22.12.2021 Views

Beton & staalbouw 04 2021

Platform over beton en staal in de bouw

Platform over beton en staal in de bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BETON<br />

BOUW<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW<br />

BETONENSTAALBOUW.NL<br />

NUMMER 4 <strong>2021</strong> | JAARGANG 9<br />

NOVEMBER - DECEMBER<br />

INTERVIEW JAN REMMITS,<br />

SECTIEVOORZITTER VSB<br />

Q-PARK HAAGSE MART,<br />

DEN HAAG<br />

THEMA<br />

FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

GAMMA EN P+R,<br />

ROTTERDAM


The Valley - Amsterdam (NL)<br />

Hoogvliet – Bleiswijk (NL)<br />

TOTAALOPLOSSINGEN<br />

VOOR AL UW BOUW- EN<br />

STAALBOUWPROJECTEN<br />

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP<br />

WWW.ASK-ROMEIN.COM<br />

Henco – Herentals (BE)<br />

The Edge - Amsterdam (NL)<br />

ASK ROMEIN | Belder 101 | NL-47<strong>04</strong> RK Roosendaal | +31 (0)165 750 300 | info@ask-romein.com


We bouwen<br />

aan de<br />

vloer<br />

van<br />

morgen<br />

Dat is wat we doen. Elke dag. Door te bouwen op een<br />

stevige fundering en met een continue focus om morgen nóg<br />

beter te presteren dan vandaag. Dankzij een doordachte totaalaanpak<br />

- van engineering tot realisatie - maken wij dé vloer die elk succes kan dragen.<br />

+31 (0)413 38 90 90 www.vanberlo.com


RENOVATIE ANKER BREEDPLAATVLOEREN<br />

gepatenteerd ● goedgekeurd ● toegepast<br />

RAB<br />

Oplossing voor<br />

Breedplaatvloeren<br />

B+BTec introduceert als eerste een oplossing voor de problemen<br />

met breedplaatvloeren: het gepatenteerde en goedgekeurde<br />

Renovatie Anker Systeem (RAB)<br />

Het RAB Anker is geschikt voor het versterken van breedplaatvloeren<br />

die van beide zijden of enkel van de onderkant bereikbaar<br />

zijn.<br />

Het reparatie principe baseert zich op het herstel van de<br />

gedelamineerde zone ter hoogte van de koppelstaven door de<br />

prefab laag en de opgestorte laag weer tegen elkaar te spannen<br />

middels verankeringen door en door of van onderuit, die onder<br />

voorspanning verlijmd worden.<br />

Het B+BTEC RAB Breedplaatvloer Renovatie Systeem is reeds in<br />

meerdere gebouwen toegepast en heeft inmiddels ook de<br />

goedkeuring gekregen van de Gemeente Amsterdam en een<br />

gerenomeerd Nederlands onafhankelijk Ingenieursbureau.<br />

Voordelen<br />

■ Stofvrij<br />

■ Geluidsarm<br />

■ Toepasbaar tussen bestaande installaties<br />

■ Toepasbaar in kleine ruimtes<br />

■ Toepasbaar in gebouwen terwijl ze in<br />

gebruik zijn<br />

MEER INFO?<br />

Interboor Midsland 030- 241 19 19<br />

bbtectools.nl


4<br />

Voorwoord<br />

STREVEN NAAR KWALITEIT<br />

Het kabinet streeft naar een hogere kwaliteit in de bouw door minder bouwfouten en gebreken. Eén van de methoden om dit te<br />

stimuleren, is de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze laatste editie van <strong>Beton</strong> & Staalbouw van dit jaar<br />

staat volledig in het teken van ‘kwaliteit’. Het vormt de rode draad in alle thema’s en projecten die we bespreken.<br />

Aan thema’s geen gebrek. Zo laten we in het thema Funderingstechnieken een aantal funderingsspecialisten aan het woord over de<br />

enorme verschillen in de Nederlandse ondergrond. Ons kleine kikkerlandje stelt qua formaat misschien niet heel veel voor in de wereld,<br />

als het gaat om onze kennis en expertise van funderingstechnieken kunnen we ons absoluut meten met de wereldtop. Een gesprek met<br />

een aantal funderingsspecialisten over de unieke ondergrond waarmee we in Nederland moeten ‘dealen’, de specifieke methoden die<br />

zijn ontwikkeld om de hoge kwaliteit te waarborgen en de ambitie van ontwikkelaars om steeds meer hoogbouw XXL te realiseren.<br />

Ook bij de andere thema’s Wapening, Prefab <strong>Beton</strong> en Bekisting, Steigers en Ondersteuning draait in de basis alles om kwaliteit.<br />

De overheid neemt hierin vanaf 2022 een voortrekkersrol en wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de<br />

geldende kwaliteitseisen houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die vanaf 1 juli stapsgewijs wordt ingevoerd,<br />

gaat hiervoor zorgen. Het nieuwe stelsel geldt tot en met 2024 alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen<br />

en simpele bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap<br />

voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. Verderop in deze editie alle ins en out over de Wkb.<br />

Volop reuring in Rotterdam. Gelukkig ook in positieve zin. Begin januari <strong>2021</strong> is er gestart met de bouw van de nieuwe iconische<br />

Gamma en Park & Ride-garage Noorderhelling (P+R) in Stadionpark. De parkeergarage komt bovenop de bouwmarkt te staan en<br />

biedt straks plaats aan 500 auto’s. Klussers kunnen terecht in een goed bereikbare bouwmarkt met 70 eigen parkeerplaatsen. De<br />

gevel van het gebouw bestaat uit een soort wikkel voorzien van LED-verlichting die van kleur kan veranderen tijdens activiteiten in<br />

de stad. Als alles volgens planning verloopt, wordt het gebouw in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Op de volgende pagina’s<br />

meer details over dit iconische gebouw.<br />

Een bomvolle editie dus, deze laatste versie van <strong>Beton</strong> & Staalbouw van <strong>2021</strong>. Rest mij nog om u mede namens de medewerkers van<br />

Louwers Mediagroep fijne feestdagen toe te wensen en een goed en gezond 2022!<br />

Roel van Gils<br />

5


Platform over beton en staal in de bouw<br />

Nummer 4 Jaargang 9 | <strong>2021</strong><br />

Verschijnt 4 x per jaar<br />

ISSN 2352-3867<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

REDACTIETEAM<br />

Kees Beijer, Tamara Brouwers, Philip Doutreligne,<br />

Tjerk van Duinen, Chris Elbers, Henk Geist, Roel<br />

van Gils, Jerry Helmers, Ramona Kezer, Liliane<br />

Verwoolde en Lieke van Zuilekom<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Mark de Lau<br />

m.delau@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink<br />

hebben ontvangen, stuur een email naar traffic@<br />

louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 63,- per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING Bank IBAN NL78 ABNA <strong>04</strong>90 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Beton</strong> & Staalbouw magazine<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt bouwers voor nieuwe uitdagingen 8<br />

De Pen: Draagkracht voor beton en staal 12<br />

THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Kennisoverdracht beperkt zich niet tot de collegebanken 16<br />

Specialist op het gebied van (diep)fundaties 18<br />

Multifunctionele funderingsmachine: duurzame troef 20<br />

Aanzienlijke tijdswinst door state-of-the-art funderingstechnieken 26<br />

Topprestaties in (systeem)funderingen 28<br />

Gigantische CO 2<br />

-besparingen behalen met grindkolommen 30<br />

Softwareontwikkelaar zet in op koppelingen en integraties 32<br />

Een slang in het moeras 34<br />

Verlaten industrieterrein krijgt nieuwe, duurzame functie als distripark 38<br />

Producent van architectonisch beton investeert fors in gloednieuwe productiehal 40<br />

Toonaangevend fabrikant van architectonisch beton maakt keuze voor Belgische hijstoestellen 42<br />

Bevestigingsmaterialen voor de Zalmhaventoren 46<br />

Werving- en selectiebureau met verstand van mens én techniek 48<br />

THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

‘Er zit te weinig lijn in de voorschriften’ 50<br />

Drie bedrijven, één familie 52<br />

Bekistingtechniek biedt oplossing voor complexe kelderconstructie 56<br />

Slimme producten die gemak en tijdswinst opleveren 60<br />

Hoogstandje in A16 bij het Terbregseplein 64<br />

Alles in huis om de aannemer volledig te ontzorgen 68<br />

30<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

8<br />

DOELGROEP<br />

Directies en management van bouwbedrijven,<br />

projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken<br />

ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies<br />

en andere betrokken overheden, landelijke,<br />

regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,<br />

constructeurs, technologen en leveranciers<br />

actief in de <strong>Beton</strong>- en Staalindustrie<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

26<br />

38


Inhoud<br />

70<br />

108<br />

48<br />

56 88<br />

114<br />

THEMA WAPENING<br />

Hybride wapening wint aan populariteit 70<br />

Flexibel inspelen op de noden van de bouwsector met de pure kracht van wapeningsstaal 74<br />

Een spectaculair lichtkunstwerk van 1.200 meter lang 77<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL<br />

BETON<br />

BETONENSTAALBOUW.NL NUMMER 4 <strong>2021</strong> | JAARGANG 9<br />

NOVEMBER - DECEMBER<br />

BOUW<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW<br />

THEMA PREFAB BETON<br />

Transparant partnerschap 80<br />

Data zijn niet meer weg te denken 82<br />

Innovatief betontransport: milieuvriendelijk en betaalbaar 84<br />

Wanden van prefab beton: een meerwaarde voor elk utiliteitsgebouw 88<br />

Fabrieksaansturing vanuit Revit met krachtige CAD/CAM-software 90<br />

4<br />

INTERVIEW JAN REMMITS,<br />

SECTIEVOORZITTER VSB<br />

Q-PARK HAAGSE MART,<br />

DEN HAAG<br />

THEMA<br />

FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

GAMMA EN P+R,<br />

ROTTERDAM<br />

Cover<br />

Duurzame kracht voor Voorbij<br />

Funderingstechniek<br />

Fabrikant: Dieseko Group/Woltman<br />

(Foto: Van der Kloet Fotografie)<br />

Één vloersysteem, één garantie, meer comfort, meer rendement en meer zekerheid 92<br />

‘Always get the job done!’ 96<br />

Meten is meer dan ooit zeker weten! 100<br />

‘Het rekenen aan betonconstructies wordt simpel en eenvoudig’ 1<strong>04</strong><br />

Belgisch-Nederlands consortium bouwt nieuw vliegtuigviaduct op Schiphol 108<br />

Tijd besparen met sneldrogend beton 112<br />

Garage opnieuw veilig gedragen 114<br />

<strong>Beton</strong> & staalpartners 117<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

betonen<strong>staalbouw</strong>.nl


Tekst | KOMO Beeld | KOMO/Shutterstock<br />

Hoe toon je aan dat een bouwwerk voldoet aan de<br />

eisen van de Wkb?<br />

Wet kwaliteitsborging voor<br />

het bouwen stelt bouwers<br />

voor nieuwe uitdagingen<br />

In 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. De Wkb moet de kwaliteit<br />

van bouwprojecten verbeteren en de rechtspositie van de consument versterken. Nu wordt<br />

de kwaliteit van bouwplannen nog getoetst aan de hand van het projectplan. Voldoet dit plan<br />

aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit en de eisen van Ruimtelijke Ordening, dan wordt de<br />

bouwvergunning afgegeven.<br />

8


‘Bouwbedrijven managen eenvoudig hun bewijslast en<br />

kosten voor kwaliteitsborging met het KOMO-certificaat‘<br />

Onder de Wkb moeten partijen echter bewijzen<br />

dat het opgeleverde bouwwerk voldoet<br />

aan de voorschriften. Een forse verandering<br />

voor bevoegd gezag, bouwondernemers en<br />

consument/opdrachtgever.<br />

Met de introductie van de Wkb en Omgevingswet<br />

worden ook de aansprakelijkheid<br />

en bewijslast van de bouwer aangepast in het<br />

Burgerlijk wetboek. Als bouwwerken gebreken<br />

vertonen is de bouwer hiervoor aansprakelijk,<br />

ook na oplevering. De bouwer heeft hierbij de<br />

bewijslast. Hij moet kunnen aantonen dat hij<br />

goed werk heeft geleverd en niet aansprakelijk<br />

is voor de schade. De bouwer, en met hem<br />

zijn onderaannemers en toeleveranciers, zullen<br />

deze bewijslast dus goed moeten managen.<br />

KOMO-certificaten en KiK (KOMO instrument<br />

Kwaliteitsborging) helpen hierbij.<br />

GEKWALIFICEERDE<br />

KWALITEITSBORGERS<br />

Daarnaast wordt het traject van toezicht op<br />

ontwerp en realisatie van het bouwwerk geprivatiseerd.<br />

Voor veel bouwwerken, voor gevolgklasse<br />

1 vanaf 1 juli 2022, wordt het toezicht op<br />

ontwerp en realisatie conform het Bouwbesluit<br />

uitgevoerd door gekwalificeerde kwaliteitsborgers.<br />

De kwaliteitsborger is verantwoordelijk<br />

voor een risicobeoordeling en borgingsplan,<br />

waarin is aangegeven hoe risicogestuurd toezicht<br />

wordt gehouden op de realisatie van<br />

het bouwwerk. Bij een positieve beoordeling<br />

geeft de kwaliteitsborger een verklaring af dat<br />

het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat<br />

het bouwwerk voldoet. “KOMO-certificaten<br />

vergemakkelijken dit werk”, vertelt Ton Jans,<br />

directeur van KOMO. “De bouwer die werkt<br />

met gecertificeerde producten, processen en<br />

diensten hoeft hiervan de kwaliteit niet meer<br />

aan te tonen. Hij heeft zijn bewijslast op orde.”<br />

KOMO, EEN DESKUNDIGE PARTIJ<br />

KOMO (Keuring en Onderzoek Materialen<br />

Openbare werken) blijkt de aangewezen partij<br />

om zich met de nieuwe methode van kwaliteitsborging<br />

in de bouw bezig te houden. De<br />

stichting is opgericht in 1962 onder auspiciën<br />

van VNG en Directeuren publieke werken en<br />

heeft sindsdien ruim 400 BRL’s en 6.200 kwaliteitsverklaringen<br />

afgegeven. Jaarlijks steekt de<br />

stichting er zo’n 75.000 mandagen in om met<br />

behulp van audits, inspecties en testen de kwaliteit<br />

van producten en processen vast te stellen.<br />

Jans: “Het beoordelen van kwaliteit zit in<br />

ons DNA. Als een product of proces KOMOgecertificeerd<br />

is, is de kwaliteit hiervan deskundig,<br />

onafhankelijk en aantoonbaar bewezen.” ❯<br />

9


KIEZEN VOOR GECERTIFICEERDE<br />

PRODUCTEN<br />

“KOMO heeft al ongelooflijk veel processen en<br />

producten gecertificeerd”, vertelt Erik-Jan de<br />

Bont, operationeel manager van KOMO. “Daar<br />

kunnen bouwondernemers en kwaliteitsborgers<br />

groot voordeel mee doen. Bij KOMOgecertificeerde<br />

producten, bouwdelen, installaties<br />

en processen heeft een onafhankelijke<br />

derde de kwaliteit al vastgesteld. In dat geval<br />

hoeft enkel nog de kwaliteit van de aansluitingen<br />

te worden gecontroleerd. Dat maakt de<br />

kwaliteitsborging aanzienlijk efficiënter.”<br />

DE VOORBEREIDING<br />

De Bont signaleert dat bij kleinere bouwondernemers<br />

de voorbereiding op de Wkb trager<br />

op gang komt, terwijl juist zij nog weinig met<br />

certificering in aanraking zijn gekomen. Toch<br />

zullen hoofdaannemers straks van hen verlangen<br />

dat zij het aansprakelijkheidsgedeelte voor<br />

hun werkzaamheden op zich nemen en hun<br />

bijdrage leveren aan de dossieropbouw. “Op<br />

het internet vinden deze bedrijven hoe een<br />

KOMO-certificering kan worden geregeld”,<br />

vertelt De Bont. “Ook KOMO en KiK kunnen<br />

hierbij helpen.”<br />

EFFECTIEVE ONDERSTEUNING<br />

Als onderdeel van KiK is een tool ontwikkeld<br />

voor iedereen die met kwaliteitsborging te<br />

maken heeft, ook voor bouwondernemers.<br />

De KiK-tool is een softwareapplicatie waarmee<br />

mogelijke risico’s tijdens het bouwproces, hun<br />

omvang en de relevante beheersmaatregelen<br />

worden gestructureerd en gedocumenteerd.<br />

De tool maakt bovendien zichtbaar wat de<br />

bouwer kan doen om de risico’s te managen en<br />

de bewijslast vorm te geven. De tool heeft een<br />

directe link naar alle beoordelingsrichtlijnen en<br />

certificaten van producten en processen waarmee<br />

dossiervorming – lees ‘bewijslast’ – efficiënt<br />

kan worden ingevuld.<br />

KANT EN KLARE WKB-KOKER<br />

“Als de Wkb eenmaal van toepassing is, hebben<br />

hoofdaannemers behoefte aan dossiervorming<br />

door de hele bouwketen. Vergelijk het<br />

maar met een estafettekoker waar iedereen de<br />

bewijslast voor zijn onderdeel in stopt”, voorspelt<br />

De Bont. “Ook voor woningconcepten<br />

kan KOMO de koker onafhankelijk beoordelen<br />

en deze vertalen naar de eisen van het Bouwbesluit.<br />

Dat wekt vertrouwen.” KOMO streeft<br />

ernaar om de vertaalslag voor KOMO-certificaten<br />

in een elektronische vorm (die de markt<br />

wenst) ter beschikking te stellen.<br />

Bouwbedrijven verdiepen zich steeds meer<br />

in standaardisering en industrialisering. Met<br />

woonconcepten bieden zij totaaloplossingen<br />

voor woningbouw. De vraag naar woonconcepten<br />

is zeer actueel, onder andere vanwege<br />

het grote tekort aan woningen en de zoektocht<br />

van opdrachtgevers (vooral woningcorporaties)<br />

naar betaalbare woningen.<br />

10


‘Het beoordelen van kwaliteit zit in ons DNA‘<br />

WOONCONCEPTEN<br />

CERTIFICEREN<br />

De komst van de Wkb en de gewijzigde bewijslast<br />

voor de bouwer stelt de bouwer van<br />

woonconcepten voor een nieuwe uitdaging.<br />

Hoe toont hij aan dat zijn concept aan de eisen<br />

van de Wkb en het Burgerlijk Wetboek (bewijslast)<br />

voldoet? En hoe houdt hij de kosten<br />

voor de kwaliteitsborger betaalbaar? Bouwbedrijven<br />

die zich specialiseren in woonconcepten<br />

kunnen ervoor kiezen om hun concept<br />

te certificeren. Ze tonen daarmee objectief<br />

getoetste en goedgekeurde kwaliteit aan en<br />

managen tegelijkertijd hun bewijs en de kosten<br />

voor kwaliteitsborging.<br />

KIK HELPT BOUWERS VAN<br />

WONINGCONCEPTEN MET<br />

TEMPLATE IN KIK-TOOL<br />

De ontwikkeling van de softwareapplicatie KiKtool<br />

staat niet stil. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid<br />

om templates aan te maken voor een<br />

type gebouw. Deze templates zijn reproduceerbaar<br />

en aan te vullen voor elk volgend bouwproject.<br />

Het voordeel is dat het de fase van planvorming/toetsing,<br />

risicobeoordeling tot en met<br />

het borgingsplan gemakkelijker en korter maakt.<br />

Een template waaraan je certificaten kunt<br />

koppelen, heeft nog een voordeel: wanneer<br />

het woningconcept is gecertificeerd, bijvoorbeeld<br />

met de KOMO BRL 09<strong>04</strong> of 0905, dan<br />

erkent de tool dit als beheersmaatregel en<br />

kan de intensiteit van toezicht door de kwaliteitsborger<br />

omlaag met als resultaat een kostenreductie.<br />

De certificaten geven bovendien<br />

invulling aan de bewijslast van de bouwer. ■<br />

11


DE PEN<br />

Foto: Kees Rutten fotografie<br />

12


DE PEN<br />

Liesbeth van der Pol<br />

Architect – eigenaar Dok architecten<br />

DRAAGKRACHT VOOR BETON EN STAAL<br />

<strong>Beton</strong> en staal, het zijn de meest fantastische materialen die je je maar kunt voorstellen. Het mooie van staal is dat het<br />

echt kracht uitdrukt en dat het er tegelijk cool uitziet. <strong>Beton</strong> daarentegen is in aanvang natte troep, maar ook dat is fantastisch<br />

in die zin dat het zich leent om in alle mogelijke vormen te kunnen gieten.<br />

Het woord stoer hoort bij staal. Of het nu een project is in de scheepsbouw, bruggenbouw of gewoon in de bouw: de<br />

mooiste constructies zijn van staal. Een goed voorbeeld daarvan is het ontwerp van de WKK-warmtekrachtcentrale in<br />

Utrecht. Een enorm bouwvolume van 6.000 m 3 waarin gigantische machines staan opgesteld, die aan het zicht zijn onttrokken<br />

door een 26 meter hoge huid van staal. Een indrukwekkend plaatje en verre van alledaags. Dat geldt ook voor<br />

de Rooie Donders in Almere, drie woongebouwen met opmerkelijke geprofileerde staalplaten in een rode tint. Het fijne<br />

aan staal is dat je het kunt buigen en zetten en het daardoor aan (draag)kracht toeneemt. Er ontstaan schaduwwerkingen<br />

die staal maximaal laten spreken. Staal is stoer en cool.<br />

<strong>Beton</strong> leent zich zoals gezegd ontzettend goed om in allerlei vormen te gieten. Wij passen heel veel beton toe in ronde<br />

balkons of golvende betonranden die een in de basis eenvoudig gebouw een wulpse en enthousiaste uitstraling bezorgen.<br />

Romantiek uitdrukken met een keihard materiaal, daar is bijna geen ander materiaal toe in staat.<br />

Natuurlijk moeten we nadenken over duurzaamheid. Het meest geijkte antwoord is dan om uit te gaan van hergebruikte<br />

onderdelen om staal te maken en menig betonstructuur van een gebouw door de gehaktmolen te halen, om toe te<br />

passen in nieuw beton. Dat ligt best voor de hand. Echt ‘groen’ wordt het als je met beton en staal ontwerpen maakt<br />

waarin je bijvoorbeeld planten laat groeien of waar voedsel te halen is voor insecten. Het feit dat we alleen sierbeton<br />

of staal als huid toepassen op onze gebouwen, zal niet meer volstaan. We zullen ernaar toe moeten dat als we nieuwe<br />

woningen toevoegen we tegelijk ook groen toevoegen. Op daken, op balkonranden, op centrale plekken. Bij The George<br />

hebben we aan de betonrand grote plantenbakken bevestigd om op een fantastische manier groen te laten neerdalen.<br />

We hebben de afgelopen anderhalve eeuw voor een aantal grote uitdagingen gestaan. De naoorlogse woningnood was<br />

gigantisch, destijds is er heel experimenteel gebouwd. Denk aan de duo-woningen in prefab beton. Eigenlijk staan we nu<br />

weer voor zo’n opgave. Zowel de woningnood is vergelijkbaar als de schaarste aan grondstoffen. De grotere diversiteit<br />

aan wensen door een toename van het aantal ouderen, alleenstaanden, enz. maakt dat we een ander woonproduct<br />

nodig hebben dan na de oorlog. Bovendien zijn we ook meer ‘verwend’.<br />

Het is al met al een fantastische tijd om architect te zijn. Er wordt weer van je gevraagd dat je maximaal experimenteert.<br />

Opdrachtgevers zullen ook de ogen moeten openen. Zij hebben de zaak enorm dichtgetimmerd met vierkante meters<br />

en grondafspraken. Dat zal moeten worden doorbroken. Er moet ruimte komen om te experimenteren om letterlijk<br />

meters te maken, zowel in snelheid als qua duurzaamheid. <strong>Beton</strong> en staal zijn en blijven daarin essentieel. ■<br />

13


TECHNICHE<br />

MAAKT (SAMEN)WERKEN LEUK<br />

CONSTRUCTEURS - MODELLEURS<br />

STRESS ENGINEERS - ONTWERPERS<br />

building<br />

careers<br />

010-7661000<br />

WWW.TECHNICHE.EU<br />

WERVING & SELECTIE<br />

UITZENDEN<br />

DETAVAST


B E T O N T E C H<br />

Mobiele <strong>Beton</strong>centrales<br />

u het beton,<br />

wij de oplossing!<br />

1 e IN NEDERLAND<br />

KOMO GECERTIFICEERD<br />

(IJKWAARDIG)<br />

VD-<strong>Beton</strong>tech BV<br />

Newtonstraat 55<br />

40<strong>04</strong> KE Tiel - Holland<br />

0031 (0)6-53 15 98 02<br />

info@vdbetontech.com<br />

www.vdbetontech.com<br />

www.vdbetontech.com


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Jerry Helmers Beeld | Deltares<br />

Gesprek met Prof. Ir. Frits van Tol<br />

Kennisoverdracht<br />

binnen de industrie van<br />

funderingstechnieken<br />

kan beter!<br />

Hoewel hij al met pensioen is, zijn belangstelling voor het vakgebied<br />

is zeker niet verloren gegaan. En, zoals het bijna altijd gaat met<br />

emeritus hoogleraren, ze zijn eigenlijk nog behoorlijk actief. Dat<br />

geldt ook voor Prof. Ir. Frits van Tol. In de laatste jaren was de<br />

rode draad van zijn publieke betoog helder: er mogen zorgen zijn<br />

over het feit dat de kennis over funderen en funderingstechnieken<br />

in Nederland eigenlijk wel aanwezig is, maar dat deze te vaak<br />

helaas niet goed wordt toegepast of wordt overgedragen. “In ons<br />

gedeeltelijk empirische vakgebied is het essentieel om ervaring te<br />

hebben. Die is er overigens wel, maar die zit bij te weinig mensen.<br />

Daarom vrees ik dat de kennisoverdracht voor de toekomst toch<br />

wel enigszins in gevaar is.”<br />

“Ja, ik heb het zelf altijd wel geprobeerd in de<br />

periode dat ik nog colleges op de Universiteit<br />

gaf. Natuurlijk was dat ook mijn taak. Kennisoverdracht<br />

is daar de essentie. Maar kennisoverdracht<br />

beperkt zich vanzelfsprekend niet<br />

alleen tot de collegebanken, het onderwijs en<br />

gerichte cursussen, maar ook op de werkvloer<br />

wordt veel kennis overgedragen, als het goed<br />

is. Wat je nu echter ziet op de arbeidsmarkt,<br />

is dat veel jonge (en talentvolle!) deskundigen<br />

niet meer zo lang aan één werkgever gebonden<br />

willen zijn. Ze hoppen sneller van de ene<br />

naar de andere baan en verlaten dan vaak het<br />

vakgebied. Bedrijfsculturen zijn anno <strong>2021</strong><br />

volstrekt anders dan – pak ‘m beet – twintig<br />

of dertig jaar geleden. Natuurlijk nemen<br />

de hoppers wel hun verhalen mee maar andersom<br />

beredeneerd: die verhalen – en dus<br />

de ervaringen en verworven inzichten die<br />

ook niet altijd letterlijk op papier staan en<br />

soms ook met ‘gevoel voor het vak’ te maken<br />

hebben – verlaten wel de betreffende<br />

bedrijven die daarmee dus eigenlijk worden<br />

opgescheept met een nieuw kennishiaat.”<br />

16


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Volgens Van Tol is dit uiteindelijk ook van invloed<br />

op de faalkosten. “De bij de funderingsuitdagingen<br />

aan de grond gerelateerde faalkosten<br />

zijn feitelijk nog steeds dagelijks aan de<br />

orde. Die zijn te hoog. En, als er één ding is dat<br />

een ondernemer of bedrijf in onze industrie<br />

wil horen, dan is het hoe hij zijn faalkosten kan<br />

verlagen. Daar zit dus dan ook mijn concrete<br />

oproep: denk eens na over de vraag hoe je de<br />

verworven kennis bij je eigen medewerkers inventief<br />

toch binnen de eigen organisatie kunt<br />

houden. En, stimuleer je eigen inventiviteit en<br />

innovatie. Weten we wel dat bijvoorbeeld de<br />

mannen die het ‘vuile werk’ doen, die dus letterlijk<br />

op de hei- en boormachines zitten, veel<br />

gevoel en kennis hebben? Op een machinist<br />

moet je zuinig zijn. Zijn vakmanschap ter plekke<br />

op de bouwlocatie is een belangrijke basis voor<br />

excellente funderingswerkzaamheden.”<br />

Van Tol stipt nog een punt aan wat in Nederland<br />

eigenlijk beter kan. “Ik heb het dan over<br />

de certificering van de funderingstechnieken.<br />

Eigenlijk is dat een verwijt dat ik neerleg bij de<br />

grote opdrachtgevers. Zij zitten niet te wachten<br />

op regels aan de markt. Die kosten alleen<br />

maar te veel geld. Ik ben bang dat dit ook ten<br />

koste zal gaan van de kwaliteit.”<br />

“Overigens, begrijp me niet verkeerd: ik denk<br />

– in z’n algemeenheid – dat we het in Nederland<br />

– ook in vergelijking met de landen om<br />

ons heen – nog best goed doen. Onze lokale<br />

grondopbouw hier is natuurlijk ook best uniek.<br />

We zijn best vér en goed doorontwikkeld<br />

maar… we moeten dat proces wel in gang<br />

houden. Effectief kennisbehoud en -overdracht<br />

blijven dan ook wat mij betreft de essentiële<br />

aandachtspunten!” ■<br />

Prof. Ing. Frits van Tol is emeritus hoogleraar funderingstechniek aan de TU Delft. Hij was voorheen lid van de Wetenschapsraad bij Deltares.<br />

17


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Funderingstechnieken Verstraeten<br />

Klaar voor de toekomst<br />

Specialist op het gebied<br />

van (diep)fundaties<br />

Met een schat aan ervaring in de laatste zeventig jaar is Funderingstechnieken Verstraeten, onderdeel van de<br />

Fundexgroup, dé specialist in grondverdringende, trillingsvrije technieken.<br />

Met een schat aan ervaring in de laatste zeventig jaar<br />

is Funderingstechnieken Verstraeten, onderdeel van de<br />

Fundexgroup, dé specialist in grondverdringende, trillingsvrije<br />

technieken. Het bedrijf investeert fors in de verduurzaming<br />

van het materieel en is betrokken bij de meest uiteenlopende<br />

projecten door het hele land, maar ook ver daarbuiten. Op<br />

funderingsgebied is het bedrijf zeer zeker specialist en blijft de<br />

ambitie groot. In samenwerking met de TU Delft participeert het<br />

bedrijf bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de energiepaal.<br />

Funderingstechnieken Verstraeten is door de jaren<br />

heen de Fundex- en Tubextechniek blijven verbeteren.<br />

De ambitie van ontwikkelaars om in Nederland en België steeds meer hoogbouw XXL te realiseren, zal leiden<br />

tot een verhoogde vraag van specialisten hierin, zeer zeker ook voor wat betreft de fundaties.<br />

18


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

“We maakten reeds in de jaren zeventig en<br />

tachtig van de vorige eeuw lange grote diameter<br />

palen voor hoge gebouwen en bruggen,<br />

maar de laatste 15 jaar veelvuldig voor<br />

de echte skyscrapers dichterbij huis”, begint<br />

Davy Maes, algemeen directeur van Funderingstechnieken<br />

Verstraeten. “We zijn door<br />

de jaren heen onze Fundex- en Tubextechniek<br />

blijven verbeteren en worden in de<br />

markt gezien als dé specialist op het gebied<br />

van trillingsvrij (diep)funderen voor hoogbouw.<br />

Onze producten geven een zeer hoog<br />

draagvermogen, resulteren in een excellent<br />

lastzettingsgedrag en zijn in combinatie met<br />

een financieel aantrekkelijk plaatje daarom uitermate<br />

geschikt voor dit type constructies.”<br />

‘Continue verbetering en innovaties van<br />

bestaande en nieuwe technieken heeft ons in de<br />

markt een leidende positie gegeven‘<br />

STATE-OF-THE-ART MATERIEEL<br />

Funderingstechnieken Verstraeten beschikt<br />

volgens Maes over state-of-the-art materieel<br />

dat wordt bediend door ervaren personeel in<br />

bezit van alle relevante opleidingen en certificaten.<br />

“Duurzaamheid staat eveneens hoog<br />

op de agenda en wordt vormgegeven door<br />

materieel met lage emissiewaarden. Continue<br />

verbetering en innovaties van bestaande en<br />

nieuwe technieken heeft ons in de markt een<br />

leidende positie gegeven. Zo zijn we betrokken<br />

bij de ontwikkeling van de energiepaal<br />

gebaseerd op de Fundex-paal, waarmee we<br />

recent een project hebben uitgevoerd. We<br />

nemen dus op veel verschillende manieren<br />

onze verantwoordelijkheid om de CO 2<br />

-uitstoot<br />

fors te reduceren.”<br />

MOOIE PORTEFEUILLE<br />

“We zien vele (hoofd)aannemers, maar ook<br />

ontwikkelaars en adviesbureaus zeer regelmatig<br />

terugkomen met nieuwe projecten en daaraan<br />

gerelateerd vragen om advies”, merkt Maes.<br />

“Het leveren van kwaliteit, het betrokken zijn<br />

vanaf het begin en de opdrachtgevers voorzien<br />

van goed advies is een pre in het aannemen en<br />

uitvoeren van werken van importantie. Onze<br />

portefeuille is dan ook mooi gevuld. We reizen<br />

met ons machinepark door heel Nederland<br />

en hebben een aantal mooie projecten<br />

in het vooruitzicht. Zo zijn we behalve voor<br />

(grote) aannemers ook veel actief voor netbeheerders<br />

waarbij we de fundaties maken voor<br />

nieuwe windturbines en elektriciteitsmasten.”<br />

De toekomst ziet Maes dan ook rooskleurig<br />

tegemoet. “De ambitie van ontwikkelaars om<br />

in Nederland en België steeds meer hoogbouw<br />

XXL te realiseren, zal leiden tot een verhoogde<br />

vraag van specialisten hierin, zeer zeker ook voor<br />

wat betreft de fundaties. We hebben de afgelopen<br />

jaren flink geïnvesteerd in zowel personeel<br />

als materieel en zijn klaar voor de toekomst.” ■<br />

Het leveren van kwaliteit, het betrokken zijn vanaf het begin en de opdrachtgevers voorzien van goed advies is<br />

een pre in het aannemen en uitvoeren van werken van importantie.<br />

19


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Kees Beijer Beeld | Concrete Bouw Fotografie<br />

Multifunctionele funderingsmachine:<br />

Duurzame troef<br />

De nieuwe funderingsmachine van Voorbij Funderingstechniek is écht groen. Niet<br />

alleen springt de kleur direct in het oog, onderhuids blinkt de Woltman 160 DR uit in<br />

kwaliteit en duurzaamheid. Met een Stage V dieselmotor én powerpack kan Voorbij<br />

hiermee de zwaarste uitdagingen aan.<br />

20<br />

De Woltman 160 DR beschikt over een boormakelaar over de volledige lengte<br />

van 46 meter. De maximale capaciteit (paal + blok) bedraagt 60 ton.


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

‘Er worden alleen<br />

componenten van<br />

A-merken gebruikt’<br />

De aanwinst draait op de Tweede Maasvlakte<br />

in Rotterdam, waar de Woltman 160 DR een<br />

jaar lang wordt ingezet voor de uitbreiding van<br />

de Prinses Amaliahaven. Voor de kraanbaan<br />

moeten in totaal zo’n tweeduizend vibropalen<br />

met een lengte van 18 tot 33 meter worden<br />

aangebracht in een maximale schoorstand van<br />

4:1 achterover. Voorbij Funderingstechniek uit<br />

Amsterdam trekt hierbij samen op met de<br />

firma Terracon, terwijl opdrachtgever Ballast<br />

Nedam met behulp van buispalen tot 38 meter<br />

een combiwand plaatst voor de ongeveer twee<br />

kilometer lange kademuur.<br />

Machinist Gery Zwijnenburg is terecht trots op<br />

zijn nieuwe machine, die half november voor<br />

het eerst in gebruik werd genomen. “Deze<br />

160 DR is in feite de opvolger van mijn vorige<br />

kraan, een Woltman THW 1000-FR, dus qua<br />

inzetbaarheid zeer vergelijkbaar. De laatste 18<br />

meter van de makelaar is nu niet langer een<br />

vakwerkgiek, maar helemaal dicht. Zo’n boormakelaar<br />

zorgt voor veel meer boorkoppel.<br />

Over de laatste 30 meter is dat maximaal 50<br />

tonmeter en dat loopt dan langzaam af tot iets<br />

van 10 tonmeter in de kop. Qua veiligheid en<br />

bediening is alles net weer wat moderner.”<br />

MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR<br />

De letters in de typenaam doen vermoeden<br />

dat dit een boorstelling (Drilling Rig) is, maar<br />

de 170 ton wegende Woltman is multifunctioneel<br />

inzetbaar voor het aanbrengen van prefab<br />

palen, vibropalen, boren en trillen. Bijzonder<br />

daarbij is dat de makelaar zowel in schoorstand<br />

voor- of achterover kantelt als zijdelings verstelbaar<br />

is. De 160 DR is één van de grotere<br />

funderingsmachines op de markt die seriematig<br />

wordt gebouwd. Tot nu toe heeft Woltman vijf<br />

stuks afgeleverd en staat een zesde voor 2022<br />

op de planning. Voorbij heeft de primeur van<br />

het eerste type met Stage V krachtbron.<br />

Woltman en Voorbij doen al 17 jaar zaken en<br />

deze tot nummer 23 gedoopte kraan is binnen<br />

de vloot de dertiende funderingsmachine van<br />

de fabrikant uit Giessenburg. De eerste, een<br />

THW 4019, is nog altijd in gebruik om hogesnelheidspalen<br />

(HSP) aan te brengen. Dat zegt<br />

genoeg over de bouwwijze. Woltman staat<br />

bekend vanwege de kwaliteit, robuustheid en<br />

betrouwbaarheid van de machines. Hiervoor<br />

worden dan ook uitsluitend componenten<br />

van A-merken gebruikt, zoals Bosch Rexroth<br />

hydrauliek, Caterpillar dieselmotoren, Berco<br />

onderwagens en VSE elektronica.<br />

INDRUKWEKKENDE<br />

VERSCHIJNING<br />

De 160 DR is alleen al vanwege de grootte<br />

echt een indrukwekkende verschijning. De makelaar<br />

is 46 meter lang en is door middel van<br />

een extensie nog eens 5 meter te verlengen.<br />

De maximale capaciteit (paal + blok) bedraagt<br />

60 ton en de machine kan palen inbrengen<br />

tot een diepte van 48 meter. De kraan is afgeleverd<br />

met een nieuwe Woltman WG 45<br />

boormotor, die een maximaal boormoment<br />

genereert van maar liefst 45 tonmeter. Daarnaast<br />

beschikt Voorbij voor de 160 DR over<br />

een D100 heiblok met daarbij een ringtrilblok<br />

met 100 ton trekkracht. ❯<br />

De 350 pk sterke Caterpillar C13 krachtbron voldoet<br />

aan de strengste emissienorm.<br />

Voorbij draagt veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel. De Woltman 160 DR is daarom voorzien van<br />

Stage V motoren (ook voor de PVE powerpack achterop) en vele bordessen, trappen en relingen.<br />

De 170 ton wegende 160 DR wordt in de<br />

Amaliahaven in Rotterdam ingezet met een D100<br />

heihamer en een ringtrilblok met 100 ton trekkracht.<br />

21


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

UITGEBREID CAMERASYSTEEM<br />

Vanuit de cabine heeft de machinist dankzij<br />

een uitgebreid camerasysteem bijna 360° zicht<br />

rondom de kraan. De beelden zijn via een<br />

apart scherm te selecteren. Naast het nieuwste<br />

type bedieningspaneel zien we een display<br />

voor het dataregistratiesysteem van Inpieq,<br />

dat alle relevante gegevens vastlegt van iedere<br />

paalfundering. Ook over de op- en afbouwtijd<br />

heeft Woltman goed nagedacht, waardoor de<br />

160 DR binnen anderhalve dag gereed is om<br />

draagkracht te leveren voor de infra-, water-,<br />

utiliteits- en industriebouw. ‘De succesdragers’,<br />

zo luidt het motto van Voorbij.<br />

Directeur Sjoerd Opdam van de funderingsspecialist,<br />

onderdeel van TBI Infra, vertelt:<br />

“De veelzijdigheid van deze nieuwe Woltman<br />

machine spreekt ons ontzettend aan.<br />

We gingen eigenlijk voor de kleinere 130 DR,<br />

maar zowel op infra- of waterbouwprojecten<br />

als voor de utiliteitsbouw worden de palen<br />

steeds groter en zwaarder. Voorbij is bezig<br />

om oude kranen gefaseerd te vervangen.<br />

Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheid<br />

van elektrificatie, aangezien dat nu een hot<br />

item is. Het blijft voorlopig echter nog wel<br />

een uitdaging om op locatie te voorzien in de<br />

elektriciteitsbehoefte.”<br />

De cabine biedt veel ruimte en comfort dankzij nieuwe bedieningselementen, een uitgebreid camerasysteem en<br />

paaldataregistratie via Inpieq's DLS.<br />

Voor een optimale stabiliteit onder alle omstandigheden<br />

is de onderwagen hydraulisch<br />

uit te schuiven tot een breedte van 5,3 meter.<br />

Indien nodig kan ook een schuiftafel worden<br />

ingezet. Die is uitgerust met een extra bordes<br />

om veilig naar de lift te kunnen stappen. “Voorbij<br />

doet veel aan veiligheid”, weet Henk Woltman,<br />

Sales Area Manager Benelux bij Woltman<br />

Piling & Drilling Rigs. “Als extra zijn diverse opstapjes,<br />

beugels en spiegels gemonteerd en de<br />

bordessen links en rechts van de bovenwagen<br />

lopen helemaal om de powerpack heen. In de<br />

kop is een draaibare zoomcamera geplaatst.”<br />

GOEDE VOORBEELD GEVEN<br />

Om toch zo stil, schoon en trillingsarm te<br />

kunnen funderen, voldoet de Caterpillar C13<br />

krachtbron (350 pk) aan de strengste uitstootnorm.<br />

Ook de PVE 800 powerpack (755<br />

pk) heeft een Stage V dieselmotor, geheel<br />

passend bij de duurzaamheidsgedachte van<br />

Voorbij. Als onderdeel van de Dieseko Group<br />

draagt ook Woltman onder het motto ‘Founding<br />

the Future’ duurzame innovatie hoog in<br />

het vaandel. “Om de klimaatdoelen te halen,<br />

moet er een flink tandje worden bijgezet”, zo<br />

laat CCO Ronald IJntema weten. “Als ‘technology<br />

leader’ willen we hierin het goede voorbeeld<br />

geven.”<br />

Dat doet Dieseko door fors te investeren in<br />

innovatiecapaciteit voor emissievrij zwaar<br />

materieel en daarnaast door de eigen verhuurvloot<br />

om te zetten naar Stage V en zero<br />

emissie aandrijvingen om zo de CO 2<br />

-uitstoot<br />

te verlagen. IJntema: “Op termijn bieden we<br />

een breed deel van ons gamma boorstellingen<br />

en powerpacks in de basis elektrisch aan.<br />

Begin 2023 verschijnt de eerste batterij aangedreven<br />

Woltman, die we samen met partners<br />

zoals SmartGrid ontwikkelen, waarna andere<br />

modellen zullen volgen. We zien nu echt een<br />

kantelpunt in de markt, die klaar is voor deze<br />

volgende stap.” ■<br />

22


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

‘Om de klimaatdoelen te halen,<br />

moet er een flink tandje bij.<br />

Als ‘technology leader’ willen<br />

we hierin graag het goede<br />

voorbeeld geven’<br />

Woltman funderingsmachines staan bekend als robuust en betrouwbaar. Voor<br />

optimale stabiliteit is de Beco onderwagen verbreedbaar tot max. 5,3 meter.<br />

ONGEKEND VEELZIJDIG<br />

De 160 DR van Voorbij is multifunctioneel inzetbaar. Hoewel<br />

de letters in de typenaam doen vermoeden dat het bovenal<br />

een boorstelling (Drilling Rig) is, laat de kraan zich net zo<br />

gemakkelijk inzetten voor heien of trillen. De aanduiding FR<br />

(Foundation Rig) bij diens voorganger dekte wat dat betreft<br />

meer de lading. Christian de Heus, Sales Engineer bij Woltman<br />

Piling & Drilling Rigs, licht de veelzijdigheid van deze 170-tons<br />

funderingsmachine voor ons toe. “De 160 DR is te gebruiken<br />

voor diverse boortechnieken, wanneer de omgeving vraagt om<br />

een trillingsvrije en geluidsarme oplossing”, weet De Heus.<br />

“In Nederland denk je al gauw aan grondverdringende palen<br />

(FDP), zoals drooggeschroefde, groutinjectie- of combipalen<br />

en het wegboren van buizen. Woltman machines staan hierbij<br />

garant voor een hoge productiviteit. Ook is het aanbrengen<br />

van mortelschroefpalen (CFA) mogelijk. De 160 DR kan<br />

avegaarpalen boren tot grote diameters van wel 1,5 meter. Het<br />

systeem is daarbij qua boorgeleiding of boorschraper eenvoudig<br />

aan te passen aan specifieke wensen van de klant.”<br />

MEEST TOEGEPAST<br />

Uiteraard is de funderingsmachine van Voorbij tevens in te<br />

zetten als heistelling. Dan praat je over heiblokken met een<br />

eigen gewicht tot wel 25 ton, zoals de D100, S-90 of S-120.<br />

De voorgespannen prefab betonpaal is waarschijnlijk de meest<br />

bekende en meest toegepaste betonpaal van Nederland. De<br />

Woltman is geschikt voor palen in de vierkantmaat 40 tot<br />

55. Voor gebieden met sterk wisselende inheiniveaus biedt de<br />

vibropaal uitkomst. Door de 46 meter lange makelaar met nog<br />

5 meter te verlengen, kunnen er palen worden ingeheid met<br />

een lengte tot 40 meter. Ook voor het plaatsen van buispalen<br />

voor combiwanden is de 160 DR uiterst geschikt. De kraan<br />

kan overweg met trilblokken tot de PVE 70VM (met een max.<br />

excentrisch moment van 70 Kgm) voor het zetten van buizen<br />

in diverse diameters. De Heus: “Het aanbrengen van damwand<br />

is tevens mogelijk, al gebeurt dit meestal vrijhangend. Tot slot<br />

is de Woltman dankzij de aparte powerpack geschikt voor<br />

speciale toepassingen, zoals het dubbelboren of verbuisd boren<br />

met buis en avegaar. Die techniek zien we vaak in Duitsland,<br />

Amerika of Australië.”<br />

23


VEILIG & STERK<br />

BREED INZETBAAR<br />

HOGE PRODUCTIE<br />

DUURZAAM<br />

EMISSIE-ARM<br />

woltmanrigs.com<br />

+31 184 41 03 33<br />

info@woltmanrigs.com


Onze kracht benutten<br />

P<br />

Keller Funderingstechnieken B.V.<br />

Europalaan 16 · Postbus 757<br />

2400 AT Alphen aan den Rijn<br />

Nederland<br />

Telefoon +31 (0)172 471798<br />

info.nl@keller.com<br />

Voor uw funderings- en grondwater opgaven creëren<br />

wij efficiënte oplossingen. Complexe geotechnische<br />

vraagstukken worden door Keller Funderingstechnieken<br />

vertaald in een solide basis voor uw projecten.<br />

Uw vragen beantwoorden wij, met genoegen!<br />

www.keller-funderingstechnieken.nl


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Votquenne Foundations<br />

Aanzienlijke<br />

tijdswinst door<br />

state-of-the-art<br />

funderingstechnieken<br />

Votquenne Foundations is, sinds haar oprichting in 2006 door<br />

ir. Bart Cloet, uitgegroeid tot een toonaangevende speler in<br />

funderings- en beschoeiïngstechnieken. Naast de manuele<br />

funderingstechnieken van zusterbedrijf Votquenne, specialiseerde<br />

Votquenne Foundations zich in machinetechnieken voor<br />

funderingen. Het bedrijf telt ondertussen 45 medewerkers en<br />

beschikt over een eigen transportbedrijf, VQ Logistics, en een<br />

spin-off, Revyson, voor sonderingen en boringen.<br />

Twee LRB355 machines op de Alinso werf in Zwijnaarde.<br />

ABI 16/20 funderingsmachine aan het werk.<br />

26


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Bellecour: een imposante werf in het volle centrum.<br />

omvatten de plaatsing van 1.700 schroefpalen<br />

en vloerpalen tot op een diepte van 18 meter.<br />

De werken werden half oktober van dit jaar opgestart<br />

en moeten eind januari 2022 klaar zijn.<br />

NIEUWE LANDMARK IN HET<br />

VOLLE CENTRUM<br />

Residentie Bellecour is een appartementsgebouw<br />

dat verrijst in het centrum van Brainel’Alleud,<br />

op de site van het voormalig Koninklijk<br />

Atheneum. Votquenne Foundations stond er<br />

in voor alle funderingswerken. Ze bracht ruim<br />

300 lopende meter secanspalenwanden aan,<br />

met palen tot op een diepte van 18 m. Dit<br />

vereiste de inzet van haar krachtigste, 130 ton<br />

zware funderingsmachine, de LRB355.<br />

‘Twee 130 ton zware machines zijn eerst<br />

ontmanteld en nadien gehermonteerd op de werf’<br />

Twee van haar recente projecten verdienen<br />

extra aandacht. In het eerste project, in opdracht<br />

van Alinso/Willy Naessens Industriebouw<br />

nv, gaan we dieper in op de funderingswerken<br />

voor een gebouw dat door Johnson &<br />

Johnson gebruikt zal worden in het kader van<br />

haar eerste Europese productiecentrum voor<br />

celtherapie in België, een nieuwe manier om<br />

kanker te behandelen. Het tweede project betreft<br />

de residentie Bellecour, een prestigieus<br />

complex van 98 appartementen met een ondergrondse<br />

parking van 3 verdiepingen in het<br />

centrum van Braine-l’Alleud.<br />

BIJZONDER STRENGE<br />

VEILIGHEIDSVEREISTEN<br />

Janssen Pharmaceutica, dochteronderneming<br />

van Johnson & Johnson, zal vanaf 2023 behandelingen<br />

tegen bloedkanker ontwikkelen in<br />

haar nieuwe vestiging op het Technologiepark<br />

van Zwijnaarde/Gent. Bij de funderingswerken<br />

moest voldaan worden aan de uiterst strenge<br />

veiligheidsvereisten, welke perfect passen binnen<br />

onze visie van VCA standaarden. Voor<br />

meer veiligheid op alle werven vraagt Votquenne<br />

Foundations zelf ook regelmatig externe<br />

audits aan. Tijdens de jaarlijkse VCA audit<br />

werd wederom de veiligheid op de werf als<br />

prioriteit en de inspanningen hieromtrent bevestigd<br />

als sterkte van Votquenne Foundations.<br />

Een bijkomende moeilijkheid zat hem in het<br />

transport. Voor deze werf moesten immers de<br />

twee, elk 130 ton zware LRB355 funderingsmachines<br />

volledig ontmanteld en ter plaatse<br />

opnieuw gemonteerd worden, een nog nooit<br />

eerder uitgevoerde klus in België. De werf kon<br />

alleen maar bereikt worden via een aantal bruggen,<br />

die een dergelijk totaalgewicht niet konden<br />

dragen. Voor het nodige extra grondonderzoek<br />

en sonderingen op deze werf stond nevenbedrijf<br />

Revyson in, dat volledig onafhankelijk opereert.<br />

Dit project is gedirigeerd door verschillende<br />

studie- en controle bureaus waar vooral de focus<br />

ligt om de zettingen tot een minimum te beperken.<br />

Hiervoor komen dus enkel de grootste<br />

paalmachines in aanmerking die dit zware boorwerk<br />

kunnen uitvoeren. De funderingswerken<br />

Ze bracht tevens ruim 375 verbuisde boorpalen<br />

aan en 2 tot 3 rijen ankers op een lengte<br />

tot 21 m, in totaal 400 stuks op 2 à 3 niveaus.<br />

Ook werd 50 lopende meter aan berlinerwanden<br />

geplaatst. Vanwege de centrale ligging in<br />

het dorp moest de overlast voor de omgeving<br />

zoveel mogelijk beperkt worden, waardoor<br />

snelheid en efficiëntie, twee sterke punten van<br />

Votquenne Foundations, van doorslaggevend<br />

belang waren. Dit vereiste de inzet van compacte<br />

maar krachtige machines.<br />

Aandachtspunten voor Votquenne Foundations<br />

bij deze werf waren de snelheid van werken, de<br />

strikte planning, de volledige studie en de aangepaste<br />

technieken die het bedrijf in huis heeft om<br />

snel en gepast te kunnen reageren in elke situatie.<br />

KORTE UITVOERINGSTERMIJNEN<br />

Votquenne Foundations gaat er prat op om<br />

steeds de kortste uitvoeringstermijnen te kunnen<br />

garanderen. Dit heeft onder andere te<br />

maken met de knowhow en de professionaliteit<br />

van de medewerkers, de beschikbaarheid<br />

van de meest performante machines voor de<br />

job en de integratie van diverse deelaspecten<br />

binnen het bedrijf. In het geval van Bellecour<br />

had ze slechts 30 werkdagen nodig voor het<br />

plaatsen van de secanspalenwanden, 20 werkdagen<br />

voor de ankers en 20 werkdagen voor<br />

de boorpalen. Het project Alinso zal nauwelijks<br />

3 maanden in beslag nemen. ■<br />

27


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Berlo<br />

Topprestaties<br />

in (systeem)funderingen<br />

Van Berlo is gespecialiseerd in het prefabriceren van onder andere funderingsbalken, dock- en laadkuilconstructies.<br />

‘Onze betonfabriek is afgelopen maand KOMO gecertificeerd<br />

en we doen volop proeven met gerecycled en circulair beton‘<br />

Sinds de oprichting in 1979 is Van Berlo uitgegroeid tot een absolute marktleider in het<br />

realiseren van industriële en supervlakke betonvloeren. De expert in bedrijfsvloeren is daarnaast<br />

gespecialiseerd in funderingstechnieken en het prefabriceren van onder andere funderingsbalken,<br />

dock- en laadkuilconstructies. Met name die combinatie maakt dat er vaak interessante besparingen<br />

gerealiseerd kunnen worden. Onder meer het nieuwe XXL-distributiecentrum in Echt-Susteren en<br />

de nieuwe plant van DHL in Wijchen zijn daar het ‘levende’ bewijs van.<br />

28


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Sinds de oprichting in 1979 is Van Berlo uitgegroeid tot een absolute marktleider<br />

in het realiseren van industriële en supervlakke betonvloeren.<br />

Ondanks dat Van Berlo veel beton verwerkt, zet het<br />

familiebedrijf in op duurzaamheid en circulariteit.<br />

MINI VIBROPALEN<br />

Met de divisie Funderingstechnieken produceert<br />

Van Berlo jaarlijks ruim 200.000 stuks<br />

Mini Vibropalen. “Het zijn in de grond gevormde<br />

palen waarmee we de planning van onze<br />

opdrachtgevers vaak een positieve boost kunnen<br />

geven”, zegt Glenn Verhoef, commercieel<br />

directeur bij Van Berlo. “We kunnen namelijk in<br />

korte tijd een grote hoeveelheid palen produceren.<br />

Normaliter calculeren we met 250 palen<br />

per dag per machine (heistelling), maar op het<br />

project van DHL in Wijchen hebben we in 2017<br />

een absoluut record gevestigd. Hier hebben we<br />

op één dag maar liefst 1.059 palen van gemiddeld<br />

7,71 meter lengte geproduceerd met één<br />

machine. Met recht een topprestatie. Het voordeel<br />

van deze techniek ten opzichte van bijvoorbeeld<br />

het toepassen van een prefab funderingspaal<br />

is dat we snel kunnen starten, in verhouding<br />

veel meer meters kunnen maken en dat het geheel<br />

binnen twee weken al belast kan worden.”<br />

SYSTEEMFUNDERINGEN<br />

De divisie Van Berlo Systeemfunderingen is inmiddels<br />

ook aardig op stoom. Verhoef: “Met<br />

een kleine 20 medewerkers storten we jaarlijks<br />

in onze fabriek ongeveer 5.500 m 3 beton.<br />

We produceren hier onder meer prefab funderingsbalken<br />

en poeren, dock- en laadkuilconstructies<br />

voor logistieke hallen. Het gaat<br />

om een serieuze jaarproductie van circa 660<br />

T-stukken voor de dockconstructie en maar<br />

liefst 29 kilometer aan prefab funderingsbalken.<br />

Het voordeel is dat we deze producten onder<br />

geconditioneerde omstandigheden in de fabriek<br />

produceren. Daarna is het een kwestie<br />

van stellen op locatie en afvullen met beton.<br />

Ruim 30 medewerkers zijn continu op locatie<br />

bezig met het stellen en afstorten van prefab<br />

elementen. Op die manier realiseren we ruim<br />

45 projecten per jaar, waaronder DC Dokvast<br />

in Echt-Susteren. De grootste prestatie die we<br />

hier als team hebben geleverd, is dat we voor<br />

dit distributiecentrum van ruim 100.000 m 2<br />

in slechts vijf weken (!) tijd de complete fundering,<br />

dock- en laadkuilconstructies en laadkuilvloeren<br />

hebben gerealiseerd. Zo hebben<br />

we voor aannemer Heembouw een tijdswinst<br />

geboekt van minstens een week of zeven door<br />

de fundering prefab uit te voeren.”<br />

DUURZAAMHEID EN<br />

CIRCULARITEIT<br />

Ondanks dat Van Berlo veel beton verwerkt,<br />

zet het familiebedrijf in op duurzaamheid en<br />

circulariteit. “Producten die we op vrijdagmiddag<br />

storten, maken we uit een betonmengsel<br />

met minder cement: low impact beton. Deze<br />

elementen worden namelijk pas op maandagochtend<br />

uit de mallen gehaald en hebben dus<br />

langer de tijd om uit te harden dan producten<br />

die we doordeweeks storten”, legt Verhoef uit.<br />

“Onze betonfabriek is bovendien afgelopen<br />

maand KOMO gecertificeerd en we doen volop<br />

proeven met gerecycled en circulair beton.<br />

Zo verwerken we nu al betongranulaat in beton<br />

voor de Mini Vibropalen en in onze (systeem)<br />

funderingen. Daarnaast zijn we bezig met de<br />

ontwikkeling van een nieuw type betonmengsel<br />

in ons eigen lab met het oog op duurzame en<br />

scheurvrije vloeren.” Wordt dus vervolgd! ■<br />

Met de divisie Funderingstechnieken produceert Van<br />

Berlo jaarlijks ruim 200.000 stuks Mini Vibropalen.<br />

29


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

‘Als geotechnisch aannemer<br />

zijn wij als geen ander in<br />

staat om niet-draagkrachtige<br />

ondergronden te verbeteren‘<br />

Keller Funderingstechnieken is uiterst bedreven in het realiseren van grindkolommen.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Keller Funderingstechnieken<br />

GIGANTISCHE<br />

CO 2<br />

-besparingen behalen<br />

met grindkolommen<br />

Technieken als diepteverdichting, Jetgrouting, CMM-kolommen, Rigid Inclusions en grindkolommen:<br />

het is dagelijkse kost voor Keller Funderingstechnieken. ’s Werelds grootste onafhankelijke<br />

onderneming op het gebied van speciale grondtechnieken merkt vooral de laatste jaren een<br />

toenemende vraag naar grindkolommen. Dat is niet zo vreemd, gezien het circulaire karakter van<br />

deze techniek en de gigantische CO 2<br />

-besparingen (factor 12) die kunnen worden behaald ten<br />

opzichte van paalfunderingen.<br />

30


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

In veel gevallen is de Nederlandse ondergrond<br />

niet draagkrachtig genoeg om op te bouwen.<br />

“Vaak wordt er dan voor gekozen om een<br />

bouwwerk op palen te zetten”, zegt Marcel<br />

Mertens van Keller Funderingstechnieken. “Als<br />

geotechnisch aannemer zijn wij echter als geen<br />

ander in staat om niet-draagkrachtige ondergronden<br />

te verbeteren, waardoor je gewoon<br />

‘op staal’ kunt funderen. Eén van de technieken<br />

die we daarvoor inzetten en waar ook steeds<br />

meer vraag naar is, is het realiseren van grindkolommen.<br />

Doordat er geen cement aan te<br />

pas komt, zijn de CO 2<br />

-besparingen gigantisch.<br />

Ook kan de hele vloerconstructie zomaar 20%<br />

lichter uitgevoerd worden. Daarnaast is het<br />

trillings- en geluidsarme methodiek.”<br />

APPARTEMENTENCOMPLEX<br />

OP GRINDKOLOMMEN<br />

Een grondverbetering kan er volgens Richard<br />

Looij van Keller Funderingstechnieken voor<br />

zorgen dat een constructie ‘op staal’ gefundeerd<br />

kan worden, in plaats van op een diepe<br />

paalfundering. “Het grote verschil met een<br />

paalfundering is dat we bij een grindkolom<br />

lichte en gelijkmatige zettingen ‘accepteren’.<br />

Als een vloer in een bedrijfshal bijvoorbeeld<br />

2 centimeter zakt in zijn geheel, vormt dat in<br />

veel gevallen geen enkel probleem. Zolang het<br />

maar gelijkmatig gebeurt. Als dat wordt geaccepteerd,<br />

kan er flink op kosten worden bespaard<br />

door een fundatie op grindkolommen<br />

uit te voeren. Ook de milieu-impact is zoals<br />

gezegd aanzienlijk lager omdat er geen cement<br />

aan te pas komt, dé CO 2<br />

-belastende factor.<br />

Dat maakt dat deze techniek steeds breder<br />

wordt ingezet.” Mertens vult aan: “In Nederland<br />

hebben we recent het eerste meerlaagse<br />

bouwproject gefundeerd op in totaal 350 grindkolommen<br />

van 12 meter diep. Het gaat om een<br />

appartementencomplex van vijf verdiepingen<br />

in Hoofddorp, dat vlak naast bestaande woningen<br />

is gerealiseerd. Direct op de grondverbetering<br />

is de vloer van de parkeerkelder gestort.”<br />

CO 2<br />

-CALCULATOR<br />

Keller Funderingstechnieken is uiterst bedreven<br />

in het realiseren van grindkolommen. “In<br />

Nederland hanteren we al meer dan dertig jaar<br />

deze techniek voor verschillende projecten”,<br />

zegt Looij. “Traditioneel wordt grind gebruikt,<br />

maar tegenwoordig is het een veelvoud aan<br />

materialen, zoals gerecycled betongranulaat of<br />

kalksteen. Dat laatste dan vooral in België. Ook<br />

de grindkolommen onder het appartementencomplex<br />

in Hoofddorp zijn uitgevoerd met gerecycled<br />

betongranulaat. Mocht het nodig zijn,<br />

dan kan het materiaal aan het eind van de levensduur<br />

van het woongebouw worden opgegraven<br />

en elders worden ingezet. Meer circulair<br />

ga je het niet krijgen.” Mertens: “Als geotechnisch<br />

aannemer bekijken we altijd of we een<br />

project kunnen optimaliseren tot grondverbetering,<br />

want de besparingen zijn enorm. We zijn<br />

nu bezig met de ontwikkeling van een CO 2<br />

-calculator<br />

waarbij we snel en efficiënt de besparingen<br />

voor ieder project visueel kunnen maken,<br />

want voor steeds meer projecten blijken grindkolommen<br />

een interessant alternatief.” ■<br />

Doordat er geen cement aan te pas komt, zijn de<br />

CO 2<br />

-besparingen van grindkolommen gigantisch.<br />

In Nederland is recent het eerste meerlaagse bouwproject gefundeerd op in totaal 350 grindkolommen van<br />

12 meter diep.<br />

Traditioneel wordt grind gebruikt, maar tegenwoordig is het een veelvoud aan materialen, zoals gerecycled betongranulaat of kalksteen.<br />

31


Tekst | Roel van Gils Beeld | Technosoft<br />

Softwareontwikkelaar<br />

zet in op koppelingen en integraties<br />

De bouwsector staat voor een groot aantal uitdagingen. De vraag is ongekend hoog, terwijl de<br />

capaciteit achterblijft en het personeelstekort steeds verder oploopt. Daarnaast klinkt de roep<br />

om een duurzame bouwkolom alsmaar luider. Het zijn stuk voor stuk facetten waarin software<br />

een ontzettend belangrijke rol kan vervullen. Aan het woord is Bart Zwager, commercieel<br />

directeur bij Technosoft, ontwikkelaar van constructieve rekensoftware. “Wij brengen kennis van<br />

de constructieve sector en softwareontwikkeling bij elkaar en staan open voor samenwerking met<br />

externe partijen en leveranciers, bijvoorbeeld in de betonsector.”<br />

Technosoft is van oudsher onbetwist marktleider op het gebied van constructieve<br />

rekensoftware. “Om de huidige en toekomstige uitdagingen in<br />

de bouwsector het hoofd te kunnen bieden, besteden we veel aandacht<br />

aan de integratie van onze software met die van andere leveranciers. Met<br />

andere woorden, we kijken verder dan de software die we zelf op de<br />

markt brengen zodat we het leven van constructeurs aangenamer kunnen<br />

maken. Ze volgen in die zin de markt, die zich bijvoorbeeld meer beweegt<br />

richting prefabriceren als middel om sneller en efficiënter te kunnen bouwen.<br />

Daar spelen we op in, zonder in te boeten aan kwaliteit, want dat<br />

staat altijd op nummer 1. Zo zijn we bijvoorbeeld als eerste softwareleverancier<br />

in Nederland KOMO-gecertificeerd voor rekensoftware in de beton<br />

en verwachten we dat binnenkort te behalen voor staalconstructies.”<br />

PARTNERSHIPS<br />

Bouwgerelateerde ondernemingen beschikken doorgaans over een<br />

breed scala aan softwarepakketten die lang niet altijd perfect met elkaar<br />

integreren. “Een gemiste kans”, vindt Zwager. “In dit kader is er<br />

bijvoorbeeld een partnership tussen Technosoft en Viktor. Gezamenlijk<br />

maken wij een volledige integratie van constructieve rekensoftware<br />

in het bouwproces mogelijk. Er zijn al verschillende successen geboekt.<br />

Zo kunnen we binnenkort dankzij PlateConnect (een speciaal ontwikkelde<br />

softwaremodule) het prefabricageproces van breedplaatvloeren<br />

van ontwerp tot aan productie integreren en automatiseren, wat zorgt<br />

voor een aanzienlijk efficiënter verloop. Voorheen diende een flink aantal<br />

handelingen handmatig uitgevoerd te worden of werden zaken dubbel<br />

gedaan: nu gebeurt alles vanuit één geïntegreerde omgeving.” Rob<br />

Rekers, salesmanager bij Technosoft, geeft nog een ander voorbeeld:<br />

“Dankzij weer een andere interface, in dit geval met Technosoft AxisVM<br />

(3D FEM software) kunnen onze klanten op basis van parameters heel<br />

snel en efficiënt windmolenfundaties ontwerpen en doorberekenen.<br />

“Door niet alleen te werken maar de samenwerking op te zoeken, kunnen<br />

onze klanten een aanzienlijke efficiencyslag maken in het ontwerpproces”,<br />

resumeert Zwager. “Bepaalde ontwerpvarianten kunnen veel<br />

sneller beoordeeld worden, zodat men gerichter tot de optimale uitvoering<br />

komt van het uiteindelijke project. En behalve integratie met andere<br />

softwarepakketten bieden we ook op productniveau steeds meer<br />

mogelijkheden ten aanzien van koppelingen. AxisVM koppelt bijvoorbeeld<br />

naadloos met Grasshopper voor parametrisch ontwerpen. We<br />

zetten onze ‘poorten’ open voor alle mogelijke vormen van open-BIMintegratie<br />

en ondersteunen allerlei uitwisselformaten. We zoeken dus<br />

bewust de samenwerking op met andere leveranciers, zoals recent met<br />

Construsoft (leverancier van Tekla) om het engineeringsproces verder<br />

te automatiseren en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.” ■<br />

32


‘We zetten onze ‘poorten’ open voor<br />

alle mogelijke vormen van open-<br />

BIM-integratie en ondersteunen<br />

allerlei uitwisselformaten’<br />

Door niet alleen te werken maar de samenwerking op te zoeken, kunnen klanten<br />

een aanzienlijke efficiencyslag maken in het ontwerpproces.<br />

Dankzij PlateConnect kan Technosoft het prefabricageproces van breedplaatvloeren van ontwerp tot aan productie integreren en automatiseren, wat zorgt voor een<br />

aanzienlijk efficiënter verloop.<br />

33


NANCHANG NANCHANG WAVES COMMUNITY CENTRE<br />

Tekst en beeld | Aalborg Portland<br />

Nanchang Waves Community Centre is gebouwd<br />

van glasvezel gewapend beton<br />

Een slang in het moeras<br />

Het Nordic Office of Architecture uit Oslo, Noorwegen, is de ontwerper van het onlangs voltooide<br />

multifunctionele complex in de Chinese stad Nanchang, in de provincie Jiangxi. Het ontwerp van<br />

‘Nanchang Waves’ was geïnspireerd door het omliggende moeras. Het 5,844 m 2 grote complex<br />

ligt op de grens van het Elephant Lake Wetlands Park en biedt een verbluffend ruimtelijke ervaring<br />

waarbij de vormen van het gebouw en het omliggend landschap bijna naadloos in elkaar overgaan.<br />

De door een dubbele helix gevormde toren is het voornaamste 3D-element van het ontwerp en<br />

biedt de bezoekers een 360 graden uitzicht over de lengte van het meanderend gebouw.<br />

34


NANCHANG NANCHANG WAVES COMMUNITY CENTRE<br />

Het concept voor Nanchang Waves is afgeleid van<br />

het omliggend moerassig landschap. Vanaf een<br />

afstand kan het complex zelfs makkelijk worden<br />

aangezien als een groot waterpark. De gekromde<br />

wandelpaden lijken op een kronkelende rivier<br />

en de contouren van het aangrenzend meer<br />

komen terug in de ‘kabbelende’ architectuur.<br />

EEN CONSTRUCTIE MET<br />

UITDAGENDE VORMEN<br />

De perifere stalen draagconstructie heeft een<br />

unieke vorm die bestaat uit een serie van gekromde<br />

en gedraaide stalen onderdelen. De<br />

buitenste vliesgevel bestaat uit een aantal willekeurig<br />

gebogen GGB-panelen (Glasvezel Gewapend<br />

<strong>Beton</strong>). BeiILiDa New Material System<br />

Engineering heeft als producent van de GGBpanelen<br />

voor dit project in de afgelopen paar<br />

jaar al een aantal innovatieve en gepatenteerde<br />

GGB-producten en montagesystemen ontwikkeld<br />

en toegepast bij vergelijkbare geometrisch<br />

ingewikkelde projecten. De prefab betonproducent<br />

bedacht oplossingen die in staat zijn om<br />

elke moeilijkheid te overwinnen en aan elke<br />

eis te voldoen. Voor de hyperbolische GGBgevelbekledingen<br />

is een constructietechnologie<br />

ontwikkeld om een zeer nauwkeurige, volledig<br />

beveiligde en speciaal gevormde GGB-gevelbekleding<br />

te maken, die kan worden aangepast<br />

en/of verwijderd. De toepassing van BIM-technologie<br />

heeft het mogelijk gemaakt om de ontwerp-,<br />

productie-, installatie- en onderhoudsgegevens<br />

te delen met andere betrokken partijen.<br />

DE KRACHT VAN WIT CEMENT<br />

Aalborg White 52.5 cement, geproduceerd<br />

door de Cementir fabriek in de stad Anqing, is<br />

het wit cement dat gebruikt is bij de productie<br />

van de GGB-producten van dit project. Omdat<br />

het wit cement over een extreem hoge mate<br />

van puurheid en stabiliteit beschikt, gebruiken<br />

producenten van GGB-producten wit cement<br />

graag in hun eindproducten. De hoge mate van<br />

puurheid en stabiliteit is dé oplossing voor alle<br />

gekleurde betonproducten. Zelfs bij architectonische<br />

producten die grijs cement als basis<br />

hebben, wordt wit cement gebruikt om een<br />

egale oppervlakte kleur te behalen. De chemische<br />

stabiliteit van het wit cement is bepalend<br />

voor de kwaliteit van het eindproduct. ■<br />

‘De hoge mate van<br />

puurheid en stabiliteit<br />

van het wit cement<br />

is dé oplossing<br />

voor alle gekleurde<br />

betonproducten’<br />

Bouwinfo<br />

ARCHITECT<br />

Architecture Nordic Office of Architecture,<br />

Oslo, Noorwegen<br />

CONSTRUCTEUR<br />

Rambøll Gruppe A/S, Kopenhagen, Denemarken<br />

GLASVEZEL GEWAPEND BETON<br />

BeiLiDa New Material System Engineering co.<br />

Ltd., Nanjing, China<br />

AALBORG WHITE ® CEMENT<br />

Aalborg Portland Co., Ltd., Anqing, China<br />

35


future foundation technics<br />

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk<br />

Industrielaan 4, 9900 Eeklo<br />

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77<br />

info@votquennefoundations.be<br />

info@lameireft.be<br />

www.votquennefoundations.be<br />

www.lameireft.be


ROTTERDAM PROLOGIS BOTLEK DISTRIPARK<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | Prologis<br />

Prologis Botlek DistriPark, Rotterdam:<br />

Verlaten industrieterrein<br />

krijgt nieuwe, duurzame<br />

functie als distripark<br />

Haven- en industriegebied de Botlek is één van de drie belangrijkste distributieparken binnen<br />

de haven van Rotterdam. Op een zichtlocatie aan de snelweg A15 (Rotterdam-Nijmegen)<br />

toveren industrieel vastgoedontwikkelaar Prologis en aannemer ASK Romein Bouw een verlaten<br />

industrieterrein van 5,5 hectare met vijf oude loodsen om tot een hoogwaardig nieuw distripark.<br />

Functionaliteit, duurzaamheid en circulariteit staan hierbij voorop. ‘Prologis Botlek DistriPark’ omvat<br />

twee modern geoutilleerde distributiehallen met een gebruiksoppervlakte van resp. 19.310 en<br />

15.852 vierkante meter. DC1 is onderverdeeld in twee units; DC2 in drie units.<br />

In ons land heerst grote schaarste aan greenfield<br />

locaties; bouwlocaties waarop nog geen<br />

andere objecten zijn gebouwd. Voor de ontwikkeling<br />

van nieuw logistiek vastgoed zijn ontwikkelaars<br />

daarom aangewezen op de sanering<br />

en herbestemming van verlaten of onderbenutte<br />

terreinen (de zogenaamde brownfields).<br />

“Met de ontwikkeling van Prologis Botlek<br />

DistriPark tonen wij aan dat ook brownfield<br />

locaties duurzaam herbestemd kunnen worden”,<br />

benadrukt Martijn Kuijken, Directeur<br />

Project Management Benelux bij Prologis. “De<br />

oude loodsen aan de Nieuwesluisweg zijn met<br />

zorg gedemonteerd, zodat zoveel mogelijk<br />

bouwmaterialen hergebruikt konden worden.<br />

Bijvoorbeeld de oude betonnen funderingselementen,<br />

betonwanden en betonklinkers<br />

zijn vermalen tot puin (repak) en hergebruikt<br />

als terreinophoging voor de nieuwbouw. De<br />

oude staalconstructies, beplatingen en daklichten<br />

zijn bovendien als ‘donormateriaal’ ingezet<br />

voor de realisatie van drie nieuwe volwaardige<br />

gebouwen elders in het land.”<br />

KENNIS EN ERVARING IN<br />

BROWNFIELD PROJECTEN<br />

Om een schone en veilige bodem te verkrijgen,<br />

is na de sloop van de loodsen een bodemsanering<br />

uitgevoerd. Bovendien is gezocht naar niet<br />

gesprongen explosieven. Begin juni is ASK Romein<br />

Bouw gestart met de (bouw)werkzaamheden.<br />

De keuze voor deze aannemer was<br />

volgens Kuijken een logische: “De afgelopen<br />

jaren hebben we vrij intensief samengewerkt<br />

op verschillende projecten. Naast nieuwbouwprojecten<br />

hebben we veel kennis en ervaring<br />

opgedaan op brownfield locaties, zoals bij de<br />

grootscheepse renovatie van Prologis Park<br />

Amsterdam City aan de Gyroscoopweg in<br />

Amsterdam en Prologis Park Eemhaven, dat<br />

op een steenworp afstand van Prologis Botlek<br />

DistriPark is gerealiseerd. Omdat brownfield<br />

projecten iets risicovoller zijn dan bouwen op<br />

een nieuwe locatie, is het belangrijk om deze<br />

kennis en ervaring al in een vroeg stadium te<br />

delen. Hierdoor worden tijd en faalkosten tot<br />

een minimum beperkt, terwijl de kwaliteit naar<br />

het allerhoogste niveau wordt getild.”<br />

38


ROTTERDAM PROLOGIS BOTLEK DISTRIPARK<br />

Op een zichtlocatie aan de snelweg A15 (Rotterdam-Nijmegen) toveren industrieel<br />

vastgoedontwikkelaar Prologis en aannemer ASK Romein Bouw een verlaten<br />

industrieterrein van 5,5 hectare om tot een hoogwaardig nieuw distripark.<br />

De nieuwbouw krijgt een staalconstructie met grote overspanningen tot 45 meter.<br />

De distributiehallen worden afgewerkt met een betonnen plint en een hoogwaardig<br />

geïsoleerde schil en dakbedekking.<br />

GROTE OVERSPANNINGEN<br />

“In dit project passen we wederom ons K3-<br />

model toe, dat staat voor kennis, kunde en<br />

kwaliteit”, vertelt Tom Kropf, Commercieel Directeur<br />

bij ASK Romein Bouw. “Al in een vroeg<br />

stadium en op basis van beperkte informatie<br />

hebben wij samen met Prologis een scope en<br />

plan voor de herontwikkeling kunnen definiëren.”<br />

Om te komen tot een haalbaar en maakbaar<br />

project, is bovendien gezamenlijk gezocht<br />

naar optimalisaties. Zowel in architectuur als<br />

bouwmethodieken, vertelt collega en Hoofd<br />

Calculatie Theo van der Sluis. “Dit heeft geleid<br />

tot een betonnen fundatie, die is onderheid<br />

met zeer lange Vibropalen (< 28 meter). Ook<br />

de betonnen vloer rust op Vibropalen. Onze<br />

eigen constructeurs hebben een staalconstructie<br />

voor de nieuwbouw uitgeëngineerd<br />

met grote overspanningen tot 45 meter. Het<br />

resultaat zijn twee functionele en kolomloze<br />

hallen waarin niet alleen maximale ruimte is<br />

voor de opslag van pallets en bulkgoederen,<br />

maar waarin gebruikers ook eenvoudig kunnen<br />

manoeuvreren. Ook de zwevende mezzanines<br />

in twee haldelen dragen hieraan bij.”<br />

De distributiehallen worden afgewerkt met<br />

een betonnen plint en een hoogwaardig geïsoleerde<br />

schil en dakbedekking. Op het dak komen<br />

zonnepanelen met een piekvermogen van<br />

2 mWp. Daarmee wordt ook volledig aan de<br />

richtlijnen van BREEAM voldaan. ■<br />

‘Functionaliteit,<br />

duurzaamheid en<br />

circulariteit staan in<br />

dit project voorop‘<br />

Bouwinfo<br />

ONTWIKKELAAR<br />

Prologis<br />

ARCHITECT<br />

Bronsvoort Blaak Architecten bna<br />

AANNEMER<br />

ASK Romein Bouw<br />

39


LIER STIJLBETON<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Stijlbeton<br />

Producent van architectonisch<br />

beton investeert fors in<br />

gloednieuwe productiehal<br />

Stijlbeton nv is een dynamisch bedrijf, gevestigd langs het Netekanaal in Lier. Haar geschiedenis gaat<br />

terug tot de jaren ’30 van vorige eeuw, als fabrikant van tegels. Vandaag de dag is ze uitgegroeid tot<br />

één van de belangrijkste spelers op de markt van architectonisch beton. Om aan de stijgende vraag<br />

te kunnen voldoen, breidt ze haar productiesite uit met een nieuwe, imposante productiehal met<br />

kantoren, waardoor ze een versnelling hoger kan schakelen.<br />

Rendering van de nieuwe kantoren.<br />

FLEXIBELER WERKEN<br />

De vorige productiehal, met een oppervlakte<br />

van ruim 3.000 m 2 , zal verder voornamelijk<br />

gebruikt worden voor een uitbreiding van de<br />

schrijnwerkerij en lasafdeling én als stockageruimte<br />

voor afgewerkte elementen. De nieuwe<br />

hal van 4.000 m 2 wordt bovendien voorzien<br />

van een nieuwe betoncentrale. De extra oppervlakte<br />

zal toelaten om de productie op termijn<br />

met 50% te verhogen, maar heeft ook een<br />

positieve invloed op de manier van werken. Zo<br />

kunnen bestaande bekistingen voor grotere<br />

werven blijven liggen zonder negatieve impact<br />

op de rest van de productie. Het maken van<br />

deze bekistingen is immers een tijdrovende en<br />

arbeidsintensieve bezigheid.<br />

De extra ruimte laat eveneens toe om te werken<br />

met grotere en performantere rolbruggen.<br />

De oude rolbruggen hadden een draagkracht<br />

van 12 ton, terwijl de nieuwe 20 ton aankunnen.<br />

Onder de rolbruggen zullen 12 m lange<br />

wandkranen rijden met een draagkracht van<br />

8 ton. Dit laat onder andere toe om kleinere<br />

elementen te ontkisten, terwijl de rest van de<br />

productie ongestoord kan doorgaan. De teams<br />

op de werkvloer hoeven zo minder rekening te<br />

houden met elkaar en ook minder op elkaar<br />

te wachten, waardoor geen productietijd verloren<br />

gaat. Tijdsbeparing, productieverhoging,<br />

flexibiliteit en comfortabeler werkomstandigheden<br />

waren belangrijke overwegingen bij de<br />

planning van dit ambitieuze project.<br />

METEEN OOK NIEUWE<br />

KANTOREN<br />

Aan de zijkant van de nieuwe productiehal komen<br />

ook nieuwe kantoren. De 25 jaar oude,<br />

voorlopige kantoren van bij de opstart van het<br />

40


LIER STIJLBETON<br />

De hal volop in aanbouw.<br />

bedrijf hebben een langer leven gekend dan initieel<br />

gepland. Het nieuwe kantoorgedeelte telt<br />

een gelijkvloers en 2 verdiepingen. Het hoogste<br />

niveau zal de eigenlijke kantoren herbergen,<br />

op een oppervlakte van ongeveer 400 m 2 .<br />

Op het gelijkvloers en verdieping 1 worden de<br />

sociale, gemeenschappelijke ruimtes ondergebracht,<br />

waaronder kleedkamers en een refter.<br />

KARAKTERVOLLE ARCHITECTUUR<br />

Het nieuwe complex wijkt sterk af van het<br />

stereotype beeld dat we hebben van een traditionele<br />

productiehal. De kantoren en productieruimte<br />

zijn namelijk geïntegreerd in een<br />

hedendaagse, karaktervolle architectuur. Opvallend<br />

zijn de hoge witte kolommen in architectonisch<br />

beton. Ter hoogte van de kantoren worden<br />

imposante glaspartijen tussen de kolommen<br />

aangebracht. Het spreekt voor zich dat Stijlbeton<br />

de kolommen zelf produceert, waardoor<br />

het gebouw meteen ook een mooi uithangbord<br />

wordt van de eigen mogelijkheden in maatwerk.<br />

Het hoeft geen betoog dat het hier om een<br />

aanzienlijke investering gaat, die past in een<br />

groter plaatje. Zo zal het bedrijf tegelijkertijd<br />

werk maken van een nieuw logo, een toekomstgerichte<br />

huisstijl en een nieuwe website.<br />

De volledige afwerking van de productiehal is<br />

voorzien voor januari 2022. De afwerking van<br />

de kantoren wordt nog voor het bouwverlof<br />

van volgend jaar opgeleverd. ■<br />

‘Tijdsbeparing,<br />

productieverhoging<br />

en flexibiliteit speelden<br />

een belangrijke rol‘<br />

Links de productiehal, rechts de kantoren.<br />

41


LIER STIJLBETON<br />

Wandloopkraan.<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Deman nv<br />

Toonaangevend fabrikant van<br />

ARCHITECTONISCH BETON<br />

maakt gefundeerde keuze voor<br />

BELGISCHE HIJSTOESTELLEN<br />

Stijlbeton nv uit Lier rust zijn nieuwe productiehal uit met performante hijstoestellen van<br />

Constructiewerkhuizen Deman nv uit het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel. Hiermee haalt<br />

de specialist in architectonisch beton niet enkel een ervaren partner in huis, maar tevens een<br />

kwaliteitsvolle uitrusting waarmee ze de komende jaren haar productievolume en rendabiliteit extra<br />

kan verhogen.<br />

NIEUWE, POLYVALENTE<br />

PRODUCTIEHAL<br />

De nieuwe productiehal, 35 m breed en 82 m<br />

lang, wordt voorzien van twee bovenloopkranen<br />

met een hijscapaciteit van 20 ton. Gezien<br />

de geplande variëteit aan activiteiten zullen niet<br />

alle verhandelingen uitgevoerd kunnen worden<br />

door deze twee kranen. Om deze reden werd<br />

geopteerd voor drie wandloopkranen vlak onder<br />

de bovenloopkranen, ideaal bij driedimensionaal<br />

werken met rechtlijnige bewegingsassen.<br />

De kranen kunnen zo over de volledige<br />

lengte van het gebouw lopen, waardoor de<br />

bereikbare vloeroppervlakte uitgebreid wordt.<br />

WANDLOOPKRAAN<br />

OF PORTAALKRAAN<br />

Wandloopkranen vergen een hogere investering<br />

dan half-portaalkranen maar bieden<br />

extra voordelen. Het grote voordeel van een<br />

wandloopkraan is dat ze geen enkele hindernis<br />

vormt op vloerniveau. Bij een portaalkraan is<br />

er niet enkel een rail op de grond maar kan<br />

ook de poot een risico op aanrijdingen inhouden.<br />

Bijkomende beveiligingen kunnen dat risico<br />

sterk reduceren, maar de inperking van de<br />

ruimte nabij de rail blijft aanwezig. De bewuste<br />

keuze voor wandloopkranen reikte hier dus de<br />

best mogelijke oplossing aan.<br />

SPECIFIEKE UITDAGINGEN<br />

De uitdaging bij de specifieke wensen van Stijlbeton<br />

zat in de relatief grote armlengte in combinatie<br />

met een hoge hijscapaciteit, namelijk 12<br />

m en 8 ton. De grote armlengte moet ervoor<br />

zorgen dat de hal met zijn 35 m overspanning<br />

in alle flexibiliteit kan worden opgesplitst in 3<br />

werkzones van meer dan 10 m. Aangezien de<br />

wandloopkranen enkel in de zone dicht bij de<br />

muur betonelementen tot 8 ton zwaar zullen<br />

verhandelen, zag Deman de mogelijkheid om<br />

aanzienlijke besparingen te realiseren door het<br />

gebruik van een ‘3-step-load-limiter’. Hierdoor<br />

kan het maximale hijsvermogen variëren in<br />

42


LIER STIJLBETON<br />

Schema van de nieuwe productiehal.<br />

‘Smart features op de kranen tillen niet enkel de veiligheid<br />

maar ook de rendabiliteit tot een hoger niveau’<br />

functie van de positie waar de takel zich bevindt.<br />

Met de gekozen configuratie kon aan alle eisen<br />

van Stijlbeton worden voldaan. Via de smart<br />

feature ‘Load Restriction’ kon de kraan lichter<br />

gemaakt worden, met inherente besparingen<br />

op de kraanbaan, kolommen en funderingen<br />

door een verlichting van de wielbelasting.<br />

VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE<br />

De hoge hijssnelheden van de rolbruggen houden<br />

mogelijke risico’s in bij een onvakkundige bediening.<br />

Om deze reden werd gekozen voor een<br />

optionele ‘Shock Load Prevention’. Deze zorgt<br />

ervoor dat, bij het abrupt oppikken van een last,<br />

de hijssnelheid wordt gereduceerd tot de last<br />

volledig is opgetild. Hierdoor worden abrupte<br />

schokken op de kraan geëlimineerd wat niet enkel<br />

zorgt voor een langere levensduur van de<br />

kraan(baan)structuur, maar ook de slijtage van<br />

zijn mechanische componenten zoals kabels, kabeltrommel,<br />

motorreductor, etc. tot een minimum<br />

beperkt. Een andere Smart Feature: ‘Load<br />

Floating’ houdt bij een stop de last via motorvermogen<br />

gedurende meerdere seconden op<br />

zijn positie zonder de motorrem te sluiten. Dit<br />

zorgt voor een snellere en soepelere herstart<br />

en een betere controle over de hijsbeweging.<br />

PORTAALKRANEN<br />

Ten slotte wordt de productiehal ook uitgerust<br />

met twee portaalkranen met een hijscapaciteit<br />

van 20 ton, bedoeld voor het verplaatsen van<br />

de betonelementen vanuit de productie naar<br />

buiten. Om zware lasten veilig te kunnen roteren<br />

in de lucht wordt één van deze portaalkranen<br />

uitgerust met twee takels en de optie<br />

‘Load Turning Hoist’. Hierbij wordt één van de<br />

Load-turning portaalkraan.<br />

takels aangepast om te kunnen werken bij een<br />

grotere kabelhoek tot 15°. Deze hijstoestellen<br />

zijn geconcipieerd voor buitengebruik en kunnen<br />

veilig werken bij windsnelheden tot 6 Beaufort.<br />

Om veiligheidsredenen worden de rails<br />

voor deze portaalkranen volledig ingewerkt.<br />

Zo wordt struikelgevaar geminimaliseerd,<br />

evenals de hinder voor heftrucks of transportwagens<br />

bij het oversteken ervan. ■<br />

43


Rethink workflows<br />

Improve communication<br />

Revolutionise manufacturing<br />

Digitize your processes.<br />

Project Management<br />

STAY CONNECTED<br />

Bereid uw business voor op de toekomst en<br />

neem voorsprong door implementatie van onze<br />

Software oplossingen.<br />

PreCastOffice, dat zijn naadloos geïntegreerde<br />

web-gebaseerde en desktop software modules<br />

die uw volledig proces van verkoop over ontwerp<br />

en engineering tot productie, logistiek en<br />

administratie ondersteunen. Een uniek concept<br />

dat u helpt uw processen onder controle te<br />

houden. Op elke plaats, op elk moment op elke<br />

hardware.<br />

ONZE MISSIE<br />

Bijdragen aan de optimalisatie van uw<br />

productieproces en het terugdringen van de<br />

faalkosten. Dit is mogelijk door u te voorzien<br />

van geïntegreerde tools die u op elk moment een<br />

overzicht geven over de status van uw project in<br />

productie en die een repetitieve invoer van data<br />

overbodig maakt. Houd alles onder controle<br />

zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.<br />

Design & Analyse<br />

Admin & ERP<br />

Productie Planning<br />

Handling & Logistiek<br />

Data Uitwisseling<br />

ONS MOTTO<br />

Uw probleem is onze volgende oplossing!<br />

Wij denken graag mee om onze software<br />

optimaal in te zetten en te configureren in functie<br />

van uw productieproces en werkmethodiek.<br />

MEER INFO?<br />

Contacteer ons voor een presentatie en ontdek<br />

zelf wat onze software voor u kan betekenen.<br />

Registreer voor de nieuwsbrief en volg onze<br />

nieuwste ontwikkelingen op de voet via www.itheses.com<br />

MASTERS IN PRECAST SOFTWARE SOLUTIONS<br />

info@i-theses.com | www.i-theses.com | T. +32 9 33 88 252


ROTTERDAM DE ZALMHAVEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Ronald Grooters, Voortman Steel Construction<br />

Bevestigingsmaterialen<br />

voor de Zalmhaventoren<br />

‘De <strong>staalbouw</strong>er kreeg alle materialen<br />

op een presenteerblaadje aangeleverd,<br />

just-in-time en mooi gesorteerd per<br />

bouwdeel en fase in stalen kratten‘<br />

46<br />

Het mooie aan dit project en uniek voor Nederlandse begrippen is dat de toren is gebouwd met behulp van een hijsloods


ROTTERDAM DE ZALMHAVEN<br />

De Zalmhaventoren heeft in oktober dit jaar zijn hoogste punt bereikt: 215 meter. Daarmee is het<br />

nu officieel de hoogste woontoren van de Benelux. Als gerenommeerde toeleverancier voor onder<br />

meer de <strong>staalbouw</strong> heeft Kyocera-Senco aan Voortman Steel Construction alle bevestigingsmaterialen<br />

geleverd voor de diverse staalconstructies in het project. De verregaande Value Added Services van<br />

Kyocera-Senco Construction kwamen op ruim 200 meter hoogte goed van pas.<br />

Het project De Zalmhaven is gelegen in het<br />

Scheepvaartkwartier pal aan de Maas en omvat<br />

drie woontorens, waarvan twee met een<br />

hoogte van elk 70 meter en als hoogtepunt de<br />

215 meter hoge Zalmhaven I. In totaal worden<br />

er 485 woningen gerealiseerd in de drie<br />

torens, evenals een parkeergarage, kantoren,<br />

commerciële ruimtes, een daktuin en een restaurant<br />

op de bovenste verdiepingen. Voortman<br />

Steel Construction heeft in opdracht<br />

van hoofdaannemer BAM Grote Projecten de<br />

staalconstructies voor de glaskappen en luifels<br />

verzorgd, met als kers op de taart de complete<br />

staalconstructie voor de optopping van de toren,<br />

inclusief de staalplaatbetonvloeren.<br />

HIJSLOODS<br />

Het mooie aan dit project en uniek voor Nederlandse<br />

begrippen is dat de toren is gebouwd<br />

met behulp van een hijsloods, blikt Ronald<br />

Grooters van Voortman Steel Construction terug.<br />

“Zie het als een veredelde schuur die naar<br />

boven mee beweegt, waardoor het lijkt alsof<br />

je op maaiveldniveau aan het bouwen bent.<br />

Je merkt niets van de hoogte.” Dat was wel<br />

even anders op het moment dat het dak van de<br />

loods werd geopend op zo’n 190 meter hoogte.<br />

“Door de smallere opbouw kon de optopping<br />

niet binnen de hijsloods worden gerealiseerd.<br />

We hebben in samenwerking met Civiele technieken<br />

deBoer een vijzelconstructie bedacht<br />

om de staalconstructie voor de laatste verdiepingen,<br />

inclusief mast, te kunnen realiseren.”<br />

STALEN KRATTEN<br />

Kyocera-Senco-Construction is al vele jaren een<br />

vaste leverancier van Voortman Steel Construction<br />

voor wat betreft de bevestigingsmaterialen.<br />

“De tijd dat we volle verpakkingen bevestigingsmaterialen<br />

naar de bouwplaats toesturen,<br />

ligt al ver achter ons”, zegt Tonny van Dooren<br />

van Kyocera-Senco-Construction. “Voortman<br />

kreeg alle materialen op een presenteerblaadje<br />

aangeleverd, just-in-time en mooi gesorteerd<br />

per bouwdeel en fase in stalen kratten. Het<br />

varieerde van bouten (M 16-M 36) tot sluitringen,<br />

moeren en ankersets, al dan niet volledig<br />

op maat samengesteld. Deze verregaande Value<br />

Addes Services maakt dat er op de bouwplaats<br />

geen enkele handeling meer nodig is om<br />

de bevestigingsmaterialen op locatie te krijgen.”<br />

Behalve het leveren in exact de juiste hoeveelheden,<br />

is Kyocera-Senco in staat om<br />

artikelen te combineren in zakjes/doosjes<br />

(kitting). Desgewenst levert ze ook volledig<br />

geassembleerde haakankersets of draadeinden<br />

op maat. “Dergelijke tijdrovende handelingen<br />

voor onze klanten nemen wij graag<br />

over”, zegt Van Dooren. “Door te leveren in<br />

stalen kratten, zoals bij de Zalmhaventoren,<br />

wordt fors bespaard op verpakkingsmateriaal.<br />

De kratten komen uiteraard retour en worden<br />

weer gevuld voor het volgende project.<br />

Een dergelijk logistiek proces is met recht<br />

uniek in wereld van bevestigingsmaterialen.<br />

Het wordt ook gewaardeerd door onze klanten,<br />

die we op het gebied van bevestigingsmaterialen<br />

compleet ontzorgen.” ■<br />

Door de smallere opbouw kon de optopping niet<br />

binnen de hijsloods worden gerealiseerd en werd het<br />

dak geopend op zo’n 190 meter hoogte.<br />

Op het gebied van bevestigingsmaterialen worden klanten van Kyocera-Senco compleet ontzorgd.<br />

47


Tekst | Roel van Gils Beeld | TECHNICHE<br />

Werving- en selectiebureau<br />

met verstand van mens én techniek<br />

In de bouw vindt voortdurend<br />

een strijd plaats om personeel.<br />

Er is een groot tekort aan<br />

geschikt en gekwalificeerd<br />

personeel op alle niveaus.<br />

Dat merkt Michel Uijlenbroek,<br />

directeur van TECHNICHE,<br />

iedere dag opnieuw. Met 33<br />

jaar ervaring als recruiter<br />

in de techniek weet hij<br />

toch het verschil te maken.<br />

“Wij kunnen ons heel goed<br />

verplaatsen in zowel de markt,<br />

onze opdrachtgevers als in<br />

potentiële kandidaten en dat<br />

werpt zijn vruchten af.”<br />

TECHNICHE is gespecialiseerd in het samenbrengen<br />

van mens en opdrachtgever in technische<br />

disciplines voor mbo-, hbo- en universitair<br />

opgeleiden. “Starters, mid-careers en ervaren<br />

engineers werken door heel Nederland zodat<br />

onze opdrachtgevers geen projecten mislopen<br />

in deze uitdagende tijden van personeelsschaarste”,<br />

zegt Uijlenbroek. “Natuurlijk, het<br />

inschakelen van een werving- en selectiebureau<br />

brengt nu eenmaal een investering met zich<br />

mee maar betaalt zich dubbel en dwars terug.<br />

Omdat wij veel waarde hechten aan het uitgebreid<br />

screenen van kandidaten – en daarin zijn<br />

we echt uniek – weten wij vrijwel altijd de juiste<br />

persoon aan de juiste vacature te koppelen.<br />

Ruim 94% van de kandidaten die we plaatsen<br />

treedt uiteindelijk in vaste dienst bij onze klant.”<br />

LEREN<br />

De dienstverlening van TECHNICHE gaat dus<br />

veel verder dan sec het recruiten van personeel.<br />

Uijlenbroek: “Wij gaan echt de diepte in,<br />

verplaatsen ons in de kandidaat en bespreken<br />

de wensen en ambities, in welke bandbreedte<br />

iemand wil werken, of hij of zij wil groeien in<br />

Wat TECHNICHE vooral benadrukt bij bedrijven, is dat ze personeel moeten koesteren. Er zijn veel bedrijven die<br />

ermee etaleren, maar de praktijk blijkt toch weerbarstiger.<br />

48


TECHNICHE is gespecialiseerd in het samenbrengen van mens en opdrachtgever in technische disciplines voor mbo-, hbo- en universitair opgeleiden.<br />

‘Wij kunnen ons heel goed verplaatsen in zowel de markt, onze<br />

opdrachtgevers als in potentiële kandidaten en dat werpt zijn vruchten af’<br />

Met 33 jaar ervaring als recruiter in de techniek<br />

weet Michel Uijlenbroek, directeur van TECHNICHE,<br />

iedere dag opnieuw het verschil te maken.<br />

de organisatie of juist in een bepaald specialisme<br />

en ga zo maar door. Dat zijn zaken die<br />

we heel duidelijk vastleggen als bureau. Uiteraard<br />

trekken we ook altijd referenties na. Dat<br />

hoeft niet 100% maatgevend te zijn, maar we<br />

zien daarin wel dat het een extra richting geeft.<br />

Bij voorkeur wil je natuurlijk een kandidaat binnenhalen<br />

die ambitieus is en er zin in heeft in<br />

plaats van iemand die na drie maanden alweer<br />

is ‘gevlogen’. Omdat wij zowel de techniek begrijpen,<br />

dus weten wat er gevraagd wordt, als<br />

ons écht verplaatsen in de kandidaat kunnen<br />

we goed inschatten of een kandidaat geschikt<br />

is voor de job of misschien bijna zover is. Dat<br />

laatste is misschien nog wel belangrijker: mensen<br />

laten groeien en steeds nieuwe prikkels<br />

geven. Dat is de enige reden waardoor werk<br />

leuk blijft. Ik ben zelfs van mening dat leren het<br />

meest essentiële basisaspect van het leven is.<br />

Als je niet leert, wordt elke dag saaier.”<br />

PERSONEEL KOESTEREN<br />

“Wat we vooral benadrukken bij bedrijven,<br />

is dat ze personeel moeten koesteren. Er<br />

zijn veel bedrijven die ermee etaleren, maar<br />

de praktijk blijkt toch weerbarstiger”, merkt<br />

Uijlenbroek. Hij moedigt bedrijven aan om<br />

actief te investeren in personeel, zodat mensen<br />

zich gewaardeerd en welkom voelen.<br />

“Dat geldt niet alleen voor nieuwe medewerkers,<br />

maar zeker ook voor ‘oudgedienden’. Als<br />

iemand vertrekt op een afdeling, om welke<br />

reden dan ook, neemt de werkdruk voor<br />

anderen veelal toe. Dit kan een kettingreactie<br />

tot gevolg hebben en dat wil je koste<br />

wat kost voorkomen. Doe daarom zaken met<br />

een goed bureau met oog voor de mens en<br />

de markt. Wij zijn NEN 4400-gecertificeerd,<br />

VCU-gecertificeerd, aangesloten bij de Stichting<br />

Normering Arbeid en volgen de wetgeving<br />

op de voet. Onze mensen worden op dezelfde<br />

manier betaald als medewerkers in vast<br />

dienstverband, geheel volgens de geldende<br />

CAO in de beton- en <strong>staalbouw</strong>.”<br />

Arbeidsbemiddeling is investeren in personeel,<br />

resumeert Uijlenbroek. “We beschikken over<br />

een uitgebreid netwerk van bedrijven dat varieert<br />

van een eenmanszaak tot onze grootste klant<br />

met 428.000 medewerkers wereldwijd. ” ■<br />

49


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

Tekst | Ramona Kezer Beeld | VSB<br />

Branchebreed selecteren op veiligheid<br />

‘Er zit te weinig lijn<br />

in de voorschriften’<br />

“Veiligheid is belangrijk, maar er zijn te veel voorschriften<br />

en er zit te weinig lijn in.” Aan het woord is Jan Remmits,<br />

algemeen directeur bij SAFE en voorzitter van de<br />

sectie <strong>Beton</strong>bekistingbedrijven van de Vereniging van<br />

Steiger-, Hoogwerk- en <strong>Beton</strong>bekistingbedrijven (VSB).<br />

In die functie vertegenwoordigt hij de Nederlandse<br />

bekistingsleveranciers.<br />

Een duidelijke trend die Remmits signaleert,<br />

is dat Nederlandse bouwers zich steeds<br />

meer opsplitsen. “Hoofdaannemers besteden<br />

steeds meer delen van het werk uit. Ook is<br />

er meer vraag naar servicediensten, zoals engineering,<br />

montage en demontage. Dat geldt<br />

met name voor middelgrote en grote bouwwerken<br />

en bouwers.”<br />

De utiliteitsbouw en civiele bouw staan vanwege<br />

de strenge stikstofregels op een laag<br />

pitje. Woningbouw is veruit de grootste sector.<br />

Remmits: “Helaas is personeel schaars.<br />

Voorheen lukte het nog om mensen uit Polen,<br />

Portugal en andere Europese landen te halen,<br />

maar nu niet meer. En dus gaan bedrijven nog<br />

verder weg personeel zoeken. Dat komt de<br />

veiligheid niet ten goede. De veiligheidseisen<br />

zijn hier veel strenger dan elders en deze mensen<br />

zijn daar niet aan gewend.”<br />

‘Veiligheid wordt<br />

vaak ‘klein’<br />

bekeken‘<br />

Veiligheid is een hot issue op de bouwplaats.<br />

The Cube.<br />

50


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

STANDAARDISEREN<br />

Veiligheid is een hot issue op de bouwplaats.<br />

“We moeten echter ook weer niet doorslaan.<br />

Monteurs worden overspoeld met allerlei<br />

voorschriften en er zit geen lijn in. Er zijn wel<br />

initiatieven om de veiligheidsvoorschriften voor<br />

de gehele branche te standaardiseren. Dat zou<br />

beter zijn. De grote opdrachtgevers zijn nu<br />

bijvoorbeeld bezig met een Veiligheidsladder,<br />

maar dat proces verloopt nog moeizaam. Mensen<br />

zijn gewend aan een bepaalde manier van<br />

werken. Dan moet je een lange adem hebben<br />

om die werkwijze te veranderen. Daarbij wordt<br />

er in deze branche vooral geselecteerd op prijs.<br />

Veiligheid geeft niet per se de doorslag als dat<br />

een project een paar procent duurder maakt.”<br />

AANPASSEN TIJDENS HET WERK<br />

De branchevereniging merkt dat veiligheid<br />

vaak ‘klein’ bekeken wordt. “We hebben de erkende<br />

Richtlijn Steigers. De branche steekt hier<br />

veel energie in en zo’n document wordt continu<br />

geactualiseerd. Ook moeten opleidingen<br />

voor monteurs aan bepaalde eisen voldoen.<br />

Als zo’n richtlijn door alle marktpartijen en de<br />

overheid wordt onderschreven, moeten we<br />

daar ook op acteren in de markt. Dat gebeurt<br />

nog te weinig.” Als een steiger wordt geplaatst<br />

door een gerenommeerde partij, gebeuren er<br />

weinig ongelukken, constateert de VSB. “Wat<br />

juist gevaar oplevert, is dat degenen die erop<br />

werken, de steiger aanpassen tijdens het werk.<br />

Dit veroorzaakt de meeste ongelukken.” De<br />

richtlijn wordt nog verder uitgebreid met eisen<br />

voor hangsteigers en bouwliften.<br />

Ook voor bekistingen heeft de VSB eisen geformuleerd,<br />

maar de markt selecteert daar niet<br />

altijd op. “Prijs blijft het belangrijkst, zonder voldoende<br />

oog te hebben voor de meerwaarde<br />

die de VSB-leden toevoegen. Sommige grote<br />

partijen doen dit wel goed, maar het duurt wel<br />

langer dan wij zouden willen. Uiteindelijk moet<br />

het branchebreed gedragen worden.”<br />

DUURZAAM EN CIRCULAIR<br />

Op het gebied van duurzaam en circulair bouwen<br />

loopt zijn sectie voorop, vindt Remmits.<br />

“Er wordt alleen gewerkt met materialen die<br />

jaren meegaan. Staal bijvoorbeeld gaat zo dertig<br />

jaar mee en wordt daarna omgesmolten<br />

en weer hergebruikt. En er wordt alleen nog<br />

FSC-hout gebruikt. Vanuit onze sector is er qua<br />

duurzaamheid weinig meer te verbeteren.” ■<br />

Fietsverbinding Cuijk.<br />

Wat juist gevaar oplevert, is dat degenen die erop<br />

werken, de steiger aanpassen tijdens het werk.<br />

51


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Otri BV<br />

Bouwpartner die in alles voorziet<br />

Drie bedrijven, één familie<br />

Hangsteiger voorzien van trolleys boven de nieuwe spoorbrug over de Rozenburgse sluis.<br />

Otri levert met haar dochterbedrijven Jako, Yelloo en Matemco een veelvoud aan oplossingen voor<br />

de ruwbouw- en renovatiefase. Matemco is in juli tot de Otri familie toegetreden. De bedrijven<br />

hebben alle drie partnerschap en service als ankerpunten. Directeur Jeroen Jansen: “We zijn op zoek<br />

naar synergie tussen de familieleden, iets dat bij Jako en Yelloo al goed gelukt is.”<br />

Het samenvoegen van de drie bedrijven is<br />

volgens Jansen een logische stap. “De verschillende<br />

bedrijven waren vaak al betrokken<br />

bij dezelfde bouwprojecten, maar dan in<br />

verschillende fases van de bouw. Zo werkten<br />

Matemco en Yelloo nog voor de overname allebei<br />

aan het WTC in Amsterdam. Dat zij nu<br />

beide bij de Otri familie horen, maakt het nog<br />

gemakkelijker om de werkzaamheden goed op<br />

elkaar af te stemmen. Bovendien is er uiteindelijk<br />

maar één projectleider nodig, in plaats van<br />

twee of drie.” De bedrijven moeten goed op<br />

elkaar afgestemd worden, zodat de hele familie<br />

op dezelfde manier gaat werken. “Alle bedrijven<br />

hebben kwaliteit heel hoog in het vaandel<br />

en streven naar partnerschap met de klant.<br />

Sluishuis Amsterdam: een combinatie van Kwiksteiger ondersteuningen en gevelsteigers die in elkaar overlopen.<br />

52


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

De bouw van Biocentrale Wanroij gemaakt van grootvlak elementen van 275x200 cm, met rasterelementen en zware trekdrukschoren.<br />

Wat verschilt, is dat Jako nu al gewend is om<br />

24/7 bereikbaar te zijn, terwijl dit voor Matemco<br />

niet geldt. We zijn op zoek naar een werkwijze<br />

die voor de hele familie werkt, het moet<br />

een synergie worden”, aldus Jansen.<br />

MATEMCO VERSTERKT OTRI<br />

Matemco is het nieuwste lid van de familie. “Dit<br />

bedrijf heeft veel expertise in de betonbouw,<br />

zowel op het gebied van infra, woningbouw als<br />

utiliteit. Ook heeft Matemco veel engineers en<br />

constructeurs, net als heel veel materieel. Hiermee<br />

versterkt het bedrijf Otri zeer. Je hebt gewoon<br />

veel materieel nodig, ook als werkzaamheden<br />

uitlopen. Door de overname van Matemco<br />

kunnen we meer uitdagingen van elkaar opvangen.”<br />

Het nieuwe dochterbedrijf voegt negen<br />

engineers en twee constructeurs toe aan Otri.<br />

Ander dochterbedrijf Jako beschikt over een<br />

uitgebreid bekistingsprogramma. “Dit is voor<br />

Matemco een prachtige aanvulling en zo vullen<br />

de verschillende Otri bedrijven elkaar heel goed<br />

aan”, zegt Jansen. “Jako heeft alles wat tijdens de<br />

ruwbouw nodig is, zoals ankers, materiaal om gevels<br />

af te plakken, bouwplaatsinrichting en persoonsliften.<br />

Dit materiaal verkoopt en verhuurt<br />

het bedrijf.” Daarnaast heeft Jako een bekistingsafdeling.<br />

“Jako is betrokken bij alle soorten<br />

projecten in Nederland. Het bedrijf levert alle<br />

soorten bekisting, behalve tunnelbekisting.” ❯<br />

‘Alle bedrijven hebben<br />

kwaliteit heel hoog in<br />

het vaandel en streven<br />

naar een partnerschap<br />

met de klant‘<br />

Ondersteuningen van de cantilevers op project<br />

Sluishuis Amsterdam als ook de gevelsteiger.<br />

Naast de diverse soorten bekistingsystemen biedt Jako ook een compleet assortiment aan toebehoren en<br />

verbruiksmaterialen.<br />

53


<strong>Beton</strong>techniek &<br />

toebehoren<br />

Steigersystemen<br />

Liften &<br />

hangbruggen<br />

Ondersteuningen<br />

Overkappingen<br />

www.otri.nl


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

UNIEK VLOERBEKISTINGSSYSTEEM<br />

Een uniek product van Jako is het zelfgeproduceerde<br />

paneelbekistingssysteem voor vloeren.<br />

Hierbij zijn zwaarlast stempels en bekistingspanelen<br />

de basis systeemonderdelen. Jansen:<br />

“Dit is een functioneel principe, waarbij de<br />

onderslag volledig overbodig is. Geen enkel<br />

vergelijkbaar vloerbekistingssysteem komt qua<br />

efficiëntie ook maar in de buurt van het Topec<br />

systeem. Andere systemen waarbij ingeschaald<br />

wordt, moeten na één of maximaal twee keer<br />

weggegooid worden. Het Topec systeem is van<br />

aluminium en kan keer op keer gebruikt worden.”<br />

Volgens Jansen is Jako een one-stop-shop<br />

voor ruwbouw, voor de betonbouwer. “Het<br />

bedrijf levert ook betonnen afstandshouders,<br />

die gebruikt worden bij grote vloeren in bedrijfshallen.”<br />

Jako is 24/7 bereikbaar en wil een<br />

echte partner van de klant zijn.<br />

Derde familielid Yelloo maakt al sinds 2014<br />

deel uit van Otri. “Dit bedrijf zit vooral in renovatie<br />

van betonwerken en staal. Yelloo is gespecialiseerd<br />

in onder meer de renovatie van<br />

bruggen en levert dan zowel de steigers onder<br />

het brugdek, de hangbrug installaties, wandbeveiliging,<br />

trappentorens en steigers om op die<br />

brug te komen en de folies voor de steigers om<br />

ergonomisch te werken.” Jansen schetst hoe de<br />

drie bedrijven bij een project betrokken kunnen<br />

zijn. “Otri kan als partner eigenlijk in alles<br />

voorzien, Matemco levert de engineers en<br />

het ontwerp, daarna levert Jako materiaal en<br />

zorgt voor de fundering. Vervolgens kan Yelloo<br />

betrokken raken voor de renovatie en het<br />

onderhoud van de gevel.”<br />

3D OF 4D WERKEN<br />

Ook de manier van werken met BIM moet tussen<br />

Jako, Yelloo en Matemco op elkaar worden<br />

afgestemd. “Matemco loopt hiermee voorop<br />

en doet alles in 3D en 4D, terwijl Jako en Yelloo<br />

ook nog in 2D werken. In de derde dimensie<br />

werken is ook heel anders, omdat buizen<br />

dan bijvoorbeeld echt 2,5 meter lang moeten<br />

zijn, terwijl in 2D de ruimte gelaten wordt om<br />

bijvoorbeeld een buis van 1 en 1,5 m te combineren.<br />

Samen zoeken we hier dus naar een<br />

nieuwe manier, die voor de hele familie werkt.”<br />

Om het bedrijf qua uitstraling samen te voegen,<br />

hebben de logo’s van de drie Otri bedrijven<br />

allemaal de herkenbare driehoek gekregen<br />

die verwijst naar het moederbedrijf. ■<br />

Steigerwerk bij nieuwbouw waterzuiveringsinstallatie.<br />

Lichte renovatiesteiger ingericht als werksteiger en<br />

randbeveiliging.<br />

‘We zijn op zoek naar een werkwijze die voor de<br />

hele familie werkt, het moet een synergie worden‘<br />

Bouw van een parkeergarage met appartementen<br />

in Den Bosch, met een in het werk gestorte vloer van<br />

9.000 m 2 gerealiseerd in 13 stortfases van ieder 700 m 2 .<br />

Renovatie van de kerktoren in Hilversum.<br />

55


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

Tekst en beeld | NOE-Bekistingtechniek<br />

Alu bekistingsysteem combineert gering gewicht<br />

met een hoge sterkte<br />

Bekistingtechniek biedt<br />

oplossing voor complexe<br />

kelderconstructie onder<br />

nieuwe universiteitsbibliotheek UvA<br />

NOEalu L is de nieuwe norm in bekistingsystemen.<br />

56


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

De Universiteit van Amsterdam (UvA) brengt de huisvesting van onderwijs en onderzoek terug<br />

van zo’n 85 panden naar vier campussen in de stad. In één daarvan, het Universiteitskwartier, wordt<br />

ook de Universiteitsbibliotheek gevestigd. Hiertoe wordt het voormalige Binnengasthuisziekenhuis<br />

gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Om het gebruik van fietsen zoveel mogelijk te<br />

stimuleren, wordt een grote ondergrondse fietsenstalling voor 950 fietsen gebouwd. Voor de<br />

binnen- en buitenwanden van deze kelder ontwikkelde NOE-Bekistingtechniek een bijzondere<br />

bekistingoplossing.<br />

De complexe betonnen kelderconstructie.<br />

NOE Alu lock.<br />

Het Binnengasthuisterrein in het Universiteitskwartier<br />

kent een lange historie van uiteenlopende<br />

functies. De geschiedenis gaat terug<br />

tot de middeleeuwen, toen hier het Oude<br />

en Nieuwe Nonnenklooster waren gevestigd.<br />

In het gebied waren een klooster, ziekenhuis,<br />

museum, woongebied en universiteit gevestigd.<br />

De Universiteit van Amsterdam is hier,<br />

als Athenaeum Illustre, in 1632 gestart. De<br />

monumentale Tweede Chirurgische Kliniek<br />

en het Zusterhuis van het voormalige Binnengasthuisziekenhuis<br />

worden nu gerenoveerd<br />

en aangevuld met nieuwbouw, waardoor één<br />

gebouw voor de bibliotheek ontstaat. In het<br />

oog springende elementen in het ontwerp<br />

zijn een spectaculair glazen dak en een nieuwbouwvleugel.<br />

Bouwkundige precisie is vereist<br />

bij de bouw van een kelder met verdiept atrium<br />

onder het bestaande gebouw.<br />

OPMERKELIJKE ONDERKELDERING<br />

De onderkeldering in de historische binnenstad<br />

van Amsterdam wordt uitgevoerd door Van<br />

Hattum en Blankevoort & Volker Staal en Funderingen.<br />

Door de vele aanpassingen en uitbreidingen<br />

die in de loop der jaren aan het pand zijn<br />

gedaan, is de vorm van de kelder ingewikkeld<br />

te noemen. Om het gebouw te kunnen onderkelderen<br />

zijn als eerste onder het monument<br />

palen en tijdelijke stalen balken aangebracht, die<br />

de belasting uit het gehele pand hebben overgenomen.<br />

Vervolgens zijn de funderingsbalken<br />

gesloopt en is een nieuwe vloer voor de begane<br />

grond aangebracht. Met de dragende constructie<br />

onder de toekomstige bibliotheek kon de<br />

kelder tot een maximale diepte van 5 meter<br />

worden uitgegraven en een betonnen keldervloer<br />

worden gestort. Tussen beide vloeren<br />

moesten vervolgens alle binnen- en buitenwanden<br />

worden aangebracht. De wanden volgen<br />

daarbij de vorm en indeling van het huidige pand.<br />

HANDZAAM EN BELASTBAAR<br />

BEKISTINGSYSTEEM<br />

Voor de bekistingtechniek van deze wanden<br />

zocht Van Hattum en Blankevoort een oplossing<br />

die niet alleen handzaam en gemakkelijk<br />

te verwerken is, maar ook een betondruk tot<br />

65 kN/m 2 kon dragen. NOE-Bekistingtechniek<br />

bood met het NOEalu L bekistingsysteem een<br />

oplossing die aan beide voorwaarden voldoet.<br />

Deze lichtgewicht aluminium wandbekisting kan<br />

eenvoudig worden verwerkt en is toch bestand<br />

tegen hoge betondrukken. Bij de ontwikkeling<br />

van NOEalu L is uitgegaan van een systeem<br />

dat met de hand kan worden getransporteerd,<br />

maar dat tegelijkertijd aan de vereiste betonstortdruk<br />

van de bouw kan voldoen. ❯<br />

57


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

IN HET WERK<br />

POMPEN VAN BETON<br />

Uitdaging hierbij vormde het storten van het<br />

beton. Waar beton normaal gesproken in het<br />

werk wordt gestort via de bovenzijde van de<br />

open bekisting, was dat met een bekisting die<br />

aan de boven- en onderzijde is opgesloten niet<br />

mogelijk. Zodoende is gekozen voor het verpompen<br />

van zelf-verdichtend beton. NOE-Bekistingtechniek<br />

leverde hiervoor een oplossing<br />

door de wandbekisting op strategische plaatsen<br />

te voorzien van vulpunten die op 0,5, 1,5,<br />

2,5 en 3,5 meter hoogte zijn gepositioneerd.<br />

De vulpunten, waarop de betonpomp wordt<br />

aangesloten, zijn voorzien van een afsluiter zodat<br />

het beton in lagen van 1 meter kon worden<br />

aangebracht. De samenstelling van het zelfverdichtende<br />

beton werd daarbij zo gekozen, dat<br />

het beton over een afstand van 10 meter naar<br />

weerszijden kon vloeien. Aan de uiteinden van<br />

de bekistingspanelen zijn ontluchtingsgaten<br />

voorzien waar de lucht door het opkomende<br />

beton naar buiten wordt gevoerd.<br />

‘Deze lichtgewicht aluminium wandbekisting<br />

kan eenvoudig worden verwerkt en is toch<br />

bestand tegen hoge betondrukken’<br />

Nu de nieuwe fundering en de kelderwanden<br />

bijna gereed zijn, kunnen de tijdelijke stalen<br />

balken één voor één uit het gebouw worden<br />

gehaald. Naast de fietsenstalling bieden de<br />

vele nieuwe vierkante meters ook ruimte voor<br />

technische installaties, de boekenuitleen (pick<br />

up & return) en een multifunctioneel verdiept<br />

atrium. De universiteitsbibliotheek wordt naar<br />

verwachting in 2023 in gebruik genomen. ■<br />

Tussen beide vloeren moesten vervolgens alle binnenen<br />

buitenwanden worden aangebracht.<br />

Om het gebouw te kunnen onderkelderen zijn als eerste onder het monument palen en tijdelijke stalen balken<br />

aangebracht, die de belasting uit het gehele pand hebben overgenomen.<br />

58


DE FOLIES VAN ENVO-FIX<br />

DE FOLIES VAN ENVO-FIX<br />

HOUDEN<br />

HOUDEN<br />

STOF,<br />

STOF,<br />

VUIL,<br />

VUIL,<br />

WATER,<br />

WATER,<br />

DAMP,<br />

DAMP,<br />

WIND<br />

WIND<br />

EN BESCHADIGINGEN<br />

STOF, VUIL, EN BESCHADIGINGEN<br />

WATER, DAMP,<br />

OP AFSTAND<br />

WIND EN BESCHADIGINGEN<br />

DAMPWERENDE FOLIES BOUW- EN BESCHERMFOLIES NOPPENFOLIES<br />

DAMPWERENDE FOLIES BOUW- EN BESCHERMFOLIES NOPPENFOLIES<br />

DAMPWERENDE FOLIES BOUW- EN BESCHERMFOLIES NOPPENFOLIES<br />

NIEUW<br />

NIEUW<br />

IN ONS ASSORTIMENT!<br />

IN ONS ASSORTIMENT!<br />

NIEUW<br />

IN ONS ASSORTIMENT!<br />

NEEM CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN PRIJZEN<br />

NEEM CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN PRIJZEN<br />

NEEM CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN PRIJZEN<br />

ENVO-FIX B.V. ∙ WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 18 ∙ 2411VV BODEGRAVEN<br />

ENVO-FIX T: B.V. 0172 ∙ 61 WILLEM 22 88 ∙ DE F: ZWIJGERSTRAAT 0172 61 73 36 ∙ WWW.ENVO-FIX.NL<br />

18 ∙ 2411VV BODEGRAVEN<br />

T: 0172 61 22 88 ∙ F: 0172 61 73 36 ∙ WWW.ENVO-FIX.NL


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Max Frank Nederland bv<br />

Exclusieve wapenings- en bekistingstechnieken:<br />

Slimme producten die gemak<br />

en tijdswinst opleveren<br />

Voor grootschalige projecten regelt Max Frank Nederland de bekistings- en wapeningstechnieken<br />

als meedenkend partner. “We hebben zestig jaar aandachtig naar de wensen van onze klanten<br />

geluisterd en de juiste vragen gesteld. Hierdoor zijn we nu doorgedrongen tot de kern van onze<br />

taak. We hebben oplossingen in huis die nergens anders te vinden zijn.”<br />

Afdichtingsoplossing voor hoogwaardige keldertoepassingen.<br />

Bekisting voor vele toepassingen.<br />

‘Bij bijzondere uitdagingen gooien we nooit de handdoek in de ring.<br />

Juist dan vragen we ons af hoe dingen anders, beter en slimmer kunnen‘<br />

Met deze woorden heeft Jurgen Tinke, general<br />

manager van Max Frank Nederland, meteen de filosofie<br />

verwoord waarop de dienstverlening van<br />

de groep gebaseerd is. Max Frank Nederland wil<br />

haar klanten toegevoegde waarde bieden door<br />

knowhow en een breed spectrum aan innovatieve<br />

producten zoals afstandhouders en bekistings-,<br />

wapenings-, afdichtings- en akoestische<br />

technologieën. Tinke: “We vangen deze ambitie<br />

onder de noemer ‘Building Common Ground’.”<br />

MEEDENKEND PARTNER<br />

Een project dat Max Frank Nederland onlangs<br />

heeft opgeleverd is de Maasdeltaltunnel van<br />

de Blankenburgverbinding, uitgevoerd door<br />

consortium BAAK in Rotterdam. Deze tunnel<br />

daalt over een afstand van slechts 945 meter<br />

naar een diepte van 27 meter onder het maaiveld<br />

om daarna weer op te klimmen tot het<br />

niveau van het maaiveld. “Het steile ontwerp<br />

was de enige manier waarop de vaarroute van<br />

de Maas kon blijven bestaan”, vertelt Tinke.<br />

“Maar de extreem steile tunnel bracht wel uitdagingen<br />

met zich mee. Het was fantastisch om<br />

mee te denken over de oplossingen.”<br />

TOEGEPASTE TECHNIEKEN<br />

Voor de optimale bewapening is het Max Frank<br />

Coupler-doorkoppelsysteem toegepast. Op<br />

verschillende locaties werden ook Stremaform<br />

® stortonderbrekingen en scheurinleiders<br />

60


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

Deuvels voor zware<br />

belastingen<br />

Deuvels met huls<br />

Egcodorn ® DND<br />

Egcodeuvel voor<br />

opname<br />

langsbeweging<br />

Egcodeuvel met<br />

kunststofhuls voor<br />

opname<br />

langsbeweging<br />

Egcodorn ® WN<br />

Egcodeuvel voor<br />

langs en dwars<br />

beweging<br />

Egcodorn ® WQ<br />

Deuvels zonder<br />

huls<br />

brandwerende<br />

afdichting<br />

deuvel stoel<br />

Egcodeuvel met<br />

rvs mantel<br />

Egcodeuvel<br />

verzinkt<br />

Egcodeuvel met<br />

coating<br />

Egcodeuvel met<br />

halfzijdige coating<br />

Dwarskrachtoverdracht bij dilatatievoegen.<br />

geplaatst, terwijl de wapening doorloopt. De<br />

scheurinleiders zorgen ervoor dat de scheuren<br />

vallen op plaatsen waar zij gewenst zijn. Met<br />

behulp van dynamische dwarskrachtdeuvels<br />

werden twee gestorte delen aan elkaar gekoppeld.<br />

Bovendien werden T-heads in plaats van<br />

dwarskrachtbeugels gemonteerd om hoge dynamische<br />

belastingen te kunnen opvangen. “Het<br />

reikt te ver om de toegepaste wapeningstechnieken<br />

hier volledig uit te leggen”, merkt salesmanager<br />

Richard van der Ham op. “Kern van de<br />

zaak is dat zij allemaal gemak en dus tijdwinst<br />

opleveren. En tijdwinst betekent besparing.”<br />

Meerdere van deze technieken werden ook toegepast<br />

bij De Groene Boog bij Bergschenhoek.<br />

“Bij bijzondere uitdagingen gooien we nooit de<br />

handdoek in de ring. Juist dan vragen we ons af<br />

hoe dingen anders, beter en slimmer kunnen.<br />

Hierdoor worden onze producten constant<br />

doorontwikkeld. De ene keer gebeurt dit op<br />

aanmoediging van de afdeling Productie, de andere<br />

keer op aanvragen vanuit de markt.” ■<br />

Geplande scheurvorming in stortvoegen.<br />

WATERDICHTHEIDSGARANTIE<br />

Een totaal ander product leverde Max Frank<br />

voor de fundering van de Terraced Tower, uitgevoerd<br />

door Besix in Rotterdam. Hier draaide<br />

alles om de absolute waterdichtheid van<br />

de kelder. “Voor deze uitdaging hebben we<br />

het unieke product Zemseal ® in huis”, vertelt<br />

Tinke. “Je zou dit kunnen vergelijken met een<br />

soort behang dat in de bekisting van de kelder<br />

wordt aangebracht om vervolgens de naden<br />

te dichten met tape. Daarna wordt er gestort.<br />

Zemseal ® is een typisch Max Frank-product.<br />

De grote poeren van de kelder zijn uitgevoerd<br />

met Pecafil ® als verloren bekisting.”<br />

Terraced Tower is een residentiële woontoren van ruim 25.000 m 2 en met een hoogte van 110 m, met<br />

spectaculair uitzicht over de stad Rotterdam en de Maas.<br />

61


Stremaform ®<br />

stortonderbrekingen<br />

MAX FRANK Coupler<br />

(ook leverbaar met M draad)<br />

Egcodorn ® DND<br />

dynamische dwarskrachtdeuvel<br />

Geïntegreerde en technisch<br />

geadvanceerde oplossingen.<br />

MAX FRANK Bekistings- en Wapeningstechniek voldoen aan de<br />

hoogste industrienormen, KOMO, ETA, CARES, BBA & DIBt-Z.<br />

Shearail ®<br />

ponswapening & T-heads<br />

Vrijwel al onze producten kunnen op maat worden gemaakt en samen<br />

worden geïnstalleerd waardoor unieke, geïntegreerde oplossingen<br />

ontstaan die zijn ontworpen om u tijdens het bouwproces tijd en geld te<br />

besparen en tegelijkertijd de levensduur van het project te verlengen.<br />

Max Frank Nederland<br />

+31(0)162 241 051<br />

info@maxfrank.nl<br />

www.maxfrank.com<br />

Pecafil ®<br />

universele bekisting


FUNDEX<br />

Informatie op aanvraag<br />

•Fundex ® palen<br />

•Fundex ® palen met groutinjectie<br />

•Fundexcombi palen<br />

•Tubex ® palen met groutinjectie<br />

• Vibrex ® palen<br />

• Supervibrex ® palen<br />

•Fundex ® trekankers<br />

• MW palen<br />

• TWIN-buispalenwand<br />

• Stalen buispalen<br />

• Grindkernen<br />

THE ART OF PILING TECHNOLOGIES<br />

Funderingstechnieken Verstraeten BV<br />

Brugsevaart 6<br />

4500 AB OOSTBURG<br />

T: +31 117 45 75 75<br />

F: +31 117 45 75 50<br />

E: fundex.nl@fundexgroup.com<br />

I: fundexgroup.com<br />

De Bekistingsspecialisten.<br />

Uw bekistingspartner<br />

Wij verhuren en verkopen bekisting,<br />

ondersteuningen en toebehoren.<br />

www.doka.nl shop.doka.com


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | Doka Nederland<br />

Verkeer kan bij bouw fly-over gewoon doorrijden<br />

HOOGSTANDJE IN A16<br />

BIJ HET TERBREGSEPLEIN<br />

Met de bouw van een fly-over in de A16 bij het Terbregseplein voltrekt zich een infrastructureel<br />

hoogstandje. Voor het eerst in Nederland wordt hier de zogeheten ILM-bouwmethode toegepast.<br />

Deze methode zorgt ervoor dat het verkeer op één van de drukste snelwegen van Nederland<br />

tijdens de werkzaamheden gewoon door kan rijden.<br />

Vlechtgedeelte. Vooraan is een dwarsbalk zichtbaar. Met een shovel wordt tegen deze dwarsbalk geduwd om de wapening naar de volgende fase te verplaatsen. In de<br />

lengterichting zijn drie balken zichtbaar bestaande uit UNP’s en rollers. Op deze balken rust de wapening.<br />

64


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

‘820 meter betonnen wegdek<br />

wordt met een snelheid van 2 tot<br />

2,5 meter per uur op zijn plaats<br />

geschoven’<br />

Het project waarmee een nieuwe verbinding<br />

wordt gelegd tussen de A16 bij het Terbregseplein<br />

en de A13 bij Rotterdam The Hague<br />

Airport staat bekend als De Groene Boog.<br />

Hierin werken Besix, Dura Vermeer, Van Oord,<br />

TBI (Mobilis, CroonWolters & Dros), Rebel en<br />

John Laing. Eén van de onderdelen van dit 11<br />

kilometer lange nieuwe traject aan de noordkant<br />

van Rotterdam vormt de fly-over. Dat het<br />

verkeer bij de bouw van dit kunstwerk geen<br />

hinder ondervindt, is te danken aan de Incremental<br />

Launching Method (ILM), die vooral in<br />

bergachtige gebieden wordt toegepast. Bij deze<br />

techniek wordt het betonnen casco van het<br />

nieuwe wegdek als het ware gelanceerd. Met<br />

een snelheid van 2 tot 2,5 meter per uur wordt<br />

820 meter wegdek op zijn plaats geschoven.<br />

BEKISTING EN STALEN FRAME<br />

Bekistingsspecialist Doka Nederland is bij dit<br />

project ingeschakeld om voor de ILM-bouwmethode<br />

de bekisting en het stalen frame op<br />

de voorbouwlocatie te leveren. Als een van<br />

oorsprong Oostenrijks familiebedrijf heeft<br />

Doka zich in 153 jaar tijd ontwikkeld tot een<br />

wereldwijd actief bekistingsbedrijf. Het bedrijf<br />

telt ruim 7.300 werknemers, verdeeld over<br />

160 vestigingen in 60 landen op 5 continenten.<br />

“Doka Nederland kan vanuit de vestiging in<br />

Oss en beroep doen op de enorme hoeveelheid<br />

specialistische kennis die in de loop der<br />

jaren in Oostenrijk is opgebouwd over de verschillende<br />

bekistingstechnieken en -oplossingen”,<br />

zegt directeur Hennie Roebroeks van de<br />

Nederlandse vestiging. Kennis die onder meer<br />

wordt toegepast bij de bouw van de fly-over<br />

bij het Terbregseplein bij Rotterdam. ❯<br />

65


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

De binnenzijde van de casting yard met uitzicht op het vlechtgedeelte. Voor de betonplex is gekozen voor de Xface platen van Doka,<br />

waarmee tot 200 keer kan worden gestort.<br />

De fly-over bestaat uit 2 wegdekken van 410<br />

meter lang, die rusten op 20 pijlers. Elk wegdek<br />

bestaat uit 17 segmenten met een lengte die varieert<br />

van 22 tot 30 meter. Per dek is ongeveer<br />

6.500 kubieke meter beton en circa 1.100 ton<br />

aan wapening nodig. Op een landhoofd nabij<br />

de aansluiting op de bestaande A16 worden de<br />

afzonderlijke segmenten voorgebouwd. Roebroeks:<br />

“Dat gebeurt in 3 achtereenvolgende<br />

fasen, die als een ‘treintje’ achter elkaar worden<br />

uitgevoerd. Op het achterste deel van deze locatie<br />

wordt de wapening vervaardigd. Middels<br />

2 in elkaar liggende UNP-profielen met daartussen<br />

transportrollen wordt de wapening met<br />

een dwarsbalk en een shovel naar de ‘casting<br />

yard’ geduwd. Hier worden vervolgens de betonnen<br />

bak en het wegdek gestort met behulp<br />

van het totale bekistingssysteem van Doka.”<br />

TOP 50<br />

WANDBEKISTINGSSYSTEEM<br />

De bekistingsconstructie die Doka ontwikkelde<br />

voor het storten van de onderbak van het wegdek<br />

is opgebouwd uit elementen van het Top50<br />

wandbekistingssysteem, die in een U-vorm zijn<br />

geplaatst. Omdat het wegdek breder is dan de<br />

onderbak zijn aan de buitenzijde van deze bekistingsconstructie<br />

nog horizontale bekistingselementen<br />

aangebracht waarop het wegdek<br />

wordt gestort. De onderbak wordt het eerst<br />

gestort. Wanneer die voldoende is uitgehard,<br />

wordt hierin een ondersteuningsconstructie<br />

gemaakt voor het wegdek, dat vervolgens in<br />

het werk wordt gestort. Na de uitharding van<br />

het beton wordt de kist met hydraulische vijzels<br />

gelost en het wegdeksegment met een lier<br />

over glijlagers doorgetrokken naar het voorste<br />

deel van de voorbouwlocatie, waar het wordt<br />

afgewerkt en schoongemaakt. Daarna worden<br />

de segmenten over de A16 ‘gelanceerd’.<br />

Roebroeks: “De gehele bekistingsconstructie<br />

is bij Doka Nederland in Oss voorgemonteerd<br />

en op locatie tot bekisting samengesteld. In<br />

Oostenrijk beschikken we over een grote data-<br />

De binnenzijde van de bekisting met uitzicht op de lanceerneus. Op de bodem van de bekisting, vlak langs het wandgedeelte, zijn twee zwarte stroken zichtbaar. Dit is<br />

de glijplaat die op de betonnen wand ligt. Na de stort blijft het betonnen segment hierop liggen en zakt de bekisting middels de vijzels naar beneden.<br />

66


THEMA BEKISTING | STEIGERS | ONDERSTEUNING<br />

De buitenkist.<br />

base met enorm veel kennis. Voor elk specifiek<br />

marktsegment hebben wij daar gespecialiseerde<br />

engineeringsafdelingen. Wij staan continu in<br />

contact met Oostenrijk voor oplossingen voor<br />

gebouwen of bruggen die wij in Nederland<br />

bouwen, zoals de Groene Boog. Zij beschikken<br />

over veel data afkomstig uit verschillende<br />

settings in verschillende landen. Van daaruit<br />

kunnen ze bijdragen aan een effectieve oplossing<br />

voor een complexe situatie in Nederland,<br />

of het nu gaat om hoogbouw, bruggenbouw<br />

of civiele techniek. Daar zit onze kracht.”<br />

Want, zo signaleert Roebroeks, in de Nederlandse<br />

markt is de vereiste kennis bij aannemers<br />

over de meest geschikte bekistingstechnieken<br />

voor verbetering vatbaar. “Aannemers willen<br />

een bepaalde snelheid in het bouwproces. Dat<br />

‘In Oostenrijk beschikken wij over een grote<br />

database met enorm veel kennis’<br />

kan alleen met bekistingssystemen waarmee<br />

een cyclus kan worden gegarandeerd. Maar<br />

daar heb je dan wel de kennis voor nodig. Afhankelijk<br />

van de complexiteit van een project<br />

moet een bekistingssysteem worden gekozen<br />

dat waarde kan toevoegen.”<br />

VOORWAARTSE INTEGRATIE<br />

Roebroeks wil dan ook een pleidooi houden<br />

voor een voorwaartse integratie in de bouwkolom.<br />

“Dat wil zeggen dat wij al aanhaken bij de<br />

hoofdaannemer of het liefst nog eerder, bij de architect,<br />

omdat je in dat stadium al de vraag moet<br />

beantwoorden hoe je wilt gaan bouwen. Kies<br />

je voor prefab omdat je op een kleine binnenstedelijke<br />

bouwlocatie geen ruimte hebt voor<br />

opslag? Kies je voor glijbekisting bij hoogbouw<br />

in binnensteden of kom je uiteindelijk toch uit<br />

bij een traditionele bekisting die qua snelheid en<br />

prijs voldoet aan de voorwaarden? Wij kunnen<br />

op zoek gaan naar een bekistingssysteem dat<br />

voldoet aan de voorwaarden. Daarom willen wij<br />

graag zo vroeg mogelijk betrokken worden. Dat<br />

geeft de meeste toegevoegde waarde.” ■<br />

Het stalen grid (blauwe stalen HEA balken). In de sparingen van de betonnen wand zijn de vijzels zichtbaar. Op de stalen grid is de buitenkist te zien.<br />

67


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | BSE <strong>Beton</strong>werken<br />

<strong>Beton</strong> in onderaanneming<br />

Alles in huis om de aannemer<br />

volledig te ontzorgen<br />

Vloerondersteuning met PAL torens en stempels.<br />

Al 54 jaar lang is BSE <strong>Beton</strong>werken uit Ermelo te vinden op bouwplaatsen in heel Nederland. Met<br />

Erwin en Nicole Ruiter enkele jaren aan het roer, is echter veel veranderd. BSE is nog steeds een<br />

alleskunner op het gebied van beton, maar de klant wil kennelijk meer. En als je dan ook nog kunt<br />

leveren, groei je hard, ook in de breedte.<br />

Daar weet uitvoerder Peter Goris alles van.<br />

“Op verzoek van de toenmalig uitvoerder van<br />

de omvangrijke RIVM-nieuwbouw zijn we in<br />

het begin van de ruwbouwfase voor drie weken<br />

bijgesprongen. En nu zijn we in de afbouwfase<br />

nog steeds actief in Utrecht met klein<br />

betonwerk als aanhelen, herstellen en aanstorten,<br />

terwijl we ook kozijnen en deuren plaatsen<br />

en stellen. In feite komt het grootste deel van<br />

alle werkzaamheden die tussen wal en schip<br />

vallen, bij ons terecht. Zo waren wij hier op het<br />

hoogtepunt met 80 mensen aan het werk. Dat<br />

vertelt ook iets over het vertrouwen dat de<br />

hoofdaannemer in ons heeft.”<br />

BREED PAKKET<br />

“Maar wij blijven in de rol van onderaannemer,<br />

alleen groeien we in die rol”, vult Nicole Ruiter<br />

aan. “Door in de breedte te groeien, kunnen<br />

wij alles wat met beton te maken heeft. Omdat<br />

aannemers steeds vaker het complete betonwerk<br />

bij één partij willen neerleggen, komen wij<br />

al snel in beeld. BSE is één van de weinige partijen<br />

die zo’n breed pakket kan verzorgen. Doordat<br />

Erwin veel op bouwplaatsen is voor overleg<br />

en toezicht, heeft hij veel kijk op de werkvloer.<br />

Daar zie je wat de echte behoeftes zijn en waar<br />

wij de aannemer kunnen ondersteunen en<br />

ontlasten. En zo groeit ons netwerk gestaag.”<br />

68


‘Zeg maar wat je<br />

nodig hebt en we<br />

komen er snel uit‘<br />

VAKLIEDEN EN HANDJES<br />

Daar heb je alleen wel goede mensen voor<br />

nodig. Meewerkend voorman Arnold Loedeman<br />

noemt dat één van de sterke kanten<br />

van BSE: “De juiste mensen op de juiste plek<br />

neerzetten. In deze tijd is dat niet gemakkelijk.<br />

Je hebt niet alleen vaklieden nodig, maar ook<br />

vele handjes die nodig zijn om een bouwplaats<br />

draaiend te houden. Het lukt ons in grote lijnen<br />

om voor alle taken een goede match te vinden.<br />

En dat is in deze tijd echt wel wat waard.”<br />

IN HET WERK<br />

Ondertussen zijn op verschillende locaties in<br />

Nederland mensen van BSE bezig met de corebusiness<br />

betonwerk, met name het natte beton:<br />

funderingen leggen, betonvloeren storten<br />

en afwerken/vlinderen, in het werk storten van<br />

betonnen wanden en balken, breedplaatvloeren<br />

monteren, prefab montage, prefab wanden<br />

stellen en het ondersteunen van betonnen constructies.<br />

“Dan is het erg handig als je ook prefab<br />

bekistingen kunt maken en inzetten”, vult<br />

Goris aan. “Ook alle ondersteuningsmaterialen<br />

als PAL torens en stempels hebben we in eigen<br />

huis, net als alle mogelijke middelen om een<br />

bouwplaats te beveiligen voor de mensen die er<br />

werken. Dat geeft onze onderneming snelheid<br />

en flexibiliteit. En met onze ervaring kunnen we<br />

ook zeer oplossingsgericht werken. Zeg maar<br />

wat je nodig hebt en we komen er snel uit.”<br />

“We zijn ondanks de groei inderdaad nog<br />

steeds een flexibele, platte organisatie”, besluit<br />

Ruiter. “Dat betekent dat we in staat zijn om<br />

een project vanaf het eerste contact snel op te<br />

starten en in een zeer korte tijd te realiseren<br />

tegen een concurrerende prijs. Laat dat maar<br />

aan onze vakmensen over.” ■<br />

Wanden storten met eigen bekisting en veiligheidsvoorzieningen.<br />

Aan het werk voor woon-winkelcentrum Schuytgraaf<br />

in Arnhem.<br />

69


THEMA WAPENING<br />

Tekst en beeld | NV Bekaert SA<br />

Hybride<br />

wapening wint<br />

aan populariteit<br />

Ingenieurs en aannemers kiezen steeds vaker voor een<br />

traditionele wapening gecombineerd met staalvezelwapening<br />

om (parkeer)kelders van appartementsgebouwen en kantoren<br />

beter te wapenen tegen waterdrukken. Op die manier kunnen<br />

zij namelijk beter aan scheurbeheersing doen. Het zijn enkele<br />

opvallende evoluties die ze bij Bekaert de afgelopen jaren hebben<br />

vastgesteld.<br />

Project Grotius in Den Haag.<br />

Hybride wapening voor project IJboulevard in Amsterdam.<br />

‘Eenmaal de aannemers ons product hebben<br />

gebruikt, zien ze er ook de vele voordelen<br />

van in op vlak van materiaalkost, arbeid,<br />

plaatsing, tijd en duurzaamheid‘<br />

Vroeger werden staalvezels vooral voor industriële<br />

vloeren gebruikt. De laatste jaren<br />

zien ze bij Bekaert dat de staalvezels ook hun<br />

weg vinden naar structurele toepassingen,<br />

zoals funderingsplaten en wanden voor ondergrondse<br />

parkings en kelders van appartementsgebouwen.<br />

“De onderkanten van de<br />

funderingsplaten van parkeergarages en kelders<br />

van woonprojecten kampen met waterdruk<br />

omdat ze bijvoorbeeld dichtbij én onder<br />

het waterniveau van een kanaal of rivier worden<br />

gebouwd. Dankzij staalvezels kan er beter<br />

aan scheurbeheersing worden gedaan”, zegt<br />

Ben Vanheuverzwijn, Business Development<br />

Manager bij Bekaert. Enkele jaren terug werd<br />

Bekaert ook betrokken bij de bouw van het<br />

nieuwe onderkomen van het Nationaal Museum<br />

van Noorwegen, met een oppervlakte van<br />

54.000 vierkante meter het grootste cultureel<br />

centrum van het land. “Dat project bevindt<br />

zich vlak aan zee en kampte daardoor ook met<br />

grote waterdrukken, tot wel 9 m. Hier hebben<br />

we dus eveneens de klassieke wapening kunnen<br />

ombuigen naar een hybride wapening en<br />

er staalvezels aan toegevoegd. Hoe dieper je<br />

bouwt, hoe meer de waterdruk stijgt en hoe<br />

belangrijker het is om aan scheurbeheersing te<br />

doen. Als de scheuren te groot worden, loopt<br />

het water er gewoon door, met alle gevolgen<br />

van dien. Andere recente voorbeelden zijn de<br />

70


THEMA WAPENING<br />

Project Nieuw-Zuid in Antwerpen.<br />

projecten Grotius in Den Haag, Nieuw-Zuid in<br />

Antwerpen en de IJboulevard aan het centraal<br />

station in Amsterdam.”<br />

SCHEURBEHEERSING<br />

Om scheurvorming te beheersen en bepaalde<br />

scheurbreedtes te halen, moeten aannemers<br />

en studiebureaus volgens Vanheuverzwijn kiezen<br />

voor hybride wapening. “De treksterkte<br />

en eindhaakverankering van de Dramix ® 4Dvezels<br />

werden specifiek ontwikkeld om scheurvorming<br />

te controleren en scheuropeningen te<br />

beperken tussen 0,1 en 0,3 mm, zodat er duurzame<br />

en vloeistofdichte structuren gecreëerd<br />

kunnen worden. Deze vezels, die o.a. over een<br />

SECO-toepassingsattest beschikken in België,<br />

bieden de hoogste fR1-waarde van al onze vezels.<br />

Ze hebben dus de hoogste residuele treksterkte<br />

net na het punt van scheuren volgens<br />

een genormaliseerde balkproef en bieden de<br />

beste nascheursterkte bij kleine scheuropeningen.<br />

De staalvezels zitten homogeen verdeeld<br />

over heel je betonmassa. Bij hybride wapening<br />

ontstaan er meer scheurtjes maar die openingen<br />

zijn veel kleiner en fijner waardoor er dus<br />

een efficiëntere barrière wordt gevormd tegen<br />

insijpelend water. Vanaf het ogenblik dat er zich<br />

een klein scheurtje voordoet in het beton, zal<br />

die meteen overbrugd worden door een andere<br />

vezel. Bij traditionele wapening zijn er minder<br />

scheuren, maar deze zijn vaak veel groter<br />

waardoor er water doorheen kan stromen.”<br />

POPULAIR<br />

Het valt Bekaert op dat ingenieurs, studiebureaus<br />

en aannemers meer en meer kiezen voor<br />

hybride wapening in combinatie met staalvezels.<br />

“We zien dat de traditionele wapening<br />

meer en meer wordt omgezet in hybride wapening,<br />

in combinatie met staalvezels. We merken<br />

dat veel studiebureaus moeite hebben om<br />

met waterdruk om te gaan en iedereen heeft<br />

zo zijn eigen rekenmethodieken. Ons bedrijf<br />

Dramix staalvezels.<br />

biedt uitgebreide technische ondersteuning<br />

in het bepalen van het meest geschikte vezeltype,<br />

de optimale dosering en de betreffende<br />

betonkwaliteit, voor een breed gamma aan<br />

toepassingen. Eenmaal de aannemers ons product<br />

hebben gebruikt, zien ze er ook de vele<br />

voordelen van in op vlak van materiaalkost,<br />

arbeid, plaatsing, tijd en duurzaamheid. Zeker<br />

dat laatste wordt steeds belangrijker en om<br />

aan de vraag te voldoen om een ‘embodied<br />

carbon’-analyse te kunnen maken, hebben we<br />

voor onze Dramix ® staalvezels dit jaar ook ons<br />

EPD-document gehaald.” ■<br />

71


Dramix ®<br />

Superieure staalvezels voor<br />

duurzame constructies<br />

Versterk uw betonconstructies op een efficiënte manier. Door gebruik van<br />

hybride wapening (combinatie Dramix ® staalvezels en traditionele wapening)<br />

ontstaat een optimale scheurbeheersing. Andere voordelen zijn o.m.:<br />

• Dunnere constructies<br />

• Lagere arbeids- en materiaalkosten<br />

• Tijds- en arbeidsbesparend<br />

• Lagere ecologische voetafdruk<br />

Surf naar bekaert.com/dramix voor meer info.<br />

Adv_<strong>Beton</strong>-<strong>staalbouw</strong>_<strong>2021</strong>_197x130_NL.indd 1 9/11/<strong>2021</strong> 16:06:07<br />

Kyocera Senco Construction Netherlands<br />

(voorheen onderdeel van MCB Nederland)<br />

J.F. Kennedylaan 51a<br />

5555 XC Valkenswaard<br />

T +31 (0)40 249 24 01<br />

E Info@kyocera­senco­construction.nl<br />

Uw totaalleverancier voor de <strong>staalbouw</strong>, betonbouw<br />

en grond-,weg- en waterbouw<br />

Uitgebreid assortiment bevestigingsmiddelen welke we<br />

binnen 24 uur op ieder adres in Nederland en België leveren,<br />

ook op de bouwplaats. Naast de standaard bevestigingsartikelen<br />

leveren we ook draadeinden op maat gezaagd (ook uit<br />

voorraad) en samengestelde haakankersets<br />

www.kyocera-senco-construction.nl<br />

Uw eigen specificatie en ontwerp<br />

Naast standaard oplossingen leveren wij ook bevestigingsmaterialen<br />

in speciale uitvoeringen en voor speciale<br />

toepassingen. Door uzelf ontworpen artikelen worden<br />

volgens tekening of monster geproduceerd.


DRAAD<br />

NETTEN<br />

Flexible solutions for reinforcing steel<br />

“Producent van betonstaal<br />

– draad op rol, netten, buigcentrale –<br />

voor de bouwsector waarbij product en<br />

service centraal staan”<br />

BUIGCENTRALE<br />

HANDEL<br />

sales@dubaere-group.com<br />

+32 51 48 <strong>04</strong> 10<br />

www.dubaere-group.com<br />

De specialisten in bouwtechnische<br />

automatisering zijn op zoek naar een:<br />

Adviseur constructieve software<br />

Wat zijn je taken?<br />

• Het adviseren van (potentiële) klanten over software voor sterkte- en stabiliteitsberekeningen<br />

van beton-, staal- en houtconstructies.<br />

• Ondersteunen van klanten bij het inzetten van MatrixFrame als BIM−oplossing voor Revit,<br />

Tekla en andere BIM software.<br />

• Adviseren over geparametriseerd ontwerpen met Dynamo en Grasshopper voor MatrixFrame.<br />

• Een actieve bijdrage leveren aan de afstemming van de software op de behoefte van klanten.<br />

Welke kennis & vaardigheden vinden we interessant?<br />

• Kennis van en affiniteit met het ontwerpen van draagconstructies.<br />

• Kennis van reken- en tekensystemen en koppelingen.<br />

• Kennis van de Eurocode normen.<br />

• Opleidingsniveau HTS/TU eventueel aangevuld met BV/HTI.<br />

• Goede communicatieve vaardigheden.<br />

• Klantgericht handelen.<br />

• Kennis van de Nederlands en Engelse taal.<br />

• Rijbewijs B.<br />

Wat mag je van ons verwachten?<br />

• Gevarieerde en zelfstandige functie met veel<br />

verantwoordelijkheid.<br />

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen.<br />

• Volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei.<br />

• Een auto van de werkgever voor klantbezoeken.<br />

Heb je interesse?<br />

Mail dan je reactie naar janwillem@matrix-software.nl<br />

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met<br />

Jan Willem via +31 88 - 56 78 050.<br />

www.matrix-software.nl<br />

2210352 Adv. PA consultant BUI 185x133mm Def.indd 1 02-06-<strong>2021</strong> 11:58


THEMA WAPENING<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Dubaere Group<br />

Flexibel inspelen op de<br />

noden van de bouwsector<br />

met de pure kracht van<br />

wapeningsstaal<br />

Om maar meteen een open deur in te trappen: wapening is een essentieel onderdeel van beton<br />

en betonconstructies en dit zowel bij de particuliere woningbouw en utilitaire gebouwen als bij<br />

infrastructuurwerken. Bij de hedendaagse, complexe en vaak uitdagende architecturale concepten is<br />

de wapening van het beton een steeds belangrijkere factor geworden.<br />

Wapeningsstaal op rol.<br />

74


THEMA WAPENING<br />

STERK IN BETONSTAAL<br />

Dubaere Group wist zich in dit domein op te<br />

werken tot een toonaangevende fabrikant en<br />

verwerker van betonstaal. Het bedrijf heeft<br />

haar hoofdzetel in Meulebeke, waar de buigcentrale<br />

en de handelsafdeling gevestigd zijn.<br />

Van hieruit worden alle service-gerichte leveringen<br />

naar de Belgische aannemerij verzorgd.<br />

In Aalter bevindt zich de site waar rollen en<br />

netten geproduceerd worden. Naast de stevige<br />

marktpositie in België voor netten en rollen,<br />

krijgt Dubaere met het betonstaal op rol ook<br />

bij fabrieken in Nederland, Frankrijk en Duitsland<br />

steeds meer vaste voet aan de grond. Dat<br />

het verwerken van betonstaal op rol de laatste<br />

jaren stevig in opmars was, hoeft niemand te<br />

verwonderen. Rollen laten zich veel efficiënter,<br />

ergonomischer en kostenefficiënter verwerken<br />

dan staafmateriaal.<br />

‘Rollen betonijzer<br />

laten zich veel<br />

kostenefficiënter<br />

verwerken dan staven’<br />

Dubaere draagt klantenservice, betrouwbaarheid<br />

en flexibiliteit hoog in het vaandel en<br />

laat zich ook niet onbetuigd op het vlak van<br />

duurzaamheid. In deze laatste context maakt<br />

ze haar eigen productieprocessen zo mens- en<br />

omgevingsvriendelijk mogelijk.<br />

DRAAD OP ROL<br />

EN BETONNETTEN<br />

<strong>Beton</strong>ijzer op rol is beschikbaar in A- en B-<br />

kwaliteit (geribd en gedeukt). We hebben het<br />

hier over koudgetrokken rollen die leverbaar<br />

zijn in diverse diameters en rolgewichten. Dat<br />

Dubaere de geproduceerde rollen in haar eigen<br />

nettenproductie en buigcentrale verwerkt,<br />

staat garant voor een uiterst goede kwaliteit<br />

en verwerkbaarheid. Altijd met de vinger aan<br />

de kwaliteitspols!<br />

Als producent van wapeningsnetten streeft<br />

Dubaere steeds naar een stabiele voorraad<br />

standaardmateriaal waaruit, hetzij just-intime<br />

naar werven, hetzij per volle vracht naar<br />

voorraadmagazijnen geleverd kan worden. Efficiëntie<br />

en flexibiliteit staan hierbij centraal:<br />

een goede service aan een correcte prijs.<br />

Alle producten worden continu in het eigen<br />

laboratorium getest om te voldoen aan de verschillende<br />

kwaliteitseisen. Het geproduceerde<br />

staal wordt aan diverse proeven, waaronder<br />

rek en trek, veroudering, ribgeometrie, e.d. onderworpen<br />

om een constante en superieure<br />

kwaliteit te garanderen. Deze continue gedegen<br />

opvolging heeft geleid tot kwaliteitscertificaten<br />

voor België (benor), Nederland (komo),<br />

Frankrijk (afcab) en Duitsland (mpa).<br />

VEELZIJDIGE BUIGCENTRALE<br />

In de buigcentrale, voorzien van een state-ofthe-art<br />

machinepark, kunnen klanten terecht<br />

voor alle maatwerk in bouwstaal. Het betonstaal<br />

wordt op aanvraag en projectmatig,<br />

volgens plan en element klaargemaakt. De<br />

buigcentrale voorziet in de exacte hoeveelheden<br />

netten, afstandhouders, losse wapening<br />

op maat, kimplaten, e.d. Met het oog op het<br />

reduceren van arbeidstijd op de werf kan de<br />

wapening reeds prefabgelast voorzien worden.<br />

FLEXIBLE SOLUTIONS FOR<br />

REINFORCING STEEL<br />

Enerzijds focust Dubaere met de buigcentrale<br />

meer op het flexibel en just-in-time bedienen<br />

van de werven in België. Anderzijds is de performante<br />

rollenfabriek met haar hoge graad<br />

van reactiviteit en kwaliteit de ideale partner<br />

voor de aanlevering van rollen betonijzer binnen<br />

en buiten de landsgrenzen. ■<br />

Transport via binnenschepen.<br />

75


2020 Rotterdam - Save Trogbrug 2018 Mechelen - R6 2015 Ecluse de Lanaye<br />

GAMMA EN P+R NOORDERHELLING ROTTERDAM<br />

www.devriesverburg.nl<br />

BOUWEN OP KARAKTER


ROTTERDAM GAMMA EN P+R NOORDERHELLING<br />

De P+R-garage ontsluit aan de kant van tramhalte Noorderhelling. De Gamma aan de kant van de Stadionweg.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Wim de Bruijn architecten en De Vries en Verburg<br />

Gamma en P+R-garage ineen<br />

EEN SPECTACULAIR<br />

LICHTKUNSTWERK VAN<br />

1.200 METER LANG<br />

Op de Noorderhelling in<br />

Rotterdam, vlakbij de Kuip,<br />

komen een Gamma en een<br />

P+R-garage in één gebouw.<br />

Het is de verlichting die straks<br />

het spectaculaire verschil maakt<br />

met elke andere P+R-garage.<br />

Deze kan berichten doorgeven,<br />

van kleur veranderen en zelfs<br />

oplichten als Feyenoord scoort.<br />

”Alsof de parkeerdekken<br />

meejuichen”, zegt architect<br />

Wim de Bruijn. ❯<br />

Een lichttoren fungeert als extra richtingaanwijzer voor beide gebouwen.<br />

77


ROTTERDAM GAMMA EN P+R NOORDERHELLING<br />

Met de bouw van P+R-garage Noorderhelling<br />

slaat de gemeente Rotterdam twee vliegen in<br />

één klap. De huidige Gamma, nu nog gelegen<br />

op de middenstip van het toekomstige Feyenoord-stadion,<br />

heeft een nieuw onderkomen.<br />

Daarnaast is de gemeente Rotterdam een<br />

P+R-garage rijker voor bezoekers van de Kuip<br />

en de stad Rotterdam. De Gamma vestigt zich<br />

op de begane grond; daarboven verrijst de driedekse<br />

parkeergarage met 500 parkeerplaatsen.<br />

ONTSLUITING EN<br />

ZICHTBAARHEID<br />

Het ontwerp van de P+R-garage had architect<br />

Wim de Bruijn relatief snel op papier. De<br />

open constructie van vloeren, balustrades en<br />

hellingbanen is stereotype voor een parkeergarage.<br />

De uitdaging zat in de ontsluiting en de<br />

zichtbaarheid van het gebouw. “We hadden te<br />

maken met twee grote volumes, waarin toch<br />

een symbiose tot stand moest komen. Tegelijkertijd<br />

moesten de gebouwen ook afzonderlijk<br />

zichtbaar worden en elk een eigen, opvallende<br />

entree krijgen.”<br />

DIMBAAR<br />

De Bruijn vond de oplossing door verlichte<br />

balustrades als een soort lint om het gebouw<br />

heen te wikkelen. Zo ontstond een spectaculair<br />

lichtkunstwerk van 1.200 meter lang,<br />

waarmee iedere avond en nacht gespeeld kan<br />

worden. De Bruijn: “Een wave, de Nederlandse<br />

vlag, een regenboog: alles is mogelijk.” Om<br />

overlast door de verlichting te voorkomen, zijn<br />

de lampen dimbaar en niet aangebracht aan de<br />

kant van de wijk Sportdorp. De Gamma kreeg<br />

de entree aan de ene kant van het gebouw, de<br />

P+R-garage aan de kant van tramhalte Noorderhelling.<br />

Een lichttoren fungeert als extra<br />

richtingaanwijzer voor de beide gebouwen.<br />

TIJDSDRUK IN HET KWADRAAT<br />

Daarna kon het architectenbureau zich buigen<br />

over de realisatie van het ontwerp. “De planning<br />

werd onze volgende uitdaging. In januari<br />

2022 moet de Gamma verhuizen om plaats<br />

te maken voor de bouw van het nieuwe stadion.<br />

Hierdoor resteerde nog slechts een jaar<br />

om het hele gebouw te realiseren. Binnen dit<br />

tijdsbestek moesten het vergunningentraject<br />

worden doorlopen, de infrastructuur worden<br />

De eerste lichteffecten zijn al zichtbaar.<br />

‘Als een lint zijn de verlichte balustrades<br />

om het gebouw gewikkeld’<br />

De combinatie van een parkeergarage en deze spectaculaire verlichting maken dit gebouw tot een special.<br />

78


ROTTERDAM GAMMA EN P+R NOORDERHELLING<br />

‘Een wave, de<br />

Nederlandse vlag,<br />

een regenboog:<br />

alles is mogelijk’<br />

Het casco bestaat uit beton en staal.<br />

geregeld voor een moeilijke plek – de pootjes<br />

staan nagenoeg op de rooilijnen – en bij het<br />

heien en funderen rekening worden gehouden<br />

met een aantal voormalige olieboorputten. Tel<br />

hier de perikelen van de coronacrisis – zoals<br />

het thuiswerken in plaats van rond de tafel<br />

zitten om de complexe vergunningen rond te<br />

krijgen – bij op en het zal duidelijk zijn dat dit<br />

geen sinecure was.”<br />

EEN SERIEUZE UITDAGING<br />

Met diezelfde race tegen de klok kreeg De<br />

Vries en Verburg Bouw te maken. “Mede om<br />

deze reden hebben we de betonconstructie<br />

van het oorspronkelijke ontwerp vervangen<br />

door een constructie van beton en staal”, vertelt<br />

Johan van der Velde, projectleider bij De<br />

Vries en Verburg Bouw. “Hierdoor konden we<br />

sneller en efficiënter werken. Beslissingen als<br />

deze werken echter wel door. Het zorgt voor<br />

nieuwe knooppunten in het ontwerp. Om<br />

deze maximaal inzichtelijk te maken, hebben<br />

we de nieuwe constructie eerst uitgewerkt<br />

in 3D. In januari <strong>2021</strong> zijn we gestart met de<br />

hei- en funderingswerkzaamheden – in totaal<br />

veertien weken – en vervolgens de beton-/<br />

staalconstructie – in totaal vijftien weken. Het<br />

was een serieuze uitdaging.”<br />

VOOROVER HELLENDE<br />

GEVELBEPLATING<br />

De geperforeerde gevelbeplating die werd<br />

gecombineerd met de verlichting, werd gemonteerd<br />

onder een kleine hoek. Aan de<br />

onderkant raken de panelen de gevel; aan de<br />

De ingangen bevinden zich aan twee kanten.<br />

bovenkant hellen de platen enigszins naar voren.<br />

“Om ook hier de details goed in beeld te<br />

krijgen, hebben we de beplating eveneens uitgewerkt<br />

in 3D. De montage van de panelen is<br />

uitgevoerd door een specialist op dit gebied.”<br />

BEPERKTE BOUWPLAATS<br />

Daarna restte alleen nog het probleem van de<br />

beperkte bouwplaats. Aan één kant grenst de<br />

bouwplaats aan de trambaan, aan de andere<br />

kant aan de drukke Stadionweg. “Omdat de<br />

ruimte voor het grote materieel ontbrak, hebben<br />

we het gebouw van binnenuit opgetrokken,<br />

totdat we aan één zijde op het parkeerterrein<br />

van de Gamma konden staan. Het lijkt erop<br />

dat we de deadline gaan halen. Op dit moment<br />

worden de laatste gevelpanelen en parkeersysteemvloeren<br />

aangebracht. In de Gamma<br />

worden de installaties afgemonteerd en dan<br />

kunnen we overgaan tot de terreininrichting.”<br />

“Het is mooi project. De combinatie van een<br />

parkeergarage en deze spectaculaire verlichting<br />

maken dit gebouw tot een special, een<br />

futuristische verschijning. Hier wil je als aannemer<br />

graag je naam aan verbinden.” ■<br />

79


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Van Dijk <strong>Beton</strong> BV<br />

Specialist in steeds duurzamer prefab beton<br />

Transparant<br />

partnerschap<br />

Bouwen aan de toekomst, dat is wat prefab betonspecialist<br />

Van Dijk <strong>Beton</strong> wil doen. Die ambitie is nieuw leven ingeblazen<br />

na de overname door De Lek <strong>Beton</strong> in 2017. Maar het bedrijf<br />

is al sinds eind jaren vijftig van de vorige eeuw actief. “Wij zijn<br />

gespecialiseerd in seriematige productie, zoals keerwanden, en<br />

projectgebonden productie, zoals geluidsschermen. Ook voor<br />

productie van grotere prefab elementen beschikken we over<br />

de benodigde faciliteiten”, zegt directeur Marc Pijpers. “Dit jaar<br />

worden de huidige portaalkranen vervangen, waardoor het<br />

mogelijk wordt elementen tot 60 ton te produceren.”<br />

Van Dijk <strong>Beton</strong> wordt ingeschakeld voor veel verschillende projecten.<br />

“Nederland is een echt een prefab land. Binnen<br />

deze sector wordt steeds duurzamer gewerkt.<br />

Van Dijk <strong>Beton</strong> stimuleert het circulair<br />

ontwerpen, waardoor het mogelijk wordt<br />

producten na gebruik op een andere manier<br />

toe te passen.” Dit is volgens Pijpers een logische<br />

ontwikkeling. “<strong>Beton</strong> heeft een technische<br />

levensduur van wel 100 jaar, terwijl de<br />

functionele levensduur van een project veel<br />

korter is. Het re-usen (hergebruiken) verdient<br />

daarom volgens ons de voorkeur boven het<br />

recyclen van betonproducten.”<br />

VANZELFSPREKEND DUURZAMER<br />

Projectmanager Paul de Vries houdt zich bij<br />

Van Dijk <strong>Beton</strong> bezig met de strategische ontwikkeling,<br />

onder meer op het gebied van duurzaamheid.<br />

“Wij vinden het erg belangrijk om<br />

betonproducten meer circulair en duurzamer<br />

te maken. Van Dijk <strong>Beton</strong> is daarom ook ondertekenaar<br />

van het <strong>Beton</strong>akkoord. Hiermee<br />

willen we de samenwerking met de andere<br />

ondertekenaars, zoals Rijkswaterstaat, Pro-<br />

Rail en tal van grote en kleinere aannemers<br />

versterken. Met ProRail is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst<br />

gesloten voor de<br />

ontwikkeling van een duurzame keerwand, het<br />

zogenaamde Innovatiepartnerschap.”<br />

De Vries: “De verduurzaming van de betonketen<br />

is een geweldig doel om aan te werken<br />

en absoluut noodzakelijk. Onze opdrachtgevers<br />

nemen steeds vaker duurzaamheidseisen<br />

op in hun bestekken en Programma van<br />

Eisen.” Ook op organisatieniveau is Van Dijk<br />

<strong>Beton</strong> bezig met duurzaamheid: “We proberen<br />

onze eigen energievoorziening en ons<br />

machinepark zo energiezuinig mogelijk in te<br />

richten. Ook op productniveau werken we<br />

zo duurzaam mogelijk. We gebruiken diverse<br />

secundaire toeslagstoffen, zoals gecertificeerd<br />

betongranulaat als vervanger voor grind.<br />

Daarnaast ontwikkelen we mengsels op basis<br />

van alternatieve bindmiddelen. Hiermee kun<br />

je je positief onderscheiden.”<br />

GROTE GWW-PROJECTEN<br />

Van Dijk <strong>Beton</strong> wordt ingeschakeld voor veel<br />

verschillende projecten. Pijpers: “Zo leveren<br />

wij betonproducten voor de nieuwe rijksweg<br />

bij Rotterdam, de A16, aan aannemerscombinatie<br />

De Groene Boog.” Van Dijk <strong>Beton</strong><br />

werkt aan veel GWW-projecten, zowel lokaal<br />

als landelijk. “Wij staan onder andere bekend<br />

om onze geluidswanden, die maken we met<br />

regelmaat.” Het bedrijf levert om die reden<br />

een bijdrage aan het Project BAAK (Blankenburgverbinding<br />

A15/A20). Verder levert het<br />

producten voor de Rondweg Groningen (A7).<br />

Ook voor projecten waarbij extreem hoge eisen<br />

worden gesteld aan de maatvastheid en afwerking<br />

krijgt Van Dijk <strong>Beton</strong> vaak de voorkeur<br />

boven andere leveranciers. “Zo zijn er onlangs<br />

prefab elementen geleverd aan Defensie voor<br />

de vliegtuigafreminstallaties (VAI) bij vliegbasis<br />

Volkel, en leveren we binnenkort prefab betonnen<br />

scherfwanden voor Tennet.”<br />

Volgens Pijpers onderscheidt Van Dijk <strong>Beton</strong><br />

zich in specialisatie, flexibiliteit en transparantie.<br />

“Van Dijk is geen groot bedrijf, we hebben<br />

een kleine overhead en de communicatielijnen<br />

zijn kort. We zijn flexibel en slagvaardig.<br />

Uiteindelijk draait het bij een project om vertrouwen.<br />

Wij zijn op detailniveau open, eerlijk<br />

en duidelijk over de kosten. Voor ons zijn<br />

dat vanzelfsprekende voorwaarden voor een<br />

goede samenwerking.” ■<br />

80


THEMA PREFAB BETON<br />

‘Wij vinden het erg belangrijk om<br />

betonproducten meer circulair<br />

en duurzamer te maken’<br />

“Wij staan onder andere bekend om onze geluidswanden."<br />

Een beekbodem goot door Van Dijk <strong>Beton</strong>.<br />

Bruggen in Waddinxveen.<br />

Keerwanden kademuur.<br />

81


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | i-Theses/Betca<br />

Het productieproces van betonnen prefab elementen<br />

en structuren:<br />

DATA ZIJN NIET MEER<br />

WEG TE DENKEN<br />

Betca nv uit Rumst is producent van maatwerk in gewapende prefab en voorgespannen<br />

betonstructuren. Het is een familiale KMO die geleid wordt door de tweede generatie en<br />

grote aannemers in de hele Benelux belevert. Haar elementen worden zowel toegepast bij<br />

infrastructuurwerken als bij de utiliteits- en residentiële bouw.<br />

PlanDesk SteelPlanner: onmiddellijk overzicht of de korven beschikbaar zijn.<br />

In het kader van een efficiënter datagebruik,<br />

een vlottere werkvoorbereiding en een optimale<br />

doorstroming van de orders, van werktekening<br />

tot en met levering op de werf, besliste<br />

Betca nv onlangs om samen met i-Theses uit<br />

Lokeren haar automatiseringsprocessen op<br />

vlak van productieplanning en -voorbereiding<br />

verder te stroomlijnen.<br />

EEN GEÏNTEGREERD<br />

TOTAALPAKKET<br />

Een grondige voorbereidende analyse leidde<br />

tot de implementatie van diverse i-Theses<br />

softwaremodules. IT ProjectManager staat in<br />

voor het algemeen, overkoepelend projectbeheer,<br />

de tekenkamerplanning, het documentenbeheer<br />

en de opvolging van de projectstatus.<br />

PlanDesk Admin regelt en beheert<br />

het transport, de levering en de facturatie.<br />

PlanDesk SteelPlanner zorgt voor de planning<br />

en de opvolging van het wapeningsstaal en de<br />

korven en PlanDesk MouldPlanner is bedoeld<br />

voor de planning van de batterijen, tafels en<br />

banen. Alle modules zijn naadloos geïntegreerd<br />

en gebruiken één en dezelfde open<br />

SQL databank. Zo kan men de status van het<br />

staal (plooi en laswerk) perfect opvolgen in<br />

de MouldPlanner. Het gebruiksgemak van de<br />

modules wordt extra versterkt door de bijzonder<br />

intuïtieve, grafische interfaces.<br />

HET BELANG VAN DATA-<br />

INZAMELING EN -MANAGEMENT<br />

Geert Van Loven, directeur van Betca nv: “De<br />

keuze voor de modules van i-Theses was voor<br />

ons vrij voor de hand liggend. Zij bood een oplossing<br />

waarbij één plus één meer is dan twee.<br />

Vroeger beschikten we ook reeds over omvangrijke<br />

datasets, maar er werd niet genoeg<br />

mee gedaan. Nu kunnen we alle data extraheren<br />

uit ons tekenpakket en importeren in het<br />

systeem, dat deze gegevens verder managet,<br />

beheert en toepast gedurende alle administratieve<br />

en productievoorbereidende stadia, tot<br />

en met de levering. Zo zijn we nu ook in staat<br />

om de data te gebruiken voor allerhande analy-<br />

82


THEMA PREFAB BETON<br />

PlanDesk MouldPlanner: de productieplanning op een grafisch inzichtelijke manier voorgesteld per dag en per mal.<br />

ses en kunnen we de resultaten ervan extrapoleren<br />

naar toekomstige opdrachten. Dit is van<br />

uitzonderlijk belang om efficiënt en tijdsbesparend<br />

te kunnen werken op steeds complexer<br />

wordende dossiers. Bovendien is i-Theses, net<br />

als wij, een dynamisch bedrijf op mensenmaat,<br />

gesteund op gezond ondernemerschap. Zij is<br />

continu begaan met de doorontwikkeling van<br />

haar producten, wat ons meer dan voldoende<br />

zekerheid biedt naar de toekomst toe. Ook bij<br />

de projectmatige aanpak voelden we ons goed.”<br />

i-Theses bv, met haar sales departement in<br />

Lokeren en researchcentrum in Heusden-<br />

Zolder, ontwikkelt reeds sinds 1977 software<br />

voor structurele toepassingen in beton. Eerst<br />

lag de focus vooral op CAD toepassingen, later<br />

werden toepassingen ontwikkeld voor productieplanning<br />

en projectbeheer. De laatste jaren<br />

wordt vooral ingezet op de koppeling met productiemachines.<br />

Intussen is ze op wereldschaal<br />

uitgegroeid tot dé referentie in de sector.<br />

INDRUKWEKKEND PORTFOLIO<br />

Betca nv leverde eerder reeds betonnen prefab<br />

elementen en structuren voor tal van imposante<br />

realisaties waaronder diverse woonprojecten<br />

op Nieuw Zuid in Antwerpen, de<br />

uitbreiding van de Pfizer fabriek in Puurs alsook<br />

van Lotus Bakeries en het Malina shoppingcenter<br />

in Mechelen. Op het vlak van speciale<br />

opdrachten leverde ze betonnen elementen<br />

voor de gevangenis in Haren. Naar utiliteitsbouw<br />

toe werkte ze mee aan de Bergwijkbrug<br />

in Merelbeke, de brug over de Elisabethlaan<br />

in Zeebrugge en de Rijnlandroute-brug in de<br />

buurt van Leiden. Ook diverse ziekenhuizen<br />

staan op haar palmares. ■<br />

iTs ProjectManager: de productiestatus is voor iedereen zichtbaar, zo wordt interne communicatie tot een<br />

minimum herleid.<br />

‘De data worden ook<br />

gebruikt voor diverse<br />

analyses en kunnen<br />

geëxtrapoleerd worden<br />

naar toekomstige<br />

opdrachten’<br />

Productie van speciale elementen.<br />

83


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Staring bv<br />

Innovatief betontransport<br />

MILIEUVRIENDELIJK<br />

EN BETAALBAAR<br />

In het kader van het milieu moeten machines op grote schaal geëlektrificeerd worden. Een flinke<br />

post voor betonfabrieken, die een 100%-accu moeten aanschaffen voor het interne transport<br />

van het beton en een 100%-accu voor het uitladen en uitrijden ervan. Staring biedt voor deze<br />

combinatie een betaalbare oplossing.<br />

Staring is actief op het gebied van elektrificeren. Nu verbrandingsmotoren<br />

moeten verdwijnen uit de productieruimtes, heeft zij voor betonproducenten<br />

het materieel ontwikkeld dat draait op schone energie.<br />

Een mooi voorbeeld is de KUBIXX.<br />

DOORDACHTE VORM EN UITVOERING<br />

De KUBIXX transportkubel is in de prefab betonindustrie al aardig bekend.<br />

De KUBIXX zorgt voor rust en overzicht in de productie, regelt<br />

een homogene massa en daarmee – na storting – een fraai en strak<br />

betonelement. “De bijzondere vorm van de kubel zorgt er tevens voor<br />

dat er een minimum aan restbeton achterblijft”, vertelt Michel Staring,<br />

directeur/eigenaar van Staring.<br />

UITEENLOPENDE GROOTTES EN ENERGIEBRONNEN<br />

De inhoud van de kubel varieert van 1,4 tot 8,5 m 3 . Met een tractiebatterij<br />

kan de kubel standalone functioneren. De 400V-uitvoering draait<br />

op het gewone stroomnetwerk, waarvan het vermogen wordt omgezet<br />

naar hydraulische energie voor de verschillende functies van de KUBIXX.<br />

DE IDEALE BETONTRANSPORTER<br />

Met deze industriële machine – functioneel en doeltreffend – biedt Staring<br />

ook de oplossing voor het ‘wisselvraagstuk’. Dankzij een schuifliftpositioneersysteem<br />

op het laadplatform van de carrier kan een lege KU-<br />

BIXX zonder extra handling worden verwisseld voor een volle KUBIXX.<br />

Dat maakt de CARRUXX tot de ideale betontransporter voor ritjes van<br />

de centrale naar de mal. Daarnaast is CARRUXX maximaal inzetbaar als<br />

trekker van uitrij-aanhangers en opleggers. En dat all-electric.<br />

BESPARING<br />

Nu het beton rechtstreeks vanuit de centrale in de KUBIXX wordt aangeleverd,<br />

worden meerdere handelingen overbodig. Denk hierbij maar<br />

aan de overstort van mixer naar kubel of KUBIXX, de schoonmaak van<br />

de transportmixer, het onderhoud van de mixertransporter en het werken<br />

op hoogte. Staring: “En dan hebben we het nog niet over de multifunctionele<br />

inzetbaarheid. Met de CARRUXX heeft de betonproducent<br />

ook een trekker voor zijn materiaalwagens in huis om de KUBIXXEN te<br />

verdelen. Deze factoren tezamen maken de investering in een 100%-<br />

accu aantrekkelijker en zorgen ervoor dat er op meerdere vlakken op<br />

100%-accu gewerkt kan gaan worden met dezelfde investering en een<br />

hoger rendement.” ■<br />

INTERN BETONTRANSPORT IN EEN NIEUW JASJE<br />

“Omdat de KUBIXX ook inzetbaar is voor betontransport, kunnen de<br />

huidige betontransporters uit de prefabproductie komen te vervallen”,<br />

vertelt Staring. “Hier zit het eerste grote voordeel. Het ‘eenvoudig’<br />

vervangen van de diesel-mixertransporter door een elektrische versie<br />

is een grote investering met minimale vooruitgang. De aanschaf van<br />

een elektrische vrachtauto met elektrische mixer voor intern betontransport<br />

voelt ook niet goed. Zeker in de wetenschap dat die vrachtwagen<br />

vaak binnen enkele maanden al onherkenbaar is. De KUBIXX<br />

maakt deze voorzieningen overbodig.”<br />

EEN RIJDENDE UNIT<br />

Nu elektrisch materieel uit milieuoogpunt noodzakelijk is, heeft Staring<br />

haar ideeën versneld uitgewerkt tot een werkbaar concept. Zij heeft componenten<br />

en machines doorontwikkeld en deze gecombineerd met bestaande<br />

technieken. Het resultaat is een industriële accu-gedreven ‘carrier’,<br />

uitstekend inzetbaar als rijdende unit voor het transport van de KUBIXX.<br />

84


THEMA PREFAB BETON<br />

CARRUXX is de ideale betontransporter.<br />

‘De bijzondere vorm<br />

van de kubel zorgt er<br />

tevens voor dat er<br />

een minimum aan<br />

restbeton achterblijft’<br />

Met de CARRUXX heeft de betonproducent ook een trekker voor zijn materiaalwagens in<br />

huis om de KUBIXXEN te verdelen.<br />

KUBIXX + CARRIER CARRUXX<br />

• variabele inhoud<br />

• minder handling<br />

• esthetisch<br />

• op batterij en netstroom<br />

• eenvoudiger mallen vullen<br />

• minimaal restafval<br />

• multifunctioneel<br />

85


100%-ACCU-power voor betontransport!<br />

-industri‘le accu carrier / transporter<br />

-kubixx (2,5-8,5m3) met accu-pakket<br />

-betonmengsel continu in beweging<br />

-direct vanuit Kubixx in de mal<br />

-beste ontluchting en verdichting<br />

-afbeelding 2x 8m3 Kubixx + wisselframe +carrier<br />

-carrier/transporter multifunctioneel-inzetbaar!<br />

vullen onder menger<br />

lege Kubixx op wisselframe<br />

plaatsen, volle Kubixx afhalen<br />

wisselframe inschuiven(autom.)<br />

vullen onder menger<br />

staring bv<br />

burgwal 15<br />

8312 aa creil<br />

+31527-274455/+3165<strong>04</strong>16785<br />

m.staring@staringbv.com<br />

bel voor meer informatie!<br />

Naamloos-10 1 15-11-<strong>2021</strong> 16:26<br />

ONZE VAKKUNDIGHEID ALS<br />

IN BETON GEGOTEN<br />

INNOVATIEF EN OPLOSSINGSGERICHT AAN DE SLAG<br />

BUITENGEWOON AANNEMER<br />

Aanpakker van land en water<br />

WWW.GEBRDEKONING.NL


Van Dijk <strong>Beton</strong> bouwt met u aan de toekomst<br />

Samenwerking<br />

We doen zaken op basis van transparantie en<br />

wederzijds vertrouwen. Opdrachgever, aannemer<br />

en leverancier werken als gelijkwaardige partners in<br />

het bouwproces. Met respect voor elkaars belangen<br />

werken we aan de realisatie van uw project.<br />

Duurzaam en circulair<br />

Van Dijk <strong>Beton</strong> neemt zijn verantwoordelijkheid in de<br />

transitie, om te komen tot een duurzame en circulaire<br />

economie. We geven ruimte aan innovaties en<br />

technologische ontwikkelingen. We passen secundaire<br />

materialen toe en ontwikkelen mengsels op basis van<br />

alternatieve bindmiddelen. Als ondertekenaar van het<br />

<strong>Beton</strong>akkoord dagen we opdrachtgevers en aannemers<br />

uit om aan de hand van de handelingsperspectieven<br />

samen het product beton nog duurzamer te maken.<br />

Wat wij bieden<br />

Prefab betonproducten met strakke maatvoering en<br />

een hoge kwaliteit, met elementgewichten tot wel 40<br />

ton, dat is de kracht van Van Dijk <strong>Beton</strong>.<br />

U bent ervan verzekerd dat we u voor elk vraagstuk<br />

een passende prefab betonnen oplossing bieden, in<br />

GWW | HAVEN | INDUSTRIE | AGRI<br />

Schoonhovenseveer 1 • 2964 GB Groot Ammers 0184-671600 • info@vandijkbeton.nl<br />

www.vandijkbeton.nl


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Preco<br />

Wanden van prefab beton:<br />

Een meerwaarde voor<br />

elk utiliteitsgebouw<br />

Vanuit een hypermoderne fabriek op de Ecofactorij in Apeldoorn levert Preco een breed pakket<br />

prefab betonelementen. Daarmee legt het bedrijf een mooie basis om zowel kleine als grote<br />

utiliteitsbouwprojecten efficiënt, duurzaam en geheel op maat in te vullen. Eén van de specialismen van<br />

Preco is de productie van prefab betonnen wanden. Hoogwaardige componenten die het bouwproces<br />

flink verkorten en de levensduur van gebouwen aanzienlijk verlengen. Zo ook in het geval van drie<br />

distributiecentra, die momenteel verrijzen op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide.<br />

88


THEMA PREFAB BETON<br />

‘Met onze wandproducten<br />

kies je altijd voor win-win’<br />

Uitwaswanden in opdracht van ASK Romein Bouw B.V.<br />

Graphic concrete fotowand bij Generaal Maczek<br />

Memorial te Breda.<br />

Op het gebied van prefab beton staat de naam<br />

Preco voor totale ontzorging. Niet alleen is het<br />

dienstenpakket met onder meer 3D-engineering,<br />

levering en montage dik in orde, het door<br />

directeur en mede-eigenaar Theo Kool geleide<br />

bedrijf biedt ook een divers en uitgebreid productenprogramma.<br />

“Wanden, kolommen, balken,<br />

trappen en bordesplaten, balkon- en galerijplaten,<br />

kanaalplaatvloeren, T-docks en zelfs<br />

specials: flexibel als we zijn, kunnen we in zowat<br />

elke klantwens voorzien”, aldus Kool. “Dat gebeurt<br />

allemaal onder één dak en met een messcherpe<br />

focus op duurzaamheid.” Zo tekent<br />

Preco voor een stevige afname van de CO 2<br />

-<br />

uitstoot, bijvoorbeeld door een minimale hoeveelheid<br />

cement aan de betonmengsels toe te<br />

voegen. Verder zet het bedrijf hoog in op slimme<br />

productieprocessen, een sterk gereduceerd<br />

energieverbruik en een doorlopende vernieuwing<br />

en optimalisatie van de interne processen.<br />

ALTIJD EEN OPLOSSING<br />

Het gebruik van prefab betonnen wanden levert<br />

een flinke verkorting op van het bouwproces.<br />

Tegelijk verlengen ze de levensduur van<br />

gebouwen. Met de wandproducten van Preco<br />

kiest elke afnemer dan ook voor een kwalitatief<br />

hoogwaardige win-winoplossing. Het uitgebreide<br />

programma varieert van eenvoudige<br />

scheidingswanden/brandwanden, geïsoleerde<br />

gevelpanelen (grijs, maar ook in een uitvoering<br />

met uitgewassen grind), cascowanden,<br />

constructieve wanden met een nok waarop<br />

een kanaalplaatvloer kan worden gelegd, betonplinten,<br />

ronde wanden, binnenwanden tot<br />

wanden met een reliëf of voorzien van een fotoprint<br />

of tekst. “Daarnaast kunnen we ze op<br />

verzoek voorzien van onder meer raam- en/<br />

of deursparingen, elektrapunten, spouwankers,<br />

ankerrails en stelkozijnen”, somt Kool op. “Verder<br />

is het mogelijk om de wanden constructief<br />

te leveren met de hiervoor benodigde instortvoorzieningen.<br />

Kortom, met prefab wanden<br />

helpen we onze klanten snel, eenvoudig en<br />

tegen een vriendelijke prijs op weg naar de gewenste<br />

gebouwconstructie. Daartoe tekenen<br />

we de elementen in 3D, produceren ze volgens<br />

KOMO, leveren ze op het gewenste tijdstip en<br />

verzorgen indien gewenst zelf de montage. We<br />

vullen het hele plaatje in.”<br />

VEELZIJDIGHEID<br />

De prefab betonnen wanden van Preco worden<br />

momenteel veelvuldig toegepast door<br />

bouwbedrijf Wouters uit Schijndel tijdens<br />

de realisatie van drie distributiecentra (DC<br />

UTR06 Warehouse A, B en C) op bedrijventerrein<br />

Lage Weide in Utrecht. Na de start in<br />

het begin van <strong>2021</strong> staat de oplevering van de<br />

drie naast elkaar gelegen warehouses gepland<br />

voor het voorjaar van 2022. “Met een totale<br />

oppervlakte van ruim 67.000 vierkante meter<br />

is dit een groot en gevarieerd project, waarvoor<br />

we onder meer geïsoleerde gevelpanelen<br />

van uitgewassen grind, laadkuilwanden en diverse<br />

massieve binnenwanden leveren”, aldus<br />

Kool. “Producten waarmee we op een mooie<br />

manier onze expertise en veelzijdigheid kunnen<br />

onderstrepen.” ■<br />

Gemonteerde uitwaswanden bij project DC UTR06.<br />

89


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Matrix Software<br />

Fabrieksaansturing vanuit<br />

Revit met krachtige<br />

CAD/CAM-software<br />

Al sinds 1983 is Matrix Software gespecialiseerd in de ontwikkeling van bouwtechnische<br />

automatisering. Zo is IC-Prefab een voorbeeld van een krachtige en bewezen toepassing voor de<br />

prefab vloeren- en wandenindustrie. Eén van de meest recente ontwikkelingen is IC-Prefab voor<br />

Revit, een veelzijdige en krachtige CAD/CAM-software voor rechtstreekse fabrieksaansturing van<br />

onder meer breedplaat-, kanaalplaat- en ribcassettevloeren.<br />

IC-Prefab voor Revit is veelzijdige en krachtige CAD/CAM-software voor rechtstreekse fabrieksaansturing van<br />

onder meer breedplaat-, kanaalplaat- en ribcassettevloeren.<br />

Kanaalplaatvloer<br />

“IC-Prefab is in feite de verzamelnaam van een<br />

groot aantal softwaremodules die allemaal aan<br />

elkaar gekoppeld kunnen worden”, begint Jan<br />

Willem Fokkema van Matrix Software. De eerste<br />

oplossingen dateren al uit de jaren negentig<br />

van de vorige eeuw, gebaseerd op AutoCAD.<br />

“De afgelopen jaren heeft het ontwerpen en<br />

produceren op basis van een Bouwwerk Informatie<br />

Model (BIM) een grote vlucht genomen.<br />

Reden voor ons om te gaan investeren in IC-Prefab<br />

voor Revit. Na een uitvoerige testperiode<br />

in samenwerking met enkele gerenommeerde<br />

prefab betonfabrieken is de CAD/CAMsoftware<br />

nu klaar voor ‘het grote publiek’.”<br />

Volgens Fokkema werken intussen al verschillende<br />

betonfabrieken en tekenbureaus naar<br />

volle tevredenheid met IC-Prefab voor Revit.<br />

De software stelt bedrijven in staat om het<br />

model van de ontwerper van een bouwwerk<br />

als vertrekpunt te nemen om te komen tot<br />

een productiemodel. Door elementen simpelweg<br />

aan te klikken, of desnoods elementen<br />

'over te trekken', worden de productiemodellen<br />

gedefinieerd. Vervolgens wordt het<br />

productiemodel verder gedetailleerd met alle<br />

voorzieningen voor instortingen, bevestigingen<br />

en aansluitingen, waarna alle data beschikbaar<br />

is voor de aansturing van de machines in de<br />

fabriek. “Wat de software verder interessant<br />

maakt, is dat de wapening voor de wapeningrobots<br />

automatisch wordt gegenereerd”, legt<br />

Fokkema uit. “IC-Prefab leent zich uitstekend<br />

om een produceerbare wapeningsnetten te<br />

genereren in Revit, waarin in het geval van een<br />

breedplaatvloer ook alle instortvoorzieningen<br />

en toleranties worden meegenomen. Dat<br />

maakt de software echt uniek. Elke millimeter<br />

die getekend wordt, wordt ook geproduceerd<br />

en geleverd.” ■<br />

90


THEMA PREFAB BETON<br />

‘Na een uitvoerige testperiode in samenwerking met enkele<br />

gerenommeerde prefab betonfabrieken is de CAD/CAM-software<br />

nu klaar voor ‘het grote publiek’’<br />

3D-model van een ribcassettevloer in IC-Prefab voor Revit.<br />

IC-Prefab is de verzamelnaam van een groot aantal softwaremodules die<br />

allemaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden.<br />

3D-model van de breedplaatvloer.<br />

Breedplaatvloer<br />

91


Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Rijbroek<br />

Één vloersysteem, één<br />

garantie, meer comfort, meer<br />

rendement en meer zekerheid<br />

Als gevolg van de toegenomen eisen en prestaties van een gebouw zijn opdrachtgevers steeds<br />

meer op zoek naar totaaloplossingen. Met 45 jaar ervaring in afwerkvloeren combineert<br />

Van Rijbroek met VR Airfloor Acoustic ® Plus een totaaloplossing voor drie disciplines: isolatie,<br />

vloerverwarming én een gietdekvloer. Eén systeem voor een vaste prijs, compleet geleverd en<br />

aangelegd met garantie.<br />

92


‘Als gevolg van de toegenomen<br />

eisen en prestaties van een<br />

gebouw zijn opdrachtgevers<br />

steeds meer op zoek naar<br />

totaaloplossingen’<br />

VR Airfloor Acoustic ® is de nieuwe norm voor het elimineren van contactgeluid,<br />

voor het efficiënt aanbrengen van de vloerverwarming en tevens voor een goede<br />

thermische isolatie.<br />

Een gietdekvloer vraagt geen verdichting, maar hoeft enkel te worden verdeeld.<br />

De combinatie van een gietdekvloer met de VR Airfloor Acoustic ® -isolatie zorgt<br />

voor 40% snellere opwarmtijden en 10% meer afgifte.<br />

De zwevende anhydriet gietdekvloer wint aan<br />

populariteit. De dekvloer en vloerafwerking<br />

zijn losgekoppeld van de constructie waardoor<br />

de kans op scheurvorming en daarmee schade<br />

aan de vloerafwerking minimaal is. De zwevende<br />

dekvloer wordt door Van Rijbroek aangebracht<br />

op VR Airfloor Acoustic ® . Dit geluidwerende<br />

isolatieproduct is de nieuwe norm voor<br />

het elimineren van contactgeluid, voor het efficiënt<br />

aanbrengen van de vloerverwarming en<br />

tevens voor een goede thermische isolatie.<br />

UITSTEKENDE OMSLUITING<br />

De keuze voor de gietdekvloer wordt steeds<br />

vaker gemaakt. Deze tendens is logisch te verklaren<br />

gezien de Arbovriendelijke verwerking<br />

en de hoge buig-trek- en druksterkte die noodzakelijk<br />

is bij zwevende dekvloeren. Een gietdekvloer<br />

vraagt geen verdichting, maar hoeft<br />

enkel te worden verdeeld. Vanwege de hoge<br />

buig-trek- en druksterkte heeft de gietdekvloer<br />

geen problemen om de lichte beweging van de<br />

isolatie of vloerverwarmingsleidingen op te vangen,<br />

zodat scheuren of schade worden voorkomen.<br />

Doordat de vloeibare mortel de verwarmingsbuis<br />

uitstekend omsluit is een optimale<br />

warmteafgifte en daarmee een beter rendement<br />

van de vloerverwarming gegarandeerd.<br />

De combinatie van een gietdekvloer met de<br />

VR Airfloor Acoustic ® -isolatie zorgt voor 40%<br />

snellere opwarmtijden en 10% meer afgifte.<br />

Met de totaaloplossing VR Airfloor Acoustic ®<br />

Plus neemt Van Rijbroek zowel de VR Airfloor<br />

Acoustic ® -isolatie, de aanleg van de vloerverwarming<br />

als het aanbrengen van de gietdekvloer<br />

volledig voor haar rekening. Opdrachtgevers<br />

hebben slechts één aanspreekpunt<br />

voor al deze disciplines, want Van Rijbroek<br />

houdt alles in eigen hand. Dat resulteert in een<br />

optimale planning en doorlooptijd, meer comfort<br />

en zekerheid en uiteindelijk in een beter<br />

rendement omdat alle parameters perfect op<br />

elkaar zijn afgestemd.<br />

Met VR Airfloor Acoustic ® Plus biedt Van Rijbroek<br />

een totaaloplossing voor drie disciplines: isolatie,<br />

vloerverwarming én een gietdekvloer.<br />

Meer weten? Neem gerust en geheel vrijblijvend<br />

contact op met Vloerenbedrijf van Rijbroek,<br />

sinds 1976 de onafhankelijk specialist in<br />

(zwevende) gietdekvloeren, zandcementdekvloeren<br />

en totaaloplossingen. ■<br />

93


Tolweg 1,<br />

3851 SL Ermelo,<br />

Nederland<br />

Tel: (+31) 0341 - 432112<br />

info@bsebetonwerken.nl<br />

www.bsebetonwerken.nl


Always get<br />

the job done<br />

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op<br />

Profimax. Wij hebben precies de professionals<br />

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat<br />

voor vakmensen in dak & gevel,<br />

bouw & techniek en solar.<br />

Profimax matchgarantie<br />

Klikt het niet dan hebben we meteen<br />

een andere professional beschikbaar.<br />

Vakmensen op alle niveaus<br />

Van monteurs tot projectleiders.<br />

Per direct beschikbaar<br />

Altijd een flinke poule vakmensen.<br />

Gekwalificeerd en gemotiveerd<br />

Persoonlijke screening en opleiding.<br />

Zo bouwen we aan onverwoestbaar<br />

partnership. Wij staan klaar voor uw<br />

volgende klus en we hebben er zin in!<br />

profimax.nl


Tekst | Profimax en Lieke van Zuilekom Beeld | Profimax divisie VMRG productie<br />

‘Always get the job done!’<br />

Op de arbeidsmarkt heerst uitzonderlijke krapte. Werkgevers worden dagelijks geconfronteerd<br />

met enorme personeelstekorten. Je zou denken dat dit goed nieuws is voor mensen voor wie<br />

het normaal gesproken moeilijk is om aan een baan te komen, zoals vijftigplussers, zij-instromers<br />

en arbeidsmigranten, maar dat valt in de praktijk helaas tegen. “Werkgevers blijven (te) hoge<br />

eisen stellen aan het personeel dat zij werven”, stelt Henri Lensen, directeur van Profimax, een<br />

onderneming die bedrijven in de bouw- en gevelbranche ondersteunt in hun personele uitdagingen.<br />

Nu de personeelstekorten blijven toenemen, ontvangt Profimax vele aanvragen.<br />

“Vaak loopt het stuk op de taal, minimaal te<br />

werken uren of skill matrix”, aldus Lensen.<br />

“Werkgevers willen te vaak geen concessies<br />

doen. Ons bestand bestaat voor 20% uit Nederlanders<br />

of Nederlandstaligen en verder<br />

uit vaklieden uit andere Europese landen, die<br />

maar al te graag hier aan de slag willen. Daarom<br />

wordt het tijd dat werkgevers op een andere<br />

manier gaan denken. Niet vanuit de vacatures<br />

die zij hebben, maar vanuit de beschikbare skill<br />

matrix van de kandidaten die wél beschikbaar<br />

zijn. Een gemotiveerde vijftigplusser die te weinig<br />

ervaring heeft? Die leiden we gezamenlijk<br />

met de klant op! Een ervaren productiemedewerker<br />

uit Litouwen die niet aan alle vacature-eisen<br />

voldoet maar wel de juiste instelling<br />

heeft? Die gaan we extra begeleiden in de<br />

productielijn! Het is vooral een kwestie van de<br />

juiste mindset. Jaren geleden moesten veel van<br />

onze opdrachtgevers er ook aan wennen om<br />

een Poolse timmerman op het werk te zien,<br />

terwijl de witte kentekenplaten op bouwplaatsen<br />

en bij productiebedrijven inmiddels niet<br />

meer weg te denken zijn.”<br />

FOCUS OP DE JUISTE FEEL<br />

Profimax meent dat het behouden van personeel<br />

minstens even moeilijk is als het werven<br />

van nieuw personeel, aldus Lensen. “Vandaar<br />

ook dat wij binnen Profimax veelal werken met<br />

vaste teams, die dagelijks door onze fieldmanagers<br />

ondersteund worden. Wij gaan in de<br />

productie of op de bouwplaats kijken en vragen<br />

onze klanten gericht naar hun gewenste<br />

functieprofielen. Deze houden we vervolgens<br />

tegen de skill matrixen van onze medewerkers<br />

aan, waarbij de focus ligt op de juiste feel.<br />

Gaan onze medewerkers zich hier prettig voelen?<br />

Zoals gezegd, willen al onze klanten een<br />

medewerker met een 8 hebben, maar een<br />

werknemer met een 6,5 én met groeipotentie<br />

is zeker zo interessant. Het managen van<br />

het verwachtingspatroon is dé sleutel bij het<br />

opstartproces. Vroeger hadden we te veel<br />

drop-outs in de eerste 2 dagen. Dat is gelukkig<br />

verleden tijd door de huidige werkwijze. Profimax<br />

slaagt er steeds vaker in om samen met de<br />

klant het werk gerealiseerd te krijgen, binnen<br />

budget, binnen de kwaliteitsnormen en niet te<br />

vergeten binnen de planning. Steeds meer opdrachtgevers<br />

beseffen gelukkig dat de markt de<br />

laatste jaren een arbeidersmarkt is geworden.<br />

Daar anticiperen we samen succesvol op.”<br />

“Onze werkgebieden bevinden zich van oudsher<br />

in de dak- en geveltechniek, afbouw en metaal,<br />

waarbij onze mensen zowel in de productie<br />

96


Van projectleiders tot monteurs: Profimax levert de juiste mensen, zodat het werk altijd door kan gaan.<br />

Henri Lensen, directeur van Profimax.<br />

als op de bouwplaats worden ingezet. Afgelopen<br />

zomer zijn wij bovendien een divisie bouw<br />

gestart”, vertelt Lensen. “Onze medewerkers<br />

voelen zich prima thuis op alle utiliteitswerken<br />

in Nederland en België. Bij Profimax zijn VCA,<br />

PBM, GPI en de Bouwpas altijd de standaard.<br />

Wij hebben een eigen keurmeester voor onze<br />

gereedschappen en valbeschermingsmiddelen<br />

zoals harnassen, shutlijnen, etc. Natuurlijk is<br />

Profimax SNA (NEN 4400-01) gecertificeerd.<br />

Ook gaan we in 2022 deelnemen aan de energieprestatie-<br />

en veiligheidsladder.”<br />

HÉT ALTERNATIEF VOOR<br />

ONDERAANNEMING<br />

Profimax werkt uitsluitend op basis van gepresteerde<br />

uren, benadrukt Lensen. “Wij<br />

nemen geen werken aan voor een vaste prijs.<br />

Onze werkwijze is de nieuwe norm en hét<br />

alternatief op onderaanneming.” Werken in<br />

onderaanneming is volgens hem uit de tijd en<br />

ook niet langer verantwoord. “De onderaannemer<br />

heeft namelijk geen grip op het proces<br />

waarin hij zich begeeft en geen enkele invloed<br />

op de planning, leveringen en bouwkundige<br />

situatie. De relatie opdrachtgever/onderaannemer<br />

is niet gebaseerd op samenwerking,<br />

maar op het verleggen van risico’s. Het werken<br />

op basis van gepresteerde uren daarentegen<br />

is wél gebaseerd op samenwerking. De<br />

opdrachtgever heeft in het voortraject goed<br />

kunnen nadenken over hoe hij het werk wil<br />

realiseren, in welke hoeveelheid montageuren<br />

en in welke hoeveelheid bewerkingen.<br />

Profimax-personeel werkt altijd onder de dagelijkse<br />

begeleiding van de klant. Zodra wij aan<br />

de slag gaan, hebben we één gezamenlijk doel:<br />

het werk veilig en binnen de kwaliteitsnormen<br />

en planningen realiseren. In de praktijk<br />

blijkt steeds vaker dat dit de juiste manier van<br />

werken is! We staan voor een gezamenlijke<br />

uitdaging en dat zien we terug in de onderlinge<br />

sfeer. Profimax-klanten omarmen deze<br />

samenwerking in toenemende mate en daar<br />

zijn wij erg trots op!” ■<br />

‘Het wordt tijd dat<br />

werkgevers op een<br />

andere manier gaan<br />

denken’<br />

97


NEW!<br />

RDi-515<br />

Compact drill 600x340<br />

for drilling, milling<br />

and scribing<br />

Toolchanger Laser measurement Direct drive drill motor<br />

High-end machines for<br />

construction steel fabrication<br />

Oude Middenweg 213<br />

Den Haag<br />

info@aps-europe.nl<br />

www.aps-europe.nl<br />

Storage Systems | Sorting Systems | Process Optimization | Software Solutions<br />

RDS-615<br />

RS-800/1300<br />

RDR-1036<br />

RPS-520<br />

Adv <strong>Beton</strong>- en Staalbouw 10 <strong>2021</strong>.indd 1 30/09/<strong>2021</strong> 15:29:53


www.rijbroekvloeren.nl<br />

UW INFRASTRUCTUUR<br />

WEER OP ORDE.<br />

Terwijl uw bedrijfsvoering<br />

gewoon doorgaat.<br />

Al jarenlang is GMB Haven & industrie<br />

een vertrouwd gezicht in het<br />

Rotterdams havengebied - en ver<br />

daarbuiten. We begrijpen de dynamiek<br />

van de logistieke wereld en stemmen<br />

daar onze ontwerpen én onze<br />

uitvoeringsplanningen op af. Zo hebben<br />

we bijvoorbeeld honderden hectaren aan<br />

zwaarbelaste terreinen gerealiseerd.<br />

Maar ook robuuste betonconstructies en<br />

gigantische loodsen. En niet te vergeten:<br />

de vele fundaties waarop Nederland<br />

windmolenparken bouwt om duurzame<br />

windenergie te genereren.<br />

Meer weten over GMB?<br />

Kijk op www.gmb.eu<br />

of bel 088 88 54 000.<br />

VAN RIJBROEK VLOEREN<br />

TOONAANGEVEND SINDS 1976<br />

GIETVLOEREN<br />

VAN RIJBROEK<br />

VLOEREN<br />

<strong>04</strong>13 - 265055 info@rijbroekvloeren.nl<br />

Gietdekvloeren<br />

Zandcementvloeren<br />

Zwevende vloeren<br />

“GIETDEKVLOEREN:<br />

DE BASIS VOOR ELKE VLOERAFWERKING”


Tekst | Philip Doutreligne Beeld | BAG-MacBen bv<br />

Een nauwkeurige kalibratie van<br />

test- en meetapparatuur:<br />

METEN IS MEER<br />

DAN OOIT ZEKER<br />

WETEN!<br />

BAG-MacBen bv, met vestigingen in Sint-Niklaas en Breda, is<br />

gespecialiseerd in materiaaltestapparatuur mét service en ISO/<br />

IEC 17025 erkende kalibraties. Haar apparaten en diensten<br />

richten zich op het bredere segment van de bouw en bieden<br />

kalibraties aan voor beton, asfalt, bodems, staal, zand, granulaat en<br />

andere bouwstoffen.<br />

De dienstverlening is van toepassing op een<br />

breed gamma aan toestellen, waaronder druken<br />

trekbanken, trekproeftoestellen en hydraulische<br />

meetsystemen op drukcylinders en<br />

weegschalen, onder andere deze van een aantal<br />

internationaal gerenommeerde partners.<br />

GOED GEOLIEDE ORGANISATIE<br />

BAG-MacBen werd opgericht in 1992 en groeide<br />

uit tot een toonaangevende kennisonderneming.<br />

Ze biedt service en engineeringdiensten<br />

bij de verkoop en het onderhoud van hoogwaardige<br />

testmachines en -apparatuur. Daarbij<br />

beschikt ze over een ISO17025 Belac 410-CAL<br />

accreditatie. BAG-MacBen is recent overgenomen<br />

door de Rycobel-groep en vormt sindsdien<br />

een synergetisch en flexibel bedrijf dat<br />

draait op de knowhow van een team van ervaren<br />

ingenieurs en andere specialisten. Wilfried<br />

Gijbels, algemeen directeur: “Onze kracht uit<br />

zich enerzijds in een zorgvuldig samengesteld<br />

assortiment van hoogtechnologische toestellen<br />

en kwaliteitsvolle verbruiksgoederen via de<br />

webshop en anderzijds in een nauwe samenwerking<br />

met diverse belangrijke topfabrikanten<br />

als Matest, Pavetest, Zorn, Cooper Technology,<br />

Steeltest, Tecnotest, Giatec, Sol Solution,<br />

Proceq, Ohaus, Kern, Sauter, enz….”<br />

GESPECIALISEERD IN<br />

DE BOUWSECTOR<br />

BAG-MacBen richt zich op de drie belangrijkste<br />

marktsegmenten in het domein van de bouw en<br />

constructie, namelijk de bouwbedrijven en aannemers,<br />

de geotechnische en bouwkundige onderzoekscentra<br />

en de educatieve instellingen.<br />

BAG-MacBen benadert hierbij vooral de verkoop-<br />

en distributiekanalen die oor hebben<br />

voor de moderne onderzoeks- en testtechnieken<br />

en die de nodige aandacht schenken<br />

aan een permanent correcte kalibratie van<br />

hun toestellen. BAG-MacBen is geaccrediteerd<br />

voor het kalibreren van drukbanken/<br />

betonpersen tot 3.000 kN, voor trekbanken<br />

tot 500 kN en voor weegschalen tot 160 kg.<br />

Dankzij de bredere scope van moederbedrijf<br />

Rycobel worden ook kalibraties op andere<br />

grootheden onder accreditatie aangeboden.<br />

Druktest op betonblokken.<br />

100


<strong>Beton</strong>sensor voor het meten van betonrijpheid.<br />

Bedrijfsgebouwen in Sint-Niklaas.<br />

‘Door het uitgebreide<br />

assortiment en de<br />

veel voorkomende<br />

wijzigingen in<br />

procedures en<br />

normen is het voor<br />

ons een aanhoudende<br />

uitdaging om actueel<br />

te zijn en te blijven’<br />

STEVIGE<br />

VERKOOPONDERSTEUNING<br />

Gijbels: “Door het uitgebreide assortiment en<br />

de veel voorkomende wijzigingen in procedures<br />

en normen is het voor ons een aanhoudende<br />

uitdaging om actueel te zijn en te blijven.<br />

We streven ernaar om steeds voor onze afnemers<br />

‘tailor made’ oplossingen uit te werken.<br />

We beschikken tevens over een meertalige<br />

technische afdeling, die zorgt voor de nodige<br />

ondersteunende documenten.”<br />

WERELDWIJDE LEVERINGEN<br />

Vanuit het 1.200 m² distributiecentrum in Sint-<br />

Niklaas worden duizenden klanten wereldwijd<br />

beleverd. BAG-MacBen beschikt over een<br />

modern orderverzamelsysteem, dat toelaat<br />

om op verzoek bestellingen die vòòr 12 uur<br />

geplaatst worden, de dag zelf te verschepen.<br />

PERFECT UITGERUST<br />

KALIBRATIELABORATORIUM<br />

De laboratoria in Sint-Niklaas zijn speciaal uitgerust<br />

met een apart geïsoleerde bedrijfsvloer voor<br />

het trillingvrij kalibreren van toestellen, met een<br />

speciale verzwaarde draagbalk voor het kalibreren<br />

van hangweegschalen, een apart gescheiden<br />

luchtafzuiging, een aangepaste airco-installatie<br />

én aangepaste, zware betonnen sokkels voor<br />

het kalibreren van de dynamische plaatproeven.<br />

SNELLE TECHNISCHE<br />

INTERVENTIES<br />

Bij noodgevallen of problemen stuurt ze haar<br />

interventieploegen in zeer korte tijd naar de<br />

klant. Veel problemen kunnen echter ook op<br />

afstand worden opgelost, via telefonische assistentie.<br />

■<br />

101


BAG-MacBen uw partner in testapparatuur en daarbuiten<br />

Rijpheid met de Smartphone: SmartRock<br />

Monitoring<br />

Engineering<br />

Testapparatuur<br />

Kalibraties: trek- en drukproeftoestellen &<br />

weegschalen onder ISO17025-Accreditatie<br />

Belac 410-CAL<br />

Kalibraties: alle courante testapparatuur<br />

...<br />

www.bagmacben.eu<br />

Staalplaat-betonvloeren<br />

Onderdeel van uitdagingen<br />

Ontwerpprogramma op onze website<br />

www.dutchengineering.nl<br />

T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl<br />

66629_DEN_advertentie_A5.indd 1 05-12-14 09:32


funderingsexpertise<br />

advisering • monitoring • toezicht<br />

24/7 online monitoring van<br />

BETONNEN en STALEN<br />

CONSTRUCTIES<br />

door middel van<br />

OPTISCHE SENSORTECHNOLOGIE<br />

Meer informatie? Telefoon 0182 517 550<br />

www.brem.nl<br />

Sneller<br />

en beter<br />

rekenen met<br />

MatrixLigger<br />

DOORBREEK VEROUDERDE<br />

OPLOSSINGEN MET MATRIX<br />

SOFTWARE<br />

Maak kennis met onze nieuwste oplossingen tijdens onze<br />

seminars en demo’s.<br />

Kijk op: www.matrix-software.nl/agenda voor locaties en data.<br />

Beter BIM-men<br />

met IC-Prefab<br />

voor Revit<br />

Softwareoplossingen voor constructeurs, betonfabrieken, <strong>staalbouw</strong>ers en kozijnfabrieken - www.matrix-software.nl


Tekst en beeld | IDEA StatiCa Benelux Vertaling | Mark Koopmans<br />

‘Het rekenen aan<br />

betonconstructies<br />

wordt simpel en eenvoudig’<br />

Elke betonconstructie kent wel details die de continuïteit onderbreken. Denk daarbij aan consoles,<br />

balken, muren met openingen, verankeringen en dergelijke. Ondanks het feit dat deze discontinuïteit<br />

vaak aanwezig is, bestaat er geen standaard oplossing voor de constructie van muren of<br />

bijvoorbeeld verdiepingsvloeren. Er is echter specialistische software beschikbaar (vaak in de vorm<br />

van Excel-bestanden), die kan helpen bij het bepalen van het krachtenspel bij constructies in beton<br />

rondom de openingen en andere onregelmatigheden. Ook kan wetenschappelijk onderbouwde<br />

software worden gebruikt, maar dan bestaat er geen koppeling met specifieke nationaal geldende<br />

normen en regelgeving. Bovendien worden het ontwerp en de optimalisatie van wapening daarin<br />

niet meegenomen. Deze methode leidt of tot overversimpeling of, aan de andere kant van het<br />

spectrum, tot een gecompliceerde poging om de werkelijkheid te simuleren.<br />

Er is nu een nieuwe methode en softwaretool<br />

beschikbaar die ingenieurs in staat stelt om op<br />

een efficiënte manier de juiste betonafmetingen<br />

te bepalen, wat tevens geldt voor de locatie<br />

en hoeveelheid van de wapening. Hiermee<br />

worden veilige en economische ontwerpen<br />

verkregen op basis van geldende normen.<br />

Het programma is gebaseerd op een computerondersteunde<br />

implementatie van het<br />

spanningsveldmodel. Er wordt gewerkt met<br />

vereenvoudigde aannames die vergelijkbaar<br />

zijn met de veronderstellingen die worden gebruikt<br />

bij handmatige berekeningen, maar dan<br />

in een verbeterde versie om op die manier<br />

vervormbaarheid en SLS-verificaties mogelijk<br />

te maken (gebaseerd op materiaaleigenschappen).<br />

Spanningsvelden kunnen worden beschouwd<br />

als een driehoeks krachtenspelberekening<br />

waarin onderdelen of componenten<br />

als spanningen in plaats van krachtenresultaten<br />

worden beschouwd. De verificatie van dit<br />

softwarepakket is uitgevoerd met behulp van<br />

onafhankelijke toepassingen en met bestaande<br />

regelgeving en materiaaleigenschappen.<br />

Figuur 1: discontinuïteitsgebieden.<br />

1<strong>04</strong>


COMPATIBLE STRESS FIELD<br />

METHODE (CFSM)<br />

Het belang van constructeurs om op een betrouwbare<br />

en snelle manier betonconstructies<br />

te ontwerpen en daaraan te rekenen, heeft<br />

geleid tot de ontwikkeling van een nieuw berekeningsmodel:<br />

de Compatible Stress Field<br />

Methode (hierna aangeduid als CSFM). Dit is<br />

een methode waarbij met behulp van software<br />

spanninsgvelden worden berekend en daarmee<br />

kan men automatisch betonconstructies<br />

ontwerpen en doorrekenen. Constructieve<br />

elementen, denk aan balken, muren en diverse<br />

andere onregelmatige elementen, kunnen dan<br />

virtueel onderworpen worden aan belastingen<br />

en spanningen. Hierbij worden ook zaken als<br />

onregelmatigheden van het toegepaste materiaal,<br />

compressieverzwakking en betonwapening<br />

meegenomen. Deze geavanceerde rekenmethode<br />

is geschikt om te controleren op bouwvoorschriften,<br />

maximale overspanningslengte,<br />

spanningsbeperkingen en om korte- en langetermijngevolgen<br />

te bepalen. ❯<br />

‘Deze geavanceerde<br />

rekenmethode is<br />

geschikt om te<br />

controleren op<br />

bouwvoorschriften,<br />

maximale<br />

overspanningslengte,<br />

spanningsbeperkingen<br />

en om korte- en<br />

langetermijngevolgen<br />

te bepalen’<br />

Figuur 2: basis aannames in de CSFM-methode: (a) hoofdspanning in beton; (b) spanningen in de richting<br />

van de wapening (c) spanningsrekdiagram van beton in vergelijking tot maximum belastbaarheid, rekening<br />

houdend met compressieverzwakking (voor ε1>0 en ε3


Bij het ontwerp en de analyse van betonnen<br />

constructie-elementen wordt vaak vanuit een<br />

doorsnede (1D-element) of punt (2D-element)<br />

gekeken. Deze werkwijze is beschreven<br />

in alle standaarden voor structureel ontwerp<br />

(EN 1992-1-1, ACI) en wordt dagelijks door<br />

vele constructeurs toegepast. Echter, deze<br />

methode kent zijn beperkingen, en is eigenlijk<br />

alleen toe te passen in gebieden waar Bernoulli’s<br />

hypothese van spanningsvlakken en spanningsverdelingen<br />

van toepassing is (ook wel<br />

B-gebieden genoemd). De elementen waar<br />

deze hypothese niet kan worden toegepast,<br />

worden D-gebieden genoemd. Dit zijn elementen<br />

met discontinuïteit. Voorbeelden van<br />

B- en D-gebieden zijn te zien in figuur 1. Dit<br />

zijn bijvoorbeeld gebieden waar sprake is van<br />

onregelmatige belastingen of waar doorsnedes<br />

onderbroken worden (of als er sprake is van<br />

andere vormen van openingen).<br />

UITERMATE GESCHIKT VOOR HET<br />

ENGINEEREN EN ONTWERPEN<br />

VAN BETONCONSTRUCTIES<br />

De Compatible Stress Field Methode is een<br />

continue FE-gebaseerde spanningsveldanalyse<br />

waar klassieke spanningsveldoplossingen<br />

worden gecombineerd met kinematische aspecten.<br />

De mate van spanning in het beton<br />

wordt voor de hele constructie doorgerekend.<br />

Het gevolg hiervan is dat de effectieve<br />

compressiesterkte van beton automatisch kan<br />

worden berekend op basis van de staat van<br />

de transversale spanning zoals ook de compressieveldanalyse<br />

wordt gebruikt voor de<br />

compressieverzwakking (Vecchio en Collins<br />

1986; Kaufmann en Marti 1998) en de EPSFmethode<br />

(Fernández Ruiz en Muttoni 2007).<br />

Daar bovenop neem de CSFM-methode zaken<br />

mee als spanningsstijfheid, waardoor realistische<br />

stijfheden van constructieve elementen<br />

worden weergegeven. Hierdoor voldoet<br />

‘Hiermee worden<br />

veilige en<br />

economische<br />

ontwerpen verkregen<br />

op basis van<br />

geldende normen’<br />

Figuur 4: een model van een betonnen gebouw dat<br />

ontworpen is in SCIA Engineer en geëxporteerd is naar<br />

IDEA StatiCa. Ontwerp en voorschriftcontrole van een eindbalk<br />

met een opening (D-gebied) door middel van CSFM.<br />

men aan de ontwerpvoorschriften, inclusief<br />

de vervormingscapaciteit, die bij eerdere<br />

rekenmethodes niet werden gedaan. Het<br />

CSFM-model gebruikt constructiewetten die<br />

voorgeschreven zijn in ontwerpstandaarden<br />

voor beton- en wapeningsconstructies. Deze<br />

factoren zijn al bekend in het ontwerpstadium<br />

waardoor de gedeeltelijke veiligheidsfactormethode<br />

kan worden toegepast. Daardoor<br />

hoeven constructeurs geen additionele en<br />

vaak bediscussieerde materiaaleigenschappen<br />

te communiceren die nodig zijn voor de FEanalyse.<br />

Daardoor is deze CFSM-methode uitermate<br />

geschikt voor het engineeren en ontwerpen<br />

van betonconstructies. (Kaufmann en<br />

Mata-Falcón 2017; Mata-Falcón et al. 2018).<br />

De CSFM doet aannames op het gebied van<br />

denkbeeldige, draaiende, spanningsvrije scheuren<br />

die open gaan zonder glijden (figuur 2) en<br />

beschouwt tevens het evenwicht ter hoogte van<br />

de scheuren samen met het gemiddelde rekken<br />

van de wapening. Daardoor neemt het model<br />

zaken mee als maximum betonsterkte (σc3r)<br />

en wapeningsspanningen (σsr) bij barsten terwijl<br />

de betontreksterkte (σc1r = 0) kan worden<br />

verwaarloosd. Dit laatste wordt alleen meegenomen<br />

in de stijfheidsberekeningen van de<br />

wapening. Het feit dat tension stiffening wordt<br />

meegenomen, heeft tot gevolg dat de gemiddelde<br />

wapeningsrek (εm) wordt gesimuleerd.<br />

PRAKTISCHE VOORBEELDEN:<br />

Ontwerp en voorschriftencontrole van betonnen<br />

muren (figuur 3), balken met openingen<br />

(figuur 4 en 5), berekeningen aan constructieverbindingen,<br />

beugels, gaten en andere betondetails<br />

met behulp van de innovatieve en<br />

veilige CSFM-methode, zoals toegepast in de<br />

IDEA StatiCa applicatie. ■<br />

Figuur 5: de totale doorbuiging van een balk met openingen gecalculeerd met de CSFM-methode.<br />

107


SCHIPHOL VDRQ VLIEGTUIGVIADUCT<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Construx bv<br />

Belgisch-Nederlands<br />

consortium bouwt nieuw<br />

vliegtuigviaduct op<br />

Schiphol<br />

Construx b.v. is één van Europa's leidinggevende producenten van bekistingssystemen en<br />

prefabmallen voor betonnen elementen, zowel voor gebruik op de werf of bouwplaats als in de<br />

productiehal of prefabricatiehal. De systemen worden dagelijks toegepast bij de realisatie van<br />

infrastructuurprojecten, kunstwerken en industriële complexen. Samen met haar Nederlandse<br />

vestiging, in partnership met Heijmans Infra b.v., wist ze het contract voor het nieuwe Schiphol<br />

VDRQ vliegtuigviaduct in de wacht te slepen.<br />

De pijlerbekistingen inclusief bakbekisting en wapening.<br />

108


SCHIPHOL VDRQ VLIEGTUIGVIADUCT<br />

Het familiebedrijf, opgericht in 2003, is alvast<br />

een snelle groeier. De Construx groep omvat<br />

nu reeds vijf bedrijven in België, waaronder de<br />

hoofdkantoren in Hulste, één in het Nederlandse<br />

Veenendaal en één in Boekarest, van<br />

waaruit de Oost-Europese markt bewerkt<br />

wordt. Innovatie, cocreatie, flexibiliteit en<br />

klantgerichtheid zijn de pijlers van haar succes.<br />

En die wist ze ook ten volle uit te spelen bij het<br />

Schiphol project.<br />

BEPERKTE RUIMTE<br />

EN MINIMALE OVERLAST<br />

Het nieuwe vliegtuigviaduct over de A4 komt<br />

naast het reeds bestaande viaduct en rust op<br />

65 meter lange pijlerbalken. Onder elk van<br />

deze balken bevinden zich negen pijlers, waarvan<br />

drie gesitueerd in de tussenbermen van<br />

de A4. Om de overlast voor het doorgaand<br />

verkeer te minimaliseren, ontwikkelde bekistingsleverancier<br />

Construx b.v. in samenwerking<br />

met Heijmans Infra b.v. een unieke, vooraf<br />

samengestelde en grotendeels uitwisselbare<br />

pijlerbekisting. Slechts één nachtelijke wegafsluiting<br />

volstond voor het montageteam om<br />

de complete bekisting (inclusief tussenliggende<br />

balkbekisting) van de pijlerwand te plaatsen.<br />

Herry Van Houten, directeur van het Nederlandse<br />

filiaal van Construx-Dijkhor b.v.: ”De<br />

ruimte in de tussenbermen van de A4 is uiterst<br />

beperkt. Daarom werd de pijlerbekisting zoveel<br />

mogelijk samengesteld op de voorbouwlocatie<br />

naast het viaduct. Nadien werden de<br />

negen pijlerbekistingen, inclusief balkbekisting<br />

en wapening, in één beweging op locatie geplaatst.<br />

Dat heeft de aannemer alvast flink wat<br />

tijd bespaard, waardoor de ruwbouw in oktober<br />

<strong>2021</strong> kon worden opgeleverd.”<br />

KORTE DOORLOOP-<br />

EN MONTAGETIJD<br />

Van Houten: “Met het oog op een zo kort mogelijke<br />

doorlooptijd werd de bekisting centerpenloos<br />

uitgevoerd. Zo hoeft de aannemer de<br />

pijlerwand niet meer af te werken na ontkisting.<br />

Bovendien hebben we de pijlerbekisting<br />

zo ontworpen dat de verschillende delen uitwisselbaar<br />

waren en probleemloos door elkaar<br />

konden worden gebruikt. Datzelfde geldt voor<br />

de 34 bordessen langs de bekisting. Zo verkleint<br />

de kans dat er iets misloopt tijdens de montage.”<br />

Van Houten kijkt alvast met tevredenheid<br />

terug op het project, dat een mooi staaltje<br />

biedt van cocreatie en out of the box denken.<br />

In combinatie met een vlakke organisatiestructuur,<br />

die ook aanwezig is bij Heijmans Infra b.v.,<br />

met snelle beslissingen als resultaat, leidde dit<br />

alles tot een opmerkelijk kort bouwtraject.<br />

ENKELE FEITEN EN CIJFERS<br />

Enkele cijfers om de omvang van het project<br />

te duiden: het nieuwe viaduct is 250 meter<br />

lang en 60 meter breed. Elke pijlerwand is 65<br />

meter lang en 5,20 meter hoog. In elke pijlerwand<br />

is ruim 265 m 3 beton verwerkt, goed<br />

voor meer dan 20.000 m 3 beton in het gehele<br />

project. De hele constructie heeft een<br />

draagkracht van 32 MIO kg en hiervoor werden<br />

900 funderingspalen aangebracht. En iets<br />

dat kan tellen naar duurzaamheid toe: door te<br />

werken met een betoncentrale op de bouwplaats<br />

werd maar liefst 52.000 kilometer aan<br />

vervoersbewegingen uitgespaard. ■<br />

De betonnen pijlers na ontkisting.<br />

‘Eén nachtelijke<br />

wegafsluiting<br />

volstond voor het<br />

aanbrengen van de<br />

pijlerbekisting’<br />

109


Bekistingssystemen<br />

voor bouw en prefab<br />

Hulste Hoofdzetel (B)<br />

Genk (B)<br />

Roeselare (B)<br />

Boortmeerbeek (B)<br />

Veenendaal (NL)<br />

Bucharest (RO)<br />

Bobinestraat 67<br />

Veenendaal, Nederland<br />

+31 318 54 13 27<br />

info@construx.eu


ADVERTORIAL<br />

Tekst en beeld | <strong>Beton</strong>Shell<br />

<strong>Beton</strong>Shell introduceert<br />

een innovatieve stempelvrije<br />

vloer: de JumboDeck!<br />

Het breedplaat vloersysteem is een beproefd<br />

concept in Nederland en heeft zich bewezen<br />

in vele projecten. Het onderstempelen van de<br />

breedplaatvloer bepaalt wel de planning van de<br />

ruwbouw en geeft extra kosten. <strong>Beton</strong>Shell en<br />

partners zijn de uitdaging aangegaan om een<br />

vrijdragend vloersysteem te ontwikkelen.<br />

Het vrijdragende vloersysteem bestaat uit een basis breedplaat met<br />

daarop opgestorte balken waarmee stempelloos bouwen wordt<br />

gerealiseerd. Uiteindelijk wordt de vloer massief om te voldoen aan de<br />

geluidseisen in appartementen. Daarnaast is het mogelijk om leidingen<br />

in de vloer te verwerken. De opgestorte balken vangen het eigen<br />

gewicht van de gehele massieve vloer op, waardoor het gebruik van<br />

ondersteuningen overbodig wordt. Het ontbreken van onderstempeling<br />

levert een significante tijdswinst op in de projectplanning, reduceert<br />

bouwkosten en zorgt voor veel vrije werkruimte waar anders gezien<br />

allemaal stempels staan.<br />

Groot voordeel is dat het systeem een 1 op 1 vervanging kan zijn voor<br />

waar een breedplaatvloer is voorgeschreven. Hierdoor kun je wat<br />

later in het proces alsnog deze vloer toepassen, zonder het ontwerp te<br />

hoeven aanpassen. In combinatie met holle wanden kan er met de<br />

JumboDeck vloer snel droog gestapeld worden (wel met natte knopen)<br />

en wordt een besparing van de bouwtijd bewerkstelligd.<br />

De JumboDeck vloer is voortgekomen uit een projectvraag voor een<br />

vrijdragende vloer op 25 meter hoogte. Deze vloer moest een soort<br />

brug worden over een bestaand gebouw waarbij het bestaande<br />

gebouw niet geraakt mocht worden. <strong>Beton</strong>Shell is hiermee aan de slag<br />

gegaan. Samen met Holcim Bouw & Infra is er een testopstelling<br />

gebouwd in Oudenbosch. Deze testvloer met diverse opties is getest<br />

op doorbuiging, verwerkbaarheid en uitvoeringsaspecten. Vervolgens<br />

zijn de eerste echte JumboDeck vloeren uitgeleverd en eenvoudig<br />

geïnstalleerd op de bouwplaats. Na dit eerste succesvolle project<br />

volgden nog diverse andere projecten.<br />

In januari 2022 wordt er gestart met de JumboDeck vloeren in een groot<br />

studentencomplex met 550 appartementen in Tilburg. Interesse gewekt?<br />

Neem gerust contact op! ■<br />

111


Tekst | Ramona Kezer Beeld | Van de Haterd<br />

Alles onder één dak<br />

Tijd besparen met<br />

sneldrogend beton<br />

De afgelopen coronatijd was een drukke periode voor Van de Haterd Zand- en Cementhandel<br />

in Oss. “We merken dat mensen veel thuis zijn geweest en daarom sneller kiezen voor een<br />

verbouwing, de bouw van een garage of een zwembad in de tuin”, aldus Jannicke van de Haterd,<br />

dochter van oprichter Toon van de Haterd én alleskunner binnen het bedrijf.<br />

‘We kijken naar duurzame alternatieven om aan de duurzaamheidseisen<br />

te kunnen blijven voldoen’<br />

<strong>Beton</strong>wagen.<br />

112


75% TIJDSWINST<br />

Ook qua grootzakelijke klandizie heeft het bedrijf<br />

niets te klagen. Zo levert Van de Haterd<br />

het sneldrogend beton Rapid Set aan onder<br />

meer tankstations en luchthavens. Daar wordt<br />

het gebruikt voor de landingsbanen. Toon van<br />

de Haterd: “Het is zeer geschikt voor bouwwerken<br />

die om hoge duurzaamheid en snelle<br />

krachttoename vragen. Met deze mortel boeken<br />

bouwers op de aanleg van gebruiksklare<br />

betonvloeren een tijdswinst van 75% vergeleken<br />

met conventionele aanlegmethoden.”<br />

LOGISTIEKE UITDAGING<br />

Het product is krimpvrij en op locatie te produceren<br />

met volumetrische mixers. Het grootste<br />

voordeel, de droogsnelheid, zorgt namelijk ook<br />

voor een grote logistieke uitdaging. Transport<br />

van een vaste betoncentrale naar de bouwplaats<br />

is immers niet mogelijk. Het snelbeton<br />

wordt daarom op de bouwplaats aangemaakt<br />

en direct verwerkt. Drie uur na het aanbrengen<br />

is de vloer volledig uitgehard en dus klaar<br />

voor gebruik. De sterkte is dan 45 Newton.<br />

De vloer van bijvoorbeeld tankstations is dan<br />

vloeistofdicht en BRL SIKB 7700-gecertificeerd.<br />

particulieren die zand of cement liever zelf af<br />

komen halen, beschikt Van de Haterd over een<br />

volautomatische mortelcentrale.<br />

NIEUWE ONTWIKKELING<br />

Het Osse bedrijf houdt zich ook bezig met de<br />

ontwikkeling naar duurzaam bouwen. Zo zijn<br />

de eerste testresultaten van Geo Polymeer<br />

heel goed. “Dat is een betonsoort zonder<br />

cement, die duurzaam wordt geproduceerd”,<br />

vertelt Toon van de Haterd. “De kosten zijn<br />

nog wel hoog, maar we moeten wel kijken<br />

naar duurzame alternatieven om aan de duurzaamheidseisen<br />

te kunnen blijven voldoen.”<br />

Cementfabrieken verbruiken immers veel gas,<br />

en dat wordt niet alleen steeds duurder, maar<br />

ook schaarser. ■<br />

Werk met Rapid Set.<br />

Eén van de trailers van Mixmaster International.<br />

FAMILIEBEDRIJF<br />

Familiebedrijf Van de Haterd werd ruim veertig<br />

jaar geleden opgericht door vader Toon van de<br />

Haterd en breidde in die jaren de activiteiten<br />

uit. Van de Haterd Zand- en Cementhandel<br />

levert zand en cement aan vloerenbedrijven<br />

en beton aan zowel particulieren als bouwbedrijven.<br />

Dochterbedrijf Mixmaster International<br />

levert en onderhoudt vloerenwagens voor<br />

het verwerken van cementgebonden mortels,<br />

waaronder schuimbeton en EPS en natuurlijk<br />

cementdekvloeren.<br />

ALLES ONDER ÉÉN DAK<br />

Het bedrijf blinkt uit in servicegerichtheid. Zo<br />

is ze altijd zes dagen per week bereikbaar en<br />

zo nodig zelfs zeven. Jannicke van de Haterd:<br />

“De vloerenlegger kan bij ons voor alles terecht:<br />

van zand en cement tot onderhoud van<br />

de vloerenauto en het werkgereedschap. Wij<br />

bieden alles onder één dak.” Voor bedrijven of<br />

Werk Rapid Set sneldrogend beton op de weg.<br />

113


DEN HAAG Q-PARK HAAGSE MART<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Gebr. De Koning<br />

Klein denken voor groots resultaat<br />

Garage opnieuw<br />

veilig gedragen<br />

Q-Park investeert flink in het opknappen van de constructie van parkeergarage Q-Park Haagse<br />

Mart. Dit bleek hoognodig, omdat roestvorming optrad bij de stalen damwanden die deel uitmaken<br />

van de hoofddraagconstructie. Gebr. de Koning uit Papendrecht ging de uitdagende klus aan, want<br />

de parkeergarage moest tijdens de renovatie operationeel blijven.<br />

180 m slang voor betonstorten.<br />

114


DEN HAAG Q-PARK HAAGSE MART<br />

Bekisting en bewapening.<br />

Enorme roestvorming en noodondersteuning.<br />

“Er was best wat aan de hand”, begint projectleider<br />

Marcel de Keizer. “In de parkeergarage<br />

waren voorzetwanden voor de damwanden<br />

geplaatst. Dit heeft waarschijnlijk voor een<br />

vochtig klimaat en versnelde roestvorming<br />

gezorgd.” Toen dit bij inspectie gezien werd,<br />

zorgde dit voor een behoorlijke schok. “De<br />

tussenvloer van de 2-laagse parkeergarage<br />

steunde vooral op deze damwanden, die ook<br />

als grondkerende constructie dienen, dus er<br />

moest echt actie ondernomen worden.”<br />

Q-Park werkte samen met Adviesbureau<br />

Hageman BV en Gebr. De Koning een herstelplan<br />

uit, waarbij Gebr. De Koning ook de<br />

uitvoering op zich nam. “Wij zijn specialist in<br />

beton en damwanden, zowel in het klein als<br />

in het groot. Daarom zijn we hier ook aangehaakt.”<br />

Het staal in de parkeergarage werd<br />

eerst schoongemaakt en gestraald. De tussenvloer<br />

werd volledig tijdelijk ondersteund, zodat<br />

de oude aan de damwand bevestigde ondersteuning<br />

verwijderd kon worden. Daarna werden<br />

tegen de volledige damwandcontouren<br />

inpandig betonnen wanden gestort, met zowel<br />

constructieve als conserverende eigenschappen.<br />

“Deze wanden nemen de functie van de<br />

damwanden deels over.”<br />

IMPROVISEREN EN KLEIN WERKEN<br />

Dat de meer dan 450 parkeerplaatsen in de<br />

parkeergarage aan de Heemstraat open bleven<br />

tijdens de renovatie, zorgde volgens De<br />

Keizer voor een behoorlijk uitdaging: “Daardoor<br />

moesten we nieuwe oplossingen verzinnen<br />

en improviseren. Niet standaard projecten<br />

zijn echter ook wat wij het leukst vinden. In<br />

een project als dit kunnen we laten zien wat<br />

we waard zijn en wat we kunnen.” Tijdens de<br />

renovatie van de garage was het de bedoeling<br />

om de overlast zo veel mogelijk te beperken.<br />

“Eigenlijk had niemand door dat wij bezig waren.<br />

We kozen er bijvoorbeeld voor om beton<br />

te storten op de twee dagen dat de garage<br />

gesloten was. Een betonmixer stond op<br />

de inrit, vervolgens gebruikten we een kleine<br />

mixerpomp en tot 180 m slang om het beton<br />

op de juiste plek te krijgen.” Dit beton moest<br />

soepeler zijn dan normaal, om de afstand door<br />

de slang af te kunnen leggen.<br />

Om de nieuwe wanden te kunnen storten, was<br />

bekisting nodig, maar deze op juiste plek krijgen<br />

was vanwege de locatie niet eenvoudig. “De garage<br />

is twee meter hoog, dus zware bekisting<br />

binnen brengen met een kraantje was geen optie.<br />

We zijn in dit project dus klein gaan denken<br />

en met klein materieel en klein materiaal gaan<br />

werken.” Zo schafte Gebr. De Koning een klein<br />

elektrisch shoveltje aan, dat precies 1.99 m hoog<br />

was en dus nog net naar binnen kon. Wapeningsstaal<br />

werd met een kleine aanhanger vervoerd<br />

die nog net naar binnen kon. Voor de bekisting<br />

koos Gebr. De Koning voor de Peri-duo kist.<br />

“Dit is een kunststof kist die hanteerbaar is met<br />

de hand, en zich in kleine segmenten eenvoudig<br />

laat opbouwen. Met al deze slimme oplossingen<br />

lukte alles wat wij moesten doen. We zien de<br />

oplevering met vertrouwen tegemoet.” ■<br />

‘Niet standaard projecten zijn ook wat wij<br />

het leukst vinden’<br />

Bestaande situatie.<br />

Werkplek met tijdelijke ondersteuning vloer en E-shovel.<br />

115


BETON<br />

BETON<br />

Van de Haterd Zand- en Cementhandel BV<br />

Kanaalstraat 6<br />

5374 KM Oss<br />

T +31(0)73 532 1347<br />

E info@vandehaterd.com<br />

W www.vandehaterd.com


BETON<br />

BOUW<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW<br />

PARTNER WORDEN VAN<br />

BETON & STAALBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op betonen<strong>staalbouw</strong>.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op betonen<strong>staalbouw</strong>.nl<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar betonen<strong>staalbouw</strong>.nl<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

betonen<strong>staalbouw</strong>.nl


BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonen<strong>staalbouw</strong>.nl/bedrijven<br />

A.P.S. EUROPE AUTOMATION BV<br />

Oude Middenweg 213-217<br />

2491 AG DEN HAAG<br />

T +31 6 408 65 307<br />

E info@aps-europe.nl<br />

W www.aps-europe.nl<br />

BALVERT HANDEL BV<br />

Atoomweg 9<br />

2421 LZ NIEUWKOOP<br />

Postbus 84<br />

2420 AB NIEUWKOOP<br />

T +31 172 57 36 35<br />

E info@balvert.nl<br />

BETONVERENIGING<br />

Büchnerweg 3<br />

2803 GR GOUDA<br />

T +31 182 53 92 33<br />

E info@betonvereniging.nl<br />

W www.betonvereniging.nl<br />

BUITING MACHINEB.<br />

EN STAALCONSTRUCTIE BV<br />

Van Dongenstraat 42<br />

8107 AG BROEKLAND<br />

Postbus 129<br />

8100 AC BROEKLAND<br />

T +31 570 53 10 10<br />

E d.frankot@buiting<strong>staalbouw</strong>.nl<br />

W www.buiting<strong>staalbouw</strong>.nl<br />

W www.balvert.nl<br />

BJOND INNOVATION<br />

Eerste straat 11<br />

AALBORG PORTLAND BELGIUM<br />

Noorderlaan 147 B 9<br />

B-2030 ANTWERPEN<br />

T +32 471 955 129<br />

E yves.terneu@aalborgportland.com<br />

W www.aalborgportland.be<br />

NV BEKAERT SA<br />

Bekaertstraat 2<br />

BE-8550 ZWEVEGEM<br />

T +32 56 76 61 11<br />

E veerle.tack@bekaert.com<br />

W www.bekaert.com<br />

B-3680 MAASEIK<br />

T +32 89 56 53 15<br />

E jvm@bjond.be<br />

W www.bjond.be<br />

CONSENSOR BV<br />

ROTTERDAM<br />

T +31 10 244 07 38<br />

E cs@consensor.nl<br />

W www.consensor.nl<br />

ASK ROMEIN<br />

Belder 101<br />

47<strong>04</strong> RK ROOSENDAAL<br />

Postbus 1013<br />

4700 BA ROOSENDAAL<br />

T +31 165 750 300<br />

E info@ask-romein.com<br />

W www.ask-romein.com<br />

BESTCON BV<br />

Kanaaldijk 19<br />

5683 CR BEST<br />

BREEDVELD STAAL<br />

Parallelweg 4<br />

2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 180 51 29 33<br />

E info@breedveldstaal.nl<br />

W www.breedveldstaal.nl<br />

CONCREFY BV<br />

Olivier van Noortweg 10<br />

5928 LX VENLO<br />

T +31 77 850 72 22<br />

E info@concrefy.com<br />

W www.concrefy.com<br />

Postbus 189<br />

AUGUSTINUS BV<br />

Bonegraafseweg 4b<br />

4051 CH Ochten<br />

T +31 344 64 70 80<br />

E info@augustinusbv.nl<br />

W www.augustinusbv.nl<br />

5680 AD BEST<br />

T +31 499 36 63 66<br />

E info@bestcon.nl<br />

W www.bestcon.nl<br />

BSE BETONWERKEN<br />

Tolweg 1<br />

3851 SL ERMELO<br />

T +31 341 43 21 12<br />

E info@bsebetonwerken.nl<br />

W www.bsebetonwerken.nl<br />

CONSTRUSOFT<br />

Hengelder 16<br />

6902 PA ZEVENAAR<br />

T +31 6 20 00 00<br />

E rob.roef@construsoft.com<br />

W www.construsoft.nl<br />

BALVERT BETONSTAAL<br />

Atoomweg 9<br />

2421 LZ NIEUWKOOP<br />

Postbus 84<br />

2420 AB NIEUWKOOP<br />

T +31 172 57 36 35<br />

E info@balvert.nl<br />

W www.balvert.nl<br />

BETONHUIS<br />

Zaagmolenlaan 20<br />

3447 GS WOERDEN<br />

Postbus 194<br />

3440 AD WOERDEN<br />

T +31 348 48 44 74<br />

E info@betonhuis.nl<br />

W www.betonhuis.nl<br />

BuildSoft<br />

BUILDSOFT www.BuildSoft.eu<br />

NV<br />

Hundelgemsesteenweg 244/1<br />

B-9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 252 66 28<br />

E Hundelgemsesteenweg info@buildsoft.eu 244/1<br />

W<br />

9820<br />

www.buildsoft.eu<br />

MERELBEKE<br />

telefoon +32 (0)9 252 66 28<br />

info@buildsoft.eu<br />

BuildSoft<br />

Construx - Dijkhor BV<br />

Bobinestraar 67<br />

3903 KE VEENENDAAL<br />

T +31 318 54 13 27<br />

E info@construx-dijkhor.nl<br />

W www.construx.be<br />

www.BuildSoft.eu<br />

118<br />

BETON<br />

BETON<br />

BOUW.NL<br />

BOUW.NL


BETON<br />

BOUW.NL<br />

BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonen<strong>staalbouw</strong>.nl/bedrijven<br />

CORDEEL NEDERLAND BV<br />

Lindtsedijk 22<br />

3336 LE ZWIJNDRECHT<br />

Postbus 55<br />

3330 AB ZWIJNDRECHT<br />

T +31 78 625 51 00<br />

E info.nl@cordeel.eu<br />

W www.cordeel.eu<br />

DUTCH ENGINEERING<br />

Energieweg 46<br />

2382 NL ZOETERWOUDE<br />

Postbus 3<br />

2380 AA ZOETERWOUDE<br />

T +31 71 541 89 23<br />

E info@dutchengineering.nl<br />

W www.dutchengineering.nl<br />

FRANKI GRONDTECHNIEKEN BV<br />

Gebouw Vaandrecht<br />

Trondheim 8<br />

2993 LE BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 19 98<br />

E info@franki-grondtechnieken.nl<br />

W www.franki-grondtechnieken.nl<br />

HOLLANDIA STRUCTURES<br />

Postbus 12<br />

2920 AA KRIMPEN A/D IJSSEL<br />

T +31 180 54 05 40<br />

E info@hollandia.biz<br />

W www.hollandia.biz<br />

INTERBOOR MIDSLAND<br />

Postbus 40392<br />

CT DE BOER<br />

Marconibaan 44<br />

3439 MS NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 600 91 51<br />

E info@ctdeboer.nl<br />

W www.ctdeboer.nl<br />

ECHO PRECAST ENGINEERING NV<br />

Industrieterrein Centrum Zuid 1533<br />

B-3530 HOUTHALEN<br />

T +32 11 600 800<br />

E info@echoprecast.com<br />

W www.echoprecast.com/nl<br />

GALVA POWER<br />

Centrum Zuid 2037<br />

B-3530 HOUTHALEN<br />

T +32 11 51 02 34<br />

E info@galvapower.com<br />

W www.galvapower.com<br />

35<strong>04</strong> AD UTRECHT<br />

T +31 30 241 19 19<br />

E info@interboor-midsland.nl<br />

W www.interboor-midsland.nl<br />

INTERBUILD NV<br />

DE RUN METAALCOATING BV<br />

De Run 5118<br />

5503 LV EINDHOVEN<br />

T +31 40 255 38 58<br />

E info@derunmetaalcoating.nl<br />

W www.derunmetaalcoating.nl<br />

ECOCEM BENELUX<br />

Plaza 22<br />

4782 SK MOERDIJK<br />

T +31 168 74 50 40<br />

E info@ecocem.nl<br />

W www.ecocem.nl<br />

GMB HAVEN & INDUSTRIE<br />

Industrieweg 15<br />

2995 BE HEERSJANSDAM<br />

T +31 88 88 54 100<br />

E info@gmb.eu<br />

W www.gmb.eu<br />

Heistraat 129<br />

B-2610 Wilrijk<br />

T +32 3 820 64 64<br />

E interbuild@interbuild.be<br />

W www.interbuild.be<br />

I-THESES BVBA<br />

DEKKER MACHINES & SERVICE<br />

Mechelaarstraat 23<br />

4903 RE OOSTERHOUT<br />

T +31 162 71 48 16<br />

E info@dekkermachines.nl<br />

W www.dekkermachines.nl<br />

ENVO-FIX<br />

Willem de Zwijgerstraat 18<br />

2411 VV BODEGRAVEN<br />

T +32 172 61 22 88<br />

E info@envo-fix.nl<br />

W www.envo-fix.nl<br />

www.hillebrandsoftware.com<br />

www.coatingcalculaties.nl<br />

www.optimize-it.info<br />

www.lasprijsberekenen.nl<br />

Moortelstraat 27<br />

B-9160 LOKEREN<br />

T +32 9 33 88 252<br />

E info@i-theses.com<br />

W www.i-theses.com<br />

delta beton bv<br />

DELTA BETON BV<br />

De Huufkes 17<br />

5674 TL NEUNEN<br />

T +31 40 284 10 10<br />

E info@deltabeton.nl<br />

W www.deltabeton.nl<br />

Belgische Vereniging van specialisten in de<br />

herstelling, bescherming en versteviging van beton<br />

FEREB VZW<br />

Grootveldlaan 148<br />

B-1050 BRUSSEL<br />

T +32 15 41 31 24<br />

E info@fereb.be<br />

W www.fereb.be<br />

HOLCIM NEDERLAND BV<br />

Ijsseldijk 351<br />

2922 BK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 180 54 55 00<br />

E info.hnl-frbe@holcim.com<br />

W www.holcim.nl<br />

JAGER MENG-EN RECYCLINGTECHNIEK<br />

Nobelstraat 40a<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 42 45 33<br />

E info@jager-mrt.nl<br />

W www.jager-mrt.nl<br />

BETON<br />

BOUW.NL<br />

119


BETON<br />

BOUW.NL<br />

BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonen<strong>staalbouw</strong>.nl/bedrijven<br />

JAN DE NUL N.V.<br />

Tragel 60<br />

B-9308 HOFSTADE<br />

T +32 53 78 17 60<br />

E info@jandenul.com<br />

W www.jandenul.com<br />

LASBEDRIJF VAN BEEK & ZONEN V.O.F.<br />

Bonegraafseweg 47<br />

4051 CG OCHTEN<br />

T +31 318 30 18 62<br />

E info@lasbedrijfvanbeek.nl<br />

W www.lasbedrijfvanbeek.nl<br />

MOUW HOEDLIGGERS BV<br />

Boylestraat 22<br />

6718 XM EDE<br />

T +31 318 63 32 26<br />

E info@mouwhoedliggers.nl<br />

W www.mouwhoedliggers.nl<br />

PARABUILD (CAD SYSTEMS NV)<br />

Lange Lozanastraat 45<br />

B-2018 ANTWERPEN<br />

T +32 3 216 49 66<br />

E info@parabuild.com<br />

W www.parabuild.com<br />

MULTIBOUWSYSTEMEN BV<br />

JG STAALPLAATBETONVLOEREN BV<br />

Burg. Daalderopstraat 3<br />

6916 CC TOLKAMER<br />

Postbus 57 6916 ZG TOLKAMER<br />

T +31 316 54 27 17<br />

E info@jg-cladding.nl<br />

W www.jg-cladding.nl<br />

LIEMAR SOFTWARE BV<br />

Ekkersrijt 4502 a<br />

5692 DM SON<br />

T +31 40 248 40 41<br />

E info@liemar.nl<br />

W www.liemar.nl<br />

Energieweg 2<br />

3762 ET SOEST<br />

Postbus 115<br />

3760 AC SOEST<br />

T +31 35 588 18 88<br />

E info@multibouwsystemen.nl<br />

W www.multibouwsystemen.nl<br />

NCI<br />

Obalaan 8<br />

3233 BL OOSTVOORNE<br />

T +31 181 48 19 49<br />

E info@nci-bv.nl<br />

W www.nci-bv.nl<br />

PEIKKO<br />

Leemansweg 51<br />

6827 BX ARNHEM<br />

T +31 26 384 38 66<br />

E info@peikko.nl<br />

W www.peikko.nl<br />

PRECO BV<br />

IJsseldijk 31<br />

7325 WZ APELDOORN<br />

T +31 85 11 22 360<br />

E info@preco.nl<br />

W www.preco.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Stichting KOMO<br />

Wijchenseweg 116<br />

Burgemeester van Reenensingel 101<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

RICHARD WIGMANS<br />

2803 PA GOUDA<br />

T +31 85 486 24 20<br />

E info@komo.nl<br />

W www.komo.nl<br />

T +31 88 567 80 00<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

NIEUWENHUIS BV<br />

Hambakenwetering 22<br />

5231 DC S-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 548 24 82<br />

E info@nieuwenhuis.nl<br />

W www.nieuwenhuis.nl<br />

Hoge Akkers 9<br />

5554 GA VALKENSWAARD<br />

T +31 6 30 76 51 05<br />

E info@richardwigmans.nl<br />

W www.richardwigmans.nl<br />

®<br />

DE BETONBEKISTING<br />

Kyocera Senco Construction Netherlands<br />

J.F. Kennedylaan 51a<br />

5555 XC VALKENSWAARD<br />

T +31 40 249 24 01<br />

E info@kyocera-senco-construction.nl<br />

W www.kyocera-senco-construction.nl<br />

MORTELCENTRALES NEDERLAND BV<br />

Korte Stukken 1A<br />

5371 MN RAVENSTEIN<br />

T +31 73 503 93 00<br />

E info@betonstations.nl<br />

W www.betonstations.nl<br />

NOE-BEKISTINGSTECHNIEK BV<br />

Vlietskade 1009<br />

4241 WD ARKEL<br />

Postbus 25<br />

4240 CA ARKEL<br />

T +31 183 56 98 99<br />

E info@noe.nl<br />

W www.noe.nl<br />

ROYAL HASKONING DHV<br />

Barbarossastraat 35<br />

6522 DK NIJMEGEN<br />

T +31 24 328 41 90<br />

E info@rhdhv.nl<br />

W www.royalhaskoningdhv.com<br />

120<br />

BETON<br />

BOUW.NL


BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonen<strong>staalbouw</strong>.nl/bedrijven<br />

SLIMLINE BUILDINGS BV<br />

Estlandsestraat 6<br />

7202 CP ZUTPHEN<br />

T +31 575 599 601<br />

E info@slimlinebuildings.com<br />

W www.slimlinebuildings.com<br />

THIEKON CONSTRUCTIE BV<br />

Haansbergseweg 30<br />

5121 LJ RIJEN<br />

T +31 161 222 802<br />

E info@thiekon.nl<br />

W www.thiekon.nl<br />

VAN BERLO BEDRIJFSVLOEREN<br />

Postbus 183<br />

5460 AD VEGHEL<br />

T +31 413 389 090<br />

E info@vanberlo.com<br />

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN BV<br />

Sluisweg 1<br />

1474 HL OOSTHUIZEN<br />

Postbus 7<br />

1474 ZG OOSTHUIZEN<br />

T +31 299 40 95 00<br />

W www.vanberlo.com<br />

E info@vroom.nl<br />

W www.vroom.nl<br />

SMULDERS<br />

Industrieterrein Hoge Mauw 200<br />

B-2370 ARENDONK<br />

T +32 14 67 22 81<br />

E info@smulders.com<br />

W www.smulders.com<br />

STRUCT4U BV<br />

De hof 1<br />

7218 LA ALMEN<br />

T +31 575 46 99 24<br />

E info@struct4u.com<br />

TWINTEC NEDERLAND BV<br />

Pascalweg 25D<br />

41<strong>04</strong> BC CULEMBORG<br />

T +31 345 53 28 78<br />

E mailbox@twintec.nl<br />

W www.twintec.nl<br />

TWINTEC VLAANDEREN<br />

Brandstraat 15a<br />

B-9160 LOKEREN<br />

T +32 9 349 47 01<br />

E mailbox@twintec.be<br />

W www.twintec.be<br />

VAN MAERCKE PREFAB<br />

Scheldekaai 9<br />

B-9690 KLUISBERGEN<br />

T +32 55 39 02 50<br />

E info@vanmaercke.com<br />

W www.vanmaercke.com<br />

WILLY NAESSENS GROUP<br />

Kouter 3<br />

B-9790 WORTEGEM-PETEGEM<br />

T +32 56 69 41 11<br />

E info@willynaessens.be<br />

W www.willynaessens.be<br />

W www.struct4u.com<br />

VLOERENBEDRIJF VAN RIJBROEK BV<br />

TECHNOSOFT®<br />

Keulenstraat 9<br />

7418 ET DEVENTER<br />

T +31 570 682 900<br />

E info@technosoft.nl<br />

W www.technosoft.nl<br />

VALCKE PREFAB BETON NV<br />

Rodenbachstraat 72<br />

B-8908 VLAMERTINGE<br />

T +32 57 20 25 01<br />

E info@valcke-prefab.be<br />

W www.valcke-prefab.be<br />

Vliegeniersstraat 18<br />

5405 BH UDEN<br />

T +31 413 26 50 55<br />

E info@rijbroekvloeren.nl<br />

W www.rijbroekvloeren.nl<br />

Richard Wigmans<br />

Richard Wigmans<br />

ZINKINFO BENELUX<br />

Smederijstraat 2<br />

4814 DB BREDA<br />

T +31 76 531 77 44<br />

E info@zinkinfobenelux.com<br />

W www.zinkinfobenelux.com<br />

Uit voorraad leverbaar:<br />

RVS/INOX Bouwstaal<br />

Rollen, staven en matten<br />

info@richardwigmans.nl | www.richardwigmans.nl<br />

BETON<br />

BETON<br />

BOUW.NL<br />

BOUW.NL<br />

121


Offerte binnen 1 dag<br />

Neem contact op via<br />

info-cert@normecgroup.com<br />

of 0345 585 000<br />

Wij zijn uw partner in certificeringen op<br />

het gebied van Sloop, Recycling en Milieu<br />

U kunt bij ons terecht voor Asbestverwijdering en -inventarisatie,<br />

Chroom-6, ISO 9001, ISO 14001, CO 2<br />

-prestatieladder,<br />

Veiligheidsladder, BRL 9335, BRL 2506, CPR2+ en VCA.<br />

<br />

Marktleider door hoogwaardige<br />

dienstverlening<br />

<br />

Overstappen maken wij eenvoudig<br />

met onze overstapservice<br />

<br />

Uw certificatiedossier via uw eigen<br />

klantportaal inzichtelijk<br />

<br />

Alle auditoren zijn in dienst<br />

en hebben ruime praktijkervaring<br />

<br />

Al uw certificaten onder één dak,<br />

informeer naar de voordelen<br />

<br />

Op korte termijn een certificaat<br />

nodig? Neem contact met ons op.<br />

Wij garanderen korte doorlooptijden.<br />

Circulair slopen wint terrein<br />

De missie van Normec is om een bijdrage te leveren aan<br />

een duurzame en veilige omgeving. Wij zijn u graag van dienst<br />

om het certificaat ‘Circulair Sloopproject’ te behalen.<br />

Normec<br />

Certification<br />

Meer informatie? Neem contact op via<br />

0345 585 000 of info-cert@normecgroup.com


WIJ PRODUCEREN<br />

Wanden<br />

Kolommen & balken<br />

Trappen & bordessen<br />

Balkon- & galerijplaten<br />

Dock elementen<br />

Specials<br />

Kanaalplaatvloeren<br />

CONTACT<br />

PRECO BV 085-1122360<br />

IJSSELDIJK 31<br />

INFO@PRECO.NL<br />

7325WZ APELDOORN<br />

www.preco.nl<br />

WWW.PRECO.NL<br />

IJsseldijk 31 – 7325 WZ Apeldoorn – Tel. 085 11 22 360 – info@preco.nl<br />

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN LINKEDIN!


ROTOCOATEN IS<br />

VERZINKEN EN<br />

POEDERCOATEN<br />

Onze uitstekende garantie voorwaarden geven op uw<br />

werk binnen de Benelux tot wel<br />

30 JAAR GARANTIE op thermisch verzinken<br />

Bent u benieuwd wat dit voor u betekent?<br />

BEL ONS OP 085 <strong>04</strong>4 2727 EN MAAK EEN AFSPRAAK<br />

of kijk op rotocoat.nl/garantievoorwaarden<br />

15 JAAR GARANTIE op poedercoaten op<br />

thermisch verzinkt staal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!