20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OP BEZOEK BIJ SIMPLIFY

COACHING & HAIRTRENDS BY LAU

LAURA: “Ik wist als kind al dat ik kapster wilde worden. Druk

met poppen en barbies en later knipte ik stiekem mijn eigen

haar. Ik was zó blij toen ik op mijn 16e naar de kappersschool

kon. Eindelijk! Tijdens mijn stages mocht ik steeds meer en

het werd alleen maar leuker.”

EDO: “Daarna was je een aantal jaren in dienst bij diverse

kapsalons. Wat heeft je gemotiveerd om nu voor jezelf te

beginnen?”

LAURA: “Ik vind het leuk om alles zelf te bedenken en het

op mijn manier te doen. Ik kan hier alle tijd voor mijn klanten

nemen, de producten gebruiken die ik het mooist vind en je

met 100% tevredenheid naar buiten laten gaan.”

EDO: “Kon dat bij de andere salons niet?”

LAURA: “In mijn kleine salon is het persoonlijker en is er

minder tijdsdruk. Als ik ooit verder groei – wat ik graag

wil - dan wil ik dat persoonlijke erin houden. Kwaliteit en

tevredenheid staan voorop. Wat doe jij eigenlijk?”

EDO: “Ik help teams en bedrijven om beter samen te werken.

Ik doe dat volgens de V-cirkel methode, die gebaseerd is op

voelen of onzeker.”

EDO: “En wat doe jij dan?”

LAURA:

HAPPY OVER

“Ik luister.”

DE

EDO: “Dat is mooi.”

drijfveren en het doorbreken van onbewuste

patronen. Veel coaches gaan aan de slag

met gedrag, maar wij geloven dat je meer

bereikt als je een niveau dieper gaat.”

LAURA: “Hoe doe je dat?”

EDO: “We beginnen altijd met eenvoudige

gesprekken. Waar loop je tegenaan? Met

welke type mensen werk je het liefst samen?

Daar kun je al veel uit halen. Dan ga ik

spiegelen en kijken of er belemmerende

overtuigingen in de weg zitten.”

LAURA: “Een soort zelfreflectie?”

EDO: “Ja, daar begint het mee!”

LAURA: “Dat doe ik ook! Ik wil leren van mijn

fouten en kijk continu hoe ik zaken beter kan

doen. Overigens heb ik ook veel gesprekken

met mijn klanten. Sommigen zitten drie uur

bij mij. Dan gaat het echt niet meer alleen

over koetjes en kalfjes. Ze delen het ook als ze zich verdrietig

LAURA: “En ik hoop dat mooi geverfd en geknipt haar bijdraagt aan

hun zelfvertrouwen. Ik weet dat het de buitenkant is, maar het helpt

als je er mooi uitziet.”

BINNEN- ÉN

EDO:

DE

“Zeker. Alhoewel er ook heel wat mensen zijn die er piekfijn

uitzien zonder zich gelukkig te voelen.”

staren op sociale media. Als ze hier met een plaatje binnenkomen

BUITENKANT!

LAURA: ”Ja, dat vind ik erg. Ik heb het gevoel dat mensen zich blind

van hoe ze hun haar willen, kijk ik wat er mogelijk is en zeg ik ook

wat niet kan. De meeste foto’s op Instagram zijn volop bewerkt. Dat

is niet realistisch.”

EDO: “En de buitenkant is maar de helft van het verhaal.”

LAURA: “Klopt. Het is belangrijk dat je happy bent met je binnenén

buitenkant.”

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!