26.01.2022 Views

Glimmer'lei januari 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 40e jaargang – nummer 01 10 – December januari 2022 2015

Henk Waar Niemeijer is Julius (46): deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Glimmen.net is méér dan zomaar een lokale nieuwssite

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Hart *Hij woonde voor het al dorp meer en passie dan twintig voor ICT; jaar dat op zijn een zolderkamer twee eigenschappen die Henk Niemeijer in 2006 ertoe brachten de lokale

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

nieuwssite in Huize Kooikamp. www.glimmen.net Het bos te rondom beginnen. had Met voor dagelijks hem enkele geen honderden

gebeurd,

'bezoekers'

maar waar

mag

was

je

Julius

het project

nu en

na

vooral;

zestien

wat

jaar

voert

gerust

hij

een geheimen. succes noemen. Julius werd Maar in voor Glimmen Henk zijn wel er nog de meer ‘bosjesman’ redenen om in tevreden zijn schild? te zijn De met sporen zijn site. liepen Om verder dit te begrijpen het bos moeten in richting we

hem genoemd. eerst wat Zijn beter kop leren was kennen. markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Door was Hein de vriend Bloemink van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Hij groeide in Glimmen op aan de Oude Schoolweg als zoon Jacob verschillende en Zwanet commissies. eens bij Inmiddels de familie speelt Goedhart zijn zoontje vragen ook of ze bij

Quintusbos om er te leren

van

over

Henk

paddenstoelen,

Niemeijer sr., één

rupsen,

van de telgen uit het familiebedrijf vv Glimmen en komen er nieuwe Julius ambities kortgeleden bij hem op: nog jeugdleider hadden

Niemeijer spechten (koffie en en ijsvogels. tabak). "Mijn Wat ouders hebben me als kind al worden. Kortom, Henk Niemeijer gezien. is een Maar dorpsmens nee, de in hart laatste en

keer was al wel een week

geleerd, Julius dat vroeger je vrijwilligerswerk voor werk behoort te doen in het dorp waar nieren. "Een dorpsgemeenschap kan niet zonder mensen die

geleden volgens mevrouw

je had woont", gedaan zegt Henk. was "Dat een is goed me met de paplepel ingegoten, dus zich ervoor willen inzetten. Om die reden zit ik nu ook in het

Goedhart. Dan maar eens aan

in bewaard mijn puberteit geheim. werd ik Daarover al bestuurslid van de Jeugdvereniging bestuur van Plaatselijk Belang."

de overzijde vragen bij Flora

Glimmen zei hij niets. en was Waarom ik bij eigenlijk het jeugdhonk betrokken." Zoals vaak

& Fauna. En ja hoor, daar was

gebeurt niet? vertrok Henk uit zijn dorp om carrière te maken. Hij Eigen nieuwsmedium Julius die dag ervoor aan het

woonde Het was elders twee in het dagen land en voor raakte betrokken bij ICT-projecten Al pratend hebben we in dit interview einde inmiddels van de de middag twee belangrijke geweest

in kerst de scheepsbouw. toen het licht Een op spannende Julius’ en leerzame periode, maar drijfveren aangestipt, die hebben om geleid een paar tot het tuinhandschoenen

oprichten van www.

toen kamer hij de ‘s kans avonds kreeg keerde niet werd hij (inmiddels met zijn vrouw) terug glimmen.net: ICT en liefde voor te het kopen, eigen dorp. aanmaakblokjes,

De dorpsman

naar ontstoken. de oorsprong: Dat hij Glimmen. ‘s ochtends In de loop der jaren verruilde hij wilde in 2006 Glimmenaren met roggebrood elkaar verbinden en een door een voorraad online

dienstverbanden niet verscheen voor aan het het zelfstandig ontbijt ondernemerschap.

nieuwsmedium aan te bieden. fruit, Die functie minstens vervult genoeg de site nu voor al

in de Kooikamp. Dat kinderen

jaren en het levert Henk ook vijf inkomsten dagen. op door Het de werd verkoop steeds van

tevergeefs naar hem vroegen

In eigen dorp

(reclame)banners. Maar daarmee

vreemder…

is het verhaal nog niet af.

om een wandeling te maken

Terug

door

in

de

het

sneeuw.

dorp verloochende

Ongerust

*Wat Henk: moest "Als zzp-er Julius bouw met ik al voor dat

Henk werd Niemeijer er door huisgenoten de wijze lessen op

voedsel mijn klanten websites, dekens webshops en hoe

van zijn kamerdeur zijn ouders geklopt. niet: hij ging Jan

heeft en ik hij verzorg dat de meegenomen?

hosting. De

vrijwilligerswerk van Splunder, de doen eigenaar bij van vv

Steeds vindbaarheid meer vragen is onderdeel maar geen van

Glimmen. het huis, kwam "Ik voetbalde aanzetten zelf ook, met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds mijn vreemder. expertise Roos, en daarvoor die in Huize moet

maar openging ik merkte werd dat duidelijk mijn kwaliteiten dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de je winkel aan de binnen slag met voor algoritmes. postzegels Met

buiten moest de zijn. lijnen Op lagen het bed en niet stond op een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten glimmen.net vroeg; heb wat ik is hier voor aan mijzelf de

het Oud veld." en roestig. Hij grijnst Leeg. betekenisvol. En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele een verhaal soort aan oefenveld Roos. Roos gecreëerd, had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Hij ging zich inzetten voor de

waar ik dingen kan uitproberen.

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

club gingen een werd aantal teammanager huisgenoten van met Jan voorop de trap

Ik leer ervan. Je mag gerust

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

Glimmen af op weg 1. naar "Dan buiten lever je om naast te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

zeggen

het

dat

kereltje

achter

ophaalde.

glimmen.net

De

de was. trainer Ook een in de bijdrage tuin heerste aan de echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren een systeem in van haar algoritmes haar kwam zit,

sfeer constante in het suizen team, maar van je de regelt A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar zodat man mijn Adriaan, bezoekers die imker krijgen is en te

ook minder alles luid rondom was dan wedstrijden normaal en door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten zien wat heeft voor mijn staan, adverteerders Julius een

trainingen. gisteren gevallen Je faciliteert was. het Oh elftal." ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje belangrijk aan de is." Drentse Henk erkent Aa op het dat

Henk sporen… heeft En dit ja hoor, jaren richting gedaan het berghok liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij de dat wetenschap verboden toegang van algoritmes is voor

en van daarna één persoon nam hij en zitting daarvandaan in richting

Henk Niemeijer

de zandweg

is een dorpsman het publiek, in hart en nieren. vlak bij de boerderij nog in van de kinderschoenen familie Ubels. staat Met en

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december - januari 2015 2022 1

1


dat hij er ook nog lang niet alles over weet, maar hij ziet in de

Glimmense website juist zijn kans om die wereld te verkennen.

Dorpsjournalist

Journalist is hij niet, maar soms schrijft hij wel eigen artikelen voor

www.glimmen.net. Ook ontvangt hij steeds vaker persberichten en

tips. Henk: "Daarvoor heb ik inmiddels een netwerk opgebouwd,

daar heb ik in het begin bewust aan gewerkt." Henk schreef al

berichten over een mogelijk transferium bij De Punt, maar ook

kritische stukken over de slechte staat van het fietspad tussen

Glimmen en Haren. "Die artikelen zijn door de gemeente gelezen

en je ziet nu dat daardoor het gesprek op gang komt." Volgens

Henk is het momenteel door de coronacrisis en lockdowns erg

rustig aan het nieuwsfront. "In het dorp gaan veel activiteiten niet

door en dat merk je heel duidelijk. Soms plaats ik in een week

geen enkel bericht."

Uitzicht op voetbalveld

Als we de man achter glimmen.net op de foto willen zetten kiezen

we voor een veelzeggende plek: zijn achtertuin. Die grenst

namelijk aan het hoofdveld van zijn geliefde vv Glimmen. "Ik kan

zelfs via een deur in het hek zo het sportpark op", lacht Henk.

Soms vliegt er een bal zijn tuin in, maar meestal bij de buren die

Glimmense nieuwssite...

recht achter het doel wonen. Vanuit de tuin kan Henk zelfs naar

wedstrijden kijken, maar dat komt zelden voor. Immers, als er

activiteit is bij vv Glimmen, dan is Henk er zelf bij om daarbij zijn

rol als vrijwilliger te spelen. Zijn ouders, allang overleden, zouden

trots op hem zijn.

Oplossing

kerstpuzzel

Bijgaand de oplossing van de

kerstpuzzel uit het decembernummer

voor degenen die zich het hoofd er

over gebroken hebben.

Tot onze teleurstelling hebben we niet

één inzending gehad, dus ook geen

goede…

Jammer van het bos bloemen, én

jammer voor Lisianthus…

Antwoorden Glimmer'lei Kerstpuzzel 2021

1 1

w a n d e l i n g

2 2

d u i z e n d k n o o p

3 3

b u i t e n b a s i s

4 4

t o n e e l v e r e n i g i n g

5 5

b l i k s e m i n s l a g

6 6

n e s t k a s t j e s

7 7

f e s t i v a l

8 8

B e r e n d

9 9 w o l v e n b o s

10 10

w i n t e r v l i n d e r

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

2

Glimmer’lei - januari 2022


Buurten bij…

Marjolein Schaaf (Rijksstraatweg 35 B)

Door Iekje Wortelboer

grenst aan de yogastudio en achter in de studio bevinden zich

haar slaapvertrek en een kleine halfopen keuken. De nieuwe

gietijzeren aanwinst staat eigenlijk te pronken in de studio.

Marjolein is dus yogalerares en geeft les in alle mogelijke yoga

variaties. Oorspronkelijk is ze beeldhouwer. Ze kwam vanuit

het westen (Overveen) naar Groningen om aan de academie

Minerva te gaan studeren. Zoals velen in die tijd rookte ze als een

ketter. Op de een of andere manier kon ze alleen beeldhouwen

als ze voldoende nicotine binnenkreeg. Op het moment dat ze

zich realiseerde dat roken haar gezondheid geen goed deed en

er daarom mee wilde stoppen, stopte ze met beeldhouwen en

besloot ze zich volledig te richten op yoga. In haar vrije tijd gaf ze

al yogales maar toen startte ze met de officiële docentenopleiding

in Bilthoven.

In het kader van onze rubriek “buurten” ging ik deze maand op

de koffie bij Marjolein Schaaf aan de Rijksstraatweg 35 B. Dit

huisnummer zegt u misschien niet zoveel, maar het is het pand

waar de gebroeders Bazuin hun glaszetterij hadden. De borden

op het toegangshek doen vermoeden dat er nu een yogastudio is

gevestigd en dat is natuurlijk ook zo. Vanaf de weg valt er weinig

te zien, dus reden te meer om er te gaan buurten.

In de loop der jaren volgden er nog heel veel cursussen op

dat gebied en na de nodige werkervaring in dienstverband te

hebben opgedaan, begon ze in 2006 haar eigen studio aan

de Hofstraat in de stad. Na tien jaar liep het huurcontract daar

af en moest ze iets anders zien te vinden. Dat werd het pand

aan de Rijksstraatweg in Glimmen, waar ze dus kon wonen

én werken. Onder het genot van een heerlijke beker koffie met

opgeklopte melk, praten we over van alles en nog wat: over

de inpandige deuren met glas in lood en de naam van Willem

Bazuin, over het effect van Marjoleins dagelijkse koudwaterbad

in een zandafgraving in Zuidlaren (geen koukleum meer), over

de zon- en schaduwzijden van corona (beperkingen maar ook

nieuwe mogelijkheden), over jagende vaders en het al dan

niet eten van vlees (na jaren vegetarisch eet Marjolein nu weer

regelmatig een biologisch stukje vlees), over de veranderingen

in de samenleving (verhardend) en hoe fijn het is om in Glimmen

te wonen.

Vanaf deze plaats wil ik mijn gastvrouw bedanken voor de gastvrije

ontvangst, de spontane medewerking en haar vertrouwen dat er

wel een leuk stukje uit zou rollen!

Marjolein Schaaf heeft het pand in 2017 gekocht. Het was een

bedrijfspand maar ze wist er een woonbestemming op te krijgen

en nu woont én werkt ze daar met heel veel plezier. Ik word

vrolijk ontvangen door Marjolein en hond Gaia. Nog voor ik kan

gaan zitten, klinkt de vraag: koffie of thee? Als mijn voorkeur uit

gaat naar koffie, is de volgende vraag of ik die misschien met

opgeklopte melk wil. Sinds kort beschikt Marjolein namelijk over

een prachtig ouderwets Etna gasfornuis, met een authentiek

hout-oventje.

De dag voor mijn bezoek heeft ze er samen met een goede

vriend voor het eerst op gekookt dus het is nog best spannend

om nu zonder hulp, melk op te warmen. Oh, en of ik haar nieuwe

fornuis misschien even wil bewonderen? De woon- en werkruimte

in het huis zijn niet echt van elkaar te scheiden; de woonkamer

Glimmer’lei - januari 2022 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Vakantiemogelijkheden vanaf Eelde

de winter van 2021 en de eerste

bestemmingen voor de zomer van 2022

Griekenland

Kreta / apr – okt 2022 / do, zo

Engeland

Guernsey / apr - aug 2022 / zo)

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Zweden

Scandinavian Mountains /

dec 2021 - mrt 2022 / zo

Spanje

Gran Canaria / hele jaar / ma, vr

Mallorca / jul – okt 2022 / zo

Turkije

Antalya / apr - okt 2022 / ma, vr

Bodrum / apr - okt 2022 / di, vr

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - januari 2022


Overzicht activiteiten in de gymzaal ‘de Groenenberg’

Ondanks dat corona ons weer stevig in haar greep had zijn

veel (nieuwe) bewoners in ons dorp nieuwsgierig naar wat

er zoal wordt aangeboden in Glimmen. De agenda van het

dorpshuis staat iedere maand in de Glimmer’lei. Vrijwel alle

verenigingen hebben ruimte voor nieuwe leden. Komt u gerust

kijken als er iets is wat uw belangstelling heeft.

De activiteiten in de naastgelegen gymzaal staan niet in de

Glimmer’lei omdat de verhuurder (Sport050) de zaal aan

veel verschillende organisaties verhuurt en niet op de hoogte

is wat er op de verschillende dagen en uren precies wordt

aangeboden. Wij hebben ons best gedaan om er voor onze

lezers achter te komen maar zijn daar niet 100% in geslaagd.

Onderstaande informatie hebben wij gecheckt en u kunt er van

uitgaan dat deze klopt. Ook voor deze activiteiten geldt dat er

bijna overal ruimte is voor nieuwe leden.

Overdag wordt de gymzaal gebruikt door scholen uit Haren en

Glimmen. In de weekenden wordt de zaal niet gebruikt.

Maandag

19.00 – 20.00 uur : Fitcircuit (info :F1T 050 5690543)

20.00 – 21.00 uur : Bokxfit (info: F1T 050 5690543)

Dinsdag

18.30 – 19.30 uur : Gymnastiek voor 60+ (info: 050 4061451)

20.30 – 22.00 uur : Badminton (info: info@svglimmen.nl)

Woensdag

15.45 – 17.00 uur : Jeugdgymnastiek 4 tot 7 jaar

(info: 06 21801910 SV Voorwaarts)

17.00 – 19.00 uur : Freerunning 8 -14 jaar

(info: 06 21801910 SV Voorwaarts)

19.00 – 20.00 uur : Tai Chi (info: F1T 050 5690543)

20.00 – 21.00 uur : Bokxfit (info: F1T 050 5690543)

Donderdag

20.30 – 22.00 uur : Volleybal (info: info@svglimmen.nl)

Vrijdag

16.00 – 17.00 uur : Sport & Spel 6 tot 14 jaar

(info: www.sportcoachharen.nl)

Een paardenparadijs

Door Marjolein Dresden

Wie wel eens wandelt in Appèlbergen heeft zich ongetwijfeld wel

eens afgevraagd wat er op de Glimmer Es toch allemaal gebouwd

en gegraven werd. Op de plek waar eerst de kerstbomen van Ale

hun plekje vonden, is in de afgelopen jaren een zogenaamde

Paddock Paradise gerealiseerd. Twee prachtige IJslander

paardjes vinden hier hun eigen klim, ren, rol speeltuin. Diezelfde

IJslander paardjes staan nu ook regelmatig op het grote grasland

die we kennen als de ijsbaan van Glimmen. De eigenaar van één

van deze paardjes is onze dorpsgenoot Irmi Klijntunte, die zelf

vaak te vinden is in de wei. Als ik haar daar ontmoet, vertelt ze

trots dat haar merrie en die van haar vriendin beide een veulen

verwachten. Iets om ook als dorpsgenoten naar uit te kijken dus!

Irmi vertelt dat ze de intentie heeft om op het gebied van de

ijsbaan de biodiversiteit flink uit te breiden. Dit allemaal uiteraard

in samenwerking met de eigenaren van het land, Femmy en

Bonne. Irmi werkt hierbij graag samen met de natuur. Ze gebruikt

bijvoorbeeld de molshopen om zaadjes te poten van verschillende

kruiden en grassen.

Naast paardenboer is Irmi kinder- en jeugdpsychiater. Als ik een

paar dagen later welkom ben bij haar thuis, vertelt ze dat haar

beroepskeuze een gevolg is van haar levensloop. Irmi weet als

zesjarig meisje al dat zij een dokter wil worden, nadat zij op de

radio een verhaal hoort over een jongetje dat door een arts gered

wordt van een dodelijke ziekte. Zij gaat geneeskunde studeren

en gaat aan de slag als arts op de neurologie afdeling. Daar

ervaart zij beperkingen in wat ze de mensen te bieden heeft. De

meeste mensen worden door haar verwezen naar de revalidatie.

Op haar 28ste krijgt zij borstkanker. Zij realiseert zich dan hoe

weinig ze eigenlijk nog weet van kanker en gaat op onderzoek

uit. Ze ontdekt dat je naast de medische ingrepen soms kanker

kunt voorkomen door bepaalde dingen niet of juist wel te doen.

Vanaf dat moment gooit zij haar levenswijze en voedingspatroon

om, in de overtuiging dat dit haar tot op de dag van vandaag een

gezonder en evenwichtiger leven heeft gegeven.

Na haar ziekte gaat zij als revalidatiearts werken, in de

veronderstelling dat zij daar meer mensen kan helpen.

Regelmatig verwijst zij mensen door naar de psychiater, van

waaruit het gestagneerde revalidatieproces vaak weer opgepakt

kan worden. Reden voor Irmi om psychiater te willen worden.

Aangezien veel problemen die mensen ervaren in hun latere

leven zijn oorsprong vinden in ervaringen vanuit de jeugd, besluit

Irmi kinder- en jeugdpsychiater te willen worden. Ze vindt een

opleidingsplaats in het UMCG, om vanaf dat moment het noorden

van Nederland niet meer te verlaten. Als zij aan het werk gaat in

‘Het Behouden Huys’ om mensen en familie van mensen met

kanker te ondersteunen, is voor haar gevoelsmatig de cirkel rond.

Op deze zelfde werkplek ontmoet zij een collega met een paard

waar zij op mag gaan rijden. Haar jeugdwens om een paard te

hebben wordt zo weer aangewakkerd, wat leidt tot de aankoop

van haar IJslandse pony. Voor Irmi is het houden van paarden

op een zo natuurlijk mogelijke wijze droom twee. Dit realiseert

zij nadat de Postcode Loterij ons dorp goed gezind is en zij een

stukje grond kan kopen. Dat is het stukje grond wat u kunt zien

aan de Glimmer Es. Een paradijsje voor paarden, gecreëerd

vanuit de droom van Irmi.

Glimmer’lei - januari 2022 5


Terugblik

Alweer een jaar voorbij, we begonnen het nieuwe jaar zoals wij

het vorige jaar ook begonnen en eindigden: in lockdown! Vorig

jaar had je dansen met Jansen en nu ben ik lek geprikt en wacht

als een junky op mijn volgende shot.

MINDFUL

VOGELZANG

Praktijk voor Mindfulness, Mindful ouderschap

en coaching jeugd en gezin

Vogelzangsteeg 7 9479 TE Noordlaren

info@mindfulvogelzang.nl 0613045304

De winkels dicht behalve in Duitsland en België, daar kon je over

de koppen lopen, allemaal die gekke Hollanders. Wat voor zin

heeft dan de lockdown in Nederland? Het hele kabinet trad af en

na maanden zijn ze er weer. Pinokkio en zijn vrienden. Ze hadden

vele fouten gemaakt, wij krijgen dan ontslag en zij dus niet. Wat

een wereld! Weer een eenzame kerst gehad, de familie mocht

niet komen (wat waren er veel gordijnen dicht op eerste kerstdag)

en gelukkig geen meubelboulevard op de tweede, dat was dan

wel weer oké vond ik. De kerstkaarten worden steeds kleiner, is

dat een trend of bezuiniging? Ik weet het niet. Net zoals het vorig

jaar een vuurwerkverbod en in een rebelse bui naar Duitsland

gereden om in te slaan. Onder het bed verstopt, geen vuiltje aan

de lucht dacht ik totdat moeder de vrouw er achter kwam. Wat

was ze boos toen ze er achter kwam dat ze al een week boven

een bom sliep zoals ze dat zelf verwoordde. Oudjaar dat spul in

de hens gestoken. Ik was de enige bij ons in de straat die verder

uitgestorven was. De buren kwamen nog even buiten en dat was

het dus, al weer een jaar voorbij. Het nieuwe jaar begon met

het leuke bericht dat er toch weer meer gas wordt gewonnen in

Groningen! Het begint alweer goed en wat komt er nog mee? Ik

weet het niet. Nou kop der veur en hopen op het beste.

Berend.

Hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten?

Of liever klachten voorkomen?

Een van de volgende behandelingen kan helpen:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit de

aanvullende verzekering voor alternatieve zorg.

Tel: 06 464 855 75

Adres: Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

6

Glimmer’lei - januari 2022


Mijmeren Mag

Waar zouden ze zijn?

Rossitza Ovtcharova

Als je oude Glimmer’lei’s doorbladert zie je dorpsgenoten van

toen. Je denkt: hoe zou het nu met ze gaan? De schrijver dezes

(Hein Bloemink) vraagt zich af wat er van al deze Glimmenaren

is geworden? Reageren mag: glimmerlei@gmail.com

Patrick Schoenmaker

In 1999 was hij 19 jaar oud en hij sierde de Glimmer’lei. Hij

woonde in Glimmen en zat op de cartoonschool in Amsterdam.

We schreven het verhaal omdat hij in dat jaar wereldkampioen

was geworden in het maken van miniatuurwerelden met draken

en dwergen. Wat een creativiteit. Zou Patrick cartoonist zijn

geworden? Of decorbouwer?

An Talens

In de Glimmer’lei werd in het jaar 2000 de familie Labberté

geportretteerd. Ze woonden in één van de huizen achterin

Appèlbergen en leefden voor de muziek. Zij investeerden letterlijk

in jong muziektalent en boden onderdak aan veelbelovende

musici. Zoals Rossitza Ovtcharova. Deze Russische

pianostudente woonde een poos bij hen en ze vertelden er trots

over. Zou Rossitza inmiddels de internationale podia hebben

bespeeld? Concertgebouw? Speelt ze Beethoven of Bach?

Samen verder

Half oktober zijn er vernielingen gepleegd bij de voetbalvereniging,

school en is de kast van de dorps AED vernield. Eind december

hebben de gedupeerden; de Quintusschool, Plaatselijk Belang

Glimmen en voetbalvereniging Glimmen een goed gesprek

gevoerd met de jonge daders en hun ouders. De daders hebben

uitgelegd wat er is gebeurd en waarom ze tot hun daden zijn

gekomen. Ook is er door hen excuses aangeboden. Met daders

en ouders is een afspraak gemaakt over het zelf schoonmaken,

(laten) herstellen en vergoeden van de schade. We zijn blij met

het positieve gesprek en de geboden oplossing. Hiermee kunnen

we met z’n allen samen verder naar de toekomst.

Henk Niemeijer

Ach, de naam Talens is zo bekend in Glimmen. Denk maar

aan het verhuisbedrijf Talens en Van der Woude van weleer.

Dochter An was in Glimmen jaren actief voor de voetbalclub en

ze mag gerust worden gezien als één van de oprichters van het

meisjesvoetbal in ons dorp. In de Glimmer’lei van 2000 stond

een artikel over haar passie voor olifanten (groot en klein). Het

ging dan om beeldjes, knuffels en schilderijen. Maar ze heeft ook

echte olifanten geknuffeld. Waar zou An nu zijn? En houdt ze nog

steeds van olifanten?

Glimmer’lei - januari 2022

7


Schrijf mee met Glimmer'lei

De redactie krijgt wel eens kritische vragen: Waarom is mijn

ingezonden stuk niet geplaatst? Waarom hebben jullie de

tekst korter gemaakt? Het is misschien goed om onze lezers

uit te leggen hoe de redactie wordt samengesteld.

Papier

Beste Glimmenaren,

Uw heeft ze vast opgemerkt, de blauwe containers van de

Gemeente Groningen…

In tijden waarin het allemaal om gemak lijkt te draaien (lees; een

blauwe papier container) zou ik u willen uitdagen om 1 keer in de

maand uit uw comfortabele woning te komen.

Ondanks dat de Gemeente Groningen de blauwe papier

containers heeft uitgedeeld blijven wij maandelijks voor u klaar

staan met de oud papier container aan de Meidoornlaan. We

hebben een gezellig team van vrijwilligers uit het dorp die uw oud

papier graag aannemen.

Objectief

De Glimmer'lei is een objectief dorpsblad. Natuurlijk worden er

wel eens kritische kanttekeningen geplaatst bij het Glimmense

nieuws, maar de redactie is onafhankelijk en vertegenwoordigt

geen vereniging, club of levensbeschouwing.

Schrijf mee

Dorpsgenoten zijn zeer welkom om artikelen, ingezonden brieven

of berichten aan de redactie te sturen. Daar zijn we heel blij mee.

Omdat de ruimte op onze pagina's beperkt is, moeten we soms

echter puzzelen.

Puzzelen

Dat puzzelen houdt in, dat we kijken of de ingezonden tekst past

binnen de redactieformule en vervolgens of die kort genoeg is

om helemaal te plaatsen.

Het ideale uitje in coronatijden en u steunt er ook nog eens

prachtige goede doelen mee. Zo hebben we afgelopen jaar door

uw steun een mooie bijdrage kunnen leveren aan non-profit

organisaties die zowel lokaal opereren (de Mikkelhorst in Haren

en Leger des Heils in Groningen) als internationaal (Artsen

zonder Grenzen en Amref Flying Doctors).

Dus vul gerust uw blauwe containers en rijdt ze vervolgens elke

tweede zaterdag van de maand naar de Meidoornlaan!

Namens Stichting Oud Papier,

Gerben Posthumus

Meidoornlaan

Redactieformule

Artikelen en berichten moeten rechtstreeks met Glimmen in

verband staan. Alleen als er genoeg ruimte is plaatsen we ook

wel eens stukjes met een iets algemener thema. Splijtende,

beledigende of haatzaaiende stukken bekijken we zeer kritisch

voordat we ze plaatsen. We willen namelijk in ons blad een

positieve sfeer creëren.

Lengte

De kans dat we een tekst geheel kunnen plaatsen wordt veel

groter als deze niet te lang is. Een tekst van 400 woorden is goed

te hanteren.

Variatie

Als we dankzij een goede lobby over één onderwerp erg veel

stukken ontvangen kan dat ook een reden zijn om er wat

terughoudend mee te zijn. We willen ons dorpsblad namelijk

wel gevarieerd houden, zodat alle Glimmenaren zich erin blijven

herkennen.

Contact

Als u hierover meer wilt weten, laat het ons gerust weten via

glimmerlei@gmail.com. En dat mailadres kunt u ook gebruiken

voor het insturen van uw zeer welkome bijdragen!

Namens de redactie,

Hein Bloemink

8

Glimmer’lei - januari 2022


DONNA is veilig terug in Glimmen!

Door Iekje Wortelboer

Herinnert u zich nog het artikeltje in de Glimmer ’lei van april

van vorig jaar over Willemijn van Dam en Marieke Yntema?

Twee jonge meiden die eigenhandig een busje tot campertje

aan het verbouwen waren om daarmee een maand of vier door

Europa te gaan trekken? Inmiddels zijn ze veilig op de basis

teruggekeerd en misschien bent u net als ik nieuwsgierig naar

hun belevenissen.

Mijn eerste vraag of ze nog vriendinnen waren, werd met een

enthousiast JA beantwoord. Zelf hadden ze niet anders verwacht

maar je weet het natuurlijk nooit. In ieder geval vertrokken ze op

Koningsdag 2021 richting Portugal waar ze na de noeste arbeid

van de maanden daarvoor, genoten van zon en strand en waar

ze vooral heel veel hebben gesurft. Via de Sierra Nevada waar ze

onder anderen Granada aandeden, reden ze naar Italië. Vanuit

Toscane werd de oversteek per veerboot naar Griekenland

gemaakt. Daar woont namelijk een oom van Willemijn wat een

mooie aanleiding was voor de ouders uit Nederland om de

familiebanden aan te halen. Met elkaar beleefden ze een heerlijke

week. Na daar nog een week of twee veel te hebben gezeild

werd koers gezet naar de Balkan. Daar bleek het inmiddels veel

te heet zodat Marieke en Willemijn teruggingen naar Italië om

daar een paar weken te genieten van de cultuur, het lekkere

eten, onvergetelijke bergwandelingen in de Dolomieten en de

bijzondere sfeer, zeker toen de Italianen het EK Voetbal wisten

te winnen! Vervolgens reden ze naar Zweden om te kanoën. Ook

al weer een bijzondere ervaring. Ze zullen nooit vergeten hoe

ze na een lange dag peddelen moe en hongerig aankwamen

op een onbewoond eilandje waar ze besloten te overnachten.

Helaas bleek daar dat ze de spaghetti waren vergeten mee te

nemen. Gelukkig smaakt tomatensaus met een restje brood en

een glaasje wijn ook heel lekker! Van Zweden reden ze naar

Noorwegen; ze bleven drie weken in het zuiden van dit prachtige

land om daarna nog een week of twee wild te kamperen op de

Lofoten in het noorden. Inmiddels begon de plicht weer zachtjes

te roepen maar om het normale leven nog even uit te stellen

besloten de dames via Portugal terug te reizen naar Groningen.

In totaal werd er 20.000 km gereden met de Fiat Ducato! Behalve

een klapband op de allereerste dag heeft de Donna geen kuren

getoond.

Tot zover de routebeschrijving. Maar wat heeft nu de meeste

indruk gemaakt? Dat was toch wel het gevoel van vrijheid, gewoon

doen waar je zin in hebt. Zo werd er nooit vooruit gepland. Iedere

morgen vroegen ze elkaar waar ze zin in hadden en dat gingen

ze doen. Uit het bovenstaande blijkt wel hun voorliefde voor de

natuur en lekker buiten bezig zijn: surfen, zeilen, wandelen en

kanoën wonnen het ruimschoots van steden, kerken en musea.

Onderweg kwamen ze natuurlijk talloze leuke en aardige mensen

tegen, vaak ‘dertigers’ die net als zij aan het trekken waren. Bang

zijn ze niet één keer geweest, de meest schokkende ervaring

was toen ze in de omgeving van Granada ’s ochtends gewekt

werden door een herdershond in hun busje. Terug in Groningen

kost het nog steeds moeite om de aarden, de vrijheid blijft

lokken! Het plan om hun trouwe campertje te verkopen hebben

ze daarom losgelaten, ze houden ‘m voorlopig. Om de kosten te

dekken gaan ze hun Donna wel verhuren. Op de insta-pagina: @

vanlifedonna vindt u alle bijzonderheden hierover.

Glimmer’lei - januari 2022 9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10

Glimmer’lei - januari 2022


Hoe (on-)veilig zijn de spoorwegovergangen in Glimmen?

Door Frans Somers

Glimmen kent drie spoorwegovergangen: bij de Hoge

Hereweg, de Oude Schoolweg en de de Zuidlaarderweg.

Ze zijn van het type Automatische Halve Overwegbomen

(AHOB), het meest voorkomende soort in Nederland. De

komst van een passerende trein wordt aangekondigd door

een alarmsignaal en felrood knipperende lichten. Daarna

wordt de weg in korte tijd aan de rechterweghelft aan

beide kanten van het spoor door neerdalende slagbomen

afgesloten. Maar hoe kort en hoe veilig is die tijd en is die bij

alle overgangen gelijk?

Als argeloze wandelaar maakt uw verslaggever regelmatig

gebruik van onder andere de overgang in het verlengde van de

Oude Schoolweg, die toegang geeft tot de Glimmer Es. Het viel

op hoe snel de trein er aan komt als de waarschuwingssignalen

eenmaal in werking treden. Toch maar eens gemeten: gemiddeld

23 seconden. Als je al op de overgang loopt, dan moet je maken

dat je wegkomt.

Hoe zit dat bij de overige overgangen? Bij de Hoge Hereweg

duurt het duidelijk langer: gemiddeld zo’n 55 seconden. Bij de

Zuidlaarderweg gaat het daarentegen weer sneller: circa 27

seconden. Als er een goederentrein passeert of als een trein

niet op volle snelheid rijdt, duurt het langer. Gaat het bij de

Zuidlaarderweg en de Oude Schoolweg niet heel erg vlug? Is dat

wel veilig? En waarom verschillen deze tijden van elkaar?

Desgevraagd bevestigt woordvoerder Aldert Baas van ProRail

dat de waargenomen tijden kloppen. De tijd tussen het in

werking treden van de waarschuwingssignalen en de tijd dat

de trein daadwerkelijk op de overweg is, heet in het jargon van

ProRail de aankondigingstijd. Deze tijd houdt rekening met de

ontruimingstijd. Per overweg verschilt deze, onder meer vanwege

de breedte van de overweg en de snelheid van het wegverkeer.

Auto’s steken sneller over dan bijvoorbeeld wandelaars en fietsers.

Een overgang moet ook niet te lang gesloten blijven, omdat dan

het risico optreedt dat verkeersdeelnemers de slagbomen gaan

negeren, volgens ProRail.

Bovenstaande zaken verklaren dus ook de aanzienlijk langere

aankondigingstijd bij de Hoge Hereweg. Die is immers behoorlijk

breed en wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door langzaam verkeer.

Wel zo veilig dus voor de vele fietsers, waaronder kinderen die

naar de speeltuin gaan, wandelaars en doorgaans zeer langzaam

rijdende auto’s. Lopend kost je het 30 seconden om het spoor via

deze overgang over te steken. Bij de Zuidlaarderweg gaat het

vooral om snelverkeer, zoals auto’s en motoren, en – in mindere

mate –fietsers. Ook is die veel smaller. Maar het blijft opschieten

geblazen als je deze overgang neemt en de bel plotseling gaat

rinkelen.

Het meest opmerkelijk blijft de overgang bij de Oude Schoolweg.

Hier wordt vrijwel uitsluitend gebruik van gemaakt door

wandelaars, al of niet met hond, af en toe een fietser, sporadisch

een landbouwvoertuig en ruiters. Die laatsten maken er regelmatig

gebruik van; met name vanuit manege De Bongerd. Heel breed

is de overweg hier niet, maar het kost je bij een normaal tempo

toch al gauw 13 seconden om hem al wandelend over te steken.

En toch is de aankondigingstijd hier het geringst, namelijk maar

23 seconden. Is dat niet heel erg kort als je hier met bijvoorbeeld

een groepje paarden aankomt? Zijn dat niet kuddedieren, die

het liefst hun voorgangers volgen? Aldert Baas van ProRail geeft

hierop te kennen dat “een overweg volgens de wegenverkeerswet

ingesteld en gericht is op individuele verkeersdeelnemers”. Ruiters

bijvoorbeeld dienen ieder voor zich te bepalen of het veilig is om

een overweg over te kunnen steken. Parkeren op een overweg,

waardoor onlangs een tragisch ongeval gebeurd is, is overigens

streng verboden.

Dat de tijd om over te steken op deze overgang inderdaad heel

erg beperkt is vindt ook Karin Bloem van Manege De Bongerd.

De overgang is belangrijk voor de manege, maar ze zou graag

zien dat het wat langer zou duren voor een trein daadwerkelijk op

de overgang is. Wel zo veilig voor de ruiters. En voor alle andere

verkeersdeelnemers, volgens ons. Weinigen hebben hier haast,

niet iedereen is even snel en paarden en ook honden heb je niet

altijd volledig onder controle. Wellicht een goed idee voor ProRail

om hier nog eens goed naar te kijken?

Glimmer’lei - januari 2022 11


Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Sylvesterloop (zie foto).

Volgens de organisatie

deden dit jaar meer

mensen mee dan ooit:

487 mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe Kerkbalans voorzitter, is Jan een Hommes, landelijke voorstelde die campagne vervolgens

iets waaraan vertelde meer over dan de 2000 kerken deelnemen.

toekomst. Het was

Het is de grootste fondsenwerving in Nederland.

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig Kerken was ontvangen de periode geen subsidies en hebben

van daarom ijzelgladde een financiele wegen bijdrage nodig van hun

net achter de rug....

leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van

Verder was er op

14 waarde januari voor hun een leden en de samenleving. De

gebruikersoverleg.

actieperiode loopt Op vanaf 15 januari.

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe Waarde we van gebruikers de kerk meer kunnen laten participeren en

het De voorstellen maatschappelijke van onze functie nieuwe voorzitter. van de kerk We is zijn van als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een grote paar betekenis. mensen dit Met goede verschillende voorbeeld om ons activiteiten bestuur te

komen maakt versterken. de kerk Op zich het moment sterk dat voor ik dit mensen schrijf, moet in

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

de samenleving die steun nodig hebben.

kan ik dus nog niets melden.

Na Zo alle heeft feestelijkheden kerk Noordlaren extra bijzondere Glimmen activiteiten een

activiteitenkalender. herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Een willekeurige greep uit de Groenenberg. kalenderagenda In naast de erediensten (ook agenda te beluisteren valt lezen via

dat de gebruikelijke

kerkomroep.nl): avondgebed, bijeenkomsten film, muziek weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

verbeteren en met name

het bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral bijhouden – van onze website.

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

in de liturgie, inloop, wandelen met advent,

zich daarvoor aanmelden.

Nog duurzaamheid, een kleine wijziging: kerst voor we het hebben dorp, en de nog ideeënbus meer.

weggedaan. Voor meer Die informatie werd niet gebruikt. raadpleeg Wat wel de goed website loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

(www.pkn-ng.nl) of vraag het activiteitenboekje

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En op tenslotte via email kunt scriba@pkn-ng.nl.

u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we Vandaag u hierover. voor de kerk van morgen

Maar Slogan mocht van u nu al de weten Actie dat u Kerkbalans mee wilt doen: is ‘Geef

U vandaag kunt zich hiervoor de aanmelden kerk van via morgen.’ ons Want kerken

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

willen ook voor de generaties die komen van

Namens betekenis het bestuur, zijn. Wanneer kerkleden vandaag

Cilly Kramer-Clobus

geven, kan de kerk blijven doen waar ze al

eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar. Wilt

UITNODIGING

u een gift doen voor ondersteuning activiteiten

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag van de 15 kerk februari Noordlaren a.s. in het Dorpshuis Glimmen de Groenenberg. dan kan

Aanvang dat naar: 20.00 NL38 uur. RABO 0373 7261 12 met als

In omschrijving 2015 hebben GIFT. we helaas De niet kerk kunnen is geregistreerd schaatsen op als de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons ANBI in het instelling, verschiet heeft?! raadpleeg We nodigen hiervoor u van de harte website uit om

mee www.pkn-ng.nl.

te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Actie Kerkbalans van onschatbare waarde

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 13 februari of per en2022

feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 8

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - januari 2022

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!