21.12.2021 Views

STRAF! december 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAGAZINE VAN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP

NR 1. | JAARGANG 11 | DECEMBER 2021

VERSCHIJNT 3 KEER PER JAAR

Digisprong

Dag van de

jeugdbeweging

Limburg

Stem’t afNieuwjaarswens

2 Straf! december 2021Redactioneel

Beste lezer

Ik ben boos én ik zou een nieuw woord in de Woordenlijst van de Nederlandse

Taal willen laten opnemen: vaccinatiespijt. Ik heb het opgezocht: het bestaat

nog niet.

Je hoort er steeds vaker over: verwoede antivaxers die na een onfortuinlijke

coronabesmetting tot het inzicht komen dat de wetenschap dan tóch gelijk

had. Vooral wie op de afdeling Intensieve Zorgen (IC) terecht kwam, is vaak

een gezworen bekeerling die spijt heeft dat hij zich niet heeft laten vaccineren.

Jammer dat het bezetten van een IC-bed daarvoor nodig was.

Dat corona nog steeds welig tiert, is niet alleen het gevolg van vaccinatieweigeraars.

Ook wie de spuitjes aanvaardde, kan immers nog ziek worden en

anderen besmetten, weliswaar 8 keer minder snel dan de niet-spuiters, maar

toch. Het is ook het gevolg van ons gedrag. Toen onze politici onder druk

van de samenleving (dat zijn wij zelf!) alle maatregelen lieten varen, lachte

corona zich een 4de golf. Is het u trouwens ook al opgevallen dat er telkens

een nieuwe golf ontstaat nadat de politici beroep doen op ‘het gezond verstand

van de bevolking’? Dat is namelijk de term waarmee de beleidsmakers

zeggen ‘eigen schuld, dikke bult’ én waarmee ze goedpraten dat ze zelf niet

doortastend genoeg durven optreden. Let op: België staat daarin niet alleen,

we zien het ook in alle buurlanden. Morgen

— DUS, ALSTUBLIEFT, LAAT U VACCINEREN

EN RESPECTEER DE BASISMAATREGELEN

ZODAT U OOK IN DE TOEKOMST NOG KAN GE-

NIETEN VAN DE TALRIJKE ACTIVITEITEN VAN

ONZE LEERLINGEN IN STRAF!

een nieuw overleg, het derde in drie weken:

ik ben benieuwd!

Jongeren zijn het intussen geen beetje beu

dat klassen en soms hele scholen in quarantaine

moeten. Zij roepen op tot vaccinatie,

voorzichtigheid en respect voor de basismaatregelen. Afstandsonderwijs is

immers niet leuk! Het betekent niet alleen minder sociaal contact en meer

leerachterstand, maar ook ouders die niet kunnen gaan werken. En thuiswerken

is óók niet leuk als op de achtergrond zoon en dochter ruzie maken terwijl

u net facetimet met de baas of die belangrijke klant.

Dus, alstublieft, laat u vaccineren en respecteer de basismaatregelen zodat

u ook in de toekomst nog kan genieten van de talrijke activiteiten van onze

leerlingen in Straf! En misschien hebben we dan zelfs weer tijd om ons druk te

maken over toekomstplannen van onderwijsministers die naam willen maken

met moderniseringen en andere lumineuze ideeën zoals centrale toetsen of

de digisprong.


Willy Van Pol

hoofdredacteur

Hoe het ook zij: in deze Straf! leest u enthousiaste verhalen over acties, projecten

en activiteiten. Alles werd mogelijk omdat leerlingen en personeel zich

wél hielden aan allerlei maatregelen en al bijna 2 jaar méér doen dan we ooit

voor mogelijk hielden, mét mondmaskers, mét afstandsregels, mét desinfectie

van handen en mét een dikke jas aan in de klas omdat vensters en deuren

open staan ondanks bittere koude.

Er is dus nog hoop, maar we moeten iets voor elkaar over hebben. Was dat

niet de boodschap van het Kerstkind 2000 jaar geleden?

Straf! hé?!

Zalig Kerstmis en een gezond 2022!

3


Inhoud

5

6 14

18

26

35 46

52 76

En verder...

Netwerkontbijt 5

De eerste bel 6

Eerste graad 8

De ‘kaarssteen’ 12

Nieuws van de milieuwerkgroep 13

STEAM CLub 14

Onze voorraad aangevuld 15

YOUCA Action Day 16

Partneroverleg STEM 18

Startdag Green Energy 2 GO 19

De Chocoladeletter 20

GIP 6 Industriele ICT 21

Vriendenkring MOSA-S 22

Oud Sint-Jan 24

De Mosa-RT in Erwin Bullen 26

Gezonde week in de eerste graad 29

Mosa-IC: Innovatiedag 30

Herinneringseducatie en boekbespreking 32

High Tea met 6STW 1 en 6STW2 33

Teamwork makes the dream work 34

The return of Reinaert (the rapper) 35

Ook in Vlaanderen binnenkort centrale 36

examens?

Week van de veiligheid 40

Prowood 2021 42

Receptie derde leerjaar Zorg en Welzijn 43

Boekenruilkastjes 44

Centrum Leren en Werken/Duaal leren 45

Dag van de jeugdbeweging 46

Limburg stem’t af 48

Nieuwe CNC-freesmachine 49

Week van het Nederlands 50

Fiebe Monnen, hobby: fotografie 52

Erasmus+ 54

Pastoraal jaarthema 60

Red jij ‘t kofschip van de ondergang? 62

Oud-leerling Martijn Tiesters 64

De grote digisprong voorwaarts 68

Oefenfirma’s 72

Schoolhouse 74

Waar komt ons hout vandaan? 76

Activiteitenmarkt 5 Verzorging 78

Scherp! 79

Onze partners 86

Onze sponsors 87

4 Straf! december 2021Centrum Leren en Werken/Duaal leren

— NETWERKONTBIJT

SUCCESVOL NETWERKONTBIJT DUAAL LEREN

REGIO MAASLAND

In november verwelkomde Mosa-RT meer dan 60 gasten op het eerste, fysieke netwerkontbijt

van Duaal Leren regio Maasland. Het werd georganiseerd in samenwerking met VOKA

Limburg en mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De talrijke opkomst toont de interesse voor duaal leren vanuit het werkveld. Vertegenwoordigers

van bedrijven uit de sectoren techniek, bouw, metaal, logistiek, interieur, productie, dienstverlening

en onderwijs waren aanwezig.

Mosa-RT lichtte de werking van duaal leren in het secundair onderwijs toe. VOKA belichtte

de krapte op de arbeidsmarkt en het belang van gekwalificeerde onderwijsuitstroom. Daarna

volgde een kennisuitwisseling tussen de deelnemers.

Begin volgend jaar plannen we een nieuwe bijeenkomst om de samenwerking tussen het onderwijs

en de bedrijfswereld voor duaal leren verder uit te bouwen.

5Eerste bel

— BERICHTEN

GEHOORD

TIJDENS DE PAUZE

— 20 YEARS AFTER 9/11

In de lessen Engels ging het over de impact

en de gevolgen van de aanslagen in 2001,

twintig jaar geleden. De leerlingen uit 6 AT

analyseerden songteksten en bestudeerden

kunstwerken uit de tentoonstelling ‘Age of

Terror: Art since 9/11’. Ze reflecteerden over

de artistieke boodschap tegen de achtergrond

van de politieke conflicten in Afghanistan.

Daarnaast lezen ze de openingspassage

uit ‘Extremely loud and incredibly close’ van

Jonathan Safran Foer. Ze zoeken verwijzingen

van het hoofdpersonage naar de traumatische

gebeurtenissen van 11 september 2001.

In 6 Moderne talen analyseren de leerlingen

verschillende passages uit de roman en vergelijken

die met de overeenkomstige fragmenten

uit de gelijknamige film. Taalgebruik,

beeldspraak en symboliek komen aan bod in

de verdiepende sessies.

— KUNSTBESCHOUWING

Het nieuwe vak kunstbeschouwing in

de richting Humane wetenschappen

is meer dan kunst beschrijven, analyseren

en leren waarderen. Af en toe

mogen de leerlingen ook een beetje

kunst creëren!

6 Straf! december 2021


— NEDERLANDS OP

VERPLAATSING

De klassen 5 Industriële Wetenschappen

en 5 Techniek wetenschappen krijgen

een inleiding op de Middelnederlandse

literatuur in het pop-upmuseum Van

Eyck.

— CAKE MET KREKELMEEL

De leerlingen van 6 Industriële wetenschappen

en 6 Techniek wetenschappen hebben voor hun

spreekbeurt Engels een cake gebakken met krekelmeel!

— HOUTBEWERKING

De leerlingen van het 6de jaar Houtbewerking

hebben hun eerste project

afgewerkt én geplaatst!

7Eerste graad

— EEN GREEP

UIT DE EERSTE

GRAAD

— STARTVIERING: DE KRACHT

VAN VERBINDEN

De stemmige viering bij het begin van het schooljaar

stond in het teken van onze jaarleuze: ‘De kracht van

verbinden’, een leuze die het hele schooljaar toepasbaar

is.

Elke klas kreeg tijdens de viering losse stukjes touw en

de boodschap om die te verbinden en zo een mooie

betekenisvolle tekening te maken. De ene klas maakte

een mooi hart, de andere een positieve duim omhoog:

schitterende boodschappen om het schooljaar mee te

beginnen.

— LEERLINGENRAAD

Dit geweldige team is de Leerlingenraad van de vestiging Kinrooi.

Samen met leerkracht Lieve Monnissen bespreken ze regelmatig allerlei items die betrekking

hebben op de leerlingengroep en de schoolwerking. Met concrete voorstellen stappen ze vervolgens

naar de directie.

8 Straf! december 2021Eerste graad

— EVACUATIE-

OEFENING

Elk jaar oefenen onze leerlingen en

leerkrachten op een evacuatie bij brand.

Vanuit onze vestiging in Maaseik moeten

we dan uitwijken naar het Kolonel

Aertsplein.

Het alarmsignaal loeide om 9.35 uur

door de gangen. Al onze leerlingen en

leerkrachten waren buiten op 2’45’’. Het

domein werd ontruimd op een knappe

3’45’’! We waren met zijn allen op het

Kolonel Aertsplein op 7’30’’. Na amper

9’20’’ wisten we wie er wél en niet

was: informatie die belangrijk is voor de

brandweer! Alles verliep niet alleen heel

vlot, maar ook heel gedisciplineerd.

We zijn best wel trots op onze leerkrachten

en leerkrachten.

— ACTIEF IN DE MIDDAGPAUZE

Onze eerste graad biedt leerlingen in de middagpauze een aantal activiteiten zoals schaken,

breien, knutselen en verschillende sporten. De schaakclub is in handen van een echte

schaakkampioene. Onder haar toeziend oog krijgen onze aspirant-schakers talrijke tips en

wie weet wordt één van onze leerlingen ooit eens grootmeester!

In de breiclub leren de leerlingen verschillende steken en breien ze zelfs een hele debardeur

of een sjaal voor rodeneuzendag! De ontwerpers in spe zijn behoorlijk fier op het

eindresultaat.

De knutselclub is pas eind november van start gegaan. In een volgende uitgave van Straf!

kunnen we wellicht laten zien aan welke kunstige creaties daar gewerkt wordt.

De sportleerkrachten zorgden alvast voor een voetbal- en trefbaltornooi. Onder grote

belangstelling speelden de leerlingen alsof het een champions league was.

9Eerste graad

— VANILLEPUDDING

De leerlingen van 1B STEM leren hoe ze vanillepudding

moeten maken. Benieuwd of ze dit thuis ook

eens proberen?

— DE GROOTE OORLOG

Vlak voor 11 november heeft Frans Medaer, geschiedkundige

en gewezen collega, voor de leerlingen van

2B een lezing over WO I gegeven. Dit

kadert in de lessen van Mavo, geschiedenis

en mens en samenleving.

De Eerste Wereldoorlog duurde in onze

regio van 4 augustus 1914 tot 11 november

1918. Aan de hand van een 150-tal

dia’s werd een overzicht gegeven van de

“Groote Oorlog”. Frans Medaer vertrekt

van soldaten uit onze regio, de plaats en

het tijdstip van overlijden en “volgt” zo

het verloop van de oorlog. Er is bijzondere

aandacht voor het leven aan de IJzer, voor

Maaseik en omgeving, voor de “Dodendraad”

en voor het leven tijdens de oorlog.

Ook laat hij een aantal originele voorwerpen

zien, meestal van opgravingen in de

Westhoek.

10 Straf! december 2021Eerste graad

— HALLOWEEN VIBES!

Halloween is in onze scholengemeenschap niet

ongemerkt voorbijgegaan.

In EGS Kinrooi maakten de leerlingen in de lessen

maatschappij en welzijn een mooie tafelversiering.

Op het menu stond gepaneerde kip, aardappeltjes

en salade. Als dessert bereidden ze nog

een applecrumble.

De leerlingen van 1B in de vestiging Maaseik

genoten op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie

van een halloweennamiddag. Ze werkten

vanuit een bundel waarin heel wat vakken een

plaatsje kregen. Samen met hun leerkrachten

staken ze een spookachtige slinger op een stok

in mekaar. Ondertussen leerden ze over het ontstaan

van Halloween en hoe het gevierd wordt,

maakten ze toversommen en een pompoensudoku,

vertaalden ze griezelige Engelse woorden

en zochten ze naar toepasselijke woorden in een

woordzoeker. De leerlingen konden bovendien ’s

middags genieten van een lekkere, warme pompoensoep.

En ook op de campus waren de Halloween-vibes

voelbaar. Het lokaal van mevrouw Achten werd

omgetoverd tot een “spooky” computerklas.

— KERSTKRANSEN

De leerlingen van de eerste graad in

Neeroeteren maakten mooie kerstcreaties.

11Eerste graad

— DE ‘KAARSSTEEN’

een eerste kennismaking met Bouw

De leerlingen van 1A STEM in Neeroeteren hebben hun

creativiteit losgelaten op een betonnen kaarsenhouder.

Eerst maakten ze tekeningen met

Google Sketch-up. Ze mochten zelf

een ontwerp kiezen en de creaties

waren heel uiteenlopend. De tekening

werd naar een CNC-gestuurde piepschuimsnijder

gestuurd om een mal te

maken.

Om beton te maken moesten de leerlingen

de juiste verhoudingen berekenen

van cement, zand en water. Het

beton werd netjes in de mal gegoten

en na het uitharden kregen ze een

mooie ‘kaarssteen’.

12 Straf! december 2021Milieuwerkgroep

— HOT NEWS VAN DE

MILIEUWERKGROEP!

Yes! Onze eerste subsidie is binnen: met de € 2000 die we

van Cera zullen ontvangen, zal er een hoekje gecreëerd

worden voor de jongeren van het internaat.

Dat hoekje zal tijdens de

schooluren ENKEL voor het

lerarenkorps en het ondersteunend

personeel beschikbaar

zijn. Er wordt met dit

bedrag geïnvesteerd in o.a.

banken, kussens, bloembakken

voor een moestuintje,

lichtslingers, fruitbomen enz.

Dat is echter nog niet alles,

want…onze tweede subsidieaanvraag

is ook lopende:

liefst € 15.000 hebben we

bij MOS België aangevraagd!

We willen met dit bedrag

het tussenstuk aan de vroegere

containers aanpakken.

Hier zal men les kunnen

geven in open lucht, met

buitenbord en banken. Een

stuk van dit terrein planten

we aan met de focus op

biodiversiteit! Uiterlijk begin

december kunnen we hier

uitsluitsel over geven. Fingers

crossed!

En we blijven niet bij de pakken

zitten: subsidieaanvraag

drie zit ook al in de pijplijn!

Hiermee hopen we de grote

speelplaats aan gebouw-A

om te toveren. Een groot

stuk zou onthard kunnen

worden, de speelplaats willen

we verkleinen en er komt

plaats voor heel veel groen,

maar dat zijn voorlopig nog

toekomstdromen… Aangezien

de ontharding het

grootste deel van het budget

zal opslorpen, zijn we

wel dringend op zoek naar

fondsen. We denken zelfs

aan een systeem waarbij ouders,

leerlingen, personeelsleden

en ook onze partners

een deeltje van dit grote

project kunnen sponsoren.

Misschien is er op deze plek

wel plaats voor een kunstwerk?

Ook hierover moet

nog grondig gebrainstormd

worden! Alle ideeën hierover

blijven welkom! We blijven

jullie alleszins op de hoogte

houden!

13STEAM Club

— STEAMCLUB

Ieder schooljaar engageren enkele leerlingen

uit de tweede en derde graad zich voor de

Steamclub. Dit jaar zijn er 28 enthousiaste

jongeren die tal van creatieve experimenten en

projecten uitwerken.

Zo hebben ze voor de Solar Olympics de ‘Boempot’

bedacht. Dat is een bloempot die voorzien

is van LED-licht en muziek op zonne-energie

zodat deze kan dienen als plantenbak én als

muziekbox. Verder werken ze ook ‘Plantpower’

uit, een groentebak met een automatisch bewateringssysteem

waarbij het overtollige water

wordt opgevangen en gefilterd zodat het ook

als drinkwater kan dienen. Het derde project dat

geselecteerd werd, is ‘Streetflair’, een interactief

zebrapad. Het tweede trimester bouwen de

leerlingen prototypes die ze kunnen meenemen

naar de finale in Technopolis. Wij zijn alvast erg

nieuwsgierig naar de uitwerking!

14 Straf! december 2021Tweede en derde graad

— ONZE

VOORRAAD

AANGEVULD

Als je de vraag krijgt of we interesse hebben in

materiaal uit elektro-kasten en je dan verrast

wordt met ‘zo goed als’ nieuw materiaal maakt

dat je dag helemaal goed.

Het eerste telefoontje kwam van Wouter N.

Wouter is verantwoordelijke voor de technische

dienst van Wienerberger in Hasselt en

dacht tijdens een ombouw spontaan aan zijn

middelbare school (Sint-Jansberg). Tijdens

een bezoek aan het bedrijf werd er afgesproken

dat leerlingen samen met een leerkracht

de bruikbare spullen zou komen demonteren.

Er werd een datum afgesproken en op die bewuste

dag vertrokken 4 leerlingen samen met

een leerkracht en een leeg busje naar Hasselt.

Met een overvol busje keerden ze tevreden

terug!

Het tweede telefoontje kwam van Jurgen

H. Jurgen werkt bij Aquafin en is ook oudleerling.

Zijn zoon, leerling in de afdeling

elektriciteit, liet weten dat papa wel met iets

interessants bezig was: een vernieuwing van

een waterzuiveringsstation. Er kwam wel wat

elektrisch materiaal vrij. Twee leerkrachten

offerden graag hun vrije tijd op om, met hulp

van Jurgen en zijn zoon, deze materialen te

recupereren.

Het doet goed dat er mensen (en bedrijven)

zijn die aan de school denken en materialen

schenken. Dat wil toch zeggen dat die mensen

met een positief gevoel terugdenken aan

hun school(tijd).

Wouter, Jurgen en iedereen die op de een

of andere manier de school een warm hart

toedraagt: bedankt, voor het materiaal. Maar

vooral voor dat goede gevoel.

15YOUCA Action Day

— YOUCA

ACTION DAY

Na de nodige voorbereiding en begeleiding

deed Campus Mosa-RT ook dit jaar weer mee

aan de YOUCA Action Day.

Op donderdag 21 oktober staken de leerlingen

van 6AT de handen uit de mouwen in een zelfgekozen

bedrijf, organisatie of werkten ze mee

voor de overheid. Het loon van 55 euro dat ze op

die schooldag verdienden, gaat naar projecten

van geëngageerde jongeren wereldwijd, dit jaar

meer bepaald naar jongerenprojecten van KIYO

in Brazilië, de Filipijnen en projecten in België.

Niet alleen dragen onze leerlingen door hun

deelname bij aan een rechtvaardige en duurzame

wereld, het was op de koop toe een fantastische

leerervaring. Ze kregen de kans om echt

te solliciteren, werkgevers te ontmoeten en voor

één dag te proeven van het echte werkleven.

Voor onze leerlingen was het een zeer boeiende

dag, boordevol ervaringen. Door actief deel te

nemen aan deze Action Day toonden onze leerlingen

dat ze het hart op de juiste plaats dragen.

16 Straf! december 2021YOUCA VIP-dag

DEEL I: YOUCA INFO DAG

Toen Janne, een Youca-vrijwilliger, bij ons op

school kwam presenteren, waren we allebei

bijna meteen geïnteresseerd. De powerpoint

ging over discriminatie en de desbetreffende

Youca-projecten. We leerden iets meer over

de situatie in Brazilië en de Filipijnen en wilden

ons hier op een leuke manier voor inzetten,

vooral omdat het ons laatste jaar hier op

school is.

DEEL III: CAMPAGNEWEEKEND

Het campagneweekend vond plaats in het

Scoutshuis van Antwerpen. Tijdens dit weekend

namen we deel aan verschillende workshops

over discriminatie en dekolonisatie.

Hierin konden we actief werken rond deze

thema’s en zo samen met de andere deelnemers

onze eigen mening vormen.

DEEL II: YOUCA VIP DAG

De Youca Vip Day was opgedeeld in drie

delen: een kennismaking, een workshop en

een presentatie, verdeeld door pauzes en een

lunch. We kwamen zo nog meer in aanraking

met de projecten en leerden meer bij over

het probleem rond discriminatie. De workshop

hielp om ons in te leven in de situatie in

Brazilië en de Filipijnen. De treinritten waren

lang, maar we maakten gaandeweg wel

nieuwe vrienden.

DEEL IV: YOUCA ACTION DAY

We vroegen een medeleerling hoe zij de

Youca Action Day beleefde.

Elisabeth: “Voor mijn Youca-actiedag mocht

ik een dag op de Hogeschool Zuyd in Heerlen

doorbrengen met de richting logopedie. Ik

mocht één dag tweedejaarslessen volgen.

Het was een zeer interessante ervaring. Logopedie

is een opleiding die ik volgend jaar

sterk van plan ben te kiezen. Door de Youca

Day of Action heb ik gezien wat de opleiding

inhoudt en daar heb ik zeker veel aan gehad.”

17Mosa-IC

— PARTNEROVERLEG

STEM

In oktober organiseerde Mosa-IC het jaarlijkse partneroverleg. Ons platform

voor samenwerking, vernieuwing en professionalisering legde de focus dit

jaar op de samenwerking van onze verschillende STEM-opleidingen met de

Limburgse hogescholen en bedrijven actief binnen hout, bouw, mechanica en

elektriciteit.

Als ‘school van morgen’ zet Mosa-RT in op de uitbouw van een modern machinepark

en doorgedreven samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en het

hoger onderwijs. Dit doen we door leerlingen te laten deelnemen aan realistische

projecten uit het werkveld. Zo kunnen leerlingen competenties verwerven in een

uitdagende en vernieuwende context.

Het evenement begon met een kadering van de veranderingen binnen het secundair

onderwijs: de nieuwe studierichtingen en de concrete invulling van de

modernisering. Vervolgens werden nieuwe machines,

samenwerkingsverbanden en levensechte projecten

toegelicht.

Daarna was het tijd voor ‘speed dating’: via een doorschuifsysteem

konden de partners en medewerkers van

Mosa-RT korte één-op-één-gesprekken voeren om kennis

te maken of terug in contact te komen.

Na een korte pauze volgde een sessie in twee groepen

waarin een terugblik op de huidige samenwerking en

een vooruitblik op nieuwe opportuniteiten centraal

stonden. Afsluiten en verder netwerken deden we met

een verfijnde lunch

18 Straf! december 2021Tweede en derde graad

— STARTDAG GREEN

ENERGY 2 GO

Vrijdag 1 oktober bleek een mooie, zonovergoten dag om met de leerlingen van 6IW een

autotrip te maken naar het Discovery Museum te Kerkrade. We gingen er een workshop

Design Thinking volgen en waren alvast goed op tijd zodat we eens konden rondkijken in het

Discovery Museum.

Om 13.10 u. begon de workshop en stelde iedereen

zich even voor aan de hand van een vragenlijst.

De vraag ‘Waar word je blij/enthousiast/gelukkig

van?’ leverde verrassende antwoorden op

en gaf de teamleden en de leerkrachten inzicht in

elkaars talenten.

Eerst werd ons uitgelegd wanneer je design thinking

gaat gebruiken. Daarna volgde de COFFEE

FILTER CHALLENGE. De opdracht bestond erin

om met een team van vier deelnemers binnen

een tijd van 20 minuten een willekeurig object

te maken met de koffiefilter. Nadat iedereen zijn

object af had, stelde de workshopbegeleider een

aantal vragen zoals wie dit bedacht had en of we

meteen wisten wat we zouden maken. Door het

beantwoorden van deze vragen leerden we dat

je door interactie met anderen makkelijker tot

een oplossing kunt komen. Design thinking is dus

leren door te creëren met anderen, door samen

te experimenteren en door te reflecteren op de

resultaten.

De workshop was op een leuke manier opgezet

en we hebben op die dag met zijn allen een alternatieve

manier geleerd om een uitdaging aan te

pakken.

19Onze Tweede scholengemeenschap

derde graad

— DE CHOCOLADE-

LETTER

Het is intussen een traditie geworden op campus Mosa-RT: de leerlingen

van 5 Verkoop openen een sinterklaaswinkel. Ook dit jaar

staan ze in de mooie ruimte van het vroegere onthaal.

Het was weer een hele voorbereiding, zeker omdat ze dit schooljaar

slechts met 3 leerlingen zijn. Ze bedachten een naam, ontwierpen

een logo en posters. Ook de inrichting van de winkel en de keuze

van het assortiment lag volledig in hun handen. Daarnaast maakten

ze zich ook de administratieve kant eigen: het beheren van de voorraad

en het bedienen van de kassa hoorde erbij.

Het harde werk werd zeker beloond: we zagen een ruime, bijzonder

mooi gedecoreerde winkel die bovendien succesvol was, te oordelen

aan de lege rekken op het einde van de week.

20 Straf! december 2021Tweede en derde graad

— GIP

6 INDUSTRIËLE

ICT

De leerlingen van 6IICT zijn met hun GIP gestart. GIP staat voor

geïntegreerde proef, een vakoverschrijdend project waar doorheen

het schooljaar aan gewerkt wordt en waarbij procesevaluatie

een belangrijke factor is. Niet alleen het resultaat telt immers,

maar ook de weg ernaartoe.

De projecten van dit jaar zijn onder meer een elektronisch dambord,

een RC-auto, een weerstation en een rekenrobot voor de lagere

school. De leerlingen moeten werken met de input van sensoren,

het aansturen van schermen en motoren via Arduino of Raspberry

pi en het beheer van de data in een opslagmedium.

Afhankelijk van hoe vlot de GIP verloopt, kan er ook nog een stuk

analyse van de data bij komen.

De leerlingen maken geen klassieke GIP-bundel, maar een website.

Hun vorderingen zijn te volgen in een blog. Beide toepassingen zijn

een onderdeel van hun opleiding.

Eind mei worden de GIP’s geëvalueerd door een externe jury.

mosart-6iict-gip.surge.sh

21MOSA-S

— VRIENDENKRING

MOSA-S

2020 zou het jaar van Jan Van Eyck worden,

maar het vreselijke coronavirus stak stokken in

de wielen. Gelukkig besloot de stad Maaseik om

in 2021 alsnog de beroemde schilder van het

Lam Gods op een eigenzinnige, hedendaagse

manier in de kijker te zetten. Talrijke evenementen

werden georganiseerd en dat was voor ons,

oud-collega’s-senioren (MOSA-S), de ideale

gelegenheid om weer van start te gaan na meer

dan anderhalf jaar gedwongen inactiviteit.

22 Straf! december 2021MOSA-S

Op 14 oktober was het zover en - afgaand

op het groot aantal deelnemers (waaronder

enkele nieuwe gezichten) - was er duidelijk

veel belangstelling. In het pop-upmuseum

op de Kloosterbempden kregen we deskundige

uitleg over de reproducties op

ware grootte van alle werken van Van Eyck.

Ook het schilderij van Jan Peeters met de

moderne interpretatie van het Lam Gods

en de terracottabeelden van Jan Winkels

blijven tot de verbeelding spreken, evenals

het 19de-eeuws, bronzen beeld van beeldhouwer

J.G. Buckens.

Daarna nam de gids ons mee voor een

rondleiding in het stadscentrum. Naast de

mooie gebouwen springen vooral de fraaie

muurschilderingen van gerenommeerde

graffitikunstenaars en studenten van de

stedelijke academie in het oog! Street art

gebaseerd op het zelfportret van Jan Van

Eyck: bijzonder knap!

Na de rondleiding en het bezoek aan het

museum zijn we met onze oud-collega’s en

partners afgezakt naar café-restaurant ‘De

Beurs’ op de Markt. Bij een hapje en een

drankje werd er gezellig gebabbeld. Het gaf

vooral een ‘bevrijdend’ gevoel om zonder

mondmaskers weer met elkaar in contact

te komen. We kijken met tevredenheid terug

op onze eerste uitstap van het nieuwe

werkjaar en hopen vooral dat Corona ons

niet meer in zijn greep zal krijgen.

Oud-collega’s die zich geroepen

voelen om bij onze kring (MOSA-S)

aan te sluiten, zijn van harte welkom.

Hoe meer zielen, hoe meer

vreugde. Indien interesse, contacteer

Annie Coolen op haar e-mailadres:

ancoolen@hotmail.be

23Oud Sint-Jan

— OUD

SINT-JAN

Na een jaar van inactiviteit vond in augustus de eerste bestuursvergadering

van het nieuwe werkjaar plaats. Het werd een blij weerzien na anderhalf jaar

quarantaines, afstand houden en vaccinatieprikken. Nu de mondmaskers afgezet

mochten worden, stelde men hier en daar toch een rimpel méér vast.

Een eerste activiteit was de fietstocht op 12 oktober. Wie op fantastisch mooi

weer gehoopt had, was eraan voor de moeite: organisator Jean-Marie Tiesters

was vergeten eieren naar de Clarissen te brengen. De fietstocht werd dan maar

vervangen door een bezoek aan de Van Eycktentoonstelling op de Kloosterbempden.

2 leden lieten zich door het slechte weer echter niet tegenhouden en

kozen er koppig voor om alle verplaatsingen per fiets te doen… de lijfspreuk van

de gebroeders Van Eyck ‘Als ich can’ indachtig.

De heer Jos Delahaye gidste ons doorheen de tentoonstelling en vestigde vooral

de aandacht op de details in de meesterwerken van de gebroeders Van Eyck.

We vernamen ook dat het Hubert Van Eyck was die begon met het schilderen

van het Lam Gods; broer Jan nam het later over en bracht zo zijn eigen, typische

penseelstijl in het geheel.

Rond het middaguur begaven de 26 deelnemers zich naar het Brouwershof in

Opitter voor een driegangenmenu met als voorafje een korte aardrijkskundige

toelichting over de omgeving. Gids Tonny Donné leidde ons daarna naar de

Sint-Trudokerk. Hij besprak de geschiedenis van de kerk, het orgel, het meubilair

en de glasramen om te eindigen met het prachtige retabel in bladgoud. In 5

taferelen beeldt dit kunstwerk de lijdensweg van Christus uit.

Het laatste bezoek van deze dag leidde ons naar de kapel van Onze-Lieve-

Vrouw Troosteres. Na info over de geschiedenis, de restauraties en het park eromheen

gaf de heer Donné uitleg bij orgel, glasramen, schilderingen en beelden.

Onze voorzitter bedankte de gids en iedereen stapte naar zijn auto, behalve de

2 dapperen die met hun ijzeren paard door de regen huiswaarts keerden.

Omdat in het vorige werkjaar geen activiteiten plaats vonden, werden de leden

van onze bond getrakteerd op een vlaaienfestijn. Kosten noch moeite werden

gespaard om deze samenkomst gezellig te maken. De 80 ingeschrevenen konden

vanaf 14.00 u. in zaal-R genieten van een welkomstcavaatje of -fruitsapje.

In zijn welkomstwoord verwees onze voorzitter alvast naar de komende activiteiten.

Daarna gaf hij het sein om aan te schuiven aan het vlaaienbuffet: keuze

zat, maar aan goesting ontbreekt het onze leden dan ook niet! Om te eindigen

werden nog wat ‘korte drankjes’ aan de mooi versierde tafels voorzien... om de

vlaaien door te spoelen: er werd gedronken met mate(n).

24 Straf! december 2021Oud Sint-Jan

Op de vrijdag voor de allerheiligenvakantie kwamen zo’n 140 familieleden samen om het overlijden

van collega’s en/of hun familieleden te gedenken. Deze traditie binnen onze vriendenkring

kent altijd veel succes. Tijdens de stemmige eredienst worden de namen van de overledenen

aangehaald en staan de aanwezigen even stil bij hun gemis. Aan de koffietafel achteraf

krijgen zowel aangename als pijnlijke herinneringen een plaats. Hier voel je écht dat we één

familie zijn!

25Interview personeelslid

Het verborgen talent in eigen school

— DE MOSA-RT IN

ERWIN BULLEN

In tijden van digisprongen, laptopprojecten,

computer- en coronavirussen de ICTcoördinator

en mountainbiketrainer Erwin

Bullen voor een interview strikken, is geen

sinecure. Daar zijn… digitale sprongen voor

nodig. ‘Het zijn inderdaad drukke dagen

op de dienst. Wat een geluk dat er computers

staan, dan is er hier toch iets met een

goed geheugen.’ Hij relativeert het met een

knipoog.

Klimmen in club

‘Zo’n negen jaar geleden maakte ik de overstap

van de business-IT bij Janssen Pharmaceutica

naar het onderwijs. De boog stond er

ook in de weekends gespannen en dat was

niet meer houdbaar. Ik zocht en vond gelukkig

een job om meer met m’n passie bezig

te zijn: het mountainbiken en fietsen tout

court. Net als velen speelde ik eerst voetbal

en liep ik wel eens kwetsuren op. Als je dan

begint te denken aan het huisje, het boompje

en het beestje – waarmee ik niet mijn lieve

vrouw bedoel, laat dat even duidelijk zijn – is

de slotsom snel gemaakt, nietwaar? Je zoekt

een hobby met meer keuzevrijheid, maar toch

sportief uitdagend en ietwat avontuurlijk.

Aanvankelijk mountainbikete ik vrij amateuristisch,

maar eens eens een vaste groep

gevormd was, ging het snel vooruit. Ook op

de fiets welteverstaan’.

Draaien en keren als trainer

‘Toen de oudste zoon wilde mountainbiken,

sloot hij zich aan bij een lokale MTB-club. In

die club zocht men ook trainers. Via het toenmalige

Bloso, nu Sport Vlaanderen, heb ik de

opleiding van initiator tot trainer B doorlopen

zowel voor mountainbike als wegwielrennen.

Dat wil zeggen dat ik theorie- en praktijklessen

wielrennen en mountainbiken mag geven

aan de jeugd en de beloften. Ondertussen

werk ik ad hoc voor Sport Vlaanderen en dat

gebeurt meestal via gemeentes die bijvoorbeeld

een Start to mountainbike organiseren,

zowel voor kinderen, als jongeren of volwassenen.

Ook trainingen voor gevorderden

staan bij tijd en wijle op het programma:

zo heb ik onlangs in Genk op de mijnterrils

lesgegeven in het klimmen en afdalen. Een

inspanning als ontspanning! Jammer genoeg

ontbreekt het me aan tijd om tegemoet te

komen aan alle aanvragen. De spoeling is dun

26 Straf! december 2021Interview personeelslid

onder de Limburgse mountainbiketrainers, ik

zal het echter maar als een compliment zien

dat ze me veel vragen.’

‘Een praktijkles is natuurlijk het leukst, omdat

je dan te velde trekt. Ik help de deelnemers

met hun techniek en met het opstellen

van trainingsschema’s. We oefenen onder

meer moeilijke afdalingen en beklimmingen,

trekken sprintjes, maken een noodstop, enz.

Mountainbiken is vaak erg technisch: korte

bochten nemen is niet te onderschatten en

wat dacht je van je juiste gewichtsverdeling

bij een afdaling? Op de Olympische Spelen

zag je Mathieu van der Poel nog een foute

inschatting maken bij een hoge drop, ook

zoiets probeer ik de mountainbikers bij te

brengen. Volwassenen moet je die technieken

eerst uitleggen en dan pas laten ervaren, terwijl

kinderen en jongeren simpelweg imiteren

en het ongewisse niet schuwen. Dat differentiëren

– om maar eens een modewoord uit het

onderwijs te gebruiken – maakt het lesgeven

erg divers en charmerend.’

Fully lefty

‘Als een hobby een passie wordt, durf je er

ook wat tijd, moeite en centen in steken. Zo

heb ik twee Cannondale ‘lefty’ mountainbikes,

waarvan er eentje een ‘fully’ is en de

andere een ‘hardtail’. Dat is jargon voor een

mountainbike die alleen een linkse voorvork

heeft en voor- én achteraan of alleen vooraan

een schokdemper heeft. De fully is m’n

favoriet, omdat hij geschikt is voor de uitdagendste

afdalingen. Daarnaast heb ik ook een

mountainbike van Sensa, een Cannondale

gravelbike en een Cube en Ridley racefiets. Ik

heb dus heel wat paarden in mijn renstal. En

dan te denken dat ik de speed pedelec van

mijn vrouw leen om naar school te fietsen.’

Dalen op de Stoneman Trail

‘Mijn hoogtepunt op de mountainbike was

de Stoneman Trail in de Dolomieten in Italië.

Wat een prachtige panorama’s, beklimmingen

en afdalingen daar! We volgden er eens

onversaagd een tip van de organisator: hij

had ons een onbegaanbaar steil geitenpad

afgestuurd. Onbegaanbaar, maar niet onberijdbaar!

Wat een geluk dat we een gps hadden.

Op die avontuurlijke trip met heel wat

hoogtemeters worden niet alleen je kwaliteiten

als mountainbiker op de proef gesteld,

maar word je willens nillens geconfronteerd

met jezelf en de ontembare, overweldigende

macht en pracht van de natuur. Hetzelfde

gevoel ervoer ik toen we door de Pyreneeën

27


trokken met de racefiets. De bergen zetten je

op je plaats en geven je een ander perspectief

op het leven. Je voelt je klein.’

‘Waar ik het meest fier op ben, is mijn deelname

aan de 1000 km voor Kom op tegen

Kanker. Je haalt dan voor dat goede doel

een behoorlijke som op – als je een groep

wil laten deelnemen zamel je € 5500 in – en

je fietst dan in 4 dagen die hele afstand bij

elkaar, al dan niet elkaar aflossend. Bij elke

stop organiseert men dan lokaal een heus

feest, zoveel ambiance bezorgt je kippenvel!

En dan te bedenken dat ik eigenlijk in allerijl

als vervanger insprong. Aan deze tocht voor

Kom op tegen Kanker deelnemen gaf niet

alleen mij, maar het hele team een heel goed

gevoel. De zadelpijn namen we er graag bij.’

28 Straf! december 2021Eerste graad

— GEZONDE WEEK

IN DE EERSTE

GRAAD!

‘Jongeren, evenwichtige voeding

en voldoende beweging’ is niet

altijd een evidente combinatie.

Jongeren liggen niet wakker van

de langetermijngevolgen van

ongezond eten en onvoldoende

bewegen, ook al kampen al heel

wat kinderen met overgewicht.

Een goed eetpatroon, voldoende

bewegen en sporten zijn goede

gewoonten die van jongs af aangeleerd

moeten worden. Wij, als

school hebben een grote impact

op het gedrag van jongeren. Fitheid

en gezonde energie door een

goede afwisseling van voeding en

beweging zijn uiterst belangrijk.

Daarom was er in de eerste graad

een gezonde week om de leerlingen

te motiveren gezonder te

eten en te bewegen.

Er werd fruitsalade verkocht voor

het goede doel, er was er een

gezond ontbijt, een sportdag

en op maandag, donderdag en

vrijdag werd in de middagpauze

gedanst. De hele week hielden de

leerlingen hun stappen bij en de

klassen die gemiddeld het meeste

aantal stappen behaalden, kregen

een trofee die ontworpen en

gemaakt werd door de leerlingen

van STEM. De 3 leerlingen met de

meeste stappen kregen een boekenbon.

Ook de mentale gezondheid kwam aan bod

tijdens een lesje ‘hoe omgaan met sociale

media’. De vakleerkrachten integreerden een

gezonde levensstijl in hun lessen.

Er komt nog een vervolg: Suzy, onze rookrobot,

gaat rond in de klassen van het 2de jaar.

Uiteraard bespreken we ook de resultaten

van de enquête over het welbevinden. Het

is maar een greep uit de vele activiteiten die

bijdragen aan een gezonde leefwijze.’

29Mosa-IC

— INNOVATIEDAG

“DIGITAAL GESTUURDE WONING” EFFICIËNT

ENERGIEGEBRUIK MET DIGITALE METER

Onze energiemarkt staat op dit ogenblik erg onder druk.

Denken we maar aan de heisa die er ontstaan is rond

de digitale meter, de fel stijgende energieprijzen en de

nieuwe milieunormen die de overheid noodgedwongen

moet opleggen. Daarom organiseerden we op 23 november

een themadag rond de energietransitie.

Vanuit ons innovatie- en competentiecentrum willen we

ons inzetten om veranderingen op de energiemarkt beter

te duiden voor onze leerlingen, installateurs, studiebureaus

en particulieren die begaan zijn met deze materie.

We vonden verschillende gespecialiseerde bedrijven en

instanties bereid om deze innovatiedag op een professionele

wijze vorm te geven. Het thema werd toegelicht in

vijf verschillende sessies.

In de eerste sessie schetste professor Dr. Ir. Johan Diessen,

verbonden aan de KU-Leuven en Energyville, ons de

toekomst van de energietransitie. Hij deed op een verhelderende

maar ook confronterende manier uit de doeken

welke wijzigingen er in de komende jaren op ons afkomen.

In de demo’s achteraf werd er getracht een antwoord te

geven op de problemen die hij aanhaalde.

In de volgende sessie schetste onze energieleverancier

Fluvius de mogelijkheden om op een efficiënte manier om

te gaan met de digitale meter.

De wijze waarop onze elektriciteit wordt aangerekend, zal

de komende jaren fel wijzigen waardoor het noodzakelijk

wordt om ons energieverbruik aan te passen en te automatiseren.

Het bedrijf Intellisol, dat gespecialiseerd is in moderne

energietoepassingen, gaf tekst en uitleg over het efficiënt

inzetten van zonnepanelen, rekening houdend met de toekomstige

energietarieven. Deze demo werd ondersteund

door een project van twee studenten van hogeschool PXL

met reële metingen van installaties met digitale meter. Zij

simuleerden de mogelijkheden om met een batterij het

piekvermogen te beperken en de opgewekte zonne-energie

efficiënter te gebruiken.

30 Straf! december 2021Mosa-IC

De warmtepomp is ongetwijfeld de verwarmingsbron

van de toekomst. Daarom beschreef het

bedrijf Viessmann dat gespecialiseerd is in warmtetechnologie,

de mogelijkheden die er zijn om een

warmtepomp zo efficiënt en energiezuinig mogelijk

in te zetten. Hiervoor kunnen slimme sturingen

gebruikt worden.

Uit ons stopcontact komt wisselstroom terwijl de

meeste van onze elektronisch toestellen (GSM,

TV, elektrische auto, …) op gelijkstroom werken.

Daarom legden de mensen van hogeschool UCLL

uit hoe het in de toekomst mogelijk is om het hele

elektriciteitsnet om te vormen naar een gelijkstroomnet.

Dit kan technisch perfect, maar het zal nog een

hele tijd duren voor de energieleveranciers en de

fabrikanten deze omschakeling kunnen maken.

Wees gerust. Uw stopcontact hoeft voorlopig nog

niet uit de muur.

In de namiddag kwamen een tachtigtal leerlingen

uit onze eindjaren in de opleiding elektriciteit of

verwarming de demo’s bekijken. ‘s Avonds vonden

een kleine honderd geïnteresseerde bedrijven en

particulieren de weg naar ons innovatie- en competentiecentrum

voor deze verhelderende uiteenzetting.

De aanwezigen waren erg tevreden, zo bleek

uit de evaluatie.

We willen alle deelnemende organisaties en collega’s

hartelijk danken voor deze geslaagde dag.

31Tweede en derde graad

— HERINNERINGS-

EDUCATIE EN

BOEKBESPREKING

Een uiteenzetting over de Groote Oorlog was voor de leerlingen

van 4 Industriële wetenschappen en 4 Elektromechanica de aanloop

naar de bespreking van een jeugdboek rond dit thema.

De leerlingen zeggen het zo: “Dat was een fijne les! Mathieu

Gielen gaf een uurtje uitleg over de Eerste Wereldoorlog. Het

was daarna veel gemakkelijker en interessanter om het boekje

‘Het meisje en de soldaat’ te lezen en in groepjes te bespreken.

32 Straf! december 2021Tweede en derde graad

— HIGH TEA MET

6STW1 EN 6STW2

Op donderdag 28 oktober 2021 zorgden de leerlingen van 6STW1

en 6STW2 voor een typisch Britse High Tea party in The Box. Deze

opdracht binnen hun vak Integrale opdrachten startte met een kort

onderzoek en vervolgens een creatieve verwerking. Verschillende

groepen leerlingen ontwierpen een uitnodiging, menukaarten en

tafeldecoraties. Zelfgemaakte hapjes zoals scones, trifles, eaton

mess en sandwiches werden in het Engels gepresenteerd.

Onze gasten, de 11 Deense leerlingen en hun leerkrachten van onze

partnerschool in Skanderborg waren bijzonder onder de indruk.

Onze eigen leerlingen en leerkrachten waren natuurlijk ook zeer

trots!

33Tweede en derde graad

— TEAMWORK MAKES

THE DREAM WORK

Dit was de titel van de eerste

integrale opdracht van de

leerlingen van 4 Sociale en

technische wetenschappen.

Als uitbreiding op de leerstof over samenwerken in het vak sociale wetenschappen,

staken ze een heuse teambuildingsactiviteit voor de medeleerlingen in

elkaar. Daarin moesten dans, beweging, rollenspel en samenwerken verwerkt

worden. Ook onderzochten ze hoe een goede recuperatiemaaltijd na het sporten

is samengesteld. Ze maakten vervolgens zo’n maaltijd.

De leerlingen mochten elkaar beoordeelden en namen de sterke punten en

werkpunten mee naar een volgende opdracht!

34 Straf! december 2021Tweede en derde graad

Geslaagde vertaal- en rapworkshop in 5AT

— THE RETURN OF

REINAERT (THE

RAPPER)

Charlie May, de Nederlander die het hele Reinaert-epos in een moderne

vertaling uit zijn hoofd kan rappen, bezorgde de leerlingen van 5AT op 19

november enkele onvergetelijke lesmomenten. Daar hadden de tot rapcrews

getransformeerde leerlingengroepjes trouwens zelf een erg groot en

geslaagd aandeel in.

Vooraf hadden ze i.s.m. oud-leerlinge Mirthe Bessems, die een masterdiploma

in de Vertaalwetenschappen bezit, een aardige flard uit het middeleeuwse

Reinaertmanuscript vertaald in een moderne raptekst.

In het bijzijn van de helemaal uit Amsterdam afgereisde Charlie May presenteerden

ze hun creatieve versies met stijl en de nodige rapattributen. Rapvertaler

May was danig onder de indruk, evenals de begeleidende leraren Nederlands

Peeters en Flipkens. Of, om het in rapterminologie te zeggen: de flow

zat goed, het was dope! Hiphop hoera!

Scan de QR-code om een van de

raps te zien!

35Onze scholengemeenschap

Centrale toetsen, gestandaardiseerde toetsen, Vlaamse toetsen…

— OOK IN

VLAANDEREN

BINNENKORT

CENTRALE

EXAMENS?

Wie al eens de moeite deed om de beleidsnota van onze minister van onderwijs

Ben Weyts te lezen, weet dat de man inderdaad werk aan het maken is van

de invoering van een centrale toets voor het lager en het middelbaar onderwijs.

Heel veel openbare discussie is erover nog niet geweest: minister Weyts

laat die ook niet graag toe en de Vlor (Vlaamse onderwijsraad) omschrijft zijn

houding dan ook als ‘eigenzinnig’. Ook wel omdat die Vlor twijfelt aan het nut

van centrale toetsen. Ondertussen worden de toetsen al als een vaststaand

feit gepresenteerd op de officiële website van Onderwijs en dat terwijl de Vlor

nog geen advies heeft geformuleerd en het Vlaams parlement er nog niet over

heeft gedebatteerd of gestemd.

‘Ik volg de kwaliteit van ons onderwijs

op via gevalideerde, gestandaardiseerde

en genormeerde proeven en hou zo

de vinger aan de pols.’

Minister Weyts in zijn beleidsnota

Niet echt nieuw

In de ons omringende landen kijkt men misschien vreemd op: daar kennen ze al

heel lang centrale toetsen. Van in de middeleeuwen werkt Frankrijk al met zijn

‘bac’ of ‘baccalauréat’ en het Duitse ‘Abitur’ dateert van in de achttiende eeuw.

In Nederland bestaat sinds de jaren zeventig de zgn. CITO-toets, die tegenwoordig

wel gecontesteerd wordt, omdat hij zijn doel – het wegwerken van sociale

ongelijkheid bij de keuze van een middelbare school – niet echt bereikt heeft. En

eigenlijk kent Vlaanderen ook al vormen van centrale toetsen. Denken we maar

aan ingangsexamens allerlei en diocesane toetsen. En, hoewel ze natuurlijk vrijblijvend

zijn en aangepast kunnen worden aan de eigen onderwijspraktijk, ook de

36 Straf! december 2021Onze scholengemeenschap

toetsen die horen bij een of ander hand- of

werkboek hebben iets van gestandaardiseerd

evaluatiemateriaal. Leerkrachten vragen ook

steeds meer naar dat soort toetsen bij de uitgeverijen

en het aanbod van taken en toetsen

bij een nieuwe methode is zeker een element

dat de keuze ervan bepaalt.

Maar waarom wil onze minister nu centrale

toetsen, of laten we ze maar ‘Vlaamse toetsen’

noemen. Dat doet hij immers ook.

Al een hele tijd zien we dat onze Vlaamse

leerlingen minder goed scoren in allerlei

internationale onderzoeken. Zeker wiskundig

denken en begrijpend lezen blijken vaker

knelpunten te zijn. Dat leidt ertoe dat velen

de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs in

vraag stellen en dus is de eerste bedoeling

van die Vlaamse toetsen om de onderwijskwaliteit

te verhogen. Dat gebeurt doordat

men alle onderwijspartners (leerlingen, leerkrachten,

scholen, inspectie, pedagogische

begeleiding en de overheid) op regelmatige

basis kan informeren over de mate waarin

leerlingen de eindtermen bereikt hebben en

hoeveel leerwinst ze geboekt hebben tussen

de verschillende toetsmomenten. Dus stelt

men ook sneller vast of de onderwijskwaliteit

achteruitgaat en kan er sneller ingegrepen

worden. Dat ingrijpen zal dan een soort van

begeleidingstraject worden voor de school

die de eindtermen niet (volledig) bereikt

heeft.

Toch even vermelden dat het woord ‘onderwijskwaliteit’

erg gelaagd is. Bedoelt men dat

Vlaamse leerlingen te weinig kennis opdoen?

Zijn de vormen van lesgeven niet aangepast

aan wat de politici willen bereiken met het

onderwijs (de politisering van het onderwijs

is in vele landen een heet hangijzer)? Evalueren

leerkrachten wel op de juiste manier? Zijn

onze leerkrachten wel goed genoeg? Is de

output van het onderwijs wel afgestemd op

de maatschappelijke noden, vooral de economische

noden? Vlaanderen spendeert heel

erg veel aan onderwijs. Is het dan niet logisch

dat er een hoge return verwacht wordt? Het

antwoord op al die vragen zou verschillende

nummers van Straf! kunnen vullen.

Wie, wat en hoe?

Maar terug naar onze Vlaamse

toetsen. Hoe zullen die eruitzien?

Minister Weyts heeft een universitair

steunpunt opgericht waar de

toets ontwikkeld wordt en, als we

de berichtgeving mogen geloven, is

er al heel wat werk verricht. Niet alleen

universiteiten, maar ook enkele

hogescholen en leerkrachten zijn

betrokken partij. De toetsen moeten

zo opgesteld worden dat scholen die

autonoom kunnen afnemen, maar

wel binnen bepaalde grenzen (denkt

u maar aan timing, omstandigheden,

infrastructuur…). Correctie zal ook

zoveel mogelijk geautomatiseerd

worden, net als de verwerking van

de resultaten. Uiteraard zullen er ook maatregelen

getroffen worden om fraude en het

lekken van vragen te voorkomen. Of dit allemaal

vlot zal lopen, zal de toekomst moeten

uitwijzen. We stellen alleen maar vast dat er

elk jaar in onze buurlanden flink wat discussies

zijn over de validiteit (meet de toets wat

hij moet meten?) van de toetsen, de correcte

antwoorden (zeker bij open vragen) en de

manier van corrigeren.

37Onze scholengemeenschap

In eerste instantie zullen de Vlaamse toetsen

peilen naar de kennis en vaardigheden van

wiskunde en Nederlands. Later komen daar

misschien ook nog wetenschappen, Frans en

geschiedenis bij. Voor de toetsvakken, laten

we ze zo maar even noemen, neemt men een

vaste set van eindtermen en daarbij maakt

men dan een wisselende selectie uit de andere.

De eerste reeks van Vlaamse toetsen kan

al afgenomen worden in het schooljaar 2023-

2024. Immers, dan zijn de nieuwe eindtermen

voor het basisonderwijs beschikbaar, die van

de eerste en tweede graad van het secundair

onderwijs zijn dan ook volledig geïmplementeerd.

Alleen op de eindtermen van de derde

graad SO is het wachten tot 2025-2026.

Concreet krijgt de eerste graad SO (het

tweede jaar) zijn eerste toets in 2023-2024.

Het vierde leerjaar van het basisonderwijs

volgt dan in 2024-2025, het zesde leerjaar

in 2026-2027. De derde graad SO (het zesde

jaar) is ook in 2026-2027 aan de beurt. Of er

leerwinst geboekt is of niet, weten we dus

voor het eerst in het schooljaar 2026-2027.

Daarna hebben we elk jaar data om mee te

werken. Dit allemaal onder de voorwaarde

dat er nergens iets verandert. En dan hebben

we het vooral over politieke veranderingen.

goed doen. Daar is de minister absoluut tegen.

Maar hoe gaat hij dat vermijden? De wet

op openbaarheid van bestuur laat de media

toe die rangschikking te publiceren en ze zullen

het zeker niet laten, als ze de kans ertoe

krijgen. De data die met de toetsen verzameld

worden, worden ook zo breed verspreid

(naar leerlingen, ouders, scholen en schoolbesturen,

de koepels, de overheid en de inspectie,

onderzoekers) dat ze vast wel ergens

‘gelekt’ worden naar de media. Zo’n ranking

is op het eerste gezicht geen goede zaak.

Om een school correct te kunnen inschatten

volstaat het niet te weten wie de directeur is

of van oud-leerlingen te horen wie de ‘goede’

leerkrachten met hoge toetsresultaten zijn.

Kennis van het pedagogisch project, van de

samenstelling van de schoolbevolking en

het recruteringsveld, de koepel waartoe ze

behoort, de veranderingsprocessen die de

school doorloopt, resultaten van vervolgstudies

of tewerkstelling, al deze elementen

dragen bij tot het maken van een betere

schoolkeuze. In die zin kan een ranking, als ze

niet beperkt blijft tot een droge opsomming

van toetsresultaten, wel haar nut hebben.

‘Als we een mixer kopen hebben we

allerlei reviews. Maar voor de schoolkeuze

varen we halfblind.’

Koen Lemmens, hoogleraar KU Leuven

Rankings

De Vlaamse toetsen zullen niet bepalen of

een leerling slaagt of niet. Dat is het opzet

niet. Het gaat erom data te verzamelen die

een school kan gebruiken om haar kwaliteitsbeleid

te verbeteren. In die zin kunnen

de toetsen een belangrijk werkinstrument

zijn. De toetsresultaten kunnen wel gebruikt

worden voor studieadvies en oriëntering. Het

is ook niet de bedoeling een ranking op te

stellen van scholen die het goed of minder

Nog meer bedenkingen

Een ander probleem dat steeds opduikt als

het over centrale toetsen gaat, is ‘teaching

to the test’. Met andere woorden, leerkrachten

stemmen hun onderwijs af op de toets.

Op grote schaal kan dat betekenen dat de

leerkracht en de school zich volledig laten

leiden door wat op de toets wordt gevraagd.

Dat gebeurt zeer zeker. In vele scholen met

gestandaardiseerde evaluatie gebruikt men

toetsen van voorgaande jaren om leerlingen

38 Straf! december 2021Onze scholengemeenschap

op onderwijs gehad. Is het trouwens ook niet

een beetje vreemd dat we dit systeem van

commerciële studiebegeleiding laten floreren,

zelfs soms stimuleren door het systeem aan

ouders aan te bevelen, terwijl we in de scholen

een Gok-beleid (Gelijke onderwijskansen)

voeren? Inderdaad, een school, het onderwijs,

kan niet alles oplossen, maar elke leerling

heeft wel recht op dezelfde kansen.

zgn. voor te bereiden. Op zich niks mis mee,

maar als in de loop van het schooljaar in het

curriculum ook al gewerkt wordt naar wat

belangrijk is in de toetsen, dan klopt er iets

niet. En het is begrijpelijk dat leerkrachten

dit doen, ook op kleinere schaal door bijvoorbeeld

tijdens de toets nog wat uitleg te

‘De economische logica primeert op

pedagogische overwegingen en

maatschappelijke noden.’

Roger Standaert, emeritus professor pedagogie (KU Leuven)

geven of een antwoordtip te lossen. Welke

school staat graag onderaan in een mogelijke

ranking en verliest daardoor wellicht leerlingen?

Welke leerkracht wordt graag op het

matje geroepen, omdat zijn leerlingen niet

voldeden? Wie wordt graag door de inspectie

doorgelicht, want die mensen kennen ook

de resultaten van de leerlingen?

In onze buurlanden zien we dat nog een

fenomeen versterkt wordt door het invoeren

van centrale toetsen: het commerciële aanbod

van allerlei individuen en bedrijfjes die

leerlingen voorbereiden, de/het ene al pedagogisch

beter onderlegd dan de/het andere.

Probleem daarbij is dat ze zich vooral richten

op de meer gegoede ouders, want, laten we

eerlijk zijn, de prijzen zijn niet bepaald gering.

Op die manier werkt men, gewild of ongewild,

sociale ongelijkheid in de hand en sociale

ongelijkheid heeft altijd al haar gevolgen

Een laatste bedenking. Wat blijft er nog over

van ons onderwijs als brede vorming? Professor

emeritus Roger Standaert, de man van

de eerste eindtermen, spreekt over centrale

toetsen als onderdeel van de humancapitalbenadering

van het onderwijs. Het onderwijs

wordt benaderd vanuit een economische logica

en die is belangrijker dan pedagogische

overwegingen, soms zelfs belangrijker dan

maatschappelijke noden. Die humancapitalbenadering

betekent dat men geldstromen

die naar het onderwijs gaan, meet en kijkt

wie iets ‘opbrengt’ en wie niet. Sommigen

menen dan ook dat ze vanuit die redenering

het menselijk gedrag kunnen meten en de

opbrengst kunnen berekenen. Even kort door

de bocht nu: wiskunde en wetenschappen

zijn meetbaarder dan literatuur, filosofie of

artistieke vorming. Wat moet dan een groter

aandeel krijgen in de eindtermen en dus

ook in de centrale toetsen? Tellen cultuur en

kunst nog mee? Wat rest er nog van het oude

ideaal van de humaniora? Moeten we in het

onderwijs alleen nog specialisten opleiden of

mogen we nog aandacht schenken aan die

brede vorming?

Die Vlaamse toetsen zullen er wellicht komen.

Misschien is dat ook wel goed en kunnen we

inderdaad de kwaliteit van ons onderwijs wat

opkrikken. Maar er zijn wat bedenkingen die

we zeker niet uit het oog mogen verliezen.

Anders worden de centrale toetsen een maat

voor niets.

39Onze scholengemeenschap

— WEEK VAN DE

VEILIGHEID

— EHBO EN AED

In 5 sessies kregen 40 leerlingen van de studierichtingen Gezondheids- en welzijnswetenschappen

en Lichamelijke opvoeding en Sport en 45 vrijwillige collega’s een opleiding met

als voornaamste vraag: “Wat moet ik doen bij een hartstilstand?”

Het slechtste antwoord: “Niets doen.”

Toch blijkt uit het verleden dat er nog steeds mensen zijn die geen enkel idee hebben wat ze

moeten en mogen doen bij een vermoeden van hartstilstand. Ook de paniekfactor speelt hierin

natuurlijk een grote rol. Daarmee is meteen het belang geduid van deze workshop. Hoe meer

mensen een basisopleiding gevolgd hebben, hoe kleiner de kans dat niemand weet wat hij

moet of mag doen, hoe kleiner de kans op ‘bevriezen’ en vooral hoe groter de overlevingskansen

zijn van het slachtoffer. Omstaanders die deze basisopleiding gevolgd hebben, helpen aantoonbaar

sneller. En laat nu net die reactiesnelheid een zeer belangrijke overlevingsfactor zijn.

Wist je dat

• er in België iedere dag een kleine 30 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis?

• slechts 5% à 10% dit overleeft?

• het gebruik van een AED-toestel binnen de 3 à 4

minuten de overlevingskansen doet stijgen tot 60% à 70%?

• je een bewusteloos persoon, als het mogelijk is, best op zijn linkerzij legt in een stabiele

zijligging? Zeker bij een vrouw: bij een eventuele zwangerschap zou een ligging op de

rechterzij de ‘onderste holle ader’ kunnen dichtdrukken.

• onze scholengemeenschap investeert in nieuwe AED-toestellen?

De nuttige tips, de weetjes en de no-nonsens aanpak van Bart Nies (Hogeschool UCLL) werd

door de cursisten als zeer positief ervaren. Opmerkingen als ‘Beste bijscholing ooit!’ en ‘Dit

moest verplicht zijn voor iedere burger!’ kwamen tijdens iedere sessie terug.

Tot volgend jaar, eneuuh Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive, stayin’ alive!

— VEILIGHEID MET DIGITALE TOOL SAFY

Safy is een trainingssimulator om risico’s en veiligheidsprocedures in te oefenen zonder

dat de speler zichzelf of anderen in gevaar kan brengen.

De leerlingen kunnen uiteindelijk een deel van de VCA-leerstof (veiligheid op de werkvloer)

aanleren zonder hiervoor een handboek te openen. Sterker nog, door de beleving

en het speleffect (gamification) gaat het leerrendement omhoog en kunnen de jongeren

een dieper beheersingsniveau halen. Ze kunnen zelfstandig leren op eigen tempo en zelfs

een competitie binnen de klasgroep houden.

40 Straf! december 2021Onze scholengemeenschap

— HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING

Luc Coenen van de firma Mado gaf tijdens ‘de

week van de veiligheid’ uitleg aan onze leerlingen

HZ, HSV, SV en WLI.

Tips rond veilig werken in een kap- en schoonheidssalon

werden aangereikt.

• arbeidsveiligheid

• bescherming van de gezondheid

• hygiëne

• psycho- sociaal welzijn

• milieu

• verfraaiing van de arbeidsplaatsen enz...

Extra veiligheid tijdens corona en persoonlijke

beschermingsmiddelen kwamen ook aan bod.

‘Uw schoonheid in veilige handen!’

— PERSOONLIJKE

BESCHERMINGS-

MIDDELEN

De firma’s 3M en Base gaven een sessie

aan de leerlingen van het vierde jaar

over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zo leerden we van 3M dat een

mondmasker dragen belangrijk is bij

bepaalde activiteiten, maar nog belangrijker

is dat we moet letten op een

aangepaste filterwerking. Hierbij moet

rekening gehouden worden met de duur

van de blootstelling en de aard van de

stoffen.

De firma Base legde de nadruk op het

dragen van gehoorbescherming, veiligheidsbrillen

en veiligheidsschoenen,

waarbij comfort voor hen één van de

uitgangspunten is.

41Tweede en derde graad

PROWOOD EDITIE 2021

— THE

PLACE

TO BE!

En we waren er met alle leerlingen van onze specialisatiejaren.

Deze 5-daagse beurs toont, vlak voor hun afstuderen en

hun stap naar het werkveld, de allernieuwste trends in materialen

en machines. Ook tal van onze partnerbedrijven staan op

deze beurs.

Deze beurs is voor onze Se-n-Se-studenten van studierichting

Hout constructie- en planningstechnieken (HCP) een interessante

ervaring. Ze mochten zelfs een handje helpen bij partnerbedrijf

Constant Philips en bij de sectororganisatie WOOD-

WIZE.

Enkele leerlingen ontvingen potentiële klanten op de stand,

anderen brachten als echte verkopers hulpmiddelen en klein

materiaal aan de man. Terwijl onze collega, die ook onze opleidingen

op maat verzorgt, meer dan veertig demonstraties gaf,

werkten de leerlingen aan de voor hen nieuwe machines.

Gezien de afstand verkozen de studenten van HCP om hun

nachten in Gent door te brengen. Zo konden ze de volgende

ochtend al vroeg de leerrijke seminaries volgen.

Op de stand van WOODWIZE - een fraai ingerichte stand om

studierichtingen binnen de houtsector te promoten - toonden

onze studenten waar bepaalde studierichtingen voor staan. Er

was veel interesse voor de houten fietsen die door onze school

aangeleverd werden.

Uiteraard was er voor de HCP’ers ruim tijd om zelf de beurs

met onze partnerbedrijven te bezoeken.

Volgende editie zijn we er weer.

42 Straf! december 2021Tweede en derde graad

— RECEPTIE

DERDE

LEERJAAR

ZORG EN

WELZIJN

Op 28 september 2021 organiseerden de leerlingen van het

derde leerjaar Zorg en Welzijn een receptie voor de directie,

hun leerkrachten en klasgenoten. Deze receptie vormde de

afsluiting van hun eerste, geïntegreerde project dat de passende

titel ‘Welkom in Zorg en Welzijn’ droeg.

Tijdens dit project maakten

de leerlingen kennis met de

drie inrijpoorten van hun

studierichting, met de klasgenoten

en met de verschillende

vaklokalen. Tijdens een afsluitende

receptie konden de

leerlingen ook kennismaken

met hun directeur mevrouw

A. Ruttens en de adjunctdirecteur

mevrouw J. Schouteden.

Ook de directeurs van

de andere domeinen verrasten

hen met een bezoekje.

Ja, zelfs het schoolhoofd

Dhr. Peeten kwam een kijkje

nemen.

De leerlingen namen de volledige

organisatie in eigen

hand. Zo zorgden ze voor

een netjes gereinigd lokaal en

mooie, zelfgemaakte decoratie

van materialen die anders

bij het afval zouden belanden.

Fenna kleedde de receptietafel

netjes aan met verse

bloemen.

Op een receptie mogen

natuurlijk hapjes en drankjes

niet ontbreken. Tijdens de

lessen gezondheid leerden

de leerlingen de voedingsdriehoek

kennen. Bij indirecte

zorg leerden ze hoe je aan de

hand van dit voedingsmodel

een gezonde receptie kan organiseren.

Op het menu stond

dan ook een alcoholvrije

cocktail vergezeld van toastjes

met zelfbereide eiersalade,

kaas in mooie blokjes versneden

en versierd met vers fruit

en wraps met kruidenkaas,

kip of zalm en vers gesneden

groenten.

43Tweede en derde graad

— BOEKENRUIL-

KASTJES

De leerlingen van 4 Hout hebben met

veel enthousiasme gewerkt aan 20

‘boekenruilkastjes’ voor de gemeente

Riemst. Omdat er 3 bestemmingen

waren, moest elk model aangepast

worden. Er werden 10 kastjes gemaakt

met zijdelingse palen, 8 kastjes om aan

een muur op te hangen en 2 om op een

muur te staan. De kastjes zijn in Padouk

gemaakt omwille van de duurzaamheid

en omdat deze houtsoort op termijn

mooi zilvergrijs wordt. De buitenmantel

werd van HPL voorzien. De deur kreeg

helder plexiglas om de boeken goed te

kunnen zien.

De leerlingen kijken met veel trots en

voldoening terug op dit mooie project.

De reacties uit de gemeente waren zeer

lovend en motiveren hen om door te

zetten in deze prachtige houtopleiding.

Misschien zie je ze binnenkort wel ergens

staan of hangen wanneer je in de gemeente

Riemst of haar deelgemeenten

passeert!

Een dikke dankjewel aan de gemeente

Riemst voor het vertrouwen dat ze in

onze school en onze leerlingen stelden.

44 Straf! december 2021Centrum Leren en Werken/Duaal leren

— AFTERWORK-

PARTY

Vrijdag 22 oktober 2021 was het

zo ver: de eerste afterwork-party

van onze scholengemeenschap!

Het Centrum Leren en Werken/

Duaal Leren had alle collega’s

uitgenodigd voor een lekkere

hamburger en een drankje. Zo

kon iedereen kennis maken

met Duaal Leren dat volgend

schooljaar uitgebreid wordt met

nieuwe richtingen. Er was ook

een quiz over Duaal Leren en die

won Amielle Stassen: proficiat!

45Onze leerlingen

— DAG VAN DE

JEUGDBEWEGING

46 Straf! december 2021Onze leerlingen

De dag van de jeugdbeweging ging dit schooljaar niet ongemerkt voorbij. Leerlingen die in

uniform naar school kwamen werden feestelijk onthaald aan de schoolpoort door enthousiast

jeugdbewegingsleerkrachten.

In de eerste graad werden leerlingen uitgenodigd om tijdens de korte pauze in de voormiddag

een potje rijstpap of pudding te nuttigen en tijdens de middagpauze was er voor hen een kommetje

verse soep en werden er spelletjes gespeeld in onze sportzaal. In de bovenbouw werden

ze verrast met een ontbijt en ‘s middags pizza.

47Tweede en derde graad

— LIMBURG

STEM’T

AF

Meneer Swennen is vrijdag

vijftien oktober samen met ons,

Noud van Ysacker en Luc van

Hulsen van zes Industriële Wetenschappen,

naar Thor centraal

vertrokken. Wij gingen hier ons

GIP-project pitchen. Ons GIPproject

is het ontwerpen van een

energiezuinige rugzak.

Dit evenement ‘Limburg stem’t af’ is georganiseerd door RTC Limburg. Wij zijn

rond kwart voor twaalf richting Thor centraal in Genk vertrokken om onze stand

op te bouwen. Daarna hebben we van de organisatie eten gekregen. Vervolgens

gingen alle twaalf groepjes hun project pitchen in een zaal voor ongeveer 200

mensen. Dit vonden wij een enorme ervaring, waar wij heel veel van geleerd hebben.

Nadat alle presentaties voorbij waren, gingen we terug naar onze stand om

vragen en tips van de aanwezigen in ontvangst te nemen. Wij hebben heel goede

tips gekregen die ons verder zullen helpen in de verdere ontwikkeling van ons

project. In mei komen al de groepjes weer bij elkaar om hun eindresultaat aan

elkaar te laten zien.

We kunnen concluderen dat dit een leerzame ervaring was. Daarnaast was de

sfeer heel gezellig en alles was goed georganiseerd.

48 Straf! december 2021Onze campus

— NIEUWE CNC-

FREESMACHINE

De bewerking van metalen, zoals draaien en frezen,

gebeurt in de industrie bijna uitsluitend nog met computergestuurde

(CNC) machines. De doelstellingen in de

nieuwe leerplannen zijn dan ook haast allemaal te herleiden

tot het gebruik van deze moderne machines.

In onze opleidingen vervangen we daarom steeds meer de conventionele machines

door computergestuurde machines. In de voorbije jaren zijn er al heel wat

investeringen gebeurd en onze ver doorgedreven samenwerking met het bedrijfsleven

heeft ons hierin fel vooruitgeholpen.

We maken een onderscheid tussen de CNC-gestuurde opleidingsmachines en

de industriële CNC-machines. Bij de opleidingsmachines hebben we intussen

vier CNC-draaibanken en vier CNC-freesmachines van de fabrikant Emco. Deze

werken volgens hetzelfde principe en met dezelfde sturing als de industriële machines,

maar kunnen enkel licht werk verrichten. Dit is voldoende om in de lagere

jaren de basis aan te leren. Bij de industriële machines hebben we intussen drie

CNC-draaibanken.

Onlangs kregen we een nieuwe CNC-freesmachine zodat we nu beschikken over

drie 3-assige CNC-freesmachines en één 5-assige CNC-freesmachine. Na onderhandeling

met verschillende leveranciers kozen we voor een machine van de

firma DMG-MORI. Deze fabrikant is gekend om zijn degelijkheid en betrouwbaarheid.

De machine draagt het typenummer M1.

Op woensdag 8 september werd de machine geleverd. De firma 2RM zette het

groot materiaal in om de machine te transporteren. Het duurde daarna nog

enkele dagen vooraleer de machine in dienst gesteld was.

49Tweede en derde graad

— WEEK VAN

HET NEDERLANDS

4 Industriële Wetenschappen en 4 Elektromechanica werkten met het

themakrantje van de Week van het Nederlands. Een bespreking van het

interview met de excentrieke Jaouad Alloul, de quiz over de verspreiding

van het Nederlands en een antitaling schrijven van een gedicht, dat stond

allemaal op het programma! Bij een antitaling interpreteer je alles in

tegenovergestelde zin. Aan die laatste opdracht was ook een wedstrijdje

verbonden: de beste antitaling werd geschreven door Niels Baens van 4

IW.

50 Straf! december 2021Tweede en derde graad

Ik wil

Ik wil jou graag ellendig maken

ik wil woede voor je schrijven

kwaad en lelijk zoals jij

ik wil naar je roepen

midden in de nacht als je probeert te slapen

ik wil je een trap geven

luid zoals de nagels over een krijtbord

hard en zwaar zoals een brok beton

zoals snijdende kou in de winter

zoals brandende zon in de zomer

bruin en troebel als een rotte appel

vies en lelijk zoals bloederige handen

aan het wegdek opengereten

ik wil jou iets geven dat je laat lijden

dat bij jou blijft als een pijnlijke wespensteek

voor altijd tot je oud en verrimpeld bent

Het originele gedicht uit de Taalkrant van 2021

ek wil

ek wil jou so graag gelukkig maak

ek wil vir jou verse skryf

sober en soepel soos jouself

ek wil vir jou sing

snags terwyl jy slaap

ek wil myself vir jou gee

stil soos ’n koorsboom

soet en oop soos mispels

soos mopanies in die herfs

soos maroelas in die somer

bruin en heel soos kremetart

vurig soos die bloeiende handjies van ’n kafferboom

ek wil jou so graag iets gee wat jy kan saamdra

wat by jou sal bly soos ’n klein warm akkedissie

eendag as jy oud en alleenig in die son sit

Van het lieflijke origineel bleef dus niets meer

over…

Ook de leerlingen van 3 Moderne talen en

3 Taal en communicatie hebben niet stil gezeten.

In de les zochten ze Nederlandstalige

liedjes met bijhorende songteksten. Deze

werden in de middagpauze afgespeeld en

iedereen kon meezingen.

51Onze leerlingen

— FIEBE MONNENS,

4 VERKOOP

HOBBY:

FOTOGRAFIE

Waarom ben je begonnen met fotograferen? En waar

haal jij jouw inspiratie vandaan?

Eigenlijk was het puur toeval: we waren aan het wandelen

toen iemand wat bloemen zag staan en vroeg of

ik ze wou fotograferen. Sindsdien heb ik veel gefotografeerd.

Ik vind het namelijk fijn om herinneringen

vast te leggen, zo vervagen ze minder snel. Nu haal ik

mijn inspiratie vooral uit mijn omgeving. Of ik nu alledaagse

voorwerpen tegenkom of tijdens een boswandeling

iets moois zie, ik fotografeer van alles. Het liefste

fotografeer ik ogen, bloemen en beestjes of mijn

twee katten (Mipke en Lepke). Als ik iets op Pinterest

of Instagram tegenkom kan ik daar ook wel inspiratie

uit halen, maar er zijn geen specifieke personen die

mij inspireren. Zelf heb ik ook een Instagramaccount

waarop ik mijn foto’s deel (@photography_by_Fiebe).

Heb je al eens nieuwe mensen ontmoet door je

hobby?

Het komt wel eens voor dat ik iemand ontmoet, maar

dan heb ik het over kleine dingen als een kort gesprek

via Instagram. Of bijvoorbeeld als ik iemand tegenkom

in het openbaar met aparte ogen, aan wie ik dan

vraag of ik foto’s mag maken voor mijn social mediaaccount.

Maar er zijn nog nooit echt vriendschappen

ontstaan door deze korte ontmoetingen.

52 Straf! december 2021Onze leerlingen

Zou je later een carrière willen beginnen

met je hobby?

Ja. In mijn vrije tijd maak ik wel eens short

films. Deze filmpjes heb ik echter niet op een

publiek profiel staan, die houd ik liever voor

mezelf. Het zou me leuk lijken om films te regisseren

of te editen als job. Maar ik weet niet

zeker of dat haalbaar is op financieel vlak.

Ook lijkt het me leuk om grafisch ontwerpster

te worden. Als grafisch ontwerp(st)er

doe je dingen als het ontwerpen van affiches,

brochures, flyers, websites en soms ook

boekomslagen. Dat lijkt mij ook geweldig om

te doen!

Volg Fiebe

op instagram!

53Erasmus+

— ERASMUS+

INTERNATIONALE

MEETING IN

MAASEIK

Van maandag 25/10/2021 tot en met

zondag 31/10/2021 vond er een internationale

meeting op onze school plaats

voor de leerlingen van het seminarie

Erasmus+. Onze leerlingen kwamen in

contact met 11 leeftijdsgenoten en 2

leerkrachten uit onze partnerschool:

Skanderborg Gymnasium in Skanderborg

(Denemarken)

(https://www.skanderborg-gym.dk/)

De buitenlandse leerlingen verbleven in

gastgezinnen bij onze leerlingen. Er was een

erg afwisselend programma uitgewerkt voor

onze gasten met onder andere presentaties

in het Engels over de verschillende landen,

scholen en de digitalisering in het onderwijs,

een workshop Steam-club met 4TW, guided

tours in Maaseik door 6 Moderne Talen, High

Tea met 6STW1 en 6STW2, een rondleiding

en lessen in onze school, een citytrip naar

Antwerpen enz. Het werd zowel voor onze

Deense leerlingen als onze eigen leerlingen

en hun gezinnen een week vol unieke ervaringen.

Bedankt aan de collega’s en alle

betrokken leerlingen voor hun enthousiaste

medewerking!

54 Straf! december 2021Erasmus+

As a student in Denmark, I am grateful

to get to have this opportunity. In Denmark

we use computers a lot, which

has some pros and cons. The pros

are that note taking is faster and the

cons are that you can share notes you

haven’t made yourself, so you don’t

understand them and haven’t worked

with them. In Belgium they write notes

by hand, which is very good, because

you know the things you write, and

you can’t share it like that. The host family

I went to was very kind, and I truly

felt privileged to get to know them

like that. They reminded pretty much

of a typical danish family. They went

to work or school like my family do

and then they came home and made

dinner, they had a bit more homework,

but not that much more. In general it

was a very positive experience, and we

can learn a lot from the Belgium’s in

Denmark.

— SIMON KRISTIANSEN —

(DEENSE LEERLING)

55Erasmus+

In Denmark we are used to working in

groups and I noticed that it isn’t the

same case I Belgium. You work more

individually which definitely has its

pros but also some cons. I think that

students In Belgium can’t take short

cuts when it comes to small tasks,

where we in Denmark tend to split up

the workload in the group. It results

in danish students lacking some of

knowledge. On the other hand, by

working in groups we have bigger

combined knowledge if we have to

analyze or discuss a text.

In Belgium the families are a lot closer,

not that we don’t like our families in

Denmark, but we don’t spend as much

time with them. You live close to your

grandparents which some also do In

Denmark, but it isn’t common.

— ANTON PAUL MAUSS HANSEN —

(DEENSE LEERLING)

What are the differences and similarities between the school in Belgium and the school in

Denmark? Overall, there were many differences between our two schools. Especially, the

relationship between students and teachers was remarkable. In Belgium, they address the

teachers with mr. and mrs. as well as their last name. This is in a huge contrast to how we

appeal to teachers in Denmark, as we instead only use the teachers’ first names. From the

outside, this may seem more personal. This may also give the impression that teachers and

students in Denmark are more familiar with each other, whereas there is a greater distance

between students and teachers in Belgium. However, there is a similar understanding that it

is the teacher’s task to provide students with instruction and greater knowledge of different

topics. We students in Denmark and Belgium have equal respect for the teachers. In Belgium,

the difference between teacher and students becomes clearer when students address

the teachers with their last name.

What has been the best experience and why? Personally, I think the trip has been the best

experience. It has been very exciting to experience a different culture, while being a part of

it. I have gained a much greater insight into how others have set up their school system and

how their community is structured.

— NIKOLINE MØNSTED ANDERSEN —

(DEENSE LEERLING)

56 Straf! december 2021Erasmus+

— ERASMUS+

INTERNATIONALE

MEETING IN

SKANDERBORG

Twee weken na de meeting in Maaseik was het de beurt aan onze Deense partnerschool in

Skanderborg om een internationale meeting te organiseren. Volgende 12 leerlingen vertegenwoordigen

onze school : Finn Geuchenmeiër (6WWS4), Trijntje Molemans (6EWI3), Fran

Vereecken (6HUW2), Pieter-Jan Neyens (6WWS3), Bowey Duisters (6HUW2), Emma Gilissen

(6HUW1B), Kaat Van den Bruel (6WWS3), Rhune Paredis (6WWS4), Mirthe Peerlings

(6WWS3), Githe Raedschelders (6HUW1B), Jill Hessels (6HUW1B) en Caroline Corstjens

(6WWS3).

Onze leerlingen ervaarden nu zelf als gast de

mooie momenten van een Erasmus+ week:

een projectdag over digitalisering, de ervaring

als leerling in het Deense schoolsysteem,

een rondleiding doorheen het kleine Skanderborg,

de musea ARoS en Den Gamle By in de

prachtige stad Aarhus, het Lego House in Billund,

een dinner met Deense hapjes, het Deer

Park in Marselisborg en nog zoveel meer.

Het eerste wat ons opviel was het feit dat ze computers gebruiken. In Denemarken

gebruiken ze elke les de laptop terwijl wij in België nog steeds werken met boeken en

notities. De Denen keken dan ook verbaasd wanneer ik mijn pennenzak bovenhaalde.

Sommigen hadden zelfs nog nooit van typ-ex gehoord! Bovendien werken ze heel anders

in de klas. Ze werken vaak in groep en zitten ook in de klas de hele tijd met 4 aan een

tafel. Elke les duurt 1u15 min. en na elke les is er 10 minuten pauze. De begin- en einduren

van school variëren ook per dag.

— TRIJNTJE MOLEMANS EN PIETER-JAN NEYENS —

57Erasmus+

Toen we nog in de bus zaten onderweg

naar Denemarken, was er één iets

waarvoor we allemaal wel schrik hadden:

het eten. Stel je lust het niet. Laat je dan

het hele bord staan en zeg je dat je geen

honger hebt? Maar alles viel reuze mee,

sommige gerechten vond ik zelfs lekkerder

dan hier. Over het algemeen leken onze

levensstijlen best veel op elkaar. Alleen

heb ik toch wat kleine verschillen opgemerkt

doorheen de week. Zo deden de

Deense studenten heel rustig over alles.

Naar school gaan, plannen maken … haast

kennen ze daar niet. Ook het schoolsysteem

is er ander.Pen en papier? Dat is iets

uit de middeleeuwen. Wat me soms wel

dwars zat, is dat Denen wat gesloten zijn

naar anderen toe. In plaats van gezellig te

babbelen na school, vertrok ‘mijn’ uitwisselingsstudent

al snel naar zijn kamer, om

daar te blijven tot het tijd was om te eten.

Tegen het einde van de week vond ik dat

niet erg: zelf was ik ook vermoeid na een

lange dag. Het was een drukke, interessante

maar vooral een hele fijne week.

— EMMA GILISSEN —

58 Straf! december 2021Erasmus+

Ik ga een aantal ervaringen nooit vergeten.

- Mijn verblijf in het gastgezin. Het waren zo

een lieve mensen. Ik ben echt enorm blij dat

ik dat heb mogen meemaken.

- Ook de uitstappen vond ik heel interessant:

de stad Aarhus die we bezocht hebben,

de musea, lego house... Zo leerde je de

cultuur van Denemarken heel goed kennen.

- En vooral de gezelligheid. Onze groep van

Belgen en Denen was superfijn. We hebben

veel kunnen lachen en vooral genoten.

— MIRTHE PEERLINGS —

Wat de verschillen betreft, heb ik gemerkt dat wij, Belgen, graag zoete snoep eten en

Denen niet. Zij verkiezen bijvoorbeeld zoute drop! Het is ook wel duidelijk geworden dat

de Denen erg nuchtere mensen zijn, ze vinden dingen wel leuk en mooi, maar ze zullen

er nooit heel enthousiast over worden zoals wij dat wel kunnen zijn. Verder wonen veel

Deense leerlingen in bungalows die ons deden denken aan de huisjes in vakantieparken.

Voor een Deen is zo’n bescheiden huis genoeg, ze willen niet meer dan een praktisch huis.

In Denemarken is alles gebaseerd op vertrouwen, afspraken zijn er afspraken en tijdens een

restaurantbezoek laten de ouders hun baby zelfs buiten in de kinderwagen slapen! Niemand

gaat ervan uit dat het kind wordt meegenomen, want dat gebeurt daar dus ook niet.

Een verjaardag wordt er bijna gevierd zoals een nationale feestdag: het hele huis en het

verjaardagsgebak worden er versierd met Deense vlaggetjes. Het viel ook op dat handbal

daar een veel grotere sport is dan in België.

— FRAN VEREECKEN —

59Pastoraal jaarthema

DE KRACHT VAN VERBINDEN

Misschien beseffen we nu nog meer dan tevoren

dat mensen niet zonder de ander kunnen,

dat jong en oud nood hebben aan aandacht en contact,

dat we daar altijd naar blijven zoeken en verlangen.

Verbinding is een basisbehoefte voor mensen.

Ook al ben je soms graag eens alleen,

ergens ‘bij’ horen dat groter is dan onszelf,

inspireert ons en geeft ons een reden van bestaan.

Voor christenen is Jezus daarbij een blijvende inspiratiebron.

Hij deed niets anders dan bruggen bouwen en netwerken opzetten.

Hij raakte mensen en was met hen begaan.

Een ontmoeting met Hem liet sporen na.

In dat spoor willen wij ons ook met anderen verbinden;

in dialoog gaan met alles wat en al wie op onze weg komt,

want verschillen dagen uit om te groeien in wie we zijn en kunnen worden.

Verbindingsmensen zijn altijd weer aangestoken door geestdrift en door

geloof in anderen.

60 Straf! december 2021Pastoraal jaarthema

In onze solidariteitsprojecten van dit schooljaar maken we verbinding

met de 3de wereld en kozen we ervoor 4 projecten te steunen

die aangebracht werden door collega’s:

Onze eerstegraadsschool koos voor ‘Help Haïti leven’: heropbouw

na aardbeving van 2010 (schoolopbouw, voedselpakketten, onderwijs

…)

Op de campus kozen we voor:

• Afopadi (Guatemala): opleiding beursstudenten

• Kisaro (Rwanda): landbouw en schooltje

• Finado (Haïti, Ethiopië en Viëtnam): waterputten

61Tweede en derde graad

— RED JIJ ’T KOFSCHIP

VAN DE ONDERGANG?

Als bemanning van ’t Kofschip heeft 3

Maatschappij- en welzijnswetenschappen de

taak om de schuit van kapitein Sidney Perla

Elling voorbij de dt-klippen te loodsen. Maar

dat is buiten de intriges van Sjors Pelfhaut

gerekend, de jaloerse kwartiermeester die

graag zelf kapitein was geworden. Met een

list lokt hij de crew in de kajuit van de kapitein

en sluit plots de deur. Tenzij de leerlingen

de code van de deur kunnen kraken, zal het

schip op de gevaarlijke dt-klippen varen en

vergaan. Enkel met een goede kennis van

de spelling van het werkwoord kunnen de

leerlingen het slot openkrijgen. 3MWW slaagt

er alvast op het nippertje in om ’t Kofschip

voor de ondergang te behoeden. Maar Sjors

Pelfhaut geeft niet makkelijk op. Misschien

moet ook jouw klas straks de fakkel van

3MWW overnemen om deze escape room

te overwinnen. Alvast tijd om de dt-regels te

oefenen!

62 Straf! december 2021Tweede en derde graad

63Oud-leerlingen

ALS JE HET BETER WEET,

DOE HET DAN ZELF

— MARTIJN TIESTERS:

“JE STAAT DAAR

TOCH MAAR HEEL

ALLEEN OP DAT VELD!”

Op een bepaald moment in het gesprek vertelt oud-leerling Martijn Tiesters

(2006 – 2012) dat zijn onzekerheid hem ooit parten speelde. Amper te geloven

als je nu met hem praat: Martijn is een spraakwaterval die honderduit over zijn

grote passie vertelt en een zelfvertrouwen met grote Z etaleert. “Ik ben nu 27

jaar en lijnrechter op het hoogste niveau. Sneller kan niet!”

Even voorstellen: Martijn Tiesters (1994) is assistent-scheidsrechter, ‘de

man met de vlag’ zoals hij zichzelf noemt, en treedt vrijwel elk weekend

aan in 1ste klasse. Je ziet hem dus ook vaak op TV. Hoewel: “Hoe minder

je als assistent in beeld komt, hoe beter.” Maar we gaan terug naar 2006,

als hij op de drempel van de 1ste graad in Neeroeteren staat.

Alleen maar goede herinneringen

Neeroeteren is een relatief kleine school met zo’n 150 leerlingen en dat

was helemaal naar de zin van Martijn: “Tuurlijk. Iedereen kent mekaar en

dat is altijd fijn. Het gebouw in Neeroeteren was toen wel tamelijk oud en

in het 2de jaar was mijn vast lokaal zelfs een container. En toch, het had

zijn charme.” Van Neeroeteren verkaste hij naar het college in Maaseik:

“Dat lag toen nog in de Pelserstraat. Vermits ik in 2012 klaar was, heb ik

de campus ‘gemist’. Maar het college beviel mij prima al is er toch wel een

verschil tussen een school met 150 leerlingen en een met 800.” Martijn

koos voor Handel en dat was bewust: “Al wat met economie en zo te

maken had, heeft me altijd getriggerd, maar ASO was te zwaar voor mij.

Handel is een stevige TSO-richting en dus een mooi alternatief.” Martijn

klaarde de klus in 4 jaar en kijkt tevreden terug: “Het was een uitstekende

school. Maar dat besef je niet als je er zit: dan wil je zo snel mogelijk van

“Over je studiekeuze moet je

verdomd goed nadenken!”

64 Straf! december 2021Oud-leerlingen

school af en werken.” In 2012 begon hij aan

hoger onderwijs, maar dat was geen succes:

“Ik had marketing in gedachten, maar koos

werkelijk op het allerlaatste moment voor

leerkracht basisonderwijs. Dat had ik niet

moeten doen: het lesgeven zelf lag me wel,

maar de theorie veel minder en dus stopte

het voor mij na 1 jaar. Wat heb ik daaruit geleerd?

Dat je verdomd goed moet nadenken

over je studiekeuze.

Als

ik het mocht

overdoen,

deed ik het

anders.”

“Dat ik van studierichting

moest veranderen, heeft

me lang dwarsgezeten”

Ik wist het

meestal beter…

Maar hoe word je nu in godsnaam scheidsrechter

op het hoogste niveau in voetballand?

Niet op een paar weken, zo blijkt. Het

vraagt veel inzet, geduld en ook wel een

beetje geluk. Voor Martijn begon het allemaal

bij Waterloos VV: “ Ik was daar doelman en

trok nogal eens beslissingen van de scheidsrechter

in twijfel. Als je pas 15 bent, komt dat

nogal eens als arrogant en betweterig over,

al was dat zeker niet zo bedoeld. Uiteindelijk

was het van ‘als je denkt dat je het beter

weet, doe het dan zelf’. En dat heb ik ook

gedaan.” Martijn schreef zich in voor de cursus:

goed voor 4 zaterdagvoormiddagen in

het Bondsgebouw in Hasselt of 12 uur ‘droge

theorie’ compleet met examen! “Van de 40

vragen moest

je er 28 goed

hebben. Ik

haalde 36/40.

Overigens

was niemand

gebuisd en

we waren met

zo’n 50-tal, een getal waarvan ze nu alleen

nog kunnen dromen.”

Op het laagste trapje van de ladder

We schrijven 2011 en Martijn mag starten als

scheidsrechter bij U13: “Je moet inderdaad al

die reeksen doorlopen: U13, U15, U17 en U21.

Je begint op het laagste trapje. Observers

65Oud-leerlingen

van de Voetbalbond komen dan kijken en

maken een verslag. Ze kijken vooral of je nog

kan groeien in het fluiten. Dat verslag bepaalt

of je klaar bent voor de volgende stap. En het

is niet altijd makkelijk: U21 is bijvoorbeeld een

hele moeilijke reeks. Je staat met jongens die

tussen 17 en 21 jaar oud zijn. Je bent alleen en

je moet respect afdwingen terwijl je zelf nog

maar 19 bent…” De volgende stap was het

reservevoetbal en dat was al even moeilijk:

“Spelers die net naast de 1ste ploeg gegrepen

hebben, zijn weleens gefrustreerd en dus

moet je opletten: expect the unexpected! Je

wedstrijd kan 89 minuten niets voorstellen,

maar in de 90ste minuut ontploffen. Daar

moet je echt elk moment van de match klaar

voor zijn.”

zijwaartse bewegingen en dat kwam goed

uit omdat je als lijnrechter heel vaak lateraal

beweegt. Ik wou dus stoppen als scheidsrechter

en verder gaan als assistent. Dat

soort wissels gebeurt normaal niet in een

seizoen, maar voor mij hebben ze gelukkig

een uitzondering gemaakt. “ We schrijven

dan 2013-2014 en vanaf toen ging het heel

snel, want het jaar daarop is Martijn al vaste

assistent: “Al zat ik nog vast in 2de provinciale

en van daar is de weg naar 1ste klasse nog

héél lang.” Maar na een half seizoen zat hij al

in 1ste provinciale, de hoogste reeks in Limburg:

“En toen dacht ik aan 4de klasse of het

nationaal amateurvoetbal. Alleen kwam er

toen net een hervorming: 1ste en 2de klasse

en dan 3 klassen amateur. Dat zijn dus 5

“Je wedstrijd kan 89 minuten niets voorstellen

en dan in de 90ste ontploffen”

Morsdood

Toch stormt Martijn vrij snel door de reeksen

en mag hij de wedstrijden van de 1ste

ploegen in 4de provinciale afdeling fluiten:

“Anderhalf seizoen heeft dat geduurd en

eigenlijk is dat te lang. Maar om hogerop te

gaan moet je goede beoordelingen krijgen

en dat is echt niet simpel als je daar zonder

assistenten staat. Je moet je fixeren op de

wedstrijd, op het buitenspel… Dat is veel voor

1 persoon en dan ga je wel eens gokken.”

Kortom, Martijn was klaar voor 3de provinciale,

maar greep er naast: “Bij mijn laatste beoordeling

gaf ik in de allerlaatste minuten een

strafschop en een rode kaart. En dat vond de

observer niet terecht. Ik was daar heel boos

om. Akkoord, ik was niet helemaal zeker,

maar hij stond er 60 meter van af! Door die

éne beslissing was mijn seizoen wel om zeep.

Het was nog niet voorbij, maar mijn motivatie

was morsdood.”

Toen ging het plots heel snel

Maar het kan verkeren, zei Bredero en dat

was bij Martijn niet anders: “Op de cursus

lijnrechter had ik een perfecte score gehaald.

Als doelman had ik wel wat geleerd over

reeksen waar er het voorheen maar 4 waren.

Voor mij was dat een extra obstakel op weg

naar 1ste klasse.” Maar obstakels geven kracht

en Martijn mocht meteen naar 2de amateur.

66 Straf! december 2021Oud-leerlingen

“Dat was mijn leukste jaar. In mijn 1ste jaar

nationaal voetbal kreeg ik controle van Mark

Simons, een grote naam in het wereldje. Maar

alles zat mee en de quotering was prima. Ik

had er hard voor gewerkt, ook op fysiek vlak:

ik was 10 kg kwijt! Bij Ivo Vranken kwam ik bij

het lopen niet verder dan een 1 of een 2, maar

nu zou ik zeker 10/10 halen.”

Stressen in de groene rechthoek

Na dat jaar in 2de amateur stapte Martijn

over naar 1ste: “Dan begint het toch echt professioneel

te worden, hoor. Ik zette alles op

alles en ging extra trainingen volgen. Je moet

ook laten zien wat je kan. Bovendien moeten

er om naar 2de klasse te promoveren ook

plaatsen zijn. Die waren er niet en dus bleef

ik nog een jaar langer in 1ste amateur. De

‘grote bazen’ kwamen wel kijken en om naar

het profvoetbal door te stoten moest ik het

Referee mee: “Ook met de VAR moeten we in

theorie onze beslissingen zelf nemen. Alleen

bij betwistingen kan de VAR tussenkomen. Ik

heb tot nu toe zo’n 13 wedstrijden met VAR

gefloten en die heeft nog geen enkele keer

moeten corrigeren. Dat zal er natuurlijk toch

wel eens van komen, maar ook dat is weer

een uitdaging.”

De grote vraag hebben we voor het laatst

bewaard. In het profcircuit gaat het om heel

veel geld. Word je daar als scheidsrechter

financieel beter van? “Als je veel wedstrijden

fluit, hou je daar een goed loon aan over,

maar rijk word je er niet van. En als er geen

wedstrijden zijn of je zit thuis met een blessure,

dan verdien je niets. In de goede maanden

is het wel een leuke bijverdienste en dat

is genoeg voor mij.” Droomt hij ervan ooit op

wereldniveau mee te draaien: “Als ik hoofdscheidsrechter

wil worden, moet ik terug naar

“Ik keurde 3 doelpunten af en dat werd

aanvaard. Ik was dus helemaal terug!”

goed doen. Dat zijn dus wel stressmomenten

in de groene rechthoek.” Martijn is 25 als hij

zijn eerste wedstrijd in het profvoetbal fluit:

“Westerlo tegen OHL Leuven. Het ging ineens

om veel meer geld, veel meer TV, veel meer

volk…” Martijn maakte geen grote fouten en

het ging heel goed tot… “Mijn voorlaatste

wedstrijd voor de winterstop was Westerlo

tegen Union. En daar mis ik. Gelukkig mocht

ik nog in Virton aantreden. Voor mijn mentaal

welbevinden was dat goed, al mocht ik nu

wel geen fouten meer maken. Het is tot nu

toe mijn meest onrustige week in het profvoetbal

geweest, maar gelukkig ging alles

goed.” En dat bleef zo in de terugronde na de

winterstop: “In mijn eerste wedstrijd, Lokeren

tegen OHL Leuven, keurde ik 3 doelpunten

af! En dat werd aanvaard: ik was dus helemaal

terug!”

de provinciale reeksen in Limburg en dat ga

ik natuurlijk niet doen. Ambitie? Ik ben tevreden

met waar ik nu sta, al zit ik in België bijna

aan mijn plafond. Bij de echte topwedstrijden

ben ik nu nog niet, dus die ambitie heb ik wel.

Wil ik ooit internationaal fluiten? In principe

kan je dit lang doen, want er is geen leeftijdsgrens.

Ik ben nu 27 en kan dus gerust nog 25

jaar meedraaien. Maar je moet er veel voor

doen: logisch, want de arbitrage moet degelijk

zijn. Dus we zien wel!”

De VAR kijkt mee

Dit seizoen is Martijn vrijwel elk weekend aan

de slag als assistent-lijnrechter in 1ste klasse.

Maar intussen kijkt ook de Video Assistent

67Onze scholengemeenschap

— DE GROTE

DIGISPRONG

VOORWAARTS!

Een paar maanden terug speelde Vlaams Minister van Onderwijs Weyts al voor Sinterklaas

én Kerstman: hij maakte immers letterlijk miljoenen euro’s vrij in het kader van Digisprong.

Alle scholen in Vlaanderen, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, zouden

forse bedragen toegeschoven krijgen voor de digitalisering van het onderwijs. Klinkt

leuk, maar het maakt de opdracht er wel niet eenvoudiger op. Want onderwijs digitaliseren,

simpel is het niet. Hoe dat op Mosa-RT wordt aangepakt, wat de kleine en grote vreugdes

zijn en wat de toekomst in petto houdt … dat vroegen we aan Stefan Cox, hoofd van de

dienst ICT.

Als het over Digisprong gaat, horen we

vooral de euro’s rinkelen, want het gaat om

heel veel geld.

Dat klopt. Het gaat om Europese fondsen die

vrijgemaakt zijn voor de coronacrisis. Vlaanderen

heeft beslist om 375 miljoen daarvan

te investeren in het onderwijs. Dat is de basis

van Digisprong: éénmalig 375 miljoen euro

die moeten besteed worden aan de aankoop

van laptops, maar ook aan infrastructuur.

Wat betekent dat concreet voor Mosa-RT?

Mosa-RT biedt secundair onderwijs aan en

in dat onderwijsniveau gaat het om 510 euro

per leerling verplicht te besteden aan de

aankoop van een laptop en nog eens 42 euro

per leerling voor de infrastructuur. Met ‘infrastructuur’

wordt dan een draadloos netwerk

bedoeld en moderne presentatiemogelijkheden

in de klas, zoals schermen in plaats van

de intussen klassieke ‘beamer’.

Over digitalisering van het onderwijs wordt

al heel lang gepraat. Maar eigenlijk is ze pas

goed op gang gekomen met de coronacrisis,

al bleef het toen wel vooral beperkt tot afstandsonderwijs

en werd er minder gesproken

over de digitalisering van het onderwijsproces

zelf. Hoever staat Mosa-RT?

Om een visie over digitalisering uit te schrijven

hebben wij niet op Digisprong gewacht,

want dat deden we al in 2016. De bedoeling

was om in de 1ste graad met iPads te werken.

Dat doen we nog tot op de dag vandaag en

leerkrachten en leerlingen zijn tevreden. In

de 2de en 3de graad zouden we testen met

Chromebooks en laptops. Het project met

de Chromebooks hebben we vlug stopgezet

omdat de toestellen voor ons gebruik niet

voldeden. In 2018 zijn we dan gestart met

een laptopproject. Dat was kleinschalig om-

ICT OP MOSA-RT

• 4 sites: Kinrooi, Neeroeteren,

Maaseik voor de 1ste graad en de

campus voor 2de en 3de graad

• 1200 vaste PC’s

• 850 laptops (150 in de 1ste graad en

700 in 2de en 3de graad)

68 Straf! december 2021Onze scholengemeenschap

dat het maar over 2 klassen ging, een 35-tal

leerlingen geloof ik. We gaven de leerlingen

uit die klassen een laptop en die mochten ze

in de klas gebruiken en mee naar huis nemen.

Dat was wel een succes en is daarom verder

gegroeid.

ander aan de oppervlakte. Daar hadden we

overigens ook op gehoopt. Uit de evaluatie

bleek bijvoorbeeld het belang van een goed

draadloos netwerk en een goede internetverbinding.

De twee zijn overigens niet hetzelfde

al denken veel mensen van wel. Een ander

thema was de beheersbaarheid van een

“Al in 2016 hebben wij een visie op

digitalisering uitgeschreven”

Wat hebben jullie daaruit geleerd?

Dat eerste laptopproject werd zowel door

leerkrachten als leerlingen zeer positief

beoordeeld, maar het bracht ook een en

“De leraar zal meer

een coach worden bij

het verwerken van

informatie”

laptopproject: wat met 30 toestellen lukt,

zou nooit kunnen met 3500. En nog iets: de

opleiding van de leerkracht. Zéér belangrijk

ook al omdat het digitaal lesmateriaal eerder

“De wachttijd voor

een laptop loopt nu al

op tot 8 maanden”

69Onze scholengemeenschap

beperkt is. Kortom, na dit project in 2018-

2019 beseften we dat er nog héél véél werk

te doen was. We hebben toen ook een meerjarenplan

uitgeschreven.

Waarin verschilde dat meerjarenplan van de

initiële visie in 2016?

In het meerjarenplan bekeken we het vooral

praktisch en concreet: we zouden elk jaar 10

% van de computerlokalen afbouwen en 10

heel veel druk. Nu stonden wij op Mosa-RT

gelukkig vrij ver op het vlak van infrastructuur

en medewerkers, maar uiteindelijk moet

al dat geld wel gespendeerd zijn voor 2024.

Je mag niet vergeten dat de wachttijden om

laptops geleverd te krijgen nu tot 8 maanden

oplopen. Leveranciers voor infrastructuurwerken

zijn simpelweg overvraagd: daar

duurt het maanden alleen al om een offerte

te krijgen. En het probleem van het aanbod

“Mosa-RT is altijd pionier geweest. En dan

moet je soms de volle pot betalen.”

% van de leerlingen een laptop geven. Op

10 jaar tijd zouden we dus helemaal rond

zijn: geen enkel computerlokaal meer en een

laptop voor elke leerling. Het was toen de bedoeling

dat leerlingen zelf hun toestel zouden

kopen. Met dat meerjarenplan zijn we verder

gegaan tot en met vorig schooljaar. Maar in

april 2021 kwam dus Digisprong.

DIENST ICT

• 6 voltijdse medewerkers

• Uitwerken van pedagogische aspecten

• Instaan voor technische aspecten

(infrastructuur en herstellingen)

• Gebruikers ondersteunen

Met al dat geld moet de realisatie van dat

meerjarenplan toch plots een stuk sneller en

goedkoper gaan?

Ja en neen. In alle eerlijkheid: in eerste instantie

zagen we Digisprong als een ‘vergiftigd

geschenk’. En daarna beseften we dat we een

echte ICT-proeftuin konden bouwen met geld

van de overheid.

We spreken over een slordige 550 euro per

leerling en dat is een ‘vergiftigd geschenk’?

In zekere zin wel ja. Als je plots een paar honderdduizenden

euro’s krijgt, zorgt dat voor

aan digitaal lesmateriaal blijft, net als de opleiding

van onze leerkrachten. Dat is toch een

hele operatie.

Maar je hebt ook het woord ‘proeftuin’ laten

vallen?

Ja, omdat je uiteindelijk veel geld van de

overheid krijgt. Geld dat we nu niet aan onze

ouders en leerlingen moeten vragen. En zoals

ik al zei, met onze meerjarenplanning zijn we

relatief goed voorbereid.

Nog niet zo lang geleden lazen we in de

kranten dat ouders zich afvroegen waarom

er toch nog moest betaald worden terwijl

de scholen zoveel geld hadden gekregen.

Ook bij Mosa-RT moeten leerlingen betalen

en dan gaat het niet over een waarborg,

maar wel over een huurprijs van 30 euro op

jaarbasis.

Dat is zo en de verklaring is simpel: de

aankoopprijs van een laptop ligt hoger dan

de subsidie van de overheid. Een basislaptop

kost 600 euro en een laptop waarop je

‘zware’ technische pakketten kan gebruiken,

900 euro. Dan is de rekening vlug gemaakt

als je 510 euro per leerling krijgt: het verschil

delen we telkens door 3 en dat geeft 30 euro

per jaar voor een basislaptop en 130 euro per

jaar voor een krachtiger type. Dit bedrag ligt

lager dan wat je elk jaar afschrijft, want dat

is 120 euro voor een laptop van 600 euro.

En dan heb je nog de kosten van de infrastructuur.

Daarvoor krijgen we 42 euro per

leerling. Dat lijkt veel, maar dat bedrag dekt

70 Straf! december 2021Onze scholengemeenschap

nog niet de helft van wat de infrastructuur

kost. En die wifi-infrastructuur verslijt ook:

volgens plan moet die al in 2028 helemaal

vernieuwd worden.

Laptops van Digisprong die over 5 jaar

afgeschreven zijn en een infrastructuur die

over 7 jaar vernieuwd moet worden, dan

zal je weer veel geld nodig hebben. Als

Digisprong inderdaad eenmalig is, wordt

dat een probleem.

Wat de laptops betreft, ga ik ervan uit dat

de digitalisering over 5 jaar zo ver zal staan

dat elke leerling zelf een toestel zal hebben.

Wat de infrastructuur betreft, ligt het

anders. De kosten voor internetverbinding

op de campus zijn tot achtmaal gestegen en

dat zal blijven stijgen als iedereen op internet

wil. Met Mosa-RT zijn we altijd pionier

geweest, maar dat betekent soms wel dat je

de volle pot moet betalen.

Tot slot: hoe zie jij de toekomst van het onderwijs

als de digitalisering zich verder zet?

Wat zijn de trends?

Vooruitkijken over pakweg 7 jaar is nooit

makkelijk en al helemaal niet als het over

ICT gaat. Zelfs met een glazen bol kom je er

niet. Maar het is wel een feit dat de leerling

via zijn laptop toegang heeft tot alle mogelijke

informatie. Daardoor zie ik de rol van

de leerkracht opschuiven naar die van coach

bij het verwerken van die informatie. Overigens

zal de leerling die info ook zelfstandig

moeten verwerken, dus zonder leerkracht.

Leren zal ook niet langer gebonden zijn aan

het schoolgebouw, want thuis heb je dezelfde

middelen om de leerstof te verwerken en

taken te maken.

71Tweede en derde graad

— OEFENFIRMA’S,

MINI-ONDER-

NEMINGEN,

LEERONDER-

NEMINGEN …

In een aantal studierichtingen wordt gewerkt met oefenfirma’s, miniondernemingen en leerondernemingen,

al of niet virtueel. Het zijn werkvormen waarbij de leerlingen hun kennis in een veilige

omgeving kunnen uitproberen, want het gaat eraan toe zoals in een echte onderneming met aandeelhouders,

boekhouding, een jaarrekening …

Zo verwerven ze de nodige competenties en attitudes voor de toekomst.

Glambition

Wij zijn Glambition en ons virtueel bedrijf focust

zich op het verkopen van verzorgingsproducten

en “Home”-producten. Deze laatste zijn allerhande

huisparfums, geurkaarsen en -stokjes. Onze

verzorgingsproducten zijn geschikt voor vrouwen

en mannen. Ons gamma bevat onder andere

parfums, skin care, cadeausets en badjassen. Ons

team bestaat uit Lauren, Merle, Ian en Martijn.

Promogifts

Hallo! De firma van 6 Handel heet Promogifts

en wij verkopen allerlei relatiegeschenken aan

bedrijven die deze B2B zelf gebruiken, maar ook

gewoon aan hun klanten kunnen uitdelen op

beurzen. Dit betekent dat wij een vrij ruim gamma

hebben van goedkope pennen en gadgets tot

duurdere gadgets waarmee je als bedrijf je klant

kunt verrassen.

72 Straf! december 2021Tweede en derde graad

Sippin’ The 50’s

De leerlingen van 7 Winkelbeheer hebben op

de campus een winkel geopend: Sippin’ The

50’s. Ze hebben een eigen stijl ontworpen en

dat is, zoals de naam al zegt, de jaren-50 geworden.

Binnen dit thema werd een logo, een

huisstijl en een slogan bedacht. ‘The perfect

place for a perfect drink’ past ‘perfect’ bij

deze winkel. Voor de inrichting heeft de klas

zelf gezorgd. Zij richten zich hiermee op het

concept van de American diner: pancakes,

milkshakes en lemonade.

Zeker een bezoekje waard!

MINO

‘Met het zesde jaar in het leertraject abstracttheoretisch

zijn we dit jaar een mini-onderneming

gestart.’

Dit is een project van Vlajo, geschikt voor

de derde graad, waarbij de leerlingen hun

persoonlijke competenties kunnen verkennen

aan de hand van een onderneming. Ze ontwikkelen

zich tot ondernemer en richten zelf

een klein bedrijf op. Net zoals in de echte wereld

gaan de leerlingen op zoek naar investeerders.

Het werk wordt onder de geschikte

personen verdeeld.

‘Onze mini-onderneming heet MINO en we

verkopen allerlei producten zoals plantjes,

flessenopeners, wijnstoppen, koekjespotten

en zelfgemaakte kaarsen.’

Aviva en Beauty7

Op dinsdag 26 oktober organiseerden de

leerlingen van 7KA een opendeurdag. Zij stelden

hun oefenfirma Beauty7 en Aviva voor

via een mooie stand, waarop een gedeelte

van het assortiment getoond werd. Beauty7

stelde er ook zijn nieuwe sportproducten

voor en Aviva zijn vernieuwde wijnboxen.

Na een presentatie over de werking van de

oefenfirma kregen bezoekende leerlingen

de kans om een aankoop te doen, virtueel

weliswaar! Zo konden de leerlingen van de

Beauty7 en Aviva hun verkoopvaardigheden

inoefenen. De orderverwerking, die wél echt

is, zal tijdens de komende weken aan bod

komen. Het was een productieve dag voor de

leerlingen!

Hairstudio Noir

De 14 meiden van 7 Haarstylist hebben hun

eigen kapsalon Hairstudio Noir. Wekenlang

zijn ze al bezig geweest met de voorbereidingen.

Bestellingen doen, klantenlijst aanleggen,

reclame maken enz. Gelukkig kregen

ze een goede ondersteuning van de firma

MADO Antwerpen, met dank aan de heren

Luc Coenen en Bram Beckx. 7 Haarstylist

werkt met een nieuwe productenlijn van

Indola.

Iedereen is van harte welkom in het salon,

elke donderdag van 08.30 u. tot 12.00 u. en

van 13.00 u. tot 16.00 u. Wil je een afspraak,

mail dan naar hairstudionoir@gmail.com of

bel naar +32 89 56 30 59.

Je zal er met passie voor het vak geholpen

worden!

73Schoolhouse

— SCHOOLHOUSE

VIMK: KOM EEN

MAANDJE

LOGEREN EN

BELEEF DE TIJD

VAN JE LEVEN!

Corona?

Speciale tijden vragen om speciale maatregelen.

En daarom heeft Schoolhouse zijn

werking aangepast aan de uitdagingen die

corona aan heel wat ouders en leerlingen

stelt. Bij ons is er dan ook een plaats voor

ieder en zit ieder op z’n plaats. Dit volgt niet

alleen uit onze verblijfsformule voor jongeren

uit het lager onderwijs, secundair én

zevende jaar, het weerspiegelt zich ook in

onze corresponderende leefbubbels: Kidzz,

Junior, Senior en Student.

74 Straf! december 2021Schoolhouse

Alternatief

Tijden die om wijsheid vragen, botsen vaak

op onwetendheid. Inderdaad is lang niet

iedereen op de hoogte van het feit dat er een

betaalbaar, toekomstgericht én coronaproof

alternatief bestaat voor de lange busritten

van en naar de Campus.

Busje komt zo...

In onze nieuwsbrief lees je meer over het potentieel

van ons jongerenverblijf op Campus

Mosa-RT. Want wie zit er nu graag week in

week uit tweemaal per dag op een volle bus

als je op diezelfde Campus ‘op kamers’ kan

gaan? Je eigen trendy kamer in een dynamische

leef- én leeromgeving tussen leeftijdsgenoten

en jeugdprofessionals die je bovendien

met raad en daad bijstaan.

Proefmaand

Schrijf je vandaag nog in voor de

Schoolhouse Proefmaand: van maandag

17 januari tot vrijdag 11 februari

een maandje logeren, vrijblijvend

en... aan de helft van de prijs!

Méér weten?

Bel +32 475 35 42 04 of mail naar

mathieu.henckens@mosa-rt.be

Schoolhouse ViMK,

how (s)c(h)ool is that! ©

75Onze scholengemeenschap

ECOLOGISCH

VERANTWOORD HOUTBELEID:

— WAAR KOMT

ONS HOUT

VANDAAN?

In onze school werken we hoofdzakelijk met Europees loofhout

en dan vooral Franse eik. Eikenhout is de meest toegepaste

loofhoutsoort van bij ons: het valt goed te bewerken,

zowel machinaal als met de hand en is ideaal voor binnenschrijnwerk

en meubels. Het is door de eindgebruiker gegeerd

door de warme uitstraling en de mooie houttekening.

Wij kopen deze houtsoort doordacht en duurzaam aan door

één keer per jaar de laarzen aan te trekken en een ritje naar

Frankrijk te maken. Hier kiezen we zorgvuldig een aantal bomen

uit om te verzagen tot planken. Door dit inkoopbeleid is

de prijs per m³ uiteraard veel lager dan wanneer we per plank

zouden kopen en wel om verschillende redenen. Als we een

stam kopen, dan weten we nog niet hoe de kwaliteit van de

planken eruit zal zien, maar door jaren ervaring hebben we

hierin een bepaalde expertise opgebouwd. Per stam bepalen

we dan hoe deze verzaagd dient te worden, incl. zaagrichting

(kwartier- of dosseverzaagd) en plankdikte. De plankdikte

wordt meestal in inches aangegeven.

Een andere reden waarom de aankoopprijs aanzienlijk lager

is, is de manier van drogen. Hier hebben we in het verleden

gekozen voor de natuurlijke luchtdroging. De planken worden

in de zagerij gelat om een luchtstroom tussen de planken toe

te laten. Wanneer een stam in planken gezaagd wordt, verkrijgt

men boolstammen, boolplanken of boolhout. De boolen, met

drooglatten, worden oordeelkundig gestapeld in onze grote

houtloods, de droogloods waar we geen leerlingen toelaten. In

functie van de plankdikte liggen deze 1 jaar per cm plankdikte.

Een plank van 52 mm dikte ligt hierdoor 5 jaar te drogen voor

deze verwerkt kan worden, een plank van 27mm ligt 3 jaar

enz. Het vergt dus een goede planning en opvolging om in te

76 Straf! december 2021


schatten welk hout men wanneer inkoopt. In een normaal jaar (zonder corona!) verwerken we

ongeveer 60m³ Franse eik, wat neerkomt op ca. 3 opleggers.

Naast de Franse eik verwerken we ook beukenhout, essen, Amerikaanse eik en houtsoorten

zoals acacia die in de regio gekapt werden. Soms krijgen we zelfs een aanbod van een houthakker

in de buurt die een inlandse houtsoort ter beschikking heeft. Hierdoor is de ecologische

voetafdruk zeer klein. Vanzelfsprekend moeten we soms afstappen van deze manier van

aankoop. Als er voor een bepaald project een specifieke kwaliteit of houtdikte nodig is, wordt

er uitzonderlijk gedroogd hout aangekocht.

Om al dit boolhout te verzagen hebben we in de afgelopen jaar geïnvesteerd in een langszaagmachine,

waarbij we efficiënter (dus met minder verlies) stroken kunnen zagen. Deze

ribzaag zorgt er ook voor dat de bediener ergonomisch kan werken. Het zaagblad verplaatst

zich immers door de plank waardoor de bediener op een rustige manier via aan voetpedaal de

zaagsnelheid kan bedienen.

Wie nog twijfelt aan het kiezen voor hout, kunnen we nog meegeven dat hout CO2-neutraal

is. Een boom vangt zijn hele levenscyclus CO2 op uit de lucht en het hout slaat deze CO2 op.

Hout is een circulair materiaal en kan over decennia heen meermaals hergebruikt worden, denk

maar aan een massieve kast die na zijn levensloop geshredderd wordt tot plaatmateriaal. In de

huidige samenleving met klimaatopwarming en allerlei milieuaspecten is de keuze voor hout

hierdoor zeer ecologisch. Het gebruik van hout in de bouw- en meubelsector kan een serieuze

verkleining van de ecologische voetafdruk realiseren. Als basis is hout de ENIGE grondstof die

zich steeds kan vernieuwen, men kan dus gerust spreken over het nieuwe goud. Zolang er zon

is, is er leven en is er hout, hierdoor is hout de duurzaamste grondstof bij uitstek.

77Tweede en derde graad

— ACTIVITEITEN-

MARKT VOOR

5 VERZORGING

Vanaf het 5de jaar Verzorging gaan de leerlingen op stage naar de oude zorgvrager

en de jonge zorgvrager. Daar werken zij een aantal activiteiten uit.

Tijdens de lessen pedagogisch handelen leren ze een activiteit uitwerken en rekening

houden met de valkuilen. Ook moeten ze een stappenplan opstellen voor

elke activiteit. Dat maakt het hen gemakkelijk: zo weten ze waar ze aan moeten

denken, welke materialen ze moeten meenemen, welke doelstellingen voorop

gesteld worden enz.

Tijdens de activiteitenmarkt stellen de leerlingen hun activiteiten en stappenplannen

voor aan de andere klassen van 5 Verzorging. Zo kunnen die inspiratie opdoen voor

hun volgende stages.

Het was weer een leuke en vooral creatieve voorstelling. De leerlingen van 5 Verzorging

hebben dit heel goed gedaan. Proficiat!

78 Straf! december 2021


scherp

CULTUUR, BOEKEN, FILMS, APPS, MUZIEK,...

— HIPPO-

TRAKTOR

WIE?

EEN BAND DIE HET BESTE VAN GOJIRA,

TOOL, MASTODON EN MESHUGGAH WEET TE

COMBINEREN ÉN DAARUIT NOG EENS EEN

EIGEN STIJL WEET TE BROUWEN? HET LIJKT

ONMOGELIJK, MAAR HIPPOTRAKTOR SPEELT

HET HELEMAAL KLAAR. DEZE VIJFKOPPIGE

FORMATIE UIT MECHELEN HEEFT NET GETE-

KEND BIJ HET BERLIJNSE PELAGIC RECORDS

EN IS MET HUN DEBUUTPLAAT HELEMAAL

KLAAR OM DE WERELD TE VEROVEREN. IN

HUN GELEDEREN BEVINDT ZICH NIEMAND

MINDER DAN STEFAN DE GRAEF DIE WE

INTUSSEN OOK AL KENNEN VAN HET AL EVEN

FANTASTISCHE PSYCHONAUT [OOK GETE-

KEND BIJ PELAGIC!].

PFOS IS VOLGENS ONS TOT IN MECHELEN

DOORGEDRONGEN, WANT WE HEBBEN

DE LAATSTE JAREN NOG NOOIT ZOVEEL

DEGELIJKE ZWARE METALEN GEHOORD IN

VLAANDEREN. MET DANK AAN DE VLAAMSE

OVERHEID!

79


scherp

— JULES VAN DE PELLIKUUL

Heb je geen idee wat je vanavond wil zien? Wij helpen je verder. Geen zin om

twee uur van je leven te verprutsen aan alweer een fout gekozen film? Laat

Jules de keuze maken, zodat je hem achteraf de schuld kan geven.

8 , 3

OP IMDB

— DUNE

Dat we fans van Denis Villeneuve zijn, hoef

ik je intussen niet meer uit te leggen. Zijn

laatste drie films werden in deze rubriek

allemaal de hemel in geprezen.

Villeneuve is duidelijk on a roll, want met

elke film wordt hij alleen maar beter. Prisoners

en Arrival waren al verdienstelijke

pogingen om het thriller- en sci-fi-genre

nieuw leven in te blazen, maar het was

toch wel met de opvolger van Blade Runner,

de film die niemand durfde maken,

dat Villeneuve duidelijk liet zien dat hij de

intussen torenhoge verwachtingen kon

waarmaken.

En dan hebben we nu dus Dune, een film

waaraan zowat elke regisseur in het verleden

zijn vingers verbrandde. Zelfs David

Lynch, toch niet de eerste de beste, schoof

zo hard uit over deze bananenschil van

een film dat hij zelfs zijn naam liet verwijderen

van de credits. Even verdachten

wij Villeneuve van grootheidswaanzin om

alweer met zo’n onmogelijk project op de

proppen te komen.

Gelukkig heeft hij het slim aangepakt en

het boek van Frank Herbert in twee delen

gesplitst. Wat u nu in de zaal kan zien,

is dus nog maar de aanloop tot, in onze

ogen, misschien wel dé grootste, meest

spectaculaire science-fictionfilm ooit. En

dat is de enige kritiek op dit eerste deel:

het is een magistrale verfilming, met

oogstrelende decors, een perfecte setting

én sfeer, maar het blijft natuurlijk wel

‘maar’ deel één. Na tweeëneenhalf uur

fenomenale cinema wilden we eigenlijk zo

snel mogelijk naar de opvolger. [Op het

moment van dit schrijven heeft Villeneuve

net het startschot gekregen om deel 2 te

maken!]

Als het volgende deel zo sterk is als dit

eerste, kan Villeneuve zijn plaats aan de

tafel naast Stanley Kubrick, Steven Spielberg

en James Cameron reserveren.

Als je de kans hebt, rep je dan zo snel

mogelijk naar de filmzaal of indien mogelijk

naar de dichtstbijzijnde IMAX, want wij

vonden zelfs dát scherm nog te klein voor

zo’n dijk van een film!

80 Straf! december 2021


scherp

Dune op een klein scherm kijken is als

varen met een speedboot in je badkuip.

— Denis Villeneuve —

Regisseur: Denis Villeneuve

(Prisoners, Sicario,

Arrival, Blade Runner

2049)

Scenario: Frank Herbert (schrijver

van het boek), Denis

Villeneuve, Eric Roth

en John Spaihts

Duur: 2u35min

Jaar: 2021

Genre: Sci-Fi/Fantasy

81


scherp

DE SERIEJAGER

In eerste instantie waren we helemaal mee met Squid

Game. We hebben de serie er écht doorgejaagd aan

een euh… moordend tempo. De combinatie van het

Stephen King-achtige-verhaal met het design dat regelrecht

uit een vergeten kast van Stanley Kubrick leek

te komen, bleek een zeer goede keuze te zijn, want

met Squid Game heeft Netflix een dikke hit op zak.

Nadat de serie eindigde en de betovering een beetje

verbroken was, knapten we helaas een beetje af op het

cynisme en het totale nihilisme. Want hoe raad je een

serie aan waarbij het sadisme duidelijk grenst aan het

ergste wat je kan verzinnen? Hoewel Squid Game een

aanklacht is tegen het dolgedraaide Koreaanse maatschappijbeeld,

blijft de serie op zijn minst gezegd een

nogal vermoeiende rit.

— TED LASSO OF

SQUID GAME?

Het totaal tegenovergestelde is de hitserie Ted Lasso

die je nu kan zien op AppleTV+. Vergeet de knullige

naam, want dit is écht steengoede televisie. Ted Lasso

is een derderangs American Football coach die aangenomen

wordt om een Engelse voetbalploeg te trainen.

We hoeven er u niet bij te vertellen dat de Engelse

supporters uiteraard niets van een Amerikaan moeten

weten. Maar Ted is zo ontwapenend eerlijk en optimistisch

dat zelfs de meest cynische voetbalsupporter er

goedgezind van wordt.

U voelt ‘m al komen zeker? Als we moeten kiezen tussen

deprimerend sadisme of optimistische, feel good

televisie? Ja, doe ons dan maar Ted Lasso.

82 Straf! december 2021


scherp

LEWIS DARTNELL

— ‘OORSPRONG’

De geschiedenis van de mens combineren

met geologie, antropologie, scheikunde, biologie,

astronomie en aardrijkskunde? Het lijkt

een bijna onmogelijke opgave, maar Lewis

Dartnell legt de verbanden haarfijn uit. Het is

het soort boek dat een allesomvattende geschiedenis

probeert te schetsen in de stijl van

Jared Diamond en Yuval Noah Harari. Dartnell

is wat minder moeilijk en wat leesbaarder geschreven

en dat maakt van ‘Oorsprong’ een

erg aangename en heldere leeservaring.

Het enige wat je nodig hebt voor dit boek, is

interesse. De rest volgt vanzelf.

Prijs:

€9,99 als

e-book,

de fysieke versie

is in herdruk en

gratis te leen in

je bibliotheek.

Uitgeverij: Thomas Rap

Uitgebracht: oktober 2019

416 pagina’s

Lewis Dartnell is professor aan de universiteit

van Westminster en schreef intussen al twee

boeken.

83


scherp

84 Straf! december 2021


scherpAPP VAN DE MAAND

— HUSH

[ENKEL BESCHIKBAAR

VOOR IOS15, NIET VOOR

ANDROID]

Privacy is belangrijk, dat wisten we al. Maar dat geklik om

cookies te aanvaarden, is écht wel vervelend. Hush, een gratis

extensie voor Safari, zorgt ervoor dat je nooit meer gestoord

zal worden door vervelende cookiemeldingen. Daarbovenop

blokkeert de app ook nog eens trackers, is hij open-source én

gratis.

Jawel, dat vonden wij ook erg verdacht. Maar blijkbaar wordt

deze app gemaakt door Joel Arvidson, een Zweedse developer

(en maker van grote apps als Epicurious en Vogue) die dit

als een soort hobby-project in elkaar heeft gestoken.

De app is ook beschikbaar voor Safari op je Mac.

Privacycheck: er worden geen data verzameld.

85Onze partners

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT

draagt onderwijsvernieuwing hoog in het

vaandel. Maar vernieuwing kost geld. Daarom

lanceert Mosa-RT tweejaarlijks een sponsordossier

waar wij aan bedrijven vragen om

mee de schouders te zetten onder ons onderwijsproject.

Volgende bedrijven steunen

ons onderwijsproject als partnerbedrijf of via

sponsoring.

Heeft uw bedrijf ook interesse om in te stappen

in ons sponsorverhaal? Heeft u interesse

om als partner mee te denken of mee te

werken aan onze opleidingen?

Neem vrijblijvend contact op met:

Evelyn Cloosen

+32 (0)89 56 30 59

evelyn.cloosen@mosa-rt.be

Dank aan alle partners en sponsors voor de

steun en samenwerking met Mosa-RT!

MET DANK AAN ONZE PARTNERS:

86 Straf! december 2021Onze Sponsors

ST IR

C MPUS

SPONSORS

Bex Machinefabriek nv

Wessem

Breman Woningbeheer Zuid Weert

GEA Food Solutions

Weert

Gebroeders Ament

Kinrooi

Metaalbewerking

Gielissen

Helmond

Greenyard Prepared Belgium nv Bree

Hermans & Co NV

Lanaken

Job Precision

Valkenswaard

Lacom Machinefabriek BV Budel

Lecot nv

Linsen Yachts B.V.

NEWstairs b.v.

Optiwa BV

Siemens

Van Aarsen Machinefabriek

Van Hoof Groep BV

Van Hoorn Carbide

Vekoma Rides Manufactering

Zandstra Metaalbewerking BV

Maaseik

Maasbracht

Weert

Reuver

Brussel

Panheel

Asten

Weert

Vlodrop

Geleen

CO-SPONSORS

Aperam

Arion Facility Services BV

Cevan Industries NV

Dakwerken Peters Leon

De Valk Machinefabriek

Forschelen Constructie BV

Genk

Beringen

Maaseik

Maaseik

Valkenswaard

Ittervoort

Helsen Houtbedrijf

Honeywell N.V.

Ligro Trading

Romulus & Remus Projects bv

Tourigingcarbedrijf De Wilg bvba

Wechelderzande

Diegem

Panheel

Bilzen

Hamont

PARTNER-SPONSORS

Aerts Houthandel

Afwerkingsbedrijf John Gonnissen

Bouttens Houthandel NV

Ceyssens NV

CV Peeters en zonen

Dakwerken Godermans

Driessens Hout BV

Harings BVBA

Infra VOF

Jukoma BVBA All Top Clean NV

KBC Bank NV

Kesler Vlemings Dranken

Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem

Kuurne

Bree

Bree

Maaseik

Panheel

Opglabbeek

Gronsveld

Peer

Maaseik

Maaseik

Meuwis Glaswerken

NedinscoBV

NV Brouwers Hout

Ostermann Belux

Palmen Timmerfabriek

Press & Paperclips

Timmerbedrijf Har Puts

VDS Electronics

Verzinkerij Van Aert

Vissers en Van Dijk BV

Vullings Metaalbewerking BV

WP Haton BV

Neeroeteren

Venlo

Olen

Liedekerke

Stramproy

Kinrooi

Maasbracht

Kinrooi

Nederweert

Maasbracht

Horst

Panningen

SYMPATHISANTEN

Adriaens Molenbouw Weert BV • Bergoens NV • CNC Totaal BV • Connectivity Solutions • Consulta • Deco Interieur • Dranken Corstjens • Eric Jacobs Koeltechnieken •

Groenbedrijf Kurt Jeurissen • Hoffman Quality Tools B.V. • Jaeken J. Traiteurdienst • JNR Technics • Maasstaal bv • Mado BVBA • Martens Traktor NV •

Pivot Point Benelux • Signpost België BVBA • ‘t Vita-Mientje • Vereecke O’sea

87


Mosa-RT

eerstegraadsschool

Vestiging Maaseik

Pelserstraat 33 3680 Maaseik

Tel. 089 56 32 32

egs.maaseik@mosa-rt.be

Vestiging Neeroeteren

Zandbergerstraat 21 3680 Neeroeteren

Tel. 089 86 46 65

egs.neeroeteren@mosa-rt.be

Vestiging Kinrooi

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi

Tel. 089 70 25 43

egs.kinrooi@mosa-rt.be

Mosa-RT

tweede en derde graad

Campus Mosa-RT

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik

Tel. 089 56 30 59 Fax 089 56 84 81

info@mosa-rt.be

www.mosa-rt.be

Schoolhouse

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi

Tel. 089 56 30 59 / 0475 35 42 04

internaat@mosa-rt.be

www.mosa-rt.be/internaat

Mosa-ic | kennis delen, samen werken

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik

Tel. 089 56 30 59

info@mosa-ic.be www.mosa-ic.be

SchoolHouse

Colofon

Straf! is het schooltijdschrift van Katholiek Secundair

Onderwijs Mosa-RT.

Straf! is voor, door en over leerlingen, medewerkers,

ouders en relaties van onze scholengemeenschap.

Straf! verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3800

exemplaren.

Hoofdredactie:

Koen Baerts | Dirk Dewit | Mathieu Gielen

Franky Hungenaert | Gunther Reijnaers | Dorien Peeters |

Inge Segers | Thijs Vandoren | Willy Van Pol

Vormgeving: Dienst Communicatie | Michiel Kragten

Verantwoordelijke uitgever:

Erik Peeten, Algemeen Coördinerend Directeur

Iets uit deze uitgave overnemen?

In principe geen probleem, maar laat het ons wel even

weten.

www.mosa-rt.be

Terugzendadres:

Campus Mosa-RT

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!