Scholen in de Wereld - Forum

forum.nl

Scholen in de Wereld - Forum

Oud-ondersteuners aan het woord

Vera Lettinck: ‘Die ene dia’

Terugdenkend aan een periode van vijf

jaar, waarin ik me intensief heb bezig gehouden

met het vormgeven en in de praktijk

brengen van School in de Wereld, zie ik

een dia voor me. Die dia gebruikte ik in een

PowerPoint presentatie om docenten van

het Via Nova College te enthousiasmeren

Ontmoeting

leidt tot

Kennis

leidt tot

Begrip

(De basis voor respect)

en uit te leggen waar het nu eigenlijk om

draait als je jezelf een School in de Wereld

wilt noemen. Ik zou een boek kunnen

Elkaar ontmoeten en je talenten delen. Daar

draaide het om tijdens de drie uitwisselingen

tussen de Internationale Schakelklassen

en het Stedelijk Gymnasium deze lente.

In de Internationale Schakelklassen (ISK)

maken jonge immigranten, vaak in het kader

van gezinshereniging of -vorming, een tot

twee jaar kennis met Nederland en de Nederlandse

taal. Zij wisselden uit met leerlingen

van de vijfde klas Maatschappijwetenschappen

van het Utrechts Stedelijk Gymnasium

(USG). De uitwisseling tussen beide scholen

vond dit jaar voor de zesde (!) keer plaats.

Het idee erachter: een brug vormen tussen

de jonge nieuwkomers op de ISK en de jonge

oudgedienden op het USG.

Verleden, heden, toekomst

De eerste ontmoeting op het gymnasium

bestond uit speeddates, aan de hand van

vragen die leerlingen van beide scholen

vooraf hadden opgesteld. Vragen over verleden,

heden en toekomst. Vervolgens werden

foto’s en plaatjes door de leerlingen van de

ene school aan de andere gekoppeld. Vooraf

hadden de leerlingen afbeeldingen uit verleden,

heden en toekomst en recente foto’s van

zichzelf op een grote tafel uitgespreid. Omdat

de afbeeldingen wel iets met de persoon te

2

schrijven over alle positieve ervaringen op

de vele scholen in de provincie Utrecht, waar

nu het bord van School in de Wereld op de

gevel prijkt. Ik heb nog steeds een gevoel

van trots als ik die zie.

Maar het gaat om deze ene dia. Dat heb ik

willen overdragen. En het kostte me geen

enkele moeite. Omdat ik er – nog steeds – in

geloof. Een school is meer dan een optelsom

van verschillende leermomenten. Het is een

ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders,

leerkrachten en soms ook buurtgenoten.

School in de Wereld zorgt ervoor dat de

school haar deuren blijft openzetten voor

invloeden van buitenaf, zodat door ontmoeting

kennis over de ander kan worden

opgedaan. Hetgeen hopelijk zal leiden tot

wederzijds begrip. Dat moet de drijfveer

maken hadden, maar er geen directe link

zichtbaar was, viel dit niet mee. Een kwestie

van hard zoeken en goed samenwerken.

Een tweede speeddateronde had de afbeeldingen

als uitgangspunt. ‘O, dáárom had je

die foto uitgezocht…!’ Na al die speed was

er nog even tijd voor ontspanning. Napraten

met een hapje en een drankje erbij.

Wensverhalen

Voor de tweede ontmoeting op het gym

namen de leerlingen drie attributen mee uit

deze categorieën:

• iets dat je zou redden uit je huis als het afbrandt;

• het mooiste cadeau dat je ooit gekregen

hebt;

• iets dat je zou willen achterlaten aan een

dierbaar persoon als je sterft;

• een attribuut waar een belangrijke gebeurtenis

of gevoel aan verbonden is.

Zo konden zij non-verbaal iets van zichzelf,

van hun eigen identiteit, laten zien en elkaar

zo beter leren kennen. In drie rondes gebruikten

ze de attributen – in groepjes van

vier – vanuit verschillende invalshoeken. In

de laatste ronde verbonden zij de meest interessante

persoonlijke verhalen met elkaar

tot een wensverhaal. Een wensverhaal waarin

zijn voor iedereen. Ook zonder subsidies

en begeleiding acht ik mijn oud-collega’s

heel goed in staat dit op hun scholen te

blijven nastreven. Succes in de toekomst

hiermee!

Jonge nieuwkomers en jonge oudgedienden

het mogelijk werd om met elkaar samen te

leven of met elkaar op vakantie te gaan, met

elkaar samen te werken. Dat deden ze door

de verbindende elementen te zoeken in de

individuele verhalen.

Deze verhalen stonden centraal in de laatste

ontmoeting.

Theater

Na een warm welkom en een heerlijke maaltijd

– georganiseerd door de ISK-leerlingen

– stelden drie theaterdocenten zich voor. Zij

begeleidden drie groepen leerlingen om het

wensverhaal van vorige keer theatraal uit te

bouwen. Te beginnen met allerlei leuke theateroefeningen,

een warming up om iedereen

los te maken en vooral veel lol te hebben. Tot

slot toonden de leerlingen elkaar hun theaterproductie,

waarbij zij ook bijzondere talenten

voor muziek, rap en dans showden. Ter afsluiting

was er een Chinese maaltijd.

ISK en USG zijn vast van plan dit nieuwe

schooljaar hun zevende uitwisseling te organiseren.

Daarbij komt het draaiboek van de

dramadocent goed van pas.

Met dank aan Mathieu Peulen & Fernand Crijns (USG),

Merijn Verbeek & Anouk Temmink (ISK) en Ruth Meyns

(dramadocent).

More magazines by this user
Similar magazines