20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CWARTIER

EDITIE 2

Veerkracht

ZO STERK KAN

ZACHT ZIJN

De initiatiefnemers

WE LATEN HET

ONVOORSPELBARE

TOE

Simon Duindam

ZOLANG HET BRUIST

HEEFT CWARTIER DE

TOEKOMST


04.

Toont veerkracht

OVER GIRLPOWER

GESPROKEN

20.

Cwartier

IN CLOSE-UP

i

n

houd

08.

Veerkracht

SPORTSCHOOL

VOOR DE GEEST

06.

Cwartier

EEN DAG CWARTIER

IN BEELD

24.

Op bezoek bij

LAURA LOOHUIS

EN EDO KOEVOET

22.

In gesprek met

PERRON C

10.

De initiatiefnemers

WE LATEN HET

ONVOORSPELBARE TOE

26.

In gesprek met

LEX! LEGAL SOLUTIONS

14.

Cwartier

CWARTIER IN

CIJFERS

28.

Gezicht bij Cwartier

ERIK SCHROËN,

STADSIMKER

16.

Veerkracht

NICOLE VAN RIJT,

EEN LES IN VEERKRACHT

18.

Op bezoek bij

NOUR ALSALEEM EN

RUDIE HOEBEN

30.

Toont veerkracht

ZO STERK KAN ZACHT

ZIJN

32.

Waarom Cwartier?

HAPPY MONDAY


34.

Waarde van Cwartier

ZOLANG HET BRUIST HEEFT

CWARTIER DE TOEKOMST

38.

Toont veerkracht

DRAWMORE,

HOE JE EEN CRISIS IN DE

KIEM SMOORT

Veerkracht, een woord dat zoveel aan kracht heeft

gewonnen de afgelopen twee jaar. Een periode waarin

COVID-19, een watersnoodramp, het klimaat, de woningmarkt,

het politieke systeem en het belastingstelsel

voor de nodige beproevingen hebben gezorgd. En waar

oplossingen gevonden (moeten) worden in het menselijk

denken en handelen.

40.

Blik op veerkracht

DE BURGEMEESTER

OP BEZOEK

42.

Cwartier

CWARTIERMAKERS OP

EEN RIJ

Veer

kracht.

In deze context past ook een

term als weerbaarheid. Hoe

kun je jezelf (en je omgeving)

beschermen tegen oordelen,

polarisatie en onhaalbare

systemen? Hoe kun je je blijven

ontwikkelen in het Woud der Standaardisatie en op je

weg van kastjes naar muren waar vooral assertiviteit en

persoonlijke aandacht nodig zijn? Vanuit elk perspectief

valt iets te zeggen over veerkracht en weerbaarheid

waarbij er inhoudelijk veel verschillen zullen zijn. Toch

lijken ze allemaal een gemeenschappelijke deler te

hebben: hoogoplopende emoties.

“Lees mee, laat

je inspireren

en vind jezelf

opnieuw uit!”

Waar zou de oplossing te vinden zijn? Is het de kunst

jezelf telkens opnieuw uit te vinden, in de veranderingen

om je heen? Open te staan voor dat wat op je pad

komt? Te onderzoeken waar je voor staat en te doen

wat bij je past? Daarin lief zijn en blijven voor jezelf én

de ander?

Cwartier wil zichzelf blijven ontwikkelen. Het zoekt

daarin de verbinding met ondernemers, Cwartiermakers,

die veerkrachtig zijn in moeilijke economische tijden,

met gebruikers en bezoekers die willen groeien in hun

weerbaarheid. Een plek, een bron voor maatschappij 2.0

die boven zichzelf uitsteekt. Lees mee, laat je inspireren

en vind jezelf opnieuw uit!


Toen Covid-19 het openbare leven

lamlegde, boorden Susan, Aniek en

Wendy nieuwe energiebronnen

aan. In het hoofd van deze drie

ondernemers, die op de begane

grond van Cwartier in één

grote shop hun eigen toko

runnen, werd het nooit

crisis.

4

OVER

GIRL

P WER

GESPROKEN…


Het is maart 2020. Terwijl het coronavirus Weert in

een spookstad heeft veranderd, steken in het

oude stadhuis drie dames de koppen bij elkaar.

Susan Swinkels (WarenHuis conceptstore), Aniek

van Haperen (Rewear store) en Wendy Driessens

(Tostibar Dikke Mik). Drie ondernemers in één shop.

Wendy heeft haar tostibar op last van de overheid

dan al moeten sluiten. Susan en Aniek besluiten zelf

hun winkels te sluiten en te starten met een verbouwing

die al langer op de rol stond. WarenHuis wordt

opnieuw ingericht, Rewear store uitgebreid en de

tostibar op één plek geconcentreerd. Buiten op de

deur hangt een briefje: ‘Mocht je iets nodig hebben,

klop gerust aan.’

En réken maar dat er wordt geklopt. Susan glundert:

“Ook tijdens de verbouwing wisten klanten

WarenHuis te vinden. Mensen kochten speciale

kaarten, lp’s of andere producten die door creatieve

ondernemers uit deze regio zijn gemaakt en hier

in WarenHuis te koop worden aangeboden. Later,

toen de winkel dicht moest, ben ik bestellingen

gaan bezorgen. Op de fiets en zelfs door de regen.

Ik vond het heerlijk. Dat persoonlijke contact. De

waardering van klanten, die er bewust voor kozen

om lokaal te kopen, gaf me heel veel energie.

Vooral in de cadeaumaand december, normaal

gesproken een toptijd voor alle deelnemers van

WarenHuis, was de steun fantastisch. Ik wilde door,

niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de ruim

dertig lokale ondernemers die hun producten bij

mij in de winkel hebben liggen. Elke dag was ik

bezig om het assortiment via sociale media onder

de aandacht te brengen.”

Ook Aniek zat niet stil. In de tweede coronagolf,

toen haar Rewear store maandenlang dicht was,

zette ze een webshop op zodat haar vrouwelijke

klanten vanuit thuis toch hun tweedehandskleding

konden kopen uit haar winkel. Een enorme klus. Op

dit moment is de webshop nog steeds actief . Hier

vind je een heel klein gedeelte van de collectie

online.

Collega Wendy van Dikke Mik bakte ‘afhaalworstenbroodjes’.

“Dat liep echt als een trein. In de eerste

coronagolf, toen het virus nog nieuw was, heb ik

vooral mijn hoofd leeggemaakt. Ik heb heel veel

gewandeld, gelezen en ons huis van boven tot

onder opgeruimd. Toch ging ik ook bijna elke dag

even naar Cwartier. Gewoon een beetje pongelen

of even mijn frustratie delen met de andere dames.

Dat was echt fijn, dat is het voordeel als je met z’n

drieën in dezelfde winkel staat”, vertelt Wendy die

haar diensten in deze tijd waarin veel mensen thuiswerken

heeft uitgebreid met een bezorgservice.

5

Sinds afgelopen zomer runnen Susan en Aniek samen de receptie van Cwartier. Ze

verzamelen de post, nemen pakketjes aan en laten bezoekers binnen. Susan:

“Omdat we vrij ruime openingstijden hebben met onze winkels, valt dit werk prima

te combineren. Daarbij biedt het ons de mogelijkheid om de andere huurders van

Cwartier beter te leren kennen. Dat is erg leuk.”


6

Een dag Cwartier

in beeld


Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen

Cwartier via onze Facebookpagina ©cwartier of

op LinkedIn ©cwartier

7


De helft van zijn leven stond Marcello aan de andere kant van de streep.

Verslaafd aan drank en drugs leefde hij op straat. Nu is hij 19 jaar clean

en vormen zijn levenslessen het gereedschap om anderen te helpen. In

september 2021 startte hij, in samenwerking met Wonen Limburg, een

Overwegingsgroep in Cwartier. ‘Hier leer je stapsgewijs léven in plaats

van overleven.’

Sportschool

voor de geest

8

De groep is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan nieuw houvast.

Marcello: “Bijvoorbeeld als je eenzaam of depressief bent, als je iets heftigs

hebt meegemaakt of als je op een wachtlijst staat voor psychosociale hulp

of een afkickkliniek. Iedereen is welkom. Ook als je gewoon nieuwsgierig

bent of wilt weten of het iets is voor iemand in je nabijheid.” De groep

bestaat uit maximaal vijftien personen. Marcello zette de afgelopen jaren al

meerdere groepen op, samen met woningcorporaties en andere instanties.

“Ik spreek de taal van de straat én van de professional. Ik de-escaleer en

bouw samen met de groep een veilige omgeving om opnieuw te beginnen.”

“Geef een mens

vis en hij heeft te

eten. Leer hem

vissen en hij

heeft nooit meer

honger.”


Geen

geitenwollensokkengedoe

Hoe ze te werk gaan? Marcello: “Het is heel

laagdrempelig. We gaan aan de slag met

wat er nu is. Hoe was jouw week? Geen

geitenwollensokkengedoe, maar wel heel bewust

contact maken en luisteren naar elkaar. Veel

mensen die in de problemen zitten, zijn eenzaam.

De Overwegingsgroep is een nieuw sociaal

netwerk waarin je kunt oefenen. We leren openlijk

praten, niet oordelen, nieuwe keuzes maken,

inleven in een ander en elkaar helpen. Kleine

stapjes zijn het, op weg naar nieuw burgerschap.

Wat je vertelt blijft in de groep en centraal staat

het kijken naar je eigen mogelijkheden. Geef

een mens vis en hij heeft te eten. Leer hem vissen

en hij heeft nooit meer honger.”

Keerpunt

“Eigenlijk leer je een nieuwe taal”, vervolgt

Marcello. “Toen ik op mijn dieptepunt was, kwam

ik zelf een ervaringswerker tegen. Hij zei: “gebruik

vandaag geen drank en drugs en kom morgen

terug”. Ik was welkom. Geen ingewikkelde

dossiers, geen labels, geen hoge verwachtingen,

maar elke dag een kleine stap vooruit. Het was

mijn redding. In de groep waar ik aan deelnam,

zat ook een advocaat. En ik maar denken dat ik

te dom was om de juiste keuzes te maken. Het

heeft helemaal niets met intelligentie te maken,

meer met vertrouwen. Door al mijn ervaringen

was ik dat kwijt, als ik het al ooit had gehad. In

de eerste plaats moet je vertrouwen op jezelf.”

9

Voorbij de labels

Marcello noemt zichzelf geen hulpverlener

maar een hoopverlener. “Als het slecht met

je gaat, passen er gegarandeerd meerdere

zorgdiagnoses bij je. Natuurlijk is het belangrijk

dat je dan met professionals aan de slag gaat.

Maar er is zoveel meer dan je label. Wij kijken

naar de mens erachter, die gewoon wil (leren)

leven. De kracht van herstel zit in het continu

bewust blijven van je gevoelens, je keuzes en je

valkuilen. In dat opzicht moet je je geest blijven

trainen. De Overwegingsgroep is de sportschool

voor je geest.”

De Overwegingsgroep

Iedere woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur in Cwartier (Beekstraat 54,

Weert). Je kunt gewoon binnenlopen of vooraf contact opnemen met

Marcello op 06 – 83264409.


LATEN

10

Initiatiefnemers over de kracht van Cwartier

We laten het onvoorspelbare toe

BARE

OOR

Zeven jaar geleden lag het oude stadhuis van Weert er verlaten bij. Lege

gangen en stoffige kantoren... Je zou het zelfs een beetje troosteloos

kunnen noemen. Tenzij je een ondernemer bent die verder kijkt dan stenen

en die ziet wat een binnenstad nodig heeft. Het idee voor een sociale en

creatieve broedplaats werd geboren. ‘Wij vonden dat Weert dit verdiende’,

vertellen initiatiefnemers Brian, John en Geerd. Hoe maakten zij van Cwartier

een succes?

Als je het gebouw aan de Beekstraat nu binnenwandelt, ademt het aan alle kanten

leven. Bezoekers lopen af en aan. Een vrouw met een laptop, drie jongens druk

met elkaar in gesprek en een vader met een kind aan de hand. Allemaal vinden ze

een plek in dit gebouw. Voor werk, coaching, taalcursus, yoga, juridisch advies of

bezoek aan de kapper of fysiotherapeut. Een greep uit het diverse aanbod dat hier

samenkomt. Nu heel vanzelfsprekend, maar dat was het aanvankelijk niet.


HET

WE

SPEL

ONV

TOE

11

Geerd Simonis


12

Het begon met een

gevoel

Terug naar 2014. “Ons idee om Cwartier vorm te

geven, startte met een gevoel. Het gevoel dat

er behoefte was aan iets nieuws”, vertelt Brian

Voesten. “Je zag in die tijd meer en meer start-ups

en zzp’ers. Terwijl er in de binnenstad steeds meer

ruimte vrij kwam, door toename van de online

verkoop. De functie van de binnenstad is de

afgelopen jaren veranderd. En de arbeidsmarkt

is flexibeler geworden. Moeten al die mensen op

hun zolder werken, terwijl er panden leegstaan?

Je kunt ze beter naar de binnenstad halen. Deze

kleine ondernemers brengen kleur, levendigheid

én geld naar de stad.”

John Jacobs

Ook de ratio

“We wilden met flexibele huurcontracten gaan

werken, een gebouw vormgeven vanuit gastvrijheid

en een community bouwen van gelijkgezinden”,

vertelt Geerd Simonis. “Als je marktonderzoek had

gedaan en op een traditionele manier was gaan

ontwikkelen, was Cwartier er nooit gekomen. Als iets

er nog niet is, en mensen kennen het niet, hoe moet

je dan onderzoeken of het werkt? Toch heb je naast

gevoel ook ratio nodig. We rekenden uit of onze

visie ook financieel haalbaar was. We gingen met

z’n drieën een exploitatieverplichting aan voor tien

jaar, met jaarlijks 300.000 euro aan gebouwkosten.

Hoeveel huurders hadden we nodig om dat te

kunnen dekken? En hoeveel tijd hadden we? We

schreven een plan, uitgaande van marktconforme

huurprijzen. Eerst afzonderlijk, ik vanuit Heerlen waar

ik al een creatieve broedplaats heb (C-Mill) en John

en Brian vanuit Weert. De gemeente heeft ons bij

elkaar gebracht.”

Motor voor innovatie

Brian: “Hulde ook aan de gemeente die

überhaupt durfde af te wijken van traditionele

projectontwikkeling. Eerlijk is eerlijk, de traditionele

aanpak had tot dusver ook nog niets opgeleverd

op deze plek, maar het geeft aan hoe cruciaal de

overheid is als motor voor innovatie. Geen enkele

bank zou ons het geld hebben geleend om het

pand te kopen, met het idee voor Cwartier - zonder

langlopende huurcontracten of andere zekerheid.

Doordat de gemeente eigenaar bleef van het pand,

konden we de innovatie vormgeven.”


Een verhaal op

verjaardagen

“Naast gevoel en ratio heb je ook lokale kennis

en netwerken nodig om het een succes te

maken”, vertelt John Jacobs. “Op het voetbalveld

en in de kroeg, daar hoor je waar écht behoefte

aan is.” Terwijl de eerste huurders hun intrede

deden in het pand, investeerden de ondernemers

stapsgewijs in de renovatie van het pand.

Technische installaties werden vernieuwd, er

werd verbouwd en geschilderd. John: “Je zag het

enthousiasme iedere maand toenemen. Cwartier

werd een verhaal dat je op verjaardagen vertelde.

We hebben nooit veel aan marketing of werving

hoeven doen. Het verhaal vertelde zichzelf.”

Toekomst

Wat brengt de toekomst voor Cwartier? John:

“Onze overeenkomst met de gemeente loopt

in 2025 af, maar we willen heel graag door! We

hebben met Cwartier – en vooral dankzij de

energie van alle huurders – iets toegevoegd

wat er in Weert nog niet was. En we hebben

nog veel aanvullende ideeën.” Geerd: “Ik hoop

dat we dit nieuwe denken kunnen doorzetten

om een duurzame impuls te geven aan de

binnenstad.” Brian: “Niemand weet wat de

toekomst brengt, maar we weten wel dat de

wereld in sneltreinvaart verandert. Cwartier is

er klaar voor!”

Uit de rode cijfers

Toch was het nog geen gelopen race. “Het duurde

drie jaar voor we uit de rode cijfers waren”, vertelt

Geerd. “Maar dat was niet erg. We wisten waar we

naartoe wilden en we geloofden erin. We hadden

diversiteit voor ogen, kleinschalige, flexibele units,

laagdrempelige contracten en een creatieve en

sociale functie van het gebouw. Dat kost meer tijd

dan wanneer je een klein aantal grote huurders

binnenhaalt. We zijn er trots op dat het gelukt is.”

13

We laten het

onvoorspelbare toe

“De kracht van Cwartier is dat niet de contracten

ons binden, maar het gevoel dat je hier wilt

zijn”, vertelt Geerd. John vult aan: “Met een

opzegtermijn van twee maanden kan iedereen

hier flexibel komen en gaan. Meerdere bedrijven

groeien hier uit hun voegen en vinden een

andere plek in de stad. Die groei en doorstroom

stimuleren we.” Brian: “We zeggen ook wel: we

laten het onvoorspelbare toe. We timmeren niets

dicht, maar bewegen mee met wat er in de wereld

gebeurt. Dat maakt je wendbaar, weerbaar en

veerkrachtig.”

Brian Voesten


Cwartier in cijfers

24

toiletten

144

zonneschermen

spontane

koffiemomentjes

per week

±9

Cwartier

14

100

meter feestverlichting

29

yogamatjes

61

rookalarmelementen

362

flesjes

verkocht

120

tosti’s

per maand


2

biljarttafels

410

5

deurdruppels

of tags

makers

38

coronastickers

deels weer

weggehaald

15

40

postpakketten

per week

2

borrel & bites

per maand

30

desinfectie

flacons

13

rondleidingen

per maand


Nicole van Rijt van Meeleven Verliesbegeleiding

Vanuit haar sfeervol ingerichte kantoor in Cwartier helpt Nicole

van Rijt (50) mensen na een ingrijpend verlies om de verstoorde

balans weer te herstellen. COVID-19 gaf haar eervolle werk

een nieuwe dimensie. Geheel onverwacht werd ook haar eigen

veerkracht serieus op de proef gesteld.

16

April 2020 staat voor altijd op haar

netvlies. De eerste coronastorm woedt

in volle hevigheid als een dame van

middelbare leeftijd plaatsneemt op

haar bank. De vrouw zit er emotioneel doorheen.

Haar geliefde vader is aan kanker overleden

en ze heeft hem niet het afscheid kunnen

geven dat hij voor ogen had en zo dubbel en

dwars had verdiend. Er moesten keuzes gemaakt

worden over wie er in die laatste dagen

nog bij hem kon zijn. En wie er wel en niet werd

uitgenodigd voor de uitvaartdienst.

Het was de eerste ‘coronacliënt’ voor Nicole van

Rijt. Als verlies- en rouwbegeleider was de

Nederweertse wat emoties betreft wel wat

gewend. Maar dit was van een andere orde.

De omstandigheden waarin mensen afscheid

moesten nemen van hun dierbare maakte ook

op háár diepe indruk. Zoals iedereen in die

eerste coronagolf werd ook Nicole gegrepen

door de angst voor het virus en de beperkende

maatregelen. “Zelfs zo hevig dat ik op zoek ben

gegaan naar wat me emotioneel zo raakte.

Noem het een zoektocht naar mijn eigen veerkracht.

Door gerichte ontspanningsoefeningen

en rustgevende wandelingen in de natuur lukte

het me om de omslag te maken en mijn angst

de ruimte te geven. Ik ben nu weer in balans.

Dat wil zeggen dat ik weer geraakt word door

mijn cliënten zonder dat hun verhalen me volledig

in beslag nemen. Die professionele afstand

is nodig om hen goed te kunnen begeleiden.”

Ruimte maken voor verlies

Sinds de uitbraak van COVID-19 is de hulpvraag

diverser en complexer geworden, merkt Nicole.

“Niet alleen het verlies, maar ook de manier

waarop mensen hun dierbare hebben verloren

doet veel pijn. Daarnaast zie ik in mijn praktijk

veel cliënten die als gevolg van de coronamaatregelen

zijn vastgelopen. Teruggeworpen op

zichzelf zijn ze erachter gekomen dat ze een eerder

verlies nog onvoldoende aandacht hebben

gegeven. Het past bij de jachtige tijd van nu. We

hebben het zo druk dat we niet de tijd nemen

om te rouwen.”

‘Persoonlijke begeleiding vanuit het hart’ staat er

op de deur van ruimte 223 die aanvoelt als een

warme huiskamer. De meeste mensen die op

haar bank in Cwartier plaatsnemen - kinderen,

jongeren en volwassen - verkeren in rouw en willen

maar één ding: rust in de chaos van emoties.

De emmer is overgelopen, de draaglast is groter

geworden dan de draagkracht. Nicole wijst naar

een landschapsfoto aan de muur waarop een

roeiboot staat afgebeeld. “De linker roeispaan

staat symbool voor het verlies en alle emoties

die daarbij horen. De rechter roeispaan voor het

herstel; voor houvast en weer doorgaan met je

leven. Als je met maar een roeispaan roeit, blijf je

rondjes draaien. Alleen door met beide spanen

te roeien, kom je verder. Iedereen doet dat op

zijn eigen manier en op zijn eigen tempo, maar

met hetzelfde doel voor ogen. Waarom zou je het

verlies wegpoetsen als je het met kracht met je

mee kunt dragen?”


Een les in

veerkracht

17


Het gebouw

geeft energie

18

Het was een hele kunst om af te spreken met de drukke Nour Alsaleem, die haar

werk voor JAS Seeds Holland combineert met het leren van de Nederlandse taal.

Ook de agenda van Rudie Hoeben van Baldosas Tegels is allesbehalve leeg. Ze

geeft namelijk ook nog leiding in de zorg! Hoe doen ze dat?

Nour: “Ja, natuurlijk is het druk.

Maar als je wat wilt bereiken,

moet je er wat voor over

hebben.”

Rudie: “Zo is dat! Ik vind de

combinatie van mijn twee

banen juist fijn. Het is afwisselend

en spreekt verschillende kanten

van mij aan.”

Nour: “Hoe kwamen jullie op

het idee om met tegels aan de

slag te gaan?”

Rudie: “Toen mijn vriend en

ik in 2018 onze badkamer

verbouwden, hebben we lang

gezocht naar leuke tegels. Bijna

overal hadden ze alleen zwart,

wit en grijs.”

Nour: “En jullie wilden...?”

Rudie: “Blauw, mosgroen of

oker. We hebben veel gereisd

en houden van de warme,

karakteristieke sfeer van Zuid-

Europa en Marokko. De niet

perfecte huizen vol kleur! Nu

verkopen we handgemaakte

tegels uit Italië, Portugal,

Spanje en Marokko. Op onze

site kunnen mensen samples

bestellen. Wat doe jij?”

Nour: “Vier jaar lang heb ik

Oosterse zoetwaren, met name

uit Egypte, geïmporteerd en in

Nederland verkocht. Maar we

merkten dat daar steeds meer

concurrentie kwam. Daarom

werk ik nu samen met mijn

oom en broer aan de export

van zaden van bloemen en

groenten. Iedereen houdt van

bloemen en Nederland is daar

heel goed in. Wij willen ze aan

de hele wereld laten zien!”

Rudie: “Waar kom je

vandaan?”

Nour: “Ik kom uit

Syrië. Ik ben nu

6 jaar in

Nederland. De coronatijd was

lastig, omdat de Nederlandse

les niet doorging. Nu kan ik

weer volop aan de slag! Want

ik wil graag een hbo-opleiding

afronden op het gebied van

internationale logistiek. Alles

begint met taal hè.”

Rudie: “Kan me voorstellen dat

het pittig is om in een totaal

nieuw land te wonen.”

Nour: “Soms wel ja. Ik mis mijn

ouders en

andere

familie

die

Baldosas tegel met zaden van JAS Seeds Holland.


Rudie (l) laat Nour (r)

19

enkele handgemaakte

tegels zien. Nour: ‘De zee

in Syrië is exact zo

intens blauw!’

nog in Syrië zijn. Mijn vader heeft

kanker. Het is moeilijk om er niet

naartoe te kunnen. Maar ik ben

ook dankbaar voor de veiligheid

en kansen hier.”

Rudie: “Wat mis je

het meest van je

land?”

Nour: “Behalve de

mensen? De geuren

en kleuren. Bij deze

blauwe tegels moet ik

denken aan de zee in Syrië. Die

is exact zo intens blauw.”

Rudie: “Wat voor zaden

verkopen jullie?”

Nour: “Van alles! Van rode biet

en courgette tot orchideeën en

cosmea.”

Rudie: “Wat is jouw rol in het

bedrijf?”

Nour: “Ik hou me bezig met de

logistiek. En jij?”

Rudie: “Ik hou me bezig

met de marketing en voer

de gesprekken met klanten.

Mijn vriend Martijn doet de

bedrijfsvoering. Dat doen we

sinds één jaar in Cwartier.

Een fijne plek in een bruisend

gebouw.”

Nour: “Ja, ik hou van de

dynamiek hier. Ik heb hier mijn

kapper gevonden en ook mijn

fysiotherapeut. Het gebouw

heeft kleur en geeft energie!”


20


21


CWARTIER + PERRON C

Samen bereik je zoveel meer

22

Bij Cwartier ervaren we het dagelijks:

samen bereik je meer. Al sinds de start

van dit gebouw staan we schouder aan

schouder met collectief Perron C en

zijn creatieve ondernemersvrienden.

De kasbewoners op de eerste etage

verzorgen een groot deel van onze

communicatie. Ze houden de website

actueel, verzorgen berichten op

de sociale media en…….maakten

ook deze tweede editie van het

Cwartiermagazine. Een kennismaking

in vijf vragen.

[Inge Korten grafisch ontwerp]

Veerkracht… hoe uit zich

dat in jouw werk?

“De afgelopen twee jaar is mijn veerkracht

als trouwfotograaf behoorlijk op

de proef gesteld. In maart 2020 heb ik

een week lang gebeld met bruidsparen

die hun trouwdag moesten verplaatsen.

Het was heel naar om allemaal vragen

te krijgen waar ik zelf het antwoord ook

niet op wist. Ik heb veel bewondering

gehad voor de stellen die hun trouwdag

toch door hebben laten gaan in 2020.

Zij hebben ook echt veerkracht

getoond. Inmiddels denk ik

dat ik bijna gewend ben aan

de onzekerheid. Ik heb goede

hoop voor 2022. Want mijn agenda

loopt snel vol. Toch een heerlijk gevoel

in deze onzekere tijd.”

Wat is het verschil tussen

een zolderkamertje en

een kas?

“Buiten dat je op beide plekken je

werk kunt doen, is alles anders! De

inspirerende sfeer, de oude raadzaal,

sparren met collega-ondernemers,

de gezamenlijke lunch, het gezellige

praatje, de prettige achtergrondruis,

even thee halen en onderweg

andere mensen groeten, de hangplantjes

in de goot, je eigen plekje

hebben maar toch samen werken,

even boodschappen doen in de stad,

samen met andere Perroniers leuke

projecten oppakken, het wegwaaiende

ochtendhumeur op de fiets. Ik

zou niet meer anders willen!”

[Joke Beljaars, Bureau Cocoon,

Lifestyle Photography]

OOK ONDERDEEL VAN

PERRON C IS RUDI VAN DE

SCHOOR (DRAWMORE), LEES

ZIJN VERHAAL OP PAGINA 38


Wat levert werken in

Cwartier jou op?

“Gesprekken! Ik werk nu zo’n

[Saskia Verdonschot, Communicatiebureau SAS]

Wat is jouw meest

bijzondere moment/

opdracht als ZZP’er

(geweest)?

“Wat stelde ik een hoge eisen aan

mijzelf toen ik de stap naar ZZP’er

zette. Ik vond dat ik voor alle

marketing & communicatievraagstukken

de beste oplossing moest

kunnen geven. Tot de praktijk al

snel anders uitwees en ik me

bewust werd van die onmogelijke

opgave die ik mezelf

had opgelegd. Want zoals

in zoveel andere branches,

zijn er ook binnen marketing &

communicatie veel specialismen.

En wat is dan mooier om tóch

het compliment te krijgen dat je

opdrachtgever niemand kent die

zo breed onderlegd is als jij. Voor

mij de kers op de taart van het

ondernemerschap.”

15 jaar voor mezelf. Langzaam

heb ik geleerd dat ik niet het

type ben dat ieder beschikbaar

uur declarabel wil hebben.

Minstens zo belangrijk vind ik

de goede gesprekken met de

mensen om mij heen. Ideeën

en meningen delen, feedback

geven en krijgen en met

elkaar lachen. Samen lunchen,

koffiedrinken, borrelen en

wandelgangen (dat zou

een werkwoord moeten

worden). Ik hou van reuring!

Mensen die langs

mijn glazen kas lopen,

mensen die op 305 moeten

zijn of bij 215 en mij vragen de

deur te openen. Ik weet het…

ik hou van mensen! Daarom zit

ik hier.”

Wat maakt het samenwerken

met andere Perroniers

nou zo leuk?

“Ik hou van mijn werk, maar het is wel

een solo beroep. Vóórdat ik bij Perron

C zat, sprak ik op een werkdag alleen

klanten en interviewkandidaten. Maar

daarmee heb je het niet over de laatste

update van Google-drive of over je

kinderen. Met Perroniers delen we alles.

Dat maakt mijn werk professioneler én

leuker! En de projecten die we samen

oppakken als collega’s zijn helemaal

een feestje. We zitten echt op één lijn

en vullen elkaar super goed aan. En heb

ik dan een vraag? Dan loop ik naar de

andere kas en heb ik binnen één minuut

antwoord.”

[Peter Pagie ontwerp + meer]

23

[Margot Meijer, Belicht]


24

In 2020, midden in

de coronapandemie,

startte Laura Loohuis

haar eigen salon: Hairtrends

by Lau, op de

eerste verdieping van

Cwartier. Sindsdien

puilt haar agenda uit.

Een paar deuren verder

heeft Edo Koevoet

zijn eigen kantoor als

trainer en coach van

Simplify Coaching.

Hij traint teams van

over de hele wereld.

Twee ondernemers in

gesprek over drijfveren,

zelfvertrouwen en

zelfreflectie.


OP BEZOEK BIJ SIMPLIFY

COACHING & HAIRTRENDS BY LAU

LAURA: “Ik wist als kind al dat ik kapster wilde worden. Druk

met poppen en barbies en later knipte ik stiekem mijn eigen

haar. Ik was zó blij toen ik op mijn 16e naar de kappersschool

kon. Eindelijk! Tijdens mijn stages mocht ik steeds meer en

het werd alleen maar leuker.”

EDO: “Daarna was je een aantal jaren in dienst bij diverse

kapsalons. Wat heeft je gemotiveerd om nu voor jezelf te

beginnen?”

LAURA: “Ik vind het leuk om alles zelf te bedenken en het

op mijn manier te doen. Ik kan hier alle tijd voor mijn klanten

nemen, de producten gebruiken die ik het mooist vind en je

met 100% tevredenheid naar buiten laten gaan.”

EDO: “Kon dat bij de andere salons niet?”

LAURA: “In mijn kleine salon is het persoonlijker en is er

minder tijdsdruk. Als ik ooit verder groei – wat ik graag

wil - dan wil ik dat persoonlijke erin houden. Kwaliteit en

tevredenheid staan voorop. Wat doe jij eigenlijk?”

EDO: “Ik help teams en bedrijven om beter samen te werken.

Ik doe dat volgens de V-cirkel methode, die gebaseerd is op

voelen of onzeker.”

EDO: “En wat doe jij dan?”

LAURA:

HAPPY OVER

“Ik luister.”

DE

EDO: “Dat is mooi.”

drijfveren en het doorbreken van onbewuste

patronen. Veel coaches gaan aan de slag

met gedrag, maar wij geloven dat je meer

bereikt als je een niveau dieper gaat.”

LAURA: “Hoe doe je dat?”

EDO: “We beginnen altijd met eenvoudige

gesprekken. Waar loop je tegenaan? Met

welke type mensen werk je het liefst samen?

Daar kun je al veel uit halen. Dan ga ik

spiegelen en kijken of er belemmerende

overtuigingen in de weg zitten.”

LAURA: “Een soort zelfreflectie?”

EDO: “Ja, daar begint het mee!”

LAURA: “Dat doe ik ook! Ik wil leren van mijn

fouten en kijk continu hoe ik zaken beter kan

doen. Overigens heb ik ook veel gesprekken

met mijn klanten. Sommigen zitten drie uur

bij mij. Dan gaat het echt niet meer alleen

over koetjes en kalfjes. Ze delen het ook als ze zich verdrietig

LAURA: “En ik hoop dat mooi geverfd en geknipt haar bijdraagt aan

hun zelfvertrouwen. Ik weet dat het de buitenkant is, maar het helpt

als je er mooi uitziet.”

BINNEN- ÉN

EDO:

DE

“Zeker. Alhoewel er ook heel wat mensen zijn die er piekfijn

uitzien zonder zich gelukkig te voelen.”

staren op sociale media. Als ze hier met een plaatje binnenkomen

BUITENKANT!

LAURA: ”Ja, dat vind ik erg. Ik heb het gevoel dat mensen zich blind

van hoe ze hun haar willen, kijk ik wat er mogelijk is en zeg ik ook

wat niet kan. De meeste foto’s op Instagram zijn volop bewerkt. Dat

is niet realistisch.”

EDO: “En de buitenkant is maar de helft van het verhaal.”

LAURA: “Klopt. Het is belangrijk dat je happy bent met je binnenén

buitenkant.”

25


26

LIEVER

GELUK

DAN

GELIJK

In gesprek met... Lex! Legal Solutions

Lex! Legal Solutions staat

mensen en bedrijven bij met

juridisch advies en advocatuur

op het gebied van arbeidsrecht.

Maaike Terhorst startte in 2009

voor zichzelf. Eerst samen

met een vrouwelijke partner en

sinds 2014 deelt ze het kantoor

met haar levenspartner Lex. In

2020 kozen ze voor vestiging in

Cwartier. Wat is hun verhaal? Hoe

gingen ze om met tegenslag en

wat maakte hen sterker?


In volle vaart op de

rem

We schrijven het jaar 2000. Lex en

Maaike leven in de hoogste versnelling.

Lex werkt als jonge vastgoedadvocaat

in Eindhoven, is docent

en publiceert artikelen in vakbladen.

Maaike werkt bij een snel groeiend

Limburgs advocatenkantoor. In 2011,

als Lex partner is bij een nichekantoor

in vastgoedadvocatuur, eist het snelle

leven zijn tol. Hij komt met een zware

burn-out thuis te zitten. Maaike is dan

inmiddels als advocaat voor zichzelf

begonnen om haar werk te kunnen

combineren met het gezin. Ineens is

ze kostwinner.

Slaapapneu

Lex: “Ik was op. Totaal leeg. Niet aan

de grond, maar eronder. Zo voelde

het. Na onderzoek bleek ik ernstige

slaapapneu te hebben. Tijdens mijn

slaap stopte mijn ademhaling vaak en

langdurig, soms wel langer dan een

minuut. Mijn lijf kreeg daar een enorme

optater van. Als dat gebeurt, gaan

namelijk alle alarmbellen in je lijf af,

omdat het lijkt alsof je stikt. Ik was

zowel fysiek als mentaal helemaal op

en kon mijn werk niet meer uitvoeren.”

Er volgen pittige jaren waarin Lex

en Maaike samen een nieuwe weg

zoeken en vinden. Maaike’s kantoor

floreert, Lex wordt huisvader en werkt

aan zijn herstel. Inmiddels heeft Lex

een slaapmasker waardoor hij weer

goed slaapt. Maar de weg terug is

lang. Lex: “Ik zit nog steeds in het

proces van beter worden. Gelukkig

ben ik wel weer terug als advocaat

en alweer zeven jaar met veel plezier

actief in het arbeidsrecht. Dat geeft

ook energie!”

Minder materie, meer

tijd met dierbaren

Maaike: “Het was heel moeilijk om Lex

zo te zien worstelen. Maar het proces

heeft ons ook veel gebracht. Bijvoorbeeld

dat Lex de kinderen veel meer

heeft kunnen zien. In het drukke leven

dat hij leidde was daar nauwelijks

ruimte voor. Onze kinderen zijn nu 18

en 13 jaar en we zijn heel trots op ons

gezin.” Lex: “Met minder materie, maar

meer tijd om samen te leven. Daar ben

ik oprecht dankbaar voor. Ook heeft

het onze visie op ons vak veranderd.

We kunnen ons beter inleven in

situaties, kijken naar de verschillende

belangen en zoeken naar duurzame

oplossingen. Soms moet je zeggen:

liever geluk dan gelijk.”

Een mooi verhaal over mediation,

sinaasappels en oplossingen

Twee partijen ruziën om de laatste kist sinaasappels op een markt.

Er ontstaat een conflictsituatie en de prijs van de sinaasappels schiet

omhoog. Het resultaat? Twee verliezers. De een heeft een te hoge

prijs betaald, de ander heeft geen sinaasappels. Als de kopers met

elkaar in gesprek waren gegaan, hadden ze samen een goede deal

kunnen sluiten. De ene sinaasappelkoper had namelijk alleen het sap

nodig, de ander alleen de schil.

LEUK OM TE

WETEN!

MISSCHIEN

DENK JE DAT

DE NAAM VAN

HET KANTOOR

VAN LEX KOMT,

MAAR LEX

IS LATIJN

VOOR ‘WET’

OF ‘RECHT’. DE

NAAM WERD

BEDACHT

VÓÓRDAT LEX

BIJ HET KAN-

TOOR KWAM.

MAAIKE: “HET

IS MOOI DAT

DE TWEE BETE-

KENISSEN NU

SAMENKOMEN!”

27


28

Wist je dat Cwartier niet alleen de meest

bruisende, maar ook een van de groenste

plekken in de binnenstad is? Velen

maakten al kennis met onze dakakker

op de eerste verdieping waar De

Stadskantien haar verse groenten

verbouwt. Nog maar een enkeling

weet wat er een etage hoger, op

het terras van Punt Welzijn,

gebeurt. Daar wonen,

verdeeld over twee kasten,

tienduizenden honingbijen

die in een straal van één

kilometer de bloemen en

planten (dus ook die

in onze moestuin)

bestuiven. De bijen

worden verzorgd

door stadsimker

Erik Schroën.


Het zoemt van de

bedrijvigheid bij Cwartier

Voordat hij de bijenkast opent, blaast hij rook in de ‘vliegspleet’. “Een trucje

om ze rustig te houden”, legt hij uit. “De bijen denken dat er een bosbrand is.

Klaar om te vluchten zuigen ze zich snel helemaal vol met honing. Doordat hun

buikje zo vol zit, kunnen ze niet meer steken.”

We zijn in het domein van stadsimker Erik Schroën. Zeg maar de ambassadeur

van de biodiversiteit in Weert. Erik is niet alleen bijenhouder. Met zijn enthousiasme

‘steekt’ hij anderen aan om deze onmisbare vriendjes voor de natuur te

omarmen. Dankzij de stadsimker hebben al tientallen inwoners een bijenkast

aangeschaft en weten honderden kinderen in Weert dat deze kleine zoemers

een sleutelrol vervullen in de biodiversiteit. Doordat bijen bloemen, planten en

bomen bestuiven houden zij de variatie van soorten in stand.

Primeur voor Cwartier

Logisch dus dat de gemeente enkele jaren geleden als ‘Groenste regio ter

wereld’ de lokale imkervereniging St. Ambrosius vroeg een aantal bijenkasten

te plaatsen. Cwartier had de primeur voor de binnenstad. Op het dakterras

naast Punt Welzijn werd in de zomer van 2017 de eerste kast geplaatst. Een

veilige en beschutte plek, buiten het bereik van kinderen, waar zon en schaduw

elkaar afwisselen. Erik: “Voor de bijen een ideale plek om hun werk te doen.

Met de ochtendzon op de vliegspleet weten ze dat de dag is begonnen.

Als je bedenkt dat een honingbij maar 60 dagen leeft en de kast dagelijks

gevuld is met 30.000 tot 50.000 bijen, dan weet je hoeveel energie het kost

om de aanwas op peil te houden en al die mondjes te voeden. Tussen juni

en september volgt de beloning voor de imker in de vorm van pure Weerter

Stadshoning.”

29

Zijn vader Toon was ook imker. Toen hij in 2003 overleed, ging Erik voor de bijen

zorgen. Wat begon als een morele plicht (“Ik had niet veel met bijen”) groeide

uit tot een ware passie. “Als machinebouwer zit ik veel

binnen achter de computer. Het is heerlijk om dat werk af

te wisselen met deze buitenhobby. Je raakt verbonden met

de natuur en de seizoenen.”

Zo’n zes keer per jaar komt Erik naar Cwartier om de bijenkast te inspecteren.

De imker kijkt dan vooral of de koningin nog genoeg eitjes legt en of er voor

de bijen voldoende voedsel (honing of suiker) en stuifmeel is. “Bijen houden is

best een technische aangelegenheid waarbij je goed moet plannen. Met de bijen

zelf heb je niet veel werk. Een hond moet je drie keer per dag uitlaten. Bijen

zijn wilde dieren. Zelfs bij min 30 graden Celsius redden ze zichzelf in de kast.”


Zo sterk kan

De afgelopen twee jaar waren op z’n zachtst gezegd uitdagend. Zo’n

woord dat als het goed met je gaat een positieve lading heeft. Uitdagingen,

daar kies je voor en die pak je met beide handen aan. Maar COVID-19

overviel ons en er was weinig te kiezen. Er was wel veel aan te pakken. En

dat werd massaal gedaan. Met zorgverleners als absolute helden voorop.

Ook waren er kleine lokale initiatieven: de één deed boodschappen voor

de buren, de ander organiseerde een balkonconcert. De ellende bracht

ook mooie dingen voort.

Als je dit magazine leest, is de situatie hopelijk rooskleuriger. Zijn er veel lege

bedden in de ziekenhuizen en wordt er weer gedanst op festivals. Maar zeker

weten doen we dat niet. Het leven is onzeker. Hoe ga je daarmee om? Hoe

kun je met volle teugen leven, ondanks verlies, tegenslag en angst?

30

“Mensen worden vaak weerbaarder als ze inzien dat ze het heft in eigen

handen kunnen nemen”, vertelt Cilla Ezerman van Bijstand naar Werk,

gevestigd in Cwartier. “Je hebt lang niet alles zelf in de hand, dat moeten

we accepteren. Maar wát je in de hand hebt, daarvoor moet je zelf in actie

komen. Gewoon dóen, twijfelen kan achteraf ook.”

Het helpt in ieder geval om aan je eigen gezondheid te werken – dat weten

we allemaal. Genoeg bewegen, veel groenten eten en je mentale gesteldheid

positief fit houden. Daar word je weerbaarder van. Een open deur misschien,

maar in onze westerse wereld met 101 verleidingen is het een enorme

uitdaging om gezonde keuzes te maken en het evenwicht te bewaren.

“Gewoon dóen, twijfelen kan

achteraf ook.”


zacht zijn

Veel mensen kampen met stress en burn-out. En er zijn veel echtscheidingen,

weet Ruud Jansen, directeur en ouderschapsbemiddelaar van het aXiehuis.

Het aXiehuis ondersteunt ouders en kinderen in conflictsituaties. Ruud: “Bij (v)

echtscheidingen is er altijd pijn. Wij proberen het conflict te doorbreken, onder

andere door het verschil te laten zien tussen pijn en lijden. Pijn overkomt je,

lijden is een keuze. Klinkt eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Pas als je

de pijn toelaat en onder ogen komt, kun je nieuwe keuzes maken.”

“Toch gebruiken we ook veel humor in ons werk”, vervolgt Ruud. “Het is vaak

al zwaar genoeg. Humor helpt om even wat lichter naar de situatie te kijken

– niet om het weg te moffelen, maar de afstand die humor brengt, maakt je

veerkrachtiger.”

Een interessant woord; veer-kracht. Als synoniem voor wendbaar, maar ook

iets heel zachts en licht – een veer – en toch krachtig. Zo zijn weerbaarheid en

veerkracht twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet zonder het

ander. Zoals de nacht niet zonder de dag kan, Peppi niet zonder Kokki en yin

niet zonder yang.

31

In Cwartier zijn diverse organisaties actief die je kunnen

helpen als het tegenzit. Zoals Punt Welzijn, PSW, Virtus,

Platform Sociale Zekerheid, 2-act.nu, SUN Weert, Bijstand naar

Werk, het aXiehuis en Vincent van Gogh. Kijk op

www.cwartier.eu voor alle Cwartiermakers.


32

Omdat we dol zijn

op ons werk in

Cwartier, stellen we op

willekeurige maandagen

willekeurige - maar

stuk voor stuk leuke -

Cwartiermakers voor

op sociale media.

We vroegen ze: wat

betekent werken in

Cwartier voor jou?


Werken op

een eigen plek

aan mijn eigen

bedrijf met

collega’s waar

ik altijd een

inspirerend en

gezellig praatje

mee kan maken.

Een professionele en

flexibele werkplek.

Door de contacten

met de collegaondernemers

ontstaat een

inspirerende vibe:

even aandacht voor

elkaar hebben, een

warm woord, een

advies, dat is zó

belangrijk.

#MIDDENINDEMAATSCHAPPIJ

#SAMEN

#ONDERNEMEN

#IMPACT

#GEZELLIG

#C0-CREATIE

Werken in een

omgeving waar we

ontzorgd worden,

altijd iets te doen is

en mensen een praatje

maken bij de pantry.

In hartje stad, met

op de achtergrond

het geluid van de

kerktoren, is het een

prima representatieve

werkplek voor mij.

#VERNIEUWEND

#VERBINDEN

33

Gezelligheid, veel

verschillende

ondernemingen

onder één dak. Zo

kunnen we ook

van elkaar leren

en profiteren.

Centraal gelegen,

laagdrempelig,

veel dynamiek

in het gebouw,

netwerken

met collegaondernemers.

Ideaal centraal

gelegen locatie

met creatieve

collega’s om je

heen.

De kleurige

diversiteit van

collega-ondernemers,

is van extra

toegevoegde waarde.


‘Zolang het

bruist heeft

34

Cwartier de

toekomst’

´Mensen brengen een stad

tot bloei, niet stenen.´ Het is

het motto van Simon Duindam

(55) uit Maastricht. Macro-econoom,

maar ook conceptontwikkelaar,

onderwijsarchitect

en onderzoeker. Een duizendpoot

die veranderingen in

onze samenleving duidt en in

perspectief plaatst. Zoals de

opkomst en het succes van

creatieve broedplaatsen in ons

land. ‘Cwartier bewijst: hoe

diverser, hoe beter.’


35


ERSCHEIDENHEID

36

ALS

KRACHT

Dat zes jaar na de start ruim 95

kantoorruimtes aan de Beekstraat

zijn gevuld en er zelfs ondernemers

op de wachtlijst staan, verbaast

Simon allerminst. Cwartier is

booming en helemaal van deze tijd.

In opdracht van diverse rekenkamers in Parkstad Limburg

onderzocht Simon Duindam enkele jaren geleden

hoe je als gemeente het ondernemersklimaat kunt versterken.

Zijn conclusie: “Het aantal bedrijven is niet van

belang, met diversiteit maak je het verschil. Horeca,

detailhandel, commerciële dienstverlening, welzijn en

maatschappelijke zorg: hoe diverser het aanbod, hoe

sterker de economische groei. En al helemaal als je die

verschillende functies bij elkaar brengt.”

Laat dat nou nét de kracht van Cwartier zijn. Ondernemers

in de meest uiteenlopende disciplines werken in

het oude stadhuis onder een dak. En ze vinden elkaar.

“Het voordeel van die verscheidenheid is dat je in no

time heel veel verschillende mensen leert kennen waar

jij in je eigen werk profijt van kunt hebben. Ondernemers

die iets kunnen wat jij zelf niet kunt. Doordat je

bij elkaar in één gebouw zit, kun je kennis en vaardigheden

en producten en diensten snel en makkelijk met

elkaar verbinden en ontstaan de mooiste en meest

waardevolle combinaties.”

ONDERNEMEN MET VERTROUWEN

De geboren Leidenaar spreekt uit ervaring. Tussen

2012 en 2019 werkte hij als onderwijsarchitect vanuit

C-Mill, de creatieve broedplaats in Heerlen. “Van

coaching tot marketing en van arbeidsintegratie tot

armoedebeleid: alle kennis die ik voor een groot project


nodig had, was er binnen handbereik. Het mooie

aan samenwerken onder een dak is dat je niet bang

hoeft te zijn dat iemand je een loer draait. Je zit in

hetzelfde gebouw, komt elkaar vrijwel dagelijks tegen.

Dat betekent dat je op basis van vertrouwen, zonder

ingewikkelde contracten, samen iets kunt opbouwen.

Hoe mooi en waardevol is dat!”

Werken in een broedplaats als Cwartier biedt daarnaast

ook praktische en financiële voordelen. Huurders

worden, zoals in een hotel, ontzorgd en delen

de kosten van dienstverlening. Denk aan de receptiefunctie

(inclusief eigen postvak), het gebruik van koffie

en thee, de schoonmaak, wifi en het gebruik van

sanitaire voorzieningen. Verder zijn er volop activiteiten

en initiatieven om Cwartiermakers met elkaar te

verbinden. Doordat ondernemers niet vastzitten aan

een huurcontract, maar op elk gewenst moment hun

abonnement kunnen opzeggen, blijft de doorstroom

binnen het gebouw bovendien op gang.

VERSCHEIDENHEID ALS KRACHT

In het hele land zijn ze in opkomst: plekken waar het

bruist van de creatieve energie en de ondernemers-

lust. Amsterdam heeft de Westergasfabriek, Eindhoven

Strijp-S en in Heerlen is C-Mill de creatieve

hotspot. Cwartier in Weert is weliswaar wat kleiner,

maar mag volgens Simon Duindam gerust in datzelfde

rijtje worden geschaard. “Broedplaatsen als

deze zijn van grote economische waarde voor een

stad. Onderzoek leert dat steden

het snelst groeien wanneer je

verschillende ondernemers bij

elkaar zet die samen invulling

geven aan de vragen vanuit

de samenleving. Ik vergelijk

broedplaatsen wel eens met

biologische cellen. Hoe diverser

ze zijn, hoe krachtiger en duurzamer. Dat betekent

dus ook dat je niet alleen zzp’ers nodig hebt. Om de

economische slagkracht te vergroten, is een bepaalde

robuustheid gevraagd. Daarvoor hoef je in omvang

niet groot te zijn. Met twee tot vijf werknemers kun

je al enorm veel bereiken, vooral ook omdat je uit de

netwerkschil eromheen de rest van het team zelf kunt

samenstellen.”

BROEDEN EN BLOEIEN

“Mensen brengen

een stad tot bloei,

niet stenen.”

Als het om kansen voor deze stadsregio gaat, maakt

de macro-econoom van zijn hart geen moordkuil.

“Economisch gezien is Weert een buitenwijk van Eindhoven.

Een gebied met een eigen cultuur en identiteit,

dat onderdeel is van een groter ecosysteem. Dat is

voor mensen in Weert misschien niet leuk om te horen,

maar het is wel een feit. Binnen een kwartier

rijden, ben je op de high tech campus. Voor heel

veel dingen die je in die brede

Brainportregio wil organiseren,

is Weert - Eindhoven-Zuid -

een belangrijk knooppunt. Die

satellietfunctie biedt grote kansen,

ook voor de ondernemers

in Cwartier.”

Het moge duidelijk zijn: een creatieve broedplaats is

wezenlijk iets anders dan een bedrijfsverzamelgebouw.

Simon: “Als je vanuit een enge benadering naar

Cwartier kijkt, zie je alleen stenen. Dan zie je niet de

nieuwe dynamiek die het oude stadhuis in Weert heeft

gekregen. Zolang het hier blijft broeden en bloeien en

zolang er ruimte blijft voor vers bloed, heeft Cwartier

de toekomst. Daar ben ik van overtuigd.”

37


Hoe je

een crisis

in de kiem

smoort

Bedreigingen ombuigen in

kansen: stage designer Rudi

van de Schoor (31) is er een

meester in. Toen in maart

2020 het coronavirus uitbrak,

toonde de eigenaar van

Drawmore - kasbewoner bij

Perron C - zijn ware aard.

Opgeven? No way.

38

The sky was the limit, niets of niemand kon hem

stoppen. In 2017, amper twee jaar na zijn vliegende

start als ondernemer, ontwierp Rudi al het

podium voor het verjaardagsoptreden van Afrojack in

Ahoy. In februari 2020 nam de jonge Nederweertenaar

met zijn bedrijf Drawmore zijn intrek in Cwartier. Het

gaspedaal vol ingetrapt, de agenda gevuld met ontwerpopdrachten

voor toonaangevende dancefestivals.

Vanuit zijn kantoorkas bij Perron C zou hij de wereld

gaan veroveren.

En toen kwam COVID-19. Festivals werden geannuleerd

of opgeschort. Rudi zag zijn agenda leger en leger worden.

Zijn verwachte jaarinkomen verdampte, niets was

meer zeker. Een week had de creatieve geest nodig om

de paniek de baas te worden, toen schakelde hij naar de

volgende versnelling. “Ik ben ondernemer geworden

om te ondernemen. Dat zit er van nature in. Van huis

uit heb ik meegekregen dat succes niet komt aanwaaien.

Je moet hard werken voor je geld. En als het

tegenzit nóg harder.”


ONDERNEMEN VOELT NU NOG

ALS FIETSEN MET DE REM EROP

HORIZON VERBREDEN

Dat is precies wat Rudi deed. Toen zijn opdrachten voor de

evenementenbranche in het water vielen, verlegde hij zijn

vizier. Om zijn inkomen veilig te stellen, ging de bevlogen

stage designer terug naar de basis, het grafisch ontwerp.

Rudi ontwikkelde nieuwe huisstijlen voor bedrijven en

maakte van de ‘coronanood’ een deugd door voor een

horecabedrijf de anderhalve meter inrichting te verzorgen.

“Daarnaast heb ik de coronatijd volop gebruikt om te

netwerken en na te denken over waar ik met mijn bedrijf

naar toe wil. Dat heeft me tot het inzicht gebracht dat ik de

risico’s beter kan spreiden door mijn horizon te verbreden.

Niet alleen de evenementenbranche heeft thematische

decors en podia nodig. Met mijn thematische ontwerpen

kan ik voor de hele vrijetijdssector het verschil maken.

Denk aan de pretpark branche, de retail, grote tv-shows en

sportevenementen. Na een aantal zeer leuke gesprekken

beginnen nu voorzichtig de eerste opdrachten binnen te

komen.”

Terugkijkend heeft corona hem veel positiefs gebracht.

“Het heeft tijd en ruimte in mijn hoofd vrijgemaakt om de

koers te bepalen. Zeker in die eerste, onzekere periode heb

ik veel gehad aan mijn collega-ondernemers van Perron C.

Bij hen vond ik niet alleen een luisterend oor, maar ook een

sparringpartner en een netwerk. Dat was fijn en waardevol”,

vertelt de ontwerper die al zijn hele leven tekent en in

2015 van zijn hobby zijn beroep maakte.

ARCHITECT VAN HET FEEST

Hij kijkt reikhalzend uit naar het moment dat alle seinen in

de evenementenwereld definitief op groen gaan. “Ondernemen

voelt nu nog als fietsen met de rem erop”, zegt hij. “Ik

mag schetsen maken, maar ze nog niet uitwerken. Terwijl

dat juist het mooiste is, dat hele proces. Van een idee in je

hoofd naar een allesomvattend ontwerp in 3D. Uiteindelijk

sta je dan in een vol stadion. Omringd door duizenden

mensen die los gaan voor een decor dat jij vanachter je

bureau hebt ontworpen. Als stage designer ben je de architect

van het feestje. Dat went nooit, dat is zó tof.”

39


Burgemeester Vlecken op bezoek bij Cwartier

‘Hier komt veel synergie uit voort!’

40

Sinds mei 2021 heeft

Weert een nieuwe

burgemeester: de heer

Raymond Vlecken. Om

hem kennis te laten maken met

Cwartier kreeg de heer Vlecken

in september een rondleiding

van Brian Voesten, een van de

initiatiefnemers van Cwartier.

Tijdens de wandeling langs

de diverse ondernemers

en organisaties zag hij

hoe het oude stadhuis is

getransformeerd naar een

bruisende broedplaats.

“Het is een gebouw met charme”, vindt de heer

Vlecken. “Ik ben onder de indruk van de diversiteit

van de ondernemingen en organisaties die hier

gevestigd zijn en ik weet zeker dat hier veel synergie

uit voortkomt. Het is een mooie plek voor onder

andere startende ondernemers waar ze kunnen

ervaren of het door hen bedachte idee of product

succesvol is. Het gebouw is op een duurzame

manier hergebruikt en gemoderniseerd en doet me

denken aan C-Mill in Heerlen. Daar ben ik vanuit

mijn rol als burgemeester van Landgraaf in het

verleden vaker geweest. Ik herken de dynamiek die

daar in Heerlen is ook hier in Cwartier.”

Wat de toekomst voor Cwartier brengt, daar kan de

burgemeester uiteraard geen uitspraken over doen.

De heer Vlecken: “Het is een democratisch proces

waarin wethouder Van Eijk de kansen zal afwegen

in de brede context van gebiedsontwikkeling en

binnenstad. Vervolgens is het aan de raad om te

beslissen.”

We wachten hoopvol en geduldig af… en werken

ondertussen vol gas door aan de kansen en

bedrijvigheid van Beekstraat 54

#Cwartier!


41


CWARTIERMAKERS

A - Z

42

2-act.nu

Academia Talen

Artvertisement

aXiehuis

Axnaga

Baldosas Tegels

Bas Tekst & Communicatie

BeekCwartier

Belicht

Bijstand naar Werk

Bureau Cocoon

Communicatiebureau SAS

DAT! Bedrijfsondersteuning

De Ondernemerscoach

De Overwegingsgroep

De Slaapzuster

De Stadskantien

Detra

Donrox

Drawmore

Educanova

Ferroxcube

Financieel Fit | Weert

Fit20 Weert

Flexibel Buyers

Fysiotherapie Louis-Pierre Koppen

GLM Consultancy

Gold Security

Hairtrends by Lau

Healing Hands

Het Juristencollectief

Houpperichs Juridisch Advies

Hypnosepraktijk Weert

Indigon

Inge Korten Grafisch ontwerp

Inogo Software

iPhone Reparatie Weert

JAS Seeds Holland

Julienne Jura Reparatie &

Onderhoud Service

Klikkopers

Klimaatwerk+

Költgen Water&Milieu

Koopklik Makelaardij & Taxaties

Kupers Juridisch advies

Lash-up

Ledgebound

Lex! Legal Solutions

Lindekracht

Litjens Vormgeving

Maatwerk Weert

Mariëlle’s teken- & schilderstudio

Marjan Jansen

Meeleven Verliesbegeleiding

Medische Qi Gong

Messcherp catering

Metanoia Projectmanagement

Moveoo

Nicole's beautybar

Onenine

Openworx

Paperwise

Perron C

Peter Pagie ontwerp + meer

Pigmentz, Tattoo & Design

Praktijk La Mariposa & Balans factor

Praktijk voor leefstijlgeneeskunde

PSW Junior

PSW Thuis

Psychologiepraktijk Sandy Bocken

Punt Welzijn

Quattro Bouw en Vastgoedadvies

Qwartier Architecten

ReConnect & Co

Recruitive

Reweare Store

Sanders Media

Sandra van ter Meij

Schreursgroep

Schreven's Bouwkosten

Adviesburo BV

Simplify Coaching


Skin

Stichting Platform Sociale Zekerheid

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Stichting Dagopvang

SUN; Thuisadministratie

Tattoo Studio Spec Art

Tostibar Dikke Mik

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders

B.V.

Veilig Verkeer Nederland

Vincent van Gogh voor Geestelijke

Gezondheid

Virtus Zorg & Ondersteuning

Vos Company BV

WarenHuis

Weert Magazine

Wimperextensions Weert by Carla

WonenPlus

Yoga Irene Poell

Zwem- en poloclub "De Rog"

COLOFON

Deze tweede uitgave van Cwartier Magazine

is tot stand gekomen dankzij Cwartier, alle

Cwartiermakers (verhalen en betekenis),

Perron C (concept en ontwikkeling) en vele

anderen die Cwartier een warm hart toedragen.

43

CWARTIER

Initiatiefnemers | Brian Voesten •

Geerd Simonis • John Jacobs

Projectmanagement | Chantal Ambaum

PERRON C

Hoofdredactie | Saskia Verdonschot

Redactie | Bas Poell * Margot Meijer *

Saskia Verdonschot

Fotografie | Joke Beljaars * Margot Meijer

Grafisch ontwerp | Inge Korten * Peter Pagie

ANDERE PARTNERS

Drukwerk | Booxs

Foto artikel Drawmore | Karnaval Festival

work. shop. enjoy.

Oplage | 1.000 stuks

Uitgave | januari 2022


44

[KWAR-*TIR]

linkedin

Beekstraat 54

6001 GJ Weert

contact@cwartier.eu

www.cwartier.eu

@cwartier

@cwartier

Cwartier… hoe eenvoudig kan het zijn? Althans

dat dachten zijn bedenkers. Niets lijkt minder

waar. Geïnspireerd door de dikke Van Dale

waar kwartier – met een k – onder andere wordt

uitgelegd als een periode van 15 minuten,

een schijngestalte van ¼ van de maan, een

herberging van soldaten en een stadswijk.

Terug naar Cwartier met een C, oftewel een

verzamelplaats voor bijzondere ontmoetingen,

werkgeluk en innovatie in het voormalig stadhuis

aan de Beekstraat in Weert. Cwartier is als het

ware een kleine wijk in het hart van Weert,

voor kwartiermakers, met een knipoog naar

C’magne, een organisatie die oude gebouwen

nieuwe functies geeft en in handen is van een

van de exploitanten. Die C maakt de uitspraak

blijkbaar verwarrend. Veel mensen spreken

het uit als [*See-kwar-tir]. Maar dan missen

we de letter k toch? Dus zoals gezegd,… hoe

eenvoudig kan het zijn?

Je spreekt het gewoon uit als [kwar-*tir].

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!