17.01.2022 Views

VVAMagazine 2022 01

Januari 2022, een nieuw jaar, een nieuw begin… en dit jaar ook een nieuwe look voor ons VVA-magazine. Dit magazine heeft als thema “anders zijn”. De verhalen van Nadia, Farida, Sherin, Loubna en Siham tonen ons dat anders zijn en autisme in andere culturen eigenlijk niet anders is dan in de Vlaamse cultuur. Ze vertellen over eenzelfde zoektocht naar een diagnose, naar begrip in hun omgeving, naar hulp, naar ondersteuning, naar ervaringen delen met lotgenoten. Hoe hun religie naar beperkingen kijkt, zorgt ervoor dat ze zich gesterkt voelen: “Een beperking is een geschenk waarvoor je zorg moet dragen en als je dat goed doet, opent dit de Poorten van de Hemelen voor je.” Verder vind je in ons magazine wat meer nieuws over ons project rond Autismevriendelijke Gemeenten en Steden, de sterkmakers in autisme stellen zich voor, Participate vertelt over de nieuwe tool Dynamo waarmee je je energiebalans in kaart kan brengen, Liesbeth brengt haar autisme in beeld… en last but not least, Tiny neemt met een fantastisch mooie tekst afscheid van haar vaste rubriek “Tiny Gaat”. Je vindt ook alle informatie in verband met onze VVA-activiteiten van voorjaar 2022 in het midden van dit magazine.

Januari 2022, een nieuw jaar, een nieuw begin… en dit jaar ook een nieuwe look voor ons VVA-magazine.

Dit magazine heeft als thema “anders zijn”. De verhalen van Nadia, Farida, Sherin, Loubna en Siham tonen ons dat anders zijn en autisme in andere culturen eigenlijk niet anders is dan in de Vlaamse cultuur. Ze vertellen over eenzelfde zoektocht naar een diagnose, naar begrip in hun omgeving, naar hulp, naar ondersteuning, naar ervaringen delen met lotgenoten. Hoe hun religie naar beperkingen kijkt, zorgt ervoor dat ze zich gesterkt voelen: “Een beperking is een geschenk waarvoor je zorg moet dragen en als je dat goed doet, opent dit de Poorten van de Hemelen voor je.”

Verder vind je in ons magazine wat meer nieuws over ons project rond Autismevriendelijke Gemeenten en Steden, de sterkmakers in autisme stellen zich voor, Participate vertelt over de nieuwe tool Dynamo waarmee je je energiebalans in kaart kan brengen, Liesbeth brengt haar autisme in beeld… en last but not least, Tiny neemt met een fantastisch mooie tekst afscheid van haar vaste rubriek “Tiny Gaat”.

Je vindt ook alle informatie in verband met onze VVA-activiteiten van voorjaar 2022 in het midden van dit magazine.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VVA

MAGAZINE

Winter 2022

Vlaamse Vereniging Autisme

Autismetelefoon 078/152 252

www.autismevlaanderen.be

Anders zijn

© Mick Vueghs


VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Inhoud

8

Voorwoord

19

2

Mijn edelsteen die een

beetje anders schittert

Nadia, mama van Fayrouz

En verder:

Autisme is kleurloos

Oethman, het middelpunt

van mijn leven

Loubna El Arbiati, zus van Oethman

Farida Reddahi, thuisbegeleidster Het Raster

29

4 > Het verhaal van de foto • 5 > Autismevriendelijke gemeentewerking • 12 > Sterkmakers in

autisme • 17 > Autisme in Beeld • 23 > Agenda • 27 > Haytham, mijn zonneschijn en zorgenkindje

• 32 > Tiny Gaat • 35 > Ik had nog nooit gehoord van autisme • 38 > Boek & Zo • 42 > Dynamo van

Participate • 46 > KEIvoorAutisme

Wil je graag iets inhoudelijk kwijt over het magazine of wil je

graag laten weten wat je vindt van de nieuwe layout?

Stuur gerust een mailtje naar sofie@autismevlaanderen.be.

We stuurden alle leden een mailtje waarom er geen magazine gemaakt

kon worden in november. Als lid kon je kiezen voor een compensatie:

een pakketje Aut’hentic postkaartjes of een kalender van 2022.

Heb je onze nieuwsbrief over het magazine niet per mail ontvangen, stuur dan een

mailtje naar ann@autismevlaanderen.be met jouw e-mailadres en lidnummer. Dankzij

jouw e-mailadres kunnen we je sneller informeren, kan er een brief minder worden

gedrukt en verstuurd per post. Zo help je ons duurzamer communiceren. Dankjewel!

Januari 2022, een nieuw jaar, een nieuw begin…

en dit jaar ook een nieuwe look voor ons

VVA-magazine. Zoals we jullie al lieten weten

hadden we wat extra tijd en externe mankracht

nodig om dit magazine te maken. We

hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij

over het nieuwe kleedje van ons magazine.

Wat was het hartverwarmend om de vele positieve

reacties te mogen ontvangen naar aanleiding

van het uitstel van het novembermagazine.

De vele steunberichtjes zorgden voor een extra

boost aan het team. Dankzij het begrip van onze

leden konden we de tijd nemen om het najaar

af te sluiten met de focus op het samenbrengen

van ervaringsdeskundigen met mensen die

nood hadden aan ontmoetingen en aan begrip.

Eind 2021 zorgde corona er toch weer voor dat

het fysiek samen komen niet meer zo vanzelfsprekend

was. We hebben toen beslist – vooral

uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze

vrijwilligers en deelnemers – onze activiteiten

toch weer om te boeken naar online. We weten

dat dit niet voor iedereen een oplossing biedt

omdat het online ontmoeten niet voor iedereen

is weggelegd. We voelen echter dat de nood

aan ervaringen delen groot is en dus voorzien

we graag in online alternatieven. We hopen net

als jullie dat onze activiteiten in het voorjaar

weer zoveel mogelijk kunnen doorgaan zoals ze

gepland staan. We danken jullie alvast voor jullie

begrip en flexibiliteit de voorbije coronajaren.

Je vindt alle informatie in verband met de

agenda van voorjaar 2022 in het midden van

dit magazine.

Dit magazine heeft als thema “anders zijn”. De

verhalen van Nadia, Farida, Sherin, Loubna en

Siham tonen ons dat anders zijn en autisme in

andere culturen eigenlijk niet anders is dan in

de Vlaamse cultuur. Ze vertellen over eenzelfde

zoektocht naar een diagnose, naar begrip in

hun omgeving, naar hulp, naar ondersteuning,

naar ervaringen delen met lotgenoten. Hoe hun

religie naar beperkingen kijkt, zorgt ervoor dat

ze zich gesterkt voelen: “Een beperking is een

geschenk waarvoor je zorg moet dragen en als

je dat goed doet, opent dit de Poorten van de

Hemelen voor je.”

Verder vind je in ons magazine wat meer

nieuws over ons project rond Autismevriendelijke

Gemeenten en Steden, de sterkmakers

in autisme stellen zich voor, Participate vertelt

over de nieuwe tool Dynamo waarmee je je

energiebalans in kaart kan brengen, Liesbeth

brengt haar autisme in beeld… en last but not

least, Tiny neemt met een fantastisch mooie

tekst afscheid van haar vaste rubriek “Tiny

Gaat”. Tiny, bedankt voor je vele mooie bijdrages…

het is gelukkig alleen afscheid van een

rubriek, geen afscheid van jouw schrijven.

Aan al onze vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet

het voorbije jaar en alle jaren daarvoor. We weten

hoe belangrijk jullie zijn voor onze werking

en dat het zonder jullie niet lukt. VVA en de

coronatijden maken jullie het niet altijd gemakkelijk,

jullie moeten heel flexibel en begripvol

zijn. We hopen dat we het komend jaar weer

stappen richting verbinding met jullie kunnen

zetten en dat we elkaar weer vaker kunnen ontmoeten

en spreken om terug een vereniging te

hebben die op volle kracht vooruit gaat, richting

een autismevriendelijkere samenleving.

Team VVA wenst jou veel leesplezier! En vooral

ook een goeie gezondheid in een jaar vol nieuwe

kansen…

Sofie

3VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Het verhaal van de foto

De foto op de achterflap van het magazine werd gemaakt door

Camiel Van Schoors (12) uit Antwerpen. Dezelfde sneeuwfoto

schittert ook in onze VVA-kalender bij de maand januari.

Wanneer de prikkels in de

klas Camiel te veel worden,

mag hij even naar buiten voor

een frisse neus. De natuur

maakt hem zo rustig dat

hij op een dag foto’s begon

te maken en zo zijn talent

voor fotografie ontdekte.

Met één van zijn kiekjes won

Camiel in november 2021 de

publieksprijs in de jaarlijkse

fotowedstrijd van National

Geographic.

Camiel, die nu in het eerste

middelbaar zit, maakte

de foto “de harde werker”

vorig jaar met zijn gsm op

een afgezonderd stukje

groen in zijn lagere school

voor bijzonder onderwijs.

Daar vertoefde hij wel vaker

tijdens de lessen om aan

de prikkels te ontsnappen.

Camiel heeft autisme en alle

prikkels komen bij hem heel

hard binnen. Om te ontprikkelen

mocht hij buiten af en

toe een frisse neus halen in

de tuin van de school.

Nu hij die prijs gewonnen

heeft, wil hij later nog veel

liever fotograaf worden. Hij

spaart nu voor zijn eerste

grote camera om er de natuur

mee te fotograferen.

Wil jij graag ook één van onze

kalenders met de foto van

Camiel? Stuur een mailtje naar

ann@autismevlaanderen.be.

In de kijker

PROJECT:

AUTISME-

VRIENDELIJKE

GEMEENTEN

EN STEDEN.

Camiel met zijn winnende foto voor National Geographic

© Gregory Van Gansen

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse

Regering, met Jo Vandeurzen, Vlaams minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het

Vlaams Actieplan Autisme goed.

Dit plan is de katalysator naar een meer autismevriendelijke

Vlaamse samenleving. Voor het

streven hiernaar is een integrale, maar tegelijk

stapsgewijze en specifieke aanpak nodig. Met

concrete acties die over verschillende levensen

beleidsdomeinen heen lopen zoals wonen,

onderwijs, werk, gelijke kansen, zorg.

Focus op steden

en gemeenten

Met dit in het achterhoofd zette VVA het initiatief

op poten om Steden en Gemeenten autismevriendelijker

te maken. We organiseerden een

overleg met VVSG (Vereniging Vlaamse Steden

en Gemeenten), een overkoepelende VZW. Zij

wilden integrale inclusie op de agenda zetten en

nodigden ons uit op hun werkateliers hierover.

Aangezien sterkmakers in autisme al bezig was

met een project om organisaties die rond vrije

tijd werken autismevriendelijk te maken, leek

het ons dan ook niet meer dan logisch om met

hen samen te werken.

Van Familieplatform kregen we de goedkeuring

om 5 jaar aan ons project te werken. Het

project waar we een subsidiedossier voor

uitschreven omvatte het plan om een toolbox

uit te werken voor Steden en Gemeenten.

Bevraging

Om de noden voor het autismevriendelijk maken

van Steden en Gemeenten goed te leren

kennen stelden we samen met een werkgroep

en sterkmakers in autisme een enquête op. De

werkgroep bestond uit mensen met autisme

en hun netwerk. Deze enquête werd zoveel

mogelijk verspreid via ons eigen netwerk, dat

van sterkmakers in autisme en publiekelijk via

de sociale media. Naast heel wat stellingen kon

4

5VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

men in de enquête ook goede voorbeelden

geven. Er was ook ruimte voor de deelnemers

om hun droom neer te schrijven. Maar liefst

530 mensen namen deel aan deze enquête.

We gaan nu met de gegevens uit de enquête

aan de slag om de autismevriendelijke dromen

voor de Steden en de Gemeenten proberen

waar te maken. In een volgende fase stappen

we naar verschillende gemeenten en steden

en zitten we met hen samen om te bekijken

hoe we in hun gemeente of stad enkele van

die dromen kunnen waar maken.

We willen zo een toolbox ontwikkelen waarmee

Steden en Gemeenten dan zelf aan de

slag kunnen gaan. Voorlopig onderzoeken

we dus wat er in de toolbox moet komen en

onder welke vorm we dit willen aanbieden. De

input die we kregen via de bevraging is hiervoor

dus ook cruciaal.

Autismevriendelijke

dromen & voorbeelden

In de enquête kwamen verschillende domeinen

en onderdelen van een gemeente of stad

aan bod. Hieronder vind je een voorsmaakje

van enkele van de vele voorbeelden die ons

werden bezorgd.

We willen

een toolbox

ontwikkelen

voor Steden

en Gemeenten.

Het gemeentehuis of stadhuis

Voor het gemeentehuis registreerden we volgende

vraag: “Misschien een draaiboek maken

voor de werking van het gemeentehuis?” Een

goed voorbeeld: “In ons gemeentehuis moet je

altijd eerst aanmelden bij de onthaalbalie waar

de medewerker je zegt op welke dienst je moet

zijn, waar die is, ze geeft je een volgnummer,

zegt waar je moet wachten, ... Uit ervaring weet

ik dat heel wat andere gemeentehuizen dit via

een ticketautomaat doen of via bewegwijzering

rechtstreeks naar de dienst (met eventueel

daar een volgnummer per dienst)”.

Een andere goeie ervaring: “Zowat elke aanvraag

kan via de website of mail gebeuren

zodat je niet steeds moet bellen of langskomen.”

Of nog: “Duidelijke wegbeschrijving met

pictogrammen”.

De bibliotheek

De bibliotheek – een belangrijke plek voor

veel mensen – is in bepaalde gemeenten ook

al autismevriendelijk. We kregen volgende

leuke antwoorden binnen: ”Het personeel is

zeer hulpvaardig en kan ook met alternatieven

komen zoals een suggestie om op een rustige

plaats het boek te bekijken.” Of: “Zeer toegankelijk

personeel. Heel geduldige mensen.

Duidelijk systeem van digitaal in- en uitchecken

van boeken.” Een droom die vaak werd

Het is onze droom

zoveel mogelijk

steden en gemeenten

autismevriendelijk(er)

te maken.

doorgegeven voor de bib was het gebruik van

pictogrammen voor de verschillende thema’s

en onderwerpen van boeken.

Het containerpark

Het containerpark werd ook onder de loep

genomen, hiervoor kwamen er verschillende

vragen: “Containerpark is doorlopend open zonder

afspraak. Personen in oranje kledij (uniform)

kan je aanspreken. “Of nog: “Duidelijk aflijnen

waar de auto’s mogen staan tijdens het lossen”.

Sport en recreatie

Ook sport en recreatie bleef niet onaangeroerd.

Een terugkerende vraag is dat er een

brochure beschikbaar is met activiteiten

toegankelijk voor mensen met autisme. Men

droomt ook van bewegwijzering met pictogrammen

naar zwembad, naar toiletten… of

vaak zelfs gewoon de in- of uitgang. Vooraf

weten met welk muntstuk de lockers werken

zou handig zijn, een klein voorbeeld dat een

groot verschil kan maken voor mensen met autisme

(en zonder?). Het zou voor veel mensen

ook helpen om een snoezelruimte of stilteplek

te hebben waar je je rustig kan terugtrekken

om even bij te komen tijdens drukke evenementen.

Of een rustige, toegankelijke plek te

hebben waar je anderen kan ontmoeten.

Onze droom

Dit zijn nog maar enkele van de vele dromen,

goede voorbeelden, tips en adviezen die

we doorkregen via de enquête. Met onder

andere deze ideeën gaan we aan de slag om

onze toolbox samen te stellen. We starten in

de nabije toekomst in enkele gemeenten en

steden een pilootproject op waarbij we een

leertraject doorlopen. De ervaring en expertise

die we hierbij opdoen zetten we dan om in een

concreet plan van aanpak en een goed gevulde

toolbox waarmee we naar andere steden en

gemeenten kunnen stappen.

Het is de droom van Vlaamse Vereniging Autisme

en de sterkmakers in autisme dat zoveel

mogelijk steden en gemeenten dan aan de

slag gaan met dit plan en deze toolbox om zich

om te vormen naar een autismevriendelijke(r)

gemeente of stad.

6

7VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Mijn edelsteen

die een beetje

anders schittert

Ik ben Nadia, mama van drie waaronder Fayrouz, mijn oudste

dochter. Fayrouz betekent in het Arabisch turkoois, de edelsteen die

zijn naam aan de kleur ontleent. Maar het betekent ook doorzetter,

een vechter die niet opgeeft. En daarmee start ik mijn verhaal.

Een zeldzaam syndroom

Hoe leg je het uit?

Nadia, mama van Fayrouz

Fayrouz werd op 1,5j gediagnosticeerd met

PTLS, een zeldzaam syndroom. Het syndroom

heeft heel wat gevolgen op fysiek en mentaal

vlak, waaronder autisme. Het viel ons

van bij de geboorte al op dat Fayrouz heel

fijn en klein was, maar tegelijkertijd zo sterk.

Het eerste jaar was letterlijk overleven: heel

veel ziekenhuisopnames, blijven zoeken naar

oorzaken en oplossingen. Tot het verlossende

woord viel: een diagnose. Maar wat voor

één: iets zeldzaams, geen Nederlandstalige

literatuur erover, niemand die het kent. Het

verwerken van de diagnose nam wel wat tijd

in beslag.

Eerst dachten we dat haar medische problemen

verholpen konden worden. We stonden

er niet bij stil dat er ook een mentale beperking

bij kwam kijken. PTLS is niet gekend, zelfs

niet door de artsen die de diagnose stelden

aan de hand van genetisch onderzoek.

En dan moesten we het uitleggen aan familie

en vrienden. Hoe kan je zoiets uitleggen, als je

het zelf nauwelijks begrijpt? Binnen mijn familie

zijn er geen mensen met een beperking, dus

het was niet makkelijk. Ik weet nog dat ik aan

mijn ouders vertelde dat Fayrouz wat anders

was en ze waarschijnlijk later geen hoge

studies zou kunnen aanvatten. Ik herinner me

dat mijn moeder heel hard schrok en begon

te huilen. En dat mijn vader zei dat Fayrouz

ok was en er niets met haar aan de hand was.

Twee totaal verschillende reacties: een emotionele

reactie en een ontkennende reactie.

Dat typeert wel hoe families en gezinnen soms

reageren wanneer ze de diagnose te horen

krijgen. Soms reageert men heel emotioneel

en zegt men “meskin” of “meskina” (vertaling

“ocharme hij” of “ocharme zij”). Men kijkt ernaar

met een blik vol medelijden. Het lijkt wel of

het kind gedoemd is tot het leiden van een

8

9VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

zielig bestaan. Men beperkt het kind letterlijk

en figuurlijk tot zijn/haar beperking. Oftewel

negeert en ontwijkt men de beperking. Ook

speelt het schuldgevoel vaak een rol. Heeft de

moeder wel voldoende gerust toen ze zwanger

was? Zijn er vruchtbaarheidsproblemen binnen

het koppel? Zijn er nog mensen in de familie die

een beperking hebben? Moslim zijnde, geloof je

dat alles voorbestemd is en Gods wil is. En toch

schaamt men zich soms voor mensen met een

beperking; bijna alsof het een straf van God is.

Terwijl de islam een mooie visie op beperking

heeft: het is geen straf of vloek. Het is een

geschenk waarvoor je zorg moet dragen en als

je dat goed doet, opent dit voor jou de Poorten

van de Hemelen.

Senzo VZW

Twee jaar na de diagnose PTLS, ontmoette

ik Karima. Zij had ervaring in het werken met

moeders van kinderen met autisme en wilde

hier een werking rond opstarten. We besloten

Het is een

geschenk

waarvoor je

zorg moet

dragen.

de krachten te bundelen en met een paar

enthousiastelingen een lotgenotengroep op

te starten. Die werking mondde uit in VZW

Senzo, afkorting voor Sensitieve Zorg. De

werking richtte zich vooral naar vrouwen met

Marokkaanse roots. We merkten dat ze echt

nood hadden aan meer informatie over ASS

en ontmoeting met lotgenoten. Vaak denkt

men bij mensen met een migratieachtergrond

aan sterke familiebanden en netwerken, maar

in de praktijk zagen we dat deze vrouwen in

het omgaan met deze diagnose vaak alleen

stonden en weinig steun of begrip ervaarden.

Onze vzw is inmiddels al een paar jaar actief

en nog steeds in volle expansie. Er is nog

steeds een grote nood (niet alleen voor autisme)

en onze werking is uniek in Vlaanderen.

Autisme in mijn eigen gezin

Later, toen Fayrouz vier was, kwam naast PTLS,

de diagnose autisme erbij. Maar toen wisten

we als ouders al dat ze wel baat had bij structuur

en rust. Ik merkte al van het prille begin

dat dit heel belangrijk was voor Fayrouz. Toch

verraste de bijkomende diagnose van autisme

ons ergens. Fayrouz houdt van sociaal contact,

soms een beetje te veel. Ze houdt van muziek,

zingen, lekker gek doen. Ik reduceerde autisme

toen nog tot het niet aankunnen van veel prikkels,

bijna mensenschuw zijn. Autisme is ook

niet iets dat echt gekend is binnen de Maghrebijnse

gemeenschappen. Men zegt eerder:

het is iemand die graag op zichzelf leeft, een

beetje asociaal is. Het is toen dat ik me extra

verdiepte in autisme en ontdekte dat het een

spectrum was. Ik kon een aantal zaken daardoor

beter plaatsen waaronder haar selectief

eetgedrag en druk gedrag bij veel prikkels. Het

gaf me ook handvaten om dit te kunnen uitleggen

aan familie en vrienden. Stilletje aan komt

er wel meer kennis over autisme binnen onze

gemeenschappen. Ook in Marokko is er meer

awareness over. Maar toch, de wereld is niet

op maat van mensen met ASS of mensen met

een beperking tout court. Het taboe is er nog

steeds en er is nog veel werk aan de winkel.

Informatie en ondersteuning

Inmiddels is Fayrouz gestart in het buitengewoon

onderwijs en fleurt ze daar echt op. Ook

hebben we zelf de procedure voor verhoogde

kinderbijslag opgestart. Dit is een huzarenstukje

van jewelste. Al die documenten, verslagen

die je moet verzamelen, gesprekken die je

moet voorbereiden, digitale vaardigheden… Je

moet over sterke gezondheidsvaardigheden

Nadia:

fietsen • boeken • lekker eten

babbelaar • koffie én thee • snoep ook

doorzettingsvermogen • gezin

houdt van uitdaging • hart op de tong

beschikken om de nodige ondersteuning aan

je kind te kunnen bieden. Geen evidentie voor

kansarme gezinnen, waaronder gezinnen met

een migratieachtergrond. Met onze vzw bieden

we nu ook administratieve ondersteuning, wat

broodnodig is in onze maatschappij.

Sommige gezinnen lijden onder immense

stress op verschillende domeinen: huisvesting,

arbeid, financieel, gebrek aan informatie, weinig

of geen mentale ruimte. Dan is het effectief

en efficiënt invullen van allerhande aanvragen

echt niet gemakkelijk. We hopen door de

drempel te verlagen tot informatie en ondersteuning

vele gezinnen te kunnen helpen.

Natuurlijk hopen we ooit overbodig te zijn en

dat de maatschappij alle gezinnen en kinderen

met een beperking als volwaardig aanziet en

omarmt in hun anders-zijn.

Saouti Nadia

Mede-oprichtster Senzo vzw

www.sensitievezorg.be

10

11VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Sterkmakers

in autisme

Bouwen aan volwaardige inclusie

van mensen met autisme

Sinds 1 juni 2021 dook er een nieuwe naam op in het landschap van

autisme-organisaties: ‘sterkmakers in autisme’. Hun missie? Iedereen

die streeft naar volwaardige inclusie van mensen met autisme

sterker maken in die ambitie! En met iedereen bedoelen ze ook

letterlijk iedereen: mensen met autisme, ouders en familieleden,

professionelen, beleidsmakers, politici, en alle mensen die hun

bedrijf, organisatie of vereniging autismevriendelijk willen maken.

Een naam die misschien nog fris in de oren

klinkt, maar de organisatie erachter is al lang

geen groentje meer. Hun werking bestaat al

meer dan veertig jaar en hun medewerkers

hebben pakken ervaring op de teller staan.

Geen ondoordacht initiatief dus, maar vanwaar

komt het dan? Hoog tijd voor een bezoekje

aan de ‘sterkmakers in autisme’!

Even terug in de tijd

De werking van deze nieuwe organisatie wordt

in goede banen geleid door Det Dekeukeleire.

Op haar jarenlange inzet voor een beter

begrip van en voor autisme is duidelijk nog

geen sleet gekomen als ze het ontstaan van de

sterkmakers in een helder perspectief plaatst:

“Al in de vroege jaren ’80 ontstonden de eerste

organisaties die zich inzetten voor (ouders

van) mensen met autisme. In die tijd bouwde

ik samen met Theo Peeters aan een laagdrempelig

en toegankelijk informatiecentrum, want

autisme was toen nog een onbekend iets.

Enkele jaren later ontstond de Vlaamse Vereniging

Autisme als lot- en bondgenotenwerking.

Verschillende afdelingen daarvan werkten

samen op allerlei fronten en de afkortingen

ervan lagen dicht bij elkaar”, lacht Det. “Zo had

je binnen de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

een Vlaamse Dienst Autisme (VDA) die zich

vooral bezig hield met informatieverstrekking,

een Thuisbegeleidingsdienst Autisme (TBA), de

12

13VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

voorloper van alle thuisbegeleidingsdiensten

die we nu rijk zijn, en De Brug, zowat de eerste

organisatie die activiteiten organiseerde voor

mensen met autisme zelf. In 1998 werden al

deze verschillende afdelingen aparte vzw’s die

nauw met elkaar bleven samenwerken. Meer

nog, we huisden toen nog allemaal samen in

hetzelfde gebouw!”

“In diezelfde periode, de late jaren ’90, ontstond

ook het Centrum voor Concrete Communicatie.

Dat was een afsplitsing van het Opleidingscentrum

Autisme. Zij hielden zich dus vooral

bezig met het opleiden van professionals in de

wereld van autisme want langzaam maar zeker

werd duidelijk dat het deze mensen aan concrete

handvaten ontbrak. Niet lang daarna ontstond

een nieuw samenwerkingsverband: de

Vlaamse Dienst Autisme en De Brug verenigden

hun missie met het Centrum voor Concrete

Communicatie. Deze drie organisaties kwamen

naar buiten onder één naam: Autisme Centraal.

Twintig jaar lang groeide Autisme Centraal op

deze vruchtbare samenwerking, maar sinds juni

2021 besloten ze weer elk hun weg te gaan om

de specifieke werkingen meer kracht bij te zetten.

Het Centrum voor Concrete Communicatie

behield de naam Autisme Centraal, terwijl de

Vlaamse Dienst Autisme koos voor een frisse

herstart met de naam ‘sterkmakers in autisme’.

Ook de werking van De Brug komt sindsdien

onder onze vleugels terecht, al is het geen

aparte organisatie meer, maar een volwaardig

deel van de sterkmakers.”

Samen sterk

Sinds het voorjaar van 2021 staat de Vlaamse

Dienst Autisme dus op eigen benen. Een

kleine, maar dappere ploeg ‘sterkmakers in autisme’

blaast de oorspronkelijke missie nieuw

leven in via verschillende platformen. Maar

samenwerken maakt ook sterk natuurlijk. Zo

vormt ‘sterkmakers in autisme’ samen met Sig,

Gezin en Handicap en Zit Stil de InclusieAmbassade.

Met steun van de Vlaamse overheid

bouwt de InclusieAmbassade aan een meer

inclusieve samenleving.

“Maar we werken ook met veel passie samen

met de Vlaamse Vereniging Autisme. Vorig jaar

kreeg ons gezamenlijk initiatief voor WereldAutismeDag

veel luister. De campagne KEIvoor-

AUTISME werd op sociale media veel gedeeld

en enthousiast opgevolgd. We rekenen dit

jaar op nog meer keien die uitgedeeld mogen

worden!”

Autismevriendelijk zijn

“Vaak wordt gedacht, ten onrechte, dat autisme,

altijd en overal tot een handicap leidt. Dat

hoeft niet zo te zijn! Of autisme tot een handicap

leidt, hangt in grote mate af van hoe autismevriendelijk

de omgeving is. Door autisme

en autistisch denken beter te leren kennen,

kan autismevriendelijkheid in de samenleving

groeien. Met ‘autismevriendelijk’ bedoelen we

geenszins medelijden, wel een open houding.

Mensen met autisme willen net hetzelfde als

alle andere mensen: begrepen worden en een

volwaardige plaats in de samenleving.”

Det Dekeukeleire maakt duidelijk dat deze

visie niet enkel bij woorden blijft: “De ‘sterkmakers

in autisme’ willen iedereen aanzetten tot

autismevriendelijkheid. Omdat mensen soms

niet weten hoe ze zelf het verschil kunnen

maken, hebben we talloze tips gegoten in een

zakboekje autismevriendelijkheid. Alle tips

in dit boekje zijn geen overbodige luxe. We

maken duidelijk hoe ze mensen met autisme

helpen en hoe iedereen dat kan doen. Bij alle

tips lees je ook getuigenissen van mensen met

autisme en hun ouders of begeleiders. Hoe

de tips voor hun belangrijk zijn. Maar onthoud

ook dat de tips in dit zakboekje veelal voor

iedereen zinvol zijn, ook voor mensen zonder

autisme: iedereen is gebaat bij duidelijkheid

en voorspelbaarheid! Op onze website bieden

we verschillende gratis downloads met nog

veel meer tips!”

Wie de intentie om autismevriendelijk te

zijn nog meer in de kijker wil zetten, kan bij

de ‘sterkmakers in autisme’ gratis het ‘logo

autismevriendelijk’ aanvragen. Heel wat mensen

en organisaties deden dat al: door stil te

staan bij hoe autismevriendelijkheid concreet

vormgegeven kan worden in hun eigen omgeving

en doordachte aanpassingen te voorzien,

bouwen ze zo mee aan een autismevriendelijke

wereld.

Inspirerende en

sterkmakende activiteiten

De ‘sterkmakers in autisme’ sensibiliseren en

informeren via activiteiten waarin je kennis

maakt met autisme en wat dat autisme met

zich meebrengt. De educatieve medewerkers,

Peter Vermeulen en Kobe Vanroy, kunnen

putten uit een jarenlange ervaring met

mensen met autisme en zijn (internationaal)

veelgevraagde sprekers voor lezingen en

workshops. “In de eerste plaats focussen we

ons op sociaal-culturele initiatieven die zich

willen openstellen voor mensen met autisme.

Van gemeentelijke diensten tot musea, van

een plaatselijke voetbalclub tot inclusieve

woonprojecten”, vertelt Peter. “De educatieve

medewerkers combineren laagdrempelige informatie

met een heleboel praktische tips. Autismevriendelijkheid

zit vaak in kleine dingen,

een beter begrip en wat geduld. Je hoeft heus

geen specialist te zijn om mensen met autisme

kansen te bieden.”

“Omdat niet iedereen op dezelfde manier

informatie verwerkt, bouwen we aan een

gevarieerd aanbod van sterkmakende activiteiten”,

gaat Kobe verder. “Het AutismeBelevings-

Circuit bijvoorbeeld, ontstaan uit de werking

van de Vlaamse Dienst Autisme, is al jarenlang

een krachtig middel om mensen te laten

kennismaken met de manier waarop prikkels

verwerkt worden in een autistisch brein. Zo

zetten we op nog meer creatieve manieren in

om betrouwbare en toegankelijke informatie

over autisme te brengen. Telkens gebaseerd

op actuele, correcte kennis, in een duidelijke

taal met herkenbare voorbeelden. We brengen

gevarieerde thema’s zoals ‘Wat is autisme nu

echt?’, ‘Hoe kunnen we duidelijk communiceren

met mensen met autisme?’, ‘Welke aanpassingen

kunnen we in onze organisatie doen?’,

op maat van de noden van elke organisatie.”

Zelf ook zin om een lezing of workshop bij

te wonen? Of wil je jouw eigen gemeente

aanzetten om autismevriendelijkheid in acties

om te zetten? De ‘sterkmakers in autisme’

hebben een uitgebreid aanbod om je op weg

te helpen!

Informatiecentrum

en bibliotheek

In tijden die gekenmerkt worden door verschillende

meningen op allerlei sociale media, is

het soms lastig om betrouwbare informatie te

scheiden van speculaties. Daarom blijven de

‘sterkmakers in autisme’ investeren in (ervaringsdeskundig)

advies voor iedereen die een

wegwijzer in de jungle van informatie over

autisme zoekt. Bieke Lambrechts, verantwoordelijk

voor het informatiecentrum en de bibliotheek,

legt uit: “Iedere dag verschijnen nieuwe

onderzoeken en publicaties over autisme. Met

ervaringsdeskundig advies verlenen we hulp

op maat bij het zoeken naar gepaste literatuur

of informatie. In onze bibliotheek vind je een

uitgebreid aanbod aan boeken, tijdschriften,

brochures, beeldmateriaal en andere publicaties.

Ontlenen, ruilen of inkijken? Het kan hier

allemaal.”

Maar de sterkmakers brengen die informatie

ook zelf naar buiten. “Ons tijdschrift, ‘sterk! in

autisme’, bestaat al 40 jaar. Niet de hele tijd onder

dezelfde naam of vorm natuurlijk, maar we

zijn nog steeds trouw

aan onze waarden:

ook hier gaat het om

laagdrempelige informatie,

herkenbare

getuigenissen, eerlijke

boekreviews, pakkende

columns … We

mogen rekenen op

een loyale groep van

auteurs, met en zonder

autisme, en vullen

14

15VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

die telkens aan met bijdrages van experten

uit het werkveld. Interviews met mensen met

autisme of met ouders en professionals die

met kleine of grote initiatieven een hart voor

autisme uitdragen, maken van ons tweemaandelijkse

tijdschrift nog steeds een sterke bron

van informatie en inspiratie.”

Op de website van de sterkmakers kan je een

gratis proefnummer downloaden of je meteen

abonneren!

En mensen met autisme zelf?

Werken aan inclusie van mensen met autisme

kan niet zonder de mensen over wie het gaat

te betrekken. De sterkmakers zijn daarom op

een actieve manier in contact met mensen

met autisme. Enerzijds doen ze dit door een

aanbod dat al veertig jaar meegaat, verder

uit te bouwen. Evy Van Hijfte verduidelijkt:

“Tijdens onze brugactiviteiten leren volwassenen

met autisme en een (rand)normale

begaafdheid zichzelf en hun omgeving beter

kennen. In dit psycho-educatief aanbod komt

een breed gamma aan onderwerpen voorbij:

relaties, vrije tijd, sociale media, sport, huisdieren…

Daarnaast verkennen we het culturele

aanbod in Vlaanderen: een museumbezoek,

een stadswandeling of ontdekken we eigen

creativiteit. We mogen gelukkig rekenen op

een enthousiaste ploeg van vrijwilligers om

deze werking draaiende te houden!”

Maar de sterkmakers in autisme blijven

vernieuwen. Sinds de herfst maken ze ook

mensen met autisme sterk om hun verhaal

naar buiten te brengen. “Niemand die beter

kan vertellen tegen welke drempels je aanloopt

als je autisme hebt dan mensen met

autisme”, weet Evy. “Ervaringsdeskundigheid is

een kracht die wij als ‘sterkmakers in autisme’

kunnen gebruiken. Eigen ervaringen en een

persoonlijk verhaal versterken ons. Mensen

met autisme kunnen onze acties inspireren en

mee het woord voeren naar pers en overheid.

Met onze ambassadeurswerking maken wij

hen sterk in het vertellen van hun verhaal en

het opkomen voor de noden van mensen met

autisme. We leren wat een verhaal krachtiger

maakt, hoe met de pers omgaan, welke tips

nog veel meer benadrukt mogen worden …

Onze oproep naar ambassadeurs werd massaal

beantwoord door mensen met autisme.

We zijn daarom al begonnen met een werking

in Gent en Antwerpen.”

Nog meer weten?

De ‘sterkmakers in autisme’ hebben hun (her)

start duidelijk niet gemist. De ambitie ligt hoog:

zolang inclusie een streefdoel is en geen realiteit

gaan ze koppig en vastberaden verder met

wat ze al 40 jaar doen, mensen en organisaties

met een hart voor autisme sterk maken in

autisme en autismevriendelijkheid. Je kan hun

werking en aanbod verder verkennen via

www.autisme.be of vrijblijvend contact opnemen:

wij@autisme.be

Autisme in beeld

Liesbeth

Vandenschrieck

Toelichting kunstwerk ‘one day but not today’

Sommige dagen, wel sommige dagen lukt

alles, andere dagen lukt gewoon niets meer.

Mijn kunstwerk ‘one day but not today’ is een

expressie op het hebben van een slechte dag

nadat je de dag ervoor iets had gepland. Aan

de ene kant een vrolijk hoopvol dier, uitkijkend

naar de dag vol spanning en het verlangen om

een leuke dag tegemoet te gaan. Aan de andere

kant heb je dan de kopie die niets meer kan,

niets meer wil doen en die gewoon even wil alleen

zijn, die wil slapen en ontprikkelen. Allebei

één en hetzelfde dier aan de buitenkant, maar

aan de binnenkant is het vaak wel doodgaan.

Het is vaak erg moeilijk op een dag waar je

naar buiten gaat omdat je iets moet doen,

zoals een doktersafspraak, een schilderles.

Verder is het dan ook terug afzien wanneer je

opnieuw thuis bent, omdat alles er dan even

uit moet. Helaas zijn er zo wel veel mindere,

negatievere dagen. Dagen dat je moet recupereren

van een voorbije dag, zodat je weer klaar

bent om naar de volgende afspraak te gaan.

Zo gaat de oneindige cirkel verder en verder.

Vaak denk ik op zo’n mindere dag dan ‘ik zal

16

Sterkmakers

in autisme

Groot Begijnhof 85, 9040 Gent

info@autisme.be

+32 (0)9 238 18 18

www.autisme.be

17VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

het morgen wel doen’ … maar uiteraard wordt

die ‘morgen’ heel vaak uitgesteld en vaak komt

deze ‘morgen’ er nooit.

Een namiddag naar Aanbeeld vzw gaan, een

superleuke middag hebben, creatief zijn,

eens kunnen babbelen met de anderen, dat

is iets waar ik elke week weer naar uitkijk. Na

een middag schilderen is het op de terugreis

alweer uitkijken naar de volgende maandag.

Alleen brengt dit ook zoveel ellende mee de

dagen nadien. De stress, de angst, de spanning

van het openbaar vervoer (de trein of de bus)

vergt al zoveel energie dat ik achteraf meestal

wel een dag in bed lig om te bekomen.

Zowel de heenweg als de terugweg is hetzelfde

traject, maar toch is de spanning van zo’n

gekende weg niet altijd minder. De momenten

van het ‘vrolijke’ konijn koester ik dan ook. Zelf

heb ik ook nog een chronische aandoening

waardoor ik elke dag pijn heb, dus dat is dan

nog eens een extra last om te dragen. Sommige

dagen lukt me echt niets, zelfs niet om thuis

een potlood vast te nemen om iets te schetsen.

Het enige lichtpunt van de week, die middag bij

Aanbeeld vzw, wil ik dan ook niet meer missen.

Voorlopig neemt het blauwe konijn in mij gelukkig

nog de bovenhand op die dagen.

Ik heb ook nog een tweede werk toegevoegd

namelijk “ I’m here human”. Dit is een zelfportret,

geïnspireerd op mijn kat die er altijd is als ik

thuiskom. Hij weet perfect wanneer ik een slechte

dag heb, een dag gewoon rust wil of een dag

gewoon veel pijn heb en in bed blijf. Het is ontzettend

leuk als je een slechte dag ook kan delen

Liesbeth:

creatief • expressief kunstenaar • kattenvriend

poëzie • abstracte kunst • illustrator • Aanbeeld

vzw Mechelen • SLE lupus • psoriasis arthritis

Instagram kunstenaar (@liesbethsartlife)

met iemand. Iemand die niets zegt, maar die je

wel laat voelen dat hij er is en bij je wil zijn. Mijn

kat heeft ook zijn slechte dagen, dagen waarop

hij gewoon rust wil. Het is gewoon ontzettend

leuk om steeds wat purrrr liefde te voelen, als je

zelf niets meer kan doen of je rust moet nemen.

Hierbij hoort ook nog een gedichtje:

I’m here human

Here i am always waiting

Waiting for you to come back

Waiting here to chear you up

Waiting for you to make you feel better

Waiting for you to purr

Waiting because i know you had a bad day

Waiting to cuddle together

Waiting for my paws to touch you

Waiting to sleep next to you

Just waiting for you

As you know

I’m always here my human

Oethman,

het middelpunt

van mijn leven

Mijn broertje, Oethman, werd in 2013 geboren. Ik was toen 16

jaar oud en had eerder dat jaar al besloten om mijn school af te

maken via thuisonderwijs. Hierdoor was ik enorm betrokken bij de

opvoeding van Oethman. Omdat het Nederlands van mijn ouders

beperkt is, ging ik altijd mee naar afspraken en regelde ik de

meeste administratieve zaken.

De diagnose

Ik ging dus ook mee naar de

afspraken van Kind & Gezin.

Bij de laatste afspraak rond 18

maanden gaf de consulente

aan dat Oethman zijn ontwikkeling

toch wel trager liep. Hij

stapte nog niet en gebruikte

nog geen woorden behalve

‘mama’ en ‘papa’. We kregen

een extra afspraak rond twee

jaar, maar ook toen was het

niet veel beter. Dit was het begin

van het lange en moeilijke

parcours van zes jaar tot nu.

Oethman zijn diagnose werd

officieel gesteld in januari

2016 bij UKJA. Mijn ouders

hadden veel moeite om dit te

begrijpen omdat ze als eerste

generatie Marokkanen geen

idee hadden wat autisme was

of betekende. Lichamelijk is

hij perfect in orde en na 3

gezonde dochters te hebben

opgevoed, was het moeilijk

om te horen en te vatten dat

hij nooit ‘normaal’ zal zijn.

Hierdoor werd het ook steeds

meer mijn verantwoordelijkheid

om voor Oethman te

zorgen. Ik nam alles op mij

zodat Oethman toch volledig

ondersteund kon worden

en alles kon hebben om zo

18

19VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

gezond en gelukkig te zijn als

mogelijk was. Voor mij betekende

dit ook een volledige

omschakeling met Oethman

als het middelpunt van mijn

leven. Plots was ik in plaats

van een 18-jarige dochter een

18-jarige plus-mama.

Zoektocht

Het eerste wat ik deed was

uitzoeken wat er nu moest

gebeuren. We hoorde dat

UKJA ondersteuning kon

bieden, maar daar hebben

we niet echt veel van gemerkt.

Om autisme zelf beter

te snappen, baseerde ik me

vooral op boeken en YouTube.

Blogs lezen en spreken

met mensen die ervaring

hebben met autisme, vond

ik ook heel interessant. Het

hielp bij mij zaken als speelgoed

uitkiezen en zo vond

ik tips om Oethman toch te

doen eten. Het was voor mij

enorm chaotisch en moeilijk

om alles uit te zoeken, maar

ondertussen - dankzij de hulp

van onze thuisbegeleiding -

verloopt dit de laatste jaren

veel beter.

Ondersteuning

De zorg voor Oethman valt

volledig op onze schouders

als gezin. Het heeft onze

band hechter gemaakt omdat

we echt moeten samenwerken

en we op één lijn moeten

staan. Familie en vrienden

geven wel morele steun en

dat helpt enorm veel. Zeker

wanneer we van alles proberen,

maar het dan toch geen

succes blijkt te zijn.

“Blogs lezen en spreken

met mensen die ervaring

hebben met autisme vond

ik ook heel interessant.”

Sinds enkele jaren worden we

begeleid vanuit de thuisbegeleidingsdienst

Kadodder en

dit is echt een zegen geweest.

Onze thuisbegeleidster ging

ook mee naar de eerste

afspraken bij de psychiater,

neuroloog, kinderarts,… Vaak

heb ik problemen om de

juiste vragen te stellen of om

de juiste woorden te vinden

wanneer we bij deze mensen

zitten en dan is het altijd een

opluchting om iemand bij je

te hebben met ervaring en

kennis. De thuisbegeleiding

heeft mij ook wegwijs gemaakt

in het wereldje van de

financiële hulp. Elk aanvraagproces

is voor mij altijd heel

stressvol, omdat het heel lang

duurt en ik dan snel begin te

vrezen dat ik fouten heb gemaakt.

De regels veranderen

ook vaak dus dan is het extra

fijn om iemand te hebben

die dubbelcheckt en op de

hoogte is en blijft.

School

Oethman zit nu in het buitengewoon

onderwijs waar het

jammer genoeg vaak minder

goed gaat omwille van zijn

gedragsproblemen. De samenwerking

met zijn school

is wel super. We kunnen goed

en altijd met elkaar communiceren,

waardoor we kort

op de bal kunnen spelen. Ze

zijn ook altijd bereid om iets

anders te proberen, iets dat

Oethman misschien wel kan

helpen. Dat ze zoveel moeite

doen, is een opluchting voor

mij en mijn moeder.

Hij is op schooldagen bijna

10 uur lang weg van huis

(inclusief de rit op de schoolbus)

en dan is het fijn om te

weten dat hij bij mensen is

die effectief alles doen wat

mogelijk is om hem gelukkig

en gemotiveerd te houden.

Hetzelfde moet ik ook zeggen

over zijn vakantieopvang.

Oethman is heel bepalend,

impulsief en snel overprikkeld.

Hij kan ook agressieve

buien hebben waarbij hij zijn

verbale communicatie vrijwel

verliest. Het is dus niet zo

vanzelfsprekend om hem

20

21VVA MAGAZINE - WINTER 2021

erbij te hebben, zeker met

andere kinderen die allemaal

hun eigen problemen en

uitdagingen hebben. Maar ze

doen er alles aan om het te

proberen doen werken.

Lotgenoten

Persoonlijk heb ik geen contact

met lotgenoten, maar ik

zou het wel fijn vinden moest

dit er zijn. Mijn moeder kent

wel enkele vrouwen die ook

een kind hebben met autisme

en zij vinden het vooral fijn

om te horen dat ze niet de

enige zijn met deze kopzorgen.

Mijn moeder ging vaak

ook naar vzw Senzo die o.a.

video’s in het Arabisch heeft

die mijn moeder dan wel kon

begrijpen. Ook weet ik dat ‘De

wereld van Rayaan’ activiteiten

organiseert voor kinderen

met ASS.

Cultuur en religie

Als Marokkaanse moslima

moet ik zeggen dat er een

verschil is in hoe er naar

mensen met een beperking

wordt gekeken vanuit mijn

cultuur enerzijds en religie

anderzijds.

Als gemeen schap is het

onze plicht om deze mensen

te ondersteu nen en in de

maatschappij te betrekken.

Binnen mijn cultuur is het

traditioneel eerder een moeilijk

onderwerp dat niet vaak

publiek wordt besproken. Het

is de laatste jaren beter geworden

omdat mensen ook

meer te weten komen over

beperkingen. Autisme in het

bijzonder blijft wel nog steeds

een moeilijke diagnose omdat

het een beperking is zonder

een echte duidelijke bron of

oorzaak.

Loubna El Arbiati:

intelligent • verantwoordelijk • leergierig • chaotisch • gevoelig

sterk • empathisch • behulpzaam • rusteloos • loyaal

Zo werd er bijvoorbeeld

vroeger wel eens door een

familielid gezegd dat mijn

broertje gewoon een betere

opvoeding nodig had. Onwetendheid

is nog steeds een

probleem binnen de Marokkaanse

gemeenschap, vooral

bij de eerste generatie, maar

we zijn op de juiste weg. Veel

van mijn lotgenoten bewandelen

ondertussen hetzelfde

pad en moeten na een

diagnose ook vaak autisme

uitleggen. Bij iets als autisme

vereist dat heel veel geduld

en begrip.

Binnen mijn religie zelf is er

helemaal geen taboe rond

beperkingen. Als gemeenschap

is het onze plicht om

deze mensen te ondersteunen

en in de maatschappij te

betrekken. Het zorgen voor

iemand met een beperking

wordt gezien als een beproeving

waarvoor we beloond

zullen worden in het Hiernamaals.

Deze visie is voor mij

een grote meerwaarde op

momenten dat alles tegenvalt

of wanneer het me allemaal

even te veel wordt.

Agenda

Winter 2022

Vlaamse Vereniging Autisme

Elkaar terug

veilig ontmoeten

In het najaar 2021 was het alweer mogelijk

om elkaar meer fysiek te ontmoeten. Jammer

genoeg moesten we ook naar het einde toe

weer alles naar online omboeken omdat de

corona-omstandigheden het niet meer toelieten

om elkaar veilig en zonder beperkingen

te ontmoeten. Voor het voorjaar zijn er dus

enkele regio’s die liever nog even afwachten en

daarom niets organiseren.

Wij kijken er wel naar uit om elkaar toch weer

live te kunnen ontmoeten in het voorjaar. We

hopen dat de boosterprik en het voorjaar betere

tijden brengen! Wegens het groot succes van

de online activiteiten blijven we deze ook in de

toekomst aanbieden, naast live activiteiten.

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19

bij de organisatie van groepsactiviteiten

bestaat niet. Het komt er dus op aan om de

risico’s te beheren en te beheersen en ze zo

tot een minimum te herleiden. Daarvoor zijn

we samen verantwoordelijk: organisatoren én

deelnemers. VVA volgt op de voet de protocollen

(bepaald door de bevoegde minister, na

advies van de expertengroep en in overleg met

de sector) en de wettelijk geldende veiligheidsmaatregelen.

De nodige info over de veiligheidsmaatregelen

publiceren we steeds op

onze website of je wordt bij speciale gevallen

op de hoogte gebracht per mail.

Om organisatorische redenen is inschrijven

verplicht voor al onze activiteiten. Zo kunnen

we jullie bereiken bij het annuleren of veranderen

van activiteiten.

Omdat we merkten dat we voorbije covid-jaren

een agenda publiceerden die constant

moest worden aangepast, hebben we beslist

dat we de agenda niet in dit magazine publiceren.

Via www.autismevlaanderen.be vind

je steeds het actuele overzicht van onze activiteiten.

Houd dus ook steeds onze website

en Facebookpagina in de gaten: wanneer

we nieuwe activiteiten organiseren, zowel

online als fysiek, zal dit op de website en

Facebook verschijnen.

Agenda regioactiviteiten

Regioactiviteiten zijn vóór, door en gericht op

persoonlijk betrokkenen, bv. ouders, familieleden,

vrienden … en personen met autisme.

Deze activiteiten kunnen verschillende vormen

aannemen, o.a. een infoavond ingeleid door een

ervaringsdeskundige of een beroepskracht, een

inspirerend ervaringsverhaal, een praatavond

rond een bepaald thema ... De klemtoon ligt op

het wederzijds uitwisselen van ervaringen.

22

23VVA-activiteiten zijn door en voor persoonlijk

betrokkenen, zoals personen met autisme, ouders,

partners, familieleden ... Praatavonden

en ontspannende activiteiten zijn gratis voor

iedereen. Alle andere activiteiten zijn enkel

gratis voor leden van VVA, niet-leden betalen

10 euro, tenzij anders vermeld. Onze activiteiten

starten stipt, het start- en einduur staan

vermeld bij de activiteit.

BELANGRIJK > inschrijven verplicht

Bij alle activiteiten is inschrijven noodzakelijk.

Dit doe je bij voorkeur 1 week vóór de

activiteit via het online inschrijvingsformulier

zodat jouw inschrijving zeker op tijd verwerkt

kan worden.

Onze regioactiviteiten vind je via

autismevlaanderen.be/activiteiten

Agenda online activiteiten

Online activiteiten zijn vóór, door en gericht

op persoonlijk betrokkenen, bv. ouders,

familieleden, vrienden … en personen met

autisme. Beroepskrachten zijn ook welkom,

tenzij anders vermeld Deze activiteiten

kunnen verschillende vormen aannemen,

o.a. een inspirerend ervaringsverhaal met

ervaringsuitwisseling, een praatavond rond

een bepaald thema, een webinar rond een

bepaald onderwerp ...

Online activiteiten zijn gratis voor leden van

VVA, niet-leden betalen 10 euro, tenzij anders

vermeld. Onze activiteiten starten stipt, het

start- en einduur staan vermeld bij de activiteit.

Meer info, eventuele updates en laatste

wijzigingen over de activiteiten vind je op

autismevlaanderen.be/activiteiten.

BELANGRIJK inschrijven verplicht

Dit doe je bij voorkeur 3 dagen vóór de activiteit

via het online inschrijvingsformulier zodat

jouw inschrijving zeker op tijd verwerkt kan

worden.

Onze online activiteiten vind je via

autismevlaanderen.be/activiteiten/

online-activiteiten

Agenda autisme

in een partnerrelatie

Deze gespreksavonden gaan over het samenleven

van partners met en zonder autisme.

Hierbij staat het uitwisselen van vragen, ervaringen

en ideeën centraal. Deze activiteiten

zijn gratis. Onze activiteiten starten stipt, het

start- en einduur staan vermeld bij de activiteit.

Meer info, updates en laatste wijzigingen

over deze gespreksavonden vind je op www.

autismevlaanderen.be/activiteiten.

BELANGRIJK inschrijven verplicht

Dit doe je bij voorkeur 1 week vóór de activiteit

via het online inschrijvingsformulier.

Onze praatavonden “autisme in een

partnerrelatie” vind je via

autismevlaanderen.be/praatavonden

Agenda

inleefsessies autisme

Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren

over autisme, maar hoe het voelt om autisme

te hebben is nog een andere zaak. Tijdens de

online inleefsessie kan je zelf aan de hand van

concrete opdrachten ervaren hoe mensen

met autisme de wereld beleven. Via diverse

inleefmethodieken dompelen we je onder in

het ‘autistisch denken en voelen’. Jouw ervaring

wordt gekaderd en aangevuld met echte verhalen

van mensen met autisme. Een aanrader

voor iedereen die in onze samenleving ruimte

wil geven aan mensen met autisme zodat

ook zij zichtzelf kunnen zijn! Ook mensen met

autisme zijn uiteraard welkom tijdens deze

sessie! Online gebruiken we andere methodieken

dan tijdens de live inleefsessies.

Bij Vlaamse Vereniging Autisme zijn onze sprekers

steeds ervaringsdeskundigen. Ze hebben

zelf autisme of behoren tot het netwerk van

iemand met autisme. Wij vinden het heel

belangrijk om goed zorg te dragen voor onze

sprekers en alles zo autismevriendelijk mogelijk

te houden. Dat houdt ook in om voorspelbare

omstandigheden te creëren.

Door de steeds veranderende coronamaatregelen

lukt ons dat jammer genoeg niet meer.

Wij kunnen onze sprekers niet garanderen

onder welke omstandigheden zij een inleef

zullen moeten geven. Daarom plannen wij

voorlopig geen inleefsessies meer in tot er

terug perspectief is op betere omstandigheden.

Van zodra we terug inleefsessies plannen

zullen we dit via sociale media en de website

communiceren.

Alle informatie en updates vind je

hier terug: autismevlaanderen.be/

inleefsessie-autisme/

Agenda Basiscursus

“Omgaan met autisme”

Jezelf, je zoon, dochter, partner, kleinkind,...

kreeg (recent) een diagnose autisme en je hebt

talloze vragen over hoe het nu verder moet?

Na de diagnose duiken geregeld vragen op

over bepaalde situaties en/of gedrag waarmee

je geen raad weet? Je wilt graag met bondgenoten

overleggen, ervaringen uitwisselen,

vragen delen waar je anders mee blijft zitten?

Dan is de basiscursus ‘Omgaan met autisme’

iets voor jou!

Aan de hand van uit het leven gegrepen

voorbeelden geven we je meer inzicht in het

autistische waarnemen, denken, voelen en

gedrag. We hebben het over omgaan met

prikkels, communicatie, omgaan met stress,....

Er is ook ruimte voor concrete vragen van elke

deelnemer, waarbij we onze ervaring bundelen

om naar antwoorden te zoeken.

De cursus is bedoeld voor ouders, personen

met autisme, broers en zussen, grootouders,

partners, familieleden, vrienden en max. 2

betrokken beroepskrachten. Elke cursus wordt

begeleid door een duo ervaringsdeskundigen.

Prijs

Deelnemers aan de basiscursus zijn of worden

lid van VVA. Meer info over het lidmaatschap

via autismevlaanderen.be>lid worden. Deelnemers

betalen 120 euro voor de reeks.

Op het moment van publicatie van dit magazine

staan er basiscursussen ingepland in Mol,

Wilrijk, Gent en Online.

Om praktische redenen is het aantal deelnemers

beperkt. Schrijf dus zo snel mogelijk in!

Heb je nog vragen, stuur een mailtje naar

ann@autismevlaanderen.be of bel de Autismetelefoon

078/ 152 252.

Je vindt alle informatie en inschrijvingslinks

via autismevlaanderen.be/

basiscursus.

24

VVAMAGAZINE - WINTER 2021

25VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Agenda Infohuis Autisme

Om ouders, familieleden en mensen met autisme

op allerlei manieren de kans te geven in contact

te komen met bondgenoten organiseren we het

Infohuis Autisme. In het Infohuis Autisme kan je

als ouder, persoonlijk betrokkene of volwassene

met autisme vrijblijvend langslopen voor een

babbel met een ouder, partner of een volwassene

met autisme. Je kan er terecht bij vermoedens van

autisme, als je pas de diagnose kreeg of al wat

langer bekend bent met autisme in je gezin of familie

en een gesprek wil met een betrokkene. De

bondgenoten van het Infohuis Autisme kunnen

jou een antwoord geven op concrete praktische

vragen, luisteren naar jouw verhaal en tips geven

vanuit hun eigen ervaring. Iedereen welkom! Bij

jouw bezoek aan het infohuis kun je kiezen voor

een individueel gesprek, maar ook deelnemen

aan een groepsgesprek. Ook een combinatie van

beide is mogelijk. Na jouw inschrijving krijg je de

mogelijkheid om jouw voorkeur door te geven.

Om organisatorische redenen is inschrijven voor

deze activiteiten verplicht.

Meer info 078/152 252 (autismetelefoon) of

vva@autismevlaanderen.be.

Op het moment van publicatie van dit magazine

staan in Gent, Antwerpen, Geel en

Kortrijk Infohuizen Autisme gepland. Ook

worden er drie online infohuizen voorzien.

Schrijf je in via autismevlaanderen.be/

infohuis-autisme.

Minicursussen

Autisme en vertrouwen

In deze workshop van filosofische coaching begeleidt

Hugh Desmond op basis van zijn onderzoek

over vertrouwen een groep van maximaal 15 personen

in het redeneren over sociale interacties.

Deze workshop bestaat uit drie sessies.

Autisme en gamen

In deze workshop kijken we kritisch naar de

mogelijke impact van gamen op mensen met

autisme. Zijn mensen met autisme vatbaarder

voor gameverslaving? Geeft gamen een hoger

risico op sociaal isolement of is het voor sommigen

met autisme net de toegang tot sociaal

contact? Is gamen geschikt als leermiddel of

als ontspanning?

Deze workshop bestaat uit drie sessies.

Meer informatie en inschrijven via

autismevlaanderen.be/minicursus

PAS(S)-activiteiten

PAS(S)-groepen zijn zelfhulpgroepen voor en

door volwassenen met AS(S) en organiseren

meetings waarop zij elkaar ontmoeten. Ook

wie vermoedt autisme te hebben is welkom.

Organisaties en personen die op een verantwoorde

manier met autisme bezig zijn,

kunnen een beroep doen op PAS(S)-leden voor

inspraak, overleg, getuigenissen ... PAS(S) is

pluralistisch en wordt ondersteund door VVA.

Meer info op passgroepen.be.

Wil je een uitnodiging voor alle PAS(S)-activiteiten

ontvangen, geef dan je e-mailadres door

via de Autismetelefoon 078/152 252 of stuur

een e-mail naar Ann@autismevlaanderen.be.

Autismetelefoon 078/152 252

www.autismevlaanderen.be

Haytham, mijn zonneschijn

en zorgenkindje

Ik ben Sherin, mama van negen kinderen tussen de 5 en 30 jaar

en oma van 7 prachtige kleinkinderen. Ik ben zelf van Arubaanse

afkomst. Mijn jongste zoon Haytham is intussen 5 jaar. Hij is mijn

kleine zonneschijn, maar ook mijn zorgenkindje.

Haytham werd geboren met

een zeldzame chromosoommutatie

genaamd Grin2B. Net

als veel andere kinderen met

Grin2B heeft Haytham ook

autisme. Zijn oudere broer

van 20 jaar heeft ook autisme

en een gedragsstoornis. Hij

zat tijdens zijn jeugd in veel

instellingen en kwam vooral

tijdens de weekenden naar

huis. Dit was voor ons een

noodzakelijke keuze omdat

het thuis zowel voor hem als

voor ons niet meer uit te houden

was. Tegenwoordig kan

hij zelfstandig zijn weg gaan

dankzij Begeleid wonen en hij

doet het super goed. Ik ben

zo trots op hem en op hoe hij

zich heeft ontplooid.

Zelf heb ik de diagnose bij

mijn beide zonen redelijk

snel aanvaard. Wat wel heel

moeilijk was, was om de juiste

ondersteuning te bieden en

thuis alles aan te passen, dit

zonder echt te weten wat

26

VVAMAGAZINE - WINTER 2021

27VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

“Weten dat er mensen en

organisaties zijn die kunnen

helpen, doet zoveel deugd.”

grin2B en autisme precies inhouden.

Er was geen handleiding.

Professionele hulp heb

ik pas later ontdekt en gevonden.

Weten dat er mensen en

organisaties zijn die kunnen

helpen, doet zoveel deugd.

Hotel Pimpernel is bijvoorbeeld

een hele grote hulp

voor mij. Daar kan Haytham

logeren, alleen of samen met

een broer of zus. Hij krijgt

er alle nodige medische en

professionele zorg, maar ook

een fantastisch leuk activiteitenaanbod

waarin hij zich

kan uitleven. Gelukkig voor

ons en voor andere gezinnen

bestaan er zo’n initiatieven.

Mijn eigen kinderen hebben

ons altijd geholpen met de

zorg voor Haytham. Bij mijn

oudste zoon waren er minder

aanpassingen nodig van de

rest van het gezin omdat hij

tijdens de week in een instelling

verbleef. Wanneer hij

thuis was waren de contacten

gelukkig altijd heel goed

tussen de broers, zussen en

de rest van de familie.

Het is bij ons thuis niet elke

dag rozengeur en maneschijn.

Sommige dagen zijn

pittig, zoals de dagen waarop

Haytham woedeaanvallen

krijgt en hij mij bijt of zichzelf

pijn doet. Ook de vele ziekenhuisopnames

zijn geen pretje

en erg slopend. Ik voel de pijn

en de frustratie van Haytham.

Maar ook als moeder heb ik

het nodig om mijn frustraties

ergens kwijt te kunnen.

Mensen zien mij vaak als

een sterke vrouw en denken

dat ik nooit huil of droevig

ben. Achter mijn glimlach

schuilt een leven van vallen

en opstaan. Mijn familie en

vrienden zijn er altijd voor mij,

ze bieden mij het luisterend

oor dat ik nodig heb. Ik ben

dankbaar dat ik omringd ben

met goede mensen.

Maar ook al heb ik mijn familie

en vrienden, ik had er ook

nood aan om in contact te komen

met lotgenoten. Daarom

ben ik een Facebookpagina

gestart waarop ik vertel over

Haytham. Ik heb mij ook

aangesloten bij de Grin2B

community. En vorig jaar ontdekte

ik Senzo vzw, waar ik

voor het eerst ook lotgenoten

leerde kennen met dezelfde

geloofsovertuiging. Ik ben zelf

al 22 jaar moslima en dat beïnvloedt

toch wel mijn kijk op

het leven. Vanuit mijn geloof

haal ik vooral kracht uit de

overtuiging dat Allah mij niks

geeft dat ik niet aan kan.

Hoe ik Haytham zie? Als een

groot en mooi kado. Alleen

is bij hem het uitpakken net

even iets anders. Ik vergelijk

Haytham nooit met een ander

kind, elk kind is sowieso

anders, of het nu een beperking

heeft of niet.

Wat de toekomst brengt weet

ik niet, we leven van dag tot

dag. Maar we blijven streven

naar een maatschappij met

meer begrip voor kinderen

met autisme.

Autisme

is kleurloos

Toen ik de interessante vraag kreeg om over autisme in andere

culturen na te denken, kwam ik tot de conclusie dat autisme

vol gelijkenissen zit over alle grenzen heen. Tegelijk met zoveel

verschillen omdat geen enkele persoon met autisme dezelfde is.

Onbekende wereld

Voor zover ik mensen ken uit de eerste of

tweede generatie met een migratie-achtergrond,

zijn er geen te bespeuren met een

normale begaafdheid en autisme. Zijn ze er

dan niet? Natuurlijk wel! Maar er werd nooit

gekeken waarom iemand zich anders gedroeg.

En als er al iemand de vraag stelde, was het

antwoord heel simpel: “ze komen van een andere

cultuur” of “zuiders temperament”, maar

nooit: zou het een ontwikkelingsstoornis zijn?

Nu durven ouders wel al vragen stellen en

komen ze zo terecht bij het COS of privé multidisciplinaire

teams. In de praktijk is dit niet

gemakkelijk, want wanneer ze de diagnose autismespectrumstoornis

krijgen, staan ze eigenlijk

aan de deur van een onbekende wereld waar ze

niets vanaf weten. Het stereotiepe beeld van iemand

die recht voor zich uitkijkt en in zijn eigen

wereld leeft, is bekend als autisme. Een vader

stelde ooit vragen bij de diagnose autisme van

zijn zoon omdat zijn zoon niet in een hoekje ging

zitten, maar juist met andere kinderen wilde

spelen. Dat hij steeds in conflict kwam tijdens

28

29VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

dat spelen omdat hij de regels niet begreep had

de vader niet aan autisme gelinkt.

Autisme en

(hoog)begaafdheid

Ondertussen is er een sensibilisering op gang

gekomen en wordt de vraag ook gesteld bij

normaal begaafde kinderen. Enkele jaren geleden

kwamen mensen met een andere migratieachtergrond

enkel bij een diagnosecentrum

omdat hun kind nog niet sprak of omdat er

fysieke en/of mentale beperking was.

Vooral hoogbegaafde kinderen met autisme

werden eerder gestraft om hun brutale, kritische

vragen dan dat er werd gevraagd “waarom gedraagt

het kind zich zo?” Deze groep wordt pas

opgemerkt in het secundair. Omdat ze normaal

praten en mee kunnen in de basisschool vallen

ze vaak niet op. In het middelbaar moeten ze

ineens plannen en organiseren met zwakke executive

functies en zien we ineens de punten kelderen.

Ouders, meestal 2de generatie, reageren

dan teleurgesteld en boos op hun kind omdat

ze hun taken niet maakten of niet hadden afgegeven.

Gebrek aan tijdsbesef, dat hoort nu ook

eenmaal bij autisme. Maar de ouders zien dat

hun intelligente kind, dat met gemak elke studie

aankan, in het watervalsysteem terechtkomt en

weten niet waarom. Mits een diagnose krijgt een

kind hier de juiste ondersteuning.

Hulpvraag

Het is zeker niet evident voor deze mensen om

de juiste hulpverlening te vinden. Het filteren

van de hulpvraag zou al kunnen starten bij

de consultaties van Kind en Gezin. Zij zien de

baby, peuter of kleuter op regelmatige basis en

tijdens de momenten dat de kindjes moeten

wachten op zijn/haar beurt om naar de dokter

binnen te mogen is er al een schat aan informatie

voor handen.

Kan het kind absoluut niet stilzitten? Moet het

kind elke keer hetzelfde autootje hebben?

Zit het kind helemaal ineengedoken in een

hoekje? Vertellen de ouders dat ze elke keer

een crisis meemaken als de groenten worden

gemengd… en zoveel andere vragen en verhalen

die de revue passeren. Daarin schuilt een

hulpvraag die vraagt om uitgeklaard te worden.

De taal speelt hier zeker een belangrijke

rol, maar is niet het allerbelangrijkst. Iemand

die communicatieproblemen heeft blijft deze

hebben, ook al begrijp je zijn of haar taal.

Aanvaarding

Heel wat gezinnen vinden steun in hun geloof om

autisme een plaats te geven. In de islam telt elke

beproeving mee en wordt deze op de weegschaal

van het hiernamaals gelegd. Dat motiveert

mensen om de beste zorg voor hun kind met

autisme te zoeken en toe te passen. Daarnaast

heb je ook mensen die zich geen raad weten met

hun kind dat anders is dan ze hadden verwacht.

Ik heb ervaren dat zowel in autochtone als in

allochtone gezinnen de acceptatie van “het

anders” zijn van hun kind afhangt van de

eigen sociaal emotionele groei van de ouders.

Ouders die zich bewust zijn van hun eigen

sterktes en zwaktes hebben meer veerkracht

in hun rol als ouder.

Het netwerk rondom het gezin met een kind

dat een beperking heeft, is afhankelijk van

familie tot familie. Zo heb ik een gezin in begeleiding

dat hun dochter bij familie in Marokko

helemaal ziet openbloeien omdat ze daar met

schapen en kippen in de boerderij haar dag

doorbrengt. Voor het meisje en de ouders

betekent dit erg veel.

In een ander gezin is de isolatie zo zwaar omdat

ze met hun zoontje dat autisme heeft nergens

op bezoek willen gaan. Hij schreeuwt, kan de

verandering niet aan en vernielt soms dingen.

De ouders schamen zich omdat hij als negenjarige

zo’n gedrag stelt.

Of er in de familie een open of een “keeping up

appearances” houding is, maakt een verschil in

de leefwereld van het gezin.

Onzichtbaar

Een van mijn cliënten moest regelmatig een

weekje thuisblijven om te ontprikkelen van

alles wat hij ervaarde op school. De ouders

vroegen steeds een wettiging bij de huisarts in

functie van zijn lichamelijke toestand. Hij heeft

buikpijn, oorpijn, pijn aan de enkel… tot het

eerste gesprek met mij als begeleidster wist

hun nieuwe huisarts zelfs niet dat de jongen

autisme had. Er is nog altijd een mentaliteit dat

er een fysiek probleem moet zijn om hulp te

zoeken. Als er fysiek niets aan de hand is, is het

aanstellerij en moet hij beter zijn best doen.

Er is nog heel wat werk aan de winkel om duidelijk

te maken dat autisme niet te genezen is en

een levenslange, onzichtbare beperking is. Door

te verwijzen naar de tante, nonkel, opa of andere

familieleden, die binnen de familie gekend staan

als “raar” persoon, maak ik in heel wat gezinnen

duidelijk wat autisme concreet kan betekenen.

Organisaties

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders wat ze

moeten doen om begeleiding te krijgen. Als er

een diagnose is, kunnen ze aangemeld worden

bij ons in vzw Het Raster tegen een gesubsidieerd

tarief, maar door de besparingen kunnen

ze daar niet direct geholpen worden.

Mensen met andere roots hebben ondertussen

ook de weg gevonden naar privé begeleiders,

althans als ze een stevig inkomen

hebben, want 60 € per uur is niet haalbaar

voor veel van deze gezinnen.

Farida Reddahi:

vertrouwen • doelgericht • the sky is the limit • optimist

verantwoordelijk • out of the box • chocolala • betrokken

achter elke storm komt de zon • mama • creatief

De organisatie vzw Senzo helpt mensen in

Antwerpen op een laagdrempelige manier in

hun zoektocht naar de juiste hulpverlening. Ze

organiseren ook in samenwerking met vzw Het

Raster verschillende projecten om iedereen

te kunnen bereiken. Om ouders in contact te

brengen met andere ouders creëerden ze een

whatsappgroepje waar ouders, vooral mama’s,

bij elkaar terecht kunnen om te ventileren, tips

te vragen, steun te vinden en zo mekaar te

empoweren! Ze maakten met de meisjesgroep

dAmeSS een aantal filmpjes om te laten zien

hoe autisme beleefd wordt door meisjes met

een migratieachtergrond.

Ouders met vragen rondom administratie en

het financiële aspect stuur ik door naar de

maatschappelijke werkers van de mutualiteiten

omdat zij zeer erg op de hoogte zijn van

alle regels en tegemoetkomingen. Ouders van

andere origine zijn hier over het algemeen niet

zo van op de hoogte. Er is een hele administratieve

rompslomp die zo omslachtig is dat

deze niet duidelijk is voor de meeste van deze

ouders. Een administratieve vereenvoudiging

zou al een grote hulp zijn.

Als praktische begeleider zet ik duidelijke

praktische systemen in gang die verbetering

brengen in het gezin en probeer voor hen zo

de deur te openen naar begrip voor autisme.

Farida Reddahi

thuisbegeleidster bij Het Raster

en betrokken bij de dAmeSS groep van SENZO

30

31VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Tiny gaat ...

Je anders

voelen

Tiny is een meisje van 60+ met ASS. Ze kreeg haar diagnose toen

ze bijna 58 was. Als er een God zou bestaan, dan zou Tiny die

dankbaar zijn voor het krijgen van woorden. Woorden, die haar

helpen om dingen te benoemen, te omvatten, te begrijpen en

te delen. Ze maakt de moeilijke evenwichtsoefening tussen het

accepteren van haar eigen-aardigheden, en het ombuigen ervan

naar een leefbare modus vivendi, zodat ze het beste uit zichzelf

en uit dit leven kan halen. Voor minder gaat ze niet.

In wat volgt wil Tiny het hebben over hoe het

voelt anders te zijn en wat dat met een mens

doet. Ze duikt even terug in de tijd en voelt het

oude zeer. Ze blikt terug op haar ervaringen

binnen de VVA en schetst haar verwachtingen

voor de toekomst. Hiermee wuift ze jullie, lezers,

allemaal uit, want dit is haar laatste Tiny-bijdrage

voor dit magazine. Het ga jullie goed!

Of ze dat dan niet begreep? sneerde Jongste

Zoon terug, toen Tiny vroeg waarom hij niet

zocht naar een bezigheid en vrienden in zijn

geboortestad.

Jongste Zoon was noodgedwongen van de studentenstad

teruggekeerd naar het mamanest,

toen het gebouw waarin hij een studio betrok

verkocht werd. Het was niet zijn keuze geweest,

ook niet die van Tiny, dat hij die beweging moest

maken. Er bleek een grote schaarste te zijn aan

studentenkoten, -studio’s of wat dan ook in de

stad waar hij nu al enige tijd zelfstandig woonde.

Er bleek bovendien een grote discrepantie te

bestaan tussen het inkomen van Jongste Zoon

en de prijzen die gevraagd werden voor een degelijke

en betaalbare woonplek. En daarbovenop

bleek het al snel bijzonder moeilijk te zijn wat

dan ook gehuurd te krijgen zonder loonbriefje te

kunnen voorleggen. Vandaar: een noodzakelijke

noodoplossing en even terug naar hotel mama,

in afwachting en op hoop van betere tijden.

Jongste Zoon was die avond ontmoedigd en

moedeloos, en zuchtte dat hij zich slecht voelde.

‘Hoe komt het?’ had Tiny voorzichtig gevraagd

(want die vraag was niet altijd welkom, maar niets

vragen was evenmin altijd de beste oplossing).

‘Ja, wat dacht je? kwam het antwoord scherp en

snel, ‘Ik ben 28, woon nog bij mijn moeder en

heb hier geen vrienden!’. Jongste Zoon gooide

het er ineens allemaal uit. Dat hij hier toch niet

kon uitgaan, of zich kon aansluiten bij een sportclub

of wat dan ook waar hij leeftijdsgenoten

kon zien. Want die zouden vragen waar hij naar

school was geweest, en hij was nergens gewoon

naar school geweest zoals de anderen, hij had

allemaal rare sprongen gemaakt tijdens zijn

schoolcarrière en was uiteindelijk met examencommissies

en tweedekansonderwijs enz aan

zijn diploma secundair geraakt. Erover liegen was

geen optie, want doen alsof hij wel naar die of

gene school was geweest zou hem al snel door

de mand laten vallen, als men bijvoorbeeld vroeg

of hij bij die of gene leerkracht had gezeten. Nee,

hij zou overal meteen herkend worden als ‘die

rare’ die niets deed zoals de anderen.

En of Tiny het begreep.

Het kwam er allemaal uit, beladen met pijn en

groot verdriet. Begreep ze dat dan niet, had

Jongste Zoon vlijmscherp teruggekaatst, waarom

hij hier geen leven kon uitbouwen?...

Ze herinnerde zich haarscherp, als was het gisteren,

hoe het voelde om in een klein stadje en een

kleine gemeenschap gekend te zijn als ‘die rare’.

Er hoefde niet eens een label gekleefd te worden

op het waarom van je anders zijn, het feit dàt

je anders was volstond om gemeden en scheef

bekeken, gepest of uitgelachen te worden.

Ook Tiny was weggetrokken uit haar geboortestad,

om elders een leven uit te bouwen.

Het was al een gigantische opgave om zelf te

leren omgaan met haar vele kwetsbaarheden

en obstakels, dan ook nog opboksen tegen de

blikken en de oordelen van de goegemeente

was er doodgewoon teveel aan.

En laten we eerlijk zijn: zo gigantisch veel is

er - wat dat betreft - niet veranderd op die

tijdspanne van 50 jaar. Akkoord, er wordt nu

veel gesproken over inclusie en diversiteit, en

akkoord, er worden heel wat serieuze inspanningen

gedaan om voor iedereen een plekje

te zoeken om een volwaardig leven te leven.

Maar of het in de beleving van een jong mens

daarom zoveel makkelijker geworden is om

zich anders te voelen, om te zien hoe iedereen

rondom je met schijnbaar gemak door het

leven dartelt en jij overal hapert? Of het rugzakje

van wie met struikelblokken door school

en werk en relaties en budgetten sukkelt nu

zoveel lichter geworden is?... Met een hoop

faalervaringen en met te weinig succeservaringen

blijft het een hindernissenparcours met

een bijzonder hoge moeilijkheidsgraad.

Tiny begreep Jongste Zoon dus pijnlijk goed, en

zijn verdriet te zien haalde de oude wonde weer

helemaal open. Toch is Tiny ondertussen wél

weer teruggekeerd naar haar geboortestad, en

loopt ze zich daar niet langer te verbergen.

Toch is Tiny ondertussen wél weer teruggekeerd

naar haar geboortestad, en loopt ze zich

daar niet langer te verbergen. En dus vroeg

ze zich af waar en wanneer en waardoor haar

gevoel over zichzelf is veranderd.

Ze is ooit getrouwd en kreeg kinderen. Maar

haar zelfwaardegevoel is hierdoor niet bepaald

verbeterd, want het huwelijk bleek geen succesverhaal,

en met de kinderen volgde ze ook

niet bepaald het gewone pad. Ze bleef toch

maar het buitenbeentje.

De grote herkenning, en hierdoor ook het zich

gesteund weten met haar anders zijn en dat

van haar kinderen kwam er toen Tiny - eerst

als mama van kinderen met ASS, later zelf als

Nu kan Tiny door

haar geboortestad

lopen met

opgeheven hoofd.

32

33VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

persoon met ASS - in contact kwam met de VVA.

Stel je voor: eindelijk mensen die je begrijpen,

zelfs zonder dat je je hele verhaal vertelt. Mensen

in hetzelfde schuitje, die óók weten hoe lastig

het roeien is in deze woelige waters. Mensen

die zich inzetten voor hetzelfde doel. De solidariteit.

Het zich gedragen weten. Het vangnet. Het

gewoon mogen zijn wie je bent. Geen oordelen,

geen scheve blikken. Herkenning en erkenning.

Man man man, wat deed dàt deugd.

Tiny ging al snel aan de slag als vrijwilligster,

want ze wou met haar eigen nare ervaringen

proberen iets positiefs te doen voor al wie hetzelfde

parcours te bewandelen had. Ze luisterde

in het infohuis naar vele anderen. Ze ging

praten op vele plekken, over hoe het is anders

te zijn. Dankzij de VVA kon ze deelnemen aan

focusgroepen, congressen, werkgroepen, waar

haar stem welkom was. Stel je voor, nu vroég

men om haar stem. En dat alles niet dankzij of

ondanks haar kwetsbaarheden, maar gewoon

met alles van zichzelf erop en eraan. Er was

altijd plaats en begrip voor haar grenzen, maar

ook haar sterke kanten werden gezien en

gewaardeerd en kregen ruimte.

Zo zou het altijd en

overal voor iedereen

moeten zijn.

Tegelijk was de VVA ook de spreekbuis, die tot

op beleidsniveau ging ijveren voor een autismevriendelijke

wereld. Tiny denkt met een bijzonder

warm gevoel terug aan de beelden van in

het Vlaams Parlement, waar een boegbeeld van

de VVA (en ze weet over wie ik het hier heb) vertelde

waar de VVA voor stond: wij, met het team,

zei ze, zorgen ervoor dat de mensen met ASS

hun ding kunnen doen. Dat ‘zorgen voor’ behelst

het aanbieden van een plek waar je erkenning

en herkenning biedt, maar OOK en niet minder

belangrijk in het ijveren tot op het hoogst mogelijke

niveau voor die erkenning en de daartoe

nodige maatregelen. Want met gezellig keuvelen

onder elkaar alléén verander je niets.

Een stevige organisatie vereist een doordachte

structuur, een goed participatief beleid, een gedeeld

plan, een visie en een uitgewerkte missie.

De neuzen moeten in dezelfde richting kunnen

blijven staan, of er moet gekeken worden naar

het omslaan van het roer: ook dat moet kunnen.

Een stevige organisatie is zoals elk levend

wezen: het moet zich aanpassen aan veranderende

omstandigheden en noden, zonder

daarom zijn identiteit te verliezen. Vinger aan de

pols, het hart op de juiste plek, nooit vergeten

welk doel de organisatie moet dienen.

Zich voor deze VVA te kunnen inzetten heeft Tiny

het gevoel gegeven eindelijk een job te kunnen

doen, die voor haar passend was. Het doet er

niet toe of dat voor een regulier loon was of niet:

haar taak voelde er niet minder om, omdat het

‘slechts’ als vrijwilligster was. Ze kreeg hierdoor

het gevoel dat het van belang was wat ze deed.

Je maatschappelijke betekenis geeft je mee een

identiteit. Het hebben van een job waardoor je

groeit en bloeit, binnen een werkveld waarin je

je gedragen en gesteund weet, kan hét verschil

maken tussen wegkruipen en openbloeien.

Nu kan Tiny door haar geboortestad lopen met

opgeheven hoofd. Ze verbergt zich niet langer. Ze

vertelt zelfs al eens over haar kwetsbaarheden.

Tiny is er zich goed en wel van bewust dat het

vanuit hààr positie veel makkelijker spreken is, dan

vanuit de positie van Jongste Zoon. Maar misschien

maakt haar inzet, en die van de vele andere

bondgenoten, toch dat ietsje verschil, waardoor

het ooit, in het Land van Morgen, beter wordt.

Als de brief in de brievenbus valt waarin de

vraag gesteld wordt of ze lid wil blijven van de

VVA, dan is het antwoord volmondig JA, zolang

de VVA in essentie blijft zoals Tiny die heeft gekend:

een net van mensen, met wortels tot in

de diepste en breedste lagen, en vertakkingen

tot zo ver en hoog mogelijk.

Voor minder gaat ze niet.

“Ik had nog

nooit gehoord

van autisme”

door Lynn Claerhout

Siham (44 jaar) is geboren in Marokko. Op haar 24ste verhuisde

ze naar Spanje. Daar is haar zoon Karam geboren. Twee jaar later

kwamen ze naar België. Karam is nu 9 jaar. Hij heeft autisme. Siham

vertelde haar verhaal in het Spaans aan vrijwilligster Lynn.

‘Moeilijk kind’?

Toen ik nog in Spanje woonde, dacht ik dat ik

gewoon een moeilijk kind had. Toen ik naar

België kwam, woonde ik met Karam bij mijn

zus. Zij was getrouwd en had een zoon van

dezelfde leeftijd als Karam. Ik zag dat die jongen

reageerde en zijn moeder aankeek. Karam

deed dat niet. Dus ik dacht dat mijn zoon

gewoon niet wilde luisteren. En de andere

jongen konden we makkelijk vastmaken in de

kinderwagen. Karam niet. Die begon dan te

schreeuwen.

Ook reizen was een hel. Als we met het vliegtuig

naar Spanje gaan, zelfs op de luchthaven

al, is Karam niet rustig. Op een dag wilde Karam

daar alleen maar de roltrappen op en af.

Mijn zus zei dat ik mijn zoon slecht opvoedde.

Ze zei dat ik hem moest slaan. Maar dat doe ik

echt niet.

Fysieke pijn

Toen we nog maar net in België woonden,

bleef Karam overdag thuis bij mijn zus en

haar man. Ik werkte veel. Op een dag kwam ik

thuis. Karam pakte me vast en duwde mij onze

kamer binnen. Hij deed de deur dicht. Hij zei

tegen mij: “Ik vind deze mensen niet leuk. Ik wil

alleen blijven met jou. Jij en ik.”

Op een andere avond kwam de man van mijn

zus thuis. Wanneer Karam hoorde dat de deur

openging, liet hij zijn speelgoed vallen en kwam

hij snel naar mij. Ik zag dat hij heel bang was

van die man. Toen wist ik het. Die man deed

mijn zoon pijn.

34

35VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Op een andere dag zag ik dat Karams gezicht

rood was. Er stonden vingers in zijn wang. Mijn

zus zei me dat Karam gevallen was. Een tweetal

weken later zag ik dat zijn billen rood waren.

Maar niet van uitslag. Ik zag de vorm van

een hand in zijn billen. Toen was het voor mij

genoeg geweest. Ik heb mijn zus gezegd dat ik

niet meer bij hen kon blijven. We hebben ruzie

gemaakt en ik ben vertrokken met Karam.

Alweer een nieuw begin

Karam was nog geen drie jaar toen hij heel

vaak ziek werd. Hij had dan koorts en gaf over.

Ik ben toen naar mijn huisarts gegaan. Zijn

probeerde te praten met Karam. Ze merkte

dat hij niet sprak, ook geen Spaans. Hij ging

naar school in het Nederlands. Maar die taal

sprak hij ook niet. De dokter zei dat dat niet

normaal was. Ik dacht dat hij gewoon laat was

met spreken. Maar de dokter heeft me doorverwezen

naar een centrum. Acht maanden

later kreeg ik een telefoontje. Karam mocht

beginnen met logopedie en kinesitherapie.

De relatie met mijn zoon was toen heel slecht.

Karam wilde niets. De hele dag riep hij alleen

maar ‘no’. Die Spaanse ‘nee’ was het enige dat

hij kon zeggen. Hij wilde me niet knuffelen, hij

wilde geen contact.

Ik voelde dat er iets was met Karam. Mijn kinesiste

zei dat ze mij zou helpen een oplossing

te zoeken. Het centrum heeft Karam toen

onderzocht. En ik ben begonnen met wekelijkse

gesprekken bij een psychologe. Zij spreekt

gelukkig goed Frans, want ik spreek niet goed

Nederlands.

Eindelijk een verklaring

Na ongeveer een maand kreeg Karam de

diagnose van autisme. Ik had er nog nooit van

gehoord. Mijn familie ook niet. Ik heb het centrum

gevraagd of er een oplossing voor was.

Ze vertelden me dat er niet zoiets bestaat als

een ‘genezing’. Ik had het heel moeilijk. Vooral

omdat ik geen band had met mijn zoon.

Sinds ik mijn psychologe zie, gaat het stapje

per stapje beter. Zowel met mij als met Karam.

Mijn psychologe geeft me goede adviezen en

motiveert me. Het is alsof ze mijn batterijen

oplaadt.

Taboe

Ik heb het gevoel dat autisme vaak taboe is in

Marokko. Ik heb medelijden met die kinderen

in Marokko. Ik heb het ook over kinderen met

andere moeilijkheden dan autisme. Want die

krijgen in hun land geen hulp. Ze worden thuis

opgesloten en mogen niet naar school gaan. Als

een kind op school rare geluiden maakt of te

moeilijk doet, moet het thuisblijven. Het enige

wat er in Marokko bestaat, zijn organisaties voor

hen. Maar hun diensten zijn erg duur. Kunnen

ouders die niet betalen? Dan is het kind verloren.

Dan kan het geen goede opleiding krijgen.

Ik heb een universitaire opleiding gevolgd,

maar toch kende ik autisme niet. Daar wordt

niet over gepraat in Marokko. Lijkt een kind

niet normaal? Dan is dat gewoon een abnormaal

kind. En dat is het. In Marokko geven

mensen hen geen diagnose. Dat vind ik jammer.

Want met een diagnose kan je de kinderen

beter begrijpen. Toen ik wist dat mijn kind

autisme had, ontdekte ik dat er veel dingen

waren die ik kon doen. En dat er nog veel was

dat mijn kind kon leren.

Blij in België

Ik ben zo blij dat ik in België woon met Karam. In

Spanje of Marokko had ik wellicht niet dezelfde

hulp gekregen als hier. In het begin vond ik het

in België helemaal niet leuk. Maar nu denk ik:

wat goed dat ik al die problemen gehad heb.

Ik geloof dat God me naar hier gestuurd heeft

omdat dit beter is voor mij en Karam. Karam zou

het in Marokko heel moeilijk gehad hebben. In

Spanje zou het misschien nog gegaan zijn. Maar

ik denk toch dat we hier het best zitten. Ik heb

wel nog altijd hulp nodig. Ik heb minstens één

keer per maand een gesprek met de psycholoog

nodig. Zij is een grote hulp geweest voor mij.

Toen Karam klein was, kende ik nog niemand

in België. Ik ging daarom vaak met hem naar

pretparken en dierenparken. Zodat Karam

toch buiten zou komen en contact zou hebben

met andere mensen.

Toen hij wat ouder was, ging hij zwemmen.

Nog wat later liet ik Karam naar de scouts

gaan. Zo had hij contact met andere kinderen.

Ik stuurde hem ook op kamp. Laatst heb ik

Karam ingeschreven voor karate en voetbal. Hij

heeft nu dus veel hobby’s. In het begin vond hij

die niet leuk en wilde hij er niet naartoe. Maar

nu gaat het veel beter met hem. Hij heeft ook

veel vrienden.

Karam zit nu in het vierde leerjaar en doet het

heel goed. Hij is zelfs de eerste van zijn klas.

Maar ik moet hem veel motiveren. Ik maak zijn

huiswerk vaak samen met hem.

Autisme is niet ‘slecht’

Ik zie nu in dat autisme niet iets slechts is,

integendeel. Karam is in sommige dingen zelfs

beter dan andere kinderen. Hij ziet meer dan

wij zien. Alsof hij een zesde zintuig heeft. Hij

ziet veel details en voelt meer. Hij heeft een

heel goed hart.

Ik wil graag nog één ding zeggen. Als je een alleenstaande

moeder ziet die het moeilijk heeft,

luister dan naar haar. Want misschien ziet ze

het leven niet meer zitten. Net zoals ik vroeger.

Ik had niemand en had erg donkere gedachten.

Probeer haar te helpen. Neem haar vast.

Laat haar niet alleen.

36

37VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Boek & zo

Over Pubers

met autisme

Boek & zo

Een kind met

autisme in huis

Eva Van der Linden

Mama Baas

De puberteit: je lichaam

verandert zienderogen, de

hormonen gieren door je lijf,

je ouders zijn stiekem nog wel

leuk maar doen vaak ook erg

vervelend, je zelfbeeld en zelfvertrouwen

worden dagelijks

op de proef gesteld, ...

Een bijzondere periode waar

je als jongere én als ouder

van zo’n puberexemplaar

mee geconfronteerd wordt.

Wat dan als je als jongere ook

autisme hebt en niet altijd

even goed om kan met veranderingen,

andere mensen

meestal maar ingewikkeld

vindt en als voor jou ook zonder

die gekke puberteit erbij

het leven vaak best verwarrend

is?

In dit boek bundelde Eva Van

der Linden de verhalen van

verschillende ouders van pubers

met autisme. Vanuit hun

eigen ervaringen vertellen

ze openhartig over het leven

met hun kind. Struikelblokken

en moeilijkheden worden niet

uit de weg gegaan en ook

warme, ontroerende, ‘springuit-je-vel-van-trots’

momenten

komen volop aan bod.

De verhalen werden aangevuld

met tal van interessante

tips en informatie van

deskundigen uit heel wat

verschillende hoeken. School,

gamen, omgaan met tijd en

plannen, het gezinsleven, hygiëne,

eetproblemen, pestgedrag,

relaties en seksualiteit,

genderidentiteit, verschillen

tussen jongens en meisjes,

vriendschappen, communicatie,

sociale media, hobby’s,

leren autorijden, verder

studeren, solliciteren, ...

Alle relevante onderwerpen

worden op een heldere, positieve

manier belicht en aangevuld

met concrete, toepasbare

tips. Een boek boordevol

herkenning, informatie en

waardevolle tips voor ouders

en begeleiders van een puber

met autisme!

Eva Van der Linden (1982,

Antwerpen) is zelf moeder

van een puberzoon met autisme.

Met Over pubers met

autisme heeft ze inmiddels

zeven boeken op haar naam

staan. Ze schreef eerder o.a.

Zoon met een gebruiksaanwijzing,

Tussen trots en ergernis

en Gewoon een beetje

anders dan de rest.

Met deze podcast wil Mama

Baas een antwoord formuleren

op de vraag Hoe doen andere

mama’s dat toch? Elke maand

is er een aflevering met herkenbare

verhalen van mama’s

of tips en hulp van specialisten

over een breed gamma aan

thema’s rond het ouderschap.

Als Janneke van Bockel te

horen krijgt dat haar dochter

autisme heeft, is ze gek

genoeg opgelucht. Nu weet

ze eindelijk waarom haar

kind niet volgens de boekjes

opgroeit. Maar dan slaat de

onzekerheid toe. Want hoe

kan ze haar kind helpen? Wat

vergt dat van haar gezin?

En hoe maakt ze de buitenwereld

duidelijk dat haar

dochter weliswaar bijdehand

en dominant is, maar zeker

niet onopgevoed?

Janneke van Bockel is

ouderschapsconsulent en

een coach voor ouders met

vragen rond het ouderschap.

Ze spreekt over haar eigen

ervaringen als moeder en

hoe je als gezin omgaat met

een kind met autisme in huis.

De aflevering ‘Een kind met

autisme in huis’ kan je vanaf 3

februari beluisteren. Deze podcast

kon gerealiseerd worden

dankzij een partnership met

Vlaamse Vereniging Autisme.

Scan de QR-code of surf naar

www.mamabaas.be/content/

mama-baas-podcast

38

39VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Boek & zo

Onzichtbaar

autisme

Lien van Hoydonck

Als je het autisme niet ziet bij de ene en bij de andere wel

dan wil dat niet zeggen dat de ene het zwaarder heeft

dan de ander of er meer last van heeft. Zo is het niet.

Dominique Dumortier

“Men zegt dat autisme minder vaak voorkomt

bij meisjes dan bij jongens en cijfers geven dat

ook aan, maar is dat wel zo? Doordat meisjes de

problemen waar ze tegenaan lopen veel beter

kunnen compenseren, valt hun autisme minder

snel op. Meisjes zijn, eerder dan jongens, heel

goed in zich aanpassen aan de verwachtingen

van de omgeving. Het nadeel van deze gave om

te camoufleren, is dat meisjes vaak niet of laat

gediagnosticeerd worden met autisme. Deze

onderdiagnosticering vormt daadwerkelijk een

probleem aangezien veel vrouwen met autisme

op latere leeftijd last krijgen van depressie,

burn-out,... omdat ze te lang en te veel normaal

hebben willen meedraaien in de maatschappij.

Tijd om daar verandering in te brengen.

Aanleiding

Beginnen doe ik graag met een definitie van

autisme: “Autismespectrumstoornis (ASS)

is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die

wordt gekenmerkt door het niet aangaan van

relaties met anderen, niet spreken, verstoord

motorisch gedrag, een verstandelijke handicap

en behoefte aan een constante omgeving.” *

Ik weet uiteraard niet wat uw voorkennis is van

autisme, maar deze definitie, wetende dat ze

slechts dateert van 2017, schetst een zeer stereotiep

beeld. Dit is enorm jammer, aangezien

hierdoor vele personen die autisme hebben,

zeker meisjes, onder de radar kunnen blijven.

Mede door dit soort definities, maar ook door

eigen ervaringen, kwam ik uit bij mijn probleemstelling.

Zoals ik al zei, heerst er een stereotiep

en jongensachtig beeld van ASS in onze maatschappij

en wordt er gedacht dat autisme minder

voorkomt bij meisjes. Echter, er zou sprake kunnen

zijn van een onderdiagnosticering. Op basis

van deze probleemstelling formuleerde ik mijn

hoofdonderzoeksvraag, zijnde: ‘Hoe kunnen we

autisme bij meisjes sneller (h)erkennen?’. Ik zet de

‘h’ bewust tussen haakjes, omdat het volgens mij

belangrijk is om autisme zowel te herkennen als

te erkennen. Beiden zijn in mijn ogen van belang

voor het welbevinden van iemand met ASS.

Dit eindwerk is voor een deel gebaseerd op

eigen ervaringen, aangezien ik op 20-jarige

leeftijd zelf de (late) diagnose ASS kreeg. Toch

gaat deze scriptie uiteraard breder dan mijn

eigen verhaal. In het volgende deel licht ik toe

hoe ik te werk ging.

Methodologisch kader

Ten eerste voerde ik een uitgebreide literatuurstudie.

Ik verwerkte informatie uit boeken,

filmpjes, artikels,… Ik hanteerde zowel wetenschappelijke

bronnen als ervaringsverhalen.

Daarna interviewde ik acht meisjes met een

diagnose ASS. Vier van hen kregen de diagnose

op relatief vroege leeftijd, de vier andere op

latere leeftijd. Ik had ook een boeiend gesprek

met een orthopedagoog met heel wat ervaring

omtrent ASS.

Op basis van alle verzamelde informatie

ontwierp ik tenslotte een infoboekje. Dit is

bedoeld voor leerkrachten, hulpverleners, kinderbegeleiders,…

Door middel van dit boekje

kan ASS (bij meisjes) hopelijk sneller (h)erkend

worden en wordt er liefst ook komaf gemaakt

met het stereotiepe beeld dat vele mensen

hebben. Hieronder ziet u enkele foto’s.

Conclusies

Ik liet u daarnet een definitie lezen die in mijn

ogen niet klopt, maar wat is autisme dan

wel? Om te beginnen is ASS is een pervasieve

ontwikkelingsstoornis. Dit wil zeggen dat ze

invloed heeft op alle aspecten van het leven

en de ontwikkeling. Verder is autisme aangeboren

en de kern ervan is het anders denken

en verwerken van informatie, wat onzichtbaar

is. Daarnaast gaat het om de complexiteit van

een heel pakket aan eigenschappen en niet

om zomaar één of ander kenmerk. Je kan dus

niet een beetje autistisch zijn, je hebt het of

je hebt het niet. In tegenstelling tot wat vaak

gedacht wordt, is autisme geen lijn van ‘licht’

naar ‘zwaar’. De term ‘spectrum’ wijst eerder

op de grote verscheidenheid; hét autisme

bestaat niet.

Uit alle informatie die ik vergaarde, bleek dat

autisme bij meisjes inderdaad vaak moeilijker

en later (h)erkend wordt. Dit komt doordat

zij, eerder dan jongens, enorm goed zijn in

het compenseren en camoufleren van hun

moeilijkheden. Zij stellen vaak ook meer

internaliserend gedrag, tegenover jongens, die

meer externaliserend gedrag stellen. Hierdoor

vallen deze meisjes niet op en blijven ze onder

de radar. Echter, dat kan negatieve gevolgen

met zich meebrengen en zorgt voor enorme

vermoeidheid. Een tijdige diagnose, zo kon ik

concluderen, is dus echt wel van groot belang.

Mensen met ASS gaan zichzelf dan beter

kennen, begrijpen en accepteren. Een late

diagnose zorgt vaak ook voor een gevoel van

opluchting.

Gezien het belang van die tijdige diagnose,

ging ik op zoek naar kenmerken waaraan

we ASS kunnen herkennen, liefst al op jonge

leeftijd. Eerst schetste ik een algemeen beeld,

waarna ik dieper in ging op ASS bij meisjes. Een

voorbeeld van zo’n kenmerk is de mate van

empathie. Vaak wordt gedacht dat personen

met autisme geen of weinig empathie hebben.

Echter, vaak is net het tegenovergestelde waar.

Mensen met ASS, zeker meisjes, gaan anderen

binnenin heel erg goed aanvoelen. Dit kan zo

overweldigend zijn voor hen, dat zij niet goed

weten hoe te reageren. Daardoor lijken zij

soms gevoelloos, maar vergis u vooral niet. In

de wereld van autisme is niets wat het lijkt…

Ik hoop dat ik met deze scriptie heb kunnen

bijdragen aan een autismevriendelijkere wereld en

een correcter beeld van ASS (bij meisjes).”

Lien van Hoydonck

Dit eindwerk werd geschreven door Lien Van

Hoydonck in het kader van de opleiding Sociale

Readaptatiewetenschappen (Kinderen, jongeren

en welzijn) aan hogeschool UCLL, campus

Sociale School Heverlee. Ze is één van de

UCLL’ers op de longlist van de Vlaamse Scriptieprijs.

Voor haar opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen

kaartte ze het probleem

aan van (on)zichtbaar autisme bij meisjes. Het

infoboekje dat ze samenstelde wordt ondertussen

gretig ingezet in het werkveld.

De scriptie lezen?

Surf naar: bit.ly/3s4ROD9

40

41VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

DYNAMO,

een app om zicht

te krijgen op je

energiebalans

Participate ontwikkelde een nieuwe app voor volwassenen met

autisme. Met DYNAMO kom je weten wat jou energie kost en energie

geeft en waar en wanneer dat een rol speelt. Onze nieuwsgierigheid

was gewekt en we wilden er graag meer over weten.

Waarom werd DYNAMO

ontwikkeld?

In de klinische praktijk stellen beroepskrachten

vast dat autisme vaak met vermoeidheid

en gevoel van uitputting gepaard gaat. Het is

eveneens opvallend dat autistische burn-out*

in blogs en op sociale media een vaak voorkomend

onderwerp is.

In 2020 dook de term ‘autistische burn-out’ voor

het eerst op in de wetenschappelijke literatuur.

Na analyse van interviews met volwassen met

autisme met klachten van overbelasting kwam

men tot de conclusie dat een autistische burnout

ontstaat door het camoufleren of maskeren

van het autisme, sociale interacties, een teveel

aan informatie moeten verwerken en zintuiglijke

overbelasting. Een burn-out wordt doorgaans

gekoppeld aan stress op het werk. Bij mensen

met autisme gaat het om chronische levensstress.

Als je dagelijks stress ervaart dan kan dit

heel wat leed en problemen met zich meebrengen

zoals gezondheidsproblemen, problemen

op het werk, stemmingswisselingen, depressie

tot zelfs suïcidaliteit.

* Wat is een autistische burn-out?

De autistische burn-out is een syndroom dat

ontstaat vanuit chronische levensstress en

een wanverhouding tussen verwachtingen

en mogelijkheden waarbij er onvoldoende

ondersteuning is. De kenmerken zijn:

• langer dan 3 maanden een gevoel van

uitputting

• verlies van vaardigheden zoals plannen,

impulscontrole en flexibiliteit

• verminderd vermogen om met prikkels

om te gaan.

Ondanks de kennis over algemene oorzaken

voor klachten van langdurige vermoeidheid,

uitputting en autistische burn-out weten

mensen met autisme niet steeds wat bij hen

een rol speelt. Een eerste stap is zelfkennis en

zicht op wat concrete aanleidingen zijn voor

deze klachten. Algemene oorzaken leiden

naar algemene oplossingen of aanpassingen.

Deze zijn niet steeds makkelijk om te zetten in

concrete acties die de persoon kan ondernemen.

Participate stelde zich tot doel om een

tool te ontwikkelen zodat men zicht krijgt op

de persoonlijke energievreters. Even belangrijk

vinden we om ook aandacht te hebben voor

wat de persoon energie geeft.

Voor wie is DYNAMO bedoeld?

Uit wat voorafgaat zou je kunnen afleiden

dat we de app enkel voor mensen met een

autistische burn-out ontwikkelden. Niet zo, de

app is ontworpen voor mensen met autisme

die niet weten hoe het komt dat hun energiepeil

regelmatig laag staat. Je hoeft dus geen

ernstige klachten te hebben om met de app

aan de slag te gaan. Het is juist de bedoeling

om niet verzeild te geraken in de vicieuze cirkel

van vermoeidheid en uitputting. Meer nog, we

zijn ervan overtuigd dat de app door iedereen

die meer inzicht wil in de eigen energiebalans

gebruikt kan worden.

Hoe werkt de app en wat kom

je te weten?

Je registreert het energieniveau voor en na

een situatie. Je geeft vervolgens details over

die situatie: de omgeving, het dagdeel en wat

de energie deed dalen of stijgen. Je overloopt

de vragen en klikt aan wat van toepassing is. In

een tekstveld geef je extra informatie zodat de

uitkomst heel concreet, persoonlijk en herkenbaar

is. Als optie kan je strategieën opslaan die

je kunnen helpen om in vergelijkbare situaties

minder energie te verliezen of meer energie te

verkrijgen.

Nadat je voldoende situaties in de app hebt geregistreerd,

kan je jouw persoonlijke uitkomsten

bekijken. Grafieken tonen je waar, wanneer en

wat je energie deed dalen of stijgen. DYNAMO

maakt berekeningen zodat je eenvoudig kan

aflezen wat de grootste impact heeft op jouw

energiebalans. De grote troef van DYNAMO is

het filtersysteem. Stel, je wil enkel weten wat de

aanleidingen zijn voor energieverlies als je thuis

bent. Door heel eenvoudig de andere omgevingen

uit te vinken, zie je in wat volgt nog enkel

wat thuis van toepassing is.

“Ik zit ‘s morgens in een energiedip. Ik neem

DYNAMO en klik op energiewinst. Ik filter

op het hier en nu: thuis en ‘s morgens. Ik

bekijk mijn reservoir met oplossingen en heb

meteen inzicht. Ik moet niet meer nadenken,

maar zie het zwart op wit staan. Het geeft

onmiddellijk een teken van herkenning. Ik zie

meteen pasklare mogelijkheden en het geeft

me moed. Al mijn verbrokkelde en bijeen gesprokkelde

ervaringen zie ik nu mooi gelegd

in een overzichtelijke lijst. Het denkwerk is

gebeurd en nu kan ik de weinige energie die

ik nog heb richten op het uitvoeren van mijn

vroegere positieve ervaringen.

42

43VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

Waarom kiezen

jullie voor een app?

DYNAMO doet meer dan enkel registreren en

weergeven van de input. Het systeem berekent

en ordent de antwoorden in volgorde van

belang, frequentie en impact. Hoe groter het

verlies of winst van energie hoe hoger de aanleiding

in de lijst wordt weergegeven. Ook de

frequentie speelt een rol. Als je meerdere keren

hebt aangegeven dat je energie daalt na een

online vergadering dan komt dit hoger in de lijst

dan iets wat je slechts één keer hebt ingegeven.

Een app is ook praktisch voor de gebruiker. De

meeste mensen hebben hun smartphone steeds

bij de hand en kunnen dus gelijk wanneer en

waar DYNAMO gebruiken en raadplegen.

Waarom vind je DYNAMO

niet in een app-store?

DYNAMO is een Progressive Web Application,

kortweg PWA. Hoewel het al jaren bestaat, zal

het voor velen als onbekend in de oren klinken.

Een PWA heeft enkele voordelen: de app

werkt ongeacht de browser keuze, is responsief

en door het design en de navigatie ervaart

de gebruiker het als een app. Omdat je een

PWA niet moet downloaden neemt het quasi

geen opslagruimte van je toestel. Je kan eenvoudig

een DYNAMO-icoon aan je startscherm

van je smartphone toevoegen zodat je niet

steeds naar de webpagina moet navigeren.

DYNAMO werd door mensen

met autisme getest alvorens

deze te lanceren. Wat hebben

jullie daaruit geleerd?

Voor sommige testers zijn de instructies in

de app te abstract en te beknopt. Op onze

website vind je dan ook een stappenplan met

handleidingen. De inhoud en lay-out werd

vormgegeven door Frederik. Als persoon met

autisme vindt hij het belangrijk dat de informatie

visueel sterk is, een logische opbouw kent

en dat men het verhaal goed kan volgen met

de stap voor stap instructies en eenvoudige

beelden. Ook dit aanbod werd door mensen

met autisme onder de loep genomen en werd

zeer positief onthaald.

Uit de feedback van de testers kunnen we

afleiden dat DYNAMO niet voor iedereen nuttig

is. Sommigen hebben door de jaren heen al

veel zelfkennis opgebouwd en dan heeft het

dus weinig zin om allerlei situaties in een app

te registreren. Voor anderen kost het ingeven

van situaties relatief veel energie of ondervinden

ze moeilijkheden om hun energieniveau te

beoordelen. We hopen evenwel dat zij de stap

zetten om hulp te vragen binnen hun netwerk

of zorgnetwerk.

We stelden eveneens vast dat sommige testers

moeite hebben met het analyseren van de

uitkomsten om deze vervolgens om te kunnen

zetten in acties. We raden dan ook aan om dit

niet in je eentje te doen. Bekijk de uitkomsten

bijvoorbeeld samen met iemand uit je vriendenkring,

een collega of een auticoach. Op de

website van Participate vind je nog suggesties

met wie je kan overleggen.

Wat hopen jullie

met DYNAMO te bereiken?

Ons hoofddoel is dat mensen met autisme

meer het gevoel hebben te leven in plaats

van te overleven. Met DYNAMO willen we dat

mensen zich meer bewust worden van wat

hen energie kost en wat hen energie geeft. Dit

wordt dan het vertrekpunt om na te denken

wat anders kan, wat best vermeden wordt en

wat best meer mag. Het zet aan om nieuwe

dingen uit te proberen om zo meer energiewinst

te boeken.

“Ik haal ontspanning uit zwemmen. Ik zwom

vroeger een uur en daarvan herstelde ik

pas na twee dagen. Hierdoor daalde mijn

motivatie en zwom ik nog maar één keer per

maand als ik me sterk voelde. Ik vroeg me

af of zwemmen te inspannend voor me is.

Ik probeerde iets nieuws en zwom een keer

een half uur. Een half uur is even ontspannend

maar minder inspannend. Ik kom er

nu gemakkelijk toe om twee keer per week

een half uur te zwemmen. Ik ben me ervan

bewust geworden van mijn energiepeil voor

en energiepeil na het zwemmen. Door te

experimenteren met de duurtijd heb ik de

juiste dosering gevonden. Nu blijft het zwemmen

ook leuk.”

Krijg zicht op jouw persoonlijke

energiebalans met de gratis tool

DYNAMO. Je vindt de link naar

DYNAMO op de homepagina

van Participate.

www.participate-autisme.be/nl/

44

45VVA MAGAZINE - WINTER 2021 VVA MAGAZINE - WINTER 2021

KEIvoorAutisme

Colofon

Net als vorig jaar lanceren we rond Wereld Autisme Dag (2 april

2022) terug de campagne KEIvoorAutisme, een gemeenschappelijke

campagne van Vlaamse Vereniging Autisme, de Liga Autisme

Vlaanderen, Participate en de sterkmakers in autisme.

Het doel van de campagne:

een stimulans geven aan de

autismevriendelijkheid in

Vlaanderen door autisme en

autismevriendelijkheid op een

concrete en positieve manier

in de keiker, eh… kijker te

zetten.

Vlaanderen is gekend om zijn

keien. Tuintjes liggen er vol

van. In de historische stadscentra

herinneren de straatkeien

aan ons rijk verleden.

En een beetje een Flandrien

zoekt graag de keien op,

vooral bergop.

Vlaanderen telt ook heel veel

autismekeien. Mensen met

autisme die iets keigoed kunnen.

Mensen zonder autisme

die het leven keileuk maken

voor iemand met autisme.

Mensen die als een vuurkei

de vlam ontsteken voor een

warm onthaal van mensen

wiens brein anders denkt dan

het doorsneebrein. En de

keikoppen die hun streven

naar een autismevriendelijker

samenleving maar niet willen

opgeven.

Al die keien verdienen het

om gezien te worden. En dat

bedoelen we – hoe kan het

anders – letterlijk. We gaan

Vlaanderen bedelven onder

de keien.

Een kei voor

autisme voor elke

kei in autisme.

In Vlaanderen zijn er ongeveer

45.000 mensen met autisme.

Voor elk van hen is er

vast en zeker ook iemand die

autismevriendelijk probeert

te zijn. Samen 90.000 mensen.

Toevallig of niet ook het

aantal straten in Vlaanderen.

Wij dromen er van dat elke

straat in Vlaanderen minstens

1 kei in autisme telt.

Wil ook jij je steentje bijdragen

aan deze keitoffe campagne?

Verzamel dan alvast

alle mooie keien die je vindt tijdens

wandelingen en uitstapjes, zodat jij

jouw KEIvoorAutisme rond Wereld

Autisme Dag in de verf kan zetten.

Bekijk alvast eens onze campagne

www.keivoorautisme.be en

volg onze Facebookpagina

www.facebook.com/KEIvoorAutisme

VVA Magazine is een klankbord voor een brede waaier aan

ervaringen en informatie over en rond autisme.

Contact

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

vzw Groot Begijnhof 14 • 9040 Gent

vva@autismevlaanderen.be

www.autismevlaanderen.be

Redactie

Sofie Deparcq

Abonneren

Wie lid is van VVA ontvangt 4 maal per jaar

het VVA Magazine voor 30 euro. Bovendien kan

je ook steunend lid worden. Meer informatie

vind je op autismevlaanderen.be/lid-worden

Betaling gebeurt door overschrijving op rekeningnummer

BE62 0012 3812 3861 met vermelding ‘lidgeld VVA’.

Nieuw voor beroepskrachten, verenigingen of organisaties

Je kan voor 40 euro een abonnement nemen op het magazine.

Betaling gebeurt door overschrijving op rekeningnummer

BE62 0012 3812 3861 met vermelding ‘Abonnement’.

Adverteren

Neem contact op via magazine@autismevlaanderen.be

Oplage

2.500 exemplaren

Creatie en vormgeving

aaivzz (Yves Debaes) & Sofie Deparcq

Autismetelefoon. Een luisterend oor.

078/152 252 ((Zelfde tarief als een vast nummer).

Info en permanentie: autismevlaanderen.be/autismetelefoon

Giften

Giften zijn welkom op rekeningnummer BE62 0012 3812 3861.

Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest.

Meer over hoe je VVA kan steunen lees je op

www.autismevlaanderen.be/steun

VVA onderschrijft de ethische code van de

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

www.vef-aerf.be.

VVA Magazine is een uitgave van VVA en verschijnt

4 keer per jaar. Overname van artikels is toegestaan mits

bronvermelding en toestemming van de redactie. Artikels

die eindigen met © zijn geen eigendom van VVA.

Artikels en informatie voor toekomstige uitgaven van VVA

Magazine zijn welkom: magazine@autismevlaanderen.be.

v.u. Ruth Raymaekers, Groot Begijnhof 14, 9040 Gent

46

47Elk eind is een begin

dat komt prima van pas

neem je voor wat je wil

maar laat achter wat was

VVA magazine

Driemaandelijks tijdschrift

Jaargang 21 - nr. 1 - Winter 2022

Afgiftekantoor: Gent X - P209322

Afzender en verantwoordelijke uitgever:

Vlaamse Vereniging Autisme

Groot Begijnhof 14 • 9040 Gent

vva@autismevlaanderen.be

We wensen je

een gelukkig en

gezond 2022.

© Camiel Van Schoors

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!