20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het is maart 2020. Terwijl het coronavirus Weert in

een spookstad heeft veranderd, steken in het

oude stadhuis drie dames de koppen bij elkaar.

Susan Swinkels (WarenHuis conceptstore), Aniek

van Haperen (Rewear store) en Wendy Driessens

(Tostibar Dikke Mik). Drie ondernemers in één shop.

Wendy heeft haar tostibar op last van de overheid

dan al moeten sluiten. Susan en Aniek besluiten zelf

hun winkels te sluiten en te starten met een verbouwing

die al langer op de rol stond. WarenHuis wordt

opnieuw ingericht, Rewear store uitgebreid en de

tostibar op één plek geconcentreerd. Buiten op de

deur hangt een briefje: ‘Mocht je iets nodig hebben,

klop gerust aan.’

En réken maar dat er wordt geklopt. Susan glundert:

“Ook tijdens de verbouwing wisten klanten

WarenHuis te vinden. Mensen kochten speciale

kaarten, lp’s of andere producten die door creatieve

ondernemers uit deze regio zijn gemaakt en hier

in WarenHuis te koop worden aangeboden. Later,

toen de winkel dicht moest, ben ik bestellingen

gaan bezorgen. Op de fiets en zelfs door de regen.

Ik vond het heerlijk. Dat persoonlijke contact. De

waardering van klanten, die er bewust voor kozen

om lokaal te kopen, gaf me heel veel energie.

Vooral in de cadeaumaand december, normaal

gesproken een toptijd voor alle deelnemers van

WarenHuis, was de steun fantastisch. Ik wilde door,

niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de ruim

dertig lokale ondernemers die hun producten bij

mij in de winkel hebben liggen. Elke dag was ik

bezig om het assortiment via sociale media onder

de aandacht te brengen.”

Ook Aniek zat niet stil. In de tweede coronagolf,

toen haar Rewear store maandenlang dicht was,

zette ze een webshop op zodat haar vrouwelijke

klanten vanuit thuis toch hun tweedehandskleding

konden kopen uit haar winkel. Een enorme klus. Op

dit moment is de webshop nog steeds actief . Hier

vind je een heel klein gedeelte van de collectie

online.

Collega Wendy van Dikke Mik bakte ‘afhaalworstenbroodjes’.

“Dat liep echt als een trein. In de eerste

coronagolf, toen het virus nog nieuw was, heb ik

vooral mijn hoofd leeggemaakt. Ik heb heel veel

gewandeld, gelezen en ons huis van boven tot

onder opgeruimd. Toch ging ik ook bijna elke dag

even naar Cwartier. Gewoon een beetje pongelen

of even mijn frustratie delen met de andere dames.

Dat was echt fijn, dat is het voordeel als je met z’n

drieën in dezelfde winkel staat”, vertelt Wendy die

haar diensten in deze tijd waarin veel mensen thuiswerken

heeft uitgebreid met een bezorgservice.

5

Sinds afgelopen zomer runnen Susan en Aniek samen de receptie van Cwartier. Ze

verzamelen de post, nemen pakketjes aan en laten bezoekers binnen. Susan:

“Omdat we vrij ruime openingstijden hebben met onze winkels, valt dit werk prima

te combineren. Daarbij biedt het ons de mogelijkheid om de andere huurders van

Cwartier beter te leren kennen. Dat is erg leuk.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!