Teeltrichtlijnen Lemmy

enzazaden

Lemmy

Teeltrichtlijnen

enzazaden.nl


Lemmy

Ervaringen tot nu toe

De afgelopen jaren lieten zien dat er veel potentie in het ras Lemmy zit. Daarbij werd ook

duidelijk dat het belangrijk is dat het gebruikelijke aubergine klimaat, van potten met hoge

temperaturen, niet de beste manier is om Lemmy te telen.

Plantbelasting

Met Lemmy is het streven naar een plantbelasting van twintig vruchten per m2. Dit

betekent vier vruchten per stengel bij vijf stengels per m2. Hierdoor krijg je een generatief

groeiende plant met snel uitgroeiende vruchten.

Het teeltseizoen 2021 heeft bevestigd dat je het teeltregime drastisch moet omgooien als je

Lemmy goed wilt telen. Om dit ras te telen, betekent namelijk dat het noodzakelijk is om de

plant vanaf het begin van de teelt sterk te houden. Hoge temperaturen zijn hierbij niet nodig

en zorgen in combinatie met en hoog vochtgehalte juist voor vegetatie en zwakke bloemen.

Dit geldt zeker tijdens de start van de teelt in een periode van korte dagen en weinig

lichturen.

Lemmy is een sterk ras en wordt in bedwang gehouden door de plantbelasting. Het streven

hierbij is twintig vruchten per m2. Als dit bereikt wordt, ziet men een generatieve open plant

met een zeer snelle groei van de vrucht. Ook in andere teeltomstandigheden zien we dit

terug, zoals in de Provence (Frankrijk) met zeer heet en droog weer.

Met aangepaste teeltwijze blijkt dat zeer hoge producties mogelijk zijn en dat daarbij de

uitstekende vruchtkwaliteit behouden blijft. Wanneer het teeltregime aangepast wordt, heeft

Lemmy een aantal unieke eigenschappen.

Die eigenschappen zijn;

• Een zeer snelle uitgroei van de vrucht;

• Zaadvorming in de vrucht blijft lang uit;

• Duidelijk welke vruchten er geoogst moeten worden (arbeidsbesparing);

• Ondanks een hoog vruchtgewicht ook een hoog percentage vruchten tussen de

300-400 gram;

• Sterke generatieve plant.

De teelt

Als onderstam komt Maxifort als beste naar voren bij een 4 stengelsysteem. Ook voor

een getopte plant leent het ras Lemmy zich goed. Hierbij blijkt namelijk dat er zeer weinig

stengels wegvallen. De splitsing bij Lemmy komt vroeg. Het advies is daarom om bij een

zaaidatum voor 15 november de hartvrucht weg te halen. Dit is beter voor de ontwikkeling

van de plant en de wortels. Een voordeel is ook dat je dan gelijk naar een knipgewicht van

rond de 300 gram kan gaan. Dit geldt tijdens normale weersomstandigheden in het voorjaar

(half februari – begin maart). Het zorgt tevens voor een generatieve plant.

Klimaat

Het klimaat wat bij het ras past, is gericht op het op kracht houden van de knoppen en

bloemen aan de plant. Dit zodat er altijd een zetting mogelijk is. Als je met de teelt te hard

gaat of de plant ‘opsluit’ door een te hoog vochtgehalte in de kas, dan gaan de bloemen

steken en vallen ze uiteindelijk van de plant. Dit is dan ook de belangrijkste parameter

waarop gestuurd moet worden tijdens de teelt.

Omdat de plant gemakkelijk moet kunnen verdampen, heeft het geen hoog vochtgehalte

of hoge temperatuur nodig. Het gewas wordt door deze teeltwijze sterk. Hierdoor kan het

ook een periode met hoge temperaturen goed aan, zonder dat er bloemen van de plant

afvallen en daardoor de plantbelasting daalt.

Laat de middagtemperaturen niet te hoog oplopen, tot maximaal 25 graden. Dit lijkt meer

op een klimaat zoals in de teelt van tomaten gebruikelijk is. Hierbij kan ook stevig CO2

gedoseerd worden.

Bemesting

Ook het bemestingsschema moet op het ras aangepast worden. Belangrijk hierbij is een

lager stikstofgehalte. Er moet worden gestreefd naar een stikstofcijfer NO3 tussen tien en

vijftien mmol en een EC van 2,7. Dit is een generatieve aanpassing in de teeltwijze.

Arbeid

De beste oogstfrequentie van Lemmy is twee keer per week de kas rondoogsten. De

vruchten die geoogst moeten worden, zijn goed zichtbaar. Ook voor onervaren personeel

is het duidelijk wat er geoogst kan worden. Tevens houd je met deze werkwijze het

vruchtgewicht op gemiddeld 365 gram.

2 | Enza Zaden

Enza Zaden | 3


enzazaden.nl

Uw contactpersoon in Nederland

Frank van der Spek tel +31 (0)6 46 07 41 38

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in

overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve

geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op

www.enzazaden.nl © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | december 2021

More magazines by this user
Similar magazines