22.02.2022 Views

I&B BE 01 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1

INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIE&BOUW

installatieenbouw.be

NUMMER 1 - 2022

februari - maart

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

Luchtreiniging in het onderwijs

De troeven van

hydraulische inregeling

‘Elke crisis is een

opportuniteit’

INCLUSIEF HET VAKKATERN


Voor mij is

kwaliteit een

bepalende

facqtor. Patrick

Het beste of niets

Al meer dan 140 jaar werkt Facq alleen met producten van de beste merken voor de badkamer,

keuken, verwarming en hernieuwbare energie. Bij het selecteren van producten hanteren we strenge

vereisten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien zijn

onze producten ook altijd makkelijk te installeren. Ten slotte zijn we steeds op zoek naar innoverende

oplossingen voor je huis die het leven makkelijker, comfortabeler en goedkoper maken. Of

eenvoudigweg: met Facq ben je zeker van kwaliteit. We zijn dan ook niet voor niets sinds 1997 ISO 9001

gecertificeerd… Meer info op www.facq.be

EEN PRO AAN UW ZIJDE


BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS

Ontdek onze gloednieuwe...

webshop!

De professionals die zweren bij onze toestellen

verdienen de beste ondersteuning. We zijn

dan ook constant in de weer om onze

service nog beter te maken, zodat jij je

klanten kan bijstaan wanneer ze je

het hardst nodig hebben.

Daarom lanceren we onze webshop,

helemaal op maat van de installateur.

Toestel in panne of nood aan een

grondig onderhoud? In onze webshop

vind je snel en eenvoudig het

onderdeel dat jij nodig hebt. Dankzij

onze vliegensvlugge koeriers is je

onderdeel de volgende dag reeds

ter plaatse*. Bovendien geniet

je als professional van een

stevige korting.

Maak het jezelf makkelijk

en ontdek vandaag nog

onze webshop via:

webshop.ithodaalderop.be

website

login

=

webshop

login

*Bestellingen geplaatst in het weekend worden dinsdag uitgeleverd


DucoBox Energy Comfort

Het SLIMSTE Systeem D van Europa!

Compact & licht

Kg Slechts 21 kg

100% uitwisselbaar

Links

Rechts

AUTO-inregeling

Save Time = Save Money

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

1

VOORWOORD

Zoeken naar mankracht

Als het over de ambitieuze renovatiedoelstellingen gaat, ligt de klemtoon vaak op de vraag of huiseigenaren wel massaal bereid zullen

zijn om veel geld te investeren in een totaalrenovatie van hun pand. In het panelgesprek ‘Hernieuwbare gassen en verwarming’,

van Kanaal Z en gas.be, wierp Christophe Leroy van Viessmann nog een andere cruciale vraag op tafel: hebben we wel de mensen om

tegen 2050 om en bij de 2,7 miljoen woningen te renoveren, alleen nog maar in Vlaanderen? De vraag stellen is ze beantwoorden:

de bouwsector kampt al van oudsher met een tekort aan personeel. En het wordt er niet beter op.

Als het aantal opdrachten toeneemt, zal dit gebrek aan manschappen nog meer aan de oppervlakte komen. De wachttijd voor

projecten zal toenemen, en dat is op zijn beurt een hinderpaal voor het bereiken van de renovatiedoelstellingen, en dus ook voor de

energietransitie. Begin februari liet Confederatie Bouw nog optekenen dat zeven op de tien bouwbedrijven openstaande vacatures

hebben. Jaarlijks zouden er in principe 20.000 nieuwe bouwvakkers moeten instromen, maar dat aantal wordt bijlange na niet

gehaald. Confederatie Bouw vraagt zelfs dat de overheid werklozen kan verplichten om een werfhelm aan te doen. Niet alleen de

traditionele bouwsector snakt naar mankracht, ook de sector van de hernieuwbare energie is wanhopig op zoek naar gekwalificeerd

personeel – en dat over de hele wereld. Uit een rapport van Foresight Climate & Energy blijkt dat de hernieuwbare energiesector

tegen 2050 goed zou kunnen zijn voor 38 miljoen jobs tegen 2030 (43 miljoen tegen 2050), ten opzichte van 12 miljoen in 2020,

ware het niet voor twee barrières: een tekort aan mensen en een gebrek aan kennis en vaardigheden. Zo hebben installatiebedrijven

van warmtepompen en PV-installaties een tekort aan technische profielen om de installaties te realiseren. 52 tot 64% van de werknemers

in de PV- en windsector is laagopgeleid. Ook het aantrekken van vrouwen is en blijft een probleem. Er is dan ook dringend nood

aan gerichte opleidingstrajecten, klinkt het in een rapport van IRENA (International Renewable Energy Agency).

Nochtans kunnen jongeren wel gemotiveerd worden om te kiezen voor een carrière in een toekomstgerichte sector als die van de

hernieuwbare energie. Volgens een enquête van EY uit 2017 zien 62 procent van de tieners een carrière in olie en gas niet zitten

omdat ze de fossiele sector weinig aantrekkelijk vinden. Het rapport van Foresight Climate & Energy oppert de mogelijkheid dat tal

van geschoolde krachten uit de fossiele industrie – mits bijscholing – ook in groene sectoren kunnen ingezet worden. IRENA voorspelt

immers dat er in de gas- en oliesectoren 6,9 miljoen jobs kunnen verdwijnen tegen 2030, maar dat is nog altijd minder dan er vacatures

zullen komen voor jobs in hernieuwbare energie. Een transfer van arbeidskrachten is dan ook niet onrealistisch.Om de kloof te

dichten, is er volgens Foresight Climate & Energy nood aan nieuwe opleidingsmogelijkheden, maar scholen en universiteiten hebben

het moeilijk om zich aan te passen aan de snelle maatschappelijke en technologische evoluties. Toch hebben EU-lidstaten alle tools

in handen om actie te ondernemen, want de mogelijkheden op vlak van (groene) jobcreatie zijn vrijwel eindeloos. Een les die we ook

in België kunnen trekken?

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

COLOFON

Jaargang 10 • nummer 1 • 2022

Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Filip Van der Elst

REDACTIETEAM

Els Jonckheere, Filip Van der Elst,

Kris Vandekerckhove Michel Charlier

8

PROJECTMANAGEMENT

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Sarah Dierick

Elke Kina

ABONNEMENTSPRIJS

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie

en luchtbehandeling, leden van de VCB

Vlaamse Confederatie Bouw, BVA Bond van Vlaamse

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen

van Vlaanderen, ORI Organisatie

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,

invoerders en groothandelaars uit de sector.

VORMGEVING/ART DIRECTION

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

De nieuwste trends in de badkamer 8

Nieuwe webshop voor wisselstukken cv-ketels 10

Verhoogde aandacht voor hydraulisch inregelen 13

Textielkanaal zorgt voor prettig klimaat in tijdelijke opstelling van restaurant 16

De Pen: Bert Blocken 18

THEMA LUCHTBEHANDELING

13 16

Stijgende populariteit luchtreinigers schept groeikans voor installateurs 20

Slimme vraaggestuurde ventilatie voor nieuw bruisend stadsdeel Suikerpark in Veurne 24

Gezonde lucht in praktijklokalen 27

De nieuwe generatie rookgasafvoersystemen 29

Het Stookoliedecreet en het Vlaamse Energie- en Klimaatplan: alles wat je moet weten 32


INHOUD

34 41

65 68

74

Het succesrecept voor de warmtepomp: hybride systemen en aandacht voor akoestiek 34

Systeemaanpak en connectiviteit van installaties cruciaal voor de energietransitie 37

Betrouwbare en innovatieve verwarmingsoplossingen van hoogstaande kwaliteit 41

VAKKATERN ELEKTROTECH 43

1

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

INSTALLATIE&BOUW

NUMMER 1 - 2022

februari - maart

installatieenbouw.be

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INCLUSIEF HET VAKKATERN

Luchtreiniging in het onderwijs

De troeven van

‘Elke crisis is een

hydraulische inregeling

opportuniteit’

Efficiënte dispatching dankzij IoT en traceersysteem 65

Beeld: Anseele Davinjo

Photography / WAGO

Iconisch in elke zin van het woord 68

Energieverbruik met factor zeven verminderd 74

Ingenieus project vereist technisch titanenwerk 76

Installatiepartners 79

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.be


DE NIEUWSTE TRENDS IN DE BADKAMER

Een nieuw jaar betekent ook: nieuwe innovaties in de badkamer. Facq is uitstekend geplaatst om in te schatten welke kleuren, stijlen en

producten anno 2022 de hoofdrol zullen opeisen. Daarom gaat de sanitair specialist dieper in op houten meubels met afgeronde hoeken, de

nieuwste douche-wc’s en baden die geïnspireerd worden door de natuur. Ook de EDITION 90 SQUARE mengkranen en accessoires van KEUCO

zijn een ware eyecatcher.

Tekst en beeld Facq

Meubels met afgeronde hoeken – en ook

ronde wastafels – zorgen meteen voor een

soepele, vloeiende circulatie in huis. Ze zijn ook

organischer, vooral als je kiest voor kleuren die

geïnspireerd zijn door de natuur, zoals aardetinten

of alle mogelijke schakeringen van groen. Ga je

voor lichtere, vrolijkere tinten, dan roep je meteen

de zorgeloze sfeer op van mediterrane landen,

badend in het warme zuiderse zonlicht.

Ook hout sluit perfect aan bij deze trend. De

duidelijke nerven brengen dynamiek en ritme in

de badkamer. Ga je voor complete rust, kies dan

voor een wastafel van marmer of natuursteen met

een aangename touch en een ronduit luxueuze

uitstraling, zonder opzichtig te zijn. Pure eenvoud.

Luxe, klasse en genot

Dat is precies wat onder meer douche-wc’s bieden,

en die zijn tegenwoordig echt in. In 2022 steekt

bovendien ook de technologie de hygiëne een

handje toe. Denk aan handenwassers waarvan

de kranen uitgerust zijn met een sensor, zodat het

water automatisch begint te stromen zonder dat

je de kraan hoeft aan te raken.

Over handenwassers gesproken, die worden

almaar origineler, net als de toiletten. Het traditionele

wit ruimt plaats voor een waaier van

kleuren, waaronder zwart. Dat blijft een veilige

keuze voor wie zijn toilet extra cachet wil geven.

Word één met de natuur

Laat dit jaar de rechte lijnen en hoeken voor

wat ze zijn. Geef je volledig over aan een bad

met rondingen dat je volledig omhult. Warm en

behaaglijk. Een heerlijk gevoel dat je in harmonie

brengt met de natuur. Want als je goed kijkt, vind

je daar alleen maar krommingen en welvingen.

De unieke band die we als mens hebben met de

‘Met ronde vormen en natuurlijke kleuren en

materialen creëer je een heerlijke cocon’

De kunst van het baden wordt in 2022 geïnspireerd door de natuur. Zo versterken we onze kostbare band.

natuur die ons omringt, is een belangrijke trend

in 2022. Zo wordt de badkuip, waar mogelijk, bij

een raam geplaatst om optimaal te profiteren van

het natuurlijke licht en van het uitzicht op het

rustgevende groen van de tuin.

De badkamer krijgt ook ruimte. Mag open zijn.

Daarom zijn vrijstaande baden zo populair. Ze

kunnen in de slaapkamer geplaatst worden om

één enkele ruimte te creëren waar alles draait

rond intimiteit en welzijn.

Lichte designtaal met een

duidelijk profiel: de EDITION

90 SQUARE van KEUCO

Een vierkant als designelement. Sterke contouren

met een consistent architectonische lijn. Een

minimalistisch, licht en bijna filigraan design.

De EDITION 90 SQUARE mengkranen en

accessoires van KEUCO onderscheiden zich door

hun duidelijke en onderscheidende profiel. Ze

passen perfect bij het badkamerconcept van de

EDITION 90 van KEUCO en harmoniëren met de

badmeubels, wastafels en lichtspiegels. Voor een

minimalistische woonstijl met een voorkeur voor

architectonische, hoekige elementen.

Het vierkant: een pure, sterke vorm. Dit

diende als uitgangspunt voor het consequent

doorgevoerde design van de EDITION 90

SQUARE mengkranen en accessoires van

KEUCO. Hoeken van precies 90 graden, rechte

contouren en prachtige chromen oppervlakken

zijn hun onderscheidende design- en kwaliteitskenmerken.

Ze hebben nauwkeurige randen

en platte oppervlakken precies op maat: een

bijzondere uitdaging tijdens de productie.

Voor KEUCO vormt het streven naar perfectie

en het uiterste halen uit dat wat technisch

haalbaar is, onderdeel van de bedrijfscultuur.

De grote kunst ligt in het gedetailleerd slijpen

en polijsten van de oppervlakken, voordat ze

zorgvuldig gegalvaniseerd worden. Ondanks

hun strikte geometrie zorgen de meng kranen

en accessoires van EDITION 90 SQUARE dankzij

hun onmiskenbare designtaal voor een zekere

luchtig heid in het moderne badkamer design. ❚

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De EDITION 90 SQUARE mengkranen en accessoires van KEUCO

onderscheiden zich door hun duidelijke en onderscheidende profiel.

In het wc-hoekje is hygiëne

geen trend maar een must.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Nieuwe webshop voor

wisselstukken cv-ketels

Eind 2021 dropte Itho Daalderop een klein bommetje in de HVAC-wereld – voortaan zou de verwarmingsspecialist stoppen met de productie van

gasketels. Tegelijkertijd beloofde het bedrijf dat het zijn bestaande klanten met verwarming op gas niet in de steek zou laten. Met de introductie

van een gloednieuwe webshop voor vervangonderdelen, zet Itho Daalderop die belofte kracht bij.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Itho Daalderop

“Het is onze maatschappelijke plicht om actief bij te dragen aan de

verduurzaming van het Belgische woningbestand. Dat kan alleen maar

zeggen door ‘vaarwel’ te zeggen aan fossiele brandstoffen”, zo klonk het

eind november in dit magazine bij Itho Daalderop, om er meteen aan toe te

voegen dat Itho Daalderop zijn bestaande klanten met cv-ketels niet zomaar

in de steek laat. “De dienst na verkoop gaat gewoon door, dus we zullen

wisselstukken blijven aanbieden. In het product zit misschien geen toekomst

meer, maar in onze klanten zeker en vast wel.”

Lange levensduur

Met de gloednieuwe webshop, volledig geïntegreerd in de website van

het bedrijf, voegt Itho Daalderop de daad bij het woord. Sam Van Gerwen,

Marketing Manager bij Itho Daalderop: “Er hangen in België nog tien-

duizenden cv-ketels van Itho Daalderop. We willen het voor onze partnerinstallateurs

eenvoudig maken om deze ketels onderhouden en in werking

houden. We zijn gekend vanwege de lange levensduur van onze producten.

En het is niet omdat we geen cv-ketels meer fabriceren, dat we die lange

garantie niet meer in ere willen houden.”

In de webshop vinden installateurs alle onder delen die ze nodig hebben

om cv-ketels van Itho Daalderop te herstellen of de goede werking ervan te

verzekeren. In het verleden moesten installateurs zich voor wisselstukken enkel

wenden tot de groothandels of rechtstreeks bestellen bij de orderdienst, maar

daar kwam altijd een wachttijd bij kijken. “En dat willen we net vermijden,

want een installateur wil een toestel dat in panne staat natuurlijk zo snel

mogelijk kunnen herstellen.”

‘Het is niet omdat we geen cv-ketels meer fabriceren, dat we die lange garantie niet meer in ere willen houden.’

10 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Bij de webshop hoeft hij niet lang te wachten, want dankzij een intensieve

samenwerking met een gerenommeerd postpakketbedrijf mag de installateur

de nodige stukken de dag erop reeds op de gewenste plek verwachten, overal

in het land.

Nog maar het begin

Met deze webshop is het eindpunt nog niet bereikt, verzekert Van Gerwen.

“We gaan nu van start met onderdelen voor cv-ketels, maar het is de bedoeling

om de webshop in de komende jaren nog verder uit te breiden. Zo kan de

professional in de toekomst op één website alle wisselstukken voor al onze

productgroepen terugvinden, van ventilatie tot warmtepompen. Zo zullen

we de interface nog gebruiksvriendelijker maken door exploded views toe te

voegen die een 3D-zicht op het toestel bieden – zo kan de installateur meteen

zien waar het onderdeel in kwestie zich in het toestel bevindt. In de toekomst

voorzien we ook een service-applicatie waarin deze webshop geïntegreerd is.

Met deze applicatie zal de installateur vanop locatie (bijvoorbeeld op een

werf) de nodige onderdelen kunnen bestellen.” ❚

‘We zullen de interface nog gebruiksvriendelijker maken door exploded views

toe te voegen die een 3D-zicht op het toestel bieden – zo kan de installateur

meteen zien waar het onderdeel in kwestie zich in het toestel bevindt.’

‘In de toekomst kan de

installateur op één website

alle wisselstukken voor

al onze productgroepen

terugvinden, van ventilatie tot

warmtepompen’

‘We willen het voor onze partner-installateurs eenvoudig maken om de bestaande cv-ketels onderhouden en in werking houden.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


Maak jouw klanten Bosch

Ready voor de winter.

(en voor elk ander seizoen)

www.boschdoetairco.be

Dankzij de stijlvolle Bosch-airconditioners verzeker je jouw klanten

van een aangenaam binnenklimaat, zowel tijdens de warme

zomermaanden als de koude wintermaanden. Bovendien zorgen de

bio-filter, koude katalysator, hogedichtheidsfilter en ionisator ervoor

dat bacteriën, virussen en andere vervuilende deeltjes in de lucht

geneutraliseerd worden.


Voor bestaande en nieuwe gebouwen wordt elke lidstaat verondersteld het energieverbruik te optimaliseren via de technische installatie.

VERHOOGDE AANDACHT VOOR

HYDRAULISCH INREGELEN

EPBD III richtlijnen verplichten elke EU-lidstaat om de verschillende domeinen van energiebesparende maatregelen toe te passen in de lokale

regelgeving. Hieronder valt ook het waterzijdig of hydraulisch afstellen van cv-installaties. ATTB, met name de werkgroep ‘Hydraulica’, wil

verantwoordelijkheid nemen in het uitwerken van deze maatregelen.

Tekst ATTB | Beeld Caleffi, Pxhere

Vanuit de Europese richtlijn - EPBD III DIRECTIVE

2018/844 moeten de lidstaten voldoen aan bepaalde

voorwaarden en specifieke doel stellingen.

De belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn

zijn:

• Realiseer een energie-efficiënte gebouwenvoorraad

(BENG) tegen 2050

• Elke lidstaat moet sterke langetermijn-renovatiestrategieën

opstellen met een indicatieve mijlpaal

voor 2030, 2040 en 2050.

De doelstellingen voor de periode 2021-2030

zijn onder meer de vermindering van de uit stoot

van broeikasgassen met minstens 40 procent

ten opzichte van 1990, een energie-efficiëntiedoelstelling

van minstens 32,5 procent. Minstens

32 procent van de energie moet uit hernieuwbare

bronnen komen.

Zelfregulerende of

zelflerende installaties

Voor bestaande en nieuwe gebouwen wordt elke

lid staat verondersteld het energieverbruik te ›

INSTALLATIEENBOUW.BE | 13


DRISTEEM LUCHTBEVOCHTIGING

Voor een beter en gezonder binnenklimaat

• Gezonder en aangenamer

klimaat bij RV > 40 %

• Sterk verminderd risico op

verspreiding van bacteriën

en virussen

• Verlaagde afwezigheid

door ziekte

• Minder oogirritatie

• Geen risico op elektrostatisch

gerelateerde problemen

• Verhoogd rendement van

productieprocessen

• Betere bewaring van

vochtgevoelige materialen

Gasgestookt

UITSTEKEND

RENDEMENT

SUPERLAGE NOx-EMISSIE

LAUNCH 04/2021

Elektrisch

Een steriele omgeving vereist

STERIELE STOOMBEVOCHTIGING

TOT

146

KG/H

STOOM

IN

TOESTEL

ÉÉN

Voor meer info :

DriSteem Belgium +32 11 666 880 info@dristeembelgium.be


opti maliseren via de technische installatie. Voor

nieuwe gebouwen wordt verwacht dat men in

staat is via zelf regulerende of zelflerende installaties

de tempe ratuur in elke ruimte goed in te

regelen. In bestaande gebouwen moet hiernaar

gekeken worden vanaf het ogenblik dat een

warmte opwekker wordt vervangen.

Zo’n zelflerende installatie moet in staat zijn om

het verwarmings vermogen automatisch aan de

binnen temperatuur te kunnen aanpassen. Hierbij

dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijke

watertemperatuur voor de efficiëntie van de

opwekking en de distributie, maar hoog genoeg

voor de warmteafgifte en het comfort.

De installatie moet tevens de regeling van het

ver warmingsvermogen in elke ruimte mogelijk te

maken, in lijn met de verwarmingsinstellingen van

de betreffende ruimte (of zone).

Gesloten warmwatercircuit

Verwarmingssystemen met een gesloten warmwatercircuit

voorzien bijna 60 procent van de

woningen in Europa van de nodige warmte. Ook

indirecte koeling wint terrein.

De goede werking van deze systemen is essentieel

om het comfort, de gezondheid en de

productiviteit te garanderen die de gebruikers

verwachten en tegelijkertijd het energieverbruik

te minimaliseren.

‘Een hydraulische

inregeling zorgt voor

energiebesparing

en CO 2

-reductie,

maar mét behoud

van het comfort en

gebruiksgemak’

Water is het meest efficiënte medium voor transport in de gesloten kringen.

Water is het meest efficiënte medium voor transport

in de gesloten kringen. Vooral de drukbehouds

installatie (bv. expansievat) moet ervoor

zorgen dat de vloeistof in de gewenste condities

blijft om verstoringen te vermijden als gevolg van

corrosie, want dit heeft directe gevolgen voor het

thermisch comfort en het energetisch rendement

van de installatie.

Fabrikanten van regel- en inregelapparatuur

mobiliseren zich voortdurend om innovatieve

compo nenten aan te bieden en de markt te

onder richten om de prestaties van installaties

te verbeteren. Deze oplossingen moeten echter

ruimer gedragen worden en bekend zijn, goed uitgevoerd,

gedimensioneerd en geïmplementeerd

worden. Anderzijds kan het potentieel aan energiebesparing

enkel gerealiseerd worden wan neer

de regeling en de hydraulische circuits opti maal

op elkaar afgestemd worden. Dit heeft immers

alles te maken met een cv-installatie die goed

ontworpen, gemonteerd, ingeregeld en onderhouden

is. Het ontwerp moet daarbij gebaseerd

zijn op een degelijke warmte/koellastberekening.

Rol ATTB

Daarom is binnen het ATTB een stuurcomité

samen gesteld van enkele fabrikanten, ondersteund

door een werkgroep en belangrijke stakeholders,

om hydraulische inregeloplossingen voor

gebouwen onder de aandacht te brengen bij de

diverse overheden en andere stakeholders om op

die manier de Europese doelstellingen te kunnen

faciliteren en te realiseren.

ATTB wil de belangrijkste voordelen van hydraulisch

inregelen beter in de verf zetten. Een

hydraulische inregeling zorgt immers voor energiebesparing

en CO 2

-reductie, maar mét behoud van

het comfort en gebruiksgemak voor de consument.

Fabrikanten van regel- en inregelapparatuur mobiliseren zich voortdurend om innovatieve componenten

aan te bieden en de markt te onderrichten om de prestaties van installaties te verbeteren.

Daarom maakt ATTB werk van een stappenplan,

bestaande uit onder meer een algemeen kwaliteitskader

voor de installaties, een code van goede

praktijk rond het ontwerp, de uitvoering en het

onder houd van installaties, en het op zetten van een

degelijke opleiding op alle niveaus. En de organisatie

pleit ook voor een officiële attestering van

de producten (vergelijkbaar aan Ecolabel) en een

door gedreven technische onder steuning bij studieburelen,

installateurs en energiedeskundigen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


Textielkanaal zorgt voor prettig klimaat

in tijdelijke opstelling van restaurant

De textielkanalen van Prihoda bewezen reeds ruimschoots hun nut in tal van projecten. Met een nieuwe realisatie in de tijdelijke opstelling van

een restaurant in Bazel, bewijst Prihoda dat de textielkanalen ook in dit soort omstandigheden uitstekend van pas komen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Prihoda

Gijsels bvba, verhuur van aggregaten en stroom groepen, zocht naar een

geschikte oplossing voor een restaurant in het Waaslandse Bazel. Vanwege

een verbouwing aan de zaak bood de restauranthouder zijn klanten een tafel

en een maaltijd in een tijdelijke opstelling, via een tent (opgebouwd door

Geco Concept). “Het bleek echter bijzonder moeilijk om voor een homogene

temperatuur in de tent te zorgen”, licht Wesley Verlez, Accountmanager

bij Prihoda, toe. “De eigenaar probeerde de tent te verwarmen met een

warmeluchtblazer aan één zijde van de tent. Dat is geen ideale situatie, want

aan de ene zijde hebben de klanten het te warm en aan de andere te koud.”

In hun zoektocht naar een oplossing kwam Gijsels bvba bij Prihoda terecht.

Verlez: “We konden hen ervan overtuigen dat een textielkanaal hier een prima

oplossing kon betekenen. We hebben de textielkanalen voorgesteld aan de

eindklant, die het principe nog niet kende. Mits een paar voorbeelden en

hem te wijzen op de brede range aan mogelijkheden, was die snel overtuigd.

Zo kon hij kiezen uit negen standaardkleuren die we aanbieden, zodat het

kanaal kon matchen met de sfeer van het restaurant.” Prihoda leverde voor

dit project een textielkanaal met een lengte van 18m70, goed voor een

debiet van 8.000 m³/h.

Comfort waarborgen

De belangrijkste vereiste was dat het comfort van de klanten te allen tijde

gewaarborgd moest worden. “Wie rustig zit te eten, wil uiteraard niet te

warm of te koud hebben, en ervaart liever ook geen tochtgevoel. Laat dat

nu net de grote sterkte van textielkanalen zijn”, zegt Verlez. “Textielkanalen

‘Het grote voordeel van een textielkanaal in zo’n tijdelijke

constructie? De flexibiliteit en het installatiegemak.’

garanderen immers een uniforme luchtverdeling over de volledige lengte

van het kanaal en aan aanzienlijk lagere uitblaassnelheden.” Ook akoestiek

was een belang rijk aandachts punt. “Geluid speelt een belang rijke rol in

een restaurant. Je wil immers niet dat klanten opschrikken van een aan­

De hoge mate van flexibiliteit is een belangrijke troef

van textielkanalen ten opzichte van galvakanalen’

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Prihoda leverde voor dit project een textielkanaal met een lengte

van 18m70, goed voor een debiet van 8.000 m³/h.

‘De restauranthouder was zeer tevreden over de esthetiek van de

oplossing, mede dankzij de zelfgekozen donkere kleur van het kanaal.’

‘Het is bijzonder eenvoudig om

het kanaal aan de bouwstructuur

van de tent te monteren. Het lichte

gewicht van de textielkanalen is

een bijkomende troef’

springende verwarmings installatie. Textielkanalen absorberen net geluid in

plaats van te produceren”, aldus Verlez.

Met deze toepassing in een tijdelijke setting is Prihoda niet aan zijn proefstuk

toe. Eerder beleverde het bedrijf ook al verschillende vaccinatiecentra, die

werden opgericht om het coronavirus te lijf te gaan. “Het grote voordeel

van een textielkanaal in zo’n tijdelijke constructie? De flexibiliteit en het

installatiegemak”, legt Verlez uit. “Het is immers bijzonder eenvoudig om het

kanaal aan de bouwstructuur van de tent te monteren. Het lichte gewicht van

de textielkanalen is een bijkomende troef, want zo’n tentstructuur kan niet

veel gewicht verdragen. En achteraf is het kanaal, als de tent terug afgebroken

mag worden, eenvoudig te demonteren. Het is zelfs perfect mogelijk om het

kanaal nadien op een andere plek van de zaak te hergebruiken. Die hoge

mate van flexibiliteit is een belangrijke troef van textielkanalen ten opzichte

van galvakanalen.”

Esthetiek

De introductie van het textielkanaal bleek een schot in de roos voor het

restaurant: alle klanten kunnen in optimale temperaturen genieten van hun

heerlijke maaltijden. “De restauranthouder was ook zeer tevreden over de

esthetiek van de oplossing, mede dankzij de zelfgekozen donkere kleur van het

kanaal. Bovendien blijft het Prihoda-kanaal ook zijn mooie ronde vorm behouden

wanneer de verwarming niet aanstaat. In een setting zoals een restaurant zijn

dergelijke esthetische aspecten natuurlijk van belang”, besluit Verlez. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


De Pen

‘Luchtreiniging is in deze

pandemie geen laaghangend fruit,

maar fruit dat rijp klaar ligt op de

grond, om op te rapen’

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen

Bert Blocken

Hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven en deeltijds gewoon hoogleraar aan de KU Leuven

LUCHTREINIGING IN HET ONDERWIJS

“Oh, een monster!”, zegt een kleuter wanneer een grote luchtreiniger de klas wordt binnengerold.

“Neen”, zegt de juf, “dat is een machine die hier de virussen gaat weghalen, zodat jullie veilig kunnen

leren”. “Waaaaaauw”, zeggen de kleuters. De Wereldreiziger, bassisschool in Antwerpen. Gedateerd

woensdag, 26 januari 2022.

Dat vat ons project goed samen. Met mijn collega’s Dr. ir. Leen Peeters en Prof. dr. Marc Van Ranst, gesteund door

heel wat sympathisanten, hebben wij beslist om minstens zes maanden gratis te werken voor onze scholen en ons

onderwijs. Via grootschalige en grotendeels gratis inzet van luchtreinigers van goede en welwillende fabrikanten

en leveranciers, en intensieve metingen. Uiteraard na grondige check van deze apparaten, want er is heel wat

rommel op de markt. En even uiteraard met de verwachting dat nadien de overheid dit gaat overnemen en

massaal implementeren.

In deze pandemie is luchtreiniging de enige technologie waar nog niet op is ingezet. Aanvankelijk dachten velen

– vrij naïef – dat de vaccins de “enige weg naar het rijk van de vrijheid” zouden zijn. In mijn vakgebied, de bouwfysica,

is luchtreiniging een decennialang gebruikt en bewezen concept. Dat is in deze pandemie geen laaghangend fruit,

maar fruit dat rijp klaar ligt op de grond, om op te rapen.

Waarom luchtreiniging in de scholen? In de vierde golf zijn de scholen vaak geduid als de motor van deze golf. Het

is dus logisch hier op in te zetten. Let wel, er zitten ook diverse woonzorgcentra in het consortium, en we werken

nauw samen met Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. Een man die door zijn ongebreidelde passie en

inzet voor onze maatschappij en voor de horeca in het bijzonder, niet alleen een medestander maar ook een echte

vriend is geworden.

Ik zie onze kinderen, onze leerkrachten en onze scholen als de belangrijkste componenten van de maatschappij. Dat

is geen nieuwe visie. U deelt die hopelijk ook. Zelfs Pythagoras van Samos, de oud-Griekse filosoof en wiskundige,

stelde: “De opvoeding van de jeugd is de basis van de staat”. U kent hem nog wel, de man van a² + b² = c², in de

door u ongetwijfeld zeer gesmaakte lessen driehoeksmeetkunde.

Zelf heb ik bijzonder veel te danken aan het onderwijs. Van kleuterklas tot universiteit was ik gezegend met onderwijs

door de absolute wereldtop van leerkrachten en professoren. Bewezen door de PISA-scores van die periode. Ik heb

maar twee woorden voor hen allemaal: “respect” en “dankbaarheid”. Het is niet zo moeilijk om goede en succesvolle

acties te starten en projecten uit te voeren, als je opgeleid bent en gesteund wordt door de allerbesten.

Mijn favoriete Romeinse auteur, Marcus Tullius Cicero, zei: “Dankbaarheid is de moeder aller deugden”.

Deze column is te kort voor een uitgebreid dankwoord, maar een deel van onze toppers staan op de website

https://www.luchtreinigingindeklas.be/over. Verder dank aan mijn universiteiten, al de steden, gemeenten en

schooldirecties, die zich in recordtempo en in vol vertrouwen achter dit project hebben geschaard. We zijn maar met

weinige onderzoekers, voor vele scholen. Maar hun enthousiasme en hun vertrouwen geeft ons vleugels.

Want zeg nu eerlijk, is er iets, dat menselijk mogelijk is, dat wij niet zouden doen voor onze kinderen? ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


THEMA LUCHTBEHANDELING

Stijgende populariteit luchtreinigers

schept groeikans voor installateurs

De corona-uitbraak maakte luchtreinigers populairder dan ooit. De trend was daarvoor al ingezet, door een groeiend besef over het belang

van binnenluchtkwaliteit. Ventilatie biedt een eerste antwoord binnen dat kader. Alleen kunnen we niet zomaar overal ventilatie-units

plaatsen, en is ventilatie in drukbezette ruimtes vaak ontoereikend. Dat creëert commerciële opportuniteiten voor HVAC-installateurs die ook

luchtreinigers aanbieden.

Tekst Sara Dekesel | Beeld Marjan Sins

Euromate produceert al sinds 1975 professionele

luchtreinigingssystemen. Business Developer

Marco Balkema werkt al 26 jaar bij de onderneming,

en kende nooit eerder zo’n grote vraag

als de voorbije jaren. “Bedrijven erkennen de

impact van zuivere binnenlucht op de gezondheid

en productiviteit van hun werknemers, en zetten

luchtreiniging steeds meer in om de werkvloer

aantrekkelijk te maken en ziekteverzuim te

beperken”, aldus Balkema.

Marco Balkema, Business Developer

Euromate (Beeld: Euromate).

Ook in kantoren waar niet elk bureau continu bezet is, voorzien luchtreinigers heel lokaal en tijdelijk extra luchtzuivering, aanvullend op het ventilatiesysteem.

20 | INSTALLATIEENBOUW.BE


LUCHTBEHANDELING THEMA

Oplossing voor oudere gebouwen

In gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen,

kantoren en industriële omgevingen stapelt

binnenluchtvervuiling zich snel op, met nadelige

gevolgen voor de gezondheid. Daarom is

ventilatie in België al sinds 2006 verplicht in

nieuwbouw. Maar wat in oudere gebouwen?

“Een ventilatiesysteem plaatsen in bestaande

gebouwen vraagt ingrijpende werken. Luchtreinigers

vormen een budgetvriendelijk alternatief

zonder breekwerk. Wij bieden verschillende

modellen aan: stand-alone toestellen, in- en

opbouwsystemen, zowel on/off als automatisch

gestuurd. Zo hebben we een gepast product voor

elke situatie”, zegt Marco Balkema.

Aanvulling op ventilatie

Volgens gezondheidsnormen moet binnenlucht elk

uur 4 à 5 keer volledig ververst worden. Gemiddeld

gebeurt dat in geventileerde ruimtes maximaal

twee keer per uur. Bij een hoge bezetting,

bijvoorbeeld in kantines, vergader zalen of klaslokalen,

is de ventilatie dan ook veelal ontoereikend.

Ventilatiedebieten worden berekend op

basis van het ruimtelijk volume en als er meer

mensen zijn, gaan de systemen niet harder draaien,

tenzij ze CO 2

-gestuurd zijn. Lucht reinigers zijn een

interessante aanvulling op ventilatiesystemen,

om de lucht in elke ruimte voldoende te zuiveren

zonder het ventilatiedebiet te verhogen.

Installateur speelt grote rol

Omdat de ‘installateur aan huis’ de bestaande

elektrische en HVAC-installaties goed kent, is het

de aangewezen persoon om een luchtreinigingssysteem

te plaatsen. Euromate geeft installateurs

technische bijstand op de werf en opleidingen over

capaciteit, installatie en onderhoud. Geplaatste

Euromate systemen zijn aanpas baar volgens

de veranderende noden van de klant: een luchtreiniger

die bijvoorbeeld tabaksrook filterde in een

rookruimte, kan nu met een andere filter ingezet

worden in de strijd tegen virus dragende aerosolen.

Betrouwbare lokale producent

Euromate ontwikkelt en produceert alle toestellen

in eigen huis, met zoveel mogelijk Europese

onderdelen. Dat levert betrouwbare kwaliteit

op, waardoor de Nederlandse fabrikant vijf jaar

garantie kan bieden in combinatie met een

onderhoudscontract. Alle producten zijn getest

in onafhankelijke testcentra en geaccrediteerd

door de Belgische overheid. Dat is vaak anders

gesteld bij de nieuwe luchtreinigerfabrikanten die

als paddenstoelen uit de grond schieten door de

exponentieel stijgende vraag.

Unieke innovatie voor

opslag en logistiek

Logistieke centra, met een komen en gaan van

transporteurs, zijn een aantrekkelijke plek voor

virussen. Ook opdwarrelend stof verspreidt er

zich graag. De nood aan luchtzuivering is dus

groot, maar erg variabel over de omvangrijke

ruimte. Daarom ontwikkelde Euromate het ‘Air

Monitor System’ AMS 5: met sensoren wordt

de vervuiling voor en na de installatie van een

luchtreinigingssysteem continu gemonitord, en

diezelfde sensoren sturen de werking van het

systeem mee aan. Een mooi voorbeeld van hoe de

fabrikant meedenkt met de klant. ❚

‘Luchtreinigers

vormen een goeie

aanvulling op

ventilatie om een

gezonde binnenlucht

te garanderen’

Stand-alone luchtreinigers zijn een goede oplossing in oude schoolgebouwen

waar het plaatsen of aanpassen van een ventilatiesysteem onmogelijk is.

Beperking van de stookkosten

De Euromate toestellen werken door middel van

recirculatie: ze zuigen binnenlucht aan, filteren

hem en sturen hem gezuiverd weer de ruimte

in, zonder warmte verliezen zoals bij natuurlijke

en mechanische ventilatie, die buitenlucht

aan voeren. Bovendien herverdeelt een luchtreiniger

de lucht in de ruimte en daarmee ook

de warmte uit de bovenste luchtlagen. “Zeker

in gebouwen met hoge plafonds levert dat een

belangrijke temperatuurwinst op en kan je de

verwarming zeker een graad lager zetten zonder

comfortverlies”, bevestigt Balkema. En aangezien

elke graad minder een energiebesparing van zo’n

4% oplevert, kan dat wel tellen.

Samen met de gezuiverde lucht blazen luchtreinigers de warmte van boven

naar beneden. Zo leveren ze ook een belangrijke energiebesparing op.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


HEEFT JOUW KLANT

GEEN AARDGAS?

Propaangas van Antargaz

vormt de oplossing!

GECOMPENSEERD

Laat jouw klanten genieten van alle comfort van

gas dankzij propaangas in een tank boven of

onder de grond.

Meer info rond propaangas?

Ga naar www.antargaz.be of neem

contact met ons op per mail via

installateur.service@antargaz.com

of per telefoon 02 246 00 65.

we support your HVAC installations

Alixo, professional mounting accessories for HVAC/R installations.

® brand by Linum Europe. Made in Europe.

© LG - 21.165

Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne

c 056 35 92 94

w www.linum.eu w www.alixo.eu

21.165 I&B NL Alixo.indd 1 10/01/2022 16:50:33


Feel good inside

Optimaal binnenklimaat voor hotelgasten met de WISE PARAGON.

De WISE PARAGON is een comfortmodule voor tochtvrije

ventilatie, verwarming én koeling van hotelkamers.

Het binnenklimaat is steeds optimaal dankzij de geïntegreerde

regelklep voor variabel luchtdebiet en de aansluiting ervan op

het WISE regelsysteem.

De regeling is mogelijk op ruimte-, zone- en zelfs gebouwniveau.

Hiermee garanderen wij een zeer energiezuinige oplossing

die voldoet aan de verschillende behoeften en comforteisen

van hotelgasten.

Vraaggestuurd binnenklimaat

Tochtvrij comfort & zeer laag geluidsniveau

Volledig uitgerust met klep, servomotors en regelaar

Eenvoudig te installeren en ruimtebesparend dankzij de lage

inbouwhoogte

Draadloze communicatie met Swegon componenten van het WISE

regelsysteem

WISE PARAGON

Brusselsesteenweg 159 | B-9090 Melle | www.swegon.be | info@swegon.be | Tel. 09 324 21 55


THEMA LUCHTBEHANDELING

Slimme vraaggestuurde ventilatie

voor nieuw bruisend stadsdeel

Suikerpark in Veurne

Op de groene site Suikerpark van 49 ha in Veurne zullen er de komende jaren zo’n 500 wooneenheden gerealiseerd worden. Een mooie mix

van woningen en appartementen en dit met een diverse stijl, grootte en budget. Naast de vele woonentiteiten zal er ook plaats zijn voor

een muziekacademie, tal van handelszaken en atelierwoningen. Dit alles zal er voor zorgen dat het Suikerpark een bruisend stadsdeel zal

worden, waar het aangenaam is om te vertoeven. Om een gezond binnenklimaat te garanderen, koos projectontwikkelaar ION voor een slim

vraaggestuurd ventilatiesysteem van DUCO Ventilation & Sun Control.

Tekst en beeld Duco

Futureproof nieuwbouwwoningen

De woningen en appartementen in de nieuwe wijk in Veurne zijn volledig

futureproof. De eenheden worden allemaal verwarmd met restwarmte van de

chipsoven van de nabijgelegen PepsiCo-fabriek. Het project kreeg Europese en

Vlaamse subsidiesteun voor de aanleg van het warmtenet. Dat zorgt ervoor dat

de wooneenheden in Suikerpark zelf geen individuele verwarmingsinstallatie

nodig hebben. Voor de ventilatie koos de projectontwikkelaar ION voor een

vraaggestuurd ventilatiesysteem van DUCO.

Slimme ventilatie met vraagsturing

Elke wooneenheid wordt apart geventileerd, met een vraaggestuurd C-systeem.

Voor de afvoer van de vochtige of vervuilde lucht ging de keuze uit naar de

DucoBox Focus. Toevoer van verse lucht in de leefruimtes gebeurt door de meest

recen te elektronische TronicVent raamroosters met uitstekende akoestische

demping. De ruimtes zijn voorzien van CO 2

-sensoren en -bedieningen. Vochtmeting

in de bad kamers gebeurt door boxsensoren die meten in het lucht kanaal,

en in de toiletten wordt de ventilatie geregeld op basis van aanwezigheidsdetectie.

Elke wooneenheid wordt apart geventileerd, met een vraaggestuurd C-systeem.

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


LUCHTBEHANDELING THEMA

Een C-systeem is natuurlijk en simpel en biedt de mogelijkheid om aan bijkomende nachtkoeling te doen.

Beperkt kanalenstelsel

De keuze voor een C-systeem was een heel bewuste beslissing. De kostprijs en

de kwaliteit van de installatie rechtvaardigen die keuze. Er moeten bijna geen

kanalen gelegd worden, maar de bewoners genieten toch van een natuurlijk

gevoel met frisse buitenlucht. Een C-systeem is natuurlijk en simpel en biedt

de mogelijkheid om aan bijkomende nachtkoeling te doen. Bovendien wordt

de binnenkomende lucht nimmer microbieel of met stof vervuild wat bij een

kanaalnetwerk wel een risico is. De projectontwikkelaar ging voluit voor een

perfecte materiaalkeuze. Het project is echter meer dan alleen maar een

eyecatcher, maar ook en vooral een modern, energiezuinig en duurzaam

nieuw stadsdeel dat geschikt ontworpen is voor bepaalde leefvormen van

de toekomst. ❚

‘Er moeten bijna geen kanalen gelegd worden, maar de bewoners

genieten toch van een natuurlijk gevoel met frisse buitenlucht’

Het project is echter meer dan alleen maar een eyecatcher, maar ook en vooral een modern, energiezuinig en duurzaam nieuw stadsdeel.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


primagaz.be

Prima premies voor

stookolie-alternatieven

Dat kan met propaangas

Met het nieuwe stookoliedecreet wil Vlaanderen

via premies alternatieve verwarmingstechnieken

stimuleren.

• Wie nu start met een nieuwbouw, renovatie of

aardgas als alternatief beschikbaar heeft, mag

geen stookolieketel meer plaatsen.

• Voor bestaande woningen waar geen

aardgasaansluiting mogelijk is, zijn

er enkel premies tot € 2500 voor

gascondensatieketels.

• Er zijn leningen zonder of tegen negatieve

rente voor wie een energieverslindende

woning koopt om te renoveren.

• Vanaf 2023: verplicht om minstens met

hybride warmtepompen (gas & elektriciteit)

te verwarmen in nieuwbouwwoningen

Primagaz maakt je graag wegwijs in alle mogelijkheden

en premies voor het project van jouw klant. Want

gelukkige klanten, zijn goede klanten.

Lees alle details over de

premies op primagaz.be/

stookoliedecreet


LUCHTBEHANDELING THEMA

GEZONDE LUCHT IN

PRAKTIJKLOKALEN

Dankzij Nederman kunnen de leerlingen van VTI Brugge in gezonde lucht werken. Het bedrijf installeerde afzuiginstallaties in de praktijklokalen

voor lassen en automechanica. “Dit was een heel waardevolle opdracht voor ons”, zegt salesmanager Gunther Maes. “De leerlingen van

vandaag zijn namelijk onze klanten van de toekomst.”

Tekst Joyce Mesdag |

Beeld Benny Proot

Van kleine kmo’s en autogarages tot onderwijsinstellingen

en grote industriële ondernemingen:

Nederman kijkt toe op gezonde lucht in ateliers

en productieafdelingen. Onder meer ArcelorMittal

en Volvo zijn tevreden klanten van het bedrijf.

“De luchtkwaliteit in werkomgevingen wint hoe

langer hoe meer aan belang”, zegt Gunther Maes.

“Als werkgever ben je uiteraard bezorgd om het

welzijn van je werknemers. Je wilt niet dat ze

schadelijke stoffen inademen als ze aan het

werk zijn.”Maar je investeert ook best in luchtkwaliteit

uit economische overwegingen. “Elke

ondernemer kan je vertellen dat het steeds moeilijker

wordt om geschikte werkkrachten te vinden.

Ongezonde werkomstandigheden maken die zoektocht

nog complexer. Als een sollicitant kan kiezen

tussen verschillende jobs, dan zal de werkplek

waar hij in terechtkomt ongetwijfeld meespelen in

zijn beslissing.”

Gewend aan het materiaal

Nederman installeerde afzuigpunten boven dertig

lasposten, waar leerlingen elk in een afgesloten

omgeving kunnen lassen. Daarnaast plaatste het

ook afzuigpunten boven slijptafels. Naast de afzuiginstallaties

mocht Nederman ook persluchthaspels

installeren en de oliemistafzuiging en lasgasverdeling

voorzien. “Dat is het materiaal waar

de leerlingen mee werken. Dat we dat ook mochten

installeren, is een groot voordeel voor ons.

Als die leerlingen zelf ooit een zaak starten, zijn

ze het al gewoon om met ons materiaal te werken

en zijn ze misschien meer geneigd om voor Nederman

te kiezen. Als ze in dienstverband aan de slag

gaan en hun werkgever investeert in nieuw materiaal,

is het niet ondenkbaar dat hij zijn personeel

om input vraagt. Het was een traject van jaren,

maar we zijn heel blij dat wij uiteindelijk partner

mochten zijn bij het VTI-project.” ❚

Naast de afzuiginstallaties mocht Nederman ook persluchthaspels installeren

en de oliemistafzuiging en lasgasverdeling voorzien.

“Als werkgever ben je bezorgd om het

welzijn van je werknemers. Je wilt niet dat ze

schadelijke stoffen inademen als ze aan het

werk zijn”

Boven de dertig lasposten zijn afzuigpunten geïnstalleerd.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 27


GET READY

FOR HYBRID

MAKE THE GREEN

CONNECTION

MET ONZE HYBRIDREADY

PRODUCTLIJNEN

Burgerhout loopt voorop als het gaat om innovaties op het gebied

van rookgasafvoer en ventilatiesystemen. Daarom zijn we klaar

voor alles wat de toekomst brengt, zoals bijvoorbeeld hybride

verwarmingstechniek. Onze HybridReady producten passen

naadloos binnen dit segment en verbinden moeiteloos een breed

scala aan hybride verwarmingsoplossingen. Zo zorgen we voor een

“green connection” met duurzaamheid als einddoel.

Voor meer informatie, lees meer op burgerhout.be/hybridready


(advertorial)

De nieuwe generatie

rookgasafvoersystemen

De technologische ontwikkelingen gaan snel, de ene innovatie is nog niet op de markt of de volgende dient zich al weer aan. Ook op het gebied

van de rookgasafvoersystemen vinden nieuwe systemen hun weg naar de markt. En, als we het hebben over rookgas, dan komen ook begrippen

als veiligheid en installatiegemak meteen ter sprake. Burgerhout (onderdeel van de M&G Group) is fabrikant van rookgasafvoersystemen en

steekt veel tijd, geld en energie in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Burgerhout heeft EasySafe geïntroduceerd; een revolutionair

systeem waarbij het draait om veiligheid en (installatie)gemak.

Tekst Bob de Jong / Installatie Totaal | Beeld Burgerhout

Henk Bruining, Regulation en Innovation

Manager bij Burgerhout, licht toe: “Met dit

nieuwe systeem zet Burgerhout een volgende

stap. De ontwikkeling van het systeem komt voort

uit vragen in de markt en de noodzaak om naar

manieren te zoeken waarbij de risico’s geminimaliseerd

worden. De ontwikkeling van EasySafe

heeft een tijd geduurd, maar nu hebben we wel

iets bijzonders.” Vincent Claussen, voormalig

Product Manager, valt zijn collega bij: “EasySafe

is de nieuwe generatie rookgasafvoer systemen.

Veilig, gemakkelijk, betrouw baar en duurzaam:

een systeem dat alles in zich heeft en waarmee

we nog jaren vooruit kunnen.”

EasySafe

Wat is EasySafe? EasySafe is een volledig

kunststof concentrisch 60/100 push-fit rookgas-

De unieke trekvaste verbinding (meer dan

450 N) vergroot de veiligheid van het systeem

gedurende de levensduur maximaal.

afvoersysteem. We zetten de kenmerken even

op een rij. Veiligheid: installatiegemak samen

met de trekvaste verbinding zorgt voor een hoog

niveau van veiligheid. Trekvastheid: de unieke

trekvaste verbinding (meer dan 450 N) vergroot

de veiligheid van het systeem gedurende de

levensduur maximaal. Montagegemak: het

EasySafe systeem is in één keer in te korten.

Tijdrovende handelingen zoals demonteren

en vervolgens opnieuw monteren zijn niet

meer nodig. Beugelen: de nieuwe EasySafe

beugel is een nieuwe dimensie in het zijwaarts

fixerend beugelen. Besparing: het systeem

is kostenbesparend dankzij de innovatieve

constructie, het gemakkelijk op maat maken, het

slimme beugelen en de trekvastheid. Samengevat

is EasySafe is een van de meest veilige systemen

op de markt. Klaar voor de toekomst.

Burgerhout (onderdeel van de M&G Group) is fabrikant van rookgasafvoersystemen en

steekt veel tijd, geld en energie in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.

Gas

De toekomst van gas staat al enige tijd ter discussie.

Hoe verhouden zo’n actuele thema’s zich tot de

ontwikkeling van dergelijke systemen? Vincent

Claussen is daar helder over. “Uiteraard wordt er

op alle fronten gewerkt aan het verminderen van

het gasverbruik en dat is ook prima, maar bij de

enorme focus die er ligt op all-electric kun je op zijn

minst wat nuancerende opmerkingen plaatsen. Je

kunt het wel willen, maar het moet ook praktisch

haalbaar zijn. En zo zal het, zeker als we kijken

naar de industrie maar ook naar de woningbouw

nog vele jaren, zo niet enkele decennia duren voor

we op nul zitten. Dat betekent dat de noodzaak

om nieuwe systemen te blijven ontwikkelen er nog

zeker is en blijft. Omschakelen is goed maar het

dient wel goed overwogen te worden, al was het

maar vanwege de terechte aandacht voor veilige

installaties en systemen.” Henk Bruining: “Ook

de laatste cv-ketel inclusief rookgasafvoersysteem

moet veilig zijn. Al zal het nog lang duren voordat

die laatste ketel wordt geïnstalleerd. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 29


NIEUW

Remeha Avanta Ace

Bewijst dat het

nog beter kan

De Avanta Plus (België) en Avanta

(Nederland) werd rond 2004 reeds

geïntroduceerd en was vanaf de start

een succes. Vanwege zijn zeer goede

prijs/prestatie verhouding werd deze

verwarmingsketel razendsnel populair

bij installateurs en favoriet bij consumenten.

Nu, ruim 1,5 miljoen exemplaren en

talloze tevreden gebruikers verder,

introduceren we deze verwarmingsketel

opnieuw, als Avanta Ace. De

techniek heeft niet stilgestaan e

n de mogelijkheden groeien, dit

toestel is optimaal voorbereid

op de toekomst.

Gekende verwarmingsketel

Remeha heeft de inox verwarmingsketel naar een next level

gebracht. De vertrouwde sterke eigenschappen die we vanuit

het verleden reeds kennen dankzij de Remeha Avanta Plus en

de Oertli GMR 1000, hebben we aangevuld met de nieuwste

ontwikkelingen.

Ook de Avanta Ace is een energiezuinige en slimme verwarmingsketel

die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende

warm water. Ideaal voor kleinere huishoudens. Binnen de

Ace-familie (Tzerra Ace, Calenta Ace, Quinta Ace...) is de

Avanta het ‘instapmodel’ met een zeer goede prijs/prestatie

verhouding. Net als z’n voorgangers is de Avanta Ace een

lichtgewicht toestel. En ook qua benodigde installatieruimte is

het een zeer compacte verwarmingsketel.

Eenvoudig te plaatsen

De nieuwste generatie verwarmingsketels werken op het

Ace-platform. Je kent dat platform en zijn werking al van bv.

de Tzerra Ace en Calenta Ace. Maar ook als je hier nog geen

ervaring mee hebt heeft de installatie geen geheimen voor je,

want het instellen van dit toestel hebben we heel eenvoudig

gemaakt.

Meteen leverbaar

De Remeha Avanta Ace is in twee vermogens als combi ketel

verkrijgbaar via elke Remeha groothandel.

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem • T +32 (0)3 230 71 06 • E contact@remeha.be

De nieuwe

generatie met

innovatieve en

commerciële

kansen


(advertorial)

EasySafe is een volledig kunststof concentrisch

60/100 push-fit rookgasafvoersysteem.

‘Veilig, gemakkelijk, betrouwbaar en duurzaam: een systeem

dat alles in zich heeft’

EasySafe is een stap voorwaarts, en het eindpunt

van de technologische ontwikkelingen is nog

niet bereikt.”

Installateur

We hadden het al even over de kenmerken (lees:

voordelen) van dit rookgassysteem. De veiligheid

en het installatiegemak biedt de installateur

veel kansen. Hij bespaart veel tijd dankzij een

snelle opbouw en het snelle beugelen. Een

belangrijke voorwaarde is wel dat installateurs

ook bijgeschoold worden, zodat ze niet alleen

technisch weten hoe het moet maar ook hun klant

kunnen vertellen waarom dit een goed systeem is.

Vincent Claussen: “Het gaat om het ontzorgen

van de installateur: op welke manier kan hij met

kennis van zaken hoogwaardige kwaliteit leveren.

Wij ondersteunen hen daarbij.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


HET STOOKOLIEDECREET EN HET

VLAAMSE ENERGIE- EN KLIMAATPLAN:

ALLES WAT JE MOET WETEN

In oktober 2021 keurde het Vlaamse Parlement de uitfasering van stookolieketels goed. Het decreet wil mensen vooral aansporen om te kiezen

voor meer milieuvriendelijke verwarmingstechnieken. Wat houdt dit nu precies in?

Tekst en beeld Primagaz

Vanaf 1 januari 2022 is het verboden om een

stookolieketel te plaatsen of te vervangen voor

nieuwbouw of ingrijpende renovaties, of voor

bestaande woningen (zowel residentieel als

niet-residentieel) waar een aansluiting op het

aardgasnet mogelijk is.

Voor bestaande woningen waar geen aardgasaansluiting

mogelijk is, mag er bijgevolg dus

wel nog een nieuwe stookolieketel worden

geplaatst. Belangrijke kanttekening hierbij is

dat er geen premies voor stookolieketels meer

beschikbaar zijn, wel voor gascondensatieketels,

met name de Fluvius-premie. Deze premie geldt

enkel voor geschermde afnemers of de prioritaire

doelgroepen van de Vlaamse energielening.

Het bedrag van deze premie voor een nieuwe

gascondensatieketel hangt af van de brandstof

van je oude ketel.

Een bovengrondse propaantank.

32 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Een ondergrondse propaantank.

‘Zowel propaan als biopropaan spelen een

sleutelrol in de energietransitie’

België wil tegen 2030 de broeikasgasuitstoot

verminderen met 55 procent en tegen 2050

zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

Met het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-

2030 dat in december 2019 werd goedgekeurd

mikte Vlaanderen op een CO 2

-reductie met

35 procent ten opzichte van 2055. Maar om

dat te halen, waren bijkomende inspanningen

nodig, vandaar dat er nieuwe maatregelen

werden voorgesteld in de Vlaamse Visienota.

Deze bijkomende maatregelen zouden garant

staan voor een reductie met 40 procent. In

het plan zijn meer dan 300 maatregelen

opgenomen, wij highlighten de voornaamste in

onderstaand artikel.

Renovatie

Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie

voor wie een energieverslindende woning koopt.

Wie een woning van label E of lager aankoopt,

moet binnen de 5 jaar de nodige inspanningen

doen om het gebouw naar niveau D te brengen.

Om deze renovatieplicht te ondersteunen, worden

er renteloze leningen beschikbaar gemaakt

tot € 20.000 en komen er ook hogere premies.

Verbouwers die renoveren naar label C, B of A

kunnen een lening met een negatieve rente tot

-1,5 procent krijgen. Zij krijgen dus geld van de

Vlaamse overheid om de renovatie op te starten.

Nieuwbouw

Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen

een verplichting om (minstens) met hybride

warmtepompen te verwarmen. Deze warmtepompen

werken deels op aardgas of propaangas

en deels op elektriciteit. Er komt ook een stimulans

voor warmtepompen bij bestaande woningen.

Daar wordt de subsidie voor een hybride

warmtepomp verhoogd van € 800 naar € 1.500

en voor een klassieke warmtepomp van € 1.500

naar € 2.250. Bij de VREG wordt er bovendien

ook aangedrongen om een voordeliger distributienettarief

voor warmtepompen in te voeren.

Vanaf 1 januari 2026 zal bovendien bij nieuwbouw

geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn.

Belangrijk om te weten is dat bovenstaande maatregelen

die zijn opgenomen in de visienota nog

niet gestemd zijn door de regering en bij gevolg

nog niet zijn omgezet in wetgeving. Momenteel

is er in de klimaatplannen geen vermelding

van propaangas.

België in de energietransitie

België wil tegen 2030 de broeikasgasuitstoot

verminderen met 55 procent en tegen 2050 zelfs

volledig klimaatneutraal zijn. En hierin speelt het

koolstofvrij maken van verwarmingssystemen in

off-grid gebieden een cruciale rol. Zowel propaan

als biopropaan spelen een sleutelrol in de

energietransitie.

Want door over te schakelen van stookolie op (bio)

propaan kies je voor:

• Een lagere CO 2

-uitstoot: een CO 2

-reductie van

20 procent met propaan en met biopropaan

maar liefst 70 procent.

• Een veelzijdige energiebron met heel wat

verschillende opslagmogelijkheden.

• Een budgetvriendelijke energiebron want een

gasketel is goedkoper in aankoop en onderhoud

dan een mazoutketel.

• Een oplossing op maat van gasflessen tot

gastanks.

• Combinatie met hernieuwbare energie

door propaan te combineren met andere

hernieuwbare energiebronnen.

• Beter voor de luchtkwaliteit want propaan

stoot weinig fijnstof en zwaveloxides (SOx) uit.

Hoe kan je kiezen voor

propaan van Primagaz?

Primagaz kan helpen met bepalen welke keuze

geschikt is voor een bepaalde woning. Op de website

van Primagaz vind je een test – die uitwijst welke

oplossing op propaan van pas komt in een woning –

en een infobrochure over verwarmen op propaan. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


HET SUCCESRECEPT VOOR DE WARMTEPOMP:

HYBRIDE SYSTEMEN EN AANDACHT VOOR AKOESTIEK

De verschillende overheden in dit land hebben beslist om tegen 2030 een pak minder CO 2

uit te stoten. Ook de beslissing om meer en meer

fossiele brandstoffen te bannen voor de verwarming van woongebouwen, is genomen. Dat hernieuwbare energie de toekomst is en dat

warmtepompen hierin een belangrijke plaats zullen innemen staat buiten kijf. Vooraleer het zover is moeten er echter nog een paar belangrijke

hindernissen genomen worden. Als we onze huizen gaan verwarmen met een warmtepomp zal de geluidsproductie ervan een belangrijke rol

beginnen spelen. En hoe gaan we een warmtepomp dimensioneren in een renovatieproject waar er een grotere warmtebehoefte bestaat dan

in nieuwbouwwoningen? En kan ons elektriciteitsnet al die warmtepompen wel aan? Allemaal vragen waarop Joost Berckx antwoorden tracht

te geven in onderstaand artikel.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Buderus

Buderus, onderdeel van Bosch Thermotechnology,

is een grote internationale speler in de verwarmings

sector die elk jaar meer dan 1000

patenten aanvraagt.

Elektriciteitsvoorziening

Op gebied van technologische innovatie is

Buderus bijgevolg de ideale gesprekspartner.

Warmtepompen halen een groot deel van hun

energie uit de ondergrond of uit de buitenlucht.

Deze energie is gratis en hernieuwbaar. Toch

verbruikt een warmtepomp nog altijd een

deel elektriciteit om de compressor en andere

elektrische componenten aan te drijven. Elektriciteit

opwekken via de PV-installatie op het dak

is een optie. PV-installaties produceren echter

heel veel elektriciteit in de zomer, wanneer we

die dus niet echt nodig hebben. Wanneer we

onze woning willen verwarmen in de winter en we

elektriciteit nodig hebben om onze warmtepomp

aan te drijven, is het rendement van diezelfde PVinstallatie

eerder laag.

Joost Berckx, Product Manager bij Buderus: “In

het verleden werd dit gecompenseerd door de

terugdraaiende teller, maar dat kan nu in de meeste

gevallen niet meer. De overheid moet stappen

onder nemen om de warmtepomp interessanter te

maken. Eén van de maatregelen zou kunnen zijn om

de elektriciteitsfactuur met 6% BTW te belasten en

om allerlei extra heffingen uit de factuur te halen.

Op technologisch vlak is de sector en met name

Buderus er klaar voor. Onze warmtepomptoestellen

kunnen op allerlei manieren samenwerken met

slimme meters, PV-installaties, enz.”

‘Om aan de doelstellingen te voldoen, zouden we in Vlaanderen jaarlijks rond de 300.000

woningen ingrijpend moeten renoveren. Als u weet dat er op dit moment jaarlijks minder dan

30.000 nieuwbouwwoningen neergezet worden, lijkt dat een onmogelijke opgave.’

Twee soorten warmtepompen

Strikt genomen bestaan er twee verschillende

soorten warmtepompen. Enerzijds zijn er de zogenaamde

bodem-waterwarmtepompen, die de

34 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De nieuwe WLW196i AR + monobloc.

energie van de bodem gebruiken om een woning te

verwarmen of van sanitair warm water te voorzien.

Het toestel wordt binnen geplaatst en kan dus in

principe alleen voor de gebruiker geluidsoverlast

veroorzaken. Omdat er ook boringen moeten

gebeuren in de ondergrond is het prijskaartje voor

dit type warmtepomp gevoelig hoger en dus niet

weggelegd voor elke bouwheer.

Anderzijds zijn er de lucht-waterwarmtepompen

die de energie van de buitenlucht benutten om de

woning te voorzien van warmte voor verwarming en

sanitair warm water. Deze toestellen gebruiken een

ventilator om lucht over een warmtewisselaar te laten

stromen en staan in de meeste gevallen buiten. “De

ventilator produceert lawaai en het is dus belangrijk

om vooraf te bepalen waar de buiteneenheid van

de warmtepomp kan geplaatst worden zonder

voor overlast te zorgen. Onze specialisten helpen u

hiermee graag verder”, zegt Berckx.

“Voor alle Buderus warmtepompen kan er

geopteerd worden om de zogenaamde ‘stille

modus’ in te schakelen. De warmtepomp zal dan

tussen 22.00 en 6.00 uur ongeveer 3 dB minder

geluid maken. Gevoelsmatig komt dit overeen met

een halvering van het geluid”, gaat Berckx verder.

“Kan de buiteneenheid niet optimaal geplaatst

worden en is er mogelijk overlast voor de buren,

dan kan men altijd opteren voor de nieuwe

WLW196i AR + monobloc. Dit fluisterstille toestel

slaagt er in om het maximaal geproduceerde

geluid van de buiteneenheid op een paar

meter afstand al onder de wettelijke maximale

geluidsdruk te krijgen. Uiteraard in combinatie

met een zeer mooi design, sublieme prestaties en

een optimaal gebruikscomfort.”

Hybride toepassing

Met de steile klimaatambities van de verschillende

overheden, dienen er zich kansen aan op de markt

van de warmtepompen. Buderus is klaar om aan

de vraag te beantwoorden. Toch blijft Joost Berckx

realistisch. “Om aan de doelstellingen te voldoen,

zouden we in Vlaanderen jaarlijks rond de

300.000 woningen ingrijpend moeten renoveren.

Als u weet dat er op dit moment jaarlijks minder

dan 30.000 nieuwbouwwoningen neergezet

worden, lijkt dat een onmogelijke opgave. Daarom

is het in heel wat gevallen een realistischer keuze

om voor hybride verwarming te kiezen.”

In zo’n hybride systeem dekt de warmtepomp de

basislast van de warmtevraag. Sterke pieken worden

dan opgevangen door een externe gasketel. Berckx:

“In 97 procent van de gevallen zal de warmtepomp

volstaan om aan de warmtevraag te voldoen. De

warmtepomp stuurt de regeling en zorgt ervoor

dat de gasketel niet draait als dat niet nodig is. Op

die manier kan men de warmtepomp introduceren

‘Al onze lucht-warmtepompen, of het

nu gaat om een split-toestel of een

monobloc, kunnen in een hybride

opstelling geplaatst worden’

Als multitechnologische verwarmingsspecialist,

met zowel stookolie- en gasketels als

warmtepompen in het uitgebreide assortiment,

is Buderus goed geplaatst om mee na te

denken over hybride toepassingen.

in heel wat woningen zonder dat de eigenaar een

totaalrenovatie van zijn pand moet bekostigen.”

Uitgebreid gamma

Als multitechnologische verwarmingsspecialist,

met zowel stookolie- en gasketels als warmtepompen

in het uitgebreide assortiment, is Buderus

goed geplaatst om mee na te denken over hybride

toepassingen. “Al onze lucht-warmtepompen, of

het nu gaat om een split-toestel of een monobloc,

kunnen in een hybride opstelling geplaatst

worden. Wij kunnen de warmtepomp combineren

met elke ketel uit het Buderus-gamma of zelfs met

een ketel van een andere fabrikant, ongeacht

het bouwjaar”, met een maximum vermogen van

25 kW, zegt Joost Berckx.

De intelligente regeling van de warmtepomp

kiest dan de goedkoopste manier van verwarmen

in combinatie met het nodige gebruikscomfort

want zowel de warmtepomp als de ketel kunnen

modulerend aangestuurd worden. De warmtepomp

of de ketel kunnen elk apart instaan voor

de warmtevraag. Het kan echter ook gebeuren dat

de warmtepomp en de ketel samen instaan voor

de warmtevraag. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


UV-C STERILON


Duurzame energie in HVAC

SYSTEEMAANPAK EN CONNECTIVITEIT

VAN INSTALLATIES CRUCIAAL VOOR

DE ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse realiteit. Om ze te doen slagen moeten we ons energieverbruik beperken

en zoveel mogelijk kiezen voor hernieuwbare energie. Duurzame verwarmingssystemen passen perfect in dat plaatje. Maar ze vereisen een

andere aanpak dan klassieke cv-installaties: specifieke componenten, een nauwkeurige regeling en een perfecte afstemming van het geheel.

Mauro Manfredi, Managing Director van Caleffi, legt uit hoe zijn onderneming u ontzorgt bij deze uitdaging.

Tekst en beeld Caleffi

Eén slecht werkend onderdeel kan het rendement

van een cv-installatie grondig verstoren. Ook

foute instellingen en vervuild water kunnen de

energie-efficiëntie doen kelderen. En voor een

optimale werking moeten alle componenten

perfect op elkaar afgestemd zijn. Dat is veel

meer het geval bij duurzame installaties dan bij

stookketels. Caleffi’s directeur Manfredi kent dan

ook een belangrijke rol toe aan cv-installateurs

in het energiezuinig maken én houden van deze

verwarmingsinstallaties. Caleffi ondersteunt hen

daarbij op meerdere fronten.

Componenten voor

duurzame systemen

Als fabrikant van onderdelen en systemen voor

verwarming en drinkwaterbeveiliging zet Caleffi

sterk in op duurzame systemen, met een breed

gamma aan producten voor het optimaliseren en

beveiligen van warmtepomp-, zonne- en biomassainstallaties.

“We maken zelf geen warmtepompen

of zonnepanelen, maar wel onderdelen en

systemen die de installaties goed doen werken”,

vertelt Manfredi. “Voor collectieve installaties

met warmtenetten of combilus-systemen, de

zogenaamde blokverwarming, bieden we ook

individuele afleversets aan. Ze geven in elk

appartement warmte, sanitair warm water en

eventueel ook koeling af die werd opgewekt in de

centrale stookplaats.”

Systeemvisie essentieel

voor rentabiliteit

“Een consument kan een belangrijke investering

doen in een warmtepomp, maar als je bij voorbeeld

niet de nodige beveiligingen en optimalisaties

voorziet, verlaag je het rendement van die

investering enorm. Je moet zo’n installatie vanuit

een systeemvisie bekijken en zorgen dat alles

gesmeerd loopt, van de opwekker tot en met

het afgiftesysteem”, stelt Manfredi. Dat vindt hij

problematisch in de EPB-regelgeving: “In de EPBsoftware

worden weliswaar bepaalde producten

beloond met een puntensysteem, maar het zou

veel beter zijn om het gehele systeem te belonen,

onder andere op hydraulisch gebied. ›

Mauro Manfredi, Managing Director

van Caleffi (Beeld: Caleffi).

Met een dynamisch radiatorventiel kan je

radiatoren dynamisch inregelen. (Beeld: Caleffi).

Met complete installatiesets is het warmtepompsysteem

snel en gemakkelijk te installeren. (Beeld: Caleffi).

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


Ventilatie

Ultra compacte en uiterst modulaire luchtverdeelkast

voor de aansluiting van verschillende soorten

ventilatiekanalen o.a. rond en ovalduct.

63

ovalduct x 3 x Ø 63

90 75

ovalduct x 2 x Ø 90 ovalduct x 2 x Ø 75

BEGETUBE N.V.

Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar

t + 32 3 870 71 40 f + 32 3 877 55 75

www.begetube.com


Een installatie die wél is ingeregeld met automatische debietregelaars (serie Autoflow®) (Beeld: Caleffi).

Een niet-ingeregeld circuit zorgt voor een ongelijke warmteverdeling met als gevolg

verminderd thermisch comfort en een verhoogd energieverbruik (Beeld: Caleffi).

Slimme afleversets, te combineren met centrale

stookplaatsen en warmtenetten. (Beeld: Caleffi).

‘Om een kwalitatieve duurzame installatie op te leveren,

is een systeemaanpak onontbeerlijk’

De fabrikant ondersteunt HVAC-professionals om

zich dat nieuwe systeemdenken eigen te maken,

onder meer met opleidingen in de Caleffi Academy.

Foutmarge nul op inregeling

en waterkwaliteit

Bij een klassieke installaties werd nogal wat door

de vingers gezien op het vlak van waterzijdig

inregelen. De komst van duurzame systemen

houdt echter in dat dit facet enorm aan belang

wint, net als de waterkwaliteit. “Als een installatie

niet goed ingeregeld is en daardoor niet de juiste

flows genereert, levert dat meteen een hoger

verbruik op, en dus mogelijk ook een hogere CO 2

-

uitstoot. Dynamische inregelventielen kunnen

helpen om het systeem in balans te houden”,

zegt Manfredi. “Ook de waterkwaliteit is bij

duurzame systemen van groter belang voor de

efficiëntie van de warmtepomp en afleversets. Er

is trouwens een Europese richtlijn (de EPBD III

Directive 2018/844) om de systeemaanpak, het

hydraulisch balanceren en het intelligent maken

van verwarmingsinstallaties te verplichten. Helaas

heeft de Belgische overheid daar tot nu toe geen

werk van gemaakt.”

Connectiviteit voor lager verbruik

Ook het inzichtelijk maken van verbruiks gegevens

voor ver warming en warm water is verplicht vol gens

een Europese richtlijn, de Energy Efficiency Directive

2018/2002 of ‘EED 2.0’. Want wie inzicht heeft, kan

het ver bruik gemakkelijker beperken. Connectiviteit

is daar bij ook van niet te onder schatten belang om

de gegevens van de installatie door te sturen naar

inzichtelijke plat formen of beheersystemen. Caleffi

investeerde in de overname van gespecialiseerde

bedrijven in data en connectiviteit, om zijn producten

intelligent te maken en compatibel met

slimme netwerken. Zo kan de installateur gerichter

en vanop afstand interventies doen, en kunnen

gebouwbeheerders en consumenten in de toe komst

kostbare verbruiks informatie verkrijgen.

De verduurzaming van HVAC-systemen is een

grote uitdaging, onontbeerlijk voor het succes

van de energietransitie en het behalen van de

klimaatdoelstellingen. Caleffi neemt daarbij zijn

verantwoordelijkheid op, met unieke innovaties

voor hernieuwbare systemen en door bijstand te

verlenen aan installateurs bij de omschakeling

naar de nieuwe realiteit. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


Winterwarm:

specialisten in

luchtverwarming

Voor het verwarmen van een bedrijfshal, winkel of magazijn is luchtverwarming van Winterwarm ideaal. De ruimte is snel op temperatuur,

het comfort is hoog door een intelligente regeling en er is geen onnodig warmteverlies als gevolg van nachtverlaging. De installatie van de

meeste industriële luchtverwarmers vraagt bovendien niet om een grote investering.

Winterwarm EH

Compacte en moderne

elektrische heater; voor als

er geen gas beschikbaar is.

Winterwarm rm XR+

Efficiënte gasgestookte luchtverwarmer

zonder condensafvoer. Voor een effectieve

verwarming van iedere bedrijfsruimte.

Enkele voordelen op een rij:

✓ Innovatieve producten

✓ Duurzaam en energiebesparend

✓ Betrouwbaar en hoog comfort

✓ NL-fabricaat

✓ Advies op maat

Winterwarm WCU-EC

Plafondventilator die zich al

snel terugverdient! Reduceert

electriciteitsverbruik met zo’n 25%!

Winterwarm HR-EC

Energiezuinige condenserende

gasgestookte luchtverwarmer

met stille EC-ventilator.

Winterwarm WWH-LT

Indirect gestookte

luchtverwarmer, speciaal

voor lage watertemperaturen.

Industrieweg 8 Winterswijk The Netherlands P.O.Box 36 NL-7100 AA Winterswijk The Netherlands

Tel. +31 (0)543 546 300 info@winterwarm.nl www.winterwarm.nl

Voor België: Dhr. G. de Cuyper – tel. 0483 590111 - G.decuyper@winterwarm.com

De meest

duurzame en

comfortabele

direct gestookte

luchtverwarmer

in de markt!

www.winterwarm.nl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .


Betrouwbare en innovatieve

verwarmingsoplossingen van

hoogstaande kwaliteit

Winterwarm is een bedrijf met een rijke historie. Het is opgericht in 1936. In de jaren ‘60 werd de focus gelegd op de ontwikkeling en

productie van direct gasgestookte luchtverwarmers voor de industriële omgeving. Ondertussen vind je ook andere types, zoals

luchtverhitters op water en elektriciteit – in het productgamma terug. Zo heeft het bedrijf ondertussen een leidende positie op de Europese

luchtverwarmingsmarkt verworven.

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Winterwarm

In 2015 betrad Winterwarm de (groei)markt van

de ledverlichting. WinLed Lighting Solutions is

specifiek gericht op bedrijfsmatige omgevingen.

En met succes. Want dezelfde kwaliteit waar de

Winterwarm-toestellen voor gekend zijn, wordt

strak doorgetrokken. Inclusief uitgebreide garantie.

En wat te denken van de levensduur van meer

dan 100.000 branduren?

Hoge kwaliteitseisen

Geert De Cuyper (Commercieel Verantwoordelijke

Winterwarm Belgium): “De stap van luchtverhitters

naar ledverlichting lijkt niet logisch,

maar dat is het uiteraard wel. We merkten dat

we bij heel wat projecten, terwijl we op onze

hoogtewerkers stonden, eigenlijk even goed de

verlichting konden meenemen. Maar dan wel

ledverlichtings armaturen die aan onze gebruikelijke

hoge kwaliteitsvereisten voldoen. Dus is

het fundament onder WinLed hetzelfde als

onder Winterwarm: betrouwbare en innovatieve

oplossingen van hoogstaande kwaliteit. Mét

uitmuntende advisering en after-sales, dat spreekt

bij ons voor zich.”

‘We zien in de sector duidelijk een afname

in de vraag naar luchtverhitters met hoge

vermogens. Logisch, gebouwen worden

steeds beter geïsoleerd’

Widem Logistics – Menen. Winterwarm-luchtverwarmers, luchtgordijnen en WinLed-lijnverlichting.

Obelink Vrijetijdsmarkt – Winterswijk. Verwarming

restaurant met water-gevoede luchtverwarmers.

Luchtverhitters koppelen aan

gebouwbeheersystemen

“We zien in de sector duidelijk een afname in

de vraag naar luchtverhitters met hoge vermogens.

Logisch, gebouwen worden steeds beter

geïsoleerd. Gebruiksgemak, een hoog rendement

en comfort zijn tegenwoordig het belangrijkst

voor onze klanten.

Ook wordt veel om een laag geluidsniveau

gevraagd. Daarvoor kan men luchtverwarmers

kiezen die voorzien zijn van een EC-motor. De

ingebouwde software maakt het mogelijk om

de toestellen op diverse manieren aan te sturen,

bij voorbeeld door te koppelen met het gebouwbeheersysteem.

Winterwarm is sinds vele jaren

sterk vertegen woordigd op de Belgische markt.

We werken al meer dan 45 jaar samen met Van

Marcke ® , die enkel A-merken verdelen. Een keurmerk

voor ons, dus”, besluit Geert De Cuyper. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 41


Siedle Secure

Siedle Secure Controller:

De highlights

- Inbedrijfstellingswizard voor een

eenvoudige installatie

- 2 overdrachtsprotocollen op 2 buslijnen

(Vario-Bus, OSDP)

- Voor max. 4 deuren en maximaal 16

functiemodules

- Voor maximaal 500.000 gebruikers

- Schaalbaar tot in het kleinste detail

Tot 1.000 toegangs- en tijdsprofielen elk

en vrijwel elk aantal gebruikers.

- Een onbeperkt aantal controlers in één

netwerk aangestuurd door één master

controler

- Uitgebreide rapportage exporteerbaar

via CSV en PDF

www.siedle.com


Gebruiksgemak hand in hand

met kwaliteit en veiligheid

Het juiste licht op het juiste

moment op de juiste plaats

Derde vervangen door: Uniek

traceersysteem op basis van IoT

Slimme verlichtingsregeling: comfort

meets energiezuinigheid


The Evolution Of Smart.

De Classe 300EOS is de allernieuwste revelatie op het vlak van intercomsystemen. Dankzij de waaier aan

Smart Home-functies en mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig een geconnecteerd huis voor

uw klanten. De deur openen, het weer opvragen of het alarm inschakelen, met de Classe 300EOS legt u de

lat voor videofonie en toegangscontrole hoger zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

Videofonie

Vanop afstand

te besturen met

smartphone

Spraakgestuurde

bediening met Alexa

Smart

Home

Smart

Security

Ontdek alles over de Classe 300EOS

via bticino-classe300eos.be


INHOUD

Compacte, gebruiksvriendelijke en veilige aansluitingen 46

Stroomverdeling in fabriek papierproducent krijgt nieuwe boost dankzij

flexibel en modulair kastsysteem 49

Nieuwe vrijheid voor industrie en logistiek via bluetoothgestuurde sensoren 52

Lichtmanagement, comfortabeler dan ooit 54

Gebouwtechnieken eerst in 3D, dan in het echt 56

De Smart-technologie van morgen, vandaag 60

Verlichting nog slimmer regelen 63

52

56

54

60

ELEKTROTECH.BE | 45


COMPACTE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE

EN VEILIGE AANSLUITINGEN

WAGO bouwt gestaag verder aan een allesomvattend

assortiment van eenvoudige aansluitmogelijkheden,

gaande van kleine residentiële snelklemmen

tot rijgklemmen voor grotere projecten.

46 | ELEKTROTECH.BE


Het gaat snel voor elektrotechnisch specialist WAGO. Het team groeit, het hoofdgebouw van de firma in Zaventem wordt volledig gerenoveerd

tot een modern kantoorgebouw, en bovenal: ook de productinnovatie staat niet stil. Elk jaar komt WAGO met nieuwe innoverende producten,

en dat is ook dit jaar het geval.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Anseele Davinjo Photography / WAGO

Om het team te versterken ging WAGO in België op zoek naar iemand die mee

de strategische lijnen richting de groothandels kon uitzetten. De keuze viel

op Kenny Debreyel, die zich sindsdien Sales Manager Wholesale bij WAGO

BeLux mag noemen. “De groothandels zijn voor ons de belangrijkste weg

naar de professionele installateurs. Een groot deel van ons portfolio wordt

uitsluitend via de elektrogroothandels verdeeld. Samen willen we het werk

van de elektriciens verder ver gemakkelijken”, haalt Kenny Debreyel aan. “Zo

hebben we aantal kits uitgewerkt met verschillende soorten klemmen. Zo kan

de professionele installateur meteen aan de slag met een assortiment dat alle

klemmen bevat die hij in een welbepaald project nodig heeft.”

‘De groeiende klemtoon op

gebruiksgemak gaat hand in

hand met onze aandacht voor

kwaliteit en veiligheid’

“De groothandels zijn een onmisbare schakel in onze keten”, voegt

Philippe Kygnée, BU Manager Building Technologies bij WAGO BeLux,

toe. “De focus van WAGO ligt eerst en vooral op de professionals, en

die bereik je het beste via onze groothandel-partners. De professionele

gebruiker blijft jarenlang verantwoordelijk voor de installatie. Daarom

staan waarden als kwaliteit, zeker heid en professionele afwerking te

allen tijde voorop bij onze productontwikkeling. De groot handels zijn

van essentieel belang om ervoor te zorgen dat onze producten hun weg

vinden naar de juiste professionele installateurs.”

Serie 221: revolutionaire aansluittechnologie

Dat blijkt ook uit de interessante ontwikkeling die de serie 221, een

succesverhaal binnen WAGO, al heeft doorgemaakt. Hendel openen, geleider

invoeren, hendel sluiten: het principe is even eenvoudig als geniaal. Philippe

Kygnée: “WAGO bracht destijds een revolutie in de aansluittechnologie

teweeg met de uitvinding van de veertechnologie in 1953. Enkele jaren later

kwam de 222 serie, de eerste snelklem met hendel voor alle types geleiders.

De 221 serie is een compactere en gebruiksvriendelijkere versie van de 222.

Het bewijs dat innovatie deel uitmaakt van ons DNA.”

In de loop der jaren bracht WAGO reeds ver schillende verbeteringen aan

de 221-reeks aan. Zo werden de snelklemmen compacter en doorzichtig

ontworpen, zodat de professional in één oogopslag kan zien of de aansluiting

goed zit. Vorig lanceerde WAGO met 221 Inline een nieuwe variant: “De Inline

connector maakt een aansluiting in de doorgangsrichting mogelijk”, legt

Philippe Kygnée uit. “De draad kan langs twee kanten worden aangesloten

met behulp van een bijzonder eenvoudig aansluitsysteem.” Met de 207-reeks

introduceerde WAGO dan weer een gelbox die de 221-reeks optimaal

beschermt tegen vocht.

Allesomvattend assortiment

Zo bouwt WAGO gestaag verder aan een allesomvattend assortiment van

eenvoudige aansluitmogelijkheden, gaande van kleine residentiële snelklemmen

tot rijgklemmen voor grotere projecten. Zo kan de professional het

juiste product kiezen, afhankelijk van de concrete noden van zijn project.

Philippe Kygnée: “De groeiende klemtoon op gebruiksgemak gaat hand in

hand met onze aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Met deze innovaties

spelen we in op de vraag van de markt naar een eenvoudige, maar

tegelijkertijd correcte aansluiting. Heel wat problemen uit installaties vloeien

immers voort uit slechte verbindingen.”

Kenny Debreyel en Philippe Kygnée.

Compactheid

“De evolutie in de richting van meer compacte aansluitmogelijkheden is

wellicht de belangrijkste trend”, voegt Kenny Debreyel toe. “In een muur

achter een stopcontact is niet veel ruimte beschikbaar, en dan is een

hoge mate van flexibiliteit en ruimtebesparing geen overbodige luxe. Zo

verminder je de druk op de bekabeling en verhoog je zo weer de veiligheid.

Hoe meer plaats componenten in nemen, hoe groter de kans op problemen.

Gelukkig is WAGO enorm sterk in het bedenken van oplossingen voor dit

soort kwesties. De merknaam WAGO is niet voor niets uitgegroeid tot

synoniem voor kwaliteit. Professionals vragen zeer vaak automatisch naar

een product van WAGO vanwege de vertrouwde veiligheid en kwaliteit”,

besluit Kenny Debreyel. ❚

ELEKTROTECH.BE | 47


NIEUW

VIVARES -

HET IOT LICHT-

MANAGEMENT

SYSTEEM VAN

LEDVANCE.

WAT MAAKT ONS ANDERS?

COMFORT. TOT IN DE PUNTJES.

VIVARES LICHT-

MANAGEMENT.

SIMPELWEG

BETER.

LICHTMANAGEMENT - DE COMFORTABELE MANIER

Met VIVARES zorgt u voor optimale lichtomstandigheden op kantoor en

bent u tegelijk flexibel en toekomstbestendig. Alle LMS-componenten

en bijpassende LED-armaturen uit één bron voor maximale stabiliteit

en compatibiliteit. Het nieuwe IoT-lichtmanagementsysteem van

LEDVANCE is niet alleen eenvoudig te installeren, maar u kunt ook

kiezen tussen draadloze Zigbee- of bekabelde DALI-technologie.

En met onze optionele clouddiensten kunt u het systeem op afstand

diagnosticeren en energiemonitoring uitvoeren vanaf elke locatie.

Ontdek de comfortabele manier om uw klanten te inspireren!

BENELUX.LEDVANCE.COM


STROOMVERDELING IN FABRIEK PAPIERPRODUCENT

KRIJGT NIEUWE BOOST DANKZIJ FLEXIBEL EN

MODULAIR KASTSYSTEEM

De papierproducent Stora Enso Langerbrugge heeft vorig jaar een van zijn stroomverdelingsinstallaties vervangen op de site in Gent. Siemens

Energy koos voor een samenwerking met Rittal en het VX25 Ri4Power-aanbod, het vlaggenschip van de marktleider op het vlak van industriële

kastsystemen. Nauw onderling contact, minutieuze planning, doordachte pre-engineering en de modulariteit van de Ri4Power-kastsystemen,

resulteerde in de aflevering van een futureproof stroomverdelingsinstallatie.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Stora Enso

‘Dankzij het uitstekende denk- en ontwerpwerk van alle betrokken partijen hebben we heel wat plaats kunnen besparen – de footprint van het project werd gehalveerd.’

Stora Enso Langerbrugge, gelegen in de Gentse

kanaalzone, produceert jaarlijks meer dan

500.000 ton kranten- en magazinepapier op basis

van 100% oud papier voor verkoop in landen

over heel West-Europa. Wereldwijd is Stora Enso

een vooraanstaande leverancier van duurzame

oplossingen voor verpakkingen, biomaterialen,

houtconstructies en papier. Deze zin voor duurzaamheid

vertaalt zich ook in het energiebeleid.

Op de site in Langerbrugge voorzien twee bioenergiecentrales

in meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte

en helpen drie windturbines om zo

duurzaam mogelijk gerecycleerd papier te maken.

De energieverdeling voor verschillende machines

op de site was vorig jaar aan vervanging toe. Na

twintig jaar had de bestaande installatie haar

houdbaarheidsdatum bereikt. Wisselstukken waren

niet meer beschikbaar en onderhoud was niet

langer mogelijk. Daarom deed Stora Enso een

beroep op Siemens Energy om de nieuwe installatie

die aan alle huidige eisen en specificaties

voldoet, te plaatsen. Siemens Energy is een van

's werelds meest toonaangevende ondernemingen

op het gebied van energietechnologie. Het unieke

portfolio van Siemens Energy biedt een oplossing

voor elke uitdaging in de industrie en omvat

aandrijftechnologie en automatisering, evenals

energieopwekking, -transmissie en -distributie.

Paats- en kostenbesparing

Voor de pre-engineering en levering van de kastsystemen

voor de nieuwe stroomverdeling, rekende

Siemens Energy op Rittal. Een uitdaging die

kwam kijken bij de lay-out van de nieuwe installatie,

was de footprint van de vorige. “Waar de

kasten vroeger stonden in de technische ruimte,

vertrekken tal van kabels naar de machines op de

site”, vertelt Philippe De Wulf, account manager

Industrie/IT bij Rittal. “De nieuwe kasten moesten

perfect op deze vloerdelen passen. Ook de toevoer

van de hoofdvoeding of busbar moest in rekening

worden gebracht. Dat was een grote uitdaging

voor ons. Meestal worden er in dergelijke projec-

ELEKTROTECH.BE | 49


Schone lucht op élke werkplek!

Euromate heeft voor élke werkplek en

élke soort vervuiling een passende oplossing.

Bacteriën

Virussen

Grofstof

Fijnstof

Geuren

Gassen

Vetlucht

Olienevel

www.euromate.com +31 (0)76 578 95 67 request@euromate.com


ten nieuwe kabels getrokken en heeft de exacte

plaats van de kabels niet zoveel belang. Hier was

locatie hyperbelangrijk, en dus moest het plaatje

voor de volledige honderd procent kloppen.” “We

waren heel veeleisend op vlak van plaatsing. De

verregaande modulariteit van het systeem dat Siemens

Energy en Rittal voorstelden, was dan ook

een belangrijke troef”, haalt Nero Pieters, ingenieur

automatisatie bij Stora Enso Langerbrugge,

aan. “We hadden in dit project nood aan een

partner die kon meedenken om te eindigen met

een modulaire en flexibele oplossing. Het was belangrijk

om de installatie tot in de puntjes te plannen.

Die puzzel hebben we daarom op voorhand

gelegd, samen met Rittal, Siemens Energy en kastenbouwer

P&I.“ “Tijdens de pre-engineeringfase

hebben we met Siemens Energy een creatief concept

uitgewerkt dat aan de hoge eisen tegemoet

kwam”, gaat De Wulf verder. “Hierdoor diende de

bekabeling niet herlegd te worden. Bovendien

konden we het aantal kastenrijen terugbrengen

van vier naar twee. Ook zo konden we plaats en

kosten besparen.” En met succes, zo pikt Pieters

in: “Op vijf dagen tijd werd de oude installatie

weggehaald en de nieuwe geplaatst, aangesloten

en in gebruik genomen. Op die manier is de

stilstandtijd voor onze productie tot een minimum

beperkt gebleven.”

VX25 Ri4Power

Voor de kastsystemen viel de keuze meteen op de

VX25 Ri4Power-reeks van Rittal. “De modulaire opbouw

van deze kastsystemen was een enorm pluspunt.

Enerzijds kregen we zo letterlijk de ruimte

om de installatie maximaal af te stemmen op de

bestaande lay-out. Anderzijds is Ri4Power compatibel

met zowat alle apparatuur op de markt, ook

de nieuwste technologieën. Dit gaf ons de vrijheid

om te kiezen voor de meeste optimale componenten

zoals monitoringtools en frequentiesturingen.

Het resultaat is een futureproof stroomverdelingsinstallatie

waar Stora Enso Langerbrugge nog decennialang

op zal kunnen rekenen”, vertelt Roel

Driesen, project manager bij Siemens Energy. Een

andere doorslaggevende factor in de keuze voor

Ri4Power was de vereiste dat de installatie moet

voldoen aan de IEC 61 439-norm voor laagspanning.

Ri4Power is een open systeem dat hiervoor

gecertificeerd is, vandaag zelfs tot 6000A.

Nero Pieters haalt nog een ander voordeel aan:

“Ook de mogelijkheid om met producten van

verschillende leveranciers te werken, is van belang

gebleken. Bij verschillende modules zijn we

naarmate het project vorderde van keuze moeten

overschakelen. We konden het binnenwerk van de

kasten echter eenvoudig aanpassen en konden zo

extra of andere modules installeren, zonder dat we

aan het oorspronkelijke ontwerp moesten raken.”

‘De modulaire opbouw van deze

kastsystemen was een enorm pluspunt.

Zo kregen we de ruimte om de installatie

maximaal af te stemmen op de bestaande

lay-out’

‘Op vijf dagen tijd werd de oude installatie weggehaald en de nieuwe

geplaatst, aangesloten en in gebruik genomen.’

Strakke lijn en moderne uiterlijk

Alle partijen zijn tevreden over het eindresultaat

– niet in het minst Stora Enso Langerbrugge zelf.

“Dankzij het uitstekende denk- en ontwerpwerk

van alle betrokken partijen hebben we heel wat

plaats kunnen besparen – de footprint van het

project werd gehalveerd”, aldus Nero Pieters. “De

installatie werkt niet alleen naar behoren, het ontwerp

ziet er ook goed uit. Het is aangenaam om

het lokaal te betreden, dankzij de strakke lijn en

het moderne uiterlijk van de kasten.” “Dergelijke

samenwerkingen tussen verschillende partijen

kunnen best complex zijn, maar door nauw onderling

contact bekwamen we het gewenste resultaat.

Alle partijen waren steeds op de hoogte van de status

van het dossier, zo konden we het op de juiste

manier afleveren”, besluit Philippe De Wulf. ❚

‘We konden het binnenwerk van de kasten eenvoudig aanpassen

en konden zo extra of andere modules installeren, zonder dat

ELEKTROTECH.BE | 51


NIEUWE VRIJHEID VOOR INDUSTRIE EN LOGISTIEK

VIA BLUETOOTHGESTUURDE SENSOREN

Door gebruik te maken van sensoren voor lichtsturing kunnen hoge energiebesparingen worden gerealiseerd, vooral in hoogbouw magazijnen.

In plaats van hele zalen te verlichten, wordt het licht alleen ingeschakeld waar het nodig is. B.E.G. heeft speciaal voor deze toepassingen de

bezettingsmelder en multisensorserie PD4-GH ontwikkeld. Dit wordt nu aangevuld met twee bluetoothgestuurde sensoren. De twee nieuwe

modellen PD4-CAS-GH DALI-2 en PD4-CAS-GH zijn verbonden via een 230 volt voeding en bieden een intelligente, draadloze uitbreiding op

bestaande DALI-gestuurde verlichtingssystemen via Casambi of zelfs volledig nieuwe draadloze Casambi-oplossingen.

Tekst en beeld B.E.G. Belgium

Hoge plafonds, lange gangen, grote hallen – het zijn allemaal plaatsen waar

de PD4-GH sensoren van B.E.G. Brück Electronic GmbH kunnen worden

gebruikt. Dankzij de uittrekbare telescopische lichtsensor kan het meetbereik

zelfs voor een inbouwhoogte tot 16 meter worden geoptimaliseerd. Samen

met de instelbare para meters zorgt dit voor een betrouwbare en energiezuinige

constante lichtregeling. Het ovale detectie gebied is optimaal

ontworpen voor gebruik in lange gang paden: het heeft een diameter van

30 m in lengterichting, zelfs voor frontale bewegingen. Zo creëren de PD4-

GH sensoren veilig heid en comfort voor halgebruikers. B.E.G. biedt al meer

dan 10 jaar PD4-GH sensoren aan. Sinds 2018 zijn ze verkrijgbaar met de

innovatieve telescopische lichtsensor voor KNX, DALI, DALI-SYS, DALI-LINK

en BMS DALI-2.

met elkaar worden verbonden. Er is geen fysieke verbinding via de DALI-bus

nodig. Het PD4-CAS-GH model wordt geleverd zonder DALI-2 voeding, maar

heeft verder dezelfde functies. Het kan ook draadloos worden gekoppeld aan

alle eenheden na aansluiting op netspanning.

De samenwerking met Casambi is gloednieuw. De ingebouwde bluetoothmodules

van de Finse fabrikant maken draadloze bediening van de PD4-

CAS-GH DALI-2 en PD4-CAS-GH modellen mogelijk via de Casambi app. Het

PD4-CAS-GH DALI-2 model heeft een geïntegreerde DALI-2 voeding waarop

DALI voorschakelapparatuur direct kan worden aangesloten. De afzonderlijke

apparaten, die ook als armaturen in de app zichtbaar zijn, kunnen logisch

In plaats van hele zalen te verlichten, wordt het

licht alleen ingeschakeld waar het nodig is.

52 | ELEKTROTECH.BE


‘Deze innovatie opent deuren

voor een volledig nieuwe

vrijheid voor lichtsturing in

hoogbouwmagazijnen’

Deze innovatie opent deuren voor een volledig nieuwe vrijheid voor

lichtsturing in hoogbouw magazijnen. De Casambi-app wordt gebruikt

om het dichtstbijzijnde apparaat in het mesh-netwerk te bedienen, dat de

communicatie met andere apparaten overneemt. Gewenste lichtscènes en

uitgebreide automatische functies kunnen snel worden gerealiseerd met

behulp van de app. Daarnaast kunnen ook andere Casambi-apparaten zoals

draadloze drukknoppen worden geïntegreerd.

Dankzij de uittrekbare telescopische lichtsensor kan het meetbereik

zelfs voor een inbouwhoogte tot 16 meter worden geoptimaliseerd.

Voor wie graag vertrouwt op armaturen, druk knoppen en sensoren

binnen een zuiver Casambi-netwerk, is de PD4-CAS-GH het perfecte

apparaat voor gebruik op grote hoogte. B.E.G. adviseert u graag over uw

specifieke project. ❚

ELEKTROTECH.BE | 53


LICHTMANAGEMENT,

COMFORTABELER DAN OOIT

Met VIVARES opent LEDVANCE geheel nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van modern

lichtmanagement in kantoren - flexibel, eenvoudig en comfortabel.

Tekst en beeld LEDVANCE

Vandaag de dag moet kantoorverlichting veel

meer doen dan alleen voldoen aan de verlichtingsnormen.

Het juiste licht op het juiste moment

op de juiste plaats bevordert de concentratie

en efficiëntie van de werknemers, verhoogt

hun welzijn en, last but not least, bespaart veel

elektriciteit. Moderne lichtmanagementsystemen

(LMS) maken het mogelijk.

Maar zijn ze niet erg duur

om te plannen, te installeren

en te programmeren?

Niet met VIVARES. Want het innovatieve

IoT-licht managementsysteem van LEDVANCE

maakt aangesloten verlichting eenvoudiger en

comforta beler dan ooit.

Draadloos of bedraad?

Wat u maar nodig hebt!

Het begint met het kiezen van de technologie die

past bij uw eisen. Het flexibele systeem biedt twee

alternatieven. Het draadloze VIVARES ZIGBEE is

ideaal als u niet te veel bouw kundige veranderingen

kunt aanbrengen, bij voo rbeeld in bestaande

gebouwen, of als de eisen voor het toewijzen van

lichtverdelingen vrij vaak ver anderen. VIVARES

DALI daaren tegen is de bekabelde oplossing voor

lang durige verlichtingsprojecten, bijvoorbeeld in

‘Het juiste licht op het juiste moment op

de juiste plaats bevordert de concentratie

en efficiëntie van de werknemers.

Moderne lichtmanagementsystemen (LMS)

maken het mogelijk’

Vandaag de dag moet kantoorverlichting veel meer doen dan alleen voldoen aan de verlichtingsnormen.

54 | ELEKTROTECH.BE


nieuwe gebouwen of voor renovaties met ruimte

voor stuurleidingen.

LEDVANCE biedt alles uit één hand: hoog waardige

en aantrekkelijke ledarmaturen, controllers,

sensoren, andere componenten en uitgebreide

diensten voor uw verlichtingsproject. De

installatie van alle componenten is eenvoudig

en comfortabel. En de inbedrijfstelling is al

even eenvoudig en intuïtief dankzij een gratis

browsergebaseerde app.

Comfortabel onderhoud op

afstand via de Cloud

Een ander hoogtepunt zijn de optionele

Cloud-diensten. Deze bieden bijvoorbeeld een

comfortabele diagnose op afstand van het systeem.

En dankzij energiemonitoring zorgen ze

ervoor dat potentiële besparingen kunnen worden

gemaximaliseerd. Bij dit alles zal LEDVANCE er

altijd zijn voor verlichtingsprofessionals in elke

fase van het project. Want zij kunnen op elk

moment rekenen op de actieve ondersteuning

van bekwame experts. Dat betekent dat zelfs

gebruikers met weinig eerdere LMS-ervaring in

staat zullen zijn om hun klanten te inspireren met

een moderne, toekomstbestendige oplossing. ❚

Het flexibele systeem biedt twee alternatieven: VIVARES ZIGBEE en VIVARES DALI.

ELEKTROTECH.BE | 55


GEBOUWTECHNIEKEN EERST IN 3D,

DAN IN HET ECHT

Familiebedrijf Pacquet uit Ieper ontwerpt, installeert en onderhoudt alle sanitair, HVAC-technieken en elektrische installaties voor gebouwen.

De sterktes van deze onderneming? Door volledig via het BIM-model te werken, zorgt ze voor tijd- en materiaalbesparingen tijdens de bouw

en levenslang comfort bij de eindgebruikers. En ze werkt intensief en proactief samen met andere bouwpartners om tot het beste resultaat

te komen.

Tekst uwtekst.be | Beeld Pacquet, David Beerlandt

Marijn en Stijn Pacquet runnen familiebedrijf Pacquet in Ieper.

Zaakvoerder Marijn Pacquet: “Er wordt in de bouwsector al járen gesproken over

BIM en bouwteams. Toch merken we dat veel bouwbedrijven nog altijd naast

elkaar werken – ieder voor zich en elk met zijn eigen plan. Tien jaar geleden

kozen mijn broer en ik ervoor om met Pacquet voluit voor die BIM-filosofie te

gaan. Dat betekent dat we vanaf het eerste gebouwontwerp betrokken willen

worden bij het bouwproces. We tekenen alle HVAC-installaties, elektriciteit,

databekabeling, gebouwbeheersystemen en sanitaire installaties ook eerst

tot in detail uit in een digitale omgeving.”

56 | ELEKTROTECH.BE


3D-modellen zorgen voor tijd-, geld- en materiaalwinst op de werf.

Pacquet ontwerpt en installeert sanitair, HVAC en elektrische installaties.

Slimme en energiezuinige gebouwen

Hoe winnen de bouwheer, hoofdaannemer én eindgebruiker bij zo'n manier

van werken? Marijn Pacquet: “BIM zorgt ten eerste voor beter presterende

gebouwen. In de ontwerpfase ligt alles nog open. Door van bij de start mee

aan de ontwerptafel te zitten, kunnen we gericht op zoek gaan naar de

beste technieken en systemen, op basis van de wensen van de klant en het

budget. Je kunt de volledige bouw perfect op elkaar afstemmen. Meestal

komen de technieken er pas bij in een latere fase van het bouwproces, wat de

mogelijkheden beperkt.”

Pacquet werkt volledig via het BIM-model.

Sneller bouwproces

Pacquet zorgt met zijn 3D-model niet alleen voor beter presterende gebouwen,

maar ook voor een hoger bouwtempo. Want dankzij dat model weet de

hoofdaannemer waar alle afvoeren, ventilatiekanalen en kokers met leidingen

komen. Dus zorgen ze bij de ruwbouw al voor uitsparingen. Achteraf boren

hoeft niet meer. Dat resulteert in tijd-, geld- en materiaalwinst. Ten derde

zorgt Pacquet voor een vlotter bouwproces op de werf door zo veel mogelijk te

prefabriceren in eigen ateliers, onafhankelijk van weer en wind. ❯

ELEKTROTECH.BE | 57


‘Een tekening aanpassen is

snel gebeurd, een gebouw

aanpassen niet’

Belang van het voortraject

Marijn Pacquet: “Het belangrijkste werk gebeurt niet tijdens het bouwen,

maar in de ontwerpfase. Door het gebouw en alle technieken eerst digitaal

uit te tekenen, zie je waar de eventuele problemen zitten en haal je die er op

voorhand uit. Een tekening aanpassen is snel gebeurd, een gebouw aanpassen

niet.” Pacquet ontwierp en plaatste voor bouwbedrijf Kaizer de verwarming,

ventilatietechnieken en het sanitair in een woonzorgcentrum in Gavere. Voor

Furnibo installeerde het alle technieken voor een appartementsgebouw in

Oostduinkerke. Ook de verwarming, luchtbehandeling, het gebouwbeheer en

toegangssysteem van de kantoorgebouwen van Windout in Wervik zijn het

werk van Pacquet.

Vloerverwarming, elektrische installatie en ventilatie voor Demo-Construct.

Monitoring vanop afstand

Ook na de installatie blijft Pacquet altijd in de buurt. Het volgt de werking

van de technieken vanop afstand op en grijpt in waar nodig, vaak nog voor

klanten merken dat er een technisch probleem is. Hebben de installaties een

onderhoudsbeurt nodig? Ook dan komen de technici van Pacquet langs.

HVAC en sanitair in het logistiek centrum van Dewulf in Roeselare.

Marktkennis, korte lijnen en sterke technische teams

Pacquet is een familiebedrijf van de tweede generatie met zes mensen

op kantoor en een aantal technische teams onderweg en op de werven.

Het bedrijf verzorgt in opdracht van architecten, aannemers en projectontwikkelaars

de technieken van kleine en grote gebouwen – van een

privéwoning over kantoor- en appartementsgebouwen tot woonzorgcentra

en scholen. Wat maakt dat bouwbedrijven graag met hen werken volgens

Marijn Pacquet? “Ten eerste weten we wat er op de markt is en kennen we

de wetgeving door en door. Zo kiezen we voor de klant de beste combinatie

van technieken. Ten tweede zweren we bij korte lijnen en een open en heldere

communicatie. Je wilt tenslotte samen het beste resultaat neerzetten. En ten

derde hebben we fantastische technici voor wie we onze hand in het vuur

durven steken.” ❚

58 | ELEKTROTECH.BE


NAAMPLAATJE

AANPASSEN?

DIGITAAL,

ONLINE &

DRAADLOOS

DRAADLOZE VIDEO

INTERCOMS VOOR

APPARTEMENTEN

www.intratone.be


De Smart-technologie

van morgen, vandaag

De Classe 300EOS is de allernieuwste revelatie van BTicino op het vlak van intercomsystemen. Dankzij de waaier aan Smart Home-functies en

mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig een geconnecteerd huis voor uw klanten. De deur openen, het weer opvragen of het alarm

inschakelen, met de Classe 300EOS legt u de lat voor videofonie en toegangscontrole hoger zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

Tekst en beeld BTicino

BTicino blaast het standaard videofoonsysteem

nieuw leven in en brengt spitstechnologie in het

dagelijkse leven van de consument. Toegangspoorten

openen vanop afstand, een volledig

veiligheidssysteem opzetten, slimme schakelaars

of andere domotica koppelen… U kunt het zo gek

niet bedenken of BTicino heeft het geïntegreerd in

de Classe 300EOS.

ervoor dat de gebruiker alle slimme producten

aan één hub - de BTicino Classe 300EOS - kan

koppelen en vervolgens met zijn stem of smartphone

kan besturen. Denk hierbij niet enkel aan

slimme camera’s of alarmen, maar ook andere

domotica-uitbreidingen zoals slimme verlichting,

muziekinstallaties en televisies.

Een veilige thuis

De Classe 300EOS is uit te breiden met de

veiligheidsoplossingen van Netatmo. Dankzij deze

koppeling kunt u een eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk

beveiligingssysteem ontwikkelen voor

elk type woning. Denk hierbij aan slimme camera’s,

deur- en raamsensoren, geluidsalarmen en zelfs

Spraakbesturing met Amazon Alexa

Naast de handige user interface, is de Classe

300EOS ook uitgerust met Alexa, het spraakbesturingssysteem

van Amazon. Met Alexa

plaatst u een Smart Home binnen stem bereik.

Dit inno vatieve next generation-systeem zorgt

‘Dankzij de waaier aan Smart Home-functies

en mogelijke uitbreidingen creëert u snel en

eenvoudig een geconnecteerd huis’

60 | ELEKTROTECH.BE


ook- en CO-detectoren. Door de geconnecteerde

installatie wordt het hele beveiligingssysteem

inzichtelijk en kan het zowel spraakgestuurd als

via een handige applicatie bediend worden.

De Home + Security-applicatie van BTicino en

Smart Home-expert Netatmo is namelijk de meest

gebruiks vriendelijke en complete applicatie voor

remote control in en rond een woning. Dankzij

de geïntegreerde veiligheids module krijgt de

gebruiker notificaties en waar schuwingen bij

inkomende (deur)oproepen, bewegingen of

gebeurte nissen in en rond de woning. Aan de

hand van enkele simpele kliks kan de gebruiker de

deur oproep beantwoorden en elektrische sloten,

camera’s of alarmen activeren. Alle gebeurtenissen

worden op elk moment weer gegeven in een overzichtelijke

tijdlijn.

Eenvoudige installatie en

intuïtieve configuratie

Voor de installatie van de BTicino Classe

300EOS heeft u geen bijzondere kennis nodig.

Net als andere video foon systemen, installeert u

de Bticino Classe 300EOS aan de hand van tweedraads

verbinding. Vergeet complexe installatie

en Ethernet-configuraties. De Classe 300EOS

werkt met een simpele twee draads verbinding

die u snel en een voudig aansluit. Dankzij de

ingebouwde wifi connectie is het volledige

systeem in minder dan geen tijd up and running

en behoeft de installatie geen extra bekabeling.

Hier door leent de Classe 300EOS zich als ideale

oplossing voor zowel nieuwbouw woningen

als renovaties.

Unieke opportuniteit

voor installateurs

Als installateur kunt u het volledige Smart Homepakket

aanbieden en uw klanten zo voorzien in een

volledig besturingssysteem voor meer veiligheid

en eenvoud. Legrand Group - het moederbedrijf

van BTicino – is ervan overtuigd dat de partnerinstallateurs

de drijvende kracht vormen achter

het bedrijf. Wie zich bij Legrand aanmeldt als

partner-installateur (Certified Member) geniet van

de beste ondersteuning en voordelen. ❚

ELEKTROTECH.BE | 61


Geïntegreerd

energiebeheer

en -facturering

was nog nooit zo

eenvoudig.

Belimo Energy Valve en energiemeter

Belimo, marktleider voor de productie van klepaandrijvingen, regelafsluiters en sensoren voor verwarmings-, ventilatie-, en

airconditioninginstallaties, brengt de werelden van “energieregeling” en “gecertifi ceerde energiemeting en -facturering” samen.

Het nieuwe assortiment Belimo Energy Valves en energiemeters integreert energiemeting, energieregeling en IoT-gebaseerde

facturering in één unit.

Belimo brengt samen wat bij elkaar hoort.

Voor meer informatie

www.belimo.be

BELIMO Belgium bv

Cokeriestraat 3A, 1850 Grimbergen

Tel. +32 (0) 210 56 86, info@belimo.be, www.belimo.be


Verlichting nog slimmer regelen

Wie comfort met energiezuinigheid wil verenigen, kiest best voor een ‘slimme’ regeling van de verlichting. Zoals de Gesis FLEX serie van

Wieland Electric, een decentrale stekkerbare gebouwautomatisering die zorgt voor de aansturing van zonneweringen, verlichting, HVAC en de

aansluiting van bedienknoppen in een gebouw. Sinds kort omvat het gamma ook een KNX Dali Gateway die directe communicatie toelaat tussen

KNX en DALI-2 systemen. Hiermee speelt de producent in op de toenemende vraag naar intelligentie en interoperabiliteit.

Tekst Els Jonckheere | Beeld Wieland Electric

De Gesis FLEX serie biedt alles om een gebouw

intelligent te maken. “Het gaat om een 100%

stekkerbare oplossing”, vertelt Koen Notelaers,

sales director BeLux van Atem – Wieland Electric.

“Tot nu toe was er via onze modules nog geen

directe communicatie tussen Dali en KNX

mogelijk. Vandaar dat we hebben beslist om een

KNX Dali Gateway te ontwikkelen. Functioneel

bestrijkt het apparaat bijna het hele spectrum

van verlichtingsregeling. De oplossing is bijzonder

geschikt voor eenvoudige landschapskantoren

omdat deze een eenvoudige (her)groepering van

de aangesloten armaturen vereisen. Maar ook

voor complexe verlichtingsscenario’s met RGBWen

‘Tunable White’- functionaliteit is de KNX Dali

Gateway van onschatbare waarde. Het systeem

laat immers toe om tal van parameters in te

stellen: scenario’s, tijdregeling, koppeling met de

uren waar het bedrijf open is,…”

‘Het systeem laat

toe om tal van

parameters in te

stellen’

Gebruiksvriendelijk op alle vlakken

Traditiegetrouw besteedde Wieland Electric veel

aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid en de

conformiteit met de vereisten van het bouwproces.

De modules zijn eenvoudig te monteren, vrij

te programmeren en onderling uit te wisselen.

Koen Notelaers: “De unit wordt decentraal

gemonteerd, dus zonder extra behuizing. Alle

elektrische aansluitingen zijn via de Wieland

Gesis Con stekkers, waarmee zodoende de snelste,

eenvoudigste en veiligste installatiemethode

wordt gegarandeerd. Het toestel kan handmatig

worden bediend zonder voorafgaande KNXintegratie.

Het resultaat is dat de basisfunctie

van de installatie meteen na de montage kan

worden getest.” ❚

Sinds kort omvat het gamma ook een KNX

Dali Gateway die directe communicatie

toelaat tussen KNX en DALI-2 systemen.

ELEKTROTECH.BE | 63


221 INLINE

CONNECTOR

UNIVERSELE GELEIDERAAN-

SLUITING IN DOORGANGS-

RICHTING

Een doordachte en geavanceerde aansluiting voor

alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² – daarvoor

staat de nieuwe inline connector van de serie 221 met

bedieningshendel. Een universele geleideraansluiting

die, dankzij de hendel, zonder gereedschap bediend

kan worden en een veilige aansluiting garandeert.

Meer informatie op www.wago.com/221-inline


EFFICIËNTE DISPATCHING DANKZIJ

IOT EN TRACEERSYSTEEM

Bouwonderneming Groep Verelst gebruikt voor zowel de levering als stockage van beton en staal een grote vloot opleggers. Om de locaties

van deze opleggers nauwgezet in kaart te brengen, werd elke oplegger uitgerust met een tracker van Sensolus, specialist in connected asset

management. Het dispatchteam van Verelst krijgt via deze trackers een duidelijk zicht op de realtime locaties waardoor de vloot efficiënter

ingezet kan worden en dus kosten bespaard kunnen worden.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Verelst

Groep Verelst is sinds 1979 actief in de bouwsector.

De groep is vanuit industriebouw gegroeid tot

één van de toonaangevende bouwbedrijven in

België en kan teren op een jarenlange ervaring.

Groep Verelst bestaat vandaag uit Verelst

Woningbouw & Renovatie, Verelst Bedrijfsbouw

& Renovatie, Verelst Projectbouw & Renovatie,

Verelst Prefab beton- en staalstructuren, Verelst

Projectontwikkeling, Resolve en Oscar V. Met

deze vennootschappen is het bedrijf actief

in woningbouw, semi-industrieel vastgoed,

algemene bouw, en in staal- en betonstructuren.

Het prefab beton en staal dat Verelst voor

werven produceert, wordt op opleggers geladen

en gestockeerd. Als Vervoersmanager bij

Groep Verelst bewaakt Frederik Ceulemans het

logistieke proces.

Snel de juiste informatie verkrijgen

Het inzetten van de (meer dan 70) opleggers

van het bedrijf dient te worden afgestemd op

de specifieke noden van de productie-ateliers en

de werven. “De belangrijkste uitdaging zit ‘m in

het snel verkrijgen van de juiste informatie die

nodig is bij het nemen van beslissingen. Dat lijkt

vanzelfsprekend, maar het is noodzakelijk dat

iemand een centrale rol op zich neemt en het

overzicht bewaart”, vertelt Ceulemans.

Om sneller te kunnen schakelen zocht Verelst heil

in de kracht van Internet of Things (IoT) en traceeroplossingen.

Zo kwam de bouwonderneming bij

Sensolus terecht. ❯

Het inzetten van de (meer dan 70) opleggers van Verelst dient te worden afgestemd op de specifieke noden van de productie-ateliers en de werven.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


‘Vandaag kunnen we onze vloot optimaal

inzetten. We kennen te allen tijde de realtime

locaties en kunnen veel beter anticiperen’

“Dankzij het Sensolus-systeem kunnen we al ons

rollend materieel in één oogopslag lokaliseren.

Daaraan gekoppeld kunnen we zelfs zien welk

materiaal zich waar bevindt”, legt Ceulemans

uit. Door van verschillende sites points of interest

te maken, kan het dispatchteam meteen zien

welke opleggers in een welbepaalde productiehal

momenteel leeg zijn en dus kunnen worden

ingezet voor een nieuwe opdracht.

Ook de planning van het onderhoud en de

technische keuring van de opleggers verloopt een

stuk eenvoudiger dankzij Sensolus. “Eenmaal de

vooraf ingestelde datum verstreken is, ontvangt

onze planning meteen een melding die aangeeft

dat het tijd is voor bijvoorbeeld onderhoud.”

Aanvankelijk werden de trackers vooraan op

de trailers geboord, maar recent is Verelst

overgeschakeld op een eenvoudiger systeem met

magneten.

‘Dankzij het Sensolus-systeem kunnen we al ons rollend materieel in één oogopslag lokaliseren.’

Niet meer bellen naar

het dispatchteam

Vroeger werden de locaties manueel bijgehouden,

wat een heuse uitdaging vormde, vertelt

Ceulemans. “De chauffeurs moesten tot voor kort

tijd vrijmaken om op elke site alle opleggers te

noteren en de nummers en locaties vervolgens

door te bellen naar het dispatchteam. Deze

Op elk moment is er een up-to-date en duidelijk overzicht van locaties beschikbaar, wat Verelst heel wat kosten bespaart.

66 | INSTALLATIEENBOUW.BE


manuele werkwijze moest elke dag herhaald

worden en nam, gezien de omvang van de

vloot, heel wat kostbare tijd in beslag. Locaties

veranderen continu waardoor het een echte

uitdaging was om een goed overzicht te bewaren.”

De meerwaarde voor Verelst is meteen voelbaar.

De efficiëntie is sterk verhoogd. Op elk moment

is er een up-to-date en duidelijk overzicht van

locaties beschikbaar wat Verelst heel wat kosten

bespaart. “Omdat het proces van het in kaart

brengen van locaties voorheen manueel verliep,

konden we minder snel op de bal spelen. Bij

productiepieken van onze beton- of staalfabrieken

waren we op bepaalde momenten genoodzaakt

meer opleggers te huren. Vandaag kunnen we

onze vloot optimaal inzetten. We kennen te allen

tijde de realtime locaties en kunnen veel beter

anticiperen. Bovendien gaan de batterijen van de

trackers heel lang mee”, vertelt Ceulemans.

Mee nadenken over de noden

Een bijkomend voordeel van Sensolus is dat het

systeem aangepast kan worden aan de noden van

de klant. Van bij de start dacht Sensolus mee na

over de noden van Verelst en welke mogelijkheden

in de toekomst nog meerwaarde kunnen creëren.

“We hebben heel wat overleg gepleegd met de

mensen van Sensolus om de voor ons belangrijke

features uit te kiezen”, voegt Ceulemans toe.

“Zo konden we maximale responstijden van

de trackers instellen. Zo lang de oplegger niet

beweegt, geeft de tracker één locatie door per

dag, wat het stroomverbruik laag houdt. De

batterijen kunnen op deze manier makkelijk meer

dan vijf jaar mee.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


ICONISCH IN ELKE ZIN VAN HET WOORD

Een gedurfd architecturaal ontwerp, een sterke identiteit, creatief materiaalgebruik, technische innovaties …: het nieuwe hoofdkantoor van

BNP Paribas Fortis maakt indruk en oogst bewondering. Op de Warandeberg in hartje Brussel verrees een iconisch gebouw dat meteen in het

oog springt en dat ook op functioneel en ecologisch vlak alle verwachtingen inlost. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dit uitzonderlijke

bouwproject reeds enkele belangrijke onderscheidingen in de wacht sleepte ...

Tekst Michel Charlier | Beeld Marc Detiffe, Philippe van Gelooven en Georges De Kinder – Jaspers Eyers Architects

2013: BNP Paribas Fortis schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerp en

de bouw van zijn nieuwe hoofdzetel in Brussel, ter vervanging van twee

bestaande torens op een imposante sokkel boven een metrolijn. 2014: de

wedstrijd wordt gewonnen door het Oostenrijkse Baumschlager Eberle

Architekten, in samenwerking met het Belgische bureau styfhals architecten

bv nv. 2016: Jaspers-Eyers Architects voegt zich bij het team om de uitvoering

van het project in goede banen te leiden. Augustus 2017: de bouwwerken

gaan van start. Medio november 2021: het imposante kantoorgebouw wordt

voorlopig opgeleverd en de eerste medewerkers van de bank nemen er hun

intrek. De rest is intussen geschiedenis …

Bouwteam en vaste contactpersonen

Dat dit huzarenstukje in recordtempo tot een goed einde werd gebracht,

is vooral te danken aan de keuze om het project uit te voeren in

bouwteamformule en het engagement van alle betrokken partijen om twee

of drie vaste contactpersonen aan te stellen. Zowel Christophe Van Ophem

(CEO van Eiffage Benelux) als Jenny Scherrer (partnerarchitect bij Jaspers-

Eyers Architects) prijzen deze uitgekiende werkwijze. "Alle puzzelstukjes

vielen geleidelijk aan op hun plaats en eens de rollen verdeeld waren, verliep

de samenwerking uitstekend", leggen ze uit. "We belegden elke week –

soms zelfs meerdere keren per week – vergaderingen met de verschillende

De integratie in het Brusselse stadsweefsel was van meet af aan een cruciaal aandachtspunt. (Beeld: Philippe van Gelooven - Jaspers-Eyers Architects)

68 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De nieuwe hoofdzetel van BNP Paribas Fortis is in tal van opzichten exceptioneel. (Beeld: Jean-Michel Byl - Jaspers-Eyers Architects)

partners, meer bepaald om na te denken over de ontwikkeling van technische

oplossingen voor de integratie van het exoskelet." Dat exoskelet geeft het

kersverse kantoorgebouw een unieke identiteit. Het werd al vroeg in het

proces ontwikkeld als dragende structuur, conform het vooruitstrevende

ontwerp van Baumschlager Eberle Architekten. Het exoskelet bestaat uit

1.280 elementen in wit architectonisch beton, waarin specifieke Noorse

granulaten zijn verwerkt.

Uitdagingen bij de vleet

De realisatie van dit bijzondere gebouw bracht vele uitdagingen met zich

mee. Zelfs in die mate dat Jenny Scherrer zich afvroeg "of er überhaupt iets

alledaags was aan dit project". De uitdagingen waren van verschillende aard:

technisch, logistiek en architecturaal. En ook menselijk, want soms waren

er tot zevenhonderd arbeiders gelijktijdig aan de slag op de werf. Wat de

logistieke coördinatie betreft, impliceerden de ligging van het gebouw in

het centrum van Brussel en de beperkte opslagruimte op de werf dat er just

in time moest worden gewerkt. Renaud D'Hondt, projectdirecteur bij Valens

(Eiffage Group): "Tijdens de ruwbouw- en ook tijdens de afwerkingsfase

kregen we twintig tot dertig opleggers per dag over de vloer, die we telkens

naar de juiste plek moesten brengen en moesten lossen." ›

De hoogte van het gebouw is afgestemd op de kroonlijsten van de omringende

gebouwen. (Beeld: Marc Detiffe, Simon Schmitt - Jaspers-Eyers Architects)

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


De realisatie van het atrium, dat zich uitstrekt over vier niveaus met gebogen volumes, was zeer complex. (Beeld: Georges De Kinder - Jaspers-Eyers Architects).

"We moesten elk element meteen op de juiste plaats zetten om het aantal

transporten en handelingen niet nodeloos te vermenigvuldigen", voegt

Christophe Van Ophem toe. "Dit vergde een uiterst strikte en nauwkeurige

planning. We zijn het gewend om dergelijke materiaalstromen in goede

banen te leiden op onze werven, maar uiteraard niet op deze schaal." Ook de

akoestische richtlijnen, die verband hielden met het lawaai en de trillingen

die gedurende de werkzaamheden gegenereerd werden, moesten strikt

worden nageleefd.

In architecturaal opzicht maakten de vele curves in het gebouw het

proces veel complexer, van de eerste voorbereidende fases tot de laatste

afwerkingen. Jenny Scherrer: "Een van de voornaamste moeilijkheden was de

standaardisatie van bepaalde elementen in een gebouw vol organische lijnen.

Daarom moesten wij productieoplossingen uitwerken die zowel esthetisch

als functioneel geoptimaliseerd waren, vooral voor de verlaagde plafonds.

Het atrium, dat zich uitstrekt over vier niveaus met gebogen volumes, was

eveneens zeer complex. Daarnaast moesten we voor de volledige structuur

van het gebouw werken met nagespannen vloerplaten met een minimale

dikte en kregen we te maken met een zeer uitgesproken hellingsgraad van

het dak (negen verdiepingen aan de ene kant van het gebouw, zes niveaus

aan de andere kant), wat een zeer grondige stabiliteitsstudie vereiste."

De nieuwe hoofdzetel is een ideaal visitekaartje voor de bank.

(Beeld: Philippe van Gelooven - Jaspers-Eyers Architects)

70 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Oplossingen op maat

Moesten de teams voor dit uiterst specifieke project speciale vaardigheden

verwerven om snel te kunnen inspelen op de vele bijzondere eisen? Renaud

D'Hondt: "De meeste competenties hadden we al in huis, maar we moesten

ze wel op een grotere schaal dan gebruikelijk toepassen. De vele gebogen

lijnen in het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis vroegen veel meer

voor-bereiding en gedetailleerdere plannen, metingen en aanpassingen

dan bij een traditioneel gebouw. Zo hebben we in samenwerking met

onze onderaannemers verschillende nieuwe plaatsingssystemen moeten

uitwerken, onder meer voor bepaalde niet-dragende kolommen. Andere

mooie voorbeelden waren op maat gemaakte zuignappen om de zware en

imposante gebogen vliesgevels te installeren en drones met ventilatoren om

een reeks horizontale architectonische betonelementen tot op de millimeter

nauwkeurig te positioneren." ›

Ook de interieurafwerking is

van de allerhoogste kwaliteit.

(Beeld: Philippe van Gelooven

- Jaspers-Eyers Architects)

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


De vele gebogen lijnen maakten de uitvoering en de afwerking van het gebouw zeer complex. (Beeld: Philippe van Gelooven - Jaspers-Eyers Architects)

Baanbrekende technieken

Het mag duidelijk zijn: de nieuwe hoofdzetel van BNP Paribas Fortis is in

tal van opzichten exceptioneel. Bovendien onderscheidt hij zich ook op

HVAC-vlak, met dank aan verschillende innovatieve technieken. "Dit passieve

gebouw verwierf een BREEAM Excellent-certificaat en verbruikt geen fossiele

brandstoffen, wat zeldzaam is voor een kantoorgebouw van dergelijke

omvang (100.000 m²)", legt Christophe Van Ophem uit. "Naast PV-panelen

op het dak is er ook sprake van een waterbassin in de kelder, dat ongeveer vier

olympische zwembaden groot is. In de winter onttrekken vier warmtepompen

er warmte aan, waarna het gebouw op temperatuur gebracht wordt door

klimaatplafonds. In de lente en de zomer verloopt het proces omgekeerd: de

temperatuur van het water is dan gedaald en wordt benut voor de koeling

van het gebouw. Het is een van de eerste keren dat dit innovatieve warmteopslagsysteem,

beter bekend onder de naam ‘STES’, is toegepast in een

kantoorgebouw. Ook in dit opzicht is het dus een baanbrekend project …"

​De zware en imposante gebogen vliesgevels zijn geplaatst met behulp van op

maat gemaakte zuignappen. (Beeld: Georges De Kinder - Jaspers-Eyers Architects)

Integratie in de publieke ruimte

BNP Paribas Fortis is enorm fier op zijn nieuwe hoofdzetel. Vandaar dat

het bepaalde ruimtes ook toegankelijk wilde maken voor het grote publiek.

Jenny Scherrer: "De integratie van het gebouw in het stedelijk weefsel en

de creatie van semipublieke ruimtes waren van meet af aan belangrijke

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Voorwandsysteem met TEMPOMATIC

dubbele bediening elektronische

toiletkraan voor directe spoeling

‘Een uitzonderlijk project als dit

kom je geen twee keer in je

carrière tegen’

aandachtspunten. De bank wilde geen gesloten geheel, zoals in het verleden

wel het geval was door de aanwezigheid van de massieve sokkel, en wilde de

publieke en private ruimte dus in elkaar laten overvloeien." Missie geslaagd,

want passanten kunnen naar hartenlust door de twee binnenpatio's struinen

en het gebouw zo met eigen ogen ontdekken. ›

Het laatste woord is aan de CEO van Eiffage Benelux: "Dit project heeft alle

betrokkenen zeer veel voldoening geschonken, zowel de personen achter de

schermen – lees: de projectingenieurs, modelleurs en BIM-managers – als

het personeel op de werf. Iedereen kon zijn verbeelding prikkelen om de

beste oplossingen te ontwikkelen en het gebouw tijdig en kwalitatief op te

leveren. Het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis is emblematisch,

en dat om vier belangrijke redenen: de omvang, de gedurfde en ambitieuze

architectuur, de kwaliteit van de binnen- en buitenafwerking en de ligging.

Een uitzonderlijk project als dit kom je geen twee keer in je carrière tegen." ❚

Hygiëne: geen stilstaand water of bacterievorming,

directe spoeling zonder reservoir, automatische

spoeling zonder manueel contact, hygiënische

periodieke spoeling elke 24 uur

Doeltreffendheid: krachtige spoeling steeds

beschikbaar

Gemakkelijke installatie:

voorgemonteerd zelfdragend voorwandsysteem met

aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoos

Waterbesparing: «intelligente» automatische spoeling

(het spoelvolume past zich aan in functie van het

gebruik)

Comfort: automatische spoeling (elektronisch) of

gevraagde spoeling (drukknop)

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke ruimten,

stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen van hoogwaardige en

verantwoorde productlijnen.

Meer informatie op delabiebenelux.com

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


ENERGIEVERBRUIK

MET FACTOR ZEVEN VERMINDERD

Nu de energieprijzen de pan uit swingen en de manier van werken sterk evolueert, is de nood aan duurzame gebouwen groter dan ooit. Als

wereldwijd marktleider inzake technische dienstverlening beschikt EQUANS over een uitgebreide kennis ter zake. Bij de realisatie van het

nieuwe Belgische hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis nam de gespecialiseerde onderneming een groot deel van de elektrische, HVAC- en

datacomponenten voor haar rekening, waardoor het energieverbruik aanzienlijk werd gereduceerd. De komende vijf jaar zullen de EQUANSequipes

ook instaan voor het onderhoud van de installaties om het comfort van de gebruikers op peil te houden.

Tekst Michel Charlier | Beeld David Plas

Informatie- en communicatiesystemen, HVAC, beveiliging en brandveiligheid,

gecentraliseerde gebouwbeheersystemen, lokale productie van groene

energie ... Van advies tot financiering, bouw, renovatie en onderhoud:

installaties in de tertiaire sector hebben geen geheimen voor EQUANS. De

onderneming is al meer dan veertig jaar partner van BNP Paribas Fortis en

staat – via een contract voor geïntegreerd facility management – in voor de

technische uitrusting van de kantoren en gebouwen van de bank, zowel in

Brussel als Wallonië.

EQUANS stelde al zijn ervaring op het vlak van technische dienstverlening en tal van experts ten dienste van dit unieke gebouw.

74 | INSTALLATIEENBOUW.BE


EQUANS zal de komende vijf jaar instaan voor het preventief

en curatief onderhoud van alle installaties.

‘We bewijzen elke dag dat

energie-efficiëntie hand in hand

gaat met kwaliteit, veiligheid en

comfort’

Ultrazuinig verwarmingssysteem

In het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis aan de Warandeberg

in Brussel plaatste EQUANS alle HVAC-installaties. Deze zijn geënt op een

ingenieus systeem voor seizoensgebonden thermische energieopslag, oftewel

STES (Seasonal Thermal Energy Storage). "Het verwarmings- en koelsysteem

van het gebouw stoot simpelweg geen CO 2

uit", zegt Bruno Broothaers,

Department Manager Properties bij EQUANS. "Het energieverbruik ligt

zeven keer lager dan in het voormalige hoofdkantoor, met dank aan een

ondergronds waterbassin waarmee het gebouw kan worden verwarmd en

gekoeld via eenvoudige thermische uitwisseling."

Ook op het vlak van elektrische uitrusting werd niets aan het toeval

overgelaten. Michaël Schor, Project Engineer C&C bij EQUANS: "We hebben

tevens vijfhonderd zonnepanelen, meer dan vijfduizend ledlampen die

compatibel zijn met circadiaanse technologie, bewakingscamera's, een antiinbraak/antidiefstalsysteem

en toegangscontrole geïnstalleerd, in opdracht

van Eiffage."

Hyperconnectiviteit

En dat is nog niet alles! Van de multimedia-installatie in het auditorium

en de vergaderzalen tot de KNX-verlichtingsregeling in het atrium en de

bekabeling voor het gecentraliseerde gebouwbeheersysteem: alles is tot in

de puntjes geoptimaliseerd. Op dataniveau werden meer dan twaalfduizend

aansluitpunten en 160 dataracks geïnstalleerd en onderling verbonden via

een redundant glasvezelnetwerk. Een gespecialiseerd team, dat rechtstreeks

voor BNP Paribas Fortis werkte, was dan weer verantwoordelijk voor de

installatie van de servers en de uitrusting van de kantoorruimtes.

Het aantal elektrische oplossingen dat in dit gebouw geïnstalleerd

is, is ronduit indrukwekkend. Van hoogspanningssystemen

tot databekabeling en 100 % ledverlichting.

Comfort gegarandeerd

Door geconnecteerde, efficiënte en bedrijfszekere omgevingen te creëren, wil

EQUANS zich profileren als een geprivilegieerde partner voor de realisatie

van de gebouwen en wijken van morgen. Als dienstverlener ondersteunt de

onderneming haar klanten ook op lange termijn via onderhouds- en energieprestatiecontracten.

In het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis zal

EQUANS de komende vijf jaar waken over de goede werking van de technische

infrastructuur en zal het instaan voor het preventief en curatief onderhoud

van de installaties (elektriciteit, HVAC, sanitair en technische onderdelen,

inclusief een ‘handy man’-luik). Zo kan de bank zich met een gerust hart op

haar kerntaken focussen! ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


INGENIEUS PROJECT VEREIST

TECHNISCH TITANENWERK

Dat het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis uniek en vooruitstrevend is, hoeft geen verder betoog. De architectuur en de interieurafwerking

spreken boekdelen, maar ook op het vlak van HVAC, elektriciteit en technieken kent dit iconische gebouw zijn gelijke niet. Het

comfort en het energieverbruik zijn tot in de puntjes geoptimaliseerd met behulp van innovatieve concepten zoals Human Centric Lighting

en Seasonal Thermal Energy Storage, dat voor het eerst op deze schaal en in deze vorm is toegepast. Een uitdaging van formaat voor Sweco

Belgium, dat instond voor het ontwerp en de opvolging van de technische installaties.

Tekst Tim Janssens

| Beeld Georges De Kinder - Jaspers-Eyers Architects

Een geavanceerd gebouw als het nieuwe hoofdkantoor

van BNP Paribas Fortis kan niet gerealiseerd

worden zonder de waardevolle inbreng van ervaren

specialisten die voor geen kleintje vervaard zijn.

Ook Sweco Belgium maakte deel uit van het

bouwteam en optimaliseerde de technische installaties

op basis van de steile ambities, zoals

een PHPP- en BREEAM Excellent-certificaat. “Dit

zorgde ervoor dat het project heel wat leuke technische

uitdagingen met zich meebracht en dat we

veelvuldig gebruik hebben gemaakt van allerlei inno

vatieve ontwikkelingen, die bovendien vaak op

zeer grote schaal zijn toegepast. HVAC, sanitair,

elektriciteit, domotica, liften, gebouwbeheer, verlichting,

toegangscontrole, data-infrastructuur, IT,

sprinklers en RWA …: niets is aan het toeval overgelaten”,

vertellen Maarten Vande Sompele (Team

Leader HVAC) en Valentin Rouquette (MEP expert).

Seizoensgebonden

thermische opslag

Een van de vele innovatieve ontwikkelingen die het

Warandebergproject naar een hoger niveau tilden,

is STES, oftewel Seasonal Thermal Energy Storage.

“Dit is een seizoensgebonden opslagsysteem voor

thermische energie in de vorm van een waterbassin,

dat is ondergebracht op niveau -4 en -5

van het gebouw”, legt Maarten Vande Sompele

De verlichting evolueert mee met het circadiaanse ritme van de aanwezigen om het welzijn en het comfort van medewerkers en bezoekers te maximaliseren.

76 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De vergader- en conferentiezalen zijn uitgerust met high-end multimedia-infrastructuur.

“We hebben

veelvuldig

gebruikgemaakt van

allerlei innovatieve

ontwikkelingen, die

bovendien vaak op

zeer grote schaal

zijn toegepast”

uit. “Geen evidente keuze, maar aangezien de

PHPP- en BREEAM Excellent-certificatie gepaard

ging met strikte eisen inzake energie-efficiëntie

en verschillende simulaties aantoonden dat we

met deze oplossing aan de vooropgestelde eisen

konden voldoen, is beslist om er toch voor te gaan.

De werking is gelijkaardig: er wordt warmte of

koude onttrokken aan het gestockeerde bronwater,

waarna water-waterwarmtepompen in de rest van

het gebouw voor lagetemperatuurverwarming

en hogetemperatuurkoeling zorgen via klimaatplafonds.

Ook luchtgroepen met warmtewielen,

die zowel warmte als vocht recupereren, leveren

een bijdrage aan de klimatisatie. Vermits het

om een erg groot gebouw gaat, de beschikbare

ruimte in de valse plafonds geoptimaliseerd was

en de architecten gretig gebruikmaakten van

gebogen vormen, was het puzzelen om alle HVACcomponenten

en de omvangrijke luchtgroepen

op hun plaats te krijgen. Tot slot leveren een

vijfhonderdtal PV-panelen op het dak de nodige

groene stroom.”

Circadiaanse verlichting

De nieuwe hoofdzetel biedt een combinatie

van innovatieve duurzame technieken die ook

de well being van de gebruikers ten goede

komt. Dat blijkt onder meer uit de high-end

multimedia-infrastructuur in de vergader- en

conferentiezalen, het ledscherm van 8 x 4 meter

en ‘externe lijnen’ voor mediabusjes in functie

van journalistieke verslaggeving. Het performante

gebouwbeheersysteem zit op het niveau van

een smart building en ook op het vlak van

beveiliging en toegangscontrole is alles tot in het

kleinste detail geperfectioneerd. “Daarnaast is er

geopteerd voor ‘Human Centric Lighting’. Lees: de

verlichting evolueert mee met het circadiaanse

ritme van de aanwezigen, van killer blauw licht

in de ochtend naar warmer rood licht tegen de

avond. Dit alles om het welzijn en het comfort van

medewerkers en bezoekers te maximaliseren”, vult

Valentin Rouquette aan. “Kortom: een realisatie

als deze is zeker niet alledaags. We hebben er met

z’n allen lang en intensief aan gewerkt, zeker ook

in het voortraject. Vooral voor het PHPP-gebeuren

zijn verregaande simulaties en studies gebeurd

om ervoor te zorgen dat we de vooropgestelde

richtwaarden wel degelijk zouden halen. Missie

geslaagd, want de eerste reacties van de bouwheer

en de gebruikers zijn zeer positief. We mogen fier

zijn op dit prestigeproject, dat ons boven-dien zeer

waardevolle kennis en expertise heeft opgeleverd

voor de toekomst”, besluiten Maarten Vande

Sompele en Valentin Rouquette. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 77


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1

Vacature pakket 2

Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

€ 750,-

€ 1250,-

€ 1750,-

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.installatieenbouw.be voor meer informatie. U kunt ook

bellen naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar m.noppe@louwersmediagroep.be.

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

PARTNER WORDEN

VAN INSTALLATIE & BOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op installatieenbouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op installatieenbouw.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar installatieenbouw.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

installatieenbouw.be


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

A DIVISION OF

AIRX BVBA

Klein Dalenstraat 45D

3020 HERENT

T +32 498 53 76 48

E info@airx.be

W www.airx.be

BELIMO BELGIUM

Cokeriestraat 3A

1850 GRIMBERGEN

T +32 2 210 56 86

E info@belimo.be

COOLWORLD RENTALS BVBA

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T 0800 88900 (gratis)

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL

Verdeeld door SERELEC NV

Gasmeterlaan 207

9000 GENT

T +32 9 223 24 29

ANTARGAZ NV

W www.belimo.be

E sales@coolworld-rentals.be

W www.coolworld-rentals.com

F +32 9 225 46 79

E info@serelec.be

W www.eltako.be

De Kleetlaan 5A

1831 DIEGEM

T +32 2 246 00 00

E info@antargaz.com

W www.antargaz.be

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

EURO-INDEX BV

Leuvensesteenweg 607

F +32 56 23 80 10

1070 BRUSSEL

1930 ZAVENTEM

E info@cebeo.be

T +32 2 520 16 76

T +32 2 757 92 44

AQUADOMO

W www.cebeo.be

E info@delabiebenelux.com

F +32 2 757 92 64

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 240 03 91

W www.delabiebenelux.com

E verkoop@euro-index.be

W www.euro-index.be

E info@aquadomo.be

W www.aquadomo.be

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

B.E.G BELGIUM

Generaal de Wittelaan 17 C

2800 MECHELEN

T +32 3 8878100

E luxomat@beg-belgium.be

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

F +32 15 27 08 28

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

DUCO PROJECTS

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

E info@duco.be

W www.duco.eu

FACQ

Leuvensesteenweg 536

1930 ZAVENTEM

T +21 2 719 85 11

E info@facq.be

W www.facq.be

W www.beg-luxomat.com/nl-be

BEGETUBE NV

Kontichsesteenweg 53/55

2630 AARTSELAAR

T + 32 3 870 71 40

F + 32 3 877 55 75

E info@begetube.com

CLIMAWAYS BVBA

Uilenbaan 148b

2160 WOMMELGEM

T +32 3 218 77 50

E info@climaways.be

DRISTEEM BELGIUM

Grote Hellekensstraat 54b

3520 ZONHOVEN

T +32 11 66 68 80

E info@dristeembelgium.be

FERNOX

- Alpha Metals Belgium NV -

Hoge Mauw 1050

2370 ARENDONK

T +32 14 44 50 01

E belgium@fernox.com

W www.begetube.com

W www.climaways.be

W www.dristeem.com

W www.fernox.com

80 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

FISCHER

Schaliënhoevedreef 20 D

2800 MECHELEN

T +32 152 8 47 00

E info@fischer.be

W www.fischer.be

HENCO INDUSTRIES NV

Toekomstlaan 27

2200 HERENTALS

T +32 14 28 56 60

E info@henco.be

W www.henco.be

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

F +32 53 62 17 97

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

PRIMAGAZ

Kanaalweg 87

3980 TESSENDERLO

T +32 13 61 82 00

E info@primagaz.be

W www.primagaz.be/nl-be

FLAMCO BELUX

PROMAT

Monnikenwerve 187/1

8000 BRUGGE

T +32 50 31 67 16

E info@flamco.be

W www.flamcogroup.com

INFORMAZOUT

Dauwstraat 12

1070 BRUSSEL

T +32 78 15 21 50

F +32 2 523 97 88

LEDVANCE

Z.1 Researchpark 310

1731 ZELLIK

T +32 (0)2 550 68 20

E benelux@ledvance.com

W www.benelux.ledvance.com

Bormstraat 24

2830 TISSELT

T +32 15 71 80 50

E techniek@etexgroup.com

W www.promat.com

E info@informazout.be

gas.be

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

W www.informazout.be/nl

INTRATONE

Kuiperbergweg 40

1101 AG AMSTERDAM

LINUM EUROPE NV

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 56 35 92 94

E info@linum.eu

W www.linum.eu

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 286 85 50

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

T +32 50 30 301

W www.intratone.be

GIRA GIERSIEPEN GMBH & CO

Dahlienstraße 12

42477 Radevormwald

T +49 21 95 602 0

E info@gira.de

W www.gira.de

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA

Brusselsesteenweg 498

1731 ZELLIK

T +32 2 20 796 30

E info@ithodaalderop.be

W www.ithodaalderop.be

M&G GROUP

Bleyveldstraat 11

3320 HOEGAARDEN

T +32 16 76 80 00

E info-be@mg-group.com

W www.burgerhout.be

RENSON® VENTILATION NV

Industriezone 2 Vijverdam

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

GRUNDFOS BELUX

Boomsesteenweg 81-83

2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 73 00

F +32 3 870 73 01

KSB BELGIUM

Rue de l’Industrie 3

1301 WAVRE

T +32 10 435 211

E infoBE@KSB.com

PREFLEX

Elisabethlaan 153

9400 NINOVE

T +32 54 34 46 64

E info@preflex.com

REXEL

Zuiderlaan 91

1731 ZELLIK

T +32 2 482 48 48

E info@rexel.be

W www.grundfos.nl

W www.ksb.com/nl-be

W www.preflex.be

W www.rexel.be

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

SWEGON BELGIUM NV

Chaussée de Tirlemont 102

5030 GEMBLOUX

T +32 81 62 52 52

E info@swegon.be

W www.swegonbelux.be

VASCO GROUP NV

Kruishoefstraat 50

3650 DILSEN

T +32 89 79 04 11

F +32 89 79 05 00

W www.vasco-group.eu

VIESSMANN

Hermesstraat 14

1930 ZAVENTEM (Nossegem)

T +32 2 712 06 66

F +32 2 725 12 39

E info@viessmann.be

W www.viessmann.be

E info@rittal.be

W www.rittal.be

VENTILAIR GROUP

TESTO NV/SA

Pieter Verhaeghestraat 8

SIEDLE

Antwerpsestraat 20

2840 REET

T +32 3 880 56 00

Industrielaan 19

1740 TERNAT

T +32 2 582 03 61

F +32 2 582 62 13

E info@testo.be

W www.testo.com

8520 KUURNE

T +32 56 36 21 20

F +32 56 36 21 21

E be@ventilairgroup.com

W www.ventilairgroup.be

WAGO BELUX

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

E info-be@wago.com

W www.wago.com/be-nL

F +32 3 880 56 09

E info@siedle.be

VENTILINE NV

W www.siedle.be

Nijverheidslaan 1524

SPELSBERG

Tiensesteenweg 36

3000 LEUVEN

THERMOCOMFORT

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

E info@thermocomfort.be

3660 OUDSBERGEN

T +32 89 50 40 02

F +32 89 41 49 43

E info@ventiline.be

W www.ventiline.be

WEISHAUPT

Paepsemlaan 7

1070 BRUSSEL

E info@weishaupt.be

W www.weishaupt.be

T +32 2 486 75 75

W www.engels.be

E sales@spelsberg.be

W www.spelsberg.be

SPIROTECH

Essenschotstraat 1

3980 TESSENDERLO

TROX BELGIUM NV

Paepsemlaan 18g

1070 BRUSSEL

T +32 2 522 07 80

F +32 2 520 21 78

VIEGA

Planet I business park

Tollaan 101 c

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

T +32 2 551 55 10

F +32 2 503 14 33

WINTERWARM HEATING SOLUTIONS

Industrieweg 8

NL7100

WINTERSWIJK

T +32 483 59 01 11

T +32 800 78 888

E info@trox.be

E info@viega.be

E G.decuyper@winterwarm.com

W www.spirotech.be

W www.trox.be

W www.viega.be

W www.winterwarm.nl

82 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Buderus, meer dan verwarming.

Efficiëntie. Comfort. Duurzaamheid.

Sinds 1968 produceert Buderus warmtepompen en wendt het zijn expertise aan

om hoogperformante milieuvriendelijke verwarmingssystemen te creëren. Dankzij

onze expertise beschikt u niet alleen over innovatieve technologieën, maar ook

over een partner die u alle nodige tools kan aanreiken om een installateur van de

toekomst te worden. Meer informatie vindt u op www.buderus.be


QUIZVRAAGJE

Is een hybride

warmtepomp

interessant

bij renovatie?

Een hybride verwarming combineert twee systemen: een klassieke

gascondensatieketel én een elektrische lucht-waterwarmtepomp.

De warmtepomp verwarmt je woning met gratis omgevingswarmte.

Is dit niet voldoende? Dan springt de condensatieketel bij (bv. op koude

dagen). Het systeem kiest op elk moment de interessantste energiebron,

zo ver bruik je minder, zonder comfortverlies. Een energiebesparing tot 25%

en een daling van de CO2-uitstoot tot 40%. Nog duurzamer verwarmen?

Kies dan voor zonnepanelen om je warmtepomp van elektriciteit te voorzien.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!