11.02.2022 Views

Binnendijks 2022 05-06

Binnendijks van 11 februari 2022

Binnendijks van 11 februari 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

69e JAARGANG BINNENDIJKS 5/6 11 februari <strong>2022</strong><br />

1952 - <strong>2022</strong><br />

70 jaar binnendijks<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 25 februari <strong>2022</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 18 februari <strong>2022</strong> vóór 12.00 uur!<br />

Van de redactie:<br />

De officiële mededelingen van de Gemeente worden gepubliceerd in het Purmerends Nieuwsblad.<br />

Vanaf nu publiceren wij wekelijks deze mededelingen op onze website: www.binnendijks.nu.<br />

Links op de <strong>Binnendijks</strong>pagina onder het kopje UITGELICHT vindt u “VERZAMEL GEMEENTE-<br />

NIEUWS”. Hier kunt u onder anderen de aanvragen voor de omgevingsvergunningen vinden.<br />

We zullen ze niet meer in de papieren versie van <strong>Binnendijks</strong> opnemen.<br />

DE REDACTIE<br />

Start nieuwe basisschool<br />

‘De Wilgenhoek’ Zuidoostbeemster<br />

Pien Roet,<br />

laatste échte Beemsterling<br />

Met ingang van het komend schooljaar<br />

(29 augustus) start oecumenische<br />

basisschool ‘De Wilgenhoek’ in<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Vooralsnog in een tijdelijk gebouw op de locatie<br />

van het multifunctioneel centrum ‘De Boomgaard’.<br />

Waar onder andere ook De Bloeiende<br />

Perelaar, Het Buurthuis en Forte Kinderopvang<br />

gevestigd zijn. Een uitgestelde start. Want<br />

enkele jaren geleden lag het al in de bedoeling<br />

om hier te beginnen. Een hernieuwde kennismaking<br />

met de directeur Nancy Dijkstra.<br />

“We gaan van start. Eindelijk. Ik heb er ontzettend<br />

veel zin in. Ouders hebben vanaf het<br />

nieuwe schooljaar een keus. We starten op<br />

basis van onze visie op hoe modern onderwijs<br />

gegeven kan worden met drie (stam)groepen:<br />

1 en 2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Dat biedt de mogelijkheid<br />

om een leerling die bijvoorbeeld in<br />

groep 4 zit maar erg goed in rekenen of taal<br />

is op een ander niveau les te geven. Maar ook<br />

andersom. De leerkrachten zijn geschoold<br />

in het op deze heterogene wijze lesgeven.<br />

Elk vanuit hun eigen specialisme. Ondersteund<br />

door leraar ondersteuners. We hebben<br />

daarmee op basis van onze ervaringen de<br />

beste leerprincipes vanuit de verschillende<br />

onderwijsvormen gehaald. Passend bij de<br />

tijd en eisen van nu. Centraal daarin staat de<br />

persoonsontwikkeling van het kind. Zij leren<br />

zelf regie te nemen in hun persoonlijke groei<br />

en cognitieve vaardigheden. Ze werken onder<br />

toezicht zelfstandig of in kleine groepen.<br />

We zijn een startende school en moeten binnen<br />

vijf jaar ons ‘bestaansrecht’ tonen. Dat wil<br />

zeggen groeien naar minstens 200 leerlingen.<br />

Dat is wettelijk zo bepaald. Daar hebben we<br />

alle vertrouwen in. We zien dat de inschrijving<br />

zich op dit moment vooral richt op groep 1 t/m<br />

5. Maar dat ligt wel enigszins voor de hand bij<br />

een startende school. We zijn een oecumenische<br />

school. Dat wil zeggen dat alle kinderen<br />

ongeacht hun geloofsovertuiging welkom zijn.<br />

Ons onderwijs wordt verzorgd vanuit de Christelijke<br />

identiteit. Met thematisch uiteraard ook<br />

aandacht voor andere wereldbeschouwingen.<br />

We hebben binnenkort de beschikking op de<br />

‘zuidlocatie’ over zes lokalen. Beneden twee<br />

met een speelzaal en boven vier. Gericht op<br />

de doorgroei naar de eerder genoemde tweehonderd<br />

leerlingen. Forte blijft vooralsnog<br />

hier ruimte gebruiken. De groepen van de<br />

Bloeiende Perelaar verhuizen naar het hoofdgebouw<br />

en de ‘noordlocatie’. Om praktische<br />

redenen hebben we andere schooltijden<br />

dan onze collegae. Van maandag t/m vrijdag<br />

begint de inloop al om acht uur. De school<br />

eindigt van maandag t/m donderdag om<br />

kwart over twee en op vrijdag om half één.”<br />

GEERT<br />

Belangstelling? Op dinsdagavond 15<br />

februari (start 20.00 uur) wordt een online<br />

bijeenkomst (via Teams) georganiseerd.<br />

Waarin de school en het team zich presenteert<br />

en waar ouders vragen kunnen<br />

stellen. Stuur een mail naar info@basisschooldewilgenhoek.nl.<br />

Belangstellenden<br />

krijgen dan een uitnodiging (link) om in te<br />

loggen. Website (in ontwikkeling): www.<br />

basisschooldewilgenhoek.nl of bel naar<br />

directeur Nancy Dijkstra voor een individuele<br />

afspraak: <strong>06</strong>.17102245.<br />

28 december 2021 werd, drie dagen<br />

na de uitgerekende datum, Josephine<br />

Elisabeth (roepnaam Pien) geboren. Zij<br />

is de laatste die in officiële documenten<br />

bij haar geboorteplaats ‘Beemster’<br />

mag invullen. Haar trotse ouders zijn<br />

Dave Roet en Marije Otsen. Dave is een<br />

geboren en getogen Beemsterling en<br />

Marije is afkomstig uit De Rijp.<br />

Marije werkt met veel plezier als wijkverpleegkundige<br />

bij Buurtzorg. Pien valt tijdens ons<br />

gesprek heerlijk in haar armen in slaap. Dave<br />

is werkzaam in een restaurant in Amsterdam<br />

en heeft door de lockdown de geboorte van<br />

zijn dochter intens en ontspannen mee kunnen<br />

maken. De geboorte verliep na een goede<br />

zwangerschap vlot en lekker thuis. “Deze<br />

lockdown was voor mij een geluk bij een<br />

ongeluk. Maar voor het werk is het fijn dat<br />

we weer open mogen.” Pien doet het goed.<br />

“Wij zijn zeer tevreden”, zegt Marije. Dave<br />

kwam er bij de aangifte achter dat Pien de<br />

25ste Beemster baby van het jaar was. Dus,<br />

dacht hij, grote kans dat ze de laatste van<br />

het jaar was. Dat klopte. De gemeente verraste<br />

ze met een bos bloemen. De aangifte<br />

was op zich zeer speciaal. “Heel grappig. Van<br />

wege de fusie lagen alle systemen eruit, dus<br />

moest het met de hand. Ik ben wel een uur<br />

bezig geweest.” Een mooi verhaal op toekomstige<br />

verjaardagen. Wij wensen Pien en haar<br />

familie een fijne toekomst.<br />

CAROLIEN


2 BINNENDIJKS 5/6 11 februari <strong>2022</strong> BINNENDIJKS 5/6 11 februari <strong>2022</strong> 3<br />

Oude Begraafplaats Purmerend<br />

Sedert enkele jaren is een trouwe<br />

ploeg vrijwilligers op de begraafplaats<br />

in Middenbeemster actief. Met name<br />

het behoud van het oudste deel van<br />

deze markante locatie. Onderhoud en<br />

onderzoek zijn de twee belangrijkste<br />

pijlers. In Purmerend is een al<br />

langer lopend initiatief op de Oude<br />

Begraafplaats in het Centrum. Een<br />

korte kennismaking<br />

Initiatiefnemers zijn de geboren Purmerenders<br />

Alex Vallentgoed en Jan Kramer. Als tieners<br />

woonden ze beiden in de Vooruitstraat en<br />

de oude begraafplaats was onderdeel van hun<br />

‘speelgebied’. Begin deze eeuw realiseerden<br />

ze zich dat ook dit stukje Purmerendse cultuurhistorie<br />

zou kunnen verdwijnen. In 2002 zijn ze<br />

FEBRUARI:<br />

Honderd gratis fietsspiegels<br />

voor 60-plussers in Purmerend<br />

Voor inwoners van Purmerend vanaf<br />

zestig jaar heeft Spurd ruim honderd<br />

gratis fietsspiegels beschikbaar.<br />

De fietsspiegel is niet alleen gratis,<br />

de klaar-terwijl-u-wacht montage<br />

door De Jongh Fietsspecialist in de<br />

Peperstraat is dat ook.<br />

Fietsspiegels zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid<br />

van fietsers. De fietsspiegel biedt<br />

meer overzicht in de verkeerssituatie. Achteropkomend<br />

verkeer en eventueel fietsmaatje<br />

zijn makkelijk te zien. De actie van de gratis<br />

fietsspiegels is mogelijk gemaakt door de<br />

organisatie van het programma Doortrappen<br />

en de gemeente Purmerend. Het aanvragen<br />

van een gratis fietsspiegel bij Spurd is vanaf<br />

heden mogelijk. Spurd behandelt de aanvragen<br />

op volgorde van binnenkomst.<br />

Het gaat om een fietsspiegel van het merk<br />

Mirage de luxe, ook geschikt voor montage op<br />

elektrische fietsen. Deze fietsspiegel heeft een<br />

relatief lange spiegelarm met grote spiegel,<br />

waardoor het verkeer achterop altijd goed zichtbaar<br />

is. Op de achterzijde van de spiegelarm<br />

zit bovendien een reflector ter verhoging van<br />

de verkeersveiligheid in de schemering of het<br />

donker. Een fietsspiegel voorkomt of vermindert<br />

onzekerheid als verkeersdeelnemer.<br />

gestart om de begraafplaats en zijn ‘bewoners’<br />

weer op de kaart te zetten en te bewaren voor<br />

toekomstige generaties. Ook zij kozen voor de<br />

dubbele doelstelling: onderhoud en onderzoek.<br />

Een arbeidsintensieve klus. Daarnaast is het<br />

mogelijk om een circa anderhalf uur durende<br />

rondleiding te krijgen op de Oude Begraafplaats.<br />

Vol met interessant verhalen over 350<br />

jaar historie. Maar de werkgroep komt desgewenst<br />

ook naar u toe. Met een lezing en vertoning<br />

van beeldmateriaal. De Stichting Behoud<br />

en herstel Oude begraafplaats kan financiële<br />

ondersteuning gebruiken. In de vorm van het<br />

‘adopteren’ van een graf. Voor € 25,= per jaar.<br />

Alle informatie treft u op:<br />

www.oudebegraafplaatspurmerend.nl.<br />

GEERT<br />

Aanvragen<br />

De fietsspiegel is geschikt voor de meeste<br />

fietssturen. Wie een gratis fietsspiegel wil,<br />

stuurt zo snel mogelijk een e-mail naar info@<br />

spurd.nl met als onderwerp ‘gratis fietsspiegel’<br />

met vermelding van naam, geboortedatum,<br />

telefoonnummer en woonwijk. De<br />

gelukkigen ontvangen een e-mail waarin<br />

staat wanneer de ontvanger de gratis fietsspiegel<br />

zonder kosten door De Jongh Fietsspecialist<br />

direct op het stuur kan laten monteren.<br />

Het gaat voor de montage om vrije inloop op<br />

dinsdagen, woensdagen en donderdagen in<br />

februari. Op de website van Spurd komt een<br />

bericht als de beschikbare gratis fietsspiegels<br />

zijn vergeven.<br />

Doortrappen<br />

Het programma Doortrappen wil dat ouderen<br />

zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen.<br />

Zestigplussers blijven door te fietsen langer<br />

gezond en zelfredzaam. Spurd voert in Purmerend<br />

het programma Doortrappen uit, een<br />

initiatief van het ministerie van Infrastructuur<br />

en Waterstaat in samenwerking met onder<br />

anderen Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland<br />

(VVN), BOVAG, VeiligheidNL, adviesbureau<br />

TwynstraGudde en adviesbureau Ideate.<br />

PURMEREND-BEEMSTER<br />

Mick Smits voorzitter Fight<br />

cancer Purmerend-Beemster<br />

Het bestuur van de stichting Fight<br />

cancer Purmerend-Beemster is<br />

compleet met de benoeming onlangs<br />

van Mick Smits (23) tot voorzitter.<br />

Fight cancer organiseert vooral<br />

sportieve evenementen om geld op te<br />

halen voor onderzoek naar kanker.<br />

De Walk to Fight Cancer in Purmerend in<br />

2020 was een enorm succes en dit jaar start<br />

het lokale team met de maand van de Love-<br />

Life Diners vanaf Wereldkankerdag vrijdag<br />

4 februari. Smits is televisiepresentator bij<br />

onder meer RTV Purmerend, acteur en host<br />

van evenementen. De veelzijdige Smits trekt<br />

landelijk steeds meer de aandacht. Hij is<br />

razend enthousiast over dit lokale goede doel<br />

en is graag het gezicht van het lokale team<br />

van Fight cancer.<br />

Eerder deze maand heeft Mick Smits kennisgemaakt<br />

met het kernteam vrijwilligers in<br />

Purmerend-Beemster en een vertegenwoordiging<br />

van de landelijke Stichting Fight cancer.<br />

Smits woont in De Rijp, maar heeft door jarenlang<br />

werken in een winkel en zijn vrijwilligerswerk<br />

als presentator bij RTV Purmerend een<br />

sterke band met Purmerend. Smits: ‘Toen ik<br />

werd gevraagd om voorzitter van Fight cancer<br />

Purmerend te worden heb ik direct gezegd<br />

dat ik dat graag wil doen. Ik heb helaas ook<br />

te maken met kanker in mijn familie, op dit<br />

moment is mijn oma ernstig ziek. Ook daarom<br />

maak ik regelmatig geld over naar het KWF<br />

en ben jarenlang voor onder anderen KWF<br />

collectant geweest. Het mogelijk maken en<br />

bevorderen van onderzoek naar kanker is een<br />

goed doel waar ik mij meer dan gemiddeld bij<br />

betrokken voel. Ik ga mij niet honderd procent,<br />

maar duizend procent inzetten voor dit<br />

goede doel! Het goede doel is helaas nodig,<br />

één op de drie mensen in Nederland heeft te<br />

maken met kanker.’<br />

Het doel en de ontwikkeling van de onderzoeken<br />

is dat kanker niet altijd meer dodelijk<br />

is, maar daarvoor blijft onderzoek nodig.<br />

Iedereen kan kanker krijgen. Smits heeft de<br />

leden van het kernteam via een online bijeenkomst<br />

ontmoet en is bijgepraat over de<br />

laatste ontwikkelingen in Purmerend-Beemster.<br />

Zo is de actie LoveLife Diner toegelicht:<br />

in februari thuis koken voor familie, vrienden<br />

of kennissen. Zij geven geen bos bloemen of<br />

fles wijn maar maken als bedankje een bedrag<br />

over aan Fight cancer. Ook zijn de eerste voorbereidingen<br />

voor het Festival2FightCancer<br />

na de zomervakantie besproken. Smits: ‘Ik<br />

heb er enorm zin in om met de betrokken en<br />

enthousiaste vrijwilligers bij mensen onmacht<br />

om te zetten in kracht en daarmee onderzoek<br />

naar kanker te bevorderen. Dat is nog zo hard<br />

nodig en wij kunnen samen met Purmerenders<br />

en Beemsterlingen dat onderzoek mogelijk<br />

maken en bevorderen.’<br />

Reacties op historische foto’s<br />

Er is vooral gereageerd op de foto’s 3 en 4. Foto 3 is genomen Zuiddijk 2 (achter land van Zuiderweg<br />

8b, Dick Langerijs). Over foto 3 kwam uitgebreide informatie binnen van Ella Verhoeks.<br />

Oostdijk 23 Zuidoostbeemster. Bewoners toen: Klaas van der Veen, gehuwd met Hendrikje Sikkenga.<br />

(beiden overleden. De boerderij is ongeveer in 1954 gesloopt en vervangen door een<br />

woonhuis wat er nu nog staat en later is er een stal en garage bij gebouwd. Mijn broers Pieter en<br />

Klaas wonen er nog en weten wel meer details van de boerderij. Ik ben er geboren in 1952, herinneringen<br />

heb ik er niet aan maar herkende de foto gelijk van oude foto’s.<br />

We hebben ondertussen ook prachtige foto’s ontvangen van ‘bolhoeden en matelots’.<br />

Reacties op de foto’s zijn nog steeds welkom: redactie@binnendijks.nu.<br />

Raadsleden in<br />

de Gemeenteraad<br />

Stadspartij-Beemster Polder Partij:<br />

R.D.J. Epping, M. Hasirci, M.T.A. Hegger,<br />

B.A.C. Jonk-de Lange, C.S.J. Lageveen,<br />

N.C.M. de Lange, B. Meulenberg,<br />

L.J.M. Schagen, M.J.W. Smid.<br />

PvdA:<br />

S. van Dam, T. Kroese, N. Saaf-Pasteuning,<br />

M.E. Vermeulen, P.C. de Waal<br />

VVD:<br />

B. van Elden, T.C. Roeleveld,<br />

M.H. van der Weit,<br />

M.C.A. de Wit-Hoogervorst<br />

CDA:<br />

M. Segers, E.S. Tijmstra, P. Verkroost<br />

Ouderenpartij AOV PurmerendBeemster:<br />

H.M.J. Kokkeel-Langelaan, T.J.F.I.M.<br />

Neep, H.M.M. Rotgans<br />

D66:<br />

M.C. Intres, A.K. Wildschut<br />

GroenLinks:<br />

C. Brocken-Swart, M.I. Welbergen, P. Zwart<br />

PVV:<br />

R.A. Heynen, N. Moinat<br />

Forum voor Democratie:<br />

M. Gennissen, D.P. Tollenaar<br />

Leefbaar Purmerend:<br />

A.O.C. Boer<br />

Gemeentebelangen Purmerend:<br />

J. Albers<br />

PB21:<br />

H.J.M. Poppelier<br />

Fractie Schaaij:<br />

F.J.F. Schaaij<br />

Met de beëdiging van een nieuw College<br />

kan de samenstelling weer iets veranderen.<br />

Opvoedspreekuur Beemster<br />

Alle ouders hebben weleens vragen over het creëren van een ontspannen sfeer<br />

in huis; over kleuters die niets lusten of van tafel springen; over pestgedrag;<br />

driftbuien; emotionele gevolgen voor kinderen door een scheiding; zoveel ballen<br />

die gelijktijdig in de lucht gehouden moeten worden. Dit rijtje met herkenbare<br />

vragen en situaties uit de opvoeding kan met gemak uitgebreid worden.<br />

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) pedagoge Ella Groot kan u ondersteunen bij dit soort<br />

vragen en situaties. Tijdens het opvoedspreekuur. In een gesprek staan uw ervaringen centraal.<br />

Waar nodig wordt passend advies gegeven. Maatwerk toegespitst op uw gezinssituatie.<br />

Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor ouders/verzorgers van kinderen van 0-18 jaar. Tobias de<br />

Coenestraat 3A; 1462 KR, Middenbeemster. Geen kosten. Afspraak: www.opvoedspreekuur.nl.<br />

/ 0299-748004 / egroot@ggdzw.nl. Voor een afspraak op maat.<br />

Don Bijl ontvangt boek<br />

‘Honderd jaar toonaangevend’<br />

Het Stedelijk Orkest bestaat exact<br />

een eeuw. Om dit heugelijke feit te<br />

vieren is Jan Kroese gevraagd om<br />

een verhalend boek te schrijven over<br />

de geschiedenis van dit ook in de<br />

Beemster bekende orkest.<br />

Opgericht in de tijd van burgemeester<br />

Kooijman en nu de eer aan burgemeester<br />

Bijl om het eerste exemplaar uit handen van<br />

voorzitter Ruud Stolk in ontvangst te nemen.<br />

Zoals gezegd een boek met feiten en verhalen.<br />

Gelardeerd door tal van prachtige foto’s.<br />

De eindredactie was in handen van Chantal<br />

Porsius. Het boek ad € 15,= is te verkrijgen<br />

bij de museumwinkel/vvv in de Peperstraat<br />

en boekhandel het Leesteken in Purmerend.<br />

Beperkte oplage van 250 exemplaren..<br />

GEERT<br />

LEZERSFOTO<br />

Even kijken of er post in de brievenbus was. Ik loop over de brug vliegt een<br />

reiger onder de brug vandaan met een grote vis in zijn bek. Snel mijn fototoestel<br />

gehaald en gelukkig zat de reiger op de weg. Hij kreeg de vis niet goed weg en<br />

vloog weg met de staart van de vis nog uit zijn bek!<br />

Simon Smeets<br />

Nog enkele treetjes te gaan...<br />

Vorige week ben ik in klein gezelschap naar te top geklommen. Van de<br />

Keysertoren welteverstaan. Via de nieuwe trap. Een openbaring. Het was zeker<br />

een kwart eeuw geleden voor het laatst. Met de Noord Ierse tieners. Toen nog via<br />

de beruchte ladders.<br />

Er zijn nog enkele treden te sponsoren. Dus wees er snel bij. Voor eenmalig € 100,= per trede<br />

wordt u toegelaten tot het ‘Genootschap der Traptreders’. Als bewijs ontvangt u dan een door<br />

Beemsterlinge Megan van de Zilver ontworpen certificaat. Deze wordt op 27 februari van dit<br />

jaar uitgegeven. Niet zomaar een datum. Maar de 400-ste geboortedag van Carel Fabritius.<br />

Aan de voet van dezelfde toren (en kerk) geboren. Hij heeft ongetwijfeld met zijn vader die<br />

koster was deze beklommen! Stuur een mail naar torenkeyserkerk@visitbeemster.nl en maak<br />

uw interesse bekend.<br />

GEERT<br />

(ik heb de klok niet horen luiden maar weet wel waar de klepel hangt)


4 BINNENDIJKS 5/6 11 februari <strong>2022</strong> BINNENDIJKS 5/6 11 februari <strong>2022</strong> 5<br />

Cursus T’ai Chi Ch’uan Yang<br />

stijl 24 houdingen<br />

(Letterlijk: meest verheven vuist)<br />

T’ai Chi Ch’uan is een eeuwenoude Chinese<br />

bewegingsleer waarbij een aantal houdingen<br />

aaneengeregen wordt tot een langzame,<br />

vloeiende, bewegende vorm. De uitvoering<br />

hiervan leidt tot ontspanning van lichaam en<br />

geest. Van oorsprong een krijgskunst, gebaseerd<br />

op de principes van Yin en Yang, heeft<br />

T’ai Chi Ch’uan zich in de loop der tijden ontwikkeld<br />

tot een meditatieve en gezondheidsbevorderende<br />

oefening, die tot zeer hoge<br />

leeftijd beoefend kan worden.<br />

Wat is T’ai Chi Ch’uan?<br />

bewegende meditatie<br />

goede conditie bevorderend<br />

een manier van leven voor iedereen<br />

van 18 tot 80+<br />

In deze cursus behandelen we de principes<br />

van T’ai Chi Ch’uan en maken we een begin<br />

met de houdingen van de 24 vorm.<br />

Mijn naam is Chris Bodt. Ik ben ooit begonnen<br />

met het beoefenen van de 37 vorm van de<br />

Yangstijl. Later ben ik me gaan toeleggen op<br />

de vereenvoudigde 24 vorm die ik nog steeds<br />

beoefen. Voor het beoefenen van T’ai Chi<br />

Ch’uan heb je niet veel nodig.<br />

makkelijk zittende kleding<br />

platte gympen/schoenen of sokken zodat je<br />

met je voeten goed contact met de grond<br />

kunt maken.<br />

Proefles: maandagavond 14 -02-22 om 19.30<br />

in de Loungezaal van het buurthuis Zuidoost<br />

Beemster. De kosten zijn €5. Bij voldoende<br />

belangstelling starten de lessen een week<br />

daarna. Na de proefles is het mogelijk om je in<br />

te schrijven. De cursus start 28 februari ’22 en<br />

bestaat uit 12 lessen. Kosten 90 euro.<br />

KERK BEETS:<br />

Nederlied Ensemble met<br />

‘Liedjes die<br />

niet mochten’<br />

Nog niet zo lang geleden waren sommige<br />

liedjes taboe of zelfs verboden om ten<br />

gehore gebracht te worden op radio en tv.<br />

In het huidige tijdperk van sociale media en vrije<br />

meningsuiting is dat ogenschijnlijk ondenkbaar.<br />

Of toch niet…….? Wees er snel bij want<br />

het aantal plaatsen is beperkt. De organisatie<br />

houdt zich aan de overheidsregels mbt Corona.<br />

Zondag 13 februari. Aanvang 15.30 uur. Entree<br />

€17,50. Reserveren: www.kerkbeets.nl.<br />

Ook zo de balen<br />

van deze coronawinter???<br />

Hoe weet Beemsterling deze natte kille<br />

coronawinter zinvol door te brengen?<br />

Ik weet het zeker voor mezelf. Het is<br />

saai en ik baal er van. Elke dag donkere<br />

luchten, regen en wind en koud terwijl<br />

de helleborussen en sneeuwklokjes al<br />

weer volop in de bloei staan.<br />

Ik snak naar een mild zonnetje. Soms, heel<br />

af en toe, is er een dagje waarin de zon zich<br />

laat zien in een helblauwe lucht, maar al lijkt<br />

het wat vrolijker, het is toch te weer te koud.<br />

Op zo’n dag blijven mensen op buurt dan nog<br />

wel eens even staan en worden er gesprekjes<br />

gevoerd. Hoewel… vrijwel niemand heeft<br />

een aardig nieuwtje te vertellen. Het gaat<br />

allemaal over quarantaine, corona en wie<br />

er allemaal nog meer ziek zijn geworden of<br />

helaas overleden.<br />

Dan ga je maar weer naar huis en zit je weer<br />

in je uppie jezelf te vermaken. Voor mij is<br />

het ongeveer zo: bakkie doen, kassie kijken,<br />

koken, krentenbrood bakken of kabeltruien<br />

breien… En dan vraagt de redactie van <strong>Binnendijks</strong><br />

ook nog of bij mij inspiratie voor een<br />

artikel is komen opborrelen. Nee dus!!! Want<br />

ook het kopje koffie zo af en toe bij de buurvrouw<br />

levert geen bijzondere nieuwsgaring<br />

op. Ook tijdens het uitlaten van het hondje<br />

kom je amper iemand tegen die iets te vertellen<br />

heeft. Zo saai is het leven geworden<br />

zonder kluppie of interessante ontmoetingen.<br />

Maar ik heb wel een invulling voor al die eenzame<br />

uurtjes gevonden, al wordt het maken<br />

van een diner voor éénpersoon niet echt mijn<br />

grootste zaligheid. Ik kreeg echter steeds meer<br />

aardigheid in zelf brood bakken. Mijn krenten-,<br />

zonnepitten- en volkorenbroden zien er<br />

steeds mooier uit. Daar kan geen passiebrood<br />

NLDoet-<br />

BRUNCH 55+<br />

tegenop, denk ik dan maar zo bij mezelf.<br />

Neklamp Mijn andere creativiteit richt zich op<br />

speciale dienstverlening voor familie, vrienden<br />

en buren. Ik vind namelijk rustig zitten op de<br />

bank, een muziekje erbij en mijn breipennen<br />

om dan supermooie kabeltruien of vesten te<br />

breien of lekker warme wollen sokken. Van<br />

dunne wol meestal. In mijn laatste creatie, een<br />

donkerblauwe herentrui gingen maar liefst 16<br />

bollen wol: een klus, die in 2.5 maand gerealiseerd<br />

werd en de nieuwe eigenaar was er ontzettend<br />

‘blijd’ mee, een hele voldoening voor<br />

het vele werk dat er in zat. Het sombere weer<br />

leverde wel een flinke handicap: geen lamp<br />

gaf voldoende licht. Maar nu heb ik er iets op<br />

gevonden: een neklamp. Wat een oplossing!<br />

Met twee ledlantaarntjes waren alle steken<br />

heel goed te zien. En nu maar wachten op de<br />

volgende bestelling.<br />

Ach, dit is natuurlijk een praatje van niks,<br />

maar zo passend in deze oervervelende coronawinter.<br />

Bah! Ik baal er van!<br />

ERNY<br />

BUURTHUIS ZUIDOOSTBEEMSTER organiseert op 12 maart een overheerlijke 55+<br />

BRUNCH in het kader van de NLDoet dagen met financiele ondersteuning van het<br />

Oranje Fonds. Gezellig met buurtgenoten kletsen onder het genot van veel lekkers.<br />

Inloop om 11.30 uur en om 12.00 uur gaan we tafelen. De kosten bedragen € 4,- per persoon.<br />

Opgave middels de ticketshop op de website van het Buurthuis www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

Indien deze opgave voor u onmogelijk blijkt kan opgave telefonisch 0299-427661 of persoonlijk<br />

in het Buurthuis. Locatie Middenpad 2_1461 BW Zuidoostbeemster.<br />

Voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur.<br />

Beemster’s Trots<br />

valentijn boxen<br />

Wil jij je (stille) liefde verrassen met een<br />

origineel cadeau of iemand verwennen die<br />

wat extra aandacht en liefde verdient, geef<br />

dan een Beemster’s Trots Valentijn box.<br />

In navolging op het succes van vorig jaar,<br />

hebben we ook dit jaar voor Valentijnsdag<br />

speciale boxen samengesteld. De boxen<br />

zijn gevuld met (h)eerlijke producten<br />

van de parels van De Beemster. Zoals<br />

altijd gemaakt met liefde en de boxen<br />

voorzien van een Valentijnskaart met jouw<br />

persoonlijke boodschap.<br />

Naast de Valentijn Verwen- en Borrelavond boxen is een nieuwe box ontwikkeld, namelijk de<br />

Valentijn Filmavond box. Met deze box ontvang je een voucher code om een Pathé film thuis met<br />

elkaar te kijken, aangevuld met een aantal Beemster lekkernijen om er een gezellige avond van te<br />

maken. De Verwenavond bestaat onder andere uit een flesje Prosecco, Valentijn chocolademix<br />

en relaxproducten als Kuusi scrub, Beemster zeep en lippenbalsem. De Borrelavond pakt uit met<br />

onder meer Burgemeester Beemster bier, proefflesje whisky, kaas en Valentijn chocolademix.<br />

De boxen zijn via de webshop van VISIT Beemster te bestellen (www.visitbeemster.nl/shop) en<br />

hebben een speciale prijs van € 32,50. Bezorging op Valentijnsdag in Beemster & Purmerend<br />

De bestelde boxen met afleveradres in Beemster & Purmerend kunnen speciaal op Valentijnsdag,<br />

maandag 14 februari <strong>2022</strong> door ons team worden bezorgd voor € 2,50.<br />

Wil je Valentijn box zelf geven, dan kun je deze zondag 13 februari <strong>2022</strong> tussen 11.00 en 14.00<br />

uur ophalen bij Bezoekerscentrum Beemster, Middenweg 185, 1462 HJ Middenbeemster.<br />

Nieuw in Onder de Linden:<br />

de cultuursalon<br />

Op vrijdag 25 februari start in Onder de<br />

Linden in Middenbeemster een nieuw<br />

initiatief: De Cultuursalon.<br />

De mogelijkheid om hernieuwde inspiratie<br />

op te doen van medebewoners. Een open<br />

podium voor jong en oud. Waar je iets kunt<br />

vertellen of laten zien of horen. Een rap. Een<br />

lied. Een verhaal. Een gedicht. Een object. Een<br />

foto met bijhorend verhaal. Maar je kunt ook<br />

iets vertellen over wat je meegemaakt hebt of<br />

over een interessant boek of schilderij. Deel<br />

het met elkaar en maak zo kennis met elkaars<br />

cultuur. Op basis van respect en interesse voor<br />

elkaar. Uiteraard staat het je ook vrij om uitsluitend<br />

te luisteren. Wellicht doe je dan inspiratie<br />

op voor een volgende keer.<br />

Aan het begin van de avond wordt geïnventariseerd<br />

wie wat wil doen en wordt een kleine<br />

‘playlist’ opgesteld. Ons leidend motto is ontleend<br />

aan De zeer oude zingt, dat is een gedicht<br />

van Lucebert alles van waarde is weerloos<br />

wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles<br />

gelijk als het hart van de tijd als het hart van de<br />

tijd. De salon start om 20.00 uur (inloop vanaf<br />

19.30 uur). Tot 22.30 uur. De entree is vrij. Een<br />

eigen bijdrage wordt gewaardeerd.<br />

Organisatoren:<br />

Sylvette Ernsting en Cor Wagenaar<br />

Opgeven:<br />

cultuursalon@onderdelindenbeemster.nl.<br />

Op de aangeleverde foto: cultuursalon Huis<br />

Midwoud donderdag 3 februari. Waar het<br />

vanaf zomer 2021 al zeer succesvol wordt georganiseerd.<br />

Cor Wagenaar en Sylvette Ernsting.<br />

Samenwerking <strong>Binnendijks</strong> en Robert Niessen<br />

<strong>Binnendijks</strong> en freelance journalist en tekstschrijver Robert Niessen hebben<br />

samenwerking gevonden. Robert schrijft alledaagse verhalen uit de Beemster over<br />

voedsel, wonen, energie en klimaat. Hij plaatst deze op zijn site www.beemstervoices.<br />

nl. Om een nog breder publiek kennis te laten maken met (een selectie van) deze<br />

verhalen, plaatsen wij in <strong>Binnendijks</strong> regelmatig door hem verkorte versies hiervan.<br />

Een aangename variant op de verdwenen rubriek BuitenLeven.<br />

Boer Bram ploetert voort<br />

Een gesprek met akkerbouwers Bram en Astrid Francis over de roep om<br />

kleinschaligheid en biologisch en over de vraag wie daarvoor wil betalen.<br />

Het akkerbouwbedrijf van de families Francis<br />

is 230 hectare (330 voetbalvelden) groot en<br />

het ‘bouwplan’ omvat (nu) aardappelen, suikerbieten,<br />

tarwe, uien en knolselderij. Dat het<br />

bedrijf nog bestaat is vooral te danken, aldus<br />

Astrid, aan schaalvergroting en continu innoveren.<br />

Hun laatste stap is de aanschaf van<br />

hypermoderne veldspuitkoppen die voldoen<br />

aan de hoogst haalbare milieu-eisen.<br />

Bodemkwaliteit is onze toekomst<br />

De agrarische sector staat onder druk staat<br />

om (meer) te verduurzamen. De grootschalige<br />

akkerbouw zou de grond te veel uitputten<br />

(denk aan monoculturen, chemische bestrijdingsmiddelen,<br />

overbemesting), maar die kritiek<br />

achten zij op z’n minst ongenuanceerd.<br />

Astrid: “Als je zoals Bram bent opgegroeid<br />

met die Beemstergrond, dan weet je ook wat<br />

er nodig is om ‘m rijk te houden. Die bodemkwaliteit<br />

is onze toekomst!” Nóg meer milieuregels<br />

voor bijvoorbeeld de teelt van (hun)<br />

pootaardappelen en uienzaden is volgens<br />

Astrid dan ook geen goed idee en het brengt<br />

volgens haar zelfs de wereldwijde voedselvoorziening<br />

in gevaar. Nederland, zo licht zij<br />

toe, is namelijk “retegoed” in het veredelen<br />

en zuiver houden van landbouwgewassen<br />

Indoor Steenwerpen<br />

Op zondagmiddag 6 maart wordt het<br />

jaarlijkse kampioenschap INDOOR<br />

STEENWERPEN gehouden in Buurthuis<br />

Zuidoostbeemster.<br />

en die producten gaan de hele wereld over en<br />

dragen daar bij aan betere oogsten.<br />

Wie wil betalen voor duurzaam?<br />

Meer duurzaamheid is goed, maar de vraag is<br />

wie daarvoor gaat betalen. Bloemenstroken<br />

langs de slootranden op de akkers voorkomt<br />

dat bestrijdingsmiddelen in het water komen<br />

en het is goed voor de biodiversiteit. Bij<br />

Francis zou dat vijf hectare minder productie<br />

betekenen. Wie betaalt dat?<br />

Astrid timmert al een tijdje aan de weg om<br />

hun tafelaardappel - de Beemster valery,<br />

met het hoogwaardige keurmerk Planet<br />

Proof- regionaal in de winkels en in de restaurants<br />

te krijgen. Die inspanningen kosten<br />

geld, maar tegelijkertijd wil de Nederlandse<br />

consument vrijwel niets extra betalen voor<br />

meer duurzaamheid (aldus de Universiteit<br />

van Wageningen). Alles overziend gelooft<br />

Astrid daarom meer in het heffen van een<br />

groene belasting voor iedereen. “We betalen<br />

toch ook allemaal voor het gebruik van onze<br />

wegen? Of voor schoon water?”<br />

Lees het hele verhaal op<br />

www.beemstervoices.nl/boerbram<br />

Gezellig onder het genot van een hapje, drankje en muziekje met vrienden, buren, familie of<br />

anderszins de armen losgooien in strijd om de wisselbeker.<br />

Een steenwerpteam bestaat uit 6 personen. De kosten bedragen € 10,- per team. Aanvang<br />

14.00 uur. Opgave via de ticketshop op de website van het Buurthuis www.buurthuiszuidoostbeemster.nl.<br />

Wij verwelkomen de teams heel graag op 6 maart a.s. Locatie: Middenpad 2 _<br />

1461 BW Zuidoostbeemster. Voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur.


6 BINNENDIJKS 5/6 11 februari <strong>2022</strong><br />

Ode aan de Beemstervrouw<br />

In de vorige <strong>Binnendijks</strong> vertelden we over het kunstproject ‘Ode aan de<br />

Beemstervrouw’, een expositie van 14 Beemstervrouwen ‘puur natuur’<br />

geportretteerd door Jeroen Hermkens in litho, schetsen en pentekeningen. De<br />

opening is medio mei en vanaf de Open Dag, op 26 mei is de tentoonstelling voor<br />

iedereen te zien.<br />

Fort Spijkerboor<br />

De locatie voor de tentoonstelling is het Fort<br />

Spijkerboor, Westdijk 46 in Westbeemster.<br />

De presentatie van het kunstproject in <strong>2022</strong><br />

is een mooie markering in dit fusiejaar van de<br />

stad Purmerend met het dorp Beemster. De<br />

toekomst hou je niet tegen, en door de fusie<br />

worden krachten gebundeld en kwaliteiten<br />

versterkt. Beemster blijft echter ook Beemster,<br />

met haar eigen historie en groene landerijen<br />

omzoomd door rechte wegen. Die puurheid<br />

zetten we graag nog een keer in het licht.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

In navolging van ‘Ode aan de Boeren’<br />

‘Ode aan de Beemstervrouw’ in <strong>2022</strong> is een<br />

vervolg op ‘Ode aan de Boeren’ in het feestjaar<br />

2012, toen onze polder 400 jaar bestond.<br />

Het was een tentoonstelling met portretten<br />

van 45 Beemsterboeren, gefotografeerd door<br />

Dennis A-Tjak. Nu, tien jaar later, vertolken de<br />

portretten van de vrouwen de puurheid van<br />

onze Beemsterpolder.<br />

We deden ook een oproep aan de dichters<br />

onder ons voor een poëtische bijdrage aan<br />

het boek waarin de kunstwerken gedocumenteerd<br />

worden. Hier treft u de eerste inzending<br />

aan. Op de website van VISIT Beemster verschijnt<br />

binnenkort ook meer informatie over<br />

het kunstproject. To be continued.<br />

Om vooral te bewonderen<br />

De vrouwen<br />

Een schoonheid om te zien<br />

Afgebeeld op doek<br />

Anders dan normaal<br />

Niets ontziend, maar toch<br />

Duidelijk herkenbaar en<br />

Een schoonheid om te zien<br />

Beemster vrouwen zijn<br />

Echt en puur, maar ook<br />

Eigenwijs<br />

Maar vooral mentaal<br />

Sterk en soms<br />

Technisch<br />

En ook vaak<br />

Realistisch<br />

ANNEKE GOEDE<br />

Vrouwen uit de Beemster<br />

Rondborstig of iets slanker<br />

Oudere en jongere.<br />

U zult moeten onderkennen<br />

Waarlijk een schoonheid om te zien<br />

Alleen voor<br />

mannen<br />

‘voorjaarsstuk’ maken<br />

Een ode door Pierre LeGris<br />

Op zaterdagavond 12 maart kunnen alle stoere mannen uit de Beemster hun<br />

creativiteit kwijt in Buurthuis Zuidoostbeemster. Onder deskundige leiding<br />

zullen de mannen een ‘stoer stuk’ gaan opmaken.<br />

Kosten € 22,50, dit is inclusief koffie, koek, diverse hapjes en het materiaal. Drankjes zijn voor<br />

eigen rekening. Inloop 20:00 uur en om 20:30 uur start het echte stoere werk !!! Opgave via<br />

de ticketshop van Buurthuis Zuidoostbeemster www.buurthuiszuidoostbeemster.nl Indien dit<br />

voor u niet mogelijk blijkt kan er telefonisch opgave plaatsvinden via 0299-427661 of persoonlijk<br />

in het Buurthuis.<br />

Locatie Middenpad 2_ Zuidoostbeemster.<br />

Voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur.<br />

Helleborusdag bij<br />

de Witte Poort<br />

Zoals vele jaren wordt er bij boerderij De Witte Poort in Middenbeemster (net<br />

buiten de bebouwde kom) een Helleborusdag georganiseerd. En wel op zaterdag<br />

19 februari vanaf 10.30 uur. Ook op afspraak.<br />

Deze eerstbloeiende vaste plant van het jaar, is er in vele variaties te bewonderen. Wij hebben zelf<br />

gekruiste varianten in de kleuren paars, rose en wit/ geel. Nu het voorjaar al een beetje in de lucht<br />

hangt, krijgt men misschien weer tuinkriebels. De gelegenheid om ons een bezoekje te brengen.<br />

MONIQUE LAMBALK, RIJPERWEG 118, TEL. <strong>06</strong>-30191<strong>05</strong>4<br />

‘Onvoltooide Vrijheid’:<br />

400 jaar Carel Fabritius<br />

Omdat zijn geboortedatum niet<br />

meer bekend is, wordt daarvoor<br />

zijn doopdatum (27 februari 1622)<br />

gehanteerd. En omdat de Keyserkerk<br />

nog niet voltooid was, is de oudste<br />

zoon van de eerste koster en<br />

voorzanger van onze gemeente<br />

gedoopt in een noodkerk op de buurt.<br />

Maar als kind en jongere zwierf hij door<br />

de Beemster. Hij trouwde hier ook, en wel<br />

met Aeltje Velthuys, de zus van Tobias Velthuys,<br />

die als tweede predikant de Beemsterkerk<br />

diende. Samen vertrokken zij naar<br />

Amsterdam. Daar werd hun eerste kind<br />

geboren als één van een tweeling. Het andere<br />

kind overleed. Vervolgens overleed zijn vrouw<br />

in het kraambed van hun tweede kind. In<br />

1943 was Carel Fabritius weer alleen, ook zijn<br />

eerste kind was toen overleden.<br />

Hij werkte inmiddels als leerling van Rembrandt.<br />

Volgens velen was hij de meest getalenteerde.<br />

Al snel ging hij als schilder ook zijn eigen weg<br />

en wie weet waartoe dat allemaal geleid had.<br />

Als niet de opslagplaats van kruid ontploft was<br />

vlakbij zijn woning. Die gigantische ontploffing,<br />

de knal was tot op Texel te horen, legde<br />

een groot deel van Delft in as en beroofde velen<br />

van het leven. Ook Carel Fabritius, op 32 jarige<br />

leeftijd en de meeste van zijn werken zijn toen<br />

verbrand. In die zin kun je het leven van Carel<br />

Fabritius in veel opzichten als onvoltooid zien.<br />

Zondag 27 september:<br />

Thema ‘onvoltooide vrijheid’<br />

Keyserkerk Middenbeemster<br />

De foto toont een werk van Carel Fabritius:<br />

‘Zicht op Delft’. Dat onvoltooide, gecombineerd<br />

met zijn meest beroemde schilderij,<br />

leidt dan tot het thema van de zondag: Onvoltooide<br />

vrijheid. In die dienst zullen wij uitvoerig<br />

stilstaan bij één van Beemster ’s beroemdste<br />

zonen. Wij doen dat met woorden, met muziek<br />

en zang, en met een schilder die de laatste<br />

hand legt aan zijn schilderij en het zo voltooid.<br />

De kerkdienst is ook live te volgen via www.<br />

kerkdienstgemist.nl Middenbeemster.<br />

NICO SCHROEVERS<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops,<br />

exposities, zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster,<br />

tel. 0299-427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

<strong>06</strong>.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie,<br />

Bekkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683<strong>06</strong>5, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: <strong>06</strong> 12444674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

AGENDA:<br />

21 februari Buurthuisdiner;<br />

25 februari Darten;<br />

16 maart Kinderbingo;<br />

27 maart Zondagmiddagpodium met optreden van Mes Mecs & Moi;<br />

24 september Wolter Kroes met coverband Next Chapter, voorverkoop via de<br />

ticketshop gestart.<br />

Houd de website in de gaten voor de activiteiten en inschrijvingen<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

LEZERSFOTO<br />

In het kerstnummer van de <strong>Binnendijks</strong> hebben jullie mijn foto van<br />

een sperwer afgedrukt. Helaas, helaas …. Op tweede kerstdag vond<br />

ik diezelfde sperwer dood in mijn tuin.<br />

Er landde er een groep kramsvogels in een meidoorn onze tuin.<br />

Gelukkig kon ik één van die kramsvogels op de gevoelige plaat<br />

vastleggen.<br />

Margriet van der Hulst<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462<br />

ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, e-mail: info@<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

<strong>06</strong>16116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: <strong>06</strong>40743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster <strong>06</strong> 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid<br />

uitvaarten op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en<br />

liefdevol. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of<br />

voor een uitvaartwensengesprek met <strong>06</strong> 1933 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische<br />

diensten en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch)<br />

zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten<br />

en vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar<br />

van maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing <strong>06</strong>-37479301 of Anneke Goede <strong>06</strong>-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:<strong>06</strong>29182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Sonnet<br />

HIJ KWAM TERUG.<br />

HET WAS 4 EEUWEN LATER -<br />

nieuwsgierig, hoe het met de Beemster was,<br />

Jan Adriaanszoon, - man van dijk en water -<br />

in onze tijd van fusies, stikstof, gas.<br />

Hij las waar “Werelderfgoed” staat geschreven,<br />

trots op de dijkers en hun werk van toen.<br />

Ze zijn, dacht hij, niet onvermeld gebleven<br />

voor wat zij deden en nog velen doen.<br />

Toen hoorde, achter hem, hij iemand spreken:<br />

“Droogmakerij de Beemster, weids omdijkt,<br />

wordt nu wijk 8 – grootstedelijk bekeken”.<br />

Met mailde Leeghwater: “Over mijn lijk –<br />

de Beemster is de Schepper zelfs te rijk”.<br />

Sinds blijven wij nu: Beemstervanzelfsprekend.<br />

Jan Duin<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

ADVERTEREN?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

Klaverjassen Middelwijck:<br />

1 Cor Roet 5243<br />

2 Iet Jantjes 4875<br />

3 Annie de Haan 4833<br />

laagste Vera Bijvoet 3712<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of <strong>06</strong> - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 19<strong>06</strong> AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 4875 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

ZONDAG 13 FEBRUARI <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

09.45 uur Dienst met Zr. Corrie Laros, Organist: D. Schuijtemaker<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk”, Feestelijke winterdienst met Ds. Nico<br />

Schroevers, Daphne Becka, zang en Carla Braan, vleugel<br />

RK JOANNES DE DOPER<br />

Om 10.00 uur Kerkviering met voorganger M. Momot en m.m.v.<br />

enkele koorzangers<br />

ZONDAG 20 FEBRUARI <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Geen dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” ELVIS Dienst “Always on my mind” met<br />

voorganger Fred Omvlee, Femke leek, Fred Omvlee, solozang<br />

RK JOANNES DE DOPER<br />

Om 10.00 uur Kerkviering met voorganger M. Momot en m.m.v.<br />

enkele koorzangers<br />

DE NICOLAASKERK<br />

Reserveren is nu niet meer noodzakelijk in onze situatie. Ca 100 personen/<br />

kerkgangers zonder meerekenen van ‘altaarpersoneel’ zijn nu welkom.<br />

Een andere wijziging geldt voor de vieringen op zaterdag. Die worden<br />

vanaf nu aangekondigd als Familievieringen.<br />

ZATERDAG 12 FEBRUARI<br />

12.00 uur Familieviering, voorganger Kapelaan Mariusz Momot<br />

ZONDAG 13 FEBRUARI<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Padre Luis Weel,<br />

mmv het Pauluskoor<br />

15.00 uur Eucharistieviering van, voor en door de Filippijnse<br />

Geloofsgemeenschap<br />

ZATERDAG 19 FEBRUARI<br />

12.00 uur Familieviering, voorganger Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZONDAG 20 FEBRUARI<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor Marcelo Salão<br />

Rocha, mmv het KleinKoor


voor WONDverzorging<br />

& MONDverzorging<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag <strong>06</strong>- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: <strong>06</strong> 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1,1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

Over laatste wensen spreken;<br />

het is lastig, maar wanneer u<br />

het gesprek toch aangaat,<br />

blijven uw nabestaanden met<br />

minder vragen achter in een<br />

tijd waarin zij waarschijnlijk<br />

toch al genoeg aan hun hoofd<br />

hebben.<br />

Kunnen wij u helpen bij het<br />

verzorgen van een uitvaart<br />

of wilt u de mogelijkheden<br />

eens bespreken tijdens een<br />

kosteloze voorbespreking?<br />

Neem dan gerust<br />

contact met ons op.<br />

DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-683 945<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

PAKKET BUDGET<br />

CREMATIE DEKKER<br />

PAKKET ALL-IN<br />

CREMATIE DEKKER<br />

€ 3445,-<br />

PAKKET CREMATORIUM<br />

PURMEREND<br />

ALLE GEMAAKTE BINNENDIJKS ZIJN TERUG TE VINDEN op www.binnendijks.nu<br />

€ 1945,-<br />

€ 4975,-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!