17.02.2022 Views

Z&R 01 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 26 • februari - maart 2022

zenronline.eu

1

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 1 2022 • ZENRONLINE.EU

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

HET WORDT ALLEEN MAAR BETER VOOR BELLA VISTA

THEMA'S KNIKARM- EN UITVALSCHERMEN

EN MARKIEZEN

OUTDOOR WORDT STEEDS BELANGRIJKER VOOR LUXAFLEX ®


Voor

bescherming,

comfort en

privacy

ROMA BUITEN-

JALOEZIEËN

Elke zonstand kan geweerd

worden zonder enige concessie

op het gebied van daglicht of

doorzicht.

Weinig onderhoud en gemakkelijk

na te stellen.

Verkrijgbaar in 209 RAL-kleuren

voor de kast en 13 standaard

lamelkleuren.

Kijk voor meer informatie op: romabenelux.nl


Meer mogelijkheden –

meer voordelen!

Bekroond met:

Verticale zonwering

VertiTex II

Pergola-zonwering

Plaza Viva

Plaza Viva met

VertiTex II

De slimme combinatie van pergolazonwering

en verticale zonwering!

• beproefde techniek

• betrouwbaar, compleet systeem uit één stuk

• slank design

• alom tevreden klanten

Meer informatie via:

Telefoon NL: 0800 0934667

Telefoon BE: 024 001858

weinor.nl | weinor.be

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®


B50S

Duurzaam en robuust

knikarmscherm.

Strak & elegant design

Budgetvriendelijk knikarmscherm met volledig gesloten behuizing

Sfeervolle ledverlichting geïntegreerd in de kast (optioneel)

Eenvoudige montage met slechts 2 muur- of plafondbeugels

Optionele geïntegreerde IO led-sturing in de rolas

De optionele verlichting in de kast zorgt ‘s avonds voor de nodige sfeer.

De B50S zorgt voor de perfecte schaduw op het terras en de optimale licht- en

warmte-inval binnenshuis. Dit budgetvriendelijk scherm heeft een maximale uitval

van 3 meter en kan eenvoudig gemonteerd worden aan de muur of aan het plafond

door middel van slechts 2 steunen, ideaal voor appartementen. Het strakke en

elegante design maakt het plaatje compleet.

Meer info op www.brustor.com


1

voorwoord

Teamwork

Een enkele keer schrijf ik het voorwoord al eerder, als ik opeens een ‘geniale’ ingeving krijg. Iets inspirerends in

een artikel waar ik op dat moment mee bezig ben of de actualiteit is dan meestal de aanleiding. Ooit was het ook

een sperwer die een ‘maaltje mus’ uit de vuurdoorn van de buren haalde. Maar liever iets zonweringgerelateerds

natuurlijk. Wel zo handig voor het voorwoord van het vakblad voor de zonwering.

Als ik dit voorwoord schrijf, zijn de halve finales en de finales van de ploegenachtervolging bij het

langebaanschaatsen op de Olympische winterspelen van Beijing bezig. Nederland is natuurlijk schaatsland nummer 1,

op de finaledag bovenaan in het medailleklassement met op dat moment acht schaatsmedailles. Japan heeft er drie,

Zweden twee, maar dat laatste is uitsluitend de verdienste van de opmerkelijke Nils van der Poel. De man – met de

typisch Zweedse naam – is een uitzonderlijk fenomeen. Verder in het schaatstoernooi geen Zweed gezien. Al meer

dan twintig jaar niet meer trouwens.

Het resultaat van de Nederlanders is teleurstellend. De vrouwen halen brons, de mannen eindigen zelfs naast het

podium. In de commentaren van de analisten op radio en tv is één woord dominant: teamwork. De buitenlandse

ploegen zijn een team, de Nederlandse schaatsers zijn te veel individualisten. Zij gaan eerst voor hun eigen medaille

en dan pas voor de ploeg.

Voor deze Z&R ben ik met bladmanager Ronald Klein onder andere op bezoek geweest bij Luxaflex ® Outdoor in

Eindhoven. Een van de gesprekspartners daar was operations manager Andersen Nišandžić. Hij zou zomaar de

coach van een van de buitenlandse ploegen bij de ploegenachtervolging op de lange baan kunnen zijn. Teamwork,

samenwerking, was iets wat veel terugkwam in zijn verhaal. De medewerkers smeden tot een eenheid.

Opvallend was daarnaast de nadruk die hij legde op ‘positiv coaching’. Zelfvertrouwen opbouwen in de opleiding

van medewerkers, focussen op het positieve, een fout zien als een leermoment. Andersen Nišandžić zou in zijn vrije

tijd zomaar coach in de een of andere sport kunnen zijn.

Bij ons bezoek aan Bella Vista – ook in deze Z&R – hebben we die teamspirit trouwens ook geproefd. Daar is het

misschien wat gemakkelijker, want het is een kleiner bedrijf met kortere lijntjes, maar ook daar hing een positieve

sfeer. En Bella Vista doet het ook goed.

Het idee dat je met je boterhammentrommeltje onder de arm naar je werk gaat, jouw specifieke dingetje doet en

dan weer naar huis is (blijkbaar) achterhaald. Om als bedrijf tot goede prestaties te komen is teamwork gevraagd.

En positiv coaching. Net als bij het schaatsen. Een beetje geluk is trouwens ook nooit weg. De Japanse schaatssters

lagen in gewonnen positie toen er honderd meter voor de finish een dame op haar billen ging. Tja…

Thijs Pubben

Beeld: Vincent Knoops.

Beeld: Reuters.

zenronline.eu | 5


PLATFORM OVER ZON- EN

DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN,

TERRASOVERKAPPINGEN EN

AFSLUITINGEN

ZENRONLINE.EU

Jaargang 26, nr. 1 2022

Sinds 1997

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN 1387-0181

UITGEVER

Louwers Mediagroep

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Thijs Pubben

REDACTIETEAM

Jerry Helmers, Jan Mol, Koen Mortelmans,

Thijs Pubben, Piet Willemsen

PROJECTMANAGEMENT

Ronald Klein

r.klein@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via de AdPortal.

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 81 per jaar exclusief BTW

Buiten Nederland: € 135,00 per jaar excl. BTW

IBAN nr. NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Z&R

Informatie over abonnementen:

+31 (0)495 450095

info@louwersmediagroep.nl

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen,

wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Z&R is een onafhankelijk platform voor de zonweringbranche.

Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze

be drijfs matig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder

fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs,

toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of

volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.

Bella vista lanceert nieuwe overkapping Aludra: het wordt alleen maar beter 8

Trainingscentrum van ROMA Benelux (bijna) klaar 12

Polyclose verplaatst naar einde zomer 15

Outdoor wordt steeds belangrijker voor Luxaflex ® 18

Thema Knikarm- en Uitvalschermen 23

Heimtextil afgelast 48

In kader van SELVE totaal: SELVE optimaliseert motorenproductie 52

Volgens Hamco heeft de kabelgoot een antracietgrijze toekomst 54

Z&R Journaal 56


inhoud

Coverfoto

De branche is klaar voor het

nieuwe seizoen. De Nova Shade

van Luxaflex(R).

luxaflex.nl

Unilux in de startblokken voor het insectenseizoen 66

Solar-oplossingen van Becker: de zon gebruiken om de zon te weren 68

Membraanoverkappingen zijn functioneel, sterk en esthetisch 70

Thema Markiezen 73

Jan Mol graaft in zijn geheugen 84

Eden window solutions focust zich op de kozijnenfabrikant 86

R+T Projects brengt partijen samen 90

Branchepartners 94

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

zenronline.eu


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Vincent Knoops

BELLA VISTA LANCEERT NIEUWE OVERKAPPING ALUDRA

HET WORDT ALLEEN MAAR BETER

Neem de voorgevel van het pand van Bella Vista aan de Achterdijk op bedrijventerrein De Weijer in Helmond, waar het bedrijf nu iets meer

dan een jaar is gevestigd. Het is nog niet bepaald een pareltje, maar er wordt aan gewerkt. Als het allemaal lukt, start de renovatie van het

pand in het voorjaar. “Dan hebben we weer een horde in de ontwikkeling van Bella Vista genomen”, zegt salesmanager Koen Sanders. Het

wordt alleen maar beter, straalt hij uit.

8 | zenronline.eu


Zo gaat het pand van Bella Vista er na de verbouwing uitzien.

‘Omdat wij een klein

bedrijf zijn, kunnen

we onze dealers heel

persoonlijk ondersteunen’

Koen Sanders

Het productenpakket van Bella Vista bestaat uit

terrasoverkappingen en glazen schuifwanden.

Allemaal eigen producten, die Bella Vista desgewenst

ook onder private label levert. Bella Vista

is een kleine speler en daardoor flexibel. “Klanten

verbazen zich vaak over onze flexibiliteit, ons

productaanbod én over de prijs-kwaliteitverhouding

van onze producten”, zegt Sanders. “Wat de

kwaliteit van onze producten betreft, bevinden

we ons in het hogere segment. Kijk maar eens

hoe dikwandig onze profielen zijn! We hebben

eigen matrijzen voor aluminium extrusie en ook

de productontwikkeling gebeurt in eigen beheer.

Daardoor zijn we flexibel, wat grote aanbieders

vaak minder zijn.”

Sterke groei

De laatste jaren is Bella Vista enorm gegroeid,

vandaar ook de verhuizing naar het nieuwe pand.

Maar ook daar staat alles alweer vol met glas en

aluminium om tot glaswanden en overkappingen

verwerkt te worden. Elders in Helmond is ruimte

gehuurd om de rest van de voorraad op te slaan.

“De vraag naar glazen schuifwanden groeit enorm,

harder nog dan overkappingen”, stelt Sanders

vast. “Onze glaswanden kunnen met praktisch alle

aluminium terrasoverkappingen worden gecombineerd.

Daarnaast constateren we dat ze door

timmerbedrijven en aannemers ook steeds vaker

bij houten en architectonische overkappingen

worden toegepast. Bijvoorbeeld een blankhouten

overkapping met enkele wanden afgesloten

met zwart gebeitst potdekselwerk. Onze schuifwanden

– die worden dan natuurlijk ook in zwart

gekozen – worden dan gebruikt om de open zijde

af te sluiten. Een mooie en efficiënte oplossing en

een passende combinatie van materialen.”

Koen Sanders is officieel salesmanager. In de

praktijk denkt hij graag met de eigenaren van

Bella Vista mee en is hij het gezicht van het bedrijf

naar buiten. Oprichter en eigenaar Aydoğan

Pilavci – productontwikkeling en de contacten

met toeleveranciers – en algemeen directeur

Janet Ferliol opereren vooral op de achtergrond.

Het glas en aluminium dat Bella Vista verwerkt,

komt uit Turkije. Omdat de directie van Bella Vista

veel contacten in Turkije heeft, de taal spreekt en

de zakencultuur kent, kan Bella Vista er gemakkelijker

zakendoen. “Dat we sneller kunnen

leveren dan andere bedrijven – ook in tijden

van grote drukte en met de stijgende grondstoffenprijzen

– doet dealers naar ons overstappen”,

aldus Sanders.

“Omdat wij een klein bedrijf zijn, kunnen we onze

dealers heel persoonlijk ondersteunen”, meent

Sanders. “Als dat nodig is, geven we advies en

denken we mee. Voor grote aanbieders is dat

vaak moeilijker. Ik kijk zelf altijd met een bestelling

mee om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij denken ook met onze klanten mee om

voor gecompliceerde situaties oplossingen te

verzinnen. Nieuwe klanten die minder of geen

ervaring hebben met overkappingen en glazen

wanden worden door ons ondersteund, indien

nodig zelfs op de projectlocatie.”

“Overigens hebben we het onszelf gemakkelijk

gemaakt door onze producten montagevriendelijk

te maken! Omdat goed inmeten het halve

werk is, hebben we daarnaast een duidelijk en

gebruiksvriendelijk inmeetformulier gemaakt om

de dealer zo goed mogelijk te helpen.” u

zenronline.eu | 9


Binnenkort kan Bella Vista ook geïsoleerde glaswanden leveren.

Bella Vista heeft getint glas in het leveringsprogramma. Samples kunnen worden

aangevraagd via www.bellavista-veranda.nl. (Beeld: Thijs Pubben.)

Glazen schuifwanden

Bella Vista levert zijn glazen schuifwanden – die

binnenkort ook in een geïsoleerde versie verkrijgbaar

zijn – zowel met helder als met getint glas,

respectievelijk 10 en 8 mm dik. Het is gehard en

rondom facet geslepen en gepolijst. “Het getinte

glas is een groot succes”, constateert Sanders.

“Wij waren de eerste die het in het assortiment

opnamen. In het begin waren de reacties van

dealers aarzelend, maar al snel bleek er veel vraag

naar te zijn. Het kan een – architecturale – overkapping

een gedistingeerd uiterlijk geven. De

combinatie van getint met helder is natuurlijk

ook mogelijk.

De glaspanelen voor de glazen schuifwanden zijn

leverbaar in standaard hoogtematen tussen 197,5

en 272 cm en in de drie standaard breedtematen

83, 93 en 103 cm. In combinatie met de bovenrail,

waarmee kleine hoogteverschillen kunnen

worden opgevangen, kan met de beschikbare

hoogtematen elke hoogte worden gerealiseerd.

Voor afwijkende maten kan ook maatwerk

worden geleverd. Met de beschikbare breedtematen

kan – met zorg voor voldoende overlap

van de panelen – elke glazen schuifwand tot wel

12 m breed worden gemaakt. Het railsysteem is

leverbaar met drie tot en met zes sporen. Schuifwanden

kunnen optioneel worden voorzien

van tochtstrips, handgrepen en geanodiseerde

aluminium meenemers.

Omdat de vraag naar glazen wanden de laatste

jaren zo sterk is gestegen, heeft Bella Vista het

aantal glasleveranciers uitgebreid van twee naar

‘We hebben het onszelf gemakkelijk gemaakt door

onze producten montagevriendelijk te maken!’

Koen Sanders

10 | zenronline.eu


vier. “Zo kunnen we de leverbetrouwbaarheid die

klanten van ons gewend zijn blijven garanderen”,

constateert Sanders. “Het zorgt er tevens voor

dat Bella Vista snel kan leveren, wat veel dealers

doet overstappen.”

Bella Vista levert de profielen voor zijn glazen

wanden in de vijf RAL kleuren 9010 zuiver wit,

9001 crèmewit, 7039 kwartsgrijs, 7016 antraciet

en 9005 gitzwart. Andere kleuren zijn op

aanvraag en tegen meerprijs leverbaar.

Overkappingen

Naast glaswanden zijn overkappingen een

tweede speerpunt voor Bella Vista. Het instapmodel

is de Polaris. Deze overkapping is breed

toepasbaar door de variabele montagehoek van

5 tot 12°. Het gootprofiel maakt een vrije overspanning

van 4 m mogelijk is. Hemelwater wordt

via de geïntegreerde goot en door een staander

afgevoerd. Schroeven, bouten en andere uitstekende

delen zijn aan het zicht onttrokken. Aan

de bovenzijde is de veranda afgewerkt met aluminium

kliklijsten, zodat de rubbers zijn beschermd

tegen weersinvloeden. Daarnaast wordt er

gewerkt aan een nieuw type veranda, die de

mogelijkheid biedt van een vrije overspanning

van 5 m met een glazen dakbeplating.

Nieuw in het assortiment van Bella Vista is

de Aludra. Bij deze overkapping is voor zuiver

verticale en horizontale lijnen gekozen. Binnen

Door altijd voldoende voorraad te houden, kan Bella Vista snel reageren.

de kubistische structuur ligt het glazen dak op

afschot. Deze overkapping, die halfvrijstaand of

vrijstaand kan worden gebruikt, heeft een vrije

overspanning van maximaal 7 m zonder tussenstijl,

de maximale uitval is 4 m. De overkapping

wordt standaard geleverd in structuurlak in de

kleuren 9010 zuiver wit, RAL 7039 kwartsgrijs

(binnenkort), RAL 7016 antracietgrijs en RAL

9005 zwart. Behalve voor helder glas kan de

eindgebruiker ook kiezen voor getint glas of een

combinatie van beide.

Aydoğan Pilavci (links) en Koen Sanders.

Bella Vista is ooit begonnen in een garage bij

een woning, vervolgens naar een gebouw van

150 m 2 gegaan en nu lijkt de vestiging aan de

Achterdijk alweer aan de krappe kant. “Het toont

aan dat we hard groeien”, besluit Koen Sanders.

“We verwachten veel van de Aludra, dus het kan

alleen maar beter worden!” ■

zenronline.eu | 11


Tekst: Piet Willemsen Beeld: ROMA Benelux

TRAININGSCENTRUM VAN ROMA BENELUX (BIJNA) KLAAR

EEN LEVEN LANG LEREN

Er zijn managers die alleen manager zijn. Zij managen, maar vraag ze niets over de techniek van hun product. Zo niet algemeen directeur

Toon van Osta van ROMA Benelux. Wie hem kent – en dat zijn er velen in de zonweringbranche – weten dat tot in detail praten over de

techniek van ROMA-producten welhaast zijn grootste passie is. Als er dus iemand blij is dat het nieuwe trainingscentrum van ROMA Benelux

in Zevenbergen klaar is, dan is het wel Toon van Osta.

De (ver)nieuwbouw van ROMA Benelux in Zevenbergen

is het vorig jaar al opgeleverd. Z&R heeft

er in het september/oktober-nummer van 2021

uitgebreid aandacht aan besteed. Wat toen nog

niet klaar was, was het trainingscentrum. Nu

dus wel!

De timing kon wat Toon van Osta betreft haast

niet beter. “Nu Nederland weer opengaat,

kunnen wij bij ROMA Benelux weer gas gaan

geven met scholingen. Het trainingscentrum

voor praktijkscholing is nu klaar en bijna volledig

ingericht. Alles wat met voorzet te maken heeft

is klaar, alles wat met inbouw te maken heeft

volgt spoedig.”

In het trainingscentrum zijn alle motoren van

Somfy en elero die in ROMA-producten worden

gebruikt aanwezig voor (praktijk)scholing en

instructie. Plus van de beide motorenleveranciers

een twaalftal kleine producten, zoals afstandsbedieningen

die worden gebruikt voor het inleren

van de motoren. “De meeste vragen die bij

onze servicedienst binnenkomen, gaan over het

instellen van de motor”, vertelt Van Osta. “Onze

servicemonteur Hans van Overveld is een begrip

onder onze dealers en de meest gebelde persoon

van ROMA Benelux. Monteurs willen hem zelfs

nog wel eens bellen voor hulp bij niet-ROMAproducten.

Hans heeft al meer dan dertig jaar

De trainingsruimte met enkele van de vaste ramen voor montagetraining.

12 | zenronline.eu


van onze klanten al een stap verder en hoeven

wij ze op dit vlak niets meer te leren.”

De scholingsruimte met tribune en fors bemeten beeldscherm

praktijkervaring op het gebied van alle motoren Wat getraind wordt is productkennis en

en is halverwege dit jaar twintig jaar in dienst van -montage, het prijzenboek, online bestellen en

ROMA Benelux. Hij is een autoriteit!”

– dat zal verbazing wekken – marchanderen.

“Dat laatste is voor ons erg belangrijk, omdat wij

Omdat de omzet van ROMA Benelux nog steeds een hoog kwaliteitsniveau hebben en omdat we

sterk groeit, worden er normaal elke winter meer onze prijzen gezond willen houden”, legt Van

dan 150 zonweringmonteurs geschoold, maar Osta uit. “Een goed verdienende klant is ook

tijdens de coronaperiode waren dat er opeens een goed betalende klant. Onze prijslijst is ‘topdown’

opgezet en onze prijzen zitten op het

veel minder. “De redenen daarvoor liggen voor

de hand”, aldus Van Osta. “We moesten ons hoogste niveau in de markt. Vaak zouden wij

eigen personeel zoveel mogelijk veilig houden, onze klanten ‘bottom-up’ willen laten rekenen,

zeker omdat we maar één Hans hebben! Alles omdat dat bij één of juist meer dan drie producten

de betere weg is. Nu zijn gelukkig heel veel

moest immers verder kunnen draaien tijdens de

pandemie, die zoals bekend een enorme drukte

in de branche heeft veroorzaakt. Bovendien

maakten ook de bouwwerkzaamheden hier in

Zevenbergen scholing lang onmogelijk. Maar

nu zijn we er helemaal klaar voor. Zowel voor

montage- als voor verkooptrainingen kunnen er

weer afspraken worden gemaakt. Wij gaan onze

klanten hier actief voor uitnodigen.”

Praktijkscholing

De trainingsruimte voor praktijkscholing heeft een

oppervlakte van 75 m². Hier staan negen vaste

ramen om het monteren van rolluiken, screens

en buitenjaloezieën te oefenen. Daar komt ook

nog een rolpoort bij. En er is een opstelling

met wisselramen voor de training met inbouwproducten

(Belgen zeggen opbouwproducten)

die op het raam worden gemonteerd. Hierop

kan de montage van het PURO.2 rolluik, de

RA zipSCREEN en de doorvalbeveiliging worden

geoefend. “We starten de training vaak met ‘tips

& tricks’”, vertelt Van Osta. “Verder trainen we

hoe alle Somfy IO motoren in te stellen, te verstellen

en te resetten. Ook hebben we een basisprogramma,

waarin we vertellen wat de monteurs bij

onze producten zoal kunnen tegenkomen, zoals

de onderpositie bij een zipSCREEN wijzigen, het

instellen van de Somfy RS100 IO motor, het wijzigen

van de bovenafstelling van de J4 IO Protect

motor voor buitenjaloezieën enzovoort.”

“Voor veel zonweringmonteurs is de buitenjaloezie

de grote onbekende”, vertelt Van Osta tot

besluit. “Bij dit product wisselen we de motor,

een textband, het pakket en besteden we veel

aandacht aan de afstelling. In de praktijk betekent

dat laatste dat de onderlijst in opgetrokken

toestand evenwijdig aan de cassette komt. Roma

Benelux is er klaar voor!” ■

Scholingsruimte

Voor verkooptrainingen is bij de (ver)nieuwbouw

van ROMA Benelux in Zevenbergen een aparte

scholingsruimte gerealiseerd. Voor kleine groepen

tot ongeveer zes personen kan eventueel de

spreekkamer worden gebruikt. Beide ruimtes zijn

voorzien van een groot beeldscherm. De grote

scholingsruimte heeft een tribune die plaats biedt

aan 25 personen. “Het LCD-scherm in deze ruimte

is indrukwekkend en heeft een geweldige geluidsinstallatie

om instructie-, promotie en andere films

optimaal te kunnen presenteren”, zegt Van Osta.

De spreekkamer kan voor de scholing van kleinere groepen tot ongeveer zes personen worden gebruikt.

zenronline.eu | 13


Experience

the next

generation

sun protection

Smarter. Simpler. Sustainable.

Ervaar onze nieuwe schermen exclusief in VR!

collecties

op maat *

• Breedte maximaal tot 7 m

• Uitval maximaal tot 4 m

• Koppelbaar tot 12 m

• Vario-volant tot 2 m

• Invisibly Wired knikarmen

• Keuze tussen direct of

indirect led-licht

• Keuze uit verschillende

opties: verwarming,

sensoren …

• Getest tot 5 Beaufort

• Ieder knikarmscherm is

standaard uitgerust met

een io-motor van Somfy.

Lux

Praia

Tucan

Cadiz

*Vermelde functies zijn modelafhankelijk.

Zonwering - Rolluiken - Buitenleven - Garagedeuren

Meer info op www.harol.com


polyclose

Tekst: Thijs Pubben Beeld: Polyclose

POLYCLOSE VERPLAATST NAAR NAJAAR

HET KON BIJNA NIET UITBLIJVEN…

De organisatie van Polyclose had het zo mooi bedacht. De editie 2022 van Polyclose moest een bijzondere

editie worden. Niet alleen omdat de beurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek

voor de twintigste keer op de kalender stond, maar ook omdat het de eerste grote vakbijeenkomst na de

coronapandemie zou zijn. Maar helaas, het kon bijna niet uitblijven. Nadat Heimtextil en de R+T al waren

gesneuveld, moest ook Polyclose eraan geloven. Maar de Belgen blijken een standvastig volkje.

Uitstellen, allez dan, maar van afstel kan geen sprake zijn!

Eind vorig jaar, toen er een beslissing moest worden genomen om de

beurs op de geplande dagen eind januari wel of niet te laten doorgaan,

was de onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus

– en over de op dat moment nieuwe Omikronvariant – nog groot. Dat

de nieuwe variant besmettelijker was dan eerdere varianten was al

bekend, nog niet zeker was hoe het ziekteverloop zou zijn. Inmiddels

blijkt dat milder, maar toen had de beursorganisatie van Polyclose al

moeten beslissen om de jubileumeditie van Polyclose te verplaatsen.

De beurs zal volgens planning nu worden gehouden van 31 augustus

tot en met 2 september 2022. Plaats van handeling blijft uiteraard

Flanders Expo in Gent.

De organisatie van Polyclose is er steeds van overtuigd geweest dat

de beurs veilig zou kunnen plaatsvinden, ook in januari, maar de

onzekere vooruitzichten maakten de organisatie van de driedaagse

vakbeurs voor aanvang van het seizoen desondanks onmogelijk.

“Dat wij in deze onzekere periode toch konden rekenen op zoveel

interesse van exposanten en bezoekers, sterkt ons in het vertrouwen

dat de beurseditie eind augustus begin september een groot succes

zal worden!”, aldus de beursorganisatie in een persbericht. Voor het

eerst sinds lange tijd zullen branchepartners innovaties dan weer met

eigen ogen kunnen ontdekken, elkaar kunnen ontmoeten, kunnen

netwerken en deals kunnen sluiten met professionals uit heel Europa.

Professionele bezoekers die al in het bezit zijn van een toegangsbadge

voor januari kunnen daar bij hun bezoek in augustus/september

gebruik van maken. Belangstellenden die geïnteresseerd zijn in een

bezoek aan Polyclose, maar nog geen toegangsbadge hebben, zullen

zich op tijd alsnog kunnen registreren. Daarvoor zal de organisatie

van Polyclose in de komende maanden de gelegenheid bieden. ■

Polyclose wordt nu gehouden op

31 augustus en 1 en 2 september 2022

zenronline.eu | 15


POL-MAR-PLAST

ROLLUIKEN - ZONNEWERING

POL-MAR-PLAST

ROLLUIKEN - ZONNEWERING

POL-MAR-PLAST

ROLLUIKEN - ZONNEWERING


MEEST

VERKOCHTE

HORDEUR

VAN NL!

Plisséhordeur

PLISSÉFIT

De Plisséfit kan met dezelfde profielen zowel

in-de-dag als op-de-dag geplaatst worden.

In-de-dag

Op-de-dag

Bezoek onze website voor meer informatie : www.unilux.nl


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Luxaflex ® Outdoor

PRODUCTIEPROCES GEOPTIMALISEERD

OUTDOOR WORDT STEEDS

BELANGRIJKER VOOR LUXAFLEX ®

Luxaflex ® is natuurlijk eerste instantie bekend vanwege de aluminium jaloezie voor binnen, waarvan het merk bijna een soortnaam is

geworden. Een bijzonder efficiënte vorm van zonwering. Deze Luxaflex ® -uitvinding uit begin jaren vijftig maakt inmiddels deel uit van het

assortiment van tal van producenten. Tegelijkertijd is het assortiment van Luxaflex ® zelf ook veel breder geworden: niet alleen de luxaflex,

niet alleen voor binnen, maar inmiddels ook voor buiten.

18 | zenronline.eu


Veel venster- en terraszonweringen van Luxaflex ®

worden geproduceerd in Eindhoven, de hoofdstad

van de maakindustrie in Nederland. Tijdens

de tweede ontmoeting in korte tijd – voor nummer

6 van 2021 was Z&R op bezoek in Hardinxveld-

Giessendam – zijn marketing manager Jaap-Jene

Langevoord en manager sales Geurt de Haas

opnieuw de gesprekpartners. Voor deze gelegenheid

worden ze bijgestaan door hun collega’s

Edwin Bosma, verantwoordelijk voor technical

support en training, en operations manager

Andersen Nišandžić.

Voor Luxaflex ® is het een logische stap om veel

aandacht te besteden aan ‘buiten’, begint Langevoord

het gesprek. “Nederlanders zijn uniek in

Europa als je kijkt naar wat wij investeren in het

buitenleven. Wij willen daar graag op inspelen en

een nog significantere speler in outdoor worden

dan we nu al zijn. Daarnaast focussen we ons

op het buitenland, onder andere op Scandinavië,

waar veel welvarende consumenten wonen.”

Omdat er veel houtbouw is, worden er met name

driebuissystemen met verplaatsbare steunen

geleverd, omdat je aan een houten gevel niet

zomaar iets kunt ophangen.

Gestroomlijnde productie

De laatste jaren heeft Luxaflex ® Outdoor zich

vooral gefocust op stroomlijning van de productie

en minder op nieuwe producten. “Maar

het verbeteren van onze producten heeft onze

constante aandacht en we hebben veel van onze

producten aangepast”, merkt Geurt de Haas

op. “De screen Beaufort bijvoorbeeld, die een

andere onderlat, klikprofielen om de screen

naar voren te brengen en nieuwe steunen met

een kabeldoorgang voor de motor heeft gekregen.

Ook kan de screen nu tot 5,5 m breed

worden geleverd.”

‘Nederlanders zijn uniek in Europa als je kijkt naar

wat wij investeren in het buitenleven’

Jaap-Jene Langevoord

Maar aanpassingen krijgen meestal wat minder

aandacht dan nieuwe producten. “Bovendien

zijn klantcontacten door corona in de afgelopen

periode moeilijker geweest, constateert Edwin

Bosma. “Daarom hebben we de verbeteringen

minder goed onder de aandacht van onze dealers

kunnen brengen. Bovendien waren producttrainingen

voorheen face to face, gedurende een of

twee dagen. Omdat je online natuurlijk minder

lang bezig kunt zijn, hebben we onze trainingen

moeten aanpassen. Dat heeft het allemaal moeilijker

gemaakt, maar hopelijk zijn we daar nu

bijna van verlost.”

Als operations manager is Andersen Nišandžić

bij Luxaflex Nederland – niet alleen bij Outdoor,

maar ook bij de andere productiefaciliteiten

in Nederland – verantwoordelijk voor de loop

van het productieproces. Luxaflex ® is bezig om

het hele proces in Eindhoven stapje voor stapje

te verbeteren. “We zijn bezig ‘geeltjes’ weg te

werken”, zegt hij, wijzend op een bord waarop

met gele Post-it notes een groot aantal verbeteringsstappen

zijn weergegeven. “Doelstelling is

om de efficiency verder te vergroten. We gebruiken

de analogie met een boom. Fouten vallen

uit de boom, op de grond, en zijn voedsel voor

nieuwe vruchten, verbeteringen in dit geval.” u

Van links naar rechts Jaap-Jene Langevoord, Andersen Nišandžić, Edwin Bosma en Geurt de Haas. (Beeld: Thijs Pubben.)

zenronline.eu | 19


Onder leiding van Nišandžić is de productie bij

Luxaflex ®

Outdoor gestroomlijnd, bijvoorbeeld

door producten door twee monteurs te laten

maken. Dat maakt het aantal handelingen per

monteur kleiner, waardoor het gemakkelijker

wordt extra werkkrachten in te werken. Dat

maakt het vervolgens weer mogelijk om de

productie sneller op te schalen als de vraag stijgt.

Een andere verandering is de productiecarrousel,

met meerdere productiestappen. “Dat helpt ook

om efficiënter te produceren”, legt Nišandžić uit.

“We werken nu aan een plan om een carrousel

voor meerdere producten te kunnen gebruiken

door met wisselende onderdelensets te werken.”

Het extruderen en spuitgieten van aluminium en

kunststof doet Luxaflex ® Outdoor niet zelf en

ook aandrijvingen en bedieningen worden ingekocht.

Maar alles wat er verder bij buitenzonweringen

en overkappingen komt kijken, wordt

‘Het verbeteren van onze

producten heeft onze

constante aandacht’

Geurt de Haas

in eigen beheer gemaakt. Zo worden ook de

doeken in eigen beheer geconfectioneerd. De

assemblage van een product begint pas als alle

onderdelen en componenten die ervoor nodig

zijn klaar en compleet zijn. Alles wordt verzameld

bij een zogenaamd Q-point waar eerste

de kwaliteit wordt gecontroleerd: ontbreekt er

niets, is niets beschadigd? Dan kan de kar van

het betreffende product naar de assemblagelijn.

Sinds dit jaar wordt elk product tijdens het

productie- en assemblagetraject gevolgd, zodat

de klant altijd kan volgen wat de status van zijn

bestelling is.

Om het voorraadbeheer van Luxaflex ® Outdoor

verder te stroomlijnen, is apart iemand vrijgemaakt.

Een buffervoorraad onderdelen en lengtemateriaal

moet ervoor zorgen dat de productie

altijd verder kan, ook als bijvoorbeeld zagen of

poedercoaten een keer even stilvalt. Overigens

krijgt Luxaflex ® Outdoor in Eindhoven binnenkort

volledig geautomatiseerde lijnen voor het

voorbehandelen en poedercoaten van aluminium

onderdelen. “De voorbehandeling betreft

een chemisch proces dat milieuvriendelijker gaat

verlopen én prettiger en veiliger voor de werknemers”,

merkt Edwin Bosma op. “Bovendien

wordt de behandeltijd gehalveerd, wat uiteraard

ook een voordeel is. De automatisering van de

poedercoating moet leiden tot een grotere efficiëntie

en een constantere kwaliteit.”

Opleidingen

Om personeel in te werken is in de fabriek overigens

een aparte trainingsruimte ingericht, waar

beginnende monteurs onder leiding van een

ervaren monteur het vak kunnen leren: productkennis,

onderdelenkennis en het daadwerkelijke

assembleren. Omdat de instructeurs ervaren

praktijkmensen zijn, kennen zij natuurlijk alle

kneepjes van het vak en alle specifieke eigenschappen

van de verschillende producten die bij

Luxaflex ® Outdoor worden geproduceerd. Het

grote voordeel van deze werkwijze is volgens

20 | zenronline.eu


‘Niet zelden hebben onze

chauffeurs een sleutel

van de werkplaats van

de klant’

Edwin Bosma

een belangrijk instrument om tot kwaliteitsverbetering

te komen. Om de betrokkenheid te vergroten

wordt het personeel daarnaast regelmatig

geïnformeerd over de gang van zaken binnen het

bedrijf, over bijzonder aandachtspunten en actuele

speerpunten van het bedrijfsbeleid.

‘Doelstelling is om de

efficiency verder te

vergroten’

Andersen Nišandžić

Nišandžić dat de nieuwe collega vertrouwen kan

opbouwen, zonder de ‘druk’ van de reguliere

productielijn te voelen. “Zelfvertrouwen opbouwen

is heel belangrijk. Daarom focussen we ons

bij de opleiding altijd op het positieve: een fout is

een leermoment. In analogie met de boom! Dat

geldt natuurlijk voor al onze werknemers, niet

alleen voor de nieuwe.”

Luxaflex ® Outdoor doet veel aan opleiding, ook

van het vaste personeel. Dat wordt – naast een

positieve benadering van de mensen – gezien als

Een goed product maken is natuurlijk de eerste

doelstelling, maar is net zo belangrijk om het

onbeschadigd bij de klant af te leveren. “Alle

producten worden eerst aan een uitgebreid

eindcontrole onderworpen en vervolgens gebruiken

we een in eigen beheer ontwikkelde inpakmachine

om het gerede eindproduct goed te

verpakken, zodat het veilig en zonder risico op

beschadiging kan worden vervoerd”, aldus

Andersen Nišandžić. Bovendien maakt Luxaflex ®

gebruik van eigen vervoer. De chauffeurs – één

vaste chauffeur in de winter, twee in de zomer

– werken met een vast schema en bedienen elke

dag een ander deel van het land. Zij kennen de

dealers persoonlijk, waardoor een vertrouwensband

ontstaat. “Niet zelden hebben ze een sleutel

van de werkplaats van de klant, zodat ze de

bestelde zonweringen in de werkplaats van de

dealer kunnen achterlaten, bijvoorbeeld als ze

voor of na sluitingstijd komen of als de dealer

naar een offertegesprek of een montageklus is”,

vertelt Edwin Bosma.

“Van de producten die bij Luxaflex ® Outdoor in

Eindhoven worden geproduceerd, zijn dit jaar

vooral de Smart Choice NXT – een upgrade van

de Smart Choice – en de het vorig jaar gelanceerde

Nova Shade de aandachtspunten”, zegt

Jaap-Jene Langevoord aan het slot van het

bezoek. “Uiteraard zonder de andere producten

die we maken tekort te doen. Meer over deze

schermen in het Thema Knikarm- en Uitvalschermen

in deze Z&R.” ■

zenronline.eu | 21


NIEUW: Nova Shade

Complete en strak vormgegeven terraszonwering voor

zowel moderne als klassieke woningen. Dit is dé uitblinker

van het seizoen. Door de zeer hoge afwerkingsgraad en

elegant slanke vormgeving is dit een ware eyecatcher op

elke gevel. Maak lange zomeravonden nog comfortabeler

met de (optionele) geïntegreerde ledverlichting.

Maximaal 600 cm breed met een uitval van 400 cm.

The Art of Window Styling

Vind een showroom op luxaflex.nl


thema knikarm- en uitvalschermen

WAT VERANDERT, ZIJN TECHNISCHE DETAILS EN DESIGN

HET IS GOED ZO.

NIET TE VEEL MEER AAN DOEN

Met knikarm- en uitvalschermen is het eigenlijk hetzelfde als met markiezen, die elders in deze Z&R aan

de orde komen: het is goed zo. Niet te veel meer aan doen. Er valt immers niet zo heel veel meer aan te

verbeteren, hooguit op het gebied van technische details: nog wat betere en duurzamere knikarmen, nieuwe

bedieningsopties, zaken als windbeveiliging of automatisch sluiten bij regen. Dat soort dingen dus, maar in de

functionaliteit valt er weinig te verbeteren. De huidige knikarm- en uitvalschermen zijn prima zoals ze zijn.

Een aantal bedrijven geven in dit thema dan ook een overzicht van

hun assortiment en gebruiken het niet om met iets totaal nieuws te

komen. AVZ-Group, Weinor en Verano ® zijn daar voorbeelden van.

Als er nieuws is, betreft het vaak een nieuw model. Luxaflex ® komt

met de Nova Shade, Brustor met de B50S en de Duitse zonweringfabrikant

markilux de MX-2.

De MX-2 is een scherm dat zich met name onderscheidt door een

fraaie vormgeving. Het straalt ‘iets’ uit, zoals een BMW, Mercedes of

Audi. Duits. Markilux heeft daarnaast nog een designbijzonderheid.

Omdat het bedrijf dit jaar vijftig jaar bestaat, biedt het zonder meerprijs

al zijn zonneschermen – behalve eentje – aan in de vijf designkleuren

High Five.

Als het dan haast niet meer beter kan, kun je ook met iets nieuws komen

door er iets af te halen. Ook een optie. Dat is wat Wilms doet met zijn

700XL. Het scherm is het vorig jaar bewust high end in de markt gezet,

mét geïntegreerde ledverlichting, maar Wilms biedt het nu ook zonder

ledverlichting aan: de 700X. Alle andere troeven van het scherm zijn

overigens gebleven, maar de instap ligt nu dus iets lager. u

Collectie AVZ-Group.

zenronline.eu | 23


thema knikarm- en uitvalschermen

AVZ-Group:

‘DE ZONWERENDE

SFEERBRENGERS’

Terrasscherm Gota.

24 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

“Hoewel het zomerseizoen nog ver weg lijkt, staan de zonnige dagen

al snel voor de deur”, constateert marketingmanager Bas Beelen

van AVZ-Group. “Het is dus belangrijk om de tuin op tijd zomerklaar

te maken. Met een sfeervol terrasscherm wordt gemakkelijk een

schaduw rijke plek gecreëerd waar volop kan worden genoten van de

zon, de frisse buitenlucht en het uitzicht op de tuin en de omgeving.”

Prijs-kwaliteitverhouding

“Met ons brede assortiment terrasschermen bieden wij voor elke vraag

een passende oplossing. Zo is er de Gota, het ideale terrasscherm om

de eindklant te overtuigen dat een kwalitatieve zonwering niet duur

hoeft te zijn. De Gota heeft een ruime keuze aan standaard kleurmogelijkheden

en een stelmechanisme dat schuilgaat achter een fraaie

afwerking van druppelvormige afdekkappen. Het scherm oogt daardoor

heel compact. De Gota is daarmee een stijlvol én kwalitatief

hoogwaardig zonnescherm!”

Veelzijdig toepasbaar

De grote broer van de Gota is de Oliva. “Een hoogwaardig en elegant

terrasscherm”, aldus Beelen. “De Oliva onderscheidt zich dankzij het

olijfvormige uiterlijk, unieke stelmogelijkheid en groot formaat. De

montagesteunen zijn beschikbaar in verschillende breedtes voor een

solide montage op iedere ondergrond. Hierdoor kan de Oliva in tal

van situaties worden toegepast.”

De Senza is het meest luxe terrasscherm in het

assortiment van AVZ-Group

Wanneer een extra breed oppervlak beschaduwd moet worden en

dus een groot scherm noodzakelijk is, willen eindgebruikers natuurlijk

dat de kwaliteit van het scherm onverminderd hoog blijft. Voor dit

soort situaties biedt AVZ-Group de Senza aan. “Dat is een scherm dat

van meerdere muursteunen en extra knikarmen kan worden voorzien”,

licht Beelen toe. Ondanks de breedte van 7500 mm is het heel

stabiel. Door de manier waarop het is ontworpen, worden de krachten

evenredig verdeeld, zodat optimale stabiliteit wordt verkregen.”

“Naast de Gota, Oliva en Senza biedt AVZ-Group nog zeven andere

terrasschermen aan, elk met unieke kernmerken”, sluit Beelen af

“Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden altijd kijken op

www.avz.nl om zich te laten inspireren!” u

Terrasscherm Oliva.

zenronline.eu | 25


thema knikarm- en uitvalschermen

Uitvalschermen Vista Elégance.

UITVALSCHERMEN: WEER DE

ZON, BEHOUD HET UITZICHT

AVZ-Group heeft ook een aantal uitvalschermen in het assortiment,

nog altijd een populaire vorm van buitenzonwering constateert

Beelen. “Dankzij het functionele ontwerp is deze traditionele zonwering

nog steeds relevant. Ze weert op een effectieve manier de hinderende

zon, zonder het zicht naar buiten te verliezen. AVZ-Group heeft

een aantal uitvalschermen ontwikkeld, die in verschillende situaties

kunnen worden toegepast.”

Halfrond design

“De Vista Favorite beschikt over vrijwel dezelfde voordelen als de Vista

Elégance, maar is uitgevoerd met een volledig gesloten cassette met

een uniek halfrond design. Hierdoor is het zonweringdoek in gesloten

stand uitstekend beschermd tegen weersinvloeden en blijft het

langer mooi. De variabele uitvalshoek maakt dat de Vista Favorite in

vrijwel elke situatie kan worden geplaatst.”

“Welk uitvalscherm de eindgebruiker ook kiest”, besluit Beelen, “alle

drie weren ze uiterst effectief de – laagstaande – zon. Voor meer

informatie over de verschillende mogelijkheden kunnen geïnteresseerden

kijken op www.avz.nl.”

Veelzijdig

De Vista Comfort is het instapmodel. “Kenmerkend aan de Vista

Comfort – en daarbij van alle uitvalschermen – is dat het vrije zicht

behouden blijft”, aldus Beelen. “Door de variabele hoek van uitval

kan dit scherm in vrijwel iedere situatie worden geplaatst. Het design

is bewust ingetogen om mooi bij de gevel van een woning of ander

pand aan te sluiten.”

Oplossing voor hoogbouw

“Wanneer er in de hoogte wordt gewerkt, is de Vista Elégance de

perfecte oplossing om bescherming tegen de laagstaande zon te

bieden. Optioneel zijn sterkere, windvaste armen leverbaar om

scherm en doek beter tegen weersinvloeden te beschermen. Deze

elegante zonwering is in twee uitvoeringen beschikbaar. De Vista

Elégance 95 heeft een semi-cassette met vierkant design, terwijl de

Vista Elégance 110 een afgeschuinde cassette heeft.”

Uitvalschermen Vista Favorite.

26 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

Wilms:

KNIKARMSCHERM 700LX

NU OOK BESCHIKBAAR

ZONDER LEDVERLICHTING

In 2021 heeft Wilms het gloednieuwe knikarmscherm 700LX gelanceerd.

Het is een strak en minimalistisch vormgegeven zonnescherm.

Typerend voor dit scherm is de strakke, rechthoekige kast die volgens

Wilms zowel aansluit bij moderne als klassieke gevels.

De 700XL is standaard uitgerust met een dubbele ledverlichting. “We

hebben bewust de keuze gemaakt om ons nieuwe knikarmscherm

high end in de markt te zetten”, legt marketingmanager Andres

Lesire uit. “We hebben bij dit scherm zowel een ledstrip voor indirect

licht ín de kast geplaatst als een strip ónderaan de kast voor direct

licht. Beide strips zijn dimbaar met de meegeleverde Somfy afstandsbediening.

Zo kan de eindklant kiezen tussen gezellige schemering

bij een drankje of helder licht tijdens het eten of lezen.”

Bij de start van het nieuwe seizoen lanceert Wilms nu een variant

zonder de ingebouwde ledverlichting. “We kregen van diverse van

onze dealers de feedback dat de ledverlichting niet voor elke klant

een must was”, licht Lesire deze keuze toe. “Bovendien hadden de

strips en de bediening natuurlijk ook een impact op de kostprijs. Om

een oplossing te zoeken, hebben we meteen ons in-house R&D-team

aan het werk gezet. Het resultaat is het zonnescherm 700X, identiek

Het zonnescherm 700X is strak en minimalistisch vormgegeven.

De 700X/XL combineert ook met een traditionele bouwstijl.

aan de 700LX, maar zonder de ledverlichting. Alle andere troeven

zijn behouden. Dan hebben we het onder andere over de rechte kast,

de afmetingen tot 3,5 m uitval, de RAL kleur naar keuze of de keuze

van doeken uit de Wilms Sun Collection.”

Het knikarmscherm 700LX bij een moderne villa in Waregem.

“Mogelijk dat deze daadkracht bij zonweringspecialisten interesse

opwekt om zelf dealer te worden van Wilms zonneschermen, zonwering

of rolluiken”, besluit Lesire. “Zij kunnen graag een kijkje nemen op

wilms.be/nl/professional om de troeven van Wilms te ontdekken.” u

zenronline.eu | 27


thema knikarm- en uitvalschermen

Weinor:

‘ONS ASSORTIMENT IS NOG

VOLLEDIG ACTUEEL!’

Weinor lanceert dit seizoen geen nieuw knikarmscherm. Niet

nodig volgens verkoopleider Benelux Martijn Westenbrink, omdat

het huidige assortiment nog actueel is en tegemoetkomt aan alle

verwachtingen die consumenten hebben van de bestaande Weinorproducten.

“De belangrijkste schermen in ons huidige gamma zijn de

Opal Design II, de Cassita II, de Kubata en de Semina Life.”

Opal Design II

“De Opal Design II is ontworpen voor grote oppervlakken en past

dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur

van een gevel”, aldus Westenbrink. Dit scherm is gecertificeerd

tot windkracht 5 en is uitgerust met Weinor LongLife knikarmen die

zich onderscheiden door hun lage gewicht lange levensduur en stille

loop. Wanneer de zijdelingse sikkelelementen van het uitvalprofiel

gesloten zijn, is het zonnescherm beschermd tegen vocht en vuil. “De

Opal Design II is groot, krachtig en veilig”, constateert Westenbrink.

“Daardoor wordt dit scherm ook door de meest veeleisende terrasliefhebbers

gewaardeerd.”

Opal Design II.

28 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

beschikt over een draagbuis met flexibele bevestiging van de consoles

die een eenvoudige en snelle montage mogelijk maakt. Ook dit

scherm is voorzien van LongLife knikarmen. De windbeveiliging

beschermt de Kubata als de wind onder het scherm mocht slaan. Het

Opti-Flow systeem van de Kubata, waarbij de doekas is voorzien van

zwevende lagers, zorgt voor een optimale stand van het doek. De

Kubata wordt standaard met motoraandrijving geleverd.”

De Cassita II bij een appartement in Sydney, Australië

“De Kubata biedt ook nog een aantal snufjes”, vervolgt Westenbrink.

“Zo is het uitvalprofiel uitgerust met een afwateringssysteem dat het

doek bij gesloten cassette betrouwbaar beschermt tegen binnendringend

vocht. Twee goten nemen het regenwater op en voeren het

aan de zijkant af. Daarnaast kunnen de afdekkappen van de cassette

dankzij klemtechniek heel eenvoudig worden verwijderd voor eventuele

onderhoudswerkzaamheden.” De Kubata kan optioneel met

led-spots in de cassette worden geleverd. De spots hebben een

levensduur van 30.000 lichturen en volgens opgave een laag energieverbruik.

Met de Weinor besturing BiConnect kunnen ze traploos

worden gedimd. u

Cassita II

Het cassettescherm Cassita II heeft volgens Westenbrink een modern,

minimalistisch en slank design in vlakke ovaalvorm. “Het heeft fraaie

aluminium kappen, verborgen schroeven en voldoende aan slechts

twee wandaansluitingen. Ook de Cassita II is uitgerust met de belastbare

en stille Weinor LongLife knikarmen. De stijve OptiNut as zorgt

voor een optimale doekstand. De Cassita II combineert design met

moderne techniek en comfort.”

De Kubata is met een maximale breedte van 6,5 m en een maximale

uitval van 4 m geschikt om grote oppervlakken te beschaduwen.

De gesloten cassette van de Cassita II.

Kubata

Met moderne architectuurstijlen worden graag kubistische designs

gecombineerd. Weinor speelt daarop in met zijn cassettescherm

Kubata. In gesloten toestand heeft de cassette van dit zonnescherm

een vrijwel vierkante vorm. Ze komt voort uit een esthetisch totaalconcept

dat wordt gedomineerd door gladde, schroefloze oppervlakken.

Als een extra pluspunt van dit scherm benadrukt Weinor het

hoogwaardige, textiele karakter van het doek.

“De Kubata is gebaseerd op de al vele jaren beproefde zonneschermmodellen

I/K 2000 van Weinor”, aldus Westenbrink. “Het scherm

De perfect kubistische Kubata gesloten, met led-spots in de cassette.

zenronline.eu | 29


thema knikarm- en uitvalschermen

Semina Life

De Semina Life wordt door Westenbrink gezien als de allrounder

onder de knikarmschermen. “Dit scherm combineert een modern,

fris design met bewezen Weinor-techniek. Door de uitstekende prijskwaliteitverhouding

is de Semina Life een perfect alternatief voor

een halfcassette.” Behalve door zijn vorm valt het scherm volgens de

verkoopleider ook op door de mooie kopplaatringen uit aluminium in

edelstaal-look. “Ze zorgen voor een optisch accent en zijn een extra

accent dat de combinatie van hardwarekleur en doek ondersteunt.”

In het uitvalprofiel van de Semina Life kan optioneel een Volant-

Plus plus met motor- of slingeraandrijving worden geïntegreerd. De

uitgerolde volant beschermt gebruikers van het zonnescherm tegen

een laagstaande zon en/of tegen inkijk.

Alle Weinor knikarmschermen kunnen behalve met verschillende

accessoires en opties ook worden gepersonaliseerd doordat er kan

worden gekozen uit een groot aantal doeken in diverse – ook duurzame

– kwaliteiten en een eveneens groot aantal framekleuren. u

De cassette van de Semina Life beschermt het scherm tegen weersinvloeden.

Door de gedempte inlooprollen sluit het scherm volgens

Westenbrink nagenoeg slijtvrij. Ook dit Weinor-scherm is uitgerust

met de beproefde LongLife knikarmen. Verder wordt de Semina Life

gekenmerkt door een hoge windbestendigheid: het scherm is zonder

problemen bestand tegen belastingen tot 5 Beaufort.

Om de gebruiksmogelijkheden van het scherm te vergroten, kan de

cassette van de Semina Life naar wens van geïntegreerde led-verlichting

worden voorzien. “De zuinige led-spotjes kenmerken zich door

een laag energieverbruik en kunnen met een BiConnect besturing of

Somfy IO homecontrol ® worden gedimd”, licht Westenbrink toe.

Gesloten cassette van de Semina Life.

Semina Life.

30 | zenronline.eu


Solar

energy

Milieubewust voor de toekomst.

Met de SolarKit SK460 voor

rolluiken en zonwering

Bezoek onze Nieuwe website

www.becker-benelux.nl


thema knikarm- en uitvalschermen

Rainbowsol:

‘WIJ HEBBEN EEN HEEL BREED

SCALA KNIKARMSCHERMEN’

“Al heel lang wordt er gesproken over een mogelijke teruggang in

populariteit van het traditionele knikarmscherm. De oorzaak hiervan

zou dan liggen in de opkomst van alternatieven, zoals het verandadak,

de pergola-zonwering en andere exotische oplossingen. Maar

wij merken daar vooralsnog helemaal niets van!” Aan het woord

Robert Bosch van Rainbowsol. “Wij zien nog steeds ieder jaar een

toename in het aantal verkochte knikarmschermen”, gaat hij verder.

“De markt wordt weliswaar wat afgeroomd door die alternatieven

maar niet in die mate dat wij dat substantieel merken in de volumes.

Die blijven groot en groeiende, met als voorlopige hoogtepunten de

‘coronaseizoenen’ 2020 en 2021.”

“We durven gerust te stellen dat Rainbowsol als fabrikant wel zo ongeveer

het breedste assortiment knikarmschermen op de Nederlandse

markt heeft”, zegt Bosch. “Naast de ‘ouderwetse’ 78/110 schermen,

de Malta en de Rhodos – overigens nog immer geliefd bij een deel

van het wat oudere publiek of mensen met een smalle beurs die toch

behoefte hebben aan schaduw – hebben we in het gamma tweebuisschermen

de populaire Ibiza, een semicassettescherm, en het

cassettescherm Ibiza Plus, de gestroomlijnde Balero met halfrondeof

ronde voorlijst en de Palma. In het driebuizensegment hebben we

de oersterke Corfu, de nieuwe Balero XL en de vooral in de horeca

veel toegepaste Marbella. De meeste van deze schermen zijn ook uit

voorraad leverbaar

Q-230 tweebuis knikarmscherm met de strakke vormgeving die de Q-series kenmerkt.

Het zelfdragend driebuisscherm Q-240.

Het zelfdragend driebuisscherm Q-240 met geïntegreerde ledverlichting.

De Q-serie

Om het succes van de productgroep knikarmschermen te bestendigen

en uit te breiden heeft Rainbowsol nog twee schermen uitgebracht.

Het zijn de Q-230, een tweebuisscherm tot 5,5 m breed, en

het driebuisscherm Q-240 tot maximaal 6,5 m breed. Ze maken onderdeel

uit van de Q-serie, net als het uitvalscherm Q-105 en de zipscreen

Q-100. “Alles in een oogstrelende moderne strakke vormgeving en

bij de introductie beloond met de Z&R Product of the Year Award”,

aldus Bosch.

32 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

Uitvalschermen

Wat geldt voor de knikarmschermen geldt

volgens Bosch ook voor de uitvalschermen:

“Ze zijn nog lang niet uitgerangeerd! Ze

worden door onze dealers niet zo massaal

verkocht als bijvoorbeeld screens, maar in

volume nog steeds voldoende om er een

redelijk uitgebreid programma op na te

houden. Naast de immer populaire Carré

ook de good old 50/80 en 65/110, zowel in

de uitval- als in de uitvoering met glijarm.

Daarnaast hebben we de cassette-uitvoering

Kreta en – zoals al aangegeven – zelfs een

nieuw uitvalscherm in de vorm van de strak

vormgegeven Q-105.”

“Kortom, twee productgroepen die nog lang

niet aan populariteit hebben ingeboet, integendeel,

waar we ons als fabrikant hard

voor blijven maken door het assortiment

compleet en up-to-date te houden”, sluit

Bosch af. u

Q-105 uitvalscherm.

Succesvol

in het jaar 2022 !

Richt u zich op kwaliteit?

U hebt korte levertijden nodig ?

U wilt speciale oplossingen ?

Ihr Rolladen-Innovator

DAAG ONS UIT !

Kwaliteit van pure

Duitse productie

SIRAL GmbH, Postfach 1345, D 73638 Welzheim

el. 0049-7182-9277-0, T

FAX 0049-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de

zenronline.eu | 33

Naamloos-1 1 16-02-2022 11:27


thema knikarm- en uitvalschermen

De volant beschermt tegen een laagstaande zon en tegen inkijk.

Harol:

‘KNIKARMSCHERM LUX COMBINEERT

DESIGN MET COMFORT’

“In de schaduw was het nog nooit zo luxueus vertoeven als vandaag”,

zegt marketingmanager Isabelle Wintmolders van Harol. “Met het

knikarmscherm Lux bewijzen we ons talent voor trendsettende

zonwering van de allerhoogste kwaliteit. Dit high end knikarmscherm

beschermt de eindgebruiker tegen de zon. Maar het is niet louter

functioneel, want ook door zijn architecturale uitstraling verlegt de

Lux grenzen.”

Harol heeft de zonweringcollecties Minimal, Elegant en Curved. Ze

zijn het resultaat van twee jaar intensief ontwikkelen onder het

motto Smarter. Simpler. Sustainable. Binnen dat uitgebreide assortiment

beschouwt Harol de Lux zonder meer als een blikvanger.

Strakke look

Met zijn strakke lijnen en vierkante kast heeft de Lux een moderne

uitstraling. Het zonnescherm past volgens Harol uitstekend bij een

minimalistische architectuurstijl, maar is ook heel geschikt om klassiekere

woningen een eigentijds accent te geven. De Lux heeft Invisibly

Wired-armen. “Die zien er strak uit omdat de staalkabels niet langer

zichtbaar zijn en laten de sobere vormen van de knikarmen helemaal

tot hun recht komen”, aldus Wintmolders.

Comfort

Het high end zonnescherm Lux zorgt niet alleen voor uv-bescherming

en schaduw, maar geeft het terras ook alle gezelligheid en comfort,

meent Isabelle Wintmolders. “Voor maximaal genieten tot ’s avonds

laat kan de Lux worden uitgerust met dimbare, directe of indirecte

ledverlichting. Daarbij zorgt de unieke combinatie van indirecte

verlichting in de voorlijst en de kast voor nog meer sfeer op het terras.

Ook verwarming onder het zonnescherm is een optie, waardoor het

mogelijk wordt langer van het buitengevoel te genieten.”

Sensoren

De Lux is uitgerust met een windsensor, waardoor hij automatisch

dichtgaat als het te hard waait. Het zonnescherm voldoet aan de

Europese normen voor windklasse 2, oftewel 5 Beaufort. Schijnt de

De Lux gaat tot 7 m breed met een uitval tot 4 m, waarmee een terras

tot 28 m 2 kan worden beschaduwd. Gekoppeld is een beschaduwde

breedte van 12 m mogelijk. Een praktische optie is een automatisch

bedienbare volant (variovolant) van 2 m in de voorlijst. Daarmee kan

de warmte-instraling en het verblindende effect van een laagstaande

zon worden geweerd en/of privacy gecreëerd.

Detailbeeld van de gesloten cassette van de Lux.

34 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

zon, dan kan de zonnesensor ervoor zorgen dat het vanzelf weer

uitrolt. “De Lux heeft een hoogtechnologisch geweven acryldoek”,

vertelt Isabelle Wintmolders. “Het beschermt niet alleen tegen de

zon, maar ook tegen lichte regen.” Het hemelwater dat op het doek

valt, vloeit af via een in de voorlijst geïntegreerde waterafvoer. Als

het doek droog is, kan het weer veilig in de gesloten kast worden

opgerold, waar het het jaar rond beschermd is tegen weer en wind.

Duurzaam

Harol benadrukt dat voor de Lux uitsluitend kwalitatief hoogwaardige

materialen worden gebruikt: van hoogwaardig roestvast staal

voor de bevestiging tot extra stevig aluminium voor de kast en voorlijst.

Daarbij werkt Harol zo duurzaam mogelijk aldus Wintmolders:

“Het aluminium is 100% gerecycleerd materiaal, de poederlakkerij

hergebruikt het water en voldoet aan de hoogste milieustandaarden.

Binnenkort zal alle verbruikte energie op de site ook 100% groen zijn

door de eigen windmolen op ons terrein.” Tot slot: de nieuwe knikarmen

van Lux zijn ontwikkeld en getest op meer dan 25.000 cycli, wat

overeenkomt met 25 jaar lang twee keer per dag openen en sluiten.

Ook een vorm van duurzaamheid. u

Een gesloten Lux met in de cassette geïntegreerde ledverlichting.

zenronline.eu | 35


thema knikarm- en uitvalschermen

Brustor:

‘DE B50S IS EEN ELEGANT EN

STRAK KNIKARMSCHERM’

Zijn klanten op zoek naar de perfecte schaduw

op hun terras en een optimale licht- en

warmte-inval binnenshuis tijdens de koelere

maanden, dan is een knikarmscherm volgens

de specialisten van Brustor een goed idee. Het

Brustor B50S knikarmscherm is de nieuwste

toevoeging aan het Brustor zonweringgamma.

“De B50S is robuust, maar heeft tegelijkertijd

het strakke en elegante design behouden dat

de B50 kenmerkt”, aldus salesmanager Maxim

Devos. “Het is ideaal om kleine oppervlakken,

zoals appartementen te beschaduwen.”

Robuust en compact zonnescherm

Het Brustor B50S knikarmscherm is de kleine

broer van de B50XL. Alle B50 zonneschermen

hebben een ovaal en compact design. Voor

De Brustor B50S. Het terras wordt verlicht door de in de kast ingebouwde ledverlichting.

36 | zenronline.eu


optimale bescherming van de onderdelen, hebben ze een volledig

gesloten cassette, om de onderdelen en het doek langer als nieuw te

houden, ongeacht de weersomstandigheden. “Dankzij de robuuste

kast is de B50S beschikbaar tot 5,5 meter breed en heeft hij een maximale

uitval van 3 meter”, vertelt Devos. “De B50S kan eenvoudig met

slechts twee steunen aan de muur of aan het plafond worden gemonteerd,

wat het scherm ook heel geschikt maakt voor appartementen.”

Elegant en strak design

“De ingenieuze techniek van de Brustor zonneschermen staat een mooi

design niet in de weg”, vervolgt Devos. “Het B50S knikarmscherm

heeft een strak design en is uitgerust met een sterke arm met twee

staalkabels. In de kast of in de armen kan extra ledverlichting worden

geïntegreerd om extra sfeer te creëren en het terras tot ’s avonds

laat te kunnen gebruiken.” Net als alle Brustor knikarmschermen is

ook de B50S uitgerust met een Somfy-motor die eenvoudige met een

afstandsbediening of met de smartphone kan worden bediend.

Personalisatiemogelijkheden

Het B50S knikarmscherm is beschikbaar in vier standaardkleuren:

Brustor wit, RAL 7016, RAL 9001 en RAL 9005ST. Deze laatste kleur

is toegevoegd vanwege de trend om zwarte ramen te plaatsen. Als

optie is een uitgebreid gamma aan andere RAL kleuren mogelijk. Zo

kunnen klanten zelf kiezen voor de kleur die het beste past bij hun

ramen en woning. Ten slotte kan de B50S worden uitgerust met een

aantal opties. Naast sfeervolle ledverlichting zijn dat terrasverwarming

of een volant als extra bescherming tegen de laagstaande zon.

Brustor vat de sterke punten van de B50S als volgt samen:

• Extra stevige kast

• Elegant design

• Geïntegreerde, optionele ledverlichting in kast en armen

• Ideaal voor appartementen

• Grote keuze aan duurzame doeken in een uitgebreid gamma aan

RAL kleuren

• Bediening via de smartphone en tablet mogelijk u

Let’s keep things straight

Always ahead and on top! Bij Sunconfex dagen we onszelf voortdurend

uit om steeds beter te scoren. Onze inspanningen situeren zich op vlak

van innovatie, digitalisering en duurzaamheidsvisie.

WE DIGITIZE

Productieparameters inspecteren we via

onze sterk geautomatiseerde infrastructuur.

De meetdata hiervan vormen - net als ons

woord - een garantie op kwaliteit.

WE CARE

Een lager en CO 2

-vriendelijk energieverbruik,

herbruikbare containers en minder snijverlies,

daar gaan we voor. Met een hogeschool

worden reststukken binnen het co-creatieproject

CICO hub gevaloriseerd tot volledig

nieuwe producten.

WE INNOVATE

Improved Zip Technology, ZipFix, Visitex,

ClickOn2,... We investeren non-stop in nieuwe,

innovatieve productontwikkelingen, en dat

zullen we ook blijven doen!

WE’VE GOT YOU COVERED!

Door digitalisering geniet je een maximale betrouwbaarheid. Je kan ervan

op aan dat een levering zal plaatsvinden op jouw moment naar keuze.

We hanteren een Think as One-principe, waarbij onze productie een

verlengstuk van jouw business vormt, inclusief de transparantie in order

process, parameters en voorraad.

CENTRALLY LOCATED IN EUROPE

Terrasscherm Brustor B50S.

BELGIË

Dehemlaan 27

B-8900 Ieper

T +32 (0)57 22 12 21

info@sunconfex.be

DUITSLAND

Messerschmittstrasse 27

D-89343 Jettingen-Scheppach

T +49 (0)8225 958074 309

info@sunconfex.de

zenronline.eu | 37


thema knikarm- en uitvalschermen

Luxaflex ® :

‘SMART CHOICE NXT EN NOVA

SHADE ZIJN DE SLIMME KEUZES!’

“Een op maat gemaakt zonnescherm van Luxaflex ® zorgt voor zonwering

in huis en op het terras”, constateert Silvia Jagtenberg van

Luxaflex Nederland. “Luxaflex ® biedt een brede keuze aan knik- en

uitvalschermen. Als bijdrage aan dit thema lichten we er een tweetal

schermen er extra uit.”

de montage. De multifunctionele montagebeugels maken de switch

tussen plafond- en wandmontage mogelijk. Ook is een hellingshoek

van 6 tot 66 graden bij wandmontage en 18 tot 66 graden bij plafondmontage

mogelijk. Dankzij de zijdelingse afdekking van de montagesteun

is de afwerking optimaal.”

“In 2022 neemt Luxaflex ® Outdoor afscheid van het populaire instapscherm

Smart Choice en verwelkomt het de Smart Choice NXT: een

scherp geprijsde, maar functionele terraszonwering. Dit scherm is

gebaseerd op de Smart Choice, maar verbeterd en doorontwikkeld

op basis van dealer feedback.”

“De subtiele vorm van de cassette en voorlijst maken de Smart Choice

NXT geschikt voor elk woningtype. Dit scherm komt niet alleen

boven een terras goed tot zijn recht, maar ook op balkons of als

zonwering voor grote ramen. Dit door de slim ontworpen, volledig

gesloten cassette en de mogelijkheid voor eenvoudige wanden

plafondmontage.”

Montagegemak

Door de nieuwe montagesteun kan de Smart Choice NXT volgens

Silvia Jagtenberg eenvoudig worden gemonteerd. “De nieuwe steun

biedt meer montagegemak door grotere bewegingsruimte tijdens

Luxaflex noemt de volgende voordelen van de Smart Choice NXT:

• Volledig uit aluminium en geheel gepoedercoat

• Doekrolondersteuning

• Wandsteunen die ook plafondsteunen zijn

• Zijdelingse afdekking van de montagesteunen

• Ruime hoekverstelling en daardoor ook zeer goed toepasbaar

voor balkons

• Softclose dankzij rubber in de kap en armvangers in de voorlijst

• Slanke cassette en voorlijst en daardoor geschikt voor

elk woningtype

Artist’s impression van een fors

bemeten knikarmscherm van het

type Smart Choice NXT in RAL 7016.

38 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

DE NIEUWE NOVA SHADE

Ook nieuw in het assortiment van Luxaflex ® is het

in 2021 geïntroduceerde scherm Nova Shade. “We

presenteren dit nieuwe terrasscherm met trots, want

het is het vermelden waard”, zegt Silvia Jagtenberg.

“Dit scherm heeft universele steunen voor zowel

wand- als plafondmontage. Ze bieden enkele centimeters

speling om bij montage oneffenheden van de

muur te kunnen opvangen. De doekrol wordt door

een doekschaal volledig ondersteund. Dat zorgt voor

een voortreffelijk doekgedrag en maakt een schermbreedte

tot 600 cm en een uitval van 400 cm mogelijk.”

De Nova Shade kan worden voorzien van de nieuwste

geïntegreerde ledverlichting in de armen of in

de armen én de voorlijst. Deze optie is bij wandmontage

altijd in combinatie met een afdekkap – ook wel

regenkap – waaronder de elektra en de IO-dimmer

worden weggewerkt. u

Artist’s impression van het nieuwe Nova Shade zonnescherm

Portofino Pergola – veelzijdig met bijzondere spanning

Met ZIP-doekgeleiding windbestedendige pergola

maximale breedte 600cm

maximale uitval 500cm

vario palen en geïntegreerde LED verlichting

info via +31(0)6-81357780 of m.smeets@lewens-markisen.de

zenronline.eu | 39

Naamloos-1 1 22-02-2021 09:36


thema knikarm- en uitvalschermen

Verano ® :

‘ONS ASSORTIMENT BIEDT

VOOR IEDERE SITUATIE EEN

PASSENDE OPLOSSING!’

Met zonneschermen kan de temperatuur op het terras gemakkelijk worden gereguleerd.

Een zonnescherm is een effectief middel om de temperatuur op een

terras te reguleren, de lichtintensiteit te verminderen en bescherming

te bieden tegen ultraviolette stralen. Het zonwerende doek van

een zonnescherm blokkeert gemiddeld tussen de 90 en 99% van de

uv-straling. “Een zonnescherm biedt dus niet alleen extra comfort,

maar heeft ook een positieve invloed op onze gezondheid”, constateert

hoofd communicatie Evelien Janssen-Verweij van Verano ® . “De

collectie knikarmschermen omvat een tiental verschillende schermen

voor zowel het lage, midden als hoge segment. Het uitgebreide

assortiment maakt het mogelijk om voor ieder budget en/of situatie

een passende oplossing te bieden.”

V280 – Ipanema

Het knikarmscherm V280 – Ipanema is al enkele jaren het meest

populaire zonnescherm uit de collectie van Verano ® . “Dit zonnescherm

sluit naadloos aan bij de gemiddelde woning in Nederland”,

aldus Janssen-Verweij. “Met een maximale breedte van zes meter is

de V280 – Ipanema prima in staat om de meeste terrassen van schaduw

te voorzien. De compacte cassette zorgt ervoor dat de oprolbuis

zelfs bij een geheel geopend scherm niet zichtbaar is, waarmee een

gelikte uitstraling wordt gecreëerd. Daarnaast maakt de mogelijkheid

om dit zonnescherm van geïntegreerde ledverlichting te voorzien

de Ipanema enorm populair!”

40 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

‘De producten van Verano ® worden

met oog voor kwaliteit en innovatie

ontwikkeld en geproduceerd op

Nederlandse bodem en komen aan

ieders wensen tegemoet’

Evelien Janssen-Verweij

Voor grotere terrassen, een lager budget of bij voorkeur voor een

andere omkasting biedt het assortiment van Verano ® de ideale oplossing

voor iedere consument, meent Janssen-Verweij. “Om deze ideale

oplossing te vinden, is een gedegen samenwerking tussen fabrikant

en zonweringspecialist cruciaal. Verano ® hanteert daarom adviesverkoopprijzen

voor zijn producten en zorgt ervoor dat de specialist een

aantrekkelijke marge kan behalen.” u

Ook voor een groot terras is “het zonnescherm Ipanema

een ideale oplossing, vinden ze bij Verano ® .

Altijd een passende oplossing

Samen tot geslaagde zonweringsoplossingen komen, dat

doen we graag! We staan bekend om onze creativiteit en

uitgekiend maatwerk. Interesse? suncircle.nl

Terrasschermen Pergolazonwering Uitvalschermen Screens Rolluiken Terrasoverkapping

Nijverheidsweg 22 | 3771 ME Barneveld | Telefoon: 0342 - 44 31 25 | www.suncircle.nl

Spelen met licht

zenronline.eu | 41

Naamloos-3 1 20-01-21 10:39


thema knikarm- en uitvalschermen

Lewens:

‘ONZE SCHERMEN KOMEN TEGEMOET

AAN ELKE VRAAG VANUIT DE MARKT’

Lewens Markisen uit Ludwigslust ontwikkelt en produceert hoogwaardige

zonweringen en terrasoverkappingen, van eenvoudig tot

complex en voor tal van toepassingen. Bij het ontwerpen en ontwikkelen

van zijn producten probeert Lewens zo goed mogelijk in te

spelen op de wensen van de eindgebruikers, maar ook van de dealers

die met de producten werken.

In de productgroep knikarmschermen zijn de producten/productseries

Economy, Family, Trentino en Toscana het resultaat van deze

dadendrang. Lewens heeft in totaal negen (cassette)schermen in het

assortiment. “Alle schermen hebben een typische, eigen uitstraling

en design en een maximale functionaliteit, waarmee ze tegemoetkomen

aan welhaast elke vraag vanuit de markt”, aldus manager Benelux

Marc Smeets van Lewens.

Voor het seizoen 2022 heeft Lewens geen nieuw scherm aan het

assortiment toegevoegd. “We houden het bij de negen schermen

die we nu hebben”, laat Smeets weten. “Overigens kunnen de Family

Classic, de Trentino met de hoekige voorlijst en de Toscana Grande

optioneel van onze Vario Volant worden voorzien, wat nog weer

extra mogelijkheden biedt.”

Detailbeeld van de bevestiging van een Micro 150 uitvalscherm.

Een overzicht van de knikarmschermen van Lewens:

• Economy – knikarmscherm met draagbuis – in twee types

• Family Classic – knikarmscherm met draagbuis – in drie types

• Family Design – knikarmscherm met draagbuis – in drie types

• Family Compact – in twee types

• Trentino Mini – cassettescherm

• Trentino – cassettescherm – in twee types

• Toscana Mini – cassettescherm

• Toscana– cassettescherm

• Toscana Grande – cassettescherm

Uitvalschermen

Uitvalschermen zijn een ietwat ondergewaardeerde vorm van

zonwering. Voor terrassen gaat de voorkeur meestal uit naar knikarmschermen

of eventueel naar pergolasystemen of andersoortige

overkappingen, voor overige zonweringtoepassingen staan screens

het meest in de spotlights. Maar uitvalschermen zijn wel degelijk

functioneel, niet in de laatste plaats omdat ze het raam minder afsluiten

en daardoor een minder opgesloten gevoel veroorzaken.

Helemaal uitgeklapt is de Micro 150 bijna een verticale zonwering om

een laagstaande zon en/of nieuwsgierige blikken te weren.

Lewens heeft het uitvalscherm Micro 100 in het assortiment. Dit scherm

is in twee types verkrijgbaar, een met een doekhelling van maximaal

90° en een met een doekhelling van maximaal 135°. Interessant is de

42 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

De Toscana Grande met Vario Volant.

Micro 150, een nicheproduct. Het is een uitvalscherm op staanders dat

special is bedoeld voor balkons van woningen, waar niet mag of kan

worden geboord om een zonwering aan te brengen. De staanders

waaraan het scherm is bevestigd, worden tussen de vloer en het dek

van het balkon geklemd. De doekhelling is maximaal 135°.

Lewens houdt van winnen

Lewens schrijft zijn producten regelmatig in voor internationale

(design)competities. Zo ook het cassettescherm Toscana dat in al

2004 is ontwikkeld en nog steeds een prominente plaats inneemt in

het aanbod van Lewens. Dit scherm heeft meteen na zijn lancering

de prestigieuze European Aluminium Design Award for Consumer

Products in de wacht gesleept.

Innovaties

Lewens Markisen neemt in 2022 dus geen nieuwe zonneschermen

in zijn assortiment op. Wel zijn er bij diverse producten innovaties

doorgevoerd. Twee daarvan betreffen knikarm- en uitvalschermen:

• Het cassettescherm Trentino is nu verkrijgbaar met een gepatenteerde,

draadloze voeding voor verlichting in de voorlijst.

• Voor de uitvalschermen Micro 100 en Micro 150 gebruikt Lewens

tijdelijk weer gasveerelementen. Het bedrijf blijft werken aan een

trekveeroplossing en geeft feedback zodra bekend is wanneer de

trekveren in serieproductie gebruikt kunnen gaan worden.

De Toscane is overigens ontwikkeld door Fabrique Public & Industrial

Design uit Delft. Het is de eigenzinnigheid en de bijzondere visie van

oprichter en huidig directeur Götz Lewens van Lewens Markisen die tot

deze bijzondere Duits-Nederlandse samenwerking heeft geleid. Zoals

in alle Duits-Nederlandse confrontaties gaat het ook in dit geval vaak

hard tegen hard. Echter steeds met als conclusie: eind goed, al goed,

want het resultaat zijn steevast producten die aanspreken in de markt.

Lewens heeft recent een aantal prijzen gewonnen met producten die

eveneens in Delft zijn ontworpen. Daaronder evenwel geen knikarmof

uitvalschermen. Die prijzen zullen bij gelegenheid aan de lezers

van Z&R worden gepresenteerd. u

De Trentino is leverbaar met rechthoekige en ronde voorlijst.

zenronline.eu | 43


thema knikarm- en uitvalschermen

Met de MX-2 heeft markilux een nieuw model in de MX-familie geïntroduceerd.

markilux:

‘MX-ZONWERINGFAMILIE WORDT

UITGEBREID MET DE MX-2’

Voor markilux is design synoniem met moderne wooncultuur. “Goed

design is een verkoopargument”, zegt directeur Productie en Techniek

Michael Gerling. “Het design is mede een indicatie van de kwaliteit

van een product en bij welke levensstijl het past: modern, klassiek,

knus, speels of individueel en creatief. Met het design van het nieuwe

cassettescherm MX-2 herinterpreteert markilux het begrip ‘modern’

voor wat betreft zonneschermen.”

Minimalistisch design

“Design is niet alleen een mooie verpakking. Vorm en uitdrukking van

een product brengen een boodschap over”, meent Gerling. De duidelijke

vormgeving van de MX-2 staat volgens hem voor minimalistische

elegantie en hoogwaardige technologie. “Het design van de MX-2 is

geïnspireerd door hedendaagse architectuur en moderne designconcepten.

Hoe past een zonnescherm bij verschillende architectuurstijlen

en onderscheidt het zich tegelijkertijd als een stijlelement. Het

resultaat van deze overwegingen is een subtiel design met opvallende

details. Zo gaat de langwerpige cassette aan beide kanten

over in fraai vormgegeven rondingen die de vloeiende vorm van de

cassette benadrukken.”

Technische ontwikkelingen

De techniek van de MX-2 is hoofdzakelijk op de markilux 970 gebaseerd.

Het scherm heeft bijvoorbeeld ook een kantelscharnieren met

44 | zenronline.eu


thema knikarm- en uitvalschermen

geïntegreerde opwaaibeveiliging. Bij een harde windvlaag wordt het

scherm recht gedraaid en buigt het vervolgens in een vooraf ingestelde

hoek. De kantelscharnieren zitten rechts en links in de behuizing.

Een voordeel daarvan is dat er meer doek te zien is omdat de

armen zich immers niet direct in het gezichtsveld bevinden.

Net als een aantal andere markilux-schermen heeft de MX-2 aan

de onderzijde van de cassette een multifunctionele groef. Daarin

kunnen een LED-Line, ledspots en een warmtestraler worden bevestigd.

Bijna onzichtbare houders zorgen ervoor dat cassette goed

aansluit op muur of plafond.

Constructie

“De MX-2 wordt grotendeels van geëxtrudeerd aluminium en gietaluminium

vervaardigd en is daardoor kwalitatief hoogwaardig”, benadrukt

Michael Gerling. Volgens hem komt het scherm vanwege het

slanke, langwerpige design het meest tot zijn recht bij grote breedtes.

Het scherm wordt daarom tot 5 m breed met een uitval van 3,5 m of

in 6 m breed met een uitval van 3 m aangeboden. De MX-2 is beschikbaar

in de zeven klassieke framekleuren en in 2022 ook in de vijf

speciale High Five kleuren, waarover hieronder meer. u

Speciale kleuren High Five luiden jubileumjaar in

Sinds 1972 produceert markilux zonwering ‘Made in Germany’. Om

de mijlpaal van zijn vijftigjarig bestaan te vieren, biedt markilux

zijn schermen – behalve de markilux 1300 – in 2022 zonder meerprijs

in vijf nieuwe framekleuren aan. “Met deze actie willen we de

aandacht vestigen op de toewijding, techniek, innovatie en creatieve

ideeën die markilux kenmerken”, licht hoofd van de afdeling

Marketing en Business Development Christiane Berning toe. De

kleuren met een speciale coating worden gepresenteerd onder de

naam High Five.

Kleuren benadrukken het design

“Het succes van de afgelopen vijftig jaar is voor ons reden genoeg om

iets speciaals voor onze klanten te doen”, legt Christiane Berning

uit. “Daarom zijn de vijf kleuren het hele jaar zonder meerprijs

als jubileumaanbieding verkrijgbaar. Sprankelende namen, zoals

Concept Black, Space Blue metallic, Fine Green, New Champagne

metallic en Real Silver metallic benadrukken de hoogwaardige stijl

en het moderne design van de producten van markilux.”

‘Samen iets moois voor elkaar gekregen’

De jubileumnaam heeft een diepere betekenis, legt Christine Berning

uit. “Het High Five-gebaar is het symbool dat je gebruikt als je samen

iets moois voor elkaar hebt gekregen. Dat hebben we, samen met

iedereen! Daarmee is het ook een dankjewel aan alle medewerkers en

natuurlijk ook aan onze klanten.”

De nieuwe framekleuren gaan voor de vakpartners vergezeld van een

afzonderlijke brochure en een kleine kleurenwaaier. Daarnaast wordt

elk van de vijf kleuren voorzien van twee passende adviezen voor een

zonweringdoek uit de visutex-collectie, steeds in de kwaliteiten sunsilk

en sunvas. “De vijf speciale kleuren bieden eens te meer de mogelijkheid

om van een scherm een stijlvol accessoire te maken”, besluit

Annette Busch.

“De kleuren waarvoor we hebben gekozen, zijn modieus en tijdloos.

Ze zijn elegant en genuanceerd en passen bij verschillende

inrichtingsstijlen, van rustig tot krachtig en van klassiek tot modern”,

aldus designer Annette Busch. “Daarvoor hebben we ons

laten inspireren door onder andere tuinmeubelen, outdoortextiel,

wand- en vloertegels en gevelelementen van allerlei materialen.

De nieuwe High Five-kleuren zijn elegant, klassiek en harmonieus,

maar stralen ook gezelligheid uit en geven een scherm extra glans.”

Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum heeft markilux vijf

stijlvolle framekleuren met speciale coating ontwikkeld.

zenronline.eu | 45


thema knikarm- en uitvalschermen

Pol-Mar-Plast:

‘EEN BREED ASSORTIMENT ZONNESCHERMEN,

VOOR ELK WAT WILS’

Terwijl in het moderne bouwen veel en grote glaspartijen worden

gebruikt, moet in het kader van energiebesparing onder andere op

koelkosten worden bespaard. Dat vraagt om oplossingen om huizen

en gebouwen op warmere dagen koel te houden. De vraag naar

zonwering zal dan ook onverminderd groot blijven. Mede daarom

heeft Pol-Mar-Plast (PMP) aanzienlijk geïnvesteerd in onder andere

de optimalisatie en uitbreiding van zijn gamma zonneschermen

en screens.

Daarom en omdat het buitenleven nog steeds belangrijker wordt,

heeft Pol-Mar-Plast zijn assortiment zonneschermen in 2019 fors

uitgebreid door de overname van de afdeling knikarmschermen

van het merk Dessol. Het resultaat is dat Pol-Mar-Plast nu een breed

assortiment knikarmschermen heeft, dat voor elk wat wils biedt.

“We zijn blij met ons drastisch verbrede assortiment”, aldus algemeen

directeur Kristof Blyau van Pol-Mar-Plast. “We hebben ons al enkele

jaren geleden ten doel gesteld om een breed assortiment zonneschermen

aan te bieden, zodat we voor elk budget, elke woning en

elke smaak een passend scherm in het assortiment zouden hebben.

Dat is ook de reden dat we verschillende kasten en eindafwerkingen

kunnen aanbieden.”

Met zijn brede assortiment heeft Pol-Mar-Plast voor

elke situatie een geschikt knikarmscherm.

De reeks knikarmschermen van PMP omvat zes producten: de budgetvriendelijke

oplossingen Solinti en Soliva met een uitval tot 3 m, de

Frevo met een kleine, volledig gesloten cassette met strak design, de

grotere schermen Solena en Solution met een respectievelijke uitval

tot 3,5 m en 4 m en lengtes tot 7 m – gekoppeld zelfs tot 14 m – en

de Solage, een scherm zonder cassette, dat volgens Blyau ideaal is

voor de projectmarkt. “Al onze zonneschermen worden volledig naar

wens van de klant geproduceerd en kunnen door hun ontwerp in

bijna elke situatie worden gemonteerd. We kunnen zelfs schermen

met 4 m uitval en koppelbaar tot 14 m breed aanbieden, die we voorheen

niet in het assortiment hadden.”

Knikarmscherm Solena.

Alle zonweringen van Pol-Mar-Plast worden standaard met Somfy IO

motoren uitgerust. Daarnaast zijn ook de WT en RTS motoren van

Somfy verkrijgbaar. Voor de doeken kan de eindklant kiezen uit de

doekcollecties van Dickson en Sattler.

Investeren in de toekomst

Pol-Mar-Plast is sinds enige tijd gevestigd in een nieuw bedrijfspand

op Industriezone Groenbek in Waregem. PMP beschikt daar over

moderne en ruime productiefaciliteiten en kantoren en een functioneel

opleidingslokaal. “Al onze zonneschermen worden in de

eigen, moderne geoutilleerde fabriek van Pol-Mar-Plast in Waregem

gemaakt en vandaaruit uitgeleverd naar de dealers. De productie

is efficiënt ingericht, met voldoende ruimte voor machines en

werkplekken, wat de productiviteit ten goede komt”, aldus Blyau.

Een nieuw magazijn maakt de opslag van de voorraad en de vlotte

verzending met eigen vrachtwagens van eindproducten naar de

PMP-dealers gemakkelijker.”

“Omdat we ons personeelsbestand de afgelopen jaren fors hebben

uitgebreid, kunnen we onze klanten, ondanks ons uitgebreide assortiment

en de grote drukte van de afgelopen twee jaar, toch een hoog

kwaliteitsniveau en korte levertijden blijven bieden”, besluit Blyau. ■

46 | zenronline.eu


Rolluiken

Oer-Belgisch en oerdegelijk

Standaardlamel BP42RS rolt op in een

uitzonderlijk kleine kast (tot 3,6m breed)

Alle kleuren mogelijk

Verschillende

montagesituaties

Kastafsluitende onderlat

Anti-diefstal veiligheidsveren

Uitgebreid gamma

kastvormen (90° - 45° en

kwartrond)

w w w . b u i l d i n g - s h u t t e r s y s t e m s . c o m

Wij gaan ermee door, u vrolijk te maken. Beloofd.

Design noviteit:

markilux MX-2 – Fascinerend

in vorm. En in functie.

50 jaar designzonwering “Made in Germany”.

50 jaar innovatieve en veilige zonbescherming.

50 jaar van tevreden en gelukkige klanten.

Voor de mooiste schaduw ter wereld. markilux.nl


heimtextil

De vijftigste editie van Heimtextil in 2020 blijft vooralsnog de laatste.

Tekst: Piet Willemsen Beeld: Heimtextil

CORONA HEEFT OPNIEUW ZIJN TOL GEËIST

OOK HEIMTEXTIL 2022 AFGELAST

De zonweringbranche leefde dit jaar natuurlijk vooral toe naar de R+T. Maar de jaarlijkse beurs Heimtextil

is natuurlijk ook een belangrijke mijlpaal, niet in de laatste vanwege de uitgebreide wijze waarop trends

worden beschouwd. Dat stukje is gebleven, maar de beurs zelf is afgelast. Geen nabeschouwing derhalve, maar

bespiegelingen op de afgelasting en hoe het verder moet/gaat.

Heimtextil is – dat zal geen verwondering wekken – afgelast tegen de

achtergrond van de verslechterende coronasituatie in Duitsland in de

tweede helft van november en de daarmee gepaard gaande beperkingen.

Dat heeft ertoe geleid dat de organisatie begin december

heeft besloten om de beurs, die in de tweede week van januari zou

worden gehouden, niet door te laten gaan. Het is tot op dit moment

nog geen afstel omdat Messe Frankfurt samen met de branche en

de bedrijven bekijkt of en in welke vorm er in de zomer van 2022

een alternatief voor Heimtextil georganiseerd zou kunnen worden.

Dat zou eventueel kunnen parallel aan de duobeurs Techtextil en

Texprocess, van 21 tot en met 24 juni 2022.

De internationale vakbeurs Heimtextil vormt traditioneel de aftrap

van het beursseizoen. Het is de eerste grote internationale vakbeurs in

48 | zenronline.eu


heimtextil

De internationale vakbeurs Heimtextil

markeert normaal de aftrap van

het beursseizoen

Duitsland direct na de feestdagen met in normale tijden exposanten

en bezoekers uit meer dan 135 landen. Inmiddels heeft Messe Frankfurt

laten weten dat de andere voorjaarsbeurzen, zoals Ambiente,

Christmasworld, Creativeworld en Paperworld – die aanvankelijk nog

op de agenda waren blijven staan – ook zijn afgelast.

De door de pandemie uiterst onstabiele situatie wordt door Messe

Frankfurt voortdurend opnieuw bekeken en geëvalueerd in nauw

overleg met de betrokken autoriteiten en partners uit de sector.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal Heimtextil daar meteen

over berichten.

In september zijn al de Heimtextil trends voor 2022-23 gepresenteerd.

Een daarvan is Empowered Identity: Opvouwbare en oprolbare bijenwas

manden door Wiesi Will. Kussen door Kjellerup Vaeveri en patchwork

deken door Christina Engsig. (Beeld: SPOTT voor Heimtextil.)

Met Heimtextil, Polyclose en de R+T zijn nu alle beurzen die dit jaar het

zonwering- én beursseizoen zouden openen afgelast of uitgesteld.

Trends

Normaal worden tijdens Heimtextil de Heimtextil Trends gepresenteerd,

in dit geval voor 2022/23. De presentatie ervan in de Trend

Space gaat dit jaar uiteraard ook niet door. Er is dit jaar ook geen

Trend Book, maar daar is een andere reden voor. In de nieuwe trendthema’s

staat duurzaamheid centraal. In het verlengde daarvan publiceert

Heimtextil de trendinformatie 2022/23 voor het eerst volledig

digitaal. Belangstellenden kunnen naar de website heimtextil-trends.

com gaan voor de volledige beleving van de Heimtextil Trends en

voor relevant downloadmateriaal, zoals moodboards. ■

De nieuwe Heimtextil trends zijn er wel, maar een fysieke

presentatie komt er (vooralsnog) niet.

Bezoekers tijdens Heimtextil 2020. Dit beeld zal in

januari 2022 opnieuw niet te zien zijn…

zenronline.eu | 49


schlappi.nl

Dé kwaliteitsnorm voor markiezen - sinds 1986


Tekst: Piet Willemsen Beeld: SELVE

IN KADER VAN SELVE TOTAAL

SELVE OPTIMALISEERT

MOTORENPRODUCTIE

In het kader van het project SELVE Totaal heeft SELVE zijn complete motorproductie

opnieuw georganiseerd. “Dat proces is eind 2021 afgerond, zonder dat de productie

is onderbroken of de klanten er iets van hebben gemerkt”, aldus projectleider Marc

Solzbacher, verantwoordelijk voor productieverbetering en Lean Management gaat.

“Onze productiecapaciteit is nu 30% hoger en onze flexibiliteit groter.”

Een van de vier productielijnen voor buismotoren.

52 | zenronline.eu


De motorproductie is volledig geherstructureerd.

SELVE Totaal omvat de vier deelprojecten Administratie, Productie, Filemanagement en

Logistiek. Het deelproject Productie is het verste gevorderd. Daarvan getuigt de geoptimaliseerde

motorenproductie. SELVE is ruim tien jaar geleden met Lean Production begonnen.

Inmiddels produceert SELVE meer motoren in meer varianten dan ooit. De motorenproductie

is gereorganiseerd om adequaat op toekomstige ontwikkelingen te kunnen reageren.

Holistisch werkproces

In het kader van SELVE Totaal houdt Solzbacher het hele productie- en leveringsproces in

het oog om in te spelen op de steeds hogere klanteisen. “Met de complete ombouw van

onze motorenproductie leggen we een belangrijke basis voor het totale project. Op die

basis bouwen we ons holistische werkproces verder op en implementeren we het Leanidee

in alle klant relevante processen.”

De nieuwe opzet van de motorenproductie is volgens Solzbacher een behoorlijke krachttoer

geweest, zeker omdat de productie er niet voor is onderbroken. “De productie is

helemaal opnieuw opgezet en er is 700.000 euro in nieuwe machines geïnvesteerd. Daardoor

zijn zowel productiecapaciteit – met 30% – als -flexibiliteit verhoogd.

Flexibele productielijnen

De motorproductie volgens SELVE Totaal functioneert sinds eind 2021 op volle toeren.

SELVE claimt dat de productietijd van een motor is gehalveerd. Dat is gerealiseerd door

een nieuw LineDesign en een nieuwe indeling van de productiehal. Er zijn vier productielijnen

met acht testlocaties gerealiseerd, op een kleiner oppervlak dan voorheen. Productie

en testcyclus zijn per motorvariant en per productielijn nauwkeurig geanalyseerd om

een optimale productievolgorde te kunnen realiseren en de productie in de toekomst

nog beter te kunnen plannen. Middels Shopfloor Boards kan de status van de productie

constant worden gevolgd en wordt inzichtelijk waar prioriteiten liggen.

Door het stroomlijnen van de productie heeft SELVE ruimte gecreëerd voor een werkstation

voor extra productie of de fabricage van speciale aandrijvingen. “De voortdurende

uitdaging is dat we moeten groeien en tegelijkertijd tal van veranderingen moeten doorvoeren”,

aldus Solzbacher. “Een van de volgende stappen is dat de uitlevering van gerede

producten tegen het midden van dit jaar moet zijn geoptimaliseerd en aangepast aan

de veranderende eisen en processen van de klanten. De andere deelprojecten van SELVE

Totaal moeten op deze ontwikkelingen aansluiten om de klanten van SELVE in de toekomst

nog beter te kunnen bedienen.” ■

zenronline.eu | 53


Tekst en beeld: Tim van Dorsten

HAMCO IS TOELEVERANCIER VOOR DE ZONWERINGBRANCHE

DE KABELGOOT HEEFT EEN

ANTRACIETGRIJZE TOEKOMST

In de ruim 25 jaar dat Hamco actief is als toeleverancier in de wereld van zonneschermen, rolluiken en terrasoverkappingen heeft eigenaar

Hans Visser zelden zo’n enorme groei meegemaakt als tijdens de coronapandemie. “Dat hebben we mede te danken aan het feit dat we zijn

blijven vasthouden aan onze drie belangrijkste speerpunten: hoge kwaliteit, snelle leveringen en service.”

Het team van Hamco met van links naar rechts: Jeroen Korsse, Michel Uitendaal, Margret Korsse-Visser, Corrie Visser-Haakman en Hans Visser.

54 | zenronline.eu


naast wit, namelijk de antracietgrijze kleur 7016.

“Op basis van gesprekken met klanten uit België

en Nederland heb ik deze kleur speciaal opgenomen,

onder meer als toevoeging aan ons assortiment

voor terrasoverkappingen. Door goed naar

onze klanten luisteren, zorg ik ervoor dat de kleuren

van mijn kabelgoten aansluiten op de belangrijkste

wensen. Ik verwacht dat de antracietgrijze

kabelgoot de komende jaren steeds belangrijker

wordt, naast de kleuren wit en crème.”

Snelle levering

Aan de Industrieweg in Grootebroek is Hamco er

helemaal op ingericht om producten van fabrikanten

en leveranciers te ontvangen, te controleren

op de juiste kwaliteit en vervolgens naar de

verschillende klanten door te sturen. Dit gebeurt

op een strakke manier, want Visser wil graag

iedere dag opnieuw aan een belangrijke belofte

voldoen: “We willen snel leveren, want daar

staan we om bekend. We garanderen dat we

bestellingen die tot drie uur ’s middags binnenkomen

de volgende werkdag leveren. Dat geldt

overigens alleen voor bestellingen in Nederland.

Bestellingen uit België bezorgen we een dag later

vanwege de afstand.”

De nieuwe montagedoos met aansluitonderdelen.

Hans Visser ziet eruit als een tevreden man. In zijn

groothandel Hamco aan het water in het Noord-

Hollandse Grootebroek praat hij honderduit over

zijn grote passie: kabelgoten. “Van een bevriende

ondernemer uit Volendam kreeg ik zo’n 25 jaar

geleden de tip om me te gaan richten op snoergoten.

Dat is een gouden keuze gebleken. Daarnaast

heeft hij me geholpen om voor de kabelgoot te

kiezen van de hoogste kwaliteit: namelijk een

kabelgoot met een blauwe foamtape. Deze tape

zorgt ervoor dat de kabelgoot goed bevestigd

blijft. We zijn hier nog steeds trots op. Voor een

laagwaardigere kwaliteit gaan we niet.”

Waar twee decennia nog alleen de kleuren wit en

bruin populair waren, kan Hamco inmiddels een

grote verscheidenheid aan kleuren leveren. “Ons

kleurenpallet bestaat uit dertien verschillende

kleuren”, vertelt Visser. “De kleuren bruin en rood

zijn langzaam aan het verdwijnen, mede omdat er

bijna geen bruine cafés meer zijn.” Aan de andere

kant ziet hij een opmars van een andere kleur

‘We garanderen dat we bestellingen die tot drie uur

’s middags binnenkomen de volgende werkdag leveren’

Hans Visser

Coronapandemie

De coronapandemie heeft ook bij Hamco voor

een enorme piek in het aantal bestelling gezorgd.

“Voorheen konden we ons in de winterperiode

voorbereiden op het nieuwe seizoen”, vertelt

Visser. “Maar de vorige én deze winter blééf het

druk. We hebben geen rustige periode gehad,

maar dat vinden we prima! We willen graag doorwerken.”

Desondanks is zijn wens voor 2022 niet

om door te groeien, maar om te consolideren.

“We zijn als klein team goed op elkaar ingespeeld.

Ik wil het team pas uitbreiden als ik weet dat

het toegenomen aantal bestellingen blijvend is.

Voorlopig willen we ervoor zorgen dat we onze

voornaamste punten – kwaliteit, snelle levering

en service – goed blijven uitvoeren.”

De inzet op service bewijst Hamco door dit voorjaar

– als uitbreiding op de al aanwezige zogeheten

sortidoos met hulpstukken – met een nieuwe

montagedoos met aansluitonderdelen te komen.

“Met deze doos willen we monteurs helpen”,

vertelt Visser. “Met de twee dozen hebben ze alles

wat ze nodig hebben eenvoudig bij de hand: van

gereedschap tot en met hulpstukken.” De nieuwe

montagedoos met aansluitonderdelen is naar

verwachting vanaf maart 2022 beschikbaar.


zenronline.eu | 55


journaal

Aluvision Outdoor wordt

Sundaze by Aluvision

Sinds kort heeft het Aluvision Outdoor Living gamma een volledig nieuwe look gekregen. “Dit gamma zal voortaan

worden verdeeld als Sundaze by Aluvision”, meldt het bedrijf. Sundaze is geen apart bedrijf, maar wordt op

deze manier wel volledig afgescheiden van de andere activiteiten van Aluvision, die vooral zijn gericht op beurzen

en events.

Aluvision ontwikkelt en produceert modulaire aluminium systemen

voor indoor en outdoor toepassingen. Met Puro heeft het bedrijf een

innovatief gamma pergola’s en cabana’s voor buiten ontwikkeld. Om

de ambities op het vlak van outdoor kracht bij te zetten en de groei

te versterken, heeft Aluvision een rebranding van de Outdoor Living

divisie doorgevoerd.

Aluvision heeft wereldwijd een sterke reputatie opgebouwd als het

gaat om duurzame, herbruikbare aluminium bouwsystemen voor

beurzen en events, vertellen zaakvoerders Ann Vancoillie en Dirk

Deleu. “Ons verhaal gaat terug tot 2003 toen we de eerste systemen

voor de realisatie van beursstanden ontwikkelden en produceerden.

Modulariteit, veelzijdigheid en kwaliteit waren de voornaamste kenmerken

van deze innovatieve producten. Door out of the box te denken,

slagen we erin om telkens weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Daardoor zijn we uitgegroeid tot een vooraanstaande speler

met productiefaciliteiten in Deinze in België en Atlanta in de VS.”

“We gaan geen enkele uitdaging en doordachte investering uit de weg.

Zo hebben we ingespeeld op de trend naar outdoor living met de introductie

van de innovatieve terrasoverkappingen uit de Puro reeks.

Dit outdoor gamma, made in Belgium, wordt gekenmerkt door de

modulariteit, een minimalistisch design en een eenvoudige en snelle

montage. Het is gericht op het middensegment tussen een klassiek

zonnescherm en een high end lamellendak. We starten steeds met een

Een Puro in de Box-uitvoering met onderranden en vloer, in gebruik als poolhouse.

naakte structuur uit subtiel afgeronde kokerprofielen, waarin op wens

van de klant verschillende dak- en wandmodules worden geïntegreerd.

Zo kan het dak worden afgesloten met een volwaardig vast dak, zonwerend

of regenbestendig glasvezelvouwdoek of aluminium kaders

met verticale of horizontale lamellen in gepoederlakt aluminium of

thermo ayous hout.”

Sundaze by Aluvision

De reacties uit de markt op deze outdoor lounges zijn positief, aldus

Vancoillie en Deleu. “De verkoop loopt vlot en we hebben er een German

Design Award en een IF Design Award mee gewonnen. Sundaze

heeft eigen salesteams in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,

Frankrijk, Spanje en de UK.”

“We willen ons outdoor gamma internationaal in de markt zetten en

blijven daarom zoeken naar partners in Europa en daarbuiten”, geeft

Sales Director Emmanuel Hamelinck aan. “Om onze marktpositie verder

te versterken en de groeiambities kracht bij te zetten, is onlangs

beslist dat de business unit Outdoor Living als een aparte entiteit met

een nieuwe naam verdergaat: Sundaze by Aluvision. De naam verwijst

enerzijds naar zonwering én legt de link met ‘Sunday’, omdat iedereen

op die dag net iets meer tijd heeft om van het buitenleven te genieten.”

De innovatieve terrasoverkappingen uit de Puro reeks hebben een

German Design Award en een IF Design Award gewonnen.

“We kiezen hiermee voor een totale rebranding, met een nieuwe naam,

een nieuw logo en nieuwe marketing tools. Verder verandert er niets.

We blijven investeren in Belgische kwaliteitsproducten, we blijven innoveren

en we blijven focussen op klantenservice met een enthousiast

team van medewerkers en een netwerk van vakbekwame partners in

verschillende landen”, besluit Hamelinck.

56 | zenronline.eu


journaal

Hunter Douglas neemt Droma

Sunshade Experts over

Hunter Douglas neemt een meerderheidsbelang in het Poolse Droma

Sunshade Experts, een producent van onder andere op maat gemaakte

buitenzonwering, terrasoverkappingen en rolluiken. Volgens

Hunter Douglas is Droma Sunshade Experts een snelgroeiende speler

op de West-Europese markt. Het bedrijf heeft productielocaties in

Zabrze en Gliwice en heeft in 2021 een omzet van ongeveer 63 miljoen

euro gerealiseerd.

Hunter Douglas neemt 74 procent van Droma Sunshade Experts over.

Met de overname bouwt Hunter Douglas Europe zijn positie als leverancier

van buitenzonwering verder uit. De oprichters van Droma Sunshade

Experts houden een minderheidsaandeel en het bedrijf blijft onafhankelijk

opereren onder het huidige management. Afronding van de deal

is afhankelijk van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

teerd, prijzen opgevraagd, zonweringspecialisten in de buurt gezocht

en configuraties bewaard in het eigen klantenaccount. Zonneschermen

en doekdessins kunnen ook met een pictogram als favorieten

worden gemarkeerd.

Outdoor modus

Zodra de eindklant op de startpagina een schermtype heeft gekozen,

kan hij of zij meteen verdere opties selecteren, zoals afstandsbediening,

verlichting, stralingsverwarming en Volant-plus. Of men komt eerst in

de configuratie via de outdoor of indoor modus. In de outdoor modus

kan een geselecteerde model in een virtuele live-omgeving op een

vooraf bepaalde huismuur worden weergegeven. Het is ook mogelijk

om hiervoor digitaal een onzichtbare wand te definiëren. “In beide gevallen

kan de positie van de zonwering individueel worden bepaald,

evenals de breedte, het doekdessin of de framekleur”, legt hoofd Marketing

en Business Development Christiane Berning uit. “Ook zijn er

extra opties om uit te kiezen. Daarna kan de gebruiker de zonwering

vanuit verschillende perspectieven bekijken, zelfs onder de zonwering.”

Via grote pictogrammen in deze weergave kan het zonnescherm en, indien

geselecteerd, de Volant-plus worden in- en uitgerold. Een foto van

de configuratie kan in deze map worden opgeslagen en bewaard. Alle

geselecteerde parameters kunnen in een overzicht worden bekeken.

De configuratie zelf kan worden opgeslagen met een identificatienummer

onder Mijn Account en kan ook worden gebruikt voor de productconfigurator

op de website van markilux. Via de button Overzicht kan

een prijsaanvraag naar de zonweringspecialist worden gezonden.

u

Sunshade Experts heeft ook screens in het assortiment.

Markilux: ‘Augmented

reality app nu nog

gebruiksvriendelijker’

Markilux heeft zijn app bijgewerkt naar de laatste versie. Enerzijds

zorgt dit voor een nog betere verkoopondersteuning van de gespecialiseerde

partners van de zonweringspecialist, anderzijds wordt

het voor de eindklant gemakkelijk gemaakt om vooraf een zonwering

voor zijn eigen huis uit te kiezen. Met de app kunnen de zonweringmodellen

niet alleen naar wens worden geconfigureerd, maar

ook op een echte of virtuele huismuur worden gesimuleerd. De augmented

reality app van zonweringfabrikant markilux heeft nu een

verbeterd gebruiksgemak.

Eenvoudige navigatie

De app begint met een scrollbaar overzicht van alle modellen. Via de

vier buttons Zonweringen, Doeken, Gespecialiseerde Partners en Mijn

Account kunnen producten worden geconfigureerd, doeken geselec-

Met de nieuwe versie van de Augmented Reality app van markilux

kan een zonwering sneller worden geconfigureerd. De app biedt een

eenvoudige en intuïtieve navigatie en twee weergavemodi.

zenronline.eu | 57


journaal

Voortdurend vernieuwen is in elke sector noodzakelijk, weet ook

Jonathan Lecluyse. “Omdat we onze klanten unieke producten willen

aanbieden, moesten we met Louverdrape iets nieuws ontwikkelen om

ons te onderscheiden van concullegabedrijven. We hebben daarom

een nieuw en origineel lakprocédé ontwikkeld. Daardoor kunnen we

nu een bijzonder gamma aanbieden, waarvan we de kleuren volledig

zelf hebben samengesteld. We hebben hiervoor onder andere naar

producten als behang, vloeren, meubilair en muurverf gekeken om

een uitzonderlijk kleurenpallet te kunnen aanbieden. Vandaar ook

onze nieuwe pay-off van Louverdrape: Younique Window Blinds. Met

dit nieuwe producten kunnen onze afnemers aan hun klanten een buitengewone

zonwering aanbieden.”

Belangrijke R&D-inspanning

De complexe zoektocht naar de juiste productietechniek heeft Lecluyse

de erkenning van VLAIO opgeleverd, het Vlaams Agentschap voor Innoveren

& Ondernemen. “Ons onderzoek is erkend als een zogenaamd

Innovatietraject”, aldus Lecluyse. “Het bewijst dat we niet voor de makkelijkste

oplossing hebben gekozen.” Het volledige onderzoek heeft

plaatsgevonden in de speciale R&D-ruimte van Lecluyse in Kortemark.

Indoor modus

Voor het geval de gebruiker de zonwering niet op een echte gevel

of op een virtuele muur wil of kan laten zien, is de indoor modus

bedoeld. De app toont een driedimensionaal huisaanzicht met ingebouwde

zonweringsimulatie op een geselecteerd plat oppervlak, zoals

een tafel. Het product kan van alle kanten worden bekeken, er kan

op worden ingezoomd en het kan worden gedraaid. In deze modus

zijn ook alle configuratie-opties beschikbaar en er is een link naar de

desktop configurator. De installatie van een reeds opgeslagen selectie

is ook mogelijk.

“Via deze twee weergavemodi bieden wij de eindgebruiker een levendige

simulatie van de door hem geconfigureerde zonwering”, meent

Christiane Berning. “De gebruiksvriendelijke nieuwe versie van de app

nodigt nog meer dan vroeger uit om met de zonweringmodellen te

experimenteren en zo het juiste product te vinden. Op die manier ondersteunt

het instrument de gespecialiseerde partner bij de verkoop.

De app is voorlopig alleen voor Apple-apparaten beschikbaar. Later zal

ook een nieuwe Android-variant volgen.”

Het personeelsbestand van Lecluyse in Kortemark telt veertig medewerkers

en is in de afgelopen jaren serieus verjongd. “De combinatie

van jeugdig elan en ervaring – veel van onze werknemers zijn al meer

dan twintig jaar in dienst – zorgt voor mooie en verfrissende ideeën”,

constateert Lecluyse. “De nieuwe productlijn en de fabriek in Roemenië

zijn daar een direct resultaat van. Onze mensen krijgen veel vertrouwen

en jonge mensen krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Dat

zorgt voor een veel engagement en motivatie.”

Roemenië

“De nieuwe fabriek in Iaşi in het oosten van Roemenië is gebouwd onder

regie van een eigen, West-Vlaamse team met een gemiddelde leeftijd

van 29 jaar”, vertelt Lecluyse niet zonder trots. “Een dergelijk traject

uitvoeren in coronatijd was niet eenvoudig, maar onze mensen zijn er

desondanks vol voor blijven gaan. Het management is thans volledig

Vlaams om toe te zien op onze hoge kwaliteitseisen die we stellen.” u

(Bron: https://www.made-in.be/west-vlaanderen.)

Lecluyse opent nieuwe

vestiging in Roemenië

Jonathan Lecluyse, die familiebedrijf Lecluyse NV in Kortemark in 2016

heeft overgenomen van de familie, heeft in 2021 een nieuwe fabriek

in Roemenië geopend. Louverdrape ® maakt er houten jaloezieën voor

de Europese raamdecoratiemarkt.

Een entourage waar de houten jaloezieën van Lecluyse perfect tot hun recht komen.

58 | zenronline.eu


GLAZEN

SCHUIFWAND

Capella

BESTE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

HIER VIND JE ALLE INFO!

HELDER EN GETINT GEHARD VEILIGHEIDSGLAS

TOTALE HOOGTE VARIEERT TUSSEN DE 1975 EN 2720 MM

STANDAARD BREEDTEMATEN 830, 930 EN 1030 MM OP VOORRAAD

Achterdijk 18 | Helmond | 0492-476739 | info@bellavista-veranda.nl


journaal

Het bioklimatisch lamellendak

Kedry Skylife van KE heeft

Archiproducts Design Award

2021 gewonnen

KE heeft de prestigieuze Archiproducts Design Award 2021 gewonnen,

een prijs die elk jaar aan wereldwijd aansprekende designprestaties

wordt toegekend. De nieuwe bioklimatische pergola Kedry Skylife is

als een van de beste ontwerpen van het jaar in de categorie Outdoor

gewaardeerd.

Volgens Simone Mazzon is de award een belangrijke erkenning voor

KE, die niet alleen het productconcept beloont, maar ook de technische

en functionele kenmerken van de nieuwe Kedry Skylife met zijn

dak met zowel kantelende als schuivende lamellen waardeert. “De

Kedry Skylife heeft een verfijnd design, is modulair, biedt talloze mogelijkheden

tot aanpassing en personalisering en kan volledig worden

geautomatiseerd met de mogelijkheid van bediening op afstand. Wij

zien het als een product dat niet alleen de trend volgt, maar trendsettend

is en dat daarnaast aan verschillende ruimtelijke en architectonische

behoeften kan worden aangepast om aansprekende oplossingen

op maat te creëren”, aldus de CEO.

De jury, die was samengesteld uit vooraanstaande architecten, ontwerpers,

journalisten, fotografen en creatief directeuren, heeft meer dan

750 voorstellen beoordeeld en de meest vernieuwende, trendbepalende

inzendingen geselecteerd die anticiperen op de hedendaagse architecturale

behoeften in zowel de particuliere als de commerciële sector.

“We zijn erg blij met deze prijs, die getuigt van de kwaliteit van onze

producten en de belangrijke uitgangspunten bevestigt die het fundament

vormen voor onze productie”, aldus Simone Mazzon, CEO van

KE. “Dat zijn Made in Italy, aansluiten bij actuele stijltrends, aandacht

voor de kleinste details en vergroting van het comfort buitenshuis.”

De Kedry Skylife van KE. (Beeld: Roland Wuitel.)

Een Winsol-bos

voor iedereen

Eind november van het afgelopen jaar hebben medewerkers van

Winsol samen met vrijwilligers van Natuurpunt en het private bebossingsbedrijf

Forest Fwd bijna 6000 bomen en heesters geplant op Domein

Doeveren in Zedelgem, in West-Vlaanderen. Ook burgemeester

Annick Vermeulen en schepen (in Nederland wethouder, red.) Arnold

Naessens van Zedelgem hebben meegeholpen. Het bedrijfsbos dat

daardoor is ontstaan is 2 ha groot. Het is een cadeau van Winsol aan

de regio en publiek toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Actieve familiedag in een groen jasje

Zondagmorgen 28 november hebben een honderdtal Winsol-medewerkers

samen met hun gezin regen en wind getrotseerd om mee te

planten aan het Winsol-Bos. Geplant is een mix van verschillende soorten

inheemse en snelgroeiende loofbomen en heesters, zoals zomereik,

wilde lijsterbes en hazelaar. Daardoor past het nieuwe stukje groen in

de regio en kunnen lokaal voorkomende diersoorten als hagedissen,

wespendieven en boommarters het in hun leefgebied opnemen, zonder

zich te hoeven aanpassen.

De Archiproducts Design Award.

Het nieuwe duurzame karakter van Winsol

In juli heeft Winsol zijn nieuwe huisstijl en vernieuwde merkverhaal

gelanceerd. Toen zijn ook de Winsol-waarden en -purpose opnieuw

60 | zenronline.eu


journaal

geformuleerd. “Voortaan rusten onze handelingen en communicaties

op de vier pijlers veiligheid, comfort, duurzaamheid en innovatie”, aldus

CEO Xavier Costenoble.

“Het Winsol Bos valt onder duurzaamheid en is een van de eerste stappen

die we zetten om voor iedereen een groenere toekomst te voorzien”,

stelt Costenoble. “Het is iets tastbaars waar op termijn heel veel

mensen van zullen genieten, niet alleen buurtbewoners, maar ook bezoekers

vanuit andere regio’s die willen wandelen of fietsen.”

“Het bos maakt deel uit van onze identiteit en zal dan ook worden geïntegreerd

in onze communicatie en campagnes in de komende jaren”,

vervolgt de CEO. “We denken dan bijvoorbeeld aan acties om bomen

te schenken bij elke aankoop van een Winsol-product bij een van onze

verkooppunten. Daarnaast kan het binnen enkele jaren gaan fungeren

als plaats van handeling voor Winsol-activiteiten in de buitenlucht.

Maar het belangrijkste is dat het bos toegankelijk is voor iedereen.”

Winsol wil ook de komende jaren blijven investeren in duurzaamheid

in de breedste zin van het woord:

• Producten op zonne-energie, zoals screens en rolluiken

• Hoog-isolerende ramen en deuren

• Slimme bediening via app of producten die geïntegreerd kunnen

worden in bestaande domotica-systemen

• Investeringen in zonnepanelen, elektrisch wagenpark, laadpalen, etc.

“Maar duurzaamheid gaat verder dan puur ecologisch”, besluit Costenoble.

“Winsol wil ook bouwen aan langdurige relaties met zijn

klanten, partners én werknemers.” u

Het weer was bar en boos. Een paraplu was daarom geen

overbodige luxe. (Beeld: AF-Fotografie.com)

Electrotechnische groothandel voor vakspecialisten

Alle soorten batterijen

• •

Klantvriendelijk

Snelle leveringen

Lage prijzen

Professionele kwaliteit

Uitgebreid assortiment

Electra onderdelen en zelfklevende kabelgoten

in 12 kleuren van Nederlands fabrikaat

Kabelgoten die recht zijn, niet scheuren en… écht plakken!

In meer dan 100 verschillende maten en zónder stickers.

Kabelgoot P25 en Z25 wit/crème (schroefgoten).

Led verlichting armaturen

Complete aansluitsnoeren in 2 -, 3 - en 5 meter

100 meter rollen elektrasnoer

3x 0,75 / 4x 0,75 / 5x 0,75 in platte dozen (zwart/wit)

Inbouwspots en trafo’s, buitenkabel YMVK

Kabeldozen met wartels/tules en kabeldoos smal (grijs/antraciet)

Onze snoeren en kabels alleen KEMA KEUR.

Levering franco huis. In NL: € 250,- netto excl. BTW

In BE: € 500,- netto excl. BTW,

anders 1x deelname verzendkosten van € 8,25 (NL) of € 25,- (BE)

Eerste order 10% extra korting

Bel of mail en vraag naar onze prijslijst

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen Arnold Naessens

hebben meegeholpen met de aanleg van het Winsol-bos. Rechts

Winsol-CEO Xavier Costenoble. (Beeld: AF-Fotografie.com)

KANTOOR / SHOWROOM

Industrieweg 46-b

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx).

1613 KV Grootebroek

Mob: 06 - 54763666

Tel: 0228 - 521688

MAGAZIJN

Industrieweg 46-a

1613 KV Grootebroek

E-mail: info@hamco.nl

Webshop: www.hamco.nl

zenronline.eu | 61


journaal

Degalux zet in op

duurzaamheid

Fabrikant van zonwering en rolluiken Degalux is gevestigd in Barneveld.

Sinds 2019 wordt het bedrijf geleid door de ambitieuze ondernemers

Niels Schotanus en Willem-Jan Wijnbergen. Ze hebben hun eigen

visie op ondernemen. Investeringen in duurzaamheid maken daar nadrukkelijk

deel vanuit.

Degalux beschouwt duurzaamheid als een belangrijke pijler onder het

bedrijfsbeleid. Zo heeft het bedrijf een eigen motor op zonne-energie.

“Deze solar motor is overigens niet alleen duurzaam, maar ook betaalbaar,

waardoor duurzaamheid voor elk marktsegment een reële optie

is”, meent Niels Schotanus.

Zonwering en rolluiken met een solar aandrijving zijn overigens niet

alleen duurzaam omdat ze zelf geen netstroom nodig hebben, constateert

Willem-Jan Wijnbergen. “Ze dragen ook in bredere zin bij aan

energiebesparing. Zonwering bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat de temperaturen

in huis op warme dagen minder ver oplopen, waardoor er

minder koelenergie nodig is voor bijvoorbeeld de airconditioning. In

de winter kunnen rolluiken, maar ook screens zorgen voor een extra

stilstaande luchtlaag voor het raam, waardoor de warmte binnen en

de koude buiten blijft en er minder verwarmingsenergie nodig is.”

Degalux solar rolluiken. (Beeld: DV Home and Doors.)

Niels Schotanus en Willem-Jan Wijnbergen zijn gedreven ondernemers.

Ze benadrukken echter niet alleen naar de cijfers te kijken, maar de

De solar motor van Degalux. Daglicht is voldoende om de accu op

te laden, zodat de motor ook in de wintermaanden blijft werken.

maatschappelijk component ook belangrijk te vinden. “Dat is de reden

dat we verder investeren in solar technieken en daarnaast gaan

samenwerken met een groot engineeringbureau”, aldus Wijnbergen.

“Ons doel zijn toekomstbestendige producten die aan de hoogste milieueisen

voldoen om daarmee een bijdrage te leveren aan een energieneutraal

Nederland.”

“Degalux staat bekend met ‘zonwering zonder gouden randje’, waarmee

we kwalitatief goede zonwering voor een eerlijke prijs bedoelen”,

vult Schotanus aan. “Wat we willen, is de goede prijs-kwaliteitverhouding

handhaven en daarnaast een ‘groen randje’ toevoegen. Duurzaamheid

is een belangrijk aandachtspunt geworden, waarbij we tevens

veel aandacht hebben voor een frisse en eigentijdse uitstraling van

onze producten. Daarom hebben we het paars, donkerblauw en zwart

in het logo van Degalux vervangen door groen, geel en lichtblauw, om

onze uitstraling beter te laten aansluiten bij onze kernwaarden.”

Het nieuwe logo van Degalux kenmerkt

zich door frisse, lichte kleuren.

Degalux solar rolluiken. (Beeld: DV Home and Doors.)

62 | zenronline.eu


journaal

TEMPOTEST ® opgenomen

in register historische

Italiaanse merken

In 1964 kon doekfabrikant Parà S.p.a. de merknaam TEMPOTEST ® en

de toepassing van spindopgeverfde (in de massa gekleurde) acrylvezels

overnemen van de Italiaanse chemiegigant Montecatini. Het bleek een

belangrijks stap, waardoor Parà naar eigen zeggen kon uitgroeien tot

een wereldwijde leidende speler op het gebied van zonweringdoek.

een app programmeren, bedienen en verbinden met andere smart

home-apparaten in huis, zoals slimme verlichting, thermostaten en

beveiligingscamera’s. De motor kan draadloos worden geïnstalleerd

en opgeladen met een USB-C kabel. Data wordt niet in de cloud, maar

veilig lokaal op de motor opgeslagen, waardoor de privacy van gebruikers

is gegarandeerd.” u

Anno nu, 58 jaar later, is het bedrijf ongemeen trots dat het bekend

kan maken dat het Italiaanse patent- en merkenbureau het merk

TEMPOTEST ® officieel heeft opgenomen in het Italiaanse register van

historische handelsmerken van nationaal belang.

Na het eeuwfeest in 2021 beschouwt Parà de

registratie van TEMPOTEST ® in het register

van historische handelsmerken van nationaal

belang als een nieuwe, belangrijke mijlpaal

voor het bedrijf. Parà wordt al drie generaties

lang geleid door leden van de familie

Parravicini. De hoogwaardige TEMPOTEST ®

stoffen – made in Italy – worden door het

bedrijf over de hele wereld geëxporteerd.

Eve MotionBlinds

wint twee awards

De CES in Las Vegas, die is gehouden van 5 tot en met 7 januari, is

‘s werelds meest invloedrijke beurs voor consumentenelektronica.

Coulisse heeft er zijn Eve MotionBlinds gelanceerd. Deze in samenwerking

met smart home-specialist Eve Systems uit München ontwikkelde

slimme motor voor binnenzonwering en raambekleding is er onderscheiden

met de Best of CES award van de toonaangevende tech blogs

How-To Geek en iMore. “Daarnaast heeft de motor overweldigende

aandacht gekregen van internationale tech-media en van influencers

en daardoor een miljoenenpubliek bereikt”, aldus oprichter en eigenaar

Christiaan Roetgering van Coulisse. “Deze erkenning effent de

weg voor de langverwachte massa-adoptie van gemotoriseerde raambekleding

door consumenten wereldwijd.”

Geroemd om eenvoud en innovatie

Eve MotionBlinds werd vooral geroemd om zijn eenvoud, innovatieve

technologie en dataprivacy. “Als eerste op de markt werken Eve

Motion Blinds motoren met het Thread-protocol, dat speciaal is ontwikkeld

voor smart home-oplossingen”, aldus Roetgering. Daarnaast

ondersteunt Eve MotionBlinds de aankomende smart home-standaard

Matter, die wordt ontwikkeld door onder andere Apple, Google, Amazon

en Samsung. “Iedere leek kan de motor in een handomdraai met

Eve MotionBlinds maakt de bediening van raamdecoratie eenvoudig en veelzijdig.

De motor kan worden opgeladen met een USB-C kabel.

zenronline.eu | 63


journaal

Gamechanger in slimme raambekleding

De positieve ontvangst op de CES bevestigt dat Eve MotionBlinds de

gamechanger is waar de markt al zo lang op wacht, meent Roetgering.

“Motorisering voor raambekleding is tot nu toe nog niet echt aangeslagen

bij het grote publiek. Oplossingen waren complex, kostbaar

en moeilijk te integreren in smart home systemen. Eve MotionBlinds

verandert dat. Het feit dat de wereld van consumententechnologie

Eve MotionBlinds nu zo breed omarmt, bevestigt dat deze oplossing

écht baanbrekend is. Het maakt de weg vrij om een breed publiek te

bereiken met slimme raambekleding als basis voor een smart home en

daarmee voor meer comfort, energiebesparing en veiligheid in huis.”

Wereldwijd verkrijgbaar

Consumenten kunnen raambekleding met Eve MotionBlinds kopen bij

een wereldwijd groeiend netwerk van raambekledingspecialisten. Ze

zijn te vinden in de store locator op de website MotionBlinds.com. Eve

MotionBlinds is nu al beschikbaar voor rolgordijnen en duo rolgordijnen,

binnenkort ook voor jaloezieën, honingraat plissés en gordijnen.

Eve MotionBlinds motoren zijn onderdeel van MotionBlinds, de slimme

technologie voor raambekleding die is ontwikkeld door Coulisse.

Klaar voor de smart home-toekomst met Matter

“Smart home gaat in de komende jaren een ongekende vlucht nemen”,

vult CEO van Eve Systems Jerome Gackel aan. “Matter zal hierin een

voortrekkersrol spelen omdat het eindelijk volledige interoperabiliteit

van smart home-apparaten tot stand brengt. Ze kunnen universeel

worden verbonden, ongeacht het smart home-systeem. Dankzij

Thread kan Eve MotionBlinds werken met Matter. Zodra Matter wordt

uitgerold, zal de motor niet alleen Apple HomeKit ondersteunen, maar

onder andere ook Alexa, Google en SmartThings.”

64 | zenronline.eu


journaal

Nieuw warehouse van

Deponti in het Engelse

Rugby is ‘ready to start’

“Ons nieuwe warehouse in Rugby is zo goed als voltooid en ‘ready for

action!’ aldus Thijs van Woensel, commercieel manager van de Deponti

Group. “We zijn nu bezig met de uitbreiding van de personele bezetting

en zijn nog steeds op zoek naar magazijnmedewerkers, verkoopmedewerkers

voor de binnendienst en een extra accountmanager.

Daarnaast zijn we – als altijd – ook actief om nieuwe dealers in het VK

te vinden die onze producten willen gaan verkopen.”

De R+T Alliance

ook actief in de VS

Er mag dan een streep zijn gegaan door de R+T dit jaar, dat weerhoudt

Messe Stuttgart er niet van om volop te blijven inzetten op de

R+T Alliance, waar behalve de ‘grote’ R+T in Stuttgart ook OUTDOOR.

AMBIENTE. LIVING., R+T Asia, R+T Turkey, APAExpo by R+T en de Sun

Shading Expo North America deel van uitmaken.

Het warehouse met kantoorruimtes van Deponti in Rugby.

Die laatste wordt voor de eerste keer gehouden van 12 tot en met 15

oktober 2022 in het Charlotte Convention Center in Charlotte, North

Carolina, gelijk met de IFAI Expo, het vlaggenschip van de textielindustrie

waar meer dan 4.000 bedrijven en beslissers uit de industrie samenkomen.

De R+T Alliance heeft geconstateerd dat er veel belangstelling

is voor de Sun Shading Expo North America, parallel aan de IFAI Expo.

De eerste voorraden zijn al in Rugby opgeslagen.

Het is bekend dat Deponti uit Oss, onder andere leverancier van aluminium

terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en accessoires, inmiddels

ook in het buitenland actief is. Het bedrijf verkoopt zijn producten,

behalve in Nederland, ook in onder andere België, Duitsland

en het Verenigd Koninkrijk. In dat laatste land heeft Deponti recent

een warehouse in gebruik genomen in de plaats Rugby, dat centraal in

Engeland ligt, enkele tientallen kilometers ten oosten van Birmingham.

De openingspagina van de website van de Sun Shading Expo North America

die in oktober zal worden gehouden. (Beeld: sunshadingexpo.com.)

zenronline.eu | 65


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Unilux

UNILUX STAAT IN DE STARTBLOKKEN

KLAAR VOOR HET INSECTENSEIZOEN!

Hinder door insecten is er nu nog nauwelijks. De wintermaanden december, januari en februari zijn – ook naar het langjarig gemiddelde

gekeken – de koudste maanden van het jaar. Daar houden onze zoemende vrienden niet zo van. Dan houden ze zich gedeisd. Maar ze komen

zeker. Nederland kan maar beter voorbereid zijn. “Unilux is dat al”, zegt marketing- en communicatiemanager Hanneke Harmeling-Ketelaars

van Unilux. “Wij staan in de startblokken om het seizoen af te trappen!”

“Onze speerpunten voor het nieuwe seizoen zijn

grotendeels dezelfde als het vorige seizoen”,

haakt CEO Patrick van Loosbroek in. “En dat is

niet vreemd. ‘Bescherm de insecten met Unilux

horren’ was het vorig seizoen een belangrijk

aandachtspunt. Het mag duidelijk zijn dat dit

thema ook in 2022 weer actueel is! We blijven

mensen bewust maken van de insectensterfte in

de wereld en de desastreuze gevolgen die dat op

de kortere en langere tijd zal hebben.”

Drie kwart van de insecten is verdwenen

“De cijfers liegen er niet om”, vervolgt Van Loosbroek.

“In de afgelopen kwart eeuw is door

menselijk ingrijpen maar liefst drie kwart van alle

insecten in Nederland verdwenen. Ons gedrag

is daarvoor de belangrijkste reden! Kijk naar het

gebruik van spuitbussen en verdelgingsmiddelen

door de mens. Nederland is de tweede exporteur

van landbouwproducten ter wereld, maar

daarvoor betalen we een enorme prijs omdat

het jarenlange gebruik van zowel chemische als

biologische bestrijdingsmiddelen ernstige gevolgen

heeft voor natuur en milieu.”

“Maar het is te gemakkelijk om alleen de schuld

bij de boeren neer te leggen”, vervolgt Van Loosbroek.

“De keukenkastjes van heel veel Nederlanders

puilen ook uit van deze middelen. Van

mierenlokdoosjes tot Roundup, allemaal bestrijdingsmiddelen

die mensen puur voor het gemak

66 | zenronline.eu


in huis hebben. Dat het gemak boven de gezondheid

gaat, lijkt men niet te beseffen.”

“Minder insecten heeft tot gevolg dat vogels

die insecten op de menukaart hebben, minder

voedsel kunnen vinden. Gewassen worden niet

meer bestoven, terwijl wereldwijd 87 van de 115

belangrijkste landbouwgewassen door dieren

(grotendeels insecten) worden bestoven. Minder

insecten leidt dus tot lagere opbrengsten. Minder

insecten heeft invloed op de hele voedselketen

en de ecologische kringloop, met alle gevolgen

van dien, ook voor de mens.”

“Daarom trekt Unilux ook voor het komend jaar

wederom een ruim budget uit voor communicatie

ter bescherming van insecten. En dat doen we

graag samen met onze horrenspecialisten. Wij

hebben immers een product in handen, waarmee

insecten niet worden verdelgd, maar eenvoudig

buitengehouden waar ze hun nuttige werk

kunnen blijven doen.”

Frisse lucht is van levensbelang

Dat ventileren belangrijk is, mag inmiddels algemeen

bekend worden verondersteld. In de strijd

tegen het coronavirus wordt ventileren zelfs als

één van de basismaatregelen aangemerkt. Ook

Unilux zal dit jaar weer veel aandacht geven aan

het belang van optimale ventilatie.

Voor een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

is het noodzakelijk om regelmatig te ventileren.

Moderne mensen brengen het merendeel

van hun tijd binnen door, wat het binnenmilieu

extra belangrijk maakt, niet alleen in huis, maar

bijvoorbeeld ook in kantoren en scholen. Uit

onderzoek blijkt dat in slecht geventileerde ruimten

eerder gezondheidsklachten optreden, zoals

hoofdpijn, slijmvliesirritaties, astmaklachten en

allergische reacties.

Om te voorkomen dat tijdens het ventileren insecten

binnendringen, biedt Unilux een brede range

insectenweringen aan, zowel voor woningen als

professionele gebouwen. “Zo snijdt het mes aan

twee kanten”, benadrukt Hanneke Harmeling-

Ketelaars. “Binnenruimtes blijven gezond, zonder

dat mensen en insecten elkaar in de weg zitten.

Een win-winsituatie.”

Voor zowel de bescherming van insecten als

voor de noodzaak van ventileren zal Unilux ook

in 2022 weer aandacht vragen op tv en online.

Aan de dealers worden middelen en materialen

beschikbaar gesteld, zodat zij de boodschap

lokaal kunnen uitdragen.

Online verdienmodel

“In 2021 is gebleken dat we onze horrenspecialisten

met de Unilux webshop in drukke tijden

uitstekend kunnen ontzorgen”, constateert

Patrick van Loosbroek. “In 2021 hebben we

besloten om de online-verkoopcommissie te

verhogen naar de volledige marge.” Daardoor

kunnen horrenspecialisten de handige doe-hetzelver,

die geen bezoek aan huis wil, korting of

in tijden van drukte een snellere montagetijd

wenst, met een gerust hart doorverwijzen naar

de webshop www.unilux.nl, zonder marge mis

te lopen.

Toewijzing van de marge gebeurt met een

persoonlijke link of op basis van postcode. Veel

Unilux horrenspecialisten maken al gebruik van

deze optie. “Onze dealers ervaren het als prettig

dat Unilux in drukke tijden niet alleen zijn afspraken

voor wat betreft levertijden blijft nakomen,

maar ook verder denkt”, weet Van Loosbroek.

“Ze waarderen het ook dat wij met hen meedenken

over hoe zij hun afspraken kunnen blijven

nakomen, zodat de consument zo goed en zo

snel mogelijk bediend kan worden.”

Lokaal geproduceerd is snel geleverd

Unilux produceert al zijn producten in de eigen

fabriek in Boxtel, snijdt Van Loosbroek een laatste

thema aan. “Onderdelen en componenten

worden op voorraad gehouden, wat ons onafhankelijk

maakt van buitenlandse toeleveranciers

en productiebedrijven. Unilux kent daardoor geen

leveringsproblemen en we kunnen een week

levertijd vrijwel altijd waarmaken. Ondanks vaak

buitensporige prijsverhogingen voor materialen

en onderdelen kunnen mede hierdoor de prijsverhogingen

in 2022 beperkt houden. Dealers die

dit allemaal interessant vinden, kunnen contact

opnemen met klantenservice@unilux.nl.” ■

zenronline.eu | 67


Tekst: Piet Willemsen Beeld: BECKER Benelux

SOLAR-OPLOSSINGEN VAN BECKER

DE ZON GEBRUIKEN OM DE ZON TE WEREN

Solar-oplossingen voor onder andere

zonwering en rolluiken worden snel

populairder, een tendens waar een

vooraanstaande speler als BECKER Antriebe

natuurlijk ook op inspeelt. Solar heeft

immers tal van voordelen, waarvan het

milieuaspect er een is.

Duurzaamheid is in deze tijd een steeds belangrijker

aandachtspunt, voor alles en overal, dus

ook voor de aandrijving van onder andere rolluiken

en screens. Die zoals bekend zelf ook al de

duurzaamheid dienen. Een solar-oplossing is een

milieubewuste oplossing, want ze is niet afhankelijk

van netstroom. De aandrijving wekt middels

het zonnepaneel immers zelf de energie op die

ze nodig heeft.

SolarKit

Met de nieuwe SolarKit SK460 van Becker

kunnen rolluiken en screens via een solar paneel

en accu van stroom worden voorzien. De SolarKit

is volgens Philippe Goossens van BECKER Benelux

een stap in de richting van een hulpbron-efficiënte

toekomst op het gebied van de huisautomatisatie.

“Door de werking op zonne-energie mogelijk te

maken, worden duurzaamheid en innovatie met

elkaar gecombineerd.”

De buismotoren voor solar-aandrijving zijn leverbaar

in 6 en 10 Nm. Ze zijn standaard voorzien van

SolarKit SK460.

Een solar-oplossing

is een milieubewuste

oplossing, want ze is niet

afhankelijk van netstroom

68 | zenronline.eu


een geïntegreerde Centronic-ontvanger. Daardoor

kunnen deze motoren op dezelfde manier – uiteraard

draadloos – worden ingeleerd, geprogrammeerd

en bestuurd als de bestaande motoren.

Installatiegemak

Behalve de milieu- en duurzaamheidsaspecten

hebben solar-oplossingen natuurlijk als groot

voordeel dat ze heel eenvoudig kunnen worden

geïnstalleerd. Boren en breken om kabels aan te

leggen voor voeding en/of bediening is immers

niet nodig. Solar-screens of -rolluiken kunnen zelfs

worden geïnstalleerd als de bewoners of gebruikers

van een huis of gebouw niet aanwezig zijn.

BECKER Benelux noemt de volgende voordelen

van (zijn) solar-oplossingen:

• Toepasbaar voor rolluiken en screens

• Ondersteuning door sensoren, zowel in de

rolluik- als in de screenmodus

• Meer dan 100 bedrijfscycli met een acculading

• Aansturing en laadelektronica in de aandrijving

geïntegreerd

• Programmering van twee vrij te kiezen tussenposities

mogelijk

• Blokkeerherkenning

• Inbraakbeveiliging bij gebruik van omhoogschuifbeveiligingen

• Minder geluid door soft-start en soft-stop

• Mogelijkheid om een koppeling te maken met

zon- en windsensoren

Lichtsensor SC431-II.

“wie meer informatie wil over de SolarKit van

BECKER Antriebe kan kijken op de website www.

becker-benelux.nl”, besluit Philippe Goossens.

“Een mailtje sturen naar sales@becker-benelux.nl

kan ook. Uiteraard zijn we gaarne bereid om alle

voordelen van de SolarKit nader toe te lichten.” ■

De missie van BECKER

Met onze oplossingen willen we de levenskwaliteit

van mensen verhogen en

tegelijkertijd een bijdrage leveren aan

de bescherming van hun leefomgeving.

Vandaag en in de toekomst. Daarom zetten

wij ons in voor energiezuinig wonen,

het ontzien van hulpbronnen en klimaatvriendelijke

maatregelen.

Eenkanaals wandzender EC711.

Eenkanaals handzender EC541-II.

zenronline.eu | 69


De membraanoverkapping combineert functionaliteit en esthetiek.

Tekst: Jan Mol Beeld: Key-Doek

REKENKRACHT, VAKMANSCHAP EN HET JUISTE DOEK

MEMBRAANOVERKAPPINGEN ZIJN

FUNCTIONEEL, STERK EN ESTHETISCH

Je zou bijna vergeten dat ze vooral heel functioneel zijn, omdat ze ogen als kunstwerken. We hebben het over de design

membraanoverkappingen die door Key-Doek in Echt worden gemaakt. “Je mag deze bijzondere vorm van overkapping niet verwarren met de

standaard zonnezeilen die je her en der ziet”, legt eigenaar en zeilmaker Joris Mulders van Key-Doek uit. “De berekeningen die voorafgaan

aan het vervaardigen van een membraanoverkapping zijn complex. De confectie moet 100% kloppen, want eenmaal opgespannen, is het

doek niet vergevingsgezind. Wil je een perfect resultaat, dan moet alles op weg daarheen kloppen. Ook het doek. Daarom gebruiken wij het

WEATHERMAX-doek van Contender.”

70 | zenronline.eu


In de kern gekleurd polyester

Contender BV heeft zijn hoofdzetel in Mijdrecht.

“We zijn een wereldwijd opererende groothandel

in zeilmakerijartikelen, met een sterke focus op

doek”, vertelt salesmanager René Wijnties over

het bedrijf. “De meeste doeken in ons assortiment

vinden hun weg binnen de maritieme wereld. Het

WEATHERMAX-doek is echter ook uitermate

geschikt om te confectioneren als zonweringdoek.

We spreken hier over polyesterdoek met

een in de kern gekleurde vezel. Dit hoogwaardige

doek heeft een zware kwaliteit, is zeer uv-bestendig

en nagenoeg waterdicht, geholpen door een

vuil- en waterafstotende finish.”

Het WEATHERMAX-doek is leverbaar in 23 kleuren

en in twee kwaliteiten. WEATHERMAX 65

weegt 220 gr per m 2 , WEATHERMAX 80 weegt

271 gr per m 2 . De laatstgenoemde kwaliteit levert

Contender aan Key-Doek.

Enorme krachten aan het werk

Membraanoverkappingen zijn dubbel gekromde

doeken, met twee hoge en twee lage punten.

“In opgespannen toestand zijn de heersende

krachten volledig in balans”, legt Joris Mulders

uit. “Wij weten exact welke krachten op het doek

komen te staan en berekenen nauwkeurig hoe

de membranen moeten lopen om deze balans

Ook in de avond biedt een membraanoverkapping sfeervolle beschutting.

‘Je mag deze bijzondere vorm van overkapping niet

verwarren met een standaard zonnezeil’

Joris Mulders

te bereiken. Voor de juiste spanningsverdeling

houden we rekening met de ketting en de inslag

van het doek. De membranen worden met teflon

garen aan elkaar gestikt.”

Een membraanoverkapping kan door Key-Doek

tot een oppervlak van ongeveer 120 m 2 worden

gemaakt. “Een doek van 100 m 2 weegt ongeveer

30 kg”, licht Mulders toe. “Dat kun je nog

opvouwen en opbergen. Maar vergis je niet:

het gewicht mag hanteerbaar zijn, maar als het

op kwaliteit aankomt, is het doek zeker geen

‘lichtgewicht’. We zien hier in de zeilmakerij veel

doeksoorten voorbijkomen en ik durf gerust te

stellen dat WEATHERMAX een van de allerbeste

polyesterdoeken is om mee te werken. Contender

gebruikt naar mijn mening het beste polyestergaren.

Het is zeer stabiel en verkleurt niet.”

Alles in gereedheid voor een tuinfeest onder een membraanoverkapping.

Toepassingen genoeg

Zoals we begonnen: omdat ze hangen als kunstwerken,

zou je haast vergeten dat membraanoverkappingen

heel functioneel zijn. Toch wordt

er volgens Mulders dankbaar van de functionaliteit

gebruik gemaakt. “De doeken worden

vooral als zonwering op het terras gebruikt,

maar ze bieden ook bescherming bij kortstondige

regenval. En inmiddels neemt het gebruik

als carport in populariteit toe.” Key-Doek maakt

de membraanoverkappingen hoofdzakelijk voor

derden. “Wij leveren doorgaans niet rechtstreeks

aan de eindgebruiker, maar via de vakhandel”,

besluit Mulders. ■

zenronline.eu | 71


Nieuw screendoek

Speciaal voor uw Zipscreen

Soltis Veozip

Het nieuwe screendoek, speciaal

ontwikkeld voor verticale

zipscreens die de zonwerende

prestaties, het comfort en de

uitstraling van uw woning of

commercieel pand verbetert

Filtert tot 95% van

de UV-straling

15 kleuren beschikbaar

Creëer trendy en warme

sferen

Tel. +32 476 989178

E-Mail benelux@sergeferrari.com

Web sergeferrari.com


thema markiezen

TRADITIONEEL ÉN FUNCTIONEEL

DE MARKIES IS EEN ‘ECHTE’ ZONWERING

Ook de markies ontkomt niet aan de moderne tijd, want ook de markies wordt stapje voor stapje verbeterd

en veranderd. Bijvoorbeeld door elektrische bediening. Bijvoorbeeld door het gebruik van moderne materialen,

zoals aluminium voor frame en kap of kunststof voor de kap. Maar ondanks dit soort veranderingen en

verbeteringen blijft de markies toch zijn traditionele, klassieke uitstraling behouden.

Collectie Betalux ® .

De markiezenbouw is in vergelijking met sommige andere productgroepen

binnen de zonwering van bescheiden omvang. Niet in de

laatste plaats omdat je de markies lang niet overal ziet. Maar met

name in Nederland blijft de belangstelling groot en is het nog altijd

een heel populaire vorm van zonwering, zeker in combinatie met

huizen in traditionele bouwstijl, zoals de jaren 30 stijl.

De aandacht voor markiezen groeit zelfs, al geldt dat de afgelopen

twee seizoenen voor welhaast elke vorm van zonwering. Markiezenbouwers

– ook degenen die in dit Thema Markiezen zijn vertegenwoordigd

– hebben dat ook ervaren. Daar lijkt overigens voorlopig

nog geen einde aan te komen, want de vooruitzichten voor het

komende seizoen zijn vooralsnog gunstig.

De markies handhaaft zich dus moeiteloos in het zonweringlandschap.

De klassieke uitstraling is daar natuurlijk een belangrijke reden

voor. Maar wat zeker niet mag worden vergeten, is dat een markies

ook een bijzonder functionele vorm van zonwering is: een markies

weert de zon, behoudt het zicht naar buiten en biedt – zonder

aanpassingen of aparte voorzieningen – ook efficiënte bescherming

tegen zonnestraling die van de zijkant invalt. En dat kan niet elke

zonwering zeggen… u

zenronline.eu | 73


thema markiezen

Markiezen in stemmig groen.

Schlappi Markiezen:

‘WIJ ZIJN DE KWALITEITSNORM IN MARKIEZEN

EN KLAAR OM DE STAP NAAR EEN PREMIUM

MERKBELEVING TE ZETTEN’

Met de overname van Schlappi Markiezen, nu alweer vier jaar geleden,

begon voor Dennis en Charlotte Schoormans het avontuur. “De

eerste fase ligt nu achter ons”, zegt Dennis Schoormans. “We hebben

ons marktaandeel uitgebreid en bestendigd. Het is nu tijd om de

banden met onze dealers te intensiveren. We zijn klaar om partnerships

aan te gaan, waarbij we exclusiviteit in het werkgebied van de

dealer garanderen. Daartegenover verlangen we van de dealer loyaliteit

en de positieve instelling om samen de markt te bewerken.”

“Waar we naartoe willen, is een ‘premium merkbeleving’”, vervolgt

Schoormans. “Online informeren en inspireren we de eindgebruiker,

om hem of haar uiteindelijk naar de dealer in de regio te begelei-

74 | zenronline.eu


thema markiezen

den. Dat doen we door gebruik te maken van Facebook, Instagram

en natuurlijk onze – binnenkort vernieuwde – website. De klant kan

een afspraak maken voor een bezoek aan onze inspiratieshowroom

in Tilburg. Vervolgens koppelen we de klant aan een dealer in zijn

regio. We gaan het dus echt samen met de dealer doen, een marktbenadering

die totaal nieuw is voor Schlappi Markiezen.”

Inspireren door innoveren

Schlappi Markiezen is volgens Schoormans dé autoriteit voor maatwerk

markiezen in de Benelux. “Al bijna veertig jaar staat Schlappi

Markiezen voor gepassioneerd vakmanschap en bieden wij het hoogste

afwerkniveau en de meest kwalitatieve markies die op de markt

verkrijgbaar is. Om die positie te houden, blijven we innoveren. Zo

hebben we voor de zakelijke markt onlangs een nieuw verlichtingsconcept

ontwikkeld. Normaal werd reclame, zoals de naam van de

onderneming of een productnaam, op de volant van de markies

gecommuniceerd. We hebben nu een concept ontwikkeld, waarbij

een opschrift wordt uitgesneden uit het doek en verlicht!”

De showroom van Schlappi Markiezen in Tilburg.

Een uitgespaarde en van achteren verlichte merknaam in de volant.

‘We doen alles in nauwe samenwerking

met onze dealers’

Dennis Schoormans

Dennis Schoormans onder een horecamarkies met ingebouwde verlichting.

Dennis en Charlotte Schoormans constateren dat de buitenruimte

voor onder andere de horeca en retailers in de foodsector sinds de

uitbraak van het coronavirus nog belangrijker zijn geworden dan

voorheen al het geval was. “Op een gegeven moment zag je dat er

maar een beperkt aantal mensen in een winkel mocht worden toegelaten.

De rest van de mensen moest buiten wachten. Deze ondernemers

willen we inspireren – en ontzorgen – met een maximale

beleving om de wachtenden te beschermen. Denk aan een markies

die bestand is tegen weersinvloeden, eventueel voorzien van sfeerverlichting

en/of bedrijfs- of productnaam. We zijn helemaal klaar

om de ambitie van Schlappi Markiezen verder uit te bouwen!” u

zenronline.eu | 75


thema markiezen

Markiezen Nederland:

‘VAN NOODZAKELIJK KWAAD

NAAR PURE LUXE’

Aluminium markiezen bij een woonhuis. Techniek van nu, gecombineerd met een nostalgische sfeer.

76 | zenronline.eu


thema markiezen

Markiezen zijn een al heel oude oplossing om bederfelijke koopwaar te beschermen tegen de zon.

Johan Hol heeft zich samen met collega Aart van den Berg en hun team

van Markiezen Nederland ten doel gesteld om Nederland een beetje

fraaier te maken. “Weet je wat fijn is”, zegt Hol. “We produceren niet

alleen met veel plezier onze markiezen, maar onze klanten passen echt

bij ons. Onze dealers verkopen de markiezen met hetzelfde plezier als

wij ze maken. Dat maakt dat we graag een stap harder lopen.”

Eigen poedercoatafdeling en CNC-machine

De komst van een eigen poedercoatafdeling voor de aluminium

profielen en een CNC-machine toont aan dat het menens is in

Culemborg. Markiezen Nederland wil wendbaar blijven, juist onder

omstandigheden die zwaarder zijn. “Kijk alleen maar naar de gevolgen

van corona wereldwijd. Hele logistieke ketens zijn daardoor

omgevallen en levertijden zijn sterk opgelopen. Tegelijk hebben we

een ongekende toename in de populariteit van zonwering gezien.

Mensen gingen zich richten op de eigen omgeving, knapten het huis

en de tuin op en wilden thuis genieten. De zonweringen waren dus

niet aan te slepen! Door zoveel mogelijk in eigen beheer te doen en

voldoende voorraad te hebben, kunnen wij als Markiezen Nederland

‘Er valt vormtechnisch veel meer te

beleven aan een markies dan aan een

andere zonwering’

Johan Hol

wel blijven werken met normale levertijden, waar andere dat vaak

niet kunnen. Dat is voor de dealer ook fijn: die heeft een leuke opsteker

naar de consument. Die kijkt minder naar de prijs en meer naar de

beschikbaarheid. Simpele marktwerking is het eigenlijk.”

De ‘moeder aller beweegbare zonweringen’

Johan Hol geeft zijn visie op de zonweringgeschiedenis. “De markies

was in het verre verleden de eerste vorm van bedienbare zonwering.

Tot die tijd deden mensen het vooral met lappen voor de ramen, of

met doeken die aan de gevel werden vastgemaakt en aan de voorzijde

op stokken rustten. Allemaal geïmproviseerde constructies die

met name in het binnenstedelijke gebied bij winkels werden toegepast.

Het opbouwen en afbreken elke ochtend en elke avond was een

minder leuke klus voor de winkelier. Je ziet dit soort zelfbedachte

oplossingen nog steeds wel, maar vooral in derdewereldlanden. Hoe

fijn moet het zijn geweest toen een slimme timmerman – of is het

misschien een zeilmaker of een zadelmaker geweest – op het idee

kwam om doek te spannen op een inklapbaar frame? Bedienbare

zonwering werd geboren en het kind heette ‘markies’. Wie zonwering

wilde hebben die langer dan een seizoen meeging, investeerde

in een markies. En het werkte!”

“Dankzij onze hang naar nostalgie staat de markies van toen vandaag

de dag te boek als een authentieke zonwering, een sieraad aan de

gevel”, meent Johan Hol. “Logisch toch? Er valt vormtechnisch namelijk

veel meer te beleven aan een markies dan aan een andere zonwering.

De keuze wordt nu vooral gemaakt uit luxe-overwegingen. Dat de

huidige markies met hightech materialen wordt gemaakt, is een mooie

zekerheid die je erbij kunt verkopen. Maar geloof me, de consument

is op het moment dat je dat meedeelt toch al verliefd geworden.” u

zenronline.eu | 77


thema markiezen

Betalux ® :

‘WE ZIJN AMBACHTELIJK,

MAAR OOK GEAUTOMATISEERD,

FLEXIBEL, MULTIDISCIPLINAIR,

VOORUITSTREVEND…’

Als je oude foto’s van willekeurige historische binnensteden in

Nederland ziet, zie je veel meer uitvalschermen dan markiezen. Toch

heeft de markies de naam de oudste zonwering te zijn. Iets soortgelijks

geldt voor de bouw van markiezen. (Markiezen worden

gebouwd, niet gemaakt.) Alle zonwering wordt op maat gemaakt

en heeft dus een grote mate van ambachtelijkheid, toch kleeft dat

imago het meest aan de markies.

Het historische en ambachtelijke imago heeft de markies zeker geen

schade gedaan. Integendeel. Deze vorm van zonwering is onveranderd

populair, merkt men ook bij Betalux ® Markiezen in Bolsward,

gespecialiseerd in markiezen en baldakijnen voor particuliere en

commerciële toepassingen. “We produceren voor onze eigen dealers,

maar ook onder private label”, aldus directeur Michel Wierda.

Markiezen combineren perfect met historische bouwstijlen.

Betalux ® Markiezen uit Bolsward is gespecialiseerd in markiezen en

baldakijnen. “Omdat we specialist zijn, komen markiezen bij ons

nooit in de verdrukking”, stelt Wierda vast. “Bij een totaalleverancier

is dat vaak wel zo, maar onze focus is volledig op het bouwen van

markiezen gericht.”

Kunststof kap

Betalux onderscheidt zich op verschillende manieren van andere

markiezenbouwers, meent Wierda. “Bijvoorbeeld door de kunststofkappen

die we een aantal jaren geleden hebben geïntroduceerd.

Amper van hout te onderscheiden, ongevoelig voor vocht en onderhoudsarm.

Afgewerkt in een kleur naar wens hebben ze een prachtige

houtuitstraling. De onderdelen zijn voorgeboord, wat bij de

montage behoorlijk wat tijdwinst oplevert.”

Dubbele dekplank

Volgens Michel Wierda kun je een markiezenbouwer herkennen

aan de kap. “Betalux ® staat bekend om de markieskap met dubbele

dekplank. Daarnaast hebben we ook het type Fryslân. Dat heeft

hetzelfde zijschot, maar slechts één dekplank. De stormlat is bij elk

78 | zenronline.eu


thema markiezen

model standaard. Met onze computergestuurde freesbank zijn we

flexibel in de vormgeving en kunnen we elk kunststof – maar ook

houten – zijschot naar klantwens vormgeven. Een speciale vorm

maken voor een private label behoort ook tot de mogelijkheden.”

Horeca- en kapsalonmarkiezen

Een aanzienlijk deel van de markiezen die Betalux ® Markiezen produceert,

zijn horeca- en kapsalonmarkiezen, vaak voorzien van tekst en

logo’s die met de hand op de markies worden geschilderd. Voor deze

doelgroepen heeft Betalux ® de websites www.horecamarkiezen.nl

en www.kapsalonmarkiezen.nl geregistreerd. “Als mensen op internet

op dit soort markiezen zoeken, komen ze al snel op onze website

terecht”, aldus Wierda. “Wij verwijzen ze dan door naar één van onze

dealers, die we ondersteunen met een commercieel plan en mooie,

speciaal op horeca en kapsalons gerichte folders. Op onze sites staan

geen prijzen of dealernamen. Dat houden we bewust heel objectief.”

Aandacht en aftersales

In 2020 is Betalux ® begonnen om een nieuwe look and feel te ontwikkelen.

“In dat kader hebben we – ondanks de drukte van de afgelopen

twee seizoenen – in eigen beheer een nieuwe huisstijl met een

frisse, eigentijdse uitstraling ontwikkeld”, zegt Wierda. “Het is allereerst

een kwaliteitsimpuls voor ons merk, niet zozeer een poging om

veel meer dealers te werven. Kwaliteit en levertijden gaan bij ons

hoog boven kwantiteit: we willen onze klanten optimaal kunnen

bedienen en een optimale aftersales kunnen bieden!”

Markiezen met reclame verhogen de attentiewaarde van een horecagelegenheid.

Team Betalux ®

Sinds 2003 ligt de focus van Betalux ® volledig op markiezen. “Dat

we van markiezen ons speerpunt hebben gemaakt, is een goede zet

geweest”, meent Wierda. “Het heeft ons geen windeieren gelegd.

Vanuit Friesland beleveren we klanten in heel Nederland, maar ook

in België en Duitsland. Wij bezorgen alles zelf, desgewenst ook op

locatie. We weten dat de producten in perfecte staat worden afgeleverd

en het is ook goed voor de klantcontacten.”

De bouw van een fors bemeten klapmarkies voor een horecazaak.

“De menselijke maat is belangrijk voor ons”, sluit Wierda zijn betoog af.

“We gaan goed om met onze concullega’s en als het nodig is, helpen

we elkaar. We gaan ook goed om met onze klanten. De zonweringbranche

is nog betrekkelijk kleinschalig, met korte lijnen. Zelf sta ik

ook nog regelmatig onderdelen in te pakken of ga met de bus op pad

om markiezen bij onze klanten af te leveren. Die klantcontacten zijn

waardevol. Doordat ik als ondernemer ook op de werkvloer betrokken

ben, blijf ik feeling houden met het personeel en het product.

Wat mij betreft is dat is een voorwaarde als je leidinggeeft aan een

productiebedrijf als Betalux ® . Wij doen hier alles met een hecht en

betrokken team – Team Betalux ® – met als doel om onze klanten zo

goed mogelijk te bedienen.” u

zenronline.eu | 79


thema markiezen

Luxaflex ® :

‘DE MARKIEZIN IS EEN MARKIES-IN’

Een klassieke, handbediende markies.

80 | zenronline.eu


thema markiezen

“De Luxaflex ® Outdoor Markies heeft de klassieke uitstraling die van

een markies wordt verwacht”, zegt Edwin Bosma, verantwoordelijk

voor technical support en training bij Luxaflex Nederland. “Maar

omdat de Luxaflex markiezen niet alleen leverbaar zijn in hout, maar

ook in het moderne materiaal aluminium kan de eindgebruiker

kiezen voor de uitstraling die het beste bij het eigen huis past.”

“Om beschadigingen zo veel mogelijk te voorkomen, is het hout voor

de houten markiezen rond geschaafd en zoveel mogelijk noestvrij”,

vervolgt Bosma. “Verder maken we gebruik van stevige backflap

scharnieren met koperen pen. Het hoogwaardige aluminium voor de

aluminium markiezen is licht en roestvast. Bij de aluminium markies

zijn zelfs de popnagels in kleur voor de mooiste afwerking en worden

gietdelen extra behandeld om oxidatie te voorkomen.”

Markies-In

Vroeger werden in het najaar alle markiezen door de plaatselijke

markiezenleverancier van de gevels gehaald en schoongemaakt,

eventueel gerepareerd en geschilderd en vervolgens opgeslagen.

In het voorjaar werden ze dan weer teruggeplaatst en konden de

mensen weer genieten van mooie markiezen die niet alleen de zon

en de warmte buiten hielden, maar er ook weer keurig uitzagen.

Tegenwoordig gebeurt dit nog maar zelden, maar mensen willen

natuurlijk wel graag dat hun markiezen lang meegaan en er mooi

Het doek wordt goed beschermd.

blijven uitzien. Hier biedt de gepatenteerde Markies-In van Luxaflex ®

Outdoor soelaas. Als een markies in najaar en winter onbeschermd

aan de gevel hangt, kan het voorkomen dat er zich na verloop van

tijd groene aanslag op vormt. Reinigen met een hogedrukreiniger

maakt het doek weliswaar weer schoon, maar daarmee kan ook de

beschermlaag van het doek worden verwijderd. Om ervoor te zorgen

dat het markiesdoek mooi blijft zonder dat het hoeft te worden

gereinigd, kan er ook voor worden gekozen om het in het najaar

in te pakken. “Uniek voor het markiezenprogramma van Luxaflex ®

is dat wij daar een oplossing voor aanbieden”, aldus Bosma. “Het

is de gepatenteerde Markies-In die het markiesdoek beschermt en

conserveert en de markies gedurende najaar en winter optimaal in

shape houdt.”

De Markies-In kan eenvoudig met drukkers worden bevestigd.

De Markies-In is een eenvoudige oplossing. Het is een op de maat van

een markies gemaakte hoes met de juiste pasvorm, meestal uitgevoerd

in hetzelfde doek als op de markies is gebruikt. De Markies-

In kan eenvoudig om de markies worden gevouwen en door middel

van drukknoppen gesloten en gefixeerd. Een markies is daardoor

op eenvoudige wijze goed beschermd tegen weersinvloeden. In

het voorjaar kan de Markies-In eenvoudig weer worden verwijderd,

waarna de markies weer klaar is voor gebruik. “Een ideale – en unieke

– extra verkoopoptie voor de consument die zuinig met zijn markiezen

wil omgaan”, besluit Edwin Bosma. ■

zenronline.eu | 81


markiezennederland.nl

meer info 085 - 104 40 09


jan mol graaft in zijn geheugen

Tekst: Jan Mol Beeld: iStock

HORMONEN OP DE WERKVLOER

'JE BENT JONG EN JE WILT WAT'

Toen ik in de jaren negentig bij Flits Rolluiken en Zonweringen werkte, was ik vaak een klankbord voor mijn

collega’s. Zo ook op die bewuste dag ergens in maart. Het weer werd mooier, de lente diende zich aan. Het

hoofd productie slofte het kantoor binnen met een kop koffie en liet zich in de lege stoel naast mijn bureau

ploffen. Hij nam een teug koffie, zuchtte eens diep en zei: “Het is weer lente Jan.” Ik wist wat hij bedoelde. Dat

betekende dat de hormonen weer door de aderen raasden, met allerhande gevolgen in de fabriek, maar ook op

kantoor trouwens.

‘De zolder met incourante

doekrollen is net Yab Yum’

‘Mensen zijn ook maar dieren’, opperde Midas

Dekkers ooit. ‘Dieren die zich vooral willen

voortplanten om de soort te laten overleven.’

Het was in de lente inderdaad of er door

hele groepen allerlei paringsdansen werden

uitgevoerd. Flits Rolluiken en Zonweringen

was misschien wel het broeierigste bedrijf

van Brabant, met een afdeling waar alleen

maar vrouwen werkten – de doekconfectie –

en afdelingen vol mannen – de zagerij en de

assemblage. Peter Zustere nam nog een slok

koffie en ging verder: “Jullie kantoormedewerkster

Rosalinde komt vandaag niet. Zij

stond gisteren aan het einde van de dag met

een gekarteld broodmes uit de kantine op de

doekconfectie, om even de keel van Dorien

door te snijden. Om haar duidelijk te maken

dat Dorien met haar tengels van haar man

af moest blijven. Beide dames staan even

Rosalinde wilde duidelijk maken dat Dorien met haar tengels van haar man af moest blijven.

84 | zenronline.eu


jan mol graaft in zijn geheugen

De Brabantse dames hebben zich het vlees op de Poolse camping goed laten smaken.

op non-actief.” Ik deed of ik verbaasd was.

“Maar de vriend van Rosalinde werkt toch

op de screenassemblage? Is er iets gebeurd

tussen Dorien en hem op het werk?” Peter

knikte. “Ja, op de afdeling van Herman. Ik

ben erachter gekomen dat de zolder met

incourante doekrollen net Yab Yum is. Er

staat nog net geen wachtrij voor de ladder.”

Wat je van ver haalt is lekkerder

Het kon verkeren, daar in de productie. De

lente en de zomer waren ook de maanden

dat er in de assemblage werd opgeschaald

door uitzendkrachten in te huren. Zo stond

er dat jaar een behoorlijke groep Poolse

medewerkers te assembleren. Ze spraken

geen woord Nederlands. Alles wat voor hen

belangrijk was, werd vertaald in het Pools,

uitgeprint, geplastificeerd en op relevante

plaatsen opgehangen. De Polen zelf waren

door het uitzendbureau op een camping

in de buurt gehuisvest. Na weken werken,

kamperen en het nodige nachtelijk drinkgelag,

kwamen ze erachter dat onze jongerenomroep

Veronica gelijk had: ‘Je bent jong en

je wilt wat!’

Wat een geheim had moeten blijven, lekte toch uit

De begerige blikken vanuit de assemblage

richting het doekconfectieatelier werden

steeds talrijker. De dames hadden geen

schijn van kans. De meesten van hen hadden

verkering of waren getrouwd met echte

Brabantse boerenzoons. Mannen met veel

kwaliteiten, maar tact, charme en romantiek

hoorden daar niet bij. De Poolse jongens

bezaten die kwaliteiten juist wel. Rasechte

charmeurs waren het, die zich hulpeloos

opstelden vanwege het taalprobleem, zich

Zo kon het gebeuren dat een deel van de

dames van de doekconfectie inging op het

voorstel om op de Poolse camping te komen

barbecueën. Het leek de dames in kwestie

beter om die avond onder valse voorwendselen

de deur uit te gaan, aangezien

er weinig begrip werd verwacht. Wat een

geheim had moeten blijven, lekte natuurlijk

toch uit. Dat gebeurde tijdens een personeelsfeest,

waar ook de aanhang was uitgenodigd

en de Poolse medewerkers de dames

geduldig Nederlandse woorden lieten van de confectie toch ook wel een beetje als

influisteren en die de dames het hof maakten

met romantische gebaren: een keer een

zelf geplukt bloemetje meebrengen, met

een stukje zonweringdoek aankomen en

dan een vergelijking maken met de kleur van

de ogen of een jasje om de schouders als er

hún aanhang zagen. Gelukkig kwam Peter

Zustere, die de bijnaam ‘de generaal’ had, op

tijd tussen de strijdende partijen en werd de

avond met een gewapende vrede beklonken.

Hoe het in de diverse huishoudens daarna is

verlopen, is mij onbekend… ■

een fris briesje woei als de oversteek van de

productie naar de kantine moest worden

gemaakt. De nekslag voor de wil van de

dames en een echte libido-kickstarter...

De namen in dit artikel – behalve uiteraard

de naam van Jan Mol – zijn om privacyredenen

gefingeerd.

zenronline.eu | 85


Tekst: Jan Mol Beeld: Eden Window Solutions

EEN TOTAALLEVERANCIER MET EEN BIJZONDERE MISSIE

EDEN WINDOW SOLUTIONS FOCUST

ZICH OP DE KOZIJNENFABRIKANT

Soms komen dingen op een mooie manier bij elkaar en komen dromen uit. Dat geldt zeker voor Tom van Boxtel, die sinds kort als

directeur/mede-eigenaar de scepter zwaait over het in Best gevestigde Eden Window Solutions. Met de ervaring die hij heeft opgedaan

in zowel zonwering- als kozijnenwereld combineert Van Boxtel in het nieuwe bedrijf het beste van twee werelden.

Raamrolhor.

86 | zenronline.eu


Maximale ondersteuning

“Dit kwam op mijn pad en daarmee ging een lang

gekoesterde droom in vervulling”, opent Van

Boxtel het gesprek. “Ik ben helemaal terug in de

branche waarin ik lang actief ben geweest en heb

de kennis en ervaring meegenomen die ik heb

opgedaan in de kozijnensector.”

Eden Window Solutions is totaalleverancier van

horren, binnenzonwering, screens en rolluiken.

“Onze focus ligt op de kozijnenfabrikanten, die

we tot in detail kunnen ondersteunen met onze

producten en kennis”, aldus Van Boxtel. “Daarmee

bieden we een stuk toegevoegde waarde,

omdat we als geen ander snappen wat er in de

productie en de verkoop bij hen speelt. We willen

graag dat kozijnenfabrikanten zich als partner van

onze producten gaan zien. Dat ze horren, screens

en rolluiken als een echte meerwaarde van hun

product gaan verkopen en er marge op durven te

pakken, in tegenstelling tot wat we nu nog vaak

zien gebeuren, dat de horren bij een kozijnenopdracht

worden weggegeven om de order binnen

te slepen. Dat is doodzonde. De fabrikanten

missen omzet en halen een mooi product naar

beneden. Wij willen helpen om de eindgebruiker

juist bewust te maken van die meerwaarde.”

Doordat Eden Window Solutions de kennis over

kozijnen combineert met kennis over horren,

screens en rolluiken kan het bedrijf de kozijnenfabrikant

veel werk uit handen nemen, is de overtuiging

van Van Boxtel. “Daarmee nemen we de

drempels weg om ook echt met deze producten

aan de gang te gaan. Zeker in de offertefase is

dat interessant. Eindgebruikers die graag alles

van één aanbieder willen betrekken, vinden het

natuurlijk prettig als naast de kozijnen ook opties

worden geboden voor passende horren, screens

of rolluiken. Ik weet dat dit bij veel kozijnspecialisten

een bottleneck is. In dergelijke gevallen laten

we graag zien wat we als partner waard zijn!”

Eigen productie

Het overgrote deel van de producten die Eden

Window Solutions verkoopt, wordt in eigen

productie gemaakt. “We zijn onderdeel van de

Alcré Groep en op een enkele hor na, wordt

alles binnen de groep gefabriceerd”, schetst Van

Boxtel het beeld. “We voeren twee plisséhordeuren

in ons programma, alleen de originele

Japanse Metaco ® plisséhordeur wordt buiten de

groep geproduceerd.” u

Detail van de inklem raamrolhor.

Inzethor

Detail van de scharnierende hordeur.

‘We houden de drempel om zaken te doen zo laag

mogelijk, maar wel binnen professionele kaders’

zenronline.eu | 87


commeo.

Wellicht het eenvoudigste

radio besturingssysteem

ter wereld.

www.selve.de

„commeo was terecht de juiste beslissing:

makkelijke installatie en een echte

belevenis voor het comfort elke dag –

werkelijk klasse!“

Anz_commeo_197x130mm_Z+R_NL.indd 1 16.07.21 12:01

Cubo overkapping met

schaduwpanelen onderbouw

element.

Maatwerk overkappingen

met verschillende

onderbouw oplossingen om

het woongenot te vergroten

Sunparadise kantoor NL

Phileas Foggstraat 36

7825 AK Emmen

+31 619092274

E-Mail

michel.booij@sunparadise.com

Sunparadise kantoor BE

Oud-strijdersstraat 74

BE-3020 Herent

+32 494899307

E-mail

dirk.lariviere@sunparadise.com

Naamloos-4 1 05-10-2021 09:14


Detailbeeld van de kap van een raamrolhor.

100% operationeel

Op de vraag of Eden Window Solutions al operationeel

is, antwoordt Van Boxtel bevestigend:

“Jazeker, 100% zelfs. En we accepteren uiteraard

niet alleen klanten uit de kozijnenwereld, maar

iedere professional uit zowel de kozijnen- alsook

de zonwering- en rolluikensector. We houden

de drempel om zaken te doen zo laag mogelijk,

maar wel binnen professionele kaders. Er heerst

hier een down to earth-werkwijze, waarbij het

persoonlijke contact altijd voorop staat.”

‘Wie kiest voor Eden Window Solutions,

kiest voor onze kennis en ervaring’

Ook in de showroom

Voor de bedrijven met een eigen showroom valt

er goed nieuws te melden: er komt mooi pointof-sale-materiaal

aan. “Ook daarin willen we een

maximale ondersteuning bieden”, legt Van Boxtel

uit. “We komen met prijslijsten, stalen, showroommateriaal

en een opgewekte glimlach bij de

professionals langs. Kies je voor Eden Window

Solutions, dan kies je voor onze kennis en ervaring,

die we graag delen met onze partners. Wij

willen het begrip ‘partnerschap’ naar een hoger

plan tillen.” ■

zenronline.eu | 89


+t projects

Tekst: Thijs Pubben Beeld: R+T Projects

R+T PROJECTS

HET MOTTO IS… SAMENBRENGEN

De R+T-organisatie heeft een nieuw initiatief gelanceerd. “De kracht van de R+T ligt in het samenbrengen van mensen en dat is precies wat

we doen met R+T Projects”, vertelt hoofd Technologie van Messe Stuttgart Sebastian Schmid. “Bij R+T Projects brengen we mensen samen

in projecten in de bekende R+T-productcategorieën, zoals outdoor, of smart home. Te denken valt aan het samenbrengen van een ondernemer

die een specifieke behoefte heeft met een fabrikant die daar een geschikte oplossing voor kan bieden.”

Geselecteerde projecten worden begeleid vanaf

de ontwikkeling van het idee tot de uiteindelijke

ingebruikneming. Dit proces zal in de vorm van

korte videoclips gedetailleerd en op een voor alle

betrokken doelgroepen gemakkelijk te begrijpen

wijze worden gepresenteerd. Het nieuwe social

media format is in september 2021 gelanceerd en

zal via de communicatiekanalen van de deelnemende

vakbeurzen worden gepubliceerd.

De eerste productcategorie waar R+T Projects

zich op heeft gericht is outdoor. De markt voor

deze producten is al enkele jaren booming en

heeft door de huidige ontwikkelingen een

verdere stimulans gekregen. De eerste twee

projecten waar bij de première van R+T Projects

aandacht aan wordt besteed, zijn gerealiseerd bij

twee wijnhuizen in het zuiden van Duitsland.

Geselecteerde projecten

worden begeleid vanaf

de ontwikkeling van het

idee tot de uiteindelijke

ingebruikneming

Project Weingut Hirt-Gebhardt en BAHAMA

De familie Gebhardt, uitbaters van Weingut Hirt-

Gebhardt in Eltville am Rhein wilden hun terras

op moderne en functionele wijze van schaduw

voorzien. Ze hebben daarvoor de fabrikant van

parasols BAHAMA in de arm genomen.

De nieuwe, grote parasols van Weingut Hirt-Gebhardt zorgen ‘s avonds voor een speels kleurenspel.

90 | zenronline.eu


+t projects

De familie heeft drie jaar geleden te midden van

de wijngaarden op de Sonnenberg in Eltville een

moderne vinotheek met een groot buitenterras

geopend. Bescherming tegen de zon en andere

weersinvloeden was vanaf het begin een belangrijk

aspect. Nadat Weingut Hirt-Gebhardt had

deelgenomen aan de Dag van de Gastronomie

tijdens de R+T digital is het besluit gevallen om

het terras van zonwering te voorzien. Omdat het

bedrijf al 35 jaar een parasol van BAHAMA had,

is ook voor het nieuwe project de keuze op deze

leverancier gevallen.

Overkappingen in aanbouw op Weingut Kern.

“BAHAMA en produceert hoogwaardige en

diverse zonneschermen en zonnezeilen om voor

elke behoefte de juiste oplossing te bieden”, zegt

Managing Director Marcel Schröder. “We zijn

blij dat we door deel te nemen R+T Projects de

verschillende stappen van een project in detail

kunnen laten zien. Klantenservice – van advies en

installatie tot reiniging, winterstalling en onderhoud

– zijn voor ons belangrijk en dat kunnen we

nu door R+T Projects heel goed laten zien.”

Nieuw project in Oberderdingen

Ook het tweede project is in de categorie

Outdoor en het gaat ook om een wijnhuis, en wel

om Weingut Kern in Oberderdingen in Baden-

Württemberg dat al sinds 1910 bestaat. Het heeft

al geruime tijd ook een horecagedeelte, waar

steeds meer evenementen worden gehouden,

van conferenties tot bruiloften.

Het wijnhuis wilde de mogelijkheden voor de

horeca nog verder uitbreiden door een groot deel

van het erf te overkappen. Daarvoor is markilux

als partner gevonden. Het team : project (dat is de

naam) van markilux doet dit soort projecten. Voor

Weingut Kern heeft wijnboer Michael Kern samen

met het projectteam voor gekoppelde overkappingen

van het type markilux markant gekozen.

“Wij zijn hier uiteraard erg blij mee en zijn verheugd

deel uit te maken van R+T Projects”, zegt salesmanager

Jan Kattenbeck van het team : project.

Korte clips over de projecten zijn vanaf 16 februari

te zien op www.rt-expo.de/projects. ■

zenronline.eu | 91


GEEN STROOM.

VEEL COMFORT.

DANK JE ZON.

Ecologische en efficiënte aandrijfoplossingen

voor de motorisering van rolluiken en

zonwering zonder elektriciteit !

Ook zonder netaansluiting, kan gemakkelijk achteraf worden

gemonteerd: met gelijkstroomaandrijving, Zonnepaneel,

batterij en stekkeraansluiting. Besturing met radiozenders

of via smartphone en tablet is gebruiksvriendelijk en veilig.

Meer op www.elero.com/rolsolar

Nice - elero Benelux • Ambachtenlaan 17, 3001 Heverlee / België • infobenelux@elero.com • +32 (0)16 38 69 00


PARTNER WORDEN

VAN Z&R?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op zenronline.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op zenronline.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar zenronline.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

zenronline.eu


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

A.Z.D. ZONWERING BVBA

Vaartlaan 6 bus 1

B-9800 DEINZE

T +32 9 380 42 53

F +32 9 380 42 54

E info@azd.be

W www.azd.be

ALUTECH SYSTEMS S.R.O.

Nova Hospoda 19

CZ-348 02 BOR U TACHOVACZ

T +375 173 45 82 82

W www.alutech-mc.com

COPAHOME NV

Meensesteenweg 137

B-8500 KORTRIJK

T +32 56 35 32 33

T +31 162 43 73 37

E info@copahome.com

W www.copahome.com

ELUMATEC BENELUX BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL

T +31 180 31 58 58

F +31 180 31 58 58

E info@elumatec.nl

W www.elumatec.nl

ALLROUND ZONWERING

Moerasstraat 5

8082 AJ ELBURG

T +31 321 32 61 85

E info@allroundzonwering.nl

W www.allroundzonwering.nl

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV

Watermolen 17

6229 PM MAASTRICHT

T +31 43 361 38 00

E

sales@becker-benelux.nl

W www.becker-benelux.nl

®

BRUSTOR

OUTDOOR SUN SYSTEMS

COULISSE BV

Vonderweg 48

7468 DC ENTER

T +31 547 85 55 55

F +31 547 85 55 50

E info@coulisse.com

W www.coulisse.com

ERFAL GMBH & CO. KG

Gewerbering 8

D-08223 FALKENSTEIN

T +49 37 45 75 00

F +49 3 74 57 50 02 99

E info@erfal.de

W www.erfal.de

ALUK ALUMINIUM

Zwaarveld 44

B-9220 HAMME

T +32 52 48 48 48

E info@aluk.be

W www.aluk.be

W www.aluk.nl

BRUSTOR N.V.

Muizelstraat 20

B-8560 GULLEGEM

T +32 56 53 18 53

F +32 56 53 18 20

E

info@brustor.com

W www.brustor.com

DEPONTI BUITENLEVEN

Rijnstraat 20a

5347 KN OSS

T +31 412 76 27 08

F +31 412 76 27 07

E info@deponti.com

W www.deponti.com

EURO-BIS POEDERCOATING BV

Industrieweg 7

4731 SB OUDENBOSCH

T +31 165 31 89 61

F +31 165 32 07 29

E info@eurobis.nl

W www.eurobis.nl

ALUKON GMBH & CO. KG

Verkoopkantoor BeNeLux: Hans Becks

Münchberger Straße 31

D-95176 KONRADSREUTH

T +31 6 12 58 38 00

F +49 92 92 950 5210

E info@alukon.com

E hans.becks@alukon.com

W www.alukon.com

BUILDING SHUTTER SYSTEMS

Building Nederland/Belgie,

Herlegemstraat 14

B-9771 NOKERE

T +32 56 60 48 11

F +32 56 61 06 57

E info@building-shuttersystems.com

W www.building-shuttersystems.com

DICKSON CONSTANT

Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109

F-59443 WASQUEHAL CEDEX

T +33 3 20 45 59 59

F +33 3 20 45 59 00

E contact@dickson-constant.com

W www.dickson-constant.com

GARDANO

Ambachtsweg 24

5731 AG MIERLO

T +31 40 285 93 59

M +31 6 55 17 74 49

E info@gardenworld.nl

W www.gardano.nl

ALUPROF

Wissenstraat 2

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

B-9200 DENDERMONDE

T +32 5 225 81 10

E aluprof-vlaanderen@aluprof.eu

W www.rolluiken.aluprof.eu

COPACO SCREENWEAVERS

Rijksweg 125

B-8531 BAVIKHOVE

T +32 5 635 35 33

F +32 5 635 80 48

W www.copaco.be

ELERO BENELUX

Ambachtenlaan 17

B-3001 HEVERLEE

T +32 16 38 69 00

E infobenelux@elero.com

W www.elero.com

SINDS 1967

GUILLAUME JANSSEN NEDERLAND B.V.

Braunstraat 1

8013 PR ZWOLLE

T +31 38 467 00 10

E info@gjbv.nl

W www.gjbv.nl

94 | zenronline.eu


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

HAROL

Poorten, zonwering en rolluiken op maat

Industrieterrein 1/2, I.Z. Webbekom 1025

B-3290 DIEST

T +32 13 38 02 04

F +32 13 31 48 03

E info@harol.be

W www.harol.be

LUXAFLEX NEDERLAND B.V.

Hakgriend 22

3371 KA HARINDXVELD-GIESSENDAM

Postbus 129

3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM

T +31 184 67 42 09

F +31 184 67 42 00

E info@luxaflex.nl

W www.luxaflex.nl

NICE BENELUX SA/NV

Ambachtenlaan 17

B-3001 LEUVEN (HEVERLEE)

T +32 16 38 69 00

E info@niceforyou.com

W www.niceforyou.com

ROMAZO

Einsteinbaan 1

3439 NJ NIEUWEGEIN

Postbus 2600

3430 GA NIEUWEGEIN

T +31 30 605 64 48

F +31 30 605 32 08

W www.romazo.nl

HEROAL NEDERLAND B.V.

Vlamovenweg 24

5708 JV HELMOND

T +31 485 22 50 00

E nederland@heroal.com

W www.heroal.de/nl

HUSOL

Schering 47

8281 JW GENEMUIDEN

T +31 38 385 60 85

F +31 38 385 47 89

E info@husol.nl

MARKIEZEN NEDERLAND BV

Pascalweg 10 A

4104 BG CULEMBORG

T +31 85 104 40 09

E info@markiezennederland.nl

W www.markiezennederland.nl

MULTISOL RAAMBEKLEDING B.V.

St. Hubertusstraat 4

6531 LB NIJMEGEN

T +31 24 359 77 77

E info@multisol.nl

W www.multisol.nl

PALMIYE BENELUX

Astridlaan 276 C

B-3900 PELT

T +32 11 36 08 84

E info@palmiye.be

W www.palmiye.be

Contactpersoon:

de heer J. de Roos

roos@metaalunie.nl

SATTLER A.G.

Sattlerstraße 45

A-8077 GÖSSENDORF OOSTENRIJK

T +43 316 4104 550

F +43 316 4104 360 550

E suntex@sattler.com

W www.sattler.com

Nico van Hattum

T +31 6 39 75 11 17

E Nico.vanhattum@sattler-global.com

W www.sattler-global.com

RAINBOWSOL B.V.

Fokkerstraat 6

HYLAS BV

Ambachtsweg 7

6662 NV ELST

Postbus 61

6660 AB ELST

T +31 481 37 19 48

F +31 481 37 37 75

E info@hylas.nl

W www.hylas.nl

MYSUN

Industriestraat 6

2802 AC GOUDA

T +31 182 37 03 72

F +31 182 37 04 88

E info@mysun.nl

W www.mysun.nl

4143 HJ LEERDAM

T +31 345 61 48 01

F +31 345 61 02 20

E info@rainbowsol.nl

W www.rainbowsol.nl

W www.limitededition-zonwering.nl

SAULEDA S.A.

Travesera de las Corts, 102

08028 BARCELONA/SPAIN

T +34 93 339 71 50

F +34 93 411 12 90

E sauleda@sauleda.com

W www.sauleda.com

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV

I.S.P. SOFTWARE

Ambachtsweg 13a

6562 AZ GROESBEEK

T +31 172 23 54 70

E sales@ispsoftware.nl

W www.ispsoftware.nl

NEDERLUX

Pantone 2755c Pantone 201c Pantone 425c

Landbouwweg 26

3899 BE ZEEWOLDE

T +31 36 785 53 72

E info@nederlux.nl

W www.nederlux.nl

Kalkhoevestraat 45

B-8790 WAREGEM

T +32 56 62 65 00

F +32 56 62 65 09

E info@renson.be

W www.renson.eu

SCHLAPPI MARKIEZEN

Lovense Kanaaldijk 135

5013 BJ TILBURG

T +31 13 542 00 77

E info@schlappi.nl

W www.schlappi.nl

zenronline.eu

| 95


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

SUN STOCK HOLLAND B.V.

SELVE GMBH & CO. KG

Werdohler Landstraße 286

D-58513 LÜDENSCHEID

T +49 23 51 92 50

F +49 23 51 92 51 11

E export@selve.de

W www.selve.de

Sales Manager Benelux:

PROFESSIONELE TUIN- EN

HORECAPARASOLS, UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

Industrieweg 210

5683 CH BEST

T +31 499 37 53 27

F +31 499 37 69 76

E info@parasols.nl

W www.parasols.nl

Talhoutweg 16

8171 MB VAASSEN

T +31 578 67 72 22

F +31 578 67 72 29

E info@sunstock.nl

W www.sunstockholland.nl

SUNPROTEX B.V.B.A.

Albert Dehemlaan 27

B - 8900 IEPER

T +32 57 22 12 21

F +32 57 22 12 22

E info@suncofex.be

W www.suncofex.be

Olivier Rentmeister

T +32 486 13 37 46

E o.rentmeister@selve.de

SERGE FERRARI SAS

249 Rue des Sétives

F-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN

T +32 476 989 178

E debby.vanmeerbeeck@sergeferrari.com

W www.sergeferrari.com

SOMFY NEDERLAND

Jacobus Ahrendlaan 1

2132 LP HOOFDDORP

T +31 23 55 44 900

E verkoop@somfy.nl

W www.somfy.nl

SOMFY BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 27 12 07 70

E verkoop@somfy.be

W www.somfy.be

SUNCIRCLE BV

Postbus 148

3770 AC BARNEVELD

T +31 342 44 31 25

F +31 342 44 30 31

E info@suncircle.nl

W www.suncircle.nl

SUNPARADISE EST

Benderer Strasse 29

FL-9494 SCHAAN

T +42 3 235 54 54

F +42 3 235 54 55

SUNWAY BENELUX B.V.

Postbus 98

3430 AB NIEUWEGEIN

T +31 30 608 31 00

F +31 30 604 84 25

E info@sunway.nl

W www.sunway.nl

E

info@sunparadise.com

W www.sunparadise.com

TOTALLUX OUTDOOR LED SOLUTIONS

SIMU NEDERLAND

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 23 567 00 90

F +31 23 567 00 95

E info.nl@simu.com

W www.simu.nl

STOBAG AG

Sales Point International

Dhr. Silvio Pescatore

Pilatusring 1

CH-5630 MURI

Zwitserland

T +41 56 675 42 00

E info@stobag.com

W www. stobag.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV

Nederland

Phileas Foggstraat 28

Showroom: op afspraak

7825 AK EMMEN

T +31 6 23 72 54 07

F +31 59 138 70 86

E l.bouwers@sunparadise.com

Antennestraat 76

1322 AS ALMERE

T +31 36 529 17 56

E outdoorsales@totallux.nl

W www.totallux.com

TOTALLUX NEDERLAND

Lotte Oostrum

SIMU BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 2 788 84 40

F +32 2 788 84 49

E info.be@simu.com

W www.simu.be

Voor Nederland:

Dhr. Arthur Mul

+31 (0) 650989189

Arthur.mul@stobag.com

Voor België:

Dhr. Luc Anné

+32 (0) 476268950

Luc.anne@stobag.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK

VERTRIEBS GMBH

Belgie, Showroom: op afspraak

Oud-Strijdersstraat 74

3020 HERENT

T +32 49 489 93 07

F +32 16 89 35 20

E d.lariviere@sunparadise.com

T +31 36 529 17 56

E lotte@totallux.nl

TOTALLUX BELGIË

Peter Fallein

T +32 45 634 75 71

E peter@totallux.be

96 | zenronline.eu


TEDSEN TELETASTER BENELUX B.V.

Vrijthof 23

6211 LE MAASTRICHT

T +31 43 326 36 84

F +31 43 326 36 85

E info@tedsenbenelux.nl

W www.tedsen.com

VSA BENELUX BV

Gessel 2

3454 MZ DE MEERN

T +31 30 20 68 14 98

E info@vsa-benelux.com

W www.vsa-benelux.com

ZONNESCHERMEN

TERRASOVERKAPPINGEN

GLASOASES ®

WEINOR B.V.

Zuiderzeelaan 17

8017 JV ZWOLLE

T +31 800 0934667

E weinorbenelux@weinor.de

W www.weinor.nl

W www.weinor.be

WENDT AGENTUREN BV

Achter de Watertoren 11

2182 DV HILLEGOM

T +31 252 51 69 38

E info@ziptraknederland.nl

W www.ziptraknederland.nl

UNILUX B.V.

Schouwrooij 18

5281 RE BOXTEL

Postbus 201

5280 AE BOXTEL

T +31 411 67 79 53

E info@unilux.nl

W www.unilux.nl

WAREMA NEDERLAND B.V.

Schepenlaan 3

6002 EE WEERT

T +31 495 87 01 50

E

info@warema.nl

W www.warema.nl

Anz_Z&R_197x130_4c_0921.qxp_Layout 1 28.09.21 13:15 Seite 1

WILMS N.V.

Molsebaan 20

B-2450 MEERHOUT

T +32 14 36 99 85

E wilms@wilms.be

W www.wilms.be

WINSOL

Roeselaarsestraat 542

B 8870 IZEGEM

T +32 51 33 18 11

E info@winsol.be

W www.winsol.be

W www.pergola-so.nl

Berner garagedeur-aandrijvingen.

Wij zorgen voor beweging.

BERNER

TORANTRIEBE

Berner kwaliteit overtuigt.

Onze garagedeuraandrijvingen zijn geschikt

voor nagenoeg elk toepassingsgebied, zijn

probleemloos achteraf in te bouwen en

bieden een veelzijdig toebehorenprogramma.

Energiebesparend, veilig en betrouwbaar.

365 dagen per jaar.

Secure

Mobile

App

Berner Torantriebe KG

72108 Rottenburg/Germany

Tel.: +49/(0)7472/9812-0

www.berner-torantriebe.eu

zenronline.eu

Naamloos-2 1 30-09-2021 13:38

| 97


GOED BESCHERMD

met elumatec profielbewerkingsmachines

Het 5-assen profielbewerkingscentrum

SBZ 122/75 maakt de economische en rationele

bewerking mogelijk van aluminium-, kunststofen

dunwandige staalprofielen.

Ervaar het zelf! Neem vandaag nog contact met ons op!

elumatec Benelux BV

Hoogeveenenweg 204

NL 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

T: +31 (0) 180 31.58.58 · @: sales.bx@elumatec.com

www.elumatec.com


Betrouwbaar

door 50 jaar kennis en ervaring

Ons assortiment:

Knikarmschermen

SOLAR

READY

Screens

Rolluiken

SOLAR

READY

Uitvalschermen

Oerdegelijke producten

100% eigen productie en atelier

Servicegerichte organisatie

Interesse in onze markt- en resultaatgerichte aanpak? Neem contact met ons op!

Patroonstraat 9 | 3861 RN Nijkerk | T +31 (0) 33-246 31 31 | www.sunmaster.nl | info@sunmaster.nl


Al 45 jaar is Wilms de specialist voor rolluiken en zonwering in de Benelux. We trekken voluit de kaart

van verticale integratie: ‘developed, designed and made in Belgium’. Zo garanderen we onze scherpe

levertermijnen, ook in tijden van Covid-19 en schaarse grondstoffen.

Onze andere troeven: luchtdichte én onzichtbare plaatsing in nieuwbouw, een duurzame productie,

gepatenteerde innovaties en een intensieve begeleiding tijdens zowel planning als plaatsing.

Wens je ook Wilms-dealer te worden? Contacteer schaduwmeester

Wim De Haas voor een afspraak op het nummer +31 653 77 81 72.

Wilms nv | Molsebaan 20 | B-2450 Meerhout | www.wilms.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!