officiële<br />

verklaring voor en Beemsters Fanfare<br />

speelde het Beemsterlied. De dag daarna<br />

werden leden van zangkoor Harmonie<br />

opgetrommeld om ook al weer dat Beemsterlied<br />

aan te heffen voor een televisiereportage.<br />

Wat is er sindsdien veel gebeurd!<br />

Natuurlijk moest er een Bezoekerscentrum<br />

komen om de toeristen uit de hele<br />

wereld te ontvangen en duidelijk te<br />

maken hoe bijzonder het ontstaan en<br />

bloei van de Beemster is geweest. Dat<br />

heeft heel wat voeten in aarde gehad. In<br />

eerste instantie aan de bevolking<br />

gevraagd wat er zou moeten gebeuren<br />

om toeristen hier naar toe te krijgen, maar<br />

ook weer niet al te veel!! Ook Beemster<br />

ondernemers, bedrijven, projektburo’s,<br />

hogescholen en universiteiten werden<br />

uitgenodigd om een onderzoek daartoe te<br />

doen en werden een symposium<br />

gehouden. En ja, daarvoor was er wel de<br />

vereniging Beemsters Welvaart, die zich al<br />

vanaf 1911 inzette voor het toerisme in<br />

de Beemster. Hoewel er geen sprake was<br />

van een gevestigd VVV-kantoor was er<br />

wel een Agentschap aan huis, waar informatie<br />

over die Bloeiende Beemster en<br />

folders verkrijgbaar waren, bemiddeld<br />

werd in overnachtingen en toeristische<br />

activiteiten ontplooid . Vanaf 1997 was er<br />

wel een kantoortje waar je even naar<br />

binnen kon lopen en dat werd tot 2002<br />

het gezellige winkeltje van het smederijpand,<br />

waar wel 30 vrijwilligers de balie<br />

bemanden. De status Werelderfgoed was<br />

toch indirect de oorzaak van teloorgang<br />

van de Vereniging Beemsters Welvaart.<br />

Aanvankelijk werd verondersteld dat de<br />

leden van de vereniging zich thuis zouden<br />

voelen in het infocentrum, dat in het<br />

woonhuis van Westerhem ingericht zou<br />

gaan worden, maar het bleek veel te<br />

moeilijk om een vrijwilligersclub in te<br />

lijven in een door de gemeente gedomineerd<br />

infocentrum. Hoe dan ook: er werd<br />

eindeloos over gedebatteerd echter<br />

zonder resultaat. De vereniging ging op<br />

eigen benen verder. Tot in 2002 het hoofdbestuur<br />

van de VVV besloot het Agentschap<br />

Beemsters Welvaart niet langer te<br />

erkennen. Het smederijpand, dat onbewoonbaar<br />

verklaard was, werd verkocht<br />

om uiteindelijk na renovatie de mooie<br />

bloemenzaak Ranonkel te worden. Beemsters<br />

Welvaart ging onverdroten verder<br />

met haar activiteiten en vierde in 2011<br />

nog het 100 jaar bestaan. Tijdens de<br />

ledenvergadering in 2012 stelde de voorzitter<br />

vast, dat de vereniging nog steeds<br />

een belangrijke bijdrage leverde aan de<br />

propaganda van Beemster als Werelderfgoed.<br />

Vanaf 2012 organiseerde de club<br />

onder meer nog de Beemster Ringdijkwandeling.<br />

Inmiddels bestaat Beemsters<br />

Welvaart helaas niet meer. Het<br />

Infocentrum werd in 2014 een echt officieel<br />

VVV Bezoekerscentrum. Er bleek een<br />

sleutel te vinden waaronder vooral Beemster<br />

ondernemers op gastronomisch<br />

gebied zich presenteren en in het kantoor<br />

staat een grote vitrinekast met lekkere en<br />

kunstzinnige souvenirs. Naast de wereldberoemde<br />

Beemster kaas zijn er ook artistieke<br />

dingen, zoals ‘Het Werelderfgoed op<br />

tafel’, wellicht speciaal een aanbeveling<br />

voor toeristen die komen vragen waar nu<br />

toch dat werelderfgoed te zien is. De<br />

schaal in de vorm van de Beemster werd<br />

gemaakt door kunstenaar Maravillas,<br />

achter welke naam Esther Been schuilt., In<br />

haar atelier in fort bij Wijnimport Bart in<br />

Zuidoostbeemster, maakt ze bijzonder<br />

mooie serviezen, speciaal voor restaurants.<br />

Zie de portfolio op haar site http://<br />

www.maravillas.nl/portfolio.<br />

ERNY


PAGINA 45 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Kersteditie<br />

<strong>Binnendijks</strong> 1993<br />

Arjen IJff stuurde deze illustratie op. Uit 1993. Zijn<br />

eerste publicatie op de voorpagina van <strong>Binnendijks</strong>.<br />

“De architectuur van het destijds gloednieuwe gemeentehuis<br />

had veel weg van een bekend wegrestaurant. Misschien<br />

tekende het wel de gastvrijheid van het gemeentehuis en de<br />

polder, zoals die door architect Cornelis de Jong bedoeld was”,<br />

aldus Arjen. In zijn begeleidend schrijven dankt hij bestuurslid<br />

Jelle Herfst van <strong>Binnendijks</strong> voor de publicatie.<br />

Een actuele foto. De ambtenaren waren enkele jaren geleden al<br />

verhuisd naar het Stadhuis in Purmerend. Over veertien dagen<br />

sluit ook het Bestuurlijke gedeelte de deuren.<br />

Grafisch ontwerper met<br />

hart voor de Beemster.<br />

www.arjenijff.nl<br />

wintertekening van Floris, Blauwe Morgenster Middenbeemster, groep 5<br />

Foto John Bakker Photography<br />

anno 1669


PAGINA 46 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 47 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Prettige Feestdagen<br />

& een gezond 2022<br />

aannemersbedrijf<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

wenst iedereen prettige kerstdagen<br />

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!<br />

Voor alle licht- en<br />

krachtinstallaties naar<br />

firma van Etten<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

Op de Lourdesschool in<br />

Westbeemster leerde de kleine<br />

Cor van Etten van de nonnetjes<br />

dat een verheven macht in zijn<br />

eentje gezorgd had voor licht.<br />

Daar zette hij echter zijn kanttekeningen<br />

bij, want hij wist heel<br />

goed dat zijn vader, Jan van Etten,<br />

elke dag dat speciale werk deed<br />

en daarvoor was het al zijn opa.<br />

Openingstijden<br />

MAANDAG: 08.00-18.00<br />

DINSDAG: 08.00-18.00<br />

WOENSDAG: 08.00-18.00<br />

DONDERDAG: 08.00-18.00<br />

VRIJDAG: 08.00-18.00<br />

ZATERDAG: 08.00-17.00<br />

0299 683 538 | info@verjodakservice.nl<br />

Sandor uw Slager<br />

wenst u allemaal<br />

fijne feestdagen en een<br />

gelukkig nieuwjaar!<br />

BESTEL ONLINE<br />

Bestel makkelijk en snel via<br />

de webshop: sandor.uw-slager.nl<br />

of scan onze QR-code<br />

Cor is de derde in de van Etten dynastie,<br />

werkzaam in deze business. En overal<br />

waar de firma Van Etten haar opwachting<br />

maakt(e) werd het licht. Naar het zich<br />

doet aanzien is Cor echter de laatste,<br />

omdat zijn zoon een andere richting koos.<br />

Nog heeft Cor wel enkele jaren te gaan<br />

maar dan daagt zijn pensioen en zal de<br />

inmiddels wijd en zijd bekend staande<br />

Firma van Etten na bijna 100 jaar helaas<br />

geen licht meer maken.<br />

Cor werd geboren in het huis dat zijn<br />

vader in 1957 met zijn jonge bruid betrok<br />

en er tevens een elektriciteitswinkel in<br />

vestigde. Die winkel stond tegenover de<br />

Kerkhaen waar opa P.A. van Etten, kastelein<br />

en koster van de kerk was en er<br />

tevens voor zorgde dat de verlichting in<br />

de kerk op orde was. Rond 1930 startte<br />

opa ook met dienstverlening in elektrotechniek<br />

en verkoop van radio’s en andere<br />

huishoudelijke apparaten. Vader Jan zette<br />

de activiteiten van opa voort. Hij kreeg<br />

veel opdrachten om in huizen, grote<br />

gebouwen en winkels elektrische installaties<br />

aan te leggen. Het beheer van de<br />

winkel was in handen van zijn vrouw. De<br />

zaak groeide en groeide en Jan moest<br />

personeel in dienst nemen. Maar gelukkig<br />

was er ook een opvolger: Cor, die de zaak<br />

van zijn vader voortzette!! Zo lang Cor<br />

zich kan herinneren is hij altijd omringd<br />

geweest met allerlei zaken die met licht<br />

en elektra te maken hadden: lampen in<br />

alle soorten kleuren en maten, witgoed,<br />

televisies en elektrische kacheltjes, om er<br />

maar een paar te noemen. In de winkel en<br />

in het magazijn stapelde de voorraad zich<br />

op. Maar de tijd veranderde…<br />

Bijvoorbeeld waar het betreft de verlichting.<br />

Overal had je wel speciale lampen<br />

voor variërend van brongaskousjes en<br />

gloeilampen naar halogeen, energiezuinig<br />

en op dit moment Led. TV’s en radio’s<br />

raakten hun grote lampen ook al kwijt. En<br />

de boeren kwamen al lang geen ‘biggenlampen’<br />

meer kopen. Bovendien vielen<br />

een aantal opdrachten voor aanleg van<br />

elektrische installaties in grote bedrijven<br />

en winkels weg omdat apparaten als<br />

koelkasten en vitrines inclusief verlichting<br />

geleverd worden. Ook opdrachten om de<br />

straatverlichting regelmatig te controleren<br />

bleven weg. Daar kwam een gespecialiseerd<br />

bedrijf voor. Cor is wat dat<br />

betreft er niet rouwig om dat dit hem uit<br />

handen werd genomen, want lantarenpalen<br />

stonden vaak scheef en hij moest er<br />

dan wel met een laddertje tegenop klauteren.<br />

Wat hij ook helemaal niet mist, is<br />

het kroonsteentje. “Dan stond je boven je<br />

hoofd te pielen om de draadjes er in vast<br />

te schroeven. Nu gaat dat met lasdopjes.”<br />

Kortom: het veranderde allemaal heel<br />

snel. De voorraden in winkel en magazijn<br />

stapelden zich op. Alles kon immers in<br />

bouwmarkten gekocht kon worden of via<br />

internet besteld. Daarom besloten Cor en<br />

zijn vrouw Ina de winkel op te heffen en<br />

Cor richtte zich vanaf toen alleen op het<br />

aanbrengen en onderhoud van elektrische<br />

installaties in woonhuizen en tuinen. Het<br />

personeelsbestand is in de loop der jaren<br />

weer teruggebracht tot één. Maar elke dag,<br />

ook indien nodig ’s avonds, trekt installateur<br />

Cor er met zijn busje vrolijk op uit om<br />

de klanten tot tevredenheid te bedienen.<br />

ERNY


PAGINA 48 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Op Oudjaarsdag heerlijke oliebollen<br />

en appelbeignets verkrijgbaar op de<br />

weekmarkt in Middenbeemster.<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen<br />

& een gezond en gelukkig 2022<br />

PAGINA <strong>49</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Licht in de duisternis<br />

Ruim vijfenvijftig organisaties, veelal buurtverenigingen, hebben gehoor gegeven aan de<br />

oproep om gebruik te maken van de door de Gemeente en Visit Beemster beschikbaar<br />

gestelde ‘lichtjesboom’. Zo leveren zij een eigen bijdrage aan Beemster in het Licht.<br />

Buurtvereniging Boerenpoort<br />

Buurtvereniging Bunder<br />

Buurtvereniging 't Landje<br />

Buurtvereniging blikken schel<br />

Buurtvereniging<br />

Purmerenderweg<br />

Buurtvereniging<br />

de Knotwilgen<br />

Buurtvereniging Zwaansvliet<br />

Buurtvereniging Arenberg<br />

Buurtvereniging de Buurt


PAGINA <strong>50</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 51 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

wintertekening door Mailey, Kindcentrum Lourdes Westbeemster, groep 7<br />

Zangvereniging Harmonie wenst<br />

iedereen gezonde en sfeervolle feestdagen.<br />

In het nieuwe jaar hopen wij weer veelstemmig<br />

te zingen, we verliezen onze veerkracht niet!<br />

Foto: Jaap Bos.<br />

‘Harmonie’ Keyserkerk, Middenbeemster, dec. 2017<br />

A L L E S V O O R U W B R I L<br />

Optiek Support van Huizen<br />

H.M. van Randwijklaan 18<br />

1462 XS Middenbeemster<br />

Tel. 06 5<strong>50</strong>75179<br />

E-mail: optiek-support@ziggo.nl<br />

www.optieksupport.nl<br />

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?<br />

Is uw bril aan vervanging toe?<br />

Mail of bel Optiek Support.<br />

Oogmetingen uitsluitend op afspraak!<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Opt iek Support<br />

wenst u pret t ige feestdagen,<br />

veel geluk en<br />

een scherpe blik in 2022<br />

Wij zijn nu 2 dagen<br />

per week geopend<br />

Pret tige feestdag e n<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

email info@lammesmaatwerk.nl


PAGINA 52 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 53 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

LEZERSFOTO'S<br />

Daniella Ernsting uit Middenbeemster<br />

stuurde deze toepasselijke foto op.<br />

Buurtvereniging Westerhem plaatst elk<br />

jaar een vrolijke wens bij de ingang van<br />

de wijk.<br />

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2022<br />

Middenweg 78 in Middenbeemster. Kijk voor de openingstijden op de website:<br />

www.voergoed.nl | www.ruitergoed.nl<br />

Klazina uit Zuidoostbeemster stuurde<br />

enige tijd geleden deze halsbandparkietfoto<br />

op. Poserend op de schutting.<br />

Kerstmannen<br />

motortour<br />

Vorige week zag Margriet van der<br />

Hulst van de Zuiderweg in een<br />

meidoorn in hun tuin een sperwer. Op<br />

zoek naar prooi. Dus bleef hij mooi<br />

voor de foto zitten.<br />

Samen maken we de lekkerste<br />

en eerlijkste kaas<br />

CONO Kaasmakers is een kleine toonaangevende coöperatie van<br />

melkveehouders in de Beemster, Noord-Holland. Van de hoge<br />

kwaliteit melk van onze CONO-veehouders maken onze CONOkaasmakers<br />

de lekkerste kaas, en ingrediënten voor de foodindustrie.<br />

Dit doen we op duurzame, ambachtelijke wijze naar unieke CONOrecepten,<br />

met passie en aandacht voor mens, dier en milieu. We<br />

bouwen sterke merken in binnen- en buitenland. Daarmee zorgen<br />

we voor een eerlijke melkprijs en opbrengst. Zo kunnen wij blijven<br />

investeren in duurzaamheid op het erf en in de kaasmakerij.<br />

Mooi rond verhaal, toch?<br />

Kijk op cono.nl<br />

Wereldtuinvrouwen<br />

trotseren kou<br />

tijdens Kerstmarkt<br />

CON 4037 Advertentie_liggend_WT.indd 1 21-09-<strong>2021</strong> 16:30<br />

Jaarlijks is de kerstmannenmotortour met 1 van de startpunten<br />

in de Rijp. De opbrengst is voor het prinses Maxima centrum in<br />

Utrecht(kinderoncologie). Minko van Es uit de Rijp is 1 van de<br />

oprichers van Santa Maxima Nederland. Met hun bekende<br />

spreuk” We rijden met een lach en een traan”.<br />

DANIELLA<br />

Zondagmiddag 12 december was het goed toeven onder de<br />

buitenluifel van Brasserie de Kerckhaen in Westbeemster. Een<br />

door de Wereldtuin Johanneshof gehouden Kerstmarkt trok<br />

ondanks het herfstachtige weer goed bezoek. De zelfgemaakte<br />

producten als chutneys, jams, kerststallen en andere bij de tijd<br />

van het jaar horende objecten vonden gretig aftrek.<br />

GEERT


PAGINA 54 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 55 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Beemster Ruiters<br />

sparen statiegeld<br />

plastic flesjes<br />

Mark Velzeboer<br />

clubtopscoorder<br />

Zondag 28 november heeft het 1e elftal van WBSV met 3-2<br />

gewonnen van Nieuwe Niedorp. Mark Velzeboer scoorde<br />

tijdens de wedstrijd alweer zijn 118e doelpunt voor WBSV.<br />

Hiermee heeft Mark, de voormalige spits van WBSV; Niels<br />

Knijn, gepasseerd en is daarmee de nieuwe topscorer van de<br />

club! Na de wedstrijd werd een mooi cadeau overhandigd.<br />

(FOTO AANGELEVERD)<br />

Daniella Ernsting<br />

maakte ons attent op<br />

de actie van Beemster<br />

Ruiters om statiegeld<br />

plastic flesjes in te<br />

zamelen.<br />

Van de opbrengst willen ze<br />

een nieuwe geluidsinstallatie<br />

aanschaffen voor een beter<br />

geluid tijdens de paardenevenementen.<br />

De flesjes<br />

kunnen ingeleverd worden bij<br />

de poort van de Beemster<br />

Ruiters aan de Nekkerweg.<br />

Bij activiteiten kunnen ze ook<br />

afgegeven worden bij de bar.<br />

wintertekening door Marley, Kindcentrum Lourdes Westbeemster, groep 3<br />

Fijne feestdagen en een gezond 2022<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

vanthek.nl<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

Van den Hoonaard wenst u fijne feestdagen<br />

en een gezond 2022!<br />

registeraccountant<br />

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK<br />

Westerstraat 36, 1441 AS Purmerend T 0299 473040 F 0299 473080


PAGINA 56 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 57 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Vrouwen van Nu<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022 toe!<br />

Op woensdag 13 oktober kwamen<br />

de vrouwen van nu bij elkaar<br />

voor een leden avond met Bram<br />

Engberts van het arboretum in<br />

Middenbeemster.<br />

Bram vertelde heel enthousiast hoe hij<br />

gekozen had voor het hoveniers vak. Na<br />

een jaar in loondienst is hij in 2006 voor<br />

zichzelf met Engberts hoveniers bedrijf<br />

begonnen. In 2011 werd hij benaderd of<br />

hij ervoor voelde om het Beemster arboretum<br />

(bomenmuseum zoals Bram het<br />

noemt) in stand te houden. Na een<br />

inwerkperiode heeft hij in 2014 het 7,3 ha<br />

bomen park onder zijn hoede. In het arboretum<br />

zijn ook veel activiteiten, van een<br />

kabouterwandeling, bedrijven uitje tot<br />

theetuin, voor elk wat wils. Bram is geheel<br />

met zijn tijd meegegaan en heeft sinds<br />

2018 een videokanaal met allerlei tips.<br />

Maar ook komt hij vanaf januari op TV<br />

met tuintips. Bram is bewust bezig om<br />

ook de jongere kinderen kennis te laten<br />

maken met de natuur, hij heeft en schoolproject<br />

opgestart zodat jongere kinderen<br />

veel meer idee krijgen hoe hun voedsel<br />

groeit, hij heeft hiervoor een lesprogramma,<br />

welke is goedgekeurd,<br />

geschreven. Bij het ontwikkelen van<br />

nieuwbouwprojecten wordt hij ook<br />

gevraagd om welk groen in die wijk zou<br />

passen. Ook maakt Bram graag gebruik<br />

van groene daken. Na de pauze kwamen<br />

de tuinontwerpen aan de beurt, waar let<br />

je op? Welke stijl? Zeker niet te veel<br />

beton. Een natuurlijke tuin die past bij de<br />

opdrachtgever. Ook het interieur binnen<br />

in huis zegt vaak hoe de tuin eruit komt te<br />

zien. Al met al een leuke leerzame avond<br />

met de uitnodiging om volgend jaar eens<br />

langs te komen en de bomen en heesters<br />

in al hun pracht te komen bewonderen.<br />

Nieuwe leden!<br />

Ben je een vrouw en je woont in/nabij de<br />

Beemster? Wil je andere leuke en gezellige<br />

vrouwen ontmoeten? Informeer eens<br />

bij de Vrouwen van Nu Beemster! Leuke<br />

en interessante lezingen, tuingroep, handwerkgroep,<br />

klaverjassen, reizen, fietsen<br />

en nog veel meer.<br />

WWW.VROUWENVANNUBEEMSTER.NL<br />

SOPAR WENST U FIJNE FEESTDAGEN<br />

EN EEN GEZOND 2022<br />

DEZE GROEPSFOTO IS CORONAPROOF GEMAAKT<br />

www.sopar.nl<br />

Oude binnendijks staan op www.binnendijks.nu


PAGINA 58 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 59 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Fijne Feestdagen en een gezond 2022<br />

Onderhoud<br />

Aanleg<br />

Bestratingen<br />

Boomverzorging<br />

06-10054884<br />

info@meijssenhoveniers.nl<br />

Fijne feestdagen<br />

en een gezond 2022<br />

Podologie Beemster<br />

H. van Randwijklaan18<br />

Medisch pedicure Stina<br />

Zwaansvliet 19<br />

Afspraak 0640743743<br />

www.podologiebeemster.nl<br />

www.schoonheidssalonstina.nl<br />

STINA WENST U<br />

GEZELLIGE FEESTDAGEN<br />

WIST U DAT:<br />

WelzijnWonenPlus een welzijnsorganisatie<br />

is die ouderen en kwetsbare<br />

inwoners helpt/ondersteunt bij het<br />

zo lang mogelijk zelfstandig blijven<br />

wonen?<br />

U, als abonnee, onze tuinvrijwilligers<br />

3x per jaar kunt laten komen om u te<br />

helpen met het bijhouden van uw tuin?<br />

U zich kunt aansluiten bij ons als<br />

vrijwilliger? Wij komen graag in contact<br />

met mensen die het leuk vinden<br />

om af en toe of regelmatig iemand te<br />

helpen/ondersteunen?<br />

Wij een mooi project hebben genaamd<br />

Respijthulp om mantelzorgers even<br />

een dagdeel voor zichzelf te geven?<br />

U bij ons ook terecht kunt voor hulp<br />

met uw computer, formulieren invullen<br />

of administratie?<br />

Wij regelmatig koffie-ochtenden of<br />

lunches organiseren in de Beemster?<br />

U ons van maandag t/m vrijdag tussen<br />

9 en 12 altijd kunt bellen op telefoonnummer<br />

0299-426364 voor al uw<br />

vragen op het gebied van praktische<br />

hulp zoals klusjes in en om het huis?<br />

WelzijnWonenPlus Beemster<br />

Kometenstraat 6b,<br />

1443 BA Purmerend<br />

www.welzijnwonenplus.nl<br />

wintertekening van Alexander, Blauwe Morgenster Middenbeemster, groep 5<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o


PAGINA 60 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 61 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Winkel, werf en webshop<br />

voor particulier en bedrijf<br />

www.houthandelvlugenoud.nl<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!<br />

Rustenhoven 2<br />

Hendrickus de Goedeweg 16<br />

1462 MX Middenbeemster<br />

06 27 05 68 <strong>49</strong><br />

www.vtzonwering.nl<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Alle diensten zijn live te volgen/ terug te zien via online<br />

www.kerkdienstgemist.nl. Middenbeemster. U kunt er ook<br />

bij aanwezig zijn, LET OP!! voor 24 december hanteren wij de<br />

QR-check<br />

Zondag 19 december<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Vierde adventsdienst met ds. Nico<br />

Schroevers, m.m.v. Vrouwenkoor, Indigo en Femke Leek, solozang.<br />

Om 16.00 uur: Kinderkerst voor (groot)ouders en naasten van<br />

de kinderen die mee doen!<br />

Woensdag 22 december<br />

RK Joannes De Doper: Kinderdienst vervalt<br />

Vrijdag 24 december<br />

Protestante Gemeente Beemster<br />

16.00 uur: Kinderkerst in de Keyserkerk. Bij de ingang checken<br />

wij de QR-check.<br />

22.00 uur: Kerstnacht met ds. Nico Schroevers,<br />

mmv NH-Selectiekoor, Ruud Ootes Trompet & Femke Leek,<br />

solozang. Bij de ingang checken wij de QR-check.<br />

Zaterdag 25 december<br />

Doopsgezinde Gemeente: 0m 09.45 uur Kerstdienst met<br />

Zr. Corrie Laros<br />

Protestante Gemeente Beemster: Om 10.00 uur “Keyserkerk”,<br />

KERSTMORGEN met Ds. Nico Schroevers, m.m.v. Femke Leek<br />

solozang en Lisanne Koot, harp<br />

RK Joannes De Doper: Om 10.00 uur Kerstmis met voorganger<br />

Jan Duin<br />

Zondag 26 december:<br />

Protestante Gemeente Beemster: Om 10.30 uur “Keyserkerk”,<br />

“Festival van Carrols” met ds. Nico Schroevers, mmv BSTAR<br />

Gospel & Soul singers<br />

Vrijdag 31 december:<br />

Protestante Gemeente Beemster: Om 19.00 uur “Keyserkerk”,<br />

Oudejaarsdienst met Ds. Nico Schroevers en Femke Leek,<br />

solozang<br />

Zondag 2 januari:<br />

Doopsgezinde Vermaning: Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster: Om 10.00 uur “Keyserkerk”,<br />

DRIEKONINGEN & NIEUWJAAR met Ds. Nico Schroevers, m.m.v.<br />

Femke Leek, solozang &…<br />

RK Joannes De Doper: Om 10.00 uur vanuit de R.K. Nicolaaskerk<br />

Purmerend de regionale kerkviering.<br />

Zondag 9 januari<br />

Doopsgezinde Vermaning:<br />

09.45 uur Dienst met Zr. Corrie Laros<br />

Protestante Gemeente Beemster: Om 10.00 uur “Keyserkerk”,<br />

Dienst met Gastpredikant Lidy Schutte en Femke Leek, solozang<br />

RK Joannes De Doper: Om 10.00 uur Kerkviering in het<br />

Koetshuis met voorganger L. Weel. Reserveren op de dinsdagmiddag<br />

tussen 13.00-16.00 uur tel 681476.<br />

Tot nader order wordt reserveren voor de Eucharistievieringen<br />

op zondag weer noodzakelijk op de dinsdag voorafgaand aan<br />

de bewuste zondag.<br />

NICOLAASKERK<br />

Voor de weekenden van de Kerst (24 t/m26-12) reserveren<br />

op dinsdag 21 december, en het weekend van oud en nieuw<br />

(31-12-21 t/m 02-01-22) op dinsdag 28 december beide dagen<br />

zoals bekend van 10.00 uur – 12.00 uur (tel. 0299 423863).<br />

Zaterdag 18 december: 12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;<br />

Pastoor Marcel Salão Rocha<br />

Zondag 19 december: 10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan<br />

Mariusz Momot; mmv het KleinKoor.<br />

Vrijdag 24 december: 20.00 uur Eucharistieviering (besloten<br />

dus zonder aanwezigheid van Kerkgangers); te volgen via gebruikelijke<br />

kanalen zoals You Tube en RTV Purmerend; Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha. Mmv twee koren.<br />

Zondag 25 december: 10.00 uur Eucharistieviering;Kapelaan<br />

Mariusz Momot; mmv het Pauluskoor.<br />

Maandag 26 december: 10.00 uur Regionale Eucharistieviering;<br />

Kapelaan Mariusz Momot; mmv KleinKoor.<br />

Zaterdag 01 januari: 11.00 uur Regionale Eucharistieviering;<br />

Padre Luis Weel; samenzang kerkgangers.<br />

Zondag 02 januari: 10.00 uur Regionale Eucharistieviering;<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha; mmv gezamenlijke koren.<br />

Zaterdag 08 januari: 12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

Zondag 09 januari: 10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan<br />

Mariusz Momot; (reserv. 04 januari); mmv van een KleinKoor(?)<br />

Zaterdag 15 januari: 12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;<br />

Kapelaan Mariusz Momot<br />

Zondag 16 januari: 10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis<br />

Weel; (reserv. 11 januari); mmv het Pauluskoor.


PAGINA 62 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

PAGINA 63 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 17 DECEMBER <strong>2021</strong><br />

SONNET<br />

IK ZAL DIT JAAR VAN KERST GEEN LICHTSHOW MAKEN,<br />

zolang de C de wereld nog doorkruist,<br />

de slang, die met zijn gif het hart kan raken –<br />

en wie weet, stiekem, in de kerstboom huist.<br />

Liever versier ik met de Beemster-wimpel,<br />

die vierkleur die ook zelfs bij nachte vlagt.<br />

Een klein signaal misschien, maar het zegt simpel:<br />

“Laat je licht niet verwaaien na Kerstnacht”.<br />

Colofon<br />

Een aarde lang gaan licht en donker samen<br />

en diepe nachten doen soms zachter aan,<br />

dan schreeuwend licht van bomen en reclame.<br />

Ik ga de dijk op, – en zie sterren staan.<br />

Eén twinkelt, – tien lichtjaren hier vandaan.<br />

Ik twinkel terug. Zing Merry Christmas. Amen<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 8<strong>50</strong> 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 4725 exemplaren<br />

Jan Duin<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

VERSCHIJNINGSDATA BINNENDIJKS 2022<br />

Onderstaand een overzicht van de data waarop de<br />

papieren versie van <strong>Binnendijks</strong> uitkomt. Tussen haakjes de<br />

datum waarop de kopij uiterlijk binnen moet zijn. Eerder<br />

opsturen in die week is altijd mogelijk. Heeft u een<br />

activiteit in het weekend na de deadline? Laat het ons<br />

(vooraf) weten. Dan gaan we proberen deze informatie<br />

alsnog in de papieren versie te krijgen. We reserveren<br />

hiervoor indien mogelijk ruimte.<br />

We werken met twee eindredacteuren. Het is daarom<br />

belangrijk dat kopij uitsluitend opgestuurd wordt naar<br />

redactie@binnendijks.nu. Voor het versturen van advertenties:<br />

advertentie@binnendijks.nu.<br />

Naast de papieren versie is het ook mogelijk om gebruik te<br />

maken van de site: www.binnendijks.nu.<br />

(69e jaargang)<br />

Uitkomend weekend Deadline voor 12.00 uur<br />

14 januari 07 januari<br />

28 januari 21 januari<br />

11 februari 04 februari<br />

25 februari 18 februari<br />

11 maart 04 maart<br />

25 maart 18 maart<br />

8 april 01 april<br />

22 april 15 april<br />

6 mei 29 april<br />

20 mei 13 mei<br />

3 juni 27 mei<br />

17 juni 10 juni<br />

1 juli 24 juni<br />

15 juli 08 juli<br />

29 juli NIET<br />

12 augustus 05 augustus<br />

26 augustus 19 augustus<br />

9 september 02 september<br />

23 september 16 september<br />

7 oktober 30 september<br />

21 oktober 14 oktober<br />

4 november 28 oktober<br />

18 november 11 november<br />

2 december 25 november<br />

16 december 09 december<br />

30 december NIET<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00<br />

uur) in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

INFORMATIERUBRIEK<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 1<strong>50</strong>.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten en<br />

behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag voor<br />

spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat 5<br />

Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster. www.<br />

dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie van<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie,<br />

Bekkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12444674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462<br />

ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, e-mail: info@<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 <strong>49</strong> 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor een<br />

uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Midden-beemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt u<br />

ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.<br />

Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m<br />

vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!