Scholen in de Wereld - Forum

forum.nl

Scholen in de Wereld - Forum

Oud-ondersteuners aan het woord

Ellen Visser: ‘Samen hebben we School in de

Wereld verder ontwikkeld’

Onlangs heeft de gemeente Utrecht het besluit

genomen om de subsidiëring van het

project school in de wereld per januari 2013

te beëindigen. Daar zijn zowel Alleato als de

betreffende scholen over geïnformeerd, met

inbegrip van de factoren die tot beëindiging

hebben geleid, namelijk: de bezuinigingen

waar de gemeente Utrecht momenteel

mee wordt geconfronteerd enerzijds en de

weinig zichtbare resultaten van het project

anderzijds.

In onze informatie aan de scholen hebben

we ook te kennen gegeven dat deze subsidiebeëindiging

geenszins een beëindiging is

van gemeentelijke ondersteuning aan scholen

waar het gaat om de bevordering van

burgerschap en sociale integratie. Momenteel

is de gemeente – in nauw overleg met

de onderwijspartners – juist druk bezig met

het verkennen van de mogelijkheden die de

(Utrechtse) scholen beter kunnen helpen

bij de vormgeving van het (democratische)

burgerschapsonderwijs. Wat het laatste betreft,

zijn we blij met het onlangs verschenen

advies van de onderwijsraad Verder met burgerschap

in het onderwijs, waarin onze voornemen

om de regie van het burgerschaps-

6

School in de Wereld is voor mij een continue

factor geweest in mijn werk bij Alleato.

Vanaf de eerste tot de laatste dag was ik bij

dit mooie project betrokken. In die ruim vier

jaar is er veel gebeurd.

Het netwerk van scholen was er al, er gebeurden

mooie dingen in de scholen en het

team van Alleato was enthousiast en deskundig.

Er lagen een paar prachtige ontwerpen

voor het gevelbord, het logo en de nieuwsbrief.

Het was een genot om daarmee aan de

slag te gaan en zo een prachtig merk neer te

zetten, waar iedereen zich in kon herkennen

en waar scholen trots op waren.

Het aantal (speciale) scholen heeft zich uitgebreid

en daarmee was ook een groter team

Burgerschap & sociale integratie,

van project naar praktijk

onderwijs zo veel mogelijk bij de scholen te

laten, door de adviesraad wordt bekrachtigd.

Precies in de lijn van bovengenoemde gedachtegang

zal de gemeente, samen met de

schoolbesturen de schoolleiders en andere

samenwerkingspartners, ernaar streven om

van alle Utrechtse scholen democratische,

van ondersteuners nodig. Samen hebben

we nagedacht en plannen uitgewerkt om

de aanpak van School in de Wereld verder

handen en voeten te geven. En meer diepgang

en ontwikkeling in het programma

te brengen. Formats, activiteitenplannen,

logboeken... niet iedereen was er altijd

even blij mee. Maar ik denk dat het er toe

heeft geleid dat er nu een groot aantal

prachtige Utrechtse Scholen in de Wereld

is. En ik weet zeker dat zij de doelstelling

‘tolerantie en respect voor de ander vergroten

door ontmoeting’, ook zonder Alleato

in de praktijk blijven brengen.

Annemiek, Leonard, Inger, Miriam, Vera,

Joanne, Jaimi: bedankt!

burgerschapsgezinde schoolpraktijken te

maken. Als de scholen ervoor kiezen om de

in het project school in de wereld opgedane

kennis en ervaring daarin in te zetten, juichen

we dat ten zeerste toe.

Mohamed Jaater, Beleidsmedewerker Onderwijs

Gemeente Utrecht

More magazines by this user
Similar magazines